Uskonnon. Oppimateriaalia HANNU HARRI TEHTÄVIÄ JA MONISTEITA USKONNONOPETUKSEEN. Uskonnonpedagoginen instituutti - Seurakuntaopisto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uskonnon. Oppimateriaalia HANNU HARRI TEHTÄVIÄ JA MONISTEITA USKONNONOPETUKSEEN. Uskonnonpedagoginen instituutti - Seurakuntaopisto"

Transkriptio

1 Uskonnon HANNU HARRI Oppimateriaalia TEHTÄVIÄ JA MONISTEITA USKONNONOPETUKSEEN

2 - Hannu Harri - Uskonnonpedagoginen instituutti Kustantaja: Suomen Kirkon Seurakuntaopiston Säätiö, Järvenpää 2008 ISBN (nid.) ISBN (pdf.) Seurakuntaopisto ja Hannu Harri 2008

3 Oppimateriaalia uskonnonopetukseen. Ole hyvä! Tähän materiaalipakettiin on koottu tehtäviä ja monisteita uskonnonopetuksen tueksi lukioon, kirkollisten alojen ammatilliseen koulutukseen sekä soveltuvien osin myös peruskouluun ja rippikouluopetukseen. Oppimateriaali on hyödynnettävissä oppitunneilla, ryhmätöissä ja itsenäisten suoritusten yhteydessä. Materiaali on suunniteltu niin että sen avulla opiskelijoita aktivoidaan käyttämään esimerkiksi Raamattua sekä yhdistämään arkipäivän kokemuksia opiskeltaviin asioihin ja ilmiöihin. Useissa tehtävissä tarvitaan apuvälineinä Raamattua ja muistiinpanovälineitä. Muutamissa tehtävissä lisätietoja pitää etsiä myös internetistä tai kirjastosta. Tehtävät on merkitty tähdellä sisällysluetteloon ja sivujen otsikoihin. Lähtökohtana on ollut tarjota tukea ja erilaisia ideoita opettajan työhön. Tehtäviä ja monisteita saa käyttää, eli tulostaa ja monistaa, opetus- ja opiskelutarkoitukseen. Oppimateriaalin kaikenlainen muokkaaminen sekä käyttö, kopiointi ja välittäminen muihin tarkoituksiin on kielletty ilman erillistä lupaa. Mukavia ja haasteellisia opetus- ja opiskeluhetkiä! Järvenpäässä 2008 Hannu Harri P.S. Seuraavalle sivulle on koottu Uskonnonpedagogisen instituutin lyhyt historiikki ja esittely. Sisällys Uskonnonpedagoginen instituutti... 3 Kristinuskon tärkein kirja... 4 Vanha ja Uusi testamentti... 5 Kertomusten välittyminen... 6 Raamatun tulkintatapoja... 7 Raamatunlukijan apuvälineet... 8 Raamatunkäännökset... 9 Raamattua eri kielillä Raamatunkohtia etsimässä* Abrahamin valinta* Daavid & Goljat* Ensimmäisen joulumaan kartta* Tule - näe - koe: Vuorisaarna* Pääsiäiskertomukset* Sauluksesta Paulus* Jumalan käskyt Jumalatodistukset Kirkkovuosi* Jerusalemin temppeli* Alttaritaulu uuteen kirkkoon* Kristilliset symbolit* Saarna Jumalanpalveluksen rukoukset Yhteinen esirukous Ehtoollisen vietto Uskontunnustukset Luther -sarjakuva* Kristinusko - lyhyesti* Kirkko- ja kulttuurihistoriaa...* Diakoniatyö* Kansainvälinen diakonia ja lähetys* Uskonto ja elokuvat* Etiikka - moraalifilosofia Etiikan aiheita ja näkökulmia* Etiikan teoriat Ihmiskäsitys* Kristillinen ihmiskuva* Lähimmäisenrakkaus* Kultainen sääntö Hyveet Rangaistusteoriat Filosofia Muistiinpanoja Oppimateriaalia, ole hyvä!

4 Uskonnonpedagoginen instituutti Uskonnonpedagoginen instituutti on yhdessä Seurakuntaopiston lapsityön instituutin kanssa osa Seurakuntaopiston uskonnonpedagogisia palveluita. Uskonnonpedagogisen Instituutin tehtävänä tukea ja edistää koulujen uskonnonopetusta. Sen toimintaa ovat uskontoa opettavien luokan- ja aineenopettajien täydennyskoulutus sekä koulumaailmaan liittyvät konsultoinnit, tilauskoulutukset ja hankkeet. Lisäksi se tarjoaa uskonnonopetuksen tueksi materiaalia ja muita asiantuntijapalveluita. Uskonnonpedagoginen instituutti syntyi 1980-luvun puolivälissä tukemaan uskontoa opettavia luokan- ja aineenopettajia. Silloin havaittiin tarve kehittää uskonnonopetuksen valmiuksia ja sisältöjä tarjoamalla korkeatasoista täydennyskoulutusta ja tarvittavaa materiaalia. Uskonnonpedagoginen instituutti perustettiin Seurakuntaopistolle Kirkolliskokouksen myöntämän määrärahan avulla. Toiminnan esikuvana oli saksalainen malli, jossa uskonnonpedagogiset instituutit harjoittavat opettajien perus- ja täydennyskoulutusta. Alkuvaiheessa Uskonnonpedagoginen instituutti keskittyi täydennyskoulutukseen, jota toteutettiin kirkon taloudellisen tuen avulla luvun alun laman myötä taloudelliset resurssit heikkenivät ja uskonnonopettajat osallistuivat täydennyskoulutukseen omalla kustannuksellaan. Uskonnonpedagogisen instituutin tarjoamat palvelut koettiin kuitenkin tarpeelliseksi ja toiminta kehittyi edelleen. Samalla yhteistyö opetushallinnon, yliopistojen ja alan järjestöjen kanssa lisääntyi voimakkaasti. Alussa koulutusta toteutettiin lähinnä Järvenpäässä luvun kuluessa toiminta laajeni sekä kansainväliseksi yhteistyöksi että eri puolilla valtakunnallisesti toteutettaviksi tilauskoulutuksiksi. Vuonna 2004 Uskonnonpedagoginen instituutti isännöi eurooppalaista uskonnonopetuksen konferenssia (EFTRE). Samana vuonna saatiin oma kouluttaja vastaamaan luokanopettajien täydennyskoulutuksesta. Aikaisemmin toiminnan painopiste oli ollut ensisijaisesti aineenopettajien tukemisessa. Yhteistyö Uskonnonopettajienliiton kanssa on muodostunut tiiviiksi ja monipuoliseksi. Osana täydennyskoulutusta on tarjolla ollut myös opintomatkoja kirkkohistorian, eri uskontojen ja kirkkokuntien näkökulmista mielenkiintoisiin kohteisiin. Tulevaisuudessa Uskonnonpedagoginen instituutti pyrkii tarjoamaan entistä korkeatasoisempia ja kulloinkin ajankohtaisia täydennyskoulutus- ja muita asiantuntijapalveluita. Tavoitteena on tarjota palveluita, oista on suoraan hyötyä arjen opetustilanteissa sekä tukee opettajan identiteettiä ja ammattitaitoa. Uudistuvien opetusmenetelmien käyttöönoton tukeminen ja uskonnonopettajien keskinäisen vuorovaikutuksen mahdollistaminen ovat haasteita, joihin Uskonnonpedagoginen instituutti pyrkii vastaamaan. Toimintaa kehitetään edelleen suoraan luokkahuoneiden tarpeisiin. Seurakuntaopistolla 2008 Juha Luodeslampi ja Hannu Harri 3

5 Kristinuskon tärkein kirja Raamattu on ihmisten kirjoittama kirja. Sen kirjat on nimetty aikoinaan eläneiden ihmisten, joko oletettujen kirjoittajien tai päähenkilöiden, mukaan. Kirkossa kuitenkin uskotaan, että Raamattu on syntynyt Pyhän Hengen vaikutuksesta ja että se sisältää Jumalan erityisen ilmoituksen ihmisille. Siksi Raamattua kutsutaan myös Pyhäksi kirjaksi. Raamattu on kristinuskon tärkein opillinen lähdeteos. Raamattu kertoo ihmisen ja Jumalan väliseen suhteeseen liittyvistä asioista. Raamattuun on koottu juutalais-kristillisen tradition tärkeimmät uskonnolliset tekstit. Raamattua luetaan kaikissa jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa toimituksissa. Raamattu on länsimaisen kulttuurin perusteos. Se on ollut usein ensimmäinen kansankielelle käännetty kirja ja siten vaikuttanut monien nykyisten kielten kehitykseen. Raamatun lainauksia käytetään paljon - usein tietämättä niiden alkuperää - arkikielen sanonnoissa. Raamattua on tutkittu ja tulkittu monesta eri näkökulmasta. Sana Raamattu tulee kreikan kielen sanasta grammata eli kirjoitus. Sana biblia on kreikkaa ja tarkoittaa kirjaa. Testamentti tarkoittaa liittoa. Vanha testamentti kuvaa Jumalan ja Israelin kansan välistä "vanhaa liittoa", juutalaisuuden varhaisia vaiheita luomisesta profeettoihin. Uusi testamentti on "uusi liitto" Jumalan ja ihmisten välillä. Uuden testamentin kertomukset kuvaavat Jeesuksen ja hänen ensimmäisten seuraajiensa aikaa ja elämää. Raamattu on maailman luetuin kirja. Osia siitä on käännetty noin eri kielelle. Raamattu jakautuu kahteen osaan: Vanhaan ja Uuteen testamenttiin. Raamattu ei ole yksi kirja, vaan 66-osainen uskonnollisen kirjallisuuden kokoelma. Raamatussa on yhteensä lukua ja jaetta. Vanhassa testamentissa on yhteensä 39 kirjaa ja Uudessa testamentissa 27 kirjaa (tai kirjettä). Raamatun kirjat on tapana jakaa erilaisiin kirjallisuuden lajeihin Opiskeluvinkki: Milloin olet viimeksi ollut tekemisissä Raamatun, sen kertomusten tai siitä vaikutteita saaneiden asioiden kanssa? Todennäköisesti siitä on kulunut yllättävän vähän aikaa... 4

6 Vanha ja Uusi testamentti Seuraavaan taulukkoon on koottu perustietoa Raamatussa olevista Vanhasta ja Uudesta testamentista. Historia Sisältö Tärkeitä kohtia Vanha testamentti Useat VT:n kertomukset ovat kulkeneet pitkään perimätietona Israelin kansan keskuudessa ennen kuin ne kirjoitettiin muistiin (n vuoden kuluessa). VT:n kirjat on alkuaan kirjoitettu pääasiassa heprean kielellä. Nykyiseen kirjakokoelmaan (kaanon) kuuluvat kirjat vakiintuivat n. 100 jkr. VT kuvaa ihmisten suhdetta Jumalaan sekä Israelin kansan historiaa. VT:ssa on kertomuksia ihmisten elämästä, profeettojen opetuksia, ennustuksia, uskonnollista runoutta sekä erilaisia elämänohjeita. Luominen ja syntiinlankeemus: 1. Moos. 1-3 Kymmenen käskyä: 2. Moos. 20 Herran siunaus: 4. Moos. 6:24-26 Paimenpsalmi: Ps. 23 Uusi testamentti UT:n kirjoitusten alkukieli on kreikka. UT:n kirjat on kirjoitettu n jkr. Jeesuksen opetuslasten sekä heidän oppilaidensa muistitiedon pohjalta ja niissä on havaittavissa erilaisia korostuksia. Kaanoniin kuuluvat kirjat vakiintuivat n. 400 jkr. Evankeliumeissa kerrotaan Jeesuksen toiminnasta ja opetuksista. Jeesus saarnasi Jumalan valtakunnasta sekä ihmisten ja Jumalan välisestä suhteesta. Ns. synoptiset evankeliumit - Markus, Matteus ja Luukas - perustuvat samoihin lähteisiin. Apostolien teot kertovat Jeesuksen opetuslasten toiminnasta ja kristillisen kirkon alkuvaiheista. Paavalin kirjeet ovat eri seurakunnille ja yksityishenkilöille lähetettyjä käytännön neuvoja ja uskon asioihin liittyviä pohdintoja. UT:ssa on myös muita varhaisten kristittyjen tärkeiksi kokemia kirjoituksia (kirjeitä ja ilmestyskirja). Vuorisaarna, joka sisältää Isä meidän -rukouksen: Matt. 5-7 Kultainen sääntö: Matt. 7:12 ja Luuk. 6:31 Rakkauden kaksoiskäsky: Matt. 22:36-40 Kaste- ja lähetyskäsky: Matt. 28:18-20 Jouluevankeliumi: Luuk. 2 Pienoisevankeliumi: Joh. 3:16 Rakkauden ylistys: 1. Kor Opiskeluvinkki: Kristityille evankeliumit ovat Raamatun tärkein osa. Niitä edeltävät ja seuraavat tekstit auttavat ymmärtämään kirkon opin ydinkohtia. Mikä on juutalaisuuden pyhä kirjakokoelma ja sen ydin? 5

7 Kertomusten välittyminen Raamatun tekstien varhaisia kopioita on säilynyt jälkipolville erilaisina kokoelmina ja katkelmina. Osa säilyneistä käsikirjoituksista on vain muutaman sanan mittaisia pätkiä. Näiden tekstilöytöjen avulla Raamatun tutkijat eli eksegeetit yrittävät saada selville mahdollisimman alkuperäiset sanamuodot ja tekstijärjestykset. Vuosisatojen kuluessa käsin kopioituihin teksteihin saattoi tulla kopioijan tekemiä kirjoitusvirheitä. Alkuperäinen teksti saattoi myös olla epäselvä, kosteuden tai tulipalon turmelema. Alkukirkon aikana Raamatun kaanonin rajat olivat epäselvät. Liikkeellä oli erilaisia kokoelmia ja tekstiversioita, joita voitiin yhdistellä keskenään. Arvokasta kirjoitusmateriaalia, pergamenttia, savitauluja, nahkoja ja myöhemmin paperia haluttiin käyttää tehokkaasti. Siksi Raamatun (samoin kuin muitakin antiikin ajan) tekstejä kopioitiin ilman sanojen välejä, ilman isojen ja pienten kirjainten eroja sekä ilman välimerkkejä. Seuraava suomenkielinen esimerkki yrittää havainnollistaa asiaa. SITTENJEESUSNOUSIVUORELLEHÄNKÄSKILUOKSEENNEJOTKAHÄNOLIVALINNUTJAHELÄHTIVÄTHÄ NENMUKAANSANÄMÄKAKSITOISTAJEESUSKUTSUIOLEMAANKANSSAANLÄHETTÄÄKSEENHEIDÄTSA ARNAAMAANJAVALTUUTTAAKSEENHEIDÄTKARKOTTAMAANSAASTAISIAHENKIÄSIMONJOLLEHÄNAN TOINIMENPIETARIJAAKOBSEBEDEUKSENPOIKAJATÄMÄNVELIJOHANNESJOILLEHÄNANTOINIMENBO ANERGESSEMERKITSEEUKKOSENJYLINÄNPOJATSEKÄANDREASFILIPPUSJABARTOLOMEUSMATTEU STUOMASJAJAAKOBALFEUKSENPOIKATADDEUSSIMONKANANEUSJAJUUDASISKARIOTSAMAJOKAK AVALSIHÄNET (Mark. 3:13-19) Vanha Testamentti on kirjoitettu hepreaksi, jota merkittiin yleensä muistiin ilman vokaaleja. Nykyhepreassa vokaalit merkitään yleensä erilaisin pistein ja pilkuin tekstin yhteyteen. Seuraava on suomenkielinen esimerkki, jossa on kuitenkin otettava huomioon se että suomen kieli ja heprea ovat hyvin erityyppisiä kieliä vokaalien ja konsonanttien esiintymistiheyden ja rytmin suhteen. VN JKB TS J TSLL RNN LL SLL MN MS PN HNN KNSSN MNSRSTKSN SKK KN MS HMS TT PSST VTLL HN SK JKB NVSTPSN NN TT JKBN LNKK NRJHT HNN KMPPLLSSN MHN KNSS MS SN HNLL PST MNT MNMN SLL PV VLKN MTT JKB SN N PST SN LLT SN MN MS KS HNLT MK SNN NMS N HN VSTS JKB SLLN MS SN SN PD N SN JKB VN SRLKS SLL SN LT KMPPLLT JMLN J HMSTN KNSS J VTTNT (1. Moos. 32:25-29) Heprean kirjoitustapa oli oikeastaan sanojen lyhentämistä niin, että ääneen lukijalla oli käytössään jonkinlainen muistisääntö (siltä varalta ettei hän muistanut jotain tekstikohtaa ulkoa). Nykyinen pikakirjoitus perustuu samalle ajatukselle. Aluksi kaikki Raamatun kertomukset välittyivät suullisena perimätietona kerrottuina tarinoina, lausuttuina runoina, laulettuina lauluina ja muistinvaraisina listoina (esim. sukuluettelot). Vasta kun eri kertomusperinteissä havaittiin eroja ja tärkeiden asioiden haluttiin säilyvän paremmin muistissa ja muuttumattomina, tarinoita alettiin kirjata ylös Opiskeluvinkki: Mitä asioita Sinä kirjoitat muistiin, erilliselle lapulle, kalenteriin, päiväkirjaan, opiskeluvihkoon, tietokoneen muistiin tai muualle? Miksi? 6

8 Raamatun tulkintatapoja Eri aikoina Raamattua on tulkittu ja tutkittu eri tavoin. Kysymys Raamatun oikeasta tulkinnasta on kirkossa aina ajankohtainen. Raamattu on kristityille pyhä kirja, jonka tulkinta herättää aina keskustelua ja opillisia kiistoja. Seuraavassa on esitelty yleisimmät Raamatun tulkintatavat. Niillä kaikilla on omat kannattajansa myös tämän päivän kirkoissa ja teologisen tutkimuksen piirissä. Mikään tulkintatapa ei ole täysin ongelmaton. Allegorinen tulkinta tarkoittaa Raamatun kertomusten ymmärtämistä vertauskuvallisesti. Tätä tapaa käytti mm. Paavali selittäessään kirjeissään Vanhan testamentin opetuksia. Allegorinen tulkinta on ollut suosittua erityisesti keskiajalla. Allegorisen tulkinnan ongelma on kuitenkin sen riippuvuus tulkitsijan omista ajatuksista. Jokainen voi löytää omia mielipiteitään tukevia kohtia Raamatusta ja selittää ne miten milloinkin. Kirjaimellinen tulkinta korostaa Raamatun kirjoitusten erehtymättömyyttä. Tähän tulkintatapaan liittyy ns. sanainspiraatio-oppi, jonka mukaan Raamattu on Jumalan Hengen sanelema. Kirjaimellinen Raamatun tulkinta kehittyi erityisesti 1600-luvulla puhdasoppisuuden aikana. Kirjaimellinen tulkinta liittyy usein fundamentalismiin. Kirjaimellisen tulkintatavan ongelmia ovat esimerkiksi eri evankeliumien rinnakkaiskertomuksissa olevat erot. Pelastushistoriallinen tulkinta suhtautuu Raamattuun kokoelmana tekstejä, joissa kuvataan Jumalan toimintaa ihmiskunnan pelastamiseksi. Tärkeitä ovat päälinjat (luominen - syntiinlankeemus - Israelin kansan vaiheet - ylösnousemus) sekä se, miten kirjoittajat ovat omana aikanaan Jumalan toiminnan kokeneet ja ymmärtäneet. Pelastushistoriallisessa tulkinnassa jätetään helposti vähemmän tärkeät Raamatunkohdat kokonaan huomioimatta. Eksistentialistinen tulkinta lähtee Raamatunlukijan kokemuksesta. Raamattua tarkastellaan nykypäivän valossa, joka paljastaa Raamatun inhimillisen ydinsanoman. Myyttien riisuminen tuo esille sanoman Kristuksesta, joka vapauttaa ihmisen toimimaan kristittynä vailla menneisyyden taakkoja. Ongelmana eksistentialistisessa tulkinnassa on sen yksilö- ja aikasidonnaisuus. Eksistentialistista tulkintaa on vaikea pitää esillä yhteisössä (esim. seurakunnassa), koska se mahdollistaa aina uudet ja uudet tulkinnat: Tänään tätä ja huomenna ehkä jotain muuta. Historiallinen raamatuntutkimus pyrkii ymmärtämään Raamattua tiettynä aikana ja tietyissä olosuhteissa kirjoitettuna uskonnollisten tekstien kokoelmana. Raamattua tutkitaan samoin menetelmin kuin mitä tahansa vanhaa kirjallisuutta. Tämä tutkimusperinne kehittyi erityisesti 1700-luvun lopulta alkaen. Ongelmana historiallis-kriittisessä Raamatuntutkimuksessa on sen irrallisuus kirkon uskosta ja nykyisestä käyttöyhteydestä. Vaikka eri tulkintatapojen välillä on jännitteitä ja niiden kannattajien välillä suuriakin ristiriitoja, mikään niistä ei kuitenkaan sulje pois uskoa Jumalaan Opiskeluvinkki: Mitä muita tekstejä kuin Raamatun kertomuksia tutkitaan tieteellisesti tai tulkitaan arkipäivän elämässä? Listaa mahdollisimman monta erilaista tekstityyppiä ja niiden käyttöyhteyttä. 7

9 Raamatunlukijan apuvälineet Raamatunlukijan apuna on suuri määrä erilaisia välineitä, joita on sekä perinteisten kirjojen muodossa että sähköisesti käytettävissä. Niissä aiheen valinta, käsittelytapa, käsitteet, johtopäätökset jne. sisältävät tiedon ohella myös tekijöidensä erilaisia näkökulmia ja tulkintoja Raamatun kertomuksista. Raamattu sisältää paljon tietoa itsestään (esim. jaeviittauksia rinnakkaiskertomuksiin ja muihin Raamatun teksteihin). Lisäksi useissa Raamatun laitoksissa on erillisiä hakemistoja, karttoja ja yleistietoa Raamatun historiasta. Raamatun sitaattisanakirjat ja esimerkiksi vuosittain ilmestyvä Päivän tunnussana -hartauskirja sisältävät tärkeiksi koettuja Raamatunlauseita. Hartauskirjat ja saarnakokoelmat sisältävät usein kirkkovuoden mukaisten Raamatuntekstien tulkintaa ja selityksiä. Näiden teosten kirjoittajat tarkastelevat Raamatuntekstejä omasta hengellisestä viitekehyksestään käsin. He ottavat usein kantaa oman aikansa ilmiöihin hyödyntämällä Raamatun opetuksia ja esimerkkejä. Raamatun kartasto auttaa hahmottamaan kertomusten tapahtumapaikkoja ja -ympäristöä. Tietosanakirjat ja vastaavat yleisteokset sisältävät tietoa henkilöistä, paikoista, tapahtumista ja käsitteistä. Raamatun hakusanakirjat auttavat löytämään kaikki ne Raamatunkohdat, joissa esiintyy esimerkiksi jokin tietty sana tai asia. Kommentaarit ovat yksityiskohtaisia selitysteoksia, joissa Raamatun kertomuksia käydään läpi jae jakeelta. Kommentaareja käyttävät esimerkiksi papit valmistellessaan saarnoja ja muita puheita. Tieteelliset tutkimukset selvittävät perusteellisesti Raamatun teksteihin, historiaan... liittyviä asioita. Alkukieliset Raamatuntekstit, erikieliset käännökset sekä sanakirjat auttavat lukijaa ymmärtämään paremmin Raamatun tekstien yksityiskohtia ja niiden erilaisia tulkintavaihtoehtoja. Tutkijat käyttävät alkukielisiä tekstilaitoksia, joihin on merkitty myös eri käsikirjoitusten toisistaan poikkeavat sanamuodot ja muut eroavaisuudet. Kaunokirjallisuus, proosa ja runot, sisältää paljon Raamatusta lainattuja sanontoja, käsitteitä ja tarinoita. Länsimaiset kalenterit perustuvat kirkkovuoden mukaisiin juhlapäiviin, joiden taustalla on usein joku raamatullinen tapahtuma. Raamatun kaanoniin kuuluvien kirjojen lisäksi on olemassa samoihin aiheisiin liittyviä vanhoja kirjoituksia, joita kutsutaan apokryfikirjoiksi, joita ei käytetty jumalanpalveluksissa vaikka niitä muuten luettiin ja käytettiin kirkossa. Apokryfikirjojen alkuperästä ja luotettavuudesta ei ole täyttä varmuutta tai ne ovat hieman nuorempia kuin muut tekstit. Siksi niitä ei ole pidetty samanarvoisina kuin Raamattuun kuuluvia tekstejä. Kuitenkin apokryfikirjojen lukemista on pidetty hyödyllisenä ja opettavaisena. Ne ovat olleet suosittuja kuvatessaan mm. Jeesuksen lapsuutta, josta evankeliumeissa kerrotaan varsin vähän. Apokryfikirjojen aiheita on käytetty runsaasti myös ikonitaiteessa. Apokryfikirjoja on julkaistu omina kokoelminaan, mutta myös joidenkin Raamatun painosten yhteydessä. On olemassa erikseen Vanhan (esim. Jeesus Siirakin kirja) ja Uuden (esim. Jaakobin evankeliumi) testamentin apokryfikirjoja Opiskeluvinkki: Mitä apuvälineitä tarvitaan koulun eri oppineiden opiskelussa? 8

10 Raamatunkäännökset Eri aikoina on Raamatun kääntämisessä käytetty erilaisia periaatteita. Joskus on pyritty mahdollisimman sanatarkkaan käännökseen (esim. vuoden 1938 kirkkoraamattu). Joskus on taas korostettu sanoman kääntämistä sujuvalle suomen kielelle (esim. vuoden 1992 kirkkoraamattu). Tarvetta Raamatun uusiin käännöksiin on tullut, kun kieli on muuttunut ja tekstin ymmärtäminen on vaikeutunut sanojen ja kielen rakenteiden vanhentuessa. Seuraavassa on neljä tekstinäytettä Markuksen evankeliumin eri käännöksistä (Mark. 1:9-11). Pyhän Marcuksen Ewangeliumi Ja se tapahtui niinä päiwinä, että Jesus tuli Galilean Natsaretista ja kastettiin Johannekselta Jordanissa. 10. Ja kohta kuin hän astui wedestä ylös, näki hän taiwaat aukenewan ja Hengen tulevan alas hänen päällensä niinkuin kyhkysen. 11. Ja ääni taiwaasta: sinä olet se minun rakas Poikani, johonka minä mielistyin.... Evankeliumi Markuksen mukaan Ja niinä päivinä Jeesus tuli Galilean Nasaretista, ja Johannes kastoi hänet Jordanissa. 10. Ja heti, vedestä noustessaan, hän näki taivasten aukeavan ja Hengen niinkuin kyyhkysen laskeutuvan häneen. 11. Ja taivaista tuli ääni:»sinä olet minun rakas Poikani; sinuun minä olen mielistynyt».... Markuksen evankeliumi... 9 Niihin aikoihin Jeesus tuli sinne Galilean Nasaretista ja Johannes kastoi hänet Jordanissa. 10 Heti vedestä noustuaan Jeesus näki, miten taivas aukeni ja Jumalan Henki laskeutui hänen päälleen kuin kyyhkynen. 11 Samalla taivaasta kuului ääni: Sinä olet minun rakas Poikani, sinut minä olen valinnut.... Evankeliumi Markuksen mukaan... 9 Niinä päivinä Jeesus tuli Galilean Nasaretista, ja Johannes kastoi hänet Jordanissa. 10 Vedestä noustessaan Jeesus näki, kuinka taivaat aukenivat ja Henki laskeutui häneen kyyhkysen tavoin. 11 Ja taivaista kuului ääni:»sinä olet minun rakas Poikani, sinuun minä olen mieltynyt.» luvulla käytetyn Raamatunkäännöksen mukaan. Vuonna 1938 käyttöön otetun suomennoksen mukaan. Uusi testamentti nykysuomeksi (epävirallinen käännös vuodelta 1972). Vuonna 1992 käyttöön otetun suomennoksen mukaan Opiskeluvinkki: Etsi jonkun vieraskielisen laulun sanat, runo tai kirjan teksti kahdella kielellä (esim. suomeksi ja jollakin osaamallasi vieraalla kielellä). Vertaile käännöksen ja alkuperäisen tekstin sanoja, rakennetta, tyyliä ja tulkintavaihtoehtoja keskenään. 9

11 Raamattua eri kielillä Seuraavassa on näytteitä eri kielille käännetystä raamatunkohdasta (Luuk. 8:22-25) sekä kreikankielinen alkuteksti tutkijoiden käyttämästä Novum testamentum Graece -tekstilaitoksesta. But as they sailed he fell asleep: and there came down a storm of wind on the lake; and they were filled with water, and were in jeopardy. And they came to him, and awoke him, saying, Master, master, we perish. Then he arose, and rebuked the wind and the raging of the water: and they ceased, and there was a calm. And he said unto them, Where is your faith? And they being afraid wondered, saying one to another, What manner of man is this! for he commandeth even the winds and water, and they obey him. Jeesus tyynnyttää myrskyn - vuoden 1992 suomennos 22 Eräänä päivänä Jeesus astui opetuslastensa kanssa veneeseen ja sanoi heille: "Nyt lähdemme vastarannalle." He lähtivät vesille. 23 Matkalla Jeesus nukahti. Mutta järvelle syöksyi myrskytuuli, ja veneeseen tuli vettä niin että he olivat vaarassa. 24 Silloin opetuslapset herättivät Jeesuksen ja sanoivat: "Opettaja, opettaja, me hukumme!" Jeesus nousi ja nuhteli tuulta ja järven aaltoja. Ne asettuivat, ja tuli tyven. 25 "Missä teidän uskonne on?" kysyi Jeesus. Opetuslapset joutuivat pelon valtaan ja sanoivat hämmästyneinä toisilleen: "Mikä mies tämä oikein on? Hän käskee jopa tuulta ja vettä, ja ne tottelevat häntä." Stormen tystas - Bibel 2000 eli Ruotsin kirkkoraamattu 22 En dag steg han i en båt tillsammans med sina lärjungar och sade till dem: Låt oss fara över till andra sidan sjön. De lade ut, 23 och under färden somnade han. Men en stormby svepte ner över sjön, så att de tog in vatten och var i fara. 24 Då gick de fram och väckte honom: Mästare, mästare, vi går under! Han vaknade och hutade åt vinden och vågorna, och de lade sig och det blev lugnt. 25 Och han frågade lärjungarna: Var är er tro? Häpna och förskräckta sade de till varandra: Vem är han som till och med befaller vindarna och vattnet och får dem att lyda? Jesus Calms the Storm - King James Version (KJV), 1987 (1611) Now it came to pass on a certain day, that he went into a ship with his disciples: and he said unto them, Let us go over unto the other side of the lake. And they launched forth. Jesus Calms the Storm - New International Version (NIV), 1984 One day Jesus said to his disciples, Let's go over to the other side of the lake. So they got into a boat and set out. As they sailed, he fell asleep. A squall came down on the lake, so that the boat was being swamped, and they were in great danger. The disciples went and woke him, saying, Master, Master, we're going to drown! He got up and rebuked the wind and the raging waters; the storm subsided, and all was calm. Where is your faith? he asked his disciples. In fear and amazement they asked one another, Who is this? He commands even the winds and the water, and they obey him. Die Stillung des Sturms - Lutherin Raamattu, 1984 (1545) Und es begab sich an einem der Tage, dass er in ein Boot stieg mit seinen Jüngern; und er sprach zu ihnen: Lasst uns über den See fahren. Und sie stiessen vom Land ab. Und als sie fuhren, schlief er ein. Und es kam ein Windwirbel über den See, und die Wellen überliefen sie, und sie waren in grosser Gefahr. Da traten sie zu ihm und weckten ihn auf und sprachen: Meister, Meister, wir kommen um! Da stand er auf und bedrohte den Wind und die Wogen des Wassers, und sie legten sich, und es entstand eine Stille. Er sprach aber zu ihnen: Wo ist euer Glaube? Sie aber fürchteten sich und verwunderten sich und sprachen zueinander: Wer ist dieser? Auch dem Wind und dem Wasser gebietet er, und sie sind ihm gehorsam Opiskeluvinkki: Mikä teksteistä sisältää eniten yksityiskohtia? 10

12 Raamatunkohtia etsimässä* Ihmisten puheissa viitataan yllättävän usein Raamattuun, usein jopa tuntematta taustoja tarkemmin. Moni sanonta on peräisin Raamatun kertomuksista tai muusta uskonnollisesta kielenkäytöstä. Myös suuri osa ihmisten ja paikkojen nimistä on raamatullista alkuperää. Osa käsitteistä on helppo yhdistää Raamattuun, mutta niiden tarkka paikka, tekstiympäristö ja merkitys unohdetaan helposti. Siksi on hyvä opetella taitoja, jotka auttavat löytämään ja ymmärtämään Raamatun tekstejä paremmin. Seuraavassa on lueteltu joukko Raamatun kertomuksia, henkilöitä ja tapahtumia, joiden tunteminen kuuluu yleissivistykseen. Abraham Baabelin torni Daavid ja Goljat Emmauksen tiellä Jaakobin paini Jeesuksen kaste Jeesus kävelee veden päällä Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Jeesus tyynnyttää myrskyn Johannes Kastajan kuolema Laupias samarialainen Lesken ropo Mooses ja laintaulut Nooan arkki Salomonin temppeli Saulin kääntyminen Tuhlaajapoika Voimamies Simpson Valitse kaksi (2) Raamatunkohtaa, joko edellä luetelluista tai sellaisista, joista olet kuullut puhuttavan. Valitse sellaiset Raamatuntekstit, joita vähiten tunnet. Seuraavassa on kysymyksiä, jotka auttavat ymmärtämään Raamatun käyttöön ja tulkintaan liittyviä periaatteita ja käytäntöjä. Vastaa kysymyksiin erikseen molempien valitsemiesi Raamatunkohtien yhteydessä. Miten kyseisen kohdan löytää helpoimmin Raamatusta? Mitä muita keinoja on käytettävissä kyseisen kohdan löytämiseksi? Mitä apuvälineitä on käytettävissä Raamatunkohtien etsimiseen? Missä etsimäsi kohta on Raamatussa? Mistä kyseisessä Raamatuntekstissä on kysymys eli mistä se kertoo? Pohdi, miksi kertomus on sisällytetty Raamattuun. Millä eri tavoilla kyseinen kohta voidaan ymmärtää? Mitä apuvälineitä on käytettävissä tekstin ymmärtämiseksi? Mikä on kyseisen Raamatunkohdan opetus? 11

13 Abrahamin valinta* Abraham on yksi Vanhan testamentin tärkeimmistä henkilöistä. Häntä pidetään juutalaisten kantaisänä. Kristityt ja muslimit arvostavat Abrahamia uskonnollisena esikuvana, vankkana monoteismin kannattajana sekä henkilönä, jonka elämässä näkyi Jumalan vaikutus voimakkaasti. Jumala ei päästänyt Abrahamia helpolla. Yksi Abrahamin elämään liittyvistä kertomuksista kuvaa sitä kuinka Jumala koetteli Abrahamin uskollisuutta (1. Moos. 22:1-19). Jumala käski Abrahamia matkustamaan tietylle paikalle, rakentamaan alttarin ja uhraamaan ainoan poikansa, Iisakin. Raamatun tekstissä kerrotaan asia lyhyesti vain toteamalla se, mitä tapahtui. Kertomuksessa on vain pieniä viitteitä Abrahamin ajatuksiin, tunteisiin ja moraalisiin pohdintoihin. Abrahamin tunteet ovat varmasti olleet ristiriitaisia ja hän on todennäköisesti yrittänyt löytää erilaisia vaihtoehtoja, joiden mukaan hän olisi voinut toimia. Varsinkin kun vanhalla ajalla ainoan pojan menettäminen olisi tarkoittanut sekä rakkaan perheenjäsenen että vanhuuden turvan menettämistä. Lue kertomus Raamatusta ja vastaa sen avulla seuraaviin kysymyksiin. 1. Miten Abraham olisi voinut perustella sitä, että hän uhraisi ainoan poikansa? 2. Miten Abraham olisi voinut perustella sitä, että hän ei uhraisi poikaansa? 3. Mitä seurauksia ainoan pojan uhraamisesta olisi ollut? 4. Mitä seurauksia Jumalan käskyn noudattamatta jättämisestä olisi ollut? 5. Mitkä perustelut edustavat velvollisuusetiikkaa, seurausetiikkaa, hyve-etiikkaa tai jotain muuta moraalijärjestelmää? 12

14 Daavid & Goljat* Daavidin ja Goljatin taistelu on tarina, jota voidaan lukea eri tavoin. Siinä pieni ja suuri kohtaavat toisensa. Tahto ja voima ovat vastakkain. Tapahtumassa ovat läsnä hyvä ja paha sekä oikea ja väärä. Esillä ovat myös luovuus ja kokemus, taito ja välineet, sattuma ja suunnitelma, pelko ja rohkeus, usko ja tieto sekä paimen ja sotilas. Asetelma on mielenkiintoinen. Paimen työ oli arkinen tehtävä, joka sotilaan silmissä oli ehkä mitätön ammatti. Suuret armeijat pelkäävät ja pienet ihmiset toimivat. Asiat ovat joskus toisin kuin miltä ne näyttävät. Daavidista kerrotaan Raamatussa paljon. Kokonaisuudessaan hänen tarinassaan on paljon samoja teemoja kuin myöhemmissä saduissa. Daavid sai kuninkaan tyttären ja lopulta koko valtakunnan. Daavid ei tosin elänyt elämäänsä onnellisena. Hän tarjosi kuitenkin kansalleen tietyssä mielessä sen historian mahtavimman ja parhaan kauden, jota muistellaan vielä vuosituhansien jälkeen. 1. Lue Raamatun kertomus Daavidin ja Goljatin kohtaamisesta (1. Sam. 17). 2. Mikä on Sinun mielestäsi Daavidin ja Goljatin kohtaamisen tärkein sanoma? 3. Käytä mielikuvitustasi. Miten Sinä olisit kokenut Daavidin ja Goljatin kohtaamisen, jos olisit ollut paikan päällä todistamassa tapahtumaa? Mitä olisit kirjoittanut päiväkirjaasi? Tee päiväkirjamerkintäsi kohtaamista edeltäviltä ja sitä seuraavilta päiviltä. 4. Onko Daavidin ja Goljatin tarina tuttu jostain muualta? Onko joku historian tapahtuma tai taiteellisen luovuuden tuote (esim. kirja tai elokuva) sellainen, että siinä toistuu sama teema ja se välittää saman opetuksen? 5. Pohdi. Miksi kertomus Daavidin ja Goljatin kohtaamisesta on niin tärkeä, että se on tallennettu jälkipolville ja sisällytetty Raamattuun? Mitä muuta Daavidin ajasta periytyvää tai siihen liittyvää on havaittavissa tämän päivän maailmassa? 13

15 Ensimmäisen joulumaan kartta* Jouluevankeliumissa (Luuk. 2:1-20) kerrotaan Jeesuksen syntymästä. Kertomuksessa kuvataan ihmisiä, paikkoja ja tilanteita. Tapahtuman tarkka aika ei ole tiedossa, joskus keisari Augustuksen hallituskaudella kuitenkin. Ajoitus ei silloin tuntunut niin tärkeältä. Myöhemmin (vasta 500-luvulla) ajanlaskun alku sijoitettiin Jeesuksen oletettuun syntymävuoteen. Todennäköisesti Jeesuksen syntymä on tapahtunut joskus vuosien 7 ekr. ja 1 jkr. välillä. Esimerkiksi vuosina 3 ja 2 ekr. on tähtitaivaalla ollut kirkkaita valoilmiöitä kun planeetat ovat olleet (maasta katsottuna) lähellä toisiaan. Jeesuksen tarkka syntymäpaikka on sekin jäänyt epäselväksi. Jouluevankeliumissa puhutaan seimestä, joka sijaitsee Betlehemin lähistöllä... Vanhoissa kartoissa tärkeitä tapahtumia, asioita ja maisemia kuvattiin karttamerkkien ja paikannimien ohella myös piirroksin ja selittävin tekstein. Millainen on Jeesuksen syntymäseudun kartta, jos joku aikalainen olisi sen piirtänyt? Mitä siihen on kuvattu? Mitä reittiä Maria ja Joosef olivat kulkeneet? Mistä he olivat löytäneet majapaikan? Näkyykö kartalla Jeesuksen elämään myöhemmin liittyneitä paikkoja? 1. Lue jouluevankeliumi (Luuk. 2:1-20). 2. Piirrä oma näkemyksesi ensimmäisen joulumaan kartasta. 3. Kun karttasi on valmis, anna muiden matkalaisen arvioida sitä. Löytäisivätkö he karttasi avulla Seimen luo? 14

16 Tule - näe - koe: Vuorisaarna* Sinulla on ainutlaatuinen tilaisuus tulla todistamaan Jeesus-nimisen saarnamiehen ainutlaatuista esitystä. Tule ja kuuntele! Tästä puhutaan vielä tuhansien vuosien kuluttua! Jeesuksen julkisen toiminnan yhtenä lähtökohtana ja eräänlaisena linjapuheena voidaan pitää Vuorisaarnaa, jonka ydinajatukset on kirjattu muistiin erityisesti Matteuksen evankeliumin luvuissa 5 7. Jeesus puhui siitä, mikä on ihmisen suhde toisiin ihmisiin (moraali) sekä siitä, mikä on ihmisen ja Jumalan välinen suhde (usko). Hänen esittämänsä ajatukset olivat omana aikanaan ja ovat vieläkin perinteisistä ja vakiintuneista käsityksistä poikkeavia. Jeesus korosti perusasioiden merkitystä ja jätti omaan arvoonsa monimutkaiset tavat, asenteet ja uskomukset. Hän julisti vapauden ja lähimmäisenrakkauden ilosanomaa. Jeesuksen maine levisi nopeasti ja kiinnostus hänen puheitaan kohtaan oli suuri. Hänen luokseen tuli kansaa pitkienkin matkojen päästä vuotta sitten tieto kiertävästä saarnamiehestä välittyi ihmiseltä toiselle. Suurten väkijoukkojen kokoontuminen yhteen tuona aikana, jolloin ei ollut televisiota, lehdistöä, mainosjulisteita, neonvaloja, autoja, kovaäänisiä... eikä edes kelloja, oli jo sinänsä ihmeellistä. Osa ihmisistä tuli kuulemaan Jeesuksen opetuksia, osa odotti näkevänsä ihmeitä, osa oli paikalla uteliaisuudesta. Tehtävä: Miten tulossa olevaa Vuorisaarnaa mainostettaisiin nykyaikana (joko julisteena, lehti-ilmoituksena, mainoksena radiossa tai TV-ohjelmien välissä)? Tee mainos ja/tai suunnittele markkinointikampanja. Vihjeitä ja apukysymyksiä: Silmäile läpi Vuorisaarna (Matt. 5 7). Miksi Jeesus oli kiinnostava henkilö? Mitä hän oli tehnyt ja tekemässä? Mikä oli hänen sanomansa? 15

17 Pääsiäiskertomukset* Tämä tehtävän tekemiseen tarvitaan tarvitaan yksi tai useampi Raamattu (myös Uusi Testamentti yksin riittää, kielellä ja käännöksellä ei ole niin väliä) ja muistiinpanovälineet (paperia, kyniä jne.). Tavoitteena on tutustua Jeesuksen elämän viimeisiin vaiheisiin sekä hahmottaa sitä kokonaiskuvaa, joka Raamatun kertomusten kautta muodostuu kirkkovuoden suurimpaan juhlaan. 1. Etsi Raamatusta kaikki pääsiäiskertomukset! Vinkki: Raamatusta löytyy neljä eri kuvausta Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta ja sitä välittömästi edeltäneistä tapahtumista. (a) Mistä kyseiset kertomukset löytyvät, mitkä kirjat, mitkä luvut ja mitkä jakeet? 2. Silmäile kertomukset (pääpiirteissään) läpi! Vertaile kertomusten sisältöä ja tyyliä keskenään. (b) Mikä on kertomusten juoni eli keskeisten kohtien järjestys ja laajuus? (c) Miten eri kertomukset eroavat toisistaan? (d) Mitä yhteistä niissä on? 3. Kertomukset jatkuvat eri tavoin... (e) Mitä eri kertomuksissa tapahtuu pääsiäisen jälkeen eli miten tarinat jatkuvat Jeesuksen ristiinnaulitsemisen ja hautauksen jälkeen? 4. Arvioi kertomuksia: (f) Mikä pääsiäiskertomuksista on mielestäsi paras? (g) Mikä huonoin? Perustele valintasi (esim. sellaisilla näkökulmilla kuin selkeys, johdonmukaisuus, luettavuus, henkilökuvauksen onnistuminen, jännitys...)! 5. Raamattu on länsimaisen kulttuurin perusteos vuotta sitten eläneen Jeesus-nimisen ihmisen vaikutus näkyy tänäänkin monissa asioissa, päivittäisessä elämässä. (h) Miksi pääsiäinen on kirkon suurin juhla? (i) Milloin pääsiäinen alkaa ja milloin se päättyy (kun ajatellaan joko kalenteri- tai kirkkovuotta)? (j) Miten pääsiäinen näkyy tämän päivän ihmisten elämässä? 6. Raportoi havaintosi: Kirjoita lyhyet, keskimäärin 3-5 lauseen mittaiset, vastaukset edellä esitettyihin kysymyksiin (a...j). 16

18 Sauluksesta Paulus* Apostolien tekojen yhdeksännessä luvussa (Apt. 9:1-19) kerrotaan tapahtumista Damaskoksen tiellä. Raamatunteksti edustaa oman aikansa kuvausta asioista. Jos Saul olisi liikkeellä nyt, miten asiasta uutisoitaisiin? Tehtävä: Olet toimittaja, joka on saanut tehtäväksi kirjoittaa paikalliseen sanomalehteen jutun Sauluksen kokemuksista Damaskoksen tiellä. Edellä on Uuden Testamentin kuvaus tapahtumista. Millainen on Sinun versiosi tapahtumasta lehtijutun muodossa? The Damaskus Times Arki-iltapäivän uutislehti 1. vuosikerta Hinta: 2 räynää (Apt. 9:1-19) Saul uhkui yhä vihaa ja murhanhimoa Herran opetuslapsia kohtaan. Hän meni ylipapin luo ja pyysi tältä Damaskoksen synagogille osoitettuja kirjeitä, jotka valtuuttaisivat hänet vangitsemaan tuolle tielle lähteneet, sekä miehet että naiset, ketkä vain käsiinsä saisi, ja tuomaan heidät Jerusalemiin. Matkalla, Saulin ollessa jo lähellä Damaskosta, taivaasta leimahti yhtäkkiä valo hänen ympärilleen. Hän kaatui maahan ja kuuli äänen sanovan: "Saul, Saul, miksi vainoat minua?" Hän kysyi: "Herra, kuka sinä olet?" Ääni vastasi: "Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Nouse ja mene kaupunkiin. Siellä saat kuulla, mitä sinun on tehtävä." Saulin matkatoverit seisoivat sanattomina. He kuulivat äänen mutta eivät havainneet ketään. Saul nousi maasta, mutta kun hän avasi silmänsä, hän ei nähnyt mitään. Toiset veivät hänet Damaskokseen kädestä taluttaen. Kolmeen päivään hän ei nähnyt mitään, ei syönyt eikä juonut. Damaskoksessa oli Ananias-niminen opetuslapsi. Herra puhutteli häntä näyssä: "Ananias!" "Tässä olen, Herra", hän vastasi. Herra sanoi: "Mene Suorallekadulle ja kysy Juudaksen talosta Saulia, jota kutsutaan Tarsolaiseksi. Hän rukoilee, ja näyssä hän on nähnyt, että Ananias-niminen mies tulee sisään ja panee kätensä hänen päälleen, jotta hän saisi näkönsä takaisin." Ananias vastasi: "Herra, minä olen monilta kuullut, kuinka paljon pahaa se mies on Jerusalemissa tehnyt sinun pyhillesi. Tännekin hän on tullut ylipappien valtuuttamana vangitsemaan kaikki, jotka huutavat avuksi sinun nimeäsi." Mutta Herra sanoi hänelle: "Mene, minä olen valinnut hänet aseekseni, tunnustamaan nimeäni maailman kansojen ja kuninkaiden ja myös Israelin kansan edessä. Minä tulen osoittamaan hänelle, että hän joutuu paljon kärsimään minun nimeni tähden." Ananias lähti. Hän meni sisälle taloon, pani kätensä Saulin päälle ja sanoi: "Saul, veljeni! Herra on lähettänyt minut -- Jeesus, joka ilmestyi sinulle, kun olit matkalla tänne. Hän lähetti minut, jotta saisit näkösi takaisin ja täyttyisit Pyhästä Hengestä." Samassa oli kuin suomut olisivat pudonneet Saulin silmistä, ja hän näki jälleen. Hän nousi jalkeille, ja hänet kastettiin. Ruokaa nautittuaan hän taas voimistui. Vihjeet: Voit kirjoittaa ja/tai piirtää. Onko kysymyksessä etusivun uutinen vai reportaasi sisäsivuilla? Haastatteletko silminnäkijöitä vai luotatko uutistoimistojen tietoihin? Mitä muita ajankohtaisia otsikoita lehtesi samassa numerossa on? Käytä mielikuvitusta, mutta muista lehtesi laaja lukijakunta! 17

19 Jumalan käskyt II I 1. Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Älä pidä muita jumalia. 2. Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka Hänen nimensä turhaan lausuu. 3. Muista pyhittää lepopäivä. 4. Kunnioita isääsi ja äitiäsi. 5. Älä tapa. 6. Älä tee huorin. 7. Älä varasta. 8. Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi. 9. Älä himoitse lähimmäisesi huonetta. 10. Älä himoitse lähimmäisesi aviopuolisoa, palvelijoita, karjaa äläkä mitään, mikä on hänen omaansa. Jeesus tiivisti kymmenen käskyn kaksi taulua seuraavalla tavalla. Kymmenen käskyn (2. Moos. 20) ensimmäisen taulun käskyt liittyvät ihmisen ja Jumalan väliseen suhteeseen. Toisen taulun käskyt liittyvät ihmisten keskinäisiin suhteisiin. Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. (Matt. 22:37-38) Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. (Matt. 22:39) Kaste- ja lähetyskäsky velvoittaa kristittyjä välittämään kirkon sanomaa eteenpäin: Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. (Matt. 28:18-20) Kultainen sääntö kehottaa noudattamaan lähimmäisenrakkauden periaatetta: Niin kuin te tahdotte ihmisten tekevän teille, niin tehkää te heille. (Luuk. 6:31) + Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. (Matt. 7:12) 18

20 Jumalatodistukset Perinteisiä tapoja yrittää todistaa Jumalan olemassaolo ovat... Kosmologinen jumalatodistus Täytyy olla olemassa liikkumaton liikuttaja, joka on kaikkien maailman muutosten alkuunpanija. Tätä kutsutaan kineettiseksi todistukseksi. Täytyy olla olemassa ensimmäinen syy, josta kaikki muut asiat riippuvat. Tätä kutsutaan kausaaliseksi todistukseksi. Täytyy olla olemassa välttämätön olento, joka antaa kaikille ei-välttämättömille olioille niiden olemisen. Tätä kutsutaan kontingenssitodistukseksi. Kosmologisen jumalatodistuksen ajatus perustuu siihen että ääretöntä syy-seuraus ketjua pidetään mahdottomana. Kaiken selittävä alkusyy on Jumala. Teleologinen jumalatodistus Maailma on tietynlainen (toimiva ja looginen kokonaisuus). Sen täytyy olla jonkun suunnitelmien mukainen. Joku, siis Jumala, on järjestänyt maailman sellaiseksi kuin se nyt on. Ontologinen jumalatodistus Jumala on käsitteenä sellainen että siihen välttämättä sisältyy olemassaolo. Ei voida ajatella sellaista mahdollista maailmaa, jossa Jumala ei voisi olla olemassa, koska Jumala on olemassaolon perusta. Moraalinen jumalatodistus Omatunto on osoitus luonnollisen moraalilain antajasta. Täytyy olla syy olla moraalinen: Ilman Jumalaa ei ole moraalia!...ja harvinaisempia ovat esimerkiksi... Henologinen jumalatodistus Maailma on järjestynyt hierarkisesti. Kaiken huipulla on jotain. Jumala on parhaiden ominaisuuksien summa, täydellinen olento. Täytyy olla olemassa joku, joka on kaikkein viisain, voimakkain... Etnologinen jumalatodistus Jumala-usko on yleistä kaikkien, nyt ja ennen eläneiden, kansojen keskuudessa. Eudaimonologinen jumalatodistus Ihmisten onnellisuuden tavoittelu kohdistuu johonkin. Jumala on onnellisuuden täydellisin muoto Opiskeluvinkki: Mitä oletuksia Jumalan ominaisuuksista eri jumalatodistuksiin liittyy? Onko Jumala persoonallinen, tuonpuoleinen, hyvä, kaikkivaltias, kaikkitietävä, ikuinen...? Tarkastele jokaista jumalatodistusta erikseen ja pohdi, mikä on niiden mukaan Jumalan määritelmä eli millaista jumalakuvaa ne edellyttävät. 19

21 Kirkkovuosi* MARRASKUU LOKAKUU SYYSKUU JOULUKUU HEINÄKUU ELOKUU TAMMIKUU KESÄKUU HELMIKUU MAALISKUU HUHTIKUU TOUKOKUU Sijoita seuraavat kirkkovuoden ajankohdat mahdollisimman tarkasti oheiseen kuvioon ja vastaa seuraaviin kysymyksiin. 1. Joulu Minä päivänä Jeesus syntyi? 7. Mitä päivää vietetään sen muistoksi että Jeesus asetti ehtoollisen? 8. Juhannus Mitä juhannuksena juhlitaan? 9. Uusivuosi Miksi uudenvuodenpäivä on pyhäpäivä? 10. Milloin Jeesus ristiinnaulittiin? 11. Juutalaiset viettävät lepopäivää (sapattia) lauantaina. Miksi sunnuntai on kristittyjen pyhäpäivä? Mistä ero johtuu? 12. Paasto Kirkkovuodessa on kaksi ajanjaksoa, jolloin on perinteisesti paastottu. Suuri paasto on... Pieni paasto on Pääsiäinen Minkä kahden tapahtuman muistoksi pääsiäistä vietetään? 3. Helluntai Helluntaina juhlitaan kirkon perustamista. Helluntain paikka kalenterissa vaihtelee eri vuosina. Mistä määräytyy helluntain ajankohta? 4. Helatorstai Mitä asiaa muistetaan helatorstaina? 5. Mistä ja milloin alkaa kirkkovuosi? 13. Mikkelinpäivä ajoittuu syksyyn. Miksi sitä vietetään? 14. Mikä on kirkkovuoden viimeinen sunnuntai? 15. Tapaninpäivä Mikä on 2. joulupäivä eli tapaninpäivä? 16. Nimipäiväkalenteri perustuu pyhimyskalenteriin... Esittele yksi päivä, jota vietetään jonkin Raamatun henkilön tai pyhimyksen muistoksi. Kenen? Miksi? 6. Laskiainen Miksi katolisissa maissa laskiaisen yhteydessä järjestetään karnevaaleja? 20

22 Jerusalemin temppeli* 1. Lue Raamatun Ensimmäisestä kuninkaiden kirjasta kertomus kuningas Salomon Jerusalemiin rakennuttamasta temppelistä (1. Kun. 5:15 6:38 sekä 7:13 8:21 sekä 8:5 9:9). 2. Laadi lukemasi tekstin perusteella tarkat rakennuspiirustukset Salomon Jerusalemiin rakennuttamasta temppelistä. Mitä tiloja temppelisssä on? Miten temppeli on sisustettu? 3. Millainen mielikuva Sinulle Jerusalemin temppelistä on muodostunut? Piirrä kuva temppelistä tai rakenna temppelin pienoismalli (esim. paperista/ pahvista). Miten temppeli on koristeltu? 4. Pohdi, mitä eroja ja yhtäläisyyksiä Jerusalemin temppelillä on nykyisten kirkkorakennusten kanssa. 5. Selvitä (esim. tietosanakirjojen ja internetin avulla), mitä Jerusalemin temppelille on historian kuluessa tapahtunut. Mitä temppelistä on jäljellä? Miksi temppeli on yhä tärkeä? Miten temppeli ja sen vaiheet ovat vaikuttaneet juutalaisuuden kehitykseen? 6. Miten Jerusalemin temppeli liittyy Jeesuksen elämään? Vinkit löytyvät seuraavista evankeliumien luvuista: Matt. 21, Mark. 11, Luuk. 19 sekä Joh Jerusalemin temppeli ja sen esineistö ovat kiehtoneet sekä tutkijoita että taiteilijoita kautta vuosituhansien. Miten elokuvasankari Indiana Jones liittyy Jerusalemin temppeliin? Missä muussa yhteydessä (mm. kirjallisuudessa, kuvataiteessa, elokuvissa tai ajankohtaisissa uutisissa) Jerusalemin temppeli (tai sen esineistö) on viime aikoina ollut esillä? 8. Mitä opit tämän tehtävän avulla? Mikä oli suurin oivallus, jonka teit? 21

23 Alttaritaulu uuteen kirkkoon* Olet taiteilija. Sinulta on pyydetty alttaritaulua rakenteilla olevaan uuteen kirkkoon. Arkkitehti ja seurakunnan edustajat ovat toivoneet, että alttaritaulun aihe liittyisi jollain tavalla matkalla olemiseen. Tätä toivetta he perustelevat sillä, että uusi kirkko sijaitsee pienellä paikkakunnalla, valtatien varrella. Paikkakunnan väkimäärä kasvaa, kun muualta maasta muuttaa ihmisiä työn perässä lähemmäs 30 km päässä sijaitsevaa ja jatkuvasti kehittyvää kaupunkikeskusta. Kauempaa muuttavat asettuvat usein asumaan, ainakin aluksi, tien varrella olevalle kerrostaloalueelle, jonka vanhimmat talot on rakennettu 1970-luvun alussa. Viimeisten viiden vuoden kuluessa kerrostaloja on alkanut nousta lisää ja niiden keskelle on rakennettu ostoskeskus. Paikkakunnalle rakennetaan jatkuvasti myös omakoti- ja rivitaloja. Uuden kirkon lähelle on suunnitteilla uusi terveyskeskus. Asukkaista suuri osa on lapsiperheitä. Paikkakunnan tärkeimmät työllistäjät ovat kunnan palvelut, kaksi supermarkettia ja noin vuosi sitten toimintansa aloittanut elektroniikan komponentteja valmistava tehdas. Suurin osa työikäisestä väestöstä käy kuitenkin töissä läheisessä kaupungissa. Alttaritaulun suunnittelulle ja toteutukselle on annettu aiheen lisäksi myös se ohje, että sen pitää perustua johonkin Raamatun kertomukseen, jossa Jeesus on jollain tavalla mukana. 1. Tee luonnos alttaritaulusta edellä olevien ohjeiden mukaan. Käytä esimerkiksi jotakin seuraavista Raamatun kertomuksista: Emmauksen tiellä (Luuk. 24:13-35), Laupias samarialainen (Luuk. 10:25-37) tai Jeesus ratsastaa Jerusalemiin (Luuk. 19:28b-40). Voit toki valita aiheeksi myös jonkun muun kohdan Raamatusta ottaen huomioon seurakunnan toiveet ja paikkakunnan historian. 2. Kun taulu on valmis, tee alttaritaulustasi kirjallinen selostus kirkon esittelijöitä varten. Kirkko on tunnetun arkkitehdin suunnittelema ja siihen tulee todennäköisesti tulevaisuudessa tutustumaan paljon erilaisia matkailijaryhmiä. Sekä kirkon esittelijöiden käyttöön että painettavaan esitteeseen tarvitaan selkeä kuvaus maalaamastasi alttaritaulusta. Voit antaa selostuksen laatimisen myös jonkun taideasiantuntijan tehtäväksi. Silloin voit vastaavasti toimia asiantuntijana toisen taiteilijan näkemyksen tulkinnassa. Apukysymyksiä selostuksen tekemiseen: Mikä on alttaritaulun sanoma? Mitä symboliikkaa siinä on? Miten alttaritaulu kuvaa paikkakunnan ihmisiä ja heidän elämäänsä? 3. Lopulta alttaritaulu on valmis julkistettavaksi seurakuntalaisille ja taiteen ystäville, jotka yhdessä taiteilijan, asiantuntijoiden ja seurakunnan edustajien kanssa juhlallisessa tilaisuudessa ihailevat taideteosta. Mitä paikallinen sanomalehti kirjoittaa seuraavana päivänä? Miten siinä arvioidaan alttaritaulua? 22

24 Kristilliset symbolit* Oheisiin kuviin on pelkistetty useita erilaisia uskonnollisia tunnuksia. Mitä tapahtumia, yksityiskohtia, vertauskuvia ja muita viittauksia sisältyy näihin kuviin? Yritä tunnistaa ja kuvata mahdollisimman monta asiaa. Vinkki: Samassa kuvassa voi olla useita eri asioita. Sen jälkeen kun olet mielestäsi etsinyt kaikki uskonnolliset symbolit oheisista kuvista, katsele ympärillesi. Löytyykö ympäristöstäsi, ympäröivästä tilasta, esineistä, vaatteista tms. jotain viitteitä, jotka kuvaavat sitä, millaisessa uskonnollisessa ja kulttuuriympäristössä elät? 23

25 Saarna Jumalanpalveluksissa pidettävä saarna perustuu kirkkovuoden mukaiseen teemaan ja Raamatuntekstiin. Saarnan on oltava kirkon tunnustuksen mukainen eikä se saa sisältää sopimattomia vihjauksia ihmisiin tai poliittisia mielipiteitä. Kirkkokäsikirjoihin kuuluvassa evankeliumikirjassa on jokaiselle pyhäpäivälle ja tietyille kirkollisille juhlajaksoille (esim. pääsiäisviikolle) määritelty eri Raamatuntekstit. Saarnan ja pääsääntöisesti myös muiden kirkollisten toimitusten yhteydessä pidettävien puheiden pitää perustua kirkkovuoden mukaiseen Raamatunkohtaan. Saarnaaja voi valita, liittyykö hänen puheensa päivän evankeliumiin, epistolaan tai johonkin Vanhan testamentin tekstiin. Saarnan valmistelu suositellaan aloitettavaksi noin viikkoa ennen sen pitämistä. Valmisteluvaiheessa suositellaan että saarnaaja lukisi saarnatekstin alkukielellä, siis kreikaksi tai hepreaksi. Tämä auttaa ymmärtämään kirjoittajan käyttämiä sanontoja ja tuo esille mahdollisesti erilaisia tulkintatapoja. Tekstin analysoinnin ja tulkinnan apuna käytetään kommentaareja, jotka ovat eksegeettisiä tutkimuksia Raamatun kirjojen historiasta, rakenteesta ja tekstikohtien yhteyksistä toisiinsa. Yhden jumalanpalveluksen ja saarnan valmisteluun käytetään aikaa yhteensä keskimäärin noin kahdeksan tuntia (eli yhden työpäivän verran). Jumalanpalveluksen virret valitaan kyseisin pyhäpäivän, eli siis myös saarnan, aiheeseen sopiviksi. Tästä syystä saarnaaja on perinteisesti osallistunut virsien valintaan yhdessä kirkkomusiikista vastaavan kanttorin kanssa. Joillakin papeilla on ollut tapana valita niissä jumalanpalveluksissa, joissa he ovat saarnavuorossa, laulettavien virsien joukkoon aina yksi ja sama oma saarnavirsi. Saarna voi alkaa apostolisella tervehdyksellä eli Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon teidän kanssanne tai rukouksella tai suoraan ilman johdantoa. Saarnan kesto voi vaihdella. Kuulijan kannalta paras pituus olisi 8 12 minuuttia. Paikalliset ja eri herätysliikkeiden perinteet vaikuttavat saarnojen pituuteen niin, että niiden kesto vaihtelee muutaman minuutin ja yli tunnin välillä. Saarnaa seuraa uskontunnustus tai rukous riippuen siitä, millaisessa jumalanpalveluksessa saarna pidetään. Jumalanpalveluksen jälkeen saarnaajan nimi, saarnan aiheena ollut Raamatunteksti ja muut jumalanpalvelusta koskevat tiedot (mm. osallistujien määrä) kirjataan kirkkopäiväkirjaan. Seurakunnan kirkkoherra päättää siitä, ketkä saarnaavat jumalanpalveluksessa. Saarnan voi kirkkoherran luvalla pitää myös joku muu kuin pappi. Joissakin hiippakunnissa järjestetään maallikkosaarnaajille erityisiä saarnalupatutkintoja, joihin liittyy koulutusta saarnan pitämistä varten Opiskeluvinkki: Millainen on hyvä puhe? Mitä hyvässä saarnassa pitää ja voi olla? 24

RAAMATUNKÄÄNNÖKSIÄ: Mark. 1:9-11

RAAMATUNKÄÄNNÖKSIÄ: Mark. 1:9-11 RAAMATUNKÄÄNNÖKSIÄ: Mark. 1:9-11 Pyhän Marcuksen Ewangeliumi Evankeliumi Markuksen mukaan Markuksen evankeliumi Evankeliumi Markuksen mukaan 9. Ja se tapahtui niinä päiwinä, että Jesus tuli Galilean Natsaretista

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

DOGMATIIKKA. Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde?

DOGMATIIKKA. Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde? DOGMATIIKKA Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde? JUMALA RAKKAUS EHTOOLLINEN KIRKKO PELASTUS USKONTUNNUSTUKSET

Lisätiedot

Kirkko vuosi alkaa ensimmäisestä adventista Adventin väri on valkoinen. Se kuvaa iloa ja puhtautta

Kirkko vuosi alkaa ensimmäisestä adventista Adventin väri on valkoinen. Se kuvaa iloa ja puhtautta Kirkkovuoden juhlat Kirkko vuosi alkaa ensimmäisestä adventista Adventin väri on valkoinen. Se kuvaa iloa ja puhtautta Adventin jälkeen seuraava juhla on Suomen itsenäisyyspäivä 6.12$ Kirkossa rukoillaan

Lisätiedot

Lähetyshiippakunnan pyhäkoulutyö

Lähetyshiippakunnan pyhäkoulutyö Lähetyshiippakunnan pyhäkoulutyö Kolmen vuoden pyhäkouluohjelma // Raamatun suuret kertomukset (VT, Evankeliumit ja Apostolien teot) Pohjana käytetty Concordia Publishing House n, Growing in Christ -pyhäkouluohjelmaa

Lisätiedot

Matka Raamatun kastetilanteisiin. Niko Huttunen Dos., Helsingin yliopisto

Matka Raamatun kastetilanteisiin. Niko Huttunen Dos., Helsingin yliopisto Matka Raamatun kastetilanteisiin Niko Huttunen Dos., Helsingin yliopisto I Kristillinen kaste ja muut puhdistautumisrituaalit Puhdistautumisriitit tavallisia uskonnoissa Puhdistautumisriitti Ganges- virrassa

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Vainoajan tie saarnaajaksi

Nettiraamattu lapsille. Vainoajan tie saarnaajaksi Nettiraamattu lapsille Vainoajan tie saarnaajaksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2009 Bible

Lisätiedot

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET:

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET: 1 + SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + Nimesi: Osoitteesi: Puhelinnumerosi: PERUSOHJEET: Seurakunnan toimintaan tutustumista varten käyt 3-4 kertaa itsenäisesti jumalanpalveluksessa

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

JOHANNES KASTAA JEESUKSEN

JOHANNES KASTAA JEESUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JOHANNES KASTAA JEESUKSEN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Betaniassa, se on paikkakunta Pereassa

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 3/52 www.luterilainen.com lapsille@luterilainen.com 11.12.

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 3/52 www.luterilainen.com lapsille@luterilainen.com 11.12. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUKSEN SYNTYMÄ 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beetlehem on kaupunki Juudan vuoristossa n. 770 m merenpinnan yläpuolella Hebronin

Lisätiedot

Vainoajan tie saarnaajaksi

Vainoajan tie saarnaajaksi Nettiraamattu lapsille Vainoajan tie saarnaajaksi Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Liturgiset värit. Vihreä on kesän ja kasvun väri. Valkoinen merkitsee iloa ja puhtautta. Punainen kuvaa tulta ja verta. Violetti kuvaa katumusta.

Liturgiset värit. Vihreä on kesän ja kasvun väri. Valkoinen merkitsee iloa ja puhtautta. Punainen kuvaa tulta ja verta. Violetti kuvaa katumusta. Kirkkovuosi Vihreä on kesän ja kasvun väri Liturgiset värit Valkoinen merkitsee iloa ja puhtautta. Punainen kuvaa tulta ja verta. Violetti kuvaa katumusta. Musta on surun ja murheen väri. Talvi Ensimmäinen

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO

JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO Ylösnousemustutkimukseen liittyy laaja filosofinen keskustelu, koska kyseessä on kristinuskon oppijärjestelmän kannalta varsin keskeinen uskonkappale Jeesuksen

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS 12-VUOTIAANA

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS 12-VUOTIAANA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS 12-VUOTIAANA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja Juutalaiset pojat kävivät kotikaupunkinsa synagoogassa koulua 5-vuotiaasta

Lisätiedot

Kirkkovuosi. Kuva: Seppo Sirkka

Kirkkovuosi. Kuva: Seppo Sirkka Kirkkovuosi Adventti aloittaa kirkkovuoden. Ensimmäisenä adventtina lauletaan Hoosianna ja sytytetään ensimmäinen kynttilä, toisena toinen, kolmantena kolmas ja neljäntenä neljäs kynttilä. Adventti, Adventus

Lisätiedot

JEESUS TYYNNYTTI MYRSKYN

JEESUS TYYNNYTTI MYRSKYN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS TYYNNYTTI MYRSKYN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Genessaretin järvellä b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin c) Kertomuksessa

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

JOULUSEIKKAILU. -Aikamatka ensimmäiseen jouluun

JOULUSEIKKAILU. -Aikamatka ensimmäiseen jouluun JOULUSEIKKAILU -Aikamatka ensimmäiseen jouluun Näytelmä ensimmäisen joulun tapahtumista Israelissa. «Esitykset ja kuljetukset ilmaisia kaikille Kuopion kouluille ja päiväkodeille» Jouluseikkailu on alakoululaisille

Lisätiedot

Jeesuksen seuraaminen maksaa

Jeesuksen seuraaminen maksaa Jeesuksen seuraaminen maksaa Mt 8:18-34 18. Seuraa minua! Kun Jeesus näki, miten paljon väkeä hänen ympärillään oli, hän käski lähteä vastarannalle. 19. Muuan lainopettaja tuli silloin hänen luokseen ja

Lisätiedot

BAABELIN (BABYLONIN) TORNI

BAABELIN (BABYLONIN) TORNI Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) BAABELIN (BABYLONIN) TORNI Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Sinearin maassa. Paikka on sama, johon

Lisätiedot

Pietari ja rukouksen voima

Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO

Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät. Evankelisluterilainen uskonto 7.11 USKONTO 7.11 USKONTO Kaikki uskontosidonnaiset ryhmät Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana yhteiskunnallisena ilmiönä.

Lisätiedot

Apologia-forum 25.-27.4.2014

Apologia-forum 25.-27.4.2014 Mikä on kristinuskolle luovuttamatonta? Kuvat: sxc.hu Apologia-forum 25.-27.4.2014 Ryttylän Kansanlähetysopisto Pääpuhujana prof. John Lennox (oxfordin yliopisto) Tiede usko luominen evoluutio www.kansanlahetysopisto.fi/apologiaforum

Lisätiedot

Kaste jumalanpalveluksen yhteydessä

Kaste jumalanpalveluksen yhteydessä Kaste jumalanpalveluksen yhteydessä Kun kaste toimitetaan seurakunnan yhteisessä jumalanpalveluksessa, siihen liitetään tässä esitetyt kohdat. Saarnan jälkeen vanhemmat ja kummit siirtyvät kastettavan

Lisätiedot

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Kapernaumissa, synagoogassa

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta

Nettiraamattu lapsille. Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Nettiraamattu lapsille Jumala koettelee Abrahamin rakkautta Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Ensin Pietari selostaa Jerusalemissa oleville veljille, että armo

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Matt. 11:28-30. Väsyneille ja stressaantuneille

Matt. 11:28-30. Väsyneille ja stressaantuneille Matt. 11:28-30 Väsyneille ja stressaantuneille Tulkaa minun luokseni.. ..kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat.. Minä annan teille levon. Matt. 11:29-30..Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja oppikaa minusta:

Lisätiedot

Omatoiminen tehtävävihko

Omatoiminen tehtävävihko Rippikoulu 2014 Ilomantsin ev.lut. seurakunta Omatoiminen tehtävävihko Nimi Rippikouluryhmä palautettava viimeistään 30.4.2014 Rippikoulusi alkaa nyt eikä vasta kesällä leirijaksolle tullessasi. Omatoimiset

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Tänään meillä on kaksi vertausta, joissa kutsutaan väkeä töihin viinitarhaan. 2. Itse kertomus Raamatusta rinnakkaispaikkoineen Kukin

Lisätiedot

PASTORI, TEOLOGIAN TOHTORI MARTTI VAAHTORANNAN VIRKAAN ASETTAMINEN Helsingissä

PASTORI, TEOLOGIAN TOHTORI MARTTI VAAHTORANNAN VIRKAAN ASETTAMINEN Helsingissä 1/6 Ryttylä 6.8.2008 Matti Väisänen PASTORI, TEOLOGIAN TOHTORI MARTTI VAAHTORANNAN VIRKAAN ASETTAMINEN Helsingissä 10.08.2008 Kristuksessa rakas veljemme Martti Vaahtoranta ja läsnä oleva seurakunta, tervehdin

Lisätiedot

Vainoista herätykseen. Ap t. 8:1-17

Vainoista herätykseen. Ap t. 8:1-17 Vainoista herätykseen Ap t. 8:1-17 Jumalan sanallinen ilmoitus on lisääntyvää ja se huipentuu Jeesuksen ihmiseksi tulemiseen. Pelastusilmoitus loppuu apostolien ajan päättyessä. Jeesuksen antaessa lähetyskäskyn

Lisätiedot

PERKELE KIUSAA JEESUSTA

PERKELE KIUSAA JEESUSTA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) PERKELE KIUSAA JEESUSTA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Erämaassa b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Jerikon kaupungin lähellä. Jeriko on Juudeassa oleva kaupunki

Lisätiedot

Saarna Evankeliumi Johannes Kastaja Elia Jeremia

Saarna Evankeliumi Johannes Kastaja Elia Jeremia Saarna 16.7.2017 Evankeliumi Matt. 16: 13-19 Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean seudulle, hän kysyi opetuslapsiltaan: Kuka Ihmisen Poika on? Mitä ihmiset hänestä sanovat? He vastasivat: Toisten

Lisätiedot

Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden

Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden Tulkaa, juokaa kuolemattomuuden lähteestä "Jumalanpalvelus - seurakunnan elämän lähde Keminmaan seurakunnan ja Hengen uudistus kirkossamme ry:n talvitapahtuma 23.-25.1.2009 Reijo Telaranta 1. Aterian aikana

Lisätiedot

E. Kaste seurakunnan jumalanpalveluksessa

E. Kaste seurakunnan jumalanpalveluksessa E. Kaste seurakunnan jumalanpalveluksessa Kasteesta ja siihen valmistautumisesta ks. Lapsen kasteen kaava (1. A). Kun kaste toimitetaan seurakunnan jumalanpalveluksessa (messu, sanajumalanpalvelus, viikkomessu,

Lisätiedot

94 3. sunnuntai ennen paastonaikaa (Septuagesim a)

94 3. sunnuntai ennen paastonaikaa (Septuagesim a) S isä lly slu e tte lo : 7 1. adventtisunnuntai Kristuksesta, oikeasta kuninkaasta Matt. 21:1-9 14 2. adventtisunnuntai Varoitus, lohdutus ja kehotus Luuk. 21:25-36 21 3. adventtisunnuntai Kristuksen ylistyspuhe

Lisätiedot

Jeesus parantaa sokean

Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka - pyhäkössä Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI

Lisätiedot

USKONTO 7. ja 8. luokka ( 7. vuosiluokalla 1½ viikkotuntia ja 8. luokalla ½ viikkotuntia)

USKONTO 7. ja 8. luokka ( 7. vuosiluokalla 1½ viikkotuntia ja 8. luokalla ½ viikkotuntia) USKONTO 7. ja 8. luokka ( 7. vuosiluokalla 1½ viikkotuntia ja 8. luokalla ½ viikkotuntia) TAVOITTEET tapoihimme, lakeihimme jne. ymmärtää, että erilaiset uskonnot muissa kulttuureissa määrittävät niiden

Lisätiedot

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

JEESUS TORJUTAAN NASARETISSA

JEESUS TORJUTAAN NASARETISSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JEESUS TORJUTAAN NASARETISSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Nasaretissa, Jeesuksen lapsuuskotikaupungissa,

Lisätiedot

Kouluun lähtevien siunaaminen

Kouluun lähtevien siunaaminen Kouluun lähtevien siunaaminen Tätä aineistoa käytetään rukoushetkessä (ks. sen rakenne s. 9), jossa siunataan kouluun lähtevät. Siunaaminen toimitetaan keväällä tai juuri ennen koulun alkamista. Siunaamisen

Lisätiedot

jääkää odottamaan sitä, minkä Isä on luvannut ja mistä olette minulta kuulleet (1:5)

jääkää odottamaan sitä, minkä Isä on luvannut ja mistä olette minulta kuulleet (1:5) Suomen teologinen instituutti Henrik Perret 17.1.2006 PYHÄ HENKI JA ME Luentosarja Apostolien teoista Missä mennään? = miksi Ap. t.? defaitismi = tappiomieliala, antautumishenki olen rintamakarkuri Jos

Lisätiedot

Raamatun pikakurssi. Raimo Auvinen

Raamatun pikakurssi. Raimo Auvinen Raamatun pikakurssi Osa 9/24 Daniel Lähteet: Raamatut RK92 &RK33/38 &RK& KJV, Learn Bible in 24 Hours, julkiset Raamatun selitysteokset ja Internet, joista lainaukset merkitty erikseen Raimo Auvinen 2013-2014

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

JUUTALAISUUDEN TÄRKEÄT KÄSITTEET:

JUUTALAISUUDEN TÄRKEÄT KÄSITTEET: JUUTALAISUUS AP Juutalaisuus syntyi 1200-luvulla ekr Lähi-idässä. Juutalaisuuden syntyyn ovat vaikuttaneet kantaisä Abraham ja juutalaisten johtajana toiminut Mooses. Juutalaisuus on monoteistinen uskonto

Lisätiedot

Jeremia, kyynelten mies

Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Seurakunta vaikeuksissa

Nettiraamattu lapsille. Seurakunta vaikeuksissa Nettiraamattu lapsille Seurakunta vaikeuksissa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Lisätiedot

Pietari ja rukouksen voima

Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Loisto yllättää Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Matt. 17:1-3 1 Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen.

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Viisas kuningas Salomo

Nettiraamattu lapsille. Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Kuinka ymmärtää ja tulkita Raamattua oikein?

Kuinka ymmärtää ja tulkita Raamattua oikein? Kuinka ymmärtää ja tulkita Raamattua oikein? Raamattu Jumalan sana Kirjasto tai kirjakokoelma: 66 kirjaa kirjoitettiin n. 1600 vuoden aikana (1500 ekr.-96 jkr.) Vanha Testamentti 39 kirjaa, heprea ja aramea

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA HALVAANTUNEEN MIEHEN

JEESUS PARANTAA HALVAANTUNEEN MIEHEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JEESUS PARANTAA HALVAANTUNEEN MIEHEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Kapernaumissa, Jeesuksen kotikaupungissa, jossa Pietarilla

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

Uskonto. Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT ORTODOKSINEN USKONTO

Uskonto. Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT ORTODOKSINEN USKONTO Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Uskonto KAIKKI USKONTOSIDONNAISET RYHMÄT Uskonnon opetuksessa tarkastellaan elämän uskonnollista ja eettistä ulottuvuutta oppilaan oman kasvun näkökulmasta sekä laajempana

Lisätiedot

Story 36 of 60. www.m1914.org

Story 36 of 60. www.m1914.org Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot Kääntäjä: Kati Hämäläinen Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Suomi Story 36 of 60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg, MB R3C 2G1 Canada

Lisätiedot

PÄÄSIÄISAAMUNA. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui: Jerusalemissa

PÄÄSIÄISAAMUNA. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui: Jerusalemissa Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) PÄÄSIÄISAAMUNA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui: Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Jeesus oli kuollut ja haudattu

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Tyttö, joka eli kahdesti

Nettiraamattu lapsille. Tyttö, joka eli kahdesti Nettiraamattu lapsille Tyttö, joka eli kahdesti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Lisätiedot

Opetuksen tavoite: T2 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin käsitteisiin, kertomuksiin ja symboleihin

Opetuksen tavoite: T2 ohjata oppilasta tutustumaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin käsitteisiin, kertomuksiin ja symboleihin T1 herättää oppilaassa mielenkiinto uskonnon opiskelua kohtaan ja opastaa tuntemaan oman perheen uskonnollista ja katsomuksellista taustaa Oppilas herää mielenkiinto uskonnon opiskelua kohtaan. Oppilas

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60.

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60. Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 55/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat.

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Herra on Paimen Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Joh. 10:11 Minä olen se hyvä paimen. Joh. 10:11 Minä olen

Lisätiedot

Omatoiminen tehtävävihko

Omatoiminen tehtävävihko Rippikoulu 2012 Ilomantsin ev.lut. seurakunta Omatoiminen tehtävävihko Nimi Rippikouluryhmä palautettava viimeistään 29.4.2012 Rippikoulusi alkaa nyt eikä vasta kesällä leirijaksolle tullessasi. Omatoimiset

Lisätiedot

Raamatun pikakurssi. Raimo Auvinen

Raamatun pikakurssi. Raimo Auvinen Raamatun pikakurssi Osa 15/24 Evankeliumit Lähteet: Raamatut RK92 & RK33/38 & RK & KJV, Learn Bible in 24 Hours, julkiset Raamatun selitysteokset ja Internet, joista lainaukset merkitty erikseen Raimo

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

JEESUS ILMESTYY OPETUSLAPSILLE

JEESUS ILMESTYY OPETUSLAPSILLE Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS ILMESTYY OPETUSLAPSILLE 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Opetuslapset ovat yhä Jerusalemissa lukittujen ovien takana,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies

Nettiraamattu. lapsille. Jumalan. mies Nettiraamattu lapsille Jumalan lähettämä mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA

JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA 1. Kertomuksen taustatietoja Nyt meillä on poikkeuksellisesti kaksi eri kertomusta. Ne eivät

Lisätiedot

Raamatun oikea ja väärä IR

Raamatun oikea ja väärä IR Raamatun oikea ja väärä IR Raamattu koostuu 66 eri kirjasta ja jokainen kirja on syntynyt johonkin tarkoitukseen. Raamattu ei ole yksi yhtenäinen kokonaisuus eikä siitä sen vuoksi voi poimia yksiselitteisiä

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Seurakunnan synty

Nettiraamattu. lapsille. Seurakunnan synty Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Viisas kuningas Salomo

Viisas kuningas Salomo Nettiraamattu lapsille Viisas kuningas Salomo Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 22/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen syntymä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen syntymä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen syntymä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Kati Hämäläinen Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012

Lisätiedot

Seurakunta vaikeuksissa

Seurakunta vaikeuksissa Nettiraamattu lapsille Seurakunta vaikeuksissa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

Kymmenykset, annit, uhrit ja iloinen antaminen. Heikki Pekkarinen

Kymmenykset, annit, uhrit ja iloinen antaminen. Heikki Pekkarinen Kymmenykset, annit, uhrit ja iloinen antaminen Heikki Pekkarinen marraskuussa 2008 Kymmenykset, annit, uhrit ja iloinen antaminen 1. äänite Daavid ja Salomo Room. 15:4 Sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu,

Lisätiedot

KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT

KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) KUNINKAAN POJAN HÄÄT JA SUURET PIDOT Tänään meillä on kaksi vertausta, jotka kertovat siitä, kuinka Jumala kutsuu kaikkia taivaan hääjuhliin. 1. Kertomuksen

Lisätiedot

Raamatun sisältöjä. Vanha testamentti / Septuaginta (kreikaksi kääntämisen jälkeen)

Raamatun sisältöjä. Vanha testamentti / Septuaginta (kreikaksi kääntämisen jälkeen) Pentateukki / Laki / Torah (juutalaisuudessa) 1. Mooseksen kirja / Genesis 2. Mooseksen kirja / Exodus 3. Mooseksen kirja / Leviticus 4. Mooseksen kirja / Numeri 5. Mooseksen kirja / Deuteronomium Genesis

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä

Nettiraamattu. lapsille. Jeesuksen ihmeitä Nettiraamattu lapsille Jeesuksen ihmeitä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on?

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola i I V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Jeesuksen profetiat : Matteus 24 - Jesaja 2:1-4 62:6-7 (Jerusalem) - Hesekiel 36:19 ja 24 ja 28 - Sakarja 8:

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeremia, kyynelten mies

Nettiraamattu lapsille. Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN

VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VAIN YKSI PALASI KIITTÄMÄÄN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Tapahtuman paikka on joku kylä Samarian ja Galilean rajalla b) Vieraat

Lisätiedot

Maanviljelijä ja kylvösiemen

Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ

JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PILATUKSEN JA HERODEKSEN EDESSÄ 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Jeesus Herodeksen

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean

Nettiraamattu lapsille. Jeesus parantaa sokean Nettiraamattu lapsille Jeesus parantaa sokean Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika

Nettiraamattu. lapsille. Tuhlaajapoika Nettiraamattu lapsille Tuhlaajapoika Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Lisätiedot

Evankeliumitekstissä Jeesus kertoo, että Isä herättää kuolleet, ja että myös hänellä, Pojalla on valtaa antaa elämä kenelle tahtoo.

Evankeliumitekstissä Jeesus kertoo, että Isä herättää kuolleet, ja että myös hänellä, Pojalla on valtaa antaa elämä kenelle tahtoo. 1 Jeesus sanoi juutalaisille:»totisesti, totisesti: ei Poika voi tehdä mitään omin neuvoin, hän tekee vain sitä, mitä näkee Isän tekevän. Mitä Isä tekee, sitä tekee myös Poika. Isä rakastaa Poikaa ja näyttää

Lisätiedot

Jumalan lupaus Abrahamille

Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille

Nettiraamattu lapsille. Jumalan lupaus Abrahamille Nettiraamattu lapsille Jumalan lupaus Abrahamille Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org

Lisätiedot