ESITYKSENI AIHEENA TYÖNILO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESITYKSENI AIHEENA TYÖNILO"

Transkriptio

1

2 ESITYKSENI AIHEENA TYÖNILO TYÖSTÄ NAUTTIMINEN KIELLETTY! Voiko palveluorganisaatio menestyä ilman työniloa? Lisääkö työnilo tuottavuutta? MAISTUISIKO VUOROVAIKUTTEINEN JOHTAMISOTE? Modernin esimiestyön uudet tuulet 2013 Johtamiskulttuurin merkitys työssä onnistumiselle MITEN PALVELUKULTTUURISTA RAKENNETAAN MENESTYSTEKIJÄ? HumanCashFlow-menetelmä: huippuosaaminen hyötykäyttöön Työkaluja ja esimerkkejä

3 TAVOITTEENA TYÖNILO: POHJALTA ON HELPPO PONNISTAA

4 TAVOITTEENA TYÖNILO: KOHTUUS KAIKESSA

5 SUOMEN PARHAAT TYÖPAIKAT luottamukseen perustuvaa yrityskulttuuria. Parhaat työpaikat tarjoavat työlle merkityksen, joka saa työntekijät antamaan parhaansa yhteisen tavoitteen eteen. TEKES LIIDERI- OHJELMA Uskallatteko haastaa itsenne ja organisaationne? TYÖKIRJA TYÖELÄMÄN VALLANKUMOUKSEN PERUSTEET nostaa esille sen, kuinka fiksummalla töiden tekemisellä voi myös saada aikaan enemmän, mutta väsyä vähemmän. TYÖNILO ON AJANKOHTAISTA!

6 LIIDERI INSPIRAATION LÄHTEENÄ Tekesin ohjelma : Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelman tavoitteena on yritysten toiminnan uudistaminen, innovaatioita ja uudenlaisia tapoja tehdä työtä Visiomme on, että Suomessa on Euroopan parhaat työpaikat vuonna Vision toteuttamiseksi tarvitaan uudenlaista johtajuutta ja edelläkävijyyttä. Näin luodaan edellytykset kestävälle kehitykselle, parannetaan tuottavuutta ja saadaan aikaan työniloa. ame=liideri+ohjelman+haku+uudenlaiset+tyon+organisaoinnin Liideri-ohjelmalla on kaksi keskeistä teemaa: Työntekijöiden osallistuminen kehittämiseen ja uudistamiseen Uudenlaiset työnteon tavat Hieno tavoite ja kaunis ajatus. Nyt tarvitaan tekoja! Lähde: Tekes Liideriohjelma

7 TYÖNILO SUKUPOLVIEN SILMIN KOETTUNA Neljä sukupolvea haaste vai mahdollisuus työnilolle? S sotien jälkeen syntyneet Suuret ikäluokat, Ankeus, työn sankaruus, naiset töihin Kuluttamista hillitsi tarjonta, hyvinvoinnin kasvu, teollisuus X luvuilla syntyneet Aineellinen hyvinvointi. Lama, öljykriisi, pullamössö, hippikulttuuri keskiluokkaisuuden ja konservatismin vastavoimaksi, urbanisaatio, palvelut Y syntyneet Diginatiiveja. Yksilöllisyys, virikkeet ja elämykset, sitoutumisvaikeudet, arvojen pirstalaatio, kansainvälisyys, tieto Z 2000-luvulla syntyneet Millenium-lapset. Kohtuullisuus, henkiset arvot, varovaisuus, ympäristötietoisuus, talouskriisi, monikanavaisuus - aina läsnä Lähde: Kaupan alan osaamistarpeet tutkimus. Vähittäiskaupan Ennakointikamari II Kirsti Jokiranta/Mercuria/ muokattu Eklund

8 TYÖNILON JULISTUS ) Huolehtikaamme työnilon mahdollistamisesta 2) Ymmärtäkäämme työhyvinvointi laajasti työyhteisön toimivuudeksi 3) Ottakaamme käyttöön myös uudenlaisia tunnuslukuja 4) Hyvä johtaminen 5) Työstä nauttiminen on sallittua ja jopa suotavaa 6) Yhteisöllisyys vie huipulle 7) Haudataan Joku Muu ja kannetaan itse vastuuta työnilosta 8) Ole oman elämäsi ohjaksissa ja pidä huoltokirjaa 9) Elämässä on hyvä olla muutakin kuin työtä Professori Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos

9 TYÖSTÄ NAUTTIMINEN KIELLETTY! BLOGIN KOMMENTTI PYSÄYTTI Onhan tämä nyt ihme juttu, että ei ymmärretä viihtyvyyden ja työstä nauttimisen lisäävän yksilön tehokkuutta ja parantavan työyhteisön ryhmädynamiikkaa, vaikka näistä asioista on puhuttu kymmeniä vuosia. Mikä on, että tämä numeropomosukupolvi ei oikein hiffaa asiaa? Nimimerkki Ei opita :13

10 TYÖNILOA SYNTYY KESKINÄISELLÄ AUTTAMISELLA Työkulttuuri on monimerkityksinen käsite Työkulttuuri ilmenee yhteisön jäsenten kesken mm. siinä, minkälaista ajattelua, toimintaa ja suhtautumista työyhteisön jäseneltä odotetaan ja minkälaista vuorovaikutusta suhteessa työtovereihin voidaan pitää odotettuna ja toivottavana. Työkulttuuriin kuuluvat yhteisön arvot, käsitykset, kokemukset, merkitykset, hallitsevat uskomukset, myytit, arvot, kielenkäyttö, juhlat, riitit ja rituaalit, perinteet ja normit sekä näkyvimpinä muotoina symbolit ja artefaktit ( Halava & Pantzar 2000, Mäki 2012, Schein 2007, Tynjälä 2006 ) Työkulttuuriin sosiaalistutaan, ja esimerkiksi uudet työntekijät omaksuvat työyhteisöön liityttyään työkulttuuriin liittyviä osatekijöitä omaan työkäyttäytymiseensä. Lähde: Menestymisen salat. Toimittanut Pauli Juuti 2012 Matti Koiranen: Keskinäiselle auttamiselle perustuva työkulttuuri Professori, KTT, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

11 16 x AUTTAMISEN Tavat Avustamista Tukemista Neuvomista Huolehtimista Käynnistämistä Valmentamista Opettamista Neuvontaa Puolesta tekemistä Mahdollistamista Selittämistä Ohjaamista Antamista Opastamista Parantamista Kannustamista

12 VÄLIETAPPI: ORANSSIN LANGAN JÄLJILLÄ JOHTOPÄÄTÖKSIÄ JA TULKINTOJA TYÖNILOSTA Jokaisen sukupolven työnilon määrittävät sukupolvelle tyypilliset kokemukset, tottumukset ja tavat Arjen ruuhkakaistalla ja kiireen tunteen rasittamina tyydymme liian usein toteamaan muutoksen tarpeen tekemättä mitään itse asialle Toimenpidelistani omassa työssäni: Ymmärrä työkavereidesi perustehtävät. Kysy, kuuntele ja keskity ymmärtämään ja arvosta erilaisuutta ympärilläsi Tunnista ja tunnusta työkavereiden onnistumiset, myös silloin kuin lopputulos ei vastaa omia odotuksiasi. Kehu aiheesta ja hyvästä yrityksestä! Mahdollista oman apusi tarjoaminen, mutta älä tyrkytä vaan ole tarvittaessa aidosti läsnä. Kysy myös hyödyttikö apusi! Esimiehen vastuulla on johtaa työtä, mutta työnilon päävastuu löytyy peilistä.

13 JOHTAMISTEHTÄVÄ: ESIMIESTYÖN KOLME ULOTTUVUUTTA Esimiestyö on operatiivista tehokkuutta. Mitä mittaat, sitä saat Esimiestyö on prosessien laadunvalvontaa Vain paras on kyllin hyvää Esimiestyö on vuorovaikuttamista. Asiakasymmärrys edellyttää kykyä kuulla ja kuullun ymmärtämistä

14 MAISTUISIKO VUOROVAIKUTTEINEN JOHTAMISOTE? JOHTAMISEN NELJÄS ULOTTUVUUS ON INHIMILLINEN PÄÄOMA Esimiehen tehtävänä on saada joukkonsa motivoitumaan ja sitoutumaan organisaation tavoitteisiin. Entistä tärkeämmäksi nouseekin vuorovaikutteisuus: kuunteleminen, kannustaminen ja luottamuksen rakentaminen. Säännöllinen läsnäolo tarjoaa esimiehelle mahdollisuuden myös johdettavien tunteiden havainnointiin ja johdettavien perustehtävissä ajoittain ilmenevien arjen epäselvyyksien kirkastamiseen. Kyky puuttua nopeasti toiminnan epäkohtiin vähentää toiminnallisia poikkeamia ja lisää onnistumisen tunnetta. Vuorovaikutteinen johtamisote ja keskusteleva työyhteisö inspiroi innovatiivisuutta eli jokaisen organisaation jatkuvassa muutoksessa selviytymisen elinehtoa. UUSI TAPA AJATELLA EI RIITÄ, LISÄKSI TARVITAAN UUSI TAPA TOIMIA Markkinointi-instituutti

15 VUOROVAIKUTTEINEN JOHTAMISOTE- OPPIMISEN VAIKUTTAVUUS RATKAISEE Kyselymme avulla kartoitetaan esimiesten Vuorovaikutteisen johtamisen nykyistä osaamistasoa Kehittämistarpeita ja parhaita käytössä olevia käytäntöjä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään koulutuksen suunnittelussa Koulutuksessa käsiteltävät teemat ovat hyvin käytännönläheisiä Koulutus kohdentuu tunnistettuun kehittämistarpeeseen Koulutuksessa opitaan esimiestyössä onnistumisen kannalta välttämättömiä taitoja, tietoja ja johtamistyökalujen käyttöä Kyselyssä käytettävät kysymykset, painopistealueet ja termit räätälöidään vastaamaan asiakasorganisaation tavoitteita ja arjen työn johtamista u Hyöty siirtyy suoraan organisaation toimintaan ja tulokseen. Vuorovaikutteinen Johtamisote-menetelmän avulla koulutuksen vaikuttavuutta voidaan parantaa huomattavasti verrattuna perinteiseen koulutukseen. Markkinointi-instituutti

16 JOHTAMISTEHTÄVÄ: KEHITTÄMINEN OSANA ARKEA 5. Osaamisen kehittäminen 4. Henkilöstön osallistaminen 3. Osaamisen jakaminen 2. Osaaminen näkyväksi 1. Perustehtävän kirkastaminen! Sisäisen kehittämisen näkökulma: 1) Perustehtävän kirkastaminen 2) Osaamisen näkyväksi tekeminen avaimena kasvuun 3) Osaamisen jakamisen rakenteet ja systemaattinen henkilöstön osallistaminen 4) Vuorovaikutteinen johtaminen mahdollistaa jatkuvan parantamisen arjessa 5) Hiljaisen tiedon näkökulma eli piilosta osaksi menestystä ja arvoa tuottamaan Organisaation kehittämisen lähtökohdaksi osaamisemme arvottaminen, tarpeellistaminen, uniikkisuus ja luottamuksen periaate!

17 KYSYMÄLLÄ OIVALLUTTAMINEN KIRKASTAA KEHITTÄMISTARVETTA K: Miten arvioisit nykyisten johtamisen työkalujen toimivuutta ja laatua suhteessa tavoitteisiisi? Tiedostaako esimies tavoitteensa? Perustehtävän sirpaloituminen näkyy, ydin vs. iso kuva K: Miten arvioisit omat valmiutesi vuorovaikutteiseen johtamiseen? Peiliin katsomisen paikka ja varhaisia oivalluksia Monelle uusi tapa tarkastella johtamisosaamista K: Minulla on riittävästi työkaluja saada alaiseni mukaan esittämään omia ajatuksiaan toimintamme kehittämiseksi. Jos ei ole, mitä puuttuu? Konkreettisia tarpeita, erilaisia näkemyksiä Pyydetään myös paljon sellaista, jonka pitäisi jo olla käytössä

18 OTTEITA TOTEUTUKSISTA: OIVALLUKSEN POLULLA K: Mihin vastuualueesi esimiestyön haasteisiin koet tarvitsevasi tukea, työkaluja ja menetelmiä? K: Valitse kolme omasta mielestäsi tärkeintä tärkeysjärjestyksessä Päivittäinen laadunvalvonta Konseptin mukainen toiminta Arjen työvire Asiakkuuksien johtaminen Vuorovaikutus ja yhteistyö Osaamisen johtaminen Tuottavuuden kasvattaminen K: Nykyisin käytössäni olevat johtamisen työkalut ovat riittäviä Kyllä Ei, tarvitsen lisää työkaluja seuraaviin

19 ESIMIESTYÖN HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET K: Miten hyvin koet ymmärtäväsi vastuualueesi keskeisimmät henkilöstöjohtamisen haasteet? Osaamisvuoropuhelua ei ole totuttu mieltämään osaksi palveluorganisaation esimiestyötä. Osaamisen johtaminen on ulkoistettu liikaa henkilöstöosaston vastuulle, riskinä osaamisen osaoptimointi ja päivittäisen työssä oppimisen lakkaaminen K: Miten hyvin koet alaistesi ymmärtävän samat asiat kuin edellä? Riittävän hyvästä tulee paras mahdollinen, jolloin oppimisnälkä hyytyy ja rutiinit alkavat hiljalleen syödä miestä. Miten johtamista tulisi kehittää ja mitata työnilon näkökulmasta?

20 AMMATTITAIDON ARVOSTAMINEN JA OSAAMISEN MERKITYKSEN TUNNUSTAMINEN

21 Ennakko kysely! HUMAN CASH FLOW-PROSESSI: VUOROVAIKUTTEINEN JOHTAMISOTE Johtamisen perustehtävän kirkastaminen Esimies arjen kehittäjänä Esimiestyön tehokkaat työkalut Arjen innovaatiot ja innostumisen arvo Esimiestyön ulottuvuudet Tuumasta toimeenpanoon Palveluasenne johtamisen voimavarana Toimiva työyhteisö Arjen haasteista kohti arjen mahdollisuuksia Kellotaajuus kuntoon! Neljä askelta strategiasta käytäntöön Palvelurohkeuden tuloslaskelma Kehäketun käsikirjaryhmätyömenetelmä Palveluodotusten portaikko-työkalu Systemaattinen esimiesote Kannustava ja valmentava esimies Miten onnistumme yllättämään odotukset? Palvelupolun johtaminen mielikuvasta kaupantekoon Vuorovaikutus voimankäyttövälineenä Sisäisen palvelun kehittäminen: aitoa yhteistyötä Jalmari Eklund Uusinta kysely!

22 VUOROVAIKUTTEINEN JOHTAMISOTE- OMAT OPIT JA OIVALLUKSET: OSALLISTAMALLA SYNTYY YHTEISTÄ YMMÄRRYSTÄ Näitä on kysytty tähän mennessä: Tiedot, taidot ja tunnusluvut Palautteen antamisen työkalut ja menetelmät Toiminnan kehittäminen ja muutosvalmius Tietoisuus kehittämiskohteista ja muutosprosessin tavoitteista/vaiheista Asiakastietämys ja palveluosaamisen kehittäminen Kyselyn onnistumisen edellytyksistä tärkeimmät: Ymmärrys yhteisistä tavoitteista Kouluttajalla oltava riittävän laaja ymmärrys kehitettävästä toimialasta ja sen käytännön esimiestyöstä. Mitä suurempi muutoshaaste, sen vahvemmat onnistumisen eväät kysely antaa kehittämisen tueksi. Kirpakat arjen tekevät kehittämisestä mielenkiintoista!

23 ASIAKKAAN MUUTOSTARVE KORKEA MATALA 1. Koulutus Vaikuttavuus Kohdistaminen Tehokkuus Taloudellisuus 2. Liiketoiminta Mitataan oikein Ymmärretään haasteet Valitaan paras External Excellence MITTAUSHAASTE KORKEA Eklund MATALA

24 VUOROVAIKUTTEINEN JOHTAMISOTE- JOHTAMISKULTTUURIN KIRKASTAMINEN Esimiehen on myös osattava nähdä tulevaisuuden suuret linjat ja osattava luoda edellytykset uudistumiselle. Tehtävien suorittamista edistävä, yhteisöllisyyden tunnetta lisäävä johtaminen voimaannuttaa yksilöitä sekä antaa systemaattisten vuorovaikutuskäytäntöjen kautta tilaa erilaisuudelle. Kyky ymmärtää organisaation yksittäisiin työtehtäviin liittyvät onnistumiskriteerit edistää vuorovaikutteisen johtamistarpeen tunnistamista, yhteistyöpotentiaalin tunnustamista sekä mahdollistaa organisaatiokulttuurin kehittämisen myönteiseen suuntaan. Taito ottaa tarvittaessa arjen ongelmat puheeksi lisää ymmärrystä toimintatapojen merkityksestä muutoksen johtamisessa Työntekijöiden omien ajattelumallien tunnistamista. Piilossa olevat uskomukset ja oletukset vaikuttavat arkipäivään joskus ratkaisevastikin.

25 PALVELUKULTTUURI MENESTYMISEN LÄHTEENÄ. 3 x MIKSI ja 6 x MITEN. Miksi muutoshalu on hukassa? Ymmärrämme yhä paremmin asiakasta muuttuvine tarpeineen, mutta miksi omien toimintatapojemme muuttaminen on niin vaikeaa? Miksi 80 % organisaatioista ilmoittaa olevansa asiakaslähtöisiä, mutta vain 8 % asiakkaista on samaa mieltä? Miksi palvelukulttuurin systemaattinen kehittäminen tuo menestystä? Case Finnair: Reklamaatiot vähenivät -20 % Case Vähittäiskauppa: Reklamaatiot -85 %, työtyytyväisyyden vuosittainen kasvu 10X Case Tukkukauppa: Sisäisen palvelun kehittäminen Case Erikoiskauppa: Palvelujen johtamistarve kirkastui

26 PALVELUKYVYN JA-KULTTUURIN ARVIOINNIN VIITEKEHYS: TOIMINTATASOT ALUSSA HAASTEENA MUUTOSVALMIUS JA VUOROVAIKUTTEINEN JOHTAMINEN Lähde: VTT/Aalto: Palveluliiketoiminta ja vuorovaikutteinen johtaminen. Hyötyläinen ja Nuutinen (toim) Muokattu 2012 Eklund Vanha maailma Vanhat tavat Vastakkain asettelu Yhteisymmärrys Uudet mahdollisuudet Uudet tavat

27 PALVELUKYVYN JA-KULTTUURIN ARVIOINNIN VIITEKEHYS: LOPUSSA TUNNISTETTAVA MUUTOS! Kokemuksen ja innokkuuden arvostaminen Perustehtävän kirkastaminen Osaamisen merkitys Toiminta kehittyy! Tulokset paranevat!

28 Taso 4 RAUTA Taso 3 PRONSSI Taso 2 HOPEA Taso 1 KULTA PALVELUKULTTUURIN TOIMINTATASOT- ASIAKASSUHDE o Rautataso: Hyvä palvelu on menestymisen minimistandardi. Miten varmistamme onnistumisen? Mitä hyvä palvelu tarkoittaa? Mitä asiakkaat odottavat? o Pronssitaso: Palveluodotukset kasvavat ja kilpailu kiristyy. Konsepti-voimaa pöytään! Palveluosaamisen merkitys ja asiakaskokemuksen arvo. o Hopeataso: Palvelukulttuuri tarkoittaa jatkuvaa erinomaisen loistavaa palvelua. Laatu ja osaaminen asiakastyytyväisyyden ytimessä. Anna meille meidän jokapäiväinen elämyksemme! o Kultataso: Miten yksilöllisissä palvelutilanteissa syntyy aitoja elämyksiä? Harjoitus tekee mestarin. Mestari harjoittelee aina! Intohimo ja inspiraatio ovat aitoustodisteita tunteen voimasta.

29 PALVELUKULTTUURI ELÄÄ TARINOISSA JA ESIMERKEISSÄ Kulttuuristrategiatarinat: Ruokapalvelutarinat Pehmis ja annoskoko Omavalvonta palkitsemiskeinona Grammakäsi-kisa TET-kaupungin paras perehdytys työelämään tulijoille Palkitse parantamisesta, älä vain parasta! Palvelurohkeuden tuloslaskelma Kun organisaatiota johdetaan kulttuurin kautta, työyhteisö ei ole johtajalle reki, jota vetää perässä. Johtaja istuu valjakon kyydissä ja nauttii. Novia Finland Esimiehet eli Pomo Diacorensit ovat Diacorilla vastuussa strategian tärkeimmästä osaalueesta, eli Diacorin kulttuurista. Esimiesten ja johtamisen kehittämisestä ottaakin pitkälti vastuun ylin johto HR:n sijaan. Diacor

30 PALVELUKULTTUURIN TOIMINTATASOT- JOHTAMISKÄYTÄNNÖT Kuuden kohdan palvelukulttuurin toimenpidemanifestini on seuraava: 1. Kirkasta muutostarpeen motivaatiotekijät! 2. Rakenna muutoskyky nykyosaamisen pohjalle. 3. Tee oppimisesta perusoikeus, voitele osaamisen kehittämisen vauhtipyörät! 4. Varmista ja hyödynnä moniääninen näkemys yrityksen/organisaation palvelukyvystä ja -kulttuurista. 5. Älä hukkaa inhimillistä pääomaasi. Vähemmän virkaa, enemmän virtaa! 6. Varmista onnistumisen edellytykset myös tulevaisuudessa. Visioi tulevaa, kuuntele nykyhetkeä ja arvosta kokemuksellisuutta.

31 PALVELUKULTTUURIN TOIMINTATASOT- YMMÄRRYS ORGANISAATION TAPOJEN VOIMASTA Yrityskulttuuri kääntyy tukemaan strategiaa, kunhan ottaa lähtökohdaksi sen mikä toimii Case Aetna ( Sairasvakuutusyhtiö USA ) 150 vuotta vanha yritys, paljon historian saatossa omaksuttuja tapoja ja arvoja 2000-luvun alussa 1 M tappiota päivässä, ankaraa taistelua kaikilla rintamilla. Välit asiakkaisiin rapautuivat kovaa vauhtia, oikeusjuttuja Kömpelöt prosessit, huikeat yleiskustannukset, huonoja yrityskauppoja Henkilökunta kutsui yritystä äiti Aetnaksi ja johto lupasi huolehtia meikäläisistä elämän loppuun asti, kunhan vaan tulevat työpaikalle eivätkä rupea hankalaksi Harvard Business School Publishing Corp

32 AETNAN KULTTUURIN VAIHEITA 1990-luvulla Kun 1996 Aetna fuusioitiin halvempia terveyspalveluita järjestävään U.S.Healthcare-yhtiöön, kulttuurit ottivat rajusti yhteen Aetnan vanhoillisempi kulttuuri ei mukautunut uusiin, aggressiivisimpiin toimintatapoihin vaan alkoi entistäkin tiiviimmin pitää kiinni vanhoista kuvioista. Aetnan johtajat eivät juurikaan pystyneet edistämään vanhasta kulttuurista irtautumista. He eivät ymmärtäneet, että organisaation kulttuuria ei voi vaihtaa uuteen käytetyn auton lailla, koska se on kaikkine etuineen ja haittoineen ainutlaatuista perintöomaisuutta Usein vallitseva organisaatiokulttuuri tapoineen, tottumuksineen, rutiineineen ja ajattelumalleineen koetaankin painolastina, muutoksen esteenä tai ongelmien lähteenä

33 UUSI TAPA AJATELLA JA TOIMIA TOI TUNNISTETTAVAN MUUTOKSEN AETNAAN 2000-LUVULLA Vuoden 2000-lopulla lääkäri John W. Rowe tuli Aetnan toimitusjohtaja, jo neljäs 5-vuoden aikana Työntekijät valmistautuivat epäluuloisesti taas uuteen uuvuttavaan ponnistukseen, jolla pyrittäisiin muuttamaan yhtiö tehokkaaksi kasvukoneeksi. Henkilöstön ja esimiesten yllätys olikin suuri, kun ei tullutkaan uutta strategiaa tai yritetty väkisin muuttaa yrityksen kulttuuria. Rowe ryhtyikin sen sijaan heti kiertämään yhtiön toimipaikoissa työntekijöiden luona, ottamaan selvää heidän näkemyksistään ja sisällyttämään ne suunnitelmiin. Samoin teki uudeksi pääjohtajaksi valittu Ron Williams, joka yhdessä muun johtoryhmän ja Rowen kanssa hakivat kaikilta organisaation tasoilta työyhteisönsä tuntevia, yrityskulttuuria ymmärtäviä ja laajalti arvostettuja työntekijöitä

34 AETNA JA TUNNISTETTAVA MUUTOS Samoin teki uudeksi pääjohtajaksi valittu Ron Williams, joka yhdessä muun johtoryhmän ja Rowen kanssa hakivat kaikilta organisaation tasoilta työyhteisönsä tuntevia, yrityskulttuuria ymmärtäviä ja laajalti arvostettuja työntekijöitä Tavoitteena oli saada henkilöstön panos, näkemykset ja kokemus mukaan strategiaan sekä kuulla heidän näkökulmiaan aiottujen prosessimuutosten muodosta ja toimeenpanosta Keskusteluissa nousi esiin sekä suurin ongelma onnistumisen esteenä sekä Aetnan merkittävät kulttuuriset vahvuudet Lopputuloksena uusi tapa toimia niin asiakassuhteissa, palveluprosesseissa kuin etenkin henkilöstön osallistamisessa toiminnan kehittämiseen. Työnilon paluu Aetnaan paransi tulosta 6M /päivässä.

35 TYÖNILON VOIMAVARAT: KOLME ULOTTUVUUTTA Onnistumiset Osaaminen Monipuolisuus Hiljainen tieto Verkostot Luontaiset kyvyt Uskomukset Vuorovaikutustaidot Kannustava ilmapiiri Keskinäinen luottamus ja arvostus Motivointi ja innostaminen Yhdessä oppiminen Palautteen antaminen ja saaminen Mahdollisuudet Kiinnostus Halu kehittyä Menestyminen Hyvä toiminta Kiinnostava, Innostava Harri Sirén, JTO ( Muokannut Eklund 2012 )

36

Hyvinvointia työyhteisöön

Hyvinvointia työyhteisöön Marja-Liisa Manka, Maija-Leena Kaikkonen, Sanna Nuutinen Hyvinvointia työyhteisöön Eväitä kehittämistyön avuksi Hyvinvointia työyhteisöön eväitä kehittämistyön avuksi Lukijalle Sisällysluettelo SIVU Lukijalle

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Kohti innostunutta työyhteisöä

Kohti innostunutta työyhteisöä Kohti innostunutta työyhteisöä Innostava työ Avoimuus Yhdessä osaaminen Innostavat ja luovuutta tukevat puitteet Rohkeus Luovuus Arvostus Sitoutuminen Positiivisuus Me-henki Työyhteisötaidot Luottamus

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaajaksi

Tulevaisuuden osaajaksi VISIO Tulevaisuuden osaajaksi Tulosta osaamistarpeiden tunnistamisella Marja-Liisa Manka & Marjut Mäenpää Tulevaisuuden osaajaksi 1 Tulevaisuuden osaajaksi Tulosta osaamistarpeiden tunnistamisella Marja-Liisa

Lisätiedot

Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen

Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen Mikko Mäenpää, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK: Luottamus, yhteistyö ja arjen innovaatiot menestyksen avaimina - toimialoilta vauhtia tuottavuuden ja työelämän laadun kehittämiseen == Ensin muutama kommentti

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 69 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Ari Putkonen (toim.) NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ Opintojaksojulkaisu Julkaisun tekijät ovat teknologiaosaamisen

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Diplomityö Tero Thil ASIAKASKOKEMUKSEN VAIKUTUS LIIKETOIMINTAPROSESSIEN KEHITTÄMISEEN Työn tarkastajat: Professori Tuomo Uotila Professori

Lisätiedot

KESTÄVÄN JOHTAJUUDEN TULOSKORTTI. Askeleet muutokseen

KESTÄVÄN JOHTAJUUDEN TULOSKORTTI. Askeleet muutokseen KESTÄVÄN JOHTAJUUDEN TULOSKORTTI Askeleet muutokseen Sisältö Alkusanat muutoksen hyödyt 3 1. Sitoutuminen: Visio ja strategia 5 2. Johtajuus: Johtamistavat 8 3. Käyttöönotto: Toimintatavat 11 4. Talouden

Lisätiedot

Kestävän johtajuuden mittaristo -opas. Askeleet muutokseen

Kestävän johtajuuden mittaristo -opas. Askeleet muutokseen Kestävän johtajuuden mittaristo -opas Askeleet muutokseen Sisältö 3 5 8 11 14 16 17 18 Alkusanat muutoksen hyödyt 1. Sitoutuminen: Visio ja strategia 2. Johtajuus: Johtamistavat 3. Käyttöönotto: Toimintatavat

Lisätiedot

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia

Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Työyhteisöviestinnällä hyvinvointia Sisällys Uutta sisältöä työyhteisöviestintään...3 Työyhteisöviestintään uutta suuntaa...4 Enää ei riitä viestintä ylhäältä alaspäin...4 Työyhteisöviestintä tärkeä osa

Lisätiedot

uusivaltion työelämän kehittämislehti No 03 2013 Sinä olet ihminen ROHKEUTTA JA ELINVOIMAA PELIIN!

uusivaltion työelämän kehittämislehti No 03 2013 Sinä olet ihminen ROHKEUTTA JA ELINVOIMAA PELIIN! uusivaltion työelämän kehittämislehti No 03 2013 Sinä olet ihminen ROHKEUTTA JA ELINVOIMAA PELIIN! 03 UUSI-KAIKU 03 Pääkirjoitus 04 Valtio on hyvä työpaikka 8 Ajankohtaista 11 Ministeri Paula Risikko Nyt

Lisätiedot

Ilmarinen HYVINVOINTI ON TAITOLAJI ACTPRON TOMI LESKINEN: Yykkärit ja konkarit työpaikalla. Viina vie työkyvyttömyyseläkkeelle

Ilmarinen HYVINVOINTI ON TAITOLAJI ACTPRON TOMI LESKINEN: Yykkärit ja konkarit työpaikalla. Viina vie työkyvyttömyyseläkkeelle Ilmarinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen asiakaslehti 2/2011 Yykkärit ja konkarit työpaikalla Viina vie työkyvyttömyyseläkkeelle Työkokeilu sairauden jälkeen ACTPRON TOMI LESKINEN: HYVINVOINTI ON TAITOLAJI

Lisätiedot

HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY

HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY YHTEENVETORAPORTTI 16.4.2013 FOUNTAIN PARK Hanna Hihnala Tuomo Lähdeniemi YHTEISTYÖKUMPPANIT Keskinäinen työeläkeyhtiö Varma Vaasan yliopiston johtamisen

Lisätiedot

Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI

Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Miten ihmees me sitte päästään alkuun? - OPAS PK-YRITYKSEN TYÖHYVINVOINTISUUNNITELMAN LAATIMISEKSI Hannele Rapatti Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu MITEN

Lisätiedot

Alkossa on oivaltavaa osallistamista

Alkossa on oivaltavaa osallistamista 3/2014 Johtaminen Tavoitteellinen osaamisen johtaminen Työajat Joustolla tuloksia ja tehoja Työergonomia Kannattava investointi, eikä vain kulu Henkilöstöjohtaja Tytti Bergman: Alkossa on oivaltavaa osallistamista

Lisätiedot

A S I A K A S L E H T I

A S I A K A S L E H T I ASIAKASLEHTI SISÄLLYSLUETTELO 1 / 2014 4 TISLAAMOTIIMISTÄ UNELMIEN TYÖPAIKAKSI 8 PEHMEÄSTÄ JOHTAMISESTA TULIKIN KOVAA Kaikki voivat onnistua HELSINKI Bulevardi 6 A 14 (7. krs), 00120 Helsinki Puh. 050

Lisätiedot

Perusasioista pieniin ihmeisiin

Perusasioista pieniin ihmeisiin polemia Marja-Liisa Manka, Laura Bordi ja Kirsi Heikkilä-Tammi Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Diplomityö Petri Keronen VALMENTAVA JOHTAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN KOULUTUSORGANISAATIOSSA Työn tarkastajat: Professori Helinä Melkas Professori

Lisätiedot

Prosessoiva johtamisote (PJO) Johtamisen dynaamista tasapainoa etsimässä. Sandvik - Vahvempaa esimieheyttä, osallistavampaa kommunikaatiota

Prosessoiva johtamisote (PJO) Johtamisen dynaamista tasapainoa etsimässä. Sandvik - Vahvempaa esimieheyttä, osallistavampaa kommunikaatiota INNONews Prosessoiva johtamisote (PJO) Sisällysluettelo: Johtamisen dynaamista tasapainoa etsimässä Case Sandvik - Vahvempaa esimieheyttä, osallistavampaa kommunikaatiota Tuomas Linna Innotiimin tapa coachata

Lisätiedot

Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä

Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä Nostetaan tuottavuutta ja työelämän laatua yhdessä Risto Tanskanen Elina Ravantti Rauno Pääkkönen Työterveyslaitos Helsinki 2013 Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki www.ttl.fi Valokuvat:

Lisätiedot

VALMENTAVAN JOHTAMISEN JUURRUTTAMINEN PANKKIORGANISAATIOSSA

VALMENTAVAN JOHTAMISEN JUURRUTTAMINEN PANKKIORGANISAATIOSSA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu VALMENTAVAN JOHTAMISEN JUURRUTTAMINEN PANKKIORGANISAATIOSSA Yrityksen johtaminen Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Ohjaajat: Helena Forsman ja Marjo Lamminen Annika

Lisätiedot

Työuupumuksen haaste, s. 8

Työuupumuksen haaste, s. 8 Johdon työnohjaajat ja mentorit ry I nro 1/2011 Työuupumuksen haaste, s. 8 Pääkirjoitus: Tunne itsesi ja johda rohkeasti, s. 2 Kestävään työhyvinvointiin, s. 6 Ihmisten keskellä yksin, s. 10 Vahvaksi työssä

Lisätiedot

INNONews. Prosessoiva johtamisote (PJO) Konkreettiset työkalut ihmisten johtamiseen

INNONews. Prosessoiva johtamisote (PJO) Konkreettiset työkalut ihmisten johtamiseen INNONews Prosessoiva johtamisote (PJO) Innotiimin uutislehti 2/2007 Konkreettiset työkalut ihmisten johtamiseen Innotiimi esittelee uuden työkalupakin, jonka avulla esimiestyötä tekevien on helpompi kohdata

Lisätiedot

TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2012 VIENTIVOIMAA HOUSE

TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2012 VIENTIVOIMAA HOUSE TRAINERS HOUSE l VUOSIKERTOMUS 2012 VIENTIVOIMAA HOUSE TRAINERS HOUSE l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 5 Läpivientivoimaa 6 Toimitusjohtajan katsaus: Välttämättömästä

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa

Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa Valmennuksen vaikuttavuuden arviointi oppimisen, tavan toimia ja hyötyjen tasolla - Case Leadership-valmennusohjelma asiantuntijaorganisaatiossa Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

Hannu Ainasoja TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA TYÖTURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN VALIO OY HAAPAVEDEN TEHTAALLA

Hannu Ainasoja TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA TYÖTURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN VALIO OY HAAPAVEDEN TEHTAALLA Hannu Ainasoja TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA TYÖTURVALLISUUDEN KEHITTÄMINEN VALIO OY HAAPAVEDEN TEHTAALLA Opinnäytetyö KESKI POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Marraskuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot