s i s ä l l y s

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "s i s ä l l y s 1 3 2 4 3 7 4 8 5 10 6 13 7 8 24 9"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2009

2 sisällys sisällys 1 Toiminta-ajatus, arvot ja tahtotila 3 2 Avaintiedot ja tunnusluvut Metropolian toiminta Osakeyhtiön hallituksen toimintakertomus 8 5 Tilinpäätös Opiskelijatoiminta 13 7 Koulutus Tekniikka ja liikenne Rakennus- ja kiinteistöala 15 Teollinen tuotanto 16 Tieto- ja viestintäteknologia Sosiaali- ja terveysala Hyvinvointi ja toimintakyky 18 Terveys- ja hoitoala Kulttuuri Kulttuuri ja luova ala Liiketalous liiketoimintaosaaminen 23 8 Metropolian tunnukset ja palkinnot Organisaatio 26 Osakeyhtiön hallitus 27 Ammattikorkeakoulun hallitus 27 Ammattikorkeakoulun johtoryhmä 27 Yhteystiedot 2

3 toiminta-ajatus, arvot ja tahtotila TOIMINTA-AJATUS Osaamista ja oivallusta tulevaisuuden tekemiseen Arvot Korkea laatu on lähtökohtamme. Yhteisöllisyys on voimamme. Avoimuus on toimintatapamme. Asiantuntijuus on intohimomme. Tahtotila Metropolia on Suomen arvostetuin ammattikorkeakoulu ja uudistumiskykyisin oppimisyhteisö. 3

4 avaintiedot ja tunnusluvut 2009 avaintiedot ja tunnusluvut 2009 henkilöstö henkilöstömäärät Tekniikka ja liikenne sosiaali- ja terveysala Kulttuuri liiketalous Hallinto ja sisäiset palvelut Vetovoima: ensisijaisia hakijoita yhtä aloituspaikkaa kohti. ikärakenne vuotta 1 % vuotta 16 % 16 % vuotta 24 % 23 % vuotta 33 % 36 % vuotta 26 % 25 % koulutus Tohtori Lisensiaatti Ylempi korkeakoulu- Alempi korkeakoulu- Muu tutkinto tai ylempi amk-tutkinto tai ylempi amk-tutkinto Opettajat % Muu henkilöstö % sukupuolijakauma Miehiä 40 % 41 % Naisia 60 % 59 % opiskelijat Opiskelijamäärä: sisältää sekä läsnä- että poissaolevat opiskelijat. Metropolia yhteensä opiskelijamäärä Tekniikka ja liikenne sosiaali- ja terveysala Kulttuuri liiketalous suoritetut tutkinnot Tekniikka ja liikenne sosiaali- ja terveysala Kulttuuri liiketalous tutkintoon johtava nuorten koulutus opiskelijamäärä Tekniikka ja liikenne sosiaali- ja terveysala Kulttuuri liiketalous suoritetut amk-tutkinnot * Tekniikka ja liikenne sosiaali- ja terveysala Kulttuuri liiketalous Aloituspaikat Ensisijaishakijat Vetovoima ,3 4,2 Tekniikka ja liikenne ,8 2,8 Sosiaali- ja terveysala ,3 4,9 Kulttuuri ,8 7,2 Liiketalous ,8 5,5 * Sisältää myös Laureaan 2008 siirrettyjen koulutusohjelmien 12 tutkintoa. 4

5 aikuiskoulutus ammattikorkeakoulututkinnot opiskelijamäärä Tekniikka ja liikenne sosiaali- ja terveysala Kulttuuri liiketalous suoritetut amk-tutkinnot Tekniikka ja liikenne sosiaali- ja terveysala Kulttuuri liiketalous avaintiedot ja tunnusluvut 2009 Aloituspaikat Ensisijaishakijat Vetovoima ,0 2,6 Tekniikka ja liikenne ,0 2,3 Sosiaali- ja terveysala ,5 3,7 Kulttuuri ,6 2,5 Liiketalous ,4 1,8 ylemmät AMMATTIkorkeakoulututkinnot opiskelijamäärä Tekniikka ja liikenne sosiaali- ja terveysala Kulttuuri liiketalous suoritetut yamk-tutkinnot Tekniikka ja liikenne sosiaali- ja terveysala Kulttuuri liiketalous Aloituspaikat Ensisijaishakijat Vetovoima ,1 1,9 Tekniikka ja liikenne ,9 0,6 Sosiaali- ja terveysala ,9 3,0 Kulttuuri ,3 1,1 Liiketalous ,6 1,4 ENGLANNINKIELISET yamk-koulutusohjelmat Aloituspaikat Kaikki hakijat Hakemukset/ aloituspaikka Tekniikka ja liikenne ,1 4,0 ERIKoistumisopinnot opiskelijamäärä Tekniikka ja liikenne sosiaali- ja terveysala Kulttuuri liiketalous suoritetut erikoistumisopinnot Tekniikka ja liikenne sosiaali- ja terveysala Kulttuuri liiketalous avoin ammattikorkeakoulu osallistuneet Tekniikka ja liikenne sosiaali- ja terveysala Kulttuuri liiketalous suoritetut OPINTOPISTEET Tekniikka ja liikenne sosiaali- ja terveysala Kulttuuri liiketalous

6 rehtorin ja toimitusjohtajan katsaus. Metropolian toiminta 2009 "Metropolian toiminta-ajatuksena on tuottaa osaamista ja oivallusta tulevaisuuden tekemiseen. Haluamme olla Suomen arvostetuin ammattikorkeakoulu ja uudistumiskykyisin oppimisyhteisö vuonna 2014." 6

7 Metropolian toiminta 2009 Vuonna 2009 keskityimme Metropolian yhdistymisen jälkeisen toiminnan vakiinnuttamiseen ja strategian terävöittämiseen. Ammattikorkeakoulun hallitus aloitti strategiatyön Metropolian toiminnan arvioinnilla. Keväällä henkilöstö ja opiskelijat määrittelivät yhdessä Metropolialle arvoja. Työn tuloksena yhteisiksi arvoiksi muodostuivat korkea laatu, yhteisöllisyys, avoimuus ja asiantuntijuus. Metropolian johtoryhmä työsti syksyllä 2009 strategian kiteytyksen, joka esiteltiin ja viimeisteltiin laajassa strategiaseminaarissa joulukuussa. Ylläpitäjän hallitus hyväksyi konsernistrategian joulukuussa. Strategian mukaisesti Metropolian toiminta-ajatuksena on tuottaa osaamista ja oivallusta tulevaisuuden tekemiseen. Haluamme olla Suomen arvostetuin ammattikorkeakoulu ja uudistumiskykyisin oppimisyhteisö vuonna Vuoden aikana panostimme opiskeluprosessien kehittämiseen, henkilöstön täydennyskoulutukseen, innovointitoimintaa tukeviin ratkaisuihin sekä Metropolian eri yksiköiden väliseen yhteistyöhön. Käynnistimme useita laajoja kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyöhankkeita, joissa tavoitteena ovat tulevaisuuden uudenlaiset ratkaisut, jotka säästävät ympäristöä, huomioivat yhteiskunnan muutoksia ja ennalta ehkäisevät ongelmia. Metropolian opetustiloja ja kiinteistöjä koskevan strategian valmistelua jatkettiin. Tavoitteena on tilastrategia, joka takaa hyvät opiskelu- ja työympäristöt kaikille koulutusaloille ja edistää niiden välistä vuoropuhelua sekä innovointitoimintaa, ja joka on taloudellisesti kestävällä pohjalla. Useat Metropolian opiskelijat menestyivät erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä kilpailuissa. Opiskelijoiden liikuntaliitto ry (OLL ry) antoi kunniamaininnan Metropolian opiskelijakunnalle METKAlle ansiokkaasta työstä opiskelijaliikunnan eteen. Helsinki valittiin maailman muotoilupääkaupungiksi vuodelle Metropolia oli aktiivisesti mukana valmistelemassa hakemusta ja osallistuu myös design-vuoden toteuttamiseen. Kaikki edellä mainittu kuvaa Metropolian korkeatasoista ja laaja-alaista asiantuntemusta, jonka avulla siirrämme korkeakoulusta osaamista työelämään kansallisen innovaatiotoiminnan vauhdittamiseksi ja kansainvälisen kilpailukyvyn edistämiseksi. Esitän lämpimät kiitokseni Metropolian henkilökunnalle, opiskelijoille ja sidosryhmille aktiivisuudesta Metropolian toiminnan kehittämisessä ja yhteisöllisyyden rakentamisessa. Riitta Konkola rehtori ja toimitusjohtaja rehtorin ja toimitusjohtajan katsaus. Metropolian toiminta

8 osakeyhtiön hallituksen toimintakertomus osakeyhtiön hallit uk sen toimintakertomus Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen tärkeimmät tehtävät yhtiön nykyisessä kehitysvaiheessa ovat osakeyhtiömuotoisen toiminnan vakiinnuttaminen, yhtiön suotuisan taloudellisen kehityksen varmistaminen, yhtiön toiminnan tehokkuuden ja sen laadun kehittäminen sekä strategian terävöittäminen. Hallitus on kokoontunut kertomusvuoden 2009 aikana yhteensä 12 kertaa. Yhtiö on osakeyhtiönä varsin tuore ja sen toimintaprosessien muotoutuminen tavoitteiden mukaisesti etenee suotuisasti. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n taloudellinen tulos vuodelta 2009 on hyvä. Toimintavuoden tuotot toteutuivat tavoitetta suurempina, minkä lisäksi yhtiö säästi kustannuksissaan budjetoituun nähden. Hyvä tulos ja riittävä vakavaraisuus luovat yhtiölle hyvän pohjan kohdata tulevaisuuden haasteet. Henkilöstö Metropolian palveluksessa oli vuoden 2009 lopussa yhteensä henkilöä päätoimiseen henkilökuntaan kuuluvaa, joista opetushenkilöstöä oli 695 (62 prosenttia), opetusta tukevaa henkilökuntaa 364 (33 prosenttia) ja hallintohenkilökuntaa 57 (5 prosenttia). Määräaikaisen henkilöstön osuus oli 173 henkilöä (16 prosenttia). Naisten osuus henkilöstöstä oli 60 ja miesten 40 prosenttia. Henkilöstön keski-ikä oli 47 vuotta (opettajat 50 vuotta, opetusta tukeva henkilöstö 42 vuotta ja hallintohenkilöstö 48 vuotta). Opettajista 12 prosenttia on suorittanut tohtorin tutkinnon, 11 prosenttia lisensiaatin tutkinnon ja 64 prosenttia ylemmän korkeakoulututkinnon. Haasteita Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:llä toki riittää. Hallituksen joulukuussa 2009 hyväksymässä konsernistrategiassa yhtiön tahtotilana on olla Suomen arvostetuin ammattikorkeakoulu ja uudistumiskykyisin oppimisyhteisö vuonna Hallitus jatkoi edeltäjältään periytynyttä opetustilojen käyttöä ja kiinteistöjä koskevaa strategiatyötä. Tavoitteena on suunnitelma, jonka mukaisella mallilla parhaiten ja tehokkaimmin tuetaan yhtiön perustehtävää eri intressit huomioiden. Hallituksen tavoitteena oli saada tilastrategia valmiiksi vuonna Tässä emme kuitenkaan onnistuneet. Työ jatkuu ja hallitus pyrkii parhaansa mukaan saamaan tämän tärkeän tehtävänsä valmiiksi mahdollisimman pian vuonna Yhteenvetona voidaan todeta, että vuosi 2009 oli Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle varsin hyvä ja tärkeä vuosi, jonka aikana saatoimme varmistua yhtiön organisaatiomallin sekä perusprosessien olevan oikeaan osuneita sekä hyvässä kehitysvaiheessa. Kiitän hallituksen puolesta yhtiön henkilökuntaa, opiskelijoita sekä kaikkia sidosryhmiä osoittamastanne luottamuksesta. Henri Kuitunen hallituksen puheenjohtaja Koulutustehtävä Metropolia Ammattikorkeakoulu on Suomen suurin ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakoulututkintoon johtavia koulutusohjelmia on 49, joista yhdeksän on englanninkielisiä. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavia koulutusohjelmia on 15, joista kaksi on englanninkielisiä. Metropoliassa oli syyskuussa 2009 läsnäolevia opiskelijoita kokonaisopiskelijamäärän ollessa Ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin yhteensä ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon sai valmiiksi 133. Metropolian nuorten koulutukseen ensisijaisia hakijoita yhtä aloituspaikkaa kohti oli 4,2. Nuorten koulutuksen keskeyttämisaste vuonna 2009 oli 9,6 prosenttia. Opiskeluprosessien sujuvuutta kehitettiin vuonna Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (AHOT) liittyvä järjestelmä pilotoitiin. Kaikkiin Metropolian opetussuunnitelmiin kuuluvia innovaatioprojekti-opintoja valmisteltiin yksiköiden yhteistyönä. Tekniikan koulutusalan Conceive-Design-Implement-Operate (CDIO) -opetusmenetelmää kehitettiin mm. opettajien täydennyskoulutuksen avulla. Opetusministeriön rahoituksella käynnissä olevaa oppimisympäristöjen kehittämishanketta jatkettiin. 8

9 Tutkimus- ja kehitystyötehtävä sekä aluekehitystehtävä Tutkimus- ja kehitystyön strategian linjausten mukaisesti Metropolia toimii merkittävissä kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimus- ja kehitysohjelmissa. Esimerkkinä ammattikorkeakoulun uudesta kansainvälisestä tutkimus- ja kehitysyhteistyöstä on EU-rahoitteinen Save Energy -hanke. Metropolia vastasi pääkaupunkiseudun korkeakoulujen tutkimus- ja kehitystyötä koskevan tutkimusohjelman KatuMetron yhden teemakokonaisuuden valmistelusta Helsingin yliopiston kanssa sekä osaavan työvoiman turvaamista koskevan HERA 1:n koordinoinnista. Tutkimus- ja kehitystyössä käynnistyi vuonna 2009 uusia hankkeita, joiden volyymi on yhteensä 2,5 miljoonaa euroa. Rahoitus jakautuu hankkeiden keston mukaisesti useammalle vuodelle. Kansainvälisyys Metropolialla on laaja yhteistyöverkosto, joka kattaa kaikki maanosat. Verkosto mahdollistaa vuosittain sadoille opiskelijoille ja kymmenille opettajille kansainvälisen vaihtojakson ulkomailla. Metropoliasta ulkomaille vaihto-opiskeluun lähtijöitä oli 382 ja Metropoliaan tulijoita oli 264. Vieraskielisen koulutuksen vetovoimaluku eli ensisijaisia hakijoita yhtä aloituspaikkaa kohti vuonna 2009 oli 7,9. Metropolian kansainvälisen toiminnan merkittävyys näkyy osallistumisena Erasmus-ohjelman mukaisiin Intensive Programme -ohjelmiin, kansainvälisinä tutkimus- ja kehitystyön hankkeina sekä opetussuunnitelmien, opetusmateriaalien ja oppisisältöjen kansainvälisinä kehityshankkeina. osakeyhtiön hallituksen toimintakertomus Metropolian tutkimus- ja kehitystyössä on tärkeää, että sen tuloksista syntyy uusia innovaatioita eli kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettyä tietoa ja osaamista. Kuluneena vuonna Metropoliassa toteutettiin Tekes-rahoitteinen Tutkimuksesta liiketoimintaa (TULI) -hanke. Vuoden 2009 loppuun mennessä oli jo viidentoista hankkeen arviointiin myönnetty rahoitusta ja 22 opiskelijaa tai henkilökuntaan kuuluvaa oli hyötynyt eri ammattilaisten arvioinnin tuesta. Tutkimus- ja kehitystyön tulosten hyödyntämistä edistetään myös ammattikorkeakoulun laadukkaalla ja monipuolisella julkaisutoiminnalla. kansainväliset vaihdot Opiskelija- ja harjoittelijavaihdot lähteneet, vaihto yli 3 kk lähteneet, vaihto alle 3 kk saapuvat, vaihto yli 3 kk saapuvat, vaihto alle 3 kk Opettaja- ja asiantuntijavaihdot lähteneet, vaihto yli 1 kk 2 2 lähteneet, vaihto alle 1 kk saapuvat, vaihto yli 1 kk 1 2 saapuvat, vaihto alle 1 kk

10 TILINPÄÄTÖS. tuloslaskelma 2009 rahoituslähteet 2009 Valtion yksikköhintarahoitus 85,8 % Valtion hankerahoitus 1 % EU-, ESR-, Tekes- ja TE-keskusrahoitus 1,5 % Ylläpitäjärahoitus 6,9 % Muu rahoitus 4,3 % Valtion harkinnanvarainen rahoitus 0,5 % Kulut 2009 Henkilöstökulut 63 % Poistot 4 % Kiinteistökulut 16 % Muut kulut 13 % Materiaalit 2 % Palvelut 2 % tilinpä ätö s Taloudellinen tulos Metropolian talous pysyi vakaalla pohjalla ja taloudellinen tulos oli hyvä. Tilikauden voitto oli 6,6 miljoonaa euroa. Sillä varmistetaan Metropolian strategisen kehittämisen resursoinnin ja taloudellisen liikkumavaran kasvattaminen. Tilikauden voitto oli 6,1 prosenttia liikevaihdosta. euroa budjetoitua pienempinä. Myös poistot jäivät budjetoitua pienemmiksi. Investointien toteutuminen siirtyi loppuvuoteen, jolloin myös poistokertymä jäi suunniteltua pienemmäksi. Investointien määrä oli toimintavuonna 5,6 miljoonaa euroa. Liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot olivat yhteensä 109,2 miljoonaa euroa. Tuotot ylittivät budjetoidun 0,9 prosentilla. Toimintakulut olivat yhteensä 102,7 miljoonaa euroa ja ne alittivat budjetoidun tason 4,2 prosentilla. Palkkojen sivukulut toteutuivat 1,4 miljoonaa Henkilöstökulujen määrä oli yhteensä 64,5 miljoonaa euroa. Metropolian tulevana haasteena on vuokriin ja arvonlisäveroon kohdistetun toiminta-avustuksen pieneneminen vuodesta 2011 alkaen. Hyvä tulos varmistaa taloudellista pohjaa siirtymäkaudelle. Tuloslaskelma Liikevaihto , ,77 Liiketoiminnan muut tuotot , ,20 Materiaalit ja palvelut , ,62 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,57 Henkilösivukulut eläkekulut , ,31 Muut henkilöstösivukulut , ,14 Henkilöstökulut yhteensä , ,02 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,15 Liiketoiminnan muut kulut , ,23 Tilikauden liikevoitto/tappio , ,95 Rahoitustuotot ja kulut Korko- ja rahoitustuotot , ,74 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,33 Rahoitustuotot ja kulut yhteensä , ,41 Tilikauden voitto/tappio , ,36 10

11 tilinpäätös. tase 2009 Tase Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,75 Muut pitkävaikutteiset menot , ,58 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,33 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,36 Muut aineelliset hyödykkeet , ,92 Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt ,61 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,28 Sijoitukset Osakkeet , ,58 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,19 Vaihtuvat vastaavat Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset , ,07 Siirtosaamiset , ,70 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä , ,77 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,52 Muut saamiset , ,39 Siirtosaamiset , ,28 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,19 Rahat ja pankkisaamiset , ,67 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,63 vastaavaa YHTEENSÄ , ,82 VastaTTavaa Oma pääoma Osakepääoma , ,00 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,78 Tilikauden voitto/tappio , ,36 Oma pääoma yhteensä , ,58 Pitkäaikainen vieras pääoma , ,31 Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot 1 330,00 Ostovelat , ,67 Muut velat , ,56 Siirtovelat , ,70 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,93 vieras pääoma yhteensä , ,24 vastattavaa yhteensä , ,82 11

12 metka valvoo opiskelijoiden etuja METKA järjesti sekä opiskelijoille että henkilöstölle tarkoitetun MetroSport-hyvinvointi- ja urheilu tapahtuman Olympiastadionilla. 12

13 metka valvoo opiskelijoiden etuja Opiskelijatoiminta METKA valvoo opiskelijoiden etuja Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (METKA) on opiskelijoiden edunvalvoja, tuottaa palveluita ja tiedottaa opiskelijoille. METKA tekee yhteistyötä ammattikorkeakoulun kanssa koulutuksen ja tukipalveluiden kehittämisessä sekä opintojen ohjauksessa. Vuonna 2009 METKAn keskeisimpinä teemoina olivat yhteisöllisyyden vahvistaminen korkeakouluyhteisössä, opiskelijakunnan toiminnan vakauttaminen sekä toimivien käytänteiden luominen. Opiskelijakunnan toimintaa toteuttivat kahdeksan henkinen hallitus sekä kuusi työntekijää tukenaan paikalliset opiskelijayhdistykset, tutorit sekä muut vapaaehtoiset. Opiskelijakunnan toimijat olivat mukana kehittämässä ammattikorkeakoulun opintojen ohjausta, hyvinvointipalveluita ja koulutuksen laatua osallistumalla aktiivisesti ammattikorkeakoulun sisäisiin työryhmiin ja osaamistiimeihin. Opiskelijakunnan tunnettuutta parannettiin erilaisten tapahtumien kautta, joissa huomioitiin erityisesti Helsingin ulkopuolella sijaitsevat toimipisteet. Keväällä järjestettiin MetkaGaalaksi nimetty vuosijuhla ensimmäistä kertaa. Syksyllä METKA järjesti koko ammattikorkeakoulun väelle tarkoitetun MetroSport hyvinvointi- ja urheilutapahtuman jo toista kertaa. Vuonna 2009 METKA otti kantaa muun muassa ammattikorkeakoulun tilastrategiaan sekä julkisen liikenteen opiskelija-alennuksiin Helsingissä. Kansainvälistä toimintaa kehitettiin tiivistämällä yhteistyötä Erasmus Student Networkin (ESN) kanssa. Vuoden aikana aloitettiin yhtenäisemmän uuden visuaalisen ilmeen luominen METKAlle yhteistyössä Mediakeskus Valon kanssa. METKA teki yhteistyötä myös muiden opiskelijakuntien ja Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liiton SAMOK ry:n kanssa. Mirva Jumppanen puheenjohtaja 13

14 koulutus. tekniikka ja liikenne. rakennus- ja kiinteistöala Korkeatasoista koulutusta ja aktiivista osallistumista alan tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. 14

15 Rakentaminen on hyvin paikallista toimintaa, mutta toimintatavat ja markkinat rakennus- ja kiinteistöalalla ovat globalisoituneet. Lähialueilla on odotettavissa rakentamisen voimakasta kasvua, joka laajentaa suomatekniikka ja liikenne rakennus- ja kiinteistöala Amk-tutkintoon johtava koulutus Rakennusalan työnjohto Rakennustekniikka Maanmittaustekniikka Talotekniikka Ylempään amk-tutkintoon johtava koulutus Rakentaminen: Korjausrakentaminen Talotekniikka rakennus- ja kiinteistöala painottaa energiatehokkuutta ja kestävää kehitystä Rakennus- ja kiinteistöalan tehtävänä on kouluttaa vaikutusalueellaan osaajia rakennetun ympäristön elinkaaren hallintaan yhteistyössä alan yritysten ja organisaatioiden kanssa. Tavoitteena on korkeatasoinen koulutus ja aktiivinen osallistuminen alan tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Opiskelijamäärät ovat kasvussa, koska aloituspaikkoja lisättiin vuosina vuosina 2007 ja Vastaavasti henkilöstön määrä on kasvanut viidenneksellä. Alan suhdanteiden takia harjoittelupaikkojen saaminen opiskelijoille on ollut vaikeaa. Keväällä vaikutimme yhteistyössä alan järjestöjen, yritysten ja organisaatioiden kanssa asiaan, jonka tuloksena harjoittelupaikkojen saanti helpottui. Valmistuneiden työllistyminen oli rakennus- ja kiinteistöalalla 85 prosenttia, kun se muilla Metropolian koulutusaloilla oli 70 prosenttia. Metropolia liittyi osakkaaksi keväällä perustettuun Rakennetun ympäristön strategisen huippuosaamisen keskittymään (RYM Oy). Osaltaan tämän vuoksi tutkimus- ja kehittämistoimintaa on vahvistettu perustamalla tiimi, jonka muodostavat kokeneet rakennus- ja kiinteistöalan tutkimushankkeissa toimineet asiantuntijat. He ovat laatineet toimintasuunnitelman sekä valmistelleet kansainvälisiä ja kotimaisia hanke-esityksiä vuodelle Hankkeiden painopiste on ollut rakennusten energiatehokkuudessa ja kestävässä kehityksessä. laisten rakennusalan yritysten markkinoita tulevaisuudessa. Rakennus- ja kiinteistöalalle onkin esitetty englanninkielistä perustutkintoon johtavaa koulutusohjelmaa syksylle Ohjelman painopiste olisi kestävän kehityksen suunnittelussa (Sustainable Building Engineering). Ohjelma parantaisi kansainvälistä opiskelija- ja opettajavaihtoa ja mahdollistaisi kotikansainvälistymisen opiskelijoille, joille vaihto-opiskelu ulkomailla ei ole mahdollista. Valmistelut yhdessä HTW Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlinin kanssa jo useana vuonna toteutetun englanninkielisen Construction and Real Estate Management Masters -ohjelman muuttamiseksi kaksoistutkinnoksi (Joint Degree) on myös käynnistetty. Rinnan englanninkielisten ohjelmien kehittämisen kanssa uudistetaan koulutusohjelmien opetussuunnitelmat osaamisperusteisiksi. Tätä työtä tukemaan on koottu tulevaisuustyöryhmä, monialainen joukko suomalaisia huippuasiantuntijoita, joiden tavoitteena on tuottaa raportti toimintaympäristön muutoksista tulevaisuudessa. Raportti valmistuu vuoden 2010 lopulla. Opetussuunnitelmien uudistuksen myötä energiatehokkuus ja kestävän kehityksen painotukset lisääntyvät kaikissa ohjelmissa. Samalla opetusmenetelmiä kehitetään niin, että opetus sekä alan yritysten ja organisaatioiden kanssa tehtävä tutkimus- ja kehittämistoiminta voidaan entistä tiiviimmin nivoa yhteen. Näitä tavoitteita tukee myös syksyllä solmittu yhteistyösopimus Espoon kaupungin rakennus- ja kiinteistöalan yksiköiden kanssa. koulutus. tekniikka ja liikenne. rakennus- ja kiinteistöala Jukka Nivala johtaja 15

16 koulutus. tekniikka ja liikenne. teollinen tuotanto Yhteiskunnallista vastuuta ympäristöasioissa. Tekniikka ja liikenne Teollinen tuotanto Amk-tutkintoon johtava koulutus Auto- ja kuljetustekniikka Automaatiotekniikka Bio- ja elintarviketekniikka Elektroniikka Environmental Engineering Kemiantekniikka Kone- ja tuotantotekniikka Laboratorioala Materiaali- ja pintakäsittelytekniikka Sähkötekniikka Ylempään amk-tutkintoon johtava koulutus Automaatioteknologia Hankintatoimi Identification (Visual-RFID), suomalaisen veneteollisuuden kehittämishanke Intelligent Boats (iboats) sekä ajoneuvojen sähkövoimansiirron suuri hanke, joka on osa Electric Race About eli ERA-sähköautohanketta. ERA läpäisi syksyllä karsinnan ja hyväksyttiin mukaan 10 miljoonan dollarin X-Prizekilpailuun yhtenä kuudesta eurooppalaisesta tiimistä. Teollinen tuotanto tuki Metropolian uusien oivallusten kulttuuria, jonka tavoitteena on tarjota työelämälle moniosaamista innovaatioiden tuottamiseen. Yksikkö perusti nopeasti yhteistyössä monen eri alan toimijan kanssa Pajan Albertinkadun tiloihin kehittämään ja testaamaan Suomen EXPO näyttelyn toteutusta. Metropolialla on ainoana ammattikorkeakouluna sopimus Suomen näyttelystä vastaavan Finpron kanssa yhteistyöstä Shanghain maailmannäyttelyssä. teollinen tuotanto panostaa uusiutuvien energioiden kehittämiseen Teollisen tuotannon toiminnassa näkyi talouden tilanne samalla tavalla kuin muissakin koulutusorganisaatioissa: hakijoita ja opintonsa aloittaneita oli aiempaa enemmän. Syksyksi 2009 saatiin aikuisopintoihin sata uutta aloituspaikkaa, ja aikuisopinnot aloitettiin uudella tavalla ryhmiteltynä lähes kaikissa koulutusohjelmissa. Uudella toimintamallilla vastattiin kasvaneeseen koulutuskysyntään lähes entisillä resursseilla. Talouden heikko tilanne vähensi työpaikkoja. Tämä näkyi valmistuneiden määrässä, joka jäi alle vuoden 2007 määrän. Yritysten kiristynyt talous näkyi myös tutkimus- ja kehittämishankkeiden yritysrahoituksen vaikeutumisena. Teollisessa tuotannossa on perinteisesti ollut vahva opetukseen sidottu tutkimus- ja kehittämistoiminta, jota pystyttiin jatkamaan toimintavuoden aikana. Uusina, suurina ja vaativina hankkeina käynnistyivät metallialan MetRocket, Visual Radio Frequency Pääkaupunkiseudun kehittämisen mahdollisuuksia vahvistettiin tekemällä selvitys Vantaan Technopoliksessa sijaitsevan Electria-koetehtaan uusista toimintamahdollisuuksista. Selvityksen perusteella on aloitettu investointeja ja kehittämistyö sekä uusien elektroniikan teknologioiden että muun toiminnan osalta. Metropolian toteuttaman Radio Frequency Identification Laboratory (RFID Lab) ry:n toiminta-alueella aloitettiin syksyllä Logistics Laboratory eli LogLab-konsepti tukemaan osaltaan metropolialueen logistiikan laaja-alaista kehittymistä. Samoin solmittiin yhteistyösopimus Vantaan Innovaatioinstituutin kanssa laboraatio-toimintojen edelleen kehittämiseksi. Teollinen tuotanto vahvisti myös rooliaan ja osaamistaan ympäristöasioissa. Myyrmäen kampuksella jatkettiin panostamista uusiutuvien energioiden kehittämiseen. Päätös EnergyLab-nimellä kulkevan kehittämiskonseptin aloittamisesta vuonna 2010 on tehty. Risto Salminen johtaja 16

17 Vastauksia tieto- ja viestintäteknologian ja muiden alojen yhdentymisen edellyttämiin osaamistarpeisiin. tieto- ja viestintäteknologia Tieto- ja viestintäteknologian yksikön tehtävänä on antaa työelämää hyödyntävää tutkinto- ja täydennyskoulutusta tietotekniikan, mediatekniikan ja tuotantotalouden aloilta sekä harjoittaa elinkeinoelämää hyödyntävää ja oppimista ja opetusta tukevaa innovatiivista, koulutusalojen rajat ylittävää tutkimus- ja kehitystoimintaa. Tieto- ja viestintäteknologia on ollut Suomen taloudellisen kasvun veturi ja Suomi on alan johtavien maiden joukossa maailmalla. Tieto- ja viestintäteknologiassa eletään digitaalisen verkostotalouden uutta aaltoa ja sen merkitys kansantalouden näkökulmasta on suuri. Suomen menestymisen kannalta tärkeät tulevaisuuden toimialat nojaavat kaikki älykkääseen ja innovatiiviseen tietotekniikan hyödyntämiseen. Koulutuksen haasteena on vastata näihin tieto- ja viestintäteknologian ja muiden alojen yhdentymisen edellyttämiin osaamistarpeisiin. Mobiiliteknologiat ovat edelleen avainasemassa kehitettäessä uusia, Suomen kilpailukykyä edistäviä tuotteita ja sovelluksia. Tieto- ja viestintäteknologian yksikön toiminnassa tulevaisuuden tärkeät e-talouden painopisteet, e-health, e-business, e-management sekä e-learning ovat keskeinen osa yksikön opetus-, tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Merkittävimpänä poikkialaisena toimintona käynnistettiin hyvinvointiteknologian koulutusohjelma vuonna Kuluneen toimintavuoden aikana on keskitytty sen teknisen toimintaympäristön pystyttämiseen sekä yhteistyöverkostojen rakentamiseen. Mobiiliteknologian roolia opetus-, tutkimus- ja kehittämistoiminnassa on vahvistettu luomalla projektitoimintaan uusi toimintaympäristö, Metropolia Media Works. Langattomien verkkojen opetusympäristöä kehitettiin mm. neljännen sukupolven 4G-verkkojen mittalaiteinvestoinneilla. Tekniikka ja liikenne Tieto- ja viestintäteknologia Amk-tutkintoon johtava koulutus Hyvinvointiteknologia Information Technology Media Engineering Mediatekniikka Tietotekniikka Tuotantotalous Ylempään amk-tutkintoon (Master of Engineering) johtava koulutus Industrial Management Information Technology sekä järjestämällä harjoittelutilaisuuksia koulussa menossa oleviin projekteihin. Taantumasta huolimatta valmistuneiden työllistyminen on pysynyt kohtalaisen hyvänä. Tunnustettuihin teollisuussertifikaatteihin (esim. Cisco, Microsoft, Redhat Linux, SAP) perustuvat oppimisympäristöt ovat osaltaan edesauttaneet opiskelijoiden hyvää työllistymistä suoraan erityisosaamista vaativiin tehtäviin. Yleisesti heikkoon työmarkkinatilanteeseen on pyritty vastaamaan myös kehittämällä aikuiskoulutusta. Yksikön eri osaamisalueita integroivat opetussuunnitelmat otettiin käyttöön sekä tarjottiin alan ajankohtaisiin teemoihin valmentavia erikoistumisopintoja. Yksikössä käynnistettiin syksyllä 2009 myös englanninkielisen aikuiskoulutuksen suunnittelu; sen sisällössä huomioidaan tieto- ja viestintäteknologia puhtaan ympäristön edistämisessä. Kansainvälistä toimintaa ovat värittäneet uudet lyhytvaihto-ohjelmat, joissa opiskelija- ja opettajaliikkuvuuden ohessa kehitetään myös uusia oppimissisältöjä. Vuoden aikana alkoivat avoimen lähdekoodin, sulautettujen järjestelmien ja uusien printtisovellusten intensiiviohjelmat. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan ytimen ovat muodostaneet EU-rahoitteinen oppimisteknologiahanke Knowledge Practices Laboratory (KP- Lab), mobiilisovellushankkeet, graafisen alan ympäristöhanke Leader sekä tuotantotalouden, yritysverkostojen kehittämiseen ja innovaatiotoiminnan uudistamiseen liittyvät TEKES-hankkeet, Rendez ja NetEntre Networked Entrepreneurship. Vuoden aikana hyväksyttiin Tivit Oy:n NextMedia-hanke, jossa mediatekniikan koulutusohjelma on mukana kolmessa eri osaprojektissa. Yritysprojektitoiminta osana opetusta ja oppimista on jatkunut vilkkaana. koulutus. tekniikka ja liikenne. tieto- ja viestintäteknologia Toimintaympäristössä on koulutukseenkin vaikuttavana tekijänä edelleen näkynyt taloudellinen taantuma. Harjoittelupaikkojen saannin hetkellistä vaikeutumista on pyritty kompensoimaan kesäopinnoilla (Summer School) Seija Ristimäki johtaja 17

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki Uudistuva insinöörikoulutus Seija Ristimäki Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Neljä koulutusalaa: kulttuuri liiketalous sosiaali-

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Pääväri - sininen HAMK pähkinänkuoressa 8.8.2016 Organisaatio Korkeakoulujohtaminen Yhtiökokous Hallitus Rehtori, Toimitusjohtaja Omistajat Hallinto Vararehtori Toimitusjohtajan

Lisätiedot

11.10.2013. Soja Ukkola 1

11.10.2013. Soja Ukkola 1 11.10.2013 Soja Ukkola 1 Työelämäyhteistyö Oamkissa ja opiskelijoiden työllistyminen Ammattikorkeakoululaki 2003/351 5 Ammattikorkeakoulun tulee tehtäviään suorittaessaan olla erityisesti omalla alueellaan

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki Innovaatioammattikorkeakoulun strategiset lähtökohdat Sinimaaria Ranki 2.9.2008 1 Taustalla vaikuttavat talouden muutosvoimat Informaatiokumous Ennuste: puolet maailmankaupasta immateriaalikauppaa Tuotanto

Lisätiedot

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain LIITE 1 Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain 1. Minulla on riittävästi aikaa itsenäiseen työskentelyyn (tentteihin luku, kotitehtävät, tiedonhankinta jne.) 2. Opetus jakaantuu tasaisesti

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu pähkinänkuoressa Toiminta alkanut 1992 Vakinaistettu 1996 Opiskelijoita yli 4000 Henkilökuntaa yli 400 Koulutusaloja

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 2 Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 3 Karelia-ammattikorkeakoulu - Ylläpitäjänä Karelia Ammattikorkeakoulu Oy - Kampukset: Sirkkala, Tikkarinne,

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus Opetushallitus.. Kalenterivuosi S ( ) Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yhteishakuun kuuluva koulutus Automaatiotekniikan ko ammatillinen perustutkinto/kouluast. tutkinto ammatti- tai erikoisammattitutkinto

Lisätiedot

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen TAMPERE3: VISIO 2025 Visiona on synnyttää tamperelaiset korkeakoulut yhdistävä uusi kansainvälisesti vaikuttava tiedeyliopisto, joka luo uutta osaamista ja ennennäkemättömiä mahdollisuuksia monialaisiin

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy Lapin ammattikorkeakoulu Oy EVOLUUTIOTA JA REVOLUUTIOTA! Rakennamme uutta ammattikorkeakoulua Lappiin Kemi-Tornion AMK & Rovaniemen AMK Muutoksen taustaa Kataisen hallitusohjelman lähtökohdat Aloituspaikkaleikkaukset

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42

Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tilikauden yli-/alijäämä , ,42 TULOSLASKELMA 1.1.- 1.1.-31.12.2014 Varsinainen toiminta 1 666 346,78 1 559 407,74 Henkilöstökulut -1 088 520,90-1 010 103,53 Muut kulut -624 774,61-608 425,26-1 713 295,51-1 618 528,79 Kulujäämä -46 948,73-59

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

OPISKELIJAT OSAAMISALOITTAIN, TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

OPISKELIJAT OSAAMISALOITTAIN, TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS OPISKELIJAT 20.9.2012 OSAAMISALOITTAIN, TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1. Normiaika Yhteensä 2. Normiaika + 1 vuosi Yhteensä 3. Yliaikaiset Yhteensä 4. Poissaolevat Yhteensä Kaikki yhteensä Riviotsikot Aikuiset

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 30) Koko maa

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 30) Koko maa / S.. ( ) Centria ammattikorkeakoulu - Centria yrkeshögskola Centria ammattikorkeakoulu - Centria yrkeshögskola, Kokkola- Pietarsaaren yksikkö, Pietarsaari Sosiaalialan koulutusohjelma. sijaiset hakijat

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN, TURUN KAUPUNGIN JA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012

OPETUSMINISTERIÖN, TURUN KAUPUNGIN JA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012 OPETUSMINISTERIÖ 18.12.2009 OPETUSMINISTERIÖN, TURUN KAUPUNGIN JA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012 KORKEAKOULULAITOKSEN YHTEISET TAVOITTEET Yliopistot ja ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Satakunnan

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Tulevaisuuden korkeakouluympäristö. Case Metropolia Seija Ristimäki

Tulevaisuuden korkeakouluympäristö. Case Metropolia Seija Ristimäki Tulevaisuuden korkeakouluympäristö Case Metropolia Seija Ristimäki Metropolian kampusprojekti pähkinänkuoressa Metropolia Ammattikorkeakoulu on toteuttamassa kampusstrategiaa, jonka mukaan nykyisestä 20:n

Lisätiedot

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen

Painopiste 1: Huipputason koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen 1 METROPOLI VISIO Pääkaupunkiseutu on kehittyvä tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimiskyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan perustuva maailmanluokan liiketoiminta- ja innovaatiokeskus, jonka menestys koituu

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulun panostaminen kansainvälisessä yhteistyössä erityisesti kehittyvien maiden suuntaan tukee korkeakoulun profiilia.

Ammattikorkeakoulun panostaminen kansainvälisessä yhteistyössä erityisesti kehittyvien maiden suuntaan tukee korkeakoulun profiilia. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE DIAKONIA AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Uusi Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti.

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Turun

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Opiskelijakunta METKA KOPPI 10.4.2013 Muutokset Metropoliassa ja rahoituksessa. Jorma Uusitalo

Opiskelijakunta METKA KOPPI 10.4.2013 Muutokset Metropoliassa ja rahoituksessa. Jorma Uusitalo Opiskelijakunta METKA KOPPI 10.4.2013 Muutokset Metropoliassa ja rahoituksessa Jorma Uusitalo Ajankohtaisia asioita Riittääkö rahat? Miten ja mistä Metropolian rahat? Kun tulot tippuu, loppuuko opetus?

Lisätiedot

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä.

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Teknologia- ja innovaatiopuisto INNOMARE INNOMARE Tutkimus ja kehitys INNOMARE Koulutuspalvelut Visio 2008 Kymenlaakson

Lisätiedot

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain LIITE 1 Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain 1. Asteikolla 1 5, kuinka tyytyväinen olet opiskeluun Turun AMK:ssa? (nuorten koulutus)...2 2. Asteikolla 1 5, kuinka tyytyväinen olet opiskeluun

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

7.11.2014. Sosiaali- ja terveysministeriö

7.11.2014. Sosiaali- ja terveysministeriö 1 7.11.2014 Sosiaali- ja terveysministeriö SUOMEN GERONOMILIITON LAUSUNTO LUONNOKSESTA, JOKA KOSKEE HALLITUKSEN ESITYSTÄ LAIKSI SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKI- LÖISTÄ JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla Rehtori Tapio Varmola Taustaksi Millainen toiminta-alue on Etelä- Pohjanmaa? Koulutustaso Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA

YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA #TAMPERE3 Mitä ny? YLIOPISTOT JA KORKEAKOULUT OVAT MURROKSESSA INTERNET VIE KOULUILTA MONOPOLIN KANSAINVÄ LISYYS ON MUST KOE JA TEE- AIDOT YMPRISTÖT RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS PÄTEVYYDET TUOVAT TUTKINNON

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku Kansainvälistymisen haasteet Marja-Liisa Niemi 25.11.2010 TerveysNet, Turku Tausta ja tavoitteet Hallitusohjelma "Korkeakoulutuksen kansainvälistymiselle luodaan kansallinen strategia, jolla opiskelijoiden,

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot