Suunta 2009 tutkimus. Seuraa johtajaa! Miten leikistä tehdään totta?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suunta 2009 tutkimus. Seuraa johtajaa! Miten leikistä tehdään totta?"

Transkriptio

1 Suunta 2009 tutkimus Seuraa johtajaa! Miten leikistä tehdään totta?

2 uunta Sisältö MPS tutkimuksen toteuttaja Johtajuustutkimus MPS:ssä Suunta 2009 tutkimuksen taustaa ja vastaajaprofiili Suunta 2009 Seuraa johtajaa! Miten leikistä tehdään totta? Vanhoista totuuksista uusiin ideoihin Johtajan uskonpuute Uudet ideat sanoiksi Osaamisen johtaminen Sanoista tekoihin Yrityskuvatalkoot Teot käytännöiksi Menestystekijät Yhteenveto Yhteystiedot MPS kertoo näkemyksensä tutkimuksen tuloksista sivujen alalaidassa. 2

3 MPS asiantuntemusta yli 30 vuoden kokemuksella Johtajuustutkimusta vuodesta 2000 alkaen MPS on liikkeenjohdon kumppani johtamisessa ja strategisissa henkilöstöratkaisuissa. MPS auttaa asiakasorganisaatiota rakentamaan kilpailukykyistä työnantajakuvaa työsuhteen elinkaaren kaikissa vaiheissa. MPS:n tarjoamiin palveluihin kuuluvat mm. johtamisen ja esimiestyön kehittäminen, organisaatioiden kehittäminen, organisaatiotutkimukset, rekrytointi ja henkilöarvioinnit sekä muutoksen hallinta ja uravalmennukset. MPS on suomalainen, kansainvälisesti toimiva yritys. Suomessa MPS:lla on toimistot Helsingissä, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Kansainvälisesti MPS:llä on yli 30 toimipistettä 16 maassa. MPS on tutkinut johtajuutta ja johtajuuteen liittyviä ajankohtaisia teemoja vuosituhannen alusta lähtien. Ensimmäinen laaja tutkimus suomalaisesta johtajuudesta toteutettiin vuonna Vuonna 2005 tutkimukseen otettiin mukaan pohjoismaiset johtajat Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Virosta ja siitä lähtien johtajuutta on tutkittu pohjoismaisella tasolla. MPS:n vuosittainen johtajuustutkimus on nimeltään Suunta, ja se pyrkii nostamaan esille asioita, jotka johtajuudessa ja johtamisessa puhuttavat ja joiden ennustetaan korostuvan lähitulevaisuudessa. Tämän vuoden tutkimus, Suunta 2009, luotaa jo tulevaa vuotta 2009 ja sen jälkeistä aikaa teemanaan avainosaajat, osaamisen johtaminen ja työnantajakuva. Aiempina vuosina tutkimusten teemoina ovat olleet mm. johtajuus yleisesti, kansainvälistyminen, henkilöstön merkitys, johtamisen arvomaailma ja avainhenkilöiden motivoiminen, sitouttaminen ja palkitseminen. Viime vuoden tutkimuksen aiheena oli johtajien jaksaminen. 3

4 Suunta 2009 tutkimuksen taustaa Vastaajaprofiili Tutkimuksessa haluttiin selvittää pohjoismaisten ja virolaisten johtajien näkemyksiä tulevaisuuden johtamisesta. Tutkimus toteutettiin kesä elokuussa 2008 sähköisellä kyselylomakkeella. Tutkimuksen kohderyhmänä oli noin pohjoismaista ja virolaista johtajaa. MAA VASTANNEET (kpl) LÄHETETYT (kpl) VASTAUS % SUKUPUOLI IKÄ 72 % miehiä ja 28 % naisia 3 alle 45 vuotiaita 40% vuotiaita 3 yli 55 vuotiaita Virolaisista vastaajista 1 alle 35 vuotiaita ja 15 % yli 55 vuotiaita Viro Suomi % 11 % KOULUTUS 7 tekninen tai kaupallinen koulutustausta Norja Ruotsi % 8 % ASEMA Ylintä johtoa 93 % vastaajista johtoryhmän jäsen Yht. 16 % % % Ylin johto TOIMINTAYMPÄRISTÖ Noin vastaajista toimii yli 1000 ihmisen organisaatioissa. 26 % vastaajista työskentelee kansainvälisissä organisaatioissa. Noin 5 vastaajista työskentelee ei pörssilistatuissa yrityksissä, pörssiyrityksissä ja 3 julkisella sektorilla. Keskijohto Muu Seuraavilla sivuilla esitetyt tulokset osoittavat kuinka suuri osuus johtajista on ollut samaa mieltä esitetyn väitteen kanssa. 83 % 4

5 Vanhoista totuuksista uusiin ideoihin Johtajan uskonpuute 5

6 Halua on onko uskoa? % Henkilöstöllä on halua edetä urallaan yrityksessämme. 75 % 57 % 65 % Yrityksessämme on urapolkuja, koulutusohjelmia tms. nuorille potentiaaleille % 71 % 67 % 73 % 66 % Valtaosalla henkilöstöstä on halua edetä urallaan, ainakin johtajien arvion mukaan. Suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen voidaan siten nähdä myös mahdollisuutena. Johtajista n. 80% uskoo tuntevansa alaistensa motivaatiotekijät, mutta keskeisimmät sitouttamisen ja motivoinnin keinot ovat tästä huolimatta jääneet yli puolessa yrityksistä hoitamatta. Urapolkujen, kehittämisohjelmien ym. nuorelle potentiaalille tarjottavien mahdollisuuksien laiminlyönti tulee näkymään nopeasti työmarkkinoiden kaventuessa. Samalla ulkopuolisten osaajien houkutteleminen vaikeutuu % 44 % 18 % 33 % 34 % 37 % 37 % 5 29 % Yrityksissä on nyt korkea aika miettiä, mitä sitouttava ja mahdollisuuksia luova johtaminen tarkoittaa. Menestyvä organisaatio varmistaa yksilölliset kehittymismahdollisuudet. 6

7 Johtamisen vallankumous Johtajien uskonpuute oman yrityksensä ihmisiin näkyy erityisesti tulevaisuuden johtamispotentiaalia kartoitettaessa. Käytännössä johtamispotentiaalin löytymiseen omasta yrityksestä ei usko kuin joka kolmas vastaaja. Onko johtaminen oikeasti näin vaikeaa? Ilmeisesti kuvitellaan, että mystifioitu johtamisosaaminen imeytyy uralla etenemisen myötä, eikä sitä voi opettaa. 60 luvulla opitut ihmiskuvat ja johtamisen toimintamallit tuntuvat edelleen olevan vallalla. Onko nuori uraohjus johtajalle uhka vai eikö esimieheksi enää haluta? Sukupolvien välillä on aina myös näkemys ja arvomaailmaeroja. Yhä useampi nuori lupaus arvostaa elämässä muitakin asioita kuin vain nousujohteista uraputkea. Tätä voi vanhemman polven työorientoituneiden johtajien olla vaikea ymmärtää. Suomessa monen johtajan piirit ovat pienet ja neljänneksellä vastaajista sosiaaliset kontaktit rajoittuvat vain työelämään. 10 Yrityksemme sisältä löytyy riittävästi potentiaalia tulevaisuuden johtajiksi % 37 % 32 % 21 % 31 % 32 % 36 % 29 % 39 % 35 % On aika kyseenalaistaa 60 luvun ihmiskäsitys: johtajiksi ei synnytä, vaan kasvetaan! 7

8 Johtoryhmä: kulttuurin luoja ja innostaja? Tutkimuksen mukaan johtoryhmät eivät uusiudu markkinoiden mukana. Vain puolessa yrityksistä johto toimii itse esimerkkinä muutoksen läpiviennissä. Tämä kertoo siitä, ettei yrityksissä välttämättä nähdä kulttuurin ja arvojen merkitystä johtamisessa. Nykyinen tilanne lisää kuilua henkilöstön ja johdon välillä ja voi pahimmillaan näkyä vastakkainasettelun kärjistymisenä erityisesti muutostilanteissa. Aina kun yrityksessämme tapahtuu henkilöstön toimintaan vaikuttava muutos, toimii koko johto esimerkkinä muutoksen läpiviennissä % 68 % 42 % 46 % 51 % 55 % 49 % 49 % 55 % Muutosta johdetaan eturintamasta. 8

9 Päin vanhaa strategiaseinää eivätkö ihmiset innostu? Strategian suunnittelutyöhön panostetaan Suomessa vahvasti. Tavoitteita asetetaan ja niiden saavuttamista seurataan. Yrityskulttuurin, toimintatapojen ja osaamisen kehittäminen näyttävät jäävän johtoryhmissä lapsipuolen asemaan. Nähtävästi suomalaisissa yrityksissä ei uskota ihmisten sitouttamisen voimaan. Riskienhallinta ei myöskään näytä olevan johtoryhmien tehtävälistoilla kovin korkealla, mikä tämän hetken talousuutisia lukiessa näyttää olevan myös kansainvälisempi trendi. Vain 2 % johtoryhmän jäsenistä piti riskienhallintaa johtoryhmän tärkeimpänä tehtävänä. Mielestäni seuraavista johtoryhmän tehtävistä tärkein on strategian suunnittelu tavoitteiden asettaminen ja seuranta yrityskulttuurin ja toimintatapojen kehittäminen organisaation osaamisen kehittäminen ; 21 % ; 39 % ; 8 % ; 28 % ; 26 % ; 26 % ; 29 % ; 29 % ; 21 % ; 15 % ; 28 % ; 15 % ; 11 % ; 7 % ; 19 % ; 12 % Virhemarginaali 2 % 1 3 Suomalainen strategisti: Organisaation uusiutuminen ulkoistetaan johtamisesta. 9

10 Uudet ideat sanoiksi Osaamisen johtaminen 10

11 Maailma muuttuu, uusiutuuko johtaminen? Yrityksissä on havaittu nuorten erilaiset odotukset organisaatiota ja sen johtamista kohtaan. Arvojen merkitys painottuu entistä useammin työpaikan valinnassa. Erilaiset yksilölliset ratkaisut työn ja vapaa ajan yhteensovittamisessa lisääntyvät. Itse työpaikalla nuoret odottavat johtamiselta aikaisempaa enemmän, ja yrityksissä tämä on huomattu. Yksilöllinen johtaminen ja työn joustot ovat lähitulevaisuudessa kilpailuetu työnantajamarkkinoilla. Menestyvät yritykset sopeuttavat toimintaansa toimintaympäristön odotuksia vastaavaksi, ja myös organisaation sisäiset tekijät (esim. arvot) ovat aiempaa merkityksellisempiä. Nuoren polven osaajat haastavat johtamisen ja koko johtamisen kulttuurin arvomaailmaa myöten. Menestyvä organisaatio varmistaa johtajien uusiutumiskyvyn ja tilanneherkkyyden. 10 Mukautamme toimintaamme vastaamaan nuorten ikäpolvien odotuksia johtamisesta % 41 % 37 % 38 % 5 52 % 5 51 % Custom Made Leadership työnantajan kilpailuetu. 11

12 Jos nuoria on helppo johtaa, miksi suosit kokeneita? Nuorten osaajien polvi haastaa organisaation dialogiin. Vastaajat kokevat, että nuoret ovat vaativampia alaisia, mutta heitä on mukavampi johtaa kuin heidän iäkkäämpiä kollegoitaan. Työhön opastaminen on osa nuorten johtamista, mutta vaativuus saattaa nousta myös suuremmista odotuksista johtamista kohtaan. Muuttuvassa toimintaympäristössä ei voida varautua ainoastaan osaamisella ja asiantuntemuksella, vaan menestyksen tueksi tarvitaan myös asennetta. Tutkimuksen mukaan nuoremmat johtajat painottavatkin rekrytoinneissa enemmän asennetta kuin osaamista. Useimmissa rekrytoinneissa kuitenkin päädytään palkkaamaan kokenut ja kovapalkkainen osaaja. Yrityksissä satsataan varsin vähän organisaatiossa jo olevan henkilöstön kehittämiseen. Se toki vaatii johtamiseltakin enemmän. 10 Nuoret (alle 35 v.) vaativat johtamiselta enemmän kuin vanhemmat ikäluokat % 72 % 5 61 % 58 % 64 % 61 % 63 % 71 % 53 % Uusiutumista voi aikaansaada vain määrätietoisella ihmisten johtamisella, jota ei voi tehdä vasemmalla kädellä. 12

13 Organisaation osaamistarve hanskassa osaaminen hukassa? Minulla on selkeä kuva organisaatiomme osaamisen nykytilan ja tavoitetilan välisestä erosta % 81 % 66 % 63 % 73 % 73 % 77 % 78 % 72 % 7 Suomalaiset uskovat osaajien vaihtuvuuden takaavan kilpailukyvyn säilymisen. Oman organisaation voimavaroja ei tunnisteta, vaikka organisaatiotason tavoitteet osaamiselle osataankin määritellä. Yksilöiden osaamista ja käyttämättömiä voimavaroja ei tehdä organisaatioissa näkyviksi ja hyödynnettäviksi Yrityksessämme on tehty henkilöstön potentiaalimäärittely. Epäusko organisaation potentiaaliin? 65 % 33 % 58 % 46 % 5 44 % 45 % 69 % 39 % Suomessa ei tunneta oman organisaation osaamispääomaa eikä potentiaalikartoituksia yleisesti tehdä. Tietotyön edelleen lisääntyessä organisaation aineeton pääoma pitäisi pystyä tunnistamaan. Kun ihmisten osaamista ei tunneta, on sitä mahdotonta johtaa tavoitteellisesti. Osaamisten tunnistaminen ja suunnitelmallinen johtaminen on tuloksellisuuden edellytys. 13

14 Osaajia palkataan mukautujia tarvitaan Etenkin asiantuntijoita palkatessa kova osaaminen painaa vaakakupissa eniten. Heiltä kuitenkin odotetaan joustavuutta: moniosaamista, työnkiertoa, kollegoiden perehdytystä ja sijaisjärjestelyjä. Eläkkeelle lähtevien seuraajasuunnitteluun ja joustavaan rekrytointiin ollaan jo monessa yrityksessä kiinnitetty huomiota. Vastaajien mukaan organisaation toiminnan kannalta ensiarvoista on tiedonkulun parantaminen, palaverikäytännöt ja parhaiden toimintatapojen määrittely. Kehittäminen ja kehittyminen vaatii ideointiin satsaamista ja olemassa olevan osaamisen kartoitusta. 10 Organisaatiossamme on tehty konkreettisia toimenpiteitä osaamisen jakamisen varmistamiseksi % 82 % 66 % 69 % 7 74 % 73 % 76 % 65 % 45 % Jakamaton osaaminen on sukan varressa säilytettävää pääomaa se pysyy kyllä tallessa niin kauan kuin sukkakin, mutta ei tuota lisäarvoa. 14

15 Sanoista tekoihin Yrityskuvatalkoot 15

16 Huono esimiestyö karkottaa osaajat Valtaosa työpaikkaa vaihtavista nostaa lähdön syyksi työpaikan huonon esimiestyön sekä omaan uraan yrityksessä liittyvän näköalattomuuden. Johtajista viidennes on joutunut huomaamaan avainosaajiensa vaihtuvuuden vaikutukset, ja yli neljännes arvelee lähdön syyn olleen tyytymättömyydessä esimiestyöhön. Asiantuntijapiirit ovat usein pienet ja tieto kulkee nopeasti, joten uusien osaajien löytäminen vaikeutuu sitä mukaa, kun tieto leviää. Esimiestyössä voi kehittyä ja siihen on syytä panostaa. Taitava ja omistautunut esimies löytää henkilöstöstä potentiaalit, ja tukee heidän kehittymistään urapolulla eteenpäin. 10 Organisaatiostamme on lähtenyt esimiestyöhön tyytymättömiä avainosaajia % 38 % 16 % 47 % 39 % 37 % 28 % 36 % 46 % 27 % Kuten kaikkeen muuhunkin kehittämiseen, myös esimiestyön kehittämiseen ja arviointiin on oltava organisaatiossa sovittu ja toimiva malli. 16

17 Hyvä työnantajakuva = kilpailuetu! Valmiita avainosaajia on markkinoilla vähän pulaa johtajat näkevät olevan etenkin asiantuntijoista. Tässä tilanteessa olemassa olevien voimavarojen johtaminen nousee keskeiseen asemaan. Uudistuminen, innovaatio, hyvä esimiestyö ja muutosjohtaminen ovat tekijöitä, jotka erottavat hyvän työnantajan huonosta. Organisaation oma potentiaali, myös nuori ja kokematon työvoima, on hyödynnettävä ja sitoutettava. Osaamisen jakamisen lisäksi myös vastuuta tulee jakaa. Organisaation näköalattomuudesta kärsivät osaajat hakeutuvat helposti sellaiselle kilpailijalle, jonka työnantajakuva lupaa kehittymismahdollisuuksia. 10 Meidän on helppo saada hyviä työntekijöitä työnantajakuvamme vuoksi % 55 % 61 % 63 % 53 % 57 % 59 % 58 % 51 % Tiesitkös, että suuri osa tulevaisuuden työntekijöistä on jo organisaatiossasi? 17

18 Hyvä maine ei ole geneettinen ominaisuus Omaa brändiään arvostaa ylimmästä johdosta 2/3, mutta vain kolmasosa kokee yrityksensä panostaneen riittävästi työnantajakuvaansa. Onko oman brändin arvostuksessa kyse vain johtajien subjektiivisesta mielikuvasta? Hyvä työnantajakuva on epäilemättä yksi tärkeimmistä tekijöistä huippuosaajista kilpailtaessa. Työnantajakuvan tärkeyden ymmärtäminen on iso askel, mutta vasta konkreettisella tekemisellä voi vaikuttaa. 10 Yrityksessämme on riittävästi panostettu työnantajakuvan parantamiseen % 32 % 3 26 % 29 % 34 % 32 % 35 % 33 % 26 % Työnantajakuvaan voi vaikuttaa henkilön työuran kaikissa vaiheissa rekrytoinnista lähtökeskusteluun. 18

19 Työntekijämarkkinat kapenevat odotetaan väestönkasvua! Vai pitäisikö sittenkin tehdä jotain muuta? Työvoimapula on jo todellisuutta, vaikka viidesosa johtajista ei sitä tunnu huomanneen. Suomessa kapenevat työntekijämarkkinat näkyvät erityisesti asiantuntijoiden ja työntekijöiden kohdalla. Ruotsissa ja Virossa pulaa on myös päälliköistä ja johtajista. Uusia työntekijöitä palkatessa suositaan etenkin Suomessa ja Virossa kotimaisia työntekijöitä. Samaan aikaan Suomesta ulkomaille muuttajien määrä on kaksinkertaistunut 10 vuodessa (Väestömuutokset tilastot, Tilastokeskus). Jos halutaan pysyä kehityksen mukana, olisiko syytä kääntää katseet omien rajojen ulkopuolelle? 10 Yrityksemme avaintehtävissä toimii ulkomaalaisia % 66 % 17 % 34 % 42 % 39 % 34 % 37 % 25 % Rekrytoinneissa on aika siirtyä rajoittuneisuudesta rajattomuuteen. 19

20 Teot käytännöiksi Menestystekijät 20

21 Katse tulevaisuuteen: Raikkaan näkemyksen metsästys Yrityksen taloudellisen menestyksen taustalla ovat houkutteleva työnantajakuva ja asenteen merkitystä painottava rekrytointikulttuuri. Menestyvissä yrityksissä riskit ja haasteet otetaan huomioon ennakoiden ja toimintaa kehitetään systemaattisesti strategian mukaisesti, toimintaympäristöä jatkuvasti peilaten. Vastuuta jakava, itsensä johtamiseen kannustava ja oikeanlaista asennettava arvostava toimintakulttuuri synnyttää aitoa sitoutumista ja sitä kautta taloudellista menestystä. 10 Strategiaamme on kirjattu toimintaohjeet suurimpien lähitulevaisuuden riskien varalle % % 5 51 % 51 % 54 % 46 % Kaikki viisaat strategit eivät asu johtoryhmässä. Innovatiiviseen strategiseen ajatteluun pitää saada mukaan koko organisaatio. 21

22 Etsi, palkkaa, perehdytä ja menetä kilpailijalle? Menestyville organisaatioille yhteistä on, että ne eivät kärsi osaajien liian suuresta vaihtuvuudesta ja että henkilöstöllä on halua edetä urallaan. Tulevaisuuden osaajien varmistamisen keinoina ovat mm. houkutteleva työnantajakuva, urapolkujen rakentaminen ja muut yksilölliset sitouttamisen keinot, väheksymättä hyvän työyhteisön merkitystä. Nyt ja lähitulevaisuudessa on satsattava osaajien sitouttamiseen ja kehittymismyönteisen kulttuurin luomiseen organisaatiossa. Avainosaajien (High Potential Employees) vaihtuvuus kahden viime vuoden aikana yrityksessämme on ollut liian suuri % 19 % 24 % 25 % 18 % 16 % 18 % 28 % 15 % Virhemarginaali 2 % Oletko kysynyt, miksi avainhenkilösi lähtevät tai miksi he jäävät, ja tehnyt sille jotain? 22

23 Pehmeät menestystekijät avain onneen? Menestyvien organisaatioiden tunnuspiirteitä ovat mm. organisaation ketteryys, hyvinvoiva henkilöstö, hyvä esimiestyö ja vähemmän stressaantuneet esimiehet. Ketteryyttä tukevaa toimintaa ei vielä organisaatioissa vahvisteta tarpeeksi. Se edellyttää johtamisen muutosta, jolloin organisaation osallistuminen ja vastuuttaminen nousee keskiöön. Johtaja voi kysyä itseltään, antaako hän kylliksi tilaa uusille innovaatioille ja oma aloitteisuudelle työyhteisössä? 10 Organisaatiomme on kyllin ketterä reagoimaan ympäristön muutoksiin % 47 % 53 % 59 % 48 % 52 % 55 % 58 % 52 % Nopealiikkeisyys ja joustavuus kaatuu johtamisen jäykkyyteen. 23

24 uunta Yhteenveto Sanoista tekoihin! Muutoksesta on kuluneina vuosina puhuttu lähes kyllästymiseen asti. Muutos varmasti on todellisuutta, mutta Suunta 2009 kyselytutkimuksen perusteella organisaatioissa ei muutokseen valmistautumisessa ole siirrytty sanoista tekoihin. Maailmaa ei voi muuttaa, mutta omaa johtamistyyliään ja työkäyttäytymistään voi. Yrityksen hyvä maine hyötykäyttöön! Niin hyvät kuin huonotkin tarinat leviävät nopeasti; eikä pelkästään asiakkaiden silmissä. On tärkeää pitää huolta niin yrityksen sisällä kuin ulkona elävästä työnantajakuvasta. Vähentyvien osaajien houkuttelu aineellisella hyvällä ei enää riitä. Jokaisen työntekijän sitouttaminen ja motivoiminen yhteiseen tulevaisuuteen on menestyksen edellytys. Valmentava johtaminen tuo tulosta! Ihmisten johtaminen tuo aitoa kilpailuetua. Kova kulttuuri ja tiukka manageeraus ei ole tulosten tae. Organisaatio, jonka kulttuuri on avoin ja toimijoiden välillä on toimivaa vuorovaikutusta menestyy tyypillisesti paremmin. Systeemiälykäs, vuorovaikutteinen toiminta vahvistaa organisaation oppimista, työn iloa ja organisaation tehokkuutta. Asiat sujuvat avoimessa systeemissä, jossa strateginen johtaminen on oppivaa ja kommunikoivaa, eikä sitä pakoteta määrämuotoiseen malliin. Viisas organisaatio käyttää sen koko kapasiteettia eli henkistä pääomaa monipuolisesti. Valmiiden ratkaisujen tarjoaminen ei ole tämän päivän johtamista. Valmentava johtaja innostaa tunnistamaan erilaiset vaihtoehdot ja ottamaan vastuuta omasta toiminnasta. 24

25 Yhteystiedot ja lisätietoja tutkimuksesta: MPS Yhtiöt Oy Paciuksenkatu HELSINKI

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA?

MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? MITÄ TAPAHTUU HUOMENNA? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] VÄITEKIRJA-SARJA mitä tapahtuu huomenna? [ TYÖNANTAJUUDELLE ] KIRJOITTAJAT Maria Vesanen & Emma Varis KUVITUS JA TAITTO Lea-Maija Laitinen KUSTANTAJA Strateginen

Lisätiedot

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Delfoi Akatemia Lähteenmäki Heli Koivumäki Tanja lokakuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluksi 2 2. Mitä muutos on? 2 3. Muutosjohtamisen teoriaa 3 4. Miten johtamisella

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ MAINETTAAN PAREMPI TYÖ Kymmenen väitettä työelämästä Tuomo Alasoini www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta.

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa

Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Kirsi Saloniemi Aktiivinen kansalaisuus ja avoimet oppimisympäristöt tulevaisuudessa Aktiivi-hankkeen ennakointiraportti Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B. Raportit ja selvitykset 3/2011

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta

TYÖYHTEISÖTAIDOT. sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta TYÖYHTEISÖTAIDOT sujuvuutta, tehokkuutta ja tulosta SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TYÖYHTEISÖTAIDOT OSANA ORGANISAATIOTAITOJA 4 2.1 Esimiestaidot, alaistaidot - työyhteisötaidot 4 2.2 Pysyvä muutos

Lisätiedot

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä

Vaikuttavuuden ytimessä. Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan. Opittua tulee toistaa ja pitää yllä astories1/14 Pekka Pohjakallio, 925 Design: Luovuutta ei pidä rajoittaa Punavuoren kulmille Hanne Paila, Rastor: Erilaisia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tarvitaan Leila Kostiainen, STTK:n pääsihteeri:

Lisätiedot

LÄHDEN UUPUMUKSEN TÄHDEN?

LÄHDEN UUPUMUKSEN TÄHDEN? LÄHDEN UUPUMUKSEN TÄHDEN? Tutkimus alle ja yli 45 vuotiaiden kuntatyöntekijöiden uupumuksesta ja ammatillisesta muutosalttiudesta Kivioja Kirsi Topsos Sosiaalivakuutuksen ammatillinen lisensiaattitutkimus

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Huhtikuu 2008 TALENT MANAGEMENT Miksi kaikki ei voi sujua kuin tanssi? - Tommy Tabermann SIVU 11 Rekrytointi osana talent

Lisätiedot

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti

Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Puunkorjuun palvelukonseptin muutos, yrittäjien työhyvinvointi ja työterveyshuollon ennakoiva toimintamalli Metsä Forest 2012-2014 Hankeraportti Hannu Pursio Maikki Kropsu 2 SISÄLLYS 1. HANKKEEN TARKOITUS

Lisätiedot

REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY

REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteet ja tuotantotalous Johanna Noreila REKRYTOINTIMARKKINOINTI Y-SUKUPOLVELLE, MITEN TAVOITAMME PARHAAT OSAAJAT? Case IBM Finland OY Työn ohjaaja / tarkastaja:

Lisätiedot

Työ, verkot ja verkostot. Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu

Työ, verkot ja verkostot. Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Mikä on EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu? Elinkeinoelämän keskusliitto EK selvittää vuosittain jäsenyritystensä työvoima-

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista

Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista Accenture Management Consulting Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista Digitaalisuus ei ole enää vaihtoehto

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ

KUNTATYÖ 2010. Kiinnitä työhön ja tulokseen. Päivi Rainio: Opas kuntatyön perehdyttäjille. Kuntatyö hyvä työ KUNTATYÖ 2010 Päivi Rainio: Kiinnitä työhön ja tulokseen Opas kuntatyön perehdyttäjille Kuntatyö hyvä työ Sisältö Johdanto 2 Mitä perehdyttäminen on? 4 Milloin perehdyttämistä tarvitaan? 6 Kuka perehdyttää?

Lisätiedot

Perusasioista pieniin ihmeisiin

Perusasioista pieniin ihmeisiin polemia Marja-Liisa Manka, Laura Bordi ja Kirsi Heikkilä-Tammi Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 3/2014 sisäinen motivaatio Tulevaisuuden työssä tuottavuus ja innostus kohtaavat

eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 3/2014 sisäinen motivaatio Tulevaisuuden työssä tuottavuus ja innostus kohtaavat eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 3/2014 sisäinen motivaatio Tulevaisuuden työssä tuottavuus ja innostus kohtaavat sisäinen motivaatio Tulevaisuuden työssä tuottavuus ja innostus kohtaavat Frank

Lisätiedot

Tasa-arvo- ja moninaisuustyön ABC

Tasa-arvo- ja moninaisuustyön ABC Tasa-arvo- ja moninaisuustyön ABC SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 1 1. TYÖELÄMÄN TASA-ARVO JA MONINAISUUS... 4 1.1. MITÄ TASA-ARVO ON?...4 1.2. TASA -ARVO JA MONINAISUUS...4 1.3. MONINAISUUSRYHMIEN TASA-ARVON

Lisätiedot

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään.

KOKODEMO. Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. DEMO-verkosto KOKODEMO Ikääntyminen on kunnia-asia s.6 Vappu Taipale kannustaa ikääntyneitä onnelliseen ja omannäköiseen elämään. 2 Aktiivisen ikääntymisen teemavuosi 2012 Hyvät käytännöt ja toimintamallit

Lisätiedot

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti

Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Loppuraportti www.pwc.com/fi Kohti suunnittelu- ja konsulttialan tulevaisuutta Suunnittelu- ja konsulttialan kehitys, toimintaedellytysten arviointi ja kilpailukyvyn parantaminen 30.11.2010 Tällä hetkellä yrityksemme

Lisätiedot

Kuntajohto muutoksen osaajana

Kuntajohto muutoksen osaajana Kuntajohto muutoksen osaajana Anneli Valpola Lukijalle Kuntia koskeviin muutoksiin valmistautuminen, niiden kohtaaminen ja hallinta edellyttävät monenlaista osaamista kunnan eri toimijoilta. Erityisesti

Lisätiedot