ILO ELO NURMEKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILO ELO NURMEKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA 2013 2016"

Transkriptio

1 YT Y ILO TU LO ELO SO TE NURMEKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA

2 NURMEKSEN KAUPUNGIN KASVUSTRATEGIA NURMEKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA Sisällysluettelo Nurmeksen strategian tiivistelmä...3 Strategian vaiheistus kalenterivuosittain... 4 Lähtötilanteen kuvaus...5 Kuinka strategia tehtiin?... 6 SOTE Sosiaali- ja terveyspalvelut...7 ELO Elinikäinen oppiminen, koulutus ja varhaiskasvatus... 8 TULO Toimeentulo, verotulot, työllisyys ja kaavoitus... 9 Strategian koonti ILO Imago, logistinen asema ja markkinointi...12 YTY Yhteistyöareenat ja konsernijohtaminen Kuntarakenne ja sote-polku...14 Strategian toimeenpano

3 NURMEKSEN KAUPUNGIN KASVUSTRATEGIA ikäryhmät ovat tervetulleita Nurmekseen. Kohderyhmävalinta painottaa verotulojen kasvattamisen tärkeyttä ja tulevaisuuteen katsomista. Nurmeksen kaupungin strategian nimi on 4U-NURMES, joka tarkoittaa 4 vuoden strategiaa 4 Pielisen Karjalan kuntaa 4 vuosikymmentä 4 ilmansuuntaa Strategian nimi 4U-Nurmes on myös sanaleikki. 4U lausutaan englanniksi for you, joka tarkoittaa käännettynä Sinua varten. Nurmeksen kaupungin tavoitteina ON: 1) Tarttua positii- visesti Pielisen Karjalan johtajuuteen kaikilla tasoilla valmistelemalla oma esitys kunta- ja sote-rakenteeseen. 2) Olla aktiivinen neuvottelija. 3) Asemoitua seudulle rakentuvan uusimuotoisen kunnan keskiöön mm. logistisin perustein. Nurmeksen tavoitteena on olla vaikutusvaltainen ja hyvä yhteistyökumppani muille kunnille ja myös valtiolle. Strategian kärjet ovat: Nurmeksen kaupungin toimintatapana on olla yhteis- Pielisen Karjalan SOTE-perustaso tuottaa laadukkaita palveluja myös muille kunnille Nurmeksesta. Nurmes tuottaa laadukasta koulutusta 3 4 kunnan yhteisessä palvelu tuotannossa. Vetovoimainen Nurmes on kasvava keskus, joka lisää vaiku- tusvaltaansa ja hakee lisävoimaa seudun ulkopuolelta hyvällä valmistautumisella ja yhteistyöverkostoilla. Pielisen Karja- laan rakentuu lopulta uusimuotoinen kunta. työkykyinen palvelujen järjestäjä, psykososiaalisesti taitava alueen kehittäjä ja demokratian varmistaja. Toiminnassa käytetään myös kasvun ja houkuttelun elementtejä sekä sisukasta työotetta. Nurmeksen konsernijohtaminen on jämäkkää, päättäväistä ja avointa. Nurmeksen kaupungin tiedottamista ja markkinointia lisätään. Nurmeksen kaupungin strategiana on edetä yhteistyös- sä johdonmukaisesti viittä linjaa pitkin strategisiin päämääriin. Strategiavalinta sisältää myös hallittuja tiikerihyppyjä lähialueille Pohjois-Karjalan ulkopuolelle. Nurmeksen strategiana ei siis ole itsenäisen kunnan säilyttäminen ja puolustustaistelu, vaan hyvällä itsetunnolla kehitetty yhteistyö, joka lopulta johtaa uusimuotoiseen Pielisen Karjalan kuntaan. Strategian toimeenpano on jaettu viiteen linjaan: SOTE, ELO, TULO, ILO ja YTY. Kunkin linjan tavoitteet ja toimenpiteet on kuvattu yhdenmukaisella tavalla. Nurmeksen kaupungin tavoitemielikuva on nuorek- kaampi, nykyaikaisempi ja joustavampi kaupunki. Haluamme erottautua paremmin ja parantaa Nurmeksen nuorekasta kuntaimagoa. Nurmes vakiinnuttaa asukasmääränsä 8300:aan. Nurmeksen kaupunki haluaa vauhdittaa kehitystään sekä sisäisen kasvun että kuntaliitosten kautta. Elinkeinostrategian osalta Nurmeksen kaupunki luot- taa PIKES:in tekemään seudulliseen elinkeinostrategiaan ja tukee tätä työtä kaikilta osin. Vetovoimainen Nurmeksen kaupunki ei laadi omaa elinkeinostrategiaa, jotta seudun ääni säilyy yhtenäisenä suhteessa maakunnallisiin ja valtakunnallisiin rahoittajiin. Nurmeksen kaupungin palvelulupauksena on vetovoimainen Nurmes. Vetovoimaisuus todistetaan laadukkailla palveluilla (asukkaat) ja positiivisella yrityskulttuurilla (yritykset). Strategian toimeenpano aloitetaan heti. Strategian toteutumista tarkastellaan vuosittain valtuustoseminaareissa. Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja ovat vastuussa siitä, että Nurmeksella on olemassa tuore strategia (vrt. kaupunginjohtajasopimus). MARKKINOINNIN kohderyhminä ovat nuoret aikuiset asukkaat, tulomuuttajat sekä kasvuhakuiset yritykset. Kaikki 3

4 a Su antai Tiista NURMEKSEN KAUPUNGIN KASVUSTRATEGIA Strategian vaiheistus kalenterivuosittain Maria, Maija, Mari Arvo Ulla, Ulpu Unto, Untamo E r Jasmin, Ilta, Jade Saima, Saimi Elli, Noora, Nelli Hermanni, Herkko : Valmistautumisen ja markkinoinnin vuosi Reino Ossi, Ossian Riikka Sari, Saara, Sara 9 - tehdään tunnusteluja moneen eri suuntaan ja luodaan suhde- ja vaikutusvaltaverkosto - valmistaudutaan sote-neuvotteluihin ja kuntaliitosselvityksiin sekä käynnistetään ne - käynnistetään tehostettu kuntamarkkinointi ja luodaan graafinen ilme - kaavoitetaan uusi teollisuusalue Heinäkuu Olga, Oili Tiina, Kirsti, Kirsi Jaakko, Jimi Martta 2014: Sopimisen ja sopimusten vuosi Tiistai Keskiviikko Torstai Perjanta Asta Helena - tarkistetaan suunnitelmat ja strategiaa päivitetään tarvittaessa - laaditaan kuntaliitos- ja sote-sopimukset - hyödynnetään 40-vuotisjuhlat Maria, Maija, Mari Arvo Ulla, Ulpu Unto, Untamo - Pielisen Karjalan SOTE-perustaso tuottaa laadukkaita palveluja myös muille kunnille (Kuhmo, Rautavaara). - Laadukas varhaiskasvatus, perusopetus ja toisen asteen koulutus edistävät lasten ja nuorten hyvinvointia ja jatko-opiskelumahdollisuuksia kka Jasmin, Ilta, Jade Saima, Saimi Elli, Noora, Nelli Hermanni, He Rauna Reino Ossi, Ossian Riikka Sari, Saara, : Sote-vuosi ja kasvun käänteen vuosi - sote-integraatio on valmis - Nurmeksen verotulot ovat hyvällä kasvu-uralla - Nurmeksen logistinen asema on kirkastunut (6-tie, laajakaista) 2016: Väestönkasvun ja uuden kunnan synnytyksen vuosi uutta asuntoa on rakennettu Nurmekseen asukasluku on vakiintunut 8300:aan - kuntaliitossopimukset ovat valmiit - Nurmes on Pielisen Karjalan logistinen keskus. - Vetovoimainen Nurmes. - Pielisen Karjalaan rakentuva uusimuotoinen kunta. kko, Jimi Martta n

5 6 Esa, Esaias Klau n Eino Leinon päivä, runon ja suven p NURMEKSEN KAUPUNGIN KASVUSTRATEGIA Lähtötilanteen kuvaus o Joel, Ilari, Lari Aliisa, Alisa Haasteet Pielisen Karjalan tilanne Nurmeksen kaupungin uuden strategiakauden alkaessa on monilta osin haastava. Huoltosuhteen heikkeneminen, väkiluvun väheneminen ja vetovoimaisuus ovat ra Marketta, Maarit Johanna, Hanna, Jenni kuntien suurimpia haasteita. Maakunnan vahva veturi, Joensuu, ei myöskään tässä tilanteessa pysty vetovoimallaan auttamaan laajan maakunnan reunakuntia tai pelastamaan näiden kuntapalveluja Nurmes nousussa Heidi Atso Unikeonpäivä Nurmeksen kaupunki on noussut viime vuosina miltei nollauralle. Kielteinen kehityskierre on katkeamassa. Nurmeksen vetovoimaisuus on parantunut, työpaikkojen kokonaismäärä on pysynyt ennallaan, väestökato on vähentynyt (muuttotappiota ei ole) ja kuntatalouskin on maakunnan parhaimmistoa. Elinkeinotoiminnan vire on Nurmeksessa positiivinen. Valtio haastaa Valtion leikkauslinja on viemässä kuntien itseluottamuksen valtionosuuksien pienentyessä. Yhä useampi kunta joutuu vakavissaan miettimään liittoutumisen eri asteita ja vaihtoehtoja itsenäisenä kuntana jatkamisen sijaan. Valtio on myös haastanut kunnat tosissaan muuttamaan palvelurakenteita sote- ja kuntarakenneuudistuksen kautta. Nurmeksen kaupunki on lähtenyt reagoimaan ja vastaamaan aktiivisesti tähän valtion asettamaan haasteeseen. Yhteisöllisyyttä ei unohdeta Pielisen Karjalan yhteisöllisyydellä on jo pitkät juuret. Nurmeksen kaupunki haluaa uudella strategiallaan vahvistaa ja rakentaa tätä yhteisöllisyyttä. Nurmeksen ekosysteemi muuttuvassa kuntakentässä on Pielisen Karjala, koska ihmisten liikkuvuus ja vapaus valita palveluja lisääntyvät koko ajan. Nurmes haluaa auttaa vetovoimallaan koko Pielisen Karjalaa nousemaan kasvu-uralle. Kotiutus ratkaisee Elinkeinotoiminnan konkreettiset tulokset ja niiden epätasainen jakautuminen ovat hiertäneet kuntavälejä Pielisen Karjalassa, vaikka Pielisen Karjalan yritysten liikevaihdon kehitysvauhti on tällä hetkellä maakunnan paras. Haasteet ovat myös Nurmekselle tuttuja eli tonttivarannon kapeus, kiinteistöjen kuntoon ja arvoon liittyvät ongelmat sekä uusien investointien toimeenpanoon liittyvät vaikeudet. Haasteet ovat olleet kuntien omassa toimintatavassa. Nurmes haluaa omassa strategiassaan parantaa omaa toimintatapaansa merkittävästi. Hyvinvointikertomus Kunnan tasapainoisen kehityksen mittarina toimii jatkossa yhä enemmän hyvinvointikertomus. Se on väestöterveyden kokonaiskuva myös Nurmeksen osalta. Onnistunut kuntastrategia kohentaa koko kunnan väestöterveyttä ja elämän laatua sekä aktivoi kaikkia kunnan toimijoita esimerkiksi yhdistystoiminnan kautta osallistumaan ja pääsemään osalliseksi. 5

6 NURMEKSEN KAUPUNGIN KASVUSTRATEGIA Kuinka strategia tehtiin? Nurmeksen kaupungin johtoryhmä ja kaupunginjohtaja valmistelivat strategiatyön käynnistämistä kesällä Strategiatyö käynnistyi varsinaisesti Nurmeksen kaupungin valtuustoseminaarissa Huhmarissa Polvijärvellä. Strategiatyöhön ovat osallistuneet kaikki kaupunginvaltuutetut sekä johtoryhmän jäsenet, ja strategiaprosessia on ohjannut kaupunginjohtaja Asko Saatsi. Strategiaa on laadittu viidessä työryhmässä: SOTE sosiaali- ja terveyspalvelut pj. Pertti Ryynänen ELO elinikäinen oppiminen pj. Merja Makkonen TULO tulot, asukkaat ja yritykset pj. Terttu Komsa (2012) pj. Jukka Juntunen (2013) ILO imago ja logistinen asema pj. Anu Lipponen YTY yhteistyöareenat ja konsernijohtaminen pj. Jorma Pikkarainen Kukin työryhmä on työstänyt oman toimintalinjansa. Työryhmät ovat työskennelleet koko syksyn. Työryhmien työ on koottu yhteen pidetyssä purkutilaisuudessa, jossa toimenpiteitä ja niiden ajoitusta synkronoitiin. Väliraportti julkaistiin ryhmien vetäjille kaupunginvaltuuston kokouksessa Työryhmät jatkoivat työtään vuodenvaihteen jälkeen, ja niitä täydennettiin uusilla valtuutetuilla. Ryhmät kokoontuivat omatoimisesti 2-3 kertaa kevättalvella Kaupungin johtoryhmä on synkronoinut strategiaryhmien työtä. Kaupunginjohtaja vastasi strategiaraportin koostamisesta, ja Pohjois-Karjalan Ilmoitusvalmistus Oy raportin taittamisesta. Keväällä pidettiin valtuustoseminaari, joka viimeisteli strategian. SOTE-työryhmä korostaa Nurmeksen oman sote-integraation aikaansaamista mieluiten Valtimon kanssa tehtävän kuntaliitoksen tai Lieksan kanssa tehtävän isäntäkuntamallin kautta. ELO-työryhmä korostaa toiminnan laadun järjestelmällistä kehittämistä. TULO-työryhmä korostaa kaavoituksen merkitystä kasvun moottorina. ILO-työryhmä korostaa pitkäjänteistä markkinointia. YTY-työryhmä korostaa hyvää valmistautumista, jonka kautta saavutetaan asetetut neuvottelutavoitteet. Työryhmät ovat yksimielisiä kasvuhakuisesta, yhteistyöhakuisesta ja reippaasta etenemistavasta, joka lopulta johtaa uusimuotoisen kunnan syntymiseen. Kaikki työryhmät korostavat yhteistyöstä kumpuavaa strategiatyyliä suhteessa naapurikuntiin. Työryhmät ovat kuitenkin olleet hienotunteisia esittäessään liikkeelle lähtöä naapurikuntien kanssa. Nelivuotisen strategian valmistelussa on korostunut toimenpiteiden oikea ajoitus ja järjestys. Kaikki työryhmät ovat myös tehneet valintojen sen suhteen, mistä toimenpiteistä aloitetaan heti vuoden 2013 alusta, vaikka strategiaa ei ole vielä hyväksytty. Strategian toimenpiteiden ajoituksessa on otettu huomioon valtion kuntarakenne- ja soterakenne -uudistusten aikataulut. Nurmeksen kaupungin lähivuosien tärkein kysymys on sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio ja järjestämistapa osana suurempaa yksikköä. Eräät strategialinjaukset näkyvät jo vuoden 2013 toiminnassa. Tällaisia asioita ovat mm. panostus markkinointiin, maanhankintaan ja kaavoitukseen uutta teollisuusaluetta varten sekä kaupunginhallituksen roolin korostaminen maankäytön strategisessa suunnittelussa. 6

7 NURMEKSEN KAUPUNGIN KASVUSTRATEGIA NURMEKSEN KAUPUNGIN KASVUSTRATEGIA SOTE SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT lääkäripäivystys, työterveydenhuolto, erikoislääkärin vastaanotot ja hammashuolto. Mikä on kaikkein tärkeintä ? Kuntalaisilla on saatavilla laadukkaat, mutta kustannustehokkaasti tuotetut sosiaali- ja terveyspalvelut. Sosiaalitoimi: Perussosiaalityö, päihdehuollon peruspalvelut, mielenterveystyön tukipalvelut, palveluasuminen (osittain), asumispalvelut, kotipalvelu, vammaisten päivä- ja työtoiminta, lastensuojelu, avohuolto, kasvatus- ja perheneuvola (osittain) ja lastenvalvoja. Mistä ja miten aloitetaan? Kuntaliitos Valtimon kanssa tai soten isäntäkuntamalli Lieksan kanssa on ensimmäinen tehtävä. Sosiaali- ja terveystoimen yhdistäminen toteutuu näin samalla. Nurmes nimittää oman sote-neuvotteluryhmänsä. Lähipalvelujen määritteleminen on tärkeää osana Pohjois-Karjalan sote-kokonaisuutta. Määrittelyssä huomioidaan se, että tavoitteena on Nurmeksen saaminen Pielisen Karjalan sosiaali- ja terveystoimen lähipalvelualueen keskuspaikaksi (seudullinen terveysasema). Mitkä ovat tärkeimmät väliaskeleet? 1. SOTE-integraation valmistelu käynnistyy. Nurmes nimittää työryhmän. 2. Kuntaliitosmahdollisuudet käytetään. 3. Nurmes on aktiivinen ISKE-työryhmässä. 4. Pohjois-Karjalan SOTE-alue tuottaa Pielisen Karja lan lähipalvelut omalla lähipalvelualueellaan. Nurmeksen esitys lähipalveluiksi uudessa sote-mallissa: Terveydenhoito: Lääkärin päiväaikainen vastaanotto, sairaanhoitajan/terveydenhoitajan vastaanotto, äitiysneuvola, lastenneuvola, kouluterveydenhoito, mielenterveystyön peruspalvelut, kotiin annettavat palvelut, pitkäaikainen laitoshoito/hoiva, liikkuvat röntgenpalvelut, laboratorion näytteenotto, akuutti vuodeosasto, Mikä on Nurmeksen strategia? Nurmes on osa Pohjois-Karjalan SOTE-perustasoa. Nurmeksessa on seudullinen terveysasema, josta voidaan myydä laadukkaita palveluja myös esimerkiksi Kuhmolle ja Rautavaaralle. 7

8 NURMEKSEN KAUPUNGIN KASVUSTRATEGIA ELO ELINIKÄINEN OPPIMINEN, KOULUTUS JA VARHAISKASVATUS 2. Toimitilakysymykset. Investointiohjelman toteut taminen suunnitelmien mukaan. Sekä uudisraken- tamista että peruskorjausta. PielisAreenan markkinointi. Jäähalli kunnalliseksi liikun tapaikaksi. Mikä on kaikkein tärkeintä ? Toiminnan laadun järjestelmällinen kehittäminen, joka johtaa laadukkaaseen toimintaan ja tämä puolestaan edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja jatko-opiskelumahdollisuuksia. 3. Perhetyö. Ennaltaehkäisevä työ ja moniammatil- linen yhteistyö. Kotipalveluresurssin suuntaaminen lapsiperheisiin. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunni - telman päivittäminen. Mistä ja miten aloitetaan? Toisen asteen koulutuksen säilyminen Nurmeksessa on elinehto. Lukio- ja ammatillista koulutusta kehitetään aikuiskoulutus huomioiden siten, että molemmat säilyvät paikkakunnalla. Toimitilakysymykset. Investointiohjelman toteuttaminen suunnitelmien mukaan. 4. Nuorisotyö. Nurmeksen kaupungin nuorisotyöstra tegian mukaiset tavoitteet. Nuorisotyön toteutta minen Loma-Nurmes Oy:n kanssa ja Hyvärilän potentiaalin hyödyntäminen. Mitkä ovat tärkeimmät väliaskeleet? 5. Päivähoidon järjestämisen perusteiden selvittämi nen ja toiminnan laadun kehittäminen. Varhaiskas vatuksen toimintasuunnitelman päivittäminen. 1. Toisen asteen koulutus turvataan Nurmeksessa. Keinoina mm. kampus-yhteistyön tiivistäminen, työelämäyhteistyön tiivistäminen ja joukkoliikenneyhteyksien säilyttäminen toimivina. Koulutuksen laadun ja laadun arvioinnin kehittäminen. Mikä on Nurmeksen strategia? Nurmes on laadukas koulukaupunki ja nuorten hyvinvoinnin edistäjä. 8

9 NURMEKSEN KAUPUNGIN KASVUSTRATEGIA TULO TOIMEENTULO, VEROTULOT, TYÖLLISYYS JA KAAVOITUS Mikä on kaikkein tärkeintä ? Mitkä ovat tärkeimmät väliaskeleet? Luodaan onnistunut strategia ja siihen sitoudutaan. Nurmes on Pielisen Karjalan logistinen keskus. Alueen kilpailukyky säilytetään. Nurmeksen näkyvyydestä ja imagosta huolehditaan. Tulevaisuuden profiilialat nimetään (elintarvike, metalli ja puu/bioenergia). Maankäytön suunnittelua ja kaavoitusta tehostetaan. Positiivinen yrityskulttuuri ylläpidetään. Tulomuuttoa vahvistetaan. Uusi teollisuusalue kaavoitetaan. Tilaa vievälle teollisuudelle luodaan uusi alue. 1. Markkinoinnin lisääminen. 2. Neljän kunnan teknisen toimen yhteistoimintaa lisätään. 3. Hyödynnetään valmista infraa: Sairaalan tontti otetaan asumis- tai toimistokäyttöön, Porokylän asemanseutua vapautetaan asumiskäyttöön siirtä mällä puutavaran lastausterminaali uuteen paikkaan. 4. Alueen kilpailukyky säilytetään. Houkutteleva omakotialue/rantarakentamiskohde on kaavoitettu. Järjestetään teemamessut (esimerkiksi bioenergia). 5. Uusien asukkaiden ja yritysten vastaanottovalmiuk- sien parantaminen. Nykyisen elinkeinopohjan kasvattaminen. Kuntaliitokset toteutettu. Näin luodaan 120 uutta asuntoa ja 3 % vuosittainen verotulojen kasvu. Väkiluku vakiintuu 8 300:aan. Mistä ja miten aloitetaan? Kaavoituksen avulla luodaan edellytykset uudelle asutukselle ja yritystoiminnalle. Palveluja parannetaan. Kehitetään yhteistyöverkostoja. Turvataan riittävät resurssit kaavoituksessa. Tilaa vievälle teollisuudelle luodaan uusi alue.ylläpidetään positiivinen yrityskulttuuri. Tulomuuttoa vahvistetaan. Mikä on Nurmeksen strategia? Nurmes on Pielisen Karjalan logistinen keskus. 9

10 Linja SOTE V2, V3 Strategiatyyli Toimintatapa Yhteistyöllä Aloitetaan heti Valmisteluvaihe Oman sosiaali- ja terveystoimen integraation suunnittelutyöryhmä 1. Tunnustelut naapurikuntien kanssa 2. Kuntaliitos Valtimon kanssa / SOTE Lieksan kanssa, vastuukuntamalli Omaehtoinen vaihe Lähipalvelu määrittelem ELO V2 Yhteistyöllä Toiminnan LAADUN järjestelmällinen kehittäminen kaikilla toimialueilla. Toisen asteen koulutuksen säilyminen paikkakunnalla. Ammatillisen koulutustarjonnan säilyttäminen sovitulla tavalla (Lieksa & Nurmes). PielisAreenan markkinointi. Päivähoidon järjestämisen perusteiden selvittäminen (rakenteet). Joukkoliikenneyhteyksien säilyttäminen toimivina (toisen asteen koulutus huomioiden!). Kampus-yhteistyön tiivistäminen. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen. Toimitilakysymys. Ryhmis- ja AP-/IP -tilat TULO V2 Realismilla Kaavoituksen avulla luodaan edellytykset uudelle asutukselle ja yritystoiminnalle. Nyt on huomioitava riittävät resurssit -> rekrytointi ajoissa. Neljän kunnan teknisen toimen yhteistyön tiivistäminen. Riittävät resurssit kaavoituksessa turvattu. Uusi teollisuusalue on kaavoitettu. Houkutteleva omakotialue kaavoituksen alle. Markkinoinnin lisääminen! Kuntien välinen yhteistyö tiivistyy. Kuntaliitosselvittelyt käynnissä neljän kunnan kanssa. Yritystoimin nut. Alueen kyky parant Selvitetään mamessut r 2017? Esim. kentaminen ILO V2 Kasvaen Luodaan Nurmeksen kaupungin graafinen ilme. Nurmeksen vahvuuksien kirjaaminen. Käynnistetään tehostettu kuntamarkkinointi. Kehitetään sisäistä ja ulkoista viestintää: tapahtumakalenteri, mökkiposti, uusien asukkaiden /mökkiläisten tapahtuma. Nurmeksen esilletuominen: messut, media, tapahtumat, esitellään työpaikkoja, tontteja ja tapahtumia. Seutumarkkinoinnin tärkeys tiedostetaan (kulttuurisihteeri markkinointiryhmään). Nuorekkaan Nurmeksen 40-vuotisjuhla. Uuden vuoden juhlat ilotulituksineen. Pitkin juhlavuotta erilaisia tapahtumia. Pyritään saamaan järjestäjiksi paikallisia seuroja / toimijoita. Hyödynnetää suutta imago sa. Rohkaista alojen yrittäjiä Nurmeksessa Nurmekseen mään omia N heisia tuotteit Juhlavuoden käytössä luov siemenrahas YTY V3 Tukea lähialueilta Pohjois- Karjalan ulkopuolelta. Ensin sidokset julki, sisäinen tiedonvaihtokanava auki. Suhde- ja vaikutusvaltaverkoston luominen. SOTE- ja kuntaliitosneuvottelijoiden valinta. Kuntalaiskuulemisen kehittäminen. Konserniohjauksen päivitys. Hankesalku arviointi. V1: Omillaan pärjääminen V2 Yhteistyö Valtimo-Nurmes-Lieksa-Juuka V3: Tiikerihyppy Strategian päivitys

11 Päämäärä Valtion ohjaama vaihe ähipalveluiden ääritteleminen. Oman sosiaaliterveystoimen integraatio alkaen. Pielisen Karjalan (ml. Juuka) yhteinen SOTE-perustaso Pielisen Karjalan SOTE-perustaso tuottaa laadukkaita palveluja myös muille kunnille (Kuhmo, Rautavaara). Kasvatus- ja perheneuvolan siirtäminen osaksi sivistyspalvelujen hallintoa selvitetään. Jäähalli kunnalliseksi liikuntapaikaksi. Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman päivittäminen. Laadukas varhaiskasvatus, perusopetus ja toisen asteen koulutus edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja jatko-opiskelumahdollisuuksia. ritystoiminta kasvaut. Alueen kilpailuyky parantunut. elvitetään onko teeamessut realistinen 017? Esim. Puuraentaminen. Verotulot kasvaneet. Yritysten määrä ja kehitys lisääntyneet. Positiivinen yrityskulttuuri on jo laajalti tunnettu. Sairaalan tontti asunto- tai toimistokäyttöön. Asukasluku kasvussa. Nuoret työllistyvät Nurmeksessa. Paluumuutto voimistunut. Väkiluku Turismi on lisääntynyt, etenkin Venäjän matkailu. Palvelut ja palveluhenki parantuneet huomattavasti. Osa kuntaliitoksista toteutunut. Puurakentamisen messut rakenteille. 120 uutta asuntoa. Messujen järjestäminen (esim. bioenergia) Nurmes on Pielisen Karjalan logistinen keskus. yödynnetään paikalliutta imagon luomises-. Rohkaistaan luovien ojen yrittäjiä pysymään urmeksessa / tulemaan urmekseen ja kehittäään omia Nurmes-aiisia tuotteita myyntiin. hlavuoden aikana olisi ytössä luovien alojen iemenrahasto. Venäjä-markkinointi: viisumivapaus, Nurmes-kyltit rajaasemille (yhteistyössä yrittäjien kanssa). Jälkimarkkinointi. Omien vahvuuksien tunnistaminen ja esilletuominen. Nurmeksen logistinen asema selvillä. Laajakaista toteutettu. Kutostien aseman vahvistus. Sähköinen raideliikenne Petros- koi-joensuu-nurmes- Oulu. Markkinointi on pitkäjänteistä. Vetovoimainen Nurmes! ankesalkun rviointi. Tavoite / askelmerkit vuoteen Pielisen Karjalan ympärille rakentuva uusimuotoinen kunta.

12 NURMEKSEN KAUPUNGIN KASVUSTRATEGIA NURMEKSEN KAUPUNGIN KASVUSTRATEGIA ILO IMAGO, LOGISTINEN ASEMA JA MARKKINOINTI Mikä on kaikkein tärkeintä ? Mitkä ovat tärkeimmät väliaskeleet? Nurmeksen vetovoimaisuuden lisääminen. Nurmeksen omaleimaisen ilmeen vahvistaminen ja omien vahvuuksien esille tuominen. Positiivinen henki pidetään. Asetetaan määrätietoiset tavoitteet. Hyödynnetään nuorekkaan Nurmeksen kaupungin 40-vuoden ikä. 1. Nurmeksen vahvuuksien kirjaaminen 2. Markkinointiin resursseja lisää ja markkinointia lisätään. 3. Nurmes asettaa määrätietoiset tavoitteet. 4. Strategialle ja tekemiselle luodaan yhteinen ilme. 5. Nurmeksen slogan käyttöön. Vaihtoehdot: Vetovoimainen Nurmes / Eväitä luonnosta Nurmes / Sinua varten - Nurmes 6. Nurmeksen logistinen asema on kirkastettu. Mistä ja miten aloitetaan? Luodaan Nurmeksen kaupungin graafinen ilme. Kehitetään sisäistä ja ulkoista viestintää. Esimerkkinä mökkiläistapahtuma ja mökkiposti. Käynnistetään tehostettu kuntamarkkinointi ja tiedostetaan seutumarkkinoinnin tärkeys. Herätetään mielenkiinto Nurmesta kohtaan. Tunnistetaan hyödynnettävissä olevat tuotteet, kuten joululaulukaupunki, koivujen kaupunki, musiikki, historia, Pielinen ja maaseutu ulkopuolisen markkinoinnin avulla. Listataan Nurmeksen tunnettuustekijät ja hyvät puolet kuten: luonto ja Pielinen, Nurmeksen kesä, Puu-Nurmes, vireä yrityselämä ja vihreän energian kehittäminen. Mikä on Nurmeksen strategia? Vetovoimaisuuden lisääminen. 12

13 NURMEKSEN NURMEKSEN KAUPUNGIN KAUPUNGIN KASVUSTRATEGIA KASVUSTRATEGIA YTY YHTEISTYÖAREENAT JA KONSERNIJOHTAMINEN mallin päivitys. Konserniyhtiöiden ja kuntayhtymien toiminnan arviointi kaupungin näkökulmasta. 3. Nurmes arvioi kriittisesti osallistumisfoorumit ja osallistujat sekä valitsee painopisteet. 4. Hankesalkku arvioidaan kaupungin toteutushyödyn kannalta. 5. Nurmeksen vaikutusvalta säilytetään suhdeverkos ton avulla. Mikä on kaikkein tärkeintä ? Nurmeksen kaupunki pyrkii lisäämään vaikutusvaltaansa ja hakee lisävoimaa seudun ulkopuolelta. Nurmes pyrkii keskiövaikuttajaksi seutukunnalla etukäteisvalmistelulla. Nurmes pyrkii muodostamaan yhteistyöareenoita keskusteluilla ja neuvotteluilla. Nurmes hyödyntää nopeasti yhteistyön omaa toimintaa tukevaksi. Nurmeksen konsernijohtaminen on jämäkkää, päättäväistä ja avointa. Mikä on Nurmeksen strategia? Valmistautuminen ja yhteistyöareenat. Päämääränä on Pielisen Karjalaan rakentuva uusimuotoinen kunta, jonka keskiössä on Nurmes. Mistä ja miten aloitetaan? Sidokset julki, sisäinen tiedonvaihtokanava auki. Suhde- ja vaikutusvaltaverkoston luominen. SOTE-neuvottelijoiden ja kuntaliitosneuvottelijoiden asettaminen. Neuvottelijoiden tukijärjestelyt ja etukäteisvalmistelu. Yhteydet SOTE-selvitysryhmiin. Mitkä ovat tärkeimmät väliaskeleet? 1. Avoimuutta lisätään. 2. Kaupunginhallituksen konserniohjauksen toiminta- 13

14 NURMEKSEN KAUPUNGIN KASVUSTRATEGIA Kuntarakenneja sote-polku Kuntarakenteen ja SOTE-rakenteen muutoksiin valmistaudutaan seuraavan vaiheistuksen ja suunnitelman mukaan: Valmisteluvaihe Valmisteluvaihe (2013): 1. Nurmes antaa ennakkotietoja naapurikunnille strategialinjauksista niin, ettei tule yllätyksiä jotka sitten jatkossa murentaisivat luottamusta kuntaliitosselvityksissä. 2. Nurmes nimeää SOTE-neuvotteluryhmän. 3. Nurmes selvittää naapurikuntien todellisen neuvotteluhalukkuuden. Tunnustelut käydään kaikkien kuntien kanssa yhtä aikaa. Tunnustelijoina ovat valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat ja kaupunginjohtaja. 4. Nurmes luo joustavia, vaihtoehtoisia valmistelupolkuja palvelurakenneratkaisuihin neuvotteluhalukkaiden naapurikuntien kanssa. 5. Jos näyttää siltä, ettei kuntaliitosta synny Valtimon kanssa vuoden 2015 alusta, niin aloitetaan neuvottelut Lieksan kanssa isäntäkunta-mallista. Omaehtoinen vaihe Omaehtoinen vaihe (7/2013-6/2014): 1. Nurmes nimeää KUNTARAKENNE-neuvotteluryhmän. 2. Strategian toimeenpano lähtee liikkeelle kuntaliitosselvityk- sestä tai sote-yhteistyön syventämisestä Valtimon kanssa, mikä on helppo tapa tehdä myös Nurmeksen oma sote-integraatio Mikäli kuntaliitosta ei varmuudella tule Valtimon kanssa viimeistään vuoden 2017 alusta, niin Nurmeksen ja Valtimon thky puretaan ja sosiaali- ja terveystoimi hoidetaan lautakunta-mallilla. 4. Vaihtoehtoisesti Nurmes syventää yhteistyötään Lieksan kanssa isäntäkunta-mallin pohjalta tai tekee kuntaliitosselvityksen Lieksan kanssa. 5. Ratkaistaan seuraava ongelma: SOTE-palvelutuotannossa nyt olevien kiinteistöjen (Nurmes ja Valtimo) jääminen vajaakäyttöisinä käsiin niin, että näillä kiinteistöillä ei ole jatkossa tuotto-odotuksia tai tuotto-odotukset ovat matalat. 6. Nurmes osallistuu ISKE-työhön Pohjois-Karjalan työryhmässä. Valtion ohjaama vaihe Valtion ohjaama vaihe (7/2014-): 1. Omaehtoiset kuntaliitokset tai isäntäkunta-mallin mukaiset vastuumuutokset toteutetaan alkaen. 2. Nurmes osallistuu linkkikuntana neljän kunnan kuntaliitosselvitykseen. 3. Selvitys johtaa uuden kunnan syntymiseen

15 NURMEKSEN KAUPUNGIN KASVUSTRATEGIA Strategian toimeenpano Strategian mukainen toiminta on jo käynnistynyt seuraavasti: Elinkeinoasiat: Nurmeksen kaupunki on hakenut ja saanut rahoituksen sekä käynnistänyt ns. personoidun teollisuusalueen suunnittelun Känkkäälään GROW GREEN NURMES -hankkeessa ja uuden teollisuusalueen kaavoitus on aloitettu. Nurmeksen kaupunki on aktivoitunut elinkeinojen kehittämisessä ja lisäksi keskushallinnon ja teknisen toimen yhteistyötä yritysasioiden hoidossa on parannettu. Maanostorahoja on korotettu tilapäisesti ja kaavoituksen kustannuksiin on varauduttu. Markkinointi: Vuoden 2013 talousarviossa on markkinointiin varattu Nurmeksen kaupungin markkinointia on jo tehostettu, esimerkkinä Erätaika-messuille osallistuminen yhdessä yritysten kanssa , osallistuminen Pielisen Messuille yhdessä yritysten ja yhdistysten kanssa sekä mökkiläispostin toteutus Viestinnän ja markkinoinnin tehtäviä ollaan sisällyttämässä johdon sihteerin toimenkuvaan. Nurmeksen kaupungin graafisen ilmeen uudistaminen on käynnistynyt. Laadukkaat tilat: Päätös teknisen työn tilasta AMON:in liikuntasaliin. Karjalankatu 12:n remontista luopuminen. SOTE: Nurmeksen kaupunki on asettanut sosiaali- ja terveystoimen integraation suunnittelutyöryhmän. Strategian toimeenpanon tarkempi aikataulu puolen vuoden tarkkuudella ja toimenpiteiden rytmitys on esitetty keskiaukeamalla. 15

16 NURMEKSEN KAUPUNKI Karjalankatu 1 PL NURMES puhelinvaihde faksi (013)

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa

Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa 25.8.2014 Voimassaoleva vanha elinkeinostrategia tehty v. 2010 ja hyväksytty kunnanvaltuustossa 20.10.2010 Päivityksen tarkoituksena ajantasaistaa strategiaa sekä terävöittää sen sisältöä ja toteutusta

Lisätiedot

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA KUNNAN VISIO JA STRATEGIA LUONNOLLISEN KASVUN UURAINEN 2016 AKTIIVISTEN IHMISTEN UURAISILLA ON TOIMIVAT PERUSPALVELUT, TASAPAINOINEN TALOUS, MENESTYVÄ YRITYSELÄMÄ JA PARHAAT MAHDOLLISUUDET TAVOITELLA ONNEA

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 25.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 13.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020

MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 Kunnanhallitus 30.5.2011 91 LIITE 37 Valtuusto 13.6.2011 15 LIITE 18 MYRSKYLÄN KUNTA MYRSKYLÄN KUNNAN VISIO 2020 JA STRATEGIA VISION TOTEUTUMISEKSI Kunnan visio 2020 Myrskylä on viihtyisä asuinkunta kohtuullisten

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat 10.9.2015, Pekka Kuosmanen Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa varten siitä, miten alueen sosiaali-

Lisätiedot

JUUAN KUNTA KUNTASTRATEGIA

JUUAN KUNTA KUNTASTRATEGIA JUUAN KUNTA KUNTASTRATEGIA SISÄLTÖ Visio 2017 2 Päästrategia 3 Painopistealueet Painopistealueiden kehityssuunnitelmat 4 5-9 VISIO 2017 Itsenäinen Juuka- parasta Pielistä Visio tarkoittaa mm. - avaraa

Lisätiedot

STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016.

STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016. STRATEGIAPROSESSI LIEKSAN KAUPUNKI Kuvausta on täydennetty johtoryhmässä syksyn 2015 aikana sekä alkuvuodesta 2016. Toimintaympäristön kompleksisuus, läpinäkyvyys ja vuorovaikutteisuus ovat lisääntyneet

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva

Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva Joensuun seudun kestävä ja älykkäästi uudistuva kasvu edellyttää, että kaikki käytettävissä olevat voimavarat suunnataan entistäkin määrätietoisemmin kaikkein lupaavimmille

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

UUDEN JOENSUUN TALOUS JA KEVYT STRATEGIAPÄIVITYS. Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen Valtuustoseminaari

UUDEN JOENSUUN TALOUS JA KEVYT STRATEGIAPÄIVITYS. Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen Valtuustoseminaari UUDEN JOENSUUN TALOUS JA KEVYT STRATEGIAPÄIVITYS Kaupunginjohtaja Kari Karjalainen Valtuustoseminaari 8.9.2016 Yleistilanne Omistajaohjausjaosto on linjannut, että strategiaan tehdään kevyt päivitys vuodelle

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2020 TOIMINTAYMPÄRISTÖMME MUUTTUU LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMINTA AJATUS. Sujuvan elämän seutukaupunki - luonnollisesti Lieksa

LIEKSAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2020 TOIMINTAYMPÄRISTÖMME MUUTTUU LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMINTA AJATUS. Sujuvan elämän seutukaupunki - luonnollisesti Lieksa strategia 2020 TOIMINTAYMPÄRISTÖMME MUUTTUU LIEKSAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2020 Globaalitalous ja kestävä kehitys Lieksa ei ole irrallaan globaalin talouden vaikutuksesta. Uusiutuvien energialähteiden, ylikansallisten

Lisätiedot

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %.

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %. Kysely 13 Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 1 oli 33 ja vuonna 8 se oli 43 %. 1. Roolini jokin muu rooli 2 kunnan tai kuntayhtymän työntekijä 26 kunnan luottamushenkilö 16 1. Roolini yrityksen

Lisätiedot

KUNTALIITOKSEN TAVOITTEENA LISÄÄ ELINVOIMAA - ONNISTUUKO JYVÄSKYLÄSSÄ? Kaupunginjohtaja Markku Andersson 30.08.2012

KUNTALIITOKSEN TAVOITTEENA LISÄÄ ELINVOIMAA - ONNISTUUKO JYVÄSKYLÄSSÄ? Kaupunginjohtaja Markku Andersson 30.08.2012 KUNTALIITOKSEN TAVOITTEENA LISÄÄ ELINVOIMAA - ONNISTUUKO JYVÄSKYLÄSSÄ? Kaupunginjohtaja Markku Andersson 30.08.2012 UUSI JYVÄSKYLÄ 2009 ASUKKAITA 130 000 MAAPINTA-ALA 106 km2 1172 km2 UURAINEN LAUKAA HANKASALMI

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen ohjelma

Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma Kunnan visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa

Lisätiedot

KORPILAHTELAISTEN ARKI KUNTALIITOKSEN JÄLKEEN

KORPILAHTELAISTEN ARKI KUNTALIITOKSEN JÄLKEEN KORPILAHTELAISTEN ARKI KUNTALIITOKSEN JÄLKEEN Paula Määttä Korpilahden aluelautakunnan pj. 2009-2012 Pohjoisen Korpilahden yhteistyöyhdistys ry:n pj. KUNTALIITOKSEN TAUSTOJA Kunnanhallituksen aloite Kansanäänestyksen

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu Salon kaupunki Organisaation uudistaminen johtava konsultti Jaakko Joensuu Taustaa Kevään 2013 aikana Salossa on valmisteltu selviytymissuunnitelmaa, jossa tavoitellaan 33 miljoonan euron muutosta kaupungin

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA

Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI, JOSSA KAIKKIEN ON HYVÄ OLLA KERAVA ON METROPOLIALUEEN YRITYSYSTÄVÄLLISIN KUNTA 1. Keravan kaupungin visio KERAVA ON METROPOLIALUEEN KÄRJESSÄ KULKEVA, VETO-VOIMAINEN, ROHKEA, MENESTYVÄ JA UUTTA LUOVA KAUPUNKI, JOSSA PALVELUT JA LUONTO OVAT JOKAISTA LÄHELLÄ Missio KERAVA ON VIHERKAUPUNKI,

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille

Lisätiedot

Strategiakortit 2016

Strategiakortit 2016 Kh 30.11.2015 325 Liite kh nro 2 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2016 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN SELVITYS TIEDOTUSTILAISUUS 29.8.2013 Selvityksen avulla halutaan arvioida Porvoon kaupungin

Lisätiedot

Strategiamme Johdanto

Strategiamme Johdanto Strategia 2015-2016 Strategiamme 2015-2016 Johdanto Ruoveden tuleva kuntastrategia tehdään jäljellä olevalle valtuustokaudelle, jonka jälkeen uusi valtuusto päivittää strategian vastaamaan sen hetken tilannetta.

Lisätiedot

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3 : ICT tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Ohjelma klo 13.30 15.15 Porin seudun ICT-ympäristön nykytilan tulosten esittely

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS

PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS PORVOON KAUPUNKISTRATEGIA 2013-2017 LUONNOS Strategia tarkoittaa valintojen tekemistä. Mitkä ovat kaikkein suurimmat haasteet porvoolaisten hyvinvoinnille vuosina 2013-2017? STRATEGIA RAKENNETTIIN YHDESSÄ

Lisätiedot

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA.

JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA STRATEGIA. JOUTSAN KUNNAN TOIMINTAPERIAATTEET Joutsan kunta toimii aktiivisesti ja tulevaisuushakuisesti sekä etsii uusia toimintatapoja kunnan

Lisätiedot

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman

Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman Pohjois-Savon kulttuuriympäristöohjelman päivitys Pohjois-Savon kulttuuriympäristön hoitoohjelman päivittäminen lähtökohtana saadaan näkemys kulttuuriympäristön tilasta ja tarvittavista toimenpiteistä

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen Kunnanhallitus 85 23.03.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen Siv.ltk 29 Osastopäällikön ehdotus:

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Länsi-Turunmaan kaupungin. Strategiatyöryhmän väliraportti

Länsi-Turunmaan kaupungin. Strategiatyöryhmän väliraportti Länsi-Turunmaan kaupungin strategiatyö Strategiatyöryhmän väliraportti Strategia Kuvaus siitä, miten valtuusto haluaa kaupunkia kehitettävän Luo tulevaisuudenkuvan ja osoittaa tavan sen saavuttamiseksi

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

Seutufoorumi 8.10.2013 Merikeskus Vellamo Kotka Antti Jämsén

Seutufoorumi 8.10.2013 Merikeskus Vellamo Kotka Antti Jämsén Seutufoorumi 8.10.2013 Merikeskus Vellamo Kotka Antti Jämsén Kuntarakenneselvityksessä on huomioitava riittävästi alueelliset erityispiirteet, kuten raja-alue ja toimintaympäristön muutos. Valtionosuusuudistuksella

Lisätiedot

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Suomen kasvukolmio Alueellisesti Loimaa kuuluu Suomen kasvukolmioon Suomen Kasvukolmio eli Helsinki-Tampere-Turku

Lisätiedot

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia

ORIMATTILA. Kaupunkistrategia ORIMATTILA Kaupunkistrategia 2020 Kaupunginvaltuusto 7.6.2011 Kaupunginvaltuusto 18. - 19.11.2011 Kaupunginvaltuusto 20.2.2012 Strategiatyöryhmä 20.5.2013 Kaupunginhallitus 27.5.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013. Strategiakortit 2013 LIITE 1

Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013. Strategiakortit 2013 LIITE 1 Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013 Strategiakortit 2013 LIITE 1 TALOUS Kuntatalous on vakaa Kriittiset menestystekijät Toiminta suunnitelmallista ja pitkäjänteistä - Laaditaan taloudellisesti

Lisätiedot

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu PUPONMÄEN KYLÄSUUNNITELMA 2010-2013 PUPONMÄEN VISIO - Puponmäen entinen koulu kylän keskuspaikka kokootumisille ja harrastustoiminnalle - Entisen koulun ylläpidosta huolehtiminen ja tilojen vuokraus -

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto 70 17.06.2013. 70 Asianro 152/00.00.05/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto 70 17.06.2013. 70 Asianro 152/00.00.05/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (1) 70 Asianro 152/00.00.05/2013 Alueellisen jätelautakunnan (Savo-Pielisen jätelautakunta) valitseminen vuosiksi 2013-2016 Kaupunginhallitus 3.6.2013 213 Alueellisen

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA

HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA HOLLOLAN KUNTASTRATEGIA SWOT-ANALYYSI VAHVUUDET Sijainti ja yhteydet Viihtyisä asuin- ja elinympäristö Asumisen ja asuinympäristön monipuoliset vaihtoehdot Vahva kulttuuriperintö Nopea reagointi Päätöksentekokyky

Lisätiedot

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Ajankohtaiset kunta-asiat Aktuella kommunfrågor Kristina Wikberg, Johtaja, ruotsinkieliset ja kansainväliset asiat Direktör, svenska och

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65

KUNTASTRATEGIA 2014-2016. Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 KUNTASTRATEGIA 2014-2016 Hyväksytty valtuustossa 7.10.2013/ 65 Rantasalmen kuntastrategia 2014-2016 Visio 2020 Rantasalmi - Monta Mainiota Mahdollisuutta Rantasalmi on itsenäinen maaseutukunta, joka toimii

Lisätiedot

Strategia/ryhmätyöt 24.3.2014. Ryhmä/puheenjohtaja Jari Colliander

Strategia/ryhmätyöt 24.3.2014. Ryhmä/puheenjohtaja Jari Colliander Strategia/ryhmätyöt 24.3.2014 Ryhmä/puheenjohtaja Jari Colliander 27.3.2014 Työohje 1. Pohtikaa ryhmässä keskeisiä kaupunkistrategiaan vaikuttavia muutoksia/teemoja toimintaympäristöstä 2. Listatkaa ryhmän

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkistrategia 2014-

Jyväskylän kaupunkistrategia 2014- Jyväskylän kaupunkistrategia 2014- Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Kaupungin johtoryhmä 29.1.2014 Talpo 17.2.2014 Kaupungin johtoryhmä 13.3.2014 Yhteistyötoimikunta 14.3.2014 Kaupunginhallitus 17.3.2014

Lisätiedot

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA

Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA Pirkkalan valtuustoryhmien HALLITUSOHJELMA 1 2 Hallitusohjelman tarkoitus ja merkitys Pirkkalan pormestarimalliin kuuluu toimintatapa, jossa uusi pormestari ryhtyy heti valintansa jälkeen kokoamaan hallitusohjelmaa.

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi Järjestöfoorumi 11.3.2015 Visio 2025 Rautjärvi turvaa asukkailleen taloudellisten voimavarojen puitteissa laadukkaat lähipalvelut, mahdollisuuden vaikuttaa ja kehittää taajamia turvallisina ja maaseutumaisina

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN STRATEGIA

OULAISTEN KAUPUNGIN STRATEGIA OULAISTEN KAUPUNGIN STRATEGIA Kaupunginvaltuusto 16.10.2013 82 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Johdanto 1 2. Oulaisten kaupungin nykytila 2 3. Toiminta-ajatus 3 4. Arvot 3 5. Visio vuonna 2020 3 6. Strategiset

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNGIN STRATEGIA

KALAJOEN KAUPUNGIN STRATEGIA 1 LIITE 3 KALAJOEN KAUPUNGIN STRATEGIA Kalajoen kaupungin toiminta-ajatus Meriluonnon ja jokilaaksojen aurinkoinen Kalajoki tarjoaa viihtyisän asuinympäristön, mahdollisuudet yrittämiseen, työhön ja hyvään

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus

Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari ja Jouko Luukkonen Sähköposti: etunimi.sukunimi@vm.fi Jyväskylän valtuuston seminaari

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012

Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Kuntajohtajapäivät Kuopio 31.8.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelurakennetyöryhmän väliraportti Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja

Lisätiedot

LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS

LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS LUOVASTI LAPPILAINEN, AIDOSTI KANSAINVÄLINEN ON MONIPUOLISTEN PALVELUJEN JA RAJATTOMIEN MAHDOLLISUUKSIEN KASVAVA KESKUS 21.11.2013 Lapin pääkaupunki ja Joulupukin virallinen kotikaupunki 21.11.2013 Matkailufaktoja

Lisätiedot

BIOENERGIA OSANA ELINKEINOSTRATEGIAA

BIOENERGIA OSANA ELINKEINOSTRATEGIAA BIOENERGIA OSANA ELINKEINOSTRATEGIAA Niina Huikuri, projektipäällikkö Pielisen Karjalan bioenergiaverkostot ja virrat -hanke Bioenergiafoorumi 5.9.2014 Joensuu BIOENERGIA PIELISEN KARJALAN ELINKEINOSTRATEGIASSA

Lisätiedot

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia. Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Koulutuslautakunta 5.2.2015 11 Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategia Tehtävä Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tehtävänä on tarjota

Lisätiedot

Riihimäen seutu. Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010

Riihimäen seutu. Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010 Riihimäen seutu Esitys Häme-markkinoinnin päättäjätilaisuudessa 22.2.2010 1. Seudun tulevaisuus Talousaluestrategia 2015: Väestönkasvu jatkuu, 1-1,5%/vuosi Talousalueemme on metropolialueen aluekeskus

Lisätiedot

Strategiakortit 2015

Strategiakortit 2015 Kh 13.1.2015 4 Liite kh nro 1 Ptktark. UTAJÄRVEN KUNTA Strategiakortit 2015 LIITE Väritunnisteet: Etenee suunnitellusti Viivästynyt Ei etene/keskeytynyt TALOUS Päämäärä: Kuntatalous on vakaa Kriittiset

Lisätiedot

MITEN KUNTAA JOHDETAAN VAIKUTTAVUUDELLA JA HYVINVOINTITIEDOLLA. Kuntaliitto 6.5.2014 Kehitysjohtaja Soile Kuitunen

MITEN KUNTAA JOHDETAAN VAIKUTTAVUUDELLA JA HYVINVOINTITIEDOLLA. Kuntaliitto 6.5.2014 Kehitysjohtaja Soile Kuitunen MITEN KUNTAA JOHDETAAN VAIKUTTAVUUDELLA JA HYVINVOINTITIEDOLLA Kuntaliitto 6.5.2014 Kehitysjohtaja Soile Kuitunen Kunnan tehtävänä on hyvinvoinnin tuottaminen asukkailleen ja kestävän kehityksen edistäminen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

14.9.2011. Kuntien kokonaisvaltainen asumisen- ja maankäytön strategian kehittäminen. Kuntamarkkinat 14.9.2011

14.9.2011. Kuntien kokonaisvaltainen asumisen- ja maankäytön strategian kehittäminen. Kuntamarkkinat 14.9.2011 Kuntien kokonaisvaltainen asumisen- ja maankäytön strategian kehittäminen Kuntamarkkinat Kehittämispäällikkö Marianne Matinlassi, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA Marianne Matinlassi historiaa

Lisätiedot

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos

EURAN KUNTASTRATEGIA voimaan Luonnos EURAN KUNTASTRATEGIA 2016-2020 voimaan 1.9.2016 Luonnos 21.4.2016 Jalkauttaminen Tiedottaminen Euran kuntastrategia, työsuunnitelma 2015 2016 Lähtökohdat ja Strategiaprosessin tavoitteet/arvot Strategiset

Lisätiedot

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT MULTIA 2020 STRATEGIAKARTTA Multian kunnan - - MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT Käytännön toimenpiteet on kirjoitettu toimialojen tuloskortteihin Kunnanvaltuusto 11/2011 MULTIA Kuntaparikunta Jyvässeudulla

Lisätiedot

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma

Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Tulevaisuuden Salo 2020 Elinkeinopoliittisen ohjelma Mika Mannervesi 5.6.2014 Elinkeinopoliittisen ohjelman päivitys: taustamuuttujat Kaksi Salon tulevaisuuden kannalta merkittävää, toisistaan lähes riippumatonta

Lisätiedot

keino mittari tavoite vastuu ja seuranta Kuhmoon tuleva ulkopuolinen raha:

keino mittari tavoite vastuu ja seuranta Kuhmoon tuleva ulkopuolinen raha: 1 K:\johto\STRATEGIA\strategia2012\VUODEN 2007 PÄIVITYKSET\elinkeino-ohjelma2007.doc Kuhmon kaupunki, ELINKEINO-OHJELMA 16.10.2007 Näkökulma: Talous Kuhmoon tuleva ulkopuolinen raha: 1. Yritystoiminnan

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Valtuustoseminaari 21.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Uuden kunnan sote Porin seudulla Työryhmän loppuraportin keskeiset asiat

Uuden kunnan sote Porin seudulla Työryhmän loppuraportin keskeiset asiat Uuden kunnan sote Porin seudulla Työryhmän loppuraportin keskeiset asiat Työvaliokunta 6.6.2015 Aulis Laaksonen Uusi Sote Keskeiset tavoitteet Yhdenvertaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen turvaaminen

Lisätiedot

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-alan kehittäminen yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-uudistus tulee ja muuttaa rakenteita Järjestämisvastuu Järjestämisvastuu t ja tuotantovastuu

Lisätiedot

Turun seudun palvelustrategiatyö. Antti Parpo 22.10.2010 Hyvinvointipalveluiden johtaja Kaarinan kaupunki

Turun seudun palvelustrategiatyö. Antti Parpo 22.10.2010 Hyvinvointipalveluiden johtaja Kaarinan kaupunki Turun seudun palvelustrategiatyö Antti Parpo 22.10.2010 Hyvinvointipalveluiden johtaja Kaarinan kaupunki Kaarinan kaupungin hyvinvointipalveluiden tuottamistavat Kaarinan kaupunki tuottaa pääosan sosiaalija

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät 2014 Pori 28.8.2014 Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen

Kuntajohtajapäivät 2014 Pori 28.8.2014 Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen Kuntajohtajapäivät 2014 Pori 28.8.2014 Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen Lähtökohdat YHTEISÖVERON TUOTTO OULUSSA VUONNA 2001 115 M VUONNA 2013 30 M Lähtökohdat - viiden kunnan kuntaliitos

Lisätiedot

KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016

KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 KMO:n määräaikaisen työryhmän ehdotukset Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen yksikkö Kansallisen metsäohjelman määräaikainen työryhmä

Lisätiedot

Pielisen Karjalan koulutus-, kehittämis- ja innovaatiosuunnitelma 2012 2015

Pielisen Karjalan koulutus-, kehittämis- ja innovaatiosuunnitelma 2012 2015 Pielisen Karjalan koulutus-, kehittämis- ja innovaatiosuunnitelma 2012 2015 PIEKKKIS 2012 2015 Pohjois-Karjalan maakuntakorkeakoulun Pielisen Karjalan ohjausryhmä 17.4.2012 http://www.pohjois-karjalanmaakuntakorkeakoulu.fi/

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro

Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Häme-markkinointi 2.0 Hämeenlinnan seudun puheenvuoro Vanajanlinna 22.2.2010 Kehittämiskeskus Oy Häme Tapio Vekka Hallituksen pj 1 Seudun tulevaisuutta koskevien suunnitelmien yhteenveto MAAKUNTATASO Maakuntaohjelman

Lisätiedot

Sipoo 2025. Valtuuston 7.10.2013 hyväksymä

Sipoo 2025. Valtuuston 7.10.2013 hyväksymä Sipoo 2025 Valtuuston 7.10.2013 hyväksymä 1 1. Sipoon lähtökohdat Sipoo on vetovoimainen kaksikielinen saaristokunta, joka vastaa metropolialueen kasvuhaasteisiin. Sipoossa elää aito yhteisöllisyys ja

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

TOHOLAMPI luonnollinen kotilaakso

TOHOLAMPI luonnollinen kotilaakso TOHOLAMPI luonnollinen kotilaakso Kh 01.09.2014 200 Kv 06.10.2014 31 1 VISIO 2020 Toholampi on olemassa joko itsenäisenä kuntana tai isomman kunnan osana. Kuntatalous on vahva ja kilpailukykyiset peruspalvelut

Lisätiedot

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Merikarvia Siikainen PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Työryhmien toimeksianto II Uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Luvia Pori Nakkila Pomarkku Ulvila Harjavalta Lavia 17.1.2014

Lisätiedot

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kaupunginhallitus 373 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 92 13.10.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 518/00.01.00/2013 KHALL 06.10.2014 373 Seutukaupunkiverkoston

Lisätiedot

Kainuun kuntarakenneselvitys. Paikka Aika

Kainuun kuntarakenneselvitys. Paikka Aika Kainuun kuntarakenneselvitys Paikka Aika Vahvuudet Mikä on Kainuun merkittävin vahvuus tällä hetkellä? Luonnonvarojen hyödyntäminen. Metsät, puhdas luonto ja kaivosteollisuus nähdään Kainuun merkittävimpinä

Lisätiedot

Yritysvaikutusten arviointi Mikkelin kaupungissa YHDESSÄ ETEENPÄIN

Yritysvaikutusten arviointi Mikkelin kaupungissa YHDESSÄ ETEENPÄIN Yritysvaikutusten arviointi Mikkelin kaupungissa YHDESSÄ ETEENPÄIN ELINVOIMA- JA KILPAILUKYKYSTRATEGIA OSAAMISEN KÄRJET SUUNTAAVAT MENESTYSTÄ ELINVOIMA- JA KILPAILUKYKYSTRATEGIA OSAAMISEN KÄRJET KEHITTÄMISOHJELMAT

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

ÄÄNESEUDUN OSAAMIS- JA TYÖLLISYYSOHJELMA 2007-2013 /AH

ÄÄNESEUDUN OSAAMIS- JA TYÖLLISYYSOHJELMA 2007-2013 /AH ÄÄNESEUDUN OSAAMIS- JA TYÖLLISYYSOHJELMA 2007-2013 /AH KEHITYSTAVOITE ELINVOIMAINEN ÄÄNESEUTU, JOSSA TOIMIVAT TYÖMARKKINAT TUKEVAT KUNTIEN, KUNTALAISTEN JA YRITYSTEN MENESTYSTÄ JA HYVINVOINTIA Mittarit:

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat -

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Arja Janhonen Kiteen kaupunki/perusturvakeskus Terveyden edistämisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma Sosiaalilautakunta 2 27.01.2015 Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma 7/02.07.01/2015 Sosltk 2 Kunnanvaltuusto on 1.12.2014 67 hyväksynyt vuoden 2015 ta lousar vion so si

Lisätiedot

Miten kunnat ja Kuntaliitto yhdessä työstävät kunnan muuttuvaa roolia ja uusia toimintatapoja?

Miten kunnat ja Kuntaliitto yhdessä työstävät kunnan muuttuvaa roolia ja uusia toimintatapoja? Miten kunnat ja Kuntaliitto yhdessä työstävät kunnan muuttuvaa roolia ja uusia toimintatapoja? KUMA 14.9.2016 Kaija Majoinen Tutkimus- ja kehitysjohtaja, HT Kuntaliitto rakentaa tulevaisuutta yhdessä kuntien

Lisätiedot

6 Toimielin, luottamushenkilö ja viranhaltija voi päättää sille johtosäännöllä siirretyn toimivallan siirtämisestä alaiselleen viranomaiselle.

6 Toimielin, luottamushenkilö ja viranhaltija voi päättää sille johtosäännöllä siirretyn toimivallan siirtämisestä alaiselleen viranomaiselle. 1 Nurmeksen kaupunki Luettelo Kaupunginkanslia 13.3.2014 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN Hallintosääntö: 6 Toimielin, luottamushenkilö ja viranhaltija voi päättää sille johtosäännöllä siirretyn toimivallan siirtämisestä

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON UUDISTAMISOHJELMA Päivitetty 13.9.2013 Hyväksytty: Kaupunginhallitus 15.10.2013 249 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 Työskentelyn vaiheet... 2 2 UUDISTAMISOHJELMAN PÄÄLINJAT...3 2.1

Lisätiedot

HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017

HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017 1 HIIDEN OPISTON STRATEGIA 2017 VISIO Hiiden Opisto on luotettava ja arvostettu kansalaisopisto läntisellä Uudellamaalla. Opisto tunnetaan laadukkaana ja luovana koulutuksen järjestäjänä, aktiivisena vaikuttajana

Lisätiedot

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen strategiset kärjet. Valtuustoseminaari 12.-13.4.2013 Anu Frosterus Hyvinvointitoimikunnan puheenjohtaja

Hyvinvointipalvelujen strategiset kärjet. Valtuustoseminaari 12.-13.4.2013 Anu Frosterus Hyvinvointitoimikunnan puheenjohtaja Hyvinvointipalvelujen strategiset kärjet. Valtuustoseminaari 12.-13.4.2013 Anu Frosterus Hyvinvointitoimikunnan puheenjohtaja Hyvinvointi osana strategiaa päämäärät selville Viimeiset neljä vuotta olemme

Lisätiedot