Graafinen käyttöliittymä lintujen rengastusjärjestelmään

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Graafinen käyttöliittymä lintujen rengastusjärjestelmään"

Transkriptio

1 Graafinen käyttöliittymä lintujen rengastusjärjestelmään Testausdokumentti Versiohistoria: Ensimmäinen luonnos. Mari Jaakkola, Vesa Teikari Toinen luonnos. Mari Jaakkola, Vesa Teikari Kolmas luonnos. Mari Jaakkola, Vesa Teikari Neljäs luonnos. Tarja Rauste Viides luonnos. Mari Jaakkola Kuudes luonnos. Tarja Rauste Seitsemäs luonnos. Simo Salmensuu Kahdeksas luonnos. Mari Jaakkola Yhdeksäs luonnos. Simo Salmensuu FTR:ssä esiintulleita korjauksia. Mari Jaakkola FTR korjaukset: viivat ja pisteet. Vesa Teikari FTR korjaukset: avain-kenttien nimet yms. Mari Jaakkola Lisätty luvut 2.2, 2.6 ja Mari Jaakkola Lisätty luvut 2.1 ja 2.4 Vesa Teikari Tark. testausta, luvut 2.3., 2.10., ja Tarja Rauste Lisätty testaustuloksia luku 2.12 Mari Jaakkola Lisätty tarkistuksia ja testaustuloksia Peter Lindroos Lisätty tarkistukset, luvut 2.8 ja 2.12 Simo Salmensuu Lisätty tark. 2.7 ja test.tuloksia 2.3, Tarja Rauste Pieniä korjauksia. Mari Jaakkola Luvut 2.2, 2.9 ja 2.7. Simo Salmensuu Korjauksia 2.7., testaustuloksia 2.4 Tarja Rauste Helsinki, 3. toukokuuta 2002 Markus Päivinen Mari Jaakkola Peter Lindroos Tarja Rauste Simo Salmensuu Vesa Teikari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

2 Ohjelmistotuotantoprojekti Haukka 2

3 Sisältö 1 Testauksen kuvaus Komponenttitestaus Integrointitestaus Validointitestaus Testaustulokset Renkaiden palautus Rengastyyppien ylläpito Lajeille sallitut sarjat Renkaan merkitseminen hävinneeksi/tuhoutuneeksi Käytettyjen renkaiden selaus Rengasvälin hajoitus Rengastajien ylläpito Rengastusten hirrustietojen ylläpito Maatietojen ylläpito Läänien ylläpito LYL-alueiden ylläpito Euring-provinssien ylläpito Rengastuskeskusten ylläpito Lajien ylläpito Sanaston ylläpito Lintuasemien ylläpito Värirenkaiden jakelu

4 1 1 Testauksen kuvaus 1.1 Komponenttitestaus Komponenttitestaus oli epäformaalia eikä siitä tehty tarkempaa dokumentaatiota. Jokainen ohjelmoija testasi tekemänsä moduulin itse. Lisäksi kaikki projektin jäsenet testasivat tehtyjä osia käyttöliittymän kautta. 1.2 Integrointitestaus Integrointitestaus toteutettiin black box -menetelmällä. Testi suoritettiin käyttöliittymän kautta erilaisten käyttötapausten avulla. Niiden avulla testattiin WWW- Tipun toiminnallisuutta mahdollisimman kattavasti. Testitietokantana oli lähes täydellinen kopio aidosta tietokannasta. Testauksessa käytettiin selainta IE 6.0. Kuhunkin WWW -Tipun lomakkeeseen liittyi omat testinsä. Lomakkeen testaaja oli eri henkilö kuin sen tekijä. Testiaineistoa käytiin läpi ja virheistä ilmoitettiin tekijälle, kunnes kustakin lomakkeesta saatiin riittävän virheetön. Testeissä syntyneitä virheitä käytiin läpi palaverissa ja pohdittiin virheiden vakavuutta. Testiaineisto ja -tulokset löytyvät luvusta 2. WWW-Tipu oli koko ajan Internetissä ja sitä testattiin aktiivisesti. Tällainen epämuodollinen testaus tuotti paljon tulosta. Tekijät saivat koko ajan palautetta muilta projektin jäseniltä. 1.3 Validointitestaus Vaatimusdokumentin vaatimukset on toteutettu. Vain asiakkaalta tulleiden toiveiden osalta on tehty joitain muutoksia.(kts. Käyttöliittymädemon pöytäkirja)

5 2 Integrointitestauksessa käytetty testiaineisto (kts.testitulokset) sisältää myös validointitestausaineistoa. Niissä on testattu, että kaikki lomakkeet sisältävät vaaditut kentät ja toiminnot ja ovat muutenkin vaatimusten mukaisia. Käyttöohjeet löytyvät WWW-Tipusta. Kullakin lomakkeella on oma ohjeensa, joka aukeaa lomakkeen Ohje -painikkeesta. Myös muu dokumentaatio on tehty huolellisesti ja todettu hyväksi. Suunnitteludokumentiin tehdyt muutokset on dokumentoitu Toteutusdokumentin luvussa xx.

6 3 2 Testaustulokset Testitapaukset on kunkin näytön kohdalla jaettu osiin, joita ovat Käyttöliittymän yleiskuva, Popup-valikot, Kenttiin liittyvät haut ja tarkistukset sekä Toimintojen testaus, johon kuuluvat Lisää, Korjaa, Poista, Palauta ja Ohje-toiminnot. Testaustulokset on esitetty taulukoissa siten, että taulukon ensimmäisessä sarakkeessa on kuvattu testitapaus ja toisessa tieto testin onnistumisesta (/Ei). Toimintojen testauksen osalta on tämän lisäksi kerrottu alkutila, syöte sekä tulos. Tulos-sarakkeessa on myös kuvattu mahdollinen virheellinen toiminta. 2.1 Renkaiden palautus Tietokantatoiminnot kohdistuvat tauluun JAKELU. Käyttöliittymän yleiskuva Testattavat asiat Lomake aukeaa valikkopalkista. Kenttien asettelu näyttää samalta muihin lomakkeisiin nähden. (vrt.suunn.dokumentti kuva 8) Lomake on samanvärinen muihin lomakkeisiin nähden. (vrt.suunn.dokumentti kuva 8) Tabulaattori käy läpi kaikki päivitettävät kentät ja painikkeet järjestyksessä. Lomakkeessa on kaikki vaadittavat kentät. (kts. suunn. dokumentti) Kenttien nimet on kirjoitettu oikein. Kaikki toiminnot (painikkeet) löytyvät. / Ei Toimintojen testaus Hae-toiminto

7 4 Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Haetaan tyhjin hakuehdoin. Haetaan, kun kaikki kentät on täytetty. Haetaan väärin hakuehdoin. 0 hakutulosta. 1 hakutulos. Tyhjennetään lomake. Hae Avataan joku tietue näytölle. Tyhjennetään lomake. katsomalla etsitään sellaiset että haun tulokseksi tulee 0 tietuetta. katsomalla etsitään sellaiset että haun tulokseksi tulee 1 tietue. Hae kenttiin vääränmuotoisia arvoja. Hae Hae

8 5 monta hakutulosta. katsomalla etsitään sellaiset että haun tulokseksi tulee useita tietueita. Hae Palautus-toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Kenttiin liittyvät haut ja tarkistukset Testattava asia / Ei Palauta-toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Toimiiko palautus? Avataan näytölle Muutetaan tie- joku toja ja paine- tietue. taan Palauta Tyhjennä lomake -toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei

9 6 Tyhjennetään lomake. Avataan joku tietue näytölle. Tyhjennä Ohje -toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Luetaan ohjeita. (Aukeaako ohje oikeasta paikasta?) Ohje 2.2 Rengastyyppien ylläpito Tietokantatoiminnot kohdistuvat tauluun RENGAS. Käyttöliittymän yleiskuva Testattavat asiat Lomake aukeaa valikkopalkista. Kenttien asettelu näyttää samalta muihin lomakkeisiin nähden. (vrt.suunn.dokumentti kuva 8) Lomake on samanvärinen muihin lomakkeisiin nähden. (vrt.suunn.dokumentti kuva 8) Tabulaattori käy läpi kaikki päivitettävät kentät ja painikkeet järjestyksessä. Lomakkeessa on kaikki vaadittavat kentät. (kts. suunn. dokumentti) Kenttien nimet on kirjoitettu oikein. Kaikki toiminnot (painikkeet) löytyvät. / Ei Toimintojen testaus

10 7 Hae-toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Haetaan tyhjin hakuehdoin. Haetaan, kun kaikki kentät on täytetty. Haetaan väärin hakuehdoin. 0 hakutulosta. 1 hakutulos. Tyhjennetään Alert-ikkuna: lomake. Hae Hakuehdot puuttuvat. Avataan joku tietue näytölle. Tyhjennetään lomake. katsomalla etsitään sellaiset että haun tulokseksi tulee 0 tietuetta. katsomalla etsitään sellaiset että haun tulokseksi tulee 1 tietue. Ilmoitus: Haku löysi täs- mälleen yhden rengasvälin. Ilmoitus: Hakuehdoilla ei löytynyt mitään. Hae kenttiin vääränmuotoisia arvoja. Hae mitään. Ilmoitus: Hakuehdoilla. ei löytynyt Hae Haku löysi täsmälleen yhden rengasvälin ja tietue tulostui näytölle.

11 8 Haku löysi 1-x monta hakutulosta. katsomalla et- rengasväliä. sitään sellaiset ja paine- Hakulistan taan Hae- selaus onnis- että haun tui ja valittu tulokseksi tietue tulostui tulee useita näytölle. tietueita. Lisää-toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Lisätään tyhjä tietue. Tyhjennetään Alert-ikkuna: lomake. Lisää Renkaan 1 tunnus puut- tuu. Kelvollisen tietueen lisääminen tietokantaan. Lisätään sama tietue kahteen kertaan. Esim. poistetaan Ilmoitus: Lisäys joku tie- tue kannasta ja lisätään se uudelleen. Lisää onnistui. Äsken lisätty Ilmoitus: tietue on Lisää- Määritellyn näytöllä. välin rengasnumerot eivät ole vapaita. Korjaa-toiminto

12 9 Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Päivitetään olemassaolevaa tietuetta. Päivitetään tietuetta, jota ei ole tietokannassa. Avataan näy- Muutetaan Ilmoitus: Päi- tölle joku tietue. Keksitään tietue, jota ei ole tietokannassa. tietoja (ei vitys onnistui. kuitenkaan avain- eli Rengasvälikenttää) Korjaa tietue Alert-ikkuna: näytölle Renkaat ovat eri sarjaa. Korjaa- Kenttiin liittyvät haut ja tarkistukset Testattava asia Rengasväliä, jossa on jaettuja (JAKELU) tai käytettyjä (RENGASTETTU) renkaita, ei voi poistaa eikä rajata ulos. / Ei Poisto-toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei

13 10 Poistetaan olemassao- Avataan joku Poiston ha- leva tietue. (Tarkistet- tietue näytölle. Poista- lukkuus var- tava: Varmistettiinko painiketta mistettiin, käyttäjältä poiston tietue poistui halukkuus, poistuiko tietokannasta. tietue tietokannasta ja Poisto onnistui ilmoitettinko tietuee- -ilmoitus. seen liittyvistä toisista tietueista.) Yritetään poistaa tietue, Keksitään tie- tie- Alert-ikkuna: jota ei ole tietokannas- tue, jota ei ole tue näytölle Rivin tunnis- sa. tietokannassa. ja paine- te puuttuu. taan Poista- Hae rengas uudelleen. Palauta-toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Toimiiko palautus? Avataan näytölle Muutetaan tie- Tiedot pa- joku toja ja painelautuvat tietue. taan Palauta entiselleen näytöllä. Tyhjennä lomake -toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Tyhjennetään lomake. Avataan joku Lomakkeen tietue näytölle. Tyhjennä kentät tyhjentyvät.

14 11 Ohje -toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Luetaan ohjeita. (Aukeaako Ohje avautuu ohje oikeasta pai- Ohje- ja kyseisen kasta?) näytön ohje löytyy. 2.3 Lajeille sallitut sarjat Tietokantatoiminnot kohdistuvat tauluun RSARJA. Käyttöliittymän yleiskuva Testattavat asiat Lomake aukeaa valikkopalkista. Kenttien asettelu näyttää samalta muihin lomakkeisiin nähden. (vrt.suunn.dokumentti kuva 8) Lomake on samanvärinen muihin lomakkeisiin nähden. (vrt.suunn.dokumentti kuva 8) Tabulaattori käy läpi kaikki päivitettävät kentät ja painikkeet järjestyksessä. Lomakkeessa on kaikki vaadittavat kentät. (kts. suunn. dokumentti) Kenttien nimet on kirjoitettu oikein. Kaikki toiminnot (painikkeet) löytyvät. / Ei Popup-valikot Testattavat asiat Onko vaadituissa kentissä popup-valikot? (kts. suunn.dokumentti) Löytyykö valikoista kaikki arvot, jotka on tietokannassa? Valitaan joku arvo. Siirtyykö valittu arvo lomakkeen kenttään? / Ei

15 12 Toimintojen testaus Hae-toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Haetaan tyhjin hakuehdoin. Haetaan, kun kaikki kentät on täytetty. Haetaan väärin hakuehdoin. 0 hakutulosta. 1 hakutulos. Tyhjennetään Alert-ikkuna: lomake. Hae Hakuehdot puuttuvat. Avataan joku tietue näytölle. Tyhjennetään lomake. katsomalla etsitään sellaiset että haun tulokseksi tulee 0 tietuetta. katsomalla etsitään sellaiset että haun tulokseksi tulee 1 tietue. Hae kenttiin vääränmuotoisia arvoja. ja paine- Ilmoitus: Haku löysi täs- mälleen yhden tietueen. Ilmoitus: Hakuehdoilla ei löytynyt mitään. Ilmoitus: Hakuehdoilla ei löytynyt taan Hae mitään. Löytyi 1 laji. Ja kyseisen lajin tiedot tu- Haepainikettalostuivat näytölle.

16 13 Löytyi x lajia. monta hakutulosta. katsomalla et- Lajit 1 - x. sitään sellaiset ja paine- taan Hae- että haun tulokseksi tulee useita tietueita. Lisää-toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Lisätään tyhjä tietue. Tyhjennetään lomake. Lisää Alert-ikkuna: Lajitieto puuttuu. Kelvollisen tietueen lisääminen tietokantaan. Lisätään sama tietue kahteen kertaan. Esim. poistetaan Ilmoitus: Lisäys joku tie- tue kannasta ja lisätään se uudelleen. Lisää onnistui. Äsken lisätty Ilmoitus: tietue on Lisää- Lisäys ei näytöllä. onnistunut: yksikäsitteistä rajoitetta loukattu. Korjaa-toiminto

17 14 Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Päivitetään olemassaolevaa tietuetta. Päivitetään tietuetta, jota ei ole tietokannassa. Avataan näy- Muutetaan Ilmoitus: Päi- tölle joku tietue. Keksitään tietue, jota ei ole tietokannassa. tietoja (ei vitys onnistui. kuitenkaan avain- eli Laji-kenttää) Korjaa tietue Alert-ikkuna: näytölle Rivin tunniste puuttuu. Korjaa- Kenttiin liittyvät haut ja tarkistukset Testattava asia Löytyykö laji lajitaulusta? Tyyppi kentän arvot ovat NULL tai H. / Ei Palauta-toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Toimiiko palautus? Avataan näytölle Muutetaan tie- Palautus joku toja ja paine- onnistuu. tietue. taan Palauta

18 15 Tyhjennä lomake -toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Tyhjennetään lomake. Avataan joku Lomakkeen tietue näytölle. Tyhjennä tyhjennys onnistuu. Ohje -toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Luetaan ohjeita. (Aukeaako Ohje avau- ohje oikeasta pai- Ohjetuu oikeasta kasta?) paikasta. 2.4 Renkaan merkitseminen hävinneeksi/tuhoutuneeksi Tietokantatoiminnot kohdistuvat tauluun RENGASTUS,RENGASTETTU. Käyttöliittymän yleiskuva Testattavat asiat Lomake aukeaa valikkopalkista. Kenttien asettelu näyttää samalta muihin lomakkeisiin nähden. (vrt.suunn.dokumentti kuva 8) Lomake on samanvärinen muihin lomakkeisiin nähden. (vrt.suunn.dokumentti kuva 8) Tabulaattori käy läpi kaikki päivitettävät kentät ja painikkeet järjestyksessä. Lomakkeessa on kaikki vaadittavat kentät. (kts. suunn. dokumentti) Kenttien nimet on kirjoitettu oikein. Kaikki toiminnot (painikkeet) löytyvät. / Ei Ei Ei

19 16 Popup-valikot Testattavat asiat Onko vaadituissa kentissä popup-valikot? (kts. suunn.dokumentti) Löytyykö valikoista kaikki arvot, jotka on tietokannassa? Valitaan joku arvo. Siirtyykö valittu arvo lomakkeen kenttään? Ihmisten nimiä sisältävissä popupeissa order-by sukunimi & etunimi. / Ei Toimintojen testaus Hae-toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Haetaan tyhjin hakuehdoin. Haetaan, kun kaikki kentät on täytetty. Haetaan väärin hakuehdoin. 0 hakutulosta. Tyhjennetään Alert-ikkuna: lomake. Hae Hakuehdot puuttuvat. Avataan joku tietue näytölle. Tyhjennetään lomake. katsomalla etsitään sellaiset että haun tulokseksi tulee 0 tietuetta. Ilmoitus: Haku löysi täsmälleen yhden tietueen. Ilmoitus: Hakuehdoilla ei löytynyt mitään. taan Hae mitään. Ilmoitus: Hakuehdoilla ei löytynyt Hae kenttiin vääränmuotoisia arvoja. ja paine-

20 17 Löytyi 1 laji. 1 hakutulos. katsomalla et- Ja kyseisen la- sitään sellaiset ja paine- jin tiedot tu- taan Hae- lostuivat näy- että haun tu- tölle. lokseksi tulee 1 tietue. Löytyi x lajia. monta hakutulosta. katsomalla et- Lajit 1 - x. sitään sellaiset ja paine- taan Hae- että haun tulokseksi tulee useita tietueita. Lisää-toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Lisätään tyhjä tietue. Tyhjennetään lomake. Lisää Alert-ikkuna: Lajitieto puuttuu. Kelvollisen tietueen lisääminen Esim. poiste- Ilmoitus: Lisäytue tietokantaan. taan joku tie- kannasta ja lisätään se uudelleen. Lisää onnistui.

21 18 Lisätään sama tietue Äsken lisät- Ilmoitus: Li- kahteen kertaan. ty tietue on Lisää- säys onnistui. näytöllä. Korjaa-toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Päivitetään olemassaolevaa tietuetta. Päivitetään tietuetta, jota ei ole tietokannassa. Avataan näy- Muutetaan Ilmoitus: Päi- tölle joku tietue. Keksitään tietue, jota ei ole tietokannassa. tietoja (ei vitys onnistui. kuitenkaan avain- eli Laji-kenttää) Korjaa tietue Alert-ikkuna: näytölle Rivin tunniste puuttuu. Korjaa- Kenttiin liittyvät haut ja tarkistukset Testattava asia / Ei Palauta-toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei

22 19 Toimiiko palautus? Avataan näy- Muutetaan tie- Palautus tölle joku toja ja paine- onnistuu. tietue. taan Palauta Tyhjennä lomake -toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Tyhjennetään lomake. Avataan joku Lomakkeen tietue näytölle. Tyhjennä tyhjennys onnistuu. Ohje -toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Luetaan ohjeita. (Aukeaako Ohje avau- Ei ohje oikeasta pai- Ohjetuu oikeasta kasta?) paikasta. 2.5 Käytettyjen renkaiden selaus Tietokantatoiminnot kohdistuvat tauluun RENGASTETTU. Käyttöliittymän yleiskuva Testattavat asiat Lomake aukeaa valikkopalkista. Kenttien asettelu näyttää samalta muihin lomakkeisiin nähden. (vrt.suunn.dokumentti kuva 8.) / Ei EI

23 20 Lomake on samanvärinen muihin lomakkeisiin nähden. (vrt.suunn.dokumentti kuva 8) Tabulaattori käy läpi kaikki päivitettävät kentät ja painikkeet järjestyksessä. Lomakkeessa on kaikki vaadittavat kentät. (kts. suunn. dokumentti) Kenttien nimet on kirjoitettu oikein Kaikki toiminnot (painikkeet) löytyvät Toimintojen testaus Hae-toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Haetaan tyhjin hakuehdoin. Haetaan, kun kaikki kentät on täytetty. Haetaan väärin hakuehdoin. Tyhjennetään Alert: Hakuehdot lomake. Hae puuttuvat. Avataan joku Ilmoitus: Haku tietue näytölle. Haepainikettamälleen löysi täs- yhden renkaan. Tyhjennetään Ilmoitus: Hakuehdoillmäärää EI, siis päivä- lomake. kenttiin vääränmuotoisia ei tar- ei löytynyt kisteta oikein arvoja. mitään.

24 21 Ilmoitus: Ha- 0 hakutulosta. katsomalla et- kuehdoilla sitään sellaiset ja paine- ei löytynyt taan Hae- mitään. että haun tu- lokseksi tulee 0 tietuetta. Ilmoitus: Ha- 1 hakutulos. katsomalla et- ku löysi täs- sitään sellaiset ja paine- mälleen yhden taan Hae- renkaan. että haun tu- lokseksi tulee 1 tietue. Ilmoitus: Löy- monta hakutulosta. katsomalla et- tyi xx rengas- sitään sellaiset ja paine- ta. taan Hae- että haun tulokseksi tulee useita tietueita. Palauta-toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei

25 22 Toimiiko palautus? Avataan näytölle joku tietue. Tyhjennä lomake -toiminto Muutetaan tietoja Palauta Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Tyhjennetään lomake. Avataan joku tietue näytölle. Tyhjennä Ohje -toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Luetaan ohjeita. (Aukeaako ohje oikeasta paikasta?) Ohje Ohje löytyy ja toimii oikein. 2.6 Rengasvälin hajoitus Tietokantatoiminnot kohdistuvat tauluihin RENGASTUS ja RENGASTETTU. Käyttöliittymän yleiskuva Testattavat asiat Lomake aukeaa valikkopalkista. Kenttien asettelu näyttää samalta muihin lomakkeisiin nähden. (vrt.suunn.dokumentti kuva 8) / Ei

26 23 Lomake on samanvärinen muihin lomakkeisiin nähden. (vrt.suunn.dokumentti kuva 8) Tabulaattori käy läpi kaikki päivitettävät kentät ja painikkeet järjestyksessä. Lomakkeessa on kaikki vaadittavat kentät. (kts. suunn. dokumentti) Kenttien nimet on kirjoitettu oikein. Kaikki toiminnot (painikkeet) löytyvät. Toimintojen testaus Hae-toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Haetaan tyhjin hakuehdoin. Haetaan, kun kaikki kentät on täytetty. Haetaan väärin hakuehdoin. 0 hakutulosta. Tyhjennetään lomake. Hae Avataan joku tietue näytölle. Tyhjennetään lomake. katsomalla etsitään sellaiset että haun tulokseksi tulee 0 tietuetta. Hae kenttiin vääränmuotoisia arvoja. Hae

27 24 1 hakutulos. monta hakutulosta. katsomalla etsitään sellaiset että haun tulokseksi tulee 1 tietue. katsomalla etsitään sellaiset että haun tulokseksi tulee useita tietueita. Hae Hae Pilko-toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Kenttiin liittyvät haut ja tarkistukset Testattava asia / Ei Palauta-toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei

28 25 Toimiiko palautus? Avataan näytölle joku tietue. Muutetaan tietoja Palauta Tyhjennä lomake -toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Tyhjennetään lomake. Avataan joku tietue näytölle. Tyhjennä Ohje -toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Luetaan ohjeita. (Aukeaako ohje oikeasta paikasta?) Ohje 2.7 Rengastajien ylläpito Tietokantatoiminnot kohdistuvat tauluun RENGASTAJA. Käyttöliittymän yleiskuva Testattavat asiat Lomake aukeaa valikkopalkista. Kenttien asettelu näyttää samalta muihin lomakkeisiin nähden. (vrt. suunn. dokumentti kuva 8) / Ei

29 26 Lomake on samanvärinen muihin lomakkeisiin nähden. (vrt. suunn. dokumentti kuva 8 Tabulaattori käy läpi kaikki päivitettävät kentät ja painikkeet järjestyksessä. Lomakkeessa on kaikki vaadittavat kentät. (kts. suunn. dokumentti) Kenttien nimet on kirjoitettu oikein. Kaikki toiminnot (painikkeet) löytyvät. Toimintojen testaus Hae-toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Haetaan tyhjin hakuehdoin. lomake. Tyhjennetään Haetaan väärin hakuehdoin. lomake. Tyhjennetään 0 hakutulosta. katsomalla etsitään sellaiset että haun tulokseksi tulee 0 tietuetta. Alert-ikkuna: Hakuehdot puuttuvat. Ilmoitus: Hakuehdoilla ei löytynyt mitään. Hae kenttiin vääränmuotoisia arvoja. Hae mitään. Ilmoitus: Hakuehdoilla ei löytynyt

30 27 Ilmoitus: Ha- 1 hakutulos. katsomalla et- ku löysi täs- sitään sellaiset ja paine- mälleen yhden taan Hae- rengastajan. että haun tu- lokseksi tulee 1 tietue. Löytyi x ren- monta hakutulosta (yli katsomalla et- gastajaa, ren- kymmenen). sitään sellaiset ja paine- gastajat 1 - x. taan Hae- että haun tulokseksi tulee yli 10 tietuetta. Lisää-toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Lisätään tyhjä tietue. Tyhjennetään Alert-ikkuna: lomake. Lisää Lomake on tyhjä. Kelvollisen tietueen lisääminen Esim. poiste- Ilmoitus: Lisäys tietokantaan. taan joku tie- tue kannasta ja lisätään se uudelleen. Lisää onnistui.

31 28 Lisätään sama tietue Äsken lisät- Lisäyksessä kahteen kertaan. ty tietue on Lisää- rengasta- näytöllä. janumero muuttuu. Korjaa-toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Päivitetään olemassaolevaa tietuetta. Päivitetään tietuetta, jota ei ole tietokannassa. Avataan näy- Muutetaan tie- Ilmoitus: Päi- tölle joku tietue. Keksitään tietue, jota ei ole tietokannassa. toja (ei kuitenkaan vitys onnistui. avainvitys eli Rengastajakenttää) Korjaa tietue Ilmoitus: Päi- näytölle vitys onnistui. Korjaa Kenttiin liittyvät haut ja tarkistukset Testattava asia Aloituspvm < Päivityspvm Lopetuspvm > Aloituspvm Lopetuspvm < tai = Päivityspvm / Ei EI Poisto-toiminto

32 29 Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Poistetaan olemassaoleva Avataan joku Poiston ha- tietue. (Tarkistet- tietue näytölle. Poistalukkuus var- tava: Varmistettiinko painiketta mistettiin, käyttäjältä poiston tietue poistui halukkuus, poistuiko tietokannasta. tietue tietokannasta ja Poisto onnistui ilmoitettinko tietueeseen -ilmoitus. liittyvistä toisista tietueista.) Yritetään poistaa tietue, Keksitään tietue, tie- jota ei ole tietokannassa. jota ei ole tue näytölle tietokannassa. Poista Palauta-toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Toimiiko palautus? Avataan näytölle Muutetaan tie- Palautus joku toja ja paine- onnistuu. tietue. taan Palauta Tyhjennä lomake -toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei

33 30 Tyhjennetään lomake. Avataan joku Lomakkeen tietue näytölle. Tyhjennä- tyhjennys onnistuu. Ohje -toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Luetaan ohjeita. (Aukeaako Ohje avau- ohje oikeasta pai- Ohjetuu oikeasta kasta?) paikasta. 2.8 Rengastusten hirrustietojen ylläpito Tietokantatoiminnot kohdistuvat tauluun RHIRRUS. Käyttöliittymän yleiskuva Testattavat asiat Lomake aukeaa valikkopalkista. Kenttien asettelu näyttää samalta muihin lomakkeisiin nähden. (vrt. suunn. dokumentti kuva 8) Lomake on samanvärinen muihin lomakkeisiin nähden. (vrt. suunn. dokumentti kuva 8) Tabulaattori käy läpi kaikki päivitettävät kentät ja painikkeet järjestyksessä. Lomakkeessa on kaikki vaadittavat kentät. (kts. suunn. dokumentti) Kenttien nimet on kirjoitettu oikein. Kaikki toiminnot (painikkeet) löytyvät. / Ei Toimintojen testaus

34 31 Hae-toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Haetaan tyhjin hakuehdoin. Haetaan, kun kaikki kentät on täytetty. Haetaan väärin hakuehdoin. 0 hakutulosta. 1 hakutulos. Tyhjennetään Alert-ikkuna: lomake. Hae Hakuehdot puuttuvat. Avataan joku tietue näytölle. Tyhjennetään lomake. katsomalla etsitään sellaiset että haun tulokseksi tulee 0 tietuetta. katsomalla etsitään sellaiset että haun tulokseksi tulee 1 tietue. Hae kenttiin vääränmuotoisia arvoja. ja paine- Ilmoitus: Haku löysi täs- mälleen yhden tietueen. Ilmoitus: Hakuehdoilla ei löytynyt mitään. Ilmoitus: Hakuehdoilla ei löytynyt taan Hae mitään. Haku löysi täsmälleen yhden hirrus Haetiedon.

35 32 Löytyi x hir- monta hakutulosta. katsomalla et- rustietoa, hir- sitään sellaiset ja paine- rustiedot 1 - x. taan Hae- että haun tulokseksi tulee yuseita tietueita. Lisää-toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Lisätään tyhjä tietue. Tyhjennetään Ilmoitus: lomake. Lisää Lisäys ei onnistunut, nimirengasnumero on väärä. Kelvollisen tietueen lisääminen tietokantaan. Lisätään sama tietue kahteen kertaan. Esim. poistetaan Ilmoitus: Lisäys joku tie- tue kannasta ja lisätään se uudelleen. Lisää onnistui. Äsken lisätty Ilmoitus: Li- EI tietue on Lisääsäys onnistui. näytöllä. Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei

36 33 Päivitetään olemassao- Avataan näy- Muutetaan Ilmoitus: Päi- levaa tietuetta. tölle joku tietoja (ei vitys onnistui. tietue. kuitenkaan avain- eli Nimirengaskenttää) Korjaa Päivitetään tietuetta, jo- Keksitään tie- tie- Alert-ikkuna: ta ei ole tietokannassa. tue, jota ei ole tue näytölle Rivin tunniste tietokannassa. ja paine- puuttuu.ăhae taan Korjaa- tapaaminen uudestaan. Kenttiin liittyvät haut ja tarkistukset Testattava asia Lisäyksessä ja korjauksessa tulee Nimirenkaan arvon löytyä RENGASTETTU-taulun RLUJALKAR-sarakkeesta. / Ei Poisto-toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei

37 34 Poistetaan olemassao- Avataan joku Poiston ha- leva tietue. (Tarkistet- tietue näytölle. Poista- lukkuus var- tava: Varmistettiinko mistetaan. käyttäjältä poiston Poisto on- halukkuus, poistuiko nistui. Tietue tietue tietokannasta ja poistui myös ilmoitettinko tietuee- kannasta. seen liittyvistä toisista tietueista.) Yritetään poistaa tietue, Keksitään tie- tie- jota ei ole tietokannas- tue, jota ei ole tue näytölle sa. tietokannassa. ja painetaan Poista Palauta-toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Toimiiko palautus? Avataan näytölle Muutetaan tie- joku toja ja paine- tietue. taan Palauta Tyhjennä lomake -toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Tyhjennetään lomake. Avataan joku tietue näytölle. Tyhjennä

38 35 Ohje -toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Luetaan ohjeita. (Aukeaako ohje oikeasta paikasta?) Ohje 2.9 Maatietojen ylläpito Tietokantatoiminnot kohdistuvat tauluun OSOITEMAA. Käyttöliittymän yleiskuva Testattavat asiat Lomake aukeaa valikkopalkista. Kenttien asettelu näyttää samalta muihin lomakkeisiin nähden. (vrt. suunn. dokumentti kuva 8) Lomake on samanvärinen muihin lomakkeisiin nähden. (vrt. suunn. dokumentti kuva 8) Tabulaattori käy läpi kaikki päivitettävät kentät ja painikkeet jerjestyksessä. Lomakkeessa on kaikki vaadittavat kentät. (kts. suunn. dokumentti) Kenttien nimet on kirjoitettu oikein. Kaikki toiminnot (painikkeet) löytyvät. / Ei Popup-valikot Testattavat asiat Onko vaadituissa kentissä popup-valikot? (kts. suunn. dokumentti) Löytyykö valikoista kaikki arvot, jotka on tietokannassa? Valitaan joku arvo. Siirtyykö valittu arvo lomakkeen kenttään? / Ei

39 36 Toimintojen testaus Hae-toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Haetaan tyhjin hakuehdoin. Haetaan, kun kaikki kentät on täytetty. Haetaan väärin hakuehdoin. 0 hakutulosta. 1 hakutulos. Tyhjennetään Alert-ikkuna: lomake. Hae Hakuehdot puuttuvat. Avataan joku tietue näytölle. Tyhjennetään lomake. katsomalla etsitään sellaiset että haun tulokseksi tulee 0 tietuetta. katsomalla etsitään sellaiset että haun tulokseksi tulee 1 tietue. Hae kenttiin vääränmuotoisia arvoja. ja paine- Ilmoitus: Haku löysi täs- mälleen yhden maan. Ilmoitus: Hakuehdoilla ei löytynyt mitään. Ilmoitus: Hakuehdoilla ei löytynyt taan Hae mitään. Haku löysi täsmälleen yhden maan. Hae-

40 37 Löytyi x maa- monta hakutulosta. katsomalla et- ta, maat sitään sellaiset ja paine- taan Hae- että haun tulokseksi tulee useita tietueita. Lisää-toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Lisätään tyhjä tietue. Tyhjennetään Maalyhenne lomake. Lisää puuttuu. Kelvollisen tietueen lisääminen Esim. poiste- Ilmoitus: Lisäys tietokantaan. taan joku tie- tue kannasta ja lisätään se uudelleen. Lisää onnistui.

41 38 Lisätään sama tietue Äsken lisät- Ilmoitus: kahteen kertaan. ty tietue on Lisää- Lisäys ei näytöllä. onnistunut: Insert operation exception: ORA-00001: yksikäsitteistä rajoitetta (TI- PU.XPOSOITEMAA) loukattu. Korjaa-toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Päivitetään olemassaolevaa tietuetta. Päivitetään tietuetta, jota ei ole tietokannassa. Avataan näy- Muutetaan Ilmoitus: Päi- tölle joku tietue. Keksitään tietue, jota ei ole tietokannassa. tietoja (ei vitys onnistui. kuitenkaan avain- eli Maatunnuskenttää) Korjaa tietue Alert-ikkuna: näytölle Rivin tunnis- te puuttuu. Korjaa- Hae maa uudestaan. Kenttiin liittyvät haut ja tarkistukset

42 39 Testattava asia / Ei Poisto-toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Poistetaan olemassaoleva Avataan joku Käyttäjältä tietue. (Tarkistet- tietue näytölle. Poista- varmistettiin tava: Varmistettiinko poiston halukkuus. käyttäjältä poiston Poisto halukkuus, poistuiko onnistui. Poistui tietue tietokannasta ja myös ilmoitettiinko tietueeseen tietokannas- liittyvistä toisista ta. Ei muita tietueista?) ilmoituksia. Yritetään poistaa tietue, Keksitään tietue, tie- jota ei ole tietokannassa. jota ei ole tue näytölle tietokannassa. Poista Palauta-toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Toimiiko palautus. Avataan näytölle Muutetaan tie- Toimii. joku toja ja paine- tietue. taan Palauta

43 40 Tyhjennä lomake -toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Tyhjennetään lomake. Avataan joku Toimii. tietue näytölle. Tyhjennä Ohje -toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Luetaan ohjeita. (Aukeaako Ohjesivu ohje oikeasta pai- Ohje- avautui oi- kasta?) keasta paikasta Läänien ylläpito Tietokantatoiminnot kohdistuvat tauluun LAANI. Käyttöliittymän yleiskuva Testattavat asiat Lomake aukeaa valikkopalkista. Kenttien asettelu näyttää samalta muihin lomakkeisiin nähden. (vtr. suun. dokumentti kuva 8) Lomake on samanvärinen muihin lomakkeisiin nähden. (vtr. suun. dokumentti kuva 8) Tabulaattori käy läpi kaikki päivitettävät kentät ja painikkeet järjestyksessä. Lomakkeessa on kaikki vaadittavat kentät. (kts. suunn. dokumentti) Kenttien nimet on kirjoitettu oikein. Kaikki toiminnot (painikkeet) löytyvät. / Ei

44 41 Toimintojen testaus Hae-toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Haetaan tyhjin hakuehdoin. Haetaan, kun kaikki kentät on täytetty. Haetaan väärin hakuehdoin. 0 hakutulosta. 1 hakutulos. Tyhjennetään Alert-ikkuna lomake. Hae Hakuehdot puuttuvat Avataan joku tietue näytölle. Tyhjennetään lomake. katsomalla etsitään sellaiset että haun tulokseksi tulee 0 tietuetta. katsomalla etsitään sellaiset että haun tulokseksi tulee 1 tietue. Hae kenttiin vääränmuotoisia arvoja. Hae Hae Haku löysi täsmälleen yhden läänin Hakuehdoilla ei löytynyt mitään. Hakuehdoilla ei löytynyt mitään. Haku löysi täsmälleen yhden läänin, joka tulostui näytölle

45 42 monta hakutulosta. katsomalla et- sitään sellaiset ja paine- taan Hae- että haun tulokseksi tulee useita tietueita. Lisää-toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Lisätään tyhjä tietue. Tyhjennetään Lääninnumero lomake. Lisää puuttuu. Kelvollisen tietueen lisääminen Esim. poiste- Lisäys onnistui tietokantaan. taan joku tie- tue kannasta ja lisätään se uudelleen. Lisätään sama tietue Äsken lisätty Lisäys onnis- kahteen kertaan. tietue on Lisäätui. näytöllä. Korjaa-toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei

46 43 Päivitetään olemassao- Avataan näy- Muutetaan Päivitys onnis- levaa tietuetta. tölle joku tietoja (ei tui tietue. kuitenkaan avain- eli Lääninumerokenttää) Korjaa Päivitetään tietuetta, jo- Keksitään tie- tie- Alert-ikkuna: ta ei ole tietokannassa. tue, jota ei ole tue näytölle rivin tunnis- tietokannassa. ja paine- te puuttuu. taan Korjaa- Hae lääni uudestaan. Poisto-toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Poistetaan olemassaoleva Avataan joku Poisto onistui. tietue. (Tarkistet- tietue näytölle. Poista- tava: Varmistettiinko käyttäjältä poiston halukkuus, poistuiko tietue tietokannasta ja ilmoitettinko tietueeseen liittyvistä toisista tietueista?)

47 44 Yritetään poistaa tietue, Keksitään tie- tie- Virheilmoitus: jota ei ole tietokannas- tue, jota ei ole tue näytölle Poisto epäon- sa. tietokannassa. ja paine- nistui taan Poista Palauta-toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Toimiiko palautus? Avataan näytölle Muutetaan tie- Palautus joku toja ja paine- toimii. tietue. taan Palauta Tyhjennä lomake -toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Tyhjennetään lomake. Avataan joku Lomakkeen tietue näytölle. Tyhjennä tyhjennys toimii. Ohje -toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Luetaan ohjeita. (Aukeaako ohje oikeasta paikasta?) Ohje aukeaa. Ohjepainiketta Ohje löytyy.

48 LYL-alueiden ylläpito Tietokantatoiminnot kohdistuvat tauluun LYL-ALUE. Käyttöliittymän yleiskuva Testattavat asiat Lomake aukeaa valikkopalkista. Kenttien asettelu näyttää samalta muihin lomakkeisiin nähden. (vrt. suunn. dokumentti kuva 8) Lomake on samanvärinen muihin lomakkeisiin nähden. (vrt. suunn. dokumentti kuva 8) Tabulaattori käy läpi kaikki päivitettävät kentät ja painikkeet järjestyksessä. Lomakkeessa on kaikki vaadittavat kentät. (kts. suunn. dokumentti) Kenttien nimet on kirjoitettu oikein. Kaikki toiminnot (painikkeet) löytyvät. / Ei Toimintojen testaus Hae-toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Haetaan tyhjin hakuehdoin. Tyhjennetään lomake. Hae Haetaan, kun kaikki Avataan joku kentät on täytetty. tietue näytölle. Hae Haetaan väärin hakuehdoin. Tyhjennetään lomake. kenttiin vääränmuotoisia arvoja.

49 46 0 hakutulosta. 1 hakutulos. monta hakutulosta. katsomalla etsitään sellaiset että haun tulokseksi tulee 0 tietuetta. katsomalla etsitään sellaiset että haun tulokseksi tulee 1 tietue. katsomalla etsitään sellaiset että haun tulokseksi tulee useita tietueita. Hae ja paine- Lisää-toiminto taan Hae Hae Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Lisätään tyhjä tietue. Tyhjennetään lomake. Lisää

50 47 Kelvollisen tietueen lisääminen tietokantaan. Lisätään sama tietue kahteen kertaan. Esim. poistetaan joku tietue kannasta ja lisätään se uudelleen. Äsken lisätty tietue on näytöllä. Lisää Korjaa-toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Päivitetään olemassaolevaa Avataan näy- Muutetaan tie- tietuetta. tölle joku toja (ei kui- tietue. tenkaan avaineli LYL-aluekenttää) Korjaa Päivitetään tietuetta, jota Keksitään tie- tie- ei ole tietokannassa. tue, jota ei ole tue näytölle tietokannassa. Korjaa Kenttiin liittyvät haut ja tarkistukset Testattava asia / Ei

51 48 Poisto-toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Poistetaan olemassaoleva Avataan joku tietue. (Tarkistet- tietue näytölle. Poista- tava: Varmistettiinko käyttäjältä poiston halukkuus, poistuiko tietue tietokannasta ja ilmoitettinko tietueeseen liittyvistä toisista tietueista?) Yritetään poistaa tietue, Keksitään tietue, tie- jota ei ole tietokannassa. jota ei ole tue näytölle tietokannassa. Poista Palauta-toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Toimiiko palautus? Avataan näytölle Muutetaan tie- joku toja ja paine- tietue. taan Palauta Tyhjennä lomake -toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei

52 49 Tyhjennetään lomake. Avataan joku tietue näytölle. Tyhjennä Ohje -toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Luetaan ohjeita. (Aukeaako ohje oikeasta paikasta?) Ohje 2.12 Euring-provinssien ylläpito Tietokantatoiminnot kohdistuvat tauluun ULKOMAINEN-PAIKKA. Käyttöliittymän yleiskuva Testattavat asiat Lomake aukeaa valikkopalkista. Kenttien asettelu näyttää samalta muihin lomakkeisiin nähden. (vrt.suunn.dokumentti kuva 8) Lomake on samanvärinen muihin lomakkeisiin nähden. (vrt.suunn.dokumentti kuva 8) Tabulaattori käy läpi kaikki päivitettävät kentät ja painikkeet järjestyksessä. Lomakkeessa on kaikki vaadittavat kentät. (kts. suunn. dokumentti) Kenttien nimet on kirjoitettu oikein. Kaikki toiminnot (painikkeet) löytyvät. / Ei Popup-valikot

53 50 Testattavat asiat Onko vaadituissa kentissä popup-valikot? (kts. suunn. dokumentti) Löytyykö valikoista kaikki arvot, jotka on tietokannassa? Valitaan joku arvo. Siirtyykö valittu arvo lomakkeen kenttään? / Ei Toimintojen testaus Hae-toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Haetaan tyhjin hakuehdoin. Haetaan, kun kaikki kentät on täytetty. Haetaan väärin hakuehdoin. 0 hakutulosta. Tyhjennetään Alert-ikkuna: lomake. Hae Hakuehdot puuttuvat. Avataan joku tietue näytölle. Tyhjennetään lomake. katsomalla etsitään sellaiset että haun tulokseksi tulee 0 tietuetta. Ilmoitus: Haku löysi täsmälleen yhden Euringprovinssin. Ilmoitus: Hakuehdoilla ei löytynyt mitään. Hae kenttiin vääränmuotoisia arvoja. Hae mitään. Ilmoitus: Hakuehdoilla ei löytynyt

54 51 Haku löysi 1 hakutulos. katsomalla et- täsmälleen sitään sellaiset ja paine- yhden Euring- taan Hae- provinssin ja että haun tu- tietue tulostui lokseksi tulee näytölle. 1 tietue. Haku löysi yli monta hakutulosta. katsomalla et- 1-x Euring- sitään sellaiset ja paine- provinssia. taan Hae- Hakulistan että haun selaus onnis- tulokseksi tui ja valittu tulee useita tietue tulostui tietueita. näytölle. Lisää-toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Lisätään tyhjä tietue. Tyhjennetään Alert-ikkuna: lomake. Lisää Lisäys ei onnistunut, Euring-koodi puuttuu. Kelvollisen tietueen lisääminen Esim. poiste- Ilmoitus: Lisäys tietokantaan. taan joku tie- tue kannasta ja lisätään se uudelleen. Lisää onnistui.

55 52 Lisätään sama tietue Äsken lisät- Ilmoitus: kahteen kertaan. ty tietue on Lisää- Lisäys ei näytöllä. onnistunut. Yksikäsitteistä rajoitetta loukattu Korjaa-toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Päivitetään olemassaolevaa tietuetta. Päivitetään tietuetta, jota ei ole tietokannassa. Avataan näy- Muutetaan Ilmoitus: Päi- tölle joku tietue. Keksitään tietue, jota ei ole tietokannassa. tietoja (ei vitys onnistui. kuitenkaan avain- eli Euringkoodikenttää) Korjaa tietue Alert-ikkuna: näytölle Rivin tunnis- te puuttuu. Korjaa- Hae Euringte provinssi uudestaan. Kenttiin liittyvät haut ja tarkistukset Testattava asia / Ei

56 53 Lisäyksessä ja korjauksessa tulee maan nimen löytyä OSOITEMAA-taulun OMLYH-sarakkeesta. Poisto-toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Poistetaan olemassaoleva Avataan joku Poiston ha- tietue. (Tarkistet- tietue näytölle. Poistalukkuus var- tava: Varmistettiinko mistetaan. käyttäjältä poiston Poisto onnistui. halukkuus, poistuiko Tietue tietue tietokannasta ja poistui myös ilmoitettinko tietueeseen kannasta. liittyvistä toisista tietueista?) Yritetään poistaa tietue, Keksitään tietue, tie- Alert-ikkuna: jota ei ole tietokannassa. jota ei ole tue näytölle Rivin tunnis- tietokannassa. te puuttuu. Poista- Hae Euringte provinssi uudestaan. Palauta-toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Toimiiko palautus? Avataan näytölle Muutetaan tie- Tiedot pa- joku toja ja painelautuvat tietue. taan Palauta entiselleen näytöllä.

57 54 Tyhjennä lomake -toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Tyhjennetään lomake. Avataan joku Lomakkeen tietue näytölle. Tyhjennä kentät tyhjentyvät. Ohje -toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Luetaan ohjeita. (Aukeaako Ohje avautuu ohje oikeasta pai- Ohje- ja kyseisen kasta?) näytön ohje löytyy Rengastuskeskusten ylläpito Tietokantatoiminnot kohdistuvat tauluun RENGASTUSKESKUS. Käyttöliittymän yleiskuva Testattavat asiat Lomake aukeaa valikkopalkista. Kenttien asettelu näyttää samalta muihin lomakkeisiin nähden. (vrt. suunn. dokumentti kuva 8) Lomake on samanvärinen muihin lomakkeisiin nähden. (vrt. suunn. dokumentti kuva 8) Tabulaattori käy läpi kaikki päivitettävät kentät ja painikkeet järjestyksessä. Lomakkeessa on kaikki vaadittavat kentät. (kts. suunn. dokumentti) Kenttien nimet on kirjoitettu oikein. Kaikki toiminnot (painikkeet) löytyvät. / Ei

58 55 Popup-valikot Testattavat asiat Onko vaadituissa kentissä popup-valikot? (kts. suunn. dokumentti) Löytyykö valikoista kaikki arvot, jotka on tietokannassa? Valitaan joku arvo. Siirtyykö valittu arvo lomakkeen kenttään? / Ei Toimintojen testaus Hae-toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Haetaan tyhjin hakuehdoin. Haetaan, kun kaikki kentät on täytetty. Haetaan väärin hakuehdoin. 0 hakutulosta. Tyhjennetään Alert-ikkuna: lomake. Hae Hakuehdot puuttuvat. Avataan joku tietue näytölle. Tyhjennetään lomake. katsomalla etsitään sellaiset että haun tulokseksi tulee 0 tietuetta. Ilmoitus: Haku löysi täsmälleen yhden rengastuskeskuksen. Ilmoitus: Hakuehdoilla ei löytynyt mitään. Hae kenttiin vääränmuotoisia arvoja. Hae mitään. Ilmoitus: Hakuehdoilla ei löytynyt

59 56 Haku löysi 1 hakutulos. katsomalla et- täsmälleen yh- sitään sellaiset ja paine- den rengastus- taan Hae- keskuksen ja että haun tu- tietue tulostui lokseksi tulee näytölle. 1 tietue. Haku löysi yli monta hakutulosta. katsomalla et- 1-x rengastus- sitään sellaiset ja paine- keskusta. Ha- taan Hae- kulistan selaus että haun onnistui ja va- tulokseksi littu tietue tu- tulee useita lostui näytölle. tietueita. Lisää-toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Lisätään tyhjä tietue. Tyhjennetään Alert-ikkuna: lomake. Lisää Lisäys ei onnistunut, rengastuskeskus lyhenne puuttuu.

60 57 Kelvollisen tietueen li- Esim. poiste- Ilmoitus: Li- sääminen tietokantaan. taan joku tie- Lisää- säys onnistui. tue kannasta ja lisätään se uudelleen. Lisätään sama tietue Äsken lisät- Ilmoitus: kahteen kertaan. ty tietue on Lisää- Lisäys ei näytöllä. onnistunut. Yksikäsitteistä rajoitetta loukattu. Korjaa-toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Päivitetään olemassaolevaa tietuetta. Päivitetään tietuetta, jota ei ole tietokannassa. Avataan näy- Muutetaan Ilmoitus: Päi- tölle joku tietue. Keksitään tietue, jota ei ole tietokannassa. tietoja (ei kuitenkaan vitys onnistui. avainvitys eli Tunnuskenttää) Korjaa tietue Alert-ikkuna: näytölle Rivin tunnis- te puuttuu. Korjaa- Hae keskus uudestaan. Kenttiin liittyvät haut ja tarkistukset

61 58 Testattava asia / Ei Poisto-toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Poistetaan olemassaoleva Avataan joku Poiston ha- tietue. (Tarkistet- tietue näytölle. Poistalukkuus var- tava: Varmistettiinko mistetaan. käyttäjältä poiston Poisto onnistui. halukkuus, poistuiko Tietue tietue tietokannasta ja poistui myös ilmoitettinko tietueeseen kannasta. liittyvistä toisista tietueista?) Yritetään poistaa tietue, Keksitään tietue, tie- Rivin tunnis- jota ei ole tietokannassa. jota ei ole tue näytölle te puuttuu. tietokannassa. Hae keskus Poista- uudestaan. Palauta-toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Toimiiko palautus? Avataan näytölle Muutetaan tie- Palautus joku toja ja paine- onnistui. tietue. taan Palauta

62 59 Tyhjennä lomake -toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Tyhjennetään lomake. Avataan joku Tyhjennys onnistui. tietue näytölle. Tyhjennä Ohje -toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Luetaan ohjeita. (Aukeaako ohje oikeasta paikasta?) Ohje Ohje löytyy Lajien ylläpito Tietokantatoiminnot kohdistuvat tauluun LAJI. Käyttöliittymän yleiskuva Testattavat asiat Lomake aukeaa valikkopalkista. Kenttien asettelu näyttää samalta muihin lomakkeisiin nähden. (vrt. suunn. dokumentti kuva 8) Lomake on samanvärinen muihin lomakkeisiin nähden. (vrt. suunn. dokumentti kuva 8) Tabulaattori käy läpi kaikki päivitettävät kentät ja painikkeet järjestyksessä. Lomakkeessa on kaikki vaadittavat kentät. (kts. suunn. dokumentti) Kenttien nimet on kirjoitettu oikein. Kaikki toiminnot (painikkeet) löytyvät. / Ei

63 60 Popup-valikot Testattavat asiat Onko vaadituissa kentissä popup-valikot? (kts. suunn. dokumentti) Löytyykö valikoista kaikki arvot, jotka ovat tietokannassa? Valitaan joku arvo. Siirtyykö valittu arvo lomakkeen kenttään? / Ei Toimintojen testaus Hae-toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Haetaan tyhjin hakuehdoin. Haetaan, kun kaikki kentät on täytetty. Haetaan väärin hakuehdoin. 0 hakutulosta. Tyhjennetään Alert-ikkuna: lomake. Hae Hakuehdot puuttuvat. Avataan joku tietue näytölle. Tyhjennetään lomake. katsomalla etsitään sellaiset että haun tulokseksi tulee 0 tietuetta. Hae kenttiin vääränmuotoisia arvoja. Haku löysi täsmälleen yhden lajin, joka tulostui näytölle. Ilmoitus: Hakuehdoilla Hae- mitään. ei löytynyt ei löytynyt mitään. Ilmoitus: Hakuehdoilla

64 61 Haku löysi 1 hakutulos. katsomalla et- täsmälleen sitään sellaiset ja paine- yhden lajin, taan Hae- joka tulostui että haun tu- näytölle. lokseksi tulee 1 tietue. Haku löysi monta hakutulosta. katsomalla et- useita lajeja. sitään sellaiset ja paine- Hakulistan taan Hae- selaus onnis- että haun tui ja valittu tulokseksi tietue tulostui tulee useita näytölle. tietueita. Lisää-toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Lisätään tyhjä tietue. Tyhjennetään Alert-ikkuna: lomake. Lisää Lajilyhenne puuttuu. Kelvollisen tietueen lisääminen Esim. poiste- Ilmoitus: Lisäys tietokantaan. taan joku tie- tue kannasta ja lisätään se uudelleen. onnistui.

65 62 Lisätään sama tietue Äsken lisät- Ilmoitus: Li- EI kahteen kertaan. ty tietue on Lisää- säys onnistui. näytöllä. Korjaa-toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Päivitetään olemassaolevaa tietuetta. Päivitetään tietuetta, jota ei ole tietokannassa. Avataan näy- Muutetaan Ilmoitus: Päi- tölle joku tietue. Keksitään tietue, jota ei ole tietokannassa. tietoja (ei vitys onnistui. kuitenkaan avain- eli Lajilyhennekenttää) Korjaa tietue Alert-ikkuna: näytölle Rivin tunniste Korjaa- laji uudestaan. puuttuu. Hae Kenttiin liittyvät haut ja tarkistukset Testattava asia / Ei Poisto-toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei

66 63 Poistetaan olemassao- Avataan joku Ilmoitus: Pois- leva tietue. (Tarkistet- tietue näytölle. Poista- to onnistui. tava: Varmistettiinko käyttäjältä poiston halukkuus, poistuiko tietue tietokannasta ja ilmoitettinko tietueeseen liittyvistä toisista tietueista?) Yritetään poistaa tietue, Keksitään tie- tie- Alert-ikkuna: jota ei ole tietokannas- tue, jota ei ole tue näytölle Rivin tunniste sa. tietokannassa. ja paine- puuttuu. Hae taan Poista- laji uudestaan. Palauta-toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Toimiiko palautus. Avataan näytölle Muutetaan tie- Tiedot pa- joku toja ja painelautuvat tietue. taan Palauta entiselleen näytöllä. Tyhjennä lomake -toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Tyhjennetään lomake. Avataan joku Lomakkeen tietue näytölle. Tyhjennä kentät tyhjentyvät.

67 64 Ohje -toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Luetaan ohjeita. (Aukeaako ohje oikeasta paikasta?painikettata Ohje- Ohjeikkuna avautuu, mut- EI kyseisen näytön ohje puuttuu Sanaston ylläpito Tietokantatoiminnot kohdistuvat tauluun SANASTO. Käyttöliittymän yleiskuva Testattavat asiat Lomake aukeaa valikkopalkista. Kenttien asettelu näyttää samalta muihin lomakkeisiin nähden. (vrt. suunn. dokumentti kuva 8) Lomake on samanvärinen muihin lomakkeisiin nähden. (vrt. suunn. dokumentti kuva 8) Tabulaattori käy läpi kaikki päivitettävät kentät ja painikkeet järjestyksessä. Lomakkeessa on kaikki vaadittavat kentät. (ks. suunn. dokumentti) Kenttien nimet on kirjoitettu oikein. Kaikki toiminnot (painikkeet) löytyvät. / Ei Toimintojen testaus Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Hae-toiminto

68 65 Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Haetaan tyhjin hakuehdoin. Haetaan, kun kaikki kentät on täytetty. Haetaan väärin hakuehdoin. 0 hakutulosta. 1 hakutulos. Tyhjennetään lomake. Hae Avataan joku tietue näytölle. Tyhjennetään lomake. katsomalla etsitään sellaiset että haun tulokseksi tulee 0 tietuetta. katsomalla etsitään sellaiset että haun tulokseksi tulee 1 tietue. Hae kenttiin vääränmuotoisia arvoja. Hae Hae

69 66 monta hakutulosta. Toimiko hakutulosten selaus oikein. katsomalla etsitään sellaiset että haun tulokseksi tulee useita tietueita. Edellisen kohdan hakutulokset. Hae Selataan hakutuloksia listassa alusta loppuun ja takaisin. Lisää-toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Lisätään tyhjä tietue. Tyhjennetään lomake. Lisää Kelvollisen tietueen lisääminen Esim. poistetue tietokantaan. taan joku tie- kannasta ja lisätään se uudelleen. Lisätään sama tietue Äsken lisätty kahteen kertaan. tietue on Lisää- näytöllä.

70 67 Korjaa-toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Päivitetään olemassaolevaa tietuetta. Päivitetään tietuetta, jota ei ole tietokannassa. Avataan näy- Muutetaan tölle joku tietue. Keksitään tietue, jota ei ole tietokannassa. tietoja (ei kuitenkaan avain- eli Kieli-kenttää) Korjaa tietue näytölle Korjaa Kenttiin liittyvät haut ja tarkistukset Testattava asia / Ei Poisto-toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei

71 68 Poistetaan olemassaoleva tietue. (Tarkistettava: Varmistettiinko käyttäjältä poiston halukkuus, poistuiko tietue tietokannasta ja ilmoitettinko tietueeseen liittyvistä toisista tietueista?) Yritetään poistaa tietue, jota ei ole tietokannassa. Avataan joku tietue näytölle. Keksitään tietue, jota ei ole tietokannassa. Poista tietue näytölle Korjaa Palauta-toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Toimiiko palautus? Avataan näytölle Muutetaan tie- joku toja ja paine- tietue. taan Palauta Tyhjennä lomake -toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Tyhjennetään lomake. Avataan joku tietue näytölle. Tyhjennä

72 69 Ohje -toiminto Testattava asia Alkutila Syöte Tulos / Ei Luetaan ohjeita. (Aukeaako ohje oikeasta paikasta?) Ohje 2.16 Lintuasemien ylläpito Tietokantatoiminnot kohdistuvat tauluun LINTUASEMA. Käyttöliittymän yleiskuva Testattavat asiat Lomake aukeaa valikkopalkista. Kenttien asettelu näyttää samalta muihin lomakkeisiin nähden. (vrt. suunn. dokumentti kuva 8) Lomake on samanvärinen muihin lomakkeisiin nähden.(vrt. suunn. dokumentti kuva 8) Tabulaattori käy läpi kaikki päivitettävät kentät ja painikkeet järjestyksessä. Lomakkeessa on kaikki vaadittavat kentät. (kts. suunn. dokumentti) Kenttien nimet on kirjoitettu oikein. Kaikki toiminnot (painikkeet) löytyvät. / Ei Popup-valikot Testattavat asiat Onko vaadituissa kentissä popup-valikot? (kts. suunn. dokumentti) Löytyykö valikoista kaikki arvot, jotka on tietokannassa? Valitaan joku arvo. Siirtyykö valittu arvo lomakkeen kenttään? Ihmisten nimiä sisältävissä popupeissa order-by sukunimi & etunimi. / Ei

WebOodi Opetukseen ja tentteihin ilmoittautuminen 07.11.2011

WebOodi Opetukseen ja tentteihin ilmoittautuminen 07.11.2011 WebOodi Opetukseen ja tentteihin ilmoittautuminen 07.11.2011 Kuva: Ilpo Okkonen W e b O o d i O p e t u k s e e n j a t e n t t e i h i n i l m o i t t a u t u m i n e n 1 Opiskelijan näkökulmasta yksi

Lisätiedot

Kuopio. Testitapausluettelo: Asiakkaat-osakokonaisuus

Kuopio. Testitapausluettelo: Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio Testitapausluettelo: Asiakkaat-osakokonaisuus Kuopio, testitapausluettelo, 10.2.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 5.2.2002 Matti Peltomäki Ensimmäinen, vielä puutteellinen, versio.

Lisätiedot

Yhteenvetodokumentti. Karstula. Helsinki 3.5.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Yhteenvetodokumentti. Karstula. Helsinki 3.5.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Yhteenvetodokumentti Karstula Helsinki 3.5.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9 + 1 op) Projektiryhmä Juha-Pekka

Lisätiedot

R-Phone 1.3.3 Käyttöohje

R-Phone 1.3.3 Käyttöohje R-Phone 1.3.3 Käyttöohje versio 08.04.2005 2 R-Phone käyttöohje 8.4.2005 TJK Tietolaite Oy Sisällys Esittely...5 Mikä on R-Phone?...5 Esivaatimukset...5 PC:n vähimmäisvaatimukset...5 Ohjelmistovaatimukset...5

Lisätiedot

E4web v4.3.4.3 06-2011. Esmikko4 Web

E4web v4.3.4.3 06-2011. Esmikko4 Web E4web v4.3.4.3 06-2011 Esmikko4 Web Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 1.1 Selaimen vaatimukset... 4 2 Ohjelman käynnistäminen... 5 3 Järjestelmään kirjautuminen... 5 3.1 Windowsin integroitu autentikointi...

Lisätiedot

Rekisterit TUOTEREKISTERI

Rekisterit TUOTEREKISTERI Rekisterit TUOTEREKISTERI 1 Sisällysluettelo Yleistä... 4 Ylävalikon toiminnot... 5 Toiminnot... 5 Tietue... 5 Fivaldi... 5 Rekisteri... 5 Ohje... 5 Ikkuna... 5 Vasemman laidan painikkeet... 6 Tallenna...

Lisätiedot

TIETOKANTA MERIKOTKIEN SEURANTAAN Käyttöohje. Versiohistoria: Versio Päivämäärä Kuvaus Tekijä 0.0 24.05.04Ensimmäinen versio Sipi. Helsinki, 24.5.

TIETOKANTA MERIKOTKIEN SEURANTAAN Käyttöohje. Versiohistoria: Versio Päivämäärä Kuvaus Tekijä 0.0 24.05.04Ensimmäinen versio Sipi. Helsinki, 24.5. TIETOKANTA MERIKOTKIEN SEURANTAAN Käyttöohje Versiohistoria: Versio Päivämäärä Kuvaus Tekijä 0.0 24.05.04Ensimmäinen versio Sipi Helsinki, 24.5.2004 HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Lisätiedot

Verkkopohjainen palautusjärjestelmä harjoitustöille

Verkkopohjainen palautusjärjestelmä harjoitustöille LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknistaloudellinen tiedekunta Ohjelmistotekniikan Laboratorio Marko Suhonen Verkkopohjainen palautusjärjestelmä harjoitustöille Kandidaatintyön aihe on hyväksytty 20.09.2009

Lisätiedot

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 1 Taseri 6.0 Käyttöohje Taseri 6.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M

Lisätiedot

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri 1 SELKOTIETO OY Netti-Jäseri Käyttöohje Netti-Jäseri N E T T I - J Ä S E R I Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N R E K I S T E R I O H J E L M A Käyttöohje Selkotieto Oy PL 24 00351 HELSINKI Puh. 050 517 5386

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2012 1 (57) Käyttöohje 6.1.2 SP1 Copyright Aditro 2012 Toukokuu 2012 2 (57) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Järjestelmävaatimukset... 5 1.1. Sovellusversion päivitys... 7 1.2. Internet Explorer

Lisätiedot

LAATUKATSELMUS LU Virtuaaliyhteisöjen muodostamien. 24.04.2001 Saved

LAATUKATSELMUS LU Virtuaaliyhteisöjen muodostamien. 24.04.2001 Saved 1(18) JAKELU Koko VYM-ryhmä Vers Muuttaja Pvm Muutos Tarkastanut Hyväksynyt 1.0 22.4.2001 Alkuperäinen versio Luonnos 1 1.0 23.4.2001 Muutama liäsys ja tarkennys Antti Tuomaala Laatukatselmus LU 1. Suunniteltu

Lisätiedot

MELAN TILAKÄYNTIREKISTERI KÄYTTÖOHJE

MELAN TILAKÄYNTIREKISTERI KÄYTTÖOHJE 2 1 YLEISTÄ MELAN TILAKÄYNTIREKISTERISTÄ... 3 1.1 SOVELLUKSEN KÄYTTÖ... 3 1.2 VERSIOVAATIMUKSET... 3 1.3 KÄYTTÖOIKEUDET... 3 1.4 KÄYTTÖLIITTYMÄN TOIMINTAPERIAATTEET... 4 2 NÄYTÖT... 4 2.1 SOVELLUKSEEN

Lisätiedot

OHJE (päivitetty viimeksi 05.09.2012)

OHJE (päivitetty viimeksi 05.09.2012) OHJE (päivitetty viimeksi 05.09.2012) Ohjeet on tehty ensisijaisesti Puutarha.nettiin käyttöohjeeksi siellä toimivien valvojien toimesta, ja niissä on myös sääntöjä täydentävää asiaa. Jos Rakentaja.fi

Lisätiedot

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96 Käyttöohjeet Kuksa Jäsenrekisteri sivu 1/96 Contents 1 Johdanto... 5 1.1 Käytön tuki... 5 2 Kirjautuminen Kuksa -jäsenrekisteriin... 5 2.1 Yleistä... 5 2.2 PartioID... 5 2.3 Virhetilanteet... 6 2.3.1 Rekisteröityminen

Lisätiedot

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 1 Taseri 5.0 Käyttöohje Taseri 5.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie 27f

Lisätiedot

Tuotteet (Sähkö) Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Tuotteet (Sähkö) Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Tuotteet (Sähkö) Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Tuotteet...3 1.1 Tuoteoletukset...3 1.2 Tuoteoletukset...4 1.3 Tuntiveloituslaskelma...4 1.2 Varasto-ohjelman käynnistys...5

Lisätiedot

IRMA v1.5. Tietokonelähiverkko ja irtaimistokirjanpito

IRMA v1.5. Tietokonelähiverkko ja irtaimistokirjanpito IRMA v1.5 11.3.2014 1/46 IRMA v1.5 Tietokonelähiverkko ja irtaimistokirjanpito IRMA v1.5 11.3.2014 2/46 Sisällysluettelo 1 Yleistä tietoa ohjelmasta... 4 2 Ohjelman asentaminen... 4 3 Kirjautuminen ohjelmaan...

Lisätiedot

Testaussuunnitelma Luuppi-projekti http://code.google.com/p/luuppi/

Testaussuunnitelma Luuppi-projekti http://code.google.com/p/luuppi/ Testaussuunnitelma Luuppi-projekti http://code.google.com/p/luuppi/ versio 1.0 Projektiryhmä: Panu Tunttunen Petri Ikävalko Mikko Kuivanen Johannes Lampela Eero Jaakonaho Kari Jussila Saila Oldén Päiväys

Lisätiedot

Top-Print. Asennus- ja käyttöohjeet

Top-Print. Asennus- ja käyttöohjeet Top-Print Asennus- ja käyttöohjeet 1 Asennus... 3 1.1. Vaatimukset...3 1.2. Top-Print -ohjelmiston asentaminen...3 1.3. Top-Print ohjelmiston poistaminen...7 2. Top-Print ohjelmiston käynnistäminen ja

Lisätiedot

Metseri 7.0 Käyttöohje. Metseri 7.0

Metseri 7.0 Käyttöohje. Metseri 7.0 1 Metseri 7.0 Käyttöohje Metseri 7.0 M E T S E R I M E T S Ä S T Y S S E U R A N R E K I S T E R I Käyttöohje Web-Media Huopalahdentie 3 E 84 00330 HELSINKI Puh. 050 517 5386 Fax. 050 8517 5386 Email:

Lisätiedot

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 Taseri PRO 2.0 Käyttöohje Taseri PRO 2.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 T A S E R I P R O Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media

Lisätiedot

1 PERUSTIEDOT. Yleisohjeita Dafon käyttöön. Perustieto-ohjelmat. 1.1 Tuotekoodin ylläpito. Dafo Versio 10 PERUSTIEDOT. Käyttöohje

1 PERUSTIEDOT. Yleisohjeita Dafon käyttöön. Perustieto-ohjelmat. 1.1 Tuotekoodin ylläpito. Dafo Versio 10 PERUSTIEDOT. Käyttöohje 1 Yleisohjeita Dafon käyttöön DAFOn ohjelmissa pätevät normaalit Windowsin perussäännöt. Nyt myös Kopioi ja Liitä - toiminnot ovat tuettuja läpi järjestelmän. Työpöydän DAFO -ikonista saadaan tuplaklikillä

Lisätiedot

Laskutus. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Laskutus. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Laskutus Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom Laskutus...3 1.1 Laskutusoletukset...3 1.2 Laskutuksen perusoletukset...4 1.21 Laskutusoletukset, minimikate%...4 1.22

Lisätiedot

PIKAOHJE PRODUCTION SOFTWARE

PIKAOHJE PRODUCTION SOFTWARE Tiny CRM PIKAOHJE PRODUCTION SOFTWARE 30. joulukuuta 2011 Tekijä: Jari Kukkonen Tiny CRM PIKAOHJE YLEISTÄ TinyCRM on Lahden tiede- ja yrityspuiston tarpeisiin räätälöity yksinkertainen asiakkuudenhallintaohjelma,

Lisätiedot

Metseri 8.0 Käyttöohje. Metseri 8.0

Metseri 8.0 Käyttöohje. Metseri 8.0 1 Metseri 8.0 Käyttöohje Metseri 8.0 M E T S E R I M E T S Ä S T Y S S E U R A N R E K I S T E R I Käyttöohje Web-Media Ulvilantie 27f D 22 00350 HELSINKI Puh. 050 517 5386 Fax. 050 8517 5386 Email: timo.mattila@web-media.fi

Lisätiedot

Finvoice verkkolaskutus

Finvoice verkkolaskutus AutoFutur ja KoneFutur Finvoice verkkolaskutus Käyttöohje Päivitetty 23.8.2011 Finvoice verkkolasku käyttöohje - 1 - SISÄLLYS YLEISTÄ... 3 KÄYTTÖÖNOTTO... 4 YLEISTÄ... 4 TOIMINNON REKISTERÖIMINEN KÄYTTÖÖN...

Lisätiedot

Testaussuunnitelma. myva. Helsinki 24.8.2007. Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos

Testaussuunnitelma. myva. Helsinki 24.8.2007. Ohjelmistotuotantoprojekti. HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Testaussuunnitelma myva Helsinki 24.8.2007 Ohjelmistotuotantoprojekti HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Kurssi 581260 Ohjelmistotuotantoprojekti (9 op) Projektiryhmä Jaana Diakite Heikki

Lisätiedot

Korjaamon työkalenteri. Käyttöohje. Päivitetty 6.9.2011. Korjaamon työkalenteri - 1 -

Korjaamon työkalenteri. Käyttöohje. Päivitetty 6.9.2011. Korjaamon työkalenteri - 1 - Korjaamon työkalenteri Käyttöohje Päivitetty 6.9.2011 Korjaamon työkalenteri - 1 - JOHDANTO... 3 TOIMINNON KÄYTTÖÖNOTTO... 3 ASENTAJIEN MÄÄRITTÄMINEN AJANVARAUSTA VARTEN... 3 TYÖKALENTERIN ASETUKSET...

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 Johdanto Root, koko Opalan pääkäyttäjä

Sisällysluettelo 1 Johdanto Root, koko Opalan pääkäyttäjä OPALA Käyttöohje Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 2 Root, koko Opalan pääkäyttäjä...5 2.1 Sisäänkirjautuminen.5 2.2 Käyttäjätunnukset 6 2.2.1 Pääkäyttäjätunnukset.6 2.2.1.1 Luo. 7 2.2.1.2 Muokka/poista 8

Lisätiedot