Pohjois-Karjalan Cu-Co-Zn-malmilohkareet Outokumpuassosiaatiovyöhykkeiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Karjalan Cu-Co-Zn-malmilohkareet Outokumpuassosiaatiovyöhykkeiden"

Transkriptio

1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Itä-Suomen yksikkö Kuopio 42/2015 Pohjois-Karjalan Cu-Co-Zn-malmilohkareet Outokumpuassosiaatiovyöhykkeiden malmipotentiaalin indikaattoreina Cu-Co-Zn ore boulders as ore potential indicators of the Outokumpu assemblage zones in North Karelia Lauri J. Pekkarinen & Satu Hietala 2015

2 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Itä-Suomen yksikkö Kuopio 42/2015 Alkusanat GEOMEX- raportin inspiroima tämä Outokumpu-tutkimus sai alkunsa lähes viisi vuotta sitten, jolloin toiveikkaana saatuani tiedon apurahasta aloin koota tutkimustani varten materiaalia. Kuitenkin yllättävä sairastuminen ja muutto ulkomaille aiheuttivat työn viivästymisen. Vuosien viive ei mennyt hukkaan, vaan vuosien aikana kerätty oppi ja kokemus ovat arvokkaita. Niiden avulla olen saanut lisätietoa, joita ei ole kirjoista saatavilla. Uskon, että tämä tieto on vaikuttanut positiivisesti myös tämän työn sisältöön. Haluan erityisesti kiittää tämän uuden elämänvaiheen syntyyn edesauttanutta henkilöä eli tämän käsikirjoituksen toista tekijää Satu Hietalaa kannustuksesta ja tuesta sairauteni aikana sekä vankkumattomasta uskosta kykyihini. Yhteistyönä saimme aikaan hänen taidokkuutensa ansiosta runsaasti kuvitetun julkaisun. Hän teki tästä työstä innovatiivisuudellaan mahdollisen ja olen siitä kiitollinen. Vastaava tekijä Lauri Jouni Pekkarinen

3 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Itä-Suomen yksikkö Kuopio 42/2015

4 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Itä-Suomen yksikkö Kuopio 42/2015

5 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Itä-Suomen yksikkö Kuopio 42/2015 Sisällysluettelo KUVAILULEHTI TIIVISTELMÄ/ABSTRACT 1 1 JOHDANTO Taustaa Perustietoja Outokummun kaivosalueen historiasta Lähtökohdat tutkimukselle Tutkimuksen tarkoitus ja päämäärä 6 2 KÄYTETTY AINEISTO JA SIITÄ TEHDYT ESITUTKIMUKSET Hietutkimus Palanäytteiden ja hieiden valokuvaus Analyysitiedot Petrofysikaaliset määritykset näytteistä Jäätikkövirtauksen kuljetussuunnat 14 3 OUTOKUMMUN KUPARIMALMIN LÖYTÖHISTORIA Kivisalmen lohkareen löytyminen 15 4 SELKIEN, RÖKSÄN JA SORTAVALAN OKU-TYYPIN MALMILOHKAREIDEN ALKUPERÄN SELVITYKSISTÄ LUVULLA Selkien lohkareet Röksän lohkare Tarkistuskäyntejä luvulla Sortavalan lohkare 25 5 SAVONRANTA- TYYPIN MALMILOHKAREET JA MAHDOLLISTEN LÄHTÖALUEIDEN ARVIOINTIA 26 6 POTOSKAVAARAN MALMILOHKAREEN KÄYNNISTÄMÄT TUTKIMUKSET POHJOIS-KARJALASSA LUVULLA 34 7 FLUIDISULKEUMATUTKIMUKSEN SOVELTUVUUDESTA OKU-TYYPIN MALMILOHKAREIDEN TYYPITTELYSSÄ JA LÄHTÖALUEEN MÄÄRITTÄMISESSÄ? 39 8 GTK:N MAAPERÄTUTKIMUKSIEN TULOSTEN TARKASTELUA Tutkimuskaivannoista tehtyjen havaintojen tarkastelua 47 9 OUTOKUMPU-TYYPPISTEN MALMIEN JA LOHKAREIDEN LUOKITTELUSTA KEMISMIN JA SULFIDIMINERALOGIAN AVULLA Vuoden 1981 luokittelutulosten tarkastelua Malmipuhkeamien Kumpu B ja Kaasila geologiasta Valittujen näytteiden kemiallisten analyysien ja sulfidifaasimääritysten tulokset 56

6 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Itä-Suomen yksikkö Kuopio 42/ Fe-sulfidifaasin Fe/Ni-suhde diagrammi Fe-sulfidifaasin Zn/Sn-suhde diagrammi Fe-sufidifaasin Ag/Cu-suhde diagrammi OKU-tyypin malmilohkareiden uudelleen ryhmittely ONKO KIVISALMEN LOHKAREEN LÄHTÖALUE VARMUUDELLA OUTOKUMMUSSA? Pohdintaa kahdesta Petäisen ja Kivisalmen välillä tehdystä tutkimuksesta PETROFYSIKAALISET MÄÄRITYKSET LOHKAREIDEN JA PUHKEAMINEN VERTAILUSSA SEKÄ LOHKAREIDEN LÄHTÖALUEIDEN MÄÄRITTÄMISESSÄ Taustaa OKU-tyypin malmilohkare- ja malmipuhkeama-aineisto sekä niistä tehdyt petrofysikaaliset määritykset Petrofysikaaliset määritykset lohkareista ja johtopäätökset Määritykset malmipuhkeamista ja vertailua lohkareaineistoon Johtopäätökset MITÄ OKU-LOHKAREIDEN METAMORFOOSIASTE KERTOO LÄHTÖALUEISTA? Arvioita malmilohkareiden tulosuunnista metamorfoosiasteen perusteella Sektori Outokummusta itään Luikonlahden kapea lohkareviuhka Sektori Outokummusta kaakkoon Savonrannan kapea lohkareviuhka Hylekaarteen erillinen lohkare YHTEENVETO Johtopäätökset Outokumpu-tyypin malmilohkareiden lähtöalueista KIITOSMAININNAT LÄHTEET 112 LIITTEET

7 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Itä-Suomen yksikkö Kuopio 42/2015 Lauri J. Pekkarinen & Satu Hietala Pohjois-Karjalan Cu-Co-Zn malmilohkareet Outokumpu-assosiaatiovyöhykkeiden malmipotentiaalin indikaattoreina Tiivistelmä Tiivistelmä Tämän K. H. Renlund Säätiön tukeman tutkimuksen tarkoituksena on täydentää Geologian tutkimuskeskuksen Tämän K. H. Renlund (GTK) Säätiön ja Outokumpu tukeman Mining tutkimuksen Oy:n (OKU) tarkoituksena yhteistyönä on täydentää syntynyttä Geologian GEOMEXraporttia tutkimuskeskuksen sekä tuottaa (GTK) OKU-tyypin ja Outokumpu malmilohkareiden Mining Oy:n (OKU) merkitystä yhteistyönä käsittelevän syntynyttä laajennusosan. GEOMEXraporttia sekä Tutkimus keskittyy tuottaa OKU-tyypin OKU-tyypin lohkareiden malmilohkareiden sekä malmipuhkeamien merkitystä käsittelevän keskinäiseen laajennusosan. vertailuun Tutkimus eri tutkimusmenetelmiä keskittyy OKU-tyypin käyttäen. lohkareiden Tulosten sekä perusteella malmipuhkeamien on arvioitu keskinäiseen mahdollisuutta vertailuun löytää Outokumpu-jaksosta eri tutkimusmenetelmiä vielä käyttäen. uusia indikaattoreita Tulosten perusteella Cu-Co-Zn on potentiaalista. arvioitu mahdollisuutta löytää Outokumpujaksosta vielä uusia indikaatioita Cu-Co-Zn potentiaalista. Työn kuluessa selvisi, että kvartsin fluidisulkeumat eivät ole tässä tapauksessa käyttökelpoinen työkalu Työn kuluessa tavanomaiseen selvisi, että lohkarejäljitykseen, kvartsin fluidisulkeumat mikä johtunee eivät ole nimenomaan tässä tapauksessa birbiriittisen käyttökelpoinen kvartsin ja työkalu tavanomaiseen Outokumpu-tyypin malmien lohkarejäljitykseen, geneettisesti mikä erillisistä johtunee ja nimenomaan monivaiheisista birbiriittisen synty- ja kvartsin deformaatioprosesseista ja Outokumpu-tyypin malmien geneettisesti erillisistä ja monivaiheisista synty- ja deformaatioprosesseista. Fe-sulfidifaasin kemialliseen koostumukseen perustuva luokittelu todettiin toimivaksi. Käytetyt Fe-sulfidifaasin erotteludiagrammit kemialliseen Fe/Ni, koostumukseen Zn/Sn ja Cu/Ag perustuva jakavat koko luokittelu aineiston todettiin selkeästi toimivaksi. kahteen Käytetyt päätyyppiin. erotteludiagrammit Rikkikiisuvaltaiset, Fe/Ni, Zn/Sn vaihtelevasti ja Cu/Ag kvartsia jakavat harmeena koko aineiston sisältävät selkeästi malmilohkareet kahteen päätyyppiin. muodostavat Rikkikiisuvaltaiset, oman ryhmänsä vaihtelevasti ja rinnastuvat kvartsia Kumpu harmeena B- Kaasila sisältävät malmipuhkeamiin. malmilohkareet Tällaisia muodostavat lohkareita oman ryhmänsä ovat: ja Kivisalmi, rinnastuvat Kettulankatu, Kumpu B- Kaasila Outolammenkatu, malmipuhkeamiin. Selkie I-II, Tällaisia Röksä, lohkareita Ikolansaari, ovat: Enanniemi, Kivisalmi, Kettulankatu, Muljula, Rokkala, Outolammenkatu, Vaivio, Karvonen, Selkie I-II, Potoskavaara Röksä, Ikolansaari, ja parageneesin Enanniemi, perusteella Muljula, myös Rokkala, Sortavalan Vaivio, Karvonen, lohkare. Potoskavaara Magneettikiisuisia ja parageneesin lohkareita ja perusteella puhkeamia myös edustavien Sortavalan pisteet lohkare. voidaan puolestaan Magneettikiisuisia rajata lohkareita ellipsimäisen ja puhkeamia kentän sisään edustavien käsittäen pisteet Luikonlahden, voidaan puolestaan Riihilahden rajata ja ellipsimäisen Hietajärven mineralisaatioita kentän sisään käsittäen sekä Luikonlahden, Hylekaarteen Riihilahden ja Savonrannan ja Hietajärven lohkareita edustavat mineralisaatioita pisteet. sekä Hylekaarteen ja Savonrannan lohkareita edustavat pisteet. Petrofysikaalisten parametrien soveltaminen lohkare- ja puhkeama-aineston luokitteluun todettiin Petrofysikaalisten myös hyvin toimivaksi. parametrien Luokitteluun soveltaminen käytetyistä lohkareluokitteluja puhkeama-aineston diagrammeista luokitteluun tuli esille edellisen todettiin myös kaltainen hyvin toimivaksi. kahtiajako Luokitteluun siten, että magneettikiisuiset käytetyistä luokittelutai magneettikiisufasieksen diagrammeista tuli esille näytteet edellisen erottuvat kaltainen korkeamman kahtiajako siten, suskeptibiliteetin että magneettikiisuiset vuoksi alemman tai magneettikiisufasieksen suskeptibiteetin omaavien näytteet rikkikiisuvaltaisten näytteiden joukosta. Tästä syystä rikkikiisulohkareita mukaan lukien kvartsia harmeena erottuvat korke- sisältäviä näytteitä edustavat pisteet lankeavat erotteludiagrammissa KumpuB- Kaasilan puhkeamanäytteitä edustavaan kenttään tai sen jatkeelle. Lisäksi Hylekaarteen lohkareen korkea suskeptibiliteetti erottaa sen muusta lohkarejoukosta. Valitettavasti magneettikiisutyypin Savonrannan lohkarenäytteet olivat vuosien varrella tuhoutuneet ja vertailu siltä osin jäi puutteelliseksi.

8 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Itä-Suomen yksikkö Kuopio 42/2015 amman suskeptibiliteetin vuoksi alemman suskeptibiteetin omaavien rikkikiisuvaltaisten näytteiden joukosta. Tästä syystä rikkikiisulohkareita mukaan lukien kvartsia harmeena sisältäviä näytteitä edustavat pisteet lankeavat erotteludiagrammissa KumpuB- Kaasilan puhkeamanäytteitä edustavaan kenttään tai sen jatkeelle. Lisäksi Hylekaarteen lohkareen korkea suskeptibiliteetti erottaa sen muusta lohkarejoukosta. Valitettavasti magneettikiisutyypin Savonrannan lohkarenäytteet olivat vuosien varrella tuhoutuneet ja vertailu siltä osin jäi puutteelliseksi. OKU-tutkimusaineiston jakautumista voidaan tarkastella myös Säntti ym. (2006) julkaiseman Pohjois Karjalan metamorfisten vyöhykkeiden kartan avulla. Kartan mukaan metamorfoosiaste nousee vyöhykkeittäin idästä länteen ja samalla tapahtuu rikkikiisun vaihtuminen magneettikiisuksi, esimerkkiketju: Kylylahden malmi alemman asteen amfiboliittifasies/ Vyöhyke A; KumpuB Kaasilan puhkeamat keskiasteen amfiboliittifasies/ Vyöhyke B; Luikonlahden malmi ylemmän asteen amfiboliittifasies / Vyöhyke C. Tunnettujen OKU- lohkareiden löytöpaikat hajoavat em. kartalla eri metamorfisille vyöhykkeille, ilmeisesti monivaiheisten jäätikön virtausten kuljettamina. Tästä syystä lohkareille määritettiin ensin silikaatti- ja malmimineralogian avulla metamorfoosiaste, jotta saadaan selville, miltä vyöhykkeeltä kukin lohkare on lähtöisin. Käyttämällä apuna kaavioon lisättyjä jäätikön virtaussuuntia on palautettu lohkareet alkuperäisille lähtöalueilleen. Tämän käsittelyn tulokset on visualisoitu kuvassa 58. Saatujen tulosten perusteella voidaan todeta, että tutkittujen rikkikiisuvaltaisten OKU-tyypin lohkareiden lähtöalueen voidaan katsoa suurelta osin olevan Outokummun malmin KumpuB-Kaasilan puhkeamissa. Lisäksi Selkien lohkareiden lähialueelta löydetyn Vanajan lohkareen parageneesi vastaa hyvin Luikonlahden malmin lähilohkareita, niinpä sen lähtöalue on ilmeisesti Luikonlahden esiintymässä. Muusta lohkarejoukosta poikkeavan ryhmän muodostavat ns. Savonrannan magneettikiisuiset malmilohkareet, joille on tyypillistä erikoinen breksiarakenne. Lohkareiden parageneesi ei muistuta Savonrannan malmipuhkeamien, Kettukummun tai Hietajärven näytteitä, eivätkä jäätikön virtaussuunnatkaan täsmää, joten niiden lähtöalue on vielä avoin.

9 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Itä-Suomen yksikkö Kuopio 42/2015 Hylekaarteen lohkare on Cu-Zn-rikas (Cu 8,9 % ja Zn 3,86 %). Lohkareelle on tunnusomaista erikoinen ulkoasu merkit hiertymisestä, kloriittiutumisesta ja graniittiutumisesta. Tästä syystä se poikkeaa esim. Hietajärven malminäytteistä. Parageneesi, petrofysiikka ja jäätikön vanhempi virtaussuunta 325 johtavat Juojärven alueelle. Lohkareen jäljittäminen olisi kuitenkin aiheellinen, mutta varmasti haasteellinen tehtävä. Tässä tutkimuksessa oli mukana kaksi näytettä Mondo Mineralsin Karnukan talkkikairauksissa lävistetyistä OKU-tyypin sulfidivyöhykkeistä. Näytteet muistuttavat Kylylahti-tyyppiä, mutta metamorfoosiaste on hieman korkeampi. Sulfidivyöhyke näyttää jatkuvan Pehmytkivi ja Horsmanaho talkkiesiintymien alle. Tämän vyöhykkeen Cu-Co-Zn-Ni malmipotentiaali on aiheellista tutkia. Erityisesti Kylylahden kaivoksen perustaminen 2010 ja sen täystuotannon käynnistyminen 2012 on uudelleen herättänyt kiinnostuksen ja uskoa OKU-vyöhykkeen Cu-Co-Zn malmipotentiaaliin. Yleisesti ottaen näyttää siltä, että helpoimmat Outokumpu-tyypin esiintymät on jo löydetty, siksi uusien kohteiden löytämiseksi tarvitaan uusia innovaatioita ja työkaluja.

10 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Lauri J. Pekkarinen & Satu Hietala Cu-Co-Zn ore boulders as ore potential indicators of the Outokumpu assemblage zones in North Karelia Abstract In February 2008 it was a hundred years since a copper ore boulder was discovered at Kivisalmi in Karelia, eastern Finland, which led to the discovery of the Outokumpu ore in After the discovery of the Kivisalmi boulder, similar ore boulders have been found elsewhere in Karelia but their provenance is still under debate. The results of the GEOMEX project inspired to a new investigation of the Outokumpu type boulders, which included different research material of the twenty best known ore boulders, compiled from the archives of Outokumpu Mining Oy and the Geological Survey of Finland. For comparison, material from the Outokumpu, Luikonlahti, Riihilahti, Saramäki, Kylylahti, Hietajärvi, Kettukumpu and Karnukka ore outcrops was studied. On the basis of mineralogical and geochemical compositions, Fe-sulphide phase chemistry, petrophysical data, metamorphic grades and the directions of glacial transportation of the boulders and partly fluid inclusion data, the following source areas can be suggested. Eastern sector The Vaivio, Selkie I II, Röksä and Karvonen boulders have metamorphic grades which equal metamorphic zone B and may have an origin from Outokumpu KumpuB-Kaasila ore outcrops. The Vanaja (Sarvinki) boulder is different and may originate from the Luikonlahti area. The Kylylahti ore outcrop is in metamorphic zone A, but there are no matching boulders to that.

11 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS The South-East sector The Kettulankatu, Kivisalmi, Enanniemi, Taskila, Ikolansaari, Muljula, Nivunki, Rokkala Potoskavaara and Sortavala boulders have chemical features and metamorphic grades matching zone B, so Outokumpu KumpuB-Kaasila ore outcop area is a probably provenance also for them. Narrow Savonranta fan A separate group consists of so-called Savonranta ore boulders, which are characterised by a peculiar breccia-structure. Their paragenesis does not resemble Savontranta type outcrops nor Kettukumpu and Hietajärvi samples, and glacier flow does not match, so their provenance is still open. Separate Hylekaarre boulder Hylekaarre boulder is Cu-Zn-rich. It is characterized by a peculiar habitus showing shearing, chloritization, granitization differing e.g. Hietajärvi ore samples. Paragenesis, petrophysics and older ice flow of 325 would indicate Juojärvi area. Karnukka ore indications Mondo Minerals talc drillings in Karnukka intersected also Oku-type Cu-Co-Ni-bearing sulphide zones. Samples resemble a little the Kylylahti ore samples. It seems that sulphide zones are continuing down below the Pehmytkivi and Horsmanaho talc deposists. The authors propose that ore potential of this zone should be revised. In particular, establishment of the Kylylahti mine in 2010 and full production since 2012 aroused new interest and belief in Cu-Co-Zn ore potential within the Outokumpu association zones. Generally speaking, it seems that the easy discoveries of Oku-type deposits have already been done, therefore, to find new targets, new innovations and tools are required.

12 3 1 JOHDANTO 1.1 Taustaa Vuoden 2015 helmikuussa oli kulunut 107 vuotta Kivisalmen kuparimalmilohkareen löytymisestä. Löytö johti vuonna 1910 Outokummun malmin paikantamiseen ja vuonna 1913 kaivoksen perustamiseen sekä antoi jatkossa voimakkaan sysäyksen Suomen kaivosteollisuuden kehittymiselle. Kivisalmen lohkareen jälkeen samankaltaisia malmilohkareita on aika ajoin löydetty eri puolilta Pohjois-Karjalaa. Erityisesti jotkut malmirikkaat lohkareet ja lohkaretihentymät, kuten Kontiolahden Selkien lohkareet, Savonrannan lohkareet ja Kiteen Potoskavaaran lohkare aiheuttivat aikoinaan ympäristössään laajoja tutkimuksia, mutta vastaavia malmipuhkeamia ei voitu tuolloin varmuudella osoittaa. Tämä työ antaa uutta tietoa OKU-tyypin malmilohkareiden lähtöalueista nykytietämyksen valossa (vrt. Viluksela 1973). Vuonna 1998 perustettiin Geologian tutkimuskeskuksen ja Outokumpu Oy:n välinen viisivuotinen GEOMEX yhteistyöprojekti. Sen tehtävänä oli koota yhteen Outokumpu-tyypin malmien tutkimuksia koskeva aineisto yhteen laaja-alaiseksi raportiksi. Erityinen syy siihen oli 1980-luvulla toiminnassa olleen Outokumpu-projektin aikana suoritettujen tutkimusten raporttien puute. Yhteistoiminnan tuloksena syntyi ko. projektin toimesta laaja GEOMEX-pääraportti (Kontinen ym ). GEOMEX-raportin kuvauksen mukaan paleoproterotsooiset metaturbidiitit Jormuan-Outokummun ylityöntovyöhykkeellä Itä- Suomessa sulkevat sisäänsä metristä kilometrien mittaisia ultramafisia massiiveja, jotka ovat jakautuneet yli 5000 km 2 laajuiselle alueelle. Raportissa annetaan perinpohjainen yleiskuvaus Jormua-Outokumpu ylityöntövyöhykkeen geologiasta, litologiasta ja Outokumpu alloktonin alueen ultramafisiin massiiveihin liittyvistä massiivisista - semimassiivisista Cu- Co-Zn-Ni-Ag-Au sulfidiesiintymistä (kuva 1). GEOMEX-projektin alueen kivilajien metamorfoosia käsittelevän alaprojektin julkaisussa (Säntti ym. 2006) on tutkittu metamorfoosin muuttumista idästä länteen kuuluvassa Outokumpu Jormua ofioliitti-vyöhykkeessä (OJOB). Siinä on tarkasteltu metamorfisia muutoksia metaultramafisissa kivissä ja sen perusteella on määritetty neljä selvää vyöhykettä idästä länteen kohoavan metamorfisen lämpötilan mukaan. Lisäksi malmiesiintymille on määritetty metamorfoosiaste. Nämä vyöhykkeet, samoin kuin karakteristiset mineraalit näkyvät tämän tutkimuksen tutkimusindeksikartan

13 4 karttapohjassa (kuva 1). Tässä tutkimuksessa oletettiin, että metamorfoosiaste voidaan määrittää myös OKU-tyyppisille lohkareille. Kuva 1. Outokumpu alloktonin geologinen kartta osoittaen ofioliittimassiivien sekä malmien ja etsintäkohteiden sijainnit, joita on käsitelty tekstissä Säntti et al. (2006) ja Peltonen et al. (2008) mukaan muokattuna. Tutkimusalue on rajattu monikulmiolla. Fig. 1. Geological map of the Outokumpu allochthon showing distribution of the ophiolite massifs and location of ores and prospects discussed in text modified after Säntti et al. (2006) and Peltonen et al. (2008). Study area of this paper is indicated by a polygon.

14 5 GEOMEX-projektin uuden malmimallin laatimista käsittelevän alaprojektin tuloksena syntyi Outokumpu-tyypin esiintymille uusi aiemmista poikkeava malmimalli, joka on esitetty julkaisussa Peltonen ym. (2008). Sen mukaan malmin synty on kuvattu vaiheittain: A) Ultramafinen valtameren pohja, vaihe 1950Ma: - inhalatiivinen siirrosten kontrolloima sulfidien hydroterminen kerrostuminen valtameren selänteillä tai transformisiirrosvyöhykkeellä Cu-protomalmin synty. B) Obductio vaihe, 1900Ma: matalan T ( C) listweniitti-birbiriitti-tyypin karbonaatti-kvartsi muuttuminen peridotiittimassan reunoilla > Ni-sulfidipirotteet >Niprotomalmin synty. C) Alueellinen deformaatiovaihe, 1880 Ma: syntektoninen remobilisaatio Cu- ja Niprotomalmikomponenttien sekoittuminen; yhdessä metamorfisen uudelleenkiteytymisen kanssa. Peltonen ym. (2008) ehdottavat, että syntektoninen sekoittuminen näiden kahden pääjäsenen välillä, tarkoittaen primääristä Cu-rikasta protomalmia ja sekundäärisiä Ni-sulfidipirotteita, on tuottanut Outokumpu-tyypin sulfidien metallien epätavallisen metallikombinaation. Myöhempi tektonisen solid-tilan remobilisaatio (kiinteässä tilassa tapahtuneet liikunnot), ja isokliinisesta poimutuksesta johtuva kertaantuminen paksunsi malmia ja sulfideista kasautui ekonomisia esiintymiä. 1.2 Perustietoja Outokummun kaivosalueen historiasta Outokummun kaivosalue Itä-Suomessa on hyvin tunnettu poikkeuksellisista prekambrisista sulfidiesiintymistään, joihin liittyy ekonomisia pitoisuuksia metalleja, kuten Cu, Zn, Co, Ni, Ag, ja Au. Alueen kaivostoiminnan historia ulottuu vuodesta 1913 vuoteen 1988 käsittäen kolmen pääesiintymän (Outokumpu, Vuonos ja Luikonlahti) hyödyntämisen kokonaistuotannon ollessa 50 Mt, keskipitoisuuksin 2,8 wt % Cu, 1 wt % Zn and 0,2 wt % Co sekä pieniä määriä Ni ja Au (Peltonen ym. 2008).

15 6 Nyt uuden kiinnostuksen Outokumpu tyypin malmeihin on saanut aikaan Kylylahden esiintymä (löydetty 1984). Maanalaisen kaivoksen rakentaminen alkoi 2010 ja täysi tuotanto saavutettiin Nykyinen mineraalivarantojen arvio on 8,80 Mt ja pitoisuudet 1,33 % Cu, 0,7 ppm Au, 0,54 % Zn, 0,22 % Ni ja malmireserviksi on arvioitu 4,55 Mt pitoisuuksiltaan 1,55 % Cu, 0,83 ppm Au ja 0,52 % Zn. Mineraaliresurssien arvio esittää joulukuun 2013 tilannetta (Altona Mining - http// altona mining.com.au). 1.3 Lähtökohdat tutkimukselle Havainnot Kylylahden kairauksista vuosilta (Pekkarinen ym. 1998) ovat melko yhteneväisiä GEOMEX - projektin näkemysten kanssa. GEOMEX- projektissa OKU -tyypin lohkareiden käsittely oli kuitenkin jäänyt vähälle, ilmeisesti ajan puutteen takia. GEOMEX projektin tulosten ja toisaalta Turun yliopiston Geologian laitoksen 50-vuotisjuhlaseminaarisssa lokakuutta 2008 pitämäni esitelmän Origin of Outokumpu boulders (Pekkarinen 2008) jälkeen useilta henkilöiltä saamien virikkeiden innoittamana syntyi idea täydentää GEOMEX - tutkimusta lohkaretutkimusten osalta (kuva 1). Tässä tutkimuksessa punaisena lankana kulkee Peltonen ym. (2008) esittämä vaiheittainen malmimalli. 1.4 Tutkimuksen tarkoitus ja päämäärä Nyt työn alla olevan K. H. Renlund Säätiön tukeman tutkimuksen yhtenä tarkoituksena on täydentää GEOMEX-raporttia ja lisätä OKU-tyypin malmilohkareiden merkitystä käsittelevä laajennusosa. Tärkein päämäärä nyt esillä olevassa tutkimuksessa on vertaaminen eri menetelmillä OKU tyypin lohkareita ja malmipuhkeamia keskenään ja siihen perustuen arvioida löytyykö Outokumpujaksoista vielä uusia indikaatioita Cu-Co-Zn-Ni-Ag-Au - potentiaalista.

16 7 2 KÄYTETTY AINEISTO JA SIITÄ TEHDYT ESITUTKIMUKSET Tutkimuksen aloittamista helpotti se, että aikaisemmin kesällä ja syksyllä 2008 olin koonnut palanäyte- ja hieaineistoa Outokumpu -tyypin lohkareista ja malmipuhkeamista kahta esitelmää varten (Turku / Origin of Outokumpu type boulders ja Outokumpu / Historiaa ja nykypäivää Outokummun malmin löytymisestä ). Esitysteni laatimista varten olin saanut aiemmin käyttööni GTK:sta erikoistutkija K. A. Kinnusen (1981) fluidisulkeumatutkimusta varten kootun OKU-tyypin lohkare- ja paljastumanäyteaineistosta keskeisen osan. Näytteitä oli yhteensä 13 lohkareesta, joista oli saatavilla osittain myös rinnakkaisnäytteitä. Malmipuhkeamanäytteitä oli kuudesta puhkeamasta (Kumpu B, Kaasila, Saramäki (Mihkali), Luikonlahti, Riihilahti ja Hietajärvi), ja ne olivat pääasiassa kairasydännäytteiden puolikkaita, lähinnä ns. ohuthieiden vastakappaleita. Edellä mainittu aineisto muodosti perusrungon nyt käsillä olevassa tutkimuksessa, mutta sitä on täydennetty mm. GTK:n, Outokumpu Oy:n ja Malmikaivos Oy:n kivikokoelmista saaduilla näytteillä sekä maasto- ja kaivoskäynneillä saaduilla näytteillä (kuva 2, taulukot 1 ja 2). Valitettavasti joitakin vanhoja näytekappaleita oli kadonnut tai tuhoutunut, kuten ns. Savonrannan malmilohkarenäytteet.

17 8 Kuva 2. Outokumpu-tyypin kuparimalmilohkareita ja esiintymiä esitettynä GTK Active Map Explorer 2014 kartasta muokatulla pohjalla. Fig. 2. Outokumpu- type copper ore boulders and deposits represented on the modified base of GTK Active Map Explorer 2014.

18 9 Taulukko 1. Pohjois-Karjalan tärkeimpien OKU-tyypin malmilohkareiden perustiedot. Table 1. The most important OKU-type ore boulders in North Karelia. No Lohkareen kenttäkoodi / ja Löytövuosi Löytötapa Tietoja Lohkareen koko Löytöpaikan Karttasyst. Koordinaatit rinnakkaisnäytteet *) löytäjästä sijainti K100 K20 X Y 1 Kivisalmi M Kn Montin ym. 5 m3 Rääkkylä Selkie - I M Kn E.Eskelinen 35 kg Kontiolahti Selkie II - M91+M Kn " 15 kg Kontiolahti Röksä M520 / L35-HK-72** ) 1928 Kn Röksä,maanomistaja 2 tn Eno Sortavala - M Unk Unk pieni Sortavala /Venäjä Nivunki 1957 Kn A.Makkonen kg Kesälahti Vaivio 1958 Kn A.Lyytikäinen et al. suuri,hajanainen Liperi Hylekaarre / L15-HK-72 **) 1964 Kn H.Karppanen 5kg Kitee Enanniemi/ L14-HK-72 **) 1964 Kn H. Karppanen 100 kg Kitee Taskila 1964 Kn H. Karppanen 5 kg Kitee Ryttylä/ L117-VT Oku Lohkare-etsijä pieni Savonranta Sotasaari I - L90-VT Oku Lohkare-etsijä 50 x 50 x 50 cm Savonranta Sotasaari II - L91-VT Oku Lohkare-etsijä 30 x 30 x 20cm Savonranta Ikolansaari 1965 Kn H. Ikonen/ K x 140 x 90 cm Kitee Muljula 1967 Kn J.Musikka 40 x 30 x 30 cm Kitee Rokkala/ L23-HK-72 **) 1967 Kn S. Pirinen pieni Kitee Retula - L29-VK Oku Lohkare-etsijä 100 x 70 x 50 cm Savonranta Potoskavaara - L32-ON GTL geologi O.Nykänen 120 x 80 x 50 cm Kitee Karvonen - L30-HK -72 **) 1972 GTL & Kn P.Mononen x 20 x20 cm Kiihtelysvaara Vanaja 1973 Kn K.Pennanen pieni Eno Kettulankatu 1978 Kn L. Kokko suuri Outokumpu Lti-1, kaivoksen lähilohkare Ei tietoa LUI Unk Ei tietoa Luikonlahti Lti-2, kaivoksen lähilohkare " LUI Unk Ei tietoa Luikonlahti *) Kn= Kansannäyte Oku= Outokumpu Oy:n lohkare-etsintä GTL= GTK:n (GTK) lohkare-etsintä LUI= Malmikaivos Oy:n lohkare-etsintä ** Rinnakkaisnäyte / Hylekaarre= "Heinonniemi" ; Vanaja= "Sarvinki"; "Karvonen" =Kastelampi/ P.Mononen -75 Unk= löytöhistoriasta ei tietoa

19 10 Taulukko 2. Pohjois-Karjalan Oku-tyypin malmiesiintymistä ja puhkeamista otettujen näytteiden perustiedot. Table 2. General information of selected samples of Outokumpu type deposits and ore outcrops in North Karelia. Esiintymä Näyte Näytteen koodi Näytetyyppi Näyte- Näytteen mineralisaatiotyyppi Karttasyst. Koordinaatit No No jäännös K100 K20 X Y 1 1A KUMB-OKU-712/ 2.65 Kairasasydän jäljellä Raitainen rikkikiisuinen ms malmi " 1B KUMB-OKU-712/3.15 " " Rikkikiisuinen ms malmi " " " 1C KUMB-OKU-712/ 4.60 " " Magneettikiisuinen ms malmi " " " 1D KUMB-OKU- 712/ 6.30 " " Magneettikiisuinen sms malmi, kv-kivifragmentteja " " " 1E KUMB-OKU-712/9.00 " käytetty Rikkikiisuinen ms malmi, kv-kivifragmentteja " " " 1F KUMB-OKU-712/9.85 " jäjellä Kvartsikivi, heikko sulfidipirote " " 2 2A KAA-/Outcrop 1 käsinäyte jäljellä Raitainen rikkikiisuinen malmi/ kv-kiven kontakti " 2B KAA-OKU-711/ 5.70 kairasydän " Leikkaava kv-juoni pyriittisessä ms malmissa " " " 2C KAA-OKU-711/ 5.80 " " Magneettikiisuinen ms malmi " " 3 3A KYL-OKU-886/ Kairasydän jäjellä Rikkikiisuinen ms malmi " 3B KYL-OKU-887/ " " Hiertynyt rikkikiisuinen sms malmi " 3C KYL-OKU-905/ *) " " Magneettikiisunen ms malmi " 3D KYL-OKU-905/ *) " " Rikkikiisu-magneettikiisu ms malmi " " " 3E KYL-OKU-905/ *) " " Rikkikiisuinen ms malmi " " 4 4A KAR-33/ " jäjellä Magneettikiisuinen Ni-pit. pirotemalmi, kv-krb-kivessä " 4B KAR-43/ " " Magneettikiisuinen sms malmi Bt SAR- JM-27/n.560 *) " jäljellä Magneettikiisuinen sms syvämalmi A LUI-Lti-0/ tyyppinäyte käsinäyte jäjellä Magneettikiisuinen ms malmi & kuplaista kvartsia " 6B LUI-Lti- 3/ malmin yläosa " " Magneettikiisuinen ms malmi & kuplaista kvartsia " 6C LUI-Lti- 4 / päämalmi " " Magneettikisuinen ms malmi & apliittinen mikrojuoni " " " 6D LUI-Lti- 5/ päämalmi " " Magneettikiisuinen sms malmi & kuplaista kvartsia " " 7 7A RII-Vrl- 5/ kairasydän jäljellä Magneettikiisuinen sms malmi & kuplaista kvartsia " 7B RII-Vrl-5/ " " Magneettikiisuinen pirotemalmi karsikivessä A Petäjäjärvi, Pe-8/ Kairasydän Jäljellä Vahva Ni-pit. magneettikiisupirote karsikivessä A HIE-Sr/Sä- 8/ kairasydän jäjellä Magneettikiisuinen sms malmi " 9B HIE-Sr/Sä- 8/ " " Magneettikiisuinen Zn rikas malmi " 9C HIE-Sr/ Sä- 8 /42.30 " " Magneettikiisuinen sms malmi A KET-Savr -1/91.20 käsinäyte ei jäljellä Vahva magneettikiisupirote karsikivessä " 10B KET-Savr -17/ *) " " Vahva magneettikiisupirote karsikivessä *) syvämalminäyte ms=massiivinen ; sms=semimassiivinen KUMB= Kumpu B SAR= Saramäki HIE=Hietajärvi KAA=Kaasila Lui=Luikonlahti KET= Kettukumpu KYL= Kylylahti RII= Riihilahti KAR= Karnukka PET= Petäjärvi=Petäinen Tämän tutkimuksen mahdollisti erityisesti se, että yli 30 vuotta sitten tehdyn fluidisulkeumatutkimuksen hieaineisto oli pääosin säilynyt GTK:ssa erikoistutkija K. A. Kinnusen hallussa (Luku 7). Fluidisulkeumatutkimusta varten GTK:ssa oli tehty kaikista lohkare- ja paljastumanäytteistä erilaisia hieitä: erityisiä sulkeumahieitä (SH), kiillotettuja ohuthieitä (KOH) sekä joistakin tavanomaisia ohuthieitä (OH). Sulkeumahieet eivät enää olleet käyttökelpoisia mikroskopointiin. Kiillotetut ohuthieet olivat yleensä hyvin säilyneitä ja rikkoutuneiden hieiden tilalle tehtiin uusia. Tutkimukseen otetuista uusista näytteistä tarvittiin myös kiillotettu ohuhie. Lisähieet tehtiin GTK:n Itä-

20 11 Suomen yksikön hielaboratoriossa, ja muutama VTT:n hielaboratoriossa Outokummussa. Hyvä asia oli se, että kadonneista ns. Savonrannan lohkareista löytyi kiillotettu ohuthie. Hieisiin liittyvät tiedot ovat lohkareista liitteessä 1 ja puhkeamista liitteessä Hietutkimus Yksi tärkeä vaihe heti alussa oli sekä lohkare- että malmipuhkeamanäytteistä tehtyjen hieiden mikroskopointi. Niiden avulla pystyttiin määrittämään niin lohkareiden kuin malmipuhkeamanäytteiden mineraalikoostumus ja mineralisaatiotyyppi. Mikroskopoinnissa punaisena lankana oli OKU-tyypin uusi malmimalli, joten kvartsiitti-kivilajinimenä hylättiin massiivisten semimassiivisten OKU-malmien isäntäkivenä ja kvartsi niissä tulkittiin yhdeksi harmemineraaliksi muiden vähemmän yleisten harmemineraalien joukossa. Niiden avulla voitiin seurata myös metamorfoosiastetta. 2.2 Palanäytteiden ja hieiden valokuvaus Tutkimuksessa mukana olleet palanäytteet ja kairasydännäytteet valokuvattiin havainnollistamaan lohkareiden ja puhkeamanäytteiden rakenteellisia ja eroavuuksia ja samankaltaisuuksia. Suurin osa valokuvauksista tehtiin GTK:n Kansannäytetoimistossa. Pieni osa kuvista on tekijöiden ottamia. Lähes kaikista kiillotetuista ohuthieistä otettiin GTK:ssa ns. kokohiekuvat yhdellä nikolilla (1Nic) ja nikolit ristissä (Nic +) rakenteiden visualisoimiseksi. Lisäksi vastaava tutkija otti omalla pikkulaitteellaan samoista sulfidirikkaiden hieiden pinnoista heijastuvan auringon valon avulla ns. heijastehiekuvia (Refl +), joista eri sulfidimineraalien keskinäiset suhteet voidaan visuaalisesti määrittää. 2.3 Analyysitiedot Malmilohkarelöydön tärkeys määritetään usein lohkareesta analysoitujen metallipitoisuuksien, sen koon ja tyypin sekä arvioidun jäätikön kuljetussuunnan ja -matkan perusteella. Useimmiten kiinnitetään erityshuomio analyysipitoisuuksiin. Kokosimme eri lähteistä, kuten GTK:n ja Outokumpu Oy:n listoista sekä löytöpaikalla tehdyistä maastotarkistusraporteista lohkareiden analyysitietoja.

21 12 Joistakin lohkareista on useita rinnakkaisia lisäanalyysejä, joiden tiedot poikkeavat hieman toisistaan. Tämän tutkimuksen alussa tehtiin joitakin tarkistusanalyysejä. Ne tehtiin Labtium Oy:ssä (taulukko 3). Analysointia varten kuivatut näytteet murskattiin leukamurskaimella ja jauhettiin hiiliteräsjauhinastiassa. Jauhettua näytettä punnittiin kuumaa kuningasvesiuuttoa varten 0,2 g. Alkuainepitoisuudet mitattiin uutteesta ICP-OES tekniikalla. Au määritykseen jauhettua näytettä punnittiin 20g. Näyte uutettiin kuningasvedellä 20 C :ssä. Kulta mitattiin uuttoliuoksesta GAAS- tekniikalla Hg- kerasaostuksen jälkeen. Näytteiden rikkipitoisuus määritettiin pyrolyyttisesti ELTRAlaitteistolla. OKU-tyypin lohkareiden tutkimukset jatkuivat vielä 1980-luvulla, kun GTK:ssa K. A. Kinnunen toteutti fluidisulkeumatutkimuksen. Samoihin aikoihin ja lähes samasta näytejoukosta tehtiin Outokumpu Oy:n GAL:ssa kemialliset analyysit sulfidikemiallista tutkimusta varten. Tämän tutkimuksen toteutti E. Hänninen (1981) ja hänen raporttia on käsitelty luvussa 9.

22 13 Taulukko 3. Pohjois-Karjalan tärkeimpien OKU-tyypin malmilohkareiden kemiallisten analyysien yhdistelmätaulukko. Table 3. Combination assay data of the most important OKU-type boulders in North Karelia. Lohkare Näyte Kenttä- Mineralisaatiotyyppi Pitoisuuksia % ppm Analyysi Haltija No. No. koodi Cu Ni Co Zn S Pb Sn Au Ag Hg No. 1 1 /M113 Kivisalmi Rikkikiisuvalt. ms malmi n.d P.Eskola GTK " 1d1 " " n.d. GTK GTK " 1d2 " " GAL OKU 2 2 Selkie I- M88 Raitainen ms rikkikiisumalmi 2.83 n.d. n.d GTK GTK " 2d " " Lab GTK ** 3 3A Selkie II-M91 Rikkikiisuvalt. sms malmi 0.30 n.d. n.d. n.d GTK GTK " 3Ad " Qz-rikas kieleke & sulf. pir <10 11 Lab GTK ** " 3B Selkie II-M93 Rikkikiisuvalt. ms malmi Lab GTK ** " 3Bd " " GAL/EOH OKU 4 4 Röksä Rikkikiisuvalt. sms malmi OKU " 4d " Rikkikiisuvalt. ms malmi GAL OKU 5 5 Sortavala Rikkikiisuvalt. ms malmi n.d. GTK GTK 6 6 Nivunki Rikkikiisuvalt. ms malmi OKU " 6d " " OKU 7 7 Vaivio Rikkikiisuvalt. sms malmi OKU " 7d " " OKU 8 8 Heinonniemi Magneettikiisu-breksia, Cu-rikas OKU " 8d " " GAL OKU 9 9 Enanniemi Rikkikiisuvalt. ms malmi OKU " 9d " " GAL OKU Taskila Rikkikiisuvalt. ms malmi OKU Ryttylä Magn.kiisubreksia, Zn-rikas C07372 OKU " 11d " " GAL OKU Sotasaari I Magneettikiisu-malmibreksia C07365 OKU " 12d " " GAL OKU Sotasaari II Magneettikiisu-malmibreksia C07366 OKU " 13d " " GAL OKU Ikolansaari Rikkikiisuvalt. malmi, Zn-rikas 2.60 n.d. n.d n.d. Ra1061/65 GTK " 14d " " GAL OKU Muljula Rikkikiisuvalt.malmi,kv-pahkuja OKU " 15d " " GAL OKU Rokkala Rikkikiisuvalt.malmi,kv-pahkuja OKU " 16d " " GAL OKU Retula Magneettikiisu-malmibreksia OKU " 17d " " GAL OKU Potoskavaara Rikkikiisuvalt. malmi, Cu-rikas n.d. > Ra1791/70 GTK " 18d " " GAL OKU Karvonen Raitainen ms rikkikiisumalmi n.d Ra1985/72 GTK " 19d1 " " GAL OKU " 19d2 Kastelampi = Raitainen ms rikkikiisumalmi GAL OKU Vanaja Magn.kiisumalmi, apl-juonia C06531 OKU " 20d " " n.d. >1 5 Ra848/73 GTK Kettulankatu Rait. rikkikiisuvalt. malmi OKU " 21d " " GAL OKU d= kaksoisnäyte LAB - Labtium GAL= Geoanalyyttinen laboratorio/ OKU **) LJP tilaus

23 Petrofysikaaliset määritykset näytteistä GEOMEX- raporttiin kuuluu myös geofysiikkaa koskeva laajennusosa, geofyysikoiden T. Ruotoistemäen ja T. Tervon kokoama GTK:n Tutkimuraportti 164. Sen innoittamana uutena vertailumenetelmänä otettiin käyttöön petrofysikaaliset määritykset. Näistä lähinnä magneettinen suskeptibiliteetti ja tiheys (luku 11). Petrofysikaaliset mittaukset tehtiin GTK:ssa Otaniemessä geofyysikko T. Ruotoistenmäen valvonnassa. Petrofysikaalisten määritysten odotettiin tarjoavan hyvän uuden työkalun malmilohkareiden ja puhkeamien luokitteluun ja korrelointiin. 2.5 Jäätikkövirtauksen kuljetussuunnat Jäätikkövirtauksen kuljetussuuntien osalta oli yhteistyötä Pohjois-Karjalan kvartäärigeologiaa hyvin tuntevan geologi H. Rainion kanssa, mutta hänen poismenonsa jälkeen H. Hirvas avusti näissä asioissa (luku 8).

24 15 3 OUTOKUMMUN KUPARIMALMIN LÖYTÖHISTORIA 3.1 Kivisalmen lohkareen löytyminen Helmikuun alkupuolella 1908 koneenkäyttäjät Ossian Asplund ja Axel Eskelin kokivat Rääkkylän Kivisalmen laivaväylää ruopatessaan yllätyksen. Kauha juuttui raskaaseen lohkareeseen, josta irtosi konevoimin vain kullanhohtoisia palasia. Viiden kuutiometrin järkäle saatiin kyllä rantatörmälle, mutta vasta seitsemään palaan räjäytettynä (kuva 3). Miehet luulivat löytäneensä meteoriitin ja lähettivät siitä näytteen Geologiselle toimikunnalle Helsinkiin. Kuva 3. Kivisalmen lohkareen räjäytyskappaleita nostettuna ylös kanavan reunalle. Niiden edessä seisoo koneenkäyttäjä Axel Eskelin. Trüstedtin ottama kuva, maaliskuu Fig. 3. Parts of the Kivisalmi ore boulder lifted up on the edge of the Canal. Standing by them engineman Axel Eskelin. Photo: by O. Trüstedt in March Kokenut malminetsijä ja vuori-insinööri Otto Trüstedt (kuva 4) totesi toimistossa käydessään näytteen malmiksi ja aloitti jatkotoimet. Kivi sisälsi kuparia (3,74 %), hieman nikkeliä ja sinkkiä sekä rautaa (29,85 %) ja rikkiä (33,63 %). Jo maaliskuun lopulla Trüstedt totesi Kivisalmella käydessään lohkareen jäätikön kuljettamaksi.

25 16 Kuva 4. Otto Trüstedt, Outokummun malmin löytäjä. Kuva: GTK. Fig. 4. Otto Trüstedt, the discoverer of the Outokumpu ore. Photo: GTK. Alueella vallitseva läntinen kulkeutumissuunta tuntui todennäköiseltä, mutta vanhempi luoteinen virtaussuuntakin oli mahdollinen. Tässä vaiheessa kulkeutumissuuntaongelma sivuutettiin, sillä jatkotutkimusten paikan ratkaisi lohkareen kvartsiittimainen osa, joka ohjasi alueen kallioperää tuntevan malminetsijän pohjoiseen Liperin seudulle. Johtolanka osoittautui vääräksi (kuva 5). Rääkkylän kanavan ruoppausmaissa esiintyvät sädekiviliuske ja serpentiinikivi sekä kollegoilta B. Frosterus ja W.Wilkman (kuva 6) saatu tieto kyseisten kivilajien esiintymisestä Kuusjärven pitäjässä Outokummussa houkuttelivat tutkijan jo samana syksynä liki 50 kilometrin päähän luoteeseen Outokummun seudulle.

26 17 Kuva 5. Outokummun kuparimalmin etsintään liittyviä reittejä. Kartta on muokattu alkuperäisestä etsintäkartasta, Outokummun Malminetsintä, L.J. Pekkarinen Fig. 5. Outokumpu copper ore exploration-related paths. The map has been modified after the original map of the Outokumpu Exploration by L.J.Pekkarinen 1993.

27 18 Kuva 6. Outokummun malmin löytymistä edistivät Pohjois-Karjalassa jo tehdyt geologiset perustutkimukset, joita geologit B. Frosterus ja W. Wilkman olivat suorittaneet. Kuvassa Trüstedt pöydän takana ja Frosterus edessä (selin). Kuva:W.W. Wilkman. Fig. 6. Outokumpu ore discovery was facilitated by the geological basic research in North Karelia, which had been performed by geologists B. Frosterus and W. Wilkman. In picture Trüstedt behind the desk and Frosterus in front. Photo: W.W. Wilkman. Outokummun eteläpuolelta moreenista löytyi heti kuparipitoisia lohkareita. Niistä jäätikön tulosuuntaan ohjatut geofysikaaliset mittaukset johtivat magneettisien häiriöjakson löytymiseen Outokummun mäen tuntumasta. Lohkareviitteet ohjasivat vieläkin kauemmas luoteeseen, mutta syyskuussa 1909 Trüstedt, päätyi kairauksiin todennäköisimmällä lähdealueella. Kairauksista vastasi kaivosesimies Claes Törnqvist. Monien vaikeuksien jälkeen kairanterä saavutti 28,85 metrin syvyydessä malmin, jonka yhdeksän metrin mittainen lävistys oli rikkaampi kuin tutkijan paikalle ohjannut Kivisalmen lohkare (kuva 7). Outokummun malmi oli löytynyt.

28 19 Kuva 7. Vertikaalileikkaus Trüstedtin discovery reiästä / liitteenä hänen raportissa 17. maaliskuuta, Maata; 2. Kvartsiitti; 3. Oliviinikivi (serpentiniitti); 4. Kiilleliuske; 5. Kuparimalmi; 6. Timanttikairausreikä. Fig. 7. Vertical section by Trüstedt with discovery hole. Appended to his report of May 17 th, Overburden; 2. Quartzite; 3. Olivine rock (serpentine); 4. Mica schist; 5. Copper ore; 6. Diamond drill hole. Malmin löytymisen jälkeen alkoi intensiivinen malmiesiintymän dimensioiden selvittämisen ja malmivarojen inventoinnin vaihe johtaen koetehtaan ja kaivoksen perustamiseen aikavälillä (kuva 8). Outokummun malmin löytymistä ja kaivoksen perustamista voidaan pitää Suomen kaivosteollisuuden alkuna ja koko vuoriteollisuuden kehityksen lähtölaukauksena.

29 20 Kuva 8. Outokumpu - kukkula vuonna Raakamalmi tuli pintaan kukkulan huipulla, sieltä se siirtyi murskaamoon ja sitten jalostettavaksi kuparirikasteeksi alla näkyvässä rikastamossa. Täältä se kuljetettiin rautateitse yhtiön lastauslaituriin Viipuriin, ja sieltä laivalla maailman kuparimarkkinoille. Fig. 8. Outokumpu Hill in Raw ore reached the surface at top of the hill, entered the crusher and was processed into copper concentrate in the plant below. From here it moved by rail to company loading wharf at Vyborg, and then by ship to world copper market. Kivisalmen lohkareen löytöhistoria ja Outokummun kuparikaivoksen synty- ja tuotanto- vaiheita on yksityiskohtaisemmin kuvattu seuraavissa julkaisuissa: Saksela (1948), Annala (1960) ja Kuisma (1985,1989).

30 21 4 SELKIEN, RÖKSÄN JA SORTAVALAN OKU-TYYPIN MALMILOHKAREI- DEN ALKUPERÄN SELVITYKSISTÄ LUVULLA Kontiolahden Selkien kylästä löydetyt ns. Selkien malmilohkareet Selkie I (1919) ja Selkie II (1923) sekä Kiihtelysvaaran Röksän kylästä löydetty Röksän malmilohkare (1928) olivat suuren kiinnostuksen kohteena Outokummun malmin löydön jälkeen 1920-luvulla. Niiden lähtöalueita yritettiin löytää ja samalla ratkaista kysymys siitä, ovatko ne peräisin Outokummun esiintymästä, joka löydettiin vuonna Vuonna 1939 löydetty Sortavalan lohkare on tiettävästi kaukaisin Outokumpu- tyypin lohkare. 4.1 Selkien lohkareet Geologisen komission 1923 vuosikertomuksen mukaan ensimmäisen Selkien malmilohkareen löysi maanviljelijä Evert Eskelinen omasta pellostaan (GTK-malmikokoelma, tunnus / M88). Reunaosistaan pyöristyneen laattamaisen lohkareen pituus oli noin 30 cm (Kuva 9A). Lohkareen malmiaines koostui pääosin massiivisesta rikkikiisusta ja sen ohella oli kuparikiisua ja hieman sinkkivälkettä (2,83 % Cu, 0,12 % Zn). Lisäksi siinä oli harmeena jonkin verran kvartsia (Huomaa tekijän uusi tulkinta kvartsin alkuperästä). Lohkareen takia oli tehty malmitutkimuksia löytöpaikan lähialueilla, mutta ilman merkittäviä tuloksia. Siksi etsintöjen jatkosuunnitelmissa oli tuolloin jo otettu huomioon mahdollisuus, että lohkare olisikin kulkeutunut kauempaa.

31 22 A B Kuva 9. Kaksi valokuvaa vanhoista alkuperäisistä Selkien malmilohkareista: Kuvauspaikka: GTK/ Malmiarkisto, GTK/ Otaniemi. Kuvat: L.J. Pekkarinen A) Laattamainen Selkie I lohkare, josta on lohkaistu useita näytteitä eri tutkimuksia varten. Lohkareen alkuperäinen pituus on ollut 27 x 18 cm. B) Timanttisahapintainen laatta Selkie II lohkareesta, josta myöskin on otettu näytteitä eri tutkimuksia varten. Pääosa kuvasta edustaa Cr-diopsidi & uvaroviittipitoista hieman sulfideja sisältävää kvartsikivifragmenttia (M91), vain kuvan yläreunassa on näkyy kapea kaistale rikkikiisuista Cu-malmia (M93). Kuvatun näytteen koko 5 x 7.8 cm. Fig. 9. Two photographs from the old original Selkie ore boulders A) Selkie I boulder, which has been cleaved for some samples for various studies. Original length of boulder 27x 18 cm B) Diamond sawn surface of a plate of Selkie II boulder, which also has been split for various studies. Main part of this sample is illustrating a quartz rock fragment (M91) inside the boulder containing Cr- diopside and uvarovite grains with little sulphides; only upper rim (M93) consists of pyritic Cu- ore. Sample size 5 x 7.8 cm.

32 23 Selkien lohkareen emäkallion arvoitus joutui uuteen valoon, kun mv. Evert Eskelinen vuoden 1923 kesän alussa löysi pellostaan uuden malmilohkareen Selkie II:n. Löytöpaikka oli pari sataa metriä edellisestä etelään. Uusi lohkare oli myös laattamainen ja sen pituus noin 28 cm ja se painoi n. 15 kg. Lohkareessa voitiin erottaa vyöhykkeisyyttä: toisessa laatan puoliskossa oli ensin noin 5 cm rikkikiisuvaltaista kuparikiisupitoista malmia, jossa oli harmeena kvartsia (Cu 4,81 % / Zn 0,33 % / M93). Näytteen keskellä oli noin 6 cm:n paksuinen sulfidipirotteinen kvartsikivikiila, jossa oli harvakseltaan kromidiopsidia ja -tremoliittia sekä uvaroviittia (kuva 9B). Kvartsikivikiilan toiseen laitaan rajoittuva toinen puolisko koostui rikkikiisusta ja harmeena olevasta kvartsista. Laatan rekonstruointia vaikeutti se, että lohkare oli tutkimuskappaleiden oton yhteydessä pahasti paloiteltu. Geologisen komission 1923 vuosikertomuksen mukaan tutkijoilla oli aluksi tarkoitus etsiä emäkalliota kauempaa, kuten Polvijärvellä esiintyvien serpentiniittien yhteydestä. Toisen Selkien lohkareen löytyminen siirsi kuitenkin tutkimusten painopistettä lähialuille. Lähiseutujen etsinnöissä tavattiin kuitenkin vain magneettikiisu- ja rikkikiisupitoisia kiviä, mutta merkkejä malmista ei löydetty. Selkien lohkareet olivat Väyrysen (1923) tutkittavana, ja hänen mukaansa ne edustivat kahta eri tyyppiä: Selkie II sisälsi harvinaisia Cr- pitoisia mineraaleja esim. uvaroviittia, mutta Selkie I ei sisältänyt. Väyrysen (1923) mukaan, koska Outokumpu on sellainen esiintymä, joissa näitä harvinaisia mineraaleja esiintyy, hän katsoi niiden olevan peräisin Outokummusta. Myöskin Trüstedt (1926) oli samaa mieltä, kuten myös lopulta Eskola. 4.2 Röksän lohkare Muutama vuosi myöhemmin tuli uusi pulma. Eräs mv. Röksän kylältä toimitti 1928 Geologisen komission Selkien tutkimusryhmälle uuden näytteen muutaman km päästä Selkiestä, Kortelammen läheltä löytämästään malmilohkareesta. Paikalla käynti osoitti lohkareen olevan suuri (vähintään kaksi tonnia) ja painuneena syvälle moreeniin. Lohkare sisälsi rikkikiisun ohella merkittävästi kuparikiisua ja sinkkivälkettä (2,36 % Cu ja 0,83 % Zn). Malmiaineksen lisäksi lohkare sisälsi harmeena runsaasti kvartsia, jonka raeväleissä oleva kloriitti-serisiittisilaus antaa kivelle vihertävän yleissävyn (kuva 10). Myöhemmin todettiin, että lohkareen pinnalla esiintyy harvakseltaan epämääräisinä kohoumina kvartsikivi-fragmentteja, samankaltaisia kuin Ikolansaaren lohkareessa (Luku 6, kuva 20).

33 24 Kuva 10. Kuva 10. Timanttisahauspintainen laatta Röksän lohkareesta, joka edustaa rikkikiisuvaltaista, melko Cu-rikasta malmityyppiä. Kuvatun näytteen koko 2.8 x 12 cm. Fig. 10. Diamond-sawn surface of a plate from Röksä boulder which is representing pyrite dominant quite rich Cu-ore. Sample size 2.8 x 12 cm. Lohkare käynnisti intensiiviset tutkimukset lähialueilla käsittäen mm. lohkare-etsintöjä, kartoitusta ja kvartäärigeologisia selvityksiä Kortelammelta Selkien kautta aina Pielisjokeen saakka. Etsintöihin osallistui suuri ryhmä, mukana oli monia myöhemmin tunnetuiksi tulleita geologeja. Tutkitulta alueelta ei löydetty kuitenkaan merkkejä Outokumpu- tyypin malmipuhkeamasta eikä uusia OKUlohkareita, sen sijaan talteen oli otettu lukuisia sekalaisia sulfidipitoisia lohkareita, mutta niissä ei ollut Selkien ja Röksän lohkareita vastaavia tyyppejä. Näin ollen kiinnostus Selkien alueeseen laimeni useiden vuosien ajaksi. 4.3 Tarkistuskäyntejä luvulla Silloin tällöin kiinnostusta Selkien ja Röksän lohkareiden lähtöalueen toteamiseen tuli esille mm. kenttätarkistuskäyntien merkeissä. Röksän hieitten tutkimuskorteista voidaan päätellä, että ainakin A. Palman on tehnyt vuonna 1934 tarkistuskäynnin Röksän lohkareelle, ottanut näytteen, ja siitä on tehty hie tutkimuksia varten. Samoin E. Aurola on käynyt vuonna 1936 Röksän lohkareen paikalla ja ottanut näytteen hiettä varten. Sauramo (1940) on pohtinut Röksän lohkareen kulkeutumismahdollisuuksia. Tarkempaa kuvausta käynneistä ei löytynyt.

34 Sortavalan lohkare Otamme tässä yhteydessä esille yhden erikoisuuden. Se on nykyisen Venäjän puolelta Helylästä, läheltä Sortavalaa vuonna 1939 löydetty kaukaisin OKU-tyypin lohkare. Jos oletetaan sen kulkeutuneen Outokummusta, kulkeutumismatkaksi tulee kartalta mitattuna 135 km. Huomautettakoon, että pyriittivaltainen lohkare on Cu-rikasta ja Zn-pitoista tyyppiä (5,10 % Cu ja 1,00 % Zn), mikä olisi antanut aihetta tarkistuksiin. Kuitenkin sotaa ennakoiva ilmapiiri esti ilmeisesti jatkotutkimukset. Mitään löytöhistoriaan liittyvää tarkempaa tietoa ei löytynyt; ja palanäyte M1202 on GTK:n M- kokoelmasta kateissa. Ainoastaan hieet ovat tallella (kuvat 11A ja 11B). A B Kuva 11. Kaksi mikrovalokuvaa Sortavalan lohkareesta tehdystä kiillotetusta ohuthieestä (KOH23164). Hieen koko 24 x 36 mm, kuva-alan leveys 72 mm, suurennos 2x: A. Kokohiekuvan mukaan Savonrannan lohkare on Zn- pitoista tyyppiä. 1 Nic. B. Heijastehiekuvan mukaan se edustaa rikkikiisuvaltaista suhteellisen Cu- ja Zn-rikasta malmityyppiä. Refl +. Fig. 11. Two photomicrographs of polished thin section (KOH 23164) of the Sortavala boulder. Thin section size is 24 x 36 mm, image area width 72 mm, magn. 2x: A. In Sortava boulder quartz is almost entirely gangue mineral forming also aggregates. 1Nic. B. The boulder represents pyritic sms massive ore type and it is relative rich in Cu and Zn. Refl+.

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/4522/-89/1/10 Kuusamo Ollinsuo Heikki Pankka 17.8.1989 1 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA OLLINSUO 1, KAIV.REK. N:O 3693 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

Tutkimustyöselostus Kuhmo Siivikkovaara (8055/3), Niemenkylä (8055/4)

Tutkimustyöselostus Kuhmo Siivikkovaara (8055/3), Niemenkylä (8055/4) 15.10.2014 ALTONA MINING LTD/KUHMO METALS OY Kuhmo Siivikkovaara (8055/3), Niemenkylä (8055/4) Sanna Juurela KUHMO METALS OY (Y-tunnus 1925450-2) Kaivostie 9, FIN-83700 Polvijärvi, FINLAND Tel. +358 10

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3231/-84/x /10 Juva Rantala Hannu Makkonen 7.11.1984 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JUVAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA RANTALA 1, KAIV.REK. N :O 3401 SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA TUTKIMUSTEN

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄSSÄ VALTAUSALUEELLA VUOMANMUKKA 1, KAIV.REK N:O 3605/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA 1983-84 sekä 1988

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄSSÄ VALTAUSALUEELLA VUOMANMUKKA 1, KAIV.REK N:O 3605/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA 1983-84 sekä 1988 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/2741/-89/1/60 Kittilä Vuomanmukka Kari Pääkkönen 26.9.1989 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄSSÄ VALTAUSALUEELLA VUOMANMUKKA 1, KAIV.REK N:O 3605/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

Slingram- ja magneettisten mittausten lisäksi valtausalueella on tehty VLF-Rmittaukset

Slingram- ja magneettisten mittausten lisäksi valtausalueella on tehty VLF-Rmittaukset GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M06/4611/-91/1/10 Kuusamo Iso-Rehvi Erkki Vanhanen TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEELLA ISO-REHVI 1, KAIV. REK. N:O 4442 MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

JA JUVAN KUNNISSA VALTAUSALUEELLA SUOTLAMPI 1, KAIV.REK. N :o 3316 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

JA JUVAN KUNNISSA VALTAUSALUEELLA SUOTLAMPI 1, KAIV.REK. N :o 3316 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS M 06/3231/-83/1/10 Joroinen,Juva Suotlampi Hannu Makkonen 21.3.1983 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JOROISTEN JA JUVAN KUNNISSA VALTAUSALUEELLA SUOTLAMPI 1, KAIV.REK. N :o 3316 SUORITETUISTA

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 M 06/1823/-87/1/10 Enontekiö Kilpisjärvi Ilkka Härkönen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 M 06/1823/-87/1/10 Enontekiö Kilpisjärvi Ilkka Härkönen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 M 06/1823/-87/1/10 Enontekiö Kilpisjärvi Ilkka Härkönen 15.12.1987 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KILPISJÄRVI 1-3,KAIV. REK. N:O 3398/1-3 SUORITETUISTA

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKANNIEMI 1 KAIV.REK. N:O 4532 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKANNIEMI 1 KAIV.REK. N:O 4532 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M06/4611/-93/1/10 Kuusamo Sarkanniemi Heikki Pankka 29.12.1993 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA SARKANNIEMI 1 KAIV.REK. N:O 4532

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA PYHASALMEN MALMISSA HAVAINTOJA KULLAN ESIINTYMI.SESTA. Tilaaja: Pyhasalmen kaivos, J Reino. Teki ja : E Hanninen

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA PYHASALMEN MALMISSA HAVAINTOJA KULLAN ESIINTYMI.SESTA. Tilaaja: Pyhasalmen kaivos, J Reino. Teki ja : E Hanninen 8 OUTOKUMPU OY 0 K LMINETSINTA E Hanninen/EG 11.2.1985 HAVAINTOJA KULLAN ESNTYMI.SESTA PYHASALMEN LMISSA Tilaaja: Pyhasalmen kaivos, J Reino Teki ja : E Hanninen Malminetsinta - Aulis Häkli, professori

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (4) M 06/3712/-88/1/10 Sodankylä Vuomanperänmaa ja Poroaita Antero Karvinen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (4) M 06/3712/-88/1/10 Sodankylä Vuomanperänmaa ja Poroaita Antero Karvinen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (4) M 06/3712/-88/1/10 Sodankylä Vuomanperänmaa ja Poroaita Antero Karvinen 24.10.1988 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SODANKYLÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA VUOMANPERÄNMAA JA POROAITA, KAIV.REK.

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JOROISTEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA TUOHI- LAHTI 1, KAIV.REK.NRO 4183/1, SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JOROISTEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA TUOHI- LAHTI 1, KAIV.REK.NRO 4183/1, SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3232/-93/1/10 - Joroinen Tuohilahti Olavi Kontoniemi 30.11.1993 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS JOROISTEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA TUOHI- LAHTI 1, KAIV.REK.NRO 4183/1, SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

M 19/1823/-75/1/10 Enontekiö, Kilpisjärvi Olavi Auranen 1975-10-30. Selostus malmitutkimuksista Enontekiön Kilpisjärvellä v. 1974

M 19/1823/-75/1/10 Enontekiö, Kilpisjärvi Olavi Auranen 1975-10-30. Selostus malmitutkimuksista Enontekiön Kilpisjärvellä v. 1974 M 19/1823/-75/1/10 Enontekiö, Kilpisjärvi Olavi Auranen 1975-10-30 Selostus malmitutkimuksista Enontekiön Kilpisjärvellä v. 1974 Syksyllä 1973 lähetti rajajääkäri Urho Kalevi Mäkinen geologisen tutkimuslaitoksen

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY KAIVOSLAIN 19 5:N MUKAINEN TUTKIMUSTYÖSELOSTUS 0 K MALMINETSINTA. Haapajärvi, Kopsa. "Kopsa" Mittakaava 1 : 100 000

OUTOKUMPU OY KAIVOSLAIN 19 5:N MUKAINEN TUTKIMUSTYÖSELOSTUS 0 K MALMINETSINTA. Haapajärvi, Kopsa. Kopsa Mittakaava 1 : 100 000 9 OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA KAIVOSLAIN 19 5:N MUKAINEN TUTKIMUSTYÖSELOSTUS Haapajärvi, Kopsa "Kopsa" 2344 07 Mittakaava 1 : 100 000 0 OUTOKUMPU OY 0 + MALMINETSINTE Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Kullaan Levanpellon alueella vuosina 1997-1999 suoritetut kultatutkimukset.

Kullaan Levanpellon alueella vuosina 1997-1999 suoritetut kultatutkimukset. GEOLOGIAN TUTKIMCJSKESKUS Tekij at Rosenberg Petri KUVAILULEHTI Päivämäärä 13.1.2000 Raportin laji Ml 911 14312000/ 711 0 tutkimusraportti 1 Raportin nimi Toimeksiantaja Geologian tutkimuskeskus Kullaan

Lisätiedot

MALMITUTKIMUKSET VIITASAAREN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA ISO-MÄKRÄLAMPI 1. (kaiv. rek. N:o 3385/1) JA SUOVANLAHTI 1 (kaiv. rek.

MALMITUTKIMUKSET VIITASAAREN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA ISO-MÄKRÄLAMPI 1. (kaiv. rek. N:o 3385/1) JA SUOVANLAHTI 1 (kaiv. rek. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3311/-87/1/10 Viitasaari Mäkrä Jarmo Nikander MALMITUTKIMUKSET VIITASAAREN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA ISO-MÄKRÄLAMPI 1 (kaiv. rek. N:o 3385/1) JA SUOVANLAHTI 1 (kaiv. rek. N:o

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUOLAJÄRVI 1, 2 JA 3, KAIVOSREKISTERI NROT 3082/1, 3331/1 ja 2 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUOLAJÄRVI 1, 2 JA 3, KAIVOSREKISTERI NROT 3082/1, 3331/1 ja 2 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3712/-85/1/10 Kittilä Tepsa Antero Karvinen 29.11.1985 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUOLAJÄRVI 1, 2 JA 3, KAIVOSREKISTERI NROT 3082/1, 3331/1 ja 2

Lisätiedot

JOHDANTO Tutkimusalue sijaitsee Juvan kunnassa n. 5 km Juvan kirkonkylästä luoteeseen (kuva ). Geologian tutkimuskeskus on tehnyt malmitutkimuksia alu

JOHDANTO Tutkimusalue sijaitsee Juvan kunnassa n. 5 km Juvan kirkonkylästä luoteeseen (kuva ). Geologian tutkimuskeskus on tehnyt malmitutkimuksia alu A i C.', >'/AP PA LE GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M9/323/-92/6/O Juva Rutkonlampi Hannu Makkonen 2.0.992 RUTKONLAMMEN GRANAATTIGABRON TUTKIMUKSET JUVALLA VUOSINA 989-990 JOHDANTO Tutkimusalue sijaitsee Juvan

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEELLA KESÄNIEMI 1 KAIV. REK. N:O 3338/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEELLA KESÄNIEMI 1 KAIV. REK. N:O 3338/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M/06/4522/-88/1/10 Kuusamo Kouvervaara Erkki Vanhanen 13.05. 1988 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KUUSAMOSSA VALTAUSALUEELLA KESÄNIEMI 1 KAIV. REK. N:O 3338/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

OUTOKUMPU OY MALMINETSINTX

OUTOKUMPU OY MALMINETSINTX Q Q K OUTOKUMPU OY MALMINETSINTX M. Isohanni/TIH 15.6.1983 1 (3) TUTKIMUSRAPORTTI Ni-kriittisten lohkareiden lähtöpaikan selvittely Sievin Petäistön alueella, Sijainti 1 : 400 000 Q OUTOMUMPU OY 0 K MALMINETSINTX

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl

Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl Tutkimustyöselostus 080145231JJV103 Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl IKME Kaivoslain 19 :n mukainen tutkimustyöselostus Kuusamon Kuparivaaran alueella valtauksilla Kuparivaara 1-3 suoritetuista

Lisätiedot

KTL Urpo Vihreapuu. Jakelu OKME/Outokumpu 1 kpl Hyv.

KTL Urpo Vihreapuu. Jakelu OKME/Outokumpu 1 kpl Hyv. Urpo Vihreapuu DO:-Z?ZZ07-PH~etala wp Jakelu OKME/Outokumpu 1 kpl Hyv. PEKKA H1ETALAN AU-KANSANNAYTTEESEEN LIITTYVIA HAVAINTOJA JA TUTKIMUSTULOKSIA 1999-2000. LllTE KAYNTIRAPOR-TTIIN KnOku/14/1-2-1999

Lisätiedot

GEOLOGAN TUTKIMUSKESKUS giiy-93/2/1 0 KI U Jarmo Nikande r 6.10.199 3

GEOLOGAN TUTKIMUSKESKUS giiy-93/2/1 0 KI U Jarmo Nikande r 6.10.199 3 GEOLOGAN TUTKIMUSKESKUS giiy-93/2/1 0 KI U Jarmo Nikande r 6.10.199 3 SINKKI- JA KULTAMALMITUTKIMUKSISTA KIURUVEDEN HANHISUOLLA, JOUTOKANKAALLA JA KULTAVUORELLA, KTL 3323 03, SEKÄ PYLHY- LÄNAHOLLA, KTL

Lisätiedot

RAPORTTI 2 (5) 060/3234 O~/JJE, UMV/1987. J Eeronheimo, U Vihreäpuu/LAP 17.3.1987 SISALLYSLUETTELO

RAPORTTI 2 (5) 060/3234 O~/JJE, UMV/1987. J Eeronheimo, U Vihreäpuu/LAP 17.3.1987 SISALLYSLUETTELO J Eeronheimo, U Vihreäpuu/LAP 17.3.1987 RAPORTTI 2 (5) 060/3234 O~/JJE, UMV/1987 SISALLYSLUETTELO LIITELUETTELO Lähtötiedot Naytteenotto ja kustannukset Näytteiden käsittely Tulokset kohteittain 4.1 Heinikkolehto

Lisätiedot

30( GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3233/-91/1/10 Rantasalmi Putkela Olavi Kontoniemi

30( GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3233/-91/1/10 Rantasalmi Putkela Olavi Kontoniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3233/-91/1/10 Rantasalmi Putkela Olavi Kontoniemi 01.11.1991 30( TUTKIMUSTYOSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA PUT- (ELA 1, KAIV.REK.NRO 4229/1, SUORITETUISTA MALMITUTKINUKSISTA

Lisätiedot

07, 12 JA , 09 SEKÄ, VUOSINA 1990 JA 1991.

07, 12 JA , 09 SEKÄ, VUOSINA 1990 JA 1991. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKU S M 19/3323,3314, 3312/- 92/1/1Q, Kiuruvesi, Pielavesi, Pihtipuda s MM-projekt i Jarmo Nikande r 5.2.1992 MM-PROJEKTIN MALMIENNUSTEKOHTEIDEN TUTKIMUKSISTA KIURUVEDEN, PIELAVEDEN

Lisätiedot

On maamme köyhä ja siksi jää (kirjoitti Runeberg), miksi siis edes etsiä malmeja täältä? Kullan esiintymisestä meillä ja maailmalla

On maamme köyhä ja siksi jää (kirjoitti Runeberg), miksi siis edes etsiä malmeja täältä? Kullan esiintymisestä meillä ja maailmalla On maamme köyhä ja siksi jää (kirjoitti Runeberg), miksi siis edes etsiä malmeja täältä? Kullan esiintymisestä meillä ja maailmalla Tutkimusmenetelmistä GTK:n roolista ja tutkimuksista Lapissa Mikä on

Lisätiedot

2 tutkittu alue n. 3 km

2 tutkittu alue n. 3 km Outokumpu Oy Malminetsintä Radiometrinen haravointi Korsnäs Heikki Wennervirta 10.1 e-14e201962 Työn tarkoitus Työstä sovittiin käyntini yhteydessa Korsnäsin kaivoksella 17.10,-19,10.1961 liitteenä olevan

Lisätiedot

Kuva 1. Kairauskohteiden - 3 -

Kuva 1. Kairauskohteiden - 3 - Kuva 1. Kairauskohteiden - 3 - 4 Vuoden 1981 aikana mitattiin sähköisesti ja magneettisesti 33 km 2 alue karttalehdellä 3432.12, lisäksi tihennettiin sähköistä ja magneettista mittausta Haapaselän ja Vehmasmäen

Lisätiedot

0 K MALMINETSINTA Urpo Vihreapuu/HEK (4)

0 K MALMINETSINTA Urpo Vihreapuu/HEK (4) Q OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA Urpo Vihreapuu/HEK 26.2.1986 2 (4) LOHKARE-ETSINTA KOTALAHDEN YMPARISTOSSA 1985 Yleistii Kotalahden kaivokselta kaakkoon, Sarkiniemessä,.on matalalentomittauksissa todettu

Lisätiedot

Kaivostoiminnan kehittäminen ja ympäristö

Kaivostoiminnan kehittäminen ja ympäristö Kaivostoiminnan kehittäminen ja ympäristö Pohjois-Suomessa Risto Pietilä Geologian tutkimuskeskus GTK:n toiminta-alueet ja profiilit GTK on alueellinen toimija, jolla on vahva yhteys alueiden suunnitteluun

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KUPARIPROJEKTI Polvijärven Kylylahden kaivos & Kaavin Luikonlahden rikastamo

OUTOKUMMUN KUPARIPROJEKTI Polvijärven Kylylahden kaivos & Kaavin Luikonlahden rikastamo OUTOKUMMUN KUPARIPROJEKTI Polvijärven Kylylahden kaivos & Kaavin Luikonlahden rikastamo Jarmo Vesanto Altona Mining Limited 15.06.2011 Altona Mining Limited Altona Mining Limited (Perth WA) Syntyi Vulcan

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M06/3241/1-98/2/10 LEPPÄVIRTA Heimonvuori 1, 2,3. Jari Mäkinen, Heikki Forss 15.12.

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M06/3241/1-98/2/10 LEPPÄVIRTA Heimonvuori 1, 2,3. Jari Mäkinen, Heikki Forss 15.12. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M06/3241/1-98/2/10 LEPPÄVIRTA Heimonvuori 1, 2,3 Jari Mäkinen, Heikki Forss 15.12.1998 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS LEPPÄVIRRAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA HEIMONVUORI

Lisätiedot

SELOSTUS OUTOKUMPU-TYYPPISTEN MALMILOHKAREIDEN YMPÄRISTÖSSÄ SUORITETUISTA KIVILASKUISTA RÄÄKKYLÄN-KITEEN-KIIHTELYSVAARAN ALUEELLA SYKSYLLÄ 1979

SELOSTUS OUTOKUMPU-TYYPPISTEN MALMILOHKAREIDEN YMPÄRISTÖSSÄ SUORITETUISTA KIVILASKUISTA RÄÄKKYLÄN-KITEEN-KIIHTELYSVAARAN ALUEELLA SYKSYLLÄ 1979 M 9/424/-8// Koskee 423 424 4242 Rääkkylä-Kitee-Kiihtelysvaara Lauri J. Pekkarinen 6.2.98 SELOSTUS OUTOKUMPU-TYYPPISTEN MALMILOHKAREIDEN YMPÄRISTÖSSÄ SUORITETUISTA KIVILASKUISTA RÄÄKKYLÄN-KITEEN-KIIHTELYSVAARAN

Lisätiedot

Jarmo Lahtinen 30.4.2001 Julkinen. OKME/Outokumpu 1 kpl

Jarmo Lahtinen 30.4.2001 Julkinen. OKME/Outokumpu 1 kpl 1 (7) Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl OKME/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus Koveron arkeeisella vihreäkivivyöhykkeellä valtauksilla Mönni 1 5, Kovero 1 2 ja Kuusilampi vuosina 1998 1999

Lisätiedot

LOUNAIS-SUOMEN MALMIVII'ITEIDEN JAO'ITELU MALMITYYPPEIHIN

LOUNAIS-SUOMEN MALMIVII'ITEIDEN JAO'ITELU MALMITYYPPEIHIN GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 10.1/1992/2 Lounais-Suomi Boris Saltikoff 14.10.1992 LOUNAIS-SUOMEN MALMIVII'ITEIDEN JAO'ITELU MALMITYYPPEIHIN Lounais-Suomen malmiennusteprojektin tutkimusten eraana perustana

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PIRILÄ 2 ja 3, KAIV. REK. N:O 3682/1-2, SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PIRILÄ 2 ja 3, KAIV. REK. N:O 3682/1-2, SUORITETUISTA TUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3233/-87 /1/10 RANTASALMI Pirilä II Hannu Makkonen 27.1.1987 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS RANTASALMEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PIRILÄ 2 ja 3, KAIV. REK. N:O 3682/1-2, SUORITETUISTA

Lisätiedot

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus 1 (5) Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus Suomussalmen Sääskeläissuon Likosuon alueella valtauksilla Sääskeläissuo 1 2 (kaiv.

Lisätiedot

Radioaktiiviset tutkimukset Kuusamossa 1957.

Radioaktiiviset tutkimukset Kuusamossa 1957. M 17/Ks-57/1/60 KUUSAMO Ylikitkajärvi R. Lauerma 25.11.1960 Radioaktiiviset tutkimukset Kuusamossa 1957. Talvella 1956-57 suoritettiin geologisessa tutkimuslaitoksessa radiometrisiä tutkimuksia mahdollisten

Lisätiedot

Johdanto 1. Tutkimustulokset 3. Tutkimusaineiston tallentaminen 3

Johdanto 1. Tutkimustulokset 3. Tutkimusaineiston tallentaminen 3 SISÄLLYSLUETTELO: Johdanto 1 Suoritetut tutkimukset 1 Vanhan aineiston uudelleenarviointi 1 Kairaukset 1 Geofysikaaliset tutkimukset 2 Petrofysikaaliset mittaukset 2 Maanpintamittaukset 2 Laboratoriotutkimukset

Lisätiedot

- Naytepistekartta. - Kivilaj it - Magneettinen kartta Perhonlahti. - Näytepistekartta - Ni, Cu pitoisuuskartta Lamsniemi

- Naytepistekartta. - Kivilaj it - Magneettinen kartta Perhonlahti. - Näytepistekartta - Ni, Cu pitoisuuskartta Lamsniemi TUTKIMUSRAPORTTI 2 (6) 060/3234 08, ll/umv/1989 NAYTTEENOTON TULOKSET KOHTEITTAIN 4.1 Homeselka 3234 08B 4.2 Perhonlaht i 3234 08B 4.3 Lamsniemi 3234 08C, D 4.4 Loskunvuori 3234 11B 4.5 Menginniemi 3234

Lisätiedot

Leoparditäpläisten vuolukivien ja serpentiniittien tutkimukset Valtimon kunnassa Suurisuolla vuonna 2008 Mauri Niemelä

Leoparditäpläisten vuolukivien ja serpentiniittien tutkimukset Valtimon kunnassa Suurisuolla vuonna 2008 Mauri Niemelä Itä-Suomen yksikkö M19/4322/2010/28 31.5.2010 Kuopio Leoparditäpläisten vuolukivien ja serpentiniittien tutkimukset Valtimon kunnassa Suurisuolla vuonna 2008 Mauri Niemelä Sisällysluettelo Kuvailulehti

Lisätiedot

M 19/2723/-76/1/10 Koskee: 2723 2732. Muonio H. Appelqvist GEOLOGISEN TUTKIMUSLAITOKSEN URAANITUTKIMUKSET KITTILÄSSÄ JA MUONIOSSA V.

M 19/2723/-76/1/10 Koskee: 2723 2732. Muonio H. Appelqvist GEOLOGISEN TUTKIMUSLAITOKSEN URAANITUTKIMUKSET KITTILÄSSÄ JA MUONIOSSA V. M 19/2723/-76/1/10 Koskee: 2723 2732 Muonio H. Appelqvist GEOLOGISEN TUTKIMUSLAITOKSEN URAANITUTKIMUKSET KITTILÄSSÄ JA MUONIOSSA V. 1975 Geologinen tutkimuslaitos suoritti kesällä 1975 uraanitutkimuksia

Lisätiedot

M 06/3343/-78-80/1_/_10

M 06/3343/-78-80/1_/_10 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3343/-78-80/1_/_10 Rautavaara Pappilanmäki Esko Sipilä 1.10.1084 TUTKIMUSSELOSTUS RAUTAVAARAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA PAPPILANMÄKI 1, KAIV:REK. N:0 3044/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA.

Lisätiedot

KANGASJÄRVEN RIKKIKIISU - SINKKIVÄLKEMINERALISAATIO JA SIIHEN LIITTYVÄT TUTKIMUKSET (Valtausalue Kangasjärvi 1, kaiv.rek.

KANGASJÄRVEN RIKKIKIISU - SINKKIVÄLKEMINERALISAATIO JA SIIHEN LIITTYVÄT TUTKIMUKSET (Valtausalue Kangasjärvi 1, kaiv.rek. M 06/3312/-83/1/10 Keitele Kangasjärvi Jarmo Nikander 31.10.1983 KANGASJÄRVEN RIKKIKIISU - SINKKIVÄLKEMINERALISAATIO JA SIIHEN LIITTYVÄT TUTKIMUKSET (Valtausalue Kangasjärvi 1, kaiv.rek.n :o 3535/1) 2

Lisätiedot

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl

Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus 1 (5) Jarmo Lahtinen 25.1.2008 Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl Polar Mining Oy/Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus Kuhmon Hautalehdon valtausalueella Hautalehto 3 (kaiv.

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskus M06/3821/-97/1/10 Inari, Angeli. Antero Karvinen Rovaniemi

Geologian tutkimuskeskus M06/3821/-97/1/10 Inari, Angeli. Antero Karvinen Rovaniemi Geologian tutkimuskeskus Inari, Angeli Rovaniemi 17.12.1997 Kaoliinitutkimukset Inarin kunnassa Angelin ympäristössä Jalkavaara 1 ja 2 nimisillä valtausalueilla kaivosrekisterinumero 5622/1 ja 2 Tutkimukset

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI 062/ /SEP/1989. Jakelu. OKME 2 kpl MOREENITUTKIMUS ILOMANTSI, KERÄLÄNVAARA ZN-CU

TUTKIMUSRAPORTTI 062/ /SEP/1989. Jakelu. OKME 2 kpl MOREENITUTKIMUS ILOMANTSI, KERÄLÄNVAARA ZN-CU TUTKIMUSRAPORTTI 062/4244 01/SEP/1989 - Jakelu OKME 2 kpl - MOREENITUTKIMUS ILOMANTSI, KERÄLÄNVAARA ZN-CU TUTKIMUSRAPORTTI 062/4244 01/SEP/1989 JOHDANTO MAASTOTUTKIMUKSET TULOSTEN TARKASTELU LIITTEET Näytepistekartta

Lisätiedot

Pohjajarven vuosilustoisten sedimenttien paleomagneettinen tutkimus: Paleosekulaarivaihtelu Suomessa viimeisten 3200 vuoden aikana

Pohjajarven vuosilustoisten sedimenttien paleomagneettinen tutkimus: Paleosekulaarivaihtelu Suomessa viimeisten 3200 vuoden aikana Raportti Q29.119612 Timo J. Saarinen Geofysiikan osasto Gtk Pohjajarven vuosilustoisten sedimenttien paleomagneettinen tutkimus: Paleosekulaarivaihtelu Suomessa viimeisten 3200 vuoden aikana Paleomagnetic

Lisätiedot

VIITASAAREN ILMOLAHDEN YMPÄRISTÖN GABRO-PERIDOTIITTI -INTRUUSIOIDEN MALMITUTKIMUKSET VUOSINA 1997-99

VIITASAAREN ILMOLAHDEN YMPÄRISTÖN GABRO-PERIDOTIITTI -INTRUUSIOIDEN MALMITUTKIMUKSET VUOSINA 1997-99 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Väli-Suomen aluetoimisto M19/3311/2002/1/10 _VIITASAARI Ilmolahti 18.09.2002 Olavi Kontoniemi VIITASAAREN ILMOLAHDEN YMPÄRISTÖN GABRO-PERIDOTIITTI -INTRUUSIOIDEN MALMITUTKIMUKSET

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTE KAUHAJOEN ALUEEN MALMITUT- KIMUKSISTA, KOSKIEN VALTAUSALUETTA VÄHÄMÄKI 1, KAIVOSREKISTERI NRO 3873/1

TUTKIMUSTYÖSELOSTE KAUHAJOEN ALUEEN MALMITUT- KIMUKSISTA, KOSKIEN VALTAUSALUETTA VÄHÄMÄKI 1, KAIVOSREKISTERI NRO 3873/1 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/1234/-94/1/10 Kauhajoki Niilo Kärkkäinen 15.6.1994 RAPORTTITIEDOSTO N:O 3480 TUTKIMUSTYÖSELOSTE KAUHAJOEN ALUEEN MALMITUT- KIMUKSISTA, KOSKIEN VALTAUSALUETTA VÄHÄMÄKI 1, KAIVOSREKISTERI

Lisätiedot

M19/2432/-96/1/ ARKISTOKKA. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS -*12& 9 Väli-Suomen aluetoimisto. VIHANTI, PYHÄJOKI, RAAHE Jarmo Nikander

M19/2432/-96/1/ ARKISTOKKA. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS -*12& 9 Väli-Suomen aluetoimisto. VIHANTI, PYHÄJOKI, RAAHE Jarmo Nikander ARKISTOKKA PAL GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS -*12& 9 Väli-Suomen aluetoimisto M19/2432/-96/1/10 VIHANTI, PYHÄJOKI, RAAHE Jarmo Nikander 29.2.1996 MALMITUTKIMUKSET VIHANNIN, PYHÄJOEN JA RAAHEN KUNTIEN ALUEILLA

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (6) M 06/1834/-88/1/10 Enontekiö Ruossakero Jorma Isomaa

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (6) M 06/1834/-88/1/10 Enontekiö Ruossakero Jorma Isomaa GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (6) M 06/1834/-88/1/10 Enontekiö Ruossakero Jorma Isomaa 1.11.1988 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA RUOSSAKERO 1, 2 JA 3, KAIV. REK. N:O 3451/1-3 SUORITETUISTA

Lisätiedot

TUTKIMUSTEN AIHE JA TAUSTA Geologisen tutkimuslaitoksen geokemian osasto suoritti keväällä 979 malminetsinnällisiä detaljitutkimuksia jäältä käsin Rää

TUTKIMUSTEN AIHE JA TAUSTA Geologisen tutkimuslaitoksen geokemian osasto suoritti keväällä 979 malminetsinnällisiä detaljitutkimuksia jäältä käsin Rää M 9424-790 9-9 Rääkkylä,, Varpasalo Lauri J. Pekkarinen 5.5.979 SELOSTUS RÄÄKKYLÄSSÄ VARPASALON JA HIETASAAREN VÄLISELLÄ JÄRVI- ALUEELLA SUORITETUISTA ERILLISTUTKIMUKSISTA KEVÄÄLLÄ 979 Koonnut Lauri J.

Lisätiedot

PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA 1996-1998 SUORITETUT KULTATUTKIMUKSET.

PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA 1996-1998 SUORITETUT KULTATUTKIMUKSET. RAPORTTITIEDOSTO N:O 4403 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Kallioperä ja raaka-aineet M19/2021/2000/1/10 PAIMIO Korvenala Petri Rosenberg 20.1.2000 PAIMION KORVENALAN ALUEELLA VUOSINA

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SODANKYLÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUSTRUOTOMANAAPA 1 JA VIUVALO-OJA 1, KAIV. REK. N:O 3473 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SODANKYLÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUSTRUOTOMANAAPA 1 JA VIUVALO-OJA 1, KAIV. REK. N:O 3473 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (3) M 06/3741/-88/1/10 Sodankylä Kustruotomanaapa ja Viuvalo-oja Tapani Mutanen 26.10.1988 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SODANKYLÄN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA KUSTRUOTOMANAAPA 1 JA VIUVALO-OJA

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion yksikkö M06/3223/2003/1/10 RAUTALAMPI Myhinkoski Hannu Makkonen

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion yksikkö M06/3223/2003/1/10 RAUTALAMPI Myhinkoski Hannu Makkonen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion yksikkö M06/3223/2003/1/10 RAUTALAMPI Myhinkoski 26.09.2003 Hannu Makkonen TUTKIMUSTYÖSELOSTUS RAUTALAMMEN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA MYHINKOSKI 1 (KAIV.REK.NRO 7312/1) SUORITETUISTA

Lisätiedot

Suhangon kaivoshanke. Gold Fields Arctic Platinum Oy Ranua

Suhangon kaivoshanke. Gold Fields Arctic Platinum Oy Ranua Gold Fields Arctic Platinum Oy 22.5.2013 Ranua Gold Fields Arctic Platinum Oy (GFAP) Toiminnanharjoittaja Helsinkiin rekisteröity yhtiö; toimisto Rovaniemellä osoitteessa Ahjotie 7. GFAP:n omistaa täysin

Lisätiedot

MALMITUTKIMUKSET KEITELEEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PELTOMÄKI 1. (kaiv. rek N:o 3574/1), RÄSYSUO 1 (kaiv. rek. N:o 3574/2) JA

MALMITUTKIMUKSET KEITELEEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PELTOMÄKI 1. (kaiv. rek N:o 3574/1), RÄSYSUO 1 (kaiv. rek. N:o 3574/2) JA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3312/-87/1/10 KEITELE Kangasjärvi Jarmo Nikander 8.12.1287 MALMITUTKIMUKSET KEITELEEN KUNNASSA VALTAUSALUEILLA PELTOMÄKI 1 (kaiv. rek N:o 3574/1), RÄSYSUO 1 (kaiv. rek. N:o

Lisätiedot

MALMIOSASTON TUTKl JAKOKOUS

MALMIOSASTON TUTKl JAKOKOUS OeOWIMJ TUT KIMU8KEBKU8 M lawwn MALMIOSASTON TUTKl JAKOKOUS ESP-, 14.11.-16.1l.1989 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Otaniemi TUTKIJAKOKOUS Jouko Talvitie KOKOUKSEN AVAUS Hyva asiantuntijavieraarmae, malmiosastolaiset,

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTE ENONTEKIÖN RUOSSAKERON KULTA-AIHEIDEN TUTKIMUKSISTA VUOSINA

TUTKIMUSTYÖSELOSTE ENONTEKIÖN RUOSSAKERON KULTA-AIHEIDEN TUTKIMUKSISTA VUOSINA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 19/1834/-91/2/10 Enontekiö Ruossakero Au Jorma Isomaa 11.03.1991 TUTKIMUSTYÖSELOSTE ENONTEKIÖN RUOSSAKERON KULTA-AIHEIDEN TUTKIMUKSISTA VUOSINA 1986-88. Tutkimusalueet sijaitsevat

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Venetekemän malmitutkimuksista

Venetekemän malmitutkimuksista ~ U 5 --k- ~~, GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/3214/-80/1/10 Venetekemä Juha Jokinen 30. Väliraportti Venetekemän malmitutkimuksista Pieksämäen mlk. 30.04.1980 Juha Jokinen VÄLIRAPORTTI VENETEKEMÄN MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

Outokumpu Oy luovutti GTK:n käyttöön aluetta koskevan geologisen, geokemiallisen ja geofysikaalisen perusaineiston sekä aiemmat U-tutkimustulokset.

Outokumpu Oy luovutti GTK:n käyttöön aluetta koskevan geologisen, geokemiallisen ja geofysikaalisen perusaineiston sekä aiemmat U-tutkimustulokset. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 1 (6) M 06/2741/-88/1/60 Kittilä, Muonio Pahtavuoma Kari Pääkkönen 3.3.1988 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS KITTILÄN JA MUONION KUNNISSA VALTAUSALUEILLA KOLVA- KERO 1-3, KAIV. REK. N:O 3315

Lisätiedot

6 ~6-&-&5,~. 0 outokumpu mining FINNMINES. OKME/O Hallikainen Kauppa- ja teollisuusministeriö Aleksanterinkatu 10.

6 ~6-&-&5,~. 0 outokumpu mining FINNMINES. OKME/O Hallikainen Kauppa- ja teollisuusministeriö Aleksanterinkatu 10. 0 outokumpu mining FINNMINES OKME/O Hallikainen - -- 23.4.1991 Kauppa- ja teollisuusministeriö Aleksanterinkatu 10 00170 HELSINKI Viite: Asia: KTM nrot 7/460/86 ja 192/460/86 Kaivospiirihakemuksen taydentaminen

Lisätiedot

Kultatutkimukset Alajärven Peurakalliolla vuosina 2008-2014 Heidi Laxström, Olavi Kontoniemi

Kultatutkimukset Alajärven Peurakalliolla vuosina 2008-2014 Heidi Laxström, Olavi Kontoniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Länsi-Suomen Yksikkö Kokkola 2/2015 Kultatutkimukset Alajärven Peurakalliolla vuosina 2008-2014 Heidi Laxström, Olavi Kontoniemi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ROVANIEMEN MAALAISKUNNASSA VALTAUSALUEILLA ROSVOHOTU 1-2 KAIV.REK.NRO 4465 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ROVANIEMEN MAALAISKUNNASSA VALTAUSALUEILLA ROSVOHOTU 1-2 KAIV.REK.NRO 4465 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto M 06/2633/-91/1/10 Rovaniemen maalaiskunta Rosvohotu Seppo Rossi 29.11.1991 1 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ROVANIEMEN MAALAISKUNNASSA VALTAUSALUEILLA ROSVOHOTU

Lisätiedot

RAPORTTI TUTKIMUKSISTA VALTAUSALUEELLA PIRTTI 1, TERINUMERO 4162/1.

RAPORTTI TUTKIMUKSISTA VALTAUSALUEELLA PIRTTI 1, TERINUMERO 4162/1. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3431/-88/1/10 KAJAANI PIRTTIAHO Timo Heino 23.12. 1988 RAPORTTI TUTKIMUKSISTA VALTAUSALUEELLA PIRTTI 1, TERINUMERO 4162/1. KAIVOSREKIS- 3 Valtausalueella tehdyt tutkimukset

Lisätiedot

KENTTARAPORTTI MAAPERAGEOLOGISESTA TUTKIMUKSESTA

KENTTARAPORTTI MAAPERAGEOLOGISESTA TUTKIMUKSESTA O U T O K U M P U Oy ~alminetsintä KENTTARAPORTTI MAAPERAGEOLOGISESTA TUTKIMUKSESTA ROVANIEMI MLK KUOHUNKI Ttitkimusalueen sijainti Tutkimusten tarkoitus ja suoritus Tulosten tarkastelua Tutkimusalue sijaitsee

Lisätiedot

Litium tutkimukset Someron Luhtinmäellä vuonna 2012 Timo Ahtola & Janne Kuusela

Litium tutkimukset Someron Luhtinmäellä vuonna 2012 Timo Ahtola & Janne Kuusela GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen yksikkö Espoo 17.12.2015 103/2015 Litium tutkimukset Someron Luhtinmäellä vuonna 2012 Timo Ahtola & Janne Kuusela GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS 17.12.2015 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

1. Johdanto. elektronimikroanalysaattorilla. 2. Naytteet

1. Johdanto. elektronimikroanalysaattorilla. 2. Naytteet ALUSTAVA RAPORTTI Geologian tutkimuskeskus Malmiosasto M 41/2743/96/1 &b Suurikuusikko, Kittila Kari Kojonen, Bo Johanson, Lassi Pakkanen, Riitta Juvonen 28.10.1996 Selostus Suurikuusikon Au-malmiaiheen

Lisätiedot

Taustapitoisuusrekisteri TAPIR. Timo Tarvainen Geologian tutkimuskeskus

Taustapitoisuusrekisteri TAPIR. Timo Tarvainen Geologian tutkimuskeskus Taustapitoisuusrekisteri TAPIR Timo Tarvainen Geologian tutkimuskeskus GTK + SYKE yhteishanke 2008-2009: Valtakunnallinen taustapitoisuustietokanta Suomi jaetaan geokemian karttojen perusteella provinsseihin,

Lisätiedot

RIMPIKOIVIKON ZN-PB AIHEEN GEOKEMIALLISET TUTKIMUKSET JA POKA-KAIRAUS OULAISISSA

RIMPIKOIVIKON ZN-PB AIHEEN GEOKEMIALLISET TUTKIMUKSET JA POKA-KAIRAUS OULAISISSA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/2433/93/2/10 OULAINEN Rimpikoivikko Esko Iisalo 30.4.1993 RIMPIKOIVIKON ZN-PB AIHEEN GEOKEMIALLISET TUTKIMUKSET JA POKA-KAIRAUS OULAISISSA SISÄLLYSLUETTELO TUTKIMUSALUEEN SIJAINTI

Lisätiedot

Aijalan Cu, Zn, Pb-kaivoksen aiheuttama metallikuormitus vesistöön ja kuormituksen mahdollinen hallinta

Aijalan Cu, Zn, Pb-kaivoksen aiheuttama metallikuormitus vesistöön ja kuormituksen mahdollinen hallinta Aijalan Cu, Zn, Pb-kaivoksen aiheuttama metallikuormitus vesistöön ja kuormituksen mahdollinen hallinta Kaisa Martikainen, MUTKU-päivät 2017 Pro Gradu, Helsingin yliopisto, Geotieteiden ja maantieteen

Lisätiedot

Vinkkejä kiviharrastukseen

Vinkkejä kiviharrastukseen Vinkkejä kiviharrastukseen Hyvä harrastus Kivien etsintä ja keräily on mainio luontoharrastus, joka sopii kaikenikäisille. Kivikuntaan voi tutustua retkeilyn ja monen muun ulkoiluharrastuksen yhteydessä.

Lisätiedot

a.q>a5 ARKISTOKAPPALE GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/3313/-89//10 Keitele Hamula Jarmo Nikander 2'

a.q>a5 ARKISTOKAPPALE GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/3313/-89//10 Keitele Hamula Jarmo Nikander 2' ARKISTOKAPPALE GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/3313/-89//10 Keitele Hamula Jarmo Nikander 2'.10.1989 a.q>a5 SINKKIMALMITUTKIMUKSET KEITELEEN HAMULASSA, KARTTALEHDILLÄ 3313 02, 03 JA 05, VUOSINA 1981-1983.

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS LUHANGAN MUONASUO NIMISELLÄ VALTAUSALUEELLA KAIV.REK.Nro 2905/1-4 TEHDYISTÄ MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS LUHANGAN MUONASUO NIMISELLÄ VALTAUSALUEELLA KAIV.REK.Nro 2905/1-4 TEHDYISTÄ MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M06/3122/-87/1 Luhanka Tammijärvi Marjatta Virkkunen Boris Lindmark 18.6.1987 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS LUHANGAN MUONASUO NIMISELLÄ VALTAUSALUEELLA KAIV.REK.Nro 2905/1-4 TEHDYISTÄ MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

KAIRAUSRAPORTT 1 030/ C/HOP/1994 Heikki Puustjarvi

KAIRAUSRAPORTT 1 030/ C/HOP/1994 Heikki Puustjarvi KAIRAUSRAPORTT 1 030/3322 08 C/HOP/1994 Heikki Puustjarvi Jakelu Okme/ arkisto Sijainti Malmitiedot: Fe-kiisupirote, Zn-malmi Geologia: Metavulkaniitit, muuttuminen Geofysiikka: Geokemia : Muut avainsanat:

Lisätiedot

Kalkkikivitutkimukset Oulun läänin Muhoksen ja Oulujoen pitäjissä.

Kalkkikivitutkimukset Oulun läänin Muhoksen ja Oulujoen pitäjissä. M 17 / Mh, Oj -51 / 1 / 84 Muhos ja Oulunjoki E. Aurola 14.6.51. Kalkkikivitutkimukset Oulun läänin Muhoksen ja Oulujoen pitäjissä. Oulu OY:n puolesta tiedusteli maisteri K. Kiviharju kevättalvella 1951

Lisätiedot

KULTATUTKIMUKSET HÄMEENKYRÖN LAVAJÄRVEN ALUEELLA VUONNA 1996.

KULTATUTKIMUKSET HÄMEENKYRÖN LAVAJÄRVEN ALUEELLA VUONNA 1996. RAPORTTITIEDOSTO N:O 4982 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Kallioperä ja raaka-aineet M19/2124/2000/ 1 /10 HÄMEENKYRÖ Lavajärvi Petri Rosenberg 23.3.2000 KULTATUTKIMUKSET HÄMEENKYRÖN

Lisätiedot

001/ / UOK, TA/86 TUTKIMUSRAPORTTI VILMINKO, Sijainti 1:

001/ / UOK, TA/86 TUTKIMUSRAPORTTI VILMINKO, Sijainti 1: 001/2434 08/ UOK, TA/86 TUTKIMUSRAPORTTI VILMINKO, "ULKOKAARI" Sijainti 1: 400 000 0 OMALMINETSINTA U~O~U~PU U Kuronen, T ~hokas/phm 001/2434 08/ UOK, TA/86 - - Sijainti Kohde sijaitsee Vilmingon kylän

Lisätiedot

Kultataskun löytyminen Kiistalassa keväällä 1986 johti Suurikuusikon esiintymän jäljille Jorma Valkama

Kultataskun löytyminen Kiistalassa keväällä 1986 johti Suurikuusikon esiintymän jäljille Jorma Valkama Pohjois-Suomen yksikkö M19/2743/2006/1/10 19.10.2006 Rovaniemi Kultataskun löytyminen Kiistalassa keväällä 1986 johti Suurikuusikon esiintymän jäljille Jorma Valkama GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Petri Rosenberg 17.3.2000

Petri Rosenberg 17.3.2000 RAPORTTITIEDOSTO N:O 4405 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Etelä-Suomen aluetoimisto Kallioperä ja raaka-aineet M19/2123/2000/ 2 /10 LEMPÄÄLÄ Kalliojärvi Petri Rosenberg 17.3.2000 KULTATUTKIMUKSET LEMPÄÄLÄN KALLIOJÄRVEN

Lisätiedot

HYDROTERMISEN. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Työraportti VAIKUTUS KIVIEN PETROFYSIKAALISIIN OMINAISUUKSIIN KUUSAMON~ Y ~ S S A

HYDROTERMISEN. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Työraportti VAIKUTUS KIVIEN PETROFYSIKAALISIIN OMINAISUUKSIIN KUUSAMON~ Y ~ S S A Q 19/46] 3/1998/1 KUUSAMO Pertti Turunen 4.6.1998 ARKISTOKAPPALE GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Työraportti HYDROTERMISEN MUUTTUMISEN VAIKUTUS KIVIEN PETROFYSIKAALISIIN OMINAISUUKSIIN

Lisätiedot

TUTKIMUSTYöSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA HAURESPÄÄ 1, KAIV. REK. N: TEHDYISTÄ MALMITUTKIMUKSISTA

TUTKIMUSTYöSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA HAURESPÄÄ 1, KAIV. REK. N: TEHDYISTÄ MALMITUTKIMUKSISTA GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/3712/-86/1/10 Kittilä Haurespää Olavi Auranen 3.12.1986 TUTKIMUSTYöSELOSTUS KITTILÄN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA HAURESPÄÄ 1, KAIV. REK. N:0 3280 TEHDYISTÄ MALMITUTKIMUKSISTA

Lisätiedot

1 MALMINETSINTA. 7 FZMtFE1) on kuitenkin liian alhainen. Eräisiin pohjan voimakkaimpiin. V. Makkonen. V Makkonen ESITUTKIMUSRAPORTTI

1 MALMINETSINTA. 7 FZMtFE1) on kuitenkin liian alhainen. Eräisiin pohjan voimakkaimpiin. V. Makkonen. V Makkonen ESITUTKIMUSRAPORTTI l 1 MALMINETSINTA l I ESITUTKIMUSRAPORTTI RAUTAR KK' OY Esitutkimukset Ranuan Kelan kylä%.o 7/77 alueella ja ympäristössä kesällä 1976 TUTKIMUSALUE Kelan kylä LAATIJA V. Makkonen JAKELU KUNTA RANIIA LAAT.PVM

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KUPARIPROJEKTI Kylylahden kaivos / Luikonlahden rikastamo. Jarmo Vesanto Kylylahti Copper Oy Altona Mining Limited 14.10.

OUTOKUMMUN KUPARIPROJEKTI Kylylahden kaivos / Luikonlahden rikastamo. Jarmo Vesanto Kylylahti Copper Oy Altona Mining Limited 14.10. OUTOKUMMUN KUPARIPROJEKTI Kylylahden kaivos / Luikonlahden rikastamo Jarmo Vesanto Kylylahti Copper Oy Altona Mining Limited 14.10.2010 Tiedotustilaisuuden ohjelma Projektin yleisesittely (Jarmo Vesanto)

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

Tutkimustyöselostus Kuhmo Riihilampi (8049/24)

Tutkimustyöselostus Kuhmo Riihilampi (8049/24) 15.10.2014 ALTONA MINING LTD/KUHMO METALS OY Kuhmo Riihilampi (8049/24) Sanna Juurela KUHMO METALS OY (Y-tunnus 1925450-2) Kaivostie 9, FIN-83700 Polvijärvi, FINLAND Tel. +358 10 271 0090 Kuhmo Riihilampi

Lisätiedot

. NTKIW(iKOHTEEN SIJAINTI KARTAN MITTAKAAVA 1 :

. NTKIW(iKOHTEEN SIJAINTI KARTAN MITTAKAAVA 1 : . NTKIW(iKOHTEEN SIJAINTI KARTAN MITTAKAAVA 1 : 400 000 OUTOKUMPU Oy Malminetsinta 065/3322/MK/75 BIOGEOKEMIALLINEN HUMUSTUTKIMUS KtlRSRMAKI, VUOHTOJOKI i Tutkimuksen aihe Aikaisemniissa tutkimuksissa

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA AUTSASENKURU 1, KAIV.REK.N:O 3380/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA AUTSASENKURU 1, KAIV.REK.N:O 3380/1 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA VUOSINA 1 (4) GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M 06/1833/-84/1/10 Enontekiö Autsasenkuru Veikko Keinänen 29.11.1984 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS ENONTEKIÖN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA AUTSASENKURU 1, KAIV.REK.N:O 3380/1 SUORITETUISTA

Lisätiedot

KAIVOSLAIN 195:N MUKAINEN TUTKIMUSNOSELOSTUS LAPIN LAANISSA SODANKY~N KUNNASSA ALLA LUETELLUILLA VALTAUSALUEILLA SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA:

KAIVOSLAIN 195:N MUKAINEN TUTKIMUSNOSELOSTUS LAPIN LAANISSA SODANKY~N KUNNASSA ALLA LUETELLUILLA VALTAUSALUEILLA SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA: m E Korvuo mpu Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö OKMEIarkisto Outokumpu KAIVOSLAIN 195:N MUKAINEN TUTKIMUSNOSELOSTUS LAPIN LAANISSA SODANKY~N KUNNASSA ALLA LUETELLUILLA VALTAUSALUEILLA SUORITETUISTA

Lisätiedot

ARKI STOKAPPALE j. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion yksikkö M19/3312/2002/1/10 Pihtipudas Haapakylä Olavi Kontoniemi

ARKI STOKAPPALE j. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion yksikkö M19/3312/2002/1/10 Pihtipudas Haapakylä Olavi Kontoniemi ARKI STOKAPPALE j GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion yksikkö M19/3312/2002/1/10 Pihtipudas Haapakylä 23.07.2002 Olavi Kontoniemi PIHTIPUTAAN HAAPAKYLÄN ALUEEN KULTAPOTENTIAALISELVITYS VUOSINA 1998-2000 GEOLOGIAN

Lisätiedot

Keski-Suomen mineraalipotentiaali - hankkeen kairaukset Hankasalmen Janholanjoella 2014 Ahven Marjaana, Aimo Ruotsalainen

Keski-Suomen mineraalipotentiaali - hankkeen kairaukset Hankasalmen Janholanjoella 2014 Ahven Marjaana, Aimo Ruotsalainen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Yksikkö Kuopio 63/2014 Keski-Suomen mineraalipotentiaali - hankkeen kairaukset Hankasalmen Janholanjoella 2014 Ahven Marjaana, Aimo Ruotsalainen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS GEOLOGIAN

Lisätiedot

KUULUTUS. Kuulutus 1 (1) Lupatunnus: 18.12.2013 ML2011:0020

KUULUTUS. Kuulutus 1 (1) Lupatunnus: 18.12.2013 ML2011:0020 Kuulutus 18.12.2013 1 (1) Lupatunnus ML2011:0020 KUULUTUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/621) 40 :n nojalla Malminetsintälupahakemuksen Hakija: Lupatunnus: Alueen

Lisätiedot

2 1. Johdanto Tama Geologian tutkimuskeskuksen Kuopion yksikon tekema mineraalivarantoarvio koskee Niinikosken esiintymaa Kotalahden nikkelivyohykkeel

2 1. Johdanto Tama Geologian tutkimuskeskuksen Kuopion yksikon tekema mineraalivarantoarvio koskee Niinikosken esiintymaa Kotalahden nikkelivyohykkeel GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Kuopion yksikko M19/3242/2002/1/10 Kuopio Niinikoski Timo Heino 30.7.2002 09. 01. 913 Kuopion Niinikosken Ni-esiintymdn mineraalivarantoarvio, valtaus Niinikoski 1 (kaiv. rek.

Lisätiedot

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SOTKAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA NÄRHINIEMI 1 KAIV. REK. N:O 4007 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA.

TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SOTKAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA NÄRHINIEMI 1 KAIV. REK. N:O 4007 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA. GEOLOGIAN TUTKINUSKESKUS M 06/3433/-91/1/10 SOTKAMO NÄRHINIENI Timo Heino 9.5.1991 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS SOTKAMON KUNNASSA VALTAUSALUEELLA NÄRHINIEMI 1 KAIV. REK. N:O 4007 SUORITETUISTA MALMITUTKIMUKSISTA.

Lisätiedot

Metallien valmistus. Kuva1: Louhittua kuparikiisua. Kuparikiisu sisältää jopa 35% kuparia. (Kuva:M.Savolainen).

Metallien valmistus. Kuva1: Louhittua kuparikiisua. Kuparikiisu sisältää jopa 35% kuparia. (Kuva:M.Savolainen). Metallien valmistus malmin etsintä Perinteisesti uusien malmiesiintymien jäljille on täällä pohjolassa päästy irtokiviä etsimällä. Kun tunnetaan jääkauden kulkusuunnat, voidaan päätellä, mistä suunnasta

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl Polar Mining Oy / Outokumpu 1 kpl

Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl Polar Mining Oy / Outokumpu 1 kpl Julkinen 1 (7) Jakelu Kauppa- ja teollisuusministeriö 2 kpl Polar Mining Oy / Outokumpu 1 kpl Tutkimustyöselostus Suomussalmen Kiannanniemellä valtausalueilla Kuikkapuro 1-5 (kaiv.rek. nrot 6748/1, 6841/1,

Lisätiedot

Kannettavan XRF-analysaattorin käyttö moreenigeokemiallisessa tutkimuksessa Pertti Sarala, Anne Taivalkoski ja Jorma Valkama

Kannettavan XRF-analysaattorin käyttö moreenigeokemiallisessa tutkimuksessa Pertti Sarala, Anne Taivalkoski ja Jorma Valkama Pohjois-Suomen yksikkö Rovaniemi 120/2014 Kannettavan XRF-analysaattorin käyttö moreenigeokemiallisessa tutkimuksessa Pertti Sarala, Anne Taivalkoski ja Jorma Valkama Sisällysluettelo Kuvailulehti 1 JOHDANTO

Lisätiedot

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raaka-ainetoimiala M06/2533/-99/1/10 HAUKIPUDAS Isolahti 1. Esko Korkiakoski 21.12.

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raaka-ainetoimiala M06/2533/-99/1/10 HAUKIPUDAS Isolahti 1. Esko Korkiakoski 21.12. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Raaka-ainetoimiala M06/2533/-99/1/10 HAUKIPUDAS Isolahti 1 Esko Korkiakoski 21.12.1999 TUTKIMUSTYÖSELOSTUS HAUKIPUTAAN KUNNASSA VALTAUSALUEELLA ISOLAHTI

Lisätiedot