Johdatusta strategiaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johdatusta strategiaan"

Transkriptio

1 Strategia, taktiikka 1924 kenraali Karl von Clausewitz: strategia on sotavoimien laaja toiminnan kuvaus taistelujen yhdistämisestä palvelemaan sodan tarkoitusta, taktiikka on taas yksittäisten taisteluiden järjestämistä ja johtamista

2 Johdatusta strategiaan Strategisen johtamisen viisi tehtävää Strategisen vision ja toiminta-ajatuksen muotoilu Tavoitteiden asettaminen Strategian muotoilu Strategian toimeenpano Toiminnan arviointi ja uudelleensuuntaaminen

3 Strategian muotoilu Strategiaan kuuluu pyrkiikö Organisaatio keskittymään tietylle toiminta-alueelle, vai eriytyykö monelle alueelle (diversifikaatio) Organisaatio tyydyttämään laajojen kohderyhmien vai erityisryhmien tarpeita Laajaan vai kapeaan palvelu/tuotevalikoimaan Organisaatio saamaan kilpailuetua alhaisin kustannuksin tai tuotteen hyvyyden tai eritystaitojen avulla.

4 Strategian tarkoitus Toiminnan suunnan punaisen langan, tavoitteiden etsimistä ja löytämistä sekä sitä toteuttavien keinojen erittelemistä Tarkoituksena on saada aikaan pysyvä kilpailuetu, jonka tuloksena on hyvä kannattavuus; strategia on siis kokonaisvaltainen toimintamalli, jonka tarkoituksena on saavuttaa asetetut tavoitteet yrityksen resursseja kohdentamalla ja koordinoimalla

5 Strategisen johtamisen viisi tehtävää Tehtävä 1 Tehtävä 2 Tehtävä 3 Tehtävä 4 Task 5 Kehitä strateginen visio & Toiminta-ajatus Määrittele tavoitteet Muotoile strategia, jolla päästään tavoitteisiin Toimeenpane Strategia Arvioi & Tee korjauksia Muuta tarvittaessa Muuta tarvittaessa Kehitä/ muuta Kehitä/ muuta Kierrätä tarvittaessa

6 Vision ja mission luominen Strategisen johtajan 1. tehtävä Mieti strategisesti Organisaation tulevaa toimintaa Mihin viet organisaatiota Tehtäviin kuuluu Kartan luominen organisaation tulevaisuuteen Tavoitetilan luominen Pitkän tähtäimen suunta ja vahvan Identiteetin luominen

7 Nykytilasta tavoitetilaan Päämäärätietoisuus on sitä, että strategia kertoo mihin menemme ja miksi juuri sinne ja miten. Etenemistä pisteestä A pisteeseen B. Yrititys ilman tarinaa on yritys ilman strategiaa. Brändi on tärkeä osa tarinaa. Strategia on toiminnan perusta. Arvot on ajattelun perusta. Visio on tavoitetila. Missio on toiminnan tarkoitus.

8 Tarinat, Arvot: Näkyvät ja näkymättömät kulttuurin kysymykset Tarinat ja myytit mitä heijastavat miten liittyvät vahvuuksiin ja heikkouksiin miten sankarit suhteutuvat omiin uskomuksiin Rituaalit ja symbolit mikä on normaalia käytöstä millaista kieltä käytetään miten sidosryhmiin suhtaudutaan Johtajuus ja johtamistapa mitä asioita korostetaan julkisuudessa mitä piirteitä uusissa työntekijöissä korostetaan Organisaatiorakenteet kannustaako yhteistoimintaan/kilpailuun mitä strategian osa-alueita tarkkaillaan eniten

9 Tavoitteiden asettaminen Strategisen johtajan 2. tehtävä Tavoitteiden muotoilu Muuttaa visiot konkreettisiksi päämääriksi Auttaa mittaamaan tehokkuutta Lisää kekseliäisyyttä ja keskittymistä

10 Liiketoimintatavoitteen määrittelystä Liiketoimintatavoitteen määrittelyyn vaikuttavat seuraavat asiat: - yrityksen vahvuudet / heikkoudet suhteessa kilpailijoihin - markkinoiden kehitys - teknologian kehitys ja merkitys - ympäristömuutokset - riskinottokyky / -halu, rahoitusmahdollisuudet - minimivaatimus / alalta putoaminen

11 Yrityksen liiketoimintatavoitteesta Lähtökohta Yrityksellä tulee olla jokin visio / tavoite, jota kohden suunnistetaan Tavoite antaa raamit yrityksen toiminnalle Yrityksen strategisen aseman analysointi helpottaa tavoitteenasettelua: markkinajohtaja haastaja seurailija niche-yritys markkinajohtajuus pyritään säilyttämään markkinajohtaja pyritään voittamaan tyydytään pieneen markkinaosuuteen pyritään markkinajohtajuuteen kapealla sektorilla

12 Strategiaan kuuluu pyrkiikö Strategian muotoilu Strategisen johtajan 3. tehtävä Organisaatio keskittymään tietylle toiminta-alueelle, vai eriytyykö monelle alueelle (diversifikaatio) Organisaatio tyydyttämään laajojen kohderyhmien vai erityisryhmien tarpeita Laajaan vai kapeaan palvelu/tuotevalikoimaan Organisaatio saamaan kilpailuetua alhaisin kustannuksin tai tuotteen hyvyyden tai eritystaitojen avulla.

13 Michael Porter, 1980-luku Strategian rakentaminen lähtee toimialan kilpailutilanteesta: Huomioidaan alalla jo olevien yritysten keskinäinen kilpailu, toimittajien vaikutusvalta, asiakkaiden neuvotteluvoima, mahdolliset uudet tulokkaat ja korvaavien tuotteiden uhka.

14 Lähde: Michael E. Porter: Kilpailuetu: Missä eri tilanteissa kilpailu kärjistyy? Toimialan kilpailuvoimat UUDET TULOKKAAT, on uhka meille TOIMITTAJAT, myyjät Analysoi, kumpi on vahvempi ME vai toimittajat, ME vai ostajat ALALLA OLEVAT KILPAILIJAT, hintakilpailu, kartellit YRITYSTEN VÄLINEN KESKINÄINEN KILPAILU ASIAKKAAT, ostajat KORVAAVAT TUOTTEET, uhkana meille

15 Asiakkaiden voima hyvässä strategiassa pyritään näistä pois Keskittyneet ostajat (tukut) Ostajat ostavat suuria määriä suhteessa meidän liikevaihtoomme Riski: hinta mahdollista painaa alas, josta seuraa asiakaskonkurssi Ostajat uhkaavat integroitua taaksepäin, alkavat itse valmistaa tuotetta Ostajalla on täydelliset tiedot valmistuksesta, jolloin kykenee laskemaan todelliset kustannukset ja määrittää hinnan Tuotteet muodostavat huomattavan osan asiakkaan ostoista Riskinä: asiakaskonkurssi Tuotteet ovat standardeja, differoimattomia: tee tuotteesta erilainen kuin kilpailijalla Siirtyminen tuotteesta toiseen on halpaa Tuotteen laadulla ei ole merkitystä ostajan omaan tuotteeseen, kun tuote on raakaainetta Ostaja voi vaikuttaa merkittävästi kuluttajan ostopäätöksiin

16 Alalla olevien yritysten välinen keskinäinen kilpailu Kovan kilpailun tunnusmerkit Paljon tasavahvoja kilpailijoita: 3-4 tasavahvaa kilpailijaa, ei selvää markkinajohtajaa, jolloin joku ottaa valtaajan aseman Toimialan hidas kasvu: kapasiteetti vajaakäytössä, syntyy paine markkinaosuuden kasvattamiseen muilta pois Suuret kiinteät tai varastointikustannukset: kun volyymi uhkaa laskea, niin on laskettava hintaa, ettei tuotantovolyymi tippuisi Erilaistaminen puuttuu Alalle mukaantulokynnys pieni: kun alkuinvestointi pieni, niin kilpailu aina kovempi Kapasiteetin lisäys suurissa erissä, jolloin kapasitettin vajaakäytön täyttäminen hintoja alentamalla Kilpailijat erilaisia: pääoman tuottovaatimus eri yrityksissä vaihtelee rahoitusrakenteen mukaan Korkeat strategiset uhat: ison kilpailijan uhka = haluaa nostaa markkinaosuuden korkeammalle kovalla markkinointipanoksella ja hinnan alennuksella, jolloin pienet ajetaan nurin

17 ehtojen toteutuessa kilpailu lisääntyy ja on äärimmäisen kovaa Kun alalta ulospääsykynnys on korkea Erikoiskoneet ja laitteet Ulosmenon kiinteät kustannukset suuret Strategiset riippuvuudet: kun yksi tuote lopetetaan, vaikuttaa se myös toisen tuotteen myyntiin Vahvat tunne-esteet kääntäen taas nämä tunnusmerkit ovat menestystekijöitä

18 Myyjien, hankkijoiden voima olemme huonossa asemassa, jos Vähän myyjiä, jotka keskittyneet Korvaavia tuotteita ei ole: toimittajat sanelevat ehdot Meidän ostoilla ei merkitystä toimittajien liiketoimintaan (olemme pieni ostaja) Tuotteella on tärkeä osuus ostajan liiketoiminnassa Tuottajaryhmän tuotteet on tehty kalliiksi siirtyä tuotteesta toiseen Hankkijat uhkaavat vertikaalisella integraatiolla: hankkijat tulevat mukaan meidän bisnekseen Kumpi on vahvempi, me vai hankkijat, raaka-aineen ostajina olemme huonossa asemassa

19 Uusien yrittäjien uhka esteet Kapasiteetin vaikutus kustannuksiin Tuotedifferointi Pääoman tarve Muutoskustannukset Pääsy jakelukanaviin Valtion politiikka Korvaavien tuotteiden paine Parempi hinta laatusuhde Korvaavat tuotteet tuotetaan suurta voittoa tuottavissa yrityksissä

20 Porter (1985) Seuraavaksi valitaan perusstrategia, joka perustuu kustannusjohtajuuteen, jolloin tuotteet tehdään muita halvemmalla eli kyky tuottaa kilpailijoita tehokkaammin, Kustannusetu differointiin, jolloin kilpailukeinona on erilaistaminen ja ainutlaatuisuus, edellyttää kykyä tuottaa asiakkaalle erityistä arvoa (buyer value) Erikoistuminen keskittymiseen jollekin rajoitetulle markkinasegmentille eli massamarkkinat vs. kapeat kohderyhmät, Focusointi

21 Strateginen kohde PERUSKILPAILUSTRATEGIAT Strateginen etu Koko ala Asiakkaan havaitsema ainutlaatuisuus Differoija tuotteiden erilaistaminen Alhainen kustannustaso Kustannusjohtajuus Kapea lohko Keskittyjä differointi Keskittyjä kustannustehokkuus

22 Yritykset tähtäävät seuraaviin tuloksiin tai tilanteisiin: (kilpailustrategian peruslogiikat) - 1. tehtävä on asemoida yritys suhteessa toimialan tilanteeseen, niin että sen ominaisuudet riittävät antamaan suojan eri kilpailuvoimia vastaan. Tässä kilpailutilanne ja toimialan rakenne nähdään annettuna tekijänä, jolle ei paljon voi tehdä - 2. tehtävä on muuttaa toimialan tasapainotilaa, pelisääntöjä niin, että yrityksen suhteellinen asema paranee Mitä voidaan tehdä parantaaksemme asemia kilpaillaksemme tehokkaammin asiakkaista ja saavuttaaksemme paremman kannattavuuden. - 3.tehtävä on koettaa ennakoida kilpailuvoimien muutoksia ja luoda vahva kilpailuasema ennenkuin muut ehtivät yrityksen edelle. Yrityksen on oltava suuri ja toimialaansa hallitseva, jotta se voi säädellä kilpailuedellytyksiä.

23 Strategiasuunnitelma Mihin organisaatio on menossa -- Strateginen visio ja toimintaajatus Lyhyen ja pitkän tähtäimen tulostavoitteet --Strategiset ja taloudelliset tavoitteet Toimintatavat,joilla tavoitteet saavutetaan -- kattava strategia

24 Strategian toimeenpano Strategisen johtajan 4. tehtävä Luoda yhteensopivuus nykytilan toiminnan ja tehokkaan toimeenpanon kesken Saada aikaan hyviä tuloksia kohtuullisessa ajassa

25 Aiottu strategia ei ole toteutunut strategia Strategia on oikein valittu joustavuus eikä jäykkä toimintalinja AIOTTU STRATEGIA TIEDOSTETTU STRATEGIA TOTEUTUMATON STRATEGIA TOTEUTUNUT STRATEGIA ESIIN NOUSEVAT STRATEGIAT

26 Toiminnan arviointi Strategisen johtajan 5. tehtävä Strategia ei ole ainutlaatuinen Muuttuva ympäristö Keksitään parempia toimintatapoja Uudet johtajat antavat toisen sisällön

27 Toiminnan arviointi Korjaavia toimenpiteitä Muuta toimintaa Nosta tai laske tavoitteita Muuta strategiaa Tehosta strategian soveltamista

28 STRATEGIANÄLKÄ 1. MENESTYSKUILU: ONKO MENESTYKSEMME OLLUT RIITTÄVÄN HYVÄ? alamäki 2. MAHDOLLISUUSKUILU: ONKO OLEMASSA TAI LUOTAVISSA UUSIA VIELÄ HYÖDYNTÄMÄTTÖMIÄ MAHDOLLISUUKSIA? nousujohde 3. KEHITYSKUILU: ONKO NÄKEMYS KAPEUTUNUT PITKÄÄN JATKUNEEN TASAISEN HYVÄN MENESTYKSEN TAKIA? keskitien kulkeminen ETUKÄTEISTEHTÄVÄ: Pohdi esimerkkiyrityksiä kullekin edellä mainituista kohdista. T. Kari Huhtala, PI-johtamiskoulu

Yrityksen fundamenttianalyysi -koulutussarja

Yrityksen fundamenttianalyysi -koulutussarja Yrityksen fundamenttianalyysi -koulutussarja Osa 1: Strateginen analyysi osakkeen arvonmäärityksessä Jarkko Aho Visio Invest Strateginen analyysi osakkeen arvonmäärityksessä Usein heikkoon sijoitusmenestykseen

Lisätiedot

Luento 1. Strateginen Johtaminen

Luento 1. Strateginen Johtaminen Luento 1 Strateginen Johtaminen Jan-Erik Johanson (Dosentti), yliopistonlehtori Helsingin yliopisto, Yleisen valtio-opin laitos e-mail: jjohanso@valt.helsinki.fi 1 JOS 2: Strateginen johtaminen 6 op Tavoitteena

Lisätiedot

Training. Ulkoinen ympäristö. Rupert Beinhauer, René Wenzel (FHJ) www.strategy train.eu

Training. Ulkoinen ympäristö. Rupert Beinhauer, René Wenzel (FHJ) www.strategy train.eu Strategy Train Moduuli III Luku 2 Tekijät Koulutus materiaalia verkossa Small Enterprise Strategic Development Training Strateginen diagnostiikka Ulkoinen ympäristö Rupert Beinhauer, René Wenzel (FHJ)

Lisätiedot

Strateginen Johtaminen Strateginen johtaminen julkisessa hallinnossa

Strateginen Johtaminen Strateginen johtaminen julkisessa hallinnossa Strateginen Johtaminen Strateginen johtaminen julkisessa hallinnossa Jani Johanson, Professori, Tampereen yliopisto, Taloustieteiden laitos e-mail: jan-erik.johanson@uta.fi 1 Strateginen johtaminen:opet

Lisätiedot

Tämän artikkelisarjan tarkoituksena

Tämän artikkelisarjan tarkoituksena Hammaslaboratoriot ja asiakaskeskeinen markkinointi Ari Salo Consulting Tämän artikkelisarjan tarkoituksena on valottaa niitä seikkoja, jotka vaikuttavat hammaslaboratorioiden markkinointiprosessiin. Sarjassa

Lisätiedot

MARKKINOINTISUUNNITELMA UUDELLE TUOTERYHMÄLLE

MARKKINOINTISUUNNITELMA UUDELLE TUOTERYHMÄLLE MARKKINOINTISUUNNITELMA UUDELLE TUOTERYHMÄLLE Case: Vaakatalo Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous Markkinointi Opinnäytetyö Kevät 2009 Tuuli Tuominen Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous TUOMINEN,

Lisätiedot

Training. Strategian muodostaminen. Liiketoimintatason strategia. Maria Helena Antunes (AIDLEARN) www.strategy train.eu

Training. Strategian muodostaminen. Liiketoimintatason strategia. Maria Helena Antunes (AIDLEARN) www.strategy train.eu Strategy Train Moduuli IV Luku 4 Tekijät Koulutus materiaalia verkossa Small Enterprise Strategic Development Training Strategian muodostaminen Liiketoimintatason strategia Maria Helena Antunes (AIDLEARN)

Lisätiedot

Mikä selittää hevospalveluyritysten hintakuopan Etelä- Pohjanmaalla?

Mikä selittää hevospalveluyritysten hintakuopan Etelä- Pohjanmaalla? 2014 ProAgria Etelä-Pohjanmaa Juha-Matti Toppari Mikä selittää hevospalveluyritysten hintakuopan Etelä- Pohjanmaalla? Sisällysluettelo Taustaa...3 Maakunnan tulotason mahdolliset vaikutukset hevospalveluiden

Lisätiedot

Verkkokaupan kansainvälistyminen ja lokalisointi

Verkkokaupan kansainvälistyminen ja lokalisointi TUOTANTOTALOUDEN TIEDEKUNTA Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Verkkokaupan kansainvälistyminen ja lokalisointi The Internationalization and Localisation of E-commerce Kandidaatintyö

Lisätiedot

MARKKINOINTISUUNNITELMA

MARKKINOINTISUUNNITELMA MARKKINOINTISUUNNITELMA Case: Henkilöstövuokraus Rent-X Oy LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Markkinointi Opinnäytetyö Valmistumisaika Syksy 2008 Erika Juntunen Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Strategiaohjattu tuotekehityskonsepti venealalle

Strategiaohjattu tuotekehityskonsepti venealalle OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 136 TUTKIMUKSIA Tero Reunanen & Tuomas Valve (toim.) Better Products In Time Strategiaohjattu tuotekehityskonsepti venealalle Turun ammattikorkeakoulun raportteja

Lisätiedot

Opinnäytetyö. Liiketoimintasuunnitelma Case Lännen Korjauspalvelu

Opinnäytetyö. Liiketoimintasuunnitelma Case Lännen Korjauspalvelu Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennustekniikan koulutusohjelma Kiinteistönpitotekniikka Veli-Matti Kemppinen Opinnäytetyö Liiketoimintasuunnitelma Case Lännen Korjauspalvelu Työn ohjaaja Työn tilaaja lehtori

Lisätiedot

YT23 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS. businessoulu.com

YT23 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS. businessoulu.com YT23 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS businessoulu.com 2 MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISOPAS SISÄLTÖ SIVU A. YLEISTÄ 3 B. MARKKINOINTISUUNNITELMAN LAATIMISPROSESSI 3 C. MARKKINOINTISUUNNITELMA 4

Lisätiedot

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND

Miten ansaita aktiviteeteilla? Finland TRADE. Outdoors OPAS YRITTÄJÄLLE OUTDOORS FINL AND Miten ansaita aktiviteeteilla? OPAS YRITTÄJÄLLE Outdoors Finland TRADE OUTDOORS FINL AND Lukijalle Tämä opas on tarkoitettu matkailun ohjelmapalveluja tuottaville pk-yrityksille, organisaatioille ja kehittäjille,

Lisätiedot

Tulevaisuuden ennakointi osana maatilan strategista suunnittelua

Tulevaisuuden ennakointi osana maatilan strategista suunnittelua 31 Tulevaisuuden ennakointi osana maatilan strategista suunnittelua Erilaisten tulevaisuustavoitteiden vaikutus taloudelliseen menestymiseen ja rakenteelliseen kehitykseen Essi Mäkijärvi 31 Tulevaisuuden

Lisätiedot

YT23. Markkinointisuunnitelman laatimisopas

YT23. Markkinointisuunnitelman laatimisopas YT23 Markkinointisuunnitelman laatimisopas 2015 2 (15) Sisältö 1. Yleistä...3 2. Markkinointisuunnitelman laatimisprosessi...3 3. Markkinointisuunnitelman laatiminen yritystulkin markkinointisuunnitelmatyökirjan

Lisätiedot

Training. Strategisen johtamisen perusteet. Rupert Beinhauer, René Wenzel (FHJ) www.strategy train.eu

Training. Strategisen johtamisen perusteet. Rupert Beinhauer, René Wenzel (FHJ) www.strategy train.eu Strategy Train Moduuli II Luku 1 Tekijät Koulutus materiaalia verkossa Small Enterprise Strategic Development Training Strategia analyysi Strategisen johtamisen perusteet Rupert Beinhauer, René Wenzel

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

Kilpailuoikeus ja Taloustiede

Kilpailuoikeus ja Taloustiede Kilpailuoikeus ja Taloustiede OTT Pertti Virtanen Markkinaoikeustuomari Markkinaoikeus S-posti: Pertti.Virtanen@oikeus.fi Ajankohtaista kilpailusta Vahingonkorvaus: Asfaltti-kartelli Käräjäoikeuden päätökset

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN LUKITTUMINEN CASE: SUOMALAISET GSM-OPERAATTORIT

LIIKETOIMINNAN LUKITTUMINEN CASE: SUOMALAISET GSM-OPERAATTORIT TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos LIIKETOIMINNAN LUKITTUMINEN CASE: SUOMALAISET GSM-OPERAATTORIT Yrityksen hallinto Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2012 Ohjaaja: Kari Lohivesi Ari Paananen 80919

Lisätiedot

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tarja Alatalo ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 16/2012 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen ja organisaatiot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen ja organisaatiot LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen ja organisaatiot Riku Laaksonen LÄÄKÄRIPALVELUYRITYSTEN TUNNISTAMAT KILPAILUEDUT JA TOIMIALAN KILPAILUVOIMAT Työn ohjaaja: prof.,

Lisätiedot

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10. Kai Koski (toimittanut) Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.2005) Loppuraportti 2005 No : 2 1 Kymenlaakson

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN

PK-YRITYKSEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN JUSSI HEIKKILÄ PK-YRITYKSEN LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN Diplomityö Tarkastaja, aihe ja kieli hyväksytty Talouden ja Rakentamisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 4.3.2015 Tarkastaja: Professori

Lisätiedot

Sinisen meren strategia B2C-verkkokaupan menestysstrategiana

Sinisen meren strategia B2C-verkkokaupan menestysstrategiana Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Kansainvälinen markkinointi Kandidaatintutkielma Sinisen meren strategia B2C-verkkokaupan menestysstrategiana Blue ocean strategy as a

Lisätiedot

Hyrrä 10h aamupäivä 8.30-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 11-12.30

Hyrrä 10h aamupäivä 8.30-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 11-12.30 Hyrrä 10h aamupäivä 8.30-9.00 Orientaatio (yrityksen perustaminen, hyvä yrittäjä, yrittäjäksi ryhtyminen, yritysmuodot) ja Yrittäjyysdiili-peli (yleiskuva, kurssin suorittaminen, arviointi) Ryhmäytyminen

Lisätiedot

Mikko Väntänen VIESKAN METALLI OY:N MARKKINOINTISUUNNITELMA

Mikko Väntänen VIESKAN METALLI OY:N MARKKINOINTISUUNNITELMA Mikko Väntänen VIESKAN METALLI OY:N MARKKINOINTISUUNNITELMA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Marraskuu 2008 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Haapajärvi

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI MARKKINOINTISUUNNITELMA ATOMITE-TUOTTEELLE Elina Vehmas Liiketalouden koulutusohjelma Marraskuu 2006 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa Arpiainen

Lisätiedot

Kuljetusliikkeen strateginen johtaminen ja kannattavuus

Kuljetusliikkeen strateginen johtaminen ja kannattavuus Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Eeva Virtanen Kuljetusliikkeen strateginen johtaminen ja kannattavuus Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 355 Helsinki 2012

Lisätiedot

PIENTEN ELINTARVIKEALAN YRITYSTEN MARKKINOINTISTRATEGIAT

PIENTEN ELINTARVIKEALAN YRITYSTEN MARKKINOINTISTRATEGIAT TIEDONANTOJA 215 1996 PIENTEN ELINTARVIKEALAN YRITYSTEN MARKKINOINTISTRATEGIAT TERRI KUPIAINEN MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE. FINLAND RESEARCH REPORTS

Lisätiedot