Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1 Vätskäri news nro 2 / 2004 Tietotekniikkaa jo ala-asteella Vätskäri News Tämä uutistiedote on VSTKY:n virallinen jäsenjulkaisu ja se tavoittaa yli 1500 Lounais-Suomen alueen ITalalla työskentelevää ammattilaista 6 kertaa vuodessa. Taitto: Saku Pönkänen Paino: Painola, T.Nieminen Oy, Kaarina Painos: 1700 kpl ISSN Yhdistys Varsinais-Suomen tietojenkäsittely-yhdistys ry pj Hanna Suontausta Tieturi Oy, OldMill, Ruukinkatu 4, Turku puh fax VSTKY pankkitili Nordea Internet

2 Adobe InDesign CS Pagemaker edition Teksti: Matti Vahtera ja Niina Savila Adobe järjestää aina välillä seminaareja myös täällä Turussa. Olimme katsomassa miltä siellä näytti. Kulissit olivat upeat. Tilaisuus pidettiin hotellin auditoriossa kahvitarjoilun kera. Asia oli mielenkiintoinen: Miten Adoben uuden taittoohjelman InDesign CS:n saa toimimaan kuten vanhemman Pagemakerin. Pagemaker plug-in InDesign CS kuuluu laajempaan ohjelmakokonaisuuteen, johon kuuluvat mm. Adobe Illustrator CS ja Adobe Photoshop CS. Ideana on, että kaikki sarjan ohjelmat toimivat lähes saumattomassa yhteistyössä. Pagemaker ei tietenkään ole yhteensopiva muiden CS ohjelmien kanssa, koska Pagemakeria ei ole päivitetty enää vähään aikaan. Adobe on kehittänyt plug-in packin InDesign CS:ään, joka saa sen käyttöliittymän tuntumaan ja näyttämään enemmän vanhalta Pagemakerilta. Muutamat pikanäppäimet ja toiminnot auttavatkin ihan hyvin. Voisi kuvitellakin, ettei Pagemakerista tehdä enää uusia versioita. Tarkoitus on vain helpottaa käyttäjien siirtymistä InDesigniin. Asiakkaita ei haluta menettää, joten heille täytyy opettaa, miten uutta ohjelmaa käytetään ja todistaa, että se on parempi kuin vanha. Paikalla olikin paljon Pagemakerin käyttäjiä, jolta heltisi muutama rakentava kysymys. Seminaari antoi paljon, vaikken koskaan ole Pagemakeria käyttänytkään. Kaikinpuolin viihdyttävä tilaisuus - muutamaa koneen kaatumista luukunottamatta. InCopy InCopy on kirjoitustyökalu, joka mahdollistaa tekstin muokkauksen samanaikaisesti taittotyön kanssa. InCopyn avulla InDesign-taiton tekstin tekeminen ja korjauskierrokset voidaan hajauttaa usealle eri työasemalle. Vuosikertomusten, tiedotteiden ja muiden kiireellisten ja huolellisuutta vaativien aineistojen käsittelyaika nopeutuu. Kirjoittaja voi työstää taitossa olevaa juttuaan 1:1 wysiwyg-tilassa ja näkee täsmälleen juttuaan varten jäljellä olevan tilan. Tuleva seminaari Adobe InCopy CS:n ja InDesign CS:n yhteiskäyttöä esitellään Turussa klo Sokos Hotel Hamburger Börsissä. Ilmoittautumiset Adoben sivuilta, Hermoverkot liiketoiminnan apuna Tule kuulemaan miten Hermoverkkoja voidaan soveltaa käytäntöön yrityksen toiminnassa. Aika: Ti 27.4 klo 18 alkaen Paikka: Turun kauppakorkeakoulu, ls 13 Ilmoittautuminen ja lisätietoja: VSTKY:n webbisivujen kautta

3 Tietotekniikan taidot opitaan jo ala-asteella Teksti ja kuvat: Sini Venho Martin koulun ala-asteella oppilaat saavat ensimmäiset koulun antamat sähköpostiosoitteet kolmannella luokalla. Monelle oppilaalle kirjoittaminen ja hiiren käyttö on vielä silloin suhteellisen uutta, vaikka ATK-tunnit aloitettiin jo ensimmäisellä luokalla. Tieto- ja viestintäteknisen strategian avulla koululla on kuitenkin selkeät visiot ja tavoitteet tulevaisuudesta. Oppilaiden tuleekin viimeistään kuudennella luokalla hallita mm. tekstinkäsittelyn alkeet, kirjoittaa sähköpostia ja tuntea vastuunsa internetin käyttäjänä. Martin koulun kolmannen luokan opiskelijat Eetu Päivärinta ja Sofianna Teräs kertovat ATK-tuntien alkaneen ensimmäisellä luokalla. Tunneilla he ovat oppineet käyttämään hiirtä, kirjoittamaan wordilla sekä tekemään hakuja internetistä. Tällä hetkellä ATK-tunteja on viikossa vain yksi, ja siihen Eetu ja Sofianna toivovatkin lisäystä. Kaksi tai kolme kertaa viikossa olisi heidän mielestään sopivampi tuntimäärä. Ensimmäiset omat, koulun antamat sähköpostiosoitteet he saivat nyt kolmannella luokalla. Eetulla on ollut jo itse haettu sähköpostiosoite, mutta Sofiannalle osoite on uusi. Molemmat arvelevat, että sähköpostin lähettäminen lisääntyy tulevaisuudessa. Eetun mielestä tunti ATK:ta viikossa on liian vähän. Tietotekniikka osaksi kaikkia oppiaineita Perusopetuksen ensimmäisellä ja toisella luokalla tietokoneiden tavallisin käyttötapa on opetusohjelmien ja muiden valmiiden sisältöjen hyödyntäminen. Niihin voidaan tutustua pienimuotoisten piirto- ja kirjoitusohjelmien avulla. Luokilla 3-6 valmiiden sisältöjen rooli on yhä merkittävä mutta tietokonetta ryhdytään käyttämään vuosi vuodelta enemmän omien tuotosten laatimisen apuvälineenä esim. tiedonhakuna internetistä. Koska ala-asteella tietotekniikkaa ei normaalisti opeteta omana oppiaineenaan, perustaitojen opettaminen jää pitkälti jokaisen luokanopettajan vastuulle. ATK-opetuksen suunnitelmissa on otettu huomioon myös liikuntarajoitteiset, näköja kuulovammaiset sekä oppilaat, joilla on kognitiivisia oppimisvaikeuksia. Tietoja viestintätekniikan tarjoamat apuvälineet ja erityisohjelmistot antavat tärkeän tai jopa välttämättömän tuen oppilaan opintojen edistymiseen. Usein tieto- ja viestintätekniikka on osa oppilaan elämänhallintaa ja on siten estämässä yksilön syrjäytymistä yhteiskunnassa. Turun kaupungilla omat painopisteensä Turussa opetuslautakunta hyväksyi kokouksessaan syksyllä 2001 vuoteen 2004 ulottuvan Turun kaupungin koululaitoksen strategia- ja arviointisuunnitelman. Suunnitelmassa todettiin mm. koululaitoksen toiminta-ajatus ja arvot sekä määriteltiin strategian ajattelun ja johtamisen keskeiset periaatteet ja strategiset painopisteet. Painopisteiksi luokiteltiin mm. opetus ja kasvatus, elinikäinen oppiminen, syrjäytymisen ehkäisy, kansainvälisyys sekä tietotekniikan käyttö opetuksessa. Kolmannen luokan oppilaat allekirjoittavat sitoumuksen sähköpostiosoitteen saadessaan.

4 PDF kuuluu olennaisena osana TriniMedia Internationalin liiketoimintaan Teksti: Minna Vänskä PDF-tiedostot ovat kuuluneet osana Trini Media Internationalin toimintaan yrityksen perustamisesta lähtien. Yrityskuvan kehittämiseen ja visuaaliseen viestintään erikoistunut yritys aloitti toimintansa vuonna 2001 Ranskasta käsin, vaikkakin itse yritys on suomalainen. TriniMedia Internationalilla oli jo tuolloin useita suomalaisia asiakasyrityksiä, joiden kanssa onnistuneen asiakassuhteen ylläpitäminen mahdollistui PDF:n avulla. Nykyään Turussa toimistoaan pitävä yritys hyödyntää PDF:ää monipuolisesti. Korvaamattoman nopeaa ja turvallista tiedonsiirtoa Yrityskuvan kehittämiseen ja visuaaliseen viestintään erikoistunut TriniMedia International hyödyntää PDF:n luomia mahdollisuuksia jokapäiväisessä toiminnassaan. TriniMedia Internationalin suunnittelujohtaja Maria Koski listaa toimintoja, joissa yritys hyödyntää PDF-tiedostoja. Ehdotelmat suunnittelutöistä eli leiskat lähetetään asiakasyrityksille kommentoitaviksi sähköpostitse PDF:nä. Asiakasyritysten verkkosivuille luodaan tarvittaessa sähköisiä lomakkeita, tuoteluetteloita tai ohjekirjoja PDF-muodossa. Verkkosivuille laitettava materiaali voidaan tarvittaessa suojata: kuka tahansa voi tarkastella tiedostoa, mutta sen muokkaus, joskus jopa tulostuskin, vaatii salasanan. TriniMedia Internationalissa valmiiksi hiotut markkinointi- ja viestintämateriaalit toimitetaan painoon PDF-tiedostoina. PDF-tiedostojen käyttäminen nopeuttaa projektien edistymistä ja vähentää paperin määrää. PDF-tiedosto säilyttää minkä tahansa lähdedokumentin kirjasimet, kuvat, kaaviot ja taiton alkuperäisinä. Esimerkiksi messuja varten painettava yritysesite voidaan tuottaa PDFtiedostona myös asiakasyrityksen verkkosivuille, josta esitteen saa käsiinsä, vaikkei itse messuille pääsisikään. Kyselyitä ja kommenttien koontia TriniMedian asiakaslähtöiseen toimintaajatukseen kuuluu asiakasyrityksen näkökulman huomioiminen. Usein asiakasyrityksen toimipisteet sijaitsevat fyysisesti monessa eri toimipisteessä ja projektissa voi olla mukana monta henkilöä. Ehdotelma suunnittelutyöstä lähetetään PDF-tiedos-tona kommentoitavaksi kaikille asianomaisille. Palautetuista PDFtiedostoista on vaivatonta poimia kommentit erilliseksi tiedostoksi lähempää tarkastelua varten. TriniMedia on yhteydessä asiakasyrityksiinsä myös tilatun työn valmistuttua. Yrityksen isä, markkinointijohtaja Kari Koski, seuraa säännöllisesti TriniMedian luomien verkkopalveluiden toimivuutta ja kartoittaa asiakasyritysten tyytyväisyyttä. Tällä hetkellä suunnitellaan PDFmuotoista asiakastyytyväisyyskyselyä, joka lähetettäisiin sähköpostitse asiakasyritykselle tilaustyön valmistuttua. Irti toimistosta TriniMedian eräänlaisena tulevaisuudenvisiona on virtuaalitoimisto, jossa työntekijän fyysisellä olinpaikalla ei olisi merkitystä. Toimivat tietoliikenneyhteydet ja PDF-tiedostojen maksimaalinen hyödyntäminen mahdollistavat tilanteen, jossa PDF-faktaa... sähköisten dokumenttien ja lomakkeiden turvallisen ja luotettavan jakelun standardi kaikkialla maailmassa säilyttää minkä tahansa lähdedokumentin kirjasimet, kuvat, kaaviot ja taiton riippumatta sovelluksesta tai kä yttöympäristöstä, jossa se on luotu PDF-tiedostoa voi jakaa, tarkastella ja tulostaa kuka tahansa,jolla on käytössään ilmainen Acrobat Reader ohjelmisto lyhennys sanoista Portable Document Format mahdollistaa sähköisten dokumenttien erilaisten käyttöoikeuksien käyttöönoton, esimerkiksi dokumentin tulostus ja/tai muokkaus vain salasanalla jne. helpottaa asiakirjojen arkistointia vähentämällä paperin määrää PDF-dokumentin voi allekirjoittaa sähköisesti nopeuttaa dokumenttien hallintaa ollut käytössä noin kymmenen vuoden ajan

5 Vaikuta varmasti Teksti: Elina Willstedt, Niina Kuittinen, Mari Ojala Kuva: Saku Pönkänen Jokainen meistä joutuu puhumaan ja tavallaan esiintymään jokapäiväisessä elämässä. Mietitkö koskaan omaa tapaasi puhua tai sitä, miten viestisi menee perille? Voit itse vaikuttaa siihen, miten sinut ymmärretään ja miten sanomaasi reagoidaan. Ilmaisutaitoa voi myös oppia. Kursseista on apua varsinkin niille, jotka työssään esiintyvät, esimerkiksi luennoitsijoille, myyjille ja esimiehille. Yrityskouluttaja Viveca Vuontela Koulutuspalvelut Confidencesta korostaa heti alkajaisiksi, että kaikki vaikuttaminen lähtee itsensä onnistuneesta johtamisesta. Kun oma esiintyminen ja ulosanti sujuvat luontevasti varsinaiseen asiaan keskittyminen on helpompaa. Oman varman esiintymisen harjoitteleminen on tärkeää erityisesti työssään esiintyville, mutta taito auttaa myös jokapäiväiseen elämään liittyvissä tilanteissa. Esitettävän asian tunteminen läpikotaisin on koulutuksen peruslähtökohta. Noudattamalla kurssin oppeja vieraammankin asian onnistuu esittämään vakuuttavasti. Tunnetta ja paatosta Yhteyden luominen kuulijoihin on erityisen tärkeää, samoin kuin faktojen esittäminenkin. Yleisön vakuuttamiseen tarvitaan kuitenkin tosiasioiden lisäksi usein myös tunnetta ja paatosta. Kuulijoihin pitää luoda yhteys jollain konstilla, pitää olla tässä ja nyt, Viveca Vuontela tarkentaa. Retoriikkaan perustuva Vaikuta varmasti -koulutus toimii Suomessa kahden kouluttajan voimin. Koulutustilaisuuksia järjestetään lähinnä yrityksille ja yhdistyksille. Kurssilla opitaan vakuuttavan esityksen tekemisen ja esittämisen perusasiat, seitsemän peruskiven säännöt, joita noudattamalla esitys rakentuu varmaksi kokonaisuudeksi. Onnistuneeseen lopputulokseen Viveca kokee päässeensä, kun kurssilaiset hallitsevat menetelmän alasta tai toimenkuvasta riippumatta. Mitä on retoriikka? Retoriikka on vaikuttamisen oppia ja vakuuttamisen taitoa. On helppo esittää väittämä. Sopivien argumenttien löytäminen väittämän tueksi on jo vaikeampaa. Vielä vaikeampaa on todistaa argumenttien paikkansapitävyys ja siten saada kuulijat vakuuttuneeksi. Tähän tarvitaan menetelmä, retoriikka. Se on 2400 vuotta vanha menetelmä ja toimii edelleen. Esityksen seitsemän peruskiveä Kun seitsemän peruskiveä ovat tukevasti perustana, esiintyjä voi helposti muokata viestinsä aina kullekin kohderyhmälle sopivaksi. Tämä on tärkeää myös kuulijan kannalta, koska menetelmä perustuu myös viestin vastaanottajan tarpeiden tunnistamiseen. Yhdenkin peruskiven puuttuminen jättää esityksen sanoman vajaaksi eikä vakuuta yleisöä. Kun hallitset yleisösi vakuuttamisen sekä seitsemän peruskiven menetelmän, onnistut varmasti! Hyvin valmistellun esityksen seitsemän peruskiveä: 1.Tilanteen ja tavoitteen pohtiminen 2. Argumentit ja todistelu 3. Jäsentely puheessa ja tekstissä 4. Tehokas kieli 5. Muistitekniikka 6. Esittäminen ja kehon kieli 7. Esityksen ja lopputuloksen analysointi Kurssilla keskitytään esityksen sisältöön, siihen miten esitys luodaan vaakuuttavaksi ja vaikuttavaksi, Viveca Vuontela kertoo.

6 Varsinais-Suomen ICT-alalle rakennetaan strategiaa Teksti: VSTKY:n toimitus ICT-toimiala kuuluu Turun ja koko Varsinais-Suomen tulevaisuuden painopiste-aloihin. Alan kilpailukyky halutaan vahvaksi ja yhteistyö yritysten, rahoittajien, tutkimus-hankkeiden ja oppilaitosten välillä toimivaksi. ICT Turun johdolla on nyt rakennettu strategiaa ja ICT-klusteria, johon sanansa on saanut sanoa yli 150 varsinaissuomalaista alan asiantuntijaa. Prosessin tarkoituksena on ollut luoda ICT-alallekehitys-suunnitelma, joka edistää alan yritysten toimintaa Varsinais- Suomessa. Strategian luominen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa tuo esiin erilaiset näkemykset ja tulevaisuuden odotukset. Helmikuussa julkisuuteen esitelty loppuraportti pitää sisällään Varsinais-Suomen ICT-klusterin strategiset painopistealueet vuosille Visioita on mietitty vuoteen 2010 saakka. Strategian painotukset näkyvät tule- vaisuudessa niin oppilaitosten, yritysten kuin rahoittajienkin suunnitelmissa. Palvelut uusille yrityksille Strategiasuunnitelmassa on huomioitu myös perustettavien yritysten tukeminen. Uusille yrityksille on tarjolla yrityshautomo sekä rahoitus- ja koulutuspalveluita. Näiden palveluiden lisäksi yritykset voivat hyödyntää Turku Science Parkin laajan kontaktiverkoston osaamista. Uusien yritysten onnistumisaste on noin 90% Science Parkin yrityshautomoissa. Strategian painopistealueet Varsinais-Suomen ICT-klusterin neljäksi ydinalueeksi on valittu bioinformatiikka, mediasisällöt, terveydenhuollonsovellukset sekä multimedialaitteiden ohjelmistot. Käytännön yhteistyöhankkeet keskitetään näiden valittujen painopistealueiden ympärille. Tarkoituksena on kevään aikana valmistella ydinalueille omat kehitysohjelmat. Lisäksi yhteistyötä kehitetään erityisesti Turun ja Salon välillä. Digi-tv ja bioinformatiikka keihäänkärkinä Tietotekniikan ja laskennallisten mallien hyödyntäminen on tullut keskeiseksi osaksi bioalan tutkimusta. Lähitulevaisuudessa yhä suurempi osa bioalan tutkimustyöstä onkin riippuvaista bioinformatiikasta. Tälle kasvavalle alalle on tarkoituksena kehittää uusia ohjelmia ja toimivia simulointimenetelmiä. Bioinformatiikan ohella yksi alueen vahvuus on Digi-tv:n sisällöntuotanto. Digi-tv:n sisällönkehittämishankkeissa ovat mukana yritykset, yliopistot, ammattikorkeakoulut sekä Turun kaupunki. Yhteistyöyrityksinä on mukana niin laitevalmistaja, ohjelmistojen tuottaja kuin sisällöntuottajakin. Yhteistyöhankkeita jo käynnissä Hyviä esimerkkejä alueellisesta oppilaitosten ja yritysten yhteistyöstä on Diakonia-ammattikorkeakoulun kesällä 2003 aloittama digi-tv:n sisällöntuotannon kehittämishanke. Digi-tv:n kehittämishankkeessa Diakin medianomiopiskelijat suunnittelevat ja testaavat interaktiivisia tv-ohjelmia sekä lisäarvopalveluita. Toteutetut ohjelmat näkyvät Ylen Teema-digikanavalla. Kehittämishankkeen yhteistyöyrityksinä ovat Axel Technologies, Elomatic, Finlux, ICT Turku, Nokia, Poutapilvi web design ja YLE. Työpaikkojen määrän kasvua odotetaan Tarkoituksena on ICT-klusterin avulla luoda Varsinais-Suomeen yli viisi tuhatta ICT-alan työpaikkaa vuoteen 2010 mennessä. Työpaikkojen määrän lisäys perustuu alueen kasvuun Euroopan markkinoiden kasvun mukaisesti. Toinen vaikuttava tekijä on yritysten määrän nousu alueella. Tavoitteena on saada samassa ajassa 200 uutta yritystä alueelle. ICT-alan tekniikan kehitys ja toiminta-tapojen muutos jatkuvat. Uudet tekno-logiset keksinnöt tulevat kuitenkin käyttöön aina pienellä viiveellä, joten kehitys on vasta aluillaan. Visio 2010 Tavoitteena on luoda alueelle kansainvälinen multimedialaitteiden ja bioinformatiikan sovellustentuotekehityskeskittymä. Alueen toimiva yhteistyö muiden yliopistokaupunkien ja yritysten välillä houkuttelee alueelle lisää uuden teknologian kehitysyksiköitä. Yrityksille alue toimii innovatiivisena toimintaympäristönä, joka tarjoaa hyvät kasvuedellytykset.

7 Nautitaan viineistä Teksti: Tuukka Toivonen Viini on paitsi elämyksiä, myös maantiedettä, kulttuuria ja historiaa. Toiset haluavat yksinkertaisesti juoda viininsä ja nauttia mausta ilman sen syvällisempiä selostuksia. Toiset taas haluavat analysoida jokaisen siemauksen ja tutkia taustoja. Viinin nauttimisen ei tarvitse olla ryppyotsaista - tee itse sellainen matka viinien maailmaan joka sopii sinun makuusi tai hetkeesi! Muistan vielä ajan kun join viiniä vain humaltuakseni. Punkku oli punkkua ja valkkari valkkaria. Viinin valmistuskin on kulkenut suvussa pitkään ja silti kesti kauan, ennen kuin itse kiinnostuin ja opin juomaan viiniä. En kuitenkaan väitä, että tuntisin hienoa viinisanastoa. Mielestäni tarkkoja, liian rajoittavia termejä käytetään viinien arvioinnissa turhankin usein. Kukin meistä haistaa ja maistaa omalla tavallaan, tuoksut ja maut koetaan eri tavoin. Virallisesti viinin maistaminen on melko tieteellistä touhua. Lasienkin muotoja on kehitelty kauan ja tarkasti, täydellisiksi maistamiseen. Makuaistimus nimittäin syntyy suurimmalta osalta nenäontelossa. Ilman tuoksua emme tunne makua. Kapea lasi ei ohjaa tuoksua sieraimiin ja näin ollen viininautinto ei voi syntyä täydellisenä ilman oikeanlaista viinilasia. Viinin makuun vaikuttavat monet asiat. Rypälelaji, valmistustapa ja kypsytys tuovat makueroja viinien välille. Alue, jossa köynnökset kasvavat: sen ilmasto ja maaperä tuovat oman makunsa. Muita tekijöitä ovat ruoka, muu juoma ja tilanne ja tunnelma. Tarjoilulämpotilan pitäisi myös olla oikea: mitä kevyempi viini, sitä viileämpänä se tarjoillaan. VSTKY:n Viininmaistajaiset Miten valita viini oikein?. Tähän kysymykseen saimme vastauksen VSTKY:n viini-illassa. Paikalle oli saapunut kolmisenkymmentä innostunutta VSTKY:läistä kuulemaan lisää viinien ominaisuuksista. Oppaanamme viinien maailmaan toimi Jouni Taarna V-S Finlandista. Hän tutustutti meidät chileläisiin valko- ja punaviineihin. Lisätietoa viinistä: -> Viikon viini ->Viinit Viinistä nauttiminen ei kuitenkaan vaadi paljoakaan tietoa, on vain rohkeasti lähdettävä kokeilemaan. On hienoa huomata, että joku viini todella sopii jonkun ruoan kanssa. Tai keksiä maa, jonka viineistä pitää erityisesti. Hinta on aika hyvä mittari viinin valinnassa. Itse ostan aina pikkiriikkisen kalliimman pullon, kuin edellisellä kerralla ja usein maku on miellyttävä yllätys. Alkon viinitarjonta on niin runsas, ettei heti kyllästy. Valinta tuottaa usein hankaluuksia ja liikkeessä vierähtää hetki jos toinenkin. Nyt vielä kun Suomi laski alkoholiveroa ja alkoholin tuonti EU-maista on vapautunut, on erilaisten viinien määrä käytännössä rajaton. Hiukopalaa on hyvä ostaa samalla reissulla viinin kanssa. Itselläni kuluu juustoihin yhtä paljon rahaa kuin itse viiniin. Usein tulee ostettua monta eri juustoa. Pikkusyötävien kanssa juodaan voimakkaita ja maustettuja viinejä. Ruokajuomaviineissä on paljon sääntöjä. Viinejä kuitenkin on vielä niin paljon enemmän että, joka sääntöön löytyy poikkeus. Ruoan ja viinin pitäisi olla tasapainossa. Helpointa on noudattaa "paikallinen ruoka, paikallinen viini" -sääntöä. Se perustuu siihen, että aika ja tavat ovat hioneet yhdistelmät yhteen sopiviksi.

8 TAPAHTUMAKALENTERI Huhtikuu Teatteri-ilta: Viiru ja Pesonenen Torstaina Turun Kaupunginteatterissa - Pikkolo - Viirun ja Pesosen synttärit Hermoverkot liiketoiminnan apuna Toukokuu Tiistaina klo 18 alkaen Paikka: Turun kauppakorkeakoulu, 1s 13 Ilmoittautuminen ja lisätietoja: VSTKY:n webbisivujen kautta 06.05Sirkuskoulu To klo 19:00-20:30 lisätietoja lähempänä ajankohtaa Maksathan osallistumisesi tilaisuuksiin aina etukäteen yhdistyksen tilille Nordea Kiitos. puheenjohtaja HANNA SUONTAUSTA gsm VSKTY JOHTOKUNTA 2004 sihteeri KATI VALKONEN gsm talousasiat VIRVE HINDMARSH gsm jäsenasiat SAMI JAATINEN puh koulutustoimikunnan pj JUSSI NISSILÄ gsm jäsentilaisuustoimikunnan pj RIITTA PELTONIEMI gsm erillisprojektit ERKKI INNOLA gsm päätoimittaja & tiedotustoiminnan pj TOMMI RANTA gsm

Vätskäri news nro 6 / 2003 Vätskäri News Tämä uutistiedote on VSTKY:n virallinen jäsenjulkaisu ja se tavoittaa yli 1600 Lounais-Suomen alueen ITalalla työskentelevää ammattilaista 6 kertaa vuodessa. Digikuvat

Lisätiedot

Vätskäri news nro 4 / 2003 Roskapostin armoilla? Vätskäri News Tämä uutistiedote on VSTKY:n virallinen jäsenjulkaisu ja se tavoittaa yli 1600 Lounais-Suomen alueen IT-alalla työskentelevää ammattilaista

Lisätiedot

VÄTSKÄRI. WWW-sivusto yrityksen tärkein käyntikortti. Kansalaisten tietoturvatalkoot. Vain muutos on pysyvää

VÄTSKÄRI. WWW-sivusto yrityksen tärkein käyntikortti. Kansalaisten tietoturvatalkoot. Vain muutos on pysyvää VÄTSKÄRI Varsinais-Suomen Tietojenkäsittely-yhdistys ry:n jäsenlehti 2/2008 Vain muutos on pysyvää WWW-sivusto yrityksen tärkein käyntikortti Kansalaisten tietoturvatalkoot VÄTSKÄRI Varsinais-Suomen Tietojenkäsittely-yhdistys

Lisätiedot

Vätskäri 5/2006. Tässä numerossa mm. - ITIL - mikä se on, mistä se tulee, onko siitä hyötyä? - Tanssia ja tietotekniikkaa

Vätskäri 5/2006. Tässä numerossa mm. - ITIL - mikä se on, mistä se tulee, onko siitä hyötyä? - Tanssia ja tietotekniikkaa Vätskäri 5/2006 Vätskäri on Varsinais-Suomen tietojenkäsittely-yhdistyksen (VSTKY) virallinen jäsenlehti, joka tavoittaa 6 kertaa vuodessa n. 1500 Lounais-Suomen alueella IT-alalla työskentelevää ammattilaista.

Lisätiedot

VÄTSKÄRI. VSTKY:n henkilövalinnat ja toimikunnat 2009. Avoin lähdekoodi. Teemaosiossa aiheena koti

VÄTSKÄRI. VSTKY:n henkilövalinnat ja toimikunnat 2009. Avoin lähdekoodi. Teemaosiossa aiheena koti VÄTSKÄRI Varsinais-Suomen Tietojenkäsittely-yhdistys ry:n jäsenlehti 4/2008 VSTKY:n henkilövalinnat ja toimikunnat 2009 Avoin lähdekoodi Teemaosiossa aiheena koti VÄTSKÄRI Varsinais-Suomen Tietojenkäsittely-yhdistys

Lisätiedot

1/2015. Aktiivien esittely. Suunnittelukokouksen antia. Pilvipalvelut VARSINAIS-SUOMEN TIETOJENKÄSITTELY-YHDISTYS RY

1/2015. Aktiivien esittely. Suunnittelukokouksen antia. Pilvipalvelut VARSINAIS-SUOMEN TIETOJENKÄSITTELY-YHDISTYS RY 1/2015 VARSINAIS-SUOMEN TIETOJENKÄSITTELY-YHDISTYS RY Aktiivien esittely Suunnittelukokouksen antia Pilvipalvelut PÄÄKIRJOITUS Tietotekniikan muutosten vaikutus Elämme mielenkiintoisia aikoja tasan 69

Lisätiedot

2/2014 VARSINAIS-SUOMEN TIETOJENKÄSITTELY-YHDISTYS RY. Score! Malta pysähtyä miettimään Innostu onnistumisista

2/2014 VARSINAIS-SUOMEN TIETOJENKÄSITTELY-YHDISTYS RY. Score! Malta pysähtyä miettimään Innostu onnistumisista 2/2014 VARSINAIS-SUOMEN TIETOJENKÄSITTELY-YHDISTYS RY Score! Malta pysähtyä miettimään Innostu onnistumisista PÄÄKIRJOITUS Mukava kohdata jälleen, hyvä lukijamme! Kesähelteiden alettua ja lomien lähestyessä

Lisätiedot

Vätskäri news nro 2/ 2005 Nuorista 98% pelaa tietokonepelejä, internetissä käyvät kaikki Vätskäri News Tämä uutistiedote on VSTKY:n virallinen jäsenjulkaisu ja se tavoittaa noin 1300 Lounais-Suomen alueen

Lisätiedot

Vätskäri 3/2006. Tässä numerossa mm. - Yhdistys oman historiansa jäjillä. - Yritysverkoston tietojärjestelmä kilpailukyvyn avaintekijänä

Vätskäri 3/2006. Tässä numerossa mm. - Yhdistys oman historiansa jäjillä. - Yritysverkoston tietojärjestelmä kilpailukyvyn avaintekijänä Vätskäri 3/2006 Vätskäri on Varsinais-Suomen tietojenkäsittely-yhdistyksen (VSTKY) virallinen jäsenlehti, ja se tavoittaa 6 kertaa vuodessa n. 1500 Lounais-Suomen alueella IT-alalla työskentelevää ammattilaista.

Lisätiedot

Vätskäri news nro 3/ 2005 Varsinais-Suomi nousuun - Kasvua kalastamaan -kickoff Vätskäri News / web numero Tämä uutistiedote on VSTKY:n virallinen jäsenjulkaisu ja se tavoittaa noin 1300 Lounais-Suomen

Lisätiedot

Vätskäri news nro 3 / 2003 Vätskäri News Tämä uutistiedote on VSTKY:n virallinen jäsenjulkaisu ja se tavoittaa yli 1600 Lounais-Suomen alueen ITalalla työskentelevää ammattilaista 6 kertaa vuodessa. Digitaalikameraa

Lisätiedot

1/2014. PM Club Turku. Vätskyläiset portviinimatkalla. Onks pakko jos ei halua? VARSINAIS-SUOMEN TIETOJENKÄSITTELY-YHDISTYS RY

1/2014. PM Club Turku. Vätskyläiset portviinimatkalla. Onks pakko jos ei halua? VARSINAIS-SUOMEN TIETOJENKÄSITTELY-YHDISTYS RY 1/2014 VARSINAIS-SUOMEN TIETOJENKÄSITTELY-YHDISTYS RY PM Club Turku Vätskyläiset portviinimatkalla Onks pakko jos ei halua? PÄÄKIRJOITUS Kevään kolkutellessa ovella ja herätellessä talviunilla olevia,

Lisätiedot

Vätskäri news nro 3 / 2004 Puheenaiheita Kuva 2004 messuilla Vätskäri News Tämä uutistiedote on VSTKY:n virallinen jäsenjulkaisu ja se tavoittaa yli 1600 Lounais-Suomen alueen IT-alalla työskentelevää

Lisätiedot

Tässä numerossa mm. - Opiskelijajärjestöistä suurennuslasin alla Asteriski ry. - Uuden puheenjohtajan tervehdys. - Esittelyssä Aura Audio oy

Tässä numerossa mm. - Opiskelijajärjestöistä suurennuslasin alla Asteriski ry. - Uuden puheenjohtajan tervehdys. - Esittelyssä Aura Audio oy Vätskäri 1/2007 Vätskäri on Varsinais-Suomen tietojenkäsittely-yhdistyksen (VSTKY) virallinen jäsenlehti, ja se tavoittaa 6 kertaa vuodessa n. 1500 Lounais-Suomen alueella IT-alalla työskentelevää ammattilaista.

Lisätiedot

Onneksi olkoon 40-vuotias VSTKY!

Onneksi olkoon 40-vuotias VSTKY! 5/2007 Vätskäri on Varsinais-Suomen tietojenkäsittely-yhdistys ry:n (VSTKY) virallinen jäsenlehti, joka tavoittaa 6 kertaa vuodessa n. 1500 Lounais-Suomen alueella IT-alalla työskentelevää ammattilaista.

Lisätiedot

VÄTSKÄRI. Henkilötietoturvallisuus. Fuugo yhdistää television ja sosiaalisen median. Virtualisoinnin monet kasvot. Tietoturva - Lessons learned

VÄTSKÄRI. Henkilötietoturvallisuus. Fuugo yhdistää television ja sosiaalisen median. Virtualisoinnin monet kasvot. Tietoturva - Lessons learned VÄTSKÄRI Varsinais-Suomen Tietojenkäsittely-yhdistys ry:n jäsenlehti 2/2010 Henkilötietoturvallisuus Fuugo yhdistää television ja sosiaalisen median Virtualisoinnin monet kasvot Tietoturva - Lessons learned

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

Vätskäri 4/2006. Tässä numerossa mm. - Kotimainen laadunvalvonta menestyy. - Internet yrityksen käyntikorttina. - Lukijakyselyn tuloksia

Vätskäri 4/2006. Tässä numerossa mm. - Kotimainen laadunvalvonta menestyy. - Internet yrityksen käyntikorttina. - Lukijakyselyn tuloksia Vätskäri 4/2006 Vätskäri on Varsinais-Suomen tietojenkäsittely-yhdistyksen (VSTKY) virallinen jäsenlehti, joka tavoittaa 6 kertaa vuodessa n. 1500 Lounais-Suomen alueella IT-alalla työskentelevää ammattilaista.

Lisätiedot

Innovaatio & luovuus MICROSOFT CIRCLE MAGAZINE 1/2009. Juha Wuolijoki & Mika Okkola

Innovaatio & luovuus MICROSOFT CIRCLE MAGAZINE 1/2009. Juha Wuolijoki & Mika Okkola CIRCLE MICROSOFT CIRCLE MAGAZINE 1/2009 Innovaatio & luovuus Juha Wuolijoki & Mika Okkola Elokuvaohjaajalla ja IT-johtajalla sama resepti luovuuteen Verkko on oiva oppimisympäristö Tuttu oppimisympäristö

Lisätiedot

Microsoft Circle Magazine nro 1/2012. Jouko Karvinen: Rethink on elämänfilosofia

Microsoft Circle Magazine nro 1/2012. Jouko Karvinen: Rethink on elämänfilosofia Circle Microsoft Circle Magazine nro 1/2012 Jouko Karvinen: Rethink on elämänfilosofia Atea: Työtä yhdessä erillään Suomi tarvitsee lisää pelle pelottomia Windows Phone on yrityksille houkutteleva mahdollisuus

Lisätiedot

Merkitse kalenteriin: Systeemityöyhdistyksen syyskokous ke 19.11. klo 16.00 alkaen. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. Tervetuloa!

Merkitse kalenteriin: Systeemityöyhdistyksen syyskokous ke 19.11. klo 16.00 alkaen. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. Tervetuloa! SAMCOM LUOTETTAVA KUMPPANI Samcom tuottaa korkeatasoisia tietojärjestelmäratkaisuita ja -palveluja, joiden avulla asiakkaamme kehittävät liiketoimintaansa ja parantavat kilpailukykyään. Samcom yhdistää

Lisätiedot

BENCHMARKING-TUTKIMUS

BENCHMARKING-TUTKIMUS Sisältö Johdanto... 3 Tarina Turku 1 -klubityön kulusta... 5 Ensimmäinen kokous syksyllä 2014... 5 Toinen kokous... 5 Kolmas kokous... 6 Seuraavat kokoukset... 7 BENCHMARKING-TUTKIMUS 1 Määrittele benchmarking-kohde...

Lisätiedot

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana VISMAgazine Visman asiakaslehti Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana SaaS-tuotteen suunnittelu on tiedettä ja taidetta VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU PILVESSA

Lisätiedot

Mahdollisuuksien ikkunoita

Mahdollisuuksien ikkunoita Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 40 AULIKKI HOLMA JA NIINA PUNELPURO (TOIM.) Mahdollisuuksien ikkunoita Turun ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma 10 vuotta Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Ymmärräks sää? Maahanmuuttajien koulutus

Ymmärräks sää? Maahanmuuttajien koulutus Maahanmuuttajien koulutus Toimitus: Lenita Pihlaja Taitto: Sakari Sarho Valokuvat: Projekti Julkaisija: Työväen Sivistysliitto TSL ry. Painotyöt: Kehitys Oy, 2005 ISBN: 951-701-503-8 Sisältö Lenita Pihlaja,

Lisätiedot

LIISA SEPPÄNEN [TOIM.] Sulassa somessa. Kokeiluja ja ja kokemuksia sulautuvasta oppimisesta

LIISA SEPPÄNEN [TOIM.] Sulassa somessa. Kokeiluja ja ja kokemuksia sulautuvasta oppimisesta LIISA SEPPÄNEN [TOIM.] Sulassa somessa Kokeiluja ja ja kokemuksia sulautuvasta oppimisesta SULASSA SOMESSA KOKEILUJA JA KOKEMUKSIA SULAUTUVASTA OPPIMISESTA Attribution 1.0 Finland Toimittaja Sarjan ulkoasu

Lisätiedot

WEB 2.0 PALVELUT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA

WEB 2.0 PALVELUT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA WEB 2.0 PALVELUT JA NIIDEN HYÖDYNTÄMINEN YRITYSTOIMINNASSA Case: Lahden hiihtomuseo LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Yritysviestintäjärjestelmät Opinnäytetyö Kevät 2009 Tuukka

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2011 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

CADS Plannerista Metson sähkö- ja automaatiosuunnittelun

CADS Plannerista Metson sähkö- ja automaatiosuunnittelun K Y M D A T A O Y : N A S I A K A S L E H T I 1 / 2 0 1 1 CADS Plannerista Metson sähkö- ja automaatiosuunnittelun päätyökalu Uusia toiminnallisuuksia CADS Planneriin BCF-tuki parantaa yhteistyötä tietomallisuunnittelussa

Lisätiedot

Globalisaatio suosii yrittäjyyttä

Globalisaatio suosii yrittäjyyttä TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 2 /2008 Maria Puhakka: Kauppiaaksi kasvanut Jussi Järventaus: Globalisaatio suosii yrittäjyyttä P ÄÄKIRJOITUS Yliopistot ja yrittäjyys Anne Kovalainen Yrittäjyys

Lisätiedot