Maakunnan työelämää kehittämässä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maakunnan työelämää kehittämässä"

Transkriptio

1 Maakunnan työelämää kehittämässä Hanketoiminta

2 Kehitämme ja palvelemme maakunnan työelämää! Maakunnan työelämän kehittäminen ja palvelu ovat merkittävä osa Pohjois-Karjalan aikuisopiston toimintaa. Kehittämis- ja palvelutoimintaa toteutetaan zverkostoitumalla zerilaisten hankkeiden kautta ztoteuttamalla räätälöityjä palveluja ja koulutusta työelämän tarpeisiin. Pohjois-Karjalan aikuisopisto palvelee työelämää tarjoamalla ajankohtaisia ja asiantuntevia koulutus- ja kehittämispalveluja alueen tarpeisiin. Palvelut suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan kanssa asiakkaan toiveet huomioonottaen. Ota yhteyttä ja kerro toiveistasi palvelemme Sinua kokonaisvaltaisesti. Hankekoordinaattori Satu-Minna Piiroinen p Tiimikoordinaattori Riitta Väistö p Pohjois-Karjalan aikuisopiston Työelämän koulutussalkkuun on kerätty erityisesti yrityksille ja työyhteisöjen henkilöstölle suunnatut lyhyet koulutukset, pätevyyssuoritukset, tentit ja testit. Lyhyt- ja täydennyskoulutus on nopea tapa päivittää ja vahvistaa ammattitaitoa tai hankkia kokonaan uutta osaamista. Päivitä osaamistasi! > Työelämän koulutussalkku Osaava Itä-Suomi Pohjois-Karjalassa

3 Sisältö Ammattiosaajia omistajanvaihdoksiin... 6 CHATT Chancing trainers and students attitudes towards learning by using interactive and coaching methods in vocational training settings...7 EKOTASSU-kehittämishanke...8 Järvi-Suomen oppisopimuskeskusten vertaisarviointihanke... 9 Laatutyö pohjoiskarjalaisessa elintarvikeketjussa...10 Laatutyön tukeminen kotityöpalveluissa...11 Maahanmuuttajien oppisopimuksen uudet toimintamallit Maahanmuuttajien polku yrittäjyyteen MASTO Maahanmuuttajien suomen kielen testi- ja haastatteluaineistopankki Nuorten yhteiskuntatakuu todeksi Osaava Itä-Suomi Pohjois-Karjalassa...16 Opetuskaivos-hankekokonaisuus Oppisopimuskoulutuksen kehittäminen nuorten koulutusmuotona PALETTI Palliatiivisen- ja saattohoidon osaamisen vahvistaminen ja rakenteiden kehittäminen asiantuntijayhteistyönä Pohjois-Karjalan maakunnassa...19 PALKO Pk-yritysten kansainvälistäminen palvelualoilla...20 PLE-ympäristöt aikuisten oppimisen tehostajana Prosessit ja virtuaalioppiminen kotityöpalveluyrityksissä...22 SyTyKe...23 TOISIN SANOEN Monimuotoistuva työyhteisö ja koulutusorganisaatio maahanmuuttajaoppijan oppimisen edistäjänä Työhyvinvointia ja tietotekniikkataitoja aikuisopettajille (TYTTI)...25 Uudet tieto- ja viestintätekniikan välineet aikuisopettajan käyttöön (TYTTI2) Uusi opettajuus ja uudet opetusmenetelmät tutuiksi metsäkonekouluissa -hanke...27 Vaihtoaskel Vekotin Verkkopohjaisen opetuksen kehittäminen aikuisten kotouttavissa koulutuksissa Vuorotellen kriittinen dialogi monikulttuurisuusosaamisen työkaluna Yritysyhteistyöstä kumppanuuteen Yritysten osaamisen kehittäminen maahanmuuttajien rekrytoinnissa ja perehdyttämisessä

4 Ammattiosaajia omistajanvaihdoksiin z Omistajavaihdoksiin liittyvän osaamisen lisääminen z Omistajanvaihdoksiin liittyvien paikallisten toimintamallien tuntemuksen lisääminen ja niiden levittäminen valtakunnallisesti z Uusien palvelutuotteiden kehitys z Toimintakyvyn parantaminen vastaamaan yrittäjäpolvenvaihdoksen haasteisiin eri toimijatasoilla z Yrittäjyysosaamisverkoston kehittäminen z Kansainvälisen yhteistyön mahdollisuuksien selvittäminen ja omistajanvaihdokseen liittyvien mallien benchmarking muualla Euroopassa nä ja hyödynsaajina ovat omistajanvaihdostilanteessa olevat yritykset, erityisesti jatkavat yrittäjät, mutta myös luopujat. Lisäksi hyödynsaajina ovat oppilaitosten opiskelijat ja oppilaitosten työelämän kehittämis- ja palvelutoimintaa toteuttava henkilöstö. Hankkeen toteutus Ammattiosaajia omistajanvaihdoksiin on valtakunnallinen 14 aikuiskoulutustoimijan yhteinen hanke. Valtakunnallisena koordinaattorina toimii Pohjois-Karjalan aikuisopisto. Muita toimijoita ovat Ammattiopisto Lappia, Edupoli, Etelä-Savon ammattiopisto, Faktia Koulutus, JAKK, Keski-Pohjanmaan aikuisopisto, Lapin ammattiopisto, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy, Savon ammatti- ja aikuisopisto, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Ylä-Savon ammattiopisto ja Yrkesakademin i Österbotten. Kukin oppilaitos vastaa hankkeen toiminnasta omalla alueellaan. Lisäksi hankkeessa on toimintaa Etelä-, Itä-, Länsi- ja Pohjois-Suomen verkostoissa. Valtakunnallinen koordinaatio Satu-Minna Piiroinen p Toiminta Pohjois-Karjalassa Olli Hatakka p

5 CHATT Chancing trainers and students attitudes towards learning by using interactive and coaching methods in vocational training settings Hankkeen tavoitteena on kansainvälinen yhteistyö valmentajuuteen, toiminnallisiin opetusmenetelmiin ja näiden käyttöön soveltuvien oppimisympäristöjen kartoittamiseen ja kehittämiseen liittyen. Opiskelijat ja opettajat kuudesta maasta työskentelevät 5 7 miniprojektissa. nä ovat sosiaali- ja terveysalan perustutkinto-opiskelijat ja aikuisopiston hyvinvoinnin koulutusalan henkilöstö. CHATT-hanke on CIMOn rahoittama Leonardo da Vinci -ohjelman kumppanuushanke. Hankkeen budjetti on ja sillä toteutetaan vähintään 24 liikkuvuutta ulkomailla ennalta sovittuihin hanketoimintoihin välisenä aikana. Mukava ovat Suomen lisäksi Wales, Saksa, Ruotsi, Belgia ja Espanja. Työelämäkumppanina on saksalainen sosiaalialan yritys. z Pääkoordinaattori: Berufliche Schule des Landkreis Limburg Weilburg - Adolf- Reichwein-Schule, Saksa z Työelämäpartneri: Vitos Kalmenhof ggmbh, Saksa z Muut kumppanit: IES FELIPE DE BORBON, Espanja Vrij Katholiek Onderwijs Opwijk, Belgia Coleg Gwent - Blaneau Gwent Learning Zone, Iso-Britannia, Wales Balderskolan, Ruotsi, Skellefteå Katja Väyrynen p Mitä logoja tähän tulee? Hanketoiminta

6 Ekotassu-kehittämishanke Elintarvikealan koordinointi Pohjois-Karjalassa osio Hankkeen osion päätavoitteena on maakunnan elintarvikealan mikroyritysten erityisesti luomu- ja lähiruokayritysten toiminnan kehittäminen ja monipuolistaminen sekä yritysten välisen yhteistyön edistäminen. Lisäksi tavoitteena on maakunnan elintarvikealan hankekoordinointi ja yhteistyön kehittäminen hanketoimijoiden kesken. Hankkeen osion kohderyhmänä ovat maakunnan elintarvikealan ja sitä läheisesti sivuavien matkailu- ja hyvinvointi- ja luonnontuotealan yrittäjät ja toimijat sekä alasta kiinnostuneet, alalle aikovat tai alan yritystoimintaa suunnittelevat. Hankkeen osio toteutetaan kaikille avoimena elinkeinojen kehittämishankkeena (toimialoina elintarvikeala ja sitä läheisesti sivuavat matkailu-, hyvinvointi- ja luonnontuoteala). Toimenpiteet kohdistuvat elintarvikealan maakunnalliseen hankekoordinointiin koko tuotantoketjun osalta alkutuotannosta jatkojalostukseen sekä mikro- ja keskisuurten yritysten kehittämiseen. z Maakunnalliseen elintarvikealan hankekoordinointiin kohdistuvat toimenpiteet z Luomu- ja lähiruoka nosteeseen Pohjois-Karjalassa z Mikro- ja keskisuurten yritysten kehittäminen (elintarvike- ja sitä läheisesti sivuavat matkailu-, hyvinvointi- ja luonnontuoteala) z Opintomatkat toimialan tärkeimpiin seminaareihin ja tapahtumiin z Kestävät hankinnat -hankkeen aluevastaavana toimiminen Hanna Tuominen p Pohjois-Karjala luomu- ja paikallisen elintarviketuotannon kärjeksi Suomessa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maatalousalueisiin 8

7 Järvi-Suomen oppisopimuskeskusten vertaisarviointihanke Hankkeen keskeisenä tavoitteena on arvioida ja kehittää oppisopimuskoulutuksen ydinprosesseja ja parantaa oppisopimuskoulutuksen laatua. Hankkeen avulla lisätään oppisopimuskoulutuksen prosessien läpinäkyvyyttä ja yhdenmukaistetaan eri oppisopimuskeskusten toimintatapoja Keski- ja Itä-Suomen alueella. Hanke vahvistaa oppisopimuskeskusten laatutyötä tarjoamalla käyttöön uusia laadun kehittämisen työkaluja sekä mahdollisuuden systemaattisesti toteutettuun vertaisarviointiin. nä ovat hankkeessa mukana olevat oppisopimuskeskukset ja niiden henkilöstö. Hanketta koordinoi Jyväskylän koulutuskuntayhtymä/jyväskylän oppisopimuskeskus. Partnereina hankkeessa ovat Savon koulutuskuntayhtymä/savon oppisopimuskeskus, Etelä-Savon Koulutus Oy/Oppisopimuspalvelut ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä/pohjois- Karjalan oppisopimuskeskus. Lisäksi kohderyhmänä ovat muut Keski- ja Itä-Suomen oppisopimuskeskukset. Hankkeen aikana toteutetaan perusteellinen itsearviointi arvioitavasta toiminnan osaalueesta Opetushallituksen laatiman Kansalliset arviointialueet ja -kriteerit oppisopimuskoulutukseen mukaan. -aika on vuosi 2012 ja kunkin oppisopimuskeskuksen vertaisarviointikäynnit toteutetaan syksyn 2012 aikana. Hankkeessa vertaisarvioinnit toteutetaan soveltaen Eurooppalaisen vertaisarvioinnin mallia. Kaisu Tyni-Pyy p Hanketoiminta

8 Laatutyö pohjoiskarjalaisessa elintarvikeketjussa -hanke Hankkeen päätavoitteena on pohjoiskarjalaisen elintarvikeketjun laatuosaamisen vahvistaminen. Lisäksi osatavoitteita ovat: elintarviketurvallisuuden rakentaminen elintarvikeketjuun, laadukkaan elintarvikeketjun kilpailuedun vahvistaminen, yritysten kilpailukyvyn ja kannattavuuden vahvistaminen sekä maakunnan koulutus- ja kehittämispalvelujen tason nostaminen laatutyöllä. nä ovat elintarvikealan ja maatalouden toimijat: z elintarvikealan yritykset zmaatalousyritykset z riista-alan yritykset z maataloustuotteiden jalostuksen ja markkinoinnin alalla toimivat mikroyritykset. Lisäksi kohderyhmänä ovat elintarvikealasta sekä alkutuotannon jalostuksesta kiinnostuneet henkilöt. Hanke toteutetaan koulutushankkeena. Koulutusohjelma on jaettu kahteen osa-alueeseen: 1) laatutoiminta elintarvikeketjussa ja 2) laadukas tuotteistaminen. Toimenpiteet koskevat koko ketjua pellolta pöytään. Toteutettavat koulutukset ovat lyhytkestoisia eivätkä johda tutkintoon. Koulutus koostuu vähintään 20:stä kestoltaan 45 minuutin oppitunnista. Lisäksi hankkeessa on mahdollista toteuttaa yrityskohtaista valmennusta alkutuotteiden tuottajille. Marja-Leena Hirvonen p Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maatalousalueisiin 10

9 Laatutyön tukeminen kotityöpalveluissa z Kehittää yhteistyössä Valviran (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) kanssa sosiaalialan kotiin tukipalveluja tuottavien yritysten omavalvontasuunnitelman laadintaa. z Kehittää, laatia ja testata omavalvontaan liittyvää ohjausmateriaalia yhteistyössä kotityöpalveluyritysten kanssa. z Ohjata ja tukea sosiaalialan kotiin tukipalveluja tuottavien kotityöpalveluyritysten omavalvontasuunnitelman laadintaa, toteuttamista, arviointia ja kehittämistä. z Kehittää yhteistyössä kotityöpalveluyritysten kanssa niiden markkinointia sekä verkostoitumista sosiaalisessa mediassa sekä muissa sähköisissä verkkopalveluissa (esim. Facebook, Twitter). z Suunnitella ja toteuttaa eportfolio-palvelun käytön koulutusta oppilaitoksille sekä kotityöpalveluyrittäjille. Tarjota eportfolion kautta yrittäjille työkalu oman osaamisen kuvaamiseen ja dokumentointiin, portfolion ja ansioluettelon rakentamiseen sekä ylläpitämiseen verkossa. Kotityöpalvelualalla toimivat yritykset ja kotiin sosiaalipalveluina tukipalveluja tuottavat pk-yritykset Hanke on yhdeksän oppilaitoksen verkoston valtakunnallinen yhteishanke. Ohjausmateriaalin avulla kotityöpalveluyrityksiä ohjataan omavalvontasuunnitelman laadintaan. Hankkeessa kotityöpalveluyritysten toiminta ja palvelut tehdään tunnetuksi sosiaalipalveluiden kotiin tuotettavina tukipalveluina ja/tai kuluttajan ostamina yksityisinä laadukkaina kotityöpalveluina. Yhteistyössä kotityöpalvelualan yritysten kanssa hyödynnetään sähköisiä palveluja ja sosiaalista mediaa laadukkaiden kotityöpalvelujen markkinoinnissa ja verkostoitumisessa. Susanna Puustinen p Hanketoiminta

10 Maahanmuuttajien oppisopimuksen uudet toimintamallit Hankkeen tavoitteena on kehittää ja selkeyttää maahanmuuttajien oppisopimuskoulutusta sekä luoda uusia toimintamalleja aloitusvaiheen ja koulutuksen toteuttamisen tueksi. z Alueen työnantajat, työpaikkakouluttajat sekä oppisopimukseen rekrytoitavat maahanmuuttajat Hankkeessa z rakennetaan ja pilotoidaan uusia toimintamalleja, joilla tuetaan maahanmuuttajataustaisia oppisopimusopiskelijoita oppisopimuskoulutuksen hakeutumisvaiheesta tutkinnon suorittamiseen z madalletaan työnantajien kynnystä rekrytoida maahanmuuttajataustaisia henkilöitä oppisopimuskoulutukseen z tuetaan maahanmuuttajien oppisopimusopiskelua. Pirjo Leskinen p

11 Maahanmuuttajien polku yrittäjyyteen maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen kehittäminen Hankkeen tavoitteena on maahanmuuttajien kannustaminen yrittäjyyteen kehittämällä yrittäjyyteen valmistavaa koulutusta, tehostamalla alkuvaiheen osaamisen tunnistamista sekä tehostamalla eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Hankkeen tuloksia hyödynnetään koko Itä-Suomen alueella mm. Starttiyrittäjä koulutuksissa, yrittäjyyteen valmistavissa koulutuksissa, oppilaitosten ja TE-viranomaisten alkukartoitusvaiheessa, Uusyrityskeskusten ja kehittämisyhtiöiden asiakaspalvelutoiminnassa. Kohderyhmänä ovat yrittäjyydestä kiinnostuneet maahanmuuttajat. Välillisenä kohderyhmänä on hankkeen toimijaverkosto yhteistyökumppaneineen (yrittäjäjärjestöt, uusyrityskeskukset, kehittämisyhtiöt). Hankkeen toteuttajina toimivat Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Savon koulutuskuntayhtymä ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto. Yrittäjyyttä tukevia palveluita tarjotaan maahanmuuttaja-asiakkaille monikanavaisesti. Palveluiden tunnettuutta maahanmuuttajien keskuudessa lisätään ja palvelut muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Tuija Vartiainen-Gomez p Marita Koukkari p Hanketoiminta

12 MASTO Maahanmuuttajien suomen kielen testi- ja haastatteluaineistopankki Masto-hankkeen tavoittena on 1. edistää maahanmuuttajien pääsyä ammatilliseen koulutukseen (integroidut ryhmät) ja ennalta ehkäistä koulutuksen keskeytyminen kielivaikeuksien takia 2. tuottaa konkreettisia materiaaleja ja työkaluja näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen hakeutumisvaiheeseen 3. tuoda maahanmuuttajien kielikoulutus ja ammatillinen koulutus lähemmäksi toisiaan eri organisaatioissa 4. luoda kiinteämpi yhteistyöverkko suomen kielen ja ammatillisten kouluttajien välille ja sitä kautta madaltaa maahanmuuttajien kynnystä päästä ammatillisiin koulutuksiin 5. muodostaa projektikumppanien välinen alueellinen verkosto maahanmuuttajien koulutukseen hakeutumisvaiheen kehittämiseen 6. hyödyntää osallistuvien oppilaitosten osaamista sekä levittää tuotettuja materiaaleja ja hyviä käytäntöjä myös osallistujaverkoston ulkopuolelle z koulutukseen hakeutuvat maahanmuuttajat z maahanmuuttajien kouluttajat/haastattelijat Hankkeessa luodaan maahanmuuttajataustaisille koulutushakijoille eri ammattialojen suomen kielen taitotasomääritykseen soveltuva testipatteristo. Laadittua testistöä on tarkoitus hyödyntää kielitaidon mittaamiseen toistuvasti useiden vuosien ajan. Testistön lisäksi luodaan eri ammattialoille soveltuva haastattelulomakkeisto, joka yhtenäistää maahanmuuttajataustaisten hakijoiden haastatteluja. Hanke toteutetaan yhteistyössä Aktivan, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän, Omnian ja Ekamin kanssa. Marja-Riitta Oinonen p

13 Nuorten yhteiskuntatakuu todeksi -hanke z Ammattikoulutettujen nuorten aikuisten työllistymisen paraneminen Pohjois-Karjalassa z Työttömyydestä johtuvan syrjäytymiskehityksen pysäyttäminen hankkeen toimenpiteisiin z Toimintamallit yksilö- ja työvalmennuksen toteuttamiseen tilaaja-tuottajatyyppisesti Välittömänä kohderyhmänä ovat alle 30-vuotiaat työttömät tai työttömyysuhan alaiset pohjoiskarjalaiset. Keskeisimmän kohderyhmän muodostavat ammatillisen tutkinnon suorittaneet. Lisäksi kohderyhmänä ovat työvalmennuksen erikoisammattitutkintoa suorittavat eri yhteistyötahojen henkilöt. 1. Työvalmennus: työllistymisen mahdollisuuksien kartoittaminen, työelämäjaksot, palkkatuettu työ, työelämävalmennus, työkokeilu, työssä oppiminen ohjatusti 2. Ammatillisen osaamisen kehittäminen ja koulutuksen hankkiminen tarvittaessa henkilökohtaistamisen periaatteella ja TE-toimistojen kautta 3. Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto: Hankkeen kautta tarjotaan mahdollisuutta tutkinnon suorittamiseen yhteistyötahoille ja hankkeen henkilöstölle 4. Alueellisen työnantaja- ja viranomaisyhteistyön kehittäminen hankkeessa syntyviä toimintamalleja ja moniammatillisia verkostoja hyödyntämällä Eija Karvinen p Hanketoiminta

14 Osaava Itä-Suomi Pohjois-Karjalassa -hanke Uusien, kysyntälähtöisten osaamisen kehittämisen palvelutuotteiden kehittäminen työelämän tarpeita vastaaviksi sekä uusien toimintamallien kehittäminen työelämän palveluun 2. Oman henkilöstön työelämän kehittämis- ja palvelutehtävässä tarvittavan osaamisen kehittäminen 3. Verkostoitumisen edistäminen Hankkeessa jatketaan tuloksellista yhteistyötä Itä-Suomen toimijoiden kesken. Osaava Itä-Suomi -verkoston (Savon ammatti- ja aikuisopisto, Ylä-Savon ammattiopisto, Etelä- Savon ammattiopisto, Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto) yhteiset tavoitteet ovat: 1) Työelämän laatuun liittyvien toimintamallien ja tuotekokonaisuuksien luominen ja verkostoyhteistyö, 2) opiskelijoiden työelämään siirtymisen edistäminen ja 3) teemakohtaiset verkostot ja yhteiset itäsuomalaiset tapahtumat. nä ja hyödynsaajina ovat pk-yritykset sekä muu työelämä hankkeen toiminta-alueella. Pohjoiskarjalaisten, mutta myös itäsuomalaisten pk-yritysten ja muun työelämän mahdollisuudet osaamisensa kehittämiseen kasvavat uusien, innovatiivisten ja joustavien toimintamallien myötä. Osaamisen kehittämistä tukeva palveluntarjonta laajenee ja olemassa olevat palvelut vastaavat yhä paremmin työelämän tarpeisiin. Pohjois-Karjalan aikuisopiston oma työelämän kehittämis- ja palvelutehtävässä tarvittava osaaminen kehittyy edelleen suunnitelmallisen koulutusohjelman myötä. z Etelä-Savon ammattiopisto, Teija Pylkkänen, z Savon ammatti- ja aikuisopisto, Petri Lehtoranta, z Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Maire Huopalainen, z Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Satu-Minna Piiroinen, z Ylä-Savon ammattiopisto, Leena Toivanen, Satu-Minna Piiroinen p osaavaitasuomi.blogspot.com 16

15 Opetuskaivos-hankekokonaisuus Tavoitteena on luoda kaivos- ja louhinta-alan koulutuksen toteuttamisen toimintamalli, joka sisältää kaikkien kaivostyön työvaiheiden (maanalaisen porauksen simulointi, valmistavien työt ja tuotantoporaus, panostus, lastaus, kuljetus, lujitus, varustelutyöt ja mittaus) toteutuksen aidossa ympäristössä. Lisäksi tavoitteena uudistaa ja monipuolistaa koulutustarjontaa entisestään ja sitouttaa toimialan yrityksiä sekä kone- ja laitevalmistajia yhä tiiviimpään yhteistyöhön. Kahdessa investointiosiossa on tavoitteena hankkia Opetuskaivoshankekokonaisuuteen laitteita, jotka täydentävät kaivosalan oppimisympäristöä. Hankittavia laitteita ovat tunneliporauslaitteen simulaattori, emulsiopanostuslaitteisto ja kauko-ohjattava kaivoslastauskone. nä ovat kaivosalalla toimivat yritykset, alalle opiskelevat henkilöt, oppilaitokset sekä kaivannaisalan laitetoimittajat. Opetuskaivos-hankekokonaisuus käsittää kolme rahoitusosuutta, joista yhtä rahoittaa osaksi Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja kahden osarahoitus muodostuu Euroopan aluekehitysrahoituksen (EAKR) kautta. Rahoittajaviranomaisena toimivat Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto. Harri Mikkonen p Hanketoiminta

16 Oppisopimuskoulutuksen kehittäminen nuorten koulutusmuotona Hankkeen tavoitteina on edistää oppisopimuskoulutusta nuorten koulutusmuotona sekä tukea työnantajia opetuksessa ja ohjauksessa. nä ovat perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen vuonna 2013 päättävät nuoret, jotka suorittavat oppisopimuskoulutuksena ammatillista perus- ja lisäkoulutusta. Perusopetuksen tai perusopetuksen lisäopetuksen vuonna 2013 päättävien nuorien työnantajille maksetaan korotettua koulutuskorvausta, joka on ensimmäisenä oppisopimusvuonna 800 euroa kuukaudessa, toisena vuonna 500 euroa ja kolmantena vuonna 300 euroa kuukaudessa. Korotettua koulutuskorvausta on myönnetty Pohjois-Karjalaan 13 kohderyhmään kuuluvan nuoren oppisopimuskoulutukseen. Te-toimisto myöntää palkkatuen kohderyhmän käynnistyviin oppisopimuskoulutuksiin. Lisäksi OKM on myöntänyt Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymälle valtionavustusta käytettäväksi oppisopimuskoulutuksen kehittämiseen nuorten koulutusmuotona ja tuettuun oppisopimuskoulutukseen. Antero Pesonen p

17 Paletti Palliatiivisen- ja saattohoidon osaamisen vahvistaminen ja rakenteiden kehittäminen asiantuntijayhteistyönä Pohjois-Karjalan maakunnassa Yhteinen perusopintojakso palliatiiviseen- ja saattohoitoon (Karelia-amk, PKKY) 2. Palliatiivisen- ja saattohoidon osaamisen vahvistamisen täydennyskoulutusmalli (PKKY, Karelia-amk, PKSSK) 3. Hyvän saattohoitoympäristön kuvaus ja visuaalinen mallinnus (PKSSK:n portaali, PKKY ja Karelia-amk) 4. Maakunnallinen moniammatillinen palliatiivisen- ja saattohoidon verkostotoimintamalli 5. Saattohoitopolku-portaali PKSSK:n tietojärjestelmään 6. Selvitys ensihoidon toimintamahdollisuuksista kaupunkikeskusten ulkopuolisessa kotisaattohoidon toteutuksessa z Erikoisairaanhoidon ja perusterveydenhuollon henkilöstö vuodeosastoilla, kotihoidossa (myös tehostetun palveluasumisen yksiköt) ja konsultaatioyksiköissä z Karelia-ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ja opettajat Hankkeen päätoteuttajana toimii Karelia-ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajina toimivat Pohjois-Karjalan Sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (PKSSK) ja Pohjois- Karjalan koulutuskuntayhtymä (PKKY). 1. Palliatiivisen- ja saattohoidon osaamisen rakenteiden kehittäminen Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön perusosaamisen kehittäminen ja vahvistaminen kehittämällä sekä toisen että ammatillisen korkea-asteen yhteisiä opintojaksoja Uudenlaisen vuorovaikutteisen monikanavaisen täydennyskoulutusmallin luominen 2. Maakunnallisen moniammatillisen palliat.- ja saattohoidon verkostotoimintamallin luominen 3. Maakunnallisen palliatiivisen -ja saattohoidon rakenteen kehittäminen Alueellisen saattohoitosuunnitelman täsmennys, toimintaohjeet ja toimeenpano Potilaan alueellisen saattohoitopolun kuvaaminen (rakenne/portaali) Ympärivuorokautisen konsultaatiokäytänteiden kehittäminen (kivunhoito) osana perusterveydenhuollon kehittämistä Ajantasaiset yhtenäiset palliatiivisen ja saattohoidon ohjeistukset portaaliin, joka on PKSSK:n ylläpitämä Hyvän saattohoitoympäristön mallintaminen ja kuvaus Katja Väyrynen p Riitta Piitulainen p Hanketoiminta

18 PALKO Pk-yritysten kansainvälistäminen palvelualoilla Hanke auttaa pk-yrityksiä laajentamaan liiketoimintaa kansainvälisille markkinoille ja hiomaan palvelukonseptejaan. 1. Yhteistyökumppanit toteuttavat palveluyrityksen kanssa kansainvälistämisen kehittämissuunnitelman ja -valmennuksen. 2. Hanke auttaa yrityksiä laajentamaan toimintaansa kansainväliseen toimintaympäristöön ja asiakassuhteisiin. 3. Kasvupotentiaali nousee ja kansainvälinen verkosto antaa uusia mahdollisuuksia liiketoiminnalle. zpk-yritykset Hankkeessa z tuotetaan palvelualan pk-yritysten kansainvälistämisen valmennusohjelma z toteutetaan valmennusohjelma alueellisesti vähintään 5-10 yritykselle z liitetään valmennusohjelma koulutuksen järjestäjän palveluihin hankkeen päätyttyä ja luodaan siihen liiketoimintamalli ja ansaintalogiikka z luodaan mahdollisuudet digitaaliseen verkostoitumiseen ja tiedonhankintaan sosiaalisen median kautta aihealueilla Mukana hankkeessa ovat Helsinki Business College Oy (koordinaattori), Etelä-Savon ammattiopisto, Kouvolan aikuiskoulutuskeskus, Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Porvoon International College, Suomen ympäristöopisto SYKLI ja Tampereen aikuiskoulutuskeskus. Satu-Minna Piiroinen p

19 PLE-ympäristöt aikuisten oppimisen tehostajana Hankkeen tavoitteena on kehittää menetelmiä ja ratkaisuja ubiikin tietotekniikan ja PLE (Personal Learning Environment) tyyppisten teknologioiden hyödyntämiseen siten, että ne voivat tehostaa aikuisten oppimista tutkintojohtoisessa ammatillisessa koulutuksessa. Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan tvt-lähtöisiä oppimisympäristöjä, jossa opiskelijat käyttävät oppimisen apuna taulutietokoneita (esim. IPad) sekä mobiililaitteita (esim. älypuhelimet) ja ammattiopintojen tueksi suunniteltuja näiden laitteiden ominaisuuksia hyödyntäviä ubiikkiratkaisuja, kuten avaruudellista mallintamista, paikkatietoa, aktiivisia materiaalitietokantoja ja tunnisteherkkiä informaatioelementtejä (esim. RFID-teknologia ja visuaaliset tunniste-elementit). Hankkeen tavoitteena on näin uusien teknologioiden avulla tehostaa aikuisten oppimista ja sen tuloksena toivotaan syntyvän joukko uusia, innovatiivisia, käyttäjälähtöisiä tieto- ja viestintätekniikan menetelmiä, jotka voitaisiin ottaa suhteellisen helposti käyttöön työelämälähtöisten oppimisjaksojen aikana. z Ammatilliseen perustutkintoon valmistavaan koulutukseen osallistuvat aikuiset Hankkeen koordinaattorina toimii Pohjois-Karjalan aikuisopisto. Muita toimijoita ovat Länsirannikon koulutus WinNova Oy ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto. Valtakunnallinen koordinaatio Satu-Minna Piiroinen p Toiminta Pohjois-Karjalassa Olli Hatakka p Hanketoiminta

20 Prosessit ja virtuaalioppiminen kotityöpalveluyrityksissä Kartoittaa ja selvittää verkkopohjaisten internetissä pelattavien oppimispelien tarkoituksenmukaisuutta kotityöpalveluyritysten henkilöstön osaamisen kehittämisessä 2. Osatavoitteena avataan kotityöpalveluyritysten toiminta- ja palveluprosesseja sekä kuvataan niihin liittyvät työtehtävät. Erityisesti huomioidaan asiakasturvallisuus ja riskit kotityöpalvelujen työtehtävissä. 3. Laajentaa ja lujittaa kotityöpalvelualan yrittäjien ja oppilaitosten verkostojen toimintaa z Kotityöpalvelualalla toimivat yrittäjät ja henkilöstö, uudet yrittäjät, kotityöpalvelualalle hakeutuvat nuoret, monikulttuuriset ryhmät, järjestöt, yhteisöt sekä hankkeessa mukana olevien oppilaitosten henkilöstö Hanke on yhdeksän oppilaitoksen muodostaman verkoston valtakunnallinen yhteishanke. Hanketta koordinoi Liikelaitos Edupoli. Hankkeen toiminnallisia tavoitteita ovat: 1. Kotityöpalvelujen toiminta- ja palveluprosessien avaaminen yhteistyössä kotityöpalveluyritysten kanssa 2. Virtuaalisten oppimismenetelmien sekä verkkopohjaisten internetissä pelattavien oppimispelien kartoitus 3. Arvioida yrittäjien ja yhteistyökumppaneiden kanssa olemassa olevia virtuaalisia oppimismenetelmiä ja pelejä 4. Kotiin tuotettaviin palveluihin liittyvien yhteistyökumppaneiden kartoitus (oppimispelit) 5. Jatkosuunnitelman tekeminen olemassa olevan materiaalin käytöstä oppimisen ja opettamisen tukena ja tuotteiden kehittämisestä Susanna Puustinen p

21 SyTyke z Kysyntälähtöisten ja muuntuvien työelämälähtöisten toimintamallien rakentaminen yhteistyössä työelämän kanssa (kumppanuuden toimintamallit: koulutuksen järjestäjät, yritykset ja organisaatiot) z Kehittää, testata ja mallintaa työssäohjaukseen uusi toimintamalli sekä lisätä asiakaslähtöistä työelämäosaamista tuomalla konsultoiva työote toimintatavaksi kumppanuuksiin sekä sisäiseen toimintaan z Soveltaa ja sulauttaa TYKE-toimintaa tukevia TVT-ratkaisuja osaksi kumppanuuden toimintamalleja (mm. yhteinen työskentelyalusta) z Vahvistaa työelämän kehittämis- ja palvelutoiminnan valtakunnallista vaikuttavuutta, mahdollistaa alueellisen kehittämistyön tulosten vakiintumisen osaksi ammatillisen lisäkoulutuksen palvelutarjontaa ja parantaa TYKE-toiminnan laatua systemaattisen arviointitoiminnan kautta z Ottaa aikaisemmat TYKE-hankkeiden kehittämistyön tulokset käyttöön ja välttää päällekkäistä nä ovat yhteistyöyritykset, julkisyhteisöt ja verkostona toimivat koulutuksen järjestäjät sekä yhteistyökumppanit. Kohderyhmänä ovat myös koulutuksen ostajat ja rahoittajat, alojen yhteistyöverkot ja kumppanit sekä työelämä laajemmin hyvien käytäntöjen ja kokemusten kautta. SyTyke-hankkeen tavoitteena on tunnistaa TYKE-toiminnan kriittiset menestystekijät, jotka mahdollistavat laadukkaan ja innovatiivisen, työelämälle lisäarvoa tuottavan TYKEtehtävän toteuttamisen. Hankkeen tavoitteena on hyödyntää aikaisempia ammatillisen lisäkoulutuksen työelämän kehittämis- ja palvelutoiminnan kehittämistuloksia ja toimivia käytäntöjä innovaation tuottamiseksi. Hanke on valtakunnallinen hanke, jonka koordinaattorina toimii Länsirannikon Koulutus Oy WinNova. Kari Viljakainen p Hanketoiminta

22 Toisin sanoen Monimuotoistuva työyhteisö ja koulutusorganisaatio maahanmuuttajaoppijan oppimisen edistäjänä Vakiinnutetaan koulutusmalli, jossa yhdistetään ammattiaineen ja suomen kielen opintojen eteneminen opiskelijan kannalta optimaalisella tavalla tunnistetaan maahanmuuttajan opintojen karikot ja toisaalta toimivat väylät tunnistetaan kouluttajien osaamisvajeet/vahvuudet kehitetään opetusmenetelmiä (mm. kahden kouluttajan tandem-malli) selkokielennetään oppimateriaaleja 2. Edistetään ja kehitetään moniammatillista verkostotyöskentelyä: hyvien käytäntöjen jakaminen, pedagogisten ja sosiaalisten innovaatioiden näkyväksi tekeminen ja jakaminen verkostossa z xxx Hanke toteutetaan valtakunnallisena aikuiskoulutuskeskusten verkostohankkeena. Hankekoordinaattorina toimii Amiedu. Teija Nuutinen p

23 Työhyvinvointia ja tietotekniikkataitoja aikuisopettajille (TYTTI) -hanke Työhyvinvointia ja tietotekniikkataitoja aikuisopettajille (TYTTI) -hankkeen tavoitteena on lisätä aikuiskoulutuksen henkilöstön työhyvinvointia sekä tietoyhteiskuntataitoja ja -osaamista Pohjois-Karjalan aikuisopistossa ja Savon ammatti- ja aikuisopistossa. Koulutusaiheet tarkentuvat kehittämishankkeen aluksi laadittavan kartoituksen perusteella. Hanke toteutetaan yhdessä Savon ammatti- ja aikuisopiston ja sen kohderyhmänä ovat hankkeen toimijoina olevien oppilaitosten aikuiskoulutuksen parissa työskentelevät. Koulutukset toteutuvat kullakin hankkeeseen osallistuvan koulutuksenjärjestäjän toiminta-alueella kyseisen alueen tarpeiden mukaisesti, huomioiden ko. henkilöstön yksilölliset tarpeet, mutta myös työyhteisön sekä työnantajan tarpeet. Järjestettävä täydennyskoulutus on maksutonta osallistujille. Satu-Minna Piiroinen p Hanketoiminta

24 Uudet tieto- ja viestintätekniikan välineet aikuisopettajan käyttöön (TYTTI2) -hanke Kehittämishankkeen tavoitteena on edelleen kehittää aikuiskoulutuksen henkilöstön tietoyhteiskuntataitoja ja -osaamista sekä madaltaa kynnystä ottaa käyttöön uusia tietoja viestintätekniikan välineitä ja laitteita sekä lisätä työhyvinvointia aikuiskoulutuksen parissa työskenteleville. z Aikuiskoulutuksen parissa työskentelevät Tieto- ja viestintätekniikkapuolen kehittämistoiminta keskittyy erityisesti uusien sähköisten järjestelmien, työvälineiden ja niihin liittyvien menetelmien hyödyntämiseen ja osaamiseen. Tavoitteena on uudistaa niin opetuksen ja henkilökohtaisen ohjauksen menetelmiä ja käytänteitä, mutta myös uudistaa muiden työtehtävien hoitamiseen liittyviä käytäntöjä (mm. kokouskäytänteet). Työhyvinvointisektorilla keskitytään aihepiireihin, jotka liittyvät yhdessä toimimiseen, tiimiytymiseen ja työssäjaksamiseen, mutta myös ergonomiseen työskentelytapaan. Satu-Minna Piiroinen p

25 Uusi opettajuus ja uudet opetusmenetelmät tutuiksi metsäkonekouluissa -hanke Koulutushankkeen tavoitteena on vahvistaa osallistujien pedagogista ja didaktista osaamista sekä antaa heille entistä parempia valmiuksia opetustyönsä kehittämiseen erityisesti tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia hyödyntäen. Hanke rakentuu erilaisista, toisiaan tukevista ja opettajan työtä eri näkökulmista lähestyvistä koulutuskokonaisuuksista, joiden tavoitteita ovat mm. seuraavat: z substanssiosaamisen ja arjen käytänteiden jakaminen oppilaitosten ja opetushenkilöstön kesken > vertaisoppiminen ja -mentorointi z metsäkonekoulujen keskinäisen yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen z osallistujien työssäjaksamisen parantaminen z osallistujien opettajaidentiteetin vahvistaminen, parempien valmiuksien antaminen oman opettajuuden reflektointiin sekä työn kehittämiseen z verkostoitumisen ja verkottumisen (sekä metsäkonekoulujen keskinäisen että suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan) vahvistaminen z osallistujien vuorovaikutustaitojen kehittäminen, työyhteisötaitojen pohtiminen ja kehittäminen sekä laajaan yhteistyöhön kannustaminen z osallistujien työelämäyhteyksien vahvistaminen ja työelämäyhteyksien kehittämiseen kannustaminen z osallistujien tieto- ja viestintäteknisten valmiuksien kehittäminen: valmiuksien antaminen TVT:n tehokkaampaan hyödyntämiseen osana osallistujien omaa työtä z valtakunnallisten (sähköisten) opetusmateriaalien sekä opetusmenetelmien kehittäminen yhdessä, kaikkien metsäkonekoulujen yhteisenä tehtävänä z Metsäkonekoulujen opetushenkilöstö ja johto Hankkeeseen osallistujat saavat koulutushankkeesta valmiuksia oman työnsä kehittämiseen, opettajuutensa reflektointiin ja opettajaidentiteettinsä vahvistamiseen, työssäjaksamiseen, hyvien käytänteiden valtakunnalliseen jakamiseen ja vertaisoppimiseen sekä entistä paremman opiskelu- ja oppimisympäristön tarjoamiseen opiskelijoilleen. Sanna Dahl p Hanketoiminta

26 Vaihtoaskel Hankkeen keskeiset tavoitteet ovat: 1. Osaamisen kehittäminen kohderyhmänä erityisesti luopujayritykset ja oppilaitosten henkilöstön osaamisen kehittäminen 2. Yhteistyön kehittäminen omistajanvaihdos-aihepiirin ympärillä 3. Tuotekokonaisuuksien koostaminen omistajanvaihdos-aihepiirin ympärille Tavoitteita toteutetaan kullakin toimijan alueella sen erityispiirteet huomioon ottaen. nä ovat erityisesti omistajanvaihdostilanteessa olevat yritykset ja ammatinharjoittajat, yritystoiminnasta luopumassa olevat yrittäjät ja näiden yritysten henkilöstö. Lisäksi kohderyhmänä ovat hankkeessa mukana olevat oppilaitokset ja heidän henkilöstönsä, yrittäjyyttä harkitsevat henkilöt sekä hankkeen yhteistyöverkostojen jäsenet ja toimijat. Hankkeessa kehitetään valtakunnallisessa yhteistyössä omistajanvaihdokseen liittyvää osaamista, jonka tuloksena syntyy työelämälähtöisiä uusia tuotekokonaisuuksia, uusia, kehitettyjä ja täydennettyjä syvään kumppanuuteen perustuvia verkostoja ja uusia kysyntälähtöisiä toimintamalleja. Hankkeessa hyödynnetään ja otetaan aktiivisesti käyttöön uusia tieto- ja viestintätekniikan ratkaisuja työskentelyn tuloksien levittämiseksi ja tuloksekkaan hanketyöskentelyn vahvistamiseksi. Valtakunnallinen koordinaatio Satu-Minna Piiroinen p Toiminta Pohjois-Karjalassa Olli Hatakka p vaihtoaskel.info 28

27 Vekotin Verkkopohjaisen opetuksen kehittäminen aikuisten kotouttavissa koulutuksissa Hankkeessa luodaan aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen soveltuva, monimuoto-opetukseen perustuva toteutusmalli. Tavoitteena on myös kehittää kohderyhmälle soveltuvia verkko-opetusmenetelmiä siten, että vuorovaikutteisuus, kaikkien kielitaidon osa-alueiden että yhteiskuntatiedon sisällön osaamisen kehittäminen toteutuvat, vaikka lähiopetusta on tavallista vähemmän. Hankkeen tavoitteena on selvittää, mitkä verkko-opetuksen välineet ja menetelmät soveltuvat kotoutumisvaiheessa olevien maahanmuuttajien koulutukseen. Tavoitteena on myös luoda koulutukselle rakenne, jossa verkko-opetus ja lähiopetus nivoutuvat yhtenäiseksi, toisiaan tukevaksi kokonaisuudeksi. Hankkeessa arvioidaan myös, miten koulutuksen toteuttaminen monimuoto-opetuksena ja -ohjauksena vaikuttaa kielitaidon eri osa-alueiden sekä koulutusten tiedollisten sisältöjen omaksumiseen. Hanke kehittää ja toteuttaa: 1. Mallia kotoutumiskoulutuksen toteuttamiseen monimuoto-opetuksena 2. Monimuoto-opetukseen soveltuvia opetusmenetelmiä ja -materiaaleja 3. Webinaarin monimuoto-opetuksen mahdollisuuksista kotoutumiskoulutukseen ovat sekä aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksessa ja muissa kotouttavissa koulutuksissa olevat opiskelijat että kotoutumiskoulutusta toteuttavat kouluttajat ja ohjaajat, joiden monimuoto-opetukseen liittyvää pedagogista osaamista hanke vahvistaa Hankkeen toteuttaa verkosto, johon kuuluvat Tampereen Aikuiskoulutuskeskus (koordinaattori) ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä/ Pohjois-Karjalan Aikuisopisto. Hankkeen tuella mallinnetaan työvoimapoliittisena koulutuksena toteutettavaa kotoutumiskoulutusta monimuoto-opetuksen suuntaan. Monimuoto-opetus ja -ohjaus vahvistavat osallistujien yhdenvertaisuutta koulutukseen osallistumisessa asuinpaikasta riippumatta. Hanke vahvistaa kotoutumiskoulutusta toteuttavien oppilaitosten välistä yhteistyötä käytännön tasolla kouluttajien ja ohjaajien kesken. Olga Keränen p Tuija Vartiainen-Gomez p Hanketoiminta

28 Vuorotellen kriittinen dialogi monikulttuurisuusosaamisen työkaluna Hankkeen tavoitteena on edistää maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden parissa työskentelevien osaamista kehittämällä käytännön välineitä monikulttuuriseen osaamiseen ja pedagogiikkaan. Hanke järjestää koulutusta, jossa vahvistetaan tietämystä ja osaamista kulttuurien tuntemuksesta sekä lisätään valmiuksia monikulttuuriseen dialogiseen ohjaamiseen oppilaitoksissa ja työssäoppimispaikoilla. Koulutushankkeen ensisijainen kohderyhmä on palvelualojen opetushenkilöstö sekä työssäoppimispaikkojen ohjaajat ja arvioijat. Koulutus soveltuu myös muille ammatillisille aloille, joilla on tarvetta monikulttuurisuusosaamisen syventämiseen. Vuorotellen-välineitä kulttuurienväliseen vuorovaikutukseen oppimisen arjessa -koulutus (5 op) tarjoaa monikulttuurisuusosaamista (mm. selkokieli, kulttuuritietous, dialoginen vuorovaikutus) kouluttajille, ohjaajille sekä arvioijille työpaikoilla ja oppilaitoksissa. Koulutus toteutetaan verkossa 01/ /2014. Lisätietoja: vuorotellenprojekti.wordpress.com Niina Tarma p

29 Yritysyhteistyöstä kumppanuuteen ovat 1. Kehittää verkostomainen valtakunnallinen yhteistyömalli oppilaitosten ja yritysten väliseen kumppanuuteen Oppilaitosten ja yritysten välisen yhteistyön kehittyminen kumppanuudeksi Yrityskohtaisten valtakunnallisten koulutus- ja kehittämisohjelmien toteuttaminen oppilaitosverkostoa hyödyntäen Valtakunnallisen brändin rakentaminen 2. Oppilaitosten asiakkuudenhallinnan kehittäminen Verkostossa tuotetaan ja levitetään parhaita asiakkuudenhallinnan toimintamalleja Oppilaitosten asiakaslähtöisyyden kehittäminen Kohderyhmän ovat pk-yritykset sekä valtakunnalliset ketjut ja oppilaitosten asiakkuudenhallinnan käyttäjät. Hanke on valtakunnallinen työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään liittyvä hanke, valtakunnallisena koordinaattorina toimii Sataedu. Hanke toteutetaan tiiviinä verkostoyhteistyönä. Satu-Minna Piiroinen p Hanketoiminta

30 Yritysten osaamisen kehittäminen maahanmuuttajien rekrytoinnissa ja perehdyttämisessä Hankkeen tavoitteena on kehittää yritysten osaamista ulkomaalaistaustaisten henkilöiden rekrytoinnissa, perehdyttämisessä, työnohjauksessa sekä osaamisen kehittämisessä. Tavoitteena on myös kehittää kanavia maahanmuuttajien kontaktoimiseen ja helpottaa yhteyksien muodostumista. Hankkeessa tavoitteena on kehittää myös yhteistyöverkostoja, jotta kokonaisvaltaisesti saadaan olemassa olevat palvelurakenteet koottua osaksi (tai liitettäväksi) oppilaitoksen palveluprosessia. Yritysten rekrytoinnissa ja osaamisen kehittämisessä olevat henkilöt kaikilla toimialoilla sekä ulkomaalaistaustainen työmarkkinoiden käytettävissä oleva työvoima (maahanmuuttajat). Hanke kohdistuu niin organisaatioiden jo käytössä olevaan ulkomaalaistaustaiseen työvoimaan kuin potentiaaliseen työvoimaan. Hankkeessa edistetään työmarkkinoiden osaamisen uudelleenmuotoutumista kehittämällä yritysten tietotaitoa ja menetelmiä maahanmuuttajien osaamisresurssin hyödyntämisessä. Hankkeessa edistetään yritysten ja muiden toimijoiden käytettävissä olevan ulkomaalaistaustaisen henkilöstön kontaktointia, vuorovaikutusta, rekrytointia, perehdyttämistä ja osaamisen kehittämistä (ml. asenteet). Hanke on valtakunnallinen työelämän kehittämis- ja palvelutehtävään liittyvä (TYKE) hanke, valtakunnallisena koordinaattorina toimii SLK-instituutti. Marja-Riitta Oinonen p

31 Osaava Itä-Suomi Pohjois-Karjalassa

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus Yritysten osaamisen kehittäminen PALKO ensimmäinen vaihe Mukana kehittämässä: Helsinki Business College Oy Suomen ympäristöopisto SYKLI Tampereen aikuiskoulutuskeskus

Lisätiedot

VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla

VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla 1.9.2015-31.12.2016 2 Hankkeen toimijat Faktia Koulutus Hyria koulutus Oy Keski-Pohjanmaan aikuisopisto Savonlinnan

Lisätiedot

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Vuoden 2014 oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuksen paikat Päätös

Lisätiedot

Liite 1 22.10.2013. HANKKEITA KOSKEVA TARKEMPI TIETO JA OHJEISTUS 1. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso

Liite 1 22.10.2013. HANKKEITA KOSKEVA TARKEMPI TIETO JA OHJEISTUS 1. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso 1 Liite 1 HANKKEITA KOSKEVA TARKEMPI TIETO JA OHJEISTUS 1. Oppisopimuskoulutuksen ennakkojakso 22.10.2013 Tavoitteena on kehittää ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen toteutustapoja

Lisätiedot

Satakunnan oppisopimuskeskus

Satakunnan oppisopimuskeskus Satakunnan oppisopimuskeskus Henkilöstö Koulutustarkastajat Janne Koskela, Riitta Lehtonen, Juha Nurmi, Anne Nurmimäki (Rauma) Koulutussihteerit: Sirpa Häyhtiö, Kirsi Aulapalo, Kirsi Jokisuo, Satu Uusi-Uola

Lisätiedot

Kirje 05.10.2015. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016

Kirje 05.10.2015. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016 Kirje OKM/64/592/2015 05.10.2015 Jakelussa mainituille Viite Asia Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö on vuonna

Lisätiedot

Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke Kai Ollila

Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke Kai Ollila Kaivannais- ja energiateollisuuden TYKE-hanke 2012 16.5.2013 Kai Ollila Mitä on TYKE-toiminta? Toiminnalla tarkoitetaan yrityksille ja julkisyhteisöille, erityisesti pienyrityksille tarjottavia osaamisen

Lisätiedot

Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen

Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Pertti Karhunen, Esedu Hannu Fyhr, SAMIedu Juva 8.5.2015 Vedet virtaamaan - Etelä-Savon oppimisen, ohjauksen - Ja nuorisotakuun

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JA TYÖELÄMÄN KEHITTYVÄ YHTEISTYÖ Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19.-21.3.2012 Helsinki-Tukholma-Helsinki, M/S Silja Serenade Hallitusneuvos Merja

Lisätiedot

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö

Oppisopimus koulutusmuotona. Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus koulutusmuotona Mikko Koskinen, koulutuspäällikkö Oppisopimus on ollut aiemmin Suomessa pääasiassa aikuisten koulutusmuoto ammatillisten tutkintojen suorittamiseen Oppisopimuskoulutuksella

Lisätiedot

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP

Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Leonardo Adult Moblity Pool LAMP Aikuiskoulutuksen kansainvälisyysseminaari 16.-17.4.2013 Paasitorni / Helsinki AMKE International Oy Marja Suomaa Kansainvälisten asioiden päällikkö www.amke.fi Miksi ja

Lisätiedot

Kirje 20.10.2014. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015

Kirje 20.10.2014. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 Kirje OKM/65/592/2014 20.10.2014 Jakelussa mainituille Viite Asia Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 Osana nuorisotakuun toimia opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Hankkeen rahoitus 8.6.2015 2

Hankkeen rahoitus 8.6.2015 2 Hankkeen rahoitus 8.6.2015 2 Hankkeen perustiedot OpsoDiili Itä-Suomi, Nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Hankeaika1.5.2015-31.12.2017 Rahoittaja: ESR / Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS 2011

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS 2011 OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS 2011 Krisse Sulonen ja Minna Taivassalo-Salkosuo Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen -yksikkö Opetushallitus RAHOITUSKEHYKSET 2011 RAHOITUSALUE VASTUUVIRANOMAINEN

Lisätiedot

Kaivannais- ja energiateollisuuden tyke-2012

Kaivannais- ja energiateollisuuden tyke-2012 22.10.2012 31.12.2013 OPH:n rahoittama hanke Hankekoodi J322 Hanketta koordinoi KAO, Kainuun ammattiopisto KSAK, Koillis-Suomen aikuiskoulutus Oy, Kuusamo JEDU, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä OAKK,

Lisätiedot

VERSOT Verkkosuomea maahanmuuttajille

VERSOT Verkkosuomea maahanmuuttajille VERSOT Verkkosuomea maahanmuuttajille 1.5.2009 31.10.2013 Hankkeen tarve ja kysyntälähtöisyys maahanmuuttajien kieli- ja kotoutumiskoulutuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on tukea maahanmuuttajan aiemman

Lisätiedot

Hyvät käytännöt projekteissa Osaajana työmarkkinoille -kehittämisohjelma. Verkottumisseminaari M/S Mariella to 1.10.2009

Hyvät käytännöt projekteissa Osaajana työmarkkinoille -kehittämisohjelma. Verkottumisseminaari M/S Mariella to 1.10.2009 Hyvät käytännöt projekteissa Osaajana työmarkkinoille -kehittämisohjelma Verkottumisseminaari M/S Mariella to 1.10.2009 Tavoitteet Osaajana työmarkkinoille -kehittämisohjelman tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Savon koulutuskuntayhtymä Y-TUNNUS: 1852679-9 Savon ammatti- ja aikuisopisto OPPILAITOSTUNNUS: 31816 OMISTAJATYYPPI: 21

DigiOpit - verraten hyvää. Savon koulutuskuntayhtymä Y-TUNNUS: 1852679-9 Savon ammatti- ja aikuisopisto OPPILAITOSTUNNUS: 31816 OMISTAJATYYPPI: 21 DigiOpit - verraten hyvää Savon koulutuskuntayhtymä Y-TUNNUS: 1852679-9 Savon ammatti- ja aikuisopisto OPPILAITOSTUNNUS: 31816 OMISTAJATYYPPI: 21 Ritva Ylitervo ritva.ylitervo@sakky.fi +358 44 785 8775

Lisätiedot

3. Lyhyt kuvaus koulutuksen järjestäjän laadun arvioimisesta

3. Lyhyt kuvaus koulutuksen järjestäjän laadun arvioimisesta Oppimisympäristöhankkeet Itsearviointiraportti versio 28.2.2012 Arvioitava aihealue: Sosiaalisen median (some) käyttö tulevaisuuden oppimisympäristönä hanke. 1. Itsearvioinnin kohde ja yhteystiedot Arvioinnin

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.2010

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 Työvalmennussäätiö Tekevä Matarankatu 4 40100 Jyväskylä Keski-Suomen TE-keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 JATKOHAKEMUS

Lisätiedot

Uusi NAO maahanmuuttajille

Uusi NAO maahanmuuttajille Uusi NAO maahanmuuttajille Ikkunat auki eurooppalaiseen aikuiskoulutukseen, Helsinki 17.-18.11.2016 Ulla-Jill Karlsson Neuvotteleva virkamies Ammatillisen koulutuksen osasto Uusi NAO maahanmuuttajille

Lisätiedot

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat Etelä-Savon Teollisuuden osaajat YHTEISTYÖSSÄ MUKANA Eteläsavolainen verkostohanke Rahoitus: rakennerahastot (ESR), Etelä-Savon ELY - keskus Kokonaishanke 896 000 ESR -rahan osuus 581 000 Hallinnoijana

Lisätiedot

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin?

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? Kati Lounema Jukka Vepsäläinen Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? AmKesu-aluetilaisuus Helsinki 26.11.2014 Osaamisen For learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Helsingin

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA Sami Tikkanen, kuntayhtymän johtaja, rehtori Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Seutufoorumi 28.11.2017 KOTKAN-HAMINAN SEUDUN

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tieto- ja viestintätekniikan (TVT) strategia työkappale 20.5.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tieto- ja viestintätekniikka oppimisessa... 1 2 KPEDUn tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova,

14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Oppisopimustoiminnan i i i ajankohtaiskatsaus k t 14.10.2013 Päivi Yli-Karro WinNova, Henkilöstö 3 ½ koulutustarkastajaa 4 ½ koulutussihteeriä Toimipisteet Otavankatu 5A, Pori ja Satamakatu 17, Rauma Eniten

Lisätiedot

POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010

POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010 POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä- Savossa hankkeessa kehitetään ja tuotetaan maahanmuuttajien

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Potilaalla tulee olla oikeus hyvään ja oireita lievittävään palliatiiviseen ja saattohoitoon asuinpaikastaan riippumatta

Potilaalla tulee olla oikeus hyvään ja oireita lievittävään palliatiiviseen ja saattohoitoon asuinpaikastaan riippumatta Paletti - Palliatiivisen- ja saattohoidon osaamisen vahvistaminen ja rakenteiden kehittäminen asiantuntijayhteistyönä Pohjois-Karjalan maakunnassa 1.4.2013-31.3.2015 Potilaalla tulee olla oikeus hyvään

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa)

Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa) Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa) Tiistai 23.8.2011, Rauma Rauman Merimuseo Oppilaitos-yhteistyöyritys -työmalli ja opinnollistaminen: käytännöllinen

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma ESR Etelä-Pohjanmaa Aluekehittämispalaverit 14.-23.4.2015 www.rakennerahastot.fi sivustolta löytyy - Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Vamos via Valma! - loppuselvitystä

Vamos via Valma! - loppuselvitystä Vamos via Valma! - loppuselvitystä Hankeaika: 1.8.2015 31.12.2016 31.3.2017 Hakuryhmän nimi: Työelämälähtöisen, osaamisperusteisen, yksilöllisen ja joustavan ammatillisen peruskoulutuksen uudistusten toimeenpanon

Lisätiedot

Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi

Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi OSSI - osaaminen esiin hanke 1.8.2015-31.1.2018 Projektipäällikkö Siru Kilpilampi 2.10.2015 Ossi -hankkeessa tuotetaan ohjaus- ja koulutusmalli, joka edistää

Lisätiedot

Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin

Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin Työvaltaisen väylän kehittäminen ammatillisiin opintoihin Opit työssä Projektin kesto 1.1.2015-31.5.2017 Rahoittaja Hämeen ELY-keskus Toteuttajat Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto (hallinnoija) Kouvolan

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM

OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus. Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 2 OPPIMINEN SIIRTYY TYÖELÄMÄÄN Koulutussopimus SOTE-PEDA webinaari 3.2.2017 Maija Aaltola rehtori Omnia Koulutus selvityshenkilö OKM 3 KOULUTUS- SOPIMUKSEN TAVOITTEET Työpaikoilla toteutettavan ja käytännön

Lisätiedot

Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa

Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa Moderni baari kansainvälisessä virtuaalimaailmassa Mikä hanke Opetushallituksen ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän rahoittama hanke Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntämällä kehittää ja monipuolistaa

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Nuorten oppisopimuskoulutus Tarja Orellana, koulutustarkastaja p. 040 341 5189 tarja.orellana@jao.fi

Lisätiedot

Hankeralli. Hankeralli. 9 hanketta 4 rallikierrosta 10 minuuttia/hanke Max.10 osallistujaa/esittely

Hankeralli. Hankeralli. 9 hanketta 4 rallikierrosta 10 minuuttia/hanke Max.10 osallistujaa/esittely Hankeralli Hankeralli 9 hanketta 4 rallikierrosta 10 minuuttia/hanke Max.10 osallistujaa/esittely Sotenet Skills 3 Pöytä 1: Päivi Nuutinen PIRKOn & Savon ammatti- ja aikuisopiston (2013 2014) liikkuvuushanke

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

ORGANISAATION NIMI LISÄLISTA 9/ PAIKKA Tampereen palvelualan ammattiopisto (TPA), Koulukatu 18, Tampere

ORGANISAATION NIMI LISÄLISTA 9/ PAIKKA Tampereen palvelualan ammattiopisto (TPA), Koulukatu 18, Tampere ORGANISAATION NIMI LISÄLISTA 9/2017 1 LISÄLISTA ON TARKASTAMATON JA ALLEKIRJOITTAMATON AIKA 26.09.2017 16:00 PAIKKA Tampereen palvelualan ammattiopisto (TPA), Koulukatu 18, Tampere KÄSITELLYT ASIAT Asia

Lisätiedot

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi

RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi RR-HAKUINFO Varsinais-Suomi ESR-sisällöt Pekka Stenfors Keski-Suomen ELY-keskus/ Turku 13.6.2014 Hallinnon muutokset ESR-rakennerahastohallinto Varsinais-Suomen osalta 1.1.2014 alkaen Keski-Suomen ELY-keskuksessa

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky.

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky. Oppisopimus - väylä ammattitaitoon Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus www.pkky.fi/oppisopimus Määritelmä: OPPISOPIMUS ON PÄÄOSIN TYÖPAIKALLA KÄYTÄNNÖN TYÖTEHTÄVISSÄ TAPAHTUVA

Lisätiedot

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1

Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011. paula.kukkonen@bovallius.fi 1 Paula Kukkonen erityisasiantuntija Bovallius ammattiopisto 14.10.2011 paula.kukkonen@bovallius.fi 1 1) Bovallius - ammattiopiston ja Kuntoutus ORTON in esitys työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen

Lisätiedot

Miten koulutuksen järjestäjä ohjaa ja tukee työpaikalla tapahtuvaa osaamisen kehittämistä?

Miten koulutuksen järjestäjä ohjaa ja tukee työpaikalla tapahtuvaa osaamisen kehittämistä? Miten koulutuksen järjestäjä ohjaa ja tukee työpaikalla tapahtuvaa osaamisen kehittämistä? Laatua laineilla ammatillisen koulutuksen laatuseminaari 2016 Jonna Kokkonen Laatu- ja kehityspäällikkö Itä-Savon

Lisätiedot

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke 2 Pedagoginen kehittäminen Ilmiöperusteinen oppiminen Learnig by doing tekemällä oppiminen Kokemuksellinen oppiminen 3 Toteuttajataho

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä - Keuda Omistajakunnat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula, Sipoo Opiskelijoita noin 7 000, henkilökuntaa noin 620 12 koulutusyksikköä (Järvenpää,

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.

DigiOpit - verraten hyvää. Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila. DigiOpit - verraten hyvää Lahden diakonian instituutti Anne-Maria Karjalainen aikuiskoulutusvastaava anne-maria.karjalainen@dila.fi 044-713 2323 Lahden diakonian instituutti on ammattioppilaitos keskellä

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen tilanne ja tulevaisuus. Oppisopimusiltapäivä työelämälle, Satakunta 13.10.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutuksen tilanne ja tulevaisuus. Oppisopimusiltapäivä työelämälle, Satakunta 13.10.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutuksen tilanne ja tulevaisuus Oppisopimusiltapäivä työelämälle, Satakunta 13.10.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistus Toimenpideohjelma vuosille

Lisätiedot

KOTOTAKUU- Kaikki jatkoon. Merja Korkiakoski

KOTOTAKUU- Kaikki jatkoon. Merja Korkiakoski KOTOTAKUU- Kaikki jatkoon Mitä on kotoutuminen? Kotoutuminen on prosessi, joka tapahtuu aina arkisessa vuorovaikutuksessa. Viranomaisten lisäksi kotoutumista tukevat erilaiset toimijat ja yhteisöt kuten

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

Yksilölliset erilaiset oppimispolkut URPO EPPA TOPI. LapinAMK RKK/LAO RKK (LAMO) RKK/LAO LAPPIA PTO YHTEISET YHTEISTYÖKUMPPANIT

Yksilölliset erilaiset oppimispolkut URPO EPPA TOPI. LapinAMK RKK/LAO RKK (LAMO) RKK/LAO LAPPIA PTO YHTEISET YHTEISTYÖKUMPPANIT Ura- ja opintoohjaus LAY Yksilölliset erilaiset oppimispolkut URPO EPPA TOPI YHTEISET YHTEISTYÖKUMPPANIT Oppiminen ja osaamisen hankkiminen työelämässä LapinAMK RKK/LAO RKK (LAMO) RKK/LAO LAPPIA PTO LAY

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Jonna Kokkonen Laatu- ja kehityspäällikkö Itä-Savon koulutuskuntayhtymä/ Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto 1 SAMIedun organisaatio Yhteensä noin 5500 Opiskelijaa

Lisätiedot

Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta

Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta Keväällä 2016 käynnistyivät koulutusohjelmat: - Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä (60

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillinen koulutus: Hallitusohjelman ja KESU-luonnoksen painopisteet Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus jatkuvan kehittämisen välineenä ammatillisessa koulutuksessa Koulu goes Global 2.10.2012 Hämeenlinna Katriina Lammi-Rajapuro Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen

Lisätiedot

Työpaikalla tapahtuva oppiminen Savon koulutuskuntayhtymässä. Sari Tarvainen

Työpaikalla tapahtuva oppiminen Savon koulutuskuntayhtymässä. Sari Tarvainen Työpaikalla tapahtuva oppiminen Savon koulutuskuntayhtymässä Sari Tarvainen Kehittämishanke 2015-2017 Toteuttaja Savon koulutuskuntayhtymä. Hanke on valmisteltu ja toteutetaan kiinteässä yhteistyössä Pohjois-Savon

Lisätiedot

Palliatiivisen ja saattohoidon osaamisen vahvistaminen Pohjois-Karjalassa

Palliatiivisen ja saattohoidon osaamisen vahvistaminen Pohjois-Karjalassa Palliatiivisen ja saattohoidon osaamisen vahvistaminen Pohjois-Karjalassa Paletti-hanke 1.4.2013 31.5.2015 Irja Väisänen Tuntiopettaja Projektisuunnittelija Osaamisen vahvistamisen tarve Todettu valtakunnallisesti

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus

Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus Uusi osaaja-verkostolle suunnattu täydennyskoulutus InnoOmnia tarjoaa vuonna 2011 seuraavat koulutuskokonaisuudet uusi osaajaverkostolle opetushallituksen rahoittamana maksuttomana täydennyskoulutuksena.

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTEHTÄVÄ 14.3.2014 Pekka Keränen

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTEHTÄVÄ 14.3.2014 Pekka Keränen TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTEHTÄVÄ 14.3.2014 Pekka Keränen Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä OSAO:ssa Kehittämis- ja palvelutehtävä liittyy aluestrategioihin (Pohjois- Pohjanmaan), järjestäjän

Lisätiedot

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015 Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö MITÄ on VALMA? Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (vakinaistui 2010, perusteet), Ammattistartti Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010)

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito muodostuu: ammattieettisestä osaamisesta eettisten ongelmien tunnistaminen, käsittely ja ratkaisu vastuullinen ja oikeudenmukainen

Lisätiedot

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012 Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu Pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan on kirjattu nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen nuorten työllisyyden edistämiseksi ja

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteuttaminen

Työssäoppimisen toteuttaminen Työssäoppimisen toteuttaminen 1 Sisällöt Määritelmät Valmistautuminen työssäoppimisen ohjaamiseen Mitä meidän työyhteisössä voi oppia? Yhteistyö oppilaitoksen kanssa Tutkinnon perusteiden merkitys työssäoppimisessa

Lisätiedot

DigiOpit - verraten hyvää. Etelä-Savon Koulutus Oy Y-TUNNUS: 2249317-6 Etelä-Savon ammattiopisto OPPILAITOSTUNNUS: 10681 OMISTAJATYYPPI: 21

DigiOpit - verraten hyvää. Etelä-Savon Koulutus Oy Y-TUNNUS: 2249317-6 Etelä-Savon ammattiopisto OPPILAITOSTUNNUS: 10681 OMISTAJATYYPPI: 21 DigiOpit - verraten hyvää Etelä-Savon Koulutus Oy Y-TUNNUS: 2249317-6 Etelä-Savon ammattiopisto OPPILAITOSTUNNUS: 10681 OMISTAJATYYPPI: 21 Laura Kuismala laura.kuismala@esedu.fi p. 0503453412 Etelä-Savon

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä Uudistunut aluehallinto ja työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä -seminaari Helsinki 30.3.2010 Merja Leinonen Mitä työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä on?

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS. Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio. Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Kauppakatu 28 B 3.krs, (Kauppakeskus Aapeli) (PL 87) 70110 Kuopio Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi tai oppisopimuskeskus@sakky.fi

Lisätiedot

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Osaavaa työvoimaa hoito- ja hoiva-alan tarpeisiin -palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 20.10.2009

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen ja näyttöjen kehittäminen Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19. 20.3.2009, Helsinki Opetushallitus Ulla Nieminen, Koulutuskeskus Salpaus Taustaa Osuma-projekti,

Lisätiedot

Ammattireitti. Laajennetun työssäoppimisen kokeilu. Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä

Ammattireitti. Laajennetun työssäoppimisen kokeilu. Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä Ammattireitti Laajennetun työssäoppimisen kokeilu Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä Laajennetun työssäoppimisen kokeilu Oulun seudun ammattiopisto OSAO on mukana Opetushallituksen rahoittamassa

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

Tiivistetty hankekuvaus osahanke. Partnerin laadunhallinnan hyvät käytänteet. Osahankkeen kehittämistavoite ja tulokset 1 (5)

Tiivistetty hankekuvaus osahanke. Partnerin laadunhallinnan hyvät käytänteet. Osahankkeen kehittämistavoite ja tulokset 1 (5) 1 (5) Kirkkopalvelut ry/ Koulutuskeskus Agricola Hankkeen partnerin yhteystiedot Huvilakatu 31 76130 Pieksämäki Kerrotaan lyhyesti, millaisia laadunhallinnan hyviä käytänteitä hankkeen partneriosapuolella

Lisätiedot

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015:

HAKEMUS 12.3.2013. Pohjois-karjalan koulutuskuntayhtymän kehittämisasiakirjassa vuosille 2012-2015: Opetushallitus LAAJENNETTU TYÖSSÄOPPIMINEN Painopiste 1. Vaihtoehtoiset tavat suorittaa ammatillinen perustutkinto yhdistämällä oppilaitoksessa, työpajassa ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä oppisopimuskoulutusta

Lisätiedot

Erasmus+ -ohjelma edistää laajoja tavoitteita

Erasmus+ -ohjelma edistää laajoja tavoitteita Erasmus+ -ohjelma edistää laajoja tavoitteita Työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittava osaaminen ja ammattitaito Koulutuksen laadun parantaminen, innovointi ja kansainvälistäminen Eurooppalaisen elinikäisen

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia

ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA. - TVT - strategia ETÄOPETUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTOSSA - TVT - strategia YLEISTÄ Ajanmukaisen tieto- ja viestintätekniikan riittävä hallitseminen on yksi merkittävimmistä yksilön elinikäisen oppimisen avaintaidoista

Lisätiedot

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Avoin ammattiopisto Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Taustaa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Nuorten tuki hanke Ohjaamo malli Nuorten pitkäkestoinen ohjaus ja tuki http://avoinammattiopisto.ning.com/page/ohjaamo-1

Lisätiedot