SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS"

Transkriptio

1 2014 SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS

2 Toimitus Pilvi Isotalus, Maria Turkia Valtakunnansyyttäjänvirasto Taitto Taina Ståhl Mainostoimisto Visuviestintä Oy Paino Juvenes Print - Suomen Yliopistopaino Oy Tampere

3 Sisällysluettelo 1 JOHDON KATSAUS 4 2 MUUTOKSEt TYÖYMPÄRISTÖSSÄ Työtilanteen kehitys Muut tuloksentekoon vaikuttaneet muutokset 13 3 TULOSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Rikosprosessin joutuisuus Toiminnallinen tehokkuus Tuotokset ja laadunhallinta Prosessien- ja laadunhallinta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 26 4 SYYTTÄJÄLAITOKSEN voimavarat Toimintamääräraha Henkilöstö 32 5 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON toiminta Muutosharkinta-asiat Muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen Poliisirikosasiat 44 6 SISÄISEN VALVONNAN LAUSUMA 46

4 1 JOHDON KATSAUS Valtiontalouden yleinen tilanne leimasi myös syyttäjälaitoksen vuotta Valtioneuvoston kevään kehyspäätöksessä leikattu harmaan talouden torjunnan lisärahoitus aiheutti yt-neuvottelujen uhan, joka lisärahoituksen myötä poistui vasta keväällä Tilanne vaikutti myös syksyn työhyvinvointikyselyssä niin, että tulos heikkeni edellisvuodesta. Henkilöstömme viihtyy kuitenkin edelleen työssään paremmin kuin valtiolla ja oikeushallinnossa keskimäärin. Rikosvastuun toteuttamisesta ja siihen liittyvistä tehtävistä suoriuduimme pääosin tavoitteiden mukaisesti. Eri virastojen välillä oli jonkin verran vaihtelua. Kokonaistyökuorma jatkoi kasvuaan. Poliisin tekemiksi epäillyt rikokset, joissa syyttäjä toimii tutkinnanjohtajana, työllistivät edelleen selvästi ennakoitua enemmän. Epävarmuus resurssien riittävyydestä heijastui siihenkin, että Valtakunnansyyttäjänviraston järjestämään koulutukseen osallistui totuttua vähemmän oppilaita. Vuoden 2015 koulutuskalenterista jouduttiin sen vuoksi poistamaan 4

5 useita suosittuja kursseja. Tällainen kehitys on erityisen valitettava, koska syyttäjälaitoksen vahvuus on yhteisöllisyyden lisäksi osaamisessamme. Toimintavuonna jatkettiin Taito-hanketta, joka tähtää syyttäjien perusosaamisen tason yleiseen ja yhtenäiseen nostamiseen entisestään. Sen yhteydessä erikoistumisjärjestelmämme sisältö ja rakenteet uudistetaan tarvittavilta osin. Kuva: Pilvi Isotalus Merkittävimmät lainsäädäntöuudistukset liittyivät esitutkintaan ja pakkokeinoihin. Esitutkintalaki edellyttää syyttäjältä entistä kiinteämpää yhteistyötä esitutkintaviranomaisten kanssa, mikä tarkoittaa uudenlaisia työtapoja ja erilaista ajankäyttöä priorisointeineen. Matti Nissinen valtakunnansyyttäjä 5

6 2 MUUTOKSET TYÖYMPÄRISTÖSSÄ 2.1 Työtilanteen kehitys Syyttäjälle saapuneiden asioiden määrä nousi hiukan. Myös asioiden vaatima työpanos nousi niin sanotulla painotetulla työmäärällä mitattuna (nousua noin 4 %). Rikollisuuden kuva ei muuttunut merkittävästi. Suomessa käsiteltiin kuitenkin ensimmäisen kerran tuomioistuimessa terrorismirikos, mikä heijastaa jossain määrin kansallisen ja kansainvälisen toimintaympäristön muutosta. Kun lisäksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja korkeimman oikeuden ihmis- ja perusoikeusmyönteinen tulkintakäytäntö usein syrjäyttää kansallisen lain nimenomaiset säännökset, syyttäjäntyössä syntyy uudenlaista epävarmuutta ja koulutustarvetta. Juttujen määrään ja laatuun vaikutti myös resurssien kohdentaminen sidosryhmissä, kuten poliisissa ja Verohallinnossa. Kun kaikilta viranomaisilta vähennetään resursseja, vaikutukset voivat olla arvaamattomat esitutkinnan ja tuomioistuinlaitoksen välissä toimivalle syyttäjälaitokselle. Esimerkiksi poliisille voi kertyä juttuvarantoa, joka vapauttaa syyttäjän voimavaroja vanhempien juttujen ratkaisemiseen, mutta vähentää kokonaistyömäärää tuomioistuimissa. Talousrikosasioiden hoidossa merkittävää oli, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta saatiin kannanotto siihen, miten se soveltaa ne bis in 6

7 Kuva: Markku Ojala Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen myönsi syyttäjälaitospäivässä kaksi syyttäjälaitosmitalia: käräjätuomari Mikko Jaatiselle (vas.) ja asianajaja Markku Fredmanille. Syyttäjälaitosmitali on arvokkain huomionosoitus, jota valtakunnansyyttäjä voi käyttää. Mitalia, jonka aiheena on Kaarlo Ignatiuksen kasvokuva, on tähän mennessä jaettu 12 kertaa. Kaikki tämän toimintakertomuksen valokuvat sivuilla 7 46 on otettu syyttäjälaitospäivänä idem -periaatetta eri tilanteissa, ja että verottaja ryhtyi soveltamaan uutta lakia veronkorotuksista. Vaikka syyttäjille saapuvien asioiden määrä pysyi edellisen vuoden tasolla, asiat olivat laadultaan yhä kansainvälisempiä. Kun samaan aikaan esitutkintalaki on edellyttänyt syyttäjiltä entistä tiiviimpää yhteistyötä esitutkintaviranomaisten kanssa ja keskusrikospoliisi on luopumassa oikeusapuasioiden koordinoinnista, syyttäjien 7

8 osaamiselle on asetettu uusia, ajankäyttöön vaikuttavia vaatimuksia. Valtakunnansyyttäjänviraston näkemyksen mukaan kansainväliseen oikeusapuun liittyvät tehtävät kuuluvat olennaisesti nimenomaan syyttäjälle, mutta resurssoinnissa sitä ei tähän asti ole huomioitu. Saapuneiden asioiden lukumäärä vaativuusluokittain Vaativat Erittelemättömät perus Liikennejuopumukset Erittelemättömät muut Muut tavanomaiset Saapuneiden asioiden työmäärä* vaativuusluokittain * Painotetussa työmäärässä huomioidaan se, että tietyt juttutyypit ovat toisia työläämpiä ja enemmän resursseja sitovia. Painotettu työmäärä lasketaan ratkaistuista jutuista, joiden aiheuttama työmäärä arvioidaan rikosnimikkeiden perusteella keskimääräisen työmäärän mukaan. Painotettuun työmäärään vaikuttavat myös vähintään viisi istuntopäivää kestäneet käräjäoikeuskäsittelyt. (1 = se työpanos, jota liikennejuopumuksen käsittely edellytti vuonna 2003.) 8

9 Ratkaistujen asioiden lukumäärä vaativuusluokittain Syyttäjälaitoksen toimintakertomus 2014 Vaativat Erittelemättömät perus Liikennejuopumukset Erittelemättömät muut Muut tavanomaiset Erityisen työllistävät Ratkaistujen asioiden työmäärä* vaativuusluokittain Ratkaistujen asioiden tavoitettaan syyttäjälaitos ei saavuttanut. Tämä johtuu osin resurssien vähenemistä. Silti asioita ratkaistiin noin 700 enemmän kuin edellisenä vuonna (0,8 prosenttia). Tavoitteesta jäätiin asian verran. Painotetulla työmäärällä mitattuna kasvu oli kuitenkin suhteellisen suuri (7,4 %). Vaativissa asiaryhmissä kasvu oli suurempi kuin muissa asiaryhmissä. 9

10 Syyttäjien valitukset käräjäoikeuden ratkaisuista hovioikeuteen vähenivät varsin huomattavasti (16,2 %). Tämä johtui osin resurssien vähenemisestä. Hylättyjen syytteiden suhteellinen osuus tuomioistuinratkaisuista oli nousussa, vaikka Ritu-tietojärjestelmän käyttöönotto saattaa vaikuttaa lukujen vertailukelpoisuuteen. Syyttäjänvirastoja vertailtaessa voi havaita, että Etelä-Suomessa saapui Länsi-Uudenmaan syyttäjänvirastoon suhteellisesti eniten tavanomaisia ja vaativia rikosasioita, kun taas erittelemättömien rikosasioiden osuus tässä virastossa oli muita virastoja pienempi. Itä-Uudenmaan syyttäjänvirastoon taas saapui suhteellisesti vähiten vaativia asioita, mutta juttukanta painottui erittelemättömiin rikosasioihin. Itä-Uudenmaan syyttäjänviraston juttukantaan vaikuttanee toimialueella sijaitseva kansainvälinen lentokenttä. Valtakunnallisesti suhteellisesti eniten tavanomaisia rikosasioita saapui Keski- Suomen syyttäjänvirastoon. Vaativia rikosasioita saapui eniten Pohjanmaan syyttäjänvirastoon. Oulun ja Ahvenanmaan syyttäjänvirastoihin saapui vähiten vaativia rikosasioita. 10

11 Syyttäjälaitoksen suoritemäärät Muutos Muutos % Tavoite 2014 Poikk. tavoitteesta Poikkeama % Avoinna kauden alussa ,9 % Saapuneet asiat ,8 % ,9 % tavanomaiset ,64% ,54% ,89% 702 1,4 % erittelemättömät ,80% ,44% ,20% 36 0,1 % vaativat ,57% ,02% ,92% -49-1,2 % Ratkaistut asiat ,4 % ,3 % Käsittelyratkaisut ,6 % Asiaratkaisut ,7 % tavanomaiset ,42% ,29% ,11% 209 0,4 % erittelemättömät ,32% ,78% ,91% 302 1,1 % vaativat ,26% ,93% ,99% 72 1,9 % Avoinna kauden lopussa ,9 % Keskimääräinen syyteharkinta-aika kk 2,10 1,94 1,97 0,03 1,6 % 2,00-0,03-1,4 % tavanomaiset 1,77 1,57 1,60 0,03 1,7 % 2,00-0,40-20,0 % erittelemättömät 2,50 2,29 2,33 0,04 1,6 % 2,50-0,17-6,8 % vaativat 3,72 3,82 3,82 0,00 0,0 % 3,00 0,82 27,3 % Vireillä 6 12 kk ,3 % ,7 % Vireillä yli 12 kk ,7 % ,3 % tavanomaiset 46 21,70% 14 8,28% 86 41,15% ,3 % erittelemättömät ,58% 83 49,11% 66 31,58% ,5 % vaativat 63 29,72% 72 42,60% 57 27,27% ,8 % Asiaratkaisujen profiili ,7 % Syyte ,84% ,32% ,02% ,1 % Rangaistusmääräys 799 0,97% 648 0,83% 589 0,75% -59-9,1 % Syyttämättäjättämispäätös tpluop ,33% ,24% ,23% 27 0,7 % Syyttämättäjättämispäätös pros ,93% ,40% ,72% 290 5,0 % Esitutkinnan rajoitt. ETL 3: ,61% ,49% ,23% ,6 % Esitutkinnan rajoitt. ETL 3:10.2 pros ,59% ,19% ,75% ,5 % Esitutkinnan rajoitt. ETL 3:10.2 kust ,82% ,34% ,26% -45-1,7 % Syyttäjän päätös ,74% ,05% ,91% ,2 % Syyttäjän ilmoitus 147 0,18% 111 0,14% 110 0,14% -1-0,9 % Toimenpideratkaisujen profiili ,1 % Syyte ,42% ,77% ,52% ,2 % Rangaistusmääräys ,02% 912 0,91% 766 0,75% ,0 % Syyttämättäjättämispäätös tpluop ,77% ,49% ,40% -19-0,3 % Syyttämättäjättämispäätös pros ,73% ,21% ,06% ,8 % Esitutkinnan rajoitt. ETL 3: ,22% ,05% ,72% ,6 % Esitutkinnan rajoitt. ETL 3:10.2 pros ,66% ,32% ,79% ,5 % Esitutkinnan rajoitt. ETL 3:10.2 kust ,53% ,94% ,80% ,5 % Syyttäjän päätös ,25% ,92% ,88% 18 0,4 % Syyttäjän ilmoitus ,39% ,39% ,07% ,8 % Esitykset kirjalliseen menettelyyn ,22% ,97% ,06% 329 1,5 % Hylätyt KO:ssa ,89% ,74% ,52% ,7 % Syyttäjän valitukset KO:n ratkaisuista HO:een ,79% ,77% ,12% ,2 % Painotettu työmäärä (ratkaistut asiat) ,4 %

12 Syyttäjänvirastojen suoritemäärät 2014 Länsi- Itä- Salpaus- Helsinki Uusimaa Uusimaa selkä Länsi- Suomi Sisä- Suomi Pohjanmaa Itä- Suomi Oulu Lappi Ahvenanmaa VKSV Koko Suomi Avoinna aikavälin alussa Saapuneet asiat tavanomaiset erittelemättömät vaativat Ratkaistut asiat Käsittelyratkaisut Asiaratkaisut tavanomaiset erittelemättömät vaativat Avoinna kauden lopussa Syyteharkinta-aika (kk) (keskiarvo & mediaani) tavanomaiset erittelemättömät vaativat Vireillä 6 12 kk Vireillä yli 12 kk tavanomaiset erittelemättömät vaativat Asiaratkaisujen profiili Syyte Rangaistusmääräys Syyttämättäjättämispäätös tpluop Syyttämättäjättämispäätös pros Esitutkinnan rajoittaminen ETL 3:10.1 Esitutkinnan rajoitt. ETL 3:10.2 pros Esitutkinnan rajoitt. ETL 3:10.2 kust Syyttäjän päätös Syyttäjän ilmoitus Toimenpideratkaisujen profiili Syyte Rangaistusmääräys Syyttämättäjättämispäätös tpluop Syyttämättäjättämispäätös pros Esitutkinnan rajoittaminen ETL 3:10.1 Esitutkinnan rajoitt. ETL 3:10.2 pros Esitutkinnan rajoitt. ETL 3:10.2 kust Syyttäjän päätös Syyttäjän ilmoitus Esitykset kirjalliseen menettelyyn Hylätyt KO:ssa Syyttäjän valitukset KO:n ratkaistuista HO:een ,54 2,88 1,86 1,33 1,62 1,44 2,43 1,66 2,75 1,81 1,60 1,08 2,08 2,49 1,54 1,09 1,29 1,15 1,76 1,37 2,29 1,57 1,40 1,02 2,93 3,39 2,11 1,64 2,01 1,71 2,89 1,88 3,25 2,10 1,52 1,73 4,46 4,57 3,09 2,05 3,46 3,15 6,50 3,77 4,84 2,57 5,21 2,

13 2.2 Muut tuloksentekoon vaikuttaneet muutokset Toimintavuoden alussa Pirkanmaan ja Keski-Suomen syyttäjänvirastoista muodostettiin Sisä-Suomen syyttäjänvirasto, ja Kanta- Hämeen syyttäjänviraston toimialue jaettiin Itä-Uudenmaan ja Salpausselän syyttäjänvirastojen kesken. Myös poliisipiirit uudistettiin. Niiden toimialueet vastaavat syyttäjänvirastojen toimialueita. Salpausselän syyttäjänviraston toimialue muodostuu kahden poliisipiirin toimialueesta. Syyttäjälaitoksen toimintakertomus 2014 Uhka resurssien merkittävästä vähenemisestä leimasi toimintavuotta. Epävarman työllisyystilanteen ja lisääntyvien työpaineiden takia kokeneet syyttäjät ovat hakeutuneet toisiin tehtäviin, mikä on aiheuttanut suuren haasteen syyttäjälaitokselle. 13

14 Kuva: Markku Ojala Syyttäjälaitoksen toimintakertomus TULOSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN 3.1 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Priorisointi Kokonaiskäsittelyajan pitkittymisen estämiseksi syyttäjät asettavat ratkaisutoiminnassaan ohjeen VKS:2013:1 (Syyteharkinta-asioiden kiireellisyydestä ja etusijajärjestyksestä) mukaisesti yleensä etusijalle pisimpään esitutkinnassa olleet asiat. Tulostavoite koskee korostuneesti asioita, jotka ovat saapuneet syyteharkintaan ennen esitutkintalain (805/2011) voimaantuloa

15 Tulostavoite Syyttäjälaitos huolehtii tehokkaasti, joutuisasti ja yhdenmukaisesti rikosvastuun toteuttamisesta osana rikosasioiden käsittelyketjua oikeusturva huomioon ottaen. Syyttäjälaitoksen toimintakertomus 2014 Toimintavuonna syyttäjälaitoksessa pyrittiin resurssivajauksesta huolimatta keskittymään vaativien asioiden ratkaisemiseen mahdollisimman joutuisasti. Tulostavoitetta ei kuitenkaan saavutettu 6 12 kuukautta vireillä olleissa jutuissa sen paremmin kuin yli 12 kuukautta vireillä olleissa asioissa. Tavoitteen mukainen toiminta syyttäjänvirastoissa on kuitenkin aiheuttanut sen, että kun on pyritty vähentämään vaativien juttujen pitkiä vireilläoloaikoja, on samalla jouduttu hidastamaan tavanomaisten asioiden ratkaisemista. Vireillä oli näin ollen vuonna 2014 aiempaa enemmän tavanomaisia rikosasioita ja 6 12 kuukautta vanhoja juttuja. Vaikka poikkeama tavoitteesta ei ole olennainen, se on huolestuttava, koska tavanomaisten asioiden syyteoikeuden vanhenemisajat ovat huomattavasti lyhyemmät kuin vaativissa asioissa. Tilannetta ei ole parantanut sekään, että syyttäjät ovat tehneet entistä enemmän esityksiä juttujen käsittelemisestä kirjallisessa menettelyssä. Vuonna 2014 syyttäjälaitokseen saapui asioita aiempaa enemmän (noin +700 kpl). Syytteitä nostettiin kuitenkin vähemmän kuin aiemmin (-614 kpl). Rangaistusmääräyksiäkin annettiin entistä vähemmän. Tämän on mahdollistanut lisääntynyt toimenpiteistä luopuminen ja erityisesti esitutkinnan rajoittamispäätösten määrän kasvu. Resurssien säästö on sitä vaikuttavampaa, mitä aiemmassa rikosprosessin vaiheessa se tehdään. 15

16 Tehostuneen esitutkintayhteistyön vaikutuksia seurattiin arvioimalla lisätutkintapyyntöjen lukumäärää ja syitä. Myös tutkintasuunnitelmien käyttö ja poliisilta saapuvien esitutkintapöytäkirjojen laatu olivat seurannan kohteena. Näitä kaikkia selvitettiin otantakyselyllä. Kyselyn tuloksia käytiin läpi yhdessä poliisin kanssa paikallisesti ja valtakunnallisesti. Lisäksi järjestettiin syyteneuvottelukoulutus kaikille syyttäjille ja osalle sidosryhmistä (poliisi, tuomarit, verottaja, tulli). Uusi laki syyteneuvottelujärjestelmästä tuli voimaan vuoden 2015 alussa. Lakiuudistuksen tavoitteena on vaativien ja erityisesti talousrikosjuttujen käsittelyn keston lyhentäminen. Tämä vaatii esitutkintayhteistyön toimivuutta, rikosjutun kokonaisuuden hallintaa ja monessa tilanteessa käsittelyn painopisteen siirtämistä esitutkintavaiheeseen. Tullin kanssa järjestetyssä koulutuksessa keskityttiin syventämään aineellisen lainsäädännön tuntemusta. Tämä osaltaan jouduttaa tullijuttujen käsittelyä. Syyteharkinta-aikaa ei vaativissa asioissa onnistuttu alentamaan. Myös tavanomaisissa ja erittelemättömissä asioissa ajat pitenivät hiukan, vaikka tulostavoite saavutettiin. Vaativia asioita saapui vähän edellisvuotta vähemmän, mutta niitä ratkaistiin aiempaa enemmän. Tämä on saattanut pidentää ratkaisuaikoja, jos asioita on prioriteettiohjeen mukaisesti ratkaistu syyteoikeuden vanhenemisen edellyttämässä järjestyksessä. Yhdenmukaisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen yhdyskuntaseuraamuksissa Toimintakertomuksen laadinnassa ei ollut käytössä tilastotietoa yhdyskuntaseuraamuksista. 16

17 3.2 Rikosprosessin joutuisuus Tulostavoite kaikkien asioiden syyteharkinnan joutuisuudessa saavutettiin. Vaativissa asioissa syyteharkinta-aika jäi tavoitteesta edellisen vuoden tasolle. Oikeudenkäynnin viivästymisen vaara on tyypillisin laajoissa ja vaativissa jutuissa. Siksi tämän asiaryhmän syyteharkinta-aikaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tässä oikeusministeriö on vuosien varrella perustellusti tiukentanut tulostavoitetta. Tehokas esitutkintayhteistyö on omiaan nopeuttamaan syyteharkintaa erityisesti vaativissa asioissa. Erot syyttäjänvirastojen syyteharkinta-ajoissa johtuvat usein alueellisista ja rakenteellisista syistä. Virastojen juttukannat eroavat toisistaan sekä laadultaan että määrältään. Keskimääräisissä syyteharkinta-ajoissa tämä näkyy esimerkiksi niin, että Länsi-Uudellamaalla oli pisin keskimääräinen syyteharkinta-aika kaikissa asioissa ja Salpausselällä lyhin. Vaativissa rikosasioissa Pohjanmaan ja Ahvenanmaan keskimääräinen syyteharkinta-aika ylitti 5 kuukautta, joka on selvästi liian pitkä aika. Helsingissä on kaikkien asioiden joutuisaa käsittelyä olennaisesti parannettu edellisestä vuodesta. 17

18 Keskimääräiset käsittelyajat virastoittain, kk Syyttäjänvirasto Luokittelemattomat Tavanomaiset Erittelemättömät Vaativat Kaikki Koko maa 1,82 1,59 2,33 3,82 1,97 Helsinki 1,92 2,09 2,93 4,46 2,54 Länsi-Uusimaa 3,97 2,47 3,39 4,57 2,88 Itä-Uusimaa 4,20 1,51 2,11 3,09 1,86 Salpausselkä 2,03 1,09 1,64 2,05 1,33 Länsi-Suomi 3,31 1,26 2,01 3,46 1,62 Pohjanmaa 0,71 1,76 2,89 6,50 2,43 Itä-Suomi 1,84 1,36 1,88 3,77 1,66 Oulu 5,91 2,25 3,25 4,84 2,75 Lappi 4,20 1,55 2,10 2,57 1,81 Ahvenanmaa 1,48 1,40 1,52 5,21 1,60 VKSV 1,02 1,14 1,73 2,60 1,08 Sisä-Suomi 2,80 1,13 1,71 3,15 1,44 Vireillä olevien asioiden ikärakenne Syyttäjänvirasto Vireillä alle 1 kk Vireillä 1 3 kk Vireillä 3 6 kk Vireillä 6 9 kk Vireillä 9 12 kk Vireillä yli 1 v Yhteensä Koko maa Helsinki Länsi-Uusimaa Itä-Uusimaa Salpausselkä Länsi-Suomi Pohjanmaa Itä-Suomi Oulu Lappi Ahvenanmaa VKSV Sisä-Suomi

19 3.3 Toiminnallinen tehokkuus Syyttäjien ja koko henkilöstön tuottavuus parani sekä vanhalla että uudella mittarilla mitattuna. Tältä osin tulostavoitteet täyttyivät. Tulostavoite Rikosvastuu toteutetaan tuottavasti ja taloudellisesti. Toiminnallinen tehokkuus Tuottavuus, ratkaistut asiat/htv (koko henkilöstö) Tuottavuus, ratkaistut asiat/htv (syyttäjät) Taloudellisuus, euroa (toimintamenot/ratkaisu) Tuottavuus uusi mittari, painotettu työmäärä/ htv (koko henkilökunta) Tuottavuus uusi mittari, painotettu työmäärä/ htv (syyttäjät) Taloudellisuus uusi mittari, euroa (toimintamenot/ painotettu työmäärä) Muutos Muutos % Tavoite 2014 Poikkeama Poikkeama tavoitteesta % 172,5 164,6 170,7 6,05 3, ,3-0,2 251,4 237,1 245,3 8,21 3, ,7-1,1 439,1 472,8 464,5-8,28-1, ,5 1, , , , ,6 101,03 101,02 95,00-6,02-6,0 102,12-7,12-7,0 19

20 3.4 Tuotokset ja laadunhallinta Toimintavuonna ratkaistiin noin asiaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Erityisesti käsittelyratkaisut lisääntyivät. Erityisen mielenkiintoista on se, että asiaratkaisujen profiilissa painopiste on siirtynyt syyteratkaisuista esitutkinnan rajoittamiseen. Syyteratkaisujen osuus on kahdessa vuodessa laskenut noin 3 %. Syytteiden osuus ratkaistuista asioista alittaa jo 70 %. Syyttäjien työmäärän ja osaamisvaatimusten lisääntyessä vähäisiä asioita pyritään entistä useammin lopettamaan jo esitutkintavaiheessa. Osassa tällaisista jutuista tehtiin aiemmin ehkä työläskin esitutkinta. Esitutkintayhteistyön ansiosta menettelyt, jotka eivät täytä rikoksen tunnusmerkistöä, voidaan nyt rajata pois rikosprosessista jo aikaisessa vaiheessa. Kun yhä suurempi osa syyttäjän työstä painottuu vaativiin juttuihin, voisi olla perusteltua entisestään laajentaa mahdollisuuksia luopua toimenpiteistä. Tulostavoite Syyteharkinta on tehokasta. Esitutkinnan rajoittamispäätösten kasvuun on vaikuttanut ainakin Itä-Uudenmaan syyttäjänviraston käytäntö rajata vähäiset muuntohuumeasiat esitutkinnan ulkopuolelle. Myös talousrikosasioissa on esitutkinnan rajoittaminen lisääntynyt. 20

21 Helsingin syyttäjänvirastossa jo useita vuosia toiminut rikosten esikäsittely-yksikkö tekee tavanomaisissa rikoksissa yli rajaamispäätöstä vuosittain. Ratkaisut syyttäjänvirastoittain Syyteratkaisut (syyte ja rangaistusmääräys) Käsittelyratkaisut (siirretyt ja yhdistetyt) Muut ratkaisut Koko maa Helsinki Länsi-Uusimaa Itä-Uusimaa Salpausselkä Länsi-Suomi Pohjanmaa Itä-Suomi Oulu Lappi Ahvenanmaa VKSV Sisä-Suomi 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 21

22 3.5 Prosessien- ja laadunhallinta Syyttäjäntoiminta on laadukasta, jos ratkaisutoiminnassa toteutuvat joutuisuuden ja tehokkuuden lisäksi yhdenvertaisuus ja kustannustehokkuus. Toiminnan kustannustehokkuuteen ja laatuun vaikuttaa muun muassa mahdollisuus luopua toimenpiteistä sekä käyttää kirjallista menettelyä ja yhdyskuntaseuraamusta. Laadukas syyttäjäntoiminta edellyttää, että näitä keinoja käytetään yhdenmukaisesti kaikkialla maassa. Virastojen vertailua vaikeuttaa se, että juttukanta ja muiden paikallisten viranomaisten omaksumat toimintatavat voivat olla erilaiset eri toimialueilla. Toimintavuonna syyttäjät ovat alkaneet yhä tehokkaammin käyttää mahdollisuuttaan rajoittaa esitutkintaa. Tulostavoite Käytetään tarkoituksenmukaisia prosessilajeja ja ratkaistaan samanlaiset asiat yhdenmukaisesti. Kansalaisten yhdenvertaisuuden näkökulmasta on tärkeää, että syytteen nostamisen ja syyttämättä jättämisen lakisääteisiä edellytyksiä sovelletaan yhdenmukaisesti. Kirjallista menettelyä tulisi käyttää mahdollisimman yhtenäisesti koko valtakunnassa. Juttuja saapui jokaiselle syyttäjälle noin enemmän kuin edellisenä vuonna, ja niitä ratkaistiin noin enemmän. Syytteitä tehtiin noin 600 vähemmän kuin edellisenä vuonna ja noin vähemmän kuin vuonna Laskua selittää osittain esitutkinnan rajoittamispäätösten lisääntyminen. Esitutkintalain 4 :n mukaisia esitutkinnan rajoittamispäätöksiä tehtiin yli enemmän kuin edellisenä vuonna. 22

23 Valtakunnansyyttäjänvirastoon saapuneiden kantelukirjoitusten perusteella esitutkinnan rajoittamispäätökset koskevat pääosin vähäisiä, tavanomaisia rikosasioita ja tekoja, jotka eivät luonteeltaan ole rikosasioita. Säännösten soveltamisessa ei ole havaittu huomionarvoisia epäkohtia. Jos syyttäjän ratkaisutoiminta tulevaisuudessa siirtyy toimenpiteistä luopumisen suuntaan, kehityksen syitä voi olla tarpeen arvioida tarkemmin. Esitutkinnan rajoittamispäätösten lisääntyminen on kuitenkin hyvä esimerkki esitutkintayhteistyön tehostumisesta. Syyttäjälaitoksen toimintakertomus 2014 Kriminaalipoliittisesta näkökulmasta on tärkeää tulevaisuudessa seurata, miten toimenpiteistä luopumisen määrä kehittyy, tehdäänkö näitä ratkaisuja kaikkialla maassa samoin perustein ja ovatko perusteet kestäviä. Kirjalliseen menettelyyn juttuja ohjattiin edelleen epätasaisesti. Helsingissä menettelyä käytettiin huomattavasti vähemmän kuin Oulussa, jossa lähes 50 % jutuista ohjataan kirjalliseen menettelyyn. Tilanteen selittävät pääosin juttukantojen erot. Syyttäjän päätökset ja ilmoitukset Syyttämättäjättämispäätökset Syyttäjän muut päätökset ja ilmoitukset Esitutkinnan rajoittamispäätökset Koko maa Helsinki Länsi-Uusimaa Itä-Uusimaa Salpausselkä Länsi-Suomi Pohjanmaa Itä-Suomi Oulu Lappi Ahvenanmaa VKSV Sisä-Suomi 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 23

24 Syyttämättäjättämispäätökset Toimenpideluontoiset Prosessuaaliset Koko maa Helsinki Länsi-Uusimaa Itä-Uusimaa Salpausselkä Länsi-Suomi Pohjanmaa Itä-Suomi Oulu Lappi Ahvenanmaa VKSV Sisä-Suomi 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Esitutkinnan rajoittamispäätökset ETL 3:10.1 (seuraamusluontoinen) ETL 3:10.2 (kustannusperusteinen) 3:10.2 (prosessuaalinen) Koko maa Helsinki Länsi-Uusimaa Itä-Uusimaa Salpausselkä Länsi-Suomi Pohjanmaa Itä-Suomi Oulu Lappi Ahvenanmaa VKSV Sisä-Suomi 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 24

25 Syyttämättäjättämispäätökset toimenpidekohtaisesti 01 Ei rangaistava 1,72 % 02 Ei todennäköisiä syitä 65,67 % 03 Vanhentunut 2,79 % 04 Ei syyteoikeutta 4,66 % 10 Vähäisyysperuste 8,78 % 11 Nuoruusperuste 1,64 % 12 Kohtuusperuste 10,36 % 13 Konkurrenssiperuste 3,81 % 14 Tieliikennelaki momentti (tieliikennelain mukainen vähäisyys) 0,10 % 23 Rikoslaki 35 luku 7 (vahingonkorvaus riittävä seuraamus) 0,00 % 24 Rikoslaki 50 luku 7 (huumausainerikoksen vähäisyys) 0,44 % 30 Muu peruste 0,02 % Syyttäjälaitoksen toimintakertomus

26 3.6 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen VMBaro-työtyytyväisyyskyselyn luvuilla mitattuna syyttäjälaitoksen työtyytyväisyys heikkeni jonkin verran edellisestä vuodesta. Tulokseen on osaltaan vaikuttanut syyttäjälaitoksen vaikea rahoitustilanne ja siihen liittyvä epävarmuus. Tältä osin tulostavoite jäi saavuttamatta. Sairauspoissaolopäivien määrä henkilötyövuotta kohden väheni jonkin verran edellisestä vuodesta. Sairauspoissaolot liittyivät erityisesti henkisiin sairauksiin sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksiin. Oikeuslaitoksen työterveystoiminnan sopimus kilpailutettiin. Koko oikeushallinnolla oli yhteinen työterveyssuunnitelma. Niin sanottua suurasiakaslääkäritoimintaa kehitettiin, ja tällä tuettiin tilanteita, joissa työkykyriski oli erityisen suuri. Tulostavoite Työhyvinvointia ja työtyytyväisyyttä parannetaan henkilöstöstrategian mukaisesti. Koulutuspäivien määrä laski hiukan edellisvuodesta. Edellisen vuoden lukuja nosti laaja Ponnistus-koulutus. Vuoden 2014 koulutuspäivien määrä oli kuitenkin suurempi kuin vuoden Työtyytyväisyysindeksin kehittyminen ,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 26

27 Sairaspoissaolot (päivää/htv) Tavoite Toteutunut Syyttäjälaitoksen toimintakertomus ,1 8 7,1 7 7, ,3 6,3 6, Syyttäjänvirastojen koulutuspäivät

28 4 SYYTTÄJÄLAITOKSEN VOIMAVARAT 4.1 Toimintamääräraha Kertomusvuonna syyttäjälaitoksen kokonaismenot nousivat runsaalla eurolla (noin 1 %). Kehitys on maltillinen. Palkkausmenot nousivat alle eurolla (0,1%), ja niiden osuus kokonaismenoista on noin 80 %. Näin maltillinen kustannuskehitys johtuu siitä, että henkilöstömäärä on pienentynyt vajaalla kuudella henkilötyövuodella. Lisäksi kokeneita syyttäjiä on siirtynyt eläkkeelle tai muihin tehtäviin. Heitä on korvattu nuoremmilla, joiden palkkakustannukset ovat tässä vaiheessa alhaisemmat. Työnantajan eläkemaksut ovat nousseet noin eurolla, mikä johtuu eläkemaksuprosentin noususta. Toimintavuoden määrätietoi- 28

29 Kuva: Markku Ojala nen työterveyspalvelujen kehittäminen on johtanut eläkevakuutusmaksun alenemiseen vuonna 2015, mikä on myönteinen asia. Myös toimitilamenot ovat nousset hyvin maltillisesti (0,3 %). Syyttäjälaitoksen toimitilamenojen osuus on oikeushallinnon vertailussa alhainen (9,4 % kokonaismenoista). Esimerkiksi tuomioistuimissa niiden osuus on noin 15 %. Siksi syyttäjälaitoksen mahdollisuus säästää toimitilamenoista on rajallinen. Tietohallintomenot palasivat vuoden 2012 tasolle pienen notkahduksen jälkeen. Nousu edellisestä vuodesta oli peräti 18 prosenttia. Tulevien vuosien tietohallintomenoihin vaikuttaa aineistopankki AIPA. Toimintavuonna AIPA-hanke rahoitettiin talousarvion tuomioistuinmomentilta erillisrahoituksella. Syyttäjälaitoksessa noudatettava kehysajattelu, jossa virastoille annetaan määrärahakehykset, on ilmeisesti kannustanut syyttäjänvirastoja säästäväisyyteen. Muut kulut ovat nousseet 5 % edellisestä vuodesta, mutta laskeneet vuoteen 2012 verrattuna. 29

Syyttäjälaitos Puolivuosiraportti 1/4

Syyttäjälaitos Puolivuosiraportti 1/4 Syyttäjälaitos Puolivuosiraportti 1/4 9.8.2017 Dnro 36/13/16 Vuoden 2017 puolivuosiraportti 1 Johdon keskeiset havainnot Tarkasteluajankohtaan 30.6.2017 mennessä saapuneiden asioiden kokonaismäärä on noussut

Lisätiedot

Syyttäjälaitoksen toiminta lukuina 2008

Syyttäjälaitoksen toiminta lukuina 2008 Syyttäjälaitoksen toiminta lukuina 2008 T I L A S T O L I I T E 2008 Toimitus Virve Pehkonen, Valtakunnansyyttäjänvirasto Ulkoasu Taina Ståhl, Mainostoimisto Visuviestintä Oy Kansikuva www.sxc.hu Paino

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS

SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2 0 1 5 Toimitus Tanja Lahti, Maria Turkia Valtakunnansyyttäjänvirasto Helsinki 2016 Taitto Taina Ståhl Mainostoimisto Visuviestintä Oy SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDON KATSAUS

Lisätiedot

Syyttäjälaitoksen toiminta lukuina 2009

Syyttäjälaitoksen toiminta lukuina 2009 Syyttäjälaitoksen toiminta lukuina 29 t i l a s t o l i i t e 2 9 Toimitus Virve Streng, Valtakunnansyyttäjänvirasto Taitto Taina Ståhl, Mainostoimisto Visuviestintä Oy Paino Edita Prima Oy, Helsinki 21

Lisätiedot

Yhteensä. Nainen. HTV:t. (poistyöll. ja harj.) kaikki. HTV:t. Yhteensä. kaikki. Mies Lkm % Yhteensä. Nainen. HTV:t. kaikki. Lkm

Yhteensä. Nainen. HTV:t. (poistyöll. ja harj.) kaikki. HTV:t. Yhteensä. kaikki. Mies Lkm % Yhteensä. Nainen. HTV:t. kaikki. Lkm Henkilöstön lukumäärä, miehet ja naiset, htv:t 31.12.- Mies Lkm % Lkm % Lkm % Mies Lkm % Mies Lkm % Syyttäjälaitos 209 36,9 358 63,1 567 100 527,5 516,0 222 37,4 371 62,6 593 100 545,6 534,2 212 36,5 369

Lisätiedot

VKSV yhteensä yhteensä yhteensä Yhteensä 36,9 36,8 39,4 syyttäjät 18,4 18,1 20,3 muu henkilökunta 18,5 18,7 19,1

VKSV yhteensä yhteensä yhteensä Yhteensä 36,9 36,8 39,4 syyttäjät 18,4 18,1 20,3 muu henkilökunta 18,5 18,7 19,1 1B Mukana harjoittelijat ja työllistetyt Syyttäjät 342,5 349,4 351,8 Muu henkilökunta 186,9 186,4 176,8 HENKILÖKUNTAA YHTEENSÄ 529,3 535,8 528,6 VKSV Yhteensä 36,9 36,8 39,4 syyttäjät 18,4 18,1 20,3 muu

Lisätiedot

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TULOSSOPIMUS VUODELLE Tulosneuvottelu oikeusministeriössä.

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TULOSSOPIMUS VUODELLE Tulosneuvottelu oikeusministeriössä. 13.10.2014 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TULOSSOPIMUS VUODELLE 2015 Oikeusministeriö ja Valtakunnansyyttäjänvirasto ovat neuvotelleet ja sopineet vuoden 2015 tulostavoitteet ja niiden toteuttamiseen osoitettavat

Lisätiedot

Syyttäjälaitos lukuina 2010

Syyttäjälaitos lukuina 2010 Syyttäjälaitos lukuina 2010 Toimitus: Virve Streng, Valtakunnansyyttäjänvirasto Taitto: Taina Ståhl, Mainostoimisto Visuviestintä Oy Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2011 Syyttäjälaitos lukuina 2010 3 Sisällysluettelo

Lisätiedot

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TULOS SOPIMUS VUODELLE 2012

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TULOS SOPIMUS VUODELLE 2012 l' _._ 01 K E U S MlN 1 S T ERI Ö 31.10.2011 OM 17/013/2011 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TULOS SOPIMUS VUODELLE 2012 Oikeusministeriö on päättänyt vahvistaa tulosneuvottelussa Valtakunnansyyttäjänvirastolle

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2011

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2011 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TYÖJÄRJESTYS Dnro 52/03/11 Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2011 Syyttäjälaitoksesta annetun lain (439/2011) 16 :n nojalla vahvistan, apulaisvaltakunnansyyttäjää ja

Lisätiedot

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen YLEINEN OHJE Dnro 25/31/15 15.10.2015 Voimassa 1.11.2015 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu

Lisätiedot

Syyttäjän ratkaisut 2008

Syyttäjän ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Syyttäjän ratkaisut 2008 Syyttäjä ratkaisi 81 000 asiaa vuonna 2008 Vuonna 2008 syyttäjä ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan 80 995 rikosoikeudellista asiaa, mikä on 2 552 enemmän kuin vuotta

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Yleistä Nykytilanteesta

Lisätiedot

Syyteharkinta-asioiden kiireellisyydestä ja etusijajärjestyksestä

Syyteharkinta-asioiden kiireellisyydestä ja etusijajärjestyksestä Syyteharkinta-asioiden kiireellisyydestä ja etusijajärjestyksestä YLEINEN OHJE VKS:2013:1 Dnro 47/31/12 Annettu 28.12.2012 Voimassa 1.1.2013 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2009:2 Sisällysluettelo...3 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

Syyttäjän ratkaisut 2012

Syyttäjän ratkaisut 2012 Oikeus 2013 Syyttäjän ratkaisut 2012 Syyttäjä ratkaisi 77 300 asiaa vuonna 2012 Vuonna 2012 syyttäjä ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan 77 300 rikosoikeudellista asiaa, mikä on lähes 2 prosenttia enemmän

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 67 000 rikosasiaa vuonna 2008 Vuonna 2008 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 961 rikosoikeudellista

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Oikeus 2010 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 66 500 rikosasiaa vuonna 2009 Vuonna 2009 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 518 rikosoikeudellista

Lisätiedot

Dnro 16/31/11. 25.8.2011 1.9.2011 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2008:1 Dnro 3/31/08. Paikallisten syyttäjäviranomaisten ilmoitusvelvollisuus

Dnro 16/31/11. 25.8.2011 1.9.2011 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2008:1 Dnro 3/31/08. Paikallisten syyttäjäviranomaisten ilmoitusvelvollisuus YLEINEN OHJE VKS:2011:1 Dnro 16/31/11 Paikallisten syyttäjäviranomaisten ilmoitusvelvollisuus Annettu Voimassa 25.8.2011 1.9.2011 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2008:1 Dnro 3/31/08 Säädöspohja Yleisistä syyttäjistä

Lisätiedot

Paikallisten syyttäjäviranomaisten ilmoitusvelvollisuus

Paikallisten syyttäjäviranomaisten ilmoitusvelvollisuus Paikallisten syyttäjäviranomaisten ilmoitusvelvollisuus YLEINEN OHJE Dnro 18/31/14 30.6.2014 Voimassa 1.8.2014 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2011:1, dnro 16/31/11 Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio

Lisätiedot

, 12, 2013 VALTAKUNNAN SYYTTÄJÄNVIRASTON TULOSSOPIMUS VUODELLE 2014

, 12, 2013 VALTAKUNNAN SYYTTÄJÄNVIRASTON TULOSSOPIMUS VUODELLE 2014 _._ 01 K E L SM 1 N 1S TE R 1Ö VALTAKUNNANsyvnÄJÄNVIRASTO 2.10.2013 1 0, 12, 2013 VALTAKUNNAN SYYTTÄJÄNVIRASTON TULOSSOPIMUS VUODELLE 2014 aa' 1~\\'~\~ Oikeusministeriö ja Valtakunnansyyttäjänvirastolle

Lisätiedot

Ohje syyttäjän varallaolosta poliisi rikosten tutkinnanjohtajana sekä pakkokeino- ja haastamisasioissa

Ohje syyttäjän varallaolosta poliisi rikosten tutkinnanjohtajana sekä pakkokeino- ja haastamisasioissa VALTAKUNNANSYVTTÄJÄNVIRASTO YLEINEN OHJE syyttäjille Annettu 19.12.2002 VKS:2002:4 Dnro 55/31102 Säädösperusta A kihlakunnansyyttäjästä 13 a 1 Voimassa 1.1.2003 - toistaiseksi Ohje syyttäjän varallaolosta

Lisätiedot

PL 25 (09) VALTIONEUVOSTO

PL 25 (09) VALTIONEUVOSTO -J/- 0 i K E U SM i N i S T ERI Ö 1.10.2010 Dnro 32/013/2010 V AL T AKUNNANSYYTT ÄJÄNVIRASTON TULOSSOPIMUS VUODELLE 2011 Oikeusministeriö on päättänyt vahvistaa tulosneuvottelussa Valtakunnansyyttäjänvirastolle

Lisätiedot

2 SOTILASOIKEUDENKÄYNTIASIOIDEN SYYTTÄJÄT JA TUOMIOISTUIMET

2 SOTILASOIKEUDENKÄYNTIASIOIDEN SYYTTÄJÄT JA TUOMIOISTUIMET YLEINEN OHJE VKS:2010:2 Syyttäjille Dnro 17/31/10 Annettu Säädösperusta 3.3.2010 YSL 3 2 mom. YSL 4 Kumoaa Voimassa Yleisen ohjeen 1.4.2010 syyttäjille toistaiseksi VKS:2005:2 Dnro 37/31/05 Menettely sotilasoikeudenkäyntiasioissa

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

Tiivistelmä Dno: 407/54/01 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TOIMINTA

Tiivistelmä Dno: 407/54/01 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TOIMINTA Tiivistelmä Dno: 407/54/01 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TOIMINTA Syyttäjäntoimeen ja syyttäjälaitokseen on kohdistunut 1990-luvulla monia sekä organisatorisia että toiminnan sisältöä koskevia uudistuksia.

Lisätiedot

Syyttäjän ratkaisut 2011

Syyttäjän ratkaisut 2011 Oikeus 2012 Syyttäjän ratkaisut 2011 Syyttäjä ratkaisi 76 000 asiaa vuonna 2011 Vuonna 2011 syyttäjä ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan 75 900 rikosoikeudellista asiaa, mikä on 3 prosenttia vähemmän kuin

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2015. 1 Viraston yksiköt ja henkilöstö. 2 Avaintoiminnot ja asiantuntijaryhmät

Annettu Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2015. 1 Viraston yksiköt ja henkilöstö. 2 Avaintoiminnot ja asiantuntijaryhmät 1 (7) VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TYÖJÄRJESTYS Annettu Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2015. Syyttäjälaitoksesta annetun lain (439/2011) 16 :n nojalla vahvistan, apulaisvaltakunnansyyttäjää ja viraston

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Syyttäjän ratkaisut 2010

Syyttäjän ratkaisut 2010 Oikeus 2011 Syyttäjän ratkaisut 2010 Syyttäjä nosti 61 000 syytettä vuonna 2010 Vuonna 2010 syyttäjä ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan 78 300 rikosoikeudellista asiaa, mikä on liki 900 enemmän kuin vuotta

Lisätiedot

Jakelussa mainitut 25.2.2015. Jälkiseurannassa seurattavia asioita olivat:

Jakelussa mainitut 25.2.2015. Jälkiseurannassa seurattavia asioita olivat: 108/54/09 Jakelussa mainitut 25.2.2015 Tuloksellisuustarkastuskertomus 226/2011 Poliisin ja syyttäjän yhteistyö JÄLKISEURANTARAPORTTI Valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt jälkiseurannan viitekohdassa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta /2012 Laki

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta /2012 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2012 295/2012 Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta sekä esitutkinnan

Lisätiedot

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295 Page 1 of 6 Finlex Finlex Lainsäädäntö Ajantasainen lainsäädäntö Vuosi 2012 15.6.2012/295 Seurattu SDK 184/2013 saakka. 15.6.2012/295 Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2011

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2011 Oikeus 2012 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2011 Käräjäoikeuksissa ratkaistujen rikosasioiden määrä pysyi edellisen vuoden tasolla Vuonna 2011 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan

Lisätiedot

Vuonna 2010 käsiteltävinä olleiden asioiden kokonaismäärä ja käsittely

Vuonna 2010 käsiteltävinä olleiden asioiden kokonaismäärä ja käsittely Tilastot Vuonna 2010 käsiteltävinä olleiden asioiden kokonaismäärä ja käsittely Vireillä olleet asiat 1.1.2010 vuonna 2006 tulleita asioita 1 vuonna 2007 tulleita asioita 11 vuonna 2008 tulleita asioita

Lisätiedot

Nainen. Yhteensä. Lkm % Lkm % HTV:t HTV:t. Nainen. Yhteensä. Nainen

Nainen. Yhteensä. Lkm % Lkm % HTV:t HTV:t. Nainen. Yhteensä. Nainen Henkilöstön lukumäärä, miehet ja naiset, htv:t 31.12.- Mies (poistyöll. kaikki ja harj.) Mies Mies Syyttäjälaitos 214 37,6 355 62,4 569 100 535,7 520,0 209 36,9 358 63,1 567 100 527,5 516,0 222 37,4 371

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 5 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2014... 5 3 Henkilöstö... 9 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä... 9 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...

Lisätiedot

Syyttäjälle ilmoitettavat rikosasiat, ilmoitusmenettely ja syyttäjän toimenpiteet

Syyttäjälle ilmoitettavat rikosasiat, ilmoitusmenettely ja syyttäjän toimenpiteet Syyttäjälle ilmoitettavat rikosasiat, ilmoitusmenettely ja syyttäjän toimenpiteet YLEINEN OHJE VKS:2013:4 12.6.2013 Voimassa 1.1.2014 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2008:2 Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio

Lisätiedot

8 Tilastollisia tietoja oikeuskanslerinviraston toiminnasta

8 Tilastollisia tietoja oikeuskanslerinviraston toiminnasta 8 Tilastollisia tietoja oikeuskanslerinviraston toiminnasta Vuonna 2008 käsiteltävinä olleiden asioiden kokonaismäärä ja käsittely Vireillä olleet asiat 1.1.2008 vuonna 2005 tulleita asioita 24 vuonna

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 7. Aika 16.3.2006 klo 13.00 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 4b krs/neuvotteluhuone Laguuni Osallistujat Merja Muilu Oikeusministeriö Kirta Heine

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2012

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2012 Oikeus 2013 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2012 Käräjäoikeuksissa ratkaistujen rikosasioiden määrä pieneni hieman Vuonna 2012 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 63 600 rikosoikeudellista

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 5 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2013... 5 3 Henkilöstö... 9 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä... 9 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS laamanni Tuomas Nurmi osaston johtaja, käräjätuomari Matti Palojärvi Eduskunnan lakivaliokunnalle

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS laamanni Tuomas Nurmi osaston johtaja, käräjätuomari Matti Palojärvi Eduskunnan lakivaliokunnalle HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS laamanni Tuomas Nurmi osaston johtaja, käräjätuomari Matti Palojärvi 27.9.2017 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle

Lisätiedot

Poliisihallitus Ohje ID-1551993091 1 (8) 17.12.2013 2020/2013/4590. Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen tutkinta. 1. Yleistä

Poliisihallitus Ohje ID-1551993091 1 (8) 17.12.2013 2020/2013/4590. Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen tutkinta. 1. Yleistä Poliisihallitus Ohje ID-1551993091 1 (8) 17.12.2013 2020/2013/4590 Voimassaoloaika 1.1.2014-31.12.2018 Säädösperuste Laki poliisin hallinnosta 4 Muuttaa/Kumoaa Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen esitutkinta,

Lisätiedot

HTV:t (poistyöll. HTV:t. Yhteensä. Nainen Lkm % ja harj.) kaikki. HTV:t. HTV:t. Yhteensä Lkm % (poistyöll. kaikki. ja harj.) HTV:t.

HTV:t (poistyöll. HTV:t. Yhteensä. Nainen Lkm % ja harj.) kaikki. HTV:t. HTV:t. Yhteensä Lkm % (poistyöll. kaikki. ja harj.) HTV:t. Henkilöstön lukumäärä, miehet ja naiset, htv:t 31.12.- ja harj.) Mies Mies Syyttäjälaitos 222 37,4 371 62,6 593 100 545,6 534,2 212 36,5 369 63,5 581 100 543,3 533,8 200 35,7 361 64,3 561 100 537,4 531,2

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 Ympäristöministeriön raportteja 12 2008 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 12 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi

HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 27.9.2016 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017 Tuomioistuinten

Lisätiedot

III RIKOLLISUUSKONTROLLI

III RIKOLLISUUSKONTROLLI III RIKOLLISUUSKONTROLLI Tässä jaksossa käsitellään virallisen kontrollijärjestelmän toimintaa kuvailemalla muun muassa rikosten ilmituloa, ilmi tulleiden rikosten selvittämistä, rikoksentekijöiden syytteeseen

Lisätiedot

Ohje ID (8)

Ohje ID (8) Ohje ID-1566448255 1 (8) 13.01.2017 2020/2013/4590 Voimassaoloaika 1.2.2017-31.1.2022 Säädösperuste Laki poliisin hallinnosta (110/1992) 4 Muuttaa/Kumoaa Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen tutkinta,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 6 2007 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2007 JULKAISUSARJA 6 2007 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009 Ympäristöministeriön raportteja 5 2009 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2009 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2009 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:4

TOIMINTA JA HALLINTO 2008:4 TOIMINTA JA HALLINTO 2008:4 Valtakunnansyyttäjänviraston tulostavoitteet 2008 OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2008:4 Valtakunnansyyttäjänviraston tulostavoitteet 2008 OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2008

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 439/2011 Laki. syyttäjälaitoksesta. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 439/2011 Laki. syyttäjälaitoksesta. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2011 439/2011 Laki syyttäjälaitoksesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

Lisätiedot

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/2012 15.06.2012 Varastokirjasto PL 1710 70421 KUOPIO Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Opetus- ja

Lisätiedot

Kantelija on antanut hankitun selvityksen johdosta vastineensa.

Kantelija on antanut hankitun selvityksen johdosta vastineensa. PÄÄTÖS 12.11.2008 Dnro OKV/824/1/2007 1/5 ASIA VIIVÄSTYS HAASTEIDEN ANTAMISESSA KANTELU Kantelija arvostelee oikeuskanslerille 8.8.2007 osoittamassaan kirjoituksessa Espoon käräjäoikeuden ja Espoon kihlakunnan

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2006 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 Helsinki 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2010

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2010 Oikeus 2011 Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut 2010 Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistiin 4 200 asiaa vuonna 2010 Korkein hallinto-oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2010 kaikkiaan

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 254 823 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetusta laista

Lisätiedot

Lausunto. 2.1 Kansalliset toimivaltasuhteet

Lausunto. 2.1 Kansalliset toimivaltasuhteet 1 (6) Hallintovaliokunta HaVateduskunta.fi Asia: U64/2013 vp (jatkokirje) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (Euroopan syyttäjänviraston perustaminen) 1 Yleistä Valtakunnansyyttäjänvirasto

Lisätiedot

Rikoksen vanhentuminen syyteharkinnassa

Rikoksen vanhentuminen syyteharkinnassa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 30.09.2015 Dnro OKV/1067/1/2014 1/6 ASIA Rikoksen vanhentuminen syyteharkinnassa KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 26.5.2014 osoittamassaan kirjoituksessa arvostellut syyttäjänvirastoa

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON SELONTEOSTA (VNS 4/2017 VP) JULKISEN TALOUDEN SUUNNITELMASTA VUOSILLE

OIKEUSMINISTERIÖN LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON SELONTEOSTA (VNS 4/2017 VP) JULKISEN TALOUDEN SUUNNITELMASTA VUOSILLE 22.5.2017 Oikeusministeriö Talousjohtaja Tapio Laamanen Eduskunnan kunta- ja terveysjaostolle OIKEUSMINISTERIÖN LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON SELONTEOSTA (VNS 4/2017 VP) JULKISEN TALOUDEN SUUNNITELMASTA VUOSILLE

Lisätiedot

Ohje syyteneuvottelua koskevan. lainsäädännön soveltamisesta

Ohje syyteneuvottelua koskevan. lainsäädännön soveltamisesta Ohje syyteneuvottelua koskevan lainsäädännön soveltamisesta YLEINEN OHJE Dnro 26/31/14 28.12.2015 Voimassa 1.1.2016 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu

Lisätiedot

LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY MIKKELI

LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY MIKKELI LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY 28.9.2015 MIKKELI Erikoissyyttäjä Pia Mäenpää/ Itä-Suomen syyttäjänvirasto, Mikkeli ESITYSLISTALLA. NÄKÖKULMA RIKOSPROSESSI LAPSIIN KOHDISTUVAT RIKOSEPÄILYT

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2008

Hovioikeuksien ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Hovioikeuksien ratkaisut 2008 Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä laski vuonna 2008 Hovioikeudet ratkaisivat Tilastokeskuksen mukaan 11 547 asiaa vuonna 2008. Määrä on 4,4 prosenttia

Lisätiedot

Menettely sananvapausrikosasioissa

Menettely sananvapausrikosasioissa Menettely sananvapausrikosasioissa YLEINEN OHJE Dnro 21/31/14 24.4.2015 Voimassa 1.5.2015 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2004:1 Dnro 65/31/04 Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu

Lisätiedot

Poliisihallitus OHJE 1 (7)

Poliisihallitus OHJE 1 (7) Poliisihallitus OHJE 1 (7) Päivämäärä Nro 10.1.2012 2020/2011/4569 Voimassaoloaika 15.1.2012-31.12.2016 Säädösperuste Laki poliisin hallinnosta (119/1992) 4 Kohderyhmät Poliisi POLIISIN TEKEMÄKSI EPÄILLYN

Lisätiedot

syyttäjille Dnro 38/31/06 13.12.2006 YSL 3 2 mom. VKS:1998:3 1.1.2007 - toistaiseksi Asianomistajan syyteoikeus virallisen syyttäjän kannalta

syyttäjille Dnro 38/31/06 13.12.2006 YSL 3 2 mom. VKS:1998:3 1.1.2007 - toistaiseksi Asianomistajan syyteoikeus virallisen syyttäjän kannalta YLEINEN OHJE VKS:2006:4 syyttäjille Dnro 38/31/06 Annettu Säädösperusta 13.12.2006 YSL 3 2 mom. Kumoaa Voimassa VKS:1998:3 1.1.2007 - toistaiseksi Asianomistajan syyteoikeus virallisen syyttäjän kannalta

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Korkeimmassa oikeudessa ratkaistiin 2 900 asiaa vuonna 2008 Korkein oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2008 kaikkiaan 2 857 asiaa, mikä on 36

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Oikeusministeriö, Helsinki 2014 25.3.2014 Julkaisun

Lisätiedot

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston virkatointen lainmukaisuuden valvonta

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston virkatointen lainmukaisuuden valvonta TILASTOT Tehtävät ja toimenpiteet Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston virkatointen lainmukaisuuden valvonta Valtioneuvoston yleisistunnot ja esittelyt tasavallan presidentille Istunnot 1) Valtioneuvoston

Lisätiedot

Kantelija on antanut hankitusta selvityksestä vastineensa.

Kantelija on antanut hankitusta selvityksestä vastineensa. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 05.02.2014 Dnro OKV/1084/1/2012 1/5 ASIA Syyttämättäjättämispäätöksen lähettäminen rikosilmoituksen tehneelle KANTELU A arvostelee oikeuskanslerille 21.8.2012 osoittamassaan asiamiehensä

Lisätiedot

Ohje syyttäjien valtakunnallisesta varallaolosta syyteasioita koskevia tehtäviä varten

Ohje syyttäjien valtakunnallisesta varallaolosta syyteasioita koskevia tehtäviä varten Ohje syyttäjien valtakunnallisesta varallaolosta syyteasioita koskevia tehtäviä varten YLEINEN OHJE Dnro 1/31/17 20.1.2017 Voimassa 28.4.2017 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2002:4 Käyntiosoite Postiosoite Puhelin

Lisätiedot

Hyvää työtä hyvässä porukassa. Syyttäjälaitos

Hyvää työtä hyvässä porukassa. Syyttäjälaitos Hyvää työtä hyvässä porukassa Syyttäjälaitos Syyttäjä Maija Mononen: Parasta työssäni on monipuolisuus ja itsenäisyys Syyttäjän työn ensisijainen tarkoitus on toteuttaa rikosvastuuta. Syyttäjä huolehtii

Lisätiedot

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin Riidanratkaisu Käsikirja yritykselle Klaus Nyblin TALENTUM Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja tekijä Taitto: NotePad, www.notepad.fi Kansi: Lauri Karmila ISBN: 978-952-14-1815-0 BALTO print,

Lisätiedot

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2009 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2008

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2008 Hallinto-oikeudet ratkaisivat 22 400 asiaa vuonna 2008 Tilastokeskuksen mukaan hallinto-oikeudet käsittelivät vuonna 2008 eri viranomaisten päätöksistä tehtyjä

Lisätiedot

Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa. Poliisijohtaja Robin Lardot

Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa. Poliisijohtaja Robin Lardot Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa Poliisijohtaja Robin Lardot Poliisin tehtävä Poliisilaki, 1 Poliisin tehtävä. Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 5 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2011... 5 3 Henkilöstö... 9 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä... 9 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun :n ja 7 luvun :n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi oikeudenkäynnissä

Lisätiedot

Tehtävät ja toimenpiteet

Tehtävät ja toimenpiteet 7 Tilastot Tehtävät ja toimenpiteet Tehtävät ja toimenpiteet Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston virkatointen lainmukaisuuden valvonta Valtioneuvoston yleisistunnot ja esittelyt tasavallan presidentille

Lisätiedot

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston virkatointen lainmukaisuuden valvonta

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston virkatointen lainmukaisuuden valvonta 7 Tilastot 195 Tehtävät ja toimenpiteet Tehtävät ja toimenpiteet Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston virkatointen lainmukaisuuden valvonta Valtioneuvoston yleisistunnot ja esittelyt tasavallan presidentille

Lisätiedot

~no a r

~no a r SALPAUSSELÄN SYYTTÄJÄN VIRASTO LÄHETE Lappeenrannan palvelutoimisto Pormestarinkatu 1 A Asianro 53100 LAPPEENRANTA 16.9.2014 E 14/7069 Puhelin 029 562 4000 Fax 029 56 2441 0 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PL 11

Lisätiedot

Asianomistajat TMI SEADONIS SUOMENOJAN VENESATAMA/ CARBONE MASSIMILIANO ROSARIO KÄHKÖNEN JANNE-OSKARI

Asianomistajat TMI SEADONIS SUOMENOJAN VENESATAMA/ CARBONE MASSIMILIANO ROSARIO KÄHKÖNEN JANNE-OSKARI LÄNSI-UUDENMAAN SYYTTÄJÄNVIRASTO PÄÄTÖS 15/635 PL 24 02631 ESPOO syyttämättä jättämisestä Asianro Puhelin 029 56 21000 Fax 029 56 21022 25.5.2015 R 14/5964 Syyttämättä jätetty RAUNIO LASSE ANTERO 09.12.1957

Lisätiedot

Syyttäjälaitoksen ja rikossovittelun yhteistyö; sovitteluun ohjaaminen ja sovittelusta tiedottaminen Tampere

Syyttäjälaitoksen ja rikossovittelun yhteistyö; sovitteluun ohjaaminen ja sovittelusta tiedottaminen Tampere Syyttäjälaitoksen ja rikossovittelun yhteistyö; sovitteluun ohjaaminen ja sovittelusta tiedottaminen 14.5.2013 Tampere Kihlakunnansyyttäjä Pia Mäenpää, Itä-Suomen syyttäjänvirasto 1. Yhteistyö 2. Ohjaaminen

Lisätiedot

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012

SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 SYYTTÄJÄLAITOKSEN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 5 2 Keskeiset havainnot vuodesta 2012... 5 3 Henkilöstö... 9 3.1 Henkilöstön kokonaismäärä... 9 3.1.1 Kokonaismäärä syyttäjänvirastoissa...

Lisätiedot

1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä

1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä TIETOVERKKORIKOSTYÖRYHMÄN MIETINTÖ Asianajaja Satu Tiirikan eriävä mielipide 16.6.2003 1 Myös datan kopioinnin tulee olla takavarikko 1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä

Lisätiedot

Poliisin menettely esitutkinnassa

Poliisin menettely esitutkinnassa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 18.03.2015 Dnro OKV/1150/1/2014 1/5 ASIA Poliisin menettely esitutkinnassa KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 4.6.2014 osoittamassaan kantelussa arvostellut poliisilaitoksen menettelyä

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Kahden tai useamman syyttäjän määrääminen samaan asiaan

Kahden tai useamman syyttäjän määrääminen samaan asiaan Kahden tai useamman syyttäjän määrääminen samaan asiaan YLEINEN OHJE Dnro 13/31/13 Voimassa 15.4.2013 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2007:5 (syyttäjäpareja koskevilta osin) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...1 2

Lisätiedot

Poliisimiehen tekemäksi epäillyn rikoksen esitutkinta ja poliisirikosasiassa tehdystä syyteharkintaratkaisusta ilmoittaminen

Poliisimiehen tekemäksi epäillyn rikoksen esitutkinta ja poliisirikosasiassa tehdystä syyteharkintaratkaisusta ilmoittaminen Poliisimiehen tekemäksi epäillyn rikoksen esitutkinta ja poliisirikosasiassa tehdystä syyteharkintaratkaisusta ilmoittaminen YLEINEN OHJE Dnro 18/31/16 15.2.2016 Voimassa 1.3.2016 - toistaiseksi Kumoaa

Lisätiedot

Liite 2 Ahvenanmaan lääninhallitus Kalatalousasioissa Hämeen TE-keskus 4 ja 5, Varsinais-Suomen TE-keskus 2 ja 3 Kainuun TE-keskus 13 ja 14

Liite 2 Ahvenanmaan lääninhallitus Kalatalousasioissa Hämeen TE-keskus 4 ja 5, Varsinais-Suomen TE-keskus 2 ja 3 Kainuun TE-keskus 13 ja 14 Liite 1 Liite 2 Ahvenanmaan lääninhallitus hoitaa TE-keskukselle kuuluvat tehtävät Ahvenanmaalla Kalatalousasioissa Hämeen TE-keskus hoitaa myös Pirkanmaan asiat eli alueet 4 ja 5, Varsinais-Suomen TE-keskus

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ MUISTIO Poliisiosasto Poliisitoimintayksikkö RIKOSASIOIDEN SOVITTELU. 1. Yleistä

SISÄASIAINMINISTERIÖ MUISTIO Poliisiosasto Poliisitoimintayksikkö RIKOSASIOIDEN SOVITTELU. 1. Yleistä SISÄASIAINMINISTERIÖ MUISTIO Poliisiosasto Poliisitoimintayksikkö 14.6.2006 SM-2006-01766/Ri-1 Liittyy samalla numerolla annettuun ohjeeseen, 14.6.2006. Sovittelua koskeva muistio, joka on laadittu yhteistyössä

Lisätiedot

HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta

HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta HALLINTOTUO- MIOISTUINPÄIVÄ 3.12.2010 - Oikeusturvan voimavarat, mitattavuus ja seuranta Ann-Mari Pitkäranta, kehittämispäällikkö OM, oikeushallinto-osasto Mittarit arjen tuomioistuintyössä - tuholaisia

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 246 138 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös luvan saaneista

Lisätiedot

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI - Johtajana presidentti - Korkeimmalta oikeudelta haettava valituslupaa - Käsitellään erityisen vaikeita tapauksia ja tapauksia, joilla on ennakkotapauksen

Lisätiedot

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2010

Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2010 Oikeus 2011 Hallinto-oikeuksien ratkaisut 2010 Hallinto-oikeudet ratkaisivat 22 900 asiaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan hallinto-oikeudet käsittelivät vuonna 2010 eri viranomaisten päätöksistä tehtyjä

Lisätiedot

Ohjaus- ja kehittämisyksikkö Dnro 35/34/11 Mika Illman

Ohjaus- ja kehittämisyksikkö Dnro 35/34/11 Mika Illman 1 (5) Epäillyn oikeus avustajaan esitutkinnassa ja itsekriminointisuoja / KKO:2012:45 / syyttäjän toimenpiteet 1 Johdanto Tässä muistiossa esitetään eräitä toimenpiteitä, joihin syyttäjien tulee tapauskohtaisen

Lisätiedot

1. Rikosasian käsittely poliisi- ja syyttäjäviranomaisissa sekä tuomioistuimissa

1. Rikosasian käsittely poliisi- ja syyttäjäviranomaisissa sekä tuomioistuimissa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 15.11.2011 Dnro OKV/1606/1/2009 1/7 ASIA Esitutkinnan viipyminen ja rikosasian käsittelyn kokonaiskesto KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 15.11.2009 osoittamassaan kantelussa arvostellut

Lisätiedot