Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ ()

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/2014 1 ()"

Transkriptio

1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ (<SM>) Aika , 13:00-14:57 Paikka Joensuu M302 ja Kuopio ME201 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Vornanen Matti professori, jäsen 1-20 Peltola Heli professori, jäsen 1-20 Tuomela Jukka professori, varajäsen 1-20 Kilpeläinen Pekka professori, jäsen 1-20 Kolehmainen Mikko professori, jäsen 1-11 Juvaste Simo henkilöstö, jäsen 1-20 Ronkanen Päivi henkilöstö, jäsen 1-20 Pynttäri Anne opiskelija, varajäsen 1-5 Eronen Jyry opiskelija, jäsen 1-20 Huikuri Teemu opiskelija, varajäsen 1-20 Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Dekaani Jukka Jurvelin Sihteeri Johtava hallintopäällikkö Arja Hirvonen

2 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ (28) Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 FT Sami Myllymaan opetusnäytteen antaminen dosentin arvon 5 myöntämistä varten alana Lääketieteellinen fysiikka, erityisesti biomateriaalit ja bioelektroditekniikka (Medical Physics, especially biomaterials and bioelectrode technology) 4 FT Arto Koistisen opetusnäytteen antaminen dosentin arvon 6 myöntämistä varten alana Biomateriaalien karakterisointi (Biomaterial Characterization) 5 FT Taina Yli-Juutin opetusnäytteen antaminen yliopistotutkijan, 7 aerosolifysiikka ja -kemia (Tenure Track, vakanssi 32252) tehtävää varten 6 Dosentin arvon myöntäminen FT Sami Myllymaalle alana 8 Lääketieteellinen fysiikka, erityisesti biomateriaalit ja bioelektroditekniikka (Medical Physics, especially biomaterials and bioelectrode technology) 7 Dosentin arvon myöntäminen FT Arto Koistiselle alana 9 Biomateriaalien karakterisointi (Biomaterial Characterization) 8 FT Tuomo Kakkosen hakemus dosentin arvon myöntämiseksi alana 10 Opetus- ja kehitysteknologiat (Technologies for education and development) 9 PhD Mike Joyn hakemus dosentin arvon myöntämiseksi alana 11 Opetusteknologia (Education Technology) 10 FT Minna Kivimäenpään hakemus dosentin arvon myöntämiseksi 12 alana Ympäristöekologia, erityisesti kasvi-ilmakehävuorovaikutukset (Environmental ecology, especially plant-atmosphere interactions) 11 Esityksen tekeminen yliopiston rehtorille epäorgaanisen kemian, 14 erityisesti organometallikemian professorin (vakanssi 32137, vakinaistamispolku) tehtävän täytöstä 12 MSc Boy Josef Hubertus Marcel Possenin väitöskirjan "Searching for 16 Traits Behind Growth and Biomass: A Case Study with Silver Birch (Betula pendula Roth)" hyväksyminen 13 MSc Yevgeniya Kobrinan väitöskirjan "Infrared Microspectroscopic 17 Cluster Analysis of Bone and Cartilage" hyväksyminen 14 MSc (Tech.) Cristina Florean väitöskirjan "Characterization of 18 Articular Cartilage, Chondrocyte and Bone Properties Using Nanoand Microscale Techniques" hyväksyminen 15 FM Jarkko Iivarisen väitöskirjan "Diagnostics of Human Forearm Soft 19 Tissues Using Indentation and Suction Measurements - Experimental and Modeling Analysis" hyväksyminen 16 FL Henna Stenbergin väitöskirjan "Studies on Self-organizing 20 Layered Coatings" hyväksyminen 17 FM Aki Pulkkisen väitöskirjan "Simulation Methods in Transcranial 21 Ultrasound Therapy" hyväksyminen 18 Tiedekuntaneuvoston kokouksen siirtäminen Ilmoitusasioita Kokouksen päättäminen 28

3 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ (28) Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa tiedekuntaneuvoston kokouksen. Puheenjohtaja avasi tiedekuntaneuvoston kokouksen klo 13.

4 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ (28) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintojohtosäännön 26 :n mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen ko koukseen on lähetettävä viimeistään neljä arkipäivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osaltaan toisin päättänyt. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Tiedekuntaneuvoston sihteeri on lähettänyt kokouskutsun Ko kous kutsun liitteenä olevassa esityslistassa on mainittu käsiteltävät asiat. Hallintojohtosäännön 27 mukaan yliopiston monijäseniset toimielimet ovat päätös val tai sia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läs nä. Hallintoelimen varajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Kutsu kokoukseen oli lähetetty määräajassa ja koska paikalla oli puheenjohtajan lisäksi seitsemän (7) jäsentä ja kolme (3) varajäsentä, todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asioiden käsittelyjärjestystä muutettiin siten, että esityslista numero 19 muutettiin esityslistaksi numero 17, esityslista numero 20 esityslistaksi numero 18, esityslista numero 17 esityslistaksi numero 19 ja esityslista numero 18 esityslistaksi numero 20.

5 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ (28) FT Sami Myllymaan opetusnäytteen antaminen dosentin arvon myöntämistä varten alana Lääketieteellinen fysiikka, erityisesti biomateriaalit ja bioelektroditekniikka (Medical Physics, especially biomaterials and bioelectrode technology) Yliopistolain 558/2009 mukaan dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito. Pääsääntöisesti opetustaito arvioidaan hakemusasiakirjoista ilmenevien tietojen perusteella. Tällöin huomioidaan suoritetut korkeakoulupedagogiset opinnot, muu pedagoginen kelpoisuus sekä aiemmin vähintään arvosanalla "hyvä" hyväksytty opetusnäyte, joka on annettu yliopistotasoiseen tehtävään. Dosentilta edellytettävän hyvän opetustaidon arvioimiseksi FT Sami Myllymaan tulee antaa opetusnäyte dekaanin päätöksen mukaisesti. FT Sami Myllymaa antaa opetusnäytteen dosentin arvon myöntämistä varten alana Lääketieteellinen fysiikka, erityisesti biomateriaalit ja bioelektroditekniikka (Medical Physics, especially biomaterials and bioelectrode technology) aiheesta Uudet materiaalitekniikat bioelektrodisovelluksissa. Opetusnäyte arvioidaan numeerisella asteikolla 1-5 (1 välttävä, 2 tyydyttävä, 3 hyvä, 4 kiitettävä ja 5 erinomainen). Opetusnäytteen arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. hakijan kykyyn: motivoida kuulijoita jäsentää opetettavan aiheen kuulijoille ymmärrettäväksi perustella esittämiään ajatuksia ja väitteitä hyödyntää alan uusinta tutkimusta opettaa innostavasti ja ajatuksia herättäen olla vuorovaikutuksessa opiskelijoiden kanssa aktivoida työskentelemään sekä ohjata opiskelua ja oppimista arvioida omaa opetustaan ja perustella tekemiään ratkaisuja esiintyä kuulijoille käyttää monipuolisia työ- ja esitystapoja käyttää havaintovälineitä Tiedekuntaneuvosto kuuntelee FT Sami Myllymaan opetusnäytteen ja antaa arvosanan. Opetusnäyte hyväksyttiin arvosanalla kiitettävä (4/5).

6 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ (28) FT Arto Koistisen opetusnäytteen antaminen dosentin arvon myöntämistä varten alana Biomateriaalien karakterisointi (Biomaterial Characterization) Yliopistolain 558/2009 mukaan dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito. Pääsääntöisesti opetustaito arvioidaan hakemusasiakirjoista ilmenevien tietojen perusteella. Tällöin huomioidaan suoritetut korkeakoulupedagogiset opinnot, muu pedagoginen kelpoisuus sekä aiemmin vähintään arvosanalla "hyvä" hyväksytty opetusnäyte, joka on annettu yliopistotasoiseen tehtävään. Dosentilta edellytettävän hyvän opetustaidon arvioimiseksi FT Arto Koistisen tulee antaa opetusnäyte dekaanin päätöksen mukaisesti. FT Arto Koistinen antaa opetusnäytteen dosentin arvon myöntämistä varten alana Biomateriaalien karakterisointi (Biomaterial Characterization) aiheesta Biomateriaalien karakterisoinnin monipuolisuus. Opetusnäyte arvioidaan numeerisella asteikolla 1-5 (1 välttävä, 2 tyydyttävä, 3 hyvä, 4 kiitettävä ja 5 erinomainen). Opetusnäytteen arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. hakijan kykyyn: motivoida kuulijoita jäsentää opetettavan aiheen kuulijoille ymmärrettäväksi perustella esittämiään ajatuksia ja väitteitä hyödyntää alan uusinta tutkimusta opettaa innostavasti ja ajatuksia herättäen olla vuorovaikutuksessa opiskelijoiden kanssa aktivoida työskentelemään sekä ohjata opiskelua ja oppimista arvioida omaa opetustaan ja perustella tekemiään ratkaisuja esiintyä kuulijoille käyttää monipuolisia työ- ja esitystapoja käyttää havaintovälineitä Tiedekuntaneuvosto kuuntelee FT Arto Koistisen opetusnäytteen ja antaa arvosanan. Opetusnäyte hyväksyttiin arvosanalla hyvä (3/5).

7 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ (28) FT Taina Yli-Juutin opetusnäytteen antaminen yliopistotutkijan, aerosolifysiikka ja -kemia (Tenure Track, vakanssi 32252) tehtävää varten Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön 12 :n mukaan dekaani päättää siitä, onko yliopistotutkijan tehtävää hakevan annettava opetusnäyte. FT Taina Yli-Juutia tullaan ehdottamaan otsikossa mainittuun yliopistotutkijan tehtävään. Asia käsitellään loppuun syyskuun tiedekuntaneuvostossa. Dekaanin määräämänä FT Taina Yli-Juutin tulee antaa tehtävää varten opetusnäyte. Yli-Juutin opetusnäytteen aihe on "Aerosolihiukkasten tiivistymiskasvu". Opetusnäyte arvioidaan numeerisella asteikolla 1-5 (1 välttävä, 2 tyydyttävä, 3 hyvä, 4 kiitettävä ja 5 erinomainen). Opetusnäytteen arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. hakijan kykyyn: motivoida kuulijoita jäsentää opetettavan aiheen kuulijoille ymmärrettäväksi perustella esittämiään ajatuksia ja väitteitä hyödyntää alan uusinta tutkimusta opettaa innostavasti ja ajatuksia herättäen olla vuorovaikutuksessa opiskelijoiden kanssa aktivoida työskentelemään sekä ohjata opiskelua ja oppimista arvioida omaa opetustaan ja perustella tekemiään ratkaisuja esiintyä kuulijoille käyttää monipuolisia työ- ja esitystapoja käyttää havaintovälineitä Tiedekuntaneuvosto kuuntelee FT Taina Yli-Juutin opetusnäytteen ja antaa arvosanan. Opetusnäyte hyväksyttiin arvosanalla kiitettävä (4/5).

8 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ (28) Dosentin arvon myöntäminen FT Sami Myllymaalle alana Lääketieteellinen fysiikka, erityisesti biomateriaalit ja bioelektroditekniikka (Medical Physics, especially biomaterials and bioelectrode technology) FT Sami Myllymaa on hakenut dosentin arvoa alana Lääketieteellinen fysiikka, erityisesti biomateriaalit ja bioelektroditekniikka (Medical Physics, especially biomaterials and bioelectrode technology) Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa. Yliopistolain 558/ :n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito. Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön 11 :n kohdan 12 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää dosentin arvon myöntämisestä sekä dosentin arvoa hakeneesta pyydettävistä asiantuntijalausunnoista. on kokouksessaan nimennyt materiaalitieteen professori Sami Franssilan (Materiaalitekniikan laitos, Aalto yliopisto) ja automaatiotekniikan professori, mikro- ja nanosysteemitekniikan ryhmän johtaja Pasi Kallion (Systeemitekniikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto) antamaan lausuntonsa FT Sami Myllymaan tieteellisestä pätevyydestä dosentin arvon myöntämiseksi alana Lääketieteellinen fysiikka, erityisesti biomateriaalit ja bioelektroditekniikka (Medical Physics, especially biomaterials and bioelectrode technology). Professori Franssila ja professori Kallio ovat lausunnoissaan todenneet FT Sami Myllymaan tieteellisesti päteväksi hakemallaan dosentin arvon alalla. Asiantuntijoiden lausunnot ovat esityslistan liitteinä. Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito (Yliopistolaki 558/ ). Tiedekuntaneuvosto päättää esityslistan nro 3 kohdalla FT Sami Myllymaan opetusnäytteestä. Tiedekuntaneuvosto toteaa, että FT Sami Myllymaa täyttää yliopistolaissa mainitut dosentin arvon edellytykset ja myöntää hänelle Itä-Suomen yliopiston dosentin arvon alana Lääketieteellinen fysiikka, erityisesti biomateriaalit ja bioelektroditekniikka (Medical Physics, especially biomaterials and bioelectrode technology) alkaen. Esityksen mukainen. Liitteet 1 Professori Sami Franssilan lausunto 2 Professori Pasi Kallion lausunto

9 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ (28) Dosentin arvon myöntäminen FT Arto Koistiselle alana Biomateriaalien karakterisointi (Biomaterial Characterization) FT Arto Koistinen on hakenut dosentin arvoa alana Biomateriaalien karakterisointi (Biomaterial Characterization) Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa. Yliopistolain 558/ :n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito. Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön 11 :n kohdan 12 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää dosentin arvon myöntämisestä sekä dosentin arvoa hakeneesta pyydettävistä asiantuntijalausunnoista. on kokouksessaan nimennyt lääketieteellisen tekniikan professori Jari Hyttisen (Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto) ja materiaalitieteen professori Jari Koskisen (Materiaalitekniikan laitos, Aalto yliopisto) antamaan lausuntonsa FT Arto Koistisen tieteellisestä pätevyydestä dosentin arvon myöntämiseksi alana Biomateriaalien karakterisointi (Biomaterial Characterization). Professori Hyttinen ja professori Koskinen ovat lausunnoissaan todenneet FT Arto Koistisen tieteellisesti päteväksi hakemallaan dosentin arvon alalla. Asiantuntijoiden lausunnot ovat esityslistan liitteinä. Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito (Yliopistolaki 558/ ). Tiedekuntaneuvosto päättää esityslistan nro 4 kohdalla FT Arto Koistisen opetusnäytteestä. Tiedekuntaneuvosto toteaa, että FT Arto Koistinen täyttää yliopistolaissa mainitut dosentin arvon edellytykset ja myöntää hänelle Itä-Suomen yliopiston dosentin arvon alana Biomateriaalien karakterisointi (Biomaterial Characterization) alkaen. Esityksen mukainen. Liitteet 3 Professori Jari Koskisen lausunto 4 Professori Jari Hyttisen lausunto

10 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ (28) FT Tuomo Kakkosen hakemus dosentin arvon myöntämiseksi alana Opetus- ja kehitysteknologiat (Technologies for education and development) FT Tuomo Kakkonen on hakenut dosentin arvoa alana Opetus- ja kehitysteknologiat (Technologies for education and development) Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa. FT Tuomo Kakkosen hakemus on esityslistan liitteenä. FT Tuomo Kakkosen kaikki hakemusasiakirjat ovat nähtävänä tiedekunnan hallintopalvelukeskuksessa Snellmaniassa Kuopion kampuksella. Yliopistolain 558/ :n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito. Tietojenkäsittelytieteen laitoksen johtaja, professori Markku Hauta-Kasari esittää, että asiantuntijoiksi antamaan lausuntonsa FT Tuomo Kakkosen tutkimusansioista kutsutaan professori (Innovatiiviset oppimisympäristöt) Marja Kankaanranta (Agora Center & Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto) ja dosentti (Kieliteknologia) Kristiina Jokinen (Käyttäytymistieteiden laitos, Helsingin yliopisto). Laitoksen johtajan lausunto on esityslistan liitteenä. Hakija on antanut esityslistan liitteenä olevan kirjallisen selvityksen yhteistyöstään esitettyjen asiantuntijoiden kanssa. tiedekunnan dekaani Jukka Jurvelin on käsitellyt FT Tuomo Kakkosen hakemuksen dosentin arvon myöntämiseksi ja puoltaa sen käsittelyä tiedekuntaneuvostossa. Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito (Yliopistolain 558/2009). Tiedekunnan ohjeistuksen mukaan opetustaito arvioidaan ensisijaisesti hakemusasiakirjoista ilmenevien tietojen perusteella. Tällöin huomioidaan mm. pedagoginen koulutus ja kelpoisuus, aiemmin vähintään arvosanalla hyvä hyväksytty opetusnäyte, joka on annettu yliopistotasoiseen tehtävään, käytännön opetuskokemus sekä tuotettu oppimateriaali. Dekaani voi vapauttaa hakijan opetusnäytteen antamisesta, jos hakijan opetustaito on aikaisemmin todettu. FT Tuomo Kakkosella on jonkin verran käytännön yliopistollista opetuskokemusta Joensuun yliopistossa/itä-suomen yliopistossa v alkaen. Dosentilta edellytettävän hyvän opetustaidon arvioimiseksi hänen tulee antaa opetusnäyte dekaanin päätöksen mukaisesti. Tiedekuntaneuvosto valitsee esitetyt asiantuntijat antamaan lausuntonsa FT Tuomo Kakkosen tutkimusansioista dosentin arvon myöntämiseksi alana Opetusja kehitysteknologiat (Technologies for education and development). Esityksen mukainen. Liitteet 5 FT Tuomo Kakkosen hakemus Laitoksen johtajan professori Markku Hauta-Kasarin lausunto FT Tuomo Kakkosen selvitys yhteistyöstä esitettyjen asiantuntijoiden kanssa

11 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ (28) PhD Mike Joyn hakemus dosentin arvon myöntämiseksi alana Opetusteknologia (Education Technology) PhD Mike Joy on hakenut dosentin arvoa alana Opetusteknologia (Education Technology) Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa. PhD Mike Joyn hakemus on esityslistan liitteenä. PhD Mike Joyn kaikki hakemusasiakirjat ovat nähtävänä tiedekunnan hallintopalvelukeskuksessa Snellmaniassa Kuopion kampuksella. Yliopistolain 558/ :n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito. Tietojenkäsittelytieteen laitoksen johtaja, professori Markku Hauta-Kasari esittää, että asiantuntijoiksi antamaan lausuntonsa PhD Mike Joyn tutkimusansioista kutsutaan vuorovaikutteisen teknologian professori Markku Turunen (Informaatiotieteen yksikkö, Tampereen yliopisto) ja digitaalisen median professori Tapio Takala (Mediatekniikan laitos, Aalto yliopisto). Laitoksen johtajan lausunto on esityslistan liitteenä. Hakija on antanut esityslistan liitteenä olevan kirjallisen selvityksen yhteistyöstään esitettyjen asiantuntijoiden kanssa. tiedekunnan dekaani Jukka Jurvelin on käsitellyt PhD Mike Joyn hakemuksen dosentin arvon myöntämiseksi ja puoltaa sen käsittelyä tiedekuntaneuvostossa. Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito (Yliopistolain 558/2009). Tiedekunnan ohjeistuksen mukaan opetustaito arvioidaan ensisijaisesti hakemusasiakirjoista ilmenevien tietojen perusteella. Tällöin huomioidaan mm. pedagoginen koulutus ja kelpoisuus, aiemmin vähintään arvosanalla hyvä hyväksytty opetusnäyte, joka on annettu yliopistotasoiseen tehtävään, käytännön opetuskokemus sekä tuotettu oppimateriaali. Dekaani voi vapauttaa hakijan opetusnäytteen antamisesta, jos hakijan opetustaito on aikaisemmin todettu. PhD Mike Joylla on pedagoginen koulutus ja riittävästi käytännön yliopistollista opetuskokemusta University of Warwickissa v alkaen. Edellä olevaan perustuen luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan dekaani on päätöksellään vapauttanut PhD Mike Joyn opetusnäytteen antamisesta hakemaansa dosentin arvoa varten. Tiedekuntaneuvosto valitsee esitetyt asiantuntijat antamaan lausuntonsa PhD Mike Joyn tutkimusansioista dosentin arvon myöntämiseksi alana Opetusteknologia (Education Technology). Esityksen mukainen. Liitteet 8 PhD Mike Joyn hakemus Laitoksen johtajan professori Markku Hauta-Kasarin lausunto PhD Mike Joyn selvitys yhteistyöstä ehdotettujen asiantuntijoiden kanssa

12 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ (28) FT Minna Kivimäenpään hakemus dosentin arvon myöntämiseksi alana Ympäristöekologia, erityisesti kasvi-ilmakehävuorovaikutukset (Environmental ecology, especially plant-atmosphere interactions) FT Minna Kivimäenpää on hakenut dosentin arvoa alana Ympäristöekologia, erityisesti kasvi-ilmakehävuorovaikutukset (Environmental ecology, especially plant-atmosphere interactions) Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa. FT Minna Kivimäenpään hakemus on esityslistan liitteenä. FT Minna Kivimäenpään kaikki hakemusasiakirjat ovat nähtävänä tiedekunnan hallintopalvelukeskuksessa Snellmaniassa Kuopion kampuksella. Yliopistolain 558/ :n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito. Biologian laitoksen johtaja, professori Raine Kortet esittää, että asiantuntijoiksi antamaan lausuntonsa FT Minna Kivimäenpään tutkimusansioista kutsutaan metsien ja ilmakehän vuorovaikutusten professori Jaana Bäck (Metsätieteiden laitos, Helsingin yliopisto) ja kasvi- ja maaperäekologian dosentti Annamari Markkola (Biologian laitos, Oulun yliopisto). Laitoksen johtajan lausunto on esityslistan liitteenä. Hakija on antanut esityslistan liitteenä olevan kirjallisen selvityksen yhteistyöstään esitettyjen asiantuntijoiden kanssa. tiedekunnan dekaani Jukka Jurvelin on käsitellyt FT Minna Kivimäenpään hakemuksen dosentin arvon myöntämiseksi ja puoltaa sen käsittelyä tiedekuntaneuvostossa. Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito (Yliopistolain 558/2009). Tiedekunnan ohjeistuksen mukaan opetustaito arvioidaan ensisijaisesti hakemusasiakirjoista ilmenevien tietojen perusteella. Tällöin huomioidaan mm. pedagoginen koulutus ja kelpoisuus, aiemmin vähintään arvosanalla hyvä hyväksytty opetusnäyte, joka on annettu yliopistotasoiseen tehtävään, käytännön opetuskokemus sekä tuotettu oppimateriaali. Dekaani voi vapauttaa hakijan opetusnäytteen antamisesta, jos hakijan opetustaito on aikaisemmin todettu. FT Minna Kivimäenpäällä on pedagogista koulutusta ja riittävästi käytännön yliopistollista opetuskokemusta Kuopion yliopistossa/itä-suomen yliopistossa v alkaen. Edellä olevaan perustuen luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan dekaani on päätöksellään vapauttanut FT Minna Kivimäenpään opetusnäytteen antamisesta hakemaansa dosentin arvoa varten. Tiedekuntaneuvosto valitsee esitetyt asiantuntijat antamaan lausuntonsa FT Minna Kivimäenpään tutkimusansioista dosentin arvon myöntämiseksi alana Ympäristöekologia, erityisesti kasvi-ilmakehävuorovaikutukset (Environmental ecology, especially plant-atmosphere interactions). Esityksen mukainen. Liitteet 11 FT Minna Kivimäenpään hakemus Laitoksen johtajan professori Raine Kortetin lausunto FT Minna Kivimäenpään selvitys yhteistyöstä esitettyjen

13 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ (28) asiantuntijoiden kanssa

14 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ (28) Esityksen tekeminen yliopiston rehtorille epäorgaanisen kemian, erityisesti organometallikemian professorin (vakanssi 32137, vakinaistamispolku) tehtävän täytöstä Yliopiston rehtori on tiedekuntaneuvoston esityksestä hyväksynyt epäorgaanisen kemian, erityisesti organometallikemian professorin (vakanssi 32137) tehtävän tehtäväse los teen se kä teh tä vän täyt tä mi sen kut su mismenettelyllä toistaiseksi. Liitteenä rehtorin pää tös teh tävä se los teen hy väk symisestä ja teh tä väseloste. Asiantuntijalausunnot apulaisprofessori Igor Koshevoyn kelpoisuudesta ja ansioista epäorgaanisen kemian, erityisesti organometallikemian professorin tehtävään on pyy det ty akatemiaprofessori Maarit Karppiselta (Aalto yliopisto, kemian laitos) ja professori Risto Laitiselta (Oulun yliopisto, kemian laitos). Akatemiaprofessori Maarit Karppinen toteaa antamansa lausunnon yhteenvedossa näin: "Yhteenvetona totean, että apulaisprofessori Igor Koshevoy on tutkimustyöllään ja siinä saavuttamillaan tuloksilla sekä muilla akateemisilla ansioillaan selkeästi osoittanut tieteellisen pätevyytensä Itä-Suomen yliopiston epäorgaanisen kemian, erityisesti organometallikemian professoriksi. Parhaan arvioni mukaan hän on kiistatta kelpoinen ko. professuuriin." Professori Risto Laitinen toteaa lausuntonsa päätteeksi: "Assoc.prof. Igor Koshevoy is a very successful chemist, who has already shown his abilities both in research, research management, and teaching. I find him without any doubt qualified for the professorship of inorganic chemistry, especially organometallic chemistry, and recommend that he is nominated for this position." Asiantuntijalausunnot ovat esittelylistan liitteenä. Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön 31 :n mukaan professorin palvelus suhteeseen toistaiseksi tai yli kaksivuotiskaudeksi valittavan tulee olla tieteellises ti tai taiteellisesti pätevä ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito ja, jos se on tär keää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Epäorgaanisen kemian, erityisesti organometallikemian professorilta ei vaadita käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalaan. Dekaani Jukka Jurvelin on vapauttanut apulaisprofessori Igor Koshevoyn opetusnäytteen antamisesta po. professuuria varten sillä perusteella, että hänellä on riittävästi yliopistollista opetuskokemusta ja hän on antanut opetusnäytteen Itä-Suomen yliopistossa v dosentuuria varten arvosanalla hyvä 3/5. Yhteenvetona voidaan todeta, että apulaisprofessori Igor Koshevoy on todettu asian tun ti ja lau sun tojen perusteella yliopistolain 33 :n vaatimuksen mukaisesti kiistat ta kel poiseksi epäorgaanisen kemian, erityisesti organometallikemian profes suu riin. Hän täyt tää Itä-Suo men yli opis ton hal linto johtosäännön 31 :ssä sääde tyt kel poi suus vaa ti mukset. Hallintojohtosäännön 32 :n mukaan rehtori myöntää erivapauden yliopistoasetuksen kielitaitovaatimuksiin. Kemian laitoksen johtaja, professori Tapani Pakkanen on todennut, että kemian laitoksen opetuksen toteuttaminen englannin kielellä ei aiheuta ongelmia. Tiedekuntaneuvosto esittää rehtorille, että Koshevoylle myönnetään erivapaus kielitaitovaatimuksista po. tehtävää varten. Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön 11 :n kohdan 11 mukaan tiedekun taneuvosto tekee ehdotuksen kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi pro fessorin tehtävään

15 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ (28) valittavasta/otettavasta. Tiedekuntaneuvosto esittää yliopiston rehtorille, että rehtori myöntää apulaisprofessori Igor Koshevoylle erivapauden yliopistoasetuksen kielitaitovaatimuksista ja että hänet otetaan epäorgaanisen kemian, erityisesti organometallikemian professorin tehtävään (vakanssi 32137) alkaen toistaiseksi. Esityksen mukainen. Liitteet 14 Rehtorin hyväksymä tehtäväntäyttöseloste 15 Asiantuntijoiden lausunnot

16 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ (28) MSc Boy Josef Hubertus Marcel Possenin väitöskirjan "Searching for Traits Behind Growth and Biomass: A Case Study with Silver Birch (Betula pendula Roth)" hyväksyminen Vastaväittäjä, Dr Hendrik Poorter, puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä filosofian tohtorin tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi hyväksytty. Vastaväittäjän lausunto on esityslistan liitteenä. Väittelijällä ei ole huomautettavaa lausunnosta. Tiedekuntaneuvosto päättää MSc Boy Possenin väitöskirjan hyväksymisestä ja arvostelee sen arvosanalla hyväksytty. Esityksen mukainen. Liitteet 16 Vastaväittäjä Dr Hendrik Poorterin lausunto

17 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ (28) MSc Yevgeniya Kobrinan väitöskirjan "Infrared Microspectroscopic Cluster Analysis of Bone and Cartilage" hyväksyminen Vastaväittäjä, professori Ela Claridge, puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä filosofian tohtorin tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi hyväksytty. Vastaväittäjän lausunto on esityslistan liitteenä. Väittelijällä ei ole huomautettavaa lausunnosta. Tiedekuntaneuvosto päättää MSc Yevgeniya Kobrinan väitöskirjan hyväksymisestä ja arvostelee sen arvosanalla hyväksytty. Esityksen mukainen. Liitteet 17 Vastaväittäjä professori Ela Claridgen lausunto

18 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ (28) MSc (Tech.) Cristina Florean väitöskirjan "Characterization of Articular Cartilage, Chondrocyte and Bone Properties Using Nano- and Microscale Techniques" hyväksyminen Vastaväittäjä, apulaisprofessori Nadeen Chahine, puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä filosofian tohtorin tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi hyväksytty. Vastaväittäjän lausunto on esityslistan liitteenä. Väittelijällä ei ole huomautettavaa lausunnosta. Tiedekuntaneuvosto päättää MSc (Tech.) Cristina Florean väitöskirjan hyväksymisestä ja arvostelee sen arvosanalla hyväksytty. Esityksen mukainen. Liitteet 18 Vastaväittäjä apulaisprofessori Nadeen Chahinen lausunto

19 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ (28) FM Jarkko Iivarisen väitöskirjan "Diagnostics of Human Forearm Soft Tissues Using Indentation and Suction Measurements - Experimental and Modeling Analysis" hyväksyminen Vastaväittäjä, professori Arthur FT Mak, puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä filosofian tohtorin tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi hyväksytty. Vastaväittäjän lausunto on esityslistan liitteenä. Väittelijällä ei ole huomautettavaa lausunnosta. Tiedekuntaneuvosto päättää FM Jarkko Iivarisen väitöskirjan hyväksymisestä ja arvostelee sen arvosanalla hyväksytty. Esityksen mukainen. Liitteet 19 Vastaväittäjä professori Arthur FT Makin lausunto

20 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ (28) FL Henna Stenbergin väitöskirjan "Studies on Self-organizing Layered Coatings" hyväksyminen Vastaväittäjä, professori Pentti Järvelä, puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä filosofian tohtorin tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi hyväksytty. Vastaväittäjän lausunto on esityslistan liitteenä. Väittelijällä ei ole huomautettavaa lausunnosta. Tiedekuntaneuvosto päättää FL Henna Stenbergin väitöskirjan hyväksymisestä ja arvostelee sen arvosanalla hyväksytty. Esityksen mukainen. Liitteet 20 Vastaväittäjä professori Pentti Järvelän lausunto

21 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ (28) FM Aki Pulkkisen väitöskirjan "Simulation Methods in Transcranial Ultrasound Therapy" hyväksyminen Vastaväittäjä, professori Douglas A. Christensen, puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä filosofian tohtorin tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi hyväksytty. Vastaväittäjän lausunto on esityslistan liitteenä. Väittelijällä ei ole huomautettavaa lausunnosta. Tiedekuntaneuvosto päättää FM Aki Pulkkisen väitöskirjan hyväksymisestä ja arvostelee sen arvosanalla hyväksytty. Esityksen mukainen. Liitteet 21 Vastaväittäjä professori Douglas A. Christensenin lausunto

22 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ (28) Tiedekuntaneuvoston kokouksen siirtäminen Joulukuun tiedekuntaneuvoston kokous esitetään pidettäväksi maanantaina klo alkaen aiemmin päätetyn tiistain sijaan, koska sekä dekaani että varadekaani ovat tuolloin estyneet osallistumasta kokoukseen. Tiedekuntaneuvosto päättää siirtää joulukuun tiedekuntaneuvoston kokouksen maanantaille klo 13. Esityksen mukainen.

23 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ (28) Ilmoitusasioita Tiedoksi tiedekunnan tutkintotilasto (liite). Tiedoksi tiedekunnan tohtoriohjelmiin hakeneiden ja valittujen tilasto (liite). Tiedoksi rehtorin toimintaohje sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmän käytöstä (liite). Tiedoksi akateemisen rehtorin päätös työryhmien asettamisesta (liite). Dekaanin päätöksellä on FM Ossi Lehtikankaan väitöskirjatyön "Approximations and hybrid models for modeling light propagation in biological tissues" esitarkastajiksi kutsuttu Associate Professor Kui Ren (University of Texas at Austin, Department of Mathematics, USA) ja Assistant Professor Cosimo D Andrea (Politecnico di Milano, Dipartimento di Fisica, Italy). Väitöskirjatyön pääaine on sovellettu fysiikka. Dekaanin päätöksellä on MSc Victor Teplovin väitöskirjatyön "Blood pulsation Imaging" esitarkastajiksi kutsuttu professori Marija Strojnik (Optics Research Center, Leon, Mexico) ja professori Roman Romashko (Institute of Automation and Control Processes FEB RAS, Vladivostok, Russia). Väitöskirjatyön pääaine on sovellettu fysiikka. Dekaanin päätöksellä on MSc. Tendry Randriamananan väitöskirjatyön "Global change and sexual dimorphism in two Salicaceous species" esitarkastajiksi kutsuttu professori Paul W. Barnes (Loyola University of New Orleans, Biological Sciences, New Orleans, USA) ja dosentti Minna Turunen (Artic Centre, University of Lapland, Rovaniemi). Väitöskirjatyön pääaine on biologia. Varadekaanin päätöksellä on FM Mia Valtosen väitöskirjatyön "Conservation genetics of the Saimaa ringed seal - insights into the history of critically endangered population" esitarkastajiksi kutsuttu professori David Coltman (University of Alberta, Department of Biological Sciences, Canada) ja senior researcher Liselotte Andersen (University of Aarhus, Department of Biosciences, Denmark). Väitöskirjatyön pääaine on biologia. Dekaanin päätöksellä on FM Tuomas Koivumäen väitöskirjatyön "Bioimpedance Technique in Respiratory- and Dual-Gated Positron Emission Tomography Imaging" esitarkastajiksi kutsuttu professori Hannu Eskola (TUT, Elektroniikan ja tietotekniikan laitos) ja senior researcher Ralph Bundschuh (Universitätsklinikum Bonn, Department of Nuclear Medicine, Germany). Väitöskirjatyön pääaine on sovellettu fysiikka. Dekaanin päätöksellä on FM Miia-Maarit Saarelaisen väitöskirjatyön "Decision-making in Modernization of Information Systems" esitarkastajiksi kutsuttu yliopistotutkija Jouni Markkula (Oulun yliopisto, tietojenkäsittelytieteiden laitos) ja professori Samuli Pekkola (TUT, Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos). Väitöskirjatyön pääaine on tietojenkäsittelytiede. Varadekaanin päätöksellä on FM Markus Malon väitöskirjatyön "Towards Quantitative Characterization of Proximal Femur Using Pulse-Echo Ultrasound Measurements" esitarkastajiksi kutsuttu professori Sulin Cheng

24 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ (28) (Jyväskylän yliopisto, terveystieteiden laitos) ja professori Mami Matsukawa (Doshisha University, Laboratory of Ultrasound Electronics, Japani). Väitöskirjatyön pääaine on sovellettu fysiikka. Dekaanin päätöksellä on FM Tarmo Nuutisen väitöskirjatyön "Use of optical nanostructures for biological fluorescence and Raman measurements - Conceptions on multifunctional sample surfaces" esitarkastajiksi kutsuttu dosentti Vesa Hytönen (Tampereen yliopisto, Institute of BioMediTech) ja professori Marjo Yliperttula (Helsingin yliopisto, farmakologian tiedekunta). Väitöskirjatyön pääaine on biologia. Dekaanin päätöksellä on FM Pasi Lepolan väitöskirjatyön "Novel EEG Electrode Set for Emergency Use" esitarkastajiksi kutsuttu professori Jens Haueisen (TU Ilmenau, Institute of Biomedical Engineering and Informatics, Ilmenau, Saksa) ja dosentti Sampsa Vanhatalo (HUS, Department of Children s Clinical Neurophysiology). Väitöskirjatyön pääaine on sovellettu fysiikka. Dekaanin päätöksellä on FM Sanna Leppäsen väitöskirjatyön "Effect of host-plant use on speciation and parasitoid community structure in internal-feeding sawflies" esitarkastajiksi kutsuttu dosentti Niklas Janz (Stockholm University, Department of Zoology, Ruotsi) ja Research Scientist Carlos Lopez-Vaamonde (Institut National de la Recherche Aqronomique, Zoologie Forestière, Ranska). Väitöskirjatyön pääaine on biologia. Varadekaanin päätöksellä on FM Sami Väänäsen väitöskirjatyön "Functional imaging of proximal femur by combining dual energy X-ray imaging and finite element simulations" esitarkastajiksi kutsuttu professori Mark Taylor (Flinders University, School of Computer Science, Engineering and Mathematics, Australia) ja apulaisprofessori Esther Tanck (Radboud University Medical Center, Orthopaedic Research Laboratory, Hollanti). Väitöskirjatyön pääaine on sovellettu fysiikka. Dekaanin päätöksellä on FL Henna Stenbergille myönnetty väittelylupa esitarkastajien, professori Mika Petterssonin (Nanoscience Center, Kemian laitos, Jyväskylän yliopisto) ja dekaani, professori Jyrki Vuorisen (Materiaaliopin laitos, Tampereen teknillinen yliopisto), puoltavien lausuntojen perusteella (liite). (Tiedekuntaneuvoston päätös väittelylupien myöntämisen delegointi dekaanille). Työ on tehty kemian alalla. Dekaanin päätöksellä on FM Aki Pulkkiselle myönnetty väittelylupa esitarkastajien, Principal Investigator Gregory T. Clementin (Department of Biomedical Engineering, Cleveland Clinic, Lerner Research Institute, Cleveland, USA) ja apulaisprofessori Jean-Francois Aubryn (CNRS, Institut Langevin, Pariisi, Ranska), puoltavien lausuntojen perusteella (liite). (Tiedekuntaneuvoston päätös väittelylupien myöntämisen delegointi dekaanille). Työ on tehty lääketieteellisen fysiikan alalla. Dekaanin päätöksellä on FM Niina Taville myönnetty väittelylupa esitarkastajien, professori Per Ambusin (Department of Chemical and Biochemical Engineering, Technical University of Denmark, Roskilde, Tanska) ja dosentti Jukka Pumpasen (Metsätieteiden laitos, Helsingin yliopisto), puoltavien lausuntojen perusteella (liite). (Tiedekuntaneuvoston päätös väittelylupien myöntämisen delegointi dekaanille). Työ on tehty ympäristötieteen alalla. Dekaanin päätöksellä on MSc (Agr&For) Cristobal Delgado Matasille myönnetty väittelylupa esitarkastajien, dosentti Veli Pohjosen (Helsingin yliopisto) ja Dr Eliakimu Zahabun (Sokoine University of Agriculture, Morogoro,

25 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ (28) Tansania), puoltavien lausuntojen perusteella (liite). (Tiedekuntaneuvoston päätös väittelylupien myöntämisen delegointi dekaanille). Työ on tehty metsätieteen alalla. Dekaanin päätöksellä on FM Sanna Leppäselle myönnetty väittelylupa esitarkastajien, dosentti Niklas Janzin (Department of Zoology, Stockholm University, Tukholma, Ruotsi) ja Research Scientist Carlos Lopez Vaamonden (Zoologie Forestière, l Institut national de la recherche agronomique (INRA), Orleans, Ranska), puoltavien lausuntojen perusteella (liite). (Tiedekuntaneuvoston päätös väittelylupien myöntämisen delegointi dekaanille). Työ on tehty biologian alalla. Dekaanin päätöksellä on FM Jukka Lipposelle myönnetty väittelylupa esitarkastajien, professori Jari Viikin (Elektroniikka ja tietotekniikka, Tampereen teknillinen yliopisto) ja professori Pablo Lagunan (Biomedical Signal Interpretation & Computational Simulation, University of Zaragoza, Espanja), puoltavien lausuntojen perusteella (liite). (Tiedekuntaneuvoston päätös väittelylupien myöntämisen delegointi dekaanille). Työ on tehty sovelletun fysiikan alalla. Dekaanin päätöksellä on FM Jyri Kemppaiselle myönnetty väittelylupa esitarkastajien, apulaisprofessori Mike Joyn (Department of Computer Science, University of Warwick, Coventry, Englanti) ja professori Anders G. Nilssonin (Department of Information Systems, Karlstad University, Karlstad, Ruotsi), puoltavien lausuntojen perusteella (liite). (Tiedekuntaneuvoston päätös väittelylupien myöntämisen delegointi dekaanille). Työ on tehty tietojenkäsittelytieteen alalla. Varadekaanin päätöksellä on FM Sami Väänäselle myönnetty väittelylupa esitarkastajien, apulaisprofessori Esther Tanckin (Orthopaedic Research Laboratory, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Alankomaat) ja professori Mark Taylorin (Medical Devices Research Institute, Flinders University, Adelaide, Australia), puoltavien lausuntojen perusteella (liite). (Tiedekuntaneuvoston päätös väittelylupien myöntämisen delegointi dekaanille). Työ on tehty sovelletun fysiikan alalla. Dekaanin päätöksellä on FM Pasi Lepolalle myönnetty väittelylupa esitarkastajien, professori Jens Haueisenin (Institute of Biomedical Engineering and Informatics, Technische Universität Ilmenau, Ilmenau, Saksa) ja dosentti Sampsa Vanhatalon (Helsingin yliopisto ja Lasten kliinisen neurofysiologian osasto, HUS), puoltavien lausuntojen perusteella (liite). (Tiedekuntaneuvoston päätös väittelylupien myöntämisen delegointi dekaanille). Työ on tehty sovelletun fysiikan alalla. Dekaanin päätöksellä on FM Martti Silvennoiselle myönnetty väittelylupa esitarkastajien, professori Duncan Blandin (School of Engineering and Physical Sciences, Heriot-Watt University, Edinburgh, UK) ja Senior Research Fellow, Dr Walter Perrierin (Lairdside Laser Engineering Centre, University of Liverpool, Birkenhead, UK), puoltavien lausuntojen perusteella (liite). (Tiedekuntaneuvoston päätös väittelylupien myöntämisen delegointi dekaanille). Työ on tehty fysiikan alalla. Dekaanin päätöksellä on MSc Guangbing Yangille myönnetty väittelylupa esitarkastajien, professori Ronghuai Huangin (Faculty of Education, Beijing Normal University, Peking, Kiina) ja apulaisprofessori Jorge Villalónin (Faculty of Engineering and Science, Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago, Chile), puoltavien lausuntojen perusteella (liite). (Tiedekuntaneuvoston päätös

26 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ (28) väittelylupien myöntämisen delegointi dekaanille). Työ on tehty tietojenkäsittelytieteen alalla. Dekaanin päätöksellä on MSc Andrés Moreno Garcialle myönnetty väittelylupa esitarkastajien, professori Carsten Schulten (Department of Mathematics and Computer Science, Freie Universität Berlin, Saksa) ja apulaisprofessori Michael E. Caspersenin (Centre for Science Education, Aarhus University, Tanska), puoltavien lausuntojen perusteella (liite). (Tiedekuntaneuvoston päätös väittelylupien myöntämisen delegointi dekaanille). Työ on tehty tietojenkäsittelytieteen alalla. Dekaanin päätöksellä on FM Marika Pentikäiselle myönnetty väittelylupa esitarkastajien, professori Steven Alterin (School of Management, University of San Francisco, USA) ja emeritusprofessori Jaakko Virkkusen (CRADLE, Helsingin yliopisto), puoltavien lausuntojen perusteella (liite). (Tiedekuntaneuvoston päätös väittelylupien myöntämisen delegointi dekaanille). Työ on tehty tietojenkäsittelytieteen alalla. Varadekaanin päätöksellä on DI Markus Malolle myönnetty väittelylupa esitarkastajien, professori Sulin Chengin (Terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto) ja professori Mami Matsukawan (Laboratory of Ultrasonic Electronics, Doshisha University, Kioto, Japani), puoltavien lausuntojen perusteella (liite). (Tiedekuntaneuvoston päätös väittelylupien myöntämisen delegointi dekaanille). Työ on tehty sovelletun fysiikan alalla. Varadekaanin päätöksellä on FL Tuija Kangasmaan vastaväittäjäksi määrätty professori Ulla Ruotsalainen (Signaalinkäsittely, Tampereen teknillinen yliopisto) ja kustokseksi dosentti Antti Sohlberg (Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede, Päijät-Hämeen keskussairaala, Lahti). Dekaanin päätöksellä on FL Henna Stenbergin vastaväittäjäksi määrätty professori Pentti Järvelä (Materiaaliopin laitos, Tampereen teknillinen yliopisto) ja kustokseksi professori Tuula Pakkanen (Kemian laitos, Itä-Suomen yliopisto, Joensuu). Dekaanin päätöksellä on FM Aki Pulkkisen vastaväittäjäksi määrätty professori Douglas Christensen (Department of Bioengineering, The University of Utah, Salt Lake City, USA) ja kustokseksi professori Kullervo Hynynen (Sovelletun fysiikan laitos, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio/Sunnybrook Research Institute, Toronto, Kanada). Dekaanin päätöksellä on FM Niina Tavin vastaväittäjäksi määrätty, Professor Hana Šantrucková (Department of Ecosystem Biology, University of South Bohemia, Ceské Budejovice, Czech Republic) ja kustokseksi professori Pertti Martikainen (Ympäristötieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio). Dekaanin päätöksellä on FM Jukka Lipposen vastaväittäjäksi määrätty professori Tapio Seppänen (Tietotekniikan osasto, Oulun yliopisto) ja kustokseksi dosentti Mika Tarvainen (Sovelletun fysiikan laitos, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio). Dekaanin päätöksellä on MSc Andrés Moreno Garcian vastaväittäjäksi määrätty professori Steven P. Reiss (Department of Computer Science, Brown University, Providence, USA) ja kustokseksi professori Erkki Sutinen (Tietojenkäsittelytieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto, Joensuu). Dekaanin päätöksellä on FM Pasi Lepolan vastaväittäjäksi määrätty

27 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ (28) professori Raimo Sepponen (Sähkötekniikan ja automaation laitos, Aalto yliopisto, Helsinki) ja kustokseksi professori Reijo Lappalainen (Sovelletun fysiikan laitos, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio). Dekaanin päätöksellä on FM Sanna Leppäsen vastaväittäjäksi määrätty professori Niklas Wahlberg (Biologian laitos, Turun yliopisto) ja kustokseksi professori Heikki Roininen (Biologian laitos, Itä-Suomen yliopisto, Joensuu). Dekaanin päätöksellä on FM Sanna Leppäsen kustokseksi määrätty apulaisprofessori Tommi Nyman (Biologian laitos, Itä-Suomen yliopisto, Joensuu) professori Heikki Roinisen (Biologian laitos, Itä-Suomen yliopisto, Joensuu) sijaan. Dekaanin päätöksellä on FM Marika Pentikäisen vastaväittäjäksi määrätty professori Sampsa Hyysalo (Muotoilun laitos, Aalto yliopisto) ja kustokseksi professori Matti Nykänen (Tietojenkäsittelytieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio). Merkitään tiedoksi. Esityksen mukainen. Liitteet 22 Tutkintotilasto Tohtoriohjelmiin hakeneet ja valitut Rehtorin toimintaohje Akateemisen rehtorin päätös Esitarkastajien lausunnot Stenberg 27 Esitarkastajien lausunnot Pulkkinen 28 Esitarkastajien lausunnot Tavi 29 Esitarkastajien lausunnot Delgado Matas 30 Esitarkastajien lausunnot Kemppainen 31 Esitarkastajien lausunnot Lepola 32 Esitarkastajien lausunnot Leppänen 33 Esitarkastajien lausunnot Lipponen 34 Esitarkastajien lausunnot Moreno Garcia 35 Esitarkastajien lausunnot Silvennoinen 36 Esitarkastajien lausunnot Väänänen 37 Esitarkastajien lausunnot Yang 38 Esitarkastajien lausunnot Pentikäinen 39 Esitarkastajien lausunnot Malo

28 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ (28) Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päättää tiedekuntaneuvoston kokouksen. Puheenjohtaja päätti tiedekuntaneuvoston kokouksen klo

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2015 1 (19)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2015 1 (19) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2015 1 (19) 24.03.2015 Aika 24.03.2015, 14:04-14:50 Paikka Joensuu M302 ja Kuopio ME201 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Peltola Heli professori, jäsen 1-16 Friberg

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 11/2014 1

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 11/2014 1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 11/2014 1 17.11.2014 Aika 17.11.2014, 13:00-13:50 Paikka AU300 Joensuun kampus; Sn3097 Kuopion kampus Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Siiskonen Harri puheenjohtaja 1-11

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1 17.03.2014 Aika 17.03.2014, 13:00-14:40 Paikka AU300 Joensuun kampus; Sn3097 Kuopion kampus Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Siiskonen Harri puheenjohtaja 1-24

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/2015 1. Educa-rakennuksen neuvotteluhuone E204/SOKL A130 (videoneuvottelu)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/2015 1. Educa-rakennuksen neuvotteluhuone E204/SOKL A130 (videoneuvottelu) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/2015 1 20.05.2015 Aika 20.05.2015, 10:15-12:11 Paikka Educa-rakennuksen neuvotteluhuone E204/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Väisänen Pertti

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2015

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2015 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Informaatioteknologian tiedekunta PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2015 Aika 27.5.2015 klo 8.40-8.55 Paikka Mattilanniemi, Agora C421.1 (TLA-neuvotteluhuone) Professorit Jäsen:

Lisätiedot

Paikka Uno Harva -sali, Assistentinkatu 7, 4. krs, huone 499

Paikka Uno Harva -sali, Assistentinkatu 7, 4. krs, huone 499 Pöytäkirja 6A/2015 1 (5) Johtokunnan kokous Aika maanantai 15.6.2015 klo 9.15 9.50 Paikka Uno Harva -sali, Assistentinkatu 7, 4. krs, huone 499 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö Läsnä Henri

Lisätiedot

AIKA 23.4.2015 kello 12.15 PAIKKA Kokous salissa Ylistönmäentie 33 134 KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

AIKA 23.4.2015 kello 12.15 PAIKKA Kokous salissa Ylistönmäentie 33 134 KÄSITELTÄVÄT ASIAT: JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 Muut asiat / B Puheenjohtaja Dekaani Terhi-Anna Wilska / Varadekaani Jaakko Se 0, Jäsen / Varajäsen Professori Jari Erik Nurmi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO PÖYTÄKIRJA n:o 9 Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Nieminen, puh. 2003 Tiedekuntaneuvosto Rantakari, puh. 2004 Aika: tiistaina 9.11.2004, klo 9.15 Paikka: kokoushuone L-314

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 2/2015

Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 2/2015 13 Helsingin yliopisto Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Kokous 2/2015 Tiedekuntaneuvosto Pöytäkirja Aika: tiistai 17.2.2015 klo 9.00 10.25 Paikka: Siltavuorenpenger 5 A, kokoushuone K108 Läsnä: professori

Lisätiedot

Turun yliopiston johtosääntö

Turun yliopiston johtosääntö 1 (17) Turun yliopiston johtosääntö Turun yliopiston hallitus on hyväksynyt johtosäännön 6.2.2015. 1. luku Yleiset säännökset 1 Säädösperusta Turun yliopisto on yliopistolain (558/2009) mukaisesti Turun

Lisätiedot

HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009. Aika Tiistai 15.12.2009 kello 9.15. Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144

HALLITUS. Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009. Aika Tiistai 15.12.2009 kello 9.15. Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2009 Aika Tiistai 15.12.2009 kello 9.15 Paikka Hallituksen kokoushuone HR 144 Asialistat Hallintojohtaja A 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus A 14 Vararehtoreiden

Lisätiedot

AIKA 12.6.2014 kello 12.15 PAIKKA Kokous salissa Ylistönmäentie 33 134 KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

AIKA 12.6.2014 kello 12.15 PAIKKA Kokous salissa Ylistönmäentie 33 134 KÄSITELTÄVÄT ASIAT: JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta PÖYTÄKIRJA 6/2014 Muut asiat / B Puheenjohtaja Dekaani Terhi-Anna Wilska / Varadekaani Jaakko Scikkula Jäsen / Varajäsen Professori Jari Erik Nurmi

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 3. 2012-2013 Jatko-opiskelijan opas

OPINTO-OPAS 3. 2012-2013 Jatko-opiskelijan opas OPINTO-OPAS 3 2012-2013 Jatko-opiskelijan opas Tärkeitä päivämääriä lukuvuonna 2012 2013 Luentokaudet: I periodi viikot 35 41 27.08.2012 14.10.2012 II periodi viikot 43 49 22.10.2012 09.12.2012 III periodi

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön 65-68 :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön 65-68 :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 3/2006 Aika Tiistaina 11.4.2006 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

TRANSMITTERI. SFY www.sfy.fi. 2/2006 No 78. Suomen Farmakologiyhdistyksen jäsenlehti 23. vuosikerta

TRANSMITTERI. SFY www.sfy.fi. 2/2006 No 78. Suomen Farmakologiyhdistyksen jäsenlehti 23. vuosikerta 1 TRANSMITTERI 2/2006 No 78 Suomen Farmakologiyhdistyksen jäsenlehti 23. vuosikerta SFY www.sfy.fi 2 sisällysluettelo Puheenjohtajan palsta...3 Sihteerin palsta...4 Neuropharmacology - yesterday, today

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto. HallOpEdopas

Lappeenrannan teknillinen yliopisto. HallOpEdopas Lappeenrannan teknillinen yliopisto HallOpEdopas 1 Sisältö 1. Johdanto/esipuhe 3 2. Opiskelijoiden rooli ja asema 4 3. YLIOPISTO JA OPISKELIJAT 5 3.1. Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 909. Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1996

SISÄLLYS. N:o 909. Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 1996 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 1996 N:o 909 916 SISÄLLYS N:o Sivu 909 Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta... 2521 910 Laki

Lisätiedot

1. Lukijalle. Ja sitten vain töihin! Reino Kurki-Suonio 1. vararehtori

1. Lukijalle. Ja sitten vain töihin! Reino Kurki-Suonio 1. vararehtori 1. Lukijalle Jatko-opintojen luonteesta voi olla monenlaisia mielikuvia. Jatko-opiskelijan onkin syytä tarkistaa, vastaako hänen oma asenteensa nykytilannetta vai joitain vanhentuneita käsityksiä. Jatko-opiskelu

Lisätiedot

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opas

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opas Jyväskylän yliopisto Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2013-2014 Jyväskylä 2013 Opinto-oppaan työryhmä Marja Korhonen Sari Eronen Tiina Hakanen Elina Leskinen Soili Leskinen Leena

Lisätiedot

TOHTORINKOULUTUKSEN HALLINNOLLISET JÄRJESTELYT AALTO-YLIOPISTOSSA Tohtorinkoulutustyöryhmän raportti

TOHTORINKOULUTUKSEN HALLINNOLLISET JÄRJESTELYT AALTO-YLIOPISTOSSA Tohtorinkoulutustyöryhmän raportti TOHTORINKOULUTUKSEN HALLINNOLLISET JÄRJESTELYT AALTO-YLIOPISTOSSA Tohtorinkoulutustyöryhmän raportti 16.11.2010 Työryhmä: Varadekaani Outi Krause, puheenjohtaja Professori Tapio Ala-Nissilä (IL) Professori

Lisätiedot

opinto-opas 2014-2015 Oulun yliopisto kauppakorkeakoulu

opinto-opas 2014-2015 Oulun yliopisto kauppakorkeakoulu opinto-opas 2014-2015 Oulun yliopisto kauppakorkeakoulu Toimittajat: Vuokko Iinatti ja Merja Inget Kannen suunnittelu: Petri Ovaskainen ISSN: 1457-8506 Juvenes Print - Suomen Yliopistopaino Oy Oulu 2014

Lisätiedot

Turun yliopiston opintojohtosääntö

Turun yliopiston opintojohtosääntö 1 Turun yliopiston opintojohtosääntö Sen lisäksi mitä lainsäädännössä on säädetty, opinnoista Turun yliopistossa ovat voimassa tämän johtosäännön määräykset. Johtosäännön n keskeiset säädökset ovat yliopistolaki

Lisätiedot

OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET

OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET 1 OPETUKSEN JA OPISKELUN OHJEET Rehtori hyväksynyt 28.6.2013 2 Sisällysluettelo 1. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 4 Yliopisto... 4 Opiskelijavalinta ja opiskeluoikeus... 5 Koulutusohjelman johtajan tehtävät...

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT OPINTO-OPAS 2009 2010 2010 2011 Oppaan toimitus: Leena Nikkari Nina

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA TAMPEREEN YLIOPISTO LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA LÄÄKETIETEEN LISENSIAATIN TUTKINTO TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNOT MASTER S DEGREE PROGRAMME IN HEALTH SCIENCES (PUBLIC HEALTH) MASTER

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.5.2005

VAASAN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.5.2005 VAASAN YLIOPISTON TUTKINTOSÄÄNTÖ 1 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.5.2005 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Vaasan yliopistossa suoritettaviin tutkintoihin ja niihin kuuluviin opintoihin,

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 1. 2012-2013 Koulutusohjelmien tutkintovaatimukset

OPINTO-OPAS 1. 2012-2013 Koulutusohjelmien tutkintovaatimukset OPINTO-OPAS 1 2012-2013 Koulutusohjelmien tutkintovaatimukset Tärkeitä päivämääriä lukuvuonna 2012 2013 Luentokaudet: I periodi viikot 35 41 27.08.2012 14.10.2012 II periodi viikot 43 49 22.10.2012 09.12.2012

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 02.12.2014 klo 18:00-19:01 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 81

Lisätiedot

... 2 ... 4 ... 5 ... 7 ... 9 ...27 ...30 ...32 ...34

... 2 ... 4 ... 5 ... 7 ... 9 ...27 ...30 ...32 ...34 SISÄLLYS 1 OPISKELIJAVAIHTOMAHDOLLISUUDET LUKUVUONNA 2005-2006...2 1.1 OPPAASSA ESITELTÄVÄT VAIHTO-OHJELMAT...2 1.2 VAIHTOKOHTEEN VALINTA...3 1.3 KIELITAITOVAATIMUKSET...3 1.4 VAIHTO-OPISKELUN RAHOITUS...3

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot