Otsikko Sivu 88 Sivutoimilupa-anomus/Tuula Ala-Lantela Erityisopettaja Tuula Ala-Lantelan ajankäyttösopimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu 88 Sivutoimilupa-anomus/Tuula Ala-Lantela 168 89 Erityisopettaja Tuula Ala-Lantelan ajankäyttösopimus"

Transkriptio

1 Lappajärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Aika klo 18:00-19:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 88 Sivutoimilupa-anomus/Tuula Ala-Lantela Erityisopettaja Tuula Ala-Lantelan ajankäyttösopimus 169 alueasiamiestehtävään 90 Koulunkäynninohjaajien palkkaaminen Asuntotontin myynti Olli Peltolalle ja Taina Kultalahdelle Kauppakirjat Nykäläntien kevyen liikenteen väylän maa-alueista Maa-alueen ostaminen Kalevi Timoharjulta Järvinet Oy:n varsinainen yhtiökokous Esitys Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toiminnan kehittämisestä Kuntayhtymä Kaksineuvoisen talousarvioraami vuodelle Tilintarkastajan yhteenveto Lappajärven kunnan tilinpäätöksen tarkastuksesta 98 Kuntayhtymä Kaksineuvoisen Henkilöstökertomus Kuntayhtymä Kaksineuvoisen tilinpäätöksen 2014 hyväksyminen ja 182 vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille 100 Lappajärven kunnan omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö 185 Oy Lappajärven Vuokratalojen Kuntarahoitus Oyj:ltä ottamalle lainalle 101 Kiinteistö Oy Lappajärven Vuokratalojen luoton maksuehtojen 186 muuttaminen 102 Ilmoitusasiat 187

2 Lappajärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä olleet jäsenet Löytömäki Elina puheenjohtaja Kujala Sari varapuheenjoht. Ahola Maarit jäsen Hernesniemi Jari jäsen Keski-Vinkka Seppo jäsen Kuoppala Hannu jäsen Tiainen Juha jäsen Muut osallistujat Ahvenniemi Eero kv:n pj Ollila Jari kv:n I vpj Korri Eino kv:n II vpj Lehtiniemi Tuomo kunnanjohtaja Huhtala Päivi hallintojohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat Esityslistan ulkopuolelta : Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seppo Keski-Vinkka ja Hannu Kuoppala. Allekirjoitukset Pöytäkirjan tarkastus Elina Löytömäki Puheenjohtaja Lappajärvellä Päivi Huhtala Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Seppo Keski-Vinkka Paikka ja aika Virka-asema Hannu Kuoppala Oikaisuvaatimusaika Allekirjoitus

3 Lappajärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Sivutoimilupa-anomus/Tuula Ala-Lantela Kh 88 valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Erityisluokanopettaja Tuula Ala-Lantela hakee kirjeellään jatkoa sivutoimiluvalleen ajalle Sivutoimi koskee OAJ Pohjanmaan alueasiamiehen tehtävän hoitamista. OAJ:n hallitus on nimennyt Ala-Lantelan ko. ajalle alueasiamiehen tehtäviin. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 18 :ssä säädetään sivutoimesta ja kilpailevasta toiminnasta. Mikäli sivutoimi edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, tulee viranhaltijan hakea siihen työnantajalta lupa. Lupa voidaan antaa myös määräajaksi ja rajoitettuna. Lupa voidaan peruuttaa, kun siihen on syytä. Viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen peruttamista. Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei myöskään saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän asianmukaista hoitamista. Sivistysjohtajan näkemyksen mukaan ei ole estettä myöntää sivutoimilupaa Tuula Ala-Lantelalle. Kunnanhallitus myöntää sivutoimiluvan Tuula Ala-Lantelalle ajalle OAJ Pohjanmaan alueyhdistys ry:n alueasiamiehen tehtävään. Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi puh. (06) tai Hyväksyttiin.

4 Lappajärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Erityisopettaja Tuula Ala-Lantelan ajankäyttösopimus alueasiamiestehtävään Kh 89 valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Erityisluokanopettaja Tuula Ala-Lantela on anonut sivutoimilupaa toimiakseen OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistys ry:n alueasiamiehenä. Tehtävän hoitaminen edellyttää viikoittaisen yhden päivän ajankäyttöä Lappajärven kunnan erityisluokanopettajan tehtävästä. OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistys ry sitoutuu ostamaan Lappajärven kunnalta Tuula Ala-Lantelan viikoittaisen yhden työpäivän (1/5) ja maksamaan Lappajärven kunnalle siihen liittyvät palkkauskustannukset sivukuluineen. OAJ Pohjanmaa maksaa palkkakulut laskun mukaan Lappajärven kunnalle siten, että jakson eräpäivä on ja jakson eräpäivä on Mahdollinen tasauslasku sovitaan suoritettavaksi ko. vuoden joulukuun 30:een päivään mennessä. Sopimus olisi voimassa Sopimus on kuitenkin sopijapuolten irtisanottavissa kolmen kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Sopimuksen irtisanomisilmoitus toimitetaan kullekin sopijaosapuolelle kirjallisesti. Sivistysjohtaja Tarja Purolla ei ole huomauttamista järjestelystä. Kunnanhallitus hyväksyy OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistyksen sitoumuksen ostaa Lappajärven kunnalta Tuula Ala-Lantelan viikoittaisin yhden työpäivän (1/5) ajalla Palkkauskustannukset sivukuluineen laskutetaan alueyhdistykseltä. Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi puh. (06) tai Hyväksyttiin.

5 Lappajärven kunta Pöytäkirja 11/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Koulunkäynninohjaajien palkkaaminen Sivltk Valmistelija sivistysjohtaja Tarja Puro Lappajärven kunnassa työskentelle tällä hetkellä 5 vakituista ja 2 määräaikaista koulunkäynninohjaajaa. Heidän lisäkseen on palkattu tarpeen mukaan 1-2 ylimääräistä ohjaajaa lyhyemmiksi ajoiksi. Sivistyslautakunta on esittänyt kunnanhallitukselle, että sivistyslautakunta saisi palkata yhden koulunkäynninohjaajan lisää vakituisesti. Kh:n päätöksen mukaan sivistyslautakunta sai luvan palkata ohjaajan siihen asti kun uusi varhaiskasvatusyksikkö otetaan käyttöön ja määritellään työvoiman tarve ja käyttö. Nyt varhaiskasvatusyksikkö laajentuu Ullanlinnan alueella eikä koulu ja varhaiskasvatus voi käyttää samaa henkilökuntaa. Kunta on tehnyt myös päätöksen tarjota kaikille tarvitseville luokan oppilaille aamu- ja iltapäivätoimintaa. Ensi lukuvuonna on koulun aamutoiminnassa aamupäivätoiminnan koululaisia yhdessä hoidettavien esikoululaisten kanssa 22 lasta ja iltapäivissä yhteensä 29 lasta. Aamutoimintaan tarvitaan keskimäärin kolme ohjaajaa ns. ruuhka-aikaan ja iltapäiviin enimmillään yhtäaikaisesti 4 ohjaajaa (ruuhka-aika ), koska 29 lasta joudutaan jakamaan kahteen eri tilaan, jolloin myös ohjaajia joudutaan jakamaan kahteen eri ryhmään. Mukana ovat erityisen ja tehostetun tuen lapset, jotka tarvitsevat lähes henkilökohtaisen avustajan myös iltapäiviksi. Erityisopetuksen työryhmän kokouksissa sekä palavereissa koulunkäynninohjaajien kanssa on katsottu koulujen tarve sekä koulunkäynninohjaajien sijoittumiset/ tehtävä. Tehtävän jako on alustava, mutta tällä pyritään jokaiselle saamaan jo lukukauden alusta sovittu tehtävä tai luokkataso. Yleiset ovat siirreltäviä ja tekevät töitä niissä luokissa/ niiden oppilaiden kanssa, joissa on tarvetta. Uusia koulunkäynninohjaajia haetaan niihin tehtäviin, jotka eivät täyty vakinaisista ohjaajista. Tehtävät: 1) Yhteiskoulu luokat, 30 t - haetaan lupa täyttää vakituisesti 2) Rantakangas 30 t, olemassa oleva vakituinen työntekijä 3) Länsiranta 30 t + 8,15 aamupäivätoiminta , yhteensä 38,15 t, olemassa oleva vakituinen työntekijä 4) Aamupäivätoiminta , yleinen , yhteensä 38,15 t, olemassa oleva vakituinen työntekijä

6 Lappajärven kunta Pöytäkirja 11/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus ) Aamupäivätoiminta ja yleinen 9 14 tehtävät lk erityisopetus, 30 t, olemassa oleva vakituinen työntekijä 6) Yleinen ohjaaja ja iltapäivätoiminta , 38 t, haetaan lupaa täyttää vakituisesti 7) Yleinen ohjaaja (tarvittaessa myös käytössä), iltapäivätoiminta, 31,15 t, haetaan lupaa täyttää vakituisesti 8) klo Sataman ohjaaja, 31,15 t, olemassa oleva vakituinen työntekijä 9) klo 9 15 esikoululaisen avustaja + ryhmän avustaja, 30 t, määräaikainen lv ) klo yleinen ohjaaja ja iltapäivätoiminnan henkilökohtainen ohjaaja (mahdollisesti oppilaan kotona), 30 t, määräaikainen lv Kootusti sivistystoimi tarvitsee vakituisten koulunkäynninohjaajien lisäksi: * 3 uutta vakituista koulukäynninohjaajaa; yksi yläluokille ja 2 aamu- ja iltapäivätoimintaan * 2 määräaikaista koulunkäynninohjaajaa lähinnä henkilökohtaisiksi avustajiksi, jotka toimivat samalla myös ryhmäavustajina. Sivistystoimen talousarviossa on varauduttu koko vuodeksi 5 vakituisen ja 2 määräaikaisen palkkoihin. Näiden lisäksi aamu- ja iltapäivätoiminnan laajenemiseen on varattu palkkamenoihin.osa näistä on jo käytetty, koska erityisesti iltapäivätoiminta laajeni jo kevätlukukauden 2015 aikana. Alustavan arvion mukaan koulunkäynninohjaajien palkkaamiseksi tarvitaan yhden ohjaajan 5 kk:n palkka eli noin sivukulut = euroa. Lappajärven kunta on saanut OKM:n erityisavustuksen erityisopetuksen laadun kehittämiseen ja siihen liittyvään koulunkäynninohjaajien palkkaamiseen vuosille yhteensä euroa. Koulunkäynninohjaajien palkkoihin avustusta saa käyttää 50 %. Tarvittavasta euron summasta sivistystoimi tarvitsee siis puolet eli euroa lisämäärärahaa erityisopetuksen työsuhteisten palkkakseen vuodeksi Sivistysjohtaja: Sivistyslautakunta pyytää kunnanhallitusta/ kunnanvaltuustoa perustamaan kolme (3) uutta koulunkäynninohjaajan toimea alkaen. Yksi näistä sijoittuu yläluokkien ( ) käyttöön (30 t/ viikko) ja kaksi erityisesti aamu- ja iltapäivätoimintaan (min. 30 t/viikko). Sivistyslautakunta hakee kunnanhallitukselta/ kunnanvaltuustolta lisämäärärahaa erityisopetukseen määräaikaisen koulunkäynninohjaajan palkkaamiseen syyslukukaudeksi 2015 yhteensä euroa. : Hyväksyttiin Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Tarja Puro, puh tai

7 Lappajärven kunta Pöytäkirja 11/ Sivistyslautakunta Kunnanhallitus Kh 90 Lautakunnan esitys hyväksytään. Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että alkaen palkataan kolme (3) uutta koulunkäynninohjaajaa. Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto myöntää yhteensä euron lisämäärärahan erityisopetukseen määräaikaisen koulunkäynninohjaajan palkkaamiseen syyslukukaudeksi 2015.

8 Lappajärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Asuntotontin myynti Olli Peltolalle ja Taina Kultalahdelle Kh 91 Valmistelija: kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi Olli Peltola ja Taina Kultalahti haluavat ostaa Lappajärven kunnalta Mynkelinmäen ase ma kaa va-alu eel ta korttelista 206 asuntotontin. Kauppa käsittää tontit 3 ja 4, jotka on lohkottu tiloiksi: Vihtorinkuja 1, kiinteistötunnus , pinta-ala 1160 m2 Vihtorinkuja 2, kiinteistötunnus , pinta-ala 1140 m2 Asuntotontin myynnistä on laadittu esityslistan mukana oleva kaup pa kir jaluon nos, josta ilmenevät kaupan ehdot. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt omakotitonttien myynnissä nou da tet ta vat periaatteet ja kauppaehdot sekä tonttien hinnat. Kunnanhallitus hyväksyy asuntotontin myyntiä Olli Peltolalle ja Taina Kultalahdelle koskevan kaupan ja siitä tehdyn kauppakirjan. Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi puh. (06) tai Hyväksyttiin.

9 Lappajärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Kauppakirjat Nykäläntien kevyen liikenteen väylän maa-alueista Kh 92 Valmistelija: kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi Kunnanvaltuusto on hyväksynyt luovutussopimukset maa-alueista Nykäläntien kevyen liikenteen väylää varten viideltä tilalta yhteeensä 5180 m2 ja lisäksi yhdeltä tilalta 1941 m2. Kunta on maksanut kaikille maanomistajille lunastushinnat 25 mk/m2. Kauppakirjoja ei ole tehty. Maanmittaustoimiston ilmoituksen mukaan alueista tulee tehdä maanomistajien kanssa kauppakirjat, jotta alueet voidaan lohkoa. Laaditut kauppakirjaluonnokset jaetaan esityslistan mukana. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevat kauppakirjat, joilla ostetaan: Jorma ja Raija Kankaalta 200 m2:n suuruinen määräala Pihlajamaa-nimisestä tilasta 13:63 Virve Mäkelältä 1000 m2:n suuruinen määräala Hernesniemi-nimisestä tilasta 13:101 Antti Hernesniemeltä 780 m2:n suuruinen määräala Kujala I-nimisestä tilasta 1:185 Seppo Hernesniemeltä 400 m2:n suuruinen määräala Hernesniemen tila -nimisestä tilasta 1:192 Tuomas Hernesniemeltä 2800 m2:n suuruinen määräala Yli-Hernesniemi-nimisestä tilasta 1:173 Seppo Savelalta 1941 m2:n suuruinen määräala Savela IV-nimisestä tilasta 2:256 Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi puh. (06) tai Esteellisyys Hyväksyttiin. Jari Hernesniemi ilmoitti olevansa esteellinen (osallisuusjäävi) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

10 Lappajärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Maa-alueen ostaminen Kalevi Timoharjulta Kh 93 Valmistelija: kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi Kalevi Timoharjun kanssa on neuvoteltu maakauppa, jossa Lappajärven kunta ostaa noin m2:n määräalan Timoharju RN:o 1:44 -nimisestä tilasta euron kauppahinnalla. Ostettava määräala rajoittuu kunnan Jukka Korkea-aholta ostamaan alueeseen ja esityslistan mukana oleva kauppakirja on laadittu tämän kaupan kanssa yhdenmukaisin ehdoin. Määräalan kohtaan on tekeillä olevassa Mynkelin maalaiskyläkaavassa sijoittumassa laiduntontti. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että liitteenä oleva edellä selostettu kauppa ja sitä koskeva kauppakirja hyväksytään. Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi puh. (06) tai Kunnanhallitus hyväksyi omalta osaltaan kaupan ja sitä koskevan kauppakirjan ja esittää ne kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

11 Lappajärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Järvinet Oy:n varsinainen yhtiökokous Kh 94 Valmistelija: kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi. Järvinet Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään Alajärvellä. Kut su ja asialista jaetaan esityslistan mukana. Kuntalain 23.2 :n mukaan kunnanhallitus voi antaa tarvittaessa ohjeita kun taa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville hen ki löil le kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Lappajärven kunnan edustajiksi Järvinet Oy:n yhtiökokouksiin on valittu Ee ro Ahvenniemi ja varalle Elina Löytömäki toimikaudeksi Kunnanhallitus ottaa tarvittaessa kantaa yhtiökokouksen esityslistassa mainittuihin asioi hin. Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi puh. (06) tai Kunnanhallitus merkitsi yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat tiedokseen ja evästi niiden johdosta yhtiökokousedustajaa.

12 Lappajärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Esitys Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toiminnan kehittämisestä Kh 95 Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perussopimuksen 16 :n mukaan "Talous ar vio ta ja -suunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilai suus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämisestä." Sairaanhoitopiiri on pyytänyt jäsenkuntien esityksiä kuntayhtymän toi minnan kehittämisestä suunnitelmakaudella Esitykset pyydetään mie lui ten seuraavasti ryhmiteltynä: 1. Erikoissairaanhoidon järjestämistä ja kuntayhtymän toimintaa kos kevat esitykset 2. Erikoissairaanhoidon ja muun sosiaali- ja terveydenhuollon välistä pal ve lu jen tuottamista sekä yhteistyötä koskevat esitykset 3. Taloutta ja kustannuskehitystä koskevat esitykset ja kannanotot. Sairaanhoitopiiri on pyytänyt, että lausunnoissa erityishuomio suunnataan tu le vaan vuoteen Esitykset on pyydetty , mutta mielellään vii meis tään mennessä. Jäsenkuntien terveyskeskuksilta on pyydetty samanaikaisesti vas taa van laiset kehittämisehdotukset. Kunnanhallitus esittää lausuntonaan seuraavaa: suuriin investointihankkeisiin tulee suhtautua erittäin kriittisesti ennen kuin uusi soten palvelutuotantorakenne on selvillä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä tulee edelleen kehittää kustannustehokkuuden lisäämiseksi Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi puh. (06) tai Hyväksyttiin.

13 Lappajärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoisen talousarvioraami vuodelle 2016 Kh 96 Valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Kuntayhtymän perussopimuksen 14 :n mukaan kuntayhtymän talouden mitoituksen lähtökohtana ovat kuntien rahoitussopimukset. Kuntayhtymän talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelun yhteydessä kuntayhtymän tulee käydä jäsenkuntien kanssa neuvottelut perusturvan järjestämisestä ja rahoitussopimuksista. Yhtymähallituksen on tehtävä ehdotus jäsenkuntien rahoitussopimuksista ja talousarviosta mennessä ja toimitettava ne valtuustojen hyväksyttäväksi mennessä. Kuntayhtymä yhtymähallitus on pitänyt kokouksen ja todennut tuolloin, että vuoden 2016 talousarvion valmistelu on jo aloitettu toiminnan osalta. Talousarvion laatimista varten yhtymähallitus on päättänyt pyytää jäsenkuntien hallituksilta talousarvioraamin kuntayhtymän vuoden 2016 toiminnan suunnittelua varten viimeistään mennessä. Kunnanhallitus ohjeistaa Kuntayhtymä Kaksineuvoista pitäytymään erittäin tiukassa taloudenpidossa ja talousarvioraami vuodelle 2016 Lappajärven kunnan osalta voi olla maksimissaan saman suuruinen kuin vuoden 2015 talousarvio. Hyväksyttiin.

14 Lappajärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Tilintarkastajan yhteenveto Lappajärven kunnan tilinpäätöksen tarkastuksesta Kh 97 valmistelija. hallintojohtaja Päivi Huhtala Tilintarkastaja on esitellyt yhteenvetoraportin vuoden 2014 tilinpäätöksen tar kas tuk ses ta tarkastuslautakunnan kokouksessa Tar kastus lau ta kun ta on merkinnyt tilintarkastajan yhteenvetoraportin tiedokseen ja an taa sen tiedoksi myös kunnanhallitukselle. Yhteenvetoraportti jaetaan esitys lis tan mukana. Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen yhteenvetoraportin tilinpäätöksen tilintarkastuksesta. Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi puh. (06) tai Merkittiin tiedoksi.

15 Lappajärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoisen Henkilöstökertomus 2014 Kh 98 valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Kuntayhtymä Kaksineuvoisen yhtymähallitus on käsitellyt Hen ki lös tö ker tomuk sen 2014 kokouksessaan Henkilöstökertomus antaa ko konais ku van henkilöstövoimavarojen nykytilasta ja kehityssuunnasta. Samalla si tä käytetään apuna henkilöstövoimavarojen strategisessa johtamisessa. KT on keväällä 2013 julkaissut kunta-alan henkilöstöraporttisuosituksen. Kun ta yh ty män henkilöstöraportti ei kaikilta osin vastaa uusia suosituksia, kos ka henkilöstöhallinnon tietojärjestelmistä ei saada kaikkia suosituksen mu kai sia tietoja. Henkilöstökertomuksessa todetaan, että kuntayhtymän henkilöstö saavutti toi min ta vuo dek si asetetut tavoitteet erinomaisesti. Talousarvio alittui oman toi min nan osalta merkittävästi. Henkilöstökulujen osuus 1,3 miljoonan euron oman toiminnan kustannusten alituksesta oli 0,6 milj. euroa, jossa osaltaan näkyy sairauslomien väheneminen 1,7 päivällä henkilötyövuotta kohti. Kuntayhtymän palveluksessa oli yhteensä 663 vakinaista hen kilöä, joista 558 oli kokoaikaisia ja 105 osa-aikaisia. Työpajalla työskenteli yh teen sä 7 määräaikaista työntekijää vuoden 2014 loppuun asti. Muita määrä ai kai sia oli yhteensä 204 henkilöä, joista kokoaikaisia 178, osa-aikaisia 25 ja sivutoimisia 1. Kuntayhtymän palveluksessa oli yhteensä 874 henkilöä. Eni ten henkilöstöä on vanhuspalveluiden tulosalueella eli 47,37 % koko hen ki lös tös tä. Terveyspalveluissa oli 28,72 %, sosiaalipalveluissa 12,13 % ja hallinto- ja tukipalveluissa %. Varhaiskasvatus siirtyi kun ta yh tymäl tä Kauhavan kaupungin hallinnoimaksi alkaen. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli 47,12 vuotta. Vuonna 2014 aikana palvelukseen tuli tai vakinaistettiin 34 henkilöä. Vanhuus eläk keel le siirtyi 25. Kevan eläkepoistumaennusteen mukaan kun ta yhty män eläkepoistuma vuosina on yhteensä n. 550 henkilöä ja vuo sit tai nen eläkepoistumaprosentti on 3,3. Vuonna 2014 kuntayhtymän henkilöstön määrä henkilötyövuosina oli 974,85 työntekijää, ilman varhaiskasvatusta 854,42. Sairauspoissaolojen määrä oli yhteensä kalenteripäivää, jonka li säksi oli tapaturmapäiviä yhteensä 599 kalenteripäivää. Henkilötyövuotta kohti sai ra us pois sa olot olivat keskimäärin 19,1 kalenteripäivää. Koulutuspäiviä ker tyi yhteensä Palkat sosiaalikuluineen olivat ,80 euroa, virkistys- ja har ras tustoi min ta ,63 euroa ja työterveyshuolto ,50 euroa. Esityslistan mukana on jaettu Kuntayhtymä Kaksineuvoisen Hen ki lös tö ker-

16 Lappajärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus to mus Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan Kuntayhtymä Kaksineuvoisen hen ki lös tö ker to muk sen 2014 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväk syt tä väk si. Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi puh. (06) tai Hyväksyttiin ja esitetään Kuntayhtymä Kaksineuvoisen henkilöstökertomus 2014 kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

17 Lappajärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus K untayhtymä Kaksineuvoisen tilinpäätöksen 2014 hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille Kh 99 Valmistelija: kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi Kuntayhtymä Kaksineuvoisen tilinpäätöstä voidaan kokonaisuutena pitää myön tei se nä. Kaksineuvoinen on pysynyt hyvin kuntien asettamissa raameis sa, ja tältä osin toiminnan voidaan katsoa olevan menossa hyvään suun taan. Toimintoja on kehitetty nykyaikaisten hoitomenetelmien ja -tapo jen suuntaan, ja lopputuloksen vuodelta 2014 voidaan katsoa olevan pääosil taan asetettujen tavoitteiden mukaista. Kuntaosuuksien budjetoitu yhteis mää rä euroa alittui yhteensä eurolla. Jos tästä eli minoi daan erikoissairaanhoidon ja Eskoon kustannusylitykset, on Kak si neuvoi nen säästänyt omissa kustannuksissaan euroa. Erityisesti ikäihmisten palvelutuotannossa varsinkin Kauhavan osalta on teh ty suuria muutoksia kotipalvelupainotteiseen suuntaan. Kun tämä lisäsi ko ti pal ve lun suoritemäärää Kauhavan osalta odottamattoman paljon, eikä kun ta yh ty män koko historian käytössä olleet suoritteiden määrään ja hin toihin perustuvat kustannusten jakoperusteet palkinneet tehtyjä muutoksia riittä vil lä säästöillä, muutettiin kustannusten jakoperusteita jälkikäteen vuoden 2015 puolella. Kuntayhtymän virkamiesjohdon esityksestä kotipalvelujen kus tan nus ten jakoperusteeksi otettiin yli 65-vuotiaiden asukkaiden määrä. Tä män esityksen yhtymähallitus hyväksyi kauhavalaisten edustajien äänin 8-4. Tällä päätöksellä pienennettiin Kauhavan kotipalvelun kustannuksia ,61 eurolla, Lappajärven osalta kustannuksia tällä muutoksella li sättiin ,32 euroa. Menettelyä, jossa kuntien välistä kustannusjakoa muutettiin jälkikäteen, ei voi da hyväksyä, ja Lappajärvi ja Evijärvi ovat tehneet omat tilinpäätöksensä ai kai sem min sovittua suoriteperusteista kustannusjakoa noudattaen. Kuntien tilintarkastajat ovat hyväksyneet menettelyn. Tämä johtaa siihen, että Kak si neu voi sel ta jää uupumaan rahaa viime vuodelta ,32 euroa. Perusteluna tämän Lappajärven toiminnan oikeutukselle ja samalla kun tayh ty män johdon virheelliselle toiminnalle voidaan esittää seuraavaa: 1. Perussopimuksen 14 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät talous ar viot ja rahoitussopimukset, joissa kerrotaan myös kuntien mak suosuu det ja niiden laskentaperusteet eri toimintoihin. Koska saman so pi muksen 19 :n mukaan valtuustot hyväksyvät myös tilinpäätökset, ei kuntayhtymähallituksella ole päätösvaltaa kuntien välisen kustannusjaon pe rus tei den muuttamisessa, vieläpä jälkikäteen. Kuntayhtymälle ei siis tule myös kään valtuustojen yksimielisesti hyväksymää tilinpäätöstä vuodelta Kuntayhtymähallitus päättää perussopimuksen 8 4 mom mukaan pal ve lu jen hinnoista, mutta se ei päätä palvelutuotannon kustannuksista kun nil le. Jos tämä kustannusten jakoperusteiden jälkikäteen muuttaminen

18 Lappajärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus yh ty mä hal li tuk sen päätöksellä hyväksyttäisiin, kävisi kuntien talouden suun nit te lu mahdottomaksi, koska yhden jäsenkunnan päätöksellä voitaisiin teh dä jopa miljoonaluokan kustannussiirtoja kuntien välillä, ja jopa ilman to del li sia perusteita. 2. Esittäessään muutosta kuntien välisten kustannusten jakoperusteisiin kun ta yh ty män johto ei ole riittävällä huolellisuudella perehtynyt so pi muksiin, sovittuihin käytäntöihin eikä edes muutoksen lopputulokseen. Kus tannus jaon muutos, jota perusteltiin kuntien välisellä oikeudenmukaisuudella, joh ti siihen, että kun vanhalla jakoperusteella Kauhava olisi vuonna 2014 mak sa nut todellisiin kustannuksiin nähden ylimääräistä euroa, se mak sat tai si nyt omia kotipalvelun kustannuksiaan Evijärvellä ja Lap pa järvel le noin euroa. 3. Suoriteperusteen käyttäminen edellyttäisi kuntayhtymän johdon mukaan yh den mu kais ta palvelurakennetta. Tämä perustelu kuulostaa omituiselta, ja tar koit ta nee Maijalan palvelujen tuomaa kustannusta kuntayhtymälle. Todel li suu des sa on kuitenkin niin, että nimenomaan väkimäärään perustuvan ja ko pe rus teen käyttäminen edellyttäisi yhdenmukaista palvelurakennetta, eikä sitä missään tapauksessa voi käyttää vain ikäihmisten palvelujen yhdessä osas sa. Esimerkiksi Lappajärvellä tehostetussa palveluasumisessa, jonka kus tan nuk set siis maksetaan edelleen suoriteperusteisesti, on pro sen tu aa lises ti eniten tämän palvelun piirissä olevia vanhuksia. Nämä samat van hukset olisivat nyt jakamassa myös kotipalvelujen kustannuksia, eli heidän osal taan palveluista maksetaan kahteen kertaan. Jos siis vaikka kaikki palve lu ja saavat lappajärveläisvanhukset olisivat tehostetussa pal ve lu asu mi sessa, tulisi kunnalle heistä täydet kustannukset sekä tehostetusta pal ve lu asumi ses ta, että kotipalvelusta, jota siis ei käytettäisi ollenkaan. Kuntayhtymän tilintarkastajat, jotka edustavat samaa yhtiötä, kuin Lap pajär ven tarkastajat, eivät ole nähneet toiminnassa suurempaa moitittavaa. Sen si jaan he mainitsevat kertomuksessaan mm, että kuntayhtymän hallintoa on hoi det tu lain ja jäsenkuntien valtuustojen päätösten mukaisesti, ja esittävät vas tuu va pau den myöntämistä. Tässä maininnassa on selvästi moitittavaa, ei kä kuntayhtymän voida katsoa toimineen jäsenkuntien valtuustojen päätös ten mukaisesti - ainakaan Lappajärven osalta. Kuntayhtymän tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa vain kiin ni tetään huomiota tapaan, jolla kotihoidon kustannusten jakoperusteet muu tettiin jälkikäteen v Lautakunta kehottaa myös varovaisuuteen kus tannus ten jakoperusteita muutettaessa. Edellä olevan perusteella on pakko todeta, että vastuuvapautta kotipalvelun kus tan nus ja koa koskevasta toiminnasta ei voida myöntää. Kuntayhtymän tilinpäätös 2014, Tilintarkastuskertomus 2014, Yhteenveto tilinpäätöksen tilintarkastuksesta ja Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2014 jaetaan esityslistan mukana.

19 Lappajärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Kuntayhtymä Kaksineuvoisen tilin pää tös hyväksytään ja vastuuvapaus hallinnolle myönnetään muilta osin pait si kotipalvelun kunnittaisten kustannusten uudelleenjakoa ja siinä ta pahtu nut ta menettelyä koskevalta osalta. Kuntayhtymän tilintarkastuskertomus hyväksytään muilta osin, paitsi siltä osin, missä väitetään hallinnon toimineen jäsenkuntien valtuustojen pää tösten mukaisesti ja sen kohdan osalta, jossa esitetään vastuuvapauden myöntä mis tä hallinnolle kaikilta osin. Vastuuvapauden myöntämistä ei hyväksytä ko ti pal ve lun kustannusjaon muuttamista koskevilta osin. Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi puh. (06) tai Kunnanhallitus hyväksyi omalta osaltaan kunnanjohtajan esityksen ja esittää kunnanvaltuustolle, että Kuntayhtymä Kaksineuvoisen ti lin pää tös hyväksytään ja vastuuvapaus hallinnolle myönnetään muilta osin pait si kotipalvelun kunnittaisten kustannusten uudelleenjakoa ja siinä ta pah tu nutta menettelyä koskevalta osalta. Kuntayhtymän tilintarkastuskertomus hyväksytään muilta osin, paitsi siltä osin, missä väitetään hallinnon toimineen jäsenkuntien valtuustojen pää tösten mukaisesti ja sen kohdan osalta, jossa esitetään vastuuvapauden myöntä mis tä hallinnolle kaikilta osin. Vastuuvapauden myöntämistä ei hyväksytä ko ti pal ve lun kustannusjaon muuttamista koskevilta osin.

20 Lappajärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Lappajärven kunnan omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Lappajärven Vuokratalojen Kuntarahoitus Oyj:ltä ottamalle lainalle Kh 100 valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala KT Oy Lappajärven Vuokratalot Oy:n hallitus on pitänyt kokouksen Hallitus pyytää Lappajärven kunnalta omavelkaista takausta euron lainaan, jolla on tarkoitus maksaa Lappajärven Osuuspankin käyttöluottoa, järjestellä ARA:n lainoja sekä maksaa mahdollinen Timontaavin kauppahinta Lappajärven seurakunnalle. Loppuosalla kunnostetaan vuokra-asuntoja. Laina on kilpailutettu ja edullisimman tarjouksen teki Kuntarahoitus Oyj. Tarjous on seuraava: Luoton määrä: ,00 euroa Laina-aika: 20 vuotta Korkoindikaatio: ,369 % p.a. sisältäen marginaalin Luoton lyhennysohjelma: tasalyhennys puolivuosittain Luoton vakuus: Lappajärven kunnan omavelkainen takaus. Muut kulut: ei muita kuluja Muut lainaehdot käyvät ilmi esityslistan liitteenä jaetusta Kuntarahoitus Oyj:n tarjouksesta, pvm Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle Lappajärven kunnan omavelkainen takauksen myöntämistä Kiinteistö Oy Lappajärven Vuokratalojen Kuntarahoitus Oyj:ltä esittelytekstissä mainituin ehdoin, pääomaltaan ,00 euron, saamalle lainalle. Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi puh. (06) tai Esteellisyys Kunnanhallitus hyväksyi omalta osaltaan kunnanjohtajan esityksen ja esittää kunnanvaltuustolle Lappajärven kunnan omavelkainen takauksen myöntämistä Kiinteistö Oy Lappajärven Vuokratalojen Kuntarahoitus Oyj:ltä saamalle pääomaltaan euron lainalle esittelytekstissä mainituin ehdoin. Eero Ahvenniemi ilmoitti olevansa esteellinen (yhteisöjäävi) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

21 Lappajärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Kiinteistö Oy Lappajärven Vuokratalojen luoton maksuehtojen muuttaminen Kh 101 valmistelija: hallintojohtaja Päivi Huhtala Lappajärven Vuokratalojen hallitus on kokouksessaan päättänyt pyytää Nordean luoton, nro , maksuohjelman muuttamiseen Lappajärven kunnan hyväksymistä. - Luoton jäljellä oleva pääoma on euroa lyhennys jätetään väliin alkaen tasalyhennykset eur kerran vuodessa päättyvää lainaa-aikaa ei jatketa - Lainan korko eb 12 kk + 0,90 % säilyy ennallaan - Järjestelypalkkio muutoksesta on 300 eur - Uudelle maksuohjelmalle täytyy saada takaajan eli Lappajärven kunnan hyväksymispäätös/allekirjoitus. Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi Kiinteistö Oy Lappajärven Vuokratalojen Nordean luoton maksuohjelman muuttamista esittelytekstin mukaisesti. Lisätietoja tästä päätöksestä antaa kunnanjohtaja Tuomo Lehtiniemi puh. (06) tai Esteellisyys Kunnanhallitus hyväksyi omalta osaltaan kunnanjohtajan esityksen ja esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi Kiinteistö Oy Lappajärven Vuokratalojen Nordean luoton maksuohjelman muuttamisen esittelytekstin mukaisesti. Eero Ahvenniemi ilmoitti olevansa esteellinen (yhteisöjäävi) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

22 Lappajärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Kh Kansaneläkelaitoksen päätös kunnan järjestämän työterveyshuollon kus tan nus ten korvaamisesta v Metsäliiton selvitys Metsäliitto Osuuskunnan kunnalle maksamista osuus ko rois ta vuodelta Suomen Kotiseutuliiton vuosikertomus Ympäristöministeriön ja valtiovarainministeriön kirje kuntien hal lituk sil le, tekniselle toimelle ja rakennusvalvontaviranomaiselle val takun nal li ses ta kulttuuriympäristöstrategiasta ja sen toi meen pa no suunni tel mas ta 5. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen pöytäkirjan otteet : 47 Lappa jär ven toimintakeskuksen kiinteistöä koskevat ratkaisut ja 53 Lap pa jär ven Joelinkodin vuokran määrääminen. 6. Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintajaoston pöytäkirja E-P:n sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen pöytäkirja , jossa on päätetty mm. jäsenkuntalaskutuksen alentamisesta 2 %:lla heinä kuun alusta lukien 8. Teknisen lautakunnan pöytäkirja Sivistyslautakunnan pöytäkirja E-P.n huhtikuun työllisyyskatsauksen mukaan Lappajärven työt tömyys as te oli 8,9, koko Järviseudun 10,0 ja Etelä-Pohjanmaan 10, E-P:n liiton kulttuurilautakunnan pöytäkirja Kauhavan kaupungin lausuntopyyntö lentokentän alueen osa yleis kaavas ta. Lausuntoa pyydetään mennessä. 13. Kehittäjälautakunnan pöytäkirja Lappajärven 150-vuotishistoriikkia valmistelevan työryhmän muistio Etelä-Pohjanmaan Matkailu Oy:n yhtiökokouskutsu kokoukseen 16. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymävaltuuston esityslista Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston pöytäkirja Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen pöytäkirja Järviseudun koulutuskuntayhtymähallituksen pöytäkirja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhtymävaltuuston esityslista kokoukseen. 21. Oikeusministeriön kirje , joka koskee eduskuntavaalien 2015 johdosta kunnille suoritettavaa kertakorvausta vaalimenoista, joka on 2,10 jokaiselta lainvoimaiseen äänioikeusrekisteriin otetulta kunnan asukkaalta, kuitenkin vähintään Korvausten yhteismäärä on KEVAn kirje , jossa ilmoitetaan KEVAn valtuuskunnan ja hallituksen päätökset tammi-toukokuulta Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

23 Lappajärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta: Koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, kuntalain 91 :n nojalla seuraavista päätöksistä Pykälät 90, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. nojalla kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 88, 89, 91, 92 HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön nojalla seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax: Lappajärven kunnanhallitus, Maneesintie 5, LAPPAJÄRVI fax Pykälät 88, 89, 91, 92 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Hankintarajan ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön tarjouskilpailuun osallistunut asianosainen voi hakea päätökseen muutosta Markkinaoikeudelta, osoite: Markkinaoikeus, PL 118, HELSINKI fax Pykälät -- Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

24 Lappajärven kunta Pöytäkirja 11/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, VAASA, fax , Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Pykälät Valitusaika päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimus-/ valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuskirjelmässä / valituskirjelmässä on ilmoitettava: - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Oikaisuvaatimuskirjelmässä /valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän / valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän / valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen / valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä / valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle / valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Oikaisuvaatimuskirjelmään / valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus- / valitusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään / valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä / valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä / HLL 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat / valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus- / valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus- / valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus- / valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus- / valitusajan päättymistä. Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu ( alkaen). Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen Liitetään pöytäkirjaan

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1

KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KEITELEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tarkastuslautakunta 1/2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.2.2016 kello 15.15 16.10 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 26 RAKENNUSLUPAPÄÄTÖS LÄMPÖLAITOS INGERMANINKYLÄ 3 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kokousaika 16.6.2011 klo 19.30-18.55 Kokouspaikka Kunnantalo, Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen

Tekninen lautakunta 6/2011 61. Jussi Leinonen. Anneli Partanen. Seija Sainkangas, Helinä Niemelä, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 6/2011 61 KOKOUSAIKA 16.11.2011 klo 18.00-18.45 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Jussi Leinonen,

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 48 URAKKATARJOUKSET KATUVALAISTUSKESKUKSIEN UUSIMISESTA (LIITE 1) 49 KIRJEITÄ TIEDOKSI 4 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 Kokousaika 7.10.2014 klo 18.00 20.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013. Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 7.10.2013 klo 18.30 22.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Korsmalmin hoitokoti, Parantolantie 71, 07800 Lapinjärvi KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 189 Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen 347

Otsikko Sivu 189 Kaukolämpölaitoksen yhtiöittäminen 347 Lappajärven kunta Pöytäkirja 18/2014 345 Kunnanhallitus 17.11.2014 Aika 17.11.2014 klo 18:45-19:10 Paikka Valtion virastotalo, valtuustosali Käsitellyt asiat 189-189 Otsikko Sivu 189 Kaukolämpölaitoksen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 19 KANSALAISALOITE RAUHALANTIEN KUNNOSTA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kokousaika 14.08.2012 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 (8) Sivistyslautakunta 26.10.2015 AIKA 26.10.2015 klo 16:30-16:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 67 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016

LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) 04.05.2016 Yhtymähallitus Sivu 1 ( 10 ) KOKOUSAIKA 02.05.2016 - klo 14.00 KOKOUSPAIKKA OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Sähköpostikokous Maarit Junttila Arto Leppälä Outi Marttila Veikko Virtanen Manu Friman Tuovi Karvonen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto Pöytäkirja 2/2015 11 Tarkastuslautakunta 20.04.2015 Hakemisto Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 8 Pöytäkirjan tarkastajat 14 9 Selonteko vuoden 2014 tilinpäätöksestä 15 10 Havaintoja sisäisestä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kokousaika 8.10.2013 klo 18.00 21.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014. 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014. 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80 PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kunnanhallitus 12.5.2014 Asialista 76. Kuukanniemen koulun korjauksen urakkatarjous ja lisärahoitus...80 77. Lomautusten täytäntöönpano...82 78. Sivistysjohtaja Pirjo Piiroisen irtisanoutuminen...82

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1. Sivu. 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 23 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.03.2016 klo17:00-19:34 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 23

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) Kunnanhallitus 03.02.2014 AIKA 03.02.2014 klo 17:30-18:05 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 21.5.2013 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 15.4.2014 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 16.3.2010 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.06.2015 klo 14:30-17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 49 PERUSTURVAPALVELUT / VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 16.00 21.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 45

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 45 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 45 Rakennus- ja ympäristölautakunta 18.06.2012 AIKA 18.06.2012 klo 15:03-16:20 PAIKKA VSS-tila, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti

Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 21/2014 1 Konsernihallitus 06.11.2014 Aika 06.11.2014 klo 14:40-14:45 Paikka Oppimiskeskus Fellmannia, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti Osallistujat Nimi Klo Tehtävä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2009 Kokousaika 17.03.2008 klo 18.00 19.48 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (9) Tekninen lautakunta 17.09.2015 AIKA 17.09.2015 klo 18:30-19:30 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 37 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 38 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO RAKLTK, 16.1.2013 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Rakennuslupa, Teuvan kunta/hammashoitolan väistötilat... 2 2 Ilmoitusasiat, rak.ltk 16.1.2013... 3 9998 Oikaisuvaatimusohjeet

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 Kokousaika 14.12.2010 klo 19.00 19.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kokousaika 22.10.2014 klo 18.42 20.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

Kuntayhtymä OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Salon seudun koulutus- Kokouspäivämäärä Pykälä Sivu kuntayhtymä Hallitus 3.3.2015 Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 14. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 14. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 14 Sivistyslautakunta Aika 03.03.2015 klo 16:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 RUOKAILUHINTOJEN TARKISTAMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 RUOKAILUHINTOJEN TARKISTAMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kokousaika 08.01.2013 klo 19.00 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 (11) Tekninen lautakunta 20.08.2015 AIKA 20.08.2015 klo 18:30-20:30 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 29 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 30 Pöytäkirjan

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja

Muut saapuvilla olleet Jaakko Alamattila khall edustaja Paula Alatalo rehtori-koulutoimenjohtaja ENONTEKIÖN KUNTA Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Kokousaika 28.9.2011 klo 16-16.25 Kokouspaikka Virastotalo Saapuvilla Seppo Alatörmänen pj olleet jäsenet Jyri Hautamäki vpj Mika Vaari vj Sirpa-Liisa Korva

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 1

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 Sivistyslautakunta 19.08.2008 AIKA 19.08.2008 klo 18:30 PAIKKA Alavieskan kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 41 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 42 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Aika: 26.02.2014 klo 16:30-19:40 Paikka: Terveysasema LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 6 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 Kokousaika 19.12.2012 klo 18.00-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 30 HILDA KÄKIKOSKEN KOULUN KELLARIN LATTIA (LIITE 1) 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 30 HILDA KÄKIKOSKEN KOULUN KELLARIN LATTIA (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kokousaika 10.6.2014 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 1/2010 1. Jussi Leinonen, Helinä Niemelä, Seija Sainkangas

Tekninen lautakunta 1/2010 1. Jussi Leinonen, Helinä Niemelä, Seija Sainkangas HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 1/2010 1 KOKOUSAIKA 2.2.2010 klo 18.00-18.40 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Esko Hautala, Aulis

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011. Kunnantalo, Yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011. Kunnantalo, Yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2011 Kokousaika 22.6.2011 klo 17.30-19.05 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Yhteispalvelupiste, Lapinjärventie 20 A KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

EVIJÄRVEN KUNTA Aika 23.9.2013 Sivu Kunnanhallitus. Sisällysluettelo: Sivu 196 SABAH SAMALETDININ LÄSNÄOLO KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSISSA...

EVIJÄRVEN KUNTA Aika 23.9.2013 Sivu Kunnanhallitus. Sisällysluettelo: Sivu 196 SABAH SAMALETDININ LÄSNÄOLO KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSISSA... 279 PÖYTÄKIRJA Nro 15/2013 KOKOUSAIKA 23.9.2013 klo 18.00 20.37 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Terhi Kultalahti Niina Alatalo Matti Holm Markus Kattilakoski

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti

Tekninen lautakunta nro 7/2015 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO. TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti nro 7/2015 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 53 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 54 Pickalan huoltoaseman viemäröinti Sivu 2 Nro 7/2015 Kokouspaikka- ja aika Kunnantalo klo 17.00-17.40 Läsnäolevat jäsenet Dahlqvist

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 08.06.2010 klo 18.00 18.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot