Raisto-Elo Tanja Rouhiainen Hannele. pelastuspäällikkö, asiantuntija. aluepalopäällikkö, asiantuntija tekninen päällikkö, asiantuntija

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raisto-Elo Tanja Rouhiainen Hannele. pelastuspäällikkö, asiantuntija. aluepalopäällikkö, asiantuntija tekninen päällikkö, asiantuntija"

Transkriptio

1 Turun kaupunki Pöytäkirja 4/2014 aluepelastuslautakunta Kokousaika Torstai klo 17:17-17:31 Kokouspaikka Lieto, paloasema Vakio-osallistujat Päätöksentekijät Lindell Pia Arvonen Jouni Augustin Heli Lehti Timo Nurro Kai Raisto-Elo Tanja Rouhiainen Hannele Salo Maija Sukari Helena Suominen Jari Tolvanen Mika Hurme Jyrki Kotti Minna puheenjohtaja vara vara Muut vakio-osallistujat Rinne Pirjo Kontio Mika Soininvaara Pertti Khn edustaja pelastuspäällikkö, esittelijä hallintopäällikkö, sihteeri Muut osallistujat Alanko Kari Särmä Mikko Viljanen Mika aluepalopäällikkö, asiantuntija tekninen päällikkö, asiantuntija pelastuspäällikkö, asiantuntija Poissa Alanko Kaarlo Korhonen Pentti Närvänen Vesa Rantala Ilkka varapuheenjohtaja Pykälät Muutoksenhaku Liitteenä

2 Turun kaupunki Pöytäkirja 4/2014 aluepelastuslautakunta Allekirjoitukset Pia Lindell puheenjohtaja Pertti Soininvaara sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Jouni Arvonen Heli Augustin Pöytäkirja pidetty yleisesti nähtävänä Keskuspaloasema, Eerikinkatu klo Todistaa Pertti Soininvaara sihteeri

3 Turun kaupunki Pöytäkirja 4/2014 aluepelastuslautakunta Kokousaika Torstai klo 17:17-17:31 Kokouspaikka Lieto, paloasema Asialuettelo 33 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 34 Pöytäkirjan tarkastus 35 Kaupunginhallituksen päätökset 36 Pelastusjohtajan päätöspöytäkirjat 37 Pelastuspäälliköiden päätöspöytäkirjat 38 Työvoiman käytön seuranta tammi - maaliskuu Uudenkaupungin Meripelastajat ry:n avustusanomus vuodelle Markku Hirvosen oikaisuvaatimus pelastusjohtajan tekemään päätökseen lääkintäesimiehen virkojen täyttämisestä 41 Raskaiden pelastusajoneuvojen hankinta

4 Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 aluepelastuslautakunta Laillisuus ja päätösvaltaisuus Vsaluelk 33 Ehdotus Päätös Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastus Vsaluelk 34 Ehdotus Päätös aluepelastuslautakunta valitsee pöytäkirjan tarkastajiksi et Jouni Arvosen ja Heli Augustinin (Pentti Korhonen ja Timo Lehti). aluepelastuslautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi et Jouni Arvosen ja Heli Augustinin.

5 Turun kaupunki Kokouspvm Asia 2 aluepelastuslautakunta (000) Kaupunginhallituksen päätökset Tiivistelmä: - Vsaluelk 35 Pelastusjohtaja Jari Sainio : Turun kaupunginhallitus on lähettänyt tiedoksi päätökset: 1. Turun kaupungin turvallisuussuunnitelman hyväksyminen (Kh ) 2. ettei se ota aluepelastuslautakunnan pöytäkirjaa käsiteltäväkseen (Kh ) Pelastusjohtaja Jari Sainio: Ehdotus Päätös aluepelastuslautakunta merkitsee Turun kaupunginhallituksen päätökset tiedokseen. Ehdotus hyväksyttiin. Asian esitteli kokouksessa pelastusjohtajan varahenkilö pelastuspäällikkö Mika Kontio.

6 Turun kaupunki Kokouspvm Asia 3 aluepelastuslautakunta (222) Pelastusjohtajan päätöspöytäkirjat Tiivistelmä: - Vsaluelk 36 Hallintopäällikkö Pertti Soininvaara : alepelastuslautakunnalle esitetään seuraavat päätöspöytäkirjat mahdollisen otto-oikeuden käyttämistä varten. Pöytäkirjat ovat nähtävänä keskuspaloasemalla ja aluepelastuslautakunnan kokouksessa. Pelastusjohtaja 19 Palomiesten virkojen täyttäminen (vak.nro , ) 20 Hankintamenettelyn keskeyttäminen korkeapainekompressorin hankinnan osalta 21 Täydennys pelastuslaitoksen tulospalkkiopäätökseen vuodelta Salainen asia. Ensimmäisen sairaslomapäivän palkattomuus 23 pelastuslaitoksen vesisukeltajien nimeäminen Pelastusjohtaja Jari Sainio: Ehdotus Päätös aluepelastuslautakunta päättää, ettei se ota edellä mainittuja pelastusjohtajan päätöspöytäkirjoja käsiteltäväkseen. Ehdotus hyväksyttiin. Asian esitteli kokouksessa pelastusjohtajan varahenkilö pelastuspäällikkö Mika Kontio.

7 Turun kaupunki Kokouspvm Asia 4 aluepelastuslautakunta (222) Pelastuspäälliköiden päätöspöytäkirjat Tiivistelmä: - Vsaluelk 37 Hallintopäällikkö Pertti Soininvaara : aluepelastuslautakunnalle esitetään seuraava päätöspöytäkirja mahdollisen otto-oikeuden käyttämistä varten. Pöytäkirja ovat nähtävänä pelastuslaitoksella ja aluepelastuslautakunnan kokouksessa. Pelastuspäällikkö Juha Virto 1 Vuorotyötä tekevän operatiivisen henkilökunnan vuosilomat 2014 Pelastusjohtaja Jari Sainio: Ehdotus Päätös aluepelastuslautakunta päättää, ettei se ota edellä mainittua pelastuspäällikön päätöspöytäkirjaa käsiteltäväkseen. Ehdotus hyväksyttiin. Asian esitteli kokouksessa pelastusjohtajan varahenkilö pelastuspäällikkö Mika Kontio.

8 Turun kaupunki Kokouspvm Asia 5 aluepelastuslautakunta (101) Työvoiman käytön seuranta tammi - maaliskuu 2014 Tiivistelmä: - Vsaluelk 38 Hallintopäällikkö Pertti Soininvaara : Työvoiman käytön seuranta on osa talouden raportointia. Työvoiman käyttö henkilötyövuosina -raportti sisältää seuraavat tiedot: Tammikuu - Maaliskuu Työvoiman käyttö / htv 553,5 550,3 Vakituisten osuus % 75,6 75,3 Avoimen vakanssin hoitajien 9,3 8,6 osuus % Sijaisten osuus % 9,7 8,3 Tilapäisten määräaikaisten 5,3 7,8 osuus % Sairauspoissaolot % 5,0 4,2 Tapaturma poissaolot % 0,31 0,26 Työpanos 481,9 481,3 Työpanoksen osuus työvoimasta 87,1 87,5 Sijaistus % 39,8 34,4 Vuoden 2014 kolmen ensimmäisen kuukauden työvoimaraportin mukaan tehtiin aluepelastuslaitoksella keskimäärin 550,3 htv. Muutos verrattuna vuoteen 2013 on - 3,2 htv. Oheismateriaali 1 Työvoiman käyttöraportti Pelastusjohtaja Jari Sainio: Ehdotus Päätös aluepelastuslautakunta merkitsee raportin työvoiman käytöstä tiedokseen. Ehdotus hyväksyttiin. Asian esitteli kokouksessa pelastusjohtajan varahenkilö pelastuspäällikkö Mika Kontio.

9 Turun kaupunki Kokouspvm Asia 6 aluepelastuslautakunta (059) Uudenkaupungin Meripelastajat ry:n avustusanomus vuodelle 2014 Tiivistelmä: Pelastusviranomaisten apuna toimivan järjestön avustusanomus vuodelle Aluepelastuslautakunnalle esitetään :n avustuksen myöntämistä. Vsaluelk 39 Hallintopäällikkö Pertti Soininvaara : Uudenkaupungin Meripelastus ry on anonut vuodelle 2014 aluepelastuslautakunnalta euron toiminta-avustusta. Kaupunginhallituksen antamien avustuksia koskevien yleisohjeiden (Kh ) mukaan toimielimen talousarviossa voi olla varattu määrärahaa avustusten myöntämistä varten, mikäli avustusten myöntäminen kuuluu sen toimialaan. Lautakunnat tekevät osaltaan avustusmäärärahan avustuslajeista jaottelupäätökset ja päättävät määrärahoistaan myönnettävistä avustuksista. Uudenkaupungin Meripelastajat ry ei ole aikaisemmin hakenut avustusta aluepelastuslautakunnalta. Oheismateriaali 1 Uudenkaupungin Meripelastajat ry:n avustusanomus vuodelle 2014 Avustusta haetaan mm. koulutus- ja rekrytointikustannuksiin. Vapaaehtoisille pelastusyhdistyksille myönnettyjen avustusten linjausten mukaan Uudenkaupungin Meripelastus ry:lle esitetään myönnettäväksi :n toimintaavustus vuodelle Uudenkaupungin Meripelastus ry on toimittanut aluepelastuslautakunnalle vuoden 2013 osalta tilinpäätöstiedot. Pelastusjohtaja Jari Sainio: Ehdotus aluepelastuslautakunta päättää myöntää Uudenkaupungin Meripelastus ry:lle euron toiminta-avustuksen vuodelle 2014 (TA-tili ). Avustuksen saajan on toimitettava aluepelastuslautakunnalle jäljennökset toimintavuoden (2014) tilinpäätöksestä, josta ilmenevät tulopuolella saatu avustus ja menopuolella avustuksen käyttö, tilintarkastuskertomus sekä toimintakertomus. Em. jäljennökset tulee toimittaa avustuksen saamisvuotta seuraavan vuoden huhtikuun loppuun mennessä. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Jouni Arvonen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

10 Turun kaupunki Kokouspvm Asia 7 aluepelastuslautakunta Asian esitteli kokouksessa pelastusjohtajan varahenkilö pelastuspäällikkö Mika Kontio. Jakelu ao SMPS Uudenkaupungin Meripelastajat ry tied Kaituri Juho tpv Miekka Pia

11 Turun kaupunki Kokouspvm Asia 8 aluepelastuslautakunta (112) Markku Hirvosen oikaisuvaatimus pelastusjohtajan tekemään päätökseen lääkintäesimiehen virkojen täyttämisestä Tiivistelmä: - Vsaluelk 40 Pelastuspäällikkö Juha Virto ja ensihoitopäällikkö Markku Rajamäki: Markku Hirvonen on pelastuslaitokselle saapuneella oikaisuvaatimuksella vaatinut muutosta pelastusjohtajan tekemään päätökseen dnro , jossa täytettiin lääkintäesimiesten virat vak. nro , ja Lääkintäesimiesten virat olivat julkisessa haussa ja hakijoita tuli määräaikaan mennessä 22 hakemusta. Lääkintäesimiehen viran kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan tutkinto, kokemus esimiestyöstä, tehtävään soveltuva johtamiskoulutus sekä voimassa oleva hoitotason lupa ja vähintään B-luokan ajokortti. Kaikki virkaan valitut täyttävät edellä mainitut kelpoisuusehdot. Markku Hirvonen esittää oikaisuvaatimuksessaan, että virkoihin valitut eivät täytä niille asetettuja kelpoisuusehtoja. Hakemusasiakirjojen ja haastattelujen perusteella virkoihin valituilla on lääkintäesimiehen viran hoitamiseen edellytettävä koulutus ja kokemus esimiestyöstä. Markku Hirvonen ei ole oikaisuvaatimuksessaan tuonut esille sellaisia perusteluja, joiden mukaan pelastusjohtajan päätös olisi ollut virheellinen, joten oikaisuvaatimus tulee hylätä. Liite 1 Liite 2 Markku Hirvosen oikaisuvaatimus Yhteenveto lääkintäesimiesten virkoihin valittujen koulutuksesta / kokemuksesta esimiestyössä Pelastusjohtaja Jari Sainio: Ehdotus Päätös Aluepelastuslautakunta päättää hylätä pelastusjohtajan päätöksestä dnro Markku Hirvosen tekemän oikaisuvaatimuksen edellä esitetyin perustein. Ehdotus hyväksyttiin. Asian esitteli kokouksessa pelastusjohtajan varahenkilö pelastuspäällikkö Mika Kontio. Jakelu ao Hirvonen Markku tied Rajamäki Markku tied Virto Juha

12 Turun kaupunki Kokouspvm Asia 9 aluepelastuslautakunta (061) Raskaiden pelastusajoneuvojen hankinta Tiivistelmä: Salassa pidettävä asia. Salassapidon peruste: viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6.1 :n 3 kohta. aluepelastuslaitokselle hankittavista säiliöautoista ja sammutusautoista on saatu tarjoukset Sammutin Oy:ltä ja Paja Viher-Vehmas Ky:ltä. Toimipisteet, joihin hankittavat ajoneuvot sijoittuvat ovat Lieto, Somero, Parainen ja Naantali. Raskaat pelastusajoneuvot ehdotetaan hankittavaksi Sammutin Oy:ltä kokonaishintaan ,00 (alv 0 %). Vsaluelk 41 Salassa pidettävä asia. Salassapidon peruste: viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6.1 :n 3 kohta. Tekninen päällikkö Mikko Särmä, paloinsinööri Pasi Heino ja hankinta- ja logistiikkakeskuksen osuus hankinta-asiantuntija Karolus Haarte : Turun kaupungin hankinta- ja logistiikkakeskus on pyytänyt aluepelastuslaitoksen toimeksiannosta avoimella hankintamenettelyllä tarjouksia kahdesta (2) säiliöauton alustasta ja siihen tehtävästä korirakenteesta sekä kahdesta (2) sammutusauton alustasta ja siihen tehtävästä korirakenteesta. Lisäksi optiona pyydettiin tarjouksia yhdestä (1) kahdesta (2) sammutusauton alustasta ja siihen tehtävästä korirakenteesta. Hankinnasta lähetettiin ilmoitus Internet-osoitteessa julkaistavaksi EU:n viralliseen lehden (EUVL) täydennysosassa (S-osa) sekä Tenders Electronic Daily (TED)-tietokannassa EU:n laajuisesti. Tarjouspyyntöasiakirjat olivat saatavilla Internetissä Turun kaupungin sivuilla osoitteessa Hankinnasta ei esitetyt kysymyksiä määräaikaan mennessä. Tarjous tuli antaa tarjouspyynnön liitteenä olleella tarjouslomakkeella (liite 1) ja teknisillä erittelyillä (liitteet 3,5,7,9). Annettuun määräaikaan kello mennessä tarjoukset saatiin seuraavilta tarjoajilta: Sammutin Oy ja Paja Viher-Vehmas Ky. Tarjouspyynnössä kuvattiin hankinnan kohde ja ajoneuvoille asetetut ehdottomat vaatimukset sekä tarjoajalle ja tarjoukselle asetetut vähimmäisvaatimukset. Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että osatarjoukset otetaan huomioon ja hyväksytään hankittavilla määrillä ryhmittäin; Ryhmä 1. Säiliöautot 2 kpl, Ryhmä 2. Sammutusautot 2 kpl + optiona 1-2 kpl. Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: 1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi, 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen, 3. Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu.

13 Turun kaupunki Kokouspvm Asia 10 aluepelastuslautakunta Tarjoajien kelpoisuuden arviointi Tarjoajien taloudelliset, tekniset ja muut edellytykset hankinnan toteuttamiseksi arvioitiin tarjouspyynnössä tarjoajille asetetuissa vähimmäisvaatimuksissa mainituin perustein. Hankintalain 56 :n mukaan hankintayksikkö voi asettaa tarjoajien rahoituksellista ja taloudellista tilannetta, teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä sekä laatua koskevia vaatimuksia sekä vaatia tarjoajia esittämään niihin liittyviä selvityksiä. Tarjoajat, jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljettava tarjouskilpailusta. Tarjoajan sulkemista tarjouskilpailusta tulee arvioida nimenomaan tarjoajien tasapuolisen kohtelun näkökulmasta. Paja Viher-Vehmas Ky ei ole osoittanut täyttävänsä tarjouspyynnön kohdassa asetettua vähimmäisvaatimusta, ja se tulee näin ollen sulkea tarjouskilpailusta. Toinen tarjoaja täyttää tarjoajille asetetut kelpoisuusehdot. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus Tarjoukset tarkistettiin suhteessa niihin vaatimuksiin, joita ostettavilta ajoneuvoilta tarjouspyynnössä edellytettiin. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arvioinnin suorittivat tekninen päällikkö Mikko Särmä ja paloinsinööri Pasi Heino. Tarjoukset täyttävät tarjouspyynnön vaatimukset. Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu Valinnan perusteeksi ilmoitettiin, että annetuista tarjouksista valitaan se tai ne, jotka ovat ajoneuvoryhmittäin kokonaistaloudellisesti edullisimmat. Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailua ei suoritettu, koska kummassakin ajoneuvoryhmässä saatiin vain yksi tarjouspyynnön mukainen tarjous. Tarjousten arvioinnin perusteella esitämme, että - Paja Viher-Vehmas Ky suljettaisiin tarjouskilpailusta, koska se ei ole osoittanut täyttävänsä kaikkia tarjoajien kelpoisuudelle asetettuja vähimmäisvaatimuksia - Sammutin Oy:ltä hankittaisiin 2 kpl Saurus FS120 -merkkisiä (alustoina Scania P370 LB 6x2*4 MNB CP14L ) säiliöautoja kokonaishintaan ,00 (alv 0 %) sekä muuten tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisin ehdoin. - Sammutin Oy:ltä hankittaisiin 3 kpl (optiot 1 kpl) Saurus FSC29 -merkkisiä (alustoina Scania P360 DB 4x2 MNB CP28L ) sammutusautoja koko-

14 Turun kaupunki Kokouspvm Asia 11 aluepelastuslautakunta naishintaan ,00 (alv 0 %) sekä muuten tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisin ehdoin. Hankinnan kokonaisarvo on ,00 (alv 0 %). aluepelastuslaitos, pelastusjohtaja Jari Sainio : Ehdotus aluepelastuslautakunta päättää, että - Paja Viher-Vehmas Ky suljetaan tarjouskilpailusta, koska se ei ole osoittanut täyttävänsä kaikkia tarjoajien kelpoisuudelle asetettuja vähimmäisvaatimuksia - Sammutin Oy:ltä hankitaan 2 kpl Saurus FS120 -merkkisiä (alustoina Scania P370 LB 6x2*4 MNB CP14L ) säiliöautoja kokonaishintaan ,00 (alv 0 %) sekä muuten tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisin ehdoin. - Sammutin Oy:ltä hankitaan 3 kpl (optiot 1 kpl) Saurus FSC29 -merkkisiä (alustoina Scania P360 DB 4x2 MNB CP28L ) sammutusautoja kokonaishintaan ,00 (alv 0 %) sekä muuten tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisin ehdoin. Päätös Ehdotus hyväksyttiin. Asian esitteli kokouksessa pelastusjohtajan varahenkilö pelastuspäällikkö Mika Kontio. Jakelu ao Paja Viher-Vehmas Ky ao Sammutin Oy tied Hankinta- ja logistiikkakeskus tied Heino Pasi tied Särmä Mikko

15 Turun kaupunki aluepelastuslautakunta Muutoksenhaku Liite MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät: 33-35, 38 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät: 36, 37 Seuraaviin päätöksiin ei hankintalain mukaan saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla. Pykälät: Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Pykälät: 36, 37, 39, 41 aluepelastuslautakunta Postiosoite: Eerikinkatu 35, TURKU sähköpostisoite: Aika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 euroa.

16 MUUTOKSENHAKUOHJEET Seuraavaan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen muutoshakemuksen. Pykälä: 41 Asian saattaminen markkinaoikeuden tutkittavaksi Kansalliset kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa asia voidaan saattaa markkinaoikeuden tutkittavaksi. Asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä ja sen perusteluista sekä ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Asiakirja katsotaan saadun tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä. Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen sekä hankinta-asia, jota hakemus koskee. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava hakemus. Hakemukseen on merkittävä hakijan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero. Hakemukseen on liitettävä: - päätös, johon muutosta haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä - asiakirjat, joihin vedotaan - valtakirja, mikäli käytetään asiamiestä EU- kynnysarvon alittavat ns. tekniset peruspalvelut Erityisalojen hankintalain tarkoittamissa teknisiä peruspalveluja (vesi-, energia-, liikenne- ja postipalvelut) koskevissa hankinnoissa markkinaoikeuden toimivalta alkaa vasta EU- kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa. Valituskielto Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen. Markkinaoikeuden yhteystiedot Postiosoite: PL 118, Helsinki Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3, Helsinki puh faksi

17 Turun kaupunki Pöytäkirja 4/2014 Liitteet aluepelastuslautakunta Kokousaika Torstai klo 17:17-17:31 Kokouspaikka Lieto, paloasema Liiteluettelo Asia/ Liite 40 1 Markku Hirvosen oikaisuvaatimus 40 2 Yhteenveto lääkintäesimiesten virkoihin valittujen koulutuksesta/kokemuksesta esimiestyössä

18 aluepelastuslautakunta 40 Liite 1 Markku Hirvosen oiva

19 aluepelastuslautakunta 40 Liite 2 Liite 2. Yhteenveto lääkintäesimiesten virkoihin valittujen koulutuksesta / kokemuksesta esimiestyössä Lääkintäesimiehen kelpoisuusvaatimuksena on sairaanhoitajan tutkinto, kokemus esimiestyöstä, tehtävään soveltuva johtamiskoulutus sekä voimassa oleva hoitotason lupa ja vähintään B-luokan ajokortti. Kaikki virkaan valitut täyttävät edellä mainitut kelpoisuusehdot. Alla tarkennus ko. henkilöiden koulutuksesta ja kokemuksesta esimiestyöstä: Johanna Hyökki Sairaanhoitaja AMK (2004). Tutkinto sisältää johtamiskoulutusta (esim. terveyspalveluiden kehittäminen ja yrittäjyys 10 opintoviikkoa) Ensi- ja akuuttihoitotyön erikoistumisopinnot 30 op (2011). Suoritettuihin opintoihin kuuluu johtamiskoulutusta esim. johtaminen ja viranomaisyhteistyö ensi- ja akuuttihoidossa ja monipotilastilanteissa Kokemus esimiestyöstä: Hyökki on toiminut vt.lääkintäesimiehenä välisen ajan sekä tehnyt useita esimiehen sijaisuuksia vuodesta 2012 lähtien. Petri Lunden Sairaanhoitaja AMK (2004). Tutkinto sisältää johtamiskoulutusta (esim. terveyspalveluiden kehittäminen ja yrittäjyys 10 opintoviikkoa) Ensi- ja akuuttihoitotyön erikoistumisopinnot 30 op (2011) Suoritettuihin opintoihin kuuluu johtamiskoulutusta esim. johtaminen ja viranomaisyhteistyö ensi- ja akuuttihoidossa ja monipotilastilanteissa. Kokemus esimiestyöstä: Lunden on toiminut vt. lääkintäesimiehenä välisen ajan. Vesa Jyrkkänen Sairaanhoitaja, ensihoitaja AMK (2004). Sairaanhoitaja AMK (2004). Tutkinto sisältää johtamiskoulutusta (esim. terveyspalveluiden kehittäminen ja yrittäjyys 10 opintoviikkoa). Osaava esimieskurssi Turun kaupunki/ Turun AMK (2013) Kokemus esimiestyöstä: Jyrkkänen on toiminut vt. lääkintäesimiehenä välisen ajan. Tämän lisäksi Jyrkkänen on tehnyt useiden vuosien ajan lääkintäesimiehen lyhytaikaisia sijaisuuksia mm. vuosilomat. Katsomme, että lääkintäesimiehen virkoihin valitut täyttävät kaikki virkaan vaaditut kelpoisuusehdot ja ovat koulutuksensa sekä esimieskokemuksensa osalta valmiit hoitamaan tässä mainittuja virkoja. Juha Virto pelastuspäällikkö Markku Rajamäki ensihoitopäällikkö

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2008 KOKOUSAIKA: Perjantaina 30.05.2008 klo 10.00- KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali ESITYSLISTA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj.

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144 Kunnanhallitus 08.04.2009 AIKA 08.04.2009 klo 10:00-11:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 96 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö 1 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 3.2.2010 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Kivipappilan kokoushuone Läsnä: Mattila Esko puheenjohtaja Salo Miikka jäsen, varapuheenjohtaja Mansoniemi Juha jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00

Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 18/2010 551 (- 561) KOKOUSAIKA Tiistaina 7. joulukuuta 2010 klo 12.00-14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 10.1.2013 17:00 Kokousaika 10.1.2013 kello 17.00-17.50 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 117 Sivistyslautakunta 07.08.2013 AIKA 07.08.2013 klo 18:30-19:36 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) ASIALISTA 2 / 2010 Sivu 21 Kokouksen avaus 3 22 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 23 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 24 Kokouksen

Lisätiedot

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104 1 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 13.11. 2013 klo 18 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila LÄSNÄ: Harhala Tauno Husari Salme Koivumäki Anu Koivuniemi Olavi Lehtiö Helena Leppihalme Aili Virtanen Pentti Pitkänen Jorma varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 1.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 02.10.2014 klo 16:00-17:42

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 02.10.2014 klo 16:00-17:42 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 02.10.2014 klo 16:00-17:42 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 154 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 212. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 212. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 212 Ympäristölautakunta 18.12.2008 AIKA 18.12.2008 klo 18:00-21:10 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 112 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

N:o 2/2014. SASTAMALAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto

N:o 2/2014. SASTAMALAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU N:o 2/2014 KOKOUSAIKA Torstai 30.1.2014 klo 17:30, kahvi klo 18 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA N:O LIITTEET 21 22 23 24 25 26 27 28 Vammalan seurakuntatalo Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 Tekninen lautakunta 20.01.2011 AIKA 20.01.2011 klo 16:30-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, Kotka-kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 29.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 29.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO. Aika: Torstai 26.8.2010 klo 18.30 (Ryhmät klo 17.30, kahvitarjoilu klo 18.

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO. Aika: Torstai 26.8.2010 klo 18.30 (Ryhmät klo 17.30, kahvitarjoilu klo 18. LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1 (8) Aika: Torstai 26.8.2010 klo 18.30 (Ryhmät klo 17.30, kahvitarjoilu klo 18.00) Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Mika Arola Kyllikki Honkanen

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone -2, SIV 28.9.2012 8:00 Kokousaika 28.9.2012 klo 8.00 9.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (16) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 20.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (16) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 20.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (16) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-16:40 Paikka Kuntatekniikkaliikelaitoksen kokoustila, Torikatu 18, 3. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Ilkka Raninen,

Lisätiedot

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj. läsnä Reijo Mikkola vpj. Tapio Uusitalo, varajäsen Minna Patoranta

SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj. läsnä Reijo Mikkola vpj. Tapio Uusitalo, varajäsen Minna Patoranta TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 2/2010 KOKOUSAIKA: Perjantaina 30.04.2010 klo 9.00-10.30 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoussali PÖYTÄKIRJA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki,

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 2/2014 22 (32) Välitie 2, neuvotteluhuone

Tekninen lautakunta 2/2014 22 (32) Välitie 2, neuvotteluhuone Tekninen lautakunta 2/2014 22 (32) Aika Tiistai 4.3.2014 klo 18.00 19.15 Paikka Välitie 2, neuvotteluhuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Hirvonen Veijo Hyytiäinen Päivi Kettunen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2012

SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/ Aika: Torstai 2.2. klo 18.00 19.10 Paikka: Seurakuntakeskus, Kaustinen Kutsutut jäsenet: Harju Veli-Pekka puheenjohtaja, kirkkoherra Hanhikoski Kari

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 1/2008 KOKOUSAIKA: Perjantaina 15.2.2008 klo 10.00-12.40 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali

TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 1/2008 KOKOUSAIKA: Perjantaina 15.2.2008 klo 10.00-12.40 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 1/2008 KOKOUSAIKA: Perjantaina 15.2.2008 klo 10.00-12.40 KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali PÖYTÄKIRJA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj.

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia Nastolan kunta Pöytäkirja 4/2015 44 Perusturvalautakunta Aika 23.04.2015 klo 18:00-19:47 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen

Lisätiedot

-1, TEK 27.3.2014 18:30

-1, TEK 27.3.2014 18:30 -1, TEK 27.3.2014 18:30 Kokousaika 27.3.2014 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 (8) Aika: Ti 16.10.2007 klo 18.00 (Ryhmät klo 17, kahvitarjoilu klo 17.45) Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Arola, Mika Hernesmaa, Harri Ilomäki,

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2009 64 Kunnanvaltuusto 09.06.2009 AIKA 09.06.2009 klo 19:00-20:20 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 67 37

Lisätiedot