SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS"

Transkriptio

1 2014 SYYTTÄJÄLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS

2 Toimitus Pilvi Isotalus, Maria Turkia Valtakunnansyyttäjänvirasto Taitto Taina Ståhl Mainostoimisto Visuviestintä Oy Paino Juvenes Print - Suomen Yliopistopaino Oy Tampere

3 Sisällysluettelo 1 JOHDON KATSAUS 4 2 MUUTOKSEt TYÖYMPÄRISTÖSSÄ Työtilanteen kehitys Muut tuloksentekoon vaikuttaneet muutokset 13 3 TULOSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Rikosprosessin joutuisuus Toiminnallinen tehokkuus Tuotokset ja laadunhallinta Prosessien- ja laadunhallinta Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 26 4 SYYTTÄJÄLAITOKSEN voimavarat Toimintamääräraha Henkilöstö 32 5 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON toiminta Muutosharkinta-asiat Muutoksenhaku korkeimpaan oikeuteen Poliisirikosasiat 44 6 SISÄISEN VALVONNAN LAUSUMA 46

4 1 JOHDON KATSAUS Valtiontalouden yleinen tilanne leimasi myös syyttäjälaitoksen vuotta Valtioneuvoston kevään kehyspäätöksessä leikattu harmaan talouden torjunnan lisärahoitus aiheutti yt-neuvottelujen uhan, joka lisärahoituksen myötä poistui vasta keväällä Tilanne vaikutti myös syksyn työhyvinvointikyselyssä niin, että tulos heikkeni edellisvuodesta. Henkilöstömme viihtyy kuitenkin edelleen työssään paremmin kuin valtiolla ja oikeushallinnossa keskimäärin. Rikosvastuun toteuttamisesta ja siihen liittyvistä tehtävistä suoriuduimme pääosin tavoitteiden mukaisesti. Eri virastojen välillä oli jonkin verran vaihtelua. Kokonaistyökuorma jatkoi kasvuaan. Poliisin tekemiksi epäillyt rikokset, joissa syyttäjä toimii tutkinnanjohtajana, työllistivät edelleen selvästi ennakoitua enemmän. Epävarmuus resurssien riittävyydestä heijastui siihenkin, että Valtakunnansyyttäjänviraston järjestämään koulutukseen osallistui totuttua vähemmän oppilaita. Vuoden 2015 koulutuskalenterista jouduttiin sen vuoksi poistamaan 4

5 useita suosittuja kursseja. Tällainen kehitys on erityisen valitettava, koska syyttäjälaitoksen vahvuus on yhteisöllisyyden lisäksi osaamisessamme. Toimintavuonna jatkettiin Taito-hanketta, joka tähtää syyttäjien perusosaamisen tason yleiseen ja yhtenäiseen nostamiseen entisestään. Sen yhteydessä erikoistumisjärjestelmämme sisältö ja rakenteet uudistetaan tarvittavilta osin. Kuva: Pilvi Isotalus Merkittävimmät lainsäädäntöuudistukset liittyivät esitutkintaan ja pakkokeinoihin. Esitutkintalaki edellyttää syyttäjältä entistä kiinteämpää yhteistyötä esitutkintaviranomaisten kanssa, mikä tarkoittaa uudenlaisia työtapoja ja erilaista ajankäyttöä priorisointeineen. Matti Nissinen valtakunnansyyttäjä 5

6 2 MUUTOKSET TYÖYMPÄRISTÖSSÄ 2.1 Työtilanteen kehitys Syyttäjälle saapuneiden asioiden määrä nousi hiukan. Myös asioiden vaatima työpanos nousi niin sanotulla painotetulla työmäärällä mitattuna (nousua noin 4 %). Rikollisuuden kuva ei muuttunut merkittävästi. Suomessa käsiteltiin kuitenkin ensimmäisen kerran tuomioistuimessa terrorismirikos, mikä heijastaa jossain määrin kansallisen ja kansainvälisen toimintaympäristön muutosta. Kun lisäksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja korkeimman oikeuden ihmis- ja perusoikeusmyönteinen tulkintakäytäntö usein syrjäyttää kansallisen lain nimenomaiset säännökset, syyttäjäntyössä syntyy uudenlaista epävarmuutta ja koulutustarvetta. Juttujen määrään ja laatuun vaikutti myös resurssien kohdentaminen sidosryhmissä, kuten poliisissa ja Verohallinnossa. Kun kaikilta viranomaisilta vähennetään resursseja, vaikutukset voivat olla arvaamattomat esitutkinnan ja tuomioistuinlaitoksen välissä toimivalle syyttäjälaitokselle. Esimerkiksi poliisille voi kertyä juttuvarantoa, joka vapauttaa syyttäjän voimavaroja vanhempien juttujen ratkaisemiseen, mutta vähentää kokonaistyömäärää tuomioistuimissa. Talousrikosasioiden hoidossa merkittävää oli, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta saatiin kannanotto siihen, miten se soveltaa ne bis in 6

7 Kuva: Markku Ojala Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen myönsi syyttäjälaitospäivässä kaksi syyttäjälaitosmitalia: käräjätuomari Mikko Jaatiselle (vas.) ja asianajaja Markku Fredmanille. Syyttäjälaitosmitali on arvokkain huomionosoitus, jota valtakunnansyyttäjä voi käyttää. Mitalia, jonka aiheena on Kaarlo Ignatiuksen kasvokuva, on tähän mennessä jaettu 12 kertaa. Kaikki tämän toimintakertomuksen valokuvat sivuilla 7 46 on otettu syyttäjälaitospäivänä idem -periaatetta eri tilanteissa, ja että verottaja ryhtyi soveltamaan uutta lakia veronkorotuksista. Vaikka syyttäjille saapuvien asioiden määrä pysyi edellisen vuoden tasolla, asiat olivat laadultaan yhä kansainvälisempiä. Kun samaan aikaan esitutkintalaki on edellyttänyt syyttäjiltä entistä tiiviimpää yhteistyötä esitutkintaviranomaisten kanssa ja keskusrikospoliisi on luopumassa oikeusapuasioiden koordinoinnista, syyttäjien 7

8 osaamiselle on asetettu uusia, ajankäyttöön vaikuttavia vaatimuksia. Valtakunnansyyttäjänviraston näkemyksen mukaan kansainväliseen oikeusapuun liittyvät tehtävät kuuluvat olennaisesti nimenomaan syyttäjälle, mutta resurssoinnissa sitä ei tähän asti ole huomioitu. Saapuneiden asioiden lukumäärä vaativuusluokittain Vaativat Erittelemättömät perus Liikennejuopumukset Erittelemättömät muut Muut tavanomaiset Saapuneiden asioiden työmäärä* vaativuusluokittain * Painotetussa työmäärässä huomioidaan se, että tietyt juttutyypit ovat toisia työläämpiä ja enemmän resursseja sitovia. Painotettu työmäärä lasketaan ratkaistuista jutuista, joiden aiheuttama työmäärä arvioidaan rikosnimikkeiden perusteella keskimääräisen työmäärän mukaan. Painotettuun työmäärään vaikuttavat myös vähintään viisi istuntopäivää kestäneet käräjäoikeuskäsittelyt. (1 = se työpanos, jota liikennejuopumuksen käsittely edellytti vuonna 2003.) 8

9 Ratkaistujen asioiden lukumäärä vaativuusluokittain Syyttäjälaitoksen toimintakertomus 2014 Vaativat Erittelemättömät perus Liikennejuopumukset Erittelemättömät muut Muut tavanomaiset Erityisen työllistävät Ratkaistujen asioiden työmäärä* vaativuusluokittain Ratkaistujen asioiden tavoitettaan syyttäjälaitos ei saavuttanut. Tämä johtuu osin resurssien vähenemistä. Silti asioita ratkaistiin noin 700 enemmän kuin edellisenä vuonna (0,8 prosenttia). Tavoitteesta jäätiin asian verran. Painotetulla työmäärällä mitattuna kasvu oli kuitenkin suhteellisen suuri (7,4 %). Vaativissa asiaryhmissä kasvu oli suurempi kuin muissa asiaryhmissä. 9

10 Syyttäjien valitukset käräjäoikeuden ratkaisuista hovioikeuteen vähenivät varsin huomattavasti (16,2 %). Tämä johtui osin resurssien vähenemisestä. Hylättyjen syytteiden suhteellinen osuus tuomioistuinratkaisuista oli nousussa, vaikka Ritu-tietojärjestelmän käyttöönotto saattaa vaikuttaa lukujen vertailukelpoisuuteen. Syyttäjänvirastoja vertailtaessa voi havaita, että Etelä-Suomessa saapui Länsi-Uudenmaan syyttäjänvirastoon suhteellisesti eniten tavanomaisia ja vaativia rikosasioita, kun taas erittelemättömien rikosasioiden osuus tässä virastossa oli muita virastoja pienempi. Itä-Uudenmaan syyttäjänvirastoon taas saapui suhteellisesti vähiten vaativia asioita, mutta juttukanta painottui erittelemättömiin rikosasioihin. Itä-Uudenmaan syyttäjänviraston juttukantaan vaikuttanee toimialueella sijaitseva kansainvälinen lentokenttä. Valtakunnallisesti suhteellisesti eniten tavanomaisia rikosasioita saapui Keski- Suomen syyttäjänvirastoon. Vaativia rikosasioita saapui eniten Pohjanmaan syyttäjänvirastoon. Oulun ja Ahvenanmaan syyttäjänvirastoihin saapui vähiten vaativia rikosasioita. 10

11 Syyttäjälaitoksen suoritemäärät Muutos Muutos % Tavoite 2014 Poikk. tavoitteesta Poikkeama % Avoinna kauden alussa ,9 % Saapuneet asiat ,8 % ,9 % tavanomaiset ,64% ,54% ,89% 702 1,4 % erittelemättömät ,80% ,44% ,20% 36 0,1 % vaativat ,57% ,02% ,92% -49-1,2 % Ratkaistut asiat ,4 % ,3 % Käsittelyratkaisut ,6 % Asiaratkaisut ,7 % tavanomaiset ,42% ,29% ,11% 209 0,4 % erittelemättömät ,32% ,78% ,91% 302 1,1 % vaativat ,26% ,93% ,99% 72 1,9 % Avoinna kauden lopussa ,9 % Keskimääräinen syyteharkinta-aika kk 2,10 1,94 1,97 0,03 1,6 % 2,00-0,03-1,4 % tavanomaiset 1,77 1,57 1,60 0,03 1,7 % 2,00-0,40-20,0 % erittelemättömät 2,50 2,29 2,33 0,04 1,6 % 2,50-0,17-6,8 % vaativat 3,72 3,82 3,82 0,00 0,0 % 3,00 0,82 27,3 % Vireillä 6 12 kk ,3 % ,7 % Vireillä yli 12 kk ,7 % ,3 % tavanomaiset 46 21,70% 14 8,28% 86 41,15% ,3 % erittelemättömät ,58% 83 49,11% 66 31,58% ,5 % vaativat 63 29,72% 72 42,60% 57 27,27% ,8 % Asiaratkaisujen profiili ,7 % Syyte ,84% ,32% ,02% ,1 % Rangaistusmääräys 799 0,97% 648 0,83% 589 0,75% -59-9,1 % Syyttämättäjättämispäätös tpluop ,33% ,24% ,23% 27 0,7 % Syyttämättäjättämispäätös pros ,93% ,40% ,72% 290 5,0 % Esitutkinnan rajoitt. ETL 3: ,61% ,49% ,23% ,6 % Esitutkinnan rajoitt. ETL 3:10.2 pros ,59% ,19% ,75% ,5 % Esitutkinnan rajoitt. ETL 3:10.2 kust ,82% ,34% ,26% -45-1,7 % Syyttäjän päätös ,74% ,05% ,91% ,2 % Syyttäjän ilmoitus 147 0,18% 111 0,14% 110 0,14% -1-0,9 % Toimenpideratkaisujen profiili ,1 % Syyte ,42% ,77% ,52% ,2 % Rangaistusmääräys ,02% 912 0,91% 766 0,75% ,0 % Syyttämättäjättämispäätös tpluop ,77% ,49% ,40% -19-0,3 % Syyttämättäjättämispäätös pros ,73% ,21% ,06% ,8 % Esitutkinnan rajoitt. ETL 3: ,22% ,05% ,72% ,6 % Esitutkinnan rajoitt. ETL 3:10.2 pros ,66% ,32% ,79% ,5 % Esitutkinnan rajoitt. ETL 3:10.2 kust ,53% ,94% ,80% ,5 % Syyttäjän päätös ,25% ,92% ,88% 18 0,4 % Syyttäjän ilmoitus ,39% ,39% ,07% ,8 % Esitykset kirjalliseen menettelyyn ,22% ,97% ,06% 329 1,5 % Hylätyt KO:ssa ,89% ,74% ,52% ,7 % Syyttäjän valitukset KO:n ratkaisuista HO:een ,79% ,77% ,12% ,2 % Painotettu työmäärä (ratkaistut asiat) ,4 %

12 Syyttäjänvirastojen suoritemäärät 2014 Länsi- Itä- Salpaus- Helsinki Uusimaa Uusimaa selkä Länsi- Suomi Sisä- Suomi Pohjanmaa Itä- Suomi Oulu Lappi Ahvenanmaa VKSV Koko Suomi Avoinna aikavälin alussa Saapuneet asiat tavanomaiset erittelemättömät vaativat Ratkaistut asiat Käsittelyratkaisut Asiaratkaisut tavanomaiset erittelemättömät vaativat Avoinna kauden lopussa Syyteharkinta-aika (kk) (keskiarvo & mediaani) tavanomaiset erittelemättömät vaativat Vireillä 6 12 kk Vireillä yli 12 kk tavanomaiset erittelemättömät vaativat Asiaratkaisujen profiili Syyte Rangaistusmääräys Syyttämättäjättämispäätös tpluop Syyttämättäjättämispäätös pros Esitutkinnan rajoittaminen ETL 3:10.1 Esitutkinnan rajoitt. ETL 3:10.2 pros Esitutkinnan rajoitt. ETL 3:10.2 kust Syyttäjän päätös Syyttäjän ilmoitus Toimenpideratkaisujen profiili Syyte Rangaistusmääräys Syyttämättäjättämispäätös tpluop Syyttämättäjättämispäätös pros Esitutkinnan rajoittaminen ETL 3:10.1 Esitutkinnan rajoitt. ETL 3:10.2 pros Esitutkinnan rajoitt. ETL 3:10.2 kust Syyttäjän päätös Syyttäjän ilmoitus Esitykset kirjalliseen menettelyyn Hylätyt KO:ssa Syyttäjän valitukset KO:n ratkaistuista HO:een ,54 2,88 1,86 1,33 1,62 1,44 2,43 1,66 2,75 1,81 1,60 1,08 2,08 2,49 1,54 1,09 1,29 1,15 1,76 1,37 2,29 1,57 1,40 1,02 2,93 3,39 2,11 1,64 2,01 1,71 2,89 1,88 3,25 2,10 1,52 1,73 4,46 4,57 3,09 2,05 3,46 3,15 6,50 3,77 4,84 2,57 5,21 2,

13 2.2 Muut tuloksentekoon vaikuttaneet muutokset Toimintavuoden alussa Pirkanmaan ja Keski-Suomen syyttäjänvirastoista muodostettiin Sisä-Suomen syyttäjänvirasto, ja Kanta- Hämeen syyttäjänviraston toimialue jaettiin Itä-Uudenmaan ja Salpausselän syyttäjänvirastojen kesken. Myös poliisipiirit uudistettiin. Niiden toimialueet vastaavat syyttäjänvirastojen toimialueita. Salpausselän syyttäjänviraston toimialue muodostuu kahden poliisipiirin toimialueesta. Syyttäjälaitoksen toimintakertomus 2014 Uhka resurssien merkittävästä vähenemisestä leimasi toimintavuotta. Epävarman työllisyystilanteen ja lisääntyvien työpaineiden takia kokeneet syyttäjät ovat hakeutuneet toisiin tehtäviin, mikä on aiheuttanut suuren haasteen syyttäjälaitokselle. 13

14 Kuva: Markku Ojala Syyttäjälaitoksen toimintakertomus TULOSTAVOITTEIDEN SAAVUTTAMINEN 3.1 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Priorisointi Kokonaiskäsittelyajan pitkittymisen estämiseksi syyttäjät asettavat ratkaisutoiminnassaan ohjeen VKS:2013:1 (Syyteharkinta-asioiden kiireellisyydestä ja etusijajärjestyksestä) mukaisesti yleensä etusijalle pisimpään esitutkinnassa olleet asiat. Tulostavoite koskee korostuneesti asioita, jotka ovat saapuneet syyteharkintaan ennen esitutkintalain (805/2011) voimaantuloa

15 Tulostavoite Syyttäjälaitos huolehtii tehokkaasti, joutuisasti ja yhdenmukaisesti rikosvastuun toteuttamisesta osana rikosasioiden käsittelyketjua oikeusturva huomioon ottaen. Syyttäjälaitoksen toimintakertomus 2014 Toimintavuonna syyttäjälaitoksessa pyrittiin resurssivajauksesta huolimatta keskittymään vaativien asioiden ratkaisemiseen mahdollisimman joutuisasti. Tulostavoitetta ei kuitenkaan saavutettu 6 12 kuukautta vireillä olleissa jutuissa sen paremmin kuin yli 12 kuukautta vireillä olleissa asioissa. Tavoitteen mukainen toiminta syyttäjänvirastoissa on kuitenkin aiheuttanut sen, että kun on pyritty vähentämään vaativien juttujen pitkiä vireilläoloaikoja, on samalla jouduttu hidastamaan tavanomaisten asioiden ratkaisemista. Vireillä oli näin ollen vuonna 2014 aiempaa enemmän tavanomaisia rikosasioita ja 6 12 kuukautta vanhoja juttuja. Vaikka poikkeama tavoitteesta ei ole olennainen, se on huolestuttava, koska tavanomaisten asioiden syyteoikeuden vanhenemisajat ovat huomattavasti lyhyemmät kuin vaativissa asioissa. Tilannetta ei ole parantanut sekään, että syyttäjät ovat tehneet entistä enemmän esityksiä juttujen käsittelemisestä kirjallisessa menettelyssä. Vuonna 2014 syyttäjälaitokseen saapui asioita aiempaa enemmän (noin +700 kpl). Syytteitä nostettiin kuitenkin vähemmän kuin aiemmin (-614 kpl). Rangaistusmääräyksiäkin annettiin entistä vähemmän. Tämän on mahdollistanut lisääntynyt toimenpiteistä luopuminen ja erityisesti esitutkinnan rajoittamispäätösten määrän kasvu. Resurssien säästö on sitä vaikuttavampaa, mitä aiemmassa rikosprosessin vaiheessa se tehdään. 15

16 Tehostuneen esitutkintayhteistyön vaikutuksia seurattiin arvioimalla lisätutkintapyyntöjen lukumäärää ja syitä. Myös tutkintasuunnitelmien käyttö ja poliisilta saapuvien esitutkintapöytäkirjojen laatu olivat seurannan kohteena. Näitä kaikkia selvitettiin otantakyselyllä. Kyselyn tuloksia käytiin läpi yhdessä poliisin kanssa paikallisesti ja valtakunnallisesti. Lisäksi järjestettiin syyteneuvottelukoulutus kaikille syyttäjille ja osalle sidosryhmistä (poliisi, tuomarit, verottaja, tulli). Uusi laki syyteneuvottelujärjestelmästä tuli voimaan vuoden 2015 alussa. Lakiuudistuksen tavoitteena on vaativien ja erityisesti talousrikosjuttujen käsittelyn keston lyhentäminen. Tämä vaatii esitutkintayhteistyön toimivuutta, rikosjutun kokonaisuuden hallintaa ja monessa tilanteessa käsittelyn painopisteen siirtämistä esitutkintavaiheeseen. Tullin kanssa järjestetyssä koulutuksessa keskityttiin syventämään aineellisen lainsäädännön tuntemusta. Tämä osaltaan jouduttaa tullijuttujen käsittelyä. Syyteharkinta-aikaa ei vaativissa asioissa onnistuttu alentamaan. Myös tavanomaisissa ja erittelemättömissä asioissa ajat pitenivät hiukan, vaikka tulostavoite saavutettiin. Vaativia asioita saapui vähän edellisvuotta vähemmän, mutta niitä ratkaistiin aiempaa enemmän. Tämä on saattanut pidentää ratkaisuaikoja, jos asioita on prioriteettiohjeen mukaisesti ratkaistu syyteoikeuden vanhenemisen edellyttämässä järjestyksessä. Yhdenmukaisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen yhdyskuntaseuraamuksissa Toimintakertomuksen laadinnassa ei ollut käytössä tilastotietoa yhdyskuntaseuraamuksista. 16

17 3.2 Rikosprosessin joutuisuus Tulostavoite kaikkien asioiden syyteharkinnan joutuisuudessa saavutettiin. Vaativissa asioissa syyteharkinta-aika jäi tavoitteesta edellisen vuoden tasolle. Oikeudenkäynnin viivästymisen vaara on tyypillisin laajoissa ja vaativissa jutuissa. Siksi tämän asiaryhmän syyteharkinta-aikaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tässä oikeusministeriö on vuosien varrella perustellusti tiukentanut tulostavoitetta. Tehokas esitutkintayhteistyö on omiaan nopeuttamaan syyteharkintaa erityisesti vaativissa asioissa. Erot syyttäjänvirastojen syyteharkinta-ajoissa johtuvat usein alueellisista ja rakenteellisista syistä. Virastojen juttukannat eroavat toisistaan sekä laadultaan että määrältään. Keskimääräisissä syyteharkinta-ajoissa tämä näkyy esimerkiksi niin, että Länsi-Uudellamaalla oli pisin keskimääräinen syyteharkinta-aika kaikissa asioissa ja Salpausselällä lyhin. Vaativissa rikosasioissa Pohjanmaan ja Ahvenanmaan keskimääräinen syyteharkinta-aika ylitti 5 kuukautta, joka on selvästi liian pitkä aika. Helsingissä on kaikkien asioiden joutuisaa käsittelyä olennaisesti parannettu edellisestä vuodesta. 17

18 Keskimääräiset käsittelyajat virastoittain, kk Syyttäjänvirasto Luokittelemattomat Tavanomaiset Erittelemättömät Vaativat Kaikki Koko maa 1,82 1,59 2,33 3,82 1,97 Helsinki 1,92 2,09 2,93 4,46 2,54 Länsi-Uusimaa 3,97 2,47 3,39 4,57 2,88 Itä-Uusimaa 4,20 1,51 2,11 3,09 1,86 Salpausselkä 2,03 1,09 1,64 2,05 1,33 Länsi-Suomi 3,31 1,26 2,01 3,46 1,62 Pohjanmaa 0,71 1,76 2,89 6,50 2,43 Itä-Suomi 1,84 1,36 1,88 3,77 1,66 Oulu 5,91 2,25 3,25 4,84 2,75 Lappi 4,20 1,55 2,10 2,57 1,81 Ahvenanmaa 1,48 1,40 1,52 5,21 1,60 VKSV 1,02 1,14 1,73 2,60 1,08 Sisä-Suomi 2,80 1,13 1,71 3,15 1,44 Vireillä olevien asioiden ikärakenne Syyttäjänvirasto Vireillä alle 1 kk Vireillä 1 3 kk Vireillä 3 6 kk Vireillä 6 9 kk Vireillä 9 12 kk Vireillä yli 1 v Yhteensä Koko maa Helsinki Länsi-Uusimaa Itä-Uusimaa Salpausselkä Länsi-Suomi Pohjanmaa Itä-Suomi Oulu Lappi Ahvenanmaa VKSV Sisä-Suomi

19 3.3 Toiminnallinen tehokkuus Syyttäjien ja koko henkilöstön tuottavuus parani sekä vanhalla että uudella mittarilla mitattuna. Tältä osin tulostavoitteet täyttyivät. Tulostavoite Rikosvastuu toteutetaan tuottavasti ja taloudellisesti. Toiminnallinen tehokkuus Tuottavuus, ratkaistut asiat/htv (koko henkilöstö) Tuottavuus, ratkaistut asiat/htv (syyttäjät) Taloudellisuus, euroa (toimintamenot/ratkaisu) Tuottavuus uusi mittari, painotettu työmäärä/ htv (koko henkilökunta) Tuottavuus uusi mittari, painotettu työmäärä/ htv (syyttäjät) Taloudellisuus uusi mittari, euroa (toimintamenot/ painotettu työmäärä) Muutos Muutos % Tavoite 2014 Poikkeama Poikkeama tavoitteesta % 172,5 164,6 170,7 6,05 3, ,3-0,2 251,4 237,1 245,3 8,21 3, ,7-1,1 439,1 472,8 464,5-8,28-1, ,5 1, , , , ,6 101,03 101,02 95,00-6,02-6,0 102,12-7,12-7,0 19

20 3.4 Tuotokset ja laadunhallinta Toimintavuonna ratkaistiin noin asiaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Erityisesti käsittelyratkaisut lisääntyivät. Erityisen mielenkiintoista on se, että asiaratkaisujen profiilissa painopiste on siirtynyt syyteratkaisuista esitutkinnan rajoittamiseen. Syyteratkaisujen osuus on kahdessa vuodessa laskenut noin 3 %. Syytteiden osuus ratkaistuista asioista alittaa jo 70 %. Syyttäjien työmäärän ja osaamisvaatimusten lisääntyessä vähäisiä asioita pyritään entistä useammin lopettamaan jo esitutkintavaiheessa. Osassa tällaisista jutuista tehtiin aiemmin ehkä työläskin esitutkinta. Esitutkintayhteistyön ansiosta menettelyt, jotka eivät täytä rikoksen tunnusmerkistöä, voidaan nyt rajata pois rikosprosessista jo aikaisessa vaiheessa. Kun yhä suurempi osa syyttäjän työstä painottuu vaativiin juttuihin, voisi olla perusteltua entisestään laajentaa mahdollisuuksia luopua toimenpiteistä. Tulostavoite Syyteharkinta on tehokasta. Esitutkinnan rajoittamispäätösten kasvuun on vaikuttanut ainakin Itä-Uudenmaan syyttäjänviraston käytäntö rajata vähäiset muuntohuumeasiat esitutkinnan ulkopuolelle. Myös talousrikosasioissa on esitutkinnan rajoittaminen lisääntynyt. 20

21 Helsingin syyttäjänvirastossa jo useita vuosia toiminut rikosten esikäsittely-yksikkö tekee tavanomaisissa rikoksissa yli rajaamispäätöstä vuosittain. Ratkaisut syyttäjänvirastoittain Syyteratkaisut (syyte ja rangaistusmääräys) Käsittelyratkaisut (siirretyt ja yhdistetyt) Muut ratkaisut Koko maa Helsinki Länsi-Uusimaa Itä-Uusimaa Salpausselkä Länsi-Suomi Pohjanmaa Itä-Suomi Oulu Lappi Ahvenanmaa VKSV Sisä-Suomi 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 21

22 3.5 Prosessien- ja laadunhallinta Syyttäjäntoiminta on laadukasta, jos ratkaisutoiminnassa toteutuvat joutuisuuden ja tehokkuuden lisäksi yhdenvertaisuus ja kustannustehokkuus. Toiminnan kustannustehokkuuteen ja laatuun vaikuttaa muun muassa mahdollisuus luopua toimenpiteistä sekä käyttää kirjallista menettelyä ja yhdyskuntaseuraamusta. Laadukas syyttäjäntoiminta edellyttää, että näitä keinoja käytetään yhdenmukaisesti kaikkialla maassa. Virastojen vertailua vaikeuttaa se, että juttukanta ja muiden paikallisten viranomaisten omaksumat toimintatavat voivat olla erilaiset eri toimialueilla. Toimintavuonna syyttäjät ovat alkaneet yhä tehokkaammin käyttää mahdollisuuttaan rajoittaa esitutkintaa. Tulostavoite Käytetään tarkoituksenmukaisia prosessilajeja ja ratkaistaan samanlaiset asiat yhdenmukaisesti. Kansalaisten yhdenvertaisuuden näkökulmasta on tärkeää, että syytteen nostamisen ja syyttämättä jättämisen lakisääteisiä edellytyksiä sovelletaan yhdenmukaisesti. Kirjallista menettelyä tulisi käyttää mahdollisimman yhtenäisesti koko valtakunnassa. Juttuja saapui jokaiselle syyttäjälle noin enemmän kuin edellisenä vuonna, ja niitä ratkaistiin noin enemmän. Syytteitä tehtiin noin 600 vähemmän kuin edellisenä vuonna ja noin vähemmän kuin vuonna Laskua selittää osittain esitutkinnan rajoittamispäätösten lisääntyminen. Esitutkintalain 4 :n mukaisia esitutkinnan rajoittamispäätöksiä tehtiin yli enemmän kuin edellisenä vuonna. 22

23 Valtakunnansyyttäjänvirastoon saapuneiden kantelukirjoitusten perusteella esitutkinnan rajoittamispäätökset koskevat pääosin vähäisiä, tavanomaisia rikosasioita ja tekoja, jotka eivät luonteeltaan ole rikosasioita. Säännösten soveltamisessa ei ole havaittu huomionarvoisia epäkohtia. Jos syyttäjän ratkaisutoiminta tulevaisuudessa siirtyy toimenpiteistä luopumisen suuntaan, kehityksen syitä voi olla tarpeen arvioida tarkemmin. Esitutkinnan rajoittamispäätösten lisääntyminen on kuitenkin hyvä esimerkki esitutkintayhteistyön tehostumisesta. Syyttäjälaitoksen toimintakertomus 2014 Kriminaalipoliittisesta näkökulmasta on tärkeää tulevaisuudessa seurata, miten toimenpiteistä luopumisen määrä kehittyy, tehdäänkö näitä ratkaisuja kaikkialla maassa samoin perustein ja ovatko perusteet kestäviä. Kirjalliseen menettelyyn juttuja ohjattiin edelleen epätasaisesti. Helsingissä menettelyä käytettiin huomattavasti vähemmän kuin Oulussa, jossa lähes 50 % jutuista ohjataan kirjalliseen menettelyyn. Tilanteen selittävät pääosin juttukantojen erot. Syyttäjän päätökset ja ilmoitukset Syyttämättäjättämispäätökset Syyttäjän muut päätökset ja ilmoitukset Esitutkinnan rajoittamispäätökset Koko maa Helsinki Länsi-Uusimaa Itä-Uusimaa Salpausselkä Länsi-Suomi Pohjanmaa Itä-Suomi Oulu Lappi Ahvenanmaa VKSV Sisä-Suomi 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 23

24 Syyttämättäjättämispäätökset Toimenpideluontoiset Prosessuaaliset Koko maa Helsinki Länsi-Uusimaa Itä-Uusimaa Salpausselkä Länsi-Suomi Pohjanmaa Itä-Suomi Oulu Lappi Ahvenanmaa VKSV Sisä-Suomi 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Esitutkinnan rajoittamispäätökset ETL 3:10.1 (seuraamusluontoinen) ETL 3:10.2 (kustannusperusteinen) 3:10.2 (prosessuaalinen) Koko maa Helsinki Länsi-Uusimaa Itä-Uusimaa Salpausselkä Länsi-Suomi Pohjanmaa Itä-Suomi Oulu Lappi Ahvenanmaa VKSV Sisä-Suomi 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 24

25 Syyttämättäjättämispäätökset toimenpidekohtaisesti 01 Ei rangaistava 1,72 % 02 Ei todennäköisiä syitä 65,67 % 03 Vanhentunut 2,79 % 04 Ei syyteoikeutta 4,66 % 10 Vähäisyysperuste 8,78 % 11 Nuoruusperuste 1,64 % 12 Kohtuusperuste 10,36 % 13 Konkurrenssiperuste 3,81 % 14 Tieliikennelaki momentti (tieliikennelain mukainen vähäisyys) 0,10 % 23 Rikoslaki 35 luku 7 (vahingonkorvaus riittävä seuraamus) 0,00 % 24 Rikoslaki 50 luku 7 (huumausainerikoksen vähäisyys) 0,44 % 30 Muu peruste 0,02 % Syyttäjälaitoksen toimintakertomus

26 3.6 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen VMBaro-työtyytyväisyyskyselyn luvuilla mitattuna syyttäjälaitoksen työtyytyväisyys heikkeni jonkin verran edellisestä vuodesta. Tulokseen on osaltaan vaikuttanut syyttäjälaitoksen vaikea rahoitustilanne ja siihen liittyvä epävarmuus. Tältä osin tulostavoite jäi saavuttamatta. Sairauspoissaolopäivien määrä henkilötyövuotta kohden väheni jonkin verran edellisestä vuodesta. Sairauspoissaolot liittyivät erityisesti henkisiin sairauksiin sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksiin. Oikeuslaitoksen työterveystoiminnan sopimus kilpailutettiin. Koko oikeushallinnolla oli yhteinen työterveyssuunnitelma. Niin sanottua suurasiakaslääkäritoimintaa kehitettiin, ja tällä tuettiin tilanteita, joissa työkykyriski oli erityisen suuri. Tulostavoite Työhyvinvointia ja työtyytyväisyyttä parannetaan henkilöstöstrategian mukaisesti. Koulutuspäivien määrä laski hiukan edellisvuodesta. Edellisen vuoden lukuja nosti laaja Ponnistus-koulutus. Vuoden 2014 koulutuspäivien määrä oli kuitenkin suurempi kuin vuoden Työtyytyväisyysindeksin kehittyminen ,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 26

27 Sairaspoissaolot (päivää/htv) Tavoite Toteutunut Syyttäjälaitoksen toimintakertomus ,1 8 7,1 7 7, ,3 6,3 6, Syyttäjänvirastojen koulutuspäivät

28 4 SYYTTÄJÄLAITOKSEN VOIMAVARAT 4.1 Toimintamääräraha Kertomusvuonna syyttäjälaitoksen kokonaismenot nousivat runsaalla eurolla (noin 1 %). Kehitys on maltillinen. Palkkausmenot nousivat alle eurolla (0,1%), ja niiden osuus kokonaismenoista on noin 80 %. Näin maltillinen kustannuskehitys johtuu siitä, että henkilöstömäärä on pienentynyt vajaalla kuudella henkilötyövuodella. Lisäksi kokeneita syyttäjiä on siirtynyt eläkkeelle tai muihin tehtäviin. Heitä on korvattu nuoremmilla, joiden palkkakustannukset ovat tässä vaiheessa alhaisemmat. Työnantajan eläkemaksut ovat nousseet noin eurolla, mikä johtuu eläkemaksuprosentin noususta. Toimintavuoden määrätietoi- 28

29 Kuva: Markku Ojala nen työterveyspalvelujen kehittäminen on johtanut eläkevakuutusmaksun alenemiseen vuonna 2015, mikä on myönteinen asia. Myös toimitilamenot ovat nousset hyvin maltillisesti (0,3 %). Syyttäjälaitoksen toimitilamenojen osuus on oikeushallinnon vertailussa alhainen (9,4 % kokonaismenoista). Esimerkiksi tuomioistuimissa niiden osuus on noin 15 %. Siksi syyttäjälaitoksen mahdollisuus säästää toimitilamenoista on rajallinen. Tietohallintomenot palasivat vuoden 2012 tasolle pienen notkahduksen jälkeen. Nousu edellisestä vuodesta oli peräti 18 prosenttia. Tulevien vuosien tietohallintomenoihin vaikuttaa aineistopankki AIPA. Toimintavuonna AIPA-hanke rahoitettiin talousarvion tuomioistuinmomentilta erillisrahoituksella. Syyttäjälaitoksessa noudatettava kehysajattelu, jossa virastoille annetaan määrärahakehykset, on ilmeisesti kannustanut syyttäjänvirastoja säästäväisyyteen. Muut kulut ovat nousseet 5 % edellisestä vuodesta, mutta laskeneet vuoteen 2012 verrattuna. 29

taito-hanke Syyttäjälaitospäivä

taito-hanke Syyttäjälaitospäivä 2 2014 taito-hanke Syyttäjälaitospäivä Tom IFStröm Mika AALto sisältö Tässä numerossa Pääkirjoitus: Kuuluuko? Kuuntelen 3 Lapsesta tuli TAITO 4 Korutonta kertomaa talousnäkymistä 7 Mika Aalto: Vain osaava

Lisätiedot

SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS. - Pitkän aikavälin tavoitteet

SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS. - Pitkän aikavälin tavoitteet SUOMEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN SEKÄ OIKEUDENHOIDON TULEVAISUUS - Pitkän aikavälin tavoitteet Parlamentaarinen työryhmä 2015 2 SISÄLLYSLUETTELO Työryhmän toimeksianto 1. Sisäinen turvallisuus ja oikeudenhoito

Lisätiedot

Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan

Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Oikeusturvapolitiikan toimintaohjelma 2007 2011 Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Oikeusturvapolitiikan toimintaohjelma 2007-2011 OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI

Lisätiedot

Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöystin esitelmä oikeuslaitospäivässä (puhuttaessa muutokset mahdollisia) Johdanto: perustuslaki sisältää oikeusturvatakuun

Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöystin esitelmä oikeuslaitospäivässä (puhuttaessa muutokset mahdollisia) Johdanto: perustuslaki sisältää oikeusturvatakuun Oikeuslaitospäivä 9.3.2007 Pääjohtaja, OTT Tuomas Pöystin esitelmä oikeuslaitospäivässä (puhuttaessa muutokset mahdollisia) Oikeusturvatakuu ja taloudelliset realiteetit: millaiseen oikeusturvaan ja oikeuslaitokseen

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010 Tekijät Julkaisun laji Toimintakertomus HAK/2011/163 Julkaisun nimi HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Hätäkeskuslaitoksen toiminnallisen

Lisätiedot

Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009

Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009 Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009 Tilinpäätös vuodelta 2010 KILPAILUVIRASTO Dnro 569/00.01.03/2009; TEM 2820/00.03.01.02/2009 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus...

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2012 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12013 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Dokumentin päivämmrä: 14.3.2013 Tekijät:

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hallintolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan hallintolakiin lisättäväksi uusi hallintokantelua koskeva luku, joka sisältäisi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

E/184/111/2011 13.4.2011. Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010

E/184/111/2011 13.4.2011. Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010 E/184/111/2011 13.4.2011 Geologian tutkimuskeskuksen henkilöstökertomus 2010 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Saatteeksi Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) välisessä tulossopimuksessa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sakon

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sakon LUONNOS LÄHETETTY LAUSUNNOLLE 14.5.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle sakon muuntorangaistusta koskevien säännösten muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011

Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Suomen kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2011 Kuusikko-työryhmä Palvelukokonaisuus Hanna Ahlgren-Leinvuo 30.8.2012 Kuusikko-työskentelyn historia ja periaatteet

Lisätiedot

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025 Alue- ja toimialatarkastelu Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 62/2009 jari järvinen samuli leveälahti työvoimasta vuosina 2007 2025 Alue-

Lisätiedot

Todistelu yleisissä tuomioistuimissa

Todistelu yleisissä tuomioistuimissa 30/2013 Todistelu yleisissä tuomioistuimissa Lausuntokooste 30/2013 Todistelu yleisissä tuomioistuimissa Lausuntokooste Oikeusministeriö, Helsinki 2013 5.6.2013 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

YLEISPERUSTELUT. 1. Johdanto

YLEISPERUSTELUT. 1. Johdanto 1 YLEISPERUSTELUT 1. Johdanto Alioikeusuudistuksen yhteydessä vuonna 1993 säädettiin oikeudenkäymiskaareen uudet sovintoa koskevat säännökset. Niiden mukaan tuomioistuimen tulee riita-asian valmistelussa

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2010

Henkilöstökertomus 2010 Henkilöstökertomus 2010 2010 Henkilöstökertomus SISÄLLYS 1 Henkilöstöjohtajan KATSAUS 3 2 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TAVOITTEET 4 3 AMMATTITAITOINEN ja OSAAVA HENKILÖSTÖ 9 4 Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys

Lisätiedot

Ohjaus- ja kehittämisyksikkö 6.11.2013 Dnro 32/32/13 Ritva Sahavirta

Ohjaus- ja kehittämisyksikkö 6.11.2013 Dnro 32/32/13 Ritva Sahavirta 1 (11) Talousrikossyyttäjät Virastojen päälliköt Ne bis in idem -kiellon tulkinnasta ja sen vaikutuksesta syyttäjäntoimintaan 1. Taustaksi Ne bis in idem -kieltoon liittyvä kansainvälinen ja kansallinen

Lisätiedot

Minulla on syyttäjälaitokseen liittyviä unelmia, joista kohta kerron lisää. Jaettu ilo on kaksinkertainen ilo.

Minulla on syyttäjälaitokseen liittyviä unelmia, joista kohta kerron lisää. Jaettu ilo on kaksinkertainen ilo. Syyttäjälaitospäivä 26.11.2010 UNELMIEMME SYYTTÄJÄLAITOS Arvoisat kuulijat, luulen tietäväni, mitä ainakin osa teistä parhaillaan miettii: Vai oikein unelmiemme syyttäjälaitos. Mitä se Nissinen nyt hempeilee,

Lisätiedot

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä

Reviisori1/2011. Kaikki irti tiedosta. Virkamatkat fiksuiksi. Liikkumavaraa kehykseen. Vaalirahoituslaki testissä Reviisori1/2011 Virkamatkat fiksuiksi Liikkumavaraa kehykseen Vaalirahoituslaki testissä Kaikki irti tiedosta Valtiontalouden tarkastusviraston asiakaslehti Sisältö Reviisori 1/2011 Julkaisija Valtiontalouden

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Annettu Nro 26.8.2011 SMDnro/2011/700 Voimassaoloaika 1.9.2011-31.8.2016 Säädösperusta Suomen perustuslaki 2, 68 (731/1999) Sisäasiainministeriön työjärjestys 70 Kumoaa SM:n ohje SM-2006-01324/Tu-42

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Oikea-aikaisuus Tutkimusrahoitus Organisaatiorakenne Toimitilat ja teknologia Tehokkuus Laatu

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta

Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta V A L T I O V A R A I N M I N I S T E R I Ö N T Y Ö R Y H M Ä M U I S T I O I T A 8/2001 Valtiovarainministeriön hallinnonalan maksupolitiikasta - maksuperustelain soveltamisesta hallinnonalalla ISBN 951-804-205-5

Lisätiedot

HE 143/2011 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta puolustusvoimissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 143/2011 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta puolustusvoimissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 143/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta puolustusvoimissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

OM 58/013/2010 Oikeushallinto-osasto 17.12.2010 Oikeusapu- ja ulosottoyksikkö

OM 58/013/2010 Oikeushallinto-osasto 17.12.2010 Oikeusapu- ja ulosottoyksikkö OM 58/013/2010 Oikeushallinto-osasto 17.12.2010 Oikeusapu- ja ulosottoyksikkö KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 17.12.2010 klo 13.00 15.30 Paikka Oikeusministeriö, Kasarmikatu 42, 5b

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen laatusuositus

Yleisten kirjastojen laatusuositus Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Yleisten kirjastojen laatusuositus Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2010:20 1 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings-

Lisätiedot