Lappeenranta University of of Technology Vuosikertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lappeenranta University of of Technology Vuosikertomus 2009 2009"

Transkriptio

1 Lappeenranta University of of Technology Vuosikertomus

2 LUT:n organisaatio Hallitus Yliopistokollegio Rehtori, vararehtorit Strateginen suunnittelu Teknillinen tiedekunta - LUT Energia - LUT Kemia - LUT Metalli - LUT MaFy Teknistaloudellinen tiedekunta - LUT Tuotantotalous - LUT Tietotekniikka Kauppatieteellinen tiedekunta - LUT Talous ja yritysjuridiikka - LUT Johtaminen ja kansainvälinen liiketoiminta Centre of Computational Engineering and Integrated Design (CEID) Erotustekniikan keskus (Centre for Separation Technology, CST) Etelä-Karjala-instituutti (EKI) Koulutus- ja kehittämiskeskus Lappeenrannan tiedekirjasto Pohjoisen ulottuvuuden tutkimuskeskus (NORDI) Technology Business Research Centre (TBRC) Yliopistopalvelut Alueyksiköt: LUT Lahti School of Innovation, LUT Kouvola, LUT Savo 2

3 Sisällys LUT:n organisaatio 2 Lappeenranta University of Technology valmis haasteisiin terävällä strategialla 5 Rajoja ylittävää tiedettä jo neljäkymmentä vuotta 7 Laaja-alaisesti kansainvälistyvä 8 Ennätyksien vuodelle jatkoa 9 Avainluvut 10 Uudella strategialla lentävä lähtö 11 Poimintoja LUT:n tiedeyhteisöstä 13 Yhteiskampushanke keskustelutti 40-vuotiasta ylioppilaskuntaa 15 Kansainvälisesti verkottunut 17 Osumia ja onnistumisia 18 LUT:n hallituksen kokoonpano 20 LUT aktiivisesti mukana sosiaalisessa mediassa 22 Lappeenrannan suurimmat bileet 25 3

4 4

5 Koko Kaakkois-Suomen on yhdessä sitouduttava LUT:n kehittämiseen tiedeyliopistona. Hallituksen puheenjohtajan katsaus Lappeenranta University of Technology valmis haasteisiin terävällä strategialla Uusi yliopistolaki antaa paljon mahdollisuuksia sekä strategian terävöittämiseen että ketterään sopeutumiseen. Molempia vaaditaan, kun maailmanlaajuinen taloustaantuma vaikuttaa elvytyksen jälkeen julkisten menojen karsimiseen Suomessakin. Yliopistojen julkinen rahoitus niukkenee entisestään. Yksityisellä rahoituksella tulee olemaan kova kysyntä. Niin hyvä asia kuin Aalto-yliopiston syntyminen meille kaikille onkin, merkitsee se yliopistoille entistä kovempaa kilpailua rahoituksesta, sillä elinkeinoelämältä riittää niukasti rahaa meille. Jotta Lappeenranta University of Technology (LUT) selviytyy yliopistojen pudotuskilpailusta voittajana, linjan on oltava yhtä aikaa selkeä ja ketterä. Toisin sanoen valitsemme tutkimuksen ja opetuksen harvat painopisteet siten, että voimme olla niissä maailman luokkaa. Samalla reagoimme muutoksiin ripeästi. Emme jätä mahdollisuuksia käyttämättä, kuitenkin karikot välttäen. LUT:n strategia on selkeästi määritelty Itsenäisenä yhdessä -strategiajulkaisussa. Sen lisäksi tärkeiksi nousee kaksi asiaa. Ensinnäkin koko Kaakkois-Suomen on yhdessä sitouduttava LUT:n kehittämiseen tiedeyliopistona. Vain näin toimien varmistamme yliopistomme elinvoiman. Toiseksi, Venäjä-yhteistyö on otettava kansainvälistyvän Kaakkois-Suomen ytimeen. Parhaillaan menossa oleva LUT:n varainkeruu vaatii kaikkien meidän panosta. Vetoan elinkeinoelämään, julkisiin ja yksityisiin tahoihin kyse on yliopistomme selviytymisestä. Pitäkäämme LUT ja Kaakkois-Suomi elinvoimaisena. Tuomo Rönkkö HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA 5

6 6

7 Strategian täsmällisyys ja selkeä profilointi on saanut opetusministeriön tuen. Rehtorin katsaus Rajoja ylittävää tiedettä jo neljä vuosikymmentä Toimintavuotta 2009 voi yliopistomme neljäkymmenvuotisen historian valossa kuvata sillan rakentamisena uuteen yliopistomaailman todellisuuteen. Muutos valtion tilivirastosta yritysmäiseksi julkisoikeudelliseksi organisaatioksi on sisältänyt suuren määrän uuden oppimista. Se on vaatinut muutostyötä tekevältä henkilöstöltä paljon. LUT:n kehityspolulla tärkein askel oli yliopiston uusi strategia. Sen erittäin fokusoitu sisältö antaa LUT:lle edellytykset vastata tuleviin haasteisiin. Strategian tueksi rakennetut toimenpideohjelmat ovat täsmentäneet strategian jalkauttamista. Strategiassa määriteltiin yliopistomme painopistealueiksi neljä eri kokonaisuutta. Strategisia kärkialojamme tutkimuksessa ja opetuksessa ovat energiatehokkuus ja energiamarkkinat, strategisen tason liiketoiminnan ja teknologian johtaminen, tieteellinen laskenta ja teollisten prosessien mallinnus sekä nämä kärkialat kauttaaltaan läpäisevä Venäjäosaaminen. Strategian täsmällisyys ja selkeä profilointi on saanut opetusministeriön tuen. Toimintamme on kehittynyt näiden otsikoiden alla hyvin. Strategiamme lähtökohtana on rakentaa yhteistyön ydinverkko Itsenäisenä yhdessä -ajattelun pohjalle, strategiamme nimen mukaisesti. Verkko koostuu vahvasta kansainvälistymisestä, kansallisesta temaattisesta yhteistyöstä ja alueellisesta ammattikorkeakouluyhteistyöstä. Tällä verkottumisen tiellä edistyttiin vuonna 2009 merkittävästi. Erityisesti Venäjä-yhteistyön merkitys korostui. Kiitos tiedeyhteisömme jokaiselle jäsenelle erinomaisesta työstä ja tuloksellisesta toimintavuodesta! Ilkka Pöyhönen REHTORI 7

8 Tutkimus 2009 Laaja-alaisesti kansainvälistyvä Strategiakaudella tutkimusta linjaa vuonna 2009 laadittu Korkealaatuinen tutkimus -toimenpideohjelma. Tavoitteena on, että LUT on strategisilla osaamisalueillaan merkittävin tieteellinen toimija Suomessa sekä kansainvälisesti uskottava ja haluttu kumppani. Tavoitteen saavuttamisessa keskeisiä ovat hyvin suunniteltu ja seurattu jatkotutkintoprosessi, uusi neliportainen tutkijanurapolku, entistäkin kansainvälisemmät tutkimusryhmät sekä kansainvälisesti kovatasoinen julkaisutoiminta. Ennätysmäärä tohtoreita LUT:n tiedeyhteisöstä valmistui ennätykselliset 46 tohtoria, joista 38 tekniikassa ja 8 kauppatieteissä. Jatko-opiskelijoita yliopiston kirjoilla on yhteensä 521, joista 434 tekniikassa ja 87 kauppatieteissä. Suurin osa jatko-opiskelijoista tekee opintojaan työn ohessa eli heidän osaamisensa on samanaikaisesti myös elinkeinoelämän käytettävissä. Jatkoopiskelijoista ulkomaalaisia on noin 15 prosenttia. Kovatasoisia tieteellisiä julkaisuja Vuosi oli tieteellisten julkaisujen osalta tuloksellinen. Erityisesti kansainvälisten referoitujen julkaisujen määrä jatkoi kasvuaan. LUT panostaa tieteellisen julkaisutoiminnan kehittämiseen myös taloudellisin kannustimin. Yliopiston yksiköitä palkittiin julkaisutoiminnasta 1,5 miljoonalla eurolla. LUT:n tutkijat saivat useita kansainvälisiä palkintoja julkaisuistaan. Menestystä tuli muun muassa fysiikassa, tuotantotaloudessa ja kauppatieteissä. Aktiivista verkostoitumista ja yhteistyötä LUT:lla on paljon kansainvälisiä yhteistyökumppaneita, joiden kanssa tehdään yhteistyötä tutkimuksessa, koulutuksessa ja opiskelijavaihdossa. LUT osallistuu aktiivisesti kansallisten strategisten huippuosaamiskeskittymien toimintaan, erityisesti Metsäklusteriin, energia- ja ympäristöalan keskittymään Cleeniin, metalli- ja koneenrakennusalan keskittymään Fimecciin sekä Tieto- ja viestintäteollisuuden tutkimus TIVITiin. LUT:lla oli vuonna 2009 käynnissä yhteensä 403 tutkimusprojektia, joissa oli mukana yritys tai yrityksiä. Näissä projekteissa oli mukana yhteensä 241 yritystä eri toimialoilta. Yrityksistä 231 oli Suomesta ja 10 ulkomailta. Yritysten mukanaolo tutkimusprojekteissa kertoo siitä, että yliopistossa tehtävä tutkimus on yhteiskunnallisesti merkityksellistä ja vaikuttavaa. 8

9 Opetus 2009 Ennätyksien vuodelle jatkoa LUT:sta valmistui yhteensä 565 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanutta, joista tekniikan alalle 423 ja kauppatieteen alalle 142. Kirjoilla yliopistossa oli vuoden lopussa yhteensä 4931 perustutkinto-opiskelijaa. Heistä tekniikan opiskelijoita oli 3690 ja kauppatieteiden opiskelijoita Vahvasti kansainvälinen LUT Kansainvälisiä maisteriohjelmia LUT:ssa oli käynnissä kaksitoista, joista yksi kauppatieteissä ja muut tekniikassa. Ulkomaalaisten osuus yliopiston kaikista perusopiskelijoista oli 5,1 prosenttia. Vuonna 2009 opintonsa aloittaneista ulkomaalaisia oli 14,9 prosenttia. Strategian mukaista laatuopetusta Yliopiston opetusta strategiakaudella linjaa vuonna 2009 laadittu Suomen paras opetus -toimenpideohjelma. Tavoitteena on, että LUT tunnetaan Suomen parhaasta tekniikan ja talouden yliopistokoulutuksesta ja on kansainvälisesti haluttu yhteistyökumppani. Keskeistä Suomen paras opetus -hankkeessa on onnistunut opiskelijarekrytointi, tohtoriopettajuus ja tieteellisyyden korostaminen koulutuksessa, koulutusohjelmien ja palautejärjestelmien kehittäminen sekä kansainvälistyminen. LUT:n opiskelijat tekevät opinnäytteensä lähes sataprosenttisesti suoraan työelämän tarpeista. Koulutuksen kehittämiseksi entistäkin työelämälähtöisemmäksi LUT kerää jatkossa palautetta opinnäytetyönantajilta. Korkeakoulujen arviointineuvosto on valinnut LUT:n tuotantotalouden osaston yliopistokoulutuksen laatuyksiköksi jo kolme kertaa tällä kertaa valinta koski vuosia Kontaktipinta yrityksiin ja työelämään Yliopiston järjestämään täydennyskoulutukseen ja avoimeen yliopistoopetukseen on osallistunut noin 3000 opiskelijaa ja heidän työnantajansa. Nämä yhteensä yli 230 organisaatiota ovat LUT:lle merkittävä kontaktipinta yrityksiin ja työelämään päin. Tulevaisuudessa LUT:n koko opetustarjonta on kenen tahansa hyödynnettävissä avoimena yliopisto-opetuksena. Opiskelijoiden tukena taantumassa Taantuman seurauksena huonontuneen kesätyöpaikkatilanteen takia LUT järjesti opiskelijoille kesällä 2009 aiempaa enemmän kesäopetusta ja otti 49 opiskelijaa kesäksi töihin. 9

10 Avainluvut OPISKELIJAT Perustutkinto-opiskelijat yhteensä tekniikka kauppatieteet Jatkotutkinto-opiskelijat yhteensä tekniikka kauppatieteet Aikuisopiskelijat yhteensä avoin yliopisto täydennyskoulutus TUTKINNOT Alemmat korkeakoulututkinnot yhteensä tekniikka kauppatieteet Ylemmät korkeakoulututkinnot yhteensä tekniikka kauppatieteet Lisensiaatin tutkinnot yhteensä tekniikka kauppatieteet Tohtorintutkinnot yhteensä tekniikka kauppatieteet TIETEELLISET JULKAISUT Tieteelliset julkaisut yhteensä Referoidut julkaisut Konferenssijulkaisut Kirjat ja muut tieteelliset julkaisut Henkilötyövuodet henkilöstöryhmittäin 2009 Tutkimushenkilöstö Opetushenkilöstö Hallinto- ja toimistohenkilöstö Laboratoriohenkilöstö Kirjasto- ja atk-henkilöstö Kiinteistönhuoltohenkilöstö LUT yhteensä 375 / 42,1 % 208 / 23,3 % 196 / 22,0 % 64 / 7,2 % 31 / 3,8 % 17 / 2,0 % 891 / 100,0% 10

11 Rahoitus 2009 Täydentävä rahoitus: 58,9% 41,1% EU ja muu kansainvälinen 3,5 % Suomen Akatemia 7,2 % Tekes 19,0 % Muu 70,3 % OPM perusrahoitus 58,9% ( ) Täydentävä rahoitus 41,1% ( ) Rahoitus yhteensä 100,0% ( ) HENKILÖSTÖ Henkilötyövuodet yhteensä Tutkimushenkilöstö Opetushenkilöstö Opetusta ja tutkimusta avustava laboratoriohenkilöstö Muu tukipalveluhenkilöstö RAHOITUS, Rahoitus yhteensä OPM perusrahoitus Täydentävä rahoitus MENOJAKAUMA, Henkilöstökustannukset Tilakustannukset Muut Yhteensä TASEEN LOPPUSUMMA, TILAT, hyöty-m Poimintoja LUT:n tiedeyhteisöstä: > henkilöstöä oli vuodenvaihteessa yhteensä 931 > loppuvuodesta 2009 vakinaistettiin 55 henkilöä > tiedeyhteisön jäsenet ovat keskimäärin 38,4-vuotiaita > tohtoreita yhteisössä on lähes 25 prosenttia. 11

12 Vuoden 2010 alussa Suomessa lanseeratun EVA-sähköauton moottori on LUT:ssa suunniteltu. LUT strategia itsenäisenä yhdessä Uudella strategialla lentävä lähtö Polut, joilla LUT strategisesti lähivuosina etenee, ovat energiatehokkuus ja energiamarkkinat, strategisen tason liiketoiminnan ja teknologian johtaminen, tieteellinen laskenta ja teollisten prosessien mallinnus sekä kärkialat kauttaaltaan läpäisevä Venäjä-osaaminen. Energiatehokkuus ja energiamarkkinat Vuonna 2009 lanseerattiin LUT Energia. Se on Suomen suurin energia-alan koulutus- ja tutkimusyksikkö. Yksikköön kuuluvat yliopiston energia-, sähkö- ja ympäristötekniikan tulosyksiköt ja koulutusohjelmat. LUT Energian tutkimus ja opetus kattaa energiaketjun raaka-aineista tuotannon ja markkinoiden kautta aina energian käyttöön asti. LUT Energian strateginen kumppani on Tampereen teknillinen yliopisto. Yhteistyö konkretisoitui vuonna 2009 perustettuun, yhteisesti omistettavaan Suomen Energiatutkimus SER Oy:öön. LUT Energia panosti vuonna 2009 merkittävästi muun muassa sähköautoihin, tuulienergiaan, ydinenergiatekniikkaan ja biopolttoaineiden hyödyntämiseen. Vuoden 2010 alussa Suomessa lanseeratun EVA-sähköauton moottori on LUT:ssa suunniteltu. Energiatehokkuus koskettaa yliopiston kaikkien yksiköiden tekemää tutkimus- ja opetustyötä. Esimerkiksi biojalostamokonsepteja tutkitaan useissa LUT:n hankkeissa sekä teknologian kehittämisen että liiketalouden näkökulmasta. Strategisen tason liiketoiminta ja teknologian johtaminen Jo perustamisvuodestaan 1969 lähtien LUT on kouluttanut tuotantotalouden insinöörejä. Myöhemmin, vuonna 1991 LUT aloitti kauppatieteiden maistereiden koulutuksen. Kauppatieteissä jatkettiin vuonna 2009 yritysten kilpailuedun muodostumisen ja säilyttämisen tutkimusta yli pääaine- ja tiedekuntarajojen. Yritysten arvoverkoston johtaminen globaalissa tietointensiivisessä ympäristössä tarjosi rahoitusmarkkinakriisin vallitessa erityisesti strategiatutkimuksen, rahoituksen, tietojohtamisen ja kansainvälisen markkinoinnin pääaineiden tutkijoille mielenkiintoisia aineistoja. Tuotantotalouden tutkimuksen keskiössä vuonna 2009 olivat teknologiajohtaminen, toimitusketjujen johtaminen, teollinen markkinointi, teollisuusyrityksen laskentatoimi sekä yhtenä yliopistonkin painopistealueena Venäjän sekä siirtymätalouksien liiketoimintaympäristöt. Teknologiajohtamisen tutkimuksessa on hyödynnetty muun muassa kansainvälistä tunnustusta saanutta päätöksenteon tukisysteemien tutkimuslaboratoriota. Tieteellinen laskenta ja teollisten prosessien mallinnus Tieteellisen laskennan saralla LUT osallistuu Suomen Akatemian vuosiksi nimeämän Inversioongelmien tutkimuksen huippuyksikön toimintaan. 12

13 Rehtori Ilkka Pöyhönen ja hallituksen puheenjohtaja Tuomo Rönkkö. LUT:n tieteellisessä laskennassa mallinnetaan ja analysoidaan fysikaalisia järjestelmiä tietokonelaskennan avulla. Sovelletun matematiikan laboratorion tutkimus fokusoitui vuoden 2009 aikana inversio-ongelmiin, numeerisiin menetelmiin ja laskennalliseen virtausdynamiikkaan, sumeaan logiikkaan ja pehmeään laskentaan sekä materiaalien laskennalliseen mallinnukseen ja aikasarjatutkimukseen. Inversioyksikön osaamista sovelletaan muun muassa ilmakehämallinnukseen ja metsien kaukokartoitukseen. Ilmastotutkimuksessa yksikkö on mukana kolmella eri sektorilla: ilmastomallien luotettavuuden arvioinnissa, ilmakehän kaasukoostumuksen selvittämisessä sekä metsien hiilinielun vaikutuksen mittaamisessa. Myös tietotekniikan laitos panosti tieteelliseen laskentaan ja teollisten prosessien mallintamiseen useissa tutkimushankkeissa, erityisesti konenäön ja hahmontunnistuksen tutkimuksessa. Tutkimus painottui paperi- ja painoteollisuuteen, rakennusteollisuuteen, lääketieteelliseen kuvankäsittelyyn, turvallisuus- ja valvontasovelluksiin, älykkäisiin robottijärjestelmiin ja biolaskentaan. Venäjä-osaaminen yliopiston strategisilla osaamisalueilla LUT panosti vuonna 2009 Venäjä-osaamisensa konkretisoimiseen. Venäjäosaamisen toteuttamista on edistetty rakenteellisilla muutoksilla. Niistä tärkeimpinä voidaan mainita LUT:n tutkimusinstituutin NORDI:n (Northern Dimension Research Centre) ohjauksen tehostaminen sekä koko yliopiston laajuisen Venäjä-sivuaineen rakentaminen, joka aloitettiin vuoden 2009 lopulla. Ulkoisesti NORDI on vahvistanut asemiaan kansallisena Venäjä-asiantuntijana toimimalla aktiivisesti FRIUverkoston (Finnish-Russian Innovation University) kehittämisessä ja rakentamisessa. LUT:n tavoitteena on osallistua FRIU:n rakentamiseen näkyväksi innovaatiotoimijaksi ja työstää näin linkkiä EU:n ja Venäjän välille kehittäen kummankin alueen tutkimustoimintaa ja parantaen yritysten mahdollisuuksia toimia Venäjällä ja EU:ssa. Yhtenä Venäjä-osaamisen tärkeimpänä toimena voidaan nähdä myös kansainvälisen Pohjoisen ulottuvuuden instituutin (Northern Dimension Institute, NDI) toiminnan käynnistäminen syksyllä NDI-instituutti on EU:n pohjoisen ulottuvuuden tavoitteita toteuttava kansainvälisen tutkimusyhteistyön kokoava voima, jonka vetovastuussa ovat LUT ja Pietarin valtion yliopisto seuraavat kolme vuotta. NDIinstituutin käynnistämiseen ja alkuvaiheen kehittämistyöhön on osallistunut yhteensä 14 yliopistoa ja tutkimusinstituuttia Pohjoismaista, Baltian maista ja Venäjältä. 13

14 14 Nesteen päällä juoksua -tempaus kaupungin keskustassa herätti myös kansallisen median kiinnostuksen.

15 Vuoden aikana LTKY oli vahvasti mukana LUT:n strategiatyössä. Ylioppilaskunnan katsaus Yhteiskampushanke keskustelutti 40-vuotiasta ylioppilaskuntaa Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan (LTKY) 40-vuotisjuhlavuoden suurimpia työllistäjiä olivat uusi yliopistolaki, keväällä julkistettu LUT:n ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteiskampushanke sekä Suomen Ylioppilaskuntien Liiton (SYL) poliittinen linjapaperityö. Kesällä 2009 hyväksytty uusi yliopistolaki teetti LTKY:lle paljon töitä opiskelijan edunvalvonnassa. Vuoden aikana LTKY oli vahvasti mukana LUT:n strategiatyössä ja SYL:n poliittisen linjapaperityön teossa. Helmikuussa 2009 julkisuuteen noussut LUT:n ja Saimaan ammattikorkeakoulun Skinnarilan yhteiskampushanke herätti aluksi paljon negatiivista keskustelua opiskelijoiden parissa. Ylioppilaskunta kirjoitti asiasta yhteiskampushankkeen teesit eli reunaehdot, joiden mukaan hankkeen tulisi edetä. Vapun aikaan ylioppilaskunta tempaisi kaupungin keskustassa Nesteen päällä juoksun -maailmanennätyksen. LUT:n kemiantekniikan laitos tuotti tapahtumaan tärkkelyspohjaista nestettä. Tempaus huomioitiin kansallisessa mediassakin. Toinen vapun suuri tapahtuma oli vappuaattona ylioppilastalon edessä järjestetty Wappufestarit. Juhlavuosi huipentui vuosijuhlaviikkoon ja LTKY:n 40-vuotisvuosijuhliin. Juhlat olivat tiettävästi suurimmat ylioppilaskunnan järjestämät vuosijuhlat. Suurimpia vuoden 2010 työllistäjiä ovat yhteiskampushanke, ylioppilastalon harrastetilojen remontti sekä LTKY:n nettisivuuudistus. Juhana Repo LTKY:N HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA 15

16 LUT:n kaikki ensimmäiset MITIM-kaksoistutkinto-opiskelijat valmistuivat kahden vuoden aikataulussa. Kuvassa uunituoreet kauppatieteiden maisterit Julia Rudenko ja Lassi Kontio valmistujaistilaisuudessa Pietarissa kesäkuussa

17 Kansainvälisesti verkottunut Kansainvälistyminen on yksi LUT:n päätavoitteista strategiakaudella. Kansainvälisenä tiedeyliopistona LUT:lle on tärkeää tasokas kansainvälinen yhteistyö- ja kumppaniverkosto. LUT:lla on yhteensä noin 170 yhteistyöyliopistoa 38 eri maassa. LUT strategian mukaisesti painopiste on Venäjä-yhteistyössä ja Venäjä-osaamisessa. Venäjä-osaamisessa LUT:n lähestymistapa tiivistyy Building a bridge to Russian Market -käsitteeseen: tavoitteena on muodostaa rakenne, jossa LUT toimii tehokkaana ja lisäarvoa tuottavana sillanrakentajana EU:n ja Venäjän välillä. Tärkeimmät kansainväliset yhteistyökumppanit: Centre for Autonomous Systems CAS, KTH Royal Institute of Technology (Sweden) University of Agder (Norway) Aachen University (Germany) CERN, the European Organization for Nuclear Research (Switzerland) Centre for Vision, Speech and Signal Processing CVSSP, University of Surrey (UK) Aston University (UK) St. Petersburg State Mining Institute (Russia) St. Petersburg State Polytechnical University (Russia) St. Petersburg State University, Graduate School of Management (Russia) Moscow State University of Management (Russia) Moscow State University of Railway Engineering (Russia) Nihon University (Japan) MIT, Massachusetts Institute of Technology (USA) Louisiana State University (USA) San Francisco State University (USA). St. Petersburg State Technological University of Plant Polymers (Russia) KANSAINVÄLINEN OPISKELIJAVAIHTO Kansainvälinen opiskelijavaihto yhteensä LUT:sta vaihtoon lähteneet opiskelijat LUT:iin vaihtoon tulleet opiskelijat KANSAINVÄLINEN OPETTAJA- JA TUTKIJAVAIHTO Vierailut LUT:sta ulkomaille (lkm) Vierailut ulkomailta LUT:iin (lkm)

18 Vuonna 2009 tapahtunutta Osumia ja onnistumisia 01 Tammikuu > DuuniDay-kontakti- ja rekrytointitapahtuma yhdisti opiskelijat ja työnantajat. Tapahtumaan osallistui 41 eri alojen yritystä ja yhdistystä. > LUT:n taustalla vaikuttanut ja yliopiston toimintaa tukeva Viipurin taloudellinen korkeakouluseura (Vitako) täytti 90 vuotta. > Suomen ympäristökeskuksen ja LUT:n selvityksessä vertailtiin erilaisten kassimateriaalien kasvihuonekaasupäästöjä niiden koko elinkaaren ajalta. Tutkimuksen mukaan ostoskassien valmistuksen, käytön ja hävityksen kasvihuonekaasupäästöt eivät ole merkittäviä muun kulutuksen rinnalla. Yllättäen selvisi, että uusiomuovikassi rasittaa ympäristöä kangaskassia vähemmän. 02 Helmikuu > Kauppatieteiden tohtori Juha-Matti Saksa valittiin LUT:n uudeksi hallintojohtajaksi. > LUT mukaan kansainväliseen tutkimukseen, jossa analysoidaan ja simuloidaan kriisitilanteiden aiheuttamia muutoksia kuljetusketjussa sekä liike-elämän että valtioiden näkökulmasta Itämeren alueella. > LUT:n uusi strategia Itsenäisenä yhdessä julkaistiin. Juha-Matti Saksa HALLINTOJOHTAJA 03 Maaliskuu > LUT päihitti isoveljensä laadunhallinnassa. Korkeakoulujen arviointineuvosto hyväksyi ulkoisen auditoinnin perusteella LUT:n laadunhallintajärjestelmän. Laadunhallintajärjestelmän hyväksyminen ei ole mikään läpihuutojuttu, sillä esimerkiksi Teknillinen korkeakoulu (TKK) ei vuonna 2008 läpäissyt auditointia. > LUT:lla järjestettiin suomalaisvenäläinen yrityselämäseminaari Business Practice & Research Cooperation: Current Issues and Trends. > Osana LUT:n ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteistyön syventämistä ja tiivistämistä yliopistolle ja ammattikorkeakoululle nimettiin yhteinen neuvottelukunta seuraavalle nelivuotiskaudelle Huhtikuu > LUT:n tietotekniikan kansainväliseen maisteriohjelmaan haki ennätysmäärä opiskelijoita ympäri maailmaa. > LUT:n konetekniikan osastolla käynnistettiin tutkimus siitä, kuinka fyysiset harjoitteet vaikuttavat luuston vahvistumiseen. Tavoitteena on löytää parhaiten osteoporoosin ehkäisyyn sopivat liikuntaharjoitteet. > LUT:n tutkijat ovat selvittäneet tuulivoimalla ja biomassalla tuotetun energian yhteiskunnallisia vaikutuksia Metsäteollisuus ry:n toimeksiannosta. > LUT mukaan merkittävällä panoksella Metsäklusteri Oy:n koordinoimaan Tulevaisuuden biojalostamo -hankkeeseen. Future Biorefinery- eli FuBio -hankkeessa tutkitaan niin kutsuttujen kolmannen sukupolven biojalostamoiden toimintaedellytyksiä. Tavoitteena on löytää uudenlaisia puuperäisiä tuotteita bioetanolin ja biodieselin lisäksi, esimerkiksi biomuoveja ja terveysvaikutteisia komponentteja. 05 Toukokuu > LUT:iin haki enemmän opiskelijoita kuin koskaan aikaisemmin. > LUT:n Kouvolan yksikkö sai Outstanding Paper Award -palkinnon. Englantilainen Emerald-kustantaja valitsee vuosittain jokaisesta julkaisemastaan tiedelehdestä parhaan ja muutaman erittäin suositeltavan tutkimusjulkaisun. > LUT:n tietotekniikan opiskelijat voittivat Microsoftin ImagineCup-kilpailun Suomen semifinaalin. 18

19 > Matematiikan ja fysiikan laitoksen tutkijatohtori Katariina Pussi nimitettiin Suomen Akatemian viisivuotiseen akatemiatutkijan virkaan. Katariina Pussi AKATEMIATUTKIJA 06 Kesäkuu > LUT:n tietotekniikka metsäteollisuuden konenäkötutkimuksen johtoon. QVision-hankkeen tavoitteena on luoda merkittävästi uusia kuvapohjaisia laadunhallintajärjestelmiä suomalaiseen paperi- ja selluteollisuuteen sen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. > LUT ja Varkauden lukio solmivat kummilukiosopimuksen. > Ensimmäiset kansainvälisen kaksoistutkinto-ohjelma MITIMin opiskelijat valmistuivat. 07 Heinäkuu > LUT:iin hyväksyttiin 1151 uutta opiskelijaa: - tekniikan alan yhteisvalinta 354 opiskelijaa - kauppatieteellisen alan yhteisvalinta 135 opiskelijaa - englanninkieliset maisteriohjelmat 289 opiskelijaa - tekniikan erillisvalinnat 260 opiskelijaa - kauppatieteiden erillisvalinnat 113 opiskelijaa. 08 Elokuu > LUT Energia tutkimuspartnerina EU-komission osittain rahoittamassa Regional Clusters in Energy Planning -tutkimushankkeessa (RegCEP). Hankkeen tavoitteena on tutkia ja kehittää alueellisten teollisuusklustereiden energiasuunnittelua. > LUT:ssa järjestettiin valtakunnalliset ilmansuojelupäivät. > LUT:iin valittiin kovaniminen hallitus. 09 Syyskuu > Teemu Aho lahjoitti euroa LUT:n varainhankintakampanjaan. > LUT:ssa järjestettiin teollisen kiteytyksen kansainvälinen konferenssi BIWIC Konferenssissa oli kiteytysalan asiantuntijoita ja tutkijoita useista EU-maista, Norjasta, Japanista, Thaimaasta, Kiinasta, Venäjältä, Iranista ja Turkista. Tutuin kiteytystuote arkielämässä on sokeri. > LUT Kemian professori Heli Sirén valittiin Suomen edustajaksi IUPACin (International Union of Pure and Applied Chemistry) analyyttisen kemian jaoston komiteaan kaudeksi Lokakuu > LUT:n kauppatieteiden tutkimus taloustieteen Nobelilla palkitun Oliver Williamsonin jalanjäljillä. Monet kauppatieteellisen tiedekunnan kansainvälisistä tiedejulkaisuista, väitöskirjoista ja pro gradu -tutkielmista ovat hyödyntäneet taloustieteen tutkijan Oliver Williamsonin kehittämää transaktiokustannusteoria-analyysia. > LUT:n rehtoraatti koossa. Jo aiemmin LUT:n hallitus valitsi uuden yliopistolain mukaisen yliopiston rehtoriksi tekniikan tohtori Ilkka Pöyhösen. Rahoituksen professori Minna Martikainen valittiin LUT:n kansainvälisyydestä vastaavaksi vararehtoriksi. Opetuksesta vastaavana vararehtorina jatkaa Hannu Rantanen ja tutkimuksesta vastaavana vararehtorina Veli Matti Virolainen. Minna Martikainen VARAREHTORI > LUT:n tietoliikenneohjelmistojen laboratorio sai CompSysTech 09-konferenssissa yhden konferenssin parhaan paperin palkinnoista. > LUT:n 40-vuotishistoria nimeltään Kasvukertomus julkaistiin. 11 Marraskuu > Kaakkois-Suomen OP-liitto lahjoitti euroa LUT:lle. > LUT:ssa järjestetyille valtakunnallisille jätteen hyötykäyttöpäiville osallistui yli 100 alan asiantuntijaa. > LUT ja Kaakkois-Suomen TE-keskus solmivat puitesopimuksen, jonka mukaan korkeasti koulutetut työttömät työnhakijat voivat osallistua LUT:n järjestämiin täydennyskoulutusohjelmiin TE-keskusten rahoittamana työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena. > LUT järjesti Suomen pääkonsulaatissa Pietarissa tutkimuksen ja tieteen teemapäivän. Tapahtuma täyttyi venäläisistä ja suomalaisista yritysedustajista, yliopistoväestä ja virkamiehistä. Teemapäivä liittyi Suomi 200 vuotta Pietarissa -juhlavuoteen. > Pohjoisen ulottuvuuden instituutti (Northern Dimension Institute, NDI) perustettiin. > Tukisäätiön euron tiedepalkinto professori Aki Mikkolalle. 12 Arja Suominen NOKIAN VIESTINTÄJOHTAJA LUT:N HALLITUKSEN JÄSEN Joulukuu > LUT:n kauppatieteiden tutkijoita palkittiin Australiassa. > LUT Kemian ja venäläisen Tomsk Polytechnic Universityn tutkijat kehittivät yhdessä ympäristöystävällisen, entistä energiatehokkaamman laitteen vesien puhdistamiseen. > LUT:n Etelä-Karjala-instituutti sai päätökseen Luova, innovatiivinen ja hyvinvoiva Etelä-Karjala (INNO) -hankkeen. 19

20 Ritva Tuunila Joonas Grönlund LUT:N TEKNIIKAN OPISKELIJA Tekniikan ylioppilas Joonas Grönlundilla on lukuisia kunnallisia luottamustoimia. Hän on Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry:n hallituksen jäsen ja Lappeenrantalaisen Aalef Oy:n hallituksen puheenjohtaja. LUT:N KEMIAN TUTKIJAOPETTAJA TkT Ritva Tuunila on työskennellyt LUT:ssa tutkijana ja lehtorina. Vuosien varrella hänellä on ollut useita luottamustehtäviä LUT:ssa. Tuunila on muun muassa Suomen Partikkeliseuran hallituksen jäsen. Kaisu Puumalainen LUT:N STRATEGIATUTKIMUKSEN PROFESSORI Professori, TkT Kaisu Puumalainen on työskennellyt LUT:ssa kauppatieteellisessä tiedekunnassa ja tuotantotalouden osastolla sekä TBRC-tutkimusinstituutissa. Hänellä on ollut useita akateemisia tutkimukseen ja tutkijakoulutukseen liittyviä luottamustehtäviä. Tuomo Rönkkö MAINTPARTNERIN KONSERNIJOHTAJA DI Tuomo Rönkkö on aiemmin työskennellyt muun muassa Andritz Ahlstromin toimitusjohtajana. Hän toimii nykyään EK:n hallituksen jäsenenä, Palvelualat ry:n puheenjohtajana sekä Viipurin taloudellisen korkeakouluseuran hallituksen puheenjohtajana. Rönkkö on LUT:n alumni. Kuvasta puuttuu Arja Suominen NOKIAN VIESTINTÄJOHTAJA FM Arja Suominen vastaa viestintäjohtajana Nokian globaalista viestinnästä. Hän on työskennellyt Nokialla viestinnän eri tehtävissä vuodesta

21 Seppo Miettinen LAPPEENRANNAN KAUPUNGINJOHTAJA Tapio Kuula OTK ja varatuomari Seppo FORTUMIN TOIMITUSJOHTAJA Laura Lares KALEVALA KORUN TOIMITUSJOHTAJA TkT Laura Lares on työskennellyt muun muassa UPM Puuteollisuuden myyntijohtajana, LUT:n teollisuustalouden professorina sekä Kareltekin osaamiskeskusjohtajana. Lares on LUT:n alumni. Miettinen on rakentanut Lappeenrannan kansainvälistä yliopistokaupunkia jo vuodesta 1977 aluksi rakennusviraston toimistopäällikkönä, sitten kaupunginlakimiehenä sekä laki- ja liiketoimintajohtajana. Jarmo Partanen LUT ENERGIAN JOHTAJA Professori, TkT Jarmo Partanen on työskennellyt LUT:ssa aiemmin tutkimuksen vararehtorina ja TBRC-tutkimusinstituutin johtajana. Partanen on muun muassa TuuliSaimaa Oy:n hallituksen jäsen ja toimii OP Pohjola-ryhmän luottamustehtävissä. DI ja taloustieteiden maisteri Tapio Kuula on työskennellyt johtajana Imatran Voimassa. Kuula on muun muassa Keskinäisen työeläke-vakuutusyhtiö Varman hallintoneuvoston jäsen. LUT:n hallituksen kokoonpano 21

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI No 7/2008. Viittomakielinen opetus voimaannuttaa koko yhteisöä s. 10 Laatutyö ei lopu auditointiin s.

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI No 7/2008. Viittomakielinen opetus voimaannuttaa koko yhteisöä s. 10 Laatutyö ei lopu auditointiin s. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI No 7/2008 Viittomakielinen opetus voimaannuttaa koko yhteisöä s. 10 Laatutyö ei lopu auditointiin s. 20 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI Tiedonjyvä 7/08 Teemana kolmannet

Lisätiedot

Turun yliopisto. yhteiskunnallinen vaikuttaja. Tieteestä. hyvinvointia RAPORTTI TURUN YLIOPISTON YHTEISKUNNALLISESTA VUOROVAIKUTUKSESTA 2013

Turun yliopisto. yhteiskunnallinen vaikuttaja. Tieteestä. hyvinvointia RAPORTTI TURUN YLIOPISTON YHTEISKUNNALLISESTA VUOROVAIKUTUKSESTA 2013 Tieteestä hyvinvointia Turun yliopisto yhteiskunnallinen vaikuttaja RAPORTTI TURUN YLIOPISTON YHTEISKUNNALLISESTA VUOROVAIKUTUKSESTA 2013 Sisällysluettelo Vaikuttavaa tiedettä...3 Tutkimustoimintaa ja

Lisätiedot

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia

Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen. Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Satakunnan korkeakoululaitoksen kehittäminen Yhteistyöllä tuloksia Satakunnan korkeakoululaitos

Lisätiedot

Turku sopii myös tamperelaiselle. Sivut 6 7. Liittoutumisen hyödyt ovat suuremmat kuin uhat. Sivu 4

Turku sopii myös tamperelaiselle. Sivut 6 7. Liittoutumisen hyödyt ovat suuremmat kuin uhat. Sivu 4 Kampus Turun yliopisto tiedon ja taidon takoja. Turku sopii myös tamperelaiselle. Sivut 6 7 KUVA: ROBERT SEGER Liittoutumisen hyödyt ovat suuremmat kuin uhat. Sivu 4 Riitta Lahesmaan johtama Turun biotekniikan

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti. VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa. KOKO onnistui Porin seudulla Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 1 / 2012 VEDESTÄ kansainvälistä liiketoimintaa KOKO onnistui Porin seudulla YRITYSPALVELU ENTER OSAKSI PRIZZTECHIÄ Tässä lehdessä

Lisätiedot

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2007 Professori Jukka Vesalainen: Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 Kemikaaleja kartoittamaan s. 6 Talotekniikan instituutti kokoaa yhteen alan osaamisen

Lisätiedot

Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos RAKE-yhteishankkeen (2008 2009) loppuraportti

Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos RAKE-yhteishankkeen (2008 2009) loppuraportti Opetusministeriö Undervisningsministeriet Yliopistojen rakenteellinen kehittäminen, akateemiset yhteisöt ja muutos RAKE-yhteishankkeen (2008 2009) loppuraportti Opetusministeriön julkaisuja 2010:5 Helena

Lisätiedot

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20.

Hyvä muotoilu. myötäilee käyttäjää. Tila virittää. Visuaaliset muodot. Design. näkyvät verkossa. ihmiset. läpäisee koko tuotantoketjun s. 20. Ajankohtaista asiaa Tekesistä yrityksille 4 2011 Visuaaliset muodot näkyvät verkossa s. 15 Tila virittää ihmiset s. 16 Design läpäisee koko tuotantoketjun s. 20 teema Hyvä muotoilu myötäilee käyttäjää

Lisätiedot

Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -juhlajulkaisu ITK 25 vuotta 25 VUOTTA INTERAKTIIVISTA TEKNIIKKAA KOULUTUKSESSA

Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -juhlajulkaisu ITK 25 vuotta 25 VUOTTA INTERAKTIIVISTA TEKNIIKKAA KOULUTUKSESSA 25 VUOTTA INTERAKTIIVISTA TEKNIIKKAA KOULUTUKSESSA 1 ISBN 978-952-7057-04-9 Toimitus Jarmo Viteli, Matti Sinko ja Anna Hirsimäki Kansi Sanna Säynäjäkangas Taitto Jorma Saarinen Julkaisija Hämeen kesäyliopisto

Lisätiedot

Lisa Pelttarin kaksi roolia Sydänlääkäri ja johtaja

Lisa Pelttarin kaksi roolia Sydänlääkäri ja johtaja TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 2 / 2004 Kilpailuinstituutti ylittää tiede- ja yliopistorajat Lisa Pelttarin kaksi roolia Sydänlääkäri ja johtaja P ÄÄKIRJOITUS Yliopistojen kolmas tehtävä ei ole

Lisätiedot

Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle. Bioalan rakenteellinen kehittäminen

Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle. Bioalan rakenteellinen kehittäminen Biokeskus Suomen työryhmän muistio Opetusministeriölle Bioalan rakenteellinen kehittäminen Yhteenveto Tässä muistiossa kuvatun ohjelman päämääränä on Suomen biokeskusten toiminnan rakenteellinen kehittäminen

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2012. MIKES mukana kaikilla elämänaloilla Akkreditointi EU-lainsäädäntöön CLEEN ajaa kestävää kehitystä

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2012. MIKES mukana kaikilla elämänaloilla Akkreditointi EU-lainsäädäntöön CLEEN ajaa kestävää kehitystä Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2012 MIKES mukana kaikilla elämänaloilla Akkreditointi EU-lainsäädäntöön CLEEN ajaa kestävää kehitystä 1 Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2012 SISÄLTÖ

Lisätiedot

V U O S I 2013 LEHTI P O H J O I S U U S J A Y M P Ä R I S T Ö. Ympäristötutkimusyhteistyötä Kansainvälisiä hankkeita

V U O S I 2013 LEHTI P O H J O I S U U S J A Y M P Ä R I S T Ö. Ympäristötutkimusyhteistyötä Kansainvälisiä hankkeita P O H J O I S U U S J A Y M P Ä R I S T Ö LEHTI V U O S I 2013 Ympäristötutkimusyhteistyötä Kansainvälisiä hankkeita Sisällys P O H J O I S U U S J A Y M P Ä R I S T Ö LEHTI V U O S I 2013 4 6 8 Jokikunnostuksen

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 2 / 2011 MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ muuttuva toiminta RFID-testiympäristöstä tietoa materiaalivirtojen hallintaan 100 VUOTTA

Lisätiedot

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET

KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Tuula Peura - Ulla Kekäläinen KORKEAKOULUOPISKELIJAN MONET MAHDOLLISUUDET Joustava opintoketju Pohjois-Savossa -hankkeen loppuraportti 1 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 D)

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN

KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN, PIETARSAAREN JA OULUN ETELÄISEN ALUEEN KORKEAKOULURAKENTEEN KEHITTÄMINEN Selvitys/kehittämisraportti Professori Jorma Rantanen 31.1.2009 Saatteeksi Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia. Sampsa Kaataja

Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia. Sampsa Kaataja Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia Sampsa Kaataja Tekniikan edistämissäätiön tarkoituksena on edistää tekniikan kehitystä Suomessa tukemalla

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 EK:n toimintakertomus 2010 Sisältö 3 Vuoden 2010 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot

Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA

Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA Marja Kankaanranta (toim.) Opetusteknologia KOULUN ARJESSA Opetusteknologia koulun arjessa Opetusteknologia koulun arjessa Toimittanut Marja Kankaanranta JULKAISUN MYYNTI: Koulutuksen tutkimuslaitos Asiakaspalvelu

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Espoo 2010 OPINTO-OPAS 2010 2011 Toimittanut: Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman kanslia Opintotoimisto Rakkaat fuksit, Tervetuloa opiskelmaan Aalto-yliopiston Tuotantotalouden

Lisätiedot

Tutkimusrahoitusinstrumenttien. kehittäminen

Tutkimusrahoitusinstrumenttien. kehittäminen SUOMEN AKATEMIAN JULKAISUJA 4/05 Tutkimusrahoitusinstrumenttien kehittäminen Tutkimusrahoitusinstrumenttien kehittäminen Suomen Akatemia lyhyesti Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä

Lisätiedot

Toivoa, tahtoa, tarmoa

Toivoa, tahtoa, tarmoa Toivoa, tahtoa, tarmoa T e k e s 25 vuotta Toivoa, tahtoa, tarmoa Julkaisija Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekstit Johanna Korhonen Aineisto- ja arkistotyö Pirkko Kotila Ulkoasu

Lisätiedot

Tutkimuspolitiikan välineet ja käytännöt viiden maan vertailu

Tutkimuspolitiikan välineet ja käytännöt viiden maan vertailu Suomen Akatemian julkaisuja 2/10 Tutkimuspolitiikan välineet ja käytännöt viiden maan vertailu Kimmo Viljamaa, Janne Lehenkari, Tarmo Lemola ja Terhi Tuominen Suomen Akatemian julkaisuja 2/10 Tutkimuspolitiikan

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

TEKNILLISESTÄ KORKEAKOULUSTA VUOSINA 2003-2007 VALMISTUNEIDEN TOHTOREIDEN TYÖLLISTYMINEN

TEKNILLISESTÄ KORKEAKOULUSTA VUOSINA 2003-2007 VALMISTUNEIDEN TOHTOREIDEN TYÖLLISTYMINEN TEKNILLISESTÄ KORKEAKOULUSTA VUOSINA 2003-2007 VALMISTUNEIDEN TOHTOREIDEN TYÖLLISTYMINEN Mika Koskenvuori ja Runar Törnqvist Kansikuva: Jukka Uotila ja Kimmo Brandt Espoo 2008 978-951-22-9498-5 (PDF) ISSN

Lisätiedot

Jäsentiedote 2/2013 Maineteko Maailmalla -palkinto s. 6 Jari Rautjärvelle s. 14 Kasvu Open finalistit on valittu Syksyn 2013 s. 20 koulutuskalenteri

Jäsentiedote 2/2013 Maineteko Maailmalla -palkinto s. 6 Jari Rautjärvelle s. 14 Kasvu Open finalistit on valittu Syksyn 2013 s. 20 koulutuskalenteri Jäsentiedote 2/2013 s. 6 s. 14 s. 20 Maineteko Maailmalla -palkinto Jari Rautjärvelle Kasvu Open finalistit on valittu Syksyn 2013 koulutuskalenteri TAPAHTUMAKALENTERI s. 5 Näytön Paikka - nuorisotyöttömyys

Lisätiedot

STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI

STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI 24.3.2015 2 SISÄLTÖ 1. Työryhmän toimeksianto ja työskentely

Lisätiedot

Jos vastaus on mooc, mikä on kysymys? PIRJO HIIDENMAA

Jos vastaus on mooc, mikä on kysymys? PIRJO HIIDENMAA Jos vastaus on mooc, mikä on kysymys? PIRJO HIIDENMAA Jos vastaus on mooc, mikä on kysymys? PIRJO HIIDENMAA 8.11.2013 Tukiryhmä: Sari Koski-Kotiranta, Jaakko Kurhila, Päivi Pakkanen Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot