ESITYKSENI AIHEENA TYÖNILO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESITYKSENI AIHEENA TYÖNILO"

Transkriptio

1

2 ESITYKSENI AIHEENA TYÖNILO TYÖSTÄ NAUTTIMINEN KIELLETTY! Voiko palveluorganisaatio menestyä ilman työniloa? Lisääkö työnilo tuottavuutta? MAISTUISIKO VUOROVAIKUTTEINEN JOHTAMISOTE? Modernin esimiestyön uudet tuulet 2013 Johtamiskulttuurin merkitys työssä onnistumiselle MITEN PALVELUKULTTUURISTA RAKENNETAAN MENESTYSTEKIJÄ? HumanCashFlow-menetelmä: huippuosaaminen hyötykäyttöön Työkaluja ja esimerkkejä

3 TAVOITTEENA TYÖNILO: POHJALTA ON HELPPO PONNISTAA

4 TAVOITTEENA TYÖNILO: KOHTUUS KAIKESSA

5 SUOMEN PARHAAT TYÖPAIKAT luottamukseen perustuvaa yrityskulttuuria. Parhaat työpaikat tarjoavat työlle merkityksen, joka saa työntekijät antamaan parhaansa yhteisen tavoitteen eteen. TEKES LIIDERI- OHJELMA Uskallatteko haastaa itsenne ja organisaationne? TYÖKIRJA TYÖELÄMÄN VALLANKUMOUKSEN PERUSTEET nostaa esille sen, kuinka fiksummalla töiden tekemisellä voi myös saada aikaan enemmän, mutta väsyä vähemmän. TYÖNILO ON AJANKOHTAISTA!

6 LIIDERI INSPIRAATION LÄHTEENÄ Tekesin ohjelma : Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelman tavoitteena on yritysten toiminnan uudistaminen, innovaatioita ja uudenlaisia tapoja tehdä työtä Visiomme on, että Suomessa on Euroopan parhaat työpaikat vuonna Vision toteuttamiseksi tarvitaan uudenlaista johtajuutta ja edelläkävijyyttä. Näin luodaan edellytykset kestävälle kehitykselle, parannetaan tuottavuutta ja saadaan aikaan työniloa. ame=liideri+ohjelman+haku+uudenlaiset+tyon+organisaoinnin Liideri-ohjelmalla on kaksi keskeistä teemaa: Työntekijöiden osallistuminen kehittämiseen ja uudistamiseen Uudenlaiset työnteon tavat Hieno tavoite ja kaunis ajatus. Nyt tarvitaan tekoja! Lähde: Tekes Liideriohjelma

7 TYÖNILO SUKUPOLVIEN SILMIN KOETTUNA Neljä sukupolvea haaste vai mahdollisuus työnilolle? S sotien jälkeen syntyneet Suuret ikäluokat, Ankeus, työn sankaruus, naiset töihin Kuluttamista hillitsi tarjonta, hyvinvoinnin kasvu, teollisuus X luvuilla syntyneet Aineellinen hyvinvointi. Lama, öljykriisi, pullamössö, hippikulttuuri keskiluokkaisuuden ja konservatismin vastavoimaksi, urbanisaatio, palvelut Y syntyneet Diginatiiveja. Yksilöllisyys, virikkeet ja elämykset, sitoutumisvaikeudet, arvojen pirstalaatio, kansainvälisyys, tieto Z 2000-luvulla syntyneet Millenium-lapset. Kohtuullisuus, henkiset arvot, varovaisuus, ympäristötietoisuus, talouskriisi, monikanavaisuus - aina läsnä Lähde: Kaupan alan osaamistarpeet tutkimus. Vähittäiskaupan Ennakointikamari II Kirsti Jokiranta/Mercuria/ muokattu Eklund

8 TYÖNILON JULISTUS ) Huolehtikaamme työnilon mahdollistamisesta 2) Ymmärtäkäämme työhyvinvointi laajasti työyhteisön toimivuudeksi 3) Ottakaamme käyttöön myös uudenlaisia tunnuslukuja 4) Hyvä johtaminen 5) Työstä nauttiminen on sallittua ja jopa suotavaa 6) Yhteisöllisyys vie huipulle 7) Haudataan Joku Muu ja kannetaan itse vastuuta työnilosta 8) Ole oman elämäsi ohjaksissa ja pidä huoltokirjaa 9) Elämässä on hyvä olla muutakin kuin työtä Professori Marja-Liisa Manka Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos

9 TYÖSTÄ NAUTTIMINEN KIELLETTY! BLOGIN KOMMENTTI PYSÄYTTI Onhan tämä nyt ihme juttu, että ei ymmärretä viihtyvyyden ja työstä nauttimisen lisäävän yksilön tehokkuutta ja parantavan työyhteisön ryhmädynamiikkaa, vaikka näistä asioista on puhuttu kymmeniä vuosia. Mikä on, että tämä numeropomosukupolvi ei oikein hiffaa asiaa? Nimimerkki Ei opita :13

10 TYÖNILOA SYNTYY KESKINÄISELLÄ AUTTAMISELLA Työkulttuuri on monimerkityksinen käsite Työkulttuuri ilmenee yhteisön jäsenten kesken mm. siinä, minkälaista ajattelua, toimintaa ja suhtautumista työyhteisön jäseneltä odotetaan ja minkälaista vuorovaikutusta suhteessa työtovereihin voidaan pitää odotettuna ja toivottavana. Työkulttuuriin kuuluvat yhteisön arvot, käsitykset, kokemukset, merkitykset, hallitsevat uskomukset, myytit, arvot, kielenkäyttö, juhlat, riitit ja rituaalit, perinteet ja normit sekä näkyvimpinä muotoina symbolit ja artefaktit ( Halava & Pantzar 2000, Mäki 2012, Schein 2007, Tynjälä 2006 ) Työkulttuuriin sosiaalistutaan, ja esimerkiksi uudet työntekijät omaksuvat työyhteisöön liityttyään työkulttuuriin liittyviä osatekijöitä omaan työkäyttäytymiseensä. Lähde: Menestymisen salat. Toimittanut Pauli Juuti 2012 Matti Koiranen: Keskinäiselle auttamiselle perustuva työkulttuuri Professori, KTT, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

11 16 x AUTTAMISEN Tavat Avustamista Tukemista Neuvomista Huolehtimista Käynnistämistä Valmentamista Opettamista Neuvontaa Puolesta tekemistä Mahdollistamista Selittämistä Ohjaamista Antamista Opastamista Parantamista Kannustamista

12 VÄLIETAPPI: ORANSSIN LANGAN JÄLJILLÄ JOHTOPÄÄTÖKSIÄ JA TULKINTOJA TYÖNILOSTA Jokaisen sukupolven työnilon määrittävät sukupolvelle tyypilliset kokemukset, tottumukset ja tavat Arjen ruuhkakaistalla ja kiireen tunteen rasittamina tyydymme liian usein toteamaan muutoksen tarpeen tekemättä mitään itse asialle Toimenpidelistani omassa työssäni: Ymmärrä työkavereidesi perustehtävät. Kysy, kuuntele ja keskity ymmärtämään ja arvosta erilaisuutta ympärilläsi Tunnista ja tunnusta työkavereiden onnistumiset, myös silloin kuin lopputulos ei vastaa omia odotuksiasi. Kehu aiheesta ja hyvästä yrityksestä! Mahdollista oman apusi tarjoaminen, mutta älä tyrkytä vaan ole tarvittaessa aidosti läsnä. Kysy myös hyödyttikö apusi! Esimiehen vastuulla on johtaa työtä, mutta työnilon päävastuu löytyy peilistä.

13 JOHTAMISTEHTÄVÄ: ESIMIESTYÖN KOLME ULOTTUVUUTTA Esimiestyö on operatiivista tehokkuutta. Mitä mittaat, sitä saat Esimiestyö on prosessien laadunvalvontaa Vain paras on kyllin hyvää Esimiestyö on vuorovaikuttamista. Asiakasymmärrys edellyttää kykyä kuulla ja kuullun ymmärtämistä

14 MAISTUISIKO VUOROVAIKUTTEINEN JOHTAMISOTE? JOHTAMISEN NELJÄS ULOTTUVUUS ON INHIMILLINEN PÄÄOMA Esimiehen tehtävänä on saada joukkonsa motivoitumaan ja sitoutumaan organisaation tavoitteisiin. Entistä tärkeämmäksi nouseekin vuorovaikutteisuus: kuunteleminen, kannustaminen ja luottamuksen rakentaminen. Säännöllinen läsnäolo tarjoaa esimiehelle mahdollisuuden myös johdettavien tunteiden havainnointiin ja johdettavien perustehtävissä ajoittain ilmenevien arjen epäselvyyksien kirkastamiseen. Kyky puuttua nopeasti toiminnan epäkohtiin vähentää toiminnallisia poikkeamia ja lisää onnistumisen tunnetta. Vuorovaikutteinen johtamisote ja keskusteleva työyhteisö inspiroi innovatiivisuutta eli jokaisen organisaation jatkuvassa muutoksessa selviytymisen elinehtoa. UUSI TAPA AJATELLA EI RIITÄ, LISÄKSI TARVITAAN UUSI TAPA TOIMIA Markkinointi-instituutti

15 VUOROVAIKUTTEINEN JOHTAMISOTE- OPPIMISEN VAIKUTTAVUUS RATKAISEE Kyselymme avulla kartoitetaan esimiesten Vuorovaikutteisen johtamisen nykyistä osaamistasoa Kehittämistarpeita ja parhaita käytössä olevia käytäntöjä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään koulutuksen suunnittelussa Koulutuksessa käsiteltävät teemat ovat hyvin käytännönläheisiä Koulutus kohdentuu tunnistettuun kehittämistarpeeseen Koulutuksessa opitaan esimiestyössä onnistumisen kannalta välttämättömiä taitoja, tietoja ja johtamistyökalujen käyttöä Kyselyssä käytettävät kysymykset, painopistealueet ja termit räätälöidään vastaamaan asiakasorganisaation tavoitteita ja arjen työn johtamista u Hyöty siirtyy suoraan organisaation toimintaan ja tulokseen. Vuorovaikutteinen Johtamisote-menetelmän avulla koulutuksen vaikuttavuutta voidaan parantaa huomattavasti verrattuna perinteiseen koulutukseen. Markkinointi-instituutti

16 JOHTAMISTEHTÄVÄ: KEHITTÄMINEN OSANA ARKEA 5. Osaamisen kehittäminen 4. Henkilöstön osallistaminen 3. Osaamisen jakaminen 2. Osaaminen näkyväksi 1. Perustehtävän kirkastaminen! Sisäisen kehittämisen näkökulma: 1) Perustehtävän kirkastaminen 2) Osaamisen näkyväksi tekeminen avaimena kasvuun 3) Osaamisen jakamisen rakenteet ja systemaattinen henkilöstön osallistaminen 4) Vuorovaikutteinen johtaminen mahdollistaa jatkuvan parantamisen arjessa 5) Hiljaisen tiedon näkökulma eli piilosta osaksi menestystä ja arvoa tuottamaan Organisaation kehittämisen lähtökohdaksi osaamisemme arvottaminen, tarpeellistaminen, uniikkisuus ja luottamuksen periaate!

17 KYSYMÄLLÄ OIVALLUTTAMINEN KIRKASTAA KEHITTÄMISTARVETTA K: Miten arvioisit nykyisten johtamisen työkalujen toimivuutta ja laatua suhteessa tavoitteisiisi? Tiedostaako esimies tavoitteensa? Perustehtävän sirpaloituminen näkyy, ydin vs. iso kuva K: Miten arvioisit omat valmiutesi vuorovaikutteiseen johtamiseen? Peiliin katsomisen paikka ja varhaisia oivalluksia Monelle uusi tapa tarkastella johtamisosaamista K: Minulla on riittävästi työkaluja saada alaiseni mukaan esittämään omia ajatuksiaan toimintamme kehittämiseksi. Jos ei ole, mitä puuttuu? Konkreettisia tarpeita, erilaisia näkemyksiä Pyydetään myös paljon sellaista, jonka pitäisi jo olla käytössä

18 OTTEITA TOTEUTUKSISTA: OIVALLUKSEN POLULLA K: Mihin vastuualueesi esimiestyön haasteisiin koet tarvitsevasi tukea, työkaluja ja menetelmiä? K: Valitse kolme omasta mielestäsi tärkeintä tärkeysjärjestyksessä Päivittäinen laadunvalvonta Konseptin mukainen toiminta Arjen työvire Asiakkuuksien johtaminen Vuorovaikutus ja yhteistyö Osaamisen johtaminen Tuottavuuden kasvattaminen K: Nykyisin käytössäni olevat johtamisen työkalut ovat riittäviä Kyllä Ei, tarvitsen lisää työkaluja seuraaviin

19 ESIMIESTYÖN HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET K: Miten hyvin koet ymmärtäväsi vastuualueesi keskeisimmät henkilöstöjohtamisen haasteet? Osaamisvuoropuhelua ei ole totuttu mieltämään osaksi palveluorganisaation esimiestyötä. Osaamisen johtaminen on ulkoistettu liikaa henkilöstöosaston vastuulle, riskinä osaamisen osaoptimointi ja päivittäisen työssä oppimisen lakkaaminen K: Miten hyvin koet alaistesi ymmärtävän samat asiat kuin edellä? Riittävän hyvästä tulee paras mahdollinen, jolloin oppimisnälkä hyytyy ja rutiinit alkavat hiljalleen syödä miestä. Miten johtamista tulisi kehittää ja mitata työnilon näkökulmasta?

20 AMMATTITAIDON ARVOSTAMINEN JA OSAAMISEN MERKITYKSEN TUNNUSTAMINEN

21 Ennakko kysely! HUMAN CASH FLOW-PROSESSI: VUOROVAIKUTTEINEN JOHTAMISOTE Johtamisen perustehtävän kirkastaminen Esimies arjen kehittäjänä Esimiestyön tehokkaat työkalut Arjen innovaatiot ja innostumisen arvo Esimiestyön ulottuvuudet Tuumasta toimeenpanoon Palveluasenne johtamisen voimavarana Toimiva työyhteisö Arjen haasteista kohti arjen mahdollisuuksia Kellotaajuus kuntoon! Neljä askelta strategiasta käytäntöön Palvelurohkeuden tuloslaskelma Kehäketun käsikirjaryhmätyömenetelmä Palveluodotusten portaikko-työkalu Systemaattinen esimiesote Kannustava ja valmentava esimies Miten onnistumme yllättämään odotukset? Palvelupolun johtaminen mielikuvasta kaupantekoon Vuorovaikutus voimankäyttövälineenä Sisäisen palvelun kehittäminen: aitoa yhteistyötä Jalmari Eklund Uusinta kysely!

22 VUOROVAIKUTTEINEN JOHTAMISOTE- OMAT OPIT JA OIVALLUKSET: OSALLISTAMALLA SYNTYY YHTEISTÄ YMMÄRRYSTÄ Näitä on kysytty tähän mennessä: Tiedot, taidot ja tunnusluvut Palautteen antamisen työkalut ja menetelmät Toiminnan kehittäminen ja muutosvalmius Tietoisuus kehittämiskohteista ja muutosprosessin tavoitteista/vaiheista Asiakastietämys ja palveluosaamisen kehittäminen Kyselyn onnistumisen edellytyksistä tärkeimmät: Ymmärrys yhteisistä tavoitteista Kouluttajalla oltava riittävän laaja ymmärrys kehitettävästä toimialasta ja sen käytännön esimiestyöstä. Mitä suurempi muutoshaaste, sen vahvemmat onnistumisen eväät kysely antaa kehittämisen tueksi. Kirpakat arjen tekevät kehittämisestä mielenkiintoista!

23 ASIAKKAAN MUUTOSTARVE KORKEA MATALA 1. Koulutus Vaikuttavuus Kohdistaminen Tehokkuus Taloudellisuus 2. Liiketoiminta Mitataan oikein Ymmärretään haasteet Valitaan paras External Excellence MITTAUSHAASTE KORKEA Eklund MATALA

24 VUOROVAIKUTTEINEN JOHTAMISOTE- JOHTAMISKULTTUURIN KIRKASTAMINEN Esimiehen on myös osattava nähdä tulevaisuuden suuret linjat ja osattava luoda edellytykset uudistumiselle. Tehtävien suorittamista edistävä, yhteisöllisyyden tunnetta lisäävä johtaminen voimaannuttaa yksilöitä sekä antaa systemaattisten vuorovaikutuskäytäntöjen kautta tilaa erilaisuudelle. Kyky ymmärtää organisaation yksittäisiin työtehtäviin liittyvät onnistumiskriteerit edistää vuorovaikutteisen johtamistarpeen tunnistamista, yhteistyöpotentiaalin tunnustamista sekä mahdollistaa organisaatiokulttuurin kehittämisen myönteiseen suuntaan. Taito ottaa tarvittaessa arjen ongelmat puheeksi lisää ymmärrystä toimintatapojen merkityksestä muutoksen johtamisessa Työntekijöiden omien ajattelumallien tunnistamista. Piilossa olevat uskomukset ja oletukset vaikuttavat arkipäivään joskus ratkaisevastikin.

25 PALVELUKULTTUURI MENESTYMISEN LÄHTEENÄ. 3 x MIKSI ja 6 x MITEN. Miksi muutoshalu on hukassa? Ymmärrämme yhä paremmin asiakasta muuttuvine tarpeineen, mutta miksi omien toimintatapojemme muuttaminen on niin vaikeaa? Miksi 80 % organisaatioista ilmoittaa olevansa asiakaslähtöisiä, mutta vain 8 % asiakkaista on samaa mieltä? Miksi palvelukulttuurin systemaattinen kehittäminen tuo menestystä? Case Finnair: Reklamaatiot vähenivät -20 % Case Vähittäiskauppa: Reklamaatiot -85 %, työtyytyväisyyden vuosittainen kasvu 10X Case Tukkukauppa: Sisäisen palvelun kehittäminen Case Erikoiskauppa: Palvelujen johtamistarve kirkastui

26 PALVELUKYVYN JA-KULTTUURIN ARVIOINNIN VIITEKEHYS: TOIMINTATASOT ALUSSA HAASTEENA MUUTOSVALMIUS JA VUOROVAIKUTTEINEN JOHTAMINEN Lähde: VTT/Aalto: Palveluliiketoiminta ja vuorovaikutteinen johtaminen. Hyötyläinen ja Nuutinen (toim) Muokattu 2012 Eklund Vanha maailma Vanhat tavat Vastakkain asettelu Yhteisymmärrys Uudet mahdollisuudet Uudet tavat

27 PALVELUKYVYN JA-KULTTUURIN ARVIOINNIN VIITEKEHYS: LOPUSSA TUNNISTETTAVA MUUTOS! Kokemuksen ja innokkuuden arvostaminen Perustehtävän kirkastaminen Osaamisen merkitys Toiminta kehittyy! Tulokset paranevat!

28 Taso 4 RAUTA Taso 3 PRONSSI Taso 2 HOPEA Taso 1 KULTA PALVELUKULTTUURIN TOIMINTATASOT- ASIAKASSUHDE o Rautataso: Hyvä palvelu on menestymisen minimistandardi. Miten varmistamme onnistumisen? Mitä hyvä palvelu tarkoittaa? Mitä asiakkaat odottavat? o Pronssitaso: Palveluodotukset kasvavat ja kilpailu kiristyy. Konsepti-voimaa pöytään! Palveluosaamisen merkitys ja asiakaskokemuksen arvo. o Hopeataso: Palvelukulttuuri tarkoittaa jatkuvaa erinomaisen loistavaa palvelua. Laatu ja osaaminen asiakastyytyväisyyden ytimessä. Anna meille meidän jokapäiväinen elämyksemme! o Kultataso: Miten yksilöllisissä palvelutilanteissa syntyy aitoja elämyksiä? Harjoitus tekee mestarin. Mestari harjoittelee aina! Intohimo ja inspiraatio ovat aitoustodisteita tunteen voimasta.

29 PALVELUKULTTUURI ELÄÄ TARINOISSA JA ESIMERKEISSÄ Kulttuuristrategiatarinat: Ruokapalvelutarinat Pehmis ja annoskoko Omavalvonta palkitsemiskeinona Grammakäsi-kisa TET-kaupungin paras perehdytys työelämään tulijoille Palkitse parantamisesta, älä vain parasta! Palvelurohkeuden tuloslaskelma Kun organisaatiota johdetaan kulttuurin kautta, työyhteisö ei ole johtajalle reki, jota vetää perässä. Johtaja istuu valjakon kyydissä ja nauttii. Novia Finland Esimiehet eli Pomo Diacorensit ovat Diacorilla vastuussa strategian tärkeimmästä osaalueesta, eli Diacorin kulttuurista. Esimiesten ja johtamisen kehittämisestä ottaakin pitkälti vastuun ylin johto HR:n sijaan. Diacor

30 PALVELUKULTTUURIN TOIMINTATASOT- JOHTAMISKÄYTÄNNÖT Kuuden kohdan palvelukulttuurin toimenpidemanifestini on seuraava: 1. Kirkasta muutostarpeen motivaatiotekijät! 2. Rakenna muutoskyky nykyosaamisen pohjalle. 3. Tee oppimisesta perusoikeus, voitele osaamisen kehittämisen vauhtipyörät! 4. Varmista ja hyödynnä moniääninen näkemys yrityksen/organisaation palvelukyvystä ja -kulttuurista. 5. Älä hukkaa inhimillistä pääomaasi. Vähemmän virkaa, enemmän virtaa! 6. Varmista onnistumisen edellytykset myös tulevaisuudessa. Visioi tulevaa, kuuntele nykyhetkeä ja arvosta kokemuksellisuutta.

31 PALVELUKULTTUURIN TOIMINTATASOT- YMMÄRRYS ORGANISAATION TAPOJEN VOIMASTA Yrityskulttuuri kääntyy tukemaan strategiaa, kunhan ottaa lähtökohdaksi sen mikä toimii Case Aetna ( Sairasvakuutusyhtiö USA ) 150 vuotta vanha yritys, paljon historian saatossa omaksuttuja tapoja ja arvoja 2000-luvun alussa 1 M tappiota päivässä, ankaraa taistelua kaikilla rintamilla. Välit asiakkaisiin rapautuivat kovaa vauhtia, oikeusjuttuja Kömpelöt prosessit, huikeat yleiskustannukset, huonoja yrityskauppoja Henkilökunta kutsui yritystä äiti Aetnaksi ja johto lupasi huolehtia meikäläisistä elämän loppuun asti, kunhan vaan tulevat työpaikalle eivätkä rupea hankalaksi Harvard Business School Publishing Corp

32 AETNAN KULTTUURIN VAIHEITA 1990-luvulla Kun 1996 Aetna fuusioitiin halvempia terveyspalveluita järjestävään U.S.Healthcare-yhtiöön, kulttuurit ottivat rajusti yhteen Aetnan vanhoillisempi kulttuuri ei mukautunut uusiin, aggressiivisimpiin toimintatapoihin vaan alkoi entistäkin tiiviimmin pitää kiinni vanhoista kuvioista. Aetnan johtajat eivät juurikaan pystyneet edistämään vanhasta kulttuurista irtautumista. He eivät ymmärtäneet, että organisaation kulttuuria ei voi vaihtaa uuteen käytetyn auton lailla, koska se on kaikkine etuineen ja haittoineen ainutlaatuista perintöomaisuutta Usein vallitseva organisaatiokulttuuri tapoineen, tottumuksineen, rutiineineen ja ajattelumalleineen koetaankin painolastina, muutoksen esteenä tai ongelmien lähteenä

33 UUSI TAPA AJATELLA JA TOIMIA TOI TUNNISTETTAVAN MUUTOKSEN AETNAAN 2000-LUVULLA Vuoden 2000-lopulla lääkäri John W. Rowe tuli Aetnan toimitusjohtaja, jo neljäs 5-vuoden aikana Työntekijät valmistautuivat epäluuloisesti taas uuteen uuvuttavaan ponnistukseen, jolla pyrittäisiin muuttamaan yhtiö tehokkaaksi kasvukoneeksi. Henkilöstön ja esimiesten yllätys olikin suuri, kun ei tullutkaan uutta strategiaa tai yritetty väkisin muuttaa yrityksen kulttuuria. Rowe ryhtyikin sen sijaan heti kiertämään yhtiön toimipaikoissa työntekijöiden luona, ottamaan selvää heidän näkemyksistään ja sisällyttämään ne suunnitelmiin. Samoin teki uudeksi pääjohtajaksi valittu Ron Williams, joka yhdessä muun johtoryhmän ja Rowen kanssa hakivat kaikilta organisaation tasoilta työyhteisönsä tuntevia, yrityskulttuuria ymmärtäviä ja laajalti arvostettuja työntekijöitä

34 AETNA JA TUNNISTETTAVA MUUTOS Samoin teki uudeksi pääjohtajaksi valittu Ron Williams, joka yhdessä muun johtoryhmän ja Rowen kanssa hakivat kaikilta organisaation tasoilta työyhteisönsä tuntevia, yrityskulttuuria ymmärtäviä ja laajalti arvostettuja työntekijöitä Tavoitteena oli saada henkilöstön panos, näkemykset ja kokemus mukaan strategiaan sekä kuulla heidän näkökulmiaan aiottujen prosessimuutosten muodosta ja toimeenpanosta Keskusteluissa nousi esiin sekä suurin ongelma onnistumisen esteenä sekä Aetnan merkittävät kulttuuriset vahvuudet Lopputuloksena uusi tapa toimia niin asiakassuhteissa, palveluprosesseissa kuin etenkin henkilöstön osallistamisessa toiminnan kehittämiseen. Työnilon paluu Aetnaan paransi tulosta 6M /päivässä.

35 TYÖNILON VOIMAVARAT: KOLME ULOTTUVUUTTA Onnistumiset Osaaminen Monipuolisuus Hiljainen tieto Verkostot Luontaiset kyvyt Uskomukset Vuorovaikutustaidot Kannustava ilmapiiri Keskinäinen luottamus ja arvostus Motivointi ja innostaminen Yhdessä oppiminen Palautteen antaminen ja saaminen Mahdollisuudet Kiinnostus Halu kehittyä Menestyminen Hyvä toiminta Kiinnostava, Innostava Harri Sirén, JTO ( Muokannut Eklund 2012 )

36

OHJEITA VALMENTAVALLE JOHTAJALLE

OHJEITA VALMENTAVALLE JOHTAJALLE OHJEITA VALMENTAVALLE JOHTAJALLE Maria Ruokonen 10.3.2013 Tunne itsesi ja tunnista unelmasi. Ymmärrä missä olet kaikkein vahvin. Miksi teet sitä mitä teet? Löydä oma intohimosi. Menestymme sellaisissa

Lisätiedot

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018

Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Nuppu Rouhiainen etunimi.sukunimi@tekes.fi Ohjelman tavoitteet Yritysten liiketoiminnan ja kilpailukyvyn uudistaminen: Ihmiset

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen

TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen TIEDÄTKÖ TUKEEKO HR YRITYKSESI LIIKETOIMINTAA? mittaamalla oikea suunta johtamiseen Uudista ja Uudistu 28.9.2011 Sirpa Ontronen ja Jori Silfverberg MARTELA OYJ SISÄLTÖ Mittaamalla oikea suunta johtamiseen

Lisätiedot

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN HYVÄT KÄYTÄNTEET TYÖPAIKOILLA - KOKEMUKSIA KEHITTÄMISTYÖSTÄ TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOHJELMISSA (TYKES) Keskiviikkona 26.11.2008 kello 12.00-18.00 Fellmannissa RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET ILMAPIIRI Hyvinvointi Sallivuus

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOILLA JAKSAMISTA ELÄMÄÄN. Jyväskylä 20.10.2009

TYÖYHTEISÖTAIDOILLA JAKSAMISTA ELÄMÄÄN. Jyväskylä 20.10.2009 TYÖYHTEISÖTAIDOILLA JAKSAMISTA ELÄMÄÄN Jyväskylä 20.10.2009 Jaksaisimmeko työelämässä pidempään, jos osaisimme olla ihmisiksi keskenämme? Löytyykö apu työssä jaksamiseen ja jatkamiseen työyhteisötaidoista?

Lisätiedot

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 Dinno Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 Sari Tappura DI, tutkija Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous sari.tappura@tut.fi www.dinno.fi Yksilön ja tiimien luovuus Osaaminen,

Lisätiedot

Paremman arjella tuottavuutta, hyvinvointia ja työikää SKILLMOTOR OY. Pienryhmämalli, Method Skillmotor

Paremman arjella tuottavuutta, hyvinvointia ja työikää SKILLMOTOR OY. Pienryhmämalli, Method Skillmotor Paremman arjella tuottavuutta, hyvinvointia ja työikää SKILLMOTOR OY Pienryhmämalli, Method Skillmotor Työelämän suuntauksia ja juuria Painopiste tuottavuuden ja hyvinvoinnin kehittämisessä siirtymässä

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

Ympäristö muuttuu muuttuuko johtaminen? 30.9.2014 Pääjohtaja Erkki Moisander

Ympäristö muuttuu muuttuuko johtaminen? 30.9.2014 Pääjohtaja Erkki Moisander Ympäristö muuttuu muuttuuko johtaminen? 30.9.2014 Pääjohtaja Erkki Moisander Kuinka johtaminen tukee työntekoamme? Nykytila: 1. Valveillaoloajastamme lähes puolet töissä 2. Kesälomat pidetty talvilomaa

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN. - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM

HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN. - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? To be or Wellbe 11.2.2010 Oulu Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM Nuoret työntekijät muuttavat työelämää: MEGATRENDIT

Lisätiedot

4event yrityksenä. Perustamisvuosi 2001. Löydä energinen ja vireä elämä. Liikevaihto n. 1,5 milj. Vakituinen henkilöstö 14 henkilöä

4event yrityksenä. Perustamisvuosi 2001. Löydä energinen ja vireä elämä. Liikevaihto n. 1,5 milj. Vakituinen henkilöstö 14 henkilöä 4event yrityksenä Perustamisvuosi 2001 Löydä energinen ja vireä elämä Liikevaihto n. 1,5 milj. Vakituinen henkilöstö 14 henkilöä Osaajaverkostossa 140 henkilöä 1300 erillistä ohjelmaa / vuosi Valtakunnallisuus

Lisätiedot

Työkaarityökalulla tuloksia

Työkaarityökalulla tuloksia Työkaarityökalulla tuloksia Asiantuntija Tarja Räty, TTK Työkaariajattelu työpaikan arjessa miten onnistumme yhdessä? Kehittämisen edellytyksiä Työkaarimallin käytäntöön saattamista Työura- ja kehityskeskustelut

Lisätiedot

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT

TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT TEHTÄVIEN VAATIVUUS OSAAMISPROFIILI JOHTAVAT VIRANHALTIJAT Vakanssi: Palvelualuejohtaja Perustehtävä: Johtaa ja kehittää palvelualuettaan/palvelualueitaan kokonaisvaltaisesti ja strategian mukaisesti koko

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Eija Lehto, erityisasiantuntija IKÄTIETOISELLA JOHTAMISELLA KOHTI TYÖHYVINVOINTIA 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut Työhyvinvointi työntekijän omakohtainen kokemus, joka

Lisätiedot

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015

Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Työhyvinvointikorttikoulutuksen vaikuttavuus koulutuksen käyneiden kokemuksia ja kehittämisehdotuksia. Katri Wänninen Veritas Eläkevakuutus 2015 Kyselyn toteutus Työhyvinvointikorttikoulutuksia on toteutettu

Lisätiedot

MITEN SAADA KUNTA KUKOISTAMAAN HENKILÖSTÖJOHTAMISEN AVULLA? Kuntatalo 17.2.2012 Pauli Juuti

MITEN SAADA KUNTA KUKOISTAMAAN HENKILÖSTÖJOHTAMISEN AVULLA? Kuntatalo 17.2.2012 Pauli Juuti MITEN SAADA KUNTA KUKOISTAMAAN HENKILÖSTÖJOHTAMISEN AVULLA? Kuntatalo 17.2.2012 Pauli Juuti Sisällys Joitakin väittämiä Vastaavatko perinteiset henkilöstöjohtamisen mallit nykyisiin haasteisiin? Miten

Lisätiedot

Lean Leadership -valmennusohjelma

Lean Leadership -valmennusohjelma Lean Leadership -valmennusohjelma Näkökulmia johtajuuteen Tule kehittämään ja kehittymään! Valmennuksen tavoitteet Arjen kehittäminen: yksinkertaisilla kehitystoimenpiteillä merkittäviä parannuksia Henkilöstö

Lisätiedot

AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009. 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1

AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009. 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 AMMATTIMAINEN YHTEISTYÖ & ASIANTUNTIJUUS Tiedon ja ideoiden jakaminen 12.8.2009 10.8.2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 TAVOITTEET 12.8.2009 TYÖSKENTELYLLE TEEMA Ammattimainen yhteistyö moniammatillisessa

Lisätiedot

Hiljaisen tietämyksen johtaminen

Hiljaisen tietämyksen johtaminen Hiljaisen tietämyksen johtaminen Uudista ja uudistu 2009 Hiljainen tietämys on osa osaamista Hiljainen ja näkyvä tieto Hiljainen tieto Tiedämme enemmän kuin kykenemme ilmaisemaan *) kokemusperäistä, alitajuista

Lisätiedot

Win Win Win Työkyvyn kokonaishallinta avaa monia mahdollisuuksia

Win Win Win Työkyvyn kokonaishallinta avaa monia mahdollisuuksia Win Win Win Työkyvyn kokonaishallinta avaa monia mahdollisuuksia Satu Huber 17.11.2011 17.11.2011 1 Kysymys Jos yrityksenne palkkasumma on > 30mio 30 vuotias henkilö jää työkyvyttömyyseläkkeelle; palkka

Lisätiedot

Eri-ikäisten johtamisessa onnistuminen

Eri-ikäisten johtamisessa onnistuminen Eri-ikäisten johtamisessa onnistuminen Henry ry 12.3.2013 Paula Syväniemi Proponsio Ikäjohtaminen Työntekijän iän ja ikäsidonnaisten tekijöiden huomioon ottamista päivittäisjohtamisessa, työn suunnittelussa

Lisätiedot

MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012

MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012 MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012 Strategisten verkostojen johtaminen ja organisaatioiden uudistuminen Helena Kuusisto-Ek Metropolia Ammattikorkeakoulu 1 Teemat: - Johtamisen haasteet muuttuvat

Lisätiedot

FARAX johtamisstrategian räätälöinti

FARAX johtamisstrategian räätälöinti FARAX johtamisstrategian räätälöinti Sisältö Taustaa Johtamisstrategian luominen ja instrumentin luominen Hyödyt ja referenssit Esimerkkejä matriiseista Prosessi Taustaa Esityksessä käydään läpi FaraxGroupin

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiirin strategiaseminaari 18.3.2010 Joutsenossa Marja-Liisa Vesterinen sote-piirin valtuuston pj.

Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiirin strategiaseminaari 18.3.2010 Joutsenossa Marja-Liisa Vesterinen sote-piirin valtuuston pj. Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiirin strategiaseminaari 18.3.2010 Joutsenossa Marja-Liisa Vesterinen sote-piirin valtuuston pj. YKSITYISEN JA JULKISEN SEKTORIN EROJA AJATTELUSSA JA TOIMINNASSA SOTE-ALALLA

Lisätiedot

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä

Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Parempaa liiketoimintaa henkilöstöjohtamisen uusilla välineillä Sirpa Huuskonen ja Harri Nikander ISS Palvelut ISS Palvelut Oy 12 000 työtekijää Suomessa Siivous Kiinteistön ylläpito Turvallisuuspalvelut

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA

TRIPLEWIN KEHITYSTARINA TRIPLEWIN KEHITYSTARINA Mistä olemme tulossa, mitä olemme tänään ja mihin olemme menossa? will invest into customer xperience leadership TripleWinin juuret ovat General Motorsissa (GM) ja Saturn automerkissä

Lisätiedot

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet

ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet ERTO / YSTEA Työhyvinvointi osana toimivaa työyhteisöä Vaativat asiakaspalvelutilanteet.0.0 JS Partners Oy Toimiva työyhteisö selkeät tavoitteet ja yhteiset pelisäännöt tarkoituksenmukaiset työvälineet

Lisätiedot

VASTUULLINEN ITSEOHJAUTUVUUS oman toiminnan arviointi ja suunnittelu yhteisissä keskusteluissa - ennakoiva työote, monitaitoisuus

VASTUULLINEN ITSEOHJAUTUVUUS oman toiminnan arviointi ja suunnittelu yhteisissä keskusteluissa - ennakoiva työote, monitaitoisuus JOHTAMISEN MUUTOS ESIMIESTYÖN UUDET OSAAMISET -valmentava ote ja fasilitoivat menetelmät -strateginen ajattelu -asiakastyö JOHTAMISVOIMA määrääminen ohjeina, vaatimuksina ja kontrollina Hieararkinen johtaminen

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

Työ tukee terveyttä. sivu 1

Työ tukee terveyttä. sivu 1 UUDENKAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- STRATEGIA 2010- Työ tukee terveyttä sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Mikä henkilöstöstrategia on? 3 2. Mihin henkilöstöstrategia perustuu? 4 3. Miten toteutamme kaupungin strategiaa?

Lisätiedot

Miten AMK voittaa johtamis- ja muutospelissä? AMK Päivät Lahdessa 2014 Tero J. Kauppinen

Miten AMK voittaa johtamis- ja muutospelissä? AMK Päivät Lahdessa 2014 Tero J. Kauppinen Miten AMK voittaa johtamis- ja muutospelissä? AMK Päivät Lahdessa 2014 Tero J. Kauppinen Ajankohtainen symboli Uskommeko oikeisiin asioihin? Johtamisen uusi symboli Voima vs. ketteryys voittamisesta Voittajia

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Ennakointiselvityshanke 2 Tilaajan Uudenmaan ELY-keskus Kohteena yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan organisaatioiden 2010-luvun

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Innovaatio? Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen. Innovatiiviset liiketoimintakonseptit

Innovaatio? Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen. Innovatiiviset liiketoimintakonseptit Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Nuppu Rouhiainen etunimi.sukunimi@tekes.fi Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Työelämä 2020 -hanke. Hyvää huomenta Hyvää huomista Workshop 12.11.2014. Margita Klemetti hankejohtaja

Työelämä 2020 -hanke. Hyvää huomenta Hyvää huomista Workshop 12.11.2014. Margita Klemetti hankejohtaja Työelämä 2020 -hanke Hyvää huomenta Hyvää huomista Workshop 12.11.2014 Margita Klemetti hankejohtaja SUOMEN TYÖELÄMÄ EUROOPAN PARAS VUONNA 2020 Hallitusohjelma TYÖELÄMÄSTRATEGIA TULEVAISUUDEN TYÖPAIKALLA

Lisätiedot

VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen

VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen Maarit Lahtonen, asiantuntija Työelämän innovaatiot ja kehittäminen DM 629213 11-2011 VetoVoimaa! tekesläisen silmin

Lisätiedot

Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa

Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa Pori 2.9.2015 Anne Jortikka Visio Työelämästrategia Suomen työelämä Euroopan paras vuoteen 2020 Työelämän laadun ja tuottavuuden samanaikainen kehittäminen

Lisätiedot

Osuva-kysely Timo Sinervo

Osuva-kysely Timo Sinervo Osuva-kysely Timo Sinervo Timo Sinervo 1 Kunnat ja organisaatiot Kunta Vastaajat Jyväskylä 977 Eksote 1065 Länsi-Pohja 65 Akseli 59 Laihia-Vähäkyrö 52 Kaksineuvoinen 33 Terveystalo 31 Jyväskylän hoivapalv.

Lisätiedot

AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA

AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA AJANHALLINNASTA LISÄÄ VOIMAVAROJA Iina Lempinen Voimavaravalmentaja, kirjailija, kouluttaja Valmiina Coaching 24.11.2015 Tehy Terveydenhoitajien opintopäivät 1 VALMENNUKSEN TAVOITTEET Tulet tietoisemmaksi

Lisätiedot

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 Työpaja: Eri-ikäisten johtaminen ja työkaarityökalu mitä uutta? Työpajan tavoitteet:

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka sähköinen työalusta työhyvinvoinnista vastaaville

Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka sähköinen työalusta työhyvinvoinnista vastaaville Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka sähköinen työalusta työhyvinvoinnista vastaaville Jarna Savolainen Asiantuntija, Työhyvinvoinnin palvelut Finnsec-messut 13.10.2011 Työhyvinvoinnin tinkimätön rakentaja

Lisätiedot

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala 1 Vetovoimaisia työpaikkoja yhdistäviä tekijöitä: ü Henkilöstön saanti helppoa ü Henkilöstön

Lisätiedot

Johtajuus on työyhteisön erilaisin ja yksinäisin rooli, mutta tärkein voimavara!

Johtajuus on työyhteisön erilaisin ja yksinäisin rooli, mutta tärkein voimavara! 1 Esimiesvalmennus entistä tietoisempaan johtajuuteen Johtajuus on työyhteisön erilaisin ja yksinäisin rooli, mutta tärkein voimavara! Hyvä johtaja ja esimies! Tarvitsetko ajan ja paikan, missä voit tutkia

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työhyvinvoinnin tilannekuva - Työnantajan nykyiset tiedot ja taidot toimintaan Rauno Pääkkönen Elina Ravantti Selvityksen tarkoitus ja toteutus Muodostaa käsitys mitä työhyvinvoinnilla

Lisätiedot

MUUTOS JA MENESTYS. Teknologiayritykset matkalla kohti palveluliiketoimintaa Miten luomme tuotekeskeisestä yrityksestä palveluyrityksen?

MUUTOS JA MENESTYS. Teknologiayritykset matkalla kohti palveluliiketoimintaa Miten luomme tuotekeskeisestä yrityksestä palveluyrityksen? Teknologiayritykset matkalla kohti palveluliiketoimintaa Miten luomme tuotekeskeisestä yrityksestä palveluyrityksen? S Muutos ja menestys -seminaari 26.5.2010 Maaria Nuutinen, VTT, Organisaatioiden kehittäminen

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Tunnista tulevaisuuden johtamisen osaamistarpeet jo tänään

Tunnista tulevaisuuden johtamisen osaamistarpeet jo tänään Tunnista tulevaisuuden johtamisen osaamistarpeet jo tänään Enemmän kuin irrallinen 360 -arviointi Agenssi360 HRM on ainutlaatuinen yhdistelmä johtamisen tavoitetilan määrittelyä, 360 -arviointia ja kasvokkaista

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaja johdon kumppanina

Henkilöstöjohtaja johdon kumppanina Henkilöstöjohtaja johdon kumppanina HR-verkoston ideatyöpaja 2/2013 15.10.2013 henkilöstöjohtaja Kimmo Sarekoski Espoon kaupunki HR -historiaa Suomessa 1950-luvulle saakka työsuhdeasioita, rekrytointi-

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

Viestinnän merkitys henkilöstön hyvinvoinnille Sari Niemi Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia

Viestinnän merkitys henkilöstön hyvinvoinnille Sari Niemi Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Viestinnän merkitys henkilöstön hyvinvoinnille Sari Niemi Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Mistä on parhaat työpaikat tehty? Luottamus Avoin viestintä eli läpinäkyvyys Välittäminen

Lisätiedot

Nuoret naiset johtamisurille. Ohjelman sisältö ja aikataulu Järjestäjä: Tammer Nova rotaryklubi

Nuoret naiset johtamisurille. Ohjelman sisältö ja aikataulu Järjestäjä: Tammer Nova rotaryklubi Nuoret naiset johtamisurille Ohjelman sisältö ja aikataulu Järjestäjä: Tammer Nova rotaryklubi Johtajuus on Tehtäväkokonaisuus, johon liittyy odotuksia, vastuita ja velvollisuuksia Suhde, jossa on määritelty

Lisätiedot

Tiimivalmennus 6h. Tiimienergian pikaviritys

Tiimivalmennus 6h. Tiimienergian pikaviritys Tiimivalmennus 6h Tiimienergian pikaviritys Hienoa kuinka hyvin valmennus pysyi kasassa ja sai kaikki mukaan. Kukaan ei ollut passiivisena tässä koulutuksessa. TeliaSonera Oyj 1 / 9 Miksi investoisit tiimityöhön?

Lisätiedot

Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle?

Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle? Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle? Timo Räikkönen, kehitys- ja markkinointijohtaja, YIT Jari Niemelä, toimitusjohtaja, Workspace Oy #HENRYFoorumi / #HF_2014 #yitkehitys HR erilaisten muutosten keskellä

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA

TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA TYÖELÄMÄN LAADUN JA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMINEN PAROCISSA Jan Gustafsson Henkilöstöjohtaja Paroc Group Paroc Pähkinänkuoressa 2 25.11.2014 Paroc Group Oy Parocin Asiakkaat Monipuolinen asiakaskuntamme koostuu

Lisätiedot

Yhteiseen johtajuuteen Esimerkkinä Hämeenlinnan päiväkodin johtajuuden muutos Marja-Liisa Akselin, Palvelujohtaja Lasten ja nuorten palvelut

Yhteiseen johtajuuteen Esimerkkinä Hämeenlinnan päiväkodin johtajuuden muutos Marja-Liisa Akselin, Palvelujohtaja Lasten ja nuorten palvelut Yhteiseen johtajuuteen Esimerkkinä Hämeenlinnan päiväkodin johtajuuden muutos Marja-Liisa Akselin, Palvelujohtaja Lasten ja nuorten palvelut 16.4.2015 VARHAISKASVATUKSEN STRATEGISET VALINNAT 2011-2015

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI Copyright Mentorit Oy, 2006. www.mentorit.fi Mittarin käyttöoikeus vain tunnukset lunastaneella. Osittainenkin kopiointi tai muokkaus vain tekijän luvalla. Kyselyn perustana

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen uudistaminen ja työn vaatimukset Koulutuksella ja osaamisella on työkykyä ylläpitävä ja rakentava vaikutus, joka osaltaan

Lisätiedot

OSVI: Osallistava sisäinen viestintä tutkimus- ja kehittämishanke

OSVI: Osallistava sisäinen viestintä tutkimus- ja kehittämishanke Osallistava sisäinen viestintä Lahden kaupungissa Kuntamarkkinat 15.9.2011 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Maarit Pedak KTM ja VTM, tutkija maarit.pedak@helsinki.fi 9/15/2011 1 OSVI: Osallistava

Lisätiedot

Asiantuntijoiden vai ihmisten johtamista? Pohdintaa johtajuudesta, kehittymisestä ja kehittämisestä

Asiantuntijoiden vai ihmisten johtamista? Pohdintaa johtajuudesta, kehittymisestä ja kehittämisestä Pohdintaa johtajuudesta, kehittymisestä ja kehittämisestä Leadership-päivä Finlandia-talo 2.2.2012 klo 9.30-10.45 , TkL Tutkija ja projektipäällikkö - Tuotantotalouden laitos/bit Tutkimuskeskus Johtajuus,

Lisätiedot

KANSALLINEN TYÖELÄMÄN ON? JUHA ANTILA / SAK

KANSALLINEN TYÖELÄMÄN ON? JUHA ANTILA / SAK KANSALLINEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISSTRATEGIA. MITÄ SE ON? JUHA ANTILA / SAK MAAN HALLITUKSEN OHJELMA SANOO S. 65 Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa työryhmän valmistelemaan työelämän kehittämisstrategian,

Lisätiedot

Hyvän työpaikan kriteerit

Hyvän työpaikan kriteerit Hyvän työpaikan kriteerit Vetovoimaa ja työhyvinvointia terveydenhuoltoon! Hyvän työpaikan kriteerit 2 Hyvä lukija, esitteessä olevat Hyvän työpaikan kriteerit terveydenhuollon organisaatioille on laadittu

Lisätiedot

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET

JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET JS PARTNERS OY:N VALMENNUKSET Palaute Ajankäyttö Työhyvinvointi Myynti Yhteistyö Työyhteisötaidot Kehityskeskustelu Esimiestaidot Asiakaspalvelu Vuorovaikutus Rekrytointi Tutkimukset ja kartoitukset Vaativat

Lisätiedot

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 Dinno Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 JOHTAMISKORKEAKOULU Kehittämis- ja työnohjauspalvelut Seija Strömberg TNJ Leading Partners www.dinno.fi www.dinno.fi Dinnon monitieteinen teoreettinen

Lisätiedot

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS)

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET (LUONNOS) S I S Ä L T Ö I Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon osat ja muodostuminen ---------------------------------------- 3 II Yritysjohtamisen

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI!

LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI! LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI! 1. Työyhteisön osaamisen johtamiseen 2. Lasten liikunnan lisäämiseen toimintayksikössä 3. Työhyvinvoinnin parantamiseen 4. Henkilökunnan ammatillisuuden

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

22.10.2014 M.Andersson

22.10.2014 M.Andersson 1 Kommenttipuheenvuoro: Reflektiivinen työote Mll:n seminaari Helsinki Maarit Andersson, kehittämispäällikkö Ensi- ja turvakotien liitto 2 Aluksi Vallitseva yhteiskunnallinen tilanne, kuntien taloudellinen

Lisätiedot

26.10.15. Työpaikan ongelmatilanteiden hallinta. Organisaatiokulttuuri. Organisaatiokulttuurin rattaat. Vuorovaikutus. Rakenteet. Arvot ja oletukset

26.10.15. Työpaikan ongelmatilanteiden hallinta. Organisaatiokulttuuri. Organisaatiokulttuurin rattaat. Vuorovaikutus. Rakenteet. Arvot ja oletukset Työpaikan ongelmatilanteiden hallinta Camilla Reinboth Organisaatiososiologi Sosiosolve VSSHP- 27.10.2015 Organisaatiokulttuuri Vuorovaikutus Rakenteet Arvot ja oletukset Organisaatiokulttuurin rattaat

Lisätiedot

Tavoitteista käytäntöihin - esimiehistä ketteriä työhyvinvoinnin kehittäjiä Tampereen Yliopisto, Johtajuussymposium 2.9.2015

Tavoitteista käytäntöihin - esimiehistä ketteriä työhyvinvoinnin kehittäjiä Tampereen Yliopisto, Johtajuussymposium 2.9.2015 Tavoitteista käytäntöihin - esimiehistä ketteriä työhyvinvoinnin kehittäjiä Tampereen Yliopisto, Johtajuussymposium 2.9.2015 Espoon kaupunki, henkilöstöjohtaja Kimmo Sarekoski Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu,

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen?

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska. Mitä ohjelman jälkeen? Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Mitä ohjelman jälkeen? Tekesin ohjelma 2009 2012 Sapuska loppuu, elämä jatkuu! Tekesin Sapuska-ohjelmasta on muodostunut koko elintarvikealan tuntema

Lisätiedot

Ääni toimitukselle. Toimituskyselyt kehitysideoiden kartoittajana

Ääni toimitukselle. Toimituskyselyt kehitysideoiden kartoittajana Ääni toimitukselle Toimituskyselyt kehitysideoiden kartoittajana TOIMI-hanke, päätösseminaari 6.11.2014 Aurora Airaskorpi Projektitutkija, Media Concepts Research Group @aairaskorpi auroraairaskorpi.com

Lisätiedot

Valmentava johtajuuskulttuuri todeksi. HR Next Practice Marjo-Riitta Ristikangas & Vesa Ristikangas 6.9.2011

Valmentava johtajuuskulttuuri todeksi. HR Next Practice Marjo-Riitta Ristikangas & Vesa Ristikangas 6.9.2011 Valmentava johtajuuskulttuuri todeksi HR Next Practice Marjo-Riitta Ristikangas & Vesa Ristikangas 6.9.2011 BoMentis on valmentavan johtamisen kylväjä, joka luo organisaatioihin hyvä johtamisen ja yhteistyön

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia 2014-2018

Henkilöstöstrategia 2014-2018 Henkilöstöstrategia 2014-2018 Liite 2: Tausta-aineisto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisältö 1. Perustehtävämme ja arvoperustamme 3 2. Henkilöstövisiomme 2018 ja strategiset tavoitteemme 4 3.

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

Työelämän ilmiöt ja työkyvyn tukeminen Johanna Ahonen 1.9.2015

Työelämän ilmiöt ja työkyvyn tukeminen Johanna Ahonen 1.9.2015 Työelämän ilmiöt ja työkyvyn tukeminen Johanna Ahonen Työkykyjohtaminen Ilmiöitä Tiedolla johtaminen 2 Ilmiöitä ja huolia yritysten arjessa Kannattavuus, tehokkuus, kasvu "Liikevaihto jää alle budjetin

Lisätiedot

Vaikeat tilanteet esimiestyössä

Vaikeat tilanteet esimiestyössä Vaikeat tilanteet esimiestyössä Workshop esimiehille ja tiiminvetäjille 1.-3.10.2014 Suomen Yhteisöakatemia Oy Saarijärventie 5 B 14, Taitoniekantie 8 D 35 40200 Jyväskylä 40740 Jyväskylä www.sya.fi www.sya.fi

Lisätiedot

Osuva-loppuseminaari

Osuva-loppuseminaari Osuva-loppuseminaari Mistä syntyy työntekijän ja työyhteisön innovatiivisuus? Kyselyn tuloksia 15/12/14 Timo Sinervo 1 Mitä tutkittiin Mitkä johtamiseen, työyhteisöön ja työhön liittyvät tekijät johtavat

Lisätiedot

Askel-hanke 09.04.2014 Business-ajattelu ja asiakkaan liiketoimintahaasteiden ymmärtäminen Ilkka Wäck, Faros Group. Huhtikuu.

Askel-hanke 09.04.2014 Business-ajattelu ja asiakkaan liiketoimintahaasteiden ymmärtäminen Ilkka Wäck, Faros Group. Huhtikuu. Askel-hanke 09.04.2014 Business-ajattelu ja asiakkaan liiketoimintahaasteiden ymmärtäminen Ilkka Wäck, Faros Group Huhtikuu Toukokuu Miten ymmärrän asiakkaan liiketoimintahaasteen Miten ratkaisen asiakkaan

Lisätiedot

Johtamisen elinkaari. Tampereen hiippakunnan johtamisfoorumi Kanava 4 Mikko Sulander ja Ulla-Mari Hutko

Johtamisen elinkaari. Tampereen hiippakunnan johtamisfoorumi Kanava 4 Mikko Sulander ja Ulla-Mari Hutko Johtamisen elinkaari Tampereen hiippakunnan johtamisfoorumi Kanava 4 Mikko Sulander ja Ulla-Mari Hutko Työntekijän ikäkaudet Kokenut Nuori työntekijä Tältä tuntui tulla seurakuntaan töihin Hyvä esimies?

Lisätiedot

METSÄNHOITOYHDISTYSTEN TOIMINNANJOHTAJIEN JA JOHTORYHMIEN JÄSENTEN KOULUTUS Strategia toimimaan. Yhteistyössä:

METSÄNHOITOYHDISTYSTEN TOIMINNANJOHTAJIEN JA JOHTORYHMIEN JÄSENTEN KOULUTUS Strategia toimimaan. Yhteistyössä: METSÄNHOITOYHDISTYSTEN TOIMINNANJOHTAJIEN JA JOHTORYHMIEN JÄSENTEN KOULUTUS Strategia toimimaan Yhteistyössä: Mhy-johto johtamishaasteiden äärellä Metsänhoitoyhdistykset elävät suurta muutoksen aikaa.

Lisätiedot

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus.

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Väestörekisterikeskuksen uusi strategia linjaa virastomme toimintaa uuden

Lisätiedot

MONIAMMATILLISUUS : VÄLKKY-PROSESSIN AVAUSPÄIVÄ Yhteiset tavoitteet & johtavat ajatukset 16.6.2009. 16. kesäkuuta 2009 Humap Oy, www.humap.

MONIAMMATILLISUUS : VÄLKKY-PROSESSIN AVAUSPÄIVÄ Yhteiset tavoitteet & johtavat ajatukset 16.6.2009. 16. kesäkuuta 2009 Humap Oy, www.humap. MONIAMMATILLISUUS : VÄLKKY-PROSESSIN AVAUSPÄIVÄ Yhteiset tavoitteet & johtavat ajatukset 16.6.2009 16. kesäkuuta 2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 OHJELMA 16.6.2009 TYÖSKENTELYLLE TEEMA Keskeisten johtavien

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöohjelma 2013-2016 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöohjelma 2013-2016 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöohjelma 2013-2016 Henkilöstöohjelma Henkilöstöohjelmassa esitetään henkilöstövoimavarojen johtamisen strategiset linjaukset ja keskeiset toimenpiteet. Henkilöstöohjelman lähtökohtana

Lisätiedot

Ikäjohtaminen Fujitsu-konsernissa. Tuula Selonen

Ikäjohtaminen Fujitsu-konsernissa. Tuula Selonen Ikäjohtaminen Fujitsu-konsernissa Tuula Selonen Mitä ikäjohtamisella tarkoitetaan? 1/3 Ikäjohtaminen on eri-ikäisten ihmisten johtamista eli hyvää henkilöstöjohtamista. Työurien parantamiseen ja pidentämiseen

Lisätiedot

Tuottavuuden tunnusluvut Eteva. Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo

Tuottavuuden tunnusluvut Eteva. Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo Tuottavuuden tunnusluvut Eteva Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo Eteva kuntayhtymä 47 omistajakuntaa 26 kunnan alueella 150 toimipaikkaa

Lisätiedot

Uusi strategia tarvitsee uudistetun johtamisjärjestelmän

Uusi strategia tarvitsee uudistetun johtamisjärjestelmän Uusi strategia tarvitsee uudistetun johtamisjärjestelmän Talent Vectia johtamisjärjestelmäselvitys 13.06.2013 Arto Smolander & Sonja Tanskanen Yritysten näkemys johtamisjärjestelmänsä toimivuudesta Talent

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

Kehityskeskustelut työhyvinvoinnin välineenä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston tapaaminen 2.10.2013

Kehityskeskustelut työhyvinvoinnin välineenä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston tapaaminen 2.10.2013 Kehityskeskustelut työhyvinvoinnin välineenä Työpaikkojen työhyvinvointiverkoston tapaaminen 2.10.2013 FT Nina Laine Ohjelmajohtaja, työhyvinvointi Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto

Lisätiedot

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa Hr-verkoston ideatyöpaja 2/2013 Kuntatyönantajat Helsinki Leena Kaunisto henkilöstöjohtaja, Ktm Työhyvinvointiohjelma 2009-2012: Tuottavuusohjelma

Lisätiedot

Hei me verkostoidutaan Case - Dazzle Oy

Hei me verkostoidutaan Case - Dazzle Oy Hei me verkostoidutaan Case - Dazzle Oy Virkeänä työelämässä! Työhyvinvointia työpaikoille verkostoseminaari Helsinki Congress Paasikivi 29.11.2011 Vesa Auvinen Luovuus- ja tulevaisuusjohtaja, Dazzle Oy

Lisätiedot

KUVApuhelinhanke alkukyselyt:

KUVApuhelinhanke alkukyselyt: Liite 2 (1/5) KUVApuhelinhanke alkukyselyt: OSIO I: Taustatiedot, teknologiasuhtautuminen ja teknologiaosaaminen 1. Sukupuoli: Nainen, Mies 2. Ikä: vuotta 3. Sosiaali- ja terveysalan koulutus: 4. Työtehtävät

Lisätiedot

Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella. JohtamisWirtaa 10.5.2011

Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella. JohtamisWirtaa 10.5.2011 Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella JohtamisWirtaa 10.5.2011 Työpaja 2, haasteet ja ratkaisut Riikka Laine-Tolonen (Nordea) Tapani Pöllänen (Sales Energy) Valmentava esimies Strategia ja visio

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin kehittäminen

Työhyvinvoinnin kehittäminen Työhyvinvoinnin kehittäminen Marja-Liisa Manka Alueseminaari 1. Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos HyWin- Työhyvinvointi Työhyvinvointi on strateginen menestystekijä Yksilön terveys 1900-luvun alku =

Lisätiedot

Miten työyhteisökokemus synnyttää asiakaskokemuksen? Merja Fischer Merja@posemotions.com Seinäjoki 8.5.2014

Miten työyhteisökokemus synnyttää asiakaskokemuksen? Merja Fischer Merja@posemotions.com Seinäjoki 8.5.2014 Miten työyhteisökokemus synnyttää asiakaskokemuksen? Merja Fischer Merja@posemotions.com Seinäjoki 8.5.2014 Ihmiset haluavat olla synny0ämässä jotain itseään suurempaa. Työelämän arvot vastuu on jokaisella

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot