Loppuraportti. Lapsiperheiden ruokahävikin vähentäminen. Älä ruoki hukkaa Biojäte paastolle -tilaisuudet. Dnro 1702/325/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loppuraportti. Lapsiperheiden ruokahävikin vähentäminen. Älä ruoki hukkaa Biojäte paastolle -tilaisuudet. Dnro 1702/325/2012"

Transkriptio

1 Loppuraportti Lapsiperheiden ruokahävikin vähentäminen Älä ruoki hukkaa Biojäte paastolle -tilaisuudet Dnro 1702/325/2012 Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry

2 Sisällys 1 Hankkeen tavoitteet Hankeosapuolet ja yhteistyö Hankkeen vaiheet lyhyesti Aineisto Koululaistilaisuuksien toimintamalli: tehtävärata ja aineisto sekä Taio tähteistä -kilpailu Pilottitilaisuudet Koulutus Koululaistapahtumien toteuttaminen Kuluttajatapahtumien toteuttaminen Raportointi Ohjausryhmä Hankeviestintä Tulokset ja niiden arviointi Koululaistilaisuuksien toimintamalli ja toteutus Kuluttajatapahtumien toteuttaminen Aineisto Hankeviestintä Jatkotoimet Loppuraportin tiivistelmä... 15

3 1 1 Hankkeen tavoitteet Lapsiperheiden ruokahävikin vähentäminen -hankkeen tavoite oli asetettu seuraavasti: Tavoitteena on vähentää kotitalouksien ja koulujen ruokahävikkiä ja nostaa ruuan ja ruuantekijöiden arvostusta. Lisäksi tavoitteena oli lisätä kohderyhmien, erityisesti lasten, tietämystä elintarvikeketjusta ja kuluttajan roolista vastuullisen elintarvikeketjun osana. Tavoitteisiin pyritään seuraavilla toimenpiteillä: 1) Kehitetään toimintamalli, jonka avulla koululaisia ja lapsiperheitä ohjataan kiinnittämään huomiota kotona ja koulussa syntyvään ruokahävikkiin ja toimimaan hävikin vähentämiseksi koululaisia ja lapsiperheitä motivoidaan ruokahävikin vähentämiseen lisäämällä kohderyhmien tietämystä elintarvikeketjusta, ruuantuotannon vaatimista resursseista sekä ruokahävikin ekologisista ja taloudellisista merkityksistä lapsiperheitä ohjataan suunnitelmalliseen ruuanhankintaan ja -valmistamiseen sekä kiinnittämään huomiota elintarvikkeiden laatuun, pakkausmerkintöihin ja säilyttämiseen. 2) Toteutetaan 47 Älä ruoki hukkaa Biojäte paastolle -tilaisuutta kouluissa ja viisi kuluttajatilaisuutta Kuluttajaliiton kampanjaviikolla yhteistyössä vastuujärjestäjän kanssa. Koululaistilaisuuksilla pyritään tavoittamaan vuotiasta lasta. Kampanjaviikon kuluttajatapahtumissa pyritään kohtaamaan 1500 kuluttajaa. Hankkeen muutoshakemuksen myötä tavoitteeksi täsmennettiin 61 koululaistilaisuutta ja 6 kuluttajatilaisuutta. 2 Hankeosapuolet ja yhteistyö Lapsiperheiden ruokahävikin vähentäminen Älä ruoki hukkaa - Biojäte paastolle -hankkeen vastuullinen toteuttaja oli Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry (MKNK). Hanke toteutettiin yhteistyössä alueellisten Maaja kotitalousnaisten piirikeskusten kanssa. Lisäksi yhteistyössä Kuluttajaliiton kanssa järjestettiin kuluttajatilaisuuksia Ruokahävikkiviikolla syksyllä MKNK kehitti hankkeen toimintamallin yhdessä Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskusten kanssa. Suunnitteluun osallistuivat kotitalous- ja yritysneuvoja Asta Asunmaa, Etelä-Pohjanmaa, vt. toiminnanjohtaja, kotitalous- ja yritysneuvoja Eeva-Liisa Kivimäki, Keski-Suomi, kotitalous- ja yritysneuvoja Satu Pirttilä, Etelä-Suomi/Häme sekä kotitalousneuvoja Anna Kari, Satakunta. MKNK suunnitteli ja tuotti hankkeen aineiston sekä koulutti piirikeskusten asiantuntijat toteuttamaan tapahtumat toimintamallin mukaisesti. MKNK vastasi valtakunnallisesta tiedottamisesta, tuki alueellista tiedottamista ja arkistoi verkkomedioiden seurantapalvelusta sekä piirikeskuksista tietoon saadut mediaosumat. Kuluttajatilaisuuksien sisältö ja toteutus suunniteltiin yhteistyössä Kuluttajaliiton kanssa.

4 2 MKNK koordinoi tapahtumien toteuttamista ja seurasi, että ne toteutetaan sovitusti. MKNK huolehti, että piirikeskukset raportoivat hanketilaisuuksien toteuttamisen asianmukaisesti ja MKNK raportoi hankkeesta edelleen rahoittajalle. Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskukset sopivat tapahtumien järjestämisestä paikallisten yhteistyötahojen, pääosin koulujen kanssa. Piirikeskukset järjestivät lisäksi kuluttajatilaisuudet paikallisten yhteistyötahojen (kuluttajayhdistykset, kaupat, kauppakeskukset yms. tapahtumapaikat) kanssa. Piirikeskukset valmistelivat ja toteuttivat koululais- ja kuluttajatapahtumat ja vastasivat alueellisesta tiedottamisesta. Lisäksi asiantuntijat kokosivat palautetta, arvioivat tilaisuuden toteutusta ja raportoivat siitä Maa- ja kotitalousnaisten Keskukselle. Hankkeelle kutsuttiin ohjaus- ja seurantaryhmä, jonka kokoonpanon vahvisti maa- ja metsätalousministeriö. Ohjausryhmän jäseniä olivat ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:stä (pj.), toiminnanjohtaja Tiina Lampisjärvi Ruokatieto Yhdistys ry:stä, tiedottaja Maija Soljanlahti Agronomiliitosta, Suolaa ja hunajaa -blogin Jonna Nummela, Pipsa Salolammi Suomen Kylätoiminta ry:stä sekä ylitarkastaja Seija Ahonen-Siivola (sijaisena toimi Petri Koskela) maa- ja metsätalousministeriön Laatuketjusta. Ohjausryhmän sihteerinä toimi Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n vt. kehityspäällikkö Niina Rantakari ajalla ja kehityspäällikkö Katja Pethman ajalla Ohjausryhmä vastasi hankkeen seurannasta avustuspäätökseen kirjattujen tehtävien mukaisesti. 3 Hankkeen vaiheet lyhyesti Lapsiperheiden ruokahävikin vähentäminen Älä ruoki hukkaa Biojäte paastolle -hankkeen -hanke eteni hankkeen aiottuna toteutusaikana pääosin suunnitelmien mukaisesti. Keväällä 2013 suunniteltiin toimintamallia ja aineistoa sekä koulutusta, järjestettiin koululaistilaisuuksien pilottitapahtumat sekä aloitettiin tapahtumien markkinointi ja koordinointi. Syksyllä aloitettiin tapahtumien toteuttaminen ja sitä jatkettiin hankkeen loppuun asti. Syksyllä myös tiedotettiin hankkeesta. Syksyllä 2013 havaittiin, että aineiston tuotantokustannuksista oli säästynyt varoja, ja nämä voitaisiin käyttää lisätapahtumien toteuttamiseen. Asia käsiteltiin ohjausryhmän kokouksessa ja maa- ja metsätalousministeriöltä haettiin jatkoaikaa hankkeen toteuttamiseksi niin, että hanke päättyisi vasta Hankeajan pidennyksen myötä koululaistapahtumia toteutettiin yhteensä 61 (14 alkuperäistä suunnitelmaa enemmän) ja kuluttajatapahtumia 6 (yksi alkuperäistä suunnitelmaa enemmän). Hankkeen muutoshakemus hyväksyttiin MMM:ssä

5 3 3.1 Aineisto Hankkeen aineisto suunniteltiin kevään ja kesän 2013 aikana. Aineiston graafisena suunnittelijana toimi Kirsti Pusa, jonka käsialaa oli myös edelliseen MKNK:n hallinnoiman Älä ruoki hukkaa -hankkeen graafinen ilme. Tarjouksia pyydettiin yhteensä yhdeksältä suunnittelijalta hintatason selvittämiseksi. 3.2 Koululaistilaisuuksien toimintamalli: tehtävärata ja aineisto sekä Taio tähteistä -kilpailu Alkuvuoden 2013 aikana MKNK kehitti yhteistyössä Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskusten kanssa ja ohjausryhmän palautteen perusteella hankkeen toimintamallin Älä ruoki hukkaa Biojäte paastolle - koululaistilaisuuksiin. Toimintamalliin kehitettiin toiminnallinen rata, jossa oli neljä teemaan liittyvää tehtäväpistettä. Toimintamalli suunniteltiin vuotiaille koululaisille sopivaksi. Lisäksi kehitettiin palautekysely ja siihen liittyvä Taio tähteistä -kilpailu. Tehtäväradan toteutus Tehtäväradan valmisteli ja toteutti kaikissa tilaisuuksissa Maa- ja kotitalousnaisten koulutettu ruokaasiantuntija. Asiantuntija opasti koululaiset tehtävien suoritukseen, lisäksi seurasi niiden onnistumista, kävi keskustelemassa oppilaiden kanssa tehtäväradan aikana sekä auttoi vastausten ja pohdintojen löytämisessä. Lisäksi asiantuntija sovelsi tarvittaessa tehtäväradan suorittamista niin, että tehtäväpisteet soveltuivat parhaalla mahdollisella tavalla kulloisellekin ryhmälle. Tehtäväradan lopuksi asiantuntija jakoi ryhmälle tehtävävihot ja julisteet, kertoi Taio tähteistä -kilpailusta sekä pyysi opettajaa antamaan palautetta myöhemmin lähetettävän linkin kautta. 3.3 Pilottitilaisuudet Älä ruoki hukkaa Biojäte paastolle -pilottitilaisuudet toteutettiin toukokuussa: Huittisissa (Satakunta) ja Hattulassa (Häme). Kiinnostuneet koulut löytyivät helposti. Lapset antoivat tilaisuuksista erittäin myönteistä ja innostunutta palautetta. Neuvojat arvioivat konseptin pienin korjauksin hyvin onnistuneeksi. Käytössä oleva aika jaettiin uudelleen eri tehtäväpisteille vaativuuden mukaan ja radan laskutehtävät hiottiin selkeämmiksi ja helpommiksi. Lisäksi arvioitiin tarvikkeiden tarve. 3.4 Koulutus MKN asiantuntijoiden ohjaaminen hankkeen toteutukseen aloitettiin tammikuussa kotitalousneuvojien koulutuspäivillä. Koulutus tilaisuuksien toteuttamiseen järjestettiin WebEx-verkkokoulutuksena Koulutuksessa käytiin läpi mm. tilaisuuden toimintamalli, aineisto ja tarvikkeet, aikataulut, rahoitus ja raportointi. Lisäksi jaettiin kokemukset pilottitilaisuuksista. Toinen vastaavan sisältöinen koulutus järjestettiin Koulutukset järjestettiin verkossa taloudellisten ja työaikaresurssien säästämiseksi.

6 4 3.5 Koululaistapahtumien toteuttaminen Keväällä 2013 MKNK aloitti tilaisuuksien koordinoinnin, Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskukset koululaistapahtumien markkinoinnin ja yhteydenotot kouluihin sekä syksyn hävikkiviikon yhteistyökumppaneiden esiselvityksen. Valtakunnallista koordinointia sekä paikallista markkinointia ja yhteistyökumppanuuksien sopimista jatkettiin läpi hankkeen kevääseen 2014 asti tavoitteen mukaisen tilaisuusmäärän toteuttamiseksi. Yhteensä hankkeessa toteutettiin 61 Älä ruoki hukkaa - Biojäte paastolle -koululaistapahtumaa. Keväällä 2013 toteutettiin kaksi pilottitapahtumaa, saman vuoden syksyllä toteutettiin 44 ja vuoden 2014 keväällä 15 tilaisuutta. Kaikkiaan tilaisuuksiin osallistui 3766 lasta ja 319 aikuista. Erittely tapahtumista osallistujamäärineen on liitteenä (LIITE 2). 3.6 Kuluttajatapahtumien toteuttaminen Hävikkiviikon aikana toteutettiin yhteensä kuusi kuluttajatilaisuutta, joka oli yksi suunniteltua enemmän. Hävikkiviikko oli osa Kuluttajaliiton suunnittelemaa, ruokahävikin vähentämiseen tähtäävää hanketta. Kuluttajaliitto vastasi kampanjaviikon ohjelmasta ja viestinnästä. Maa- ja kotitalousnaisten asiantuntijat toteuttivat kuluttajatilaisuudet yhteistyössä paikallisten kumppaneiden kanssa elintarvikeliikkeiden yleisissä tiloissa. Kuluttajatilaisuuksilla tavoitettiin lähes 1500 aikuista sekä 350 lasta. 3.7 Raportointi Elokuussa 2013 toimitettiin maksatushakemus (1. erä), jonka yhteydessä annettiin lyhyt selvitys toteutuneista toimenpiteistä. Loppuraporttia varten piirikeskukset toimittivat MKNK:lle raportit toteuttamistaan syksyn Älä ruoki hukkaa biojäte paastolle -tapahtumista sekä Hävikkiviikon kuluttajatapahtumista marraskuussa 2013 ja kevään tapahtumista maalis-huhtikuussa MKNK oli toimittanut piirikeskusten käyttöön lomakkeet raportointia varten. Toimintakuvausten lisäksi piirikeskusten raportit sisälsivät asiantuntijan kokoaman osallistujien palautteen sekä toteuttajan oman arvion tapahtumien onnistumisesta. MKNK antoi tarvittaessa tukea alueelliseen raportointiin. Hankkeen raportointi onnistui näiltä osin suunnitellusti ja hyvin. Lisäksi palautetta koululaistapahtumista saatiin webropol-lomakkeella kerätystä palautteesta ja siihen yhdistetystä Taio tähteistä-kilpailusta. Palautteen antamiseen yhdistettiin kilpailu, jotta vastauksia saataisiin runsaasti. Valitettavasti kilpailukaan ei riittänyt innostamaan opettajia palautteen antamiseen, sillä koko hankkeen aikana saatiin yhteensä vain 15 vastausta. MKNK kokosi hankkeen loppuraportin kevään 2014 aikana.

7 5 3.8 Ohjausryhmä Ohjausryhmä piti hankkeen aikana kokoukset maalis- ja syyskuussa 2013 sekä kaksi sähköpostikokousta elo- ja marraskuussa. Marraskuun sähköpostikokouksessa hyväksyttiin hankkeen muutoshakemus. Hankkeen päättävä ohjausryhmän kokous sovittiin pidettäväksi Hankeviestintä Lapsiperheiden ruokahävikin vähentäminen -hankkeesta tiedotettiin sisäisesti säännöllisesti koko hankkeen ajan. Hankkeesta ja sen etenemisestä kerrottiin Maa- ja kotitalousnaisten toiminnanjohtajapäivillä, kotitalousneuvojien vuotuisilla koulutuspäivillä sekä sisäisessä, sähköisessä tiedotteessa. Lisäksi asiantuntijoille ja piirikeskusten toiminnanjohtajille tiedotettiin hankkeesta sähköpostitse aina tarvittaessa. Hankkeesta kirjoitettiin Laatunen -uutiskirjeessä syyskuussa Ulkoista tiedotusta tehtiin monen median kautta. Hankkeesta tiedotettiin Maa- ja kotitalousnaisten verkkosivustolla (www.maajakotitalousnaiset.fi) ja Facebook-sivulla (facebook.com/maajakotitalousnaiset). Myös Älä ruoki hukkaa -blogiin (http://alaruokihukkaa.blogspot.com/) laadittiin kirjoituksia. Medialle tiedotettiin mediatiedotteella (LIITE 3) epressi-tiedotteenjakopalvelun kautta Käytetyn jakopalvelun kautta oli mahdollista tavoittaa yli 700 vastaanottajaa. Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskukset lähettivät paikallisista tapahtumista tiedotteita alueellisille ja paikallisille medioille. 4 Tulokset ja niiden arviointi 4.1 Koululaistilaisuuksien toimintamalli ja toteutus Toimintamallin avulla haluttiin ohjata koululaisia ja lapsiperheitä kiinnittämään huomiota kotona ja koulussa syntyvään ruokahävikkiin ja toimimaan hävikin vähentämiseksi. Lisäksi haluttiin motivoida ruokahävikin vähentämiseen lisäämällä kohderyhmien tietämystä elintarvikeketjusta, ruuantuotannon vaatimista resursseista sekä ruokahävikin ekologisista ja taloudellisista merkityksistä. Tavoitteena oli myös ohjata lapsiperheitä suunnitelmalliseen ruuanhankintaan ja -valmistamiseen sekä saada heidät kiinnostumaan elintarvikkeiden laadusta, pakkausmerkinnöistä ja säilyttämisestä. Hankkeessa kehitettiin koululaistilaisuuksien toimintamalliksi tehtävärata, joka aktivoi koululaisia tavoitteiden mukaisesti.

8 6 Tehtävärata Tehtäväradassa on neljä toimintapistettä: Tehtävä 1A. Mistä ruoka tulee? Tehtävä 1B. Säilytä oikein, tunne pakkausmerkinnät (tehtävät 1a ja 1 b suunniteltiin suoritettavaksi pienryhmissä samanaikaisesti) Tehtävä 2. Hävikistä on haittaa Tehtävä 3. Taio tähteistä! Tehtävä 1A. Mistä ruoka tulee? Tehtävän tavoitteena oli tutustuttaa välipalaruokien reitteihin pellolta pöytään niin, että oppilaiden tieto ruoan tuotannosta ja sen vaiheista lisääntyy. Tehtävässä koottiin ruokien reittejä pellolta pöytään kuvakorttien avulla. Tehtävä 1B. Säilytä oikein, tunne pakkausmerkinnät Tarkoituksena oli pohtia, miten ruoan syömäkelpoisuutta voi arvioida. Tavoitteena oli myös antaa tietoa elintarvikkeiden oikeasta säilyttämisestä ja pakkausmerkinnöistä, erityisesti päiväysmerkinnöistä niin, että oppilaat oppivat lukemaan elintarvikkeiden päiväysmerkintöjä ja tulkitsemaan niitä sekä säilyttämään elintarvikkeita ja ruokia oikein. Tehtäväpisteellä oli kolme astiaa (esimerkiksi laatikkoa tai ämpäriä), jotka oli nimetty 1) huoneenlämpöinen ruokakaappi, 2) jääkaappi ja 3) pakastin. Ensimmäinen tehtävä oli näiden astioiden siivous. Oppilaiden tuli ratkaista, onko tuote vielä syömäkelpoinen eli saako se jäädä säilytykseen vai pitääkö se poistaa kaapista. Tehtävän aikana pohdittiin, miten elintarvikkeiden käyttökelpoisuutta voi arvioida. Lapset saivat myös tietoa sitä, mitä pakkausmerkinnät kertovat. Samalla muistutettiin, että ruokajäte kuuluu biojäteroskikseen. Siivoamisen jälkeen oppilaat sijoittivat tehtäväpisteellä olevat muut elintarvikkeet (8 10 kpl) säilytykseen oikeisiin paikkoihin. Tehtävän elintarvikkeita olivat esimerkiksi kypsä banaani, leipäpakkaus, muropakkaus, avaamaton säilyketölkki, omena, juustopakkaus, leikkelepakkaus, maitopurkki, jäätelö, edellisen kesän pakastemarjat ja pakasterasia, jossa päällä tarra: kotiruokaa, joka syödään kahden viikon kuluttua. Kaikki

9 7 pakkaukset valmisteltiin niin, että niissä olevat tuotemerkit, yritysten logot ja mahdolliset alkuperämerkit, kuten Hyvää Suomesta -merkki, peitettiin tarralla tai maalarinteipillä. Lisäksi esimerkkinä oleviin elintarvikepakkauksiin kiinnitettiin tarrat, joissa on tehtävään sopivat päiväysmerkinnät, kuten viimeinen käyttöpäivä EILEN, parasta ennen HUOMENNA ja otettu pakastimesta sulamaan viikko sitten jne. Ao. ständit tehtäväpisteella auttoivat pohdinnassa.

10 8 Tehtävä 2. Hävikistä on haittaa Tarkoituksena oli ohjata oppilaita kiinnittämään huomiota ruokahävikkiin, sen määrään ja hukatun ruoan vaikutuksiin. Pienistä määristä kertyvää ruokahävikin kokonaismäärää ja sen rahallista arvoa havainnollistettiin laskutehtävillä. Samalla keskusteltiin myös ruokahävikin ympäristövaikutuksista sekä ruoantuotannon vaatimista ja hävikin mukana hukatuista resursseita, kuten turhaan tehdystä työstä. Tarkoituksena oli, että oppilaat havahtuvat huomaamaan syntyvän ruokahävikin, heidän tietonsa ruokahävikin vaikutuksista lisääntyy ja oppilaat motivoituvat toimimaan ruokahävikin vähentämiseksi. Pisteen tehtävänanto esitettiin ständillä. Laskutehtävää varteen varattiin kyniä ja paperia. Oikea ratkaisu oli löydettävissä hieman sivummalla nurin päin käännettynä. Muut hukkavaikutukset rahan lisäksi otettiin esiin keskustelussa. Lisäksi aiheesta oli tehtäväpisteellä ständi.

11 9 Tehtävä 3. Taio tähteistä! Tarkoituksena oli innostaa ruoanlaittoon leikkimielisellä, kokkisotatyyppisellä reseptikilpailulla. Oppilaita kannustettiin valmistamaan itse välipaloja ruoantähteistä, purkkien lopuista ja elintarvikkeista, jotka ovat vaarassa vanhentua. Tehtävän tavoitteena oli, että oppilaat innostuvat tekemään itse välipaloja ja oppivat hyödyntämään tähteitä ja elintarvikkeita, jotka ovat vaarassa päätyä hävikkiruoaksi. Aiheen pariin ohjattiin seuraavilla ständeillä: Lisäksi pisteellä oli seuraavat tähderuokakortit: Oppilaat (pienryhmät) valitsivat tähderuokakorteista yhden tai useampia, joita halusivat käyttää kehittämässään tähderuokaohjeessa. Reseptissä sai käyttää myös elintarvikkeita, jotka löytyvät Kotoa löytyviä aineksia -listalta. Oppilaat kirjoittivat valmiit reseptit paperille ja esittelivät sen.

12 10 Tilaisuuksien kohderyhmä oli koululaiset ja lapsiperheet. Kohderyhmä tavoitettiin koulujen kautta. Yhteensä hankkeessa toteutettiin 61 Älä ruoki hukkaa - Biojäte paastolle -koululaistapahtumaa, joihin osallistui 3766 lasta ja 319 aikuista. Yhteensä hankkeessa tavoiteltiin 3500 koululaisen osallistumista tapahtumaan, ja tämä tavoite ylitettiin (osallistuneita lasta ja 319 aikuista). Hankeaikaan saadun jatkon vuoksi voitiin järjestää aiottua useampia tapahtumia (alkuperäinen tavoite 47 koululaistapahtumaa, toteutunut 61 koululaistapahtumaa). Nämä tavoitteet saavutettiin hyvin. Tavoiteltu osallistujamäärä oli noin 75 lasta/tapahtuma. Keskimääräinen osallistujamäärä jäi hieman tavoiteltua pienemmäksi, sillä osallistuneita koululaisia oli hieman yli 60 tapahtumaa kohden. Pääosin koulut ottivat tapahtumat vastaan innokkaasti. Monin paikoin koulut toivoivat useampia tapahtumia kuin hankkeessa voitiin toteuttaa. Etelä-Karjalasta saatiin yksittäinen palautetta siitä, että isoimmissa kouluissa ei oltu kiinnostuneita tapahtumasta. Tapahtumien osallistujamäärä vaihteli koulun koosta, paikasta ja tapahtuman luonteesta riippuen. Yksi tapahtuma pidettiin myös lapsiperheille suunnatussa lähiruoka- ja ruokakasvatustapahtumassa Valkeakoskella. Sekä osallistuneet opettajat että tilaisuudet toteuttaneet asiantuntijat arvioivat ne tarpeellisiksi ja hyödyllisiksi. Osallistujat kiittivät tilaisuuksien käytännönläheistä toteutusta. Hankkeeseen ei sisältynyt tutkimusta toimintamallin vaikuttavuuden arvioimiseksi. Tilaisuuksista saadun palautteen ja tilaisuudet toteuttaneiden asiantuntijoiden arvioinnin perusteella Älä ruoki hukkaa biojäte paastolle -koululaistilaisuuksien toimintamalli oli pääosin kohderyhmälle sopiva, käytännönläheinen tapa välittää tavoitteiden mukaista tietoa ja kannustaa ruokahävikin vähentämiseen. Monessa koulussa oli jo aiemmin keskusteltu biojätteen vähentämisestä, ja tapahtumat sopivat tähän yhteyteen erinomaisesti. Monet opettajat kiittivät tapahtumaa monipuolisuudesta ja konkreettisesta tekemisestä. Asiaa oli heidän mielestään helppoa jatkaa tehtävävihon parissa ja aihe linkittyi hyvin tämän ikäryhmän oppiaineisiin. Myös kehitettävää jäi. Monelta asiantuntijalta tuli palautetta siitä, että aikaa tehtäväradan kiertämiseen olisi tarvittu enemmän. Tehtävärata oli suunniteltu läpikäytäväksi yhden oppitunnin eli 45 minuutin aikana. Monella ryhmällä meni minuuttia jo pelkkään järjestäytymiseen. Toisaalta opetuksen kannalta on helpompaa, mikäli tapahtuma sopii sujuvasti koulun työjärjestykseen. Vastaavia tapatumia suunniteltaessa on kuitenkin tulevaisuudessa paremmin huomioitava, että oppilaat tarvitsevat aikaa siihen, että pystyvät siirtymään uuteen asiaan ja tilanteeseen. Jotkut myös kertoivat, että oppilailla oli paljon kysymyksiä ja keskusteltavaa, jolloin tehtävien tekemisessä tuli kiire. Tavoitteeseen nähden hieman vajaaksi jääneestä osallistujamäärästä huolimatta monin paikoin tuli palautetta siitä, että ison ryhmän kanssa tapahtuman läpivieminen on haastavaa oppilaiden rauhattomuudesta ja meluisuudesta johtuen. Antoisinta tehtäväradan läpikäyminen on ollut pienempien ryhmien kesken. Tämän tyyppisessä tapahtumassa joudutaan tasapainoilemaan tavoitettujen määrän ja toisaalta neuvonnan laadun välillä. Mitä syvällisempää tietoa halutaan välittää, sen parempi pieni osallistujamäärä on, mutta toisaalta kontaktimäärä jää tällöin helposti vähäiseksi.

13 11 Asiantuntijat kertoivat myös, että viimeiset tapahtumat sujuivat usein parhaiten. Kokemuksen karttuessa koululaisten ohjaaminen helpottui ja käsitys esimerkiksi siitä, mihin tehtäviin meni eniten aikaa ja mitkä sujuivat nopeasti, selveni. Jatkossa on jälleen syytä kiinnittää huomiota siihen, että yhden asiantuntijan toteutettavana on riittävän monta tapahtumaa. Opettajilta saadun palautteen mukaan joissakin tilaisuuksissa parantamisen varaa jäi myös koululaisten ohjeistukseen. Asiantuntijan ohjauksen lisäksi tehtäväpisteillä oli myös ständit, joissa tehtävät ohjeistettiin, mutta aina oppilaat eivät huomanneet perehtyä niihin. Myös opettajien osallistuminen vaikutti siihen, miten oppilaat saatiin perehtymään tehtäviinsä. Joistakin asiantuntijoiden palautteista ilmeni, että mikäli opettaja ei ollut mukana, oppilaat saattoivat olla varsin levottomia. 4.2 Kuluttajatapahtumien toteuttaminen Hävikkiviikon aikana toteutettiin yhteensä kuusi kuluttajatilaisuutta, joka oli yksi suunniteltua enemmän. Maa- ja kotitalousnaisten asiantuntijat toteuttivat kuluttajatilaisuudet yhteistyössä paikallisten kumppaneiden, pääasiassa paikallisten kuluttajayhdistysten kanssa. Kuluttajatilaisuuksilla tavoitteena oli tavoittaa 1500 kuluttajaa. Tavoite saavutettiin hyvin, sillä tapahtumilla tavoitettiin lähes 1500 aikuista sekä 350 lasta. Erittely tilaisuuksista liitteenä (LIITE 2). Kuluttajatapahtumat toteutettiin esittelypisteillä kauppojen yleisissä tiloissa. Pääsääntöisesti pisteillä esiteltiin hävikkiviikon teemaa sekä jaettiin biojätepussia sekä Arkiruuan tuunausopasta. Palautteen mukaan kuluttajilla oli kova kiire, ja tavoittaminen oli haastavaa. Tavoitetut kuitenkin yllättyivät iloisesti ilmaisesta materiaalista ja pitivät ruokahävikkiaihetta tärkeänä. Oulun tilaisuudessa esillä oli Säilytä oikein, tunne pakkausmerkinnät -tehtävä koululaistapahtuman tapaan. Pakkausten logot yms. olivat peitettyinä. Tilaisuudessa tavoitettiin kaksi isoa aikuiskoulutusryhmää.

14 Aineisto Hankkeessa tuotettiin seuraava aineisto: - hankkeen logo (kuva oik.) ja graafinen ohjeisto - Älä ruoki hukkaa Biojäte paastolle -vihkonen koululaisille (LIITE 4) - paperinen biojätepussi hankelogo-painatuksella (jakotuotteena kuluttajatapahtumissa, LIITE 5) - julistesarja kouluille: 1) elintarvikeketju, 2) ruokahävikin vähentäminen (LIITE 6) Suunnitelmasta poiketen tuotettiin vain kaksi erilaista julistetta, koska ruokahävikin vähentämisen vaikutukset tuodaan esille roll-upissa ja koululaisten tehtävävihossa. - pöytätaulut tehtäväpisteille: 1) ydinasiaa havainnollistava taulu, 2) tehtäväkuvauksen sisältävä taulu (LIITE 7) - elintarvikeketjua kuvaava korttisarja (10 kpl/sarja) sekä laminoitu välipala -korttisarja tehtävärataa varten (LIITE 7) - roll-up hankkeesta (kuva alla) Älä ruoki hukkaa Biojäte paastolle -aineisto kuluttajille jätettiin toteuttamatta ohjausryhmän hyväksynnällä. Suunnitelman muutos käsiteltiin ja hyväksyttiin ohjausryhmän kokouksessa. Sen sijaan käytettiin vuonna toteutetun Älä ruoki hukkaa -hankkeen vinkkivihkosia. Hankkeen toteuttaja sekä rahoittaja ovat samat ja sisältö yhtä linkkiä lukuun ottamatta edelleen ajankohtainen. Kuluttajatapahtumissa jaettiin myös Kuluttajaliiton Arkiruuan tuunausopasta, jota jaettiin myös Älä ruoki hukkaa - tietoiskuissa vuosina Lisäksi kuluttajatapahtumissa jaetaan uutta Älä ruoki hukkaa Biojäte paastolle -koululaistilaisuuksissakin jaettavaa, lapsille suunnattua tehtävävihkosta. Tehtävärataa varten hankittiin lisäksi seuraavaa aineistoa: kuminauhakansiot, tarra-arkit, muovitaskut, Taio tähteistä -tähdekortit. Lisäksi piirikeskusten käyttöön tuotettiin markkinointikirjepohja (LIITE 8), kutsupohja medialle (LIITE 9) sekä ohje tilaisuuksien toteuttamiseen. Aineistosta saatiin pääasiassa myönteistä palautetta. Mistä ruoka tulee? - vaihekorttien selkeydestä annettiin kuitenkin kritiikkiä: esimerkiksi kauppaa ja meijeriä kuvaavat kortit eivät ole selviä kaikille oppilaille.

15 13 Aineisto todettiin monikäyttöiseksi. Aineistoa hyödynnettiin osin myös Herkkujen Suomi -tapahtumassa MMM:n Laatuketjun osastolla. 4.4 Palautekysely ja Taio tähteistä -kilpailu Kohderyhmän palautteiden saamiseksi tehtiin sähköinen palautekysely ja siihen liittyvä kilpailu, jonka tarkoituksena oli kannustaa vastaamaan sekä antamaan omia tähderuokavinkkejä. Palautekyselyyn ja Taio tähteistä -kilpailuun saatiin asiantuntijoiden pyynnöistä ja jälkimarkkinoinnista huolimatta vain 15 vastausta. Kolmelle vinkit antaneelle luokalle sekä yhdelle muulle luokalle (arpomalla valittu) postitettiin palkintona askartelutarvikesetti (arvo 75 euroa). Kyselyssä oli seuraavat kysymykset: 1. Kuinka tyytyväinen olet tilaisuuteen? Arvioi erikseen toteutusta ja jaettua aineistoa. 2. Kuinka tyytyväisiä oppilaat ovat mielestäsi tilaisuuteen? Arvioi erikseen toteutusta ja jaettua aineistoa. 3. Miten tilaisuuden ohjannut Maa- ja kotitalousnaisten asiantuntija onnistui tehtävässään? 4. Kuinka paljon tilaisuus arviosi mukaan vähensi oppilaiden koululounaalla jättämän lautastähteen määrää? Ensimmäiseen ja toiseen kysymykseen vastaukset olivat pääosin tyytyväinen tai hyvin tyytyväinen. Samoin asiantuntijan onnistuminen arvioitiin hyväksi tai erittäin hyväksi. Sen sijaan lautastähteen vähenemistä oli ilmeisesti monen vaikea arvioida, ja suurin osa vastauksista oli ei paljon eikä vähän tai vähän. Yksi opettajista kommentoi lautastähteen vähenemiskysymystä seuraavasti: Kysymykseen 6 on vielä vaikea vastata kun tilaisuuden jälkeen ei ole vielä kouluruokailua ollut, mutta toiveet on korkealla että vaikutusta olisi! :) Palautekyselyyn vastanneilta opettajilta saatiin seuraavat kiittävät kommentit (avoin palaute): - Hyvä ja hyödyllinen tilaisuus. - Ruokien jaottelu jääkaappiin, pakastimeen ja kuivakaappiin oli todella hyvä. - Tosi kiva tunti! KIITOS! - Kiitos tunnista! Lisää vastaavanlaisia otamme mielihyvin vastaan! - Kiitos ajatuksia herättävästä jutusta. - Hyvä sapluuna.

16 14 Vastanneilta pyydettiin myös kehitysehdotuksia, ja niitä saatiin seuraavasti - Sopiva kesto, tehtävät helpohkoja 6-luokkalaisille. (Huom! Tehtävät oli suunniteltu luokkalaisille, mutta pienemmissä kouluissa osallistujina oli lapsia myös muista ikäryhmistä.) - Hommaa voisi vielä lähemmäksi tuoda se että tilaisuus olisi koulun ruokalassa ja siihen voisi vaikka liittyä seuranta jossa koululla vaikka viikon ajan punnittaisiin ruuan tähteen määrä ja olisi joku kilpailu vaikka koulujen välillä missä ruokaa vähiten jäi tähteeksi. - Lisäsi levottomuutta, kun tehtävä oli tehty nopeasti ja joutui odottelemaan pisteen vaihtoa. Nämä palautteet on syytä huomioida, kun koululaisille suunnattuja hankkeita suunnitellaan. Esimerkiksi tähteiden seuranta voisi olla käyttökelpoinen idea. Sen sijaan levottomuuteen liittyvistä palautteista on muistettava, että koululaisryhmissä levottomuutta saattaa esiintyä myös toimintamallista tai sen toteutuksesta riippumattomista syistä. Osa palautteista kertoi, etteivät oppilaat malttaneet tutustua tehtäväpisteiden ohjeständeihin, vaan asiantuntijalta kaivattiin vielä selkeämpää ohjeistusta tehtäviin: - Ruokapakkausten lajittelupisteen ohjeistus voisi ehkä olla hiukan tarkempi. Oppilailta jäi pakkausten päällä olevat selosteet lukematta ja tavarat menivät vääriin paikkoihin. - Jonkinlainen teoria osuus esim. parasta ennen ja viimeinen käyttöpäivä käsitteistä voisi olla paikallaan ennen tehtävien tekemistä. Taio tähteistä -vinkeiksi saatiin seuraavat vinkit kolmelta luokalta: - Vanheneva jogurtti jäätelömuottiin ja pakasteeseen! - Lämpimät voileivät kuivasta sämpylästä ja parasta ennen paahtoleivästä sekä kuivahtaneesta juustosta. Leipiin tuli ketsuppia, suolakurkkua ja tomaattia päälle ja uuniin. - Pirtelö: Banaani ja marjat soseutetaan, jogurtin tähde, jäätelö ja maito sekoitetaan. Nautitaan korkeasta lasista heti! Sämpylä: halkaistaan, laitetaan väliin juusto, kinkku ja tomaatti. Lämmitetään mikrossa. Lisätään salaatti ja kurkkua tai ananasta. Herkutellaan!" Vastaisuudessa palautteen saamiseksi voi olla syytä kehittää toisenlainen väline. Kilpailu ei jostain syystä innostanut eikä sähköinen palautekysely ollut paras tapa kerätä palautetta opettajilta. Kenties tapahtuman jälkeen voi olla vaikea löytää sopivaa aikaa palautteen antamiselle, joten palaute lienee parasta kerätä heti tapahtuman yhteydessä. Voidaan myös pohtia, olisiko palautteen kerääminen suoraan tapahtumaan osallistuneilta koululaisilta antoisampaa.

17 Hankeviestintä Hankeviestintä onnistui pääasiassa hyvin ja tavoitteiden mukaisesti. MKNK tiedotti tapahtumasta valtakunnallisesti ja piirikeskukset/asiantuntijat alueellisesti. MKNK teki hankkeeseen liittyvää verkkomedioiden seurantaa Meltwater -uutisseurantapalvelun kautta. Hankkeen ajalta on tietoon saatu tietoon 34 mediaosumaa. Kopiot artikkeleista ovat liitteenä (LIITE 10). Älä ruoki hukkaa -blogilla on kaikkiaan ollut miltei lukijaa. 5 Jatkotoimet Hankkeessa kehitettyä toimintamallia ja siitä saatuja kokemuksia käytetään osana Maa- ja kotitalousnaisten kotitalousneuvontaa. Tapahtumaa ja toimintamallia markkinoidaan sellaisenaan mm. vanhempainyhdistyksille sekä Maa- ja kotitalousnaisten yhdistyksille niin, että yhdistykset voivat ostaa tapahtuman toteutettavaksi esimerkiksi omaan tai lähialueen kouluun. Käytännönläheinen neuvonta ruokahävikin vähentämiseksi on kytketty osaksi järjestön kotitalousneuvontaa. Maa- ja kotitalousnaiset tekee jatkossakin työtä kotitalouksien ruokahävikin vähentämiseksi. 6 Loppuraportin tiivistelmä Lapsiperheiden ruokahävikin vähentäminen -hankkeen tavoitteena oli vähentää kotitalouksien ja koulujen ruokahävikkiä ja nostaa ruuan ja ruuantekijöiden arvostusta. Lisäksi tavoitteena oli lisätä kohderyhmien, erityisesti lasten, tietämystä elintarvikeketjusta ja kuluttajan roolista vastuullisen elintarvikeketjun osana. Lapsiperheiden ruokahävikin vähentäminen Älä ruoki hukkaa - Biojäte paastolle -hankkeen vastuullinen toteuttaja, suunnittelija ja koordinoija oli Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry (MKNK). Hankkeessa työskentelivät pääosin vt. kehityspäällikkö Niina Rantakari ja kehityspäällikkö Katja Pethman (12/2013 alkaen). Aineiston tuottamiseen osallistui lisäksi järjestöpäällikkö Helena Velin ja viestintään viestintäpäällikkö Johanna Saarikoski. Hanke toteutettiin yhteistyössä alueellisten Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskusten kanssa, jotka toteuttivat koululais- ja kuluttajatapahtumat sekä niihin liittyvän paikallisviestinnän. Lisäksi yhteistyössä Kuluttajaliiton kanssa järjestettiin kuluttajatilaisuuksia Ruokahävikkiviikolla syksyllä Hankkeen ohjaus- ja seurantaryhmä toimi hankkeessa avustuspäätökseen kirjattujen tehtävien mukaisesti.

18 16 Hankkeen budjetti toteutui hyvin. Kokonaiskulut olivat yhteensä ,98 euroa, kun budjetoitu kustannus oli euroa. Palkkauskustannukset ylittyivät hieman (yht ,88 euroa, budjetoitu euroa). Ostopalveluiden osuus kuluista oli yhteensä euroa, joka vastasi budjetoitua. Summaan sisältyi koululais- ja kuluttajatilaisuuksien järjestäminen. Muut kustannukset (sis. tarvike-, julkaisu-, kopiointi-, postitus- ja yleiskustannukset sekä mediaseuranta) olivat hieman budjetoitua pienemmät, ,10 euroa (budjetoitu euroa). Hankkeessa kehitettiin koululaistilaisuuksien toimintamalli, jonka avulla tilaisuuksien osallistujia ja sitä kautta heidän perheitään ohjattiin toimimaan tavoitteiden mukaisesti. Toimintamallin mukaisia Älä ruoki hukkaa Biojäte paastolle -koululaistilaisuuksia toteutettiin yhteensä 61. Tilaisuuksilla tavoitettiin 3766 lasta ja 319 aikuista. Lisäksi toteutettiin kuusi kuluttajatilaisuutta Kuluttajaliiton kampanjaviikolla yhteistyössä vastuujärjestäjän kanssa. Tilaisuuksilla tavoitettiin 1500 aikuista sekä 350 lasta. Aineistona tuotettiin hankkeen logo ja graafinen ohjeisto, Älä ruoki hukkaa Biojäte paastolle -vihkonen koululaisille, julistesarja kouluille, pöytätaulut tehtäväpisteille, elintarvikeketjua kuvaava korttisarja sekä laminoitu välipala -korttisarja tehtävärataa varten, roll-up hankkeesta sekä ohje tapahtumien toteuttamiseen. Kuluttajatilaisuuksiin tuotettiin paperinen biojätepussi hankelogo-painatuksella. Lisäksi tuotettiin mediatiedote, markkinointikirje sekä palautekysely. Hankkeesta tiedotettiin sisäisesti Maa- ja kotitalousnaisten organisaatiossa koko hankkeen ajan. Lisäksi hankkeesta kirjoitettiin Laatunen -uutiskirjeessä, Maa- ja kotitalousnaisten verkkosivustolla ja Facebooksivulla. Myös Älä ruoki hukkaa -blogiin (http://alaruokihukkaa.blogspot.com/) laadittiin kirjoituksia. Medialle tiedotettiin mediatiedotteella. Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskukset lähettivät paikallisista tapahtumista tiedotteita alueellisille ja paikallisille medioille. Mediaseurannan ja muun lehdistä seurannan kautta saatiin tietoon 34 julkaistua artikkelia. Hankkeen tavoitteet saavutettiin hyvin. Toimintamalli oli onnistunut. Koululaiset kiinnostuivat aiheesta ja sekä koululaiset että opettajat pitivät aihetta tärkeänä. Koulut toivoivat runsaasti vastaavia tapahtumia. Kehittämiskohteina esiin nousivat kiireinen aikataulu ja osin oppilaiden vaikeudet keskittyä tehtäviin. Myös vastausten saaminen palautekyselyyn osoittautui haasteelliseksi ja vaatii kehittämistä. Koululaistapahtumia toteutettiin 14 ja kuluttajatapahtumia yksi suunniteltua enemmän. Osallistujatavoitteet saavutettiin hyvin. Myös hankeviestintä onnistui aiotulla tavalla. Erityisesti paikallisissa ja alueellisissa lehdissä hanke ja aihe olivat hyvin esillä. Kehitetty toimintamalli, tapahtumat ja aineiston sisältö jäävät elämään Maa- ja kotitalousnaisten neuvonnassa. Hanke on edistänyt ruoka-asiantuntijoiden osaamista ruokahävikin vähentämisessä ja aihe jää pysyväksi osaksi muuta kotitalousneuvontaa.

Älä ruoki hukkaa biojäte paastolle - koululaistilaisuudet

Älä ruoki hukkaa biojäte paastolle - koululaistilaisuudet LIITE 2 Älä ruoki hukkaa biojäte paastolle - koululaistilaisuudet Yhteistyöhanke kevät 2014 Raportti 17.4.2014 Karijoen koulun oppilaita Älä ruoki hukkaa biojäte paastolle -tehtävävihon kimpussa. Kuva:

Lisätiedot

Älä heitä ruokaa pois

Älä heitä ruokaa pois LOPPURAPORTTI 28.5.2014 Älä heitä ruokaa pois 1. Hankkeen tavoitteet Älä heitä ruokaa pois -hankkeen päätavoitteena oli koota laaja yhteistyökumppaneiden määrä viestimään samanaikaisesti ruokahävikistä

Lisätiedot

MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN KESKUS RY. LOPPURAPORTTI HANKKEESTA Sämpyläsäpinät Viljaketju elämään tunteella ja tuoksulla. Sisällys

MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN KESKUS RY. LOPPURAPORTTI HANKKEESTA Sämpyläsäpinät Viljaketju elämään tunteella ja tuoksulla. Sisällys MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN KESKUS RY LOPPURAPORTTI HANKKEESTA Sämpyläsäpinät Viljaketju elämään tunteella ja tuoksulla Sisällys 1. Hankkeen tavoitteet... 2 2. Hankeosapuolet ja yhteistyö... 2 3. Hankkeen

Lisätiedot

K-RYHMÄN RUOKAHÄVIKKITUTKIMUS

K-RYHMÄN RUOKAHÄVIKKITUTKIMUS K-RYHMÄN RUOKAHÄVIKKITUTKIMUS 1 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA METODOLOGIA K-ryhmä kysyi ruokahävikkitutkimuksessaan K-Plussa-asiakkailtaan heidän kokemuksiaan ja ajatuksiaan ruokahävikistä. Tutkimus suoritettiin

Lisätiedot

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Central Union of Agricultural Producers and Forest Owners (MTK)

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Central Union of Agricultural Producers and Forest Owners (MTK) Jaakko Nuutila MTK ry PL 510 00101 Helsinki 1/6 Laatuketjun hanke 2008 nro 5676 Kummitilatoiminta päiväkodeille ja peruskouluille LOPPURAPORTTI Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Central

Lisätiedot

Kysely Kouluruokadiplomin suorittaneille kouluille

Kysely Kouluruokadiplomin suorittaneille kouluille Kysely Kouluruokadiplomin suorittaneille kouluille Arvostusta ammattikeittiöille -hanke 2015-2016 Projektipäällikkö Virpi Kulomaa Ammattikeittiöosaajat ry 1.4.2016 Kysely Kouluruokadiplomin suorittaneille

Lisätiedot

Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa

Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa Makukoulun konseptin levittäminen koulun kerhotoiminnassa 2009 2010 Loppuraportti Kerhokeskus Erityissuunnittelija Merike Kesler Sisällys: * Hankkeen tausta ja tavoitteet * Tuotettu materiaali * Muu toiminta

Lisätiedot

OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS

OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS Aika: 25.8.2014 klo 12.00 14.30 Paikka: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, kokoustila MAT100. Os. Matarankatu 4, Jyväskylä

Lisätiedot

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin

Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Työpaja potkaisi koordinaatiohankkeen käyntiin Luomun koordinaatiohanke käynnistyi 20.8.2015 Helsingissä järjestetyllä kick off -työpajalla, johon osallistui noin 40 henkilöä. Työpajan rahoitti Manner-Suomen

Lisätiedot

Tapahtuman järjestivät Keuda, yrittäjäjärjestöt sekä Nurmijärven kunta. Kyselyn kohderyhmänä olivat näytteilleasettajina toimineet yritykset 44 kpl

Tapahtuman järjestivät Keuda, yrittäjäjärjestöt sekä Nurmijärven kunta. Kyselyn kohderyhmänä olivat näytteilleasettajina toimineet yritykset 44 kpl Nurmijärvi NYT yritysten ja Keudan tapahtumalauantai 26.10.2013 Tapahtuman järjestivät Keuda, yrittäjäjärjestöt sekä Nurmijärven kunta Mielipidekyselyn ajankohta 31.10 10.11.2013 Kyselyn kohderyhmänä olivat

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI Hankkeen nimi: Liikkuva 2012-2013 Hankkeen lyhyt yleiskuvaus ja tavoitteet Hankkeen päämääränä oli kannustaa 13-19-vuotiaita nuoria tekemään viisaita liikkumisvalintoja koulu- ja vapaa-ajanmatkoillaan.

Lisätiedot

NUORTEN PERHEIDEN RUOKAHÄVIKIN VÄHENTÄMINEN Dnro 2541/325/2010

NUORTEN PERHEIDEN RUOKAHÄVIKIN VÄHENTÄMINEN Dnro 2541/325/2010 Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry NUORTEN PERHEIDEN RUOKAHÄVIKIN VÄHENTÄMINEN Dnro 2541/325/2010 Kuva: Emma Pikkarainen VÄLIRAPORTTI II Hanketoiminta ajalla 1.12.2011-30.4.2012 1 Sisällys Hankkeen tavoitteet...

Lisätiedot

MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN KESKUS RY. LOPPURAPORTTI HANKKEESTA Hyvän mielen ruoka - Oppia ja elämyksiä alakoululaisille ja vanhemmille.

MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN KESKUS RY. LOPPURAPORTTI HANKKEESTA Hyvän mielen ruoka - Oppia ja elämyksiä alakoululaisille ja vanhemmille. MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN KESKUS RY LOPPURAPORTTI HANKKEESTA Hyvän mielen ruoka - Oppia ja elämyksiä alakoululaisille ja vanhemmille Sisällys 1. Hankkeen tavoitteet... 1 2. Hankeosapuolet ja yhteistyö...

Lisätiedot

NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI

NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI NUOTTA II KOORDINOINTIHANKE 19310 LOPPURAPORTTI YHTEENVETO HANKKEESTA JyväsRiihen NUOTTA II -koordinointihankkeella edistettiin maaseutualueilla toimivien yhteisöjen harrastustoimintaa ja kylien kokoontumispaikkojen

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

PIKAOPAS KULUTTAJALLE

PIKAOPAS KULUTTAJALLE PIKAOPAS KULUTTAJALLE Tiedätkö, mistä ruokasi tulee? Suomessa syötävästä ruuasta noin 80 % on Suomessa valmistettua. Noin 65 % ruokamme raaka-aineesta on suomalaista. Elintarviketuotanto on maailmanlaajuista.

Lisätiedot

Projektinhallinta. Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen

Projektinhallinta. Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen Projektinhallinta Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen Mitä, missä, milloin ja vielä miten, paljonko, kenelle,

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Fiktion käsitteet tutuiksi. Oppitunnit 1 4

Fiktion käsitteet tutuiksi. Oppitunnit 1 4 Oppitunnit 1 4 Oppituntien kulku 1. oppitunti 2. oppitunti 3. oppitunti 4. oppitunti Fiktion käsitteet tutuiksi 1. Oppia fiktion käsitteiden hyödyntämistä kaunokirjallisten tekstien avaamisessa. 2. Oppia

Lisätiedot

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät.

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

OMPELUSEURAT KOULUISSA

OMPELUSEURAT KOULUISSA OMPELUSEURAT KOULUISSA HETKI ON KÄSILLÄ MARTTOJEN OMPELUSEURAT KOULUISSA 2017 Kohderyhmä: Alakoulut 7-11 vuotiaat, tai 7 8 vuotiaat, joiden opetussuunnitelmaan napin ompelu kuuluu Toteutus: Kädentaitotunnilla

Lisätiedot

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut

Lahden diakonian instituutti. Vastuuta ottamalla opit 3- hanke. Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015. Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Lahden diakonian instituutti Vastuuta ottamalla opit 3- hanke Loppuraportti 2.6.2014 31.12.2015 Lahden Diakoniasäätiö, sosiaali- ja terveyspalvelut Anne-Maria Karjalainen kehittämisvastaava Lahden diakonian

Lisätiedot

Makukoulu ABC makukoulu alakouluihin!

Makukoulu ABC makukoulu alakouluihin! Suomalaisen ruokakulttuurin edistämisohjelma Makukoulu ABC makukoulu alakouluihin! Loppuraportti Sisältö: 1. Hankkeen tausta ja tavoitteet 3 2. Hankkeen osapuolet ja yhteistyö 3 3. Hankkeen vaiheet lyhyesti

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LAPSET JA PERHEET KASTE II -HANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN ARVIOIMANA SYKSY 2012 Valtakunnan

Lisätiedot

HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013. LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke

HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013. LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013 LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke Tarja Horn Marjo Virtanen 29.10.2013 Sisällysluettelo Johdanto... 3

Lisätiedot

ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA

ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA ARKI SUJUVAKSI -TOIMINTA Päivi Känsälä, koordinaattori Valtakunnalliset työpajapäivät Lappeenranta 27.4.2016 Jäsenet 46 600 Yhdistykset 1 151 Toimintaryhmät 68 Marttapiirit 15 Marttaliitto Paikallinen

Lisätiedot

Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010. Evira/1170/0411/2011

Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010. Evira/1170/0411/2011 Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010 Evira/1170/0411/2011 Eviran raportti Hyväksymispäivä 30.6.2011 Valvonnan kehittämisyksikkö Hyväksyjä Esittelijä Maria Teirikko

Lisätiedot

TUTKIVA OPPIMINEN, HAVAINNOINTI: Tutustutaan ympäristömerkkeihin

TUTKIVA OPPIMINEN, HAVAINNOINTI: Tutustutaan ympäristömerkkeihin PERUSTELE VÄITTÄMÄT: Ympäristöystävällinen ruoka Ruokaa syödään päivittäin ja ruokavalinnoilla on suuri vaikutus ympäristöön. Tutustutaan erilaisiin tapoihin vähentää oman syömisen ympäristökuormitusta.

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely. työnantajille

Asiakastyytyväisyyskysely. työnantajille Asiakastyytyväisyyskysely työnantajille Asiakastyytyväisyyskysely Kysely lähetettiin 190 työnantajalle, joista 93 vastasi. Etelä-Karjalan alueelta vastauksia 36 kpl, Kymenlaakson alueelta 54 kpl. Anonyymeja

Lisätiedot

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Kuidut Käyttöön -hanke Hankeaika: 1.1.2016-30.6.2017 Hankealue: Haapavesi, Pyhäntä ja Siikalatva Hallinnoija: Haapaveden- Siikalatvan seudun kuntayhtymä Rahoittaja:

Lisätiedot

HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET

HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET Järvenpään liikkumisen ohjauksen valtionapuhanke Tulosten esittely 15.5.2014 Marja-Terttu Sikiö / Destia Oy HANKKEEN TAUSTA JA TAVOITTEET Järvenpään kaupunki haki valtionavustusta liikkumisen ohjauksen

Lisätiedot

Hankkeen tapahtumat Matti Pihkala 15.6.2010

Hankkeen tapahtumat Matti Pihkala 15.6.2010 Hankkeen tapahtumat Alussa oli suo, kuokka ja. . vuorovaikutuksen puute Paradoksimme Suuri osa henkilökuntaamme on asiakas/potilastyössään vuorovaikutuksen ammattilaisia ja silti Kalliolan sisällä henkilökunnan

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Julkisen sektorin energiatehokkuusseminaari 25.4.2013 Satu Pääkkönen Mikä on Etevästi ELYssä -ohjelma? Uudenmaan ELYn ympäristöohjelma, johon on integroitu

Lisätiedot

Rinnakkaistallennus ja -kysely Tampereen yliopistossa Tanja Heikkilä Tampereen yliopiston kirjasto

Rinnakkaistallennus ja -kysely Tampereen yliopistossa Tanja Heikkilä Tampereen yliopiston kirjasto Rinnakkaistallennus ja -kysely Tampereen yliopistossa 14.6.2012 Tanja Heikkilä Tampereen yliopiston kirjasto Tutkimusjulkaisujen rinnakkaistallentaminen Rehtorin päätös (16.4.2009) kehottaa tutkijoita

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2011 Helena Collin/Ari Kurlin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2011 Helena Collin/Ari Kurlin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2011 Helena Collin/Ari Kurlin Sisältö 1. Johdanto...2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?...3 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen...4 4. Väittämien toteutuminen...5 5.

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Kampanjan plussat ja miinukset Ylitarkastaja, jaostopäällikkö Annika Nurttila Pakkausmerkintäkampanjan päätösseminaari 3.6.2010

Kampanjan plussat ja miinukset Ylitarkastaja, jaostopäällikkö Annika Nurttila Pakkausmerkintäkampanjan päätösseminaari 3.6.2010 Kampanjan plussat ja miinukset Ylitarkastaja, jaostopäällikkö Annika Nurttila Pakkausmerkintäkampanjan päätösseminaari 3.6.2010 Kuluttajien riittävän tiedonsaannin varmistaminen fokuksessa Kuluttajapoliittinen

Lisätiedot

Essi Gustafsson. Työhyvinvoinnin parantaminen osallistavan Metal Age menetelmän avulla

Essi Gustafsson. Työhyvinvoinnin parantaminen osallistavan Metal Age menetelmän avulla Essi Gustafsson Työhyvinvoinnin parantaminen osallistavan Metal Age menetelmän avulla Dispositio WASI hanke taustaa & hankkeen kuvaus Metal Age menetelmä osallistujien mielipiteitä Johtopäätöksiä - mitä

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Elintarviketoimialan Kasvupolku keväällä 2017

Elintarviketoimialan Kasvupolku keväällä 2017 Elintarviketoimialan Kasvupolku keväällä 2017 Järjestäjänä Savogrow Oy & kumppanit Tule mukaan kumppaniksi Suomen suurimpaan yritysten sparrausprosessiin! Kasvu Open haastaa start again -yritykset kasvuun

Lisätiedot

TYÖLLISYYSFOORUMI

TYÖLLISYYSFOORUMI TYÖLLISYYSFOORUMI 16.9.216 PALAUTERAPORTTI Kirjoittajat: Anu Järvinen, Laura Kallio ja Jemina Niemi, Osuuskunta Motive Työllisyysfoorumi järjestettiin Tampereella Scandic Rosendahlissa 16.9.216. Järjestelyistä

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

Motivan hankintapalvelu Ohjeita ja neuvontaa. Ma 6.5.2013 Satu Hyrkkänen, asiantuntija (kestävät hankinnat), Motiva Oy

Motivan hankintapalvelu Ohjeita ja neuvontaa. Ma 6.5.2013 Satu Hyrkkänen, asiantuntija (kestävät hankinnat), Motiva Oy Motivan hankintapalvelu Ohjeita ja neuvontaa Ma 6.5.2013 Satu Hyrkkänen, asiantuntija (kestävät hankinnat), Motiva Oy Motiva Oy tarjoaa yrityksille, julkishallinnolle ja kuluttajille tietoa ja ratkaisuja,

Lisätiedot

2. VIESTINTÄRYHMÄ JA KREODIN TOIMITUSKUNTA 2013 2014. AMKIT-konsortio on päättänyt 9.1.2013 viestintäryhmän ja Kreodin toimituskunnan kokoonpanosta.

2. VIESTINTÄRYHMÄ JA KREODIN TOIMITUSKUNTA 2013 2014. AMKIT-konsortio on päättänyt 9.1.2013 viestintäryhmän ja Kreodin toimituskunnan kokoonpanosta. AMKIT-KONSORTIO MUISTIO Viestintäryhmä ja Kreodin toimituskunta 29.1.2013 AIKA 14.1.2013 klo 10.10-15 PAIKKA Tikkurila, Ratatie 22, tila A406 Kutsutut Hanna Lahtinen, pj Hanna-Riina Aho, etäyhteydellä,

Lisätiedot

Kummikouluohjelman kehittäminen koulujen ympäristötyön edistämiseksi - KUKKO 2012

Kummikouluohjelman kehittäminen koulujen ympäristötyön edistämiseksi - KUKKO 2012 Kummikouluohjelman kehittäminen koulujen ympäristötyön edistämiseksi - KUKKO 2012 Kestävä kehitys - Hyvä ympäristö ja hyvä elämä - seminaari 29.8.2012 Sari Kemppainen, HSY:n jätehuolto 30.8.2012 HSY Helsingin

Lisätiedot

Ohjausryhmä. Petri Veijalainen

Ohjausryhmä. Petri Veijalainen Ohjausryhmä Petri Veijalainen 1 Ohjausryhmä Ohjausryhmä asetetaan, jos tuensaaja tai rahoittaja katsoo sen tarpeelliseksi Edellytetään esim. kun toiminta ulottuu useammalle alueelle tai on muuten laaja-alaista,

Lisätiedot

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä 2013 ensimmäistä kertaa kouluille suunnatun

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesihuolto 2014 3.6.2014, Helsinki Projekti-insinööri Henna Luukkonen Suomen Kuntaliitto Vesiosuuskunnat,

Lisätiedot

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Muu, mikä? Mikä? * Laatustrategian

Lisätiedot

Tiivis yhteenveto toteutuneista toimenpiteistä on tämän muistion lopussa liitteenä.

Tiivis yhteenveto toteutuneista toimenpiteistä on tämän muistion lopussa liitteenä. LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA MARKKINOINTISUUNNITTELU - TYÖRYHMÄ Aika: Tiistai 25.8.2015 klo 16.00 17.00 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä: Jarmo Rasi pj Sanna Vuolle jäsen Olavi Suominen jäsen

Lisätiedot

ESR-HANKKEIDEN VERTAISARVIOINTIKOKEILU 2010-2011. Esko Lähde 28.10.2010 KV 2020 TULEVAISUUS SYNTYY VALINNOISTA

ESR-HANKKEIDEN VERTAISARVIOINTIKOKEILU 2010-2011. Esko Lähde 28.10.2010 KV 2020 TULEVAISUUS SYNTYY VALINNOISTA ESR-HANKKEIDEN VERTAISARVIOINTIKOKEILU 2010-2011 Esko Lähde 28.10.2010 KV 2020 TULEVAISUUS SYNTYY VALINNOISTA Vertaisarviointiprosessi Koordinoiva hanke Osaaminen käyttöön! -työvoimaa uudesta suunnasta

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen

Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio Inarin kunta Ulla Hynönen 1. Taustatiedot Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/nimet Osaava hanke Opetuksella tulevaisuuteen Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen verkoston jäsen) ja hankkeen koordinaattori Organisaatio

Lisätiedot

Selvitys avustusten käytöstä vuodelta 2015

Selvitys avustusten käytöstä vuodelta 2015 Selvitys avustusten käytöstä vuodelta 2015 Pyydämme arvioimaan yhdistyksenne perustoiminta-avustuksen, sen lisäosan ja mahdollisen kehittämisavustuksen käyttöä, tuloksellisuutta ja vaikutuksia vuodelta

Lisätiedot

MISSÄ LEIPÄ KASVAA? Ruokaketjun toiminnan edistäminen Loppuraportti Leipätiedotus ry

MISSÄ LEIPÄ KASVAA? Ruokaketjun toiminnan edistäminen Loppuraportti Leipätiedotus ry MISSÄ LEIPÄ KASVAA? Ruokaketjun toiminnan edistäminen 2015-2016 Loppuraportti Leipätiedotus ry Sisällys 1. Missä leipä kasvaa -hanke... 1 2. Työnjako... 1 3. Hankkeen toteutus, toimintamalli ja aineisto...

Lisätiedot

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma. Viestintä Ohjausryhmän tiedottaja Tarja Nordman toimii viestinnän suunnittelun koordinaattorina toimii Savuton sairaala viestintätiimin puheenjohtajana tuottaa

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Opas kurssin järjestämiseksi yhdessä KSL-opintokeskuksen kanssa 3.3.2015 1

Opas kurssin järjestämiseksi yhdessä KSL-opintokeskuksen kanssa 3.3.2015 1 Opas kurssin järjestämiseksi yhdessä KSL-opintokeskuksen kanssa 3.3.2015 1 KURSSIN JÄRJESTÄMISEN VAIHEET 3.3.2015 Opas kurssin järjestämiseksi 2 Kurssin järjestämisen vaiheet 1. Kurssituntivaraus Ideat

Lisätiedot

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape

Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Kuva: J. Lehmonen Kiehtova maisema / Intriguing Landscape Rautalammin Konneveden luontomatkailun kehittämishanke OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 1/2016 Rositsa Bliznakova ESITYSLISTA 1.Kokouksen avaus 2.Puheenjohtajan

Lisätiedot

1 TERVEELLISEN ELÄMÄN TOIMINTAMALLI -HANKKEEN TAVOITTEET JA ARVI- OINTIKRITEERIT

1 TERVEELLISEN ELÄMÄN TOIMINTAMALLI -HANKKEEN TAVOITTEET JA ARVI- OINTIKRITEERIT Terve Elämä! -kampanjan toimintasuunnitelma 2009-2010 Projektikoordinaattori Tanja Ali-Yrkkö 1.6.2009 1 TERVEELLISEN ELÄMÄN TOIMINTAMALLI -HANKKEEN TAVOITTEET JA ARVI- OINTIKRITEERIT Sivistystoimen johtaman

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty 17.1.2017 lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa Tässä toimintaohjeessa kuvataan systemaattinen toimintatapa, jota käytetään

Lisätiedot

Päivitetty Rauman normaalikoulu

Päivitetty Rauman normaalikoulu Laadun kehittäminen arvioinnin perusteella: Seurannan ja arvioinnin tavoitteena on löytää kehittämiskohteet Kehittämistoimet suunnitellaan Toteuttamisen toimenpiteistä ja ajankohdasta sovitaan Kunkin osa-alueen

Lisätiedot

Taidepyöriä lainattiin työpaikoille 1.5. 31.10.2012. Työpyöräile!

Taidepyöriä lainattiin työpaikoille 1.5. 31.10.2012. Työpyöräile! Taidepyöriä lainattiin työpaikoille 1.5. 31.10.2012 Työpyöräile! Kuinka työasiamatkapyöräily voi sosiaalisen median avulla voi nousta aivan uudelle tasolle. Työpyöräile!-kampanja Varsinaissuomalaisille

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus osahankkeen

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot

Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 2015 havainnot Iisalmen kaupungin elinvoimapalvelut asiakastyytyväisyyskyselyn 201 havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää Iisalmen kaupungin elinvoimapalveluiden vuoden 201 aikana asioineiden

Lisätiedot

Esitutkimus. Asiakastyöpajat

Esitutkimus. Asiakastyöpajat Suomen käsityön museo selvitti syksyllä 2013 nuorten aikuisten museoissa käymättömyyden syitä ja kehitti palvelumuotoilukoulutuksen avulla omaa toimintaansa vastaamaan paremmin heidän tarpeitaan. Lopputuloksena

Lisätiedot

Elämänote - ikäihmisten elämänhallinnan tukemisen avustusohjelma

Elämänote - ikäihmisten elämänhallinnan tukemisen avustusohjelma Elämänote - ikäihmisten elämänhallinnan tukemisen avustusohjelma 1 Elämänote peruslähtökohdat Elämänote-avustusohjelman tarkoituksena on tukea ikäihmisten kotona asumista ja lisätä heidän osallisuuttaan

Lisätiedot

Kestävän kehityksen vuosipolku 2013-14

Kestävän kehityksen vuosipolku 2013-14 Kestävän kehityksen vuosipolku 2013-14 Ympäristöraadin koulutuspäivä Kokoonnuimme syyskuussa alakoululla, jolloin ylä-ja alakoulun raatilaisilla oli mahdollisuus tutustua Iltapäivällä yläkoulun raati kävi

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

YLLÄTETÄÄN KOTIKUNTA- KAMPANJAN TAUSTAA

YLLÄTETÄÄN KOTIKUNTA- KAMPANJAN TAUSTAA YLLÄTETÄÄN KOTIKUNTA- KAMPANJAN TAUSTAA - Työttömyys on syrjäytymisen suurimpia riskitekijöitä ja tähän tematiikkaan puututtiin paikallisesti - Tavoitteena oli luoda jokaiseen hankekuntaan henki, että

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

Mitä on ruokakulttuuri. - kuluttajan silmin?

Mitä on ruokakulttuuri. - kuluttajan silmin? itä on ruokakulttuuri - kuluttajan silmin? toiminnanjohtaja Tiina Lampisjärvi Finfood Suomen Ruokatieto ry Kulttuurin Kaukametsä -seminaari Onko ruoka kulttuuria? 7. 8.9.008 istä tuntee vahvan ruokakulttuurin?

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

Kuusamon metsänhoitoyhdistys, Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus / maaseutuosasto

Kuusamon metsänhoitoyhdistys, Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus / maaseutuosasto Kuusamon metsänhoitoyhdistys, Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus / maaseutuosasto Tukipäätös Dnro 1058/3510-2002 Munakan metsäpolku-hanke LOPPURAPORTTI Hankkeen toteutusaika: 2002 2003 Hankkeen toteuttaja: Kuusamon

Lisätiedot

Osaan.fi-sivuston hyödyntäminen osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa. Inka Koskinen, Stadin AO

Osaan.fi-sivuston hyödyntäminen osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa. Inka Koskinen, Stadin AO Osaan.fi-sivuston hyödyntäminen osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa Inka Koskinen, Stadin AO OSAAN.FI Osaan.fi palvelu on tehty oppijan itsearvioinnin avuksi ammatillisen koulutuksen tutkintojen

Lisätiedot

SOLID-rahastoseminaari 19.5.2015

SOLID-rahastoseminaari 19.5.2015 SOLID-rahastoseminaari 19.5.2015 Ohjelma 12.00 Tilaisuuden avaus Ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri Komission monitorointikäynnin tulokset Artsi Alanne SOLID-hankkeiden loppuraportointi Johanna Malmelin ja Artsi

Lisätiedot

Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry

Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry KYLIEN TOIMINNALLINEN KEHITTÄMINEN - esimerkkinä Nurmijärvi Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry Leader-ryhmä Keski-Uudenmaan ja Etelä- Hämeen alueelta. Kehittää maaseutua pääasiassa rahoittamalla Manner-Suomen

Lisätiedot

Yritysyhteistyömalli HOK-Elannon kanssa!

Yritysyhteistyömalli HOK-Elannon kanssa! Yritysyhteistyömalli HOK-Elannon kanssa Eero Antila Arttu Brade Elsa Nyrhinen Elsa Pekkarinen Iisa Rautiainen Johdanto Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan järjestämällä kurssilla Matematiikka ja

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea

Esityksen sisältö. Ideasta hankkeeksi. Kulttuurihankkeen suunnittelu 22.9.2015. Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013. Hankeidea Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Esityksen sisältö Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 15.12.2015 Jouluinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Tässä vuoden viimeisessä jäsenkirjeessä on tietoa Maaseudun uusi aika -yhdistyksen ajankohtaisista

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Kuiluanalyysi kertoo, kuinka hyvin tarkasteltu organisaatio on onnistunut vastaamaan vastaajien odotuksiin.

Kuiluanalyysi kertoo, kuinka hyvin tarkasteltu organisaatio on onnistunut vastaamaan vastaajien odotuksiin. 7/2013 Nokian kaupunginkirjaston tuloksia Kirjastojen kansallisessa käyttäjäkyselyssä 2013 Kirjastojen yhteinen kysely toteutettiin tänä vuonna kolmatta kertaa. Kyselyä koordinoi kirjastosektorien yhteinen

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS

PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS PARTIOJOHTAJAPERUSKURSSIN JOHTAMISHARJOITUS Johtamisharjoituksen tavoitteet Johtamisharjoituksen eli ns. välitehtävän tarkoitus on antaa sinulle onnistunut kokemus johtamisesta partiossa. Harjoituksen

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma Pvm Mitä tehty Kuka Missä käsitelty 21.3.2016 Suunnitelman luonnos Johanna PoPSTer 19.5.2016 Suunnitelman täydennys ja päivitys Johanna & Kirsi 1.6.2016 poliittinen ohjausryhmä

Lisätiedot

Ajankohtaista ruokapalvelusta / Säästötoimenpiteet ja niiden vaikutus Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 17.11.2014

Ajankohtaista ruokapalvelusta / Säästötoimenpiteet ja niiden vaikutus Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 17.11.2014 Ajankohtaista ruokapalvelusta / Säästötoimenpiteet ja niiden vaikutus Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto 17.11.2014 Ruokapalvelun Ruokapalvelun taloudelliseen tilanteeseen johtaneita syitä ja toimenpiteitä

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010. Seinäjoen osahanke Jaana Ahola

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010. Seinäjoen osahanke Jaana Ahola LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010 Seinäjoen osahanke Jaana Ahola Hankkeen toteuttajat Hanke toteutetaan yhteistyössä Seinäjoen kaupungin, Seinäjoen Vajaaliikkeisten Kunto ry:n asiantuntijatoimikunnan

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA. Kristiina Siikala 19.9.2012

PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA. Kristiina Siikala 19.9.2012 PANKKIEN YHTEINEN VIESTINTÄ SUORAVELOITUS- MIGRAATIOSSA Kristiina Siikala 19.9.2012 1 VIESTINNÄN VAIHEET VUONNA 2012 Faktat Viestinnän strategiset linjaukset: mitä, kenelle, miten ja milloin? Fkl.fi verkkopalvelun

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2016

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2016 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2016 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Päivittäistavarakauppa ry Jouluruokatutkimus 2009. 4.12.2009 Johanna Kuosmanen

Päivittäistavarakauppa ry Jouluruokatutkimus 2009. 4.12.2009 Johanna Kuosmanen Päivittäistavarakauppa ry Jouluruokatutkimus 9 4.1.9 Johanna Kuosmanen Tiivistelmä tuloksista 1/6 Jouluruokien tärkeimmät ostopäätökseen vaikuttavat tekijät ovat hinta, laatu ja kotimaisuus. Kotimaisuuden

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA

PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA PALAUTEYHTEENVETO KUMPPANUUSFOORUMI 26.2.2009 KERAVA Osallistujia Kumppanuusfoorumiin oli 16, joista 14 vastasi palautelomakkeeseen. Vastausprosentti on 87,5 %. 1. Edustan (Vastaajia: 14) Edustan 14,3

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa

TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa TOIMINTAOHJE LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTON KEHITTÄMISPROJEKTEILLE Hyväksytty 16.9.2013 lääkeinformaation koordinaatioryhmän kokouksessa Tässä toimintaohjeessa kuvataan systemaattinen toimintatapa, jota käytetään

Lisätiedot