NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 1"

Transkriptio

1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Sosiaali- ja terveyslautakunta KÄSITELLYT ASIAT Sivu 92 VALTUUSTOALOITE VPL-MATKOJEN SIIRTÄMISESTÄ SEURAAVALLE KAUDELLE 93 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 7 94 TIEDOKSI 8 95 KEHITYS- JA KESKUSTELUASIAT HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMINEN SOPIMUSKAUDELLE TURVAPUHELINPALVELUIDEN HANKINTA

2 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika klo 17:00-19:20 Paikka Hyvinkään sairaala Osallistujat Läsnä Salonen Tarja, KESK puheenjohtaja Lihr Jyrki, KOK varapuheenjohtaja Berg Tiina, KOK jäsen Hakala Kristiina, KOK jäsen Haverinen Paula, KD varajäsen Kopsala Maritta, VIHR jäsen Lappalainen Mira, PerusS jäsen Oksa Jari, SDP jäsen Samanen Kai, PerusS jäsen Sinisalo-Katajisto Petra, jäsen SDP Sivula Marko, KESK jäsen Jokinen Minna, PerusS kh:n varaedustaja Lihr Anton nuorisovaltuuston edustaja Salminen Ilpo vs. esittelijä Aarela Susanna pöytäkirjanpitäjä Herola Mervi asiantuntija Kartano Jaakko asiantuntija Ponkala Veli-Matti asiantuntija Laiho Olli asiantuntija paikalla kello 17:50 asti Poissa Haapalainen Johannes, KD Tapiolinna Maiju, PerusS Hägglund Marita Kantola Paula Pentti Erja Sainio Tarja Sarkkinen Ari jäsen kunnanhallituksen edustaja asiantuntija asiantuntija esittelijä asiantuntija asiantuntija Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maritta Kopsala ja Marko Sivula paitsi 97.

3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kokouksen aluksi toimiala-asiantuntija Olli Laiho kertoi lastensuojelun suunnitelman tarkistamisen tilanteesta. Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Tarja Salonen puheenjohtaja Susanna Aarela pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Maritta Kopsala Marko Sivula Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Todistaa Susanna Aarela pöytäkirjanpitäjä

4 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Sosiaali- ja terveyslautakunta VALTUUSTOALOITE VPL-MATKOJEN SIIRTÄMISESTÄ SEURAAVALLE KAUDELLE SOSTER 92 Jerry Latva ja 41 valtuutettua esittävät aloitteessaan , että käyttämättömiä vammaispalvelulain mukaisia kuljetusmatkoja (VPL-matkoja) voi siirtää seuraavalle kuukaudelle ja tarkastelujakso(liukuma) matkojen kertymän suhteen on kolme kuukautta. Tällä toimenpiteellä edistetään vaikeavammaisten tasa-arvoa ja toimintaedellytyksiä jokapäiväisessä elämässä. Valtuustoaloitteessa todetaan, että vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua (VPL) voi saada asiakas, joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää joukkoliikennevälineitä. Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen. Asiakkaalle myönnetään vähintään 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Käyttämättä jääneitä matkoja matkoja ei voi siirtää seuraavalle kuukaudelle. Käytännössä VPL-matkoja jää käyttämättä kesällä ja talviaikaan ne eivät riitä kuljetuksiin, hoidettaessa normaaleja arkipäivän asioita. Matkoja jää myös käyttämättä mm. kuntoutuksen sekä sairaalassa olon aikana. Kunnanhallitus on päättänyt lähettää aloitteen valmisteltavaksi Sosiaali- ja terveyslautakuntaan. Valtuustoaloitteen johdosta todetaan seuraavaa: Kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen, jos henkilö vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnoista. Vaikeavammaisten kuljetuspalveluja ja niihin liittyviä saattajapalveluja järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia. Kuljetuspalveluja ei järjestetä henkilölle, joka saa näitä palveluja muun lain nojalla. Vammaispalveluasetuksen mukaan kuljetuspalveluja on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle siten, että hänellä on mahdollisuus suorittaa välttämättömien työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi vähintään 18 yhdensuuntaista jokapäiväiseen elämään kuuluvaa matkaa kuukaudessa. Kunnan velvollisuus järjestää kuljetuspalveluja määräytyy kuukausikohtaisesti. Vaikeavammaisella henkilöllä ei ole oikeutta siirtää käyttämättä jääneitä matkoja seuraaville kuukausille

5 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Sosiaali- ja terveyslautakunta käytettäväksi. Mikäli matkoja ei käytetä, ovat mainitut matkat siltä kuukaudelta menetetty. Tästä on olemassa KHO:n ratkaisu T Tapauksessa henkilölle oli myönnetty kuljetuspalveluja 18 yhdensuuntaista asioimis- ja virkistysmatkaa kuukaudessa. Päätöksen mukaan kuljetuspalvelumatkoja ei voinut siirtää seuraavalle kuukaudelle. Vaikeavammainen henkilö vaati, että matkoja ei rajoitettaisi käytettäväksi kuukausittain, vaan että niitä voitaisiin käyttää vuoden aikana omien tarpeiden mukaan. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että kunnalla ei vammaispalvelulain 8 :n 2 momentin ja vammaispalveluasetuksen 6 :n mukaan ole velvollisuutta suostua siihen, että henkilö, jolle kuljetuspalveluja on myönnetty, saa siirtää tiettynä kuukautena käyttämättä jääneitä matkoja toisen kuukauden aikana tehtäväksi. Kunnalla on toki mahdollisuus luopua kuukausikohtaisesta tarkastelusta myöntäessään kuljetuspalveluja. Nurmijärven kunta järjestää vaikeavammaisten kuljetuspalvelut tällä hetkellä niin, että kaikki vaikeavammaisten kuljetuspalvelumatkat on tilattava matkapalvelukeskuksesta. Asiakkaat käyttävät matkalla tunnistekorttina/maksuvälineenä Lähitaksikorttia. Lähitaksikortti ei mahdollista matkojen seurantaa niin, että voitaisiin siirtyä esitettyyn matkamäärien siirtoon/likumaan yli kuukausirajojen. Matkojenvälityskeskus seuraa matkamääriä tällä hetkellä, mutta heidän matkanhallintajärjestelmänsä ei mahdollista matkojen seurantaa likumaperiaatteella vaan vain kuukausitasolla. Mikäli matkojen seurantaa alettaisiin tehdä kunnassa manuaalisesti edellyttäisi se henkilön palkkaamista tätä tehtävää varten ja tämä seuranta tapahtuisi laskutuksen perusteella jälkikäteen tehtyjen matkojen perusteella ei reaaliaikaisesti. Kunta on kilpailuttanut kuljetusten seurantaa, raportointia, laskutusta ja sen oikeellisuuden valvontaa varten matkojenhallintajärjestelmän, joka otetaan käyttöön sen jälkeen, kun muut kilpailutusosiot, matkojen välityspalvelut ja kuljetuspalvelut on saatu kilpailutettua. Tämä kilpailutus on nyt valmisteluvaiheessa. Huomioitava on myös, että mikäli siirryttäisiin likumaan, tulisi kokonaismatkamäärä / vuosi kuitenkin tasata joulukuussa, jolloin se saattaisi johtaa tilanteeseen ettei asiakkaalla olisi joulukuussa enää käytettävissään asiointi- ja virkistysmatkoja. Tämä aiheuttaisi kohtuuttomia ongelmia asiakkaille ja johtaisi todennäköisesti lisämatkojen hakemiseen loppuvuonna. Joka tapauksessa likuman käyttö matkojen määräytymisessä tulisi aiheuttamaan lisätyötä ja tätä myöden myös lisäkustannuksia.

6 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaalitoimistoon ei ole asiakkaiden kautta tullut toiveita kuljetusmatkojen siirtämisestä seuraaville kuukausille muutamaa yksittäistä palautetta lukuun ottamatta. Huomioitava on myös, että vain pieni osa VPL-asiakkaista käyttää kaikki myönnetyt 18 matkaa/kk. Osa asiakkaista käyttää myös Kivenkyytiä lisämatkoina; Kivenkyydin käyttäminen lisämatkoina on kuitenkin ollut hyvin vähäistä. Nurmijärven kunnan talousnäkymien vuoksi sosiaali- ja terveystoimessa joudutaan tekemään tiukkoja karsintoja. Tässä taloudellisessa tilanteessa ylimääräiset kustannukset toimivaan vaikeavammaisten kuljetuspalveluun eivät ole perusteltuja. Esitys: Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää, että vaikeavammaisten kuljetuspalveluissa jatketaan matkojen seurantaa nykykäytännön mukaan eli asiakkaalle myönnettyjä vaikeavammaisten kuljetuspalvelumatkoja seurataan kuukausitasolla eikä käyttämättä jääneitä matkoja voi siirtää seuraavalle kuukaudelle. Lisätietoja: Veli-Matti Ponkala, sosiaalipalvelupäällikkö puh Päätös: Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi VPL kuljetusten kilpailutuksen tuloksen saatua lainvoiman.

7 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Sosiaali- ja terveyslautakunta VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET SOSTER 93 Sosiaali- ja terveyslautakunnalle on toimitettu tiedoksi toimialajohtajan ja tulosaluepäälliköiden päätöksiä Kuntalain mukaan sosiaali- ja terveyslautakunta voi päättää ottaa lautakunnan käsittelyyn asian, joka on siirretty lautakunnan alaisen viranhaltijan toimivaltaan ja jossa asianomainen viranhaltija on tehnyt päätöksen. Esitys: Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset ja toteaa, ettei se ota niitä käsiteltäväkseen. Lisätietoja: Jaakko Kartano, hallintopäällikkö puh Päätös: Esitys hyväksyttiin.

8 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Sosiaali- ja terveyslautakunta TIEDOKSI SOSTER 94 Sosiaali- ja terveyslautakunnalle on toimitettu tiedoksi seuraavaa: 1) Vanhusneuvoston pöytäkirjat ja ) Valtuuston päätös / Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluryhmän väliraportista 3)Valtuuston päätös / Valtuustoaloite perhetyön ja neuvolan yhteistyön kehittämiseksi 4) Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ilmoitus / Ennakkotiedon antaminen erityisryhmien investointiavustuksen määrästä Avustuksen saaja: Kiinteistö Oy RK-Asunnot, kohteen osoite: Kiikkaistentie 18, Klaukkala, avustettava erityisryhmä: kehitysvammaiset Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) voi tehdä varsinaisen avustuspäätöksen vasta vuoden 2013 alussa, kun uusi määräraha on käytettävissä. ARA on alustavasti tarkistanut hakemuksenne ja tulee myöntämään hankkeelle investointiavustusta yhteensä euroa, mikäli säännöksiin ei tule muutoksia. Tämän ennakkotiedon perusteella voitte hakea kohteellenne korkotukilain hyväksymispäätöstä hankkeenne rakennusaikaisen rahoituksen varmistamiseksi. 5) Suomen Kuntaliitto / esimerkkejä kunnille säädettyjen tehtävien ja velvoitteiden kustannuksista vuodesta 2001 lähtien 6) Aluehallintoviraston päätös / Ilmoituksenvaraisia yksityisiä sosiaalipalveluja koskeva ilmoitus toiminnan laajentamisesta. Ilmoituksen tekijä: Care Component Oy (Iso-Heikkiläntie 8, Turku). 7) Aluehallintoviraston päätös / Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen Hakija / palvelun tuottaja: DoMEdi Oy c/o Larsen & Co Tilitoimisto Oy (Mikonkatu 17 B, Helsinki). Palveluja tuottava toimipaikka Pukinmäenaukio 4, Helsinki. Tuotettavat palvelut: lääkäripalvelut avohoidossa, sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan palvelut, laboratoriotoiminta, muu terveydenhuollon toiminta ja sairaalatoiminta. 8) Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen päätös / Vuokratalokorkotukilainan hyväksyminen Korkotuen saaja: Kiinteistö Oy RK-Asunnit, kohteen osoite: Kiikkaistentie 18, Klaukkala. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on tällä päätöksellä hyväksynyt alla

9 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Sosiaali- ja terveyslautakunta mainitun lainan vuokratalokorkotukilainaksi ja vahvistanut omarahoitusosuudeksi euroa. Luotonantaja: Kuntarahoitus Oyj ja lainanmäärä: euroa. 9) Kunnanhallituksen päätös / Esitys muutoksesta kunnan investointiohjelmaan vuodelle 2013 sosiaali- ja terveystoimessa. 10) Kunnanhallituksen päätös / Toimikunnan nimeäminen ikäihmisten palveluiden kehittämiseksi 11) Kunnanhallituksen päätös / Välinehuollon uudelleenjärjestely 12) Nurmijärven kunnan sosiaalitoimisto siirtyy virastotalosta (os. Keskustie 2 A, Nurmijärvi) väliaikaisiin tiloihin Kiljavan Sairaalaan. Liikuntapalvelut sekä talous- ja velkaneuvonta siirtyvät Aleksis Kiventie 9:ään. Siirtyminen tapahtuu vaiheittain alkaen. Asiakaspalvelu hoidetaan siirtymävaiheessa sujuvasti ja mahdollisimman pienin häiriöin. Kiljavalle siirtyvät: osa toimialan johtoa, osa hallinto- ja talouspalvelujen henkilöstöä, aikuissosiaalityön ja lastensuojelun sosiaalityöntekijät, etuuskäsittelijät, toimiala-asiantuntija (verkostotyö), vammais- ja kehitysvammapalvelut. Sosiaalitoimiston uusi käyntiosoite alkaen on Nurmijärven sosiaalitoimisto / Kiljavan Sairaala, Kiljavantie 539, Kiljava. Muut yhteystiedot (puhelin ja faksi) pysyvät entisellään. Sosiaalitoimiston asiakaspalvelupiste siirtyy virastotalosta Kiljavan Sairaalaan toiseen kerrokseen torstaina Aleksis Kiventie 9:ään siirtyvät talous- ja velkaneuvonta sekä liikuntapalvelut. Muutto johtuu vuonna 1989 valmistuneen kiinteistön peruskorjaustarpeesta ja sisäilmaan liittyvistä ongelmista. Kiinteistöyhtiö ratkaisee korjaustöiden laajuuden lähiaikoina. Valittava korjaustapa vaikuuttaa siihen, kuinka kauan väistötiloja tarvitaan. Laajamittaisessa peruskorjauksessa kyse voi olla lähelle kahdesta vuodesta. Järjestely koskee noin 60 sosiaali- ja terveystoimialan työntekijää. 13) Toimeentulotuen käsittelyaika on 12 päivää. Esitys: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä em. ilmoitukset tiedoksi. Listätietoja: Jaakko Kartano, hallintopäällikkö puh

10 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Päätös: Esitys hyväksyttiin.

11 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Sosiaali- ja terveyslautakunta KEHITYS- JA KESKUSTELUASIAT SOSTER 95 1) Lastensuojelun suunnitelma hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Lastensuojelun suunnitelman tulee ylittää halllintokuntien rajat ja kattaa laajasti lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä hyvinvointiin liittyvät palvelut. Suunnitelman laadinta on eri toimialojen ja toimijoiden yhteistyöprosessi. Toimiala-asiantuntija (verkostotyö) Olli Laiho kertoi suunnitelman tarkistamisen tilanteesta sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa ) Sosiaali- ja terveyslautakunta keskusteli Nurmijärven kunnan kotouttamisohjelmasta. 3) Sosiaali- ja terveyslautakunta keskusteli pakolaisten vastaanoton järjestämisestä ja kotouttamisohjelmasta Nurmijärvellä. Lisätietoja: Mervi Herola, perhe- ja sosiaalipalveluiden päällikkö puh

12 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Sosiaali- ja terveyslautakunta HAMMASLÄÄKÄRITYÖVOIMAN VUOKRAAMINEN SOPIMUSKAUDELLE SOSTER 96 Selostus Hammaslääkäripula aiheuttaa ajoittain vaikeuksia saada riittävästi henkilökuntaa sijaisuuksiin. Hammaslääkärityövoiman vuokraus antaa mahdollisuuden taata hoidon saatavuus hoitotakuun rajoissa. Tilaaja (kunta) ei sitoudu hankkimaan palveluja, ellei siihen ole tarvetta. Palvelujen tulee olla samantasoisia kuin kunnan omana toimintana tuotetut vastaavat palvelut. Kilpailutuksen perusteella hankittavien palveluiden sisältö ja vaatimukset oli kuvattu tarjouspyynnössä ja sen liitteissä (liitteet 1-5) Hammaslääkärityövoiman vuokraaminen sopimuskaudelle kilpailutettiin. Hankintamenettely oli kansallisen kynnysarvon ylittävä avoin menettely. Hankinta kuuluu hankintalain toissijaisiin liitteen B terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut ryhmään, jota ei tarvitse kilpailuttaa EU:n laajuisesti. Hankinnasta ilmoitettiin HILMA hankinta-ilmoitusjärjestelmässä sekä kunnan kotisivulla Tarjouspyynnöt lähetettiin sähköisesti seitsemälle (7) palveluntuottajalle. Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset ja tietopyynnöt pyydettiin tarjouspyynnössä toimittamaan mennessä sähköpostiosoitteeseen sotelihankinnat(at)nurmijarvi.fi. Määräaikaan mennessä ei tullut yhtään tarjouspyyntöä koskevaa kysymystä tai tietopyyntöä. Määräaikaan klo 15 mennessä saapui kahdeksan (8) tarjousta (kts liitteenä avauspöytäkirja). Myöhästyneitä tarjouksia ei ollut. Tarjouspyynnössä oli kuvattu hankintaprosessin menettelyvaiheet: 1. Tarjoajan kelpoisuuden arviointi 2. Tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuuden arviointi 3. Tarjousten vertailu Tarjousvertailuun otettiin ne tarjoukset, jotka täyttävät tarjouspyynnön kohtien 3.1 ja 3.2 vaatimukset. Tarjousvertailuun otetut tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia. Palvelun hankinnan ratkaisu perusteeksi ilmoitettiin kokonaistaloudellinen edullisuus, joka koostuu hintatiedoista ja palvelunlaatutekijöistä (kts. liitteenä tarjouspyyntö liitteineen). Hankintapäätös tehdään osa-alueittain. Hammaslääkärityövoiman vuokraus arkipäivisin klo 8-18 Tarjouspyynnössä ilmoitettujen hankinnan ratkaisuperusteiden mukaisesti suoritetusta tarjousten vertailusta on yhteenveto liitteenä

13 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Sosiaali- ja terveyslautakunta (Tarjousten vertailun toteutus / hammaslääkärin työvoiman vuokraus arkipäivisin klo 8-18). Tarjousvertailun mukaiset kokonaispisteet: kokonaispisteet Mediradix Oy 100,00 Mediverkko Oy 97,47 Drill24OÜ 97,27 EMA Group Oy 94,54 MedGroup Oy 92,16 Attendo Oy 91,19 Coronaria Oy 83,87 Terveydenhuolto.com 80,48 Hammaslääkärityövoiman vuokraus arki-iltaisin klo Tarjouspyynnössä ilmoitettujen hankinnan ratkaisuperusteiden mukaisesti suoritetusta tarjousten vertailusta on yhteenveto liitteenä (Tarjousten vertailun toteutus / hammaslääkärin työvoiman vuokraus arki-iltaisin klo 18-22). Tarjousvertailun mukaiset kokonaispisteet: kokonaispisteet: Drill24OÜ 100,00 Mediverkko Oy 99,65 MediRadix Oy 92,58 Coronaria Oy 87,92 Attendo Oy 84,29 Med-Group Oy 76,04 Terveydenhuolto.com 75,51 EMA-Group Oy 58,00 Työparin hammaslääkäri-hammashoitajan vuokraus arki-iltaisin klo Tarjouspyynnössä ilmoitettujen hankinnan ratkaisuperusteiden mukaisesti suoritetusta tarjousten vertailusta on yhteenveto liitteenä (Tarjousten vertailun toteutus / työparin hammaslääkäri-hammashoitaja työvoiman vuokraus arki-iltaisin klo 18-22). Tarjousvertailun mukaiset kokonaispisteet: kokonaispisteet Mediverkko Oy 100,00 Drill24OÜ 96,86 Attendo Oy 93,07 MediRadix Oy 90,30 Coronaria Oy 87,12 Med-Group Oy 81,58 Terveydenhuolto.com 74,89

14 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Sosiaali- ja terveyslautakunta EMA-Group 57,16 Tietopyyntönä pyydettiin palveluntoimittajan tuntihinta yli perusjakson menevistä töistä. Tietopyyntö oli luonteeltaan informatiivinen ja se ei vaikuta vertailuihin eikä ratkaisuun. Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että kunta tekee hankintasopimuksen useamman kuin yhden palveluntuottajan sekä oikeuden jakaa hankinta useammalle palveluntuottajalle. Johtava hammaslääkäri esittää, että tehtäisiin puitesopimukset hammaslääkärityövoiman vuokrauksesta kaikkien hyväksyttyjen palveluntuottajien kanssa. Esitys: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että hammaslääkärityövoima vuokrataan välisenä aikana siten, että kaikkien hyväksyttyjen tarjoajien kanssa tehdään puitesopimukset. Sopimuskausi alkaa tai sopimuksen allekirjoituspäivästä ja päättyy lisäksi Nurmijärven kunta varaa oikeuden jatkaa sopimuskautta optiona yhdellä (1) vuodella. Optiokauden käytöstä päätetään mennessä. Optiokautena hinnankorotus voi perustua ansiotasoindeksin muutokseen. Hinnankorotustarpeesta tulee neuvotella sopimusvuoden mennessä. Sopimuksen tekemisessä käytetään tarjouspyynnön liitteenä olevaa sopimusluonnosta. Sopimuksen tulee vastata tarjouspyyntöä ja tarjouksien oltava tarjouspyynnönmukaisia. Sitova palvelusopimus syntyy, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimusasiakirjat. Sopimukset allekirjoitetaan, kun hankintapäätös on tullut lainvoimaiseksi. Lisätietoja: Jaakko Kartano, hallintopäällikkö puh Ari Sarkkinen, johtava hammaslääkäri puh Minna Ranki, hankintavalmistelija puh Päätös: Esitys hyväksyttiin.

15 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Sosiaali- ja terveyslautakunta TURVAPUHELINPALVELUIDEN HANKINTA SOSTER 97 Hankintayhteistyö: Kilpailutus tehtiin kahdeksan kunnan (Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Nurmijärvi, Kirkkonummi, Sipoo, Tuusulan ja Mäntsälän) yhteistyönä. Tarjouspyyntöasiakirjat valmisteltiin kuntayhteistyönä. Kuntien kesken sovitun työnjaon mukaisesti Hyvinkää on vastannut hankintamenettelyn käytännön toteutuksesta ja vertailun suorittamisesta. Kukin kunta tekee oman hankintaa koskevan hankintapäätöksensä. Kuntien hankintapäätökset ovat samansisältöisiä. Kukin kunta solmii sopimukset omalta osaltaan. Hankinnan kohde: Hankinnan kohteena ovat turvapuhelinpalvelut. Hankinnan kohteena olevat turvapuhelinpalvelut hankitaan sosiaalihuoltolain (710/1982) 20 :ssä tarkoitetun ja 21 :ssä annetun mukaisesti kotipalvelun tuki-palveluna turvaamaan ja tukemaan asiakkaiden selviytymistä kotona. Turvapuhelinpalvelu sisältää: - turvapuhelinlaitteiden ja oheislaitteiden vuokrauksen - laitteiden toimitukset, ohjelmoinnit, asennukset ja käytön opastuksen - hälytysten vastaanottopalvelun 24/7 - hälytyksiin liittyvät turva-auttajakäynnit - laitteiden huollon - laitteiden noudon palvelun päättyessä Sipoon alueella ei järjestetä hälytyksiin liittyviä turva-auttajakäyntejä. Sipoon kunnan kotihoito hoitaa asennukset, käytön opastuksen ja laitteiden noudon asiakkailta palvelun päättyessä. Tarjouspyyntö on kaksiosainen: 1. osiossa kysymyksessä on ns. palveluntuottajan esivalinta. Lopullisen palveluntuottajan valinnan ja turvapuhelinpalvelusopimuksen solmii yksittäinen turvapuhelinasiakas. Esivalinnan tarkoituksena on löytää ne palveluntuottajat, joka täyttävät tilaajan asettamat turvapuhelinpalvelun laite-, sisältö- ja laatuvaatimukset. Esivalinnan jälkeen tehdään edellä mainitut vaatimukset täyttävän ja hinnaltaan edullisimman palveluntuottajan kanssa palvelunvälityssopimus. Sopimuksessa ei määritellä tilattavien turvapuhelimien määrää eikä tilaaja anna takuuta

16 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Sosiaali- ja terveyslautakunta tilattavan palvelun vähimmäismäärälle. Palveluntuottaja ja asiakas tekevät varsinaisen turvapuhelinpalvelusopimuksen. Sopimuksen tulee noudattaa tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä määriteltyjä kriteerejä ja sopimusehtoja. Palveluntuottaja on vastuussa palvelun toteuttamisesta ja laadusta ensisijaisesti suoraan asiakkaalle ja vain palvelunvälityssopimuksessa määritellyssä osin tilaajalle. Esivalinta ja palveluvälityssopimus ei sulje pois asiakkaan oikeutta käyttää muita markkinoilla olevia palveluntuottajia tai uusia yrittäjiä. 2. osiossa kysymyksessä on kuntien järjestämisvastuun piirissä olevien turvapuhelinpalveluiden kilpailuttaminen kuntien osoittamille asiakkaille. Kunta tekee laite-, sisältö- ja laatuvaatimukset täyttävän, hinnaltaan edullisimman palveluntuottajan sopimuksen ostettavasta palvelusta. Kuluvalla sopimuskaudella tämä on koskenut Hyvinkään kaupunkia ja Tuusulan kuntaa, joissa molemmissa on yksittäisiä kunnan osoittamia asiakkaita. Sipoon kunta tekee turvapuhelinsopimuksen kuntansa turvapuhelinasiakkaista, mutta muiden kilpailutuksessa mukana olevien kuntien osalta sopimuksen teosta ei ole varmuutta ja tilanne saattaa muuttua sopimusaikana. Sopimuksen perusteella tilaaja osoittaa asiakkaat palveluntuottajan turvapuhe-linpalvelun piiriin. Hankintamenettely: Hankintamenettelynä oli avoin menettely. Tarjouskilpailua koskeva hankintailmoitus julkaistiin HILMA- palvelussa Hankinnan tunnuksena käytettiin viitettä Hankinta tehtiin Cloudia Kilpailutus -hankintajärjestelmällä. Hankinta on sosiaali- ja terveyspalveluihin kuuluva toissijainen hankinta, jonka arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. Saadut tarjoukset ja niiden tarkastaminen: Määräaikaan mennessä saapui kaksi (2) tarjousta. Tarjoukset avattiin määräajan päättymisen jälkeen Cloudia Kilpailutus -järjestelmässä. Avaustilaisuuden jälkeen tarjoukset tarkistettiin. Seuraavassa esitetään tarkastuksen tulokset: Tarjousten soveltuvuuden tarkastus: Kaikki tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset. Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastus:

17 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Sosiaali- ja terveyslautakunta Molemmat tarjoukset todettiin tarjouspyynnön mukaisiksi ja hyväksyttiin mukaan tarjousvertailuun. Tarjousten vertailu ja puitejärjestelyyn valittava tarjoaja: Tarjousten valintaperuste on halvin hinta. Hintavertailun tulos ilmenee liitteestä Tarjousten vertailutaulukko. Palvelun toimittajaksi valinta ei merkitse, että tarjoaja saisi tietyn määrän turva-puhelinasiakkaita miltään tilaajakunnalta tai niiltä yhdessä. Kunnat tilaajina eivät ole sitoutuneet tilausmääriin tai hankinta-ajankohtiin, vaan hankintoja tehdään sopimuskauden aikana tarpeen mukaan. Hankintasopimus: Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Sopi-mus allekirjoitetaan ainoastaan sillä edellytyksellä, että palveluntuottaja toimittaa kuntaan kaikki kunnan mahdollisesti pyytämät, tarjouspyynnössä luetellut lisäselvitykset. EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnassa hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätös perusteluineen ja valitusosoituksen tiedoksi. Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta Kaksivuotisen sopi-muskauden jälkeen kunta voi halutessaan jatkaa sopimusta kahdella (1+1) op-tiovuodella ilman tarjouskilpailua. Tilaaja ilmoittaa option käyttöönotosta viimeistään 6 kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. LIITTEENÄ Tarjousten vertailutaulukko Esitys: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää valita turvapuhelinpalvelun palveluntuottajaksi Mainio Vire Oy:n liitteistä ilmenevin hinnoin. Sosiaali- ja terveyslautakunta oikeuttaa sosiaali- ja terveysjohtajan allekirjoittamaan puitesopimukset valitun tuottajan kanssa valitus- ja odotusajan umpeuduttua. Sopimukset syntyvät vasta kun ne on allekirjoitettu. Lisätietoja: Jaakko Kartano, halllintopäällikkö puh Tuija Polvela, suunnittelija puh , Hyvinkään kaupunki Päätös: Esitys hyväksyttiin. Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

18 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Sosiaali- ja terveyslautakunta

19 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Sosiaali- ja terveyslautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :ssä tehtyihin päätöksiin voi hakea Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus on toimitettava Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan kirjaamoon viimeistään ennen viraston aukioloajan päättymistä neljäntenätoista (14) päivänä päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen. :stä 92, 93, 94, 95 ei voi tehdä oikaisuvaatimusta, koska a) päätökset koskevat vain valmiste lua tai täytäntöönpanoa tai b) niistä voi tehdä kunnallisvalituksen. 2. VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta asianosainen ja kunnan jäsen. :stä 92, 93, 94, 95 ei saa valittaa, koska päätöksestä tehdään ensimmäisessä vaiheessa 1. kohdan mukaisesti oikaisuvaatimus. :stä ei saa valittaa, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. :issä tehtyihin päätöksiin voi hakea muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta kir jallisella valituksella, joka on toimitettava valitusviranomaiselle ennen viraston au kioloajan päättymistä viimeistään kolmantenakymmenentenä (30) päivänä tiedoksisaannista. OHJEITA MUUTOKSENHAUSTA Oikaisuvaatimus - / valituskirjelmä Oikaisuvaatimus / valitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on ilmoitettava: 1) valittajan nimi, ammatti ja postiosoite (asiamiehen osalta vastaavat tiedot); 2) päätös, johon haetaan muutosta; 3) miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja muutos, jota siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä 4) muutosvaatimuksen perusteet. Kirjelmä on vaatimuksen tekijän itsensä tai hänen valtuuttamansa asia miehen allekirjoitettava ja siihen on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta sekä selvitys siitä, mistä päivästä oikaisuvaatimuksen / valituksen tekemisen aika seuraavassa todetun mukaisesti lasketaan.

20 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Oikaisuvaatimus- / valitusaika Oikaisuvaatimus- ja valitusaika lasketaan tiedoksisaannista. Asianosaiselle (se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) lähetetään päätöstä koskeva pöytäkirjanote erikseen tiedoksi kirjeellä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville. Oikaisuvaatimuksen / valituksen toimittaminen muutoksenhakuviranomaiselle Oikaisuvaatimus- tai valituskirjelmä on muutoksenhakijan itsensä tai hänen valtuutta mansa asiamiehen toimitettava taikka postitse lähetettävä oikaisuvaatimus- tai valitusviranomaisen kirjaamoon ennen valitusajan päättymistä. Muutoksenhakuviranomaisten osoitteet Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta Katuosoite: Keskustie 2 A, Nurmijärvi Postiosoite: PL 37, Nurmijärvi Sähköposti: Helsingin hallinto-oikeus Katuosoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Sähköposti: Markkinaoikeus Katuosoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki sähköposti: Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa ja markkinaoikeudessa 226 euroa. 3. HANKINTAOIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS MARKKINAOI- KEUTEEN :n 96 ja :n 97 osalta Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. I Oikaisuohje

21 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain :n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asian osainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintame nettelyssä tehdystä ratkaisusta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältä vä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähet tämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan kat sotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tie doksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoitta mana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Toimitusosoite Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta Postiosoite: PL 37, Nurmijärvi käyntiosoite: Keskustie 2 A, Nurmijärvi Hankintaoikaisuvaatimuksen vireille tulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

22 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Julkisista hankinnoista annetun lain 86 :n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos: 1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asiois sa tärkeää; tai 2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 :n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätökses tä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältä vä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähet tämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan kat sotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tie doksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoitta mana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituksen sisältö Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää. Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

23 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Valituksen toimittaminen Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tie doksisaantipäivää ei lasketa mukaan. Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoi keudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä. Valituskielto Hankintalain 102 :n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla. Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, joll ei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 :n mukaisesti. Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle Hankintalain 88 :n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankinta yksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen. Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot Markkinaoikeus Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki puh fax sähköposti:

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2015

TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2015 Aika: Maanantai 31.8.2015 klo. 19.10 20.42 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone -2, SIV 28.9.2012 8:00 Kokousaika 28.9.2012 klo 8.00 9.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Uudenmaan matkailun teemoitetut markkinointivideot; tarjousten hylkääminen TouNet Tourism Development in co-opetition in

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Yhtymähallitus Aika 07.05.2013 klo 17:30-18:45 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014 Aika: Maanantai 13.10.2014 klo. 18.00 21.25 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Harri Kontiainen

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16. Tekninen lautakunta 17.06.2015. Aika 17.06.2015 klo 15:00. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16. Tekninen lautakunta 17.06.2015. Aika 17.06.2015 klo 15:00. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16 Tekninen lautakunta 17.06.2015 Aika 17.06.2015 klo 15:00 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.08.2013 AIKA 27.08.2013 18:00-19:47 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Tiistai 24. syyskuuta 2013 kello 9.00 Paikka Katselmus aloitetaan Langinkosken kirkosta Läsnä: Kai Holmberg puheenjohtaja Aimo Ilomäki jäsen Riku Pirinen

Lisätiedot

Esityslista Johtokunta

Esityslista Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esityslista Johtokunta N:o 16 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2010 klo 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse Hautala

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2013 Päivämäärä Tekninen lautakunta 17.6.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 24.6.2013 klo 18.00 19.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 54 Kokouksen

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46 Käsitellyt asiat 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 104 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 105 Hammaslääkäripalveluiden optiovuoden käyttöönotto

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3

Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.08.2015 Sisällysluettelo Sivu 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3 45 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 10.1.2013 17:00 Kokousaika 10.1.2013 kello 17.00-17.50 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 160. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 160. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 160 Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.10.2013 AIKA 29.10.2013 18:00-21:20 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 81 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 Tekninen lautakunta 17.08.2015 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 71 45 TALOUDEN TOTEUTUMA AJALTA

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125 Tekninen lautakunta 18.12.2013 AIKA 18.12.2013 klo 19:00-19:53 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 24.04.2013

Tekninen lautakunta 24.04.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2013 75 Tekninen lautakunta 24.04.2013 Aika 24.04.2013 klo 18:00-18:15 Paikka Meislari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 77 45 Pöytäkirjan

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

15:30-16:58 II varapuheenjohtaja. Leskinen Seppo 15:30-16:58 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 15:30-16:58 jäsen

15:30-16:58 II varapuheenjohtaja. Leskinen Seppo 15:30-16:58 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 15:30-16:58 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2012 Aika 12.12.2012 klo 15:30-16:58 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 15:30-16:58 puheenjohtaja Halonen Eero 15:30-16:58 I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35)

Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35) Kokouskutsu 7/2011 Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35) KOKOUSAIKA: 21.06.2011, kello 10:00 KOKOUSPAIKKA: Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali Asiakohta: 143 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1 Yhtymähallitus Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE

KAUHAVAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE KAUHAVAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE Kaupunginhallitus hyväksynyt: 23.05.2011 156 Voimaantulopäivä: 13.06.2011 Kauhavan kaupunki HANKINTAOHJE 2 Sisällysluettelo Johdanto...3 1. Hankinnan lähtökohdat...3 1.1.

Lisätiedot