Tukivuosi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tukivuosi 2015 2016. www.tukisarka.fi"

Transkriptio

1 Tukivuosi Maaseutuammattiin ry toteutti syksyllä 2014 Minun maaseutuni -valokuvakilpailun yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tämän kalenterin kuvat ovat kilpailun satoa. Kannen kuva: Mari Kolehmainen, Leppävirta Tukisarka2015-hanke Toimitus: Anne-Mari Heikkinen MTK-Pohjois-Savo Ulkoasu ja tekstinmuokkaus: s o i l i m a r i a Päivälista ja nimipäivät Helsingin yliopiston almanakkatoimisto Paino: PunaMusta Oy

2 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus ELY-keskus Kallanranta 11 PL KUOPIO Nuoren viljelijän aloitustuki Maatilainvestoinnit Kasvintarkastus Viljelijöiden tulotukien hallinnointi ja valvonta Neuvo2020-neuvonta Kotieläinrakennukset, salaojitus: Lämpökeskukset, rehuvarastot, konevarastot: Em. tekninen tarkastus: Kotieläinrakennukset, kasvihuoneet: Ympäristösopimukset Perustuki ja tukioikeudet Ylä-Savo Iisalmi: Lapinlahti: Varpaisjärvi: Sonkajärvi: Vieremä: Luoteis-Savo Pohjois-Savon maaseutupalvelut Kiuruvesi: Pielavesi ja Keitele: Sydän-Savo Tuusniemi: Juankoski: Kuopio: Rautalampi ja Vesanto: Kaavi: Maaninka ja Tervo: Nilsiä ja Rautavaara: Suonenjoki ja Karttula: Leppävirta ja Varkaus: Siilinjärvi: Eero Välkkilä, Ilmajoki

3 Muista kirjata päivämäärärajoitteet viljelysuunnitelmaan oikein. Tarkista, että kaikki tukihaussa olevat pinta-alat ovat myös viljelysuunnitelmassa, ja että alat täsmäävät. Tee peltomaan laatutesti kolmannen sitoumusvuoden loppuun mennessä. Vuonna 2015 sitoutuneiden on tehtävä testi mennessä. Suojakaistojen ja pientareiden uusimisesta sekä valtaojien perkauksista ei tarvitse ilmoittaa kuntaan, mutta kasvusto on uusittava saman kasvukauden Korvauksen saajaa, sitoumusta, maatilaa tai tuettavaa toimintaa koskevat olosuhteiden muutosilmoitukset on tehtävä kuntaan 10/15 vrk:n kuluessa riippuen sitoumustyypistä. Sitoumus- ja sopimusasioissa ota yhteys kuntaan ennen toimenpiteitä! Ilmoitus koko tilan hallinnan siirrosta tehdään mennessä (156). Nauta-, lammas- ja vuohitilan on myös ilmoitettava kuntaan osallistumisen siirtämisestä (462). Ilmoita tukioikeuksien siirrosta (103B; 103A). Ota yhteys kuntaan, jos viljely tai maidontuotanto loppuu. V i p u on viljelijöiden verkkoasiointipalvelu. Tarvittaessa voit käyttää myös numeroituja lomakkeita (esim. 101 D), jotka löytyvät osoitteesta Tarkempi muistilista löytyy osoitteesta Kaikki tilat Vipu-käyttöoikeuksia haetaan lomakkeella 457. Neuvojan valtuuttamisen ja poistamisen voi tehdä myös Vipussa. Tilan osallistietojen muutokset ilmoitetaan kuntaan (Vipu / 101D). Viljelijätuet haetaan pääsääntöisesti Vipusta. Tarkista mitä tukia olet hakenut, ja mitä ehtoja sinun tulee noudattaa. Kaikki tilat noudattavat esimerkiksi täydentäviä ehtoja. Huolimatta siitä, haetko tukea vai et, sinun on pidettävä pellot viljeltyinä ja viljelysuunnitelma ja -muistiinpanot tehtyinä. Säilytä ja arkistoi sähköisen hakemuksen onnistuneesta lähettämisestä saatu vastaanottoviesti. Siitä on hyvä tiedottaa myös muille maatilan omistajille. Tarkista Vipuun ilmoitettu pankkitilinumero varsinkin omistajan tai pankin vaihdoksen yhteydessä. Jos poistat maata maatalouskäytöstä, ilmoita siitä tukihaun yhteydessä (Vipu / 102C). Vuokrasopimuksen on oltava voimassa vuoden loppuun asti luonnonhaittakorvauksen vuoksi. Ympäristösopimusalueen on oltava sopimuksen tekijän hallinnassa koko sitoumuskauden. Vähimmäisala on viisi hehtaaria (puutarhakasveilla yksi hehtaari). aikana. Suojakaistalla tehtävistä poikkeavista toimenpiteistä on merkittävä tieto lohkokohtaisiin muistiinpanoihin. Piennarvaatimus on nyt yksi metri. Jos pientareen kasvillisuus tuhoutuu, on nurmikasvillisuus kylvettävä heti olosuhteiden salliessa. Sängenpolttokielto koskee kaikkia sänkiä. Jättiputket on torjuttava maatalousmaalta. Huomio! Eläintukien ja -palkkioiden myöntämisperusteina ovat ajan tasalla olevat eläinrekisterit. Siipikarjan ja hevosten määrä on ilmoitettava kuntaan mennessä (Vipu / 461), koska niiden tietoja ei saada eläinrekisteristä. Eläintenpitopaikat on ilmoitettava kuntaan Eviran ohjeistuksen mukaan, koska muuten tukia ei voida maksaa. Tukihallinto saa eläinperusteisten tukien (LHK, luomu, kansalliset tuet) eläinmäärät suoraan eri eläinrekistereistä eläintiheyden laskentaa varten. Ilmoita kuitenkin siipikarjan ja hevosten kuukausittaiset eläinmäärät kuntaan ajalta viimeistään (Vipu / 461). Eläinmääräilmoitusta ei tarvitse palauttaa, jos eläinrekisteristä saatu ey-määrä on riittävä peltoalaan nähden (kun minimieläintiheys 0,35 ey/tukikelpoinen peltohehtaari täyttyy ilman siipikarjan tai hevosten määrääkin). Luomussa eläintiheys on 0,3 ey/luomusitoumushehtaari. Eläinperusteisiin tukiin liittyvä osallistumisilmoitus on voimassa toistaiseksi. Uuden tuottajan on ilmoitettava naudat, uuhet ja/tai kutut kansallisiin tukijärjestelmiin ja EU:n tukijärjestelmiin (184). Peruminen on tehtävä välittömästi, jos lopetat kotieläintuotannon (Vipu / 184). Tarkista, että olet rekisteröitynyt rehualantoimijaksi Eviran sivuilta. Ilmoitus ylivoimaisesta esteestä noudattaa tukiehtoa on tehtävä kuntaan työpäivän kuluessa, riippuen tukityypistä. Pelto Eläintilat Erityistapaukset Hakuasetuksen mukaan vuoden 2016 alusta alkaen korvauskelpoiseen lohkoon voi lisätä alaa enintään 0,1 ha peruslohkoittain vuodessa. Huomioi kuitenkin määräraharajoite. Ympäristökorvauskoulutus on suoritettava viimeistään toisen sitoumusvuoden aikana. Ympäristökorvauksen lohkokohtaisista toimenpiteistä osa on vuosittaisia, osa ei. Ilmoitus ympäristökorvauksen valinnaisen lohkokohtaisen toimenpiteen muuttamisesta on tehtävä kuntaan mennessä. Neuvo2020-järjestelmän kautta voi vaihtaa toimenpidettä, jos puutarhakasvien viljely alkaa tai loppuu; sitoumus siirretään; luomutuotanto alkaa tai loppuu; tai sitoumusta mukautetaan saadun suosituksen perusteella. Pidä pohjavesialueella sijaitsevat kesantopellot kasvipeitteisenä, mutta sen ulkopuolella olevat viher- ja sänkipeitteisenä. Kasvipeitteisyysvaatimuksesta voi poiketa viljelyolosuhteita parantavien toimien ajaksi niin paljon kuin on tarpeellista, tai jos viljelijällä on ylivoimainen este tai olosuhteet ovat poikkeukselliset. Uudet raiviot ovat aina kasvipeitteisiä. Muista, että myös uusilta raivioilta pitää saada markkinakelpoinen sato. Hyvinvointikorvausta saavilla tiloilla nautojen ja lampaiden on päästävä laitumelle tai jaloittelutarhaan joko 60 päivänä ja sen lisäksi laidunkauden ulkopuolella vähintään kahdesti viikossa tai vaihtoehtoisesti laidunkaudella 90 päivänä. Sioilla on oltava mahdollisuus jaloitteluun päivittäin tai ympäri vuoden kahdesti viikossa, lampailla ja vuohilla vähintään kerran viikossa, kanoilla ja kalkkunoilla ympäri vuoden (pl ) Pidä kirjaa laidunnuksesta! Ilmoitus tukihakemuksen osittaisesta tai kokonaisesta perumisesta tehdään kuntaan (145). Tällainen tilanne on esim. ilmoitetun kasvin viimeisen kylvöpäivän ylittyminen tai pellon käyttö muuhun tarkoitukseen. Satovahinkokorvaushakemukset on tehtävä heti kun vahinko havaitaan tai jos satoa ei päästä korjaamaan, mutta viimeistään (118; 118A). Korvausta talvehtimisvahingoista haetaan mennessä (212). Mihinkään tukeen ei liity sadonkorjuuvelvoitetta. On kuitenkin pyrittävä markkinakelpoisen sadon tuottamiseen ja maatalousmaan säilyttämiseen. Huomioi kuitenkin vaatimukset hoitotoimenpiteistä, mm. niitosta suojavyöhykkeellä. Tarkista asiakirjojen säilytysajat tukiehdoista. Joitakin asiakirjoja on hyvä säilyttää kymmenen vuotta. Rehu- ja biosidien käytön kirjanpitoa (esim. desinfiointiaineet, tuholaistorjunta) on säilytettävä viisi vuotta. Kasvipeitteisyysehtoihin on tullut muutoksia. Käytä kasvinsuojeluaineita pakkauksessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Käytä aina vain Tukesin hyväksymiä kasvinsuojeluaineita. Pidä niistä käyttökirjanpitoa. Ruiskuttajalla on oltava Tukesin hyväksymä tutkinto. Jos edellisen ohjelmakauden koulutus on voimassa, se korvaa tutkinnon. Jos vesistöön on alle 100 metriä, noudata kasvinsuojeluaine- ja suutinkohtaisia vesistörajoituksia. Vie käytöstä poistetut aineet ongelmajätteisiin. Varaston lukitsemista suositellaan. Kiinnitä oveen varoituskyltti. Ns. nitraattiasetuksessa (1250/2014 ja muutos 435/2015) on uusia määräyksiä lannan käsittelyyn ja varastointiin. Lannan patterointi-ilmoitus (6029) on tehtävä aina kunnan ympäristöviranomaiselle 14 vrk:ta ennen sen aloittamista. Patteri on levitettävä sen perustamisvuonna Petovahingon tapahtuessa ota yhteys kuntaan (131). Natura-alueen pysyvän laidunnurmen mahdollisesta uusimisesta on ilmoitettava kuntaan. Investointituet haetaan Hyrrä-järjestelmästä. Katsotunnisteet voi hakea verohallinnolta.

4 Pidä laidunnuspäiväkirjaa ! Viljelysuunnitelma pitää olla tehty ja viljavuustutkimuksien tulokset valmiit ennen lannoitusta Kokotilavalvonnat aloitetaan. Katso sisällöt seuraavalta sivulta Tarkista Vipuun tallennetut tiedot. Paperista tallennusilmoitusta ei enää lähetetä tiloille on viimeinen kylvö- ja istutuspäivä. Tarkista puutarhakasvien poikkeukselliset istutusajat. Ota lantanäyte ja maanäytteet lantalajeittain viiden vuoden välein. Pellolla voi säilyttää neljä viikkoa ennen levitystä kuivalantaa, jonka kuiva-aineprosentti on 30. Jos liukoisen typen määrä ylittää 150 kg/ha vuodessa, se on jaettava vähintään kahteen erään. Erien levittämisen välisen ajan on oltava vähintään kaksi viikkoa. Vuosittainen kokonaismäärä saa olla 170 kg/ha. Traktoriruiskut on testattava viimeistään , sen jälkeen joka viides vuosi. Testausväli koskee myös edellisellä ohjelmakaudella testattuja ruiskuja. Kaikki ruiskut on testattava huolimatta siitä, onko viljelijä sitoutunut ympäristökorvaukseen. Kasvinsuojeluaineen levittäjällä on oltava voimassaoleva Tukesin tutkinto. Säilörehun puristeneste on otettava talteen tiiviiseen säiliöön ja levitettävä lantaa koskevien määräysten mukaisesti. Vesistöjen (puro, joki, lampi, järvi) varrella on oltava vähintään kolmen metrin levyinen nurmipeitteinen suojakaista. Suojakaistojen poikkeavat toimenpiteet on merkittävä lohkokohtaisiin toimenpiteisiin. Tietoa ei tarvitse lähettää kuntaan. Tarkista uomarekisteri Vipu-palvelusta. Avokesantoa, sänkikesantoa ja yksivuotista viherkesantoa ei saa lannoittaa, paitsi perustettaessa ja syyskasvin kylvämisen yhteydessä. Hukkakauran kemiallinen torjunta on ajankohtainen. Sofia Skoglund Kirkkonummi Lantaa saa levittää Pintaan levitetty lanta on muokattava vuorokaudessa lannan levittämisen aloittamisesta. Tämä ei koske levittämistä suoraan kasvustoon letku- tai hajalevityksenä. Lannoitus on kielletty alle viisi metriä rannasta. Seuraavan viiden metrin vyöhykkeellä pintalevitys on kielletty, ellei muokata vuorokauden kuluessa. Peltolohkolla, jonka kaltevuus on 15 % tai enemmän, käytetään sijoituslevitintä tai lanta on mullattava 12 tunnin sisällä. Pidä kirjaa lannoituksesta!

5 Kesäkuu maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai sunnuntai 1 Teemu 2 Venla 3 Viola 4 Toivo 5 Sulevi 6 Kyösti 7 Orvokki Kustaa Puolustusvoimain lippujuhlan päivä Suvi Roope Robert 24 Lietelannan peltoon sijoittamisen 2. erän maksatus v (vko 22 26) Ympäristötuen ja eläinten hyvinvointituen loppuosan 2. erän maksatukset vuodelta 2014 (vkot 23 26) 8 Salomon 9 Ensio 10 Seppo 11 Immi Impi 12 Esko 13 Raili Raila 14 Pihla Kielo 25 Rahoituskurin palautuksen maksatus alkaa vuodelta 2014 (vkot 24 27) 15 Moona 16 Päivi 17 Viena Päivikki Urho 18 Tapio 19 Siiri 20 Juhannuspäivä Suomen lipun päivä Into 21 Kesäpäivänseisaus Ahti Paula Pauliiina 23 Aatu Aatto 24 Juha Janne Jani 25 Uuno 26 Jarkko Jere Jarno 27 Eiviira Elvi 28 Leo Petri Pekka Petra 30 Päivö Päiviö Investointituen ja nuoren viljelijän aloitustuen III hakujakso jatkuu. TOUKOKUU HEINÄKUU

6 1.7. alkaen viherryttämistuen monipuolistamisen ehtona olevan kahden kasvin vaatimuksen on täytyttävä tai se on pystyttävä toteamaan kasvijäänteistä ( ) jälkeen luonnonhoitopeltonurmen ja kesannon voi päättää myös kemiallisesti toisen ilmoitusvuoden jälkeen syyskasvuston perustamista varten. Muutoin nurmen voi päättää 1.9. alkaen. Maisema- ja riistakasvustot voi päättää aikaisintaan kylvöstä seuraavan vuoden keväällä, kun ei kylvetä syyskasveja jälkeen voi päättää riistakasvikasvuston toisen ilmoitusvuoden jälkeen, jos perustetaan syyskasvusto. Viherryttämisestä ovat vapautettuja alle 10 ha:n tilat, luomutilat sekä nurmitilat, joilla on nurmea yli 75 %. Luonnonhoitopeltonurmilla voidaan tehdä kasvukauden aikana salaojitus, kalkitus, valtaojien kaivu ja perkaus sekä muu vastaava maan rakennetta ja vesitaloutta parantava lyhytaikainen toimenpide. Muista perua tuet niiltä lohkoilta, jotka eivät täytä ehtoja (145 tai vapaamuotoinen ilmoitus). Seuraa hukkakauraa ja kitke se viikoittain. Tee uusista hukkakauraaloista ilmoitus kuntaan! Noudata kasvinsuojeluaineiden voimassa olevia käyttöohjeita (tukes. fi). Käytä vain Suomessa hyväksyttyjä aineita. Varastoi aineet ohjeiden mukaisesti. Muista merkitä lohkokohtaiseen kirjanpitoon kasvinsuojeluaineen nimi, käyttöaika, kohdeala, viljelykasvi, käyttömäärät ja käytön syy sekä torjunnan onnistuminen. Noudata integroidun kasvinsuojelun periaatteita. Vilma Lintunen Kuopio Tukivalvonnan sisältö Kokotilavalvonta: Viljelykasvit, pinta-alat, lohkojen tukiehdot sekä tukikelpoisuus Viljelysuunnitelma, lohkomuistiinpanot ja viljavuustutkimukset Eläinmäärät ja lanta-analyysit Lannan kertyminen, lannoitevarasto ja osto-kuitit kasvukaudelle Kasvinsuojeluaineiden käyttökoulutus, ruiskuntestaus ja torjunta-ainevarastot Vuokrasopimukset Ympäristösopimukset Eläinvalvonta: Laita paperit kuntoon! Korvamerkit tai muut ID-tunnisteet Eläinluettelon tiedot Eläinrekisterin tiedot Kuitit 6 12 kuukaudelta valvontahetkestä taaksepäin EHK:n ja eläinpalkkioiden tukiehdot

7 Heinäkuu maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai sunnuntai Investointituen III hakujakso jatkuu nuoren viljelijän aloitustuen III hakujakso loppuu. 6 Esa Esias 7 Klaus Launo 1 8 Aaro Aaron Turo Turkka 2 9 Mari Maria Marika Jasmin Jade Nanna 3 10 Arvo Saimi Saima 4 11 Ulla Ulpu Noora Elli Nelli 5 12 Unto Untamo Hermanni Herkko Eino Leinon päivä, runon ja suven päivä Joel Ilari Lari 14 Alisa Aliisa 15 Rauni Rauna 16 Reino 17 Ossi Ossian 18 Riikka 19 Sari Sara Saara Maarit Reetta Marketta 21 Hanna Johanna Jenni 22 Leena Matleena 23 Olga Oili 24 Tiina Kirsi Krista 25 Jaakko Jimi 26 Martta Unikeonpäivä Heidi 28 Atso 29 Olli Olavi 30 Asta 31 Helena Elena KESÄKUU ELOKUU

8 1.8. alkaen monimuotoisuuspeltojen kasvuston voi niittää Tukea saavien hevosten 100 päivän hallinta-aika päättyy ( ) Kerääjäkasvi on viimeistään kylvettävä. Kerääjäkasvia ei saa erikseen lannoittaa Koko tilan hallinnan siirto on tehtävä viimeistään (156; nauta-, vuohi- ja lammastilat myös 462). Seuraa hukkakauraa ja kitke se viikoittain. Tee satovahinkoilmoitus heti, kun huomaat vahingon (118; 118A). Kesantojen, suojakaistojen, valtaojien sekä suojavyöhykkeiden pientareet ja kesannot on pidettävä avoimina. Reuna- ja sarkaojat on niitettävä vähintään kahden vuoden välein niin, ettei oja vesakoidu. Ympäristönhoitonurmista suojavyöhykenurmet on niitettävä ja sato korjattava kasvukauden aikana. Sitä voi laiduntaa, mutta ylilaidunnusta on vältettävä. Suojavyöhykenurmia ei saa perustamisen jälkeen muokata, lannoittaa tai käsitellä kasvinsuojeluaineilla. Kasvusto on säilytettävä viisi vuotta. Monivuotisilta ympäristönurmilta kasvusto on korjattava vuosittain. Sadon saa käyttää hyväksi ja nurmea saa lannoittaa. Lohkolla saa tehdä pellon kuntoa parantavia lyhytaikaisia toimenpiteitä (ojitus yms.), jonka jälkeen nurmi on uudistettava suorakylvämällä. Kasvusto on säilytettävä viisi vuotta. Aino Välkkilä Ilmajoki

9 Elokuu maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai sunnuntai 1.8. nuoren viljelijän aloitustuen IV hakujakso alkaa investointituen III hakujakso loppuu ja IV hakujakso alkaa. 3 Nea 4 Veera 5 Linnea Vanamo Salme Sanelma HEINÄKUU Keimo Toimi SYYSKUU Lahja 1 Maire 2 8 Silva Sylvi 9 Kimmo Erja Nadja Eira Lauri Lasse 11 Sanna Susanna Sanni 12 Kiira Klaara 13 Jesse Okko 14 Onerva Kanerva 15 Jaana Marjo Marja 16 Aulis Verneri 18 Leevi 19 Mauno Maunu 20 Sami Samuli 21 Veini Soini 22 Iivari Iivo 23 Signe Varma Perttu Arvi 25 Loviisa 26 Ilmi Ilma 27 Rauli 28 Tauno 29 Iina 30 Iines Inari Eemeli Eemil

10 1.9. Sika- ja siipikarjatalouden tuen hallintapäivä (1.3. ennakkotuki ja 1.9. lopullinen tuki) 1.9. alkaen...kasvipeitteisyyden voi päättää luonnonhoitopeltonurmelta toisen ilmoitusvuoden jälkeen. Nurmen voi päättää kemiallisesti. Kasvusto on pyrittävä päättämään vasta seuraavana keväänä....niittysiemenkasvuston voi päättää toisen ilmoitusvuoden jälkeen.... viherlannoitusnurmen voi päättää, mutta muokata saa vasta 1.10 alkaen, mikäli seuraava viljelykasvi kylvetään keväällä. Myös viher- ja sänkikesannon saa päättää alkaen...kerääjäkasvikasvuston voi päättää kemiallisesti (muutoin muokkaus tai kyntö 1.10.)...kasvipeitteisenä talven yli pidettäville peltolohkoille saa levittää lantaa vain sijoittamalla, ellei kyseessä ole syyskasvin kylvöä edeltävä lannanlevitys....lantaa saa levittää nurmikasvuston pintaan vain sijoittamalla. Lannoitus pintaan on sallittu ennen kylvöä (kun typen enimmäismäärä on 35 kg/ha) mennessä on ilmoitettava kuntaan tehdystä hallinnan siirrosta (156). Muista siirtää myös sitoumukset ja sopimukset on viimeinen päivä palauttaa syksyn ilmoitus lietelannanlevitys- ja kasvipeitteisyysaloista sekä ravinteiden ja orgaanisen aineksen kierrättämisaloista ympäristökorvausta varten (Vipu). Lannanlevitysaika loppuu mennessä eläinmääräilmoitus on tehtävä sikarekisteriin ajalta Hyvinvointikorvauksen laiduntamisvelvoite naudoille, lampaille ja sioille päättyy, ympärivuotisessa ulkoilussa olevat jatkavat 2 krt/vko. Anni Kuosmanen Pielavesi Tarkista pinta-alat! Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyystoimenpideala täytyy olla jokaisena sitoumusvuotena vähintään 20 % sitoumusalasta. Kasvukauden ulkopuolella kasvipeitteisiä on oltava 20, 40 tai 60 %, mutta ala voi vaihdella vuosittain. Kasvipeitteisyyteen hyväksytään mm. nurmet, sänget, syysviljat ja kevytmuokatut alat. Kasvipeitteisyys on säilytettävä lohkolla kylvömuokkaukseen tai vastaavaan viljelytoimenpiteeseen asti.

11 Syyskuu maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai sunnuntai ELOKUU Miro Milo Arho 1 Pirkka 2 8 Taimi 9 Sini, Justus Vertti Isto Eevert 3 10 Soile Soili Kalevi 4 11 Ansa Santeri Santtu Sandra 5 Yrittäjän päivä 12 Roni Mainio Vilja Valma 6 13 Asko Orvo Iida Isla 15 Sirpa 16 Hilla Hille 17 Aila Aili 18 Tytti Tyyne 19 Reija 20 Varpu Vaula Mervi 22 Mauri 23 Minja Miisa 24 Alvar Auno 25 Kullervo 26 Kuisma 27 Vesa Syyspäiväntasaus Arja Lenni 29 Mika 30 Mikko Mikaela Siru Sirja Investointituen IV hakujakso jatkuu. Nuoren viljelijän aloitustuen IV hakujakso jatkuu. LOKAKUU

12 alkaen kerääjäkasvilohkot saa muokata tai kyntää alkaen viherlannoitusnurmen saa muokata, jos seuraava viljelykasvi kylvetään keväällä viimeistään haetaan puutarhatuotteiden varastointitukea (228) ELY-keskukselta on viimeinen mahdollinen päivä palauttaa ympäristökorvauksen syksyn ilmoitus toimenpiteiden pinta-aloista. Ilmoittamatta jättämisestä tukea vähennetään 18 % on viimeinen lannanlevityspäivä. Lantaa ei saa levittää lumipeitteiseen, routaantuneeseen tai veden kyllästämään maahan. Tarkista, ovatko maanäytteet ja lanta-analyysit ajan tasalla. Ovathan myös kesän viljelymuistiinpanot ajan tasalla? Tee viljelysuunnitelma seuraavalle vuodelle. Jere Poikela Lapinlahti Jere Poikela Lapinlahti Tilaa lannoitteet ennen vuodenvaihdetta, jotta saat haluamasi.

13 Lokakuu maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai sunnuntai investointituen IV hakujakso loppuu ja I hakujakso alkaa nuoren viljelijän aloitustuen IV hakujakso loppuu. 5 Inka Inkeri 6 Pinja Minttu SYYSKUU Luonnonhaittakorvauksen 1. erän ja kasvihuonetuen loppuosan maksatus vuodelta 2015 (vkot 41 ja 44) 12 Aarre 13 Tanja 14 Aarto Taina Taija Pirjo Pirkko Piritta Elsa Elsi Rauno Raine Rainer Hilja Helvi Heta Valio llona Stella Sirkku Sirkka Raimo Aleksi Aleksis Kiven päivä, suomalaisen kirjallisuuden päivä Saana Saaga 4 Mikkelinpäivä 11 Tyttöjen oikeuksien päivä 18 Saija Saila Frans Otso Ohto Satu Luukas Luka Uljas 20 Kasper Jasper Jesper 21 Ursula 22 Anniina Anita Anja 23 Severi 24 YK:n päivä Rukouspäivä Rasmus Asmo 25 Kesäaika päättyy Sointu Nina Amanda Ninni 27 Helli Helle 28 Simo 29 Alfred 30 Eila 31 Urmas Pyhäinpäivä Arttu Arto Artturi MARRASKUU

14 1.11 alkaen lannanlevitys on kielletty saakka ja varastointi aumassa on kielletty saakka on viimeinen satovahinkokorvaushakemuksen palautuspäivä (118). Tarkista, ovatko maanäytteet ja lanta-analyysit ajan tasalla. Ovathan myös kesän viljelymuistiinpanot ajan tasalla? Tee viljelysuunnitelma seuraavalle vuodelle. Vinkit viljelysuunnitelman tekemiseen Pidä viljavuusanalyysit ajan tasalla. Periaate on ottaa peruslohkoilta vähintään yksi näyte viideltä hehtaarilta. Kirjaa lohkoille ensin karjanlanta, sitten typpeä kasvin, multavuuden ja satotason perusteella. Satotasokorjaus on viljalla ja öljykasveilla lohkokohtainen. Lannan liukoinen typpi otetaan kokonaan huomioon, eikä 170 kilon typpimäärä saa ylittyä. Fosforilannoitus tehdään kasvin, viljavuusluokan ja satotason perusteella. Huomioi kokonaisfosfori! Käytä tarvittaessa satotasokorjausta ja fosforintasausta. Jos lohko tulee hallintaan kesken sitoumuskauden, aiempaa fosforintasausta ei tarvitse huomioida. Lantanäytteen fosforiarvoista voi käyttää taulukkoarvoja. Lannan kokonaisfosforista otetaan huomioon 100 %. ElinaKämäräinen Kiuruvesi Aino Välkkilä Ilmajoki Tarkista lannanlevitysalan riittävyys. Alaa tarvitaan jopa kolmasosa enemmän uudessa ympäristökorvauksessa! Päivitä viljelysuunnitelmaohjelma ja tarkista sen jälkeen ravinnetaseet.

15 Marraskuu maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai sunnuntai 1 2 Topi 3 Terho 4 Topias 9 Investointituen I hakujakso jatkuu nuoren viljelijän aloitustuen I hakujakso alkaa. Teuvo 10 Martti 11 Hertta Panu LOKAKUU Reima Virpi JOULUKUU Mimosa Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä Kristian Ano 7 14 Taisto Iiris 8 Isänpäivä 15 Pyry Lyly Aatos Janina Janika Janette 47 Ympäristökorvauksen (sopimukset ja sitoumukset) 1. erän ja luonnonmukaisen tuotannon 1. erän maksatukset vuodelta 2015 (vkot 46-49) 16 Aarni 17 Eino 18 Max 19 Liisa 20 Aarne Einari Tenho Elisa Jari Jalmari Lapsen oikeuksien päivä 21 Hilma 22 Silja Seela Seija Ismo Antti Atte Antero 24 Lempi Sivi 25 Katja Kati Katri Kaisa Kaija 26 Sisko 27 Hilkka 28 Heini Kaisla adventtisunnuntai Aimo

16 Pellon on oltava hallinnassa joulukuun loppuun saakka luonnonhaittakorvauksen saamiseksi Tarkista ajantasainen tieto luopumistuen hakemisesta osoitteesta Tarkista eläinrekisteri! Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksen ja kotieläintukien eläinmäärä lasketaan rekistereistä (LHK ajalta ja kotieläintuet ) Ilmoita syksyllä kylvettyjen tai istutettujen satoa tuottavien vihannesten kylvö- tai istutuspäivä kuntaan Ilmoita puutarhatuotteiden varastomäärät marras- ja joulukuulta ELY-keskukseen varastointitukea varten (228) Joulukuun loppuun mennessä ilmoitetaan pysyvän nurmen muuhun käyttöön ottaneille tuenhakijoille nurmien palauttamisvelvoitteesta ja säännöistä. Pysyvä nurmi on ennallistettava mennessä, jos sen osuus on vähentynyt kansallisella tasolla yli 5 %. Rauhaisaa Joulunaikaa VIivi Huovinen Leppävirta

17 Joulukuu maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai sunnuntai MARRASKUU Sampsa 1 Oskari 2 3 Kansallisten peltotukien maksatus alkaa vuodelta 2015 (vkot 49 51) 8 Kyllikki 9 10 Jean Sibeliuksen päivä, suomalaisen musiikin päivä Unelma Anelma Anna Anne Anu Meri Vellamo Jutta 4 11 Airi Aira Tatu Daniel Taneli 5 12 Selma Tuovi 6 Niko Niklas Niilo Itsenäisyyspäivä 2. adventtisunnuntai adventtisunnuntai Seija Jouko 15 Nooa Heimo 16 Aada Auli Aulikki 17 Raakel 18 Aapo Rami 19 Iiro Iikka Iisakki 20 Benjamin Kerkko 4. adventtisunnuntai 52 Luonnonhaittakorvauksen 2. erän sekä perustuen (80 %), viherryttämistuen (90 %), nuoren viljelijän tuen (90 %) ja EU:n nauta- ja lypsylehmäpalkkion 1. erän maksatus vuodelta 2015 (vko 51) Raafael 23 Senni 24 Aatami Teppo 27 Noel Eeva Tapani Tomi Tuomas Tommi Talvipäivänseisaus Joulupäivä Tapaninpäivä Hannu Hannes Hans Piia Viattomien lasten päivä 29 Rauha 30 Taavi 31 Taavetti Silvo Sylvester Nuoren viljelijän aloitustuen ja investointituen I hakujakso jatkuu. TAMMIKUU

18 1.1. alkaen lannankuormausalue on oltava tiivispohjainen. Lisäksi pysyvien ruokinta- ja juottopaikkojen on oltava katettuja ja tiivispohjaisia mennessä eläinmääräilmoitus on tehtävä kuntaan luonnonhaittakorvausta (Vipu / 461) sekä sika- ja siipikarjatalouden (461), luonnonmukaisen tuotannon (Vipu) sekä kuttujen maidontuotannon tukea varten (410) mennessä eläinmääräilmoitus on tehtävä sikarekisteriin ajalta ja sika- ja siipikarjatilojen toteutuneet eläinmäärät on ilmoitettava eläinten hyvinvointikorvausta varten (Vipu / 179). Tarkista vuokrasopimusten voimassaolo. Maatalouden investointituet Maatalouden investointitukikohteet ja tukiprosentit säilyvät suurin piirtein samoilla tasoilla kuin edellisellä ohjelmakaudella. Tukihaku on jatkuva sekä investointituessa että nuoren viljelijän aloitustuessa. Vuosittain kummassakin on neljä tukijaksoa, joiden lopussa on valintamenettely. Valintamenettelyssä ELY-keskus pisteyttää hakemukset ja päättää tämän perusteella tuettavat hankkeet. Investointihankkeita ei saa aloittaa ennen tukipäätöksen saamista. Nuoren viljelijän aloitustuessa lopullista kauppaa tai vuokrasopimusta ei saa tehdä, ennen kuin hakemus on laitettu vireille. Haku tapahtuu sähköisesti Hyrrä-palvelun kautta. Hakuajat ovat samat koko maassa. Investointituen tukijaksot: I jakso II jakso III jakso IV jakso Lisätietoja Pohjois-Savossa: Lisätietoja: Aloitustuen tukijaksot: I jakso II jakso III jakso IV jakso Lisätietoja Pohjois-Karjalassa: Investoinnit: Nuoren viljelijän aloitustuki: Eveliina Kaurala Kiuruvesi

19 Tammikuu maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai sunnuntai investointituen I hakujakso loppuu ja II jakso alkaa nuoren viljelijän aloitustuen I hakujakso loppuu. 4 Tiiitus 5 Lea 6 Ruut Leea JOULUKUU Loppiainen Harri HELMIKUU Aku Aukusti 1 2 Aapeli 3 Uudenvuodenpäivä 8 Titta Hilppa 9 Veikko Veli Veikka 10 Elmeri Elmo Nyyrikki 2 Peltokasvipalkkion maksatus vuodelta Kari 12 Karri Toini 13 Nuutti 14 Saku Sakari Sasu 15 Solja 16 Ilmari Ilmo 17 Toni Anton Antto 3 18 Rukouspäivä Laura 19 Henri Henna Heikki 20 Sebastian 21 Oona Netta Aune 22 Visa 23 Enni Enna Eini 24 Senja 4 25 Pauli Paavo Paulus 26 Joonatan 27 Viljo Vainojen uhrien muistopäivä 28 Kalle Kaarlo Kaarle 29 Valtteri 30 Irja 31 Kynttilänpäivä Alli

20 . Lannanlevitys pellolle on kielletty ( ). Hae kansallisten kotieläintukien ennakkoa kunnasta (Vipu / 139). Tarkista, että nautojen, uuhien ja kuttujen pohjoisten tukien ehtona oleva osallistumisilmoitus on voimassa (Vipu / 184). Alkukeväällä voi hakea erillisessä haussa kasvihuonetuotannon tukea ELY-keskuksesta (109). Muista tehdä maatilan veroilmoitus! Tee ennakko-ostot ja päivitä tulevan kasvukauden viljelysuunnitelma. Vinkit viljelysuunnitelman tekemiseen Elina Olkkonen Hartola Pidä suunnittelun lähtökohtana markkinakelpoista satoa! Pidä viljelymuistiinpanot ajan tasalla. Jos poikkeat alkuperäisestä suunnitelmasta, tarkista etteivät esim. typpimäärät ylity. Muista kirjata ylös integroidun kasvinsuojelun havainnot, perustelut kasvinsuojelulle sekä ruiskutustulos. Varmista, että ruiskuttajalla on suoritettu tutkinto ja testattu ruisku. Ole erityisen tarkkana suojakaistojen kanssa. Ilmoita viljelysuunnitelman tekijälle kaikki tiedot pelloista (vesistöt, valtaojat, suojakaistat, kaltevuudet), jotta hän osaa huomioida ne suunnittelussa. Päivitä Vipu-palvelusta pinta-alat viljelysuunnitelmaan tukihaun jälkeen. Pinta-alojen ja kasvien pitää täsmätä! Ohjeista kaikki tilalla työskentelevät riittävillä tiedoilla tukiehtojen mukaisista viljelytoimenpiteistä. Kirjaa aina kaikki pienetkin tapahtumat lohkokohtaisiin muistiinpanoihin! Tarkista, että päivämäärät ovat tukiehtojen mukaiset. Lohkokohtaisten muistinpanojen merkitys korostuu koko ajan. Mahdollisessa lannoitevalvonnassa käytä aineisto EU-asiantuntijalla tarkastettavana!

21 Helmikuu maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai sunnuntai 1 Riitta 2 Jemina 3 Hugo 4 Ronja 5 Asser 6 Tiia 7 Lumi Valo Armi Terhi 8 Laina 9 Raija 10 Raisa Laskiaistiistai Aamu Elina Ella Ellen 11 Iisa Isabella J.L. Runebergin päivä 12 Elma 13 Teija Saamelaisten kansallispäivä Sulo Laskiaissunnuntai 14 Ystävänpäivä Riku Rikhard Tino Voitto Valentin 7 15 Sipi 16 Kai 17 Väinö Rita Karita 18 Kaino 19 Eija 20 Heli Heljä Helinä 21 Keijo 8 22 Tuuli Tuulia Hilda 23 Aslak 24 Matti Matias 25 Tuija Tuire Vanessa 26 Nestori 27 Torsti 28 Onni Sisu Kalevalan päivä, suomalaisen kulttuurin päivä 9 29 Karkauspäivä 1.2. nuoren viljelijän aloitustuen II hakujakso alkaa. Investointituen II hakujakso jatkuu. TAMMIKUU MAALISKUU

22 31.3. saakka lannanlevitys on kielletty ( ). Tarkasta digikartat ja pinta-alat ja tee tarvittavat korjaukset. Viljelijä on vastuussa pinta-alojen oikeellisuudesta. Digitoinnin voi tarkistaa Vipu-palvelusta. Tee karjanlannan patterointi-ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 14 vrk:ta ennen sen aloittamista. Tee peruslohkojen jako, yhdistäminen ja poistaminen maatalouskäytöstä Vipussa tai lomakkeella 102C. Maidon kansallinen tuotantotuki maksetaan kuukausittain kuun puolivälin jälkeen. Huomio uusille tuottajille: haku on jatkuva (Vipu / 282). Osallistu tukikoulutuksiin ja seuraa ilmoittelua! Facebook: MTK Pohjois-Savo Elina Kämäräinen Kiuruvesi

23 Maaliskuu maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai sunnuntai HELMIKUU Tarja Taru Taika 1 Alpo 2 8 Naistenpäivä Vilppu 9 Virve Fanni Virva Auvo 3 10 Kauko Aurora Aura 4 11 Ari Arsi Kalervo 5 12 Leila Laila Reijo Reko 6 13 Tarmo Erno Tarvo Matilda Mette Tilda 15 Risto 16 Ilkka 17 Kerttu 18 Eetu Edvard 19 Juuso Josefiina Joose Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä 20 Palmusunnuntai Kevätpäiväntasaus Aki Kim Joakim Pentti 22 Vihtori 23 Akseli 24 Kaapo Gabriel 25 Pitkäperjantai Aija Aava 26 Manu Manne Immo 27 Pääsiäispäivä Kesäaika alkaa Sauli Saul pääsiäispäivä Armas 29 Joni 30 Joonas Jouni Usko 31 Irma Irmeli investointituen II hakujakso loppuu ja III hakujakso alkaa. Nuoren viljelijän aloitustuen II hakujakso jatkuu. HUHTIKUU

24 1.4. alkaen lannanlevitys on sallittua, jos maa on sula ja kuiva, niin ettei valumia tule Palauta viimeistään ympäristösitoumuskauden viisivuotinen viljelykiertosuunnitelma kuntaan Päätukihaku loppuu. Tukihakuaika perustuu edellisen kevään aikatauluun. Tarkista tiedot Mavin sivuilta ja seuraa tiedotusta. Huom! Uusia eläinten hyvinvointisitoumuksia ei tehdä vuodelle Palauta päätukihakulomakkeet, peruslohkomuutokset, lohkoilmoitukset, kasvulohkolomakkeet ja tee mahdolliset maatilan tietojen muutokset. Palauta luomusitoumus ELY-keskukseen. Uuden tilan on hakeuduttava luomuvalvontajärjestelmään päätukihaun yhteydessä. Ympäristösopimukset haetaan ELY-keskukselta. Sopimuksen tekeminen ei vaadi ympäristösitoumusta. Uusia tukioikeuksia voi hakea varannoista vuosittain (289). Maidon suoramyynnin tuotantotukea haetaan ELY-keskukselta. Tarkista, että maanäytteet ja lanta-analyysit ovat ajan tasalla! Puutteista voi aiheutua seuraamuksia myös aiemmille vuosille. Tarkista viljavuustutkimusten voimassaolo. Tutkimus on voimassa viisi vuotta näytteenottopäivästä, puutarhakasveilla kolme vuotta. Luomutilojen on haettava ELY:ltä poikkeuslupa tavanomaisen lisäysaineiston käyttöön. Viivi Huovinen Leppävirta Puutarhatuotannon viljelysopimus on toimitettava kuntaan.

25 Huhtikuu maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai sunnuntai nuoren viljelijän aloitustuen II hakujakso loppuu. Investointituen III hakujakso jatkuu. 4 Ukko 5 Ira 6 Irina Ville Vili Jami MAALISKUU Allan 1 Peppi 2 Pellervo 3 Raita 8 Pulmu Suoma 9 Elias Eelis Eeli Romanien kansallispäivä Mikael Agricolan päivä, suomen kielen päivä 10 Veeti Sampo Tero 15 EU:n lammas- ja vuohipalkkion maksatus kaudelta 4/ Minea Verna Julia Julius Janna Tellervo 14 Taito 15 Linda 16 Patrik Jalo 17 Otto 16 Lopullisten kansallisten kotieläintukien maksatus vuodelta Valto 19 Pilvi 20 Valdemar Pälvi Nella Lauha 21 Anssi Anselmi 22 Alina 23 Jyrki Jyri Jori 24 Pertti Albert 17 Kansallisten kotieläintukien vuoden 2016 ennakoiden maksatus Marko Markus Markku Teresa Tessa Terttu Veteraanipäivä Merja 28 Ilpo Tuure 29 Teijo 30 Miia Mira Mirva TOUKOKUU

26 Kaisa Vainio Ylönkylä. NEUVO2020-neuvontapalvelun avulla voit hakea ympäristökorvauksen lohkokohtaisen toimenpiteen vaihtoa. Osoitteesta löydät oman alueesi hyväksytyt neuvojat. Voit hakea neuvojaa asiasanan, tuotantosuunnan tai aihealueen mukaan. Neuvojat ovat sitoutuneet antamaan laadukasta ja luottamuksellista neuvontaa. Kustannus on arvonlisäveron verran. Mitä kaikkea Neuvo2020-neuvonta voi tilallasi tarkoittaa? Muistathan, että täydentävien ehtojen noudattaminen on edelleen edellytys useissa korvauksissa. Neuvoja perehtyy tilasi erityispiirteisiin ja auttaa noudattamaan täydentävien ehtojen vaatimuksia. Neuvoja on luotettava kumppani tukiviidakossa. Voit saada maatilojen neuvontajärjestelmän mukaista tukineuvontaa ympäristökorvaukseen, viherryttämistuen vaatimuksiin ja eläinten hyvinvointikorvaukseen. Maatilan energiatehokkuutta parantamalla voit säästää euroja ja ilmastoa. Energianeuvoja laatii energia-asioihin laajasti pureutuvan energiasuunnitelman ja löytää parhaat käytännöt energiatehokkuuden parantamiseksi. Terveet tuotantoeläimet ovat pohja kestävälle kotieläintuotannolle. Maatilojen neuvontajärjestelmään hyväksytty eläinlääkäri voi laatia tuotantoeläinten terveydenhuoltosuunnitelman. Asiantunteva neuvoja voi laatia ympäristösuunnitelman, jonka avulla löytyvät tilallesi parhaiten sopivat ympäristötoimet. Ympäristöä säästämällä voit myös parantaa maan kasvukuntoa ja lisätä satovarmuutta. Kasvinsuojeluun perehtyneet neuvojat auttavat sinua toteuttamaan harkittua ja integroidun periaatteiden mukaista kasvinsuojelua. Jos olet kiinnostunut siirtämään tilasi luomutuotantoon, asiantunteva neuvoja johdattaa sinut luomutuotannon saloihin. Ota yhteyttä! Lisätietoa:

27 NEUVO2020- järjestelmän mukaiset hyväksytyt pohjoissavolaiset neuvojat toukokuussa 2015 Tarkista ajantasaiset tiedot osoitteesta KS+HYG = kasvinsuojelu ja kasvintuotantotilojen elintarvike- ja rehuhygienia Y = ympäristö E = energia LuoK = luomu, kasvintuotanto LuoT = luomu, tuotantoeläimet T = tuotantoeläimet TTH = tuotantoeläinten terveydenhuoltosuunnitelmat Antikainen Paula, T IISALMI Eskelinen Maija-Liisa, T, TTH SONKAJÄRVI Eskelinen Pasi, E IISALMI God Ahti, KS+HYG,Y LEPPÄVIRTA Harakka Irja,T IISALMI Hentilä Aija,T VIEREMÄ Hiltunen Jukka, KS+HYG, Y LAPINLAHTI Hyvönen Anita, T IISALMI Hänninen Maiju, TTH LEPPÄVIRTA Idström Anne,T KIURUVESI Inkeroinen Heikki, KS+HYG, Y, LuoK KUOPIO Jokela Sinikka,Y KUOPIO Kaimio Iris, TTH HILTULANLAHTI Kajan Jari, KS+HYG, Y KARTTULA Kanala Tero, T LAPINLAHTI Kekäläinen Maija, T KIURUVESI Koivisto Mia Kristiina, TTH NILSIÄ Korhonen Pirkko, T KUOPIO Kroutskih Olga, TTH SIILINJÄRVI Kulin Jouko, E IISALMI Laajalahti Kyösti, Y IISALMI Laakkonen Eero, Y JUANKOSKI Mikkonen Hertta, T KUOPIO Murtola Terttu, T IISALMI Mustonen Arja, KS+HYG, Y, LuoK LAPINLAHTI Mäkipää Hannu, KS+HYG, Y KUOPIO Oksman Anita, T NILSIÄ Paananen Kati, TTH VARPAISJÄRVI Parmainen Laura, T IISALMI Pasanen Tapio, E KUOPIO Paunonen Heikki, KS+HYG, Y, E KUOPIO Penttinen Sanna, KS+HYG, Y KUOPIO Pietikäinen Liisa, KS+HYG KUOPIO Piippo Arvo, Y MAANINKA Piippo Jaana, KS+HYG, Y SONKAJÄRVI Pitkälä Joakim, Y IISALMI Pylkkänen Anne, T PIELAVESI Rainio Vesa Akseli, TTH KUOPIO Rantala Jouni, T NILSIÄ Riikonen Aila, KS+HYG, Y HORONTAIPALE Rossi Anu, KS+HYG, Y NILSIÄ Rytkönen Sirpa, T VESANTO Räsänen Marjatta, KS+HYG, Y, T KUOPIO Rönkkö Nina, KS+HYG, Y IISALMI Saarikivi Marita,TTH LEPPÄVIRTA Saastamoinen Mikko, KS+HYG, Y SONKAJÄRVI Saastamoinen Seija, T KUOPIO Seppänen Virpi, TTH JÄNNEVIRTA Simonen-Jokinen Terhi, TTH KIURUVESI Taavitsainen Toni, E KUOPIO Tuominen Pirkko, Y, LuoK, LuoT, T TOSSAVANLAHTI Tuovinen Kirsi, KS+HYG, Y, LuoK KIURUVESI Turpeinen Eveliina, T KUOPIO Utriainen Mari-Anna, TTH RIISTAVESI Valta Antti, KS+HYG, Y LAPINLAHTI Vartia Antti, TTH VEHMERSALMI Vartia Kirsi, TTH VEHMERSALMI Voutilainen Taina, T LAPINLAHTI Zitting Panu,Y, LuoK PIELAVESI

28 Maataloustuissa on paljon uutta ja tärkeitä muistettavia päivämääriä Maatalouden uusi ohjelmakausi muutti merkittävästi maatalouden tukia ja korvauksia. Tukihaun yhteydessä viljelijät joutuivat tarkasti perehtymään näihin muuttuneisiin ehtoihin ja toimenpiteisiin. Tukisarka2015 -hankkeessa olemme koonneet tähän kalenteriin keskeisimpiä muistettavia asioita ja päivämääriä. Toivomme, että kalenterista on apua muistuttamaan tärkeistä asioista kunkin kuukauden ja päivän kohdalla. Kalenteri julkaistaan myös Pohjois-Karjalassa yhteistyössä ProAgria Pohjois-Karjalan kanssa. Tukien tarkat ehdot viljelijän kannattaa aina tarkistaa sitoumusehdoista. Lisätietoja tukimuodoista ja linkit tukiasioita käsitteleville sivuille löytyvät osoitteesta Hankkeen toteuttaa MTK-Pohjois-Savo ja siihen on haettu rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Hankkeessa on tehty yhteistyötä Pohjois-Savon ELY-keskuksen, Pohjois-Savon alueen maaseutuelinkeinoviranomaisten ja ProAgria Pohjois-Savon kanssa. MTK-Pohjois-Savo on maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien alueellinen etujärjestö ja vaikuttaja. MTK-Pohjois-Savon toimialue on Pohjois-Savon maakunnan 19 kuntaa. Järjestö toimii maaseudun elinkeinojen ja elävän maaseudun puolesta. Perustehtäviin kuuluu turvata jäsenistön ja maaseudun ihmisten taloudelliset, sosiaaliset ja yhteiskunnalliset oikeudet ja ylläpitää järjestöllisiä toimintavalmiuksia.tavoitteiden saavuttamiseksi liitto toimii yhteistyössä maataloushallinnon, maakunnallisten ja paikallisten organisaatioiden, metsänhoitoyhdistysten, sidosryhmien ja muiden toimijoiden kanssa. Jari Kauhanen toiminnanjohtaja MTK-Pohjois-Savo Elli Karvonen Tuusniemi

Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai

Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Kajaanin Kamerakerho Energiansäästövinkki! Kun pudotat sisälämpötilaa yhdellä asteella, säästät lämmityskuluissa 5 %. 1 2 3 4 5 vuodenpäivä 1 2 3 4 6 & Loppiainen Veikka 5 6 7 8 9 10 11 7 Sasu Antto 12

Lisätiedot

Aapeli. Elmo, Elmeri. Ruut. Lea, Leea. Harri. Aku, Aukusti. Titta, Hilppa. Nyyrikki. Kari, Karri. Toini. Nuutti. Sakari, Saku. Solja.

Aapeli. Elmo, Elmeri. Ruut. Lea, Leea. Harri. Aku, Aukusti. Titta, Hilppa. Nyyrikki. Kari, Karri. Toini. Nuutti. Sakari, Saku. Solja. Joonatan TAMMIKUU Vainojen uhrien muistopäivä Viljo 0 0 0 0 Uudenvuodenpäivä Loppiainen Aapeli Elmo, Elmeri Ruut Lea, Leea Harri Aku, Aukusti Titta, Hilppa Veikko, Veli, Veijo Nyyrikki Kari, Karri Toini

Lisätiedot

Metsänomistajat ETELÄ-KARJALA. Me teemme metsänomistajan eteen enemmän!

Metsänomistajat ETELÄ-KARJALA. Me teemme metsänomistajan eteen enemmän! Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjala toivottaa jäsenilleen Rauhallista Joulua ja Hyvää Yhteistoimintavuotta 2015 Metsänomistajat ETELÄ-KARJALA Me teemme metsänomistajan eteen enemmän! Metsänhoitoyhdistys

Lisätiedot

Valitse sinulle sopivin sähkösopimus. Kalenteri 2015. Missä päin Suomea * asutkin, voit olla Vattenfallin asiakas. Tutustu eri sähkötuotteisiin,

Valitse sinulle sopivin sähkösopimus. Kalenteri 2015. Missä päin Suomea * asutkin, voit olla Vattenfallin asiakas. Tutustu eri sähkötuotteisiin, Kalenteri 2015 Kuva: Xanteri, Juva, Vattenfallin Energiahetki-kuvakisa Oletko muuttamassa? Laita sähköasiasi kerralla kuntoon: vattenfall.fi/muutto Valitse sinulle sopivin sähkösopimus Missä päin Suomea

Lisätiedot

TorSa TorSa TorSa TorSa TorSa TorSa TorSa TorSa TorSa

TorSa TorSa TorSa TorSa TorSa TorSa TorSa TorSa TorSa Tornionseudun Ampujat r.y. Haulikkojaosto KALENTERI 2015 KALENTERI 2015 12 Huikea menestys 2014 Sami Alkku palkittiin tammikuussa 2014 parhaan junioriampujan pokaalilla, sekä Tornion kaupungin stipendillä.

Lisätiedot

TERVAKOSKEN URHEILUAUTOILIJAT. KUVA: Antti Hirvonen

TERVAKOSKEN URHEILUAUTOILIJAT. KUVA: Antti Hirvonen TERVAKOSKEN URHEILUAUTOILIJAT KUVA: Antti Hirvonen Tervakosken Urheiluautoilijat pähkinänkuoressa Seura perustettiin parin innokkaan halusta saada pelkästään autourheiluun keskittyvä seura Tervakoskelle.

Lisätiedot

Nimi Name Yhteystiedot Contact Information. menestyksen tekijä

Nimi Name Yhteystiedot Contact Information. menestyksen tekijä Nimi Name Yhteystiedot Contact Information menestyksen tekijä KEVÄÄN 2008 YHTEISHAUT syksyllä 2008 alkava tutkintoon johtava koulutus Nuorten vieraskielisen koulutuksen yhteishaku 14.1. 15.2.2008 Degree

Lisätiedot

Eläinsuojeluyhdistys Dewi ry

Eläinsuojeluyhdistys Dewi ry 2015 Eläinsuojeluyhdistys Dewi ry Eläinsuojeluyhdistys Dewi ry on vuonna 2001 perustettu turkulainen, täysin vapaaehtoisvoimin toimiva eläinsuojeluyhdistys, joka pyrkii auttamaan Turun sekä sen lähialueiden

Lisätiedot

Jätehuollon tietopaketti joka kotiin Keräyspistehaku: www.kierratys.info

Jätehuollon tietopaketti joka kotiin Keräyspistehaku: www.kierratys.info Hyrynsalmi Kajaani Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi Vaala Kainuun jätehuollon kuntayhtymä Toimisto: Viestitie 2, 87700 Kajaani Kalenteri 08 2013 636 611, info@ekokymppi.fi Majasaaren

Lisätiedot

YLÄ-SAVON JÄTEHUOLTO OY

YLÄ-SAVON JÄTEHUOLTO OY YLÄ-SAVON JÄTEHUOLTO OY Kuva: Pirjo Borro Hyödyllistä tietoa jätehuollosta kaleteri takaosassa. Osallistu myös valokuvauskilpailuu! Kuva: Nia-Maria Juvoe Tammikuu 2015 Muista huolehtia jäteastia ja keräyspaika

Lisätiedot

Hyödyllistä tietoa jätehuollosta kalenterin takaosassa. Osallistu myös valokuvauskilpailuun! Kuva: Pirjo Borro

Hyödyllistä tietoa jätehuollosta kalenterin takaosassa. Osallistu myös valokuvauskilpailuun! Kuva: Pirjo Borro Hyödyllistä tietoa jätehuollosta kaleteri takaosassa. Osallistu myös valokuvauskilpailuu! Kuva: Pirjo Borro Kuva: Nia-Maria Juvoe Tammikuu 2015 Muista huolehtia jäteastia ja keräyspaika kuossapidosta,

Lisätiedot

Rallikalenteri 2015. Rally Team Laaksomaa. www.pasilaaksomaa.com. Kuva: Markku Laukka

Rallikalenteri 2015. Rally Team Laaksomaa. www.pasilaaksomaa.com. Kuva: Markku Laukka Rallikaleteri 2015 Rally Team Laaksomaa www.pasilaaksomaa.com Kuva: Markku Laukka Tammikuu 2015 Rally Team Laaksomaa www.pasilaaksomaa.com Kuva: Fotoglubi Kimjari Oy Louas ja caterig palvelut Jari Paaaae

Lisätiedot

ASENNETTA Kalenteri 2006

ASENNETTA Kalenteri 2006 ASENNETTA Kalenteri 2006 Pääkirjoitus S Taide elämään eison vieraassa kaupungissa, aurinko paistaa niin talviselta taivaalta kuin etelässä on mahdollista, silmäni ovat liimaantuneet valtaviin edessäni

Lisätiedot

1 Business Directory Yritysopas 2013. Amerikan Uutiset. Ilmainen - For free distribution

1 Business Directory Yritysopas 2013. Amerikan Uutiset. Ilmainen - For free distribution 1 Business Directory Yritysopas 2013 Amerikan Uutiset Ilmainen - For free distribution 2 Kysy asuntoasioissa aina meiltä ensin! Pertti Piira (561) 371-4397 Jussi Piira (561) 371-4398 Eila Piira (561) 371-4399

Lisätiedot

Business Directory 2012 Yritysopas 2012

Business Directory 2012 Yritysopas 2012 Business Directory 2012 1 Yritysopas 2012 Since 1932 Amerikan Uutiset The National Newspaper for Finnish-Americans Ilmainen - For free distribution 2 Asuntoasioissa kysy meiltä aina ensin! Pertti Piira

Lisätiedot

Business Directory Yritysopas 2014

Business Directory Yritysopas 2014 1 Business Directory Yritysopas 2014 Amerikan Uutiset Ilmainen - For free distribution 2 Täyden palvelun asuntovälittäjä. Pertti Piira (561) 371-4397 Jussi Piira (561) 371-4398 Eila Piira (561) 371-4399

Lisätiedot

Ohjelmakauden 2007-2013 maatalouden ympäristötukisitoumusten päättyminen

Ohjelmakauden 2007-2013 maatalouden ympäristötukisitoumusten päättyminen YMPÄRISTÖKORVAUS: Ympäristösitoumus Ohjelmakauden 2007-2013 maatalouden ympäristötukisitoumusten päättyminen Ohjelmakauden 2007-2013 maatalouden ympäristötukisitoumuksista suurin osa päättyy normaalisti

Lisätiedot

uudistuvat vuonna 2015

uudistuvat vuonna 2015 marraskuussa 2014. Esitteen tiedot perustuvat valmistelutilanteeseen Varmistathan lopulliset ehdot ennen tukihakua 2015. Maataloustuet uudistuvat vuonna 2015 mikä muuttuu? SISÄLLYS 2 3 Ennakoivaa tietoa

Lisätiedot

Opiskelijan käsikirja Student s Handbook 2014 2015 OPISKELIJAN. käsikirja 2014 2015. Student s Handbook 2014 2015. www.kyamk.fi

Opiskelijan käsikirja Student s Handbook 2014 2015 OPISKELIJAN. käsikirja 2014 2015. Student s Handbook 2014 2015. www.kyamk.fi OPISKELIJAN käsikirja 2014 2015 Student s Handbook 2014 2015 www.kyamk.fi 1 Opiskelijan nimi Student s name Vuosi 2014 HEINÄKUU ELOKUU SYYSKUU LOKAKUU MARRASKUU JOULUKUU 1 T Aaro 2 K Maria, Maija, Mari

Lisätiedot

Korvauskelpoinen ala. LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto. 1.4.2015 P Pethman/Haikula Oy

Korvauskelpoinen ala. LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto. 1.4.2015 P Pethman/Haikula Oy Korvauskelpoinen ala LHK Ympäristösitoumus Luonnonmukainen tuotanto 1.4.2015 P Pethman/Haikula Oy 1 Korvauskelpoinen ala Korvauskelpoisuus on lohkon pysyvä ominaisuus Säilyy vaikka lohko olisi välillä

Lisätiedot

21.3.2005 YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2005

21.3.2005 YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2005 21.3.2005 YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2005 1. TUKIKELPOISUUSPERUSTEET 1.1. Sitoutuminen Ympäristötukea voidaan maksaa tässä tarkoitetut ehdot täyttävälle viljelijälle edellyttäen, että tämä on toimittanut

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 8.5.2000

YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 8.5.2000 YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 8.5.2000 1. TUKIKELPOISUUSPERUSTEET 1.1. Sitoutuminen Ympäristötukea voidaan maksaa tässä tarkoitetut ehdot täyttävälle viljelijälle edellyttäen, että tämä on toimittanut kirjallisen

Lisätiedot

HAKUOPAS. Haluatko viljelijätukihakumateriaalin vuonna 2014? Tee tilaus lomakkeella 101A

HAKUOPAS. Haluatko viljelijätukihakumateriaalin vuonna 2014? Tee tilaus lomakkeella 101A HAKUOPAS Haluatko viljelijätukihakumateriaalin vuonna 2014? Tee tilaus lomakkeella 101A 2013 Viimeinen palautuspäivä sähköisesti 30.4.2013 paperilomakkeilla 30.4.2013 Tilatuki Maatalouden ympäristötuki

Lisätiedot

Kalajoen maaseututiedote 3/2015

Kalajoen maaseututiedote 3/2015 1 Kalajoen maaseututiedote 3/2015 Muista!! Kylvöalailmoituksen jättöaika 15.6.2015 mennessä!! Mikäli olet jättänyt hakemukset sähköisesti, jätä myös muutosilmoitus sähköisesti (avautuu 3.6. lukien). Paperisena

Lisätiedot

Ympäristökorvaus 2015

Ympäristökorvaus 2015 Ympäristökorvaus 2015 Maarit Solla ja Markku Äijälä, V-S ELY-keskus, maatalouden valvontayksikkö 1 Entiset ja uudet maataloustuet 2 Ympäristökorvauksen säädöstilanne Komissio hyväksynyt 12.12.2014 Manner-Suomen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKORVAUS 2015 C-alue

YMPÄRISTÖKORVAUS 2015 C-alue YMPÄRISTÖKORVAUS 2015 C-alue PÄIVI LAASANEN LAUKAAN YTA Uusia asioita 65 vuoden yläikäraja poistuu Sadonkorjuuvaatimus poistuu, mutta markkinakelpoinen kasvusto on oltava Tilatyypin jako kotieläin/kasvinviljely

Lisätiedot

Kalajoen maaseututiedote 5/2015

Kalajoen maaseututiedote 5/2015 1 Kalajoen maaseututiedote 5/2015 Maataloustoimisto tiedottaa sivu Satovahinkokorvaus 2 Kerääjäkasvit 2 Maatalousmaan käyttö muuhun kuin maataloustoimintaan 3 Muistettavaa ympäristökorvaukseen liittyen

Lisätiedot

Tuki-info 2014 Luentomateriaali

Tuki-info 2014 Luentomateriaali Tuki-info 2014 Luentomateriaali OSA 1: Tuleva kausi 2015-2020 OSA 2: Tukihaku 2014 OSA 3: Muuta informaatiota viljelijöille Kuva: Saara Ilkka Tuki-info viljelijöille 2014 aineistopaketti SISÄLLYS 1. Tuki-infojen

Lisätiedot

luonnos 12.1.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristökorvauksesta Annettu Helsingissä x päivänä x kuuta 201x

luonnos 12.1.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristökorvauksesta Annettu Helsingissä x päivänä x kuuta 201x 1 luonnos 12.1.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristökorvauksesta Annettu Helsingissä x päivänä x kuuta 201x Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eräistä ohjelmaperusteisista

Lisätiedot

viesti Energiasäästöjä suunnittelun avulla Joko tunnet Neuvo 2020 -palvelut? 6 Hyvinvoiva lehmä tuottaa 12 Vinkit kevään tukihakuun 16

viesti Energiasäästöjä suunnittelun avulla Joko tunnet Neuvo 2020 -palvelut? 6 Hyvinvoiva lehmä tuottaa 12 Vinkit kevään tukihakuun 16 Joko tunnet Neuvo 2020 -palvelut? 6 Hyvinvoiva lehmä tuottaa 12 Vinkit kevään tukihakuun 16 viesti ProAgria Lapin, Kainuun ja Oulun asiakaslehti 2/2015 Energiasäästöjä suunnittelun avulla 2/2015 maaviesti

Lisätiedot