B r ä n d i k ä s i k i r j a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "B r ä n d i k ä s i k i r j a"

Transkriptio

1 Brändikäsikirja

2 Sisällysluttlo 1.0 Kaakko135 brändi alullinn matkailustratgia kaakon tarina mistä kaakko tunntaan kohdryhmät positiointi vistinnän kärjt vistintästratgia nimi ja slogan Kaakko135 graafinn ohjisto Tunnus mittasuhtt ja suoja-alu tunnus sloganilla tunnus vrsiot kilivrsiot minimikoko Värivrsiot virhllinn käyttö Värit Päävärit Lisävärit Typografia kuvitustyyli Sovllukst käyntikortit kirjkuort- ja lomakpohjat powrpoint-pohjat vrkkosivut sittt mainonta vrkkomainonta julkaisut mssuosasto näkyvyys yrittäjin ja kuntin matriaalissa graafist lmntit värit simrkkjä ilmoituksista simrkkjä sittistä bannrit 40

3 LUKIJALLE Pidät kädssäsi Kaakko135 -brändikäsikirjaa. Tämä julkaisu on tarkoitttu kaikill niill, jotka työskntlvät Kotkan-Haminan sudun matkailun parissa. Tavoittna on kuvata brändin taustoja, tahtotilaa ja tuntita, skä antaa ammattilaisll tarvittavat ohjt ja työkalut brändilmnttin käyttämisn ja sovltamisn ri tilantissa. Hyväntuulisia htkiä Kaakko135 -brändin parissa! 3

4 1.0 brändi 4

5 1.1 ALUEELLINEN MATKAILUSTRATEGIA 1.2 KAAKON TARINA Kotkan-Haminan sudun alullinn matkailustratgia toimii pohjana Kaakko135 -brändin tavoittissa. Matkailustratgia on thty yhtistyössä alun viidn kunnan Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti ja Mihikkälä skä alun khittämisyhtiö Cursor Oy:n kanssa. Kun hymy ulottuu silmiin asti. Kun kok tullnsa aidosti palvlluksi. Kun lämys piirtyy muistoksi sydämn. Kun kiir lakkaa olmasta. Kun kaikki on oikin ja kohdallaan. Kun hyvä tuuli valtaa miln. Siitä titää, ttä on prillä. Kaakko135 on lähllä kaikka ikä kaukana mistään. Matkailustratgian visio 2020 kityttää slkästi yhtisn tahtotilan: "Kotkan-Haminan sutu on Suomssa ja Pitarin alulla kärkituottistaan tunnttu ympärivuotinn matkailu- ja tapahtumakohd. Sudun matkailuja tapahtumatuotanto on laadukasta, tavoittllista, yritysvtoista yhtistyötä. Kaakko135 sijaits itäisn Suomnlahdn rannikolla, Kymijon ja itärajan välisllä alulla. Kaakko135 käsittää viisi kuntaa: Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti ja Mihikkälä. Kunnilla on vahva yhtinn historia ja luonnollista kanssakäymistä niin kulttuurissti kuin maantitllisstikin. Kaakko135 -brändi on synnyttty tukmaan tätä visiota ja sn takana olvaa stratgiaa ja vastaamaan sn asttamaa tahtotilaa. 5

6 1.3 MISTÄ KAAKKO TUNNETAAN 1.4 KOHDERYHMÄT Kaakko135 vahvuuksia ovat kunnittain: Pyhtään sutu - Liikunta ja vapaa-aika Kotkan sutu - Mrnkulku, satama kaupungissa Haminan sutu - Historia ja militaria Virolahdn sutu - Raja, luonto Mihikkälän sutu - Sotahistoria ja maasutu Brändillä on kolm ri pääkohdryhmää. Suomalaist, joista suurin osa saapuu Uudltamaalta Vnäläist, joista suurin osa lähtöisin Pitarin sudulta Muut kansainvälist matkailijat Suurin osa alull saapuvista matkailijoista saapuu alun rannikkoa myötäilvää E18-titä pitkin Uudltamaalta pääkaupunkisudulta tai Vaalimaan kautta Pitarin suunnasta. Vsits alull saavutaan vastaavasti rannikkoa pitkin joko idästä tai lännstä. 6

7 1.5 POSITIOINTI Kaakko135 ydinarvot Laadukas ja yksilöllinn Kärkituottistaan tunnttu Yritysvtoinn Kaakko135 -brändin ydin kitytyy milikuvaan ainutlaatuissta laadukkaasta rannikosta, jonka vroista i ol muualla kohdryhmin luontaisissa matkailukohtissa. Laatu näkyy hyvänä palvluna, arjn luksuksna, joka i kuitnkaan ol ylimilistä tai pröystäilvää. Kaakko135 :n matkailutoiminnot liittyvät lähs poikkukstta rannikkoon tai sn lähisyytn. 7

8 1.6 VIESTINNÄN KÄRJET Alulla on viisi vistinnällistä kärkä, jotka pohjautuvat tunnistttuihin vahvuuksiin. Markkinoinnin kärkituottt ja sudun rottautumistkijät Kotkan Mripäivät Vllamo Hamina Tattoo Martarium Historiallist linnoitukst ja linnoittt Khittyvät kärkituottt Vaalimaa Vnäjän portti Pyhtään uudt liikuntakohtt Kaupunkisatama-alut Erityisosaamisalut kulttuuri- ja historiamatkailu tapahtumat ristilymatkailu Luonto-, liikunta- ja hyvinvointiplvlut työ- ja liikmatkailu Prusta kahvila- ja ravintolapalvlut Majoituspalvlut ostosmatkailu ohjlmapalvlut Vahvuudt joki rajasutu mri 8

9 1.7 VIESTINTÄSTRATEGIA ja mdiavalinnat 1.8 NIMI JA SLOGAN Koko Kaakko135 -alun näkyminn mahdollisimman laajalti on kaikkin alulla toimivin tkijöidn duksi. Jokainn brändikohtaaminn kasvattaa alun tunnttuutta ja siitä kasvavaa milikuvaa. Siksi onkin tärkää, ttä brändi tuodaan sill yhtnäissti mahdollisimman monssa yhtydssä. Kaakko135 on suunnitltu näkymään laajalti kaikssa matkailuun liittyvässä toiminnassa. Brändin tul näkyä matkailuyrittäjin päivittäisssä toiminnassa ja markkinoinnissa, matkailutoimijoidn omassa toiminnassa ja myös alun asukkaidn arjssa. Paras tapa vidä oman alun tunnttuutta ja myös omia intrssjä tnpäin on olla osa laadukasta brändiä. Alun matkailubrändin nimksi on valittu Kaakko135 ja sloganiksi Hyvän tuuln rannikko. Nimi krtoo modrnilla ja milnkiintoislla, uniikin ajattomalla tavalla alun sijainnista. S vistii myös mrllisyyttä ja rannikon tmaa. Yhdssä sloganin kanssa s ilmntää laatua, joka on alull ominaista: aitoja ja lämminhnkisiä, hyvän miln lämyksiä. Alun matkailun suturyhmä ja kuntin matkailutoimijat käyttävät brändiä kaikssa vistinnässään. Matkailuyrittäjill tuodaan lukusia mahdollisuuksia hyödyntää brändiä omassa toiminnassaan ja näin hyötyä sn alla thtävästä markkinoinnista. Eräs tärkimmistä matkailumarkkinoinnin ryhmistä on ihmist, joita kannusttaan krtomaan kokmuksistaan Kaakko135 :ssa. Hnkilökohtainn suositus on parasta markkinointia. Vistinnän painopistnä tul olmaan sähköinn vistintä, jonka osuutta muun muassa sosiaalisn mdian osalta kasvattaan rohkasti skä omissa vrkkopalvluissa ttä ulkoisissa vrkkomdioissa. Myös muita mdioita hyödynntään vahvasti. 9

10 2.0 graafinn ohjisto Graafisn ohjiston thtävä on luoda dllytykst yhtnäisll ilmll. Visuaalistn lmnttin tarkalla määrittlyllä ja säätlyllä vistinnästä tul hämpää ja hallitumpaa. Ohjistoa i ol luotu rajoittamaan suunnittlua vaan tukmaan yhtisn vistin kommunikoimista. Kun matriaalit ovat linjassa ksknään, auttavat n rakntamaan yhtnäistä kuvaa. Tätä ohjistoa tul noudattaa kaikssa KAAKKO135 :n paintussa ja sähköisssä vistinnässä, markkinoinnissa ja tidottamisssa. Ohjisto määrittl mm. tunnustn, typografian ja värin käytön. 10

11 TUNNUS 2.1 Tunnus koostuu kltaissta ruorista skä logo-osasta. Lähtökohtana on laadukas, modrni, rottuva ja positiivinn tunnus skä ilm Kotkan-Haminan sudun matkailull. Tunnuksn mrkkinä toimii tyylitlty ruorin ja auringon yhdistlmä. Siinä voidaan nähdä myös majakan valo. Mrkki koostuu usasta osasta, jotka yhdssä muodostavat vahvan kokonaisuudn, aivan kutn sutukin. Tunnuksn logo-osassa käyttään modrnia hallittua typografiaa. Tunnuksssa on huomioitu myös sn käyttö ilman slogania; tunnuksn tul vistiä Hyvän tuuln rannikkoa, laadukasta, lppoisaa ja hyväntuulista kokmusta ilman ttä slogan näkyy. Tunnuksn yhdistyvät valo, loist, ilo, raikkaus, monipuolisuus, luonnollisuus, modrnius ja samalla kodikkuus. 11

12 Tunnus > mittasuhtt ja suoja-alu KAAKKO135 -tunnus muodostuu kahdsta lmntistä: liikmrkistä skä KAAKKO135 logotyypistä. 1 X Tunnuksn osin skä tunnuksn osin kskinäistn mittasuhtidn tul aina olla ohisn ohjistuksn mukaist. Tunnuksn osia voidaan käyttää myös toisista rillään. Mittasuhtidn tul silti säilyä ohjistuksn mukaisina. SUOJA-ALUEET Tunnuksn ympärill on määritlty suoja-alu, jonka sisäpuolll i sijoitta tkstiä, kuvia tai muita graafisia lmnttjä. Ainoastaan sloganin sijoittaminn on sallittua, tällöin pystytunnuksssa tul huomioida suojaalun kasvaminn alas sloganin alarunasta 1 X. 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 0,5 X 1 X 1 X 1 X 0,5 X 1 X 0,5 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X Käytä aina digitaalista originaalitidostoa, joka on ladattavissa osoittsta 1 X 0,5 X 12 = SUOJA-ALUE

13 Tunnus > sloganilla KAAKKO135 :n slogan on Hyvän tuuln rannikko. Slogania käyttään ilmoituksissa, ja s sijoittaan kskitttynä tunnuksn alapuolll, suoja-alun ulkopuolll. Jos slogania i käyttä logon yhtydssä, sloganin voi kirjoittaa sim. ilmoituksn lipätkstiin. Hyvän tuuln rannikko 13

14 Tunnus > vrsiot Vrsioidn käyttö Pääsääntöissti toivottavaa on pystyvrsion pystyvrsiot käyttö. Jos pystyvrsio kotaan päsovltuvaksi haluttuun tilaan tai kohtsn, käyttään tilalla vaakavrsiota. Hyvän tuuln rannikko vaakavrsiot 14

15 Tunnus > kilivrsiot Kaakko135 - brändinimä voidaan tarvittassa käyttää myös ri kilivrsioina markkinointiyhtydstä riippun. Erikilistn vrsioidn lähtökohtana on mahdollisimman sana- ja tunntarkka käännös, huomioidn kuitnkin killlist rityispiirtt. Tunnukssta, skä sloganista on thty pysty ja vaakavrsiot myös vnäjäksi, ruotsiksi ja nglanniksi. Käytä aina digitaalisia originaalitidostoja, jotka ovat ladattavissa osoittsta SOUTHEAST135 th coast of good winds finland 15

16 Tunnus > Minimikoko Tunnuksn tkstilogon luttavuudn ja rottuvuudn kannalta on huomioitava tti ohisia minimikokoja alitta. Ilman slogania 15 mm 8 mm Sloganilla 30 mm 15 mm Hyvän tuuln rannikko 16

17 Tunnus > Värivrsiot ja käyttö taustavärin kanssa Logoll on riksn määritlty vrsiot, jotka mahdollistavat sn rottuvuudn ri tilantissa. Värjä i saa missään tilantssa muuttaa, vaikka tavoittna olisikin logon parmpi rottuminn. A A. Nliväritunnuksn käyttö Lähtökohtaissti tunnusta käyttään ainoastaan tässä simrkitttyinä värivrsioina. Jos tunnus sijoittaan muun värisll pinnall tai kuvan pääll, tul käyttää pohjavärinä ohisia värjä määritllyn suoja-alun mukaissti. B B. Yksiväritunnuksn käyttö Kun on mahdollisuus käyttää vain yhtä väriä tunnusta voi käyttää määritltyjn päävärin mukaissti 1-värisinä. Harmaasävy-painotöissä tunnus on kokonaan musta tai ngatiivina valkoinn. 17

18 Tunnus > Esimrkkjä tunnuksn virhllisstä käytöstä Suoja-alu Jätä aina riittävä ohjistuksn mukainn suojaalu tunnuksn ympärill. Värin muuttaminn Käytä aina ohjistuksn mukaisia tunnusvärjä. Minkään muunlaisia väriyhdistlmiä i käyttä. Mittasuhtt Tunnuksn lmnttin kskinäistn mittasuhtidn tul aina olla ohjistuksn mukaist. Tunnusta i ol tarkoituksnmukaista vääristää millään tavalla. 18

19 Värimääritykst > Päävärit KAAKKO135 tunnuksn värit on määritlty nljästä ri värisarjasta ri käyttötarkoituksiin sopivaksi. HTML-määritykst sovltuvat vrkkoympäristöön. RGB-värjä voidaan hyödyntää sähköisissa sovlluksissa, kutn PPT-sityksissä. Panton- ja CMYKmääritykst taas sovltuvat painttaviin matriaalihin. Tunnusvärjä voidaan käyttää sähköisissä kltainn sininn Vaalan sininn Valkoinn mdioissa ja rilaisissa painotuottissa hyvää makua noudattan. Panton c 20M 100y 0k 241r 196g 0b html f1c400 Panton c 30M 0y 20k 0r 98g 155b html 00629B Panton PRocss CYAN 100c 0m 0y 0k 0r 159g 223b html 009fdf 0c 0m 0y 0k 255r 255g 255b html FFFFFF 19

20 Värimääritykst > Lisävärit KAAKKO135 :n tunnusvärin lisäksi on määritlty viisi lisäväriä. Näitä värjä voidaan käyttää thostvärinä ilmoituksissa, sittissä ja muissa matriaalissa. Lisäväri Lisäväri Lisäväri kltainn Oranssi Punainn magnta Panton c 20M 100y 0k 241r 196g 0b html f1c400 Panton 144 0c 50m 100y 0k 237R 139G 0B html ED8B00 Panton 485 0c 100m 100y 0k 218r 41g 28b html DA291C Panton PRocss magnta 0c 100m 0y 0k 212r 15g 125b html D40F7D Lisäväri Lisäväri sininn Vaalan sininn vaalan vihrä vihrä Panton c 30M 0y 20k 0r 98g 155b html 00629B Panton PRocss CYAN 100c 0m 0y 0k 0r 159g 223b html 009fdf Panton c 0m 100y 0k 132r 189g 0b html 84BD00 Panton c 0m 100y 10k 0r 132g 61b html 00843D 20

21 Typografia 2.3 Typografia on tärkä osa KAAKKO135 :n ilmttä ja yhdnmukaista vistintää. KAAKKO135 alun typografiassa käyttään Muso Sans-kirjasinprhn ri likkauksia. Pyrithän yksinkrtaisuutn ja slkytn. Muso Sans tkstityyppiä pyritään käyttämään myös vrkossa Wb Saf sovllusta apuna käyttän. Jos tämä i ol mahdollista, on tkstityyppinä Arial. Powr Point- ja Word-dokumntissa tkstityyppinä on Calibri. Muso Sans 100 Muso Sans 300 Muso Sans 500 Muso Sans 700 Muso Sans 900 Muso 100 / Muso 300 / Muso 500 / Muso 700 / Muso 900 MUSEO-kirjasinprhttä voidaan käyttää mainostoimiston toimsta yksittäisissä toimnpitissä, sim. otsikoinnissa. CALIBRI / CALIBRI 21

22 kuvitustyyli 2.4. Tärkä osa KAAKKO135 :n ilmttä on myös kuvitusmaailma, joka ilmntää hyvän tuuln rannikon iloista ja rntoa tunnlmaa. Kuvitustyyli on ralistinn ja laadukas. 22

23 käyntikortit Koko pysty 55 x 85 mm. Kääntöpuoli nglanninkilinn. Tiina Työntkijä Projktipäällikkö Kaakko135 mobil Tl Katuosoit Paikkakunta Tiina Työntkijä PROJECT MANAGER Southast135 mobil Tl Katuosoit 5 FI Paikkakunta 23

24 kirjkuort- ja lomakpohja KAAKKO135 :n kirjkuort- ja lomakpohja ovat slkitä, ilmavia ja plkistttyjä. Pääpaino 1 on tunnukslla ja brändi-värin hallitulla käytöllä. Kirjkuorin koot ovat C4 ja C5. Lomakpohjasta on käytössä myös nglannin, ruotsin ja vnäjänkilist vrsiot. Kuort ja lomakkt paintaan Grn Offic järjstlmän mukaan joko FSC-, PEFC-, Joutsnmrkki- tai EU-kukka-srtifioidull paprill. Matti Mikäläinn Urhilukatu Hlsinki Lorm ipsum dolor sit amt, conscttur adipiscing li LOREM IPSUM CINCILIS NUM IP EXERO Consnisit ulputt num vl illaorr sustisl ut ting rat prat. Ut nit il utpatm vlit ad magnim in hndr squat. Duis acipit vullum zzrit, con vnt wis adio dunt adip rat mincilit, vl dio do consquisis dliquamt, vlndr rasto dio xrilit lor min hndigna cons ming l dit utpat vullaorm dunt vlssi. Xr in ulputat alit at ad doluptatum illan vlnt. LOREM IPSUM Cor dolorm nos ad ti a fugu magnim r aut am zzrit, vlit dolor tatm uis dio dolortio od tatum quis augiam qui ugait alit ing ugait la fu fu faci t prastis dio dolor fuis ratumm odolorti tinisl ullam, commy nulluptat wiss nim vlit lort autatio nsquisim vnis nos adignibh sd t min ut acinim CINCILIS NUM IP EXERO Dit vros accum qui tm aliquat alit vriur dunt ad tisim ilissd magna facil utt prasnt dionsd r si tt alissit in u faccumsan ugu dolor conummy nim volor x x ro dolor xrassis nos nulputpat nulput prasti onsquat prassim vl lit in hniamt ipit autat vriur r sum r sum ipismodio t prastio Pyhtää KotK a h amina Virolahti m ihikkälä Bor sim zzrilis modiam vlit il x x xro dolor vr ad tt, consndigna augu fugait prationum vlndr dolorti onsquisl dl rat augiam am quis nim dlssi.hndign iamcor. Katuosoit FI Kaupunki Yrityksn nimi Katuosoit FI Kaupunki

25 powrpoint-pohjat Powrpoint-pohjat noudattavat slkää, plkistttyä ja vaalaa ilmttä. Niistä on käytössä myös nglannin, ruotsin ja vnäjänkilist vrsiot. 25

26 vrkkosivut Vrkkosivujn ilm on raikas, slkä ja hlppokäyttöinn. Runsas kuvankäyttö tk sivustosta milnkiintoisn ja lävän. Sivusto on julkaistu myös vnäjäksi. 26

27 sittt Ksän Kaunin päivä. Kaakko135 on lämmintä hikkaa varpaissa, phmäksi sulanutta jäätlöä kiln päällä ja sinisn mrn suolainn häivähdys suupilssä. Kaakko135 on s ksän kaunin päivä, jota olt kaivannut ja odottanut, kntis tsinytkin. Brändisit 16 sivua, 210 x 210 mm, Th most bautiful day of Summr. Southast135 mans warm sand btwn your tos, soft ic cram mlting on your tongu, and th salty touch of th blu sa on th cornrs of your mouth. Southast135 is th Lppoisana ja viraanvaraisna, hymyilvänä ja hyväntuu- most bautiful day of summr - that day you v hopd for lisna. Kaakko135 on isoill ja pinill, lapsill ja lapsn- and dramt of but wr nvr sur could b ral. Gntl and milisill. hospitabl, smiling and good-naturd, Southast135 is for young and old alik, for th child and for th child at hart. suomn ja nglanninkilinn. Palvlusit 16 sivua, 210 x 297 mm, kilivrsiot: suomi, nglanti, vnäjä. TrvTuloa hyvän Tuuln rannikoll! Wlcom to th coast of good Winds! KaaKKo135 tarjoaa yli 100 kilomtriä rantaa, tuhansia rantakallioita, poukamia ja täydllisn mrn. Luontoon i tarvits riksn mnnä, olt jo sn kskllä. Muun muassa Tammio, Kaunissaari, Haapasaari, Varissaari ja moni muu upa saaristolämys odottaa sinua vain lyhyn vnmatkan päässä. southast135 offrs mor than 100 kilomtrs of coastlin, thousands of cliffs and covs, and th prfct sa. Thr is no nd to mak a spcial trip into th world of natur; you ar alrady right in th middl of it. Placs such as Tammio, Kaunissaari, Haapasaari, Varissaari, 1 Valkmusa National and many mor fantastic island dstinations await you at th nd of just 2 Rafting a short boat trip. Rtkilysit 16 sivua, 210 x 210 mm, hlsinki 115 km lappnranta 60 km pitari SAINT PETERSBURG 188 km Park Maritim Cntr Vllamo Kaunissaari 5 Kotka Martarium suomnkilinn. salpalinja 12 Sapokka Watr Gardn 7 Hamina Tattoo 8 Kotka Maritim Fstival 9 Hamina Bastioni 6 luontortkily 7 hamina tattoo 2 KosKnlasKu 15 Archiplago cruiss 11 Swimming 12 Hiking in natur 10 Fishing 14 Salpa Lin 15 Vaalimaa (bordr) vaalimaa 9 hamina bastioni 5 KotKa martarium 13 1 valkmusan Kansallispuisto 11 8 KotKan mripäivät 3 uimarannat mrikskus vllamo 13 6 Kalastus sapokan vsipuisto P y h Tä ä k o T k a h a m i n a virolahti mihikkälä w w w. k a a k k o f i 10 4 saaristoristilyt Kaunissaari отличное Hyvää tuulta ja palvlua 2012 good winds настроение и лучший And great сервис SErvicES 2012 Rtkil kaakossa WELCOME TO THE SOUTH EAST 2 THINGS TO DO AND EXPERIENCE 4 CLOSE TO NATURE 6 EVENTS AND CULTURE 8 RESTAURANTS AND CAFÉS 10 ACCOMMODATION 12 POPULAR ATTRACTIONS 14 trvtuloa kaakkoon 2 tkmistä ja kokmista 4 luonnon äärllä 6 tapahtumat Взморье135 ÆДеÒ ВАС оòдûõ И развле ениß 4 НА ЛоНе ПрИроДÛ 6 КÓЛьÒÓрНÛÉ ja kulttuuri 8 ravintolat ja kahvilat 10 majoituspaikat 12 suositut 14 ДоСÓà 8 ресòоранû И КАФе 10 ПроÆИВАНИе 12 мû рекомендóем 14 P Y H TÄ Ä K O T K A H A M I N A V I R O L A H T I M I E H I K K Ä L Ä 27 P y h tä ä K o t K a h a m i n a V i r o l a h t i m i h i K K ä l ä ПÞÕÒßß КоÒКА ÕАмИНА ВИроЛАÕÒИ миеõиккßлß Pyhtää KotKa hamina Virolahti mihikkälä

28 mainonta IS lomaliit kokosivu, 253 x 365 mm 28

29 vrkkomainonta Lansrauskampanja, kokovrsiot 140 x 350 px 160 x 600 px 300 x 250 px 468 x 400 px 728 x 90 px 980 x 120 px 29

30 julkaisut Kaakko135 Hyvän tuuln rannikon lhti Hyvän tuuln rannikon lhti Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Mihikkälä 04 Puistot PUISTOJEN KAUPUNKI KOTKA Lähikuvassa Jukka Hallikainn TANGOKUNINGAS TOI PERHEENSÄ MAALLE Inspiraatiota omaan pihaan Kaupunginpuutarhurin niksit YLI SEUTU PUISTOJA PUOLILLAAN TEKSTI SANNA AROLAINEN, KUVAT KUNTIEN KUVAPANKIT irolahdn vhrä puisto on nimt- paikkakunnalta kotoisin olvan Vty hiihtäjälgnda Vli Saarisn mukaan. Puisto on taitilija-akatmikko Kain Tapprin suunnittlma. Vli Saarisn puiston kskipist on sn läpi virtaava joki ja jossa olvaan saarn johtava silta. Saari on viihtyisä piknikpaikka paahtisna ksäpäivänä, sillä vdn läsnäolo viilntää mukavasti. Tapahtumat & kohtt Puisto voitti vuodn 2002 Kaakkois- Suomn raknnus- ja ympäristötaidpalkinnon. HISTORIALLINEN HAMINA Haminan Ksäpuisto, toislta nimltään Lappnrannan bastionin puisto, sijaits kaupungin kskustan linnoitusrakntidn lomassa. Puisto on osa mrkittävää kulttuurihistoriallista Kotkan Haminan sudulla on upita puistoja, joissa kaikissa on oma tunnlmansa. Puistot ivät ol kuitnkaan plkkää silmänruokaa, vaan jokainn niistä toimii myös virkistyskitaana tarjotn rilaisia aktivitttja virailijoill. linnoituskokonaisuutta, jota koko Haminan kskusta dustaa. Nljän hhtaarin puistoalu on totutttu pääasiassa printisn vihrrakntamisn kinoin. Ksäpuistossa on runsaasti tilaa rilaisill plill ja likill skä päivän paistattlull varattuja aluita. Ksäpäivää vittässä voi suorastaan kuulla historian lhtin havinan näyttävin muurin katvssa. Sapokan vsipuisto lumoaa tunnlmallaan. Kuva: Tuomas Erikoinn Kotkansaarlla i voi olla törmäämättä puistoihin. Kskustassa liikkussaan pystyykin tkmään rilaisia lnkkjä poistumatta krtaakaan vihrästä ympäristöstä. Printismpin Sibliuksnpuiston ja Isopuiston lisäksi Kotkassa on usampia rikoispuistoja. Puistojn Kotkaa on raknnttu määrätitoissti pinin asklin jo yli 20 vuotta ja raknntaan vilä pitkäll tulvaisuutn. Tänä vuonna hamm Kansallisn kaupunkipuiston statusta, krtoo Kotkan kaupunginpuutarhuri Hikki Laaksonn. Kotkan uusin mittava puistohank on Karhulan Jumalnimn jokivarsin parantaminn. Vaihtlvaa jokirantaa on noin 2,5 kilomtriä ja työt on aloitttu Ystävyydnpuistosta, jossa jo nyt voi tutustua uusiin muurirakntisiin skä kahtn tulvaan lummlampn. Viimistlyä vaill valmis Katariinan mripuisto on raknnttu ntisn öljysataman maill, mistä muistuttavat mm. vanhat laiturit ja tiilimakasiini. Alulla on nähtävillä myös vanhmpaa historiaa, kutn Ruotsinsalmn mritaistlun aikainn ja musoviraston parhaillaan kunnostama linnoitus Fort Katariina. Katariinan mripuisto tarjoaa runsaasti rilaisia aktivitttja lijanlnnätyksstä rantalntopalloon. Puiston rikoisuus on kskiaikaisn mallin mukaan raknnttu mitisklylabyrintti, joka tarjoaa rauhallisn paikan kskittymisn ja pohdiskluun. Katariinannimn on suunnittilla ainutlaatuinn skittipuisto yhdssä Kotkan skat ry:n kanssa. Puistojn toiminnallisuuksissa pyritään huomioimaan kaikki ikäryhmät, sanoo Laaksonn. PALKITTUA KAUNEUTTA Sapokan Vsipuisto on puolstaan Suomn palkituin vihralu. Puiston tärkin lmntti on vsi ja s tul siin monin ri tavoin, aina suursta vsiputoukssta sstisiin poukamiin. Kivi on toinn puiston katsnvangitsija. Kannattaa käydä tutustumassa vsiputouksn päällä sijaitsviin Kivisiin kotkiin. Hämärällä thty puistortki kutkuttaa koko prhn miltä valaistuksn tuodssa siin uusia puolia alusta. Kaikilla aistilla kottava Yrttipuutarha Rdutti on todllinn lämys. Pinn linnoituksn Kotkansaarlla raknnttu puutarha loistaa ksäisin noin sadan yrtti- ja maustkasvin voimin. Rdutissa on huomioitu rityissti näkövammaistn tarpt sillä kaikka saa koskttaa ja halutssaan maistaa. Otsolan kaupunginosassa sijaitsva Kumparpuisto on monipuolinn virkistyspaikka. Puistossa on mahdollista vittää mukava piknik-päivä grillatn ja näköalatornista ympäröiviä maismia tähyilln. Kumparpuisto tarjoaa mahtavat puittt myös liikuntaan. Uusi haastava frisbgolfrata tarjoaa haasttta krraksn. Puiston kuntoiluvälint ilahduttavat kaikkia ja toimintaa riittää myös talvisin. Kumparpuisto on sudun paras pulkkamäki ja siltä läht latu Luoviin, Laaksonn krtoo. IDEOITA OMAAN puutarhaan TEKSTI SANNA AROLAINEN, KUVA MIKKO HOVI onipuolist puistot antavat sysäyksn Moman pihan rakntamisn. Kotkan kaupunginpuutarhuri Hikki Laaksoslla onkin antaa hyviä vinkkjä kotipuutarhurill. Silmät kannattaa pitää auki. On ihan ok katsoa mallia naapurilta. Idaalitilann olisikin, jos voisi thdä samankaltaisn tupihan parin naapurin kanssa. Näin saataisiin jatkuvuutta ja näyttävyyttä. Puistoistakin saa runsaasti idoita. Esimrkiksi Sapokan vsipuistossa on usita rilaisia ympäristöjä skä kivirankntamista ja kasvilla on nimilaput, mikä hlpottaa kasvin löytämistä omall pihall. Sapokan ohlla Karhulan Ystävyydnpuistosta löytää simrkkjä vsiaihidn rakntamisn. Naapurill voi myös näyttää simrkkiä. Uusilla asuinaluilla panosttaan slkästi nmmän pihaan, kun taas 70- ja 80-luvulla i pihaa kottu tärkäksi ja moni tuon ajan piha on vilä alkupräiskuosissa. Lähtkää rohkasti uudistamaan omaa pihaa, naapurit ryhtyvät simrkin rohkaismana pinllä viivllä usin tkmään samaa. Lopputulokssta on iloa kaikill ja ohistuottna myös kiintistöjn arvo nous. Maaalaisjärjn käyttö on suositltavaa. Jotkut puutarha-aihist tv-ohjlmat saattavat antaa väärän milikuvan pihanraknnukssta. On huomattavasti dullismpaa ostaa irtomultaa kuin präkärryllinn multasäkkjä tv-ohjlman simrkin mukaissti. Ol kriittinn ja vrtail. Kasvit ovat viiminn silaus. Hyvä piha prustuu tasokkaisiin prustustöihin. Esimrkiksi pihakivyksn massanvaihdot on syytä thdä asnnuspaikan vaatimustn mukaissti ja mikäli istutustn kasvualustat ovat tarkoituksnmukaist, li riittävän syvät ja oikanlaislla kasvualustalla täyttyt, on kasvillisuudn kanssa hlppo onnistua. 30

31 mssuosasto Kaakko135 mssuosasto Hlsingin Matkamssuilla , koko 7 x 8 mtriä. Hyvän tuuln rannikko Hyvän tuuln rannikko 31

32 näkyvyys yrittäjin ja kuntin matriaalissa 2.6 Tunnukst on thty ahkraan käyttöön Ota Kaakko135 -lmntit rohkasti mukaan myös oman yritykssi näkyvyytn. Mitä nmmän ja usammin Kaakko135 -ilm näkyy, sitä nmmän siitä on hyötyä sinull skä koko alun yrityksill ja linkinotoiminnall. Jokainn brändikohtaaminn kasvattaa alun tunnttuutta ja siitä kasvavaa milikuvaa. Yhtnäisyys lisää houkuttlvuutta ja sn myötä asiakasvirtoja. Näitä ohjistuksia ja simrkkjä noudattamalla liität Kaakko135 -ilmn hlposti osaksi omaa näkyvyyttäsi. Samalla liityt ntistäkin vahvmmin mukaan Kaakko135 tarinaan. 32

33 graafist lmntit Kaakko135 siintyy matkailuyrittäjin matriaalissa kolmlla ri tavalla. Pinssä ainistossa voidaan käyttää plkkää logosta ja nttiosoittsta muotoiltua tunnisttta. Isommissa ainistoissa käyttään logon ja sloganin lisäksi aktivoivaa vistiä: Lisää hyvän tuuln lämyksiä Tkstit sijoittaan ainiston lvyisn alapalkkiin, josta n ovat hlposti löydttävissä, mutta ivät vi liikaa huomiota yrittäjin omilta vistiltä. Riippun ainiston koosta tkstit taittaan kahdll tai yhdll rivill. Logo sijoittaan aina sill varattuun laatikkoon logopalkin oikassa runassa. Logo ja tkstit ovat aina valkoislla. Fontti Muso 700 ja suositltava fonttikoko on vähintään 8 pt. 1. Minimi näkyvyys Sijoitus ainiston oikaan ylä- tai alarunaan, i kuitnkaan nurkkaan. Minimi korkus 16 mm. Lisää hyvän tuuln lämyksiä HYVÄN TUULEN RANNIKKO 2. kapa näkyvyys Sijoitus ainiston oikaan ylä- tai alarunaan. Tksti kskitttynä. Minimikorkus 9 mm. Elmntistä on olmassa myös nglannin-, ruotsin- ja vnäjänkilist vrsiot. Elmnttin originaalit ovat ladattavissa osoittsta 3. lvä näkyvyys Sijoitus ainiston alarunaan koko ainiston lvyisnä. Tksti kskitttynä. Minimikorkus 5 mm. Originaalilmntit on thty 150 mm ja 210 mm lvyisiksi. Lvyttä saa muuttaa taitto-ohjlmalla. 33

34 värit Käytössä kaikki 7 brändiväriä, paitsi kltainn, joka i näy valkoisn ngatkstin kanssa. Käyttäjä saa vapaasti valita väristä milstään ainistoonsa parhaitn sopivan. Värin olisi hyvä rottua slvästi pohjasta, joll s tul. Ainistosta tul harmoonismpi, jos väriksi valitaan, sävy jota on jo käyttty sininn Oranssi Punainn magnta ainistossa, mutta s i ol pääväri. Eri värjä i voi yhdistää samaan ilmoituksn slkydn ja linjakkuudn varmistamisksi. Panton c 30M 0y 20k 0r 98g 155b html 00629B Panton 144 0c 50m 100y 0k 237R 139G 0B html ED8B00 Panton 485 0c 100m 100y 0k 218r 41g 28b html DA291C Panton PRocss magnta 0c 100m 0y 0k 212r 15g 125b html D40F7D Mustavalkoisssa ainistossa käyttään mustapohjaa valkoisilla tkstillä. Vaalan sininn vaalan vihrä vihrä Panton PRocss CYAN 100c 0m 0y 0k 0r 159g 223b html 009fdf Panton c 0m 100y 0k 132r 189g 0b html 84BD00 Panton c 0m 100y 10k 0r 132g 61b html 00843D 34

35 simrkk j ä il m oit uksi s t a t tuult t l t l u l u u t u t u t istt t. s l i s l l s i l i l l r l T r. T r. E r T E L T. m E L m E U L m L U m U U n U U H n U n U H n n T H u H n T n u Ä T TTu LYILEIELVEVÄVÄtTtuulYtM YILEVÄT YTYIu YMM YHYM HH mrlhlistaa H ULET. A A A A T A A T H T H O H O K O KK Tunn KOMYILEVÄT HU HY KOHTAA omailua ympäri vuodn Laadukasta palvlua, aktiivista lomailua ympäri vuodn. omailua vuodn Laadukasta palvlua, aktiivista lomailua ympäri vuodn. omailua vuodn Laadukasta palvlua, aktiivista lomailua vuodn. omailua ympäri vuodn Laadukasta palvlua, aktiivista lomailua vuodn. omailua ympäri vuodn Laadukasta palvlua, aktiivista lomailua vuodn. Lomakylä Santalahti Lomakylä Santalahti Lomakylä Santalahti Lomakylä Santalahti Lomakylä Santalahti Santalahdnti 150 p. p. p Santalahdnti Santalahdnti 150 Santalahdnti p Santalahdnti 150 p Kotka Kotka Kotka Kotka Kotka Uudt upat tmasisust tu loma-asunno t t ovat Uudt upny at tmasisustt t varattavissa! ut loma-asunno t nyt varattavis ovat sa! Lisää hyvän tuuln lämyksiä H YVÄN TUULEN RANNIKKO 35

36 simrkk j ä il m oit uksi s t a Esimrkki nglannin kilisstä alapalkista. Esimrkki mustavalkoissta alapalkista. t tuult t l t l u l u u t u t u t istt t. s l i s l l s i l i l l r l T r. T r. E r T E L T. m E L m E U L m L U m U U n U U H n U n U H n n T H u H n T n u Ä T TTu LYILEIELVEVÄVÄtTtuulYtM YILEVÄT YTYIu YMM YHYM HH mrlhlistaa H ULET. A A A A T A A T H T H O H O K O KK Tunn KOMYILEVÄT HU HY KOHTAA omailua ympäri vuodn Laadukasta palvlua, aktiivista lomailua ympäri vuodn. omailua vuodn Laadukasta palvlua, aktiivista lomailua ympäri vuodn. omailua vuodn Laadukasta palvlua, aktiivista lomailua vuodn. omailua ympäri vuodn Laadukasta palvlua, aktiivista lomailua vuodn. omailua ympäri vuodn Laadukasta palvlua, aktiivista lomailua vuodn. Lomakylä Santalahti Lomakylä Santalahti Lomakylä Santalahti Lomakylä Santalahti Lomakylä Santalahti Santalahdnti 150 p. p. p Santalahdnti Santalahdnti 150 Santalahdnti p Santalahdnti 150 p Kotka Kotka Kotka Kotka Kotka SOUTHEAST For mor good winds xprincs, visit kaakko135.fi th coast of good winds finland Lisää hyvän tuuln lämyksiä H YVÄN TUULEN RANNIKKO 36

37 simrkkjä ilmoituksista

38 simrkkjä ilmoituksista Kotkan Kantasatamassa. Kotkan Kantasatamassa. Ilja Rpin: Eläköön vapaus! Vnäläinn muso, Pitari. Eläköön! Rpin on täällä. Rakastttu mstari. Kyky innostaa. Kiirhdi taitn ja tarinoidn äärll! Ilja Rpin ja hänn kuuluisat oppilaansa -näyttly Pitarin Vnäläisn muson kokolmista Mrikskus Vllamo, Tornatorinti 99, Kotka Opastusvaraukst Lisää hyvän tuuln lämyksiä HYVÄN TUULEN RANNIKKO Ilja Rpin: Eläköön vapaus! Vnäläinn muso, Pitari. Eläköön! Rpin on täällä. Rakastttu mstari. Kyky innostaa. Kiirhdi taitn äärll vaikka välipäivinä. Ilja Rpin ja hänn kuuluisat oppilaansa -näyttly asti! Pitarin Vnäläisn muson kokolmista Mrikskus Vllamo, Tornatorinti 99, Kotka Opastusvaraukst Lisää hyvän tuuln lämyksiä HYVÄN TUULEN RANNIKKO 38

39 simrkkjä sittistä Pis nducipid quiaossunda dolssi magnimi Pis nducipid quiaossunda dolssi magnimi 39 Lisää hyvän tuuln lämyksiä HYVÄN TUULEN RANNIKKO

40 bannrit Ylisbannrit kokovrsiot 967 x x x 70 Jos tässä näkmäsi bannrikoot ivät sovllu käyttöösi, kysy lisätitoja: Vrkkokäyttöön yhtistyöyrityksill ja kunnill on luotu myös logoruutu, josta on 7 värivaihtohtoa. N ovat ladattavissa osoittsta 40

B r ä n d i k ä s i k i r j a

B r ä n d i k ä s i k i r j a Brändikäsikirja Sisällysluettelo 1.0 Kaakko135 brändi 4 1.1 alueellinen matkailustrategia 5 1.2 kaakon tarina 5 1.3 mistä kaakko tunnetaan 6 1.4 kohderyhmät 6 1.5 positiointi 7 1.6 viestinnän kärjet 8

Lisätiedot

Tunnus. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n visuaalinen ilme heijastaa keskusliiton visiota ja missiota sekä uudelle liitolle asetettuja tavoitteita.

Tunnus. Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n visuaalinen ilme heijastaa keskusliiton visiota ja missiota sekä uudelle liitolle asetettuja tavoitteita. Graafinen ohjeisto Tunnus Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n visuaalinen ilme heijastaa keskusliiton visiota ja missiota sekä uudelle liitolle asetettuja tavoitteita. Visio: Suomi on Euroopan kilpailukykyisin

Lisätiedot

Graafiset ohjeet. Päivitetty 27.5.2013 I LVI-TU. LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Graafiset ohjeet I 1

Graafiset ohjeet. Päivitetty 27.5.2013 I LVI-TU. LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Graafiset ohjeet I 1 Graafiset ohjeet Päivitetty 27.5.2013 I LVI-TU LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Graafiset ohjeet I 1 Sisältö Tunnus...3 Typografia...4 Värit...5 Käyntikortit ja sähköinen allekirjoitus...6 Lomakkeet

Lisätiedot

HEI KAAKKOLAINEN! Ohessa esimerkkejä Kaakon elementtien ja sisältöjen käytöstä eri toimijoiden julkaisuissa.

HEI KAAKKOLAINEN! Ohessa esimerkkejä Kaakon elementtien ja sisältöjen käytöstä eri toimijoiden julkaisuissa. PÄIVITETTY 4.4.2014 HEI KAAKKOLAINEN! Ohessa esimerkkejä Kaakon elementtien ja sisältöjen käytöstä eri toimijoiden julkaisuissa. Toimija voi räätälöidä itselleen sopivimman kokonaisuuden esimerkkien pohjalta.

Lisätiedot

Graafinen ohjeistus 5/2012

Graafinen ohjeistus 5/2012 Graafinen ohjeistus 5/2012 Tunnus Kauppakamari-tunnus on muotoilultaan selkeä ja moderni nimilogo. Se viestii suoraselkäisen ja pelkistetyn olemuksensa ansiosta luotettavuutta ja asiantuntemusta. Perustunnus

Lisätiedot

SISÄLLYS SISÄLLYS TUNNUS SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO VÄRIMÄÄRITYKSET TYPOGRAFIA

SISÄLLYS SISÄLLYS TUNNUS SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO VÄRIMÄÄRITYKSET TYPOGRAFIA Suomen Lions-liitto ry:n GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYS SISÄLLYS TUNNUS SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO VÄRIMÄÄRITYKSET TYPOGRAFIA 2 3 4 5 6 Suomen Lions-liitto ry:n graafinen ohjeisto on tehty yhtenäistämään järjestön

Lisätiedot

Kanta-palvelut graafinen ohje , versio 6.0

Kanta-palvelut graafinen ohje , versio 6.0 Kanta-palvelut graafinen ohje 18.9.2017, versio 6.0 Sisältö Kirjoitusasu Palvelut, taivutus, kieliversiot Tunnus Värillinen, musta valkoinen, värillisellä taustalla ja pohjalla sekä suoja-alue, mittasuhteet

Lisätiedot

Kanta graafinen ohje. Versio

Kanta graafinen ohje. Versio Kanta graafinen ohje Versio 3.0 17.3.2014 Sisältö Kirjoitusasu Tunnus Värillinen, musta valkoinen, värillisellä taustalla ja pohjalla sekä suoja-alue, mittasuhteet ja kieliversiot Tunnus ja nimi aukikirjoitettuna

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO 2013

GRAAFINEN OHJEISTO 2013 GRAAFINEN OHJEISTO 2013 GRAAFINEN OHJEISTO 1 Johdanto Kainuun ammattiopiston yhtenäinen graafinen ilme vahvistaa kuvaa laadukkaasta ja luotettavasta toiminnasta ja sitä kautta lisää vetovoimaisuutta ja

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimusten. graafinen ohjeisto

Energiatehokkuussopimusten. graafinen ohjeisto Energiatehokkuussopimusten ilme graafinen ohjeisto Energiatehokkuussopimusten tunnus Suomalaisille energiatehokkuussopimuksille on suunniteltu oma tunnus, jota käytetään kaikessa energiatehokkuussopimusten

Lisätiedot

Etelä-Savo Saimaan maakunta visuaalinen ilme

Etelä-Savo Saimaan maakunta visuaalinen ilme Etelä-Savo Saimaan maakunta visuaalinen ilme Sisältö 1 Esittely 1 2 Kuvamaailma 2 3 Värit 3 4 Tunnus 4 5 Tekstityypit 7 6 Tiedotepohja 8 7 PowerPoint-pohja 9 8 Muut materiaalit 10 2010 1. Esittely Etelä-Savon

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan graafinen ohjeisto 2008 Suunnittelu: Aura Vuorenrinne Hyväksytty hallituksen kokouksessa 29.2.2008.

Turun yliopiston ylioppilaskunnan graafinen ohjeisto 2008 Suunnittelu: Aura Vuorenrinne Hyväksytty hallituksen kokouksessa 29.2.2008. GRAAFINEN OHJEISTO Turun yliopiston ylioppilaskunnan graafinen ohjeisto 2008 Suunnittelu: Aura Vuorenrinne Hyväksytty hallituksen kokouksessa 29.2.2008. SISÄLLYS 1. TYYN TUNNUS...2 1.1. TUNNUKSEN KÄYTTÖ...3

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS OSA 1

GRAAFINEN OHJEISTUS OSA 1 GRAAFINEN OHJEISTUS OSA 1 Kaikki asiakkaidemme tarpeet liittyvät oman näkemyksen välittämiseen toiselle ihmiselle. Vain siitä on kyse, ja vain se on tärkeää. Olipa näkemys tarkoitettu sähköasentajalle,

Lisätiedot

weela.net graafinen ohjeisto

weela.net graafinen ohjeisto weela.net graafinen ohjeisto Sisällys Weela.net SISÄLLYS: Logo sivu Värimääritykset... 2 Suoja-alueet... 3 Typografia... 4 Materiaali malleja Posteri, pöytäständi A ja B... 5 Julistepohja, käyntikorttimalli

Lisätiedot

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO

1/2016 GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO 1.1.2016 1 Sisällys 1. Tunnus... 4 2. Värit... 5 3. Suoja-alue... 6 4. Typografia... 6 5. Käyntikortti... 7 6. Lomakkeisto... 8 7. Kirjekuoret... 9 8. PowerPoint... 10 9. Ilmoittelu...

Lisätiedot

LIITE 1. Graafinen ohjeisto 1(12) GRAAFINEN OHJEISTO. SammutinHuolto Nevanperä Ky 2011

LIITE 1. Graafinen ohjeisto 1(12) GRAAFINEN OHJEISTO. SammutinHuolto Nevanperä Ky 2011 LIITE 1. Graafinen ohjeisto 1(12) GRAAFINEN OHJEISTO SammutinHuolto Nevanperä Ky 2011 2(12) Sisältö 1. Johdanto 3 2. Tunnus 4 - Tunnuksen koko 5 - Tunnuksen suoja-alue 6 - Tunnuksen käyttö 7 3. Värimääritykset

Lisätiedot

Emma & Elias on RAY:n avustusohjelma lasten ja perheiden hyväksi. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Lastensuojelun Keskusliiton kanssa.

Emma & Elias on RAY:n avustusohjelma lasten ja perheiden hyväksi. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Lastensuojelun Keskusliiton kanssa. GRAAFINEN OHJEISTO Emma & Elias on RAY:n avustusohjelma lasten ja perheiden hyväksi. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Lastensuojelun Keskusliiton kanssa. 2 TUNNUS RAY:N KÄYTTÖÖN JÄRJESTÖJEN JA RAY:N KÄYTTÖÖN

Lisätiedot

Digitaalinen MUOTOILU. Petra Suominen

Digitaalinen MUOTOILU. Petra Suominen MUOTOILU Petra Suominen petra.suominen@adkreppi.fi Mikä on yrityksen GRAAFINEN ILME ja on mikä sen tarkoitus? Petra Suominen petra.suominen@adkreppi.fi Graafinen ilme on yritykselle tai yhteisölle luotu

Lisätiedot

SINIVALKOINEN JALANJÄLKI OHJEISTUS TUNNUKSEN KÄYTÖSTÄ

SINIVALKOINEN JALANJÄLKI OHJEISTUS TUNNUKSEN KÄYTÖSTÄ SINIVALKOINEN JALANJÄLKI OHJEISTUS TUNNUKSEN KÄYTÖSTÄ SISÄLTÖ TUNNUS JA SEN KÄYTTÖOIKEUS 3 TUNNUKSEN RAKENNE 4 VÄRIT 5 TUNNUKSEN KÄYTTÖ 6 CO-BRANDING 9 SJ-TUNNUS ja YHTEISÖmerkit 11 TYPOGRAFIA 14 GRAAFISIA

Lisätiedot

SISÄLLYS. 02 Mobiilimaksu-tunnus 04 Tunnuksen käyttö 07 Värit 08 Typografia 09 Maksunappi 10 Maksunapin sijoittelu 10 Maksuikkuna

SISÄLLYS. 02 Mobiilimaksu-tunnus 04 Tunnuksen käyttö 07 Värit 08 Typografia 09 Maksunappi 10 Maksunapin sijoittelu 10 Maksuikkuna GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYS 02 Mobiilimaksu-tunnus 04 Tunnuksen käyttö 07 Värit 08 Typografia 09 Maksunappi 10 Maksunapin sijoittelu 10 Maksuikkuna 2 TUNNUS Mobiilimaksu-tunnus koostuu sim-kortin muotoisesta

Lisätiedot

SINIVALKOINEN JALANJÄLKI OHJEISTUS TUNNUKSEN KÄYTÖSTÄ

SINIVALKOINEN JALANJÄLKI OHJEISTUS TUNNUKSEN KÄYTÖSTÄ SINIVALKOINEN JALANJÄLKI OHJEISTUS TUNNUKSEN KÄYTÖSTÄ SISÄLTÖ TUNNUS JA SEN KÄYTTÖOIKEUS 3 TUNNUKSEN RAKENNE 4 VÄRIT 5 TUNNUKSEN KÄYTTÖ 6 CO-BRANDING 9 GRAAFISET ELEMENTIT 10 YHTEYSTIEDOT 13 TUNNUS JA

Lisätiedot

Menestyvä kunta. Brändäyksen ja markkinointiviestinnän rooli tulevaisuuden rakentamisessa. Janne Saarikko, Zeeland

Menestyvä kunta. Brändäyksen ja markkinointiviestinnän rooli tulevaisuuden rakentamisessa. Janne Saarikko, Zeeland Menestyvä kunta Brändäyksen ja markkinointiviestinnän rooli tulevaisuuden rakentamisessa Janne Saarikko, Zeeland Yksi Suomen suurimmista markkinointiviestinnän palveluyrityksistä Laajin osaamisportfolio

Lisätiedot

Palvelutaloyhdistyksen Graafinen ohjeisto

Palvelutaloyhdistyksen Graafinen ohjeisto Palvelutaloyhdistyksen 17.7.2012 www.koskenrinne.fi/media Ohjeiston esittely Palvelutaloyhdistys Koskenrinne ry on perustettu vuonna 1945 ja se on alueen vanhin vanhusten palveluita tuottava yhdistys.

Lisätiedot

Eläinsuojeluliitto Animalian graafinen ohjeisto

Eläinsuojeluliitto Animalian graafinen ohjeisto Eläinsuojeluliitto Animalian graafinen ohjeisto Sisällys Logo 3 Logon käyttö 4 Värit 6 Typografia 7 Graafiset elementit 8 Esitteet 9 2 Logo Animalian logo muodostuu suorakulmiosta jossa on animalia -tekstin

Lisätiedot

MAKULIHAN YRITYSILMEEN GRAAFINEN OHJEISTO

MAKULIHAN YRITYSILMEEN GRAAFINEN OHJEISTO MAKULIHAN YRITYSILMEEN GRAAFINEN OHJEISTO 2011 Tämä graafinen ohjeisto esittelee Makulihan logon ja sen sovellukset, sekä antaa ohjeet yritysilmeen käyttöön. Ohjeistoa ja sähköisiä originaaleja käytetään

Lisätiedot

Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston. Graafinen ohjeisto

Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston. Graafinen ohjeisto Valkeakosken ammatti- ja aikuisopiston Graafinen ohjeisto Logo Liekkireunat Otsikkoteksti Luetteloteksti Osoite Graafisen ilmeen osat Valkeakosken ammatti- ja aikuiskoulutuskeskuksen visuaalinen ilme muodostuu

Lisätiedot

Suomen Tekstiili ja Muoti ry:n uudistuneen ilmeen graafinen ohjeistus on käytännön työkalu kaikille viestinnän kanssa tekemisissä oleville.

Suomen Tekstiili ja Muoti ry:n uudistuneen ilmeen graafinen ohjeistus on käytännön työkalu kaikille viestinnän kanssa tekemisissä oleville. Graafinen ohjeisto Miten graafisilla sovelluksilla viestitään ja opastetaan? Toimiva graafinen ilme sovelluksineen kiteyttää yrityksen imagon, yhtenäistää yrityskulttuuria ja vapauttaa tärkeitä resursseja

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO 1

GRAAFINEN OHJEISTO 1 GRAAFINEN OHJEISTO 1 LIEHUTA LIPPUAMME YLPEYDELLÄ. Alkusanat 3 Tunnus 4 Värit 9 Typografia 10 Kaari 12 Sovelluksia 13 2 LIPULLINEN RATKAISU Aktiivinen ja valveilla oleva ammattiyhdistysliike tukee työntekijää

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS LOGOT NENÄPÄIVÄ GRAAFINEN OHJEISTUS 2014 NENÄPÄIVÄ

GRAAFINEN OHJEISTUS LOGOT NENÄPÄIVÄ GRAAFINEN OHJEISTUS 2014 NENÄPÄIVÄ GRAAFINEN OHJEISTUS LOGOT GRAAFINEN OHJEISTUS 2014 GRAAFINEN OHJEISTUS LOGOT LOGO Nenäpäivä-tunnuksen kanssa saa leikkiä ja käyttää mielikuvitusta. Tunnukselle saa löytää uusia mitä merkityksellisempiä

Lisätiedot

Parasta Lapsille. Graafinen ohjeisto. päivitetty 2016

Parasta Lapsille. Graafinen ohjeisto. päivitetty 2016 Parasta Lapsille Graafinen ohjeisto päivitetty 2016 Logo Parasta Lapsille -logo on ollut jo vuosikymmenet samanlainen. Tämän graafisen ohjeiston yhteydessä 2014 logoon tehtiin pientä päivitystä linjoihin

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS 1.0

GRAAFINEN OHJEISTUS 1.0 GRAAFINEN OHJEISTUS 1.0 Mainostoimisto Penbox 10-2015 TAIVASSALON LOGO Virallinen logo 2015 Taivassalon ilmeen keskeisin elementti on tunnus logotekstin yhteydessä. Yksimastoisesta purjelaivasta muodostuva

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Päivitetty tammikuussa 2015

Graafinen ohjeisto. Päivitetty tammikuussa 2015 Graafinen ohjeisto Päivitetty tammikuussa 2015 Sisällys Sisällys Esipuhe Liikemerkki ja logo Värit korteille ja kirjepohjalle Typografia Fontit korteille ja kirjepohjalle Kirje- ja esityspohja Käyntikorttipohjat

Lisätiedot

LIITE 8A: RAKENNELUVUN 137 YHTÄLÖITÄ

LIITE 8A: RAKENNELUVUN 137 YHTÄLÖITÄ LIITE 8A: RAKENNELUVUN 37 YHTÄLÖITÄ Raknnluvusta 37 on tämän työn yhtydssä syntynyt yli 00 yhtälöä, joista 00 yhtälöä on analysoitu. Näistä on osoittautunut 70 yhtälöä milnkiintoisiksi ja saman vrran otaksutaan

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO OLLILA TRANS OY

GRAAFINEN OHJEISTO OLLILA TRANS OY GRAAFINEN OHJEISTO OLLILA TRANS OY Ohjeiston sisältö Tämän ohjeiston tarkoitus on antaa selkeät suuntaviivat Ollila Trans Oy:n viestinnälle. Annettuja ohjeita noudattamalla yrityksestä annetaan yhtenäinen,

Lisätiedot

KOUVOLAN JENKKIPALLO RY. GRAAFINEN OHJEISTO / GRAPHIC MANUAL

KOUVOLAN JENKKIPALLO RY. GRAAFINEN OHJEISTO / GRAPHIC MANUAL KOUVOLAN JENKKIPALLO RY. GRAAFINEN OHJEISTO / GRAPHIC MANUAL JOHDANTO INTRODUCTION Kouvolan Indiansin graafinen ohjeisto antaa ohjeistukset visuaalisen ilmeen kanssa toimimiseen. Ohjeiston on tarkoitus

Lisätiedot

Saatesanat...3. Liikemerkki...4. Värit...5. Logo suomenkielisenä...6. Logo ruotsinkielisenä...6. Liikemerkin käyttötapoja...7. Logon käyttötapoja...

Saatesanat...3. Liikemerkki...4. Värit...5. Logo suomenkielisenä...6. Logo ruotsinkielisenä...6. Liikemerkin käyttötapoja...7. Logon käyttötapoja... Graafinen ohjeisto Sisältö 2 Saatesanat...3 Liikemerkki...4 Värit...5 Logo suomenkielisenä...6 Logo ruotsinkielisenä...6 Liikemerkin käyttötapoja...7 Logon käyttötapoja...8 Tunnuksen suoja-alue...9 Typografia...10

Lisätiedot

Jämsän graafinen ilme on raikas, moderni ja keveä, mutta myös perinteisiin nojaava ja visuaalisesti aikaa kestävä ja klassinen.

Jämsän graafinen ilme on raikas, moderni ja keveä, mutta myös perinteisiin nojaava ja visuaalisesti aikaa kestävä ja klassinen. Graafinen ohjeisto Uuden yhdistyneen Jämsän yhtenäinen graafinen ilme vahvistaa omalta osaltaan kaupungin tunnettavuutta ja vetovoimaisuutta. Alueelta löytyy mielenkiintoista ja vahvaa historiaa, mutta

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Graafisessa ohjeistossa linjataan Inaria-brändin visuaalinen ilme ja sen käyttö.

Graafinen ohjeisto. Graafisessa ohjeistossa linjataan Inaria-brändin visuaalinen ilme ja sen käyttö. GRAAFINEN OHJEISTO Graafinen ohjeisto Graafisessa ohjeistossa linjataan Inaria-brändin visuaalinen ilme ja sen käyttö. Se tarjoaa työkalut sekä yrityksen sisäiseen brändin kehittämiseen että tavoitteelliseen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta. Graafinen ohjeisto 2012

Kirkkonummen kunta. Graafinen ohjeisto 2012 Kirkkonummen kunta Graafinen ohjeisto 2012 Graafisen ohjeiston tarkoitus 2 Vahva kunta on nähtävä merkittävänä kilpailuetuna. Yritys- ja julkisuuskuvan tärkeä osa on yrityksen tai organisaation visuaalinen

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO. Päivitetty:

GRAAFINEN OHJEISTO. Päivitetty: Päivitetty: 8.2.2016 Liikemerkki - vaaka Woikosken liikemerkki muodostuu aina tekstilogosta ja sen yhteydessä olevasta tunnuksesta. Liikemerkin muotoja tai niiden suhteita ei saa venyttää tai vääristää

Lisätiedot

SUOMEN VAPAAKIRKON LAPSI- JA NUORISOTYÖN GRAAFINEN OHJEISTO

SUOMEN VAPAAKIRKON LAPSI- JA NUORISOTYÖN GRAAFINEN OHJEISTO SUOMEN VAPAAKIRKON LAPSI- JA NUORISOTYÖN GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLTÖ Johdanto...3 Logo...4 Logon käyttö...6 Logo ja sloganit...8 Typografia...10 Värit...12 Valokuvien käyttö...14 2 Suomen Vapaakirkon lapsi-

Lisätiedot

TAMPEREEN SISU vuodesta d 1960 GRAAFINEN OHJEISTUS

TAMPEREEN SISU vuodesta d 1960 GRAAFINEN OHJEISTUS TAMPEREEN SISU vuodesta 1960 GRAAFINEN OHJEISTUS Sisällysluettelo LOGO Logo 3 Typografia. 5 Värit... 8 Lomakkeet 10 Kuvitus 12 - A KU UVITUS KEET LOMAKK TYPO GRAFI VÄRIT 2 LOGO TAMPEREEN SISU vuodesta

Lisätiedot

PK-PRO. Graafinen ohjeisto. Tunnukset voit ladata: www.pk-pro.fi/media 01.01.2014

PK-PRO. Graafinen ohjeisto. Tunnukset voit ladata: www.pk-pro.fi/media 01.01.2014 Graafinen ohjeisto 01.01.2014 Tunnukset voit ladata: www.pk-pro.fi/media Ohjeiston esittely Suunnittelu-, konsultointi-, valvonta- ja projektinjohtopalvelumme kattaa teollisuuden, liike-elämän, kunnan,

Lisätiedot

Graafinen. ohjeistus

Graafinen. ohjeistus Graafinen ohjeistus 1/2015 A-Kiltojen Liitto ry Graafinen ohjeistus Tunnus, käyttö A-Kiltojen Liiton tunnuksen väri on vihreä. Tunnusta tulee pääasiallisesti käyttää valkoisella tai mahdollisimman vaalealla

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO 11/2014

GRAAFINEN OHJEISTO 11/2014 GRAAFINEN OHJEISTO 11/2014 ROIHU -GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYSLUETTELO 1. ROIHU-LOGO... 3 1.1. PÄÄLOGON KAKSI VERSIOTA... 4 1.2. VÄRIT JA LOGON KIRJASINTYYPPI... 5 1.3. PÄÄLOGON SUOJA-ALUE... 6 1.4. MUSTA

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Esipuhe...2. Sisällysluettelo Tunnus Tunnuksen mittasuhteet ja suoja-alue Tunnuksen minimikoko...

Sisällysluettelo. Esipuhe...2. Sisällysluettelo Tunnus Tunnuksen mittasuhteet ja suoja-alue Tunnuksen minimikoko... Visual Manual 1 Esipuhe Pohjois-Karjala pyrkii pitkäjänteisillä ja johdonmukaisilla markkinointiviestinnän toimenpiteillä luomaan seudusta vahvan ja halutun brändin. Tavoitteena on rakentaa ja viestiä

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO

GRAAFINEN OHJEISTO GRAAFINEN OHJEISTO 8..06 Sisältö Merkki ja tekstiosa 3 Suoja-alue 4 Tunnuksen värit (värillinen tunnus) 5 Tunnuksen värit (harmaasävyinen tunnus) 6 Tunnuksen sähköiset originaalit toimisto-ohjelmiin 7

Lisätiedot

Mikä Emma & Elias?... 3. Tunnus...4. Typografia... 7. Värit... 8. Kuosit...9. Valokuvat... 10. Kuvitukset...11. Käyntikortit...12

Mikä Emma & Elias?... 3. Tunnus...4. Typografia... 7. Värit... 8. Kuosit...9. Valokuvat... 10. Kuvitukset...11. Käyntikortit...12 GRAAFISIA OHJEITA SISÄLLYS Mikä Emma & Elias?... 3 Tunnus...4 Typografia... 7 Värit... 8 Kuosit...9 Valokuvat... 10 Kuvitukset...11 Käyntikortit...12 Julisteet RAY:n käytössä...13 Julisteet järjestöjen

Lisätiedot

RATA-SM -sarjan graafinen ohjeistus Alkusanat Kuvapankki

RATA-SM -sarjan graafinen ohjeistus Alkusanat Kuvapankki GRAAFINEN OHJEISTUS RATA-SM -sarjan graafinen ohjeistus Tähän ohjeeseen on koottu RATA-SM -sarjan ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä käytettävien materiaalien ulkoasua koskevat ohjeet. Tärkeää on muistaa

Lisätiedot

SISÄLLYS SISÄLLYS 2 TUNNUS 3 SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO 4 VÄRIMÄÄRITYKSET 5 TYPOGRAFIA 6 GRAAFISET ELEMENTIT 7 KÄYNTIKORTIT 8 KIRJELOMAKKEET 9

SISÄLLYS SISÄLLYS 2 TUNNUS 3 SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO 4 VÄRIMÄÄRITYKSET 5 TYPOGRAFIA 6 GRAAFISET ELEMENTIT 7 KÄYNTIKORTIT 8 KIRJELOMAKKEET 9 Suomen Lions-liitto ry:n GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYS SISÄLLYS 2 TUNNUS 3 SUOJA-ALUE JA PIENIN KOKO 4 VÄRIMÄÄRITYKSET 5 TYPOGRAFIA 6 GRAAFISET ELEMENTIT 7 KÄYNTIKORTIT 8 KIRJELOMAKKEET 9 KIRJEKUORET 10

Lisätiedot

hannu hautala luontokuvakeskus Graafinen ohjeisto

hannu hautala luontokuvakeskus Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto Tunnus ja värisymboliikka Merkin muoto perustuu lentävään kuukkeliin, joka on Kuusamon metsien onnea tuova seuralainen. Lennon suunta on positiivisesti ylös vasemmalle, joka on kokonaisuutta

Lisätiedot

1.Esipuhe. Esipuhe. Graafinen ohjeisto Rauman Lukko

1.Esipuhe. Esipuhe. Graafinen ohjeisto Rauman Lukko Sisällys Sisällys 1. Esipuhe Teksti 2. Liikemerkki ja värit eri käyttötilanteissa 2.1 Esimerkkejä liikemerkin käytöstä eri taustoissa 3. Liikemerkin mitat ja suoja-alue 4. Logo ja liikemerkki 5. Slogan

Lisätiedot

Suomen Nuorisoseurat. Ohjeistoon tulee tarpeen mukaan lisäyksiä ja päivityksiä. 12.3.2014

Suomen Nuorisoseurat. Ohjeistoon tulee tarpeen mukaan lisäyksiä ja päivityksiä. 12.3.2014 Graafinen ohjeisto tukee Suomen Nuorisoseurojen visuaalista ilmettä sekä auttaa ilmeen yhdenmukaisuuden säilyttämisessä. Ohjeisto antaa peruslinjat painotuotteiden toteuttamiseen. Ohjeistoon tulee tarpeen

Lisätiedot

SAAREN GRAAFISET OHJEET KEMIÖN- VISUAALINEN IDENTITEETTI

SAAREN GRAAFISET OHJEET KEMIÖN- VISUAALINEN IDENTITEETTI VISUAALINEN IDENTITEETTI KEMIÖN- SAAREN GRAAFISET OHJEET Tunnus ja graafinen ilme viestivät Kemiönsaaren kunnan arvoja: avoimuutta, aktiivisuutta ja uudistumiskykyä. Päivitetty graafinen ilme on raikas

Lisätiedot

Tunnus. Tunnuksen VÄRIVERSIOT. Min. 20 mm

Tunnus. Tunnuksen VÄRIVERSIOT. Min. 20 mm Graafinen ohje Tunnus Oulu Sinfonian tunnuksena käytetään ensisijaisesti ohessa kuvattua liikemerkin ja nimilogon kiinteää yhdistelmää. Käytössä on huolehdittava, että tunnuksen mittasuhteet sekä nimilogon

Lisätiedot

TUNNUS TUNNUS. Lounais-Suomen ympäristökasvatustoiminnan tunnus GRAAFINEN OHJEISTUS

TUNNUS TUNNUS. Lounais-Suomen ympäristökasvatustoiminnan tunnus GRAAFINEN OHJEISTUS Lounais-Suomen ympäristökasvatustoiminnan tunnus GRAAFINEN OHJEISTUS Tunnus - Kehrä Lounais-Suomen ympäristökasvatustoiminnan tunnukseen kuuluu kaksi osaa: kuviollinen kehrä-tunnus ja toiminnan/tapahtuman

Lisätiedot

SISÄLLYS JOHDANTO 5. KUVAT 1. TUNNUS - SANOMA 6. VERKKOSIVUT 2. TUNNUS - KÄYTTÖ 7. TUOTEKORTIT JA ESITTEET. 2.1 Suoja-alue. 7.

SISÄLLYS JOHDANTO 5. KUVAT 1. TUNNUS - SANOMA 6. VERKKOSIVUT 2. TUNNUS - KÄYTTÖ 7. TUOTEKORTIT JA ESITTEET. 2.1 Suoja-alue. 7. GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYS JOHDANTO 1. TUNNUS - SANOMA 2. TUNNUS - KÄYTTÖ 2.1 Suoja-alue 2.2 Eri osien käyttö 2.3 Minimikoot 5. KUVAT 6. VERKKOSIVUT 7. TUOTEKORTIT JA ESITTEET 7.1 Tuotekortit 7.2 Esitteet

Lisätiedot

1 Tikkurilan judokat ry Logo- ja tunnusohjeisto 2014. Tikkurilan Judokat Ry Logo ja tunnus 2014

1 Tikkurilan judokat ry Logo- ja tunnusohjeisto 2014. Tikkurilan Judokat Ry Logo ja tunnus 2014 1 Tikkurilan judokat ry Logo- ja tunnusohjeisto 2014 Tikkurilan Judokat Ry Logo ja tunnus 2014 Sisällys 1 Logo ja tunnus 1.1 Cmyk/rgb, kolmiulotteinen 1.2 Harmaasävy, kolmiulotteinen 1.3 Cmyk, kaksiulotteinen

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 1.0

Graafinen ohjeisto 1.0 Graafinen ohjeisto 1.0 01 01 Peruselementit Logo POP vakuutuksen logo on suunniteltu digitaaliseen ympäristöön ja siksi digitaalinen näkyvyys määrittelee ilmeen. Play-elementti Play-elementti painikkeenomaisena

Lisätiedot

Strategia Päivitetty

Strategia Päivitetty Strategia 2020 Päivitetty 25.8.16 Visio Matkailun identiteettimme rakentuu luontaisista elementeistä, joita alueesta viestitään muutenkin Luonto, Aurinko, Onnellisuus, Energia, Kansainvälisyys Visio muodostuu

Lisätiedot

Kainuun liitto. Graafiset elementit ja ohjeet

Kainuun liitto. Graafiset elementit ja ohjeet Kainuun liitto Graafiset elementit ja ohjeet Logot Kainuun liiton logo esitetään ylläolevalla tavalla. Logoa ei esitetä missään muussa muodossa tai väreissä, lukuunottamatta mustavalkoisia esityksiä,

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS. Graafinen ohjeisto

GRAAFINEN OHJEISTUS. Graafinen ohjeisto GRAAFINEN OHJEISTUS LOGO SLOGANILLA Elämän peruspilarit Tunnus kokonaisuutena kuvaa vahvaa I-kirjainta viitaten Iisalmen kaupungin nimeen. Logon kantava idea tulee Koljonvirran pohjassa säilyneistä alkuperäisen

Lisätiedot

Graafinen ohje 1(8) 16.10.2012 GRAAFINEN OHJE. PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki

Graafinen ohje 1(8) 16.10.2012 GRAAFINEN OHJE. PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki Graafinen ohje 1(8) GRAAFINEN OHJE Graafinen ohje 2(8) Miksi graafiset ohjeet? Näiden graafisten ohjeiden avulla luomme yhtenäisyyttä ja tunnistettavuutta HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGAn viestintään.

Lisätiedot

Hai uoto. luokseen kutsuva loistokunta. Graafinen ohjeisto

Hai uoto. luokseen kutsuva loistokunta. Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto 1 Sisällys Esipuhe 3 Tunnus 4 Versiot 5 Käyttö 9 Vaakuna 10 Värit 11 Typografia 12 Graafiset elementit 13 Lomakepohjat 14 Vaakunalla 14 Markkinointitunnuksella 15 Kirjekuoret ja käyntikortit

Lisätiedot

Värit. Punainen Pantone: 179 CMYK: 0C 90M 80Y 0K RGB: 199R 55G 53B Hex: #C73735

Värit. Punainen Pantone: 179 CMYK: 0C 90M 80Y 0K RGB: 199R 55G 53B Hex: #C73735 Graafinen ohjeisto Tunnus Pinskujen tunnusta voidaan käyttää värillisenä tai mustavalkoisena. Tunnusta suositellaan käytettäväksi vaalealla tai Pinskujen keltaisella pohjalla. Mustavalkoista tunnusta voi

Lisätiedot

Sisältö. Tunnus 3 Tunnuksen käyttötapoja 4 Värit 5 Typografia - Verkossa 6 Typografia - Printissä 7

Sisältö. Tunnus 3 Tunnuksen käyttötapoja 4 Värit 5 Typografia - Verkossa 6 Typografia - Printissä 7 Graafinen ohjeisto Sisältö Tunnus 3 Tunnuksen käyttötapoja 4 Värit 5 Typografia - Verkossa 6 Typografia - Printissä 7 2 Tunnus Vaakaversio Kompaktiversio Suojaetäisyydet Logon suoja-alue Grönä Åretin versaali

Lisätiedot

Kainuun sote. Graafiset elementit ja ohjeet

Kainuun sote. Graafiset elementit ja ohjeet Kainuun sote Graafiset elementit ja ohjeet Logot Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän logo esitetään ylläolevalla tavalla. Logia ei esitetä missään muussa muodossa tai väreissä, lukuunottamatta

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Johdanto 3

Sisällysluettelo. 1 Johdanto 3 GRAAFINEN OHJEISTO Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Logon/liikemerkin rakenne 3 2.1 Logon/liikemerkin rakenne 4 markkinointiviestinnässä 2.2 Suoja-alue 4 2.3 Värit ja esitystavat 5 2.4 Värit markkinointiviestinnässä

Lisätiedot

Graafinen. ohjeisto. Laureamkon Brändikirja Graafinen ohjeisto

Graafinen. ohjeisto. Laureamkon Brändikirja Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto 1 Graafinen ohjeisto Liitteenä Laurea-ammattikorkeakoulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan ohjeiston mukaiset mallit, joiden pohjalta visuaalista ilmettä toteutetaan. Sisällys 2

Lisätiedot

Ohjeita noudattamalla ja soveltamalla luodaan yhtenäinen ilme kaikkiin säätiön materiaaleihin tunnuksesta sähköiseen viestintään asti.

Ohjeita noudattamalla ja soveltamalla luodaan yhtenäinen ilme kaikkiin säätiön materiaaleihin tunnuksesta sähköiseen viestintään asti. YLEISTÄ Graafisen ohjeiston tarkoitus on toimia tukivälineenä eri sidosryhmille sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä. Ohjeistossa on esitelty ohjein ja esimerkein Epilepsiatutkimussäätiön visuaalinen

Lisätiedot

ViNOn graafinen ohjeisto, alpha 22.1.2013

ViNOn graafinen ohjeisto, alpha 22.1.2013 ViNOn graafinen ohjeisto, alpha 22.1.2013 Johdanto Graafiset ohjeistot ovat viestinnän alan yleinen käytäntö. Kaikessa järjestöviestinnässä käytetään organisaatiokohtaisia graafisia ohjeistuksia, jotta

Lisätiedot

Osa 1 Perussuom alaisten graafinen ohjeisto

Osa 1 Perussuom alaisten graafinen ohjeisto Osa 1 Perussuom alaisten graafinen ohjeisto Jos haluat lisätietoja, ilmoituspohjia tai tilata sivuilla esiteltyjä tuotteita, ota yhteyttä Matias Turkkila, 040 172 7525, matias.turkkila@perussuomalaiset.fi

Lisätiedot

YRITYSTUNNUS TEKSTILOGO SYMBOLI

YRITYSTUNNUS TEKSTILOGO SYMBOLI YRITYSTUNNUS Yritystunnus koostuu tekstilogosta ja symboliosasta, joiden kokosuhteen toisiinsa tulee pysyä muuttumattomana. Tekstilogo on 100% musta. Symboliosa on oranssi-harmaa-liukuvärinen ja pallomainen,

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry, Kalevan Nuorten Liitto ry

Graafinen ohjeisto. Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry, Kalevan Nuorten Liitto ry tukee Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry:n ja Kalevan Nuorten Liitto ry:n visuaalista ilmettä sekä auttaa ilmeen yhdenmukaisuuden säilyttämisessä. Ohjeisto antaa peruslinjat painotuotteiden toteuttamiseen.

Lisätiedot

Seuratunnus - Käyttötavat

Seuratunnus - Käyttötavat GRAAFINEN OHJEISTUS Graafinen ohjeistus Graafisen ohjeistuksen tarkoituksena on antaa suuntaviivat uuden Hunters Juniors -ilmeen käyttöön eri julkaisumuodoissa ja alustoissa. Yhtenäinen ilme antaa yhdistyksestä

Lisätiedot

JHS 185 Asemakaavan pohjakartan laatiminen Liite 2 Asemakaavan pohjakartan kohdemalli

JHS 185 Asemakaavan pohjakartan laatiminen Liite 2 Asemakaavan pohjakartan kohdemalli JUHTA - Julkisn hallinnon titohallinnon nuvottlukunta JHS 185 Asmakaavan pohjakartan laatiminn Liit 2 Asmakaavan pohjakartan kohdmalli Vrsio: 1.0 / 20.3.2013 Julkaistu: 2.5.2014 Voimassaoloaika: toistaisksi

Lisätiedot

2. Graafi nen yrityskuva

2. Graafi nen yrityskuva 2. Graafi nen yrityskuva 2.1. Näin käytät tunnisteita 2.2. Liikemerkki / logo ja sen suhteet 2.3. Logon ja sloganin suoja-alueet 2.4. Logon käyttö 2.5. Typografi a 2.6. Värit TULIKIVI OYJ:N GRAAFINEN YRITYSKUVA

Lisätiedot

Suunnittelijan sana. 3 Logo 4 Logon eri versiot 5 Logon käyttö 6 Logon virheellinen käyttö 7 Värimaailma 8 Typografia

Suunnittelijan sana. 3 Logo 4 Logon eri versiot 5 Logon käyttö 6 Logon virheellinen käyttö 7 Värimaailma 8 Typografia Graafinen ohjeisto Sisältö 2 Suunnittelijan sana 3 Logo 4 Logon eri versiot 5 Logon käyttö 6 Logon virheellinen käyttö 7 Värimaailma 8 Typografia Suunnittelijan sana Tämän graafisen ohjeiston tarkoitus

Lisätiedot

SUOMEN VOIMISTELULIITTO GRAAFINEN OHJEISTO

SUOMEN VOIMISTELULIITTO GRAAFINEN OHJEISTO SUOMEN VOIMISTELULIITTO GRAAFINEN OHJEISTO SISÄLLYSLUETTELO Tunnus 4 Tunnuksen kieliversiot 5 Tunnuksen käyttö 6 Tunnuksen suoja-alue 8 Tunnuksen Kielletty käyttö 9 Tunnuksen värit 10 Avustava väripaletti

Lisätiedot

TULLI GRAAFINEN OHJEISTUS ILMEEN PERUSELEMENTIT GRAAFINEN OHJEISTO 2016

TULLI GRAAFINEN OHJEISTUS ILMEEN PERUSELEMENTIT GRAAFINEN OHJEISTO 2016 TULLI GRAAFINEN OHJEISTUS ILMEEN PERUSELEMENTIT GRAAFINEN OHJEISTO 2016 TULLI GRAAFINEN OHJEISTUS ILMEEN PERUSELEMENTIT 2 SISÄLTÖ Saatteeksi... 3 Tullin tunnus... 4 Tullin tunnusvaihtoehdot... 5 Tullin

Lisätiedot

TERVETULOA HYVÄN TUULEN RANNIKOLLE!

TERVETULOA HYVÄN TUULEN RANNIKOLLE! TERVETULOA HYVÄN TUULEN RANNIKOLLE! WELCOME TO THE COAST OF GOOD WINDS! PYHTÄÄ KOTKA HAMINA VIROLAHTI MIEHIKKÄLÄ www.kaakko135.fi TÄÄLLÄ ASUU HYVÄ TUULI. Kun hymy ulottuu silmiin asti. Kun kokee tulleensa

Lisätiedot

KLIFFAN GRAAFINEN OHJE

KLIFFAN GRAAFINEN OHJE KLIFFAN GRAAFINEN OHJE SISÄLTÖ 3 LEIRITUNNUS Yleistä Käyttötarkoitukset, Suoja-alue, Minimikoko & Värit SP:n ja Päpan logo SP:n logon säännöt, suoja-alue & värit 7 VÄRIT, TAUSTAT JA GRAFIIKKA KÄYTTÖOHJE

Lisätiedot

7.1.2014. Graafinen ohjeisto

7.1.2014. Graafinen ohjeisto 7.1.2014 Graafinen ohjeisto Sisällysluettelo Yhtenäisen ilmeen edut... 3 Nimi ja sen käyttö... 4 Slogan... 6 Liikemerkki... 7 Liikemerkki poikkeuksellinen käyttö... 8 Liikemerkki värit... 9 Lisävärit...

Lisätiedot

Leikkuuvarat ja PDF:n teko painoon

Leikkuuvarat ja PDF:n teko painoon Leikkuuvarat ja PDF:n teko painoon Kun luot uuden dokumentin, leikkuuvarat määritellään heti ensimmäisenä. Voidaan tehdä myös jälkikäteen: File -> Document Setup. (Avautuu samanlainen ikkuna.) Yleinen

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto sivu Sisällysluettelo. sivu 3 Johdanto. Logo sivu 4. Värit sivu 6. Tekstityypit sivu 7. Lomakkeisto sivu 8. Kirjelomake Jatkolomake

Graafinen ohjeisto sivu Sisällysluettelo. sivu 3 Johdanto. Logo sivu 4. Värit sivu 6. Tekstityypit sivu 7. Lomakkeisto sivu 8. Kirjelomake Jatkolomake Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto sivu Sisällysluettelo sivu 3 Johdanto Logo sivu 4 Värit sivu 6 Tekstityypit sivu 7 Lomakkeisto sivu 8 Kirjelomake Jatkolomake Kirjekuori C4 Kirjekuori C5 Kirjekuori

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO versio 1.0

GRAAFINEN OHJEISTO versio 1.0 03.11.2017 GRAAFINEN OHJEISTO versio 1.0 SISÄLLYS Graafisen ohjeiston tarkoitus on nimensä mukaisesti ohjeistaa, selkeyttää ja yhdenmukaistaa Vierailu- ja innovaatiokeskus Joen yhteydessä tapahtuvaa viestintää.

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Graafinen ohjeisto

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Graafinen ohjeisto Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Graafinen ohjeisto 1 Sisällys Tunnus 3 Tunnuksen suoja-alueet 4 Tunnuksen käyttö 5 Värit 6 7 Kaakkolennokit 8 Sovellukset Käyntikortit 9 Asiakirjapohja

Lisätiedot

KORVATUNTURI SAVUKOSKI

KORVATUNTURI SAVUKOSKI KORVATUNTURI SAVUKOSKI Graafinen ohjeisto / 1 Sisällysluettelo Logon käyttö 3 Logoversiot 7 Brändivärit 21 Typografia 25 Kuvankäyttötapa 28 / 2 Logon käyttö / 3 Logo ja liikemerkki LIIKEMERKKI koostuu

Lisätiedot

LOGON MITTASUHTEET. Pirkan Isännöintikeskus Oy:n logoa voidaan käyttää 4-värisenä tai mustavalkoisena.

LOGON MITTASUHTEET. Pirkan Isännöintikeskus Oy:n logoa voidaan käyttää 4-värisenä tai mustavalkoisena. GRAAFINEN OHJEISTO Pirkan Isännöintikeskus ISA Oy:lle on luotu uusi graafinen linjaus ja ohjeistus tammikuussa 2006, samalla kun yrityksen nimi muuttui ISA-auktorisoinnin yhteydessä. (ISA on Isännöitsijöiden

Lisätiedot

5. Omat rahat, yrityksen rahat

5. Omat rahat, yrityksen rahat 5. Omat rahat, yrityksn rahat Matmaattist aint Intgraatio: yhtiskuntaoppi Tässä jaksossa Palkka, palkkakustannukst Budjtti, budjtointi Kannattavuus, tulos Hinnoittlu, hinta Osio 5/1 Matmaattist aint 5.

Lisätiedot

Tunnus. Tiedosto: 4ctunnus.eps

Tunnus. Tiedosto: 4ctunnus.eps Tunnus Yleiset ohjeet Tunnus esiintyy aina tekstillisenä. Tunnuksen värit ovat identtiset EU-lipun värien kanssa. Värit: Pantone Reflex Blue ja Pantone Process Yellow ja neliväripainatuksessa seuraavasti:

Lisätiedot

PORI ENERGIA OY GRAAFINEN OHJEISTO

PORI ENERGIA OY GRAAFINEN OHJEISTO PORI ENERGIA OY GRAAFINEN OHJEISTO YRITYSTUNNUS Pori Energia Oy:n yritystunnus muodostuu kolmea salamaa kuvaavasta kuviosta ja Pori Energia - logosta. Yritystunnus muuten esitetään esitettyjen ohjeiden

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTUS versio 1.0

GRAAFINEN OHJEISTUS versio 1.0 GRAAFINEN OHJEISTUS versio 1.0 THE VOICE The Voice on hyväntuulinen ja positiivinen ystävä jonka elämäntehtävä on viihdyttäminen! The Voicen idea on soittaa uptempoista pop-musiikkia, jota höystetään mielenkiintoisilla

Lisätiedot

2.1 Tunnus. TUNNUKSEN KÄYTÖN RAJOITUKSET Käytä kuhunkin käyttötarpeeseen suunniteltuja originaaleja logoversioita www-sivujen logopankista

2.1 Tunnus. TUNNUKSEN KÄYTÖN RAJOITUKSET Käytä kuhunkin käyttötarpeeseen suunniteltuja originaaleja logoversioita www-sivujen logopankista 2.1 Tunnus LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU GRAAFINEN OHJEISTO 7 Lahden ammattikorkeakoulun merkki perustuu vahvaan, tunnistettavaan kirjainmuotoiluun, joka on linjassa ilmeessä käytettävän muun typografian kanssa.

Lisätiedot

Tunnus. Typografia. Värit. Kuvamaailma. Sovellukset. päävärit lisävärit. värivariaatiot koko käyttö suoja-alue. internet Office

Tunnus. Typografia. Värit. Kuvamaailma. Sovellukset. päävärit lisävärit. värivariaatiot koko käyttö suoja-alue. internet Office graafinen ohjeisto Tunnus värivariaatiot koko käyttö suoja-alue Typografia internet Office Värit päävärit lisävärit Kuvamaailma valokuvat graafiset elementit kuvituskuvat Sovellukset PowerPoint Mikä on

Lisätiedot

Sisällys. 1 Tunnus 4. 2 Käyttöehdot 5. 3 Värit 6. 4 Typografi a 7. 5 Sovellukset 8. www.rakennepalvelu.com

Sisällys. 1 Tunnus 4. 2 Käyttöehdot 5. 3 Värit 6. 4 Typografi a 7. 5 Sovellukset 8. www.rakennepalvelu.com Graafinen ohjeisto Sisällys 1 Tunnus 4 2 Käyttöehdot 5 3 Värit 6 4 Typografi a 7 5 Sovellukset 8 www.rakennepalvelu.com 1 Tunnus Rakennepalvelu Jurva Rinne Ky:n tunnus koostuu kuusisymbolista ja yrityksen

Lisätiedot

Tunnuksen käyttö 28.4. 2014

Tunnuksen käyttö 28.4. 2014 Tunnuksen käyttö 28.4. 2014 Sisältö Saatteeksi Tässä ohjeistossa määritellään Lähienergiatunnuksen käyttöä, linjataan ehdot sen käyttöoikeudelle ja kerrotaan valvonnasta. Ohjeiston tarkoituksena on selkeyttää

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGIN GRAAFINEN OHJEISTO

YLIVIESKAN KAUPUNGIN GRAAFINEN OHJEISTO YLIVIESKAN KAUPUNGIN GRAAFINEN OHJEISTO 1 SISÄLLYSLUETTELO TAUSTAA TUNNUKSESTA 3 MERKKI 4 LOGO 5 TYPOGRAFIA 6 TUNNUKSEN VÄRIT Nelivärisenä CMYK 7 Nelivärisenä RGB 8 Kaksivärisenä 9 Yksivärisenä 10 MERKIN

Lisätiedot

Merkki luottamuksesta. Ohjeet ISA -tunnuksen käytöstä

Merkki luottamuksesta. Ohjeet ISA -tunnuksen käytöstä Merkki luottamuksesta Isännöitsijöiden Auktorisointiyhdistys ISA ry on kiinteistöalan järjestöjen perustama yhdistys, joka myöntää auktorisoinnin riittävän pätevyyden ja kokemuksen omaaville isännöitsijöille

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Mainostoimisto Bock's Office Oy VAASANSEUDUN KEHITYS OY VASAREGIONENS UTVECKLING AB VAASA REGION DEVELOPMENT COMPANY

Graafinen ohjeisto. Mainostoimisto Bock's Office Oy VAASANSEUDUN KEHITYS OY VASAREGIONENS UTVECKLING AB VAASA REGION DEVELOPMENT COMPANY Graafinen ohjeisto Mainostoimisto Bock's Office Oy Johdanto Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK elää ajan hengessä on avoin ja helposti lähestyttävä, mutta kuitenkin ryhdikäs, määrätietoinen ja terävä koko seudun

Lisätiedot