GMAC Toimintaperiaatteet ja etiikka. Toukokuu 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GMAC Toimintaperiaatteet ja etiikka. Toukokuu 2007"

Transkriptio

1 GMAC Toimintaperiaatteet ja etiikka Toukokuu 2007

2 Sisällysluettelo Johdanto...3 Näin opasta GMAC Toimintaperiaatteet ja etiikka käytetään...3 Kenen on noudatettava näitä periaatteita...3 Työntekijät ja johtokunnan jäsenet...3 Tytäryhtiöt ja sivuliikkeet...3 Kolmansien osapuolten edustajat GMAC:lla...3 Noudattamatta jättämiset...3 Reilua peliä tai sääntöjen noudattamatta jättämistä koskevan huolenaiheen esiin nostaminen ja ohjeiden haku...3 Vastuu rikkomuksista...3 Henkilökohtainen lahjomattomuus...4 Sääntöjen ymmärtäminen...4 Reilusti toimiminen silloin, kun säännöt vaikuttavat epäselkeiltä...4 Oikeudenmukaisuus työpaikalla...5 Oikeudenmukainen kohtelu ja kunnioitus...5 Syrjintä ja työpaikkakiusaaminen...5 Terveys ja turvallisuus...5 Eturistiriidat...6 Muuhun liiketoimintaan kohdistuvat intressit...6 Liikemahdollisuudet...6 Suhteet palveluntuottajiin ja toimittajiin...7 Hyväntekeväisyys ja vapaaehtoistyöt...7 Ulkopuolinen työ...7 GMAC:n omaisuuden suojaaminen ja käyttö...7 Yhtiön omaisuuden käyttö...7 Internet, sähköposti ja puheposti...8 Tietoja koskeva lahjomattomuus...8 Täsmälliset tiedot, kirjanpito ja viestintä...8 Luottamukselliset tiedot ja liikesalaisuudet...8 Henkilökohtaiset tiedot ja yksityisyyssuoja...9 Riita-asiat ja tutkimukset...9 Kommunikointi median kanssa...9 Oikeudenmukaisuus markkinoilla...10 Lahjat...10 Lahjojen vastaanottaminen...10 Bank Bribery Law (lahjuslaki)...10 Lahjat asiakkaille, palveluntuottajille, toimittajille, median edustajille ja talousanalyytikoille...10 Reilu kilpailu...11 Yleistä...11 Suhteet kilpailijoihin...11 Kansainväliset näkökohdat...11 Sisäpiiritiedot...11 Oikeudenmukaisuus yhteiskunnassa ja yhteisöissämme...12 Viranomaisille annettavien epäasiallisten maksujen välttäminen...12 Poliittinen aktiivisuus...12 Rahanpesun vastaisten sääntöjen noudattaminen...12 Kauppasaarrot ja vientimääräysten noudattaminen...12 Yleistä...12 Ulkomaisen omaisuuden valvonta...12 Boikotinvastaiset säännöt...12 Viennin valvonta...13 Ympäristömääräysten noudattaminen...13 Lopuksi...14 Liite: GMAC Toimintaperiaatteet ja etiikka rahoitusalan ammattilaisille...15 GMAC Toimintaperiaatteet ja etiikka 2

3 Johdanto Näin opasta GMAC Toimintaperiaatteet ja etiikka käytetään GMAC Toimintaperiaatteet ja etiikka on suunniteltu auttamaan GMAC:n työntekijöitä, johtokunnan jäseniä ja edustajia ymmärtämään standardiperiaatteet ja täyttämään perusvaatimukset, jotka ovat ensisijaisen tärkeitä menestyksellemme. Jotkin vaatimukset ovat lakisääteisiä. Muut vaatimukset GMAC on asettanut sen varmistamiseksi, että tapa, jolla toimimme, on yhteneväinen missiomme, visiomme ja arvojemme kanssa. Kummankinlaisten velvoitteiden noudattaminen on erittäin tärkeää pyrkimyksellemme toimia reilun pelin mukaisesti. Vaikka nämä periaatteet saattavat auttaa sinua löytämään vastaukset kysymyksiisi, niissä ei voida kuvata kaikkia sovellettavissa olevia lakeja, menettelytapoja eikä standardeja. Työntekijöiden on myös tarkistettava, mitä ovat heidän omia työyksikköjään koskevat muut menettelytavat, ja noudatettava niitä. Jos laki ja muut menettelytavat eroavat toisistaan, tiukempaa standardia on noudatettava. Jos et tiedä, mitä laki vaatii, tai jos mielestäsi paikallisten lakien ja yhtiön käytäntöjen välillä on ristiriitoja, ota yhteyttä lainopilliseen yksikköön. Kenen on noudatettava näitä periaatteita Työntekijät ja johtokunnan jäsenet Nämä periaatteet koskevat kaikkia GMAC:n työntekijöitä ympäri maailmaa sekä kaikkia GMAC:n johtokunnan jäseniä heidän toimiessaan johtokunnan jäseninä. Tytäryhtiöt ja sivuliikkeet Nämä toimintaperiaatteet koskevat GMAC:n kaikkia toiminta-alueita, osastoja ja tytäryhtiöitä. Näissä toimintaperiaatteissa tytäryhtiöllä tarkoitetaan yhtiöitä, joissa GMAC omistaa, suoraan tai välillisesti, yli 50 % äänioikeudesta. Yhtiöissä, joissa GMAC omistaa vähemmän, mutta harjoittaa toiminnan ohjausta, päätökset näiden ohjeiden noudattamisesta tehdään tapauskohtaisesti. Kolmansien osapuolten edustajat GMAC:lla Näiden toimintaperiaatteiden ohjeet koskevat konsultteja, asiamiehiä, myyntiedustajia, jälleenmyyjiä, itsenäisiä sopimuskumppaneita sekä sopimustyöntekijöitä heidän työskennellessään GMAC:lle. GMAC:n työntekijöiden, jotka ovat kanssakäymisessä GMAC:n edustajien kanssa, on varmistettava, että edustajat noudattavat ohjeita heidän työskennellessään GMAC:lle. Noudattamatta jättämiset Johtokunnan tai hallituskomitean on myönnettävä lupa näiden Toimintaperiaatteiden ja etiikan noudattamatta jättämisille kaikkien seuraavien GMAC LLC:n johtajien kohdalla: principal executive officer, principal financial officer, principal accounting officer tai controller, tai henkilöt, jotka suorittavat vastaavia tehtäviä. Reilua peliä tai sääntöjen noudattamatta jättämistä koskevan huolenaiheen esiin nostaminen ja ohjeiden haku Jos olet epävarma oikeasta toimintatavasta tai siitä, kuinka periaatteita sovelletaan tietyssä tilanteessä, hae apua. Voit ottaa yhteyttä: Lähimpään esimieheesi tai paikalliseen johtajaan Sitä seuraavalla tasolla olevaan esimieheen Henkilöstöresurssiyksikön yhteyshenkilöön GMAC:n lainopillisen yksikön yhteyshenkilöön Chief Compliance Officer -johtajaan Päätilintarkastajaan GMAC:n tilintarkastuskomitean puheenjohtajaan Useimmissa maissa voit myös ilmoittaa reilua peliä tai määräysten noudattamatta jättämistä koskevat huolenaiheesi nimettömästi soittamalla GMAC:n eettiseen puhelinpalveluun. GMAC:n eettistä puhelinpalvelua hoitaa ulkopuolinen taho. Sen tarkoituksena on helpottaa mahdollisista laittomista,epäeettisistä tai vääristä toimenpiteistä ilmoittamista. Se on jokaisen,joita nämä periaatteet koskevat, tavoitettavissa vuorokauden ympäri.puhelinnumero Yhdysvalloissa ja Kanadassa on Voit myös lähettää raportteja suojatun Internet-sivun kautta tai sähköpostitse. Saadaksesi lisätietoja käy sivulla tai kohdassa GMAC Exchange kohdan Human Resources, Global Security alla.voit myös raportoida reilua peliä koskevista asioista GMAC Global Securitylle sähköisesti. Sähköinen raportointi ei ole nimetöntä. GMAC vaatii työntekijöitään raportoimaan reilua peliä koskevista huolenaiheistaan ja kieltää kostotoimet sellaista henkilöä vastaan, joka on totuudenmukaisesti nostanut esiin huolen. GMAC suorittaa tarvittavat toimet henkilöä vastaan, jotka ryhtyy kostotoimiin. Vastuu rikkomuksista Näitä toimintaperiaatteita rikkovat työntekijät ovat sellaisten kurinpitotoimien alaisia, jotka johdon mielestä ovat soveliaat rikkomuksen luonteesta johtuen. Kurinpitotoimena voi olla työsopimuksen päättäminen. Työntekijät voivat myös joutua siviili- tai rikosrangaistusten alaisiksi, jos lakia on rikottu. Näitä toimintaperiaatteita ja etiikkaa ei voida pitää työsopimuksena tietyksi ajanjaksoksi eikä takuuna työsuhteen jatkamiselle. GMAC Toimintaperiaatteet ja etiikka 3

4 Henkilökohtainen lahjomattomuus GMAC odottaa työntekijöidensä kantavan henkilökohtaista vastuuta toimistaan. Osoitamme reilua peliä olemalla täydellisen rehellisiä, luotettavia ja menettelemällä eettisesti. Osoitamme reilua peliä noudattamalla lakia ja yhtiön toimintaperiaatteita silloinkin, kun emme ole samaa mieltä niistä. Suuressa maailmanlaajuisessa yhtiössä ihmisten mielipiteet annetuista toimintaperiaatteista saattavat vaihdella. Niiden noudattaminen ei kuitenkaan ole valinnaista. Esimiehillä on vastuu hyvän käytösmallin antamisesta ja sellaisen ympäristön luomisesta, jossa määräyksiä on mahdollista noudattaa. Osoitamme reilua peliä tuomalla julki huolenaiheitamme epäillessämme, että lakia tai yhtiön toimintaperiaatteita ei noudateta. Yksittäisen henkilön toimet voivat vahingoittaa koko yhtiön mainetta. Jonkun tehdessä myönnytyksiä ydinarvoistamme tai -toimintaperiaatteistamme meidän on reagoitava välittömästi. Pahin mahdollinen, mitä voimme tehdä, on olla välittämättä tai peitellä ongelmaa ja sitä riskiä, että se voi kehittyä pahemmaksi. Tavallisesti paras keino on ensin puhua lähimmälle esimiehelle ja sen jälkeen muulle johdolle. Voit myös ilmoittaa huolenaiheestasi lainopilliseen yksikköön tai tilintarkastus-, turvallisuus- tai henkilöstöresurssiyksikköön. Useimmissa maissa on myös käytettävissä GMAC:n eettinen puhelinpalvelu huolenaiheista tiedottamiseen nimettömästi. Sääntöjen ymmärtäminen Koska lait ovat monimutkaisia ja saattavat muuttua, hyvät aikeet niiden noudattamiseksi eivät aina riitä. Jokaisen työntekijän on ymmärrettävä riittävän hyvin lakisääteiset säännöt sekä ammatilliset, eettiset ja riskienhallintaan liittyvät standardit, jotka vaikuttavat hänen työhönsä, jotta hän pystyisi havaitsemaan ongelmat ja tietämään milloin hankkia apua. Jos haluat lisätietoja tai koulutusta työtäsi koskevista lakisääteisistä velvotteista, kysy esimieheltäsi tai GMAC:n lainopillisesta yksiköstä, tai henkilöstöresurssiyksikkö voi ohjata sinut oikean henkilön puheille. Reilusti toimiminen silloin, kun säännöt vaikuttavat epäselkeiltä Kaikki tilanteet eivät ole selkeitä, joten hyvä arviointikyky on tarpeen. Tarkkaile hälytysmerkkejä: jos kyseenalaista ehdotusta on puolustettu ilmauksilla tehdään hinnalla millä hyvänsä, koska kilpailijamme tekee niin tai kukaan ei saa koskaan tietää, ehdotus kannattaa ottaa uudelleenkäsittelyyn. Jos olet epävarma oikeasta ratkaisusta, kysy itseltäsi: Onko se laillista? Vastaako se arvojamme ja toimintaperiaatteitamme? Miltä se näyttäisi etusivun uutisena? Jos yhä olet epävarma, hae neuvontaa ja kysele, kunnes saat vastaukset. Aloita lähimmästä esimiehestäsi. Jos uskot, ettei esimieheltäsi kysymisestä ole apua, ota yhteyttä lainopilliseen yksikköön. KYLLÄ Kanna henkilökohtaista vastuuta työn suorittamisesta yhtiön toimintaperiaatteiden sekä kaikkien sovellettavissa olevien lakien ja säädösten mukaisesti. Tunne säännöt. Kysy lainopilliselta yksiköltä ohjeita työhösi liittyvistä laeista ja säädöksistä sekä ammatillisista, eettisistä ja riskienhallinnallisista standardeista. Kerro esimiehellesi tai lainopilliselle yksikölle, jos sinulla on epäilyksiä siitä, onko toimi laillinen tai rikkooko se yhtiön toimintaperiaatteita. ÄLÄ Oleta, että on hyväksyttävää noudattaa ohjeita, jotka sotivat lakia tai yhtiön toimintaperiaatteita vastaan. Oleta, että joku muu ratkaisee ongelman. Oleta, että kyseenalainen toimintatapa on laillinen vain siksi, että joku muu on tehnyt niin aiemmin. GMAC Toimintaperiaatteet ja etiikka 4

5 Oikeudenmukaisuus työpaikalla Oikeudenmukainen kohtelu ja kunnioitus Me palkkaamme, annamme ylennyksiä, koulutamme ja maksamme ansioihin, kokemukseen tai muihin työhön liittyviin kriteereihin perustuen. Arvostamme työntekijöidemme monenlaisia taustoja. Pyrimme luomaan työympäristön, joka hyväksyy ja sietää erilaisuutta kannustaen samalla tuotteliaisuuteen ja ryhmätyöskentelyyn. Jokainen meistä on vastuussa tuottoisan ja kaikkien työntekijöiden arvoa kunnioittavan työympäristön luomisesta ja ylläpitämisestä. Olemme myös vastuussa asiakkaidemme kohtelemisesta oikeudenmukaisesti ja kunnioittavasti. Syrjintä ja työpaikkakiusaaminen Jokaisella on oikeus työskennellä ilmapiirissä, joka edistää yhtäläisiä mahdollisuuksia ja estää syrjintää ja kiusaamista, joka perustuu ikään, rotuun, ihonväriin, sukupuoleen, uskontoon, kansallisuuteen, vammaan, seksuaaliseen suuntautumiseen, raskauteen, siviilisäätyyn, sotilas- tai veteraaniasemaan tai muuhun lain suojaamaan asemaan. Tätä käytäntöä on sovellettava kaikkiin työntekijöihin, sopimustyöntekijöihin, konsultantteihin, asiakkaisiin, myyjiin ja vieraisiin kaikissa paikoissa, joissa GMAC harjoittaa liiketoimintaa, kuin myös yhtiön järjestämissä sosiaalisissa tapahtumissa ja muissa yhtiön ulkopuolisissa tiloissa, jos toiminta vaikuttaa työsuhteisiin. Työpaikkakiusaaminen Työpaikkakiusaamisella tarkoitetaan epätoivottua ja vihamielistä sanallista, fyysistä tai visuaalista käytöstä toista kohtaan iän, rodun, ihonvärin, sukupuolen, uskonnon, kansallisuuden, vamman, seksuaalisen suuntautumisen, raskauden tai siviilisäädyn vuoksi, ja se luo pelottavan, vihamielisen tai uhkaavan työympäristön; saa työkyvyn kärsimään; tai vaikuttaa kielteisesti työmahdollisuuksiin. Kiusaamista voivat muiden muassa olla: sanallinen käytös, kuten nimittely, pilailu, halventaminen, negatiivinen yleistys, ja uhkailu, pelottelu tai vihamieliset toimet; ei-sanallinen käytös, kuten tuijottaminen, merkitsevien katseiden luominen ja sopimattomien lahjojen antaminen; fyysinen käytös, kuten päällekarkaus, epätoivottu koskettelu, normaalin liikkumisen tahallinen estäminen ja työskentelyn häiritseminen; tai visuaalinen toiminta, kuten halventavat julisteet, loukkaavat valokuvat, sarjakuvat, piirustukset ja eleet. Sopimaton sähköpostiviestien tai Internetin sisältö voi myös olla kiusaamista. Seksuaalinen ahdistelu Seksuaalisella ahdistelulla tarkoitetaan epätoivottua seksuaalista tai sukupuoleen perustuvaa käytöstä. Seksuaalista ahdistelua voivat muiden muassa olla: seksuaalisten palvelusten vaatiminen epäsuoraan tai avoimesti uhaten palkatessa, ylennyksiä annettaessa, sopimuksia päätettäessä, tai muissa työhön liittyvissä olosuhteissa; ja seksuaalinen käytös, joka ylettömästi häiritsee työntekijän työkykyä ja luo pelottavan, vihamielisen tai uhkaavan työympäristön. Työpaikkakiusaamisesta raportoiminen Jos itse koet tai näet jonkun ahdistelevan millä tavoin tahansa tai käyttäytyvän sopimattomasti, ojenna kyseistä henkilöä ja pyydä häntä lopettamaan tällainen käytös. Jos mielestäsi on kiusallista ottaa suoraan yhteyttä henkilöön tai jos hän ei välitä pyynnöstäsi, kerro hänen käytöksestään lähimmälle esimiehellesi tai henkilöstöresurssiyksikköön. Työyksikkö saattaa vaatia esimiehen raportoivan asiasta henkilöstöresurssiyksikköön. Jos haluat pysyä nimettömänä, voit useimmissa maissa soittaa GMAC:n eettiseen puhelinpalveluun. Ahdistelukanteet tutkitaan pikaisesti. Kostotoimia sitä henkilöä kohtaan, joka raportoi epäilemästään toimintaperiaatteiden rikkomisesta tai joka osallistuu asian tutkimiseen, ei suvaita. Kun syrjinnän- ja kiusaamisen vastaista ohjeistusta on rikottu, esimiehet ryhtyvät asianmukaisiin kurinpitotoimiin ja he voivat jopa katkaista työsopimuksen tai liikesuhteen. Terveys ja turvallisuus GMAC:n ylivoimaisesti tärkeimpänä asiana on suojella jokaisen työntekijän terveyttä ja turvallisuutta. Meidän ei tule vaarantaa kenenkään hyvinvointia missään, mitä teemme. Tämä tarkoittaa, että meidän on muun muassa ajettava varovasti. Aseet ja laittomat aineet ovat kiellettyjä GMAC:n tiloissa. Jos sinulla on terveyteen tai turvallisuuteen liittyviä huolenaiheita, keskustele niistä lähimmän esimiehesi tai henkilöstöresurssiyksikön edustajan kanssa. Ilmoita kaikista työhön liittyvistä sairauksista tai vammoista. Noudata yhtiön turvallisuusohjeita ja matkaturvallisuuskäytäntöjä. Ilmoita kaikista väkivallan uhkista. Älä oleta, että terveys- tai turvallisuusvaarasta on jo ilmoitettu kanna vastuusi ja ilmoita siitä itse. GMAC Toimintaperiaatteet ja etiikka 5

6 KYLLÄ Kohtele työtovereita arvostavasti ja kunnioittavasti. Noudata turvallisuuskäytäntöjä. Perusta henkilöstöratkaisut ansioihin. Aja varovasti. ÄLÄ Halvenna henkilöä tai ryhmää. Siedä käytöstä, joka ei täytä GMAC:n oikeudenmukaisuus- tai kunnioitusstandardeja. Käytä oikoteitä, jotka altistavat loukkaantumisvaaralle. Oleta, että joku muu on vastuussa ongelman tunnistamisesta tai korjaamisesta. Eturistiriidat GMAC:n työntekijöillä on velvollisuus toimia ainoastaan GMAC:n intressit huomioon ottaen ja osoittaa GMAC:lle henkilökohtaista lojaaliutta. Älä käytä asemaasi GMAC:lla henkilökohtaisen hyödyn tavoitteluun. Vältä kaikkia toimintoja, sijoituksia ja intressejä, jotka voivat vahingoittaa GMAC:tä tai joilla voi olla siihen vahingollisia vaikutuksia. Merkki ristiriidasta saattaa olla aivan yhtä vahingollinen kuin todellinen eturistiriita. Esimerkkejä mahdollisista eturistiriidoista ovat: Investointi palveluntarjoajaan, toimittajaan, välittäjään, asiakkaaseen tai kilpailijaan; Lähisukulaisten työskentely palveluntarjoajalle, toimittajalle, välittäjälle, asiakkaalle tai kilpailijalle; ja Työ GMAC:n ulkopuolella ilman johdon hyväksyntää. Jos työtehtäviisi kuuluu yhteydenpito organisaatioon, jossa työntekijänä on sukulaisesi, entinen työtoverisi tai henkilö, johon sinulla on läheinen henkilökohtainen suhde, mukaan lukien rakkaus- tai seksuaalisuhde, ole varovainen välttääksesi mahdollista eturistiriitaa tai suosivaa kohtelua. Organisaation ei tule hyötyä eikä kärsiä henkilökohtaisten suhteiden vuoksi. Jos olet tällaisessa tilanteessa, neuvottele johdon kanssa ja tarvittaessa lopeta GMAC:n puolesta toimiminen. Jos sinulla tai johdolla on kysyttävää tämän käytännön tulkinnasta tai jos paras tapa ratkaista tilanne on epäselvä, johdon on neuvoteltava henkilöstöresurssiyksikön kanssa. Palkkauksiin ja ylennyksiin eivät saa vaikuttaa ehdokkaan suhteet kehenkään työntekijään, mukaan lukien perhe ja henkilökohtaiset suhteet sekä rakkaus- ja seksuaalisuhteet. Jos henkilöitä, joilla on tällaisia siteitä, palkataan tai nimitetään, on vältettävä joko suoraa tai välillistä raportointisuhdetta heidän välillään. Joissakin harvoissa tapauksissa kumpaakin työntekijää ylempi johtaja voi sallia raportointisuhteen. Tällaiset tapaukset tulisi antaa GMAC:n oikeusopillisen yksikön ja henkilöstöresurssiyksikön tarkistettaviksi sen varmistamiseksi, ettei eturistiriitaa ole. Käytä GMAC:n Eturistiriitakyselylomaketta tuodaksesi ilmi tällaiset suhteet ja muut todelliset tai mahdolliset eturistiriidat. Niiden ilmi tuominen mahdollistaa sen, että johtajat voivat päättää, ryhtyvätkö toimiin, jos mahdollinen ristiriita on olemassa. Tarkista kyselylomake vähintään kerran vuodessa varmistaaksesi, että se on yhä ajantasainen. Lähetä päivitetty lomake esimiehellesi, jos lomakkeen kattamat olosuhteet ovat muuttuneet. Mieti, vaatiiko mikään muutos vastuualueessasi päivittämään kyselylomakkeesi. Muuhun liiketoimintaan kohdistuvat intressit Työntekijällä eikä työntekijän perheenjäsenellä tule olla aineellisia intressejä tai investointeja GMAC:n palveluntarjoajaan, toimittajaan, asiakkaaseen eikä kilpailijaan, mikä voisi luoda eturistiriidan (mukaan lukien intressit GMAC:n tytäryhtiöihin tai yhteisyritykset), jos tällaisia intressejä ylläpidetään GMAC Retirement Savings Investment Plan -suunnitelman ulkopuolella. Käytä GMAC:n eturistiriitakyselylomaketta tuodaksesi ilmi tietyt taloudelliset sijoitukset, kutsutaan nimellä aineelliset intressit, palveluntarjoajaan, toimittajaan, asiakkaaseen tai kilpailijaan. Nähdäksesi Aineellisten intressien määritelmän sekä tarkemmat tiedot taloudellisista sijoituksista, jotka sinun on tuotava ilmi katso eturistiriitakyselylomake. Työntekijän, joka on aikeissa hankkia ilmi tuomista vaativia aineellisia intressejä, on ilmoitettava aikomastaan toimesta esimiehelleen. Tämä käytäntö ei koske investointeja ja intressejä julkisiin sijoitusyhtiöihin ja rahastoihin eikä henkilökohtaisia pankkilainoja, vakuutuksia eikä rahoitusyhtiöitä, jotka harjoittavat normaalia liiketoimintaa. Työntekijöiden, jotka ovat tekemisissä pankkien tai muiden rahalaitosten kanssa GMAC-työsuhteensa aikana, ei tule väärin keinoin hankkia lainaa kyseisistä rahalaitoksista. Liikemahdollisuudet Älä ota itsellesi tai välitä kolmannelle osapuolelle sellaista yritystoiminnan mahdollisuutta, jonka havaitset työpaikkasi kautta, ellei GMAC:lle ole jo tarjottu mahdollisuutta ja se on hylätty. Suhteet palveluntuottajiin ja toimittajiin GMAC valitsee palveluntarjoajat ja toimittajat puolueettomasti hinnan, laadun ja palvelujen perusteella. GMAC Toimintaperiaatteet ja etiikka 6

7 Hyväntekeväisyys ja vapaaehtoistyöt GMAC hyväksyy vapaaehtoistyön hyväntekeväisyysjärjestöissä, kouluissa ja hallintoelimissä. Varo kuitenkin, ettei vapaaehtoistyö vie kaikkea aikaasi. Varo myös mahdollisia ristiriitoja, joita saattaa syntyä tällaisten järjestöjen palvelemisesta. Jos on pienikin mahdollisuus ristiriidan syntymiseen GMAC:n intressien ja GMAC:n ulkopuolisten tehtävien välille, tuo se ilmi ja ryhdy toimiin estääksesi vahingot GMAC:n intresseille. Joskus saattaa olla tarpeen ilmoittaa jääviytensä asiassa. Kerätessäsi lahjoituksia ulkopuoliselle järjestölle vältä kaikkea vaikutelmaa, että GMAC painostaa. Lahjoitusten on oltava täysin vapaaehtoisia. Älä käytä GMAC:n kirjelomakkeen otsikkoa varainkeräykseen, ellei GMAC tue nimenomaista varainkeruuta yhtiötoimena. Ulkopuolinen työ Meidän odotetaan omistautuvan täydellisesti työllemme normaalina työaikana ja lisäksi kaikkena työn vaatimana ylityöaikana. Ulkopuolinen työ voi luoda eturistiriitoja tai alentaa tuottavuutta.vältä ulkopuolisia liiketoimia, jotka suuntaavat ajan ja huomion pois GMAC:n liiketoimista. Jos ulkopuolinen toiminta osoittaa merkkejä todellisesta tai mahdollisesta eturistiriidasta, ilmoita siitä esimiehelle ja henkilöstöresurssiyksikköön sekä merkitse se GMAC:n eturistiriitakyselylomakkeeseen. GMAC ei rohkaise työntekijöitään liittymään ulkopuolisten voittoa tavoittelevien yhtiöiden johtokuntiin. Työntekijät saavat palvella sellaisessa johtokunnassa vain ylemmän johdon tai yhtiön lakimiehen suostumuksesta. Älä ota vastaan työtä GMAC:n palveluntarjoajalta, toimittajalta, asiakkaalta, välittäjältä tai kilpailijalta ilman johdon kirjallista suostumusta. Jos työntekijän puoliso tai kumppani työskentelee palveluntarjoajalle, toimittajalle, asiakkaalle tai kilpailijalle, sekä työntekijän että puolison on noudatettava velvoitteita, joita heillä on työnantajiaan kohtaan. KYLLÄ Käytä GMAC:n eturistiriitakyselylomaketta tiedottamaan esimiehiä mahdollisesta ristiriidasta vaikka ajattelisit, ettei se ehkä olekaan ongelma. Tuo ilmi kaikki toimet, investoinnit, työt tai suhteet, jotka voivat luoda häivähdyksenkin mahdollisesta ristiriidasta. Pidä eturistiriitakyselylomake täytettynä ja päivitä se aina, kun olosuhteet muuttuvat. ÄLÄ Sekaannu mihinkään toimintaan, investointiin, työsuhteeseen tai muuhun suhteeseen, joka voi luoda ristiriidan GMAC:n työn kanssa. Jätä kertomatta esimiehille mahdollisista ristiriidoista. GMAC:n omaisuuden suojaaminen ja käyttö Työntekijöiden velvollisuutena on suojata GMAC:n omaisuutta ja varmistaa sen oikeanlainen käyttö. GMAC:n omaisuutta ovat fyysinen omaisuus, kuten työvälineet ja -tarvikkeet, rahallinen omaisuus, tiedot ja informaatioteknologia. GMAC:n omaisuutta tulee käyttää ainoastaan GMAC:n liiketoimiin sovellettavissa olevien GMAC:n sääntöjen mukaisesti. Työntekijöiden on työsuhteen päättyessä GMAC:lla palautettava kaikki GMAC:n omaisuus, mukaan lukien GMAC:iin liittyvä informaatio. Yhtiön omaisuuden käyttö GMAC:n omaisuutta, mukaan lukien yhtiön kirjelomakkeen otsikko ja yhtiön nimi, ei tule käyttää henkilökohtaisen hyödyn tavoitteluun tai muihin henkilökohtaisiin tarkoituksiin. Tietysti on tilanteita, joissa yksittäinen ja rajallinen henkilökohtainen käyttö on sallittua, kuten paikallispuhelu kotiin. Keskustele esimiehesi kanssa, jos olet epävarma, onko käyttö sopivaa. Virheellisen kuluraportin toimittaminen on selkeä esimerkki GMAC:n omaisuuden väärästä käytöstä. Et saa kopioida ohjelmistoa ja muuta tietoperäistä omaisuutta henkilökohtaiseen käyttöön etkä rikkoa lisenssisopimuksia. Kaikki keksinnöt, kirjoitukset, havainnot, suunnitelmat, kehitelmät, tekijänoikeuden alaiset työt, patentit, tavaramerkit tai tekijänoikeudet, jotka liittyvät työhösi, ovat GMAC:n omaisuutta ja niihin on noudatettava näitä toimintaperiaatteita. GMAC Toimintaperiaatteet ja etiikka 7

8 Internet, sähköposti ja puheposti Yleissääntönä on, että Internetiä saa käyttää vain työtehtäviin. Vähäinen henkilökohtainen käyttö on sallittua, jos se ei häiritse työntekoa tai tuotteliaisuutta, eikä ole ristiriidassa esimiehiltä saatujen ohjeiden eikä GMAC:n hyväksytyn käytön periaatteiden kanssa. Jos olet epävarma, kysy lähimmältä esimieheltäsi. Kaikki sähköinen viestintä, jota välitetään GMAC:n järjestelmien kautta (mukaan lukien puhelin, sähköposti, puheposti ja pikaviestit), on GMAC:n aineistoa. Työntekijän ei tule olettaa, että viestejä kohdellaan henkilökohtaisina tai yksityisinä viesteinä. GMAC voi kirjautua ja joskus myös kirjautuu sähköisiin viestintäjärjestelmiin. GMAC voi myös valvoa niitä. GMAC voi valvoa kaikkea sähköistä viestintää ja poistaa viestejä tai paljastaa niitä muille ilman ennakkoilmoitusta, ellei sovellettavissa oleva laki toisin määrää. Älä koskaan käytä GMAC:n viestintäjärjestelmiä tai -välineitä laittomaan, epäeettiseen, valtuuttamattomaan tai häiriötä aiheuttavaan käyttöön. Sitä ovat esimerkiksi sopimattoman materiaalin (kuten pornografia, alastonkuvat, säädytön tai väkivaltainen materiaali, ketjukirjeet, seksuaalivitsit tai -sarjakuvat tai muu loukkaava tai halventava materiaali, joka liittyy ikään, rotuun, ihonväriin, sukupuoleen, uskontoon, kansallisuuteen, vammaan tai seksuaaliseen suuntautumiseen) haku, välittäminen tai tallentaminen. Viestintäsääntöjen rikkominen johtaa kurinpitotoimiin, ja työntekijä voidaan jopa erottaa. Jos saat asiattomia viestejä, pyydä lähettäjää lopettamaan ja poista viestit. Jos viestien tulo ei lakkaa, ilmoita asiasta asianmukaiselle johtotasolle. Tietoja koskeva lahjomattomuus GMAC:ia koskevat tiedot ovat yhtiön arvokasta omaisuutta. GMAC:ia koskevia tietoja ovat kaikki liiketoimintaamme liittyvät tiedot, jotka luodaan tai hankitaan GMAC:n lähteitä käyttäen riippumatta tiedon luonteesta, välineestä tai muodosta. Kaikki GMAC:ia koskevat tiedot ovat GMAC:n omaisuutta. Sitä on suojeltava valtuuttamatonta paljastusta, muokkausta tai hävittämistä vastaan. Tietoja ei saa paljastaa GMAC:n ulkopuolella ilman tiedotuksesta vastuussa olevan yksikön päällikön hyväksyntää. Täsmälliset tiedot, kirjanpito ja viestintä Virheellisen tai harhaanjohtavan tiedon tahallinen luominen tai syöttäminen GMAC:n taloudelliseen tai muihin liiketoiminnallisiin kirjanpitoihin on ankarasti kielletty. Kaikki liiketoimintaan liittyvä kirjanpito on tarkoin säilytettävä. Jos kirjanpitoon pääsee livahtamaan epätarkkuus, se on korjattava, ja tarvittaessa korjauksen syyt on kirjoitettava ylös. Kaikkien työntekijöiden, jotka liittyvät tilinpäätösten valmisteluun tai yhtiön varainsiirtoja ilmaisevan kirjanpidon tekemiseen tai ylläpitämiseen, on noudatettava yhtiön järjestelmää koskien sisäistä valvontaa talousraportoinnista ja omaisuuden suojaamisesta. Julkaistavien raporttien ja asiakirjojen ja valtion virastoihin (esim. Yhdysvaltain arvopaperiviranomainen, lisenssivirasto) lähetettävien tiedostojen on oltava täsmällisiä ja niiden on sisällettävä kaikki välttämätön tieto, jotta asiakirjat olisivat täydelliset ja totuudenmukaiset. Jos epäilet, ettei yhtiön kirjanpitoa pidetä yllä tai valmistella oikein, ilmaise huolenaiheesi esimiehelle, Chief Financial Officerille, yhtiön lakimiehelle tai päätilintarkastajalle. Useimmissa maissa voi myös käyttää GMAC:n nimetöntä eettistä puhelinpalvelua. Sinun on vastattava totuudenmukaisesti ja avoimesti keskustellessasi GMAC:n riippumattomien ja sisäisten tilintarkastajien, asianajajien ja tarkastajien kanssa. Meidän on myös varmistettava, että GMAC:n liiketoimien kirjanpito vastaa yhtiön liiketarpeita, mukaan lukien lainsäädännön ja verotuksen asettamat vaatimukset. Meidän on noudatettava GMAC:n kirjanpitokäytäntöjä kaikkien GMAC:n kirjanpitomerkintöjen luomisessa, hallinnassa ja järjestämisessä. Ole huolellinen ja noudata Litigation Holds -ohjeita. Ne ovat lainopillisen yksikön antamat ohjeet, jotka vaativat GMAC:tä säilyttämään tietyt merkinnät normaalia säilytysaikaa pidempään lakisääteisistä tai muista syistä. Litigation Holds -ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa vakavaan vahinkoon GMAC:lle ja sen työntekijöille. On laitonta tuhota, salata, muuttaa tai vääristellä mitään GMAC:n liiketoimikirjanpitoa tai muuta kirjanpitoa, asiakirjaa tai kohdetta siinä tarkoituksessa, että oikeusjuttu tai muu kesken oleva, uhkaava tai ennalta arvattava laki- tai viranomaisprosessi tai tutkimus estettäisiin tai siihen vaikutettaisiin. Kohdasta Tietoturva ja yksityisyyssuoja löytyy ohjeita GMAC:n tietojen suojaamisesta. GMAC:n kirjanpidon säilytyskäytänteet tarjoavat ohjeita GMAC:n kaiken sen kirjanpidon luomisesta, ylläpitämisestä ja hävittämisestä, joka sisältää tietoa GMAC:sta, sekä GMAC:n tietolähteiden käytöstä. Nämä käytänteet koskevat myös kolmansia osapuolia, mukaan lukien sopimustyöntekijät, jotka pääsevät käsiksi GMAC:n tietoihin. Luottamukselliset tiedot ja liikesalaisuudet GMAC:n keräämien ja ylläpitämien henkilökohtaisten tietojen (mukaan lukien tiedot yksittäisistä kuluttajista, työntekijöistä ja muista) hävittäminen tai väärinkäyttö voi vahingoittaa sekä GMAC:tä että kyseistä henkilöä. Meidän kaikkien velvollisuutena on suojella meille uskottuja GMAC:n tietoja ja henkilökohtaisia tietoja. GMAC Toimintaperiaatteet ja etiikka 8

9 Luottamuksellisiin tietoihin kuuluvat esimerkiksi liikesuunnitelmat ja ehdotukset, hinnoittelu, taloudelliset tiedot ja markkinointiohjelmat. Yleisohjeita ovat: Älä puhu GMAC:n herkistä liikeasioista julkisilla paikoilla, esimerkiksi ravintoloissa ja lentokoneissa; Noudata yhtiön sääntöjä salasanasuojauksesta sekä tietokoneiden ja tiedostojen salauksesta äläkä lähetä tai paljasta salasanoja; ja Ilmoita välittömästi GMAC:n tietojen tai henkilökohtaisten tietojen menetyksestä tai niiden valtuuttamattomasta levityksestä. Henkilökohtaiset tiedot ja yksityisyyssuoja GMAC tunnustaa henkilökohtaisten tietojen suojauksen tärkeyden. Asiakkaiden ja työntekijöiden henkilökohtaista tietoa on kohdeltava GMAC:n yksityisyyteen liittyvien käytäntöjen mukaisesti. Kun henkilökohtaisten tietojen turvallisuusvuotoja ilmenee, ilmoita niistä pikaisesti työyksikkösi raportointijärjestelmän kautta. Vastuullamme on suojella GMAC:n tietoja ja henkilökohtaisia tietoja silloinkin, kun työsuhteemme GMAC:lla päättyy. Meidän on palautettava kaikki GMAC:n materiaali (mukaan lukien asiakirjat ja tiedostot, sähköisesti luettavat tai muuten). Riita-asiat ja tutkimukset Ota välittömästi yhteyttä lainopilliseen yksikköön, jos saat GMAC:n edustajana haasteen, tiedustelun tai muun yhteydenoton oikeudesta, poliisilta, hallituksen edustajalta tai lakimieheltä. Ennen haastattelun antamista, kysymyksiin vastaamista, dokumenttien laatimista tai riita-asiaa tai tutkimusta koskeviin vaatimuksiin vastaamista ota yhteyttä lainopilliseen yksikköön. Vastausten on oltava täydellisiä ja totuudenmukaisia. Tämä koskee tapauksia, joihin GMAC liittyy suoraan, kuten GMAC:ta koskevaan tutkimukseen tai oikeusjuttuun. Se koskee myös tapauksia, joihin GMAC liittyy välillisesti, mukaan lukien palveluntarjoajia, toimittajia, välittäjiä tai kilpailijoita koskevat tutkimukset. Kommunikointi median kanssa Selkeä ja täsmällinen kommunikointi median kanssa suojelee reilun pelin mainettamme. Kaikissa GMAC:n yksiköissä on julkista viestintää varten palkattuja työntekijöitä. Suuntaa kaikki mediaa koskevat kysymykset heille. Jos media ottaa yhteyttä sinuun, vältä vastaamasta kysymyksiin ja kerro asiasta välittömästi esimiehellesi ja yksikkösi viestintäedustajalle. KYLLÄ Tunne tietoturvakäytänteet ja kirjanpidon säilytysajat ja noudata niitä. Kohtele kaikkea GMAC:n tietoa ja omaisuutta arvokkaanaliikesalaisuutena. Varmista, että viestintä on täsmällistä olipa se sisäistä tai ulkoista. Noudata kaikkia sovellettavissa olevia lakeja, säädöksiä ja käytäntöjä, jotka koskevat GMAC:n tietolähteitä, kuten tietokoneita, ohjelmistoja, sähköpostia, Internetiä ja intranetiä (GMAC Exchange). ÄLÄ Jätä turvallisuuskäytäntöjä huomiomatta ajan säästämiseksi. Anna henkilöiden, joilla ei ole valtuuksia, päästä käsiksi GMAC:n tietoihin. Käytä GMAC:n omaisuutta tai järjestelmiä oman henkilökohtaisen edun tai hyödyn tavoitteluun. Luo tai tietoisesti tuota harhaanjohtavaa tai epätäsmällistä tietoa GMAC:n liiketoiminnasta. Käytä GMAC:n tietolähteitä sellaisen materiaalin luomiseen, siirtämiseen tai säilyttämiseen, joka on huonon maun mukaista, halventavaa, muita loukkaavaa tai muutoin sopimatonta. Tee mitään, mikä voisi sekottaa tai vaarantaa GMAC:n tietojen, tietolähteiden tai muun omaisuuden käytettävyyttä, oikeudenmukaisuutta tai turvallisuutta. GMAC Toimintaperiaatteet ja etiikka 9

10 Oikeudenmukaisuus markkinoilla Lahjat Lahjojen vastaanottaminen GMAC:n on tehtävä liiketoimintapäätöksensä yksinomaan liiketoiminnallisiin kriteereihin perustuen; niitä ovat esimerkiksi hinta, laatu ja oletettu voitto. Meidän on vältettävä kaikkea, mikä antaa aihetta uskoa, että liikepäätöksiimme vaikuttavat epäolennaiset seikat, joko laittomat (lahjukset) tai sopimattomat (henkilökohtaiset ystävyyssuhteet, lahjat tai illanvietot). Yleissääntönä voidaan sanoa, ettei lahjaa tule ottaa vastaan keltään, joka saattaa haluta vaikuttaa GMAC:n liikepäätöksiin, kuten asiakkaat, palveluntarjoajat ja toimittajat. Tähän yleissääntöön on useita poikkeuksia. Voit olla vieraana ulkopuolisilla illallisilla, vastaanotoilla tai huvitilaisuudessa, jos illallisen, vastaanoton tai huvituksen arvo on korkeintaan 100 $, ja jos samalta ulkopuoliselta taholta saatujen illallisten, vieraanvaraisuuden ja huvitusten kokonaisarvo on korkeintaan 200 $ vuodessa. Voit ottaa vastaan lahjoja tai muistoesineitä, joiden nimellisarvo ei ole suuri, kuten kyniä, mukeja tai lippalakkeja, joissa on antajan logo. Voit ottaa vastaan tunnustuspalkintoja ja muita kuin rahallisia palkkioita, kuten tutustumisillallisia ja hyväntekeväisyyslahjoituksia siviili- tai hyväntekeväisyysjärjestöiltä. Voit hyväksyä kalliimmat lahjat GMAC:n puolesta, jos niistä kieltäytyminen on vastoin GMAC:n oikeutettuja intressejä, esimerkiksi joissakin maissa Yhdysvaltain ulkopuolella, joissa lahjojen antamista pidetään kohteliaana eikä sen oleteta vaikuttavan liikepäätöksiin. Lahjasta tulee GMAC:n omaisuutta. Sinun on luovutettava se esimiehelle käyttöä, näyttöä tai hävittämistä varten. Et saa ottaa vastaan golfinpeluu-, matka- tai majoituslahjoja. Jos sinun on osallistuttava tällaisiin toimintoihin, voit pitää kustannuksia liikekuluina, jos ne täyttävät oikeutetun liikekulun kriteerit. Muussa tapauksessa sinun on maksettava kustannukset itse. Et saa ottaa vastaan lahjaa viranomaisilta, lukuun ottamatta virallisia lahjoja, joita vastaanotat GMAC:n nimissä. Kaikkiin paikallisiin poikkeamiin tästä lahjakäytännöstä on saatava etukäteen lupa Chief Compliance Officerilta ja henkilöstöresurssi- ja organisaatiokehitysyksikön Group Vice Presidentiltä. Bank Bribery Law (lahjuslaki) Yhdysvaltain valtiorahoitteisten instituutioiden työntekijöiden, johtajien, asiamiesten ja lakimiesten on noudatettava valtiollista lahjuslakia ja pidättäydyttävä hakemasta tai hyväksymästä mitään kyseisen instituution varainsiirtoihin tai liiketoimiin liittyvää arvokasta (ei koske hyvässä uskossa vastaanotettua palkkiota, palkkaa tai maksua). Heidän on myös pidättäydyttävä keräämästä itselleen tai kolmannelle taholle (muu kuin instituutio) mitään arvokasta keltään korvaukseksi liiketoimesta, palvelusta tai instituution luottamuksellisesta tiedosta. Lahjat asiakkaille, palveluntuottajille, toimittajille, median edustajille ja talousanalyytikoille Jos asiakkaidemme työntekijöitä on kielletty ottamasta vastaan lahjoja, huvituksia tai muita palkkioita, GMAC:n työntekijöiden on tiedettävä asiasta ja kunnioitettava käytäntöä. Jotkin GMAC:n sponsoroimat viihdemuodot ovat selkeästi sopivia edistämään innostuneisuutta ja ryhmätyöskentelyä esimerkiksi yhteistyö autoliikkeidemme kanssa. GMAC:n asiakkaille järjestetty viihdetoiminta voi auttaa GMAC:ia kilpailemaan samasta lähtötilanteesta käsin muiden kyseisten asiakkaiden mahdollisten toimittajien kanssa. GMAC voi sponsoroida mediatapahtumia, näyttelyitä, konferensseja jne. ja kutsua niihin palveluntarjoajia, toimittajia, median edustajia ja talousanalyytikkoja. Näissä rajallisissa tilanteissakaan ei tule tarjota lahjoja, viihdettä tai muita palkkioita, elleivät seuraavat viisi ehtoa täyty: 1. Se on laillista; 2. Vastaanottajan käytännöt sallivat vastaanottamisen; 3. On GMAC:n oikeutettujen liikeintressien mukaista tehdä niin; 4. Se on soveliasta kyseisessä liikeympäristössä ja 5. Sitä tapahtuu harvoin. Käytä hyvää arviointikykyä valitessasi lahjoja näihin muutamaan harvaan tapaukseen, joissa on soveliasta antaa niitä. Sopimattomia lahjoja ovat raha, palvelut, alennukset tuotteen tai palvelun hinnasta (muut kuin osana hyväksyttyä GMAC:n ohjelmaa), lainat ja allekirjoitusjärjestelyt. Lyhyesti sanottuna lahjojen antamista ja viihteen tai muiden palkkioiden tarjoamista on käytettävä harvoin, eikä se saa koskaan vaikuttaa vastaanottajan päätöksiin. GMAC Toimintaperiaatteet ja etiikka 10

11 Reilu kilpailu Yleistä GMAC on sitoutunut kilpailemaan lain sallimissa rajoissa. Kilpailua suojaavat lait voivat olla mutkikkaita ja vaihdella maittain. Jos olet epävarma, ota yhteyttä lainopilliseen yksikköön. Suhteet kilpailijoihin Älä sovi kilpailijan kanssa hintaan liittyvistä seikoista (esimerkiksi alennukset, hyvitykset ja kannustimet) tai siitä, mitä tuotteita tai palveluja kehitämme tai kenelle niitä myymme. Sopiminen ei välttämättä tarkoita sitä, että asiasta on sovittava kirjallisesti. Oikeudessa saatetaan joskus pitää laittomana sopimuksena keskustelua, vaikka se olisi käyty esimerkiksi golfkerholla. Vertailuanalyysi (benchmarking-menetelmä) kilpailijan kanssa saattaa olla riski; hanki siis laillinen ja liiketoiminnallinen hyväksyntä ennen kuin teet niin. Vertailuanalyysi on GMAC:lle ensiarvoisen tärkeää, mutta älä vaihda tietoja suoraan kilpailijoiden kanssa. Asiakkaat, palveluntarjoajat, toimittajat ja asiantuntijat voivat kyetä antamaan tietoa markkinatilanteesta. Vältä keskustelua aroista aiheista, kuten hinnoista, kuluista tai markkinointisuunnitelmista kauppajärjestön kokouksissa. Kansainväliset näkökohdat Yhdysvaltain kartellilakeja sovelletaan toimintaan, joka loukkaa kilpailuprosessia Yhdysvalloissa. Siten Yhdysvaltain viranomaiset voivat jäävätä GMAC:n tytäryhtiöiden toimia ympäri maailmaa, jos ne vaikuttavat kilpailuun Yhdysvalloissa. Useissa maissa on myös omat kilpailulakinsa. Sisäpiiritiedot Työn aikana voimme saada GMAC:sta tai muista yhtiöistä tärkeää tietoa, jota ei vielä ole julkaistu. Älä koskaan käy kauppaa GMAC:n tai ResCapin arvopapereilla (kuten lainainstrumenteilla) tai muiden yhtiöiden (mukaan lukien GM) arvopapereilla materiaaliseen ei-julkiseen tietoon perustuen. Materiaalitiedoilla tarkoitetaan kaikkea sellaista tietoa, jota investoija pitäisi tärkeänä investointipäätöksiä tehdessään. Esimerkkejä ovat tietämys yrityskaupoista tai varojen pakkosiirroista, uusista tuotelanseerauksista, taloudellisista tiedoista tai johtajanvaihdoksista. KYLLÄ Mieti, onko sinulla aineellista julkaisematonta tietoa GMAC:sta tai muusta yhtiöstä ennen kuin vaarannat niiden tietoturvan. ÄLÄ Jaa ei-julkista tietoa mistään yhtiöstä kenellekään, joka saattaa tehdä kauppaa kyseisen yhtiön arvopapereilla. Oleta sisäpiiritiedon käyttöä koskevan säännöstön koskevan kaupankäyntiä vain GM:n osakkeilla. Jos saat selville jotakin, minkä voi merkittävästi olettaa vaikuttavan GMAC:n tai ResCap:n (tai muiden yhtiöiden, mukaan lukien GM) arvopapereiden hintoihin, älä osta äläkä myy arvopapereita tai paljasta tietoja muille ennen kuin tiedot on julkistettu. Katso Sisäpiiritiedot saadaksesi lisätietoja GMAC:n käytännöistä tai ota yhteyttä lainopilliseen yksikköön. GMAC Toimintaperiaatteet ja etiikka 11

12 Oikeudenmukaisuus yhteiskunnassa ja yhteisöissämme Epäasiallisten maksujen välttäminen viranomaisille Älä koskaan tarjoa Yhdysvalloissa lahjoja, viihdettä tai muita palkkioita viranomaisille, poliittisille puolueille tai ehdokkaille neuvottelematta ensin lainopillisen yksikön kanssa. Lahjojen antaminen voi altistaa GMAC:n ja työntekijän vakaville seuraamuksille. Yhdysvaltain laki ja GMAC:n toimintaperiaatteet kieltävät ankarasti antamasta mitään arvokasta ulkomaisten hallitusten tai virastojen työntekijöille tai edustajille, poliittisille puolueille tai puolueiden ehdokkaille ulkomaisten viranomaisten toimintaan vaikuttamiseksi, vaikka se tuntuisi olevan maan tapa joissakin maissa. GMAC:n lahjusten vastaiset toimintaperiaatteet koskevat jokaista, joka työskentelee tai edustaa GMAC:tä sekä sen valvomia tytäryhtiöitä, mukaan lukien asiamiehet ja konsultantit, sekä Yhdysvalloissa että Yhdysvaltain ulkopuolella. Lisäksi, koska GMAC on järjestäytynyt Yhdysvalloissa, lahjusten antaminen ulkomaisille viranomaisille on laitonta Yhdysvaltain Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) -lain mukaisesti. Tämän lain mukaisesti GMAC on vastuussa työntekijöidensä (myös niiden, jotka eivät ole Yhdysvaltain kansalaisia) ja asiamiestensä toimista ympäri maailmaa. Käytännöllisesti katsoen joka maassa, jossa GMAC harjoittaa liiketoimintaa, on olemassa jonkinlaiset lahjusten vastaiset lait. On olemassa rajoitettu määrä tapauksia, joissa nimelliset avustusmaksut voidaan sallia, mutta niistä on neuvoteltava lainopillisen yksikön kanssa ennen toimiin ryhtymistä. Kaikista kysymyksistä, onko lahja tai palkkio epäsopiva periaatteidemme tai kansallisten lakien mukaan, on neuvoteltava lainopillisen yksikön kanssa. Poliittinen aktiivisuus Kaikki poliittinen toiminta on koordinoitava GMAC Government Relations -yksikön kanssa. Siihen kuuluvat niiden virallisten suhteiden konsultanttien palkkaus, käyttö ja hallinta, jotka edustavat GMAC:ia, mukaan lukien ulkopuoliset ja sopimuskonsultantit. Työntekijät eivät saa käyttää GMAC:n varoja valtiollisen, osavaltiollisen tai paikallisen poliittisen kampanjan tukemiseen eivätkä mihinkään muuhun poliittiseen tarkoitukseen. Rahanpesun vastaisten sääntöjen noudattaminen GMAC noudattaa täysin kaikkia sovellettavissa olevia lakeja, jotka on suunnattu estämään rahanpesua ja terroristien rahoitusta. Noudata työyksikkösi rahanpesun ja terroristien toiminnan rahoituksen vastaisia toimintaperiaatteita. Ilmoita kaikista epäilyttävistä tilanteista toimintaperiaatteiden mukaisesti. Kauppasaarrot ja vientivalvonnan noudattaminen Yleistä Useat Yhdysvaltain lait ja säädökset käsittelevät sitä, kuinka hoidamme tiettyjä liiketoimia ulkomaiden ja erityisten tahojen kanssa. Nämä lait eivät koske ainoastaan toimintaa Yhdysvalloissa, vaan myös Yhdysvaltain kansalaisia, missä tahansa he ovatkaan, sekä ympäri maailmaa valmistettuja tuotteita, jos niissä on Yhdysvalloista peräisin olevia osia tai teknologiaa. Muissa maissa on vastaavia lakeja. Ulkomaisen omaisuuden valvonta Ulkomaisen omaisuuden valvonta tarkoittaa kauppasaartoja tai vientisulkuja, joita Yhdysvallat asettaa tietyille maille tai ryhmille motivoidakseen niitä muuttamaan käytäntöjään. Nämä valvontatoimet koskevat Yhdysvaltain kansalaisia, vakinaisia asukkaita ja yhtiöitä sekä joskus myös yhdysvaltalaisten yhtiöiden kansainvälisiä tytäryhtiöitä. Säädökset vaihtelevat, mutta yleensä ne ovat selkeitä. Työntekijät saavat ohjausta GMAC:n vientimääräysten noudattamistoimistosta ennen kuin ovat yhteydessä kauppasaarrettuun maahan tai kohteeseen. Yhdysvalloilla on tällä hetkellä laaja-alaisia kauppasaartoja Irania, Kuubaa, Sudania ja Syyriaa vastaan. Täydellinen luettelo kauppasaarron alaisista maista ja kohteista löytyy kohdasta GMAC Exchange valikosta Compliance. Boikotinvastaiset säännöt Yhdysvaltain boikotinvastaiset lait ja säädökset kieltävät osallistumisen ulkomaisiin boikotteihin, joihin Yhdysvallat ei osallistu. Nämä säädökset koskevat yhdysvaltalaisia yhtiöitä, niiden kotimaisia ja ulkomaisia tytäryhtiöitä sekä Yhdysvaltain kansalaisia. Kiellettyjä toimia ovat liiketoimista kieltäytyminen boikotoidun maan tai boikotoidussa maassa sijaitsevan yhtiön kanssa, tai muiden vaatiminen pitäytymään liiketoimista boikotoidun maan pyytäessä niitä. Ne kieltävät myös toimittamasta tietoa työntekijän tai toimittajan uskonnosta, sukupuolesta tai kansallisuudesta, tai tekemästä mitään, mikä voisi tukea Yhdysvalloille ystävällismielisen maan laitonta boikottia. Jos sinua pyydetään suorittamaan mitä tahansa näistä toimista, ota välittömästi yhteyttä GMAC:n vientimääräysten noudattamistoimistoon. Lisätietoa boikotinvastaisista säännöistä löytyy kohdasta GMAC Exchange under Compliance. GMAC Toimintaperiaatteet ja etiikka 12

13 KYLLÄ Keskustele lainopillisen yksikön kanssa ymmärtääksesi FCPA-lain ja muut lahjusten vastaiset säännöt. Ota yhteyttä johtoon tai lainopilliseen yksikköön, jos viranomaiset tarjoavat jotakin arvokasta. Varmista ennen kuin palkkaat edustajan järjestämään GMAC:n liiketoimia, että edustajalle on tiedotettu laeista ja GMAC:n rajoituksista maksaa ulkomaalaisille viranomaisille. ÄLÄ Anna tai lupaa mitään arvokasta viranomaisille ennen esimiehen ja lainopillisen yksikön hyväksyntää. Oleta, että menettelytapa on hyväksytty, koska toisen suuren yhtiön väitetään tehneen niin. Käytä GMAC:n varoja tai omaisuutta poliittisen aktiivisuuden kannattamiseen. Viennin valvonta Laki vaatii vientiluvan ennen kuin tietyntyyppisiä tuotteita tai tietoja voidaan viedä tai viedä edelleen. Vienti ei tarkoita ainoastaan nimikkeen kuljetusta maan ulkopuolelle, vaan myös tiedon jakamista ulkomaalaisen henkilön kanssa maan rajojen sisällä. Esimerkkejä tuotteista, jotka vaativat vientiluvan, ovat tietokoneet, kulkuneuvot tai lentokoneet, joita on muokattu tai joita voidaan muokata sotilaskäyttöön, ohjelmistot, numeerisesti ohjatut koneet, sekä näihin liittyvät tekniset tiedot. Vientimahdollisuus voi syntyä takaisinotettujen tuotteiden myynnin yhteydessä tai kun leasing-sopimus päättyy. Jos sinulla on tietoja, tai epäilyksiä, että liiketoimeen saattaa liittyä vientimääräysten rikkomista, ilmoita asiasta välittömästi työyksikkösi vientimääräyksien noudattamista valvovalle päällikkölle. Muista, että merkit liiketoimesta eivät välttämättä ole sitä, miltä ne näyttävät. Esimerkiksi on epäilyttävää, jos tuotteen luonnehdinta ei sovi ostajan liiketoimialaan tai jos ostaja on haluton antamaan tietoja tuotteen aiotusta loppukäytöstä. Jos olet epävarma, älä ryhdy liiketoimeen. Ympäristömääräysten noudattaminen GMAC on omistautunut ihmisten terveyden, luonnonvarojen ja ympäristön suojeluun. GMAC noudattaa kaikkia lakeja, jotka liittyvät ympäristöön ja yhdistää terveen ympäristön käytäntöjä liiketoimintapäätöksiinsä. GMAC on sitoutunut vähentämään jätteitä ja saasteita ja käyttämään kestäviä resursseja ja kierrätysmateriaaleja. GMAC ottaa huomioon liiketoimintansa vaikutukset ympäristöön ja yhteisöihin, joissa GMAC toimii, ja sen tavoitteena on jatkuva parantaminen. GMAC:n henkilökunta harjoittaa liiketoimia tavoilla, jotka vastaavat GMAC:n ympäristöpoliittisia kriteereitä. GMAC Toimintaperiaatteet ja etiikka 13

14 Lopuksi Pyrimme toimimaan rehellisesti sekä henkilökohtaisella että institutionaalisella tasolla työpaikoilla, markkinoilla ja elinympäristöissämme. Meidän kaikkien on ymmärrettävä yhtiön arvot ja toimintaperiaatteet ja noudatettava niitä sen varmistamiseksi, että kilpailemme reilun pelin mukaisesti. Toimiminen reilun pelin mukaisesti asettaa haasteen meille jokaiselle. Vaatii luonteenlujuutta toimia, kun helpoimmalta tuntuisi jättää ongelma huomiotta. Voimme kaikki täyttää velvollisuutemme seuraavin tavoin: Noudattamalla opasta GMAC Toimintaperiaatteet ja etiikka; Antamalla palautetta ongelma-alueilla ja ehdottamalla parannuksia esimiehille; Kuuntelemalla asiakkaiden, työtovereiden, palveluntarjoajien ja toimittajien huolenaiheita ja varmistamalla, että ne saavat ansaitsemansa huomion; ja Käyttäytymällä GMAC:n arvojen mukaisesti. Toukokuu 2007 GMAC Toimintaperiaatteet ja etiikka 14

15 GMAC toimintaperiaatteet ja etiikka rahoitusalan ammattilaisille Nämä GMAC Toimintaperiaatteet ja etiikka rahoitusalan ammattilaisille ("Periaatteet") koskevat GMAC LLC:n Senior Financial Officereita (talousjohto) ja rahoitusalan ammattilaisia sekä sen osastoja ja tytäryhtiöitä maailmanlaajuisesti ( GMAC ). Näissä toimintaperiaatteissa tytäryhtiöllä tarkoitetaan yhtiöitä, joissa GMAC omistaa, suoraan tai välillisesti, yli 50 % äänioikeudesta. Henkilöt, joita nämä periaatteet koskevat, ovat GMAC:n Chief Executive Officer, President, Chief Financial Officer ja Controller; kaikkea asiantuntevaa henkilökuntaa talouden, talousraportoinnin, kirjanpidon, tilintarkastuksen, taloudellisten riskien hallinnan, verotuksen, investoijasuhteiden ja rahastonhoidon alalla; kunkin liiketoiminta-alueen päälliköt; sekä kaikki hallituksen jäsenet, joilla on edellä mainitun kaltaisia operatiivisia- tai valvontavastuita henkilön työnimikkeestä riippumatta. Kaikkien talousasiantuntijoiden on noudatettava korkeimpia rehellisyys- ja luotettavuusstandardeja ja eettisiä toimintaperiaatteita sekä opasta GMAC Toimintaperiaatteet ja etiikka. Nämä periaatteet talousasiantuntijoille täydentävät opasta GMAC Toimintaperiaatteet ja etiikka. Kaikkien rahoitusalan ammattilaisten tulee: Toimia rehellisesti ja eettisesti oikein. Välttää todellisia ja näennäisiä eturistiriitoja henkilökohtaisten- ja liikesuhteidensa välillä. Jos sellaisia ilmenee, käsitellä ne eettisesti. Tuoda ilmi kaikki todelliset ja mahdolliset eturistiriidat ylemmälle johdolle. Tuottaa täydellisiä, oikeudenmukaisia, täsmällisiä, ajantasaisia ja ymmärrettäviä tietoja raporteissa ja asiakirjoissa, jotka GMAC arkistoi tai lähettää Securities and Exchange -kommissioon tai muihin säätelyelimiin, ja muuhun julkiseen viestintään, jota GMAC harjoittaa. Raportteihin tulee sisältyä kaikki tarpeellinen tieto, jotta raportit olisivat täydellisiä ja totuudenmukaisia. Virheellisen tai harhaanjohtavan tiedon tahallinen luominen tai syöttäminen GMAC:n taloudelliseen tai muuhun liiketoiminnalliseen kirjanpitoon on ankarasti kielletty. Ylläpitää täsmällistä liikekirjanpitoa ja noudattaa yhtiön sisäistä valvontajärjestelmää, joka koskee talousraportointia ja omaisuuden suojaamista. Noudattaa kaikkia sovellettavissa olevia lakeja, sääntöjä ja säädöksiä, sekä itsesäätelevien organisaatioiden sääntöjä, säädöksiä ja standardeja, jotka ovat sovellettavissa heihin itseensä ja heidän työyksikköönsä. Vastata totuudenmukaisesti ja avoimesti neuvotteluissa GMAC:n riippumattomien ja sisäisten tilintarkastajien, asianajajien ja tarkastajien kanssa. Raportoida avoimesti kaikista näiden periaatteiden tai oppaan GMAC Toimintaperiaatteet ja etiikka rikkomuksista ylemmälle johdolle, Chief Financial Officerille, yhtiön lakimiehelle, päätilintarkastajalle tai GMAC:n tilintarkastuskomitean puheenjohtajalle. Useimmissa maissa voi myös käyttää GMAC:n nimetöntä eettistä puhelinpalvelua. Näitä toimintaperiaatteita rikkovat työntekijät ovat sellaisten kurinpitotoimien alaisia, jotka johdon mielestä ovat soveliaat rikkomuksen luonteesta johtuen. Kurinpitotoimena voi olla työsopimuksen päättäminen. Työntekijät voivat myös joutua siviili- tai rikosrangaistusten alaisiksi, jos lakia on rikottu. Toukokuu 2007 GMAC Toimintaperiaatteet ja etiikka 15

Bemis Company, Inc. TOIMINTAOHJEET

Bemis Company, Inc. TOIMINTAOHJEET Bemis Company, Inc. TOIMINTAOHJEET SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO Tarkoitus ja soveltamisala...1 Sitoumuksemme...1 Lakien ja sääntöjen noudattaminen...2 Työntekijöiden resurssit...2 Raportointi...3 Kurinpidolliset

Lisätiedot

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä

PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä PERKINELMERIN YRITYSETIIKKA Päämäärä PerkinElmerin toimintanormisto liike-elämässä ("normisto") määrittelee arvot ja periaatteet, jotka ohjaavat suhteitamme

Lisätiedot

SITOUTUNUT REHELLISYYTEEN

SITOUTUNUT REHELLISYYTEEN PARANTAA TERVEYTTÄ PARANTAA LUONTOA SITOUTUNUT REHELLISYYTEEN KUNNIANTUNTOON TASAPUOLISUUTEEN Kuva-alue Liiketoimintanormisto ROBERT F. FRIEL, HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA JA TOIMITUSJOHTAJA JOHDANTO PerkinElmer

Lisätiedot

Liiketapaohjeistus. Kultaisten kaarien lupaus

Liiketapaohjeistus. Kultaisten kaarien lupaus Liiketapaohjeistus Kultaisten kaarien lupaus Koko liiketoimintamme perusta on, että olemme eettisiä, totuudenmukaisia ja luotettavia. Hyvän maineen luomiseen menee aikaa. Emme ole pelkkiä mainostajia.

Lisätiedot

Liiketoiminta- SunChemical

Liiketoiminta- SunChemical Liiketoiminta- S T A N D A R D I T JA - O H J E E T SunChemical Muutama sana liiketoimintamme periaatteista Sun Chemical, maailmanlaajuinen markkinajohtaja alallaan, on sitoutunut noudattamaan arvojärjestelmäänsä.

Lisätiedot

Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet

Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet Viacomin kansainväliset liiketoimintaohjeet 1 2 Sisällys Viesti hallituksen puheenjohtajalta ja toimitusjohtajalta 4 Ohjeiden ymmärtäminen ja käyttäminen 6 Lakien, sääntöjen ja säädösten noudattaminen

Lisätiedot

Philip Morris Internationalin toimintaohje

Philip Morris Internationalin toimintaohje Philip Morris Internationalin toimintaohje Philip Morris Internationalin toimintaohje Rehellisyys oikein toimiminen Kysy itseltäsi ennen toimeen ryhtymistä: Onko toiminta laillista? Noudattaako toiminta

Lisätiedot

Liiketoiminnan Menettelytavat

Liiketoiminnan Menettelytavat 6 9 Huolenaiheista ilmoittaminen Ihmisoikeudet 14 18 Eturistiriita Lahjat ja kestitys 24 30 33 Luottamuksellisten tietojen suojelu ja käyttö Tietojen eheys Liikekumppanit 37 45 Liiketoiminnan lahjomattomuus

Lisätiedot

Kestävän tulevaisuuden varmistaminen

Kestävän tulevaisuuden varmistaminen DuPontin toimintaohje Kestävän tulevaisuuden varmistaminen TOIMINTAMME YDINARVOT TAMMIKUU 2015 Pääjohtajan tervehdys -Työtoverit DuPontilla: Jo yli kahden vuosisadan ajan olemme ratkaisseet maailman haasteita

Lisätiedot

Styronin eettinen ohjeisto

Styronin eettinen ohjeisto Styronin eettinen ohjeisto Eettiset käytännöt ja ohjeiden noudattaminen Sisällysluettelo Alustus s. 2 PÄÄJOHTAJAN ALKUSANAT Styronin eettinen ohjeisto 1. STYRONIN ARVOT s. 3 s. 3 Vastuullinen huolenpito

Lisätiedot

Kohti kestävää tulevaisuutta

Kohti kestävää tulevaisuutta DuPontin toimintaohje Kohti kestävää tulevaisuutta TOIMINTAMME YDINARVOT TAMMIKUU 2011 Pääjohtajan tervehdys -Työtoverit DuPontilla: DuPontin työntekijät ovat jo vuosisatojen ajan käyttäneet markkinaehtoista

Lisätiedot

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT www.ttigroup.com Sisällysluettelo

Lisätiedot

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja. Huolenpito maailmanlaajuinen yhteistyö jatkuva kehitys

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja. Huolenpito maailmanlaajuinen yhteistyö jatkuva kehitys EETTINEN OHJEISTO Elämme arvojemme mukaisesti Huolenpito maailmanlaajuinen yhteistyö jatkuva kehitys Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja VIESTI PÄÄJOHTAJALTAMME JA HALLINTONEUVOSTON PUHEENJOHTAJALTAMME

Lisätiedot

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Contents Fujitsu Way / Fujitsun toimintatapa... 3 Fujitsu Way ja globaalit liiketoimintasäännöt... 3 Global Perspective / Globaali näkökulma... 4 Fujitsun

Lisätiedot

Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö

Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö Yrityksen liiketoiminnan eettinen säännöstö Kaikki tiimin jäsenet Viesti pääjohtajalta Haluan sanoa koko Black Boxin puolesta, että otamme sinut ilolla mukaan tiimiimme. Menestyksekäs, vuonna 1976 alkanut

Lisätiedot

onnistumme kaikessa toiminnassamme toimimme aina oikein sitoudumme tarjoamaan asiakkaillemme parhaita ratkaisuja

onnistumme kaikessa toiminnassamme toimimme aina oikein sitoudumme tarjoamaan asiakkaillemme parhaita ratkaisuja .1 .2 LAATU onnistumme kaikessa toiminnassamme REHELLISYYS toimimme aina oikein OMISTAUTUMINEN sitoudumme tarjoamaan asiakkaillemme parhaita ratkaisuja INNOVOINTI kehitämme jatkuvasti toimintaamme luovalla

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN EETTINEN OHJEISTO

LIIKETOIMINNAN EETTINEN OHJEISTO LIIKETOIMINNAN EETTINEN OHJEISTO Hyvä kollega Yrityksemme maine ja tuleva menestys perustuvat päivittäisiin päätöksiimme ja toimiimme. Meidän on AbbVien työntekijöinä toimittava yrityksemme eettisten periaatteiden

Lisätiedot

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja HUOLENPITO MAAILMANLAAJUINEN YHTEISTYÖ JATKUVA KEHITYS

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja HUOLENPITO MAAILMANLAAJUINEN YHTEISTYÖ JATKUVA KEHITYS EETTINEN OHJEISTO Elämme arvojemme mukaisesti HUOLENPITO MAAILMANLAAJUINEN YHTEISTYÖ JATKUVA KEHITYS Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja 2 VIESTI PÄÄJOHTAJALTAMME JA HALLINTONEUVOSTON PUHEENJOHTAJALTAMME

Lisätiedot

Globaalit liiketoiminnan menettelytavat

Globaalit liiketoiminnan menettelytavat Globaalit liiketoiminnan menettelytavat Ohjaavat meidän käyttäytymistä, päätöksentekoa ja toimintaa. Parkerin arvolauselma Me olemme Parker Yhtiömme toiminta perustuu reiluun kaupankäyntiin sekä asiakkaidemme

Lisätiedot

CODE OF CONDUCT SÄÄNNÖT

CODE OF CONDUCT SÄÄNNÖT CODE OF CONDUCT SÄÄNNÖT Käännös viite: V4 Englanti Code of Conduct (Tehokas huhtikuu 2014) POTILAAN TURVALLISUUS JA ETU TUTKIMUS- JA TUOTEKEHITYSETIIKKA TUOTTEISTAMME TIEDOTTAMINEN YHTEYDET TERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

Menettelysäännöissä Xylem ja yritys viittaavat Xylem Inc. -yhtiöön ja kaikkiin sen value centereihin ja liiketoimintayksiköihin.

Menettelysäännöissä Xylem ja yritys viittaavat Xylem Inc. -yhtiöön ja kaikkiin sen value centereihin ja liiketoimintayksiköihin. Menettelysäännöt Menettelysäännöissä Xylem ja yritys viittaavat Xylem Inc. -yhtiöön ja kaikkiin sen value centereihin ja liiketoimintayksiköihin. Meidän työmme Meidän asiakkaamme Meidän työntekijämme Meidän

Lisätiedot

CODE OF CONDUCT (EETTINEN OHJEISTO)

CODE OF CONDUCT (EETTINEN OHJEISTO) COLGATE-PALMOLIVE CODE OF CONDUCT (EETTINEN OHJEISTO) Arvomme ympäri maailman 1/30 Colgaten eettinen ohjeisto sisältää periaatteet, joiden mukaisesti teemme työtä työtoveriemme, muiden yritysten, kuluttajien,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Viesti presidentiltämme ja toimitusjohtajaltamme. Kaizen on elämän tapamme. Perusarvomme. Johdanto

Sisällysluettelo. Viesti presidentiltämme ja toimitusjohtajaltamme. Kaizen on elämän tapamme. Perusarvomme. Johdanto menettelysäännöt Sisällysluettelo Viesti presidentiltämme ja toimitusjohtajaltamme Perusarvomme Johdanto Menettelysääntöjemme sovellettavuus Ristiriidat menettelysääntöjemme ja Danaher-yrityksen käytäntöjen

Lisätiedot

Liiketoiminnan eettinen säännöstö

Liiketoiminnan eettinen säännöstö Liiketoiminnan eettinen säännöstö Sisällys Johdanto 1 Rehellisyytemme suojeleminen 2 Sovellettavuus ja noudattaminen 2 Yritysostot 2 Yhteis- ja osakkuusyritykset 2 Säännöstön vastainen toiminta 3 Sisäinen

Lisätiedot

Yleinen menettelytapasäännöstö

Yleinen menettelytapasäännöstö Yleinen menettelytapasäännöstö Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Voit esittää kysymyksen tai nostaa esiin huolenaiheesi milloin tahansa käyttämällä Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroa. Viesti

Lisätiedot

THE WARRANTY GROUP, INC. LIIKETOIMINNAN PERIAATTEET JA ETIIKKA

THE WARRANTY GROUP, INC. LIIKETOIMINNAN PERIAATTEET JA ETIIKKA THE WARRANTY GROUP, INC. LIIKETOIMINNAN PERIAATTEET JA ETIIKKA Johtokunnan hyväksymä: 16. tammikuuta 2007 Johtokunnan hyväksynnän ensimmäinen tarkastettu versio: 18. lokakuuta 2011 Johtokunnan hyväksynnän

Lisätiedot

Xerox Code of Conduct. KÄYTÄNNESÄÄNNÖT Käsikirja Xeroxin henkilöstölle

Xerox Code of Conduct. KÄYTÄNNESÄÄNNÖT Käsikirja Xeroxin henkilöstölle KÄYTÄNNESÄÄNNÖT Käsikirja Xeroxin henkilöstölle Viesti pääjohtajalta, Armando Zagalo de Lima, Xerox Europe Pääkohdat: Käytännesäännöt perustuvat Xeroxin tarkasti vaalimiin arvoihin Osa perintöämme menneiltä

Lisätiedot

Eettiset säännöt. Yleisohjeet The Linde Groupissa noudatettavista rehellisyysvaatimuksista.

Eettiset säännöt. Yleisohjeet The Linde Groupissa noudatettavista rehellisyysvaatimuksista. Eettiset säännöt. Yleisohjeet The Linde Groupissa noudatettavista rehellisyysvaatimuksista. 0 Eettiset säännöt Sisältö Johtokunnan viesti........................................ 04 1. Eettiset periaatteet

Lisätiedot

Minerals Technologies Inc. Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto

Minerals Technologies Inc. Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto Minerals Technologies Inc. Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto Lainmukaista ja eettistä käytöstä edellytetään aina Tämä Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto (yhteenveto) sisältää lyhyesti esitettynä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Eettinen yhtiö 3 Johdanto 4 Tietoa menettelysäännöistä 4

Sisällysluettelo. Eettinen yhtiö 3 Johdanto 4 Tietoa menettelysäännöistä 4 Menettelysäännöt Sisällysluettelo Eettinen yhtiö 3 Johdanto 4 Tietoa menettelysäännöistä 4 Taloudellinen ja tuotannollinen rehellisyys 5 Kirjanpito, valvonta ja petos 5 Sisäpiiritiedot 7 Tuoteturvallisuus

Lisätiedot