s i s ä l l y s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "s i s ä l l y s 1 3 2 4 3 7 4 8 5 10 6 13 7 8 24 9"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2009

2 sisällys sisällys 1 Toiminta-ajatus, arvot ja tahtotila 3 2 Avaintiedot ja tunnusluvut Metropolian toiminta Osakeyhtiön hallituksen toimintakertomus 8 5 Tilinpäätös Opiskelijatoiminta 13 7 Koulutus Tekniikka ja liikenne Rakennus- ja kiinteistöala 15 Teollinen tuotanto 16 Tieto- ja viestintäteknologia Sosiaali- ja terveysala Hyvinvointi ja toimintakyky 18 Terveys- ja hoitoala Kulttuuri Kulttuuri ja luova ala Liiketalous liiketoimintaosaaminen 23 8 Metropolian tunnukset ja palkinnot Organisaatio 26 Osakeyhtiön hallitus 27 Ammattikorkeakoulun hallitus 27 Ammattikorkeakoulun johtoryhmä 27 Yhteystiedot 2

3 toiminta-ajatus, arvot ja tahtotila TOIMINTA-AJATUS Osaamista ja oivallusta tulevaisuuden tekemiseen Arvot Korkea laatu on lähtökohtamme. Yhteisöllisyys on voimamme. Avoimuus on toimintatapamme. Asiantuntijuus on intohimomme. Tahtotila Metropolia on Suomen arvostetuin ammattikorkeakoulu ja uudistumiskykyisin oppimisyhteisö. 3

4 avaintiedot ja tunnusluvut 2009 avaintiedot ja tunnusluvut 2009 henkilöstö henkilöstömäärät Tekniikka ja liikenne sosiaali- ja terveysala Kulttuuri liiketalous Hallinto ja sisäiset palvelut Vetovoima: ensisijaisia hakijoita yhtä aloituspaikkaa kohti. ikärakenne vuotta 1 % vuotta 16 % 16 % vuotta 24 % 23 % vuotta 33 % 36 % vuotta 26 % 25 % koulutus Tohtori Lisensiaatti Ylempi korkeakoulu- Alempi korkeakoulu- Muu tutkinto tai ylempi amk-tutkinto tai ylempi amk-tutkinto Opettajat % Muu henkilöstö % sukupuolijakauma Miehiä 40 % 41 % Naisia 60 % 59 % opiskelijat Opiskelijamäärä: sisältää sekä läsnä- että poissaolevat opiskelijat. Metropolia yhteensä opiskelijamäärä Tekniikka ja liikenne sosiaali- ja terveysala Kulttuuri liiketalous suoritetut tutkinnot Tekniikka ja liikenne sosiaali- ja terveysala Kulttuuri liiketalous tutkintoon johtava nuorten koulutus opiskelijamäärä Tekniikka ja liikenne sosiaali- ja terveysala Kulttuuri liiketalous suoritetut amk-tutkinnot * Tekniikka ja liikenne sosiaali- ja terveysala Kulttuuri liiketalous Aloituspaikat Ensisijaishakijat Vetovoima ,3 4,2 Tekniikka ja liikenne ,8 2,8 Sosiaali- ja terveysala ,3 4,9 Kulttuuri ,8 7,2 Liiketalous ,8 5,5 * Sisältää myös Laureaan 2008 siirrettyjen koulutusohjelmien 12 tutkintoa. 4

5 aikuiskoulutus ammattikorkeakoulututkinnot opiskelijamäärä Tekniikka ja liikenne sosiaali- ja terveysala Kulttuuri liiketalous suoritetut amk-tutkinnot Tekniikka ja liikenne sosiaali- ja terveysala Kulttuuri liiketalous avaintiedot ja tunnusluvut 2009 Aloituspaikat Ensisijaishakijat Vetovoima ,0 2,6 Tekniikka ja liikenne ,0 2,3 Sosiaali- ja terveysala ,5 3,7 Kulttuuri ,6 2,5 Liiketalous ,4 1,8 ylemmät AMMATTIkorkeakoulututkinnot opiskelijamäärä Tekniikka ja liikenne sosiaali- ja terveysala Kulttuuri liiketalous suoritetut yamk-tutkinnot Tekniikka ja liikenne sosiaali- ja terveysala Kulttuuri liiketalous Aloituspaikat Ensisijaishakijat Vetovoima ,1 1,9 Tekniikka ja liikenne ,9 0,6 Sosiaali- ja terveysala ,9 3,0 Kulttuuri ,3 1,1 Liiketalous ,6 1,4 ENGLANNINKIELISET yamk-koulutusohjelmat Aloituspaikat Kaikki hakijat Hakemukset/ aloituspaikka Tekniikka ja liikenne ,1 4,0 ERIKoistumisopinnot opiskelijamäärä Tekniikka ja liikenne sosiaali- ja terveysala Kulttuuri liiketalous suoritetut erikoistumisopinnot Tekniikka ja liikenne sosiaali- ja terveysala Kulttuuri liiketalous avoin ammattikorkeakoulu osallistuneet Tekniikka ja liikenne sosiaali- ja terveysala Kulttuuri liiketalous suoritetut OPINTOPISTEET Tekniikka ja liikenne sosiaali- ja terveysala Kulttuuri liiketalous

6 rehtorin ja toimitusjohtajan katsaus. Metropolian toiminta 2009 "Metropolian toiminta-ajatuksena on tuottaa osaamista ja oivallusta tulevaisuuden tekemiseen. Haluamme olla Suomen arvostetuin ammattikorkeakoulu ja uudistumiskykyisin oppimisyhteisö vuonna 2014." 6

7 Metropolian toiminta 2009 Vuonna 2009 keskityimme Metropolian yhdistymisen jälkeisen toiminnan vakiinnuttamiseen ja strategian terävöittämiseen. Ammattikorkeakoulun hallitus aloitti strategiatyön Metropolian toiminnan arvioinnilla. Keväällä henkilöstö ja opiskelijat määrittelivät yhdessä Metropolialle arvoja. Työn tuloksena yhteisiksi arvoiksi muodostuivat korkea laatu, yhteisöllisyys, avoimuus ja asiantuntijuus. Metropolian johtoryhmä työsti syksyllä 2009 strategian kiteytyksen, joka esiteltiin ja viimeisteltiin laajassa strategiaseminaarissa joulukuussa. Ylläpitäjän hallitus hyväksyi konsernistrategian joulukuussa. Strategian mukaisesti Metropolian toiminta-ajatuksena on tuottaa osaamista ja oivallusta tulevaisuuden tekemiseen. Haluamme olla Suomen arvostetuin ammattikorkeakoulu ja uudistumiskykyisin oppimisyhteisö vuonna Vuoden aikana panostimme opiskeluprosessien kehittämiseen, henkilöstön täydennyskoulutukseen, innovointitoimintaa tukeviin ratkaisuihin sekä Metropolian eri yksiköiden väliseen yhteistyöhön. Käynnistimme useita laajoja kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyöhankkeita, joissa tavoitteena ovat tulevaisuuden uudenlaiset ratkaisut, jotka säästävät ympäristöä, huomioivat yhteiskunnan muutoksia ja ennalta ehkäisevät ongelmia. Metropolian opetustiloja ja kiinteistöjä koskevan strategian valmistelua jatkettiin. Tavoitteena on tilastrategia, joka takaa hyvät opiskelu- ja työympäristöt kaikille koulutusaloille ja edistää niiden välistä vuoropuhelua sekä innovointitoimintaa, ja joka on taloudellisesti kestävällä pohjalla. Useat Metropolian opiskelijat menestyivät erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä kilpailuissa. Opiskelijoiden liikuntaliitto ry (OLL ry) antoi kunniamaininnan Metropolian opiskelijakunnalle METKAlle ansiokkaasta työstä opiskelijaliikunnan eteen. Helsinki valittiin maailman muotoilupääkaupungiksi vuodelle Metropolia oli aktiivisesti mukana valmistelemassa hakemusta ja osallistuu myös design-vuoden toteuttamiseen. Kaikki edellä mainittu kuvaa Metropolian korkeatasoista ja laaja-alaista asiantuntemusta, jonka avulla siirrämme korkeakoulusta osaamista työelämään kansallisen innovaatiotoiminnan vauhdittamiseksi ja kansainvälisen kilpailukyvyn edistämiseksi. Esitän lämpimät kiitokseni Metropolian henkilökunnalle, opiskelijoille ja sidosryhmille aktiivisuudesta Metropolian toiminnan kehittämisessä ja yhteisöllisyyden rakentamisessa. Riitta Konkola rehtori ja toimitusjohtaja rehtorin ja toimitusjohtajan katsaus. Metropolian toiminta

8 osakeyhtiön hallituksen toimintakertomus osakeyhtiön hallit uk sen toimintakertomus Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen tärkeimmät tehtävät yhtiön nykyisessä kehitysvaiheessa ovat osakeyhtiömuotoisen toiminnan vakiinnuttaminen, yhtiön suotuisan taloudellisen kehityksen varmistaminen, yhtiön toiminnan tehokkuuden ja sen laadun kehittäminen sekä strategian terävöittäminen. Hallitus on kokoontunut kertomusvuoden 2009 aikana yhteensä 12 kertaa. Yhtiö on osakeyhtiönä varsin tuore ja sen toimintaprosessien muotoutuminen tavoitteiden mukaisesti etenee suotuisasti. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n taloudellinen tulos vuodelta 2009 on hyvä. Toimintavuoden tuotot toteutuivat tavoitetta suurempina, minkä lisäksi yhtiö säästi kustannuksissaan budjetoituun nähden. Hyvä tulos ja riittävä vakavaraisuus luovat yhtiölle hyvän pohjan kohdata tulevaisuuden haasteet. Henkilöstö Metropolian palveluksessa oli vuoden 2009 lopussa yhteensä henkilöä päätoimiseen henkilökuntaan kuuluvaa, joista opetushenkilöstöä oli 695 (62 prosenttia), opetusta tukevaa henkilökuntaa 364 (33 prosenttia) ja hallintohenkilökuntaa 57 (5 prosenttia). Määräaikaisen henkilöstön osuus oli 173 henkilöä (16 prosenttia). Naisten osuus henkilöstöstä oli 60 ja miesten 40 prosenttia. Henkilöstön keski-ikä oli 47 vuotta (opettajat 50 vuotta, opetusta tukeva henkilöstö 42 vuotta ja hallintohenkilöstö 48 vuotta). Opettajista 12 prosenttia on suorittanut tohtorin tutkinnon, 11 prosenttia lisensiaatin tutkinnon ja 64 prosenttia ylemmän korkeakoulututkinnon. Haasteita Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:llä toki riittää. Hallituksen joulukuussa 2009 hyväksymässä konsernistrategiassa yhtiön tahtotilana on olla Suomen arvostetuin ammattikorkeakoulu ja uudistumiskykyisin oppimisyhteisö vuonna Hallitus jatkoi edeltäjältään periytynyttä opetustilojen käyttöä ja kiinteistöjä koskevaa strategiatyötä. Tavoitteena on suunnitelma, jonka mukaisella mallilla parhaiten ja tehokkaimmin tuetaan yhtiön perustehtävää eri intressit huomioiden. Hallituksen tavoitteena oli saada tilastrategia valmiiksi vuonna Tässä emme kuitenkaan onnistuneet. Työ jatkuu ja hallitus pyrkii parhaansa mukaan saamaan tämän tärkeän tehtävänsä valmiiksi mahdollisimman pian vuonna Yhteenvetona voidaan todeta, että vuosi 2009 oli Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle varsin hyvä ja tärkeä vuosi, jonka aikana saatoimme varmistua yhtiön organisaatiomallin sekä perusprosessien olevan oikeaan osuneita sekä hyvässä kehitysvaiheessa. Kiitän hallituksen puolesta yhtiön henkilökuntaa, opiskelijoita sekä kaikkia sidosryhmiä osoittamastanne luottamuksesta. Henri Kuitunen hallituksen puheenjohtaja Koulutustehtävä Metropolia Ammattikorkeakoulu on Suomen suurin ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakoulututkintoon johtavia koulutusohjelmia on 49, joista yhdeksän on englanninkielisiä. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavia koulutusohjelmia on 15, joista kaksi on englanninkielisiä. Metropoliassa oli syyskuussa 2009 läsnäolevia opiskelijoita kokonaisopiskelijamäärän ollessa Ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin yhteensä ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon sai valmiiksi 133. Metropolian nuorten koulutukseen ensisijaisia hakijoita yhtä aloituspaikkaa kohti oli 4,2. Nuorten koulutuksen keskeyttämisaste vuonna 2009 oli 9,6 prosenttia. Opiskeluprosessien sujuvuutta kehitettiin vuonna Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (AHOT) liittyvä järjestelmä pilotoitiin. Kaikkiin Metropolian opetussuunnitelmiin kuuluvia innovaatioprojekti-opintoja valmisteltiin yksiköiden yhteistyönä. Tekniikan koulutusalan Conceive-Design-Implement-Operate (CDIO) -opetusmenetelmää kehitettiin mm. opettajien täydennyskoulutuksen avulla. Opetusministeriön rahoituksella käynnissä olevaa oppimisympäristöjen kehittämishanketta jatkettiin. 8

9 Tutkimus- ja kehitystyötehtävä sekä aluekehitystehtävä Tutkimus- ja kehitystyön strategian linjausten mukaisesti Metropolia toimii merkittävissä kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimus- ja kehitysohjelmissa. Esimerkkinä ammattikorkeakoulun uudesta kansainvälisestä tutkimus- ja kehitysyhteistyöstä on EU-rahoitteinen Save Energy -hanke. Metropolia vastasi pääkaupunkiseudun korkeakoulujen tutkimus- ja kehitystyötä koskevan tutkimusohjelman KatuMetron yhden teemakokonaisuuden valmistelusta Helsingin yliopiston kanssa sekä osaavan työvoiman turvaamista koskevan HERA 1:n koordinoinnista. Tutkimus- ja kehitystyössä käynnistyi vuonna 2009 uusia hankkeita, joiden volyymi on yhteensä 2,5 miljoonaa euroa. Rahoitus jakautuu hankkeiden keston mukaisesti useammalle vuodelle. Kansainvälisyys Metropolialla on laaja yhteistyöverkosto, joka kattaa kaikki maanosat. Verkosto mahdollistaa vuosittain sadoille opiskelijoille ja kymmenille opettajille kansainvälisen vaihtojakson ulkomailla. Metropoliasta ulkomaille vaihto-opiskeluun lähtijöitä oli 382 ja Metropoliaan tulijoita oli 264. Vieraskielisen koulutuksen vetovoimaluku eli ensisijaisia hakijoita yhtä aloituspaikkaa kohti vuonna 2009 oli 7,9. Metropolian kansainvälisen toiminnan merkittävyys näkyy osallistumisena Erasmus-ohjelman mukaisiin Intensive Programme -ohjelmiin, kansainvälisinä tutkimus- ja kehitystyön hankkeina sekä opetussuunnitelmien, opetusmateriaalien ja oppisisältöjen kansainvälisinä kehityshankkeina. osakeyhtiön hallituksen toimintakertomus Metropolian tutkimus- ja kehitystyössä on tärkeää, että sen tuloksista syntyy uusia innovaatioita eli kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettyä tietoa ja osaamista. Kuluneena vuonna Metropoliassa toteutettiin Tekes-rahoitteinen Tutkimuksesta liiketoimintaa (TULI) -hanke. Vuoden 2009 loppuun mennessä oli jo viidentoista hankkeen arviointiin myönnetty rahoitusta ja 22 opiskelijaa tai henkilökuntaan kuuluvaa oli hyötynyt eri ammattilaisten arvioinnin tuesta. Tutkimus- ja kehitystyön tulosten hyödyntämistä edistetään myös ammattikorkeakoulun laadukkaalla ja monipuolisella julkaisutoiminnalla. kansainväliset vaihdot Opiskelija- ja harjoittelijavaihdot lähteneet, vaihto yli 3 kk lähteneet, vaihto alle 3 kk saapuvat, vaihto yli 3 kk saapuvat, vaihto alle 3 kk Opettaja- ja asiantuntijavaihdot lähteneet, vaihto yli 1 kk 2 2 lähteneet, vaihto alle 1 kk saapuvat, vaihto yli 1 kk 1 2 saapuvat, vaihto alle 1 kk

10 TILINPÄÄTÖS. tuloslaskelma 2009 rahoituslähteet 2009 Valtion yksikköhintarahoitus 85,8 % Valtion hankerahoitus 1 % EU-, ESR-, Tekes- ja TE-keskusrahoitus 1,5 % Ylläpitäjärahoitus 6,9 % Muu rahoitus 4,3 % Valtion harkinnanvarainen rahoitus 0,5 % Kulut 2009 Henkilöstökulut 63 % Poistot 4 % Kiinteistökulut 16 % Muut kulut 13 % Materiaalit 2 % Palvelut 2 % tilinpä ätö s Taloudellinen tulos Metropolian talous pysyi vakaalla pohjalla ja taloudellinen tulos oli hyvä. Tilikauden voitto oli 6,6 miljoonaa euroa. Sillä varmistetaan Metropolian strategisen kehittämisen resursoinnin ja taloudellisen liikkumavaran kasvattaminen. Tilikauden voitto oli 6,1 prosenttia liikevaihdosta. euroa budjetoitua pienempinä. Myös poistot jäivät budjetoitua pienemmiksi. Investointien toteutuminen siirtyi loppuvuoteen, jolloin myös poistokertymä jäi suunniteltua pienemmäksi. Investointien määrä oli toimintavuonna 5,6 miljoonaa euroa. Liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot olivat yhteensä 109,2 miljoonaa euroa. Tuotot ylittivät budjetoidun 0,9 prosentilla. Toimintakulut olivat yhteensä 102,7 miljoonaa euroa ja ne alittivat budjetoidun tason 4,2 prosentilla. Palkkojen sivukulut toteutuivat 1,4 miljoonaa Henkilöstökulujen määrä oli yhteensä 64,5 miljoonaa euroa. Metropolian tulevana haasteena on vuokriin ja arvonlisäveroon kohdistetun toiminta-avustuksen pieneneminen vuodesta 2011 alkaen. Hyvä tulos varmistaa taloudellista pohjaa siirtymäkaudelle. Tuloslaskelma Liikevaihto , ,77 Liiketoiminnan muut tuotot , ,20 Materiaalit ja palvelut , ,62 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,57 Henkilösivukulut eläkekulut , ,31 Muut henkilöstösivukulut , ,14 Henkilöstökulut yhteensä , ,02 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,15 Liiketoiminnan muut kulut , ,23 Tilikauden liikevoitto/tappio , ,95 Rahoitustuotot ja kulut Korko- ja rahoitustuotot , ,74 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,33 Rahoitustuotot ja kulut yhteensä , ,41 Tilikauden voitto/tappio , ,36 10

11 tilinpäätös. tase 2009 Tase Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,75 Muut pitkävaikutteiset menot , ,58 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,33 Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,36 Muut aineelliset hyödykkeet , ,92 Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt ,61 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,28 Sijoitukset Osakkeet , ,58 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,19 Vaihtuvat vastaavat Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset , ,07 Siirtosaamiset , ,70 Pitkäaikaiset saamiset yhteensä , ,77 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,52 Muut saamiset , ,39 Siirtosaamiset , ,28 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,19 Rahat ja pankkisaamiset , ,67 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,63 vastaavaa YHTEENSÄ , ,82 VastaTTavaa Oma pääoma Osakepääoma , ,00 Edellisten tilikausien voitto/tappio , ,78 Tilikauden voitto/tappio , ,36 Oma pääoma yhteensä , ,58 Pitkäaikainen vieras pääoma , ,31 Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot 1 330,00 Ostovelat , ,67 Muut velat , ,56 Siirtovelat , ,70 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,93 vieras pääoma yhteensä , ,24 vastattavaa yhteensä , ,82 11

12 metka valvoo opiskelijoiden etuja METKA järjesti sekä opiskelijoille että henkilöstölle tarkoitetun MetroSport-hyvinvointi- ja urheilu tapahtuman Olympiastadionilla. 12

13 metka valvoo opiskelijoiden etuja Opiskelijatoiminta METKA valvoo opiskelijoiden etuja Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (METKA) on opiskelijoiden edunvalvoja, tuottaa palveluita ja tiedottaa opiskelijoille. METKA tekee yhteistyötä ammattikorkeakoulun kanssa koulutuksen ja tukipalveluiden kehittämisessä sekä opintojen ohjauksessa. Vuonna 2009 METKAn keskeisimpinä teemoina olivat yhteisöllisyyden vahvistaminen korkeakouluyhteisössä, opiskelijakunnan toiminnan vakauttaminen sekä toimivien käytänteiden luominen. Opiskelijakunnan toimintaa toteuttivat kahdeksan henkinen hallitus sekä kuusi työntekijää tukenaan paikalliset opiskelijayhdistykset, tutorit sekä muut vapaaehtoiset. Opiskelijakunnan toimijat olivat mukana kehittämässä ammattikorkeakoulun opintojen ohjausta, hyvinvointipalveluita ja koulutuksen laatua osallistumalla aktiivisesti ammattikorkeakoulun sisäisiin työryhmiin ja osaamistiimeihin. Opiskelijakunnan tunnettuutta parannettiin erilaisten tapahtumien kautta, joissa huomioitiin erityisesti Helsingin ulkopuolella sijaitsevat toimipisteet. Keväällä järjestettiin MetkaGaalaksi nimetty vuosijuhla ensimmäistä kertaa. Syksyllä METKA järjesti koko ammattikorkeakoulun väelle tarkoitetun MetroSport hyvinvointi- ja urheilutapahtuman jo toista kertaa. Vuonna 2009 METKA otti kantaa muun muassa ammattikorkeakoulun tilastrategiaan sekä julkisen liikenteen opiskelija-alennuksiin Helsingissä. Kansainvälistä toimintaa kehitettiin tiivistämällä yhteistyötä Erasmus Student Networkin (ESN) kanssa. Vuoden aikana aloitettiin yhtenäisemmän uuden visuaalisen ilmeen luominen METKAlle yhteistyössä Mediakeskus Valon kanssa. METKA teki yhteistyötä myös muiden opiskelijakuntien ja Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liiton SAMOK ry:n kanssa. Mirva Jumppanen puheenjohtaja 13

14 koulutus. tekniikka ja liikenne. rakennus- ja kiinteistöala Korkeatasoista koulutusta ja aktiivista osallistumista alan tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. 14

15 Rakentaminen on hyvin paikallista toimintaa, mutta toimintatavat ja markkinat rakennus- ja kiinteistöalalla ovat globalisoituneet. Lähialueilla on odotettavissa rakentamisen voimakasta kasvua, joka laajentaa suomatekniikka ja liikenne rakennus- ja kiinteistöala Amk-tutkintoon johtava koulutus Rakennusalan työnjohto Rakennustekniikka Maanmittaustekniikka Talotekniikka Ylempään amk-tutkintoon johtava koulutus Rakentaminen: Korjausrakentaminen Talotekniikka rakennus- ja kiinteistöala painottaa energiatehokkuutta ja kestävää kehitystä Rakennus- ja kiinteistöalan tehtävänä on kouluttaa vaikutusalueellaan osaajia rakennetun ympäristön elinkaaren hallintaan yhteistyössä alan yritysten ja organisaatioiden kanssa. Tavoitteena on korkeatasoinen koulutus ja aktiivinen osallistuminen alan tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Opiskelijamäärät ovat kasvussa, koska aloituspaikkoja lisättiin vuosina vuosina 2007 ja Vastaavasti henkilöstön määrä on kasvanut viidenneksellä. Alan suhdanteiden takia harjoittelupaikkojen saaminen opiskelijoille on ollut vaikeaa. Keväällä vaikutimme yhteistyössä alan järjestöjen, yritysten ja organisaatioiden kanssa asiaan, jonka tuloksena harjoittelupaikkojen saanti helpottui. Valmistuneiden työllistyminen oli rakennus- ja kiinteistöalalla 85 prosenttia, kun se muilla Metropolian koulutusaloilla oli 70 prosenttia. Metropolia liittyi osakkaaksi keväällä perustettuun Rakennetun ympäristön strategisen huippuosaamisen keskittymään (RYM Oy). Osaltaan tämän vuoksi tutkimus- ja kehittämistoimintaa on vahvistettu perustamalla tiimi, jonka muodostavat kokeneet rakennus- ja kiinteistöalan tutkimushankkeissa toimineet asiantuntijat. He ovat laatineet toimintasuunnitelman sekä valmistelleet kansainvälisiä ja kotimaisia hanke-esityksiä vuodelle Hankkeiden painopiste on ollut rakennusten energiatehokkuudessa ja kestävässä kehityksessä. laisten rakennusalan yritysten markkinoita tulevaisuudessa. Rakennus- ja kiinteistöalalle onkin esitetty englanninkielistä perustutkintoon johtavaa koulutusohjelmaa syksylle Ohjelman painopiste olisi kestävän kehityksen suunnittelussa (Sustainable Building Engineering). Ohjelma parantaisi kansainvälistä opiskelija- ja opettajavaihtoa ja mahdollistaisi kotikansainvälistymisen opiskelijoille, joille vaihto-opiskelu ulkomailla ei ole mahdollista. Valmistelut yhdessä HTW Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlinin kanssa jo useana vuonna toteutetun englanninkielisen Construction and Real Estate Management Masters -ohjelman muuttamiseksi kaksoistutkinnoksi (Joint Degree) on myös käynnistetty. Rinnan englanninkielisten ohjelmien kehittämisen kanssa uudistetaan koulutusohjelmien opetussuunnitelmat osaamisperusteisiksi. Tätä työtä tukemaan on koottu tulevaisuustyöryhmä, monialainen joukko suomalaisia huippuasiantuntijoita, joiden tavoitteena on tuottaa raportti toimintaympäristön muutoksista tulevaisuudessa. Raportti valmistuu vuoden 2010 lopulla. Opetussuunnitelmien uudistuksen myötä energiatehokkuus ja kestävän kehityksen painotukset lisääntyvät kaikissa ohjelmissa. Samalla opetusmenetelmiä kehitetään niin, että opetus sekä alan yritysten ja organisaatioiden kanssa tehtävä tutkimus- ja kehittämistoiminta voidaan entistä tiiviimmin nivoa yhteen. Näitä tavoitteita tukee myös syksyllä solmittu yhteistyösopimus Espoon kaupungin rakennus- ja kiinteistöalan yksiköiden kanssa. koulutus. tekniikka ja liikenne. rakennus- ja kiinteistöala Jukka Nivala johtaja 15

16 koulutus. tekniikka ja liikenne. teollinen tuotanto Yhteiskunnallista vastuuta ympäristöasioissa. Tekniikka ja liikenne Teollinen tuotanto Amk-tutkintoon johtava koulutus Auto- ja kuljetustekniikka Automaatiotekniikka Bio- ja elintarviketekniikka Elektroniikka Environmental Engineering Kemiantekniikka Kone- ja tuotantotekniikka Laboratorioala Materiaali- ja pintakäsittelytekniikka Sähkötekniikka Ylempään amk-tutkintoon johtava koulutus Automaatioteknologia Hankintatoimi Identification (Visual-RFID), suomalaisen veneteollisuuden kehittämishanke Intelligent Boats (iboats) sekä ajoneuvojen sähkövoimansiirron suuri hanke, joka on osa Electric Race About eli ERA-sähköautohanketta. ERA läpäisi syksyllä karsinnan ja hyväksyttiin mukaan 10 miljoonan dollarin X-Prizekilpailuun yhtenä kuudesta eurooppalaisesta tiimistä. Teollinen tuotanto tuki Metropolian uusien oivallusten kulttuuria, jonka tavoitteena on tarjota työelämälle moniosaamista innovaatioiden tuottamiseen. Yksikkö perusti nopeasti yhteistyössä monen eri alan toimijan kanssa Pajan Albertinkadun tiloihin kehittämään ja testaamaan Suomen EXPO näyttelyn toteutusta. Metropolialla on ainoana ammattikorkeakouluna sopimus Suomen näyttelystä vastaavan Finpron kanssa yhteistyöstä Shanghain maailmannäyttelyssä. teollinen tuotanto panostaa uusiutuvien energioiden kehittämiseen Teollisen tuotannon toiminnassa näkyi talouden tilanne samalla tavalla kuin muissakin koulutusorganisaatioissa: hakijoita ja opintonsa aloittaneita oli aiempaa enemmän. Syksyksi 2009 saatiin aikuisopintoihin sata uutta aloituspaikkaa, ja aikuisopinnot aloitettiin uudella tavalla ryhmiteltynä lähes kaikissa koulutusohjelmissa. Uudella toimintamallilla vastattiin kasvaneeseen koulutuskysyntään lähes entisillä resursseilla. Talouden heikko tilanne vähensi työpaikkoja. Tämä näkyi valmistuneiden määrässä, joka jäi alle vuoden 2007 määrän. Yritysten kiristynyt talous näkyi myös tutkimus- ja kehittämishankkeiden yritysrahoituksen vaikeutumisena. Teollisessa tuotannossa on perinteisesti ollut vahva opetukseen sidottu tutkimus- ja kehittämistoiminta, jota pystyttiin jatkamaan toimintavuoden aikana. Uusina, suurina ja vaativina hankkeina käynnistyivät metallialan MetRocket, Visual Radio Frequency Pääkaupunkiseudun kehittämisen mahdollisuuksia vahvistettiin tekemällä selvitys Vantaan Technopoliksessa sijaitsevan Electria-koetehtaan uusista toimintamahdollisuuksista. Selvityksen perusteella on aloitettu investointeja ja kehittämistyö sekä uusien elektroniikan teknologioiden että muun toiminnan osalta. Metropolian toteuttaman Radio Frequency Identification Laboratory (RFID Lab) ry:n toiminta-alueella aloitettiin syksyllä Logistics Laboratory eli LogLab-konsepti tukemaan osaltaan metropolialueen logistiikan laaja-alaista kehittymistä. Samoin solmittiin yhteistyösopimus Vantaan Innovaatioinstituutin kanssa laboraatio-toimintojen edelleen kehittämiseksi. Teollinen tuotanto vahvisti myös rooliaan ja osaamistaan ympäristöasioissa. Myyrmäen kampuksella jatkettiin panostamista uusiutuvien energioiden kehittämiseen. Päätös EnergyLab-nimellä kulkevan kehittämiskonseptin aloittamisesta vuonna 2010 on tehty. Risto Salminen johtaja 16

17 Vastauksia tieto- ja viestintäteknologian ja muiden alojen yhdentymisen edellyttämiin osaamistarpeisiin. tieto- ja viestintäteknologia Tieto- ja viestintäteknologian yksikön tehtävänä on antaa työelämää hyödyntävää tutkinto- ja täydennyskoulutusta tietotekniikan, mediatekniikan ja tuotantotalouden aloilta sekä harjoittaa elinkeinoelämää hyödyntävää ja oppimista ja opetusta tukevaa innovatiivista, koulutusalojen rajat ylittävää tutkimus- ja kehitystoimintaa. Tieto- ja viestintäteknologia on ollut Suomen taloudellisen kasvun veturi ja Suomi on alan johtavien maiden joukossa maailmalla. Tieto- ja viestintäteknologiassa eletään digitaalisen verkostotalouden uutta aaltoa ja sen merkitys kansantalouden näkökulmasta on suuri. Suomen menestymisen kannalta tärkeät tulevaisuuden toimialat nojaavat kaikki älykkääseen ja innovatiiviseen tietotekniikan hyödyntämiseen. Koulutuksen haasteena on vastata näihin tieto- ja viestintäteknologian ja muiden alojen yhdentymisen edellyttämiin osaamistarpeisiin. Mobiiliteknologiat ovat edelleen avainasemassa kehitettäessä uusia, Suomen kilpailukykyä edistäviä tuotteita ja sovelluksia. Tieto- ja viestintäteknologian yksikön toiminnassa tulevaisuuden tärkeät e-talouden painopisteet, e-health, e-business, e-management sekä e-learning ovat keskeinen osa yksikön opetus-, tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Merkittävimpänä poikkialaisena toimintona käynnistettiin hyvinvointiteknologian koulutusohjelma vuonna Kuluneen toimintavuoden aikana on keskitytty sen teknisen toimintaympäristön pystyttämiseen sekä yhteistyöverkostojen rakentamiseen. Mobiiliteknologian roolia opetus-, tutkimus- ja kehittämistoiminnassa on vahvistettu luomalla projektitoimintaan uusi toimintaympäristö, Metropolia Media Works. Langattomien verkkojen opetusympäristöä kehitettiin mm. neljännen sukupolven 4G-verkkojen mittalaiteinvestoinneilla. Tekniikka ja liikenne Tieto- ja viestintäteknologia Amk-tutkintoon johtava koulutus Hyvinvointiteknologia Information Technology Media Engineering Mediatekniikka Tietotekniikka Tuotantotalous Ylempään amk-tutkintoon (Master of Engineering) johtava koulutus Industrial Management Information Technology sekä järjestämällä harjoittelutilaisuuksia koulussa menossa oleviin projekteihin. Taantumasta huolimatta valmistuneiden työllistyminen on pysynyt kohtalaisen hyvänä. Tunnustettuihin teollisuussertifikaatteihin (esim. Cisco, Microsoft, Redhat Linux, SAP) perustuvat oppimisympäristöt ovat osaltaan edesauttaneet opiskelijoiden hyvää työllistymistä suoraan erityisosaamista vaativiin tehtäviin. Yleisesti heikkoon työmarkkinatilanteeseen on pyritty vastaamaan myös kehittämällä aikuiskoulutusta. Yksikön eri osaamisalueita integroivat opetussuunnitelmat otettiin käyttöön sekä tarjottiin alan ajankohtaisiin teemoihin valmentavia erikoistumisopintoja. Yksikössä käynnistettiin syksyllä 2009 myös englanninkielisen aikuiskoulutuksen suunnittelu; sen sisällössä huomioidaan tieto- ja viestintäteknologia puhtaan ympäristön edistämisessä. Kansainvälistä toimintaa ovat värittäneet uudet lyhytvaihto-ohjelmat, joissa opiskelija- ja opettajaliikkuvuuden ohessa kehitetään myös uusia oppimissisältöjä. Vuoden aikana alkoivat avoimen lähdekoodin, sulautettujen järjestelmien ja uusien printtisovellusten intensiiviohjelmat. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan ytimen ovat muodostaneet EU-rahoitteinen oppimisteknologiahanke Knowledge Practices Laboratory (KP- Lab), mobiilisovellushankkeet, graafisen alan ympäristöhanke Leader sekä tuotantotalouden, yritysverkostojen kehittämiseen ja innovaatiotoiminnan uudistamiseen liittyvät TEKES-hankkeet, Rendez ja NetEntre Networked Entrepreneurship. Vuoden aikana hyväksyttiin Tivit Oy:n NextMedia-hanke, jossa mediatekniikan koulutusohjelma on mukana kolmessa eri osaprojektissa. Yritysprojektitoiminta osana opetusta ja oppimista on jatkunut vilkkaana. koulutus. tekniikka ja liikenne. tieto- ja viestintäteknologia Toimintaympäristössä on koulutukseenkin vaikuttavana tekijänä edelleen näkynyt taloudellinen taantuma. Harjoittelupaikkojen saannin hetkellistä vaikeutumista on pyritty kompensoimaan kesäopinnoilla (Summer School) Seija Ristimäki johtaja 17

Tieto- ja viestintäteknologia

Tieto- ja viestintäteknologia Tieto- ja viestintäteknologia Metropolia ammattikorkeakoulu Opiskelijoita 14 000 Valmistuvia/vuosi 2500 Henkilökuntaa 1100 4 koulutusalaa kulttuuriala liiketalouden ala sosiaali- ja terveysala tekniikan

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu 2012. Seija Ristimäki

Metropolia Ammattikorkeakoulu 2012. Seija Ristimäki Metropolia Ammattikorkeakoulu 2012 Seija Ristimäki Osaamista ja oivallusta tulevaisuuden tekemiseen Metropolia lyhyesti Monialainen ja Suomen suurin ammattikorkeakoulu Toimipaikat sijaitsevat Helsingissä,

Lisätiedot

Rakennus- ja kiinteistöala

Rakennus- ja kiinteistöala Rakennus- ja kiinteistöala Olli Jalonen 1 Rakennus- ja kiinteistöala osana Mertopoliaa KULTTUURI JA LUOVA ALA 14 % LIIKETOIMINTA OSAAMINEN 9 % TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGI A 19 % TERVEYS- JA HOITOALA 16

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU YHTEENVETO Kulttuuri Helsinki 1631 173 169 169 154 Kulttuuri Tikkurila 1952 152 155 155 142 Kulttuuri yhteensä 3583 325 324 324 296 Liiketalous yhteensä 426 148 180 180 146 Sosiaali- ja terveysala yhteensä

Lisätiedot

Kevään 2016 yhteishaku, hakuaika I, Bachelor's Degrees HAKUAIKA 1

Kevään 2016 yhteishaku, hakuaika I, Bachelor's Degrees HAKUAIKA 1 Kevään 2016 yhteishaku, hakuaika I, Bachelor's Degrees HAKUAIKA 1 Aloituspai Valittujen määrä Electronics 30 30 22p European Business Administration 58 52 22,4p International Business and Logistics päivä

Lisätiedot

Monipuolisia tekniikan osaajia Metropoliasta

Monipuolisia tekniikan osaajia Metropoliasta Monipuolisia tekniikan osaajia Metropoliasta Metropolia pähkinänkuoressa Metropolia Ammattikorkeakoulu on kansainväliset mittapuut täyttävä ja kilpailukykyinen pääkaupunkiseudun erityistarpeisiin suunnattu

Lisätiedot

JOUSTAVUUS JA OPINTOPOLUT

JOUSTAVUUS JA OPINTOPOLUT JOUSTAVUUS JA OPINTOPOLUT Tekstiili- ja vaatetusalan koulutuksen kehittämispäivä 16.2.2011 Erja Parviainen 10/2/11 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Esityksen sisältö: Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012

Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa. Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Maailman parasta terveydenhoidon koulutuksen kampusta rakentamassa Päivi Karttunen TtT Vararehtori 26.10.2012 Elokuu 2012 Suomen toiseksi suurin ammattikorkeakoulu sijaitsee Kaupin kampuksella yli 10 000

Lisätiedot

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma: Röntgenhoitaja Röntgenhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta

Lisätiedot

Opoinfo 2.11.2012. Sirkku Mäntyniemi

Opoinfo 2.11.2012. Sirkku Mäntyniemi Opoinfo 2.11.2012 Sirkku Mäntyniemi Koulutustarjonta, nuorten yhteishaku 2013 Valintaperusteet Mitä odotettavissa v 2014 Kalvosarjan tekijän nimi 2 Kulttuuriala Koulutusohjelma Elokuva ja televisio Esittävä

Lisätiedot

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014 Tietoa Laureasta Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014 Reijo Lähde 3/11/2014 3/11/2014 Laurea-ammattikorkeakoulu 2 Laurean koulutusalat Fysioterapia Hoitotyö Hotelli-

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki Uudistuva insinöörikoulutus Seija Ristimäki Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Neljä koulutusalaa: kulttuuri liiketalous sosiaali-

Lisätiedot

TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN

TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN Harri Koskenranta yliopettaja 1 Esityksen sisältö Laureasta Turvallisuusalan korkeakoulututkinnot Laureassa Turvan koulutuksen kehittäminen T&K&I 2 Laureasta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Kätilö Kätilö (AMK) Opintojen kesto nuorisokoulutuksessa on 4,5 vuotta ja laajuus

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU 2011. 4.11.2011 Johanna Holvikivi

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU 2011. 4.11.2011 Johanna Holvikivi METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU 2011 4.11.2011 Johanna Holvikivi Osaamista ja oivallusta tulevaisuuden tekemiseen Electric Race About -sähköauto 11/9/2011 Metropolia Ammattikorkeakoulu 3 Yhteisö, uudistaja

Lisätiedot

Satakunnan vanhusneuvosto

Satakunnan vanhusneuvosto Satakunnan vanhusneuvosto Tuula Rouhiainen-Valo 13.9.2016 Ammattikorkeakoulukoulutus /OKM sivuilta *Ammattikorkeakoulut (AMK), ovat luonteeltaan pääosin monialaisia ja alueellisia korkeakouluja, joiden

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Pääväri - sininen HAMK pähkinänkuoressa 8.8.2016 Organisaatio Korkeakoulujohtaminen Yhtiökokous Hallitus Rehtori, Toimitusjohtaja Omistajat Hallinto Vararehtori Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu. Satakuntavaltuuskunta 2.6.2015 Jorma Uusitalo

Metropolia Ammattikorkeakoulu. Satakuntavaltuuskunta 2.6.2015 Jorma Uusitalo Metropolia Ammattikorkeakoulu Satakuntavaltuuskunta 2.6.2015 Jorma Uusitalo Yhteisö, uudistaja ja kumppani Metropolia on pääkaupunkiseudulla toimiva ammattikorkeakoulu, joka kouluttaa kulttuurin, liiketalouden,

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Terveydenhoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Terveydenhoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Terveydenhoitaja Terveydenhoitaja (AMK) Nuorisokoulutuksessa opintojen kesto on

Lisätiedot

11.10.2013. Soja Ukkola 1

11.10.2013. Soja Ukkola 1 11.10.2013 Soja Ukkola 1 Työelämäyhteistyö Oamkissa ja opiskelijoiden työllistyminen Ammattikorkeakoululaki 2003/351 5 Ammattikorkeakoulun tulee tehtäviään suorittaessaan olla erityisesti omalla alueellaan

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Suun terveydenhuollon koulutusohjelma: Suuhygienisti

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Suun terveydenhuollon koulutusohjelma: Suuhygienisti Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Suun terveydenhuollon koulutusohjelma: Suuhygienisti Suuhygienisti (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne

Lisätiedot

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa 2015 www.tamk.fi TAMK numeroina Koulutusvastuu 7 koulutusalalla Kulttuuriala Liiketalous Tekniikka Luonnonvara-ala Sosiaali- ja terveysala Matkailu- ja ravitsemisala Ammatillinen opettajankoulutus lähes

Lisätiedot

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki Innovaatioammattikorkeakoulun strategiset lähtökohdat Sinimaaria Ranki 2.9.2008 1 Taustalla vaikuttavat talouden muutosvoimat Informaatiokumous Ennuste: puolet maailmankaupasta immateriaalikauppaa Tuotanto

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Ensihoidon koulutusohjelma: Ensihoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Ensihoidon koulutusohjelma: Ensihoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Ensihoidon koulutusohjelma: Ensihoitaja Ensihoitaja (AMK) Opinnot kestävät neljä vuotta, ja ne koostuvat 240

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu. Kulttuuriala hakukohteena

Metropolia Ammattikorkeakoulu. Kulttuuriala hakukohteena Metropolia Ammattikorkeakoulu Kulttuuriala hakukohteena Kulttuuriala Tutkinto-ohjelma AMK-tutkinnot Elokuva ja televisio Medianomi (AMK) Esitys- ja teatteritekniikka Medianomi (AMK) Esittävä taide* Teatteri-ilmaisun

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa

numeroina TAMK Koulutusvastuu 7 koulutusalalla lähes 50 tutkinto-ohjelmaa meneillään/haussa 2015 www.tamk.fi TAMK numeroina Koulutusvastuu 7 koulutusalalla Kulttuuriala Liiketalous Tekniikka Luonnonvara-ala Sosiaali- ja terveysala Matkailu- ja ravitsemisala Ammatillinen opettajankoulutus lähes

Lisätiedot

1861/00.04.01.00/2015

1861/00.04.01.00/2015 18.05.2015 Sivu 1 / 1 1861/00.04.01.00/2015 26 Kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu lyhyesti

Metropolia Ammattikorkeakoulu lyhyesti Rakennusalan koulutuksen uudet toimintamallit ja painopisteet Jukka Nivala Metropolia Ammattikorkeakoulu lyhyesti Muutosta ilmassa! Ammattikorkeakoulusektori on suurten samanaikaisesti tapahtuvien muutosten

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu. Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Vahvaa osaamista Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu pähkinänkuoressa Toiminta alkanut 1992 Vakinaistettu 1996 Opiskelijoita yli 4000 Henkilökuntaa yli 400 Koulutusaloja

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Laurea-ammattikorkeakoulu vuonna 2020

Laurea-ammattikorkeakoulu vuonna 2020 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU V I S I O 2 0 2 0 Metropolialueen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn kansainvälinen kehittäjä 30.1.2014 Jouni Koski www.laurea.fi Laurea-ammattikorkeakoulu vuonna 2020 Metropolialueen

Lisätiedot

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain

LIITE 1. Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain LIITE 1 Väittämäkohtaiset tarkastelut koulutusohjelmittain 1. Minulla on riittävästi aikaa itsenäiseen työskentelyyn (tentteihin luku, kotitehtävät, tiedonhankinta jne.) 2. Opetus jakaantuu tasaisesti

Lisätiedot

1( 13) Yhteishakuun kuuluva koulutus

1( 13) Yhteishakuun kuuluva koulutus Opetushallitus.. Kalenterivuosi S ( ) Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yhteishakuun kuuluva koulutus Automaatiotekniikan ko ammatillinen perustutkinto/kouluasteen tutkinto/... ylioppilastutkinto ja ammatillinen

Lisätiedot

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus Opetushallitus.. Lukuvuosi S ( ) Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yhteishakuun kuuluva koulutus Automaatiotekniikan ko ammatillinen perustutkinto/kouluast. tutkinto ammatti- tai erikoisammattitutkinto ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012

Oivaltamisen iloa. Suomi vuonna 2025. Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012. Markku Lahtinen. www.tamk.fi. Tammikuu 2012 Oivaltamisen iloa Suomi vuonna 2025 Tekniikan Alojen Foorumi 27.1.2012 Markku Lahtinen Tammikuu 2012 TAMK Yksi suurimmista Suomen suurimpia ammattikorkeakouluja yli 11 000 opiskelijaa 2500 aloittavaa tutkinto-opiskelijaa

Lisätiedot

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen

Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa. Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 2 Ikäosaaminen Karelia-ammattikorkeakoulussa Aluetta palveleva, laadukas ja työelämäläheinen 3 Karelia-ammattikorkeakoulu - Ylläpitäjänä Karelia Ammattikorkeakoulu Oy - Kampukset: Sirkkala, Tikkarinne,

Lisätiedot

Ylempi korkeakoulututkinto projektijohtamisesta! Osmo Eerola, yliopettaja Koulutusvastaava, ins. (YAMK) koulutukset

Ylempi korkeakoulututkinto projektijohtamisesta! Osmo Eerola, yliopettaja Koulutusvastaava, ins. (YAMK) koulutukset Ylempi korkeakoulututkinto projektijohtamisesta! Osmo Eerola, yliopettaja Koulutusvastaava, ins. (YAMK) koulutukset Projektipäivät 2015 Onko projektijohtaminen oma professionsa? Kyllä! Turun AMK:n toimintaympäristö

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

Tervetuloa Kareliaan!

Tervetuloa Kareliaan! Tervetuloa Kareliaan! 25 vuotta amk-koulutusta, tki-toimintaa, kansainvälisyyttä! High Tech Business Café tilaisuus MIM-metalliruiskuvalun mahdollisuudet teollisuudelle 21.3.2017 Toimialajohtaja Ulla Asikainen

Lisätiedot

Kumppanuutta yli rajojen - Yhteistyömalli kaupungin ja korkeakoulun kumppanuudelle. Toini Harra Yliopettaja, Metropolia

Kumppanuutta yli rajojen - Yhteistyömalli kaupungin ja korkeakoulun kumppanuudelle. Toini Harra Yliopettaja, Metropolia Kumppanuutta yli rajojen - Yhteistyömalli kaupungin ja korkeakoulun kumppanuudelle Toini Harra Yliopettaja, Metropolia Suomen suurin ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky ja Terveys ja hoitoala

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus

1( 12) Yhteishakuun kuuluva koulutus Opetushallitus.. Kalenterivuosi S ( ) Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yht.. N Yhteishakuun kuuluva koulutus Automaatiotekniikan ko ammatillinen perustutkinto/kouluast. tutkinto ammatti- tai erikoisammattitutkinto

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO

EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO EDELLÄKÄVIJÖIDEN KUMPPANUUS JYVÄSKYLÄN JA TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN KONSORTIO 1 KESKI-SUOMI JA PIRKANMAA TOIMINTA-ALUEINA Väkiluku n. 800 000 2 KESKEISET TUNNUSLUVUT JAMK TAMK Liikevaihto, M 58 75

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen TAMPERE3: VISIO 2025 Visiona on synnyttää tamperelaiset korkeakoulut yhdistävä uusi kansainvälisesti vaikuttava tiedeyliopisto, joka luo uutta osaamista ja ennennäkemättömiä mahdollisuuksia monialaisiin

Lisätiedot

01.10.2013. Ammattikorkeakoulujen hakija- ja opiskelupaikkarekisteri (AMKOREK) Opetushallitus

01.10.2013. Ammattikorkeakoulujen hakija- ja opiskelupaikkarekisteri (AMKOREK) Opetushallitus .. Lukuvuosi S ( ) Yhteishakuun kuuluva koulutus Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Elokuvan ja television ko Kulttuurituotannon ko Matkailun ko Ensihoidon ko Hoitotyön ko Liikunnan ja terveyden edistämisen

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy Lapin ammattikorkeakoulu Oy EVOLUUTIOTA JA REVOLUUTIOTA! Rakennamme uutta ammattikorkeakoulua Lappiin Kemi-Tornion AMK & Rovaniemen AMK Muutoksen taustaa Kataisen hallitusohjelman lähtökohdat Aloituspaikkaleikkaukset

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL KUOPIO  TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2016 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin

Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin Ammattikorkeakoulut yhteistyötä tiivistämässä ja enemmänkin Päivi Karttunen vararehtori 16.6.2009 Päivi Karttunen 1 Korkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen (1) OPM 2008: Rakenteellisen kehittämisen

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XVI KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XVI -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XVII KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XVII -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020

Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020 Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020 Sisällys 4 LAMKin visio 2020 6 Arvomme ovat ilo, oivallus ja arvostus 8 Teot, jotka ratkaisevat LAMKin ja lamkilaisten tulevaisuuden 9 Profiloituminen 12 Strategiset

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

KAHVITTELUSTA TOSITOIMIIN OVATKO KORKEAKOULUJEN KANSAINVÄLISET VIERAAT HYÖDYNTÄMÄTÖN MAHDOLLISUUS? Kv-kevätpäivät 22.5.

KAHVITTELUSTA TOSITOIMIIN OVATKO KORKEAKOULUJEN KANSAINVÄLISET VIERAAT HYÖDYNTÄMÄTÖN MAHDOLLISUUS? Kv-kevätpäivät 22.5. KAHVITTELUSTA TOSITOIMIIN OVATKO KORKEAKOULUJEN KANSAINVÄLISET VIERAAT HYÖDYNTÄMÄTÖN MAHDOLLISUUS? Kv-kevätpäivät 22.5.2012 Päivi Hellén Osaamista ja oivallusta tulevaisuuden tekemiseen Metropolia lyhyesti

Lisätiedot

Total Kiinteistöpalvelut Oy

Total Kiinteistöpalvelut Oy Total Kiinteistöpalvelut Oy Toimintakertomus 1.1. 31.12.2009 Yleistä Total Kiinteistöpalvelut Oy:stä Total Kiinteistöpalvelut Oy on 100 prosenttisesti Jyväskylän kaupungin omistama yhtiö ja osa Jyväskylän

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Opo-info 27.11.2015. Sirkku Mäntyniemi

Opo-info 27.11.2015. Sirkku Mäntyniemi Opo-info 27.11.2015 Sirkku Mäntyniemi Yhteishaku, kevät 2016 1. hakuaika 8.1.-27.1. 2016 klo 15 Vieraskieliset koulutukset (Bachelor) 2. hakuaika 16.3.-6.4.2016 klo 15 AMK- ja ylempään AMK-tutkintoon johtavat

Lisätiedot

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 30) Koko maa

AKYH Ammattikorkeakoulujen aikuisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 30) Koko maa / S.. ( ) Centria ammattikorkeakoulu - Centria yrkeshögskola Centria ammattikorkeakoulu - Centria yrkeshögskola, Kokkola- Pietarsaaren yksikkö, Pietarsaari Sosiaalialan koulutusohjelma. sijaiset hakijat

Lisätiedot

Opiskelijakunta METKA KOPPI 10.4.2013 Muutokset Metropoliassa ja rahoituksessa. Jorma Uusitalo

Opiskelijakunta METKA KOPPI 10.4.2013 Muutokset Metropoliassa ja rahoituksessa. Jorma Uusitalo Opiskelijakunta METKA KOPPI 10.4.2013 Muutokset Metropoliassa ja rahoituksessa Jorma Uusitalo Ajankohtaisia asioita Riittääkö rahat? Miten ja mistä Metropolian rahat? Kun tulot tippuu, loppuuko opetus?

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Total Kiinteistöpalvelut Oy

Total Kiinteistöpalvelut Oy Total Kiinteistöpalvelut Oy Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2010 Yleistä Total Kiinteistöpalvelut Oy:stä Total Kiinteistöpalvelut Oy on 100 prosenttisesti Jyväskylän kaupungin omistama yhtiö

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008

Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008 Vuosikertomus 2008 Metropolia Ammattikorkeakoulu vuosikertomus 2008 Sisällys 1 Toiminta-ajatus, visio ja päämäärät 5 2 Avaintiedot ja tunnusluvut 2008 6 3 Metropolian toiminta 2008 8 4 Osakeyhtiön hallituksen

Lisätiedot

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ

KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ KOULUTUSTA, TUTKIMUSTA JA KEHITTÄMISTÄ 1 2 Ammattikorkeakoulututkintoja, ylempiä AMK-tutkintoja ja erikoistumisopintoja. EDELLÄKÄVIJÖIDEN HAAGA-HELIA! HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu kouluttaa liike-elämän

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijabarometri 2007 Turun ammattikorkeakoulun opiskelija! Kyselyyn vastaamalla olet mukana kehittämässä opetusta ja mielekästä oppimisympäristöä. Kysely on anonyymi, joten

Lisätiedot

OPISKELIJAT OSAAMISALOITTAIN, TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

OPISKELIJAT OSAAMISALOITTAIN, TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS OPISKELIJAT 20.9.2012 OSAAMISALOITTAIN, TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS 1. Normiaika Yhteensä 2. Normiaika + 1 vuosi Yhteensä 3. Yliaikaiset Yhteensä 4. Poissaolevat Yhteensä Kaikki yhteensä Riviotsikot Aikuiset

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Lapinniemi I KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kiinteistö Oy Lapinniemi I KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Lapinniemi I KUTSU 8.6.2017 Kiinteistö Oy Lapinniemi I -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

SUOMEN JUDOLIITTO RY

SUOMEN JUDOLIITTO RY SUOMEN JUDOLIITTO RY Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-003 1 SUOMEN JUDOLIITTO RY Radiokatu 20 00240 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0202136-6 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot