SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS"

Transkriptio

1 2014 SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS

2 Toimitus Pilvi Isotalus, Maria Turkia Valtakunnansyyttäjänvirasto Taitto Taina Ståhl Mainostoimisto Visuviestintä Oy Paino Juvenes Print - Suomen Yliopistopaino Oy Tampere

3 Sisällysluettelo 1 JOHDON KATSAUS 4 2 MUUTOKSEt TYÖYMPÄRISTÖSSÄ Työtilanteen kehitys Muut tuloksentekoon vaikuttaneet muutokset 13 3 TULOSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Rikosprosessin joutuisuus Toiminnallinen tehokkuus Tuotokset ja laadunhallinta Prosessien- ja laadunhallinta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 26 4 SYYTTÄJÄLAITOKSEN voimavarat Toimintamääräraha Henkilöstö 32 5 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON toiminta Muutosharkinta-asiat Muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen Poliisirikosasiat 44 6 SISÄISEN VALVONNAN LAUSUMA 46

4 1 JOHDON KATSAUS Valtiontalouden yleinen tilanne leimasi myös syyttäjälaitoksen vuotta Valtioneuvoston kevään kehyspäätöksessä leikattu harmaan talouden torjunnan lisärahoitus aiheutti yt-neuvottelujen uhan, joka lisärahoituksen myötä poistui vasta keväällä Tilanne vaikutti myös syksyn työhyvinvointikyselyssä niin, että tulos heikkeni edellisvuodesta. Henkilöstömme viihtyy kuitenkin edelleen työssään paremmin kuin valtiolla ja oikeushallinnossa keskimäärin. Rikosvastuun toteuttamisesta ja siihen liittyvistä tehtävistä suoriuduimme pääosin tavoitteiden mukaisesti. Eri virastojen välillä oli jonkin verran vaihtelua. Kokonaistyökuorma jatkoi kasvuaan. Poliisin tekemiksi epäillyt rikokset, joissa syyttäjä toimii tutkinnanjohtajana, työllistivät edelleen selvästi ennakoitua enemmän. Epävarmuus resurssien riittävyydestä heijastui siihenkin, että Valtakunnansyyttäjänviraston järjestämään koulutukseen osallistui totuttua vähemmän oppilaita. Vuoden 2015 koulutuskalenterista jouduttiin sen vuoksi poistamaan 4

5 useita suosittuja kursseja. Tällainen kehitys on erityisen valitettava, koska syyttäjälaitoksen vahvuus on yhteisöllisyyden lisäksi osaamisessamme. Toimintavuonna jatkettiin Taito-hanketta, joka tähtää syyttäjien perusosaamisen tason yleiseen ja yhtenäiseen nostamiseen entisestään. Sen yhteydessä erikoistumisjärjestelmämme sisältö ja rakenteet uudistetaan tarvittavilta osin. Kuva: Pilvi Isotalus Merkittävimmät lainsäädäntöuudistukset liittyivät esitutkintaan ja pakkokeinoihin. Esitutkintalaki edellyttää syyttäjältä entistä kiinteämpää yhteistyötä esitutkintaviranomaisten kanssa, mikä tarkoittaa uudenlaisia työtapoja ja erilaista ajankäyttöä priorisointeineen. Matti Nissinen valtakunnansyyttäjä 5

6 2 MUUTOKSET TYÖYMPÄRISTÖSSÄ 2.1 Työtilanteen kehitys Syyttäjälle saapuneiden asioiden määrä nousi hiukan. Myös asioiden vaatima työpanos nousi niin sanotulla painotetulla työmäärällä mitattuna (nousua noin 4 %). Rikollisuuden kuva ei muuttunut merkittävästi. Suomessa käsiteltiin kuitenkin ensimmäisen kerran tuomioistuimessa terrorismirikos, mikä heijastaa jossain määrin kansallisen ja kansainvälisen toimintaympäristön muutosta. Kun lisäksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja korkeimman oikeuden ihmis- ja perusoikeusmyönteinen tulkintakäytäntö usein syrjäyttää kansallisen lain nimenomaiset säännökset, syyttäjäntyössä syntyy uudenlaista epävarmuutta ja koulutustarvetta. Juttujen määrään ja laatuun vaikutti myös resurssien kohdentaminen sidosryhmissä, kuten poliisissa ja Verohallinnossa. Kun kaikilta viranomaisilta vähennetään resursseja, vaikutukset voivat olla arvaamattomat esitutkinnan ja tuomioistuinlaitoksen välissä toimivalle syyttäjälaitokselle. Esimerkiksi poliisille voi kertyä juttuvarantoa, joka vapauttaa syyttäjän voimavaroja vanhempien juttujen ratkaisemiseen, mutta vähentää kokonaistyömäärää tuomioistuimissa. Talousrikosasioiden hoidossa merkittävää oli, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta saatiin kannanotto siihen, miten se soveltaa ne bis in 6

7 Kuva: Markku Ojala Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen myönsi syyttäjälaitospäivässä kaksi syyttäjälaitosmitalia: käräjätuomari Mikko Jaatiselle (vas.) ja asianajaja Markku Fredmanille. Syyttäjälaitosmitali on arvokkain huomionosoitus, jota valtakunnansyyttäjä voi käyttää. Mitalia, jonka aiheena on Kaarlo Ignatiuksen kasvokuva, on tähän mennessä jaettu 12 kertaa. Kaikki tämän toimintakertomuksen valokuvat sivuilla 7 46 on otettu syyttäjälaitospäivänä idem -periaatetta eri tilanteissa, ja että verottaja ryhtyi soveltamaan uutta lakia veronkorotuksista. Vaikka syyttäjille saapuvien asioiden määrä pysyi edellisen vuoden tasolla, asiat olivat laadultaan yhä kansainvälisempiä. Kun samaan aikaan esitutkintalaki on edellyttänyt syyttäjiltä entistä tiiviimpää yhteistyötä esitutkintaviranomaisten kanssa ja keskusrikospoliisi on luopumassa oikeusapuasioiden koordinoinnista, syyttäjien 7

8 osaamiselle on asetettu uusia, ajankäyttöön vaikuttavia vaatimuksia. Valtakunnansyyttäjänviraston näkemyksen mukaan kansainväliseen oikeusapuun liittyvät tehtävät kuuluvat olennaisesti nimenomaan syyttäjälle, mutta resurssoinnissa sitä ei tähän asti ole huomioitu. Saapuneiden asioiden lukumäärä vaativuusluokittain Vaativat Erittelemättömät perus Liikennejuopumukset Erittelemättömät muut Muut tavanomaiset Saapuneiden asioiden työmäärä* vaativuusluokittain * Painotetussa työmäärässä huomioidaan se, että tietyt juttutyypit ovat toisia työläämpiä ja enemmän resursseja sitovia. Painotettu työmäärä lasketaan ratkaistuista jutuista, joiden aiheuttama työmäärä arvioidaan rikosnimikkeiden perusteella keskimääräisen työmäärän mukaan. Painotettuun työmäärään vaikuttavat myös vähintään viisi istuntopäivää kestäneet käräjäoikeuskäsittelyt. (1 = se työpanos, jota liikennejuopumuksen käsittely edellytti vuonna 2003.) 8

9 Ratkaistujen asioiden lukumäärä vaativuusluokittain Syyttäjälaitoksen toimintakertomus 2014 Vaativat Erittelemättömät perus Liikennejuopumukset Erittelemättömät muut Muut tavanomaiset Erityisen työllistävät Ratkaistujen asioiden työmäärä* vaativuusluokittain Ratkaistujen asioiden tavoitettaan syyttäjälaitos ei saavuttanut. Tämä johtuu osin resurssien vähenemistä. Silti asioita ratkaistiin noin 700 enemmän kuin edellisenä vuonna (0,8 prosenttia). Tavoitteesta jäätiin asian verran. Painotetulla työmäärällä mitattuna kasvu oli kuitenkin suhteellisen suuri (7,4 %). Vaativissa asiaryhmissä kasvu oli suurempi kuin muissa asiaryhmissä. 9

10 Syyttäjien valitukset käräjäoikeuden ratkaisuista hovioikeuteen vähenivät varsin huomattavasti (16,2 %). Tämä johtui osin resurssien vähenemisestä. Hylättyjen syytteiden suhteellinen osuus tuomioistuinratkaisuista oli nousussa, vaikka Ritu-tietojärjestelmän käyttöönotto saattaa vaikuttaa lukujen vertailukelpoisuuteen. Syyttäjänvirastoja vertailtaessa voi havaita, että Etelä-Suomessa saapui Länsi-Uudenmaan syyttäjänvirastoon suhteellisesti eniten tavanomaisia ja vaativia rikosasioita, kun taas erittelemättömien rikosasioiden osuus tässä virastossa oli muita virastoja pienempi. Itä-Uudenmaan syyttäjänvirastoon taas saapui suhteellisesti vähiten vaativia asioita, mutta juttukanta painottui erittelemättömiin rikosasioihin. Itä-Uudenmaan syyttäjänviraston juttukantaan vaikuttanee toimialueella sijaitseva kansainvälinen lentokenttä. Valtakunnallisesti suhteellisesti eniten tavanomaisia rikosasioita saapui Keski- Suomen syyttäjänvirastoon. Vaativia rikosasioita saapui eniten Pohjanmaan syyttäjänvirastoon. Oulun ja Ahvenanmaan syyttäjänvirastoihin saapui vähiten vaativia rikosasioita. 10

11 Syyttäjälaitoksen suoritemäärät Muutos Muutos % Tavoite 2014 Poikk. tavoitteesta Poikkeama % Avoinna kauden alussa ,9 % Saapuneet asiat ,8 % ,9 % tavanomaiset ,64% ,54% ,89% 702 1,4 % erittelemättömät ,80% ,44% ,20% 36 0,1 % vaativat ,57% ,02% ,92% -49-1,2 % Ratkaistut asiat ,4 % ,3 % Käsittelyratkaisut ,6 % Asiaratkaisut ,7 % tavanomaiset ,42% ,29% ,11% 209 0,4 % erittelemättömät ,32% ,78% ,91% 302 1,1 % vaativat ,26% ,93% ,99% 72 1,9 % Avoinna kauden lopussa ,9 % Keskimääräinen syyteharkinta-aika kk 2,10 1,94 1,97 0,03 1,6 % 2,00-0,03-1,4 % tavanomaiset 1,77 1,57 1,60 0,03 1,7 % 2,00-0,40-20,0 % erittelemättömät 2,50 2,29 2,33 0,04 1,6 % 2,50-0,17-6,8 % vaativat 3,72 3,82 3,82 0,00 0,0 % 3,00 0,82 27,3 % Vireillä 6 12 kk ,3 % ,7 % Vireillä yli 12 kk ,7 % ,3 % tavanomaiset 46 21,70% 14 8,28% 86 41,15% ,3 % erittelemättömät ,58% 83 49,11% 66 31,58% ,5 % vaativat 63 29,72% 72 42,60% 57 27,27% ,8 % Asiaratkaisujen profiili ,7 % Syyte ,84% ,32% ,02% ,1 % Rangaistusmääräys 799 0,97% 648 0,83% 589 0,75% -59-9,1 % Syyttämättäjättämispäätös tpluop ,33% ,24% ,23% 27 0,7 % Syyttämättäjättämispäätös pros ,93% ,40% ,72% 290 5,0 % Esitutkinnan rajoitt. ETL 3: ,61% ,49% ,23% ,6 % Esitutkinnan rajoitt. ETL 3:10.2 pros ,59% ,19% ,75% ,5 % Esitutkinnan rajoitt. ETL 3:10.2 kust ,82% ,34% ,26% -45-1,7 % Syyttäjän päätös ,74% ,05% ,91% ,2 % Syyttäjän ilmoitus 147 0,18% 111 0,14% 110 0,14% -1-0,9 % Toimenpideratkaisujen profiili ,1 % Syyte ,42% ,77% ,52% ,2 % Rangaistusmääräys ,02% 912 0,91% 766 0,75% ,0 % Syyttämättäjättämispäätös tpluop ,77% ,49% ,40% -19-0,3 % Syyttämättäjättämispäätös pros ,73% ,21% ,06% ,8 % Esitutkinnan rajoitt. ETL 3: ,22% ,05% ,72% ,6 % Esitutkinnan rajoitt. ETL 3:10.2 pros ,66% ,32% ,79% ,5 % Esitutkinnan rajoitt. ETL 3:10.2 kust ,53% ,94% ,80% ,5 % Syyttäjän päätös ,25% ,92% ,88% 18 0,4 % Syyttäjän ilmoitus ,39% ,39% ,07% ,8 % Esitykset kirjalliseen menettelyyn ,22% ,97% ,06% 329 1,5 % Hylätyt KO:ssa ,89% ,74% ,52% ,7 % Syyttäjän valitukset KO:n ratkaisuista HO:een ,79% ,77% ,12% ,2 % Painotettu työmäärä (ratkaistut asiat) ,4 %

12 Syyttäjänvirastojen suoritemäärät 2014 Länsi- Itä- Salpaus- Helsinki Uusimaa Uusimaa selkä Länsi- Suomi Sisä- Suomi Pohjanmaa Itä- Suomi Oulu Lappi Ahvenanmaa VKSV Koko Suomi Avoinna aikavälin alussa Saapuneet asiat tavanomaiset erittelemättömät vaativat Ratkaistut asiat Käsittelyratkaisut Asiaratkaisut tavanomaiset erittelemättömät vaativat Avoinna kauden lopussa Syyteharkinta-aika (kk) (keskiarvo & mediaani) tavanomaiset erittelemättömät vaativat Vireillä 6 12 kk Vireillä yli 12 kk tavanomaiset erittelemättömät vaativat Asiaratkaisujen profiili Syyte Rangaistusmääräys Syyttämättäjättämispäätös tpluop Syyttämättäjättämispäätös pros Esitutkinnan rajoittaminen ETL 3:10.1 Esitutkinnan rajoitt. ETL 3:10.2 pros Esitutkinnan rajoitt. ETL 3:10.2 kust Syyttäjän päätös Syyttäjän ilmoitus Toimenpideratkaisujen profiili Syyte Rangaistusmääräys Syyttämättäjättämispäätös tpluop Syyttämättäjättämispäätös pros Esitutkinnan rajoittaminen ETL 3:10.1 Esitutkinnan rajoitt. ETL 3:10.2 pros Esitutkinnan rajoitt. ETL 3:10.2 kust Syyttäjän päätös Syyttäjän ilmoitus Esitykset kirjalliseen menettelyyn Hylätyt KO:ssa Syyttäjän valitukset KO:n ratkaistuista HO:een ,54 2,88 1,86 1,33 1,62 1,44 2,43 1,66 2,75 1,81 1,60 1,08 2,08 2,49 1,54 1,09 1,29 1,15 1,76 1,37 2,29 1,57 1,40 1,02 2,93 3,39 2,11 1,64 2,01 1,71 2,89 1,88 3,25 2,10 1,52 1,73 4,46 4,57 3,09 2,05 3,46 3,15 6,50 3,77 4,84 2,57 5,21 2,

13 2.2 Muut tuloksentekoon vaikuttaneet muutokset Toimintavuoden alussa Pirkanmaan ja Keski-Suomen syyttäjänvirastoista muodostettiin Sisä-Suomen syyttäjänvirasto, ja Kanta- Hämeen syyttäjänviraston toimialue jaettiin Itä-Uudenmaan ja Salpausselän syyttäjänvirastojen kesken. Myös poliisipiirit uudistettiin. Niiden toimialueet vastaavat syyttäjänvirastojen toimialueita. Salpausselän syyttäjänviraston toimialue muodostuu kahden poliisipiirin toimialueesta. Syyttäjälaitoksen toimintakertomus 2014 Uhka resurssien merkittävästä vähenemisestä leimasi toimintavuotta. Epävarman työllisyystilanteen ja lisääntyvien työpaineiden takia kokeneet syyttäjät ovat hakeutuneet toisiin tehtäviin, mikä on aiheuttanut suuren haasteen syyttäjälaitokselle. 13

14 Kuva: Markku Ojala Syyttäjälaitoksen toimintakertomus TULOSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN 3.1 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Priorisointi Kokonaiskäsittelyajan pitkittymisen estämiseksi syyttäjät asettavat ratkaisutoiminnassaan ohjeen VKS:2013:1 (Syyteharkinta-asioiden kiireellisyydestä ja etusijajärjestyksestä) mukaisesti yleensä etusijalle pisimpään esitutkinnassa olleet asiat. Tulostavoite koskee korostuneesti asioita, jotka ovat saapuneet syyteharkintaan ennen esitutkintalain (805/2011) voimaantuloa

15 Tulostavoite Syyttäjälaitos huolehtii tehokkaasti, joutuisasti ja yhdenmukaisesti rikosvastuun toteuttamisesta osana rikosasioiden käsittelyketjua oikeusturva huomioon ottaen. Syyttäjälaitoksen toimintakertomus 2014 Toimintavuonna syyttäjälaitoksessa pyrittiin resurssivajauksesta huolimatta keskittymään vaativien asioiden ratkaisemiseen mahdollisimman joutuisasti. Tulostavoitetta ei kuitenkaan saavutettu 6 12 kuukautta vireillä olleissa jutuissa sen paremmin kuin yli 12 kuukautta vireillä olleissa asioissa. Tavoitteen mukainen toiminta syyttäjänvirastoissa on kuitenkin aiheuttanut sen, että kun on pyritty vähentämään vaativien juttujen pitkiä vireilläoloaikoja, on samalla jouduttu hidastamaan tavanomaisten asioiden ratkaisemista. Vireillä oli näin ollen vuonna 2014 aiempaa enemmän tavanomaisia rikosasioita ja 6 12 kuukautta vanhoja juttuja. Vaikka poikkeama tavoitteesta ei ole olennainen, se on huolestuttava, koska tavanomaisten asioiden syyteoikeuden vanhenemisajat ovat huomattavasti lyhyemmät kuin vaativissa asioissa. Tilannetta ei ole parantanut sekään, että syyttäjät ovat tehneet entistä enemmän esityksiä juttujen käsittelemisestä kirjallisessa menettelyssä. Vuonna 2014 syyttäjälaitokseen saapui asioita aiempaa enemmän (noin +700 kpl). Syytteitä nostettiin kuitenkin vähemmän kuin aiemmin (-614 kpl). Rangaistusmääräyksiäkin annettiin entistä vähemmän. Tämän on mahdollistanut lisääntynyt toimenpiteistä luopuminen ja erityisesti esitutkinnan rajoittamispäätösten määrän kasvu. Resurssien säästö on sitä vaikuttavampaa, mitä aiemmassa rikosprosessin vaiheessa se tehdään. 15

16 Tehostuneen esitutkintayhteistyön vaikutuksia seurattiin arvioimalla lisätutkintapyyntöjen lukumäärää ja syitä. Myös tutkintasuunnitelmien käyttö ja poliisilta saapuvien esitutkintapöytäkirjojen laatu olivat seurannan kohteena. Näitä kaikkia selvitettiin otantakyselyllä. Kyselyn tuloksia käytiin läpi yhdessä poliisin kanssa paikallisesti ja valtakunnallisesti. Lisäksi järjestettiin syyteneuvottelukoulutus kaikille syyttäjille ja osalle sidosryhmistä (poliisi, tuomarit, verottaja, tulli). Uusi laki syyteneuvottelujärjestelmästä tuli voimaan vuoden 2015 alussa. Lakiuudistuksen tavoitteena on vaativien ja erityisesti talousrikosjuttujen käsittelyn keston lyhentäminen. Tämä vaatii esitutkintayhteistyön toimivuutta, rikosjutun kokonaisuuden hallintaa ja monessa tilanteessa käsittelyn painopisteen siirtämistä esitutkintavaiheeseen. Tullin kanssa järjestetyssä koulutuksessa keskityttiin syventämään aineellisen lainsäädännön tuntemusta. Tämä osaltaan jouduttaa tullijuttujen käsittelyä. Syyteharkinta-aikaa ei vaativissa asioissa onnistuttu alentamaan. Myös tavanomaisissa ja erittelemättömissä asioissa ajat pitenivät hiukan, vaikka tulostavoite saavutettiin. Vaativia asioita saapui vähän edellisvuotta vähemmän, mutta niitä ratkaistiin aiempaa enemmän. Tämä on saattanut pidentää ratkaisuaikoja, jos asioita on prioriteettiohjeen mukaisesti ratkaistu syyteoikeuden vanhenemisen edellyttämässä järjestyksessä. Yhdenmukaisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen yhdyskuntaseuraamuksissa Toimintakertomuksen laadinnassa ei ollut käytössä tilastotietoa yhdyskuntaseuraamuksista. 16

17 3.2 Rikosprosessin joutuisuus Tulostavoite kaikkien asioiden syyteharkinnan joutuisuudessa saavutettiin. Vaativissa asioissa syyteharkinta-aika jäi tavoitteesta edellisen vuoden tasolle. Oikeudenkäynnin viivästymisen vaara on tyypillisin laajoissa ja vaativissa jutuissa. Siksi tämän asiaryhmän syyteharkinta-aikaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tässä oikeusministeriö on vuosien varrella perustellusti tiukentanut tulostavoitetta. Tehokas esitutkintayhteistyö on omiaan nopeuttamaan syyteharkintaa erityisesti vaativissa asioissa. Erot syyttäjänvirastojen syyteharkinta-ajoissa johtuvat usein alueellisista ja rakenteellisista syistä. Virastojen juttukannat eroavat toisistaan sekä laadultaan että määrältään. Keskimääräisissä syyteharkinta-ajoissa tämä näkyy esimerkiksi niin, että Länsi-Uudellamaalla oli pisin keskimääräinen syyteharkinta-aika kaikissa asioissa ja Salpausselällä lyhin. Vaativissa rikosasioissa Pohjanmaan ja Ahvenanmaan keskimääräinen syyteharkinta-aika ylitti 5 kuukautta, joka on selvästi liian pitkä aika. Helsingissä on kaikkien asioiden joutuisaa käsittelyä olennaisesti parannettu edellisestä vuodesta. 17

18 Keskimääräiset käsittelyajat virastoittain, kk Syyttäjänvirasto Luokittelemattomat Tavanomaiset Erittelemättömät Vaativat Kaikki Koko maa 1,82 1,59 2,33 3,82 1,97 Helsinki 1,92 2,09 2,93 4,46 2,54 Länsi-Uusimaa 3,97 2,47 3,39 4,57 2,88 Itä-Uusimaa 4,20 1,51 2,11 3,09 1,86 Salpausselkä 2,03 1,09 1,64 2,05 1,33 Länsi-Suomi 3,31 1,26 2,01 3,46 1,62 Pohjanmaa 0,71 1,76 2,89 6,50 2,43 Itä-Suomi 1,84 1,36 1,88 3,77 1,66 Oulu 5,91 2,25 3,25 4,84 2,75 Lappi 4,20 1,55 2,10 2,57 1,81 Ahvenanmaa 1,48 1,40 1,52 5,21 1,60 VKSV 1,02 1,14 1,73 2,60 1,08 Sisä-Suomi 2,80 1,13 1,71 3,15 1,44 Vireillä olevien asioiden ikärakenne Syyttäjänvirasto Vireillä alle 1 kk Vireillä 1 3 kk Vireillä 3 6 kk Vireillä 6 9 kk Vireillä 9 12 kk Vireillä yli 1 v Yhteensä Koko maa Helsinki Länsi-Uusimaa Itä-Uusimaa Salpausselkä Länsi-Suomi Pohjanmaa Itä-Suomi Oulu Lappi Ahvenanmaa VKSV Sisä-Suomi

19 3.3 Toiminnallinen tehokkuus Syyttäjien ja koko henkilöstön tuottavuus parani sekä vanhalla että uudella mittarilla mitattuna. Tältä osin tulostavoitteet täyttyivät. Tulostavoite Rikosvastuu toteutetaan tuottavasti ja taloudellisesti. Toiminnallinen tehokkuus Tuottavuus, ratkaistut asiat/htv (koko henkilöstö) Tuottavuus, ratkaistut asiat/htv (syyttäjät) Taloudellisuus, euroa (toimintamenot/ratkaisu) Tuottavuus uusi mittari, painotettu työmäärä/ htv (koko henkilökunta) Tuottavuus uusi mittari, painotettu työmäärä/ htv (syyttäjät) Taloudellisuus uusi mittari, euroa (toimintamenot/ painotettu työmäärä) Muutos Muutos % Tavoite 2014 Poikkeama Poikkeama tavoitteesta % 172,5 164,6 170,7 6,05 3, ,3-0,2 251,4 237,1 245,3 8,21 3, ,7-1,1 439,1 472,8 464,5-8,28-1, ,5 1, , , , ,6 101,03 101,02 95,00-6,02-6,0 102,12-7,12-7,0 19

20 3.4 Tuotokset ja laadunhallinta Toimintavuonna ratkaistiin noin asiaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Erityisesti käsittelyratkaisut lisääntyivät. Erityisen mielenkiintoista on se, että asiaratkaisujen profiilissa painopiste on siirtynyt syyteratkaisuista esitutkinnan rajoittamiseen. Syyteratkaisujen osuus on kahdessa vuodessa laskenut noin 3 %. Syytteiden osuus ratkaistuista asioista alittaa jo 70 %. Syyttäjien työmäärän ja osaamisvaatimusten lisääntyessä vähäisiä asioita pyritään entistä useammin lopettamaan jo esitutkintavaiheessa. Osassa tällaisista jutuista tehtiin aiemmin ehkä työläskin esitutkinta. Esitutkintayhteistyön ansiosta menettelyt, jotka eivät täytä rikoksen tunnusmerkistöä, voidaan nyt rajata pois rikosprosessista jo aikaisessa vaiheessa. Kun yhä suurempi osa syyttäjän työstä painottuu vaativiin juttuihin, voisi olla perusteltua entisestään laajentaa mahdollisuuksia luopua toimenpiteistä. Tulostavoite Syyteharkinta on tehokasta. Esitutkinnan rajoittamispäätösten kasvuun on vaikuttanut ainakin Itä-Uudenmaan syyttäjänviraston käytäntö rajata vähäiset muuntohuumeasiat esitutkinnan ulkopuolelle. Myös talousrikosasioissa on esitutkinnan rajoittaminen lisääntynyt. 20

21 Helsingin syyttäjänvirastossa jo useita vuosia toiminut rikosten esikäsittely-yksikkö tekee tavanomaisissa rikoksissa yli rajaamispäätöstä vuosittain. Ratkaisut syyttäjänvirastoittain Syyteratkaisut (syyte ja rangaistusmääräys) Käsittelyratkaisut (siirretyt ja yhdistetyt) Muut ratkaisut Koko maa Helsinki Länsi-Uusimaa Itä-Uusimaa Salpausselkä Länsi-Suomi Pohjanmaa Itä-Suomi Oulu Lappi Ahvenanmaa VKSV Sisä-Suomi 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 21

22 3.5 Prosessien- ja laadunhallinta Syyttäjäntoiminta on laadukasta, jos ratkaisutoiminnassa toteutuvat joutuisuuden ja tehokkuuden lisäksi yhdenvertaisuus ja kustannustehokkuus. Toiminnan kustannustehokkuuteen ja laatuun vaikuttaa muun muassa mahdollisuus luopua toimenpiteistä sekä käyttää kirjallista menettelyä ja yhdyskuntaseuraamusta. Laadukas syyttäjäntoiminta edellyttää, että näitä keinoja käytetään yhdenmukaisesti kaikkialla maassa. Virastojen vertailua vaikeuttaa se, että juttukanta ja muiden paikallisten viranomaisten omaksumat toimintatavat voivat olla erilaiset eri toimialueilla. Toimintavuonna syyttäjät ovat alkaneet yhä tehokkaammin käyttää mahdollisuuttaan rajoittaa esitutkintaa. Tulostavoite Käytetään tarkoituksenmukaisia prosessilajeja ja ratkaistaan samanlaiset asiat yhdenmukaisesti. Kansalaisten yhdenvertaisuuden näkökulmasta on tärkeää, että syytteen nostamisen ja syyttämättä jättämisen lakisääteisiä edellytyksiä sovelletaan yhdenmukaisesti. Kirjallista menettelyä tulisi käyttää mahdollisimman yhtenäisesti koko valtakunnassa. Juttuja saapui jokaiselle syyttäjälle noin enemmän kuin edellisenä vuonna, ja niitä ratkaistiin noin enemmän. Syytteitä tehtiin noin 600 vähemmän kuin edellisenä vuonna ja noin vähemmän kuin vuonna Laskua selittää osittain esitutkinnan rajoittamispäätösten lisääntyminen. Esitutkintalain 4 :n mukaisia esitutkinnan rajoittamispäätöksiä tehtiin yli enemmän kuin edellisenä vuonna. 22

23 Valtakunnansyyttäjänvirastoon saapuneiden kantelukirjoitusten perusteella esitutkinnan rajoittamispäätökset koskevat pääosin vähäisiä, tavanomaisia rikosasioita ja tekoja, jotka eivät luonteeltaan ole rikosasioita. Säännösten soveltamisessa ei ole havaittu huomionarvoisia epäkohtia. Jos syyttäjän ratkaisutoiminta tulevaisuudessa siirtyy toimenpiteistä luopumisen suuntaan, kehityksen syitä voi olla tarpeen arvioida tarkemmin. Esitutkinnan rajoittamispäätösten lisääntyminen on kuitenkin hyvä esimerkki esitutkintayhteistyön tehostumisesta. Syyttäjälaitoksen toimintakertomus 2014 Kriminaalipoliittisesta näkökulmasta on tärkeää tulevaisuudessa seurata, miten toimenpiteistä luopumisen määrä kehittyy, tehdäänkö näitä ratkaisuja kaikkialla maassa samoin perustein ja ovatko perusteet kestäviä. Kirjalliseen menettelyyn juttuja ohjattiin edelleen epätasaisesti. Helsingissä menettelyä käytettiin huomattavasti vähemmän kuin Oulussa, jossa lähes 50 % jutuista ohjataan kirjalliseen menettelyyn. Tilanteen selittävät pääosin juttukantojen erot. Syyttäjän päätökset ja ilmoitukset Syyttämättäjättämispäätökset Syyttäjän muut päätökset ja ilmoitukset Esitutkinnan rajoittamispäätökset Koko maa Helsinki Länsi-Uusimaa Itä-Uusimaa Salpausselkä Länsi-Suomi Pohjanmaa Itä-Suomi Oulu Lappi Ahvenanmaa VKSV Sisä-Suomi 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 23

24 Syyttämättäjättämispäätökset Toimenpideluontoiset Prosessuaaliset Koko maa Helsinki Länsi-Uusimaa Itä-Uusimaa Salpausselkä Länsi-Suomi Pohjanmaa Itä-Suomi Oulu Lappi Ahvenanmaa VKSV Sisä-Suomi 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Esitutkinnan rajoittamispäätökset ETL 3:10.1 (seuraamusluontoinen) ETL 3:10.2 (kustannusperusteinen) 3:10.2 (prosessuaalinen) Koko maa Helsinki Länsi-Uusimaa Itä-Uusimaa Salpausselkä Länsi-Suomi Pohjanmaa Itä-Suomi Oulu Lappi Ahvenanmaa VKSV Sisä-Suomi 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 24

25 Syyttämättäjättämispäätökset toimenpidekohtaisesti 01 Ei rangaistava 1,72 % 02 Ei todennäköisiä syitä 65,67 % 03 Vanhentunut 2,79 % 04 Ei syyteoikeutta 4,66 % 10 Vähäisyysperuste 8,78 % 11 Nuoruusperuste 1,64 % 12 Kohtuusperuste 10,36 % 13 Konkurrenssiperuste 3,81 % 14 Tieliikennelaki momentti (tieliikennelain mukainen vähäisyys) 0,10 % 23 Rikoslaki 35 luku 7 (vahingonkorvaus riittävä seuraamus) 0,00 % 24 Rikoslaki 50 luku 7 (huumausainerikoksen vähäisyys) 0,44 % 30 Muu peruste 0,02 % Syyttäjälaitoksen toimintakertomus

26 3.6 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen VMBaro-työtyytyväisyyskyselyn luvuilla mitattuna syyttäjälaitoksen työtyytyväisyys heikkeni jonkin verran edellisestä vuodesta. Tulokseen on osaltaan vaikuttanut syyttäjälaitoksen vaikea rahoitustilanne ja siihen liittyvä epävarmuus. Tältä osin tulostavoite jäi saavuttamatta. Sairauspoissaolopäivien määrä henkilötyövuotta kohden väheni jonkin verran edellisestä vuodesta. Sairauspoissaolot liittyivät erityisesti henkisiin sairauksiin sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksiin. Oikeuslaitoksen työterveystoiminnan sopimus kilpailutettiin. Koko oikeushallinnolla oli yhteinen työterveyssuunnitelma. Niin sanottua suurasiakaslääkäritoimintaa kehitettiin, ja tällä tuettiin tilanteita, joissa työkykyriski oli erityisen suuri. Tulostavoite Työhyvinvointia ja työtyytyväisyyttä parannetaan henkilöstöstrategian mukaisesti. Koulutuspäivien määrä laski hiukan edellisvuodesta. Edellisen vuoden lukuja nosti laaja Ponnistus-koulutus. Vuoden 2014 koulutuspäivien määrä oli kuitenkin suurempi kuin vuoden Työtyytyväisyysindeksin kehittyminen ,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 26

27 Sairaspoissaolot (päivää/htv) Tavoite Toteutunut Syyttäjälaitoksen toimintakertomus ,1 8 7,1 7 7, ,3 6,3 6, Syyttäjänvirastojen koulutuspäivät

28 4 SYYTTÄJÄLAITOKSEN VOIMAVARAT 4.1 Toimintamääräraha Kertomusvuonna syyttäjälaitoksen kokonaismenot nousivat runsaalla eurolla (noin 1 %). Kehitys on maltillinen. Palkkausmenot nousivat alle eurolla (0,1%), ja niiden osuus kokonaismenoista on noin 80 %. Näin maltillinen kustannuskehitys johtuu siitä, että henkilöstömäärä on pienentynyt vajaalla kuudella henkilötyövuodella. Lisäksi kokeneita syyttäjiä on siirtynyt eläkkeelle tai muihin tehtäviin. Heitä on korvattu nuoremmilla, joiden palkkakustannukset ovat tässä vaiheessa alhaisemmat. Työnantajan eläkemaksut ovat nousseet noin eurolla, mikä johtuu eläkemaksuprosentin noususta. Toimintavuoden määrätietoi- 28

29 Kuva: Markku Ojala nen työterveyspalvelujen kehittäminen on johtanut eläkevakuutusmaksun alenemiseen vuonna 2015, mikä on myönteinen asia. Myös toimitilamenot ovat nousset hyvin maltillisesti (0,3 %). Syyttäjälaitoksen toimitilamenojen osuus on oikeushallinnon vertailussa alhainen (9,4 % kokonaismenoista). Esimerkiksi tuomioistuimissa niiden osuus on noin 15 %. Siksi syyttäjälaitoksen mahdollisuus säästää toimitilamenoista on rajallinen. Tietohallintomenot palasivat vuoden 2012 tasolle pienen notkahduksen jälkeen. Nousu edellisestä vuodesta oli peräti 18 prosenttia. Tulevien vuosien tietohallintomenoihin vaikuttaa aineistopankki AIPA. Toimintavuonna AIPA-hanke rahoitettiin talousarvion tuomioistuinmomentilta erillisrahoituksella. Syyttäjälaitoksessa noudatettava kehysajattelu, jossa virastoille annetaan määrärahakehykset, on ilmeisesti kannustanut syyttäjänvirastoja säästäväisyyteen. Muut kulut ovat nousseet 5 % edellisestä vuodesta, mutta laskeneet vuoteen 2012 verrattuna. 29

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2011

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2011 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TYÖJÄRJESTYS Dnro 52/03/11 Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2011 Syyttäjälaitoksesta annetun lain (439/2011) 16 :n nojalla vahvistan, apulaisvaltakunnansyyttäjää ja

Lisätiedot

Syyttäjän ratkaisut 2008

Syyttäjän ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Syyttäjän ratkaisut 2008 Syyttäjä ratkaisi 81 000 asiaa vuonna 2008 Vuonna 2008 syyttäjä ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan 80 995 rikosoikeudellista asiaa, mikä on 2 552 enemmän kuin vuotta

Lisätiedot

Syyteharkinta-asioiden kiireellisyydestä ja etusijajärjestyksestä

Syyteharkinta-asioiden kiireellisyydestä ja etusijajärjestyksestä Syyteharkinta-asioiden kiireellisyydestä ja etusijajärjestyksestä YLEINEN OHJE VKS:2013:1 Dnro 47/31/12 Annettu 28.12.2012 Voimassa 1.1.2013 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2009:2 Sisällysluettelo...3 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Yleistä Nykytilanteesta

Lisätiedot

Syyttäjän ratkaisut 2012

Syyttäjän ratkaisut 2012 Oikeus 2013 Syyttäjän ratkaisut 2012 Syyttäjä ratkaisi 77 300 asiaa vuonna 2012 Vuonna 2012 syyttäjä ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan 77 300 rikosoikeudellista asiaa, mikä on lähes 2 prosenttia enemmän

Lisätiedot

Dnro 16/31/11. 25.8.2011 1.9.2011 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2008:1 Dnro 3/31/08. Paikallisten syyttäjäviranomaisten ilmoitusvelvollisuus

Dnro 16/31/11. 25.8.2011 1.9.2011 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2008:1 Dnro 3/31/08. Paikallisten syyttäjäviranomaisten ilmoitusvelvollisuus YLEINEN OHJE VKS:2011:1 Dnro 16/31/11 Paikallisten syyttäjäviranomaisten ilmoitusvelvollisuus Annettu Voimassa 25.8.2011 1.9.2011 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2008:1 Dnro 3/31/08 Säädöspohja Yleisistä syyttäjistä

Lisätiedot

Paikallisten syyttäjäviranomaisten ilmoitusvelvollisuus

Paikallisten syyttäjäviranomaisten ilmoitusvelvollisuus Paikallisten syyttäjäviranomaisten ilmoitusvelvollisuus YLEINEN OHJE Dnro 18/31/14 30.6.2014 Voimassa 1.8.2014 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2011:1, dnro 16/31/11 Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Oikeus 2010 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 66 500 rikosasiaa vuonna 2009 Vuonna 2009 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 518 rikosoikeudellista

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2015. 1 Viraston yksiköt ja henkilöstö. 2 Avaintoiminnot ja asiantuntijaryhmät

Annettu Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2015. 1 Viraston yksiköt ja henkilöstö. 2 Avaintoiminnot ja asiantuntijaryhmät 1 (7) VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TYÖJÄRJESTYS Annettu Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2015. Syyttäjälaitoksesta annetun lain (439/2011) 16 :n nojalla vahvistan, apulaisvaltakunnansyyttäjää ja viraston

Lisätiedot

Syyttäjälle ilmoitettavat rikosasiat, ilmoitusmenettely ja syyttäjän toimenpiteet

Syyttäjälle ilmoitettavat rikosasiat, ilmoitusmenettely ja syyttäjän toimenpiteet Syyttäjälle ilmoitettavat rikosasiat, ilmoitusmenettely ja syyttäjän toimenpiteet YLEINEN OHJE VKS:2013:4 12.6.2013 Voimassa 1.1.2014 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2008:2 Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio

Lisätiedot

2 SOTILASOIKEUDENKÄYNTIASIOIDEN SYYTTÄJÄT JA TUOMIOISTUIMET

2 SOTILASOIKEUDENKÄYNTIASIOIDEN SYYTTÄJÄT JA TUOMIOISTUIMET YLEINEN OHJE VKS:2010:2 Syyttäjille Dnro 17/31/10 Annettu Säädösperusta 3.3.2010 YSL 3 2 mom. YSL 4 Kumoaa Voimassa Yleisen ohjeen 1.4.2010 syyttäjille toistaiseksi VKS:2005:2 Dnro 37/31/05 Menettely sotilasoikeudenkäyntiasioissa

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2011

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2011 Oikeus 2012 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2011 Käräjäoikeuksissa ratkaistujen rikosasioiden määrä pysyi edellisen vuoden tasolla Vuonna 2011 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 5 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2014... 5 3 Henkilöstö... 9 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä... 9 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...

Lisätiedot

Poliisihallitus Ohje ID-1551993091 1 (8) 17.12.2013 2020/2013/4590. Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen tutkinta. 1. Yleistä

Poliisihallitus Ohje ID-1551993091 1 (8) 17.12.2013 2020/2013/4590. Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen tutkinta. 1. Yleistä Poliisihallitus Ohje ID-1551993091 1 (8) 17.12.2013 2020/2013/4590 Voimassaoloaika 1.1.2014-31.12.2018 Säädösperuste Laki poliisin hallinnosta 4 Muuttaa/Kumoaa Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen esitutkinta,

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 7. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni Osallistujat Merja Muilu Oikeusministeriö Kirta Heine

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2012

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2012 Oikeus 2013 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2012 Käräjäoikeuksissa ratkaistujen rikosasioiden määrä pieneni hieman Vuonna 2012 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 63 600 rikosoikeudellista

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 5 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2013... 5 3 Henkilöstö... 9 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä... 9 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...

Lisätiedot

Jakelussa mainitut 25.2.2015. Jälkiseurannassa seurattavia asioita olivat:

Jakelussa mainitut 25.2.2015. Jälkiseurannassa seurattavia asioita olivat: 108/54/09 Jakelussa mainitut 25.2.2015 Tuloksellisuustarkastuskertomus 226/2011 Poliisin ja syyttäjän yhteistyö JÄLKISEURANTARAPORTTI Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan viitekohdassa

Lisätiedot

Nainen. Yhteensä. Lkm % Lkm % HTV:t HTV:t. Nainen. Yhteensä. Nainen

Nainen. Yhteensä. Lkm % Lkm % HTV:t HTV:t. Nainen. Yhteensä. Nainen Henkilöstön lukumäärä, miehet ja naiset, htv:t 31.12.- Mies (poistyöll. kaikki ja harj.) Mies Mies Syyttäjälaitos 214 37,6 355 62,4 569 100 535,7 520,0 209 36,9 358 63,1 567 100 527,5 516,0 222 37,4 371

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

HTV:t (poistyöll. HTV:t. Yhteensä. Nainen Lkm % ja harj.) kaikki. HTV:t. HTV:t. Yhteensä Lkm % (poistyöll. kaikki. ja harj.) HTV:t.

HTV:t (poistyöll. HTV:t. Yhteensä. Nainen Lkm % ja harj.) kaikki. HTV:t. HTV:t. Yhteensä Lkm % (poistyöll. kaikki. ja harj.) HTV:t. Henkilöstön lukumäärä, miehet ja naiset, htv:t 31.12.- ja harj.) Mies Mies Syyttäjälaitos 222 37,4 371 62,6 593 100 545,6 534,2 212 36,5 369 63,5 581 100 543,3 533,8 200 35,7 361 64,3 561 100 537,4 531,2

Lisätiedot

III RIKOLLISUUSKONTROLLI

III RIKOLLISUUSKONTROLLI III RIKOLLISUUSKONTROLLI Tässä jaksossa käsitellään virallisen kontrollijärjestelmän toimintaa kuvailemalla muun muassa rikosten ilmituloa, ilmi tulleiden rikosten selvittämistä, rikoksentekijöiden syytteeseen

Lisätiedot

Kantelija on antanut hankitun selvityksen johdosta vastineensa.

Kantelija on antanut hankitun selvityksen johdosta vastineensa. PÄÄTÖS 12.11.2008 Dnro OKV/824/1/2007 1/5 ASIA VIIVÄSTYS HAASTEIDEN ANTAMISESSA KANTELU Kantelija arvostelee oikeuskanslerille 8.8.2007 osoittamassaan kirjoituksessa Espoon käräjäoikeuden ja Espoon kihlakunnan

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2010

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2010 Oikeus 2011 Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2010 Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistiin 4 200 asiaa vuonna 2010 Korkein hallinto-oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2010 kaikkiaan

Lisätiedot

Ohje syyteneuvottelua koskevan. lainsäädännön soveltamisesta

Ohje syyteneuvottelua koskevan. lainsäädännön soveltamisesta Ohje syyteneuvottelua koskevan lainsäädännön soveltamisesta YLEINEN OHJE Dnro 26/31/14 28.12.2015 Voimassa 1.1.2016 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu

Lisätiedot

Menettely sananvapausrikosasioissa

Menettely sananvapausrikosasioissa Menettely sananvapausrikosasioissa YLEINEN OHJE Dnro 21/31/14 24.4.2015 Voimassa 1.5.2015 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2004:1 Dnro 65/31/04 Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu

Lisätiedot

Rikoksen vanhentuminen syyteharkinnassa

Rikoksen vanhentuminen syyteharkinnassa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 30.09.2015 Dnro OKV/1067/1/2014 1/6 ASIA Rikoksen vanhentuminen syyteharkinnassa KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 26.5.2014 osoittamassaan kirjoituksessa arvostellut syyttäjänvirastoa

Lisätiedot

syyttäjille Dnro 38/31/06 13.12.2006 YSL 3 2 mom. VKS:1998:3 1.1.2007 - toistaiseksi Asianomistajan syyteoikeus virallisen syyttäjän kannalta

syyttäjille Dnro 38/31/06 13.12.2006 YSL 3 2 mom. VKS:1998:3 1.1.2007 - toistaiseksi Asianomistajan syyteoikeus virallisen syyttäjän kannalta YLEINEN OHJE VKS:2006:4 syyttäjille Dnro 38/31/06 Annettu Säädösperusta 13.12.2006 YSL 3 2 mom. Kumoaa Voimassa VKS:1998:3 1.1.2007 - toistaiseksi Asianomistajan syyteoikeus virallisen syyttäjän kannalta

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston virkatointen lainmukaisuuden valvonta

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston virkatointen lainmukaisuuden valvonta TILASTOT Tehtävät ja toimenpiteet Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston virkatointen lainmukaisuuden valvonta Valtioneuvoston yleisistunnot ja esittelyt tasavallan presidentille Istunnot 1) Valtioneuvoston

Lisätiedot

Hyvää työtä hyvässä porukassa. Syyttäjälaitos

Hyvää työtä hyvässä porukassa. Syyttäjälaitos Hyvää työtä hyvässä porukassa Syyttäjälaitos Syyttäjä Maija Mononen: Parasta työssäni on monipuolisuus ja itsenäisyys Syyttäjän työn ensisijainen tarkoitus on toteuttaa rikosvastuuta. Syyttäjä huolehtii

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Oikeusministeriö, Helsinki 2014 25.3.2014 Julkaisun

Lisätiedot

Asianomistajat TMI SEADONIS SUOMENOJAN VENESATAMA/ CARBONE MASSIMILIANO ROSARIO KÄHKÖNEN JANNE-OSKARI

Asianomistajat TMI SEADONIS SUOMENOJAN VENESATAMA/ CARBONE MASSIMILIANO ROSARIO KÄHKÖNEN JANNE-OSKARI LÄNSI-UUDENMAAN SYYTTÄJÄNVIRASTO PÄÄTÖS 15/635 PL 24 02631 ESPOO syyttämättä jättämisestä Asianro Puhelin 029 56 21000 Fax 029 56 21022 25.5.2015 R 14/5964 Syyttämättä jätetty RAUNIO LASSE ANTERO 09.12.1957

Lisätiedot

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston virkatointen lainmukaisuuden valvonta

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston virkatointen lainmukaisuuden valvonta 7 Tilastot 195 Tehtävät ja toimenpiteet Tehtävät ja toimenpiteet Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston virkatointen lainmukaisuuden valvonta Valtioneuvoston yleisistunnot ja esittelyt tasavallan presidentille

Lisätiedot

Poliisin menettely esitutkinnassa

Poliisin menettely esitutkinnassa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 18.03.2015 Dnro OKV/1150/1/2014 1/5 ASIA Poliisin menettely esitutkinnassa KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 4.6.2014 osoittamassaan kantelussa arvostellut poliisilaitoksen menettelyä

Lisätiedot

1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä

1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä TIETOVERKKORIKOSTYÖRYHMÄN MIETINTÖ Asianajaja Satu Tiirikan eriävä mielipide 16.6.2003 1 Myös datan kopioinnin tulee olla takavarikko 1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä

Lisätiedot

Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa. Poliisijohtaja Robin Lardot

Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa. Poliisijohtaja Robin Lardot Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa Poliisijohtaja Robin Lardot Poliisin tehtävä Poliisilaki, 1 Poliisin tehtävä. Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen

Lisätiedot

Liite 2 Ahvenanmaan lääninhallitus Kalatalousasioissa Hämeen TE-keskus 4 ja 5, Varsinais-Suomen TE-keskus 2 ja 3 Kainuun TE-keskus 13 ja 14

Liite 2 Ahvenanmaan lääninhallitus Kalatalousasioissa Hämeen TE-keskus 4 ja 5, Varsinais-Suomen TE-keskus 2 ja 3 Kainuun TE-keskus 13 ja 14 Liite 1 Liite 2 Ahvenanmaan lääninhallitus hoitaa TE-keskukselle kuuluvat tehtävät Ahvenanmaalla Kalatalousasioissa Hämeen TE-keskus hoitaa myös Pirkanmaan asiat eli alueet 4 ja 5, Varsinais-Suomen TE-keskus

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ MUISTIO Poliisiosasto Poliisitoimintayksikkö RIKOSASIOIDEN SOVITTELU. 1. Yleistä

SISÄASIAINMINISTERIÖ MUISTIO Poliisiosasto Poliisitoimintayksikkö RIKOSASIOIDEN SOVITTELU. 1. Yleistä SISÄASIAINMINISTERIÖ MUISTIO Poliisiosasto Poliisitoimintayksikkö 14.6.2006 SM-2006-01766/Ri-1 Liittyy samalla numerolla annettuun ohjeeseen, 14.6.2006. Sovittelua koskeva muistio, joka on laadittu yhteistyössä

Lisätiedot

HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta

HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta Ann-Mari Pitkäranta, kehittämispäällikkö OM, oikeushallinto-osasto Mittarit arjen tuomioistuintyössä - tuholaisia

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2010

Hovioikeuksien ratkaisut 2010 Oikeus 2011 Hovioikeuksien ratkaisut 2010 Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä edellisvuoden tasolla vuonna 2010 Hovioikeudet ratkaisivat 11 300 asiaa vuonna 2010, mikä on likimain yhtä paljon kuin

Lisätiedot

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks 1. TAUSTAA Tavoitteena teollisoikeuksien myöntämisen ja käyttämisen tehostaminen Lisää teollis- ja tekijänoikeuksien

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

Julkinen oikeusapu 2008

Julkinen oikeusapu 2008 Oikeus 2009 Julkinen oikeusapu 2008 Yksityiselle asiamiehelle annettujen oikeusapupäätösten määrä lisääntyi vuonna 2008 Valtion oikeusaputoimistoissa käsiteltiin vuonna 2008 yhteensä 71 479 julkisen oikeusavun

Lisätiedot

Esitutkinnan viivästyminen KANTELU

Esitutkinnan viivästyminen KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 28.08.2015 Dnro OKV/521/1/2014 1/5 ASIA Esitutkinnan viivästyminen KANTELU Kantelija arvostelee oikeuskanslerille 17.3.2014 osoittamassaan kirjoituksessa poliisilaitosta esitutkinnan

Lisätiedot

1. Rikosasian käsittely poliisi- ja syyttäjäviranomaisissa sekä tuomioistuimissa

1. Rikosasian käsittely poliisi- ja syyttäjäviranomaisissa sekä tuomioistuimissa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 15.11.2011 Dnro OKV/1606/1/2009 1/7 ASIA Esitutkinnan viipyminen ja rikosasian käsittelyn kokonaiskesto KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 15.11.2009 osoittamassaan kantelussa arvostellut

Lisätiedot

YLEINEN OHJE JA MÄÄRÄYS VKS:2004:1 syyttäjille Dnro 65/31/04. 28.12.2004 YSjäL 3 2 mom., AVKSV 13. Voimassa 1.1.2005 - toistaiseksi

YLEINEN OHJE JA MÄÄRÄYS VKS:2004:1 syyttäjille Dnro 65/31/04. 28.12.2004 YSjäL 3 2 mom., AVKSV 13. Voimassa 1.1.2005 - toistaiseksi YLEINEN OHJE JA MÄÄRÄYS VKS:2004:1 syyttäjille Dnro 65/31/04 Annettu Säädösperusta 28.12.2004 YSjäL 3 2 mom., AVKSV 13 Voimassa 1.1.2005 - toistaiseksi Menettely sananvapausrikosasioissa 1. Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla. Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola

Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla. Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola Toimintaympäristö 1.1.2014 Pirkanmaan ja Keski-Suomen poliisilaitoksista Sisä-Suomen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2 0 0 9

VUOSIKERTOMUS 2 0 0 9 VUOSIKERTOMUS 2 0 0 9 Toimitus Virve Streng, Valtakunnansyyttäjänvirasto Ulkoasu Taina Ståhl, Mainostoimisto Visuviestintä Oy Paino Edita Prima Oy, Helsinki 2010 3 Vuosikertomus ilmestyy nyt toisen kerran

Lisätiedot

HE 71/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta

HE 71/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan korkeimmasta hallinto-oikeudesta annettuun

Lisätiedot

SUHTEELLISUUSPERIAATE. Valtakunnansyyttäjänvirasto Valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto

SUHTEELLISUUSPERIAATE. Valtakunnansyyttäjänvirasto Valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto Valtakunnansyyttäjänvirasto Valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto MITÄ SE TARKOITTAA? - viranomaisten toimien on oltava oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden - ei ole yksiselitteinen eikä täsmällinen

Lisätiedot

asiahakemisto. Vuosikertomuksen välissä on erillinen tilastoliite syyttäjälaitoksen toiminnasta vuonna 2008.

asiahakemisto. Vuosikertomuksen välissä on erillinen tilastoliite syyttäjälaitoksen toiminnasta vuonna 2008. VUOSIKERTOMUS 2008 Toimitus Virve Pehkonen, Valtakunnansyyttäjänvirasto Ulkoasu Taina Ståhl, Mainostoimisto Visuviestintä Oy Kansikuva www.sxc.hu Paino Edita Prima Oy, Helsinki 2009 3 Vuosikertomus ilmestyy

Lisätiedot

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA HTSY Verohallinto Päiväys Verohallinto 2 (5) TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA Työeläkevakuutusmaksupetos ja sen törkeä tekomuoto ovat rikosnimikkeitä,

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2010

Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2010 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 18/2011 Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2010 18/2011 Käräjäoikeuksien työtilastoja vuodelta 2010 Edita Prima Oy, Helsinki 2011 25.3..2011 Julkaisun

Lisätiedot

Rikosasian vanhentuminen esitutkinnassa

Rikosasian vanhentuminen esitutkinnassa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 21.05.2014 Dnro OKV/10/50/2013 1/5 ASIA Rikosasian vanhentuminen esitutkinnassa ASIAN VIREILLETULO Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitokselle

Lisätiedot

Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015 LVM/174/03/2013

Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015 LVM/174/03/2013 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS LAUSUNTO Porkkalankatu 13 00180 Helsinki 16.12.2015 *029 56 44200 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015

Lisätiedot

Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen

Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Strategian yhteys tulossopimuksiin Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Voimavaralähtökohdat Toimintamenomomentin henkilötyövuodet sopeutetaan vuoden 2015 tasolta 783 henkilötyövuotta tasolle 726 henkilötyövuotta

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 4 Toimitus Marja Lehtonen, Valtakunnansyyttäjänvirasto Ulkoasu ja taitto Taina

Lisätiedot

Tarkastajat ja toimisto- ja osastosihteerit osallistuvat valitusasioiden selvittämiseen.

Tarkastajat ja toimisto- ja osastosihteerit osallistuvat valitusasioiden selvittämiseen. KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS 2003 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

Velkajärjestelyt 2011

Velkajärjestelyt 2011 Oikeus 2012 Velkajärjestelyt 2011 Vuoden 2011 aikana loppuun käsitellyt yksityishenkilöiden velkajärjestelyasiat Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2011 aikana käräjäoikeuksissa käsiteltiin loppuun

Lisätiedot

että liikennerikoksista sakkoihin tuomituista

että liikennerikoksista sakkoihin tuomituista H allituksen esitys Eduskunnalle rangaistusm ääräysm enettelyä koskevan lainsäädännön uudistamisesta ja eräiksi m uutoksiksi tieliikennerikoksia koskevaan lainsäädäntöön. Rangaistusmääräysmenettely, joka

Lisätiedot

OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN

OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN ASETTAMISPÄÄTÖS 14.9.2016 OM 8/41/2015 Jakelussa mainituille OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN Työryhmän asettaminen Toimikausi Tausta Oikeusministeriö on tänään asettanut työryhmän kehittämään keinoja oikeusprosessien

Lisätiedot

Erityistuomioistuimet 2008

Erityistuomioistuimet 2008 Oikeus 009 Erityistuomioistuimet 008 Erityistuomioistuimissa ratkaistut asiat vuonna 008 Vuonna 008 vakuutusoikeuteen saapui uutta lainkäyttöasiaa, mikä on 3 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vakuutusoikeus

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006

KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 1 KUNTIEN ELÄKELAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 Kuntien eläkelautakunta on ensimmäinen muutoksenhakuaste Kuntien eläkevakuutuksen antamissa eläkepäätöksissä.

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2007:9. Kuluttajavalituslautakunta Toimintakertomus 2006

TOIMINTA JA HALLINTO 2007:9. Kuluttajavalituslautakunta Toimintakertomus 2006 TOIMINTA JA HALLINTO 2007:9 Kuluttajavalituslautakunta Toimintakertomus 2006 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2006 KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö Tekijät (toimielimestä: toimielimen

Lisätiedot

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marita Uusitalo Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.10.2013 1 Lastensuojeluilmoitusten ja lasten

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

Yksityismetsätalouden liiketulos 2013

Yksityismetsätalouden liiketulos 2013 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE Yksityismetsätalouden liiketulos 2013 27/2014 18.6.2014 Esa Uotila Yksityismetsätalouden liiketulos lähes 100 euroa hehtaarilta

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 106/2008 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 61/2009 25.9.2009 Asia: Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä: A Virasto: Työvoima- ja elinkeinokeskus Korvausvaatimus: TE-keskus

Lisätiedot

OIKEUDENKÄYNNIN KESTO TALOUSRIKOKSISSA

OIKEUDENKÄYNNIN KESTO TALOUSRIKOKSISSA OIKEUDENKÄYNNIN KESTO TALOUSRIKOKSISSA Raportti korkeimmassa oikeudessa vuonna 2007 käsiteltyjen talousrikosten oikeudenkäyntien kestosta Kaarlo Hakamies ja Marian Johansson KORKEIMMAN OIKEUDEN SELVITYKSIÄ

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2011

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2011 Oikeus 0 Korkeimman oikeuden ratkaisut 0 Korkeimmassa oikeudessa ratkaistiin 00 asiaa vuonna 0 Korkein oikeus ratkaisi vuonna 0 kaikkiaan asiaa, mikä on asiaa enemmän kuin vuotta aiemmin. Suurin osa, 0,

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Johtokunta hyväksynyt 9.3.. Korjattu VN:n kehyksen mukaiseksi 6.4.. 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Lausunto ID-1558645709 1 (5) Jenni Juslén 03.11.2015 POL-2015-14009

Lausunto ID-1558645709 1 (5) Jenni Juslén 03.11.2015 POL-2015-14009 Lausunto ID-1558645709 1 (5) Jenni Juslén 03.11.2015 POL-2015-14009 Eduskunta Lakivaliokunta lav@eduskunta.fi Poliisihallituksen lausunto lakivaliokunnalle; hallituksen esitys laiksi esitutkintalain muuttamisesta

Lisätiedot

Kuntaliiton arviointi oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanosta kunnissa Yhteenveto Kuntaliiton arvioinnista

Kuntaliiton arviointi oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanosta kunnissa Yhteenveto Kuntaliiton arvioinnista Kuntaliiton arviointi oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanosta kunnissa Yhteenveto Kuntaliiton arvioinnista Suomen Kuntaliitto Yhteenveto lain asettamien palvelujen tuottamisesta ja toimeenpanosta

Lisätiedot

- seminaari 10.05.2007 LS LH virastotalo. Poliisin rooli ja hoitoon ohjaus. Rikoskomisario Ari-Pekka Lehtinen Turun kihlakunnan poliisilaitos

- seminaari 10.05.2007 LS LH virastotalo. Poliisin rooli ja hoitoon ohjaus. Rikoskomisario Ari-Pekka Lehtinen Turun kihlakunnan poliisilaitos Päivän n päihdetilanne p - seminaari 10.05.2007 LS LH virastotalo Poliisin rooli ja hoitoon ohjaus Rikoskomisario Ari-Pekka Lehtinen Turun kihlakunnan poliisilaitos POLIISIN TEHTÄVÄ on suorittaa huumausainerikosten

Lisätiedot

VAATIVIEN RIKOSASIOIDEN KÄSITTELYN VIIPYMINEN

VAATIVIEN RIKOSASIOIDEN KÄSITTELYN VIIPYMINEN VAATIVIEN RIKOSASIOIDEN KÄSITTELYN VIIPYMINEN Suosituksia ja ehdotuksia viipymisen torjumiseksi esitutkinnassa, syyteharkinnassa ja tuomioistuinvaiheissa Työryhmämietintö 4.5.2010 Valtakunnansyyttäjänvirasto

Lisätiedot

Mikko Malmivuo NOPEUSVALVONNAN PUUTTUMISRAJAN MUUTOS JA SEN VAIKUTUKSET

Mikko Malmivuo NOPEUSVALVONNAN PUUTTUMISRAJAN MUUTOS JA SEN VAIKUTUKSET Mikko Malmivuo NOPEUSVALVONNAN PUUTTUMISRAJAN MUUTOS JA SEN VAIKUTUKSET TAUSTAA Lokakuun 2009 alusta poliisi yhdenmukaisti ja kiristi ylinopeuksien puuttumiskynnystä Rikesakko 8 km/h ylinopeudesta Huomautus

Lisätiedot

Viite: lausuntopyyntö 11.1.2016, OM 8/441/2015 Oikeusprosessien keventäminen

Viite: lausuntopyyntö 11.1.2016, OM 8/441/2015 Oikeusprosessien keventäminen 1 ESPOON KÄRÄJÄOIKEUS LAUSUNTO 14.3.2016 Oikeusministeriölle Viite: lausuntopyyntö 11.1.2016, OM 8/441/2015 Oikeusprosessien keventäminen 1 Johdanto Muistion alussa on viitattu pääministeri Juha Sipilän

Lisätiedot

17.1.2007 YSjäL 3 2 mom. VKS:2000:3 1.2.2007- toistaiseksi

17.1.2007 YSjäL 3 2 mom. VKS:2000:3 1.2.2007- toistaiseksi YLEINEN OHJE syyttäjille VKS:2007:2 Dnro 5/31/07 Annettu Säädösperusta 17.1.2007 YSjäL 3 2 mom. Kumoaa Voimassa VKS:2000:3 1.2.2007- toistaiseksi Esitutkinnan rajoittaminen 1 Esitutkinnan rajoittamisen

Lisätiedot

Kunnan päätöksistä voi valittaa

Kunnan päätöksistä voi valittaa Kunnan päätöksistä voi valittaa Omaishoidon tuesta tai omaishoitoa tukevista palveluista päättää oma kotikuntasi. Jos olet tyytymätön kunnan päätöksiin, voit tehdä niistä valituksen. Apua valituksen tekoon

Lisätiedot

Riidanratkaisu - Oikeudenkäynti, välimiesmenettely vai sovittelu?

Riidanratkaisu - Oikeudenkäynti, välimiesmenettely vai sovittelu? Riidanratkaisu Oikeudenkäynti, välimiesmenettely vai sovittelu? Technopolis / Amica Smarthouse 4.10.2013 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Asianajaja Juha Ryynänen Oy LÄHTÖKOHTA SOPIMISEEN 2 PÄÄSÄÄNTÖ:

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 5 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2010... 5 3 Henkilöstö... 9 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä... 9 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...

Lisätiedot

Toimitettu myös sähköisessä muodossa osoitteeseen oikeusministerio@om.fi

Toimitettu myös sähköisessä muodossa osoitteeseen oikeusministerio@om.fi PL 4 (Yliopistonkatu 3) 00014 Helsingin yliopisto puh (09) 191 22 766 faksi (09) 191 22 762 s-posti: info@iprinfo.com www.iprinfo.com Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto PL 25 00023 Valtioneuvosto Toimitettu

Lisätiedot

Kalastuksenvalvontaa (ko?) 1.4.2012 Tuntuipa hyvältä 2012-2013 löysinrantein 2014 ruuvia kiristettii Mitäpä sitten?

Kalastuksenvalvontaa (ko?) 1.4.2012 Tuntuipa hyvältä 2012-2013 löysinrantein 2014 ruuvia kiristettii Mitäpä sitten? Kalastuksenvalvontaa (ko?) 1.4. Tuntuipa hyvältä -2013 löysinrantein 2014 ruuvia kiristettii Mitäpä sitten? Toimivaltuudet mikä muuttuu? Myyjän varastoa ei saa tarkastaa Velvollisuus hävittää laittomia

Lisätiedot

POLIISI HARMAAN TALOUDEN EHKÄISIJÄNÄ RIKOSKOMISARIO KIRSI ALASPÄÄ 28.10.2013

POLIISI HARMAAN TALOUDEN EHKÄISIJÄNÄ RIKOSKOMISARIO KIRSI ALASPÄÄ 28.10.2013 POLIISI HARMAAN TALOUDEN EHKÄISIJÄNÄ RIKOSKOMISARIO KIRSI ALASPÄÄ 28.10.2013 POLIISI HARMAAN TALOUDEN EHKÄISIJÄNÄ RIKOSKOMISARIO KIRSI KUJALA 29.10.2013 POLIISIN TIETOON TULLEET TALOUSRIKOKSET Poliisi

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2011

Hovioikeuksien ratkaisut 2011 Oikeus 2012 Hovioikeuksien ratkaisut Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä pieneni hieman vuonna Hovioikeudet ratkaisivat 11 000 asiaa vuonna, mikä on 2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Rikosoikeudellisia

Lisätiedot

SELVITYKSET ESPOON, LOHJAN JA PIETARSAAREN SYYTTÄJÄYKSIKÖISTÄ

SELVITYKSET ESPOON, LOHJAN JA PIETARSAAREN SYYTTÄJÄYKSIKÖISTÄ 1 (10) SELVITYKSET ESPOON, LOHJAN JA PIETARSAAREN SYYTTÄJÄYKSIKÖISTÄ Liikennejuopumusasioiden vaatimat resurssit, laskentaa/espoo Ohessa laskentaa LIIKENNEJUOPUMUSASIOIDEN vaatimasta työajasta. Laskennan

Lisätiedot

Salo2009 Monikuntaliitoksen Informaatioseminaari Kunnan palvelutuotanto ja liikelaitokset Johtaja Antti Neimala, Suomen Yrittäjät

Salo2009 Monikuntaliitoksen Informaatioseminaari Kunnan palvelutuotanto ja liikelaitokset Johtaja Antti Neimala, Suomen Yrittäjät Salo2009 Monikuntaliitoksen Informaatioseminaari Kunnan palvelutuotanto ja liikelaitokset Johtaja Antti Neimala, Suomen Yrittäjät 12.3.2008 1 Esityksen logiikka Suomen Yrittäjien toiminnan tavoite: Paremmat

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

7.3.2013 1 (5) OSAAMISEN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI. 1 Suunnitelma koulutuksen kehittämiseksi yrityksissä. 1.1 Yt-lain piiriin kuuluvat yritykset

7.3.2013 1 (5) OSAAMISEN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI. 1 Suunnitelma koulutuksen kehittämiseksi yrityksissä. 1.1 Yt-lain piiriin kuuluvat yritykset 7.3.2013 1 (5) OSAAMISEN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI 1 Suunnitelma koulutuksen kehittämiseksi yrityksissä 1.1 Yt-lain piiriin kuuluvat yritykset Yt-laissa olevan koulutussuunnitelman perussisältöä selkeytetään.

Lisätiedot

LAATUHANKKEEN TYÖSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013-2015

LAATUHANKKEEN TYÖSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013-2015 ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANKE LAATUHANKKEEN TYÖSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013-2015 1. Laatuhankkeen lähtökohdat ja tavoitteet Rovaniemen hovioikeuspiirin lainkäytön laatuhanke aloitettiin

Lisätiedot