VUOSIKIRJA ÅRSBOK. som stöd för din framtid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSIKIRJA 2010-2011 ÅRSBOK. som stöd för din framtid"

Transkriptio

1 VUOSIKIRJA ÅRSBOK som stöd för din framtid

2 Vaasan ammattiopisto, 11. toimintavuosi Vaasan ammattiopisto on Vaasan kaupungin omistama kaksikielinen oppilaitos. Suomen ja ruotsin lisäksi opetusta annetaan englanniksi. Vasa yrkesinstitut, 11. verksamhetsåret Vasa yrkesinstitut är en tvåspråkig läroinrättning som ägs av Vasa stad. Undervisning ges, förutom på finska och svenska, även på engelska. Tekniikan koulutuksen 66. toimintavuosi Kaupallisen koulutuksen 108. toimintavuosi Handelsutbildning 107. verksamhetsåret Catering-alan koulutuksen 66. toimintavuosi Hotelli- ja ravintolakoulutuksen 35. vuosi Hotell- och restaurangutbilding 35. verksamhetsåret Kotitalouskoulutuksen 90. toimintavuosi Lähihoitajakoulutuksen 18. toimintavuosi Hiusalan koulutuksen 50. toimintavuosi Kauneudenhoitoalan koulutuksen 25. toimintavuosi Kulttuurialan koulutuksen 10. toimintavuosi Kulturutbilding 10. verksamhetsåret Toimitus / Redaktion: Iiro Suksi, Vaasan ammattiopisto / Vasa yrkesinstitut Anne Kytölä, Viestintä Oy Prowomedia Kuvat / Bilder: Anne Kytölä, Viestintä Oy Prowomedia Rita Lukkarinen, Priorita Layout: Mikael Matikainen, Vaasan kaupungin Graafiset palvelut / Vasa stads Grafiska tjänster Paino / Tryck: Korsholms Tryckeri Ab - Mustasaaren Painotalo Oy Käännökset / Översättningar: Christina Björkman, Vaasan ammattiopisto / Vasa yrkesinstitut Riitta Dahlback, Vaasan kaupunki/ Vasa stad Hallinto Administration Ruutikellarintie 2 Krutkällarvägen 2 FI Vaasa Puh./tfn (06) Fax (06) Tekniikka Technology Sepänkyläntie 16 FI Vaasa Puh. (06) Fax (06) Liiketalous ja viestintä Företagsekonomi och kommunikation Business and Communication Ruutikellarintie 2 Krutkällarvägen 2 FI Vaasa Puh./tfn (06) Fax (06) Hoiva- ja palveluala Vård- och servicebranschen Ruutikellarintie 2 ja 4 Krutkällarvägen 2 och 4 FI Vaasa Puh./tfn (06) , (06) Fax (06) Ammatin oppimisen tuki Stödfunktioner för yrkesinlärning Support for Vocational Learning Ruutikellarintie 2 Krutkällarvägen 2 FI Vaasa Puh./tfn (06) Fax (06) Restaurant Silveria Ruutikellarintie 4 Krutkällarvägen 4 FI Vaasa Puh./tfn (06) Fax (06)

3 Numerotietoja Vaasan ammattiopistosta Vasa yrkesinstitut i siffror Opiskelijoita/studerande kpl Tekniikka 704 Liiketalous ja viestintä/ 505 Företagsekonomi och kommunikation Hoiva- ja palveluala/ 718 Vård- och servicebranschen Yhteensä/totalt 1927 Toimintakulut/Verksamhetskostnader Tekniikka Liiketalous ja viestintä/ Företagsekonomi och kommunikation Hoiva- ja palveluala/ Vård- och servicebranschen Yhteensä/totalt % 36% 37% 43% 26% 21% Organisaatio Organisation Tekniikka Vasa yrkesinstitut Årsbok Liiketalous ja viestintä Företagsekonomi och kommunikation Rehtori / Rektor Hoiva- ja palveluala Vård- och servicebranschen Ammatin oppimisen tuki Stödfunktioner för yrkesinlärning Restaurant Silveria Lisäksi VAO:ssa toimii koulutusalakohtaiset neuvottelukunnat. Ammattiosaamisen näyttötoimikunta koskee kaikkia koulutusaloja. På varje utbildningsområde i VYI finns dessutom en delegation. Yrkesprovskommittén gäller alla utbildningsområden. Hallinto, VAO Förvaltning, VYI

4 Vaasan ammattiopisto Vuosikirja Merkittävä lukuvuosi Vaasan ammattiopiston 11. lukuvuosi on monella tavoin ollut merkittävä jakso oppilaitoksen historiassa. Vaasan seudun talousnäkymät ovat maan parhaimpia, tilauskirjat täydentyvät ja talouselämä rekrytoi uusia työntekijöitä. Ammatillisen koulutuksen odotetaan tuottavan nuoria ammattilaisia niille aloille, joiden varaan seudun tulevaisuus rakennetaan. Monen vuoden työn tuloksena ammattiopistolle myönnettiin tuloksellisuusrahoitusta. Tieto myöntämisestä tuli marraskuussa ja myöntämisen perusteena ovat vuodet Myönnetty summa euroa on merkittävä, mutta suurin merkitys on tunnustus tehdystä työstä sekä tietoisuus siitä, että ponnistelut ja toimenpiteet ovat olleet oikean suuntaisia ja tulosta kohentavia. Tästä haluan esittää mitä lämpimimmät kiitokseni ammattiopiston koko henkilökunnalle. Ett betydande läsår Det 11:e läsåret vid Vasa yrkesinstitut har på många sätt varit en betydande period i läroanstaltens historia. Vasaregionens ekonomiska utsikter är bland de bästa i landet, orderböckerna fylls och näringslivet rekryterar nya arbetstagare. Yrkesutbildningen förväntas producera unga yrkeskunniga arbetstagare till de branscher kring vilka regionens framtid ska byggas upp. Som ett resultat av flera års arbete beviljades yrkesinstitutet resultatfinansiering. I november fick vi veta att pengarna hade beviljats och grunden för beviljandet var åren Den beviljade summan euro är betydande, men störst betydelse har erkänslan för utfört arbete och insikten om att ansträngningarna och åtgärderna har gått i rätt riktning och varit resultatfrämjande. För det här vill jag framföra mitt varmaste tack till yrkesinstitutets hela personal. På sitt möte i mars godkände nämnden ändringar i verksamhetsstadgan, på basis av vilka utbildningsområdena Företagsekonomi och kommunikation samt Vård- och servicebranschen sammanslogs till utbildningsenheten Service. Samtidigt ändrades benämningen utbildningsområde till utbildningsenhet. Yrkesinstitutet byggs på så sätt upp på en verksamhetsmodell med två campus, som kompletteras av utbildningsenheten för stöd vid yrkesinlärning. Organisationen är naturlig med tanke på verksamhetsenheternas placering och utbildningsområdenas fördelning Keväällä maaliskuun kokouksessaan lautakunta hyväksyi muutokset toimintasääntöön, joiden perusteella koulutusalat Liiketalous ja viestintä sekä Hoiva- ja palveluala yhdistettiin Palvelut koulutusyksiköksi. Samalla koulutusala-nimikkeet muutettiin kuulumaan koulutusyksikkö. Ammattiopisto rakentuu näin kahden kampuksen toimintamalliin, jota täydentää ammattioppimisen tuki koulutusyksikkö. Organisaatio on luonteva ajatellen toimipisteiden sijaintia sekä koulutusalojen sijoittumista kampuksittain. Järjestelyllä pyritään entisestään tehostamaan tilojen käyttöä sekä opetushenkilöstön osaamisen hyödyntämistä. Samalla se antaa mahdollisuuden tehostaa johtamistyöskentelyä sekä hallinnon ja tukipalvelujen järjestelyjä. Rakentaminen lukuvuoden aikana on keskittynyt Sepänkyläntielle. Uudet sähkön ja metallin opetustilat on pystytetty pääasiassa aikuiskoulutuskeskuksen tarpeisiin, mutta näihin tiloihin siirtyy myös koko ammattiopiston koneistusalan opetus, varastotoiminta sekä osa sähköalan opetusta. Tilojen suunnittelussa keskeisenä ajatuksena on ollut tilojen, koneiden ja laitteiden sekä palveluiden yhteiskäyttö. Tilojen suunnitteluvaiheen ajan ammattiopiston ja aikuiskoulutuskeskuksen opettajat ja johto olivat tiiviissä yhteistyössä rakennuttaja- sekä suunnittelutahojen kanssa. Kirjoitushetkellä, kun sähkötalo on jo otettu käyttöön ja metallitalo valmistumassa, voidaan tyytyväisenä todeta, että tilat vastaavat hyvin käyttäjien toiveita. Tilojen vihkiäiset ovat seuraavan lukuvuoden alussa. Ammattiopiston ja aikuiskoulutuskeskuksen investoinnit vuosina nousevat yhteensä n. 3,6 miljoonaan euroon käsittäen pääasiassa uusiin toimitiloihin tulevia koneita, laitteita ja kalusteita. enligt campus. Arrangemanget strävar att ytterligare effektivera användningen av lokalerna och att utnyttja undervisningspersonalens kunnande. Samtidigt ger de möjlighet till effektivare ledarskap samt olika arrangemang då det gäller förvaltning och stödservice. Under läsåret har byggandet koncentrerats till Smedsbyvägen. De nya undervisningsutrymmena för el och metall har byggts främst för vuxenutbildningscentrets behov, men till utrymmena flyttar också yrkesinstitutets hela undervisningsverksamhet inom maskinbearbetning, lagerverksamheten samt en del av undervisningen inom elbranschen. Vid planeringen av utrymmena har den centrala tanken varit samanvändning av lokalerna, maskinerna och anordningarna samt servicen. Under planeringsskedet var vuxenutbildningscentrets lärare och ledning i intimt samarbete med byggherren och planerarna. Då detta skrivs, när elhuset redan har tagits i bruk och metallhuset håller på att bli färdigt, kan man med tillfredsställelse konstatera att utrymmena mycket väl motsvarar användarnas önskemål. Invigningen av lokalerna hålls i början av nästa läsår. Yrkesinstitutets och vuxenutbildningscentrets investeringar under åren uppgår totalt till cirka 3,6 miljoner euro och omfattar huvudsakligen maskiner, anordningar och inventarier till de nya verksamhetsutrymmena. Under det gångna läsåret blev vi tvungna att också genomföra tunga beslut. Silverias hotellverksamhet lades ned i årsskiftet. Efter beslutet fortsätter Silveria sin verksamhet som ett kommu-

5 Kuluneen lukuvuoden aikana jouduttiin toteuttamaan myös raskaita päätöksiä. Silverian hotellitoiminta lakkautettiin vuodenvaihteessa. Päätöksen jälkeen Silverian toiminta jatkuu kunnallisena liikelaitoksena ja sen toiminta keskittyy lounasravintolana toimimiseen, koulutuksien järjestämiseen sekä pitopalvelutoimintaan. Vuoden vaihteessa Silveriaa alusta pitäen luotsannut ravintolapäällikkö Päivikki Turunen siirtyi eläkkeelle. Kiitokset Sinulle Päivikki, antaumuksella tehdystä työstä Silverian hyväksi. Ammattitaidon SM-kilpailut käytiin tänä vuonna Kuopiossa. Vaasan ammattiopistoa kisoissa edusti kuusi kilpailijaa viidessä eri lajissa. Hiusmuotoilussa VAO:n Aino Punkari voitti pronssia. SakuStars kisoista Joensuusta lauluduo Vaasa Boys Mika Kuusisto ja Tommi Trofast tulivat kultamitalit kaulassaan kotiin. Onnitteluni! Jatkatte hienosti perinteitä. Jämäkkä välittäminen, joka on ammattiopiston keskeinen toimintapilari, on hyvin jalkautunut ammattiopiston arkeen. Se näkyy tehostettuna opiskelijahuoltona ja ryhmäohjauksen lisääntymisenä. Se näkyy myös koulun arkipäivässä käyttäytymisessä, toinen toistemme kunnioittamisessa ja huomioon ottamisessa sekä parantuneina käytöstapoina. Tupakointia koskevien kieltojen ja rajoitusten noudattamisessa olimme maan ensimmäiset. Ruokailussa ammattiopistossa otettiin käyttöön ID-kortti maksuvälineenä kevätlukukauden alussa ja ID-kortit ovat kaulassa tunnuksina taloon kuulumisesta. Ammattistarttikoulutus vakiinnutettiin järjestämislupaan sisältyvänä toimintamuotona. Sen tarkoituksena on paitsi tukea toiselle asteelle tulevia koulutusvalinnassa niin myös toimia turvaverkkona niille, jotka huomaavat tehneensä väärän koulutusvalinnan. Keväällä käynnistyi myös Nuoret työhön hanke, jolla pyritään varmistamaan valmistuvien työpaikan saanti. Kuten kirjoitukseni alussa totesin, nyt päättynyt lukuvuosi on ollut monella tavoin merkittävä. Muutokset ja uudistukset ovat koetelleet arkeamme ja totuttuja käytäntöjä. Mutta tällä kaikella on ollut tarkoituksensa. Erittäin tyytyväisenä päättyvän lukuvuoden toimintaan haluan kiittää kaikkia teitä opiskelijat, henkilökunta, päättäjät sekä työelämän edustajat hyvin sujuneesta ja tuloksekkaasta yhteistyöstä. nalt affärsverk och verksamheten koncentreras på lunchrestaurangen, utbildningar och cateringverksamhet. I årsskiftet gick restaurangchef Päivikki Turunen, som har lett Silveria ända sedan starten, i pension. Tack till dig Päivikki för det hängivna arbete som du har utfört Silveria till fromma! FM-tävlingarna i yrkesskicklighet Taitaja/ Mästare 2011 gick i år av stapeln i Kuopio. Sex studerande i fem olika grenar representerade Vasa yrkesinstitut i tävlingarna. Aino Punkari från VYI tog hem brons i hårfrisering. Sångduon Vaasa Boys Mika Kuusisto och Tommi Trofast kom hem från SakuStars-tävlingen i Joensuu med guldmedaljer runt halsen. Mina gratulationer till det! Ni fortsätter traditionerna på ett fint sätt. Resolut omsorg, som är en central stöttepelare för yrkesinstitutets verksamhet, är väl förankrad i vardagen. Detta syns i form av effektiverad studerandevård och ökad grupphandledning. Det kommer fram också i hur vi uppför oss, respekterar varandra och tar varandra i beaktande. Vi var först i landet att iaktta förbud och begränsningar gällande rökning. I början av vårterminen tog vi i bruk på yrkesinstitutet ett ID-kort som betalningsmedel i matsalen. Korten bärs hängande runt halsen och de visar att man hör till huset. Yrkesstarten befästes som en verksamhetsform som ingår i tillståndet för anordnande av utbildning. Syftet med utbildningen är att inte bara stöda dem som kommer till andra stadiet i deras val av utbildning utan också att fungera som stödnät för dem som upptäcker att de har valt fel utbildning. På våren startade också projektet Unga i jobb, med vilket man försöker säkra arbetsplatser för dem som utexamineras. Såsom jag konstaterade i början, har det läsår som nu avslutas varit betydande på många sätt. Vår vardag och våra invanda rutiner har genomgått förändringar och reformer. Allt detta har emellertid haft en mening. Jag är mycket nöjd med verksamheten under det gångna läsåret och tackar er alla studerande, personalen, beslutsfattare och arbetslivets representanter för ett smidigt och resultatrikt samarbete.

6 Vaasan ammattiopisto Vuosikirja Sepänkyläntielle valmistuu kansallisesti merkittävä metallialan koulutuskeskittymä Vaasaan on syntymässä kansallisesti merkittävä metallialan koulutuskeskittymä, kun Vaasan toisen asteen koulutukselle valmistuvat Sepänkyläntie 16:een uudet metallialan opetustilat kesäkuussa. Tilat tulevat ammatillisen aikuiskoulutuksen (Vaasan aikuiskoulutuskeskus) ja nuorten perustutkintokoulutuksen (Vaasan ammattiopisto) käyttöön. Muutto uusiin tiloihin tapahtuu kesätauon aikana. VAO ja Vakk investoivat uusiin koneisiin ja laitteisiin yhteensä 3,6 miljoonaa euroa. Sähkö- ja metallitalot maksavat koneineen ja kalusteineen kaikkiaan noin 11,8 miljoonaa euroa. Tilat varustetaan työelämän vaatimukset täyttävillä koneilla. Metallitaloon tulee mm. lastunkuljetus- ja leikkausnestejärjestelmä, FMS-järjestelmää (Flexible Manufacturing Systems), CNC-sorveja ja työstökeskuksia sekä pystyjyrsin- ja vesileikkauskoneita. Investointien avulla halutaan varmistaa, että alueen yrityksillä on käytössään ammattitaitoista työvoimaa myös tulevaisuudessa. Investoinnit tukevat vahvasti alueen metalli- ja energiateollisuutta ja niiden alihankintaverkostoa. Uusien laitteistojen käyttöönotto on haaste myös opetushenkilöstölle. Käyttöönottoa tuetaan kahdella projektilla, joiden yhteisarvo on noin euroa. Rahoittajina ovat Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY, ESRrahoitus) ja Pohjanmaan liitto (EAKRrahoitus). Valmistuvat opetustilat ovat työturvallisuudeltaan korkeaa tasoa. Ne täyttävät kaikissa suhteissa nykyaikaisille opetustiloille asetetut vaatimukset. Uudet opetustilat vaikuttavat myös metallialan koulutuksen vetovoimaisuuteen. Harjakaisia juhlittiin helmikuussa Torstaina 10. helmikuuta Vaasan ammattiopiston Sepänkyläntien toimipisteessä syötiin harjannostajaisperinteen mukaisesti hernerokkaa ja juotiin juhlakahvit sen kunniaksi, että sähkö- ja metallitalojen rakennustyöt sujuvat aikataulussa. Riittävän monipuolinen koulutustarjonta tukee seudun energiaklusteria ja varmistaa työvoiman saatavuuden, ensimmäisen juhlapuheen pitänyt sivistystoimenjohtaja Christina Knookala sanoi. Vaasa tarvitsee Knookalan mukaan vetovoimaisia oppilaitoksia, ja ajanmukaisilla tiloilla ja laitteilla on ammattitaitoisen opetuksen ohella suuri merkitys vetovoimaa lisäävänä tekijänä. Yhteisten tilojen ja laitteiden synnyttämästä synergiaedusta päästään nauttimaan, kun Vakk siirtää kaikki loputkin toimintansa Runsorista Sepänkyläntielle vuoden loppuun mennessä. Synergiaedut tukevat energiaklusterin ympärille rakentuvaa teollisuutta ja sen kilpailukykyä, totesi johtava rehtori Timo Kantokari.

7 Kuvat/Bilder: Jaakko J. Salo Vid Smedsbyvägen färdigställs en nationellt sett viktig utbildningskoncentration inom metallbranschen Vasa kommer att få en nationellt sett viktig koncentration av utbildning inom metallbranschen, då utbildningen på andra stadiet får nya undervisningslokaler inom metallbranschen vid Smedsbyvägen 16 i juni. Lokalerna kommer att användas av yrkesutbildningen för vuxna (Vasa vuxenutbildningscenter) och grundexamensutbildningen för ungdomar (Vasa yrkesinstitut). Flytten till de nya utrymmena sker under sommaruppehållet. VYI och Vakk investerar i nya maskiner och anordningar totalt 3,6 miljoner euro. El- och metallhuset kostar med maskiner och inventarier totalt cirka 11,8 miljoner euro. Lokalerna utrustas med maskiner som uppfyller arbetslivets krav. Metallhuset kommer att inrymma bl.a. spåntransport- och skärvätskesystem, FMS-system (Flexible Manufacturing Systems), CNC-svarvar och -bearbetningspunkter samt vertikalfräs- och vattenskärmaskiner. Med investeringarna vill man säkerställa att regionens företag har tillgång på yrkeskunnig arbetskraft även i framtiden. Investeringarna stöder på ett starkt sätt regionens metall- och energiindustri och dess underleverantörsnätverk. De nya anläggningarna är också en utmaning för undervisningspersonalen. Ibruktagandet stöds med två projekt vars sammanlagda värde är cirka euro. Finansiärer är Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral (NTM, ESF-finansiering) och Österbottens förbund (ERUF-finansiering). moderna undervisningslokaler. Utrymmena påverkar också attraktiviteten för utbildningen inom metallbranschen. Taklagsfest firades i februari Torsdagen den 10 februari arrangerades en traditionell taklagsfest med ärtsoppa och festkaffe vid Vasa yrkesinstituts verksamhetsenhet på Smedsbyvägen för att fira att byggarbetena för el- och metallhusen löper enligt tidtabellen. Ett tillräckligt mångsidigt utbildningsutbud stöder regionens energikluster och säkerställer tillgången på arbetskraft, sade bildningsdirektör Christina Knookala, som höll det första festtalet. Vasa behöver enligt Knookala attraktiva läroanstalter, och moderna lokaler och anordningar har vid sidan av en yrkeskunnig undervisning stor betydelse som en attraktivitetsfrämjande faktor. Synergifördelarna med gemensamma utrymmen och anordningar kan man utnyttja till fullo, då Vakk flyttar resten av sin verksamhet från Runsor till Smedsbyvägen före utgången av innevarande år. Synergifördelarna stöder industrin som byggs upp kring energiklustret och dess konkurrenskraft, konstaterade ledande rektor Timo Kantokari. 7Vasa yrkesinstitut Årsbok De nya undervisningslokalerna är högklassiga med tanke på arbetarskyddet. De uppfyller på alla sätt de krav som ställs på

8 Urasuunnittelua väylävalinnoilla Viisi erilaista polkua tulevaan ammattiin Vaasan ammattiopisto Vuosikirja Vaasan ammattiopistossa opintonsa aloittavalla nuorella on valittavanaan viisi erilaista opintopolkua tutkintoon. Kaksoistutkinnon suorittaja valitsee opintoväylänsä jo yhteishakuvaiheessa, kun hän päättää suorittaa yhtä aikaa ammattitutkinnon ja ylioppilastutkinnon. Muut opintopolut valitaan, kun opinnot Vaasan ammattiopistossa alkavat. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava väylä on suunniteltu yhteistyössä Vaasan ammattikorkeakoulun kanssa, ja se antaa valmiuksia jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa. Opinnoissa painotetaan mm. ruotsia, englantia ja matematiikkaa. Kansainvälisyysväylä antaa valmiuksia sijoittua ja menestyä kansainvälisillä työmarkkinoilla kotimaassa ja ulkomailla. Opiskelija opiskelee mm. kieliä ja kulttuureja. Yrittäjyyspolku vahvistaa opiskelijan yrittäjyystaitoja, ja opiskelija voi perustaa oman yrityksen jo opiskeluaikana. Yrittäjyysväylän valinneet voivat opiskella viimeisenä vuonna yritystoimintaa 10 ov, jolloin tutkinnon kokonaislaajuudeksi tulee 130 opintoviikkoa. Ammatillinen väylä syventää ja laajentaa opiskelijan ammattitaitoa. Hän voi opiskella enemmän ja syvällisemmin oman alansa asioita tai valita opintoja lähialoilta ja hankkia näin työelämässä hyödyllisiä moniosaajan taitoja. Töiden saaminen on varmasti helpompaa, jos tarjoilija hallitsee esimerkiksi myös vastaanottovirkailijan töitä ja kokilla on saliosaamista, koulutusalajohtaja Kaija Jyrkkänen sanoo. Karriärplanering genom stigval Fem olika stigar till framtida yrken De ungdomar som börjar studera på Vasa yrkesinstitut kan välja mellan fem olika studiestigar för sin examen. Den som tänker avlägga dubbelexamen väljer sin studiestig redan i det gemensamma antagningsskedet, då han eller hon beslutar sig för att avlägga både yrkesexamen och studentexamen samtidigt. De övriga studiestigarna väljs då studierna vid Vasa yrkesinstitut inleds. Lisää tavoitteellisuutta opintoihin Väylämuotoinen opiskelu kehitettiin Vaasan ammattiopistossa vuonna 2009, ja ensimmäiset väylävalinnat tehtiin syksyllä Kun opiskelija valitsee opintoväylän, hän päättää, minkä tyyppisiin opintoihin hän käyttää käytössään olevat valinnaiset 14 opintoviikkoa. Väyläopinnot sisältyvät 120 opintoviikon ammattitutkintoon, eivätkä ne vähennä ammatillisen opetuksen osuutta. Kaija Jyrkkäsen mukaan väylämuotoinen opiskelu lisää opintojen tavoitteellisuutta. Nuorella on jo opinnot aloittaessaan tavoite ja suunta selvillä. Virhevalintojakaan ei tarvitse pelätä. Jos valittu väylä ei syystä tai Yrkesstigen fördjupar och utvidgar den studerandes yrkesskicklighet. Han eller hon kan utöka eller fördjupa studierna inom den egna branschen eller välja studier från närliggande branscher och på så sätt skaffa sig mångsidiga kunskaper för arbetslivet. Det är säkert lättare att få jobb om en servitör också behärskar receptionistens uppgifter och om en kock kan jobba i salen, säger utbildningsledare Kaija Jyrkkänen. Stigen som förbereder för yrkeshögskolestudier har planerats i samarbete med Vasa yrkeshögskola och det ger beredskap att fortsätta studierna vid yrkeshögskolan. I studierna betonas bl.a. svenska, engelska och matematik. Internationalismstigen ger färdigheter för etablering och framgång på den internationella arbetsmarknaden i hemlandet och utomlands. Den studerande studerar bl.a. språk och olika kulturer. Företagsamhetsstigen stärker den studerandes företagsamhetsfärdigheter och han eller hon kan grunda ett eget företag redan under studietiden. De som har valt företagsamhetsstigen kan under det sista året studera 10 sv företagsverksamhet, varvid totalomfattningen av examen blir 130 studieveckor. Mera målinriktning i studierna De stigformade studierna utvecklades vid Vasa yrkesinstitut år 2009 och de första stigvalen gjordes hösten Då man väljer studiestig, bestämmer man till hurudana studier man vill använda de valfria 14 studieveckorna som man har till förfogande. Stigstudierna ingår i yrkesexamen på 120 studieveckor och de minskar inte andelen yrkesundervisning. Enligt Kaija Jyrkkänen ökar stigundervisningen målinriktningen i studierna. Den unga har redan i början av studierna bestämt sitt mål och sin inriktning. Man ska inte heller vara rädd för att göra ett val som är fel.

9 toisesta tunnukaan hyvältä, opiskelija voi aina palata ammatilliselle väylälle, Jyrkkänen sanoo. Opinto-ohjaaja Jura Räsäsen mielestä väylämuotoinen opiskelu antaa opiskelijalle enemmän vaihtoehtoja. Kaksoistutkinnon ja syventävien ammatillisten opintojen väliin on tullut kolme muuta vaihtoehtoa. Ammatillinen väylä on suosituin Suurin osa, noin 66 prosenttia, VAO:n opiskelijoista valitsi opintopolukseen ammatillisen väylän. Kaksoistutkinnon suorittajia on 15 prosenttia syksyllä opintonsa aloittaneista opiskelijoista. Ammattikorkeakouluun tähtää 7 ja kansainväliselle uralle 9 prosenttia opiskelijoista. Yrittäjyysväylän valitsi syksyn valinnoissa 3 prosenttia opiskelijoista. Om den stig man valt av någon orsak inte känns bra, så kan studeranden alltid återgå till yrkesstigen, säger Jyrkkänen. Studiehandledare Jura Räsänen anser att stigstudierna ger den studerande möjligheter till flera alternativ. Mellan dubbelexamen och fördjupade yrkesstudier har nu kommit tre andra alternativ. Yrkesstigen är populärast Största delen, cirka 66 procent, av VYI:s studerande valde yrkesstigen som sin studiestig. Av de studerande som inledde sina studier på hösten valde 15 procent dubbelexamen. Sju procent har yrkeshögskolan i sikte och nio procent valde internationalismstigen. I höstens urvalsomgång valde tre procent av de studerande företagsamhetsstigen. Mikko Syri valitsi yrittäjyysväylän Vähäkyröläinen 16-vuotias Mikko Syri opiskelee ensimmäistä vuotta talonrakennusta. Ala on hänelle silti tuttu jo pikkupojasta. Olen tehnyt töitä rakennuksilla 12-vuotiaasta asti, Mikko kertoo. Hänen suvussaan on talonrakentajia. Koska Mikon lähipiirissä on myös yrittäjiä, Mikosta oli selvää, että hän valitsee opintopolukseen yrittäjyyden. Tosi hyvä, että voi tehdä tällaisia valintoja oman mielenkiintonsa mukaan. Yrittäjyysväylä antaa mielestäni hyvän pohjan, jos aikoo jossakin vaiheessa ryhtyä yrittäjäksi. Ja vaikka ei rupeaisikaan, eivät nämä opinnot hukkaan mene. Ensimmäinen kuuden viikon yrittäjyysopintojen opiskelujakso alkoi huhtikuussa. Mikko perehtyy opintojen aikana mm. asiakaspalveluun, markkinointiin ja mainontaan sekä siihen, miten oma yritys perustetaan. Mikko Syri valde företagsamhetsstigen 16-åriga Mikko Syri från Lillkyro studerar första året på husbyggnadslinjen. Branschen är bekant för honom redan från barndomen. Jag har jobbat på byggen sedan jag var 12 år, berättar Mikko. I hans släkt finns många husbyggare. Eftersom Mikko i sin närkrets har flera företagare, tyckte han att det var klart att han skulle välja företagsamhet som sin studiestig Det är jättebra att man får välja det som man själv är intresserad av. Företagsamhetsstigen ger en god grund, om man någon gång tänker bli företagare. Och fastän man inte skulle bli det har man ändå nytta av studierna. Den första sex veckor långa studieperioden i företagsamhet började i april. Mikko fördjupar sig i sina studier bl.a. på kundbetjäning, marknadsföring och reklam samt på hur man grundar ett eget företag. Vähäkyröläinen Mikko Syri opiskelee Vaasan ammattiopistossa talonrakennusta ja yrittäjyyttä. Mikko Syri från Lillkyro studerar husbyggnad och företagsamhet vid Vasa yrkesinstitut. Vasa yrkesinstitut Årsbok

10 Oppilaskunnan hallitus jatkaa jatkossa pitempään kuin yhden lukuvuoden kerrallaan ja varajäsenet siirtyvät varsinaisiin luottamustoimiin. Varapuheenjohtaja Markus Ahosta (vas.) tuleekin uusi puheenjohtaja, kun Anne Salminen valmistuu vaatetusalan artesaaniksi joulukuussa. Anttoni Vielmaa on sihteeri. Oppilaskunnan toiminta vauhdikkaasti liikkeelle Elevkårens styrelse fortsätter längre än ett läsår åt gången i fortsättningen och ersättarna flyttar till egentliga förtroendeuppdrag. Viceordförande Markus Aho (till vänster) blir ny ordförande då Anne Salminen avlägger artesanexamen i december. Anttoni Vielmaa är sekreterare. Vaasan ammattiopisto Vuosikirja Vaasan ammattiopiston oppilaskunnan toiminta pääsi lukuvuoden aikana kunnolla käyntiin hiljaisempien vuosien jälkeen. Puheenjohtaja Anne Salminen, varapuheenjohtaja Markus Aho ja sihteeri Anttoni Vielmaa puhkuvat intoa vielä kesäloman kynnykselläkin. Voimme ajaa opiskelijoiden asioita eteenpäin oppilaskunnan kautta ja vaikuttaa asioihin. Olemme saaneet jo nyt paljon aikaan, vaikka oikeastaan olemme tehneet vasta pohjatyötä ja suunnitelmia tulevaisuuden varalle, nuoret kertovat. Puheenjohtajan mielestä oppilaskunnalla on tärkeä rooli koulun me-hengen luomisessa ja nostattamisessa. Yhteishengen luominen on tarpeellista ja haasteellista, koska koulu toimii useissa eri rakennuksissa eivätkä eri alojen opiskelijat tunne toisiaan. Me-henkeä nostatetaan mm. koulun omilla huppareilla. Oppilaskunnan hallitus sai omat tummansiniset pusakkansa huhtikuussa, ja jos kiinnostusta riittää, niitä tilataan myöhemmin muillekin. Oppilaskunnan hallitus on perustanut Facebookiin oman ryhmän helpottaakseen yhteydenpitoa hallituksen kesken. Kaikille ammattiopiston opiskelijoille avoimet sivut ovat työn alla. Oppilaskuntatyöskentely vie nuorilta aikaa useita tunteja viikossa, mutta työ on kuulemma mukavaa hyvässä porukassa. Nuoret kiittävät rehtori Timo Kantokaria siitä, että oppilaskunta saa koululta rahallista avustusta ja opettajia Timo Häggblomia ja Johan Lindmania siitä, että oppilaskunnan työ on päässyt hyvään vauhtiin. He ovat tukeneet ja neuvoneet meitä hienosti koko ajan. Opiskelijat saivat lisää vaikutusmahdollisuuksia Vaasan ammattiopiston opiskelijoilla on jo ennestään ollut edustus toisen asteen koulutuslautakunnassa, lautakunnan suomen- ja ruotsinkielisissä jaostoissa ja ammattiosaamisen näyttötoimikunnassa. Tänä vuonna opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet lisääntyivät merkittävästi, sillä opiskelijat saivat edustajat myös ammattiopiston johtoryhmään, erilaisiin kehittämisryhmiin, pedagogisiin johtoryhmiin sekä neuvottelukuntiin. Oppilaskunnan puheenjohtaja Anne Salminen kertoo, että oppilaskunnan tavoitteena on ollut jo pitkään saada opiskelijoille enemmän edustuspaikkoja ammattiopiston johtoelimiin. On hienoa, että saamme luottamuselimiin enemmän ihmisiä edustamaan koko opiskelijayhteisöä. Saamme äänemme kuuluviin korkeammalla taholla ja meidät otetaan vakavasti. Varjovaaleissa äänestettiin laiskasti Vaasan ammattiopistossa järjestettiin keskiviikkona klo varjovaalit. Äänioikeutettuja olivat kaikki opiskelijat, jotka olivat alle 18-vuotiaita vielä varsinaisena eduskuntavaalien äänestyspäivänä Äänestää sai sekä Ruutikellarintiellä että tekniikan yksikössä Sepänkyläntiellä. Oppilaskunnan sihteeri Anttoni Vielmaa valvoi äänestyksen sujumista Ruutikellarintiellä. Meillä kävi 8 äänestäjää, ja hekin tulivat jo ensimmäisen tunnin aikana. Vielmaan mukaan äänestäjien vähäinen määrä johtui siitä, että suurin osa äänioikeutetuista opiskelijoista oli parhaillaan työssäoppimisjaksoilla. Hieman ennen kello yhtä Vielmaa saa tekstiviestin Sepänkyläntieltä: siellä on ollut vilkkaampaa; äänestämässä on käynyt 12 luokkaa. Ruutikellarintielläkin olisi todennäköisesti ollut enemmän äänestäjiä, jos opiskelijat olisi tuotu luokittain äänestämään, kuten tehtiin Sepänkyläntiellä. Nyt homma jäi opiskelijoiden oman kiinnostuksen varaan, ja useimmat menivät mieluummin syömään kuin poikkesivat äänestämään. Vaasan ammattiopiston varjovaaleissa annettiin kaikkiaan 91 ääntä.

11 Fartfylld start på elevkårens verksamhet Elevkårens verksamhet vid Vasa yrkesinstitut kom ordentligt igång under läsåret efter tidigare stillsammare år. Ordförande Anne Salminen, viceordförande Markus Aho och sekreterare Anttoni Vielmaa sprudlar av entusiasm, också fastän sommarlovet står för dörren. Vi kan driva de studerandes ärenden via elevkåren och påverka utfallet av dem. Vi har redan nu fått mycket gjort fastän vi egentligen bara har gjort grundarbetet och planerat inför framtiden, berättar ungdomarna. Ordförande anser att elevkåren har en viktig roll i skapandet och upphöjandet av vi-andan. Det är viktigt och utmanande att skapa gemensamhetskänsla eftersom skolan har sin verksamhet i många olika byggnader och studerande inom de olika branscherna inte känner varandra. Vi-andan höjs bl.a. med skolans egna munkjackor. Medlemmarna i elevkårens styrelse fick sina egna jackor i april, och om det finns tillräckligt med intresse beställs dessa senare också åt andra. Elevkårens styrelse har grundat en egen grupp i Facebook för att underlätta kontakten till styrelsen. Öppna sidor för alla yrkesinstitutets studerande är under arbete. Elevkårsarbetet tar ganska många timmar i veckan av ungdomarna i anspråk. Arbetet lär dock vara trevligt i gott sällskap. Ungdomarna tackar rektor Timo Kantokari för att elevkåren får ekonomisk hjälp av skolan och lärarna Timo Häggblom och Johan Lindman för att elevkårens arbete har fått god fart. De har stött och väglett oss fint hela tiden. Studerande fick mera möjligheter att påverka Studerande vid Vasa yrkesinstitut har sedan tidigare varit representerade i nämnden för utbildning på andra stadiet, i nämndens finsk- och svenskspråkiga sektioner och i yrkesprovskommittén. I år ökade de studerandes påverkningsmöjligheter betydligt eftersom de studerande fick representanter även i yrkesinstitutets ledningsgrupp, i olika utvecklingsgrupper, i pedagogiska ledningsgrupper samt i delegationer. Elevrådets ordförande Anne Salminen berättar att elevkårens mål har redan länge varit att få större representation av studerande i yrkesinstitutets ledande organ. Det är fint att få mera människor till organen för att representera hela studerandegemenskapen. Vi får våra röster hörda på högre ort och vi blir tagna på allvar. En lamt valdeltagande på skuggvalen Vid Vasa yrkesinstitut arrangerades skuggval kl Alla studerande som var under 18 år ännu på den egentliga valdagen för riksdagsvalen , var röstberättigade. Man fick rösta både på Krutkällarvägen och på enheten för teknik på Smedsbyvägen. Elevkårens sekreterare Anttoni Vielmaa övervakade röstningen på Krutkällarvägen. Hit kom 8 personer för att rösta, och de kom redan under den första timmen. Enligt Vielmaa berodde det lama valdeltagandet på att största delen av de studerande som var röstberättigade som bäst var på inlärning i arbete. Litet före klockan ett fick Vielmaa ett textmeddelande från Smedsbyvägen: där hade valdeltagandet varit mycket livligare; 12 klasser hade varit och röstat. Troligtvis hade också valdeltagandet varit högre på Krutkällarvägen om de studerande hade kommit klassvis för att rösta, såsom på Smedsbyvägen. Nu var allt upp till dem själva, de flesta gick hellre på lunch än slank in för att rösta. Vid Vasa yrkesinstituts skuggval gavs totalt 91 röster. Opiskelijaedustukset Vaasan ammattiopiston luottamuselimissä Toisen asteen koulutuslautakunta: Anne Salminen (varalla Anttoni Vielmaa) Suomenkielinen jaosto: Anne Salminen (varalla Anttoni Vielmaa) Ruotsinkielinen jaosto: Caroline Sparf (varalla Felicia Ekman) Ammattiosaamisen näyttötoimikunta: Jukka-Pekka Heikinmäki (varalla Aleksi Mäkkylä) ja Minea Nykamb (varalla Tea Tantarimäki) Ammattiopiston johtoryhmä: Markus Aho (varalla Anttoni Vielmaa) Kehittämisryhmät (7 eri alojen ryhmää): Terhi Korvenranta, Johanna Suoste, Veli-Matti Rantanen, Sofia Holm, Anttoni Vielmaa, Tommy Beckman ja Sanna Komsi. Neuvottelukunnat: Anu Perttula, Laura Koskimäki, Emmi Kauhaniemi, Mia Risberg, Kari Kaustinen (varalla Anttoni Vielmaa) Pedagogiset johtoryhmät (4 eri koulutusaloilla): Anne Salminen, Ronja Ontermaa, Eeva Vähämäki ja Jaana Saranpää. Studeranderepresentation vid Vasa yrkesinstituts organ Nämnden för utbildning på andra stadiet: Anne Salminen (ersättare Anttoni Vielmaa) Finskspråkiga sektionen: Anne Salminen (ersättare Anttoni Vielmaa) Svenskspråkiga sektionen: Caroline Sparf (ersättare Felicia Ekman) Yrkesprovskommittén: Jukka-Pekka Heikinmäki (ersättare Aleksi Mäkkylä) och Minea Nykamb (ersättare Tea Tantarimäki) Yrkesinstitutets ledningsgrupp: Markus Aho (ersättare Anttoni Vielmaa) Utvecklingsgrupperna (7 grupper inom olika områden): Terhi Korvenranta, Johanna Suoste, Veli-Matti Rantanen, Sofia Holm, Anttoni Vielmaa, Tommy Beckman och Sanna Komsi. Delegationerna: Anu Perttula, Laura Koskimäki, Emmi Kauhaniemi, Mia Risberg, Kari Kaustinen (ersättare Anttoni Vielmaa) Pedagogiska ledningsgrupper (inom 4 olika utbildningsbranscher): Anne Salminen, Ronja Ontermaa, Eeva Vähämäki och Jaana Saranpää. Vasa yrkesinstitut Årsbok

12 Ammattistartissa on sekin hyvä puoli, että siitä saa yhteishaussa lisäpisteitä, Nita Kilkanen iloitsee ja aikoo hakea opiskelupaikkaa Vaasan ammattiopistosta. Vaasan ammattiopisto Vuosikirja Fördelen med Yrkesstarten är att man får tilläggspoäng vid den gemensamma elevantagningen, säger en glad Nita Kilkanen, som tänker ansöka om en studieplats vid Vasa yrkesinstitut. Nitasta tulee kokki Ammattistartin avulla suunta elämällen Vaasalainen Nita Kilkanen oli viime keväänä neuvoton. Taskussa oli päättötodistus Vöyrinkaupungin koulusta, mutta tulevaisuudensuunnitelmat olivat täysin levällään. Lukio ei kiinnostanut yhtään, mutta en toisaalta tiennyt, mitä haluaisin opiskella ammattiopistossakaan. Onneksi ammattiopistossa opiskelua saa kokeilla! Nita ilmoittautui Ammattistarttiin ja löysi unelma-ammattinsa. Ilmainen, vuoden kestävä Ammattistartti alkoi syksyllä. Nita pääsi syksyn ja talven mittaan näkemään ja tekemään itse eri ammattialojen töitä kauneudenhoidosta hitsaukseen. Vasta keittiössä kuitenkin kolahti. Siellä tajusin, että tämä on minun juttuni. Nita innostui ruoanlaitosta ja tietää nyt haluavansa ravintolakokiksi. Urahaaveissa siintelee kenties jopa oma ravintola. Käytännön töiden lisäksi Ammattistartissa opiskellaan kieliä ja matematiikkaa sekä erilaisia opiskelutekniikoita. Opiskelu on ollut kivaa, eikä teoriaopintoja ole onneksi liikaa. Nita ska bli kock Yrkesstarten ger en riktning i livet Nita Kilkanen från Vasa var villrådig i våras. Hon hade avgångsbetyget från Vöyrinkaupungin koulu i fickan, men hennes framtidsplaner var allt annat än klara. Gymnasiet intresserade inte alls, men jag visste inte heller vad jag skulle vilja studera vid yrkesinstitutet. Lyckligtvis får man prova på att studera vid yrkesinstitutet! Nita anmälde sig till Yrkesstarten och hon hittade sitt drömyrke. Den ett år långa och avgiftsfria Yrkesstarten började på hösten. Nita fick under hösten och vintern se och själv pröva på arbeten inom olika branscher, allt från skönhetsvård till svetsning. Men först i köket fick hon en kick! Där insåg jag att det var just det jag ville. Nita blev intresserad av matlagning och hon vet nu att hon vill bli restaurangkock. I hennes karriärdrömmar skymtar kanske också en egen restaurang. Förutom praktiskt arbete studerar man inom Yrkesstarten också språk och matematik samt olika studietekniker. Det har varit roligt att studera, och till all lycka har vi inte alltför mycket teoristudier.

13 Lukion jälkeen ammattiopistoon Lukion jälkeen ei aina tarvitse jatkaa opintoja yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Ammattiopistokin on hyvä vaihtoehto, sanoo merkonomiksi opiskeleva vaasalainen Ville-Matti Suontausta. Ville-Matti kirjoitti ylioppilaaksi vuonna 2008, kävi armeijan ja on ehtinyt olla töissäkin mm. rakennustyömaalla ja työpaikkaruokalan keittiössä. Ravintola-ala olikin yksi vahva ehdokas, kun Ville-Matti mietti uravaihtoehtojaan. Olin armeijassa sotilaskeittäjänä, ja harkitsin vakavasti hotelli- ja ravintolaalan opintoja, mutta liiketalous ja viestintä tuntuivat loppujen lopuksi eniten omalta alaltani. Ville-Matti aloitti liiketalouden ja viestinnän opinnot Vaasan ammattiopistossa viime syksynä. Hän pitää siitä, että ammattiopistossa opiskellaan selkeästi ammattia varten. Kaikki opinnot tuntuvat vievät kohti tavoitetta. Opettajat ovat Ville-Matin mielestä mukavia ja päteviä, ja hänestä on mukavaa, että oppitunnit ovat 70 minuutin mittaisia. Ruoka toisen asteen oppilaitoksissa on opiskelijoille ilmaista. Kirjoihinkaan ei kulu yhtä paljon rahaa kuin lukiossa, jossa kirjat vaihtuvat nopeammin kurssimuotoisen opiskelun takia. Efter gymnasiet till yrkesinstitutet Efter gymnasiet behöver man inte alltid fortsätta studierna vid ett universitet eller en yrkeshögskola. Yrkesinstitutet är också ett bra alternativ, säger Vasabon Ville-Matti Suontausta, som studerar till merkonom. Ville-Matti tog studenten år 2008, gjorde värnplikten och han har också hunnit jobba bl.a. på en byggarbetsplats och i ett personalmatsalskök. Restaurangbranschen var också ett starkt alternativ, när Ville-Matti funderade på sitt karriärsval. I militären var jag fältkock och jag funderade på allvar på att börja studera inom hotell- och restaurangbranschen, men företagsekonomi och kommunikation var nog ändå det som jag var mest intresserad av. av studierna för en mot målet. Ville-Matti tycker att lärarna är trevliga och kompetenta, och han anser att det är bra att lektionerna är 70 minuter långa. Måltiderna är gratis för de studerande i läroinrättningarna på andra stadiet. Böckerna blir också billigare än i gymnasiet, där de byts snabbare på grund av de kursbundna studierna. Vasa yrkesinstitut Årsbok Ville-Matti Suontausta erikoistuu merkonomiopinnoissaan toimistopalveluihin. Ville-Matti Suontausta specialiserar sig i sina merkonomstudier på kontorsservice. Ville-Matti inledde sina studier i företagsekonomi och kommunikation vid Vasa yrkesinstitut i höstas. Han tycker att det är bra att studierna vid yrkesinstitutet är tydligt inriktade på ett yrke. Det känns som att alla delar

14 Vaasan ammattiopisto Vuosikirja Matiaksesta tulee koneistaja 17-vuotias vähäkyröläinen Matias Linna oli hyvä peruskoulussa, mutta lukuaineiden pänttäys ei nuorta miestä kiinnostanut. Mieli teki päästä oikeisiin töihin, kokemaan, miten metalli muuttaa muotoaan. Sen verran opinto-ohjaajan neuvot jäivät kuitenkin mieleen, että Matias valitsi Vaasan ammattiopistossa kone- ja metallialan perustutkinnon lisäksi kaksoistutkinnon. Eli hän suorittaa ammattiopintojen ohessa lukion oppimäärän neljässä aineessa. Tavoitteena on valmistua koneistajaksi ja ylioppilaaksi ensi vuoden keväällä. Matias ska bli verkstadsmekaniker 17-åriga Matias Linna från Lillkyro var bra i grundskolan, men den unge mannen var inte intresserad av att plugga läsämnen. Han ville komma ut i riktiga arbeten för att uppleva hur metallen ändrar form. Men Matias hade ändå studiehandledarens goda råd i minnet, så han valde en dubbelexamen med grundexamen inom maskin- och metallbranschen vid Vasa yrkesinstitut. Detta innebär att han vid sidan av yrkesstudierna avlägger gymnasiets lärokurs i fyra ämnen. Målet är att bli både verkstadsmekaniker och student på våren nästa år. Opetus ja käytännön työt ovat vastanneet aika hyvin Matiaksen mielikuvia tulevasta ammatistaan. Kaikki tietävät, mitä hitsaaja tekee, mutta koneistajan työ monille vierasta. Meidän työmme tulokset ovatkin aika usein piilossa koneiden sisällä, Matias kertoo. Koneistaja sorvaa ja jyrsii metallista monenmuotoisia osia, joita käytetään esimerkiksi autoissa. Koneistajan käsissä syntyy mm. akseleita ja hammaspyöriä. Matias Linnan mielestä koneistajan työssä on hienointa se, että metalliaihiosta syntyy valmis ja toimiva kappale. Matias Linna tycker att det bästa med verkstadsmekanikerns arbete är att råmaterialet formas till ett färdigt och fungerande metallföremål. Undervisningen och det praktiska arbetet har ganska väl motsvarat Matias förväntningar gällande det framtida yrket. Alla vet vad en svetsare gör, men verkstadsmekanikerns arbete är främmande för många. Resultatet av vårt arbete finns också ofta gömt inne i maskinerna, berättar Matias. En verkstadsmekaniker svarvar och fräser metalldelar i olika former, vilka används t.ex. i bilar. Verkstadsmekanikern jobbar fram bl.a. axlar och kugghjul.

15 Vaasa sai opetusministeriöltä tuloksellisuusrahaa Vaasan kaupunki sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä ensimmäistä kertaa tulosrahoitusta. Tulosrahoitus perustuu ammatillisen koulutuksen tulokselliseen toimintaan. Summa on euroa, ja se myönnettiin vuodelle Ministeriö piti tuloksellisuutta arvioidessaan keskeisenä mittarina toiminnan vaikuttavuutta: valmistuvatko opiskelijat määräajassa, kuinka hyvin he työllistyvät ja kuinka suuri on jatko-opintoihin siirtymisen aste. Tuloksiin vaikuttivat lisäksi opettajien kelpoisuus ja henkilöstön kehittämiseen suunnatut panokset. Tulosten laskennassa olivat mukana Vaasan ammattiopisto, Vaasan aikuiskoulutuskeskus ja oppisopimuskoulutus. Vaasan ammattiopiston osuus kokonaisuudesta oli yli 80 %. Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuus otettiin ensimmäisen kerran osaksi yksikköhinnan määräytymisperustetta vuoden 2006 rahoituksessa. Määrätietoisen työn tulosta Yli puolen miljoonan euron tulosrahoituspotti on johtavan rehtorin Timo Kantokarin mielestä taloudellisesti hyvin merkittävä. Palkitsemisrahalla on lisäksi tärkeä symbolinen arvo. Se on viesti siitä, että olemme menossa oikeaan suuntaan. Nyt saavutettu tulos on Kantokarin mukaan määrätietoisen ja tavoitteellisen työn ja toiminnan kehittämisen ansiota. Vasa fick resultatpengar från undervisningsministeriet Vasa stad har för första gången fått resultatfinansiering av undervisnings- och kulturministeriet. Resultatfinansieringen baserar sig på resultatrik verksamhet inom den yrkesinriktade utbildningen. Summan är euro och den beviljades för år Ministeriet hade vid resultatutvärderingen som central mätare verksamhetens verkningsfullhet: blir studerandena färdiga inom utsatt tid, hur väl blir de sysselsatta och hur stor är graden för övergång till fortsatta studier? Resultaten påverkades därtill av lärarnas behörighet och satsningarna på personalutveckling. Vaasassa on tietoisesti paneuduttu toimiin, joilla voidaan edistää opiskelijoiden valmistumista määräajassa, heidän työllistymistään ja vähentää opintojen keskeyttämisiä. Olemme omien mittareidemme perusteella tienneet jo pitkään, että tässä työssä on myös onnistuttu, Kantokari sanoo. Opetusministeriöltä saatava raha käytetään toimenpiteisiin, joilla oppilaitosten menestymistä vertailussa voidaan edelleen parantaa. Vaasan ammattiopistossa resursseja annetaan mm. ryhmänohjaajien tunteihin ja palkataan ammatinohjaajia, jotka toimivat varsinaisen opettajan apuna opetustilanteissa. Henkilökuntaakin kiitetään hyvin tehdystä työstä yhteisessä juhlatilaisuudessa. Belöningspengarna har dessutom ett mycket viktigt symboliskt värde. Det ger en signal om att vi är på väg i rätt riktning. Det resultat som nu uppnåtts har enligt Kantokari åstadkommits tack vare målmedvetet och målinriktat arbete och utveckling av verksamheten. I Vasa har man medvetet satsat på åtgärder, som hjälper studerandena att bli färdiga inom utsatt tid, främjar deras sysselsättning och gör att allt färre avbryter sina studier. Vi har på basis av våra egna mätare redan länge varit medvetna om att vi har lyckats i det här arbetet, säger Kantokari. Vasa yrkesinstitut Årsbok Med i resultatbedömningen var Vasa yrkesinstitut, Vasa vuxenutbildningscenter och läroavtalsbyrån. Vasa yrkesinstituts andel av helheten är över 80 %. Yrkesutbildningens resultat gjordes för första gången till en del av grunden för bestämning av enhetspriset vid finansieringen för år Pengarna som kommer från undervisningsministeriet används för åtgärder, genom vilka man ytterligare förbättrar läroanstalternas ställning i jämförelsen. Vid Vasa yrkesinstitut kommer resurser att satsas bl.a. på gruppledarnas lektioner och anställning av yrkeshandledare, vilka fungerar som hjälp för den egentliga läraren i undervisningssituationer. Även personalen kommer att bli tackad för väl utfört arbete på en gemensam festtillställning. Resultat av målmedvetet arbete Den över en halv miljon stora resultatfinansieringspotten är enligt ledande rektor Timo Kantokari av mycket stor ekonomisk betydelse.

16 Vaasan ammattiopisto Vuosikirja Emma Nyberg ja Jere Viljanen valmistuvat talonrakentajiksi tänä keväänä. Emma Nyberg och Jere Viljanen blir färdiga husbyggare i vår. Opiskelijatyönä syntyy koteja vaasalaisille Talonrakentajiksi Vaasan ammattiopistossa opiskelevat nuoret pääsevät jo opiskeluaikanaan tekemään ihan oikeita töitä. He rakentavat taloja vaasalaisille. Helmikuussa luovutettiin uusimmat Orrenmäenkadun kodit omistajilleen. Rakennusalan opiskelijoita opettava Rainer Sainio kertoo, että myyntivalmiiden talojen rakentaminen oppilastyönä ei ole aivan tavallista. Useimmiten ammattiopistojen opiskelijat harjoittelevat tulevan ammattinsa vaatimia töitä koulun työsalissa, ja työt puretaan myöhemmin. Meidän opiskelijamme voivat myöhemminkin ajella tästä ohi, ja ajatella, että olenpas ollut tekemässä tätäkin taloa. Onhan se paljon mielekkäämpää, Sainio sanoo. Orrenmäenkatu 2:n taloja rakentamassa olleet kolmannen vuosikurssin opiskelijat Emma Nyberg, Jani Pylkkä ja Jere Viljanen ovat samaa mieltä opettajansa kanssa. On hienoa nähdä, mitä tekee ja saa aikaan, Jani sanoo. Hän nauttii eniten rungon pystytyksestä, sillä se on työvaihe, jossa valmista syntyy vauhdikkaasti. Lukion jälkeen ammattiopistoon tullut Emma Nyberg kehuu koulun opetusta. Kaikille opiskelijoille on riittänyt töitä työmaalla, ja opettajat ovat ehtineet neuvoa kaikissa työvaiheissa. Rainer Sainion apuna on ollut Hannu Pihlajamäki. Lähes koko Orrenmäenkatu on opiskelijatyötä Orrenmäenkatu Vaasan Metsäkalliossa on hieno taidonnäyte Vaasan ammattiopistojen opiskelijoilta. Kadun varressa on kymmenen opiskelijatyönä valmistunutta taloa. Talonrakennusalan opiskelijoiden lisäksi työmailla on hyörinyt mm. sähköja lvi-alan opiskelijoita kaikilta vuosikursseilta. Ensimmäisiä Orrenmäenkadun taloja ryhdyttiin rakentamaan keväällä Kaksi uusinta taloa luovutettiin asukkailleen tiistaina 22. helmikuuta. Rakennustyöt jatkuvat vielä Orrenmäenkatu 3:ssa, jonne tulee neljä neljän huoneen asuntoa autotalleineen ja autokatoksineen. Väestönsuoja toimii asukkaiden kokoontumistilana. Ensi syksynä opiskelijat pääsevät töihin myös uudelle Bölen asuntoalueelle. Vaasan ammattiopiston on saanut sieltä kymmenen tonttia. Kaikki opiskelijatyönä syntyneet ja syntyvät talot rakennetaan kaupungin omistamille vuokratonteille.

17 Hem för Vasabor genom studerandearbete Ungdomar som studerar till husbyggare på Vasa yrkesinstitut får redan under studietiden jobba på riktigt. De bygger hus åt Vasabor. I februari överläts de nyaste hemmen vid Orresbackgatan till sina ägare. Rainer Sainio, som undervisar de studerande inom byggbranschen, berättar att det inte är så vanligt att försäljningsfärdiga hus byggs som elevarbete. För det mesta utför studerandena vid yrkesinstituten de arbeten som krävs i det kommande yrkena i skolans arbetssal och arbetena monteras ned efteråt. Våra studerande kan också senare köra här förbi och tänka, att här har jag varit med och byggt det här huset. Det känns ju mycket mera motiverande, säger Sainio. Studerandena på tredje årskursen Emma Nyberg, Jani Pylkkä och Jere Viljanen, som har varit med och byggt husen på Orresbackgatan 2, är av samma åsikt som deras lärare. Det är fint att se vad man gör och får till stånd, säger Jani. Han tycker mest om resningen av stommen, för det är ett arbetsskede där man snabbt ser resultatet. Emma Nyberg, som började på yrkesinstitutet efter gymnasiet, berömmer undervisningen i skolan. Arbetet på byggarbetsplatsen har räckt till för alla och lärarna har haft tid att ge råd i alla arbetsskeden. Rainer Sainio har haft Hannu Pihlajamäki till sin hjälp. Nästan hela Orresbackgatan består av elevarbeten Orresbackgatan i Skogsberget i Vasa är en fin prestation av studerandena från yrkesinstitutet i Vasa. Invid gatan står tio hus som byggts som elevarbete. Förutom studerande inom husbyggnadsbranschen har bl.a. el- och VVS-studerande från alla årskurser jobbat på byggarbetsplatserna. De första husen på Orresbackgatan började man bygga våren De två nyaste husen överläts till invånarna tisdagen den 22 februari. Byggarbetena fortsätter ännu på Orresbackgatan 3, som inrymmer fyra fyrarumsbostäder med garage och täckt bilplats. Skyddsrummet fungerar som samlingslokal för invånarna. I höst får studerandena också arbeta på det nya bostadsområdet i Böle. Vasa yrkesinstitut har fått tio tomter där. Alla hus som byggts och kommer att byggas som elevarbete uppförs på arrendetomter som ägs av staden. Vasa yrkesinstitut Årsbok Nuorten opettaja Rainer Sainio on rakennusalan ammattilainen sukunsa viidennessä sukupolvessa. Hän oli isänsä kanssa rakennustöissä jo 8-vuotiaana. Työmaalla on päivittäin parikymmentä opiskelijaa. Emma Nyberg, Jere Viljanen ja Jani Pylkkä ovat olleet rakentamassa Orrenmäenkatu 2:n ja 3:n taloja Ungdomarnas lärare Rainer Sainio är tredje generationens fackman inom byggbranschen. Han deltog med sin far i byggarbeten redan som 8-åring. På arbetsplatsen jobbar dagligen ett tjugotal studerande. Emma Nyberg, Jere Viljanen och Jani Pylkkä har varit med och byggt husen på Orresbackgatan 2 och 3.

18 Vaasan ammattiopisto Vuosikirja Vaasan ammattiopiston ensimmäisen vuoden opiskelijat saivat syyskuussa tupakkavalistusta mieleenpainuvalla tavalla. Poikien ilmeet vetävät vakaviksi, kun Liisa Männistö Vaasan seudun Hengitysyhdistyksestä kertoo, millaista nelikymppisen tupakoitsijan elämä voi olla. Seksi ei ehkä suju ja voi olla vaikeaa saada lapsia. Tänään kyllä lopetan, Innocent Buseruga päättää. Liisan viesti puistattaa. Häkämittarikin on juuri näyttänyt lukemaa 6 eli paljastanut Innocentin kovaksi tupakoitsijaksi. Janne Kuljunlahti naureskelee kaverinsa tekevän melkein joka päivä saman päätöksen. Haluan lopettaa, mutta se on vaikeaa, Innocent myöntää. Joel Pajuluoma ei polta, eikä aloittaminen tule mieleenkään, kun hän tutkii Joonas Hannulan kanssa keuhkosyövän tuhoamia keuhkoja Syöpäyhdistyksen rastilla. Hyvä teemapäivä, tässä oppi taas kaikenlaista, Joonas sanoo. Savuttomuus vähensi tupakointia Opiskeluterveydenhuolto ja Vaasan ammattiopisto haluavat tupakanvastaisen teemapäivän avulla saada opiskelijat miettimään, kannattaako terveyttään pilata tupakoimalla. Halu tupakoinnin lopettamiseen on selvästi kasvanut, sen jälkeen kun Vaasan ammattiopistosta tuli kokonaan savuton syksyllä 2009, lääkäri Tytti Ilkka kertoo. Liisa Männistö Vaasan seudun hengitysyhdistyksestä kertoo Deeq Gadudille, Janne Kuljunlahdelle ja Innocent Buserukalle, että tupakointi heikentää miesten hedelmällisyyttä. Liisa Männistö från Vasanejdens andningsförening berättar för Deeq Gadud, Janne Kuljunlahti och Innocent Buseruga att tobaksrökning minskar männens fertilitet. Kannattaako sittenkään pistää tupakaksi? Teemapäivä sai monet miettimään Koulutusalajohtaja Kaija Jyrkkäsen mukaan tupakattomuus on vähentänyt myös henkilökunnan tupakoimista. Tupakasta on päästy eroon muun muassa nikotiinivalmisteiden avulla. Teemapäiviä järjestettiin kaksi, ja niihin osallistui yhteensä lähes 800 opiskelijaa. Teemapäivästä tulee jokasyksyinen tapahtuma, joka on suunnattu erityisesti uusille opiskelijoille. Lopettaja-kilpailusta palkinto Vaasaan Vaasalainen, Vaasan ammattiopistossa lähihoitajaksi opiskeleva Teea Haapaniemi keräsi eniten tsemppauksia Röökinaamagalleriassa ja voitti väliaikapalkinnon leffaliput ja ravintolalahjakortin Terveys ry:n järjestämässä Lopettaja-kilpailussa. Ammatillisten oppilaitosten nuorille tarkoitettu kilpailu alkoi ystävänpäivänä ja päättyi maaliskuun lopussa.

19 Är det verkligen värt att röka? Temadagen gav anledning till eftertanke Första årets studerande på Vasa yrkesinstitut fick i september tobaksupplysning på ett sätt som de sent ska glömma. Pojkarnas miner blev allvarliga, då Liisa Männistö från Vasanejdens andningsförening berättade hurudant en fyrtioårig rökares liv kan vara. Sexlivet fungerar kanske inte och det kan vara svårt att få barn. I dag ska jag nog sluta, beslutar Innocent Buseruga. Liisas budskap får honom att rysa. Kolosmätningen visade nyss talet 6, d.v.s. den avslöjade att Innocent är storrökare. Janne Kuljunlahti skrattar lite och säger att hans kompis fattar samma beslut nästan varje dag. Jag vill sluta, men det är svårt, medger Innocent. Joel Pajuluoma röker inte, men han tänker inte ens på att börja, då han tillsammans med Joonas Hannula studerar ett par lungor förstörda av lungcancer vid Cancerföreningens infopunkt. En bra temadag, här fick man igen lära sig allt möjligt, säger Joonas. Rökfritt institut minskar rökningen Pris till Vasa i Lopettaja-tävlingen Teea Haapaniemi, som är hemma från Vasa och studerar till närvårdare på Vasa yrkesinstitut, samlade mest kämparstöd i Röökinaamagalleria och vann ett mellantidspris biobiljetter och ett restaurangpresentkort i Lopettaja-tävlingen, som anordnades av Terveys Hälsan ry. Tävlingen, som riktades till ungdomarna i yrkesläroanstalterna, började på Alla hjärtans dag och avslutades i slutet av mars. Vasa yrkesinstitut Årsbok Studerandehälsovården och Vasa yrkesinstitut vill med hjälp av temadagen mot tobaksrökning få studerandena att fundera på om det verkligen är värt att förstöra sin hälsa genom att röka. Viljan att sluta röka har ökat märkbart efter att Vasa yrkesinstitut blev helt rökfritt hösten 2009, berättar läkare Tytti Ilkka. Utbildningsledare Kaija Jyrkkänen berättar att rökningen bland personalen också har minskat tack vare att yrkesinstitutet numera är rökfritt. Rökarna har bland annat fått hjälp av nikotinpreparat. Två temadagar ordnades och i dem deltog sammanlagt nästan 800 studerande. Temadagen kommer att bli ett evenemang som återkommer varje höst och det riktas speciellt till nya studerande. En tiedä vielä, olenko savuton lopun elämääni, mutta toivon olevani ainakin savuton äiti, kun se aika tulee, Teea Haapaniemi sanoo. Jag vet inte ännu, om jag kommer att förbli rökfri hela mitt liv, men jag hoppas att jag åtminstone ska bli en rökfri mamma, då den tiden kommer, säger Teea Haapaniemi.

20 Opiskelijoillekin ID-kortti Einar Norrback voitti suunnittelukilpailun Einar Norrback halusi ID-kortista nuorekkaan ja päätyi tyylittelemään kuvan, joka muistuttaa graffitia. Einar Norrback ville att ID-kortet skulle vara ungdomligt och beslöt sig för att designa en bild som påminner om graffiti. Vaasan ammattiopisto Vuosikirja Vaasan ammattiopistossa otettiin lukuvuoden alkaessa käyttöön opiskelijoiden ID-kortit. Hallintojohtaja Ritva Ullakon mukaan kuvallisen henkilökortin käyttöönottoon oli useita syitä. Päällimmäisenä oli tarve identifioida oppilaitoksen opiskelijat ja turvata heidän liikkumisensa koulun tiloissa ja taata heille opetus- ja oheispalvelut. Maksuton opiskelijaruoka on tarkoitettu oppilaitoksessa opiskeleville, ja ID-kortin leimaus ruokalan leimauspisteessä antaa siihen oikeuden. Opiskelijoita halutaan myös harjaannuttaa ID-korttien käyttöön jo opiskeluaikana, koska niitä käytetään yleisesti työelämässä. Vaasan ammattiopiston henkilökunta on käyttänyt ID-korttia jo vuosia. ID-kortti on käytössä myös Vakk:n henkilökunnalla ja opiskelijoilla. Idea graffiteista Opiskelijat eivät olleet aluksi halukkaita ottamaan ID-korttia käyttöön, koska kortti oli heistä tylsän näköinen. Vaasan ammattiopisto antoi opiskelijoille mahdollisuuden panna paremmaksi ja kortin ulkonäöstä järjestettiin suunnittelukilpailu. Joulukuussa pidetyn kilpailun voitti maalahtelainen 16-vuotias Einar Norrback. Einar on toisen vuoden datanomiopiskelija. Einar aloitti kortin suunnittelun kyselemällä opiskelukavereiden mielipiteitä: millaisen kortin he haluaisivat? Vastaukset eivät kyllä auttaneet kauheasti eteenpäin, sillä yleisin mielipide oli, ettei kortti saisi olla tylsä. Se jätti vielä aika paljon Vasa yrkesinstitut tog i början av läsåret i bruk ID-kort för de studerande. Enligt förvaltningsdirektör Ritva Ullakko var orsakerna till att man tog i bruk ett fotoförsett kort flera. Den främsta orsaken var behovet att identifiera läroanstaltens studerande och göra det tryggt för dem att röra sig i skolans utrymmen och att garantera undervisningsoch annan service för dem. Den avgiftsfria studentmåltiden är avsedd för dem som studerar på läroanstalten och genom att stämpla ID-kortet i matsalen får man rätt att äta där. Vi vill också träna de studerande i användningen av ID-kort redan under studietiden, eftersom det nuförtiden är vanligt att man använder sådana i arbetslivet. Vasa yrkesinstituts personal har använt ID-kort redan i flera års tid. Personalen och de studerande på Vasa vuxenutbildningscenter har också ID-kort. Idén från graffiti De studerande ville inte först börja använda liikkumisvaraa. Graffitia muistuttava kuva syntyi eräänä torstaina koulun jälkeen. Tietokoneen ääressä sujahti viitisen tuntia, kun Einar etsi kuvalle lopullista muotoa ja kokeili erilaisia värivaihtoehtoja. Arviointiraati valitsi yksimielisesti Einarin ehdotuksen voittajaksi, ja palkitsi nuoren suunnittelijan mp3-soittimella. Einarille on sittemmin tullut kilpailumenestystä myös koulun ulkopuolella. Hän suunnitteli voittoisin tuloksin logon joulukuussa Maalahdessa järjestetylle LAN-pelitapahtumalle. ID-kort också till de studerande Einar Norrback vann designtävlingen ID-kort, då de tyckte att kortet såg tråkigt ut. Vasa yrkesinstitut gav dem möjlighet att göra något bättre och en designtävling arrangerades om kortet. Tävlingen, som hölls i december, vanns av 16-åriga Einar Norrback från Malax. Einar är andra årets datanomstuderande. Einar började planera kortet genom att först fråga sina studiekamraters åsikter: ett hurudant kort skulle de vilja ha? Svaret hjälpte mig inte särskilt mycket, för det vanligaste svaret var att kortet inte får vara tråkigt. Det gav ännu ganska mycket rörelsefrihet. Bilden som påminner om graffiti kom till en torsdag efter skolan. Ungefär fem timmar förflöt vid datorn, då Einar utformade den slutliga bilden för kortet och prövade olika färgalternativ. En bedömningsjury valde enhälligt Einars förslag till vinnare och belönade den unge designern med en mp3-spelare. Einar har sedermera haft framgång i en tävling också utanför skolan. Han designade med segerrikt resultat en logo för LANspelevenemanget som ordnades i Malax i december.

OPETUSSUUNNITELMAT. Vaasan ammattiopisto

OPETUSSUUNNITELMAT. Vaasan ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAT Oppimista tavalla tai toisella - Opintopolut Vaasan ammattiopistossa Vaasan ammattiopisto Kivelä Koulutustakuu NYT!, Helsinki Suunnittelun lähtökohdat (2008) Vaasan ammattiopistossa

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Tutkintojen perusteet uutta osaamista ja joustavuutta. Examensgrunder ny kompetens och flexibilitet

Tutkintojen perusteet uutta osaamista ja joustavuutta. Examensgrunder ny kompetens och flexibilitet Tutkintojen perusteet uutta osaamista ja joustavuutta Examensgrunder ny kompetens och flexibilitet Keskeiset muutokset Centrala ändringar Muutokset tutkintorakenteessa (asetus) Muutokset ammatillisen perustutkinnon

Lisätiedot

Yrittäjyyden asialla Främjare av företagande

Yrittäjyyden asialla Främjare av företagande Yrittäjyyden asialla Främjare av företagande Kokkolan kauppaopisto Karleby handelsinstitut Kokkolan kauppaopistossa nuoret ja aikuiset opiskelevat ammattiosaajiksi kolmella eri alalla: liiketalous, tietojenkäsittely

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 416/2013 vp Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon kelpoisuus sosiaali- ja terveysalalla Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvamma-alan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta tarjotaan useissa

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10

Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Medan vi lever Filmhandledning från Svenska nu för svenskundervisningen Rekommenderas för åk 7-10 Till läraren Filmen och övningarna är främst avsedda för eleverna på högstadiet, men övningarna kan också

Lisätiedot

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Utkast till landskapslag - Maakuntalakiluonnos Landskapets invånare och de som använder

Lisätiedot

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa.

Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Tervetuloa tähän Pohjanmaan liiton järjestämään laajakaistaseminaarin, joka kantaa nimeä Sadan megan Pohjanmaa. Välkomna till Österbottens förbunds bredbandsseminarium, som fått namnet Österbotten kör

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

JAKOBSTAD PIETARSAARI

JAKOBSTAD PIETARSAARI Hyvää päivähoitoa jo 110 vuotta. 110 år av högklassig dagvård. JAKOBSTAD PIETARSAARI Jakobstad ordnar småbarnspedagogisk verksamhet på svenska och finska. I Jakobstad finns dessutom ett populärt och fungerande

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 95/2006 vp Saamenkieliset ylioppilaskirjoitukset Eduskunnan puhemiehelle Saamen kielen aseman parantamiseksi Suomessa tuli vuonna 1992 voimaan kielilaki. Vuonna 2004 tuli voimaan saamen

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015

Silva. Malin Sjöholm. Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Silva Malin Sjöholm Pedagogisk ledare/pedagoginen ohjaaja 13.10.2015 Fakta Bygget skall vara klart 30.11 Naturen har fungerat som inspiration i processen. Silva- betyder skog på latin Färgskalan inne i

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Tehtävä 1 / Uppgift 1

Tehtävä 1 / Uppgift 1 Tehtävä 1 / Uppgift 1 /5 p Arvioi alla esitettyjen väittämien oikeellisuus valintakoetta varten lukemiesi artikkelien perusteella. Merkitse taulukkoon, onko väittämä mielestäsi oikein vai väärin. Bedöm

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖMARKKINOILLA Tietoisku 3/2009 Arja Munter Kesk skushallin ushallinto Kehit ehittämis tämis- - ja tutkimus utkimusyk yksikkö Ulkomaalaistaustaisia henkilöitä oli pääkaupunkiseudulla

Lisätiedot

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng

Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng Starttiraha aloittavan yrittäjän tuki Bli företagare med startpeng 1 *Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja työllistymistä turvaamalla yrittäjän toimeentulo yritystoiminnan käynnistämisvaiheen

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt Perspektiivi-2-heinä15 klo12 Monien mahdollisuuksien liiketilaa energisen alueen ytimessä Det nyaste företagscentret i energiska Runsor WAASA KIINTEISTÖ WASAPLAN OY JUHA KOIVUSALO, RA RUNSOR Toimisto-

Lisätiedot

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem.

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi. Beskriv eller rita dörren till ditt hem. Yllättävät ympäristökysymykset Överraskande frågor om omgivningen Miltä ympäristösi tuntuu, kuulostaa tai näyttää? Missä viihdyt, mitä jää mieleesi? Tulosta, leikkaa suikaleiksi, valitse parhaat ja pyydä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1333/2010 vp Näkövammaisten kirjaston Celian tulevaisuus Eduskunnan puhemiehelle Celia on näkövammaisten kirjasto, joka on tarkoitettu Suomessa kaikille lukemisesteisille kansalaisille.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2013 vp Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen tukitoimet Eduskunnan puhemiehelle Hallitus nimesi lähes päivälleen vuosi sitten Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

Lisätiedot

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja

Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Protokoll för Drumsö Paddlarklubb r.f:s vårmöte 2014 Drumsö Paddlarklubb r.y:n kevätkokouksen 2014 pöytäkirja Mötet ägde rum i klubbhuset den 3.4.2014 Kokous pidettiin kerhon tiloissa 3.4.2014 1 Öppnandet

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 412/2010 vp Linja-auton- ja kuorma-autonkuljettajan ammattipätevyyskoulutus Eduskunnan puhemiehelle Laki linja-auton- ja kuorma-autonkuljettajan ammattipätevyydestä (HE 149/2006 vp)

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

Vaasan ammattiopisto Hillevi Kivelä

Vaasan ammattiopisto Hillevi Kivelä Ammattikorkeakoulu OPETUSSUUNNITELMAT osana toisen asteen opiskelua Vaasan ammattiopisto Hillevi Kivelä Joustavat koulutuspolut, Turku 1 Hillevi Kivelä.VAO. Suunnittelun lähtökohdat (2008) Vaasan ammattiopistossa

Lisätiedot

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen

Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen Resultat från kundnöjdhetsenkäten / Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia Stadsstyrelsens sektion för servicetjänster / Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 9.3.2015 Kundnöjdhetsenkäten har genomförts

Lisätiedot

Språkbarometern Kielibarometri 2012

Språkbarometern Kielibarometri 2012 Språkbarometern Kielibarometri 1. Service på svenska (svenskspråkiga minoriteter, N=0) Palveluita suomeksi (suomenkieliset vähemmistöt, N=1) Får du i allmänhet service på svenska? KOMMUNAL SERVICE 0 0

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 680/2009 vp Nuorten akateemisten työttömyyden vähentäminen Eduskunnan puhemiehelle Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömyys on kasvanut keväällä 2009 erityisesti 25 30-vuotiaiden

Lisätiedot

Työyksikkö 7 9 tervehtii ja tiedottaa. Oppilaiden huoltajille

Työyksikkö 7 9 tervehtii ja tiedottaa. Oppilaiden huoltajille Työyksikkö 7 9 tervehtii ja tiedottaa Oppilaiden huoltajille Lukuvuosi 2014 15 on pyörähtänyt käyntiin ja luokilla 7 9 on täysi työn touhu käynnissä. Olemme iloisia viime vuoden yhdeksäsluokkalaisten hyvästä

Lisätiedot

bab.la Sanontoja: Yksityinen kirjeenvaihto Onnentoivotukset suomi-ruotsi

bab.la Sanontoja: Yksityinen kirjeenvaihto Onnentoivotukset suomi-ruotsi Onnentoivotukset : Avioliitto Onnittelut! Toivomme teille molemmille kaikkea onnea maailmassa. Gratulerar. Jag/Vi önskar er båda all lycka i världen. Vastavihityn Lämpimät onnentoivotukset teille molemmille

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

www.rosknroll.fi 0201 558 334

www.rosknroll.fi 0201 558 334 www.rosknroll.fi 0201 558 334 Rollella ei ole peukalo keskellä kämmentä, joten lähes kaikki rikki menneet tavarat Rolle korjaa eikä heitä pois. Etsi kuvista 5 eroavaisuutta! Rolle har inte tummen mitt

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 207/2006 vp IB-lukiolaisten tasavertainen asema haettaessa yliopistoon Eduskunnan puhemiehelle Suomessa toimii 14 IB-lukiota. Diploma Programme ("IB-lukio") on kaksivuotinen opetusohjelma,

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Marraskuu 2012 Sysselsättningsöversikt: november 2012 TYÖLLISYYSKATSAUS Marraskuu 2012 Lisätiedot: Olli Peltola puh +358 50 312 8727 Pohjanmaan työllisyyskatsaus

Lisätiedot

Yhteis- haku 28.2.-18.3.2011. www.haenyt.fi. www.vao.fi

Yhteis- haku 28.2.-18.3.2011. www.haenyt.fi. www.vao.fi Yhteis- haku 28.2.-18.3.2011 www.haenyt.fi www.vao.fi On se hyvä tietää. Vielä parempi osata. Yhteis- haku 28.2.-18.3.2011 www.haenyt.fi Vaasan ammattiopiston koulutusalat: Tekniikka Liiketalous ja viestintä

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24

Hallituspohja. 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 2. Kotikuntanne asukasmäärä. 3. Vastaajan sukupuoli. Vastaajien määrä: 24 Hallituspohja 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 25% 5 75% 10 Keskusta Kokoomus Kristillisdemokraatit Perussuomalaiset Ruotsalainen Kansanpuolue 10 Sosialidemokraatit Vasemmistoliitto Vihreät

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Päiväkotirauha Dagisfred

Päiväkotirauha Dagisfred 15.3.2017 varhaiskasvattajille Mia Viljanen ja Maria Stoor-Grenner Päiväkotirauha Dagisfred Kaverisuhteita vahvistava ja kiusaamista ehkäisevä toimintatapa Ett sätt att stärka kompisrelationer och förebygga

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus Ammatillinen koulutus pähkinänkuoressa AMMA projekti, 2005. Ammatillinen koulutus maahanmuuttajille. YLIOPISTOT 4-7 vuotta Suomen koulutusjärjestelmä AMMATTIKORKEA- KOULUT, 4 vuotta Suomessa kaikki käyvät

Lisätiedot

P1 Valitaan kaikki yhdestä jonosta

P1 Valitaan kaikki yhdestä jonosta KYH - aikuiskoulutuksen yhteishaku, MK-tutkintoon johtava koulutus VLINTPERUSTEET 3.4.27 ( 5) 2627 2, Tekniikan ja liikenteen yksikkö 293 XXXXX Kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelma rvosanojen kysyminen

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Lataa Mervi-hirvi - Älgen Mervi - Markku Harju. Lataa

Lataa Mervi-hirvi - Älgen Mervi - Markku Harju. Lataa Lataa Mervi-hirvi - Älgen Mervi - Markku Harju Lataa Kirjailija: Markku Harju ISBN: 9789529364893 Sivumäärä: 147 Formaatti: PDF Tiedoston koko: 26.62 Mb Mervi-hirvenvasan tarina on koskettanut satojatuhansia

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Maaliskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: Mars 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Maaliskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

Leo Heinonen, H2 Mobiilisti Meikussa 2 3.12.2014

Leo Heinonen, H2 Mobiilisti Meikussa 2 3.12.2014 Leo Heinonen, H2 Mobiilisti Meikussa 2 3.12.2014 ipadeja pilotoineen vuosikurssin kokemukset Tuen määrä vähäinen Laitteen käytön opettelu lisäkuormitus opiskelujen alussa ipad-vertaistuutoroinnin idea

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1027/2010 vp Kehäradan Ruskeasannan aseman rakentaminen Eduskunnan puhemiehelle Kehärataa ollaan rakentamassa Vantaalle siten, että radan on tarkoitus valmistua vuonna 2014. Kehärata

Lisätiedot

TUE VIHREIDEN KAMPANJAA KYMPILLÄ. LÄHETÄ TEKSTIVIESTI TUE10 NUMEROON

TUE VIHREIDEN KAMPANJAA KYMPILLÄ. LÄHETÄ TEKSTIVIESTI TUE10 NUMEROON PUHTAAT JÄRVET PUHDAS ITÄMERI ROHKEA SUVAITSEE Remontoimme terveydenhuollon niin, että hoitoa saa sekä ruumiin että mielen sairauksiin. Investoimme ratoihin, jotta junat saadaan kulkemaan nopeammin, useammin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 30/2005 vp Digitaalisiin televisiolähetyksiin siirtyminen Eduskunnan puhemiehelle Analogiset tv-lähetykset loppuvat nykytiedon mukaan 31.8.2007. Kuitenkin useimmat ihmiset ovat ostaneet

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

SANAJÄRJESTYS. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin:

SANAJÄRJESTYS. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin: SANAJÄRJESTYS RUB1 Virke ja lause. Virke on sanajono, joka ulottuu isosta alkukirjaimesta pisteeseen, huutomerkkiin tai kysymysmerkkiin: Minä en ole lukenut päivän lehteä tarkasti tänään kotona. Tulepas

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 946/2010 vp Adr-ajolupavaatimukset Helsinki-Vantaan lentokentällä Eduskunnan puhemiehelle Autonkuljettajilta vaaditaan adr-ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen

Lisätiedot

Lasten tarinoita Arjen sankareista

Lasten tarinoita Arjen sankareista Arjen sankarit Lasten tarinoita Arjen sankareista 112-päivää vietetään vuosittain teemalla Ennakointi vie vaaroilta voimat. Joka vuosi myös valitaan Arjen sankari, joka toiminnallaan edistää turvallisuutta

Lisätiedot

SYKSYISET. Käyttöideoita

SYKSYISET. Käyttöideoita SYKSYISET HÖSTKYSYMYKSET FRAGOR Keskustelukortit syystunnelman herättelyä ja syyskauden suunnittelua varten Diskussionskort för att väcka höststämning eller för att planera höstsäsongen Kysymykset liittyvät:

Lisätiedot

Verkoston toiminta

Verkoston toiminta Verkoston toiminta 2010-2014 KKK-UUU KKK = Kartoita, Kehitä, Kouluta UUU = Uppdatera, Utveckla, Utbilda Toiminta-alue on itäinen Uusimaa Alueen kuntien suomen- ja ruotsinkieliset opetustoimet Esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013

POHJANMAA ÖSTERBOTTEN. Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 POHJANMAA ÖSTERBOTTEN Työllisyyskatsaus: Syyskuu 2013 Sysselsättningsöversikt: September 2013 TYÖLLISYYSKATSAUS Syyskuu 2013 Lisätiedot: Jorma Höykinpuro puh +358 50 312 8568 ja Olli Peltola tfn +358 50

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 751/2004 vp Osa-aikalisän nykyistä joustavampi käyttö hoivatyössä Eduskunnan puhemiehelle Osa-aikalisä antaa työntekijälle mahdollisuuden lyhentää työaikaansa määräaikaisesti. Työnantajan

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015

MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 MATKAILUALAN TAPAAMINEN BESÖKSNÄRINGSTRÄFF 22.10.2015 VisitKimitoön.fi VisitKemiönsaari.fi VisitKimitoon.fi Facebook.com/VisitKimitoon Instagram.com/VisitKimitoon Tagboard.com/Visitkimitoon Weibo.com/Kimitoon

Lisätiedot

Adjektiivin vertailu

Adjektiivin vertailu Adjektiivin vertailu Adjektiivin vertailu Adjektiivilla on kolme vertailumuotoa: Positiivi Komparatiivi Superlatiivi fin finare finast hieno hienompi hienoin 1. Säännöllinen vertailu: -are ja -ast Positiivi

Lisätiedot

www.vao.fi KOULUTUS- TARJONTA 2013

www.vao.fi KOULUTUS- TARJONTA 2013 www.vao.fi KOULUTUS- TARJONTA 2013 On se hyvä tietää. Vielä parempi osata. Vaasan ammattiopistossa voi opiskella 25:a perustutkintoa. Ammattiopisto toimii kahdessa toimipisteessa Vaasassa. Opiskelijoita

Lisätiedot

Koulutustarjonta. www.vao.fi

Koulutustarjonta. www.vao.fi VAASAN AMMATTIOPISTO VASA YRKESINSTITUT Koulutustarjonta 2012 www.vao.fi On se hyvä tietää. Vielä parempi osata. Vaasan ammattiopisto on monialainen toisen asteen oppilaitos, jossa opiskelee n. 2000 nuorta.

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013. Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 Kehittämiskohde: Opintopolut Mitä? Tutkintojen opintopoluissa toteutetaan

Lisätiedot

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus Hanke 2014

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 964/2010 vp Oppilaitosten työharjoittelujaksot Eduskunnan puhemiehelle Ammattikorkeakoulut järjestävät monimuotoopetusta, jossa yhdistellään eri opetuskeinoja joustavasti keskenään.

Lisätiedot

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 4 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Stadskansliet / Kaupunginkanslia, Nykarleby

EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 4 1 LARSMO NYKARLEBY PEDERSÖRE. Stadskansliet / Kaupunginkanslia, Nykarleby EVIJÄRVI JAKOBSTAD KRONOBY FÖREDRAGNINGSLISTA / ESITYSLISTA 4 1 Tid / Aika: 27.5.2014 kl./klo 16.00 Plats / Paikka: Stadskansliet / Kaupunginkanslia, Nykarleby Närvarande / Läsnä: Sabah Samaletdin, ordf./pj

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 188/2013 vp Erityisopetuksen tarve ja riskitilanteiden kartoitus Eduskunnan puhemiehelle Suomalaisen kattavan ja hyvän neuvolajärjestelmän jatkoksi on esitetty ajatus kahdesta muusta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 148/2009 vp Vapaan sivistystyön laitosten sitouttaminen yhteisiin opetussuunnitelmiin Eduskunnan puhemiehelle Opetusministeriö on lisäämässä määrärahoja maahanmuuttajien suomen kielen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 220/2009 vp Perhepäivähoitajien palkkaus Eduskunnan puhemiehelle Perhepäivähoitaja on lapsia omassa kodissaan, ryhmäperhepäivähoidossa tai lapsen kotona hoitava henkilö. Perhepäivähoidossa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 126/2013 vp Suomi tieteen kielenä Eduskunnan puhemiehelle Suomen kieli sai virallisen aseman 150 vuotta sitten. Samoihin aikoihin, 1800-luvun puolivälin jälkeen, suomi alkoi vähitellen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 475/2012 vp Ammattikorkeakoulujen turvaaminen aikuiskoulutuksen Eduskunnan puhemiehelle Julkisuuteen tulleen tiedon mukaan ammattikorkeakoulujen rahoitusmallia ollaan uudistamassa.

Lisätiedot

RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RUOTSI PLAN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Bästa familj, Hemmet och familjen är barnets viktigaste uppväxtmiljö och gemenskap. Vid sidan av hemmet skall dagvården vara

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet INVANDRARES SYSSELSÄTTNING OCH DELAKTIGHET FÖR VÄLFÄRDEN I ÖSTERBOTTEN -

Lisätiedot

VUOSIKIRJA 2011-2012 ÅRSBOK. Yrkeskunskap. som inte rostar

VUOSIKIRJA 2011-2012 ÅRSBOK. Yrkeskunskap. som inte rostar VUOSIKIRJA 2011-2012 ÅRSBOK Yrkeskunskap som inte rostar Vaasan ammattiopisto, 12. toimintavuosi Vaasan ammattiopisto on Vaasan kaupungin omistama kaksikielinen oppilaitos. Suomen ja ruotsin lisäksi opetusta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 143/2005 vp Näyttökokeiden resurssien varmistaminen Eduskunnan puhemiehelle Ammatilliset näyttötutkinnot ovat saaneet pysyvän jalansijan suomalaisessa koulutus- ja tutkintojärjestelmässä.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

Väestön pääasiallinen toiminta - Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA - LOJO % väestöstä - % av befolkningen

Väestön pääasiallinen toiminta - Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA - LOJO % väestöstä - % av befolkningen Befolkningens huvudsakliga verksamhet, LOHJA - LOJO % väestöstä - % av befolkningen 20,3 20,4 20,5 20,7 21,1 21,2 21,5 22,4 22,5 23,7 23,2 23,7 23,6 24,6 25,4 5,4 5,5 5,8 5,7 6,4 6,5 6,3 6,5 6,4 6,6 6,4

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1254/2001 vp Osa-aikalisän myöntämisen perusteet Eduskunnan puhemiehelle Kun osa-aikalisäjärjestelmä aikoinaan otettiin käyttöön, sen yhtenä perusteena oli lisätä työssä jaksamista

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 400/2004 vp Kurun metsäoppilaitoksen opetusmetsien riittävyys Eduskunnan puhemiehelle Kurun metsäoppilaitoksella on tällä hetkellä käyttöoikeus noin 1 200 metsähehtaariin valtion tai

Lisätiedot

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden

Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Liikenne sähköistyy Pohjoismaissa Trafiken elektrifieras i Norden Elina Väistö Sito Parhaan ympäristön tekijät Sitossa laadittu kuluneen vuoden aikana Utarbetad vid Sito under det gångna året Sähköautojen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot