TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(29) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(29) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 5.3.2015"

Transkriptio

1 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(29) Aika Torstai klo Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alajoki, Asko Eskelinen, Tiina Kiiskinen, Arto Koivisto, Sirpa Lehtola, Liisa Lipponen, Varpu Poussa, Mauri Särkilahti, Marko Tarkkala, Janne Uusitalo, Pekka Muut osallistujat Häikiö, Leevi yht. kirkkovaltuuston puheenjohtaja Karttunen, Elina yht. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Vuorio, Juha kirkkoherra Hallikainen, Olli kirkkoherra, ei läsnä 59 käsittelyn aikana Hakala, Kirsi varhaiskasvatustyön johtaja Hjerppe, Ilkka diakonian ja yhteiskuntavastuun johtaja, ei läsnä 59 käsittelyn aikana Soukka Kari vt. nuorisotyönjohtaja Nyrhinen, Jukka tietohallintopäällikkö Lehtonen, Jyrki hautaustoimen päällikkö Toivonen, Gun palvelukeskuksen päällikkö Laine, Jussi kehittämistyön asiantuntija, Esittelijät Fabrin, Jukka-Pekka hallintojohtaja, ei läsnä 59 käsittelyn aikana Takala, Timo kehitysjohtaja Kallioinen, Sami viestintäjohtaja Mukari, Eija henkilöstöpäällikkö Bragge, Birgitta talouspäällikkö Salminen, Petri vs. kiinteistöpäällikkö Sihteeri Antila, Päivi hallinnon assistentti

2 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2015 2(29) Allekirjoitukset Jussi Mäkinen puheenjohtaja Päivi Antila sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Paikka ja aika Tampereella maaliskuun päivänä 2015 Sirpa Koivisto Liisa Lehtola Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Hallintopalvelut, virastopäivinä klo 9-15 Todistaa Päivi Antila sihteeri

3 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2015 3(29) Käsitellyt asiat 50 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 51 Pöytäkirjantarkastajat 4 52 Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen 4 53 Ilmoitusasioita 4 54 Alustava tilinpäätös 5 55 Tampereen evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän perussäännön muuttaminen 7 56 Kiinteistösuunnittelutyöryhmän nimeäminen jatkotoimenpiteitä varten 9 57 Joidenkin tehtävien vaativuuden uudelleen arviointi Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän nuorisotyön leiri- ja retkikuljetusten hankinta Kiinteistöosakeyhtiö Martinuskotien hakemus rakennusaikaisen vakuuden saamiseksi Riipuksenkatu 11:n peruskorjaamiseen ja hankintaan Diakoniatyön ja yhteiskunnallisen työn sovitut toiminnot ja niiden hoitaminen Kasvatuksen sovitut toiminnot ja niiden hoitaminen Muutoksenhakuosoitus ja kokouksen päätös 26

4 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2015 4(29) 50 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 51 Pöytäkirjantarkastajat Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirpa Koivisto ja Liisa Lehtola. 52 Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen Käsittelyjärjestykseksi vahvistettiin esityslista. Kehittämistyön asiantuntija Jussi Laine kutsuttiin kokoukseen asiantuntijana asiakohtien 60 ja 61 käsittelyn ajaksi. 53 Ilmoitusasioita 1. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan päätöspöytäkirja 1/ Hallintojohtajan päätöspöytäkirjat 1-2/ Henkilöstöpäällikön päätöspöytäkirjat 8-12/ Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunnan kokouspöytäkirja 1/2015 Liite 1 5. Vuoden 2015 alussa on tullut voimaan kirkkojärjestykseen lisätty säännös lapsivaikutusten arvioinnista (LAVA). Kirkkojärjestys 23. luku, 3 : Lapsen edun edistämiseksi kirkollisen viranomaisen on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin. Vaikutusten arvioinnin tekee se viranomainen, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä. Lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta. Ilmoitusasiat todettiin ja merkittiin tiedoksi.

5 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2015 5(29) D:TAL: 368/043/ Alustava tilinpäätös Esittely Seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2014 on valmistumassa ja tasekirja on esitettävissä luonnoksena yhteiselle kirkkoneuvostolle keskustelua varten. Vuosikate, määrältään 4,5 milj. euroa, on talousarvioon verrattuna toteutunut yli kaksinkertaisesti. Vuosikate riitti kattamaan poistot ja lainojen lyhennykset. Tilikauden ylijäämä on ,21 euroa, jos ei huomioida mahdollista peruskorjausrahastoon siirtoa. Vuonna 2014 kirkollisveroja kertyi 31,1 milj. euroa. Vähennystä edelliseen vuoteen oli 4,3 prosenttia. Vuodet eivät ole vertailukelpoisia tilitysaikataulujen muutoksen takia vuodenvaihteessa Yhteisövero-osuutta seurakuntayhtymälle tilitettiin 4,8 milj. euroa, joka oli 19,3 prosenttia enemmän kuin vuonna Vuoden 2014 tammikuun yhteisövero-osuus oli tilitysteknisten syiden takia aiempaa tammikuun tilitystä isompi. Yhteensä verotuloja kertyi 35,9 milj. euroa, jossa oli vähennystä 2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Budjettiin verrattuna verotulot kuitenkin ylittyivät reippaasti, vaikka yhteisöveroennustetta nostettiin 1,0 milj. eurolla talousarviomuutoksin. Investointeihin käytettiin 2,1 milj. euroa. Talousarviossa investointeihin (ml. muutokset) oli varattu yhteensä 2,7 milj. euroa. Investointitulot toteutuivat 3,9 prosenttisesti, 0,02 milj. euroa vaihtokoneista. Rahavarat olivat 11,9 milj. euroa ja rahavarojen muutos 2,2 milj. euroa. Liite 2 Liite 3 Alustava tasekirja ja kooste talousarvion toteutumisvertailuista ovat liitteenä. Talousarviomuutoksissa huomioitujen lisämäärärahojen lisäksi neljän yksikön käyttötaloudessa on toteutunut ylityksiä. Näistä ylityksistä on luettelo liitteenä. Tilikauden tulos on ,38 euroa. Tilikauden tuloksen käsittelystä esitetään, että - lisätään peruskorjausrahastoa eurolla - vähennetään poistoeroa yhteensä ,83 euroa - jäljelle jäävä tilikauden ylijäämä, ,21 euroa, siirretään Tilikauden yli-/alijäämä-tilille taseeseen.

6 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2015 6(29) Ehdotus Talouspäällikkö ehdottaa, - että yhteinen kirkkoneuvosto keskustelee tilinpäätöksestä ja tuloksen käsittelystä rahastosiirron osalta vuodelta Päätös Yhteinen kirkkoneuvosto keskusteli tilinpäätöksestä ja tuloksen käsittelystä rahastosiirron osalta vuodelta Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

7 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2015 7(29) D:TAL: 94/000/ Tampereen evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän perussäännön muuttaminen Esittely Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän perussääntö on astunut voimaan Perussäännön muuttamisen tarve johtuu siitä, että voimaan tulleen perussäännön 5 tuottaa jännitteen kirkon ja seurakuntien toimintaa koskevien säädösten (kirkkolaki ja kirkkojärjestys) ja perussäännön välille voimaan astuneen perussäännön 5 pitää sisällään ajatuksen, että kaikki yhtymässä työskentelevät henkilöt olisivat palvelussuhteessa seurakuntayhtymään. Käytännössä tämän pykälän soveltaminen tarkoittaa sitä, että seurakuntaneuvostoilla ja kirkkoherroilla ei ole päätöksenteko-oikeutta seurakunnan työntekijöiden päätöksentekoa edellyttävissä asioissa. Esimerkiksi seurakuntien työntekijöiden rekrytoinneista, lomista, virkavapauksista, sairauslomien myöntämisestä ja muista vastaavista henkilöstöhallinnon ja työnjohdon asioista pitäisi voimassa olevan perussäännön 5 tulkinnan mukaan päättää yhteisessä kirkkoneuvostossa. Laadittaessa nyt voimassa olevaa perussääntöä ajateltiin ko. pykälän tuovan joustoa henkilöstön liikkuvuuteen seurakuntayhtymässä aina sen mukaan, mitä toimintaympäristön muutokset edellyttäisivät. Ajatus ei kuitenkaan ole vaivatta sopusoinnussa kirkkolain ja kirkkojärjestyksen kanssa. Työntekijöiden liikkuvuuden ja joustavan sijoittumisen mahdollistavaa normistoa on edelleen kehitettävä seurakuntayhtymässä. Tätä joustavuuden ja liikkuvuuden tavoitetta ei kuitenkaan voida säätää seurakuntayhtymän perussäännöllä. Nyt esillä oleva muutos koskee vain perussäännön viidettä pykälää. Muutoksella saavutetaan tilanne, jossa seurakunnat ovat toimivaltaisia oman henkilöstönsä suhteen. Liitteet 4-5 Liitteenä on nykyinen perussääntö (liite 4) ja ehdotus muutetuksi perussäännöksi (liite 5) 5 :ään tehdyllä muutoksella. Kirkkolain 11 luvun 5 :n mukaan perussäännön muuttamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmannesta saapuvilla olevista ja enemmän kuin puolet kaikista yhteisen kirkkovaltuuston jäsenistä sitä kannattaa. Vain jos perussäännön muutos koskee perussäännöllä määrättyjen verotulojen jakoperusteiden muuttamista seurakuntien kesken, omaisuuden siirtämistä seurakuntayhtymän ja seurakuntien välillä tai virkojen perustamista ja lakkauttamista koskevaa päätösvallan siirtämistä seurakuntayhtymän ja seurakuntien välillä, perussäännön muutos on alistettava kirkkohallituksen ratkaistavaksi, jollei päätöstä ole tehty yksimielisesti. Tätä tarvetta ei ehdotetussa perussäännön uudistamisessa ole.

8 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2015 8(29) Ehdotus Hallintojohtaja ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle, 1. että yhteinen kirkkoneuvosto pyytää seurakuntaneuvostoilta lausuntoa muutetusta perussäännöstä mennessä ja edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 2. että hyväksytään Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän perussääntö 5 :ään tehdyllä muutoksella. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

9 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2015 9(29) D:TAL: 85/011/ Kiinteistösuunnittelutyöryhmän nimeäminen jatkotoimenpiteitä varten Esittely Suunnittelutoimikunta asetti kokouksessaan kolme yhteisen toiminnan kehittämistä pohtivaa työryhmää ja yksi näistä ryhmistä käsitteli kiinteistö- ja hautaustoimen yhdistämistä. Näiden kolmen työryhmän pohjalta suunnittelutoimikunta päätti kokouksessaan nimetä jatkovalmistelua tekemään kolme uutta työryhmää: yhteisten tehtävien työryhmän, henkilöstösuunnittelutyöryhmän ja kiinteistösuunnittelutyöryhmän. Kiinteistösuunnittelutyöryhmän jäseniksi valittiin Matti Ilveskoski, puheenjohtaja sekä muiksi jäseniksi Pekka Niemi, Juha Vuorio, Jari Nurmi, Birgitta Bragge, Heikki Päätalo luottamushenkilöiden edustajana ja Petri Salminen, sihteeri. Työryhmän ulkopuoliseksi jäseneksi valittiin konsultti Timo Lilja, joka osallistuu työryhmän työskentelyyn ohjaajan ominaisuudessa. Työryhmän saamana toimeksiantona oli sisäisten vuokrien määrittely sekä toimitiloista luopumisen strategian laatiminen aikatauluineen. Suunnittelutoimikunta totesi työryhmää nimetessään, että seurakuntayhtymän toimitilat on hyvin kartoitettu ja niiden kustannuksetkin ovat hyvin tiedossa. Käyttötarpeen arvioinnin pohjalta on laadittava tarkempi luopumissuunnitelma. Siinä on tarpeen arvioida myös peruskorjaustarpeet. Samassa yhteydessä on välttämätöntä määritellä toimitilojen sisäiset vuokrat toimintayksiköiden kustannettaviksi ohjaamaan tilojen järkevää ja taloudellista käyttöä. Kun arvioitiin työryhmälle annettujen tehtävien aikajärjestystä, todettiin, että sisäisten vuokrien määrittely oli siinä vaiheessa uuden talousarviovuoden suunnittelun käynnistyessä kiireellisempi kuin toimitiloista luopumisen periaatteiden laatiminen. Toisaalta sisäisten vuokrien avulla on myös tarkoitus edistää tiloista luopumisen jatkoa. Lisäksi nyt on jo olemassa priorisointilista toimitiloista ja joistakin muistakin kiinteistöistä luopumiseksi mm. vuoden 2014 talousarviossa. Työryhmän ensimmäisessä kokouksessa täsmennettiin saatua toimeksiantoa. Työryhmä päätti, että ensin laaditaan periaatteet sisäisten vuokrien järjestelmälle sekä tämän jälkeen tehdään strategia toimitiloista luopumiseksi eli mistä toimitiloista luovutaan ja millä aikataululla sekä laaditaan luopumisen päätöksentekoa helpottamaan kriteeristö. Työryhmä kokoontui vuoden 2013 aikana 11 kertaa ja laati yhteistä kirkkoneuvostoa varten raportin, jota käsiteltiin olleessa ko-

10 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ (29) kouksessa ja yhteinen kirkkoneuvosto totesi, että raportissa esitetyt jatkotoimenpiteet ovat perusteltuja ja niihin päätettiin palata valmistelun jälkeen yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa Jatkotoimenpiteiksi työryhmä ehdotti yhteiselle kirkkoneuvostolle: - tilamäärärahan ja sisäisen vuokran määrittelyn tulevaisuuden tarkempaan selvittämiseen tarvitaan lisätyötä, jonka nimettävä suppea työryhmä voi tehdä kevään 2014 aikana - liiketilojen arvon määritys ja tuottojen arviointi voidaan tehdä kiinteistöpalvelujen omana työnä - asuntojen arvojen ja tuottojen sekä asuntojen omistamisen kokonaisuuden arviointiin nimetään oma työryhmänsä Työryhmän ehdotuksessa on kolme toimenpidettä, mutta koska ne sivuavat varsin paljon toisiaan, on tarkoituksenmukaista nimetä yksi työryhmä jatkotyöskentelyä varten. Varsin luontevaa on, että kiinteistösuunnittelutyöryhmä jatkaisi työskentelyä hiukan uudistetussa kokoonpanossa. Työryhmään kuuluivat Matti Ilveskoski, puheenjohtajana sekä muina jäseniksi Pekka Niemi, Juha Vuorio, Jari Nurmi, Birgitta Bragge, Heikki Päätalo luottamushenkilöiden edustajana ja Petri Salminen. Jari Nurmi on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä. Uudeksi jäseneksi olisi hyvä nimetä liike- ja asuinhuoneistojen hallinnoinnin tunteva jäsen. Sellainen voisi olla kiinteistöjohtokunnan puheenjohtaja Jukka Petäjä. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti työryhmän esittämät jatkotoimenpiteet sekä päätti esitetyn mukaisen kiinteistösuunnittelutyöryhmän kokoonpanon. Kiinteistösuunnittelutyöryhmä työskenteli vuonna 2014 ja kokoontui yhteensä 6 kertaa, määrittäen sisäisten vuokrien järjestelmää tarkemmaksi viiden vuoden siirtymäkauden ajaksi, jonka aikana on tarkoitus siirtyä todellisten kulujen järjestelmästä jäsen- / väestöpohjaiseen kulurakenteeseen. Toisena tehtävä oli asuntojen ja liiketilojen arvojen ja tuottojen sekä niiden omistamisen kokonaisuuden arviointi. Tämä toinen osakokonaisuus jäi työryhmätyöskentelyn aikana vähemmälle huomiolle. Vuoden 2014 aikana ei kaikkia alkuperäisiä suunnitelmia sisäisten vuokrien kokonaisjärjestelmästä saatu valmiiksi eteenpäin esitettäväksi / päätettäväksi. Tämän takia onkin perusteltua, että kiinteistösuunnittelutyöryhmä jatkaa työskentelyä ainakin vuonna 2015, jotta sisäisten vuokrien järjestelmästä saadaan luotua toimiva, tulevaisuudessa kokonaisvaltaisesti toimiva järjestelmä, joka ohjaa seurakuntia / yksiköitä toiminnan tehostamiseen ja kiinteistöistä / toimitiloista luopumiseen. Sisäisten vuokrien järjestelmään tarvitsee ottaa mukaan myös perusparantamisvuokra ja sen määrittäminen.

11 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ (29) Työryhmän jatkotoimenpiteinä vuosina on: 1. viimeistellä vuoden 2015 aikana sisäisten vuokrien määräytymisjärjestelmä huomioiden siirtymäkausi, mukaan luettuna perusparantamisvuokran määräytymisjärjestelmän kehittäminen 2. liiketilojen ja asuntojen arvon määritykset ja tuottojen arviointi, sekä tehdä ehdotuksia omistamisen kehittämisestä. Työryhmän jäseniksi vuosiksi esitetään hallintojohtaja Jukka- Pekka Fabrin, talouspäällikkö Birgitta Bragge, kirkkoherrojen edustaja Juha Vuorio, kiinteistöpäällikkö, luottamushenkilöiden edustajiksi rakennusneuvos Seppo Mäkinen, DI Kaisa Juva sekä toimistoinsinööri Petri Salminen. Ehdotus Vs. kiinteistöpäällikkö ehdottaa, että 1. nimetään työryhmä suorittamaan ehdotetut jatkotoimenpiteet 2. valitaan kiinteistösuunnittelutyöryhmä esittelyn mukaisesti 3. valitaan puheenjohtajaksi hallintojohtaja Jukka-Pekka Fabrin ja sihteeriksi Petri Salminen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). Tiedoksi työryhmään valitut henkilöt, kiinteistöpalvelut

12 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ (29) D:TAL: 95/023/ Joidenkin tehtävien vaativuuden uudelleen arviointi Esittely Jos työnantaja päättää muuttaa tehtävää niin, että tehtävän vaativuus muuttuu olennaisesti, tulee peruspalkkaa tarkistaa vaativuuden muutosta vastaavasti (KirVesTes 23 ). Tehtävää muuttaessaan työnantajan on arvioitava tehtävän vaativuus uudelleen ja määritettävä peruspalkka tehtävän muuttuneen vaativuuden mukaiseksi. Peruspalkkaa korotetaan, jos tehtävä on olennaisesti aikaisempaa vaativampi. Sitä alennetaan irtisanomisaikaa noudattaen, jos tehtävä on olennaisesti vähemmän vaativa kuin aiemmin. Tehtävänkuvaus päivitetään, kun tehtävää muutetaan. Seurakunnan on toimittava peruspalkkaa määritellessään kannustavasti ja vastuullisesti ottaen huomioon taloudellisen kantokykynsä sekä omat ja kirkon palkkapoliittiset linjaukset. Yksikön päällikkö tai kirkkoherra toimittaa tehtävänkuvauksen ja perustelut vaativuuden muutoksesta palkka-asiamiehelle. Tehtävässä tapahtuneeseen vaativuuden muutokseen voi esimiehen huomion kiinnittää myös viranhaltijaa tai työntekijää edustava luottamusmies. Työnantajan ja pääluottamusmiesten välillä käydään säännöllisesti palkkatyöryhmässä neuvottelut, joissa käsitellään esille tulleet tehtävien vaativuuden muutokset ja niiden perusteet. Muutosta koskevat päätökset tekee seurakunnan asiassa toimivaltainen viranomainen. Neuvottelut käytiin Neuvottelujen pohjalta päädyttiin tehtävien vaativuuden uudelleen arviointiin ja palkantarkistuksen tarpeeseen seuraavien tehtävien osalta: Yhteinen diakoniatyö: Elintarvikeavun koordinaattorin (Salme Asunen) tehtävän peruspalkkaa tarkistetaan lähtien 50 eurolla siten, että tehtävän vaativuusryhmä pysyy samana (501), mutta tehtävän uusi peruspalkka on 2322,75 / kk. Kiinteistöpalvelut: Kurssikeskuksen hoitajan (Soila Muurikainen) tehtävän vaativuusryhmää ja peruspalkkaa tarkistetaan lähtien siten, että tehtävän uusi vaativuusryhmä on 601 ja tehtävän peruspalkka on 2700 / kk. Hautauspalvelut: Työnjohtajien (Aija Putkonen ja Mika Kotomäki) tehtävien peruspalkkaa tarkistetaan takautuvasti lähtien siten, että tehtävien vaativuusryhmä pysyy samana (502), mutta tehtävien uusi peruspalkka on 2390 / kk.

13 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ (29) Toimistosihteereiden (Kirsi Vihreävuori ja Terhi Heinäjärvi) tehtävien vaativuusryhmää ja peruspalkkaa tarkistetaan takautuvasti lähtien siten, että tehtävien uusi vaativuusryhmä on 403 ja tehtävien uusi peruspalkka on 2067,62 / kk. Toimistosihteereiden (Mirja Katajisto ja Jenni Kankaanranta) tehtävien vaativuusryhmää tarkistetaan takautuvasti lähtien siten, että uusi vaativuusryhmä on 403, mutta tehtävien peruspalkka pysyy ennallaan. Ehdotus Henkilöstöpäällikkö ehdottaa, että - hyväksytään uudelleen arvioidut tehtävien vaativuusryhmät ja peruspalkat esittelyn mukaisesti. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tiedoksi Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3). ao. henkilöt, henkilöstöpalvelut

14 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ (29) D:TAL: 8/040/ Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän nuorisotyön leiri- ja retkikuljetusten hankinta Esittely Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän nuorisotyö on kilpailuttanut leirija retkikuljetukset vuosille Optioina on vuosi Hankintailmoitus no ja tarjouspyyntö on julkaistu HILMA:ssa sekä Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän nettisivuilla Hankintamenettely on avoin menettely. Hankinnan arvo ylittää EUkynnysarvon. Valintakriteerinä oli kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan lisäksi arvioitiin laatua. Hinnan osuus vertailussa oli 70 % ja laadun osuus 30 %. Laatua arvioitiin seuraavasti: A) Palvelun laadun yhtenä osatekijänä on se onko palvelun tarjoajalla tarjota pyydettyjä ominaisuuksia tai palveluita painoarvolla 10 % B) Linja-autojen yhtäaikainen lähtömäärä tarvittaessa, painoarvo 10 %. C) Laskujen maksuehdot, painoarvo 10 %. Osatarjouksia ei otettu huomioon eikä vaihtoehtoisia tarjouksia hyväksytty. Tarjoaja vastaa alihankkijoiden työstä ja palveluista kuin omistaan. Tarjoukset pyydettiin toimittamaan viimeistään maanantaina klo mennessä suljetussa kirjekuoressa Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän nuorisotyöhön osoitteella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä/nuorisotyö 5. krs/ruohonen Petri, Näsilinnankatu 26, PL 226, Tampere. Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät Länsilinjat Oy, Tilausliikenne Atro Vuolle Oy ja Tokeen Liikenne Oy. Myöhässä ei saapunut tarjouksia. Tarjoukset avattiin Liite 6 Valitun palvelun tarjoajan kanssa tehdään kirjallinen sopimus. Sopimus voidaan tehdä ja allekirjoittaa aikaisintaan 21 päivän kuluttua hankintapäätöksen tiedoksisaannista edellytyksellä, että hankintapäätös on saanut lainvoiman. Tarjoukset on arvioitu ja vertailtu nuorisotyössä. Liitteenä on tarjousten vertailutaulukko. Tarjousten pisteytyksen perusteella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän nuorisotyön leiri- ja retkikuljetusten palveluntuottajaksi tulee valita Länsilinjat Oy sopimuskaudelle Optiona on vuosi Perustelut: Länsilinjat Oy sai hintapisteitä 70, koska sen antama kokonaishinta oli edullisin. Muiden tarjoajien antama kokonaishinta suhteutettiin edullisimman kokonaishinnan suhteessa hinnan prosenttiosuudella. Laatupisteitä annettiin yhteensä 35, jos kaikki pyydetyt laatuvaatimukset täyttyivät. Tokeen Liikenne Oy:n laatupisteitä pudotettiin siitä syystä, että sen tarjouksessa ei ollut riittävää määrää pyydettyjä ominaisuuksia tai palveluita kohdissa A ja B. Tilausliikenne Atro Vuolle Oy:n tarjouksen koh-

15 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ (29) dassa B antaman tarjouksen tietojen pohjalta Atro Vuolle Oy ei saanut täysiä laatupisteitä. Kokouksessa nähtävillä ovat: tarjouspyyntö liitteineen, julkaistu hankintailmoitus HILMAssa, tarjousten avauspöytäkirja ja saapuneet tarjoukset. Ehdotus Talouspäällikkö ehdottaa, - että Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän nuorisotyön leiri- ja retkikuljetusten palveluntuottajaksi sopimuskaudelle valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt Länsilinjat Oy. Optiona on vuosi Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tiedoksi Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella hankintaoikaisulla Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle tai kirjallisella valituksella markkinaoikeudelle (Laki julkisista hankinnoista 348/2007 ja 321/2010). valittu tarjoaja, muut tarjouksen jättäneet, nuorisotyö, talouspalvelut

16 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ (29) D:TAL: 97/039/ Kiinteistöosakeyhtiö Martinuskotien hakemus rakennusaikaisen vakuuden saamiseksi Riipuksenkatu 11:n peruskorjaamiseen ja hankintaan Esittely Tampereen seurakuntien hallinnoima Martinus-säätiö omistaa Koy Martinuskodit. Koy Martinuskotien tehtävänä on ollut muun muassa asunnottomuuden poisto-ohjelman osana rakentaa asuntoja tamperelaisille päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Koy Martinuskotien toiminnassa oleva kohde sijaitsee Väkipyörän kadulla Hervannassa (63 asuntoa). Koy Martinuskodit toteuttaa hankkeensa tiiviissä yhteistyössä ARA:n kanssa (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus). Nyt esillä oleva rakennusaikaisen vakuuden hakeminen seurakuntayhtymältä liittyy Kaukajärvellä osoitteessa Riipuksenkatu 11 (kiinteistönumero 837/060/5853/7) sijaitsevan niin sanotun Sininauhan asuntolan peruskorjaukseen ja vuokraoikeuden hankintaan. Kohteen nimi juontaa alkunsa siitä, että Tampereen seurakunnat on rakentanut kiinteistön 1989 nykyiseltä nimeltään Pirkanmaan Sininauha ry:n asuntolaksi. Seurakuntayhtymä ja Koy Martinuskodit ovat valmistelleet vuokraoikeuden myymistä ja rakennuksen peruskorjausta jo noin kaksi vuotta. Kiinteistö vaatii perusteellista korjausta täyttääkseen asumisen nykynormit. Tampereen seurakuntayhtymä on päättänyt luopua asuntolasta ja siksi Koy Martinuskodit on solminut kohteen vuokraoikeuden hankinnasta kauppakirjan Tampereen seurakuntayhtymän kanssa (YKN ). Kauppahinnaksi on sovittu Koy Martinuskodit on saanut kohteen peruskorjaamiseksi ja vuokraoikeuden hankkimiseksi ARA:n päätöksen siitä, että kustannuksista puolet saadaan avustuksena (perusteena erityisryhmien asuntojen rakentamisen) ja toinen puoli kustannuksista katetaan korkotukilainalla. Riipuksenkatu 11 kiinteistöön peruskorjataan 23 asuntoa. Valmistuvien asuntojen tarvitsemat palvelut tuottaa Tampereen kaupunki toimijalta, joka voittaa palveluntuotantoa koskevan kilpailutuksen. Tampereen kaupunki on sitoutunut tuottamaan palveluja kohteessa vähintään 20 vuoden ajan, joten taloudellista riskiä hankkeella ei ole. Riipuksenkatu 11 kiinteistön peruskorjaus tulee kestämään urakkakilpailun voittaneen rakentajan mukaan 8 10 kuukautta. Ara on jo myöntänyt liitteen mukaisesti puolet peruskorjauksen kustannuksista avustuksena. Ara:n päätös vuokraoikeuden kauppahintaan osallistumisesta saadaan kevään 2015 aikana. Peruskorjauksen ja vuokraoikeuden hankinnan toteuttaminen edellyttää rakennusaikaisen rahoituksen järjestämistä. Ara maksaa osuutensa avustuksesta ja Kuntarahoitus korkotukilainasta kohteen edistymisen mukaan. Tämä kattaa vuokraoikeuden hankinnan ja peruskorjauksen kustannukset aina takautuvasti, joten rakentamisen aikainen luototus on välttämätön. Tämän rakennusaikaisen lainatarjouskilpailun on voittanut Tampereen seudun osuuspankki. Osuuspankki edellyttää

17 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ (29) Liite 7 rakentamisen aikaiselle rahoitukselle vakuuden. Koy Martinuskodin omat vakuudet eivät ole riittäviä, koska Koy Martinuskotien omaisuuden suhteen ensisijainen edun saaja teoreettisessa realisointitilanteessa on Ara. Liitteen kuvaamien laskelmien mukaisesti esitetään, että Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä myöntäisi Koy Martinuskodille enintään 2 milj. :n takauksen rakentamisen aikaiselle rahoitukselle Riipuksenkatu 11vuokraoikeuden hankinnan ja peruskorjauksen toteuttamiseen yhden vuoden ajaksi. Kohteen valmistuttua vakuutta ei enää tarvita, koska Ara:n maksuohjelma ajantasaistuu kohteen valmistuttua. Ehdotus Talouspäällikkö ehdottaa edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että - myönnetään Koy Martinuskodeille Riipuksenkatu 11 peruskorjauksen toteuttamiseksi ja vuokraoikeuden hankkimiseksi rakennusaikaisen vakuus, joka on suuruudeltaan enintään 2 miljoonaa. Vakuus on voimassa yhden vuoden vuokraoikeuden kauppahinnan suorittamisesta lukien. Käsittely Päätös Merkittiin, että Jukka-Pekka Fabrin, Olli Hallikainen ja Ilkka Hjerppe eivät osallistuneet asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

18 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ (29) D:TAL: 232/000/ Diakoniatyön ja yhteiskunnallisen työn sovitut toiminnot ja niiden hoitaminen Esittely Tampereen evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän perussäännön mukaan seurakuntayhtymän tehtävänä on hoitaa diakoniatyön ja yhteiskunnallisen työn sovitut toiminnot. Yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt yhteisten tehtävien johtosäännön. Johtosäännön hyväksymisen yhteydessä sovittiin sekä diakoniaa ja yhteiskuntavastuuta että kasvatusta koskevista jatkotyöskentelyistä. Niissä käydään toimintokohtaisesti läpi seurakuntien ja yhteisesti hoidettavien vastuiden rajapintoja. Nämä työskentelyt on aloitettu joulukuussa Niiden tulokset valmistuvat maaliskuun 2015 loppuun mennessä. Niistä mahdollisesti aiheutuvat hallinnolliset päätökset tehdään kevätkauden 2015 kuluessa. Valmistelu ja päätöksentekoprosessin kulku - Aloitusseminaari Ilkossa Osallistujina seurakuntien sekä yhteisen diakonian ja yhteiskuntavastuun lähiesimiehet, kirkkoherrat, diakonian ja yhteiskuntavastuun johtaja sekä kehittämispalveluiden edustus. - Valmistelutyötä tekevien työryhmien kanssa käydyt yksilöidyt keskustelut tehtävänantoon liittyen Kaikkien diakoniatyötä tekevien yhteiset työskentelyt 6.2. ja Valmistelutyön välitapaaminen Valmistelutyöstä informoiva ja sen jatkoa evästävä keskustelu yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa Aloitusseminaarin osallistuneiden yhteenvetotyöskentely Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee asiaa Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää valmistelutyön tuloksista seurakuntaneuvostojen ja johtokunnan lausunnot mennessä. - Yhteinen kirkkoneuvosto tekee asiasta esityksen yhteiselle kirkkovaltuustolle niiltä osin, joita koskien valmistelutyö edellyttää muutoksia yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymään yhteisten tehtävien johtosääntöön. - Yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee yhteisten tehtävien johtosääntöön esitettäviä muutoksia Valmistelutyön lähtökohdat Valmistelutyötä tekeviä työryhmiä on pyydetty ottamaan työskentelyssään huomioon erityisesti seuraavat näkökulmat: - Millainen on diakonian ja yhteiskuntavastuun sisältöihin ja toimintatapoihin liittyvä kokonaisarviomme lähitulevaisuudesta? - Mitkä ovat ne asiat, jotka pitää ja jotka on mahdollista tehdä?

19 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ (29) Liitteet Mikä on kirkon tehtävän kannalta keskeistä? - Seurakuntalaisten ja tamperelaisten näkökulmat ovat tärkeitä. - Kirkon tehtävän ja toimintaympäristön muutoksen suhteen arviointi on oleellista. - Toimintoja tarkastellaan alueellisesti eri tasoilla: koko kaupunki, seurakunta ja lähikirkko. - Mitä uutta tehdään, mitä lopetetaan? Mitä tehdään enemmän, mitä tehdään vähemmän? Mitä voisi tehdä toisin? - Tarkastelun pohjana on seurakuntarakenteen muutos sekä yhteisten tehtävien johtosääntö ja yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö. - Kuvatkaa konkreettisesti, miten valmisteltavananne oleva sisältöalue / toimintaprosessi hoidettaisiin seurakunnan tehtävää toteuttaen jäsenlähtöisesti, moniammatillisesti sekä taloudellisesti. Millaisia toimintakäytäntöihin ja työtapoihin liittyviä ratkaisuja tämä edellyttää? Tarkastelkaa vielä avointen kysymysten osalta eri vaihtoehtoja esimiessuhteissa ja resurssien varaamisessa. - Resurssit ja esimiessuhteet voivat rakentua koko kaupungin tasolle, seurakuntatasolle tai lähikirkon tasolle. Ratkaisujen tulee olla yhteistyötä vahvistavia ja ne voivat eri asioiden suhteen poiketa toisistaan. Ratkaisut voivat perustua myös uusiin toimintamalleihin. - Ratkaisut voivat olla myös määräaikaisia. Määräajan jälkeen tullaan tekemään seurakuntalaisten ja tamperelaisten näkökulmaa painottava arviointi. Nyt tehtäviä ratkaisuja voidaan muuttaa. - Valmistelutyö tehdään vuorovaikutteisesti. Keskeistä on arkityötä tekevien osallistaminen, johtoryhmän evästykset, johdon sitoutuminen yhteiseen työskentelyyn sekä luottamushenkilöiden informointi valmistelusta ja heidän linjaustensa kuuleminen. Aloitusseminaarissa sovittiin yhdessä valmistelussa lähemmin tarkasteltaviksi teemoiksi vanhukset, vapaaehtoiset, verkostot ja yksinäisyys. Valmisteluista vastanneet työryhmät ovat näihin kokonaisuuksiin liittyen tuottaneet liitteenä olevan sisältöjä konkretisoivan valmistelumateriaalin. Tämä valmistelumateriaali tukee jatkotyöskentelyä ja taustoittaa osaltaan myöhemmin keväällä edessä olevaa päätöksentekoa. Tulevassa valmistelutyössä huomioitavia näkökohtia Kaikkien tehtävien ratkaisujen tulee tukea jäsenlähtöistä ja vuorovaikutteista toimintatapaa. Lähikirkoilla tulee olla toisistaan poikkeavia toimintaprofiileja, jotka liittyvät kokonaisuutena kattavasti seurakuntalaisten ja tamperelaisten elämäntapa- ja asenneryhmittelyyn. Jumalanpalveluselämän monipuolisuus on edellytys sen mahdollisimman laajalle kattavuudelle. Nykyisessä strategiassa painotetaan lähikirkkoja. Samalla siinä alleviivataan alueelliset rajat ylittävien teemayhteisöjen merkitystä. Erityisesti

20 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ (29) nuoret aikuiset muuttavat usein, mikä heikentää heidän liittymistään alueellisiin yhteisöihin. Verkko on yhä useammalle yhteisöllisyyden toteuttamisen alusta. Tämän tulee näkyä ratkaisuissamme. Vastuiden jakautumisen seurakunnissa tehtävän diakonia- ja yhteiskunnallisen työn sekä seurakuntayhtymässä tehtäväksi sovittujen toimintojen välillä tulee olla selkeä. Selkeään vastuunjakoon perustuva yhteisen työn tekeminen on välttämätöntä. Esityksessä kuvataan diakonian ja yhteiskuntavastuun suunnittelupöydän toiminta sekä sen linkittyminen seurakuntien toimintaan. Esityksessä kuvataan diakoniatyön ja yhteiskunnallisen työn sovittujen toimintojen sisällöt ja työntekijät tehtävänkuvineen sekä niihin liittyvän yhteisen toimintakokonaisuuden rakenne ja esimiessuhteet. Merkittävä osa voimassaolevan yhteisten tehtävien johtosäännön määrittelemistä diakoniatyön ja yhteiskunnallisen työn sovituista toiminnoista on perusteltua hoitaa myös jatkossa yhteisesti samalla yhteistyötä seurakuntien kanssa ja myös niiden välillä kehittäen. Valmistelutyössä on jo tähän mennessä noussut esille tähän liittyviä konkreettisia mahdollisuuksia. Kummiseurakuntamallissa voidaan sopia, että joku yhteisten tehtävien työntekijä työskentelee määräaikaisesti osatyöpanoksella tai koko työpanoksella jossakin seurakunnassa. Työn sijoittumisen kohde muuttuu sovitun määräajan jälkeen. Myös joku paikallisen seurakunnan työntekijä voi työskennellä määräajan sovitulla tavalla yhteisissä tehtävissä. On tärkeää vahvistaa yhdessä tekemistä. Määräaikaista työn vaihtoa voi olla myös seurakuntien välillä. Isäntäseurakuntamallissa yksi seurakunta vastaa tietystä toiminnosta kaikkien seurakuntien osalta. Työ kohdentuu tarpeiden mukaan tasapuolisesti muihin seurakuntiin. Mahdollinen isäntäseurakuntamallin toteuttaminen edellyttää myös hallinnollisten ratkaisujen arvioimista. Esimerkiksi sairaalasielunhoidossa Tampereen seurakuntayhtymä toimii yhteistyöalueen isäntäseurakuntana. Tähän liittyen sopijaseurakunnilla on edustus sairaalasielunhoidon johtokunnassa. Seurakuntarakenteen muuttumisesta johtuva uudenlaisen toimintatavan rakennusvaihe vie aikaa. Yksi keskeinen kysymys on lähikirkkotiimien työskentelyn suhde työaloihin perustuvaan esimiestyöhön.

21 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ (29) Yhteistä tekemistä voidaan tukea osoittamalla toiminta- ja taloussuunnitelmassa siihen kohdennettavia resursseja, joista päätetään esitettyjen hankesuunnitelmien pohjalta. Jatkovalmistelussa etsitään ja esitetään toimintokohtaisia konkreettisia ja luovia yhteistyötä vahvistavia toimintatapoja. Yhteisesti tai hajautetusti hoitamisen välillä on runsaasti joustavia vaihtoehtoja. Tehtävien ratkaisujen tulee tukea työmotivaatiota. Nopea ja osin ennakoimattomasti muuttuva toimintaympäristö haastaa rohkeisiin kokeiluihin. Siirtymisen suunnittelusta tekemiseen on oltava riittävän lyhyt. Kasvatusta ja kiinteistöhenkilökuntaa koskevat jo tehdyt ratkaisut mahdollistavat aiemmasta merkittävästi poikkeavalla tavalla kokonaisvaltaisen alueellisen seurakuntatyön johtamisen. Diakonian avustustoiminnan vastuiden jakautuminen seurakuntien ja seurakuntayhtymän välillä on jatkovalmistelussa syytä ottaa erikseen tarkasteltavaksi kokonaisuudeksi. Ehdotus Kehitysjohtaja ehdottaa, - että yhteinen kirkkoneuvosto käy keskustelun tehdystä valmistelutyöstä, siinä huomioitavista näkökohdista sekä evästää jatkovalmistelua. Käsittely Päätös Kehittämistyön asiantuntija Jussi Laine osallistui asiantuntijana asian käsittelyyn. Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). Tiedoksi kirkkoherrat, yhteisten tehtävien johtavat viranhaltijat, valmistelutyötä tehneet työryhmät

22 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ (29) D:TAL: 232/000/ Kasvatuksen sovitut toiminnot ja niiden hoitaminen Esittely Tampereen evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän perussäännön mukaan seurakuntayhtymän tehtävänä on hoitaa kasvatuksen sovitut toiminnot. Yhteinen kirkkovaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt yhteisten tehtävien johtosäännön. Johtosäännön hyväksymisen yhteydessä sovittiin sekä kasvatusta että diakoniaa ja yhteiskuntavastuuta koskevista jatkotyöskentelyistä. Niissä käydään toimintokohtaisesti läpi seurakuntien ja yhteisesti hoidettavien vastuiden rajapintoja. Nämä työskentelyt on aloitettu joulukuussa Niiden tulokset valmistuvat maaliskuun 2015 loppuun mennessä. Niistä mahdollisesti aiheutuvat hallinnolliset päätökset tehdään kevätkauden 2015 kuluessa. Valmistelu ja päätöksentekoprosessin kulku - Aloitusseminaari Ilkossa Osallistujina kasvatuksen lähiesimiehet, kirkkoherrat, kasvatuksen johtajat sekä kehittämispalveluiden edustus. - Valmistelutyötä tekevien työryhmien kanssa käydyt yksilöidyt keskustelut tehtävänantoon liittyen 15. ja Valmistelutyön välitapaaminen Valmistelutyöstä informoiva ja sen jatkoa evästävä keskustelu yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa Aloitusseminaarin osallistuneiden yhteenvetotyöskentely Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee asiaa Yhteinen kirkkoneuvosto pyytää asiasta seurakuntaneuvostojen ja johtokunnan lausunnot mennessä. - Yhteinen kirkkoneuvosto tekee asiasta esityksen yhteiselle kirkkovaltuustolle niiltä osin, joita koskien valmistelutyö edellyttää muutoksia yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymään yhteisten tehtävien johtosääntöön. - Yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee yhteisten tehtävien johtosääntöön esitettäviä muutoksia Valmistelutyön lähtökohdat Valmistelutyötä tekeviä työryhmiä on pyydetty ottamaan työskentelyssään huomioon erityisesti seuraavat näkökulmat: - Millainen on kasvatuksen sisältöihin ja toimintatapoihin liittyvä kokonaisarviomme lähitulevaisuudesta? Mitkä ovat ne asiat, jotka pitää ja jotka on mahdollista tehdä? - Mikä on kirkon tehtävän kannalta keskeistä? - Seurakuntalaisten ja tamperelaisten näkökulmat ovat tärkeitä. - Kirkon tehtävän ja toimintaympäristön muutoksen suhteen arviointi on oleellista.

23 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ (29) - Toimintoja tarkastelleen alueellisesti eri tasoilla: koko kaupunki, seurakunta ja lähikirkko. - Mitä uutta tehdään, mitä lopetetaan? Mitä tehdään enemmän, mitä tehdään vähemmän? Mitä voisi tehdä toisin? - Tarkastelun taustana on seurakuntarakenteen muutos sekä yhteisten tehtävien johtosääntö ja yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö. - Kuvatkaa konkreettisesti, miten valmisteltavananne oleva sisältöalue / toimintaprosessi hoidettaisiin seurakunnan tehtävää toteuttaen jäsenlähtöisesti, moniammatillisesti sekä taloudellisesti. Millaisia toimintakäytäntöihin ja työtapoihin liittyviä ratkaisuja tämä edellyttää? Tarkastelkaa vielä avointen kysymysten osalta eri vaihtoehtoja esimiessuhteissa ja resurssien varaamisessa. - Resurssit ja esimiessuhteet voivat rakentua koko kaupungin tasolle, seurakuntatasolle tai lähikirkon tasolle. Ratkaisujen tulee joka tapauksessa olla yhteistyötä vahvistavia ja ne voivat eri asioiden suhteen poiketa toisistaan. Ratkaisut voivat perustua myös uusiin toimintamalleihin. - Ratkaisut voivat olla myös määräaikaisia. Määräajan jälkeen tullaan tekemään seurakuntalaisten ja tamperelaisten näkökulmaa painottava arviointi. Nyt tehtäviä ratkaisuja voidaan muuttaa. - Valmistelutyö tehdään vuorovaikutteisesti. Keskeistä on arkityötä tekevien osallistaminen, johtoryhmän evästykset, johdon sitoutuminen yhteiseen työskentelyyn sekä luottamushenkilöiden informointi valmistelusta ja heidän linjaustensa kuuleminen. Aloitusseminaarissa sovittiin yhdessä valmistelussa lähemmin tarkasteltaviksi teemoiksi lasten kesätoiminta, lastenohjaajien työjärjestelyt, rippikoulut ja isoskoulutus, opiskelijat ja nuoret aikuiset sekä yhteisesti toteutettavat kasvatuksen tehtävät. Valmisteluista vastanneet työryhmät ovat näihin kokonaisuuksiin liittyen tuottaneet liitteenä olevan valmistelumateriaalin. Tämä valmistelumateriaali tukee jatkotyöskentelyä ja taustoittaa osaltaan myöhemmin keväällä edessä olevaa päätöksentekoa. Liitteet Tulevassa valmistelutyössä huomioitavia näkökohtia Kaikkien tehtävien ratkaisujen tulee tukea jäsenlähtöistä toimintatapaa. Lähikirkoilla tulee olla toisistaan poikkeavia toimintaprofiileja, jotka liittyvät kokonaisuutena kattavasti seurakuntalaisten ja tamperelaisten elämäntapa- ja asenneryhmittelyyn. Jumalanpalveluselämän monipuolisuus on edellytys sen mahdollisimman laajalle kattavuudelle. Nykyisessä strategiassa painotetaan lähikirkkoja. Samalla siinä alleviivataan alueelliset rajat ylittävien teemayhteisöjen merkitystä. Erityisesti nuoret aikuiset muuttavat usein, mikä heikentää heidän liittymistään alueellisiin yhteisöihin.

24 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ (29) Verkko on yhä useammalle yhteisöllisyyden toteuttamisen alusta. Tämän tulee näkyä ratkaisuissamme. Vastuiden jakautumisen seurakunnissa tehtävän työn sekä kasvatuksen sovittujen toimintojen välillä tulee olla selkeä. Selkeään vastuunjakoon perustuva yhteisen työn tekeminen on välttämätöntä. Esityksessä kuvataan kasvatuksen suunnittelupöydän toiminta sekä sen linkittyminen seurakuntien toimintaan. Esityksessä kuvataan kasvatuksen sovittujen toimintojen sisällöt ja työntekijät tehtäväkuvineen sekä niihin liittyvän yhteisen toimintakokonaisuuden rakenne ja esimiessuhteet. Merkittävä osa voimassaolevan yhteisten tehtävien johtosäännön määrittelemistä kasvatuksen sovituista toiminnoista on perusteltua hoitaa myös jatkossa yhteisesti samalla yhteistyötä seurakuntien kanssa ja myös niiden välillä kehittäen. Valmistelutyössä on jo tähän mennessä noussut esille tähän liittyviä konkreettisia mahdollisuuksia. Kummiseurakuntamallissa voidaan sopia, että joku yhteisten tehtävien työntekijä työskentelee määräaikaisesti osatyöpanoksella tai koko työpanoksella jossakin seurakunnassa. Työn sijoittumisen kohde muuttuu sovitun määräajan jälkeen. Myös joku paikallisen seurakunnan työntekijä voi työskennellä määräajan sovitulla tavalla yhteisissä tehtävissä. On tärkeää vahvistaa yhdessä tekemistä. Määräaikaista työn vaihtoa voi olla myös seurakuntien välillä. Isäntäseurakuntamallissa yksi seurakunta vastaa tietystä toiminnosta kaikkien seurakuntien osalta. Työ kohdentuu tarpeiden mukaan tasapuolisesti muihin seurakuntiin. Isäntäseurakuntamallin toteuttaminen joissakin toiminnoissa edellyttää myös hallinnollisten ratkaisujen arvioimista. Esimerkiksi sairaalasielunhoidossa Tampereen seurakuntayhtymä toimii yhteistyöalueen isäntäseurakuntana. Tähän liittyen sopijaseurakunnilla on edustus sairaalasielunhoidon johtokunnassa. Seurakuntarakenteen muuttumisesta johtuva uudenlaisen toimintatavan rakennusvaihe vie aikaa. Yksi keskeinen kysymys on lähikirkkotiimien työskentelyn suhde työaloihin perustuvaan esimiestyöhön. Yhteistä tekemistä voidaan tukea osoittamalla toiminta- ja taloussuunnitelmassa siihen kohdennettavia resursseja joista päätetään esitettyjen hankesuunnitelmien pohjalta. Jatkovalmistelussa etsitään ja esitetään toimintokohtaisia konkreettisia ja luovia yhteistyötä vahvistavia toimintatapoja. Yhteisesti tai hajautetusti

25 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ (29) hoitamisen välillä on runsaasti joustavia vaihtoehtoja. Tehtävien ratkaisujen tulee tukea työmotivaatiota. Nopea ja osin ennakoimattomasti muuttuva toimintaympäristö haastaa rohkeisiin kokeiluihin. Siirtymisen suunnittelusta tekemiseen on oltava riittävän lyhyt. Kasvatusta ja kiinteistöhenkilökuntaa koskevat jo tehdyt ratkaisut mahdollistavat aiemmasta merkittävästi poikkeavalla tavalla kokonaisvaltaisen alueellisen seurakuntatyön johtamisen. Ehdotus Kehitysjohtaja ehdottaa, - että yhteinen kirkkoneuvosto käy keskustelun tehdystä valmistelutyöstä, siinä huomioitavista näkökohdista sekä evästää jatkovalmistelua. Käsittely Päätös Kehittämistyön asiantuntija Jussi Laine osallistui asiantuntijana asian käsittelyyn. Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). Tiedoksi kirkkoherrat, yhteisten tehtävien johtavat viranhaltijat, valmistelutyötä tehneet työryhmät

26 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ (29) 62 Muutoksenhakuosoitus ja kokouksen päätös Puheenjohtaja antoi kirkkolain mukaisen muutoksenhakuosoituksen ja päätti kokouksen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Pöytäkirjan pykälät MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62 Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pöytäkirjan pykälät: 57 Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto Kirkkolain 24 luvun 3 :n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Pöytäkirjan pykälät: Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 mom:n, hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, 3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 :n, tai 4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a :n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1. Pöytäkirjan pykälät: 58 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on (tavarat ja palvelut), (terveydenhoito ja sosiaalipalvelut) ja (rakennus ja käyttöoikeusurakat)

27 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ (29) OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Postiosoite: Telekopio: Sähköposti: Näsilinnankatu 26, Tampere PL 226, Tampere Pöytäkirjan pykälät: 57 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: - oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi - tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä - millaista oikaisua päätökseen vaaditaan - millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan HANKINTAOIKAISU Hankintaoikaisun tekeminen Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki ). Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Näsilinnankatu 26, Tampere Postiosoite: PL 226, Tampere Telekopio: Sähköposti: Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisun sisältö Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi: - oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi - tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä - millaista oikaisua päätökseen vaaditaan - millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Kirkollis- ja hallintovalitukset Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot:

28 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ (29) Hämeenlinnan hallinto-oikeus Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu1, Hämeenlinna Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, Hämeenlinna Telekopio: Puhelin: Sähköposti: Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika 30 päivää 30 päivää Kirkollisvalitus alistusasiassa Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika 30 päivää Käyntiosoite: Eteläpuisto 2 C, Tampere Postiosoite: Eteläpuisto 2 C, Tampere Telekopio: (03) Sähköposti: Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: 30 päivää PL 210 (Eteläranta 8), Helsinki Telekopio: Sähköposti: Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät: PL 29 (Meritullinkatu 10), Valtioneuvosto Telekopio: (kirjaamo) Sähköposti: 30 päivää Valitus markkinaoikeuteen Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus). Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa. Markkinaoikeuden yhteystiedot Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuun osoitteeseen: Postiosoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5 Telekopio: Sähköpostiosoite: Valitusaika 14 päivää Muutoksenhakuajan laskeminen Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 19.3.2015

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 19.3.2015 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Aika Torstai 19.3.2015 klo 18.00 18.57 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Häikiö, Leevi puheenjohtaja Alajoki, Asko Koivisto, Sirpa

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2014 1(36) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 8.5.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2014 1(36) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 8.5.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2014 1(36) Aika Torstai 8.5.2014 klo 16.15 18.23 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko Karhola,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(26) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 6.3.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(26) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 6.3.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(26) Aika Torstai 6.3.2014 klo 16.15 19.25 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko Karhola,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(25) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 27.3.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(25) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 27.3.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(25) Aika Torstai 27.3.2014 klo 16.15 18.35 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai 29.3.2012 klo 16.15 18.10 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, 56-64 Alaja, Riitta

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2011 1(25) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 18.8.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2011 1(25) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 18.8.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2011 1(25) Aika Torstai 18.8.2011 klo 16.15 17.05 Paikka Osallistujat Julkujärven leirikeskus, Ylöjärvi Jäsenet Karhola, Anne puheenjohtaja Alaja, Riitta

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(18) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 12.6.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(18) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 12.6.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(18) Aika Torstai 12.6.2014 klo 18.00 19.55 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Mäki, Kalle puheenjohtaja Haanpää, Liisa Hilliaho, Arja

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(39) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 5.2.2015

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(39) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 5.2.2015 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(39) Aika Torstai 5.2.2015 klo 16.15 18.00 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alajoki, Asko Eskelinen, Tiina

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Aika Paikka 29.10.2014 klo 17.00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Eskelinen,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/2011 1(21) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 27.10.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/2011 1(21) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 27.10.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 12/2011 1(21) Aika Torstai 27.10.2011 klo 16.15 18.15 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2012 1(18) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 23.8.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2012 1(18) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 23.8.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2012 1(18) Aika 23.8.2012 klo 16:00-18:55 Paikka Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(12) Kasvatustyön johtokunta Kokous 11.2.2015

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(12) Kasvatustyön johtokunta Kokous 11.2.2015 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(12) Aika Paikka 11.2.2015 klo 17:30 Seurakuntien talo, Ateena Osallistujat Jäsenet Harju-Autti, Raisa puheenjohtaja Alatalo, Seija Niemistö, Riitta

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.5.2015

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.5.2015 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(10) Aika 20.5.2015 klo 17:15-18:05 Paikka Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Hankela, Jussi Karhola, Anne

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(15) Seurakuntaneuvosto Kokous 22.1.2015

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(15) Seurakuntaneuvosto Kokous 22.1.2015 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(15) Aika Paikka Torstai 22.1.2015 klo 17:00-18:24 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Arvola,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2011 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 9.11.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2011 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 9.11.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2011 1(14) Aika 9.11.2011 klo 16:15 17:50 Paikka Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Aika Paikka 5.2.2014 klo 18:00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja Alajoki, Heidi poissa

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014. Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(12) Aika 17.6.2014 klo 18.00 20.05 Paikka Kaukajärven seurakuntakoti, Keskisenkatu 20 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 30.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 30.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Aika Torstai 30.10.2014 klo 18.00 19.55 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Mäki, Kalle puheenjohtaja Haanpää, Liisa Hilliaho, Arja

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Aika 12.2.2015 klo 17.30 19.35 Paikka Aitolahden kirkko, Jenseninkatu 4 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Eskelinen Riina-Eveliina

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 6.5.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 6.5.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 6.5.2014 Sovituksenkirkossa pitämän kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 8.5.2014-22.5.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa..

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 22.9.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 22.9.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/2011 1(31) Aika Torstai 22.9.2011 klo 18.30 20.00 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Isotalo, Markku Karhola,

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (10)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (10) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (10) Aika: Keskiviikko 28.3.2012 kello 16.30-17.55 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2015 1(55) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 4.6.2015. 35 Kokouksen avaus 5

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2015 1(55) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 4.6.2015. 35 Kokouksen avaus 5 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 3/2015 1(55) Aika Paikka Torstai 4.6.2015 klo 18.00 Näsin seurakuntasali Käsiteltävät asiat 35 Kokouksen avaus 5 36 Vapautuksen myöntäminen esteen ilmoittaneille

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(13) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(13) Seurakuntaneuvosto Kokous 17.6.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1(13) Aika 17.6.2014 klo 17.00-19.30 Paikka Kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Eskelinen, Tiina Jumppanen, Piippa

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Aika Torstai 4.9.2014 klo 16.15 17.37 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko Karhola,

Lisätiedot

TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(13) Seurakuntaneuvosto Kokous 24.9.2014

TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(13) Seurakuntaneuvosto Kokous 24.9.2014 TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(13) Aika 24.9.2014 klo 18:00-20:55 Paikka Nekalan seurakuntatalo Osallistujat Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Aarnio, Antero Alajoki, Asko poistui

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) Aika: Keskiviikko 8.5.2013 kello 16.30-17.37 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU 16.9.2014. Aika ja paikka Keskiviikko 24.9.2014 klo 17 Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä

KOKOUSKUTSU 16.9.2014. Aika ja paikka Keskiviikko 24.9.2014 klo 17 Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä KOKOUSKUTSU 16.9.2014 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2014 Aika ja paikka Keskiviikko klo 17 Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN 93 Kokouksen avaus, laillisuus

Lisätiedot