M A T I N K Y L Ä. V e r s i o Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto Esbo Stadsdelsföreningars Förbund ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "M A T I N K Y L Ä. V e r s i o 2 0 1 4. Espoon Kaupunginosayhdistysten Liitto Esbo Stadsdelsföreningars Förbund ry"

Transkriptio

1 E S P O O N K O T I K A U P U N K I P O L U T M A T I N K Y L Ä M A T I N L A A K S O T I I S T I L Ä P I I S P A N S I L T A G R Ä S A N L A A K S O N U O T T A N I E M I K O U K K U N I E M I K Ä V E LY O P A S V e r s i o Espoo Kaupugiosayhdistyste Liitto Esbo Stadsdelsföreigars Förbud ry

2 E S P O O N K O T I K A U P U N K I P O L U T M A T I N K Y L Ä M A T I N L A A K S O T I I S T I L Ä P I I S P A N S I L T A G R Ä S A N L A A K S O N U O T T A N I E M I K O U K K U N I E M I Versio kohdetta 7 tietolaatikkoa pääreittie pituus 15 km Toimitus ja ulkoasu Pauli Salorata / Suome Kotikaupukipolut tmi Kuvat Mikko Perkko / EKYL Julkaisija Espoo Kaupugiosayhdistyste Liitto 2015 Yhteistyössä Espoo kaupuki ja Matikylä-Seura Kiitos kaikille tietoja ataeille kaupukilaisille, virkamiehille ja yhteisöille! Aieisto o etissä: Espoo Kaupugiosayhdistyste Liitto ry eli EKYL o vuoa 1981 perustettu espoolaiste kaupugiosa- ja kotiseutuyhdistyste keskusliitto ja palveluorgaisaatio. Liitolla o 46 yhdistysjäsetä eri puolilta Espoota. Moipuoliste kotikaupukipolkuje laatimie o kaupugiosayhdistyste toimitamuoto, joka Pauli Salorata kehitti valtakuallisessa pilottihakkeessa Espoossa Espoo kaupugi ja Uudemaa liito rahoituksella. 2 Espoo kotikaupukipolut: Matikylä

3 J O H D A N T O Matikylä ja Olari ovat luvu vaihtee alueraketamise esimerkkitapauksia. Vahalle kartao- ja huvilaseudulle piti alkujaa tulla Tapiolaa liittyvä piei paikalliskeskus, mutta suuitelmat suureivat ja kauppalavaltuusto päätti tehdä Matikylästä aluekeskukse. Yhdessä Olari kassa siitä o muodostuut yli asukkaa kaksoiskaupuki ja Espoo urbaaei kaupukikeskusta. Matikylällä ja Olarilla o edellee vahat keskustasa, mutta paiopiste o ykyää siirtyyt Piispasiltaa, joka kehitys saa metro myötä yhä lisää ostetta tulevaisuudessa. K I R J A L L I S U U T T A Espoo kasvu äkijät ja tekijät. Reima T. A. Luoto 2004, Espoo kaupugimuseo. Espoo oma lukusa. Pertti Maisala 2008, Espoo kaupukisuuittelukeskus. Espookirja. Uolevi Itkoe 1992, Espoo kaupuki. Espoo luotokohteet. Harri Attila ja Kati Beriger 2004, Espoo ympäristökeskus, 7. paios. Espoo rakeuskulttuuri ja kulttuurimaisema. Erkki Härö 1991, Espoo kaupugimuseo, 2. paios. Helsiki Espoo Kauiaie Vataa Arkkitehtuuriopas. Arvi Iloe 2000, Otava. Kylä-Espoo. Espoo vaha asutusimistö ja kylämaisema. Espoo kaupukisuuittelukeskus Lähiöt ja tehokkuude yhteiskuta. Johaa Hakoe 1994, väitöskirja, Tamperee tekillie korkeakoulu, Gaudeamus ja Otatieto oy. Susihukkia ja puahilkkoja. Raportti Espoo ja Vataa itseäisyystaistelusta alueraketamise avulla. Raimo Markkae 1997, Rakeusala kustatajat. Sydämellistä yhteiselämää. Espoo koulutaloja Kari Jormakka

4 Matilaak so T iis tilä 11 kohdetta 2 tietolaatikkoa oi 4 km 1 Matikylä vaha ostoskeskus Valmistui Kaupugiosa keskus ee Iso Omea valmistumista. Alkuaikoia palveluvarustus oli hyvä: ruokakauppa, kaksi pakkia, ravitola, baari, Alko, tekstiililiike, apteekki, R-kioski ja kirjakauppa. Ostarilla piti toimistoaa pitkää myös Matikylä huolto, joka omistavat aluee 170 kiiteistö- ja asuto-osakeyhtiötä. Vielä vuoa 1996 ideoitii EU-rahoituksella ostari lähiympäristö kohetamista. Nyt suuitellaa se purkamista ja tilalle asuiraketamista. Matikadu toisella puolella avasi 2011 ovesa Kalliola settlemeti perustama asukastalo Kylämaja. 2 Maamerkit Matikylä keskeistä maisemaa hallitsevat 16-kerroksiset toritalot valmistuivat 1974 ja -75, suuittelija professori Erkki Helamaa. Kohde o poikkeus Haka tuotaossa, jossa ei tuoho aikaa yleesä käytetty imekkäitä arkkitehtejä. Erkki Helamaa ( ) toimi Tamperee tekillise korkeakoulu rakeusopi professoria ja kokosi vielä eläkepäivillää jättiläismäise Vaha raketaja saakirja. 3 Moitoimitalo Moari valmistui 1984, suuittelija Pirkko vo Brugge. Moitoimitalo toteutukse puuhamieheä oli uorisotoimejohtaja Kauko Laitie. Taloa käyttävät päiväkodit, kuvataide-, teatteri-, uoriso- ym. ryhmät. Aulassa o Riitta Ilari maalaus La Gioia vuodelta Nimi o italiaa ja tarkoittaa iloa. Teoksee kuuluu myös aulaa kiertävä boordi. Matiraitti muodostaa ruutukaava-aluee keskeise akseli, joka jatkeella äkyy maamerkkiä Matikylääki palveleva Haukilahde vesitori vuodelta Matikylä suuittelu Ku rakeusliike Haka suuitelmat Sudsbergissä Espoolahde läsiraalla eivät toteutueet, se hakki maata Matikylästä ja tarjoutui vuoa 1966 raketamaa täe asukkaa yhdyskua. Kohta mitoitusta kuiteki ostettii jopa asukkaasee tavoitevuotee 2000 meessä. Alueelle suuiteltii saatava samalla rusaasti työpaikkoja ja palveluita. Asemakaava laatimise sai tehtäväksee Espoo kauppala asemakaavaosasto uori arkkitehti Simo Järvie, joka ehdotti mm. koko aluee tasaamista. Järvise ruutukaava keskeie piirre ovat puoliavoimia kortteleita sisältä halkovat kävelykadut ja ulkoa syöttävät ajoväylät. Taloje arkkitehtuuri puolestaa perustuu Haka valmistamie betoielemettie mittasuhteisii. 4 Espoo kotikaupukipolut: Matikylä

5 Matikylä maamerkki. Alueraketamie ja lähiöt Ku suuri maaltamuutto alkoi 1960-luvulla, rakeusteollisuus oli juuri oppiut soveltamaa liukuhihatuotatoa betoielemetteihi. Ajateltii raketaa muuttajille opeasti vuokra-asutoja, jotka voidaa tarvittaessa vaikka purkaa, ku väki vaurastuu ja muuttaa omistusasutoihi. Helsigi ympäristö maalaiskuat ja kauppalat eivät olleet valmistautueet kasvu vaatimaa kaavoituksee ja kuallistekiika toteutuksee. Alueraketamisessa äihi kytkettii maahakita, rahoitus ja asutosäästämie yhteistuumi suurimpie pakkie kassa. Valtio ohjauksessa haettii tehokkuutta sarjallisuude ja ruutukaava avulla. Nosturirada ekoomia määräsi korttelie muodo. Alueraketamise tuloksea sytyeitä lähiöitä ei myöhemmi purettu, vaa iitä alettii korjata mittavissa lähiöprojekteissa. Nyt Suome 300 lähiössä asuu oi miljooa ihmistä. 5

6 4 Matikylä asukaspuisto Asukaspuistossa o ohjattua ja vapaata toimitaa lapsille ja lapsiperheille. Pieille koululaisille o lukukausie aikaa iltapäivisi maksullie välipala. Iltaisi ja viikoloppuisi tilat ovat asukkaide ja järjestöje käytössä. Vuoa 1970 perustettu kaupugiosayhdistys Matikylä-Seura järjestää asukaspuistossa vuosittaiset Raittikarevaalit toukokuussa ja Silakkamarkkiat syyskuu alussa. Asukaspuisto rakeus tullaa purkamaa ja se tilalle rakeetaa uusi puie talo ja puisto itäpäähä uusi suuri päiväkoti. Näide suuittelukilpailu voitti K2S-arkkitehtie ja Byma Ruokose ehdotus Salamateri. 5 Matikylä esimmäie kerrostalo Matiraitti 7. Talot A D valmistuivat 1969, E H 1970, suuittelijat Guy Michael ja Aio Virpi Maamies. Esimmäise talo peruskive muuraus oli juhlallie tapahtuma, jossa oli mukaa mm. päämiisteri Mauo Koivisto. Rakeukset ovat viime vuosia käyeet läpi elikaareesa kuuluvat esimmäiset suuret remotit, mm. julkisivuje uudistukse. Gräsalaakso polusta: 10 Urheilupuisto 6 Ruo lähde Espoo kaupugi ja rakeusyhtiö Haka 20-vuotislahja Matikylälle Kuvaveistäjä Laila Pullie suuitteli puliukkoje miehittämä pusiko paikalle ympäristötaideteokse, jossa ylhäältä kirjasto pihalta suihkulähteestä virtaa vesi kallio ehjää kylkeä alas altaasee. Prossie atiiki Leda-hahmo kutsuu harmaassa ruutukaavassa vaeltavaa kasaa saataitee parii. Professori Laila Pullie (s. 1933) o arvostetuimpia suomalaisia kuvaveistäjiä. Pullise töitä o ollut esillä ympäri maailmaa jo 1950-luvulta alkae ja hä o saaut Pro Filadia -mitali sekä useide eri maide asiomerkkejä. Pullie perehtyi opiskeluaikoiaa Italiassa klassisee kuvaveistoo ja mm. suihkulähteide suuitteluu. Valitettavasti Lähiöprojektit Lähiöide ogelmia o ratkottu moi keioi jo kymmeiä vuosia. Espoossa alkoi kaupugi virastoje välie yhteistyö 1980-luvulla valtakuallise Sofy-projekti myötä. Se tuotti toimitamalleja sosiaaliste ja fyysiste äkökohtie yhteesovittamisee tarjote samalla asukkaille osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia tämä oli aikaaa eekuulumatota. Projekti loppuraportissa esitetyt suositukset ovat edellee käyttökelpoisia. Pahite rapistumaa päässeitä rakeuksia o moderisoitu EU-rahoituksella luvu puolivälistä alkae. Viime vuosia o eri puolilla tutkittu mahdollisuutta korvata osa taloista uusilla, lisätä säilytettävie päälle uusia kattohuoeistoja tai vapauttaa parkkipaikat raketamisee siirtämällä pysäköiti maa alle. 6 Espoo kotikaupukipolut: Matikylä

7 Haka räjäytti taiteilija ohjee vastaisesti Ruo lähtee kallio ii, että siihe tuli hiushalkeamia, eikä vettä ole eää vuosii voitu juoksuttaa. 7 Matilahde koulu Valmistui 1970 Matikylä kasakouluksi, suuittelija arkkitehtitoimisto E. vo Uger-Sterberg & co. Laajeettu vuoa 2005 lisäämällä vahoje rakeuste välii e yhdistävä uusi ruokasaliosa, suuittelija arkkitehtuuritoimisto Kouvo & Partae. Samalla rakeus peruskorjattii ja se ilmettä koheettii uusimalla mm. julkisivut, lämpöeristys, ikkuat ja ilmavaihto. Nykyisessä vajaa 500 oppilaa alakoulussa o myös erityis- ja esiopetusta sekä koululaiste iltapäivätoimitaa. 8 Matikappeli Valmistui 1977, arkkitehti Erik Kråkström, peruskorjattu Olari seurakua kappelissa o samaa vaka puatiile tuelmaa kui Matimetsä päiväkodissa ja moitoimitalossa. 9 Matimetsä Kallioie ruutukaavapuisto, joho lähiöprojekti tuloksea suuiteltii 1990-luvulla joka kulmaa leikki- ja pelitoimita tai koristeistutus asukkaide virkistykseksi. 10 Tiistilä koulu Yhteäie lähes 700 oppilaa peruskoulu muodostettii 2012 yhdistämällä samassa pihapiirissä toimiutta koulua: vuoa 1976 perustettu Matikylä koulu sekä 1984 perustettu Tiistilä koulu, joka OAJ valitsi Vuode kouluksi Koulurakeukset o perusparaettu 2003 ja samalla valmistui iide välii lisärakeus, joka suuitteli arkkitehtitoimisto Aare vo Boehm. Esikoulu lisäksi toimii startti- ja valmistavia luokkia. Moikulttuurise koulu hekee kuuluvat kuukausittaiset yhteislaulutilaisuudet, tempaukset ja teemapäivät. Aulatiloissa o kaksi Eila Ekma- Björkmai suurikokoista ja iloiseväristä maalausta vuosilta 1984 ja Rajakallio (Råberget.) Vaha kyläraja paikka ja Matikylä korkei kohta 34,3 metriä merepiasta. Kallio oli saarea jääkaude jälkee Itämerta edeltäeessä Litoriameressä. Kallio luoteiskolkassa o pirupelto eli muiaisrataa kasaatueita, vede ja jää hiomia kiviä luvu alussa Matikylä-seura ehdotti uimahallia kallioo. Asiaa tutkittii, mutta se ei edeyt pidemmälle. 7

8 Piispasilta Gräsalaakso 14 kohdetta 3 tietolaatikkoa oi 4 km 1 Piispaaukio Piispaaukio o Matikylä 2000-luvu alu kaupukimaista keskusta-aluetta. Lähiseudu piispa-aiheiset imet viittaavat muiaisee Biskopsby kylää luvu asiakirjoista tuetaa myös kylä tai talo imi Biskopsböle. Nimellä olisi voitu kutsua piispa omistuksessa ollutta tilaa. Biskopsby joka tapauksessa sulautui Mattbyhy jo satoja vuosia sitte. 2 Iso Omea Valmistui 2001, suuittelija arkkitehtitoimisto Mauri Tommila. Espoo kaupukikeskustoje päivityskierroksella Matikylää ousi yli sada liikkee elikerroksie kauppakeskus. Metro tuloa eakoide sitä laajeetaa ii, että liikkeitä tulee olemaa vuoa 2016 jo yli 200. Samalla eergiatehokkuutta paraetaa Suome kauppakeskuksista esimmäiseä LEED-sertifikaati platiatasolle asetamalla mm. viherkatto, 600 m 2 aurikopaeeleita, vettä säästävät haat ja led-valot. Kauppakeskuse tiloissa toimivat myös Espoo kaupugi uorisotoime iformaatiopiste yesbox, kirjasto Omea sekä julkishallio yhteispalvelupiste. Olari seurakualla o Isossa Omeassa Suome esimmäie kauppakeskuspappi sekä Hiljaisuude kappeli. 3 Piispasilta Yhdistää Olari ja Matikylä toimiallisesti Läsiväylä yli. Läessä äkyy Piispaporti yrityskeskittymää, idässä Piispakallio asuialue. Fortumi toimitalo alkuperäie käyttäjä Fistroy oli isoje rakeusliikkeide Neuvostoliito-kaupa bulvaai, jote rakeukse yläkerrassa o luksussauatilat. NL: luhistumise jälkee Espoo sähkö osti talo lama keskellä vuoa Läsiväylä Etelä-Espoo ja Kirkkoumme pääväylä o yksi Suome vilkkaimmista teistä: sitä käyttää tällä kohtaa arkisi yli ajoeuvoa päivässä. Esimmäie Läsiväylä eli Jorvaksetie avattii Liiketee lisäätyessä se rakeettii moottoritieksi Läsiväylä kolmas vaihe valmistui Nyt Matikylää rakeetaa viimeiki liittymärampit myös Helsigi suutaa. Jorvaksetie lijaus ei ollut itsestää selvä. Vaihtoehtoia kilpailivat Leppävaara, Kuusisaari ja Lauttasaari. Jälkimmäie valittii mm. siltoje määrästä johtuee suuremma rakeusaikaise työllisyysvaikutukse perusteella. 5 Tyyripuisto suuitelmat Matikylä keskusta paiopiste siirtyy lätee, ku tuleva metroasema yhteytee kootaa moipuolisesti erilaisia toimitoja. Tyyripuistosta suuitellaa viihtyisä keskustapuisto, joka eteläreuaa 8 Espoo kotikaupukipolut: Matikylä

9 suoraa metrokeskukse etee sijoittuvat uusi uimahalli ja perustettava Meri-Mati yhteäiskoulu. Koulu yhteytee tulevat myös aikuislukio ja uorisotila. Uimahalli kassa samaa korttelii rakeetaa hotelli, terveyskylpylä, liiketiloja ja asutoja. Näi toivotaa säästöä rakeuskustauksissa ja tuloja maakäyttömaksuista. Uimahalli raketamie o ajoitettu kaupugi ivestoitisuuitelmassa vuosii Seiorikeskus tulee sijoittumaa Suomelahdetie varrelle lähelle Isoa Omeaa ja metrokeskusta. 6 Metrokeskus Matikylä metroasema valmistuu 2015 ja siitä tulee pääteasema, kues Läsimetro jatko valmistuu joskus 2020-luvulla. Matkustajia odotetaa päivittäi. Asema suuittelee arkkitehtitoimisto HKP. Suoraa asema päälle rakeetaa metrokeskus, joka sisältää bussitermiaali, liitytäpysäköititaso sekä Iso Omea laajeukse. Kolmatee kerroksee muodostuu Espoo kaupugi palvelukeskus, ku sie muuttavat aluekirjasto, terveysasema, euvola, uorisopolikliikka ja yhteispalvelupiste. 7 Täydeysraketamie Metro tulo Matikylää o äkyyt jo vuosia raketamise vilkastumisea ja tottie käyttötarkoitukse muuttamisea asutovaltaisemmaksi. Matikylä ammattikoulu rakeukset vuodelta 1974 purettii ja tilalle rakeettii vuosia asuikerrostaloja. Samalla varauduttii asemakaavassa terveyskeskukse ja päiväkodi laajeuksii. Lisäksi Kotoiity puistoa kuostettii ja laajeettii etelää Matikadulle. 8 Matikartao Mattby kylä maiitaa jo 1540-luvu maakirjassa. Myöhemmi kylätotilla oli kartao, Mattby gård. Tila päärakeus paloi 1940-luvu lopussa ja samalle paikalle pystytettyä uutta päärakeusta kutsutaa yt Matikylä kartaoksi tai Matikartaoksi. Erittäi merkittävä vaikutus koko seudu tulevaisuutee oli sillä, ku tilaomistaja Hildig Fredriksso vuoa Läsimetro Helsigi metro lätistä osuutta o suuiteltu 1950-luvulta asti. Etelä-Espoosee moella tavalla vaikuttavasta ratkaisusta päätettii lopulta Vaihtoehtoa oli muide muassa oma pikaraitiotieverkosto kehittämie. Metrohake valmistuee 2016 sisältäe 14 km: mittaise kaksoistueli raiteiee ja huoltojärjestelmiee sekä 7 uutta asemaa, kustausarvio miljardi euroa. Alu peri oli tarkoitus siirtyä samalla automaattijuii, tavoitteea 2,5 miuuti vuoroväli. Matkustajia odotetaa päivittäi. Läsimetro jatkosta Espoolahtee tehtii jäittävie vaiheide jälkee päätös miihallituseuvotteluissa kesäkuussa

10 si lta ge uolitie ge tie ku ba Kvis Kuitim ä eti e met. lako t it. Ka tb Dis kee Nu ot ta Nuotta Nuottalahti Notvike tie 2 läka ari ie e t em i täjä py y lahde tie Tiis ti ljä Sä 4 g v ä ge Nuottalahti äköala kahvila tms. erata saaristovee metroasema Sepetlahde veesatama Sepetvike Notvike lj Hy leikkipaikka koirapuisto atie 5 Suomeoja veesatama Fio båtham 6 Nuottaieme Pohjakarta Kaupukimittausyksikkö, Espoo 2013 No Nuott Notud veesatama tilä T iis 10 astaj ja a l a K ku ajat. Kalast j. Verkkok 3 Pauli Salorata. kj tilä Ti is e v äg k ar Fis Hyl Sälörsväge Matikylä talli1 a Mirj yv. i mäk a j st a Kal a Espoo kaupuki Matikylä-seura Rullaiemetie 3 Distby MATINLAAKSO TIIS Espoo kaupugiosayhdistyste liitto ge at ttsg Ma 1 j. tuk Sa tie tilä Tii s e i Hyljekuja lit. r teis Hylje luodotie Luo. ksv vi i F titie ie Pyy e t o rpp d a lah e e ti m o e u S alao Tiistilä 11 K ar 5 ei L Fra. äsv m Piis Bisko 6 t. iity i t s Tii Kala t tie u ie katu 1 l astaja Ka Et u o l lari sth 4 c 2 14 Fio Lä 3 o sbr kop Bis si Frii itty i vä ge MATINKYLÄN KOTIKAUPUNKIPOLUT tie ato Fioo46 kohdetta Lpääreitit 15 km ka Nuo tt e äck

11 a v el K Nu ott a i sväge Notudd t a tie Itäie 8 ie k m e k ku 11 H H Iirisla hd. ta r a e d ah 12 til Ma 2 Pa Ko u losa 3 Ko me ukk p ui or etti Matilahti Mattvike 10 Nokkalaieme e m veesatama m ra taiemi dde Gäddvike ö tr s a al 7 et lsud empe T i lm a s i el 9pp ä dh ol m ss Se pe t ge NUOTTANIEMI 4 km ä v ot 13 N ok k. t. Nuotta ku ie et em i t ie 4 Haukilahti t. e ar e äg yv tb at M aku ot t aat. u N ik Me. ät Mathd.k. la de a r t s 5 ge 1.t. lahd vi k s Koukkuiemi Krokudde KOUKKUNIEMI 3 km tie 8 MATINKYLÄ MATTBY i- Gäd d kko kj. H a u kiver 6 7 au HAUKILAHTI GÄDDVIK Iris vik svä 6 8 a a t oj ra a äs Gr atu li k e p Aa j. l a Lei h de tie sv. år d tie kj e 4. 7 ta uk V ilp a STILÄ E ls 4 km ak Iiris mä ki Iirisl a kj. 2Aja Irisvik- ttg Ma ylä tik Ma 5 Iirislahti a er lahd u kat tie ti Ma p 10 s Iiri 7 t a 3 9 atie Kuh tie l io l a k Haue gsv d ber d ä G tti or v. hd kila H au opsbro ao M a t i kar t likkotie 4 km NePIISPANSILTA GRÄSANLAAKSO Fjä gsväge r d i Haue kallio tie spasilta 8 x e Bra Haukilahde veesatama t de u Br 13 Telam äe ti e 11 Gr äsa la h 12 a ks o pu ala u Ra itie Ta oh L im e tie t. a h La sgata äddvik isto elat. mp Ka ylä ä v i s Kotikaupukipolut ovat kävelyreittejä, jotka soveltuvat uusille ja vahoille asukkaille, suutaikävelyille ja tutkimusretkille. kotikaupukipolut

12 1965 möi rakeusliike Hakalle 185 hehtaaria maata 8 miljooalla markalla (vastaa ykyrahassa 14 miljooaa euroa). Viljelyä jatkettii kuiteki vielä luvulle. Tila avetta paloi 1971 pikkupoikie tulitikkuleikkie seurauksea. Nykyää kartaoa käyttävät Mattbergsskolai ruotsikielise ala-astee esiluokkalaiset. 9 Terveysasema Valmistui 1992, suuittelijat Timo ja Tuomo Suomalaie. Espoolaisarkkitehtie tuetui työ o Temppeliaukio kirkko Helsigissä. Matikylää kaavoittaja oli pyytäyt Suomalaisilta vastakohda kaduvarre harmaalle kerrostalorivistölle. Rakeus o jääyt kuiteki torsoksi, sillä kokoaisuutee kuuluvaa sosiaalikeskusta ei ole toistaiseksi toteutettu. 10 Urheilupuisto Matikylä urheilupuistossa o yleisurheilukettä, kolme jäähallia, lämmitettävä ja kylmä tekourmi, kolme teiskettää, koripallokettä, skeittipuisto Lapio, parkour-alue, häkkifudis ja liikutaleikkipaikka. Uimahalli oli alu peri kaavassa, mutta yt se oki tulossa metrokeskuksee Tyyripuistoo. Matikylässä itseki asuut Leea Lehtolaie o sijoittaut dekkareidesa tapahtumia äihi maisemii. Hauekalliotie risteyksee rakeetaa kristillise Majakka-seurakua kulttuurikeskus Valotalo. Rakeus sisältää 700 hege sali, päiväkodi, kerhoja kokoustiloja sekä louasravitola. 11 Gräsalaakso Gräsaoja pääuoma pituus o 3,5 km Makkaalta Haukilahtee. Oja latvahaaroja ovat Turvesuolta alkusa saava Makkaapuro ja Suurpellosta tuleva Lukupuro. Vesistö valuma-aluee laajuus o kaikkiaa lähes 26 km 2, josta suuri osa Espoossa ja hiema Kauiaisissa. Gräsaoja luoto Espoo kaupugi vuoa 2008 teettämässä luotoivetoiissa Gräsaoja alajuoksu vesikasveista vallitsevia olivat vesitatar ja ulpukka, ylempää myös järvikorte. Raoilla o paljo kurjemiekkaa, osmakäämiä ja rata-alpia. Gräsaoja vartee o joskus istutettu rusaasti valkopajua. Alajuoksua o ruopattu ja leveetty, seurauksea rehevöitymie vede juoksu hidastuessa. Mere ollessa korkealla puro virtaussuuta muuttuu välillä satoje metrie matkalla. Gräsaoja vesistö alkuperäie taimekata o häviyt, mutta Virtavesie hoitoyhdistys o istuttaut siihe igraskila- ja aurajoetaimeta 2000-luvu aikaa. Hauet ja lahat käyvät täällä kutemassa. Joitaki lepakkohavaitoja o tehty alueella. Pesimäliustoa havaittii vuoa 2008 yhteesä 83 paria 27 eri lajista, lukuisimpia pajulitu, satakieli sekä erilaiset rastaat ja kertut. Katso myös Olari Lystimäe polu tietolaatikko: Gräsa kartao. 12 Espoo kotikaupukipolut: Matikylä

13 Gräsaoja varrella o viheralueide ketju, joka o tärkeä sekä maisemallisesti että kasvillisuude moimuotoisuude ja eläite liikkumise kaalta. Nyt Gräsaoja läsiraalle o raketumassa uusi Matipuro asuikortteli etiselle teollisuusalueelle. Kävelysilla kupeessa o huvila vuodelta Matisyrjä koulukeskus Ruotsikielise koulukeskukse vahi osa valmistui 1959, laajeus Kokoaisuutee kuuluvat päiväkoti (Mattbergets daghem), alakoulu (Mattbergsskola), yläkoulu (Mattlides skola) ja lukio (Mattlides gymasium). Lukio o Espoo aioa ruotsikielie. Yläkoulu ja lukio periteet alkavat 1957 Lauttasaaresta, jossa imellä Drumsö Sveska Samskola perustettu yhteiskoulu siirrettii 1975 Matisyrjää. Kampuksella o yt yhteesä yli oppilasta. 13 Esztergomipuisto o imetty 2004 Ukarissa Budapesti pohjoispuolella Toava mutkassa sijaitseva Espoo ystävyyskaupugi mukaa. Espoolla o tätä ykyä kymmee ystävyyskaupukia ympäri maailmaa. L I S Ä K O H D E 14 Frisasi kylämäki Maisemallisesti ja historiallisesti arvokas paikka. Mäki o ollut merepia yläpuolella jo esimmäise vuosituhae lopulla, ku kapea lahti ulottui Fioossa 2 km sisämaaha luvu aikoihi mäelle sytyi kylä, joka sai ime Frisby, sittemmi Frisas. Nime taustalla lieee katatila isää kutsumaimi. Seuraavalla vuosisadalla kylässä oli kaksi taloa, jotka yhdistettii yhdeksi tilaksi oi Frisas sai maaratsutila asema Omistaja Olof Eriksso laajesi tiluksia liittämällä iihi Kaitasi talo. Maaratsutila omisti 1682 Uudemaa jalkaväkirykmeti kometaja, majuri Filip Sass ja vuotta myöhemmi lääikamreeri Has Godhe, joka liitti siihe vielä aapuritalo Dystby. Frisasi viimeie päärakeus oli ilmeisesti 1800-luvu alusta, purettii 1970-luvulla. Riteellä oli silloi vielä tuulimylly, joka muutettii äkötoriksi. Jäljellä o kivijalka, kiviaitoja ja rusas iittykasvillisuus, vahat syreeipesaat sekä vaha tie molemmi puoli kasvavat kaksi suurta lehmusta. Viljelyperiteet jatkuvat kylämäe juurella Espoo kaupugi suurimmalla viljelypalsta-alueella, jolla o yhteesä 225 palstaa. Suomelahdetie jatke tulee ylittämää laakso kylämäe eteläpuolelta maisemasiltaa pitki matkallaa kohti Fioo uutta kaupugiosaa. 13

14 Nuot t aiemi 13 kohdetta 1 tietolaatikko oi 4 km 1 Etelä-Espoo ratsastuskoulu Kahde harjatee välisee laaksoo sijoittuva koulu aloitti toimitasa Kaupuki osti aluee Tallipaikkoja o tätä ykyä 25. Pihapiirissä asuvat myös Harry-kuko johtama kaalauma, kaksi lammasta sekä Giuseppe-aasi. Koululla toimii myös ratsastusseura Etelä-Espoo Ratsastajat. 2 Fiovike Etie merelahti o padottu 1963 vedepuhdistamo saostusaltaaksi, ykyää ylivuotoaltaaa. Puhdistamo siirtyy 2020 meessä Muurala Blomimäkee, joe täältä louhitaa tueli. Allas o liustollisesti arvokas, muttei suojelukohde keiotekoise sytytapasa vuoksi. Sitä kehitetää silti jatkossaki luotokohteea. Läsireualle o jäämässä vuoa 1977 Espoo sähkölle rakeettu voimalaitos, joka omistaa ykyää Fortum. Se tuottaa sähköä ja kaukolämpöä yhteesä oi GWh vuosittai. Läsimetro jatko myötä Fioosee raketuu uusi asukkaa kaupugiosa. Metrokeskukse yhteytee odotetaa kauppakeskusta ja korkeita toritaloja. Ks. tietolaatikko: Läsimetro 3 Luotopolku Patoallasta kiertää Espoo ympäristökeskukse ylläpitämä luotopolku pituudeltaa 1,7 km. Polku o kuostettu helppokulkuiseksi vuoa Se varressa o kaksi litutoria, joista voi kosteikko- Itämeri, maailma uori meri Itämeri o tilavuudeltaa maailma toiseksi suuri murtovesiallas. Se kehittyi vai oi vuotta sitte suolaisemmasta Litoria-merestä, ku maa kohoamie madalsi Taska salmet. Mere pita-ala o km 2 ja valuma-aluee laajuus 1,7 miljooaa km 2. Valtamerii verrattua Itämeri o matala: syvi kohta o 459 metrissä Gotlai läsipuolella, keskisyvyys o 55 metriä ja eteki Suomelahde vai 37 m. Tämä yhdessä pieipiirteise raiko ja saaristo kassa tekee ekosysteemistä herkä öljypäästöille ja raviekuormitukselle. Harviaisia eläilajeja ovat mm. itämereorppa ja pyöriäie. Merekulu ja veeily käytössä Suome raikolla o km merkittyjä meriväyliä. Itämere tulevat vaiheet ovat sidoksissa maakuore oikeemisee viime jääkaude jäljiltä. Oikeemie jatkuu vielä pitkää, vähitelle hidastue, mutta arviolta vuodessa Itämerestä jäävät jäljelle vai muutamat syväteet. Espoo rataraitti jatkuu rataviivaa seuraille Saualahtee saakka. 14 Espoo kotikaupukipolut: Matikylä

15 lituje puuhie lisäksi tarkkailla Fioo kaupugiosa raketumista. 4 Sepetlahti Sepetlahde pohjukassa oli 1700-luvulta lähtie Sepet-imie kalastustorppa, josta imi. Sepetlahde veekerho hallioimassa veesatamassa o 96 veepaikkaa. 5 Hautaröykkiö Jyrkkäreuaise kallio laella, metri korkeudessa mere piasta yksityisellä totilla o matala prossi- tai rautakautie hautaröykkiö halkaisijaltaa 4,5 m. Kivikerroksia o 1 2. Röykkiötä o aikoje saatossa joki verra levitelty, mutta yt se o muiaismuistolai suojelema. 6 Villa Petry Huvila rakeettii alu peri Viipuri seudulle, josta se siirrätti Nuottaiemee kauppias, myöhemmi kauppaeuvos Mattrosoff. Nieme kärkee valmistui 1949 sauarakeus, suuittelija Aare Ervi. Huvila puisto o ykyää villiityyt. Juged-tyylie päärakeus korjattii Huvila o toimiut aikaaa Espoo Pursiseura paviljokia, yttemmi pitkää ravitolaa. Nuottaiemessä toimi 1800-luvulla puusepäverstas, joka tuotteet kuljetettii asiakkaille meritse, sillä alueelle ei ollut maatietä. Nuottaieme kalliosta hakkasivat mm. kiialaiset ja veäläiset työmiehet 1910-luvulla upukiviä Helsikii, Talliaa ja Pietarii. Huoommista kivistä rakeettii yhä olemassaoleva pitkä laituri, jota jatkettii puisilla arkuilla. Laiturille johti kapearaiteie rautatie. 7 Rauhoitetut mäyt Viisi mätyä, ympärysmitta cm, rauhoitettu Villa Carlstedt Ravitoloitsija Joha Wilhelm ja Amada Carlstedt rakeuttivat huvila, joka suuitteli arkkitehti Lars Sock. Masardikattoie rakeus o ulkoasultaa hyvi eksoottie; se tuo mielee muiaispohjoismaise hallirakeukse ja itämaiset pagodit. Isäsä huvila vieree rakeutti taiteilija Joha Birger Jarl Carlstedt itse suuittelemasa fuktioalistise ateljeerakeukse Häe puolisosa oli kuuluisa piaisti Frace Ellegaard. Huvila ympärillä o erikoie ja rehevä puisto jossa lammikko, portaita ja erikoisia kasveja. Puistosuuitelma teki Paul Olsso Iso Vasikkasaari Pita-ala 25 ha. Espoo vahimpia ja kaueimpia huvilasaaria. Jo ee huvilakautta Vasikkasaarella oli Gräsa kartaoo kuuluutta kalastaja-asutusta. Esimmäie huvila-asukas 1870-luvu lopulta alkae oli kualliseuvos, pakijohtaja ja svekofiili Abel Lade, joka rakeuttama huvila 0 Röda Villa. Arkkitehti Mieritz suuitteli 1896 Ladei tyttärelle Hildurille ja tämä miehelle, kreika kiele professori Ivar A. Heikelille suure koristeellise huvila, joka o säilyyt lähes sellaiseaa. 15

16 Abel Lade myös rakeutti 1897 vävyllee yllätykseksi läheiselle kallioiemelle Poseidoi temppeliä jäljittelevä suure huvimaja, jossa o Poseidoia esittävä suurikokoie maalaus. Ladei poja huvila lätisellä iemellä o Gula Villa ja siellä toimii ykyää kesäravitola. Saari o suurimmaksi osaksi kaupugi ulkoilualuetta, joe pääsee reittiveeellä Nokkalaiemestä. 10 Nokkala Nokkalassa o säilyyt vahoja kalastajie rakeuksia. Paikalla oli kalastustorppa jo 1700-luvu lopulla. Veekerhoje hallioimassa satamassa o 176 veepaikkaa. Vuoroveeellä pääsee Espoo saaristo ulkoilualueille sekä ohjelmallisille saaristoveeretkille. 11 Matilahti Matilahdessa o 400 metriä leveä loiva hiekkarata, valvottua uimarataa siitä 150 metriä. Käytössä o myös 75-metrie laituri. Talvella lämmitetää pukukoppi avatouimareille. 12 Café Mereeito Nykyie ratakahvila oli Dillemuthie huvilaa. Se jälkee Säästöpakkiopistolle, kues oi vuoa 1996 kaupugi haltuu. Nyt kahvilaa pitää Lähderitee yrittäjäperhe. Kahvila itäpuolella etisellä veelaituri jalustalla o Espoo 550-vuotisjuhlavuoa 2008 toteutettu Ulla-Kirsi Juttila teos Kristallimaja, joka lähtökohtaa o ollut kristallipallo taittama valo. Teoksee sisältyy teräksie huvimaja sekä katselupekki. 13 Täydeysraketamie Etise Säästöpakkiopisto ja hotelli Matilahde purkamie Ratamäki 5: ssä vuoa 2012 o mahdollistaut kahde uude asuikortteli osoittamise hyvälle paikalle mere tutumaa. Jo 2011 opisto eteläpuolelle Ratamäki 1 3:e rakeettii kutsukilpailu voittaee ehdotukse pohjalta seitsemä paritaloa ja eljä kerrostaloa, suuittelijat Kirsi Korhoe ja Mika Pettie. Kaikkie huoeistoje meriäköalat o maksimoitu rukoratkaisuilla ja suurilla ikkuoilla. Autokatokset o maisemoitu turvekatoilla. 16 Espoo kotikaupukipolut: Matikylä

17 Koukkuiemi 8 kohdetta 1 tietolaatikko oi 3 km Matilaakso polusta: 6 Ruo lähde 7 Matilahde koulu 1 Ratametsä Ratametsä-imie puisto o Lios Club Espoo Matikylä imikkopuisto, joka ylläpitoo Liosit ovat aikoiaa sitoutueet. He järjestävät siellä vuosittai periteise laskiaistapahtuma mikäli luta o riittävästi. Puistossa o mm. koirie ulkoiluaitaus sekä täyttömäki, jossa talvella eräs seudu parhaista pulkkamäistä. 2 Koukkuiemi Jo 1870-luvulla rakeettii Espoo raoille helsikiläiste kesähuviloita. Kaupukii kuljettii silloi höyrylaivoilla. Sittemmi ovat yhteydet opeutueet, asumie muuttuut ympärivuotiseksi ja moet ratoje yhdyskuat tiivistyeet suorastaa huvilakaupugeiksi. Koukkuieme rakeettu ympäristö o edellee melko yhteäie ja muodostaa omaleimaise kokoaisuude. 3 Villa Koli Villa Koli rakeutti 1915 arkkiatri, lääketietee ja kirurgia tohtori Juho Jaakko Karvoe. Suuittelija oli Suome esimmäie aisarkkitehti Wivi Lö. Tämä kadotti huvila piirustukset ollessaa matkalla Helsigistä rakeuspaikalle, mutta e saatii takaisi saomalehti-ilmoituksella, jote talo päästii raketamaa. Sitä ee raalla oli Lojader-suvu Villa Kolikari. Karvose kassa samoihi aikoihi tohtori Äyräpää rakeutti huvila joka sai imeksi Villa Kari. Mahdollisesti tästä syystä o kasa suuhu jääyt imi Kolikari puhuttaessa Villa Kolista. Villa Koli o peruskorjattu Totti o yttemmi supistuut tiivistyvä asutukse myötä, mutta rakeus pihapiireiee o suojeltu rakeusperitölai ojalla. Salme takaa äkyy Brädholm = palaut saari. 4 As. oy Iirisrata Taloryhmä valmistui Suuittelija Harto Helpie o etie Espoo yleiskaavapäällikkö. Itiimi pihapiiri muodostavassa, 13 asutoa käsittävässä kokoaisuudessa o keskieurooppalaista tuelmaa. As.oy Iirisraalla o myös veesatama. Espoo rataraiti viemie satama editse tuotti aikaaa mutkikkaa jupaka, joka ratkesi vasta korkeimmassa hallito-oikeudessa vuoa 2009 ja o poikiut jo aiaki yhde yliopistotasoise opiäytetyö. Gräsalaakso polusta: 11 Gräsalaakso 5 Iirislahdesilta Silta ylittää Gräsaoja juuri se tavoittaessa mere. 17

18 Espoo rataraitti o lähes yhteäie 39 km: mittaie kevye liiketee reitti, joka seurailee rataviivaa Tarvaspäästä Kivelahtee. Espoo kaupuki o paiattaut raitista karta ja tuottaut myös käykkäsovellukse kaikkie käyttöö. 6 Iirislahdetie 33 Valmistui 1973, suuittelija Erkki Kuoppamäki. Puurukoie ja lautavuorattu taloryhmä ympäröi kolmelta sivulta periteistä keskuspihaa, joho erillispihat liittyvät porteilla. Neljäe sivu rajaa sauarakeus. 7 Esperatotie Nimetty alueella asuee esperato urauurtaja, professori Vilho Setälä kuiaksi. Puolalaie Ludwig Zamehof ehdotti vuoa 1887 kieltä, joka olisi mahdollisimma helppo oppia ja joka toimisi kasaivälise kommuikaatio tasapuolisea välieeä. Gräsalaakso polusta: 10 Urheilupuisto L I S Ä K O H D E 8 Haukilahde vesitori Rakeettu 1968, suuittelija Erkko Virkkue. Säiliö tilavuus o m 3. Tori äköalatasae o avoia yleisölle lumettomaa aikaa, korkeus 76 metriä merepiasta. Torissa toimii ravitola Haikarapesä. Haukilahti Gäddvik o tuettu vahastaa samaimise lahde pohjoisraalla sijaiee yksiäistila imeä luvulta o merkitä itseäisestä Geddeuiki kylästä, se jälkee sulautui Olarsbyhy ja 1800-luvuilla Gäddvik oli torppaa. Moderi asuialuee imeksi 1960-luvulla, jolloi myös suomeettu Haukilahdeksi. Itse hauki o hyvi tuettu petokala, joka esiityy Kalevalassaki. 18 Espoo kotikaupukipolut: Matikylä

19 19

20

Matinkylä-Seura ry. Matinkylän alueen kaupunkipolut NUOTTANIEMI noin 5 km. 1 Aluerakentaminen

Matinkylä-Seura ry. Matinkylän alueen kaupunkipolut NUOTTANIEMI noin 5 km. 1 Aluerakentaminen Matinkylä-Seura ry Matinkylän alueen kaupunkipolut NUOTTANIEMI noin 5 km 1 Aluerakentaminen Matinkylää kaavoitettiin hiljakseen 1940 50- luvulla Rakennushallituksessa ja Helsingin seutukaavaliitossa. Rakennusliike

Lisätiedot

Matinkylä-Seura ry. Matinkylän alueen kaupunkipolut PIISPANSILTA noin 5 km. 1 Aluerakentaminen

Matinkylä-Seura ry. Matinkylän alueen kaupunkipolut PIISPANSILTA noin 5 km. 1 Aluerakentaminen Matinkylä-Seura ry Matinkylän alueen kaupunkipolut PIISPANSILTA noin 5 km 1 Aluerakentaminen Matinkylää kaavoitettiin hiljakseen 1940 50- luvulla Rakennushallituksessa ja Helsingin seutukaavaliitossa.

Lisätiedot

HOT-R VANHA HERTTONIEMI

HOT-R VANHA HERTTONIEMI HOT-R VANHA HERTTONIEMI Kaupukiraketee kestävä täydetämise visio 24.8.212 ARKKITEHTUURITOIMISTO B&M OY ykytilae / ortoilmakuva HOT-R VANHA HERTTONIEMI - KAUPUNKIRAKENTEEN KESTÄVÄN TÄYDENTÄMISEN VISIO 24.8.212

Lisätiedot

Yhteistyöllä parempaan arkeen

Yhteistyöllä parempaan arkeen Yhteistyöllä parempaa arkee Hyvikää Mätsälä Vihti Nurmijärvi Tuusula Vataa Espoo Järvepää Poraie Kerava Sipoo Pääkaupukiseutu: Helsiki, Espoo, Vataa ja Kauiaie Helsigi Seutu: Helsiki, Espoo, Vataa, Kauiaie,

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Tulevat hankkeet ja maankäytön muutospaineet Olarissa. M Saari 27.10.2015

Tulevat hankkeet ja maankäytön muutospaineet Olarissa. M Saari 27.10.2015 Tulevat hankkeet ja maankäytön muutospaineet Olarissa M Saari 2 Matinkylä Maankäyttö metroaseman ympäristössä tehostuu. Matinkylä ja Olari kasvavat yhteen ja Matinkylästä kasvaa vahva kaupunkikeskus, jossa

Lisätiedot

3.6. Geometrisen summan sovelluksia

3.6. Geometrisen summan sovelluksia Tyypillie geometrise summa sovellusalue o taloude rahoituslaskut mutta vai tyypillie. Tammikuu alussa 988 vahemmat avaavat pitkäaikaistili Esikoisellee. Tiliehdot ovat seuraavat. Korko kiiteä 3,85 % pa

Lisätiedot

nuottaniemen portti, ESPOO

nuottaniemen portti, ESPOO AUNTO OY nuottaniemen portti, EOO Etuniementie 3, 02230 EOO 10.9.2013 ENNAKKOMARKKINOINTI KUVAA IARYTIÖ NUOTTANIEMEN UITO. TAITEILIJAN NÄKEMY. arasta mahdollista arkea loistavien yhteyksien, palveluiden

Lisätiedot

Calculus. Lukion PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN. Trigonometriset funktiot ja lukujonot

Calculus. Lukion PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN. Trigonometriset funktiot ja lukujonot Calculus Lukio MAA9 Trigoometriset fuktiot ja lukujoot Paavo Jäppie Alpo Kupiaie Matti Räsäe Otava PIKATESTIN JA KERTAUSKOKEIDEN TEHTÄVÄT RATKAISUINEEN Trigoometriset fuktiot ja lukujoot (MAA9) Pikatesti

Lisätiedot

Kuvia Kauniaisten keskusta-alueen muutoksesta 1900-luvun alusta vuoteen 2010. Muuttuva keskusta

Kuvia Kauniaisten keskusta-alueen muutoksesta 1900-luvun alusta vuoteen 2010. Muuttuva keskusta Kuvia Kauniaisten keskusta-alueen muutoksesta 1900-luvun alusta vuoteen 2010. Muuttuva keskusta GRANKULLA GRANKULLA KAUNIAINEN 1900-1910 (KAUNIAINEN) 1900-luvun alku - noin 1920-luvulle Thurmanin puistotie

Lisätiedot

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi

2 Keminmaa 3 4 5 6. Haaparanta TORNIO. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 4 Kemi LIITE.. Pek ka ti injun Heik rä npe ä nper kkaa u u L joki Kylä L LIITE.. i aar Na u ska ang as ik ju Koi vuh ar Ru u tti Mä nt Väi nöl ä y lä Ma rtta Vai n io n ine Tor v o Paa tti Las si ik ko Kem inm

Lisätiedot

****************************************************************** ****************************************************************** 7 Esim.

****************************************************************** ****************************************************************** 7 Esim. 8.3. Kombiaatiot MÄÄRITELMÄ 6 Merkitä k, joka luetaa yli k:, tarkoittaa lause- ketta k = k! ( k)! 6 3 2 1 6 Esim. 1 3 3! = = = = 3! ( 3)! 3 2 1 3 2 1 3 2 1 Laskimesta löydät äppäime, jolla kertomia voi

Lisätiedot

Aikaisemmat selvitykset. Hammaslääkäriliitto on selvittänyt terveyskeskusten. terveyskeskusten hammaslääkäritilannetta

Aikaisemmat selvitykset. Hammaslääkäriliitto on selvittänyt terveyskeskusten. terveyskeskusten hammaslääkäritilannetta S E L V I T Y S Terveyskeskuste hammaslääkäritilae lokakuussa 2005 ANJA EEROLA, TAUNO SINISALO Hammaslääkäriliitto selvitti julkise ja yksityise sektori hammaslääkärie työvoimatilatee lokakuussa 2005 kahdella

Lisätiedot

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto

i lc 12. Ö/ LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 4,0 3,8 4,0 1 ( 5 ) L i e d o n a mma t ti - ja aiku isopisto i lc 12. Ö/ 1 ( 5 ) LS K KY: n opiskelijakysely 2014 (toukokuu) 1. O pintojen ohjaus 1=Täysi n en mi eltä. 2=Jokseenki n er i m ieltä, 3= En osaa sanoa 4= Jokseenki n sa m a a mieltä, 5= Täysin sa ma a

Lisätiedot

Esikaupunkialueiden ajankohtaisia hankkeita

Esikaupunkialueiden ajankohtaisia hankkeita Esikaupunkialueiden ajankohtaisia hankkeita ASUNTOINFO 7.2.2014 projektinjohtaja Outi Säntti Tässä esityksessä hankkeita lännestä itään. Uusien asuinalueiden lisäksi Helsingin vanhoilla alueilla rakennetaan

Lisätiedot

Paras paikka kaupalle metroaseman viereen. Kauppapuisto Kiviruukki, Espoo

Paras paikka kaupalle metroaseman viereen. Kauppapuisto Kiviruukki, Espoo Pas paikka kaupalle metroasema viere uppapuisto Kiviruukki, Espoo Kiviruukki Laajuus uppapuisto Kiviruuki vuotav tilakoot vaihtelev 00 m2 aia. 00 m2 asti. Hakke kokoaislaajuus o oi.000 m2. Osoite: imesti

Lisätiedot

M A T I N K Y L Ä J A O L A R I

M A T I N K Y L Ä J A O L A R I ESPOON KOTIKAUPUNKIPOLUT M A T I N K Y L Ä J A O L A R I Versio 6.8.2014 75 kohdetta 13 tietolaatikkoa pääreittien pituus 23 km M A T I N K Y L Ä Matinlaakso Tiistilä Piispansilta Gräsanlaakso Nuottaniemi

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Määräys. sähköverkkotoiminnan tunnuslukujen julkaisemisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2005

Määräys. sähköverkkotoiminnan tunnuslukujen julkaisemisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2005 Dro 1345/01/2005 Määräys sähköverkkotoimia tuuslukuje julkaisemisesta Aettu Helsigissä 2 päivää joulukuuta 2005 Eergiamarkkiavirasto o määräyt 17 päivää maaliskuuta 1995 aetu sähkömarkkialai (386/1995)

Lisätiedot

Pellaslaakso. Kohde-esite 2015

Pellaslaakso. Kohde-esite 2015 Pellaslaakso Kohde-esite 2015 Luonto ja urbaani ympäristö ovat sopusoinnussa Pellaslaaksossa Pellaslaakso on vanhaa espoolaista kulttuurimaisemaa, jonka poikki kulkee historiallinen Kuninkaantie. Maiseman

Lisätiedot

arkkitehti Sampo Sikiö projektijohtaja Markus Saari maisema-arkkitehti Aino Aspiala vuorovaikutussuunnittelija Anna Suihko, sihteeri

arkkitehti Sampo Sikiö projektijohtaja Markus Saari maisema-arkkitehti Aino Aspiala vuorovaikutussuunnittelija Anna Suihko, sihteeri Muistio 1 2.9.2014 NIITTYKUMMUN AJANKOHTAISET HANKKEET, RIIHITONTTU JA TONTTUMUORI ASEMAKAAVAEHDOTUSTEN TIEDOTUS- JA KESKUSTELUTILAISUUS Aika 2.9.2014 klo 17.30-19.40 Paikka Niittykummun koulu, Niittyportti

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Todennäköisyys, että yhden minuutin aikana saapuu 2 4 autoa.

Todennäköisyys, että yhden minuutin aikana saapuu 2 4 autoa. Testimuuttuja kriittie arvo 5 %: merkitsevyystasolla katsotaa taulukosta. Kriittie arvo o 9,488. Koska laskettu arvo 4,35 o pieempi kui taulukosta saatu kriittie arvo 9,488, ii ollahypoteesi jää voimaa.

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY

RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY RASTILAN KESKUS RASTILAN LIIKEKESKUS / VIITESUUNNITELMALUONNOS / 20.5.2016 ARKKITEHTITOIMISTO ETTALA PALOMERAS OY kartta.hel.fi Fonecta Johdanto Rastilan keskuksesta valmistellaan viitesuunnitelmaa asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

Päähakemisto Tehtävien ratkaisut -hakemisto. 203. Vuosi Indeksi 2008 108,3 2012 116,7. a) Jakamalla 1,07756 7,76 %. c) Jakamalla 0,92802

Päähakemisto Tehtävien ratkaisut -hakemisto. 203. Vuosi Indeksi 2008 108,3 2012 116,7. a) Jakamalla 1,07756 7,76 %. c) Jakamalla 0,92802 Päähakemisto Tehtävie ratkaisut -hakemisto 2 Raha 202. Vuosi Ideksi 2007 104,1 2009 108,3 108,3 a) Jakamalla 1,040345 104,1 saadaa iflaatioprosetiksi 4,03 %. 104,1 b) Jakamalla 0,96121 saadaa, että raha

Lisätiedot

Päähakemisto Tehtävien ratkaisut -hakemisto. 203. Vuosi Indeksi 2003 105,1 2007 110,8. a) Jakamalla 110,8 1,05423 saadaan inflaatioprosentiksi noin

Päähakemisto Tehtävien ratkaisut -hakemisto. 203. Vuosi Indeksi 2003 105,1 2007 110,8. a) Jakamalla 110,8 1,05423 saadaan inflaatioprosentiksi noin Päähakemisto Tehtävie ratkaisut -hakemisto 2 Raha 202. Vuosi Ideksi 2002 104,2 2004 106,2 a) Jakamalla 106,2 1,01919 saadaa iflaatioprosetiksi 1,92 %. 104,2 b) Jakamalla 104,2 0,98116 saadaa, että raha

Lisätiedot

PIISPANSILTA noin 5 km

PIISPANSILTA noin 5 km ESPOON KOTIKAUPUNKIPOLUT Yhteistyössä Espoon kaupunki, Uudenmaan liitto, Suomen Kotiseutuliitto, Espoon kaupunginosayhdistysten liitto, Matinkylä-seura, Olari-seura, Olarin seurakunta MATINKYLÄ OLARI versio

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Valtion koulukotien strategia vuoteen 2015

Valtion koulukotien strategia vuoteen 2015 Valtio koulukotie strategia vuotee 2015 2 Valtio koulukotie strategia vuotee 2015 Stakes ja valtio koulukodit Graafie suuittelu ja taitto: Tiia Kuoppala Valokuvat: Valtio koulukotie oppilaat ja työtekijät

Lisätiedot

Tehtäviä Kerroksien kaupunki -verkkonäyttelyyn liittyen: Tehtaan rakennusvuodet ja rakennustoiminta. Tehtäviä alakoulun 5.-6.

Tehtäviä Kerroksien kaupunki -verkkonäyttelyyn liittyen: Tehtaan rakennusvuodet ja rakennustoiminta. Tehtäviä alakoulun 5.-6. Tehtäviä Kerroksien kaupunki -verkkonäyttelyyn liittyen: Tehtaan rakennusvuodet ja rakennustoiminta Tehtäviä alakoulun 5.-6. -luokkalaisille Voima-asema 1. Mitä koneita tai työvälineitä näet kuvassa? 2.

Lisätiedot

JAKSO MITEN MATKA ALKAA?

JAKSO MITEN MATKA ALKAA? Otavan asiakaspalvelu Puh. 0800 17117 asiakaspalvelu@otava.fi Tilaukset Kirjavälitys Oy Puh. 010 345 1520 Faksi 010 345 1454 kvtilaus@kirjavalitys.fi 1. painos 2015 Kati Aavikko, Satu Arjanne, Sanna Halivaara

Lisätiedot

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari 01 ostari on osa sujuvaa arkea riittävä, nopea ja helppo. 02 sijaitsee lähellä ihmisiä, harrastuksia ja kulkureittejä. 03 vahva ja vakiintunut kauppapaikka

Lisätiedot

Itämeri on ainutlaatuinen ja uhanalainen

Itämeri on ainutlaatuinen ja uhanalainen Itämeri o aiutlaatuie ja uhaalaie Mitä pia alla tapahtuu? Mite ihmistoimita vaikuttaa Itämeree? Mitä siä voit tehdä Itämere pelastamiseksi? 1 Mitä meri meille merkitsee? 2 Toimita valumaalueella vaikuttaa

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Asukaskysely Kesäkuu 2015

Asukaskysely Kesäkuu 2015 Asukaskysely Kesäkuu 2015 1. Mikä o ykyise asutoe koko? 2. Mikä tyyppisessä asuossa asutte? 3. Kuika kaua olette asueet ykyisessä asuossa? 4. Asuialueee 5. Mite tulisi mielestäe palkita pitkäaikaista vuokralaista

Lisätiedot

Alkuräjähdysteoria. Kutistetaan vähän...tuodaan maailmankaikkeus torille. September 30, fy1203.notebook. syys 27 16:46.

Alkuräjähdysteoria. Kutistetaan vähän...tuodaan maailmankaikkeus torille. September 30, fy1203.notebook. syys 27 16:46. Alkuräjähdysteoria Maailmakaikkeude umerot Ikä: 14. 10 9 a Läpimitta: 10 26 m = 10 000 000 000 valovuotta Tähtiä: Aiaki 10 24 kpl Massaa: 10 60 kg Atomeja: 10 90 kpl (valtaosa vetyä ja heliumia) syys 27

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

Kertausosa. Kertausosa. Verrattuna lähtöarvoon kurssi oli laskenut. Kalliimman tukkuhinta 1,2 480 = 576 Kalliimman myyntihinta 1,3

Kertausosa. Kertausosa. Verrattuna lähtöarvoon kurssi oli laskenut. Kalliimman tukkuhinta 1,2 480 = 576 Kalliimman myyntihinta 1,3 Kertusos. ) Edullisemm hit 480, = 64 Klliimm tukkuhit, 480 = 576 Klliimm myytihit, 576 = 748,80 b) 748,80 64 = 0,666... = 6,66% 7% 748,80. Liittymä puhelimell mks khde vuode ik 4 8,50 = 684. Liittymä ilm

Lisätiedot

Ylits e muiden. metriä. metro. Noin. työpistettä

Ylits e muiden. metriä. metro. Noin. työpistettä To i m i s t o ta l o Ylits e muiden Noin 3000 työpistettä 111 metriä metro 2015 Kau ko kat s e i Keilaranta Tower nousee edustavalle paikalle aivan meren äärelle Espoon Keilaniemeen. Sen korkeus tulee

Lisätiedot

Fennovoima Oy on lähettänyt Pyhäjoen kunnalle 14.1.2008 päi vätyn 21.1.2008 ja 16.1.2008 saapuneen seuraavansisältöisen kirjeen:

Fennovoima Oy on lähettänyt Pyhäjoen kunnalle 14.1.2008 päi vätyn 21.1.2008 ja 16.1.2008 saapuneen seuraavansisältöisen kirjeen: Kunnanhallitus 225 23.06.2014 Kunnanhallitus 37 26.01.2015 Fennovoima Oy:n esitys maanvuokrasopimuksesta ja kiinteistökaupan esisopimuksesta / Kauppakirja Kunnanerkkilä RN:o 28:0 -tilasta / Kauppakirja

Lisätiedot

10 Kertolaskusääntö. Kahta tapahtumaa tai satunnaisilmiötä sanotaan riippumattomiksi, jos toisen tulos ei millään tavalla vaikuta toiseen.

10 Kertolaskusääntö. Kahta tapahtumaa tai satunnaisilmiötä sanotaan riippumattomiksi, jos toisen tulos ei millään tavalla vaikuta toiseen. 10 Kertolaskusäätö Kahta tapahtumaa tai satuaisilmiötä saotaa riippumattomiksi, jos toise tulos ei millää tavalla vaikuta toisee. Esim. 1 A = (Heitetää oppaa kerra) ja B = (vedetää yksi kortti pakasta).

Lisätiedot

Linja 251 Leppävaara Kauniainen Espoon keskus Tuomarila

Linja 251 Leppävaara Kauniainen Espoon keskus Tuomarila 22-24 20-22 18-20 15-18 13:30-15 12-13:30 9-12 6:30-9 6-6:30 5-6 22-24 21-22 9-19 7-9 5-7 21-24 10-19 8-10 6-8 Linja 251 Leppävaara Kauniainen Espoon keskus Tuomarila Arki vuoroväli 30 30 20 30 30 30 20

Lisätiedot

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä.

Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt. oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinola Jääporat on valmistettu Suomessa ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt oikeuden käyttää Avainlippu -tunnusta merkkinä suomalaisesta työstä. Heinolan Jääporatehdas esittelee ylpeänä uuden, modernin

Lisätiedot

OSSINLAMMEN SILTA SUUNNITELMASELOSTUS EHDOTUS: FORMULA

OSSINLAMMEN SILTA SUUNNITELMASELOSTUS EHDOTUS: FORMULA OSSINLAMMEN SILTA SUUNNITELMASELOSTUS EHDOTUS: FORMULA SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTATIETOJA... 3 1.1 HISTORIAA... 3 1.2 OTANIEMEN ALUEEN ARKKITEHTUURISTA... 3 1.3 SILTAPAIKAN SIJAINTI... 3 1.4 ALUEESEEN LIITTYVÄT

Lisätiedot

TOIMISTOTALO YLITS E MUIDEN. metriä. Noin 3000. työpistettä. metro 2015

TOIMISTOTALO YLITS E MUIDEN. metriä. Noin 3000. työpistettä. metro 2015 TOIMISTOTALO YLITS E MUIDEN Noin 3000 työpistettä 111 metriä metro 2015 KAU KO KAT S E I S E N VAL I N TA Keilaranta Tower nousee edustavalle paikalle p aivan meren äärelle Espoon Keilaniemeen. Sen korkeus

Lisätiedot

3.9. Mallintaminen lukujonojen avulla harjoituksia

3.9. Mallintaminen lukujonojen avulla harjoituksia 3.9 Mallitamie lukujooje avulla harjoituksia 3.9. Mallitamie lukujooje avulla harjoituksia Lukujoo määritelmä harjoituksia 3. Laske lukujoo viisi esimmäistä jäsetä, ku a) a 6 ja b) a 6 ja 3 8 c) a ja 3

Lisätiedot

Sote-alueen muodostamisen tarkemmat kriteerit on todettu väliraportin luvussa 4.1.2. (sivut 18 19).

Sote-alueen muodostamisen tarkemmat kriteerit on todettu väliraportin luvussa 4.1.2. (sivut 18 19). KYSYMYKSET Sosiaali- ja terveydehuoltoalueet (sote-alue) Väliraporti perusteella kua tulee kuulua sote-alueesee, joka järjestää sille sosiaali- ja terveyspalvelut. Sote-alue muodostuu maakutie keskuskaupukie

Lisätiedot

Piehingin osayleiskaava 27.10.2014 Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille

Piehingin osayleiskaava 27.10.2014 Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille Phingin osayliskaava 27.10.2014 Kysly alun asukkaill ja maanomistajill Arvoisa vastaanottaja, Raahn kaupunginhallitus on päättänyt aloittaa Phingin osayliskaavan ajaasaistamistyön. Phingin osayliskaava

Lisätiedot

2.5. Eksponenttifunktio ja eksponenttiyhtälöt

2.5. Eksponenttifunktio ja eksponenttiyhtälöt Eksoettifuktio ja -htälöt Eksoettifuktio ja eksoettihtälöt Ku otessi käsitettä laajeetaa sallimalla eksoetille muitaki arvoja kui kokoaislukuja, tämä taahtuu ii, että ii saotut otessikaavat ovat voimassa,

Lisätiedot

Espoon kaupunkipolut MATINKYLÄ OLARI

Espoon kaupunkipolut MATINKYLÄ OLARI Espoon kaupunkipolut MATINKYLÄ OLARI Matinkylä Olari atinkylä ja Olari ovat 1960 70-lukujen vaihteen aluerakentamisen esimerkkitapauksia. Vanhalle kartano- ja huvilaseudulle piti tulla Tapiolaan liittyvä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34

Espoon kaupunki Pöytäkirja 34 13.06.2013 Sivu 1 / 1 2359/10.03.01/2013 34 Olarinniityn ulkoilukeskuksen tarveselvitys Valmistelijat / lisätiedot: Kaisa Peltonen, puh. (09) 816 52111 Tapio Taskinen, puh. (09) 816 52118 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kannanotto asemakaavan laajennukseen. Alueen katuverkko on erittäin huonossa kunnossa.

Kannanotto asemakaavan laajennukseen. Alueen katuverkko on erittäin huonossa kunnossa. 1 Pirkkalan kunta Kannanotto asemakaavan laajennukseen ympäristölautakunta Suupantie 11, 33960 Pirkkala Huovin-Lepomoision omakotiyhdistys ry Omakotiyhdistys käsitteli osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Kauppakeskus Ison Omenan laajennuksen / Matinkylän Metrokeskuksen rakentaminen

Kauppakeskus Ison Omenan laajennuksen / Matinkylän Metrokeskuksen rakentaminen Kauppakeskus Ison Omenan laajennuksen / Matinkylän Metrokeskuksen rakentaminen Asukastiedotustilaisuus 18.6.2013 Risto Seppo Citycon johtava kauppakeskusten omistaja ja kehittäjä Pohjoismaissa ja Baltiassa

Lisätiedot

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat

Kalatalouden kehittämisrahaston hallituksen nimeäminen toimikaudeksi 2013-2016 / kunnan edustajien nimeäminen / muut edustajat Kunnanhallitus 38 31.01.2013 Kunnanhallitus 144 18.03.2013 Kunnanhallitus 291 03.06.2013 Kunnanhallitus 63 16.02.2015 Kunnanhallitus 132 30.03.2015 Kunnanhallitus 262 06.07.2015 Kunnanhallitus 319 21.09.2015

Lisätiedot

Kaikki hankkeesta julkaistu materiaali löytyy Heinolan kaupungin nettisivuilta. Kommentteja aiheista voi antaa 15.2.2011 asti.

Kaikki hankkeesta julkaistu materiaali löytyy Heinolan kaupungin nettisivuilta. Kommentteja aiheista voi antaa 15.2.2011 asti. - 2 - VIERUMÄELLE ASUNTOJA, ASUKKAITA JA TYÖNTEKIJÖITÄ 1 YHTEENVETO - TYÖVIHOT 1 ja 2 ( yht. 21 kpl) - HAASTATTELUT - ASUKASILTA 25.11.2010 Kaikki hankkeesta julkaistu materiaali löytyy Heinolan kaupungin

Lisätiedot

JÄTKÄSAARI ASUKASTIETOPAKETTI 11/2015. Kuva: Antti Pulkkinen

JÄTKÄSAARI ASUKASTIETOPAKETTI 11/2015. Kuva: Antti Pulkkinen Jätkäsaari on yksi suurimmista Helsingin kantakaupungin laajennustyömaista. Sadan hehtaarin ranta-alueelle rakennetaan koti 18 000 asukkaalle ja työpaikka yli 6 000 ihmiselle. Jätkäsaaren on arvioitu valmistuvan

Lisätiedot

Velkaperää. ennen ja nyt. Opaskurssi 2005 Satu Halonen

Velkaperää. ennen ja nyt. Opaskurssi 2005 Satu Halonen Velkaperää ennen ja nyt Opaskurssi 2005 Velkaperää ennen ja nyt Arkkitehti Birger Brunilan piirtämän ja vuonna 1930 vahvistetun asemakaavan mukaan kaupungin osiin XII XIV kaavoitettiin uusia omakotitontteja.

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Iso Omena laajennuksen ja Matinkylän Metrokeskuksen rakentaminen käynnistyy. Marko Juhokas ja Risto Seppo

Iso Omena laajennuksen ja Matinkylän Metrokeskuksen rakentaminen käynnistyy. Marko Juhokas ja Risto Seppo Iso Omena laajennuksen ja Matinkylän Metrokeskuksen rakentaminen käynnistyy Citycon johtava kauppakeskusten omistaja ja kehittäjä Pohjoismaissa ja Baltiassa Citycon omistaa tai johtaa 39 kauppakeskusta

Lisätiedot

Lieksa Mäntyjärven ranta-asemakaavan muinaisjäännösselvitys Kesäkuu 2012

Lieksa Mäntyjärven ranta-asemakaavan muinaisjäännösselvitys Kesäkuu 2012 Lieksa Mäntyjärven ranta-asemakaavan muinaisjäännösselvitys Kesäkuu 2012 FT Samuel Vaneeckhout TAUSTA Muinaisjäännösselvityksen tavoitteena oli selvittää muinaisjäännösrekisteriin kuuluvia kohteita UPM:n

Lisätiedot

Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan -kehittämishanke. Opas öljyvahinkoihin. Kuinka toimit, jos havaitset öljyä ympäristössä?

Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan -kehittämishanke. Opas öljyvahinkoihin. Kuinka toimit, jos havaitset öljyä ympäristössä? Vapaaehtoiste osallistumie öljytorjutaa -kehittämishake Opas öljyvahikoihi Kuika toimit, jos havaitset öljyä ympäristössä? Opas öljyvahikoihi Kuika toimit, jos havaitset öljyä ympäristössä? Tekstit Saa

Lisätiedot

Matinkylän palvelu- ja hyvinvointipuisto. M Saari 8.1.2013

Matinkylän palvelu- ja hyvinvointipuisto. M Saari 8.1.2013 Matinkylän palvelu- ja hyvinvointipuisto M Saari Matinkylän keskuksen kehittäminen keskeisiä asioita Metron tulo vahvistaa Ison Omenan ja Metrokeskuksen muodostamaa kaupallista keskusta Matinkylä-Olarin

Lisätiedot

TYÖVIHKO 2 - 2 - VIERUMÄELLE ASUNTOJA, ASUKKAITA JA TYÖNTEKIJÖITÄ 1 MITÄ MIELTÄ OLET? www.heinola.fi / maankäytöntehostaminen

TYÖVIHKO 2 - 2 - VIERUMÄELLE ASUNTOJA, ASUKKAITA JA TYÖNTEKIJÖITÄ 1 MITÄ MIELTÄ OLET? www.heinola.fi / maankäytöntehostaminen - 2 - VRUMÄELLE ASUNTOJA, ASUKKAITA JA TYÖNTEKIJÖITÄ 1 KERRO MLIPITEESI JA IDEASI - TÄYTÄ JA PALAUTA TYÖVIHKO 16.12.2010 MNESSÄ! Postita vihko osoitteeseen Arkkitehtitoimisto A-Konsultit Ratakatu 19 B

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT)

TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT) 2012/MAT814 ISSN 1797-3457 (vekkojulkaisu) ISBN (PDF) 978-951-25-2408-2 TIIVISTELMÄRAPORTTI (SUMMARY REPORT) Vaiheistettu heijastipita valemaalia Joha Ste, Päivi Koivisto, Ato Hujae, Tommi Dufva, VTT,

Lisätiedot

Tikkurilan lähivuodet. Heureka 14.3.2014 Projektijohtaja Heikki Virkkunen Vantaan kaupunki

Tikkurilan lähivuodet. Heureka 14.3.2014 Projektijohtaja Heikki Virkkunen Vantaan kaupunki Tikkurilan lähivuodet Heureka 14.3.2014 Projektijohtaja Heikki Virkkunen Vantaan kaupunki 1932 Tikkurila 1942 Tikkurila Tikkurilan keskusta v. 2010 Tikkurilan keskusta v. 2015 (DIXIn eteläpää tuolloin

Lisätiedot

Maunulan keskusta. Arkkitehti Markku Hietala kaupunkisuunnitteluvirasto p. 169 4321 / markku.hietala@ksv.hel.fi

Maunulan keskusta. Arkkitehti Markku Hietala kaupunkisuunnitteluvirasto p. 169 4321 / markku.hietala@ksv.hel.fi Maunulan keskusta Arkkitehti Markku Hietala kaupunkisuunnitteluvirasto p. 169 4321 / markku.hietala@ksv.hel.fi Kaavaprosessi Nyt ollaan tässä Vireille tulosta ilmoitetaan Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Itäinen Ylöjärvi MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat.

Itäinen Ylöjärvi MERKKIEN SELITE. Talonrakennus. Liikenne, vesi ja muut. Liikenne- vesi- ja muut. Yleiskaavat. Asemakaavat. Itäinen Ylöjärvi Tämä osa-alue koostuu Siivikkalan ja Mettistön asemakaava-alueista sekä läheisestä maaseutualueesta. Siivikkalan asukkaiden palvelujen käyttö on perinteisesti suuntautunut Tampereen suuntaan,

Lisätiedot

L a u t t a s a a r i - S e u r a

L a u t t a s a a r i - S e u r a L a u t t a s a a r i - S e u r a ESITYS NIMISTÖNMUUTOKSIKSI LAUTTASAARESSA Lauttasaari-Seura ry. Lauttasaari-Seura esittää seuraavia nimistönmuutoksia Lauttasaaren alueella. Muutokset koskevat katuja,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Epäyhtälöoppia matematiikkaolympialaisten tehtäviin

Epäyhtälöoppia matematiikkaolympialaisten tehtäviin Epäyhtälöoppia matematiikkaolympialaiste tehtävii Jari Lappalaie ja Ae-Maria Ervall-Hytöe 0 Johdato Epäyhtälöitä reaaliluvuille Cauchy epäyhtälö Kaikille reaaliluvuille a, a,, a ja b, b,, b pätee Cauchy

Lisätiedot

JULKISTAMISEN MALLIPOHJA Julkistamisajankohta:01/01/2999

JULKISTAMISEN MALLIPOHJA Julkistamisajankohta:01/01/2999 JULKISTAMISEN MALLIPOHJA Jukistamisajakhta:01/01/2999 (Sukuimi, etuimi) Kk imi Kaupuki Osite Uique idetifier: Ei Sumessa Lahjitukset ja terveydehu rgaisaatiie Tapahtumakustauksii saistumie Terveydehutaa

Lisätiedot

Eräs matematiikassa paljon hyödynnetty summa on ns. luonnollisten lukujen neliöiden summa n.

Eräs matematiikassa paljon hyödynnetty summa on ns. luonnollisten lukujen neliöiden summa n. POHDIN projekti Neliöide summa Lukujoo : esimmäise jäsee summa kirjoitetaa tavallisesti muotoo S ai i 1. Aritmeettisesta lukujoosta ja geometrisesta lukujoosta muodostetut summat voidaa johtaa varsi helposti.

Lisätiedot

KIRKONVARKAUS Kuin koru Saimaansivulla. Talot tonttien mukaisesti. Laatu- ja ympäristöohje

KIRKONVARKAUS Kuin koru Saimaansivulla. Talot tonttien mukaisesti. Laatu- ja ympäristöohje Talot tonttien mukaisesti Laatu- ja ympäristöohje KIRKONVARKAUS Pursialasta lin Mikkeustasta k s e k Anttolasta Venesatama enk atu Rantareitti Jokaiselle Kirkonvarkauden asuntomessualueen osalle Suomi,

Lisätiedot

Kaupungin tilat Kauklahden alueella Tilannekatsaus. Kauklahti-Foorumi 30.1.2014 Carl Slätis Tilakeskus-liikelaitos

Kaupungin tilat Kauklahden alueella Tilannekatsaus. Kauklahti-Foorumi 30.1.2014 Carl Slätis Tilakeskus-liikelaitos Kaupungin tilat Kauklahden alueella Tilannekatsaus Kauklahti-Foorumi 30.1.2014 Carl Slätis Tilakeskus-liikelaitos Asialista 30.1.2014 Kohteiden esittelyjä Keskustelua 2 Koulut Hansakallion koulu Vanttilan

Lisätiedot

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS HARTOLA, Kirkonseudun asemakaava-alue MARKKINAKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ehdotus Koskee 21.3.2012 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Asemakaavan muutos koskee: Kirkonseudun asemakaava-alue kortteli

Lisätiedot

LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ

LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ 1.5.2012 TAIPALSAAREN KUNTA RAKENTAMISTAPAOHJE PAPPILANNIEMEN ASUNTOALUE LUONNONLÄHEISTÄ JA RAUHALLISTA ASUMISTA SAIMAAN ÄÄRELLÄ Pappilanniemi tarjoaa laadukkaan ympäristön asumiselle. Vaihtelevat maastonmuodot

Lisätiedot

NÄKYMÄ RAUTATIEASEMALTA PÄIN JÄRVENPÄÄN PERHELÄN ALUEEN KEHITTÄMISEN KUMPPANUUSHAKU

NÄKYMÄ RAUTATIEASEMALTA PÄIN JÄRVENPÄÄN PERHELÄN ALUEEN KEHITTÄMISEN KUMPPANUUSHAKU ÄKYMÄ RAAASEMALA PÄI JÄRVEPÄÄ PERHELÄ ALEE KEHIÄMISE KMPPASHAK ÄKYMÄ KÄVELYKADLLE JÄRVEPÄÄ PERHELÄ ALEE KEHIÄMISE KMPPASHAK A SIB EL IK SE K Asemapiirros 1:1000 M A XXV IL A Paikoitustalo II X 7 100 XII

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

MAB7 Talousmatematiikka. Otavan Opisto / Kati Jordan

MAB7 Talousmatematiikka. Otavan Opisto / Kati Jordan 3.3 Laiat MAB7 Talousmatematiia Otava Opisto / Kati Jorda Laia ottamie Suuri osa ihmisistä ottaa laiaa jossai elämävaiheessa. Pailaiaa tarvitaa yleesä vauusia ja/tai taausia. Laiatulle pääomalle masetaa

Lisätiedot

KUOPION ASEMANSEUDUN KONSEPTISUUNNITELMA KUOPION PORTTI

KUOPION ASEMANSEUDUN KONSEPTISUUNNITELMA KUOPION PORTTI KUOPION ASEMANSEUDUN KUOPION PORTTI 19.5.2016 KUOPION ASEMANSEUDUN KUOPION PORTTI Monipuolinen kokonaisuus Lähtökohtana koko hankealueella moderni hybridirakentaminen, jossa asumisen osuus noin 1/3 Liikenteen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Vireille tulo 29.05.2015 TEHTÄVÄ Ranta-asemakaava OSOITE Pitkäsaari, Kaarniemi (417), Kotka

Lisätiedot

Ylitse muiden. kerrosta. metro. Noin. työpistettä

Ylitse muiden. kerrosta. metro. Noin. työpistettä Toimistotalo Ylitse muiden 26 kerrosta Noin 3000 työpistettä metro 2015 Kaukokatsei sen valinta Keilaranta Tower nousee edustavalle paikalle aivan meren äärelle Espoon Keilaniemeen. Sen korkeus tulee olemaan

Lisätiedot

TERVEISIÄ TARVAALASTA

TERVEISIÄ TARVAALASTA TERVEISIÄ TARVAALASTA TIESITKÖ, ETTÄ TARVAALA ON MAAKUNNALLISESTI ARVOKASTA MAISEMA- ALUETTA. TARVAALASSA ON MYÖS VALTAKUNNALLISESTI ARVOKASTA RAKENNUSPERINNETTÄ. NO NIIN, ASIAAN! eli hieman taustaa Sotilasvirkata-losta

Lisätiedot

C&J 1203 VUORES "KATOS" TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA, 2. VAIHE KORTTELI 7632 VUORES "KATOS" TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA KORTTELI 7632

C&J 1203 VUORES KATOS TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA, 2. VAIHE KORTTELI 7632 VUORES KATOS TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA KORTTELI 7632 C&J 03 Vuoreskeskus itä, asemakaava nro 86 tontinkäyttösuunnitelma ts-86-3 kortteli 763 VUORES VUORES "KATOS" TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA,. VAIHE KORTTELI 763 "KATOS" TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA KORTTELI 763 CEDERQVIST

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

Toimitilainvestoinnit

Toimitilainvestoinnit Toimitilainvestoinnit 1000 2 Vuoden talousn ja taloussuunnitelman investointiosa 7192 UUDISRAKENTAMINEN Me 484 336 68 696 49 762 71 547 44 948 55 946 55 308 138 129 0 0 0 Nettoinvestoinnit 484 336 68 696

Lisätiedot

Lohjan kauppakeskus Melba TULE TEKEMÄÄN VAIKUTUS KAUPUNKIKUVAAN.

Lohjan kauppakeskus Melba TULE TEKEMÄÄN VAIKUTUS KAUPUNKIKUVAAN. Lohjan kauppakeskus Melba TULE TEKEMÄÄN VAIKUTUS KAUPUNKIKUVAAN. Kauppakeskus Melba SOITA VAIKKA HETI! 02071 58218 Jesper Lindgren Kiinteistökehitysjohtaja jesper.lindgren@lemminkainen.com elävöittää Lohjan

Lisätiedot

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN

1:1000 1596. 2443 m2. 2514 m2. 2678 m2 MITTAKAAVA ASEMAKAAVA MUODOSTUMINEN ntie Kettuvaa Tiluskaari Pihaportintie Lypsytarha Lohkotie Palstatie Ahorannantie Aholaidantie Pikkutilantie Saviahonkatu Peltotilkuntie AKR AKR W 7 8 9 0 as s as as as as as as as as e=0. e=0. TONTTIJAKOLASKELMA

Lisätiedot

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä

omakotitontit omakotitontit Saaristokaupungin Pirttiniemessä KUOPON KAUPUNK Maaoaisuuden hallintapalvelut Tarjousten Tarjousten perusteella perusteella yytävät yytävät oakotitontit oakotitontit Saaristokaupungin Pirttinieessä Tarjousten Tarjousten jättöaika jättöaika

Lisätiedot

Lasse-Maijan etsivätoimisto. Uimahallin arvoitus TAMMI

Lasse-Maijan etsivätoimisto. Uimahallin arvoitus TAMMI e sse aijan is to ätoimio Lasse-aijan etsivätoimio Uimahallin arvoitus Uima ha ar vo llin itus ar t in Wi dmar k KU V Helen I T U S a Wi l lis TAI Uintimerkit Suomessa myöntää Suomen uimaopetus- ja hengenpelausliitto.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Vireille tulo 29.05.2015 TEHTÄVÄ Ranta-asemakaava OSOITE Pitkäsaari, Kaarniemi (417), Kotka

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Oulunkylän rakennuksia 26.04.2007. okt 1920?

Oulunkylän rakennuksia 26.04.2007. okt 1920? Osoite: talomuoto: Rak.vuosi: suunnittelija muuta Aidasmäentie 3 Aidasmäentie 4 1964 Aidasmäentie 6 rt 1982 1920? Aidasmäentie 7a 2006 Arkkit tsto Kirsi Sivén? aik. puutalo Aidasmäentie 7b 1904 Aidasmäentie

Lisätiedot

LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2016

LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2016 Parikkala kuta LAAJA HYVINVOINTIKERTOMUS 2013-2016 HYVINVOINTIKERTOMUS 2014 PARIKKALAN KUNNAN HYVINVOINTIKERTOMUS valtuustokaudelle 2013 2016 Hyvivoitikertomus 2014 Kertomukse ja laatijat Parikkala kua

Lisätiedot

Suomen Raamattuopiston Säätiö omistaa Kauniaisten kaupungissa tontin osoitteessa Helsingintie 10.

Suomen Raamattuopiston Säätiö omistaa Kauniaisten kaupungissa tontin osoitteessa Helsingintie 10. Kauniaisten kaupunki Kaupunginhallitus PL 52 02701 Kauniainen 20.1.2015 Suomen Raamattuopiston Säätiö Helsingintie 10 02700 Kauniainen K a u n i a i n e n Kv & Kh G r a n k u l l a S t f & S t s ånl p

Lisätiedot

Tampere Teisko Isosaari muinaisjäännösinventointi 2009

Tampere Teisko Isosaari muinaisjäännösinventointi 2009 1 Tampere Teisko Isosaari muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Kustantaja: Plus arkkitehdit 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Inventointi... 3 Kartat... 4 Kuvia... 5 Kansikuva: rakennettavaa tonttialuetta,

Lisätiedot

Harjoitustehtävien ratkaisuja

Harjoitustehtävien ratkaisuja 3. Mallitamie lukujooje avulla Lukujoo määritelmä harjoituksia Harjoitustehtävie ratkaisuja 3. Laske lukujoo viisi esimmäistä jäsetä, ku a) a 6 ja b) a 6 ja 3 8 c) a ja 3 a) 6,, 8, 4, 30. b) 8,, 6, 0,

Lisätiedot