Vastuullisuus Nordeassa. Luottamus ansaitaan joka päivä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastuullisuus Nordeassa. Luottamus ansaitaan joka päivä"

Transkriptio

1 Vastuullisuus Nordeassa Luottamus ansaitaan joka päivä

2 Luottamus ansaitaan joka päivä Mitä vastuullisuus tarkoittaa? Vastuullisuudella tarkoitetaan sitä, että yritys sitoutuu vaikuttamaan toiminnallaan vastuullisesti ympäröivään yhteiskuntaan ja ympäristöön. Mikään yritys ei voi olla täydellinen, mutta tavoitteena pitää olla jatkuva parantaminen. Vastuullisuuteen liittyy monenlaisia asioita yrityksestä ja toimialasta riippuen. Yritysten toiminta kiinnostaa ihmisiä yhä enemmän. Nykyään edellytetään, että yritykset kertovat toiminnastaan osakkeenomistajien lisäksi myös muille sidosryhmilleen ihmisille, joihin yrityksen toiminta vaikuttaa. Olemme sitoutuneet toimimaan vastuullisesti päivittäisessä pankkityössä. Sen lisäksi haluamme käyttää osaamistamme, asiantuntemustamme, tietojamme ja yhteistyösuhteitamme vaikuttaaksemme positiivisesti ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Haluamme olla avoimia, helposti lähestyttäviä ja toimia aina rehellisesti. Tätä kautta voimme saavuttaa asiakkaittemme luottamuksen. Suhtaudumme vastuullisuuteen samalla tavalla kuin liiketoimintaamme suunnitellusti ja järjestelmällisesti. Lisäksi tulosten on oltava mitattavissa. Päätämme sidosryhmiltämme saadun palautteen perusteella, mihin osaalueisiin keskitymme. Sidosryhmiämme ovat asiakkaat, henkilöstö, tavaroiden ja palvelujen toimittajat sekä osakkeenomistajat. Miten vaikutamme yhteiskuntaan? Autamme yrityksiä menestymään Annamme luottoja ja tarjoamme asiantuntevaa neuvontaa yrityksille, jotta ne voivat investoida liiketoimintansa kehittämiseen. Palvelumme ovat käytössä 24/7, jotta yritykset voivat ostaa tuotteita maksaa laskuja käsitellä korttimaksuja. Tuemme taloutta Annamme luottoja ja tarjoamme asiantuntevaa neuvontaa suuryrityksille. Siten ne voivat käyttää kansainvälisiä maksupalveluja hyödyntää cash management -osaamistamme tehdä pitkän aikavälin suunnitelmia toimia ennakoitavalla tavalla. Toimintamme on kannattavaa ja kestävää Olemme yhteiskunnalle hyödyksi, sillä maksamme yhtiöveroa perimme lähdeveroa asiakkaiden saamista osingoista ja korkotuloista maksamme osinkoa osakkeenomistajille maksamme palkkoja henkilöstölle ostamme tuotteita ja palveluja. 2

3 Vaikutamme ihmisten elämään monella tavalla Pankin tärkein tehtävä yhteiskunnassa on rahoituspalvelujen tarjoaminen, jotta ihmiset ja yritykset voivat saavuttaa tavoitteensa. Lainaamme rahaa uuden asunnon hankintaan ja autamme ihmisiä säästämään tulevia tarpeita varten. Huolehdimme maksuliikenteestä ja yritysten rahoituksesta, jotta ne voivat työllistää ihmisiä ja tehdä investointeja. Tärkein tavoitteemme on auttaa ihmisiä ja sitä kautta koko yhteiskuntaa ja taloutta kukoistamaan. Haluamme olla mukana terveen ja toimivan yhteiskunnan rakentamisessa. Vaikutamme yhteiskuntaan positiivisesti myös maksamiemme verojen kautta. Maksamme muun muassa yhtiöveroa, palkkaveroja (sosiaaliturvamaksuja) ja pankkiveroa. Itse asiassa Nordea on yksi suurimmista veronmaksajista Pohjoismaissa. Maksamme veromme vastuullisesti ajallaan ja paikallisten säännösten mukaisesti siellä missä toimimme. Vaikutamme positiivisesti myös varmistamalla, että toimimme kansainvälisten sitoumusten ja omien toimintatapasäännösten mukaisesti, esimerkiksi siten, että ihmisoikeudet otetaan huomioon kaikessa liiketoiminnassamme. Tämä koskee niin luotonantoa, sijoituksia ja henkilöstöä kuin myös koko toimitusketjua. Pyrimme kaikilla näillä osa-alueilla varmistamaan, että toimimme aina säännösten mukaisesti ja vastuullisesti. Pankkien rooli on keskeinen myös talousrikollisuuden ehkäisemisessä. Tällaista rikollisuutta voi olla esimerkiksi rahanpesu, petokset ja terrorismin rahoittaminen. Otamme nämä asiat erittäin vakavasti. Torjumme talousrikollisuutta kolmella keinolla, jotka ovat riskienhallinta, asianmukainen ohjeistus ja henkilöstön osaamisen kehittäminen. Tuemme paikallisia yhteisöjä Toimimme aktiivisesti myös paikallisissa yhteisöissä. Meillä on lukuisia ohjelmia, joilla pyrimme lisäämään taloustuntemusta ja kannustamaan yrittäjyyteen. Nordean henkilöstö tekee näissä ohjelmissa vapaaehtoistyötä antamalla käyttöön osaamisensa. Ohjelmat hyödyttävät koko yhteiskuntaa, ja lisäksi ne auttavat meitä ymmärtämään asiakkaita entistä paremmin. Valitsemme tähän työhön kumppaneita, joilla on samat päämäärät kuin meillä. Näin tavoitamme suuren joukon nuoria ja voimme keskittyä sellaisiin aiheisiin, joissa henkilöstöllämme on vahvaa osaamista. Autamme nuoria säästämään ja toimimaan yhteiskunnan tuottavina jäseninä, ja luomaan itselleen onnistuneen elämän. Myös henkilöstö hyötyy saamastaan kokemuksesta. Mukana olleet kertovat saavansa tästä motivaatiota päivittäiseen työhönsä. Lisäksi heidän viestintätaitonsa paranevat. Kaikki tämä antaa heille entistä paremmat valmiudet asiakkaiden kanssa käytävään vuoropuheluun. Tuemme taloudellista turvallisuutta Tarjoamme tuotteita ja palveluja, ja sitä kautta autamme ihmisiä tekemään säästö- ja eläkesuunnitelmia luomme mahdollisuuksia sijoittaa kestäviin yrityksiin tarjoamme vakuutustuotteita. Tuemme ihmisiä henkilökohtaisten rahaasioiden hoidossa Tarjoamme 24/7 neuvontaa talletuksia maksupalveluja asuntolainoja kulutusluottoja sijoituspalveluja. Tuemme yhteisöjä Tarjoamme osaamistamme ja autamme ihmisiä henkilökohtaisten raha-asioiden hoidossa ja elämänhallinnassa. Henkilöstömme auttaa nuoria ymmärtämään pankkiasioita. 3

4 Pitkäaikaiset asiakassuhteet perustuvat luottamukseen Kuuntelemme asiakkaita, henkilöstön välillä. Palveluasiamiehen tärkein tehtävä on kuunnella. muokkaamme joustavasti palvelujamme asiakkaiden muuttuvan käyttäytymisen mukaan ja teemme sijoituksia ja luottopäätöksiä vastuullisesti. Näin voimme luoda erinomaisia asiakaskokemuksia. Pyydämme asiakkailta palautetta ja toimimme sen mukaisesti. Jokaisessa Pohjoismaassa on palveluasiamies, joka toimii yhteyshenkilönä kuluttajaviranomaisten, asiakkaiden ja Teot puhuvat enemmän kuin sanat Yritysasiakkaamme pyysivät meitä kehittämään niille tarkoitetun sovelluksen vuonna Eräs asiakas tarjosi apuaan. Hän ilahtui, kun pyysimme häntä auttamaan kehitystiimiä tuotteen testaamisessa. Hänen mielestään tämä oli osoitus todellisesta halusta kuunnella asiakkaita ja toimia heidän toiveidensa mukaisesti. Asiakkaiden odotukset Saatavilla 24/7 Reilu ja kilpailukykyinen hinnoittelu Turvallinen 4 Luotettava Vastuullinen luotonanto ja sijoittaminen ovat olennaisia toiminnassamme. Luotonannossa on tärkeää, että neuvontamme on luotettavaa ja markkinoimme tuotteitamme vastuullisesti. Näin varmistamme, että kaikki meiltä lainaa saaneet pystyvät huolehtimaan lainan takaisinmaksusta. Haluamme myös auttaa asiakkaitamme tekemään kestäviä sijoituspäätöksiä. Uskomme että ympäristö- ja yhteiskuntavastuunsa kantavat yhtiöt ovat muita parempia pitkän aikavälin sijoituskohteita. Sijoitamme asiakkaidemme varoja yhtiöihin, joilla on selkeät periaatteet ja vastuulliset käytännöt muun muassa ihmisoikeuksia, työoloja, etiikkaa ja ympäristöä koskevissa asioissa. Myös yhtiön vahva taloudellinen tilanne on tietenkin tärkeä. Käymme säännöllisesti läpi aktiivisesti hoidetut sijoituksemme varmistaaksemme, että sijoituskohteena olevat yhtiöt toimivat Palvelukanavat Konttoriverkosto Henkilökohtaista palvelua ja neuvontaa Sopivat tuotteet Seuraamme tarkkaan asiakaskäyttäytymisen muutoksia. Asiakkaat turvautuvat yhä enemmän teknologiaan ja kaikkien asiakkaidemme on voitava hoitaa pankkiasiansa verkossa ja mobiilisti. Tapaamiset kasvokkain ja verkossa Puhelinpalvelu Mobiilipankki Verkkopankki

5 Suunnittelemme tulevaisuuden pankkia Digitalisaatio muuttaa toimintatapojamme. Asiakkaamme käyttävät yhä enemmän tietokoneita, tabletteja ja matkapuhelimia pankkiasioidensa hoitoon. Siksi meidän on tarjottava asiakkaillemme helppokäyttöisiä ja turvallisia digitaalisia työkaluja. Digitalisaatio kehittyy huimaa vauhtia ja tarjoaa valtavasti mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Siksi teemme yhteistyötä alan luovien huippuosaajien kanssa. Käymme myös jatkuvaa vuoropuhelua asiakkaiden kanssa, jotta tiedämme, vastaavatko uudet ideat heidän tarpeitaan. vastuullisesti. Asiakkaat voivat myös valita jonkin Nordean kolmesta vastuullisen sijoittamisen rahastosta, joissa vastuullisuus on viety vielä pidemmälle. Nämä rahastot sijoittavat vain kaikkein vastuullisimmin ympäristöasioihin ja yritysvastuuseen suhtautuviin yrityksiin. Tärkein tavoitteemme on luoda erinomaisia asiakaskokemuksia, täyttää asiakkaiden tarpeet ja ylittää heidän odotuksensa. asiakkaiden tietävän, että he voivat luottaa meihin siihen, että annamme järkeviä neuvoja, pidämme lupauksemme ja vastaamme heidän tarpeisiinsa. Käytämme aikaa, jotta opimme tuntemaan asiakkaamme ja heidän tavoitteensa ennen kuin tarjoamme heille palveluja, neuvontaa tai tuotteita. Haluamme varmistaa, että asiakkailla on kaikki tieto, jota he tarvitsevat päättäessään raha-asioistaan. Meidän on ymmärrettävä asiakkaiden tarpeet ja asiakkaiden on ymmärrettävä tarjoamamme tuotteet ja niihin sisältyvät riskit. Vain silloin voimme antaa asiakkaalle juuri hänelle parhaiten sopivaa neuvontaa. Meillä on myös lain määräämä velvollisuus ehkäistä rahanpesua ja rikoksia. Siksi meidän on kysyttävä asiakkailta heidän tallettamiensa varojen alkuperää. Käsittelemme keräämäämme tietoa ehdottoman luottamuksellisesti. Suhtaudumme säännösten noudattamiseen vakavasti ja järjestämme henkilöstölle säännöllisesti koulutusta näissä asioissa. Siten kaikki tietävät, mitä meiltä odotetaan. Käytännössä kaikki alkaa molemminpuolisen luottamuksen rakentamisella. Haluamme Tarjontamme Talletukset Maksut Säästäminen Neuvontapalvelut Asuntolainat Kulutusluotot Vakuutusturva Cash management Valuutta- ja suojaustuotteet Rahoitus Neuvontapalvelut Liikkeeseenlaskut Corporate Finance Räätälöidyt tuotteet Henkilöasiakkaat Yritysasiakkaat Vaikutuksemme Neuvomme henkilöasiakkaita raha-asioissa asunnon osto säästäminen vakuutukset eläkesuunnitelmat Luomme taloudellista turvallisuutta Autamme välttämään taloudelliset vaikeudet Autamme yrityksiä taloudellisissa asioissa: Tehokas kassanhallinta Sijoitukset Kaupan rahoitus Osakepääoman ja muun pääoman hankinta Autamme yrityksiä laajentamaan toimintaansa Mahdollistamme kasvun Autamme luomaan uusia työpaikkoja 5

6 Haluamme olla hyvä työnantaja Ainut keino varmistaa, että asiakkaat saavat parhaita mahdollisia tuotteita ja palveluja on palkata, motivoida ja pitää palveluksessa alan parhaita osaajia. Nordean arvot erinomaiset asiakaskokemukset, ihmiset ratkaisevat ja yksi Nordean joukkue ohjaavat toimintaamme. Erilaisista ihmisistä koostuvat johtotiimit tekevät tutkimusten mukaan muita parempia ja innovatiivisempia päätöksiä ja saavat aikaan muita parempia tuloksia. Monimuotoisuus on meille tärkeää. Haluamme lisätä naisten osuutta ylimmissä johtotehtävissä Sukupuolten välinen tasapaino on yksi keskeisistä tavoitteistamme ja pyrimme edistämään tätä tasapainoa useilla eri tavoilla. Koko rahoitusalan haaste on, että ylimmissä johtotehtävissä on liian vähän naisia, ja haluamme lisätä heidän osuuttaan. Siksi käynnistimme sukupuolten välistä tasapainoa lisäävän hankkeen vuonna vaikuttaa asiakaskokemusten laatuun. Siksi panostamme paljon johtajien koulutukseen ja tulevien johtajien tunnistamiseen. Henkilöstön on tiedettävä, mitä heiltä odotetaan, ja saatava tukea työnsä tekemiseen. Vain silloin Nordea voi tehdä parasta mahdollista tulosta. Työstä saatu palaute, valmennus ja omaan työhön liittyvien päivittäisten ongelmien ratkaisu ovat tärkeimpiä henkilökohtaisen kehittymisen keinoja. Meillä on oltava jatkuvasti oikeanlaista osaamista tärkeissä työtehtävissä, ja haluamme varmistaa asiakassuhteiden jatkuvuuden. Siksi tavoitteenamme on, että Nordeaa pidetään houkuttelevana työnantajana, joka tarjoaa kiinnostavia uramahdollisuuksia esimiehille ja työntekijöille. Hyvä työilmapiiri tukee hyviä suorituksia Haluamme luoda hyvän työilmapiirin, joka edistää henkilöstön hyvinvointia. Kuuntelemme henkilöstöä ja otamme heidän mielipiteensä huomioon. Lähes kaikki nordealaiset vastaavat vuosittain henkilöstön ilmapiiritutkimukseen. Ylivoimaisesti suurin osa henkilöstöstä on tyytyväisiä työhönsä ja ylpeä Nordeasta työnantajana. Kaikki tiimit laativat toimintasuunnitelman, jonka avulla kehitetään parannettavia osa-alueita. Esimiehille tarjotaan tukea, viestinnän merkitystä korostetaan ja naisten paluuta vanhempainvapaalta helpotetaan. Hankkeessa määritellään vähimmäisvaatimukset. Yksi niistä on, että kolmen viimeiseen vaiheeseen edenneen hakijan joukossa tulisi olla sekä naisia että miehiä, kun valitaan henkilöitä esimiestehtäviin. Johtaminen on tärkeää Haluamme kehittää nordealaisista vahvoja johtajia. Johtajien suoriutuminen ratkaisee myös sen, miten henkilöstö suoriutuu. Tämä puolestaan Uskomme, että parhaat päätökset syntyvät tiimeissä, joissa on erilaisia ihmisiä ja joissa molemmat sukupuolet ovat edustettuna.

7 Suojelemme ympäristöä Nordeassa vastuullisuus tarkoittaa myös sitoutumista ympäristönsuojeluun. Haluamme vähentää negatiivisia ympäristövaikutuksia ja lisätä positiivisia. Tämä koskee sekä oman toimintamme vaikutuksia että toimitusketjumme, sijoitustoimintamme ja luotonantomme vaikutuksia. Käynnistimme muutama vuosi sitten Ekologinen jalanjälki -hankkeen, jonka tavoitteena on vähentää toimintamme ympäristövaikutuksia. Tärkeimpiä osa-alueita ovat energiankulutus ja lentomatkustaminen. Lisäksi kiinnitämme huomion paperinkulutukseen, jätteisiin, rakennuksiin ja hankintoihin. Olemme asettaneet kunnianhimoiset tavoitteet ja raportoimme edistymisestä neljännesvuosittain. Monet päätoimipaikkojemme rakennuksista ovat saaneet kansainvälisten standardien mukaisen LEED-sertifikaatin (Leadership in Energy and Environmental Design). Tukholman Lindhagenissa sijaitseva uusi päätoimipaikka on yksi Pohjoismaiden ympäristöystävällisimmistä toimistorakennuksista. Sen energiankulutus on vähintään 50 prosenttia pienempi kuin Ruotsin määräykset edellyttävät. Selkeät vaatimukset yhteistyökumppaneille Toimitusketjun, sijoitusten ja luotonannon vaikutusten hallinta on tärkeää. Edellytämme, että tavaroiden ja palvelujen toimittajat hoitavat liiketoimintaansa vastuullisesti ja pyrkivät vähentämään toimintansa vaikutuksia ympäristöön. Meillä on tiukat ohjeet, joita tärkeimpien tavaran- ja palveluntoimittajien on noudatettava. Lisäksi meillä on pitkän aikavälin strategia, jolla autamme niitä parantamaan toimintaansa. Haluamme, että koko toimitusketjumme vaikutukset ovat positiiviset. Siksi asetamme tavaran- ja palveluntoimitajille kohtuulliset vaatimukset, jotka riippuvat esimerkiksi yrityksen koosta ja sijainnista. Vastuullinen sijoittaminen ja luotonanto Vaikutamme ympäristöön myös epäsuorasti luotto- ja sijoituspäätöstemme kautta. Siksi tarkastamme aina, että yhtiöt joihin sijoitamme, toimivat vastuullisesti ympäristöasioissa. Otamme ympäristötekijät huomioon myös luotonannossamme. Edellytämme, että tietyillä toimialoilla toimivilla yrityksillä on toimintansa ilmastovaikutuksia koskeva selkeä strategia. Pyrimme jatkuvasti parantamaan toimintaamme Tavoitteemme kaikilla vastuullisuuden osa-alueilla ovat kunnianhimoiset. Uskomme, että voimme jatkuvasti parantaa toimintamme taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia ja vaikuttaa positiivisesti ihmisten elämään ja koko yhteiskuntaan. Kun yhteiskunta ja sen jäsenet kukoistavat, myös me kukoistamme. Kerro meille ajatuksiasi vastuullisuudesta. Lähetä viesti osoitteeseen 7

8 Nordea Bank AB (publ) Rekisterinumero Smålandsgatan 17 SE Stockholm Puh Faksi

Toiminta vuonna 2012

Toiminta vuonna 2012 Toiminta vuonna 2012 Katse tulevaisuuteen Nordean pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin perustuva strategia tuottaa edelleen tulosta. Palvelimme vuonna 2012 useampia asiakkaita kuin koskaan aikaisemmin, ja

Lisätiedot

Konsernijohtajan katsaus

Konsernijohtajan katsaus Toiminta vuonna 2011 Konsernijohtajan katsaus Tavoitteenamme on luoda erinomaisia asiakaskokemuksia myös uusien säännösten voimaantulon jälkeen. Parannamme kustannustehokkuutta ja tehostamme pääoman käyttöä,

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ. Yritysvastuuraportti 2014

AKTIA PANKKI OYJ. Yritysvastuuraportti 2014 AKTIA PANKKI OYJ Yritysvastuuraportti 2014 Sisältö YLEISTÄ Toimitusjohtajan puheenvuoro 1 Aktia lyhyesti 2 Sidosryhmämme 4 Finanssiala muutoksessa 5 YRITYSVASTUU AKTIASSA Yritysvastuu on kiinteä osa pankin

Lisätiedot

Konsernijohtajan katsaus

Konsernijohtajan katsaus Toiminta vuonna 2010 Konsernijohtajan katsaus Nordea oli finanssikriisin jälkeen yksi ensimmäisistä suurista pankeista, jotka käynnistivät laajan kasvuohjelman. Kutsumme sitä hallitun kasvun strategiaksi.

Lisätiedot

AKTIA PANKKI OYJ YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2013

AKTIA PANKKI OYJ YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2013 AKTIA PANKKI OYJ YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2013 Pankki Varainhoito Vakuutus Kiinteistönvälitys Sisältö Yhteiskuntavastuu Aktiassa 1 Sitoutuminen ja vastuu leimaavat toimintaamme 3 Aktia-konserni 4 Aktian

Lisätiedot

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU GLOBAALIT TRENDIT RESURSSIEN NIUKKUUS JA ENERGIAN HINNANNOUSU Maailman väestö kuluttaa tällä hetkellä resursseja enemmän kuin on maapallon kannalta kestävää. Tämän vuoksi raakaaineiden

Lisätiedot

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU GLOBAALIT TRENDIT RESURSSIEN NIUKKUUS JA ENERGIAN HINNANNOUSU Maailman väestö kuluttaa tällä hetkellä resursseja enemmän kuin on maapallon kannalta kestävää. Tämän vuoksi raakaaineiden

Lisätiedot

OHJAAVAT PERIAATTEEMME

OHJAAVAT PERIAATTEEMME OHJAAVAT PERIAATTEEMME Green Bulletin -julkaisuissa on noin 50 vuoden ajan kuvattu tapaa, jolla John Deere harjoittaa liiketoimintaa ja toteuttaa arvojaan käytännössä. Nämä julkaisut ohjasivat päätöksiä,

Lisätiedot

PostNordin Code of Conduct

PostNordin Code of Conduct PostNordin Code of Conduct KUVA: GAB PHOTOGRAPHY PostNordin omistavat Tanskan ja Ruotsin valtiot. Konsernin toimintaa säätelevät voimassaolevat lait, lupaehdot, valtioiden omistajapolitiikka ja tavoitteet,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.

VUOSIKERTOMUS 2011. Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen. VUOSIKERTOMUS 2011 Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen. Aktia tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-, omaisuudenhoito-, vakuutus- ja kiinteistönvälityspalvelujen valikoimastaan. Aktian toiminta-aluetta

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 3 Konserni. 34 Hallinnointi. 52 Hallituksen toimintakertomus. 83 Riskienhallinta. 155 Tilinpäätös. 267 Kalenteri ja yhteystiedot

SISÄLTÖ. 3 Konserni. 34 Hallinnointi. 52 Hallituksen toimintakertomus. 83 Riskienhallinta. 155 Tilinpäätös. 267 Kalenteri ja yhteystiedot SISÄLTÖ 3 Konserni 34 Hallinnointi 52 Hallituksen toimintakertomus 83 Riskienhallinta 155 Tilinpäätös 267 Kalenteri ja yhteystiedot VUOSIKERTOMUS 2014 Konserni Konserni 4 Konsernijohtajan katsaus 6 Vuosi

Lisätiedot

AKTIA OYJ YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012

AKTIA OYJ YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 AKTIA OYJ YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Pankki Varainhoito Vakuutukset Kiinteistönvälitys Sisältö Perinteet velvoittavat yhteiskuntavastuuseen 1 Vastuu näkyy päivittäisessä toiminnassa 2 Aktia-konserni

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE VASTUU ON MEIDÄN

TOIMINTAOHJE VASTUU ON MEIDÄN TOIMINTAOHJE VASTUU ON MEIDÄN 2 JOHDANTO Visiomme 6 Ydinarvomme 6 Miksi toimintaohje tarvitaan 8 Speak Up -järjestelmä 9 1 TYÖPAIKALLA 1.1 Uskomme reiluihin työehtoihin ja -oloihin 12 1.2 Olemme sitoutuneet

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

vastuumme Arla Foods corporate social responsibility code of conduct

vastuumme Arla Foods corporate social responsibility code of conduct vastuumme Arla Foods corporate social responsibility code of conduct Arla Foods suhtautuu eettisiin laatuseikkoihin kestävällä ja vastuullisella tavalla taatakseen yrityksen maineen ja kannattavuuden.

Lisätiedot

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta PwC Suomen yritysvastuuraportti 2011 Yrityksemme pähkinänkuoressa Pohjois-Suomi 26 henkilöä Rovaniemi PwC Suomi* on suomalainen yritys, joka kuuluu kansainväliseen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Ålandsbanken Abp. Kuljemme omaa tietämme

Vuosikertomus 2013. Ålandsbanken Abp. Kuljemme omaa tietämme Vuosikertomus 2013 Ålandsbanken Abp Kuljemme omaa tietämme Ålandsbanken Abp Pääkonttorin käyntiosoite: Nygatan 2, Mariehamn Postiosoite: PB 3, AX-22101 Mariehamn. Puhelin 0204 29 011. Faksi 0204 291 228

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Ålandsbanken Abp. Kuljemme omaa tietämme

Vuosikertomus 2013. Ålandsbanken Abp. Kuljemme omaa tietämme Vuosikertomus 2013 Ålandsbanken Abp Kuljemme omaa tietämme Ålandsbanken Abp Pääkonttorin käyntiosoite: Nygatan 2, Mariehamn Postiosoite: PB 3, AX-22101 Mariehamn. Puhelin 0204 29 011. Faksi 0204 291 228

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

Eettiset säännöt. Yleisohjeet The Linde Groupissa noudatettavista rehellisyysvaatimuksista.

Eettiset säännöt. Yleisohjeet The Linde Groupissa noudatettavista rehellisyysvaatimuksista. Eettiset säännöt. Yleisohjeet The Linde Groupissa noudatettavista rehellisyysvaatimuksista. 0 Eettiset säännöt Sisältö Johtokunnan viesti........................................ 04 1. Eettiset periaatteet

Lisätiedot

VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014. Vuokraaminen on lähtökohtaisesti kestävää. Ratkaisumme ovat kustannustehokkaita, ympäristöä säästäviä ja turvallisia.

VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014. Vuokraaminen on lähtökohtaisesti kestävää. Ratkaisumme ovat kustannustehokkaita, ympäristöä säästäviä ja turvallisia. VASTUULLISUUS- RAPORTTI 2014 Vuokraaminen on lähtökohtaisesti kestävää. Ratkaisumme ovat kustannustehokkaita, ympäristöä säästäviä ja turvallisia. 2 LAAJUUS: Vastuullisuusraportointimme perustuu Ramirentille

Lisätiedot

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com

Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT. www.ttigroup.com Eettisen toiminnan ja hyvän liiketavan ohjeet CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND CODEOFETHICSAND BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT BUSINESSCONDUCT www.ttigroup.com Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vuosikertomus 2011 2012 KPMG

Vuosikertomus 2011 2012 KPMG Vuosikertomus 2011 2012 KPMG Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 04 KPMG yrityksenä... 06 Aitoa kumppanuutta... 08 Tilintarkastuspalvelut... 08 Veropalvelut...10 Neuvontapalvelut...12 Asiakas toimintamme

Lisätiedot

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA

CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA VUOSIKERTOMUS 2013 CRAMO JOHTAVA VUOKRAUSPALVELUJEN TARJOAJA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA 2 Keitä olemme 3 Mitä se tarkoittaa 16 Helpotamme ja tehostamme arkeasi 24 Autamme kehittämään laatua,

Lisätiedot

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013

VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 VASTUULLISUUSRAPORTTI 2013 2 KONEEN VUOKRAAMINEN ON OLENNAISESTI KESTÄVÄMPI RATKAISU VERRATTUNA OMISTAMISEEN. VUOKRAUS ON SEKÄ KUSTANNUS- ETTÄ EKOTEHOKASTA. RAMIRENT HALUAA OLLA VASTUULLISUUDEN ESIKUVA

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012. Ålandsbanken Abp. Kuljemme omaa tietämme

Vuosikertomus 2012. Ålandsbanken Abp. Kuljemme omaa tietämme Vuosikertomus 2012 Ålandsbanken Abp Kuljemme omaa tietämme Ålandsbanken Abp Vuosi 2012 lyhyesti Taloudellinen yhteenveto 2012 Osakkeenomistajille kuuluva vuoden 2012 tulos oli 11,6 miljoonaa euroa euro

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25

Yritysvastuuraportti HELSINKI 13:25 HELSINKI 13:25 Reaaliaikaisen reittisuunnitteluohjelman avulla Niklas ja hänen kollegansa säästävät aikaa ja polttoainetta tavatessaan asiakkaita. KONEen innovatiivinen karttaohjelma auttaa kunnossapitoasentajia

Lisätiedot

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010 KPMG Vuosikertomus 2009 2010 441 763 Painotuote Tämä painotuote on painettu ympäristöystävällisesti tuotetulle FSC-sertifioidulle paperille. Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 KPMG yrityksenä 6 Vastuullisuus

Lisätiedot

Aktian vuosi 2004. Aktia Säästöpankki Oyj

Aktian vuosi 2004. Aktia Säästöpankki Oyj Aktian vuosi 2004 2004 Aktia Säästöpankki Oyj Sisällys 2 3 4 6 10 12 14 20 22 23 24 25 26 Aktia on ihmisen kokoinen pankki Vuosi 2004 pähkinänkuoressa Toimitusjohtajan katsaus Liiketoiminta Tytäryhtiöt

Lisätiedot

Atlas Copco -konserni. Liiketoiminnan periaatteet

Atlas Copco -konserni. Liiketoiminnan periaatteet Atlas Copco -konserni Liiketoiminnan periaatteet Sisältö Atlas Copco -konserni 1 First in Mind First in Choice 2 Perusarvot 3 Suhteet 4 Yhteiskunta ja ympäristö 5 Työntekijät 6 Asiakkaat 7 Liikekumppanit

Lisätiedot