Maakunnan työelämää kehittämässä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maakunnan työelämää kehittämässä"

Transkriptio

1 Maakunnan työelämää kehittämässä Hanketoiminta

2 Kehitämme ja palvelemme maakunnan työelämää! Maakunnan työelämän kehittäminen ja palvelu ovat merkittävä osa Pohjois-Karjalan aikuisopiston toimintaa. Kehittämis- ja palvelutoimintaa toteutetaan zverkostoitumalla zerilaisten hankkeiden kautta ztoteuttamalla räätälöityjä palveluja ja koulutusta työelämän tarpeisiin. Pohjois-Karjalan aikuisopisto palvelee työelämää tarjoamalla ajankohtaisia ja asiantuntevia koulutus- ja kehittämispalveluja alueen tarpeisiin. Palvelut suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan kanssa asiakkaan toiveet huomioonottaen. Ota yhteyttä ja kerro toiveistasi palvelemme Sinua kokonaisvaltaisesti. Hankekoordinaattori Satu-Minna Piiroinen p Tiimikoordinaattori Riitta Väistö p Pohjois-Karjalan aikuisopiston Työelämän koulutussalkkuun on kerätty erityisesti yrityksille ja työyhteisöjen henkilöstölle suunnatut lyhyet koulutukset, pätevyyssuoritukset, tentit ja testit. Lyhyt- ja täydennyskoulutus on nopea tapa päivittää ja vahvistaa ammattitaitoa tai hankkia kokonaan uutta osaamista. Päivitä osaamistasi! > Työelämän koulutussalkku Osaava Itä-Suomi Pohjois-Karjalassa

3 Sisältö Ammattiosaajia omistajanvaihdoksiin... 6 CHATT Chancing trainers and students attitudes towards learning by using interactive and coaching methods in vocational training settings...7 EKOTASSU-kehittämishanke...8 Järvi-Suomen oppisopimuskeskusten vertaisarviointihanke... 9 Laatutyö pohjoiskarjalaisessa elintarvikeketjussa...10 Laatutyön tukeminen kotityöpalveluissa...11 Maahanmuuttajien oppisopimuksen uudet toimintamallit Maahanmuuttajien polku yrittäjyyteen MASTO Maahanmuuttajien suomen kielen testi- ja haastatteluaineistopankki Nuorten yhteiskuntatakuu todeksi Osaava Itä-Suomi Pohjois-Karjalassa...16 Opetuskaivos-hankekokonaisuus Oppisopimuskoulutuksen kehittäminen nuorten koulutusmuotona PALETTI Palliatiivisen- ja saattohoidon osaamisen vahvistaminen ja rakenteiden kehittäminen asiantuntijayhteistyönä Pohjois-Karjalan maakunnassa...19 PALKO Pk-yritysten kansainvälistäminen palvelualoilla...20 PLE-ympäristöt aikuisten oppimisen tehostajana Prosessit ja virtuaalioppiminen kotityöpalveluyrityksissä...22 SyTyKe...23 TOISIN SANOEN Monimuotoistuva työyhteisö ja koulutusorganisaatio maahanmuuttajaoppijan oppimisen edistäjänä Työhyvinvointia ja tietotekniikkataitoja aikuisopettajille (TYTTI)...25 Uudet tieto- ja viestintätekniikan välineet aikuisopettajan käyttöön (TYTTI2) Uusi opettajuus ja uudet opetusmenetelmät tutuiksi metsäkonekouluissa -hanke...27 Vaihtoaskel Vekotin Verkkopohjaisen opetuksen kehittäminen aikuisten kotouttavissa koulutuksissa Vuorotellen kriittinen dialogi monikulttuurisuusosaamisen työkaluna Yritysyhteistyöstä kumppanuuteen Yritysten osaamisen kehittäminen maahanmuuttajien rekrytoinnissa ja perehdyttämisessä

4 Ammattiosaajia omistajanvaihdoksiin z Omistajavaihdoksiin liittyvän osaamisen lisääminen z Omistajanvaihdoksiin liittyvien paikallisten toimintamallien tuntemuksen lisääminen ja niiden levittäminen valtakunnallisesti z Uusien palvelutuotteiden kehitys z Toimintakyvyn parantaminen vastaamaan yrittäjäpolvenvaihdoksen haasteisiin eri toimijatasoilla z Yrittäjyysosaamisverkoston kehittäminen z Kansainvälisen yhteistyön mahdollisuuksien selvittäminen ja omistajanvaihdokseen liittyvien mallien benchmarking muualla Euroopassa nä ja hyödynsaajina ovat omistajanvaihdostilanteessa olevat yritykset, erityisesti jatkavat yrittäjät, mutta myös luopujat. Lisäksi hyödynsaajina ovat oppilaitosten opiskelijat ja oppilaitosten työelämän kehittämis- ja palvelutoimintaa toteuttava henkilöstö. Hankkeen toteutus Ammattiosaajia omistajanvaihdoksiin on valtakunnallinen 14 aikuiskoulutustoimijan yhteinen hanke. Valtakunnallisena koordinaattorina toimii Pohjois-Karjalan aikuisopisto. Muita toimijoita ovat Ammattiopisto Lappia, Edupoli, Etelä-Savon ammattiopisto, Faktia Koulutus, JAKK, Keski-Pohjanmaan aikuisopisto, Lapin ammattiopisto, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy, Savon ammatti- ja aikuisopisto, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Ylä-Savon ammattiopisto ja Yrkesakademin i Österbotten. Kukin oppilaitos vastaa hankkeen toiminnasta omalla alueellaan. Lisäksi hankkeessa on toimintaa Etelä-, Itä-, Länsi- ja Pohjois-Suomen verkostoissa. Valtakunnallinen koordinaatio Satu-Minna Piiroinen p Toiminta Pohjois-Karjalassa Olli Hatakka p

5 CHATT Chancing trainers and students attitudes towards learning by using interactive and coaching methods in vocational training settings Hankkeen tavoitteena on kansainvälinen yhteistyö valmentajuuteen, toiminnallisiin opetusmenetelmiin ja näiden käyttöön soveltuvien oppimisympäristöjen kartoittamiseen ja kehittämiseen liittyen. Opiskelijat ja opettajat kuudesta maasta työskentelevät 5 7 miniprojektissa. nä ovat sosiaali- ja terveysalan perustutkinto-opiskelijat ja aikuisopiston hyvinvoinnin koulutusalan henkilöstö. CHATT-hanke on CIMOn rahoittama Leonardo da Vinci -ohjelman kumppanuushanke. Hankkeen budjetti on ja sillä toteutetaan vähintään 24 liikkuvuutta ulkomailla ennalta sovittuihin hanketoimintoihin välisenä aikana. Mukava ovat Suomen lisäksi Wales, Saksa, Ruotsi, Belgia ja Espanja. Työelämäkumppanina on saksalainen sosiaalialan yritys. z Pääkoordinaattori: Berufliche Schule des Landkreis Limburg Weilburg - Adolf- Reichwein-Schule, Saksa z Työelämäpartneri: Vitos Kalmenhof ggmbh, Saksa z Muut kumppanit: IES FELIPE DE BORBON, Espanja Vrij Katholiek Onderwijs Opwijk, Belgia Coleg Gwent - Blaneau Gwent Learning Zone, Iso-Britannia, Wales Balderskolan, Ruotsi, Skellefteå Katja Väyrynen p Mitä logoja tähän tulee? Hanketoiminta

6 Ekotassu-kehittämishanke Elintarvikealan koordinointi Pohjois-Karjalassa osio Hankkeen osion päätavoitteena on maakunnan elintarvikealan mikroyritysten erityisesti luomu- ja lähiruokayritysten toiminnan kehittäminen ja monipuolistaminen sekä yritysten välisen yhteistyön edistäminen. Lisäksi tavoitteena on maakunnan elintarvikealan hankekoordinointi ja yhteistyön kehittäminen hanketoimijoiden kesken. Hankkeen osion kohderyhmänä ovat maakunnan elintarvikealan ja sitä läheisesti sivuavien matkailu- ja hyvinvointi- ja luonnontuotealan yrittäjät ja toimijat sekä alasta kiinnostuneet, alalle aikovat tai alan yritystoimintaa suunnittelevat. Hankkeen osio toteutetaan kaikille avoimena elinkeinojen kehittämishankkeena (toimialoina elintarvikeala ja sitä läheisesti sivuavat matkailu-, hyvinvointi- ja luonnontuoteala). Toimenpiteet kohdistuvat elintarvikealan maakunnalliseen hankekoordinointiin koko tuotantoketjun osalta alkutuotannosta jatkojalostukseen sekä mikro- ja keskisuurten yritysten kehittämiseen. z Maakunnalliseen elintarvikealan hankekoordinointiin kohdistuvat toimenpiteet z Luomu- ja lähiruoka nosteeseen Pohjois-Karjalassa z Mikro- ja keskisuurten yritysten kehittäminen (elintarvike- ja sitä läheisesti sivuavat matkailu-, hyvinvointi- ja luonnontuoteala) z Opintomatkat toimialan tärkeimpiin seminaareihin ja tapahtumiin z Kestävät hankinnat -hankkeen aluevastaavana toimiminen Hanna Tuominen p Pohjois-Karjala luomu- ja paikallisen elintarviketuotannon kärjeksi Suomessa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maatalousalueisiin 8

7 Järvi-Suomen oppisopimuskeskusten vertaisarviointihanke Hankkeen keskeisenä tavoitteena on arvioida ja kehittää oppisopimuskoulutuksen ydinprosesseja ja parantaa oppisopimuskoulutuksen laatua. Hankkeen avulla lisätään oppisopimuskoulutuksen prosessien läpinäkyvyyttä ja yhdenmukaistetaan eri oppisopimuskeskusten toimintatapoja Keski- ja Itä-Suomen alueella. Hanke vahvistaa oppisopimuskeskusten laatutyötä tarjoamalla käyttöön uusia laadun kehittämisen työkaluja sekä mahdollisuuden systemaattisesti toteutettuun vertaisarviointiin. nä ovat hankkeessa mukana olevat oppisopimuskeskukset ja niiden henkilöstö. Hanketta koordinoi Jyväskylän koulutuskuntayhtymä/jyväskylän oppisopimuskeskus. Partnereina hankkeessa ovat Savon koulutuskuntayhtymä/savon oppisopimuskeskus, Etelä-Savon Koulutus Oy/Oppisopimuspalvelut ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä/pohjois- Karjalan oppisopimuskeskus. Lisäksi kohderyhmänä ovat muut Keski- ja Itä-Suomen oppisopimuskeskukset. Hankkeen aikana toteutetaan perusteellinen itsearviointi arvioitavasta toiminnan osaalueesta Opetushallituksen laatiman Kansalliset arviointialueet ja -kriteerit oppisopimuskoulutukseen mukaan. -aika on vuosi 2012 ja kunkin oppisopimuskeskuksen vertaisarviointikäynnit toteutetaan syksyn 2012 aikana. Hankkeessa vertaisarvioinnit toteutetaan soveltaen Eurooppalaisen vertaisarvioinnin mallia. Kaisu Tyni-Pyy p Hanketoiminta

8 Laatutyö pohjoiskarjalaisessa elintarvikeketjussa -hanke Hankkeen päätavoitteena on pohjoiskarjalaisen elintarvikeketjun laatuosaamisen vahvistaminen. Lisäksi osatavoitteita ovat: elintarviketurvallisuuden rakentaminen elintarvikeketjuun, laadukkaan elintarvikeketjun kilpailuedun vahvistaminen, yritysten kilpailukyvyn ja kannattavuuden vahvistaminen sekä maakunnan koulutus- ja kehittämispalvelujen tason nostaminen laatutyöllä. nä ovat elintarvikealan ja maatalouden toimijat: z elintarvikealan yritykset zmaatalousyritykset z riista-alan yritykset z maataloustuotteiden jalostuksen ja markkinoinnin alalla toimivat mikroyritykset. Lisäksi kohderyhmänä ovat elintarvikealasta sekä alkutuotannon jalostuksesta kiinnostuneet henkilöt. Hanke toteutetaan koulutushankkeena. Koulutusohjelma on jaettu kahteen osa-alueeseen: 1) laatutoiminta elintarvikeketjussa ja 2) laadukas tuotteistaminen. Toimenpiteet koskevat koko ketjua pellolta pöytään. Toteutettavat koulutukset ovat lyhytkestoisia eivätkä johda tutkintoon. Koulutus koostuu vähintään 20:stä kestoltaan 45 minuutin oppitunnista. Lisäksi hankkeessa on mahdollista toteuttaa yrityskohtaista valmennusta alkutuotteiden tuottajille. Marja-Leena Hirvonen p Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maatalousalueisiin 10

9 Laatutyön tukeminen kotityöpalveluissa z Kehittää yhteistyössä Valviran (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) kanssa sosiaalialan kotiin tukipalveluja tuottavien yritysten omavalvontasuunnitelman laadintaa. z Kehittää, laatia ja testata omavalvontaan liittyvää ohjausmateriaalia yhteistyössä kotityöpalveluyritysten kanssa. z Ohjata ja tukea sosiaalialan kotiin tukipalveluja tuottavien kotityöpalveluyritysten omavalvontasuunnitelman laadintaa, toteuttamista, arviointia ja kehittämistä. z Kehittää yhteistyössä kotityöpalveluyritysten kanssa niiden markkinointia sekä verkostoitumista sosiaalisessa mediassa sekä muissa sähköisissä verkkopalveluissa (esim. Facebook, Twitter). z Suunnitella ja toteuttaa eportfolio-palvelun käytön koulutusta oppilaitoksille sekä kotityöpalveluyrittäjille. Tarjota eportfolion kautta yrittäjille työkalu oman osaamisen kuvaamiseen ja dokumentointiin, portfolion ja ansioluettelon rakentamiseen sekä ylläpitämiseen verkossa. Kotityöpalvelualalla toimivat yritykset ja kotiin sosiaalipalveluina tukipalveluja tuottavat pk-yritykset Hanke on yhdeksän oppilaitoksen verkoston valtakunnallinen yhteishanke. Ohjausmateriaalin avulla kotityöpalveluyrityksiä ohjataan omavalvontasuunnitelman laadintaan. Hankkeessa kotityöpalveluyritysten toiminta ja palvelut tehdään tunnetuksi sosiaalipalveluiden kotiin tuotettavina tukipalveluina ja/tai kuluttajan ostamina yksityisinä laadukkaina kotityöpalveluina. Yhteistyössä kotityöpalvelualan yritysten kanssa hyödynnetään sähköisiä palveluja ja sosiaalista mediaa laadukkaiden kotityöpalvelujen markkinoinnissa ja verkostoitumisessa. Susanna Puustinen p Hanketoiminta

10 Maahanmuuttajien oppisopimuksen uudet toimintamallit Hankkeen tavoitteena on kehittää ja selkeyttää maahanmuuttajien oppisopimuskoulutusta sekä luoda uusia toimintamalleja aloitusvaiheen ja koulutuksen toteuttamisen tueksi. z Alueen työnantajat, työpaikkakouluttajat sekä oppisopimukseen rekrytoitavat maahanmuuttajat Hankkeessa z rakennetaan ja pilotoidaan uusia toimintamalleja, joilla tuetaan maahanmuuttajataustaisia oppisopimusopiskelijoita oppisopimuskoulutuksen hakeutumisvaiheesta tutkinnon suorittamiseen z madalletaan työnantajien kynnystä rekrytoida maahanmuuttajataustaisia henkilöitä oppisopimuskoulutukseen z tuetaan maahanmuuttajien oppisopimusopiskelua. Pirjo Leskinen p

11 Maahanmuuttajien polku yrittäjyyteen maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen kehittäminen Hankkeen tavoitteena on maahanmuuttajien kannustaminen yrittäjyyteen kehittämällä yrittäjyyteen valmistavaa koulutusta, tehostamalla alkuvaiheen osaamisen tunnistamista sekä tehostamalla eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Hankkeen tuloksia hyödynnetään koko Itä-Suomen alueella mm. Starttiyrittäjä koulutuksissa, yrittäjyyteen valmistavissa koulutuksissa, oppilaitosten ja TE-viranomaisten alkukartoitusvaiheessa, Uusyrityskeskusten ja kehittämisyhtiöiden asiakaspalvelutoiminnassa. Kohderyhmänä ovat yrittäjyydestä kiinnostuneet maahanmuuttajat. Välillisenä kohderyhmänä on hankkeen toimijaverkosto yhteistyökumppaneineen (yrittäjäjärjestöt, uusyrityskeskukset, kehittämisyhtiöt). Hankkeen toteuttajina toimivat Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Savon koulutuskuntayhtymä ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto. Yrittäjyyttä tukevia palveluita tarjotaan maahanmuuttaja-asiakkaille monikanavaisesti. Palveluiden tunnettuutta maahanmuuttajien keskuudessa lisätään ja palvelut muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Tuija Vartiainen-Gomez p Marita Koukkari p Hanketoiminta

12 MASTO Maahanmuuttajien suomen kielen testi- ja haastatteluaineistopankki Masto-hankkeen tavoittena on 1. edistää maahanmuuttajien pääsyä ammatilliseen koulutukseen (integroidut ryhmät) ja ennalta ehkäistä koulutuksen keskeytyminen kielivaikeuksien takia 2. tuottaa konkreettisia materiaaleja ja työkaluja näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen hakeutumisvaiheeseen 3. tuoda maahanmuuttajien kielikoulutus ja ammatillinen koulutus lähemmäksi toisiaan eri organisaatioissa 4. luoda kiinteämpi yhteistyöverkko suomen kielen ja ammatillisten kouluttajien välille ja sitä kautta madaltaa maahanmuuttajien kynnystä päästä ammatillisiin koulutuksiin 5. muodostaa projektikumppanien välinen alueellinen verkosto maahanmuuttajien koulutukseen hakeutumisvaiheen kehittämiseen 6. hyödyntää osallistuvien oppilaitosten osaamista sekä levittää tuotettuja materiaaleja ja hyviä käytäntöjä myös osallistujaverkoston ulkopuolelle z koulutukseen hakeutuvat maahanmuuttajat z maahanmuuttajien kouluttajat/haastattelijat Hankkeessa luodaan maahanmuuttajataustaisille koulutushakijoille eri ammattialojen suomen kielen taitotasomääritykseen soveltuva testipatteristo. Laadittua testistöä on tarkoitus hyödyntää kielitaidon mittaamiseen toistuvasti useiden vuosien ajan. Testistön lisäksi luodaan eri ammattialoille soveltuva haastattelulomakkeisto, joka yhtenäistää maahanmuuttajataustaisten hakijoiden haastatteluja. Hanke toteutetaan yhteistyössä Aktivan, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän, Omnian ja Ekamin kanssa. Marja-Riitta Oinonen p

13 Nuorten yhteiskuntatakuu todeksi -hanke z Ammattikoulutettujen nuorten aikuisten työllistymisen paraneminen Pohjois-Karjalassa z Työttömyydestä johtuvan syrjäytymiskehityksen pysäyttäminen hankkeen toimenpiteisiin z Toimintamallit yksilö- ja työvalmennuksen toteuttamiseen tilaaja-tuottajatyyppisesti Välittömänä kohderyhmänä ovat alle 30-vuotiaat työttömät tai työttömyysuhan alaiset pohjoiskarjalaiset. Keskeisimmän kohderyhmän muodostavat ammatillisen tutkinnon suorittaneet. Lisäksi kohderyhmänä ovat työvalmennuksen erikoisammattitutkintoa suorittavat eri yhteistyötahojen henkilöt. 1. Työvalmennus: työllistymisen mahdollisuuksien kartoittaminen, työelämäjaksot, palkkatuettu työ, työelämävalmennus, työkokeilu, työssä oppiminen ohjatusti 2. Ammatillisen osaamisen kehittäminen ja koulutuksen hankkiminen tarvittaessa henkilökohtaistamisen periaatteella ja TE-toimistojen kautta 3. Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto: Hankkeen kautta tarjotaan mahdollisuutta tutkinnon suorittamiseen yhteistyötahoille ja hankkeen henkilöstölle 4. Alueellisen työnantaja- ja viranomaisyhteistyön kehittäminen hankkeessa syntyviä toimintamalleja ja moniammatillisia verkostoja hyödyntämällä Eija Karvinen p Hanketoiminta

14 Osaava Itä-Suomi Pohjois-Karjalassa -hanke Uusien, kysyntälähtöisten osaamisen kehittämisen palvelutuotteiden kehittäminen työelämän tarpeita vastaaviksi sekä uusien toimintamallien kehittäminen työelämän palveluun 2. Oman henkilöstön työelämän kehittämis- ja palvelutehtävässä tarvittavan osaamisen kehittäminen 3. Verkostoitumisen edistäminen Hankkeessa jatketaan tuloksellista yhteistyötä Itä-Suomen toimijoiden kesken. Osaava Itä-Suomi -verkoston (Savon ammatti- ja aikuisopisto, Ylä-Savon ammattiopisto, Etelä- Savon ammattiopisto, Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto) yhteiset tavoitteet ovat: 1) Työelämän laatuun liittyvien toimintamallien ja tuotekokonaisuuksien luominen ja verkostoyhteistyö, 2) opiskelijoiden työelämään siirtymisen edistäminen ja 3) teemakohtaiset verkostot ja yhteiset itäsuomalaiset tapahtumat. nä ja hyödynsaajina ovat pk-yritykset sekä muu työelämä hankkeen toiminta-alueella. Pohjoiskarjalaisten, mutta myös itäsuomalaisten pk-yritysten ja muun työelämän mahdollisuudet osaamisensa kehittämiseen kasvavat uusien, innovatiivisten ja joustavien toimintamallien myötä. Osaamisen kehittämistä tukeva palveluntarjonta laajenee ja olemassa olevat palvelut vastaavat yhä paremmin työelämän tarpeisiin. Pohjois-Karjalan aikuisopiston oma työelämän kehittämis- ja palvelutehtävässä tarvittava osaaminen kehittyy edelleen suunnitelmallisen koulutusohjelman myötä. z Etelä-Savon ammattiopisto, Teija Pylkkänen, z Savon ammatti- ja aikuisopisto, Petri Lehtoranta, z Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Maire Huopalainen, z Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Satu-Minna Piiroinen, z Ylä-Savon ammattiopisto, Leena Toivanen, Satu-Minna Piiroinen p osaavaitasuomi.blogspot.com 16

15 Opetuskaivos-hankekokonaisuus Tavoitteena on luoda kaivos- ja louhinta-alan koulutuksen toteuttamisen toimintamalli, joka sisältää kaikkien kaivostyön työvaiheiden (maanalaisen porauksen simulointi, valmistavien työt ja tuotantoporaus, panostus, lastaus, kuljetus, lujitus, varustelutyöt ja mittaus) toteutuksen aidossa ympäristössä. Lisäksi tavoitteena uudistaa ja monipuolistaa koulutustarjontaa entisestään ja sitouttaa toimialan yrityksiä sekä kone- ja laitevalmistajia yhä tiiviimpään yhteistyöhön. Kahdessa investointiosiossa on tavoitteena hankkia Opetuskaivoshankekokonaisuuteen laitteita, jotka täydentävät kaivosalan oppimisympäristöä. Hankittavia laitteita ovat tunneliporauslaitteen simulaattori, emulsiopanostuslaitteisto ja kauko-ohjattava kaivoslastauskone. nä ovat kaivosalalla toimivat yritykset, alalle opiskelevat henkilöt, oppilaitokset sekä kaivannaisalan laitetoimittajat. Opetuskaivos-hankekokonaisuus käsittää kolme rahoitusosuutta, joista yhtä rahoittaa osaksi Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja kahden osarahoitus muodostuu Euroopan aluekehitysrahoituksen (EAKR) kautta. Rahoittajaviranomaisena toimivat Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto. Harri Mikkonen p Hanketoiminta

16 Oppisopimuskoulutuksen kehittäminen nuorten koulutusmuotona Hankkeen tavoitteina on edistää oppisopimuskoulutusta nuorten koulutusmuotona sekä tukea työnantajia opetuksessa ja ohjauksessa. nä ovat perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen vuonna 2013 päättävät nuoret, jotka suorittavat oppisopimuskoulutuksena ammatillista perus- ja lisäkoulutusta. Perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen vuonna 2013 päättävien nuorien työnantajille maksetaan korotettua koulutuskorvausta, joka on ensimmäisenä oppisopimusvuonna 800 euroa kuukaudessa, toisena vuonna 500 euroa ja kolmantena vuonna 300 euroa kuukaudessa. Korotettua koulutuskorvausta on myönnetty Pohjois-Karjalaan 13 kohderyhmään kuuluvan nuoren oppisopimuskoulutukseen. Te-toimisto myöntää palkkatuen kohderyhmän käynnistyviin oppisopimuskoulutuksiin. Lisäksi OKM on myöntänyt Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymälle valtionavustusta käytettäväksi oppisopimuskoulutuksen kehittämiseen nuorten koulutusmuotona ja tuettuun oppisopimuskoulutukseen. Antero Pesonen p

17 Paletti Palliatiivisen- ja saattohoidon osaamisen vahvistaminen ja rakenteiden kehittäminen asiantuntijayhteistyönä Pohjois-Karjalan maakunnassa Yhteinen perusopintojakso palliatiiviseen- ja saattohoitoon (Karelia-amk, PKKY) 2. Palliatiivisen- ja saattohoidon osaamisen vahvistamisen täydennyskoulutusmalli (PKKY, Karelia-amk, PKSSK) 3. Hyvän saattohoitoympäristön kuvaus ja visuaalinen mallinnus (PKSSK:n portaali, PKKY ja Karelia-amk) 4. Maakunnallinen moniammatillinen palliatiivisen- ja saattohoidon verkostotoimintamalli 5. Saattohoitopolku-portaali PKSSK:n tietojärjestelmään 6. Selvitys ensihoidon toimintamahdollisuuksista kaupunkikeskusten ulkopuolisessa kotisaattohoidon toteutuksessa z Erikoisairaanhoidon ja perusterveydenhuollon henkilöstö vuodeosastoilla, kotihoidossa (myös tehostetun palveluasumisen yksiköt) ja konsultaatioyksiköissä z Karelia-ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ja opettajat Hankkeen päätoteuttajana toimii Karelia-ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajina toimivat Pohjois-Karjalan Sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (PKSSK) ja Pohjois- Karjalan koulutuskuntayhtymä (PKKY). 1. Palliatiivisen- ja saattohoidon osaamisen rakenteiden kehittäminen Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön perusosaamisen kehittäminen ja vahvistaminen kehittämällä sekä toisen että ammatillisen korkea-asteen yhteisiä opintojaksoja Uudenlaisen vuorovaikutteisen monikanavaisen täydennyskoulutusmallin luominen 2. Maakunnallisen moniammatillisen palliat.- ja saattohoidon verkostotoimintamallin luominen 3. Maakunnallisen palliatiivisen -ja saattohoidon rakenteen kehittäminen Alueellisen saattohoitosuunnitelman täsmennys, toimintaohjeet ja toimeenpano Potilaan alueellisen saattohoitopolun kuvaaminen (rakenne/portaali) Ympärivuorokautisen konsultaatiokäytänteiden kehittäminen (kivunhoito) osana perusterveydenhuollon kehittämistä Ajantasaiset yhtenäiset palliatiivisen ja saattohoidon ohjeistukset portaaliin, joka on PKSSK:n ylläpitämä Hyvän saattohoitoympäristön mallintaminen ja kuvaus Katja Väyrynen p Riitta Piitulainen p Hanketoiminta

18 PALKO Pk-yritysten kansainvälistäminen palvelualoilla Hanke auttaa pk-yrityksiä laajentamaan liiketoimintaa kansainvälisille markkinoille ja hiomaan palvelukonseptejaan. 1. Yhteistyökumppanit toteuttavat palveluyrityksen kanssa kansainvälistämisen kehittämissuunnitelman ja -valmennuksen. 2. Hanke auttaa yrityksiä laajentamaan toimintaansa kansainväliseen toimintaympäristöön ja asiakassuhteisiin. 3. Kasvupotentiaali nousee ja kansainvälinen verkosto antaa uusia mahdollisuuksia liiketoiminnalle. zpk-yritykset Hankkeessa z tuotetaan palvelualan pk-yritysten kansainvälistämisen valmennusohjelma z toteutetaan valmennusohjelma alueellisesti vähintään 5-10 yritykselle z liitetään valmennusohjelma koulutuksen järjestäjän palveluihin hankkeen päätyttyä ja luodaan siihen liiketoimintamalli ja ansaintalogiikka z luodaan mahdollisuudet digitaaliseen verkostoitumiseen ja tiedonhankintaan sosiaalisen median kautta aihealueilla Mukana hankkeessa ovat Helsinki Business College Oy (koordinaattori), Etelä-Savon ammattiopisto, Kouvolan aikuiskoulutuskeskus, Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Porvoon International College, Suomen ympäristöopisto SYKLI ja Tampereen aikuiskoulutuskeskus. Satu-Minna Piiroinen p

19 PLE-ympäristöt aikuisten oppimisen tehostajana Hankkeen tavoitteena on kehittää menetelmiä ja ratkaisuja ubiikin tietotekniikan ja PLE (Personal Learning Environment) tyyppisten teknologioiden hyödyntämiseen siten, että ne voivat tehostaa aikuisten oppimista tutkintojohtoisessa ammatillisessa koulutuksessa. Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan tvt-lähtöisiä oppimisympäristöjä, jossa opiskelijat käyttävät oppimisen apuna taulutietokoneita (esim. IPad) sekä mobiililaitteita (esim. älypuhelimet) ja ammattiopintojen tueksi suunniteltuja näiden laitteiden ominaisuuksia hyödyntäviä ubiikkiratkaisuja, kuten avaruudellista mallintamista, paikkatietoa, aktiivisia materiaalitietokantoja ja tunnisteherkkiä informaatioelementtejä (esim. RFID-teknologia ja visuaaliset tunniste-elementit). Hankkeen tavoitteena on näin uusien teknologioiden avulla tehostaa aikuisten oppimista ja sen tuloksena toivotaan syntyvän joukko uusia, innovatiivisia, käyttäjälähtöisiä tieto- ja viestintätekniikan menetelmiä, jotka voitaisiin ottaa suhteellisen helposti käyttöön työelämälähtöisten oppimisjaksojen aikana. z Ammatilliseen perustutkintoon valmistavaan koulutukseen osallistuvat aikuiset Hankkeen koordinaattorina toimii Pohjois-Karjalan aikuisopisto. Muita toimijoita ovat Länsirannikon koulutus WinNova Oy ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto. Valtakunnallinen koordinaatio Satu-Minna Piiroinen p Toiminta Pohjois-Karjalassa Olli Hatakka p Hanketoiminta

20 Prosessit ja virtuaalioppiminen kotityöpalveluyrityksissä Kartoittaa ja selvittää verkkopohjaisten internetissä pelattavien oppimispelien tarkoituksenmukaisuutta kotityöpalveluyritysten henkilöstön osaamisen kehittämisessä 2. Osatavoitteena avataan kotityöpalveluyritysten toiminta- ja palveluprosesseja sekä kuvataan niihin liittyvät työtehtävät. Erityisesti huomioidaan asiakasturvallisuus ja riskit kotityöpalvelujen työtehtävissä. 3. Laajentaa ja lujittaa kotityöpalvelualan yrittäjien ja oppilaitosten verkostojen toimintaa z Kotityöpalvelualalla toimivat yrittäjät ja henkilöstö, uudet yrittäjät, kotityöpalvelualalle hakeutuvat nuoret, monikulttuuriset ryhmät, järjestöt, yhteisöt sekä hankkeessa mukana olevien oppilaitosten henkilöstö Hanke on yhdeksän oppilaitoksen muodostaman verkoston valtakunnallinen yhteishanke. Hanketta koordinoi Liikelaitos Edupoli. Hankkeen toiminnallisia tavoitteita ovat: 1. Kotityöpalvelujen toiminta- ja palveluprosessien avaaminen yhteistyössä kotityöpalveluyritysten kanssa 2. Virtuaalisten oppimismenetelmien sekä verkkopohjaisten internetissä pelattavien oppimispelien kartoitus 3. Arvioida yrittäjien ja yhteistyökumppaneiden kanssa olemassa olevia virtuaalisia oppimismenetelmiä ja pelejä 4. Kotiin tuotettaviin palveluihin liittyvien yhteistyökumppaneiden kartoitus (oppimispelit) 5. Jatkosuunnitelman tekeminen olemassa olevan materiaalin käytöstä oppimisen ja opettamisen tukena ja tuotteiden kehittämisestä Susanna Puustinen p

21 SyTyke z Kysyntälähtöisten ja muuntuvien työelämälähtöisten toimintamallien rakentaminen yhteistyössä työelämän kanssa (kumppanuuden toimintamallit: koulutuksen järjestäjät, yritykset ja organisaatiot) z Kehittää, testata ja mallintaa työssäohjaukseen uusi toimintamalli sekä lisätä asiakaslähtöistä työelämäosaamista tuomalla konsultoiva työote toimintatavaksi kumppanuuksiin sekä sisäiseen toimintaan z Soveltaa ja sulauttaa TYKE-toimintaa tukevia TVT-ratkaisuja osaksi kumppanuuden toimintamalleja (mm. yhteinen työskentelyalusta) z Vahvistaa työelämän kehittämis- ja palvelutoiminnan valtakunnallista vaikuttavuutta, mahdollistaa alueellisen kehittämistyön tulosten vakiintumisen osaksi ammatillisen lisäkoulutuksen palvelutarjontaa ja parantaa TYKE-toiminnan laatua systemaattisen arviointitoiminnan kautta z Ottaa aikaisemmat TYKE-hankkeiden kehittämistyön tulokset käyttöön ja välttää päällekkäistä nä ovat yhteistyöyritykset, julkisyhteisöt ja verkostona toimivat koulutuksen järjestäjät sekä yhteistyökumppanit. Kohderyhmänä ovat myös koulutuksen ostajat ja rahoittajat, alojen yhteistyöverkot ja kumppanit sekä työelämä laajemmin hyvien käytäntöjen ja kokemusten kautta. SyTyke-hankkeen tavoitteena on tunnistaa TYKE-toiminnan kriittiset menestystekijät, jotka mahdollistavat laadukkaan ja innovatiivisen, työelämälle lisäarvoa tuottavan TYKEtehtävän toteuttamisen. Hankkeen tavoitteena on hyödyntää aikaisempia ammatillisen lisäkoulutuksen työelämän kehittämis- ja palvelutoiminnan kehittämistuloksia ja toimivia käytäntöjä innovaation tuottamiseksi. Hanke on valtakunnallinen hanke, jonka koordinaattorina toimii Länsirannikon Koulutus Oy WinNova. Kari Viljakainen p Hanketoiminta

22 Toisin sanoen Monimuotoistuva työyhteisö ja koulutusorganisaatio maahanmuuttajaoppijan oppimisen edistäjänä Vakiinnutetaan koulutusmalli, jossa yhdistetään ammattiaineen ja suomen kielen opintojen eteneminen opiskelijan kannalta optimaalisella tavalla tunnistetaan maahanmuuttajan opintojen karikot ja toisaalta toimivat väylät tunnistetaan kouluttajien osaamisvajeet/vahvuudet kehitetään opetusmenetelmiä (mm. kahden kouluttajan tandem-malli) selkokielennetään oppimateriaaleja 2. Edistetään ja kehitetään moniammatillista verkostotyöskentelyä: hyvien käytäntöjen jakaminen, pedagogisten ja sosiaalisten innovaatioiden näkyväksi tekeminen ja jakaminen verkostossa z xxx Hanke toteutetaan valtakunnallisena aikuiskoulutuskeskusten verkostohankkeena. Hankekoordinaattorina toimii Amiedu. Teija Nuutinen p

23 Työhyvinvointia ja tietotekniikkataitoja aikuisopettajille (TYTTI) -hanke Työhyvinvointia ja tietotekniikkataitoja aikuisopettajille (TYTTI) -hankkeen tavoitteena on lisätä aikuiskoulutuksen henkilöstön työhyvinvointia sekä tietoyhteiskuntataitoja ja -osaamista Pohjois-Karjalan aikuisopistossa ja Savon ammatti- ja aikuisopistossa. Koulutusaiheet tarkentuvat kehittämishankkeen aluksi laadittavan kartoituksen perusteella. Hanke toteutetaan yhdessä Savon ammatti- ja aikuisopiston ja sen kohderyhmänä ovat hankkeen toimijoina olevien oppilaitosten aikuiskoulutuksen parissa työskentelevät. Koulutukset toteutuvat kullakin hankkeeseen osallistuvan koulutuksenjärjestäjän toiminta-alueella kyseisen alueen tarpeiden mukaisesti, huomioiden ko. henkilöstön yksilölliset tarpeet, mutta myös työyhteisön sekä työnantajan tarpeet. Järjestettävä täydennyskoulutus on maksutonta osallistujille. Satu-Minna Piiroinen p Hanketoiminta

24 Uudet tieto- ja viestintätekniikan välineet aikuisopettajan käyttöön (TYTTI2) -hanke Kehittämishankkeen tavoitteena on edelleen kehittää aikuiskoulutuksen henkilöstön tietoyhteiskuntataitoja ja -osaamista sekä madaltaa kynnystä ottaa käyttöön uusia tietoja viestintätekniikan välineitä ja laitteita sekä lisätä työhyvinvointia aikuiskoulutuksen parissa työskenteleville. z Aikuiskoulutuksen parissa työskentelevät Tieto- ja viestintätekniikkapuolen kehittämistoiminta keskittyy erityisesti uusien sähköisten järjestelmien, työvälineiden ja niihin liittyvien menetelmien hyödyntämiseen ja osaamiseen. Tavoitteena on uudistaa niin opetuksen ja henkilökohtaisen ohjauksen menetelmiä ja käytänteitä, mutta myös uudistaa muiden työtehtävien hoitamiseen liittyviä käytäntöjä (mm. kokouskäytänteet). Työhyvinvointisektorilla keskitytään aihepiireihin, jotka liittyvät yhdessä toimimiseen, tiimiytymiseen ja työssäjaksamiseen, mutta myös ergonomiseen työskentelytapaan. Satu-Minna Piiroinen p

25 Uusi opettajuus ja uudet opetusmenetelmät tutuiksi metsäkonekouluissa -hanke Koulutushankkeen tavoitteena on vahvistaa osallistujien pedagogista ja didaktista osaamista sekä antaa heille entistä parempia valmiuksia opetustyönsä kehittämiseen erityisesti tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia hyödyntäen. Hanke rakentuu erilaisista, toisiaan tukevista ja opettajan työtä eri näkökulmista lähestyvistä koulutuskokonaisuuksista, joiden tavoitteita ovat mm. seuraavat: z substanssiosaamisen ja arjen käytänteiden jakaminen oppilaitosten ja opetushenkilöstön kesken > vertaisoppiminen ja -mentorointi z metsäkonekoulujen keskinäisen yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen z osallistujien työssäjaksamisen parantaminen z osallistujien opettajaidentiteetin vahvistaminen, parempien valmiuksien antaminen oman opettajuuden reflektointiin sekä työn kehittämiseen z verkostoitumisen ja verkottumisen (sekä metsäkonekoulujen keskinäisen että suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan) vahvistaminen z osallistujien vuorovaikutustaitojen kehittäminen, työyhteisötaitojen pohtiminen ja kehittäminen sekä laajaan yhteistyöhön kannustaminen z osallistujien työelämäyhteyksien vahvistaminen ja työelämäyhteyksien kehittämiseen kannustaminen z osallistujien tieto- ja viestintäteknisten valmiuksien kehittäminen: valmiuksien antaminen TVT:n tehokkaampaan hyödyntämiseen osana osallistujien omaa työtä z valtakunnallisten (sähköisten) opetusmateriaalien sekä opetusmenetelmien kehittäminen yhdessä, kaikkien metsäkonekoulujen yhteisenä tehtävänä z Metsäkonekoulujen opetushenkilöstö ja johto Hankkeeseen osallistujat saavat koulutushankkeesta valmiuksia oman työnsä kehittämiseen, opettajuutensa reflektointiin ja opettajaidentiteettinsä vahvistamiseen, työssäjaksamiseen, hyvien käytänteiden valtakunnalliseen jakamiseen ja vertaisoppimiseen sekä entistä paremman opiskelu- ja oppimisympäristön tarjoamiseen opiskelijoilleen. Sanna Dahl p Hanketoiminta

26 Vaihtoaskel Hankkeen keskeiset tavoitteet ovat: 1. Osaamisen kehittäminen kohderyhmänä erityisesti luopujayritykset ja oppilaitosten henkilöstön osaamisen kehittäminen 2. Yhteistyön kehittäminen omistajanvaihdos-aihepiirin ympärillä 3. Tuotekokonaisuuksien koostaminen omistajanvaihdos-aihepiirin ympärille Tavoitteita toteutetaan kullakin toimijan alueella sen erityispiirteet huomioon ottaen. nä ovat erityisesti omistajanvaihdostilanteessa olevat yritykset ja ammatinharjoittajat, yritystoiminnasta luopumassa olevat yrittäjät ja näiden yritysten henkilöstö. Lisäksi kohderyhmänä ovat hankkeessa mukana olevat oppilaitokset ja heidän henkilöstönsä, yrittäjyyttä harkitsevat henkilöt sekä hankkeen yhteistyöverkostojen jäsenet ja toimijat. Hankkeessa kehitetään valtakunnallisessa yhteistyössä omistajanvaihdokseen liittyvää osaamista, jonka tuloksena syntyy työelämälähtöisiä uusia tuotekokonaisuuksia, uusia, kehitettyjä ja täydennettyjä syvään kumppanuuteen perustuvia verkostoja ja uusia kysyntälähtöisiä toimintamalleja. Hankkeessa hyödynnetään ja otetaan aktiivisesti käyttöön uusia tieto- ja viestintätekniikan ratkaisuja työskentelyn tuloksien levittämiseksi ja tuloksekkaan hanketyöskentelyn vahvistamiseksi. Valtakunnallinen koordinaatio Satu-Minna Piiroinen p Toiminta Pohjois-Karjalassa Olli Hatakka p vaihtoaskel.info 28

27 Vekotin Verkkopohjaisen opetuksen kehittäminen aikuisten kotouttavissa koulutuksissa Hankkeessa luodaan aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen soveltuva, monimuoto-opetukseen perustuva toteutusmalli. Tavoitteena on myös kehittää kohderyhmälle soveltuvia verkko-opetusmenetelmiä siten, että vuorovaikutteisuus, kaikkien kielitaidon osa-alueiden että yhteiskuntatiedon sisällön osaamisen kehittäminen toteutuvat, vaikka lähiopetusta on tavallista vähemmän. Hankkeen tavoitteena on selvittää, mitkä verkko-opetuksen välineet ja menetelmät soveltuvat kotoutumisvaiheessa olevien maahanmuuttajien koulutukseen. Tavoitteena on myös luoda koulutukselle rakenne, jossa verkko-opetus ja lähiopetus nivoutuvat yhtenäiseksi, toisiaan tukevaksi kokonaisuudeksi. Hankkeessa arvioidaan myös, miten koulutuksen toteuttaminen monimuoto-opetuksena ja -ohjauksena vaikuttaa kielitaidon eri osa-alueiden sekä koulutusten tiedollisten sisältöjen omaksumiseen. Hanke kehittää ja toteuttaa: 1. Mallia kotoutumiskoulutuksen toteuttamiseen monimuoto-opetuksena 2. Monimuoto-opetukseen soveltuvia opetusmenetelmiä ja -materiaaleja 3. Webinaarin monimuoto-opetuksen mahdollisuuksista kotoutumiskoulutukseen ovat sekä aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa ja muissa kotouttavissa koulutuksissa olevat opiskelijat että kotoutumiskoulutusta toteuttavat kouluttajat ja ohjaajat, joiden monimuoto-opetukseen liittyvää pedagogista osaamista hanke vahvistaa Hankkeen toteuttaa verkosto, johon kuuluvat Tampereen Aikuiskoulutuskeskus (koordinaattori) ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä/ Pohjois-Karjalan Aikuisopisto. Hankkeen tuella mallinnetaan työvoimapoliittisena koulutuksena toteutettavaa kotoutumiskoulutusta monimuoto-opetuksen suuntaan. Monimuoto-opetus ja -ohjaus vahvistavat osallistujien yhdenvertaisuutta koulutukseen osallistumisessa asuinpaikasta riippumatta. Hanke vahvistaa kotoutumiskoulutusta toteuttavien oppilaitosten välistä yhteistyötä käytännön tasolla kouluttajien ja ohjaajien kesken. Olga Keränen p Tuija Vartiainen-Gomez p Hanketoiminta

28 Vuorotellen kriittinen dialogi monikulttuurisuusosaamisen työkaluna Hankkeen tavoitteena on edistää maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden parissa työskentelevien osaamista kehittämällä käytännön välineitä monikulttuuriseen osaamiseen ja pedagogiikkaan. Hanke järjestää koulutusta, jossa vahvistetaan tietämystä ja osaamista kulttuurien tuntemuksesta sekä lisätään valmiuksia monikulttuuriseen dialogiseen ohjaamiseen oppilaitoksissa ja työssäoppimispaikoilla. Koulutushankkeen ensisijainen kohderyhmä on palvelualojen opetushenkilöstö sekä työssäoppimispaikkojen ohjaajat ja arvioijat. Koulutus soveltuu myös muille ammatillisille aloille, joilla on tarvetta monikulttuurisuusosaamisen syventämiseen. Vuorotellen-välineitä kulttuurienväliseen vuorovaikutukseen oppimisen arjessa -koulutus (5 op) tarjoaa monikulttuurisuusosaamista (mm. selkokieli, kulttuuritietous, dialoginen vuorovaikutus) kouluttajille, ohjaajille sekä arvioijille työpaikoilla ja oppilaitoksissa. Koulutus toteutetaan verkossa 01/ /2014. Lisätietoja: vuorotellenprojekti.wordpress.com Niina Tarma p

29 Yritysyhteistyöstä kumppanuuteen ovat 1. Kehittää verkostomainen valtakunnallinen yhteistyömalli oppilaitosten ja yritysten väliseen kumppanuuteen Oppilaitosten ja yritysten välisen yhteistyön kehittyminen kumppanuudeksi Yrityskohtaisten valtakunnallisten koulutus- ja kehittämisohjelmien toteuttaminen oppilaitosverkostoa hyödyntäen Valtakunnallisen brändin rakentaminen 2. Oppilaitosten asiakkuudenhallinnan kehittäminen Verkostossa tuotetaan ja levitetään parhaita asiakkuudenhallinnan toimintamalleja Oppilaitosten asiakaslähtöisyyden kehittäminen Kohderyhmän ovat pk-yritykset sekä valtakunnalliset ketjut ja oppilaitosten asiakkuudenhallinnan käyttäjät. Hanke on valtakunnallinen työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään liittyvä hanke, valtakunnallisena koordinaattorina toimii Sataedu. Hanke toteutetaan tiiviinä verkostoyhteistyönä. Satu-Minna Piiroinen p Hanketoiminta

30 Yritysten osaamisen kehittäminen maahanmuuttajien rekrytoinnissa ja perehdyttämisessä Hankkeen tavoitteena on kehittää yritysten osaamista ulkomaalaistaustaisten henkilöiden rekrytoinnissa, perehdyttämisessä, työnohjauksessa sekä osaamisen kehittämisessä. Tavoitteena on myös kehittää kanavia maahanmuuttajien kontaktoimiseen ja helpottaa yhteyksien muodostumista. Hankkeessa tavoitteena on kehittää myös yhteistyöverkostoja, jotta kokonaisvaltaisesti saadaan olemassa olevat palvelurakenteet koottua osaksi (tai liitettäväksi) oppilaitoksen palveluprosessia. Yritysten rekrytoinnissa ja osaamisen kehittämisessä olevat henkilöt kaikilla toimialoilla sekä ulkomaalaistaustainen työmarkkinoiden käytettävissä oleva työvoima (maahanmuuttajat). Hanke kohdistuu niin organisaatioiden jo käytössä olevaan ulkomaalaistaustaiseen työvoimaan kuin potentiaaliseen työvoimaan. Hankkeessa edistetään työmarkkinoiden osaamisen uudelleenmuotoutumista kehittämällä yritysten tietotaitoa ja menetelmiä maahanmuuttajien osaamisresurssin hyödyntämisessä. Hankkeessa edistetään yritysten ja muiden toimijoiden käytettävissä olevan ulkomaalaistaustaisen henkilöstön kontaktointia, vuorovaikutusta, rekrytointia, perehdyttämistä ja osaamisen kehittämistä (ml. asenteet). Hanke on valtakunnallinen työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään liittyvä (TYKE) hanke, valtakunnallisena koordinaattorina toimii SLK-instituutti. Marja-Riitta Oinonen p

31 Osaava Itä-Suomi Pohjois-Karjalassa

Osuvaa osaamista. Sujuvat siirtymät

Osuvaa osaamista. Sujuvat siirtymät Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnallinen ESR-toimenpidekokonaisuus Osuvaa osaamista Kokonaisrahoitus (2014-2020) n. 38-40 milj. Hankehaku 6.10. - 8.12.2014 Rahoittava viranomainen:

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2 0 1 3

TOIMINTAKERTOMUS 2 0 1 3 TOIMINTAKERTOMUS 2 0 1 3 Tuloksellisuuden, taloudellisuuden, tuottavuuden ja kilpailukyvyn kohottamisen vuosi 2013 Rehtori Antti Koskinen Vuoden 2014 näkymät aikuisopiston toiminnalle perustehtävän näkökulmasta

Lisätiedot

TYÖ TEKIJÄÄNSÄ OPETTAA

TYÖ TEKIJÄÄNSÄ OPETTAA TYÖ TEKIJÄÄNSÄ OPETTAA 1 TYÖ TEKIJÄÄNSÄ OPETTAA -verkostohankkeen koordinaatiosuunnitelma Hankkeen vastuullinen toimija: Koulutuskeskus Salpaus Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti Yhteyshenkilö: Koulutusjohtaja

Lisätiedot

STRATEGIA 2011-2013 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2011-2013 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

toimintakertomus 2014

toimintakertomus 2014 toimintakertomus 2014 2 TOIMINTAKERTOMUS Pohjois-Karjalan aikuisopiston missio ja visio Menestyminen vaatii ennakkoluulottomuutta Asiantuntijuus, asiakaslähtöisyys ja tuloksellisuus ovat toimintaamme ohjaavia

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-12.00 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset järjestöosapuoli asiantuntijat esittelijä sihteeri tekninen sihteeri Etelä-Savon

Lisätiedot

Osaamispalvelujen lähtökohdat...4 Arvot...4 Oppiminen ja osaaminen...6. Osaamispalvelujen suunnittelu...7 Suunnittelujärjestelmä...7 Rahoitus...

Osaamispalvelujen lähtökohdat...4 Arvot...4 Oppiminen ja osaaminen...6. Osaamispalvelujen suunnittelu...7 Suunnittelujärjestelmä...7 Rahoitus... Osaamispalvelujen strateginen suunnitelma 2010 2011 Johdanto osaamispalvelujen strategiseen suunnitelmaan Osaamispalveluilla tarkoitetaan kaikkia Edupolin palveluja, jotka liittyvät henkilön tai työorganisaation

Lisätiedot

Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu)-hanke

Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu)-hanke Oulun seudun ammattikorkeakoulun EU-hankkeet Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu)-hanke Nimi: Oulun korkeakoulujen kansainvälisen tunnettuuden lisääminen (EducOulu) Hakija:

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen väliraportti

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen väliraportti TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeen väliraportti Sirpa Pursiainen Pirkanmaan ammattiopisto Kevät 2012 Päivitetty kevään 2011 koontiraportin pohjalta (Eskola & Pursiainen) Sisällysluettelo

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Hakuryhmä Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattiosaamisen näytöt W.O.R.K.-työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen yhteisöllinen kehittäminen Länsirannikon koulutus Oy, WinNova

Lisätiedot

TOPLAAJA - Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke - Keskeiset tulokset -

TOPLAAJA - Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke - Keskeiset tulokset - TOPLAAJA - Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke - Keskeiset tulokset - Nina Eskola Petra Palo-oja Sirpa Pursiainen Pirkanmaan ammattiopisto Kevät 2012 2 Sisällysluettelo 1. Kokeiluhankkeen tausta ja

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 29.9.2014 Etelä-Savon maakunnan vuosien 2015 ja 2016 rahoitussuunnitelman

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT HUHTIKUU 2013 2 SISÄLLYS: ESPOO... 3 ETELÄ-KARJALA... 4 ETELÄ-PIRKANMAA... 5 HAMINA JA KOTKA... 6 HELSINKI... 7 HATTULA,

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika 09.12.2010 kello 10:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto Asialista: 94 Kokouksen avaus ja saapuvilla olevien

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

2013-Q4 PROJEKTITOIMINNAN RAPORTTI

2013-Q4 PROJEKTITOIMINNAN RAPORTTI 2013-Q4 PROJEKTITOIMINNAN RAPORTTI 1.1. 31.12.2013 tiimi 19.2.2014 Johtoryhmä 7.3.2014 Hallitus 27.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. KATSAUS VUODEN 2013 PROJEKTITOIMINTAAN... 3 1.1 toiminnan... 5 2. TULOSALUEIDEN

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Linnamurto, Saku. Saapui klo. 10.20. 179 käsittelyn aikana

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Linnamurto, Saku. Saapui klo. 10.20. 179 käsittelyn aikana 15.10..2008 KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-11.30 Paikka Läsnä puheenjohtaja Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Matilainen, Reino jäsenet kuntaosapuoli alueviranomaiset

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1. Diakonia-ammattikorkeakoulu (A-rakennus, uusi luentosali) Huvilakatu 31, PIEKSÄMÄKI

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1. Diakonia-ammattikorkeakoulu (A-rakennus, uusi luentosali) Huvilakatu 31, PIEKSÄMÄKI Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Kokousaika 19.10.2010 kello 10:00 Kokouspaikka Diakonia-ammattikorkeakoulu (A-rakennus, uusi luentosali) Huvilakatu 31, PIEKSÄMÄKI Asialista: 61 Kokouksen

Lisätiedot

Ennakoiva ohjaus työelämässä ENO-hankkeen hyvät käytännöt ja ohjauspalvelutuotteet

Ennakoiva ohjaus työelämässä ENO-hankkeen hyvät käytännöt ja ohjauspalvelutuotteet Ennakoiva ohjaus työelämässä ENO-hankkeen hyvät käytännöt ja ohjauspalvelutuotteet Ennakoiva ohjaustyö elämässä Sisällysluettelo AMIEDU 4 EDUPOLI 5 FAKTIA 6 HYRIA 9 KIIPULA 11 KOULUVOLAN AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Kokousaika 29.03.2011 kello 10:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto Asialista: 147 Kokouksen avaus ja saapuvilla olevien toteaminen 3 148 Kokouksen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 28.3.2014 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2014 rahoitussuunnitelman allekirjoittaminen

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona 2013 Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona Ammatillisten tutkinnon osien muutokset 2013/ Tutkinnon perusteet 2010 Hyväksytty Seurakuntaopiston johtoryhmässä 24.5.2013 1 SISÄLLYS 1 SEURAKUNTAOPISTON

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Marika Koramo (toim.) KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Koonti Opetushallituksen valtionavustusrahoituksella tuetuista ammattikoulutuksen kansainvälistymishankkeista Raportit

Lisätiedot

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA Tässä artikkelissa käsittelemme SOTE-ENNAKOINTI- projektin tuloksia lähihoitajan työn näkökulmasta. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Kivinen, Pirkko Mattila, Marita Selenius, Pekka

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli. Kivinen, Pirkko Mattila, Marita Selenius, Pekka KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika klo. 10-11.40 Paikka Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Matilainen, Reino Auvinen, Toni Kivinen,

Lisätiedot