MATKARAPORTTI LEADER-OPINTOMATKA PUOLAAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MATKARAPORTTI LEADER-OPINTOMATKA PUOLAAN 16.-19.1.2012"

Transkriptio

1 MATKARAPORTTI LEADER-OPINTOMATKA PUOLAAN Suomen maaseutuverkosto on järjestänyt ohjelmakauden aikana useita tutustumisretkiä muihin EU-maihin. Tutustumismatkojen tavoitteena on ollut edistää yhteistyötä kohdemaan kanssa ja toisaalta tutustumalla muiden maiden käytäntöihin benchmarkata suomalaista hanketoimintaa. Puolan tutustumismatka oli tarkoitus järjestää jo vuoden 2011 lopulla, mutta matka siirtyi tammikuulle Matkaan osallistui työntekijöitä niin Maa- ja metsätalousministeriöstä, Maaseutuvirastosta, ELY-Keskuksista, toimintaryhmistä (myös hallituksen jäseniä) kuin parhaat hankkeet kilpailun (2010) voittajia. Matkan johtajana toimi Juha-Matti Markkola maaseutuverkostostoyksiköstä. Matkalle osallistui 27 henkilöä. Mukana oli toimintaryhmien henkilöstöä, hallituksen jäseniä sekä ELY-keskuksien-, MAVIn- ja MMM:n virkamiehiä. Osallistujalista on ohjelman liitteenä. Maaseutuverkosto oli jakanut etukäteen osallistujille tehtäviä. Mikko Rissanen / Pomoottori ry ja Veli-Matti Puran osuutena oli kuvata Puolan Leader-toimintaa matkaraporttia varten ja viimeisen matkapäivän ohjelman erityispiirteet. Puolan LEADERin hallinnollinen viitekehys Puolalaisten ryhmien taustalla on samat EU:n laajuiset toimintaohjeet kuin Suomessakin. Näin ollen ryhmien on tullut laatia aluetta koskeva kehittämissuunnitelma, ryhmillä on vaatimus jäsenistön ja hallituksen laaja-alaisesta edustavuudesta ja yli asukkaan taajamat on suljettu hanketoiminnan ulkopuolelle. Puola jakaantuu hallinnollisesti 16 lääniin eli voivodikuntaan. Vierailumme kohde sijaitsi Länsi-Pommernin voivodikunnassa, jonka pääkaupunki on Stettin (saksalainen kirjoitusasu). Länsi-Pommern jakaantuu 18 piirikuntaan eli powiatyyn ja niiden ulkopuolisiin 3 kaupunkiin. Kuntia (gminy / gmina) on Länsi-Pommernin alueella 114 kappaletta. Länsi- Pommernin asukasluku on noin 1,7 miljoonaa asukasta. Länsi-Pommernin alueella on 15 toimintaryhmää. Näin ollen toimintaryhmän alue koostuu pääosin yhdestä piirikunnasta. Väestön määrä / ryhmä on puolalaisten ilmoituksen mukaan noin asukasta / ryhmä. Näin ollen määrästä on vähennetty kaupunkiväestön osuus. Keskimääräinen kunnan asukasluku on siis ja piirikunnan koko Todellinen vaihteluväli piirikuntien kesken on asukkaasta aina asukkaaseen. Asutus keskittyy taajamiin. Vaikka maassa on paljon pieniä maatiloja (keskipinta-ala 8 ha), niin nekin tuntuivat pääosin sijaitsevan kylissä. Haja-asutusalueen rakentamista ei juuri sallita. Vaurastuminen on kuitenkin johtanut siihen, että ihmiset hakevat asuntoja kyläalueilta. Tämä ei tunnu olevan hallinnon suosiossa siis Puolassakaan. Kylissä voi olla vierekkäin tyylikkäästi korjattuja vanhoja ja romahtamispisteessä olevia taloja. Yleisilme on kuitenkin eteenpäin menevä.

2 Länsi-Pommernin taustaa toimintaryhmätyötä ajatellen Länsi-Pommern on kuulunut Puolalle vasta II maailmansodan jälkeisestä ajasta lähtien. II Maailman sodan seurauksena Puola joutui luopumaan entisistä itäosistaan, jotka kuuluvat nykyään Liettuaan, Ukrainaan tai Valko-Venäjään. Näiden alueiden väestö pakkosiirrettiin vuorostaan Saksan menettämille alueille, josta saksankielinen väestö oli vuorostaan ajettu Saksaan. Näin ollen alueen väestöllä ei ole pidempää kuin 65 vuoden historia alueella. Alueen kaupunkien / kylien historia on kuitenkin vähintään 1000 vuotta vanha. Puolan historiaa toimintaryhmätyötä ajatellen Puola muodostui yhtenäiseksi valtioksi ensimmäisen kerran jo 1000-luvulla. Valtion kehitys on koko ajan ollut myrskyisää ja riitaisaa. Laajimmillaan Puola ulottui liittolaismaineen Itämereltä Mustallemerelle ja loi näin ollen pohjaa vahvalle kansallistunnolle. Valta kuului itsenäisen kuningaskunnan aikana pitkiä aikoja lähinnä suuraatelille, jonka oikeutena oli tarvittaessa olla eri mieltä aivan kaikesta (tuloksena äärimmäinen hajanaisuus). Itsenäisyys päättyi Euroopan sotiin luvuilla, jolloin lopullisesti Wienin kongressi jakoi maan Itävallan, Preussin ja Venäjän kesken. Maa itsenäistyi tasavallaksi I maailmasodan seurauksena. Maata hallittiin maailmansotien välisenä aikana puolidiktatuurimaisin ottein. Näin ollen vaikka maahan syntyi monipuoluejärjestelmä, niin demokraattiseksi maata ei maailmansotien välisenä aika voinut kutsua. II Maailmansodan jälkeen maata hallittiin kommunistisen puolueen yksinvallalla ja retken aikana puolalaiset isännät sanoivat, että silloin ylhäältä kerrottiin mitä alhaalla tarvitaan. Näin ollen kansalaisten oma-aloitteisuutta tai yhteistoimintaa ei rohkaistu. Puolan etu muuhun Itä-Eurooppaan verrattuna oli se, että maassa säilyi itsenäinen maanomistus ja talonpoikaisluokka. On siis huomioitava, että puolalaiset ovat päässeet harjoittamaan länsimaista demokratiaa vasta kommunismin kaatumisen jälkeen. Yhteenvetoa historian vaikutuksista Pommernin ja Puolan historiaa ajatellen ei ole siis ihme, että LEADERiin suhtaudutaan kehittämisvälineenä myönteisesti. LEADER on kuitenkin keino vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa tilanteessa, jossa ihmisillä ei ole paikallista identiteettiä eikä kansalaisten yhteistoimintaa ole edes suosittu menneiden vuosikymmenten aikana. Lisäksi LEADER tuntuu olevan kuntien kannalta tärkeä rahoitusväline. Puolan LEADERissa heijastuu kuitenkin vanhan hallinnon perinne. Toimintaryhmien tehtävänä on ottaa ihmisten aloitteet vastaan ja suorittaa esikarsinta hankeideoiden välillä. Puolletut hankkeet lähtevät joko paikalliseen lääninhallitukseen tai ilmeisesti paikallisen MMM:n alueyksikköön, jotka varsinaisesti joko hyväksyvät tai hylkäävät hankkeet. Hyväksyttyjen hankkeiden kohdalla päättävä taho tekee sopimuksen hankkeen toteutuksesta hakijan kanssa. Maksatusvaiheessa toimintaryhmällä ei ole mitään roolia. Näin ollen toimintaryhmän toiminnasta saa helposti postikonttorimaisen kuvan. Tämä käsitys vahvistui monissa hankekohteissa. Suomalaisille vieraille esiteltiin hankekohteita, joita oli rahoitettu muiden rahoituskanavien kautta. Kysymykseen siitä, mikä oli LEADERin osuus, sai kaartelevia vastauksia.

3 Stettinissä järjestetyssä seminaarissa tuli esiin, että paikallishallinto (voivodikunta) ja ministeriötaso käyvät jonkinlaista arvovaltataistelua LEADER-toiminnan ohjaamisesta. Voivodikunta haluaisi lisätä paikallista (läänitasoista) ohjausta keskushallinnon kustannuksella. Suomalaisena tämän taistelun merkittävyyttä ryhmien kannalta on vaikea arvioida, kun ryhmien itsenäisyys on jo muutenkin vähäistä. Vuoden 2011 lopulla Pirkanmaalla vieraili Itä-Puolalaisia toimintaryhmien työntekijöitä ja hallitusten jäseniä. Yksittäisissä keskusteluissa meiltä tivattiin, mikä ryhmä hallituksessa tekee varsinaisen päätöksen. Me kerroimme, että meillä yleensä päädytään yksimieliseen päätöksen keskustelemalla. Tämä hämmensi Kaakkois-Puolasta tulleita ja he kertoivat että heillä kunnista tulevat edustajat (poliitikot / virkamiehet) sanovat hankkeista viimeisen sanan. Kyky päästä yksimielisyyteen keskustelemalla ja yhdistystoiminnan laajuus hämmensi silloisia vieraita. Hekin totesivat ongelmakseen sen, että kommunistisen puolueen yksinvallan aikana kansalaisten yhteistoimintaa ei suosittu ja että ihmiset tottuivat olemaan aktiivisia itseksensä. Toimintaryhmät ovat kuitenkin ansioituneet kansalaisia aktivoivassa työssä. Tosin lähtökohta kansalaisista itsestään lähtevälle toiminnalle on todella heikko verrattuna vaikka suomalaiseen perinteeseen. Puolasta saattaakin löytää vielä sellaista intoa ja uskoa kansalaistoimintaan että kyynistä suomalaista jo hirvittää. Hanketoiminnassa korostui pienet ja kulttuurisidonnaiset hankkeet. Useissa kohteissa oli kyse sellaisesta toiminnasta, jota suomessa toteutetaan kansalais- tai työväenopistojen kautta. Näin ollen Puolaan suuntautuvaan yhteistyöhön voisi löytyä potentiaalisia hankekumppaneita esim. kansalaisopistoista. Puolalaisten ryhmien toiveet yhteistyölle tuntuivat kuitenkin liittyvän ennen kaikkea yritystoiminnan kehittämiseen. Puolan LEADER käynnistyi suhteellisen myöhään. Ryhmät saatiin valittua ilmeisesti vasta loppuvuodesta 2009 ja siitä syystä ensimmäiset hankkeet ovat nyt vasta loppuneet. Ryhmiä oli perustettu kuitenkin jo , jolloin ne olivat päässeet osallistumaan LEADER+-ohjelman loppuun. Suomalaisiin ja Suomeen suhtaudutaan Puolassa hyvin. Meillä ei ole ollut kriisiä keskenään kuten eräs vanhempi herra tokaisi ja virnisti. Naapuruussuhteet ovat vanhemmalle väestölle ongelmalliset. Saksalaisia opetettiin koulussa vihaamaan ja venäläisistä ei taas pidetä vielä pidemmän vihanpidon takia. Vanhempi väestö puhuu heikosti englantia. Nuorison kohdalla löytää sekä täysiä ummikkoja englannin suhteen että sitten tietysti erittäin kielitaitoisia. Mutta asennekysymykset muuttuvat siis hitaasti nuorison johdolla. Tulkin käyttöön on syytä varautua sopimuksista neuvoteltaessa. Mitä jäi kysymättä ja vastaamatta? Matkaa jälkikäteen arvioidessa nousee esiin näkökulmia, joita olisi pitänyt osata kysyä tarkemmin. Erilaisten hankkeiden synty- ja toteutusprosesseja ei vierailun aikana oikeastaan sivuttu ollenkaan. Tämän seurauksena tieto hankkeiden toteuttajista jäi vähäiseksi. Näin ollen kuntien ja virkamiesten tai yhdistysten, yrittäjien tai yksittäisten ihmisten osuudesta hanketoiminnassa ei voi sanoa mitään.

4 Tämä näkökulma kietoutuu oikeastaan mielenkiintoiseksi kysymykseksi kansalaisyhteiskunnan tilasta. Voimmeko väittää, että todellisessa kansalaisyhteiskunnassa LEADERin pitäisi olla enemmän kansalaisten, yhdistysten ja yritysten hallinnassa ja että sen tulisi näkyä selvästi ulospäin? Ehkäpä olisi syytä todeta, että LEADER on menetelmänä paradoksaalinen. Yhteiskunta myös Suomessa keskittää päätöksentekoa (ja asutusta) mutta samalla se puhuu kansalaisten aktiivisuuden merkityksestä. Ehkä Puolassa havaitsemamme kuntien johtajien ja varsinkin vanhempien miesten rooli tilaisuuksien avaajana ja merkkihenkilöinä kertoo samaa kieltä. Leader-ohjelman hallinnointi Puolassa ministeriöstä kentälle (Julijana Ivanova, Petri Svanbäck) Opintomatkalla kuullun perusteella Leader-ohjelman hallinnointi Puolassa muistuttaa melko paljon Suomen järjestelmää. Matkan alussa hallintoa ei esitelty kovin tarkasti, vaan tietoa saatiin tipoittain keskusteluissa paikallisten kanssa. Kolmantena matkapäivänä ohjelmassa oli Puolan-Suomen yhteistyökonferenssi Szczecinin linnassa. Tilaisuuden avasi Länsi-Pommerin alueellinen johtaja Marshal Andrzej Jakubowski. Päivän aikana puheenvuoroa käyttivät paikallisten toimintaryhmien edustajat Puolasta sekä Suomesta. Toimintaryhmät esittelivät omaa toiminta-aluettaan ja kokemuksiaan toteutuneista hankkeista. Puolan ministeriön edustaja esitteli lyhyesti nykyisen ohjelmakauden hallinnointia sekä kattavammin tulevan ohjelmakauden tavoitteita, joita Puola aikoo esitellä komissiolle. Puolan maaseudun kehittämisen hallinnoinnista ja lainsäädännöstä vastaa Maatalouden ja maaseudun kehittämisen ministeriö. Ministeriöön perustettu hallintoviranomainen vastaa yleisestä ohjelman täytäntöönpanosta, vaikka jotkin toiminnot ovat siirretty muille elimille. EU:n maaseuturahaston varoja hallinnoi maksajavirasto ARMA (rakenneuudistuksen ja nykyaikaistamisen virasto). ARMA:ssa käsitellään Euroopan unionin rahastosta rahoitettavia tukia sekä kansallisen rahaston tukea. Puola on liittynyt Euroopan unioniin v Jäsenyyden alussa maassa toteutettiin kaksivuotinen alueellinen maaseutuohjelma. Leader-toiminnan osalta vuonna 2007 alkanut ohjelmakausi on Puolan ensimmäinen. Käytännössä Leader-toiminta pääsi käyntiin vuonna Maassa toimi alun perin 338 toimintaryhmää, mutta kaksi on lopettanut ohjelmakauden kuluessa. Toimintaryhmät toimivat alueilla, joihin kuuluu asukasta. Länsi-Pommerin alueella toimii 15 toimintaryhmää. Leader-rahoitusta voidaan myöntää vain 3. ja 4. toimintalinjoilla. Puolassa on 16 provinssia (voivodeship), jota hallinnoiva Marshals Office vastaa myös maaseudun kehittämisohjelman alueellisesta toimeenpanosta. Voivodeshipeillä on selvästi Suomen maakuntia suurempi itsehallinto, mutta niitä ei kuitenkaan voi verrata esim. Saksan osavaltioihin. Voivodeship valitsee myös alueensa toimintaryhmät. Ainoa toimintaryhmien rahoituskiintiöiden suuruuteen vaikuttava indikaattori on alueen asukasluku.

5 Puolan kuntarakenne ja paikallishallinto poikkeavat selvästi Suomesta. Paikallisia hallinnollisia yksiköitä ovat powiat (engl. county, 379 kappaletta koko maassa) ja gmina (community tai municipality, kpl). Kunta osallistuu Leader-hankkeiden rahoitukseen ja pystyy vaikuttamaan hankkeiden valintaan. Leader-tuen myöntöprosessi muistuttaa varsin paljon Suomen järjestelmää. Paikallinen toimintaryhmä ei tee lopullisia tukipäätöksiä, vaan toimintaryhmän hallitus, jolla on kolminkantainen edustusperiaate, valitse alueellisen kehittämisen ohjelmaan sopivat hankkeet. Hankkeita käsitteleviä ja lopulliset tukipäätökset tekeviä alueellisia viranomaisia on kaksi, joiden kesken hankkeet jaetaan tukimuodon perusteella.

6 Maanantai (Tanja Airaksinen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus) 12:00 hotellille 13:00 lounas, marsalkka Länsi-Pomeranian tervehdys 14:00 bussimatka, paikallinen toimintaryhmä Lider Projezierza 15:00-16:30 opetellaan puolalaisia perinnetansseja (polonaise, kujawiak) 16:30-17:00 näyttelemistä, shakin salaisuuksien opettelemista tai keramiikan tekoa 18:30 päivällinen 22:00 takaisin hotellille Päivä oli erittäin antoisa. Sanotaan, että kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, joten raportissani, on muutama kuva, jotka minulle kertovat onnistuneesta Leader-toiminnasta tällä alueella. Opin tänään näkemään, kuinka ihmiset toimivat suuressa verkostossa. Suurimpana haasteena vielä nähdään se, kun yritetään sopeutua demokratiaan alueella. Tämä tuottaa haasteita myös siihen, että yritetään opetella yhdessä suunnitteluun ja toteuttamiseen. Alueella on suuret mahdollisuudet saada aikaan paljon hyvää. Saimme tänään tutustua pieneen osaan sitä suurta kehittämiskaarta mitä, alueella on tehty ja tehdään tällä hetkellä. Tutustuin moniin puolalaisiin kehittäjiin ja jaoimme kokemuksia niin puolalaisesta elämästä kuin suomalaisestakin elämästä. Keskustelimme myös muutamien kanssa mahdollisista mahdollisuuksista toimia yhdessä verkostona parantaen maaseudun ihmisten elinolosuhteita. Nämä ihmiset ovat todella avoimia, sydämellisiä, vieraanvaraisia ja valmiita tekemään paljon työtä, jotta suuremmalla joukolla on mahdollisuus luoda ja kehittää omia tietojaan ja taitojaan. Odotan hyvin mielenkiinnolla seuraavia päiviä, jotta voimme kehittää verkostojamme ja tutustua enemmän puolalaiseen leader-toimintaan ja osallistumaan kehittämiseen myös täältä puolelta Eurooppaa. Oppaamme Martha Leposija

7 Uusia tuttavuuksia Lounaalta

8 Taidetta Kehittämistä

9

10

11 Tiistai (Kai Loman, Juha Mäkinen ja Henrik Hausen) Aamulla satoi mutta aina iloinen oppaamme Martha totesi että onneksi sataa niin tiet eivät pölise. Tiistaina teimme tutustumisretken toimintaryhmä Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego:n toiminta-alueelle. Tämä toimintaryhmä on perustettu vuonna 2004 ja kattaa kunnat Goleniov, Maszevo, Nowogord, Osina, Przybiernow ja Stepnica, joka oli ensimmäinen vierailualueemme.

12 Stepnica Stepnica sijaitsee Szczecinin lahden itäpuolella, matkaa sinne kertyi noin 60 km. Kunnassa on asukasta. Szczecinin lahti on nykyään sisäjärvi, kesällä uintikelpoinen ja kylminä talvina siinä myös luistellaan. Osa maataloista toimii nykyään vapaa-ajan asuntoina. Stepnican ympärillä on isot metsät jotka ovat suosittuja muun muassa sienimaastona. Osa vanhemmista rakennuksista on ristikkotaloja. Stepnicassa tutustuimme mm. Stepnican kunnan projekteihin, joita on rahoitettu Puolan aluekehitysrahastosta (ZPORR) sekä Leader-ohjelmasta. Meidät vietiinkin projektien kohteena olleelle uimarannalle / ranta-alueelle, jota on EU:n varoin kunnostettu. Esimerkiksi rannalla sijaitsevaa laituria oli pidennetty, rantaa puhdistettu, kalasatamaa modernisoitu paremmin kaupallisia tarpeita vastaavaksi, leikkikenttiä rakennettu, uimarannan pukukoppeja remontoitu ja muuten rannan yleisilmettä oli paranneltu. Ideana on rakentaa rauhallisia pieniä matkailukohteita. Matkailuinvestointien ongelmana täällä kuten muualla on lyhyt kausi, muun muassa tulvat estävät ympärivuotisen toiminnan. Kaikkiaan on ollut kyse suuresta, n. 2 milj. euron investoinnista, jota Leader-ohjelmasta ei ymmärrettävästi ole voitu rahoittaa, vaan investoinnit on pääosin rahoitettu Puolan aluekehitysrahastosta (ZPORR). Emme aivan tarkkaan ymmärtäneet, miksi tämän hankkeen esittely oli meille olennaista, mutta hankkeena se vaikutti onnistuneelta ja tärkeältä kunnan kehitykselle, minkä takia he vaikuttivat ylpeiltä projektin onnistumisesta ja olivat vakuuttuneita hankkeesta saaduista tuloksista alueen vetovoimaa lisäävänä tekijänä. Stepnicaa kehuttiin niin kuin monia muitakin vierailukohteita seudun mielenkiintoisimmaksi paikaksi.

13 Kävimme myös luonnonpuistossa Czarnocin Nature Park. Itse toimintaryhmän budjetti tälle ohjelmakaudelle on n. 2 milj. euroa ja sitä on jakamassa yhteensä asukasta. Budjettia voinee pitää riittävänä huomioiden toimintaryhmän kattaman asukasmäärän sekä Puolan Länsi-Eurooppaa alhaisemman hintatason. Stepnican alueella Leader-ohjelmasta kerrottiin rahoitetun useita leikkikenttiä. Useita kokoontumistiloja eli kulttuuritaloja pieniinkin kyliin oli rahoitettu aluekehitysrahastosta, Leader-varoja käytetään enemmän käynnistämään niissä toimintaa. Leader-työssä myös asukkaiden aktivointi pidetään tärkeänä. Tämän toimintaryhmän rahoitus jakautuu neljään teemaan, joissa on erilaisia rahoitusmalleja ja prosentteja. Ns. pienprojektien (sosiaalista pääomaa lisäävien) hankerahoitus voi olla enintään euroa, josta 70 % on EU-rahoitteista ja 30 % esimerkiksi kunnalta peräisin. Yrittäjien hankkeet ovat suuruudeltaan enintään euroa ja siitä 50 % on peräisin EU:lta ja 50 % yksityisrahoitusta. Maatalousyrittäjille myönnetään hankerahoitusta, jos he tahtovat kehittää matkailuun tarvittavaa infrastruktuuria omalla tilallaan. Tällaisen hankkeen suuruus on enintään euroa, josta 50 % on EU-rahoitteista ja 50 % yksityisrahoitusta. Suurimpia hankkeita ovat kuitenkin kylien kehittämishankkeet, joiden suuruus voi olla euroa, josta 80 % on EU-rahoitusta ja 20 % peräisin kunnilta. Wolin Seuraavaksi vierailimme Partnerstwo w Rozwoju Leader-ryhmän luona. Ryhmään kuuluu Wolinin kaupungin lisäksi kaksi muuta kuntaa, Golczewo ja Swierzno. Matkalla näimme isoja tuulivoimapuistoja ja kaupungissa vierailimme museossa sekä slaavien ja viikinkien kylässä.

14 Wolinin kaupungilla on uljas historia, keskiajalla se oli iso kaupunki ja kauppa-paikka, asukkaita oli parhaimmillaan yli , nyt noin Kaupungin kukoistuksen aikaan slaavit ja viikingit tekivät yhteistyötä ja kävivät kauppaa myös käsityökeskuksena tunnetussa Wolinissa. Kaupungissa oli meitä vastassa toimintaryhmän puheenjohtaja ja Wolinin kunnanjohtaja. Leader on rahoittanut muun muassa 9 leikkipuistoa sekä urheilukenttiä. Palokuntataloja on kunnostettu ja yrityksiä kuten traktorikorjaamoa ja metsäpalveluyritystä on tuettu. Myös tapahtumia sekä keskiaikaharrastajien yhdistyksen hankkeita tuetaan. Tarkoituksena on aktivoida yhdistyksiä ja asukkaita. Wolinin ylpeyksiä ovat slaavien ja viikinkien kylä sekä vuosittainen festivaali, johon osallistuu noin harrastajaa 24 maasta. Leader-ryhmän alueella on 52 kylää. Kylien johdossa on yleensä itsepäinen nainen. Alueen kehitystä synkentää 20 % työttömyys ja nuorten muutto ulkomaille. Asukasmäärä on kuitenkin nyt muutaman vuoden ollut vakaa ja työllisyys on matkailun ansiosta kohentunut varsinkin kesäkauden aikana. Marianowo Kävimme matkailutilalla jossa on myös leipomo ja tarjoilut olivat kuten muuallakin runsaat ja maukkaat. Kuulimme kalanviljely-yrityksestä joka aloitti toimintansa vuonna Kalanviljelyä on useassa järvessä ja kahdessa altaassa, yhteensä vesipinta-ala on ha. Kävimme tutustumassa poikastuotantoon Fish factoryssa. Kalanviljely-yrityksen hankkeita on rahoitettu EU:n kalastusrahastosta vuosina

15 Arviointia Kehittämisohjelmien kehittämiskohteista, toimintalinjoista ja toimenpiteistä, löytyy samantyyppisiä asioita kuin Suomessa: yritysten kehittäminen, maatalouden rakennemuutokseen vastaaminen, liitännäiselinkeinojen edistäminen ja yleishyödylliset investoinnit. Matkailuun viitattiin usein, esiin nousi tutustutaan luontoon, hyödynnetään luontoa -tavoite; myös alueen omaa asioihin tarttumista pyrittiin vahvistamaan. Hankkeita rakenneltiin mm. idea- ja rahoitusseminaarien avulla. Tukitasot vaikuttivat olevan hieman korkeampia kautta linjan, mutta toisaalta taas investointien euromääräiset maksimikoot jonkin verran pienempiä omaan toimintaamme verrattuna. Yleishyödyllisissä investoinneissa kunnan rooli rahoittajana hankkeissa ei yksityistä rahaa on merkittävä. Saimme kaikkiaan sen käsityksen, että kuntien rooli Leader-työssä on keskeinen. Rahoitustyökalujen joukossa oli ns. pienet projektit -tukimuoto. Tämän tyylistä hanketta tai osaa hankkeessa toivoisi voitavan käyttää ja työstettävän käyttöön kotimaassakin. Sen toiminnallinen sisältö oli laaja ja paperityö tuntui ketterältä ja joustavammalta kuin suomalaiset koordinointihankkeet. Erilaisia tapahtumia, kisailuja sekä tutustumismatkoja oli järjestetty tällä tuella. Alueen omaa aktiivisuutta yritettiin kovasti virittää hankkeiden toteuttamiseksi. Talkootyön/oman työn osuus on merkittävä pienten projektien toteutuksessa, mutta talkootyö ei nähtävästi kuitenkaan ollut tutustumillamme alueilla niin laajaa tai ainakaan sellainen rahoituselementti kuin Suomessa. Saadun tiedon mukaan investointihankkeissa on tapana pyytää 3-4 tarjousta yrityksiltä työn tekemisestä. Halvimmilla tarjouksilla ei yleensä saanut hyvää työtä, sen kokemus oli osoittanut, vaan kohteet rapistuivat parissa vuodessa.

16 Alueen toimintaryhmien välistä yhteistyötä ja verkottumista voisi tutkia hieman lisää. Matkan aikana jäi varmistamatta olivatko ryhmät yhteistyössä ainoastaan kv-teeman alla vai oliko organisoituminen kaikkea toimintaa koskevaa. Olisiko mahdollista, että toimintaryhmistä jollakin on oman paikallisen kehittämisen lisäksi erityistä hallinnollista koordinointiroolia muutaman naapuritoimintaryhmän suhteen? Onko ryhmillä paikallisesti yhteinen edusmies tai yhteinen elin asioiden hoitamiseksi valtakunnallisessa hallintoketjussa eteenpäin? Esityksissä ja toimintatavassa näkyi hieman viitteitä tästä. Matka oli antoisa. Yhteistyöaihioita saimme mukaan kotiin lähtiessämme, yritetään idätellä niitä eteenpäin. Päivittäiset siirtymämatkat olivat kohtuullisia ja niiden aikana ihana oppaamme Martha kertoi aimo annoksen alueen historiaa Keskiviikko (Anna Pensar, Emil Oljemark, Charlotta Solax) Onsdag var det dags för konferens kring framtida samarbete mellan Finland och Polen. Konferensen skulle hållas vid Pommerska hertigars slott och börja klockan tio. Efter frukosten hämtades vi vid hotellet av guiden Martha för att gå till fots till slottet. Under den korta promenaden passade Martha på att ge en snabbguidning genom Szczecin och Polens historia. Staden Szczecin som är belägen invid floden Oder är huvudstad i vojvodskapet Pomorze Zachodnie Västpommern, Polens sjunde största stad och tillika största hamnstad. Invånarantalet är dryga Staden kristnades av biskop Otto von Bamberg i två etapper 1124 och 1128 och den fick sin stadsrätt år Största delarna av det vi ser av staden Szcezcin idag är rekonstruktioner av tidigare byggnader efter att 65 % av staden bombats sönder och samman under andra världskriget 1944.

17 Temat för konferensen var samarbete mellan Finland och Polen. Ämnen som lyftes fram var bl.a. erfarenheter från pågående programperiod, tankar inför kommande programperiod samt systemet för hur internationella Leader-projekt är uppbyggda. Från finskt håll bidrog man även med presentationer över enheter i förvaltningen (Landsbygdsverket & Ely-centralen i norra Karelen). Presentationerna ägde rum såväl på engelska som på polska. Samtliga presentationer simultantolkades. Seminariet öppnades av Andrzej Jakubowski, Marshal of the West-Pomeranian Province. Han betonade att väst-pommern är ett område som länge dominerats av jordbruk och att jordbruket, samt landsbygden I det stora hela, har nu varit föremål för nya utvecklingsåtgärder sedan De EU-medel som har allokerats till detta uppgår i 520 miljoner polska zloty. Han poängterade att Leader kan stå för sociala, kulturella och ekonomiska initiativ vilka alla grundar sig på bottom-up - principen. För administreringen av dessa medel önskade han mera makt åt regionala myndigheter. Nya synpunkter och erfarenheter från Finland såg han som värdefulla för deras eget arbete. Nästa taltur gick till de regionala Leader- grupperna vars verksamhetsledare och/eller ordförande var närvarande på konferensen. Presentationerna fördes av Janusz Bartczak och Kinga Huber. Några plock ur dessa presentationer. Leader- grupperna i regionen nätverkar sinsemellan. Presentation av programmets allokering mellan olika åtgärder (Axel 3 och 4). Svårt att nämna exakt vart Leader- medel har gått. Leader- finansieringen har kommit igång år 2009 och riktat sig på små projekt. Leader- grupper har funnits i Polen sedan år 2004.

18 I exemplifieringen av Leader- finansierande projekt kan nämnas följande: program på kulturcenter, vattenaktiviteter, turismfrämjande åtgärder, folkfestivaler. Leader-gruppen i Stepnica- området, som besöktes den av finska gruppen, betonade frågor som berör programinnehåll. På området finns lokaliteter, men program saknas. Därför har gruppen satsat på att utbilda lokala programledare som kan dra workshops. Syftet med detta har varit att ha möjlighet till en starkare integration i lokalsamhället. Innehållet i dessa workshops har varit konstbetonat, deltagarna har arbetat med bl.a. blommor, föremål av lera, bildkonst. Ett annat tyngdpunktsområde har varit landsbygdsturism och främjande av lokala produkter. Inom detta har det bl.a. producerats program för besökare och en lista över gårdar på området. Leader- gruppen i fråga ser att deras uppgift är att facilitera processen så att projektsökande inte skall behöva tampas med administrationen och att Leader-gruppen i stället kan ta hand om den biten. Detta konkretseras genom bl.a. hjälp med att fylla i blanketter. Därefter följde Juha-Matti Markkolas presentation där han tackade för allt som hittills presenterats oss. Det är givande att få kunskap om polsk landsbygd och Leader. I sin presentation gav han exempel på gränsöverskridande åtgärder som genomförts av Leader-grupper i Finland. Efter Juha-Matti fortsatte Sanna Sihvola från JSM med en presentation över den administrativa modellen i Finland (landsomfattande-lokalt). Hon lyfte också fram betoningarna i programmet. Som sista presentationer på förmiddagen följde två enhetspresentationer, först Tiina Laurila som berättade hur MAVI fungerar och Tuomo Hämäläinen om hur en Ely- central fungerar. På detta vis fick våra polska värdar se uppbyggnaden av maskineriet som tar hand om projekten i Finland. Efter kaffepausen som gav många givande samtal och kontakter var det dags att lyssna på de två representanterna från Polska ministeriet. Gierulska berättade snabbt och väldigt ingående om vad tankarna är i Polen inför nästa programperiod medan Krajewska gick mer in i detalj på regelverket kring Leader i EU-dokument. Bland annat pratades om hur man rent konkret skall gå till väga för att genomföra ett samarbetsprojekt mellan länder. Polen har här rätt mycket pengar kvar för just denna typ av projekt och hoppas genom detta initiativ få till olika former av samarbeten.

19 Polen har rikta in sig på tre typer av projekt. Microföretag, differentiering och små projekt (sub-resources). I Polen kom leader igång sent och först 2010 tog det fart på riktigt. Idag har Polen flera LAG-grupper som har ca innevånare. På ministeriets hemsida finns de två huvud förslag/synpunkter som Polen har inför nästa programperiod. Viktiga synpunkter framkom angående reslutat och övervakning som varit bristfälliga denna programperiod. Det nämndes att förutom de riktlinjer som finns idag för Leader så kommer man inför nästa period att lägga till risk-management (risktagande?) och att Leader antagligen, om landet, så väljer kan användas som ett multifondsverktyg. Innan diskussioner kring samarbete lades fram berättade Sihvola från Ministeriet i Finland om framtiden. Sedan visade Niemi-Huhdanpää från LAG Aisapari bilder från Leader i Finland. Mycket av det som vi fick höra under seminariet var lika både i Polen och Finland. Största skillnaden på praktisk nivå var att i Polen riktas Leader-ansökningarna till två skilda

20 ministerier beroende på vad projektet innehåller. Trots att mycket som sade redan var bekant för deltagarna var det bra att få veta hur administrationen ser ut i andra länder vilka likheter och olikheter det finns. Efter att konferensen avslutats förflyttade vi oss till en annan del av slottet för att äta lunch. Efter lunchen var det fritid fram till kl.18 då bussen hämtade oss för att åka ut till Skarbimierz Grange och LAG Dobre Gminy. Byn Skarbimierz är belägen ungefär 100km öster om Szcezcin. Middagen avnjöts vid ett komplex bestående av många stora byggnader som inhyste bl.a. stall, ridmaneger, restaurang och seminarieutrymmen Torstai (Mikko Rissanen ja Veli-Matti Pura) Viimeisenä päivänä ohjelma rajautui kiertoajeluun Stettinin kaupungissa. Meille näytettiin mm. joulukuun 1970 muistomerkki. Kyseisenä vuonna kansalaiset osoittivat mieltään Stettinissä kommunistihallintoa vastaan ja miliisi aukaisi tulen väkijoukkoa kohden. Tuloksena oli yli 10 kuollutta. Puolalaiset kapinoivat läpi kommunistihallinnon ajan ja vastaavia väkivaltaisuuksia tapahtui lukuisissa kaupungeissa eri vuosikymmenillä. Vierailimme myös Stettinin vanhassa kaupungissa, joka vaikutti ensisilmäyksellä keskiaikaiselta. Kaikki rakennukset olivat kuitenkin uudistuotantoa. Alueen kaupungit tuhoutuivat todella pahoin II maailmansodassa. Sodan jälkeen raunioiden käytettävissä olevat tiilet toimitettiin täysin tuhottuun Varsovaan, jotta pääkaupunki saataisiin jälleenrakennettua. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaille alueille asetettiin määräys, että kyseiset alueet tulee rakentaa alkuperäisen kaltaisiksi. Tämän takia puolalaiset ovat tottuneita sietämään raunioita pitkään ympärillään. Esim. Stettinin vanhan kaupungin valmis osa on toteutunut vasta nyt. Näimme vanhan kaupungin alueella yhden korttelin,

21 joka on sodan jälkeen vain odottanut rahoitusta. Ruohon seasta pilkisti talojen perustuksia ja siellä suoritettiin arkeologisia kaivauksia rahoituksen järjestyessä. Stettinin vanha kirkko oli saatu valmiiksi vasta 5-6 vuotta sitten ja esim. Wolinissa kirkkoraunio oli korjattu vasta 1980-luvulla. Puola on siis mielenkiintoinen maa toimintaryhmätyötä ajatellen. LEADER-periaatteet sopivat maan tarpeisiin erinomaisesti ja suomalaisiin suhtaudutaan myönteisesti. Puolalaisilla on vahva kansallinen itsetunto ja halu vapauteen, tosin johtajuus tuntuu korostuvan yhdessä päättämisen sijasta. Puolalaiset ovat tottuneet elämään joskus korjattavien raunioiden keskellä ja vaikka asiat tapahtuvat hitaasti niin ne tapahtuvat joskus. Puolalaisia on pakko kunnioittaa heidän sitkeydestään.

22 Study visit programmerepresentatives of the Finnish Rural Network January , Monday Accommodation of participants in the hotel Lunch (official welcome by the Marshal of the West-Pomeranian Province) Journey by bus to the Local Action Group Lider Pojezierza Learning Polish dances (polonaise, kujawiak) -European Meeting Centre in Barlinek Walk the footsteps of Barlinek history Visiting the ceramics studio (ceramics workshops) dinner in the cafeteria of Barlinek Cultural Centre , Tuesday Breakfast Journey by bus to the Local Action Group Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego : -Sightseeing of Stepnica and completed projects from the RDP: beach, pier, fishing port, hub, playground Orlik and newly formed children's playground, Marina at Mlynski Channel, -Kopice marina at Tortuga Pirate Cape, -Czarnocin Nature Park of Szczecin Lagoon (Polish horses and Scottish Highland cows), -Coffee break in the Frajda Recreational Center (coffee, tea, cake, fruit) Sightseeing of Slav and Viking skansen (Local Action Group Partnerstwo w Rozwoju ) Reconstruction of buildings for residential and craft of the early Middle Ages -from the ninth to the eleventh century. Center of Slavs and Vikings the possibility of practical knowledge and enjoy life and work of people from before 1000 years. Historic playground A visit to the fish farm Miedwie - explore the technological line Dinner

23 , Wednesday Breakfast Polish -Finnish Cooperation Conference at the Pomeranian Duke's Castle Program: Opening of the conference - Marshal of the West-Pomeranian Province, Experience of Network Local Action Groups of West-Pomeranian Province - Janusz Bartczak, President of LAG Association Lider Wałecki, Presentation of Finnish study group, - Network Coordinator Juha-Matti Markkola, Finnish NRN Leader in Finland, Basics and Current Affairs, - Senior officer Sanna Sihvola, Ministry of Agriculture and Forestry - Senior Officer Tiina Laurila, Agency for Rural Affairs Provincial administration: ELY Centres in Finland and their role in axis 4. -Senior Officer, Tuomo Hämäläinen, ELY Center of North Karelia Coffee break, The possibility of cooperation projects realization after the year Leader in Poland Post Joanna Gierulska, Ministry of Agriculture and Rural Development, Leader post 2013 in Finland - Senior officer Sanna Sihvola, Ministry of Agriculture and Forestry Leader in action and our wishes for transnational co-operation - LAG manager Mervi Niemi-Huhdanpää, LAG Aisapari - Juha-Matti Markkola, NRN Finland , Thursday Breakfast Szczecin sightseeing Lunch Farewell and departure of participants

24 Osallistujalista: Etunimi Sukunimi Organisaatio Tanja Airaksinen Centre for Economic Development, Transport and the Environment for North Ostrobothnia Folke Engblom Leader Åland r.f. Paula Erkkilä Kuudestaan LAG Rauni Halonen LAG Ravakka, LAG Pyhäjärviseutu Henrik Hausen LAGs Päijänne Leader Reijo Himanen SSYP Kehitys Oy Sari Honkola Centre for Economic Development, Transport and the Environment, Pirkanmaa Tuomo Hämäläinen Centre for Economic Development Transport and the Environment for North Karelia Julijana Ivanova Centres for Economic Development, Transport and the Environment, Pirkanmaa Jouni Korhonen LAG Karelian Hills Leader Tiina Laurila The Agency for Rural Affairs Jouko Lindroos LounaPlussa ry LAG Kaj Loman LAGs Päijänne Leader + Etpähä ry Juha-Matti Markkola NRN Finland Juha Mäkinen Centre for Economic Development, Transport and the Environment Krisztian Nagy Rieska-LEADER Mervi Niemi- Huhdanpää AISAPARI LAG Emil Oljemark Sameboat LAG Pirjo Kaisa Liisa Palosaari- Penttilä Pirityiset, Local Action Group Anna Pensar LAG Aktion Ostrobothnia & LAG YHYRES Aino Helena Poranen Local Aktion Group Pirityiset Reijo Rimpelä Maaemo-project, Koppelo association Mikko Rissanen Pomoottori ry, Local Action Group Sanna Sihvola Ministry of Agriculture and Forestry (MA) Charlotta Solax Leader Åland r.f. Petri Svanbäck Centre for Economic Development, Transport and the Environment of Ostrobothnia Veli-Matti Pura LounaPlussa ry LAG

Juho Savo: Toisten on aika jatkaa Varsinais-Suomen kehittämistä

Juho Savo: Toisten on aika jatkaa Varsinais-Suomen kehittämistä Varsinais-Suomen liiton tiedotuslehti Egentliga Finlands förbunds infotidning 4 2014 Turun linna on Suomen historian tärkeimpiä rakennuksia Åbo slott tillhör de viktigaste byggnaderna i landets historia

Lisätiedot

PÄIJÄNNELEADER-UUTISET

PÄIJÄNNELEADER-UUTISET PÄIJÄNNELEADER-UUTISET MAASEUDUN HANKERAHOITUKSEN TIEDOTUSLEHTI N:o 2 2009 Kuva Pauli Nurminen Jaetaan jokaiseen talouteen Asikkalassa, Hartolassa, Heinolassa, Padasjoella, Pertunmaalla ja Sysmässä. Etelä-Päijänteen

Lisätiedot

Maaseutuverkoston opintomatka Skotlantiin 28.9. 2.10.2009

Maaseutuverkoston opintomatka Skotlantiin 28.9. 2.10.2009 Maaseutuverkosto järjesti maaseudun kehittämisohjelman ympäristöteemaan liittyvän opintomatkan Skotlantiin yhteistyössä Viron ja Skotlannin maaseutuverkostojen kanssa. Opintomatkalla tutustuttiin Skotlannin

Lisätiedot

Matkaraportti Wales, Pembrokeshire 14.-18.6.2011 Pembrokeshire Local Action Network for Enterprise and Development PLANED

Matkaraportti Wales, Pembrokeshire 14.-18.6.2011 Pembrokeshire Local Action Network for Enterprise and Development PLANED 1/15 Outi Raatikainen, Innovative Village esiselvityshanke Matkaraportti Wales, Pembrokeshire 14.-18.6.2011 Pembrokeshire Local Action Network for Enterprise and Development PLANED Matkan järjesti useamman

Lisätiedot

Selkämeren kansallispuiston sidosryhmätutkimus 2013

Selkämeren kansallispuiston sidosryhmätutkimus 2013 Roosa Nääppä Selkämeren kansallispuiston sidosryhmätutkimus 2013 Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 209 Översättning: Pimma Åhman. Kansikuva: Veneitä tulossa ja lähdössä Säpin satamasta

Lisätiedot

Kyläkapula2/2014. Verkkolehti

Kyläkapula2/2014. Verkkolehti Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset Kyläkapula2/2014 Verkkolehti Pohjoismaissa oli tapana, että viestikapula

Lisätiedot

Kirjastosilta yhdistää vanhan ja uuden Turun Biblioteksbron förenar gamla och nya Åbo. Expat-hanke haluaa kansainvälisen Varsinais-Suomen

Kirjastosilta yhdistää vanhan ja uuden Turun Biblioteksbron förenar gamla och nya Åbo. Expat-hanke haluaa kansainvälisen Varsinais-Suomen Varsinais-Suomen liiton tiedotuslehti Egentliga Finlands förbunds infotidning 4 2013 Kirjastosilta yhdistää vanhan ja uuden Turun Biblioteksbron förenar gamla och nya Åbo Expat-hanke haluaa kansainvälisen

Lisätiedot

Pohjola-Norden. Iloinen Perhetapahtuma Turussa Familjejippo i Åbo. Alueen vanhat rakennukset tarjosivat. De gamla byggnaderna på området

Pohjola-Norden. Iloinen Perhetapahtuma Turussa Familjejippo i Åbo. Alueen vanhat rakennukset tarjosivat. De gamla byggnaderna på området Varsinais-Suomen ja Satakunnan piiri 1 Pohjola-Norden Varsinais-Suomen ja Satakunnan piiri Distriktet för Egentliga Finland och Satakunda Juni 2011 Kesäkuu 2011 Iloinen Perhetapahtuma Turussa Familjejippo

Lisätiedot

Turun taidemuseossa on eri vuosisatojen taideaarteita Konstskatter från flera århundraden i Åbo konstmuseum. Kumppanuus on Varsinais-Suomen tie

Turun taidemuseossa on eri vuosisatojen taideaarteita Konstskatter från flera århundraden i Åbo konstmuseum. Kumppanuus on Varsinais-Suomen tie Varsinais-Suomen liiton tiedotuslehti Egentliga Finlands förbunds infotidning 1 2014 Turun taidemuseossa on eri vuosisatojen taideaarteita Konstskatter från flera århundraden i Åbo konstmuseum Kumppanuus

Lisätiedot

Nyt haetaan uusia rajoja

Nyt haetaan uusia rajoja nro 2/2008 KESÄKUU VARSINAIS-SUOMEN LIITON TIEDOTUSLEHTI INFORMATIONSBLAD FÖR EGENTLIGA FINLANDS FÖRBUND Maakuntajohtaja Juho Savo ALKU-uudistus etenee Nyt haetaan uusia rajoja Vuoden valmistelussa ollut

Lisätiedot

Suomen. lehti No 4 joulukuu 2010 helmikuu 2011 FINLANDS PATIENTTIDNING 4/2010 LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE

Suomen. lehti No 4 joulukuu 2010 helmikuu 2011 FINLANDS PATIENTTIDNING 4/2010 LEHTI TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÄJILLE Suomen lehti No 4 joulukuu 2010 helmikuu 2011 FINLANDS PATIENTTIDNING 4/2010 Onko monikanavaisella rahoitusjärjestelmällä tulevaisuutta? Sosiaali ja terveysministeri Juha Rehula Hoitokäytäntöjen yhtenäistäminen

Lisätiedot

kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja

kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja kevät 2013 Keski-Suomen maaseutu Nuorten maaseutu Elinvoimaa etsimässä Kylätaloja ja liikuntapaikkoja Pääkirjoitus Maaseuturahaston merkitys Keski-Suomen maaseudulle Euroopan unionin toiminnassa yhtenä

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liiton tiedotuslehti Egentliga Finlands förbunds infotidning 2 2013. Innoaura-voittaja: Peleistä oppii hauskalla tavalla

Varsinais-Suomen liiton tiedotuslehti Egentliga Finlands förbunds infotidning 2 2013. Innoaura-voittaja: Peleistä oppii hauskalla tavalla Varsinais-Suomen liiton tiedotuslehti Egentliga Finlands förbunds infotidning 2 2013 Maakuntavaltuusto hyväksyi tuulivoimakaavan Landskapsfullmäktige godkände vindkraftsplanen Juhlaviirissä aiheita kaavoituksesta

Lisätiedot

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset Kyläkapula Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset 2/2012 Pohjoismaissa oli tapana, että viestikapula kiersi

Lisätiedot

KOKKOLA.fi. Kotikaupungin fiilis vetää LOISTAVIA KULTTUURIELÄMYKSIÄ. Tiikerit hyökkää Mestaruusliigassa KYSE ON IHMISTEN OMISTA PALVELUISTA

KOKKOLA.fi. Kotikaupungin fiilis vetää LOISTAVIA KULTTUURIELÄMYKSIÄ. Tiikerit hyökkää Mestaruusliigassa KYSE ON IHMISTEN OMISTA PALVELUISTA KOKKOLA.fi 3 / 2011 LOISTAVIA KULTTUURIELÄMYKSIÄ Tiikerit hyökkää Mestaruusliigassa Kotikaupungin fiilis vetää AILA-LEENA MATTHIES: KYSE ON IHMISTEN OMISTA PALVELUISTA 2 tässä numerossa: 1 Pääkirjoitus

Lisätiedot

Toolilainen 2/2010 TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI. Koulutuspoliittiinen keskustelu jatkuu s. 7. INSSI-foorumin satoa s.

Toolilainen 2/2010 TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI. Koulutuspoliittiinen keskustelu jatkuu s. 7. INSSI-foorumin satoa s. TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI Toolilainen 2/2010 Koulutuspoliittiinen keskustelu jatkuu s. 7 INSSI-foorumin satoa s. 12 Työtehtävät määrätään etukäteen s. 24 Sisällysluettelo Pääkirjoitus...3

Lisätiedot

Kampanjan kymmenennen

Kampanjan kymmenennen Kylien kehittämistä tunturin päällä Metallican tahtiin Tunturi-Lapin Voimistuvat kylät tilaisuus kokosi tammikuun lopulla seutukunnan keskeiset maaseututoimijat ja kuntakentän Levitunturin päälle. Seminaaripaikka

Lisätiedot

KVEEKARIUUTISKIRJE/ KVÄKARNYHETSBREV/ QUAKER NEWSLETTER 1/2014. Participants: FYM summer gathering 6-8.6.2014 Muhos

KVEEKARIUUTISKIRJE/ KVÄKARNYHETSBREV/ QUAKER NEWSLETTER 1/2014. Participants: FYM summer gathering 6-8.6.2014 Muhos 1 KVEEKARIUUTISKIRJE/ KVÄKARNYHETSBREV/ QUAKER NEWSLETTER 1/2014 Participants: FYM summer gathering 6-8.6.2014 Muhos 2 Hyvät Ystävät, Alkuun muutama sana tämän kertaisen Uutiskirjeen taitosta. Kokeilemme

Lisätiedot

Ihmisen mittaisia hankkeita

Ihmisen mittaisia hankkeita Ihmisen mittaisia hankkeita Varsinais-Suomen hyväksi vuodesta 1997 1 Yhteystiedot: Toiminnanjohtaja Pia Poikonen, puh. 050 338 3867 Hankepäällikkö Eeva Mettala-Willberg, puh. 040 580 8868 www. varsinhyva.fi

Lisätiedot

TAPAA OPETUSALAN LÄHIALUEYHTEISTYÖ TUKEA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLILLÄ 1990 2012

TAPAA OPETUSALAN LÄHIALUEYHTEISTYÖ TUKEA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLILLÄ 1990 2012 Sirpa Janhonen, Anneli Sarja MONTA Mare Rantaniemi & Kyösti Kurtakko (toim.) TAPAA OPETUSALAN LÄHIALUEYHTEISTYÖ TUKEA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLILLÄ 1990 2012 Yhteistyömuotoja yläkoululaisen elämänhallinnan

Lisätiedot

Krist Alli Nro. KD Naiset 40 vuotta 17.10.2013. Ihmiskauppaseminaarissa. Otteita KD Naisten historiikistä. Ihmiskauppa on myös Euroopan häpeä!

Krist Alli Nro. KD Naiset 40 vuotta 17.10.2013. Ihmiskauppaseminaarissa. Otteita KD Naisten historiikistä. Ihmiskauppa on myös Euroopan häpeä! Krist Alli Nro 17.10.2013 2 KD Naiset / KD Kvinnorna KD Naiset 40 vuotta Otteita KD Naisten historiikistä Ihmiskauppaseminaarissa paneuduttiin vakavaan aiheeseen Sivu 7 Sivu 3 Sivu 5 Svenska sidan 6 Ihmiskauppa

Lisätiedot

Unelma kantaa kriisissä. Tiina Harinen ei pelkää muutosta: Tasa-arvomuuri murenee hitaasti. Eläkeuudistuksessa ei ole häviäjiä

Unelma kantaa kriisissä. Tiina Harinen ei pelkää muutosta: Tasa-arvomuuri murenee hitaasti. Eläkeuudistuksessa ei ole häviäjiä Ammattiliitto Nousu ry:n jäsenlehti 4 2014 Tasa-arvomuuri murenee hitaasti 12 Eläkeuudistuksessa ei ole häviäjiä 15 Tiina Harinen ei pelkää muutosta: Unelma kantaa kriisissä 10 4 2014 Tässä lehdessä 3

Lisätiedot

Satasilta. Tiedotuslehti Maaseuturahaston mahdollisuuksista yrityksille ja yhteisöille. Kehittämistä. Investointeja. Uutta toimintaa.

Satasilta. Tiedotuslehti Maaseuturahaston mahdollisuuksista yrityksille ja yhteisöille. Kehittämistä. Investointeja. Uutta toimintaa. Satasilta Tiedotuslehti Maaseuturahaston mahdollisuuksista yrityksille ja yhteisöille Kehittämistä Investointeja Uutta toimintaa Talkoita Sisällysluettelo Pääkirjoitus...2 Sisällysluettelo...2 Maaseutuohjelman

Lisätiedot

Korkeakouluopetus kestäväksi Opas YK:n kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmentä varten

Korkeakouluopetus kestäväksi Opas YK:n kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmentä varten Opetusministeriö Undervisningsministeriet Korkeakouluopetus kestäväksi Opas YK:n kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmentä varten Opetusministeriön julkaisuja 2006:4 Taina Kaivola, Liisa Rohweder

Lisätiedot

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen strategia 2014-2020 LIITTEET Outokaira tuottamhan ry Outokaira tuottamhan Sisällys KOKO ALUEEN KARTTA TORNION RAJAUSTEN KARTTA OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY:N HALLITUS

Lisätiedot

10 VUOTTA DEMOKRATIAN TUKEMISTA PUOLUEIDEN KANSAINVÄLINEN DEMOKRATIAYHTEISTYÖ DEMO

10 VUOTTA DEMOKRATIAN TUKEMISTA PUOLUEIDEN KANSAINVÄLINEN DEMOKRATIAYHTEISTYÖ DEMO 10 VUOTTA DEMOKRATIAN TUKEMISTA PUOLUEIDEN KANSAINVÄLINEN DEMOKRATIAYHTEISTYÖ DEMO 1 EMO IN- AND Paavo Arhinmäki Vasemmistoliitto Päivi Räsänen Kristilliskraatit 10 VUOTTA kratian tukemista Carl Haglund

Lisätiedot

JCI SENATE IN FINLAND RY. 1962-2012

JCI SENATE IN FINLAND RY. 1962-2012 JCI SENATE IN FINLAND RY. 1962-2012 50 1 JCI Senate in Finland ry. 1962-2012 50 vuotta 50 4 Sisällysluettelo JCI Senate in Finland ry. 50 vuotta juhlahistoriikki Työryhmä: Editor Nana Närhi #68989, Salla

Lisätiedot

Osaanko? Uskallanko? Tottakai!

Osaanko? Uskallanko? Tottakai! Osaanko? Uskallanko? Tottakai! opas koulujen kansainvälistämiseen 7 Kokemuksia ja näkemyksiä 8 Kansainvälisyys kotiovella 9 Uusia tuulia luokkahuoneessa Puolalainen Comenius-apulaisopettaja monipuolisti

Lisätiedot

KansanOpisto. KansanOpisto. Folkhögskolan 3/2006. Kolmas ikä Den tredje åldern. Folkhögskolan. Kansanopisto erilaisten opintopolkujen rakentajana

KansanOpisto. KansanOpisto. Folkhögskolan 3/2006. Kolmas ikä Den tredje åldern. Folkhögskolan. Kansanopisto erilaisten opintopolkujen rakentajana KansanOpisto KansanOpisto Folkhögskolan 3/2006 Folkhögskolan Kansanopisto erilaisten opintopolkujen rakentajana Kolmas ikä Den tredje åldern Folkhögskolan som byggare av olika studiestigar Resumé 3/2006

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMI ON LINTUBONGARIN AARREAITTA

VARSINAIS-SUOMI ON LINTUBONGARIN AARREAITTA Varsinais-Suomen liiton tiedotuslehti Egentliga Finlands förbunds infotidning 1 2013 VARSINAIS-SUOMI ON LINTUBONGARIN AARREAITTA EGENTLIGA FINLAND ÄR FÅGELSKÅDARENS DRÖMPLATS SALOON LUODAAN UUSIA TYÖPAIKKOJA

Lisätiedot