Valtioneuvos C.F. ja Maria von Wahlbergin rahasto, taiteilija-apurahat 2015 ja apurahojen käyttötilityksiä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtioneuvos C.F. ja Maria von Wahlbergin rahasto, taiteilija-apurahat 2015 ja apurahojen käyttötilityksiä 2010-2013"

Transkriptio

1 Sivistyslautakunta Valtioneuvos C.F. ja Maria von Wahlbergin rahasto, taiteilija-apurahat 2015 ja apurahojen käyttötilityksiä / /2015 Sivistyslautakunta 44 Valtioneuvos C.F. ja Maria von Wahlbergin rahaston taiteilija-apurahat on tarkoitettu vakinaisesti Kirkkonummella asuville ammattitaiteilijoille ja ammattitaidon saavuttaneille taiteellista työtä tekeville henkilöille, lahjakkaille taiteen harrastajille tai taidetta opiskeleville kirkkonummelaisille. Sivistyslautakunta päättää apurahojen jakamisesta Valtioneuvos C.F. ja Maria von Wahlbergin rahaston sääntöjen (Kv ) ja kunnanhallituksen hyväksymien myöntämisperusteiden mukaisesti (Kh liite 2/ ). Taitelija-apurahojen tarkoitus on parantaa kirkkonummelaisten taiteilijoiden taiteelliseen työskentelyn edellytyksiä ja kehittää paikallista kulttuuritoimintaa. Apurahat on julistettu haettavaksi myöntämisperusteiden mukaisesti kuulutuksella sekä lehti-ilmoituksilla (Västra Nyland , Kirkkonummen Sanomat ) Käytettävissä oleva määräraha 2015 Valtioneuvos C.F. ja Maria von Wahlbergin rahaston pääomaan siirrettään Eerikinkartanon hoidon positiivinen toimintakate. Kirkkonummen kunnahallitus on kokouksessaan , 147, Kunnan hallinnassa olevien rahastojen ja testamenttivarojen käyttö vuonna 2014 (407/ /2015), päättänyt todeta, että valtioneuvos C.F. ja Maria von Wahlbergin rahaston peruspääoman vuoden 2014 tuotoista voidaan vuonna 2015 käyttää rahaston sääntöjen 4 3 momentin mukaisiin avustuksiin 5506,57 euroa. Myöntämisperusteet Myöntämisperusteiden mukaan voidaan myöntää työskentelyapurahoja tai kohdeapurahoja. Työskentelyapurahan suuruus on enintään 7000 euroa/henkilö/vuosi. Työskentelyapuraha voidaan myöntää koko vuodeksi tai puoleksi vuodeksi (suuruus puolet vuosiapurahasta, 3500 ). Työskentelyapuraha voidaan myöntää taiteelliseen työskentelyyn ja työskentelyedellytysten turvaamiseen ja parantamiseen tai taideopintoihin kotimaassa tai ulkomailla ja alan jatkokoulutukseen. Työskentelyapuraha voidaan myöntää vakinaisesti Kirkkonummella asuvalle ammattitaiteilijalle, ammattitaidon saavuttaneelle taiteellista työtä tekevälle henkilölle, lahjakkaalle taiteen harrastajalle tai taidetta opiskelevalle kirkkonummelaiselle. Kohdeapurahan suuruutta ei ole myöntämisperusteissa rajattu. Etusijalla ovat Kirkkonummella toteutettavat hankkeet. Kohdeapurahaa voidaan

2 myöntää tietyn taiteeseen liittyvän työsuunnitelman toteuttamiseen, työkustannusten korvaamiseen, esitys-, esittely- ja julkistamiskustannuksiin, taiteen piiriin luettavaan tutkimustyöhön sekä soitin- tai laitehankintoihin ja taideopintoihin. Kohdeapurahaa voidaan myöntää Kirkkonummella vakinaisesti asuvalle taiteenharjoittajalle, kahdelle tai useammalle taiteenharjoittajalle yhteisesti tai projektikohtaiselle työryhmälle, ei kuitenkaan yhdistyksille. Apuraha voidaan myöntää myös Kirkkonummella vakinaisesti asuvalle lahjakkaalle taiteen harrastajalle tai taidetta opiskelevalle kirkkonummelaiselle. Vakinaisesti Kirkkonummella asuvalla tarkoitetaan henkilöä, joka ennen hakuvuoden alkua on asunut yhtäjaksoisesti Kirkkonummella vähintään kolme vuotta. Saapuneet hakemukset 2015 Määräaikaan mennessä saapui hakemuksia 4 hakijalta, joista 1 oli työryhmä. Yksi hakija jätti kaksi hakemusta. Kaikki hakijat asuvat vakituisesti Kirkkonummella ehtojen edellyttämällä tavalla. Hakija: Heli Kuhlberg, opiskelija, omaishoitaja Taiteenala: Nukketeatteri Hakemus: 7000, työskentelyapuraha. Nukketeatteritoiminnan mahdollistaminen Kirkkonummella sekä opintojen suorittaminen loppuun. Hakija: Arja Puikkonen, kirjailija (työryhmä Arja Puikkonen - Tapio Nevanlinna) Taiteenala: Musiikki, Lastenkulttuuri Hakemus: 4500, kohdeapuraha, Veikkolan DADAN 10-vuotisjuhliin kantaesitys (sävellys Tapio Nevanlinna), lastenkonsertin ja taidepajojen tuottamisen kuluihin (Arja Puikkonen). Hakija: Markus Renvall, Media/ monitaiteilija Taiteenala: Mediataide/ lastenkulttuuri Hakemus: 7000, työskentelyapuraha. Medialeikki hankkeen toteuttamiseen eri päiväkodeissa sekä teosten ja konseptien tuottamiseen. Hakija: Markus Renvall, Media/ monitaiteilija Taiteenala: Mediataide/ lastenkulttuuri Hakemus: 1000, kohdeapuraha. Medialeikki hankkeen toteuttamiseen eri päiväkodeissa Sekä teosten ja konseptien tuottamiseen. Hakija: Tiina Tuulikki Juliet Strandberg, KTM Taiteenala: Kirjallisuus Hakemus: 7000, Luova kirjallinen työskentely ja työskentelyedellytysten turvaaminen. Hakemusten arviointi Koska vuonna 2015 jaettavana oleva määräraha on pienempi kuin työskentelyapuraha 7000, ei tämän suuruisia työskentelyapurahoja voida myöntää ja siksi myös arviointi kohdistetaan ainoastaan kohdeapurahoja

3 hakeneisiin. Kohdeapurahoja voidaan myöntää - tietyn taiteeseen liittyvän työsuunnitelman toteuttamiseen, työkustannusten korvaamiseen, esitys-, esittely- ja julkistamiskustannuksiin sekä taiteen piiriin luettavaan tutkimustyöhön. Etusijalla ovat Kirkkonummella toteutettavat hankkeet. - soitin- tai laitehankintoihin sekä taideopintoihin. Ehdotuksen perusteluina apurahahakemuksia vertaillessa on käytetty seuraavia seikkoja: - hakijoiden ammattitaito (taiteellinen koulutus ja taiteellinen työskentely) - eri taiteenalojen kehittäminen Kirkkonummella - taiteen tarjonnan monipuolistaminen Kirkkonummella - työsuunnitelmien ajankohtaisuus - työsuunnitelmien toteuttamiskelpoisuus. Ehdotettavat kohdeapurahat perusteluineen: 1 Arja Puikkonen, Kirjailija (työryhmä Arja Puikkonen - Tapio Nevanlinna) Musiikki, Lastenkulttuuri Kohdeapuraha: 4500, kohdeapuraha. Veikkolan DADAN 10-vuotisjuhliin kantaesitys (sävellys Tapio Nevanlinnan), lastenkonsertin ja taidepajojen tuottamisen kuluihin (Arja Puikkonen). Ehdotus: 4500 Perustelu: Hakijat ovat ammattitaitoisia, kohde on ajankohtainen ja se toteutetaan Kirkkonummella. Suunnitelma on realistinen ja toteuttamiskelpoinen, se kehittää paikallista kulttuuritoimintaa ja monipuolistaa lapsille suunnattua kulttuuritarjontaa. 2 Markus Renvall, Media/ monitaiteilija Mediataide/ lastenkulttuuri Kohdeapuraha: Medialeikki hankkeen toteuttamiseen eri päiväkodeissa sekä teosten ja konseptien tuottamiseen. Ehdotus: 1000 Perustelu: Hakija on ammattitaitoinen ja hanke toteutetaan Kirkkonummella. Suunnitelma on realistinen ja toteuttamiskelpoinen ja se kehittää kirkkonummelaisten lasten mediavalmiuksia päiväkodeissa. Molemmat hakijat ovat saaneet aiemminkin Valtioneuvos C.F. ja Maria von Wahlbergin rahaston taiteilija-apurahoja, mutta se ei ole esteenä apurahojen myöntämiselle, kun aiemmista apurahoista on annettu asianmukaiset käyttöselvitykset. Aiemmin myönnettyjen apurahojen käyttöselvitykset 2010, 5 000, Puikkonen Arja ja työryhmä, Sadun taltioiminen äänilevyksi, sadun kääntäminen, ruotsinkielisten esitysten valmistelu Kirkkonummelle. Toteutunut: Äänilevy ja kirja sadusta Haapanietty Metsän tyttö, ruotsinkielinen rinnakkaisteos Skogens dotter - aspens ande, sen

4 kantaesitys ja esitykset ruotsinkielisille päiväkodeille , 2 500, Hildén Ruth, Retrospektiivinen näyttely Toteutunut: Näyttely Kirkkonummen pääkirjaston Porkkala-salissa , 3 500, Paulus, Jaana, Työskentelyapuraha: Taiteellinen työskentely, valmistautuminen tuleviin näyttelyihin. Toteutuneet näyttelyt 2012 Oslossa ja Lahdessa. 2013, 2500, Muistoja Firenzestä työryhmä / Puikkonen Juha, Muistoja Firenzestä, aineiston kokoaminen, matka, työskentely, materiaalit ja muut kulut, multimediakuvitus ja valokuvanäyttely, esitys Kirkkonummella konsertin yhteydessä. Totetunut: Kuvaukset Firenzessä, näyttely ja multimediateos konsertin yhteydessä Veikkola DADA musiikkifestivaalin osana. 2013, 3000, Renvall Markus, Medialeikki Kirkkonummella, uusien aineistojen valmistelu ja kokeilu päiväkodeissa (välineet, materiaalit ja laitteet, työ). Toteutunut : Laitehankinnat ja materiaalit, suunnittelutyö ja toteutus yhteistyössä kirkkonummelaisten päiväkotien kanssa "Lapsilähtöinen disain", "Äänipankki" sekä "Nykytanssi medialeikin ja Avoin tanssi - periaatteella". 2013, 1372, Rossi Tintti, Matkadokumentti: Masalan Nuorisoteatterin Sointula, matka Kanadaan, dokumentointivälineiden hankinta (kamerat, oheislaitteet, ohjelmat). Toteutunut 2013: laitehankinnat, matka Kanadaan ja dokumentti "Masala goes Kanada". Käyttöselvityksistä käy ilmi, että työsuunnitelmat ovat toteutuneet suunnitellulla tavalla ja niihin liittyvät menot ovat toteutuneet hyväksyttävällä tavalla. Käyttöselvitykset ja hakemukset ovat nähtävänä kokouksessa. Kulttuuritoimenjohtaja Maaret Eloranta on läsnä kokouksessa valmistelijana asian käsittelyn ajan. Valmistelija: Kulttuuritoimenjohtaja Maaret Eloranta, puh s-posti: etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi. Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Sivistyslautakunta päättää 1 Hyväksyä käyttöselvitykset taiteilija-apurahojen käytöstä Puikkonen Arja ja työryhmä, Sadun taltioiminen äänilevyksi, sadun kääntäminen, ruotsinkielisten esitysten valmistelu Kirkkonummelle Hildén Ruth, Retrospektiivinen näyttely Paulus, Jaana, Työskentelyapuraha: Taiteellinen työskentely,

5 valmistautuminen tuleviin näyttelyihin Muistoja Firenzestä työryhmä / Puikkonen Juha, Muistoja Firenzestä, aineiston kokoaminen, matka, työskentely, materiaalit ja muut kulut, multimediakuvitus ja valokuvanäyttely, esitys Kirkkonummella konsertin yhteydessä Renvall Markus, Medialeikki Kirkkonummella, uusien aineistojen valmistelu ja kokeilu päiväkodeissa (välineet, materiaalit ja laitteet, työ) Rossi Tintti, Matkadokumentti: Masalan Nuorisoteatterin Sointula, matka Kanadaan, dokumentointivälineiden hankinta (kamerat, oheislaitteet, ohjelmat). 2 myöntää valtioneuvos C.F. ja Maria von Wahlbergin rahastosta seuraavat taiteilija-apurahat, yhteensä 5500 : 2.1. Kohdapuraha 4500, Arja Puikkonen, Kirjailija (työryhmä Arja Puikkonen - Tapio Nevanlinna). Käyttötarkoitus: Veikkolan DADAN 10-vuotisjuhliin kantaesitys (sävellys Tapio Nevanlinnan), lastenkonsertin ja taidepajojen tuottamisen kuluihin (Arja Puikkonen) Kohdeapuraha 1000, Markus Renvall, Media/ monitaiteilija. Käyttötarkoitus: Medialeikki hankkeen toteuttamiseen eri päiväkodeissa sekä teosten ja konseptien tuottamiseen. 3 todeta, että apurahan saajien tulee noudattaa kunnanhallituksen hyväksymiä myöntämisperusteita. 4 että apurahojen saajien tulee antaa sivistyslautakunnalle kirjallinen selvitys apurahan käytöstä vuoden kuluessa apurahan tai sen viimeisen erän nostamisesta. Apurahat maksetaan kesäkuussa Määräaika selvitysten antamiseen päättyy Kohdeapurahan osalta selvitetään, miten apurahan käyttötarkoitus on toteutunut ja miten apurahalla tuetusta toiminnasta aiheutuneet kulut ovat jakautuneet. Kulut selvitetään luettelemalla tapauskohtaisesti menoerät kuten matka- materiaali- ja työhuonekulut, elinkustannukset, vuokrat, lukukausimaksut, jne. 5 todeta rahaston sääntöihin perustuen, että jos apurahan saamiseksi on esitetty virheellisiä tietoja tai salattu seikkoja, jotka olisivat voineet vaikuttaa apurahan myöntämiseen tai jos sen käyttämiselle asetettuja ehtoja jätetään täyttämättä, apurahan myöntäjä voi apurahan saajaa kuultuaan keskeyttää apurahan maksamisen toistaiseksi tai kokonaan tai peruuttaa apurahan kokonaan tai osan siitä ja määrätä sen maksettavaksi takaisin. Päätös Sivistyslautakunta päätti ehdotuksen mukaisesti. Kulttuuritoimenjohtaja Maaret Eloranta oli kokouksessa läsnä tämän asian

6 käsittelyn ajan. Tiedoksi Muutoksenhakuohje Hakijat Kulttuuritoimenjohtaja Kulttuurisihteeri (maksatus) Oikaisuvaatimus, sivistyslautakunta

VALTIONEUVOS C.F. JA MARIA VON WAHLBERGIN RAHASTON SÄÄNNÖT

VALTIONEUVOS C.F. JA MARIA VON WAHLBERGIN RAHASTON SÄÄNNÖT KIRKKONUMMEN KUNTA 303 / 103 / 2008 VALTIONEUVOS C.F. JA MARIA VON WAHLBERGIN RAHASTON SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 Rahaston tarkoitus...2 2 Rahaston pääoma...2 3 Rahaston tuotto (Muutos Kv 31.1.2008 7)...2

Lisätiedot

AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 2015 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA

AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 2015 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIATTEET 2015 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA 1 Sisällys 1. AVUSTUSTEN YLEISET MYÖNTÄMISPERIAATTEET... 3 1.1 Avustustoiminnan yleiset tavoitteet ja arvot... 3 1.2 Avustusten myöntämisen

Lisätiedot

Hakuopas 2014. Apurahat. Hakuopas 2014

Hakuopas 2014. Apurahat. Hakuopas 2014 Apurahat Hakuopas 2014 1 Sisällysluettelo Suomen Kulttuurirahaston apurahat...3 Mihin apurahoja myönnetään?...4 Työskentely- ja kohdeapurahat...4 Kolmivuotiset apurahat...5 Perusopinnot...5 Mihin apurahoja

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET

TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET 4 STRATEGISET LINJAUKSET TAMPEREEN KAUPUNGIN AVUSTUSTOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET www.tampere.fi/avustukset Ohjeet hyväksytty kh 23.11.2009 Ohjeet päivitetty 15.12.2014 TRE:1736/00.01.01/2014 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET VANTAAN KAUPUNKI VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN LAUTAKUNTA VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN TOIMIALAN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET 1. VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUIDEN LAUTAKUNNAN MYÖNTÄMIEN AVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

Lisätiedot

Myöntämisperusteet ja avustusohjeet

Myöntämisperusteet ja avustusohjeet Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustukset Myöntämisperusteet ja avustusohjeet 14.1.2015 1 Sisällys Yleistä... 3 1. Liikunta-avustukset... 3 1.1 Yleisavustus... 3 1.2 Kohdeavustukset... 4 1.2.1 Ohjausavustus...

Lisätiedot

Kansalaisuus Valitaan annetuista vaihtoehdoista tai valitaan Muu/ mikä? ja kirjoitetaan oma kansalaisuus

Kansalaisuus Valitaan annetuista vaihtoehdoista tai valitaan Muu/ mikä? ja kirjoitetaan oma kansalaisuus 1(5) TÄYTETTÄVÄT LOMAKKEET 2015 Suomenkielisten hakijoiden toivotaan kirjoittavan koko hakemuksensa liitteineen suomeksi. Jos suomenkielisen hakijan työskentelykieli on englanti, liitteet voivat olla englanninkielisiä,

Lisätiedot

Apurahat 2015 Hakuopas

Apurahat 2015 Hakuopas Apurahat 2015 Hakuopas Sisällysluettelo 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 10 10 10 11 11 12 13 14 14 15 15 16 16 16 17 21 21 22 23 24 24 Lyhyesti Aloita tästä Milloin ja miten apurahoja haetaan Milloin saan

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY 1 Nurmijärven kunnan liikuntalautakunta jakaa vuosittain lautakunnan johtosäännön 4 :n 2. kohdan mukaisesti avustuksia paikallisen

Lisätiedot

Vuosiavustuksista päättää vapaa-aikalautakunta.

Vuosiavustuksista päättää vapaa-aikalautakunta. 1 (7) VAPAA-AIKAPALVELUIDEN AVUSTUSPERIAATTEET Yleisperiaatteet Avustusmuodot Vapaa-aikapalvelut avustaa keravalaisia rekisteröityjä yhdistyksiä, järjestöjä ja muita toimijoita vuosi- ja kohdeavustuksin

Lisätiedot

TÄYDENNYS- JA JATKOKOULUTUSRAHASTON APURAHAT 2014

TÄYDENNYS- JA JATKOKOULUTUSRAHASTON APURAHAT 2014 HAKEMUSLOMAKE Saapunut: TÄYDENNYS- JA JATKOKOULUTUSRAHASTON APURAHAT 2014 Haen apurahaa (merkitse vain yksi kohde) A Apuraha täydennyskoulutukseen B Kieliopintoihin C Jatko-opintoihin Hakijan nimi Henkilötunnus

Lisätiedot

TÄYDENNYS- JA JATKOKOULUTUSRAHASTON APURAHAT 2015

TÄYDENNYS- JA JATKOKOULUTUSRAHASTON APURAHAT 2015 HAKEMUSLOMAKE Saapunut: TÄYDENNYS- JA JATKOKOULUTUSRAHASTON APURAHAT 2015 Haen apurahaa (merkitse vain yksi kohde) A Apuraha täydennyskoulutukseen B Kieliopintoihin C Jatko-opintoihin Hakijan nimi Henkilötunnus

Lisätiedot

Pauli Rautiainen. Taiteilija-apurahajärjestelmän toimivuus ja koettu vaikuttavuus. Selvitys valtion taiteilija-apurahan saajista 2002-2005

Pauli Rautiainen. Taiteilija-apurahajärjestelmän toimivuus ja koettu vaikuttavuus. Selvitys valtion taiteilija-apurahan saajista 2002-2005 Pauli Rautiainen Taiteilija-apurahajärjestelmän toimivuus ja koettu vaikuttavuus. Selvitys valtion taiteilija-apurahan saajista 2002-2005 Työpapereita Working Papers 45 Taiteen keskustoimikunta Arts Council

Lisätiedot

Taiteilijoiden verotuksesta ja sosiaaliturvasta Suomessa ja Irlannissa.

Taiteilijoiden verotuksesta ja sosiaaliturvasta Suomessa ja Irlannissa. Taiteen keskustoimikunta Tutkimusyksikkö Arts Council of Finland Research Unit No 35 2000 Terhi Aaltonen Taiteilijoiden verotuksesta ja sosiaaliturvasta Suomessa ja Irlannissa. 1 Terhi Aaltonen Taiteilijoiden

Lisätiedot

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä

Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Hakija Valmistelija Yhteyshenkilö Maksatustarkastaja Hankehakemus Rahoituspäätös Valvonta Maksatuspäätös Ohjeet maakunnan kehittämisrahan käytöstä Maakunnan kehittämisrahan hakeminen ja myöntäminen Hankkeen

Lisätiedot

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Maakuntahallitus 184, 18.8.2008 Mkj 82, 22.6.2010, päivitykset II/ 2011, joulukuu 2012 HANKEHALLINNOINTIOHJE MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA Sisältö Maakunnan kehittämisraha

Lisätiedot

Ammattitaiteilijan verotusohjeet / verovuosi 2013

Ammattitaiteilijan verotusohjeet / verovuosi 2013 Ammattitaiteilijan verotusohjeet / verovuosi 2013 Aluksi Ammattitaitelijaa verotetaan joko tuloverolain (TVL) tai elinkeinoverolain (EVL) mukaan. Nämä taiteilijan vero-ohjeet on ensisijaisesti suunnattu

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN, MAKSATUS JA VALVONTA SISÄLTÖ Maakunnan kehittämisraha... 2 Ohjeen soveltamisala... 2 Säädösperusta... 2 Hakemus- ja päätöstietojen julkisuus... 2 Hankkeiden seuranta

Lisätiedot

NUORISOAVUSTUKSET 2015

NUORISOAVUSTUKSET 2015 NUORISOAVUSTUKSET 2015 Joensuun kaupunki Nuorisopalvelut Joensuun kaupunki Nuorisopalvelut Torikatu 21 C 80100 JOENSUU Yleistä Nuorisolain (27.1.2006/72) tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäisyyttä,

Lisätiedot

Sari Karttunen. Taidetoimikuntalaitoksen kansainväliset avustukset Taiteilijoiden liikkuvuuden ja vierastalojen tuki 2000-2004

Sari Karttunen. Taidetoimikuntalaitoksen kansainväliset avustukset Taiteilijoiden liikkuvuuden ja vierastalojen tuki 2000-2004 Sari Karttunen Taidetoimikuntalaitoksen kansainväliset avustukset Taiteilijoiden liikkuvuuden ja vierastalojen tuki 2000-2004 Työpapereita Working Papers 43 Taiteen keskustoimikunta Arts Council of Finland

Lisätiedot

Ammattitaiteiljan verotusohjeet

Ammattitaiteiljan verotusohjeet Ammattitaiteiljan verotusohjeet Sisällysluettelo Aluksi... 2 Taiteilijan verotus TVL:n nojalla... 2 Esitäytetty veroilmoitus... 3 Esitäytetyn veroilmoituksen palautuspäivä... 3 Taiteellisen toiminnan tulot...

Lisätiedot

Vero-opas. apurahansaajille LAL 2012

Vero-opas. apurahansaajille LAL 2012 Vero-opas apurahansaajille LAL 2012 Johdanto Käyttötarkoitus ja maksaja ratkaisevat verotuksen 2 3 Apurahan veronalaisuuden selvittäminen Tutkimusryhmä Ulkomaiset apurahat Apuraha apurahansaajan verotuksessa

Lisätiedot

Tampereen taivaalla on havaittu lokkiparvi ja Tammerkoskessa uikkupari, joten uskallan väittää että kevät on tulossa.

Tampereen taivaalla on havaittu lokkiparvi ja Tammerkoskessa uikkupari, joten uskallan väittää että kevät on tulossa. SUOMEN TAIDEGRAAFIKOT ry Pieni Roobertinkatu 10, 00120 Helsinki, puh. 09 700 285 02, info@taidegraafikot.fi, www.taidegraafikot.fi Puheenjohtaja Johanna Pihlajamaa, puheenjohtaja@taidegraafikot.fi I. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUKSET ETSIVÄN NUORISOTYÖN TUKEMISEEN VUONNA 2013

VALTIONAVUSTUKSET ETSIVÄN NUORISOTYÖN TUKEMISEEN VUONNA 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Nuorisoyksikkö 25.9.2012 VALTIONAVUSTUKSET ETSIVÄN NUORISOTYÖN TUKEMISEEN VUONNA 2013 1. YLEISTÄ Nuorisolain 13 mukaan määräraha etsivään nuorisotyöhön varataan valtion budjettiin

Lisätiedot

29.11.2013 70 ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET

29.11.2013 70 ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET ORIVEDEN KAUPUNKI Elämänlaatulautakunta 29.11.2013 70 Liikunta-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut 01.02.2014 ORIVEDEN KAUPUNGIN ELÄMÄNLAATULAUTAKUNNAN AVUSTUSOHJEET Ohjeiden tarkoitus on antaa suuntaviivoja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin myönnettävät valtionavustukset Valtionavustusohje Vuoden 2015 hakuaika päättyy - keväällä 30.4.2015 ja - syksyllä

Lisätiedot

Melan vakuutusyksikkö / LV 15.10.2010. Ohje apurahan myöntäjälle. Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan?

Melan vakuutusyksikkö / LV 15.10.2010. Ohje apurahan myöntäjälle. Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan? Melan vakuutusyksikkö / LV OHJE 15.10.2010 Ohje apurahan myöntäjälle Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan? 1.10.2010 OHJE 2 (8) Sisältö 1 Apurahan myöntäjän velvollisuus antaa tietoja... 3 2 Ilmoitusvelvollisuus

Lisätiedot

Jäsenkirje 6/09 17.9.2009

Jäsenkirje 6/09 17.9.2009 SUOMEN TAIDEGRAAFIKOT ry Pieni Roobertinkatu 10, 00120 Helsinki, puh. 09 700 285 02, info@taidegraafikot.fi, www.taidegraafikot.fi Puheenjohtaja Teija Immonen, puh. 045 113 8077, teija.immonen@taidegraafikot.fi

Lisätiedot

OHJE AVUSTUKSEN HAKEMISESTA PALOSUOJELURAHASTOSTA

OHJE AVUSTUKSEN HAKEMISESTA PALOSUOJELURAHASTOSTA SM-2008-1180/Tu-394 PALOSUOJELURAHASTO OHJE AVUSTUKSEN HAKEMISESTA PALOSUOJELURAHASTOSTA Voimassaoloaika 1.1.2010 - Säädökset: Palosuojelurahastolaki (306/2003) Valtionavustuslaki (688/2001) Hallintolaki

Lisätiedot