B r ä n d i k ä s i k i r j a

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "B r ä n d i k ä s i k i r j a"

Transkriptio

1 Brändikäsikirja

2 Sisällysluttlo 1.0 Kaakko135 brändi alullinn matkailustratgia kaakon tarina mistä kaakko tunntaan kohdryhmät positiointi vistinnän kärjt vistintästratgia nimi ja slogan Kaakko135 graafinn ohjisto Tunnus mittasuhtt ja suoja-alu tunnus sloganilla tunnus vrsiot kilivrsiot minimikoko Värivrsiot virhllinn käyttö Värit Päävärit Lisävärit Typografia kuvitustyyli Sovllukst käyntikortit kirjkuort- ja lomakpohjat powrpoint-pohjat vrkkosivut sittt mainonta vrkkomainonta julkaisut mssuosasto näkyvyys yrittäjin ja kuntin matriaalissa graafist lmntit värit simrkkjä ilmoituksista simrkkjä sittistä bannrit 40

3 LUKIJALLE Pidät kädssäsi Kaakko135 -brändikäsikirjaa. Tämä julkaisu on tarkoitttu kaikill niill, jotka työskntlvät Kotkan-Haminan sudun matkailun parissa. Tavoittna on kuvata brändin taustoja, tahtotilaa ja tuntita, skä antaa ammattilaisll tarvittavat ohjt ja työkalut brändilmnttin käyttämisn ja sovltamisn ri tilantissa. Hyväntuulisia htkiä Kaakko135 -brändin parissa! 3

4 1.0 brändi 4

5 1.1 ALUEELLINEN MATKAILUSTRATEGIA 1.2 KAAKON TARINA Kotkan-Haminan sudun alullinn matkailustratgia toimii pohjana Kaakko135 -brändin tavoittissa. Matkailustratgia on thty yhtistyössä alun viidn kunnan Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti ja Mihikkälä skä alun khittämisyhtiö Cursor Oy:n kanssa. Kun hymy ulottuu silmiin asti. Kun kok tullnsa aidosti palvlluksi. Kun lämys piirtyy muistoksi sydämn. Kun kiir lakkaa olmasta. Kun kaikki on oikin ja kohdallaan. Kun hyvä tuuli valtaa miln. Siitä titää, ttä on prillä. Kaakko135 on lähllä kaikka ikä kaukana mistään. Matkailustratgian visio 2020 kityttää slkästi yhtisn tahtotilan: "Kotkan-Haminan sutu on Suomssa ja Pitarin alulla kärkituottistaan tunnttu ympärivuotinn matkailu- ja tapahtumakohd. Sudun matkailuja tapahtumatuotanto on laadukasta, tavoittllista, yritysvtoista yhtistyötä. Kaakko135 sijaits itäisn Suomnlahdn rannikolla, Kymijon ja itärajan välisllä alulla. Kaakko135 käsittää viisi kuntaa: Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti ja Mihikkälä. Kunnilla on vahva yhtinn historia ja luonnollista kanssakäymistä niin kulttuurissti kuin maantitllisstikin. Kaakko135 -brändi on synnyttty tukmaan tätä visiota ja sn takana olvaa stratgiaa ja vastaamaan sn asttamaa tahtotilaa. 5

6 1.3 MISTÄ KAAKKO TUNNETAAN 1.4 KOHDERYHMÄT Kaakko135 vahvuuksia ovat kunnittain: Pyhtään sutu - Liikunta ja vapaa-aika Kotkan sutu - Mrnkulku, satama kaupungissa Haminan sutu - Historia ja militaria Virolahdn sutu - Raja, luonto Mihikkälän sutu - Sotahistoria ja maasutu Brändillä on kolm ri pääkohdryhmää. Suomalaist, joista suurin osa saapuu Uudltamaalta Vnäläist, joista suurin osa lähtöisin Pitarin sudulta Muut kansainvälist matkailijat Suurin osa alull saapuvista matkailijoista saapuu alun rannikkoa myötäilvää E18-titä pitkin Uudltamaalta pääkaupunkisudulta tai Vaalimaan kautta Pitarin suunnasta. Vsits alull saavutaan vastaavasti rannikkoa pitkin joko idästä tai lännstä. 6

7 1.5 POSITIOINTI Kaakko135 ydinarvot Laadukas ja yksilöllinn Kärkituottistaan tunnttu Yritysvtoinn Kaakko135 -brändin ydin kitytyy milikuvaan ainutlaatuissta laadukkaasta rannikosta, jonka vroista i ol muualla kohdryhmin luontaisissa matkailukohtissa. Laatu näkyy hyvänä palvluna, arjn luksuksna, joka i kuitnkaan ol ylimilistä tai pröystäilvää. Kaakko135 :n matkailutoiminnot liittyvät lähs poikkukstta rannikkoon tai sn lähisyytn. 7

8 1.6 VIESTINNÄN KÄRJET Alulla on viisi vistinnällistä kärkä, jotka pohjautuvat tunnistttuihin vahvuuksiin. Markkinoinnin kärkituottt ja sudun rottautumistkijät Kotkan Mripäivät Vllamo Hamina Tattoo Martarium Historiallist linnoitukst ja linnoittt Khittyvät kärkituottt Vaalimaa Vnäjän portti Pyhtään uudt liikuntakohtt Kaupunkisatama-alut Erityisosaamisalut kulttuuri- ja historiamatkailu tapahtumat ristilymatkailu Luonto-, liikunta- ja hyvinvointiplvlut työ- ja liikmatkailu Prusta kahvila- ja ravintolapalvlut Majoituspalvlut ostosmatkailu ohjlmapalvlut Vahvuudt joki rajasutu mri 8

9 1.7 VIESTINTÄSTRATEGIA ja mdiavalinnat 1.8 NIMI JA SLOGAN Koko Kaakko135 -alun näkyminn mahdollisimman laajalti on kaikkin alulla toimivin tkijöidn duksi. Jokainn brändikohtaaminn kasvattaa alun tunnttuutta ja siitä kasvavaa milikuvaa. Siksi onkin tärkää, ttä brändi tuodaan sill yhtnäissti mahdollisimman monssa yhtydssä. Kaakko135 on suunnitltu näkymään laajalti kaikssa matkailuun liittyvässä toiminnassa. Brändin tul näkyä matkailuyrittäjin päivittäisssä toiminnassa ja markkinoinnissa, matkailutoimijoidn omassa toiminnassa ja myös alun asukkaidn arjssa. Paras tapa vidä oman alun tunnttuutta ja myös omia intrssjä tnpäin on olla osa laadukasta brändiä. Alun matkailubrändin nimksi on valittu Kaakko135 ja sloganiksi Hyvän tuuln rannikko. Nimi krtoo modrnilla ja milnkiintoislla, uniikin ajattomalla tavalla alun sijainnista. S vistii myös mrllisyyttä ja rannikon tmaa. Yhdssä sloganin kanssa s ilmntää laatua, joka on alull ominaista: aitoja ja lämminhnkisiä, hyvän miln lämyksiä. Alun matkailun suturyhmä ja kuntin matkailutoimijat käyttävät brändiä kaikssa vistinnässään. Matkailuyrittäjill tuodaan lukusia mahdollisuuksia hyödyntää brändiä omassa toiminnassaan ja näin hyötyä sn alla thtävästä markkinoinnista. Eräs tärkimmistä matkailumarkkinoinnin ryhmistä on ihmist, joita kannusttaan krtomaan kokmuksistaan Kaakko135 :ssa. Hnkilökohtainn suositus on parasta markkinointia. Vistinnän painopistnä tul olmaan sähköinn vistintä, jonka osuutta muun muassa sosiaalisn mdian osalta kasvattaan rohkasti skä omissa vrkkopalvluissa ttä ulkoisissa vrkkomdioissa. Myös muita mdioita hyödynntään vahvasti. 9

10 2.0 graafinn ohjisto Graafisn ohjiston thtävä on luoda dllytykst yhtnäisll ilmll. Visuaalistn lmnttin tarkalla määrittlyllä ja säätlyllä vistinnästä tul hämpää ja hallitumpaa. Ohjistoa i ol luotu rajoittamaan suunnittlua vaan tukmaan yhtisn vistin kommunikoimista. Kun matriaalit ovat linjassa ksknään, auttavat n rakntamaan yhtnäistä kuvaa. Tätä ohjistoa tul noudattaa kaikssa KAAKKO135 :n paintussa ja sähköisssä vistinnässä, markkinoinnissa ja tidottamisssa. Ohjisto määrittl mm. tunnustn, typografian ja värin käytön. 10

11 TUNNUS 2.1 Tunnus koostuu kltaissta ruorista skä logo-osasta. Lähtökohtana on laadukas, modrni, rottuva ja positiivinn tunnus skä ilm Kotkan-Haminan sudun matkailull. Tunnuksn mrkkinä toimii tyylitlty ruorin ja auringon yhdistlmä. Siinä voidaan nähdä myös majakan valo. Mrkki koostuu usasta osasta, jotka yhdssä muodostavat vahvan kokonaisuudn, aivan kutn sutukin. Tunnuksn logo-osassa käyttään modrnia hallittua typografiaa. Tunnuksssa on huomioitu myös sn käyttö ilman slogania; tunnuksn tul vistiä Hyvän tuuln rannikkoa, laadukasta, lppoisaa ja hyväntuulista kokmusta ilman ttä slogan näkyy. Tunnuksn yhdistyvät valo, loist, ilo, raikkaus, monipuolisuus, luonnollisuus, modrnius ja samalla kodikkuus. 11

12 Tunnus > mittasuhtt ja suoja-alu KAAKKO135 -tunnus muodostuu kahdsta lmntistä: liikmrkistä skä KAAKKO135 logotyypistä. 1 X Tunnuksn osin skä tunnuksn osin kskinäistn mittasuhtidn tul aina olla ohisn ohjistuksn mukaist. Tunnuksn osia voidaan käyttää myös toisista rillään. Mittasuhtidn tul silti säilyä ohjistuksn mukaisina. SUOJA-ALUEET Tunnuksn ympärill on määritlty suoja-alu, jonka sisäpuolll i sijoitta tkstiä, kuvia tai muita graafisia lmnttjä. Ainoastaan sloganin sijoittaminn on sallittua, tällöin pystytunnuksssa tul huomioida suojaalun kasvaminn alas sloganin alarunasta 1 X. 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 0,5 X 1 X 1 X 1 X 0,5 X 1 X 0,5 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X Käytä aina digitaalista originaalitidostoa, joka on ladattavissa osoittsta 1 X 0,5 X 12 = SUOJA-ALUE

13 Tunnus > sloganilla KAAKKO135 :n slogan on Hyvän tuuln rannikko. Slogania käyttään ilmoituksissa, ja s sijoittaan kskitttynä tunnuksn alapuolll, suoja-alun ulkopuolll. Jos slogania i käyttä logon yhtydssä, sloganin voi kirjoittaa sim. ilmoituksn lipätkstiin. Hyvän tuuln rannikko 13

14 Tunnus > vrsiot Vrsioidn käyttö Pääsääntöissti toivottavaa on pystyvrsion pystyvrsiot käyttö. Jos pystyvrsio kotaan päsovltuvaksi haluttuun tilaan tai kohtsn, käyttään tilalla vaakavrsiota. Hyvän tuuln rannikko vaakavrsiot 14

15 Tunnus > kilivrsiot Kaakko135 - brändinimä voidaan tarvittassa käyttää myös ri kilivrsioina markkinointiyhtydstä riippun. Erikilistn vrsioidn lähtökohtana on mahdollisimman sana- ja tunntarkka käännös, huomioidn kuitnkin killlist rityispiirtt. Tunnukssta, skä sloganista on thty pysty ja vaakavrsiot myös vnäjäksi, ruotsiksi ja nglanniksi. Käytä aina digitaalisia originaalitidostoja, jotka ovat ladattavissa osoittsta SOUTHEAST135 th coast of good winds finland 15

16 Tunnus > Minimikoko Tunnuksn tkstilogon luttavuudn ja rottuvuudn kannalta on huomioitava tti ohisia minimikokoja alitta. Ilman slogania 15 mm 8 mm Sloganilla 30 mm 15 mm Hyvän tuuln rannikko 16

17 Tunnus > Värivrsiot ja käyttö taustavärin kanssa Logoll on riksn määritlty vrsiot, jotka mahdollistavat sn rottuvuudn ri tilantissa. Värjä i saa missään tilantssa muuttaa, vaikka tavoittna olisikin logon parmpi rottuminn. A A. Nliväritunnuksn käyttö Lähtökohtaissti tunnusta käyttään ainoastaan tässä simrkitttyinä värivrsioina. Jos tunnus sijoittaan muun värisll pinnall tai kuvan pääll, tul käyttää pohjavärinä ohisia värjä määritllyn suoja-alun mukaissti. B B. Yksiväritunnuksn käyttö Kun on mahdollisuus käyttää vain yhtä väriä tunnusta voi käyttää määritltyjn päävärin mukaissti 1-värisinä. Harmaasävy-painotöissä tunnus on kokonaan musta tai ngatiivina valkoinn. 17

18 Tunnus > Esimrkkjä tunnuksn virhllisstä käytöstä Suoja-alu Jätä aina riittävä ohjistuksn mukainn suojaalu tunnuksn ympärill. Värin muuttaminn Käytä aina ohjistuksn mukaisia tunnusvärjä. Minkään muunlaisia väriyhdistlmiä i käyttä. Mittasuhtt Tunnuksn lmnttin kskinäistn mittasuhtidn tul aina olla ohjistuksn mukaist. Tunnusta i ol tarkoituksnmukaista vääristää millään tavalla. 18

19 Värimääritykst > Päävärit KAAKKO135 tunnuksn värit on määritlty nljästä ri värisarjasta ri käyttötarkoituksiin sopivaksi. HTML-määritykst sovltuvat vrkkoympäristöön. RGB-värjä voidaan hyödyntää sähköisissa sovlluksissa, kutn PPT-sityksissä. Panton- ja CMYKmääritykst taas sovltuvat painttaviin matriaalihin. Tunnusvärjä voidaan käyttää sähköisissä kltainn sininn Vaalan sininn Valkoinn mdioissa ja rilaisissa painotuottissa hyvää makua noudattan. Panton c 20M 100y 0k 241r 196g 0b html f1c400 Panton c 30M 0y 20k 0r 98g 155b html 00629B Panton PRocss CYAN 100c 0m 0y 0k 0r 159g 223b html 009fdf 0c 0m 0y 0k 255r 255g 255b html FFFFFF 19

20 Värimääritykst > Lisävärit KAAKKO135 :n tunnusvärin lisäksi on määritlty viisi lisäväriä. Näitä värjä voidaan käyttää thostvärinä ilmoituksissa, sittissä ja muissa matriaalissa. Lisäväri Lisäväri Lisäväri kltainn Oranssi Punainn magnta Panton c 20M 100y 0k 241r 196g 0b html f1c400 Panton 144 0c 50m 100y 0k 237R 139G 0B html ED8B00 Panton 485 0c 100m 100y 0k 218r 41g 28b html DA291C Panton PRocss magnta 0c 100m 0y 0k 212r 15g 125b html D40F7D Lisäväri Lisäväri sininn Vaalan sininn vaalan vihrä vihrä Panton c 30M 0y 20k 0r 98g 155b html 00629B Panton PRocss CYAN 100c 0m 0y 0k 0r 159g 223b html 009fdf Panton c 0m 100y 0k 132r 189g 0b html 84BD00 Panton c 0m 100y 10k 0r 132g 61b html 00843D 20

21 Typografia 2.3 Typografia on tärkä osa KAAKKO135 :n ilmttä ja yhdnmukaista vistintää. KAAKKO135 alun typografiassa käyttään Muso Sans-kirjasinprhn ri likkauksia. Pyrithän yksinkrtaisuutn ja slkytn. Muso Sans tkstityyppiä pyritään käyttämään myös vrkossa Wb Saf sovllusta apuna käyttän. Jos tämä i ol mahdollista, on tkstityyppinä Arial. Powr Point- ja Word-dokumntissa tkstityyppinä on Calibri. Muso Sans 100 Muso Sans 300 Muso Sans 500 Muso Sans 700 Muso Sans 900 Muso 100 / Muso 300 / Muso 500 / Muso 700 / Muso 900 MUSEO-kirjasinprhttä voidaan käyttää mainostoimiston toimsta yksittäisissä toimnpitissä, sim. otsikoinnissa. CALIBRI / CALIBRI 21

22 kuvitustyyli 2.4. Tärkä osa KAAKKO135 :n ilmttä on myös kuvitusmaailma, joka ilmntää hyvän tuuln rannikon iloista ja rntoa tunnlmaa. Kuvitustyyli on ralistinn ja laadukas. 22

23 käyntikortit Koko pysty 55 x 85 mm. Kääntöpuoli nglanninkilinn. Tiina Työntkijä Projktipäällikkö Kaakko135 mobil Tl Katuosoit Paikkakunta Tiina Työntkijä PROJECT MANAGER Southast135 mobil Tl Katuosoit 5 FI Paikkakunta 23

24 kirjkuort- ja lomakpohja KAAKKO135 :n kirjkuort- ja lomakpohja ovat slkitä, ilmavia ja plkistttyjä. Pääpaino 1 on tunnukslla ja brändi-värin hallitulla käytöllä. Kirjkuorin koot ovat C4 ja C5. Lomakpohjasta on käytössä myös nglannin, ruotsin ja vnäjänkilist vrsiot. Kuort ja lomakkt paintaan Grn Offic järjstlmän mukaan joko FSC-, PEFC-, Joutsnmrkki- tai EU-kukka-srtifioidull paprill. Matti Mikäläinn Urhilukatu Hlsinki Lorm ipsum dolor sit amt, conscttur adipiscing li LOREM IPSUM CINCILIS NUM IP EXERO Consnisit ulputt num vl illaorr sustisl ut ting rat prat. Ut nit il utpatm vlit ad magnim in hndr squat. Duis acipit vullum zzrit, con vnt wis adio dunt adip rat mincilit, vl dio do consquisis dliquamt, vlndr rasto dio xrilit lor min hndigna cons ming l dit utpat vullaorm dunt vlssi. Xr in ulputat alit at ad doluptatum illan vlnt. LOREM IPSUM Cor dolorm nos ad ti a fugu magnim r aut am zzrit, vlit dolor tatm uis dio dolortio od tatum quis augiam qui ugait alit ing ugait la fu fu faci t prastis dio dolor fuis ratumm odolorti tinisl ullam, commy nulluptat wiss nim vlit lort autatio nsquisim vnis nos adignibh sd t min ut acinim CINCILIS NUM IP EXERO Dit vros accum qui tm aliquat alit vriur dunt ad tisim ilissd magna facil utt prasnt dionsd r si tt alissit in u faccumsan ugu dolor conummy nim volor x x ro dolor xrassis nos nulputpat nulput prasti onsquat prassim vl lit in hniamt ipit autat vriur r sum r sum ipismodio t prastio Pyhtää KotK a h amina Virolahti m ihikkälä Bor sim zzrilis modiam vlit il x x xro dolor vr ad tt, consndigna augu fugait prationum vlndr dolorti onsquisl dl rat augiam am quis nim dlssi.hndign iamcor. Katuosoit FI Kaupunki Yrityksn nimi Katuosoit FI Kaupunki

25 powrpoint-pohjat Powrpoint-pohjat noudattavat slkää, plkistttyä ja vaalaa ilmttä. Niistä on käytössä myös nglannin, ruotsin ja vnäjänkilist vrsiot. 25

26 vrkkosivut Vrkkosivujn ilm on raikas, slkä ja hlppokäyttöinn. Runsas kuvankäyttö tk sivustosta milnkiintoisn ja lävän. Sivusto on julkaistu myös vnäjäksi. 26

27 sittt Ksän Kaunin päivä. Kaakko135 on lämmintä hikkaa varpaissa, phmäksi sulanutta jäätlöä kiln päällä ja sinisn mrn suolainn häivähdys suupilssä. Kaakko135 on s ksän kaunin päivä, jota olt kaivannut ja odottanut, kntis tsinytkin. Brändisit 16 sivua, 210 x 210 mm, Th most bautiful day of Summr. Southast135 mans warm sand btwn your tos, soft ic cram mlting on your tongu, and th salty touch of th blu sa on th cornrs of your mouth. Southast135 is th Lppoisana ja viraanvaraisna, hymyilvänä ja hyväntuu- most bautiful day of summr - that day you v hopd for lisna. Kaakko135 on isoill ja pinill, lapsill ja lapsn- and dramt of but wr nvr sur could b ral. Gntl and milisill. hospitabl, smiling and good-naturd, Southast135 is for young and old alik, for th child and for th child at hart. suomn ja nglanninkilinn. Palvlusit 16 sivua, 210 x 297 mm, kilivrsiot: suomi, nglanti, vnäjä. TrvTuloa hyvän Tuuln rannikoll! Wlcom to th coast of good Winds! KaaKKo135 tarjoaa yli 100 kilomtriä rantaa, tuhansia rantakallioita, poukamia ja täydllisn mrn. Luontoon i tarvits riksn mnnä, olt jo sn kskllä. Muun muassa Tammio, Kaunissaari, Haapasaari, Varissaari ja moni muu upa saaristolämys odottaa sinua vain lyhyn vnmatkan päässä. southast135 offrs mor than 100 kilomtrs of coastlin, thousands of cliffs and covs, and th prfct sa. Thr is no nd to mak a spcial trip into th world of natur; you ar alrady right in th middl of it. Placs such as Tammio, Kaunissaari, Haapasaari, Varissaari, 1 Valkmusa National and many mor fantastic island dstinations await you at th nd of just 2 Rafting a short boat trip. Rtkilysit 16 sivua, 210 x 210 mm, hlsinki 115 km lappnranta 60 km pitari SAINT PETERSBURG 188 km Park Maritim Cntr Vllamo Kaunissaari 5 Kotka Martarium suomnkilinn. salpalinja 12 Sapokka Watr Gardn 7 Hamina Tattoo 8 Kotka Maritim Fstival 9 Hamina Bastioni 6 luontortkily 7 hamina tattoo 2 KosKnlasKu 15 Archiplago cruiss 11 Swimming 12 Hiking in natur 10 Fishing 14 Salpa Lin 15 Vaalimaa (bordr) vaalimaa 9 hamina bastioni 5 KotKa martarium 13 1 valkmusan Kansallispuisto 11 8 KotKan mripäivät 3 uimarannat mrikskus vllamo 13 6 Kalastus sapokan vsipuisto P y h Tä ä k o T k a h a m i n a virolahti mihikkälä w w w. k a a k k o f i 10 4 saaristoristilyt Kaunissaari отличное Hyvää tuulta ja palvlua 2012 good winds настроение и лучший And great сервис SErvicES 2012 Rtkil kaakossa WELCOME TO THE SOUTH EAST 2 THINGS TO DO AND EXPERIENCE 4 CLOSE TO NATURE 6 EVENTS AND CULTURE 8 RESTAURANTS AND CAFÉS 10 ACCOMMODATION 12 POPULAR ATTRACTIONS 14 trvtuloa kaakkoon 2 tkmistä ja kokmista 4 luonnon äärllä 6 tapahtumat Взморье135 ÆДеÒ ВАС оòдûõ И развле ениß 4 НА ЛоНе ПрИроДÛ 6 КÓЛьÒÓрНÛÉ ja kulttuuri 8 ravintolat ja kahvilat 10 majoituspaikat 12 suositut 14 ДоСÓà 8 ресòоранû И КАФе 10 ПроÆИВАНИе 12 мû рекомендóем 14 P Y H TÄ Ä K O T K A H A M I N A V I R O L A H T I M I E H I K K Ä L Ä 27 P y h tä ä K o t K a h a m i n a V i r o l a h t i m i h i K K ä l ä ПÞÕÒßß КоÒКА ÕАмИНА ВИроЛАÕÒИ миеõиккßлß Pyhtää KotKa hamina Virolahti mihikkälä

28 mainonta IS lomaliit kokosivu, 253 x 365 mm 28

29 vrkkomainonta Lansrauskampanja, kokovrsiot 140 x 350 px 160 x 600 px 300 x 250 px 468 x 400 px 728 x 90 px 980 x 120 px 29

30 julkaisut Kaakko135 Hyvän tuuln rannikon lhti Hyvän tuuln rannikon lhti Kotka Hamina Pyhtää Virolahti Mihikkälä 04 Puistot PUISTOJEN KAUPUNKI KOTKA Lähikuvassa Jukka Hallikainn TANGOKUNINGAS TOI PERHEENSÄ MAALLE Inspiraatiota omaan pihaan Kaupunginpuutarhurin niksit YLI SEUTU PUISTOJA PUOLILLAAN TEKSTI SANNA AROLAINEN, KUVAT KUNTIEN KUVAPANKIT irolahdn vhrä puisto on nimt- paikkakunnalta kotoisin olvan Vty hiihtäjälgnda Vli Saarisn mukaan. Puisto on taitilija-akatmikko Kain Tapprin suunnittlma. Vli Saarisn puiston kskipist on sn läpi virtaava joki ja jossa olvaan saarn johtava silta. Saari on viihtyisä piknikpaikka paahtisna ksäpäivänä, sillä vdn läsnäolo viilntää mukavasti. Tapahtumat & kohtt Puisto voitti vuodn 2002 Kaakkois- Suomn raknnus- ja ympäristötaidpalkinnon. HISTORIALLINEN HAMINA Haminan Ksäpuisto, toislta nimltään Lappnrannan bastionin puisto, sijaits kaupungin kskustan linnoitusrakntidn lomassa. Puisto on osa mrkittävää kulttuurihistoriallista Kotkan Haminan sudulla on upita puistoja, joissa kaikissa on oma tunnlmansa. Puistot ivät ol kuitnkaan plkkää silmänruokaa, vaan jokainn niistä toimii myös virkistyskitaana tarjotn rilaisia aktivitttja virailijoill. linnoituskokonaisuutta, jota koko Haminan kskusta dustaa. Nljän hhtaarin puistoalu on totutttu pääasiassa printisn vihrrakntamisn kinoin. Ksäpuistossa on runsaasti tilaa rilaisill plill ja likill skä päivän paistattlull varattuja aluita. Ksäpäivää vittässä voi suorastaan kuulla historian lhtin havinan näyttävin muurin katvssa. Sapokan vsipuisto lumoaa tunnlmallaan. Kuva: Tuomas Erikoinn Kotkansaarlla i voi olla törmäämättä puistoihin. Kskustassa liikkussaan pystyykin tkmään rilaisia lnkkjä poistumatta krtaakaan vihrästä ympäristöstä. Printismpin Sibliuksnpuiston ja Isopuiston lisäksi Kotkassa on usampia rikoispuistoja. Puistojn Kotkaa on raknnttu määrätitoissti pinin asklin jo yli 20 vuotta ja raknntaan vilä pitkäll tulvaisuutn. Tänä vuonna hamm Kansallisn kaupunkipuiston statusta, krtoo Kotkan kaupunginpuutarhuri Hikki Laaksonn. Kotkan uusin mittava puistohank on Karhulan Jumalnimn jokivarsin parantaminn. Vaihtlvaa jokirantaa on noin 2,5 kilomtriä ja työt on aloitttu Ystävyydnpuistosta, jossa jo nyt voi tutustua uusiin muurirakntisiin skä kahtn tulvaan lummlampn. Viimistlyä vaill valmis Katariinan mripuisto on raknnttu ntisn öljysataman maill, mistä muistuttavat mm. vanhat laiturit ja tiilimakasiini. Alulla on nähtävillä myös vanhmpaa historiaa, kutn Ruotsinsalmn mritaistlun aikainn ja musoviraston parhaillaan kunnostama linnoitus Fort Katariina. Katariinan mripuisto tarjoaa runsaasti rilaisia aktivitttja lijanlnnätyksstä rantalntopalloon. Puiston rikoisuus on kskiaikaisn mallin mukaan raknnttu mitisklylabyrintti, joka tarjoaa rauhallisn paikan kskittymisn ja pohdiskluun. Katariinannimn on suunnittilla ainutlaatuinn skittipuisto yhdssä Kotkan skat ry:n kanssa. Puistojn toiminnallisuuksissa pyritään huomioimaan kaikki ikäryhmät, sanoo Laaksonn. PALKITTUA KAUNEUTTA Sapokan Vsipuisto on puolstaan Suomn palkituin vihralu. Puiston tärkin lmntti on vsi ja s tul siin monin ri tavoin, aina suursta vsiputoukssta sstisiin poukamiin. Kivi on toinn puiston katsnvangitsija. Kannattaa käydä tutustumassa vsiputouksn päällä sijaitsviin Kivisiin kotkiin. Hämärällä thty puistortki kutkuttaa koko prhn miltä valaistuksn tuodssa siin uusia puolia alusta. Kaikilla aistilla kottava Yrttipuutarha Rdutti on todllinn lämys. Pinn linnoituksn Kotkansaarlla raknnttu puutarha loistaa ksäisin noin sadan yrtti- ja maustkasvin voimin. Rdutissa on huomioitu rityissti näkövammaistn tarpt sillä kaikka saa koskttaa ja halutssaan maistaa. Otsolan kaupunginosassa sijaitsva Kumparpuisto on monipuolinn virkistyspaikka. Puistossa on mahdollista vittää mukava piknik-päivä grillatn ja näköalatornista ympäröiviä maismia tähyilln. Kumparpuisto tarjoaa mahtavat puittt myös liikuntaan. Uusi haastava frisbgolfrata tarjoaa haasttta krraksn. Puiston kuntoiluvälint ilahduttavat kaikkia ja toimintaa riittää myös talvisin. Kumparpuisto on sudun paras pulkkamäki ja siltä läht latu Luoviin, Laaksonn krtoo. IDEOITA OMAAN puutarhaan TEKSTI SANNA AROLAINEN, KUVA MIKKO HOVI onipuolist puistot antavat sysäyksn Moman pihan rakntamisn. Kotkan kaupunginpuutarhuri Hikki Laaksoslla onkin antaa hyviä vinkkjä kotipuutarhurill. Silmät kannattaa pitää auki. On ihan ok katsoa mallia naapurilta. Idaalitilann olisikin, jos voisi thdä samankaltaisn tupihan parin naapurin kanssa. Näin saataisiin jatkuvuutta ja näyttävyyttä. Puistoistakin saa runsaasti idoita. Esimrkiksi Sapokan vsipuistossa on usita rilaisia ympäristöjä skä kivirankntamista ja kasvilla on nimilaput, mikä hlpottaa kasvin löytämistä omall pihall. Sapokan ohlla Karhulan Ystävyydnpuistosta löytää simrkkjä vsiaihidn rakntamisn. Naapurill voi myös näyttää simrkkiä. Uusilla asuinaluilla panosttaan slkästi nmmän pihaan, kun taas 70- ja 80-luvulla i pihaa kottu tärkäksi ja moni tuon ajan piha on vilä alkupräiskuosissa. Lähtkää rohkasti uudistamaan omaa pihaa, naapurit ryhtyvät simrkin rohkaismana pinllä viivllä usin tkmään samaa. Lopputulokssta on iloa kaikill ja ohistuottna myös kiintistöjn arvo nous. Maaalaisjärjn käyttö on suositltavaa. Jotkut puutarha-aihist tv-ohjlmat saattavat antaa väärän milikuvan pihanraknnukssta. On huomattavasti dullismpaa ostaa irtomultaa kuin präkärryllinn multasäkkjä tv-ohjlman simrkin mukaissti. Ol kriittinn ja vrtail. Kasvit ovat viiminn silaus. Hyvä piha prustuu tasokkaisiin prustustöihin. Esimrkiksi pihakivyksn massanvaihdot on syytä thdä asnnuspaikan vaatimustn mukaissti ja mikäli istutustn kasvualustat ovat tarkoituksnmukaist, li riittävän syvät ja oikanlaislla kasvualustalla täyttyt, on kasvillisuudn kanssa hlppo onnistua. 30

31 mssuosasto Kaakko135 mssuosasto Hlsingin Matkamssuilla , koko 7 x 8 mtriä. Hyvän tuuln rannikko Hyvän tuuln rannikko 31

32 näkyvyys yrittäjin ja kuntin matriaalissa 2.6 Tunnukst on thty ahkraan käyttöön Ota Kaakko135 -lmntit rohkasti mukaan myös oman yritykssi näkyvyytn. Mitä nmmän ja usammin Kaakko135 -ilm näkyy, sitä nmmän siitä on hyötyä sinull skä koko alun yrityksill ja linkinotoiminnall. Jokainn brändikohtaaminn kasvattaa alun tunnttuutta ja siitä kasvavaa milikuvaa. Yhtnäisyys lisää houkuttlvuutta ja sn myötä asiakasvirtoja. Näitä ohjistuksia ja simrkkjä noudattamalla liität Kaakko135 -ilmn hlposti osaksi omaa näkyvyyttäsi. Samalla liityt ntistäkin vahvmmin mukaan Kaakko135 tarinaan. 32

33 graafist lmntit Kaakko135 siintyy matkailuyrittäjin matriaalissa kolmlla ri tavalla. Pinssä ainistossa voidaan käyttää plkkää logosta ja nttiosoittsta muotoiltua tunnisttta. Isommissa ainistoissa käyttään logon ja sloganin lisäksi aktivoivaa vistiä: Lisää hyvän tuuln lämyksiä Tkstit sijoittaan ainiston lvyisn alapalkkiin, josta n ovat hlposti löydttävissä, mutta ivät vi liikaa huomiota yrittäjin omilta vistiltä. Riippun ainiston koosta tkstit taittaan kahdll tai yhdll rivill. Logo sijoittaan aina sill varattuun laatikkoon logopalkin oikassa runassa. Logo ja tkstit ovat aina valkoislla. Fontti Muso 700 ja suositltava fonttikoko on vähintään 8 pt. 1. Minimi näkyvyys Sijoitus ainiston oikaan ylä- tai alarunaan, i kuitnkaan nurkkaan. Minimi korkus 16 mm. Lisää hyvän tuuln lämyksiä HYVÄN TUULEN RANNIKKO 2. kapa näkyvyys Sijoitus ainiston oikaan ylä- tai alarunaan. Tksti kskitttynä. Minimikorkus 9 mm. Elmntistä on olmassa myös nglannin-, ruotsin- ja vnäjänkilist vrsiot. Elmnttin originaalit ovat ladattavissa osoittsta 3. lvä näkyvyys Sijoitus ainiston alarunaan koko ainiston lvyisnä. Tksti kskitttynä. Minimikorkus 5 mm. Originaalilmntit on thty 150 mm ja 210 mm lvyisiksi. Lvyttä saa muuttaa taitto-ohjlmalla. 33

34 värit Käytössä kaikki 7 brändiväriä, paitsi kltainn, joka i näy valkoisn ngatkstin kanssa. Käyttäjä saa vapaasti valita väristä milstään ainistoonsa parhaitn sopivan. Värin olisi hyvä rottua slvästi pohjasta, joll s tul. Ainistosta tul harmoonismpi, jos väriksi valitaan, sävy jota on jo käyttty sininn Oranssi Punainn magnta ainistossa, mutta s i ol pääväri. Eri värjä i voi yhdistää samaan ilmoituksn slkydn ja linjakkuudn varmistamisksi. Panton c 30M 0y 20k 0r 98g 155b html 00629B Panton 144 0c 50m 100y 0k 237R 139G 0B html ED8B00 Panton 485 0c 100m 100y 0k 218r 41g 28b html DA291C Panton PRocss magnta 0c 100m 0y 0k 212r 15g 125b html D40F7D Mustavalkoisssa ainistossa käyttään mustapohjaa valkoisilla tkstillä. Vaalan sininn vaalan vihrä vihrä Panton PRocss CYAN 100c 0m 0y 0k 0r 159g 223b html 009fdf Panton c 0m 100y 0k 132r 189g 0b html 84BD00 Panton c 0m 100y 10k 0r 132g 61b html 00843D 34

35 simrkk j ä il m oit uksi s t a t tuult t l t l u l u u t u t u t istt t. s l i s l l s i l i l l r l T r. T r. E r T E L T. m E L m E U L m L U m U U n U U H n U n U H n n T H u H n T n u Ä T TTu LYILEIELVEVÄVÄtTtuulYtM YILEVÄT YTYIu YMM YHYM HH mrlhlistaa H ULET. A A A A T A A T H T H O H O K O KK Tunn KOMYILEVÄT HU HY KOHTAA omailua ympäri vuodn Laadukasta palvlua, aktiivista lomailua ympäri vuodn. omailua vuodn Laadukasta palvlua, aktiivista lomailua ympäri vuodn. omailua vuodn Laadukasta palvlua, aktiivista lomailua vuodn. omailua ympäri vuodn Laadukasta palvlua, aktiivista lomailua vuodn. omailua ympäri vuodn Laadukasta palvlua, aktiivista lomailua vuodn. Lomakylä Santalahti Lomakylä Santalahti Lomakylä Santalahti Lomakylä Santalahti Lomakylä Santalahti Santalahdnti 150 p. p. p Santalahdnti Santalahdnti 150 Santalahdnti p Santalahdnti 150 p Kotka Kotka Kotka Kotka Kotka Uudt upat tmasisust tu loma-asunno t t ovat Uudt upny at tmasisustt t varattavissa! ut loma-asunno t nyt varattavis ovat sa! Lisää hyvän tuuln lämyksiä H YVÄN TUULEN RANNIKKO 35

36 simrkk j ä il m oit uksi s t a Esimrkki nglannin kilisstä alapalkista. Esimrkki mustavalkoissta alapalkista. t tuult t l t l u l u u t u t u t istt t. s l i s l l s i l i l l r l T r. T r. E r T E L T. m E L m E U L m L U m U U n U U H n U n U H n n T H u H n T n u Ä T TTu LYILEIELVEVÄVÄtTtuulYtM YILEVÄT YTYIu YMM YHYM HH mrlhlistaa H ULET. A A A A T A A T H T H O H O K O KK Tunn KOMYILEVÄT HU HY KOHTAA omailua ympäri vuodn Laadukasta palvlua, aktiivista lomailua ympäri vuodn. omailua vuodn Laadukasta palvlua, aktiivista lomailua ympäri vuodn. omailua vuodn Laadukasta palvlua, aktiivista lomailua vuodn. omailua ympäri vuodn Laadukasta palvlua, aktiivista lomailua vuodn. omailua ympäri vuodn Laadukasta palvlua, aktiivista lomailua vuodn. Lomakylä Santalahti Lomakylä Santalahti Lomakylä Santalahti Lomakylä Santalahti Lomakylä Santalahti Santalahdnti 150 p. p. p Santalahdnti Santalahdnti 150 Santalahdnti p Santalahdnti 150 p Kotka Kotka Kotka Kotka Kotka SOUTHEAST For mor good winds xprincs, visit kaakko135.fi th coast of good winds finland Lisää hyvän tuuln lämyksiä H YVÄN TUULEN RANNIKKO 36

37 simrkkjä ilmoituksista

38 simrkkjä ilmoituksista Kotkan Kantasatamassa. Kotkan Kantasatamassa. Ilja Rpin: Eläköön vapaus! Vnäläinn muso, Pitari. Eläköön! Rpin on täällä. Rakastttu mstari. Kyky innostaa. Kiirhdi taitn ja tarinoidn äärll! Ilja Rpin ja hänn kuuluisat oppilaansa -näyttly Pitarin Vnäläisn muson kokolmista Mrikskus Vllamo, Tornatorinti 99, Kotka Opastusvaraukst Lisää hyvän tuuln lämyksiä HYVÄN TUULEN RANNIKKO Ilja Rpin: Eläköön vapaus! Vnäläinn muso, Pitari. Eläköön! Rpin on täällä. Rakastttu mstari. Kyky innostaa. Kiirhdi taitn äärll vaikka välipäivinä. Ilja Rpin ja hänn kuuluisat oppilaansa -näyttly asti! Pitarin Vnäläisn muson kokolmista Mrikskus Vllamo, Tornatorinti 99, Kotka Opastusvaraukst Lisää hyvän tuuln lämyksiä HYVÄN TUULEN RANNIKKO 38

39 simrkkjä sittistä Pis nducipid quiaossunda dolssi magnimi Pis nducipid quiaossunda dolssi magnimi 39 Lisää hyvän tuuln lämyksiä HYVÄN TUULEN RANNIKKO

40 bannrit Ylisbannrit kokovrsiot 967 x x x 70 Jos tässä näkmäsi bannrikoot ivät sovllu käyttöösi, kysy lisätitoja: Vrkkokäyttöön yhtistyöyrityksill ja kunnill on luotu myös logoruutu, josta on 7 värivaihtohtoa. N ovat ladattavissa osoittsta 40

2 Oulunkyläinen Pohjoiset esikaupungit. Tapahtuu Kulmilla. että kun sairaanhoitopiirin johtava lääkäri on halunnut huomauttaa yksityisen terveysaseman

2 Oulunkyläinen Pohjoiset esikaupungit. Tapahtuu Kulmilla. että kun sairaanhoitopiirin johtava lääkäri on halunnut huomauttaa yksityisen terveysaseman 2 Oulunkyläinn Pohjoist sikaupungit 4.9.2010 Niin kauan kun on trv, i tul ds mittinksi, mitn trvyspalvlut plaavat ja mitä niistä joutuu maksamaan. Eräs äärikriittinn USA:ssa asunut ystävä totsi ohituslikkauksn

Lisätiedot

Teemu Jokinen ja Panu Laaksonen

Teemu Jokinen ja Panu Laaksonen 14.3.2009 Ida Fram Tmu Jokinn ja Panu Laaksonn Prämihnkatu 11, 00150 Hlsinki Otto Fram, Hlga Fram, Frans Fram, IDAdvrtising Muuttuvan maailman mainostoimistolta Markkinointi on markkinointia, thtiin sitä

Lisätiedot

ERÄ. metriä. Liitäntäteho 1450 W. Imuteho 300 W. Portaaton tehonsäätö liukukytkimellä. Mukana 3-in-1-piensuulake kädensijan säilytystelineessä.

ERÄ. metriä. Liitäntäteho 1450 W. Imuteho 300 W. Portaaton tehonsäätö liukukytkimellä. Mukana 3-in-1-piensuulake kädensijan säilytystelineessä. Joka taloutn Orimattilassa, Tässä numrossa mm: Myrskylässä ja Pukkilassa.... s.4 21.1.2015 Jaklupainos n. 11 700 kpl... s.7 Orimattilan palvlujn, kaupan, osaamisn ja tapahtumin rikoislhti. SÄHKÖASENNUSTYÖT

Lisätiedot

Matematiikkalehti 2/2001. http://solmu.math.helsinki.fi/

Matematiikkalehti 2/2001. http://solmu.math.helsinki.fi/ Matmatiikkalhti 2/2001 http://solmu.math.hlsinki.fi/ 2 Solmu Solmu 2/2001 Matmatiikan laitos PL 4 (Yliopistonkatu 5) 00014 Hlsingin yliopisto http://solmu.math.hlsinki.fi/ Päätoimittaja Pkka Alstalo Toimitussihtrit

Lisätiedot

Toimittanut Helmi ry:n Antologiatyöryhmä 2003

Toimittanut Helmi ry:n Antologiatyöryhmä 2003 A n t o l o g i a Toimittanut Hlmi ry:n Antologiatyöryhmä 2003 Taitto: Juha Porkola Puhtaaksikirjoitus: Linda Salvia Kansi: Laura & Jouni Tainio Kannn paino: Valopaino Oy Sisällysluttlo Silunhlmiä 20 vuotta!...

Lisätiedot

Vihreiden toimitilojen kysyntä

Vihreiden toimitilojen kysyntä MARKKINAslvitys 00 TOIMITILAT JA YMPÄRISTÖ SUOMESSA Vihrid toimitiloj kysytä (IMAGE) Johdato Dar radr Th cological footprit of buildigs has b discussd i dpth, ad sustaiabl dvlopmt is s as o of th crucial

Lisätiedot

Visuaalisen suunnittelun ohjeisto

Visuaalisen suunnittelun ohjeisto Visuaalisen suunnittelun ohjeisto 1 Aluksi Visuaaliset ominaisuudet ja viimeistely: ulkoasua määrittelevät ohjeet ja muuttujat Aalto-yliopiston visuaalisen suunnittelun ohjeisto määrittää sovellusten suunnittelulle

Lisätiedot

HEI KAAKKOLAINEN! Ohessa esimerkkejä Kaakon elementtien ja sisältöjen käytöstä eri toimijoiden julkaisuissa.

HEI KAAKKOLAINEN! Ohessa esimerkkejä Kaakon elementtien ja sisältöjen käytöstä eri toimijoiden julkaisuissa. PÄIVITETTY 4.4.2014 HEI KAAKKOLAINEN! Ohessa esimerkkejä Kaakon elementtien ja sisältöjen käytöstä eri toimijoiden julkaisuissa. Toimija voi räätälöidä itselleen sopivimman kokonaisuuden esimerkkien pohjalta.

Lisätiedot

Hankesuunnitelma. Porvoon sairaala, vuodeosastojen peruskorjaus vaiheet 1 ja 2 / B- ja C-siipi K819200006. Hallitus 3.6.2013, OHEISMATERIAALI 2

Hankesuunnitelma. Porvoon sairaala, vuodeosastojen peruskorjaus vaiheet 1 ja 2 / B- ja C-siipi K819200006. Hallitus 3.6.2013, OHEISMATERIAALI 2 Hallitus 3.6.2013, OHEISMATERIAALI 2 HUSTILAKESKUS HANKESUUNNITTELUN VASTUUALUE Porvoon sairaala, vuodosastojn pruskorjaus vaiht 1 ja 2 / B ja Csiipi K819200006 Hanksuunnitlma 27.3.2012 TIIVISTELMÄ Tämä

Lisätiedot

ÖYKKÖS-LOHJA OHJA LOHJA, N:o 24 LÄNNEN HELMI. asunto, jossa korkea. kennukset harkkorunkoisia, harjatiilikattoisia.

ÖYKKÖS-LOHJA OHJA LOHJA, N:o 24 LÄNNEN HELMI. asunto, jossa korkea. kennukset harkkorunkoisia, harjatiilikattoisia. Kskiviikkona 11.6.014 8.10.014 Y K K Ö S PÄÄSTÄ LUOVUUTESI VALLOILLEEN Kaiknkattavaa KÄSILLÄ TEHDEN KOTIA SISUSTAEN rakntamista YSTÄVIÄ MUISTAEN OHJA KESKIVIIKKONA KESKIVIIKKONA 11.6.014 8.10.014 PUOLUEETON

Lisätiedot

Olisitko sinäkin brändilähettiläämme?

Olisitko sinäkin brändilähettiläämme? BRAND GUIDE Sisällysluettelo Johdanto...3 Lapin tavoitemielikuva...7 Lapland Above Ordinary...9 Lapin vetovoimatekijät...11 Luonnossa ja luonnosta...13 Outoa taikaa...15 Tehemä pois...17 Aito hulluus...19

Lisätiedot

YRITYSTENKIN KANNATTAISI HYMYILLÄ! Yritysilmeopas

YRITYSTENKIN KANNATTAISI HYMYILLÄ! Yritysilmeopas YRITYSTENKIN KANNATTAISI HYMYILLÄ! Yritysilmeopas Sisällysluettelo ALKUSANAT YRITYSILME liikemerkki & logo värimaailma typografia slogan sommittelu graafiset tehosteet & taustagrafiikka grafiikkaohjelmat

Lisätiedot

IHASTUI KOTKAAN. Uudistunut Langinkosken alue. Maailmalta Haminaan kotiutuneet GOOGLE-POMO. Lähes 100 menovinkkiä! REMONTTIARKEA PUUTALOIDYLLISSÄ

IHASTUI KOTKAAN. Uudistunut Langinkosken alue. Maailmalta Haminaan kotiutuneet GOOGLE-POMO. Lähes 100 menovinkkiä! REMONTTIARKEA PUUTALOIDYLLISSÄ Uudistunut Langinkosken alue REMONTTIARKEA PUUTALOIDYLLISSÄ Maailmalta an kotiutuneet GOOGLE-POMO IHASTUI KOTKAAN Tapahtumien vuosi Lähes 100 menovinkkiä! 135 Sisällysluettelo Siivet ja juuret 03 Kurkista

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU GRAAFISEN OHJEISTUKSEN PÄIVITYS Tampereen ammattikorkeakoulu Viestinnän koulutusohjelman opinnäytetyö Visuaalinen suunnittelu Kevät 2009 Katja Malinen 1 JOHDANTO... 4 1.1 TUTKINTOTYÖNI

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN VISUAALINEN IDENTITEETTI

PK-YRITYKSEN VISUAALINEN IDENTITEETTI PK-YRITYKSEN VISUAALINEN IDENTITEETTI Lahden Ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Viestinnän koulutusohjelma Graafinen suunnittelu Aikuiskoulutus Anne Nurmi Opinnäytetyö, 2006 Tiivistelmä Opinnäytetyössäni

Lisätiedot

Graafinen Ohjeisto Jääskeläinen Consulting markkinointimateriaalin tekijöille

Graafinen Ohjeisto Jääskeläinen Consulting markkinointimateriaalin tekijöille Graafinen Ohjeisto Jääskeläinen Consulting markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Kuva Arto Halttunen Sisältö ALKUSANAT, JÄÄSKELÄINEN CONSULTING YRITYSILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6

Lisätiedot

URHEILUSEURAN TUNNUKSEN JA KOTISIVUJEN SUUNNITTELU

URHEILUSEURAN TUNNUKSEN JA KOTISIVUJEN SUUNNITTELU Pyry Rautalin URHEILUSEURAN TUNNUKSEN JA KOTISIVUJEN SUUNNITTELU Esimerkkinä Säihkysääret ry Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Mediatekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2015 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUDUN ELINKEINOMARKKINOINTI

KOTKAN-HAMINAN SEUDUN ELINKEINOMARKKINOINTI KOTKAN-HAMINAN SEUDUN ELINKEINOMARKKINOINTI KOTKAN-HAMINAN SEUTU s.3 FAKTOJA: Väkiluku: 87 086 (6/2013) KUNNAT: Hamina Kotka Miehikkälä Pyhtää Virolahti ETÄISYYDET KOTKASTA: Helsinkiin 130 km Tampereelle

Lisätiedot

TerveTuloa! matkailijan opas 2013. pyhtää kotka hamina virolahti miehikkälä

TerveTuloa! matkailijan opas 2013. pyhtää kotka hamina virolahti miehikkälä TerveTuloa! matkailijan opas 2013 pyhtää kotka hamina virolahti miehikkälä Täällä asuu hyvä tuuli. Kaakko135 sijaitsee Itämeren rannalla Suomen kaakkoisrannikolla. Se koostuu Kotkan ja Haminan kaupungeista

Lisätiedot

MATKAILIJAN OPAS 2014

MATKAILIJAN OPAS 2014 MATKAILIJAN OPAS 2014 PYHTÄÄ KOTKA HAMINA VIROLAHTI MIEHIKKÄLÄ 1 TÄÄLLÄ ASUU HYVÄ TUULI. 4 KARTTA Navigoi Kaakkoon! 6 KOHTEET Useat museot ja mielenkiintoiset miljööt tarjoavat ilon ja oivalluksen hetkiä

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Viestinnän koulutusohjelma / graafinen suunnittelu JOHTAJAKOULUTUSOHJELMAN VISUAALINEN ILME JA MARKKINOINTIMATERIAALI

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Viestinnän koulutusohjelma / graafinen suunnittelu JOHTAJAKOULUTUSOHJELMAN VISUAALINEN ILME JA MARKKINOINTIMATERIAALI KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Viestinnän koulutusohjelma / graafinen suunnittelu Tiina Laaksonen JOHTAJAKOULUTUSOHJELMAN VISUAALINEN ILME JA MARKKINOINTIMATERIAALI Opinnäytetyö 2013 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON

Lisätiedot

Graafinen Ohjeisto Kodifin Oy:n markkinointimateriaalin tekijöille

Graafinen Ohjeisto Kodifin Oy:n markkinointimateriaalin tekijöille Graafinen Ohjeisto Kodifin Oy:n markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Sisältö ALKUSANAT, KODIFIN OY:N YRITYSILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6 LIIKEMERKIN MITTASUHTEET 7 LIIKEMERKIN VÄRIT

Lisätiedot

RISTEILIJÄT TULEVAT TAAS MEK ON NYT MATKAILUN MAJAKKA. matkailu. silmä. MEKin asiakaslehti 2 2010 TAIDE. houkuttelee matkailijoita

RISTEILIJÄT TULEVAT TAAS MEK ON NYT MATKAILUN MAJAKKA. matkailu. silmä. MEKin asiakaslehti 2 2010 TAIDE. houkuttelee matkailijoita MEK ON NYT MATKAILUN MAJAKKA RISTEILIJÄT TULEVAT TAAS matkailu MEKin asiakaslehti 2 2010 silmä TAIDE houkuttelee matkailijoita matkailu silmä 3 Pääkirjoitus: Hiljaa hyvää tulee, vai tuleeko 4 Silmäillyt

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN MATKAILUN JA ASUMISEN MARKKINOINNIN MASTERPLAN

LAHDEN SEUDUN MATKAILUN JA ASUMISEN MARKKINOINNIN MASTERPLAN LAHDEN SEUDUN MATKAILUN JA ASUMISEN MARKKINOINNIN MASTERPLAN 1 21. JOHDANTO Periaatteet Lähtökohdat Sanasto yhteismarkkinoinnin organisaatiomalli Liite1: Sidosryhmätutkimuksen satoa Liite2: Masterplan-työryhmä

Lisätiedot

Modernit humanistit. Työkirja

Modernit humanistit. Työkirja Modernit humanistit Työkirja En odota mitään ihmeellistä, haluan vain kokea suomalaisen luonnon, kulttuurin ja elämäntavan sellaisena kuin se on. SISÄLLYS 1. Johdanto 2 2. Modernit humanistit 4 2.1 Segmentti:

Lisätiedot

MITÄ LENNON AIKANA TAPAHTUU HELSINKI MAALTA JA MERELTÄ. matkailu. silmä. MEKin asiakaslehti 3 2010 MAKUJA. suomalaisesta metsästä

MITÄ LENNON AIKANA TAPAHTUU HELSINKI MAALTA JA MERELTÄ. matkailu. silmä. MEKin asiakaslehti 3 2010 MAKUJA. suomalaisesta metsästä HELSINKI MAALTA JA MERELTÄ MITÄ LENNON AIKANA TAPAHTUU matkailu MEKin asiakaslehti 3 2010 silmä MAKUJA suomalaisesta metsästä matkailu silmä Sisältö Pääkirjoitus: Hyvä palvelukokemus...3 Silmäiltyä...4

Lisätiedot

Graafinen Ohjeisto Oulun Hiusklinikan markkinointimateriaalin tekijöille

Graafinen Ohjeisto Oulun Hiusklinikan markkinointimateriaalin tekijöille Graafinen Ohjeisto Oulun Hiusklinikan markkinointimateriaalin tekijöille VERSIO 1.0 Sisältö ALKUSANAT, HIUSKLINIKAN YRITYSILME 4 LIIKEMERKKI 5 LIIKEMERKIN VERSIOT 6 LIIKEMERKIN MITTASUHTEET 7 LIIKEMERKIN

Lisätiedot

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Terhi Tuomi ja Erika Virtanen INTERNET-SIVUT MARKKINOINTIVIESTINNÄSSÄ RESSIVEXIN WWW-SIVUJEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

Niko Airio ja Mikko Koski YRITYKSEN WWW-SIVUT NYKYAIKAAN

Niko Airio ja Mikko Koski YRITYKSEN WWW-SIVUT NYKYAIKAAN Niko Airio ja Mikko Koski YRITYKSEN WWW-SIVUT NYKYAIKAAN YRITYKSEN WWW-SIVUT NYKYAIKAAN Niko Airio ja Mikko Koski Opinnäytetyö Syksy 2011 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez

TOIMIVAT KOTISIVUT. ja menestyvä markkinointi 2014. Sisään! Roy Gonzalez TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Sisään! Roy Gonzalez 2 TOIMIVAT KOTISIVUT ja menestyvä markkinointi 2014 Hyvä lukija, Olen koko aikuisikäni ollut mukana markkinoinnin ja mainonnan maailmassa.

Lisätiedot