Lappeenranta University of of Technology Vuosikertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lappeenranta University of of Technology Vuosikertomus 2009 2009"

Transkriptio

1 Lappeenranta University of of Technology Vuosikertomus

2 LUT:n organisaatio Hallitus Yliopistokollegio Rehtori, vararehtorit Strateginen suunnittelu Teknillinen tiedekunta - LUT Energia - LUT Kemia - LUT Metalli - LUT MaFy Teknistaloudellinen tiedekunta - LUT Tuotantotalous - LUT Tietotekniikka Kauppatieteellinen tiedekunta - LUT Talous ja yritysjuridiikka - LUT Johtaminen ja kansainvälinen liiketoiminta Centre of Computational Engineering and Integrated Design (CEID) Erotustekniikan keskus (Centre for Separation Technology, CST) Etelä-Karjala-instituutti (EKI) Koulutus- ja kehittämiskeskus Lappeenrannan tiedekirjasto Pohjoisen ulottuvuuden tutkimuskeskus (NORDI) Technology Business Research Centre (TBRC) Yliopistopalvelut Alueyksiköt: LUT Lahti School of Innovation, LUT Kouvola, LUT Savo 2

3 Sisällys LUT:n organisaatio 2 Lappeenranta University of Technology valmis haasteisiin terävällä strategialla 5 Rajoja ylittävää tiedettä jo neljäkymmentä vuotta 7 Laaja-alaisesti kansainvälistyvä 8 Ennätyksien vuodelle jatkoa 9 Avainluvut 10 Uudella strategialla lentävä lähtö 11 Poimintoja LUT:n tiedeyhteisöstä 13 Yhteiskampushanke keskustelutti 40-vuotiasta ylioppilaskuntaa 15 Kansainvälisesti verkottunut 17 Osumia ja onnistumisia 18 LUT:n hallituksen kokoonpano 20 LUT aktiivisesti mukana sosiaalisessa mediassa 22 Lappeenrannan suurimmat bileet 25 3

4 4

5 Koko Kaakkois-Suomen on yhdessä sitouduttava LUT:n kehittämiseen tiedeyliopistona. Hallituksen puheenjohtajan katsaus Lappeenranta University of Technology valmis haasteisiin terävällä strategialla Uusi yliopistolaki antaa paljon mahdollisuuksia sekä strategian terävöittämiseen että ketterään sopeutumiseen. Molempia vaaditaan, kun maailmanlaajuinen taloustaantuma vaikuttaa elvytyksen jälkeen julkisten menojen karsimiseen Suomessakin. Yliopistojen julkinen rahoitus niukkenee entisestään. Yksityisellä rahoituksella tulee olemaan kova kysyntä. Niin hyvä asia kuin Aalto-yliopiston syntyminen meille kaikille onkin, merkitsee se yliopistoille entistä kovempaa kilpailua rahoituksesta, sillä elinkeinoelämältä riittää niukasti rahaa meille. Jotta Lappeenranta University of Technology (LUT) selviytyy yliopistojen pudotuskilpailusta voittajana, linjan on oltava yhtä aikaa selkeä ja ketterä. Toisin sanoen valitsemme tutkimuksen ja opetuksen harvat painopisteet siten, että voimme olla niissä maailman luokkaa. Samalla reagoimme muutoksiin ripeästi. Emme jätä mahdollisuuksia käyttämättä, kuitenkin karikot välttäen. LUT:n strategia on selkeästi määritelty Itsenäisenä yhdessä -strategiajulkaisussa. Sen lisäksi tärkeiksi nousee kaksi asiaa. Ensinnäkin koko Kaakkois-Suomen on yhdessä sitouduttava LUT:n kehittämiseen tiedeyliopistona. Vain näin toimien varmistamme yliopistomme elinvoiman. Toiseksi, Venäjä-yhteistyö on otettava kansainvälistyvän Kaakkois-Suomen ytimeen. Parhaillaan menossa oleva LUT:n varainkeruu vaatii kaikkien meidän panosta. Vetoan elinkeinoelämään, julkisiin ja yksityisiin tahoihin kyse on yliopistomme selviytymisestä. Pitäkäämme LUT ja Kaakkois-Suomi elinvoimaisena. Tuomo Rönkkö HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA 5

6 6

7 Strategian täsmällisyys ja selkeä profilointi on saanut opetusministeriön tuen. Rehtorin katsaus Rajoja ylittävää tiedettä jo neljä vuosikymmentä Toimintavuotta 2009 voi yliopistomme neljäkymmenvuotisen historian valossa kuvata sillan rakentamisena uuteen yliopistomaailman todellisuuteen. Muutos valtion tilivirastosta yritysmäiseksi julkisoikeudelliseksi organisaatioksi on sisältänyt suuren määrän uuden oppimista. Se on vaatinut muutostyötä tekevältä henkilöstöltä paljon. LUT:n kehityspolulla tärkein askel oli yliopiston uusi strategia. Sen erittäin fokusoitu sisältö antaa LUT:lle edellytykset vastata tuleviin haasteisiin. Strategian tueksi rakennetut toimenpideohjelmat ovat täsmentäneet strategian jalkauttamista. Strategiassa määriteltiin yliopistomme painopistealueiksi neljä eri kokonaisuutta. Strategisia kärkialojamme tutkimuksessa ja opetuksessa ovat energiatehokkuus ja energiamarkkinat, strategisen tason liiketoiminnan ja teknologian johtaminen, tieteellinen laskenta ja teollisten prosessien mallinnus sekä nämä kärkialat kauttaaltaan läpäisevä Venäjäosaaminen. Strategian täsmällisyys ja selkeä profilointi on saanut opetusministeriön tuen. Toimintamme on kehittynyt näiden otsikoiden alla hyvin. Strategiamme lähtökohtana on rakentaa yhteistyön ydinverkko Itsenäisenä yhdessä -ajattelun pohjalle, strategiamme nimen mukaisesti. Verkko koostuu vahvasta kansainvälistymisestä, kansallisesta temaattisesta yhteistyöstä ja alueellisesta ammattikorkeakouluyhteistyöstä. Tällä verkottumisen tiellä edistyttiin vuonna 2009 merkittävästi. Erityisesti Venäjä-yhteistyön merkitys korostui. Kiitos tiedeyhteisömme jokaiselle jäsenelle erinomaisesta työstä ja tuloksellisesta toimintavuodesta! Ilkka Pöyhönen REHTORI 7

8 Tutkimus 2009 Laaja-alaisesti kansainvälistyvä Strategiakaudella tutkimusta linjaa vuonna 2009 laadittu Korkealaatuinen tutkimus -toimenpideohjelma. Tavoitteena on, että LUT on strategisilla osaamisalueillaan merkittävin tieteellinen toimija Suomessa sekä kansainvälisesti uskottava ja haluttu kumppani. Tavoitteen saavuttamisessa keskeisiä ovat hyvin suunniteltu ja seurattu jatkotutkintoprosessi, uusi neliportainen tutkijanurapolku, entistäkin kansainvälisemmät tutkimusryhmät sekä kansainvälisesti kovatasoinen julkaisutoiminta. Ennätysmäärä tohtoreita LUT:n tiedeyhteisöstä valmistui ennätykselliset 46 tohtoria, joista 38 tekniikassa ja 8 kauppatieteissä. Jatko-opiskelijoita yliopiston kirjoilla on yhteensä 521, joista 434 tekniikassa ja 87 kauppatieteissä. Suurin osa jatko-opiskelijoista tekee opintojaan työn ohessa eli heidän osaamisensa on samanaikaisesti myös elinkeinoelämän käytettävissä. Jatkoopiskelijoista ulkomaalaisia on noin 15 prosenttia. Kovatasoisia tieteellisiä julkaisuja Vuosi oli tieteellisten julkaisujen osalta tuloksellinen. Erityisesti kansainvälisten referoitujen julkaisujen määrä jatkoi kasvuaan. LUT panostaa tieteellisen julkaisutoiminnan kehittämiseen myös taloudellisin kannustimin. Yliopiston yksiköitä palkittiin julkaisutoiminnasta 1,5 miljoonalla eurolla. LUT:n tutkijat saivat useita kansainvälisiä palkintoja julkaisuistaan. Menestystä tuli muun muassa fysiikassa, tuotantotaloudessa ja kauppatieteissä. Aktiivista verkostoitumista ja yhteistyötä LUT:lla on paljon kansainvälisiä yhteistyökumppaneita, joiden kanssa tehdään yhteistyötä tutkimuksessa, koulutuksessa ja opiskelijavaihdossa. LUT osallistuu aktiivisesti kansallisten strategisten huippuosaamiskeskittymien toimintaan, erityisesti Metsäklusteriin, energia- ja ympäristöalan keskittymään Cleeniin, metalli- ja koneenrakennusalan keskittymään Fimecciin sekä Tieto- ja viestintäteollisuuden tutkimus TIVITiin. LUT:lla oli vuonna 2009 käynnissä yhteensä 403 tutkimusprojektia, joissa oli mukana yritys tai yrityksiä. Näissä projekteissa oli mukana yhteensä 241 yritystä eri toimialoilta. Yrityksistä 231 oli Suomesta ja 10 ulkomailta. Yritysten mukanaolo tutkimusprojekteissa kertoo siitä, että yliopistossa tehtävä tutkimus on yhteiskunnallisesti merkityksellistä ja vaikuttavaa. 8

9 Opetus 2009 Ennätyksien vuodelle jatkoa LUT:sta valmistui yhteensä 565 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanutta, joista tekniikan alalle 423 ja kauppatieteen alalle 142. Kirjoilla yliopistossa oli vuoden lopussa yhteensä 4931 perustutkinto-opiskelijaa. Heistä tekniikan opiskelijoita oli 3690 ja kauppatieteiden opiskelijoita Vahvasti kansainvälinen LUT Kansainvälisiä maisteriohjelmia LUT:ssa oli käynnissä kaksitoista, joista yksi kauppatieteissä ja muut tekniikassa. Ulkomaalaisten osuus yliopiston kaikista perusopiskelijoista oli 5,1 prosenttia. Vuonna 2009 opintonsa aloittaneista ulkomaalaisia oli 14,9 prosenttia. Strategian mukaista laatuopetusta Yliopiston opetusta strategiakaudella linjaa vuonna 2009 laadittu Suomen paras opetus -toimenpideohjelma. Tavoitteena on, että LUT tunnetaan Suomen parhaasta tekniikan ja talouden yliopistokoulutuksesta ja on kansainvälisesti haluttu yhteistyökumppani. Keskeistä Suomen paras opetus -hankkeessa on onnistunut opiskelijarekrytointi, tohtoriopettajuus ja tieteellisyyden korostaminen koulutuksessa, koulutusohjelmien ja palautejärjestelmien kehittäminen sekä kansainvälistyminen. LUT:n opiskelijat tekevät opinnäytteensä lähes sataprosenttisesti suoraan työelämän tarpeista. Koulutuksen kehittämiseksi entistäkin työelämälähtöisemmäksi LUT kerää jatkossa palautetta opinnäytetyönantajilta. Korkeakoulujen arviointineuvosto on valinnut LUT:n tuotantotalouden osaston yliopistokoulutuksen laatuyksiköksi jo kolme kertaa tällä kertaa valinta koski vuosia Kontaktipinta yrityksiin ja työelämään Yliopiston järjestämään täydennyskoulutukseen ja avoimeen yliopistoopetukseen on osallistunut noin 3000 opiskelijaa ja heidän työnantajansa. Nämä yhteensä yli 230 organisaatiota ovat LUT:lle merkittävä kontaktipinta yrityksiin ja työelämään päin. Tulevaisuudessa LUT:n koko opetustarjonta on kenen tahansa hyödynnettävissä avoimena yliopisto-opetuksena. Opiskelijoiden tukena taantumassa Taantuman seurauksena huonontuneen kesätyöpaikkatilanteen takia LUT järjesti opiskelijoille kesällä 2009 aiempaa enemmän kesäopetusta ja otti 49 opiskelijaa kesäksi töihin. 9

10 Avainluvut OPISKELIJAT Perustutkinto-opiskelijat yhteensä tekniikka kauppatieteet Jatkotutkinto-opiskelijat yhteensä tekniikka kauppatieteet Aikuisopiskelijat yhteensä avoin yliopisto täydennyskoulutus TUTKINNOT Alemmat korkeakoulututkinnot yhteensä tekniikka kauppatieteet Ylemmät korkeakoulututkinnot yhteensä tekniikka kauppatieteet Lisensiaatin tutkinnot yhteensä tekniikka kauppatieteet Tohtorintutkinnot yhteensä tekniikka kauppatieteet TIETEELLISET JULKAISUT Tieteelliset julkaisut yhteensä Referoidut julkaisut Konferenssijulkaisut Kirjat ja muut tieteelliset julkaisut Henkilötyövuodet henkilöstöryhmittäin 2009 Tutkimushenkilöstö Opetushenkilöstö Hallinto- ja toimistohenkilöstö Laboratoriohenkilöstö Kirjasto- ja atk-henkilöstö Kiinteistönhuoltohenkilöstö LUT yhteensä 375 / 42,1 % 208 / 23,3 % 196 / 22,0 % 64 / 7,2 % 31 / 3,8 % 17 / 2,0 % 891 / 100,0% 10

11 Rahoitus 2009 Täydentävä rahoitus: 58,9% 41,1% EU ja muu kansainvälinen 3,5 % Suomen Akatemia 7,2 % Tekes 19,0 % Muu 70,3 % OPM perusrahoitus 58,9% ( ) Täydentävä rahoitus 41,1% ( ) Rahoitus yhteensä 100,0% ( ) HENKILÖSTÖ Henkilötyövuodet yhteensä Tutkimushenkilöstö Opetushenkilöstö Opetusta ja tutkimusta avustava laboratoriohenkilöstö Muu tukipalveluhenkilöstö RAHOITUS, Rahoitus yhteensä OPM perusrahoitus Täydentävä rahoitus MENOJAKAUMA, Henkilöstökustannukset Tilakustannukset Muut Yhteensä TASEEN LOPPUSUMMA, TILAT, hyöty-m Poimintoja LUT:n tiedeyhteisöstä: > henkilöstöä oli vuodenvaihteessa yhteensä 931 > loppuvuodesta 2009 vakinaistettiin 55 henkilöä > tiedeyhteisön jäsenet ovat keskimäärin 38,4-vuotiaita > tohtoreita yhteisössä on lähes 25 prosenttia. 11

12 Vuoden 2010 alussa Suomessa lanseeratun EVA-sähköauton moottori on LUT:ssa suunniteltu. LUT strategia itsenäisenä yhdessä Uudella strategialla lentävä lähtö Polut, joilla LUT strategisesti lähivuosina etenee, ovat energiatehokkuus ja energiamarkkinat, strategisen tason liiketoiminnan ja teknologian johtaminen, tieteellinen laskenta ja teollisten prosessien mallinnus sekä kärkialat kauttaaltaan läpäisevä Venäjä-osaaminen. Energiatehokkuus ja energiamarkkinat Vuonna 2009 lanseerattiin LUT Energia. Se on Suomen suurin energia-alan koulutus- ja tutkimusyksikkö. Yksikköön kuuluvat yliopiston energia-, sähkö- ja ympäristötekniikan tulosyksiköt ja koulutusohjelmat. LUT Energian tutkimus ja opetus kattaa energiaketjun raaka-aineista tuotannon ja markkinoiden kautta aina energian käyttöön asti. LUT Energian strateginen kumppani on Tampereen teknillinen yliopisto. Yhteistyö konkretisoitui vuonna 2009 perustettuun, yhteisesti omistettavaan Suomen Energiatutkimus SER Oy:öön. LUT Energia panosti vuonna 2009 merkittävästi muun muassa sähköautoihin, tuulienergiaan, ydinenergiatekniikkaan ja biopolttoaineiden hyödyntämiseen. Vuoden 2010 alussa Suomessa lanseeratun EVA-sähköauton moottori on LUT:ssa suunniteltu. Energiatehokkuus koskettaa yliopiston kaikkien yksiköiden tekemää tutkimus- ja opetustyötä. Esimerkiksi biojalostamokonsepteja tutkitaan useissa LUT:n hankkeissa sekä teknologian kehittämisen että liiketalouden näkökulmasta. Strategisen tason liiketoiminta ja teknologian johtaminen Jo perustamisvuodestaan 1969 lähtien LUT on kouluttanut tuotantotalouden insinöörejä. Myöhemmin, vuonna 1991 LUT aloitti kauppatieteiden maistereiden koulutuksen. Kauppatieteissä jatkettiin vuonna 2009 yritysten kilpailuedun muodostumisen ja säilyttämisen tutkimusta yli pääaine- ja tiedekuntarajojen. Yritysten arvoverkoston johtaminen globaalissa tietointensiivisessä ympäristössä tarjosi rahoitusmarkkinakriisin vallitessa erityisesti strategiatutkimuksen, rahoituksen, tietojohtamisen ja kansainvälisen markkinoinnin pääaineiden tutkijoille mielenkiintoisia aineistoja. Tuotantotalouden tutkimuksen keskiössä vuonna 2009 olivat teknologiajohtaminen, toimitusketjujen johtaminen, teollinen markkinointi, teollisuusyrityksen laskentatoimi sekä yhtenä yliopistonkin painopistealueena Venäjän sekä siirtymätalouksien liiketoimintaympäristöt. Teknologiajohtamisen tutkimuksessa on hyödynnetty muun muassa kansainvälistä tunnustusta saanutta päätöksenteon tukisysteemien tutkimuslaboratoriota. Tieteellinen laskenta ja teollisten prosessien mallinnus Tieteellisen laskennan saralla LUT osallistuu Suomen Akatemian vuosiksi nimeämän Inversioongelmien tutkimuksen huippuyksikön toimintaan. 12

13 Rehtori Ilkka Pöyhönen ja hallituksen puheenjohtaja Tuomo Rönkkö. LUT:n tieteellisessä laskennassa mallinnetaan ja analysoidaan fysikaalisia järjestelmiä tietokonelaskennan avulla. Sovelletun matematiikan laboratorion tutkimus fokusoitui vuoden 2009 aikana inversio-ongelmiin, numeerisiin menetelmiin ja laskennalliseen virtausdynamiikkaan, sumeaan logiikkaan ja pehmeään laskentaan sekä materiaalien laskennalliseen mallinnukseen ja aikasarjatutkimukseen. Inversioyksikön osaamista sovelletaan muun muassa ilmakehämallinnukseen ja metsien kaukokartoitukseen. Ilmastotutkimuksessa yksikkö on mukana kolmella eri sektorilla: ilmastomallien luotettavuuden arvioinnissa, ilmakehän kaasukoostumuksen selvittämisessä sekä metsien hiilinielun vaikutuksen mittaamisessa. Myös tietotekniikan laitos panosti tieteelliseen laskentaan ja teollisten prosessien mallintamiseen useissa tutkimushankkeissa, erityisesti konenäön ja hahmontunnistuksen tutkimuksessa. Tutkimus painottui paperi- ja painoteollisuuteen, rakennusteollisuuteen, lääketieteelliseen kuvankäsittelyyn, turvallisuus- ja valvontasovelluksiin, älykkäisiin robottijärjestelmiin ja biolaskentaan. Venäjä-osaaminen yliopiston strategisilla osaamisalueilla LUT panosti vuonna 2009 Venäjä-osaamisensa konkretisoimiseen. Venäjäosaamisen toteuttamista on edistetty rakenteellisilla muutoksilla. Niistä tärkeimpinä voidaan mainita LUT:n tutkimusinstituutin NORDI:n (Northern Dimension Research Centre) ohjauksen tehostaminen sekä koko yliopiston laajuisen Venäjä-sivuaineen rakentaminen, joka aloitettiin vuoden 2009 lopulla. Ulkoisesti NORDI on vahvistanut asemiaan kansallisena Venäjä-asiantuntijana toimimalla aktiivisesti FRIUverkoston (Finnish-Russian Innovation University) kehittämisessä ja rakentamisessa. LUT:n tavoitteena on osallistua FRIU:n rakentamiseen näkyväksi innovaatiotoimijaksi ja työstää näin linkkiä EU:n ja Venäjän välille kehittäen kummankin alueen tutkimustoimintaa ja parantaen yritysten mahdollisuuksia toimia Venäjällä ja EU:ssa. Yhtenä Venäjä-osaamisen tärkeimpänä toimena voidaan nähdä myös kansainvälisen Pohjoisen ulottuvuuden instituutin (Northern Dimension Institute, NDI) toiminnan käynnistäminen syksyllä NDI-instituutti on EU:n pohjoisen ulottuvuuden tavoitteita toteuttava kansainvälisen tutkimusyhteistyön kokoava voima, jonka vetovastuussa ovat LUT ja Pietarin valtion yliopisto seuraavat kolme vuotta. NDIinstituutin käynnistämiseen ja alkuvaiheen kehittämistyöhön on osallistunut yhteensä 14 yliopistoa ja tutkimusinstituuttia Pohjoismaista, Baltian maista ja Venäjältä. 13

14 14 Nesteen päällä juoksua -tempaus kaupungin keskustassa herätti myös kansallisen median kiinnostuksen.

15 Vuoden aikana LTKY oli vahvasti mukana LUT:n strategiatyössä. Ylioppilaskunnan katsaus Yhteiskampushanke keskustelutti 40-vuotiasta ylioppilaskuntaa Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan (LTKY) 40-vuotisjuhlavuoden suurimpia työllistäjiä olivat uusi yliopistolaki, keväällä julkistettu LUT:n ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteiskampushanke sekä Suomen Ylioppilaskuntien Liiton (SYL) poliittinen linjapaperityö. Kesällä 2009 hyväksytty uusi yliopistolaki teetti LTKY:lle paljon töitä opiskelijan edunvalvonnassa. Vuoden aikana LTKY oli vahvasti mukana LUT:n strategiatyössä ja SYL:n poliittisen linjapaperityön teossa. Helmikuussa 2009 julkisuuteen noussut LUT:n ja Saimaan ammattikorkeakoulun Skinnarilan yhteiskampushanke herätti aluksi paljon negatiivista keskustelua opiskelijoiden parissa. Ylioppilaskunta kirjoitti asiasta yhteiskampushankkeen teesit eli reunaehdot, joiden mukaan hankkeen tulisi edetä. Vapun aikaan ylioppilaskunta tempaisi kaupungin keskustassa Nesteen päällä juoksun -maailmanennätyksen. LUT:n kemiantekniikan laitos tuotti tapahtumaan tärkkelyspohjaista nestettä. Tempaus huomioitiin kansallisessa mediassakin. Toinen vapun suuri tapahtuma oli vappuaattona ylioppilastalon edessä järjestetty Wappufestarit. Juhlavuosi huipentui vuosijuhlaviikkoon ja LTKY:n 40-vuotisvuosijuhliin. Juhlat olivat tiettävästi suurimmat ylioppilaskunnan järjestämät vuosijuhlat. Suurimpia vuoden 2010 työllistäjiä ovat yhteiskampushanke, ylioppilastalon harrastetilojen remontti sekä LTKY:n nettisivuuudistus. Juhana Repo LTKY:N HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA 15

16 LUT:n kaikki ensimmäiset MITIM-kaksoistutkinto-opiskelijat valmistuivat kahden vuoden aikataulussa. Kuvassa uunituoreet kauppatieteiden maisterit Julia Rudenko ja Lassi Kontio valmistujaistilaisuudessa Pietarissa kesäkuussa

17 Kansainvälisesti verkottunut Kansainvälistyminen on yksi LUT:n päätavoitteista strategiakaudella. Kansainvälisenä tiedeyliopistona LUT:lle on tärkeää tasokas kansainvälinen yhteistyö- ja kumppaniverkosto. LUT:lla on yhteensä noin 170 yhteistyöyliopistoa 38 eri maassa. LUT strategian mukaisesti painopiste on Venäjä-yhteistyössä ja Venäjä-osaamisessa. Venäjä-osaamisessa LUT:n lähestymistapa tiivistyy Building a bridge to Russian Market -käsitteeseen: tavoitteena on muodostaa rakenne, jossa LUT toimii tehokkaana ja lisäarvoa tuottavana sillanrakentajana EU:n ja Venäjän välillä. Tärkeimmät kansainväliset yhteistyökumppanit: Centre for Autonomous Systems CAS, KTH Royal Institute of Technology (Sweden) University of Agder (Norway) Aachen University (Germany) CERN, the European Organization for Nuclear Research (Switzerland) Centre for Vision, Speech and Signal Processing CVSSP, University of Surrey (UK) Aston University (UK) St. Petersburg State Mining Institute (Russia) St. Petersburg State Polytechnical University (Russia) St. Petersburg State University, Graduate School of Management (Russia) Moscow State University of Management (Russia) Moscow State University of Railway Engineering (Russia) Nihon University (Japan) MIT, Massachusetts Institute of Technology (USA) Louisiana State University (USA) San Francisco State University (USA). St. Petersburg State Technological University of Plant Polymers (Russia) KANSAINVÄLINEN OPISKELIJAVAIHTO Kansainvälinen opiskelijavaihto yhteensä LUT:sta vaihtoon lähteneet opiskelijat LUT:iin vaihtoon tulleet opiskelijat KANSAINVÄLINEN OPETTAJA- JA TUTKIJAVAIHTO Vierailut LUT:sta ulkomaille (lkm) Vierailut ulkomailta LUT:iin (lkm)

18 Vuonna 2009 tapahtunutta Osumia ja onnistumisia 01 Tammikuu > DuuniDay-kontakti- ja rekrytointitapahtuma yhdisti opiskelijat ja työnantajat. Tapahtumaan osallistui 41 eri alojen yritystä ja yhdistystä. > LUT:n taustalla vaikuttanut ja yliopiston toimintaa tukeva Viipurin taloudellinen korkeakouluseura (Vitako) täytti 90 vuotta. > Suomen ympäristökeskuksen ja LUT:n selvityksessä vertailtiin erilaisten kassimateriaalien kasvihuonekaasupäästöjä niiden koko elinkaaren ajalta. Tutkimuksen mukaan ostoskassien valmistuksen, käytön ja hävityksen kasvihuonekaasupäästöt eivät ole merkittäviä muun kulutuksen rinnalla. Yllättäen selvisi, että uusiomuovikassi rasittaa ympäristöä kangaskassia vähemmän. 02 Helmikuu > Kauppatieteiden tohtori Juha-Matti Saksa valittiin LUT:n uudeksi hallintojohtajaksi. > LUT mukaan kansainväliseen tutkimukseen, jossa analysoidaan ja simuloidaan kriisitilanteiden aiheuttamia muutoksia kuljetusketjussa sekä liike-elämän että valtioiden näkökulmasta Itämeren alueella. > LUT:n uusi strategia Itsenäisenä yhdessä julkaistiin. Juha-Matti Saksa HALLINTOJOHTAJA 03 Maaliskuu > LUT päihitti isoveljensä laadunhallinnassa. Korkeakoulujen arviointineuvosto hyväksyi ulkoisen auditoinnin perusteella LUT:n laadunhallintajärjestelmän. Laadunhallintajärjestelmän hyväksyminen ei ole mikään läpihuutojuttu, sillä esimerkiksi Teknillinen korkeakoulu (TKK) ei vuonna 2008 läpäissyt auditointia. > LUT:lla järjestettiin suomalaisvenäläinen yrityselämäseminaari Business Practice & Research Cooperation: Current Issues and Trends. > Osana LUT:n ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteistyön syventämistä ja tiivistämistä yliopistolle ja ammattikorkeakoululle nimettiin yhteinen neuvottelukunta seuraavalle nelivuotiskaudelle Huhtikuu > LUT:n tietotekniikan kansainväliseen maisteriohjelmaan haki ennätysmäärä opiskelijoita ympäri maailmaa. > LUT:n konetekniikan osastolla käynnistettiin tutkimus siitä, kuinka fyysiset harjoitteet vaikuttavat luuston vahvistumiseen. Tavoitteena on löytää parhaiten osteoporoosin ehkäisyyn sopivat liikuntaharjoitteet. > LUT:n tutkijat ovat selvittäneet tuulivoimalla ja biomassalla tuotetun energian yhteiskunnallisia vaikutuksia Metsäteollisuus ry:n toimeksiannosta. > LUT mukaan merkittävällä panoksella Metsäklusteri Oy:n koordinoimaan Tulevaisuuden biojalostamo -hankkeeseen. Future Biorefinery- eli FuBio -hankkeessa tutkitaan niin kutsuttujen kolmannen sukupolven biojalostamoiden toimintaedellytyksiä. Tavoitteena on löytää uudenlaisia puuperäisiä tuotteita bioetanolin ja biodieselin lisäksi, esimerkiksi biomuoveja ja terveysvaikutteisia komponentteja. 05 Toukokuu > LUT:iin haki enemmän opiskelijoita kuin koskaan aikaisemmin. > LUT:n Kouvolan yksikkö sai Outstanding Paper Award -palkinnon. Englantilainen Emerald-kustantaja valitsee vuosittain jokaisesta julkaisemastaan tiedelehdestä parhaan ja muutaman erittäin suositeltavan tutkimusjulkaisun. > LUT:n tietotekniikan opiskelijat voittivat Microsoftin ImagineCup-kilpailun Suomen semifinaalin. 18

19 > Matematiikan ja fysiikan laitoksen tutkijatohtori Katariina Pussi nimitettiin Suomen Akatemian viisivuotiseen akatemiatutkijan virkaan. Katariina Pussi AKATEMIATUTKIJA 06 Kesäkuu > LUT:n tietotekniikka metsäteollisuuden konenäkötutkimuksen johtoon. QVision-hankkeen tavoitteena on luoda merkittävästi uusia kuvapohjaisia laadunhallintajärjestelmiä suomalaiseen paperi- ja selluteollisuuteen sen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. > LUT ja Varkauden lukio solmivat kummilukiosopimuksen. > Ensimmäiset kansainvälisen kaksoistutkinto-ohjelma MITIMin opiskelijat valmistuivat. 07 Heinäkuu > LUT:iin hyväksyttiin 1151 uutta opiskelijaa: - tekniikan alan yhteisvalinta 354 opiskelijaa - kauppatieteellisen alan yhteisvalinta 135 opiskelijaa - englanninkieliset maisteriohjelmat 289 opiskelijaa - tekniikan erillisvalinnat 260 opiskelijaa - kauppatieteiden erillisvalinnat 113 opiskelijaa. 08 Elokuu > LUT Energia tutkimuspartnerina EU-komission osittain rahoittamassa Regional Clusters in Energy Planning -tutkimushankkeessa (RegCEP). Hankkeen tavoitteena on tutkia ja kehittää alueellisten teollisuusklustereiden energiasuunnittelua. > LUT:ssa järjestettiin valtakunnalliset ilmansuojelupäivät. > LUT:iin valittiin kovaniminen hallitus. 09 Syyskuu > Teemu Aho lahjoitti euroa LUT:n varainhankintakampanjaan. > LUT:ssa järjestettiin teollisen kiteytyksen kansainvälinen konferenssi BIWIC Konferenssissa oli kiteytysalan asiantuntijoita ja tutkijoita useista EU-maista, Norjasta, Japanista, Thaimaasta, Kiinasta, Venäjältä, Iranista ja Turkista. Tutuin kiteytystuote arkielämässä on sokeri. > LUT Kemian professori Heli Sirén valittiin Suomen edustajaksi IUPACin (International Union of Pure and Applied Chemistry) analyyttisen kemian jaoston komiteaan kaudeksi Lokakuu > LUT:n kauppatieteiden tutkimus taloustieteen Nobelilla palkitun Oliver Williamsonin jalanjäljillä. Monet kauppatieteellisen tiedekunnan kansainvälisistä tiedejulkaisuista, väitöskirjoista ja pro gradu -tutkielmista ovat hyödyntäneet taloustieteen tutkijan Oliver Williamsonin kehittämää transaktiokustannusteoria-analyysia. > LUT:n rehtoraatti koossa. Jo aiemmin LUT:n hallitus valitsi uuden yliopistolain mukaisen yliopiston rehtoriksi tekniikan tohtori Ilkka Pöyhösen. Rahoituksen professori Minna Martikainen valittiin LUT:n kansainvälisyydestä vastaavaksi vararehtoriksi. Opetuksesta vastaavana vararehtorina jatkaa Hannu Rantanen ja tutkimuksesta vastaavana vararehtorina Veli Matti Virolainen. Minna Martikainen VARAREHTORI > LUT:n tietoliikenneohjelmistojen laboratorio sai CompSysTech 09-konferenssissa yhden konferenssin parhaan paperin palkinnoista. > LUT:n 40-vuotishistoria nimeltään Kasvukertomus julkaistiin. 11 Marraskuu > Kaakkois-Suomen OP-liitto lahjoitti euroa LUT:lle. > LUT:ssa järjestetyille valtakunnallisille jätteen hyötykäyttöpäiville osallistui yli 100 alan asiantuntijaa. > LUT ja Kaakkois-Suomen TE-keskus solmivat puitesopimuksen, jonka mukaan korkeasti koulutetut työttömät työnhakijat voivat osallistua LUT:n järjestämiin täydennyskoulutusohjelmiin TE-keskusten rahoittamana työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena. > LUT järjesti Suomen pääkonsulaatissa Pietarissa tutkimuksen ja tieteen teemapäivän. Tapahtuma täyttyi venäläisistä ja suomalaisista yritysedustajista, yliopistoväestä ja virkamiehistä. Teemapäivä liittyi Suomi 200 vuotta Pietarissa -juhlavuoteen. > Pohjoisen ulottuvuuden instituutti (Northern Dimension Institute, NDI) perustettiin. > Tukisäätiön euron tiedepalkinto professori Aki Mikkolalle. 12 Arja Suominen NOKIAN VIESTINTÄJOHTAJA LUT:N HALLITUKSEN JÄSEN Joulukuu > LUT:n kauppatieteiden tutkijoita palkittiin Australiassa. > LUT Kemian ja venäläisen Tomsk Polytechnic Universityn tutkijat kehittivät yhdessä ympäristöystävällisen, entistä energiatehokkaamman laitteen vesien puhdistamiseen. > LUT:n Etelä-Karjala-instituutti sai päätökseen Luova, innovatiivinen ja hyvinvoiva Etelä-Karjala (INNO) -hankkeen. 19

20 Ritva Tuunila Joonas Grönlund LUT:N TEKNIIKAN OPISKELIJA Tekniikan ylioppilas Joonas Grönlundilla on lukuisia kunnallisia luottamustoimia. Hän on Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry:n hallituksen jäsen ja Lappeenrantalaisen Aalef Oy:n hallituksen puheenjohtaja. LUT:N KEMIAN TUTKIJAOPETTAJA TkT Ritva Tuunila on työskennellyt LUT:ssa tutkijana ja lehtorina. Vuosien varrella hänellä on ollut useita luottamustehtäviä LUT:ssa. Tuunila on muun muassa Suomen Partikkeliseuran hallituksen jäsen. Kaisu Puumalainen LUT:N STRATEGIATUTKIMUKSEN PROFESSORI Professori, TkT Kaisu Puumalainen on työskennellyt LUT:ssa kauppatieteellisessä tiedekunnassa ja tuotantotalouden osastolla sekä TBRC-tutkimusinstituutissa. Hänellä on ollut useita akateemisia tutkimukseen ja tutkijakoulutukseen liittyviä luottamustehtäviä. Tuomo Rönkkö MAINTPARTNERIN KONSERNIJOHTAJA DI Tuomo Rönkkö on aiemmin työskennellyt muun muassa Andritz Ahlstromin toimitusjohtajana. Hän toimii nykyään EK:n hallituksen jäsenenä, Palvelualat ry:n puheenjohtajana sekä Viipurin taloudellisen korkeakouluseuran hallituksen puheenjohtajana. Rönkkö on LUT:n alumni. Kuvasta puuttuu Arja Suominen NOKIAN VIESTINTÄJOHTAJA FM Arja Suominen vastaa viestintäjohtajana Nokian globaalista viestinnästä. Hän on työskennellyt Nokialla viestinnän eri tehtävissä vuodesta

21 Seppo Miettinen LAPPEENRANNAN KAUPUNGINJOHTAJA Tapio Kuula OTK ja varatuomari Seppo FORTUMIN TOIMITUSJOHTAJA Laura Lares KALEVALA KORUN TOIMITUSJOHTAJA TkT Laura Lares on työskennellyt muun muassa UPM Puuteollisuuden myyntijohtajana, LUT:n teollisuustalouden professorina sekä Kareltekin osaamiskeskusjohtajana. Lares on LUT:n alumni. Miettinen on rakentanut Lappeenrannan kansainvälistä yliopistokaupunkia jo vuodesta 1977 aluksi rakennusviraston toimistopäällikkönä, sitten kaupunginlakimiehenä sekä laki- ja liiketoimintajohtajana. Jarmo Partanen LUT ENERGIAN JOHTAJA Professori, TkT Jarmo Partanen on työskennellyt LUT:ssa aiemmin tutkimuksen vararehtorina ja TBRC-tutkimusinstituutin johtajana. Partanen on muun muassa TuuliSaimaa Oy:n hallituksen jäsen ja toimii OP Pohjola-ryhmän luottamustehtävissä. DI ja taloustieteiden maisteri Tapio Kuula on työskennellyt johtajana Imatran Voimassa. Kuula on muun muassa Keskinäisen työeläke-vakuutusyhtiö Varman hallintoneuvoston jäsen. LUT:n hallituksen kokoonpano 21

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Professori Ilkka Virtanen Yliopistokeskusten arviointiryhmän jäsen Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen lukuvuoden 2009-2010 avajaiset 17.9.2009 Yliopistokeskusten

Lisätiedot

Lapin yliopiston Kiina-fokus Suomalais-kiinalainen kauppayhdistys Yhteyspäällikkö Heikki Autto

Lapin yliopiston Kiina-fokus Suomalais-kiinalainen kauppayhdistys Yhteyspäällikkö Heikki Autto Lapin yliopiston Kiina-fokus Suomalais-kiinalainen kauppayhdistys 23.11. Yhteyspäällikkö Heikki Autto Lapin yliopisto 4500 opiskelijaa, joista noin 70% Lapin ulkopuolelta 5000 aikuisopiskelijaa (avoin

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillisen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Lappeenrannan teknillisen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, Lapppeenrannan 1/6 teknillisen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Aallosta kestävän kehityksen osaajia

Aallosta kestävän kehityksen osaajia Aallosta kestävän kehityksen osaajia LUMA-toimintaa yläkouluille ja lukioille RCE Espoon Unelman päivän seminaari Tiistaina 2.12.2014 @ Espoon valtuustotalo Meri Löyttyniemi, Aalto kampuspalvelut, kestävän

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 14.12.2015 klo 17.00 SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Suomalainen Tiedeakatemia myönsi 14.12.2015 pidetyssä tilaisuudessaan

Lisätiedot

Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät

Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät Liite 1 Vuoden 2015 opiskelijavalintojen t Vuonna 2012 ylemmän korkeakoulututkinnon suoritti 1315 opiskelijaa ja vuonna 2013 vastaavasti 1324 opiskelijaa. Vuonna 2012 alemman korkeakoulututkinnon suoritti

Lisätiedot

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013 Fortumin vuosikertomus 2013 Fortum on vahvasti kestävään kehitykseen sitoutunut energiayhtiö. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset Arttu Piri 1 Yleistä - Aineiston keruu sähköisesti 26.9. 14.10.12013 - Otos: Opiskelijajäsenet, poislukien 1.5.2013 jälkeen liittyneet - Otos

Lisätiedot

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology TSSH-HEnet 9.2.2006: Kansainvälistyvä opetussuunnitelma CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology Elina Orava Kv-asiain suunnittelija Tietotekniikan osasto Lähtökohtia Kansainvälistymisen

Lisätiedot

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott.

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott. Hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet tiedekunnittain ja hakukohteittain, kaikki valinnat vuosina -2014 1 (5) Haken. Kok. Hyv. Hyv. Humanistinen tiedekunta Arkeologia 168 58 12 8 8 166

Lisätiedot

AALTO-KORKEAKOULU. opetusministeri Sari Sarkomaa

AALTO-KORKEAKOULU. opetusministeri Sari Sarkomaa AALTO-KORKEAKOULU opetusministeri Sari Sarkomaa Valtioneuvosto valtuutti torstaina 29.5. opetusministerin allekirjoittamaan perustettavan korkeakoulusäätiön säädekirjan ja säännöt. Edellytyksenä allekirjoittamiselle

Lisätiedot

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Pohjoisen puolesta maailmaa varten lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta pohjoisen puolesta Kun pohjoiset yhteisöt, kestävä matkailu ja yhteiskunnan muutokset kiinnostavat, ota suunta Lapin

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

Aalto-yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Aalto-yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/6 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak. YO Valtak.

Lisätiedot

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma. Jaakko Astola

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma. Jaakko Astola Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma Jaakko Astola Julkisen tutkimusrahoituksen toimijat Suomessa 16.11.09 2 Suomen Akatemian organisaatio 16.11.09 3 Suomen Akatemia lyhyesti Tehtävät Myöntää määrärahoja

Lisätiedot

ssä Vuosittain jaetaan noin 30 000 ylioppilastodistusta Helsingin koulut tarvitsevat vuosittain 243 000 lyijykynää

ssä Vuosittain jaetaan noin 30 000 ylioppilastodistusta Helsingin koulut tarvitsevat vuosittain 243 000 lyijykynää Näe e metsä puilta Metsäteollisuus teollisuus liittyy kaikkeen arkielämäss ssä Vuosittain jaetaan noin 30 000 ylioppilastodistusta Helsingin koulut tarvitsevat vuosittain 243 000 lyijykynää Tavallisena

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku Kansainvälistymisen haasteet Marja-Liisa Niemi 25.11.2010 TerveysNet, Turku Tausta ja tavoitteet Hallitusohjelma "Korkeakoulutuksen kansainvälistymiselle luodaan kansallinen strategia, jolla opiskelijoiden,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003

LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 OPETUSMINISTERIÖ 6.9.2000 LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 TAVOITTEET Yliopistojen yhteiset tavoitteet Yliopistojen tehtävät on asetettu

Lisätiedot

Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku Ylijohtaja Tapio Kosunen

Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku Ylijohtaja Tapio Kosunen Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku 8.-9.12.2016 Ylijohtaja Tapio Kosunen Evolution of the earth s economic center of gravity 2 Lähde: OECD,

Lisätiedot

Tuemme ja edistämme LUMA-aineiden luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian harrastusta, oppimista ja opettamista

Tuemme ja edistämme LUMA-aineiden luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian harrastusta, oppimista ja opettamista Tuemme ja edistämme LUMA-aineiden luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian harrastusta, oppimista ja opettamista KANSALLISEN LUMA-TOIMINNAN TAUSTA Miten turvaamme jatkossa Suomen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Oulun yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Oulun yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/6 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak. YO Valtak.

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta 24.3.2015 Lukuvuoden 2015 2016 työsuunnitelmat YKSITYISKOHTAINEN OHJE SoleTM:n lomakepohja on käytettävissä 30.3.2015. Numerointi vastaa SoleTM:n lomakkeen

Lisätiedot

Opetusministeriön asetus

Opetusministeriön asetus Opetusministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä Annettu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2009 Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 24 päivänä heinäkuuta 2009 annetun

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA

HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA TAUSTAA JA VALMISTELUTYÖTÄ KOULUTUKSEN ALOITTAMISEKSI Kansainvälinen yhteistyö Ulkomailta

Lisätiedot

Åbo Akademin määrälliset tavoitteet kaudelle

Åbo Akademin määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/6 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak. YO Valtak.

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Seppo Mattila. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Tähtitiede

PROFESSORILUENTO. Professori Seppo Mattila. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Tähtitiede PROFESSORILUENTO Professori Seppo Mattila Tähtitiede Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 28.9.2016 Professori Seppo Mattila pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 28. syyskuuta

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen kehitystarpeet Kymenlaakson alueella

Insinöörikoulutuksen kehitystarpeet Kymenlaakson alueella Insinöörikoulutuksen kehitystarpeet Kymenlaakson alueella Jouko Lehtoranta, toimitusjohtaja, DI Sisältö: Lähtökohdat: Työpaikat Kymenlaaksossa AMK:sta valmistuneet insinöörit Toimintaympäristö ja sen muutokset

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto 2004 2008

Jyväskylän yliopisto 2004 2008 Jyväskylän yliopisto 2004 2008 Tiedebarometri Tuotokset ja panokset maisterit tohtorit julkaisut tukimusrahoitus kok.rah. henkilötyövuodet *) kansainkvreferoidut muut tieteelliset kansallinen 1) välinen

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS Suomen Akatemian rahoitusmuodot 1 Suomen Akatemian rahoitusmuodot Akatemiaohjelmat Strategisen tutkimuksen ohjelmat Akatemiaprofessori Tutkimus Akatemiahanke Suunnattu akatemiahanke Tutkijatohtori Tutkijat

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Keskustelutilaisuus: Kestävän kehityksen edistäminen korkeakouluissa

Keskustelutilaisuus: Kestävän kehityksen edistäminen korkeakouluissa Keskustelutilaisuus: Kestävän kehityksen edistäminen korkeakouluissa 4.11.2013 Kestävä kehitys korkeakoulujen laatujärjestelmissä sekä sisällyttäminen opintoihin Tove Holm, vastaan ammattikorkeakoulutasolla

Lisätiedot

Merentutkimusta tehdään

Merentutkimusta tehdään Helsingin yliopiston Itämeristrategia Luonnos strategiakaudelle 2009-2013 Jorma Kuparinen Merentutkimusta tehdään Yliopistoissa ja korkeakouluissa Valtion tutkimuslaitoksissa (Suomen ympäristökeskus, Geologian

Lisätiedot

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tällä sopimuksella Lapin yliopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja Matkailualan tutkin1us- ja koulutusinstituutti sopivat instituutin tavoitteista,

Lisätiedot

Fysiikan laitos Jyväskylän yliopisto.

Fysiikan laitos Jyväskylän yliopisto. Fysiikan laitos Jyväskylän yliopisto http://www.jyu.fi/fysiikka Opetuksen ja tutkimuksen huipulla* Ystävällinen ja innostava ilmapiiri Monipuolista opetusta ja tutkimusta Kansainvälinen ympäristö * Koulutuksen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tiedontuotannon tarpeet ja mahdollisuudet Marja-Liisa Niemi

Sosiaalihuollon tiedontuotannon tarpeet ja mahdollisuudet Marja-Liisa Niemi Sosiaalihuollon tiedontuotannon tarpeet ja mahdollisuudet 12.3.2013 Marja-Liisa Niemi Tiedontuotanto Ilmiöiden ymmärtämiseksi, osaamisen ja toiminta- /työtyöprosessien kehittämiseksi, kehityskulkujen suuntaamiseksi

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen edeltäjä Taloudellinen Tutkimuskeskus perustettiin 1.8.1946. ETLA on voittoa tavoittelematon

Lisätiedot

TAMPERE3 RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS

TAMPERE3 RAJAT YLITTÄVÄ TUTKIMUS TAMPERE3 Tavoitteena on tieteenalojen rajapinnoista ammentava monialainen, innostava ja globaalisti vetovoimainen tutkimus- ja oppimisympäristö, jolla on vahvaa kansallista ja kansainvälistä painoarvoa

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA. emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015

YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA. emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015 YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015 KYSYMYKSIÄ mikä on ollut yliopistojen pitkän aikavälin vaikutushistoria Suomessa?

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö Muuttuva akateeminen professio Timo Aarrevaara

Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö Muuttuva akateeminen professio Timo Aarrevaara Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö 4.12.2008 Muuttuva akateeminen professio Timo Aarrevaara Muuttuva akateeminen professio-hanke Lähtökohtana järjestelmien

Lisätiedot

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain 8.3.2016, Meet Your Community 2.0 @Saha Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 29.1.2003 OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA LAPIN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2003 Tavoitteet Yliopistojen

Lisätiedot

Tampereen yliopiston auditointi kirjaston näkökulmasta

Tampereen yliopiston auditointi kirjaston näkökulmasta 3.12.2008 Mirja Iivonen Tampereen yliopiston auditointi kirjaston näkökulmasta Johto ja keskushallinto Kansleri Hallitus Rehtori Vararehtorit (2) Hallintokeskus Hallintojohtaja Tiedekunnat (6) ja laitokset

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu kuulemaan niitä julkisia esitelmiä, jotka Oulun yliopiston nimitetyt professorit pitävät Linnanmaalla Yliopistokatu 9 (KTK122), 10. toukokuuta 2016 klo 12.15 alkaen.

Lisätiedot

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen TAMPERE3: VISIO 2025 Visiona on synnyttää tamperelaiset korkeakoulut yhdistävä uusi kansainvälisesti vaikuttava tiedeyliopisto, joka luo uutta osaamista ja ennennäkemättömiä mahdollisuuksia monialaisiin

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Tulevaisuudentutkimus Pirkanmaalla

Tulevaisuudentutkimus Pirkanmaalla 1 Tulevaisuudentutkimus Pirkanmaalla Markus Pöllänen Lehtori, Tampereen teknillinen yliopisto Pirkanmaan ennakointiammattilaisten kokoontumisajot 28.5.2012 Tulevaisuudentutkimuksen lähtökohtana historian

Lisätiedot

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy

SmartChemistryPark. Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy SmartChemistryPark Linda Fröberg-Niemi Turku Science Park Oy Varsinais-Suomessa on laajasti kemian osaamista jolla voidaan vastata moneen tulevaisuuden yhteiskunnalliseen haasteeseen MATERIAALI- VIRTOJEN

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Pohjois-Savon maakuntaseminaari Kari Aalto

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Pohjois-Savon maakuntaseminaari Kari Aalto Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Pohjois-Savon maakuntaseminaari 27.9.2013 Kari Aalto Taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EU-edunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen EU-toimisto

Lisätiedot

Prosessimetallurgian opintosuunta

Prosessimetallurgian opintosuunta Opintosuuntainfo Perjantai 27.1.2017, PR102 1 prosessi- ja ympäristötekniikan koulutusohjelmissa Osaamistavoitteet - Tutkimus- ja kehitystehtävissä tarvittava menetelmällinen osaaminen - Kokeellinen tutkimus

Lisätiedot

Energiaopinnot Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. 19.11.2015 Maija Leino

Energiaopinnot Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. 19.11.2015 Maija Leino Energiaopinnot Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 19.11.2015 Maija Leino Kuka? Maija Leino, Nuorempi tutkija, maija.leino@lut.fi Ympäristötekniikan DI Sivuaineena LVI-talotekniikka ja Kestävä yhdyskunta

Lisätiedot

Uusia tuotteita tutkimuksen ja kehityksen kautta. Päättäjien metsäakatemia Majvik Niklas von Weymarn Ohjelmapäällikkö, Metsäklusteri Oy

Uusia tuotteita tutkimuksen ja kehityksen kautta. Päättäjien metsäakatemia Majvik Niklas von Weymarn Ohjelmapäällikkö, Metsäklusteri Oy Uusia tuotteita tutkimuksen ja kehityksen kautta Päättäjien metsäakatemia Majvik 15.9.2010 Niklas von Weymarn Ohjelmapäällikkö, Metsäklusteri Oy Maailmalla tapahtuu.. Perinteinen puunjalostus paperiksi

Lisätiedot

YYttrium. WTungsten. Hydrogen

YYttrium. WTungsten. Hydrogen 74 WTungsten 1 H Hydrogen 39 YYttrium? 183.84 1.0079 88.906 Mihin voin työllistyä? kemistit sijoittuvat työelämässä yleensä asiantuntija- ja esimiestehtäviin: tutkimus, tuote- ja prosessikehitys, laaduntarkkailu,

Lisätiedot

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen 1 YMPÄRISTÖOHJELMA @ LUT 2016 ENERGIA Energiankulutuksen vähentäminen 1) Sähköenergian kokonaiskulutuksen/opiskelija-fte vähentäminen 5% vuoden 2015 tasosta vuoteen 2018 loppuun mennessä - toimenpiteet:

Lisätiedot

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 25.11.2016 TIEDOSSA TULEVAISUUS www.professoriliitto.fi Professoriliiton tehtävät Professoriliiton sääntöjen mukaan liitto toimii yliopistolain tarkoittamien yliopistojen, Maanpuolustuskorkeakoulun

Lisätiedot

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto,

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto, Syntynyt 27.10.1959 Juuka. Perhe Poika (1979) ja tytär (1989) Koulutus 2010 Hallintotieteiden tohtori, HTT, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, oikeustieteiden laitos,

Lisätiedot

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009

ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 ClimBus Business Breakfast Oulu 27.3.2009 Ritva Heikkinen Asiantuntija, Energia ja ympäristö Innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus ClimBus Climbus Business Breakfast

Lisätiedot

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen

Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen 15.6.2016 Oulun yliopiston tutkinto-ohjelmaportfolio 2017 alkaen Kandidaattiohjelmat Ohjelman nimi tummennetulla, englanninkielinen nimi alla, hakukohteet kursiivilla. Tutkinto-ohjelman nimen perässä on

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista.

Ammattikorkeakoulu ei ole raportoinut merkittävistä strategisista muutoksista. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Ammattikorkeakoulu ei ole

Lisätiedot

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto

Yhteishaku Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö. Oulun yliopisto Yhteishaku 2017 Vuokko Iinatti koulutuspäällikkö Hakukohteet 2017 Kandidaatti + maisterikoulutukset 3+2 v oulu.fi/yliopisto/hakijalle 3 Aloituspaikat ja ensikertalaiset - Vuoden 2017 yhteishaussa on n.

Lisätiedot

Erikoistumiskoulutusten kehittämisen väliseminaari Tervetuloa ja Arenen ajankohtaiskatsaus

Erikoistumiskoulutusten kehittämisen väliseminaari Tervetuloa ja Arenen ajankohtaiskatsaus Erikoistumiskoulutusten kehittämisen väliseminaari Tervetuloa ja Arenen ajankohtaiskatsaus Toiminnanjohtaja Riitta Rissanen, Arene ry 17.8.2016 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 26.8.2016 Ajankohtaista Ammattikorkeakoulujen

Lisätiedot

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Ilona Lundström Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus, Tekes Riitta Maijala Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemia 1

Lisätiedot

Suomen tasavallan kulttuuriministeri Tanja Karpela

Suomen tasavallan kulttuuriministeri Tanja Karpela Suomen tasavallan kulttuuriministeri Tanja Karpela 30.9.2005 1 Saimaa 30.9.2005 2 Pohjoinen ulottuvuus 30.9.2005 3 Pohjoisen ulottuvuuden politiikka toinen ohjelmakausi päättyy vuonna 2006 Seuraava jakso

Lisätiedot

Operaatiotutkimus ja MATINE Professori Ilkka Virtanen

Operaatiotutkimus ja MATINE Professori Ilkka Virtanen Operaatiotutkimus ja MATINE Professori Ilkka Virtanen FORS-seminaari Turvallisuus ja riskianalyysi Teknillinen korkeakoulu 13.11.2008 MATINEn tehtävä Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta (MATINE)

Lisätiedot

URALLA ETENEMINEN KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA

URALLA ETENEMINEN KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Hyväksytty kasvatustieteiden johtokunnan kokouksessa 3.12.2014 Tekniset korjaukset 20.1.2017 URALLA ETENEMINEN KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNASSA Tampereen yliopistossa on tavoitteena

Lisätiedot

Finnish Science Policy in International Comparison:

Finnish Science Policy in International Comparison: Finnish Science Policy in International Comparison: Havaintoja ja alustavia tuloksia Tutkijatohtori, VTT Antti Pelkonen Helsinki Institute of Science and Technology Studies (HIST) Vertailevan sosiologian

Lisätiedot

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tuomo Suortti 29.9.2011 DM Green Growth Tie kestävään talouteen Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman arvioitu volyymi noin 79 miljoonaa euroa Lisätietoja:

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Pääväri - sininen HAMK pähkinänkuoressa 8.8.2016 Organisaatio Korkeakoulujohtaminen Yhtiökokous Hallitus Rehtori, Toimitusjohtaja Omistajat Hallinto Vararehtori Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Itä-Suomen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Kansainvälisyys maakunnissa. Siru Korkala

Kansainvälisyys maakunnissa. Siru Korkala Kansainvälisyys maakunnissa Siru Korkala 26.11.2012 Mitä tutkittiin? Miten kansainvälinen aktiivisuus jakautuu alueellisesti? Miten kansainvälisyys on huomioitu maakuntasuunnitelmissa? Mitä kansainvälisyys

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston laatutyö

Jyväskylän yliopiston laatutyö Jyväskylän yliopiston laatutyö Pirjo Halonen Laatupäällikkö 17.1.2007 1 Yliopistolain Jyväskylän yliopisto velvoite 5 Arviointi Yliopistojen tulee arvioida koulutustaan, tutkimustaan sekä taiteellista

Lisätiedot

Kauppatieteiden tulevaisuus periferiassa. Ilkka Virtanen Ylioppilaskuntien periferiatapaaminen Vaasassa

Kauppatieteiden tulevaisuus periferiassa. Ilkka Virtanen Ylioppilaskuntien periferiatapaaminen Vaasassa Kauppatieteiden tulevaisuus periferiassa Ilkka Virtanen Ylioppilaskuntien periferiatapaaminen Vaasassa Seminaarialustus Yliopistolaki, 4 Yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 1 Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

TEKNIIKAN ALAN TOHTORIT TYÖMARKKINOILLA

TEKNIIKAN ALAN TOHTORIT TYÖMARKKINOILLA TEKNIIKAN ALAN TYÖMARKKINOILLA Sisältö: Tutkinnon suorittaneiden määrä (Tilastokeskus) Tutkinnot (Opetushallitus) TEK työmarkkinatutkimus (TEK 10/2014) Työttömyyskehitys (TEM) Työttömyystutkimus (TEK 2013-2014)

Lisätiedot

CHEM-A jakson palautetilaisuus. Tapani Vuorinen

CHEM-A jakson palautetilaisuus. Tapani Vuorinen CHEM-A1000 1. jakson palautetilaisuus Tapani Vuorinen Sisältö 10:15 Aloitus ja ohjelma, Tapani 10:20 YTHS:n esittely & SÄTKY-kysely, Anna-Reetta 10:40 Vaihtoon 3. lukuvuotena, Heidi ja Kaisa 11:00 Omat

Lisätiedot

Kirjaston muutos saneerausta vai palveluiden kehittämistä (case UEF)

Kirjaston muutos saneerausta vai palveluiden kehittämistä (case UEF) Kuvallinen aloitussivu, kuvan koko 230 x 68 mm Kirjaston muutos saneerausta vai palveluiden kehittämistä (case UEF) Parasta on muutos kirjastopalveluiden avoin tulevaisuus seminaari 28.20.2016 31.10.2016

Lisätiedot

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011

TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011 LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA TIEDEKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2011 Aika Paikka tiistaina 15.2.2011 klo 13.15 alkaen luonnontieteellisen tiedekunnan kokoushuone YL136-1 Käsiteltävät asiat Hallintopäällikön

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnot % 111 % -7 % 1 % Alemmat korkeakoulututkinnot % 103 % 15 % 11 %

Tohtorin tutkinnot % 111 % -7 % 1 % Alemmat korkeakoulututkinnot % 103 % 15 % 11 % Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari

Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari Kansainvälistyvä korkeakoulu - Kansallisen strategian valmistelun käynnistämisseminaari AMMATTIKORKEAKOULUJEN NÄKEMYKSET 27.02.2008 - Helsinki Timo Luopajärvi Kehittämissuunnitelman taustat Kansainvälistyminen

Lisätiedot

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9. Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.2016 Esityksen sisältö Pari sanaa Eläketurvakeskuksesta Strategiatyö vaihe

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015

Jyväskylän yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Asemointitlastot 2016, 1/7 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYSLISTA 4/2016. Kokous: Keskiviikko 13.4.2016 klo 8.15 Pielinen-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6

HALLITUKSEN ESITYSLISTA 4/2016. Kokous: Keskiviikko 13.4.2016 klo 8.15 Pielinen-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HALLITUKSEN ESITYSLISTA 4/2016 Kokous: Keskiviikko 13.4.2016 klo 8.15 Pielinen-kabinetti, Kärki, Mattilanniemi 6 Läsnä: Tieteellinen johtaja Anne-Christine Ritschkoff, puheenjohtaja

Lisätiedot

Helsingin yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Helsingin yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/8 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. tavoite Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak.

Lisätiedot

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne sekä tekniikan alat % 90 % -1 % 4 % Yhteensä % 100 % -1 % 3 %

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne sekä tekniikan alat % 90 % -1 % 4 % Yhteensä % 100 % -1 % 3 % Asemointitilastot 2016, 1/6 Tampereen teknillisen n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Ylemmät korkeakoulututkinnot Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti säädetään yliopistolain 49 :n 6 momentin nojalla: 1 Koulutuksen

Lisätiedot

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2013

Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2013 Diplomi-insinöörien ja arkkitehtien työllisyyskatsaus 2. vuosineljännes 2013 www.tek.fi TEK Tekniikan alan korkeakoulutettujen työttömyys palasi lievään kasvuun vuoden 2013 toisen neljänneksen lopussa

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki Innovaatioammattikorkeakoulun strategiset lähtökohdat Sinimaaria Ranki 2.9.2008 1 Taustalla vaikuttavat talouden muutosvoimat Informaatiokumous Ennuste: puolet maailmankaupasta immateriaalikauppaa Tuotanto

Lisätiedot

Vastuulliset hankinnat työllisyyttä ja kestävää kehitystä edistämässä -projekti. Projektipäällikkö Antti Honkarinta

Vastuulliset hankinnat työllisyyttä ja kestävää kehitystä edistämässä -projekti. Projektipäällikkö Antti Honkarinta Vastuulliset hankinnat työllisyyttä ja kestävää kehitystä edistämässä -projekti Projektipäällikkö Antti Honkarinta 31.10.2013 Projektin toteuttajaorganisaatio on Oulun kaupunki. Projekti sijoittuu konsernipalvelujen

Lisätiedot