Toni Ollanketo POSTILAATIKKOVAHTI LANGATTOMALLA TIEDONSIIRROLLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toni Ollanketo POSTILAATIKKOVAHTI LANGATTOMALLA TIEDONSIIRROLLA"

Transkriptio

1 Toni Ollanketo POSTILAATIKKOVAHTI LANGATTOMALLA TIEDONSIIRROLLA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2008

2 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Ylivieska Koulutusohjelma Aika Toukokuu 2008 Tekijä/tekijät Toni Ollanketo Tietotekniikka Työn nimi Postilaatikkovahti langattomalla tiedonsiirrolla Työn ohjaaja Sivumäärä Filosofian maisteri Joni Jämsä Työelämäohjaaja Filosofian maisteri Joni Jämsä Työn tarkoituksena oli anturoida normaali postilaatikko ja lähettää tieto postin saapumisesta sisälle käyttämällä kaupallisia RF -piirejä. Ongelmaa lähdettiin ratkaisemaan etsimällä erilaisia antureita, jolla postin läsnäolo voidaan havaita. Tämän jälkeen vertailtiin antureita ja pohdittiin anturin vaatimuksia tarkemmin. Työssä päädyttiin käyttämään mikrokytkintä, joka on sijoitettu postilaatikon taakse. Myös kalvokytkintä kokeiltiin. Valokennoa ei käytetty, johtuen sen jännitteen tarpeesta sekä virrankulutuksesta. Fotodiodi ja fototransistori pudotettiin pois vaihtoehdoista niiden valon tarpeellissudesta johtuen. Lähettimen virtalähteenä käytettiin paristoja, koska aurinkokennon toiminta talvella on epävarmaa. Asiasanat Postilaatikkovahti, anturi, radiolähetin, radiovastaanotto, radioyhteys

3 ABSTRACT CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Ylivieska Degree programme Date May 2008 Author Toni Ollanketo Information technology Name of thesis Postbox watcher with wireless data transfer Instructor Pages Master of Science Joni Jämsä Supervisor Master of Science Joni Jämsä The aim of this engineering thesis was to equip a postbox with a sensor and send information of the incoming post to the house using commercial RF-components. First the sensors needed to be found for different electronic systems. after this a few sensors were chosen and scrutinized In this case we opted for micro switch, which was locate at the behind of the postbox. Also membrane switch was tested. Because of high voltage and high current consumption, optical sensors were not good in this job. Because of need for light, photodiode and phototransistor are useless. Power supply of the transmitter was battery because solar cells not necessarily work in the winter. Key words Postbox watcher, sensor, radio transmitter, radio receiver, radio link

4 TIIVISTELMÄ ABSTRACT SISÄLLYS 1 JOHDANTO LANGATON VAI LANGALLINEN SYSTEEMI? ANTURIT Optiset anturit Optokomponentit Kytkimet Liiketunnistin Hämäräkytkin POSTILAATIKON ANTUROINTI Anturi postilaatikon sisällä Anturi kannessa Anturi kannessa ja laatikon sisällä RADIOYHTEYS Radiotaajuuden säädökset KEELOQ -koodaus Koodauspiiri Dekoodauspiiri Piirilevyn suunnittelu Virtalähde JOHTOPÄÄTÖKSET...36 LÄHTEET...39 LIITTEET

5 1 1 JOHDANTO Nykyään posti painottuu sähköiseen postiin, eli sähköpostiin. Sähköpostin käyttäminen on vaivatonta ja helppoa. Paperimainen posti (sanomalehdet, mainokset ym.) ei kuitenkaan lopu kokonaan vielä moneen vuoteen. Sähköpostissa kätevää on se, että pystyy nappia painamalla tarkistamaan, onko tullut postia. Paperisessa, ns. normaalissa postissa asia ei ole näin. Yleisin tapa tarkistaa saapunut posti on käydä katsomassa postilaatikkoon. Postilaatikot ovat eri etäisyyksillä, jotkut ovat ihan talon vieressä, toiset jopa useamman kilometrin päässä. Jos etäisyyttä postilaatikolle alkaa olemaan satoja metrejä, aamupostin tarkastaminen ei ole mukavaa. On myös liikuntarajoitteisia henkilöitä, jotka eivät mielellään haluaisi tehdä ylimääräisiä reissuja. Myös vanhuksille ja huonomuistisille henkilöille voi olla haittaa, jos postilaatikolla joutuu käymään useita kertoja päivässä turhaan. Sen takia olisi hyvä olla laite, joka ilmoittaa postilaatikossa olevan postia. Laitteen pitäisi olla yksinkertainen ja halpa. Työssä käytettävälle postilaatikolle on matkaa metriä, joka asettaa omat vaatimuksensa. Etäisyydestä johtuen joudutaan käyttämään langatonta ilmoitusjärjestelmää. Postilaatikossa on lähetin, joka aktivoidaan anturilla. Anturivaihtoehtojen tutkiminen on työn tärkeimpiä asioita. Postilaatikon sijainnista johtuen virransyöttö anturille täytyy hoitaa ns. langattomasti. Anturin valinnassa täytyy ottaa huomioon postilaatikon ympäristö, sillä postilaatikko on ulkona sään armoilla. Suomen ilmaston suuret lämpötilavaihtelut sekä kylmät ja pimeät talvet vaikuttavat anturin toimintaan. Koska käytetään RF-lähetintä ja -vastaanotinta, täytyy selvittää, minkälaisella taajuudella ne saavat toimia. Tavoitteena on tutkia erilaisia antureita, taajuudenkäyttöä ja virransyöttöä. Lisäksi selvitetään lähetettävän tiedon koodaaminen, koska laitteen ei haluta reagoivan vääriin lähettimiin.

6 2 2 LANGATON VAI LANGALLINEN SYSTEEMI? Langattomuuden haasteena voidaan pitää jännitteen syötön hoitamista sekä postilaatikon etäisyyttä. Postilaatikolle on matkaa metriä, joten radiolähettimen ja vastaanottimen täytyy lähettää ja vastaanottaa signaali tältä etäisyydeltä. Tästä johtuen komponentit on valittava sen mukaan. Etäisyydestä johtuen ei ole järkevää käyttää langallista systeemiä. Langallinen systeemi on mahdollinen. Langallisella systeemillä tarkoitetaan sitä, että tieto postin saapumisesta kulkee johdinta pitkin. Teknologiakasvatus NYT! sähkö- ja elektroniikka verkkomateriaalista löytyvässä kalvokytkin ohjeessa ideana oli kalvokytkimen avulla sytyttää LED-lamppu (Oulun eteläisen instituutti 2008A). Tämä toimii mainiosti, jos etäisyyttä postilaatikolle on vähän, alle 20 metriä. Punaisen LED:n voi tarkkanäköinen nähdä kauaskin, mutta heikkonäköiselle tämä on ongelma. Eli edellisessä esimerkissä oletetaan, että LED-lamppu on postilaatikon kannessa tai kyljessä. Toki LED-lampun voisi sijoittaa taloon sisälle. Jos käytetään edellä mainittua esimerkkiä, silloin joudutaan hankkimaan pitkä johto. Ja johdon sijoittaminen sellaiseen paikkaa, jossa se ei olisi tiellä, olisi hankalaa. Maan alle se voitaisiin sijoittaa, mutta kannattaako yhden LED-lampun takia kaivaa johtoa maahan? Antti Kaikkonen ja Tuomas Niemelä käyttivät omassa älykäs postilaatikko projektissaan Linet -verkkoa. Linet verkko on systeemi, jolla voidaan ohjata mm. valaisimia, kytkimiä, releitä tai antureita parikaapeliverkkoa käyttäen (Linet Oy 2008, 3-4). Linet verkon kautta voidaan hoitaa virransyöttö, mm. optiselle anturille, toisaalta Linet verkon kautta ei saada kuin 5V jännite, joten se ei riitä optiselle anturille (Kaikkonen & Niemelä 2003). Hyöty tulee siitä, koska joudutaan vetämään johto postilaatikkoon, samalla pystyttäisiin vetämään jännitteensyöttöön tarkoitettu johdin. Vaikka Kaikkonen ja Niemelä ovat käyttäneet Linet - verkkoa, postin saapumisesta ilmoittava LED-lamppu on sijoitettu postilaatikkoon. Heidän postilaatikossaan on lisäksi muita toimintoja, joihin Linet on hyvä ratkaisu. Toimintoina on lisäksi mm. lämpötilan mittaus sekä liikkeen tunnistus, jolla sytytetään pihavalot. Linet

7 3 verkko on siis langallinen ja toisaalta aika kallis yksittäiseen postilaatikkoon. Linet voisi olla järkevä ratkaisu silloin, jos halutaan paljon toimintoja. Koska etäisyyttä postilaatikolle on noin 100 metriä, järkevintä on käyttää langatonta systeemiä. Langattomaan systeemiin käytetään RF-piirejä, jotka käyttävät siis radiotaajuuksia. Postilaatikossa oleva lähetin lähettää datan vastaanottimeen, joka sytyttää LED-lampun. Kaupalliset RF piirit eivät ole mahdottoman kalliita, noin 20:lla voi saada sekä lähettimen, että vastaanottimen. Lyhyelle matkalle voidaan siis laittaa pelkkä lamppu. Toisaalta lamppu ei ole tarpeellinen, jos postilaatikko on esimerkiksi 20:n metrin päässä. Kun etäisyyttä alkaa olemaan 50:stä metristä ylöspäin, postin saapumisilmoitin on hyödyllinen. Ilmoitin pitää hoitaa langattomasti, jolloin se soveltuu joka paikkaan. Maaseudulla langan saa piiloon maan alle, jos on oma tontti, mutta kaupungissa tämä ei välttämättä onnistukaan. Sen takia tässä työssä tutkitaan langatonta systeemiä.

8 4 3 ANTURIT Postilaatikon anturointi on tämän työn tärkeimpiä tutkimuksen kohteita. Tässä osiossa kerrotaan antureista, joita voidaan käyttää postilaatikon anturointiin. Oikean anturin valinta on tärkeää, sillä siten voidaan säästää rahaa. Myös ympäristöllä on tärkeä vaikutus, sillä anturi tulee ulkona olevaan postilaatikkoon, jolloin säänvaihtelut voivat vaikuttaa anturin toimintaan. Anturin pitäisi olla helppokäyttöinen ja helposti huollettavissa. Anturilla vaikutetaan lähettimen toimintaan, joka voidaan jaotella kolmeen erilaiseen toimintatapaan. Ensimmäisenä voisi olla toiminta, jossa lähetin on jatkuvasti päällä, jolloin kulutetaan koko ajan virtaa, jonka seurauksena paristoja joudutaan vaihtamaan usein. Toisena vaihtoehtona lähetin on päällä vain silloin, kun postilaatikossa on postia, jolloin toiminta perustuisi esimerkiksi jonkinlaiseen kytkimeen postilaatikon pohjalla. Kolmas ja paras tapa olisi se, jossa lähetin aktivoidaan hetkeksi. 3.1 Optiset anturit Optisilla antureilla on neljä erilaista toimintaperiaatetta. Ensimmäisenä pelkkä vastaanotin, jolloin tunnistettava kappale toimii itse lähettimenä, esimerkiksi kuuma metalli säteilee infrapunavaloa. Valonsäteen katkaisuun perustuvia toimintaperiaatteita on kaksi, toinen on lähetin/vastaanotin, jossa on siis erikseen lähetin ja vastaanotin kennot, ja toinen on sellainen, jossa on lähetin ja vastaanotin samassa kennossa, jolloin säde heijastetaan peilin kautta. Neljäntenä on heijastumiseen perustuva, eli tunnistettava kappale heijastaa valonsäteen takaisin. (Sähkölehto 2008B, 2-3.) Valokennoissa valonlähteenä käytetään joko infrapunalediä, punavaloa lähettävää LED:a tai laser-valoa. (Sähkölehto 2008B, 2.)

9 5 Optisen anturin valintaan vaikuttavat mm. anturin tarkkuus ja anturilta vaadittava etäisyys, materiaali, joka halutaan tunnistaa, ympäristöolosuhteet sekä sähkö- ja asennustekniset näkökohdat. (Sähkölehto 2008A.) Erillisen lähetin ja vastaanotin kennon toimintaperiaate seuraavanlainen: lähetin lähettää säteen vastaanottimelle (KUVIO 1). Kun säde katkeaa tai säteen kulkuaika hidastuu, muutos havaitaan ja tehdään haluttu toiminto, tässä tapauksessa aktivoitaisiin RF -lähetin. KUVIO 1. Esimerkki erillisen lähetin ja vastaanotin kennon toiminnasta (Sähkölehto 2008B, 2-3.) Lähetin ja vastaanotin voivat olla myös samassa kennossa. Tällöin säde heijastuu kohteesta tai peilistä. Mikäli tunnistaminen tapahtuu kohteesta heijastamalla, kuten kuviossa 2 oikealla, tunnistus perustuu heijastuneen valon voimakkuuteen. Peilistä heijastumalla tapahtuva tunnistus, toimii säteen katkeamisella. Kohteesta heijastumisessa hyvänä puolena on, että sillä pystytään tietylle etäisyydelle tulleelle kappaleelle tekemään haluttu toiminto. Peilistä heijastumalla tapahtuvassa tunnistamisessa riittää, että säde katkeaa. Jälkimmäinen vaihtoehto onkin hyvä postilaatikon anturointiin. Kuviossa 3 ja 4 on mainittu muutama muunnelma kuviossa 2 esitetyistä antureista. (Sähkölehto 2008B, 2-3.) KUVIO 2. Peilistä ja kohteesta heijastava anturi (Sähkölehto 2008B, 2-3.)

10 6 KUVIO 3. Haarukkamalliset anturit toimivat lähetin/vastaanotin periaatteella. Haarukkamallinen anturi voi tunnistaa esimerkiksi uran (Sähkölehto 2008B, 2-3.) KUVIO 4. Kulmamalliset anturit ovat muunnelma haarukkamallisista. Kulma-anturi voi valvoa esimerkiksi tarttujan toimintaa (Sähkölehto 2008B, 2-3.) Valokenno systeemin valmiit ratkaisut ovat kalliita, halvin noin 25, joten hinnan puolesta tämä vaihtoehto on huono postilaatikkoon. Valmiilla ratkaisulla tarkoitetaan sitä, että kaikki on valmiina, ei tarvitse muuta kuin yhdistää johdot paikoilleen ja sijoittaa anturi haluttuun paikkaan. Myös virrankulutukseltaan valokennot ovat aika suuria, pakkasen kestävässä versiossa virrankulutus on 130mA, muissakin 15:stä milliampeerista ylöspäin. Jännite syötön pitää olla vähintään 10V. (SKS-automaatio 2008.) Muuten olisi paras ratkaisu postin tunnistamiseen. Näitä tarvitaan vähintään kaksi kappaletta, jotta saadaan pienemmätkin postit huomioitua. Optisen anturin kytkentä lähettimeen tapahtuu siten, että liitetään optinen anturi virtalähteeseen. Anturista lähtee ulostulo, johon liitetään rele. Rele taas kytketään lähettimeen. Yleensä optiset anturit kytketään kuitenkin logiikkaohjaimeen. Mittaviestinä tulee analoginen 0-10V. Tämä tarkoittaa sitä, että lähettimeen pitää kytkeä esimerkiksi regulaattori, jolla lähettimelle päästetään 5V, koska lähetinpiirit eivät kestä korkeampaa jännitettä (korkeintaan 6,6V). Anturin tyypistä riippuen, mittaviestinä voi olla myös 4-20mA virtaviesti. Optisessa anturissa on yksi johto, joten laitteen yhdistäminen releeseen on helppoa. (Opetushallitus 2005; SKS-automaatio 2008, 4.)

11 7 3.2 Optokomponentit Optokomponentit ovat komponentteja, jotka pystyvät vastaanottamaan tai lähettämään valoa. Osa optokomponenteista voivat toimia näkymättömän valon aallonpituudella, esimerkiksi infrapunavalolla. Yleisin optokomponentti on LED. LED on tavallaan diodi, koska se toimii samalla tavalla kuin diodi. Kun kynnysjännite ylitetään, alkaa LED:ssa oleva puolijohdemateriaali luovuttamaan valoa. LED on kytkettävä päästösuuntaan, kuten diodikin, koska LED saattaa muuten rikkoontua. (Kari Huhtama 2008.) Työssä LED:a käytetään ilmaisemaan saapunut posti. Fototransistori ja diodi on kuvattu kuviossa 5A ja 5B sekä LDR-vastus, joka on kuviossa 5C, ovat optokomponentteja, jotka ottavat vastaan valoa. Valaistuksen voimakkuudella on iso merkitys komponenttien toiminnassa. Fotodiodin katodi on positiivisempi kuin anodi. Diodit "vuotavat" jännitettä takaisin anodista katodiin. Valonmäärä määrittää jännitteen suuruuden. (Käsityönopettajankoulutuksen verkkoyliopisto 2000A.) Fototransistorissa on erona normaaliin transistoriin se, että kannan ja kollektorin väliin on ikään kuin kytketty fotodiodi. Kannan jännitteenä fototransistorissa toimii transistorille tuleva valo, eli valomäärän ollessa tarpeeksi suuri, transistori aukeaa. (Käsityönopettajankoulutuksen verkkoyliopisto 2000B.) LDR-vastusta käytetään hämäräkytkimissä. LDR-vastus on sähköisesti samanlainen kuin normaali vastus. LDR-vastuksen resistanssi kuitenkin muuttuu valaistusvoimakkuuden mukaan. Resistanssi on sitä pienempi, mitä enemmän on valoa saatavilla, päivänvalossa noin kilo-ohmin, pimeässä noin mega-ohmin. (Kari Huhtama 2008.) Fotodiodin, -transistorin ja LDR-vastuksen yhteisenä piirteenä on, että valon määrän ollessa tarpeeksi suuri, päästetään virta kulkemaan niiden lävitse. Fototransistori ja LDR-vastus reagoivat hitaammin valomäärän muutokseen kuin fotodiodi. Fototransistorin reagointiaikaa voidaan nopeuttaa jättämällä emitteri kytkemättä. Tämän huonona puolena on se, että

12 8 herkkyys heikkenee. Fototransistori on herkempi valolle, ts. tarvitaan vähemmän valoa, koska fotonien avulla kannalle muodostetut elektronit vahvistetaan transistorissa. (Kari Huhtama 2008; Juha Levänen 2005.) KUVIO 5A. Fototransistori (Käsityönopettajankoulutuksen verkkoyliopisto 2000B.) KUVIO 5B. Fotodiodi (Käsityönopettajankoulutuksen verkkoyliopisto 2000A.) KUVIO 5C. LDR-vastus (Wikipedia 2008.)

13 9 Fotodiodi, fototransistori ja LDR-vastus systeemi olisi halpa, mutta ongelmaksi muodostuu valon saatavuus. Nämä tarvitsevat valoa, jolloin ne aktivoituvat, mutta esimerkiksi talvella ei ole saatavilla tarpeeksi valoa. Jos valon saannin hoitaisi kalvokytkimellä, silloin valoa saataisiin pimeälläkin. Valon saannin voisi hoitaa infrapunalampulla siten, että kohdistetaan valo transistoriin. Kun säde katkeaa, transistori ohjaa virran lähettimelle. LED tai infrapunavalo eivät vie virtaa paljon, joten valonlähteen virransyötön voisi hoitaa erillisellä paristolla. Vaikka komponenttiin saataisiin valoa, valon kohdistaminen voi olla hankalaa. 3.3 Kytkimet Kytkimellä voidaan joko katkaista, kytkeä tai ohjata virtapiiriä. Kytkimissä on yleensä kaksi metallinpalaa, joita yhdistelemällä tai erottelemalla ohjataan virrankulkua. Kun metallinpalat eivät ole yhdessä, piirissä ei kulje virtaa ja vastaavasti yhdistämällä nämä palat, virta kulkee. Tällä toimintaperiaatteella toimivaa kytkintä ohjataan mekaanisesti, esimerkiksi vivulla tai painikkeella. Rele on kytkin, jota ohjataan sähköisesti, muuten toimintaperiaate on periaatteessa samanlainen. Työssä käytetään käytännön testissä mekaanista kytkintä, teoriassa kerrotaan releen käytöstä hämäräkytkimen osana. Mekaanisia kytkimiä on monenlaisia. Palautuvakytkin toimii siten, että painettaessa nappia, kytkin palautuu takaisin siihen tilaa, missä se oli ennen napin painamista. Esimerkiksi kannen nostaminen painaa kytkimen pohjaan. Kun kansi suljetaan, kytkin palautuu alkuperäiseen tilaan. Toisaalta on kytkimiä, jotka eivät palaudu takaisin, eli niitä joutuu painamaan uudestaan, jotta voidaan avata/sulkea virtapiiri, esimerkiksi valon päälle/pois kytkimet. LDR-vastusta käytetään hämäräkytkimissä. Hämäräkytkin ei ole loppujen lopuksi vaikea valmistaa. Hämäräkytkimen idea postilaatikossa on saman tyylinen kuin optisen anturin. Hämäräkytkimen vastukselle kohdistetaan valosäde. Kun valo palaa, vastuksen resistanssi on suuri ja täten estää transistoreiden kanssa virran kulun lähettimeen. Kun posti katkaisee valonkulun, virta johdetaan lähettimelle. Näitäkin tarvitaan kaksi kappaletta.

14 10 Kalvokytkin toimii samalla tavalla kuin painonappi. Kalvokytkimessä yhdistetään kaksi virtaa johtavaa materiaalia yhteen. Tähän voidaan tehdä todella edullinen ja yksinkertainen ratkaisu, esimerkiksi käyttämällä alumiinifoliota ja tavallista paperia (KUVIO 6). Toiselle paperille tulisi yksi isompi palanen foliota ja toiselle tulisi kaksi pienempää palaa. Nämä kaksi palasta yhdistetään virtalähteeseen (paristo). Kun nämä foliot koskettavat toisiaan, syntyy virtapiiri. Kun paino otetaan pois, virtapiiri katkeaa. Tästä saadaan todella herkkä kytkin, jopa niin herkkä että voidaan havaita joulukortit. Toisaalta saadaan tehtyä myös vähemmän herkkä kytkin, laittamalla jonkinlainen pahvi/paperi (KUVIO 6) kosketinpintojen väliin. Jos kytkimen toteuttaa tavallisella paperilla, saatetaan joutua vaihtamaan paperia, sillä se saattaa kostua ja toisaalta se kuluu käytössä. Tähän voisi kokeilla jotain muovista, vaikkapa piirtoheitinkalvoa. (Oulun eteläisen instituutti 2008A.) KUVIO 6. Esimerkki kalvokytkimestä (Oulun eteläisen instituutti 2008A.) Tasapainokytkin, toiselta nimeltään tilttikytkin, toinen halpa vaihtoehto (KUVIO 7). Tasapainokytkimen toimintaperiaate on seuraavanlainen: kun putkea tarpeeksi kallistetaan, putken sisällä oleva pallo, joka voi olla metallipallo tai foliolla päällystetty pallo, liukuu putken toiseen päähän ja sulkee virtapiirin. (Oulun eteläisen instituutti 2008B.) Kytkin on yksinkertainen valmistaa. Tarvitaan jonkinlainen putki, joka voidaan tehdä vaikka paperista. Kuviossa 7 on klemmareilla hoidettu virtapiirin sulkeminen, mutta se voidaan hoitaa muutenkin. Toinen pää putkesta voidaan sulkea kokonaan, tai tehdään kuvion 7 mukainen ratkaisu. (Oulun eteläisen instituutti 2008B.)

15 11 KUVIO 7. Metallikuula sytyttää LED:n, kun se vierii klemmareihin, jotka ovat yhdistetty paristoon (Oulun eteläisen instituutti 2008B.) 3.4 Liiketunnistin Monessa paikassa on liiketunnistimia, jotka sytyttävät valot. Liiketunnistimet tunnistavat liikkeen pimeälläkin, joten suomen pimeät talvet eivät haittaa. Liiketunnistin tulisi postilaatikon sisälle. Havaitessaan liikettä, aktivoidaan lähetin tietyksi aikaa. Kun esimerkiksi minuutti on kulunut siitä, kun liike on havaittu, sammutetaan lähetin. Ongelmana jännitteen syöttö, sillä useimmat tarvitsevat vähintään 24V. 3.5 Hämäräkytkin Hämäräkytkin voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavaksi kerrottavalla tavalla. Kun valovastukseen LDR tulee valoa, on vastuksen R1 yli vaikuttava jännite U1 lähes sama, kuin jännitelähteen. Loput jännitteestä vaikuttaa LDR:n yli. Transistorin T2 yli vaikuttava jännite, eli kollektorin ja emiterin välinen jännite, on samaa luokkaa jännitteen U1 kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että transistori T2 on kuin auki oleva kytkin, koska releessä olevan kelan yli vaikuttava jännite on 0V. (Jyrki Kivelä 2003.) Kun valontulo LDR-vastukseen lakkaa, LDR-vastuksen vastusarvo kasvaa. Tämä aiheuttaa sen, että LRD yli vaikuttava jännite kasvaa, joka johtaa siihen, että virta ei kuljekaan enää sen kautta. LDR-vastukseen vaikuttavan jännitteen seurauksena transistorin kynnysjännite

16 12 nousee 0,7V:iin. Tämä johtaa siihen, että virta ei enää kuljekaan vastuksen R1 kautta, vaan se joutuu kulkemaan vastuksen R2 kautta.. Tämän seurauksena virta pääseekin kulkemaan transistorin T1 läpi. Kun virta pääsee transistorin T1 läpi, on seurauksena se, että vastuksen R3 yli vaikuttava jännite kasvaa, jonka seurauksena transistorin T2 kynnysjännite pääsee kasvamaan vaadittavaan 0,7V:n. Tästä seuraa se, että virta pääsee kulkemaan transistorin T2 kautta. Koska virta pääsee kulkemaan, transistorin T2 jännite laskee 0,6 0,7V:n ja loput 12V:n jännitteestä pääsee vaikuttamaan releeseen ja rele aktivoituu, jonka seurauksena virta pääsee kulkemaan lähettimen kautta. (Jyrki Kivelä 2003.) Kuviossa 8 on kuvattu hämäräkytkimen kytkentäkaavio. KUVIO 8. Hämäräkytkimen kytkentäkaavio ( mukaillen Jyrki Kivelä 2003.)

17 13 4 POSTILAATIKON ANTUROINTI Työssä täytyy pohtia, millainen anturi olisi paras ratkaisu erilaisiin vaihtoehtoihin. Vaihtoehtoina tässä työssä ovat postilaatikon sisälle tuleva anturi sekä kanteen tuleva anturi tai näiden yhdistelmä. Myös anturin hinta, käytettävyys ja virrankulutus ovat avainasemassa valittaessa anturia. Lähetin tulee joko postilaatikon sisälle tai ulkopuolelle, mutta postilaatikko on joka tapauksessa ulkona, joten se täytyy ottaa huomioon. Hinta ei saa olla liian korkea, enintään 10. Sen pitäisi olla helppo asentaa, jotta tekniikasta vähemmän tietävät saisivat laitteen helposti käyttöön. Koska kyseessä on langaton systeemi, on lähettimen virransyöttö hoidettava esimerkiksi paristoilla. Tämän takia anturi ei saisi kuluttaa virtaa, jotta vältyttäisiin paristojen vaihdolta. Postilaatikon sisälle tulevan anturin hyvänä puolena voidaan pitää sitä, että se on suojassa. Vaikka se onkin suojassa, kosteus voi olla joissakin anturivaihtoehdoissa pieni ongelma. On siis syytä miettiä, kannattaako esimerkiksi kalvokytkintä valmistaa paperista vai olisiko piirtoheitinkalvo parempi. Lämpötila voi olla kesäisin korkeampi postilaatikon sisällä kuin sen ulkopuolella. Talvella voi laatikkoon päästä lunta. Lähetin on pieni, joten se sopii postilaatikon sisälle. Enemmän tilaa vaatii kuitenkin paristot. Yleensä kansi aukaistaan silloin, kun sinne laitetaan postia. Kalvokytkin laitetaan laatikon pohjalle. Mutta miten pystyisi hyödyntämään laatikon kannen aukaisun ja toisaalta onko tarpeellista tietää, että onko luukkua aukaistu? Nimittäin kevyen luukun voi aukaista myös tuuli. Sellaisessa paikassa, jossa tuuli on ongelma, voidaan kanteen laittaa lisäpainoja. Kannen huonona puolena on se, että anturi olisi aika näkyvällä paikalla. Jos anturi on postilaatikon takana, silloin se ei näy. Jos anturi laitetaan kannen yhteyteen sisäpuolelle, se olisi näkyvillä kun luukku aukaistaan. Sisäpuolella anturin rikkoontuminen olisi mahdollista silloin, jos anturia ei ole suojattu tarpeeksi hyvin. Huolimattomasti lisätty posti voi irrottaa anturin. Siksi täytyy tämäkin ottaa huomioon, suojaamalla anturi ja laittamalla se tarpeeksi hyvin kiinni.

18 Anturi postilaatikon sisällä Peilistä heijastava anturi olisi hyvä ratkaisu (KUVIO 2). Ongelmaksi muodostuu postilaatikon leveys. Postilaatikko on noin 30cm leveä ja 15cm syvä. Yhdellä anturilla ei saada tarpeeksi varmaa tunnistusta. Kaksikin on aika epävarma. Tämä ongelma olisi mahdollista ratkaista laittamalla postilaatikon pohjalle ohjain, joka ohjaa postin valokennon päälle. Ohjain kuitenkin vähentäisi postilaatikon pohjan pinta-alaa, mikä on tarkoituskin, mutta onko ohjaimesta haittaa, jos laatikkoon tulee paksu lehti (esimerkiksi puhelinluettelon tapainen), jonka leveys on n. 20cm? Tässä voi käydä niin, että suurempi posti ei mene tarpeeksi syvälle, jotta se yltäisi anturiin asti. Sijoittamalla anturit eri korkeudelle, toinen olisi alhaalla ja toinen hieman ylempänä, voisi olla ratkaisu tähän ongelmaan (KUVIO 10). KUVIO 10. Optisten antureiden sijoituspaikka sekä ohjanlevyt. Haarukkavalokennoissa haarukoiden väli voi olla 2 220mm, joten ne voitaisiin asentaa postilaatikkoon. Näitäkin tarvittaisiin mielellään kaksi kappaletta. Mutta postilaatikon leveys on edelleen ongelma, vaikka haarukoiden väli olisi sopiva. Haarukan pituus muodostuu ongelmaksi. Jos postilaatikon leveys on 30cm, pitäisi haarukan pituus olla 10cm (KUVIO 11). Tämä tarkoittaisi sitä, että keskelle jää n.10cm alue, jolle ei saada tunnistusta. Posti saataisiin tunnistettua, joskin ihan pienet postit voivat jäädä tunnistamatta. Postin tarvitsee mennä ainoastaan toisen anturin läpi, jotta tunnistaminen tapahtuu. Mutta tämä vaihtoehto kuluttaa virtaa liian paljon, koska antureiden pitää olla kokoajan päällä.

19 15 KUVIO 11. Haarukkavalokennon sijoituspaikka. Koska optokomponentit vaativat valoa, ne pitää sijoittaa postilaatikon sisälle. Optokomponentit voidaan kytkeä suoraan lähettimen piirille, jolloin lähetin pitäisi sijoittaa kokonaisuudessaan postilaatikon sisälle. Yleensä normaalissa postilaatikossa on tilaa sisälläkin. Piiristä ei tule kovin iso, joten sen ei pitäisi olla ongelma. Anturin ja lähettimen kotelointi on järjestettävä siten, että systeemi ei rikkoonnu helposti. Valon kohdistaminen ja valonlähteen suojaaminen ovat siis tärkeässä asemassa, koska posti voi helposti irrottaa sekä rikkoa optokomponentin. Valon tarpeellisuudesta johtuen optokomponentit eivät ole paras mahdollinen ratkaisu postilaatikkoon. Mutta mikäli halutaan huomaamaton anturi, nämä komponentit ovat hyvä valinta. Valo pitää kuitenkin hoitaa jotenkin muuten. Kalvokytkin olisi halpa vaihtoehto. Lisäksi se on yksinkertainen tehdä, eli jos kytkimeen tulee vikaa, sen pystyy korjaamaan kuka tahansa. Hyvänä puolena on myös kytkimen herkkyys. Sanomalehden paino riittää painamaan kytkimen. Mutta pitäisikö pystyä tunnistamaan esimerkiksi pelkkä lasku? Toisaalta, kaupungissa postia saattaa tulla kolme kertaa päivässä, jolloin postin paino ei olisi ongelma. Harvaan asutulla alueella postia tulee kerran päivässä ja silloinkin postia tulee sen verran, että paino ei ole ongelma. Kalvokytkimen herkkyyttä pystyy säätämään lisäämällä kosketinpintojen väliin materiaalia. Kalvokytkin kannattaa valmistaa materiaalista, jota ei kosteus haittaa. Paperista tehdys-

20 16 sä kytkimessä ongelmaksi muodostuu todennäköisesti kosteus. Sen takia piirtoheitinkalvo tai jokin muu vastaavanlainen muovi, olisi parempi vaihtoehto. Folioksi kelpaa vaikka folio, jota käytetään ruuan valmistukseen. Kuviossa 8 on kalvokytkin valmistettu siten, että tarvitaan kolme palaa foliota. Huonona puolena siinä on se, että pitää painaa kaikki kosketinpinnat yhteen, ennen kuin virta kulkee. Ts. jos posti tulee toiseen reunaan, ei anturi välttämättä toimi. Mutta jos tehdäänkin kaksi kosketinpintaa, eli kumpikin palanen tehdään kokonaisena, eikä kuten kuviossa 8. Tällöin saadaan kaksi pintaa, joiden täytyy koskettaa toisiaan. Tällöin on ihan sama, minne posti menee, kosketinpinnat koskevat toisiaan jokaisessa kohdassa. Koska kalvokytkin on helppo valmistaa ja sen herkkyyttä voidaan säätää, sitä käytetään käytännön testissä. Lisäksi se on helppo sijoittaa postilaatikon pohjalle. Pohjalle voidaan laittaa myös levy. Levyksi kelpaa vaikka puu- tai muovilevy. Tässä ideana on se, että laatikon pohjalle laitetaan nurkkiin painonapit ja levy niiden päälle. Hyvänä puolena on se, että saadaan tarpeeksi painoa nappien päälle, jolloin postin ei tarvitse olla painavaa painaakseen nappeja. Napit ovat yleensä aika jäykkiä eikä siten pelkkä posti välttämättä riitä painamaan nappia. Postilaatikon rakenteesta riippuen, voidaan joutua asentamaan ohjain, joka ohjaa postin oikeaan kohtaan. Ohut posti saattaa joutua postilaatikon takareunan ja pohjalevyn väliin. Tämä ei ole loppujen lopuksi paras mahdollinen ratkaisu pienelle postille. Vaikka nappien päälle saadaankin paljon painoa, A4 kokoinenkaan paperi ei välttämättä riitä painamaan nappeja. Kuitenkin oletetaan, että ei tule pelkkää postikorttia, jolloin tämä vaihtoehto olisi hyvä postilaatikkoon. 4.2 Anturi kannessa Anturina kannessa käytetään painonappia. Tässä painonapilla tarkoitetaan sellaista nappia, joka palautuu siihen tilaan, missä se oli. Kun kansi avataan, virtapiiri kytkeytyy ja lähetin lähettää tiedon. Eli tähän käytettäisiin ns. avautuvaa nappia, joka tarkoittaa sitä, että virta ei kulje kun nappia painetaan. Onko postilaatikon kansi tarpeeksi painava painamaan nappi pohjaan? Entä miten nappi olisi sijoitettava, jotta laatikon avautuminen havaitaan? Usein

21 17 tilanne on sellainen, että kantta ei aukaista kuin sen verran, että posti mahtuu juuri ja juuri siitä sisään. Tästä johtuen nappi olisi syytä sijoittaa kannen etupuolelle. Jos se sijoitettaisiin lähelle saranaa, joudutaan kantta aukaisemaan lähes auki asti, jotta nappi nousisi ylös. Mikrokytkin sopisi postilaatikon taakse. Mikrokytkimen vipua pidentämällä saadaan kytkimen herkkyyttä säädettyä (Kuvio 12). Mitä pidempi vipu, sitä herkempi se on. Toisaalta nappiosan sijoittaminenkin vaikuttaa aika paljon, sillä mitä lähempänä kytkimen vivun saranaa se on, sen parempi vipuvarsi saadaan ja ei tarvita paljon voimaa napin painamiseen. Toisaalta, vipua painaa postinjakaja, kun hän aukaisee postilaatikon kannen, joten sen takia ei välttämättä tarvita herkkää kytkintä. Lähinnä vivun pituudesta saadaan se hyöty, että mitä pidempi vipu, sen enemmän se voi taipua, mikäli käytetään sulkeutuvaa mikrokytkintä ja kytkin sijoitettaisiin laatikon taakse. Taipuminen on tärkeää siksi, jotta vältytään kytkimen rikkoutumiselta. Mikrokytkin voidaan kytkeä joko sulkeutuvaksi tai aukeavaksi. Liitteessä 4 on kuvattu mikrokytkimen sijoituspaikka ja liitteessä 5 mikrokytkintä painaa postilaatikon kansi. KUVIO 12. Mikrokytkin (Perel 2008, 67). Painokytkimen hyvänä puolena on se, että virtaa ei kuluteta kuin sen ajan, kun nappia painetaan, jos se on kannessa. Esimerkiksi kalvokytkimessä tai muussa kytkimessä, joka on laatikon pohjalla, kulutetaan paristoja niin kauan, kun posti painaa johtavat pinnat yhteen. Myös tasapainokytkintä käytettäisiin kannenaukaisun yhteydessä. Kansi on valmiiksi kallellaan. Kun kansi aukaistaan, kuula vyöryy toiseen päähän ja kytkee virran lähettimeen. Kantta pitää aukaista kuitenkin enemmän kuin jos käytettäisiin nappia. Lisäksi tässä täytyy ottaa huomioon materiaali. Pahvista tai paperista tehty putki kastuu helposti ja aiheuttaa siten kuulan epävarman liikkumisen. Kuinka iso kuulan pitäisi olla ja toisaalta millaisesta

22 18 materiaalista se pitäisi valmistaa? Jos esimerkiksi tavallinen pieni laakerin kuula johtaa sähköä, saataisiin tehtyä pieni kytkin. Metallikuula liikkuu paljon varmemmin kuin itse tehty, foliolla päällystetty pallo. Päällystetty pallokin liikkuu, kun putkea tarpeeksi kallistetaan. Tasapainokytkin on samantyylinen kuin kalvokytkin, se on halpa ja aika yksinkertainen tehdä. Tässäkin täytyy ottaa huomioon ympäristötekijät, ts. valmistusmateriaali. Tasapainokytkin olisi suojassa postilaatikon kannessa. Toisaalta tämä vaihtoehto ei sovellu laatikkoon, jossa on välikansi, eli se kansi, jolla postilaatikon saa lukittua. Koska työssä käytetyssä laatikossa on tämä välikansi, pudotetaan tämä vaihtoehto pois käytännön testeistä. Liitteessä 6 on nähtävissä postilaatikko, jossa on välikansi. 4.3 Anturi kannessa ja laatikon sisällä Pelkkään kannen aukaisuun perustuvan tunnistuksen huonona puolena on se, että ei tiedetä, onko laatikossa postia. Työn tarkoituksenahan on selvittää, onko laatikossa postia. Kannen aukaisu voisi keroa sen, että onko joku käynyt postilaatikolla ilman, että sinne on ollut asiaa. Entä jos kannen aukaisu aktivoisi joksikin aikaa laatikon pohjassa olevan anturin? Pohjassa oleva anturi tutkisi lopullisesti sen, tuliko laatikkoon mitään. Jos laatikkoon ei tule mitään, laitteisto menee valmiustilaan tai sammuu. Anturiksi voitaisiin laittaa valokenno. Pelkästä kannen aukaisusta voidaan myös ilmoittaa LED-lampulla vastaanottimessa. Lisätään lähettimeen nappi, joka voidaan liittää RF600E mikropiirin input pinniin S1 (RF Solutions, 2008B). Vastaanottimen mikropiirin OP2 ulostulopinniin lisätään kiikun kautta LED-lamppu, jotta lamppu voidaan sammuttaa reset -napilla. Pohjassa oleva systeemi voidaan kytkeä S0 input pinniin ja lähettimeen vastaavasti OP1 pinniin. Mikäli näin tehdään, tarkoittaa se sitä, että lähettimen pitäisi olla koko ajan päällä ja taas törmätään virrankulutusongelmaan. Eli pitäisi tehdä sellainen systeemi, jossa kannenaukaisu laittaa virran päälle, pohjassa oleva anturi aktivoi lähettimen siinä tapauksessa, jos postia tulee laatikkoon ja tietyn ajan kuluttua sammutetaan virta.

23 19 Myös fotodiodia, -transistoria ja LDR-vastusta voidaan käyttää havaitsemaan kannen aukaisu. Liittämällä esimerkiksi fotodiodi lähettimen mikroprosessorin pinniin S0 ja vastaanottimen mikroprosessorin vastaavaan pinniin LED, saadaan kytkin. Kun saadaan valoa, diodi päästää virran kulkemaan ja lähettää tiedon siitä vastaanottimeen, jossa syttyy kannen aukaisun ilmoittava LED. Kun postilaatikkoon tulee postia, kalvokytkin lähettää tiedon toiseen LED-lamppuun. Kun kalvokytkin ei havaitse postia, tietoa ei siis lähetetäkään. Tämä vaihtoehto vaatisi sen, että lähettimessä pitää olla virta päällä. Ja valonsaanti pimeällä olisi edelleen ongelma.

24 20 5 RADIOYHTEYS Tieto postin saapumisesta ilmoitetaan langattomasti. Tähän käytetään RF piirejä, eli radio taajuudella toimivia piirejä. Radioaallot ovat ilmassa liikkuvia sähkömagneettisia aaltoja. Niiden energia esiintyy sekä sähköisinä että magneettisina kenttinä. Muutos sähkökentässä muuttaa myös magneettikenttää ja päinvastoin, joten molemmat energiat esiintyvät yhdessä. (Kaj Granlund 2001, ) Radioaallot etenevät eri reittejä pitkin ja eri voimakkuuksilla vastaanottajalle, johtuen erilaisista esteistä. Esteet saattavat heijastaa radioaallon takaisin ja toisaalta ne voivat myös taivuttaa sitä. Vastaanottavaan antenniin saapuvat radioaallot summautuvat ja näin vastaanotin näkee yhden signaalin. Komponenttien keskinäiset vaihe-erot vaikuttavat summautumisen lopputulokseen. Näin ollen lähetetyn signaalin ja vastaanotetun signaalin ero riippuu siitä, tapahtuuko vahvistus vai kumoavatko summautuneet komponentit toisensa. Kahden vierekkäisen vastaanottimen voimakkuus saattaa siis vaihdella kymmeniä desibelejä toisistaan. (Kaj Granlund 2001, ) Radioaaltojen etenemiseen vaikuttaa siis esteet, esimerkiksi tässä työssä talon seinä hidastaa ja saattaa jopa estää radioaallon kulun. Tämä täytyy ottaa huomioon lähettimen paikkaa valittaessa. Erilaisten maastossa olevien esteiden lisäksi, radioaaltojen etenemiseen vaikuttavat ionosfäärin ja troposfäärin ominaisuudet. (Kaj Granlund 2001, ) Ionosfääri on ilmakehän ylin kerros, joka alkaa noin 60 kilometrin korkeudelta ja ulottuu jopa 1000 kilometriin. Alle 10MHz taajuuden alapuoliset taajuudet heijastuvat takaisin ionosfääristä, joten sen avulla on mahdollista kierrättää pienitaajuinen radioliikenne maapallon ympäri. (Kaj Granlund 2001, ) Mutta postilaatikon RF-piirit toimivat 433 MHz taajuudella, joten tällä ei ole merkitystä. Troposfääri sen sijaan on ilmakehän alin kerros. Siinä tapahtuvat mm. sääilmiöt. Troposfääri ulottuu kilometrin korkeuteen. Erilaisista sääilmiöistä johtuen radioaallon

25 21 eteneminen saattaa vaimentua, kaartua ja heijastua. Kuinka sakea lumisade pitää olla, jotta postilaatikkovahdin toiminta vaikeutuu? (Kaj Granlund 2001, ) Yksi tärkeä tekijä radioaallon etenemisessä on tietenkin antenni. Antenneja on useita erilaisia, mm Jagi-antenni, Helix-antenni, logperiodinen antenni, monopoliantenni jne. Monopoliantenni on suora lanka. Se on akselin suunnassa ympärisäteilevä, antennin päiden suuntaan säteily on lähes nolla. Tämä tarkoittaa sitä, että antennin voisi asentaa postilaatikon alle vaakasuunnassa, sillä antenni ei säteile postilaatikon sivuille, vaan postilaatikon eteen ja taakse. Postilaatikon sijainnista riippuen täytyy tämä ottaa huomioon. (Jämsä Joni 2006.) Antennien paras kuuluvuus saadaan antennirakenteella, jonka pituus puolet aallonpituudesta, koska silloin rakenne on resonanssissa. Autoissa käytetään noin 75cm pituista monopoliantennia, joka on neljännesaallonpituinen. Aallonpituus saadaan kaavasta λ= c f, missä λ on aallonpituus, c on tyhjiössä etenevän valon nopeus, ts. valonnopeus ja f on taajuus, jolle aallonpituus halutaan tietää. Otetaan esimerkiksi tämän työn antenni. Aallonpituus on siis m / s 0,691m 6 433, s. Hertz (Hz) on sama asia kuin s. Se on merkitty kaavassa noin siksi, että havaitaan aallonpituuden yksiköksi tulevan metri. Antennin pituus on monopoliantennissa neljännesaallon λ 4 mittainen, eli antennin pituudeksi saadaan noin 17,5cm. Eli postilaatikkovahdin antennin pituus olisi hyvä olla noin 20cm. (Jämsä Joni 2006.) RF -piirejä löytyy usealta valmistajalta. Elektrolinnan verkkokaupasta löytyy TX433N lähetin ja RX433N vastaanotin (Elektrolinna 2008). Tarkempia tietoja piireistä löytyy Vellemanin verkkosivulta (Velleman 2008). Näille komponenteille voidaan käyttää mikroprosessorina RF600 sarjan mikropiirejä. Tässä työssä Lähettimenä käytetään RT4 lähetintä, koska tällainen löytyy valmiina, samoin kuin vastaanottimena käytettävä AMR. (RF Solutions 2008A; RF Solutions 2008C.) Tarvitaan siis RF lähetin ja vastaanotin. Pelkät lähetin ja vastaanotin eivät kuitenkaan riitä. Tarvitaan mikropiiri, joka ohjaa niiden toimintaa. Lähettimessä mikropiiri lähettää

26 22 tiedon lähettimelle, milloin halutaan lähettää dataa, esimerkiksi on painettu tiettyä nappia. Vastaanotin puolestaan lähettää mikropiirille tiedon vastaanotetusta datasta, jolloin mikropiiri tekee halutun toiminnon. Työssä käytetään RF600E ja RF600D mikroprosessoreita, koska nekin löytyvät valmiina (RF Solutions 2008B). Lisäksi ne soveltuvat juuri tällaiseen käyttöön, koska niitä käytetään kauko-ohjaimissa ja niissä on koodaus, jolla voidaan estää tiedon välittyminen muille kuin tarkoitetulle vastaanottimelle. 5.1 Radiotaajuuden säädökset Radiotaajuuksia ei ole käytössä rajattomasti, taajuudet ovat rajallinen luonnonvara. Sen takia niiden käyttöä valvotaan ja Suomessa sen hoitaa Viestintävirasto, entinen Telehallintokeskus. (Kai Granglund 2001, 10.) Yleensä kaikkiin radiotaajuuksiin tarvitaan lupa. On kuitenkin olemassa luvasta vapautettuja laitteita. Viestintäviraston määräyksessä 15X/2007 M, 1 :ssä on kerrottu luvasta vapautetut laitteet. 1 :n kohdat 5 ja 9 voisivat koskea tätä työtä. Niissä kerrotaan mm. se, että lyhyen kantaman radiolähettimet sekä pienitehoiset valvonta- ja hälytyslaitteet ovat luvasta vapautettuja. Postilaatikkovahti on eräänlainen valvonta- ja hälytyslaite. Viestintäviraston määräyksessä 15X/2007 M, liitteissä 1-26 kerrotaan tarkemmin 1 :ssä tarkoitettujen laitteiden taajuuksista. Liitteestä 6(26) löytyy taajuus alue 433, ,790 MHz, jonka alueelle tässä työssä käytettävä laite kuluu (Viestintävirasto 2007). Lisäehtona on se, että yllä mainitut laitteet eivät saa aiheuttaa häiriöitä muille radiolaitteille. Poikkeuksena kuitenkin on se, että koska nämä ovat luvasta vapaita laitteita, ne saattavat aiheuttaa muille samaa taajuutta käyttäville häiriöitä. Mikäli laitteet aiheuttavat häiriöitä, on häiriötekijä joko poistettava tai rajoitettava sitä. (Viestintävirasto 2006.) Vaikka laitteet ovat luvasta vapautettuja, ei niitä saa kuitenkaan käyttää ilman tarkastusta ja tyyppihyväksyntää. Tiedot radiolähettimien merkinnöistä löytyy viestintäviraston sivuilta. (Viestintävirasto 2006.)

27 KEELOQ -koodaus RF lähetin lähettää AM-taajuutta. Jokainen vastaanotin, joka on samalla taajuudella, voi kuulla sen. Postilaatikoita on usein monta vierekkäin ja lyhyellä etäisyydellä. Sen takia on hyvä saada data lähetettyä siten, että kaikki vastaanottimet eivät näe lähetettyä dataa, ainoastaan se, jolle lähetys on tarkoitettu. Työssä käytettävät piirit käyttävät KEELOQ salausta, joka tarkoittaa samaa asiaa, kuin aiemmin mainittu koodaus. Samaa salausmenetelmää käytetään mm. autojen kaukoohjainlukituksissa (Michael Predko 2000, 50-51). KEELOQ tarkoittaa oikeuksien tarkistamista. Langattomia systeemejä käytetään apuvälineinä ajoneuvoissa, asunnoissa, henkilökohtaisessa ja ammattimaisessa käytössä. Niitä käytetään mm. ajoneuvojen hälytysjärjestelmissä, kodissa autotallin ovenaukaisuun, kodin valaistuksen kontrollointiin, kodin hälytys ja palohälytys systeemiin, hakulaitteisiin, matkapuhelimiin, tavaratalojen inventaario kontrollointi systeemeihin ja RF lähiverkkoihin ym. Monet näistä sovelluksista tarvitsevat eritasoista suojausta. Suojauksen taso riippuu sovelluksesta ja käyttäjän tarpeista. Niin ollen KEELOQ, jonka on patentoinut Microchip, tarjoaa pääsyä ja suojausta niihin järjestelmiin, joissa sitä käytetään. (Microchip 2008.) On olemassa kolme eri suojaustasoa: Yksinkertainen suojaus, jossa käytetään tiettyä kiinteää avainta, normaali suojaus, jossa käytetään sarjanumeroa luomaan käyttäjän salausavain sekä turvallinen suojaus, jossa lähetin tuottaa salausavaimen ja vastaanotin oppii sen (Microchip 2008). Lähettimessä (RF600E) on neljä pinniä S0 - S3, joita käytetään salaukseen (RF Solutions 2008B). Nämä pinnit ovat input pinnejä, joihin voidaan laittaa painonappi, mutta se ei ole välttämätön. Jos ei laiteta nappia, silloin pinni on yhdistettävä suoraan jännitteeseen. Tämä tarkoittaa ts. sitä, että lähetin lähettää dataa koko ajan, kun siinä kulkee virta. Tässä tapauksessa anturilla säädetään sitä, milloin piirissä kulkee virta. Tässä työssä pinni S0 on yhdistetty suoraan jännitteeseen.

28 24 Lähetin lähettää 10 tavuisen viestin vastaanottimelle. Tavut 1-7 sisältävät lähettimen sarjanumeron ASCIIna, jossa on 7 heksadesimaalinumeroa (0-F). Tavu kahdeksan sisältää painiketiedon, eli mitä nappia on painettu, sekä pariston tilan, eli high/low. Tavu 9 on rivinvaihto ja tavu 10 rivin siirto. (RF Solutions 2008B.) Sarjanumerona käytetään siis ASCII merkistöä. Merkit ovat heksadesimaalimerkkejä. Heksadesimaaleja on 16, eli 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E ja F. Tästä johtuen on olemassa 28 miljoonaa erilaista, 7 merkistä sarjanumeroa. Sarjanumero vaihdetaan joka kerta, kun dataa lähetetään. (RF Solutions 2008B.) KEELOQ painiketieto lähettää tiedon painikkeen painamisesta ASCII merkkinä. Mahdolliset merkit ovat A O, ts. 15 erilaista painikevaihtoehtoa. Pariston tilasta riippuen, merkit voivat olla myös a o. (RF Solutions 2008B.) Esimerkiksi painettaessa nappia S0, lähetetään merkki A (tai a, jos pariston tila on vähäinen). Jos lähettimen sarjanumero on , silloin lähetin lähettää vastaanottimelle merkkijonon joka on A. Sarjanumeron perään tulee siis tieto siitä, mitä nappia on painettu. (RF Solutions 2008B.) Kauko-ohjaus RF tai IR:llä on suosittu monissa sovelluksissa. Tavallinen kauko-ohjain perustuu yhdensuuntaiseen lähetykseen ja rajoitettuun suojaukseen. Pidemmälle kehitetyt laitteet perustuvat kahdensuuntaiseen lähetykseen, mutta koska niiden korkea hinta ja luotettavuus ovat huonoja puolia, ne eivät ole kovin suosittuja kaupallisessa käytössä. (Microchip 2008.) Suosituimmissa yhdensuuntaisissa lähetyksissä on kaksi puutetta: koodit, joita lähetetään, ovat usein kiinteitä ja numerot ovat mahdollisissa koodi kombinaatioissa suhteellisen pieniä. Jompikumpi näistä haitoista voi johtaa luvattomaan käyttöön. (Microchip,2008.) Näin ollen kauko-ohjaimen suojaus toimii parhaiten, jos koodit vaihtelevat ja mahdollisia koodikombinaatiota on paljon. KEELOQ koodinhyppely järjestelmä toteuttaa molemmat ehdot. (Microchip 2008.)

29 25 64 bittinen lähetyskoodi sisältää lisäksi kahdesta viiteen tilatietoa, eli yhteensä bittiä, joka tekee skannauksen mahdottomaksi. 32 bittinen salattu osa mahdollistaa 4 miljardia koodi kombinaatiota. Täydellinen skannaus voi siis kestää 17 vuotta! (Microchip 2008.) Huom.! Normaali järjestelmä ei koskaan vastaa kahdesti peräkkäin samaan lähetyskoodiin elinaikanaan. (Microchip 2008.) KEELOQ perustuu sovelluskohtaiseen, epälineaariseen salakirjoitus algoritmiin, joka luo uniikin lähetyksen joka kerta, joka tekee siis koodin sieppauksen ja lähetyksen hyödyttömäksi. Algoritmi käyttää ohjelmoitavaa 64-bittistä yksilöllistä salattua avainta jokaisessa laitteessa kehittäen 32 bittisen hyppykoodin. Avaimen pituus ja koodihyppely kombinaatiot alentavat mahdollisuutta murtautua järjestelmään. (Microchip 2008.) KEELOQ:ssa on kaksi tyypillistä tunnistusta lähetykseen, yhdensuuntainen ja kahdensuuntainen lähetys. Yhdensuuntaisessa lähetyksessä KEELOQ teknologiaa käytetään päihittämään scannerit ja kaappausohjelmat. Rajoitetut mahdolliset kombinaatiot kauko-ohjain systeemeissä mahdollistaa sen, että pystytään lähettämään kaikki mahdolliset kombinaatiot suhteellisen lyhyessä ajassa. Käsikäyttöistä mikroprosessoriin perustuvaa systeemiä, jota käytetään tähän tarkoitukseen, kutsutaan koodi skanneriksi. Skannaus prosessi voi kestää alle 32 sekuntia, jos yritetään kahdeksaa kombinaatiota sekunnissa. Vaikka systeemi käyttäisi 16 bittistä avainta, (eli kombinaatiota), kestää 2,25 tuntia käydä kaikki mahdolliset kombinaatiot läpi. (Microchip 2008.) Kahdensuuntaisessa tunnistuksessa KEELOQ:a käytetään estämään suojakoodin kloonaaminen. Kaukosäädin lähetin kaikentyyppisissä ajoneuvojen turvajärjestelmissä on vain pieni radiolähetin, joka lähettää koodinumeron tietyllä taajuudella. Tämä koodinumero on normaalisti

30 26 generoitu integroituun kooderi piiriin. Lähetystaajuus on normaalisti rajoitettu eri maiden lainsäädännön mukaan, kuitenkin, johtuen yksinkertaisesta lähetysformaatista, jokainen pystyy rakentamaan vastaanottimen ja tallentaa kaikki lähetykset myöhempää käyttöä varten. Tätä kutsutaan kloonaamiseksi. (Microchip 2008.) KEELOQ:n yhdensuuntaista lähetystä kutsutaan myös koodihyppely teknologiaksi, se on maailmanlaajuinen standardi, joka tarjoaa vielä turvallisen ja yksinkertaisen ratkaisun tunnistamiseen. (Microchip 2008.) Tyypillisiä yhdensuuntaisen lähetyksen piirteitä ovat: - 66-bittinen lähetyksen pituus (32-bittinen hyppykoodi, 34-bittinen kiinteä koodi) tila bittiä - useita toimintoja per lähetin (enintään 15) - matalajännitteinen kooderi toiminta - pysyväismuisti virheenkorjauksella - pienet ulkoiset komponentit - käyttäjäkohtainen uniikki 64-bittinen salausavain algoritmin konfigurointiin - läpinäkyvä/koodiriippumaton synkronointi. (Microchip 2008.) Kaksisuuntaisen lähetyksen pääpiirteitä ovat: - salausavaimet luettavissa suojatusti ei päällekkäisyyttä - muisti on EEPROM, joka on uudelleen ohjelmoitavissa - pienet komponentit - käyttäjäkohtainen uniikki salausavain käyttää konfiguroitua algoritmia - käyttäjällä kirjoitus/luku mahdollisuus - täysin koodihyppely yhteensopiva (Microchip 2008). Kaikki KEELOQ laitteet on ohjelmoitu käyttämällä sarjaporttia. Tämä sarjamoodi mahdollistaa sen, että käyttäjät tai ohjelmoijat voivat ohjelmoida itse laitetta, mikä lisää suunnittelun joustavuutta koodereissa, dekoodereissa ja tunnistavissa lähetinvastaanottimissa. Tyypillisesti valmistajan koodi, salausavain ja synkronointi-informaatio on varastoituna ulkoiseen/sisäiseen EEPROM muistiin. (Microchip 2008.)

31 27 KEELOQ systeemin hyvänä puolena on se, että vastaanottimelle pystytään helposti opettamaan lähetin. Opetus sisältää lähettimen vastaanotetun suojatun koodin laskennan, vastaanotetun hyppykoodin purkamisen ja sarjanumeron varastoimisen, laskurin arvon synkronisoinnin ja salatun koodin siirtämisen EEPROM muistiin. (Microchip 2008.) Seuraavaksi muutama tapa, miten KEELOQ voidaan opettaa. Yksinkertainen opetus, jossa vastaanotin käyttää kiinteää salattua avainta ja purkaa vastaanotetun koodin salattun osa. Ns. normaalissa opetuksessa vastaanotin käyttää lähetettyä informaatiota normaalissa operaatiossa josta seuraa salattu avain jonka jälkeen puretaan vastaanotetun koodin salattu osa. Turvallisessa opetuksessa lähetin aktivoidaan erityisellä nappiyhdistelmällä lähettämään 60-bittinen syöttöarvo käyttäen muodostettua lähettimen salauskoodia. Lähetin käyttää tätä syöttöarvoa johtuen samasta salatusta avaimesta ja purkaa vastaanotetun koodin salatun osan. (Microchip 2008.) Tämän työn lähettimen ja vastaanottimen opettaminen tapahtuu seuraavasti: 1. Painetaan opetuskytkintä hetkellisesti 2. Status LED syttyy 3. Aktivoidaan lähetin, jolloin status LED sammuu 4. Aktivoidaan lähetin toistamiseen, jolloin status LED välkkyy 5. Kun välkkyminen loppuu, on vastaanotin onnistunut nappaamaan lähettimen. Tämän jälkeen ollaan valmiita kytkemään lähetin postilaatikkoon. Piiri voidaan resetoida painamalla opetuskytkintä 8 sekuntia (RF Solutions 2008B). 5.3 Koodauspiiri Lähetin käyttää, kuten myös vastaanotin, MHz AM-taajuutta. Lähetintä käytetään mm. langattomissa turvalaitteissa, auton hälyttimissä ja kauko-ohjattavissa portinaukaisu laitteissa sekä muissa missä tarvitaan langatonta lähetystä. Tämän lähettimen kantomatka on noin 70 metriä. (RF Solutions 2008A.)

32 28 Lähettimessä on neljä pinniä. Kaksi on varattu virransyötölle, yksi antennille eli ulostulopinni ja yksi sisäänmenopinni, joka tulee mikroprosessorilta, jolta tulee lähetettävä data. (RF Solutions 2008A.) Lähetin tarvitsee mikroprosessorin (KUVIO 13). Mikroprosessorilla määrätään, mitä tehdään kun lähetin aktivoidaan. Työssä voidaan käyttää RF600E mikroprosessoria, koska se on tarkoitettu tämän tyyliseen lähettimeen. Lisäksi se huolehtii siirrettävän datan koodauksesta. Koodaus on tärkeää, sillä muutenhan kaikki RF vastaanottimet saisivat lähetetyn datan. Mikroprosessorissa on kahdeksan pinniä. Pinnejä 5 ja 8 käytetään virransyötössä, pinnejä 1-4 painiketietoon, pinniä 6 datan lähettämiseen ja pinniä 7 LED:lle. LED ilmaisee sen, lähetetäänkö dataa. Lähetysnopeus on 10 mikrosekuntia, joten lähettimen ei tarvitse olla kauaa päällä. Virran kulutus 4mA, kun lähetetään dataa, ja jännite 5V, maksimi jännite 6,6V. (RF Solutions 2008B.) KUVIO 13. RF600E mikroprosessorin pinnien merkinnät Valmis vastaanotin tarvitsee vain kolme komponenttia, eli RF lähettimen, mikroprosessorin sekä LED:n, joka ei kylläkään ole pakollinen. Lisäksi tarvitaan liitin, johon liitetään virtalähde. Tietenkin tarvitaan myös antenni, johon riittää tavallinen kuparijohto. 5.4 Dekoodauspiiri Vastaanottimen kantomatka on noin 100 metriä. Mikroprosessorina käytetään RF600D. Vastaanottimeen tulee LED-lamppu, joka ilmaisee postin saapuneen.

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU. Joni Ranta-Eskola WLANIN RAKENTAMINEN

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU. Joni Ranta-Eskola WLANIN RAKENTAMINEN VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Joni Ranta-Eskola WLANIN RAKENTAMINEN Liiketalous ja matkailu 2003 2 ALKUSANAT Tämä opinnäytetyö on suoritettu Vaasan ammattikorkeakoulussa tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa.

Lisätiedot

RFID-tekniikka supermarketeissa. Tulevaisuuden näkymät

RFID-tekniikka supermarketeissa. Tulevaisuuden näkymät Emmi Hämäläinen RFID-tekniikka supermarketeissa Tulevaisuuden näkymät Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Marraskuu 2007 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 30.11.2007 Tekijä(t) Emmi Hämäläinen

Lisätiedot

Aleksi Erkkilä YRITYKSEN TIETOVERKON PARANTAMINEN

Aleksi Erkkilä YRITYKSEN TIETOVERKON PARANTAMINEN Aleksi Erkkilä YRITYKSEN TIETOVERKON PARANTAMINEN Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Huhtikuu 2009 Yksikkö Aika Ylivieskan Yksikkö 02.03.2009 05.05.2009 Koulutusohjelma

Lisätiedot

Esipuhe. Jyväskylässä 8. lokakuuta 2003 Arto Takala

Esipuhe. Jyväskylässä 8. lokakuuta 2003 Arto Takala Esipuhe Tämä pro gradu -tutkielma valmistui Jyväskylässä toimivan Oivallin Oy:n toimeksiannosta. Työn tarjoamisesta ja ohjaamisesta haluan kiittää filosofian lisensiaatti Seppo Karjalaista. Avusta teknisissä

Lisätiedot

RFID/NFC -TEKNIIKAN VAIKUTUS KULUTTAJIIN

RFID/NFC -TEKNIIKAN VAIKUTUS KULUTTAJIIN Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Tietoliikenne 2010 Lassi Murto & Matti Sipola RFID/NFC -TEKNIIKAN VAIKUTUS KULUTTAJIIN OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu Tietojekäsittely Tietoliikenne

Lisätiedot

SÄHKÖISEN JA OPTISEN SIGNAALIN KÄYTTÖ SAMALLA PIIRILEVYLLÄ

SÄHKÖISEN JA OPTISEN SIGNAALIN KÄYTTÖ SAMALLA PIIRILEVYLLÄ Lappeenrannan teknillinen yliopisto, DIPLOMITYÖ Sähkötekniikan osasto 16.5.2005 SÄHKÖISEN JA OPTISEN SIGNAALIN KÄYTTÖ SAMALLA PIIRILEVYLLÄ Diplomityön aihe on hyväksytty Sähkötekniikan osaston osastoneuvostossa

Lisätiedot

Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan

Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan 2 Sisällys Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan Opas Ministeriön esipuhe... 3 Johdanto... 4 Käsitteet ja liittymätyypit... 6 Tekniikkaa

Lisätiedot

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet

T1 -moduli 1.1 Sähkövirta sähkövirta ampeereina (A) elektronien liikettä vapaita elektroneja johteiksi Eristeitä puolijohteet T1 -moduli 1.1 Sähkövirta Kun avaat hanan, vesi alkaa virrata. Veden määrän voidaan ilmoittaa vaikkapa litroina minuutissa. Kun kytket valot, lamppu syttyy, koska sähkövirta kulkee johdoissa. Sähkövirran

Lisätiedot

LOMA-ASUNNON OHJAUSJÄRJES- TELMIEN VERTAILU

LOMA-ASUNNON OHJAUSJÄRJES- TELMIEN VERTAILU LOMA-ASUNNON OHJAUSJÄRJES- TELMIEN VERTAILU Jarmo Rantala Opinnäytetyö Toukokuu 2013 Talotekniikan koulutusohjelma Sähköinen talotekniikka TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Talotekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

Taneli Härkönen. SSD-massamuistin sulauttaminen ajoneuvotietokoneeseen

Taneli Härkönen. SSD-massamuistin sulauttaminen ajoneuvotietokoneeseen Taneli Härkönen SSD-massamuistin sulauttaminen ajoneuvotietokoneeseen Insinöörityö Kajaanin ammattikorkeakoulu Tekniikka ja liikenne Tietotekniikka Kevätlukukausi 2010 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ Koulutusala

Lisätiedot

LANGATON LÄHIVERKKO. Wireless Local Area Network (WLAN) IEEE 802.11. Lasse Seppänen HAMK

LANGATON LÄHIVERKKO. Wireless Local Area Network (WLAN) IEEE 802.11. Lasse Seppänen HAMK LANGATON LÄHIVERKKO Wireless Local Area Network (WLAN) IEEE 802.11 Lasse Seppänen HAMK 1 1. JOHDANTO...4 2. LANGATON LÄHIVERKKO (WIRELESS LOCAL AREA NETWORK, WLAN)...5 2.1. WLAN-ARKKITEHTUURI...5 2.2.

Lisätiedot

SAMPPA TOIVIAINEN Inertia-anturihiiri mobiililaitteelle

SAMPPA TOIVIAINEN Inertia-anturihiiri mobiililaitteelle SAMPPA TOIVIAINEN Inertia-anturihiiri mobiililaitteelle Diplomityö Tarkastajat: Prof. Jarmo Takala TkL Helena Leppäkoski Diplomityön aihe on hyväksytty tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Useamman SSID:n langaton verkko ja Radius-palvelin Toteutus Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymässä

Useamman SSID:n langaton verkko ja Radius-palvelin Toteutus Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymässä Toteutus Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymässä Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Tietotekniikan ko. Riihimäki, Jesse Koskelainen OPINNÄYTETYÖ Tietotekniikan koulutusohjelma Riihimäki Työn nimi Useamman

Lisätiedot

Hakatun puutavaran jäljitettävyyden toteuttaminen radiotaajuisilla etätunnistustekniikoilla

Hakatun puutavaran jäljitettävyyden toteuttaminen radiotaajuisilla etätunnistustekniikoilla TEKNILLINEN KORKEAKOULU Automaatio- ja systeemitekniikan osasto Automaatiotekniikan laboratorio Miika Telama Hakatun puutavaran jäljitettävyyden toteuttaminen radiotaajuisilla etätunnistustekniikoilla

Lisätiedot

Suunnittelijan ja asentajan opas. 01.03.2006 edition 4.0

Suunnittelijan ja asentajan opas. 01.03.2006 edition 4.0 Suunnittelijan ja asentajan opas 0.0.00 edition.0 Muistiinpanoja varten Sisällysluettelo 0.0.00 edition.0 Korvaa aikaisemman oppaan. Päivitettyjä asioita tässä oppaassa: -valonsäätimet -kauko-ohjaus -komponenttiluettelo

Lisätiedot

Palomuurin valitseminen kannettavaan tietokoneeseen. Teemu Kolari

Palomuurin valitseminen kannettavaan tietokoneeseen. Teemu Kolari Palomuurin valitseminen kannettavaan tietokoneeseen Teemu Kolari Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2012 Tiivistelmä Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tekijä Teemu Kolari Opinnäytetyön nimi

Lisätiedot

MOBIILILAAJAKAISTAN KÄYTETTÄVYYS

MOBIILILAAJAKAISTAN KÄYTETTÄVYYS Vili Numminen MOBIILILAAJAKAISTAN KÄYTETTÄVYYS Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Maaliskuu 2011 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 11.3.2011 Tekijä(t) Vili Numminen Koulutusohjelma ja

Lisätiedot

Kari Saaranen HAKKURITEHOLÄHTEEN SUUNNITTELU

Kari Saaranen HAKKURITEHOLÄHTEEN SUUNNITTELU Kari Saaranen HAKKURITEHOLÄHTEEN SUUNNITTELU Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Sähkötekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2011 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Ylivieskan yksikkö Koulutusohjelma

Lisätiedot

KARI KIRJAVAINEN RFID-TEKNOLOGIAN KEHITYS, SENSORIT JA HYÖDYNTÄMI- NEN OLOSUHDEMITTAUKSISSA

KARI KIRJAVAINEN RFID-TEKNOLOGIAN KEHITYS, SENSORIT JA HYÖDYNTÄMI- NEN OLOSUHDEMITTAUKSISSA KARI KIRJAVAINEN RFID-TEKNOLOGIAN KEHITYS, SENSORIT JA HYÖDYNTÄMI- NEN OLOSUHDEMITTAUKSISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Tietotekniikka. Tietoliikennetekniikka INSINÖÖRITYÖ TIETOKONEOHJATTU ANTENNIMITTAUSJÄRJESTELMÄ

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA. Tietotekniikka. Tietoliikennetekniikka INSINÖÖRITYÖ TIETOKONEOHJATTU ANTENNIMITTAUSJÄRJESTELMÄ TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA Tietotekniikka Tietoliikennetekniikka INSINÖÖRITYÖ TIETOKONEOHJATTU ANTENNIMITTAUSJÄRJESTELMÄ Työn tekijä: Soile Sallinen Työn valvoja: Antti Koivumäki Työn ohjaaja: Antti

Lisätiedot

Veneilijän Sähköopas. Mobile House Oy Hannu Laine. Meniköhän tämä nyt oikein @## $\\@*.

Veneilijän Sähköopas. Mobile House Oy Hannu Laine. Meniköhän tämä nyt oikein @## $\\@*. Veneilijän Sähköopas Mobile House Oy Hannu Laine Meniköhän tämä nyt oikein @## $\\@*. Sisällys Taustaa... 3 1. Veneen sähkön periaatteet... 4 2. Sähkön suureet... 5 Jännite (Voltti) U... 5 Virta (Ampeeri)

Lisätiedot

Tuomas Rasku. KTV-verkon toteutus valokuidussa. Opinnäytetyö Syksy 2012 Tekniikan yksikkö Tietotekniikan koulutusohjelma

Tuomas Rasku. KTV-verkon toteutus valokuidussa. Opinnäytetyö Syksy 2012 Tekniikan yksikkö Tietotekniikan koulutusohjelma Tuomas Rasku KTV-verkon toteutus valokuidussa Opinnäytetyö Syksy 2012 Tekniikan yksikkö Tietotekniikan koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä Koulutusyksikkö: Tekniikan

Lisätiedot

Eemeli Merisalo. Sensoriverkot. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Insinööri (AMK) Tietotekniikka. Insinöörityö

Eemeli Merisalo. Sensoriverkot. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Insinööri (AMK) Tietotekniikka. Insinöörityö Eemeli Merisalo Sensoriverkot Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietotekniikka Insinöörityö 16.4.2015 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika Eemeli Merisalo Sensoriverkot 38 sivua 16.4.2015

Lisätiedot

HARJATTOMIEN TASAVIRTAMOOTTOREIDEN OHJAIN LENNOKKIKÄYTTÖÖN

HARJATTOMIEN TASAVIRTAMOOTTOREIDEN OHJAIN LENNOKKIKÄYTTÖÖN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Jussi Sirkiä HARJATTOMIEN TASAVIRTAMOOTTOREIDEN OHJAIN LENNOKKIKÄYTTÖÖN Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkistettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

Ohjelmointia Scratchin kanssa

Ohjelmointia Scratchin kanssa Ohjelmointia Scratchin kanssa β eta Matti Nelimarkka Noora Vainio Nyyti Kinnunen 2011 2 Materiaali on käytössä Creative Commons Nimeä- Tarttuva 3.0 Muokkaamaton (CC BY- SA) lisenssillä. Se tarkoittaa,

Lisätiedot

JARI-PEKKA KOSKINEN KORKEAPAINEMAALIRUISKUN OHJAUSELEKTRONIIKAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS. Diplomityö

JARI-PEKKA KOSKINEN KORKEAPAINEMAALIRUISKUN OHJAUSELEKTRONIIKAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS. Diplomityö JARI-PEKKA KOSKINEN KORKEAPAINEMAALIRUISKUN OHJAUSELEKTRONIIKAN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Diplomityö Tarkastaja: Pekka Ruuskanen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Lähiverkon toimintaa Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 24.10.2011 Timo Ruohomaa

Lähiverkon toimintaa Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 24.10.2011 Timo Ruohomaa ICT1TN002 1/17 Työasemat ja tietoverkot Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 24.10.2011 Timo Ruohomaa 3 ICT1TN002 Tässä materiaalissa on todella lyhyt kuvaus lähiverkon toiminnasta. Asiat on yritetty kertoa

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri. Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri. Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Merenkulun koulutusohjelma / merenkulun insinööri Jussi Vakkuri VENTTIILITOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA Opinnäytetyö 2015 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Ville Poutiainen Aurinkokeräimen suunnittelu käyttöveden lisälämmittimeksi

Ville Poutiainen Aurinkokeräimen suunnittelu käyttöveden lisälämmittimeksi Ville Poutiainen Aurinkokeräimen suunnittelu käyttöveden lisälämmittimeksi Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Kone- ja tuotantotekniikka Helmikuu 2008 KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

HAMMASHOITOKONEEN TESTAUS- JA VIANETSINTÄOHJELMA

HAMMASHOITOKONEEN TESTAUS- JA VIANETSINTÄOHJELMA aalto-yliopisto teknillinen korkeakoulu Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Antti Korhola HAMMASHOITOKONEEN TESTAUS- JA VIANETSINTÄOHJELMA Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot