Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, Helsinki p

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2009

2 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, Helsinki p Taitto: Merja Lensu Valokuvat: Antero Aaltonen, Susa Junnola, Raisa Kyllikki Karjalainen, Matti Matikainen, Jarkko Mikkonen, Tomi Nuotsalo. Mikko J. Pitkänen Ulkoasu: Hahmo Paino: Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus 2009

3 Vuosikertomus 2009 Mannerheimin Lastensuojeluliiton arvot Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Inhimillisyys Suvaitsevaisuus Ilo Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus 2009

4 Sisältö Vaikuttaen ja kehittäen s. 6 Tulevaisuutta rakentamassa s. 7 MLL:n tehtävät ja toiminnan ydinalueet s. 8 Toimintaympäristö s. 9 Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 11 Vaikuttaminen päätöksentekoon s. 11 Kansalaisjärjestöyhteistyö s. 14 Viestintä s. 14 Lapsemme-lehti ja julkaisut s. 15 Kansalaistoiminnan tuki ja järjestötyö s. 16 Jäsen- ja järjestöpalvelut s. 16 Koulutus ja neuvontapalvelut s. 16 Auttavat puhelin- ja nettipalvelut s. 19 Lasten ja nuorten puhelin ja netti s. 19 Vanhempainpuhelin ja -netti s. 20 Lasten ja nuorten terveyden edistäminen s. 21 Ehkäisevän päihdetyön hanke s. 21 Päihdekasvatuksen prosessikoulutus s. 22 Lapsen turvaksi -hanke s. 22 Viisas vanhemmuus -ohjelma s. 22 Unikampanja s. 22 Lasten ja lapsuuden suojeleminen s. 25 Finnish Internet Awareness and Safety -hanke s. 25 Viisaasti verkossa -hanke s. 25 Muksut ja media -hanke s. 25 Lasten ja nuorten osallisuus s. 26 Tukioppilastoiminta s. 26 Koulukiusaamisen ehkäisy ja Koulurauha-ohjelma s. 26 Kiusaamisen ehkäisy alle kouluikäisten parissa s. 28 Nuortennetti ja verkkonuorisotyö s. 28 Yhdistysten nuorisotyön tukeminen s. 28 Lasten ja nuorten kerhotoiminnan tuki s. 28 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus 2009

5 Tuki vanhemmille s. 29 Perhekahvilatoiminnan tuki s. 29 Vertaisryhmien tuki s. 30 Vapaaehtoistoiminnan ohjaushanke s. 30 Valtakunnallinen lastenhoitotoiminta s. 32 Uudenmaan ja Kymen lastenhoitotoiminta s. 33 Tukea vanhemmille -sivusto s. 33 Vanhemmat ja itsenäistyvä nuori -hanke s. 35 Ihmissuhdetaitojen ja tapakasvatuksen tuki s. 35 Hyvä alku koulutielle -kampanja s. 35 Materiaalinen apu lapsiperheille s. 35 Kansainvälinen toiminta s. 36 Kansainväliset verkostot s. 36 Yhteistyö Euroopan unionissa s. 36 Kehitysyhteistyö s. 36 Talous ja hallinto s. 38 Luottamuselimet s. 38 Talous ja kiinteistöt s. 38 Varainhankinta s. 38 Keskustoimiston henkilöstö s. 39 Säätiöt ja yhtiöt s. 40 Konsernitilinpäätös s. 41 Tuloslaskelma s. 42 Tuotot ja kulut toiminnanaloittain s. 43 Tase s. 44 Nimikkorahastot s. 45 Tilintarkastuskertomus s. 45 Liitteet s. 46 Liiton suojelijat Kunniapuheenjohtajat, kunniajäsenet Liittovaltuusto Liittohallitus 2009 Liittohallituksen asettamat toimielimet Mannerheimin Lastensuojeluliiton säätiöiden hallitukset Paikallisyhdistykset MLL:n toiminta lukuina 2009 s. 53 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus 2009

6 Vaikuttaen ja kehittäen Vuoden 2009 lopussa Mannerheimin Lastensuojeluliiton 566 paikallisyhdistyksen yhteenlaskettu jäsenmäärä oli MLL:n toiminnan valtakunnallinen kattavuus, toimijoiden suuri joukko ja harkitut ja asialliset lapsia, nuoria ja lapsiperheitä koskevat kannanotot ovat taanneet liitolle arvostetun aseman suomalaisessa lastensuojelukentässä. Liiton työtä lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen edistäjänä ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukijana arvostavat niin valtiovalta, kunnat kuin laajat kansalaispiirit. Yksi viime vuoden tärkeistä lapsia ja lapsiperheitä koskevista päätöksistä oli heinäkuussa 2009 voimaan tullut neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskeva asetus (380/2009). Asetuksen tarkoituksena on varmistaa, että lasta odottavien perheiden, alle kouluikäisten lasten, koululaisten ja heidän vanhempiensa kuten myös opiskelijoiden terveysneuvonta ja -tarkastukset ovat kunnallisessa terveydenhuollossa tasoltaan yhtenäisiä ja yksilöiden ja väestön tarpeet huomioon ottavia. Asetus velvoittaa kunnat huolehtimaan suunnitelmallisesti raskausajan, lapsuuden ja nuoruuden terveydenhoidosta ja ohjauksesta. Kaikkien MLL:n toimijoiden on hyvä pitää mielessään mahdollisuus omalta osaltaan vaikuttaa lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointiin. Hyvän lähtökohdan tälle toiminnalle antaa tutustuminen asetuksen kuntia koskeviin velvoitteisiin. Yhdistysten ja piirien kannattaa pyrkiä läheiseen yhteistyöhön niin neuvolatoiminnasta vastaavien terveydenhuollon ammattilaisten kuin sektorin hallinnosta vastaavien kanssa. MLL:n tarjoamat, useimmiten vapaaehtoistyöhön perustuvat palvelut on myös syytä tehdä tutuiksi uusille lapsiperheille, neuvoloiden henkilökunnalle ja kunnan terveydenhuoltohenkilöstöllekin. Yhtä tärkeää kuin lapsiperheiden puolesta puhuminen on oman toiminnan jatkuva kehittäminen. MLL:n on syytä kuunnella tarkasti niin äitien, isien, lasten ja nuorten kuin lasten hyvinvointia edistävien ammattilaistenkin viestejä tämän hetken ongelmista ja uusien toimintamuotojen kehittämistarpeista. Vuoden 2009 aikana tärkein taloudellinen yhteistyökumppanimme, Raha-automaattiyhdistys (RAY), toteutti mittavan, yli 800 järjestöä koskevan yleisavustusuudistuksen. Uudistuksen yhteydessä arvioitiin RAY-avustusta saavien järjestöjen työtä. MLL:n toiminta arvioitiin merkittäväksi ja lapsiperheiden hyvinvointia edistäväksi. Erityisesti mainittiin liiton työn valtakunnallinen kattavuus ja työn merkitys paikallistasolla. Seuraavien puolentoista vuoden aikana RAY tulee selvittämään kohdennettujen toiminta-avustusten myöntämisen periaatteita. Samalla kartoitetaan vapaaehtoistoiminnan nykytilaa ja kerätään tärkeää tietoa vapaaehtoistoiminnan merkityksestä Suomessa. Tämän kyselyn tiedot tulevat olemaan arvokkaita myös MLL:n tulevan toiminnan kannalta. Olli Simell puheenjohtaja Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus 2009

7 Turvallisuutta rakentamassa Vuonna 2009 elettiin taantumaa. Yhteiskunnan taloudellinen tilanne heijastui monin tavoin myös lasten, nuorten ja lapsiperheiden elämään. Uutiset kunnista kertoivat koulun työntekijöiden lomautuksista, ryhmäkokojen suurentamisista, lähipäiväkotien ja -koulujen lakkauttamisista ja lasten terveyspalvelujen karsimisesta. Vuosi 2009 oli myös YK:n lapsen oikeuksien juhlavuosi. Juhlavuoden jälkeenkin on hyvä muistaa, etteivät lapsen oikeudet ole sidoksissa kansan- tai kuntatalouden kehitykseen. Lapsen oikeudet ovat aina voimassa ja lapsuus suojelemisen arvoinen elämänvaihe. Lapsuuden turvalliset hoivakokemukset luovat myös hyvän pohjan terveelle elämälle. Mutta mistä turvallisuus voi syntyä turvattomassa maailmassa? Turvallisuus syntyy siitä, että jokainen lapsi voi kokea lähellään olevien aikuisten huolenpitoa ja välittämistä. Turvallisuus syntyy myös siitä, että lapsi kokee olevansa hyväksytty ja pidetty ikätovereidensa joukossa. Kiusaaminen on kuitenkin yleistä, ja se vaikuttaa kielteisesti monen oppilaan arkeen. Ja vaikka ei kiusattaisikaan, liian moni oppilas kokee itsensä yksinäiseksi ja ulkopuoliseksi. Ilahduttavaa on kuitenkin se, että tukioppilas on nuorten mielestä oman kaverin jälkeen tehokkain kiusatun puolustaja. MLL on jo vuosikymmeniä tuottanut aineistoja ja toimintamalleja oppilaiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi koulussa. Tavoitteena on, ettei ketään kiusata eikä kukaan jää yksin. Tätä tärkeää työtä on syytä jatkaa ja tehostaa: lapsella on oikeus psyykkiseen ja fyysiseen koskemattomuuteen, ja yksikin ystävä on suoja lapsen kehitykselle. Turvallisuus rakentuu paitsi tuen saamisesta myös tuen antamisesta. Vuonna 2009 käynnistyi usean MLL:n piirin alueella uudenlaista vapaaehtoistoiminnan tukemista. Vapaaehtoistoiminnan ohjaajat kartoittivat alueensa yhdistysten tuen tarvetta ja olivat apuna esimerkiksi uusien perhekahviloiden käynnistämisessä. Hankealueilla syntyi erilaisia vapaaehtoisten vertaisverkkoja, koulutus- ja virkistystoiminta elpyi ja yhdistysten välinen toiminta lisääntyi. Toiminta on mainio esimerkki siitä, kuinka kansalaistoimintaa ja yhteisöllisyyttä vahvistetaan tukemalla ihmisiä tukemaan toisiaan. Toivon, että jokainen lapsi saa kasvaa turvallisessa ja kannustavassa yhteiskunnassa. Turvallisuus rakentuu huolenpidosta ja välittämisestä, siitä, että sekä isot että pienet huomioivat toisensa, auttavat muita ja saavat itse apua tarvitessaan. MLL voi olla mukana rakentamassa sellaista yhteiskuntaa vain lukuisten vapaaehtoisten, luottamushenkilöiden ja toimihenkilöstön yhteisvoimin. Siitä lämpimät kiitokset kaikille! Kiitokset kuuluvat myös työmme tukijoille: Rahaautomaattiyhdistykselle, ministeriöille, yrityksille, yhteisöille ja yksityisille lahjoittajille, jotka mahdollistavat saavuttamaan päämäärämme. Mirjam Kalland pääsihteeri Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus 2009

8 MLL:n tehtävät ja toiminnan ydinalueet Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö. MLL:n keskusjärjestön jäseniä ovat 13 piirijärjestöä sekä 566 paikallisyhdistystä, joissa oli yhteensä jäsentä. Kansalaisten järjestönä MLL edistää lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä tasapainoisiksi ihmisiksi sekä lapsiperheiden hyvinvointia tarjoamalla vertaistukea ja luomalla osallistumismahdollisuuksia eri elämäntilanteissa. Lapsen etua ajavana vaikuttajajärjestönä MLL kehittää ja vahvistaa lapsuutta suojelevaa kasvatuskulttuuria. MLL:n toiminnan ydinalueet ovat l lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen l lasten kuulemisen ja osallisuuden edistäminen l lapsuuden kunnioittaminen ja suojeleminen l vanhemmuuden arvostaminen ja tukeminen. MLL tuntee perheen ilot ja huolet Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus 2009

9 Toimintaympäristö Suomessa oli vuoden 2009 alussa yhteensä lasta. Lasten osuus koko väestöstä oli 20 prosenttia. Lapsiperheitä oli yhteensä Lapsiperheistä 71 prosenttia oli kahden vanhemman perheitä, 20 prosenttia yksinhuoltajaperheitä ja 9 prosenttia uusperheitä. Yksinhuoltajaperheiden ja uusperheiden osuus lapsiperheistä kasvoi. Vuonna 2009 syntyi lasta, mikä oli 900 lasta enemmän kuin vuonna Synnytysiässä olevien ikäluokkien kokoon nähden 2000-luvulla lapsia on syntynyt selvästi enemmän kuin luvuilla. Vuonna 2009 kokonaishedelmällisyysluku oli 1,86 mikä on korkein 40 vuoteen ja myös eurooppalaisittain korkeaa tasoa. Valtaosa lapsista, nuorista ja lapsiperheistä voi hyvin. Eri tavoin oireilevien lasten ja nuorten määrä on kuitenkin kasvanut. Sosiaalisen, psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistäminen sekä ongelmien ehkäisy, varhainen havaitseminen ja asianmukaisen tuen ja palveluiden tarjoaminen on yhä tärkeämpää. Hyvinvoinnin polarisaatiokehitys näkyy lasten ja nuorten keskuudessa. Sekä lastensuojelun avohuollon tukitoimien piirissä olevien että kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrä on viime vuosina kasvanut. Lastensuojelun tarpeeseen vaikuttavat monet tekijät kuten vanhempien päihde- ja mielenterveysongelmat, uupuminen ja perheen ongelmien kasaantuminen. Myös lasten- ja nuorisopsykiatrian palveluiden piirissä olevien lasten ja nuorten määrä sekä erityisopetuksessa olevien lasten määrä on kasvanut. Perheen tulot, vanhempien koulutus, ammatti- ja työmarkkina-asema heijastuvat lapsen terveyteen ja hyvinvointiin. Lapsuudessa ja nuoruudessa omaksutut terveystottumukset ja elintavat vaikuttavat myöhempään elämään. Sosioekonomiset terveys- ja hyvinvointierot ovat huomattavat jo lapsuus- ja nuoruusiässä. Esimerkiksi lukiolaisten ja ammattioppilaitosten opiskelijoiden terveyskäyttäytyminen eroaa merkittävästi lukiolaisten hyväksi. Erityisen kielteisesti nuoren terveyteen vaikuttaa se, että nuori jää kokonaan lukio-opintojen tai ammatillisen koulutuksen ulkopuolelle. Maailmanlaajuinen talouskriisi syksyllä 2008 ajoi Suomen taantumaan. Vuonna 2009 maan bruttokansantuote supistui lähes 8 prosenttia. Tilastokeskuksen mukaan tuotannon romahdus oli suurin sitten vuosien Julkisen talouden lähiajan talousnäkymät näyttävät synkältä: työttömyys kasvaa ja verotulot laskevat, mikä aiheuttaa paineita julkiselle taloudelle. Tämä heijastuu monin tavoin myös lasten, nuorten ja lapsiperheiden elämään. Ongelmana on myös, että 1990-luvun alun laman aikana lasten ja perheiden palveluihin kohdistettuja leikkauksia ei Lasten (0 17-vuotiaat) osuus väestöstä 2009 Lapset (0 17-vuotiaat) asuinkuntatyypin mukaan Lapset 20 % Aikuiset 80 % 0 Kaupunkimaiset kunnat Taajaan asutut kunnat Maaseutumaiset kunnat Lähde: Tilastokeskus Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus

10 Lapsiperheet Lastensuojelun avohuollon asiakkaana olleet lapset (0 17-vuotiaat) ja nuoret (18 20-vuotiaat) Kahden vanhemman perheet 71 % Yksinhuoltajaperheet 20 % Uusperheet 9 % Lähde: Tilastokeskus Lähde: THL korjattu laman jälkeisinä vahvan talouskasvun vuosina. Julkisessa keskustelussa on nyt tuotu laajasti esiin, että lasten ja perheiden palveluihin kohdistuvia leikkauksia ei saa toistaa. Uutiset kunnista valitettavasti kertovat toista. Päivähoidon ja koulun työntekijöitä lomautetaan, ryhmäkokoja suurennetaan, lähipäiväkoteja ja -kouluja lakkautetaan ja lasten terveyspalveluita karsitaan. Peruspalveluiden ohentuminen on johtanut siihen, että lasten kasvuympäristön ongelmia ei kyetä havaitsemaan ajoissa eikä tarjoamaan apua varhaisessa vaiheessa. Kun ongelmat vaikeutuvat ja kasautuvat, joudutaan turvautumaan korjaaviin palveluihin kuten lastensuojeluun tai lasten- ja nuorisopsykiatriaan. Seurauksena on noidankehä: korjaavan työn vaatiessa entistä enemmän voimavaroja tingitään peruspalveluista, jolloin korjaavaa työtä vaativat ongelmat kasvavat edelleen. Lapsiperheiden sosiaaliturva on jäänyt jälkeen yleisestä tulokehityksestä luvun puolivälissä tehtyjä leikkauksia ei ole korjattu, ja inflaatio on merkittävästi murentanut ostovoimaa. Lapsiperheiden pienituloisuusaste on merkittävästi korkeampi kuin 1990-luvulla. Erityisen huono on yksinhuoltajaperheiden tilanne. Valtioneuvoston asettama sosiaaliturvan uudistamiskomitea (SATA-komitea) julkisti esityksensä joulukuussa. Lapsiperheiden kannalta tulokset jäivät laihoiksi. Myönteistä kuitenkin oli, että hallitus oli jo tammikuussa päättänyt, että lapsilisät, alimmat vanhempainpäivärahat, kotihoidontuki ja yksityisen hoidon tuki sidotaan kuluttajahintaindeksiin. Ensimmäinen indeksitarkistus toteutetaan Kunta- ja palvelurakenneuudistus on lisännyt kuntarajat ylittäviä palveluratkaisuja. Kunnat hankkivat palveluita entistä enemmän markkinoilta, ja yksityisen hyvinvointipalvelutuotannon rooli on vahvistunut. Järjestöjen palveluiden saamasta julkisesta tuesta on käyty jatkuvaa rajanvetoa, esimerkkinä MLL:n lastenhoitotoiminta. Kuntaliitokset ovat vähentäneet kuntien määrää ja kasvattaneet kuntien kokoa. Vuonna 2009 toteutui ennätysmäärä kuntaliitoksia. Kuntaliitosten vuoksi yhä useammassa kunnassa toimi useita MLL:n paikallisyhdistyksiä. Selvitys koululaisten aamuja iltapäivätoiminnasta MLL:n johtava asiantuntija Esa Iivonen laati opetusministeriön toimeksiannosta selvityksen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Selvityksen perusteella aamu- ja iltapäivätoiminnat keskeisimmät kehittämiskohteet ovat toiminnan mahdollistaminen kaikille sitä tarvitseville pienille koululaisille, aamu- ja iltapäivätoiminnan ja koulun yhteistyön vahvistaminen, ohjaajien pysyvien työsuhteiden lisääminen sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten toiminnan kehittäminen. Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistui syksyllä 2008 ensimmäisen luokan oppilaista 48 %, toisluokkalaisista 27 % ja luokkien erityisoppilaista 5 %. Selvityksessä ehdotetaan, että kunnalle säädetään velvoite järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille kunnassa tarvetta vastaavassa laajuudessa. 10 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus 2009

11 Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen Mannerheimin Lastensuojeluliiton lapsi- ja perhepoliittisen vaikuttamisen tavoitteena on edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia ja terveyttä sekä lisätä lapsuuden arvostusta ja näkyvyyttä yhteiskunnassa. Erityisesti tavoitteena on, että julkinen valta kantaa vastuunsa lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edellytysten rakentamisesta. Vaikuttaminen päätöksentekoon Vaikuttamistoiminnan perustana ovat MLL:n aatteellinen tarkoitus, arvot ja päämäärät sekä ihmisoikeudet, erityisesti YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksessa turvatut lapsen oikeudet ja Suomen perustuslaissa turvatut perusoikeudet. MLL:n keskusjärjestö vaikutti valtakunnallisesti, piirijärjestöt maakunnallisesti ja alueellisesti ja paikallisyhdistykset kunnallisesti. Keskusjärjestö tuki piirijärjestöjen ja paikallisyhdistysten vaikuttamistyötä tuottamalla työn tueksi erilaisia aineistoja. Keskusjärjestö järjesti myös vaikuttamistoiminnan ja lapsen oikeuksien koulutuksia piirijärjestöjen ja paikallisyhdistysten edustajille. Keskusjärjestön ohjelmat, kannanotot, lausunnot ja medianäkyvyys tukivat myös paikallisyhdistysten ja piirijärjestöjen vaikuttamistyötä. Keskusjärjestön vaikuttamistyö näkyi hyvin mediassa vuoden aikana muun muassa lasten ja perheiden palveluihin ja lapsiperheiden sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa. Vuosi 2009 oli YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 20-vuotisjuhlavuosi. MLL oli aktiivisesti mukana juhlavuoden kampanjayhteistyössä. Keskusjärjestö, piirijärjestöt ja paikallisyhdistykset järjestivät juhlavuoteen liittyviä seminaareja ja tapahtumia, joissa tehtiin tunnetuksi lapsen oikeuksia. Keskusjärjestön asiantuntijat luennoivat lapsen oikeuksista myös piirijärjestöjen ja paikallisyhdistysten sekä muiden toimijoiden järjestämissä tilaisuuksissa. Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus

12 12 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus 2009

13 Vuonna 2009 MLL antoi ministeriöille ja muille valtion viranomaisille lausunnon seuraavista asioista: l sosiaali- ja terveysministeriölle tupakkapoliittisista lakimuutoksista ja toimia valmistelleen työryhmän ehdotuksista l oikeusministeriölle avoliittotyöryhmän ehdotuksesta laiksi yhteistalouden purkamisesta avoliiton päättyessä l sisäasiainministeriölle ehdotuksesta sisäasiainministeriön kansalais- ja kansalaisjärjestöstrategiaksi l opetusministeriölle Koululaisten aamuja iltapäivätoiminnan lainsäädännön toimivuus, toiminnan laatu ja muutostarpeet -selonteosta l Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle ehdotuksesta Imetyksen edistäminen Suomessa toimintaohjelmaksi l oikeusministeriölle ehdotuksesta lasten oikeuksien käyttöä koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä l sisäasiainministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta l oikeusministeriölle Euroopan neuvoston yleissopimuksesta lasten suojelemisesta seksuaalista hyväksikäyttöä ja seksuaalista väkivaltaa vastaan l ulkoasiainministeriölle kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen Suomen kuudennen määräaikaisraportin valmistelua varten l oikeusministeriölle pahoinpitelyrikos läheissuhteissa ja työpaikalla -työryhmämietinnöstä l sosiaali- ja terveysministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi lastensuojelulain muuttamiseksi l sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttamisesta l oikeusministeriölle kansallisen ihmisoikeusinstituution perustamisesta l sisäasiainministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta l sisäasiainministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi pelastuslain muuttamisesta MLL antoi seuraavat kannanotot: l Lasten peruspalveluja ei saa leikata edellisen laman virheitä ei saa toistaa l Perusopetukseen ei tule kohdistaa leikkauksia l Isyyslaki kaipaa uudistamista l Päätöksissä tulee arvioida lapsiin kohdistuvat hyvinvointi- ja terveysvaikutukset Eduskunnan valiokunnissa MLL oli kuultavana seuraavista asioista: l hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 9 :n muuttamisesta (lakivaliokunta) l valtioneuvoston selonteko valtiontalouden kehyksistä vuosille (sosiaali- ja terveysvaliokunta) l hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vähittäiskaupan aukioloajoista (työelämäja tasa-arvovaliokunta) l hallituksen esitys lastensuojelulain muuttamisesta (sosiaali- ja terveysvaliokunta) l valtioneuvoston selonteko Suomen ihmisoikeuspolitiikasta (työelämä- ja tasaarvovaliokunta) l valtioneuvoston selonteko Suomen ihmisoikeuspolitiikasta (sivistysvaliokunta) l lakialoite LA 51/2009 laiksi isyyslain 22 ja 34 :n muuttamisesta (lakivaliokunta) Keskusjärjestöstä oli edustaja useissa valtionhallinnon työryhmissä ja toimikunnissa kuten: l lasten ja nuorten mediafoorumi (liikenne- ja viestintäministeriö) l kansalaisyhteiskuntaneuvottelukunnan demokratiapolitiikan työryhmä (oikeusministeriö) l yhdenvertaisuustoimikunnan kansalaisjärjestöjaos (oikeusministeriö) l kuvaohjelmalainsäädännön asiantuntijaryhmä (opetusministeriö) l lasten, nuorten ja perheiden politiikkaohjelman hyvinvoiva lapsiperhe -työryhmä ja lapsilähtöinen yhteiskunta -työryhmä (opetusministeriö) l Valtion elokuvatarkastamon neuvottelukunta l sisäisen turvallisuuden ohjelman järjestöyhteistyön seurantaryhmä (sisäasiainministeriö) l lapsiasiain neuvottelukunta (sosiaali- ja terveysministeriö) l lapsiin kohdistuvan kuritusväkivallan ehkäisemisen ja vähentämisen toimenpideohjelmaa valmisteleva työryhmä (sosiaali- ja terveysministeriö) l lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin neuvottelukunta ja sen alle kouluikäisten jaos (sosiaali- ja terveysministeriö) l kansanterveyden neuvottelukunta, valtakunnallisen yhteistyön jaosto (sosiaalija terveysministeriö) l sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnan kansalaisjaos (sosiaali- ja terveysministeriö) l varhaisen puuttumisen vastuuhenkilöverkosto l Kauhajoen koulusurmien tutkintalautakunta (valtioneuvosto) l äitiysavustusraati (Kansaneläkelaitos) l koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteiden uudistamistyöryhmä (Opetushallitus) l Tietoturvapäivä-hankkeen johtoryhmä ja koululaistyöryhmä (Viestintävirasto). MLL vaikuttaa monella taholla ja tasolla MLL julkisti seuraavat lapsi- ja perhepoliittiset ohjelmat: l MLL:n kuntaohjelma l MLL:n eurovaaliohjelma: Lapset näkyväksi Euroopan unionissa Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus

14 Kansalaisjärjestöyhteistyö Mannerheimin Lastensuojeluliitto oli jäsenenä tai edustettuna muun muassa: Lastensuojelun Keskusliitossa, Lasten Päivän Säätiössä, Terveyden Edistämisen Keskuksessa, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY:ssä, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitossa, Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisessa verkostossa EAPN-Fin:ssä, Opintotoiminnan Keskusliitossa, Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssissa, Nuorten Akatemiassa, Puhelinauttajien eettisessä neuvottelukunnassa, Niilo Mäki Säätiössä, Asuntosäätiössä, Liikenneturvassa, Suomen Kuluttajaliitossa, Lasten terveysfoorumissa, Ehkäisevän päihdetyönfoorumissa, Suomen YK-liitossa ja Kehitysyhteistyön Palvelukeskus KEPA:ssa. MLL:n on yksi Raha-automaattiyhdistyksen kahdeksasta perustajayhteisöstä. MLL osallistuu kuuden yhteistyökumppanin kanssa valtakunnallisen Rikosuhripäivystyksen toimintaan. Palvelu tarjoaa rikoksen tai rikosyrityksen kohteeksi joutuneelle ja hänen läheiselleen henkistä tukea ja käytännön neuvoja. MLL:n Pohjois- Karjalan piiri vastaa Rikosuhripäivystyksen Itä-Suomen aluetoimiston toiminnan koordinoinnista. Viestintä MLL:n viestinnän tehtävänä on tiedottaa MLL:n toiminnasta ja kannanotoista sekä nostaa yleiseen tietoisuuteen lasten ja nuorten hyvinvointiin vaikuttavia asioita, tietoa lapsiperheiden elinolosuhteista kuten palvelujen saatavuudesta tai toimeentulosta ja tukea lasten ja nuorten osallisuutta yhteiskunnassa. Keskusjärjestön viestintä palvelee tiedotusvälineitä asiantuntijana ja lapsia, nuoria ja perheitä koskevan tiedon hankinnassa. Keskusjärjestö tukee myös piirejä ja yhdistyksiä niiden viestinnässä. MLL julkaisi vuoden aikana 28 tiedotetta. Mediaseurannan mukana mediaosumia kertyi yhteensä 1 887, keskimäärin 157 kertaa kuukaudessa. Seurannassa näkyvät sekä keskusjärjestön että piirijärjestöjen ja paikallisyhdistysten toimintaa käsittelevät jutut valtakunnallisessa ja maakunnallisessa mediassa. MLL:n internet-sivusto on tärkein laajalle käyttäjäkunnalle suunnattu tiedonjakelukanava ja lapsi- ja perhepoliittisen vaikuttamisen väline. Sivusto on kokonaisuus, joka palvelee sekä mediaa, asiantuntijoita, jäseniä, että vanhempia ja nuoria. -sivusto on sivun kokonaisuus, jolla tilastoitiin kuukausittain yli käyntiä. Lapsen oikeuksien juhlavuoden päätapahtumassa lapset eri puolilta maata kertoivat ajatuksiaan. Lapsimessuilla MLL:n osastolla seurattiin silmä tarkkana klovnin esitystä. 14 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus 2009

15 Valtakunnallisissa tapahtumissa MLL herättää keskustelua ja luo yhteyksiä ammattikasvattajiin, vaikuttajiin, toimittajiin, asiantuntijoihin ja lapsiperheisiin. Lapsen oikeuksien sopimuksen juhlavuonna MLL kutsui yhdessä Pelastakaa Lasten kanssa koolle asiantuntijoita ja päättäjiä keskustelemaan lapsen oikeuksien toteutumisesta Suomessa. MLL järjesti keväällä Isä-seminaarin sekä syksyllä yhdessä tutkimussäätiön kanssa Lasten elinympäristö -seminaarin. MLL oli vuoden 2009 aikana esillä muun muassa Educa- ja Lapsi messuilla sekä useissa ammattitapahtumissa kuten varhaiskasvatusmessuilla ja mielenterveysmessuilla. Lapsemme-lehti ja julkaisut Lapsemme-lehti ilmestyi neljä kertaa. Sen tarkistettu levikki vuonna 2009 oli kappaletta. Lapsemme on jäsen- ja järjestölehti, MLL:n brändin vahvistaja, liiton pää-äänenkannattaja ja lapsipoliittisen vaikuttamisen väline sekä kasvatuksen tuki lapsiperheille. Lapsemme-lehden toimitusneuvosto, joka linjaa lehden sisältöä ja kehittämistä kokoontui kaksi kertaa. MLL julkaisee vanhemmille tarkoitettuja tukiaineistoja lapsen kasvusta ja kehityksestä ja hyvinvoinnista. Vuonna 2009 neuvolat tilasivat lehtistä jaettavaksi koteihin. Valtakunnallisessa äitienpäiväjuhlassa palkittiin 37 äitiä työstään kasvattajana. Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luokan mitalin saajista perhepäivähoitaja Kaisa Hovila (vas), toimintaterapeutti Anjariitta Timlin, lehtori Irja Härkönen ja mainostoimittaja Aira Neva-aho ovat toimineet aktiivisesti myös MLL:ssa. MLL esitteli toimintaansa useissa yleisötapahtumissa, myös Likkojen lenkillä Tampereella. Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus

16 Kansalaistoiminnan tuki ja järjestötyö Mannerheimin Lastensuojeluliiton kansalaistoiminta perustuu paikallisyhdistysten sekä niiden aktiivisten jäsenten haluun organisoida toimintaa ja vaikuttaa oman alueensa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin. Maassamme on 566 MLL:n paikallisyhdistystä. Vuoden aikana perustettiin kolme uutta yhdistystä ja purettiin yksi. Vuosi 2009 oli MLL:n jäsenvuosi. Jäsentyön merkitystä korostettiin muun muassa vapaaehtoisten koulutuksissa ja paikallisyhdistyksille suunnatussa tiedotuksessa. Jäsenvuoteen kuului myös jäsenhankintakampanja, jolla tavoiteltiin ennen kaikkea uusia aikuisjäseniä. Kampanjan tueksi järjestettiin 13 koulutustilaisuuden sarja, johon osallistui lähes 400 yhdistysaktiivia. Kentän aktiivinen työ tuotti tulosta. Neljä vuotta jatkunut jäsenmäärän lasku taittui. MLL:ssa oli vuoden lopussa jäsentä, mikä oli 635 jäsentä enemmän kuin edellisenä vuonna. Liittohallituksen nimeämä järjestötyöryhmä jatkoi vuonna 2007 käynnistynyttä järjestörakenteen uudistamishanketta. Edellisvuonna tehdyn arviointiselvityksen pohjalta työryhmä määritteli kolme kehittämisteemaa, jotka olivat järjestötyön ja vapaaehtoistuen minimipalvelujen määrittely, MLL:n palvelustrategian uudelleenarviointi ja valmistelu sekä kehittämisprosessien ja projektitoiminnan yhtenäistäminen. Kehittämistä varten nimettiin työryhmät, joihin järjestötyöryhmä nimesi asiantuntijoita MLL:n eri organisaatioista. Ensimmäisen ryhmän työn tuloksena saatiin kuvaus yhdistysten, piirien ja keskusjärjestön keskeisimmistä tehtävistä. Tehtäväkuvaus auttaa jäsentämään järjestön sisäistä työnjakoa ja määrittää piirijärjestöjen ja keskusjärjestön paikallisyhdistyksille tarjoamaa tukea. Ammatillista palvelustrategiaa työstänyt työryhmä totesi, että MLL:n yhteisen palvelustrategian ja ammatillisten palvelujen tuottamisen edellytyksiä tulee syventää edelleen. Keskusjärjestö teetti kuvauksen MLL:n ammatillisista perhepalveluista. Kolmas ryhmä tuotti MLL:n kehittämistoiminnan periaatteet ja mallin hanketoiminnan toteuttamiseksi. Malliin sisältyy vuosikello piirien ja keskusjärjestön projektihallinnan tueksi. MLL:n projektitoiminnan kehittämiseksi järjestetään kaksi yhteistä, vuosittaista hankefoorumia. Kehittämistyön tulokset kokonaisuudessaan sekä niiden laaja, yhteinen pohdinta vahvistivat järjestön sisäistä yhteistyökulttuuria. Järjestötyöryhmä valmisteli loppuraportin ja siihen sisältyvät kehittämissuositukset liittohallitukselle. Jäsen- ja järjestöpalvelut Keskusjärjestö tarjosi yhdistyksille kattavat rekisteripalvelut, ohjasi ja neuvoi paikallisyhdistysten ja piirijärjestöjen luottamus- ja toimihenkilöitä yhdistys- ja järjestötoiminnan hallintoon ja kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä ja tiedotti ajankohtaisista yhdistystoiminnan asioista. Yhdistysnetti on MLL:n yhdistystoiminnan tietopankki, joka tarjoaa jäsenyhdistyksille tietoa liiton toiminnasta, hallinnosta, jäsenyydestä, taloudenhoidosta, varainhankinnasta ja viestinnästä. Ajankohtaistietoa tarjottiin muun muassa eri toimielinten päätöksistä, kampanjoista, keräyksistä ja tapahtumista. Yhdistysnetin lisäksi jäsenille tarjottiin tietoa ajankohtaisista asioista Yhdistystiedotteessa, joka ilmestyi kuusi kertaa ja postitettiin kaikille paikallisyhdistyksille, piirijärjestöille sekä keskusjärjestön luottamushenkilöille. Yhdistysnetin ja -tiedotteen hyödyllisyyttä testattiin käyttäjäkyselyllä. Yhdistysnettikyselyyn vastasi 77 yhdistysten ja piirijärjestöjen aktiivia. Vastaajista lähes 80 prosenttia ilmoitti käyttävänsä Yhdistysnettiä kuukausittain tai useammin. Tärkeimmät syyt käyttää Yhdistysnettiä olivat yhdistystoiminnan kannalta hyödyllinen tieto sekä yhdistystoimintaa tukevat työkalut. Sisällöistä hyödyllisimpinä pidettiin ajankohtaisasioita ja jäsenasioita. Noin 75 prosenttia vastaajista piti Yhdistysnetin tietomäärää suhteessa tarpeisiin sopivana. Yhdistystiedotetta koskevaan kyselyyn vastasi 87 lukijaa. Vastaajista 90 prosenttia luki Yhdistystiedotetta siksi, että siitä sai paljon yhdistystoiminnan kannalta hyödyllistä ajankohtaistietoa. Koulutus ja neuvontapalvelut Keskusjärjestö kehitti MLL:n järjestö- ja vapaaehtoiskoulutusten valtakunnallisia sisältöjä ja koulutusmalleja, järjesti koulutustilaisuuksia sekä tuotti koulutusta tukevaa aineistoa. Koulutusta suunnattiin sekä vapaaehtoisille että vapaaehtoistyön ammatillisesta ohjauksesta vastaaville toimihenkilöille. MLL:n järjestökoulutuksen uudistaminen jatkui yhteistyössä Lapin piirin kanssa. Uusi koulutusaineisto koostuu kolmesta sisältöosiosta: perehdytyksestä, yhdistyshallinnosta sekä lisätiedoista ja tuesta. OK-opintokeskus oli edelleen keskeisin MLL:n järjestötoimintaan liittyvien koulutusten ja koulutusmallien kehittämisen yhteistyökumppani. MLL:n keskusjärjestö ja Lapin piiri olivat edustettuna myös OKopintokeskuksen koolle kutsumassa työryhmässä, joka tuotti Ymmärrä yhdistystä -verkkokurssin. Keskusjärjestö aloitti syksyllä 2010 käynnistyvän vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutuksen valmistelut ja käynnisti viiden kouluttajan jatkovalmennuksen. MLL:n jäsenmäärä kasvoi 16 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus 2009

17 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus

18 Keskusjärjestö järjesti piirijärjestöjen ja keskustoimiston toimihenkilöille kaksi ammatillista lisäkoulutuspäivää: MLL:n viestintäpäivän ja järjestöpäivän. Koulutuksiin osallistui yhteensä 54 toimihenkilöä. MLL:n kouluttajien peruskoulutus toteutettiin ensimmäistä kertaa järjestötyön, lapsi- ja perhetoiminnan, nuorisotyön ja auttavien puhelinten yhteistyönä. Koulutuksen osallistui 22 henkilöä. Keskusjärjestö tarjosi paikallisyhdistyksille ja piirijärjestöille ohjausta ja neuvontaa yhdistystoimintaan liittyvissä erityisasioissa. Neuvonta painottui henkilöstöjohtamiseen, työnantajatehtäviin, yhdistyksen taloushallintoon ja juridiikkaan liittyviin kysymyksiin. MLL:n puheenjohtajapäivät pidettiin Helsingissä Tilaisuuteen osallistui yhteensä 194 paikallisyhdistysten sekä piirijärjestöjen puheenjohtajaa ja toiminnanjohtajaa sekä keskusjärjestön luottamusjohtoa ja toimihenkilöitä. Puheenjohtajapäivien keskeinen tavoite oli vahvistaa liiton kolmen tahon välistä yhteistyötä, kehittää vapaaehtoistoiminnan edellytyksiä sekä vahvistaa MLL:n asemaa Suomen suurimpana lastensuojelujärjestönä. Päivien teemoja olivat MLL:n järjestörakenteen uudistaminen, paikallisyhdistysten, piirijärjestöjen ja keskusjärjestön tehtäväkuvaukset sekä ennaltaehkäisevä päihdetyö. Päivien puhepajoissa keskityttiin MLL:n ajankohtaisteemoihin. Puheenjohtajapäivien ryhmätöissä pohdittiin yhdistysten tehtäviä ja tuen tarpeita. Vapaaehtoisten koulutus on MLL:n järjestötyön painopisteitä 18 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus 2009

19 Auttavat puhelin- ja nettipalvelut Auttavat puhelin- ja nettipalvelut lapsille, nuorille ja vanhemmille ovat osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistoimintaa. Toiminnan lähtökohtia ovat vaitiolovelvollisuus, kunnioittava kohtaaminen, kuulluksi tuleminen, tukeminen ja voimavarojen etsiminen sekä tarvittaessa jatko-ohjaus. Auttavat puhelin- ja nettipalvelut ovat liitolle lasten, nuorten ja vanhempien kuulemiskanava. Puhelin ja -nettipalvelujen toimintaa ohjaavat eettiset periaatteet, jotka on sovittu Vapaaehtoisen puhelinja verkkoauttamisen eettisten periaatteiden neuvottelukunnassa. Lasten ja nuorten puhelin ja netti Lasten ja nuorten puhelin ja netti on alle 21-vuotiaille suunnattu palvelu, joka toimii vuoden jokaisena päivänä. Vuonna 1980 perustettu Lasten ja nuorten puhelin (p ) on ainoa valtakunnallinen, suomenkielinen, kaikille lapsille ja nuorille tarkoitettu auttava puhelin. Soittaja voi puhua maksutta, nimettömänä ja luottamuksellisesti koulutetun aikuisen vapaaehtoisen kanssa. Vuonna 2002 avattuun kirjepalveluun (www.mll.fi/nuortennetti) lapsi tai nuori voi kirjoittaa aikuiselle luottamuksellisen kirjeen, johon päivystäjä vastaa kahden viikon kuluessa. Lasten ja nuorten puhelimessa ja netissä vastaanotettiin vuonna 2009 yhteensä puhelua ja nettikirjettä. Puheluissa korostuivat lasten ja nuorten tarve jakaa arkisia asioita turvallisen aikuisen kanssa. Omaan kasvuun ja kehitykseen sekä seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset puhuttivat eri-ikäisiä lapsia ja nuoria. Vakavampia aiheita puheluissa olivat erityisesti koulukiusaaminen ja ongelmat ihmissuhteissa. Eniten yhteyttä ottivat vuotiaat. Lasten ja nuorten netissä korostuivat vakavammat ja usein monikerroksisemmat ongelmat, kuten masentuneisuus, ahdistuneisuus ja ristiriidat vanhempien kanssa. Kirjeitä kirjoittivat pääosin vuotiaat tytöt. Lasten ja nuorten puhelin ja netti -palvelun päivystys toimii ryhmäpäivystysmallilla Helsingissä, Jyväskylässä ja Oulussa. MLL:n päivystysohjaajana toimiva ammattityöntekijä on aina läsnä päivystysvuorossa tukemassa vapaaehtoisten ryhmää. Päivystyspisteissä toimi vuonna 2009 yhteensä 199 Lasten ja nuorten puhelimen ja netin vapaaehtoista päivystäjää. Keskusjärjestö järjesti vuoden aikana kuusi tunnin mittaista peruskurssia, joilla koulutettiin yhteensä 74 uutta päivystäjää. Peruskurssin sisältö uudistettiin ja työn tueksi julkaistiin Päivystäjän käsikirja. Eri paikkakunnilla järjestettiin yhteensä 20 jatkokoulutusiltaa, joissa päivystäjät perehdytettiin muun muassa nuorten Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus

20 nettielämän haasteisiin, nettikirjoittamiseen sekä uuteen tilastointiohjelmaan. Lasten ja nuorten nettikirje -palveluun tuli palautetta yhteensä 181 nuorelta. Nuoret toivoivat palveluun lisää työntekijöitä, jotta kirjeisiin pystyttäisiin vastaamaan nopeammin. MLL kartoitti päivystäjien motivaatiota, sitoutumista ja kehittämistoiveita nettikyselyllä. 97 prosenttia oli sitä mieltä, että päivystyksessä on kannustava ilmapiiri ja 89 prosenttia koki ilmapiirin innostavaksi. Lähes kaikki pitivät päivystystyötä mielekkäänä ja saamaansa ohjausta ja koulutusta riittävänä. MLL:n päivystysohjaajien ammatillisen työn tueksi järjestettiin kaikilla päivystyspaikkakunnilla säännöllistä työnohjausta. Työntekijät kokoontuivat myös yhteisiin tiimipäiviin, joissa kartoitettiin muun muassa uusien nettiauttamismuotojen mahdollisuutta ja tehtiin suunnitelma lasten ja nuorten chat-kokeilun aloittamiseksi. Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi myönsi Lasten ja nuorten puhelimelle ja netille Nuori toimija -tunnustuksen vapaaehtoisten päivystäjien tekemästä arvokkaasta työstä nuorten tukijoina ja kannustajina. Vanhempainpuhelin ja -netti Vanhempainpuhelin ja -netti tarjoaa tukea kaikenikäisten lasten vanhemmille. Toiminta on vertaistukea vanhemmalta toiselle, sillä päivystäjät ovat itsekin vanhempia. Tavoitteena on vahvistaa vanhempien omia voimavaroja ja ratkaisukeinoja kasvatusasioissa ja edistää siten lasten hyvinvointia. Vapaaehtoiset päivystäjät vastaavat puheluihin numerossa ja nettikirjeisiin osoitteessa Puhelun hinta on 0,08 euroa minuutilta plus paikallisverkkomaksu. Vuoden aikana 42 päivystäjää vastasi yhteensä 991 yhteydenottoon, joista puheluja oli 539 ja nettikirjeitä 452. Vanhempana jaksaminen, ristiriidat perheessä, lapsen tai nuoren haastava käytös sekä sosiaalisten verkostojen puute olivat usean yhteydenoton taustalla. Vanhempainpuhelimen ja -netin päivystäjät toimivat Helsingin päivystyspisteessä, jossa he päivystävät MLL:n ammattityöntekijän ohjauksessa yhdessä Lasten ja nuorten puhelin ja netti -palvelun päivystäjien kanssa. Päivystysohjaajana toimiva työntekijä on aina läsnä tukemassa päivystysvuorossa olevaa vapaaehtoisten ryhmää. Vuoden aikana järjestettiin yksi Vanhempainpuhelimen ja -netin 30 tunnin mittainen peruskoulutus 15 uudelle päivystäjälle. Päivystäjät osallistuivat lisäksi Helsingin päivystyspisteessä järjestettyihin jatkokoulutusiltoihin yhdessä Lasten ja nuorten puhelimen ja netin päivystäjien kanssa. Vuoden aikana uudistui tilastointiohjelma, joka antaa yhä kattavampaa tietoa vanhempien yhteydenottojen aiheista. Päivystäjille tehdyssä kyselyssä 91 prosenttia vastaajista piti päivystyksen ilmapiiriä kannustavana, ja päivystystyö oli kaikkien mielestä mielekästä. Suurin osa piti päivystykseen saamaansa ohjausta ja koulutusta riittävänä. Viisi yleisintä puheenaihetta Lasten ja nuorten puhelimessa vuosina % ,7 10,5 10,1 8,8 4,5 4,2 4,7 4,4 7,4 9,9 9,5 8,7 10,1 10,2 9,7 11,3 7,9 7,3 9,5 9,4 5 7,6 10,1 9,4 4,8 7,1 12,1 12 6,5 6,5 13,6 11,2 6 6,4 14,5 4,7 10,9 ei tekemistä seurustelu/ihastuminen seksikysymykset tietokysymykset päivän kuulumiset 10 11,7 13,1 14,4 15,5 14,4 17,3 15,6 17,1 18, Mannerheimin Lastensuojeluliitto Vuosikertomus 2009

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena 19/1/2012 Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena MLL:n arvot Inhimillisyys Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Suvaitsevaisuus ja yhdenvertaisuus Ilo 2 Toiminnan

Lisätiedot

Koulutukset ja aineistot alakouluille 2015 2016

Koulutukset ja aineistot alakouluille 2015 2016 Koulutukset ja aineistot alakouluille 2015 2016 Koulutusta opettajille ja oppilashuollon henkilöstölle Lapsen ja nuoren kohtaaminen oppilashuollossa Tietoa uudistuneen oppilashuoltolain soveltamisesta

Lisätiedot

MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa. 4.6.2015 / Seija Karjalainen

MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa. 4.6.2015 / Seija Karjalainen MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa 4.6.2015 / Seija Karjalainen Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten,

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 18.5.2010 Ehkäisevän päihdetyön hanke Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 Mannerheimin Lastensuojeluliitto, yhteistyössä A-klinikkasäätiö ja Terveys ry Hankkeessa

Lisätiedot

MLL. Tukioppilastoiminta

MLL. Tukioppilastoiminta MLL Tukioppilastoiminta Tukioppilastoiminta on Peruskoulussa toimiva tukijärjestelmä, joka perustuu vertaistuen ajatukseen Tukioppilas on tavallinen, vapaaehtoinen oppilas, joka haluaa toimia kouluyhteisön

Lisätiedot

Koulutukset ja aineistot yläkouluille Syksy 2015

Koulutukset ja aineistot yläkouluille Syksy 2015 Koulutukset ja aineistot yläkouluille Syksy 2015 Koulutukset Lapsen ja nuoren kohtaaminen oppilashuollossa Tietoa uudistuneen oppilashuoltolain soveltamisesta käytäntöön Työvälineitä vaikeassa elämäntilanteessa

Lisätiedot

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Perheiden hyvinvoinnin merkitys lapselle MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Marita Viertonen toiminnanjohtaja marita.viertonen@mll.fi p. 044 299 0541 MLL on kaikille avoin poliittisesti

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki

Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki Toimintasuunnitelma 2016: Perheen hyvä arki 1. Tavoitteena lapsiystävällinen yhteiskunta MLL:n Suunta 2024 strategia: Suomi on lapsiystävällinen yhteiskunta Vuonna 2016 piirin toiminnassa korostuvat Vapaaehtoisuuden

Lisätiedot

Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta-hanke. Tule mukaan toimintaan!

Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta-hanke. Tule mukaan toimintaan! Monikulttuurinen lapsi- ja perhetoiminta-hanke Tule mukaan toimintaan! Kansalaisjärjestöt On mahdollisuus osallistua erilaisiin toimintoihin ja harrastuksiin. Voi vaikuttaa yhteiskunnan asioihin. Suuri

Lisätiedot

Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Osoite: Toinen linja 17, 00530 Helsinki www.mll.fi Valokuvat: Susa Junnola (kansi) Antero Aaltonen,

Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Osoite: Toinen linja 17, 00530 Helsinki www.mll.fi Valokuvat: Susa Junnola (kansi) Antero Aaltonen, Vuosikertomus 2008 Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Osoite: Toinen linja 17, 00530 Helsinki www.mll.fi Valokuvat: Susa Junnola (kansi) Antero Aaltonen, Raisa Kyllikki Karjalainen, Tuija

Lisätiedot

MLL:n perhekahvilatoiminta

MLL:n perhekahvilatoiminta 2015 MLL:n perhekahvilatoiminta Koulutusportaat perhekahvilatoimijoille MLL KYLPY PERUS- KOULUTUS JATKO-KOULUTUS PERHEKAHVILA- TREFFIT KEHITTÄMIS- ILLAT 2 MLL KYLPY MLL kylpy 3 MLL kylpy Kenelle MLL:n

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on vuonna 1920 perustettu kansalaisjärjestö edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

Lapset ja nuoret jäävät liian yksin huolineen. Lasten ja nuorten puhelin ja netti vuonna 2007

Lapset ja nuoret jäävät liian yksin huolineen. Lasten ja nuorten puhelin ja netti vuonna 2007 Lapset ja nuoret jäävät liian yksin huolineen. Lasten ja nuorten puhelin ja netti vuonna 2007 Kerro aikuiselle, jolla on aikaa kuunnella. Kaikenlaiset asiat, fiilikset ja tapahtumat kannattaa jakaa läheisille

Lisätiedot

Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma. Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM

Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma. Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 - Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia 1. Hyvinvoinnille vahva perusta Terveys

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

17/2/2011 Katariina Suomu Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät Jyväskylä. MLL:n vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutus

17/2/2011 Katariina Suomu Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät Jyväskylä. MLL:n vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutus 17/2/2011 Katariina Suomu Jyväskylä MLL:n vapaaehtoistoiminnan johtamiskoulutus Kansalaisten järjestö Avoin, vaikuttava, valtakunnallinen kansalaisten järjestö, joka toimii lasten, nuorten ja lapsiperheiden

Lisätiedot

Tukioppilastoiminnan vahvistaminen kouluissa

Tukioppilastoiminnan vahvistaminen kouluissa Tukioppilastoiminnan vahvistaminen kouluissa Tukioppilastoiminta MLL toi Suomeen vuonna 1972 Yhdysvalloista Toimii tällä hetkellä n. 90 % perusopetuksen 7.-9.- vuosiluokkien kouluista Vuosittain yli 10

Lisätiedot

23.9.2014 24.9.2014 1

23.9.2014 24.9.2014 1 23.9.2014 RIKU TURVALLISUUSTYÖSSÄ MUKANA 24.9.2014 1 RIKU TURVALLISUUSTYÖSSÄ POHJOIS - KARJALAN ALUEELLA TYÖRYHMÄT 1. Itä-Suomen AVIn sisäisen turvallisuuden työryhmä (Sto3) KAMU- KAIKKI MUKAAN TURVALLISUUSTYÖHÖN

Lisätiedot

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä

Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Miten SOSTE palvelee liittoa ja yhdistyksiä Omaishoitajat ja läheiset liitto ry:n neuvottelupäivät Vantaa 29.8.2013 Janne Juvakka Janne Juvakka 1 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Valtakunnallinen sosiaali-

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! MLL:n Uudenmaan piiri Asemapäällikönkatu 12 C 00520 Helsinki Tel. +358 44 0470 407 uudenmaan.piiri@mll.fi uudenmaanpiiri.mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto Mannerheimin

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2010 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: Antero Aaltonen, www.colourbox.com,

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3 20700 Turku p. 02 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lisätiedot

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö. Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011. Ehkäisevä päihdetyö Kuntien ja järjestöjen yhteistyö ehkäisevässä päihdetyössä Kumppanuutta ja verkostoitumista Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri/raittiustoimi 2011 Raittiustoimisto Lappeenranta Ehkäisevää päihdetyötä

Lisätiedot

Tavoitteena lapsiystävällisempi yhteiskunta

Tavoitteena lapsiystävällisempi yhteiskunta Tavoitteena lapsiystävällisempi yhteiskunta Yhdessä lasten puolesta Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin kansalaisjärjestö. MLL:n tavoitteena on lapsiystävällinen yhteiskunta, jossa lapsen etu asetetaan

Lisätiedot

Mirja Lavonen-Niinistö Lapsiperheiden tukiverkostot miten eri toimijoiden työstä rakentuu toimiva ja vaikuttava kokonaisuus

Mirja Lavonen-Niinistö Lapsiperheiden tukiverkostot miten eri toimijoiden työstä rakentuu toimiva ja vaikuttava kokonaisuus Mirja Lavonen-Niinistö 14.6.2011 Lapsiperheiden tukiverkostot miten eri toimijoiden työstä rakentuu toimiva ja vaikuttava kokonaisuus Perhekeskusajattelu Perustuu monen eri toimijatahon väliseen yhteistyöhön

Lisätiedot

MLL:n ja Sosiaalikehityksen koulukyselyn tuloksia

MLL:n ja Sosiaalikehityksen koulukyselyn tuloksia MLL:n ja Sosiaalikehityksen koulukyselyn tuloksia Kyselyn toteutus Toteutettiin sähköisenä kyselynä 01-02/2011 Tavoitteena oli selvittää Millainen kuva koulujen henkilökunnalla on oppilaiden yksinäisyydestä,

Lisätiedot

Perheverkko - yhdessä lasten ja perheiden asialla

Perheverkko - yhdessä lasten ja perheiden asialla Perheverkko - yhdessä lasten ja perheiden asialla Oululaisten lapsiperhejärjestöjen ja kaupungin toimijoiden työryhmä ja järjestöjen välisen sekä järjestö-kaupunki yhteistyön toimintamalli Tavoitteena:

Lisätiedot

Vuosikertomus 2007. Päämäärämme. Arvomme. l Lapsen ja lapsuuden arvostus. l Yhteisvastuu l Inhimillisyys l Suvaitsevaisuus l Ilo

Vuosikertomus 2007. Päämäärämme. Arvomme. l Lapsen ja lapsuuden arvostus. l Yhteisvastuu l Inhimillisyys l Suvaitsevaisuus l Ilo Vuosikertomus 2007 Julkaisija: Osoite: Valokuvat: Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, 00530 Helsinki www.mll.fi Helena Inkeri/Gorilla (kansi) Antero Aaltonen, Tuija Linkola, Leena Louhivaara,

Lisätiedot

THL:n rooli oppilas- ja opiskelijahuollossa Anneli Pouta, osastojohtaja Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1-2.12.

THL:n rooli oppilas- ja opiskelijahuollossa Anneli Pouta, osastojohtaja Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1-2.12. THL:n rooli oppilas- ja opiskelijahuollossa Anneli Pouta, osastojohtaja Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät IX 1-2.12.2009 1.12.2009 A Pouta 1 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Lisätiedot

Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Marie Rautava Tuki- ja kummioppilastoiminta

Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Marie Rautava Tuki- ja kummioppilastoiminta Opiskeluhuollosta hyvinvointia 2014 Marie Rautava 17.9.2014 Tuki- ja kummioppilastoiminta Vertaistukea alakoulusta toiselle asteelle Alakoulun kummioppilaat ovat 5.-6. luokkalaisia ja toimivat ekaluokkalaisten

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka

Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto,

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

Emma & Elias -avustusohjelma. Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue

Emma & Elias -avustusohjelma. Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue Emma & Elias -avustusohjelma Järjestöjen lasten suojelun maajoukkue Yksi ohjelma, monta tarkoitusta Järjestöjen tekemään hyvää työtä esiin Ray:n aseman tukeminen Tulosten ja vaikutusten vahvistaminen Lapsen

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Lasten ja nuorten. Tukihenkilötoiminta. Kuntatoimijat

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Lasten ja nuorten. Tukihenkilötoiminta. Kuntatoimijat Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin Lasten ja nuorten Tukihenkilötoiminta Kuntatoimijat Satakunnan lasten ja nuorten tukihenkilötoiminnan kehittämishanke 2008-2011 MLL:n Satakunnan piiri

Lisätiedot

MLL yläkoulun tukena 2014 2015

MLL yläkoulun tukena 2014 2015 MLL yläkoulun tukena 2014 2015 MLL yläkoulujen tukena Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. MLL:lla

Lisätiedot

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä

JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä JOHDATUS KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä -seminaari Jyväskylä 4.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Opetusneuvos OPH KE/OH www.edu.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

MLL:n Kainuun piiri Vierailu MLL:n Lapin piiriin Seija Karjalainen

MLL:n Kainuun piiri Vierailu MLL:n Lapin piiriin Seija Karjalainen MLL:n Kainuun piiri 2017 Vierailu MLL:n Lapin piiriin 20.5.2017 Seija Karjalainen Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kainuun piiri ry Perustettu 1950 Vuosikokoukset, piirihallitus, puheenjohtaja Toivo Sistonen

Lisätiedot

MLL alakoulun tukena 2014 2015

MLL alakoulun tukena 2014 2015 MLL alakoulun tukena 2014 2015 MLL alakoulujen tukena Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. MLL:lla

Lisätiedot

Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9.

Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9. Kansalaistoiminta arjen pienistä teoista maailman muuttamiseen! Erityisasiantuntija Riitta Kittilä, SOSTE Suomen Setlementtiliitto 29.9.2014 Maailmalle olet vain joku, mutta jollekin voit olla koko maailma.

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

Monitoimijainen perhevalmennus

Monitoimijainen perhevalmennus Monitoimijainen perhevalmennus Ulla Lindqvist Projektipäällikkö, VTL, KM Tukevasti alkuun, vahvasti kasvuun hanke ulla.j.lindqvist@hel.fi Monitoimijainen perhevalmennus on esimerkki Perhekeskus toiminnasta,

Lisätiedot

1/11/2016 Itä-Suomen 11. mediakasvatuspäivä Satu Valkonen / MLL. Varhaiskasvatus, varhaisnuorisotyö ja media

1/11/2016 Itä-Suomen 11. mediakasvatuspäivä Satu Valkonen / MLL. Varhaiskasvatus, varhaisnuorisotyö ja media 1/11/2016 Itä-Suomen 11. mediakasvatuspäivä Satu Valkonen / MLL Varhaiskasvatus, varhaisnuorisotyö ja media Hyvä(sti) lapsuus? Miten mediat ovat muuttaneet lapsen kasvuympäristöä? Onko muutos luonteeltaan

Lisätiedot

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi

Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Vuosikertomus 2011 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, PL 141, 00531 Helsinki p. 075 324 51 mll@mll.fi www.mll.fi Taitto: Merja Lensu Valokuvat: Antero Aaltonen, www.colourbox.com,

Lisätiedot

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö

Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään. Edunvalvonta ja vaikuttamistyö Turvakotityö: Kriisityö Avotyö: Kriisityö ja selviytymisen tukeminen Väkivaltatyön kokonaisuus Jokaisella on oikeus väkivallattomaan elämään Verkko- ja puhelinauttaminen Etsivä ja jalkautuva väkivaltatyö

Lisätiedot

YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI. Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1

YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI. Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1 YHTEISTYÖTÄ LASTEN JA NUORTEN PARHAAKSI Tervetuloa mukaan vanhempaintoimintaan! Suomen Vanhempainliitto 1 Iloa lapselle ja nuorelle Vanhempaintoiminta joukkovoimaa hyvän elämän puolesta Vanhempaintoiminta

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Linkkejä turvallisuudesta. Mika Kokkonen Mervi Myllylä Mari Myllymäki Jonas Sjelvgren Hanna Suojoki

Linkkejä turvallisuudesta. Mika Kokkonen Mervi Myllylä Mari Myllymäki Jonas Sjelvgren Hanna Suojoki Linkkejä turvallisuudesta Mika Kokkonen Mervi Myllylä Mari Myllymäki Jonas Sjelvgren Tämä on Laurea-ammattikorkeakoulun sosiaalija turvallisuusalan opiskelijoiden kokoama turvallisuuskansio, joka on tarkoitettu

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Yhdessä enemmän Järjestölähtöisen ehkäisevän lastensuojelun kehittäminen - hanke

Yhdessä enemmän Järjestölähtöisen ehkäisevän lastensuojelun kehittäminen - hanke Yhdessä enemmän Järjestölähtöisen ehkäisevän lastensuojelun kehittäminen - hanke Kuntakohtainen tieto järjestöjen varhaisen tuen palveluista vuonna 2009: Turku, Raisio, Masku, Mynämäki, Nousiainen ja Salo

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Kouluterveyskyselytuloksista. toiminnan suunnitteluun. Hallinnollinen ayl Leila Mikkilä, Oulun kaupunki avoterveydenhuolto

Kouluterveyskyselytuloksista. toiminnan suunnitteluun. Hallinnollinen ayl Leila Mikkilä, Oulun kaupunki avoterveydenhuolto Kouluterveyskyselytuloksista hyötyä toiminnan suunnitteluun Hallinnollinen ayl Leila Mikkilä, Oulun kaupunki avoterveydenhuolto Kouluterveyskysely Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kouluterveyskysely THL

Lisätiedot

Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa

Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa Suomen Punaisen Ristin toiminta pandemian uhatessa STETE ry:n seminaari Pandemia turvallisuushaaste Anja Alila 11.joulukuuta 2007 Eduskuntatalon auditorio SUOMEN PUNAINEN RISTI Suomen Punainen Risti -

Lisätiedot

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret

HYVINVOINTIKERTOMUS. Lapset ja nuoret HYVINVOINTIKERTOMUS Lapset ja nuoret LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTI JOENSUUSSA Lapsiperheiden määrä suhteessa kaikkiin perheisiin on laskenut. Yksinhuoltajaperheitä on lähes neljännes lapsiperheistä. Lasten

Lisätiedot

Koulutukset ja aineistot peruskouluille Syksy 2016

Koulutukset ja aineistot peruskouluille Syksy 2016 Koulutukset ja aineistot peruskouluille Syksy 2016 Koulutukset Oppilaiden osallisuus kiusaamisen vastaisessa työssä kv. konferenssi asiantuntijoita, opettajia ja nuoria jakamassa uusinta tietoa ja parhaita

Lisätiedot

MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa. 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM

MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa. 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO RY Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry, Finlands Hälsovårdarförbund FHVF rf on terveydenhoitajien

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt

FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2439 Terveyden edistämisen barometri 2009: jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II

x Työ jatkuu vielä Kaste II Toteutunut osittain - työ jatkuu Kaste II Painopistealueittain teksti hankehakemuksesta KONKREETTISET TOIMENPITEET Etelä-Savo Keski-Suomi Ehkäisevän työn kehittäminen Sijaishuollon kehittäminen 1. ei toteudu 2. toteutunut 3. toteutunut hyvin 1.

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Kokkola. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely

Kouluterveyskysely 2013 Kokkola. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Kouluterveyskysely 2013 Kokkola Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v) elinoloja

Lisätiedot

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) 40 M LAPE MUUTOSOHJELMA Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi

Lisätiedot

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) 40 M LAPE MUUTOSOHJELMA Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN NUORISOTYÖN JA POLITIIKAN OHJELMA (VANUPO) Nuorisotyön ja politiikan vastuualue

VALTAKUNNALLINEN NUORISOTYÖN JA POLITIIKAN OHJELMA (VANUPO) Nuorisotyön ja politiikan vastuualue VALTAKUNNALLINEN NUORISOTYÖN JA POLITIIKAN OHJELMA (VANUPO) 2017-2019 Nuorisotyön ja politiikan vastuualue Lain 5 mukaan: Uusi nuorisolaki tuli voimaan 1.1.2017 Valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN AMMATTILAISET PALVELUKSESSASI EHYT ry on vahva ehkäisevän päihdetyön toimija, joka toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi ja joka kokoaa

Lisätiedot

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014

Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Lasten ja perheiden keskeiset erityisen tuen tilanteet ja tukeminen Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Valtakunnalliset Neuvolapäivät 2014 Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon valtakunnallinen

Lisätiedot

Mihin haasteisiin hankerahalla tehty kehittämistyö voi vastata? Juhani Jarva Projektijohtaja Pohjois-Suomen Lasten Kaste hanke

Mihin haasteisiin hankerahalla tehty kehittämistyö voi vastata? Juhani Jarva Projektijohtaja Pohjois-Suomen Lasten Kaste hanke Mihin haasteisiin hankerahalla tehty kehittämistyö voi vastata? Juhani Jarva Projektijohtaja Pohjois-Suomen Lasten Kaste hanke Rahaa jaetaan Pohjois-Suomen Lasten Kaste hankkeen tavoite Hankkeen tavoitteena

Lisätiedot

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö

Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Kari Vuorinen Ajankohtaista ehkäisevästä päihdetyöstä: Uusi EHYT-järjestö Ehkäisevän päihdetyön järjestöjen yhdistymishanke Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry PTS Göteborg 3.9.2011 tekee terveyttä edistävää ehkäisevää

Lisätiedot

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET

AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET AUTA LASTA AJOISSA MONIAMMATILLISESSA YHTEISTYÖSSÄ EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Etelä-Suomen aluehallintovirasto Marja-Leena Stenroos 17.10.2013 LAKISÄÄTEINEN PERUSTA Lastensuojelulain

Lisätiedot

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto. Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016 Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.fi Puh:0503256450 4.3.2016 Maahanmuutto on siirtymä Valtava sosiokulttuurinen muutos,

Lisätiedot

Järjestökumppanuus ja RAY:n rahoitus Kaste-ohjelmaa tukemassa

Järjestökumppanuus ja RAY:n rahoitus Kaste-ohjelmaa tukemassa Järjestökumppanuus ja RAY:n rahoitus Kaste-ohjelmaa tukemassa Lasten, nuorten ja perheiden palveluja uudistetaan Työseminaari Mikkeli, MAMK-kampus 20.3.2013 Avustusosasto, Anne-Mari Tuominiemi, 20.3.2013

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi Alueellinen päihdepäivä 26.10.2016 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Irmeli Tamminen YTM, LSSAVI 27.10.2016 1 Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä

Lisätiedot

Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely

Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa. Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Kouluterveyskysely 2013 Keski-Pohjanmaa Reija Paananen, FT, Erikoistutkija www.thl.fi/kouluterveyskysely Yksilö kasvaa osana yhteisöjä 2 Kouluterveyskysely Valtakunnallisesti kattavin nuorten (14-20 v)

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Työvälineitä hyvän mielen koulun rakentamiseen Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen

Työvälineitä hyvän mielen koulun rakentamiseen Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen Valtakunnallinen nuorisotyön koulutus Tampereella 22.-23.4.2013 Työvälineitä hyvän mielen koulun rakentamiseen Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen Kriisit ja selviytymisen tukeminen Psykologi,

Lisätiedot

Lasten mediankäyttö ja avaimia mediakasvatukseen varhaiskasvatuksessa. koordinaattori Rauna Rahja Varhaiskasvatusmessut, Wanha Satama 5.10.

Lasten mediankäyttö ja avaimia mediakasvatukseen varhaiskasvatuksessa. koordinaattori Rauna Rahja Varhaiskasvatusmessut, Wanha Satama 5.10. Lasten mediankäyttö ja avaimia mediakasvatukseen varhaiskasvatuksessa koordinaattori Rauna Rahja Varhaiskasvatusmessut, Wanha Satama 5.10.2012 Mikä Mediakasvatusseura? Mediakasvatusseura Perustettu 2005

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014. http://lapinpiiri.mll.fi/

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014. http://lapinpiiri.mll.fi/ TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 / Sisältö 1 MLL:n TOIMINNAN YDINALUEET JA ROOLI MUUTTUVASSA TOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ 2 LASTEN JA LAPSIPERHEIDEN HYVINVOINNIN JA ELINOLOJEN EDISTÄMINEN 2.1 Vaikuttaminen

Lisätiedot

Esityksen aihe 9.10.2014

Esityksen aihe 9.10.2014 Tunne ja turvataidot osaamiseksi hankkeen satoa Helsinki Kaija Lajunen, Pirjo Lahtinen, Sirpa Valkama & Riitta Ala Luhtala 2 TUNNE JA TURVATAIDOT OSAAMISEKSI TUTA HANKE (2012 2014) Jyväskylän ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Järjestöjen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja kuntayhteistyö. Aluepäällikkö Ritva Varamäki ESAVI

Järjestöjen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja kuntayhteistyö. Aluepäällikkö Ritva Varamäki ESAVI Järjestöjen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja kuntayhteistyö Aluepäällikkö Ritva Varamäki ESAVI 18.12.2014 SOSTE Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan kattojärjestö perustettu 2012, jolloin

Lisätiedot

Varhaiskasvatus lapsen oikeuksien näkökulmasta

Varhaiskasvatus lapsen oikeuksien näkökulmasta Esa Iivonen, johtava asiantuntija, MLL Kommenttipuheenvuoro - Varhaiskasvatuksen tulevaisuus -seminaari 27.9.2017 Varhaiskasvatus lapsen oikeuksien näkökulmasta Lapsen oikeuksien sopimus lasten hyvinvoinnin

Lisätiedot

Lastensuojelusta. Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi

Lastensuojelusta. Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi Lastensuojelusta Koulutusilta Yli Hyvä Juttu Nurmon VPK-talo 21.11.2012 Janne Pajaniemi Lastensuojelulain kokonaisuudistus tuli voimaan 1.1.2008 Kaikkien lasten kehityksen turvaaminen Ongelmien ehkäiseminen

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry. Yhdistyksen hallitus. Toiminnanjohtaja Omaishoitajat ja Läheiset Liitto Ry Aluetoiminta: Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa sekä Kainuu Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset Ry Yhdistyksen hallitus OMA Hoivapalvelu Oy:n hallitus Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua

Kiusattu ei saa apua. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskysely 2006 Kiusattu ei saa apua Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamiskyselyyn

Lisätiedot

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ Ehkäisevän päihdetyön, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn toimijoiden yhteistyöpäivä 17.11.2015 /ESavi Orientaatioksi..

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan rahoitus. Järjestötoiminnan perusteet - koulutus 25.11.2015 Liisanpuiston auditorio, Pori

Yhdistystoiminnan rahoitus. Järjestötoiminnan perusteet - koulutus 25.11.2015 Liisanpuiston auditorio, Pori Yhdistystoiminnan rahoitus Järjestötoiminnan perusteet - koulutus 25.11.2015 Liisanpuiston auditorio, Pori Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry - toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Valtioneuvoston demokratiapolitiikka ja sähköiset demokratiapalvelut. Niklas Wilhelmsson Neuvotteleva virkamies Oikeusministeriö

Valtioneuvoston demokratiapolitiikka ja sähköiset demokratiapalvelut. Niklas Wilhelmsson Neuvotteleva virkamies Oikeusministeriö Valtioneuvoston demokratiapolitiikka ja sähköiset demokratiapalvelut Niklas Wilhelmsson Neuvotteleva virkamies Oikeusministeriö Demokratian kehittäminen: taustaa Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Suomen kansalliset tavoitteet ja linjaukset Hannu Sulin

Suomen kansalliset tavoitteet ja linjaukset Hannu Sulin XIII Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi Mordvan Tasavalta, Saransk Teemaseminaari 7.10.2011: Lasten ja nuorten informaatio- ja medialukutaitojen edistäminen yleisissä kirjastoissa Suomen kansalliset

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry

Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013. Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Moniammatillisista työryhmistä ja tietojen vaihdosta lastensuojelun kentässä Jyväskylä 25.1.2013 Maria Haarajoki Lakimies, OTM Pelastakaa Lapset ry Päiväys Moniammatillinen yhteistyö Lasten ja perheiden

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY. Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto

VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY. Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto VARSINAIS-SUOMEN LASTENSUOJELUJÄRJESTÖT RY Jäsenjärjestöjen ehkäisevät palvelut osana kunnan palvelutarjontaa kysely 2011, yhteenveto Vastaajat kunnittain yhteensä 168 Vastaajien työpaikka/taustayhteisö

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, 00530 Helsinki www.mll.fi Tapani Romppainen (kansikuva), Antero Aaltonen, Tuija Linkola, Leena

Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, 00530 Helsinki www.mll.fi Tapani Romppainen (kansikuva), Antero Aaltonen, Tuija Linkola, Leena Vuosikertomus 2006 Julkaisija: Osoite: Valokuvat: Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Toinen linja 17, 00530 Helsinki www.mll.fi Tapani Romppainen (kansikuva), Antero Aaltonen, Tuija Linkola, Leena Louhivaara

Lisätiedot