Tukivuosi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tukivuosi 2015 2016. www.tukisarka.fi"

Transkriptio

1 Tukivuosi Maaseutuammattiin ry toteutti syksyllä 2014 Minun maaseutuni -valokuvakilpailun yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tämän kalenterin kuvat ovat kilpailun satoa. Kannen kuva: Mari Kolehmainen, Leppävirta Tukisarka2015-hanke Toimitus: Anne-Mari Heikkinen MTK-Pohjois-Savo Ulkoasu ja tekstinmuokkaus: s o i l i m a r i a Päivälista ja nimipäivät Helsingin yliopiston almanakkatoimisto Paino: PunaMusta Oy

2 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus ELY-keskus Kallanranta 11 PL KUOPIO Nuoren viljelijän aloitustuki Maatilainvestoinnit Kasvintarkastus Viljelijöiden tulotukien hallinnointi ja valvonta Neuvo2020-neuvonta Kotieläinrakennukset, salaojitus: Lämpökeskukset, rehuvarastot, konevarastot: Em. tekninen tarkastus: Kotieläinrakennukset, kasvihuoneet: Ympäristösopimukset Perustuki ja tukioikeudet Ylä-Savo Iisalmi: Lapinlahti: Varpaisjärvi: Sonkajärvi: Vieremä: Luoteis-Savo Pohjois-Savon maaseutupalvelut Kiuruvesi: Pielavesi ja Keitele: Sydän-Savo Tuusniemi: Juankoski: Kuopio: Rautalampi ja Vesanto: Kaavi: Maaninka ja Tervo: Nilsiä ja Rautavaara: Suonenjoki ja Karttula: Leppävirta ja Varkaus: Siilinjärvi: Eero Välkkilä, Ilmajoki

3 Muista kirjata päivämäärärajoitteet viljelysuunnitelmaan oikein. Tarkista, että kaikki tukihaussa olevat pinta-alat ovat myös viljelysuunnitelmassa, ja että alat täsmäävät. Tee peltomaan laatutesti kolmannen sitoumusvuoden loppuun mennessä. Vuonna 2015 sitoutuneiden on tehtävä testi mennessä. Suojakaistojen ja pientareiden uusimisesta sekä valtaojien perkauksista ei tarvitse ilmoittaa kuntaan, mutta kasvusto on uusittava saman kasvukauden Korvauksen saajaa, sitoumusta, maatilaa tai tuettavaa toimintaa koskevat olosuhteiden muutosilmoitukset on tehtävä kuntaan 10/15 vrk:n kuluessa riippuen sitoumustyypistä. Sitoumus- ja sopimusasioissa ota yhteys kuntaan ennen toimenpiteitä! Ilmoitus koko tilan hallinnan siirrosta tehdään mennessä (156). Nauta-, lammas- ja vuohitilan on myös ilmoitettava kuntaan osallistumisen siirtämisestä (462). Ilmoita tukioikeuksien siirrosta (103B; 103A). Ota yhteys kuntaan, jos viljely tai maidontuotanto loppuu. V i p u on viljelijöiden verkkoasiointipalvelu. Tarvittaessa voit käyttää myös numeroituja lomakkeita (esim. 101 D), jotka löytyvät osoitteesta Tarkempi muistilista löytyy osoitteesta Kaikki tilat Vipu-käyttöoikeuksia haetaan lomakkeella 457. Neuvojan valtuuttamisen ja poistamisen voi tehdä myös Vipussa. Tilan osallistietojen muutokset ilmoitetaan kuntaan (Vipu / 101D). Viljelijätuet haetaan pääsääntöisesti Vipusta. Tarkista mitä tukia olet hakenut, ja mitä ehtoja sinun tulee noudattaa. Kaikki tilat noudattavat esimerkiksi täydentäviä ehtoja. Huolimatta siitä, haetko tukea vai et, sinun on pidettävä pellot viljeltyinä ja viljelysuunnitelma ja -muistiinpanot tehtyinä. Säilytä ja arkistoi sähköisen hakemuksen onnistuneesta lähettämisestä saatu vastaanottoviesti. Siitä on hyvä tiedottaa myös muille maatilan omistajille. Tarkista Vipuun ilmoitettu pankkitilinumero varsinkin omistajan tai pankin vaihdoksen yhteydessä. Jos poistat maata maatalouskäytöstä, ilmoita siitä tukihaun yhteydessä (Vipu / 102C). Vuokrasopimuksen on oltava voimassa vuoden loppuun asti luonnonhaittakorvauksen vuoksi. Ympäristösopimusalueen on oltava sopimuksen tekijän hallinnassa koko sitoumuskauden. Vähimmäisala on viisi hehtaaria (puutarhakasveilla yksi hehtaari). aikana. Suojakaistalla tehtävistä poikkeavista toimenpiteistä on merkittävä tieto lohkokohtaisiin muistiinpanoihin. Piennarvaatimus on nyt yksi metri. Jos pientareen kasvillisuus tuhoutuu, on nurmikasvillisuus kylvettävä heti olosuhteiden salliessa. Sängenpolttokielto koskee kaikkia sänkiä. Jättiputket on torjuttava maatalousmaalta. Huomio! Eläintukien ja -palkkioiden myöntämisperusteina ovat ajan tasalla olevat eläinrekisterit. Siipikarjan ja hevosten määrä on ilmoitettava kuntaan mennessä (Vipu / 461), koska niiden tietoja ei saada eläinrekisteristä. Eläintenpitopaikat on ilmoitettava kuntaan Eviran ohjeistuksen mukaan, koska muuten tukia ei voida maksaa. Tukihallinto saa eläinperusteisten tukien (LHK, luomu, kansalliset tuet) eläinmäärät suoraan eri eläinrekistereistä eläintiheyden laskentaa varten. Ilmoita kuitenkin siipikarjan ja hevosten kuukausittaiset eläinmäärät kuntaan ajalta viimeistään (Vipu / 461). Eläinmääräilmoitusta ei tarvitse palauttaa, jos eläinrekisteristä saatu ey-määrä on riittävä peltoalaan nähden (kun minimieläintiheys 0,35 ey/tukikelpoinen peltohehtaari täyttyy ilman siipikarjan tai hevosten määrääkin). Luomussa eläintiheys on 0,3 ey/luomusitoumushehtaari. Eläinperusteisiin tukiin liittyvä osallistumisilmoitus on voimassa toistaiseksi. Uuden tuottajan on ilmoitettava naudat, uuhet ja/tai kutut kansallisiin tukijärjestelmiin ja EU:n tukijärjestelmiin (184). Peruminen on tehtävä välittömästi, jos lopetat kotieläintuotannon (Vipu / 184). Tarkista, että olet rekisteröitynyt rehualantoimijaksi Eviran sivuilta. Ilmoitus ylivoimaisesta esteestä noudattaa tukiehtoa on tehtävä kuntaan työpäivän kuluessa, riippuen tukityypistä. Pelto Eläintilat Erityistapaukset Hakuasetuksen mukaan vuoden 2016 alusta alkaen korvauskelpoiseen lohkoon voi lisätä alaa enintään 0,1 ha peruslohkoittain vuodessa. Huomioi kuitenkin määräraharajoite. Ympäristökorvauskoulutus on suoritettava viimeistään toisen sitoumusvuoden aikana. Ympäristökorvauksen lohkokohtaisista toimenpiteistä osa on vuosittaisia, osa ei. Ilmoitus ympäristökorvauksen valinnaisen lohkokohtaisen toimenpiteen muuttamisesta on tehtävä kuntaan mennessä. Neuvo2020-järjestelmän kautta voi vaihtaa toimenpidettä, jos puutarhakasvien viljely alkaa tai loppuu; sitoumus siirretään; luomutuotanto alkaa tai loppuu; tai sitoumusta mukautetaan saadun suosituksen perusteella. Pidä pohjavesialueella sijaitsevat kesantopellot kasvipeitteisenä, mutta sen ulkopuolella olevat viher- ja sänkipeitteisenä. Kasvipeitteisyysvaatimuksesta voi poiketa viljelyolosuhteita parantavien toimien ajaksi niin paljon kuin on tarpeellista, tai jos viljelijällä on ylivoimainen este tai olosuhteet ovat poikkeukselliset. Uudet raiviot ovat aina kasvipeitteisiä. Muista, että myös uusilta raivioilta pitää saada markkinakelpoinen sato. Hyvinvointikorvausta saavilla tiloilla nautojen ja lampaiden on päästävä laitumelle tai jaloittelutarhaan joko 60 päivänä ja sen lisäksi laidunkauden ulkopuolella vähintään kahdesti viikossa tai vaihtoehtoisesti laidunkaudella 90 päivänä. Sioilla on oltava mahdollisuus jaloitteluun päivittäin tai ympäri vuoden kahdesti viikossa, lampailla ja vuohilla vähintään kerran viikossa, kanoilla ja kalkkunoilla ympäri vuoden (pl ) Pidä kirjaa laidunnuksesta! Ilmoitus tukihakemuksen osittaisesta tai kokonaisesta perumisesta tehdään kuntaan (145). Tällainen tilanne on esim. ilmoitetun kasvin viimeisen kylvöpäivän ylittyminen tai pellon käyttö muuhun tarkoitukseen. Satovahinkokorvaushakemukset on tehtävä heti kun vahinko havaitaan tai jos satoa ei päästä korjaamaan, mutta viimeistään (118; 118A). Korvausta talvehtimisvahingoista haetaan mennessä (212). Mihinkään tukeen ei liity sadonkorjuuvelvoitetta. On kuitenkin pyrittävä markkinakelpoisen sadon tuottamiseen ja maatalousmaan säilyttämiseen. Huomioi kuitenkin vaatimukset hoitotoimenpiteistä, mm. niitosta suojavyöhykkeellä. Tarkista asiakirjojen säilytysajat tukiehdoista. Joitakin asiakirjoja on hyvä säilyttää kymmenen vuotta. Rehu- ja biosidien käytön kirjanpitoa (esim. desinfiointiaineet, tuholaistorjunta) on säilytettävä viisi vuotta. Kasvipeitteisyysehtoihin on tullut muutoksia. Käytä kasvinsuojeluaineita pakkauksessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Käytä aina vain Tukesin hyväksymiä kasvinsuojeluaineita. Pidä niistä käyttökirjanpitoa. Ruiskuttajalla on oltava Tukesin hyväksymä tutkinto. Jos edellisen ohjelmakauden koulutus on voimassa, se korvaa tutkinnon. Jos vesistöön on alle 100 metriä, noudata kasvinsuojeluaine- ja suutinkohtaisia vesistörajoituksia. Vie käytöstä poistetut aineet ongelmajätteisiin. Varaston lukitsemista suositellaan. Kiinnitä oveen varoituskyltti. Ns. nitraattiasetuksessa (1250/2014 ja muutos 435/2015) on uusia määräyksiä lannan käsittelyyn ja varastointiin. Lannan patterointi-ilmoitus (6029) on tehtävä aina kunnan ympäristöviranomaiselle 14 vrk:ta ennen sen aloittamista. Patteri on levitettävä sen perustamisvuonna Petovahingon tapahtuessa ota yhteys kuntaan (131). Natura-alueen pysyvän laidunnurmen mahdollisesta uusimisesta on ilmoitettava kuntaan. Investointituet haetaan Hyrrä-järjestelmästä. Katsotunnisteet voi hakea verohallinnolta.

4 Pidä laidunnuspäiväkirjaa ! Viljelysuunnitelma pitää olla tehty ja viljavuustutkimuksien tulokset valmiit ennen lannoitusta Kokotilavalvonnat aloitetaan. Katso sisällöt seuraavalta sivulta Tarkista Vipuun tallennetut tiedot. Paperista tallennusilmoitusta ei enää lähetetä tiloille on viimeinen kylvö- ja istutuspäivä. Tarkista puutarhakasvien poikkeukselliset istutusajat. Ota lantanäyte ja maanäytteet lantalajeittain viiden vuoden välein. Pellolla voi säilyttää neljä viikkoa ennen levitystä kuivalantaa, jonka kuiva-aineprosentti on 30. Jos liukoisen typen määrä ylittää 150 kg/ha vuodessa, se on jaettava vähintään kahteen erään. Erien levittämisen välisen ajan on oltava vähintään kaksi viikkoa. Vuosittainen kokonaismäärä saa olla 170 kg/ha. Traktoriruiskut on testattava viimeistään , sen jälkeen joka viides vuosi. Testausväli koskee myös edellisellä ohjelmakaudella testattuja ruiskuja. Kaikki ruiskut on testattava huolimatta siitä, onko viljelijä sitoutunut ympäristökorvaukseen. Kasvinsuojeluaineen levittäjällä on oltava voimassaoleva Tukesin tutkinto. Säilörehun puristeneste on otettava talteen tiiviiseen säiliöön ja levitettävä lantaa koskevien määräysten mukaisesti. Vesistöjen (puro, joki, lampi, järvi) varrella on oltava vähintään kolmen metrin levyinen nurmipeitteinen suojakaista. Suojakaistojen poikkeavat toimenpiteet on merkittävä lohkokohtaisiin toimenpiteisiin. Tietoa ei tarvitse lähettää kuntaan. Tarkista uomarekisteri Vipu-palvelusta. Avokesantoa, sänkikesantoa ja yksivuotista viherkesantoa ei saa lannoittaa, paitsi perustettaessa ja syyskasvin kylvämisen yhteydessä. Hukkakauran kemiallinen torjunta on ajankohtainen. Sofia Skoglund Kirkkonummi Lantaa saa levittää Pintaan levitetty lanta on muokattava vuorokaudessa lannan levittämisen aloittamisesta. Tämä ei koske levittämistä suoraan kasvustoon letku- tai hajalevityksenä. Lannoitus on kielletty alle viisi metriä rannasta. Seuraavan viiden metrin vyöhykkeellä pintalevitys on kielletty, ellei muokata vuorokauden kuluessa. Peltolohkolla, jonka kaltevuus on 15 % tai enemmän, käytetään sijoituslevitintä tai lanta on mullattava 12 tunnin sisällä. Pidä kirjaa lannoituksesta!

5 Kesäkuu maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai sunnuntai 1 Teemu 2 Venla 3 Viola 4 Toivo 5 Sulevi 6 Kyösti 7 Orvokki Kustaa Puolustusvoimain lippujuhlan päivä Suvi Roope Robert 24 Lietelannan peltoon sijoittamisen 2. erän maksatus v (vko 22 26) Ympäristötuen ja eläinten hyvinvointituen loppuosan 2. erän maksatukset vuodelta 2014 (vkot 23 26) 8 Salomon 9 Ensio 10 Seppo 11 Immi Impi 12 Esko 13 Raili Raila 14 Pihla Kielo 25 Rahoituskurin palautuksen maksatus alkaa vuodelta 2014 (vkot 24 27) 15 Moona 16 Päivi 17 Viena Päivikki Urho 18 Tapio 19 Siiri 20 Juhannuspäivä Suomen lipun päivä Into 21 Kesäpäivänseisaus Ahti Paula Pauliiina 23 Aatu Aatto 24 Juha Janne Jani 25 Uuno 26 Jarkko Jere Jarno 27 Eiviira Elvi 28 Leo Petri Pekka Petra 30 Päivö Päiviö Investointituen ja nuoren viljelijän aloitustuen III hakujakso jatkuu. TOUKOKUU HEINÄKUU

6 1.7. alkaen viherryttämistuen monipuolistamisen ehtona olevan kahden kasvin vaatimuksen on täytyttävä tai se on pystyttävä toteamaan kasvijäänteistä ( ) jälkeen luonnonhoitopeltonurmen ja kesannon voi päättää myös kemiallisesti toisen ilmoitusvuoden jälkeen syyskasvuston perustamista varten. Muutoin nurmen voi päättää 1.9. alkaen. Maisema- ja riistakasvustot voi päättää aikaisintaan kylvöstä seuraavan vuoden keväällä, kun ei kylvetä syyskasveja jälkeen voi päättää riistakasvikasvuston toisen ilmoitusvuoden jälkeen, jos perustetaan syyskasvusto. Viherryttämisestä ovat vapautettuja alle 10 ha:n tilat, luomutilat sekä nurmitilat, joilla on nurmea yli 75 %. Luonnonhoitopeltonurmilla voidaan tehdä kasvukauden aikana salaojitus, kalkitus, valtaojien kaivu ja perkaus sekä muu vastaava maan rakennetta ja vesitaloutta parantava lyhytaikainen toimenpide. Muista perua tuet niiltä lohkoilta, jotka eivät täytä ehtoja (145 tai vapaamuotoinen ilmoitus). Seuraa hukkakauraa ja kitke se viikoittain. Tee uusista hukkakauraaloista ilmoitus kuntaan! Noudata kasvinsuojeluaineiden voimassa olevia käyttöohjeita (tukes. fi). Käytä vain Suomessa hyväksyttyjä aineita. Varastoi aineet ohjeiden mukaisesti. Muista merkitä lohkokohtaiseen kirjanpitoon kasvinsuojeluaineen nimi, käyttöaika, kohdeala, viljelykasvi, käyttömäärät ja käytön syy sekä torjunnan onnistuminen. Noudata integroidun kasvinsuojelun periaatteita. Vilma Lintunen Kuopio Tukivalvonnan sisältö Kokotilavalvonta: Viljelykasvit, pinta-alat, lohkojen tukiehdot sekä tukikelpoisuus Viljelysuunnitelma, lohkomuistiinpanot ja viljavuustutkimukset Eläinmäärät ja lanta-analyysit Lannan kertyminen, lannoitevarasto ja osto-kuitit kasvukaudelle Kasvinsuojeluaineiden käyttökoulutus, ruiskuntestaus ja torjunta-ainevarastot Vuokrasopimukset Ympäristösopimukset Eläinvalvonta: Laita paperit kuntoon! Korvamerkit tai muut ID-tunnisteet Eläinluettelon tiedot Eläinrekisterin tiedot Kuitit 6 12 kuukaudelta valvontahetkestä taaksepäin EHK:n ja eläinpalkkioiden tukiehdot

7 Heinäkuu maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai sunnuntai Investointituen III hakujakso jatkuu nuoren viljelijän aloitustuen III hakujakso loppuu. 6 Esa Esias 7 Klaus Launo 1 8 Aaro Aaron Turo Turkka 2 9 Mari Maria Marika Jasmin Jade Nanna 3 10 Arvo Saimi Saima 4 11 Ulla Ulpu Noora Elli Nelli 5 12 Unto Untamo Hermanni Herkko Eino Leinon päivä, runon ja suven päivä Joel Ilari Lari 14 Alisa Aliisa 15 Rauni Rauna 16 Reino 17 Ossi Ossian 18 Riikka 19 Sari Sara Saara Maarit Reetta Marketta 21 Hanna Johanna Jenni 22 Leena Matleena 23 Olga Oili 24 Tiina Kirsi Krista 25 Jaakko Jimi 26 Martta Unikeonpäivä Heidi 28 Atso 29 Olli Olavi 30 Asta 31 Helena Elena KESÄKUU ELOKUU

8 1.8. alkaen monimuotoisuuspeltojen kasvuston voi niittää Tukea saavien hevosten 100 päivän hallinta-aika päättyy ( ) Kerääjäkasvi on viimeistään kylvettävä. Kerääjäkasvia ei saa erikseen lannoittaa Koko tilan hallinnan siirto on tehtävä viimeistään (156; nauta-, vuohi- ja lammastilat myös 462). Seuraa hukkakauraa ja kitke se viikoittain. Tee satovahinkoilmoitus heti, kun huomaat vahingon (118; 118A). Kesantojen, suojakaistojen, valtaojien sekä suojavyöhykkeiden pientareet ja kesannot on pidettävä avoimina. Reuna- ja sarkaojat on niitettävä vähintään kahden vuoden välein niin, ettei oja vesakoidu. Ympäristönhoitonurmista suojavyöhykenurmet on niitettävä ja sato korjattava kasvukauden aikana. Sitä voi laiduntaa, mutta ylilaidunnusta on vältettävä. Suojavyöhykenurmia ei saa perustamisen jälkeen muokata, lannoittaa tai käsitellä kasvinsuojeluaineilla. Kasvusto on säilytettävä viisi vuotta. Monivuotisilta ympäristönurmilta kasvusto on korjattava vuosittain. Sadon saa käyttää hyväksi ja nurmea saa lannoittaa. Lohkolla saa tehdä pellon kuntoa parantavia lyhytaikaisia toimenpiteitä (ojitus yms.), jonka jälkeen nurmi on uudistettava suorakylvämällä. Kasvusto on säilytettävä viisi vuotta. Aino Välkkilä Ilmajoki

9 Elokuu maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai sunnuntai 1.8. nuoren viljelijän aloitustuen IV hakujakso alkaa investointituen III hakujakso loppuu ja IV hakujakso alkaa. 3 Nea 4 Veera 5 Linnea Vanamo Salme Sanelma HEINÄKUU Keimo Toimi SYYSKUU Lahja 1 Maire 2 8 Silva Sylvi 9 Kimmo Erja Nadja Eira Lauri Lasse 11 Sanna Susanna Sanni 12 Kiira Klaara 13 Jesse Okko 14 Onerva Kanerva 15 Jaana Marjo Marja 16 Aulis Verneri 18 Leevi 19 Mauno Maunu 20 Sami Samuli 21 Veini Soini 22 Iivari Iivo 23 Signe Varma Perttu Arvi 25 Loviisa 26 Ilmi Ilma 27 Rauli 28 Tauno 29 Iina 30 Iines Inari Eemeli Eemil

10 1.9. Sika- ja siipikarjatalouden tuen hallintapäivä (1.3. ennakkotuki ja 1.9. lopullinen tuki) 1.9. alkaen...kasvipeitteisyyden voi päättää luonnonhoitopeltonurmelta toisen ilmoitusvuoden jälkeen. Nurmen voi päättää kemiallisesti. Kasvusto on pyrittävä päättämään vasta seuraavana keväänä....niittysiemenkasvuston voi päättää toisen ilmoitusvuoden jälkeen.... viherlannoitusnurmen voi päättää, mutta muokata saa vasta 1.10 alkaen, mikäli seuraava viljelykasvi kylvetään keväällä. Myös viher- ja sänkikesannon saa päättää alkaen...kerääjäkasvikasvuston voi päättää kemiallisesti (muutoin muokkaus tai kyntö 1.10.)...kasvipeitteisenä talven yli pidettäville peltolohkoille saa levittää lantaa vain sijoittamalla, ellei kyseessä ole syyskasvin kylvöä edeltävä lannanlevitys....lantaa saa levittää nurmikasvuston pintaan vain sijoittamalla. Lannoitus pintaan on sallittu ennen kylvöä (kun typen enimmäismäärä on 35 kg/ha) mennessä on ilmoitettava kuntaan tehdystä hallinnan siirrosta (156). Muista siirtää myös sitoumukset ja sopimukset on viimeinen päivä palauttaa syksyn ilmoitus lietelannanlevitys- ja kasvipeitteisyysaloista sekä ravinteiden ja orgaanisen aineksen kierrättämisaloista ympäristökorvausta varten (Vipu). Lannanlevitysaika loppuu mennessä eläinmääräilmoitus on tehtävä sikarekisteriin ajalta Hyvinvointikorvauksen laiduntamisvelvoite naudoille, lampaille ja sioille päättyy, ympärivuotisessa ulkoilussa olevat jatkavat 2 krt/vko. Anni Kuosmanen Pielavesi Tarkista pinta-alat! Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyystoimenpideala täytyy olla jokaisena sitoumusvuotena vähintään 20 % sitoumusalasta. Kasvukauden ulkopuolella kasvipeitteisiä on oltava 20, 40 tai 60 %, mutta ala voi vaihdella vuosittain. Kasvipeitteisyyteen hyväksytään mm. nurmet, sänget, syysviljat ja kevytmuokatut alat. Kasvipeitteisyys on säilytettävä lohkolla kylvömuokkaukseen tai vastaavaan viljelytoimenpiteeseen asti.

11 Syyskuu maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai sunnuntai ELOKUU Miro Milo Arho 1 Pirkka 2 8 Taimi 9 Sini, Justus Vertti Isto Eevert 3 10 Soile Soili Kalevi 4 11 Ansa Santeri Santtu Sandra 5 Yrittäjän päivä 12 Roni Mainio Vilja Valma 6 13 Asko Orvo Iida Isla 15 Sirpa 16 Hilla Hille 17 Aila Aili 18 Tytti Tyyne 19 Reija 20 Varpu Vaula Mervi 22 Mauri 23 Minja Miisa 24 Alvar Auno 25 Kullervo 26 Kuisma 27 Vesa Syyspäiväntasaus Arja Lenni 29 Mika 30 Mikko Mikaela Siru Sirja Investointituen IV hakujakso jatkuu. Nuoren viljelijän aloitustuen IV hakujakso jatkuu. LOKAKUU

12 alkaen kerääjäkasvilohkot saa muokata tai kyntää alkaen viherlannoitusnurmen saa muokata, jos seuraava viljelykasvi kylvetään keväällä viimeistään haetaan puutarhatuotteiden varastointitukea (228) ELY-keskukselta on viimeinen mahdollinen päivä palauttaa ympäristökorvauksen syksyn ilmoitus toimenpiteiden pinta-aloista. Ilmoittamatta jättämisestä tukea vähennetään 18 % on viimeinen lannanlevityspäivä. Lantaa ei saa levittää lumipeitteiseen, routaantuneeseen tai veden kyllästämään maahan. Tarkista, ovatko maanäytteet ja lanta-analyysit ajan tasalla. Ovathan myös kesän viljelymuistiinpanot ajan tasalla? Tee viljelysuunnitelma seuraavalle vuodelle. Jere Poikela Lapinlahti Jere Poikela Lapinlahti Tilaa lannoitteet ennen vuodenvaihdetta, jotta saat haluamasi.

13 Lokakuu maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai sunnuntai investointituen IV hakujakso loppuu ja I hakujakso alkaa nuoren viljelijän aloitustuen IV hakujakso loppuu. 5 Inka Inkeri 6 Pinja Minttu SYYSKUU Luonnonhaittakorvauksen 1. erän ja kasvihuonetuen loppuosan maksatus vuodelta 2015 (vkot 41 ja 44) 12 Aarre 13 Tanja 14 Aarto Taina Taija Pirjo Pirkko Piritta Elsa Elsi Rauno Raine Rainer Hilja Helvi Heta Valio llona Stella Sirkku Sirkka Raimo Aleksi Aleksis Kiven päivä, suomalaisen kirjallisuuden päivä Saana Saaga 4 Mikkelinpäivä 11 Tyttöjen oikeuksien päivä 18 Saija Saila Frans Otso Ohto Satu Luukas Luka Uljas 20 Kasper Jasper Jesper 21 Ursula 22 Anniina Anita Anja 23 Severi 24 YK:n päivä Rukouspäivä Rasmus Asmo 25 Kesäaika päättyy Sointu Nina Amanda Ninni 27 Helli Helle 28 Simo 29 Alfred 30 Eila 31 Urmas Pyhäinpäivä Arttu Arto Artturi MARRASKUU

14 1.11 alkaen lannanlevitys on kielletty saakka ja varastointi aumassa on kielletty saakka on viimeinen satovahinkokorvaushakemuksen palautuspäivä (118). Tarkista, ovatko maanäytteet ja lanta-analyysit ajan tasalla. Ovathan myös kesän viljelymuistiinpanot ajan tasalla? Tee viljelysuunnitelma seuraavalle vuodelle. Vinkit viljelysuunnitelman tekemiseen Pidä viljavuusanalyysit ajan tasalla. Periaate on ottaa peruslohkoilta vähintään yksi näyte viideltä hehtaarilta. Kirjaa lohkoille ensin karjanlanta, sitten typpeä kasvin, multavuuden ja satotason perusteella. Satotasokorjaus on viljalla ja öljykasveilla lohkokohtainen. Lannan liukoinen typpi otetaan kokonaan huomioon, eikä 170 kilon typpimäärä saa ylittyä. Fosforilannoitus tehdään kasvin, viljavuusluokan ja satotason perusteella. Huomioi kokonaisfosfori! Käytä tarvittaessa satotasokorjausta ja fosforintasausta. Jos lohko tulee hallintaan kesken sitoumuskauden, aiempaa fosforintasausta ei tarvitse huomioida. Lantanäytteen fosforiarvoista voi käyttää taulukkoarvoja. Lannan kokonaisfosforista otetaan huomioon 100 %. ElinaKämäräinen Kiuruvesi Aino Välkkilä Ilmajoki Tarkista lannanlevitysalan riittävyys. Alaa tarvitaan jopa kolmasosa enemmän uudessa ympäristökorvauksessa! Päivitä viljelysuunnitelmaohjelma ja tarkista sen jälkeen ravinnetaseet.

15 Marraskuu maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai sunnuntai 1 2 Topi 3 Terho 4 Topias 9 Investointituen I hakujakso jatkuu nuoren viljelijän aloitustuen I hakujakso alkaa. Teuvo 10 Martti 11 Hertta Panu LOKAKUU Reima Virpi JOULUKUU Mimosa Ruotsalaisuuden päivä, Kustaa Aadolfin päivä Kristian Ano 7 14 Taisto Iiris 8 Isänpäivä 15 Pyry Lyly Aatos Janina Janika Janette 47 Ympäristökorvauksen (sopimukset ja sitoumukset) 1. erän ja luonnonmukaisen tuotannon 1. erän maksatukset vuodelta 2015 (vkot 46-49) 16 Aarni 17 Eino 18 Max 19 Liisa 20 Aarne Einari Tenho Elisa Jari Jalmari Lapsen oikeuksien päivä 21 Hilma 22 Silja Seela Seija Ismo Antti Atte Antero 24 Lempi Sivi 25 Katja Kati Katri Kaisa Kaija 26 Sisko 27 Hilkka 28 Heini Kaisla adventtisunnuntai Aimo

16 Pellon on oltava hallinnassa joulukuun loppuun saakka luonnonhaittakorvauksen saamiseksi Tarkista ajantasainen tieto luopumistuen hakemisesta osoitteesta Tarkista eläinrekisteri! Luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksen ja kotieläintukien eläinmäärä lasketaan rekistereistä (LHK ajalta ja kotieläintuet ) Ilmoita syksyllä kylvettyjen tai istutettujen satoa tuottavien vihannesten kylvö- tai istutuspäivä kuntaan Ilmoita puutarhatuotteiden varastomäärät marras- ja joulukuulta ELY-keskukseen varastointitukea varten (228) Joulukuun loppuun mennessä ilmoitetaan pysyvän nurmen muuhun käyttöön ottaneille tuenhakijoille nurmien palauttamisvelvoitteesta ja säännöistä. Pysyvä nurmi on ennallistettava mennessä, jos sen osuus on vähentynyt kansallisella tasolla yli 5 %. Rauhaisaa Joulunaikaa VIivi Huovinen Leppävirta

17 Joulukuu maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai sunnuntai MARRASKUU Sampsa 1 Oskari 2 3 Kansallisten peltotukien maksatus alkaa vuodelta 2015 (vkot 49 51) 8 Kyllikki 9 10 Jean Sibeliuksen päivä, suomalaisen musiikin päivä Unelma Anelma Anna Anne Anu Meri Vellamo Jutta 4 11 Airi Aira Tatu Daniel Taneli 5 12 Selma Tuovi 6 Niko Niklas Niilo Itsenäisyyspäivä 2. adventtisunnuntai adventtisunnuntai Seija Jouko 15 Nooa Heimo 16 Aada Auli Aulikki 17 Raakel 18 Aapo Rami 19 Iiro Iikka Iisakki 20 Benjamin Kerkko 4. adventtisunnuntai 52 Luonnonhaittakorvauksen 2. erän sekä perustuen (80 %), viherryttämistuen (90 %), nuoren viljelijän tuen (90 %) ja EU:n nauta- ja lypsylehmäpalkkion 1. erän maksatus vuodelta 2015 (vko 51) Raafael 23 Senni 24 Aatami Teppo 27 Noel Eeva Tapani Tomi Tuomas Tommi Talvipäivänseisaus Joulupäivä Tapaninpäivä Hannu Hannes Hans Piia Viattomien lasten päivä 29 Rauha 30 Taavi 31 Taavetti Silvo Sylvester Nuoren viljelijän aloitustuen ja investointituen I hakujakso jatkuu. TAMMIKUU

18 1.1. alkaen lannankuormausalue on oltava tiivispohjainen. Lisäksi pysyvien ruokinta- ja juottopaikkojen on oltava katettuja ja tiivispohjaisia mennessä eläinmääräilmoitus on tehtävä kuntaan luonnonhaittakorvausta (Vipu / 461) sekä sika- ja siipikarjatalouden (461), luonnonmukaisen tuotannon (Vipu) sekä kuttujen maidontuotannon tukea varten (410) mennessä eläinmääräilmoitus on tehtävä sikarekisteriin ajalta ja sika- ja siipikarjatilojen toteutuneet eläinmäärät on ilmoitettava eläinten hyvinvointikorvausta varten (Vipu / 179). Tarkista vuokrasopimusten voimassaolo. Maatalouden investointituet Maatalouden investointitukikohteet ja tukiprosentit säilyvät suurin piirtein samoilla tasoilla kuin edellisellä ohjelmakaudella. Tukihaku on jatkuva sekä investointituessa että nuoren viljelijän aloitustuessa. Vuosittain kummassakin on neljä tukijaksoa, joiden lopussa on valintamenettely. Valintamenettelyssä ELY-keskus pisteyttää hakemukset ja päättää tämän perusteella tuettavat hankkeet. Investointihankkeita ei saa aloittaa ennen tukipäätöksen saamista. Nuoren viljelijän aloitustuessa lopullista kauppaa tai vuokrasopimusta ei saa tehdä, ennen kuin hakemus on laitettu vireille. Haku tapahtuu sähköisesti Hyrrä-palvelun kautta. Hakuajat ovat samat koko maassa. Investointituen tukijaksot: I jakso II jakso III jakso IV jakso Lisätietoja Pohjois-Savossa: Lisätietoja: Aloitustuen tukijaksot: I jakso II jakso III jakso IV jakso Lisätietoja Pohjois-Karjalassa: Investoinnit: Nuoren viljelijän aloitustuki: Eveliina Kaurala Kiuruvesi

19 Tammikuu maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai sunnuntai investointituen I hakujakso loppuu ja II jakso alkaa nuoren viljelijän aloitustuen I hakujakso loppuu. 4 Tiiitus 5 Lea 6 Ruut Leea JOULUKUU Loppiainen Harri HELMIKUU Aku Aukusti 1 2 Aapeli 3 Uudenvuodenpäivä 8 Titta Hilppa 9 Veikko Veli Veikka 10 Elmeri Elmo Nyyrikki 2 Peltokasvipalkkion maksatus vuodelta Kari 12 Karri Toini 13 Nuutti 14 Saku Sakari Sasu 15 Solja 16 Ilmari Ilmo 17 Toni Anton Antto 3 18 Rukouspäivä Laura 19 Henri Henna Heikki 20 Sebastian 21 Oona Netta Aune 22 Visa 23 Enni Enna Eini 24 Senja 4 25 Pauli Paavo Paulus 26 Joonatan 27 Viljo Vainojen uhrien muistopäivä 28 Kalle Kaarlo Kaarle 29 Valtteri 30 Irja 31 Kynttilänpäivä Alli

20 . Lannanlevitys pellolle on kielletty ( ). Hae kansallisten kotieläintukien ennakkoa kunnasta (Vipu / 139). Tarkista, että nautojen, uuhien ja kuttujen pohjoisten tukien ehtona oleva osallistumisilmoitus on voimassa (Vipu / 184). Alkukeväällä voi hakea erillisessä haussa kasvihuonetuotannon tukea ELY-keskuksesta (109). Muista tehdä maatilan veroilmoitus! Tee ennakko-ostot ja päivitä tulevan kasvukauden viljelysuunnitelma. Vinkit viljelysuunnitelman tekemiseen Elina Olkkonen Hartola Pidä suunnittelun lähtökohtana markkinakelpoista satoa! Pidä viljelymuistiinpanot ajan tasalla. Jos poikkeat alkuperäisestä suunnitelmasta, tarkista etteivät esim. typpimäärät ylity. Muista kirjata ylös integroidun kasvinsuojelun havainnot, perustelut kasvinsuojelulle sekä ruiskutustulos. Varmista, että ruiskuttajalla on suoritettu tutkinto ja testattu ruisku. Ole erityisen tarkkana suojakaistojen kanssa. Ilmoita viljelysuunnitelman tekijälle kaikki tiedot pelloista (vesistöt, valtaojat, suojakaistat, kaltevuudet), jotta hän osaa huomioida ne suunnittelussa. Päivitä Vipu-palvelusta pinta-alat viljelysuunnitelmaan tukihaun jälkeen. Pinta-alojen ja kasvien pitää täsmätä! Ohjeista kaikki tilalla työskentelevät riittävillä tiedoilla tukiehtojen mukaisista viljelytoimenpiteistä. Kirjaa aina kaikki pienetkin tapahtumat lohkokohtaisiin muistiinpanoihin! Tarkista, että päivämäärät ovat tukiehtojen mukaiset. Lohkokohtaisten muistinpanojen merkitys korostuu koko ajan. Mahdollisessa lannoitevalvonnassa käytä aineisto EU-asiantuntijalla tarkastettavana!

21 Helmikuu maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai sunnuntai 1 Riitta 2 Jemina 3 Hugo 4 Ronja 5 Asser 6 Tiia 7 Lumi Valo Armi Terhi 8 Laina 9 Raija 10 Raisa Laskiaistiistai Aamu Elina Ella Ellen 11 Iisa Isabella J.L. Runebergin päivä 12 Elma 13 Teija Saamelaisten kansallispäivä Sulo Laskiaissunnuntai 14 Ystävänpäivä Riku Rikhard Tino Voitto Valentin 7 15 Sipi 16 Kai 17 Väinö Rita Karita 18 Kaino 19 Eija 20 Heli Heljä Helinä 21 Keijo 8 22 Tuuli Tuulia Hilda 23 Aslak 24 Matti Matias 25 Tuija Tuire Vanessa 26 Nestori 27 Torsti 28 Onni Sisu Kalevalan päivä, suomalaisen kulttuurin päivä 9 29 Karkauspäivä 1.2. nuoren viljelijän aloitustuen II hakujakso alkaa. Investointituen II hakujakso jatkuu. TAMMIKUU MAALISKUU

22 31.3. saakka lannanlevitys on kielletty ( ). Tarkasta digikartat ja pinta-alat ja tee tarvittavat korjaukset. Viljelijä on vastuussa pinta-alojen oikeellisuudesta. Digitoinnin voi tarkistaa Vipu-palvelusta. Tee karjanlannan patterointi-ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 14 vrk:ta ennen sen aloittamista. Tee peruslohkojen jako, yhdistäminen ja poistaminen maatalouskäytöstä Vipussa tai lomakkeella 102C. Maidon kansallinen tuotantotuki maksetaan kuukausittain kuun puolivälin jälkeen. Huomio uusille tuottajille: haku on jatkuva (Vipu / 282). Osallistu tukikoulutuksiin ja seuraa ilmoittelua! Facebook: MTK Pohjois-Savo Elina Kämäräinen Kiuruvesi

23 Maaliskuu maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai sunnuntai HELMIKUU Tarja Taru Taika 1 Alpo 2 8 Naistenpäivä Vilppu 9 Virve Fanni Virva Auvo 3 10 Kauko Aurora Aura 4 11 Ari Arsi Kalervo 5 12 Leila Laila Reijo Reko 6 13 Tarmo Erno Tarvo Matilda Mette Tilda 15 Risto 16 Ilkka 17 Kerttu 18 Eetu Edvard 19 Juuso Josefiina Joose Minna Canthin päivä, tasa-arvon päivä 20 Palmusunnuntai Kevätpäiväntasaus Aki Kim Joakim Pentti 22 Vihtori 23 Akseli 24 Kaapo Gabriel 25 Pitkäperjantai Aija Aava 26 Manu Manne Immo 27 Pääsiäispäivä Kesäaika alkaa Sauli Saul pääsiäispäivä Armas 29 Joni 30 Joonas Jouni Usko 31 Irma Irmeli investointituen II hakujakso loppuu ja III hakujakso alkaa. Nuoren viljelijän aloitustuen II hakujakso jatkuu. HUHTIKUU

24 1.4. alkaen lannanlevitys on sallittua, jos maa on sula ja kuiva, niin ettei valumia tule Palauta viimeistään ympäristösitoumuskauden viisivuotinen viljelykiertosuunnitelma kuntaan Päätukihaku loppuu. Tukihakuaika perustuu edellisen kevään aikatauluun. Tarkista tiedot Mavin sivuilta ja seuraa tiedotusta. Huom! Uusia eläinten hyvinvointisitoumuksia ei tehdä vuodelle Palauta päätukihakulomakkeet, peruslohkomuutokset, lohkoilmoitukset, kasvulohkolomakkeet ja tee mahdolliset maatilan tietojen muutokset. Palauta luomusitoumus ELY-keskukseen. Uuden tilan on hakeuduttava luomuvalvontajärjestelmään päätukihaun yhteydessä. Ympäristösopimukset haetaan ELY-keskukselta. Sopimuksen tekeminen ei vaadi ympäristösitoumusta. Uusia tukioikeuksia voi hakea varannoista vuosittain (289). Maidon suoramyynnin tuotantotukea haetaan ELY-keskukselta. Tarkista, että maanäytteet ja lanta-analyysit ovat ajan tasalla! Puutteista voi aiheutua seuraamuksia myös aiemmille vuosille. Tarkista viljavuustutkimusten voimassaolo. Tutkimus on voimassa viisi vuotta näytteenottopäivästä, puutarhakasveilla kolme vuotta. Luomutilojen on haettava ELY:ltä poikkeuslupa tavanomaisen lisäysaineiston käyttöön. Viivi Huovinen Leppävirta Puutarhatuotannon viljelysopimus on toimitettava kuntaan.

25 Huhtikuu maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai lauantai sunnuntai nuoren viljelijän aloitustuen II hakujakso loppuu. Investointituen III hakujakso jatkuu. 4 Ukko 5 Ira 6 Irina Ville Vili Jami MAALISKUU Allan 1 Peppi 2 Pellervo 3 Raita 8 Pulmu Suoma 9 Elias Eelis Eeli Romanien kansallispäivä Mikael Agricolan päivä, suomen kielen päivä 10 Veeti Sampo Tero 15 EU:n lammas- ja vuohipalkkion maksatus kaudelta 4/ Minea Verna Julia Julius Janna Tellervo 14 Taito 15 Linda 16 Patrik Jalo 17 Otto 16 Lopullisten kansallisten kotieläintukien maksatus vuodelta Valto 19 Pilvi 20 Valdemar Pälvi Nella Lauha 21 Anssi Anselmi 22 Alina 23 Jyrki Jyri Jori 24 Pertti Albert 17 Kansallisten kotieläintukien vuoden 2016 ennakoiden maksatus Marko Markus Markku Teresa Tessa Terttu Veteraanipäivä Merja 28 Ilpo Tuure 29 Teijo 30 Miia Mira Mirva TOUKOKUU

26 Kaisa Vainio Ylönkylä. NEUVO2020-neuvontapalvelun avulla voit hakea ympäristökorvauksen lohkokohtaisen toimenpiteen vaihtoa. Osoitteesta löydät oman alueesi hyväksytyt neuvojat. Voit hakea neuvojaa asiasanan, tuotantosuunnan tai aihealueen mukaan. Neuvojat ovat sitoutuneet antamaan laadukasta ja luottamuksellista neuvontaa. Kustannus on arvonlisäveron verran. Mitä kaikkea Neuvo2020-neuvonta voi tilallasi tarkoittaa? Muistathan, että täydentävien ehtojen noudattaminen on edelleen edellytys useissa korvauksissa. Neuvoja perehtyy tilasi erityispiirteisiin ja auttaa noudattamaan täydentävien ehtojen vaatimuksia. Neuvoja on luotettava kumppani tukiviidakossa. Voit saada maatilojen neuvontajärjestelmän mukaista tukineuvontaa ympäristökorvaukseen, viherryttämistuen vaatimuksiin ja eläinten hyvinvointikorvaukseen. Maatilan energiatehokkuutta parantamalla voit säästää euroja ja ilmastoa. Energianeuvoja laatii energia-asioihin laajasti pureutuvan energiasuunnitelman ja löytää parhaat käytännöt energiatehokkuuden parantamiseksi. Terveet tuotantoeläimet ovat pohja kestävälle kotieläintuotannolle. Maatilojen neuvontajärjestelmään hyväksytty eläinlääkäri voi laatia tuotantoeläinten terveydenhuoltosuunnitelman. Asiantunteva neuvoja voi laatia ympäristösuunnitelman, jonka avulla löytyvät tilallesi parhaiten sopivat ympäristötoimet. Ympäristöä säästämällä voit myös parantaa maan kasvukuntoa ja lisätä satovarmuutta. Kasvinsuojeluun perehtyneet neuvojat auttavat sinua toteuttamaan harkittua ja integroidun periaatteiden mukaista kasvinsuojelua. Jos olet kiinnostunut siirtämään tilasi luomutuotantoon, asiantunteva neuvoja johdattaa sinut luomutuotannon saloihin. Ota yhteyttä! Lisätietoa:

27 NEUVO2020- järjestelmän mukaiset hyväksytyt pohjoissavolaiset neuvojat toukokuussa 2015 Tarkista ajantasaiset tiedot osoitteesta KS+HYG = kasvinsuojelu ja kasvintuotantotilojen elintarvike- ja rehuhygienia Y = ympäristö E = energia LuoK = luomu, kasvintuotanto LuoT = luomu, tuotantoeläimet T = tuotantoeläimet TTH = tuotantoeläinten terveydenhuoltosuunnitelmat Antikainen Paula, T IISALMI Eskelinen Maija-Liisa, T, TTH SONKAJÄRVI Eskelinen Pasi, E IISALMI God Ahti, KS+HYG,Y LEPPÄVIRTA Harakka Irja,T IISALMI Hentilä Aija,T VIEREMÄ Hiltunen Jukka, KS+HYG, Y LAPINLAHTI Hyvönen Anita, T IISALMI Hänninen Maiju, TTH LEPPÄVIRTA Idström Anne,T KIURUVESI Inkeroinen Heikki, KS+HYG, Y, LuoK KUOPIO Jokela Sinikka,Y KUOPIO Kaimio Iris, TTH HILTULANLAHTI Kajan Jari, KS+HYG, Y KARTTULA Kanala Tero, T LAPINLAHTI Kekäläinen Maija, T KIURUVESI Koivisto Mia Kristiina, TTH NILSIÄ Korhonen Pirkko, T KUOPIO Kroutskih Olga, TTH SIILINJÄRVI Kulin Jouko, E IISALMI Laajalahti Kyösti, Y IISALMI Laakkonen Eero, Y JUANKOSKI Mikkonen Hertta, T KUOPIO Murtola Terttu, T IISALMI Mustonen Arja, KS+HYG, Y, LuoK LAPINLAHTI Mäkipää Hannu, KS+HYG, Y KUOPIO Oksman Anita, T NILSIÄ Paananen Kati, TTH VARPAISJÄRVI Parmainen Laura, T IISALMI Pasanen Tapio, E KUOPIO Paunonen Heikki, KS+HYG, Y, E KUOPIO Penttinen Sanna, KS+HYG, Y KUOPIO Pietikäinen Liisa, KS+HYG KUOPIO Piippo Arvo, Y MAANINKA Piippo Jaana, KS+HYG, Y SONKAJÄRVI Pitkälä Joakim, Y IISALMI Pylkkänen Anne, T PIELAVESI Rainio Vesa Akseli, TTH KUOPIO Rantala Jouni, T NILSIÄ Riikonen Aila, KS+HYG, Y HORONTAIPALE Rossi Anu, KS+HYG, Y NILSIÄ Rytkönen Sirpa, T VESANTO Räsänen Marjatta, KS+HYG, Y, T KUOPIO Rönkkö Nina, KS+HYG, Y IISALMI Saarikivi Marita,TTH LEPPÄVIRTA Saastamoinen Mikko, KS+HYG, Y SONKAJÄRVI Saastamoinen Seija, T KUOPIO Seppänen Virpi, TTH JÄNNEVIRTA Simonen-Jokinen Terhi, TTH KIURUVESI Taavitsainen Toni, E KUOPIO Tuominen Pirkko, Y, LuoK, LuoT, T TOSSAVANLAHTI Tuovinen Kirsi, KS+HYG, Y, LuoK KIURUVESI Turpeinen Eveliina, T KUOPIO Utriainen Mari-Anna, TTH RIISTAVESI Valta Antti, KS+HYG, Y LAPINLAHTI Vartia Antti, TTH VEHMERSALMI Vartia Kirsi, TTH VEHMERSALMI Voutilainen Taina, T LAPINLAHTI Zitting Panu,Y, LuoK PIELAVESI

28 Maataloustuissa on paljon uutta ja tärkeitä muistettavia päivämääriä Maatalouden uusi ohjelmakausi muutti merkittävästi maatalouden tukia ja korvauksia. Tukihaun yhteydessä viljelijät joutuivat tarkasti perehtymään näihin muuttuneisiin ehtoihin ja toimenpiteisiin. Tukisarka2015 -hankkeessa olemme koonneet tähän kalenteriin keskeisimpiä muistettavia asioita ja päivämääriä. Toivomme, että kalenterista on apua muistuttamaan tärkeistä asioista kunkin kuukauden ja päivän kohdalla. Kalenteri julkaistaan myös Pohjois-Karjalassa yhteistyössä ProAgria Pohjois-Karjalan kanssa. Tukien tarkat ehdot viljelijän kannattaa aina tarkistaa sitoumusehdoista. Lisätietoja tukimuodoista ja linkit tukiasioita käsitteleville sivuille löytyvät osoitteesta Hankkeen toteuttaa MTK-Pohjois-Savo ja siihen on haettu rahoitusta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Hankkeessa on tehty yhteistyötä Pohjois-Savon ELY-keskuksen, Pohjois-Savon alueen maaseutuelinkeinoviranomaisten ja ProAgria Pohjois-Savon kanssa. MTK-Pohjois-Savo on maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäjien alueellinen etujärjestö ja vaikuttaja. MTK-Pohjois-Savon toimialue on Pohjois-Savon maakunnan 19 kuntaa. Järjestö toimii maaseudun elinkeinojen ja elävän maaseudun puolesta. Perustehtäviin kuuluu turvata jäsenistön ja maaseudun ihmisten taloudelliset, sosiaaliset ja yhteiskunnalliset oikeudet ja ylläpitää järjestöllisiä toimintavalmiuksia.tavoitteiden saavuttamiseksi liitto toimii yhteistyössä maataloushallinnon, maakunnallisten ja paikallisten organisaatioiden, metsänhoitoyhdistysten, sidosryhmien ja muiden toimijoiden kanssa. Jari Kauhanen toiminnanjohtaja MTK-Pohjois-Savo Elli Karvonen Tuusniemi

1 Tammikuu 2015 1 2 3 4 Uudenvuodenpäivä Aapeli Elmeri, Elmo Tiitus, Ruut 2 3 5 6 7 8 9 10 11 Lea, Leea Harri Aku, Aukusti Titta, Hilppa Veikko, Veli, Veikka Nyyrikki Kari, Karri Loppiainen 12 13 14 15

Lisätiedot

HeLMiKuu 2010 vk Ma Ti Ke To Pe La su 49 1 2 3 4 5 6. Tammikuu 2010. Kari, Karri Toini nuutti sakari, saku solja ilmari, ilmo Toni, anton

HeLMiKuu 2010 vk Ma Ti Ke To Pe La su 49 1 2 3 4 5 6. Tammikuu 2010. Kari, Karri Toini nuutti sakari, saku solja ilmari, ilmo Toni, anton joulukuu 2009 HeLMiKuu 2010 49 1 2 3 4 5 6 Tammikuu 2010 5 1 2 3 4 5 6 7 50 7 8 9 10 11 12 13 6 8 9 10 11 12 13 14 51 14 15 16 17 18 19 20 7 15 16 17 18 19 20 21 52 21 22 23 24 25 26 27 8 22 23 24 25 26

Lisätiedot

Aapeli. Elmo, Elmeri. Ruut. Lea, Leea. Harri. Aku, Aukusti. Titta, Hilppa. Nyyrikki. Kari, Karri. Toini. Nuutti. Sakari, Saku. Solja.

Aapeli. Elmo, Elmeri. Ruut. Lea, Leea. Harri. Aku, Aukusti. Titta, Hilppa. Nyyrikki. Kari, Karri. Toini. Nuutti. Sakari, Saku. Solja. Joonatan TAMMIKUU Vainojen uhrien muistopäivä Viljo 0 0 0 0 Uudenvuodenpäivä Loppiainen Aapeli Elmo, Elmeri Ruut Lea, Leea Harri Aku, Aukusti Titta, Hilppa Veikko, Veli, Veijo Nyyrikki Kari, Karri Toini

Lisätiedot

Tammikuu 2014. 6 7 8 9 10 11 12 Harri Aku, Aukusti Titta, Hilppa Veikko, Veli, Veijo Nyyrikki Kari, Karri Toini & Loppiainen 9

Tammikuu 2014. 6 7 8 9 10 11 12 Harri Aku, Aukusti Titta, Hilppa Veikko, Veli, Veijo Nyyrikki Kari, Karri Toini & Loppiainen 9 ASTERION Helsingin yliopiston almanakkatoimisto Tammikuu 204 2 3 4 5 3 4 5 & Uuden- Aapeli Elmeri, Elmo Ruut Lea, Leea vuodenpäivä 7 0 2 Harri Aku, Aukusti Titta, Hilppa Veikko, Veli, Veijo Nyyrikki Kari,

Lisätiedot

Tukivuosi 2015 2016. http://pohjois-karjala.proagria.fi/ajankohtaista

Tukivuosi 2015 2016. http://pohjois-karjala.proagria.fi/ajankohtaista Tukivuosi 2015 2016 http://pohjois-karjala.proagria.fi/ajankohtaista Pohjois-Karjalan maaseutupalvelut Joensuun seudun maaseutupalvelut Juuka. Liperi, Outokumpu, Polvijärvi, Joensuu, Kontiolahti ja Ilomantsi

Lisätiedot

Pihakukkia kalenteri. Kustannus, taitto ja sidonta: Paino: Painotalo Casper Oy, Kurikka

Pihakukkia kalenteri. Kustannus, taitto ja sidonta:  Paino: Painotalo Casper Oy, Kurikka 0 2 3 4 4 5 6 MAALISKUU 200 Ma Ti Ke To Pe La Su 2 3 4 5 6 0 2 3 4 5 6 20 2 22 23 24 25 26 2 2 2 30 3 Merja Ilpo, Tuure Teijo Mirja, Miia, n Veteraanipäivä Mira, Mirva suomen kielen p. 6 Kuva: J-P Seppänen

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

Tukikalenteri vuodelle 2015-2016

Tukikalenteri vuodelle 2015-2016 Tukikalenteri vuodelle 2015-2016 Tämän tiedoston johtoajatus on laittaa tukiin muistettavat asiat päivämäärämuotoon ja lisäksi ns. tippeinä muistutella kasvukaudella viljelytoimenpiteisiin liittyvistä

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2013-06-17. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) K1 Ahonen Anna Liisa Oikeudenomistajat K2 Alakiuttu Erkki Juhani K3 Alakiuttu Kalle Johannes K4 Aalto Jorma

Lisätiedot

Ympäristösitoumuksesta 2016

Ympäristösitoumuksesta 2016 Ympäristösitoumuksesta 2016 Vain Mavin julkaisut ovat virallisia lähteitä Anne Soppa Satakunnan Ely-keskus 6.4. Huittinen kpl ha 3 4 Vuosi 2016 Ei uusia sitoumuksia v. 2016 Sitoutumattomalta viljelijältä

Lisätiedot

Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai

Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Kajaanin Kamerakerho Energiansäästövinkki! Kun pudotat sisälämpötilaa yhdellä asteella, säästät lämmityskuluissa 5 %. 1 2 3 4 5 vuodenpäivä 1 2 3 4 6 & Loppiainen Veikka 5 6 7 8 9 10 11 7 Sasu Antto 12

Lisätiedot

ESKIMOKALENTERI 2006

ESKIMOKALENTERI 2006 ESKIMOKALENTERI 200 www.espooneskimot.fi Ensimmäinen soolomelonta. Kuva Risto Vilkki Tammikuu 200 52 1& Uudenvuodenpäivä 1 ASTERION Helsingin yliopiston almanakkatoimisto 1 2 3 4 5 2 3 4 5 7 8 Aapeli Elmo,

Lisätiedot

Kuva: Markus Häyhtiö. Kuvassa Petteri Kuuskoski Vanhankaupungin koskessa 2004. ESKIMOKALENTERI 2005. www.espooneskimot.fi

Kuva: Markus Häyhtiö. Kuvassa Petteri Kuuskoski Vanhankaupungin koskessa 2004. ESKIMOKALENTERI 2005. www.espooneskimot.fi Kuva: Markus Häyhtiö. Kuvassa Petteri Kuuskoski Vanhankaupungin koskessa 2004. ESKIMOKALENTERI 2005 www.espooneskimot.fi 1 ASTERION Helsingin yliopiston almanakkatoimisto Kuva Jyri Heilimo TAMMIKUU 2005

Lisätiedot

Miehet 11 vuotta 2 km V 1) Juho Virkajärvi JämsänkIlves 7.48,3, 2) Otto Hirvilampi ÄhtärUrh 7.52,6, 3) Elmeri Seppänen JämsänkIlves 8.

Miehet 11 vuotta 2 km V 1) Juho Virkajärvi JämsänkIlves 7.48,3, 2) Otto Hirvilampi ÄhtärUrh 7.52,6, 3) Elmeri Seppänen JämsänkIlves 8. Keuruun Hiihdot 8.3.2015 Tuloksia Naiset 10 vuotta 2 km V 1) Lotta Salonen KaipVire 7.26,4, 2) Heta Virkajärvi KaipVire 7.46,7, 3) Inka Lakanen PerhKiri 7.51,4, 4) Melia Palsinajärvi KaipVire 7.59,7, 5)

Lisätiedot

10.5.2016 kisailut yhteistyössä MLL:n kanssa Kajalassa

10.5.2016 kisailut yhteistyössä MLL:n kanssa Kajalassa 10.5.2016 kisailut yhteistyössä MLL:n kanssa Kajalassa 40m T3 1. Linda Nuotio 16,8 2. Monika Tuomala 16,9 3. Ilona Palokankare 17,0 4. Elina Nikander 19,3 5. Saara Ketola 19,6 6. Adelina Karppinen 21,0

Lisätiedot

Bussiin nousulista ==============

Bussiin nousulista ============== 1/6 Bussiin nousulista ============== Grp. Metallin ao. 148 r.y. Päivitetty lista 28.1.2009 Virkistysviikonloppumatka Kuusamoon 31.1. - 1.2.2009 (la-su/2 pv) "Holiday Club Kuusamon tropiikki" Bussi nro

Lisätiedot

TULOKSET Lasten Hiihto Cup Osakilpailu: HIPPU Hiihdot

TULOKSET Lasten Hiihto Cup Osakilpailu: HIPPU Hiihdot TULOKSET Lasten Hiihto Cup 2012 1 Osakilpailu: HIPPU Hiihdot Tytöt 4 Vuotta 50m 1 11 Tytti Härkönen 01:49.3 2 7 Oona Kokkonen 02:24.6 00:35.3 3 12 Oona Karppinen 02:27.4 00:38.1 4 4 Alisa Hankosalo 02:55.4

Lisätiedot

HAUKIPUDAS HIPPO-hiihdot la 20.3.2010 TULOKSET

HAUKIPUDAS HIPPO-hiihdot la 20.3.2010 TULOKSET HAUKIPUDAS HIPPO-hiihdot la 20.3.2010 TULOKSET Pojat 2006-syntyneet 1 Joona Meriläinen 0:01:10 2 Veeti Nurminen 0:01:11 3 Miika Nissilä 0:01:22 4 Alvar Turunen 0:01:28 5 Olli Luomajoki 0:01:36 6 Eetu Forss

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKORVAUKSEN VAIKUTUS LUOMUTILALLA. Luomuasiantuntija Reijo Käki

YMPÄRISTÖKORVAUKSEN VAIKUTUS LUOMUTILALLA. Luomuasiantuntija Reijo Käki YMPÄRISTÖKORVAUKSEN VAIKUTUS LUOMUTILALLA Luomuasiantuntija Reijo Käki 1 YMPÄRISTÖKORVAUS Vanha järjestelmä loppuu ja kaikki siirtyvät uuteen järjestelmään 2015. Uusi ympäristökorvaus poikkeaa monelta

Lisätiedot

Tukihaku 2016. Täydentävät ehdot

Tukihaku 2016. Täydentävät ehdot Tukihaku 2016 Täydentävät ehdot Hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset Pientareet, suojakaistat ja maaperän kunto Hukkakauran ja jättiputken torjunta Viljely hyvän maatalouskäytännön mukaisesti Kesantojen

Lisätiedot

Naisk N a ai l s e ka nlt eneri teri 2 0 1 3 L V I - N A I S E T

Naisk N a ai l s e ka nlt eneri teri 2 0 1 3 L V I - N A I S E T Naiskalenteri 2 0 1 3 L V I - N A I S E T Naiskalenteri Maarika Maury Tammikuu 2013 Helmikuu 2013 5 1 2 3 6 4 5 6 7 8 9 10 7 11 12 13 14 15 16 17 8 18 19 20 21 22 23 24 9 25 26 27 28 29 vk Maanantai Tiistai

Lisätiedot

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.

69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 - ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1. 69. KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI 21.2.2016 ÄÄNEKOSKI OSUUSTULOKSET OSUUSTULOKSET 1.OSUUS 1 48 JOUTSA-1 Räsänen Veli-Matti 22.56,8 2 6 SAARIJÄRVI-1 Vertanen Olli 22.59,1 3 3 JYVÄSKYLÄ-1 Mikkonen Tomi 23.04,8

Lisätiedot

Ympäristösitoumus 2015

Ympäristösitoumus 2015 Ympäristösitoumus 2015 Viljelijätukihakukoulutus kevät 2015 Tiedot ovat koulutuspäivän tilanteen mukaisia Esityksen sisältö Sitoumusala ja sen muutokset Sitoutuminen ja lohkokohtainen korvaus Toimenpiteiden

Lisätiedot

Ympäristökorvausjärjestelmä mitä uutta tuo tulevalle kasvukaudelle? Minna Kolari Hämeen ELY-keskus maaseutuyksikkö

Ympäristökorvausjärjestelmä mitä uutta tuo tulevalle kasvukaudelle? Minna Kolari Hämeen ELY-keskus maaseutuyksikkö Ympäristökorvausjärjestelmä mitä uutta tuo tulevalle kasvukaudelle? Minna Kolari Hämeen ELY-keskus maaseutuyksikkö Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Mikä muuttuu? Tukijärjestelmien uudistamisen yhteydessä

Lisätiedot

MUISTILISTA YMPÄRISTÖKORVAUKSEEN SITOUTUNEELLE

MUISTILISTA YMPÄRISTÖKORVAUKSEEN SITOUTUNEELLE 1 (5) MUISTILISTA YMPÄRISTÖKORVAUKSEEN SITOUTUNEELLE Maa-analyysi ja ojastokartta kuntaan viimeistään 30.9.2015 Jos olet sitoutunut valumavesien hallinta- tai monivuotiset ympäristönurmet -toimenpiteeseen,

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

Sarja Nro Nimi Seura Lähtöaika

Sarja Nro Nimi Seura Lähtöaika Miehet 10 vuotta 2 km V Viesti M10 1 Jämsänkosken Ilves Jämsänkosken Ilves 11.00.00 M10-1 2 km 101 Elmeri Konstari M10-2 2 km 201 Jonne Berg M10-3 2 km 1 Elias Ronkainen M10 2 Kaipolan Vire Kaipolan Vire

Lisätiedot

Lähtö Sarja Matka Nro Nimi Seura. Miehet 10 vuotta 3 km p =======================

Lähtö Sarja Matka Nro Nimi Seura. Miehet 10 vuotta 3 km p ======================= Miehet 10 vuotta 3 km p 11.00.00 M10 3 km 1 Elmeri Konstari Jämsänkosken Ilves 11.00.00 M10 3 km 2 Konsta Peltola Keuruun Kisailijat 11.00.00 M10 3 km 3 Elias Ronkainen Jämsänkosken Ilves 11.00.00 M10

Lisätiedot

IV Pohjankyrö murtsikka-cup

IV Pohjankyrö murtsikka-cup 1 / 5 10.2.2009 17:22 IV Pohjankyrö murtsikka-cup Perinteinen, Isokyrö Ylipää 8.2.2009 T U L O K S E T N05; M05; N06; M06; N07; M07; N08; M08; N09; M09; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; M16; Tytöt 5

Lisätiedot

Halpa-Hallin HIIHTOKISAT lapsille 24.1.2013 Järj: Seinäjoen Hiihtoseura

Halpa-Hallin HIIHTOKISAT lapsille 24.1.2013 Järj: Seinäjoen Hiihtoseura Halpa-Hallin HIIHTOKISAT lapsille 24.1.2013 Järj: Seinäjoen Hiihtoseura 23.01.13 18.29.11 Sarja T08 (0,2 km) 1 18.31.00 2 18.31.15 3 18.31.30 4 18.31.45 Emilia Ristimäki Pojanluoma 5 18.32.00 Kaisla Koivu

Lisätiedot

HIPPO - YLEISURHEILUKISAT, SUOJALINNA

HIPPO - YLEISURHEILUKISAT, SUOJALINNA HIPPO - YLEISURHEILUKISAT, SUOJALINNA 15.8.2016 Tytöt 5 v. 40 m 1. Moilanen Liisa 10,86 2. Graber Anna 11,62 3. Luokkanen Veera 11,66 4. Kaijala Aino 12,26 5. Juurikka Anni 12,36 6. Puolakanaho Sara 12,58

Lisätiedot

Hiihtotyyli Vapaa Lopputulokset 14.2.2015

Hiihtotyyli Vapaa Lopputulokset 14.2.2015 81 Pohjois-Savon Piirinmestaruushiihdot/Forte sport nuorisocupin 2. osakilpailu PSH MIEHET 8 V 1 KM 1 Tuukka Ovaskainen 2007 M08 Sonkajärven Pahka 40199421 11:01:30 4:34:00 2 Juho Huttunen 2007 M08 Sonkajärven

Lisätiedot

HIPPO-kisat Salon keskusurheilukenttä 11.8.2012 TULOKSET

HIPPO-kisat Salon keskusurheilukenttä 11.8.2012 TULOKSET HIPPO-kisat Salon keskusurheilukenttä 11.8.2012 TULOKSET P4 40 m 1. Oiva Saarinen Salo 10,14 2. Arttu Pusa Salo 10,18 3. Samuel Hägman Halikko 10,48 4. Eemeli Leino Salo 10,80 5. Riku Kallio Salo 11,27

Lisätiedot

Kainuun piirinmestaruushiihdot, maakuntahiihto ja hopeasomman aluekilpailu Kajaanissa 14.2.2015

Kainuun piirinmestaruushiihdot, maakuntahiihto ja hopeasomman aluekilpailu Kajaanissa 14.2.2015 M12 11:00:00 3 Eetu Vimpari 40145859 Kajaanin Hiihtäjät 11:00:00 4 Konsta Korhonen 40129190 Kainuun Hiihtoseura 11:00:00 5 Topias Törmäkanga 40114888 Sotkamon Jymy 11:00:00 6 Tommi Huusko 40082728 Ristijärven

Lisätiedot

Viljelysuunnitelma, viljelykiertosuunnitelmat ja viljelymaan laatutesti. MTK:n tuki-infot 7.4.2015 Suonenjoki Liisa Pietikäinen Puutarha-asiantuntija

Viljelysuunnitelma, viljelykiertosuunnitelmat ja viljelymaan laatutesti. MTK:n tuki-infot 7.4.2015 Suonenjoki Liisa Pietikäinen Puutarha-asiantuntija Viljelysuunnitelma, viljelykiertosuunnitelmat ja viljelymaan laatutesti MTK:n tuki-infot 7.4.2015 Suonenjoki Liisa Pietikäinen Puutarha-asiantuntija Ympäristösitoumuksen tilakohtainen toimenpide Ravinteiden

Lisätiedot

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 6 ) 2012-10-19. Oulu toimitukset Lista 1 ( 6 ) Oulu toimitukset 2012-10-19 1) K1 Alatalo Pertti Antero 2) K2 Alatalo Pertti Antero Alatalo Arto Tapio 3) K3 Teerinkoski Ritva Leena Teerinkoski Raimo Ilmari Ahonen Minna Maria Ahonen Marko

Lisätiedot

3Elmeri Elmo 7Aku Aukusti. 2 1Uudenvuodenpäivä Aapeli. 6Loppiainen. 4Tiitus Ruut. 5Lea Leea. 8Titta Hilppa. 9Veikko Veli Veikka Nyyrikki

3Elmeri Elmo 7Aku Aukusti. 2 1Uudenvuodenpäivä Aapeli. 6Loppiainen. 4Tiitus Ruut. 5Lea Leea. 8Titta Hilppa. 9Veikko Veli Veikka Nyyrikki TAMMIKUU 201 JOULUKUU 2015 4 1 2 3 4 5 50 10 11 12 13 51 14 15 1 1 1 1 20 52 21 22 23 24 25 2 2 53 2 2 30 31 vk Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai HELMIKUU 201 53 1 2 3

Lisätiedot

681 Pohjois-Savon Piirinmestaruushiihdot/Forte sport nuorisocupin 2. osakilpailu PSH 14.2.2015

681 Pohjois-Savon Piirinmestaruushiihdot/Forte sport nuorisocupin 2. osakilpailu PSH 14.2.2015 681 Pohjois-Savon Piirinmestaruushiihdot/Forte sport nuorisocupin 2. osakilpailu PSH Iisvesi, Onkilampi, Ampumaradantie 149, 77600 Suonenjoki 14.2.2015 163 hiihtäjää Ilmoittautunut Hiihtotyyli Vapaa MIEHET

Lisätiedot

kilpailujen pvm Vapaa-aikatoimi Lähtöaika n.11.00 Haapasen nrot

kilpailujen pvm Vapaa-aikatoimi Lähtöaika n.11.00 Haapasen nrot 1000m P 9lk Urheilupuisto Lähtöaika n.11.00 Haapasen nrot 101 Heikki Onnela Sodankylä 3:12.07 1 102 Hannu Haapamäki Kittilä 3:25.78 2 103 Aleksanteri Pulska Sodankylä 3:28.48 3 104 Jami Mikkola Savukoski

Lisätiedot

Tanelinrannan Hiihdot PK (V) 4.2.2016 Järj: Seinäjoen HIihtoseura

Tanelinrannan Hiihdot PK (V) 4.2.2016 Järj: Seinäjoen HIihtoseura Tanelinrannan Hiihdot PK (V) 4.2.216 Järj: Seinäjoen HIihtoseura 3.2.16 9.45.32 Sarja N8 (1, km) 1 18.1. 2 18.1.3 3 18.2. Viola Kurunmäki 4272356 4 18.2.3 Sanni Korpi 4343664 5 18.3. Anni Hietamäki 4359755

Lisätiedot

Nitraattiasetus (1250/2014)

Nitraattiasetus (1250/2014) Lannan varastointi, uutta: Lantalan ohjetilavuudet ovat muuttuneet, prosessoiduille lannoille on omat ohjetilavuudet. Myös nautojen alkuperäisroduille on omat lantalatilavuudet. Lantalan vähimmäistilavuuden

Lisätiedot

Luonnonmukainen tuotanto 2015-2020

Luonnonmukainen tuotanto 2015-2020 Luonnonmukainen tuotanto 2015-2020 02.04.2015 Materiaalin tekohetkellä lainsäädäntöä ei ole hyväksytty muutokset mahdollisia Tuki-infot 2015 Anna-Leena Vierimaa Luomutuotannon asiantuntija ProAgria Oulu/

Lisätiedot

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139.

Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. Piirinmestaruuskilpailut/piiricup IV Juuan 24.3.2013. Suurin tulos KKP:n Otto Huovisella 3892 g. Osallistujia 139. NU12 NU15 NU18 1. Issakainen Iida PKUK 656 g 2. Lintunen Riku PP 246 g 1. Väistö Jalmari

Lisätiedot

ASIAKASKALENTERI 2017

ASIAKASKALENTERI 2017 SÄHKÖT KOTIIN JA MÖKILLE vattenfall.fi ASIAKASKALENTERI 2017 SLS arkisto, ÖTA 247 TAMMIKUU Talviasuttavalla mökillämme on huone, johon on oma sisäänkäynti. Pidämme siellä pakastinta ja lämpöpatteria säädettynä

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Kokemäen Hippo-kisat kisailtiin sunnuntaina 17.5.2015 Ohessa kaikkien lajien tulokset.

Kokemäen Hippo-kisat kisailtiin sunnuntaina 17.5.2015 Ohessa kaikkien lajien tulokset. Kokemäen Hippo-kisat kisailtiin sunnuntaina 17.5.2015 Ohessa kaikkien lajien tulokset. T3 40m 1. Ella Salonen 13,3 2. Ilona Sinivaara 15,2 3. Aada Vainionpää 17,2 4. Sofia Alavuo 19,5 5. Lilli Tarkanmäki

Lisätiedot

Täydentävät ehdot ja valvonnat MTK:n tukikoulutus 2015

Täydentävät ehdot ja valvonnat MTK:n tukikoulutus 2015 Täydentävät ehdot ja valvonnat 2015 MTK:n tukikoulutus 2015 Täydentävät ehdot Täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten ja lakisääteisten hoitovaatimusten noudattaminen kuuluu olennaisena

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: toistaiseksi

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: toistaiseksi MÄÄRÄYS Pvm. 8.4.2015 Dnro 850/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 23/15 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 15 2 mom. Voimassaoloaika: 9.4.2015 toistaiseksi

Lisätiedot

1 ( 6 ) Lista 2013-12-20. Oulu toimitukset

1 ( 6 ) Lista 2013-12-20. Oulu toimitukset 1 ( 6 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) K1 Ahonen Anna Liisa Ahonen Veikko Juhani Ahonen Aarno Allan Ahonen Paavo Olavi Ahonen Pertti Kalevi Ahonen Pauli

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN KOULULAISTEN YLEISURHEILUMESTARUUS KILPAILUT 2.9.2014 LIEKSAN KESKUSKENTTÄ

LIEKSAN KAUPUNGIN KOULULAISTEN YLEISURHEILUMESTARUUS KILPAILUT 2.9.2014 LIEKSAN KESKUSKENTTÄ LIEKSAN KAUPUNGIN KOULULAISTEN YLEISURHEILUMESTARUUS KILPAILUT 2.9.2014 LIEKSAN KESKUSKENTTÄ Tytöt 10v 3-ottelu LOPPUTULOKSET 0 Sija Nimi Koulu 60m Korkeus Kuula Yhteensä 1 Marjo Heikura Jamali 10,38 189

Lisätiedot

EPOPin HIPPO-hiihdot lapsille 9.3.2016 Järj: SHS / EPOP / K-Supermarket*

EPOPin HIPPO-hiihdot lapsille 9.3.2016 Järj: SHS / EPOP / K-Supermarket* EPOPin HIPPO-hiihdot lapsille 9.3.20 Järj: SHS / EPOP / K-Supermarket* tettu 09.03. klo 2.0. Sivu T0 (0,2 km) Lähti : 4 209 Iisa Rajala.3,9 2 34 Lilja Metsäranta.3,7 +22,8 3 97 Oona Muhonen.4,9 +28,0 4

Lisätiedot

VII Pohjankyrö murtsikka-cup 2012: KyVo, YK-V, VäVi, LaihLu

VII Pohjankyrö murtsikka-cup 2012: KyVo, YK-V, VäVi, LaihLu KyVo YK-V VäVi LaihLu CUP Kilpailija Seura Vapaa Vapaa Perinteinen Perinteinen Yht: väliaikalähtö väliaikalähtö väliaikalähtö takaa-ajo 8.1.2012 15.1.2012 29.1.2012 4.3.2012 Tytöt 5, 2007 ja myöh. syntyneet

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Nuorten Rasticup 2015 Loppupisteet

Etelä-Karjalan Nuorten Rasticup 2015 Loppupisteet Etelä-Karjalan Nuorten Rasticup 2015 Loppupisteet H18 1 Ovaska Janne LuuRa 34 Poissa Poissa 12 12 10 2 Tonder Aapo SKVuoksi 18 Poissa Poissa Poissa 10 8 H16 1 Husu Miika SKVuoksi 36 #8 8 10 10 8 2 Klemola

Lisätiedot

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Naiset Miehet 60 1. Mirja Huotilainen 146 1. Kyösti Härkönen 238 2. Marketta Mustonen 96 2. Ari Myller 207 3. Varpu Korhonen 26 3. Esko Huhtaniemi 189 4. Tuija

Lisätiedot

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012

Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 1 Savo-Karjalan AM sprintti Liperin Käsämässä tulokset 19.08.2012 H21 3.0 km (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Aaro Asikainen Kalevan Rasti 15.57 2. Santeri Silvennoinen Kalevan Rasti 16.55 +58 3.

Lisätiedot

3.-4.lk 60 m tytöt tulokset 8 nopeinta aikojen perusteella finaaliin

3.-4.lk 60 m tytöt tulokset 8 nopeinta aikojen perusteella finaaliin 3.-4.lk 60 m tytöt tulokset 8 nopeinta aikojen perusteella finaaliin Sija Nimi Koulu Aika Finaaliaika 1 Moona Ojaniemi Koivisto 9,84 9,86 2 Oona Kriikkula Kangas 10,37 10,34 3 Emma Latvala Tuiskula 10,47

Lisätiedot

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg

Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg Autonrengas Miehet 6kg Renkaanheitto ranking 2012 Autonrengas Naiset 5kg 1 Ulvi Jurikivi KU-58 14,49 22.9.2012 Leppävirta 2 Piia Aaltokoski LepU 12,88 30.9.2012 Leppävirta 3 Asta Kankaala LepU 12,68 18.8.2012 Leppävirta 4 Anastasia

Lisätiedot

Pojat 1.lk 1 km V. Sarjaluettelo. Tytöt 1.lk 1 km V. Sarjaluettelo. Sija Nimi Seura Tulos Ero

Pojat 1.lk 1 km V. Sarjaluettelo. Tytöt 1.lk 1 km V. Sarjaluettelo. Sija Nimi Seura Tulos Ero Pojat 1.lk 1 km V Sija Nimi Seura Tulos Ero 1. Jarkko Kukkonen Simon koulu 6.21,8 2. Taneli Teppola Maksniemi 9.50,2 3.28,4 3. Eetu Anttila Simon koulu 9.51,9 3.30,1 4. Joel Alakärppä Simon koulu 9.55,7

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

Lista 1 ( 10 ) 2011-11-11. Oulu toimitukset

Lista 1 ( 10 ) 2011-11-11. Oulu toimitukset 1 ( 10 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) K1 AchrØn Raija Maria AchrØn Eero Tapani K2 Ahonperä Jukka Mauri Ahonperä Tuuli Katariina K3 Ahonperä Jukka Mauri K4 Ahosola

Lisätiedot

Hippokisat 3.8.2011 Hankasalmi

Hippokisat 3.8.2011 Hankasalmi Hippokisat 3.8.2011 Hankasalmi Tytöt 5.v 40m 1. Helmi Moisio 10.0 2. Nella Suuronen 10.0 3. Jenniina Pöyhönen 10.4 4. Kira Karjalainen 10.6 5. Anna Kuronen 11.1 6. Seela Säntti 11.3 7. Viivi Kytöjoki 11.6

Lisätiedot

IX Kalevi Hämäläisen muistohiihdot Juva

IX Kalevi Hämäläisen muistohiihdot Juva IX Kalevi Hämäläisen muistohiihdot 7.1.2017 Juva MIEHET 10 V 2 KM V 1 1 Veikka Huuskonen Rantasalmen Urh 140654 08:11,6 2 2 Nuutti Seppänen Sulkavan Urh-41 345398 08:55,9 0:44,3 3 4 Johannes Kääriö Sulkavan

Lisätiedot

Nyt on aika miettiä oman tilan lohkokohtaisia toimia! 30.03.2015

Nyt on aika miettiä oman tilan lohkokohtaisia toimia! 30.03.2015 Nyt on aika miettiä oman tilan lohkokohtaisia toimia! 30.03.2015 Kaikki voimassa olevat ympäristötuen sitoumukset lakkaavat tai raukeavat tänä keväänä, ja viljelijä voi halutessaan liittyä uuteen järjestelmään.

Lisätiedot

Ylä-Savon ammattiopisto, Aikuiskoulutus, tutkinnon suorittaneita 1.1.2015-31.5.2015

Ylä-Savon ammattiopisto, Aikuiskoulutus, tutkinnon suorittaneita 1.1.2015-31.5.2015 Ylä-Savon ammattiopisto, Aikuiskoulutus, tutkinnon suorittaneita 1.1.2015-31.5.2015 Automaatioasentajan ammattitutkinto Harmoinen Jukka Tapio, Iisalmi Heikkilä-Luiro Mirja Sisko, Iisalmi Honkanen Harri

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Tytöt 9 40m 6.97 Inka Hyttinen 2006 24.7. Varkaus 60m 9.4h Jaana Mähönen 1992 3.8. Siilinjärvi 100m 16.0h Sanna Nevalainen 1977 1.9. Lapinlahti 150m 25.7h Siiri Auvinen 2002

Lisätiedot

S E U R A E N N Ä T Y K S E T

S E U R A E N N Ä T Y K S E T S E U R A E N N Ä T Y K S E T Pojat 9 40m 6.20 se, pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 60m 8.86 pe Elmer Vauhkonen 2015 12.8. Iisalmi 100m 14.58 pe Elmer Vauhkonen 2015 30.8. Lapinlahti 150m 21.76

Lisätiedot

MLL / PAKILA Kesäkisat MLL / PAKILA Kesäkisat m juoksu Tytöt Sijoitus Sukunimi Etunimi Tulos

MLL / PAKILA Kesäkisat MLL / PAKILA Kesäkisat m juoksu Tytöt Sijoitus Sukunimi Etunimi Tulos 50 m juoksu Tytöt 2011-2012 1 Hoikka Bea 15,52 2 Niemi Lilja 16,56 3 Naskali Linnea 16,75 4 Hellen Mimosa 16,78 5 Lavila Lydia 17,55 6 Eskola Martta 17,56 7 Liemola Nea 17,88 8 Vepsäläinen Soila 17,96

Lisätiedot

Nurmet Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala

Nurmet Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala Nurmet 2016 Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala Lähteet: Vuoden 2016 ennakoidut pinta-alaperusteiset tuet C2-alueelle, ProAgria Keskusten liitto; Hakuoppaan tuet 2016, luonnos, Mavi Rehu-ja siemennurmet

Lisätiedot

Lähtölista Kilpailu: Vire-uinnit Kilpailun paikkakunta: Kaarina Järjestäjä:

Lähtölista Kilpailu: Vire-uinnit Kilpailun paikkakunta: Kaarina Järjestäjä: Sivu: 1 Päivämäära: 18 marraskuu 2015 Aika: 20:51:13 Lähtölista Kilpailu: Vire-uinnit Kilpailun paikkakunta: Kaarina Järjestäjä: Laji 1, 25m Vapaauinti Naiset Loppukilpailut (4) 1 Sanni Virtanen 2006 06A359

Lisätiedot

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S

SM-RAUTUPILKKI 2011 TUULISPÄÄJÄRVI 16.04.2011 Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S Järjestäjä Ivalon Erämiehet ja TEM S MIEHET SIJA NIMI TULOS(g) 1 Tuovinen Aki 3178 2 Karppinen Eino 2705 3 Känsälä Heikki 2303 4 Olkkola Elmo 2250 5 Heinonen Jaakko 1407 6 Heikkinen Jari 1317 7 Marjanen

Lisätiedot

MINIMAAKUNTAVIESTI 18.3.2008 KERIMÄKI 1 1 MIKKELI I 1:38:17.7 1 9:11.3 2 9:51.1 3 9:24.8 4 12:26.6 5 10:28.4 6 11:18.0 7 8:05.3 8 10:51.

MINIMAAKUNTAVIESTI 18.3.2008 KERIMÄKI 1 1 MIKKELI I 1:38:17.7 1 9:11.3 2 9:51.1 3 9:24.8 4 12:26.6 5 10:28.4 6 11:18.0 7 8:05.3 8 10:51. MINIMAAKUNTAVIESTI 18.3.2008 KERIMÄKI 1 1 MIKKELI I 1:38:17.7 1 Teemu Pöntinen 9:11.3 2 Rosa Liukkonen 9:51.1 3 Sami Roos 9:24.8 4 Sanni Marttinen 12:26.6 5 Arttu Harjuntausta 10:28.4 6 Saana Lahdelma

Lisätiedot

PUNKAHARJUN KOULUJEN YLEISURHEILUKILPAILUJEN TULOKSET

PUNKAHARJUN KOULUJEN YLEISURHEILUKILPAILUJEN TULOKSET PUNKAHARJUN KOULUJEN YLEISURHEILUKILPAILUJEN TULOKSET 4.9.13 T 8-40 M 1. ERÄ 1 Saga Kyhyräinen Punkasalmi 7,7 2 Noora Suomalainen Punkasalmi 8,5 3 Alina Jaatinen Punkasalmi 8,6 4 Emilia Kosonen Punkasalmi

Lisätiedot

Luomukinkeritilaisuudet 2016

Luomukinkeritilaisuudet 2016 LISÄÄ OSAAMISTA, PAREMPI TULOS Luomukinkeritilaisuudet 2016 Elinvoimainen maatilatalous - ELINA Lahti 28.1.2016 Tammela 3.2.2016 ProAgria Etelä-Suomi Ympäristökorvaus Tulevat muutokset Luonnos 7.1.2016

Lisätiedot

Maaseutuviraston määräyskokoelma

Maaseutuviraston määräyskokoelma MAASEUTUVIRASTO Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI MÄÄRÄYS Pvm 19.3.2013 Dnro 725/54/2013 Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 9/13 Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista

Lisätiedot

Hippo 2015. Tytöt 2003-2004 Juoksu: 60m Nro Sukunimi Etunimi Tulos 1 420 Kokko Mona 9,61 2 421 Kuusijärvi Erika 9,62

Hippo 2015. Tytöt 2003-2004 Juoksu: 60m Nro Sukunimi Etunimi Tulos 1 420 Kokko Mona 9,61 2 421 Kuusijärvi Erika 9,62 Hippo 2015 Tytöt 2003-2004 Juoksu: 60m 1 420 Kokko Mona 9,61 2 421 Kuusijärvi Erika 9,62 Tytöt 2003-2004 1 421 Kuusijärvi Erika 3,82 2 420 Kokko Mona 3,70 Pojat 2003-2004 Juoksu: 60m 1 424 Mäkelä Arttu

Lisätiedot

Kainuun piirinmestaruushiihdot, maakuntahiihto ja hopeasomman aluekilpailu Kajaanissa 14.2.2015. SIJA M12 3km TULOS

Kainuun piirinmestaruushiihdot, maakuntahiihto ja hopeasomman aluekilpailu Kajaanissa 14.2.2015. SIJA M12 3km TULOS SIJA M12 3km TULOS 1. 4 Konsta Korhonen 40129190 Kainuun Hiihtoseura 0:09:13 2. 6 Tommi Huusko 40082728 Ristijärven Pyry 0:09:15 3. 8 Tuukka Tolkkinen 40231813 Sotkamon Jymy 0:09:17 4. 5 Topias Törmäkanga

Lisätiedot

Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 26.1.2011 Dnro 64/22/2011. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 2/11

Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 26.1.2011 Dnro 64/22/2011. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 2/11 MAASEUTUVIRASTO Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI MÄÄRÄYS Pvm 26.1.2011 Dnro 64/22/2011 Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 2/11 Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista

Lisätiedot

EDUNVALVONTAA ASENTEELLA. Working. meikkaus: kosmetologi opiskelijat Sarina Warvas. kolehmainen. Helsingin palvelualojen oppilaitos.

EDUNVALVONTAA ASENTEELLA. Working. meikkaus: kosmetologi opiskelijat Sarina Warvas. kolehmainen. Helsingin palvelualojen oppilaitos. EDUNVALVONTAA ASENTEELLA www.metallinnuoret.fi www.metalliliitto.fi 2013 Working Class Heroes Metalliliiton nuorisotoimikunta TUOTANTOVASTAAVAT SAMI VIRONEN Jussi-PEKKA AHONEN TAITTO TAINA ILOMÄKI-VIRTA

Lisätiedot

2. Vihdin Autotalo -nappulakilpailut Osallistujia yhteensä 146

2. Vihdin Autotalo -nappulakilpailut Osallistujia yhteensä 146 2. Vihdin Autotalo -nappulakilpailut 23.5.2016 Osallistujia yhteensä 146 P3 40m 1 Oliver Hautaviita 13,5 2 Emil Pesola 15,8 3 Samuel Nåhls 17,5 4 Heikki Seppälä 17,8 5 Antti Seppälä 20,2 6 Kasper Taavitsainen

Lisätiedot

Ympäristön hoito uudessa maaseutuohjelmassa. Ossi Tuuliainen, Etelä-Savon ELY-keskus

Ympäristön hoito uudessa maaseutuohjelmassa. Ossi Tuuliainen, Etelä-Savon ELY-keskus Ympäristön hoito uudessa maaseutuohjelmassa Ossi Tuuliainen, Etelä-Savon ELY-keskus Ympäristön hoitoa edistävät toimenpiteet ohjelmassa Koulutus ja tiedonvälitys Luonnonmukainen tuotanto Yhteistyö Neuvonta

Lisätiedot

Orimattilan Jymyn Silja Line seurakisat Tulokset:

Orimattilan Jymyn Silja Line seurakisat Tulokset: Orimattilan Jymyn Silja Line seurakisat 23.6.2015 Tulokset: T5 40 m 1) Siiri Ovaska 9,1 2) Tinka Lainio 10,1 3) Enna Antikainen 10,2 4) Silva Järvi 10,6 4) Anniina Mero 10,6 6) Saana Numminen 10,8 7) Helmi

Lisätiedot

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.

Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään. Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9. Jos olet ilmoittautunut vapaaehtoiseksi mutta nimesi puuttuu listalta ota yhteyttä suoraan ryhmäsi vetäjään Sprintin toimitsijat Tilanne 9.9.2014 Nimi Helanterä Antero Laine Jukka Nuuttila Marja-Leena

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKUAJOISTA VUONNA 2016

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKUAJOISTA VUONNA 2016 MÄÄRÄYS Pvm. 8.2.2016 Dnro 44/03.00.00/2016 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 2/16 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom., 18 2 mom. Voimassaoloaika:

Lisätiedot

Nurmien tuet 2015 Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala

Nurmien tuet 2015 Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala Nurmien tuet 2015 Heidi Nevalainen ProAgria Pohjois-Karjala Tukitasoarviot C2- alueelta. Nurmen monet nimet Viljelysuunnitelmassa nurmet voivat olla mm.: säilörehunurmia, laidunta, kuivaheinää, siemen

Lisätiedot

vuoro nimi paiva aika sukunimi etunimi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Puolakka Anssi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Rautala Sanni 1PR Edustusryhmä

vuoro nimi paiva aika sukunimi etunimi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Puolakka Anssi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Rautala Sanni 1PR Edustusryhmä vuoro nimi paiva aika sukunimi etunimi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Puolakka Anssi 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Rautala Sanni 1PR Edustusryhmä ma 16:00 18:00 Seppälä Oona 1PR Edustusryhmä ma 16:00

Lisätiedot

Kainuun am-pitkämatka , Sotkamo, Sotkamon H21 12,30 km osallistujia: 17

Kainuun am-pitkämatka , Sotkamo, Sotkamon H21 12,30 km osallistujia: 17 H21 12,30 km osallistujia: 17 1 11:21 2357 194079 Härkönen Miko KuPe 2 11:24 194232 Hyppölä Tero SoJy 3 11:27 156803 Juntunen Jukka-Pekka KuPe 4 11:30 90326 202689 Korhonen Ari-Matti KaSu 5 11:33 20109

Lisätiedot

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011

TULOSPALVELU. Lions SM-pilkki 27.3.2011 TULOSPALVELU Lions SM-pilkki 27.3.2011 Järjestäjä: LC Parikkala/Siikalahti. Paikka: Parikkala Simpelejärvi Kilpailijoita yhteensä: 143 Kilpailukala: Ahven Yhteiskalamäärä: 95.8 kg Sarjat: M60 (Miehet alle

Lisätiedot

KOULULAISTEN UINTIKISAT 7.5.2015 klo 9.45 ESKARIT VAPAA 10 m POJAT

KOULULAISTEN UINTIKISAT 7.5.2015 klo 9.45 ESKARIT VAPAA 10 m POJAT KOULULAISTEN UINTIKISAT 7.5.2015 klo 9.45 ESKARIT VAPAA 10 m POJAT ESKARIT VAPAA 10 m Tytöt NIMI AIKA KOULU 1. Jeri Koivisto 16,1 Lakari NIMI AIKA KOULU 2. Elias Ylilehto 14,9 Lakari 1. Sara Leino 11,7

Lisätiedot

TULOKSET 19:00 Itä-Suomen mestaruuskilpailut Kuopio

TULOKSET 19:00 Itä-Suomen mestaruuskilpailut Kuopio ILMAHIRVI TULOKSET 9:00 Itä-Suomen mestaruuskilpailut..0 Kuopio etunimi sukunimi piiri ak. lk. lopputulos ratko M Aki Nyyssönen SS 9 9 9 0 Markku Kontturi PK 9 89 85 0 Pauli Markkanen PS 9 90 8 0 4 Olli

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

1 ( 7 ) Lista 2015-02-04. TJ Pohjoinen Suomi

1 ( 7 ) Lista 2015-02-04. TJ Pohjoinen Suomi 1 ( 7 ) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) K1 Ala-antti Maria-liisa Ala-antti Seppo Juhani K2 Tarkkonen Aune Matilda Karttunen Mauno Olavi Karttunen Pentti Samuli Käki Elli Heleena Hankonen

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

OW-Kansalliset 8.2.2015

OW-Kansalliset 8.2.2015 OW-Kansalliset 8.2.2015 T U L O K S E T Ounasvaaran Hiihtoseura M08 Miehet 8 vuotta 1 km p 1. Elmeri Mäki-Runsas Ounasvaaran 5.31,80 2. Erkka Petrelius Ounasvaaran 5.57,90 0.26,10 3. Joel Tapio Ounasvaaran

Lisätiedot

Manno Laakson muistopainit

Manno Laakson muistopainit Tytöt 27 kg Tytöt 27 kg N 1. Runde Alondra Pereda (Janakkalan Paini-Ilves- Mari Kuisma (Hyvinkään Painiklubi) 4,0 : 0,0 4 : 0 00:14 SS 4; N 1. Runde Nea Turpeinen (Karkkilan Urheilijat) - Janna Hakala

Lisätiedot

Nivalan ala-asteiden hiihtomestaruuskisat 29.2.2012 ( V ) PyssymäkiNivalan ala-asteiden hiihtomestaruuskisat 29.2.2012 ( V ) Pyssymäki 3LKT 3LKP 4LKT

Nivalan ala-asteiden hiihtomestaruuskisat 29.2.2012 ( V ) PyssymäkiNivalan ala-asteiden hiihtomestaruuskisat 29.2.2012 ( V ) Pyssymäki 3LKT 3LKP 4LKT Nivalan ala-asteiden hiihtomestaruuskisat 29.2.2012 ( V ) PyssymäkiNivalan ala-asteiden hiihtomestaruuskisat 29.2.2012 ( V ) Pyssymäki 3LKT : 1,0 km 1. Haikara Sanni Haikara 3.31,7 2. Järviluoma Tuuli

Lisätiedot

nro nimi lasten ikä lähtöpaikka

nro nimi lasten ikä lähtöpaikka 21.01.2010 klo 15.30 yhteyshenkilö Makkonen Yrjö puh.0400570255 BUSSI NRO1 nro nimi lasten ikä lähtöpaikka 49kpl LAPINLAHTI S-MARKET klo 8:50 bussivastaava 2 Kolehmainen Mika Peltosalmi 044-3020514 18

Lisätiedot

TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1

TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1 TAMMIKUU 2017 VIIKKO 1 MAANANTAI 2 TIISTAI 3 KESKIVIIKKO 4 TORSTAI 5 PERJANTAI 6 Loppiainen LAUANTAI 7 SUNNUNTAI 8 1 TAMMIKUU 2017 VIIKKO 2 MAANANTAI 9 TIISTAI 10 KESKIVIIKKO 11 TORSTAI 12 PERJANTAI 13

Lisätiedot