Hyvinvointia työstä Anna-Leena Kurki 0. Työterveyslaitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvointia työstä. 29.1.2015 Anna-Leena Kurki 0. Työterveyslaitos www.ttl.fi"

Transkriptio

1 Hyvinvointia työstä 0

2 Työvälineitä onnistuneeseen organisaatiomuutokseen Anna-Leena Kurki, KM, Tutkija 1

3 Organisaatiomuutos hyvinvoinnin uhka ja mahdollisuus (Kauppinen ym. 2013; Pahkin ym. 2011) Muutos työpaikan omistajassa lisää koettua työn epävarmuutta Pitkittyneet/ perättäiset organisaatiomuutokset heikentävät työntekijän hyvinvointia Oman aseman heikkeneminen työpaikalla lisää henkistä väsymystä, stressiä ja kyynisyyttä sekä heikentää työkykyä Työn mielekkyys ja merkityksellisyys voi kadota -> kuormittumista Jos työntekijä kokee organisaatiomuutoksen myönteisesti, voi se lisätä hyvinvointia -> näkyy mm. henkisen hyvinvoinnin, työkyvyn, työtyytyväisyyden ja innovatiivisen käyttäytymisen lisääntymisenä. Johtamisen oikeudenmukaisuus muutostilanteissa yhteydessä työhyvinvointiin ja vähäisempiin sairauspoissaoloihin 2

4 Hirveen paljon on sellasta opetuksen ulkopuolista tekemistä ja olemista...ja mä luulen, että mulla on tullu raja vastaan nytte. - Opettaja, kehittämiskokous 3

5 Häiritsevätkö muutokset toimivaa organisointia ja sujuvaa työtä? TYÖ ENNEN (n luvulle saakka): Pitkät vakiintuneen toiminnan vaiheet, lyhyet ohimenevät muutosvaiheet TYÖ NYT (erityisesti 2000-luku): Lyhyet vakiintuneen toiminnan vaiheet, pitkään keskeneräiset muutosvaiheet 4

6 Millaisessa murroksessa nyt eletään? Uusien teknologioiden leviäminen Massatuotanto Organisaatio: Funktionaalinen, hierarkkinen, tavoitteena yhtenäisyys ja tehokkuus Asiantuntijuus: Ala- ja professiokohtaista Tieto: Toimintojen ja asiantuntijaryhmien sisäistä, hierarkkista Oppiminen perustuu tehtäväkohtaiseen koulutukseen ("kurssittaminen"), olemassa olevan omaksumista Kehittäminen: ennen kuin tuote tai palvelu lanseerataan, jalkauttamista, parantelua kehittäjien ja suunnittelijoiden vastuulla Vuosituhannen vaihde Käännekohta Teknologiapohjainen verkostotuotanto, yhteiskehittely Organisaatio: monen organisaation ja toimijaryhmän verkosto, tavoitteena eri toimijoiden osallisuus ja tuotepalvelukokonaisuuksien uusiutuvuus Tieto: Avoimesti yhdisteltävissä, jaettua, arkkitehtonista Oppiminen perustuu yhteisiin analyyseihin ja iteraatioon, uuden luomista Asiantuntijuus: Ilmiölähtöistä (oma asiantuntijuus suhteessa muihin), "kukaan ei yksin paras asiantuntija" Kehittäminen: tuotepalvelun koko elinkaaren ajan, kaikkien vastuulla, myös asiakas mukana (Perez 2002, Victor & Boynton 1998) kuva: Marika Schaupp IC-teknologian synnyttämä murros, teknologiset innovaatiot Sosiaaliset innovaatiot 5 Seuraava murros Aika

7 Toimintakonseptin muutos Perhepäivähoito lasten kotihoivana vanhempien töissä ollessa Perhepäivähoito lasten varhaiskasvatuksena vanhempien kumppanina Puhelinliittymien tilaajien palvelu Kännyköiden ja internetyhteyksien myynti ja palvelu Kirjasto: Kirjojen lainaus Informaatiopalvelujen tuottaminen 6

8 Porina 5 min Miten murros näkyy oppilaitoksessanne/ omassa työssänne? 7

9 Miten ymmärtää muutosta oppilaitostasolla? ( Virkkunen 1995, "sulatusuunimalli") Johtamisen, osallistumisen, toimintatapojen uudet ideat ja opit Taloudellisuuden, liiketoiminnan, strategioiden ja kehittämisen muutospaineet Aiemman osallistumisen mallit ja järjestelmät Työn aiemmat kehitysvaiheet ja traditiot Suunnitelmat, strategiat, visiot Arkinen työ ja sen nykyiset toimintatavat ja välineistö (=Toiminta) Paikallisen toimintatavan tulevat vaihtoehdot ja niiden tekemisen tavat Työntekijöiden oletukset, uskomukset ja odotukset työlleen Asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden toimintatavat ja odotukset 8

10 Organisaatioiden yhdistyminen ei ole ainoastaan hallinnollinen kysymys TYÖN AIEMMAT KEHITYSVAIHEET JA TOIMINTATAVAT TYÖN TULEVAT KEHITYS- MAHDOLLISUUDET TYÖN AIEMMAT KEHITYSVAIHEET JA TOIMINTATAVAT vaan tarvitaan yhteisen ymmärryksen rakentamista! 9

11 Onnistumisen avaimia (Kauppinen ym. 2013; Pahkin ym. 2011) 1) Jaettu näkemys tulevasta + viestintä 2) Osallistuminen mahdollisuus vaikuttaa 3) Tarkoituksenmukaiset tukitoimet 10

12 Esimerkki: Miten jäsentää muuttuvaa työtä? Työn muutos 1998/

13 Toimintajärjestelmä työn muutoksen jäsentämisen välineenä (Engeström 1987) Opettajat Tekijät Välineet (työkalut, järjestelmät, mallit, käsitteet) Kohde Säännöt Yhteisö Työnjako Keskeiset työtä ohjaavat normit ja säännöt Minkälaisen tiedon, käytäntöjen, konkreettisten välineiden avulla työtänne teette? Kenen kanssa teette työtänne (verkosto/ yhteistyökumppanit)? Ketkä tukevat teitä tehtävässänne? Mihin (oppilaan) tarpeeseen pyritte työllänne vastaamaan? 1) 2) Tulos Asiakas Mitä työnne tuloksena syntyy: - Miten työnne auttaa oppilasta? - Millaisia onnistumisen kokemuksia/ hyvinvoinnin haasteita itsellesi? Miten työt jaetaan? Mistä vastaa opettaja itse? Mikä tehdään työryhmissä? 12

14 Pariharjoitus 1) Parikeskustelu 5 min: Mitkä ovat keskeisimmät muutokset omassa oppilaitoksessanne viimeisen viiden vuoden aikana? Mitä muutoksia tulossa? 2) Valitkaa toisen työ mallinnettavaksi toimintajärjestelmällä (ennen nyt) Mitkä ovat keskeisimmät muutokset toiminnan eri osatekijöissä? Kiinnittäkää huomio erityisesti kohteen muutokseen! 13

15 Järjestelmätaso Häiriön todennäköisyys pienenee TOIMINTA- TAVAN MUUTOS TYÖ EI SUJU ODOTUSTEN MUKAAN: häiriö tiedonkulun katkos erimielisyys pulma YKSILÖN KOKEMUKSET TILANTEESTA : -ärtymys -kiihtyminen -pettymys -väsymys Häiriön todennäköisyys lisääntyy HÄIRIÖN ASETTAMINEN YHTEYKSIINSÄ TOIMINNASSA HÄIRIÖN YKSILÖLLISTÄ- MINEN SYYTTÄMINEN YLEISTÄMINEN YRITYS MUUTTAA YKSILÖITÄ, HENKILÖ- RISTIRIIDAT Yksilötaso Anna-Leena Kurki (Mott 1992)

16 Työn yhteinen kehittäminen on keskeistä organisaatiomuutoksessa 1) Muutoksen hallinta yhteinen kokonaiskuva muutoksesta auttaa selättämään hässäkän! 2) Häiriöt ja työn sujumattomuus ovat vakava uhka työhyvinvoinnille tai ponnahduslauta yhteiselle kehittämiselle 3) Työn yhteinen kehittäminen on samalla osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämistä -> Konkreettisia kehittämiskokeiluja! 15

17 Opi lisää! Koulutusta Ongelmista oivalluksiin - Työkaluja muuttuvan työn hallintaan ja kehittämiseen -> Ongelmista oivalluksiin Helsinki (Ilmoittautuminen mennessä) Kirjallisuutta Esimiehille välineitä muutoksen hallintaan: Schaupp Marika, Koli Annarita, Kurki Anna-Leena, Ala-Laurinaho Arja 2013: Yhteinen muutos - työhyvinvointia työtä kehittämällä. Työterveyslaitos. Muutospajaohjaajan opas: pdf-versio löytyy Tekesin sivuilta: Tykes raportteja 71. PDF (Tekesin julkaisut-sivusto!) tai Googlen kautta: Muutospajaohjaajan opas Tuore väitöskirja: Koli, A (2014) Työn Mieltä etsimässä. Työhyvinvoinnin edistäminen ammattiopettajien työssä. Helsingin Yliopisto, Käyttäytymistieteiden laitos. (Verkossa) 16

18 Lähteet Engeström, Y. (1987). Learning by expanding. Helsinki: Orienta-Konsultit. Mott, L. (1992). Systemudvikling. Kobenhavn: Handelshojskolen. Pahkin, K., Mattila-Holappa, P., Nielsen,K., Wiezer, N., Widerszal-Bazyl, M, de Jong, T. & a Mockałło, S. (2011) Mielekäs muutos Kuinka tukea työntekijöitä organisaatiomuutoksen aikana? Helsinki: Työterveyslaitos. Perez, C. (2002). Technological Revolutions and Financial Capital. The Dynamics of Bubbles and Golden Ages. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. Kauppinen, T., Mattila-Holappa, P. Perkiömäkelä, M.M Saalo, A., Toikkanen, J. Tuomivaara, S., Uuksulainen, S., Viluksela, M. & Virtanjen, S. (toim.) (2013) Työ ja terveys Suomessa Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista. Tampere: Työterveyslaitos. Victor, B. & Boynton, A.C. (1998). Invented here. Maximizing Your Organization's Internal Growth and profitability. Boston, Massachusetts: harvard Business School Press. Virkkunen, J. (1995). Työpaikkatarkastusten ristiriidat ja niiden ylittämisen mahdollisuudet. Tutkimus keskusteluun perustuvan työn välineistä ja tuloksellisuudesta. Helsinki: Työministeriö 17

19 Kiitos! 18

20 Toimintajärjestelmä Välineet Tekijät Kohde Tulos Asiakas Säännöt Yhteisö Työnjako Toimintajärjestelmän malli: Engeström 1987

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Kokeile ja havahdu! - menetelmiä oman ja työyhteisön työn kehittämiseen Työn imu Voimavaralähtöinen näkökulma työn arkeen Muutospaja Mielekkyyttä muutokseen ja toimintaa yhdessä uudistamaan

Lisätiedot

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsätehon raportti 219 29.11.2011 Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsämiesten Säätiön hankevalmistelu Arja Ala-Laurinaho (toim.) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) METSÄTEHO OY PL 101 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

Muutospaja työhyvinvoinnin edistäjänä

Muutospaja työhyvinvoinnin edistäjänä Sirpa Rauas-Huuhtanen ja Kirsti Launis Työterveyslaitos Kari-Pekka Martimo Mehiläinen Työterveys Hannu Pursio Metsäliitto Group Muutospaja työhyvinvoinnin edistäjänä esimerkki sahalla toteutetusta muutospajasta

Lisätiedot

Osallistuva innovaatiotoiminta ja työhyvinvoinnin edistäminen esimiestyössä

Osallistuva innovaatiotoiminta ja työhyvinvoinnin edistäminen esimiestyössä Työryhmä: Lähijohtajuuden kehittämisellä parempaan työhyvinvointiin Kirjoittajat: Seppo Tuomivaara Työterveyslaitos, Topeliuksenkatu 41 a A, 00250, Helsinki 040 5783832, seppo.tuomivaara@ttl.fi Johanna

Lisätiedot

AMMATILLINEN KUNTOUTUS VOIMAA TYÖVOIMAAN. Työterveyshuollon rooli

AMMATILLINEN KUNTOUTUS VOIMAA TYÖVOIMAAN. Työterveyshuollon rooli AMMATILLINEN KUNTOUTUS VOIMAA TYÖVOIMAAN Työterveyshuollon rooli 1 TYÖTERVEYSLÄÄKÄRI ja HOITAJA ARVIOIVAT TYÖNTEKIJÄN TYÖKYKYÄ VASTAANOTTOKÄYNNEILLÄ Työkykyä voidaan symbolisesti kuvata talon muodossa.

Lisätiedot

Työelämän innovaatiotoimintaa tukevaa kehittämisen mallia etsimässä

Työelämän innovaatiotoimintaa tukevaa kehittämisen mallia etsimässä Työelämän innovaatiotoimintaa tukevaa kehittämisen mallia etsimässä Tarve- ja osaamislähtöinen toimintajärjestelmän kehittäminen Elise Ramstad 1 Tällä hetkellä teknologian ja organisaation kehittämiseksi

Lisätiedot

raportteja 71 Muutospajaohjaajan opas Muutospajaohjaajan opas HELSINKI 2010 www.tykes.fi

raportteja 71 Muutospajaohjaajan opas Muutospajaohjaajan opas HELSINKI 2010 www.tykes.fi Graafinen suunnittelu mainostoimisto Kari Eklund DM Piirrokset Lauri Voutilainen Paino Multiprint Oy, Espoo 2010 Kirsti Launis Marika Schaupp Annarita Koli Sirpa Rauas-Huuhtanen Muutospajaohjaajan opas

Lisätiedot

Uuden toimintakonseptin kehittäminen ammattikorkeakouluun

Uuden toimintakonseptin kehittäminen ammattikorkeakouluun Uuden toimintakonseptin kehittäminen ammattikorkeakouluun Muutoslaboratorio yhteisen kehittämisen välineenä Jaakko Virkkunen, Heli Ahonen, Leila Lintula (toim.) HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA

Lisätiedot

Metsäsuunnittelun kehitystyötä on leimannut

Metsäsuunnittelun kehitystyötä on leimannut Raili Hokajärvi Tietoteknologian ja suunnittelupalvelujen kehitys metsäsuunnittelijan työn muutoshaasteena e e m t a Johdanto Metsäsuunnittelun kehitystyötä on leimannut viimevuosina uusien teknologioiden

Lisätiedot

Ratkaisuja arkeen. 18.11.2014 Suomen metsäkeskus Tuula Jusko HR-tiimin esimies, työsuojelupäällikkö

Ratkaisuja arkeen. 18.11.2014 Suomen metsäkeskus Tuula Jusko HR-tiimin esimies, työsuojelupäällikkö Ratkaisuja arkeen 18.11.2014 Suomen metsäkeskus Tuula Jusko HR-tiimin esimies, työsuojelupäällikkö Muutoksesta toiseen Yksityismetsätalouden organisaatioissa merkittäviä muutoksia Vuoden 2012 alussa Metsäkeskuksia

Lisätiedot

www.riskithaltuun.fi Kooste Työterveyslaitoksen psykososiaalisten tekijöiden aineistoista

www.riskithaltuun.fi Kooste Työterveyslaitoksen psykososiaalisten tekijöiden aineistoista www.riskithaltuun.fi Kooste Työterveyslaitoksen psykososiaalisten tekijöiden aineistoista JULKAISUT Kaikkea stressistä Toppinen-Tanner Salla, Ahola Kirsi (toim.) Työterveyslaitos 2012 Kirjassa pureudutaan

Lisätiedot

Uusi tapa oppia ja tuottaa innovaatioita: osallistava innovaatiotoiminta

Uusi tapa oppia ja tuottaa innovaatioita: osallistava innovaatiotoiminta Uusi tapa oppia ja tuottaa innovaatioita: osallistava innovaatiotoiminta Tuomo Alasoini 1 Johdanto Yritysten toimintaympäristössä meneillään olevat muutokset luovat niille uusia mahdollisuuksia hankkia

Lisätiedot

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Hannu Pursio Maikki Kropsu 2 SISÄLLYS 1. HANKKEEN TARKOITUS

Lisätiedot

14.30 15.00 Digitaaliset työvälineet ja työn uudenlainen konkreettisuus suunnittelijoiden yhteistyössä Sami Paavola

14.30 15.00 Digitaaliset työvälineet ja työn uudenlainen konkreettisuus suunnittelijoiden yhteistyössä Sami Paavola Työryhmäkoordinaattorit: Hannele Kerosuo, tutkija & Hanna Toiviainen, tutkija Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteiden laitos Toiminnan, kehityksen ja oppimisen tutkimusyksikkö CRADLE Torstai 7.11.2013,

Lisätiedot

Jaakko Virkkunen Yrjö Engeström Juha Pihlaja Merja Helle. MUUTOSLABORATORIO Uusi tapa oppia ja kehittää työtä

Jaakko Virkkunen Yrjö Engeström Juha Pihlaja Merja Helle. MUUTOSLABORATORIO Uusi tapa oppia ja kehittää työtä Jaakko Virkkunen Yrjö Engeström Juha Pihlaja Merja Helle MUUTOSLABORATORIO Uusi tapa oppia ja kehittää työtä Helsinki 2001 1 Taitto: Pikseri Julkaisupalvelut ISBN 951-735-400-2 Edita Oyj Helsinki 2001

Lisätiedot

Toimintakonseptien muutokset, epäsynkronit ja työn häiriökuormitus - ratkaisuja yhteistyössä

Toimintakonseptien muutokset, epäsynkronit ja työn häiriökuormitus - ratkaisuja yhteistyössä Toimintakonseptien muutokset, epäsynkronit ja työn häiriökuormitus - ratkaisuja yhteistyössä Kirsti Launis Tuija Virtanen Riikka Ruotsala Loppuraportti Työsuojelurahastolle Työterveyslaitos Helsinki 2009

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Hannele Rapatti Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu MITEN

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI FYSIOTERAPIATYÖSSÄ

TYÖHYVINVOINTI FYSIOTERAPIATYÖSSÄ TYÖHYVINVOINTI FYSIOTERAPIATYÖSSÄ Marja Heikkilä Pro gradu Ergonomia Itä-Suomen yliopisto Lääketieteen laitos Kesäkuu 2012 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, Terveystieteiden tiedekunta [Tiivistelmä] Lääketieteen laitos

Lisätiedot

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ KOLMIKANTAPALAVERI TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ Sini Kujanpää Pro gradu-tutkielma Kasvatustieteiden laitos Turun Yliopisto Syyskuu 2012 TURUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden laitos / Kasvatustieteiden

Lisätiedot

TEM raportteja 14/2012

TEM raportteja 14/2012 TEM raportteja 14/2012 Suomen työelämä vuonna 2030 Miten ja miksi se on toisennäköinen kuin tällä hetkellä Tuomo Alasoini, Anu Järvensivu, Jorma Mäkitalo Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Julkaisuaika 13.5.2012

Lisätiedot

Työ, työ ja työ. Työlähtöinen työterveyshuolto ja kuntoutus

Työ, työ ja työ. Työlähtöinen työterveyshuolto ja kuntoutus Työ, työ ja työ Työlähtöinen työterveyshuolto ja kuntoutus Jorma Mäkitalo ja Eija Paso Työ, työ ja työ Työlähtöinen työterveyshuolto ja kuntoutus Valokuvat Kannen suunnittelu Ulkoasu ja taitto Kustantajat

Lisätiedot

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta Organisaatio- muutos esimiehen näkökulmasta Tämä opas on osa Tukea työpaikalle organisaatiomuutoksen toteuttamiseen -hanketta. Hanketta ovat tukeneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Työsuojelurahasto.

Lisätiedot

raportteja 70 Toimintakonseptin yhteisen kehittämisen mahdollisuus Toimintakonseptin yhteisen kehittämisen mahdollisuus HELSINKI 2010

raportteja 70 Toimintakonseptin yhteisen kehittämisen mahdollisuus Toimintakonseptin yhteisen kehittämisen mahdollisuus HELSINKI 2010 Tämä julkaisu koskee Työelämän kehittämisohjelman rahoituksella vuosina 2004-2009 toteutettua Muutoksen tekijät -toimintakonseptin osallistavan kehittämisen oppimisverkosto -hanketta. Julkaisussa arvioidaan

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen

Työhyvinvoinnin uhkatekijät. Marina Toivonen Työhyvinvoinnin uhkatekijät Marina Toivonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Päiväys Päiväys 2.3.2015 Tekijä Marina Toivonen Koulutusohjelma Liiketalous Opinnäytetyön otsikko

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin

Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Kohti monipaikkaista virastoa Opas hajautuneisuuden vaatimiin muutoksiin Johanna Haapamäki, Marko Hakonen, Kaisa Simanainen, Matti Vartiainen, Mika P. Nieminen ja Jouni Virtaharju Aalto-yliopisto Teknillinen

Lisätiedot

Hankkeen toimijoina ovat Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteiden laitos, Center for Research on Activity,

Hankkeen toimijoina ovat Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteiden laitos, Center for Research on Activity, Hankkeen toimijoina ovat Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteiden laitos, Center for Research on Activity, Development and Learning CRADLE. 1. AMMATTIKORKEAKOULUN JA

Lisätiedot

Palveluverkostojen muuttuvat toimintakonseptit

Palveluverkostojen muuttuvat toimintakonseptit Tietoa työstä Palveluverkostojen muuttuvat toimintakonseptit ASIAKASYMMÄRRYS, VÄLINEET JA TYÖHYVINVOINTI VERKOSTOYHTEISTYÖSSÄ Laura Seppänen Heli Heikkilä Mari Kira Jiri Lallimo Riikka Ruotsala Marika

Lisätiedot

Kuinka TAITAVASTA TYÖN AMMATTILAISESTA TULEE INNOVATIIVINEN TYÖN KEHITTÄJÄ? ammatillinen ja innovatiivinen koulutus

Kuinka TAITAVASTA TYÖN AMMATTILAISESTA TULEE INNOVATIIVINEN TYÖN KEHITTÄJÄ? ammatillinen ja innovatiivinen koulutus Kuinka TAITAVASTA TYÖN AMMATTILAISESTA TULEE INNOVATIIVINEN TYÖN KEHITTÄJÄ? ammatillinen ja innovatiivinen koulutus ammatillinen ja innovatiivinen koulutus Kuinka TAITAVASTA TYÖN AMMATTILAISESTA TULEE

Lisätiedot