sidosryhmälehti 2011 Kehitysputkessa: Työturvallisuustoiminta sivu 2 Tekemisessä asenne kohdallaan! sivu 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "sidosryhmälehti 2011 Kehitysputkessa: Työturvallisuustoiminta sivu 2 Tekemisessä asenne kohdallaan! sivu 4"

Transkriptio

1 sidosryhmälehti 2011 Kehitysputkessa: Työturvallisuustoiminta sivu 2 Tekemisessä asenne kohdallaan! sivu 4 1

2 Kehitysputkess Kuvassa: Samuli Kuusisto, Ari Mäkelä, Juha Myntti, Jouni Kilkanen ja Jussi Leppäkangas. Taustalla olevan Aicon TubeInspect mittauslaitteen avulla läpimenoaikoja pystytään lyhentämään merkittävästi. OHSAS on kansainvälinen työturvallisuuden ja terveyden standardijärjestelmä. OHSAS määrittelee TTT-järjestelmän vaatimukset ja OHSAS tarjoaa opastusta vaatimusten soveltamiseen. Standardin avulla pystytään tunnistamaan ja analysoimaan organisaation riskit ja vaaratekijät sekä löytämään keinot niiden hallintaan. OHSAS ja OHSAS on laadittu alan toimijoiden kansainvälisenä yhteistyönä. Kilkanen Oy:n toiminta perustuu monipuolisiin koneistustöihin. Tuotteet valmistetaan räätälöidysti asiakkaan toiveiden ja piirustusten mukaan. Yrityksellä on käytössään laaja konekanta, mm. portaalityöstökeskuksia. Kilkasella on 25 työntekijää ja toimitilat sijaitsevat Vikbyn teollisuusalueella, Mustasaaressa. Uwira Oy on erikoistunut hitsaamalla valmistettaviin tuotteisiin ja komponentteihin. Päätuotteita ovat hitsaamalla valmistetut putkistot ja painelaitteet, joiden valmistuksessa käytetään MIG/MAG-, TIG- ja jauhekaarimenetelmiä. Käytössä on hitsausrobotti ja orbitaalihitsauslaitteisto. Uwiralla on 60 työntekijää ja tuotantotilat sijaitsevat Vaasassa, Suvilahden teollisuusalueella. 2

3 a: Työturvallisuustoiminta Uwiralla ja Kilkasella panostetaan voimakkaasti työturvallisuustoiminnan kehittämiseen. Työturvallisuus- ja työterveystoiminnan tavoitteena on huolehtia työntekijöiden hyvinvoinnista ja työkyvyn säilyttämisestä, sekä ennaltaehkäistä työtapaturmia ja ammattitauteja. Uwiralla ja Kilkasella toiminnan kehittäminen nähdään asioiden jatkuvana parantamisena. Työturvallisuustoimintaan panostaminen onkin luonnollinen jatkumo kehitystyössä. Painopisteet muuttuvat, mutta toiminnan jatkuva kehittäminen on meille itsestäänselvyys, kertovat Uwiran toimitusjohtaja Samuli Kuusisto ja Kilkasen toimitusjohtaja Jouni Kilkanen. Työturvallisuus on nyt meillä sisäisen kehittämisen ykkösasia, Kuusisto ja Kilkanen painottavat. Toimenpidelistalla ovat mm. koulutukset, puutelistojen laatiminen sekä riskikartoitus ja siihen pohjautuvat parannustoimenpiteet. Uwiralla sertifioidaan tämän syksyn aikana OHSAS mukainen toimintajärjestelmä, kertoo Kuusisto. Riskikartoitukset sekä niiden hallintaan kehitettävät toimenpiteet ovat osa tätä prosessia. Työturvallisuuteen panostaminen tuo yritykselle monenlaista hyötyä. Työturvallisuuden parantamisen lisäksi järjestelmällinen kehittäminen lisää yhdessä tekemistä ja parantaa koko organisaation kulttuuria. Turvallisuus ja viihtyvyys - molemmat ovat meille tärkeitä, kiteyttää Kuusisto. Toimintaa kehitetään yhdessä työntekijöiden kanssa. Työsuojeluun liittyvät asiat ovat helpoimmin ja nopeimmin havaittavissa käytännön työtä tekevillä. Kuusisto On todella tärkeää, että kommunikointi toimii ja pysymme ajan tasalla kehitettävistä asioista. peräänkuuluttaakin kaikkien työntekijöiden omaa aktiivisuutta. On todella tärkeää, että kommunikointi toimii ja pysymme ajan tasalla kehitettävistä asioista, hän muistuttaa. Otamme puutteet huomioon ja teemme parhaamme asioiden eteenpäin viemiseksi, Kuusisto lupaa. Myös työntekijöiden keskuudessa yrityksen kehityshalukkuus on huomattu. Pääluottamusmies Ari Mäkelä kertoo olevansa tyytyväinen, että työsuojeluun liittyvät asiat otetaan yrityksessä vakavasti. Yhdessähän näitä asioita kehitetään ja kaikilla työntekijöillä on asiassa vastuu. Tavoitteena Uwiralla ja Kilkasella on, että työsuojeluasiat saataisiin yhä luontevammaksi osaksi yritysten jokapäiväistä toimintaa. Työsuojeluasiat ovat nyt erityishuomion kohteena, mutta jatkuva parantaminen näissä asioissa on tärkeää, sanoo Kuusisto. Uwiran työsuojeluvaltuutettuina toimivat Mika Jaskari ja Juha Myntti ovat samoilla linjoilla: Kehitystä tapahtuu koko ajan. Kilkasella työsuojeluvaltuutettuna toimiva Jussi Leppäkangas pitää koulutuksia tärkeänä osana työsuojelutoimintaa. Hän antaa työnantajalleen kiitosta aktiivisesta koulutustoiminnasta, mistä osoituksena on esimerkiksi tänä syksynä VAKK:ssa järjestettävät työturvallisuus- ja ensiapukoulutukset. Tietojen ja taitojen karttumisen lisäksi koulutusten jälkeen kaikilla tuntuu olevan virtaa näiden asioiden kehittämiseen ja parantamiseen, hän kertoo koulutuksesta saatavista hyödyistä. Kommunikaation merkitystä asioiden eteenpäinviemisessä korostaa myös Jouni Kilkanen. Tietysti virallisiakin kokouksia aiheesta järjestetään, mutta parhaiten asioita saadaan eteenpäin yhdessä tekemällä ja ottamalla asioita avoimesti esiin. Uwira Oy Kilkanen Oy Vasaratie 15 puh Vikbyn teollisuusalue puh Vaasa fax Helsingby fax

4 Tekemisessä asenne kohdallaan! ABB:n ja Uwira-Kilkasen yhteistyö sai alkunsa noin kolme vuotta sitten. ABB oli etsimässä yhteistyökumppania vaativien muuntajaosien koneistukseen ja Kilkasella oli kehitystyöhön tarvittavaa erikoisosaamista. Kilkanen vakuutti meidät osaamisellaan, sekä halukkuudellaan sitoutua pitkään ja erittäin haastavaan kehitysprojektiin, kertoo ABB:n projektipäällikkö Kim Missing. Projektissa on kehitetty ABB:n merenalaisiin muuntajiin sopivaa koneistettua tuotetta. Kehitystyö on ollut vaativaa, mutta nyt voidaan todeta tuotteen olevan valmis, kertoo Kim Missing Kilkasen ja ABB:n kehitystyön tuloksista. Kehitettävän muuntajan sijoituspaikka tulee olemaan meressä noin kolmen kilometrin syvyydessä. Tämä asettaa valtavasti haasteita tuotteelle ja sen komponenteille. Tuotteessa käytettävän raaka-aineen tulee kestää erittäin vaikeissa olosuhteissa. Erityisen tarkkaa on tuotteen ja sen jokaisen komponentin laatu, sillä ylimääräiset korjaus- ja huoltotoimenpiteet nostavat kustannukset nopeasti erittäin korkeiksi. Kilkasen lisäksi myös Uwira on osallistunut projektiin. Projektissa on pystytty hyödyntämään sekä Kilkasen että Uwiran osaamista, sillä Uwira on toimittanut kehitettäviin muuntajiin sopivia putkia, Missing kertoo. Kilkasella projektiin on alusta saakka suhtauduttu erittäin innostuneesti. Uskon, että positiivinen ja kehityshaluinen asenne painoivat vaa assa ABB:n etsiessä yhteistyökumppania, kertoo Jouni Kilkanen. Myös Kim Missingillä on sama näkemys. Vahva ammattitaito sekä halu etsiä ratkaisuja monimutkaisiinkin ongelmiin ovat ehdottomasti Kilkasen ja Uwiran vahvuuksia. Yrityksissä on vahva usko tulevaan ja uusien ratkaisujen kehittäminen nähdään ennen kaikkea investointina tulevaisuuteen. Vahva ammattitaito sekä halu etsiä ratkaisuja monimutkaisiinkin ongelmiin ovat ehdottomasti Kilkasen ja Uwiran vahvuuksia. Uuden tuotteen kehittäminen vaatii myös työntekijöiltä paljon. Kilkasella koneistajana työskentelevä Juhani Louko kertoo projektin tuoneen vaihtelua ja jännitystä työn tekemiseen. Tuotteen ja komponenttien iso koko sekä vaativa materiaali tekevät kappaleista normaalia vaikeampia työstää, hän kertoo työn haasteista. Yhteistyö yritysten välillä on sujunut osapuolien mukaan erittäin hyvin. ABB:n suunnittelijoiden toimintatapa tekee yhteistyön helpoksi. Koneistusnäkökulma on otettu huomioon jo suunnittelun alkuvaiheissa, mikä vähentää huomattavasti ylimääräistä työtä, Jouni Kilkanen kiittelee. Kilkasella ollaankin valmiita panostamaan entisestään yhteistyön syventämiseen. Tiivis yhteistyö nähdään myös ABB:lla erittäin positiivisena asiana. Uwiralla ja Kilkasella haasteet nähdään mahdollisuutena. Näin vaativien komponenttien kehittämiseen ja valmistamiseen on ensiarvoisen tärkeää löytää asiantunteva ja kehityshaluinen yhteistyökumppani, kertoo Kim Missing. Uwira ja Kilkanen kuuluvat Leinolat Groupiin Jussi Ylinen toimii Leinolat Groupin myyntijohtajana. 4 Jussi Ylinen toimii Leinolat Groupin myyntijohtajana. Hänen tehtävänään on koordinoida ja johtaa koko Groupin myyntitoimintoja. Tavoitteena on päästa toimittamaan asiakkaille yhä isompia ja isompia kokonaisuuksia hyödyntäen kaikkien Groupiin kuuluvien yritysten osaamista, kertoo Jussi Ylinen. Monet asiakkaat arvostavat yhteistyökumppaneita, joilla on mahdollisuus toimittaa laajoja kokonaisuuksia. Uwiran ja Kilkasen aseman Groupissa Ylinen näkee selkeänä: Uwiran ja Kilkasen toiminnot täydentävät toisiaan ja niiden osaamisesta on hyötyä kaikille Leinolat Groupin yrityksille. Uwira ja Kilkanen ovat hyvin hoidettuja ja johdettuja yrityksiä, joten lähtökohdat entistä tiiviimmälle yhteistyölle ovat erinomaiset. Ylisen työhön kuuluu potentiaalisten asiakkaiden kartoittaminen sekä uusien asiakassuhteiden avaukset. Tässä roolissa hän on mukana mm. Uwiran edustajana vientirengastoiminnassa. Projektissa kartoitetaan yrityksille uusia mahdollisuuksia Pohjoismaissa.

5 Kim Missing ABB:ltä ja Jouni Kilkanen Kilkanen Oy:stä ovat tyytyväisiä yhteistyössä syntyneisiin komponentteihin. Komponentit valmistetaan korroosion kestävästä SMO erikoismateriaalista. ABB:n vedenalainen muuntaja on vaativa erikoistuote, jonka kehitystyössä Kilkanen on ollut aktiivisesti mukana. 5

6 Suunta kohti kansainv Yhä useammat Uwiran ja Kilkasen projektit ovat kansainvälisiä. Yritysten asiakaskunta kansainvälistyy ja monikulttuurisissa työyhteisöissä työskentelystä on tullut arkipäivää. Tälläkin hetkellä on meneillään monia kansainvälisiä projekteja, joista Westenergy ja Bit Viking ovat erinomaisia esimerkkejä, kertoo Uwiran tuotantopäällikkö Otto Lammi. Yritysten lähivuosien tavoitteena on suuntautua entistä voimakkaammin mm. Pohjoismaihin ja Keski-Eurooppaan, joissa yritysten kokonaistoimituksille nähdään kysyntää. Uwiralta jäähdytysjärjestelmä jätevoimalaan Laatupäällikkö Paavo Saunamäki Uwira toimittaa Stormossenille Mustasaareen rakennettavaan Westenergyn jätevoimalaan kesäjäähdytysjärjestelmän. Uwiran laatupäällikkö Paavo Saunamäki toimii projektissa projektipäällikkönä ja kertoo kyseessä olevan erittäin mittava kokonaishanke. Hankkeen pääurakoitsijana toimii sveitsiläinen Hitachi Zosen Inova. Uwiran kokonaisurakkaan kuuluu komponenttien toimituksen lisäksi niiden asennus sekä koko rakennuksen teräsrakenteiden urakointi. Jäähdytysjärjestelmän rakennusprojektin johtaminen on Uwiran vastuulla. Teemme projektissa yhteistyötä lukuisten alihankkijoiden kanssa ja projektin johtaminen vie ison osan ajasta, Saunamäki kertoo. Vastuullinen projekti vaatii monipuolista osaamista ja ammattitaitoa. Esivalmistelut ovat tärkeässä roolissa laadun varmistamisessa. Lisäksi hitsaajilta ja asentajilta vaaditaan todella tarkkaa työtä. Projektin onnistumisen kannalta työnjohto ja aikatauluttaminen ovat avainasemassa, Saunamäki listaa. Projektin johtaminen on Uwiran vastuulla. Paavo Saunamäen lisäksi paikalla työskentelevät uwiralaisista Mika Jaskari ja Jonas Alexandersson. Miehet työskentelevät yhteistyössä monien muiden urakoitsijoiden kanssa. Tällä työmaalla laatu ja sen seuranta korostuvat erityisesti, miehet kertovat. Työmaalla työskentelevät edustavat lukuisia eri kansallisuuksia. Eri maiden työkulttuurit ja vieras kieli tekevät työskentelystä mielenkiintoista ja vaihtelevaa. Westenergyn jätevoimala otetaan käyttöön vuonna

7 älisyyttä Mukana Bit Vikingin muutoksessa Bit Viking on ruotsalaisvarustamon omistuksessa oleva tankkeri, joka tällä hetkellä seisoo Landskronan satamassa telakalla aluksella tehtävien muutostöiden takia. Muutostöiden kohteena ovat laivan tankit, putkistot ja moottorit, jotka muutetaan kaasulle soveltuviksi. Muuosalta. Esivalmisteita on valmistettu Uwiralla keväästä 2011 alkaen ja syksyllä 2011 on siirrytty asennustöihin. Projektin johtajana Uwiralla toimiva tuotantopäällikkö Otto Lammi kertoo projektin olevan erittäin vaativa. Asennustöissä tulee jatkuvasti tilanteita, joita Meillä on paikalla kaksi työnjohtajaa, jotta haastavat tilanteet saadaan ratkaistua välittömästi. toksen jälkeen Bit Viking voi käyttää kaasua polttoaineena. Uwiralla on muutosprojektissa iso rooli. Kokonaistoimitukseen kuuluu putkien esivalmistus sekä putkistojen asennus paikanpäällä. Kaasun käyttö asettaa putkistolle huomattavia erityisvaatimuksia mm. eristettävyyden ei hyvästä suunnittelusta ja simuloinnista huolimatta ole osattu huomioida etukäteen. Meillä on paikalla kaksi työnjohtajaa, jotta haastavat tilanteet saadaan ratkaistua välittömästi, Lammi kertoo. Site- työntekijät työskentelevät välillä jopa mahdottomilta tuntuvissa olosuhteissa. Esimerkiksi hitsauksen vaatimien täysin tuulettomien olosuhteiden aikaansaamiseksi täytyy välillä käyttää raakaa fyysistä voimaa. Miehet työskentelevät telakalla kahdessa vuorossa. Majoitus ja muut olosuhteet ovat erinomaiset, mutta kyllä siellä pärjätäkseen täytyy kropan ja pään olla kunnossa, Otto Lammi kertoo ja antaa samalla kiitosta Bit Vikingillä työskentelevälle henkilöstölle. Bit Vikingin muutostyöt on tarkoitus tehdä nopeassa aikataulussa. Tämän jälkeen ovat vuorossa meritestit. Muutoksen jälkeen Bit Viking on yksi turvallisimmista ja ympäristöystävällisimmistä 25,000 tonnin tankkereista maailmassa. Tuotantopäällikkö Otto Lammi 7

8 Esittelyssä Reijo Ranta Reijo Ranta toimii tuotantopäällikkönä Kilkanen Oy:llä. Hän aloitti työskentelyn Kilkasella jo 11 vuotta sitten CNC-koneistajana, mutta on sittemmin kouluttautunut työnsä ohella tietotekniikkainsinööriksi. Nykyään hänen työnkuvaansa kuuluu tuotannon ohjauksesta vastaaminen. Tilausten käsittely, töiden vaiheistukset ja tietotekniset asiat kuuluvat Reijon jokapäiväisiin rutiineihin. Reijo arvostaa Kilkasella erityisesti yrityksen positiivista suhtautumista työn ohella opiskeluun. Janne Havinen Janne Havinen toimii Uwiralla tuotannonsuunnittelijana. Hänen työtehtäviinsä kuuluu mm. tilausten tekeminen sekä jatkuva yhteydenpito asiakkaisiin tuotantoaikataulujen varmistamiseksi. Janne on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja on aloittanut työt Uwiralla heti valmistumisensa jälkeen vuonna Varsinaisen työnsä ohella Jannen vastuulla ovat myös monet Uwiran tietokoneisiin ja tietotekniikkaan liittyvät asiat. Koneinvestoinnit jatkuvat Uwiralle putkenhaaroituskone Uwiralla on otettu käyttöön T-Drillin uusi TEC-150-HD putkenhaaroituskone, jolla voidaan tehdä haaroja paksuihin, seinävahvuudeltaan jopa yli 10 mm:n putkiin. Koneen ansiosta hitsaussaumojen määrää voidaan vähentää. Haaroitusprosessi tapahtuu yhtenä työvaiheena, ja haaroitukset tehdään ilman hitsaussaumoja siten, että saumat tulevat putkien suorille osille. Koneella voidaan kaulustaa useimpia kylmämuovattavia materiaaleja, kuten ruostumatonta terästä, hiiliterästä, kuparia, kuparinikkeliä, messinkiä ja alumiinia. Kilkaselle robottisorvi Kilkasen uusimpiin konehankintoihin kuuluu robottisorvi. Konenäköön perustuvalla automaattisorvilla pystytään sorvaamaan tarkasti eri muotoisia kappaleita. Aiemmin Kilkasella on keskitytty pääosin piensarjatuotantoon, mutta koneen ansiosta tuotantoa on voitu laajentaa sekä tehostaa merkittävästi. Lisäksi suurin osa yrityksen koneistajista koulutetaan käyttämään 3D-CAD X5 -sovellusta. Koneistajat ovat aiemmin ohjelmoineet työn näppäilemällä jopa satojen rivien työstöohjelmia, joka on äärimmäisen hidasta. CAD-ohjelmalla piirtämällä ohjelmointiprosessi nopeutuu ja kustannukset pienenevät, Jouni Kilkanen kertoo. Jatkuva koulutus ja panostukset teknologiaan ovat ainoat keinot, joilla konepajateollisuus Suomessa säilyttää kilpailukykynsä. 1/2011, Paino: Litoset, Multiart Silk 170 g 8

10-Eristyksen 25-vuotishistoriikki liitteenä lehden sisällä

10-Eristyksen 25-vuotishistoriikki liitteenä lehden sisällä Kymppi-Eristys Oy:n lehti sidosryhmille kevät 2008 Eristysalan opiskelu kehittyy > sivu 3 Sellutehdas käy duurissa > sivu 4 Nro 1 syyskuu 2006 Kymppi-Eristys Oy:n lehti sidosryhmille Kymppi-Eristys Oy:n

Lisätiedot

Käytetyt moottoriöljyt uudelleen

Käytetyt moottoriöljyt uudelleen UUSIA RATKAISUJA PUHDISTUKSEEN JA HUOLTOON s. 13 Käytetyt moottoriöljyt uudelleen raaka-aineeksi s. 12 Julkaisija Vahterus Oy Päätoimittaja Sari Kesälä Taitto Mainostoimisto Tekokuu Haastattelut Raija

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Duo. www.rtkpalvelu.fi

Duo. www.rtkpalvelu.fi Duo 2 www.rtkpalvelu.fi 2009 RTK-PALVELU OY ja TECHNOPOLIS OYJ: Laatu tulee työn tuloksena s. 4 RTK-PALVELU MAAJOUKKUEEN yhteistyökumppaniksi s. 20 SADAN MILJOONAN metsästys s. 22 1 RTK-PALVELU 2 2009

Lisätiedot

Mann Lines panostaa Turkuun. Öljyntorjunnassa varautuminen on valttia. Suomalainen teräs matkaa maailmalle Turun kautta

Mann Lines panostaa Turkuun. Öljyntorjunnassa varautuminen on valttia. Suomalainen teräs matkaa maailmalle Turun kautta Mann Lines panostaa Turkuun Öljyntorjunnassa varautuminen on valttia Suomalainen teräs matkaa maailmalle Turun kautta Aboard 1/2015 16 Viime vuonna silliä tuotiin Orklan toimesta Suomeen noin puolen miljoonan

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Delfoi Akatemia Lähteenmäki Heli Koivumäki Tanja lokakuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluksi 2 2. Mitä muutos on? 2 3. Muutosjohtamisen teoriaa 3 4. Miten johtamisella

Lisätiedot

Case study: johtamisen muutos yritysten kilpailuetuna

Case study: johtamisen muutos yritysten kilpailuetuna Suomalaisen Työn Liitto / Case study 27.01.2015 Case study: johtamisen muutos yritysten kilpailuetuna Jokke Eljala, Mikko Kesä, Jan-Erik Müller 1 Suomalaisen Työn Liitto / Case study 27.01.2015 Sisällys

Lisätiedot

Eilakaislan yhteysviesti 1/2010. Eilakaislan ja Suomen Sokerin yhteistyö on tiivistä

Eilakaislan yhteysviesti 1/2010. Eilakaislan ja Suomen Sokerin yhteistyö on tiivistä Eilakaislan yhteysviesti 1/2010 Eilakaislan ja Suomen Sokerin yhteistyö on tiivistä Tässä numerossa s. 12-13 3 Pääkirjoitus Pääkirjoitus 4-7 Suomen Sokerin ja Eilakaislan yhteistyö on hedelmällistä. 8-9

Lisätiedot

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi

laakeri .info www. työelämäyhteistyö sujuvaksi laakeri www..info työelämäyhteistyö sujuvaksi Sisältö Työelämän ja ammatillisten oppilaitosten tuloksekas yhteistyö...3 Kokenut vs. uusi työpaikkaohjaaja...4 Oppia ja osaamisen arviointia työtä tekemällä...5

Lisätiedot

ProTouch Strategia käytäntöön

ProTouch Strategia käytäntöön Työtieteen hankeraportteja No. 34 Tommi Autio, Venla Räisänen, Jarmo Vorne, Janne Sinisammal ja Paula Naumanen ProTouch Strategia käytäntöön ProTouch hankkeen loppuraportti Julkaistu Työsuojelurahaston

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi. Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa. Epävarmuus hallintaan projektiliiketoiminnassa

Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi. Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa. Epävarmuus hallintaan projektiliiketoiminnassa 2/2011 TASAPAINO 6 Tasapaino voi muuttua tulevaisuuden turmioksi 12 Hengailu voi pelastaa projektin 18 Projektiviestinnän johtaminen on tutkakatveessa 28 Ota laatuäly käyttöön 46 Epävarmuus hallintaan

Lisätiedot

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki

EUSE Toolkit. Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki EUSE Toolkit Tuetun työllistymisen työkalupakki Alkuperäisteos: EUSE TOOLKIT Alkuperäisteoksen suomennettu versio: EUSE Tuetun työllistymisen työkalupakki

Lisätiedot

KASVUN MEKANISMEJA OSA 1

KASVUN MEKANISMEJA OSA 1 KASVUN MEKANISMEJA OSA 1 4 ENSTO Timo Luukkainen 6 3 STEP IT Jarkko Veijalainen 8 AVANT Risto Käkelä 10 BASWARE Hannu Vaajoensuu 14 KEMPPI Anssi Rantasalo 18 NORMET Aaro Cantell 22 ORAS GROUP Jari Paasikivi

Lisätiedot

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

REALPROJEKTI OY:N ASIAKASLEHTI PARTNERIT

REALPROJEKTI OY:N ASIAKASLEHTI PARTNERIT UUDET NETTISIVUT OVAT NYT AUKI! REALPROJEKTI OY:N ASIAKASLEHTI ELOKUU/2011 PARTNERIT UUSI REALPROJEKTI Markku. Uudet tuulet, kokeneet osaajat Toimitusjohtaja Markku Hietala kuuluu neljän partnerin muodostamaan

Lisätiedot

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen

Psykososiaalisen työympäristön arvioiminen Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 36 Sinikka Soini, TuATTL Jussi Vahtera,TuATTL Marjut Joki, TuATTL Jukka Aaltonen, Tutsp Liisa Bifeldt, Tutsp Seija Lähteenmäki, Tutsp Antero Utriainen, Tutsp Psykososiaalisen

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi. Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa

15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi. Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa HYVINVOINNIN TALOUSLEHTI 1/2014 15 x Agenda Hyvää työpäivää! Ole läpinäkyvä, jaa tietosi, jaa aikeesi Katsaus Työntekijöiden hyvinvointi näkyy tuloksessa Asiantuntija Susanna Raulio: Lounaan merkitys olisi

Lisätiedot

yli 30 muuta älytermiä

yli 30 muuta älytermiä 01-2015 Europress Group Oy:n asiakaslehti Ulkoilmaasetus ja yli 30 muuta älytermiä Tokmannilla Termit tutuiksi, Ecodesignia homma toimii s. 6 osa 2 s. 14 lajitteluun! s. 24 Surffaa Europressin sivuille,

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään.

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. DEMO-verkosto KOKODEMO Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. 2 Aktiivisen ikääntymisen teemavuosi 2012 Hyvät käytännöt ja toimintamallit

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Pääkirjoitus Raahen seudun yrityspalvelut palveluksessanne, olkaa hyvä! Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

Johdin. Asiakaslehti 2 2011. musiikkitalo vaatii luovuutta myös sähköurakointiin. lahden rengasverkko vahvistuu

Johdin. Asiakaslehti 2 2011. musiikkitalo vaatii luovuutta myös sähköurakointiin. lahden rengasverkko vahvistuu Asiakaslehti 2 2011 musiikkitalo vaatii luovuutta myös sähköurakointiin lahden rengasverkko vahvistuu flextube taipuu äärimmäiseen rasitukseen Johdin joulukuu 2011 24 Prysmian-konserni vahvempi kuin koskaan

Lisätiedot

4 Rocla Oyj arvostaa älykkyyttä myös omissa prosesseissaan. 6 ValLogin virheettömät lähetykset vaalivat Konecranesin imagoa

4 Rocla Oyj arvostaa älykkyyttä myös omissa prosesseissaan. 6 ValLogin virheettömät lähetykset vaalivat Konecranesin imagoa FINN-ID UUTISET AUTOMAATTISEEN TUNNISTUKSEEN PERUSTUVAT LOGISTIIKAN TOIMINNANOHJAUSRATKAISUT 4 Rocla Oyj arvostaa älykkyyttä myös omissa prosesseissaan 6 ValLogin virheettömät lähetykset vaalivat Konecranesin

Lisätiedot

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN

Projektin suunnittelu - TIE TULOKSIIN - TIE TULOKSIIN Urpo Jalava & Kari J Keinonen 2008 Koulutus Käyttöoikeustiedot Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Lisätiedot

FASTEMS OY AB:n ASIAKASLEHTI

FASTEMS OY AB:n ASIAKASLEHTI 2 08 Fastems Easy Automation Road Show HARtFoRD kun pieni ei riitä emeca kasvun tiellä smartti huoltoasentajien kehitysohjelma Uutuustuote FAstems ADc Alihankintamessut & Fastems Open House FASTEMS OY

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot