RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2009"

Transkriptio

1 RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2009

2 LÄHETE /21/ RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 Oheisena lähetetään tiedoksenne rajavartiolaitoksen toimintakertomus vuodelta Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö Kontra-amiraali Matti Möttönen Suunnittelu- ja talousyksikön päällikkö Everstiluutnantti Jari Tolppanen JAKELU A + F + H + RVLpääll + RVLappääll + Rajanetti+ Netra Styks (20) Sisäasiainministeri Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Sisäasiainministeriön valtiosihteeri Ministerien erityisavustajat SM, kansliapäällikkö SM, osastot ja yksiköt (7) SM, talousyksikkö (6) Eduskunnan pääsihteeri Eduskunnan kanslia (2) Eduskunnan hallintovaliokunta (28) Eduskunnan valtionvarainvaliokunnan hallinto- ja turvallisuusjaosto (12) Eduskunnan tarkastusvaliokunta (2) Valtiontalouden tarkastusvirasto (2) VTV (Ylitarkastaja Mika Limola) Valtiokonttori (2) VM (Lainsäädäntöneuvos Hannu Taipale) 120/JTO, JLE, JI, KVÄ, RT, SN, ym

3 RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 RAJAVARTIOLAITOKSEN ORGANISAATIO... 1 OSA I TOIMINTAKERTOMUS JOHDON KATSAUS TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS... 8 RAJOJEN VALVONTA... 9 Toiminnan tavoitteet, suoritteiden määrät ja aikaan saadut julkishyödykkeet... 9 RAJATARKASTUKSET Toiminnan tavoitteet, suoritteiden määrät ja aikaan saadut julkishyödykkeet RIKOSTORJUNTA, HALLINNOLLISET MAKSUSEURAAMUKSET JA VALVONTATOIMENPITEET Toiminnan tavoitteet, suoritteiden määrät ja aikaan saadut julkishyödykkeet MERITURVALLISUUS JA PELASTUSTOIMI Toiminnan tavoitteet, suoritteiden määrät ja aikaan saadut julkishyödykkeet SOTILAALLINEN MAANPUOLUSTUS JA KRIISIVALMIUS Toiminnan tavoitteet, suoritteiden määrät ja aikaan saadut julkishyödykkeet SISÄISET TOIMINNOT Teknillinen toimialan yleiskatsaus Materiaalihallinto Tietohallinto Kiinteistöhallinto Ympäristön suojelu Viestintä MAKSULLISEN TOIMINNAN TULOS JA KANNATTAVUUS YHTEISRAHOITTEINEN TOIMINTA ARVIO TOIMINNAN SUKUPUOLIVAIKUTUKSISTA VUONNA HENKILÖSTÖJOHTAMINEN Työturvallisuus Henkilöstön tilaa käsittelevät tunnusluvut TILINPÄÄTÖSANALYYSI JA MUUT OIKEAT JA RIITTÄVÄT TIEDOT Rahoituksen rakenne Talousarvion toteutuminen Tase Määrärahojen käyttö SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA SEKÄ ARVIOINNIN TULOKSET Sisäinen valvonta Rajavartiolaitoksessa Operatiivinen laillisuusvalvonta Rajavartiolaitoksessa Sisäisen valvonnan arviointi ja tulokset Sisäisen valvonnan vahvistuslausuma ja kehittämistarpeet YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ OSA II HENKILÖSTÖKERTOMUS HENKILÖSTÖN MÄÄRÄÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT HENKILÖSTÖMÄÄRÄ HENKILÖSTÖ SUKUPUOLEN MUKAAN HENKILÖTYÖVUODET LÄHTÖ- JA TULOVAIHTUVUUS... 68

4 1.5 TYÖAJAN KÄYTTÖ PERHEVAPAIDEN KÄYTTÖ KOULUTUKSEEN OSALLISTUMINEN HENKILÖSTÖN LAATU IKÄRAKENNE KOULUTUSRAKENNE FYYSINEN KUNTO JA KENTTÄKELPOISUUS SAIRAUS- JA TAPATURMAPOISSAOLOT Sairauspoissaolot Tapaturmapoissaolot TYÖKYKY TYÖILMAPIIRI HENKILÖSTÖKUSTANNUKSIA KUVAAVIA TUNNUSLUKUJA ALLEKIRJOITUKSET TILASTOT JA MUUT TÄYDENTÄVÄT LIITETIEDOT... 79

5 RAJAVARTIOLAITOKSEN ORGANISAATIO Rajavartiolaitoksen päällikkö Kenrl JAAKKO KAUKANEN HENKOS Osastopäällikkö Lp-amir E UITTI RVLE Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö Kontra-amir M MÖTTÖNEN RMOS Osastopäällikkö Prkenr M KIRJAVAINEN TEKNOS Osastopäällikkö Komdr J JAAKKOLA OIKOS Osastopäällikkö Hallitusneuvos M VIITANEN STYKS Yksikön päällikkö Evl J TOLPPANEN K-SR Komentaja Ev P KOSTAMOVAARA SLMV Komentaja Komdri M HASSINEN RMVK Johtaja Ev A NIEMENKARI P-KR Komentaja Ev T KAAKINEN LSMV Komentaja Komdri H WÄRNHJELM VLL Komentaja Ev A PESARI KR Komentaja Ev I KURKI LR Komentaja Ev J VAINIKKA RVLE = Rajavartiolaitoksen esikunta K-SR = Kaakkois-Suomen rajavartiosto P-KR = Pohjois-Karjalan rajavartiosto KR = Kainuun rajavartiosto LR = Lapin rajavartiosto SLMV = Suomenlahden merivartiosto LSMV = Länsi-Suomen merivartiosto RMVK = Raja- ja merivartiokoulu VLLV = Vartiolentolaivue

6 2 OSA I TOIMINTAKERTOMUS 1. JOHDON KATSAUS Rajaturvallisuustilanne valtakunnan rajoilla ja rajavartiolaitoksen valvomilla rajanylityspaikoilla on säilynyt pääosin vakaana. Kaakkoisrajalla afgaanien laiton maahantulo kasvoi ilmiöksi, jota ei ole Suomen ja Venäjän välisellä rajalla aikaisemmin havaittu. Kaikkiaan Suomen puolella otettiin vuoden 2009 aikana kiinni 21 maastorajan laittomasti ylittänyttä Afganistanin kansalaista, kuudessa eri tapauksessa. Kyseisistä henkilöistä lähes kaikki anoivat kiinni otettaessa turvapaikkaa Suomen puolella. Ilmiöön puututtiin Suomen Rajavartiolaitoksen ja Venäjän rajavartiopalvelun toimenpitein. Ilmiö laantui loppukesän ja syksyn 2009 aikana, eikä se myöskään siirtynyt maastorajalta rajanylityspaikoille. Venäjän puolella yksittäisiä tapauksia ilmeni kuitenkin myös syksyn aikana. Muualla itärajalla tilanne on ollut viime vuosien tapaan rauhallinen. Tutkinnassa olleiden ja syyteharkintaan saatettujen laittomaan maahantuloon tai sen järjestämiseen liittyvien rikostapausten kokonaismäärä on selvästi kasvanut. Näiden rikosasioiden tutkinta on keskittynyt erityisesti Helsinki-Vantaan lentoasemalle ja Kaakkois-Suomen suurille rajanylityspaikoille. Suomeen laittomasti vuoden 2009 aikana saapuneista yli 1600 irakilaisesta suurin osa saapui jonkin toisen EU -maan kautta, pääasiassa Ruotsista Turun ja Helsingin satamiin. Toinen yleinen reitti oli EU:n sisärajojen yli Helsinki-Vantaan lentoasemalle Kreikasta tai Italiasta. Loppuvuodesta 2009 havaittiin uusi tšetšeenien ja inguusien laittoman maahantulon ilmiö, jossa henkilöt pyrkivät hyödyntämään Venäjän kansalaisten viisumivapautta lentokenttien kauttakulussa. Rajavartiolaitoksen toimivaltuuksia vakavan rikollisuuden eli törkeän laittoman maahantulon ja siihen liittyvän ihmiskaupan torjunnassa ollaan parantamassa. Syysistuntokaudella 2008 annetun lakiesityksen (219/2008 vp) käsittely on jatkunut eduskunnassa. Lakiuudistus tullee voimaan vuoden 2010 aikana. Rajaliikenteen kasvu pysähtyi talouden taantuman seurauksena. Rajavartiolaitoksen valvontavastuulla olevilla EU:n ulkorajan rajanylityspaikoilla liikenne oli 10,8 miljoonaa, mikä on noin 0,9 miljoonalla rajanylitystä vähemmän kuin vuonna Notkahdus tapahtui Suomen ja Venäjän välisellä rajaliikenteessä ja syynä oli erityisesti tavaraliikenteen väheneminen ja Venäjän kansalaisten matkustamisen väheneminen. Myös lentoasemien rajanylitysliikenne väheni. On todennäköistä, että rajaliikenteen määrä kääntyy kasvuun vuonna Vaalimaan rajanylityspaikalla nähtiin 2009 loppupuolella jälleen kymmenien kilometrien pituiset rekkajonot ensimmäisen kerran sitten joulukuun Nuijamaan rajanylityspaikalla toimeenpantiin Tullin ja Rajavartiolaitoksen tehtävien yhteensovittamiseen tähtäävä pilottihanke. Vaalimaan rajanylityspaikan toimintakyvyn parantamisen tähtäävää infrastruktuurihanketta on valmisteltu jo vuodesta 2005 alkaen. Hanketta ei ole voitu käynnistää, koska rahoituspäätöstä ei ole. Rajavartiolaitoksen roolia merellisenä monitoimiviranomaisena on kehitetty määrätietoisesti. Rajavartiolaitos on aloittanut merenkulun avustuspalveluiden (MAS) sekä merenkulkijoiden lääkärikonsultaatioiden välittämisen. Lisäksi valmisteltiin voimaan astunut meripelastuslain päivitys, joka vahvistaa rajavartiolaitoksen roolia johtavana meripelastusviranomaisena. Meripelastustapahtumien määrä oli kolmatta vuotta peräkkäin lievässä laskussa. Osa laskusta on selitettävissä vuoden 2009 osalta veneilyn vähenemisellä, mutta myös valistustyöllä on oma merkityksensä. Itämeren kauppa-alusliikenteen erityisesti vaarallisten aineiden kuljetusten aiheuttaman merellisen uhkan johdosta Rajavartiolaitos on aiempaa selvemmin ottanut merellisen varautumisensa painopisteeksi vaativiin monialaonnettomuuksiin (ihmishenget ympäristövahingot - omaisuusvahingot) vastaamisen Suomen merialueilla ja tähän liittyen aktiivisesti kehittänyt merellisten viranomaisten yhteistoimintaa. Venäjän ja Saksan välille suunnitellun kaasuputken rakennusvalmistelut käynnistyivät vuonna Rajavartiolaitos toimi hankkeeseen liittyen kansallisen viranomaistoiminnan koordinoijana ja piti yllä yhteyspistettä rakentajan ja viranomaisten välisen tiedonvaihdon toteuttamisessa.

7 3 Rajavartiolaitos on alueellisen sijoittumisensa vuoksi tärkeä harvaan asuttujen alueiden turvallisuusviranomainen. Lainvalvontatehtäviensä lisäksi Rajavartiolaitoksen virkamiehet ovat usein myös ensimmäisiä viranomaisia auttamassa kansalaisia esimerkiksi onnettomuuspaikoilla tai kuljettamassa potilaita maasto-olosuhteissa. Rajavartiolaitos on osallistunut aktiivisesti harvaan asuttujen alueiden turvallisuuspalvelujen kehittämiseen tähtäävään HARVA-hankkeeseen. Kokemukset ovat olleet myönteisiä. Pilotointi jatkuu helmikuun loppuun Rajavartiolaitos osallistui aktiivisesti sotilaalliseen maanpuolustukseen. Vartiostoissa jatkettiin valmiussuunnittelua ja rajajoukkojen toimintavalmiutta ylläpidettiin järjestämällä yksiköiden kertausharjoituksia jokaisessa vartiostossa. Rajajoukkojen suorituskyky on parantunut uuden sotavarustuksen myötä. Rajavartiolaitoksella on tehtävät ja tilanne huomioon ottaen riittävät voimavarat, mutta niiden maantieteellinen sijoittuminen ja kustannusrakenne eivät täysin vastaa tarvetta. Rajavartiolaitos valmisteli suunnitelman sisäisistä voimavarasiirroista, jonka päämäärä on turvata rajavartiolaitoksen strategian mukaisen kehittämisessä ja toiminnan tason ylläpitämisessä tarvittavat voimavarat. Voimavarasiirron seurauksena tullaan vähentämään vuosien aikana noin henkilötyövuotta keventämällä organisaatiorakennetta, vähentämällä rajavalvontaa itärajalla kaakkoisrajasta pohjoiseen sijaitsevalta alueelta, uudistamalla hallinnon ja teknisten palvelujen toimintamalli sekä kehittämällä tuottavuutta parantavia toimintatapoja. Toimenpiteellä varaudutaan myös vahventaman kaakkoisrajan ja Helsinki-Vantaan lentoaseman rajatarkastuksia, mikäli rajaliikenteen kasvu sitä edellyttää. Rajavartioalueet ja merivartioalueet lakkautetaan organisaatioyksikköinä vuoden 2011 alusta alkaen ja vuosien aikana lakkautetaan yhteensä 23 raja- ja merivartioasemaa. Vuonna 2008 aloitetut hankkeet yksimoottoristen helikoptereiden ja partioveneiden korvaamiseksi ovat edenneet suunnitellusti. Kolme uutta helikopteria otetaan käyttöön vuonna 2010 ja neljäs vuonna Vuonna 2009 vastaanotettiin neljä uutta partiovenettä. Käyttökokemukset ovat olleet hyvin myönteisiä. Partioveneiden toimitus jatkuu vuosina 2010 ja DO 228 lentokoneiden ympäristönvalvonnassa käytettävän tekniikan uudistaminen saatettiin loppuun. Vuonna 2010 uudistamista jatketaan korvaamalla toisesta koneesta vanhentunut tutka- ja kamerajärjestelmä. Rajavartiolaitokselle myönnettiin tilausvaltuus ja määräraha öljyntorjuntakykyisen ulkovartiolaivan hankintaan. Aluksen hankinta parantaa merkittävästi monialaonnettomuuksien hallintaa itämerellä. Hankinnan valmistelu aloitettiin ja hankintasopimus on määrä tehdä vuonna Rajavartiolaitoksen toiminnallisen tietojärjestelmän uudistamista jatkettiin hankkimalla rajatarkastussovellus, joka otetaan käyttöön 2010 alkupuolella. Helsinki-Vantaan lentoasemalla otettiin käyttöön biometriseen tunnistamiseen perustuva automaattinen rajatarkastuslinjasto ja Vaalimaan rajanylityspaikalla aloitettiin automaattilinjaston pilotointi. Maarajan teknisen valvonnan kattavuutta laajennettiin kaakkoisrajalla. Partioiden liikkuvuuden ylläpitämiseksi ja parantamiseksi suunniteltuja partioajoneuvohankintoja jouduttiin lykkäämään määrärahavajeen vuoksi. Vuonna 2009 valmisteltiin rajavartiolaitoksen omistajahallinnassa vielä olevan kiinteistövarallisuuden siirto Senaatti-kiinteistölle, Ilmailulaitokselle ja Metsähallitukselle. Siirto tapahtuu vaiheittain alkaen. EU:n yhdennetyn rajaturvallisuusmallin (IBM) kehittyminen jatkui komission Rajapakettitiedonannon ja siitä hyväksyttyjen Neuvoston päätelmien mukaisesti. Rajavartiolaitos on osallistunut aktiivisesti Euroopan rajavalvontajärjestelmän (EUROSUR) ja meripolitiikan valmisteluun sekä eurooppalaisen rannikkovartiotoiminnan kehittämiseen. Itämeren ja Pohjanmeren piirissä tullaan kokeilemaan kansallisten koordinaatiokeskusten välistä tiedonvaihtoa (MARSUNO). Pilottiprojektiin osallistuu komission lisäksi Frontex ja viisi muuta jäsenmaata. EU:n rajaturvallisuusviraston (Frontex) arviointi valmistui alkuvuonna 2009 ja viraston hallintoneuvosto hyväksyi sen pohjalta Komissiolle lähetetyt suosituksensa virastolle annettavista uusista tehtävistä sekä viraston toimintatapojen kehittämisestä. Rajavartiolaitos on osallistunut aktiivisesti Frontexin koordinoimaan operatiiviseen yhteistyöhön ja järjestelmien kehittämiseen ja ylläpitänyt nopeiden rajainterventioryhmien edellyttämää kansallista henkilöstöpoolia. Frontexin koordinoimiin operaatioihin EU:n ulkorajoilla osallistuttiin noin

8 4 kolmen henkilötyövuoden panoksella ja ilma-aluksellaan painopisteenä Kreikan meri- ja maarajat sekä itäisen maarajan operaatiot. Raja- ja merivartiokoulun asema yhtenä Frontexin yhteistyöakatemioista on vahvistunut mm. Schengen arviointiryhmien koulutuksen järjestäjänä. Rajavartiolaitos on ylläpitänyt nelitasoisen maahanpääsyn valvontamallin mukaisesti yhteyksiä EU:n ulkopuolelle, osallistunut valikoituihin rajaturvallisuushankkeisiin ja kriisinhallintaoperaatioihin sekä ylläpitänyt ulkomailla toimivaa yhdyshenkilöverkostoa. Rajavartiolaitos valittiin toteuttamaan Turkin IBM-kehitykseen liittyvän Twinning-hanke. Hankkeella tuetaan Turkin rajoilla toimivien viranomaisten kehitystä kohti EU-standardeja luomalla viranomaisille riskianalyysijärjestelmät toiminnan tueksi. Hankkeen toteutus käynnistyy alkuvuonna Rajavartiolaitos osallistui aktiivisesti Schengen arviointijärjestelmän kehittämiseen ja toimintaan. Raja- ja merivartiokoulu on kehittänyt Schengen-arvioitsijoiden koulutusta ja järjesti vuonna 2009 kaksi ulkoraja-arvioitsijoiden peruskurssia yhteistyössä Frontexin kanssa. Lisäksi yhtä lukuun ottamatta kaikkiin Schengen ulkoraja-arviointeihin osallistui Rajavartiolaitoksen asiantuntija.

9 5 2. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS Rajavartiolaitos osallistuu omalta osaltaan kansallisen kilpailukyvyn kannalta tärkeän sisäisen turvallisuuden ylläpitämiseen tavoitteena, että Suomi on Euroopan turvallisin maa. Rajavartiolaitoksen yhteiskunnallisena vaikuttavuustavoitteena on: 1. Suomen rajaturvallisuus on parhaalla tasolla Euroopassa. Turvallisimmat ja sujuvimmat liikenneyhteydet Venäjän ja Euroopan unionin välillä kulkevat Suomen rajojen kautta. Rajavartiolaitoksen panos Euroopan unionin ulkorajastrategian kehittämisessä ja eurooppalaisen yhteisvastuun toteuttamisessa on vahva. 2. Rajavartiolaitoksen toiminta lisää monipuolisesti ihmisten jokapäiväistä turvallisuutta, erityisesti rajaseudulla ja saaristossa. 3. Suomen meripelastusjärjestelmä on Itämeren luotettavin. Johtamis- ja toimintavalmius on merellisten monialaonnettomuuksien varalta hyvä. Rajavartiolaitoksen panos EU:n meripolitiikan toimeenpanossa ja merellisen ympäristöturvallisuuden edistämiseksi on vahva. 4. Rajavartiolaitos kykenee toimimaan yhteiskunnan turvaamiseksi kaikissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa, myös sodan aikana. Rajavartiolaitos toimii maalla, merellä ja ilmassa vaikeissakin luonnonoloissa. Yhteiskunnallisen vaikuttavuutta mitataan viidellä osa-alueella. Kullakin vaikuttavuuden osatekijällä on useita mittareita. Nämä muodostavat painotettuina kyseisen vaikuttavuuden tunnusluvun. Vaikuttavuuksien osatekijöiden painotetuista tunnusluvuista puolestaan muodostuu kokonaisvaikuttavuuden tunnusluku Tavoite 2009 Toteuma 2009 Rajaturvallisuuden ylläpitäminen - - 4,5 4,3 (1-5) Yhdysmiesten toiminnan perusteella estetyt - - 4,0 5,0 luvattomat maahantulot (1-5) Arvio yhdysmiesten toiminnan onnistumisesta - - 4,0 4,0 (1-5) Rajanaapuriyhteistyön seurauksena estämät/havaitsemat/paljastamat oikeudetto- mat rajanylitykset Schengen-ulkorajalla (kpl) Rajatarkastusten kattavuus (%) 99,9 % 99,9 % 100,0 % 100,0 % Rajatilannekuvan laatu (1-5) - - 4,0 3,9 Rajatarkastusten laatu (%) 97,8 % 99,3 % 99,8 % 98,1 % Rajatapahtumien estäminen (%) 88 % 80 % 96 % 95 % Rajatapahtumien paljastaminen (%) 81 % 86 % 85 % 88 % Rajanylityksiin liittyvä rikollisuus (%) 0,01 % 0,01 % 0,04 % 0,01 % Koettu rajaturvallisuus (1-5) - - 4,0 3,9 Rajavartiolaitoksen asettamien yhdyshenkilöiden toiminnan tuloksena paljastettiin vajaat 3500 luvattoman maahantulon tai siihen liittyvän mahdollisen ihmiskaupan yritystä. Määrä on noin 400 suurempi kuin vuonna Venäjän rajavartiopalvelu on ilmoittanut pysäyttäneensä yli

10 6 250 luvattomasti Suomeen pyrkinyttä henkilöä vuoden aikana. Määrä on yli kaksinkertainen verrattuna vuoteen Rajatarkastusten kattavuus parani, mutta laatu laski hieman. Rajatarkastusten laadun heikkenemisen syynä ovat yksittäiset jälkikäteen ilmitulleet rikokset tai rikkomukset joita ei ole havaittu rajatarkastuksissa ja rajavalvonnassa. Arvio yhdysmiesten toiminnan onnistumisesta ja rajatilannekuvan laatu on selvitetty Rajavartiolaitoksen henkilöstölle ja valtakunnallisille yhteistyökumppaneille suunnatulla kyselytutkimuksella. Koettu rajaturvallisuus on kyselytutkimuksella selvitetty rajanylittäjien näkemys asiasta Tavoite 2009 Toteuma 2009 Sujuvan rajaliikenteen varmistaminen - - 4,6 4,5 (1-5) Rajatarkastusten sujuvuus (min) Koettu rajatarkastusten sujuvuus (1-5) - - 4,0 3,9 Henkilöliikenne on sujunut joustavasti ja häiriöittä. Liikenne on ollut pääosin sujuvaa koko vuoden ajan. Vaalimaan rajanylityspaikalla raskas liikenne ruuhkautui lievästi viimeisen vuosikolmanneksen viikonloppuina johtuen pääosin sähköisen tullauksen normaalia hitaammasta käsittelynopeudesta. Kansainvälisestä talouskriisistä johtuen autojen ja muiden tuotteiden vienti Venäjälle väheni merkittävästi, joka supisti raskaan liikenteen osuutta kokonaisliikennemäärästä. Koettu rajatarkastusten sujuvuus on kyselytutkimuksella selvitetty rajanylittäjien näkemys asiasta. Raskas liikenne on vähentynyt kaikilla rajanylityspaikoilla. Vaalimaalla liikenne putosi vuoden 2005 tasolle. Vuosi 2005 oli juuri se ajankohta, jolloin Vaalimaan rekkajonot kasvoivat jouluruuhkan aikana yli 50 km:n. Samanlaiset jonot toistuivat loppuvuonna Taloudellisen laman taittuminen kasvattaa liikennettä edelleen. Viranomaisavun tuominen rajaseudun ja rannikon harvaan asutuille alueille (1-5) RVL:n miehitettyjen toimipisteiden kattavuus (1-5) Tavoite Toteuma ,8 4, ,0 4,3 Partioinnin kattavuus maarajalla (%) 1,21 % 1,25 % 1,21 % 1,10 % Partioinnin kattavuus merirajalla (%) 8,27 % 8,39 % 8,39 % 7,92 % RVL:n antama viranomaisapu / kokonaistarve % 100 % (%) RVL:n merkitys koetulle turvallisuudelle - - 4,0 3,5 harvaan asutulla alueella (1-5) Viranomaisten näkemys RVL:n merkityksestä harvaan asutun alueen turvallisuudelle (1-5) - - 4,0 3,8 Viranomaisapua rajaseudun ja rannikon harvaan asutuilla alueilla Rajavartiolaitos on tarjonnut samaan tapaan kuin vuonna Partioinnin kattavuus maa ja merialueella on laskenut vuodesta Syynä tähän ovat maa-alueella vähentynyt partiotuntimäärä ja organisaatiomuutoksista aiheutunut partiointitavan muutos. Merialueella partioinnin kattavuutta on laskenut vähentynyt partiotuntimäärä joka on aiheutunut lähinnä partiovenekaluston ikääntymisestä ja huoltojen lisääntymisestä. Muilta osin mittari on täysin uusi, eikä vertailuaineistoa aikaisemmilta vuosilta ole käytettävissä. Rajavartiolaitoksen merkitys koetulle turvallisuudelle harvaan asutulla

11 7 alueella on selvitetty kyselytutkimuksella alueella asuvalta väestöltä. Kyselytutkimuksella selvitetty saman alueen viranomaisten näkemys asiasta on esitetty taulukon viimeisellä rivillä Tavoite 2009 Toteuma 2009 Merellisen turvallisuuden lisääminen - - 4,1 4,3 (1-5) Meripelastusyksiköiden merialueen peittoaste % - (%) Meripelastusavun saapuminen onnettomuuspaikalle - - 4,0 4,9 tavoiteajassa (1-5) Aluspäästötapausten määrä suhteessa 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,2 % liikennemäärän (%) Meri- ja ympäristötilannekuvan laatu (1-5) - - 4,5 3,6 Kaikkiin merihätätapauksiin kyettiin osoittamaan apua. Tapauksista 87 % apu voitiin osoittaa alle 30 minuutissa. Avun saatavuus ja nopeus sekä suorituskyky olivat kiitettävällä tasolla. Keskimääräinen vasteaika hätätilanteissa oli 29 minuuttia. Meripelastusyksiköiden merialueen peittoastetta ei voida arvioida johtuen meripelastuksen palvelutasohankkeen käynnistymisen viivästymisestä. Tunnuslukujen laskennan edellyttämää teknistä alustaa ei ole saatu käyttöön vuoden 2009 aikana. Meri- ja ympäristötilannekuvan laatu on selvitetty Rajavartiolaitoksen johdolle ja valtakunnallisille yhteistyökumppaneille suunnatulla kyselytutkimuksella. Sotilaalliseen maanpuolustukseen osallistuminen (1-5) Tavoite Toteuma ,4 3,7 Suunnitelmavalmius (1-5) 2,7 3,6 3,7 3,0 Sijoitustilanne (1-5) 4,6 4,3 4,5 4,3 Koulutus (1-5) 4,2 3,1 3,3 3,4 Sotavarustus (1-5) 2,6 2,6 2,8 3,3 Sotilaallisen maanpuolustuksen tuloksellisuuden tunnuslukujen laskenta muuttui raportointikauden aikana. Tästä syystä aiempien vuosien toteumat ja vuoden 2009 tavoite ei ole yhteismitallisia vuoden 2009 toteumatietojen kanssa. Sotilaalliselle maanpuolustukselle asetetut tavoitteet on pääosin saavutettu. Kriisin ajan valmiuksia on aktiivisesti kehitetty vastaamaan arvioituja uhkamalleja ja uusia suorituskykyvaatimuksia. Suunnitelmavalmius, koulutus ja sotavarustus ovat kehittyneet ja sijoitustilanne on ylläpidetty hyvällä tasolla vuoden 2009 aikana. Rajavartiolaitoksen entistä vahvempi osallistuminen sotilaallisen maanpuolustuksen tehtäviin sitoo tulosalueelle aiempaa enemmän resursseja valmiussuunnittelun, ammattitaidon ylläpitämisen sekä kertaus- ja valmiusharjoitusten muodossa.

12 Tavoite 2009 Toteuma 2009 Kustannusvaikuttavuus (ind) Painotetut suoritteet (1000 kpl) Kustannukset (milj. euroa) 239,2 244,9 245,3 226,4 Painotettujen suoritteiden määrä on laskenut vuodesta Syynä tähän on lähinnä rajatarkastuksien yhteydessä tehtyjen suoritteiden vähentyminen. Kustannusten laskun syynä on vähentynyt henkilötyövuosikertymä sekä epävarmasta taloudellisesta tilanteesta aiheutunut hankkeiden siirto vuodelta 2009 vuodelle Merkittävin syy joka vähentää kustannuksia tuloksellisuuden laskennassa verrattaessa aikaisempiin vuosiin on laskentatavan muutos. Vuoteen 2008 asti Rajavartiolaitoksen tuloksellisuuden laskennassa kustannuksina käytettiin kassamenoja ja vuodesta 2009 alkaen kustannustietoja. Näiden erotus esimerkiksi vuonna 2008 oli noin 15,7 miljoonaa euroa Tavoite 2009 Toteuma 2009 Yhteiskunnallinen vaikuttavuus (ind) ,0 100,0 Vaikuttavuus (ind) Kustannusvaikuttavuus (ind) Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden osa-alueille asetetut tavoitteet ovat pääosin toteutuneet. Rajavartiolaitoksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitearvot on määritelty ensimmäistä kertaa vuoden 2009 talousarvioesitykseen. Vuoden 2009 toteuma indeksoidaan arvoksi TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS Rajavartiolaitoksen laskentajärjestelmän uudistuksesta johtuen tuottavuuden ja taloudellisuuden indeksiluvut ovat 100 vuonna Samasta syystä osa tuotoksista lasketaan vuodesta 2009 alkaen eri periaatteilla kuin aikaisemmin. Vertailtavuuden helpottamiseksi kustannusten laskennassa tulosalueiden vertailuluvut 2008 ja 2007 on laskettu kustannuksista eikä kassamenoista kuten aikaisemmin on tehty.

13 9 Rajojen valvonta Toiminnan tavoitteet, suoritteiden määrät ja aikaan saadut julkishyödykkeet Vuoden 2009 tulostavoitteet 1. Valtakunnan turvallisuusasioista vastaava johto pidetään tietoisena rajatilanteesta niin, että poliittiset, taloudelliset ja operatiiviset ratkaisut kyetään tekemään oikea-aikaisesti. Tulos Valtakunnan turvallisuusasioista vastaava johto pidettiin tietoisena rajatilanteesta määräaikaisilla tai erikseen pyydetyillä raporteilla sekä pitämällä rajatilannekatsauksia kokousten ja vierailujen yhteydessä. Rajatilannetta käsiteltiin säännöllisesti UM:n raja-asiaintoimikunnassa ja SM:n turvallisuusasiain johtoryhmässä. RVLE osallistui sekä sisäisen turvallisuuden tilannekuvan että VNK:n koordinoiman yleisen turvallisuustilannekuvan järjestelmien kehittämiseen ja tilannekuvan ylläpitämiseen. 2. Rajatilanteen muutokset havaitaan ja rajatapahtumiin kyetään vaikuttamaan tärkeillä alueilla välittömästi. Muilla alueilla rajatapahtumat paljastetaan. Rajatapahtumista selvitetään jatkotoimenpiteitä varten tarvittavat tiedot kolmen vuorokauden kuluessa havainnosta. 3. Muodostetaan tilannekuva sisärajojen kautta suuntautuvasta laittomasta maahantulosta, ja valmistellaan ulkomaalaisvalvonnan tehostamiseen liittyvät toimet EU:n rajanylitysasetuksen puitteissa yhteistoiminnassa muiden viranomaisten kanssa. 4. Rajatilanteen jyrkkiinkin muutoksiin kyetään vaikuttamaan nopeasti ja tehokkaasti koko Rajavartiolaitoksen toiminta-alueella. Rajatapahtumiin kyettiin pääsääntöisesti vaikuttamaan tulostavoitteen mukaisesti. Pääosaan rajatapahtumista kyettiin selvittämään tarvittavat tiedot jatkotoimenpiteitä varten kolmen vuorokauden kuluessa. Sisärajojen kautta tapahtuvasta laittomasta maahantulosta on muodostettu yhteinen tilannekuva muiden PTR -viranomaisten kanssa yhteisen PTR-rikostiedustelu- ja analyysitoiminnon toimesta. Rajatilanteessa ei vuositasolla ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Valmiutta ylläpidettiin tilanteen edellyttämällä tasolla.

14 10 5. Kansainvälisellä yhteistyöllä tuetaan rajavalvonnan päämäärien toteuttamista. Naapurimaiden ja EU:n keskeisiin rajoilla toimiviin viranomaisiin pidetään yllä toimivat yhteydet. EU:n rajaturvallisuuden kehittämistyöhön osallistutaan aktiivisesti. EU:n rajavalvontayhteistyön lisäksi kehitettiin ja ylläpidettiin kahdenvälisiä suhteita EU:n jäsenmaiden ja EU:n uusien naapurimaiden rajavalvontaviranomaisten kanssa. EU:n rajaturvallisuusviraston hallintoneuvostossa kyettiin hyvin vaikuttamaan jäsenvaltioiden välisen rajavalvontayhteistyön kehittymiseen sekä viraston strategiseen kehittämiseen. Aktiivisella vaikuttamisella EU:n jäsenvaltioissa ja Frontexin hallintoneuvostossa tuettiin prkenr Laitisen valintaa toiselle viisivuotiskaudelle viraston pääjohtajana. Erillishankkeina asiantuntijatasolla osallistuttiin mm. EU:n rajavalvontajärjestelmän EUROSURIN kehittämisprojekteihin sekä tuettiin mm. viraston operatiivista toimintaa sijoittamalla viraston tärkeimpään operaatioon Kreikan merirajalle koko operaation paikalliskoordinaattori. Lisäksi kehittämistyötä tuettiin mm. järjestämällä teknisen valvontajärjestelmän demonstraatio (UAV-järjestelmät) sekä Schengen-arviointiryhmien koulutusta EU-maiden arviointiryhmiin kuuluville asiantuntijoille yhteistoiminnassa Frontexin kanssa. Turkin rajavalvonnan kehittämistä kohti EU-standardeja tuettiin isännöimällä eri viranomaisista koostuneen ryhmän tutustumismatka Suomeen aiheena yhdennetyn rajavalvonnan toteutus Suomessa. Tukitoimintaa jatkettiin käynnistämällä 15 kk kestävä Twinning-hanke riskianalyysijärjestelmien kehittämiseksi Turkin viranomaisille. Muita vastaavia tutustumiskäyntejä järjestettiin myös Bosnian ja Libanonin viranomaisille. Viron ja Venäjän kanssa rikostorjunta- ja analyysiyhteistyötä on toteutettu kolmikantaisessa työryhmässä, jonka puheenjohtajuusvuorossa oli Viro. Työryhmä kokoontui johtotasolla kolme kertaa. Työryhmä valmisteli keväällä yhteisen analyysin Suomenlahden alueen uhkista rajaturvallisuudelle. Analyysi päivitettiin syksyllä Lisäksi järjestettiin yhteinen merirajavalvontaja meripelastusharjoitus Viron kanssa on kahdenvälistä yhteistyötä toteutettu sekä valtakunnallisella tasalla, että alueellisella tasalla vartiostojen välillä mm. analyysihenkilöstön säännöllisissä tapaamisissa. SLMV on lisäksi sijoittanut yhteyshenkilön Viron Pohjoisen rajavartioston esikuntaan Tallinnaan. Suomi-Norja-Venäjä kolmikantaisen rajavartioyhteistyön johtotaso kokoontui kerran ja sen alainen alueellis-paikallistaso kolme kertaa. Tähän liittyen laadittiin yhteinen riskianalyysi ja järjestettiin laittoman maahantulon torjuntaan liittyviä valvontaiskuja. Rajavartiolaitoksen yhdyshenkilöverkostossa yhdyshenkilöt toimivat Petroskoissa, Murmanskissa, Pietarissa, Moskovassa ja Pekingissä. Pysyvä suomalais-venäläinen rajavartiotyöryhmä kokoontui kolme kertaa sekä pysyvän työryhmän alainen operatiivinen työryhmä kokoontui kolme kertaa. Pysyvän rajavartiotyöryhmään kuuluva merialatyöryhmä perustettiin koordinoimaan ja kehittämään Suomen ja Venäjän välistä rannikkovartiostoyhteistoimintaa. Rajavartiolaitos osallistui heinäkuussa laajaan Venäjän Rajavartiopalvelun johtamaan IVY-maiden rajaturvallisuusoperaatioon. Suomen lisäksi kutsuttuina operaatioon osallistui myös mm

15 11 Puola, Norja, Baltian maat sekä EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontex. Itämeren rajaturvallisuusyhteistyötä (BSRBCC) jatkettiin Saksan puheenjohtajuudessa. Toiminnassa keskityttiin tiedonvaihdon (parhaat käytänteet) parantamiseen, sekä yhteistyön kehittämiseen operatiivisemmaksi ja pitkäjänteisemmäksi, sekä vahvistettiin suhteita muun muassa Frontex:n ja muiden alueellisten yhteistyöorganisaatioiden kanssa. Itämeren rajaturvallisuusyhteistyön mallia on aktiivisesti tuotu esille EU:n tasolla ja alueellisesti tapahtuvassa kehitystyössä. Rajavartiolaitoksen edustajat osallistuivat Pohjois-Atlantin Rannikkovartiostofoorumin (NACGF) työryhmien toimintaan. Rajavartiolaitoksen edustajat osallistuivat kansainvälisen rajapoliisikonferenssin toimintaan päällikkötyöryhmässä ja rannikkovalvontatyöryhmässä. 6. Valtakunnan rajoja koskevat asiat hoidetaan kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Valtakunnan rajoja koskevat asiat hoidettiin sopimusten mukaisesti. Kahdenvälisiä ja monenkeskisiä suhteita ylläpidettiin erityisesti Venäjän, Pohjoismaiden ja Baltian maiden kanssa. Suomen hoitovastuulla oleva raja ja rajamerkit pidettiin sopimusten mukaisessa kunnossa. Kaikki rajatapahtumat käsiteltiin loppuun rajavaltuutettujen kesken. 7. Vaikutetaan siihen, että EU:n ulkorajalla on yhtenevä ja tehokas rajavalvontajärjestelmä. Osallistuttiin aktiivisesti Frontexin kautta tapahtuvaan EU:n ulkorajojen valvonnan kehittämiseen mm. hallintoneuvoston kautta viraston tehtäviä ja toimintatapoja kehittämällä ja sijoittamalla RVL:n asiantuntijoita viraston tärkeimpiin operaatioyksiköihin. Koulutusyhteistyössä RVL:n panos mm. yhteisten opetussuunnitelmien kehittämisessä on ollut keskeistä. RVL:n aloitteen kautta viraston antama koulutus Schengen arviointiryhmille aloitettiin. MRTV-järjestelmän kehittämistyön osana järjestettyyn UAVtestiin kutsuttiin Frontexin kautta laaja osallistujajoukko EUmaista. RVL:n kehitystyö automaattisten rajatarkastusten alalla on tärkeä osa koko alan kehityksestä EU:ssa, RVL on myös mukana alan kärkimaiden muodostamassa ydinryhmässä. Osallistuttiin yhtä lukuun ottamatta kaikkiin Schengen arviointimatkoihin, joissa kyettiin merkittävästi vaikuttamaan tarkastuskertomukseen sisällytettyihin keskeisiin havaintoihin ja suosituksiin. Rajavartiolaitos on osallistunut EU:n Pohjoisen merialueen valvonnan pilottiprojektin (MARSUNO) suunnitteluun ja työskentelyyn yhteistyössä Ruotsin Rannikkovartioston kanssa. 8. Kehitetään RVL:n kykyä vastata merelliseen ympäristövalvontaan ja - vahinkojen torjuntaan. Molempien valvontalentokoneiden öljynpäästövalvontaan käytettävät laitteistot on uusittu SYKEn rahoituksella.

16 12 Hankkeet 1. Käynnistetään rajavalvontajärjestelmän kehittämissuunnitelman mukaisia hankkeita. 2. Tuetaan maa- ja merirajojen valvonnan tuloksellisuutta kehittämällä teknistä valvontaa sekä niihin liittyviä johtamis- ja esitysjärjestelmiä. Toteutuminen Laadittiin uusi rajojenvalvonnan toimintamalli valtakunnallisen painopistealueen ulkopuolisen rajojen valvonnan toteuttamisesta. Koko rajavartiolaitosta koskevia uusia hankkeita ei käynnistetty. Hallintoyksiköt ovat kehittäneet uuden rajojenvalvontamallin perusteella rajojen valvonnan, tilannekeskustoiminnan ja kenttätoiminnan johtamisen toimintamallejaan. Lisäksi Rajavartiolaitos on osallistunut aktiivisesti Sisäasiainministeriön Harvahankkeeseen. Maarajojen teknistä valvontaa kehitettiin rakentamalla valtakunnalliselle painopistealueelle Imatralle noin 5 kilometriä teknistä valvontalinjaa. Merialueiden valvontajärjestelmiä kehitettiin parantamalla pimeänäkökykyä sekä teknistä käytettävyyttä. Videovalvontajärjestelmäalustan uusimisesta ja optronisista valvontasensoreista laadittiin esiselvitykset. Rajavalvontasovelluksen määrittely käynnistettiin. 3. Kehitetään kykyä hallita vaativat rajavartiotilanteet sekä rajavartiolaitoksen erityisosaamisen ja -kaluston käyttöä ja käyttövalmiutta terrorismin torjuntaan ja muihin erityistilanteisiin liittyvissä, poliisin johtovastuulla olevissa operaatioissa. 4. Valmiusjoukkuetoiminnan kehittäminen. 5. Kehitetään kahdenvälisesti Viron kanssa ja kolmikantaisesti Viron ja Venäjän kanssa sovittuja toimenpiteitä mm. merellisessä ja riskianalyysiyhteistyössä. Suorituskykyä on kehitetty ylläpitämällä osaamistaso ja varustus korkeatasoisena. Yhteistoimintaa muiden viranomaisten kanssa on harjoiteltu käytännön tasolla. Suorituskykyvaatimukset on huomioitu RVL:n kaluston kehittämishankkeissa. Rajavartiolaitosta koskevat linjaukset on huomioitu kansallisen terrorismintorjunnan strategian valmistelussa. Yhteistoiminnan kehittämistä on valmisteltu poliisin kanssa. Valmiusjoukkuetoiminnan kehittämiselle on luotu perusteita valmistelemalla Kaakkois-Suomen rajavartioston ja Suomenlahden merivartioston valmiusjoukkueiden jatkokehittämistä sekä muiden vartiostojen valmiusjoukkueiden supistamista toimintaryhmiksi. Tarvittavat RVL:n sisäiset suunnitelmat valmiusjoukkuetoiminnan kehittämiseksi laaditaan vuonna Viron kanssa on kahdenvälistä yhteistyötä toteutettu sekä valtakunnallisella tasalla että alueellisella tasalla vartiostojen välillä mm. analyysihenkilöstön säännöllisissä tapaamisissa. Rajavartiolaitos on lisäksi sijoittanut yhteyshenkilön Viron Pohjoisen rajavartioston esikuntaan Tallinnaan. Kolmikantayhteistyössä on laadittu yhteinen riskianalyysi sekä toteutettu kolmikantainen meripelastusharjoitus. Viron ja Venäjän kanssa pienalusten valvontatiedon vaihdon teknisen toteuttamisen määrittely on tehty. Suomen ja Venäjän välisen huvialusliikenteen matkustajatiedonvaihto käynnistettiin kesällä 2009.

17 13 6. Konkreettisiin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin perustuvan Suomen ja Venäjän rajavartioyhteistyö edelleen kehittäminen Yhteistoiminnasta laaditaan eri toiminnan tasoilla vuosisuunnitelmat. Rajavartioyhteistyötä on syvennetty erityisesti rajat ylittävän rikollisuuden torjunnan valmiuksien lisäämisessä mm. Helsinki - Vantaan ja Venäjän keskeisten Suomen läheisten lentoasemien välillä. Suomen ja Venäjän rajavaltuutettujen välisten yhteisten rajat ylittävän rikollisuuden torjuntaan liittyvät yhteistoimintasuunnitelmat valmistuivat suunnitellusti vuoden 2009 aikana Suomen ja Venäjän välinen rannikkovartiostoyhteistyötä kehitettiin perustamalla pysyvään suomalais-venäläisen rajavartiotyöryhmään kuuluva merialatyöryhmä. Lisäksi käynnistettiin kesällä 2009 Suomen ja Venäjän välisen huvialusliikenteen matkustajatiedonvaihto. 7. Ylläpidetään henkilön rajaturvallisuusasiantuntijan henkilöstöpoolia EU:n rajaturvallisuusoperaatioihin ja siviilikriisinhallintatehtäviin. Ylläpidetään edellytykset käyttää ainakin yhtä vartiolaivaa ja ilma-aluksia EU:n rajaturvallisuusoperaatioissa. 8. Rajavartiolaitoksen uuden yksimoottorisen helikopterikaluston sekä uudistettavan partiovenekaluston operatiiviseen käyttöönottoon valmistautuminen. 9. Rajavartiolaitoksen aluskaluston kehittäminen öljyntorjunnasta tehtyjen tavoiteselvitysten mukaisiksi. 10. kehitetään PTRtoiminnan raportointia. Rajavartiolaitos osallistui heinäkuussa 2009 laajaan Venäjän Rajavartiopalvelun johtamaan IVY-maiden rajaturvallisuusoperaatioon. Suomen lisäksi kutsuttuina operaatioon osallistui myös mm. Puola, Norja, Baltian maat sekä EU:n rajaturvallisuusvirasto Frontex. Rajavartiolaitoksen ja Venäjän rajavartiopalvelun edustajat toimivat pääkouluttajina Etyj:n lokakuussa 2009 Tadžikistanissa järjestämässä seminaarissa. Seminaarin pääaiheena oli rajat ylittävän yhteistoiminnan kehittäminen erityisesti rajavaltuutettutoiminnan kautta. Seminaariin osallistui Tadžikistanin ja Afganistanin rajaturvallisuusviranomaisten edustajia. Rajavartiolaitoksen kansainvälinen valmisjoukko on pidetty yllä täydennysrekrytoinnilla sekä henkilöstön osallistumisella Frontexin yhteisoperaatioihin. Tekniseen kalustoluetteloon kuuluvaa ilma-alusta käytettiin 40 vrk:n ajan Kreikan alueella järjestetyssä operaatiossa. Vartiolaivan käyttöön Itämeren alueen operaatioissa on varauduttu, mutta vuoden 2009 aikana ei soveltuvaa operaatiota järjestetty. Uuden helikopterikaluston suorituskyky huomioitiin uuden rajojenvalvontamallin valmistelussa. Uuden helikopterikaluston käyttöperiaatteista järjestetään koulutustilaisuus vuonna 2010 sitten, kun niistä on saatu käyttökokemuksia. Uudesta partioveneluokasta on vastaanotettu ja otettu operatiiviseen käyttöön luokan 4 ensimmäistä venettä. Uuden ulkovartiolaivan suunnittelu aloitettiin yhteistoiminnassa SYKEn kanssa ja tilattu aluksen suunnittelu Elomatic Oy:ltä. Vuonna 2009 laadittiin PTR -toiminnan vuosikertomus. Vuosikertomuksen rakennetta tullaan kehittämään vuonna 2009 tehtyjen linjausten mukaisesti.

18 Lähialueelta Suomeen suuntautuvan organisoidun rikollisuuden (erityisesti omaisuus-, huumausaine- ja talousrikollisuus sekä laittoman maahantulon/ihmiskaupparikollisuude n) torjumiseksi kehitetään PTR-yhteistyössä kompensoivat toimenpiteet maahan saapuvien tekijöiden tunnistamiseksi ja rikosten torjumiseksi. 12. suunnitellaan ja toteutetaan rajaturvallisuuden kansallinen koordinaatiokeskus osana EUROSUR - konseptia huomioiden kansalliset tilanteenseurannan ja yhteyspistetoiminnan yhdistämismahdollisuudet. 13. Valmistaudutaan suunnittelemaan ja mahdollisesti perustemaan Frontexin alueellinen koordinaatiokeskus Kompensoivien toimenpiteiden kehittämistä on tehty valtakunnallisella tasalla mm. PTR-rikostorjuntatyöryhmässä sekä yhteisen PTR-rikostiedustelu- ja analyysitoiminnon myötä. Alueellisella ja paikallisella tasalla mm. Suomenlahden merivartiosto on tiivistänyt yhteistyötään poliisin kanssa Helsingin sataman kautta Suomeen suuntautuvan rikollisuuden torjunnassa. Rajavartiolaitos on osallistunut aktiivisesti Euroopan rajavalvontajärjestelmän (EUROSUR) kehittämiseen muun muassa aloittamalla kansallisten koordinaatiokeskusten välistä tiedonvaihtoa kokeilevan pilottiprojektin valmistelun yhteistoiminnassa komission, Frontexin ja viiden muun jäsenmaan kanssa. Rajojen valvonnan toiminnallisen tuloksellisuuden tulostavoite Rajojen valvonta kohdennetaan ja valmiutta ylläpidetään siten, että tärkeimmillä alueilla luvattomat rajanylitykset estetään tai havaitaan välittömästi. Muilla alueilla luvattomat rajanylitykset paljastetaan Tavoite 2009 Toteuma 2009 Tulosmittarit Tuotokset Partiointi (h) josta itärajalla Tekninen valvonta Tarkastukset Rajavyöhykeluvat Turvallisuuspalvelut harva-alueella (poliisi- ja virka-aputehtävät) Panokset Kustannukset (mil. euroa) 111,2 121,4 119,0 115,6 Henkilötyövuodet Tehokkuus Tuottavuus ind Taloudellisuus ind ,2 4,2 Toiminnan laatu ja palvelukyky (1-5) - Rajatapahtumien estäminen (%) 87,8 % 79 % 96,0 % 95,1 % Rajatapahtumien paljastaminen (%) 81,3 % 96 % 85,0 % 87,9 % Tilannekuvan laatu ,6

19 15 Partioinnissa jäätiin tavoitteeksi asetetusta partiotunnista ja teknisessä valvonnassa tavoitteeksi asetetusta tunnista. Syynä tähän on vähentynyt henkilötyövuosikertymä sekä rajavartioasemien yhdistymisen myötä muuttuneet partiokäytännöt. Teknisessä valvonnassa syynä valvontatuntien vähenemiseen ovat valvontajärjestelmien ikääntymisestä johtuvat käyttökatkokset. Tarkastusten määrä on jäänyt tavoitteesta jo vuonna 2008, jolloin suoritteiden seurannan perusteet muuttuivat. Kyseistä muutosta ei ole huomioitu vuoden 2009 tavoitteenasettelussa. Ihmisten jokapäiväistä turvallisuutta rajaseudulla ja saaristossa on ylläpidetty tavoitteiden mukaisesti. Tuottavuuden tavoitetaso saavutettiin. Tulosalueelle kohdentui 68 henkilötyövuotta vähemmän kuin edellisenä vuonna. Taloudellisuuden tavoitetaso saavutettiin ja taloudellisuus parani edelliseen vuoteen verrattuna. Rajavalvonnan laatu ja palvelukyky ylittää asetutun tavoitetason valvonnan vähentymisestä huolimatta. Rajatapahtumien estämistaso oli vuotta 2008 parempi mutta paljastamistaso heikompi. Muutokset johtuvat yksittäisistä tapauksista joiden nostava tai laskeva vaikutus vähäisessä tapausten kokonaismäärässä on suuri. Tilannekuvan laatu tunnusluku on selvitetty Rajavartiolaitoksen henkilöstölle ja alueellisille yhteistyökumppaneille suunnatulla kyselytutkimuksella. Rajatarkastukset Toiminnan tavoitteet, suoritteiden määrät ja aikaan saadut julkishyödykkeet Vuoden 2009 tulostavoitteet 1. Kaikille Schengenin ulkorajan ylittäville henkilöille tehdään Euroopan unionin lainsäädännössä edellytetty rajatarkastus. Valmius sisärajatarkastusten palauttamiseen pidetään yllä. 2. Matkustajien keskimääräiset odotusajat rajanylityspaikoilla poikkeustilanteita lukuun ottamatta ovat enintään 10 min. 3. Maahantulo vastoin säädettyä järjestystä estetään ja paljastetaan. Tulos Ulkorajan ylittävät matkustajat tarkastettiin Euroopan Unionin lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tietoon on tullut muutama yksittäistapaus, joissa maahantulo tai maastalähtö on onnistunut puutteellisilla tai väärillä asiakirjoilla. Sisärajatarkastusten palauttamisvalmius pidettiin yllä. Matkustajien odotusajat säilyivät joitain pahimpien ruuhka-aikojen poikkeuksia lukuun ottamatta asetetussa tavoiteajassa. Maahantulo vastoin säädettyä järjestystä on estetty ja paljastettu. Kahdessa vähäisessä tapauksessa Helsinki-Vantaan lentoasema ohjasi kahdessa tapauksessa matkustajat ulkorajalennolta sisärajaterminaaliin ohi rajatarkastusten. Tapausten määrä on vähentynyt edellisestä vuodesta.

20 16 Hankkeet 1. Rajanylityspaikkoja kehitetään vastaamaan rajanylitysliikenteen tarpeita, erityisesti Vaalimaalla ja Helsinki-Vantaan lentoasemalla sekä Kuusamon rajanylityspaikalla. 2. Valmistaudutaan tehostamaan RVL:n ja tullin tehtävien hoitamista tehtäväjakoa kehittämällä itärajan suurilla rajanylityspaikoilla (Nuijamaa ja Vaalimaa). 3. Otetaan käyttöön biometristen tunnisteiden käsittelyyn liittyvää teknistä välineistöä rajatarkastuksissa (VIS, Entry/exit). 4.Ylläpidetään ja kehitetään kahdenvälisesti Viron kanssa ja kolmikantaisesti Viron ja Venäjän kanssa sovittuja toimenpiteitä mm. rikostorjunta- ja riskianalyysiyhteistyössä. 5. Otetaan käyttöön APItietojen (matkustajatiedot) mahdollistama ennakkoprofilointi lentoliikenteessä sekä kehitetään API-tietojen vastaanottamisvalmiuden laajentamista koskemaan myös muut liikennemuodot ja valmistaudutaan PNRtietojen (varausjärjestelmätiedot) vastaanottoon lentoliikenteessä. Toteutuminen Vaalimaan rajanylityspaikan rajaliikenteen eriyttämishankkeen yhteinen suunnitelma tarkistettiin, mutta se ei ole vieläkään edennyt Valtiovarainministeriöstä Valtioneuvoston rahaasiainvaliokunnan päätettäväksi. Vainikkalan rajanylityspaikalla on valmistauduttu Helsinki-Pietari nopeajunahankeen toteutukseen ja Helsinki-Vantaalla toteutettu rajatarkastukset uuden terminaalijaon mukaisesti. Pienehköjä infrastruktuurin kehittämishankkeita meneillään Raja-Joosepin, Kuusamon ja Vartiuksen rajanylityspaikoilla. Rajavartiolaitoksen ja tullin tehtävien yhteensovittamisen pilotointi toteutettiin Nuijamaan rajanylityspaikalla. Kokemukset ovat myönteisiä. Kokeiltu toiminta on otettu toimintamalliksi Nuijamaan rajanylityspaikalla ja valmistaudutaan ottamaan käyttöön Vaalimaalla kahden aseman mallin myötä. Toimintamallin soveltuvuus muille itärajan rajanylityspaikoille selvitetään. Helsinki-Vantaan lentoasemalla jatkettiin EU/ETA-kansalaisten automaattisten rajatarkastusten käyttöä. Vaalimaan rajanylityspaikalla aloitettiin myös kolmansien maiden kansalaisten rajatarkastuksiin soveltuvan automaattilinjaston pilotointi. Ensimmäisessä vaiheessa kehitettiin EU/ETA-kansalaisten lisäksi viisumivapaiden 3.maan kansalaisten ja ns. tunnettujen rajanylittäjien rajatarkastukset. Toisessa vaiheessa kehitetään viisumivelvollisten sekä oleskeluluvan ja oleskelukortin haltijoiden automaattiset rajatarkastukset ja kaikkien matkustajien maastalähtötarkastukset. Mobiililaitteiden hankinta aloitettiin. Tavoitteena on suorittaa laitetestaukset ja hankinta syksyllä Ensimmäisessä vaiheessa laitteiden käyttö koskee nopeajunaliikenteen rajatarkastuksia. Toisessa vaiheessa käyttö laajennetaan muuhun liikkuvaan toimintaan. EU:n viisumitietojärjestelmän (VIS) käyttöönottoa valmisteltiin yhdessä Ulkoasiainministeriön kanssa. Sitä ja myös oleskeluaikalaskurin (Entry/Exit) käyttöönottoa kehitetään Suomen ja Baltian maiden yhteisellä EU-rahoitteisella pilottihankkeella. Viron kanssa tehtävässä yhteistoiminnassa on laadittu kahdenvälinen riskianalyysi. Rajavartiolaitos on lisäksi sijoittanut yhteyshenkilön Viron Pohjoisen rajavartioston esikuntaan Tallinnaan. Kolmikantaisessa Viro-Venäjä-Suomi rajaturvallisuusyhteistoiminnassa toteutettiin yhteisen riskianalyysin laadinta. API-tietojen vastaanoton tekninen ja toiminnallinen valmius saavutettiin rajatarkastussovellutuksen käyttöönoton yhteydessä. Lentoyhtiöiden kanssa jatketaan neuvotteluja järjestelmän käyttöönotosta. PNR-tietojen vastaanotossa seurataan EU-valmistelua ja kehitetään vastaanottovalmius EU:n aikataulun mukaisesti. Käyttöönotto ei toteutune lähivuosina.

90. Rajavartiolaitos

90. Rajavartiolaitos 90. Rajavartiolaitos S e l v i t y s o s a : Rajavartiolaitoksen vision mukaan Suomessa on Euroopan turvallisimmat raja- ja merialueet. Rajavartiolaitos on yhteistyökykyinen, kansainvälisesti arvostettu

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2017

Talousarvioesitys 2017 Talousesitys 01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 228 479 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) Rajavartiolain (578/2005) 81 :n nojalla

Lisätiedot

90. Rajavartiolaitos

90. Rajavartiolaitos Talousesitys 90. Rajavartiolaitos S e l v i t y s o s a : Rajavartiolaitoksen vision mukaan Suomessa on Euroopan turvallisimmat raja- ja merialueet. Rajavartiolaitos on yhteistyökykyinen, kansainvälisesti

Lisätiedot

SININEN JA HARMAA ITÄMERI RAJAVALVONTA SUOMEN, PUOLAN SEKÄ BALTIAN MAIDEN RAJOILLA. Ilkka Herranen

SININEN JA HARMAA ITÄMERI RAJAVALVONTA SUOMEN, PUOLAN SEKÄ BALTIAN MAIDEN RAJOILLA. Ilkka Herranen SININEN JA HARMAA ITÄMERI RAJAVALVONTA SUOMEN, PUOLAN SEKÄ BALTIAN MAIDEN RAJOILLA Ilkka Herranen Rajavartiolaitoksen organisaatio Rajavartiolaitoksen päällikkö ~230 esikunta rajavartioasema merivartioasema

Lisätiedot

90. Rajavartiolaitos

90. Rajavartiolaitos Talousesitys 90. Rajavartiolaitos S e l v i t y s o s a : Sisäasiainministeriö asettaa rajavartiolaitokselle seuraavat alustavat tulostavoitteet: Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Rajavartiolaitoksen yhteiskunnallisena

Lisätiedot

Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat

Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat Liikenteen kasvun mahdollisuudet ja uhkat Rajavartiolaitoksen tehtävät Neliportainen maahantulon valvontamalli Osa EU:n rajaturvallisuusjärjestelmää (IBM) Rajanylitykset itärajalla 4 Arvioita itärajan

Lisätiedot

1) Rajavartiolain (578/2005) 81 :n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon

1) Rajavartiolain (578/2005) 81 :n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon Talousesitys 20. Rajavartiolaitos S e l v i t y s o s a : Rajavartiolaitos toimii sekä sisäisen että ulkoisen turvallisuuden alueilla. Rajavartiolaitos on yhteistyökykyinen ja kansainvälisesti arvostettu

Lisätiedot

90. Rajavartiolaitos

90. Rajavartiolaitos Asiakirjayhdistelmä 90. Rajavartiolaitos S e l v i t y s o s a : Sisäasiainministeriö asettaa rajavartiolaitokselle seuraavat alustavat tulostavoitteet: Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Rajavartiolaitoksen

Lisätiedot

1) Rajavartiolain (578/2005) 81 :n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon

1) Rajavartiolain (578/2005) 81 :n nojalla työsuhdeasuntojen vuokrakompensaatioon Talousesitys 20. Rajavartiolaitos S e l v i t y s o s a : Rajavartiolaitos toimii sekä sisäisen että ulkoisen turvallisuuden alueilla. Rajavartiolaitos on yhteistyökykyinen ja kansainvälisesti arvostettu

Lisätiedot

20. Rajavartiolaitos

20. Rajavartiolaitos Talousesitys 20. Rajavartiolaitos S e l v i t y s o s a : Rajavartiolaitos on yhteistyökykyinen ja kansainvälisesti arvostettu rajaturvallisuuden ja meripelastuksen asiantuntija. Rajavartiolaitoksen ydintoiminnot

Lisätiedot

SISÄISEN TURVALLISUUDEN RAHASTOSTA (ISF-Borders) RAJAVARTIOLAITOKSELLE MYÖNNETTY RAHOITUS

SISÄISEN TURVALLISUUDEN RAHASTOSTA (ISF-Borders) RAJAVARTIOLAITOKSELLE MYÖNNETTY RAHOITUS SISÄISEN TURVALLISUUDEN RAHASTOSTA (ISF-Borders) RAJAVARTIOLAITOKSELLE MYÖNNETTY RAHOITUS HAKU 2015. Hankekuvaukset alla. Yhdyshenkilöt NCC-tilojen rakentaminen ja varustelu Maarajatekniikka Liikkuvien

Lisätiedot

Rajanylitysliikenteen kehitysnäkymät Vartiuksen ja Niiralan rajanylityspaikoilla. Kapteeni Juha Pekka Hassinen Pohjois-Karjalan rajavartiosto

Rajanylitysliikenteen kehitysnäkymät Vartiuksen ja Niiralan rajanylityspaikoilla. Kapteeni Juha Pekka Hassinen Pohjois-Karjalan rajavartiosto Rajanylitysliikenteen kehitysnäkymät Vartiuksen ja Niiralan rajanylityspaikoilla Kapteeni Juha Pekka Hassinen Pohjois-Karjalan rajavartiosto Kainuun rajavartiosto Kokoonpano Esikunta 5 rajavartioasemaa

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä Rajavartiolaitos

Asiakirjayhdistelmä Rajavartiolaitos 20. Rajavartiolaitos S e l v i t y s o s a : Rajavartiolaitos on yhteistyökykyinen, kansainvälisesti arvostettu rajaturvallisuuden ja meripelastuksen asiantuntija, joka tuottaa yhteiskunnalle välttämättömiä

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2016 COM(2016) 120 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Etenemissuunnitelma Schengen-järjestelmän

Lisätiedot

EU:n raja- ja merivartiojärjestelmä sekä Frontexin käytännön toimet ja haasteet EU:n ulkorajojen valvonnassa

EU:n raja- ja merivartiojärjestelmä sekä Frontexin käytännön toimet ja haasteet EU:n ulkorajojen valvonnassa EU:n raja- ja merivartiojärjestelmä sekä Frontexin käytännön toimet ja haasteet EU:n ulkorajojen valvonnassa Rajaturvallisuusseminaari 6.4.2016 Eversti Vesa Blomqvist Rajavartiolaitos vesa.blomqvist@raja.fi

Lisätiedot

EU ja Välimeren maahanmuuttopaineet. EMN-seminaari 17.12.2013. Erityisasiantuntija Tuomas Koljonen SM/maahanmuutto-osasto

EU ja Välimeren maahanmuuttopaineet. EMN-seminaari 17.12.2013. Erityisasiantuntija Tuomas Koljonen SM/maahanmuutto-osasto EU ja Välimeren maahanmuuttopaineet EMN-seminaari 17.12.2013 Erityisasiantuntija Tuomas Koljonen SM/maahanmuutto-osasto 30.1.2014 Korkean tason toimintaryhmä (TFM) Perustettiin OSA-neuvostossa 8.10.2013

Lisätiedot

Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa. Poliisijohtaja Robin Lardot

Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa. Poliisijohtaja Robin Lardot Poliisin kehitysnäkymät ja rikollisuus Suomessa Poliisijohtaja Robin Lardot Poliisin tehtävä Poliisilaki, 1 Poliisin tehtävä. Poliisin tehtävänä on oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaaminen, yleisen

Lisätiedot

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö 17.4.2013 Sisäisen turvallisuuden tavoite Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelma 20.6.2011 Suomi on Euroopan

Lisätiedot

2 Muut liitteet. 2.1 Tuotannon tekijöiden käyttö. Kustannukset. Työajankäyttö. Sivu 62. Sotilaallinen maanpuolustus. Kansainvälinen.

2 Muut liitteet. 2.1 Tuotannon tekijöiden käyttö. Kustannukset. Työajankäyttö. Sivu 62. Sotilaallinen maanpuolustus. Kansainvälinen. Sivu 62 2 Muut liitteet 2.1 Tuotannon tekijöiden käyttö Kustannukset 3 25 2 15 1 5 Työajankäyttö 211 212 213 214 215 Sotilaallinen maanpuolustus Kansainvälinen toiminta Meri- ja pelastustoimi Rikostorjunta

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025: Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus: Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia EMKR varojen jakauma Komissio: - 650 milj. euroa, josta meripolitiikka noin

Lisätiedot

YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010

YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010 YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010 Pääsihteeri Aapo Cederberg 1 PERUSTANA KOKONAISMAANPUOLUSTUS Kokonaismaanpuolustuksella tarkoitetaan kaikkia niitä sotilaallisia ja siviilialojen toimia, joilla

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto 1 Jakelussa mainituille VUODEN 2017 TULOSPALKKIOJÄRJESTELMIEN VALMISTELU Kaupunginvaltuuston 16.3.2016 tekemän päätöksen mukaisesti kaupungin johtamisjärjestelmä ja organisaatio uudistuvat 1.6.2017 alkaen.

Lisätiedot

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/2012 15.06.2012 Varastokirjasto PL 1710 70421 KUOPIO Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Opetus- ja

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto vaikuttavaa yhteistyötä

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto vaikuttavaa yhteistyötä Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto vaikuttavaa yhteistyötä PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTO www.pelastuslaitokset.fi KUMPPANUUSVERKOSTON TOIMINTA Sai alkunsa 2008 Nykyinen toiminta perustuu 16.8.2011

Lisätiedot

RAJAN ENNAKOIVAT TOIMENPITEET TURVALLISUUDEN LISÄÄMISEKSI. 27.11.2013 klo 09.50 10.30 Kapteeni Ismo Kärhä Vaalimaan rajatarkastusasema

RAJAN ENNAKOIVAT TOIMENPITEET TURVALLISUUDEN LISÄÄMISEKSI. 27.11.2013 klo 09.50 10.30 Kapteeni Ismo Kärhä Vaalimaan rajatarkastusasema RAJAN ENNAKOIVAT TOIMENPITEET TURVALLISUUDEN LISÄÄMISEKSI 27.11.2013 klo 09.50 10.30 Kapteeni Ismo Kärhä Vaalimaan rajatarkastusasema VAALIMAAN RAJATARKASTUSASEMA Vaalimaan rt-aseman tehtävä Tehtävä ja

Lisätiedot

YETTS. Tampereen seutukunnan mittaus ja GIS päivät Ikaalinen. Tampereen Sähkölaitos & Tammerkosken Energia Oy TJ, dos.

YETTS. Tampereen seutukunnan mittaus ja GIS päivät Ikaalinen. Tampereen Sähkölaitos & Tammerkosken Energia Oy TJ, dos. YETTS Tampereen seutukunnan mittaus ja GIS päivät Ikaalinen Tampereen Sähkölaitos & Tammerkosken Energia Oy TJ, dos. Veli Pekka Nurmi 2.4.2008 Turvallisuustilanteet Nyt Aiemmin Rauhan aika Poikkeusolot

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON. Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.3.2016 COM(2016) 152 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 1 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON Uusi väline hätätilanteen tuen antamiseksi unionin sisällä FI FI Euroopan komissio

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

Tutustu Rajavartiolaitoksen sivuilla koiratoimintaan ja Kuukauden koira -blogiin. Vastaa seuraaviin kysymyksiin:

Tutustu Rajavartiolaitoksen sivuilla koiratoimintaan ja Kuukauden koira -blogiin. Vastaa seuraaviin kysymyksiin: Rajoja turvaamassa Tehtävät TIEDÄ 1. Mitä asioita rajaturvallisuus pitää sisällään? Mainitse ainakin kolme. 2. Mitä tehtäviä Rajavartiolaitoksella on? Listaa ranskalaisilla viivoilla. 3. Minkä eri viranomaisten

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

5750/1/17 REV 1 rir/msu/pt 1 DG D 1 A. Euroopan unionin. Neuvosto. Bryssel, 6. helmikuuta 2017 (OR. en) 5750/1/17 REV 1

5750/1/17 REV 1 rir/msu/pt 1 DG D 1 A. Euroopan unionin. Neuvosto. Bryssel, 6. helmikuuta 2017 (OR. en) 5750/1/17 REV 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0014 (NLE) 5750/1/17 REV 1 SCH-EVAL 35 FRONT 37 COMIX 70 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ E-KIRJELMÄ 2907/433/2003 Rajavartiolaitoksen esikunta Raja - ja meriosasto Helsinki 8.12.2003

SISÄASIAINMINISTERIÖ E-KIRJELMÄ 2907/433/2003 Rajavartiolaitoksen esikunta Raja - ja meriosasto Helsinki 8.12.2003 SISÄASIAINMINISTERIÖ E-KIRJELMÄ 2907/433/2003 Rajavartiolaitoksen esikunta Raja - ja meriosasto Helsinki 8.12.2003 EDUSKUNTA Suuri valiokunta EHDOTUS: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN OPERATIIVISEN ULKORAJAYHTEISTYÖN

Lisätiedot

Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen

Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen Aluehallintovirastot ja kuntien varautuminen SPEK Varautumisseminaari 1.12.2010 Anneli Taina, ylijohtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto 1 Uudet viranomaiset Lääninhallitukset (6) TE-keskukset (15) Alueelliset

Lisätiedot

PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN

PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN PELASTUSTOIMI JA VARAUTUMINEN 19.12. 2016 1 Teemaryhmän työsuunnitelma valmis Nykytilan kuvaus ja tilannekatsaus pelastuslaitoksen toiminnoista valmis Teema- ja sen alatyöryhmien esille nostamia asioita:

Lisätiedot

Kirkot kriisien kohtaajina. Suomen valtion kriisistrategia

Kirkot kriisien kohtaajina. Suomen valtion kriisistrategia Kirkot kriisien kohtaajina 25.3.2009 Valtiosihteeri Risto Volanen Suomen valtion kriisistrategia TURVALLISUUSTILANTEET JA UHKAMALLIT: YETT Normaaliolot Häiriötilanteet Poikkeusolot Uhkat tietojärjestelmille

Lisätiedot

Valtioneuvoston Selonteko 2008

Valtioneuvoston Selonteko 2008 Valtioneuvoston Selonteko 2008 VNS 2008 Sotilaallisen toimintaympäristön yleisiä trendejä EU:n ja Naton laajentuminen sekä järjestöjen välinen yhteistyö lisännyt turvallisuutta Sotilaallisen voiman käyttö

Lisätiedot

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A

15774/14 vpy/sj/kkr 1 DG D 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 204 (.2) (OR. en) 5774/4 EJUSTICE 8 JUSTCIV 30 COPEN 296 JAI 90 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Meripolitiikan kehittäminen

Meripolitiikan kehittäminen Meripolitiikan kehittäminen Turun ja Varsinais-Suomen meripäivä 1.2.2017 Jussi Soramäki EU-erityisasiantuntija Valtioneuvoston kanslia Meripolitiikan keskeisiä toimijoita Keskeiset ministeriöt VNK, LVM,

Lisätiedot

Sakari Karjalainen Opetusministeriön toiminnan kehittäminen ja organisaation uudistaminen. OPM:n ja korkeakoulujen rehtorien kokous 1.3.

Sakari Karjalainen Opetusministeriön toiminnan kehittäminen ja organisaation uudistaminen. OPM:n ja korkeakoulujen rehtorien kokous 1.3. Sakari Karjalainen Opetusministeriön toiminnan kehittäminen ja organisaation uudistaminen OPM:n ja korkeakoulujen rehtorien kokous 1.3.2007 Opetusministeriön kehittämisohjelman tausta Ministeriön kehittämistyö

Lisätiedot

VARAUTUMISSEMINAARI VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA

VARAUTUMISSEMINAARI VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA VARAUTUMISSEMINAARI 4.12.2008 VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA Pelastusylijohtaja Pentti Partanen VARAUTUMINEN Tarkoitetaan kaikkia niitä hallinnon ja elinkeinoelämän, tai jopa yksittäisen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 01.06.2000 Maa- ja metsätalousministerö METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa

Lisätiedot

Kansliapäällikön puheenvuoro

Kansliapäällikön puheenvuoro Edessä oli pitkä urakka, mutta päätös oli tehty, ja sehän on aina hyvä juttu. Kansliapäällikön puheenvuoro Haastava tulevaisuus mistä yhteinen suunta? Valtiovarainministeriön ja Tampereen johtamiskorkeakoulun

Lisätiedot

Kasvavan rajaliikenteen hallinta

Kasvavan rajaliikenteen hallinta Kasvavan rajaliikenteen hallinta Lapin liikenneturvallisuusfoorumi 2014 Poliisitarkastaja Jari Pajunen Sisäministeriö / Poliisiosasto Esityksen sisältö Itäliikkuvuuden kasvuun varautuminen Kansainvälinen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

U 1/2016 vp. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Schengenin rajasäännöstön muutos)

U 1/2016 vp. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Schengenin rajasäännöstön muutos) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Schengenin rajasäännöstön muutos) Perustuslain 96 :n 2 momentin mukaisesti lähetetään eduskunnalle Euroopan

Lisätiedot

Maahanmuuton nykytilanne ja kehitys

Maahanmuuton nykytilanne ja kehitys Maahanmuuton nykytilanne ja kehitys Muuttoliike, pakolaisuus, turvallisuus: Haaste Suomelle ja EU:lle 2.12.2016 Rafael Bärlund Euroopan muuttoliikeverkosto Euroopan muuttoliikeverkosto (EMN) Tutkimus-

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Aluehallinnon uudistaminen

Aluehallinnon uudistaminen Aluehallinnon uudistaminen ALKU-hanke 1092009 10.9.2009 Aluehallinnon uudistaminen Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa Hallintoa uudistetaan ja kansanvaltaistetaan. Lääninhallitusten, työvoima- ja

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousesitys HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 39 229 000 euroa. 1)

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Yleistä selvityksestä Tässä esityksessä kuvataan hankkeen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot

Laajamittainen maahantulo 2015- Tilaisuus xx.1.2016

Laajamittainen maahantulo 2015- Tilaisuus xx.1.2016 Laajamittainen maahantulo 2015- Tilaisuus xx.1.2016 Mikä käynnisti vuoden 2015 maahantuloaallon EU:iin? Afrikan pohjoisosien ja Lähi-idän maiden sisäinen kehitys. Koulutettuja nuoria ilman töitä ja tiedonsaannin

Lisätiedot

Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi

Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi Työtä Suomen ja suomalaisten hyväksi Suomen silmät ja korvat maailmalla Mitä ulkoministeriö tekee? Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia. Toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.2.2014 COM(2014) 74 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Asetuksen (EY) N:o 1931/2006 muuttamisesta siten, että Kaliningradin alue ja tietyt Puolan

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Yleistä kuntatoimijoiden varautumisesta. Jaakko Pekki Kehittämisyksikön päällikkö Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Yleistä kuntatoimijoiden varautumisesta. Jaakko Pekki Kehittämisyksikön päällikkö Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Yleistä kuntatoimijoiden varautumisesta Jaakko Pekki Kehittämisyksikön päällikkö Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Varautumisen kehittyminen Jatkuvuussuunnittelu Valmiussuunnittelu Väestönsuojelu Käsitteistä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. marraskuuta 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. marraskuuta 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. marraskuuta 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätöslauselma Eurooppa-neuvoston kokousten ja muiden vastaavien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/6 11.09.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/6 11.09.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) 224 Toiminnan laatu Helsingin terveyskeskuksessa vuonna 2011 HEL 2012-001668 T 00 01 02 Päätös Käsittely päätti merkitä tiedoksi Toiminnan laatu Helsingin terveyskeskuksessa

Lisätiedot

Asia Euroopan lentoasemien kapasiteettia, tehokkuutta ja turvallisuutta koskeva toimintasuunnitelma komission tiedonanto

Asia Euroopan lentoasemien kapasiteettia, tehokkuutta ja turvallisuutta koskeva toimintasuunnitelma komission tiedonanto Liikenne- ja viestintäministeriö E-KIRJELMÄ LVM2007-00260 LPY Siren Topi 24.06.2007 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Euroopan lentoasemien kapasiteettia, tehokkuutta ja turvallisuutta koskeva toimintasuunnitelma

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA

TIIVISTELMÄ SEMINAARIA VARTEN TEHDYSTÄ MIELIPIDETUTKIMUKSESTA Toimintakyky turvallisuuden johtamisessa -arvoseminaari Poliisiammattikorkeakoulu 10.10.014 Seminaarin järjestäjät: Poliisiammattikorkeakoulu, Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Ehdotuksen käsittely aloitettiin neuvoston turvapaikkatyöryhmässä

Ehdotuksen käsittely aloitettiin neuvoston turvapaikkatyöryhmässä Sisäministeriö PERUSMUISTIO SM2015-00525 MMO Räty Johanna(SM) 27.01.2016 Asia Ehdotus neuvoston päätökseksi kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden käyttöön ottamisesta Ruotsin tukemiseksi

Lisätiedot

Kansainvälisen avun antamiseen ja vastaanottamiseen liittyvät lainsäädännön tarkistustarpeet. Helsinki Tapio Puurunen. SM:n hallinnonalalla

Kansainvälisen avun antamiseen ja vastaanottamiseen liittyvät lainsäädännön tarkistustarpeet. Helsinki Tapio Puurunen. SM:n hallinnonalalla Kansainvälisen avun antamiseen ja vastaanottamiseen liittyvät lainsäädännön tarkistustarpeet Helsinki 21.4.2016 Tapio Puurunen SM:n hallinnonalalla Yleistä Sisäministeriö on tarkistanut oman hallinnonalansa

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

SANKARIT KURIIN - JATKOSODAN SOTAPOLIISI

SANKARIT KURIIN - JATKOSODAN SOTAPOLIISI Taktiikan laitos SANKARIT KURIIN - JATKOSODAN SOTAPOLIISI Kuvalähteet: Raunio, Ari, Sotatoimet Suomen sotien 1939 45 kulku kartoin, s. 81 ja http://www.kolumbus.fi/leo.mirala/karkku/lohjamo/lohjamox.htm

Lisätiedot

Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan

Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan Näkökulmia julkisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaan Tytti Yli-Viikari 22.4.2016 Valtiontalouden tarkastusvirasto Julkisen johtamisen kannalta tärkeitä toimintaympäristön kehityskulkuja Talouden

Lisätiedot

6020/17 team/sj/hmu 1 DG D 1 A

6020/17 team/sj/hmu 1 DG D 1 A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0014 (NLE) 6020/17 SCH-EVAL 52 FRONT 48 COMIX 95 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Riskienhallinta rajatarkastuksissa kohti turvaluokitettua kansalaisuutta? Tutkija Minna Jokela Raja- ja merivartiokoulu

Riskienhallinta rajatarkastuksissa kohti turvaluokitettua kansalaisuutta? Tutkija Minna Jokela Raja- ja merivartiokoulu Riskienhallinta rajatarkastuksissa kohti turvaluokitettua kansalaisuutta? Tutkija Minna Jokela Raja- ja merivartiokoulu Riskit ja rajaturvallisuus Riskit, riskiyhteiskunta, riskikäyttäytyminen, riskianalyysi,

Lisätiedot

PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA

PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA PELASTUSOSASTO PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA Valmiusjohtaja Janne Koivukoski Sisäasiainministeriö Pelastusosasto Öljyntorjuntaprojektin (SÖKÖ) julkistamistilaisuus Kotka 6.3.2007 PELASTUSTOIMEN LAINSÄÄDÄNTÖÄ

Lisätiedot

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 240/53/04 Liikenne- ja viestintäministeriö Tiehallinto 22.4.2005 TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Tiehallinnon tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa?

Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa? 8.9.2015 Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa? Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston puheenjohtaja Seminaarin teema Mikä on turvallisuuden nykytila ja haasteet harvaan asutulla

Lisätiedot

Päätös. Laki. Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan,

Päätös. Laki. Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, EDUSKUNNAN VASTAUS 301/2006 vp Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin, rajat ylittävän rikollisuuden ja laittoman muuttoliikkeen torjumiseksi tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN TULOKSELLISUUDEN KEHITYS JA SIIHEN VAIKUTTANEET TEKIJÄT VUOSINA

RAJAVARTIOLAITOKSEN TULOKSELLISUUDEN KEHITYS JA SIIHEN VAIKUTTANEET TEKIJÄT VUOSINA RAJAVARTIOLAITOKSEN TULOKSELLISUUDEN KEHITYS JA SIIHEN VAIKUTTANEET TEKIJÄT VUOSINA 1995 2001 ESIPUHE Tulosohjaukseen siirtyminen 1990-luvun alkupuolella edellytti valtion virastoilta ja laitoksilta aikaisempaa

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden selonteko uutena strategisena avauksena. SPPL:n jouluseminaari Kansliapäällikkö Päivi Nerg

Sisäisen turvallisuuden selonteko uutena strategisena avauksena. SPPL:n jouluseminaari Kansliapäällikkö Päivi Nerg Sisäisen turvallisuuden selonteko uutena strategisena avauksena SPPL:n jouluseminaari 8.12.2015 Kansliapäällikkö Päivi Nerg Toimintasuunnitelma strategisen hallitusohjelman toimeenpanemiseksi 9.12.2015

Lisätiedot

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025

Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä. Pelastustoimen strategia 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi yhteistyössä Pelastustoimen strategia 2025 Pelastustoimen visio 2025 Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi - yhteistyössä. 31.5.2016 2 Toiminta-ajatus Parannamme yhteiskunnan

Lisätiedot

Jonopainetutkimus Niiralan rajatarkastusasemalta

Jonopainetutkimus Niiralan rajatarkastusasemalta RAJAVARTIOLAITOS Jonopainetutkimus Niiralan rajatarkastusasemalta Vuodet 2010-2013 Wegelius Mika 21.3.2014 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Kuukausittainen tarkastelu... 3 3. Tarkastelu viikonpäivittäin...

Lisätiedot

Alueellisen yhteistoimintasuunnittelun perusteet

Alueellisen yhteistoimintasuunnittelun perusteet Versio 19.11.2012 1 (5) Alueellisen yhteistoimintasuunnittelun perusteet 1. Yleistä Meripelastustoimessa pyritään valtakunnallisiin toimintamalleihin, jotka on huomioitava alueellisissa yhteistoimintasuunnitelmissa.

Lisätiedot

JOENSUUN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN VALMISTELU MITÄ OPITTIIN?

JOENSUUN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN VALMISTELU MITÄ OPITTIIN? JOENSUUN TURVALLISUUSSUUNNITELMAN VALMISTELU MITÄ OPITTIIN? Valtakunnallinen turvallisuusseminaari Joensuussa 27. 28.1.2016 Kaupunginsihteeri Jari Horttanainen JOENSUUN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

HTH 2016 RAPORTOINNIN TULOKSET

HTH 2016 RAPORTOINNIN TULOKSET HTH 2016 RAPORTOINNIN 1.1.-30.6.2016 - TULOKSET TULOKSET Valtion henkilömäärät 2016 ennustea 2015issa Muutosissa Henkilö lkm. 73 000 73 300-0,2 % HTV 70 800 72 500-2,3 % Toimisto-HTV 50 700 51 400-1,3

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 206/53/04 Opetusministeriö Jyväskylän yliopisto 21.4.2005 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Jyväskylän yliopiston tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto Uudistuksen lähtökohdat Perustui Matti Vanhasen II hallitusohjelmaan Hallinto- ja kuntaministeri

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS. ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.6.2016 COM(2016) 314 final Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotosta vuonna 2017 FI FI 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen TIETOKEKOn ja JUHTAn seminaari

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen TIETOKEKOn ja JUHTAn seminaari Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen TIETOKEKOn ja JUHTAn seminaari 9.6.2015 Kehittämisneuvos Harri Martikainen Keskeinen toimintaympäristö SM:n tulevaisuuskatsaus

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10. COM() 700 final ANNEX 3 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Ensimmäinen tilannekatsaus Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 15.12.2015 COM(2015) 677 final 2015/0314 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ruotsin hyväksi toteutettavien kansainvälistä suojelua koskevien väliaikaisten toimenpiteiden käyttöön

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 202/53/04 Opetusministeriö 25.5.2005 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PUHEMIESNEUVOSTON EHDOTUS 1/2010 vp Puhemiesneuvoston ehdotus laiksi eduskunnan virkamiehistä annetun lain 10 ja 71 :n, eduskunnan työjärjestyksen 73 :n ja eduskunnan kanslian ohjesäännön muuttamisesta

Lisätiedot