Lappeenranta University of of Technology Vuosikertomus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lappeenranta University of of Technology Vuosikertomus 2009 2009"

Transkriptio

1 Lappeenranta University of of Technology Vuosikertomus

2 LUT:n organisaatio Hallitus Yliopistokollegio Rehtori, vararehtorit Strateginen suunnittelu Teknillinen tiedekunta - LUT Energia - LUT Kemia - LUT Metalli - LUT MaFy Teknistaloudellinen tiedekunta - LUT Tuotantotalous - LUT Tietotekniikka Kauppatieteellinen tiedekunta - LUT Talous ja yritysjuridiikka - LUT Johtaminen ja kansainvälinen liiketoiminta Centre of Computational Engineering and Integrated Design (CEID) Erotustekniikan keskus (Centre for Separation Technology, CST) Etelä-Karjala-instituutti (EKI) Koulutus- ja kehittämiskeskus Lappeenrannan tiedekirjasto Pohjoisen ulottuvuuden tutkimuskeskus (NORDI) Technology Business Research Centre (TBRC) Yliopistopalvelut Alueyksiköt: LUT Lahti School of Innovation, LUT Kouvola, LUT Savo 2

3 Sisällys LUT:n organisaatio 2 Lappeenranta University of Technology valmis haasteisiin terävällä strategialla 5 Rajoja ylittävää tiedettä jo neljäkymmentä vuotta 7 Laaja-alaisesti kansainvälistyvä 8 Ennätyksien vuodelle jatkoa 9 Avainluvut 10 Uudella strategialla lentävä lähtö 11 Poimintoja LUT:n tiedeyhteisöstä 13 Yhteiskampushanke keskustelutti 40-vuotiasta ylioppilaskuntaa 15 Kansainvälisesti verkottunut 17 Osumia ja onnistumisia 18 LUT:n hallituksen kokoonpano 20 LUT aktiivisesti mukana sosiaalisessa mediassa 22 Lappeenrannan suurimmat bileet 25 3

4 4

5 Koko Kaakkois-Suomen on yhdessä sitouduttava LUT:n kehittämiseen tiedeyliopistona. Hallituksen puheenjohtajan katsaus Lappeenranta University of Technology valmis haasteisiin terävällä strategialla Uusi yliopistolaki antaa paljon mahdollisuuksia sekä strategian terävöittämiseen että ketterään sopeutumiseen. Molempia vaaditaan, kun maailmanlaajuinen taloustaantuma vaikuttaa elvytyksen jälkeen julkisten menojen karsimiseen Suomessakin. Yliopistojen julkinen rahoitus niukkenee entisestään. Yksityisellä rahoituksella tulee olemaan kova kysyntä. Niin hyvä asia kuin Aalto-yliopiston syntyminen meille kaikille onkin, merkitsee se yliopistoille entistä kovempaa kilpailua rahoituksesta, sillä elinkeinoelämältä riittää niukasti rahaa meille. Jotta Lappeenranta University of Technology (LUT) selviytyy yliopistojen pudotuskilpailusta voittajana, linjan on oltava yhtä aikaa selkeä ja ketterä. Toisin sanoen valitsemme tutkimuksen ja opetuksen harvat painopisteet siten, että voimme olla niissä maailman luokkaa. Samalla reagoimme muutoksiin ripeästi. Emme jätä mahdollisuuksia käyttämättä, kuitenkin karikot välttäen. LUT:n strategia on selkeästi määritelty Itsenäisenä yhdessä -strategiajulkaisussa. Sen lisäksi tärkeiksi nousee kaksi asiaa. Ensinnäkin koko Kaakkois-Suomen on yhdessä sitouduttava LUT:n kehittämiseen tiedeyliopistona. Vain näin toimien varmistamme yliopistomme elinvoiman. Toiseksi, Venäjä-yhteistyö on otettava kansainvälistyvän Kaakkois-Suomen ytimeen. Parhaillaan menossa oleva LUT:n varainkeruu vaatii kaikkien meidän panosta. Vetoan elinkeinoelämään, julkisiin ja yksityisiin tahoihin kyse on yliopistomme selviytymisestä. Pitäkäämme LUT ja Kaakkois-Suomi elinvoimaisena. Tuomo Rönkkö HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA 5

6 6

7 Strategian täsmällisyys ja selkeä profilointi on saanut opetusministeriön tuen. Rehtorin katsaus Rajoja ylittävää tiedettä jo neljä vuosikymmentä Toimintavuotta 2009 voi yliopistomme neljäkymmenvuotisen historian valossa kuvata sillan rakentamisena uuteen yliopistomaailman todellisuuteen. Muutos valtion tilivirastosta yritysmäiseksi julkisoikeudelliseksi organisaatioksi on sisältänyt suuren määrän uuden oppimista. Se on vaatinut muutostyötä tekevältä henkilöstöltä paljon. LUT:n kehityspolulla tärkein askel oli yliopiston uusi strategia. Sen erittäin fokusoitu sisältö antaa LUT:lle edellytykset vastata tuleviin haasteisiin. Strategian tueksi rakennetut toimenpideohjelmat ovat täsmentäneet strategian jalkauttamista. Strategiassa määriteltiin yliopistomme painopistealueiksi neljä eri kokonaisuutta. Strategisia kärkialojamme tutkimuksessa ja opetuksessa ovat energiatehokkuus ja energiamarkkinat, strategisen tason liiketoiminnan ja teknologian johtaminen, tieteellinen laskenta ja teollisten prosessien mallinnus sekä nämä kärkialat kauttaaltaan läpäisevä Venäjäosaaminen. Strategian täsmällisyys ja selkeä profilointi on saanut opetusministeriön tuen. Toimintamme on kehittynyt näiden otsikoiden alla hyvin. Strategiamme lähtökohtana on rakentaa yhteistyön ydinverkko Itsenäisenä yhdessä -ajattelun pohjalle, strategiamme nimen mukaisesti. Verkko koostuu vahvasta kansainvälistymisestä, kansallisesta temaattisesta yhteistyöstä ja alueellisesta ammattikorkeakouluyhteistyöstä. Tällä verkottumisen tiellä edistyttiin vuonna 2009 merkittävästi. Erityisesti Venäjä-yhteistyön merkitys korostui. Kiitos tiedeyhteisömme jokaiselle jäsenelle erinomaisesta työstä ja tuloksellisesta toimintavuodesta! Ilkka Pöyhönen REHTORI 7

8 Tutkimus 2009 Laaja-alaisesti kansainvälistyvä Strategiakaudella tutkimusta linjaa vuonna 2009 laadittu Korkealaatuinen tutkimus -toimenpideohjelma. Tavoitteena on, että LUT on strategisilla osaamisalueillaan merkittävin tieteellinen toimija Suomessa sekä kansainvälisesti uskottava ja haluttu kumppani. Tavoitteen saavuttamisessa keskeisiä ovat hyvin suunniteltu ja seurattu jatkotutkintoprosessi, uusi neliportainen tutkijanurapolku, entistäkin kansainvälisemmät tutkimusryhmät sekä kansainvälisesti kovatasoinen julkaisutoiminta. Ennätysmäärä tohtoreita LUT:n tiedeyhteisöstä valmistui ennätykselliset 46 tohtoria, joista 38 tekniikassa ja 8 kauppatieteissä. Jatko-opiskelijoita yliopiston kirjoilla on yhteensä 521, joista 434 tekniikassa ja 87 kauppatieteissä. Suurin osa jatko-opiskelijoista tekee opintojaan työn ohessa eli heidän osaamisensa on samanaikaisesti myös elinkeinoelämän käytettävissä. Jatkoopiskelijoista ulkomaalaisia on noin 15 prosenttia. Kovatasoisia tieteellisiä julkaisuja Vuosi oli tieteellisten julkaisujen osalta tuloksellinen. Erityisesti kansainvälisten referoitujen julkaisujen määrä jatkoi kasvuaan. LUT panostaa tieteellisen julkaisutoiminnan kehittämiseen myös taloudellisin kannustimin. Yliopiston yksiköitä palkittiin julkaisutoiminnasta 1,5 miljoonalla eurolla. LUT:n tutkijat saivat useita kansainvälisiä palkintoja julkaisuistaan. Menestystä tuli muun muassa fysiikassa, tuotantotaloudessa ja kauppatieteissä. Aktiivista verkostoitumista ja yhteistyötä LUT:lla on paljon kansainvälisiä yhteistyökumppaneita, joiden kanssa tehdään yhteistyötä tutkimuksessa, koulutuksessa ja opiskelijavaihdossa. LUT osallistuu aktiivisesti kansallisten strategisten huippuosaamiskeskittymien toimintaan, erityisesti Metsäklusteriin, energia- ja ympäristöalan keskittymään Cleeniin, metalli- ja koneenrakennusalan keskittymään Fimecciin sekä Tieto- ja viestintäteollisuuden tutkimus TIVITiin. LUT:lla oli vuonna 2009 käynnissä yhteensä 403 tutkimusprojektia, joissa oli mukana yritys tai yrityksiä. Näissä projekteissa oli mukana yhteensä 241 yritystä eri toimialoilta. Yrityksistä 231 oli Suomesta ja 10 ulkomailta. Yritysten mukanaolo tutkimusprojekteissa kertoo siitä, että yliopistossa tehtävä tutkimus on yhteiskunnallisesti merkityksellistä ja vaikuttavaa. 8

9 Opetus 2009 Ennätyksien vuodelle jatkoa LUT:sta valmistui yhteensä 565 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanutta, joista tekniikan alalle 423 ja kauppatieteen alalle 142. Kirjoilla yliopistossa oli vuoden lopussa yhteensä 4931 perustutkinto-opiskelijaa. Heistä tekniikan opiskelijoita oli 3690 ja kauppatieteiden opiskelijoita Vahvasti kansainvälinen LUT Kansainvälisiä maisteriohjelmia LUT:ssa oli käynnissä kaksitoista, joista yksi kauppatieteissä ja muut tekniikassa. Ulkomaalaisten osuus yliopiston kaikista perusopiskelijoista oli 5,1 prosenttia. Vuonna 2009 opintonsa aloittaneista ulkomaalaisia oli 14,9 prosenttia. Strategian mukaista laatuopetusta Yliopiston opetusta strategiakaudella linjaa vuonna 2009 laadittu Suomen paras opetus -toimenpideohjelma. Tavoitteena on, että LUT tunnetaan Suomen parhaasta tekniikan ja talouden yliopistokoulutuksesta ja on kansainvälisesti haluttu yhteistyökumppani. Keskeistä Suomen paras opetus -hankkeessa on onnistunut opiskelijarekrytointi, tohtoriopettajuus ja tieteellisyyden korostaminen koulutuksessa, koulutusohjelmien ja palautejärjestelmien kehittäminen sekä kansainvälistyminen. LUT:n opiskelijat tekevät opinnäytteensä lähes sataprosenttisesti suoraan työelämän tarpeista. Koulutuksen kehittämiseksi entistäkin työelämälähtöisemmäksi LUT kerää jatkossa palautetta opinnäytetyönantajilta. Korkeakoulujen arviointineuvosto on valinnut LUT:n tuotantotalouden osaston yliopistokoulutuksen laatuyksiköksi jo kolme kertaa tällä kertaa valinta koski vuosia Kontaktipinta yrityksiin ja työelämään Yliopiston järjestämään täydennyskoulutukseen ja avoimeen yliopistoopetukseen on osallistunut noin 3000 opiskelijaa ja heidän työnantajansa. Nämä yhteensä yli 230 organisaatiota ovat LUT:lle merkittävä kontaktipinta yrityksiin ja työelämään päin. Tulevaisuudessa LUT:n koko opetustarjonta on kenen tahansa hyödynnettävissä avoimena yliopisto-opetuksena. Opiskelijoiden tukena taantumassa Taantuman seurauksena huonontuneen kesätyöpaikkatilanteen takia LUT järjesti opiskelijoille kesällä 2009 aiempaa enemmän kesäopetusta ja otti 49 opiskelijaa kesäksi töihin. 9

10 Avainluvut OPISKELIJAT Perustutkinto-opiskelijat yhteensä tekniikka kauppatieteet Jatkotutkinto-opiskelijat yhteensä tekniikka kauppatieteet Aikuisopiskelijat yhteensä avoin yliopisto täydennyskoulutus TUTKINNOT Alemmat korkeakoulututkinnot yhteensä tekniikka kauppatieteet Ylemmät korkeakoulututkinnot yhteensä tekniikka kauppatieteet Lisensiaatin tutkinnot yhteensä tekniikka kauppatieteet Tohtorintutkinnot yhteensä tekniikka kauppatieteet TIETEELLISET JULKAISUT Tieteelliset julkaisut yhteensä Referoidut julkaisut Konferenssijulkaisut Kirjat ja muut tieteelliset julkaisut Henkilötyövuodet henkilöstöryhmittäin 2009 Tutkimushenkilöstö Opetushenkilöstö Hallinto- ja toimistohenkilöstö Laboratoriohenkilöstö Kirjasto- ja atk-henkilöstö Kiinteistönhuoltohenkilöstö LUT yhteensä 375 / 42,1 % 208 / 23,3 % 196 / 22,0 % 64 / 7,2 % 31 / 3,8 % 17 / 2,0 % 891 / 100,0% 10

11 Rahoitus 2009 Täydentävä rahoitus: 58,9% 41,1% EU ja muu kansainvälinen 3,5 % Suomen Akatemia 7,2 % Tekes 19,0 % Muu 70,3 % OPM perusrahoitus 58,9% ( ) Täydentävä rahoitus 41,1% ( ) Rahoitus yhteensä 100,0% ( ) HENKILÖSTÖ Henkilötyövuodet yhteensä Tutkimushenkilöstö Opetushenkilöstö Opetusta ja tutkimusta avustava laboratoriohenkilöstö Muu tukipalveluhenkilöstö RAHOITUS, Rahoitus yhteensä OPM perusrahoitus Täydentävä rahoitus MENOJAKAUMA, Henkilöstökustannukset Tilakustannukset Muut Yhteensä TASEEN LOPPUSUMMA, TILAT, hyöty-m Poimintoja LUT:n tiedeyhteisöstä: > henkilöstöä oli vuodenvaihteessa yhteensä 931 > loppuvuodesta 2009 vakinaistettiin 55 henkilöä > tiedeyhteisön jäsenet ovat keskimäärin 38,4-vuotiaita > tohtoreita yhteisössä on lähes 25 prosenttia. 11

12 Vuoden 2010 alussa Suomessa lanseeratun EVA-sähköauton moottori on LUT:ssa suunniteltu. LUT strategia itsenäisenä yhdessä Uudella strategialla lentävä lähtö Polut, joilla LUT strategisesti lähivuosina etenee, ovat energiatehokkuus ja energiamarkkinat, strategisen tason liiketoiminnan ja teknologian johtaminen, tieteellinen laskenta ja teollisten prosessien mallinnus sekä kärkialat kauttaaltaan läpäisevä Venäjä-osaaminen. Energiatehokkuus ja energiamarkkinat Vuonna 2009 lanseerattiin LUT Energia. Se on Suomen suurin energia-alan koulutus- ja tutkimusyksikkö. Yksikköön kuuluvat yliopiston energia-, sähkö- ja ympäristötekniikan tulosyksiköt ja koulutusohjelmat. LUT Energian tutkimus ja opetus kattaa energiaketjun raaka-aineista tuotannon ja markkinoiden kautta aina energian käyttöön asti. LUT Energian strateginen kumppani on Tampereen teknillinen yliopisto. Yhteistyö konkretisoitui vuonna 2009 perustettuun, yhteisesti omistettavaan Suomen Energiatutkimus SER Oy:öön. LUT Energia panosti vuonna 2009 merkittävästi muun muassa sähköautoihin, tuulienergiaan, ydinenergiatekniikkaan ja biopolttoaineiden hyödyntämiseen. Vuoden 2010 alussa Suomessa lanseeratun EVA-sähköauton moottori on LUT:ssa suunniteltu. Energiatehokkuus koskettaa yliopiston kaikkien yksiköiden tekemää tutkimus- ja opetustyötä. Esimerkiksi biojalostamokonsepteja tutkitaan useissa LUT:n hankkeissa sekä teknologian kehittämisen että liiketalouden näkökulmasta. Strategisen tason liiketoiminta ja teknologian johtaminen Jo perustamisvuodestaan 1969 lähtien LUT on kouluttanut tuotantotalouden insinöörejä. Myöhemmin, vuonna 1991 LUT aloitti kauppatieteiden maistereiden koulutuksen. Kauppatieteissä jatkettiin vuonna 2009 yritysten kilpailuedun muodostumisen ja säilyttämisen tutkimusta yli pääaine- ja tiedekuntarajojen. Yritysten arvoverkoston johtaminen globaalissa tietointensiivisessä ympäristössä tarjosi rahoitusmarkkinakriisin vallitessa erityisesti strategiatutkimuksen, rahoituksen, tietojohtamisen ja kansainvälisen markkinoinnin pääaineiden tutkijoille mielenkiintoisia aineistoja. Tuotantotalouden tutkimuksen keskiössä vuonna 2009 olivat teknologiajohtaminen, toimitusketjujen johtaminen, teollinen markkinointi, teollisuusyrityksen laskentatoimi sekä yhtenä yliopistonkin painopistealueena Venäjän sekä siirtymätalouksien liiketoimintaympäristöt. Teknologiajohtamisen tutkimuksessa on hyödynnetty muun muassa kansainvälistä tunnustusta saanutta päätöksenteon tukisysteemien tutkimuslaboratoriota. Tieteellinen laskenta ja teollisten prosessien mallinnus Tieteellisen laskennan saralla LUT osallistuu Suomen Akatemian vuosiksi nimeämän Inversioongelmien tutkimuksen huippuyksikön toimintaan. 12

13 Rehtori Ilkka Pöyhönen ja hallituksen puheenjohtaja Tuomo Rönkkö. LUT:n tieteellisessä laskennassa mallinnetaan ja analysoidaan fysikaalisia järjestelmiä tietokonelaskennan avulla. Sovelletun matematiikan laboratorion tutkimus fokusoitui vuoden 2009 aikana inversio-ongelmiin, numeerisiin menetelmiin ja laskennalliseen virtausdynamiikkaan, sumeaan logiikkaan ja pehmeään laskentaan sekä materiaalien laskennalliseen mallinnukseen ja aikasarjatutkimukseen. Inversioyksikön osaamista sovelletaan muun muassa ilmakehämallinnukseen ja metsien kaukokartoitukseen. Ilmastotutkimuksessa yksikkö on mukana kolmella eri sektorilla: ilmastomallien luotettavuuden arvioinnissa, ilmakehän kaasukoostumuksen selvittämisessä sekä metsien hiilinielun vaikutuksen mittaamisessa. Myös tietotekniikan laitos panosti tieteelliseen laskentaan ja teollisten prosessien mallintamiseen useissa tutkimushankkeissa, erityisesti konenäön ja hahmontunnistuksen tutkimuksessa. Tutkimus painottui paperi- ja painoteollisuuteen, rakennusteollisuuteen, lääketieteelliseen kuvankäsittelyyn, turvallisuus- ja valvontasovelluksiin, älykkäisiin robottijärjestelmiin ja biolaskentaan. Venäjä-osaaminen yliopiston strategisilla osaamisalueilla LUT panosti vuonna 2009 Venäjä-osaamisensa konkretisoimiseen. Venäjäosaamisen toteuttamista on edistetty rakenteellisilla muutoksilla. Niistä tärkeimpinä voidaan mainita LUT:n tutkimusinstituutin NORDI:n (Northern Dimension Research Centre) ohjauksen tehostaminen sekä koko yliopiston laajuisen Venäjä-sivuaineen rakentaminen, joka aloitettiin vuoden 2009 lopulla. Ulkoisesti NORDI on vahvistanut asemiaan kansallisena Venäjä-asiantuntijana toimimalla aktiivisesti FRIUverkoston (Finnish-Russian Innovation University) kehittämisessä ja rakentamisessa. LUT:n tavoitteena on osallistua FRIU:n rakentamiseen näkyväksi innovaatiotoimijaksi ja työstää näin linkkiä EU:n ja Venäjän välille kehittäen kummankin alueen tutkimustoimintaa ja parantaen yritysten mahdollisuuksia toimia Venäjällä ja EU:ssa. Yhtenä Venäjä-osaamisen tärkeimpänä toimena voidaan nähdä myös kansainvälisen Pohjoisen ulottuvuuden instituutin (Northern Dimension Institute, NDI) toiminnan käynnistäminen syksyllä NDI-instituutti on EU:n pohjoisen ulottuvuuden tavoitteita toteuttava kansainvälisen tutkimusyhteistyön kokoava voima, jonka vetovastuussa ovat LUT ja Pietarin valtion yliopisto seuraavat kolme vuotta. NDIinstituutin käynnistämiseen ja alkuvaiheen kehittämistyöhön on osallistunut yhteensä 14 yliopistoa ja tutkimusinstituuttia Pohjoismaista, Baltian maista ja Venäjältä. 13

14 14 Nesteen päällä juoksua -tempaus kaupungin keskustassa herätti myös kansallisen median kiinnostuksen.

15 Vuoden aikana LTKY oli vahvasti mukana LUT:n strategiatyössä. Ylioppilaskunnan katsaus Yhteiskampushanke keskustelutti 40-vuotiasta ylioppilaskuntaa Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan (LTKY) 40-vuotisjuhlavuoden suurimpia työllistäjiä olivat uusi yliopistolaki, keväällä julkistettu LUT:n ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteiskampushanke sekä Suomen Ylioppilaskuntien Liiton (SYL) poliittinen linjapaperityö. Kesällä 2009 hyväksytty uusi yliopistolaki teetti LTKY:lle paljon töitä opiskelijan edunvalvonnassa. Vuoden aikana LTKY oli vahvasti mukana LUT:n strategiatyössä ja SYL:n poliittisen linjapaperityön teossa. Helmikuussa 2009 julkisuuteen noussut LUT:n ja Saimaan ammattikorkeakoulun Skinnarilan yhteiskampushanke herätti aluksi paljon negatiivista keskustelua opiskelijoiden parissa. Ylioppilaskunta kirjoitti asiasta yhteiskampushankkeen teesit eli reunaehdot, joiden mukaan hankkeen tulisi edetä. Vapun aikaan ylioppilaskunta tempaisi kaupungin keskustassa Nesteen päällä juoksun -maailmanennätyksen. LUT:n kemiantekniikan laitos tuotti tapahtumaan tärkkelyspohjaista nestettä. Tempaus huomioitiin kansallisessa mediassakin. Toinen vapun suuri tapahtuma oli vappuaattona ylioppilastalon edessä järjestetty Wappufestarit. Juhlavuosi huipentui vuosijuhlaviikkoon ja LTKY:n 40-vuotisvuosijuhliin. Juhlat olivat tiettävästi suurimmat ylioppilaskunnan järjestämät vuosijuhlat. Suurimpia vuoden 2010 työllistäjiä ovat yhteiskampushanke, ylioppilastalon harrastetilojen remontti sekä LTKY:n nettisivuuudistus. Juhana Repo LTKY:N HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA 15

16 LUT:n kaikki ensimmäiset MITIM-kaksoistutkinto-opiskelijat valmistuivat kahden vuoden aikataulussa. Kuvassa uunituoreet kauppatieteiden maisterit Julia Rudenko ja Lassi Kontio valmistujaistilaisuudessa Pietarissa kesäkuussa

17 Kansainvälisesti verkottunut Kansainvälistyminen on yksi LUT:n päätavoitteista strategiakaudella. Kansainvälisenä tiedeyliopistona LUT:lle on tärkeää tasokas kansainvälinen yhteistyö- ja kumppaniverkosto. LUT:lla on yhteensä noin 170 yhteistyöyliopistoa 38 eri maassa. LUT strategian mukaisesti painopiste on Venäjä-yhteistyössä ja Venäjä-osaamisessa. Venäjä-osaamisessa LUT:n lähestymistapa tiivistyy Building a bridge to Russian Market -käsitteeseen: tavoitteena on muodostaa rakenne, jossa LUT toimii tehokkaana ja lisäarvoa tuottavana sillanrakentajana EU:n ja Venäjän välillä. Tärkeimmät kansainväliset yhteistyökumppanit: Centre for Autonomous Systems CAS, KTH Royal Institute of Technology (Sweden) University of Agder (Norway) Aachen University (Germany) CERN, the European Organization for Nuclear Research (Switzerland) Centre for Vision, Speech and Signal Processing CVSSP, University of Surrey (UK) Aston University (UK) St. Petersburg State Mining Institute (Russia) St. Petersburg State Polytechnical University (Russia) St. Petersburg State University, Graduate School of Management (Russia) Moscow State University of Management (Russia) Moscow State University of Railway Engineering (Russia) Nihon University (Japan) MIT, Massachusetts Institute of Technology (USA) Louisiana State University (USA) San Francisco State University (USA). St. Petersburg State Technological University of Plant Polymers (Russia) KANSAINVÄLINEN OPISKELIJAVAIHTO Kansainvälinen opiskelijavaihto yhteensä LUT:sta vaihtoon lähteneet opiskelijat LUT:iin vaihtoon tulleet opiskelijat KANSAINVÄLINEN OPETTAJA- JA TUTKIJAVAIHTO Vierailut LUT:sta ulkomaille (lkm) Vierailut ulkomailta LUT:iin (lkm)

18 Vuonna 2009 tapahtunutta Osumia ja onnistumisia 01 Tammikuu > DuuniDay-kontakti- ja rekrytointitapahtuma yhdisti opiskelijat ja työnantajat. Tapahtumaan osallistui 41 eri alojen yritystä ja yhdistystä. > LUT:n taustalla vaikuttanut ja yliopiston toimintaa tukeva Viipurin taloudellinen korkeakouluseura (Vitako) täytti 90 vuotta. > Suomen ympäristökeskuksen ja LUT:n selvityksessä vertailtiin erilaisten kassimateriaalien kasvihuonekaasupäästöjä niiden koko elinkaaren ajalta. Tutkimuksen mukaan ostoskassien valmistuksen, käytön ja hävityksen kasvihuonekaasupäästöt eivät ole merkittäviä muun kulutuksen rinnalla. Yllättäen selvisi, että uusiomuovikassi rasittaa ympäristöä kangaskassia vähemmän. 02 Helmikuu > Kauppatieteiden tohtori Juha-Matti Saksa valittiin LUT:n uudeksi hallintojohtajaksi. > LUT mukaan kansainväliseen tutkimukseen, jossa analysoidaan ja simuloidaan kriisitilanteiden aiheuttamia muutoksia kuljetusketjussa sekä liike-elämän että valtioiden näkökulmasta Itämeren alueella. > LUT:n uusi strategia Itsenäisenä yhdessä julkaistiin. Juha-Matti Saksa HALLINTOJOHTAJA 03 Maaliskuu > LUT päihitti isoveljensä laadunhallinnassa. Korkeakoulujen arviointineuvosto hyväksyi ulkoisen auditoinnin perusteella LUT:n laadunhallintajärjestelmän. Laadunhallintajärjestelmän hyväksyminen ei ole mikään läpihuutojuttu, sillä esimerkiksi Teknillinen korkeakoulu (TKK) ei vuonna 2008 läpäissyt auditointia. > LUT:lla järjestettiin suomalaisvenäläinen yrityselämäseminaari Business Practice & Research Cooperation: Current Issues and Trends. > Osana LUT:n ja Saimaan ammattikorkeakoulun yhteistyön syventämistä ja tiivistämistä yliopistolle ja ammattikorkeakoululle nimettiin yhteinen neuvottelukunta seuraavalle nelivuotiskaudelle Huhtikuu > LUT:n tietotekniikan kansainväliseen maisteriohjelmaan haki ennätysmäärä opiskelijoita ympäri maailmaa. > LUT:n konetekniikan osastolla käynnistettiin tutkimus siitä, kuinka fyysiset harjoitteet vaikuttavat luuston vahvistumiseen. Tavoitteena on löytää parhaiten osteoporoosin ehkäisyyn sopivat liikuntaharjoitteet. > LUT:n tutkijat ovat selvittäneet tuulivoimalla ja biomassalla tuotetun energian yhteiskunnallisia vaikutuksia Metsäteollisuus ry:n toimeksiannosta. > LUT mukaan merkittävällä panoksella Metsäklusteri Oy:n koordinoimaan Tulevaisuuden biojalostamo -hankkeeseen. Future Biorefinery- eli FuBio -hankkeessa tutkitaan niin kutsuttujen kolmannen sukupolven biojalostamoiden toimintaedellytyksiä. Tavoitteena on löytää uudenlaisia puuperäisiä tuotteita bioetanolin ja biodieselin lisäksi, esimerkiksi biomuoveja ja terveysvaikutteisia komponentteja. 05 Toukokuu > LUT:iin haki enemmän opiskelijoita kuin koskaan aikaisemmin. > LUT:n Kouvolan yksikkö sai Outstanding Paper Award -palkinnon. Englantilainen Emerald-kustantaja valitsee vuosittain jokaisesta julkaisemastaan tiedelehdestä parhaan ja muutaman erittäin suositeltavan tutkimusjulkaisun. > LUT:n tietotekniikan opiskelijat voittivat Microsoftin ImagineCup-kilpailun Suomen semifinaalin. 18

19 > Matematiikan ja fysiikan laitoksen tutkijatohtori Katariina Pussi nimitettiin Suomen Akatemian viisivuotiseen akatemiatutkijan virkaan. Katariina Pussi AKATEMIATUTKIJA 06 Kesäkuu > LUT:n tietotekniikka metsäteollisuuden konenäkötutkimuksen johtoon. QVision-hankkeen tavoitteena on luoda merkittävästi uusia kuvapohjaisia laadunhallintajärjestelmiä suomalaiseen paperi- ja selluteollisuuteen sen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. > LUT ja Varkauden lukio solmivat kummilukiosopimuksen. > Ensimmäiset kansainvälisen kaksoistutkinto-ohjelma MITIMin opiskelijat valmistuivat. 07 Heinäkuu > LUT:iin hyväksyttiin 1151 uutta opiskelijaa: - tekniikan alan yhteisvalinta 354 opiskelijaa - kauppatieteellisen alan yhteisvalinta 135 opiskelijaa - englanninkieliset maisteriohjelmat 289 opiskelijaa - tekniikan erillisvalinnat 260 opiskelijaa - kauppatieteiden erillisvalinnat 113 opiskelijaa. 08 Elokuu > LUT Energia tutkimuspartnerina EU-komission osittain rahoittamassa Regional Clusters in Energy Planning -tutkimushankkeessa (RegCEP). Hankkeen tavoitteena on tutkia ja kehittää alueellisten teollisuusklustereiden energiasuunnittelua. > LUT:ssa järjestettiin valtakunnalliset ilmansuojelupäivät. > LUT:iin valittiin kovaniminen hallitus. 09 Syyskuu > Teemu Aho lahjoitti euroa LUT:n varainhankintakampanjaan. > LUT:ssa järjestettiin teollisen kiteytyksen kansainvälinen konferenssi BIWIC Konferenssissa oli kiteytysalan asiantuntijoita ja tutkijoita useista EU-maista, Norjasta, Japanista, Thaimaasta, Kiinasta, Venäjältä, Iranista ja Turkista. Tutuin kiteytystuote arkielämässä on sokeri. > LUT Kemian professori Heli Sirén valittiin Suomen edustajaksi IUPACin (International Union of Pure and Applied Chemistry) analyyttisen kemian jaoston komiteaan kaudeksi Lokakuu > LUT:n kauppatieteiden tutkimus taloustieteen Nobelilla palkitun Oliver Williamsonin jalanjäljillä. Monet kauppatieteellisen tiedekunnan kansainvälisistä tiedejulkaisuista, väitöskirjoista ja pro gradu -tutkielmista ovat hyödyntäneet taloustieteen tutkijan Oliver Williamsonin kehittämää transaktiokustannusteoria-analyysia. > LUT:n rehtoraatti koossa. Jo aiemmin LUT:n hallitus valitsi uuden yliopistolain mukaisen yliopiston rehtoriksi tekniikan tohtori Ilkka Pöyhösen. Rahoituksen professori Minna Martikainen valittiin LUT:n kansainvälisyydestä vastaavaksi vararehtoriksi. Opetuksesta vastaavana vararehtorina jatkaa Hannu Rantanen ja tutkimuksesta vastaavana vararehtorina Veli Matti Virolainen. Minna Martikainen VARAREHTORI > LUT:n tietoliikenneohjelmistojen laboratorio sai CompSysTech 09-konferenssissa yhden konferenssin parhaan paperin palkinnoista. > LUT:n 40-vuotishistoria nimeltään Kasvukertomus julkaistiin. 11 Marraskuu > Kaakkois-Suomen OP-liitto lahjoitti euroa LUT:lle. > LUT:ssa järjestetyille valtakunnallisille jätteen hyötykäyttöpäiville osallistui yli 100 alan asiantuntijaa. > LUT ja Kaakkois-Suomen TE-keskus solmivat puitesopimuksen, jonka mukaan korkeasti koulutetut työttömät työnhakijat voivat osallistua LUT:n järjestämiin täydennyskoulutusohjelmiin TE-keskusten rahoittamana työvoimapoliittisena aikuiskoulutuksena. > LUT järjesti Suomen pääkonsulaatissa Pietarissa tutkimuksen ja tieteen teemapäivän. Tapahtuma täyttyi venäläisistä ja suomalaisista yritysedustajista, yliopistoväestä ja virkamiehistä. Teemapäivä liittyi Suomi 200 vuotta Pietarissa -juhlavuoteen. > Pohjoisen ulottuvuuden instituutti (Northern Dimension Institute, NDI) perustettiin. > Tukisäätiön euron tiedepalkinto professori Aki Mikkolalle. 12 Arja Suominen NOKIAN VIESTINTÄJOHTAJA LUT:N HALLITUKSEN JÄSEN Joulukuu > LUT:n kauppatieteiden tutkijoita palkittiin Australiassa. > LUT Kemian ja venäläisen Tomsk Polytechnic Universityn tutkijat kehittivät yhdessä ympäristöystävällisen, entistä energiatehokkaamman laitteen vesien puhdistamiseen. > LUT:n Etelä-Karjala-instituutti sai päätökseen Luova, innovatiivinen ja hyvinvoiva Etelä-Karjala (INNO) -hankkeen. 19

20 Ritva Tuunila Joonas Grönlund LUT:N TEKNIIKAN OPISKELIJA Tekniikan ylioppilas Joonas Grönlundilla on lukuisia kunnallisia luottamustoimia. Hän on Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry:n hallituksen jäsen ja Lappeenrantalaisen Aalef Oy:n hallituksen puheenjohtaja. LUT:N KEMIAN TUTKIJAOPETTAJA TkT Ritva Tuunila on työskennellyt LUT:ssa tutkijana ja lehtorina. Vuosien varrella hänellä on ollut useita luottamustehtäviä LUT:ssa. Tuunila on muun muassa Suomen Partikkeliseuran hallituksen jäsen. Kaisu Puumalainen LUT:N STRATEGIATUTKIMUKSEN PROFESSORI Professori, TkT Kaisu Puumalainen on työskennellyt LUT:ssa kauppatieteellisessä tiedekunnassa ja tuotantotalouden osastolla sekä TBRC-tutkimusinstituutissa. Hänellä on ollut useita akateemisia tutkimukseen ja tutkijakoulutukseen liittyviä luottamustehtäviä. Tuomo Rönkkö MAINTPARTNERIN KONSERNIJOHTAJA DI Tuomo Rönkkö on aiemmin työskennellyt muun muassa Andritz Ahlstromin toimitusjohtajana. Hän toimii nykyään EK:n hallituksen jäsenenä, Palvelualat ry:n puheenjohtajana sekä Viipurin taloudellisen korkeakouluseuran hallituksen puheenjohtajana. Rönkkö on LUT:n alumni. Kuvasta puuttuu Arja Suominen NOKIAN VIESTINTÄJOHTAJA FM Arja Suominen vastaa viestintäjohtajana Nokian globaalista viestinnästä. Hän on työskennellyt Nokialla viestinnän eri tehtävissä vuodesta

21 Seppo Miettinen LAPPEENRANNAN KAUPUNGINJOHTAJA Tapio Kuula OTK ja varatuomari Seppo FORTUMIN TOIMITUSJOHTAJA Laura Lares KALEVALA KORUN TOIMITUSJOHTAJA TkT Laura Lares on työskennellyt muun muassa UPM Puuteollisuuden myyntijohtajana, LUT:n teollisuustalouden professorina sekä Kareltekin osaamiskeskusjohtajana. Lares on LUT:n alumni. Miettinen on rakentanut Lappeenrannan kansainvälistä yliopistokaupunkia jo vuodesta 1977 aluksi rakennusviraston toimistopäällikkönä, sitten kaupunginlakimiehenä sekä laki- ja liiketoimintajohtajana. Jarmo Partanen LUT ENERGIAN JOHTAJA Professori, TkT Jarmo Partanen on työskennellyt LUT:ssa aiemmin tutkimuksen vararehtorina ja TBRC-tutkimusinstituutin johtajana. Partanen on muun muassa TuuliSaimaa Oy:n hallituksen jäsen ja toimii OP Pohjola-ryhmän luottamustehtävissä. DI ja taloustieteiden maisteri Tapio Kuula on työskennellyt johtajana Imatran Voimassa. Kuula on muun muassa Keskinäisen työeläke-vakuutusyhtiö Varman hallintoneuvoston jäsen. LUT:n hallituksen kokoonpano 21

LUT faktoja organisaatio

LUT faktoja organisaatio LUT faktoja lukuja Perustettu 1969, yhdistänyt alusta asti tekniikan ja talouden Valmistunut yli 10 500 diplomi-insinööriä, kauppatieteiden maisteria sekä yli 470 tekniikan, kauppatieteiden, filosofian

Lisätiedot

LUT:n strategia 2015 YHDESSÄ

LUT:n strategia 2015 YHDESSÄ LUT:n strategia 2015 YHDESSÄ Painopistealueet Kestävän kilpailukyvyn luominen Kansainvälinen Vihreä energia ja teknologia Venäjä-yhteyksien rakentaja Yhdessä Painopisteemme ovat monitieteisiä kokonaisuuksia

Lisätiedot

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa

Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Kaksoistutkintoyhteistyö venäläisten yliopistojen kanssa Tulokset, mahdollisuudet ja haasteet KV-Kevätpäivät 22.5.2012 LAHTI Janne Hokkanen Director for International Affairs Lappeenranta University of

Lisätiedot

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tekniikkaa ihmisen ja ympäristön hyväksi

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tekniikkaa ihmisen ja ympäristön hyväksi Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tekniikkaa ihmisen ja ympäristön hyväksi Tampere Metropolialueen ulkopuolella Suomen suurin kaupunki, 220 000 asukasta, yksi Suomen nopeimmin kasvavista keskuksista

Lisätiedot

Menevätkö yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen roolit logistiikan tutkimuksessa sekaisin

Menevätkö yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen roolit logistiikan tutkimuksessa sekaisin Menevätkö yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen roolit logistiikan tutkimuksessa sekaisin Antti Lehmusvaara LTY, 7.11.2003 Ammattikorkeakoululaki, 9.5.2003/351: Ammattikorkeakoulun tehtävänä on harjoittaa

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN

OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN OULUN YLIOPISTON JA OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLISEN YHTEISTYÖN N KEHITTÄMINEN Rehtori Lauri Lantto Oulun seudun ammattikorkeakoulu KOHTI UUTTA KORKEAKOULULAITOSTA Korkeakoulujen rakenteellisen

Lisätiedot

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Professori Ilkka Virtanen Yliopistokeskusten arviointiryhmän jäsen Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen lukuvuoden 2009-2010 avajaiset 17.9.2009 Yliopistokeskusten

Lisätiedot

Porin yliopistokeskus (UCPori) 7.4.2015

Porin yliopistokeskus (UCPori) 7.4.2015 Porin yliopistokeskus (UCPori) 7.4.2015 Yhteyksien rakentaja, alueen kehittäjä ja kansainvälistäjä Neljän yliopiston monitieteinen tiede- ja taideyhteisö Aalto-yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Lapin yliopiston Kiina-fokus Suomalais-kiinalainen kauppayhdistys Yhteyspäällikkö Heikki Autto

Lapin yliopiston Kiina-fokus Suomalais-kiinalainen kauppayhdistys Yhteyspäällikkö Heikki Autto Lapin yliopiston Kiina-fokus Suomalais-kiinalainen kauppayhdistys 23.11. Yhteyspäällikkö Heikki Autto Lapin yliopisto 4500 opiskelijaa, joista noin 70% Lapin ulkopuolelta 5000 aikuisopiskelijaa (avoin

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillisen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Lappeenrannan teknillisen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, Lapppeenrannan 1/6 teknillisen yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015

Lisätiedot

Ot-yritysten johtaminen professorin toimintaa ja visioita

Ot-yritysten johtaminen professorin toimintaa ja visioita Osuustoiminnan neuvottelukunta LUT Toukokuu 2013 Ot-yritysten johtaminen professorin toimintaa ja visioita LUT School of Business Päätoimittaja, JCOM iiro.jussila@lut.fi + 358 50 465 9899 LUT-tiimin konteksti

Lisätiedot

Opiskelu teknillisessä tiedekunnassa

Opiskelu teknillisessä tiedekunnassa Helena Varmajoki Opiskelu teknillisessä tiedekunnassa 30.8.2017 Teknillinen tiedekunta Materiaali verkossa: Opiskelijat -> Opiskelu -> Uudelle opiskelijalle -> Orientaatiopäivät -> Teknillinen tiedekunta

Lisätiedot

TERVETULOA! Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Alansa suunnannäyttäjä

TERVETULOA! Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Alansa suunnannäyttäjä TERVETULOA! Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Alansa suunnannäyttäjä Ingmar Björkman Dekaani Kristiina Mäkelä Varadekaani Aalto-yliopisto Ainutlaatuiseen yhteisöömme kuuluu: 80 000 alumnia 20 000 opiskelijaa

Lisätiedot

ABS:n ajankohtaiskatsaus. Jukka Pellinen Juuso Leivonen 20/8/2013

ABS:n ajankohtaiskatsaus. Jukka Pellinen Juuso Leivonen 20/8/2013 ABS:n ajankohtaiskatsaus Jukka Pellinen Juuso Leivonen 20/8/2013 Missä mennään sidosryhmien kanssa muodostetun kauppatieteiden kansallisen strategian toimeenpanon kanssa? - ABS perustettiin osittain strategian

Lisätiedot

Fimecc - Mahdollisuus metallialalle. Fimecc, CTO Seppo Tikkanen

Fimecc - Mahdollisuus metallialalle. Fimecc, CTO Seppo Tikkanen Fimecc - Mahdollisuus metallialalle Fimecc, CTO Seppo Tikkanen Fimecc Oy FIMECC Oy on metallituotteet ja koneenrakennusalan strategisen huippuosaamisen keskittymä. Tehtävänä on valmistella ja koordinoida

Lisätiedot

5/6/2010. www.ucpori.fi

5/6/2010. www.ucpori.fi 5/6/2010 www.ucpori.fi PORIN YLIOPISTOKESKUS UNIVERSITY CONSORTIUM OF PORI www.ucpori.fi 6 PORIN YLIOPISTOKESKUS 2010 4300 koulutukseen osallistuvaa 1565 tutkinto-opiskelijaa Perustutkinto-opiskelijoita

Lisätiedot

Aallosta kestävän kehityksen osaajia

Aallosta kestävän kehityksen osaajia Aallosta kestävän kehityksen osaajia LUMA-toimintaa yläkouluille ja lukioille RCE Espoon Unelman päivän seminaari Tiistaina 2.12.2014 @ Espoon valtuustotalo Meri Löyttyniemi, Aalto kampuspalvelut, kestävän

Lisätiedot

Infrastruktuuritarpeet energia-alalla Riitta Kyrki-Rajamäki Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Infrastruktuuritarpeet energia-alalla Riitta Kyrki-Rajamäki Lappeenrannan teknillinen yliopisto Infrastruktuuritarpeet energia-alalla Riitta Kyrki-Rajamäki Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tutkimusinfrastruktuurin nykytila ja tulevaisuus Helsinki 2.10.2013 Energia yksi ihmiskunnan suurista haasteista

Lisätiedot

Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä

Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä J Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä Tieteen iloa kaikille! Johtaja, Prof. Maija Aksela, Valtakunnallinen LUMA-keskus, Helsingin yliopistom maija.aksela@helsinki.fi 15.2.2012 1 LUMA-toimintaa

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Yliopistopalveluiden ja tiedekuntien arkistokaava Sisällön mukaan arkistoidut asiakirjat Kansainvälisen koulutuksen arkistokaava..

Yliopistopalveluiden ja tiedekuntien arkistokaava Sisällön mukaan arkistoidut asiakirjat Kansainvälisen koulutuksen arkistokaava.. 1 Liite 4 Rehtori vahvistanut 15.12.2016 ARKISTOITAVAT ASIAKIRJAT/ ARKISTOKAAVA Sisällysluettelo Yliopistopalveluiden ja tiedekuntien arkistokaava.... 2 Sisällön mukaan arkistoidut asiakirjat.... 3 Kansainvälisen

Lisätiedot

KOTA-AMKOTA seminaari 26.10.2011 Tuomo Meriläinen Hallintojohtaja Itä-Suomen yliopisto. Korkeakoulujen strategiatyö - seuranta ja tilastotieto

KOTA-AMKOTA seminaari 26.10.2011 Tuomo Meriläinen Hallintojohtaja Itä-Suomen yliopisto. Korkeakoulujen strategiatyö - seuranta ja tilastotieto KOTA-AMKOTA seminaari 26.10.2011 Tuomo Meriläinen Hallintojohtaja Itä-Suomen yliopisto Korkeakoulujen strategiatyö - seuranta ja tilastotieto Itä-Suomen yliopiston strategia Uusi Itä-Suomen yliopisto aloitti

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus

Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus Chydenius-instituutti Kokkolan yliopistokeskus On yksi Suomen kuudesta yliopistokeskuksesta. Kokkolan yliopistokeskuksessa yhteistyötä tekevät Jyväskylän, Oulun ja Vaasan yliopistot, jotka tuovat alueelle

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät

Vuoden 2015 opiskelijavalintojen aloituspaikkamäärät Liite 1 Vuoden 2015 opiskelijavalintojen t Vuonna 2012 ylemmän korkeakoulututkinnon suoritti 1315 opiskelijaa ja vuonna 2013 vastaavasti 1324 opiskelijaa. Vuonna 2012 alemman korkeakoulututkinnon suoritti

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE

JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE JATKO-OPINTOJA MATEMATIIKASTA KIINNOSTUNEILLE Opiskeluvaihtoehtoja yliopistossa (n.5v. opinnot) ja ammattikorkeakoulussa (n. 3,5v. opinnot) Yliopistossa keskitytään enemmän teoriaan, amk:ssa käytäntöön

Lisätiedot

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 14.12.2015 klo 17.00 SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Suomalainen Tiedeakatemia myönsi 14.12.2015 pidetyssä tilaisuudessaan

Lisätiedot

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013 Fortumin vuosikertomus 2013 Fortum on vahvasti kestävään kehitykseen sitoutunut energiayhtiö. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan

Lisätiedot

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology TSSH-HEnet 9.2.2006: Kansainvälistyvä opetussuunnitelma CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology Elina Orava Kv-asiain suunnittelija Tietotekniikan osasto Lähtökohtia Kansainvälistymisen

Lisätiedot

Säätiön tarkoitus (2 )

Säätiön tarkoitus (2 ) 30.1.2012 1 Perustettu v. 1984 Perustajina Lappeenrannan kaupunki ja Viipurin Taloudellinen Korkeakouluseura ry (per. 1919, Viipuri) Peruspääoma 16.818,79 (100.000 mk) Tase 31.12.2010 ~ 7 milj. Säätiö

Lisätiedot

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott.

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott. Hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet tiedekunnittain ja hakukohteittain, kaikki valinnat vuosina -2014 1 (5) Haken. Kok. Hyv. Hyv. Humanistinen tiedekunta Arkeologia 168 58 12 8 8 166

Lisätiedot

AALTO-KORKEAKOULU. opetusministeri Sari Sarkomaa

AALTO-KORKEAKOULU. opetusministeri Sari Sarkomaa AALTO-KORKEAKOULU opetusministeri Sari Sarkomaa Valtioneuvosto valtuutti torstaina 29.5. opetusministerin allekirjoittamaan perustettavan korkeakoulusäätiön säädekirjan ja säännöt. Edellytyksenä allekirjoittamiselle

Lisätiedot

Erkki Antila Teknillinen tiedekunta

Erkki Antila Teknillinen tiedekunta 9.10. 2012 Toimintakatsaus ja vuorovaikutussuhteet Erkki Antila Teknillinen tiedekunta Asialista Teknillinen tiedekunta Strategia Painoalat Koulutus ja tutkimus Koulutusohjelmat Tutkimustoiminta Tutkimusalusta

Lisätiedot

Metsäklusteri Oy:n ohjelmat. Christine Hagström-Näsi 10.9.2009

Metsäklusteri Oy:n ohjelmat. Christine Hagström-Näsi 10.9.2009 Metsäklusteri Oy:n ohjelmat Metsäklusteri Oy Perustettu maaliskuussa 2007 Toiminta käynnistynyt syyskuussa 2007 Yksi Suomen kuudesta SHOKista Metsäklusteri Oy Toteuttaa Suomen metsäklusterin tutkimusstrategiaa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Pietarin hallituksen ja Joensuun kaupungin hallinnon välisen Yhteistyösopimuksen toteuttamiseksi vv. 2016-2018

TOIMINTASUUNNITELMA Pietarin hallituksen ja Joensuun kaupungin hallinnon välisen Yhteistyösopimuksen toteuttamiseksi vv. 2016-2018 Liite Yhteistyösopimukseen No, pvm. Pietarin hallituksen ja Joensuun kaupungin välillä TOIMINTASUUNNITELMA Pietarin hallituksen ja Joensuun kaupungin hallinnon välisen Yhteistyösopimuksen toteuttamiseksi

Lisätiedot

IAET-kassan työttömät TEKin jäsenet kuukausittain

IAET-kassan työttömät TEKin jäsenet kuukausittain TEKNIIKAN AKATEEMISTEN LIITTO TEK RY TYÖLLISYYSKATSAUS III/2010 Työttömien diplomi- insinöörien lukumäärä kävi kaikkien aikojen ennätyksessä, TEKin jäsenten työttömyystilanne muuttumaton kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto koko maakunnan hyväksi Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori

Itä-Suomen yliopisto koko maakunnan hyväksi Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori Itä-Suomen yliopisto koko maakunnan hyväksi Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori Pohjois-Savon maakuntaseminaari 21.9.2012 Itä-Suomen yliopisto monialainen, kansainvälinen tiedeyliopisto MISSIO Itä-Suomen

Lisätiedot

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä

Kauppatieteiden maisteri KTM. 31.8.2015 Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta. Kaisu Säilä Kauppatieteiden maisteri KTM Vaasan yliopisto Teknillinen tiedekunta Kaisu Säilä Luennon sisältö Kauppatieteiden maisterin (KTM) tutkinto tutkinnon rakenne Tutkinto-ohjelman osaamistavoitteet Täydentävät

Lisätiedot

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma. Jaakko Astola

Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma. Jaakko Astola Laskennallisten tieteiden tutkimusohjelma Jaakko Astola Julkisen tutkimusrahoituksen toimijat Suomessa 16.11.09 2 Suomen Akatemian organisaatio 16.11.09 3 Suomen Akatemia lyhyesti Tehtävät Myöntää määrärahoja

Lisätiedot

Aalto-yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Aalto-yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/6 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak. YO Valtak.

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003

LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 OPETUSMINISTERIÖ 6.9.2000 LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 TAVOITTEET Yliopistojen yhteiset tavoitteet Yliopistojen tehtävät on asetettu

Lisätiedot

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Pohjoisen puolesta maailmaa varten lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta pohjoisen puolesta Kun pohjoiset yhteisöt, kestävä matkailu ja yhteiskunnan muutokset kiinnostavat, ota suunta Lapin

Lisätiedot

Kansainvälinen tradenomi

Kansainvälinen tradenomi Kansainvälinen tradenomi Liiketalouden kehittämispäivät 7.11.2012 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus- ja työvoimapolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Tulevaisuuden työelämä Globaali toimintaympäristö Muutos

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO. Opinto-ohjaajien LUMA-päivä 1.2.2013. Jouni Pursiainen Dekaani

OULUN YLIOPISTO. Opinto-ohjaajien LUMA-päivä 1.2.2013. Jouni Pursiainen Dekaani OULUN YLIOPISTO Opinto-ohjaajien LUMA-päivä 1.2.2013 Jouni Pursiainen Dekaani OULUN YLIOPISTO OULUN YLIOPISTO Perustettu 1958 16 000 opiskelijaa ja 2 800 työntekijää 6 tiedekuntaa, tulevaisuudessa noin

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

ssä Vuosittain jaetaan noin 30 000 ylioppilastodistusta Helsingin koulut tarvitsevat vuosittain 243 000 lyijykynää

ssä Vuosittain jaetaan noin 30 000 ylioppilastodistusta Helsingin koulut tarvitsevat vuosittain 243 000 lyijykynää Näe e metsä puilta Metsäteollisuus teollisuus liittyy kaikkeen arkielämäss ssä Vuosittain jaetaan noin 30 000 ylioppilastodistusta Helsingin koulut tarvitsevat vuosittain 243 000 lyijykynää Tavallisena

Lisätiedot

Tervetuloa luomaan kuvaa Lapin yliopistosta!

Tervetuloa luomaan kuvaa Lapin yliopistosta! Tervetuloa luomaan kuvaa Lapin yliopistosta! Yliopisto hahmottuu 4 tiedekuntaa: kasvatustieteet oikeustieteet taiteet yhteiskuntatieteet ja tarkentuu Vajaa 5 000 opiskelijaa 625 työntekijää Budjetti n.

Lisätiedot

Opetusministeriön asetus

Opetusministeriön asetus Opetusministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä Annettu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2009 Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 24 päivänä heinäkuuta 2009 annetun

Lisätiedot

MPY Osuuskunta, Nimeämistoimikunnan esitys. Risto Rouhiainen, puheenjohtaja

MPY Osuuskunta, Nimeämistoimikunnan esitys. Risto Rouhiainen, puheenjohtaja MPY Osuuskunta, Nimeämistoimikunnan esitys Risto Rouhiainen, puheenjohtaja 14.6.2017 Nimeämistoimikunnan tehtävä MPY Osuuskunnan (myöhemmin MPY) nimeämistoimikunnan tehtävät: valmistella Osuuskunnan kokoukselle

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset Arttu Piri 1 Yleistä - Aineiston keruu sähköisesti 26.9. 14.10.12013 - Otos: Opiskelijajäsenet, poislukien 1.5.2013 jälkeen liittyneet - Otos

Lisätiedot

Laatija: Sanna Tomperi, FM, suunnittelija, LUT Kouvola pvm: 3.2.2015

Laatija: Sanna Tomperi, FM, suunnittelija, LUT Kouvola pvm: 3.2.2015 LUT Kouvolan yksikkö Vuosiraportti 2014 Laatija: Sanna Tomperi, FM, suunnittelija, LUT Kouvola pvm: 3.2.2015 KAUPUNGIN TAVOITTEET KORKEAKOULUN TOIMENPITEET VAIKUTUKSET JA ARVIO TULOKSISTA Kouvolaa palvelevat

Lisätiedot

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003

Hyvinvointiyhteiskunta. mahdollinen yhtälö 1.1 5.2.2003 1. HYVINVOINTIYHTEISKUNTA MAHDOLLINEN YHTÄLÖ BKT:n vuosimuutos 1988 21... 1.2 T&K-panosten osuus bruttokansantuotteesta... 1.3 T&K-toiminnan osuus BKT:sta eräissä maissa... 1.4 T&K-henkilöstön osuus työssäkäyvistä

Lisätiedot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot Rakennustekniikka 14. TIETOJOHTAMINEN 14.1. Tavoitteet 163 on koulutusohjelma, joka on suunniteltu vastaamaan tietoteknisen, taloudellisen sekä viestinnällisen johtamisen haasteisiin. Tietojohtamisen opinnot

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologia

Tieto- ja viestintäteknologia Tieto- ja viestintäteknologia Metropolia ammattikorkeakoulu Opiskelijoita 14 000 Valmistuvia/vuosi 2500 Henkilökuntaa 1100 4 koulutusalaa kulttuuriala liiketalouden ala sosiaali- ja terveysala tekniikan

Lisätiedot

Laskennallisten tieteiden tutkijakoulu FICS. Ella Bingham, TKK

Laskennallisten tieteiden tutkijakoulu FICS. Ella Bingham, TKK Laskennallisten tieteiden tutkijakoulu FICS Ella Bingham, TKK Mikä FICS on Kuka minä olen Tutkijakoulun koordinaattori Dosentti, HY tietojenkäsittelytiede TkT, TKK informaatiotekniikka DI, TKK systeemi-

Lisätiedot

Vastuutahot/henkilö: Jokaisen toiminnon kohdalla määritellään kyseisestä toiminnosta vastaava(t) henkilö(t) tai taho(t).

Vastuutahot/henkilö: Jokaisen toiminnon kohdalla määritellään kyseisestä toiminnosta vastaava(t) henkilö(t) tai taho(t). OULUN YLIOPISTON LAATUTYÖN PILOTTI, BIOLOGIAN LAITOS (BILPO) TUTKIMUSTOIMINNON KUVAUS (MATRIISI) Laitoksen perustehtävien opetuksen ja tutkimuksen kuvaamiseen tarkoitettu matriisi on työväline laitoksen

Lisätiedot

Suomalainen osaaminen ja tulevaisuuden painopisteet Kiinteistö- ja Rakennusalan tietotekniikassa. Näkemyksiä, kommentteja keskustelun pohjaksi

Suomalainen osaaminen ja tulevaisuuden painopisteet Kiinteistö- ja Rakennusalan tietotekniikassa. Näkemyksiä, kommentteja keskustelun pohjaksi Suomalainen osaaminen ja tulevaisuuden painopisteet Kiinteistö- ja Rakennusalan tietotekniikassa Näkemyksiä, kommentteja keskustelun pohjaksi Reijo Kangas Tekes San Jose, USA Taustaa Ratas 1980-1990 luvulla

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteen laitos. Jussi Parkkinen Laitoskokous Kuopion kampus 7.4.2010

Tietojenkäsittelytieteen laitos. Jussi Parkkinen Laitoskokous Kuopion kampus 7.4.2010 Tietojenkäsittelytieteen laitos Jussi Parkkinen Laitoskokous Kuopion kampus 7.4.2010 kansainvälinen kehitys Ulkoiset paineet yliopistot yhdistyvät yliopistojen ylikansallinen yhteistyö täytyy olla tutkimuslaatua,

Lisätiedot

ISAT-kumppanuus R EHTORI VELI-MATTI TOLPPI SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU

ISAT-kumppanuus R EHTORI VELI-MATTI TOLPPI SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU ISAT-kumppanuus R EHTORI VELI-MATTI TOLPPI SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU 1 Kilpailukykyä ja hyvinvointia Itä-Suomeen ISAT on Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun ja Savonia-ammattikorkeakoulun muodostama

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto 2004 2008

Jyväskylän yliopisto 2004 2008 Jyväskylän yliopisto 2004 2008 Tiedebarometri Tuotokset ja panokset maisterit tohtorit julkaisut tukimusrahoitus kok.rah. henkilötyövuodet *) kansainkvreferoidut muut tieteelliset kansallinen 1) välinen

Lisätiedot

LUT Lahti School of Innovation

LUT Lahti School of Innovation LUT Lahti School of Innovation Exploring Innovation Olemme innovatiivisuuden menetelmien tutkimusretkellä - Perustettu 1996 - Professuurit: - Teollisuustalous (1996) - Yrittäjyys ja pk-yritysten johtaminen

Lisätiedot

Oulun yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle

Oulun yliopiston määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/6 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak. YO Valtak.

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku Kansainvälistymisen haasteet Marja-Liisa Niemi 25.11.2010 TerveysNet, Turku Tausta ja tavoitteet Hallitusohjelma "Korkeakoulutuksen kansainvälistymiselle luodaan kansallinen strategia, jolla opiskelijoiden,

Lisätiedot

Porin yliopistokeskus 2015. Jari Multisilta, johtaja, professori

Porin yliopistokeskus 2015. Jari Multisilta, johtaja, professori Porin yliopistokeskus 2015 Jari Multisilta, johtaja, professori Suomalaisen yliopistokentän ajankohtaisia asioita Yliopistojen profiloituminen (Suomen Akatemia) Tutkimuksen strategiset painoalueet (Strategisen

Lisätiedot

Åbo Akademin määrälliset tavoitteet kaudelle

Åbo Akademin määrälliset tavoitteet kaudelle Asemointitilastot 2016, 1/6 n määrälliset tavoitteet kaudelle 2017-2020 Toteutuma Keskiarvo OPM/sov. Tavoitteen tot.-% 2015 Tot. muutos-% 2014-2015 2013 2014 2015 2013-2015 2017-2020 YO Valtak. YO Valtak.

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Liite 1 1 (10) Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautuminen Tampereen yliopistossa koulutusaloittain ja nimikkeittäin tiedekunnille

Lisätiedot

Itämeren alueen meriteollisuuden erityispiirteet ja yhteistyömahdollisuudet

Itämeren alueen meriteollisuuden erityispiirteet ja yhteistyömahdollisuudet Itämeren alueen meriteollisuuden erityispiirteet ja yhteistyömahdollisuudet Tapio Karvonen 7.6.2012 Itämeri-foorumi 0 Sisältö Laivanrakennuksen tila maailmalla Trendit Itämeren alueen maiden meriteollisuuden

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Seppo Mattila. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Tähtitiede

PROFESSORILUENTO. Professori Seppo Mattila. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Tähtitiede PROFESSORILUENTO Professori Seppo Mattila Tähtitiede Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 28.9.2016 Professori Seppo Mattila pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 28. syyskuuta

Lisätiedot

Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku Ylijohtaja Tapio Kosunen

Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku Ylijohtaja Tapio Kosunen Rakenteellinen uudistaminen etenee Korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaari 2016 Turku 8.-9.12.2016 Ylijohtaja Tapio Kosunen Evolution of the earth s economic center of gravity 2 Lähde: OECD,

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Petteri Alho. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Hydrogeografia ja kaukokartoitus

PROFESSORILUENTO. Professori Petteri Alho. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Hydrogeografia ja kaukokartoitus PROFESSORILUENTO Professori Petteri Alho Hydrogeografia ja kaukokartoitus Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Petteri Alho pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa,

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta 24.3.2015 Lukuvuoden 2015 2016 työsuunnitelmat YKSITYISKOHTAINEN OHJE SoleTM:n lomakepohja on käytettävissä 30.3.2015. Numerointi vastaa SoleTM:n lomakkeen

Lisätiedot

Energia - ja sähköalan näkökulma - TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEISTA JA NÄKYMISTÄ ENNAKOINTIKAMARI LVIS

Energia - ja sähköalan näkökulma - TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEISTA JA NÄKYMISTÄ ENNAKOINTIKAMARI LVIS Energia - ja sähköalan näkökulma - TULEVAISUUDEN OSAAMISTARPEISTA JA NÄKYMISTÄ TO 17.11.2009 ENNAKOINTIKAMARI LVIS Johanna Aholainen HELEN KONSERNI esittely Helen konserni on energia-alan osaaja, joka

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO. HISTORIAA 1640 Kuninkaallinen Turun Akatemia 250 opiskelijaa, 11 professuuria

HELSINGIN YLIOPISTO. HISTORIAA 1640 Kuninkaallinen Turun Akatemia 250 opiskelijaa, 11 professuuria HISTORIAA 1640 Kuninkaallinen Turun Akatemia 250 opiskelijaa, 11 professuuria 1809 Suomi Venäjän autonomiseksi suuriruhtinaskunnaksi 1812 Helsingistä Suomen pääkaupunki 1827 Turun palo; Akatemia Helsinkiin

Lisätiedot

HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA

HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA TAUSTAA JA VALMISTELUTYÖTÄ KOULUTUKSEN ALOITTAMISEKSI Kansainvälinen yhteistyö Ulkomailta

Lisätiedot

Sosiaalihuollon tiedontuotannon tarpeet ja mahdollisuudet Marja-Liisa Niemi

Sosiaalihuollon tiedontuotannon tarpeet ja mahdollisuudet Marja-Liisa Niemi Sosiaalihuollon tiedontuotannon tarpeet ja mahdollisuudet 12.3.2013 Marja-Liisa Niemi Tiedontuotanto Ilmiöiden ymmärtämiseksi, osaamisen ja toiminta- /työtyöprosessien kehittämiseksi, kehityskulkujen suuntaamiseksi

Lisätiedot

Fysiikan laitos Jyväskylän yliopisto.

Fysiikan laitos Jyväskylän yliopisto. Fysiikan laitos Jyväskylän yliopisto http://www.jyu.fi/fysiikka Opetuksen ja tutkimuksen huipulla* Ystävällinen ja innostava ilmapiiri Monipuolista opetusta ja tutkimusta Kansainvälinen ympäristö * Koulutuksen

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS Suomen Akatemian rahoitusmuodot 1 Suomen Akatemian rahoitusmuodot Akatemiaohjelmat Strategisen tutkimuksen ohjelmat Akatemiaprofessori Tutkimus Akatemiahanke Suunnattu akatemiahanke Tutkijatohtori Tutkijat

Lisätiedot

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto!

Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! Sinustako Master-tason osaaja? Opiskele ylempi AMK-tutkinto! 15 ylempään AMK-tutkintoon johtavaa koulutusta Insinööri (ylempi AMK) Kemiantekniikka Projektijohtaminen Tekniikka (sis. Marine Technology,

Lisätiedot

FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli

FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli 01.02.2012 Suomen suurin ammattikorkeakoulukokonaisuus FUAS toimii Helsingin laajalla metropolialueella Opiskelijoita 21.000 HAMK LAMK Henkilöstöä 1.700 Liikevaihto

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Pohjoisen Skandinavian pääkaupunki

Pohjoisen Skandinavian pääkaupunki Pohjoisen Skandinavian pääkaupunki Matti Pennanen, kaupunginjohtaja Oulu, Finland Esittelyvideo >> KOILLISVÄYLÄ (NORTHERN SEA ROUTE) MURMANSK RUOTSI SUOMI OULU ARKANGELI NORJA OSLO HELSINKI TUKHOLMA PIETARI

Lisätiedot

TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN

TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN TURVALLISUUSKOULUTUKSEN ja TUTKIMUKSEN KEHITTÄMINEN Harri Koskenranta yliopettaja 1 Esityksen sisältö Laureasta Turvallisuusalan korkeakoulututkinnot Laureassa Turvan koulutuksen kehittäminen T&K&I 2 Laureasta

Lisätiedot

Rakennus- ja kiinteistöala

Rakennus- ja kiinteistöala Rakennus- ja kiinteistöala Olli Jalonen 1 Rakennus- ja kiinteistöala osana Mertopoliaa KULTTUURI JA LUOVA ALA 14 % LIIKETOIMINTA OSAAMINEN 9 % TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGI A 19 % TERVEYS- JA HOITOALA 16

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen kehitystarpeet Kymenlaakson alueella

Insinöörikoulutuksen kehitystarpeet Kymenlaakson alueella Insinöörikoulutuksen kehitystarpeet Kymenlaakson alueella Jouko Lehtoranta, toimitusjohtaja, DI Sisältö: Lähtökohdat: Työpaikat Kymenlaaksossa AMK:sta valmistuneet insinöörit Toimintaympäristö ja sen muutokset

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. www.kyamk.fi/hakijalle. Kevät 2014

HAKIJAN OPAS. www.kyamk.fi/hakijalle. Kevät 2014 HAKIJAN OPAS Kevät 2014 Nuorten vieraskielisten koulutusten yhteishaku 7.1. 11.2.2014 Nuorten koulutusten yhteishaku 3.3. 1.4.2014 Aikuiskoulutusten yhteishaku 3.3. 1.4.2014 YAMK-tutkinnot 3.3. 1.4.2014

Lisätiedot

Yliopistokeskukset nyt ja tulevaisuudessa

Yliopistokeskukset nyt ja tulevaisuudessa Yliopistokeskukset nyt ja tulevaisuudessa Kajaanin yliopistokeskus 10 vuotta juhlaseminaari Korkeakouluneuvos Ari Saarinen Suomi on innovaatiojohtajia Keskeisiä vahvuuksia inhimilliset voimavarat ja liiketoimintaympäristö

Lisätiedot

Tuemme ja edistämme LUMA-aineiden luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian harrastusta, oppimista ja opettamista

Tuemme ja edistämme LUMA-aineiden luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian harrastusta, oppimista ja opettamista Tuemme ja edistämme LUMA-aineiden luonnontieteiden, matematiikan, tietotekniikan ja teknologian harrastusta, oppimista ja opettamista KANSALLISEN LUMA-TOIMINNAN TAUSTA Miten turvaamme jatkossa Suomen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen edeltäjä Taloudellinen Tutkimuskeskus perustettiin 1.8.1946. ETLA on voittoa tavoittelematon

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Johanna Niemi. Oikeustieteellinen tiedekunta. Prosessioikeus

PROFESSORILUENTO. Professori Johanna Niemi. Oikeustieteellinen tiedekunta. Prosessioikeus PROFESSORILUENTO Professori Johanna Niemi Prosessioikeus Oikeustieteellinen tiedekunta 16.4.2014 Professori Johanna Niemi pitää professoriluentonsa Turun akatemiatalon juhlasalissa 16. huhtikuuta 2014

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 OPETUSMINISTERIÖ 6.9.2000 HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 TAVOITTEET Yliopistojen yhteiset tavoitteet Yliopistojen tehtävät on asetettu yliopistolaissa

Lisätiedot

EU:n metsästrategia; missä mennään. Teemu Seppä Robinwood Plus -työpaja Kajaani 8.12.2011

EU:n metsästrategia; missä mennään. Teemu Seppä Robinwood Plus -työpaja Kajaani 8.12.2011 EU:n metsästrategia; missä mennään Teemu Seppä Robinwood Plus -työpaja Kajaani 8.12.2011 Esityksen sisältö tilanne EU:ssa metsäasioiden käsittelyn osalta nykyinen EU:n metsästrategia EU:n metsästrategian

Lisätiedot

Tiede palveluyhteiskunnan kehittämisessä

Tiede palveluyhteiskunnan kehittämisessä 1 Tiede palveluyhteiskunnan kehittämisessä Kehitysjohtaja Harri Miettinen Tiedefoorumi 2010 19.5.2010 Kauppa luo varallisuutta yhteiskuntaan Bruttokansantuoteosuudet 2008 14,0 12,8 Metalli- ja elektroniikkateollisuus

Lisätiedot

MAANTIETEEN TUTKINTO-OHJELMA

MAANTIETEEN TUTKINTO-OHJELMA 1 MAANTIETEEN TUTKINTO-OHJELMA Lokakuu 2015 2 OULUN YLIOPISTO Perustettu 1958 9 tiedekuntaa 16 000 opiskelijaa 3 000 työntekijää Suomen suurimpia ja monitieteisimpiä yliopistoja Maailman pohjoisin maantieteen

Lisätiedot

Merentutkimusta tehdään

Merentutkimusta tehdään Helsingin yliopiston Itämeristrategia Luonnos strategiakaudelle 2009-2013 Jorma Kuparinen Merentutkimusta tehdään Yliopistoissa ja korkeakouluissa Valtion tutkimuslaitoksissa (Suomen ympäristökeskus, Geologian

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot