Suunta 2009 tutkimus. Seuraa johtajaa! Miten leikistä tehdään totta?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suunta 2009 tutkimus. Seuraa johtajaa! Miten leikistä tehdään totta?"

Transkriptio

1 Suunta 2009 tutkimus Seuraa johtajaa! Miten leikistä tehdään totta?

2 uunta Sisältö MPS tutkimuksen toteuttaja Johtajuustutkimus MPS:ssä Suunta 2009 tutkimuksen taustaa ja vastaajaprofiili Suunta 2009 Seuraa johtajaa! Miten leikistä tehdään totta? Vanhoista totuuksista uusiin ideoihin Johtajan uskonpuute Uudet ideat sanoiksi Osaamisen johtaminen Sanoista tekoihin Yrityskuvatalkoot Teot käytännöiksi Menestystekijät Yhteenveto Yhteystiedot MPS kertoo näkemyksensä tutkimuksen tuloksista sivujen alalaidassa. 2

3 MPS asiantuntemusta yli 30 vuoden kokemuksella Johtajuustutkimusta vuodesta 2000 alkaen MPS on liikkeenjohdon kumppani johtamisessa ja strategisissa henkilöstöratkaisuissa. MPS auttaa asiakasorganisaatiota rakentamaan kilpailukykyistä työnantajakuvaa työsuhteen elinkaaren kaikissa vaiheissa. MPS:n tarjoamiin palveluihin kuuluvat mm. johtamisen ja esimiestyön kehittäminen, organisaatioiden kehittäminen, organisaatiotutkimukset, rekrytointi ja henkilöarvioinnit sekä muutoksen hallinta ja uravalmennukset. MPS on suomalainen, kansainvälisesti toimiva yritys. Suomessa MPS:lla on toimistot Helsingissä, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Kansainvälisesti MPS:llä on yli 30 toimipistettä 16 maassa. MPS on tutkinut johtajuutta ja johtajuuteen liittyviä ajankohtaisia teemoja vuosituhannen alusta lähtien. Ensimmäinen laaja tutkimus suomalaisesta johtajuudesta toteutettiin vuonna Vuonna 2005 tutkimukseen otettiin mukaan pohjoismaiset johtajat Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Virosta ja siitä lähtien johtajuutta on tutkittu pohjoismaisella tasolla. MPS:n vuosittainen johtajuustutkimus on nimeltään Suunta, ja se pyrkii nostamaan esille asioita, jotka johtajuudessa ja johtamisessa puhuttavat ja joiden ennustetaan korostuvan lähitulevaisuudessa. Tämän vuoden tutkimus, Suunta 2009, luotaa jo tulevaa vuotta 2009 ja sen jälkeistä aikaa teemanaan avainosaajat, osaamisen johtaminen ja työnantajakuva. Aiempina vuosina tutkimusten teemoina ovat olleet mm. johtajuus yleisesti, kansainvälistyminen, henkilöstön merkitys, johtamisen arvomaailma ja avainhenkilöiden motivoiminen, sitouttaminen ja palkitseminen. Viime vuoden tutkimuksen aiheena oli johtajien jaksaminen. 3

4 Suunta 2009 tutkimuksen taustaa Vastaajaprofiili Tutkimuksessa haluttiin selvittää pohjoismaisten ja virolaisten johtajien näkemyksiä tulevaisuuden johtamisesta. Tutkimus toteutettiin kesä elokuussa 2008 sähköisellä kyselylomakkeella. Tutkimuksen kohderyhmänä oli noin pohjoismaista ja virolaista johtajaa. MAA VASTANNEET (kpl) LÄHETETYT (kpl) VASTAUS % SUKUPUOLI IKÄ 72 % miehiä ja 28 % naisia 3 alle 45 vuotiaita 40% vuotiaita 3 yli 55 vuotiaita Virolaisista vastaajista 1 alle 35 vuotiaita ja 15 % yli 55 vuotiaita Viro Suomi % 11 % KOULUTUS 7 tekninen tai kaupallinen koulutustausta Norja Ruotsi % 8 % ASEMA Ylintä johtoa 93 % vastaajista johtoryhmän jäsen Yht. 16 % % % Ylin johto TOIMINTAYMPÄRISTÖ Noin vastaajista toimii yli 1000 ihmisen organisaatioissa. 26 % vastaajista työskentelee kansainvälisissä organisaatioissa. Noin 5 vastaajista työskentelee ei pörssilistatuissa yrityksissä, pörssiyrityksissä ja 3 julkisella sektorilla. Keskijohto Muu Seuraavilla sivuilla esitetyt tulokset osoittavat kuinka suuri osuus johtajista on ollut samaa mieltä esitetyn väitteen kanssa. 83 % 4

5 Vanhoista totuuksista uusiin ideoihin Johtajan uskonpuute 5

6 Halua on onko uskoa? % Henkilöstöllä on halua edetä urallaan yrityksessämme. 75 % 57 % 65 % Yrityksessämme on urapolkuja, koulutusohjelmia tms. nuorille potentiaaleille % 71 % 67 % 73 % 66 % Valtaosalla henkilöstöstä on halua edetä urallaan, ainakin johtajien arvion mukaan. Suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen voidaan siten nähdä myös mahdollisuutena. Johtajista n. 80% uskoo tuntevansa alaistensa motivaatiotekijät, mutta keskeisimmät sitouttamisen ja motivoinnin keinot ovat tästä huolimatta jääneet yli puolessa yrityksistä hoitamatta. Urapolkujen, kehittämisohjelmien ym. nuorelle potentiaalille tarjottavien mahdollisuuksien laiminlyönti tulee näkymään nopeasti työmarkkinoiden kaventuessa. Samalla ulkopuolisten osaajien houkutteleminen vaikeutuu % 44 % 18 % 33 % 34 % 37 % 37 % 5 29 % Yrityksissä on nyt korkea aika miettiä, mitä sitouttava ja mahdollisuuksia luova johtaminen tarkoittaa. Menestyvä organisaatio varmistaa yksilölliset kehittymismahdollisuudet. 6

7 Johtamisen vallankumous Johtajien uskonpuute oman yrityksensä ihmisiin näkyy erityisesti tulevaisuuden johtamispotentiaalia kartoitettaessa. Käytännössä johtamispotentiaalin löytymiseen omasta yrityksestä ei usko kuin joka kolmas vastaaja. Onko johtaminen oikeasti näin vaikeaa? Ilmeisesti kuvitellaan, että mystifioitu johtamisosaaminen imeytyy uralla etenemisen myötä, eikä sitä voi opettaa. 60 luvulla opitut ihmiskuvat ja johtamisen toimintamallit tuntuvat edelleen olevan vallalla. Onko nuori uraohjus johtajalle uhka vai eikö esimieheksi enää haluta? Sukupolvien välillä on aina myös näkemys ja arvomaailmaeroja. Yhä useampi nuori lupaus arvostaa elämässä muitakin asioita kuin vain nousujohteista uraputkea. Tätä voi vanhemman polven työorientoituneiden johtajien olla vaikea ymmärtää. Suomessa monen johtajan piirit ovat pienet ja neljänneksellä vastaajista sosiaaliset kontaktit rajoittuvat vain työelämään. 10 Yrityksemme sisältä löytyy riittävästi potentiaalia tulevaisuuden johtajiksi % 37 % 32 % 21 % 31 % 32 % 36 % 29 % 39 % 35 % On aika kyseenalaistaa 60 luvun ihmiskäsitys: johtajiksi ei synnytä, vaan kasvetaan! 7

8 Johtoryhmä: kulttuurin luoja ja innostaja? Tutkimuksen mukaan johtoryhmät eivät uusiudu markkinoiden mukana. Vain puolessa yrityksistä johto toimii itse esimerkkinä muutoksen läpiviennissä. Tämä kertoo siitä, ettei yrityksissä välttämättä nähdä kulttuurin ja arvojen merkitystä johtamisessa. Nykyinen tilanne lisää kuilua henkilöstön ja johdon välillä ja voi pahimmillaan näkyä vastakkainasettelun kärjistymisenä erityisesti muutostilanteissa. Aina kun yrityksessämme tapahtuu henkilöstön toimintaan vaikuttava muutos, toimii koko johto esimerkkinä muutoksen läpiviennissä % 68 % 42 % 46 % 51 % 55 % 49 % 49 % 55 % Muutosta johdetaan eturintamasta. 8

9 Päin vanhaa strategiaseinää eivätkö ihmiset innostu? Strategian suunnittelutyöhön panostetaan Suomessa vahvasti. Tavoitteita asetetaan ja niiden saavuttamista seurataan. Yrityskulttuurin, toimintatapojen ja osaamisen kehittäminen näyttävät jäävän johtoryhmissä lapsipuolen asemaan. Nähtävästi suomalaisissa yrityksissä ei uskota ihmisten sitouttamisen voimaan. Riskienhallinta ei myöskään näytä olevan johtoryhmien tehtävälistoilla kovin korkealla, mikä tämän hetken talousuutisia lukiessa näyttää olevan myös kansainvälisempi trendi. Vain 2 % johtoryhmän jäsenistä piti riskienhallintaa johtoryhmän tärkeimpänä tehtävänä. Mielestäni seuraavista johtoryhmän tehtävistä tärkein on strategian suunnittelu tavoitteiden asettaminen ja seuranta yrityskulttuurin ja toimintatapojen kehittäminen organisaation osaamisen kehittäminen ; 21 % ; 39 % ; 8 % ; 28 % ; 26 % ; 26 % ; 29 % ; 29 % ; 21 % ; 15 % ; 28 % ; 15 % ; 11 % ; 7 % ; 19 % ; 12 % Virhemarginaali 2 % 1 3 Suomalainen strategisti: Organisaation uusiutuminen ulkoistetaan johtamisesta. 9

10 Uudet ideat sanoiksi Osaamisen johtaminen 10

11 Maailma muuttuu, uusiutuuko johtaminen? Yrityksissä on havaittu nuorten erilaiset odotukset organisaatiota ja sen johtamista kohtaan. Arvojen merkitys painottuu entistä useammin työpaikan valinnassa. Erilaiset yksilölliset ratkaisut työn ja vapaa ajan yhteensovittamisessa lisääntyvät. Itse työpaikalla nuoret odottavat johtamiselta aikaisempaa enemmän, ja yrityksissä tämä on huomattu. Yksilöllinen johtaminen ja työn joustot ovat lähitulevaisuudessa kilpailuetu työnantajamarkkinoilla. Menestyvät yritykset sopeuttavat toimintaansa toimintaympäristön odotuksia vastaavaksi, ja myös organisaation sisäiset tekijät (esim. arvot) ovat aiempaa merkityksellisempiä. Nuoren polven osaajat haastavat johtamisen ja koko johtamisen kulttuurin arvomaailmaa myöten. Menestyvä organisaatio varmistaa johtajien uusiutumiskyvyn ja tilanneherkkyyden. 10 Mukautamme toimintaamme vastaamaan nuorten ikäpolvien odotuksia johtamisesta % 41 % 37 % 38 % 5 52 % 5 51 % Custom Made Leadership työnantajan kilpailuetu. 11

12 Jos nuoria on helppo johtaa, miksi suosit kokeneita? Nuorten osaajien polvi haastaa organisaation dialogiin. Vastaajat kokevat, että nuoret ovat vaativampia alaisia, mutta heitä on mukavampi johtaa kuin heidän iäkkäämpiä kollegoitaan. Työhön opastaminen on osa nuorten johtamista, mutta vaativuus saattaa nousta myös suuremmista odotuksista johtamista kohtaan. Muuttuvassa toimintaympäristössä ei voida varautua ainoastaan osaamisella ja asiantuntemuksella, vaan menestyksen tueksi tarvitaan myös asennetta. Tutkimuksen mukaan nuoremmat johtajat painottavatkin rekrytoinneissa enemmän asennetta kuin osaamista. Useimmissa rekrytoinneissa kuitenkin päädytään palkkaamaan kokenut ja kovapalkkainen osaaja. Yrityksissä satsataan varsin vähän organisaatiossa jo olevan henkilöstön kehittämiseen. Se toki vaatii johtamiseltakin enemmän. 10 Nuoret (alle 35 v.) vaativat johtamiselta enemmän kuin vanhemmat ikäluokat % 72 % 5 61 % 58 % 64 % 61 % 63 % 71 % 53 % Uusiutumista voi aikaansaada vain määrätietoisella ihmisten johtamisella, jota ei voi tehdä vasemmalla kädellä. 12

13 Organisaation osaamistarve hanskassa osaaminen hukassa? Minulla on selkeä kuva organisaatiomme osaamisen nykytilan ja tavoitetilan välisestä erosta % 81 % 66 % 63 % 73 % 73 % 77 % 78 % 72 % 7 Suomalaiset uskovat osaajien vaihtuvuuden takaavan kilpailukyvyn säilymisen. Oman organisaation voimavaroja ei tunnisteta, vaikka organisaatiotason tavoitteet osaamiselle osataankin määritellä. Yksilöiden osaamista ja käyttämättömiä voimavaroja ei tehdä organisaatioissa näkyviksi ja hyödynnettäviksi Yrityksessämme on tehty henkilöstön potentiaalimäärittely. Epäusko organisaation potentiaaliin? 65 % 33 % 58 % 46 % 5 44 % 45 % 69 % 39 % Suomessa ei tunneta oman organisaation osaamispääomaa eikä potentiaalikartoituksia yleisesti tehdä. Tietotyön edelleen lisääntyessä organisaation aineeton pääoma pitäisi pystyä tunnistamaan. Kun ihmisten osaamista ei tunneta, on sitä mahdotonta johtaa tavoitteellisesti. Osaamisten tunnistaminen ja suunnitelmallinen johtaminen on tuloksellisuuden edellytys. 13

14 Osaajia palkataan mukautujia tarvitaan Etenkin asiantuntijoita palkatessa kova osaaminen painaa vaakakupissa eniten. Heiltä kuitenkin odotetaan joustavuutta: moniosaamista, työnkiertoa, kollegoiden perehdytystä ja sijaisjärjestelyjä. Eläkkeelle lähtevien seuraajasuunnitteluun ja joustavaan rekrytointiin ollaan jo monessa yrityksessä kiinnitetty huomiota. Vastaajien mukaan organisaation toiminnan kannalta ensiarvoista on tiedonkulun parantaminen, palaverikäytännöt ja parhaiden toimintatapojen määrittely. Kehittäminen ja kehittyminen vaatii ideointiin satsaamista ja olemassa olevan osaamisen kartoitusta. 10 Organisaatiossamme on tehty konkreettisia toimenpiteitä osaamisen jakamisen varmistamiseksi % 82 % 66 % 69 % 7 74 % 73 % 76 % 65 % 45 % Jakamaton osaaminen on sukan varressa säilytettävää pääomaa se pysyy kyllä tallessa niin kauan kuin sukkakin, mutta ei tuota lisäarvoa. 14

15 Sanoista tekoihin Yrityskuvatalkoot 15

16 Huono esimiestyö karkottaa osaajat Valtaosa työpaikkaa vaihtavista nostaa lähdön syyksi työpaikan huonon esimiestyön sekä omaan uraan yrityksessä liittyvän näköalattomuuden. Johtajista viidennes on joutunut huomaamaan avainosaajiensa vaihtuvuuden vaikutukset, ja yli neljännes arvelee lähdön syyn olleen tyytymättömyydessä esimiestyöhön. Asiantuntijapiirit ovat usein pienet ja tieto kulkee nopeasti, joten uusien osaajien löytäminen vaikeutuu sitä mukaa, kun tieto leviää. Esimiestyössä voi kehittyä ja siihen on syytä panostaa. Taitava ja omistautunut esimies löytää henkilöstöstä potentiaalit, ja tukee heidän kehittymistään urapolulla eteenpäin. 10 Organisaatiostamme on lähtenyt esimiestyöhön tyytymättömiä avainosaajia % 38 % 16 % 47 % 39 % 37 % 28 % 36 % 46 % 27 % Kuten kaikkeen muuhunkin kehittämiseen, myös esimiestyön kehittämiseen ja arviointiin on oltava organisaatiossa sovittu ja toimiva malli. 16

17 Hyvä työnantajakuva = kilpailuetu! Valmiita avainosaajia on markkinoilla vähän pulaa johtajat näkevät olevan etenkin asiantuntijoista. Tässä tilanteessa olemassa olevien voimavarojen johtaminen nousee keskeiseen asemaan. Uudistuminen, innovaatio, hyvä esimiestyö ja muutosjohtaminen ovat tekijöitä, jotka erottavat hyvän työnantajan huonosta. Organisaation oma potentiaali, myös nuori ja kokematon työvoima, on hyödynnettävä ja sitoutettava. Osaamisen jakamisen lisäksi myös vastuuta tulee jakaa. Organisaation näköalattomuudesta kärsivät osaajat hakeutuvat helposti sellaiselle kilpailijalle, jonka työnantajakuva lupaa kehittymismahdollisuuksia. 10 Meidän on helppo saada hyviä työntekijöitä työnantajakuvamme vuoksi % 55 % 61 % 63 % 53 % 57 % 59 % 58 % 51 % Tiesitkös, että suuri osa tulevaisuuden työntekijöistä on jo organisaatiossasi? 17

18 Hyvä maine ei ole geneettinen ominaisuus Omaa brändiään arvostaa ylimmästä johdosta 2/3, mutta vain kolmasosa kokee yrityksensä panostaneen riittävästi työnantajakuvaansa. Onko oman brändin arvostuksessa kyse vain johtajien subjektiivisesta mielikuvasta? Hyvä työnantajakuva on epäilemättä yksi tärkeimmistä tekijöistä huippuosaajista kilpailtaessa. Työnantajakuvan tärkeyden ymmärtäminen on iso askel, mutta vasta konkreettisella tekemisellä voi vaikuttaa. 10 Yrityksessämme on riittävästi panostettu työnantajakuvan parantamiseen % 32 % 3 26 % 29 % 34 % 32 % 35 % 33 % 26 % Työnantajakuvaan voi vaikuttaa henkilön työuran kaikissa vaiheissa rekrytoinnista lähtökeskusteluun. 18

19 Työntekijämarkkinat kapenevat odotetaan väestönkasvua! Vai pitäisikö sittenkin tehdä jotain muuta? Työvoimapula on jo todellisuutta, vaikka viidesosa johtajista ei sitä tunnu huomanneen. Suomessa kapenevat työntekijämarkkinat näkyvät erityisesti asiantuntijoiden ja työntekijöiden kohdalla. Ruotsissa ja Virossa pulaa on myös päälliköistä ja johtajista. Uusia työntekijöitä palkatessa suositaan etenkin Suomessa ja Virossa kotimaisia työntekijöitä. Samaan aikaan Suomesta ulkomaille muuttajien määrä on kaksinkertaistunut 10 vuodessa (Väestömuutokset tilastot, Tilastokeskus). Jos halutaan pysyä kehityksen mukana, olisiko syytä kääntää katseet omien rajojen ulkopuolelle? 10 Yrityksemme avaintehtävissä toimii ulkomaalaisia % 66 % 17 % 34 % 42 % 39 % 34 % 37 % 25 % Rekrytoinneissa on aika siirtyä rajoittuneisuudesta rajattomuuteen. 19

20 Teot käytännöiksi Menestystekijät 20

21 Katse tulevaisuuteen: Raikkaan näkemyksen metsästys Yrityksen taloudellisen menestyksen taustalla ovat houkutteleva työnantajakuva ja asenteen merkitystä painottava rekrytointikulttuuri. Menestyvissä yrityksissä riskit ja haasteet otetaan huomioon ennakoiden ja toimintaa kehitetään systemaattisesti strategian mukaisesti, toimintaympäristöä jatkuvasti peilaten. Vastuuta jakava, itsensä johtamiseen kannustava ja oikeanlaista asennettava arvostava toimintakulttuuri synnyttää aitoa sitoutumista ja sitä kautta taloudellista menestystä. 10 Strategiaamme on kirjattu toimintaohjeet suurimpien lähitulevaisuuden riskien varalle % % 5 51 % 51 % 54 % 46 % Kaikki viisaat strategit eivät asu johtoryhmässä. Innovatiiviseen strategiseen ajatteluun pitää saada mukaan koko organisaatio. 21

22 Etsi, palkkaa, perehdytä ja menetä kilpailijalle? Menestyville organisaatioille yhteistä on, että ne eivät kärsi osaajien liian suuresta vaihtuvuudesta ja että henkilöstöllä on halua edetä urallaan. Tulevaisuuden osaajien varmistamisen keinoina ovat mm. houkutteleva työnantajakuva, urapolkujen rakentaminen ja muut yksilölliset sitouttamisen keinot, väheksymättä hyvän työyhteisön merkitystä. Nyt ja lähitulevaisuudessa on satsattava osaajien sitouttamiseen ja kehittymismyönteisen kulttuurin luomiseen organisaatiossa. Avainosaajien (High Potential Employees) vaihtuvuus kahden viime vuoden aikana yrityksessämme on ollut liian suuri % 19 % 24 % 25 % 18 % 16 % 18 % 28 % 15 % Virhemarginaali 2 % Oletko kysynyt, miksi avainhenkilösi lähtevät tai miksi he jäävät, ja tehnyt sille jotain? 22

23 Pehmeät menestystekijät avain onneen? Menestyvien organisaatioiden tunnuspiirteitä ovat mm. organisaation ketteryys, hyvinvoiva henkilöstö, hyvä esimiestyö ja vähemmän stressaantuneet esimiehet. Ketteryyttä tukevaa toimintaa ei vielä organisaatioissa vahvisteta tarpeeksi. Se edellyttää johtamisen muutosta, jolloin organisaation osallistuminen ja vastuuttaminen nousee keskiöön. Johtaja voi kysyä itseltään, antaako hän kylliksi tilaa uusille innovaatioille ja oma aloitteisuudelle työyhteisössä? 10 Organisaatiomme on kyllin ketterä reagoimaan ympäristön muutoksiin % 47 % 53 % 59 % 48 % 52 % 55 % 58 % 52 % Nopealiikkeisyys ja joustavuus kaatuu johtamisen jäykkyyteen. 23

24 uunta Yhteenveto Sanoista tekoihin! Muutoksesta on kuluneina vuosina puhuttu lähes kyllästymiseen asti. Muutos varmasti on todellisuutta, mutta Suunta 2009 kyselytutkimuksen perusteella organisaatioissa ei muutokseen valmistautumisessa ole siirrytty sanoista tekoihin. Maailmaa ei voi muuttaa, mutta omaa johtamistyyliään ja työkäyttäytymistään voi. Yrityksen hyvä maine hyötykäyttöön! Niin hyvät kuin huonotkin tarinat leviävät nopeasti; eikä pelkästään asiakkaiden silmissä. On tärkeää pitää huolta niin yrityksen sisällä kuin ulkona elävästä työnantajakuvasta. Vähentyvien osaajien houkuttelu aineellisella hyvällä ei enää riitä. Jokaisen työntekijän sitouttaminen ja motivoiminen yhteiseen tulevaisuuteen on menestyksen edellytys. Valmentava johtaminen tuo tulosta! Ihmisten johtaminen tuo aitoa kilpailuetua. Kova kulttuuri ja tiukka manageeraus ei ole tulosten tae. Organisaatio, jonka kulttuuri on avoin ja toimijoiden välillä on toimivaa vuorovaikutusta menestyy tyypillisesti paremmin. Systeemiälykäs, vuorovaikutteinen toiminta vahvistaa organisaation oppimista, työn iloa ja organisaation tehokkuutta. Asiat sujuvat avoimessa systeemissä, jossa strateginen johtaminen on oppivaa ja kommunikoivaa, eikä sitä pakoteta määrämuotoiseen malliin. Viisas organisaatio käyttää sen koko kapasiteettia eli henkistä pääomaa monipuolisesti. Valmiiden ratkaisujen tarjoaminen ei ole tämän päivän johtamista. Valmentava johtaja innostaa tunnistamaan erilaiset vaihtoehdot ja ottamaan vastuuta omasta toiminnasta. 24

25 Yhteystiedot ja lisätietoja tutkimuksesta: MPS Yhtiöt Oy Paciuksenkatu HELSINKI

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010 MPS Executive Search Johtajuustutkimus Marraskuu 2010 Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö AddValue Internetkyselynä 1....2010. Tutkimuksen kohderyhmänä oli suomalaista yritysjohtoa

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN. - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM

HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN. - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? To be or Wellbe 11.2.2010 Oulu Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM Nuoret työntekijät muuttavat työelämää: MEGATRENDIT

Lisätiedot

Monimuotoisuutta tukeva johtaminen

Monimuotoisuutta tukeva johtaminen Monimuotoisuutta tukeva johtaminen Yhdenvertaisuus työelämässä seminaari 30.11.2017 Vates Aulikki Sippola, KTT, monimuotoisuusjohtamisen asiantuntija, FIBS FIBS auttaa yhteistyö tekemään ja parempaa vaikuttaminen

Lisätiedot

HR-BAROMETRI KEVÄT

HR-BAROMETRI KEVÄT HR-BAROMETRI KEVÄT 2017 14.2.2017 Mikä HR-barometri? TAUSTA HR-barometri on HR:n tilaa ja tulevaisuuden näkymiä kuvaava kyselytutkimus, jossa tutkimushorisonttina on tutkimushetkeä seuraavat 6-12 kk. TOTEUTUS

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA.

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. 2 Talous, työelämä ja markkinat muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Pääoma ja teknologia

Lisätiedot

Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1

Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1 Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1 Human@Work Human@Work auttaa asiakkaitaan rakentamaan innostavasta yrityskulttuurista kestävää kilpailuetua palveluliiketoimintaan.

Lisätiedot

NUORET OSAAJAT TYÖELÄMÄSSÄ 2017

NUORET OSAAJAT TYÖELÄMÄSSÄ 2017 NUORET OSAAJAT TYÖELÄMÄSSÄ 2017 GRADUATES AT WORK Millaisia ajatuksia ja odotuksia nuorilla osaajilla on työelämästä? Nuoret Osaajat työelämässä -tutkimus on Studentworkin vuosittain toteuttama selvitys

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

MENESTYVÄ JOHTAJA -kyselyraportti

MENESTYVÄ JOHTAJA -kyselyraportti MENESTYVÄ JOHTAJA -kyselyraportti Viestintä suomalaisessa johtajuudessa 12/2016 Ground Communications Menestyvä Johtaja -kysely Menestyvä Johtaja -kyselyn toteuttivat viestintätoimisto Ground Communications

Lisätiedot

Talent Management parhaat käytännöt -kartoituksen tulokset

Talent Management parhaat käytännöt -kartoituksen tulokset Talent Management parhaat käytännöt -kartoituksen tulokset Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää suomalaisten yritysten käytäntöjä Talent Managementissa ja liiketoiminnan tilanteen vaikutusta valittuihin

Lisätiedot

HR-Johtajabarometri 2014. Yhteenveto tuloksista MPS Enterprises Tutkimuspäällikkö Niilo Mäkelä

HR-Johtajabarometri 2014. Yhteenveto tuloksista MPS Enterprises Tutkimuspäällikkö Niilo Mäkelä HR-Johtajabarometri 2014 Yhteenveto tuloksista MPS Enterprises Tutkimuspäällikkö Niilo Mäkelä Kyselyn toteutus Kysely toteutettiin sähköisenä kyselynä 20.11.-3.12.2013 välisenä aikana. Vastaajat 2012 2013

Lisätiedot

Osaamispääoman johtaminen

Osaamispääoman johtaminen johtaminen Leenamaija Otala, ProCompetence Oy, Inc Leenamaija Otala DIGITAL COMPETENCE AND LEARNING DCL-KONFERENSSI. 3. 4.11.2009 Hämeenlinna Esityksen sisältö Osaamisesta osaamispääomaa hallinta, kehittäminen

Lisätiedot

Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys. MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff

Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys. MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff Tunnemme ihmisen Tunnistamme johtajuuden Mittaamme ja analysoimme Luomme arvokasta kasvua jokaiselle Digitaalisuus on

Lisätiedot

Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta

Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta Terveyskeskusjohdon päivät 10.2.2012 Eija Peltonen Johtava hoitaja, TtT 10.2.2012 1 Hyvä johtaminen ja henkilöstö? Hyvät johtamis-

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Ennakointiselvityshanke 2 Tilaajan Uudenmaan ELY-keskus Kohteena yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan organisaatioiden 2010-luvun

Lisätiedot

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Johtamisen tuloksellisuus Pyry Airaksinen Laurea P2P projektiryhmä: Jani Moisiola, Jenni Rajakallio, Anssi Rajala, Joel Reikko, Anselmi Tuominen, Vera Veremenko 9/14/2012

Lisätiedot

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Krista Pahkin Organisatoriset innovaatiot ja johtaminen -tiimi ELDERS -projektin aineisto 1. Kirjallisuuskatsaus 2. HYVIS -aineiston

Lisätiedot

Johtajan muuttuva työ sosiaali- ja terveydenhuollossa

Johtajan muuttuva työ sosiaali- ja terveydenhuollossa STM, TTL Johtamisen kehittämisverkosto, 28.5.2013 Johtajan muuttuva työ sosiaali- ja terveydenhuollossa Johtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa JOHTAVAT www.uef.fi/stj/johtavat-hanke Professori Vuokko

Lisätiedot

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-sukupolvi on keskittynyt omaan uraansa, kulkemaan omia polkujaan ja kehittämään taitojaan varmistaakseen kilpailukykynsä työmarkkinoilla. Muiden johtaminen ei ole prioriteettilistan

Lisätiedot

Palkitseminen osaamisen johtamisen tukena

Palkitseminen osaamisen johtamisen tukena Palkitseminen osaamisen johtamisen tukena Elina Moisio 11.12.2003 KOPA-projekti Kohti osaamisen palkitsemista Käynnistyi syksyllä 2002 Mukana Niilo Hakonen, Elina Moisio ja Aino Salimäki Palkitsemisjärjestelmän

Lisätiedot

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen MARKO KESTI Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad ISBN: 978-952-14-1508-1 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma

Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma Digitaalinen Polku Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma Yritysjohdon tukena Digitaalinen Polku pilottiohjelma alkaa! Kilpailukyky 2014 Digitaalinen Polku 2014 Osallistuminen ja kriteerit

Lisätiedot

Keinot kasvuun on tiedossa, mutta se ei riitä. Henkilöstö tekee kasvun.

Keinot kasvuun on tiedossa, mutta se ei riitä. Henkilöstö tekee kasvun. Keinot kasvuun on tiedossa, mutta se ei riitä. Henkilöstö tekee kasvun. Olisiko nyt jo aika kääntää katse henkilöstökustannuksista kasvun tekijöiksi? 11 % suomalaisista työntekijöistä on sitoutunut työnantajaansa

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus 4.10.2013 Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Anneli Rautiainen

Lisätiedot

Uusi työ on täällä. Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä. Kirsi Piha

Uusi työ on täällä. Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä. Kirsi Piha Uusi työ on täällä Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä Kirsi Piha Dialogin missiona on parempi työelämä Dialogi mahdollistaa vuoropuhelun työnantajien ja nykyisten ja tulevien työntekijöiden välillä luo

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Henkilöstön hallittu vaihtuvuus, sen tyylikäs hoito sekä vaikutukset työantajakuvaan.

Henkilöstön hallittu vaihtuvuus, sen tyylikäs hoito sekä vaikutukset työantajakuvaan. Henkilöstön hallittu vaihtuvuus, sen tyylikäs hoito sekä vaikutukset työantajakuvaan. Markku Kaijala, toimitusjohtaja, Pro-Source Oy Kuntaliitto 08.09.2015-09.09.2015 2 Toiminta Pro-Source Oy on vuonna

Lisätiedot

MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012

MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012 MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012 Strategisten verkostojen johtaminen ja organisaatioiden uudistuminen Helena Kuusisto-Ek Metropolia Ammattikorkeakoulu 1 Teemat: - Johtamisen haasteet muuttuvat

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIMYLLYT

TYÖHYVINVOINTIMYLLYT TYÖHYVINVOINTIKARTOITUS TYÖHYVINVOINTIMYLLYT STRATEGINEN TYÖHYVINVOINTI JOHTAMINEN TYÖSSÄ JAKSAMINEN KOGNITIIVINEN ERGONOMIA M i k s i h y v i n v o i n t i k a r t o i t u s? Yhä useampi yritys on huomannut

Lisätiedot

MPS ilmapiiritutkimus. MPS Prewise Oy Niilo Mäkelä

MPS ilmapiiritutkimus. MPS Prewise Oy Niilo Mäkelä MPS ilmapiiritutkimus MPS Prewise Oy Niilo Mäkelä Copyright MPS Enterprises Ltd. 17.5.2016 2 Ilmapiiri ja työhyvinvointi tuloksellisuuden tae Sitoutuminen ja selkeä käsitys strategisista tavoitteista takaavat

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

Monikulttuuriset yritykset

Monikulttuuriset yritykset Monikulttuuriset yritykset 23.11.2017 Projektijohtaja Markku Lahtinen Helsingin seudun kauppakamari markku.lahtinen@chamber.fi Twitter: @Fondeo COME www.come2.fi Kauppakamari Perustettu 1917 Keskuskauppakamari

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

Maahanmuuttajat ja esimiestyö hyvässä työyhteisössä. Riitta Wärn asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7.2.2008

Maahanmuuttajat ja esimiestyö hyvässä työyhteisössä. Riitta Wärn asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7.2.2008 Maahanmuuttajat ja esimiestyö hyvässä työyhteisössä Riitta Wärn asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7.2.2008 Maahanmuuttajia tarvitaan v. 2030 mennessä työikäisiä on 300 000 henkeä vähemmän kuin

Lisätiedot

5.10. Työ Työkykyjohtamisen opintopolku 2017, osa 8/9: Työkyvyn johtaminen tiedolla

5.10. Työ Työkykyjohtamisen opintopolku 2017, osa 8/9: Työkyvyn johtaminen tiedolla 5.10. Työ 2040 - Työkykyjohtamisen opintopolku 2017, osa 8/9: Työkyvyn johtaminen tiedolla Hanna Kankainen, työkykyjohtaja, Varma Juho Kettunen, suurasiakasjohtaja, Varma Työkyvyn johtaminen tiedolla Liiketoimintalähtöinen

Lisätiedot

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin , vastausprosentti noin 25 YTN-teemana

Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin , vastausprosentti noin 25 YTN-teemana Kysely tehtiin loka-marraskuussa 2015 Kohderyhmänä työmarkkinoilla olevat TEKin jäsenet Vastaajia noin 11 000, vastausprosentti noin 25 YTN-teemana työtyytyväisyys ja työn muutokset Tuunia Keränen @TEK_akateemiset

Lisätiedot

Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen

Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen KPMG Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen Riskienhallinta on keskeinen osa muutoshallintaa Henkilöstöriskien tunnistaminen ja merkitys muutoksen johtamisessa ADVISORY SERVICES Muutoksen

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY

HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY Seppo Mustonen HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry Jäsenet 91 kpl PKyritykset Hallituspartnerien tarkoituksena on edistää ammattimaista ja eettisesti korkeatasoista Suomessa

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2008. Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Toukokuu 2008

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2008. Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Toukokuu 2008 Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2008 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Toukokuu 2008 Vuokratyöntekijätutkimuksen toteutus Sisältö Toisto vuoden 2007 vuokratyöntekijätutkimuksesta Aihealueet:

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen uudistaminen ja työn vaatimukset Koulutuksella ja osaamisella on työkykyä ylläpitävä ja rakentava vaikutus, joka osaltaan

Lisätiedot

Töihin Verohallintoon

Töihin Verohallintoon Töihin Verohallintoon Yllättävän hyvä Meillä voit joustavasti yhdistää työn ja vapaa-ajan. Meillä on tehtävien vaativuuden ja oman työsuorituksen huomioiva palkkausjärjestelmä joustava työaika mahdollisuus

Lisätiedot

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Aika 27.11.11.2013 klo 9.45 10.30 Kouluttaja: Koulutus- ja kehitysjohtaja Miten hankkeen toimintaa voidaan motivoida, keinoja viedä hanketta

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Eija Lehto, erityisasiantuntija IKÄTIETOISELLA JOHTAMISELLA KOHTI TYÖHYVINVOINTIA 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut Työhyvinvointi työntekijän omakohtainen kokemus, joka

Lisätiedot

Hiljaisen tietämyksen johtaminen

Hiljaisen tietämyksen johtaminen Hiljaisen tietämyksen johtaminen Uudista ja uudistu 2009 Hiljainen tietämys on osa osaamista Hiljainen ja näkyvä tieto Hiljainen tieto Tiedämme enemmän kuin kykenemme ilmaisemaan *) kokemusperäistä, alitajuista

Lisätiedot

Välityömarkkinat työnantajan näkökulmasta

Välityömarkkinat työnantajan näkökulmasta Välityömarkkinat työnantajan näkökulmasta Kaikkien työpanosta tarvitaan yhteistyötä ja vastuullisuutta rakennetyöttömyyden nujertamiseksi, Rovaniemi 27.3.2012 Kaija Pulkkinen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Työhyvinvointia ja työkykyä rakentamassa Helsingissä

Työhyvinvointia ja työkykyä rakentamassa Helsingissä Työhyvinvointia ja työkykyä rakentamassa Helsingissä Titi Heikkilä Työhyvinvointipäällikkö Helsinki Suomi 100 johtamisseminaari 24.11.2017 Esityksen sisältö Lyhyt esittely Helsinki Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2.

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Strategia ja johtaminen kilpailijoita paremmaksi Pk-koulutusohjelma vastaa Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

HENRY Foorumi 2010 Taitoprofiilit Oy/Saana Rantsi

HENRY Foorumi 2010 Taitoprofiilit Oy/Saana Rantsi Aiemmin hankitun n osaamisen tunnistaminen HENRY Foorumi 2010 Taitoprofiilit Oy/Saana Rantsi Osaamisen tunnistamisesta Osaamisen hallinta muuttuvassa toimintaympäristössä i i ä Tilanteen ja tavoitteiden

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET Oulun kaupungin tavoitteet ja arvot 1. Olemme työyhteisössämme käyneet Oulun kaupunkistrategian läpi ja yhdessä pohtineet sitä, miten

Lisätiedot

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Toteuttajat: Tutkijat Aino Salimäki & Tina Sweins Tutkimusassistentit Jouko Heiskanen & Antti Salimäki Ohjaajat: Professorit Matti Vartiainen & Tomi Laamanen

Lisätiedot

Havaintoja henkilöstöammattilaisten haastatteluista. www.inno-vointi.fi

Havaintoja henkilöstöammattilaisten haastatteluista. www.inno-vointi.fi Havaintoja henkilöstöammattilaisten haastatteluista 1 Aineisto 7 organisaatiosta henkilöstöjohtaja 4 * henkilöstöpäällikkö henkilöstöosaston päällikkö henkilöstönkehittämispäällikkö koulutussuunnittelija

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

T-Media Oy. Olemme osa TATia yhdessä Finnfactsin kanssa ja edustamme Suomessa Reputation Institutea.

T-Media Oy. Olemme osa TATia yhdessä Finnfactsin kanssa ja edustamme Suomessa Reputation Institutea. T-Media Oy T-Media on vuonna 1997 perustettu työnantajakuvaan ja maineeseen erikoistunut tutkimus- ja viestintäyhtiö. T-Median missiona on auttaa asiakkaitaan luomaan sidosryhmilleen kestävää kilpailuetua

Lisätiedot

Paras työpaikka tulevaisuuden osaajalle

Paras työpaikka tulevaisuuden osaajalle Paras työpaikka tulevaisuuden osaajalle HENRY Foorumi 4.11.2008 Päivi Lind 1 Suomen parhaat työpaikat 2003 Tapiola-ryhmä 9.sija suurten organisaatioiden sarjassa. Euroopan sadan parhaan työpaikan joukossa.

Lisätiedot

Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle?

Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle? Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle? Timo Räikkönen, kehitys- ja markkinointijohtaja, YIT Jari Niemelä, toimitusjohtaja, Workspace Oy #HENRYFoorumi / #HF_2014 #yitkehitys HR erilaisten muutosten keskellä

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Perheystävällinen työpaikka Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Miksi perheystävällisyys kannattaa? Top 3 1.Perheystävällinen työpaikka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heidät

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ Tavoitteet: Ymmärtää keskeinen lainsäädäntö sukupuolten välisestä tasa-arvosta organisaation näkökulmasta Ymmärtää sukupuolten välisen tasa-arvon

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

Ennakoiva esimiestyö - avain yrityksen menestymiseen ja ihmisten hyvinvointiin

Ennakoiva esimiestyö - avain yrityksen menestymiseen ja ihmisten hyvinvointiin Ennakoiva esimiestyö - avain yrityksen menestymiseen ja ihmisten hyvinvointiin Työkykyjohtamisen kehityspäällikkö Johanna Ahonen Työkykyjohtamisen kehityspäällikkö Mari Keränen Varmasti esimiehenä 6.6.2017

Lisätiedot

Julkisista hankinnoista innovatiivisiin hankintoihin STM /

Julkisista hankinnoista innovatiivisiin hankintoihin STM / Julkisista hankinnoista innovatiivisiin hankintoihin STM / 7.4.2014 mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen 1 Haasteet samanaikaisia Eläköityminen ja väestön vanheneminen Työvoimapula ja samaan aikaan

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja 28.1.2011 1 NCC-konserni Kotimarkkina-aluetta ovat Pohjoismaat. Toimintaa on myös Saksassa, Baltiassa ja Pietarissa. NCC-konserni Liikevaihto 4,9 Mrd Henkilöstö

Lisätiedot

Kehittämisen omistajuus

Kehittämisen omistajuus Kehittämisen omistajuus Kuntaliitto 18.4.2013 Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa hanke (KUNTAKEHTO) Pasi-Heikki Rannisto Kehityspäällikkö, HT Tampereen Palveluinnovaatiokeskus (TamSI) Kehittämistyön

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella. JohtamisWirtaa 10.5.2011

Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella. JohtamisWirtaa 10.5.2011 Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella JohtamisWirtaa 10.5.2011 Työpaja 2, haasteet ja ratkaisut Riikka Laine-Tolonen (Nordea) Tapani Pöllänen (Sales Energy) Valmentava esimies Strategia ja visio

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi?

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Pauli Forma, Keva Toteuttaneet: Kalle Mäkinen & Tuomo Lähdeniemi, Fountain Park Verkkoaivoriihi, taustatietoa Tavoite: selvittää

Lisätiedot

JOHTAMISEN ARKKITEHTUURI

JOHTAMISEN ARKKITEHTUURI JOHTAMISEN ARKKITEHTUURI Mitä tietojohtamisessa johdetaan? Palaveri HAUS:ssa, Leena Kononen 21.3.2014 Johtamisen arkkitehtuuri on johtamisen kokonaisuus On taitoa ymmärtää yhteyksiä ja yhteentoimivuutta

Lisätiedot

Strategiat, rakenteet, ja johtaminen uudistuvat miten ja millä keinoin?

Strategiat, rakenteet, ja johtaminen uudistuvat miten ja millä keinoin? Strategiat, rakenteet, ja johtaminen uudistuvat miten ja millä keinoin? Strategisen uudistumisen elementit ja kokemuksia vaativista julkisen sektorin uudistamisprosesseista Mitä digitaalinen transformaatio

Lisätiedot

Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä

Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä Väestöliitto Perheystävällinen työpaikka -ohjelma Laura Hannola 29.9.2016 Sisältö Fokusryhmähaastattelumenetelmä Mikä toimi/mikä

Lisätiedot

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelma, jonka keskiössä ovat yrityksellesi ajankohtaiset asiat. Myyntikoulutuksessamme keskitytään asiakaslähtöisempien myynti- ja markkinointitoimenpiteiden

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki Milloin Kun hyvinvointikyselyt eivät vielä tuota parhaita mahdollisia tuloksia. Kun organisaatiolla on arvot, mutta ne eivät tunnu toteutuvan. Kun muutosprosessin onnistuminen halutaan varmistaa. Kun työkulttuuria

Lisätiedot

Pelastustoimen työurat Mitä meistä tulee isona? Mika Kontio pelastuspäällikkö Varsinais-Suomen Pelastuslaitos

Pelastustoimen työurat Mitä meistä tulee isona? Mika Kontio pelastuspäällikkö Varsinais-Suomen Pelastuslaitos Pelastustoimen työurat Mitä meistä tulee isona? Mika Kontio pelastuspäällikkö Varsinais-Suomen Pelastuslaitos PALOASEMAT 3 27.11.2015 Varsinais-Suomen pelastuslaitos Kuntia 27 Asukkaita 472 000 Päätoimista

Lisätiedot

Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta. Ahola, Anttonen ja Paavola

Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta. Ahola, Anttonen ja Paavola Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta Ahola, Anttonen ja Paavola Työelämän tulevaisuudesta 2 miljardia katoaa vuoteen 2030 mennessä (tehdastyö, kaivostyö, viljely, koulutus jne.) Suomessa oleva

Lisätiedot

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN HYVÄT KÄYTÄNTEET TYÖPAIKOILLA - KOKEMUKSIA KEHITTÄMISTYÖSTÄ TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOHJELMISSA (TYKES) Keskiviikkona 26.11.2008 kello 12.00-18.00 Fellmannissa RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET ILMAPIIRI Hyvinvointi Sallivuus

Lisätiedot

Tunnista tulevaisuuden johtamisen osaamistarpeet jo tänään

Tunnista tulevaisuuden johtamisen osaamistarpeet jo tänään Tunnista tulevaisuuden johtamisen osaamistarpeet jo tänään Enemmän kuin irrallinen 360 -arviointi Agenssi360 HRM on ainutlaatuinen yhdistelmä johtamisen tavoitetilan määrittelyä, 360 -arviointia ja kasvokkaista

Lisätiedot

Haetaan läsnl. snä olevaa aikuisuutta. Sunniva Drake 2009

Haetaan läsnl. snä olevaa aikuisuutta. Sunniva Drake 2009 Haetaan läsnl snä olevaa aikuisuutta Sunniva Drake 2009 Haetaan läsnä olevaa aikuista isoon kirjastoon osaamista lisää: maahanmuuttajien palveluihin, nuorten kanssa toimeen tulemiseen, verkkomaailman kohtaamisiin,

Lisätiedot

Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio. Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT

Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio. Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT Esityksen sisältö 1. Aineeton pääoma 2. Miksi vapaaehtoiskysely?

Lisätiedot

Miten työstä palkitaan Tampere 10.10.2006

Miten työstä palkitaan Tampere 10.10.2006 Studia generalia Työelämäosaamisen edistäminen Pirkanmaalla Suomen Palkitsemiskeskus Oy Strategiasta tekoihin Miten työstä palkitaan Tampere 10.10.2006 Juhani Kauhanen 040 585 9995 juhani.kauhanen@palkitsemiskeskus.fi

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 Dinno Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 Sari Tappura DI, tutkija Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous sari.tappura@tut.fi www.dinno.fi Yksilön ja tiimien luovuus Osaaminen,

Lisätiedot

AJAN ILMIÖIDEN KIETOMINEN S-RYHMÄ- KONTEKSTIIN MONIKANAVAISUUS & SEN HYÖDYNTÄMINEN JOHDATKO TIEDOLLA VAI TUNTEELLA? T U L O S S A S Y K S Y L L Ä!

AJAN ILMIÖIDEN KIETOMINEN S-RYHMÄ- KONTEKSTIIN MONIKANAVAISUUS & SEN HYÖDYNTÄMINEN JOHDATKO TIEDOLLA VAI TUNTEELLA? T U L O S S A S Y K S Y L L Ä! S-TALENT V A L M E N N U S K O K O N A I S U U S, J O K A P U R E U T U U S - R Y H M Ä N S T R A T E G I A N T O I M E E N P A N O A T U K E V I I N T E E M O I H I N K U N K I N A I H E A L U E E N P

Lisätiedot

Ikäjohtaminen Fujitsu-konsernissa. Tuula Selonen

Ikäjohtaminen Fujitsu-konsernissa. Tuula Selonen Ikäjohtaminen Fujitsu-konsernissa Tuula Selonen Mitä ikäjohtamisella tarkoitetaan? 1/3 Ikäjohtaminen on eri-ikäisten ihmisten johtamista eli hyvää henkilöstöjohtamista. Työurien parantamiseen ja pidentämiseen

Lisätiedot

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Satakieli-teesit 1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Lapsuus on arvokas ja merkityksellinen aika ihmisen elämässä se on arvojen ja persoonallisuuden muotoutumisen aikaa. Jokaisella lapsella on oikeus

Lisätiedot

FINAS päivä Organisaation kasvun strategisen suunnittelun ja toteutuksen haasteet. FINAS-päivä Jukka Verho

FINAS päivä Organisaation kasvun strategisen suunnittelun ja toteutuksen haasteet. FINAS-päivä Jukka Verho FINAS päivä Organisaation kasvun strategisen suunnittelun ja toteutuksen haasteet FINAS-päivä Jukka Verho Inspectan kasvu pienestä kansallisesta tarkastuslaitoksesta kansainväliseksi TIC toimijaksi 1995

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka sähköinen työalusta työhyvinvoinnista vastaaville

Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka sähköinen työalusta työhyvinvoinnista vastaaville Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka sähköinen työalusta työhyvinvoinnista vastaaville Jarna Savolainen Asiantuntija, Työhyvinvoinnin palvelut Finnsec-messut 13.10.2011 Työhyvinvoinnin tinkimätön rakentaja

Lisätiedot

Tietoturvan johtaminen suomalaisen liikkeenjohdon näkökulmasta

Tietoturvan johtaminen suomalaisen liikkeenjohdon näkökulmasta Tietoturvan johtaminen suomalaisen liikkeenjohdon näkökulmasta Suomalaisen tietoturvayhtiö Silverskin Information Securityn tilaamassa tutkimuksessa kysyttiin sadan yritysjohtajan näkemyksiä tietoturvan

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot