ILO ELO NURMEKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILO ELO NURMEKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA 2013 2016"

Transkriptio

1 YT Y ILO TU LO ELO SO TE NURMEKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA

2 NURMEKSEN KAUPUNGIN KASVUSTRATEGIA NURMEKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA Sisällysluettelo Nurmeksen strategian tiivistelmä...3 Strategian vaiheistus kalenterivuosittain... 4 Lähtötilanteen kuvaus...5 Kuinka strategia tehtiin?... 6 SOTE Sosiaali- ja terveyspalvelut...7 ELO Elinikäinen oppiminen, koulutus ja varhaiskasvatus... 8 TULO Toimeentulo, verotulot, työllisyys ja kaavoitus... 9 Strategian koonti ILO Imago, logistinen asema ja markkinointi...12 YTY Yhteistyöareenat ja konsernijohtaminen Kuntarakenne ja sote-polku...14 Strategian toimeenpano

3 NURMEKSEN KAUPUNGIN KASVUSTRATEGIA ikäryhmät ovat tervetulleita Nurmekseen. Kohderyhmävalinta painottaa verotulojen kasvattamisen tärkeyttä ja tulevaisuuteen katsomista. Nurmeksen kaupungin strategian nimi on 4U-NURMES, joka tarkoittaa 4 vuoden strategiaa 4 Pielisen Karjalan kuntaa 4 vuosikymmentä 4 ilmansuuntaa Strategian nimi 4U-Nurmes on myös sanaleikki. 4U lausutaan englanniksi for you, joka tarkoittaa käännettynä Sinua varten. Nurmeksen kaupungin tavoitteina ON: 1) Tarttua positii- visesti Pielisen Karjalan johtajuuteen kaikilla tasoilla valmistelemalla oma esitys kunta- ja sote-rakenteeseen. 2) Olla aktiivinen neuvottelija. 3) Asemoitua seudulle rakentuvan uusimuotoisen kunnan keskiöön mm. logistisin perustein. Nurmeksen tavoitteena on olla vaikutusvaltainen ja hyvä yhteistyökumppani muille kunnille ja myös valtiolle. Strategian kärjet ovat: Nurmeksen kaupungin toimintatapana on olla yhteis- Pielisen Karjalan SOTE-perustaso tuottaa laadukkaita palveluja myös muille kunnille Nurmeksesta. Nurmes tuottaa laadukasta koulutusta 3 4 kunnan yhteisessä palvelu tuotannossa. Vetovoimainen Nurmes on kasvava keskus, joka lisää vaiku- tusvaltaansa ja hakee lisävoimaa seudun ulkopuolelta hyvällä valmistautumisella ja yhteistyöverkostoilla. Pielisen Karja- laan rakentuu lopulta uusimuotoinen kunta. työkykyinen palvelujen järjestäjä, psykososiaalisesti taitava alueen kehittäjä ja demokratian varmistaja. Toiminnassa käytetään myös kasvun ja houkuttelun elementtejä sekä sisukasta työotetta. Nurmeksen konsernijohtaminen on jämäkkää, päättäväistä ja avointa. Nurmeksen kaupungin tiedottamista ja markkinointia lisätään. Nurmeksen kaupungin strategiana on edetä yhteistyös- sä johdonmukaisesti viittä linjaa pitkin strategisiin päämääriin. Strategiavalinta sisältää myös hallittuja tiikerihyppyjä lähialueille Pohjois-Karjalan ulkopuolelle. Nurmeksen strategiana ei siis ole itsenäisen kunnan säilyttäminen ja puolustustaistelu, vaan hyvällä itsetunnolla kehitetty yhteistyö, joka lopulta johtaa uusimuotoiseen Pielisen Karjalan kuntaan. Strategian toimeenpano on jaettu viiteen linjaan: SOTE, ELO, TULO, ILO ja YTY. Kunkin linjan tavoitteet ja toimenpiteet on kuvattu yhdenmukaisella tavalla. Nurmeksen kaupungin tavoitemielikuva on nuorek- kaampi, nykyaikaisempi ja joustavampi kaupunki. Haluamme erottautua paremmin ja parantaa Nurmeksen nuorekasta kuntaimagoa. Nurmes vakiinnuttaa asukasmääränsä 8300:aan. Nurmeksen kaupunki haluaa vauhdittaa kehitystään sekä sisäisen kasvun että kuntaliitosten kautta. Elinkeinostrategian osalta Nurmeksen kaupunki luot- taa PIKES:in tekemään seudulliseen elinkeinostrategiaan ja tukee tätä työtä kaikilta osin. Vetovoimainen Nurmeksen kaupunki ei laadi omaa elinkeinostrategiaa, jotta seudun ääni säilyy yhtenäisenä suhteessa maakunnallisiin ja valtakunnallisiin rahoittajiin. Nurmeksen kaupungin palvelulupauksena on vetovoimainen Nurmes. Vetovoimaisuus todistetaan laadukkailla palveluilla (asukkaat) ja positiivisella yrityskulttuurilla (yritykset). Strategian toimeenpano aloitetaan heti. Strategian toteutumista tarkastellaan vuosittain valtuustoseminaareissa. Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja ovat vastuussa siitä, että Nurmeksella on olemassa tuore strategia (vrt. kaupunginjohtajasopimus). MARKKINOINNIN kohderyhminä ovat nuoret aikuiset asukkaat, tulomuuttajat sekä kasvuhakuiset yritykset. Kaikki 3

4 a Su antai Tiista NURMEKSEN KAUPUNGIN KASVUSTRATEGIA Strategian vaiheistus kalenterivuosittain Maria, Maija, Mari Arvo Ulla, Ulpu Unto, Untamo E r Jasmin, Ilta, Jade Saima, Saimi Elli, Noora, Nelli Hermanni, Herkko : Valmistautumisen ja markkinoinnin vuosi Reino Ossi, Ossian Riikka Sari, Saara, Sara 9 - tehdään tunnusteluja moneen eri suuntaan ja luodaan suhde- ja vaikutusvaltaverkosto - valmistaudutaan sote-neuvotteluihin ja kuntaliitosselvityksiin sekä käynnistetään ne - käynnistetään tehostettu kuntamarkkinointi ja luodaan graafinen ilme - kaavoitetaan uusi teollisuusalue Heinäkuu Olga, Oili Tiina, Kirsti, Kirsi Jaakko, Jimi Martta 2014: Sopimisen ja sopimusten vuosi Tiistai Keskiviikko Torstai Perjanta Asta Helena - tarkistetaan suunnitelmat ja strategiaa päivitetään tarvittaessa - laaditaan kuntaliitos- ja sote-sopimukset - hyödynnetään 40-vuotisjuhlat Maria, Maija, Mari Arvo Ulla, Ulpu Unto, Untamo - Pielisen Karjalan SOTE-perustaso tuottaa laadukkaita palveluja myös muille kunnille (Kuhmo, Rautavaara). - Laadukas varhaiskasvatus, perusopetus ja toisen asteen koulutus edistävät lasten ja nuorten hyvinvointia ja jatko-opiskelumahdollisuuksia kka Jasmin, Ilta, Jade Saima, Saimi Elli, Noora, Nelli Hermanni, He Rauna Reino Ossi, Ossian Riikka Sari, Saara, : Sote-vuosi ja kasvun käänteen vuosi - sote-integraatio on valmis - Nurmeksen verotulot ovat hyvällä kasvu-uralla - Nurmeksen logistinen asema on kirkastunut (6-tie, laajakaista) 2016: Väestönkasvun ja uuden kunnan synnytyksen vuosi uutta asuntoa on rakennettu Nurmekseen asukasluku on vakiintunut 8300:aan - kuntaliitossopimukset ovat valmiit - Nurmes on Pielisen Karjalan logistinen keskus. - Vetovoimainen Nurmes. - Pielisen Karjalaan rakentuva uusimuotoinen kunta. kko, Jimi Martta n

5 6 Esa, Esaias Klau n Eino Leinon päivä, runon ja suven p NURMEKSEN KAUPUNGIN KASVUSTRATEGIA Lähtötilanteen kuvaus o Joel, Ilari, Lari Aliisa, Alisa Haasteet Pielisen Karjalan tilanne Nurmeksen kaupungin uuden strategiakauden alkaessa on monilta osin haastava. Huoltosuhteen heikkeneminen, väkiluvun väheneminen ja vetovoimaisuus ovat ra Marketta, Maarit Johanna, Hanna, Jenni kuntien suurimpia haasteita. Maakunnan vahva veturi, Joensuu, ei myöskään tässä tilanteessa pysty vetovoimallaan auttamaan laajan maakunnan reunakuntia tai pelastamaan näiden kuntapalveluja Nurmes nousussa Heidi Atso Unikeonpäivä Nurmeksen kaupunki on noussut viime vuosina miltei nollauralle. Kielteinen kehityskierre on katkeamassa. Nurmeksen vetovoimaisuus on parantunut, työpaikkojen kokonaismäärä on pysynyt ennallaan, väestökato on vähentynyt (muuttotappiota ei ole) ja kuntatalouskin on maakunnan parhaimmistoa. Elinkeinotoiminnan vire on Nurmeksessa positiivinen. Valtio haastaa Valtion leikkauslinja on viemässä kuntien itseluottamuksen valtionosuuksien pienentyessä. Yhä useampi kunta joutuu vakavissaan miettimään liittoutumisen eri asteita ja vaihtoehtoja itsenäisenä kuntana jatkamisen sijaan. Valtio on myös haastanut kunnat tosissaan muuttamaan palvelurakenteita sote- ja kuntarakenneuudistuksen kautta. Nurmeksen kaupunki on lähtenyt reagoimaan ja vastaamaan aktiivisesti tähän valtion asettamaan haasteeseen. Yhteisöllisyyttä ei unohdeta Pielisen Karjalan yhteisöllisyydellä on jo pitkät juuret. Nurmeksen kaupunki haluaa uudella strategiallaan vahvistaa ja rakentaa tätä yhteisöllisyyttä. Nurmeksen ekosysteemi muuttuvassa kuntakentässä on Pielisen Karjala, koska ihmisten liikkuvuus ja vapaus valita palveluja lisääntyvät koko ajan. Nurmes haluaa auttaa vetovoimallaan koko Pielisen Karjalaa nousemaan kasvu-uralle. Kotiutus ratkaisee Elinkeinotoiminnan konkreettiset tulokset ja niiden epätasainen jakautuminen ovat hiertäneet kuntavälejä Pielisen Karjalassa, vaikka Pielisen Karjalan yritysten liikevaihdon kehitysvauhti on tällä hetkellä maakunnan paras. Haasteet ovat myös Nurmekselle tuttuja eli tonttivarannon kapeus, kiinteistöjen kuntoon ja arvoon liittyvät ongelmat sekä uusien investointien toimeenpanoon liittyvät vaikeudet. Haasteet ovat olleet kuntien omassa toimintatavassa. Nurmes haluaa omassa strategiassaan parantaa omaa toimintatapaansa merkittävästi. Hyvinvointikertomus Kunnan tasapainoisen kehityksen mittarina toimii jatkossa yhä enemmän hyvinvointikertomus. Se on väestöterveyden kokonaiskuva myös Nurmeksen osalta. Onnistunut kuntastrategia kohentaa koko kunnan väestöterveyttä ja elämän laatua sekä aktivoi kaikkia kunnan toimijoita esimerkiksi yhdistystoiminnan kautta osallistumaan ja pääsemään osalliseksi. 5

6 NURMEKSEN KAUPUNGIN KASVUSTRATEGIA Kuinka strategia tehtiin? Nurmeksen kaupungin johtoryhmä ja kaupunginjohtaja valmistelivat strategiatyön käynnistämistä kesällä Strategiatyö käynnistyi varsinaisesti Nurmeksen kaupungin valtuustoseminaarissa Huhmarissa Polvijärvellä. Strategiatyöhön ovat osallistuneet kaikki kaupunginvaltuutetut sekä johtoryhmän jäsenet, ja strategiaprosessia on ohjannut kaupunginjohtaja Asko Saatsi. Strategiaa on laadittu viidessä työryhmässä: SOTE sosiaali- ja terveyspalvelut pj. Pertti Ryynänen ELO elinikäinen oppiminen pj. Merja Makkonen TULO tulot, asukkaat ja yritykset pj. Terttu Komsa (2012) pj. Jukka Juntunen (2013) ILO imago ja logistinen asema pj. Anu Lipponen YTY yhteistyöareenat ja konsernijohtaminen pj. Jorma Pikkarainen Kukin työryhmä on työstänyt oman toimintalinjansa. Työryhmät ovat työskennelleet koko syksyn. Työryhmien työ on koottu yhteen pidetyssä purkutilaisuudessa, jossa toimenpiteitä ja niiden ajoitusta synkronoitiin. Väliraportti julkaistiin ryhmien vetäjille kaupunginvaltuuston kokouksessa Työryhmät jatkoivat työtään vuodenvaihteen jälkeen, ja niitä täydennettiin uusilla valtuutetuilla. Ryhmät kokoontuivat omatoimisesti 2-3 kertaa kevättalvella Kaupungin johtoryhmä on synkronoinut strategiaryhmien työtä. Kaupunginjohtaja vastasi strategiaraportin koostamisesta, ja Pohjois-Karjalan Ilmoitusvalmistus Oy raportin taittamisesta. Keväällä pidettiin valtuustoseminaari, joka viimeisteli strategian. SOTE-työryhmä korostaa Nurmeksen oman sote-integraation aikaansaamista mieluiten Valtimon kanssa tehtävän kuntaliitoksen tai Lieksan kanssa tehtävän isäntäkuntamallin kautta. ELO-työryhmä korostaa toiminnan laadun järjestelmällistä kehittämistä. TULO-työryhmä korostaa kaavoituksen merkitystä kasvun moottorina. ILO-työryhmä korostaa pitkäjänteistä markkinointia. YTY-työryhmä korostaa hyvää valmistautumista, jonka kautta saavutetaan asetetut neuvottelutavoitteet. Työryhmät ovat yksimielisiä kasvuhakuisesta, yhteistyöhakuisesta ja reippaasta etenemistavasta, joka lopulta johtaa uusimuotoisen kunnan syntymiseen. Kaikki työryhmät korostavat yhteistyöstä kumpuavaa strategiatyyliä suhteessa naapurikuntiin. Työryhmät ovat kuitenkin olleet hienotunteisia esittäessään liikkeelle lähtöä naapurikuntien kanssa. Nelivuotisen strategian valmistelussa on korostunut toimenpiteiden oikea ajoitus ja järjestys. Kaikki työryhmät ovat myös tehneet valintojen sen suhteen, mistä toimenpiteistä aloitetaan heti vuoden 2013 alusta, vaikka strategiaa ei ole vielä hyväksytty. Strategian toimenpiteiden ajoituksessa on otettu huomioon valtion kuntarakenne- ja soterakenne -uudistusten aikataulut. Nurmeksen kaupungin lähivuosien tärkein kysymys on sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio ja järjestämistapa osana suurempaa yksikköä. Eräät strategialinjaukset näkyvät jo vuoden 2013 toiminnassa. Tällaisia asioita ovat mm. panostus markkinointiin, maanhankintaan ja kaavoitukseen uutta teollisuusaluetta varten sekä kaupunginhallituksen roolin korostaminen maankäytön strategisessa suunnittelussa. 6

7 NURMEKSEN KAUPUNGIN KASVUSTRATEGIA NURMEKSEN KAUPUNGIN KASVUSTRATEGIA SOTE SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT lääkäripäivystys, työterveydenhuolto, erikoislääkärin vastaanotot ja hammashuolto. Mikä on kaikkein tärkeintä ? Kuntalaisilla on saatavilla laadukkaat, mutta kustannustehokkaasti tuotetut sosiaali- ja terveyspalvelut. Sosiaalitoimi: Perussosiaalityö, päihdehuollon peruspalvelut, mielenterveystyön tukipalvelut, palveluasuminen (osittain), asumispalvelut, kotipalvelu, vammaisten päivä- ja työtoiminta, lastensuojelu, avohuolto, kasvatus- ja perheneuvola (osittain) ja lastenvalvoja. Mistä ja miten aloitetaan? Kuntaliitos Valtimon kanssa tai soten isäntäkuntamalli Lieksan kanssa on ensimmäinen tehtävä. Sosiaali- ja terveystoimen yhdistäminen toteutuu näin samalla. Nurmes nimittää oman sote-neuvotteluryhmänsä. Lähipalvelujen määritteleminen on tärkeää osana Pohjois-Karjalan sote-kokonaisuutta. Määrittelyssä huomioidaan se, että tavoitteena on Nurmeksen saaminen Pielisen Karjalan sosiaali- ja terveystoimen lähipalvelualueen keskuspaikaksi (seudullinen terveysasema). Mitkä ovat tärkeimmät väliaskeleet? 1. SOTE-integraation valmistelu käynnistyy. Nurmes nimittää työryhmän. 2. Kuntaliitosmahdollisuudet käytetään. 3. Nurmes on aktiivinen ISKE-työryhmässä. 4. Pohjois-Karjalan SOTE-alue tuottaa Pielisen Karja lan lähipalvelut omalla lähipalvelualueellaan. Nurmeksen esitys lähipalveluiksi uudessa sote-mallissa: Terveydenhoito: Lääkärin päiväaikainen vastaanotto, sairaanhoitajan/terveydenhoitajan vastaanotto, äitiysneuvola, lastenneuvola, kouluterveydenhoito, mielenterveystyön peruspalvelut, kotiin annettavat palvelut, pitkäaikainen laitoshoito/hoiva, liikkuvat röntgenpalvelut, laboratorion näytteenotto, akuutti vuodeosasto, Mikä on Nurmeksen strategia? Nurmes on osa Pohjois-Karjalan SOTE-perustasoa. Nurmeksessa on seudullinen terveysasema, josta voidaan myydä laadukkaita palveluja myös esimerkiksi Kuhmolle ja Rautavaaralle. 7

8 NURMEKSEN KAUPUNGIN KASVUSTRATEGIA ELO ELINIKÄINEN OPPIMINEN, KOULUTUS JA VARHAISKASVATUS 2. Toimitilakysymykset. Investointiohjelman toteut taminen suunnitelmien mukaan. Sekä uudisraken- tamista että peruskorjausta. PielisAreenan markkinointi. Jäähalli kunnalliseksi liikun tapaikaksi. Mikä on kaikkein tärkeintä ? Toiminnan laadun järjestelmällinen kehittäminen, joka johtaa laadukkaaseen toimintaan ja tämä puolestaan edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja jatko-opiskelumahdollisuuksia. 3. Perhetyö. Ennaltaehkäisevä työ ja moniammatil- linen yhteistyö. Kotipalveluresurssin suuntaaminen lapsiperheisiin. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunni - telman päivittäminen. Mistä ja miten aloitetaan? Toisen asteen koulutuksen säilyminen Nurmeksessa on elinehto. Lukio- ja ammatillista koulutusta kehitetään aikuiskoulutus huomioiden siten, että molemmat säilyvät paikkakunnalla. Toimitilakysymykset. Investointiohjelman toteuttaminen suunnitelmien mukaan. 4. Nuorisotyö. Nurmeksen kaupungin nuorisotyöstra tegian mukaiset tavoitteet. Nuorisotyön toteutta minen Loma-Nurmes Oy:n kanssa ja Hyvärilän potentiaalin hyödyntäminen. Mitkä ovat tärkeimmät väliaskeleet? 5. Päivähoidon järjestämisen perusteiden selvittämi nen ja toiminnan laadun kehittäminen. Varhaiskas vatuksen toimintasuunnitelman päivittäminen. 1. Toisen asteen koulutus turvataan Nurmeksessa. Keinoina mm. kampus-yhteistyön tiivistäminen, työelämäyhteistyön tiivistäminen ja joukkoliikenneyhteyksien säilyttäminen toimivina. Koulutuksen laadun ja laadun arvioinnin kehittäminen. Mikä on Nurmeksen strategia? Nurmes on laadukas koulukaupunki ja nuorten hyvinvoinnin edistäjä. 8

9 NURMEKSEN KAUPUNGIN KASVUSTRATEGIA TULO TOIMEENTULO, VEROTULOT, TYÖLLISYYS JA KAAVOITUS Mikä on kaikkein tärkeintä ? Mitkä ovat tärkeimmät väliaskeleet? Luodaan onnistunut strategia ja siihen sitoudutaan. Nurmes on Pielisen Karjalan logistinen keskus. Alueen kilpailukyky säilytetään. Nurmeksen näkyvyydestä ja imagosta huolehditaan. Tulevaisuuden profiilialat nimetään (elintarvike, metalli ja puu/bioenergia). Maankäytön suunnittelua ja kaavoitusta tehostetaan. Positiivinen yrityskulttuuri ylläpidetään. Tulomuuttoa vahvistetaan. Uusi teollisuusalue kaavoitetaan. Tilaa vievälle teollisuudelle luodaan uusi alue. 1. Markkinoinnin lisääminen. 2. Neljän kunnan teknisen toimen yhteistoimintaa lisätään. 3. Hyödynnetään valmista infraa: Sairaalan tontti otetaan asumis- tai toimistokäyttöön, Porokylän asemanseutua vapautetaan asumiskäyttöön siirtä mällä puutavaran lastausterminaali uuteen paikkaan. 4. Alueen kilpailukyky säilytetään. Houkutteleva omakotialue/rantarakentamiskohde on kaavoitettu. Järjestetään teemamessut (esimerkiksi bioenergia). 5. Uusien asukkaiden ja yritysten vastaanottovalmiuk- sien parantaminen. Nykyisen elinkeinopohjan kasvattaminen. Kuntaliitokset toteutettu. Näin luodaan 120 uutta asuntoa ja 3 % vuosittainen verotulojen kasvu. Väkiluku vakiintuu 8 300:aan. Mistä ja miten aloitetaan? Kaavoituksen avulla luodaan edellytykset uudelle asutukselle ja yritystoiminnalle. Palveluja parannetaan. Kehitetään yhteistyöverkostoja. Turvataan riittävät resurssit kaavoituksessa. Tilaa vievälle teollisuudelle luodaan uusi alue.ylläpidetään positiivinen yrityskulttuuri. Tulomuuttoa vahvistetaan. Mikä on Nurmeksen strategia? Nurmes on Pielisen Karjalan logistinen keskus. 9

10 Linja SOTE V2, V3 Strategiatyyli Toimintatapa Yhteistyöllä Aloitetaan heti Valmisteluvaihe Oman sosiaali- ja terveystoimen integraation suunnittelutyöryhmä 1. Tunnustelut naapurikuntien kanssa 2. Kuntaliitos Valtimon kanssa / SOTE Lieksan kanssa, vastuukuntamalli Omaehtoinen vaihe Lähipalvelu määrittelem ELO V2 Yhteistyöllä Toiminnan LAADUN järjestelmällinen kehittäminen kaikilla toimialueilla. Toisen asteen koulutuksen säilyminen paikkakunnalla. Ammatillisen koulutustarjonnan säilyttäminen sovitulla tavalla (Lieksa & Nurmes). PielisAreenan markkinointi. Päivähoidon järjestämisen perusteiden selvittäminen (rakenteet). Joukkoliikenneyhteyksien säilyttäminen toimivina (toisen asteen koulutus huomioiden!). Kampus-yhteistyön tiivistäminen. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen. Toimitilakysymys. Ryhmis- ja AP-/IP -tilat TULO V2 Realismilla Kaavoituksen avulla luodaan edellytykset uudelle asutukselle ja yritystoiminnalle. Nyt on huomioitava riittävät resurssit -> rekrytointi ajoissa. Neljän kunnan teknisen toimen yhteistyön tiivistäminen. Riittävät resurssit kaavoituksessa turvattu. Uusi teollisuusalue on kaavoitettu. Houkutteleva omakotialue kaavoituksen alle. Markkinoinnin lisääminen! Kuntien välinen yhteistyö tiivistyy. Kuntaliitosselvittelyt käynnissä neljän kunnan kanssa. Yritystoimin nut. Alueen kyky parant Selvitetään mamessut r 2017? Esim. kentaminen ILO V2 Kasvaen Luodaan Nurmeksen kaupungin graafinen ilme. Nurmeksen vahvuuksien kirjaaminen. Käynnistetään tehostettu kuntamarkkinointi. Kehitetään sisäistä ja ulkoista viestintää: tapahtumakalenteri, mökkiposti, uusien asukkaiden /mökkiläisten tapahtuma. Nurmeksen esilletuominen: messut, media, tapahtumat, esitellään työpaikkoja, tontteja ja tapahtumia. Seutumarkkinoinnin tärkeys tiedostetaan (kulttuurisihteeri markkinointiryhmään). Nuorekkaan Nurmeksen 40-vuotisjuhla. Uuden vuoden juhlat ilotulituksineen. Pitkin juhlavuotta erilaisia tapahtumia. Pyritään saamaan järjestäjiksi paikallisia seuroja / toimijoita. Hyödynnetää suutta imago sa. Rohkaista alojen yrittäjiä Nurmeksessa Nurmekseen mään omia N heisia tuotteit Juhlavuoden käytössä luov siemenrahas YTY V3 Tukea lähialueilta Pohjois- Karjalan ulkopuolelta. Ensin sidokset julki, sisäinen tiedonvaihtokanava auki. Suhde- ja vaikutusvaltaverkoston luominen. SOTE- ja kuntaliitosneuvottelijoiden valinta. Kuntalaiskuulemisen kehittäminen. Konserniohjauksen päivitys. Hankesalku arviointi. V1: Omillaan pärjääminen V2 Yhteistyö Valtimo-Nurmes-Lieksa-Juuka V3: Tiikerihyppy Strategian päivitys

11 Päämäärä Valtion ohjaama vaihe ähipalveluiden ääritteleminen. Oman sosiaaliterveystoimen integraatio alkaen. Pielisen Karjalan (ml. Juuka) yhteinen SOTE-perustaso Pielisen Karjalan SOTE-perustaso tuottaa laadukkaita palveluja myös muille kunnille (Kuhmo, Rautavaara). Kasvatus- ja perheneuvolan siirtäminen osaksi sivistyspalvelujen hallintoa selvitetään. Jäähalli kunnalliseksi liikuntapaikaksi. Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelman päivittäminen. Laadukas varhaiskasvatus, perusopetus ja toisen asteen koulutus edistää lasten ja nuorten hyvinvointia ja jatko-opiskelumahdollisuuksia. ritystoiminta kasvaut. Alueen kilpailuyky parantunut. elvitetään onko teeamessut realistinen 017? Esim. Puuraentaminen. Verotulot kasvaneet. Yritysten määrä ja kehitys lisääntyneet. Positiivinen yrityskulttuuri on jo laajalti tunnettu. Sairaalan tontti asunto- tai toimistokäyttöön. Asukasluku kasvussa. Nuoret työllistyvät Nurmeksessa. Paluumuutto voimistunut. Väkiluku Turismi on lisääntynyt, etenkin Venäjän matkailu. Palvelut ja palveluhenki parantuneet huomattavasti. Osa kuntaliitoksista toteutunut. Puurakentamisen messut rakenteille. 120 uutta asuntoa. Messujen järjestäminen (esim. bioenergia) Nurmes on Pielisen Karjalan logistinen keskus. yödynnetään paikalliutta imagon luomises-. Rohkaistaan luovien ojen yrittäjiä pysymään urmeksessa / tulemaan urmekseen ja kehittäään omia Nurmes-aiisia tuotteita myyntiin. hlavuoden aikana olisi ytössä luovien alojen iemenrahasto. Venäjä-markkinointi: viisumivapaus, Nurmes-kyltit rajaasemille (yhteistyössä yrittäjien kanssa). Jälkimarkkinointi. Omien vahvuuksien tunnistaminen ja esilletuominen. Nurmeksen logistinen asema selvillä. Laajakaista toteutettu. Kutostien aseman vahvistus. Sähköinen raideliikenne Petros- koi-joensuu-nurmes- Oulu. Markkinointi on pitkäjänteistä. Vetovoimainen Nurmes! ankesalkun rviointi. Tavoite / askelmerkit vuoteen Pielisen Karjalan ympärille rakentuva uusimuotoinen kunta.

12 NURMEKSEN KAUPUNGIN KASVUSTRATEGIA NURMEKSEN KAUPUNGIN KASVUSTRATEGIA ILO IMAGO, LOGISTINEN ASEMA JA MARKKINOINTI Mikä on kaikkein tärkeintä ? Mitkä ovat tärkeimmät väliaskeleet? Nurmeksen vetovoimaisuuden lisääminen. Nurmeksen omaleimaisen ilmeen vahvistaminen ja omien vahvuuksien esille tuominen. Positiivinen henki pidetään. Asetetaan määrätietoiset tavoitteet. Hyödynnetään nuorekkaan Nurmeksen kaupungin 40-vuoden ikä. 1. Nurmeksen vahvuuksien kirjaaminen 2. Markkinointiin resursseja lisää ja markkinointia lisätään. 3. Nurmes asettaa määrätietoiset tavoitteet. 4. Strategialle ja tekemiselle luodaan yhteinen ilme. 5. Nurmeksen slogan käyttöön. Vaihtoehdot: Vetovoimainen Nurmes / Eväitä luonnosta Nurmes / Sinua varten - Nurmes 6. Nurmeksen logistinen asema on kirkastettu. Mistä ja miten aloitetaan? Luodaan Nurmeksen kaupungin graafinen ilme. Kehitetään sisäistä ja ulkoista viestintää. Esimerkkinä mökkiläistapahtuma ja mökkiposti. Käynnistetään tehostettu kuntamarkkinointi ja tiedostetaan seutumarkkinoinnin tärkeys. Herätetään mielenkiinto Nurmesta kohtaan. Tunnistetaan hyödynnettävissä olevat tuotteet, kuten joululaulukaupunki, koivujen kaupunki, musiikki, historia, Pielinen ja maaseutu ulkopuolisen markkinoinnin avulla. Listataan Nurmeksen tunnettuustekijät ja hyvät puolet kuten: luonto ja Pielinen, Nurmeksen kesä, Puu-Nurmes, vireä yrityselämä ja vihreän energian kehittäminen. Mikä on Nurmeksen strategia? Vetovoimaisuuden lisääminen. 12

13 NURMEKSEN NURMEKSEN KAUPUNGIN KAUPUNGIN KASVUSTRATEGIA KASVUSTRATEGIA YTY YHTEISTYÖAREENAT JA KONSERNIJOHTAMINEN mallin päivitys. Konserniyhtiöiden ja kuntayhtymien toiminnan arviointi kaupungin näkökulmasta. 3. Nurmes arvioi kriittisesti osallistumisfoorumit ja osallistujat sekä valitsee painopisteet. 4. Hankesalkku arvioidaan kaupungin toteutushyödyn kannalta. 5. Nurmeksen vaikutusvalta säilytetään suhdeverkos ton avulla. Mikä on kaikkein tärkeintä ? Nurmeksen kaupunki pyrkii lisäämään vaikutusvaltaansa ja hakee lisävoimaa seudun ulkopuolelta. Nurmes pyrkii keskiövaikuttajaksi seutukunnalla etukäteisvalmistelulla. Nurmes pyrkii muodostamaan yhteistyöareenoita keskusteluilla ja neuvotteluilla. Nurmes hyödyntää nopeasti yhteistyön omaa toimintaa tukevaksi. Nurmeksen konsernijohtaminen on jämäkkää, päättäväistä ja avointa. Mikä on Nurmeksen strategia? Valmistautuminen ja yhteistyöareenat. Päämääränä on Pielisen Karjalaan rakentuva uusimuotoinen kunta, jonka keskiössä on Nurmes. Mistä ja miten aloitetaan? Sidokset julki, sisäinen tiedonvaihtokanava auki. Suhde- ja vaikutusvaltaverkoston luominen. SOTE-neuvottelijoiden ja kuntaliitosneuvottelijoiden asettaminen. Neuvottelijoiden tukijärjestelyt ja etukäteisvalmistelu. Yhteydet SOTE-selvitysryhmiin. Mitkä ovat tärkeimmät väliaskeleet? 1. Avoimuutta lisätään. 2. Kaupunginhallituksen konserniohjauksen toiminta- 13

14 NURMEKSEN KAUPUNGIN KASVUSTRATEGIA Kuntarakenneja sote-polku Kuntarakenteen ja SOTE-rakenteen muutoksiin valmistaudutaan seuraavan vaiheistuksen ja suunnitelman mukaan: Valmisteluvaihe Valmisteluvaihe (2013): 1. Nurmes antaa ennakkotietoja naapurikunnille strategialinjauksista niin, ettei tule yllätyksiä jotka sitten jatkossa murentaisivat luottamusta kuntaliitosselvityksissä. 2. Nurmes nimeää SOTE-neuvotteluryhmän. 3. Nurmes selvittää naapurikuntien todellisen neuvotteluhalukkuuden. Tunnustelut käydään kaikkien kuntien kanssa yhtä aikaa. Tunnustelijoina ovat valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat ja kaupunginjohtaja. 4. Nurmes luo joustavia, vaihtoehtoisia valmistelupolkuja palvelurakenneratkaisuihin neuvotteluhalukkaiden naapurikuntien kanssa. 5. Jos näyttää siltä, ettei kuntaliitosta synny Valtimon kanssa vuoden 2015 alusta, niin aloitetaan neuvottelut Lieksan kanssa isäntäkunta-mallista. Omaehtoinen vaihe Omaehtoinen vaihe (7/2013-6/2014): 1. Nurmes nimeää KUNTARAKENNE-neuvotteluryhmän. 2. Strategian toimeenpano lähtee liikkeelle kuntaliitosselvityk- sestä tai sote-yhteistyön syventämisestä Valtimon kanssa, mikä on helppo tapa tehdä myös Nurmeksen oma sote-integraatio Mikäli kuntaliitosta ei varmuudella tule Valtimon kanssa viimeistään vuoden 2017 alusta, niin Nurmeksen ja Valtimon thky puretaan ja sosiaali- ja terveystoimi hoidetaan lautakunta-mallilla. 4. Vaihtoehtoisesti Nurmes syventää yhteistyötään Lieksan kanssa isäntäkunta-mallin pohjalta tai tekee kuntaliitosselvityksen Lieksan kanssa. 5. Ratkaistaan seuraava ongelma: SOTE-palvelutuotannossa nyt olevien kiinteistöjen (Nurmes ja Valtimo) jääminen vajaakäyttöisinä käsiin niin, että näillä kiinteistöillä ei ole jatkossa tuotto-odotuksia tai tuotto-odotukset ovat matalat. 6. Nurmes osallistuu ISKE-työhön Pohjois-Karjalan työryhmässä. Valtion ohjaama vaihe Valtion ohjaama vaihe (7/2014-): 1. Omaehtoiset kuntaliitokset tai isäntäkunta-mallin mukaiset vastuumuutokset toteutetaan alkaen. 2. Nurmes osallistuu linkkikuntana neljän kunnan kuntaliitosselvitykseen. 3. Selvitys johtaa uuden kunnan syntymiseen

15 NURMEKSEN KAUPUNGIN KASVUSTRATEGIA Strategian toimeenpano Strategian mukainen toiminta on jo käynnistynyt seuraavasti: Elinkeinoasiat: Nurmeksen kaupunki on hakenut ja saanut rahoituksen sekä käynnistänyt ns. personoidun teollisuusalueen suunnittelun Känkkäälään GROW GREEN NURMES -hankkeessa ja uuden teollisuusalueen kaavoitus on aloitettu. Nurmeksen kaupunki on aktivoitunut elinkeinojen kehittämisessä ja lisäksi keskushallinnon ja teknisen toimen yhteistyötä yritysasioiden hoidossa on parannettu. Maanostorahoja on korotettu tilapäisesti ja kaavoituksen kustannuksiin on varauduttu. Markkinointi: Vuoden 2013 talousarviossa on markkinointiin varattu Nurmeksen kaupungin markkinointia on jo tehostettu, esimerkkinä Erätaika-messuille osallistuminen yhdessä yritysten kanssa , osallistuminen Pielisen Messuille yhdessä yritysten ja yhdistysten kanssa sekä mökkiläispostin toteutus Viestinnän ja markkinoinnin tehtäviä ollaan sisällyttämässä johdon sihteerin toimenkuvaan. Nurmeksen kaupungin graafisen ilmeen uudistaminen on käynnistynyt. Laadukkaat tilat: Päätös teknisen työn tilasta AMON:in liikuntasaliin. Karjalankatu 12:n remontista luopuminen. SOTE: Nurmeksen kaupunki on asettanut sosiaali- ja terveystoimen integraation suunnittelutyöryhmän. Strategian toimeenpanon tarkempi aikataulu puolen vuoden tarkkuudella ja toimenpiteiden rytmitys on esitetty keskiaukeamalla. 15

16 NURMEKSEN KAUPUNKI Karjalankatu 1 PL NURMES puhelinvaihde faksi (013)

Selvitys Jämijärven, Kankaanpään ja Parkanon kuntarakenteen muuttamisesta

Selvitys Jämijärven, Kankaanpään ja Parkanon kuntarakenteen muuttamisesta 12.4.2011 ohjausryhmä Väliraportti valtuustoille Selvitys Jämijärven, Kankaanpään ja Parkanon kuntarakenteen muuttamisesta Oy Audiapro Ab Aija Tuimala Toni Kirmula Atte Niittylä 1 Selvitys Jämijärven,

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Strategia

Kuhmoisten kunta Strategia Kuhmoisten kunta Strategia 1.9.2008 SISÄLLYSLUETTELO KUVIOLUETTELO TAULUKKOLUETTELO YHTEENVETO KUVIOLUETTELO TAULUKKOLUETTELO YHTEENVETO 1 JOHDANTO 2 NYKYTILA ANALYYSI 2.1 Kuhmoisten aikaisempi strategia

Lisätiedot

PIELISEN KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS

PIELISEN KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS PIELISEN KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Yhdistymisselvitys 23.5.2014 FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anssi Hietaharju, Jussi Kukkonen, Seppo Tiainen Sisällys 1 JOHDANTO... 4 2 SELVITYS... 5 2.1 Selvitystyön

Lisätiedot

Valtuustokauden 2013 2016 strategia

Valtuustokauden 2013 2016 strategia Valtuustokauden 2013 2016 strategia KV 17.6.2013 Sisältö Valtuustokauden 2013 2016 strategia... 3 Valtuustokauden strategian laadinta... 4 Vantaalainen strategiatyön malli... 4 Valtuustokauden strategian

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021

NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021 NOUSIAISTEN KUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2021 Kuntastrategian ohjausryhmä 15.3.2011 Kuntastrategian ohjausryhmä 12.4.2011 Kuntastrategian ohjausryhmä 1.9.2011 Kuntastrategian ohjausryhmä 27.9.2011 Strategia-

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 1 KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 Sisältö 1 VISIO, ARVOT, MENESTYSTEKIJÄT sivu 1.1 Visio 5 1.2 Arvot 5 1.3 Kaustisen menestystekijät 6 2 PERUSTA 2.1 Yleistä 6 2.2 Toimintaympäristö (historia, nykytila

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

15.12.2014. Lahti. Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys

15.12.2014. Lahti. Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys YHDISTYMISSOPIMUS 15.12.2014 Lahti Nastola Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys Sisällysluettelo 1. Lahden ja Nastolan yhdistymissopimus... 1 1.1. Sopimuksen tarkoitus... 1 1.2. Sopimuksen sitovuus ja

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Nurmijärvi - elinvoimaa ja elämisen tilaa Helsingin seudulla Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Valtuusto 20.6.2012 69 www.nurmijarvi.fi 2 Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin palvelustrategia 2011 2016 31.5.2011

Mikkelin kaupungin palvelustrategia 2011 2016 31.5.2011 Mikkelin kaupungin palvelustrategia 2011 2016 31.5.2011 Johdanto Kaupunginvaltuusto on määritellyt Mikkelin kaupungin visioksi Mikkeli modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Visio kuvaa Mikkelin

Lisätiedot

EURA 2020 STRATEGISET LINJAUKSET VV. 2010-2020

EURA 2020 STRATEGISET LINJAUKSET VV. 2010-2020 EURA 2020 STRATEGISET LINJAUKSET VV. 2010-2020 "Eura on työtä ja toimeentuloa tarjoava, vetovoimainen Pyhäjärviseudun keskus" Kunnanhallitus 17.5.2010 Kunnanhallitus 7.6.2010 Kunnanhallitus 28.6.2010 Valtuustoseminaari

Lisätiedot

Nurmeksen kaupunki TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2017

Nurmeksen kaupunki TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2017 Nurmeksen kaupunki TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2017 Kaupunginhallitus 18.11.2013 1 SISÄLLYSLUETTELO sivut 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. Yleinen taloudellinen tilanne... 2

Lisätiedot

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015 T a l o u s a r v i o 2 1 3 Taloussuunnitelma 214-215 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 VIHDIN KUNNAN TASAPAINOTETTU STRATEGIA 213... 3 YLEISPERUSTELUT... 19 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2013 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2014 2015 TALOUSSUUNNI- TELMA

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2013 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2014 2015 TALOUSSUUNNI- TELMA VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2013 TALOUSARVIO, PALVELUSOPIMUS JA VUOSIEN 2014 2015 TALOUSSUUNNI- TELMA 1 2 1. Johdanto 5 2. Konsernitavoitteet 6 2.1. Kaupungin yleiset konsernitavoitteet 6 2.2. Viitasaaren

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin? Alavus - Töysä kuntaliitosesiselvitys

Yhdessä eteenpäin? Alavus - Töysä kuntaliitosesiselvitys Pekka Ala-Mäenpää Terttu Liesmäki Yhdessä eteenpäin? Alavus - Töysä kuntaliitosesiselvitys Elokuu 2010 Kuntaliitosesiselvitys Alavus ja Töysä 1. JOHDANTO... 3 2. KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 2.1. Laki kunta-

Lisätiedot

7 oikein - Kuulkaa kuntien kuiskintaa

7 oikein - Kuulkaa kuntien kuiskintaa 7 oikein - Kuulkaa kuntien kuiskintaa Kainuun kuntarakenneselvitys Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi Loppuraportti, toukokuu 2015 SISÄLTÖ PÄÄTÖSESITYS JA KANSALAISEN

Lisätiedot

TUUSNIEMEN PALVELUSTRATEGIA 2013-2016. Strategia on suunnanvalintaa muuttuvassa toimintaympäristössä

TUUSNIEMEN PALVELUSTRATEGIA 2013-2016. Strategia on suunnanvalintaa muuttuvassa toimintaympäristössä 1 TUUSNIEMEN PALVELUSTRATEGIA 2013-2016 Strategia on suunnanvalintaa muuttuvassa toimintaympäristössä 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 6 3. KUNNAN NYKYTILA 7 4. ORGANISAATIO 7 4.1

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 FORSSAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA

JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA JUVAN KUNNAN ELINKEINO-OHJELMA 2015-2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.6.2015 32 Sisällysluettelo 1. Elinkeinopolitiikan toimintaperiaatteet ja lähtökohdat... 2 1.1 Toiminta-ajatus... 2 1.2 Visio 2025...

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 2 Sisältö JOHDANTO... 4 1. MIKÄ KUNTASTRATEGIA ON?... 5 2. VISIO, PERUSTEHTÄVÄ, ARVOT JA STRATEGISET LINJAUKSET... 7 2.1 Ähtärin kaupungin visio 2020... 7 2.2 Ähtärin

Lisätiedot

Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013 ja 2014

Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013 ja 2014 Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2013 ja 2014 Valtuusto 16.11.2011 SISÄLLYSLUETTELO Sivu VUODEN 2012-2014 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAT OHJEET NURMIJÄRVEN KUNNAN STRATEGIA...

Lisätiedot

RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN. Selvittäjä Jussi-Pekka Alasen Järvenpään, Keravan ja Tuusulan osaliitosta koskeva selvitys

RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN. Selvittäjä Jussi-Pekka Alasen Järvenpään, Keravan ja Tuusulan osaliitosta koskeva selvitys RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN Selvittäjä Jussi-Pekka Alasen Järvenpään, Keravan ja Tuusulan osaliitosta koskeva selvitys RAJAT KUNTOON, VETURI VAUHTIIN JÄRVENPÄÄN, KERAVAN JA TUUSULAN OSALIITOSTA KOSKEVA

Lisätiedot

Kouvolan seudun kuuden kunnan (Anjalankoski, Elimäki, Jaala, Kouvola, Kuusankoski ja Valkeala) yhdistymisselvitys S E L V I T Y S O S A

Kouvolan seudun kuuden kunnan (Anjalankoski, Elimäki, Jaala, Kouvola, Kuusankoski ja Valkeala) yhdistymisselvitys S E L V I T Y S O S A Kouvolan seudun kuuden kunnan (Anjalankoski, Elimäki, Jaala, Kouvola, Kuusankoski ja Valkeala) yhdistymisselvitys S E L V I T Y S O S A Selvitysmies Esko Riepula 27.09.2007 2 SISÄLLYSLUETTELO I HANKKEEN

Lisätiedot

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus. Seutulautakunta 1 3.1 2.201 2

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus. Seutulautakunta 1 3.1 2.201 2 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Seutulautakunta 1 3.1 2.201 2 Sisältö 3 4 Johdanto Kirjoittaessani tätä Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen vuoden 201 3 talous- ja toimintasuunnitelman johdantoa

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.

RAUTAVAARAN KUNTA. Talousarvio 2014 ja Taloussuunnitelma 201 5 - Kunnanhallitus nro 17/25.11.2013 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12. RAUTAVAARAN KUNTA Talousarvio 214 ja Taloussuunnitelma 21 5-216 Kunnanhallitus nro 17/25.11.213 343 Kunnanvaltuusto nro 7/16.12.213 82 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu. Kunnanjohtajan katsaus vuodelle 214 3 1.

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö

HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö HÄMEENKYRÖN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA Vireä ja työllistävä Hämeenkyrö Elpo-työryhmä Hämeenkyrön Yrityspalvelut Oy hallitus Kunnanhallitus 13.04.2015 Valtuusto 27.04.2015 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Kunnan

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN STRATEGIA

PÄLKÄNEEN KUNNAN STRATEGIA PÄLKÄNEEN KUNNAN STRATEGIA 2013 2018 Kunnanvaltuusto 10.12.2012 136 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Strategian rakenne... 4 3 Tausta-analyysit... 5 3.1 SWOT -analyysi... 5 3.2 Skenaariot... 6 4 Missio... 7

Lisätiedot

Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen. Selvitystyön loppuraportti

Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen. Selvitystyön loppuraportti Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen uuden toimintamallin kehittäminen Selvitystyön loppuraportti CreaMentors Oy 2008 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa 3 2. Menetelmät 3 3. Kehittämisratkaisut 4 3.1 Välittömästi

Lisätiedot

Forssan seudun kuntarakenneselvityksen loppuraportti Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta

Forssan seudun kuntarakenneselvityksen loppuraportti Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta Forssan seudun kuntarakenneselvityksen loppuraportti Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta Esko Tonteri / luvut 1 5, 7 ja 9 10 Eero Laesterä ja Tuomas Hanhela, Perlacon Oy

Lisätiedot