Palveluväylän käyttöönoton edellytysten kehittäminen - Loppuraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palveluväylän käyttöönoton edellytysten kehittäminen - Loppuraportti"

Transkriptio

1 Palveluväylän käyttöönoton edellytysten kehittäminen - Loppuraportti Projektiryhmä Lahden kaupunki, Kotkan kaupunki ja Sipoon kunta

2 Sisällys Johdon tiivistelmä projektista... 3 Osallistujat... 4 Projektiin osallistuneiden kaupunkien ja kuntien tavoitteet... 5 Projektin tavoitteet ja lopputuotokset... 5 Resursointi, vaiheistus ja aikataulu... 6 Yhteenveto nykytilan haasteista... 7 Hyödyt palveluväylän käyttöönotosta ja palvelupohjaiseen arkkitehtuuriin siirtymisestä... 8 Ohjeet ja suositukset palveluväylän käyttöönottoon ja palvelupohjaiseen arkkitehtuuriin siirtymiseksi /9

3 Johdon tiivistelmä projektista Sitra on toteuttanut Kuntien palveluväyläosaaminen -hankkeen, jonka tavoitteena on tukea kuntia palveluväylän käyttöönottoselvityksen tekemisessä, jossa kartoitetaan muun muassa mitkä ovat kuntien tietojärjestelmätarpeet, miten väyläratkaisu sopisi kuntaan ja sen tulevaisuuden tarpeisiin ja mitkä ovat seuraavat toimenpiteet palveluväylän käyttöönottamiseksi kunnassa. Lahden ja Kotkan kaupungit sekä Sipoon kunta osallistuivat hankkeeseen keväällä 2014 aiheenaan sähköinen asiointi. Projektissa tehty selvitys kartoitti sähköisen asioinnin toimintaympäristöä ja siihen liittyviä tiedonvälityksen epäjatkuvuuskohtia, joiden ratkaisemisessa tai parantamisessa palveluväylän hyödyntämisellä voisi olla merkittävä vaikutus. Selvityksessä tunnistettiin kuntien nykyisiä sähköiseen asiointiin liittyviä haasteita (epäjatkuvuuskohdat ja tiedonvälityksen ongelmat) sekä palveluväylän tarjoamia hyötyjä sähköisen asioinnin kehittämiseen. Nykytilan haasteita ja hyötyjä selvitettiin pääasiallisesti haastattelumenetelmällä. Havaitut haasteet ja epäjatkuvuuskohdat tiedonvälityksessä: Usein operatiiviset järjestelmät eivät toimi aidosti osana sähköistä asiointia. Tiedot täytyy syöttää operatiiviseen järjestelmään käsin, vaikka muuten asiointiketju voitaisiin sähköistää. Aidosti toimivat sähköiset ratkaisut ovat usein toimittajien omia portaaleja. Ne toimivat hyvin, mutta eivät ole linkitettävissä kunnan muihin järjestelmiin. Epäjatkuvuuskohtia on erityisesti lomakejärjestelmästä operatiivisen järjestelmään. Lainsäädäntö aiheuttaa myös epäjatkuvuuskohtia: esim. hammaslääkäriaikaa ei voi varata, ellei hammastarkastusta ole tehty. Epäjatkuvuuskohtia on yksityisen ja kunnallisen toiminnan välillä, eli esim. jos on käynyt yksityisellä puolella terveydenhoidossa, tiedot eivät välity kunnallisen toiminnan puolelle. Epäjatkuvuuskohtia on myös toimialueiden välillä. Useampien palautekanavien kautta tulevat palautteet vaativat manuaalista työtä palautteen ohjaamisessa samaan putkeen. Yhteishuoltajille ja puolesta asioijille tietojen näyttäminen on hankalaa (esim. päivähoidon osalta vain yksi henkilö/osoite on mahdollista lisätä valtuutetuksi). Tulotietojen näyttäminen vaatii suostumusten käsittelyä. Sairaslomatodistukset (tiedon jako palkkahallintoon ja esimiehelle) - esimerkki epäjatkuvuuskohdista, jossa työnkulunohjauksen/prosessiohjauksen avulla voitaisiin säästää henkilötyöltä. Vastauksia Virosta Viron työpajapäivässä tutustuttiin X-road (Viron palveluväylä) teknologiaan, palveluväylän hallintamalliin ja miten palveluväylän käyttöönotto on viety eteenpäin Virossa sekä palveluväylän hyödyntämiseen ja soveltamiseen niin Tallinnan kaupungin kuin 3/9

4 kansallisten terveyspalveluiden näkökulmasta. Kehittämisideoita työstettiin Virossa työpajapäivässä. Projektin yleiset johtopäätökset olivat: Palveluväylän käyttöönotto edellyttää hallintamallia ja yhteisiä periaatteita, joiden mukaan palveluja suunnitellaan (esim. tieto tallennetaan kertaalleen, tiedolla on selkeä omistajataho). Kansallinen palveluväylä ja yhteinen palvelupohjainen arkkitehtuuri edellyttävät yhteiskäyttöisiä palveluita, kuten tunnistaminen ja suostumusten ja valtuutusten hallinta. Tarvitaan yhteiset tietomallit ja -rakenteet sekä standardoidut rajapinnat. Tavoitteena pitäisi olla prosessien mittava automatisointi, mikä edellyttää toiminnan suunnittelua uudesta näkökulmasta, ei nykyisten manuaalisten prosessien viemistä sähköisiksi. Tämä loppuraportti luovutettiin Sitralle 17. kesäkuuta Sitra rahoitti projektin toteuttamista projektien ulkopuolisten kustannusten osalta. Syötteitä kansalliseen palveluväyläyhteistyöhön Selvityksessä havaitut keskeiset kehittämisideat, jotka vaativat kansallista tai kuntien yhteistä panostusta, on annettu tueksi kansallisen palveluväylän kehittämishankkeisiin ja kuntien yhteisen sisäisen integraatioalustan kehittämishankkeeseen. Osallistujat Haastatteluihin osallistuivat: Teemu Kokkonen, Lahti Lahden Tietotekniikka, kehityspäällikkö Pasi Halme, Lahti Konsernipalvelut, tietohallintosuunnittelija Aija Holopainen, Lahti Tekninen ja ympäristötoimiala, kartastopäällikkö Pekka Piironen, Lahti Sosiaali- ja terveystoimiala, projektipäällikkö Juha Redsven, Kotka Tietohallintopäällikkö Jarmo Günther, Kotka Pääsuunnittelija, tietohallinto Jouni Ristola, Hamina Tietohallintopäällikkö Matti Rupponen, Pyhtää Hallintojohtaja Sam Allen, Sipoo Tietohallintopäällikkö Kristian Tillander, Sipoo Pääsuunnittelija Tuija Tzoulas, Sipoo Paikkatietoinsinööri 4/9

5 Työpajaan osallistuivat: Teemu Kokkonen Lahden Tietotekniikka, kehityspäällikkö Henri Nyberg Tekninen toimi, maankäyttöinsinööri Vesa Villikka Lahden Tietotekniikka, palvelupäällikkö Juha Redsven Tietohallintopäällikkö Jarmo Günther Pääsuunnittelija, tietohallinto Sam Allen Tietohallintopäällikkö Kristian Tillander Pääsuunnittelija Kuntien Tiera Oy Jaana Siitari KA- ratkaisuvastaava Jan Moliis Asiantuntijapalveluiden johtaja Projektiin osallistuneiden kaupunkien ja kuntien tavoitteet Lahden kaupungin tavoitteena oli kehittää omaa palveluväyläosaamistaan sekä valmistautua valtakunnallisen X-road palveluväylän kehitykseen ja samalla tukea tällä tavoin laajemminkin soveltamismahdollisuuksien selvittämistä kuntakentässä. Lahden kaupunki oli tämän projektin isäntäkunta. Sipoon kunnan tavoitteena oli tutustua X-road palveluväylä ratkaisuun, kasvattaa omaa palveluväyläosaamistaan ja selvittää soveltamismahdollisuuksia kuntakentässä. Sipoon kunta oli mukana osallistujakuntana. Kotkan kaupungin tavoitteena oli tutustua X-road palveluväylä ratkaisuun, kasvattaa omaa palveluväylä-osaamistaan sekä selvittää palveluväylän käyttöönottoa seudullisen sähköisen asioinnin kehittämisen näkökulmasta miten seudullisen sähköisen asioinnin palvelualusta ja palvelut voidaan liittää valtakunnalliseen palveluväylään liitettyihin asiointipalveluihin ja perustietokantoihin. Kotkan kaupunki näki tärkeäksi varmistaa, että seudullinen kehitys on osa valtakunnallista kuntakentän ohjelmistoratkaisuja, ja tämän projektin avulla tavoitteena oli tukea seudullista ohjelmisto- ja palvelukehitystä. Kotkan kaupunki oli mukana osallistujakuntana. Projektin tavoitteet ja lopputuotokset Projektin tavoitteena oli: Tunnistaa kuntien yleiset ja yhteiset tiedonvälityshaasteet kuntien toimintaan liittyvien tyypillisten sidosorganisaatioiden kanssa sekä kuntien yleiset nykytietojärjestelmäkartan merkittävimmät ongelmat (esim. tiedonvälitys, yhteentoimivuus, tiedon ajantasaisuus) 5/9

6 Tutustua X- roadin soveltamistapoihin Virossa Tunnistaa palveluväylän soveltamisalueet (ideat) tunnistettujen yleisten tiedonvälitysongelmien ratkaisemiseksi kunnissa. Tuottaa kunnille yhteinen ohjeistus, miten siirtyä hallitusti palveluväylän piiriin Resursointi, vaiheistus ja aikataulu Projektin asiantuntijapalveluiden toteuttajana toimi Kuntien Tiera Oy. Projektiin osallistuivat Kuntien Tiera Oy:stä Jaana Siitari, Kea Kangas-Lång, Heini Holopainen ja Jani Moliis. Projektin kokonaistyömäärä oli 7 htp Tieran asiantuntijoiden osalta ja 9 htp kuntien asiantuntijoiden osalta. Projekti jakautui kolmeen vaiheeseen: 1. Nykyhaasteiden tunnistaminen Haastattelumenetelmällä käytiin läpi epäjatkuvuuskohtia sähköisen asioinnin tiedonvälitykseen liittyen ja yleisesti kunnan sähköisen asioinnin toimintaympäristössä. 2. Palveluväylän hyödyntämismahdollisuuksien tunnistaminen (Viron työpajapäivä ) Työpajan agenda oli: X-Road, Kadri Talvoja or Heiko Vainsalu from EISA RIHA, Priit Parmakson from EISA 12:30 13:00 Benefits of X-road from e-health point of view, Raul Mill from e- Health X-Road from local municipality point of view, Väino Olev from Municipality of Tallinn TYÖPAJA (fasilitoijina Jani Moliis ja Jaana Siitari) 15:00-16:00 Ryhmätyöskentely: X-roadin hyödyntämismahdollisuudet Suomen kunnissa 16:00-16:30 Tunnistettujen hyödyntämiskohteiden priorisointi 16:30-17:00 Yhteenveto ja jatkotoimenpiteet Projektin esitysmateriaalit on toimitettu sähköpostitse työpajaan osallistuneille henkilöille. 3. Projektin loppuraportin, suositusten ja ohjeistuksen laadinta Projektin loppuraportti, suositukset ja ohjeistukset on dokumentoitu ja lähetetty projektiin osallistuneille kunnille kommentoitavaksi Projektin loppuraportti on luovutettu luovutettu Sitralle. 6/9

7 Yhteenveto nykytilan haasteista Haastattelujen perusteella tunnistettiin sekä nykytilaan että palveluväyläpohjaisen arkkitehtuurin toteutukseen seuraavia haasteita aiemmin mainittujen epäjatkuvuuskohtien lisäksi: Haasteen kuvaus Ei ole todennäköistä, että kaikki järjestelmät saadaan liitettyä palveluväylään, jo niiden iänkin takia. Niiden tiedot saattavat silti olla tärkeitä järjestelmän ulkopuolellakin. Eli miten saadaan irrallisissa järjestelmissä olevat tiedot yhteisiin arkistoihin? Kaikki ei ole palveluväylän kautta hallittavissa, operatiivista toimintaa on edelleen myös tuettava perinteisin järjestelmin. Palveluväylän hallinnointi pitäisi miettiä tarkkaan, jotta kun joku poistuu, ei saa käydä niin, että sen palvelun käyttäjälle jää tyhjä naru käteen. Identiteetin hallinta viranomaisten tasolla on hankala. Tämä on kunnallisella tasollakin keskeneräinen, kansallisella tasolla melko lailla täysin auki. Asiakkaan pitäisi pystyä näkemään aikaisemmat asioimisensa (asiakastili osana palveluväylää) Paljon kuntaliitosselvityksiä menossa, jotka vaikuttavat kunnan kehittämissuunnitelmiin. Käyttövaltuushallinnan tunnistetiedot eivät välity kaikkien toimittajien järjestelmiin asiointialustan/kuntalaistilin kautta. Miten käyttäjien tunnistaminen ja hallinta hoidetaan? Viron mallissa rakennettu sisälle valtion toimesta Suomessa on eri tilanne, kunnissa eri tapoja, ulkoistettu markkinoille. Valtio takaa vain juurivarmenteen, muuten jätetään markkinoiden hallintaan. Sivistystoimen palvelujen tuottamisessa huomioitava kasvavassa määrin monikanavaisuus ja laitekirjon kasvu. Paikkatiedon master hajautunut, monta eri masteria kansallisella tasolla: VTJ (väestötiedot, rakennus- ja huoneistotiedot), MML Järjestelmätoimittajariippuvuus kunnissa aiheuttaa sen, että esim. paikkatietoaineistoa joudutaan tuottamaan useampaan kertaan, useammassa eri formaatissa eri järjestelmille. Palvelujen löydettävyys Liittyy arkistointi arkkitehtuuri hallintamalli identiteetin hallinta jäljitettävyys, asiakaslähtöinen palvelu kehittämissuunnitelma käyttövaltuushallinta käyttövaltuushallinta monikanavaisuus paikkatieto paikkatieto palveluhakemisto 7/9

8 Miten kansallisesti keskeiset tietovarannot saadaan tuotua: Esim. Väestötiedot, Kunta saa oman kuntalaistensa tiedot (VTJ): pitäisi puhua ennemmin asiakasrekisteristä, koska palvelunkäyttäjät eivät ole aina yhden kunnan alueella. Asiakkuuden hallinta koko asiakkaan elinkaaren ajan ( kohdusta - hautaan ) Saadaanko prosessiohjaus toimimaan riittävän hyvin hajautetussa mallissa? Järjestelmien rajapinnoissa toimittaja "klikkejä" Tavoitteena "oma palveluväylä"- monikuntamalli, miten kytketään taloushallinto ja Effica toisiinsa Palveluiden ajanvarausta ei aina voida aukaista itsepalveluna toteutettavaksi, kun on pitkät jonot ja asiakas ei välttämättä tiedä, kuinka pitkä aika pitäisi varata (esim. suun terveydenhuolto). Palveluväylän termistö on kirjavaa, sitä pitäisi yhtenäistää. Kenellä viranomaisvastuu tietojen ylläpidosta, esim. rakennustiedon osalta? Nyt kunnat tuottavat rakennustietoraakadatan, mutta virallinen rekisterinpitäjä on VRK. Tulevaisuudessa kunnat voisivat ottaa rekisterinpitäjän vastuun? perustietovarannot prosessiohjaus rajapinnat rajapinta sähköistäminen terminologia tiedon omistaja Miten saadaan palveluväylään kuntien palveluita, miten saadaan kunnat mukaan palvelujen tuottajiksi palveluväylään? toimintamalli Kouluopetuksen sähköistäminen (esim. sähköinen ylioppilaskirjoitus) muuttaa maailmaa lähitulevaisuudessa. Yleisesti sähköinen toimintamalli tulee muuttamaan huomattavasti nykyistä mallia. toimintamalli Usko myös siihen, että kansalaisen yhtenäinen tunnistaminen kansallisella tasolla on pian valmis, on matala. Paikkatietojärjestelmiä kehitetty kuntakohtaisesti, vaikka myös yhteistyöryhmiä (seudullisia/alueellisia) on olemassa. Tarvitaan yhteinen tietomalli - kaikkien ei kannata tehdä omaa tietomallia, on oltava yhteinen tietomalli, jotta kaikki tietävät, mitä mikäkin tieto on, ja miten tietoja voi yhdistää ja hyödyntää tiedon syntymisympäristön ulkopuolella. tunnistautumisratkaisu yhteistyö tietomalli Hyödyt palveluväylän käyttöönotosta ja palvelupohjaiseen arkkitehtuuriin siirtymisestä Hyötyjä palveluväylän käyttöönotosta ja palvelupohjaiseen arkkitehtuuriin siirtymisestä ideoitiin sen jälkeen, kun oli kuultu Viron X- road esitykset. 8/9

9 Saadut ideat ryhmiteltiin seuraaviin luokkiin: - Elinkaaren hallinta - Kansainväliset palvelut ja yhteistyö - Avoin data - Organisaatioriippumattomuus - Standardit, rajapintakehitys - Tiedon omistajuus ja avoimuus - Yhteisöjen ja yritysten tunnistaminen Eniten hyötyä palveluväylän käyttöönotosta työpajassa käydyn keskustelun pohjalta nähtiin saatavan, jos tiedon omistajuuteen ja tiedon avoimuuteen liittyvät asiat saadaan ratkaistua, sekä standardoitua rajapintakehitys. Työryhmä näki tärkeänä myös kansainväliset palvelut ja yhteistyömahdollisuudet. Ohjeet ja suositukset palveluväylän käyttöönottoon ja palvelupohjaiseen arkkitehtuuriin siirtymiseksi Projektiryhmän näkemyksen mukaisesti palveluväylän käyttöönotosta ja palvelupohjaiseen arkkitehtuuriin siirtymisestä saadaan tarvittava hyöty sähköiseen asiointiin seuraavin askelein: 1. Tarvitaan yhteinen tietomalli: kaikkien ei kannata tehdä omaa tietomallia, vaan on oltava yhteinen tietomalli, jotta kaikki tietävät, mitä mikäkin tieto on, ja miten tietoja voi yhdistää ja hyödyntää tiedon syntymisympäristön ulkopuolella. 2. Mietittävä mitä palveluita asiakkaat ja asiakasryhmät oikeasti haluavat. 3. Päällekkäisen tiedon ylläpito on turhaa, tunnistettava mikä on yhteistä Master tietoa. 4. Prosessit pitää sähköistää sisäisesti/kokonaan. Palveluväylä on tosi hyvä keppihevonen prosessien sähköistämiseen. Kannattaakin lähteä prosessinkehitys edellä ja palveluväylän käyttöönotto tulee ikään kun mukana. 5. Edellytyksenä on, että kaikki rajapinnat ovat kuorrutettu palveluksi yhteisen standardin rajapintavaatimuksen mukaisesti. tietomalli asiakaslähtöisyys master datan hallinta prosessien ja toiminnan kehitys rajapintojen standardointi 9/9

Palveluväylän käyttöönoton edellytysten kehittäminen - Loppuraportti

Palveluväylän käyttöönoton edellytysten kehittäminen - Loppuraportti Palveluväylän käyttöönoton edellytysten kehittäminen - Loppuraportti Projektiryhmä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (FSHKY), Forssan kaupunki, Hämeenlinnan kaupunki Sisällys Johdon tiivistelmä projektista...

Lisätiedot

ICT-RYHMÄN LOPPURAPORTTI

ICT-RYHMÄN LOPPURAPORTTI 12.6.2014 ICT-RYHMÄN LOPPURAPORTTI Sisällysluettelo 1. Yhteenveto... 3 2. Taustaa... 4 3. Työryhmämme organisointi ja työskentelytapa... 4 4. Työryhmämme tarkastelun kohteena olevien palveluiden tai teeman

Lisätiedot

Tietohallinnon toimenpidesuunnitelma

Tietohallinnon toimenpidesuunnitelma Naantalin ja Raision kaupungit Tietohallinnon toimenpidesuunnitelma 2014 1H/2015 Juha Riekkinen 17.3.2014 Sisällys 1. Toimenpidesuunnitelman sisällöstä... 2 2. Perusinfrastruktuurihankkeet Naantalissa

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän käyttöönotto sosiaalija terveydenhuollossa

Kansallisen palveluväylän käyttöönotto sosiaalija terveydenhuollossa Esiselvitys Kansallisen palveluväylän käyttöönotto sosiaalija terveydenhuollossa V1.0 29.9.2014 Alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyöfoorumi Versio Muutos Tekijä pvm

Lisätiedot

KuntaTIME-työryhmän loppuraportista Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen annettujen lausuntojen

KuntaTIME-työryhmän loppuraportista Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen annettujen lausuntojen KuntaTIME-työryhmän loppuraportista Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen annettujen lausuntojen yhteenveto Esipuhe Pääministeri Matti Vanhanen asetti

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO JAOSTON JÄSENTEN HAASTATTELUJEN YHTEENVETO 26.6.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 SÄHKÖISEN ASIOINNIN NYKYTILA...3 2.1 Sähköisen

Lisätiedot

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen Kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 10/2005 Kuntien ja valtion tietohallinnon

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN DIGITAALISET PALVELUT Palveluiden tarjonnan ja käytön edistäminen kunnissa

KESKI-SUOMEN KUNTIEN DIGITAALISET PALVELUT Palveluiden tarjonnan ja käytön edistäminen kunnissa 1 KESKI-SUOMEN KUNTIEN DIGITAALISET PALVELUT Palveluiden tarjonnan ja käytön edistäminen kunnissa ICT-strategian Digitaalinen Keski-Suomi -teeman osaselvitys Tenho Jokelainen, Kuntien Tiera Oy 25.02.2015

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Esimerkkikohde: Kotihoidon palvelut ja niitä tukevien sovellusten kehittäminen Julkaisija: Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittämisen ja taloushallinnon yhteistyön esiselvitys Kaustisen seudulla ja Kannuksen kaupungissa

Sähköisten palvelujen kehittämisen ja taloushallinnon yhteistyön esiselvitys Kaustisen seudulla ja Kannuksen kaupungissa Kaustisen seutukunta Sähköisten palvelujen kehittämisen ja taloushallinnon yhteistyön esiselvitys Kaustisen seudulla ja Kannuksen kaupungissa Tuomas Jalava & Jarmo Asikainen FCG KONSULTOINTI OY 30.4.2015

Lisätiedot

Ajanvaraus-esiselvitys. 1 Johdanto. Esiselvityksen tausta ja tavoitteet. Keskeiset käsitteet

Ajanvaraus-esiselvitys. 1 Johdanto. Esiselvityksen tausta ja tavoitteet. Keskeiset käsitteet 1 Ajanvaraus-esiselvitys 1 Johdanto Esiselvityksen tausta ja tavoitteet Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman (SADe 2009-2014) tavoitteeksi on asetettu, että sähköinen asiointi kattaa

Lisätiedot

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2007 Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtineuvoston kanslian julkaisusarja

Lisätiedot

Asenne voiko kone vastata palvelusta? Miten julkiset IT-hankinnat tulisi toteuttaa? Digitaalisuus luo mahdollisuuden uudenlaiselle liiketoiminnalle

Asenne voiko kone vastata palvelusta? Miten julkiset IT-hankinnat tulisi toteuttaa? Digitaalisuus luo mahdollisuuden uudenlaiselle liiketoiminnalle N:O 02 SOLITA THINK TANKIN LOPPURAPORTTI 2 SYYSKUU 2014 04 06 08 16 ESIPUHE THINK TANK -RYHMÄN JÄSENET JULKISHALLINTO JA DIGITALISAATIO MISSÄ MENNÄÄN VUONNA 2014 Julkishallintoa leimaa tehottomuus ja yhteistyön

Lisätiedot

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003 Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Sisältö Johdon yhteenveto 2 Taustaa ja tavoitteet 6 Nykytilan haasteet 9 Ohjausmalli

Lisätiedot

OSTOLASKUJEN SÄHKÖISTÄMISEN MUUTOSPROSESSI

OSTOLASKUJEN SÄHKÖISTÄMISEN MUUTOSPROSESSI TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos OSTOLASKUJEN SÄHKÖISTÄMISEN MUUTOSPROSESSI Kunnallistalous Pro gradu-tutkielma Joulukuu 2007 Ohjaaja: Pentti Meklin Marja Aho TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Työryhmä. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri V1.0

Työryhmä. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri V1.0 Työryhmä Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri V1.0 1.9.2014 1 Tiivistelmä tavoitetilaa ja kehittämistä koskevista ehdotuksista Projektissa tuotetut

Lisätiedot

ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖI- SEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ

ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖI- SEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ Örninkatu 15 24100 Salo, Finland Y-tunnus: 2133874-8 www.dimenteq.fi ESISELVITYS SEUDULLISEN SÄHKÖI- SEN PALVELUVERKKO- JA KARTTA - HANKKEEN KÄYNNISTÄMISESTÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Versio:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan nykytila ja kehittämiskohteet Kaakkois-Suomessa

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan nykytila ja kehittämiskohteet Kaakkois-Suomessa Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan nykytila ja kehittämiskohteet Kaakkois-Suomessa 2014 Minna Buure, Tuula Kontio Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

MDM-esiselvitys. Organisaatio- ja toimipaikkatiedot. MDM-esiselvitys 1 (37) VM006:03/2013. JulkICT-toiminto 23.3.2015

MDM-esiselvitys. Organisaatio- ja toimipaikkatiedot. MDM-esiselvitys 1 (37) VM006:03/2013. JulkICT-toiminto 23.3.2015 MDM-esiselvitys 1 (37) VM006:03/2013 MDM-esiselvitys Organisaatio- ja toimipaikkatiedot MDM-esiselvitys 2 (37) TIIVISTELMÄ Yhteiskunnan toiminta on tietotointensiivistä. Lainsäätäjän yhteiskunnalle asettamien

Lisätiedot

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3

SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 SADe ajanvarausselvitys 18.12.2009 v 0.3 1 Johdanto...2 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet...2 1.2 Ajanvarauksen käsitteet ja määritelmät...3 2 Ajanvarauspalvelun kuvaus...7 2.1 Sähköinen ajanvaraus...7

Lisätiedot

Kuntien palvelukeskus -hanke Tietopyyntö toimittajille esittelytilaisuus 12.3.2010

Kuntien palvelukeskus -hanke Tietopyyntö toimittajille esittelytilaisuus 12.3.2010 Kuntien palvelukeskus -hanke Tietopyyntö toimittajille esittelytilaisuus 12.3.2010 Tilaisuuden agenda Aika 9.00 9.15 9.15 9.45 9.45 10.10 10.10 10.20 10.20 10.40 10.40 11.00 Aihe Tilaisuuden avaus ja kuntien

Lisätiedot

Kuntien palvelukeskus

Kuntien palvelukeskus SITRAN KUNTAOHJELMA Kuntien palvelukeskus Perustettava yhtiö Liiketoimintasuunnitelma 1.10.2009 Versio 1.0 Työryhmäkokous/ vaihe Versio 0.15 Työryhmäkokous 3 Versio 0.3 Työryhmäkokous 4 Versio 0.6 Työryhmäkokous

Lisätiedot

EDUSKUNNAN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURIN MÄÄRITTELYVAIHE

EDUSKUNNAN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURIN MÄÄRITTELYVAIHE EDUSKUNNAN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURIN MÄÄRITTELYVAIHE LOPPURAPORTTI EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 13/2005 EDUSKUNNAN TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURIN MÄÄRITTELYVAIHE Loppuraportti Eduskunnan kanslian

Lisätiedot

SELVITYSRAPORTTI. Aalto EE Seija Hämäläinen Lisbeth Edlund

SELVITYSRAPORTTI. Aalto EE Seija Hämäläinen Lisbeth Edlund TERVEYS JA HYVINVOINTITEKNOLOGIAYRITYSTEN LIIKETOIMINTA OSAAMISEN TULEVAISUUDEN KEHITYSTARPEET JA TOIMINTAMALLI JULKISEN TERVEYDENHUOLLON JA TERVEYS /HYVINVOINTI TEKNOLOGIAYRITYSTEN YHTEISTYÖLLE SELVITYSRAPORTTI

Lisätiedot

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat ekat-hanke, Ajanvaraus-työryhmä Tekijät Juha Mykkänen, Mika Tuomainen, Pirkko Kortekangas, Anne Niska Dokumentin versio 1.0

Lisätiedot

Tietohallinnon kehittämissuunnitelma

Tietohallinnon kehittämissuunnitelma Paimion Kaupunki Tietohallinnon kehittämissuunnitelma 2015-2017 Hutanen Pasi 27.11.2014 1 PAIMION KAUPUNGIN TIETOHALLINNON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015-2017 JOHDANTO Kaupungin tietohallinnon tunnettuna tehtävänä

Lisätiedot

TkT Matias Warsta Enlawin Consulting Oy

TkT Matias Warsta Enlawin Consulting Oy Sähköisen asiointijärjestelmän (e-lupajärjestelmän) kehittäminen sujuvoittamaan ympäristöön liittyvää päätöksentekoa sekä edistämään viranomaisten välistä yhteistyötä TkT Matias Warsta Enlawin Consulting

Lisätiedot