Paras hyöty palvelusta ohjeita yrityksille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paras hyöty palvelusta ohjeita yrityksille"

Transkriptio

1 Paras hyöty palvelusta ohjeita yrityksille H A E D F 1 2 B C G 3 G H Palvelun sisältö Palvelussa on etusivun lisäksi kolme osiota (A), jotka ovat Rakentaminen, Sisustaminen ja Tee Se Itse. Varsinainen tieto on järjestelmässä ns. info ja tuotekortteina (G). Infokortit ovat Puuinfon tuottamia ja sisältävät valmistajariippumatonta tietoa, ohjeita yms. Tuotekortit esittelevät eri valmistajien ratkaisu ja tuotetarjontaa. Ne perustuvat valmistajien antamiin tietoihin. Rakentaminen ja Tee Se Itse osioiden sisältämä tieto on jaettu edelleen kolmeen eri ryhmään (B) ja ne edelleen alaryhmiin (C). Esimerkiksi Rakentamisosion pääryhmät ovat Ohjeet, Määräykset ja Toimittajat. Ohjeiden alta löytyvät alaryhmät ovat Suunnitteluohjeet, työkalut ja Mitoitusohjelmat. Määräysten alaryhmät ovat Rakentamismääräykset, Eurokoodit ja Tulkinnat. Toimittajatosiosta puolestaan löytyvät alaryhmät Ratkaisut ja palvelut, Rakennusosat ja Materiaalitoimittajat. Jaottelun tarkoitus on helpottaa ja suoraviivaistaa tiedon löydettävyyttä ja palvelussa liikkumista. Tarkoituksena on myös helpottaa oikean luonteisen tiedon löydettävyyttä sen mukaan tarvitaanko asiasta esimerkiksi suunnitteluohjetta, määräystulkintaa vai käytännön kaupallista ratkaisua. "Litteällä sivustolla" pyritään siihen, että mahdollisimman paljon tietoa on tarjolla ja että oikea tieto löytyy muutamalla valinnalla.

2 Sinun ala ja yläreunan palkeista (H) löytyy perustietoa puutuotteista, ympäristöasioista sekä puuinfon peruspalveluista kuten kuvapankki ja opetusmateriaali sekä erilaisista pidempikestoisista projekteista. Palvelun käyttö 1. osion valinta Palvelun sisääntulonäkymä on etusivu. Ensimmäisenä käyttäjä valitsee tarvitseeko tietoa Rakentamiseen, Sisustamiseen vai Tee Se Itseen liittyen. 2. tiedon haku Rakentamisen osioissa tiedon löydettävyyttä on helpotettu kolmella vaihtoehtoisella tiedonhakutavalla. Yksinkertaisin menetelmä on vapaa sanahaku (D). Rakentamisen pääsivulla haku hakee vain Rakentamisosiosta, muissa osioissa koko palvelusta. Toinen tapa on rastittaa (E), minkälainen rakennuskohde on kyseessä ja/tai mihin rakennusosaan tai aihealueeseen liittyen tietoa tarvitaan. Sanahaun tai rastitusten perusteella palvelu hakee automaattisesti oikeat tiedot kunkin edellä mainitun tietoryhmän alle. Kolmas tapa hakea tietoa on Oikopolut (F). Oikopolut listaavat ruudulle koosteen ko. aihepiiriin liittyvistä asioita tietopalvelussa. Seuraava valinta tehdään sen perustella, minkä luonteista tietoa asiasta tarvitaan. Palvelu listaa tietoryhmien alle vain ko. info ja tuotekorttien otsikot. Jos otsikoita on enemmän kuin palvelu pystyy kerralla näyttämään, alaryhmän otsikon perään tulee numero osoittamaan korttien kokonaismäärää. Tarkemmat tiedot kortista saa painamalla otsikkoa tai jos haluaa tietoa kaikista ao. haulla listatuista ohjeista, painamalla ko. alaryhmän otsikkoa. Tällöin ruudulle listautuvat kaikki ao. aiheeseen liittyvät infokortit ja niiden lyhyet kuvaukset. Tee Se Itse osion tiedonhaku on Rakentamisosiota yksinkertaisempi johtuen vähemmästä tiedon määrästä. Haku tehdään vapaan sanahaun perustella tai valitsemalla oikea tietoa suoraan näytön valikoimasta. 3. tiedon tarkastelu Ohjeisiin ja Määräyksiin liittyvät tiedot on syötetty järjestelmään ns. infokortteina, jotka avautuvat ruutuun ne valitsemalla. Infokortit sisältävät valitusta aiheesta puolueetonta ja tutkittua tietoa. Tarkoitus on, että avautuva näkymä sisältää tärkeimmän aiheeseen liittyvän tiedon. Lisäksi infokortit sisältävät usein liitetiedostoja (esim. laskentaohjelmat), joissa asiaa on infokorttia laajemmin ja jotka myös ovat tulostettavissa tai ladattavissa. Ratkaisu, palvelu ja rakennusosatoimija tiedot syötetään järjestelmään ns. tuotekortteina. Tuotekortit toimivat palvelussa pitkälti samalla periaatteella kuin infokortit. Ne perustuvat yritysten ilmoittamiin tietoihin. Puuinfo.fi palvelun kohderyhmät Puuinfo.fi palvelu on suunnattu sekä rakennusalan ammattilaisille että kuluttajille. Rakentamisosion tieto on suunnattu selvimmin rakentamisen ammattilaisille. Sisustamisen osiota seuraavat sekä ammattilaiset että kuluttajat. Tee Se Itse osio puolestaan on selvimmin kuluttajille suunnattu. Tarkemmin eriteltynä kohderyhmät ovat Arkkitehdit Rakennesuunnittelijat Rakennuttajat Rakennusliikkeet Viranomaiset Kuluttajat

3 Palvelua käyttää noin erillistä henkilöä kuussa. Kevään 2012 Ammattilaisseminaarisarjan yhteydessä tehdyn kävijäkyselyn mukaan lähes 90 % kävijöistä (arkkitehdit, suunnittelijat, rakentajat, rakennuttajat, kuntapäättäjät) tuntee puuinfo.fi palvelun ja yli 65 % hyödyntää sitä. Miten yritykseni saa puuinfo.fi palvelun tuotekorteista parhaan hyödyn? Tuotekortin tavoite ja tarkoitus Tuotekorttien tavoite on johtaa yrityksen saamiin tarjouskyselyihin ja tehostaa myyntiä. Tarkoituksena on ohjata esitellyistä ratkaisuista, rakennusosista tai tuotteista kiinnostuneet asiakkaat ottamaan yhteyttä ao. yritykseen tai tämän ilmoittamaan jälleenmyyjään. Tällöin yritysten myynti tunnistaa tuotteistaan kiinnostuneet todelliset asiakkaat ja voi keskittää myyntitoimiaan näihin. Tuotekortin aiheen rajaaminen Hyvä tuotekortti vastaa täsmällisesti tuotetta, ratkaisua tai palvelua etsivän asiakkaan tarpeeseen. Tuotekortti kannattaa rajata sen myytävänä olevan kokonaisuuden mukaan, josta yritys toivoo saavansa tarjouskyselyitä. Tämä vaihtelee tapauskohtaisesti ja lopulta rajauksen voi tehdä vain yritys itse. On myös tapauksia, jossa samasta kokonaisuudesta voidaan tehdä useampia tuotekortteja eri tavoin rajattuna. Esimerkki: Yritys tekee myymästään koko rakennuksen (esim. pientalo, kerrostalo tai halli) rakennejärjestelmästä yhden tuotekortin sisältäen kantavat ja jäykistävät rakenteet ja liittyvät rakennusosat. Tällöin kortti tulee näkyviin palvelussa silloin kun ao. rakennustyypistä etsitään tietoa. Mikäli tarjottuun ratkaisuun liittyy myös esim. rakenne, ääni tai paloteknistä suunnittelupalvelua, ne kannattaa mainita kortissa. Jos yritys toimittaa em. rakennuksen eri osia kuten katto, välipohja tai seinäelementtejä myös erikseen erilaisiin rakennuksiin, niistä kustakin tehdään oma kortti myytävän kokonaisuuden mukaan. Nämä kortit tulevat esiin palvelussa, kun ao. rakennusosasta haetaan tietoa. Jos yritys myy esim. ulkoseinäelementissä olevaa ulkoverhouslautaa erikseen, myös tästä kannattaa tehdä oma erillinen tuotekortti. Tämä kortti näkyy silloin kun haetaan tietoa ulkoverhouksista. Samalla tavoin, jos yritys myy ratkaisuun liittyviä palveluja erikseen, niistä kustakin tehdään oma kortti myytävän kokonaisuuden mukaan. Nämä kortit tulevat esiin palvelussa, kun ao. aihealueesta (palo, äänitekniikka tms.) haetaan tietoa. Myös logistiikkapalvelut voivat olla myytävä palvelu. Tuoteperheet Tuoteperheistä kannattaa tehdä yksi kortti useamman sijaan silloin, kun palvelussa on ko. tuoteperheelle oma erillinen hakumahdollisuus tai valikko. Tuoteperheen esittely on kätevää silloin, kun yksittäisten tuotteiden väliset erot ovat pieniä (esim. ulkoverhous tai listaprofiilit) ja kun on eduksi tuoda asiakkaalle esiin kerralla eri vaihtoehdot. Jos tuoteperhe (esim. sisustusjärjestelmä sisältäen seinä, katto ja lattiapinnoitteet sekä täydentävät osat kuten listat) sisältää kokoelman keskenään melko erilaisia tuotteita, joita kutakin myydään myös erikseen, kannattaa jokaisesta erillisestä myytävästä tuotteesta tehdä myös erillinen tuotekortti.

4 Kortin nimi Hyvästä nimestä käy ilmi myytävän kokonaisuuden tuotenimi ja käyttötarkoitus. Pelkkä yrityksen nimi ei yleensä anna riittävä kuvaa sisällöstä varsinkaan, jos yrityksellä on paljon erilaisia tuotteita. On hyvä muistaa, että palvelin listaa tuotekorteista näkyviin niiden nimet. Palvelun käyttäjä tekee seuraavan valinnan korttien nimen perusteella. Teksti Kortin tekstiosassa kannattaa kertoa lyhyt kuvaus tuotteesta ja sen käyttötarkoituksesta. Lisäksi tekstissä kannattaa tuoda esiin ko. tuotteen erityispiirteet ja mitä mahdollista konkreettista lisäarvoa sen käytöstä koituu. On hyvä muistaa, että palvelun vapaa sanahaku löytää hakutulokset myös tuotekorttien teksteistä, joten hyvällä tekstillä voi monipuolistaa kortin näkymistä palvelussa. Pitkiä selityksiä ja laveaa maalailua tuotteen edusta tms. kannattaa välttää, samoin pitkiä yritysesittelyjä. Ulkonäköasiat kannattaa mieluummin kuvata kuvien avulla. Korteissa on suositeltavaa käyttää hyvää yleiskieltä. Tekniset asiat on suositeltavaa ilmaista oikeilla termeillä ja lyhenteillä. Kuvat On ehdottoman suositeltavaa laittaa tuotekorttiin ainakin yksi kuva, joka mahdollisimman hyvin kuvaa myytävää kokonaisuutta. Yleiskuvat rakennuksista, sisustuksista tms. eivät välttämättä anna riittävää kuvaa, jos esitelty tuote on vain pieni osa kokonaisuutta. Yhteystiedot Tuotekortista on tärkeää löytyä juuri ne yhteystiedot, joihin kyselyt halutaan kohdistaa. Jos myynti hoidetaan jälleenmyyjien kautta, kannattaa nämä tuoda selvästi esiin. Kortin näkyminen sivustolla eri hakuvalinnoilla Tuotekortti kannattaa luokitella näkymään vain niillä hakuvaihtoehdoilla, joissa se aidosti palvelee mahdollista asiakasta. Hakutoiminnon on tarkoitus palvella käyttäjiä siten, että haluttu tieto löytyy nopeasti ja että aiheeseen kuulumattomat kortit eivät näy. Kortin näkyminen asiattomasti väärillä hakuvaihtoehdoilla aiheuttaa käyttäjän turhautumista eikä palvele tuotteen tai ratkaisun myyntiä. Huomaa, että tuotekortin teksti vaikuttaa tuotekortin näkymiseen palvelussa, silloin kun käyttäjä hakee tietoa hakusanoilla. Hakuvalintojen asettamisesta huolehtii viimekädessä Puuinfo. Kortti luokitellaan näkymään sivustolla sen sisällön mukaan. Pyrimme aina tarkistamaan, että kortit näkyvät sivustolla loogisesti. Tuotekortin linkittäminen yrityksen sivuille Tuotekortteja voidaan linkittää melko vapaasti yrityksen omille sivuille. Linkit kannattaa asettaa siten, että ne ohjaavat käyttäjät heti oikeaan paikkaa yrityksen sivuilla eivätkä esim. kansilehdelle. Tuotekortin tietojen päivittäminen Tuotekortin tietojen päivittämisestä vastaa tiedot antanut yritys. Jotta päivittämisestä ei tulisi liian raskassoutuista, kannattaa tuotekorttiin laittaa vain olennaiset ja pysyvimmät tiedot myytävästä kokonaisuudesta ja huolehti tarkkojen tietojen päivittämisestä yrityksen omilla sivuilla. Valmistajakortti tietokantaan Mikäli yritys laittaa tietopalveluun useamman tuotekortin, Puuinfo tallentaa veloituksetta valmistajakortin yrityksestä tietokantaan sivuston taustalle. Tämä mahdollistaa sen, että yrityksen kaikkien tuotekorttien tiedot näkyvät listauksena sivun oikeassa laidassa aina, kun joku yrityksen tuotekortti klikataan näkyviin.

5 Kysymyksiä ja vastauksia Mitä eroa on ratkaisulla/palvelulla, rakennusosalla ja materiaalilla? Ratkaisut osioon voidaan laittaa ne kokonaisratkaisut ja rakennusosat, jotka toimitetaan tilaajalle asennettuna. Osioon voidaan laittaa myös yritysten tarjoamia palveluita. Rakennusosat osioon puolestaan voidaan laittaa ne tuotteet ja rakennusosat, jotka toimitetaan tiettyyn käyttötarkoitukseen, mutta jotka eivät sisällä asennusta. Materiaalitoimittajat luettelo sisältää tiedot ns. perustuotteiden kuten rakennesahatavara, puulevyt ym. valmistajista. Puuinfon osakasyhdistysten jäsenyritykset listautuvat tähän osioon veloituksetta. Yritysten tulee kuitenkin itse tarkistaa tietonsa ja huolehtia niiden oikeellisuudesta. Mitä tuotekorttiin ei kannata laittaa? Yleistä selitystä puusta, puun ympäristöominaisuuksista tms. joista jo on sivuilla tietoa. Tietoja, jotka vaativat jatkuvaa päivittämistä. Tietoa/lupauksia, joille ei ole olemassa tutkittuja perusteita. Minkälaisten tuotteiden esittelyyn palvelu on tarkoitettu? Palvelun tarkoitus on edistää puupohjaisten tuotteiden käyttöä rakentamisessa ja sisustamisessa. Puun käyttöön läheisesti liittyvät tuotteet, ratkaisut ja palvelut ovat tervetulleita palveluun. Tällaisia voivat olla esimerkiksi eristeet, maalit ja pinnoitteet, teräskiinnikkeet, kipsilevyt jne. Minkälaista tuotekorttia palveluun ei kannata tarjota? Palveluun ei kannata tarjota korttia, joista ei käy ilmi, mikä myytävä kokonaisuus on. Palvelun tarkoituksena ei ole esitellä yrityksiä vaan näiden tarjoamia tuotteita ja ratkaisuja. Palveluun ei myöskään laiteta korttia, joissa yhdellä tuotekortilla on tarkoitus esitellä koko yrityksen tuotanto. Mihin palvelun hinnoittelu perustuu? Palvelun hinnoittelua varten selvitettiin vastaavien muiden tietopalveluiden hintataso. Hinta asetettiin siten että puuinfo.fi palvelu on edullisin suhteessa sen tavoittamiin kohderyhmiin. Miten palvelua markkinoidaan? Puuinfo markkinoi palvelua kaikessa toiminnassaan. Sen lisäksi sivustoa markkinoidaan printtimainoksin mm. rakennusalan keskeisissä ammattilehdissä sekä rakennusalan henkilöjärjestöjen jäsenkirjeissä teemoittain ja kohderyhmittäin uusien tietosisältöjen mukaan niiden julkistuksen yhteydessä. Miten kortin tietoja muutetaan? Ilmoittamalla muutostarpeesta Puuinfoon. Muutos hoituu yleensä viimeistään seuraavana arkipäivänä. Miten kortin saa palvelusta pois? Ilmoittamalla poistotarve Puuinfoon. Poisto hoituu yleensä viimeistään seuraavana arkipäivänä. Mitä riskejä kortteihin sisältyy? Kyseessä on normaali tiedonsiirron kanava, jonka toiminnassa noudatetaan siitä annettuja säädöksiä ja hyvää tapaa. Taloudellinen riski on edullisesta hinnoittelusta johtuen erittäin pieni. Mitä yrityksessä kannattaa tehdä kortin julkistuksen jälkeen? Varmistaa, että kortissa mainitut yhteystahot ja jälleenmyyjät ovat tietoisia tuotekortin julkistuksesta ja että kyselyihin vastataan.

6 Voiko kortin näkyvyyttä parantaa? Uudet kortit nouseva etusivulle tallennuksen jälkeen ja poistuvat siitä ajan kanssa uusien korttien myötä. Uusista tuotekorteista tiedotetaan yleisesti Puuinfon uutiskirjeessä. Erikseen sopien uutiskirjeessä voidaan nostaa tuotekortteja myös näkyvämmin esiin. Toinen tapa on nostaa tuotekortti määräajaksi Puuinfo.fi palvelun banneriin. Kolmas vaihtoehto on osallistua Puuinfo.fi palvelun markkinointiin yhteistyökumppanina. Vaihtoehdoista kannattaa keskustella Puuinfon kanssa. Miten saan yritykseni tuotteen mukaan palveluun? Halutessasi yrityksesi tuotteiden ja palvelujen näkyvän osana palvelua toimi seuraavasti: 1. Ota yhteys Puuinfoon 2. Saat kaavakkeen, jolla lähetät tarvittavat tiedot Puuinfoon tai täytä kaavake sähköisesti. 3. Syötämme tiedot järjestelmään puolestasi 4. Saat valmiin esityksen kommentoivaksesi 5. Hyväksyttyäsi kortin tiedot julkaistaan 6. Halutessasi muuttaa kortin sisältöä tai poistaa sen, ota yhteys Puuinfoon. Yhteystiedot: Kirsi Pellinen, puh. (09) / Henni Rousu, puh. (09) / Hilppa Junnikkala, puh Puuinfo Oy, PL 381 (Unioninkatu 14, 3. krs), Helsinki Puh. (09) , faksi (09) , Puuinfo Oy on voittoa tavoittelematon yhtiö, jonka tehtävänä luoda kysyntää puutuotteille rakentamisessa ja sisustamisessa. Päämääräänsä Puuinfo Oy pyrkii välittämällä tutkittua ja puolueetonta tietoa puun käytöstä käyttäjäystävällisessä muodossa ja toimimalla puutuotealan yritysten tiedonsiirtokanavana. Puuinfo Oy:n omistavat Metsäteollisuus ry, Suomen Puutavara ja Rakennustarvikekauppiasyhdistys ry, Suomen Sahat ry ja Maa ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry. Toiminta rahoitetaan osakkaiden vuosimaksuilla sekä palveluiden ja projektien myyntituloilla.

v.2.3.4 TISMA EKAUPPA KÄYTTÖOHJE 12.06.2012 Tisma ekauppa käyttöohje

v.2.3.4 TISMA EKAUPPA KÄYTTÖOHJE 12.06.2012 Tisma ekauppa käyttöohje Tisma ekauppa käyttöohje Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 1.1 Vikasietoisuus... 3 2 Tietojen ylläpito verkkokaupan hallintapaneelissa...4 2.1 Ylläpito... 4 2.1.1 Asetukset... 4 2.1.2 Sähköpostit... 4 2.1.3

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 62900 ALAJÄRVI 1 / 90 SISÄLLYSLUETTELO: Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Sisäinen tietoliikenne 5 1.2.1 Lähiverkko 5 1.2.2 Lähiverkon laitteet 5 1.2.3 Kaapeloitu lähiverkko (yleisesti ja toteutus)

Lisätiedot

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51

10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 1/51 10 askelta Facebook-markkinointiin 2/51 10 askelta Facebookmarkkinointiin Jari Juslén 10 askelta Facebook-markkinointiin 3/51 10 askelta Facebook-markkinointiin

Lisätiedot

HAKUKONEOPTIMOINNIN OPAS LEVIN JA KITTILÄN ALUEEN YRITYKSIIN

HAKUKONEOPTIMOINNIN OPAS LEVIN JA KITTILÄN ALUEEN YRITYKSIIN HAKUKONEOPTIMOINNIN OPAS LEVIN JA KITTILÄN ALUEEN YRITYKSIIN Miten yritykset voivat parantaa näkyvyyttään verkossa? Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy Sirkku Laine Hakukoneoptimoinnin opas Levin ja Kittilän

Lisätiedot

Hanke- ja Fimosnumero 2005 018, 111 339. Alajärven kaupunki, Järviseudun seutukunta Alvar Aallon tie 1 62900 ALAJÄRVI 1 / 19.

Hanke- ja Fimosnumero 2005 018, 111 339. Alajärven kaupunki, Järviseudun seutukunta Alvar Aallon tie 1 62900 ALAJÄRVI 1 / 19. 62900 ALAJÄRVI 1 / 19 1 Johdanto Tietoyhteiskunnan kehittyessä myös perinteinen kaupankäynti on joutunut muutoksen eteen. Perinteisesti yritykset tiesivät tarkasti ketkä olivat sen kilpailijoita. Kilpailijoita

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO Hinnastojen käsittely Sisällys i Sisällys HINNASTOJEN PÄIVITTÄMISESTÄ YLEISESTI... 1 YLEISTÄ... 1 HINNASTOJEN MUOTO... 1 OSTOHINNAT HINNASTOSSA TULEVILLE TUOTTEILLE...

Lisätiedot

Verkkosivupaketti Vihreiden kunnallisvaaliehdokkaille

Verkkosivupaketti Vihreiden kunnallisvaaliehdokkaille Verkkosivupaketti Vihreiden kunnallisvaaliehdokkaille 1 Ohjeet v.1.0 / 28.3.2008 Sisällysluettelo 1. Johdanto lue tämä ensin...3 1.1. Pikaohjeet osaaville...4 2. Sivuston esittelykierros...5 3. Sisäänkirjautuminen

Lisätiedot

Sinä osaat. Käyttäjän käsikirja

Sinä osaat. Käyttäjän käsikirja Sinä osaat. Käyttäjän käsikirja Asiakaspalvelu Myynti: 020 7416 669 Tuki: 020 7416 668 Sähköposti: tuki@verkkovelho.fi www.verkkovelho.fi Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO Vaihde: 020

Lisätiedot

YRITTÄJÄNAISTEN KESKUSLIITTO 19.2.2008 1 (11)

YRITTÄJÄNAISTEN KESKUSLIITTO 19.2.2008 1 (11) YRITTÄJÄNAISTEN KESKUSLIITTO 19.2.2008 1 (11) JÄSENREKISTERISTÄ REKISTERIVASTAAVALLE Sisään jäsenrekisteriin osoitteella: Kolme välilehteä: www.yrittajanaiset.fi/yhdistykset - kirjoita yhdistyksen tunnus

Lisätiedot

Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot...

Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot... Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot... 3 Palaute ja tuki... 3 Sanasto... 4 Pikaopas... 6 Käy asetukset

Lisätiedot

multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy

multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy multiprimus - ylläpitäjän ohje StarSoft Oy 17. toukokuuta 2010 2 Sisältö 1 Pääkäyttäjien ja tukihenkilöiden tehtävät 5 1.1 Yleistä........................................ 5 1.2 Tietojen ylläpito...................................

Lisätiedot

ISBN 951-53-2800-4 (nid.) ISBN 951-53-2801-2 (PDF)

ISBN 951-53-2800-4 (nid.) ISBN 951-53-2801-2 (PDF) ISBN 951-53-2800-4 (nid.) ISBN 951-53-2801-2 (PDF) Patentti- ja rekisterihallitus ja VTT tietopalvelu 2005 TEHOA TUOTEKEHITYKSEEN PATENTTI-INFORMAATION HYÖDYNTÄMINEN TEKNISEN JA KILPAILIJATIEDON LÄHTEENÄ

Lisätiedot

Thl.fi Vaatimusmäärittely

Thl.fi Vaatimusmäärittely 1(72) Thl.fi Vaatimusmäärittely 2(72) MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Tekijät Muutokset 1.0 16.2.2013 THL Viimeistely ja hyväksyntä tarjouspyynnön liitteeksi. 1.1 18.3.2013 Riku Mäki (THL) Muutoksia kilpailutuskohteen

Lisätiedot

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura Verkkomarkkinointiopas Verkkomarkkinointiopas Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille Toni Haatainen Mika Heikura Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tarjouslaskenta (Sähkö)

Tarjouslaskenta (Sähkö) Tarjouslaskenta (Sähkö) Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Tarjouslaskennan perusoletukset...3 1.1 Tarjouslaskennan perusoletukset. Laskennallinen tuntihinta...4 1.1.1

Lisätiedot

BASE CONTENTMANAGER Käyttöohje

BASE CONTENTMANAGER Käyttöohje BASE CONTENTMANAGER Käyttöohje Johdanto Base ContentManager Base ContentManager on Media Cabinet Oy:n toteuttama julkaisujärjestelmä, jonka avulla organisaation julkinen www-sivusto sekä intranet ja ekstranet

Lisätiedot

Yleistä ohjelmasta 1

Yleistä ohjelmasta 1 YLEISTÄ OHJELMASTA OHJELMAN KÄYTÖN ALOITUS MITEN KÄYTÄT KÄYTTÖOHJETTA? OHJELMAN KÄSITTEET YLEISET NÄPPÄIMET JA PIKANÄPPÄIMET Yleistä ohjelmasta 1 Sisällys YLEISTÄ... 3 OHJEKANSION PERIAATTEET JA PERUSKÄSITTEET...

Lisätiedot

Tuotteet (Sähkö) Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Tuotteet (Sähkö) Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Tuotteet (Sähkö) Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Tuotteet...3 1.1 Tuoteoletukset...3 1.2 Tuoteoletukset...4 1.3 Tuntiveloituslaskelma...4 1.2 Varasto-ohjelman käynnistys...5

Lisätiedot

Sähkönumerot.fi ABC. Sähkönumerot. Tuotekortti. Itsepalvelu

Sähkönumerot.fi ABC. Sähkönumerot. Tuotekortti. Itsepalvelu Sähkönumerot Tuotekortti Itsepalvelu 1.1.2015 Yritysten omat tuotesivut ovat kahden klikkauksen päässä tukkujen, urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden järjestelmistä. Yhdellä klikkauksella Sähkönumerot.fi

Lisätiedot

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa

Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT. menestyvän verkkokaupan perustamisessa Menestyvän verkkokaupan jäljillä, osa 1 AVAINTEKIJÄT menestyvän verkkokaupan perustamisessa Onko tavoitteenasi perustaa verkkokauppa, jolla saat tehtyä kannattavaa bisnestä? Tiesitkö, että edellytykset

Lisätiedot

KUNTOSALIN VERKKOPALVELU

KUNTOSALIN VERKKOPALVELU KUNTOSALIN VERKKOPALVELU Suunnitteludokumentti Ryhmä: Salimarkut Kristiina Heinonen Johanna Räisänen Topi Aura Henri Kalve Joonas Keskinen MATHM-47250, Verkkopalvelun sisällöntuotanto Hypermedia Tampereen

Lisätiedot

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96 Käyttöohjeet Kuksa Jäsenrekisteri sivu 1/96 Contents 1 Johdanto... 5 1.1 Käytön tuki... 5 2 Kirjautuminen Kuksa -jäsenrekisteriin... 5 2.1 Yleistä... 5 2.2 PartioID... 5 2.3 Virhetilanteet... 6 2.3.1 Rekisteröityminen

Lisätiedot

ARENA INTERACTIVE MOBIILIOHJEITA ASIAKKAILLE

ARENA INTERACTIVE MOBIILIOHJEITA ASIAKKAILLE ARENA INTERACTIVE MOBIILIOHJEITA ASIAKKAILLE 1.8.2011 Page 2 Sisältö Mobiiliohjeita asiakkaille... 1 1. LYHYTNUMEROT... 3 1.1. Oma lyhytnumero... 3 1.2. Jaettu lyhytnumero... 3 1.3. Yleistä lyhytnumeroiden

Lisätiedot

Moodle-ohje versioon 1.9. Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille

Moodle-ohje versioon 1.9. Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille Muokattu viimeksi 26.8.2010 1 Ohjeet Moodlen käytön tueksi Sisällys Mistä löydän SAMKin Moodlen ja kirjaudun verkko-oppimis-ympäristöön?...

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu 2/93

Sisällysluettelo Sivu 2/93 KÄYTTÖOHJE Ver. 2.0 Sisällysluettelo Sivu 2/93 Sisällysluettelo 1 Alkusanat...6 2 Asennus...7 3 Jaetut asetukset...8 3.1 Yritys...8 3.2 Asiakkaat...9 3.3 Yleiset asetukset...10 3.4 Tarjouslaskenta 1 &

Lisätiedot

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme

Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme Päivitetty 25.3.2014 Uusin versio saatavilla kotisivuiltamme SISÄLTÖ JOHDANTO VINKKI NUMERO 1: Pohjatyöt kuntoon ennen aloitusta! Kenelle markkinoit tuotteitasi ja palveluitasi? Miten haluat kohdata asiakkaasi?

Lisätiedot

LÄHTÖKOHTIA YRITYKSEN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELUUN

LÄHTÖKOHTIA YRITYKSEN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELUUN Riitta Marjusaari LÄHTÖKOHTIA YRITYKSEN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELUUN Oulun seudun kuvallisen viestinnän alan toimijat verkossa LÄHTÖKOHTIA YRITYKSEN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELUUN Oulun seudun kuvallisen viestinnän

Lisätiedot

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma. Tomi Köngäs OUNASPALVELUT OY:N IT-PALVELUIDEN KARTOITUS JA TOTEUTUS

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma. Tomi Köngäs OUNASPALVELUT OY:N IT-PALVELUIDEN KARTOITUS JA TOTEUTUS KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Tomi Köngäs OUNASPALVELUT OY:N IT-PALVELUIDEN KARTOITUS JA TOTEUTUS Opinnäytetyö Toukokuu 2013 OPINNÄYTETYÖ Huhtikuu 2013 Tietotekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot