Logistiikkayritysten Liitto Helsinki Eteläranta 10 puh fax

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Logistiikkayritysten Liitto 00130 Helsinki Eteläranta 10 puh 09 4202 3389 fax 09 4202 3320 e-mail etunimi.sukunimi@ek.fi"

Transkriptio

1 Logistiikkayritysten Liitto Helsinki Eteläranta 10 puh fax JÄSENKIRJE Lainsäädäntö 2. Uutisia 3. EK:n PK suhdannebarometri 4. Projektit ja kampanjat 5. Nettisivut 6. Koulutus 7. Tilastot 8. Sakot 1. Lainsäädäntö Ajoneuvojen rekisteröintikäytäntö helpottuu Ajoneuvojen rekisteröintisäännökset yksinkertaistuvat. Ajoneuvo pysyy rekisterissä yhtäjaksoisesti ensirekisteröinnistä lopulliseen rekisteristä poistamiseen saakka. Näiden välillä ajoneuvo voidaan poistaa ja ottaa jälleen liikennekäyttöön ilmoittamalla siitä ajoneuvoliikennerekisteriin. Myöhemmin annettavan asetuksen mukaan kilpiä ei tarvitse poistaa autojen osalta eikä ajoneuvoa rekisteröidä uudelleen. Valtioneuvosto esitti ajoneuvo- ja ajoneuvoverolain vahvistamista 1. maaliskuuta. Nykykäytännön mukaan ajoneuvo on poistettava rekisteristä, jos sitä ei käytetä liikenteessä. Uudelleen käyttöön ottaminen vaatii rekisteröintikatsastuksen. Muutetussa laissa rekisteröintikatsastusta ei vaadita. Normaalin määräaikaiskatsastuksen tulee kuitenkin olla voimassa, kun ajoneuvo otetaan taas liikenteeseen. Liikennekäytöstä poistaminen katkaisee ajoneuvoveron siksi ajaksi, jonka ajoneuvo on poistettuna liikenteestä. Ajoneuvon käyttäminen on silloin kiellettyä ja siitä rangaistaan sakolla. Lisäksi seurauksena on vuoden ajoneuvovero viisinkertaisena, kuitenkin vähintään tuhat euroa. Liikennekäytöstä poistetusta autosta ei tarvitse maksaa liikennevakuutusmaksua. Liikennekäytöstäpoisto ei pääsääntöisesti koske moottoripyöriä. Lait tulevat voimaan 2. marraskuuta alun perin suunnitellun maaliskuun sijaan. Voimaantulo lykkääntyy, koska Ajoneuvohallintokeskuksen (AKE) tietojärjestelmä on valmiina uudistukseen vasta syksyllä. AKEn tietojärjestelmä otetaan käyttöön 12. marraskuuta. Liikenne- ja viestintäministeriö helpottaisi kuljetusyritysten polttoaineen tuontia Venäjältä LVM esittää, että kuljetusyritykset saisivat tuoda Venäjältä Suomeen nykyistä enemmän polttoainetta ilman tullimaksuja. LVM toivoo VM:ltä tullilain muuttamista. Esityksen mukaan suomalaisten ja muiden EU-jäsenmaiden kuljetusyritysten ajoneu- 1

2 voissa saisi tuoda polttoainetta ilman tullimaksuja enintään 800 litraa. Erikoiskonttien säiliöissä polttoainetta voisi tuoda tullitta enintään 200 litraa. Kuorma- ja linja-autojen polttoaine on pääosin vapautettu tullimaksuista Suomen ja Venäjän rajalla maiden välisellä sopimuksella. Vuonna 1999 voimaan tullut tullilain muutos kuitenkin rajoittaa suomalaisten ja muiden EU-jäsenmaiden ajoneuvojen polttoaineen tullittoman tuonnin Venäjältä Suomeen 400 litraan. Venäläisillä yrityksillä rajoituksia ei ole. Edellytyksenä on, että polttoaine tuodaan ajoneuvon normaalissa polttoainesäiliössä. Nykykäytännössä suomalaiset ja muiden EU-jäsenmaiden kuljetusyritykset ovat epäedullisessa asemassa verrattuna venäläisiin yrityksiin. LVM ehdottaa VM:lle tilanteen nopeaksi ratkaisuksi tullilain muuttamista. Myöhemmin on mahdollista aloittaa neuvottelut venäläisten kanssa maantieliikennesopimuksen muuttamisesta niin, että venäläisten ajoneuvojen polttoaineen tuontia Suomeen rajoitettaisiin. Linja- ja kuorma-autojen kuljettajille ammattipätevyysvaatimukset Uusien linja- ja kuorma-autonkuljettajien on ajokortin lisäksi hankittava perustason ammattipätevyys. Kaikkien kuljettajien tulee osallistua säännöllisesti jatkokoulutukseen. Valtioneuvosto esitti 15. maaliskuuta vahvistettavaksi lakia kuorma- ja linjaautonkuljettajien ammattipätevyydestä. Lailla pannaan täytäntöön EU:n raskaan liikenteen ammattipätevyysdirektiivi. Lain tarkoituksena on muun muassa parantaa liikenneturvallisuutta ja yhdenmukaistaa kuljettajien ammatillisen osaamisen vähimmäistasoa. Linja-autonkuljettajaksi pääsemisen ikäraja alenee 18 vuoteen. Kolmivuotisen linjaautonkuljettajan perustutkintokoulutuksen voi aloittaa heti peruskoulun jälkeen. Koulutuksen saanut 18-vuotias saa ajaa paikallisbussia tai enintään 16 matkustajan pienoislinja-autoa Suomessa. Nuorisoasteen koulutuksen aloittamisesta päättää opetusministeriö. Suurten bussien ammattikuljettajaksi voi päästä 280 tunnin koulutuksella 21-vuotiaana. Jos kuljettaja on suorittanut nopeutetun 140 tunnin pätevyyskoulutuksen, hän pääsee ajamaan D-luokan bussia 23-vuotiaana. 280 tunnin kuorma-autonkuljettajan ammattipätevyyskoulutuksella saa kuljettaa 18- vuotiaana C-luokan kuorma-autoa tai CE -ajoneuvoyhdistelmää. Nopeutetulla pätevyyskoulutuksella näitä ajoneuvoja saa kuljettaa 21-vuotiaana. Kaikkien linja- ja kuorma-autonkuljettajien on osallistuttava jatkokoulutukseen viiden vuoden välein. Jatkokoulutuksessa annetaan opetusta muun muassa turvallisesta, taloudellisesta ja ympäristöystävällisestä ajotavasta. Ammattipätevyysvaatimus koskee linja-autonkuljettajan ajokortin suorittavia ja alalle ryhtyviä kuljettajia 10. syyskuuta 2008 alkaen ja kuorma-autonkuljettajia 10. syyskuuta 2009 lähtien. Pätevyydestä tulee merkintä ajokorttiin tai erityiseen ammattipätevyyskorttiin. Kuorma-auton kuljettajilta ammattipätevyyttä ei vaadita yksityisissä ei-kaupallisissa ajoissa eikä ajoissa, joissa päätehtävänä ei ole ajoneuvon tai tavaroiden kuljettaminen. Eduskunta kiristi ammattipätevyysvaatimusta linja-autojen osalta. Vain samassa taloudessa asuvien kuljettaminen omalla linja-autolla on yksityisissä ei-kaupallisissa ajoissa mahdollista ilman ammattipätevyyttä. Huolto- ja korjaamotoiminnan yhteydessä ilman ammattipätevyyttä voi ajaa vain koeajoja. Perustason ammattipätevyyskoulutusta antavat erikseen tähän opetukseen hyväksytyt ammatilliset koulutuskeskukset ja autokoulut. Myöhemmin keväällä annettavassa asetuksessa määritellään tarkemmin muun muassa koulutuksen määrä ja oppiaineet. 2

3 REACH EU:n kemikaaliasetus, joka on siis pakko toteuttaa joka jäsenmaassa, tulee voimaan Asetus koskee alkuvaiheessa aineiden valmistajia, maahantuojia sekä käyttäjiä. Keskeiset velvoitteet koskevat aineiden rekisteröintiä. Muita ovat lupien hakeminen eräille aineille, tiedon välittäminen toimitusketjussa ja tietojen jakaminen yritysten kesken. Uudet merkintämääräykset tulevat voimaan alustavien tietojen mukaan vasta 4-5 vuoden kuluttua ja niille tulee lisäksi siirtymäaika. EU:n kemikaalivirastohan sijoittuu Helsinkiin. Sivuilta saat asioista lisätietoa. 2. Uutisia Valtio tukee Talvivaaran kaivokseen liittyviä investointeja Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli tänään Talvivaaran kaivososakeyhtiön tukihakemusta kaivosalueen ulkopuolisten infrastruktuuriinvestointien rahoittamisesta. Päätökseen sisältyy myös huomattavia liikenneinvestointeja. Ministerivaliokunta hyväksyi kannanoton, jonka mukaan valtio varautuu tukemaan Talvivaaran kaivoksen investointeja enintään 8 miljoonalla eurolla vuoden 2007 lisätalousarviossa. Tuen lopullinen suuruus määräytyy myöhemmin varsinaisen tukipäätöksen yhteydessä mm. yrityksen koon mukaan. Tuki kohdistetaan valtionavustuksena energian syöttöjärjestelmän sekä vedenottamon ja putkilinjan rakennusinvestointien rahoittamiseen. Näiden kustannusarvio on yhteensä 22,9 miljoonaa euroa. Kaivoshankkeen kokonaisinvestoinnit ovat noin miljoonaa euroa. Sotkamossa sijaitsevan Talvivaaran malmiot muodostavat Euroopan suurimman tunnetun nikkeliesiintymän, jonka luokitellut malmivarat ovat noin 340 miljoonaa tonnia. Suunniteltu vuosittainen nikkelin tuotanto Talvivaarasta on noin tonnia, mikä on noin 2,5 prosenttia maailman vuosittaisesta nikkelin tarpeesta. Sivutuotteina saadaan merkittäviä määriä kuparia, sinkkiä ja kobolttia. Talvivaara-projektin tavoitteena on aloittaa tuotannollinen toiminta Talvivaarassa vuonna 2009, minkä jälkeen kaivoksen toiminta-ajaksi jo tunnetuin malmivaroin on arvioitu vähintään 25 vuotta. Kaivoksen lopullisen investointipäätöksen edellytyksenä on ympäristölupa, joka arvioidaan saatavan keväällä Hankkeen työllisyysvaikutukset ovat erittäin merkittävät. Täydessä mittakaavassa toimiessaan vuosina kaivos työllistää suoraan noin 400 henkilöä, minkä lisäksi hankkeen rakentamisvaiheen ( ) työllistämisvaikutuksen arvioidaan olevan noin henkilötyövuotta. Välillisesti hankkeen arvioidaan luovan jopa yli pysyvää työpaikkaa. Uusi rata rakenteille Talvivaaran kaivokselle rakennetaan rautatie. Yhteyden suunnittelu aloitetaan välittömästi. Kaivosyhtiö rakennuttaa 26 kilometrin pituisen radan itse. Rakentaminen maksaa noin 40 miljoonaa euroa. Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi sitä, että Ratahallintokeskus maksaa radan investointikustannukset takaisin yhtiölle 20 vuoden aikana. Maksaminen keskeytetään, jos kaivostoiminta päättyy tai yhtiö ei käytä rataa kuljetuksiin sovittua määrää. Takaisinmaksun yksityiskohdista neuvotellaan kuitenkin vielä kaivosyhtiön kanssa. Sopimuskauden jälkeen rautatie siirtyy Ratahallintokeskuksen omistukseen ja kunnossapidettäväksi. 3

4 Uusi rautatie liitetään Kajaanin ja Iisalmen väliseen rataan. Rata voisi olla käytössä aikaisintaan vuonna 2009 tai Talvivaaran kaivoksen liikenneyhteyksien turvaamiseksi parannetaan myös maantieyhteyksiä Kajaanin suuntaan. Se maksaa noin 7 miljoonaa euroa. Tarkoitus on, että kaivosyhtiö vastaa kustannuksista alkuvaiheessa ja Tiehallinto korvaa sille kustannukset kaivoksen käynnistymisen jälkeen kahtena vuotena. Väylien kustannukset lisätään liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan budjettikehyksiin. Huippuyliopistolla harppaus kansainvälisyyteen Hanke laitettava nopeaan jatkovalmisteluun Elinkeinoelämän keskusliitto EK tukee valtiosihteeri Raimo Sailaksen johdolla toimineen työryhmän ehdotusta, joka yhdistää Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Taideteollinen korkeakoulun yhdeksi huippuyliopistoksi. Tavoitteeksi asetettu teknologian, kauppatieteiden ja taideteollisuuden maailmanluokan huippuyliopisto vastaa elinkeinoelämän odotuksia. Se mahdollistaisi harppauksen kansainväliseen, entistä laaja-alaisempaan huippututkimukseen. Hanke on syytä laittaa ripeään jatkovalmisteluun. Suomalaisen koulutuksen ja tutkimuksen laatu ja relevanssi ovat tulevaisuutemme kannalta avainasemassa. Nykyiset rakenteet ja toimintatavat eivät takaa riittävää muutoskykyä, joten osaamisen laatu uhkaa jäädä jälkeen kansainvälisestä kehityksestä. Yliopistoihin tarvitaan uutta dynamiikkaa, jotta pystymme rakentamaan menestymisen kannalta välttämätöntä osaamispohjaa, sanoo johtaja Timo Kekkonen EK:sta. Uusi yliopisto ei saa olla vain sitä, että kolme erillistä yksikköä yhdistetään uudeksi kokonaisuudeksi. Pelkällä hallintojen yhdistämisellä ei synny kansainvälisessä kilpailussa tarvittavaa lisäarvoa. Opetuksessa ja tutkimuksessa on panostettava alueisiin, jotka ovat Suomen tulevaisuuden kannalta tärkeitä. Samalla on haettava vahvaa tieteidenvälistä yhteistyötä tutkimuksessa ja opetuksessa. Huippuyliopiston syntyminen edellyttää taloudellisten resurssien olennaista lisäämistä, sisäisen ja ulkoisen hallinnon joustavuutta ja kaikkien tahojen vahvaa sitoutumista. Työryhmän ehdotus yliopistojen nykyisten taloudellisten voimavarojen kaksinkertaistamisesta vuoden 2012 loppuun mennessä on EK:n mielestä kannatettava. On tärkeää, että tuleva hallitus sitoutuu uudistukseen hallitusohjelmassaan ja budjettikehyksissä. Yksityisoikeudellinen säätiömalli on paras vaihtoehto uudelle yliopistolle. Yliopiston on välttämätöntä siirtyä tilivirastosta itsenäiseksi oikeushenkilöksi, jotta se pystyy kilpailemaan maailman johtavien yliopistojen kanssa. Säätiömalli mahdollistaa myös lahjoitusvarojen keräämisen, mutta edellytyksenä on lahjoitusten verovapautta koskevien rajoitusten poistaminen. Hyviä kokemuksia säätiömallista on saatu mm. ammattikorkeakouluista. Elinkeinoelämän näkemyksen mukaan hallituksen ja rehtorin toimivaltaa on lisättävä ja säätiön hallitus muodostettava ulkopuolisista jäsenistä. On tärkeää, että rehtorin valinta kuuluu hallitukselle. Tällainen hallintomalli mahdollistaa voimavarojen suuntaamisen strategian mukaisesti ja tukee uudistusten toteuttamista. Huippuyliopisto on EK:n mielestä mahdollisuus nostaa suomalainen yliopisto maailman kärkeen. Sillä vahvistetaan kansainvälistä yhteistyötä ja lisätään liikkuvuutta. Tavoitteena on yliopisto, joka houkuttelee parhaita opiskelijoita, opettajia ja tutkijoita. Uusi huippuyliopisto voi toimia esimerkkinä myös muille rakenteellisille muutoksille sekä toimia koko suomalaisen yliopistollisen opetus- ja tutkimusjärjestelmän veturina ja suunnannäyttäjänä, Kekkonen painottaa. EK:n viesti EU:n huippukokoukselle: Oikeudenmukaisuutta ja realismia maakohtaisiin ilmasto- ja energiatavoitteisiin 4

5 Elinkeinoelämän keskusliitto EK antaa vahvan tukensa Euroopan unionin pyrkimyksille, joiden tarkoituksena on saada aikaan kaikki keskeiset maat kattava kansainvälinen ilmastosopimus mahdollisimman nopeasti. Maailman kasvuhuonepäästöt vähenevät vain, jos kaikki toimijat ja päästöiltään keskeiset maat tekevät työtä päästöjen vähentämiseksi. Elinkeinoelämä on sen sijaan huolissaan ympäristöministerineuvoston tiistaina tekemästä päätöksestä, jonka mukaan EU sitoutuu muista maista riippumatta vähentämään päästöjään 20 prosentilla vuoteen Pahimmillaan se johtaa maailman päästöjen kasvuun, kun EU:ssa toimivien yritysten toimintaedellytykset kilpailijoihin verrattuna heikkenevät. Nyt tarvitaan entistä enemmän kansainvälistä yhteistyötä, jolla muut maat saadaan mukaan. Samalla on varmistettava, että EU:n sisällä taakanjako on oikeudenmukainen. Ratkaisuja tehtäessä on otettava huomioon, että Suomella on pienemmät mahdollisuudet vähentää päästöjä kuin monella muulla EU-maalla. Se johtuu Suomen talouden rakenteesta, hyvästä energiatehokkuudesta sekä vähäpäästöisestä energian tuotantorakenteesta, viestittää EK:n johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala maaliskuussa kokoontuvalle EU:n huippukokoukselle ja sen jälkeen alkaviin jatkoneuvotteluihin. Toinen suuri haaste on EU:n tavoite lisätä uusiutuvien energiamuotojen osuus 20 prosenttiin kokonaisenergiatarpeesta vuoteen 2020 mennessä. Tämä merkitsee uusiutuvan energian käytön kolminkertaistamista nykytasoon verrattuna. EU:n huippukokouksessa on tärkeää varmistaa, ettei tavoitteesta tule sitovaa. Uusiutuvan energian tavoite on tarkoitus jakaa jäsenmaiden kesken ottaen huomioon maiden erilaiset olosuhteet. Suomen tavoitetta määriteltäessä tulee muistaa, että Suomessa uusiutuvaa energiaa, etenkin bioenergiaa, hyödynnetään jo nyt keskimääräistä paljon enemmän. Erityisen tärkeää on myös huolehtia, että bioenergian käytön edistäminen ei vaaranna metsä- ja elintarviketeollisuuden raaka-aineen saantia kilpailukykyiseen hintaan, Kylä-Harakka-Ruonala painottaa. Elinkeinoelämä toimii jatkossakin aktiivisesti omien päästöjensä vähentämiseksi parantamalla edelleen energiatehokkuutta ja ottamalla käyttöön päästöttömiä ja vähäpäästöisiä energiamuotoja. Työnantajat 100 vuotta -juhlaseminaari , Helsingin Messukeskus Seminaarin puheita löydät oheisen linkin kautta: Hyvät puupakkausten käyttäjät Vuosi 2006 muodostui mekaanisen puun ja sahateollisuuden kannalta pitkästä aikaa toiminnallisesti ja taloudellisesti hyväksi. Vastaavasti tämä on käytännössä puuraakaaineen käyttäjille tarkoittanut jatkuvia hinnannousuja ja jopa ajoittain tavaran saantivaikeuksia. Sahatavaran vienti kasvoi tammi-syyskuussa 2,3 %. Vastaavasti Ruotsin ja Norjan vienti kasvoivat yli 10%. Viennin kasvumaita ovat Belgia, Kreikka, Japani ja Marokko. Marraskuussa pohjoismaiden sahatavaran hinta oli laaduista riippuen % yli vastaavan vuosi sitten. Hinnat olivat vuoden lopussa edelleen nousupaineessa. Poikkeuksellisen suuret hinnannousut Tämä tosiasia on totisesti näkynyt myös kotimaisten puupakkausten valmistajilla. Kun puutavaran hinta muodostaa arviolta % lopputuotteen hinnasta ei ole ollut muuta mahdollisuutta, kuin nostaa lavojen hintoja. 5

6 Olemme eläneet pitkään melko vakaissa markkinaoloissa, jossa toteutuneita hintoja on selvitetty kerran vuodessa. Vuonna 2006 oli aihetta kolmeen kertaan toteuttaa hintaselvitys. Liitteenä on tuorein tilanne eli vuoden vaihteessa suoritettu selvitys toteutuneista hinnoista, joka osoittaa, että vuodenvaihteesta 2005/ 2006 hinnat ovat nousseet 25-30%. Mikä on näkymä jatkoon? Viimeaikaisten uutisten perusteella (Taloussanomat ja Kauppalehti ) tilanne ei lähiajalle ole kovin ruusuinen. Myöhässä oleva talvi on pahasti rajoittanut talvihakkuita sekä Suomessa että Venäjällä. Metsäyhtiöt ilmoittavat olevansa reilut puolet jäljessä normaalivolyymistä ja tavoitteistaan. Nyt tilanne luonnollisesti ruuhkautuu eikä ole vapaita ylimääräisiä hakkuuja korjuuresursseja. Toinen suuri uhkatekijä on epävarmuus Venäjän puutoimituksista jatkoon. Hinta nousee ja suunnitteilla on huomattavat lisätullit raakapuulle. Suomi on viime vuosina tuonut n. neljänneksen puutarpeestaan Venäjältä, joten sen volyymin löytäminen kotimaisista metsävaroista lyhyellä aikavälillä voi olla vaikea. Suomessa korjataan nykyään n. 60 miljoonaa kuutiota vuodessa. Asiantuntijat arvioivat, että hakkuita voitaisiin lisätä kym- menellä miljoonalla. Kysymys kuuluu miten ja milloin? Tämä tiedote on tarkoitettu valaisemaan puualalla vallitsevaa tilannetta ja sen heijastuksia pakkausten hintoihin. FI 2002-kuormalavajärjestelmän uusien kuormalavojen hintaseuranta ja perusteet: Järjestelmään on sovittu ylläpidettäväksi toteutuneiden lavahintojen seurantaa. Toteutuneet hintatiedot kerätään 3-4 kotimaiselta valmistajalta luottamuksellisesti 1-2 kertaa vuodessa ja tarvittaessa. Valmistajien antamien tietojen perusteella ilmoitetaan hintakeskiarvo. Huomioikaa FIN-lavan hintatieto koskee uuden standardin mukaisia lavoja vapaasti valmistajalla - ALV 0% Taulukossa ilmoitetut hinnat ovat arvolisäverottomia toimitusehdolla vapaasti lavavalmistajalla. FI 2002-järjestelmän kuormalavojen toteutuneet hintanoteeraukset vuodenvaihteessa 2 Ostajaluokka Volyymi FIN-/ CEN-lava Myymälälava Muu lava x 0 Toteutunut hinta EUR-lava Toteutunut hinta 0 EXW, Alv. 0 % EXW, Alv 0% 6 / Toteutunut hinta 2 0 EXW, Alv. 0 % 0 7. Esim. Nippu / 16 14,50 (12,60) (10,20) Pienostoerä lavaa < 100 lavaa (Suluissa ovat elokuun 2006 hinnat) Suurostoerä Suurkäyttäjä, jatkuva ostaja 13,80 (11,60) 11,30 (9,30) 6

7 Inspectan kuormalavojen lupamaksujen maksuperusteet vuodelle 2007 ovat liitteenä. Ministeriö selvittää virhepistejärjestelmää :32 LVM selvittää, kannattaisiko liikennerikkomusten virhepistejärjestelmä ottaa käyttöön myös Suomessa. Asiasta kertoi Hämeen Sanomat. Ministeriö valmistelee parhaillaan alustavaa muistiota, johon on kerätty ja vertailtu eri maiden kokemuksia pisteytyksestä. Monessa Euroopan maassa virhepistejärjestelmä on jo käytössä. Virhepistejärjestelmässä liikennerikkomukset pisteytetään niiden vakavuuden perusteella. Toisissa maissa pisteitä vähennetään ja toisissa lisätään. Tietyn pisterajan rikkomisesta seuraa ajokortin hyllyttäminen määräajaksi. Ministeriön mukaan pisteiden käyttöönotto ei toisi kovin dramaattista muutosta Suomen rangaistuskäytäntöön. Asia ei ole täysin uusi. Meillä lasketaan jo rikkomusten lukumäärää, ja kun määrätty raja ylittyy, seuraa ajokieltoa, sanoo hallitusneuvos Anna-Liisa Tarvainen ministeriöistä. Vuonna 1996 Suomessa käyttöön otetussa järjestelmässä kaikki lievät rikkomukset ovat samanarvoisia. Ajokieltoa seuraa kolmesta rikkomuksesta vuoden sisällä. Uusille kuskeille riittää kaksi. (STT) 3. PK -barometri Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n PK -yritysvaltuuskunnan puheenjohtaja Hei mo J. Aho: Tulevaisuuteen vaikutetaan aktiivisella elinkeinopolitiikalla PK -yritykset toivovat byrokratian purkamista Vaalikeskustelussa on ehdotettu valtion menojen lisäämistä erilaisiin kohteisiin. Toisaalta on myös todettu, ettei lisämenoihin olisi varaa lainkaan. Valtion menoja lisäämällä ei työllisyyttä voida kestävällä tavalla kohentaa. Myös passiivinen elinkeinopolitiikka kostautuu. Tulevaisuuteen voidaan ja pitää varautua rakentamalla työllistäville yrityksille suotuisa toimintaympäristö. Jos rahasta puhutaan, veronkevennykset ovat tehokas tapa edistää yritysten kasvuhalua ja työllistämiskykyä. Yritysten toimintaympäristöä voidaan kohentaa myös muulla tavoin. Yrityksiä koskeva sääntely on huolestuttavasti lisääntynyt. Kotimaisten lakien ja muiden säännösten lisäksi yritystoimintaa rasittavat EU:n määräykset. Sääntelyn yksinkertaistaminen onkin otettu yhdeksi EU:n keskeisistä tavoitteista jo vuonna Suomessa paremman sääntelyn toimintaohjelma, niin sanottu Parsa-hanke on käynnistetty Uhkaava sääntelykierre merkitsee käytännössä sitä, että uusien lakien valmistelu on usein puutteellista ja säädettyjä lakeja joudutaan pian korjaamaan. Se heikentää hallinnon tehokkuutta ja yritysten oikeussuojaa. Kun pienillä ja keskisuurilla yrityksillä ei useinkaan ole asiantuntijoita, esimerkiksi lakimiehiä, yritysten on vaikea hahmottaa toimintaympäristöä ja sen muutoksia. Sääntelyä tulee keventää ja vähentää. Lakien vaikutukset tulee selvittää yritysten näkökulmasta hyvissä ajoin ennen lakien säätämistä. Yritysten mielipiteitä pitäisi kuunnella ja ottaa huomioon. Kun PK -yritysten omat voimavarat eivät riitä säädösviidakon 7

8 hallitsemiseen, voi tietämättömyys säädöksistä ja niiden seuraamuksista johtaa suuriinkin korvauksiin. Kohtuullinen sääntely on tarpeen ja osa yritysten normaalia liiketoimintaa. Siitä ei kuitenkaan saa tulla yrityksille kohtuutonta taakkaa. Varsinkin PK -yritykset joutuvat korvausvelvoitteiden pelossa käyttämään ulkopuolista juridista apua, sillä riskejä ei ole varaa ottaa. Jos ulkopuolista juridista apua ei haluta käyttää, tehdään helposti varmuuden vuoksi -järjestelyjä, jotka nekin kuluttavat vähäisiä voimavaroja. Myös kuulemismenettelyt on koettu turhauttaviksi, koska ne eivät useinkaan käytännössä muuta esimerkiksi lakiesityksen sisältöä. Kansainväliset kasvu- ja kilpailukykyraportit pitävät hallintoa tärkeänä asiana, joka voi edistää tai jarruttaa yritysten kasvuhalua. Kysymys on siitä, onko Suomi lainsäädäntöineen kyllin houkutteleva yritysten sijoituspaikka. Kun ulkomaiset yritykset harkitsevat investointiensa kohdemaata, ne ottavat selvää paikallisesta verotuksesta, lainsäädännöstä ja viranomaiskäytännöstä. Selkeä ja seurauksiltaan ennustettava sääntely ja viranomaisten muu hallintotapa edistävät kilpailukykyä. Sääntelyn yksinkertaistaminen vaatii elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteistyötä ja vuorovaikutusta. Ohjeistusta ja tiedotusta säännöksistä on syytä lisätä. Tulkintatapauksissa käytäntöä parantaisi, mikäli viranomaisten käsittelyajat lyhenisivät. Myös yritysten tiedonantovelvoitteita voitaisiin karsia tai yhtenäistää siten, että yrityksen perustiedot (ilman liikesalaisuuksia koskevia tietoja) olisivat käytettävissä yrittäjän suostumuksella useilla yritystä palvelevilla viranomaisilla. Monet yrittäjät ovat valittaneet myös sitä, että he eivät ymmärrä viranomaisten säädöksissään, kirjelmissään ja päätöksissään käyttämää suomen kieltä. Kuitenkin myös tästä on annettu erityisen säädös. Valtioneuvoston virkakielipäätöksen mukaan asiakirjat on kirjoitettava siten, että niiden sisältö on vaikeuksitta ymmärrettävissä. Samalla kun byrokratiaa puretaan ja säännösviidakkoa karsitaan, olisi myös viranomaisten kielenkäyttöön kiinnitettävä huomiota. Koko PK -barometri liitteenä. 4. Projektit Logistiikkayritysten Liitto osallistuu seuraaviin projekteihin. CAP-projekti Projektin tavoitteena on tieliikennekuljettajien jatkokoulutuksen tehostaminen menetelmäkehyksellä, johon sisältyy ajotietojen keruulaitteisto, automaattiset datan luokittelumenetelmät, sekä kerätyn aineiston analyysiin perustuva koulutustuote. Hankkeen uutuusarvo on tieliikennekuljettajan ajovuorojen aikana kerätyn monikanavaisen tiedon luokittelu GPS-pohjaisen paikkatiedon ja digitaalisen kartta-aineiston pohjalta, sekä analysoidun aineiston käyttö kuljettajille tulevaisuudessa pakollisen jatkokoulutuksen yhteydessä. Tässä tavoitteessa korostuu ajonaikaisen tiedonkeruun edut etenkin suhteessa vaihtoehtoiseen ajosimulaattoriin, koska analyysi ja koulutus voidaan kohdistaa kuljettajan toimintaan oikeassa työympäristössä, koulutus tehostuu kuljettajilta vaaditun ajankäytön osalta, sekä koulutuslaitteisto on edullinen ja siirrettävissä ajoneuvosta toiseen. Tekes ja VTT vastaavat suurimmasta osasta kustannuksista, lisäksi yksityinen sektori (mm. LL) osallistuu kuluihin. Projekti on kaksivuotinen ja valmistuu Transport on the Road Maantiekuljetuksen toimialan imagon parantamisen, koulutukseen hakeutumisen, osaavan työvoiman kouluttamisen ja rekrytoinnin edistämiseksi on kuljetusalan nykyisiä koulutus- ja työmahdollisuuksia markkinoitava tulevaisuuden osaajille yhteisvoimin näkyvästi ja pitkäjänteisesti. Markkinointi toteutetaan kiertueena koko Suomessa ja lähialueilla. Tapahtumapäiviä tulee olemaan 40/v. Projektin yksityiskohtaisempi suunnittelu on meneillään. Tapahtumapäiviin toivotaan osallistuvan myös LL:n paikalliset jäsenyritykset. Ensimmäiset teemapäivät ovat elo-syyskuussa Opetusministeriö tulee kattamaan suurimman osan kuluista, lisäksi elinkeinoelämä osallistuu kuluihin ja järjestelyihin (myös LL). Projekti on kaksivuotinen, mutta sitä voi- 8

9 daan jatkaa 1-2 vuotta lisää, jos nähdään, kuten toivottua, että saavutamme näkyviä tuloksia. Logistiikka-alan työvoiman ennustettu tarve Logistiikan osalta alan yritysten työvoimatarpeiden selvittäminen on nyt erittäin tärkeää. Logistiikka on alana kasvussa ja uudet investoinnit luovat työvoiman kysyntää, mikä on paitsi määrällinen kysymys myös osaamiseen liittyvä kysymys. Kuljetusalalla on jo tällä hetkellä työvoimavaje, mikä tulee pahenemaan työvoiman ikääntymisen myötä. Ennakointiselvitykselle on siis selvä tarve ja selvitettäviä asioita ovat mm. seuraavat: Kuinka paljon alan yritykset tarvitsevat työvoimaa ja minkälaista osaamista työntekijöiltä odotetaan? Millaiset ovat alan koulutusresurssit: määrä ja sisältö. Millaiset ovat alan alihankintaketjut. Teknologian muutosten vaikutukset osaamiseen. Projekti suoritetaan yrityskyselyillä ja niiden analysoinnilla. Projekti koskee ensisijaisesti Uudenmaan TE -keskuksen aluetta. Kustannuksista vastaa TE -keskus. LL osallistuu projektiin. Mistä kuljettajat, MiKu? Liiton hallitus nimesi lokakuun kokouksessaan liiton oman työryhmän, MiKu, miettimään toimenpiteitä kuljettajapulan ratkaisemiseksi ja kuljettajien tulevaisuuden koulutusresurssien arvioimiseksi ja tarvittaessa lisäämiseksi sekä näihin vaikuttamiseksi. Työryhmä on kokoontunut kolme kertaa ja työryhmän tarkennetut tavoitteet ovat muotoutumassa alkukevään aikana. Työryhmä tulee toimimaan tiiviissä yhteistyössä Transport on the Road projektin ja TE -keskuksen vetämän projektin kanssa välttäen päällekkäisyyksiä. Seuraavassa kokouksessa käsiteltävä materiaali lähetään kommentoitavaksi LL:n jäsenyritysten johdolle. Asioita tullaan viemään eteenpäin yritys-, liitto- ja kumppanitasolla. Asiakasrajapinnan asiakirjat Liiton hallitus asetti työryhmän kehittämään asiakasrajapinnan asiakirjoja niin, että saamme standardisoitua ja sähköistettyä mahdollisimman paljon erilaisia asiakirjoja, lippuja ja lappuja, mitkä seuraavat lähetyksiä. Työryhmän edustajat tulevat kattavasti kaikista ketjuista. Ensimmäinen kokous on Tonneittain vastuuta kampanjan materiaalia tullaan jakamaan kevään aikana. Materiaalina on ns. seinätaulu ja ajoneuvotarra. 5. Nettisivut Liittomme lähtee uudistamaan kevään aikana nettisivujaan. Tarkoitus on saada ne paremmin palvelemaan jäsenistöämme sekä sidosryhmiämme. Ulkoasuun tulee muutoksia myöhemmin kesän korvalla, kun EK uusiin omien nettisivujen ulkonäköä. Myös kuukausikirjeen ulkonäköä ja rakennetta tullaan samalla uudistamaan. Kirjeestä tulee näyttävämpi ja helppokäyttöisempi liitteiden osalta. 6. Koulutus Oheisena SKAL:n järjestämää koulutusta: Maaliskuu ADR-täydennyskurssi (ADR-kpl ja säiliöluvan uusiminen) ADR-Peruskurssi (Kappaletavarakurssi / 4 pv) Huhtikuu ADR-täydennyskurssi (ADR-kpl ja säiliöluvan uusiminen) ADR-Peruskurssi (Kappaletavarakurssi / 4 pv) Toukokuu ADR-täydennyskurssi (ADR-kpl ja säiliöluvan uusiminen)

10 Kesäkuu ADR-täydennyskurssi (ADR-kpl ja säiliöluvan uusiminen) Tilasto Suomen Pankki Korkotietoa Tilastokeskus Indeksit Neste Oil Diesel Sakot Jos kuljettajanne saa useamman kuin yhden ylinopeussakon vuoden sisällä, kolmestahan voidaan viedä ajokortti määräajaksi, niin pitäkää yhteyttä paikalliseen poliisipäällikköön. Kortin poisottaminen voidaan hoitaa vaihtoehtoisesti poliisin puhuttelulla. Tämän mahdollistaa nykyinen lainsäädäntö ja se on paljon toivottavampaa kuin ammatin menetys määräajaksi. Terveisin LOGISTIIKKAYRITYSTEN LIITTO Kyösti Orre

Ammattipätevyys 20.4.2015. Jussi-Pekka Laine. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Ammattipätevyys 20.4.2015. Jussi-Pekka Laine. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ammattipätevyys 20.4.2015 Jussi-Pekka Laine Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Termistöä Kuorma-autonkuljettaja = ammattinimike henkilölle jonka työ on kuljettaa kuorma-autoa Kuorma-auton kuljettaja

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Logistiikkayritysten Liitto 00130 Helsinki Eteläranta 10 puh 09 4202 3389 fax 09 4202 3320 e-mail etunimi.sukunimi@ek.fi

Logistiikkayritysten Liitto 00130 Helsinki Eteläranta 10 puh 09 4202 3389 fax 09 4202 3320 e-mail etunimi.sukunimi@ek.fi Logistiikkayritysten Liitto 00130 Helsinki Eteläranta 10 puh 09 4202 3389 fax 09 4202 3320 e-mail etunimi.sukunimi@ek.fi JÄSENKIRJE 4. 2007 18.4.2007 1. Vuosikokous 2. Lainsäädäntö 3. Uutisia 4. ATP-opas

Lisätiedot

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin tavaraliikenteelle ja logistiikalle tammikuussa

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

Maantiekuljetukset, logistiikka ja ympäristöhallinta -seminaari 17.5.2006 Helsingin messukeskus

Maantiekuljetukset, logistiikka ja ympäristöhallinta -seminaari 17.5.2006 Helsingin messukeskus Maantiekuljetukset, logistiikka ja ympäristöhallinta -seminaari 17.5.2006 Helsingin messukeskus Suomen liikenteen energiansäästöpolitiikan viitekehykset ovat: hallituksen energia- ja ilmastoselonteko,

Lisätiedot

Ajankohtaispäivä aikuiskoulutuskeskuksille ja ammattioppilaitoksille

Ajankohtaispäivä aikuiskoulutuskeskuksille ja ammattioppilaitoksille Ajankohtaispäivä aikuiskoulutuskeskuksille ja ammattioppilaitoksille 26.9.2013 Ari Herrala Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Trafin organisaatiosta Säädöksiä Tilastoja Kehittäminen 26.9.2013 2 Trafin

Lisätiedot

Ammattipätevyysseminaari. Yli-insinööri Timo Repo

Ammattipätevyysseminaari. Yli-insinööri Timo Repo Ammattipätevyysseminaari Yli-insinööri Timo Repo Keskeiset säädökset Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee ammatilliseen koulutukseen liittyvän lainsäädännön ja valtioneuvoston päätökset sekä ohjaa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla

Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Liikuttavan hyviä duuneja kuljetusalalla Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Yhteistyössä: Kuljetusala.com Kuljetusala pitää Suomen pyörät pyörimässä Kuljetusala liikuttaa kaikkea Suomessa ja ulkomailla

Lisätiedot

Vähäpäästöisen talouden haasteita. Matti Liski Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansantaloustiede (economics)

Vähäpäästöisen talouden haasteita. Matti Liski Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansantaloustiede (economics) Vähäpäästöisen talouden haasteita Matti Liski Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kansantaloustiede (economics) Haaste nro. 1: Kasvu Kasvu syntyy työn tuottavuudesta Hyvinvointi (BKT) kasvanut yli 14-kertaiseksi

Lisätiedot

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi 1 (6) 22.9.2015 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi eija.maunu@lvm.fi kirsi.miettinen@lvm.fi Asia: Lausuntopyyntö ehdotuksiin traktoria kuljettavan ajokortti- ja ammattipätevyysvaatimuksiksi

Lisätiedot

Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011. Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011

Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011. Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011 Ammattikorkeakoululaitoksen uudistaminen Hallituksen iltakoulu 16.11.2011 Johtaja Anita Lehikoinen 21.11.2011 AMMATTIKORKEAKOULUT OSAKEYHTIÖIKSI Ammattikorkeakoulut ovat jatkossa osakeyhtiöitä ja siten

Lisätiedot

C. Selvitys opetuksesta vastaava johtajan/johtajien kelpoisuudesta ja työkokemuksesta toimipisteittäin (hakemuslomakkeen liite 2).

C. Selvitys opetuksesta vastaava johtajan/johtajien kelpoisuudesta ja työkokemuksesta toimipisteittäin (hakemuslomakkeen liite 2). LIITTEEN OHJE Koulutuksen järjestäjien tulee toimittaa tämän kirjeen liitteen kohdissa A - F mainitut tiedot: hakemuslomake ja sen liitteinä kopiot mainituista asiakirjoista sekä pyydetyt selvitykset/suunnitelmat.

Lisätiedot

Logistiikkayritysten Liitto. Strategia 2012

Logistiikkayritysten Liitto. Strategia 2012 Logistiikkayritysten Liitto Strategia 2012 2 LL STRATEGIA 2012 Perustehtävä Toimintaympäristön muutosvoimat Tahtotila Toimintamalli Organisaatio ja resurssit Jäsenten ja sidosryhmien odotukset Toimenpideohjelma

Lisätiedot

Kuljetusalan energiatehokkuussopimukset

Kuljetusalan energiatehokkuussopimukset Kuljetusalan energiatehokkuussopimukset Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Energiatehokkuus kuljetuspalveluiden julkisissa hankinnoissa seminaari 7.11.2012 Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus

Lisätiedot

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen

Lisätiedot

Q1-Q3/2016. Autoalan vuosi. Tammi-syyskuu 2016

Q1-Q3/2016. Autoalan vuosi. Tammi-syyskuu 2016 Q1-Q3/216 Autoalan vuosi Tammi-syyskuu 216 Henkilöautojen ensirekisteröintien kehitys 14 12 1 8 6 4 2 12 1 8 6 4 2 213 214 215 216 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu

Lisätiedot

EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset. Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus EU:n vuoden 2030 tavoitteiden kansantaloudelliset vaikutukset Juha Honkatukia Yksikönjohtaja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Peruslähtökohtia EU:n ehdotuksissa Ehdollisuus - Muun maailman vaikutus

Lisätiedot

BIOENERGIA JA PUUKULJETUSTEN TULEVAISUUS. 27.10.2010. Kemi. Kari Palojärvi Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry

BIOENERGIA JA PUUKULJETUSTEN TULEVAISUUS. 27.10.2010. Kemi. Kari Palojärvi Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry BIOENERGIA JA PUUKULJETUSTEN TULEVAISUUS 27.10.2010. Kemi Kari Palojärvi Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ Työpaikat ja koulutusmäärät olleet liian pitkään epätasapainossa: - Maanteiden

Lisätiedot

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Helena Säteri, ylijohtaja ARY 4.8.2009 Valkeakoski Helena Säteri, ympäristöministeriö/ ARY Asuntomessuseminaari Valkeakoskella 4.8.2009 Kohti uutta

Lisätiedot

Kestävän kilpailupolitiikan elementit

Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kestävän kilpailupolitiikan elementit Kilpailuviraston 20-vuotisjuhlaseminaari Finlandia-talo 7.10.2008 Matti Vuoria, toimitusjohtaja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Lähtökohta Esityksen lähtökohtana

Lisätiedot

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014

Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta. Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Ajankohtaista cleantech-ohjelmasta ja materiaalitehokkuudesta Juho Korteniemi Turku, 19.8.2014 Viime aikoina tapahtunutta Hallitus linjasi loppukeväästä Teollisuuspolitiikasta sekä kasvun kärjistä Kasvun

Lisätiedot

Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman valmistelu

Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman valmistelu Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman valmistelu Merja Turunen, Ympäristöministeriö 12.2.2016 Hallitusohjelma BIOTALOUS JA PUHTAAT RATKAISUT 1. Hiilettömään puhtaaseen ja uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY. Metsäteollisuuden EU-linjaukset

VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY. Metsäteollisuuden EU-linjaukset VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY Metsäteollisuuden EU-linjaukset 1 EUROOPAN UNIONI on Suomelle tärkeä. EU-jäsenyyden myötä avautuneet sisämarkkinat antavat viennistä elävälle Suomelle ja suomalaisille

Lisätiedot

Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset

Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset Kysymys: Puolue 170 = Itsenäisyyspuolue 171 = Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 172 = Suomen Keskusta 173 = Kansallinen Kokoomus 174 = Köyhien Asialla

Lisätiedot

Logistiikan kilpailukyky - uudet asiat ja niiden hintalaput

Logistiikan kilpailukyky - uudet asiat ja niiden hintalaput Logistiikan kilpailukyky - uudet asiat ja niiden hintalaput Vienti- ja tuontilogistiikan haasteet seminaari, Tampereen Messu- ja urheilukeskus, 13.10.2011, Metsäteollisuus ry 2 Metsäteollisuusko auringonlaskun

Lisätiedot

Simulaattorit ja sääntely

Simulaattorit ja sääntely Simulaattorit ja sääntely Raskaan kaluston simulaatioseminaari 9.5.2014 Technopolis, Vantaa Sampsa Lindberg Erityisasiantuntija Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Aiheita Tunteista Suuntaviivoja Vaikuttavuus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain 5 ja 10 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvojen katsastusluvista annettua lakia siten, että henkilö

Lisätiedot

Ajankohtaisia puualan aiheita valtionhallinnossa ja MSO:ssa. Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma 29.11.

Ajankohtaisia puualan aiheita valtionhallinnossa ja MSO:ssa. Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma 29.11. Ajankohtaisia puualan aiheita valtionhallinnossa ja MSO:ssa Sixten Sunabacka Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma Esityksen sisältö 1. Valtionhallinnon ohjelmat ja strategiat 2. MSO:n

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus ASETUSEHDOTUS LUONNOS LVM 16.2.2007 Valtioneuvoston asetus kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

AEO. Authorised Economic Operator. Vastavuoroisen tunnustaminen tilannekatsaus. AEO-toimijapäivä 3.9.2014 1

AEO. Authorised Economic Operator. Vastavuoroisen tunnustaminen tilannekatsaus. AEO-toimijapäivä 3.9.2014 1 T AEO Authorised Economic Operator Vastavuoroisen tunnustaminen tilannekatsaus AEO-toimijapäivä 1 1) AEO-ohjelmien vertailu teoriassa TUNNUSTAMISEN VAIHEET - hakemus-, arviointiprosessi, kriteerit ja edut

Lisätiedot

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila

HE 216/2006 vp. Laissa ei ole säännöksiä ulkomailla järjestettävän lukiokoulutuksen rahoituksen määräytymisestä. 1. Nykytila HE 216/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opetus-

Lisätiedot

Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi

Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi Nurmiseminaari Syötekeskus 8-9.1.2015 POPELY Timo Lehtiniemi Manner-Suomen maaseutuohjelman maaseudun kehittämistukien haut Alustava aikataulun mukaan haut alkavat vaiheittain keväällä Kaikkien tukimuotojen

Lisätiedot

Sähkö ja kilpailukyky kolme näkökulmaa

Sähkö ja kilpailukyky kolme näkökulmaa Sähkö ja kilpailukyky Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Säteilevät Naiset -seminaari Sähkö ja kilpailukyky kolme näkökulmaa Sähkö tuotannontekijänä Sähkö tuotteena Sähköön liittyvä cleantech-liiketoiminta

Lisätiedot

Miten autokannan päästöjä vähennetään?

Miten autokannan päästöjä vähennetään? Miten autokannan päästöjä vähennetään? Autoalan ilmasto- ja energialinjaukset Tero Kallio, Autotuojat ry Autokannan uudistaminen autoveron poistaminen vähäpäästöisten työsuhdeautojen verotusarvon alentaminen

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Hallitusohjelma 2015. Investointeja tukeva politiikka

Hallitusohjelma 2015. Investointeja tukeva politiikka Hallitusohjelma Investointeja tukeva politiikka Talouskriisin aikana Suomen teollisuuden kiinteiden investointien määrä on alentunut enemmän kuin EU-maissa keskimäärin ja huomattavasti enemmän kuin kilpailijamaissamme.

Lisätiedot

AJOKORTTILAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS

AJOKORTTILAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS AJOKORTTILAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS Hallituksen esitys eduskunnalle 21.10.2010 Liikenneministeri Anu Vehviläinen AJOKORTTILAKI Toteutetaan EU:n III ajokorttidirektiivin edellyttämät muutokset, joita

Lisätiedot

SKAL Kuljetusbarometri 3/2013:

SKAL Kuljetusbarometri 3/2013: SKAL Kuljetusbarometri 3/2013: Kuljetusten kysyntä laahaa, kuormaautokauppa vilkastunut - Kolmannes yrityksistä tunnistaa kuljettajapulan, alalla työllistytään tuttujen välityksellä Tiedotustilaisuus 4.9.2013

Lisätiedot

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010

NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 NEUVOA-ANTAVA KYSELY 2010 PALTAMON YRITTÄJIEN JA YRITTÄJÄJÄRJESTÖN YHTEISTYÖ TYÖVOIMATALON KANSSA Kysely postitettu 27.10.2010 Kyselyn saanut n. 111 yritystä (n=111) Yhteistyössä Kainuun Yrittäjien kanssa

Lisätiedot

Kansallinen energiaja ilmastostrategia

Kansallinen energiaja ilmastostrategia Kansallinen energiaja ilmastostrategia Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Petteri Kuuva Tervetuloa Hiilitieto ry:n seminaariin 21.3.2013 Tekniska, Helsinki Kansallinen energia- ja ilmastostrategia

Lisätiedot

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Uusiutuvan energian toimialan osaamis- ja palvelutarvekartoitus 2014 Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Kartoituksen tausta ja tavoitteet TäsmäProto-projektin uusiutuvan energian toimialan osaamis-

Lisätiedot

Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano

Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano Muutoslait selkeyttävät oikeustilaa Asetus tuli voimaan 17.9.2014. Asetus on sellaisenaan sovellettavaa oikeutta. Ei tarvitse panna täytäntöön kuten

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Uudistuva puuhankinta ja yrittäjyys

Uudistuva puuhankinta ja yrittäjyys Uudistuva puuhankinta ja yrittäjyys Elinvoimaa metsistä seminaari Lahti, Fellmannia, 06.11.2013 Pekka T Rajala, kehitysjohtaja, Stora Enso Metsä 1 Metsäteollisuus käy läpi syvää rakennemuutosta Sahateollisuuden

Lisätiedot

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 31 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Liikenne- ja viestintäministeriö 21. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään lisäystä

Lisätiedot

Uusiutuvan energian toimialan kysely 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke

Uusiutuvan energian toimialan kysely 2014. Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Uusiutuvan energian toimialan kysely 2014 Pohjois-Karjalan ELY-keskus TäsmäProto-hanke Yrityksen toimiala Yrityksen liikevaihto Uusiutuvan energian osuus liikevaihdosta Henkilöstömäärän kehitys uusiutuvan

Lisätiedot

Autoilun verotuksen muutosnäkymät AKL Summit & Expo erityisasiantuntija Hanna Kalenoja Tieliikenteen Tietokeskus Oy

Autoilun verotuksen muutosnäkymät AKL Summit & Expo erityisasiantuntija Hanna Kalenoja Tieliikenteen Tietokeskus Oy Autoilun verotuksen muutosnäkymät AKL Summit & Expo 2016 erityisasiantuntija Hanna Kalenoja Tieliikenteen Tietokeskus Oy Autoilun verotuksen näköpiirissä olevia muutoksia autoveron tason pieni aleneminen

Lisätiedot

Puuta liikkeelle Kainuusta seminaari Kajaani 2.10.2012 Pasi Korhonen, QTeam

Puuta liikkeelle Kainuusta seminaari Kajaani 2.10.2012 Pasi Korhonen, QTeam Puuta liikkeelle Kainuusta seminaari Kajaani 2.10.2012 Pasi Korhonen, QTeam QTeam verkosto ja sen palvelut Toimitusketjun tehostaminen laajavastuinen yrittäjyys kuljetusväylät informaatiovirtojen hallinta

Lisätiedot

Autotuojat ry:n esittely ja autoalan ajankohtaisia asioita

Autotuojat ry:n esittely ja autoalan ajankohtaisia asioita Autotuojat ry:n esittely ja autoalan ajankohtaisia asioita Antti Ruhanen Puheenjohtaja Autotuojat ry 25.6.2015 1 Autotuojat ry Perustettu 1925, nykyinen nimi vuodesta 1955 Edustaa käytännössä 100 % Suomen

Lisätiedot

Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, Metsä Group

Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, Metsä Group Biotuotetehtaan mahdollistama puunhankinnan lisäys ja sen haasteet Olli Laitinen, 1 Aiheena tänään Metsäteollisuus vahvassa nousussa Äänekosken biotuotetehdas Investointien vaikutukset puunhankintaan 2

Lisätiedot

Ympäristöverotus osana koko verojärjestelmää

Ympäristöverotus osana koko verojärjestelmää Ympäristöverotus osana koko verojärjestelmää Essi Eerola Verotuksen kehittämistyöryhmä, 3.6.2009 Johdanto Taloudelliset ohjauskeinot (verot ja vaihdettavat kiintiöt) nousivat 1990- luvulla perinteisten

Lisätiedot

Matkalle PUHTAAMPAAN. maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET

Matkalle PUHTAAMPAAN. maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET Matkalle PUHTAAMPAAN maailmaan UPM BIOPOLTTOAINEET NYT TEHDÄÄN TEOLLISTA HISTORIAA Olet todistamassa ainutlaatuista tapahtumaa teollisuushistoriassa. Maailman ensimmäinen kaupallinen biojalostamo valmistaa

Lisätiedot

METSÄN TULEVAISUUDEN TUOTTEET Teollisuuden metsänhoitajat ry Syysseminaari Metsäpäivillä 6.11.2014

METSÄN TULEVAISUUDEN TUOTTEET Teollisuuden metsänhoitajat ry Syysseminaari Metsäpäivillä 6.11.2014 METSÄN TULEVAISUUDEN TUOTTEET Teollisuuden metsänhoitajat ry Syysseminaari Metsäpäivillä 1 Metsän tulevaisuuden tuotteet: Ohjelma Avaus Olli Laitinen, puheenjohtaja, Teollisuuden metsänhoitajat ry Uudet

Lisätiedot

Energia- ja ilmastostrategian lähtökohdat ja tavoitteet. ylijohtaja Riku Huttunen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 28.1.

Energia- ja ilmastostrategian lähtökohdat ja tavoitteet. ylijohtaja Riku Huttunen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 28.1. Energia- ja ilmastostrategian lähtökohdat ja tavoitteet ylijohtaja Riku Huttunen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 28.1.2016 Kärkihanke 1: Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Edessä väistämätön muutos

Edessä väistämätön muutos Edessä väistämätön muutos 50 kestävää ratkaisua Jätkäsaareen -tilaisuus Pirkko Heikinheimo, VNK Ennakoitu lämpeneminen tällä vuosisadalla Ilman ilmastopolitiikkaa Sen kanssa Lähde: MIT Sektorit kuvaavat

Lisätiedot

Pentti Mäkinen 4.10.2007

Pentti Mäkinen 4.10.2007 Pentti Mäkinen 4.10.2007 Keskuskauppakamari kansallisen yhteistyöfoorumin puheenjohtajana Viranomaisten ja elinkeinoelämän muodostama kansallinen yhteistyöryhmä edistää suomalaisten yritysten turvallisuutta

Lisätiedot

Pk yritysten toimintaympäristö. Pk toimintaympäristökysely & EK:n yrittäjävaltuuskuntakysely

Pk yritysten toimintaympäristö. Pk toimintaympäristökysely & EK:n yrittäjävaltuuskuntakysely Pk yritysten toimintaympäristö Pk toimintaympäristökysely & EK:n yrittäjävaltuuskuntakysely Työllistäminen helpommaksi ja yrittäjyyspolitiikka johdonmukaiseksi Osaamista pidetään suurimpana vahvuutena

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

Ajokorttilaki. Johtava asiantuntija Ari Herrala Ylitarkastaja Mika Hotti. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Ajokorttilaki. Johtava asiantuntija Ari Herrala Ylitarkastaja Mika Hotti. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ajokorttilaki Johtava asiantuntija Ari Herrala Ylitarkastaja Mika Hotti Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ajokorttilaki ja sen sisältö Uusitaan ajokorttiasioita koskeva lainsäädäntö avoitteena kehittää

Lisätiedot

Myös Suomessa tarvitaan päästökauppakompensaatiota

Myös Suomessa tarvitaan päästökauppakompensaatiota Myös Suomessa tarvitaan päästökauppakompensaatiota EU:n päästökauppa aiheuttaa suoraa kustannusrasitetta päästöoikeuden hintana, minkä lisäksi päästökauppa nostaa epäsuorasti sähkön markkinahintaa. Tämä

Lisätiedot

LIITE. C. Selvitys opetuksesta vastaava johtajan/johtajien kelpoisuudesta ja työkokemuksesta toimipisteittäin (hakemuslomakkeen liite 2)

LIITE. C. Selvitys opetuksesta vastaava johtajan/johtajien kelpoisuudesta ja työkokemuksesta toimipisteittäin (hakemuslomakkeen liite 2) 10 LIITE Koulutuksen järjestäjien tulee toimittaa tämän kirjeen liitteen kohdissa A - F mainitut tiedot: hakemuslomake ja sen liitteinä kopiot mainituista asiakirjoista sekä pyydetyt selvitykset/suunnitelmat.

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO)

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma (ILPO) Harri Pursiainen, liikenne- ja viestintäministeriö TransEco tutkimusohjelman aloitusseminaari Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt

Lisätiedot

Kuljetusbarometri 1/2012: Kovat hinnankorotuspaineet ja kannattavuusremontti vuonna Tiedotustilaisuus

Kuljetusbarometri 1/2012: Kovat hinnankorotuspaineet ja kannattavuusremontti vuonna Tiedotustilaisuus Kuljetusbarometri 1/2012: Kovat hinnankorotuspaineet ja kannattavuusremontti vuonna 2012 Tiedotustilaisuus 13.1.2012 Vuosi 2011 kuljetus- ja logistiikka alalla Käänteet ja kohokohdat 2011 1.1. 2011 Helmikuu.

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Etanolin tuotanto teollisuuden sivuvirroista ja biojätteistä. Kiertokapula juhlaseminaari St1Biofuels / Mika Anttonen 16.05.2013

Etanolin tuotanto teollisuuden sivuvirroista ja biojätteistä. Kiertokapula juhlaseminaari St1Biofuels / Mika Anttonen 16.05.2013 Etanolin tuotanto teollisuuden sivuvirroista ja biojätteistä Kiertokapula juhlaseminaari St1Biofuels / Mika Anttonen 16.05.2013 Globaali energiahaaste Maailma vuonna 2030... Source: BP 2012, Energy Outlook

Lisätiedot

Pariisin tuliaiset. Laura Aho Kuntien ilmastokampanjan tapaaminen

Pariisin tuliaiset. Laura Aho Kuntien ilmastokampanjan tapaaminen Pariisin tuliaiset Laura Aho Kuntien ilmastokampanjan tapaaminen 10.3.2016 Pariisin päätulokset Pariisin sopimus Osapuolikokouksen päätös - täydentää sopimusta ml. kansalliset panokset ja toimet ennen

Lisätiedot

Matkailijat karsastavat kaivoksia

Matkailijat karsastavat kaivoksia Matkailijat karsastavat kaivoksia Työtä ja hyvinvointia koko Suomeen Matkailu- ja ravintola-ala on merkittävä toimiala, jolla on potentiaalia työllistää, tuoda verotuloja valtiolle ja luoda pysyvää hyvinvointia

Lisätiedot

Elinkeinoelämän näkökulma suomalaisen infran tulevaisuuteen

Elinkeinoelämän näkökulma suomalaisen infran tulevaisuuteen Elinkeinoelämän näkökulma suomalaisen infran tulevaisuuteen Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala Elinkeinoelämän keskusliitto EK Infrapoliittinen iltapäivä 6.3.2012 Elinkeinoelämän näkökulmia infrastruktuuriin

Lisätiedot

tapauksiin lisätty muutama ohje Poistettu näpyttelyohje, omistajien/haltijoiden lukumäärä ja 2.3. Muut omistajat ja haltijat

tapauksiin lisätty muutama ohje Poistettu näpyttelyohje, omistajien/haltijoiden lukumäärä ja 2.3. Muut omistajat ja haltijat KTP-OHJEKANSION ATJ-OHJEET Muuttunut tieto Rekisteröinnin ohjekansio 1. 2.1. Rekisteriin merkittävistä yrityksistä ja yhteisöistä Uusi ohje (yhdistetty kaksi ohjetta) 2.2. Omistajan ja haltijan ikä- ja

Lisätiedot

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen

Eduskunnan talousvaliokunta 5.2.2016 Hallitusneuvos Kari Parkkonen HE 144/2015 vp laeiksi julkisesti tuetuista vienti- ja alusluotoista sekä korontasauksesta annetun lain, valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 8 a :n sekä valtion vientitakuista annetun lain 10

Lisätiedot

EU:n energiaunioni ja liikenne

EU:n energiaunioni ja liikenne EU:n energiaunioni ja liikenne Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Liikenne- ja viestintävaliokunta 16.6.2015 Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt - nykytilanne Kotimaan liikenne tuotti v.

Lisätiedot

HE 247/2009 vp. muutettavaksi. Laista poistettaisiin säännös raskaan ajoneuvoyhdistelmän. Lakiin lisättäisiin uusi pykälä ajo-oikeuden

HE 247/2009 vp. muutettavaksi. Laista poistettaisiin säännös raskaan ajoneuvoyhdistelmän. Lakiin lisättäisiin uusi pykälä ajo-oikeuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tieliikennelakia sällä menetetyn ajo-oikeuden takaisin saamisesta. muutettavaksi.

Lisätiedot

Metsäalan strateginen ohjelma MSO

Metsäalan strateginen ohjelma MSO Metsäalan strateginen ohjelma MSO Metsäalan strategisen ohjelman tavoitteet: MSO:n tavoitteena on: ennakoida ja seurata metsäalan rakennemuutosta, koordinoida metsäteollisuuden ja metsäsektorin toimintaedellytystyöryhmän

Lisätiedot

Rakentamisen uudet määräykset

Rakentamisen uudet määräykset Rakentamisen uudet määräykset LVI- treffit 3.10.2014 Ympäristöministeriö Maarit Haakana EU:n 2020 tavoitteet ja rakennukset Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) Uusiutuvien energialähteiden edistämistä

Lisätiedot

Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa.

Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa. Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa. Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä 1.9.2016 BIOENERGIA RY TIIVISTETTYNÄ Historiamme ulottuu 70 vuoden taakse (Turveteollisuusliitto 1943,

Lisätiedot

Raportointi >> Perusraportti Yritysten logistiikkatarpeet Forssan seudulla

Raportointi >> Perusraportti Yritysten logistiikkatarpeet Forssan seudulla c85c6b (Hämeen ammattikorkeakoulu), olet kirjautuneena sisään.. tammikuuta 9:5:6 Your boss is {} Kirjaudu ulos Etusivu Kyselyt Raportointi Asetukset Käyttäjätiedot Ota yhteyttä Oppaat Help Päällä P Raportointi

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.5.2013 COM(2013) 313 final 2013/0163 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Lisätiedot

Kuljetusyrityksen arki: haasteet ja mahdollisuudet

Kuljetusyrityksen arki: haasteet ja mahdollisuudet Kuljetusyrityksen arki: haasteet ja mahdollisuudet Oy TransPeltola Ltd Kouvolalainen perheyritys Toiminta alkanut vuonna 1958 (Peltolan Kuljetus Oy) 23 omaa autoa + n. 20 vakituista alihankkija-autoa Työllistää

Lisätiedot

Harmaa talous nujerretaan yhteisvoimin. Harmaa talous seminaari 9.8.2013 Teppo Mikkola Puheenjohtaja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry

Harmaa talous nujerretaan yhteisvoimin. Harmaa talous seminaari 9.8.2013 Teppo Mikkola Puheenjohtaja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Harmaa talous nujerretaan yhteisvoimin Harmaa talous seminaari 9.8.2013 Teppo Mikkola Puheenjohtaja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Harmaa talous ei saa estää lakeja ja sopimuksia noudattavan kuljetusyrityksen

Lisätiedot

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Gigaluokan muuttujia Kulutus ja päästöt Teknologiamarkkinat

Lisätiedot

Rautatieliikenne ja kilpailu. Kimmo Rahkamo 12.11.2015 Kemi

Rautatieliikenne ja kilpailu. Kimmo Rahkamo 12.11.2015 Kemi Rautatieliikenne ja kilpailu Kimmo Rahkamo 12.11.2015 Kemi Fennia Rail lyhyesti Ensimmäinen yksityinen kaupallinen rautatieoperaattori Suomen rataverkolla Perustettu 2009 (Proxion Train), nimi muutettu

Lisätiedot

Bioenergia ry 6.5.2014

Bioenergia ry 6.5.2014 Bioenergia ry 6.5.2014 Hallituksen bioenergiapolitiikka Hallitus on linjannut energia- ja ilmastopolitiikan päätavoitteista puhtaan energian ohjelmassa. Hallitus tavoittelee vuoteen 2025 mennessä: Mineraaliöljyn

Lisätiedot

Prof Magnus Gustafsson PBI Research Institute

Prof Magnus Gustafsson PBI Research Institute Biokaasun hyödyntäminen liikenteessä Prof Magnus Gustafsson PBI Research Institute Kaasuautojen Edellytykset Suomessa Kaasukäyttöiset autot muodostavat varteenotettavan vaihtoehdon. Päästöt ovat huomattavan

Lisätiedot

Taustaa liikenteen energiatehokkuussopimuksesta

Taustaa liikenteen energiatehokkuussopimuksesta Taustaa liikenteen energiatehokkuussopimuksesta Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Infotilaisuus liikenteen energiatehokkuussopimuksesta 15.4.2013 Liikenteen energiatehokkuussopimukset

Lisätiedot

Lukion ja ammatillisen koulutuksen rakenteet ravistuksessa

Lukion ja ammatillisen koulutuksen rakenteet ravistuksessa Lukion ja ammatillisen koulutuksen rakenteet ravistuksessa Kuntamarkkinat Jorma Suonio Tuotantojohtaja, toisen asteen koulutus 10.9.2014 Jorma Suonio 16 vuotiaiden väestöennuste Tampere + naapurikunnat

Lisätiedot

Liikenneturvallisuuden periaatepäätöksen toteutuminen Harri Peltola, Juha Luoma ja Niina Sihvola Tutkimusraportti : VTT-R

Liikenneturvallisuuden periaatepäätöksen toteutuminen Harri Peltola, Juha Luoma ja Niina Sihvola Tutkimusraportti : VTT-R Liikenneturvallisuuden periaatepäätöksen toteutuminen 2006-2007 Harri Peltola, Juha Luoma ja Niina Sihvola Tutkimusraportti : VTT-R-11216-07 1 Mitä tavoiteltiin? Selvitetään kuinka paljon eri vastuutahot

Lisätiedot

SAIMAAN VESILIIKENTEEN TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ

SAIMAAN VESILIIKENTEEN TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ SAIMAAN VESILIIKENTEEN TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ Kommenttipuheenvuoro Itä-Suomen liikennestrategiapäivillä Savonlinnan seudun kuntayhtymä Waterways Forward -projekti Vesiliikenne on olennainen osa Itä-Suomen

Lisätiedot

Laki metsänhoitoyhdistyksistä 1090/2013

Laki metsänhoitoyhdistyksistä 1090/2013 Laki metsänhoitoyhdistyksistä 1090/2013 Esityksen sisällys 2 Lain tausta Lain tavoitteet Toimintaympäristö Muutokset lakitekstissä Muutosten vaikutukset - Metsänomistajille - Metsänhoitoyhdistyksille Lain

Lisätiedot

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011 Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 2 Jorma Turunen toimitusjohtaja 3 Globaali rakennemuutos siirtää työtä ja pääomia Aasiaan Teollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2009

Lisätiedot

Äänekosken biotuotetehdas Niklas von Weymarn, Metsä Fibre Oy

Äänekosken biotuotetehdas Niklas von Weymarn, Metsä Fibre Oy Äänekosken biotuotetehdas Niklas von Weymarn, Metsä Fibre Oy 1 Johtava toimija valituissa liiketoiminnoissa Keskitymme tuotteisiin ja palveluihin, joissa meillä on vahvaa osaamista ja kilpailuetua ja joiden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013. 1/2013 Valtioneuvoston asetus. ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013. 1/2013 Valtioneuvoston asetus. ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2013 1/2013 Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Maailman metsäteollisuuden kohtalonkysymykset

Maailman metsäteollisuuden kohtalonkysymykset Maailman metsäteollisuuden kohtalonkysymykset Petteri Pihlajamäki, varatoimitusjohtaja Pöyry Forest Industry Consulting Oy Paperin ja kartongin maailmanmarkkinat Kaksi maailmaa: Kehittyvät markkinat 3-5%/v

Lisätiedot

Ammattipätevyyskoulutusvelvoite koskee lähes kaikkia!

Ammattipätevyyskoulutusvelvoite koskee lähes kaikkia! Ammattipätevyyskoulutusvelvoite koskee lähes kaikkia! Liian harva yrittäjä ja yrityksen työntekijä tietää tarvitsevansa kuljettajien pakollista viiden päivän ammattipätevyyskoulutusta. KAIKKI jotka ajavat

Lisätiedot