Suunta 2009 tutkimus. Seuraa johtajaa! Miten leikistä tehdään totta?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suunta 2009 tutkimus. Seuraa johtajaa! Miten leikistä tehdään totta?"

Transkriptio

1 Suunta 2009 tutkimus Seuraa johtajaa! Miten leikistä tehdään totta?

2 uunta Sisältö MPS tutkimuksen toteuttaja Johtajuustutkimus MPS:ssä Suunta 2009 tutkimuksen taustaa ja vastaajaprofiili Suunta 2009 Seuraa johtajaa! Miten leikistä tehdään totta? Vanhoista totuuksista uusiin ideoihin Johtajan uskonpuute Uudet ideat sanoiksi Osaamisen johtaminen Sanoista tekoihin Yrityskuvatalkoot Teot käytännöiksi Menestystekijät Yhteenveto Yhteystiedot MPS kertoo näkemyksensä tutkimuksen tuloksista sivujen alalaidassa. 2

3 MPS asiantuntemusta yli 30 vuoden kokemuksella Johtajuustutkimusta vuodesta 2000 alkaen MPS on liikkeenjohdon kumppani johtamisessa ja strategisissa henkilöstöratkaisuissa. MPS auttaa asiakasorganisaatiota rakentamaan kilpailukykyistä työnantajakuvaa työsuhteen elinkaaren kaikissa vaiheissa. MPS:n tarjoamiin palveluihin kuuluvat mm. johtamisen ja esimiestyön kehittäminen, organisaatioiden kehittäminen, organisaatiotutkimukset, rekrytointi ja henkilöarvioinnit sekä muutoksen hallinta ja uravalmennukset. MPS on suomalainen, kansainvälisesti toimiva yritys. Suomessa MPS:lla on toimistot Helsingissä, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Kansainvälisesti MPS:llä on yli 30 toimipistettä 16 maassa. MPS on tutkinut johtajuutta ja johtajuuteen liittyviä ajankohtaisia teemoja vuosituhannen alusta lähtien. Ensimmäinen laaja tutkimus suomalaisesta johtajuudesta toteutettiin vuonna Vuonna 2005 tutkimukseen otettiin mukaan pohjoismaiset johtajat Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Virosta ja siitä lähtien johtajuutta on tutkittu pohjoismaisella tasolla. MPS:n vuosittainen johtajuustutkimus on nimeltään Suunta, ja se pyrkii nostamaan esille asioita, jotka johtajuudessa ja johtamisessa puhuttavat ja joiden ennustetaan korostuvan lähitulevaisuudessa. Tämän vuoden tutkimus, Suunta 2009, luotaa jo tulevaa vuotta 2009 ja sen jälkeistä aikaa teemanaan avainosaajat, osaamisen johtaminen ja työnantajakuva. Aiempina vuosina tutkimusten teemoina ovat olleet mm. johtajuus yleisesti, kansainvälistyminen, henkilöstön merkitys, johtamisen arvomaailma ja avainhenkilöiden motivoiminen, sitouttaminen ja palkitseminen. Viime vuoden tutkimuksen aiheena oli johtajien jaksaminen. 3

4 Suunta 2009 tutkimuksen taustaa Vastaajaprofiili Tutkimuksessa haluttiin selvittää pohjoismaisten ja virolaisten johtajien näkemyksiä tulevaisuuden johtamisesta. Tutkimus toteutettiin kesä elokuussa 2008 sähköisellä kyselylomakkeella. Tutkimuksen kohderyhmänä oli noin pohjoismaista ja virolaista johtajaa. MAA VASTANNEET (kpl) LÄHETETYT (kpl) VASTAUS % SUKUPUOLI IKÄ 72 % miehiä ja 28 % naisia 3 alle 45 vuotiaita 40% vuotiaita 3 yli 55 vuotiaita Virolaisista vastaajista 1 alle 35 vuotiaita ja 15 % yli 55 vuotiaita Viro Suomi % 11 % KOULUTUS 7 tekninen tai kaupallinen koulutustausta Norja Ruotsi % 8 % ASEMA Ylintä johtoa 93 % vastaajista johtoryhmän jäsen Yht. 16 % % % Ylin johto TOIMINTAYMPÄRISTÖ Noin vastaajista toimii yli 1000 ihmisen organisaatioissa. 26 % vastaajista työskentelee kansainvälisissä organisaatioissa. Noin 5 vastaajista työskentelee ei pörssilistatuissa yrityksissä, pörssiyrityksissä ja 3 julkisella sektorilla. Keskijohto Muu Seuraavilla sivuilla esitetyt tulokset osoittavat kuinka suuri osuus johtajista on ollut samaa mieltä esitetyn väitteen kanssa. 83 % 4

5 Vanhoista totuuksista uusiin ideoihin Johtajan uskonpuute 5

6 Halua on onko uskoa? % Henkilöstöllä on halua edetä urallaan yrityksessämme. 75 % 57 % 65 % Yrityksessämme on urapolkuja, koulutusohjelmia tms. nuorille potentiaaleille % 71 % 67 % 73 % 66 % Valtaosalla henkilöstöstä on halua edetä urallaan, ainakin johtajien arvion mukaan. Suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen voidaan siten nähdä myös mahdollisuutena. Johtajista n. 80% uskoo tuntevansa alaistensa motivaatiotekijät, mutta keskeisimmät sitouttamisen ja motivoinnin keinot ovat tästä huolimatta jääneet yli puolessa yrityksistä hoitamatta. Urapolkujen, kehittämisohjelmien ym. nuorelle potentiaalille tarjottavien mahdollisuuksien laiminlyönti tulee näkymään nopeasti työmarkkinoiden kaventuessa. Samalla ulkopuolisten osaajien houkutteleminen vaikeutuu % 44 % 18 % 33 % 34 % 37 % 37 % 5 29 % Yrityksissä on nyt korkea aika miettiä, mitä sitouttava ja mahdollisuuksia luova johtaminen tarkoittaa. Menestyvä organisaatio varmistaa yksilölliset kehittymismahdollisuudet. 6

7 Johtamisen vallankumous Johtajien uskonpuute oman yrityksensä ihmisiin näkyy erityisesti tulevaisuuden johtamispotentiaalia kartoitettaessa. Käytännössä johtamispotentiaalin löytymiseen omasta yrityksestä ei usko kuin joka kolmas vastaaja. Onko johtaminen oikeasti näin vaikeaa? Ilmeisesti kuvitellaan, että mystifioitu johtamisosaaminen imeytyy uralla etenemisen myötä, eikä sitä voi opettaa. 60 luvulla opitut ihmiskuvat ja johtamisen toimintamallit tuntuvat edelleen olevan vallalla. Onko nuori uraohjus johtajalle uhka vai eikö esimieheksi enää haluta? Sukupolvien välillä on aina myös näkemys ja arvomaailmaeroja. Yhä useampi nuori lupaus arvostaa elämässä muitakin asioita kuin vain nousujohteista uraputkea. Tätä voi vanhemman polven työorientoituneiden johtajien olla vaikea ymmärtää. Suomessa monen johtajan piirit ovat pienet ja neljänneksellä vastaajista sosiaaliset kontaktit rajoittuvat vain työelämään. 10 Yrityksemme sisältä löytyy riittävästi potentiaalia tulevaisuuden johtajiksi % 37 % 32 % 21 % 31 % 32 % 36 % 29 % 39 % 35 % On aika kyseenalaistaa 60 luvun ihmiskäsitys: johtajiksi ei synnytä, vaan kasvetaan! 7

8 Johtoryhmä: kulttuurin luoja ja innostaja? Tutkimuksen mukaan johtoryhmät eivät uusiudu markkinoiden mukana. Vain puolessa yrityksistä johto toimii itse esimerkkinä muutoksen läpiviennissä. Tämä kertoo siitä, ettei yrityksissä välttämättä nähdä kulttuurin ja arvojen merkitystä johtamisessa. Nykyinen tilanne lisää kuilua henkilöstön ja johdon välillä ja voi pahimmillaan näkyä vastakkainasettelun kärjistymisenä erityisesti muutostilanteissa. Aina kun yrityksessämme tapahtuu henkilöstön toimintaan vaikuttava muutos, toimii koko johto esimerkkinä muutoksen läpiviennissä % 68 % 42 % 46 % 51 % 55 % 49 % 49 % 55 % Muutosta johdetaan eturintamasta. 8

9 Päin vanhaa strategiaseinää eivätkö ihmiset innostu? Strategian suunnittelutyöhön panostetaan Suomessa vahvasti. Tavoitteita asetetaan ja niiden saavuttamista seurataan. Yrityskulttuurin, toimintatapojen ja osaamisen kehittäminen näyttävät jäävän johtoryhmissä lapsipuolen asemaan. Nähtävästi suomalaisissa yrityksissä ei uskota ihmisten sitouttamisen voimaan. Riskienhallinta ei myöskään näytä olevan johtoryhmien tehtävälistoilla kovin korkealla, mikä tämän hetken talousuutisia lukiessa näyttää olevan myös kansainvälisempi trendi. Vain 2 % johtoryhmän jäsenistä piti riskienhallintaa johtoryhmän tärkeimpänä tehtävänä. Mielestäni seuraavista johtoryhmän tehtävistä tärkein on strategian suunnittelu tavoitteiden asettaminen ja seuranta yrityskulttuurin ja toimintatapojen kehittäminen organisaation osaamisen kehittäminen ; 21 % ; 39 % ; 8 % ; 28 % ; 26 % ; 26 % ; 29 % ; 29 % ; 21 % ; 15 % ; 28 % ; 15 % ; 11 % ; 7 % ; 19 % ; 12 % Virhemarginaali 2 % 1 3 Suomalainen strategisti: Organisaation uusiutuminen ulkoistetaan johtamisesta. 9

10 Uudet ideat sanoiksi Osaamisen johtaminen 10

11 Maailma muuttuu, uusiutuuko johtaminen? Yrityksissä on havaittu nuorten erilaiset odotukset organisaatiota ja sen johtamista kohtaan. Arvojen merkitys painottuu entistä useammin työpaikan valinnassa. Erilaiset yksilölliset ratkaisut työn ja vapaa ajan yhteensovittamisessa lisääntyvät. Itse työpaikalla nuoret odottavat johtamiselta aikaisempaa enemmän, ja yrityksissä tämä on huomattu. Yksilöllinen johtaminen ja työn joustot ovat lähitulevaisuudessa kilpailuetu työnantajamarkkinoilla. Menestyvät yritykset sopeuttavat toimintaansa toimintaympäristön odotuksia vastaavaksi, ja myös organisaation sisäiset tekijät (esim. arvot) ovat aiempaa merkityksellisempiä. Nuoren polven osaajat haastavat johtamisen ja koko johtamisen kulttuurin arvomaailmaa myöten. Menestyvä organisaatio varmistaa johtajien uusiutumiskyvyn ja tilanneherkkyyden. 10 Mukautamme toimintaamme vastaamaan nuorten ikäpolvien odotuksia johtamisesta % 41 % 37 % 38 % 5 52 % 5 51 % Custom Made Leadership työnantajan kilpailuetu. 11

12 Jos nuoria on helppo johtaa, miksi suosit kokeneita? Nuorten osaajien polvi haastaa organisaation dialogiin. Vastaajat kokevat, että nuoret ovat vaativampia alaisia, mutta heitä on mukavampi johtaa kuin heidän iäkkäämpiä kollegoitaan. Työhön opastaminen on osa nuorten johtamista, mutta vaativuus saattaa nousta myös suuremmista odotuksista johtamista kohtaan. Muuttuvassa toimintaympäristössä ei voida varautua ainoastaan osaamisella ja asiantuntemuksella, vaan menestyksen tueksi tarvitaan myös asennetta. Tutkimuksen mukaan nuoremmat johtajat painottavatkin rekrytoinneissa enemmän asennetta kuin osaamista. Useimmissa rekrytoinneissa kuitenkin päädytään palkkaamaan kokenut ja kovapalkkainen osaaja. Yrityksissä satsataan varsin vähän organisaatiossa jo olevan henkilöstön kehittämiseen. Se toki vaatii johtamiseltakin enemmän. 10 Nuoret (alle 35 v.) vaativat johtamiselta enemmän kuin vanhemmat ikäluokat % 72 % 5 61 % 58 % 64 % 61 % 63 % 71 % 53 % Uusiutumista voi aikaansaada vain määrätietoisella ihmisten johtamisella, jota ei voi tehdä vasemmalla kädellä. 12

13 Organisaation osaamistarve hanskassa osaaminen hukassa? Minulla on selkeä kuva organisaatiomme osaamisen nykytilan ja tavoitetilan välisestä erosta % 81 % 66 % 63 % 73 % 73 % 77 % 78 % 72 % 7 Suomalaiset uskovat osaajien vaihtuvuuden takaavan kilpailukyvyn säilymisen. Oman organisaation voimavaroja ei tunnisteta, vaikka organisaatiotason tavoitteet osaamiselle osataankin määritellä. Yksilöiden osaamista ja käyttämättömiä voimavaroja ei tehdä organisaatioissa näkyviksi ja hyödynnettäviksi Yrityksessämme on tehty henkilöstön potentiaalimäärittely. Epäusko organisaation potentiaaliin? 65 % 33 % 58 % 46 % 5 44 % 45 % 69 % 39 % Suomessa ei tunneta oman organisaation osaamispääomaa eikä potentiaalikartoituksia yleisesti tehdä. Tietotyön edelleen lisääntyessä organisaation aineeton pääoma pitäisi pystyä tunnistamaan. Kun ihmisten osaamista ei tunneta, on sitä mahdotonta johtaa tavoitteellisesti. Osaamisten tunnistaminen ja suunnitelmallinen johtaminen on tuloksellisuuden edellytys. 13

14 Osaajia palkataan mukautujia tarvitaan Etenkin asiantuntijoita palkatessa kova osaaminen painaa vaakakupissa eniten. Heiltä kuitenkin odotetaan joustavuutta: moniosaamista, työnkiertoa, kollegoiden perehdytystä ja sijaisjärjestelyjä. Eläkkeelle lähtevien seuraajasuunnitteluun ja joustavaan rekrytointiin ollaan jo monessa yrityksessä kiinnitetty huomiota. Vastaajien mukaan organisaation toiminnan kannalta ensiarvoista on tiedonkulun parantaminen, palaverikäytännöt ja parhaiden toimintatapojen määrittely. Kehittäminen ja kehittyminen vaatii ideointiin satsaamista ja olemassa olevan osaamisen kartoitusta. 10 Organisaatiossamme on tehty konkreettisia toimenpiteitä osaamisen jakamisen varmistamiseksi % 82 % 66 % 69 % 7 74 % 73 % 76 % 65 % 45 % Jakamaton osaaminen on sukan varressa säilytettävää pääomaa se pysyy kyllä tallessa niin kauan kuin sukkakin, mutta ei tuota lisäarvoa. 14

15 Sanoista tekoihin Yrityskuvatalkoot 15

16 Huono esimiestyö karkottaa osaajat Valtaosa työpaikkaa vaihtavista nostaa lähdön syyksi työpaikan huonon esimiestyön sekä omaan uraan yrityksessä liittyvän näköalattomuuden. Johtajista viidennes on joutunut huomaamaan avainosaajiensa vaihtuvuuden vaikutukset, ja yli neljännes arvelee lähdön syyn olleen tyytymättömyydessä esimiestyöhön. Asiantuntijapiirit ovat usein pienet ja tieto kulkee nopeasti, joten uusien osaajien löytäminen vaikeutuu sitä mukaa, kun tieto leviää. Esimiestyössä voi kehittyä ja siihen on syytä panostaa. Taitava ja omistautunut esimies löytää henkilöstöstä potentiaalit, ja tukee heidän kehittymistään urapolulla eteenpäin. 10 Organisaatiostamme on lähtenyt esimiestyöhön tyytymättömiä avainosaajia % 38 % 16 % 47 % 39 % 37 % 28 % 36 % 46 % 27 % Kuten kaikkeen muuhunkin kehittämiseen, myös esimiestyön kehittämiseen ja arviointiin on oltava organisaatiossa sovittu ja toimiva malli. 16

17 Hyvä työnantajakuva = kilpailuetu! Valmiita avainosaajia on markkinoilla vähän pulaa johtajat näkevät olevan etenkin asiantuntijoista. Tässä tilanteessa olemassa olevien voimavarojen johtaminen nousee keskeiseen asemaan. Uudistuminen, innovaatio, hyvä esimiestyö ja muutosjohtaminen ovat tekijöitä, jotka erottavat hyvän työnantajan huonosta. Organisaation oma potentiaali, myös nuori ja kokematon työvoima, on hyödynnettävä ja sitoutettava. Osaamisen jakamisen lisäksi myös vastuuta tulee jakaa. Organisaation näköalattomuudesta kärsivät osaajat hakeutuvat helposti sellaiselle kilpailijalle, jonka työnantajakuva lupaa kehittymismahdollisuuksia. 10 Meidän on helppo saada hyviä työntekijöitä työnantajakuvamme vuoksi % 55 % 61 % 63 % 53 % 57 % 59 % 58 % 51 % Tiesitkös, että suuri osa tulevaisuuden työntekijöistä on jo organisaatiossasi? 17

18 Hyvä maine ei ole geneettinen ominaisuus Omaa brändiään arvostaa ylimmästä johdosta 2/3, mutta vain kolmasosa kokee yrityksensä panostaneen riittävästi työnantajakuvaansa. Onko oman brändin arvostuksessa kyse vain johtajien subjektiivisesta mielikuvasta? Hyvä työnantajakuva on epäilemättä yksi tärkeimmistä tekijöistä huippuosaajista kilpailtaessa. Työnantajakuvan tärkeyden ymmärtäminen on iso askel, mutta vasta konkreettisella tekemisellä voi vaikuttaa. 10 Yrityksessämme on riittävästi panostettu työnantajakuvan parantamiseen % 32 % 3 26 % 29 % 34 % 32 % 35 % 33 % 26 % Työnantajakuvaan voi vaikuttaa henkilön työuran kaikissa vaiheissa rekrytoinnista lähtökeskusteluun. 18

19 Työntekijämarkkinat kapenevat odotetaan väestönkasvua! Vai pitäisikö sittenkin tehdä jotain muuta? Työvoimapula on jo todellisuutta, vaikka viidesosa johtajista ei sitä tunnu huomanneen. Suomessa kapenevat työntekijämarkkinat näkyvät erityisesti asiantuntijoiden ja työntekijöiden kohdalla. Ruotsissa ja Virossa pulaa on myös päälliköistä ja johtajista. Uusia työntekijöitä palkatessa suositaan etenkin Suomessa ja Virossa kotimaisia työntekijöitä. Samaan aikaan Suomesta ulkomaille muuttajien määrä on kaksinkertaistunut 10 vuodessa (Väestömuutokset tilastot, Tilastokeskus). Jos halutaan pysyä kehityksen mukana, olisiko syytä kääntää katseet omien rajojen ulkopuolelle? 10 Yrityksemme avaintehtävissä toimii ulkomaalaisia % 66 % 17 % 34 % 42 % 39 % 34 % 37 % 25 % Rekrytoinneissa on aika siirtyä rajoittuneisuudesta rajattomuuteen. 19

20 Teot käytännöiksi Menestystekijät 20

21 Katse tulevaisuuteen: Raikkaan näkemyksen metsästys Yrityksen taloudellisen menestyksen taustalla ovat houkutteleva työnantajakuva ja asenteen merkitystä painottava rekrytointikulttuuri. Menestyvissä yrityksissä riskit ja haasteet otetaan huomioon ennakoiden ja toimintaa kehitetään systemaattisesti strategian mukaisesti, toimintaympäristöä jatkuvasti peilaten. Vastuuta jakava, itsensä johtamiseen kannustava ja oikeanlaista asennettava arvostava toimintakulttuuri synnyttää aitoa sitoutumista ja sitä kautta taloudellista menestystä. 10 Strategiaamme on kirjattu toimintaohjeet suurimpien lähitulevaisuuden riskien varalle % % 5 51 % 51 % 54 % 46 % Kaikki viisaat strategit eivät asu johtoryhmässä. Innovatiiviseen strategiseen ajatteluun pitää saada mukaan koko organisaatio. 21

22 Etsi, palkkaa, perehdytä ja menetä kilpailijalle? Menestyville organisaatioille yhteistä on, että ne eivät kärsi osaajien liian suuresta vaihtuvuudesta ja että henkilöstöllä on halua edetä urallaan. Tulevaisuuden osaajien varmistamisen keinoina ovat mm. houkutteleva työnantajakuva, urapolkujen rakentaminen ja muut yksilölliset sitouttamisen keinot, väheksymättä hyvän työyhteisön merkitystä. Nyt ja lähitulevaisuudessa on satsattava osaajien sitouttamiseen ja kehittymismyönteisen kulttuurin luomiseen organisaatiossa. Avainosaajien (High Potential Employees) vaihtuvuus kahden viime vuoden aikana yrityksessämme on ollut liian suuri % 19 % 24 % 25 % 18 % 16 % 18 % 28 % 15 % Virhemarginaali 2 % Oletko kysynyt, miksi avainhenkilösi lähtevät tai miksi he jäävät, ja tehnyt sille jotain? 22

23 Pehmeät menestystekijät avain onneen? Menestyvien organisaatioiden tunnuspiirteitä ovat mm. organisaation ketteryys, hyvinvoiva henkilöstö, hyvä esimiestyö ja vähemmän stressaantuneet esimiehet. Ketteryyttä tukevaa toimintaa ei vielä organisaatioissa vahvisteta tarpeeksi. Se edellyttää johtamisen muutosta, jolloin organisaation osallistuminen ja vastuuttaminen nousee keskiöön. Johtaja voi kysyä itseltään, antaako hän kylliksi tilaa uusille innovaatioille ja oma aloitteisuudelle työyhteisössä? 10 Organisaatiomme on kyllin ketterä reagoimaan ympäristön muutoksiin % 47 % 53 % 59 % 48 % 52 % 55 % 58 % 52 % Nopealiikkeisyys ja joustavuus kaatuu johtamisen jäykkyyteen. 23

24 uunta Yhteenveto Sanoista tekoihin! Muutoksesta on kuluneina vuosina puhuttu lähes kyllästymiseen asti. Muutos varmasti on todellisuutta, mutta Suunta 2009 kyselytutkimuksen perusteella organisaatioissa ei muutokseen valmistautumisessa ole siirrytty sanoista tekoihin. Maailmaa ei voi muuttaa, mutta omaa johtamistyyliään ja työkäyttäytymistään voi. Yrityksen hyvä maine hyötykäyttöön! Niin hyvät kuin huonotkin tarinat leviävät nopeasti; eikä pelkästään asiakkaiden silmissä. On tärkeää pitää huolta niin yrityksen sisällä kuin ulkona elävästä työnantajakuvasta. Vähentyvien osaajien houkuttelu aineellisella hyvällä ei enää riitä. Jokaisen työntekijän sitouttaminen ja motivoiminen yhteiseen tulevaisuuteen on menestyksen edellytys. Valmentava johtaminen tuo tulosta! Ihmisten johtaminen tuo aitoa kilpailuetua. Kova kulttuuri ja tiukka manageeraus ei ole tulosten tae. Organisaatio, jonka kulttuuri on avoin ja toimijoiden välillä on toimivaa vuorovaikutusta menestyy tyypillisesti paremmin. Systeemiälykäs, vuorovaikutteinen toiminta vahvistaa organisaation oppimista, työn iloa ja organisaation tehokkuutta. Asiat sujuvat avoimessa systeemissä, jossa strateginen johtaminen on oppivaa ja kommunikoivaa, eikä sitä pakoteta määrämuotoiseen malliin. Viisas organisaatio käyttää sen koko kapasiteettia eli henkistä pääomaa monipuolisesti. Valmiiden ratkaisujen tarjoaminen ei ole tämän päivän johtamista. Valmentava johtaja innostaa tunnistamaan erilaiset vaihtoehdot ja ottamaan vastuuta omasta toiminnasta. 24

25 Yhteystiedot ja lisätietoja tutkimuksesta: MPS Yhtiöt Oy Paciuksenkatu HELSINKI

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010 MPS Executive Search Johtajuustutkimus Marraskuu 2010 Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö AddValue Internetkyselynä 1....2010. Tutkimuksen kohderyhmänä oli suomalaista yritysjohtoa

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN. - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM

HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN. - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM HYVINVOINTIIN JOHTAMINEN - mitä hyvinvointi on ja miten siihen johdetaan? To be or Wellbe 11.2.2010 Oulu Erika Sauer Psycon Oy Seniorikonsultti, KTT, FM Nuoret työntekijät muuttavat työelämää: MEGATRENDIT

Lisätiedot

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA.

KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. KEHITÄMME JA TUOTAMME INNOVATIIVISIA HENKILÖSTÖ- RATKAISUJA, JOTKA AUTTAVAT ASIAKKAITAMME SAAVUTTAMAAN TAVOITTEENSA. 2 Talous, työelämä ja markkinat muuttuvat nopeammin kuin koskaan. Pääoma ja teknologia

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

HR-Johtajabarometri 2014. Yhteenveto tuloksista MPS Enterprises Tutkimuspäällikkö Niilo Mäkelä

HR-Johtajabarometri 2014. Yhteenveto tuloksista MPS Enterprises Tutkimuspäällikkö Niilo Mäkelä HR-Johtajabarometri 2014 Yhteenveto tuloksista MPS Enterprises Tutkimuspäällikkö Niilo Mäkelä Kyselyn toteutus Kysely toteutettiin sähköisenä kyselynä 20.11.-3.12.2013 välisenä aikana. Vastaajat 2012 2013

Lisätiedot

Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1

Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1 Kuinka onnellisia suomalaiset ovat työssään? Human@Work 30/09/2014 1 Human@Work Human@Work auttaa asiakkaitaan rakentamaan innostavasta yrityskulttuurista kestävää kilpailuetua palveluliiketoimintaan.

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot

Työhyvinvointikysely 2011 Oulun yliopisto / Muut yliopistot Työhyvinvointikysely 2011 n yliopisto / Muut yliopistot Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 1215 100% 80% 60% 55% 60% 40% 45% 40% 20% 0% Nainen (KA: 1.452, Hajonta: 1.117)

Lisätiedot

Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta

Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta Hyvän johtamisen ja kehittämistoiminnan merkitys rekrytoinnin kannalta Terveyskeskusjohdon päivät 10.2.2012 Eija Peltonen Johtava hoitaja, TtT 10.2.2012 1 Hyvä johtaminen ja henkilöstö? Hyvät johtamis-

Lisätiedot

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005

EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 EK-elinkeinopäivä Jyväskylässä 15.9.2005 Tuottavuutta ja hyvinvointia kannustavalla johtamisella Tuulikki Petäjäniemi Hyvä johtaminen on tuotannon johtamista sekä ihmisten osaamisen ja työyhteisöjen luotsaamista.

Lisätiedot

Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys. MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff

Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys. MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff Tunnemme ihmisen Tunnistamme johtajuuden Mittaamme ja analysoimme Luomme arvokasta kasvua jokaiselle Digitaalisuus on

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Ennakointiselvityshanke 2 Tilaajan Uudenmaan ELY-keskus Kohteena yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan organisaatioiden 2010-luvun

Lisätiedot

Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma

Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma Digitaalinen Polku Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma Yritysjohdon tukena Digitaalinen Polku pilottiohjelma alkaa! Kilpailukyky 2014 Digitaalinen Polku 2014 Osallistuminen ja kriteerit

Lisätiedot

Johtajan muuttuva työ sosiaali- ja terveydenhuollossa

Johtajan muuttuva työ sosiaali- ja terveydenhuollossa STM, TTL Johtamisen kehittämisverkosto, 28.5.2013 Johtajan muuttuva työ sosiaali- ja terveydenhuollossa Johtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa JOHTAVAT www.uef.fi/stj/johtavat-hanke Professori Vuokko

Lisätiedot

Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen

Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen KPMG Muutoksen hallittu johtaminen ja osaamisen varmistaminen Riskienhallinta on keskeinen osa muutoshallintaa Henkilöstöriskien tunnistaminen ja merkitys muutoksen johtamisessa ADVISORY SERVICES Muutoksen

Lisätiedot

MPS ilmapiiritutkimus. MPS Prewise Oy Niilo Mäkelä

MPS ilmapiiritutkimus. MPS Prewise Oy Niilo Mäkelä MPS ilmapiiritutkimus MPS Prewise Oy Niilo Mäkelä Copyright MPS Enterprises Ltd. 17.5.2016 2 Ilmapiiri ja työhyvinvointi tuloksellisuuden tae Sitoutuminen ja selkeä käsitys strategisista tavoitteista takaavat

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012

MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012 MYR:n koulutusjaoston piknik-seminaari 11.12.2012 Strategisten verkostojen johtaminen ja organisaatioiden uudistuminen Helena Kuusisto-Ek Metropolia Ammattikorkeakoulu 1 Teemat: - Johtamisen haasteet muuttuvat

Lisätiedot

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö

Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015. Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Hyvän mielen viikko voi hyvin työssä 2015 Päivi Maisonlahti, Lahden kaupunki, työhyvinvointipäällikkö Mie tahtoisin ihan tavallisen työpaikan semmosen missä pomo on paikalla kun sitä tarvii työkaveri ei

Lisätiedot

Uusi työ on täällä. Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä. Kirsi Piha

Uusi työ on täällä. Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä. Kirsi Piha Uusi työ on täällä Tulevaisuuden tekijät uusi työelämä Kirsi Piha Dialogin missiona on parempi työelämä Dialogi mahdollistaa vuoropuhelun työnantajien ja nykyisten ja tulevien työntekijöiden välillä luo

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Eija Lehto, erityisasiantuntija IKÄTIETOISELLA JOHTAMISELLA KOHTI TYÖHYVINVOINTIA 23.11.2012 Eija Lehto, Työhyvinvointipalvelut Työhyvinvointi työntekijän omakohtainen kokemus, joka

Lisätiedot

Maahanmuuttajat ja esimiestyö hyvässä työyhteisössä. Riitta Wärn asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7.2.2008

Maahanmuuttajat ja esimiestyö hyvässä työyhteisössä. Riitta Wärn asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7.2.2008 Maahanmuuttajat ja esimiestyö hyvässä työyhteisössä Riitta Wärn asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7.2.2008 Maahanmuuttajia tarvitaan v. 2030 mennessä työikäisiä on 300 000 henkeä vähemmän kuin

Lisätiedot

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2.

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Strategia ja johtaminen kilpailijoita paremmaksi Pk-koulutusohjelma vastaa Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

T-Media Oy. Olemme osa TATia yhdessä Finnfactsin kanssa ja edustamme Suomessa Reputation Institutea.

T-Media Oy. Olemme osa TATia yhdessä Finnfactsin kanssa ja edustamme Suomessa Reputation Institutea. T-Media Oy T-Media on vuonna 1997 perustettu työnantajakuvaan ja maineeseen erikoistunut tutkimus- ja viestintäyhtiö. T-Median missiona on auttaa asiakkaitaan luomaan sidosryhmilleen kestävää kilpailuetua

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2008. Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Toukokuu 2008

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2008. Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Toukokuu 2008 Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2008 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Toukokuu 2008 Vuokratyöntekijätutkimuksen toteutus Sisältö Toisto vuoden 2007 vuokratyöntekijätutkimuksesta Aihealueet:

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen uudistaminen ja työn vaatimukset Koulutuksella ja osaamisella on työkykyä ylläpitävä ja rakentava vaikutus, joka osaltaan

Lisätiedot

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Krista Pahkin Organisatoriset innovaatiot ja johtaminen -tiimi ELDERS -projektin aineisto 1. Kirjallisuuskatsaus 2. HYVIS -aineiston

Lisätiedot

Miten asiakas tekee valintansa?

Miten asiakas tekee valintansa? Miten asiakas tekee valintansa? ja miten me voimme vaikuttaa siihen? TkT Asiantuntija Harri Karkkila Strategia Asiakkaan kokema arvo Asiakastyytyväisyys ja asiakaskokemus Kilpailuedut Yrittäjä Kouluttaja

Lisätiedot

Henkilöstön hallittu vaihtuvuus, sen tyylikäs hoito sekä vaikutukset työantajakuvaan.

Henkilöstön hallittu vaihtuvuus, sen tyylikäs hoito sekä vaikutukset työantajakuvaan. Henkilöstön hallittu vaihtuvuus, sen tyylikäs hoito sekä vaikutukset työantajakuvaan. Markku Kaijala, toimitusjohtaja, Pro-Source Oy Kuntaliitto 08.09.2015-09.09.2015 2 Toiminta Pro-Source Oy on vuonna

Lisätiedot

Välityömarkkinat työnantajan näkökulmasta

Välityömarkkinat työnantajan näkökulmasta Välityömarkkinat työnantajan näkökulmasta Kaikkien työpanosta tarvitaan yhteistyötä ja vastuullisuutta rakennetyöttömyyden nujertamiseksi, Rovaniemi 27.3.2012 Kaija Pulkkinen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

HENRY Foorumi 2010 Taitoprofiilit Oy/Saana Rantsi

HENRY Foorumi 2010 Taitoprofiilit Oy/Saana Rantsi Aiemmin hankitun n osaamisen tunnistaminen HENRY Foorumi 2010 Taitoprofiilit Oy/Saana Rantsi Osaamisen tunnistamisesta Osaamisen hallinta muuttuvassa toimintaympäristössä i i ä Tilanteen ja tavoitteiden

Lisätiedot

FINAS päivä Organisaation kasvun strategisen suunnittelun ja toteutuksen haasteet. FINAS-päivä Jukka Verho

FINAS päivä Organisaation kasvun strategisen suunnittelun ja toteutuksen haasteet. FINAS-päivä Jukka Verho FINAS päivä Organisaation kasvun strategisen suunnittelun ja toteutuksen haasteet FINAS-päivä Jukka Verho Inspectan kasvu pienestä kansallisesta tarkastuslaitoksesta kansainväliseksi TIC toimijaksi 1995

Lisätiedot

Havaintoja henkilöstöammattilaisten haastatteluista. www.inno-vointi.fi

Havaintoja henkilöstöammattilaisten haastatteluista. www.inno-vointi.fi Havaintoja henkilöstöammattilaisten haastatteluista 1 Aineisto 7 organisaatiosta henkilöstöjohtaja 4 * henkilöstöpäällikkö henkilöstöosaston päällikkö henkilöstönkehittämispäällikkö koulutussuunnittelija

Lisätiedot

Kehittämisen omistajuus

Kehittämisen omistajuus Kehittämisen omistajuus Kuntaliitto 18.4.2013 Tuottava ja hallittu kehittämistoiminta kunnissa hanke (KUNTAKEHTO) Pasi-Heikki Rannisto Kehityspäällikkö, HT Tampereen Palveluinnovaatiokeskus (TamSI) Kehittämistyön

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Paras työpaikka tulevaisuuden osaajalle

Paras työpaikka tulevaisuuden osaajalle Paras työpaikka tulevaisuuden osaajalle HENRY Foorumi 4.11.2008 Päivi Lind 1 Suomen parhaat työpaikat 2003 Tapiola-ryhmä 9.sija suurten organisaatioiden sarjassa. Euroopan sadan parhaan työpaikan joukossa.

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Tunnista tulevaisuuden johtamisen osaamistarpeet jo tänään

Tunnista tulevaisuuden johtamisen osaamistarpeet jo tänään Tunnista tulevaisuuden johtamisen osaamistarpeet jo tänään Enemmän kuin irrallinen 360 -arviointi Agenssi360 HRM on ainutlaatuinen yhdistelmä johtamisen tavoitetilan määrittelyä, 360 -arviointia ja kasvokkaista

Lisätiedot

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN

RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET. Mitkä tekijät vaikuttavat hyvien käytänteiden käyttöönottoon yrityksissä ja organisaatioissa? SITOUTUMINEN HYVÄT KÄYTÄNTEET TYÖPAIKOILLA - KOKEMUKSIA KEHITTÄMISTYÖSTÄ TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOHJELMISSA (TYKES) Keskiviikkona 26.11.2008 kello 12.00-18.00 Fellmannissa RYHMÄTÖIDEN TUOTOKSET ILMAPIIRI Hyvinvointi Sallivuus

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero

Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja Kristiina Kero. NCC Rakennus Oy Kristiina Kero Osaamisen johtaminen NCC:ssä Henkilöstöjohtaja 28.1.2011 1 NCC-konserni Kotimarkkina-aluetta ovat Pohjoismaat. Toimintaa on myös Saksassa, Baltiassa ja Pietarissa. NCC-konserni Liikevaihto 4,9 Mrd Henkilöstö

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008

Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Palkitsemisen tila ja muutos Suomessa 2008 Toteuttajat: Tutkijat Aino Salimäki & Tina Sweins Tutkimusassistentit Jouko Heiskanen & Antti Salimäki Ohjaajat: Professorit Matti Vartiainen & Tomi Laamanen

Lisätiedot

Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella. JohtamisWirtaa 10.5.2011

Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella. JohtamisWirtaa 10.5.2011 Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella JohtamisWirtaa 10.5.2011 Työpaja 2, haasteet ja ratkaisut Riikka Laine-Tolonen (Nordea) Tapani Pöllänen (Sales Energy) Valmentava esimies Strategia ja visio

Lisätiedot

Miten työstä palkitaan Tampere 10.10.2006

Miten työstä palkitaan Tampere 10.10.2006 Studia generalia Työelämäosaamisen edistäminen Pirkanmaalla Suomen Palkitsemiskeskus Oy Strategiasta tekoihin Miten työstä palkitaan Tampere 10.10.2006 Juhani Kauhanen 040 585 9995 juhani.kauhanen@palkitsemiskeskus.fi

Lisätiedot

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi?

Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Verkkoaivoriihi: Mihin Suomessa tulisi keskittyä työurien pidentämiseksi? Pauli Forma, Keva Toteuttaneet: Kalle Mäkinen & Tuomo Lähdeniemi, Fountain Park Verkkoaivoriihi, taustatietoa Tavoite: selvittää

Lisätiedot

Tietoturvan johtaminen suomalaisen liikkeenjohdon näkökulmasta

Tietoturvan johtaminen suomalaisen liikkeenjohdon näkökulmasta Tietoturvan johtaminen suomalaisen liikkeenjohdon näkökulmasta Suomalaisen tietoturvayhtiö Silverskin Information Securityn tilaamassa tutkimuksessa kysyttiin sadan yritysjohtajan näkemyksiä tietoturvan

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY

HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY Seppo Mustonen HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry Jäsenet 91 kpl PKyritykset Hallituspartnerien tarkoituksena on edistää ammattimaista ja eettisesti korkeatasoista Suomessa

Lisätiedot

Ikäjohtaminen Fujitsu-konsernissa. Tuula Selonen

Ikäjohtaminen Fujitsu-konsernissa. Tuula Selonen Ikäjohtaminen Fujitsu-konsernissa Tuula Selonen Mitä ikäjohtamisella tarkoitetaan? 1/3 Ikäjohtaminen on eri-ikäisten ihmisten johtamista eli hyvää henkilöstöjohtamista. Työurien parantamiseen ja pidentämiseen

Lisätiedot

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteet 1 Tutkimuksen tavoitteet 1. Selvittää nuorten kiinnostusta johto- ja esimiestehtäviin sekä heidän kokemuksiaan ja näkemyksiään esimiestyöskentelystä. 2. Selvittää nuorten näkemyksiä osaamisen kehittämiseen

Lisätiedot

Pelastustoimen työurat Mitä meistä tulee isona? Mika Kontio pelastuspäällikkö Varsinais-Suomen Pelastuslaitos

Pelastustoimen työurat Mitä meistä tulee isona? Mika Kontio pelastuspäällikkö Varsinais-Suomen Pelastuslaitos Pelastustoimen työurat Mitä meistä tulee isona? Mika Kontio pelastuspäällikkö Varsinais-Suomen Pelastuslaitos PALOASEMAT 3 27.11.2015 Varsinais-Suomen pelastuslaitos Kuntia 27 Asukkaita 472 000 Päätoimista

Lisätiedot

Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio. Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT

Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio. Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT Esityksen sisältö 1. Aineeton pääoma 2. Miksi vapaaehtoiskysely?

Lisätiedot

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala

Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala Mistä vetovoimaiset työpaikat on tehty? - voimavaroja ja voimavarkaita työssä? Eija Lehto Kehittämispalvelut Kultala 1 Vetovoimaisia työpaikkoja yhdistäviä tekijöitä: ü Henkilöstön saanti helppoa ü Henkilöstön

Lisätiedot

HENRY Fellows 20.09.2007

HENRY Fellows 20.09.2007 HENRY Fellows 20.09.2007 Miten hyvää työnantajakuvaa rakennetaan Suomessa ja kansainvälisessä ympäristössä? Miten ja miksi rekrytointi onnistuu Rekrytoinnin edellytykset Employer Branding Nuoren yrityksen

Lisätiedot

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management

Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management Talousjohdon haasteet kyselyn tulokset Amy Skogberg Markkinointipäällikkö Business Intelligence and Performance Management 2008 IBM Corporation IBM Cognos: suorituskyvyn johtamisen asiantuntija IBM osti

Lisätiedot

Alueellinen työhyvinvointikysely. Voimaa ossaamisesta! -hanke

Alueellinen työhyvinvointikysely. Voimaa ossaamisesta! -hanke Alueellinen työhyvinvointikysely Voimaa ossaamisesta! -hanke Taustatiedot Vastaajia 1 983 henkilöä miehiä 14 % naisia 86 % Toimiala Hotelli- ja ravintola 5 % Kauppa- ja palvelu 17 % Muu julkishallinto

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Perheystävällinen työpaikka Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Miksi perheystävällisyys kannattaa? Top 3 1.Perheystävällinen työpaikka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heidät

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka sähköinen työalusta työhyvinvoinnista vastaaville

Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka sähköinen työalusta työhyvinvoinnista vastaaville Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka sähköinen työalusta työhyvinvoinnista vastaaville Jarna Savolainen Asiantuntija, Työhyvinvoinnin palvelut Finnsec-messut 13.10.2011 Työhyvinvoinnin tinkimätön rakentaja

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1

Kim Polamo Työnohjaukse ks n voi n m voi a Lu L e,,ku inka i t yönohj t aus s autt t a t a t yös t s yös ä s si s. i 1 Kim Polamo Työnohjauksen voima Lue, kuinka työnohjaus auttaa työssäsi. 1 Työnohjauksen tulos näkyy taseessa.* * Vähentyneinä poissaoloina, parempana työilmapiirinä ja hyvinä asiakassuhteina... kokemuksen

Lisätiedot

Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta. Ahola, Anttonen ja Paavola

Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta. Ahola, Anttonen ja Paavola Tulevaisuuden oppiminen - ajatuksia muutoksesta Ahola, Anttonen ja Paavola Työelämän tulevaisuudesta 2 miljardia katoaa vuoteen 2030 mennessä (tehdastyö, kaivostyö, viljely, koulutus jne.) Suomessa oleva

Lisätiedot

Miksi 1080 kannattaa tehdä?

Miksi 1080 kannattaa tehdä? Liiketoiminta 1080 Miksi 1080 kannattaa tehdä? Kirkastettu kokonaiskuva yrityksen tavoitteista, strategiasta & ohjausjärjestelmästä Selkeä näkemys yrityksen strategiaohjauksen kehitysalueista Erottuva,

Lisätiedot

JOHTAMISEN ARKKITEHTUURI

JOHTAMISEN ARKKITEHTUURI JOHTAMISEN ARKKITEHTUURI Mitä tietojohtamisessa johdetaan? Palaveri HAUS:ssa, Leena Kononen 21.3.2014 Johtamisen arkkitehtuuri on johtamisen kokonaisuus On taitoa ymmärtää yhteyksiä ja yhteentoimivuutta

Lisätiedot

Eri-ikäisten johtamisessa onnistuminen

Eri-ikäisten johtamisessa onnistuminen Eri-ikäisten johtamisessa onnistuminen Henry ry 12.3.2013 Paula Syväniemi Proponsio Ikäjohtaminen Työntekijän iän ja ikäsidonnaisten tekijöiden huomioon ottamista päivittäisjohtamisessa, työn suunnittelussa

Lisätiedot

Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS

Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS Sosiaalinen media tuli työpaikalle - kenen säännöillä toimitaan? Copyright 2010 H&K and MPS Lähtökohta tutkimukselle Halusimme vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Millaisia viestinnällisiä haasteita

Lisätiedot

FINANSSIALAN TULEVAISUUDEN KYVYKKYYDET

FINANSSIALAN TULEVAISUUDEN KYVYKKYYDET FINANSSIALAN TULEVAISUUDEN KYVYKKYYDET Tutkimuspäällikkö Tarja Kallonen 29.03.2012 Aktuaareille 1 FINANSSIALAN HENKILÖSTÖ IÄN MUKAAN 2011 900 800 Vakuutusyhtiöt Pankit 700 600 500 400 300 200 100 0 18

Lisätiedot

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 Dinno Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 Sari Tappura DI, tutkija Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous sari.tappura@tut.fi www.dinno.fi Yksilön ja tiimien luovuus Osaaminen,

Lisätiedot

ParTy. Parempi Työyhteisö -ilmapiirikysely. Luotettava väline työyhteisön vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen

ParTy. Parempi Työyhteisö -ilmapiirikysely. Luotettava väline työyhteisön vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen ParTy Parempi Työyhteisö -ilmapiirikysely Luotettava väline työyhteisön vahvuuksien ja kehittämiskohteiden löytämiseen Parempi työyhteisö ilmapiirikysely Työyhteisön tilaa voi arvioida ja kehittää rakentavasti

Lisätiedot

Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa

Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa Mitä liiketaloustieteiden tutkimus antaa suomalaiselle elinkeinoelämälle? Satu Huber 30.8.2010 30.8.2010 1 Liiketoimintaosaamisen haasteet Suomessa 1. Poimintoja

Lisätiedot

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu

Hoitaminen. Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia. Potilas. Potilas. Liite 1, LTK 6/2010. Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Yhdessä kohti terveyttä ja hyvinvointia Liite 1, LTK 6/2010 Potilas Vetovoimaisuus - julkinen kuva -ympäristö Palvelut - valikoima - vaikuttavuus ja laatu Hoitaminen Asiointi ja viestintä - sähköinen asiointi

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ Tavoitteet: Ymmärtää keskeinen lainsäädäntö sukupuolten välisestä tasa-arvosta organisaation näkökulmasta Ymmärtää sukupuolten välisen tasa-arvon

Lisätiedot

Henkilöstöjohtaja johdon kumppanina

Henkilöstöjohtaja johdon kumppanina Henkilöstöjohtaja johdon kumppanina HR-verkoston ideatyöpaja 2/2013 15.10.2013 henkilöstöjohtaja Kimmo Sarekoski Espoon kaupunki HR -historiaa Suomessa 1950-luvulle saakka työsuhdeasioita, rekrytointi-

Lisätiedot

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset

HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Henkilöstöpolitiikan ja henkilöstötyön linjaukset HOLLOLA ON HALUTTU Henkilöstöstrategia 2025 Visiomme 2025 Olemme osana Lahden aluetta tulevaisuutta innovatiivisesti rakentava, vetovoimainen ja ammattilaisiaan arvostava työpaikka Strateginen päämäärämme

Lisätiedot

Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle?

Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle? Miksi tulisin aamulla töihin toimistolle? Timo Räikkönen, kehitys- ja markkinointijohtaja, YIT Jari Niemelä, toimitusjohtaja, Workspace Oy #HENRYFoorumi / #HF_2014 #yitkehitys HR erilaisten muutosten keskellä

Lisätiedot

Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena. 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen

Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena. 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen Hyvä ikä -työvälineet johtamisen tukena 7.11.2006 Henry Foorumi Asiakaspäällikkö Maaret Ilmarinen Työvoimaa ja osaamista poistuu Vaje 250.000 työntekijää Nykyinen työvoima 2.300.000 15 v. Poistuneita 900.000

Lisätiedot

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään

1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Satakieli-teesit 1. Lapsi on päähenkilö omassa elämässään Lapsuus on arvokas ja merkityksellinen aika ihmisen elämässä se on arvojen ja persoonallisuuden muotoutumisen aikaa. Jokaisella lapsella on oikeus

Lisätiedot

Vastaajista 82 % uskoo henkilöstöpalveluyritysten roolin kasvavan tulevaisuudessa osana työvoiman saatavuuden ratkaisua.

Vastaajista 82 % uskoo henkilöstöpalveluyritysten roolin kasvavan tulevaisuudessa osana työvoiman saatavuuden ratkaisua. Vastaajista 82 % uskoo henkilöstöpalveluyritysten roolin kasvavan tulevaisuudessa osana työvoiman saatavuuden ratkaisua. Kasvaa merkittävästi 25 % Kasvaa jonkin verran 57 % Pysyy ennallaan 17 % Vähenee

Lisätiedot

Haetaan läsnl. snä olevaa aikuisuutta. Sunniva Drake 2009

Haetaan läsnl. snä olevaa aikuisuutta. Sunniva Drake 2009 Haetaan läsnl snä olevaa aikuisuutta Sunniva Drake 2009 Haetaan läsnä olevaa aikuista isoon kirjastoon osaamista lisää: maahanmuuttajien palveluihin, nuorten kanssa toimeen tulemiseen, verkkomaailman kohtaamisiin,

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä.

SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020. Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti menestyvä. Suomen Karateliitto STRATEGIA 2013-2020 1 SUOMEN KARATELIITON STRATEGIA 2013 2020 YHTEINEN TEKEMINEN ON VOIMAVARAMME Visio Suomi on varteenotettava karatemaa v. 2020, kansallisesti yhtenäinen ja kansainvälisesti

Lisätiedot

Proaktiivinen strateginen johtaminen - lähtökohtia ja periaatteita. Arto Haveri Tulevaisuus Pirkanmaalla 25.10.2013

Proaktiivinen strateginen johtaminen - lähtökohtia ja periaatteita. Arto Haveri Tulevaisuus Pirkanmaalla 25.10.2013 Proaktiivinen strateginen johtaminen - lähtökohtia ja periaatteita Arto Haveri Tulevaisuus Pirkanmaalla 25.10.2013 Kompleksisuus ja dynaamisuus Kuntien kuten muidenkin organisaatioiden nähdään toimivan

Lisätiedot

VASTUULLINEN ITSEOHJAUTUVUUS oman toiminnan arviointi ja suunnittelu yhteisissä keskusteluissa - ennakoiva työote, monitaitoisuus

VASTUULLINEN ITSEOHJAUTUVUUS oman toiminnan arviointi ja suunnittelu yhteisissä keskusteluissa - ennakoiva työote, monitaitoisuus JOHTAMISEN MUUTOS ESIMIESTYÖN UUDET OSAAMISET -valmentava ote ja fasilitoivat menetelmät -strateginen ajattelu -asiakastyö JOHTAMISVOIMA määrääminen ohjeina, vaatimuksina ja kontrollina Hieararkinen johtaminen

Lisätiedot

Hiljaisen tietämyksen johtaminen

Hiljaisen tietämyksen johtaminen Hiljaisen tietämyksen johtaminen Uudista ja uudistu 2009 Hiljainen tietämys on osa osaamista Hiljainen ja näkyvä tieto Hiljainen tieto Tiedämme enemmän kuin kykenemme ilmaisemaan *) kokemusperäistä, alitajuista

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

PK hallitusbarometri VII 2015. Pirkanmaa Tampereen kauppakamarialue

PK hallitusbarometri VII 2015. Pirkanmaa Tampereen kauppakamarialue PK hallitusbarometri VII 205 Pirkanmaa alue Alue Kaikki vastaajat (N=280) N 200 80 60 40 20 00 80 60 40 20 0 7 55 3 33 40 72 78 59 29 35 50 09 77 22 4 9 78 82 Asema organisaatiossa 60 50 40 30 20 0 0 53

Lisätiedot

Strategiat, rakenteet, ja johtaminen uudistuvat miten ja millä keinoin?

Strategiat, rakenteet, ja johtaminen uudistuvat miten ja millä keinoin? Strategiat, rakenteet, ja johtaminen uudistuvat miten ja millä keinoin? Strategisen uudistumisen elementit ja kokemuksia vaativista julkisen sektorin uudistamisprosesseista Mitä digitaalinen transformaatio

Lisätiedot

Säästöpankkiryhmän strategia 2012. Tavoite: huomattavasti merkittävämpi finanssialan toimija vuonna 2020

Säästöpankkiryhmän strategia 2012. Tavoite: huomattavasti merkittävämpi finanssialan toimija vuonna 2020 Säästöpankkiryhmän strategia 2012 Tavoite: huomattavasti merkittävämpi finanssialan toimija vuonna 2020 Missiomme nousee juuristamme Missio Säästöpankit edistävät säästäväisyyttä ja asiakkaidensa taloudellista

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

Pääotsikko tähän. Alaotsikko. Etunimi Sukunimi XX.XX.XXXX

Pääotsikko tähän. Alaotsikko. Etunimi Sukunimi XX.XX.XXXX Pääotsikko tähän Alaotsikko Etunimi Sukunimi XX.XX.XXXX Tietopalvelualan trendit mihin ala on menossa? Janne Järvinen Toimitusjohtaja LM Tietopalvelut LM toimipisteet 2011: Helsinki, Suomi Tukholma, Ruotsi

Lisätiedot

Johtamisen kehittämisverkosto 12.9.2012 Pauli Juuti. Ikäjohtaminen nyt

Johtamisen kehittämisverkosto 12.9.2012 Pauli Juuti. Ikäjohtaminen nyt Johtamisen kehittämisverkosto 12.9.2012 Pauli Juuti Ikäjohtaminen nyt Ikäjohtaminen Ikä kuvaa elämää Kun emme saa elämän monisärmäisestä virtaavuudesta kiinni puhumme iästä ja tämän objektivoinnin kautta

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ 2010. Hyvinvointi Tavoitteena hyvä työkyky ja toimivat työyhteisöt. Palkitseminen Tavoitteena kannustavuus ja oikeudenmukaisuus

HENKILÖSTÖ 2010. Hyvinvointi Tavoitteena hyvä työkyky ja toimivat työyhteisöt. Palkitseminen Tavoitteena kannustavuus ja oikeudenmukaisuus TK-10-1635-03 HENKILÖSTÖ 2010 Toimintastrategia Valtion henkilöstöpolitiikan linja Valtioneuvoston periaatepäätös Henkilöstö 2010 Henkilöstö on menestyksen tekijä Osaaminen uudistuminen ja osaamisen turvaaminen

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Minna Kohmo, Henki-Tapiola 30.11.2011 23.11.2011 1 Tämä on Tapiola Noin 3 000 tapiolalaista palvelee noin 960 000 kuluttaja-asiakasta 63 000 yrittäjää 60 000 maa- ja metsätalousasiakasta

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013 HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010-2017 ja sen toimintaohjelma 2010-2013 Henkilöstövoimavarojen johtamisen ja kehittämisen strategiset päämäärät ja tavoitteet vuoteen 2017 sekä toimenpiteet vuoteen 2013 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN

Lisätiedot

OHJEITA VALMENTAVALLE JOHTAJALLE

OHJEITA VALMENTAVALLE JOHTAJALLE OHJEITA VALMENTAVALLE JOHTAJALLE Maria Ruokonen 10.3.2013 Tunne itsesi ja tunnista unelmasi. Ymmärrä missä olet kaikkein vahvin. Miksi teet sitä mitä teet? Löydä oma intohimosi. Menestymme sellaisissa

Lisätiedot