Sulasolin vuosi 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sulasolin vuosi 2009"

Transkriptio

1 Sulasolin vuosi 2009 Puheenjohtajan katsaus Vuoden 2009 toiminnassa on ollut vaikuttavimpana tekijänä niin yleinen kuin Sulasolin sisäinen taloudellinen tilanne. Se on vaikuttanut kaikkeen toimintaan erittäin oleellisesti ja vienyt voimavaroja aivan kohtuuttomasti. Kaikki tämä on näkynyt palveluidemme laadun heikkenemisenä sekä siten, että kehitystyötä emme ole ehtineet aktivoida läheskään siinä määrin kuin olisin halunnut. Taloudellisen tilanteen ikävimpänä seurauksena olivat toimiston lomautukset, jotka vaikuttivat palvelutasomme laatuun. Lomautusten sijoittuminen muuton jälkeiseen ajankohtaan vei vähäisiä resurssejamme entisestäänkin tiukemmalle. Tällaiseen tilanteeseen emme todellakaan toivo joutuvamme enää koskaan. Mutta mitä sitten pitää tehdä, että näin ei enää tapahdu? Positiivista on, että muutto vaikutti merkittävästi henkilökunnan hyvinvointiin. Nyt ilmanlaatu on siedettävä ja kaikki pystyvät toimimaan tiloissa. Osalla työntekijöistä on oireita esiintynyt vielä muuton jälkeenkin, mutta ne ovat käsitykseni mukaan kuitenkin vähenemässä. Olkaamme onnellisia, että ongelma on nyt ratkaistu ja tilat tuntuvat muutenkin kaikin puolin toimivilta. Hyvinvointia heikentävänä tekijänä on kuitenkin epävarmuus tulevasta. Tähän haasteeseen meidän kaikkien on pystyttävä vastaamaan! Vaikka toivoin vuoden 2009 olevan kehitysvuoden, näin ei siis ollut. Tämä tarkoittaa, että vuosi 2010 on täynnä vielä enemmän kehitystyötä, kuin olin ajatellut. Nyt pitää saattaa toteutusvaiheeseen sekä 2009 että 2010 asioita. Haluankin jo tässä vaiheessa todeta, että liittomme tarvitsee ripeästi uudistamista ja ennen kaikkea uudistumista. Katseet on käännettävä tulevaisuuteen ja yritettävä nähdä mahdollisimman pitkälle. Maailma on muuttunut, eikä liiton tämänhetkinen tilanne ja rakenne vastaa tämän päivän vaatimuksia. Tästä olemme keskustelleen jo useassakin ryhmässä ja jos mielestäni kun uudistustyöhön ryhdymme, vaaditaan useita päätöksiä useassa eri instanssissa. Tarkoitan siis liittokokousta ja liittohallitusta sekä eri toimikuntia. Olkaamme tähän valmiit ja mielemme avoimet! Kiitokset kaikille raskaan vuoden läpiviennistä! Toivon, että siitä on ollut meille kaikille edes jotain positiivista annettavaa ja oppia tuleville vuosille. Harri Lindblom puheenjohtaja Sulasol, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto r.y.

2 Toiminnan ja talouden pääkohtia Sulasolissa keskityttiin erityisesti toiminnan tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseen sekä jäsenistön monipuoliseen ja laadukkaaseen palvelemiseen. Savonlinnassa syyskuussa pidetyssä Sulasol-seminaarissa paneuduttiin erityisesti jäsenkyselyn tuloksiin, markkinointitoimikunnan tehtäviin sekä koulutusstrategian luomiseen. Nämä kaikki teemat tukevat jäsenpalvelun kehittämistä ja laajentamista. Jäsenhankinnan tehostamiseksi liitohallitus hyväksyi idean Tutustumisvuodesta. Kuoro tai orkesteri voi ilmoittautua edullisesti koejäseneksi Sulasoliin ja tutustua sen toimintaan ja palveluihin vuoden ajan. Kun vuosi on kulunut umpeen, tulee kuoron/orkesterin päättää hakeeko se Sulasolin varsinaista jäsenyyttä. Vuoden 2009 aikana tutustumisvuoteen ilmoittautui 12 yhdistystä. Vuoden alussa järjestettiin Sulasolin ja Kuoronjohtajayhdistyksen yhteinen koulutusviikonloppu Kuopiossa, Päivien tarjonta oli laajaa: perehdyttiin mm. renessanssimusiikin esittämiseen, lapsikuoroille tarjolla olevaan materiaaliin, laitettiin keho ja mieli liikkeelle sekä perehdyttiin ryhmädynamiikkaan kuorossa. Sulasol järjesti yhteistyössä Sulasolin Pohjois-Savon piirin kanssa Hallintokoulutuksen Kuopiossa ( ). Päivän aikana perehdyttiin mm. yhdistyslainsäädännön perusteisiin, talouteen ja hallintoon sekä luottamushenkilöiden keskeisiin tehtäviin. Sulasol-vuoden uutuustapahtumia olivat osallistuminen Helsingin Messukeskuksessa pidetyille Musiikki-messuille ( ) sekä yhteistyö Van Der Median kanssa Suomen paras kuoro ohjelman toteuttamisessa. Vuonna 2008 julistettuun Sulasolin sävellyskilpailuun saapui määräaikaan mennessä 36 sävellystä. Kilpailussa etsittiin uutta käyttömusiikkia eri kuoromuodoille. Kilpailun tuomaristo on työskennellyt syyskauden aikana tiiviisti. Palkinnot jaetaan ja kilpailuteosten parhaimmat esitetään Sulasolin Kajoa kaamokseen -konsertissa marraskuussa Järjestötoiminnan kehittämiseksi ja hyvän jäsenpalvelun turvaamiseksi Sulasol on mukana erilaisissa yhteistoimintasopimuksissa, -hankkeissa ja työryhmissä. Näistä mainittakoon seuraavat: Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta (KANE), oikeusministeriö Kansallinen merkkivuosi työryhmä, OPH Kulttuuri ja hyvinvointi -kuulemistilaisuus, OPM Valtion taidetoimikuntajärjestelmän kehittäminen -kuulemistilaisuus, OPM Kuorojen ja orkestereiden toiminnan tukeminen, OK-opintokeskus Harrastustoiminnan tietopankki ja kyselytutkimus (Vavero-hanke), Ikäinstituutti Musiikin harrastustoiminnan työryhmä, Suomen Musiikkineuvosto Taloushallinnon toimivuus ja onnistuminen on yksi toiminamme kivijaloista. Taloustoimikunta on aktiivisesti tukenut ja ohjannut liiton taloudenpitoa. Taloustoimikunta on kokoontunut kuusi kertaa puheenjohtajansa Pekka Luosujärven johdolla. Toimikuntaan kuuluivat lisäksi Päivi Holopainen, Virpi Häyrinen, Aleksi Malmberg, Maija Rinne ja Hanna Virta. Yhteistyö Clarus Oy:n on ollut tiivistä. Erityishuomiota on Hopiala-rahasto Opintotoiminnan Keskusliitto OK kiinnitetty talousraportoinnin laajuuteen ja informatiivisuuteen. Nuottipalvelu- ja kustannustoiminta on kirjanpidossa omana kokonaisuutenaan. Näin kyetään tuottamaan päätöksenteon ja taloudenpidon tueksi selkeää ja helposti tulkittavaa tietoa. Vuoden 2009 tilinpäätöksen keskeiset tunnusluvut on esitelty kertomuksen lopussa. Opetusministeriöltä saatu toiminta-avustus oli suuruudeltaan euroa. Kulttuurilehtitukea Sulasol-lehdelle myönnettiin euroa. Muutto uusiin toimitiloihin Toukokuussa 2009 toteutettiin muutto uusiin toimitiloihin, kun sopivat tilat löytyivät Kannelmäestä. Fredrikinkadulta jouduttiin lähtemään mm. heikkolaatuisen sisäilman ja epäkäytännöllisten varastotilojen vuoksi. Uudet toimitilat löytyvät osoitteesta: Klaneettitie 6-8, Helsinki. Hopiala-rahaston tarkoituksena on tukea ja edistää suomalaisen musiikin hyväksi tehtävää työtä sekä tukea kuoromusiikkiperinnettä ja kuoronjohtajakoulutusta. Rahaston hoitokunta voi jakaa apurahoja em. tarkoitukseen. Toimintavuoden aikana apurahoja jaettiin seuraavasti: MPK-soittokuntien katselmus 200 e Puhallinorkestereiden SM-kilpailut e Sulasol-hankkeet - Markkinointi e - Järjestötyö ja -koulutus e - Gaalakonsertti e - Koulutusstrategian kehittäminen e Sulasol ja sen jäsenyhdistykset ovat saaneet OK:n tukea vuonna 2009 seuraavasti: Kpl Opetustunteja Miehiä Naisia Osallistujia yht. OK-tuki e Opintojaksot ,16 Opintokerhot (nyk. opintoryhmät) ,94 OK-tuki yhteensä ,10 2

3 Hallinto Sulasolin organisaatio muodostuu pääjärjestö Sulasolista, viidestä erikoisliitosta ja 17 piirijärjestöstä. Kaikki nämä ovat itsenäisiä rekisteröityjä yhdistyksiä omine päättävine elimineen, omine toimintoineen ja talouksineen. Liittokokous Sulasolin ylin päättävä elin on liittokokous, joka kokoontuu joka toinen vuosi. Vuonna 2008 liittokokous pidettiin Helsingissä. Seuraava kokous järjestetään Jyväskylässä vuonna Liittohallitus Liittokokousten välillä päätäntävaltaa käyttää liittohallitus. Sulasolin liittohallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, erikoisliittojen edustajat sekä kuusi piirijärjestöistä vuorotteluperiaatteen mukaan nimettyä jäsentä. Liittohallituksen sihteerinä toimii liiton toiminnanjohtaja. Liittohallitus kokoontui kertomusvuoden aikana viisi kertaa. Liittohallituksen keskuudestaan nimeämä työvaliokunta kokoontui toimintavuoden aikana viisi kertaa. Yhteistoiminta ja yhteydet Sulasol pyrkii yhteistoiminnallaan alan järjestöjen ja muiden yhteisöjen kanssa luomaan jäsenistölleen sekä taloudellisia että toiminnallisia hyötyjä. Kotimaiset yhteydet Sulasol kuului v seuraaviin kotimaisiin järjestöihin: Teosto, Suomen Musiikkikustantajat r.y., Opintotoiminnan Keskusliitto r.y., Pohjola-Norden, Suomen Retkeilymajajärjestö ja Suomen Musiikkineuvosto. Sulasolin toiminnanjohtaja osallistui myös Suomalaisen musiikin päivän neuvottelukunnan toimintaan. Erittäin merkityksellinen on Sulasolin jäsenyys Opintotoiminnan Keskusliitossa. OK:n kautta kanavoituu liiton jäsenjärjestöille vuosittain merkittävät toiminta-avustukset opintojaksojen ja -kerhojen kautta. Sulasolilla on myös edustus Klemetti- Opiston neuvottelukunnassa. Lisäksi liitolta on pyydetty edustajaa joihinkin tilapäisiin toimikuntiin, joiden toimiala on sivunnut harrastajamusiikkikenttää. Muiden harrastajajärjestöjen kanssa yhteistyötä on tehty aktiivisesti. Tavoitteena on löytää synergiaetuja siten, että järjestöjen yhteinen toiminta voisi hyödyttää kaikkien järjestöjen harrastajia. Tällä teemalla Sulasol kutsui koolle ( ) musiikin harrastajajärjestöt yhteiseen neuvottelupöytään. Tämän tapaamisen tuloksena kokouksia on pidetty säännöllisesti, yhteistyö on tehostunut ja järjestöt ovat laatineet yhteisiä lausuntoja ja kannanottoja mm. Eduskunnalle, Yleisradiolle sekä Opetusministeriölle. Ulkomaiset yhteydet Sulasol kuuluu joko suoraan tai erikoisliittojen välityksellä lukuisiin ulkomaisiin musiikkijärjestöihin. Jäsenyyksillä luodaan Sulasolille tunnettuutta, joka on tarpeen sekä julkaisutoiminnan tunnetuksi tekemisessä että erilaisten tapahtumien markkinoinnissa ja myös saamisessa Suomeen. Ulkomaiset jäsenyydet v olivat: Europa Cantat - Europäisch Föderation Junger Chöre (EC-EFJC) International Federation for Choral Music (IFCM) Nordisk Musik Union (NoMU), Soitinmusiikkiliitto Nordisk barne- og ungdomskorsamarbeid (NORBUSAM), Nuorten Kuoroliitto Nordisk Korforum, Sekakuoroliitto Nordisk Sangerforbund (NSF), Suomen Mieskuoroliitto Nordiskt Damkörsråd (NDR), Suomen Naiskuoroliitto Sulasolin liittohallitus alkaen Harri Lindblom, puheenjohtaja Pekka Luosujärvi, varapuheenjohtaja jäsen Antti Ojalehto Marita Pasanen Sari Kaipainen Maaria Manner Sami Hannula Raimo Koski Helena Toivanen Pekka Peltonen Raimo Halme Teija Pokela varajäsen Antti Lindqvist Kaija Hapuoja Tapio Lehtinen Sisko Nyrhilä Leone Montonen Hannu Räikkönen Johanna Räty Katariina Kärki-Susi Perttu Willman Esko Finström Liittohallituksen työvaliokunta: pj Harri Lindblom, vpj Pekka Luosujärvi, Marita Pasanen ja Pekka Peltonen. Sulasolin toimisto asti Fredrikinkatu B, Helsinki alkaen: Klaneettitie 6-8, Helsinki puh Henkilökunta Virpi Häyrinen, toiminnanjohtaja Sanna-Mari Hiekka, liittosihteeri Reijo Kekkonen, kustannusjohtaja Helena Reinikainen, toimistosihteeri Maija Rinne, järjestösihteeri Eeva-Maria Seppäläinen, myymälänhoitaja Ahti Viluksela, tiedottaja 3

4 Koulutus ja tapahtumat Vuosi 2009 oli Sulasolin ja sen jäsenten piirissä jälleen aktiivinen tapahtumien ja koulutuksen saralla. Harjoitusten lisäksi järjestettiin muita koulutustilaisuuksia lähes 700 kpl ja osallistujia näissä oli yhteensä yli henkeä. Jäsentemme aktiivisuus toiminnassa on jälleen ollut erinomaista. Kertomusvuonna jäsenyhdistykset pitivät lähes harjoitusta ja esiintyivät yhteensä lähes kertaa. Keskimäärin laskettuna oli vuoden jokaisena päivänä n. 14,5 sulasolilaista esiintymistilaisuutta. Yleistäen voidaankin sanoa, että sulasolilainen musiikki soi lähes ympärivuorokautisesti. Yhteistyöllä oppilaitosten ja Opintotoiminnan Keskusliiton (OK-opintokeskus) kanssa on suuri merkitys kurssien käytännön järjestelyissä ja taloudessa. Nuorison musiikkileireillä on edelleen erittäin keskeinen osa Sulasolin koulutustoiminnassa. Niihin on saatu vuosittain erillistä valtionapua n Valtakunnalliset koulutus- ym. tapahtumat Vox Feminaen harjoitusleirit Aika ja paikka: Suomussalmi, Joutseno ja Riihimäki Johtajat: Terttu Jauhiainen ja Raakel Solvin Järjestäjä: Suomen Naiskuoroliitto Kuopion Kuoropäivät Aika ja paikka: Kuopio Sisältö: Kuoronjohtajille ja aktiivisille kuoroharrastajille suunnattu koulutus Kouluttajat: Kari Ala-Pöllänen, Juha Holma, Mari Koistinen, Saara Perkola, Mikko Sidoroff, Kari Turunen, Rita Varonen Osallistujat: 98 laulajaa Järjestäjä: Sulasol, Suomen Kuoronjohtajayhdistys, Pohjois-Savon piiri Naiskuoroliiton Liittokuoro Aika ja paikka: Punkaharju, Joutseno ja Espoo Sisältö: Harjoitusleirit Johtajat: Rita Varonen, vieraileva johtaja Andrus Siimon Järjestäjä: Suomen Naiskuoroliitto Sekakuoropäivät Aika ja paikka: Lapua, Vanha Paukku Sisältö: Yhtyelaulukatselmus, koulutusta, konsertti ja liittokokous Kouluttajat: Jaakko Mäntyjärvi, Perttu Wilman, Hanna Remes Järjestäjä: Sekakuoroliitto Young Choir Managers Nordic Forum Aika ja paikka: Tampere Sisältö: Nuorten kuorotoimijoiden foorumi Kouluttajat: Kjetil Aamann, Erik Bjørhei, Martin Enroth ja Outi Raudaskoski Osallistujat: Parikymmentä nuorta kolmesta eri järjestöstä: Nuorten Kuoroliitto, De Ungas Musikförbund i Svenskfinland, Norges barne- og ungdomskorforbund Järjestäjä: Nuorten Kuoroliitto, isäntäkuoroina Poikakuoro Pirkanpojat ja Nuorisokuoro Sympaatti Naiskuoropäivät Aika ja paikka: Joensuun Konservatorio Sisältö: Liittokokous, yhtyelaulukilpailu, koulutus, konsertti ja vuoden kuoron julkistaminen Tuomaristo: Rita Varonen, Saara Elomaa, Mari- Anni Hilander, Marita Pasanen Järjestäjä: Suomen Naiskuoroliitto, emäntäkuorona Joensuun Naiskuoro Valtakunnalliset Puhallinpäivät Aika ja paikka: Kouvola Sisältö: Puhallinorkesteri- ja soitinyhtyekoulutusta, konsertteja, Soitinmusiikkiliiton liittokokous Järjestäjä: Soitinmusiikkiliitto mukana Puhallinpäivien valmistelutoimikunnassa Sulasolin hallintokoulutus Aika ja paikka: Kuopio Sisältö: Yhdistyslainsäädännön perusteet, yhdistyksen talous ja hallinto, luottamusmiesten tehtävät, äänitteen tuottaminen ja myynti Kouluttajat: Pekka Luosujärvi ja Lea Lihavainen Osallistujat: 17 henkilöä Järjestäjä: Sulasol ja Pohjois-Savon piiri Mieskuoroliiton Talvipäivät Aika ja paikka: Tampere Sisältö: Serenadikilpailu, koulutusta, konsertti, jumalanpalvelus, liittokokous Osallistujat: 250 laulajaa Järjestäjä: Suomen Mieskuoroliitto ja Mieskuoro Laulajat Lohjan musiikkileiri Aika ja paikka: Lohja, Kanneljärven opisto Sisältö: Orkesteri- ja yhtyekoulutusta, musiikkileikkikoulu Leirin johtaja: Tuomas Törmi Kouluttajat: Tuomas Törmi, Pirjo Suonio, Okka Kivikataja, Anna-Leena Lumme Osallistujat: 140 soittajaa Järjestäjä: Soitinmusiikkiliitto Mieskuoroliiton perus- ja taitomerkkikurssi Aika ja paikka: Joutsenon opisto Sisältö: Perus- ja taitomerkkien suoritusmahdollisuus Kouluttajat: Teppo Salakka, Juha Holma, Nikke Isomöttönen, Anneli Julén ja Tommi Niskala Osallistujat: 34 laulajaa Järjestäjä: Suomen Mieskuoroliitto Naiskuoroliiton 48. opintokurssi Aika ja paikka: Joutsenon opisto Sisältö: Perus- ja taitomerkkien suoritusmahdollisuus Kurssin johtaja: Helena Toivanen Kouluttajat: Maria Autio, Elina Koivula, Sari Alakulppi, Nikke Isomöttönen, Leila Heikkonen, Rita Varonen, Marita Pasanen, Mari-Anni Hilander, Kirsi Koivisto Osallistujat: 120 laulajaa Järjestäjä: Suomen Naiskuoroliitto Raudaskylän valtakunnallinen puhallinmusiikkileiri Aika ja paikka: Raudaskylä Sisältö: Puhallinorkesteri- ja soitinyhtyekoulutusta sekä mestarikursseja Leirin johtaja: Elias Seppälä Kouluttajat: Elias Seppälä, Peter Larsen, Jaakko Nurila, Inka Puhakka, Eeva Heikkilä, Pekka Ahonen, Tiina Raula Osallistujat: 110 soittajaa Järjestäjä: Soitinmusiikkiliitto Poikakuorojen Requiem-projekti Aika ja paikka: Vuosina , ensimmäinen harjoitusleiri Loimaalla Sisältö: Valtakunnallinen, kaksivuotinen poikakuoroprojekti Kouluttajat: Vuokko Järvenpää, Jussi Kauranen, Joonas Mikkilä, Heikki Rainio ja Jouni Rissanen Osallistujat: Chorus Cathedralis Iuniorum, Poikakuoro Pirkanpojat, Porin Poikakuoro Järjestäjä: Nuorten Kuoroliitto ja osallistuvat kuorot Sulasol-seminaari Aika ja paikka: Savonlinna Sisältö: Sulasolin kehittämisseminaari Osallistujat: 25 piirien ja erikoisliittojen edustajaa Järjestäjä: Sulasol ja Etelä-Savon piiri Musiikkimessut Aika ja paikka: Helsingin Messukeskus Sisältö: Sulasol ja Helsingin piiri osallistuivat messuille yhteisellä standilla 4

5 Alueelliset koulutustapahtumat ja konsertit Pienlauluyhtyekoulutus Aika ja paikka: Juva Sisältö: Äänenavaus, laulujen ohjaus kvarteteille Kouluttajat: Matti HyökkiOsallistujat: kaksi kvartettia Järjestäjä: Etelä-Savon piiri Yhtyelaulukurssi ja -kilpailu Aika ja paikka: Vantaa, Vaskivuoren lukio Sisältö: Yhtyelaulukoulutusta ja -kilpailu Kouluttajat: Tuukka Haapaniemi, Keimo Joensuu, Satu Kaarisola-Kulo, Alina Mäkinen, Heli Rättyä Osallistujat: koulutuksessa 58 laulajaa, kilpailussa 24 laulajaa Järjestäjä: Uudenmaan piiri Hämeen piirin 40-vuotisjuhlakonsertin harjoitukset I Aika ja paikka: Janakkala Sisältö: Sointiharjoituksia Kouluttajat: Pekka Perko, Anneli Julén, Petri Lindberg, Natalia Maltizova ja Olli Salomäenpää. Osallistujat: 121 laulajaa Järjestäjä: Hämeen piiri Sekakuorojen koulutus Aika ja paikka: Hamina Sisältö: Ilmaisutaidon koulutusta, ja äänenmuodostusta Kouluttajat: Piia Kleimola, Kai Huopainen, Mirka Suurnäkki, Irina Lampe`n Osallistujat: 60 laulajaa Järjestäjä: Kymenlaakson piiri Kauneimmat koululaulut Aika ja paikka: Jyväskylä, Yliopiston musiikin laitos Sisältö: Jyväskylän seminaarilähtöiset laulut Kouluttajat: Sampo Hankama, Hannu Tauriainen Osallistujat: 140 laulajaa Järjestäjä: Keski-Suomen piiri ja yliopiston musiikinopetus, Erja Kosonen Konsertti Kansalliskirjastossa Aika ja paikka: Helsinki, Kansalliskirjasto Sisältö: Osa konserttisarjaa Osallistujat: Pohjalaisten Osakuntien Laulajat Järjestäjä: Helsingin piiri Varsinais-Suomen piirin kevätjuhla Aika ja paikka: Turku Järjestäjä: Varsinais-Suomen piiri Yhteiskonsertti Aika: Osallistujat: Piirin jäsenyhdistykset Järjestäjä: Satakunnan piiri, Jämijärven Mieskuoro, Kankaanpään Mieskuoro Yhteislaulutilaisuus Aika ja paikka: Maunulan kirkko, Helsinki Sisältö: Yhteislaulua, Naiskuoro f singersin pienryhmän esiintyminen sekä Veijo Holopaisen yksinlaulua Järjestäjä: Helsingin piiri ja Oulunkylän seurakunta Hämeen-piirin 40-vuotisjuhlakonsertin harjoitukset II Aika ja paikka: Janakkala Sisältö: Sointiharjoitukset, artikulaatio, nyanssit Kouluttajat: Pekka Perko, Anneli Julén, Petri Lindberg, Natalia Maltizova, Olli Salomäenpää, Eveliina Jurkka ja Eija Lohilahti. Osallistujat: 250 laulajaa Järjestäjä: Hämeen piiri Kuorot kevyesti Keravalla -konsertti Aika ja paikka: Kerava-sali Osallistujat: noin 100 laulajaa Järjestäjä: Uudenmaan piiri Kuorokatselmus ja yhteiskonsertti Aika ja paikka: Lapua Kouluttajat: Marita Pasanen, Kari Pappinen Osallistujat: Kahdeksan kuoroa Järjestäjä: Etelä-Pohjanmaan piiri Hämeen-piirin 40-vuotisjuhlakonsertin harjoitukset III Aika ja paikka: Janakkala Sisältö: Sointiharjoitukset, artikulaatio, nyanssit Kouluttajat: Pekka Perko, Anneli Julén, Petri Lindberg, Natalia Maltizova ja Olli Salomäenpää. Osallistujat: 330 laulajaa Järjestäjä: Hämeen piiri Hämeen piirin 40-vuotisjuhlakonsertti Aika ja paikka: Janakkala, Pyhän Laurin kirkko Osallistujat: Kaikki piirin kuorot, noin 330 laulajaa Vetäjät: Raimo Halme ja Pekka Perko Järjestäjä: Hämeen piiri Laulujuhlakoulutus Aika ja paikka: Oulainen Sisältö: Koulutus musiikinopettajille, kanttoreille ja kuoronjohtajille liittyen järjestettävään lasten ja nuorten laulujuhlaan Kouluttajat: Tapani Tirilä Osallistujat: henkilöä Järjestäjä: Oulun piiri Piknik-koulutusristeily Aika ja paikka: Laivaristeily Turku- Maarianhamina-Turku Sisältö: Säveltapailua, laulun tulkintaa, ääni- zumbaa, soittajakoulutusta Kouluttajat: Reijo Ahola, Maarit Lindblom, Soittajakoulutus: Tapio Korpela Osallistujat: 100 henkilöä Järjestäjä: Varsinais-Suomen piiri Yhteiskonsertti Aika ja paikka: Rovaniemen kirkko Osallistujat: Seitakuoro, Lapin Lauluveikot, LapinRuska, Rovalan sekakuoro, Pohjan Mieslaulajat, Rovaniemen Mieslaulajat, Lapin Käsikellot ja Putaan Pelimannit Järjestäjä: Lapin piiri Laulun ja Soiton Päivä Aika: Osallistujat: 150 laulajaa Järjestäjä: Kymenlaakson piiri Kaikki Laulaa -yleisö- ja kuorotapahtuma Aika ja paikka: Tampere Areena Osallistujat: noin 400 laulajaa Vetäjät: Elina Laaksi ja Seppo Suojanen Järjestäjä: Pirkanmaan piiri Jaakko Linjaman 100-vuotisjuhlakonsertti Aika ja paikka: Normaalikoulun juhlasali Osallistujat: Kahdeksan kuoroa ja yleisöä 400 henkeä Järjestäjä: Keski-Suomen piiri Yhteiskonsertti Aika ja paikka: Savonlinna Vetäjät: Raimo Koski ja Terttu Jauhiainen Osallistujat: 13 piirin kuoroa Järjestäjä: Etelä-Savon piiri Kymenlaakson piirin 80-vuotisjuhla Aika ja paikka: Kouvola, Mansikka- Ahon Urheiluhalli Sisältö: Kaiken kansan laulajaiset, jossa yleisökin sai laulaa yhteislauluja. Järjestäjä: Kymenlaakson piiri Kauppakeskuskonsertti Aika ja paikka: Helsinki, Itäkeskuksen Piazza Osallistujat: Helsingin Faktorilaulajat, Bulevardin Taxi, Naiskuoro Pihlaja, Puotin Laulu, Procantus Järjestäjä: Helsingin piiri ja Itäkeskuksen kauppakeskus Itsenäisyyspäivän kirkkojuhla Aika ja paikka: Turun tuomiokirkko Osallistujat: Resonus, Turun Naislaulajat ja Loimaan Naislaulajat Järjestäjä: Varsinais-Suomen piiri Yhteislaulutilaisuudet Helsinki: 12 tilaisuutta vuoden aikana (Kirja Juhlasali, Soutustadion), keskimäärin 155 laulajaa/ tilaisuus. Järjestäjä Helsingin piiri. Lappeenranta: Lappeenranta-sali, osallistujia 200 laulajaa. Järjestäjä: Etelä-Karjalan piiri. 5

6 Viestintä Sulasol-lehti Sulasol-lehti ilmestyi vuonna 2009 neljä kertaa. Lehden painosmäärä oli kappaletta ja vuosikerrassa sivuja 188. Vaikka yksi numero jätettiin pois, oli sivumäärä edellisvuotta suurempi. Lehden painopaikka on ollut edelleen Painotalo Auranen Forssassa. Vuoden aikana lehden artikkelien aiheena oli mm. Kuopion koulutuspäivät, television kuoro-ohjelmabuumi, edesmennyt kuoronjohtaja Erkki Pohjola, Tampereen Sävel -festivaali, Norbusang-festivaali, Harald Andersén -kamarikuorokilpailu, Lieksan Vaskiviikko ja HARMUS-projekti. Lehden arviot-palstalla on kertomusvuoden aikana arvioitu 25 kuoro- ja orkesterilevyä sekä useita musiikkiaiheisia kirjoja. Lehden toimituskunta kokoontui kaksi kertaa suunnittelemaan tulevien numeroiden sisältöä. Toimituskuntaan kuuluivat vuoden aikana Virpi Häyrinen, Mikko- Oskari Koski, Lauri Kosonen, Roosa-Mari Levola, Inari Nuutero, Maija Rinne, Eino Ruikka, Helena Toivanen, Heidi Sullström ja Ahti Viluksela. Jäsentiedotteet Jäsenyhdistyksille on lähetetty kertomusvuoden aikana kaksi jäsentiedotetta. Jäsentiedotteet on lähetetty myös piireille ja erikoisliitoille. Sähköinen viestintä Jäsenistölle on lähetetty tiedotteita ajankohtaisista aiheista myös sähköpostitse. Sulasolin verkkosivuilla on perustietoa liitosta ja sen tarjoamista palveluista, runsaasti linkkejä muille musiikkiaiheisille sivustoille sekä konsertti- ja tapahtumakalenterit. Eriskoisliittojen sivuilla on mm. linkit jäsenyhdistysten sivuille. Sivuilta löytyy myös keskustelufoorumi. Muu viestintä Sulasolin valtakunnallinen viestintä on tapahtunut Suomen Tietotoimiston ja alueellisten valtalehtien kautta. Tiedotteita on toimitettu myös Yleisradion eri toimituksiin sekä paikallisradioihin ja -televisioihin. Eri tiedotusvälineille on annettu haastatteluja ja tietoa Sulasolista ja koko harrastajamusiikkitoiminnasta. Jäsenistön lehtiä ja muita julkaisuja on avustettu tervehdyksin. Ulkomaista viestintää hoidettiin lehden lisäksi osallistumalla kansainvälisten järjestöjen kokouksiin sekä sähköpostitse. Sulasolin markkinointia kehittämään perustettiin erityinen markkinointitoimikunta, jonka tehtävänä on edesauttaa Sulasolin näkyvyyttä ja tunnettuutta sekä parantaa mahdollisuuksia tehdä entistä parempia yhteistyösopimuksia eri tahojen kanssa. Kustantamo ja nuottimyynti Kustannustoiminta jatkui vilkkaana vielä alkuvuoden Loppuvuodesta nuottien kustantamista jouduttiin rajoittamaan heikentyneen taloustilanteen vuoksi. Vuonna 2009 Sulasol jatkoi myös muun kuin kuoromusiikin julkaisemista. Nämäkin julkaisut ovat luonteeltaan hyvin muun kustannustoiminnan linjaan istuvia ja täten laajentuvaa musiikinharrastajakenttää ilahduttavia ja tukevia. Uusia kustanteita ilmestyi toimintavuoden kuluessa 53 kappaletta (luettelo takakannessa). Omien kustanteiden ohella Sulasol on vastannut Suomen Mieskuoroliiton, Suomen Laulun, Ylioppilaskunnan Laulajien, Wiipurilaisen Osakunnan Laulajien, Mieskuoro Sirkkojen, Polyteknikkojen Kuoron, Tactus Oy:n ja Kalervo Hämäläisen sekä Jaakko Hulkkosen omakustanteiden myynnistä. Yhteistyö Fennica Gehrman Oy:n ja F- kustannus Oy:n kanssa on jatkunut tiiviinä. Fennica Gehrman Oy:n taidemusiikin nuottien tukkumyynti on toimintavuoden aikana jatkunut vilkkaana ja tuonut Sulasolille synergiaetuja. Nuottien tukkumyyntisopimusten mukainen toiminta myös Uusinta Oy:n ja Kirkon Keskusrahaston kanssa ovat jatkuneet vilkkaana. Myös ulkomaisen nuottimateriaalin välitystä on jatkettu edellisvuosien tapaan. Ulkomaiset kustantamot ovat kiinnittäneet kasvavassa määrin huomiota Sulasoliin ja tarjonneet jopa yksinedustussopimuksia. Osa Boosey & Hawkes -kustantamon nuoteista on Sulasolin yksinmyynnin piirissä. Mikäli resursseja saadaan lisää, voidaan kyseisenlaista toimintaa laajentaa. Yhteisiä markkinointiponnistuksia eri kustantajien kesken on toteutettu. Sulasolin asema vakavasti otettavana kansainvälisenä kustantajana on vakiintunut entisestään. Kustanteidemme kansainvälistä leviämistä edistäviä alikustannussopimuksia on neuvoteltu lähinnä Amerikan mantereelle. Nuottinäyttelykutsuja on tullut tiuhaan; Sulasolin ja sen edustamien kustantajien julkaisuja esiteltiin toimintavuoden aikana Frankfurtin musiikkimessuilla (Saksa), kuorofestivaalin yhteydessä Châteauroux ssa (Ranska), Tampereen Sävelen yhteydessä, Europa Cantat -festivaalin yhteydessä Utrechtissa (Alankomaat), Internationaler Bach-Akademien konserttiviikon yhteydessä Stuttgartissa (Saksa), Musiikkimessuilla Helsingin messukeskuksessa, Ruskan Sävel -festivaalin yhteydessä Hyvinkäällä sekä Messu ja musiikki -teemaseminaarin yhteydessä Helsingissä. Nuottipalvelutoiminnan johtokuntaan ovat kertomusvuonna kuuluneet Matti Apajalahti (pj), Veikko Kivi, Sanna Katajavuori, Petteri Mussalo, Reijo Kekkonen ja Eeva- Maria Seppäläinen (siht.). Sulasol hallinnoi suomalaisten musiikkikustantajien yhdessä p e r u s t a m a a Kuorokerhoa, jossa vähintään kahdesti vuodessa jäsenille lähetetään ilmestyneet suomalaiset kuoronuottiuutuudet puoleen hintaan. Ryhmiä on kolme: sekakuoro-, mieskuoro- ja diskanttikuororyhmä ja jäsen voi tilata siis haluamansa ryhmän nuotit, niiden eri yhdistelmiä, tai vaikkapa kaikki. Kuorokerho tarjoaa jäsenilleen myös muita tarjouksia ja etuja. Kuorokerhossa on toimintavuoden aikana ollut 144 jäsentä pääosin Suomesta, mutta myös esim. Ruotsista ja Australiasta. Vuonna 2009 Sulasolin muutto uusiin toimitiloihin sekä henkilöstön lomautus häiritsivät toimintaa siinä määrin, että vuoden toinen Kuorokerho-paketti jätettiin lähettämättä. 6

7 Jäsenet Sulasolin jäsenenä oli 349 yhdistystä joissa oli henkilöä. Vuoden 2008 vastaavat määrät olivat 356/ Erikoisliitoittain jäsenistö jakautui seuraavasti: SMKL 117/ /4397 SNKL 72/ /1743 NuKL 58/ /2588 SKL 82/ /2660 SOLI 20/815 20/600 Kunniajäsenet Ylilääkäri Ensti Pohjola (kutsuttu 1987), kuollut Professori Einojuhani Rautavaara (1992) Hopeinen kunniamerkki 2009 N:o 238 Martti Lindell 2009 liittyneet jäsenet (erikoisliitto/piiri) Nuorisokuoro Allegro (NuKL/Pohjois-Savo) Kamarikuoro Gaudete (SKL/Häme) Ikaalisten Mieslaulajat (SMKL/Pirkanmaa) Imatran Immet (SNKL/Etelä-Karjala) Kotkan Nuoret Jouset (SOLI/Kymenlaakso) Lauluyhtye Rajaton (SKL/Helsinki) Tutustumisvuodeksi liittyneet Kotkan Seudun Musiikkiopiston kuorot Kipinä & Merituuli SävelSiskot-naiskuoro Tampereen Lapsi- ja nuorisokuoro Pikantit Sekakuoro Riiarinna-kuoro Mieskuoro Loimaan Laulajat Leticia Naiskuoro Pioni Jokilaaksojen Oratoriokuoro Nuorisokuoro Kuhankeittäjät Aino-kuoro Simonkallion koulun lapsikuoro Kuopion Nuorisokuoro Yhdistys- ja henkilömäärät piireittäin 2009 Piiri Mieskuorot Naiskuorot Nuorisokuorot Sekakuorot Orkesterit Yhteensä yhd. jäs. yhd. jäs. yhd. jäs. yhd. jäs. yhd. jäs. yhd. jäs. Etelä-Karjala Etelä-Pohjanmaa Etelä-Savo Helsinki Häme Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Kymenlaakso Lappi Oulu Pirkanmaa Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Päivät-Häme Satakunta Uusimaa Varsinais-Suomi Keskimäärin 6,8 246,6 4,2 104,8 3,4 178,1 4,8 159,4 1,1 41,1 20,4 729,9 Keskimäärin ,1 249,6 4,3 102,5 3,6 152,2 4,8 156,5 1,1 26,5 20,8 687,3 Muut: Amerikan Laulajat Sinfoniaorkesteri Vivo Yhteensä Yhteensä Yhteensä Harjoitukset, koulutus ja esiintymiset piireittäin 2009 KOULUTUS ESIINTYMISET Piiri harjoitukset tilaisuuksia osallistujia kuoro/ork. pienyhtyeet yhteensä Etelä-Karjala Etelä-Pohjanmaa Etelä-Savo Helsinki Häme Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Kymenlaakso Lappi Oulu Pirkanmaa Pohjois-Karjala Pohjois-Savo Päivät-Häme Satakunta Uusimaa Varsinais-Suomi Muut Yhteensä Yhteensä Yhteensä

SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY VUOSIKERTOMUS 2014

SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY VUOSIKERTOMUS 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 69. toimintavuosi HALLINTO ORGANISAATIO Johtokunta: Toimisto: Puheenjohtaja Antti Auvinen Vt. toiminnanjohtaja: Jari Eskola 30.6.2014 asti Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Suomen Hipposkonsernin vuosikertomus 2008

Suomen Hipposkonsernin vuosikertomus 2008 Suomen Hipposkonsernin vuosikertomus 28 Suomen Hippos ry Fintoto Oy Suomen Hevosurheilulehti Oy Avaintunnuslukuja 27 28 Kilpailutoiminta Totopäivät Totoravilähdöt Paikallisravit Kilpailupäivät yhteensä

Lisätiedot

Puheenjohtajan tervehdys... 2. Harrasteurheilu... 4. Huippu-urheilu... 7. Nuorisotoiminta... 9. Järjestötoiminta... 10. Kansainvälinen toiminta...

Puheenjohtajan tervehdys... 2. Harrasteurheilu... 4. Huippu-urheilu... 7. Nuorisotoiminta... 9. Järjestötoiminta... 10. Kansainvälinen toiminta... AKKMot or s por tr y V U O S I K A T S A U S 2 0 1 2 1 SISÄLTÖ Puheenjohtajan tervehdys... 2 Harrasteurheilu... 4 Huippu-urheilu... 7 Nuorisotoiminta... 9 Järjestötoiminta... 10 Kansainvälinen toiminta...

Lisätiedot

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011

ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 ADOPTIOPERHEET RY, TOIMINTAKERTOMUS ADOPTIVFAMILJER RF 21.3.2011 TOIMINTAVUOSI 2010 Yleistä Kulunut toimikausi oli yhdistyksen neljästoista. Yhdistyksen toiminnan vakiintuminen jatkui Raha-automaattiyhdistyksen

Lisätiedot

kohti leikkivää kirkkoa Lapsi on ilo 06 t o i m i n t a k e r t o m u s

kohti leikkivää kirkkoa Lapsi on ilo 06 t o i m i n t a k e r t o m u s S u o m e n E v. - L u t. S e u r a k u n t i e n L a p s i t y ö n K e s k u s r y kohti leikkivää kirkkoa Lapsi on ilo 06 t o i m i n t a k e r t o m u s K O H T I L E I K K I V Ä Ä K I R K K O A Sisällys

Lisätiedot

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2012

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2012 Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2012 Liittokokous Porissa Opetuksen uuden tuulet 2012 Travelling Fellowship -haku Toimihenkilöt 2012 Sisältö ISSN 1235-2292 Suomen Autoteknillinen Liitto ry:n

Lisätiedot

1 Vuosikertomus 2009

1 Vuosikertomus 2009 Vuosikertomus 1 Vuosikertomus 3 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS VUONNA Yleinen taloudellinen kehitys...5 Graafinen teollisuus...6 Suhdannenäkymistä...8 Graafinen Teollisuus ry:n toiminta YLEISTÄ...9

Lisätiedot

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS

RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS RAKENNUSTIETOSÄÄTIÖ RTS RAKENNUSTIETO OY TOIMINTAKERTOMUS 13 Yliasiamiehen katsaus Matti Rautiola, yliasiamies Hartaasti odotettu, globaalin ja kansallisen talouden korjausliike oli jo vahvistumaisillaan,

Lisätiedot

Tervetuloa Pieksämäelle kiinteistöiltaan ja Etelä-Savon Kiinteistöyhdistys ry:n vuosikokoukseen

Tervetuloa Pieksämäelle kiinteistöiltaan ja Etelä-Savon Kiinteistöyhdistys ry:n vuosikokoukseen Tervetuloa Pieksämäelle kiinteistöiltaan ja Etelä-Savon Kiinteistöyhdistys ry:n vuosikokoukseen Torstai 20.3.2014 klo 17.00 alkaen Kulttuurikeskus Poleeni, Savontie 13, Pieksämäki Kiinteistöillan aiheena

Lisätiedot

Menestyksen kausi 2010

Menestyksen kausi 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan puheenvuoro Moottoriliitto LAJIRYHMÄKATSAUS SML TALOUS LIITTEET LIITTEET Toimitusjohtajan puheenvuoro 3 Valmennus 4 Kerho- ja nuorisotoiminta 6 Suomen

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951

SUOMEN VOIMISTELU JA URHEILULIITON TOIMINTAKERTOMUS V. 1945 HELSINKI 1951 SUOMEN VOMSTELU JA URHELULTON TOMNTAKERTOMUS V. 1945 * HELSNK 1951 Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitto vuonna 1945. Helsinki 1951 Kauppalehti Oy:n Kirjapaino Kun aikaansaadun välirauhan jälkeen yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys

Suur-Savon puri. Puheenjohtajan tervehdys Suur-Savon puri Puheenjohtaja Bruno Arjanko Piiri on perustettu 909 Mikkelin piirinä ja 9 Savonlinnan piirinä, jotka yhtyivät 933 Suur-Savon piiriksi, jolla nimellä rekisteröity 950. Vuonna 969 seuroja

Lisätiedot

MIESLAULAJIEN JOULUJULKAISU 15.12.2012 NRO 35 RYHMÄJULKAISU 28.300 KPL

MIESLAULAJIEN JOULUJULKAISU 15.12.2012 NRO 35 RYHMÄJULKAISU 28.300 KPL 90 v. MIESLAULAJIEN JOULUJULKAISU 15.12.2012 NRO 35 RYHMÄJULKAISU 28.300 KPL Aleksanterink. Akkoniementie 4, 88600 Sotkamo puh. 666 0466 Torik. Juhla- ja lahja-aikaa! Hyvä valikoima juhlaasuja naisille

Lisätiedot

Uusi puolustusvoimain komentaja aloitti. Äyräpään kenttähautausmaa. Testamentti ajan tasalle. Veteraanihaastattelussa Onni Holttinen

Uusi puolustusvoimain komentaja aloitti. Äyräpään kenttähautausmaa. Testamentti ajan tasalle. Veteraanihaastattelussa Onni Holttinen Rintamaveteraanien kuntoutuksessa suuret vaihtelut (sivut 8 9) N:o 4/2014 n Tarkastettu levikki 54 583 n Syyskuun 17. päivänä 2014 Uusi puolustusvoimain komentaja aloitti sivu 13 Äyräpään kenttähautausmaa

Lisätiedot

Jos Pispalan urut olisivat eläin?

Jos Pispalan urut olisivat eläin? 10/22 19/20 23.11.2011 21.5.2008 www.tampereenkirkkosanomat.fi R E I L U S T I K R I S T I T T Y Tanja Mikkola Kirkontupa on ihmisten yhteyttä Harjussa juhlitaan kirkontupien 40-vuotista toimintaa. Keittäjä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 Hallituksen esitys 27.4.2007 puoluekokoukselle Sisällysluettelo YLEINEN JÄRJESTÖTOIMINTA...1 Jäsenistö...1 Päätöselimet...2 Hallitus...2 Valtuuskunta...2 Puoluekokous...3 Eduskuntaryhmä...3

Lisätiedot

SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS

SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS SUOMEN ELÄINLÄÄKÄRILIITTO R.Y. FINLANDS VETERINÄRFÖRBUND R.F. TOIMINTAKERTOMUS 2002 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 5 2. JÄSENISTÖ... 6 2.1. Yleistä... 6 2.2. Vuoden aikana kuolleet liiton jäsenet...

Lisätiedot

Syys-loka 4 / 2007. Uutiset

Syys-loka 4 / 2007. Uutiset Syys-loka 4 / 2007 Uutiset Kerhojen kuulumiset - Avautuvat näyttelyt - Tulevat kurssit Kannen kuva Mikael Rantalainen Kameraseuran jäsen Mikael Rantalainen näytti kuviaan Uudesta Seelannista Opintokerhon

Lisätiedot

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26 2014 HELMI HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16 Miekkailu kanneoikeudesta ei lopu s. 26 Luonnonhelmaan Jorma Immonen on seikkaillut metsässä koko ikänsä s. 24

Lisätiedot

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2013

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2013 Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2013 Liittokokous Tampereella FISITA:n maailmankongressi Itä-Suomen piirin syysretki Toimihenkilöt 2013 Sisältö ISSN 1235-2292 Suomen Autoteknillinen Liitto

Lisätiedot

Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva

Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva F E N N I A - R Y H M Ä 1 9 9 8 Fennia-ryhmä kehittyvä, asiakasläheinen ja palveleva Fennia-ryhmä syntyi vuonna 1998 pienten ja keskisuurten yritysten sekä yrittäjien täyden palvelun vakuutusryhmäksi.

Lisätiedot

Sisällys 2/2012. Turun Yrittäjät ry:n. Brahenkatu 20 20100 Turku. www.yrittajat.fi/turunyrittajat www.facebook.com/turunyrittajat faksi 02 232 8272

Sisällys 2/2012. Turun Yrittäjät ry:n. Brahenkatu 20 20100 Turku. www.yrittajat.fi/turunyrittajat www.facebook.com/turunyrittajat faksi 02 232 8272 Turun Yrittäjät ry:n Jäsenlehti 2/2012 www.yrittajat.fi/turunyrittajat www.yrittajat.fi Turun Yrittäjät ry:n Jäsenlehti 2/2012 Sisällys 2/2012 Turun Yrittäjät ry Brahenkatu 20 20100 Turku www.yrittajat.fi/turunyrittajat

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

Niska- ja yläraajaongelmat

Niska- ja yläraajaongelmat Niska- ja yläraajaongelmat Työfysioterapeutti 4/2010 TYÖFYSIOTERAPEUTTI: Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Taitto: Mainostoimisto Hasardi 4 s. 4 Toimintalinjat 2010-2012 TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Perustettu:

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN

YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN 3 Ilkka Salomäenpää YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN Selvitys taiteen ja kulttuurin aluekeskusten ja alueellisten toimijoiden yhteistyön kehittämisestä Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2011 4 5 ESIPUHE Yleisen

Lisätiedot

Naiset. Naisten valtakunnallinen tapahtuma Turussa Terveisiä EU:n pienviljelijältä. PerusNaiset kokoontuivat Kuopiossa

Naiset. Naisten valtakunnallinen tapahtuma Turussa Terveisiä EU:n pienviljelijältä. PerusNaiset kokoontuivat Kuopiossa PERUSSUOMALAISET NAISET RY Naiset * 4. Vuosikerta * Naisten lehti * Poliittinen lehti * Naisasialehti * Omaishoito: Arvo mittaamaton - arvostus nolla 1/15 3 Naisten valtakunnallinen tapahtuma Turussa Terveisiä

Lisätiedot

Toimintakertomus 2006 Verksamhetsberättelse

Toimintakertomus 2006 Verksamhetsberättelse Toimintakertomus 2006 Verksamhetsberättelse Suomen ekumeenisen neuvoston julkaisuja s publikationer LXXXIV Kuvat Kansi Taivaallisia naisia -kirjan syntyyn myötävaikuttaneista olivat julkistamistilaisuudessa

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S 2014 V U O S I K E R T O M U S www.taitopohjoiskarjala.fi Taito Pohjois-Karjala ry 1 www.taitopohjoiskarjala.fi 2 SISÄLTÖ TOIMINNANJOHTAJAN KATSAUS... 5 1 JOHDANTO... 6 2 TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT... 8 2.2

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seuran jäsenlehti. Heikki Talvitie besökte Svenska Österbotten SIDAN 7. Yleisurheilun juhlaa Moskovassa.

Suomi-Venäjä-Seuran jäsenlehti. Heikki Talvitie besökte Svenska Österbotten SIDAN 7. Yleisurheilun juhlaa Moskovassa. Suomi-Venäjä-Seuran jäsenlehti 22013 Heikki Talvitie besökte Svenska Österbotten SIDAN 7 Yleisurheilun juhlaa Moskovassa sivut 3 ja 14 Jakke Nikkarinen PÄÄKIRJOITUS Merja Hannus Venäjän kielessä sana agentti

Lisätiedot