Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ ()

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/2014 1 ()"

Transkriptio

1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ (<SM>) Aika , 13:00-14:57 Paikka Joensuu M302 ja Kuopio ME201 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Vornanen Matti professori, jäsen 1-20 Peltola Heli professori, jäsen 1-20 Tuomela Jukka professori, varajäsen 1-20 Kilpeläinen Pekka professori, jäsen 1-20 Kolehmainen Mikko professori, jäsen 1-11 Juvaste Simo henkilöstö, jäsen 1-20 Ronkanen Päivi henkilöstö, jäsen 1-20 Pynttäri Anne opiskelija, varajäsen 1-5 Eronen Jyry opiskelija, jäsen 1-20 Huikuri Teemu opiskelija, varajäsen 1-20 Pöytäkirjan vakuudeksi Puheenjohtaja Dekaani Jukka Jurvelin Sihteeri Johtava hallintopäällikkö Arja Hirvonen

2 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ (28) Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 3 FT Sami Myllymaan opetusnäytteen antaminen dosentin arvon 5 myöntämistä varten alana Lääketieteellinen fysiikka, erityisesti biomateriaalit ja bioelektroditekniikka (Medical Physics, especially biomaterials and bioelectrode technology) 4 FT Arto Koistisen opetusnäytteen antaminen dosentin arvon 6 myöntämistä varten alana Biomateriaalien karakterisointi (Biomaterial Characterization) 5 FT Taina Yli-Juutin opetusnäytteen antaminen yliopistotutkijan, 7 aerosolifysiikka ja -kemia (Tenure Track, vakanssi 32252) tehtävää varten 6 Dosentin arvon myöntäminen FT Sami Myllymaalle alana 8 Lääketieteellinen fysiikka, erityisesti biomateriaalit ja bioelektroditekniikka (Medical Physics, especially biomaterials and bioelectrode technology) 7 Dosentin arvon myöntäminen FT Arto Koistiselle alana 9 Biomateriaalien karakterisointi (Biomaterial Characterization) 8 FT Tuomo Kakkosen hakemus dosentin arvon myöntämiseksi alana 10 Opetus- ja kehitysteknologiat (Technologies for education and development) 9 PhD Mike Joyn hakemus dosentin arvon myöntämiseksi alana 11 Opetusteknologia (Education Technology) 10 FT Minna Kivimäenpään hakemus dosentin arvon myöntämiseksi 12 alana Ympäristöekologia, erityisesti kasvi-ilmakehävuorovaikutukset (Environmental ecology, especially plant-atmosphere interactions) 11 Esityksen tekeminen yliopiston rehtorille epäorgaanisen kemian, 14 erityisesti organometallikemian professorin (vakanssi 32137, vakinaistamispolku) tehtävän täytöstä 12 MSc Boy Josef Hubertus Marcel Possenin väitöskirjan "Searching for 16 Traits Behind Growth and Biomass: A Case Study with Silver Birch (Betula pendula Roth)" hyväksyminen 13 MSc Yevgeniya Kobrinan väitöskirjan "Infrared Microspectroscopic 17 Cluster Analysis of Bone and Cartilage" hyväksyminen 14 MSc (Tech.) Cristina Florean väitöskirjan "Characterization of 18 Articular Cartilage, Chondrocyte and Bone Properties Using Nanoand Microscale Techniques" hyväksyminen 15 FM Jarkko Iivarisen väitöskirjan "Diagnostics of Human Forearm Soft 19 Tissues Using Indentation and Suction Measurements - Experimental and Modeling Analysis" hyväksyminen 16 FL Henna Stenbergin väitöskirjan "Studies on Self-organizing 20 Layered Coatings" hyväksyminen 17 FM Aki Pulkkisen väitöskirjan "Simulation Methods in Transcranial 21 Ultrasound Therapy" hyväksyminen 18 Tiedekuntaneuvoston kokouksen siirtäminen Ilmoitusasioita Kokouksen päättäminen 28

3 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ (28) Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa tiedekuntaneuvoston kokouksen. Puheenjohtaja avasi tiedekuntaneuvoston kokouksen klo 13.

4 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ (28) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintojohtosäännön 26 :n mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen ko koukseen on lähetettävä viimeistään neljä arkipäivää ennen kokousta, ellei hallintoelin ole osaltaan toisin päättänyt. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Tiedekuntaneuvoston sihteeri on lähettänyt kokouskutsun Ko kous kutsun liitteenä olevassa esityslistassa on mainittu käsiteltävät asiat. Hallintojohtosäännön 27 mukaan yliopiston monijäseniset toimielimet ovat päätös val tai sia, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läs nä. Hallintoelimen varajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Kutsu kokoukseen oli lähetetty määräajassa ja koska paikalla oli puheenjohtajan lisäksi seitsemän (7) jäsentä ja kolme (3) varajäsentä, todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Asioiden käsittelyjärjestystä muutettiin siten, että esityslista numero 19 muutettiin esityslistaksi numero 17, esityslista numero 20 esityslistaksi numero 18, esityslista numero 17 esityslistaksi numero 19 ja esityslista numero 18 esityslistaksi numero 20.

5 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ (28) FT Sami Myllymaan opetusnäytteen antaminen dosentin arvon myöntämistä varten alana Lääketieteellinen fysiikka, erityisesti biomateriaalit ja bioelektroditekniikka (Medical Physics, especially biomaterials and bioelectrode technology) Yliopistolain 558/2009 mukaan dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito. Pääsääntöisesti opetustaito arvioidaan hakemusasiakirjoista ilmenevien tietojen perusteella. Tällöin huomioidaan suoritetut korkeakoulupedagogiset opinnot, muu pedagoginen kelpoisuus sekä aiemmin vähintään arvosanalla "hyvä" hyväksytty opetusnäyte, joka on annettu yliopistotasoiseen tehtävään. Dosentilta edellytettävän hyvän opetustaidon arvioimiseksi FT Sami Myllymaan tulee antaa opetusnäyte dekaanin päätöksen mukaisesti. FT Sami Myllymaa antaa opetusnäytteen dosentin arvon myöntämistä varten alana Lääketieteellinen fysiikka, erityisesti biomateriaalit ja bioelektroditekniikka (Medical Physics, especially biomaterials and bioelectrode technology) aiheesta Uudet materiaalitekniikat bioelektrodisovelluksissa. Opetusnäyte arvioidaan numeerisella asteikolla 1-5 (1 välttävä, 2 tyydyttävä, 3 hyvä, 4 kiitettävä ja 5 erinomainen). Opetusnäytteen arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. hakijan kykyyn: motivoida kuulijoita jäsentää opetettavan aiheen kuulijoille ymmärrettäväksi perustella esittämiään ajatuksia ja väitteitä hyödyntää alan uusinta tutkimusta opettaa innostavasti ja ajatuksia herättäen olla vuorovaikutuksessa opiskelijoiden kanssa aktivoida työskentelemään sekä ohjata opiskelua ja oppimista arvioida omaa opetustaan ja perustella tekemiään ratkaisuja esiintyä kuulijoille käyttää monipuolisia työ- ja esitystapoja käyttää havaintovälineitä Tiedekuntaneuvosto kuuntelee FT Sami Myllymaan opetusnäytteen ja antaa arvosanan. Opetusnäyte hyväksyttiin arvosanalla kiitettävä (4/5).

6 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ (28) FT Arto Koistisen opetusnäytteen antaminen dosentin arvon myöntämistä varten alana Biomateriaalien karakterisointi (Biomaterial Characterization) Yliopistolain 558/2009 mukaan dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito. Pääsääntöisesti opetustaito arvioidaan hakemusasiakirjoista ilmenevien tietojen perusteella. Tällöin huomioidaan suoritetut korkeakoulupedagogiset opinnot, muu pedagoginen kelpoisuus sekä aiemmin vähintään arvosanalla "hyvä" hyväksytty opetusnäyte, joka on annettu yliopistotasoiseen tehtävään. Dosentilta edellytettävän hyvän opetustaidon arvioimiseksi FT Arto Koistisen tulee antaa opetusnäyte dekaanin päätöksen mukaisesti. FT Arto Koistinen antaa opetusnäytteen dosentin arvon myöntämistä varten alana Biomateriaalien karakterisointi (Biomaterial Characterization) aiheesta Biomateriaalien karakterisoinnin monipuolisuus. Opetusnäyte arvioidaan numeerisella asteikolla 1-5 (1 välttävä, 2 tyydyttävä, 3 hyvä, 4 kiitettävä ja 5 erinomainen). Opetusnäytteen arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. hakijan kykyyn: motivoida kuulijoita jäsentää opetettavan aiheen kuulijoille ymmärrettäväksi perustella esittämiään ajatuksia ja väitteitä hyödyntää alan uusinta tutkimusta opettaa innostavasti ja ajatuksia herättäen olla vuorovaikutuksessa opiskelijoiden kanssa aktivoida työskentelemään sekä ohjata opiskelua ja oppimista arvioida omaa opetustaan ja perustella tekemiään ratkaisuja esiintyä kuulijoille käyttää monipuolisia työ- ja esitystapoja käyttää havaintovälineitä Tiedekuntaneuvosto kuuntelee FT Arto Koistisen opetusnäytteen ja antaa arvosanan. Opetusnäyte hyväksyttiin arvosanalla hyvä (3/5).

7 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ (28) FT Taina Yli-Juutin opetusnäytteen antaminen yliopistotutkijan, aerosolifysiikka ja -kemia (Tenure Track, vakanssi 32252) tehtävää varten Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön 12 :n mukaan dekaani päättää siitä, onko yliopistotutkijan tehtävää hakevan annettava opetusnäyte. FT Taina Yli-Juutia tullaan ehdottamaan otsikossa mainittuun yliopistotutkijan tehtävään. Asia käsitellään loppuun syyskuun tiedekuntaneuvostossa. Dekaanin määräämänä FT Taina Yli-Juutin tulee antaa tehtävää varten opetusnäyte. Yli-Juutin opetusnäytteen aihe on "Aerosolihiukkasten tiivistymiskasvu". Opetusnäyte arvioidaan numeerisella asteikolla 1-5 (1 välttävä, 2 tyydyttävä, 3 hyvä, 4 kiitettävä ja 5 erinomainen). Opetusnäytteen arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. hakijan kykyyn: motivoida kuulijoita jäsentää opetettavan aiheen kuulijoille ymmärrettäväksi perustella esittämiään ajatuksia ja väitteitä hyödyntää alan uusinta tutkimusta opettaa innostavasti ja ajatuksia herättäen olla vuorovaikutuksessa opiskelijoiden kanssa aktivoida työskentelemään sekä ohjata opiskelua ja oppimista arvioida omaa opetustaan ja perustella tekemiään ratkaisuja esiintyä kuulijoille käyttää monipuolisia työ- ja esitystapoja käyttää havaintovälineitä Tiedekuntaneuvosto kuuntelee FT Taina Yli-Juutin opetusnäytteen ja antaa arvosanan. Opetusnäyte hyväksyttiin arvosanalla kiitettävä (4/5).

8 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ (28) Dosentin arvon myöntäminen FT Sami Myllymaalle alana Lääketieteellinen fysiikka, erityisesti biomateriaalit ja bioelektroditekniikka (Medical Physics, especially biomaterials and bioelectrode technology) FT Sami Myllymaa on hakenut dosentin arvoa alana Lääketieteellinen fysiikka, erityisesti biomateriaalit ja bioelektroditekniikka (Medical Physics, especially biomaterials and bioelectrode technology) Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa. Yliopistolain 558/ :n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito. Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön 11 :n kohdan 12 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää dosentin arvon myöntämisestä sekä dosentin arvoa hakeneesta pyydettävistä asiantuntijalausunnoista. on kokouksessaan nimennyt materiaalitieteen professori Sami Franssilan (Materiaalitekniikan laitos, Aalto yliopisto) ja automaatiotekniikan professori, mikro- ja nanosysteemitekniikan ryhmän johtaja Pasi Kallion (Systeemitekniikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto) antamaan lausuntonsa FT Sami Myllymaan tieteellisestä pätevyydestä dosentin arvon myöntämiseksi alana Lääketieteellinen fysiikka, erityisesti biomateriaalit ja bioelektroditekniikka (Medical Physics, especially biomaterials and bioelectrode technology). Professori Franssila ja professori Kallio ovat lausunnoissaan todenneet FT Sami Myllymaan tieteellisesti päteväksi hakemallaan dosentin arvon alalla. Asiantuntijoiden lausunnot ovat esityslistan liitteinä. Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito (Yliopistolaki 558/ ). Tiedekuntaneuvosto päättää esityslistan nro 3 kohdalla FT Sami Myllymaan opetusnäytteestä. Tiedekuntaneuvosto toteaa, että FT Sami Myllymaa täyttää yliopistolaissa mainitut dosentin arvon edellytykset ja myöntää hänelle Itä-Suomen yliopiston dosentin arvon alana Lääketieteellinen fysiikka, erityisesti biomateriaalit ja bioelektroditekniikka (Medical Physics, especially biomaterials and bioelectrode technology) alkaen. Esityksen mukainen. Liitteet 1 Professori Sami Franssilan lausunto 2 Professori Pasi Kallion lausunto

9 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ (28) Dosentin arvon myöntäminen FT Arto Koistiselle alana Biomateriaalien karakterisointi (Biomaterial Characterization) FT Arto Koistinen on hakenut dosentin arvoa alana Biomateriaalien karakterisointi (Biomaterial Characterization) Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa. Yliopistolain 558/ :n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito. Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön 11 :n kohdan 12 mukaan tiedekuntaneuvoston tehtävänä on päättää dosentin arvon myöntämisestä sekä dosentin arvoa hakeneesta pyydettävistä asiantuntijalausunnoista. on kokouksessaan nimennyt lääketieteellisen tekniikan professori Jari Hyttisen (Elektroniikan ja tietoliikennetekniikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto) ja materiaalitieteen professori Jari Koskisen (Materiaalitekniikan laitos, Aalto yliopisto) antamaan lausuntonsa FT Arto Koistisen tieteellisestä pätevyydestä dosentin arvon myöntämiseksi alana Biomateriaalien karakterisointi (Biomaterial Characterization). Professori Hyttinen ja professori Koskinen ovat lausunnoissaan todenneet FT Arto Koistisen tieteellisesti päteväksi hakemallaan dosentin arvon alalla. Asiantuntijoiden lausunnot ovat esityslistan liitteinä. Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito (Yliopistolaki 558/ ). Tiedekuntaneuvosto päättää esityslistan nro 4 kohdalla FT Arto Koistisen opetusnäytteestä. Tiedekuntaneuvosto toteaa, että FT Arto Koistinen täyttää yliopistolaissa mainitut dosentin arvon edellytykset ja myöntää hänelle Itä-Suomen yliopiston dosentin arvon alana Biomateriaalien karakterisointi (Biomaterial Characterization) alkaen. Esityksen mukainen. Liitteet 3 Professori Jari Koskisen lausunto 4 Professori Jari Hyttisen lausunto

10 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ (28) FT Tuomo Kakkosen hakemus dosentin arvon myöntämiseksi alana Opetus- ja kehitysteknologiat (Technologies for education and development) FT Tuomo Kakkonen on hakenut dosentin arvoa alana Opetus- ja kehitysteknologiat (Technologies for education and development) Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa. FT Tuomo Kakkosen hakemus on esityslistan liitteenä. FT Tuomo Kakkosen kaikki hakemusasiakirjat ovat nähtävänä tiedekunnan hallintopalvelukeskuksessa Snellmaniassa Kuopion kampuksella. Yliopistolain 558/ :n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito. Tietojenkäsittelytieteen laitoksen johtaja, professori Markku Hauta-Kasari esittää, että asiantuntijoiksi antamaan lausuntonsa FT Tuomo Kakkosen tutkimusansioista kutsutaan professori (Innovatiiviset oppimisympäristöt) Marja Kankaanranta (Agora Center & Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto) ja dosentti (Kieliteknologia) Kristiina Jokinen (Käyttäytymistieteiden laitos, Helsingin yliopisto). Laitoksen johtajan lausunto on esityslistan liitteenä. Hakija on antanut esityslistan liitteenä olevan kirjallisen selvityksen yhteistyöstään esitettyjen asiantuntijoiden kanssa. tiedekunnan dekaani Jukka Jurvelin on käsitellyt FT Tuomo Kakkosen hakemuksen dosentin arvon myöntämiseksi ja puoltaa sen käsittelyä tiedekuntaneuvostossa. Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito (Yliopistolain 558/2009). Tiedekunnan ohjeistuksen mukaan opetustaito arvioidaan ensisijaisesti hakemusasiakirjoista ilmenevien tietojen perusteella. Tällöin huomioidaan mm. pedagoginen koulutus ja kelpoisuus, aiemmin vähintään arvosanalla hyvä hyväksytty opetusnäyte, joka on annettu yliopistotasoiseen tehtävään, käytännön opetuskokemus sekä tuotettu oppimateriaali. Dekaani voi vapauttaa hakijan opetusnäytteen antamisesta, jos hakijan opetustaito on aikaisemmin todettu. FT Tuomo Kakkosella on jonkin verran käytännön yliopistollista opetuskokemusta Joensuun yliopistossa/itä-suomen yliopistossa v alkaen. Dosentilta edellytettävän hyvän opetustaidon arvioimiseksi hänen tulee antaa opetusnäyte dekaanin päätöksen mukaisesti. Tiedekuntaneuvosto valitsee esitetyt asiantuntijat antamaan lausuntonsa FT Tuomo Kakkosen tutkimusansioista dosentin arvon myöntämiseksi alana Opetusja kehitysteknologiat (Technologies for education and development). Esityksen mukainen. Liitteet 5 FT Tuomo Kakkosen hakemus Laitoksen johtajan professori Markku Hauta-Kasarin lausunto FT Tuomo Kakkosen selvitys yhteistyöstä esitettyjen asiantuntijoiden kanssa

11 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ (28) PhD Mike Joyn hakemus dosentin arvon myöntämiseksi alana Opetusteknologia (Education Technology) PhD Mike Joy on hakenut dosentin arvoa alana Opetusteknologia (Education Technology) Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa. PhD Mike Joyn hakemus on esityslistan liitteenä. PhD Mike Joyn kaikki hakemusasiakirjat ovat nähtävänä tiedekunnan hallintopalvelukeskuksessa Snellmaniassa Kuopion kampuksella. Yliopistolain 558/ :n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito. Tietojenkäsittelytieteen laitoksen johtaja, professori Markku Hauta-Kasari esittää, että asiantuntijoiksi antamaan lausuntonsa PhD Mike Joyn tutkimusansioista kutsutaan vuorovaikutteisen teknologian professori Markku Turunen (Informaatiotieteen yksikkö, Tampereen yliopisto) ja digitaalisen median professori Tapio Takala (Mediatekniikan laitos, Aalto yliopisto). Laitoksen johtajan lausunto on esityslistan liitteenä. Hakija on antanut esityslistan liitteenä olevan kirjallisen selvityksen yhteistyöstään esitettyjen asiantuntijoiden kanssa. tiedekunnan dekaani Jukka Jurvelin on käsitellyt PhD Mike Joyn hakemuksen dosentin arvon myöntämiseksi ja puoltaa sen käsittelyä tiedekuntaneuvostossa. Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito (Yliopistolain 558/2009). Tiedekunnan ohjeistuksen mukaan opetustaito arvioidaan ensisijaisesti hakemusasiakirjoista ilmenevien tietojen perusteella. Tällöin huomioidaan mm. pedagoginen koulutus ja kelpoisuus, aiemmin vähintään arvosanalla hyvä hyväksytty opetusnäyte, joka on annettu yliopistotasoiseen tehtävään, käytännön opetuskokemus sekä tuotettu oppimateriaali. Dekaani voi vapauttaa hakijan opetusnäytteen antamisesta, jos hakijan opetustaito on aikaisemmin todettu. PhD Mike Joylla on pedagoginen koulutus ja riittävästi käytännön yliopistollista opetuskokemusta University of Warwickissa v alkaen. Edellä olevaan perustuen luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan dekaani on päätöksellään vapauttanut PhD Mike Joyn opetusnäytteen antamisesta hakemaansa dosentin arvoa varten. Tiedekuntaneuvosto valitsee esitetyt asiantuntijat antamaan lausuntonsa PhD Mike Joyn tutkimusansioista dosentin arvon myöntämiseksi alana Opetusteknologia (Education Technology). Esityksen mukainen. Liitteet 8 PhD Mike Joyn hakemus Laitoksen johtajan professori Markku Hauta-Kasarin lausunto PhD Mike Joyn selvitys yhteistyöstä ehdotettujen asiantuntijoiden kanssa

12 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ (28) FT Minna Kivimäenpään hakemus dosentin arvon myöntämiseksi alana Ympäristöekologia, erityisesti kasvi-ilmakehävuorovaikutukset (Environmental ecology, especially plant-atmosphere interactions) FT Minna Kivimäenpää on hakenut dosentin arvoa alana Ympäristöekologia, erityisesti kasvi-ilmakehävuorovaikutukset (Environmental ecology, especially plant-atmosphere interactions) Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa. FT Minna Kivimäenpään hakemus on esityslistan liitteenä. FT Minna Kivimäenpään kaikki hakemusasiakirjat ovat nähtävänä tiedekunnan hallintopalvelukeskuksessa Snellmaniassa Kuopion kampuksella. Yliopistolain 558/ :n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito. Biologian laitoksen johtaja, professori Raine Kortet esittää, että asiantuntijoiksi antamaan lausuntonsa FT Minna Kivimäenpään tutkimusansioista kutsutaan metsien ja ilmakehän vuorovaikutusten professori Jaana Bäck (Metsätieteiden laitos, Helsingin yliopisto) ja kasvi- ja maaperäekologian dosentti Annamari Markkola (Biologian laitos, Oulun yliopisto). Laitoksen johtajan lausunto on esityslistan liitteenä. Hakija on antanut esityslistan liitteenä olevan kirjallisen selvityksen yhteistyöstään esitettyjen asiantuntijoiden kanssa. tiedekunnan dekaani Jukka Jurvelin on käsitellyt FT Minna Kivimäenpään hakemuksen dosentin arvon myöntämiseksi ja puoltaa sen käsittelyä tiedekuntaneuvostossa. Dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito (Yliopistolain 558/2009). Tiedekunnan ohjeistuksen mukaan opetustaito arvioidaan ensisijaisesti hakemusasiakirjoista ilmenevien tietojen perusteella. Tällöin huomioidaan mm. pedagoginen koulutus ja kelpoisuus, aiemmin vähintään arvosanalla hyvä hyväksytty opetusnäyte, joka on annettu yliopistotasoiseen tehtävään, käytännön opetuskokemus sekä tuotettu oppimateriaali. Dekaani voi vapauttaa hakijan opetusnäytteen antamisesta, jos hakijan opetustaito on aikaisemmin todettu. FT Minna Kivimäenpäällä on pedagogista koulutusta ja riittävästi käytännön yliopistollista opetuskokemusta Kuopion yliopistossa/itä-suomen yliopistossa v alkaen. Edellä olevaan perustuen luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan dekaani on päätöksellään vapauttanut FT Minna Kivimäenpään opetusnäytteen antamisesta hakemaansa dosentin arvoa varten. Tiedekuntaneuvosto valitsee esitetyt asiantuntijat antamaan lausuntonsa FT Minna Kivimäenpään tutkimusansioista dosentin arvon myöntämiseksi alana Ympäristöekologia, erityisesti kasvi-ilmakehävuorovaikutukset (Environmental ecology, especially plant-atmosphere interactions). Esityksen mukainen. Liitteet 11 FT Minna Kivimäenpään hakemus Laitoksen johtajan professori Raine Kortetin lausunto FT Minna Kivimäenpään selvitys yhteistyöstä esitettyjen

13 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ (28) asiantuntijoiden kanssa

14 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ (28) Esityksen tekeminen yliopiston rehtorille epäorgaanisen kemian, erityisesti organometallikemian professorin (vakanssi 32137, vakinaistamispolku) tehtävän täytöstä Yliopiston rehtori on tiedekuntaneuvoston esityksestä hyväksynyt epäorgaanisen kemian, erityisesti organometallikemian professorin (vakanssi 32137) tehtävän tehtäväse los teen se kä teh tä vän täyt tä mi sen kut su mismenettelyllä toistaiseksi. Liitteenä rehtorin pää tös teh tävä se los teen hy väk symisestä ja teh tä väseloste. Asiantuntijalausunnot apulaisprofessori Igor Koshevoyn kelpoisuudesta ja ansioista epäorgaanisen kemian, erityisesti organometallikemian professorin tehtävään on pyy det ty akatemiaprofessori Maarit Karppiselta (Aalto yliopisto, kemian laitos) ja professori Risto Laitiselta (Oulun yliopisto, kemian laitos). Akatemiaprofessori Maarit Karppinen toteaa antamansa lausunnon yhteenvedossa näin: "Yhteenvetona totean, että apulaisprofessori Igor Koshevoy on tutkimustyöllään ja siinä saavuttamillaan tuloksilla sekä muilla akateemisilla ansioillaan selkeästi osoittanut tieteellisen pätevyytensä Itä-Suomen yliopiston epäorgaanisen kemian, erityisesti organometallikemian professoriksi. Parhaan arvioni mukaan hän on kiistatta kelpoinen ko. professuuriin." Professori Risto Laitinen toteaa lausuntonsa päätteeksi: "Assoc.prof. Igor Koshevoy is a very successful chemist, who has already shown his abilities both in research, research management, and teaching. I find him without any doubt qualified for the professorship of inorganic chemistry, especially organometallic chemistry, and recommend that he is nominated for this position." Asiantuntijalausunnot ovat esittelylistan liitteenä. Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön 31 :n mukaan professorin palvelus suhteeseen toistaiseksi tai yli kaksivuotiskaudeksi valittavan tulee olla tieteellises ti tai taiteellisesti pätevä ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito ja, jos se on tär keää tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan. Epäorgaanisen kemian, erityisesti organometallikemian professorilta ei vaadita käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalaan. Dekaani Jukka Jurvelin on vapauttanut apulaisprofessori Igor Koshevoyn opetusnäytteen antamisesta po. professuuria varten sillä perusteella, että hänellä on riittävästi yliopistollista opetuskokemusta ja hän on antanut opetusnäytteen Itä-Suomen yliopistossa v dosentuuria varten arvosanalla hyvä 3/5. Yhteenvetona voidaan todeta, että apulaisprofessori Igor Koshevoy on todettu asian tun ti ja lau sun tojen perusteella yliopistolain 33 :n vaatimuksen mukaisesti kiistat ta kel poiseksi epäorgaanisen kemian, erityisesti organometallikemian profes suu riin. Hän täyt tää Itä-Suo men yli opis ton hal linto johtosäännön 31 :ssä sääde tyt kel poi suus vaa ti mukset. Hallintojohtosäännön 32 :n mukaan rehtori myöntää erivapauden yliopistoasetuksen kielitaitovaatimuksiin. Kemian laitoksen johtaja, professori Tapani Pakkanen on todennut, että kemian laitoksen opetuksen toteuttaminen englannin kielellä ei aiheuta ongelmia. Tiedekuntaneuvosto esittää rehtorille, että Koshevoylle myönnetään erivapaus kielitaitovaatimuksista po. tehtävää varten. Itä-Suomen yliopiston hallintojohtosäännön 11 :n kohdan 11 mukaan tiedekun taneuvosto tekee ehdotuksen kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi pro fessorin tehtävään

15 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ (28) valittavasta/otettavasta. Tiedekuntaneuvosto esittää yliopiston rehtorille, että rehtori myöntää apulaisprofessori Igor Koshevoylle erivapauden yliopistoasetuksen kielitaitovaatimuksista ja että hänet otetaan epäorgaanisen kemian, erityisesti organometallikemian professorin tehtävään (vakanssi 32137) alkaen toistaiseksi. Esityksen mukainen. Liitteet 14 Rehtorin hyväksymä tehtäväntäyttöseloste 15 Asiantuntijoiden lausunnot

16 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ (28) MSc Boy Josef Hubertus Marcel Possenin väitöskirjan "Searching for Traits Behind Growth and Biomass: A Case Study with Silver Birch (Betula pendula Roth)" hyväksyminen Vastaväittäjä, Dr Hendrik Poorter, puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä filosofian tohtorin tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi hyväksytty. Vastaväittäjän lausunto on esityslistan liitteenä. Väittelijällä ei ole huomautettavaa lausunnosta. Tiedekuntaneuvosto päättää MSc Boy Possenin väitöskirjan hyväksymisestä ja arvostelee sen arvosanalla hyväksytty. Esityksen mukainen. Liitteet 16 Vastaväittäjä Dr Hendrik Poorterin lausunto

17 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ (28) MSc Yevgeniya Kobrinan väitöskirjan "Infrared Microspectroscopic Cluster Analysis of Bone and Cartilage" hyväksyminen Vastaväittäjä, professori Ela Claridge, puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä filosofian tohtorin tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi hyväksytty. Vastaväittäjän lausunto on esityslistan liitteenä. Väittelijällä ei ole huomautettavaa lausunnosta. Tiedekuntaneuvosto päättää MSc Yevgeniya Kobrinan väitöskirjan hyväksymisestä ja arvostelee sen arvosanalla hyväksytty. Esityksen mukainen. Liitteet 17 Vastaväittäjä professori Ela Claridgen lausunto

18 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ (28) MSc (Tech.) Cristina Florean väitöskirjan "Characterization of Articular Cartilage, Chondrocyte and Bone Properties Using Nano- and Microscale Techniques" hyväksyminen Vastaväittäjä, apulaisprofessori Nadeen Chahine, puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä filosofian tohtorin tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi hyväksytty. Vastaväittäjän lausunto on esityslistan liitteenä. Väittelijällä ei ole huomautettavaa lausunnosta. Tiedekuntaneuvosto päättää MSc (Tech.) Cristina Florean väitöskirjan hyväksymisestä ja arvostelee sen arvosanalla hyväksytty. Esityksen mukainen. Liitteet 18 Vastaväittäjä apulaisprofessori Nadeen Chahinen lausunto

19 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ (28) FM Jarkko Iivarisen väitöskirjan "Diagnostics of Human Forearm Soft Tissues Using Indentation and Suction Measurements - Experimental and Modeling Analysis" hyväksyminen Vastaväittäjä, professori Arthur FT Mak, puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä filosofian tohtorin tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi hyväksytty. Vastaväittäjän lausunto on esityslistan liitteenä. Väittelijällä ei ole huomautettavaa lausunnosta. Tiedekuntaneuvosto päättää FM Jarkko Iivarisen väitöskirjan hyväksymisestä ja arvostelee sen arvosanalla hyväksytty. Esityksen mukainen. Liitteet 19 Vastaväittäjä professori Arthur FT Makin lausunto

20 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ (28) FL Henna Stenbergin väitöskirjan "Studies on Self-organizing Layered Coatings" hyväksyminen Vastaväittäjä, professori Pentti Järvelä, puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä filosofian tohtorin tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi hyväksytty. Vastaväittäjän lausunto on esityslistan liitteenä. Väittelijällä ei ole huomautettavaa lausunnosta. Tiedekuntaneuvosto päättää FL Henna Stenbergin väitöskirjan hyväksymisestä ja arvostelee sen arvosanalla hyväksytty. Esityksen mukainen. Liitteet 20 Vastaväittäjä professori Pentti Järvelän lausunto

21 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ (28) FM Aki Pulkkisen väitöskirjan "Simulation Methods in Transcranial Ultrasound Therapy" hyväksyminen Vastaväittäjä, professori Douglas A. Christensen, puoltaa väitöskirjan hyväksymistä opinnäytteenä filosofian tohtorin tutkintoa varten ja esittää arvosanaksi hyväksytty. Vastaväittäjän lausunto on esityslistan liitteenä. Väittelijällä ei ole huomautettavaa lausunnosta. Tiedekuntaneuvosto päättää FM Aki Pulkkisen väitöskirjan hyväksymisestä ja arvostelee sen arvosanalla hyväksytty. Esityksen mukainen. Liitteet 21 Vastaväittäjä professori Douglas A. Christensenin lausunto

22 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ (28) Tiedekuntaneuvoston kokouksen siirtäminen Joulukuun tiedekuntaneuvoston kokous esitetään pidettäväksi maanantaina klo alkaen aiemmin päätetyn tiistain sijaan, koska sekä dekaani että varadekaani ovat tuolloin estyneet osallistumasta kokoukseen. Tiedekuntaneuvosto päättää siirtää joulukuun tiedekuntaneuvoston kokouksen maanantaille klo 13. Esityksen mukainen.

23 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ (28) Ilmoitusasioita Tiedoksi tiedekunnan tutkintotilasto (liite). Tiedoksi tiedekunnan tohtoriohjelmiin hakeneiden ja valittujen tilasto (liite). Tiedoksi rehtorin toimintaohje sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmän käytöstä (liite). Tiedoksi akateemisen rehtorin päätös työryhmien asettamisesta (liite). Dekaanin päätöksellä on FM Ossi Lehtikankaan väitöskirjatyön "Approximations and hybrid models for modeling light propagation in biological tissues" esitarkastajiksi kutsuttu Associate Professor Kui Ren (University of Texas at Austin, Department of Mathematics, USA) ja Assistant Professor Cosimo D Andrea (Politecnico di Milano, Dipartimento di Fisica, Italy). Väitöskirjatyön pääaine on sovellettu fysiikka. Dekaanin päätöksellä on MSc Victor Teplovin väitöskirjatyön "Blood pulsation Imaging" esitarkastajiksi kutsuttu professori Marija Strojnik (Optics Research Center, Leon, Mexico) ja professori Roman Romashko (Institute of Automation and Control Processes FEB RAS, Vladivostok, Russia). Väitöskirjatyön pääaine on sovellettu fysiikka. Dekaanin päätöksellä on MSc. Tendry Randriamananan väitöskirjatyön "Global change and sexual dimorphism in two Salicaceous species" esitarkastajiksi kutsuttu professori Paul W. Barnes (Loyola University of New Orleans, Biological Sciences, New Orleans, USA) ja dosentti Minna Turunen (Artic Centre, University of Lapland, Rovaniemi). Väitöskirjatyön pääaine on biologia. Varadekaanin päätöksellä on FM Mia Valtosen väitöskirjatyön "Conservation genetics of the Saimaa ringed seal - insights into the history of critically endangered population" esitarkastajiksi kutsuttu professori David Coltman (University of Alberta, Department of Biological Sciences, Canada) ja senior researcher Liselotte Andersen (University of Aarhus, Department of Biosciences, Denmark). Väitöskirjatyön pääaine on biologia. Dekaanin päätöksellä on FM Tuomas Koivumäen väitöskirjatyön "Bioimpedance Technique in Respiratory- and Dual-Gated Positron Emission Tomography Imaging" esitarkastajiksi kutsuttu professori Hannu Eskola (TUT, Elektroniikan ja tietotekniikan laitos) ja senior researcher Ralph Bundschuh (Universitätsklinikum Bonn, Department of Nuclear Medicine, Germany). Väitöskirjatyön pääaine on sovellettu fysiikka. Dekaanin päätöksellä on FM Miia-Maarit Saarelaisen väitöskirjatyön "Decision-making in Modernization of Information Systems" esitarkastajiksi kutsuttu yliopistotutkija Jouni Markkula (Oulun yliopisto, tietojenkäsittelytieteiden laitos) ja professori Samuli Pekkola (TUT, Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos). Väitöskirjatyön pääaine on tietojenkäsittelytiede. Varadekaanin päätöksellä on FM Markus Malon väitöskirjatyön "Towards Quantitative Characterization of Proximal Femur Using Pulse-Echo Ultrasound Measurements" esitarkastajiksi kutsuttu professori Sulin Cheng

24 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ (28) (Jyväskylän yliopisto, terveystieteiden laitos) ja professori Mami Matsukawa (Doshisha University, Laboratory of Ultrasound Electronics, Japani). Väitöskirjatyön pääaine on sovellettu fysiikka. Dekaanin päätöksellä on FM Tarmo Nuutisen väitöskirjatyön "Use of optical nanostructures for biological fluorescence and Raman measurements - Conceptions on multifunctional sample surfaces" esitarkastajiksi kutsuttu dosentti Vesa Hytönen (Tampereen yliopisto, Institute of BioMediTech) ja professori Marjo Yliperttula (Helsingin yliopisto, farmakologian tiedekunta). Väitöskirjatyön pääaine on biologia. Dekaanin päätöksellä on FM Pasi Lepolan väitöskirjatyön "Novel EEG Electrode Set for Emergency Use" esitarkastajiksi kutsuttu professori Jens Haueisen (TU Ilmenau, Institute of Biomedical Engineering and Informatics, Ilmenau, Saksa) ja dosentti Sampsa Vanhatalo (HUS, Department of Children s Clinical Neurophysiology). Väitöskirjatyön pääaine on sovellettu fysiikka. Dekaanin päätöksellä on FM Sanna Leppäsen väitöskirjatyön "Effect of host-plant use on speciation and parasitoid community structure in internal-feeding sawflies" esitarkastajiksi kutsuttu dosentti Niklas Janz (Stockholm University, Department of Zoology, Ruotsi) ja Research Scientist Carlos Lopez-Vaamonde (Institut National de la Recherche Aqronomique, Zoologie Forestière, Ranska). Väitöskirjatyön pääaine on biologia. Varadekaanin päätöksellä on FM Sami Väänäsen väitöskirjatyön "Functional imaging of proximal femur by combining dual energy X-ray imaging and finite element simulations" esitarkastajiksi kutsuttu professori Mark Taylor (Flinders University, School of Computer Science, Engineering and Mathematics, Australia) ja apulaisprofessori Esther Tanck (Radboud University Medical Center, Orthopaedic Research Laboratory, Hollanti). Väitöskirjatyön pääaine on sovellettu fysiikka. Dekaanin päätöksellä on FL Henna Stenbergille myönnetty väittelylupa esitarkastajien, professori Mika Petterssonin (Nanoscience Center, Kemian laitos, Jyväskylän yliopisto) ja dekaani, professori Jyrki Vuorisen (Materiaaliopin laitos, Tampereen teknillinen yliopisto), puoltavien lausuntojen perusteella (liite). (Tiedekuntaneuvoston päätös väittelylupien myöntämisen delegointi dekaanille). Työ on tehty kemian alalla. Dekaanin päätöksellä on FM Aki Pulkkiselle myönnetty väittelylupa esitarkastajien, Principal Investigator Gregory T. Clementin (Department of Biomedical Engineering, Cleveland Clinic, Lerner Research Institute, Cleveland, USA) ja apulaisprofessori Jean-Francois Aubryn (CNRS, Institut Langevin, Pariisi, Ranska), puoltavien lausuntojen perusteella (liite). (Tiedekuntaneuvoston päätös väittelylupien myöntämisen delegointi dekaanille). Työ on tehty lääketieteellisen fysiikan alalla. Dekaanin päätöksellä on FM Niina Taville myönnetty väittelylupa esitarkastajien, professori Per Ambusin (Department of Chemical and Biochemical Engineering, Technical University of Denmark, Roskilde, Tanska) ja dosentti Jukka Pumpasen (Metsätieteiden laitos, Helsingin yliopisto), puoltavien lausuntojen perusteella (liite). (Tiedekuntaneuvoston päätös väittelylupien myöntämisen delegointi dekaanille). Työ on tehty ympäristötieteen alalla. Dekaanin päätöksellä on MSc (Agr&For) Cristobal Delgado Matasille myönnetty väittelylupa esitarkastajien, dosentti Veli Pohjosen (Helsingin yliopisto) ja Dr Eliakimu Zahabun (Sokoine University of Agriculture, Morogoro,

25 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ (28) Tansania), puoltavien lausuntojen perusteella (liite). (Tiedekuntaneuvoston päätös väittelylupien myöntämisen delegointi dekaanille). Työ on tehty metsätieteen alalla. Dekaanin päätöksellä on FM Sanna Leppäselle myönnetty väittelylupa esitarkastajien, dosentti Niklas Janzin (Department of Zoology, Stockholm University, Tukholma, Ruotsi) ja Research Scientist Carlos Lopez Vaamonden (Zoologie Forestière, l Institut national de la recherche agronomique (INRA), Orleans, Ranska), puoltavien lausuntojen perusteella (liite). (Tiedekuntaneuvoston päätös väittelylupien myöntämisen delegointi dekaanille). Työ on tehty biologian alalla. Dekaanin päätöksellä on FM Jukka Lipposelle myönnetty väittelylupa esitarkastajien, professori Jari Viikin (Elektroniikka ja tietotekniikka, Tampereen teknillinen yliopisto) ja professori Pablo Lagunan (Biomedical Signal Interpretation & Computational Simulation, University of Zaragoza, Espanja), puoltavien lausuntojen perusteella (liite). (Tiedekuntaneuvoston päätös väittelylupien myöntämisen delegointi dekaanille). Työ on tehty sovelletun fysiikan alalla. Dekaanin päätöksellä on FM Jyri Kemppaiselle myönnetty väittelylupa esitarkastajien, apulaisprofessori Mike Joyn (Department of Computer Science, University of Warwick, Coventry, Englanti) ja professori Anders G. Nilssonin (Department of Information Systems, Karlstad University, Karlstad, Ruotsi), puoltavien lausuntojen perusteella (liite). (Tiedekuntaneuvoston päätös väittelylupien myöntämisen delegointi dekaanille). Työ on tehty tietojenkäsittelytieteen alalla. Varadekaanin päätöksellä on FM Sami Väänäselle myönnetty väittelylupa esitarkastajien, apulaisprofessori Esther Tanckin (Orthopaedic Research Laboratory, Radboud University Medical Center, Nijmegen, Alankomaat) ja professori Mark Taylorin (Medical Devices Research Institute, Flinders University, Adelaide, Australia), puoltavien lausuntojen perusteella (liite). (Tiedekuntaneuvoston päätös väittelylupien myöntämisen delegointi dekaanille). Työ on tehty sovelletun fysiikan alalla. Dekaanin päätöksellä on FM Pasi Lepolalle myönnetty väittelylupa esitarkastajien, professori Jens Haueisenin (Institute of Biomedical Engineering and Informatics, Technische Universität Ilmenau, Ilmenau, Saksa) ja dosentti Sampsa Vanhatalon (Helsingin yliopisto ja Lasten kliinisen neurofysiologian osasto, HUS), puoltavien lausuntojen perusteella (liite). (Tiedekuntaneuvoston päätös väittelylupien myöntämisen delegointi dekaanille). Työ on tehty sovelletun fysiikan alalla. Dekaanin päätöksellä on FM Martti Silvennoiselle myönnetty väittelylupa esitarkastajien, professori Duncan Blandin (School of Engineering and Physical Sciences, Heriot-Watt University, Edinburgh, UK) ja Senior Research Fellow, Dr Walter Perrierin (Lairdside Laser Engineering Centre, University of Liverpool, Birkenhead, UK), puoltavien lausuntojen perusteella (liite). (Tiedekuntaneuvoston päätös väittelylupien myöntämisen delegointi dekaanille). Työ on tehty fysiikan alalla. Dekaanin päätöksellä on MSc Guangbing Yangille myönnetty väittelylupa esitarkastajien, professori Ronghuai Huangin (Faculty of Education, Beijing Normal University, Peking, Kiina) ja apulaisprofessori Jorge Villalónin (Faculty of Engineering and Science, Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago, Chile), puoltavien lausuntojen perusteella (liite). (Tiedekuntaneuvoston päätös

26 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ (28) väittelylupien myöntämisen delegointi dekaanille). Työ on tehty tietojenkäsittelytieteen alalla. Dekaanin päätöksellä on MSc Andrés Moreno Garcialle myönnetty väittelylupa esitarkastajien, professori Carsten Schulten (Department of Mathematics and Computer Science, Freie Universität Berlin, Saksa) ja apulaisprofessori Michael E. Caspersenin (Centre for Science Education, Aarhus University, Tanska), puoltavien lausuntojen perusteella (liite). (Tiedekuntaneuvoston päätös väittelylupien myöntämisen delegointi dekaanille). Työ on tehty tietojenkäsittelytieteen alalla. Dekaanin päätöksellä on FM Marika Pentikäiselle myönnetty väittelylupa esitarkastajien, professori Steven Alterin (School of Management, University of San Francisco, USA) ja emeritusprofessori Jaakko Virkkusen (CRADLE, Helsingin yliopisto), puoltavien lausuntojen perusteella (liite). (Tiedekuntaneuvoston päätös väittelylupien myöntämisen delegointi dekaanille). Työ on tehty tietojenkäsittelytieteen alalla. Varadekaanin päätöksellä on DI Markus Malolle myönnetty väittelylupa esitarkastajien, professori Sulin Chengin (Terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto) ja professori Mami Matsukawan (Laboratory of Ultrasonic Electronics, Doshisha University, Kioto, Japani), puoltavien lausuntojen perusteella (liite). (Tiedekuntaneuvoston päätös väittelylupien myöntämisen delegointi dekaanille). Työ on tehty sovelletun fysiikan alalla. Varadekaanin päätöksellä on FL Tuija Kangasmaan vastaväittäjäksi määrätty professori Ulla Ruotsalainen (Signaalinkäsittely, Tampereen teknillinen yliopisto) ja kustokseksi dosentti Antti Sohlberg (Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede, Päijät-Hämeen keskussairaala, Lahti). Dekaanin päätöksellä on FL Henna Stenbergin vastaväittäjäksi määrätty professori Pentti Järvelä (Materiaaliopin laitos, Tampereen teknillinen yliopisto) ja kustokseksi professori Tuula Pakkanen (Kemian laitos, Itä-Suomen yliopisto, Joensuu). Dekaanin päätöksellä on FM Aki Pulkkisen vastaväittäjäksi määrätty professori Douglas Christensen (Department of Bioengineering, The University of Utah, Salt Lake City, USA) ja kustokseksi professori Kullervo Hynynen (Sovelletun fysiikan laitos, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio/Sunnybrook Research Institute, Toronto, Kanada). Dekaanin päätöksellä on FM Niina Tavin vastaväittäjäksi määrätty, Professor Hana Šantrucková (Department of Ecosystem Biology, University of South Bohemia, Ceské Budejovice, Czech Republic) ja kustokseksi professori Pertti Martikainen (Ympäristötieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio). Dekaanin päätöksellä on FM Jukka Lipposen vastaväittäjäksi määrätty professori Tapio Seppänen (Tietotekniikan osasto, Oulun yliopisto) ja kustokseksi dosentti Mika Tarvainen (Sovelletun fysiikan laitos, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio). Dekaanin päätöksellä on MSc Andrés Moreno Garcian vastaväittäjäksi määrätty professori Steven P. Reiss (Department of Computer Science, Brown University, Providence, USA) ja kustokseksi professori Erkki Sutinen (Tietojenkäsittelytieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto, Joensuu). Dekaanin päätöksellä on FM Pasi Lepolan vastaväittäjäksi määrätty

27 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ (28) professori Raimo Sepponen (Sähkötekniikan ja automaation laitos, Aalto yliopisto, Helsinki) ja kustokseksi professori Reijo Lappalainen (Sovelletun fysiikan laitos, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio). Dekaanin päätöksellä on FM Sanna Leppäsen vastaväittäjäksi määrätty professori Niklas Wahlberg (Biologian laitos, Turun yliopisto) ja kustokseksi professori Heikki Roininen (Biologian laitos, Itä-Suomen yliopisto, Joensuu). Dekaanin päätöksellä on FM Sanna Leppäsen kustokseksi määrätty apulaisprofessori Tommi Nyman (Biologian laitos, Itä-Suomen yliopisto, Joensuu) professori Heikki Roinisen (Biologian laitos, Itä-Suomen yliopisto, Joensuu) sijaan. Dekaanin päätöksellä on FM Marika Pentikäisen vastaväittäjäksi määrätty professori Sampsa Hyysalo (Muotoilun laitos, Aalto yliopisto) ja kustokseksi professori Matti Nykänen (Tietojenkäsittelytieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio). Merkitään tiedoksi. Esityksen mukainen. Liitteet 22 Tutkintotilasto Tohtoriohjelmiin hakeneet ja valitut Rehtorin toimintaohje Akateemisen rehtorin päätös Esitarkastajien lausunnot Stenberg 27 Esitarkastajien lausunnot Pulkkinen 28 Esitarkastajien lausunnot Tavi 29 Esitarkastajien lausunnot Delgado Matas 30 Esitarkastajien lausunnot Kemppainen 31 Esitarkastajien lausunnot Lepola 32 Esitarkastajien lausunnot Leppänen 33 Esitarkastajien lausunnot Lipponen 34 Esitarkastajien lausunnot Moreno Garcia 35 Esitarkastajien lausunnot Silvennoinen 36 Esitarkastajien lausunnot Väänänen 37 Esitarkastajien lausunnot Yang 38 Esitarkastajien lausunnot Pentikäinen 39 Esitarkastajien lausunnot Malo

28 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/ (28) Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päättää tiedekuntaneuvoston kokouksen. Puheenjohtaja päätti tiedekuntaneuvoston kokouksen klo

19 26.08.2014. Tiedoksi tiedekunnan tohtoriohjelmiin hakeneiden ja valittujen tilasto 15.8.2014 (liite).

19 26.08.2014. Tiedoksi tiedekunnan tohtoriohjelmiin hakeneiden ja valittujen tilasto 15.8.2014 (liite). Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 19 26.08.2014 Ilmoitusasioita Tiedoksi tiedekunnan tutkintotilasto 18.8.2014 (liite). Tiedoksi tiedekunnan tohtoriohjelmiin hakeneiden

Lisätiedot

esityslista Nimi Tehtävä Läsnäolo Vornanen Matti professori, jäsen Rouvinen Juha professori, varajäsen

esityslista Nimi Tehtävä Läsnäolo Vornanen Matti professori, jäsen Rouvinen Juha professori, varajäsen 1/2017 1 Aika, 13:00 Paikka Joensuu M302, Kuopio SN102 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Vornanen Matti professori, jäsen Rouvinen Juha professori, varajäsen Peltola Heli professori, jäsen Tokola Timo

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kokous: Keskiviikko 26.1.2011 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 4 (FL227) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

Paikka Uno Harva -sali, Assistentinkatu 7, 4. krs, huone 499

Paikka Uno Harva -sali, Assistentinkatu 7, 4. krs, huone 499 Pöytäkirja 6A/2015 1 (5) Johtokunnan kokous Aika maanantai 15.6.2015 klo 9.15 9.50 Paikka Uno Harva -sali, Assistentinkatu 7, 4. krs, huone 499 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö Läsnä Henri

Lisätiedot

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Hallintotieteen, erityisesti julkisjohtamisen professorin tehtävän täyttöön liittyvät toimenpiteet

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2015 1

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2015 1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2015 1 16.11.2015 Aika 16.11.2015, 13:00-13:13 Paikka AU300 Joensuun kampus; Sn3097 Kuopion kampus Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Siiskonen Harri puheenjohtaja 1-5

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2015 1 (19)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2015 1 (19) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2015 1 (19) 24.03.2015 Aika 24.03.2015, 14:04-14:50 Paikka Joensuu M302 ja Kuopio ME201 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Peltola Heli professori, jäsen 1-16 Friberg

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1. Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Aurora-rakennus, kokoushuone AU111

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1. Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Aurora-rakennus, kokoushuone AU111 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 4/2014 1 27.10.2014 Aika 27.10.2014, 10:00-15:30 Paikka Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus, Aurora-rakennus, kokoushuone AU111 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Kettunen

Lisätiedot

AIKA 27.10.2011 kb 12.15 PAIKKA Kokous salissa Ylistonmäentie 33 135 KASITELTAVAT ASIAT:

AIKA 27.10.2011 kb 12.15 PAIKKA Kokous salissa Ylistonmäentie 33 135 KASITELTAVAT ASIAT: JYVASKYLAN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto POYTAKIRJA 9/2011 Muut asiat / B Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi-Anna Wilska Jasen

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kokous: Keskiviikko 24.2.2016 klo 9.00 Paikka YN330 Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen varajäsen: Läsnä:

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 5/2016 Kokous: Keskiviikko 18.5.2016 klo 9.00 Paikka YN330 Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen varajäsen: Läsnä:

Lisätiedot

Kokouksen 9 / 2015 asialista

Kokouksen 9 / 2015 asialista Kokouksen 9 / 2015 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Väittelyluvan myöntäminen KM Mari Salmelalle 4. Esitarkastajien määrääminen KM Sanna Hyvärisen väitöskirjaksi

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Pöytäkirja 6A/2011 1 (5) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 1.6.2011 klo 9.15 10.15 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi dekaani ja sihteerit. Päätös: Esityksen mukainen.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi dekaani ja sihteerit. Päätös: Esityksen mukainen. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kokous: Keskiviikko 13.11.2013 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 4 (FL227) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

Seppo Vainio, professori (poissa) Ari-Pekka Kvist, laboratorioinsinööri (poissa) Ritva Heljasvaara, yliopistotutkija (poissa) Anna Laitakari, fil.

Seppo Vainio, professori (poissa) Ari-Pekka Kvist, laboratorioinsinööri (poissa) Ritva Heljasvaara, yliopistotutkija (poissa) Anna Laitakari, fil. BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN BIOKEMIAN JA MOLEKYYLILAAKETIETEEN TIEDEKUNNAN TIEDEKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS Aika 6.2.2014 kello 13:00 15:15 Paikka Kokoushuone LIOIA, Kontinkangas (Aapistie 7) Tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 15/11 Laila Kuhalampi, puh. (553)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 15/11 Laila Kuhalampi, puh. (553)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi Tiedekuntaneuvosto 7/11 27.9.2011 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA A A 15/11 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 16/11 2 Yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelun aikataulu A 17/11 3 Teknillisen tiedekunnan

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO. Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 14.1.2016 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 20.1. klo 10.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa, Yliopistonkatu

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A1 / 2010. A 2/2010 2 Varapuheenjohtajan valinta ja varajäsenten kutsuminen

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A1 / 2010. A 2/2010 2 Varapuheenjohtajan valinta ja varajäsenten kutsuminen OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A1 / 2010 Akateeminen arviointiryhmä Kokous 5.3.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 1 A 6 A 1/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 2/2010 2 Varapuheenjohtajan valinta ja varajäsenten

Lisätiedot

Laskennallisten tieteiden tutkijakoulu FICS. Ella Bingham, TKK

Laskennallisten tieteiden tutkijakoulu FICS. Ella Bingham, TKK Laskennallisten tieteiden tutkijakoulu FICS Ella Bingham, TKK Mikä FICS on Kuka minä olen Tutkijakoulun koordinaattori Dosentti, HY tietojenkäsittelytiede TkT, TKK informaatiotekniikka DI, TKK systeemi-

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) hallintopäällikkö Meri Louhi tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija Anne Tuittu

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) hallintopäällikkö Meri Louhi tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija Anne Tuittu Pöytäkirja 1/2015 1 (6) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika Paikka keskiviikko 21.1.2015 klo 10.05 10.15 Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) Jäsenet prof. Marja

Lisätiedot

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros).

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros). LAPIN YLIOPISTO 1 Tuula Tolppi 341 3236 keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin

Lisätiedot

Johtokunnan kokous 7 C/2015

Johtokunnan kokous 7 C/2015 Pöytäkirja 7 C/2015 1 (5) Johtokunnan kokous 7 C/2015 Aika tiistai klo 13.15-13.50 Paikka Valmistelija Puheenjohtaja tiedekunnan kokoushuone Ruotsalainen, Mirkka, tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 3/15 PÖYTÄKIRJA

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 3/15 PÖYTÄKIRJA Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 2941 50521 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 3/15 PÖYTÄKIRJA AIKA

Lisätiedot

Päivitysvastuu: Hallintojohtaja. SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä

Päivitysvastuu: Hallintojohtaja. SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Päivitysvastuu: Hallintojohtaja SIBELIUS-AKATEMIAN OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRY- TOINTIOHJE (Hallituksen päättämä 16.12.2009) Tehtävät Professorin

Lisätiedot

Yleislääketieteen professorin tehtävä (31018 UEF) tehtäväntäyttöseloste

Yleislääketieteen professorin tehtävä (31018 UEF) tehtäväntäyttöseloste Yleislääketieteen professorin tehtävä (31018 UEF) tehtäväntäyttöseloste Terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto käsitellyt selosteen kokouksessaan 28.1.2015. 1. Tehtävän ala, tehtävämääritys sekä

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/2014 1 ()

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/2014 1 (<SM>) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 7/2014 1 () 26.08.2014 tiedekunnan Aika 26.08.2014, 14:15-15:55 Paikka CA 2053 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Soininen Hilkka dekaani, puheenjohtaja 1-18, 20-22

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/10 PÖYTÄKIRJA

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/10 PÖYTÄKIRJA Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A2 / 2010. A 8/2010 2 FT Jani Heinon dosentuuriasia; tieteellinen pätevyys

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A2 / 2010. A 8/2010 2 FT Jani Heinon dosentuuriasia; tieteellinen pätevyys OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A2 / 2010 Akateeminen arviointiryhmä Kokous 26.3.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 7 A 12 A 7/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 8/2010 2 FT Jani Heinon dosentuuriasia;

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 11/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 11/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 11/2016 1 23.11.2016 Aika 23.11.2016, 10:15 Paikka Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Väisänen Pertti

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteerit. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 10/2015 Kokous: Keskiviikko 28.10.2015 klo 9.00 Fysiikan laitoksen luentosali 4 (FL227) Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos. 6 Lapin yliopiston tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2007

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos. 6 Lapin yliopiston tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2007 HALLITUS Kokous 2/08 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Hallintotieteen yliopistonlehtorin virka 4 Opintosuorituksia koskevan johtosäännön muutos 5 Edustajan nimeäminen

Lisätiedot

Tutkintorakenteet: Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Kieli- ja viestintäopinnot

Tutkintorakenteet: Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Kieli- ja viestintäopinnot FYSIIKAN JA MATEMATIIKAN LAITOS, JOENSUU FYSIIKKA op koodi English Academic Reading Skills for Chemistry, 2 8013327 Ruotsia fysiikan ja matematiikan, 3 8012325,, 2. tai metsätieteiden 2 8013328 Science,

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2015 1 ()

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2015 1 (<SM>) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2015 1 () 17.11.2015 Aika 17.11.2015, 13:00-13:19 Paikka Carelia CK216 ja Melania ME201 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Vornanen Matti professori, jäsen Rouvinen

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 6/ (25)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 6/ (25) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 6/2016 1 (25) 16.06.2016 Aika 16.06.2016, 13:00-14:25 Paikka Joensuu CK216 ja Kuopio ME201 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Peltola Heli professori, jäsen 1-18 Friberg

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 4/2012 Opintoasiat / A Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi-Anna Wilska Jäsen

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Risto Kaaja. Lääketieteellinen tiedekunta. Sisätautioppi

PROFESSORILUENTO. Professori Risto Kaaja. Lääketieteellinen tiedekunta. Sisätautioppi PROFESSORILUENTO Professori Risto Kaaja Sisätautioppi Lääketieteellinen tiedekunta 18.11.2015 Professori Risto Kaaja pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 18. marraskuuta 2015

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 11/2014 1

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 11/2014 1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 11/2014 1 17.11.2014 Aika 17.11.2014, 13:00-13:50 Paikka AU300 Joensuun kampus; Sn3097 Kuopion kampus Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Siiskonen Harri puheenjohtaja 1-11

Lisätiedot

Väitöskirjan esitarkastuksesta tohtorin tutkintoon

Väitöskirjan esitarkastuksesta tohtorin tutkintoon Väitöskirjan esitarkastuksesta tohtorin tutkintoon 1. Esitarkastajien määrääminen Ohjaaja tekee esityksen tiedekunnalle / oppiaineen vastuuhenkilölle väitöskirjatyön esitarkastajista ja vastaväittäjästä.

Lisätiedot

Johtokunnan kokous 6 A/2014

Johtokunnan kokous 6 A/2014 Pöytäkirja 6 A/2014 1 (5) Johtokunnan kokous 6 A/2014 Aika tiistai klo 10.20 11.30 Paikka Valmistelija Puheenjohtaja tiedekunnan kokoushuone Fager, Mia, hallintopäällikkö Mähönen, Jukka, dekaani Jäsenet

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/14 PÖYTÄKIRJA. dekaani Jouko Väänänen johtaja Juha Äystö hallintopäällikkö Mikko Sainio

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/14 PÖYTÄKIRJA. dekaani Jouko Väänänen johtaja Juha Äystö hallintopäällikkö Mikko Sainio Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/ Nimi Tehtävä Läsnäolo Otranen-Silvennoinen, kaupungin koulutoimi, Puheenjohtaja

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/ Nimi Tehtävä Läsnäolo Otranen-Silvennoinen, kaupungin koulutoimi, Puheenjohtaja Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/2015 1 17.12.2015 Aika 15.12.2015, 16:00-17:45 Paikka Savonlinnan normaalikoulu, opettajainhuone Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Otranen-Silvennoinen, kaupungin koulutoimi,

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteeri.

2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi puheenjohtaja ja sihteeri. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON PÖYTÄKIRJA 9/2016 Kokous: Keskiviikko 16.11.2016 klo 9.00 Paikka YN330 Jäsen: Läsnä: Henkilökohtainen varajäsen: Läsnä:

Lisätiedot

Virantäyttöseloste Tietoliikennetekniikan professorin virka nro 457

Virantäyttöseloste Tietoliikennetekniikan professorin virka nro 457 1/5 VAASAN YLIOPISTO Virantäyttöseloste Tietoliikennetekniikan professorin virka nro 457 Virka Tietoliikennetekniikan professorin virka on perustettu Vaasan yliopiston hallituksen 16.12.2005 tekemällä

Lisätiedot

AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN KOULUTUSNEUVOSTON KOKOUS 10/2011

AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN KOULUTUSNEUVOSTON KOKOUS 10/2011 1 (5) 7.11.2011 AUTOMAATIO- JA SYSTEEMITEKNIIKAN KOULUTUSNEUVOSTON KOKOUS 10/2011 Aika Maanantai 7.11.2011 kello 14.05 16.05 Paikka TUAS-talo, kokoushuone 1593 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/ Paikka Joensuun kampus, Aurora-rakennus AU100 klo , Agora-rakennus AG100 klo

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/ Paikka Joensuun kampus, Aurora-rakennus AU100 klo , Agora-rakennus AG100 klo Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 5/2015 1 18.11.2015 Aika 18.11.2015, 10:15-15:05 Paikka Joensuun kampus, Aurora-rakennus AU100 klo 10.15-11.50, Agora-rakennus AG100 klo 13.30-15.05 Osallistujat Nimi Tehtävä

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Markus Juonala. Lääketieteellinen tiedekunta. Sisätautioppi

PROFESSORILUENTO. Professori Markus Juonala. Lääketieteellinen tiedekunta. Sisätautioppi PROFESSORILUENTO Professori Markus Juonala Sisätautioppi Lääketieteellinen tiedekunta 23.9.2015 Professori Markus Juonala pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 23. syyskuuta 2015

Lisätiedot

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät

1 luku Tehtävät. Professorin tehtävät Sibelius-Akatemian hallinnointiohjeen liite 9 Hallitus 25.1.2012 Päivitysvastuu: hallintojohtaja OPETUS- JA TUTKIMUSHENKILÖSTÖN REKRYTOINTISÄÄNTÖ 1 luku Tehtävät 1 Professorin tehtävät Professorin tehtävistä

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2014 1. Educa-rakennuksen neuvotteluhuone E204/SOKL A130 (videoneuvottelu)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2014 1. Educa-rakennuksen neuvotteluhuone E204/SOKL A130 (videoneuvottelu) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2014 1 19.11.2014 Aika 19.11.2014, 10:15-11:05 Paikka Educa-rakennuksen neuvotteluhuone E204/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Filppula Markku

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A3 / A 14/ PhD Steffen Ohlmeierin dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A3 / A 14/ PhD Steffen Ohlmeierin dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A3 / 2010 Pertti Tikkanen Akateeminen arviointiryhmä Kokous 16.4.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 13 A 15 A 13/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 14/2010 2 PhD Steffen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus. Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2010 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Perjantai 8.10.2010 klo 17.00 17.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) opisk. Masi-Pekka Rydman (opisk. NN)

Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) opisk. Masi-Pekka Rydman (opisk. NN) Pöytäkirja 6/2013 1 (5) Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan kokous Aika tiistai 3.9.2013 klo 10.00-11.18 Paikka Jäsenet Turussa tiedekunnan kokoushuone 441, Raumalla 115 (etäyhteys) prof. Marja Vauras,

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Seppo Mattila. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Tähtitiede

PROFESSORILUENTO. Professori Seppo Mattila. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Tähtitiede PROFESSORILUENTO Professori Seppo Mattila Tähtitiede Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 28.9.2016 Professori Seppo Mattila pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 28. syyskuuta

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 7/12 Laila Kuhalampi, puh. (0294 48)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi

TIEDEKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA A 7/12 Laila Kuhalampi, puh. (0294 48)2005 sähköposti Laila.Kuhalampi@oulu.fi Tiedekuntaneuvosto 3/12 2.10.2012 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTA A A 7/12 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 8/12 2 Yliopiston toiminnan ja talouden suunnittelun aikataulu A 9/12 3 Teknillisen tiedekunnan

Lisätiedot

Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille. Dekaani, professori Matti Niemivuo siirtyy eläkkeelle 1.11.2013 lukien.

Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille. Dekaani, professori Matti Niemivuo siirtyy eläkkeelle 1.11.2013 lukien. Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsenille Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto kokoontuu valitsemaan dekaanin tiistaina 24.9.2013 klo 8.15 oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 7.11.2011 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1, Helsinki Läsnä Poissa Häkkänen Martti, puh.johtaja

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/09 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/09 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous 24.11.2014 ASIALISTA. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous 24.11.2014 ASIALISTA. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LAPIN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Tiedekuntaneuvoston ylimääräinen kokous PÖYTÄKIRJA ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen LAPIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta 11.3.2016

Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta 11.3.2016 Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta 11.3.2016 TEHTÄVÄNTÄYTTÖSELOSTE Muodin ja vaatetuksen professorin tehtävä ajalle 1.1.2017 31.12.2021 Toimintaympäristön kuvaus Lapin yliopisto on Euroopan unionin pohjoisin

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n nojalla Lapin yliopiston johtosäännön.

Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n nojalla Lapin yliopiston johtosäännön. 1 341 3236 (Yliopistonkatu 8, E-siipi 3. kerros). Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallitus on kokouksessaan 17.12.2003 vahvistanut yliopistolain (645/97) 41 :n

Lisätiedot

Paikka Scandic Oulu, Kamarineuvos 2 -kabinetti, Saaristonkatu 4. Kokouksen alussa on rehtorin katsaus.

Paikka Scandic Oulu, Kamarineuvos 2 -kabinetti, Saaristonkatu 4. Kokouksen alussa on rehtorin katsaus. HALLITUS Aihe HALLITUKSEN KOKOUS nro 5/2010 Aika Perjantai 18.6.2010 kello 8.15 Paikka Scandic Oulu, Kamarineuvos 2 -kabinetti, Saaristonkatu 4 Kokouksen alussa on rehtorin katsaus. Asialistat Hallintojohtaja

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2016 1

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2016 1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 3/2016 1 17.06.2016 Joensuun normaalikoulun johtokunta Aika 06.06.2016, 16:00-16:53 Paikka Tulliportin koulun neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Korpela,

Lisätiedot

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B

Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B ETELÄ KAJAANIN KYLÄT RY PÖYTÄKIRJA 1(5) VUOSIKOKOUS 31.3.2015 Aika Tiistai 31.3.2015 klo 18: Paikka Toimitupa Murtsikka, Murtomäentie 1003 B Osallistujat Fordell Pertti Juntunen Raija Kauppinen Esko Kallio

Lisätiedot

HALLITUKSEN. Aihe. Aika. Paikka. Asialistat. Hallintojohtajaa

HALLITUKSEN. Aihe. Aika. Paikka. Asialistat. Hallintojohtajaa Aihe Aika Paikka Asialistat HALLITUKSEN KOKOUS nro 3/2011 Perjantai 13.5.2011 kello 13.15 Hallituksen kokoushuone HR 144 Hallintojohtajaa A 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Rehtori C 2 Alumnin

Lisätiedot

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely:

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely: Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 14 17.02.2016 Tiedekunnassa vapautuneiden tehtävien tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleenmäärittelyn hyväksyminen Valmistelija hallintopäällikkö Kari Korhonen

Lisätiedot

1 40 33 Ravitsemis- ja siivouspalvelupäällikön viran täyttäminen/viran täyttämistä koskevan päätöksen kumoaminen

1 40 33 Ravitsemis- ja siivouspalvelupäällikön viran täyttäminen/viran täyttämistä koskevan päätöksen kumoaminen KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 19.6.2013 KOKOUSAIKA Keskiviikko 19.6.2013 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 40 33 Ravitsemis- ja siivouspalvelupäällikön

Lisätiedot

1.4.2014. Käytännön hallintotehtäviä varten yliopistossa on yliopistopalvelut ja hallintopalvelukeskukset.

1.4.2014. Käytännön hallintotehtäviä varten yliopistossa on yliopistopalvelut ja hallintopalvelukeskukset. HALLINTOJOHTOSÄÄNTÖ 1 (14) Yliopistolain (558/2009) 14 :n nojalla yliopiston hallitus on hyväksynyt seuraavan johtosäännön, jota sovelletaan yliopiston toiminnassa sen lisäksi, mitä laissa tai asetuksessa

Lisätiedot

3/27 Korpilahden alueseurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle /28 Korpilahden alueseurakunnan kolehtisuunnitelma kesä-joulukuu 2016

3/27 Korpilahden alueseurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle /28 Korpilahden alueseurakunnan kolehtisuunnitelma kesä-joulukuu 2016 Sivu 1 / 5 AIKA To 26.5.2016 klo 17 (kahvit klo 16.45) PAIKKA Seurakuntatalo, Kirkonmäentie 1 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3/24 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

TEKNILLINEN KORKEAKOULU

TEKNILLINEN KORKEAKOULU TEKNILLINEN KORKEAKOULU 20.12.2007 YKSIKKÖJAKO 1.1.2008 TIEDEKUNNAT Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Informaatio ja luonnontieteiden tiedekunta Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus HALLITUS Kokous 8/07 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Kasvatustieteen, erityisesti aikuiskoulutuksen professorin viran muuttaminen aikuiskasvatustieteen professorin

Lisätiedot

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät

Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Sähkötekniikan korkeakoulun tutkintosäännön päätöksentekijät Hyväksytty sähkötekniikan akateemisessa komiteassa 7. päivänä kesäkuuta 2011. Niissä kohdissa, joissa päättäjä johtuu jostain muusta säännöstä

Lisätiedot

Kokouksen 3 / 2013 asialista

Kokouksen 3 / 2013 asialista Kokouksen 3 / 2013 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. Ekspressiivinen taideterapia -koulutuksen (65 op) valintaperusteiden ja opintosuunnitelman hyväksyminen 4. Pro

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/09 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/09 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Työsuojelutoimikunta 16.06.2015 Aika 16.06.2015 klo13:04-14:25 Paikka NordLab yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis 5b Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Professorin rekrytointiprosessi Sibelius-Akatemiassa

Professorin rekrytointiprosessi Sibelius-Akatemiassa Professorin rekrytointiprosessi Sibelius-Akatemiassa 1 Soveltamisala Tätä prosessikuvausta sovelletaan silloin, kun henkilö palkataan toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään kahden vuoden pituiseen

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/ Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 10/2016 1 26.10.2016 Aika 26.10.2016, 10:15-11:41 Paikka Futura-rakennuksen neuvotteluhuone F110/SOKL A130 (videoneuvottelu) Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Filppula

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/10 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/10 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä.

Säännökset neuvoston koolle kutsumisesta ja päätösvaltaisuudesta ovat Oulun yliopiston hallintojohtosäännön :issä. OULUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 7/2002 Aika Tiistaina 10.09.2002 klo 12.15 Paikka Linnanmaa, Snellmania neuvotteluhuone (YY301) Hallintopäällikön

Lisätiedot

Lääketieteellisen tiedekunnan opetustaidon arviointimatriisi

Lääketieteellisen tiedekunnan opetustaidon arviointimatriisi Lääketieteellisen tiedekunnan opetustaidon arviointimatriisi Opetustaidon arviointimatriisin tarkoitus on määritellä arviointikriteerit selkeästi ja läpinäkyvästi. Matriisia käytetään tukena opetustaitoa

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 8/2015 1 (16)

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 8/2015 1 (16) Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 8/2015 1 (16) 23.09.2015 tiedekunnan Aika 23.09.2015, 14:15-15:30 Paikka ME201 Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Soininen Hilkka dekaani, puheenjohtaja 1-12 Ketolainen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (7) A S I A L U E T T E L O: 17 Kokouksen avaus 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 20 Ääntenlaskijoiden valinta 21 Työjärjestyksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Humanistinen tiedekunta. Kirjallinen suunnitelma professorin tehtävän täyttämisestä

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Humanistinen tiedekunta. Kirjallinen suunnitelma professorin tehtävän täyttämisestä JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Humanistinen tiedekunta Kirjallinen suunnitelma professorin tehtävän täyttämisestä Professorin tehtävä, suomen kieli, 1.8.2016 alkaen toistaiseksi 1. Professorin toimintaympäristö

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 14/2014 Kirkkoneuvosto 18.11.2014 159. KOKOUSAIKA tiistaina 18. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 14/2014 Kirkkoneuvosto 18.11.2014 159. KOKOUSAIKA tiistaina 18. päivänä marraskuuta 2014 159 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 14/2014 KOKOUSAIKA tiistaina 18. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula

Lisätiedot

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta

LAPIN YLIOPISTO Oikeustieteiden tiedekunta Oikeustieteiden tiedekunta 20.11.2014 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokous pidetään keskiviikkona 26.11.2014 klo 10.00 alkaen oikeustieteiden tiedekunnan kokoushuoneessa,

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 12/2014 1

Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 12/2014 1 Itä-Suomen yliopisto Pöytäkirja 12/2014 1 15.12.2014 Aika 15.12.2014, 13:00-13:55 Paikka AU300 Joensuun kampus; Sn3097 Kuopion kampus Osallistujat Nimi Tehtävä Läsnäolo Siiskonen Harri puheenjohtaja 1-12

Lisätiedot

KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PL Espoo FAX (09)

KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PL Espoo FAX (09) KEMISTIKILTA Ry 1 (4) VUOSIKOKOUS Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta PÖYTÄKIRJA Aika: 11.2.2009 16:16 Paikka: Kemian tekniikan rakennuksen luentosali Ke 2 Läsnäolijat: Liite 1 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3.7.2014 N:o 4/2014 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3.7.2014 N:o 4/2014 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37 Kokousaika Torstai 3.7.2014 kello 17.00 18.02 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Laukaan seurakuntatalo Anttila Mika-Olli Ek Terhi, poissa varajäsen Pauliina Jääskeläinen

Lisätiedot

4 Avoimen yliopiston toimeenpanosuunnitelman perusopetusvastaavuus lukuvuodelle ja kesälle 2011

4 Avoimen yliopiston toimeenpanosuunnitelman perusopetusvastaavuus lukuvuodelle ja kesälle 2011 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Pro gradu -tutkielmien arvosteleminen 4 Avoimen yliopiston toimeenpanosuunnitelman perusopetusvastaavuus lukuvuodelle 2011-2012 ja

Lisätiedot

Ollessasi estyneenä saapumaan kokoukseen pyydämme ilmoittamaan siitä vs. aluesihteeri Esa Härköjärvi p /

Ollessasi estyneenä saapumaan kokoukseen pyydämme ilmoittamaan siitä vs. aluesihteeri Esa Härköjärvi p / JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 / 2016 1 AIKA To 20.10.2016 klo 17.05 19.30 Kahvitarjoilu alkaen klo 16.30. PAIKKA Huhtasuon kirkko Nevakatu 6. Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2 / 83 Kokouksen

Lisätiedot

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Pöytäkirja 5A/2016 1 (7) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 18.5.2016 klo 9.15 11.50 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö

Lisätiedot

3 / 67 Länsi-Suomen aluehallintokeskuksen työsuojelutarkastuskertomus (Liite 3)

3 / 67 Länsi-Suomen aluehallintokeskuksen työsuojelutarkastuskertomus (Liite 3) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5 / 2016 1 AIKA To 16.06.2016 klo 16.30 Kahvitarjoilu alkaen klo 16.00 PAIKKA Huhtasuon kirkko Nevakatu 6 Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2 / 61 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TALOUSTIETEEN PROFESSORIN TOISTAISEKSI TÄYTETTÄVÄ TEHTÄVÄ TAI APU- LAISPROFESSORIN MÄÄRÄAIKAINEN (TENURE TRACK) TEHTÄVÄ

TALOUSTIETEEN PROFESSORIN TOISTAISEKSI TÄYTETTÄVÄ TEHTÄVÄ TAI APU- LAISPROFESSORIN MÄÄRÄAIKAINEN (TENURE TRACK) TEHTÄVÄ Tehtäväseloste 1 (8) TALOUSTIETEEN PROFESSORIN TOISTAISEKSI TÄYTETTÄVÄ TEHTÄVÄ TAI APU- LAISPROFESSORIN MÄÄRÄAIKAINEN (TENURE TRACK) TEHTÄVÄ Tehtävä ja sen sijoittuminen Turun kauppakorkeakoulun taloustieteen

Lisätiedot

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen 15.6.2016 Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen Kandidaattiohjelmat Ohjelman nimi tummennetulla, englanninkielinen nimi alla, hakukohteet kursiivilla. Tutkinto-ohjelman nimen perässä on

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A12 / A 33/ FT Marja Roiton dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus

OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A12 / A 33/ FT Marja Roiton dosentuuriasia; asiantuntijaehdotus OULUN YLIOPISTO YHDISTELMÄ A12 / 2010 Pertti Tikkanen Akateeminen arviointiryhmä Kokous 3.12.2010 HALLINTOPÄÄLLIKÖN ESITTELYLISTAT A 32 A 33 A 32/2010 1 Kokouksen päätösvaltaisuus A 33/2010 2 FT Marja

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma 29.8.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU 16.1.2007. TEKNILLINEN KORKEAKOULU Automaatio- ja systeemitekniikan osasto Osastoneuvoston kokous 1/2007

KOKOUSKUTSU 16.1.2007. TEKNILLINEN KORKEAKOULU Automaatio- ja systeemitekniikan osasto Osastoneuvoston kokous 1/2007 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Automaatio- ja systeemitekniikan osasto KOKOUSKUTSU 16.1.2007 Aika Maanantaina 22.1.2007 klo 13.15 - Paikka TUAS-talo, kokoushuone 4126 Käsiteltävät asiat: 1. Ilmoitusasiat 2. Sivuainevalinta

Lisätiedot

Suunnitelma laskentatoimen apulaisprofessorin tehtävän täyttämiseksi alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen, viiden vuoden määräajaksi.

Suunnitelma laskentatoimen apulaisprofessorin tehtävän täyttämiseksi alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen, viiden vuoden määräajaksi. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu 24.5.2016 Suunnitelma laskentatoimen apulaisprofessorin tehtävän täyttämiseksi 1.2.2017 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen, viiden vuoden määräajaksi. 1.

Lisätiedot