s i s ä l l y s

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "s i s ä l l y s 1 3 2 4 3 7 4 8 5 10 6 13 7 8 24 9"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2009

2 sisällys sisällys 1 Toiminta-ajatus, arvot ja tahtotila 3 2 Avaintiedot ja tunnusluvut Metropolian toiminta Osakeyhtiön hallituksen toimintakertomus 8 5 Tilinpäätös Opiskelijatoiminta 13 7 Koulutus Tekniikka ja liikenne Rakennus- ja kiinteistöala 15 Teollinen tuotanto 16 Tieto- ja viestintäteknologia Sosiaali- ja terveysala Hyvinvointi ja toimintakyky 18 Terveys- ja hoitoala Kulttuuri Kulttuuri ja luova ala Liiketalous liiketoimintaosaaminen 23 8 Metropolian tunnukset ja palkinnot Organisaatio 26 Osakeyhtiön hallitus 27 Ammattikorkeakoulun hallitus 27 Ammattikorkeakoulun johtoryhmä 27 Yhteystiedot 2

3 toiminta-ajatus, arvot ja tahtotila TOIMINTA-AJATUS Osaamista ja oivallusta tulevaisuuden tekemiseen Arvot Korkea laatu on lähtökohtamme. Yhteisöllisyys on voimamme. Avoimuus on toimintatapamme. Asiantuntijuus on intohimomme. Tahtotila Metropolia on Suomen arvostetuin ammattikorkeakoulu ja uudistumiskykyisin oppimisyhteisö. 3

4 avaintiedot ja tunnusluvut 2009 avaintiedot ja tunnusluvut 2009 henkilöstö henkilöstömäärät Tekniikka ja liikenne sosiaali- ja terveysala Kulttuuri liiketalous Hallinto ja sisäiset palvelut Vetovoima: ensisijaisia hakijoita yhtä aloituspaikkaa kohti. ikärakenne vuotta 1 % vuotta 16 % 16 % vuotta 24 % 23 % vuotta 33 % 36 % vuotta 26 % 25 % koulutus Tohtori Lisensiaatti Ylempi korkeakoulu- Alempi korkeakoulu- Muu tutkinto tai ylempi amk-tutkinto tai ylempi amk-tutkinto Opettajat % Muu henkilöstö % sukupuolijakauma Miehiä 40 % 41 % Naisia 60 % 59 % opiskelijat Opiskelijamäärä: sisältää sekä läsnä- että poissaolevat opiskelijat. Metropolia yhteensä opiskelijamäärä Tekniikka ja liikenne sosiaali- ja terveysala Kulttuuri liiketalous suoritetut tutkinnot Tekniikka ja liikenne sosiaali- ja terveysala Kulttuuri liiketalous tutkintoon johtava nuorten koulutus opiskelijamäärä Tekniikka ja liikenne sosiaali- ja terveysala Kulttuuri liiketalous suoritetut amk-tutkinnot * Tekniikka ja liikenne sosiaali- ja terveysala Kulttuuri liiketalous Aloituspaikat Ensisijaishakijat Vetovoima ,3 4,2 Tekniikka ja liikenne ,8 2,8 Sosiaali- ja terveysala ,3 4,9 Kulttuuri ,8 7,2 Liiketalous ,8 5,5 * Sisältää myös Laureaan 2008 siirrettyjen koulutusohjelmien 12 tutkintoa. 4

5 aikuiskoulutus ammattikorkeakoulututkinnot opiskelijamäärä Tekniikka ja liikenne sosiaali- ja terveysala Kulttuuri liiketalous suoritetut amk-tutkinnot Tekniikka ja liikenne sosiaali- ja terveysala Kulttuuri liiketalous avaintiedot ja tunnusluvut 2009 Aloituspaikat Ensisijaishakijat Vetovoima ,0 2,6 Tekniikka ja liikenne ,0 2,3 Sosiaali- ja terveysala ,5 3,7 Kulttuuri ,6 2,5 Liiketalous ,4 1,8 ylemmät AMMATTIkorkeakoulututkinnot opiskelijamäärä Tekniikka ja liikenne sosiaali- ja terveysala Kulttuuri liiketalous suoritetut yamk-tutkinnot Tekniikka ja liikenne sosiaali- ja terveysala Kulttuuri liiketalous Aloituspaikat Ensisijaishakijat Vetovoima ,1 1,9 Tekniikka ja liikenne ,9 0,6 Sosiaali- ja terveysala ,9 3,0 Kulttuuri ,3 1,1 Liiketalous ,6 1,4 ENGLANNINKIELISET yamk-koulutusohjelmat Aloituspaikat Kaikki hakijat Hakemukset/ aloituspaikka Tekniikka ja liikenne ,1 4,0 ERIKoistumisopinnot opiskelijamäärä Tekniikka ja liikenne sosiaali- ja terveysala Kulttuuri liiketalous suoritetut erikoistumisopinnot Tekniikka ja liikenne sosiaali- ja terveysala Kulttuuri liiketalous avoin ammattikorkeakoulu osallistuneet Tekniikka ja liikenne sosiaali- ja terveysala Kulttuuri liiketalous suoritetut OPINTOPISTEET Tekniikka ja liikenne sosiaali- ja terveysala Kulttuuri liiketalous

6 rehtorin ja toimitusjohtajan katsaus. Metropolian toiminta 2009 "Metropolian toiminta-ajatuksena on tuottaa osaamista ja oivallusta tulevaisuuden tekemiseen. Haluamme olla Suomen arvostetuin ammattikorkeakoulu ja uudistumiskykyisin oppimisyhteisö vuonna 2014." 6

7 Metropolian toiminta 2009 Vuonna 2009 keskityimme Metropolian yhdistymisen jälkeisen toiminnan vakiinnuttamiseen ja strategian terävöittämiseen. Ammattikorkeakoulun hallitus aloitti strategiatyön Metropolian toiminnan arvioinnilla. Keväällä henkilöstö ja opiskelijat määrittelivät yhdessä Metropolialle arvoja. Työn tuloksena yhteisiksi arvoiksi muodostuivat korkea laatu, yhteisöllisyys, avoimuus ja asiantuntijuus. Metropolian johtoryhmä työsti syksyllä 2009 strategian kiteytyksen, joka esiteltiin ja viimeisteltiin laajassa strategiaseminaarissa joulukuussa. Ylläpitäjän hallitus hyväksyi konsernistrategian joulukuussa. Strategian mukaisesti Metropolian toiminta-ajatuksena on tuottaa osaamista ja oivallusta tulevaisuuden tekemiseen. Haluamme olla Suomen arvostetuin ammattikorkeakoulu ja uudistumiskykyisin oppimisyhteisö vuonna Vuoden aikana panostimme opiskeluprosessien kehittämiseen, henkilöstön täydennyskoulutukseen, innovointitoimintaa tukeviin ratkaisuihin sekä Metropolian eri yksiköiden väliseen yhteistyöhön. Käynnistimme useita laajoja kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyöhankkeita, joissa tavoitteena ovat tulevaisuuden uudenlaiset ratkaisut, jotka säästävät ympäristöä, huomioivat yhteiskunnan muutoksia ja ennalta ehkäisevät ongelmia. Metropolian opetustiloja ja kiinteistöjä koskevan strategian valmistelua jatkettiin. Tavoitteena on tilastrategia, joka takaa hyvät opiskelu- ja työympäristöt kaikille koulutusaloille ja edistää niiden välistä vuoropuhelua sekä innovointitoimintaa, ja joka on taloudellisesti kestävällä pohjalla. Useat Metropolian opiskelijat menestyivät erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä kilpailuissa. Opiskelijoiden liikuntaliitto ry (OLL ry) antoi kunniamaininnan Metropolian opiskelijakunnalle METKAlle ansiokkaasta työstä opiskelijaliikunnan eteen. Helsinki valittiin maailman muotoilupääkaupungiksi vuodelle Metropolia oli aktiivisesti mukana valmistelemassa hakemusta ja osallistuu myös design-vuoden toteuttamiseen. Kaikki edellä mainittu kuvaa Metropolian korkeatasoista ja laaja-alaista asiantuntemusta, jonka avulla siirrämme korkeakoulusta osaamista työelämään kansallisen innovaatiotoiminnan vauhdittamiseksi ja kansainvälisen kilpailukyvyn edistämiseksi. Esitän lämpimät kiitokseni Metropolian henkilökunnalle, opiskelijoille ja sidosryhmille aktiivisuudesta Metropolian toiminnan kehittämisessä ja yhteisöllisyyden rakentamisessa. Riitta Konkola rehtori ja toimitusjohtaja rehtorin ja toimitusjohtajan katsaus. Metropolian toiminta

8 osakeyhtiön hallituksen toimintakertomus osakeyhtiön hallit uk sen toimintakertomus Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen tärkeimmät tehtävät yhtiön nykyisessä kehitysvaiheessa ovat osakeyhtiömuotoisen toiminnan vakiinnuttaminen, yhtiön suotuisan taloudellisen kehityksen varmistaminen, yhtiön toiminnan tehokkuuden ja sen laadun kehittäminen sekä strategian terävöittäminen. Hallitus on kokoontunut kertomusvuoden 2009 aikana yhteensä 12 kertaa. Yhtiö on osakeyhtiönä varsin tuore ja sen toimintaprosessien muotoutuminen tavoitteiden mukaisesti etenee suotuisasti. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n taloudellinen tulos vuodelta 2009 on hyvä. Toimintavuoden tuotot toteutuivat tavoitetta suurempina, minkä lisäksi yhtiö säästi kustannuksissaan budjetoituun nähden. Hyvä tulos ja riittävä vakavaraisuus luovat yhtiölle hyvän pohjan kohdata tulevaisuuden haasteet. Henkilöstö Metropolian palveluksessa oli vuoden 2009 lopussa yhteensä henkilöä päätoimiseen henkilökuntaan kuuluvaa, joista opetushenkilöstöä oli 695 (62 prosenttia), opetusta tukevaa henkilökuntaa 364 (33 prosenttia) ja hallintohenkilökuntaa 57 (5 prosenttia). Määräaikaisen henkilöstön osuus oli 173 henkilöä (16 prosenttia). Naisten osuus henkilöstöstä oli 60 ja miesten 40 prosenttia. Henkilöstön keski-ikä oli 47 vuotta (opettajat 50 vuotta, opetusta tukeva henkilöstö 42 vuotta ja hallintohenkilöstö 48 vuotta). Opettajista 12 prosenttia on suorittanut tohtorin tutkinnon, 11 prosenttia lisensiaatin tutkinnon ja 64 prosenttia ylemmän korkeakoulututkinnon. Haasteita Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:llä toki riittää. Hallituksen joulukuussa 2009 hyväksymässä konsernistrategiassa yhtiön tahtotilana on olla Suomen arvostetuin ammattikorkeakoulu ja uudistumiskykyisin oppimisyhteisö vuonna Hallitus jatkoi edeltäjältään periytynyttä opetustilojen käyttöä ja kiinteistöjä koskevaa strategiatyötä. Tavoitteena on suunnitelma, jonka mukaisella mallilla parhaiten ja tehokkaimmin tuetaan yhtiön perustehtävää eri intressit huomioiden. Hallituksen tavoitteena oli saada tilastrategia valmiiksi vuonna Tässä emme kuitenkaan onnistuneet. Työ jatkuu ja hallitus pyrkii parhaansa mukaan saamaan tämän tärkeän tehtävänsä valmiiksi mahdollisimman pian vuonna Yhteenvetona voidaan todeta, että vuosi 2009 oli Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle varsin hyvä ja tärkeä vuosi, jonka aikana saatoimme varmistua yhtiön organisaatiomallin sekä perusprosessien olevan oikeaan osuneita sekä hyvässä kehitysvaiheessa. Kiitän hallituksen puolesta yhtiön henkilökuntaa, opiskelijoita sekä kaikkia sidosryhmiä osoittamastanne luottamuksesta. Henri Kuitunen hallituksen puheenjohtaja Koulutustehtävä Metropolia Ammattikorkeakoulu on Suomen suurin ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakoulututkintoon johtavia koulutusohjelmia on 49, joista yhdeksän on englanninkielisiä. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavia koulutusohjelmia on 15, joista kaksi on englanninkielisiä. Metropoliassa oli syyskuussa 2009 läsnäolevia opiskelijoita kokonaisopiskelijamäärän ollessa Ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin yhteensä ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon sai valmiiksi 133. Metropolian nuorten koulutukseen ensisijaisia hakijoita yhtä aloituspaikkaa kohti oli 4,2. Nuorten koulutuksen keskeyttämisaste vuonna 2009 oli 9,6 prosenttia. Opiskeluprosessien sujuvuutta kehitettiin vuonna Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (AHOT) liittyvä järjestelmä pilotoitiin. Kaikkiin Metropolian opetussuunnitelmiin kuuluvia innovaatioprojekti-opintoja valmisteltiin yksiköiden yhteistyönä. Tekniikan koulutusalan Conceive-Design-Implement-Operate (CDIO) -opetusmenetelmää kehitettiin mm. opettajien täydennyskoulutuksen avulla. Opetusministeriön rahoituksella käynnissä olevaa oppimisympäristöjen kehittämishanketta jatkettiin. 8

9 Tutkimus- ja kehitystyötehtävä sekä aluekehitystehtävä Tutkimus- ja kehitystyön strategian linjausten mukaisesti Metropolia toimii merkittävissä kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimus- ja kehitysohjelmissa. Esimerkkinä ammattikorkeakoulun uudesta kansainvälisestä tutkimus- ja kehitysyhteistyöstä on EU-rahoitteinen Save Energy -hanke. Metropolia vastasi pääkaupunkiseudun korkeakoulujen tutkimus- ja kehitystyötä koskevan tutkimusohjelman KatuMetron yhden teemakokonaisuuden valmistelusta Helsingin yliopiston kanssa sekä osaavan työvoiman turvaamista koskevan HERA 1:n koordinoinnista. Tutkimus- ja kehitystyössä käynnistyi vuonna 2009 uusia hankkeita, joiden volyymi on yhteensä 2,5 miljoonaa euroa. Rahoitus jakautuu hankkeiden keston mukaisesti useammalle vuodelle. Kansainvälisyys Metropolialla on laaja yhteistyöverkosto, joka kattaa kaikki maanosat. Verkosto mahdollistaa vuosittain sadoille opiskelijoille ja kymmenille opettajille kansainvälisen vaihtojakson ulkomailla. Metropoliasta ulkomaille vaihto-opiskeluun lähtijöitä oli 382 ja Metropoliaan tulijoita oli 264. Vieraskielisen koulutuksen vetovoimaluku eli ensisijaisia hakijoita yhtä aloituspaikkaa kohti vuonna 2009 oli 7,9. Metropolian kansainvälisen toiminnan merkittävyys näkyy osallistumisena Erasmus-ohjelman mukaisiin Intensive Programme -ohjelmiin, kansainvälisinä tutkimus- ja kehitystyön hankkeina sekä opetussuunnitelmien, opetusmateriaalien ja oppisisältöjen kansainvälisinä kehityshankkeina. osakeyhtiön hallituksen toimintakertomus Metropolian tutkimus- ja kehitystyössä on tärkeää, että sen tuloksista syntyy uusia innovaatioita eli kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettyä tietoa ja osaamista. Kuluneena vuonna Metropoliassa toteutettiin Tekes-rahoitteinen Tutkimuksesta liiketoimintaa (TULI) -hanke. Vuoden 2009 loppuun mennessä oli jo viidentoista hankkeen arviointiin myönnetty rahoitusta ja 22 opiskelijaa tai henkilökuntaan kuuluvaa oli hyötynyt eri ammattilaisten arvioinnin tuesta. Tutkimus- ja kehitystyön tulosten hyödyntämistä edistetään myös ammattikorkeakoulun laadukkaalla ja monipuolisella julkaisutoiminnalla. kansainväliset vaihdot Opiskelija- ja harjoittelijavaihdot lähteneet, vaihto yli 3 kk lähteneet, vaihto alle 3 kk saapuvat, vaihto yli 3 kk saapuvat, vaihto alle 3 kk Opettaja- ja asiantuntijavaihdot lähteneet, vaihto yli 1 kk 2 2 lähteneet, vaihto alle 1 kk saapuvat, vaihto yli 1 kk 1 2 saapuvat, vaihto alle 1 kk

10 TILINPÄÄTÖS. tuloslaskelma 2009 rahoituslähteet 2009 Valtion yksikköhintarahoitus 85,8 % Valtion hankerahoitus 1 % EU-, ESR-, Tekes- ja TE-keskusrahoitus 1,5 % Ylläpitäjärahoitus 6,9 % Muu rahoitus 4,3 % Valtion harkinnanvarainen rahoitus 0,5 % Kulut 2009 Henkilöstökulut 63 % Poistot 4 % Kiinteistökulut 16 % Muut kulut 13 % Materiaalit 2 % Palvelut 2 % tilinpä ätö s Taloudellinen tulos Metropolian talous pysyi vakaalla pohjalla ja taloudellinen tulos oli hyvä. Tilikauden voitto oli 6,6 miljoonaa euroa. Sillä varmistetaan Metropolian strategisen kehittämisen resursoinnin ja taloudellisen liikkumavaran kasvattaminen. Tilikauden voitto oli 6,1 prosenttia liikevaihdosta. euroa budjetoitua pienempinä. Myös poistot jäivät budjetoitua pienemmiksi. Investointien toteutuminen siirtyi loppuvuoteen, jolloin myös poistokertymä jäi suunniteltua pienemmäksi. Investointien määrä oli toimintavuonna 5,6 miljoonaa euroa. Liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot olivat yhteensä 109,2 miljoonaa euroa. Tuotot ylittivät budjetoidun 0,9 prosentilla. Toimintakulut olivat yhteensä 102,7 miljoonaa euroa ja ne alittivat budjetoidun tason 4,2 prosentilla. Palkkojen sivukulut toteutuivat 1,4 miljoonaa Henkilöstökulujen määrä oli yhteensä 64,5 miljoonaa euroa. Metropolian tulevana haasteena on vuokriin ja arvonlisäveroon kohdistetun toiminta-avustuksen pieneneminen vuodesta 2011 alkaen. Hyvä tulos varmistaa taloudellista pohjaa siirtymäkaudelle. Tuloslaskelma Liikevaihto , ,77 Liiketoiminnan muut tuotot , ,20 Materiaalit ja palvelut , ,62 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,57 Henkilösivukulut eläkekulut , ,31 Muut henkilöstösivukulut , ,14 Henkilöstökulut yhteensä , ,02 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,15 Liiketoiminnan muut kulut , ,23 Tilikauden liikevoitto/tappio , ,95 Rahoitustuotot ja kulut Korko- ja rahoitustuotot , ,74 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,33 Rahoitustuotot ja kulut yhteensä , ,41 Tilikauden voitto/tappio , ,36 10

11 tilinpäätös. tase 2009 Tase Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,75 Muut pitkävaikutteiset menot , ,58 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,33 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,36 Muut aineelliset hyödykkeet , ,92 Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt ,61 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,28 Sijoitukset Osakkeet , ,58 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,19 Vaihtuvat vastaavat Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset , ,07 Siirtosaamiset , ,70 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä , ,77 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,52 Muut saamiset , ,39 Siirtosaamiset , ,28 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,19 Rahat ja pankkisaamiset , ,67 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,63 vastaavaa YHTEENSÄ , ,82 VastaTTavaa Oma pääoma Osakepääoma , ,00 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,78 Tilikauden voitto/tappio , ,36 Oma pääoma yhteensä , ,58 Pitkäaikainen vieras pääoma , ,31 Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot 1 330,00 Ostovelat , ,67 Muut velat , ,56 Siirtovelat , ,70 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,93 vieras pääoma yhteensä , ,24 vastattavaa yhteensä , ,82 11

12 metka valvoo opiskelijoiden etuja METKA järjesti sekä opiskelijoille että henkilöstölle tarkoitetun MetroSport-hyvinvointi- ja urheilu tapahtuman Olympiastadionilla. 12

13 metka valvoo opiskelijoiden etuja Opiskelijatoiminta METKA valvoo opiskelijoiden etuja Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (METKA) on opiskelijoiden edunvalvoja, tuottaa palveluita ja tiedottaa opiskelijoille. METKA tekee yhteistyötä ammattikorkeakoulun kanssa koulutuksen ja tukipalveluiden kehittämisessä sekä opintojen ohjauksessa. Vuonna 2009 METKAn keskeisimpinä teemoina olivat yhteisöllisyyden vahvistaminen korkeakouluyhteisössä, opiskelijakunnan toiminnan vakauttaminen sekä toimivien käytänteiden luominen. Opiskelijakunnan toimintaa toteuttivat kahdeksan henkinen hallitus sekä kuusi työntekijää tukenaan paikalliset opiskelijayhdistykset, tutorit sekä muut vapaaehtoiset. Opiskelijakunnan toimijat olivat mukana kehittämässä ammattikorkeakoulun opintojen ohjausta, hyvinvointipalveluita ja koulutuksen laatua osallistumalla aktiivisesti ammattikorkeakoulun sisäisiin työryhmiin ja osaamistiimeihin. Opiskelijakunnan tunnettuutta parannettiin erilaisten tapahtumien kautta, joissa huomioitiin erityisesti Helsingin ulkopuolella sijaitsevat toimipisteet. Keväällä järjestettiin MetkaGaalaksi nimetty vuosijuhla ensimmäistä kertaa. Syksyllä METKA järjesti koko ammattikorkeakoulun väelle tarkoitetun MetroSport hyvinvointi- ja urheilutapahtuman jo toista kertaa. Vuonna 2009 METKA otti kantaa muun muassa ammattikorkeakoulun tilastrategiaan sekä julkisen liikenteen opiskelija-alennuksiin Helsingissä. Kansainvälistä toimintaa kehitettiin tiivistämällä yhteistyötä Erasmus Student Networkin (ESN) kanssa. Vuoden aikana aloitettiin yhtenäisemmän uuden visuaalisen ilmeen luominen METKAlle yhteistyössä Mediakeskus Valon kanssa. METKA teki yhteistyötä myös muiden opiskelijakuntien ja Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liiton SAMOK ry:n kanssa. Mirva Jumppanen puheenjohtaja 13

14 koulutus. tekniikka ja liikenne. rakennus- ja kiinteistöala Korkeatasoista koulutusta ja aktiivista osallistumista alan tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. 14

15 Rakentaminen on hyvin paikallista toimintaa, mutta toimintatavat ja markkinat rakennus- ja kiinteistöalalla ovat globalisoituneet. Lähialueilla on odotettavissa rakentamisen voimakasta kasvua, joka laajentaa suomatekniikka ja liikenne rakennus- ja kiinteistöala Amk-tutkintoon johtava koulutus Rakennusalan työnjohto Rakennustekniikka Maanmittaustekniikka Talotekniikka Ylempään amk-tutkintoon johtava koulutus Rakentaminen: Korjausrakentaminen Talotekniikka rakennus- ja kiinteistöala painottaa energiatehokkuutta ja kestävää kehitystä Rakennus- ja kiinteistöalan tehtävänä on kouluttaa vaikutusalueellaan osaajia rakennetun ympäristön elinkaaren hallintaan yhteistyössä alan yritysten ja organisaatioiden kanssa. Tavoitteena on korkeatasoinen koulutus ja aktiivinen osallistuminen alan tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Opiskelijamäärät ovat kasvussa, koska aloituspaikkoja lisättiin vuosina vuosina 2007 ja Vastaavasti henkilöstön määrä on kasvanut viidenneksellä. Alan suhdanteiden takia harjoittelupaikkojen saaminen opiskelijoille on ollut vaikeaa. Keväällä vaikutimme yhteistyössä alan järjestöjen, yritysten ja organisaatioiden kanssa asiaan, jonka tuloksena harjoittelupaikkojen saanti helpottui. Valmistuneiden työllistyminen oli rakennus- ja kiinteistöalalla 85 prosenttia, kun se muilla Metropolian koulutusaloilla oli 70 prosenttia. Metropolia liittyi osakkaaksi keväällä perustettuun Rakennetun ympäristön strategisen huippuosaamisen keskittymään (RYM Oy). Osaltaan tämän vuoksi tutkimus- ja kehittämistoimintaa on vahvistettu perustamalla tiimi, jonka muodostavat kokeneet rakennus- ja kiinteistöalan tutkimushankkeissa toimineet asiantuntijat. He ovat laatineet toimintasuunnitelman sekä valmistelleet kansainvälisiä ja kotimaisia hanke-esityksiä vuodelle Hankkeiden painopiste on ollut rakennusten energiatehokkuudessa ja kestävässä kehityksessä. laisten rakennusalan yritysten markkinoita tulevaisuudessa. Rakennus- ja kiinteistöalalle onkin esitetty englanninkielistä perustutkintoon johtavaa koulutusohjelmaa syksylle Ohjelman painopiste olisi kestävän kehityksen suunnittelussa (Sustainable Building Engineering). Ohjelma parantaisi kansainvälistä opiskelija- ja opettajavaihtoa ja mahdollistaisi kotikansainvälistymisen opiskelijoille, joille vaihto-opiskelu ulkomailla ei ole mahdollista. Valmistelut yhdessä HTW Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlinin kanssa jo useana vuonna toteutetun englanninkielisen Construction and Real Estate Management Masters -ohjelman muuttamiseksi kaksoistutkinnoksi (Joint Degree) on myös käynnistetty. Rinnan englanninkielisten ohjelmien kehittämisen kanssa uudistetaan koulutusohjelmien opetussuunnitelmat osaamisperusteisiksi. Tätä työtä tukemaan on koottu tulevaisuustyöryhmä, monialainen joukko suomalaisia huippuasiantuntijoita, joiden tavoitteena on tuottaa raportti toimintaympäristön muutoksista tulevaisuudessa. Raportti valmistuu vuoden 2010 lopulla. Opetussuunnitelmien uudistuksen myötä energiatehokkuus ja kestävän kehityksen painotukset lisääntyvät kaikissa ohjelmissa. Samalla opetusmenetelmiä kehitetään niin, että opetus sekä alan yritysten ja organisaatioiden kanssa tehtävä tutkimus- ja kehittämistoiminta voidaan entistä tiiviimmin nivoa yhteen. Näitä tavoitteita tukee myös syksyllä solmittu yhteistyösopimus Espoon kaupungin rakennus- ja kiinteistöalan yksiköiden kanssa. koulutus. tekniikka ja liikenne. rakennus- ja kiinteistöala Jukka Nivala johtaja 15

16 koulutus. tekniikka ja liikenne. teollinen tuotanto Yhteiskunnallista vastuuta ympäristöasioissa. Tekniikka ja liikenne Teollinen tuotanto Amk-tutkintoon johtava koulutus Auto- ja kuljetustekniikka Automaatiotekniikka Bio- ja elintarviketekniikka Elektroniikka Environmental Engineering Kemiantekniikka Kone- ja tuotantotekniikka Laboratorioala Materiaali- ja pintakäsittelytekniikka Sähkötekniikka Ylempään amk-tutkintoon johtava koulutus Automaatioteknologia Hankintatoimi Identification (Visual-RFID), suomalaisen veneteollisuuden kehittämishanke Intelligent Boats (iboats) sekä ajoneuvojen sähkövoimansiirron suuri hanke, joka on osa Electric Race About eli ERA-sähköautohanketta. ERA läpäisi syksyllä karsinnan ja hyväksyttiin mukaan 10 miljoonan dollarin X-Prizekilpailuun yhtenä kuudesta eurooppalaisesta tiimistä. Teollinen tuotanto tuki Metropolian uusien oivallusten kulttuuria, jonka tavoitteena on tarjota työelämälle moniosaamista innovaatioiden tuottamiseen. Yksikkö perusti nopeasti yhteistyössä monen eri alan toimijan kanssa Pajan Albertinkadun tiloihin kehittämään ja testaamaan Suomen EXPO näyttelyn toteutusta. Metropolialla on ainoana ammattikorkeakouluna sopimus Suomen näyttelystä vastaavan Finpron kanssa yhteistyöstä Shanghain maailmannäyttelyssä. teollinen tuotanto panostaa uusiutuvien energioiden kehittämiseen Teollisen tuotannon toiminnassa näkyi talouden tilanne samalla tavalla kuin muissakin koulutusorganisaatioissa: hakijoita ja opintonsa aloittaneita oli aiempaa enemmän. Syksyksi 2009 saatiin aikuisopintoihin sata uutta aloituspaikkaa, ja aikuisopinnot aloitettiin uudella tavalla ryhmiteltynä lähes kaikissa koulutusohjelmissa. Uudella toimintamallilla vastattiin kasvaneeseen koulutuskysyntään lähes entisillä resursseilla. Talouden heikko tilanne vähensi työpaikkoja. Tämä näkyi valmistuneiden määrässä, joka jäi alle vuoden 2007 määrän. Yritysten kiristynyt talous näkyi myös tutkimus- ja kehittämishankkeiden yritysrahoituksen vaikeutumisena. Teollisessa tuotannossa on perinteisesti ollut vahva opetukseen sidottu tutkimus- ja kehittämistoiminta, jota pystyttiin jatkamaan toimintavuoden aikana. Uusina, suurina ja vaativina hankkeina käynnistyivät metallialan MetRocket, Visual Radio Frequency Pääkaupunkiseudun kehittämisen mahdollisuuksia vahvistettiin tekemällä selvitys Vantaan Technopoliksessa sijaitsevan Electria-koetehtaan uusista toimintamahdollisuuksista. Selvityksen perusteella on aloitettu investointeja ja kehittämistyö sekä uusien elektroniikan teknologioiden että muun toiminnan osalta. Metropolian toteuttaman Radio Frequency Identification Laboratory (RFID Lab) ry:n toiminta-alueella aloitettiin syksyllä Logistics Laboratory eli LogLab-konsepti tukemaan osaltaan metropolialueen logistiikan laaja-alaista kehittymistä. Samoin solmittiin yhteistyösopimus Vantaan Innovaatioinstituutin kanssa laboraatio-toimintojen edelleen kehittämiseksi. Teollinen tuotanto vahvisti myös rooliaan ja osaamistaan ympäristöasioissa. Myyrmäen kampuksella jatkettiin panostamista uusiutuvien energioiden kehittämiseen. Päätös EnergyLab-nimellä kulkevan kehittämiskonseptin aloittamisesta vuonna 2010 on tehty. Risto Salminen johtaja 16

17 Vastauksia tieto- ja viestintäteknologian ja muiden alojen yhdentymisen edellyttämiin osaamistarpeisiin. tieto- ja viestintäteknologia Tieto- ja viestintäteknologian yksikön tehtävänä on antaa työelämää hyödyntävää tutkinto- ja täydennyskoulutusta tietotekniikan, mediatekniikan ja tuotantotalouden aloilta sekä harjoittaa elinkeinoelämää hyödyntävää ja oppimista ja opetusta tukevaa innovatiivista, koulutusalojen rajat ylittävää tutkimus- ja kehitystoimintaa. Tieto- ja viestintäteknologia on ollut Suomen taloudellisen kasvun veturi ja Suomi on alan johtavien maiden joukossa maailmalla. Tieto- ja viestintäteknologiassa eletään digitaalisen verkostotalouden uutta aaltoa ja sen merkitys kansantalouden näkökulmasta on suuri. Suomen menestymisen kannalta tärkeät tulevaisuuden toimialat nojaavat kaikki älykkääseen ja innovatiiviseen tietotekniikan hyödyntämiseen. Koulutuksen haasteena on vastata näihin tieto- ja viestintäteknologian ja muiden alojen yhdentymisen edellyttämiin osaamistarpeisiin. Mobiiliteknologiat ovat edelleen avainasemassa kehitettäessä uusia, Suomen kilpailukykyä edistäviä tuotteita ja sovelluksia. Tieto- ja viestintäteknologian yksikön toiminnassa tulevaisuuden tärkeät e-talouden painopisteet, e-health, e-business, e-management sekä e-learning ovat keskeinen osa yksikön opetus-, tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Merkittävimpänä poikkialaisena toimintona käynnistettiin hyvinvointiteknologian koulutusohjelma vuonna Kuluneen toimintavuoden aikana on keskitytty sen teknisen toimintaympäristön pystyttämiseen sekä yhteistyöverkostojen rakentamiseen. Mobiiliteknologian roolia opetus-, tutkimus- ja kehittämistoiminnassa on vahvistettu luomalla projektitoimintaan uusi toimintaympäristö, Metropolia Media Works. Langattomien verkkojen opetusympäristöä kehitettiin mm. neljännen sukupolven 4G-verkkojen mittalaiteinvestoinneilla. Tekniikka ja liikenne Tieto- ja viestintäteknologia Amk-tutkintoon johtava koulutus Hyvinvointiteknologia Information Technology Media Engineering Mediatekniikka Tietotekniikka Tuotantotalous Ylempään amk-tutkintoon (Master of Engineering) johtava koulutus Industrial Management Information Technology sekä järjestämällä harjoittelutilaisuuksia koulussa menossa oleviin projekteihin. Taantumasta huolimatta valmistuneiden työllistyminen on pysynyt kohtalaisen hyvänä. Tunnustettuihin teollisuussertifikaatteihin (esim. Cisco, Microsoft, Redhat Linux, SAP) perustuvat oppimisympäristöt ovat osaltaan edesauttaneet opiskelijoiden hyvää työllistymistä suoraan erityisosaamista vaativiin tehtäviin. Yleisesti heikkoon työmarkkinatilanteeseen on pyritty vastaamaan myös kehittämällä aikuiskoulutusta. Yksikön eri osaamisalueita integroivat opetussuunnitelmat otettiin käyttöön sekä tarjottiin alan ajankohtaisiin teemoihin valmentavia erikoistumisopintoja. Yksikössä käynnistettiin syksyllä 2009 myös englanninkielisen aikuiskoulutuksen suunnittelu; sen sisällössä huomioidaan tieto- ja viestintäteknologia puhtaan ympäristön edistämisessä. Kansainvälistä toimintaa ovat värittäneet uudet lyhytvaihto-ohjelmat, joissa opiskelija- ja opettajaliikkuvuuden ohessa kehitetään myös uusia oppimissisältöjä. Vuoden aikana alkoivat avoimen lähdekoodin, sulautettujen järjestelmien ja uusien printtisovellusten intensiiviohjelmat. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan ytimen ovat muodostaneet EU-rahoitteinen oppimisteknologiahanke Knowledge Practices Laboratory (KP- Lab), mobiilisovellushankkeet, graafisen alan ympäristöhanke Leader sekä tuotantotalouden, yritysverkostojen kehittämiseen ja innovaatiotoiminnan uudistamiseen liittyvät TEKES-hankkeet, Rendez ja NetEntre Networked Entrepreneurship. Vuoden aikana hyväksyttiin Tivit Oy:n NextMedia-hanke, jossa mediatekniikan koulutusohjelma on mukana kolmessa eri osaprojektissa. Yritysprojektitoiminta osana opetusta ja oppimista on jatkunut vilkkaana. koulutus. tekniikka ja liikenne. tieto- ja viestintäteknologia Toimintaympäristössä on koulutukseenkin vaikuttavana tekijänä edelleen näkynyt taloudellinen taantuma. Harjoittelupaikkojen saannin hetkellistä vaikeutumista on pyritty kompensoimaan kesäopinnoilla (Summer School) Seija Ristimäki johtaja 17

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitos

Lisätiedot

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille

Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille Asiantuntijuus ja verkostomainen yhteistyö viitekehys korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksille FUTUREX Future Experts -projektin raportti Toim. Anne Rouhelo & Heli Trapp Asiantuntijuus ja verkostomainen

Lisätiedot

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2007 Professori Jukka Vesalainen: Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 Kemikaaleja kartoittamaan s. 6 Talotekniikan instituutti kokoaa yhteen alan osaamisen

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS 13 Yliasiamiehen katsaus Matti Rautiola, yliasiamies Hartaasti odotettu, globaalin ja kansallisen talouden korjausliike oli jo vahvistumaisillaan,

Lisätiedot

YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS

YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS Selvitysmies, professori Pentti Maljojoki YHDESSÄ VAI YKSIN? ITÄ-SUOMEN LÄÄNIN AMMATTIKORKEAKOULUJEN YHTEISTYÖSELVITYS MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen

Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen Ammattikorkeakoulutuksen työelämälähtöisyyden kehittäminen Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 188/2009 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

Mahdollisuuksien Metropolia Osaaminen esiin yhdessä kirjoittamalla Työelämässä tarvitaan eri alojen välistä ymmärrystä

Mahdollisuuksien Metropolia Osaaminen esiin yhdessä kirjoittamalla Työelämässä tarvitaan eri alojen välistä ymmärrystä Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti kevät 2008 Mahdollisuuksien Metropolia Osaaminen esiin yhdessä kirjoittamalla Työelämässä tarvitaan eri alojen välistä ymmärrystä Kevät 2008 Teema: Stadiasta

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Luomme oivaltavilla ratkaisuillamme onnistumisia ihmisten ja yhteisöjen jokaiseen päivään.

Vuosikertomus 2010. Luomme oivaltavilla ratkaisuillamme onnistumisia ihmisten ja yhteisöjen jokaiseen päivään. Vuosikertomus 2010 Luomme oivaltavilla ratkaisuillamme onnistumisia ihmisten ja yhteisöjen jokaiseen päivään. Digia Oyj Sisältö Digia Oyj Digia lyhyesti...3 Vuoden 2010 tapahtumat...4 Avainluvut...6 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 17 Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä varten Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä Opas Diakonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 EK:n toimintakertomus 2010 Sisältö 3 Vuoden 2010 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot

Työ, verkot ja verkostot. Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu

Työ, verkot ja verkostot. Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Mikä on EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu? Elinkeinoelämän keskusliitto EK selvittää vuosittain jäsenyritystensä työvoima-

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä

Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä Katja Virolainen Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20.

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20. Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille 4 2011 Visuaaliset muodot näkyvät verkossa s. 15 Tila virittää ihmiset s. 16 Design läpäisee koko tuotantoketjun s. 20 teema Hyvä muotoilu myötäilee käyttäjää

Lisätiedot

Talentum on ammattilaisen valinta

Talentum on ammattilaisen valinta Monipuolinen tuotto lentum on erikoistunut ammattilaisille kohdistettuun kustannustoimintaan. Talentumin kustannustoiminnan keskeisiä tuotteita ja palveluita ovat lehdet, kirjat, online- ja informaatiopalv

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät

PANEELIEN RAPORTIT. Tieteen. teknologian ja. yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät PANEELIEN RAPORTIT Tieteen teknologian ja yhteiskunnan näkymät www.finnsight2015.fi ISBN 951-715-610-3 Tekes PL 69 (Kyllikinportti 2) 00101

Lisätiedot

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen

Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen Ehdotus ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliksi vuodesta 2014 alkaen 1 2 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Muuttuva toimintaympäristö... 5 2.1 Osaaminen ja asiantuntemus työelämässä... 5 2.2 Alueiden kehittäminen

Lisätiedot

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Stakes 17.12.2007 Satu Korhonen ja Ilse Julkunen 1 Sisällys

Lisätiedot

Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta. Statsrådets redogörelse om kulturens framtid

Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta. Statsrådets redogörelse om kulturens framtid Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kultruministeriet Valtioneuvoston selonteko kulttuurin tulevaisuudesta Statsrådets redogörelse om kulturens framtid Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Turun yliopisto. yhteiskunnallinen vaikuttaja. Tieteestä. hyvinvointia RAPORTTI TURUN YLIOPISTON YHTEISKUNNALLISESTA VUOROVAIKUTUKSESTA 2013

Turun yliopisto. yhteiskunnallinen vaikuttaja. Tieteestä. hyvinvointia RAPORTTI TURUN YLIOPISTON YHTEISKUNNALLISESTA VUOROVAIKUTUKSESTA 2013 Tieteestä hyvinvointia Turun yliopisto yhteiskunnallinen vaikuttaja RAPORTTI TURUN YLIOPISTON YHTEISKUNNALLISESTA VUOROVAIKUTUKSESTA 2013 Sisällysluettelo Vaikuttavaa tiedettä...3 Tutkimustoimintaa ja

Lisätiedot