Suunta 2009 tutkimus. Seuraa johtajaa! Miten leikistä tehdään totta?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suunta 2009 tutkimus. Seuraa johtajaa! Miten leikistä tehdään totta?"

Transkriptio

1 Suunta 2009 tutkimus Seuraa johtajaa! Miten leikistä tehdään totta?

2 uunta Sisältö MPS tutkimuksen toteuttaja Johtajuustutkimus MPS:ssä Suunta 2009 tutkimuksen taustaa ja vastaajaprofiili Suunta 2009 Seuraa johtajaa! Miten leikistä tehdään totta? Vanhoista totuuksista uusiin ideoihin Johtajan uskonpuute Uudet ideat sanoiksi Osaamisen johtaminen Sanoista tekoihin Yrityskuvatalkoot Teot käytännöiksi Menestystekijät Yhteenveto Yhteystiedot MPS kertoo näkemyksensä tutkimuksen tuloksista sivujen alalaidassa. 2

3 MPS asiantuntemusta yli 30 vuoden kokemuksella Johtajuustutkimusta vuodesta 2000 alkaen MPS on liikkeenjohdon kumppani johtamisessa ja strategisissa henkilöstöratkaisuissa. MPS auttaa asiakasorganisaatiota rakentamaan kilpailukykyistä työnantajakuvaa työsuhteen elinkaaren kaikissa vaiheissa. MPS:n tarjoamiin palveluihin kuuluvat mm. johtamisen ja esimiestyön kehittäminen, organisaatioiden kehittäminen, organisaatiotutkimukset, rekrytointi ja henkilöarvioinnit sekä muutoksen hallinta ja uravalmennukset. MPS on suomalainen, kansainvälisesti toimiva yritys. Suomessa MPS:lla on toimistot Helsingissä, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Kansainvälisesti MPS:llä on yli 30 toimipistettä 16 maassa. MPS on tutkinut johtajuutta ja johtajuuteen liittyviä ajankohtaisia teemoja vuosituhannen alusta lähtien. Ensimmäinen laaja tutkimus suomalaisesta johtajuudesta toteutettiin vuonna Vuonna 2005 tutkimukseen otettiin mukaan pohjoismaiset johtajat Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Virosta ja siitä lähtien johtajuutta on tutkittu pohjoismaisella tasolla. MPS:n vuosittainen johtajuustutkimus on nimeltään Suunta, ja se pyrkii nostamaan esille asioita, jotka johtajuudessa ja johtamisessa puhuttavat ja joiden ennustetaan korostuvan lähitulevaisuudessa. Tämän vuoden tutkimus, Suunta 2009, luotaa jo tulevaa vuotta 2009 ja sen jälkeistä aikaa teemanaan avainosaajat, osaamisen johtaminen ja työnantajakuva. Aiempina vuosina tutkimusten teemoina ovat olleet mm. johtajuus yleisesti, kansainvälistyminen, henkilöstön merkitys, johtamisen arvomaailma ja avainhenkilöiden motivoiminen, sitouttaminen ja palkitseminen. Viime vuoden tutkimuksen aiheena oli johtajien jaksaminen. 3

4 Suunta 2009 tutkimuksen taustaa Vastaajaprofiili Tutkimuksessa haluttiin selvittää pohjoismaisten ja virolaisten johtajien näkemyksiä tulevaisuuden johtamisesta. Tutkimus toteutettiin kesä elokuussa 2008 sähköisellä kyselylomakkeella. Tutkimuksen kohderyhmänä oli noin pohjoismaista ja virolaista johtajaa. MAA VASTANNEET (kpl) LÄHETETYT (kpl) VASTAUS % SUKUPUOLI IKÄ 72 % miehiä ja 28 % naisia 3 alle 45 vuotiaita 40% vuotiaita 3 yli 55 vuotiaita Virolaisista vastaajista 1 alle 35 vuotiaita ja 15 % yli 55 vuotiaita Viro Suomi % 11 % KOULUTUS 7 tekninen tai kaupallinen koulutustausta Norja Ruotsi % 8 % ASEMA Ylintä johtoa 93 % vastaajista johtoryhmän jäsen Yht. 16 % % % Ylin johto TOIMINTAYMPÄRISTÖ Noin vastaajista toimii yli 1000 ihmisen organisaatioissa. 26 % vastaajista työskentelee kansainvälisissä organisaatioissa. Noin 5 vastaajista työskentelee ei pörssilistatuissa yrityksissä, pörssiyrityksissä ja 3 julkisella sektorilla. Keskijohto Muu Seuraavilla sivuilla esitetyt tulokset osoittavat kuinka suuri osuus johtajista on ollut samaa mieltä esitetyn väitteen kanssa. 83 % 4

5 Vanhoista totuuksista uusiin ideoihin Johtajan uskonpuute 5

6 Halua on onko uskoa? % Henkilöstöllä on halua edetä urallaan yrityksessämme. 75 % 57 % 65 % Yrityksessämme on urapolkuja, koulutusohjelmia tms. nuorille potentiaaleille % 71 % 67 % 73 % 66 % Valtaosalla henkilöstöstä on halua edetä urallaan, ainakin johtajien arvion mukaan. Suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen voidaan siten nähdä myös mahdollisuutena. Johtajista n. 80% uskoo tuntevansa alaistensa motivaatiotekijät, mutta keskeisimmät sitouttamisen ja motivoinnin keinot ovat tästä huolimatta jääneet yli puolessa yrityksistä hoitamatta. Urapolkujen, kehittämisohjelmien ym. nuorelle potentiaalille tarjottavien mahdollisuuksien laiminlyönti tulee näkymään nopeasti työmarkkinoiden kaventuessa. Samalla ulkopuolisten osaajien houkutteleminen vaikeutuu % 44 % 18 % 33 % 34 % 37 % 37 % 5 29 % Yrityksissä on nyt korkea aika miettiä, mitä sitouttava ja mahdollisuuksia luova johtaminen tarkoittaa. Menestyvä organisaatio varmistaa yksilölliset kehittymismahdollisuudet. 6

7 Johtamisen vallankumous Johtajien uskonpuute oman yrityksensä ihmisiin näkyy erityisesti tulevaisuuden johtamispotentiaalia kartoitettaessa. Käytännössä johtamispotentiaalin löytymiseen omasta yrityksestä ei usko kuin joka kolmas vastaaja. Onko johtaminen oikeasti näin vaikeaa? Ilmeisesti kuvitellaan, että mystifioitu johtamisosaaminen imeytyy uralla etenemisen myötä, eikä sitä voi opettaa. 60 luvulla opitut ihmiskuvat ja johtamisen toimintamallit tuntuvat edelleen olevan vallalla. Onko nuori uraohjus johtajalle uhka vai eikö esimieheksi enää haluta? Sukupolvien välillä on aina myös näkemys ja arvomaailmaeroja. Yhä useampi nuori lupaus arvostaa elämässä muitakin asioita kuin vain nousujohteista uraputkea. Tätä voi vanhemman polven työorientoituneiden johtajien olla vaikea ymmärtää. Suomessa monen johtajan piirit ovat pienet ja neljänneksellä vastaajista sosiaaliset kontaktit rajoittuvat vain työelämään. 10 Yrityksemme sisältä löytyy riittävästi potentiaalia tulevaisuuden johtajiksi % 37 % 32 % 21 % 31 % 32 % 36 % 29 % 39 % 35 % On aika kyseenalaistaa 60 luvun ihmiskäsitys: johtajiksi ei synnytä, vaan kasvetaan! 7

8 Johtoryhmä: kulttuurin luoja ja innostaja? Tutkimuksen mukaan johtoryhmät eivät uusiudu markkinoiden mukana. Vain puolessa yrityksistä johto toimii itse esimerkkinä muutoksen läpiviennissä. Tämä kertoo siitä, ettei yrityksissä välttämättä nähdä kulttuurin ja arvojen merkitystä johtamisessa. Nykyinen tilanne lisää kuilua henkilöstön ja johdon välillä ja voi pahimmillaan näkyä vastakkainasettelun kärjistymisenä erityisesti muutostilanteissa. Aina kun yrityksessämme tapahtuu henkilöstön toimintaan vaikuttava muutos, toimii koko johto esimerkkinä muutoksen läpiviennissä % 68 % 42 % 46 % 51 % 55 % 49 % 49 % 55 % Muutosta johdetaan eturintamasta. 8

9 Päin vanhaa strategiaseinää eivätkö ihmiset innostu? Strategian suunnittelutyöhön panostetaan Suomessa vahvasti. Tavoitteita asetetaan ja niiden saavuttamista seurataan. Yrityskulttuurin, toimintatapojen ja osaamisen kehittäminen näyttävät jäävän johtoryhmissä lapsipuolen asemaan. Nähtävästi suomalaisissa yrityksissä ei uskota ihmisten sitouttamisen voimaan. Riskienhallinta ei myöskään näytä olevan johtoryhmien tehtävälistoilla kovin korkealla, mikä tämän hetken talousuutisia lukiessa näyttää olevan myös kansainvälisempi trendi. Vain 2 % johtoryhmän jäsenistä piti riskienhallintaa johtoryhmän tärkeimpänä tehtävänä. Mielestäni seuraavista johtoryhmän tehtävistä tärkein on strategian suunnittelu tavoitteiden asettaminen ja seuranta yrityskulttuurin ja toimintatapojen kehittäminen organisaation osaamisen kehittäminen ; 21 % ; 39 % ; 8 % ; 28 % ; 26 % ; 26 % ; 29 % ; 29 % ; 21 % ; 15 % ; 28 % ; 15 % ; 11 % ; 7 % ; 19 % ; 12 % Virhemarginaali 2 % 1 3 Suomalainen strategisti: Organisaation uusiutuminen ulkoistetaan johtamisesta. 9

10 Uudet ideat sanoiksi Osaamisen johtaminen 10

11 Maailma muuttuu, uusiutuuko johtaminen? Yrityksissä on havaittu nuorten erilaiset odotukset organisaatiota ja sen johtamista kohtaan. Arvojen merkitys painottuu entistä useammin työpaikan valinnassa. Erilaiset yksilölliset ratkaisut työn ja vapaa ajan yhteensovittamisessa lisääntyvät. Itse työpaikalla nuoret odottavat johtamiselta aikaisempaa enemmän, ja yrityksissä tämä on huomattu. Yksilöllinen johtaminen ja työn joustot ovat lähitulevaisuudessa kilpailuetu työnantajamarkkinoilla. Menestyvät yritykset sopeuttavat toimintaansa toimintaympäristön odotuksia vastaavaksi, ja myös organisaation sisäiset tekijät (esim. arvot) ovat aiempaa merkityksellisempiä. Nuoren polven osaajat haastavat johtamisen ja koko johtamisen kulttuurin arvomaailmaa myöten. Menestyvä organisaatio varmistaa johtajien uusiutumiskyvyn ja tilanneherkkyyden. 10 Mukautamme toimintaamme vastaamaan nuorten ikäpolvien odotuksia johtamisesta % 41 % 37 % 38 % 5 52 % 5 51 % Custom Made Leadership työnantajan kilpailuetu. 11

12 Jos nuoria on helppo johtaa, miksi suosit kokeneita? Nuorten osaajien polvi haastaa organisaation dialogiin. Vastaajat kokevat, että nuoret ovat vaativampia alaisia, mutta heitä on mukavampi johtaa kuin heidän iäkkäämpiä kollegoitaan. Työhön opastaminen on osa nuorten johtamista, mutta vaativuus saattaa nousta myös suuremmista odotuksista johtamista kohtaan. Muuttuvassa toimintaympäristössä ei voida varautua ainoastaan osaamisella ja asiantuntemuksella, vaan menestyksen tueksi tarvitaan myös asennetta. Tutkimuksen mukaan nuoremmat johtajat painottavatkin rekrytoinneissa enemmän asennetta kuin osaamista. Useimmissa rekrytoinneissa kuitenkin päädytään palkkaamaan kokenut ja kovapalkkainen osaaja. Yrityksissä satsataan varsin vähän organisaatiossa jo olevan henkilöstön kehittämiseen. Se toki vaatii johtamiseltakin enemmän. 10 Nuoret (alle 35 v.) vaativat johtamiselta enemmän kuin vanhemmat ikäluokat % 72 % 5 61 % 58 % 64 % 61 % 63 % 71 % 53 % Uusiutumista voi aikaansaada vain määrätietoisella ihmisten johtamisella, jota ei voi tehdä vasemmalla kädellä. 12

13 Organisaation osaamistarve hanskassa osaaminen hukassa? Minulla on selkeä kuva organisaatiomme osaamisen nykytilan ja tavoitetilan välisestä erosta % 81 % 66 % 63 % 73 % 73 % 77 % 78 % 72 % 7 Suomalaiset uskovat osaajien vaihtuvuuden takaavan kilpailukyvyn säilymisen. Oman organisaation voimavaroja ei tunnisteta, vaikka organisaatiotason tavoitteet osaamiselle osataankin määritellä. Yksilöiden osaamista ja käyttämättömiä voimavaroja ei tehdä organisaatioissa näkyviksi ja hyödynnettäviksi Yrityksessämme on tehty henkilöstön potentiaalimäärittely. Epäusko organisaation potentiaaliin? 65 % 33 % 58 % 46 % 5 44 % 45 % 69 % 39 % Suomessa ei tunneta oman organisaation osaamispääomaa eikä potentiaalikartoituksia yleisesti tehdä. Tietotyön edelleen lisääntyessä organisaation aineeton pääoma pitäisi pystyä tunnistamaan. Kun ihmisten osaamista ei tunneta, on sitä mahdotonta johtaa tavoitteellisesti. Osaamisten tunnistaminen ja suunnitelmallinen johtaminen on tuloksellisuuden edellytys. 13

14 Osaajia palkataan mukautujia tarvitaan Etenkin asiantuntijoita palkatessa kova osaaminen painaa vaakakupissa eniten. Heiltä kuitenkin odotetaan joustavuutta: moniosaamista, työnkiertoa, kollegoiden perehdytystä ja sijaisjärjestelyjä. Eläkkeelle lähtevien seuraajasuunnitteluun ja joustavaan rekrytointiin ollaan jo monessa yrityksessä kiinnitetty huomiota. Vastaajien mukaan organisaation toiminnan kannalta ensiarvoista on tiedonkulun parantaminen, palaverikäytännöt ja parhaiden toimintatapojen määrittely. Kehittäminen ja kehittyminen vaatii ideointiin satsaamista ja olemassa olevan osaamisen kartoitusta. 10 Organisaatiossamme on tehty konkreettisia toimenpiteitä osaamisen jakamisen varmistamiseksi % 82 % 66 % 69 % 7 74 % 73 % 76 % 65 % 45 % Jakamaton osaaminen on sukan varressa säilytettävää pääomaa se pysyy kyllä tallessa niin kauan kuin sukkakin, mutta ei tuota lisäarvoa. 14

15 Sanoista tekoihin Yrityskuvatalkoot 15

16 Huono esimiestyö karkottaa osaajat Valtaosa työpaikkaa vaihtavista nostaa lähdön syyksi työpaikan huonon esimiestyön sekä omaan uraan yrityksessä liittyvän näköalattomuuden. Johtajista viidennes on joutunut huomaamaan avainosaajiensa vaihtuvuuden vaikutukset, ja yli neljännes arvelee lähdön syyn olleen tyytymättömyydessä esimiestyöhön. Asiantuntijapiirit ovat usein pienet ja tieto kulkee nopeasti, joten uusien osaajien löytäminen vaikeutuu sitä mukaa, kun tieto leviää. Esimiestyössä voi kehittyä ja siihen on syytä panostaa. Taitava ja omistautunut esimies löytää henkilöstöstä potentiaalit, ja tukee heidän kehittymistään urapolulla eteenpäin. 10 Organisaatiostamme on lähtenyt esimiestyöhön tyytymättömiä avainosaajia % 38 % 16 % 47 % 39 % 37 % 28 % 36 % 46 % 27 % Kuten kaikkeen muuhunkin kehittämiseen, myös esimiestyön kehittämiseen ja arviointiin on oltava organisaatiossa sovittu ja toimiva malli. 16

17 Hyvä työnantajakuva = kilpailuetu! Valmiita avainosaajia on markkinoilla vähän pulaa johtajat näkevät olevan etenkin asiantuntijoista. Tässä tilanteessa olemassa olevien voimavarojen johtaminen nousee keskeiseen asemaan. Uudistuminen, innovaatio, hyvä esimiestyö ja muutosjohtaminen ovat tekijöitä, jotka erottavat hyvän työnantajan huonosta. Organisaation oma potentiaali, myös nuori ja kokematon työvoima, on hyödynnettävä ja sitoutettava. Osaamisen jakamisen lisäksi myös vastuuta tulee jakaa. Organisaation näköalattomuudesta kärsivät osaajat hakeutuvat helposti sellaiselle kilpailijalle, jonka työnantajakuva lupaa kehittymismahdollisuuksia. 10 Meidän on helppo saada hyviä työntekijöitä työnantajakuvamme vuoksi % 55 % 61 % 63 % 53 % 57 % 59 % 58 % 51 % Tiesitkös, että suuri osa tulevaisuuden työntekijöistä on jo organisaatiossasi? 17

18 Hyvä maine ei ole geneettinen ominaisuus Omaa brändiään arvostaa ylimmästä johdosta 2/3, mutta vain kolmasosa kokee yrityksensä panostaneen riittävästi työnantajakuvaansa. Onko oman brändin arvostuksessa kyse vain johtajien subjektiivisesta mielikuvasta? Hyvä työnantajakuva on epäilemättä yksi tärkeimmistä tekijöistä huippuosaajista kilpailtaessa. Työnantajakuvan tärkeyden ymmärtäminen on iso askel, mutta vasta konkreettisella tekemisellä voi vaikuttaa. 10 Yrityksessämme on riittävästi panostettu työnantajakuvan parantamiseen % 32 % 3 26 % 29 % 34 % 32 % 35 % 33 % 26 % Työnantajakuvaan voi vaikuttaa henkilön työuran kaikissa vaiheissa rekrytoinnista lähtökeskusteluun. 18

19 Työntekijämarkkinat kapenevat odotetaan väestönkasvua! Vai pitäisikö sittenkin tehdä jotain muuta? Työvoimapula on jo todellisuutta, vaikka viidesosa johtajista ei sitä tunnu huomanneen. Suomessa kapenevat työntekijämarkkinat näkyvät erityisesti asiantuntijoiden ja työntekijöiden kohdalla. Ruotsissa ja Virossa pulaa on myös päälliköistä ja johtajista. Uusia työntekijöitä palkatessa suositaan etenkin Suomessa ja Virossa kotimaisia työntekijöitä. Samaan aikaan Suomesta ulkomaille muuttajien määrä on kaksinkertaistunut 10 vuodessa (Väestömuutokset tilastot, Tilastokeskus). Jos halutaan pysyä kehityksen mukana, olisiko syytä kääntää katseet omien rajojen ulkopuolelle? 10 Yrityksemme avaintehtävissä toimii ulkomaalaisia % 66 % 17 % 34 % 42 % 39 % 34 % 37 % 25 % Rekrytoinneissa on aika siirtyä rajoittuneisuudesta rajattomuuteen. 19

20 Teot käytännöiksi Menestystekijät 20

21 Katse tulevaisuuteen: Raikkaan näkemyksen metsästys Yrityksen taloudellisen menestyksen taustalla ovat houkutteleva työnantajakuva ja asenteen merkitystä painottava rekrytointikulttuuri. Menestyvissä yrityksissä riskit ja haasteet otetaan huomioon ennakoiden ja toimintaa kehitetään systemaattisesti strategian mukaisesti, toimintaympäristöä jatkuvasti peilaten. Vastuuta jakava, itsensä johtamiseen kannustava ja oikeanlaista asennettava arvostava toimintakulttuuri synnyttää aitoa sitoutumista ja sitä kautta taloudellista menestystä. 10 Strategiaamme on kirjattu toimintaohjeet suurimpien lähitulevaisuuden riskien varalle % % 5 51 % 51 % 54 % 46 % Kaikki viisaat strategit eivät asu johtoryhmässä. Innovatiiviseen strategiseen ajatteluun pitää saada mukaan koko organisaatio. 21

22 Etsi, palkkaa, perehdytä ja menetä kilpailijalle? Menestyville organisaatioille yhteistä on, että ne eivät kärsi osaajien liian suuresta vaihtuvuudesta ja että henkilöstöllä on halua edetä urallaan. Tulevaisuuden osaajien varmistamisen keinoina ovat mm. houkutteleva työnantajakuva, urapolkujen rakentaminen ja muut yksilölliset sitouttamisen keinot, väheksymättä hyvän työyhteisön merkitystä. Nyt ja lähitulevaisuudessa on satsattava osaajien sitouttamiseen ja kehittymismyönteisen kulttuurin luomiseen organisaatiossa. Avainosaajien (High Potential Employees) vaihtuvuus kahden viime vuoden aikana yrityksessämme on ollut liian suuri % 19 % 24 % 25 % 18 % 16 % 18 % 28 % 15 % Virhemarginaali 2 % Oletko kysynyt, miksi avainhenkilösi lähtevät tai miksi he jäävät, ja tehnyt sille jotain? 22

23 Pehmeät menestystekijät avain onneen? Menestyvien organisaatioiden tunnuspiirteitä ovat mm. organisaation ketteryys, hyvinvoiva henkilöstö, hyvä esimiestyö ja vähemmän stressaantuneet esimiehet. Ketteryyttä tukevaa toimintaa ei vielä organisaatioissa vahvisteta tarpeeksi. Se edellyttää johtamisen muutosta, jolloin organisaation osallistuminen ja vastuuttaminen nousee keskiöön. Johtaja voi kysyä itseltään, antaako hän kylliksi tilaa uusille innovaatioille ja oma aloitteisuudelle työyhteisössä? 10 Organisaatiomme on kyllin ketterä reagoimaan ympäristön muutoksiin % 47 % 53 % 59 % 48 % 52 % 55 % 58 % 52 % Nopealiikkeisyys ja joustavuus kaatuu johtamisen jäykkyyteen. 23

24 uunta Yhteenveto Sanoista tekoihin! Muutoksesta on kuluneina vuosina puhuttu lähes kyllästymiseen asti. Muutos varmasti on todellisuutta, mutta Suunta 2009 kyselytutkimuksen perusteella organisaatioissa ei muutokseen valmistautumisessa ole siirrytty sanoista tekoihin. Maailmaa ei voi muuttaa, mutta omaa johtamistyyliään ja työkäyttäytymistään voi. Yrityksen hyvä maine hyötykäyttöön! Niin hyvät kuin huonotkin tarinat leviävät nopeasti; eikä pelkästään asiakkaiden silmissä. On tärkeää pitää huolta niin yrityksen sisällä kuin ulkona elävästä työnantajakuvasta. Vähentyvien osaajien houkuttelu aineellisella hyvällä ei enää riitä. Jokaisen työntekijän sitouttaminen ja motivoiminen yhteiseen tulevaisuuteen on menestyksen edellytys. Valmentava johtaminen tuo tulosta! Ihmisten johtaminen tuo aitoa kilpailuetua. Kova kulttuuri ja tiukka manageeraus ei ole tulosten tae. Organisaatio, jonka kulttuuri on avoin ja toimijoiden välillä on toimivaa vuorovaikutusta menestyy tyypillisesti paremmin. Systeemiälykäs, vuorovaikutteinen toiminta vahvistaa organisaation oppimista, työn iloa ja organisaation tehokkuutta. Asiat sujuvat avoimessa systeemissä, jossa strateginen johtaminen on oppivaa ja kommunikoivaa, eikä sitä pakoteta määrämuotoiseen malliin. Viisas organisaatio käyttää sen koko kapasiteettia eli henkistä pääomaa monipuolisesti. Valmiiden ratkaisujen tarjoaminen ei ole tämän päivän johtamista. Valmentava johtaja innostaa tunnistamaan erilaiset vaihtoehdot ja ottamaan vastuuta omasta toiminnasta. 24

25 Yhteystiedot ja lisätietoja tutkimuksesta: MPS Yhtiöt Oy Paciuksenkatu HELSINKI

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari Johtamisen tuloksellisuus Pyry Airaksinen Laurea P2P projektiryhmä: Jani Moisiola, Jenni Rajakallio, Anssi Rajala, Joel Reikko, Anselmi Tuominen, Vera Veremenko 9/14/2012

Lisätiedot

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI

Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-SUKUPOLVI: MINUN URANI Y-sukupolvi on keskittynyt omaan uraansa, kulkemaan omia polkujaan ja kehittämään taitojaan varmistaakseen kilpailukykynsä työmarkkinoilla. Muiden johtaminen ei ole prioriteettilistan

Lisätiedot

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen

MARKO KESTI. Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen MARKO KESTI Strateginen henkilöstötuottavuuden johtaminen TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Ea Söderberg Taitto: NotePad ISBN: 978-952-14-1508-1 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus 4.10.2013 Katse tulevaisuuteen uusi ja viihtyisä koulupäivä Paasitorni Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö Anneli Rautiainen

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

Töihin Verohallintoon

Töihin Verohallintoon Töihin Verohallintoon Yllättävän hyvä Meillä voit joustavasti yhdistää työn ja vapaa-ajan. Meillä on tehtävien vaativuuden ja oman työsuorituksen huomioiva palkkausjärjestelmä joustava työaika mahdollisuus

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö. Vastaajia 27 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos opetus- ja tutkimushenkilöstö Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 66 0 8 6 6% 9% % 9% Nainen Mies Biologian

Lisätiedot

MPS ilmapiiritutkimus. MPS Prewise Oy Niilo Mäkelä

MPS ilmapiiritutkimus. MPS Prewise Oy Niilo Mäkelä MPS ilmapiiritutkimus MPS Prewise Oy Niilo Mäkelä Copyright MPS Enterprises Ltd. 17.5.2016 2 Ilmapiiri ja työhyvinvointi tuloksellisuuden tae Sitoutuminen ja selkeä käsitys strategisista tavoitteista takaavat

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47

Yliopistojen työhyvinvointikysely Biologian laitos. Vastaajia 47 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos Vastaajia 7 Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: LuTK 06, Biologian laitos 9 00% 80% 60% % 6% 0% 0% % 0% 0% Nainen Mies

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Perheystävällinen työpaikka Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Miksi perheystävällisyys kannattaa? Top 3 1.Perheystävällinen työpaikka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heidät

Lisätiedot

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Aika 27.11.11.2013 klo 9.45 10.30 Kouluttaja: Koulutus- ja kehitysjohtaja Miten hankkeen toimintaa voidaan motivoida, keinoja viedä hanketta

Lisätiedot

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Toteuttajat: Tutkijat Aino Salimäki & Tina Sweins Tutkimusassistentit Jouko Heiskanen & Antti Salimäki Ohjaajat: Professorit Matti Vartiainen & Tomi Laamanen

Lisätiedot

Välityömarkkinat työnantajan näkökulmasta

Välityömarkkinat työnantajan näkökulmasta Välityömarkkinat työnantajan näkökulmasta Kaikkien työpanosta tarvitaan yhteistyötä ja vastuullisuutta rakennetyöttömyyden nujertamiseksi, Rovaniemi 27.3.2012 Kaija Pulkkinen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä

Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä Fokusryhmäkeskustelut perheystävällisyyden arvioinnin ja kehittämisen menetelmänä Väestöliitto Perheystävällinen työpaikka -ohjelma Laura Hannola 29.9.2016 Sisältö Fokusryhmähaastattelumenetelmä Mikä toimi/mikä

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja 28.1.2011 1 NCC-konserni Kotimarkkina-aluetta ovat Pohjoismaat. Toimintaa on myös Saksassa, Baltiassa ja Pietarissa. NCC-konserni Liikevaihto 4,9 Mrd Henkilöstö

Lisätiedot

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki

SyFron Oy Tulustie 14 a, Helsinki Milloin Kun hyvinvointikyselyt eivät vielä tuota parhaita mahdollisia tuloksia. Kun organisaatiolla on arvot, mutta ne eivät tunnu toteutuvan. Kun muutosprosessin onnistuminen halutaan varmistaa. Kun työkulttuuria

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

AJAN ILMIÖIDEN KIETOMINEN S-RYHMÄ- KONTEKSTIIN MONIKANAVAISUUS & SEN HYÖDYNTÄMINEN JOHDATKO TIEDOLLA VAI TUNTEELLA? T U L O S S A S Y K S Y L L Ä!

AJAN ILMIÖIDEN KIETOMINEN S-RYHMÄ- KONTEKSTIIN MONIKANAVAISUUS & SEN HYÖDYNTÄMINEN JOHDATKO TIEDOLLA VAI TUNTEELLA? T U L O S S A S Y K S Y L L Ä! S-TALENT V A L M E N N U S K O K O N A I S U U S, J O K A P U R E U T U U S - R Y H M Ä N S T R A T E G I A N T O I M E E N P A N O A T U K E V I I N T E E M O I H I N K U N K I N A I H E A L U E E N P

Lisätiedot

Työn mielekkyys. 19.11.2015 Metsäalan ajankohtaistapahtuma Motivaatio ja osaaminen menestymisen avaimet

Työn mielekkyys. 19.11.2015 Metsäalan ajankohtaistapahtuma Motivaatio ja osaaminen menestymisen avaimet Työn mielekkyys 19.11.2015 Metsäalan ajankohtaistapahtuma Motivaatio ja osaaminen menestymisen avaimet Kati Järvinen Johtava konsultti - Hyvinvointi ja tuottavuus Kokenut henkilöstön ja johtamisen kehittäjä

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Työkaari kuntoon hyvällä yhteistyöllä. Emeritusprofessori Juhani Ilmarinen, TTL Työhuvinvointia työkaarelle 8.9. Linnanmäki, Helsinki

Työkaari kuntoon hyvällä yhteistyöllä. Emeritusprofessori Juhani Ilmarinen, TTL Työhuvinvointia työkaarelle 8.9. Linnanmäki, Helsinki Työkaari kuntoon hyvällä yhteistyöllä Emeritusprofessori Juhani Ilmarinen, TTL Työhuvinvointia työkaarelle 8.9. Linnanmäki, Helsinki Esityksen sisältö 1. Työkykytalo työkaaren perustana 2. Hyvä työ Pidempi

Lisätiedot

Hensta-hankkeen tavoitteet ja saavutukset. Päivikki Helske

Hensta-hankkeen tavoitteet ja saavutukset. Päivikki Helske Hensta-hankkeen tavoitteet ja saavutukset Päivikki Helske 2.6.2009 Kilpailusta yhteistyöhön Lähtötilanteessa kilpailua palkoista, maineesta, työpaikoista. Näkymä tulevaisuuteen: harmaat pantterit saapuvat

Lisätiedot

Arvot ja eettinen johtaminen

Arvot ja eettinen johtaminen Arvot ja eettinen johtaminen Erika Heiskanen +358 40 7466798 erika.heiskanen@juuriharja.fi Juuriharja Consulting Group Oy Eettinen strategia Eettinen johtaminen Eettinen kulttuuri Valmennamme kestävään

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Kehittävää kumppanuutta - Coaching for growth

Kehittävää kumppanuutta - Coaching for growth - Coaching for growth Hanne-Leona Luomajoki 2010 Coaching luo tavoiteltua tulevaisuutta Coaching on tavoitteellista kehittävää kumppanuutta, joka auttaa organisaatiota ja sen avainhenkilöitä rakentamaan

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6 Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 1 4/19/201 6 Mihin meitä korkeakoulusektorilla ja koulutuksessa yleisesti haastetaan? Hallituksen yksi strateginen painopiste: Osaaminen ja

Lisätiedot

Dialoginen johtaminen

Dialoginen johtaminen Dialoginen johtaminen Labquality Days 10.2.2017 Sari Tappura Tampereen teknillinen yliopisto Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2015 Lisätiedot: Sirpa Syvänen Tampereen yliopisto www.dinno.fi JHTAMISKRKEAKULU

Lisätiedot

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta

UUSIX. Työkaluja INWORK hankkeesta UUSIX Työkaluja INWORK hankkeesta Anna-Maija Nisula Tutkijatohtori, projekti päällikkö Lappeenrannan yliopiston kauppakorkeakoulu Technology Business Research Center (TBRC) anna-maija.nisula@lut.fi INWORK

Lisätiedot

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta A. Vastaajan taustatiedot Mikä on asemasi organisaatiossa? 1. Ylempi toimihenkilö 2. Työnjohtaja 3. Toimihenkilö 4. Työntekijä Minkä

Lisätiedot

FastLane-koulutusohjelma

FastLane-koulutusohjelma FastLane-koulutusohjelma Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista kasvu-, kansainvälistymis- ja uudistumishakuisten pk-yritysten johtoryhmille Kun koko johtoryhmä osallistuu, varmistetaan yhteinen

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

Älykäs johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä: pk yrityksen johtamisen kehittäminen

Älykäs johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä: pk yrityksen johtamisen kehittäminen Älykäs muuttuvassa toimintaympäristössä: pk yrityksen johtamisen kehittäminen Pohjois-Savon liitto 11.3.2015 Pentti Sydänmaanlakka - Johtamisen suurimmat haasteet - Älykäs vai älytön organisaatio? - Älykäs

Lisätiedot

Lean Leadership -valmennusohjelma

Lean Leadership -valmennusohjelma Lean Leadership -valmennusohjelma Näkökulmia johtajuuteen Tule kehittämään ja kehittymään! Valmennuksen tavoitteet Arjen kehittäminen: yksinkertaisilla kehitystoimenpiteillä merkittäviä parannuksia Henkilöstö

Lisätiedot

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Sivistystoimen johdon foorumi 11.3.2014 Tampere Anneli Rautiainen Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Veijo Nivala Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi/ Osaamisen johtaminen

Veijo Nivala Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi/ Osaamisen johtaminen Veijo Nivala Varhaiskasvatuksen johtajuusfoorumi/ 18.4.2013 Osaamisen johtaminen Lähtökohtia Organisaation toiminnan perusta on sille hyväksytyssä strategiassa. Osaamisen johtaminen pyrkii strategisena

Lisätiedot

FastLane-koulutusohjelma

FastLane-koulutusohjelma FastLane-koulutusohjelma Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista kasvu-, kansainvälistymis- ja uudistumishakuisten pk-yritysten johtoryhmille Kun koko johtoryhmä osallistuu, varmistetaan yhteinen

Lisätiedot

MaitoManageri-hanke: Mistä tässä on kyse? ProAgria Oulu ry

MaitoManageri-hanke: Mistä tässä on kyse? ProAgria Oulu ry MaitoManageri-hanke: Mistä tässä on kyse? ProAgria Oulu ry JA KESKEINEN KILPAILUKYKYÄ MaitoManageri parempaa maitotilan johtamista Ajattelun aihetta Mistä syntyvät erot tilojen välillä? Miksi toisilla

Lisätiedot

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9. KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät 24.-25.8.2016, Mikkeli Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.2016 Unelmayhteiskunta (Jensen) Tulevaisuuden maailmassa

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Rovaniemi Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö, Opetushallitus

Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma. Rovaniemi Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö, Opetushallitus For learning and competence Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma Rovaniemi 30.9.2013 Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö, Opetushallitus 21. vuosituhannen taidot haastavat

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Omavalvonta osana oman toiminnan systemaattista laadunhallintaa Valvira 25.8.2015 Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Mainiossa Vireessä jo 15 vuotta Tarjoamme sosiaali- ja hoivapalveluja

Lisätiedot

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Hannu Raitio Riistapäivät 2013 Lahti 23.1.2013 Tutkimuslaitosuudistuksen taustaa Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteiskunnallinen merkitys on kaikkialla

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuurikysely

Turvallisuuskulttuurikysely Turvallisuuskulttuurikysely Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskulttuuri On organisaation kykyä ja tahtoa ymmärtää: Millaista turvallinen

Lisätiedot

Tulevaisuuden työelämää koskeva selvitys. Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Tulevaisuuden työelämää koskeva selvitys. Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tulevaisuuden työelämää koskeva selvitys Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuskokonaisuuden taustaa Aula Research Oy toteutti Suomalaisen Työn Liiton toimeksiannosta kyselytutkimukset työikäisten

Lisätiedot

Metsäalan Johtamisakatemia järjestetään Majvikin kongressikeskuksessa Kirkkonummella. KATSO MYÖS:

Metsäalan Johtamisakatemia järjestetään Majvikin kongressikeskuksessa Kirkkonummella. KATSO MYÖS: Metsäalan Johtamisakatemia järjestetään Majvikin kongressikeskuksessa Kirkkonummella. KATSO MYÖS: www.metsahyvinvointi.fi/johtamisakatemia/ 1 Ihmisten motivaatio ja osaaminen ratkaisevat sen, kuinka hyvin

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Mitä turvallisuus on?

Mitä turvallisuus on? Mitä turvallisuus on? Väljästi määriteltynä, Turvallisuudella tarkoitetaan vaarojen ja uhkien poissaoloa, sekä psykologista kokemusta niiden poissaolosta. Turvallisuus on suhteellinen määre, sillä vaarojen,

Lisätiedot

Selvitys: Yritysten näkemyksiä vieraskielisestä työvoimasta, kohdemarkkinoista ja suhdanteista 1/2017

Selvitys: Yritysten näkemyksiä vieraskielisestä työvoimasta, kohdemarkkinoista ja suhdanteista 1/2017 Selvitys: Yritysten näkemyksiä vieraskielisestä työvoimasta, kohdemarkkinoista ja suhdanteista 1/2017 Helsingin seudun kauppakamari COME Chamber of Multicultural Enterprises Tutkimuksesta Kyselyn vastausaika

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Koulutuksella TEHOKKUUTTA yritysten ja ihmisten johtaminen

Koulutuksella TEHOKKUUTTA yritysten ja ihmisten johtaminen Koulutuksella TEHOKKUUTTA yritysten ja ihmisten johtaminen TTS Johtaminen, Yrittäjyys, Logistiikka Vuosittain noin 200 henkilöä/yrittäjää suorittaa TTS:llä johtamiseen tai yritysjohtamiseen liittyvän koulutuksen

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Läsnäoleva johtaminen esimiestyön haaste fuusioprosesseissa. Tampere Kehitysjohtaja, HTT Kaija Majoinen

Läsnäoleva johtaminen esimiestyön haaste fuusioprosesseissa. Tampere Kehitysjohtaja, HTT Kaija Majoinen Läsnäoleva johtaminen esimiestyön haaste fuusioprosesseissa Tampere Kehitysjohtaja, HTT Kaija Majoinen KESKEINEN SISÄLTÖ 1. Näkökulman valinta kuntafuusioprosessit 2. Lähiesimiehet keskeisiä muutosjohtajia

Lisätiedot

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamisen haasteita Oppimistulosten heikkeneminen Valtion talouden tasapainottaminen, julkisten menojen

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla

Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla KKI Päivät 2016 Oulu 16.-17.3.2016 Oili Ojala, työhyvinvointipäällikkö Tuottaa Pohjois-Suomen asukkaille korkeatasoiset erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

FUTUREX Future Experts

FUTUREX Future Experts FUTUREX Future Experts 2010-2013 Työnantajahaastattelujen satoa miksi laajoja osaamiskokonaisuuksia tarvitaan, millaista osaamista tarvitaan? Sirke Pekkilä, Sibelius-Akatemia, Taideyliopisto Miksi laajoja

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

Tulevaisuuden uimaseura.

Tulevaisuuden uimaseura. Tulevaisuuden uimaseura #urheiluseura @SipiKoo Ennen oli paremmin? Ennen oli helpompaa? Ennen oli ennen. Nyt on nyt. Hyvän seuran ulottuvuudet Resurssien hankintakyky Jatkuvuus, toimintaympäristön lukutaito

Lisätiedot

JOHTAMISEN MONET MUODOT YHDISTYSTOIMINNASSA

JOHTAMISEN MONET MUODOT YHDISTYSTOIMINNASSA JOHTAMISEN MONET MUODOT YHDISTYSTOIMINNASSA 22.4.2012 Anne Ilvonen innovointipäällikkö, OK-opintokeskus anne.ilvonen@ok-opintokeskus.fi 1 MENESTYVÄ YHDISTYS Monipuolinen toiminta Aktiivinen jäsenistö Sujuvat

Lisätiedot

JARKKO KURVINEN LAURI SIPILÄ VOITTAJAN RESEPTI TOIMIALASI VALLOITUKSEEN

JARKKO KURVINEN LAURI SIPILÄ VOITTAJAN RESEPTI TOIMIALASI VALLOITUKSEEN JARKKO KURVINEN LAURI SIPILÄ VOITTAJAN RESEPTI TOIMIALASI VALLOITUKSEEN Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Samuli Alapuranen Taitto:

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys - kommenttipuheenvuoro

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys - kommenttipuheenvuoro Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys - kommenttipuheenvuoro Tuottavuus ja työhyvinvointi Toimihenkilöiden työsuhdepäivät 0.2.20 M/S Silja Symphony Johtaja Jukka Ahtela EK 2 3 Suomi on palvelutalous

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

Työelämä tarvitsee liikettä seminaari 10.6.2013. Heli Rissanen

Työelämä tarvitsee liikettä seminaari 10.6.2013. Heli Rissanen Työelämä tarvitsee liikettä seminaari 10.6.2013 Heli Rissanen BERNERIN ARVOT Työ Rehellisyys Ihminen 4.6.13/Heli Rissanen 2 4.6.13/Heli Rissanen 3 BERNER LAADUKKAIDEN BRÄNDIEN TAVARATALO Kuusi myyntiosastoa,

Lisätiedot

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke

Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työkaari kantaa - teknologiateollisuuden tulevaisuushanke Työhyvinvointia työkaarelle Työkaari kantaa on teknologiateollisuuden työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen yhteishanke, jonka päätavoitteena on

Lisätiedot

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen.

Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Viestinnällä lisäarvoa & tehokkuutta! Työyhteisöviestinnästä kriisi- ja muutosviestintään. Strategisesta vuoropuhelusta henkilöbrändäykseen. Tutkittua tietoa & punnittuja näkemyksiä. Osallistu, innostu

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

Hoitotyön huippujohtaminen - mitä se on ja miten se mahdollistetaan? Pirjo Haukkapää-Haara, johtava konsultti Satu Pulkkinen, erityisasiantuntija

Hoitotyön huippujohtaminen - mitä se on ja miten se mahdollistetaan? Pirjo Haukkapää-Haara, johtava konsultti Satu Pulkkinen, erityisasiantuntija Hoitotyön huippujohtaminen - mitä se on ja miten se mahdollistetaan? Pirjo Haukkapää-Haara, johtava konsultti Satu Pulkkinen, erityisasiantuntija 14.9.2016 Page 1 Miksi ollaan asian äärellä? Sote-uudistuksen

Lisätiedot

Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016

Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016 Osaaminen muutoksessa avain tulevassa Sotessa seminaari 15.4.2016 Työelämän laatu ja johtaminen muutoksessa TOIMINTAYMPÄRISTÖN KAAOS RESURSSIEN NIUKKUUS JA KUNTALAISTEN RAJOTTOMAT TARPEET OVAT JO HAASTANEET

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA

KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.5. 1 JOHDANTO Henkilöstöohjelmalla tuetaan Kokkolan kaupunkistrategian toteuttamista. Henkilöstöohjelmalla tuodaan näkyväksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Opas tasapainoiseen johtamiseen

Opas tasapainoiseen johtamiseen Opas tasapainoiseen johtamiseen Miten johdat, kun haluat onnistua muutoksissa? Sisältö Mitä opas antaa s. 3 Tätä kaikkea johtaminen on s. 4 Johtajan vaa assa kolme kuppia s. 5 Tasapainottamisen pelikenttä

Lisätiedot

Science with Arctic attitude

Science with Arctic attitude 1 Science with Arctic attitude Oulun yliopiston strategia 2016 2020 Strategian julkistus 4.2.2016 2 Tuotamme uutta tietoa kestävämmän, terveemmän älykkäämmän ja humaanimman maailman rakentamiseksi Globaaleja

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

LASSE KURKILAHTI JA TOIVO ÄIJÖ. Selviydy. Kriisistä kilpailuetuun suomalaisella johtamismallilla

LASSE KURKILAHTI JA TOIVO ÄIJÖ. Selviydy. Kriisistä kilpailuetuun suomalaisella johtamismallilla LASSE KURKILAHTI JA TOIVO ÄIJÖ Selviydy tai sukella Kriisistä kilpailuetuun suomalaisella johtamismallilla TALENTUM HELSINKI 2011 Copyright 2011 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kustantaja: Talentum Media

Lisätiedot

VILJELYSUUNNITELMA 2025 VALTION TYÖNANTAJAPOLITIIKAN LINJAUKSET

VILJELYSUUNNITELMA 2025 VALTION TYÖNANTAJAPOLITIIKAN LINJAUKSET VILJELYSUUNNITELMA 2025 VALTION TYÖNANTAJAPOLITIIKAN LINJAUKSET HJF Juha Sarkio 17.11.2016 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto VALTIO HYVÄ TYÖNANTAJA 2025 - MIKSI? Miksi? Mitä? Miten? MITÄ? MITEN?

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot