TURUN PIIRUSTUSKOULU NYT! THE TURKU SCHOOL OF FINE ARTS, NOW!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN PIIRUSTUSKOULU NYT! THE TURKU SCHOOL OF FINE ARTS, NOW!"

Transkriptio

1 Henkilökunta / Staff OPINNÄYTETYÖNÄYTTELYT / BA EXHIBITIONS Jere Aalto, Minä-Minä-Maa Stefanel Oey, Kertalippu Valokuvakeskus Peri Ullakkogalleria Taina Erävaara Erika Adamsson Kaisa Lehto Renja Leino Laura Lilja Ismo Luukkonen Laura Miettinen Eero Merimaa Susana Nevado koulutuspäällikkö head of fine arts maalaus, pt. tuntiopettaja painting, lecturer Contemporary Self-Portraits -hanke, tuottaja Contemporary Self-Portraits -project, producer valokuva, lehtori photography, senior lecturer kuvanveisto, pt. tuntiopettaja sculpture, lecturer valokuva, suuntautumisvastaava photography, head of dep. grafiikka, pt. tuntiopettaja printmaking, lecturer kuvanveisto, st. tuntiopettaja sculpture, lecturer maalaus, pt. tuntiopettaja painting, lecturer Merja Isokoski Kirja jossa on kuvia, sekä sanoja kuten: elämä, kuolema, vapaus, pajatso ja Kiviniemen Camillo. Julkistus toukokuussa Appu Jasu Tekeillä kirja kuvia ja tekstiä, nimi ja ajankohta tba. Jaakko Kahilaniemi, Tapiola Titanik-galleria Laura Kopio, A Holy Superstar Gone Plastic B-Galleria Juha Kärki, Tunteen estetiikka Vanhan Raatihuoneen Galleria Lasse Peltola Asumista ja visuaalisia sääntöjä, tylsyyden estetiikkaa käsittelevä kirja. Laura Pihl, Genesins.-sarjakuva Okko Pöyliö Köysiratagalleria, Turku Suomesta Galleria, Berliini Kukka-Maria Rosenlund, Näkymätön jälki Turun taidemuseo Karim Saheb Elokuva, ensi-ilta ilmoitetaan myöhemmin. Ida Sandberg, Karvapeitetarinoita Brinkkalan Galleria Antero Paavola Ilona Tanskanen Sari Torvinen Tiina Vainio Otto-Ville Väätäinen Juha Welling piirustus, lehtori drawing, senior lecturer suomen kieli ja viestintä, lehtori finnish language and communications, senior lecturer aikuisopiskelijat, st. tuntiopettaja adult students, lecturer opinnäytetyöt, lehtori BA thesis, senior lecturer valokuva, pt. tuntiopettaja photography, lecturer kuvanveisto, st. tuntiopettaja sculpture, lecturer Arts Academy at Turku University of Applied Sciences Degree Programme in Fine Arts Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia Kuvataiteen koulutusohjelma 2014 TURUN PIIRUSTUSKOULU NYT! THE TURKU SCHOOL OF FINE ARTS, NOW! Juhana Lappalainen, Ihmisen Tarina Galleria Joella Minerva Martiskainen, Pudotetut Köysiteatterin Aula Kristiina Mäenpää, Kahden Välissä Galleria Berner, Pau Norontaus, Lilli & Pontus Ritarimetsän lohikäärme Turun pääkirjaston Saaga Jenna Nuorala, Pala Pohojanmaata Köysiratagalleria Raisa Marja Suksi, Samankaltaisuuden tyynyt Aboa Vetus & Ars Nova, Omatila Ville Suopajärvi, Kaupunkiaave osoitteessa kaupunkiaave.tumblr.com Outi Vihlman, verkkokauppa Bad Idea

2 TURUN PIIRUSTUSKOULU NYT! THE TURKU SCHOOL OF FINE ARTS, NOW! 2014 Arts Academy at Turku University of Applied Sciences Degree Programme in Fine Arts Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia Kuvataiteen koulutusohjelma 2014

3 Turun Piirustuskoulu nyt! The Turku School of Fine Arts, Now! 2014 Toimittaja / Editor Ilona Tanskanen Proofreading Pirjo Kavander Graafinen suunnittelu / Graphic Design Jukka Aro, Lilli Haapala & Sirja Moberg Kansi / Cover Yksityiskohta Jere Aallon teoksesta Detail of the work by Jere Aalto Yhteistyön hedelmiä näyttelyissä ja julkaisuissa Fruits of cooperation in exhibitions and publications Marja Susi: Omakuva (2013), Contemporary Self-Portraits -hanke Marja Susi: Self-Portrait (2013), Contemporary Self-Portraits -project Painopaikka / Printed at Spin Press Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia Kuvataiteen koulutusohjelma Arts Academy at Turku University of Applied Sciences Degree Programme in Fine Arts > Turun AMK > Yksiköt ja kampukset >Taideakatemia ISBN: MERKITTÄVIÄ JULKAISUJA Vuosi 2013 oli merkittävien julkaisujen ja tutkimustulosten vuosi & 11 OMAKU VAA kulttuuripääkaupunkihankkeemme prosessijulkaisu I as Me. Making of 2000 & 11 Self-Portraits julkistettiin joulukuussa Prosessijulkaisu perustuu Turun kulttuuripääkaupunkivuonna julkaistuun Omakuva on jokaisen kuva -kirjaan sisältäen aikaisemmin REMARKABLE PUBLICATIONS The year 2013 was a remarkable year of publications and research results & 11 SELF-PORTRAITS the process publication of our European Capital of Culture project I as Me. Making of 2000 & 11 Self-Portraits was published in December The process publication is based on Omakuva on jokaisen kuva - book published during the Turku Capital

4 julkaisematonta kuvamateriaalia ja hankkeen dokumentointia. I as Me jakaa osallistujien kokemuksia ja omakuvallisten menetelmien kehittymistä hankkeen aikana ( ) antaen näin lukijalle mahdollisuuden hyödyntää esiteltyjä menetelmiä taidelähtöiseen työskentelyyn & 11 OMAKUVAA -hanke on laajentunut kansainväliseksi Taideakatemian koordinoimaksi EU:n Kulttuuri-ohjelman Contemporary Self-Portraits -hankkeeksi ( ), jossa Taideakatemian kumppaneita ovat Tallinnan taideakatemia Virosta, National College of Art and Design Dublinista Irlannista, Bildmuseet Uumajasta Ruotsista ja ISSP (International Summer School of Photography) Latviasta. Kukin hankkeen kumppani on järjestänyt omille kohderyhmilleen omakuvallisia ja omaelämäkerrallisia työpajoja. Viimeisin Turussa toteutettu työpaja oli suunnattu Turun Kauppahallin yrittäjille ja henkilöstölle. Hankkeen kumppanit ovat hyödyntäneet ja kehittäneet 2000 & 11 OMAKUVAA -hankkeen aikana luotuja menetelmiä. Tulossa on vielä paikallisia omakuvanäyttelyitä, esimerkiksi Taideakatemian Köysiratagalleriassa maaliskuussa 2014, vuoden 2014 kulttuuripääkaupungissa Riikassa, pop up -työpajoja, yhteisnäyttely ja loppuseminaari vuoden 2014 toisessa kulttuuripääkaupungissa Uumajassa. Loppuvuodesta 2013 julkistettiin myös kuvataitelijaksi Turun AMK:sta 2013 valmistuneen of Culture year containing previously unpublished artwork and project documentation. I as Me shares the experiences of the participants and the development of self-portrayal methods during the project time ( ) in this way giving the reader a chance to utilize the presented methods for art based working & 11 SELF-PORTRAITS has expanded to an international EU Culture-program Contemporary Self-Portraits project ( ) coordinated by Turku Arts Academy with partners from Estonian Academy of Arts in Tallinn, National College of Art and Design from Dublin Ireland, Bildmuseet from Umeå Sweden and ISSP (International Summer School od Photograhphy) from Latvia. Each project partner has arranged its own target groups self-portrayal and autobiographical workshops. The latest workshop carried out in Turku was planned to the entrepreneurs and personnel of Turku market hall. Project partners have utilized and developed the methods generated during 2000 & 11 SELF-PORTRAITS project. In the near future there will be local self-portrait exhibitions like in Arts Academy Köysirata Gallery in March 2014, pop-up workshops in European Capital of Culture 2014 Riga, joint exhibitions and closing seminar in the other Capital of Culture 2014 Umeå. End of the year 2013 was also published the gorgeous self-portrayal book He is so obsessed with me by Marja Saleva, artist graduate 2013 from TUAS. The book is mind-blowing and Marja Salevan upea omakuvallinen kirja He is so obsessed with me. Kirja on häkellyttävän hieno ja tinkimättömästi tehty. Marja Salevan ja muiden kuvataiteen koulutusohjelmasta valmistuneiden ja nyt lukuvuonna valmistuvien kuvataitelijoiden kirjalliset opinnäytetyöt ovat luettavissa Theseus-tietokannasta. Opiskelijat pohtivat teksteissään mm. taiteen tekemisen ydinkysymyksiä, taiteilijuutta, taiteilijan arkea, valokuvan problematiikkaa ja nykytaiteen ajankohtaisia ilmiöitä. Myös valokuvauksen lehtorimme Ismo Luukkonen julkaisi viime vuonna pienen ja viehättävän valokuvakirjan Neljäs ulottuvuus. Työterveyslaitos on toteuttanut laajan ja arvokkaan tutkimuksen taiteilijan työstä Suomessa. Tutkimukseen osallistui lähes 500 suomalaista ammattitaiteilijaa. Tutkimuksessa tuodaan esille taiteilijan työhyvinvoinnin erityispiirteitä. Tulokset julkistettiin viime vuonna Työterveyslaitoksen kirjassa Taiteilijan työ. Taiteilijan hyvinvointi taidetyön muutoksessa (toim. Pia Houni ja Heli Ansio). Suosittelen kirjaan perehtymistä kaikille taidetyön parissa työskenteleville. Kirjan menetelmäosiossa esittelimme Ilona Tanskasen kanssa omakuvan ja omaelämäkerrallisen kirjoittamisen mahdollisuuksia taiteilijan työhyvinvoinnin välineinä. Turun AMK:n Taideakatemia järjesti keväällä 2013 seminaarien ja työpajojen kokonaisuuden Taiteilija voi pahoin? Omakuvalliset menetelmät taiteilijan työhyvinvoinnin edistäjinä. Tämä oli osa Contemporary Self-Portraits uncompromisingly done. The literary thesis works of Marja Saleva and other graduates from the degree program of Fine Arts in 2013 and can be read in Theseus-database. The students are contemplating the core questions of art work, being an artist, the photographic discourse, the current phenomena of contemporary art, etc. Also our lecturer of photography, Ismo Luukkonen, published a small and charming photograph booklet Neljäs ulottuvuus. Institute of Occupational Health carried out a wide and valuable research on artist s work in Finland. The research material includes almost 500 Finnish professional artists. The research brings out the special characteristics of an artist s occupational health. The research results were published last year in the Institute s book Taiteilijan työ. Taiteilijan hyvinvointi taidetyön muutoksessa (ed. Pia Houni and Heli Ansio). I recommend the book to everyone working with art. In the method section Ilona Tanskanen and I introduce the possibilities of self-portrait and autobiographical writing as means of improving artist s occupational well-being. In spring 2013 TUAS Arts Academy organized an ensemble of seminars and workshops Taiteilija voi pahoin? Omakuvalliset menetelmät taiteilijan työhyvinvoinnin edistäjinä. This was a part of Contemporary Self-Portraits project. Art committee of Finland Proper gave a Kulttuurin hyvinvointivaikutukset grant for planning and implementing the pilot.

5 -hanketta. Varsinais-Suomen taidetoimikunta myönsi pilotin suunnitteluun ja toteuttamiseen Kulttuurin hyvinvointivaikutukset -avustuksen. Alueen taiteilijoille ja Taideakatemian henkilöstölle suunnatuissa taidetoiminnallisissa työpajoissa tutkittiin omaelämäkerrallisen kirjoittamisen ja omakuvien avulla mm. oman minän ja työminän välistä suhdetta. Yhteistyö Taideakatemian ja Työterveyslaitoksen välillä jatkuu. The relationship between me and work-me was studied in art functional workshops aimed for the artists in the region and the personnel of Arts Academy by using self-biographical writing and self-portraits. Co-operation with the occupational health care of Arts Academy continues. The education committee of The Ministry of Education was commissioned to clarify the future requirements of artist education. The research was carried out by the professional researchers of Cupore, Foundation of Cultural Policy Research, and the Institute of Occupational Health. Other project participants were members of the educational committee of The Ministry of Education, Artists Association of Finland, the fine arts section of the culture development group of Arene and the fine arts degree programs of universities of applied sciences. The research results were published in August 2013 in Cupore s publication 21 Pitäisi laajentaa työalaansa. Kuvataiteilijoiden ammattirooli ja osaamistarpeet tulevaisuuden työelämässä (ed. Kaisa Herranen, Pia Houni and Sari Karttunen). The research is relevant in planning the future of fine arts education. What are the requirements for future artists, what are they like? What is the significance of study time for the artist s lifelong learning? What is the artist s livelihood made up of? How are the plans for education connected with Finnish education policy? The research provoked discussions, took up essential questions Opetushallituksen kuvataiteen koulutustoimikunta sai tehtäväkseen selvittää, mitä kuvataiteilijan koulutukselta tulevaisuudessa vaaditaan. Tutkimuksen toteuttivat Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen ja Työterveyslaitoksen ammattitutkijat. Hankkeeseen osallistuivat myös Opetushallituksen koulutustoimikunnan jäsenet, Suomen Taiteilijaseura ry, Arene ry:n kulttuurialan kehittämisryhmän kuvataidejaos ja ammattikorkeakoulujen kuvataiteen koulutusohjelmat. Tutkimuksen tulokset julkistettiin elokuussa 2013 Cuporen julkaisussa 21 Pitäisi laajentaa työalaansa. Kuvataiteilijoiden ammattirooli ja osaamistarpeet tulevaisuuden työelämässä (toim. Kaisa Herranen, Pia Houni ja Sari Karttunen). Tutkimus on merkityksellinen kuvataiteen koulutuksen tulevaisuutta suunniteltaessa. Teoksessa tarkastellaan mm. kysymyksiä, mitä tulevaisuuden kuvataiteilijoilta vaaditaan ja millaisia he ovat? Mikä merkitys opiskeluajalla on taiteilijan elinikäisen oppimisen uralla? Mistä kuvataiteilijan toimeentulo muodostuu? Miten koulutuksen suunnittelu on kytköksissä suomalaiseen koulutuspolitiikkaan? Tutkimus he rätti keskustelua, esitti oleellisia kysymyksiä koulutuksen sisällöistä ja etenkin nosti esille sen, että on tarvetta kuvataiteilijoiden täydennyskoulutukselle. TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTAA Turun AMK:n tutkimus-, kehitysja innovaatiotoiminta organisoitui viime vuonna tutkimusryhmiksi. Kuvataiteen hankkeita suunnitellaan ja toteutetaan nykytaiteen tutkimusryhmässä. Tutkimusryhmä näkee nykytaiteen jatkuvana muutoksen tilana. Nykytaide on moniaistista, saavutettavaa, ennakkoluulotonta, yhteiskunnallisia ilmiöitä kyseenalaistavaa ja taiteen kenttää haastavaa. Nykytaiteen tutkimusryhmä huomioi nykytaiteen erilaiset ilmiöt ja taiteen tekemisen tavat. Ekologisuus, eettisyys, osallisuus, uudenlaiset tavat kokea ja tehdä taidetta sekä taiteilijan moninaiset roolit ovat tutkimusryhmän toiminnan keskiössä. Nykytaide ja siten tutkimusryhmän toiminta on monialaista ja uusia yhteistyön muotoja kokeilevaa. Nykytaiteen tutkimusryhmän tavoitteena on tehdä uudenlaisia taiteellistutkimuksellisia projekteja ja hankkeita. Nykytaiteen tutkimusryhmä myös Susana Nevado, yhteisötaiteen työpaja Pansiossa 2013 Susana Nevado, community art workshop in Pansio neighborhood 2013 about the contents of education and especially brought out the need for artists continuing education. RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY Last year the research, development and innovation activity in TUAS was organized into research groups. The projects of fine arts are planned and carried out in a contemporary art research group. The research group sees contemporary art in state of constant change. Contemporary art is multi sensual, reachable, open-minded, challenging societal phenomena and the field of art. The research group of con

6 Rita Anttila & Laura Kopio: Black Plastic Bag Portraits (2013), Turun kaupunginkirjaston Kaamos-tapahtuma Rita Anttila & Laura Kopio: Black Plastic Bag Portraits (2013), Turku City Library Polar night event temporary art acknowledges different phenomena of contemporary art and various ways of making art. Ecologies, ethics, participation, new ways to experience and make art as well as various roles of contemporary artist are in the core of the research group s work. Contemporary art and thus the activity of the research group are diversified and experimenting new ways of cooperation. The aim of the research group is to make new kind of artistic explorative projects and ventures. The research group also develops art didactics, participates in developing fine arts education and integrates itself in various ways in the study modules of fine arts, among other things. In addition to the previously mentioned the projects of the research group of contemporary art are for example Nordplus network SKISS and Ympärillä-project which is part the EVIVA welfare program coordinated by Turku City free time sector. In Ympärillä-project the students of fine arts, under the guidance of Susana Nevado and Beverley Carpenter, carried out a community art workshop to the inhabitants and scouts in Pansio neighborhood. The accessibility of contemporary art was piloted in Taidelma-project carried out in autumns 2013 where the cooperation partners were the psychiatric clinic of Turku, a private nursing home and Itu (Turun mielenterveysyhdistys). In the project the students of fine arts and occupational therapy together with rehabilitation customers brainstormed and implemented communal work of art to the premises of each target group. Similar kind of activity hadn t

7 kehittää taiteilijaopettajuutta, on osa kuvataiteen koulutuksen kehittämistä ja integroituu eri tavoin mm. kuvataiteen opintojaksoihin. Nykytaiteen tutkimusryhmän hankkeita ovat edellä mainittujen lisäksi mm. pohjoismainen Nordplus-verkosto SKISS ja Ympärillä-hanke, joka on osa Turun kaupungin Vapaa-aikatoimialan koordinoimaa EVIVA hyvinvointiohjelmaa. Ympärillä-hankkeessa kuvataiteen opiskelijat toteuttivat syyskuussa 2013 Susana Nevadon ja Beverley Carpenterin ohjauksessa yhteisötaiteellisen työpajan Pansion alueen asukkaille ja partiolaisille. Nykytaiteen saavutettavuutta puolestaan pilotoitiin syksyllä 2013 toteutetussa Taidelma-projektissa, jossa yhteistyökumppaneina olivat Turun kaupungin psykiatrinen klinikka, yksityinen hoitokoti ja Itu ry (Turun mielenterveysyhdistys). Projektissa kuvataiteen ja toimintaterapian opiskelijat ideoivat ja toteuttivat yhteisötaideteoksen kunkin kohderyhmän tiloihin yhdessä kuntoutujien kanssa. Vastaavaa toimintaa ei ole aiemmin ollut näissä psykiatrisissa hoitopaikoissa. Pilotista saadut kokemukset niin kohderyhmältä kuin opiskelijoilta olivat niin hyviä, että yhteistyötä päätettiin jatkaa. YHTEISTYÖN MUOTOJA Kuvataiteen koulutusohjelmalla on laaja alueellinen yhteistyöverkosto. Esimerkiksi 22 valokuvauksen ja kuvataiteen opiskelijaa valmistivat keväällä 2013 osana opintojaan paikkasidonnaisia taideteoksia, Natural Signs, Someron previously existed in these psychiatric institutions. The experiences of the target groups and the students were so good that it was decided that cooperation would be continued. WAYS OF COOPERATION The degree program of fine arts has wide regional cooperation network. For example 22 students of photography and fine arts made as part of their studies site-specific artworks in spring 2013, Natural Signs, to a stone dairy in Somero. In the beginning of November the students site-specific works of contemporary art embellished Turku City environment. The students executed their artworks for Turku City Library Polar night event, Forum shopping center, the shop windows of Blanko restaurant and the riverside together with artists Andy Best, Laura Lilja and Susana Nevado. The teachers wrote as follows: City is a living space which is in constant change. Even if an art event lasts only for one evening, it marks the public mind and so the everyday life of the city. The event displays new kind of contemporary art in direct contact with its audience. The starting point has been societal changes in public space; the artworks reflect and reveal new perspectives and hidden truths. In addition to all this the long-term and rewarding cooperation with, among others, Turku Art Museum artist lectures, AULA-gallery of Regional Council of Southwest Finland and Kivimeijeriin. Marraskuun alussa Turun kaupunkitilaa puolestaan värittivät kuvataiteen opiskelijoiden paikkasidonnaiset nykytaideteokset. Opiskelijat toteuttivat teoksiaan Turun kaupunginkirjaston Kaamos-tapahtumaan, Forumin kauppakeskukseen sekä Ravintola Blankon näyteikkunoihin ja jokirantaan yhdessä kuvataiteilijoiden Andy Bestin, Laura Liljan ja Susana Nevadon kanssa. Opettajat kirjoittivat seuraavasti: Kaupunki on elävä tila, joka on jatkuvassa muutoksessa. Vaikka taidetapahtuma kestää vain yhden illan, se jättää jälkensä yleisön mieleen ja sitä kautta kaupungin jokapäiväiseen elämänmenoon. Tapahtuma esittelee uudenlaista nykytaidetta, joka on suorassa kontaktissa yleisöönsä. Lähtökohtana ovat olleet yhteiskunnalliset muutokset julkisessa tilassa; teokset heijastelevat ja paljastavat uusia näkökulmia ja kätkettyjä totuuksia. Tämän lisäksi pitkäaikainen ja antoisa yhteistyö mm. Turun taidemuseon taiteilijaluentojen, Turun museokeskuksen & Turun konserttitalon VINO-gallerian ja Varsinais-Suomen liiton AU LA-gallerian puitteissa jatkuu edelleen. Työelämän oppimisympäristöjä ovat myös erilaiset yksityishenkilöiden toimeksiannot kuten esim. seinämaalausprojektit. Kuvataiteen opiskelijat osallistuvat myös moniin Taideakatemian ja Turun AMK:n monialaisiin projekteihin, jotka ovat tulevaisuuden kannalta erinomaisia tapoja kehittää ja syventää omaa ammattitaitoa ja saada uudenlaisia valmiuksia kuvataiteilijana toimimiseen. the Museum Center of Turku & Turku Concert Hall VINO-gallery is still continuing. Also assignments for private persons, like for example wall painting projects, serve as work life learning environments. The students of fine arts are also involved in many diversified projects of Arts Academy and Turku University of Applied Sciences which from the point of the future are excellent ways of developing and fortifying the student s professionalism and acquiring new skills for working as an artist. ART EXHIBITIONS, ACKNOWLEDGEMENTS AND FUTURE During the year many interesting exhibitions were seen in Köysirata gallery, for example in the beginning of the year Katseen takaa nine documentary artworks where the second year photography students of Arts Academy freely interpreted documentation from their personal point of view. Photographs, videos and installations were displayed in the exhibition. The pedagogic gallery in Arts Academy premises is a remarkable learning environment and enables different, even in-process experiments. During the past year art teachers had copious private and group exhibitions. For example Renja Leino, lecturer in photography, and Laura Miettinen, teacher in graphics, took part in Mänttä Art Festival, Susana Nevado, teacher in painting, exhibited her works in Andreas Standel s gallery in Regenburg, Germany and Tiina

8 NÄYTTELYITÄ, TUNNUSTUKSIA JA TULEVAISUUTTA Köysiratagalleriassa nähtiin vuoden aikana monta mielenkiintoista näyttelyä, mm. vuoden alussa Katseen takaa yhdeksän dokumentaarista teosta, jossa Taideakatemian toisen vuosikurssin valokuvaopiskelijat olivat vapaasti tulkinneet dokumentaarisuutta henkilökohtaisista lähtökohdistaan. Näyttelyssä oli esillä valokuvia, videota ja installaatioita. Taideakatemian tiloissa sijaitseva pedagoginen galleria on oppimisympäristönä merkittävä ja mahdollistaa myös erilaiset, keskeneräisetkin, kokeilut. Taiteilijaopettajilla oli viime vuonna runsaasti yksityis- ja ryhmänäyttelyitä. Esimerkiksi valokuvan lehtori Renja Leino ja grafiikan opettaja Laura Miettinen osallistuivat Mäntän kuvataideviikoille, maalauksen opettaja Susana Nevadon teoksia oli esillä Andreas Stadelin galleriassa Regensburgissa Saksassa, ja kuvataiteen lehtori Tiina Vainiolla oli näyttely Galeri Pleikussa Berliinissä. Maalauksen opettaja Erika Adamsson toteutti Turun yliopiston ylioppilaskunnan kunniajäsenestä, professori, rehtori emeritus Keijo Virtasesta muotokuvan, joka julkistettiin marraskuussa. Vainio, lecturer in fine arts, had an exhibition in Galeri Pleiku in Berlin. Erika Adamsson, teacher in painting, made a portrait of professor, rector, emeritus Keijo Virtanen, the honorary member of the student union of Turku University. The portrait was unveiled in November. I am working as the Degree Program Manager in Fine Arts for the sixth year and during that time a lot has happened. Memorable moments of success and working together, but also sadder changes. The field of fine arts has narrowed in Finland and in the future fewer and fewer have a chance to study to be an artist. Committed students and teachers, working in community, numerous cooperation partners, projects and assignments are in the core when we build the future of fine arts education. Warm thanks to all cooperation partners and a special thank for the cooperation of many years to Turku Saskia and Wäinö Aaltonen Association & OP Bank which have granted scholarships to graduating artists. Last year the receivers of a scholarship were Mervi Patala, Miina Pohjolainen, Jaana Saarikoski and Maaret Syväoja. Courage, openness and critical attitude to those working with fine arts and photography! Taina Erävaara Head of Fine Arts Olen kuvataiteen koulutuspäällikkönä kuudetta vuotta, ja sen aikana on tapahtunut paljon. Ikimuistoisia onnistumisen hetkiä ja yhdessä tekemisen julkistamista, mutta myös ikävämpiä muutoksia. Kuvataiteen koulutuskenttä Suomessa on supistunut, ja tulevaisuudessa yhä harvemmalla on mahdollisuus opiskella kuvataiteilijaksi. Sitoutuneet opiskelijat ja opettajat, yhteisöllisyys, lukuisat yhteistyökumppanit, hankkeet ja toimeksiannot ovatkin ytimessä, kun rakennamme kuvataiteen koulutuksen tulevaisuutta. Lämmin kiitos kaikille yhteiskumppaneille ja erityiskiitos monivuotisesta yhteistyöstä Turun Saskiat ry:lle, Wäinö Aaltosen seuralle sekä Turun Seudun Osuuspankille, jotka ovat antaneet valmistuville kuvataiteilijoille stipendejä. Viime vuonna stipendin saivat Mervi Patala, Miina Pohjolainen, Jaana Saarikoski ja Maaret Syväoja. Rohkeutta, avoimuutta ja kriittisyyttä kaikille kuvataiteen ja valokuvan äärellä työskenteleville! Taina Erävaara Kuvataiteen koulutuspäällikkö

9 JULKAISUJA / PUBLICATIONS Lähde väreihin. Anu Tuomi. Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja Opas vastavalmistuneelle kuvataiteilijalle. Tiina Vainio. Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja Taiteen asetelmissa tutkimus. Kannanottoja tutkimukseen taiteilijan työssä. Toim./ Ed. Ilona Tanskanen. Toimituskunta / Editorial Team: Taina Erävaara, Ismo Luukkonen, Antero Paavola, Ilona Sammalkorpi & Anu Tuomi. Graafinen suunnittelu / Graphic design: Ismo Luukkonen. Päällyksen suunnittelu / Cover: Antti Jussila. Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja Yhteyksiä Asiaa yhteisötaiteesta. Toim. / Ed. Kati Kivimäki & Hannele Kolsio. Työryhmä / Editorial Team: Taina Erävaara, Minna Heikinaho, Kati Kivimäki, Hannele Kolsio, Paula Pullinen & Arja Roivainen. Lönnströmin taidemuseon julkaisuja 24. Kustantaja / Published by Rauman taiteilijavierasohjelma Raumars ry. Välissä valokuvat ymmärtämisen välineinä. Toim. / Eds Taina Erävaara & Ilona Tanskanen. Graafinen suunnittelu / Graphic design: Ismo Luukkonen. Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja Omakuva on jokaisen kuva. Toim. / Ed. Ilona Tanskanen. Toimituskunta / Editorial Team: Taina Erävaara & Kaisa Lehto. Graafinen suunnittelu & värierottelu / Graphic design & colour separation: Otto-Ville Väätäinen. Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja Kuva kielen kannoilla. Toim. / Ed. Ilona Tanskanen. Graafinen suunnittelu & värierottelu / Graphic design & colour separation: Otto-Ville Väätäinen. Teos tehtiin osana 2000 & 11 OMAKUVAA -kulttuuripääkaupunkihanketta. Sen tekijät ovat Turun ammattikorkeakoulun kielikoulutuskeskuksen henkilöstöä. / The publication was made in 2000 & 11 Self-Portraits Capital of Culture 2011 Project. Authors were personnel in Turku University of Applied Sciences. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 63. Iltapäivällä juna saapui Turkuun. Pahvinen matkalaukku ja muita kertomuksia. Toim. / Ed. Ilona Tanskanen, Kristiina Syrjäsuo & Vuokko Valkama. Teos tehtiin osana 2000 & 11 OMA KUVAA -kulttuuripääkaupunkihanketta. Sen kirjoittivat Auralan kansalaisopiston kirjoittajaryhmän jäsenet. / The publication was made in 2000 & 11 Self-Portraits Capital of Culture 2011 Project. The Authors were the writers of Aurala. Julkaisija / Published by Turkuseura Äärimmäisyyksien yhteinen tekijä. Turkulainen valokuvakoulutus 20 vuotta. Toim. / Ed. Ilona Tanskanen. Toimituskunta / Editorial Team: Taina Erävaara, Renja Leino & Ismo Luukkonen. Graafinen suunnittelu & värierottelu / Graphic design & colour separation: Otto-Ville Väätäinen. Kannen kuva / Cover: Markus Henttonen. Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja Ethico-Aesthetic Interventions in Public Space Pallomeri and Meri valvoo. Susana Nevado & Beverley Carpenter. In collaboration with Baltic.SeaNow.info. Turun ammattikorkeakoulun raportteja 135. Omakuva ja omaelämäkerrallinen kirjoittaminen taiteilijan työhyvinvoinnin välineinä. Taina Erävaara & Ilona Tanskanen. Teoksessa / In Taiteilijan työ. Taiteilijan hyvinvointi taidetyön muutoksessa. Toim. / Eds Heli Ansio & Pia Houni. Julkaisija / Published by Työterveyslaitos I as Me. Making of 2000 & 11 Self-Portraits. Ed. Ilona Tanskanen. Editorial Team: Taina Erävaara, Anttoni Lehto, Ilona Tanskanen & Otto-Ville Väätäinen. Graphic Design: Otto-Ville Väätäinen. Course material from Turku University of Applied Sciences Pitäisi laajentaa työalaansa. Kuvataiteilijan ammattirooli ja osaamistarpeet tulevaisuuden työelämässä. Kaisa Herranen, Pia Houni & Sari Karttunen. Cuporen julkaisuja / Cupore Publications 21. KAUSIJULKAISUT / JOURNALS Turun Piirustuskoulu NYT! Turku School of Fine Arts NOW! vuodesta 2009.

10 ALUMNIT KATI IMMONEN LAURI ROTKO MARJA SALEVA TONI R TOIVONEN

11 KATI IMMONEN Työskentelen vesiväreillä. Maalausteni yhteinen nimittäjä voisi olla vesivärin ominaisuuksien, keveyden, läpikuultavuuden ja harmittomuuteen liittyvän kulttuurisen painolastin käyttäminen osana työskentelyä. Siinä mielessä työskentelyni ei ole oikeastaan kovin paljoa muuttunut vuosien varrella, vaikka aiheet ja kiinnostuksen kohteen ovatkin vaihdelleet. Viimeisin yksityisnäyttelyni oli Helsinki Contemporaryssa Täydensin vanhaa Piirustuskoulu-tutkintoani Turun AMK:n kuvataiteen koulutusohjelmassa Itselleni tärkeimmät kurssit olivat niitä, joita tutkintoon ei Piirustuskoulun 1990-luvulla kuulunut: taiteen teoriaa, omista teoksista ja lähtökohdista kirjoittamista, päivitystä valokuvausja kuvankäsittelytaitoihin. Toisaalta oman taiteellisen työskentelyn kannalta innostavaa oli myös opiskella samoilla kursseilla yhdessä tulevan taiteilijasukupolven kanssa, osallistua samoihin kritiikkeihin ja ravistella aivopoimuja työpajoissa. I work with watercolors. The common denominator of my paintings could be the use of watercolour properties, lightness, translucency and the cultural ballast of harmlessness as part of the work. In that sense my work has not changed much over the years, even though my subjects and matters of interest have varied. My latest solo exhibition was in Helsinki Contemporary from February 7th to March 2nd, I complemented my former degree from Turku School of Fine Arts in Turku University of Applied Sciences Fine Arts program in For me the most important courses were those which my previous (degree) qualification did not include: art theory, writing about my artistic practice and updating photography and image processing skills. It was also inspiring to study on the same courses together with the future generation of artists, to participate in the same critiques and to shake my gyril in workshops.

12 LAURI ROTKO Opiskelin valokuvausta Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemiassa Opiskeluvuodet olivat mielettömän hienoa aikaa. Myöhemmin opiskelin myös Taideteollisessa korkeakoulussa, mutta Taideakatemian jälki näkyy minussa vahvempana. Työskentelyyni tarttui Turusta omaleimainen näkemisen tapa. Luulen, että kuvissani on mukana myös tietynlaista elämänmyönteistä huumoria Taideakatemian ja opiskelutovereideni vaikutuksesta. Viimeiset vuodet olen keskittynyt taiteellisessa työskentelyssäni Itämeren kuvaamiseen. Olen pyrkinyt katsomaan merta toisin kuin perinteisen luontokuvan rajat antaisivat myöten. I studied photography in Turku Arts Academy in The study years were incredibly great time. Later I also studied in Aalto University but the mark of Arts Academy is stronger on me. I left Turku with individual way of seeing in my works. I think my photos have a certain kind of optimistic humour as an influence of Arts Academy and my fellow students. During the last years I have concentrated on photographing Baltic Sea in my artistic work. My aim has been to look at the sea differently from traditional nature photographs.

13 MARJA SALEVA Oli kummallista päästä taidekouluun. Löysin jotain, mitä en ollut edes osannut etsiä. Aloitin opinnot valokuvalinjalla syksyllä Käsitykseni valokuvasta muuttui vuosien aikana lähes kokonaan. Minusta tuli avoimempi. Aloin katsoa, miltä kuva tuntuu, ennemmin kuin miltä se näyttää. Kuvien kautta aloin ymmärtää, mitä taide minulle tarkoittaa: vapautta ja omaehtoisuutta jonkinlaista utopiaa siis. Taiteelliseksi lopputyökseni tein 350-sivuisen uniikkikirjan He is so obsessed with me. Kirja on hyvin henkilökohtainen. Se kuvaa snapshot-tyyliin arkeani, ilman parisuhdetta ja lapsia elävän, lähes 40-vuotiaan naisen elämää. Saatuani apurahaa julkaisin kirjan omakustanteena joulukuussa Kirjaa tukivat valtion valokuvataidetoimikunta ja Varsinais-Suomen taidetoimikunta. Valmistuin keväällä Tietyllä tavalla koulu on vahvasti läsnä elämässäni edelleen pyrkimyksenä kohti sitä utopiaa. It felt strange to get in an art school. I found something I didn t even know to look for. I started at the photography department in the autumn of My understanding of photography changed radically during the years. I became more open. I began to look at how the picture feels rather than what it looks like. Through the images I began to understand what art means to me: freedom and following my own terms some kind of a utopia so to say. For my final work I made a unique book He is so obsessed with me. The book is very personal. It portrays my everyday life in snapshot-style, a life of a childless woman living by herself, approaching her forties. Having received scholarship I published the book as an author s edition in December The book was supported by the National Council for Photographic Art and the Regional Office of Southwest Finland. I graduated in the spring of In some way the school is still strongly present in my life as a pursuit towards that utopia.

14 TONI R. TOIVONEN Valmistuin Turun AMK:n Taideakatemiasta Koulu loi puitteet, joita valmistumisen jälkeen ei pidä itsestäänselvyytenä. Opiskelun haastavuus oli paljolti kiinni omasta kunnianhimosta. Lopputyönäyttelyn pitäminen viimeistään pakotti soluttautumaan taidemaailmaan ja sen realiteetteihin. Tämänhetkisessä tekemisessäni korostuu elämän dualistisuus. Vailla lähtökohtaisesti yhteistä teemaa syntyvillä kuvilla on yllättävän paljon yhteistä. Yhteistä on tunnetila, mutta tunne ei kuitenkaan ole yksiselitteinen, vaan hyvässä teoksessa toivo ja epätoivo kohtaavat. Teoksissani poistaminen on yhtä oleellisessa roolissa kuin rakentaminen. Mahdolliseen katoamiseen ja varmaan kuolemaan liittyy voima, joka on jopa rakentamista todellisempi. Näyttämällä teoksen haavoittuvaisuuden tuo esille ihmisen katoavaisuuden. Kouluaika loi tekemiselleni vahvan klassisen pohjan, joka vaaditaan ennen kuin sitä voidaan rikkoa. I graduated from Turku University of Applied Sciences Arts Academy in The school created a framework that after graduation could not be taken for granted. The student s own ambition affected the challenges of the studies. If nothing else before the thesis exhibition forced one to infiltrate into the art world and comprehend its realities. In my current artistic process the duality of life is highlighted. Without a defined common theme the emerging images have surprisingly much in common. In common is the emotion, the emotion is not however straightforward, but in a good work of art hope and despair collide. In my work, removal is in equally essential role as construction. Potential disappearing and certain death are connected with a power even more real than constructing. By highlighting the vulnerability of the artwork you bring out the human transience. School years created a strong classical base for my art making which is required before it can be broken down.

15 KUVATAITEILIJAT APPU JASU IDA SANDBERG JAAKKO KAHILANIEMI JENNA NUORALA JERE AALTO JUHA KÄRKI JUHANA LAPPALAINEN KARIM SAHEB KRISTIINA MÄENPÄÄ KUKKA-MARIA ROSENLUND LASSE PELTOLA LAURA KOPIO LAURA PIHL MERJA ISOKOSKI MINERVA MARTISKAINEN OKKO PÖYLIÖ OUTI VIHLMAN PAU NORONTAUS RAISA MARJA SUKSI STEFANEL OEY VILLE SUOPAJÄRVI

16 APPU JASU Harmonia, kuin siveltimen veto, väreilee ja lepattaa nuottien välillä kuin malttamatta pysyä paikallaan, eikä se pysykään siihen pätee samat säännöt kuten aiemmin määritellylle viivalle. Nuottien karhealla pinnalla kuulen pisteen kuin lankakerän, joka kurottaa käsiään ympärilleen toivoen löytävänsä jonkun jonka kanssa purkaantua. Harmony, like a stroke of a brush, flickers and waves between the notes as if it couldn t stay still. And it doesn t, the same rules described earlier for the line applies to it too. On the hoarse surface of the notes I hear a dot like a ball of yarn, reaching its arms around in the hope of finding someone to unravel itself with.

17 IDA SANDBERG Karvapeitetarinoita Älkää pelästykö, mutta en löydä kasvojani, jotta voisin esitellä todellisen itseni teille. Ne ovat piilossa jossain karvapeitteeni alla. Eräänä iltana karva vain kumpusi, aaltoili ja turposi, asettui taloksi. Keräsin sitä mukaani myös kadulta ja koulusta, ehkä osa tarttui mukaan kassajonostakin. Lopulta karvapeitteestä tuli osa minua. Se tuntuu kodilta ja silti vieraalta, mutta se on minun. Tiesitkö, että ääneni ei kuulu kaikille samalla tavalla täältä peitteen alta? Karva on kuin suojaväri, joka auttaa mukautumaan tilanteisiin, kuten puhumaan teille, mutta sen antama turva saattaa kääntyä minua vastaan. Jos satumme tapaamaan uudestaan, niin ehkä ette minua tunnista, voin muuntautua miksi vain haluan. Paljastinko jo liikaa? Furry cover stories Don t be afraid, but I can t find my face to present my true self to you. It is hidden somewhere under my fur. One evening it just appeared, oscillated and settled in. I collected it also from the streets and the school, maybe something got crabbed with me from the counter queue. Finally the fur became part of me. It feels like home, yet strange, but it s mine. Did you know that my voice doesn t sound the same to everybody from behind these bushes? It s like a camouflage which helps to blend inv and to speak to you, but the safety of the fur might turn against me. If we happen to meet again, you might not recognize me, I can transform into anything I want. Did I reveal too much?

18 JAAKKO KAHILANIEMI Tapiola-näyttely on taiteellinen lopputyöni Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemiaan. Se on katsaus elämääni metsänhoitajan poikana. Tapiola on muinaismetsäläisen sukuhistoriani saattelema kuvallinen toden ja valheen rajamailla kulkeva muisto menneestä ajasta. Tapiola on kuvallinen epätodellisuuteni. Tapiola-exhibition is my artistic thesis to the Arts Academy. It s a review about life of forester s son. Tapiola is a depicted memory of the past, existing along the lines of both truth and fiction and driven by an old family history rooted in the woodlands. Tapiola is my visual unreality.

19 JENNA NUORALA PALA POHOJANMAATA Tarinoita pienestä kylästä. A PIECE OF OSTROBOTHNIA Stories from a small village.

20 JERE AALTO Siellä missä esiintyy sosiaalinen yhteensovittamisen tarve, näyttäytyy myös piilevän ristiriidan seremoniallisuus. Siellä sijaitsee myös opinnäytetyöni Minä-Minä-Maa: ano nyymi katse elämyksen, muutoksen ja lopulta kokemuksen visuaalisiin järjestyksiin. Where there exists a social need for reconciliation appears also a latent seremoniality of contradiction. There is also located my thesis Me-Me-Land (Minä-Minä-Maa): anonymous gaze into experience, change and in the end the visual order of the experiential.

21 JUHA KÄRKI Keskeisin teema taiteessani on jo pitkään ollut ihminen ja ihmisyyteen liittyvät erilaiset seikat. Ne kumpuavat sekä ulkoisista lähteistä että omista kokemuksistani. Olen teoksissani halunnut tuoda näkyville joskus vaikeitakin mutta yhteisesti kaikkia koskettavia asioita, kuten hyvinvointi ja identiteetti. Viimeaikaisissa teoksissani olen pohtinut, miltä jokin tunne näyttää. Millaisen muodon epävarmuus saa, tai minkä värinen on kaipuu? Värin ja muodon kautta olen luonut näille kysymyksille kuvalliset vastineet. Tarkoituksenani ei suinkaan ole ollut löytää vastauksia, vaan ennemminkin olen löytänyt lisää kysymyksiä. Niinpä näenkin teokset yhtälailla tunteen kuvina kuin niiden herättäjinä. The main theme in my art has for a while now been a human and humanity, and all different connected aspects. Those themes come from life around us, but also from my own experiences. In my art I have wanted to bring out sometimes even hard and touching subjects, but in the way that everyone can understand, for example identity and well-being. In my recent works I have discussed about the look of feeling. What kind of form could be uncertainty, or what color is yearning. Through color and form I have created actual equivalents to these questions. My main purpose is not to find answers to these questions. Actually I have found more questions. So I could say these works are equally pictures about feelings as they make you feel.

22 JUHANA LAPPALAINEN Ihmisen tarina Olemassaolon kipu. Mitä on olla ihminen? The pain of existence. What it is to be a human?

23 KARIM SAHEB Mites sen nyt laittais sanoiks? Lapsena halus olla laborantti tai keksijä, ja nyt sitä tekee elokuvia. Viehättävää puuhaa. Mun leffasta tulee aika pitkä ja hiljainen, mut ei kyllästyttävä. Ensi-ilta on väistämätön. Kurki välillä: You know how life is. You plan out to become a laborant or an inventor but then just like that you end up making movies. It s eventful. My movie is going to be long and quiet, but not tedious. Be prepared for the inevitable premiere. More:

24 KRISTIINA MÄENPÄÄ Valokuvan ominaispiirteistä minua kiinnostaa sen kyky tehdä merkitykselliseksi asioita, jotka muuten saatettaisiin sivuuttaa. Minulle valokuva ei ole passiivinen esitys maailmasta. Valokuva rakentaa ja muokkaa ympäristöään, ja se tekee asioita olevaiseksi. Valokuva on voimakas, vaarallinenkin representaation muoto, sillä kulttuurissamme tiedon hankinta perustuu näkemiseen. Valokuvan valta maailmankuvan muodostumisessa on teema, joka liittyy vahvasti tähänastiseen työskentelyyni. Opinnäytetyöni käsittelee normatiivisiin rooleihin pakottavan ympäristön aiheuttamaa henkistä kipua ja pyrkii tarkastelemaan ihmisyyttä sukupuolta lähempää. Käsityksemme sukupuolesta on syntynyt siitä tehtyjen representaatioiden kautta. Normatiivisesti käsitetään vain kaksi sukupuolikategoriaa, joihin liitetään tiettyjä vakioina pidettyjä määreitä. Määreisiin samaistuminen on helpompaa toisille, mutta voiko kukaan lopulta sopia täydellisesti normeihin? Tärkeämpää on kysyä, miksi niin tarvitsisi edes tehdä. In the field of photography I m interested in the way it allows me to bring forward meaningful qualities that may be disregarded by others. For me photography isn t just a passive representation of reality. It constructs and changes its surroundings while bringing things to live. Photography is powerful and even dangerous form of representation because of the fact that in our culture gathering of information is based on visual perception. Photograph s authority in formation of world view is a theme that is strongly related with my work so far. My thesis is about the pain caused by culture that forces to adapt to certain roles. I m seeking to regard humanity over gender. Our understanding of gender has been formed through gender representations. Normative thinking includes only two gender categories which are linked with constant characteristics. For others it s easier to relate with these expectations, but is it even possible to fit perfectly to norms? More important is to ask why should one do it?

25 KUKKA-MARIA ROSENLUND Näkymätön jälki kertoo menetyksen pelosta ja muistoista. Hahmotan menneisyyden aikajanaa valokuvan kautta. Löysin arvoituksen vanhan albumikuvan sisältä, tavallaan sen toiselta puolelta. Muisti sekoittaa totuuden ja harhan. Aika tekee tehtävänsä jättämällä tapahtuman aina vain kauemmaksi. Lopulta kuvasta muodostuu peili, josta katson ainoastaan omaa elämääni suoraan silmiin. Invisible trace tells about memories and the fear of losing what is dear to us. I am outlining the timeline of the past through photos. I found a mystery in an old photo album, in a way on its other side. Truth and delusion are mixed by recollections. Time takes its toll by drawing past events further away from us. In the end the image becomes a mirror through which I can behold my life.

26 LASSE PELTOLA Avaimet käteen, yksilöllinen pakettiratkaisu. Unique housing in ready made life.

27 LAURA KOPIO laurakopio.wordpress.com A HOLY SUPERSTAR GONE PLASTIC Claes Oldenburgin sanoin / As Claes Oldenburg said: I am for an art that is political-erotical-mystical, that does something other than sit on its ass in a museum. Maalausinstallaatio. Painting installation.

28 LAURA PIHL Opin jo varhain, että asiat harvoin ovat sitä miltä näyttävät. Tämä näkyy tavassani luottaa muihin ja tehdä taidetta. Maailma ei ole mustavalkoinen, toisin kuin opinnäytetyöni sarjakuva. Sen lapsenomainen kuvakieli yhdistyy johonkin groteskiin ja foobiseen, eikä dialogipuolikaan välty ristiriidoilta. Käytän symboleita ja jätän asioita pimentoon, tulkittaviksi rivien välistä. Olen tarinankertoja, mutten tyydy yhteen mediaan tai viestiin. Voin maalata, piirtää tai animoida tärkeintä on mahdollisuus välittää tarina. Useimmiten tuohon tarinaan liittyy omakuvani, hahmo, jonka avulla keskustelen. Luotan siihen, että katsoja on avoin keskustelulle. On ihmisiä, joita haluan tavata ja oppia tuntemaan. En vain ole kiinnostunut siitä, mitä he ensivaikutelman perusteella tarjoavat. Things are seldom what they seem: that shows in my way to trust others and make art. World is not black and white, unlike my thesis comic. Its childish imagery is merged with grotesque and phobic elements, and the dialogue is equally conflicting. I use symbols and leave things to be read between the lines. I m a story-teller, but not comfortable with just one media or message. I can paint, draw or animate - the most important thing is the ability to convey a story. More than often that story includes one of my self-portraits, a character that I use as a tool to discuss. I trust the viewers are open for the discussion. I want to meet and know people, but I m not interested in the first impressions.

29 MERJA ISOKOSKI Tien päässä postilaatikoilla siinä mistä Venetie alkaa, ja korttelin pahikset asuivat, päätin irrottaa asfaltista kiviä niin, että tiehen muodostuisi valtava kolmio ja ympyrä. Kysymykseen miksi en osaa vastata, mutta teon välttämättömyyden ja työn vaativuuden muistan. Kolmen päivän työn tulos oli pienuudessaan vähän pettymys. Noista ajoista asiat eivät ole kovinkaan paljon muuttuneet. Edelleen minulla on tarve tehdä suuria asioita, puhua jylhästi elämästä ja kuolemasta, mutta elämäni ei ole sellaista, ja lopulta tulen kertoneeksi pikkukylän asfalttiin kahdeksankymmentäluvulla kaiverretuista ympyrästä ja kolmiosta, naapurin pojista, päästä ja seinästä, ja ehkä sitten vähän myös siitä elämästä. At the end of the alley, by the mailboxes, where Venetie starts and the bad guys lived, I decided to detach stones, one by one, from asphalt. I visualized the end result as a huge triangle and a circle. The question why I cannot answer, but I remember how necessary and demanding I felt the work was. After three days I realized the figures became really small. Since those days not much has changed. I still have a desire to make big things, to talk mountainously about life and death, but in the end I always end up talking about the triangle and the circle in the asphalt of a small village, the guys from next door, and about head and a wall, and maybe then also a little bit about life.

30 MINERVA MARTISKAINEN Veistoksia osattomuudesta: heistä, jotka eivät näy. Sculptures of the have-nots.

31 OKKO PÖYLIÖ Sarjakuvani ovat henkilöitä. He käyvät passiivista vuoropuheluaan lukijoiden kanssa, asettaen lukijan pohtimaan elämän tärkeitä kysymyksiä. Sarjakuva on tunnetusti hyvä viihdemuoto. Minä teen sarjakuvia, joista ei tarvitse tulla hyvä mieli. My comics are like persons. They have a passive dialogue with the viewers, making them question the important issues in life. Comics are known as a good form of entertainment. I make comics that do not need to entertain.

32 OUTI VIHLMAN Onko olemassa huonoja ideoita? Älä heitä niitä roskakoriin. Bad Idean taustalla on kokemus taidemaailman käytäntöjen tylsyydestä. Bad Idea haluaa kamppailla stereotypioita ja sivistyssanoja vastaan. Taustaideologia on ekologinen: toiminnan lähtökohtina ovat kierrätysmateriaalin uusi elämä, asiakkaan yksilöllisistä tarpeista syntyvät tilaustyöt ja tuotteiden varioitavuus. Tuotteiden resepti muodostuu samoista tunnelmista, joita voi löytää lapsuuden leluista, peleistä, leikeistä ja kuvista uudesta näkökulmasta katsottuna, muokattuna, toistettuna, riviin järjestettynä. Kaikki ainekset höystetään ripauksella ironiaa. Roskakori, kirpputori tai kaatopaikka on yhtä kuin aarreaitta. Jokainen ansaitsee toisen mahdollisuuden. Bad Idea -verkkokauppa avataan toukokuussa Is there such thing as a bad idea? Don t dash it to trash. The story behind Bad Idea is based on the feeling of boredom in conventions of art. Bad Idea wants to fight stereotypes and sophisticated art language. The recipe behind the products consists of childhood atmosphere: toys, games and pictures, arranged in a new order, repeated, seen from a different point of view, transformed into something new. Everything is seasoned with a pinch of irony. Trash is a treasure either if it s from a flea market, trash can or a landfill. Everyone deserves a second chance. Bad Idea -online store will be opened in May 2014.

TURUN PIIRUSTUSKOULU NYT! THE TURKU SCHOOL OF FINE ARTS, NOW!

TURUN PIIRUSTUSKOULU NYT! THE TURKU SCHOOL OF FINE ARTS, NOW! TURUN PIIRUSTUSKOULU NYT! THE TURKU SCHOOL OF FINE ARTS, NOW! 2014 Arts Academy at Turku University of Applied Sciences Degree Programme in Fine Arts Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia Kuvataiteen

Lisätiedot

How to Read in the Dark? Joensuu - Tartu - Berlin 2015

How to Read in the Dark? Joensuu - Tartu - Berlin 2015 1 How to Read in the Dark? Joensuu - Tartu - Berlin 2015 2 Irina Havaste-Ukkola, Becoming Real, 2013, oil and oil pastel on cork board, 20 cm x 30 cm, photo by Topi Matikainen. Contemporary Art and Art

Lisätiedot

Hallaa on kuvataiteilijoiden kulttuuriteko Lapissa Hallaa VI is a cultural initiative of visual artists in Lapland

Hallaa on kuvataiteilijoiden kulttuuriteko Lapissa Hallaa VI is a cultural initiative of visual artists in Lapland 2 3 4 Hallaa on kuvataiteilijoiden kulttuuriteko Lapissa Hallaa VI is a cultural initiative of visual artists in Lapland UTSJOKI 57 6 Hallaa Kulttuurimatkailu 2014 -hankkeessa kehitettiin yhteistyötä visuaalisen

Lisätiedot

Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova

Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova Sisältö Kesän jäsentiedote 1/2007 3 Martina Paatela-Nieminen Edda-verkosto Lainion lumikylässä 5 Maria Huhmarniemi ja Anniina Koivurova Talvitaidetta Jäämeren rannalla 8 Hanna Lehtonen, Suvituuli Tölli,

Lisätiedot

How to Read in the Dark? Joensuu - Tartu - Berlin 2015

How to Read in the Dark? Joensuu - Tartu - Berlin 2015 1 How to Read in the Dark? Joensuu - Tartu - Berlin 2015 2 3 Irina Havaste, Becoming Real, 2013, oil and oil pastel on cork board, 20 cm x 30 cm, photo by Topi Matikainen. Pieski Outi, Crossing Paths,

Lisätiedot

KOLI Ympäristötaidefestivaali. Environmental Art Festival

KOLI Ympäristötaidefestivaali. Environmental Art Festival KOLI Ympäristötaidefestivaali Environmental Art Festival 2013 KOLI YMPÄRISTÖTAIDEFESTIVAALI 2013 KOLI ENVIRONMENTAL ART FESTIVAL 2013 SAATTEEKSI Pidät käsissäsi ensimmäistä KOLI Ympäristötaidefestivaalin

Lisätiedot

N 1. Äänitaiteesta4. Liikeaikakone7 Class8 estetiikka ja etiikka10 Piirustuksen ja havainnon Super-8,

N 1. Äänitaiteesta4. Liikeaikakone7 Class8 estetiikka ja etiikka10 Piirustuksen ja havainnon Super-8, Kuvalehti nro 1 2012 Äänitaiteesta4 Liikeaikakone7 Master Ekologia, Class8 estetiikka ja etiikka10 Piirustuksen ja havainnon Super-8, opetuksesta11 4k, Electric Jolts and Jumper Sculptural Cables12 Opera18

Lisätiedot

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö

Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve, Pietari, Johannesburg. T&k-toiminta kansainvälistyy voimakkaasti. Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Laurea tutkii ja kehittää 1/ 2010 Laurea Research & Development Laureasta viidennen kerran laatuyksikkö Service Design is the Future Laurea kasvuyrittäjyyden edistäjänä Cambridge, Sendai, Taipei, Geneve,

Lisätiedot

Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students

Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students Helsinki Metropolia University of Applied Sciences Box 4000 (Bulevardi 31) FI-00079 Metropolia, Finland (FI-00180 Helsinki, Finland) Tel. +358 9 7424 5000 Fax. +358 9 7424 5002 www.metropolia.fi/en www.facebook.com/metropoliaamk

Lisätiedot

Meri Valvoo & Pallomeri

Meri Valvoo & Pallomeri Beverley Carpenter & Susana Nevado Meri Valvoo & Pallomeri Ethico-Aesthetic Interventions in Public Space Turun kaupunginkirjasto EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INVESTING IN YOUR FUTURE

Lisätiedot

Kalle Hamm: CURRICULUM. SMS (School of Mobile Studies, Fine Art Group)

Kalle Hamm: CURRICULUM. SMS (School of Mobile Studies, Fine Art Group) Kalle Hamm: CURRICULUM SMS (School of Mobile Studies, Fine Art Group) 1 Sisällysluettelo / Table of Contents Julkaisu on osa näyttelyä... jne. Suomeksi In English Laura Selin: Kalle Hamm: SMS 5 7 Jari-Pekka

Lisätiedot

uusi nykyisyys new present

uusi nykyisyys new present 14.6.-31.8.2015 XX MÄNTÄN KUVATAIDEVIIKOT MÄNTTÄ ART FESTIVAL uusi nykyisyys new present KURAATTORIT CURATORS: KALLE HAMM & DZAMIL KAMANGER 14.6.-31.8.2015 XX MÄNTÄN KUVATAIDEVIIKOT MÄNTTÄ ART FESTIVAL

Lisätiedot

Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students

Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students Opiskelijan kansainvälistymisopas Internationalisation Guide for Students 2 Sisällysluettelo Kansainvälisyydestä...................................... 3 Opiskelijavaihto.........................................

Lisätiedot

Hollo-Instituutin symposiumi 9.-11.10.2013

Hollo-Instituutin symposiumi 9.-11.10.2013 1 Hollo-Instituutin symposiumi 9.-11.10.2013 Ohjelma / Programme Abstraktit / Abstarcts Biot / Bios Sisällys ABSTRAKTIT ABSTRACTS... 4 KESKIVIIKKO 9.10.2013 WEDNESDAY... 4 Ke 9:00 12:00 Wed... 4 Presymposium

Lisätiedot

FROM LANDSCAPE TO LABORATORY MAISEMASTA LABORATORIOON

FROM LANDSCAPE TO LABORATORY MAISEMASTA LABORATORIOON Every second year the Finnish Society of Bioart invites a significant group of artists and scientists to the Kilpisjärvi Biological Station in Lapland/Finland to work for one week on topics related to

Lisätiedot

FROM LANDSCAPE TO LABORATORY MAISEMASTA LABORATORIOON

FROM LANDSCAPE TO LABORATORY MAISEMASTA LABORATORIOON Every second year the Finnish Society of Bioart invites a significant group of artists and scientists to the Kilpisjärvi Biological Station in Lapland/Finland to work for one week on topics related to

Lisätiedot

Näkökulmia kielen oppimisen käytäntöihin Perspectives on Language Learning in Practice

Näkökulmia kielen oppimisen käytäntöihin Perspectives on Language Learning in Practice Näkökulmia kielen oppimisen käytäntöihin Perspectives on Language Learning in Practice Turun yliopiston kielikeskus 30 vuotta University of Turku Language Centre 30-year Celebration Minna Maijala, Timo

Lisätiedot

Korkeakouluissa! Mahdollisuuksia maahanmuuttajille.

Korkeakouluissa! Mahdollisuuksia maahanmuuttajille. Mahdollisuuksia maahanmuuttajille. Korkeakouluissa! METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU AALTO-YLIOPISTO ARCADA NYLANDS SVENSKA YRKESHÖGSKOLA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU HELSINGIN

Lisätiedot

englanniksi International education Asiakaspalvelun turvallisuus Teknillisen koulutuksen juhlavuosi Kansainvälistä koulutusta

englanniksi International education Asiakaspalvelun turvallisuus Teknillisen koulutuksen juhlavuosi Kansainvälistä koulutusta 4 2009 SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN OSAAMISUUTISET SATAKUNTA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES NEWS International education Kansainvälistä koulutusta 4 Asiakaspalvelun turvallisuus Safety in Customer Service

Lisätiedot

Diakonian. tutkimus. Diaconia. Journal for the Study of. Graafinen ohjeisto

Diakonian. tutkimus. Diaconia. Journal for the Study of. Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto 2 2010 Diakonian tutkimus Journal for the Study of Diaconia Diakonian tutkimus -aikakauskirjan toimitus Päätoimittaja/Editor Yliopistonlehtori, dosentti, Helsingin yliopisto, vieraileva

Lisätiedot

koneen säätiö vuosikertomus 2014

koneen säätiö vuosikertomus 2014 koneen säätiö vuosikertomus 2014 2 I Koneen Säätiön tulevaisuudennäkymiä 10 10 Kone Foundation s outlook 13 13 II 58. toimintavuoden uudet avaukset ja uudet ihmiset 15 15 New initiatives and new people

Lisätiedot

Haaga InTouch Haaga Alumni quarterly newsletter

Haaga InTouch Haaga Alumni quarterly newsletter Haaga InTouch Haaga Alumni quarterly newsletter no 10 / March 2003 Vuoden Restonomi 2003 Katri Lepomäki Tässä numerossa Moderni kuluttaja elämysteollisuuden pelitilassa Maailmanperintökohteiden kestävä

Lisätiedot

taideteollinen korkeakoulu university of art and design helsinki Tutkintovaatimukset degree requirements

taideteollinen korkeakoulu university of art and design helsinki Tutkintovaatimukset degree requirements taideteollinen korkeakoulu university of art and design helsinki Tutkintovaatimukset degree requirements 2009 2011 Taideteollinen korkeakoulu Tutkintovaatimukset 2009 2011 University of Art and Design

Lisätiedot

Kansainvälinen vapaaehtoistyö rauhantyönä International Voluntary Work as Peace Work

Kansainvälinen vapaaehtoistyö rauhantyönä International Voluntary Work as Peace Work Maailmanvaihto ry:n jäsenlehti numero 2/2015 Volunteers Voices Vapaaehtoiset rauhan lähettiläinä: Kokemuksia Indonesiasta s. 10 TEEMA/THEME: Kansainvälinen vapaaehtoistyö rauhantyönä International Voluntary

Lisätiedot

fulbright center news

fulbright center news New Fulbright Partner: University of Tampere Finnish and American Fulbright Grantees 2013-2014 Työharjoittelussa Fulbright Centerissä: näköalapaikka kulttuurivaihtoon Elämää Atlantin toisella puolella

Lisätiedot

A Study of Organizational Dialogue Facing the truth, gaining inspiration and creating understanding of the function of an organization

A Study of Organizational Dialogue Facing the truth, gaining inspiration and creating understanding of the function of an organization Helsinki University of Technology Laboratory of Work Psychology and Leadership Doctoral dissertation series 2005/4 Espoo 2005 A Study of Organizational Dialogue Facing the truth, gaining inspiration and

Lisätiedot

OPINNÄYTETÖIDEN HUIPUT. BEST THESeS AWARDED. Opiskelijat vaikuttavat. Opiskelijapsykologi aloitti. Superlonin supernainen Superlon s Superwoman 14

OPINNÄYTETÖIDEN HUIPUT. BEST THESeS AWARDED. Opiskelijat vaikuttavat. Opiskelijapsykologi aloitti. Superlonin supernainen Superlon s Superwoman 14 2 2009 SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN OSAAMISUUTISET SATAKUNTA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES NEWS Opiskelijat vaikuttavat Students contribute to development 4 Opiskelijapsykologi aloitti Psychologist

Lisätiedot

Fulbright Center News

Fulbright Center News Fulbright Centerin tiedotuslehti Vol. 15 Nro 2 (42) Syksy/Fall 2005 Launching the Fulbright Year pages 12 14 Tässä numerossa / In this issue: Record Number of Applications Received for Study in the US...(page

Lisätiedot

URB09 10. urbaani festivaali 30.7. 9.8.2009. www.urb.fi

URB09 10. urbaani festivaali 30.7. 9.8.2009. www.urb.fi URB09 10. urbaani festivaali 10TH URBAN FESTIVAL KIASMA, HELSINKI, FINLAND 30.7. 9.8.2009 OHJELMA PROGRAMME www.urb.fi 2 3 2 sisältö CONTENTS 5 kuvat pictures > > 6 urb 09 14 historia / history urb 2000

Lisätiedot

YHTEISET OPINNOT 2012

YHTEISET OPINNOT 2012 YHTEISET OPINNOT 2012 Toukokuun 2012 yhteiset opinnot (viikot 19 ja 20) Opintojaksoille ilmoittaumisaika weboodissa 27.2.-23.4.2012, alkaen 27.2. klo 8.00 EUROOPAN ULKOPUOLISEN TEATTERIN JA TANSSIN OPINTOJAKSOT

Lisätiedot