kannattavia ratkaisuja raute 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kannattavia ratkaisuja raute 2012"

Transkriptio

1 kannattavia ratkaisuja raute 2012

2 raute osana puunjalostuksen arvoketjua raute palvelee puutuotetoimialaa maailmanlaajuisesti ja on osa puunjalostuksen arvoketjua. Raute tuo lisäarvoa asiakkaidensa liiketoimintaan toimittamalla ratkaisuja kannattavaan ja ympäristön kannalta kestävään puutuotteiden tuotantoon. raute on perhetaustainen, vakavarainen Small Cap -yhtiö, jonka A-sarjan osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

3 sisällys 4 toimitusjohtajan katsaus 6 raute lyhyesti 8 arvoketju 10 strategia 12 markkinat 16 puuteollisuudella positiiviset näkymät 18 teknologia 19 tuotekehitys 20 vanerin tuotantoprosessi 22 suuren projektin toteutus 24 henkilöstö 27 ympäristö 28 liiketoimintakatsaus 30 taloudellinen katsaus 34 hallinnointi 36 riskit ja riskienhallinta 38 hallitus 40 johtoryhmä 42 tietoja osakkeenomistajille 45 yhteystiedot raute

4 vuosi 2012 oli vahva näyttö rauten toimitus- ja tuloksentekokyvystä toimitusjohtajan katsaus tapani kiiski vuonna 2012 toimimme varsin epävarmassa talous- ja markkinatilanteessa. Maailmantalouden ja rahamarkkinoiden kehitykseen liittyvää epävarmuutta pitivät yllä eräiden Euroopan maiden velkaantumisen vaikutuksiin liittyvät uhkat sekä pelko Aasian maiden, erityisesti Kiinan, talouskasvun hidastumisesta. Rauten asiakaskunnan osalta markkinatilanne jatkui epävarmana useilla markkina-alueilla. Huolimatta puulevyteollisuuden yleisestä markkinatilanteesta vuosi 2012 jäi historiaan Rautessa selvänä parannuksena muutamiin edellisiin vuosiin verrattuna. Lähdimme vuoteen 2012 kohtuullisella tilauskannalla. Saimme helmikuussa yli 50 miljoonan euron tilaukset vaneritehtaan koneista ja laitteista Chileen tammikuun alussa tulipalossa tuhoutuneen Paneles Araucon vaneritehtaan uudelleenrakennusprojektiin. Tilauksen saaminen hyvin nopealla aikataululla tulipalon jälkeen on vahva osoitus luottamuksellisesta asiakassuhteesta ja pitkäjänteisestä yhteistyöstä Paneles Araucon kanssa. Heinäkuussa saimme 14 miljoonan euron suuruisen tilauksen LVLtehtaan koneista Saksaan. Vuonna 2012 suurin haasteemme oli voimakkaasti loppuvuoteen painottunut tilauskanta. Ensim mäisen neljänneksen varsin vaatimattomasta 15 miljoonan euron liikevaihdosta vauhti kiihtyi loppuvuotta kohti, ja viimeisen vuosineljänneksen liikevaihtomme oli ennätyksellinen, lähes 34 miljoonaa euroa. Kannattavuus parani loppuvuotta kohti liikevaihdon kasvun myötä. Pystyimme näin osoittamaan, että toimituskykymme on säilynyt lamavuosien yli hyvänä. 4 raute

5 Info Rauten kilpailukyky on hyvä, kun asiakkaidemme usko tulevaisuuteen vahvistuu ja he alkavat toteuttaa suunnittelemiaan investointeja. Rauten vuosi 2012 lyhyesti asiakkaiden markkinatilanne jatkui epävarmana vuosi 2012 selvä parannus edellisiin vuosiin verrattuna Alkaneeseen vuoteen 2013 lähdemme edelleen epävarmana jatkuvassa markkinatilanteessa. Talousnäkymien ei yleisesti ennakoida paranevan lähitulevaisuudessa. Tästä johtuen rakentamisen aktiviteetin asiakkaidemme päämarkkinoilla arvioidaan pysyvän alhaisella tasolla, eikä asiakkaillamme näin ollen ole tarvetta merkittäviin kapasiteettia lisääviin investointeihin. Erilaisia hankkeita on kuitenkin suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa. Vahvimmat odotukseni tänä vuonna kohdistuvat kehittyviin markkinoihin Venäjällä ja Aasiassa. Pohjois-Amerikan näkymät ovat myös parantuneet muutamien edellisten vuosien erittäin alhaiselta tasolta. Myös Euroopassa on uusia hankkeita suunnitteluvaiheessa. Teknologiapalveluiden uskomme palaavan välivuoden jälkeen kasvu-uralle. Rauten kilpailukyky on hyvä, kun asiakkaidemme usko tulevaisuuteen vahvistuu ja he alkavat toteuttaa suunnittelemiaan investointeja. Euromaiden velkakriisin kärjistyminen voimakkaaksi talouslamaksi on edelleen uhka positiiviselle kehitykselle. Vahva aloittava tilauskanta antaa Rautelle hyvät lähtökohdat saavuttaa kuluvana vuonna liikevaihdossa ja -tuloksessa vuoden 2012 taso. Parhaat kiitokseni asiakkaillemme hyvästä yhteistyöstä ja luottamuksesta, henkilöstöllemme erinomaisesta työstä ja venymisestä muuttuvien haasteiden keskellä, osakkeenomistajille osoittamastanne luottamuksesta, sekä muille yhteistyökumppaneillemme panoksesta Rauten kehittämiseen ja menestymiseen. suurin haaste voimakkaasti loppuvuoteen painottunut tilauskanta toimituskyky säilynyt hyvänä lamavuosien yli suurimmat odotukset kehittyvillä markkinoilla Venäjällä ja Aasiassa teknologiapalveluiden kysyntä palaamassa kasvu-uralle vahva aloittava tilauskanta antaa hyvät lähtökohdat vuodelle 2013 raute

6 kannattavia ratkaisuja Raute on puutuotetoimialaa maailmanlaajuisesti palveleva teknologia- ja palveluyritys, jonka ydinosaamista ovat puutuotteiden valmistusprosessit. Asiakkaat valmistavat Rauten tuotantoteknologialla puusta viilua, vaneria ja viilupalkkia (LVL, Laminated Veneer Lumber), joita käytetään pääasiallisesti rakentamisessa ja huonekaluissa sekä kuljetusväline- ja pakkausteollisuudessa. Huipputeknologiaa ja monipuolisia palveluja Asiakkaidensa liiketoiminnan ja prosessien tuntijana Raute on asiakkaan tukena investoinnin koko elinkaaren ajan. Rauten ratkaisut muodostuvat projektitoimituksista ja teknologiapalveluista. Projektitoimitukset käsittävät kokonaiset tehtaat, tuotantolinjat ja yksittäiset koneet. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi kattavat teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin. 6 raute maailmanlaajuinen markkinajohtaja Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja suurimmalla asiakasteollisuudenalallaan vaneriteollisuudessa ja läsnä kaikilla markkina-alueilla. Asiakkaita palvelee 500 osaajaa yhdeksässä eri maassa. Tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Kanadassa ja Kiinassa. Myyntiverkosto on maailmanlaajuinen. Suurimmalla asiakasteollisuudenalallaan vaneriteollisuudessa Raute on johtava toimija prosentin markkinaosuudella. Myös LVLteollisuudessa Rautella on vahva markkina-asema, sillä noin puolet maailman LVL:stä tuotetaan Rauten toimittamilla koneilla. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Puun lisääntyvä käyttö raaka-aineena kasvattaa Rauten tuotteiden ja palveluiden kysyntää. Uusiutuvan puun käyttö, ympäristötietoisuus, pyrkimys parempaan energiatehokkuuteen sekä kehittyvien markkinoiden kasvava merkitys lisäävät Rauten ratkaisujen houkuttelevuutta ja kilpailukykyä. Rauten tavoitteena on säilyttää maailmanlaajuinen markkinajohtajuus ja olla johtavien toimittajien joukossa myös valituilla kehittyvillä markkinoilla. AVAINLUKUJA Liikevaihto, Me 101,3 74,3 Kasvu, % 36,3 18,2 Tulos/osake, euroa 0,75-0,27 Taseen loppusumma, Me 63,1 52,7 Omavaraisuusaste, % 48,0 46,9 Korollinen nettovelka, Me -8,1-10,4 Henkilöstö keskimäärin

7 Uusiutuvan puun käyttö, ympäristötietoisuus, pyrkimys parempaan energiatehokkuuteen sekä kehittyvien markkinoiden kasvava merkitys lisäävät Rauten ratkaisujen houkuttelevuutta ja kilpailukykyä. Info LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN miljoonaa euroa EMEA (Eurooppa ja Afrikka) CIS (Venäjä) NAM (Pohjois-Amerikka) LAM (Etelä-Amerikka) APAC (Aasian ja Tyynenmeren alue) LIIKEVAIHTO TUOTEALUEITTAIN miljoonaa euroa Teknologiapalvelut Projektitoimitukset Metsä Group raute

8 raute osana puunjalostuksen arvoketjua Puutuotteiden markkinoiden arvo maailmanlaajuisesti on noin 150 miljardia euroa. Alan kysyntää ja kannattavuutta ohjaavat yleinen elintason nousu, rakentamisen määräykset, puun saatavuus ja hinta sekä talouden suhdanteet. Teollisuudenala kasvaa erityisesti kehittyvillä markkinoilla. Kestävä ja ympäristöystävällinen puu on merkittävä uusiutuva raaka-aine, jonka käyttö esimerkiksi rakentamisessa kasvaa jatkuvasti. 8 raute

9 puutuoteteollisuus investoi tuotantoteknologiaan tehostaakseen tuotantoa ja parantaakseen lopputuotteiden laatua. investointiaktiivisuus on korkeimmillaan taloussuhdannekierron loppuvaiheessa. uutta tuotantokapasiteettia rakennetaan etenkin kehittyville markkinoille ja lvl:lle. rauten ratkaisuilla asiakkaat tuottavat viilua, vaneria ja lvl:ää (laminated veneer lumber), joita käytetään pääasiassa rakentamisessa ja huonekaluissa sekä kuljetusväline- ja pakkausteollisuudessa. viilupohjaisten tuotteiden kysyntä maailmalla on kasvussa. raute toimittaa puutuoteteollisuudelle koneita ja laitteita kannattavaa ja ympäristön kannalta kestävää puutuotteiden tuotantoa varten. rauten ratkaisujen avulla asiakas voi parantaa raaka-aineen käytön tehokkuutta, nostaa työn tuottavuutta, vähentää energian ja kemikaalien käyttöä, parantaa lopputuotteiden laatua sekä pienentää ympäristörasitusta tuotantokoneiden koko elinkaaren ajan. Koskisen Oy raute

10 kannattavia ratkaisuja kaikkiin asiakastarpeisiin k asvu kannattavuus sopeutuminen Strategisten tavoitteiden painotus vaihtelee markkinatilanteesta riippuen. asiakastarpeet kustannustehokkuus menestyksen nälkä Raute tuo lisäarvoa asiakkaidensa liiketoimintaan toimittamalla ratkaisuja kannattavaa ja ympäristömyötäistä puutuotteiden tuotantoa varten. Raute tarjoaa kannattavia ratkaisuja kaikkiin asiakastarpeisiin. teknologiapalvelut kehittyvät markkinat jatkuva kehittyminen asiakas Arvot ympäristö luottamus ihmisiin Rauten strategia on kiteytetty yhtiön visiossa: Raute tarjoaa kannattavia ratkaisuja kaikkiin asiakastarpeisiin. Kannattavuus on välttämätöntä niin Rauten asiakkaiden kuin Rautenkin toiminnan jatkumiselle ja kehittymiselle. Ratkaisuihin yhdistyvät sekä teknologia eli laitteet että niiden käyttämiseen ja koko prosessin kehittämiseen tarvittavat palvelut. Kannattavuus, sopeutuminen ja kasvu ovat strategiset päätavoitteet Rauten strategiset päätavoitteet ovat kannattavuuden parantaminen, kyky sopeutua paremmin suhdannevaihteluihin ja hallittu kasvu. Taloudellisina tavoitteina on kasvaa markkinoita nopeammin, pysyä vakavaraisena sekä tarjota sijoittajille kilpailukykyinen tuotto. 10 raute

11 Info Koska toteutuva kehitys on voimakkaasti riippuvainen maailmantalouden suhdanteiden kehityksestä sekä yksittäisten hankkeiden ajoittumisesta, Raute ei julkaise taloudellisille tavoitteille aikaan sidottuja tunnuslukuja. Strategiset valinnat nojaavat kahteen trendinomaiseen muutokseen Koko markkinan painopiste on siirtymässä kehittyville markkinoille. Ne eivät ole kuitenkaan yksi ja yhtenäinen kokonaisuus. Kiinassa ja Intiassa valtaosa vanerintuotannosta on edelleen käsityövaltaista ja yksinkertaista. Sen sijaan muun muassa Venäjällä ja Etelä-Amerikassa ollaan lähellä kehit tyneiden markkinoiden teknologian tasoa. Yhteistä kehittyville markkinoille Rauten kannalta on puutuotteiden ja niiden valmistamisessa käytettävien tuotantokoneiden kustannusrakenteen erilaisuus: työ on edullista, mutta raaka-aineet kalliita. Kehittyvillä markkinoilla, ennen kaikkea Kiinassa, tulee osata toimia paikallisten tapojen ja kustannusrakenteen mukaan. Huipputekniikan lisäksi Raute tarjoaa ratkaisuja myös olosuhteisiin, joissa automaatiolla ei vielä luoda ratkaisevaa kilpailuetua. Perinteisillä läntisillä, korkean kustannus- ja hintatason markkinoilla vaneri- ja LVL-teollisuuden investoinnit painottuvat entistä voimakkaammin olemassa olevan tuotantokapasiteetin tehostamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen tähtääviin hankkeisiin. Uutta kapasiteettia rakennetaan varsin vähän. Strategiaa toteutetaan tekemällä Asiakkaat ja heidän tarpeensa ovat tärkein Rauten toimintaa ohjaava tekijä. Asiakkaiden yksi lölliset tarpeet ja toiminnan pullonkaulat tulee ymmärtää entistäkin paremmin. Ymmärrys pitää osata muuttaa ratkaisuiksi, joiden avulla saavutetaan ensisijaisen toimittajan asema yhä useampien asiakkaiden mielessä ja eri markkina-alueilla. Tähän voidaan päästä vain, kun tuotetarjonta aidosti vastaa asiakkaiden tarpeita ja auttaa heitä kehittämään omaa toimintaansa. Teknologiapalveluiden osuus ja merkitys kasvavat markkinoiden muuttuessa ja teknologian kehittyessä. Teknologian kehittyminen mahdollistaa myös peruslaitteiden elinkaaren pidentämisen modernisoimalla. Raute haluaa olla asiakkaidensa luotettu kumppani koko investoinnin elinkaaren ajan. Raute panostaa myös kilpailijoiden toimittamien laitteiden modernisoimiseen Rauten teknologialla. Ympäristönäkökohtien tärkeys korostuu kaikessa toiminnassa. Uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä suositaan muun muassa rakentamisessa ja soveltuvin osin myös kuljetusvälineissä. Koko toiminnan tulee olla kustannustehokasta ja hintakilpailukykyistä. Raute keskittyy omaan ydinosaamiseensa ja parantaa palvelukykyään rakentamalla tehokasta ja joustavaa yhteistyöverkostoa. Rauten onnistumisen edellytykset luovat menestyksennälkäinen ja tavoitteisiin sitoutunut henkilöstö. Vaikeinakin vuosina Raute panostaa henkilöstön työhyvinvointiin ja sitouttamiseen. Osaamisen kehittämisen painopistealue on asiakaspalvelukyvyssä, ratkaisuissa, kehittyvissä markkinoissa ja kustannustehokkuudessa. strategian toteuttaminen vuonna 2012 Asiakastarpeet Tuotekehitystä kohdennettu RauteProja RauteSelect-tuoteperheisiin Teknologiapalvelut Palveluliiketoiminnan organisaatiota vahvistettu Latviaan Perustettu huoltokeskus Pietarin huoltokeskuksen resursseja vahvistettu Pohjois-Amerikan toimintatapaa Kehitetty Kehittyvät markkinat Panostettu kehittyville markkinoille suunnattujen tuotteiden kehittämiseen Kustannustehokkuus ja laatu Käynnistetty koko organisaatiota koskeva laadunkehityshanke Särmä Laajennettu yhteistyökumppaniverkostoa uusille alueille Tuotantokapasiteettia Kiinassa lisätty Menestyksen nälkä ja henkilöstö hyvä työpaikka -hankkeessa kehitetty työympäristöä ja henkilöstöjohtamista Toteutettu uusi intranet parantamaan organisaation sisäistä tiedon jakamista raute

12 painopiste kehittyvillä markkinoilla markkina-alueen osuus vanerintuotannosta vuonna emea (eurooppa ja afrikka) Cis (venäjä) eurooppa on kehittynyt markkina, jossa tuotantoteknologian taso yleisesti korkea. suuret raaka-ainevarat ja kehittyvä talous. vanerin vienti ja kotimaan kysyntä kasvussa. Suurin toimija. Tavoitteena säilyttää johtava asema ja syventää yhteistyötä asiakkaiden kanssa heidän tuotantoprosessiensa tehostamiseksi pitkäjänteisesti. 4 Tuotantotehokkuus ja laadun parantaminen Markkinajohtaja. 54 nam (pohjois-amerikka) Asiakasteollisuuksien kokonaisvaltaiset strategiset investoinnit ja teknologiapalvelut. Rauten asema 12 r au t e Kasvumahdollisuudet 5 % 18 maailman suurin lvl-tuotantoalue ja maailman toiseksi suurin vanerin valmistusalue. Pyrkii vahvistamaan asemaansa automaatioosaamisella. % % % investoinnit painottuvat modernisointi tyyppisiin tehostamishankkeisiin ja korvausinvestointeihin. Suuret metsävarat ja kehittyvä talous. Teknologiapalvelut. % % lam (etelä-amerikka) kiina suurimpia vanerintuotannon kasvualueita. maailman suurin vanerin valmistaja. Vahva asema Chilessä ja toimituksia Brasiliaan. Paikallisen metsäteollisuuden rakenne, runsaat istutuspuuvarat ja panostukset korkean jalostusasteen tuotteisiin. käsityövaltaista tuotantoa, yksinkertaista teknologiaa ja paikallisia valmistajia. Tavoitteena kasvaa merkittäväksi toimijaksi. Laatuvaatimusten nousu. apac (muu aasian ja tyynenmeren alue) voimakas siirtyminen luonnonvaraisista metsistä istutuspuihin. Vahvuutena pieniläpimittaisen istutuspuuraaka-aineen käsittely. Istutusmetsien mahdollistama vanerintuotannon uusi kasvu.

13 Raute palvelee maailmanlaajuisesti vaneri-, viilu- ja LVL-teollisuutta, joiden investointien kokonaisarvoksi arvioidaan noin miljoonaa euroa vuodessa normaalin suhdannetilanteen aikana. Rauten markkinaosuus on noin prosenttia kaikista teollisuuden koneinvestoinneista. Puutuoteteollisuuden kasvu on voimakkainta Venäjällä, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa, joissa on runsaasti hyödyntämättömiä puuvaroja. Perinteisillä markkinoilla Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa tuotantokapasiteetin kasvu on pysähtynyt. Kehittyvillä markkinoilla tuotantoteknologian investointikriteerit ovat erilaiset kuin perinteisillä markkinoilla, joilla painopiste on olemassa olevan tuotantokapasiteetin kehittämisessä ja kilpailukyvyn parantamisessa. Eurooppa ja Afrikka Eurooppa on kehittynyt markkinaalue, jossa vanerintuottajat ovat keskittyneet valmistamaan pitkälle jalostettuja, laadukkaita lopputuot- Myös mekaanisen metsäteollisuuden rakennemuutos luo uusia tilaisuuksia alan kehittämiselle. Raute on Euroopassa suurin toimija. Vahvuuksia ovat alueen olosuhteisiin ja raaka-aineisiin sopivan tuotantoteknologian osaaminen sekä tunnettuus ja hyvä maine kotimarkkinallaan. Raute tavoittelee kasvua syventämällä asiakassuhteita, lisäämällä teknologiapalveluiden kattavuutta sekä auttamalla asiakkaitaan hyötymään puurakentamisen kasvusta. Afrikka on perinteisesti toiminut raakapuun toimittajana, ja vaneriteollisuuden kehittyminen on ollut siellä hidasta. Puun viennin rajoitukset muutamissa tärkeissä tuottajamaissa ovat kuitenkin lisänneet tarvetta jatkojalostaa puuta paikallisesti. Afrikan markkinoita ovat perinteisesti hallinneet eurooppalaiset konetoimittajat. Jatkossa asiakkaat ja investoijat siirtyvät käyttämään tehokkaampia prosessiteknologioita. Tämä kehitys avaa uusia mahdollisuuksia Rautelle. vanerintuotanto euroopassa (1 000 m 3 ) >> vaneri-, viilu- ja lvl-teollisuuksien investointien kokonaisarvo on maailmanlaajuisesti noin miljoonaa euroa vuodessa. VANERINKULUTUS LOPPUKÄYTTÖ- KOHTEITTAIN 2011 Kokonaiskulutus 81,6 miljoonaa kuutiota teita. Tuotetun vanerin markkinat ovat pääosin Euroopassa, mutta erikoistuotteita viedään muun muassa Yhdysvaltoihin. LVL:n markkinat ovat maailmanlaajuiset. Uutta tuotantokapasiteettia on kuitenkin raken nettu viime vuosina suhteellisen paljon, ja vanerintuotannon teknologiataso on korkea. Uusinvestointien lisäksi on panostettu tuotannon tehokkuuteen ja suunnitelmalliseen kunnossapitoon. Tulevaisuudessa rakentamisen elpyminen Euroopassa voi edelleen luoda tarvetta myös uudelle tuotantokapasiteetille. Ekologisuuden vaatimus avaa mahdollisuuksia puurakentamisen osuuden kasvulle. Tämä lisää erityisesti LVL:n kysyntää Suomi Italia Baltia (Viro, Latvia, Liettua) Espanja Ranska Puola Ruotsi Romania Bulgaria Portugali Tsekki Muut Yhteensä Rakentaminen, huonekalut ja lattiat Yhteensä Pakkaukset ja kuljetusvälineet Yhteensä 36 % 28 % 5 % 69 % 11 % 6 % 17 % Muut 14 % Lähde: Indufor raute

14 Venäjä on vahva vaneriteollisuusalue, jolla on pitkät perinteet vanerin- Venäjä valmistuksessa. Suuret metsävarat, alhaiset tuotantokustannukset ja kehittyvä talous tarjoavat hyvät mahdollisuudet vanerintuotannon kasvulle ja uusille tehdasinvestoinneille. Venäläiset vanerinvalmistajat kehittävät uusia, innovatiivisia tuotteita ja avaavat ennakkoluulottomasti uusia markkinoita. Maan vanerintuotanto on kaksinkertaistunut kuluneen 10 vuoden aikana. Vanerin viennin sekä kotimaan kysynnän arvioidaan kasvavan lähivuosina. Kasvua edesauttavat puurakentamisen kehittyminen sekä rakentamisen kasvu erityisesti Moskovan ja Pietarin alueilla. Raute on Venäjällä markkinajohtaja vaneriteollisuuden koneiden, laitteiden ja palveluiden toimittajana. Raute on ainoa toimija, joka pystyy yksinään toimittamaan kokonaisia tuotantolaitoksia. Suuren asennetun laitekannan ansiosta myös Rauten teknologiapalveluiden kysynnän uskotaan kasvavan. Aasia ja Tyynimeri Aasian ja Tyynenmeren alue on yksi voimakkaimmin kasvavista vanerintuotannon alueista. Suuri osa alueella valmistetusta vanerista käytetään pai kallisesti. Lisäksi puulevyä viedään muun muassa Lähi-itään, Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan. Tuotannossa käytetään raaka-aineena pääasiassa trooppisia puulajeja, mutta pieniläpimittaisen istutuspuun käyttö yleistyy. Kiina on maailman suurin vanerintuottajamaa. Vanerintuotanto on kasvanut lähes viisinker- taiseksi viimeisen 10 vuoden aikana. Tuotannon uskotaan kasvavan jatkossakin, vaikkakaan ei yhtä voimakkaasti kuin aiemmin. Vanerintuotanto perustuu Kiinassa käsityövaltaiseen ja yksinkertaiseen teknologiaan. Teollisuuden alan uskotaan kehittyvän teknologisesti lähivuosina, sillä vientimarkkinoiden laatuvaatimukset edellyttävät modernimpia valmistusprosesseja. Laadukkaamman vanerin kysynnän uskotaan kasvavan myös Kiinan kotimarkkinoilla. Raaka-aineena käytetään suurelta osin tuontipuuta, mutta tulevaisuudessa istutusmetsien merkitys kasvaa. Raute on ensimmäisenä länsimaisena yhtiönä ollut kehittämässä modernia vanerinvalmistusta Kiinassa. Panostukset Kiinan markkinoille kohdennettuihin ratkaisuihin ja paikallinen läsnäolo tarjoavat Rautelle hyvän menestyspohjan. Japanin markkinalle on tunnusomaista raakaaineen korkea hinta, tuotantoteknologian korkea taso ja paikallisten konetoimittajien vahva asema. Vaikka tuotantoteknologian taso on korkea, Raute näkee mahdollisuuksia toimittaa markkinoille esimerkiksi konenäköteknologiaa. Malesiassa ja Indonesiassa istutusmetsät mahdollistavat vanerintuotannon kasvun tulevina vuosina, ja alueen merkityksen vanerinvalmistuksessa uskotaan kasvavan nykyisestä. Raakaainepohjan muuttumisen takia Raute uskoo, että nykyistä konekantaa uusitaan ja modernisoidaan. Intiassa valtaosa vanerintuotannosta on edelleen käsityövaltaista ja teknologisesti yksinkertaista. Intian suuret eukalyptus- ja poppeli-istutukset eivät riitä vastaamaan kasvaneeseen raaka-aine- tarpeeseen. Intiasta on tullutkin suurin itämalesialaisen trooppisen puun tuoja. Raute näkee mahdollisuuksia alueella, sillä Kiinan markkinoille kehitetyt tuotteet ja ratkaisut tulevat soveltumaan myös Intian vaneriteollisuudelle. vanerintuotanto Aasian-tyynenmeren alueella (1 000 m 3 ) Kiina Malesia Indonesia Japani Intia Korean tasavalta Uusi-Seelanti Australia Muut Yhteensä Lähde: Indufor/Faostat Raute on ensimmäisenä länsimaisena yhtiönä ollut kehittämässä modernia vanerin valmistusta Kiinassa. 14 raute

15 Etelä- Amerikka Etelä-Amerikka on yksi suurimmista vanerintuotannon kasvualueista. Kasvu mahdollisuuksia tarjoavat paikallisen metsäteollisuuden rakenne, runsaat istutuspuuvarat sekä panostukset korkean jalostusasteen tuotteisiin. Suurimmat vanerintuottajamaat ovat Chile ja Brasilia. Rautella on merkittävä asema teknologiatoimittajana Chilessä, ja Brasiliassa nähdään potentiaalia. Rauten merkittävimmät kilpailijat Etelä- Amerikassa ovat paikallisia laitevalmistajia. Myös eurooppalaiset ja amerikkalaiset kilpailijat toimivat alueella. Rauten tavoitteena on säilyttää johtava asemansa uuden kapasiteetin rakentamisessa ja saada uusia asiakkuuksia pienten ja keskisuurten vanerinvalmistajien modernisointija kehityshankkeissa. VANERINTUOTANNON KEHITYS ALUEITTAIN (miljoonaa kuutiota) Chilessä vanerintuotannon hyvä kannattavuus luo uskoa kasvulle seuraavan vuosikymmenen aikana. Vanerintuotantoon sopivien istutusmetsien varaan rakennetaan uutta tuotantoa. Isoille chileläisille metsäteollisuusyrityksille vanerinvalmistus on tärkeä osa puun optimaalisen käytön hallintaa. Chilessä myös vanerin kulutus on kasvussa. Valtaosa vanerista viedään kuitenkin edelleen Pohjois-Amerikkaan ja Eurooppaan. Maan suurimmat vanerinvalmistajat kuten Arauco ja CMPC ovat Rauten asiakkaita. Brasilia on Etelä-Amerikan suurin vanerinvalmistaja, mutta on menestynyt alalla Chileä heikommin. Käytetty teknologia on vanhentunutta, sillä tuonnin esteet ja paikallisten konevalmistajien rahoitustuet ovat heikentäneet vaneriteollisuuden kilpailukykyä ja rajoittaneet investointeja teknologian uudistamiseen. Myöskään raaka-ainevarat eivät ole yhtä korkealaatuisia kuin Chilessä. Brasilialaisen vanerin tärkein vientikohde on Eurooppa, mutta kotimainen kysyntä on lisääntynyt talouskasvun myötä. Vanerinvalmistuksen uskotaan jatkossa keskittyvän, mutta kokonaistuotannon säilyvän nykytasolla. Pohjois- Pohjois-Amerikka on maailman Amerikka toiseksi suurin vanerinvalmistaja ja maailman suurin LVL:n tuottaja. Puutuoteteollisuus on alueella keskittynyttä. Viisi suurinta yhtiötä tuottaa 65 pro senttia vanerista ja 85 prosenttia LVL:stä. Kysyntää ohjaa pääasiassa Yhdysvaltojen talous, erityisesti asuntorakentaminen. Vuosikymmenessä vanerintuotannon määrä on puolittunut noin 11 miljoonaan kuutiometriin. Vanerintuotantoon myös investoidaan vähän, ja investoinnit kohdistuvat lähinnä modernisointihankkeisiin. Vanerin ja LVL:n kulutuksen ja tuotannon arvioidaan kasvavan vasta, kun talouskasvu käynnistyy ja asuntorakentaminen elpyy. Paikallisilla laitevalmistajilla on vankka asema markkinoilla. Kilpailu vähistä investoinneista on kovaa myös pienten ja erikoistuneiden paikallisten toimijoiden kanssa. Rautelle kasvumahdollisuuksia tarjoavat nykyi sen konekannan modernisointi ja automaatioosaaminen. >> Lue lisää markkinoista Rauten kotisivulta: 0 NAM EMEA VANERINTUOTANTO MARKKINA-ALUEITTAIN 2011 Kokonaistuotanto 84,2 miljoonaa kuutiota Kiina 54 % APAC 18 % NAM 13 % EMEA LAM CIS 6 % 5 % CIS 4 % Lähde: Indufor LAM Kiina APAC Lähde: Indufor raute

16 Kommentti lars-göran sandberg toimitusjohtaja timwood Puutuoteteollisuudella positiiviset näkymät Tuoli: Artek Puutuotetoimialan muutostrendit, kuten lisääntyvä ympäristötietoisuus, kehittyvien markkinoiden kasvu ja puun lisääntyvä käyttö raaka-aineena luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia alan yhtiöille. Puutuotteiden asema ja markkinanäkymät metsäteollisuudessa ovat vahvoja verrattuna esimerkiksi paperiteollisuuteen, kertoo metsäteollisuuden konsulttiyhtiö Timwoodin toimitusjohtaja Lars-Göran Sandberg. Ympäristötietoisuuden ja ekologisuusvaatimusten lisääntyminen kasvattaa puun ja puutuotteiden suosiota rakentamisen raaka-aineena. Puun ympäristövaikutukset ovat huomattavasti pienemmät kuin muiden rakennusmateriaalien, kun otetaan huomioon rakennusten koko elinkaaren aikainen vaikutus esimerkiksi energiankulutukseen, ilmastonmuutokseen ja päästöihin. 16 raute 2012

17 Info Markkinoiden kasvua on odotettavissa erityisesti Kiinassa, jossa on runsaasti tarvetta uusille asunnoille muuttovirran suuntautuessa maaseudulta kaupunkeihin. Myös Yhdysvalloissa, jossa asuintalot ovat perinteisesti puurunkoisia, asuntomarkkinat ovat elpymässä taantuman jälkeen. Viime vuosina suosiotaan kasvattaneet asuntojen remontointi ja sisustaminen ovat lisäksi osaltaan lisänneet viilupintaisten tuotteiden sekä vanerin käyttöä. Puuta voitaisiin kuitenkin käyttää nykyistä enemmänkin rakentamisessa. Kasvupotentiaalia on erityisesti asuintaloja suuremmissa rakennusprojekteissa. Päättäjät pitäisi vain saada vakuuttuneiksi puurakentamisen eduista esimerkiksi tuomalla aktiivisesti esiin puurakentamisen ekologisuutta ja taloudellisuutta, Sandberg toteaa. Kehittyvät markkinat kasvattavat osuuttaan Puutuotteilla käydään jo nyt runsaasti kansainvälistä kauppaa, ja sen uskotaan lisääntyvän jatkossa entisestään. Kehittyvien markkinoiden osuus kasvaa jatkuvasti. Uskon, että kysynnän painopiste on siirtynyt pysyvästi Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta kehit tyville markkinoille, joiden elintaso on nousussa ja joissa rakentaminen lisääntyy. Erityisesti Kiina on merkittävä markkina-alue: vuonna 2011 maassa tuotettiin 60 prosenttia koko maailman vanerista ja yli 50 prosenttia MDF:stä. Valtavasta volyymista huolimatta Kiinan markkinoilla on myös suuria haasteita puutuoteteknologian toimittajan näkökulmasta. Merkittävimpiä haasteita ovat raaka-aineen saatavuus ja laatu sekä kehittymättömästä tuotantoteknologiasta johtuva lopputuotteen laatu. Kehittyvillä markkinoilla toimittaessa onkin tärkeää huomioida paikallisen teollisuuden investointikyky ja suhteuttaa toiminta vallitseviin olosuhteisiin. Asiakkaat kaipaavat yhä valmiimpia tuotteita Puutuoteteollisuuden asiakasyritykset haluavat yhä valmiimpia ja heidän tarpeisiinsa räätälöityjä tuotteita. Puutuotteita valmistetaan entistä suuremmissa tuotantolaitoksissa, mikä asettaa vaatimuksia kustannustehokkuudelle ja tehokkaalle raaka-aineen käytölle. Parhaiten pärjäävät yritykset, jotka voivat toiminnallaan säästää asiakkaan kustannuksia, Sandberg kertoo. Sandberg pitää Rauten tulevaisuuden näkymiä hyvänä. Sekä vaneri- että LVL-teollisuus ovat hyvin vakiintuneita. Sahatavaran hinta vaihtelee tyypillisesti voimakkaasti niin Yhdysvalloissa kuin muuallakin. Tämä tekee hintatasoltaan ja laadultaan vakaammasta LVL:stä houkuttelevamman vaihtoehdon ja tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Rauten kannalta tulevaisuus näyttää mielestäni erittäin positiiviselta. Timwood AB Metsäteollisuuden konsulttiyhtiö Asiakkaina muun muassa metsä- ja puutuoteteollisuuden yrityksiä, alan sijoittajia sekä bioenergian tuottajia ja asiakkaita Perustettu vuonna 1978 Päätoimipaikka Tukholma, Ruotsi, toimipiste myös Seattlessa, USA:ssa raute

18 luotettavaa teknologiaa erilaisiin tarpeisiin Pro tarjoaa asiakkaalle teolliseen tuotantokäyttöön soveltuvaa luotettavaa teknologiaa. Select mahdollistaa asiakkaalle erilaisia valintoja ja tuotannon joustavuutta. Smart tarjoaa asiakkaalle alan uusimman ja tehokkaimman huipputeknologian. rautepro-ratkaisut tarjoavat teolliseen tuotantokäyttöön soveltuvaa luotettavaa teknologiaa. RautePro on ratkaisu erityisesti kehittyville markkinoille ja asiakkaille, jotka valmistavat raken tamisessa, huonekaluissa ja logistiikassa käytettäviä peruslevyjä. Tuotantokoneilta ei vaadita suurta joustavuutta, minkä johdosta investoinnit ovat kohtuullisia. Tyypillinen RauteProtuote on peruskone tai -linja, joka sisältää erilliset automaattiset toiminnot ja usein lisäksi mahdollisuuden koneen myöhempään modernisointiin. rauteselect-ratkaisut on suunniteltu asiakkaille, joiden tavoitteena on korkea tuotteiden laatuluokitus, tuotannon joustavuus ja tehokas raaka-aineen käyttö. RauteSelect sopii asiakkaalle, jonka tuotannon kapasiteetti on kuutiota vuodessa, ja joka käyttää useampia puulajeja raaka-aineena ja valmistaa useita levykokoja samassa tuotantolinjassa. RauteSelectratkaisuihin voidaan myöhemmin lisätä uusia ominaisuuksia, ja modernisoimalla niitä voidaan kehittää RauteSmart-tasolle. RauteSelect-ratkaisuja ovat esimerkiksi puoliautomaattiset ladontalinjat, joissa viilunkäsittely lukuun ottamatta lopullista paikoitusta on automatisoitu. rautesmart edustaa alan uusinta ja tehokkainta huipputeknologiaa. RauteSmart-asiakas tuottaa suuria määriä lopputuotetta ja myös hyödyntää uusinta automaatiota sekä tunnistus- ja mittausteknologiaa tehokkaasti. Investointia on mahdollista ylläpitää modernisoimalla ja lisäämällä siihen Rauten uusimmat tuotekehityksen tulokset. Rauten lippulaivatuote on RauteSmart-viilusorvi, jonka sorvausnopeus voi olla jopa lähes 400 metriä viilumattoa minuutissa. 18 raute

19 tuotekehitys asiakkaan prosessin tukena Info Tuotekehityksen tavoitteena on auttaa asiakasta parantamaan kannattavuuttaan ja kilpailukykyään. Raute panostaa tuotekehitykseen noin 3 4 prosenttia liikevaihdosta. Tuotekehitys on olemassa olevien koneiden ja palveluiden parantamista tai kokonaan uusien tuotteiden ja tuotantokonseptien kehittämistä. Uusilla tuotteilla ja palveluilla ratkaistaan asiakastarpeita, jotka liittyvät puun käytön tehostamiseen, liiman ja lisäaineiden kulutuksen vähentämiseen, energian ja työvoimakulujen säästämiseen sekä lopputuotteen laadun parantamiseen. Uudet teknologiat testataan yhteistyössä asiakkaan kanssa tuotanto-olosuhteissa. Uusia ratkaisuja kehitetään myös kehittyvien markkinoiden tarpeisiin. Tuotekehityshankkeissa kiinnitetään huomiota työturvallisuuteen ja -ergonomiaan, huollon ennus tettavuuteen ja kustannustehokkuuteen sekä lopputuotteiden ja niiden valmistuksen ympäristöystävällisyyteen. Viime vuosina Raute on panostanut kehityshankkeisiin, joilla asiakas pystyy tehostamaan tuotantoaan ilman mittavia investointeja ja joilla on nopea takaisinmaksuaika. Teknologia- ja automaatioratkaisut tuotteistetaan siten, että niitä voidaan hyödyntää laajasti myös jo asennetun konekannan modernisoinneissa. esimerkkejä VUOden 2012 innovaatioista Automaattinen viilunpaikkauslinja P2 Parempi paikkauksen laatu ja erittäin hyvä paikan pysyvyys Vapaasti valittavissa oleva paikan muoto Huolto mahdollista ilman erikoistyökaluja Lisää viilun paikkauskapasiteettia RautePro-ladontalinja Juovaliimaus parantaa toiminnallisuutta ja lisää liimauskapasiteettia Vähentää liiman kulutusta merkittävästi telalevitykseen verrattuna Liiman levitys hyvin tasainen eri lämpötiloissa Liimauksen aiheuttama hävikki vähenee noin puoleen MVA-kosteusmittari Koko kosteusalueen kattava, erittäin tarkka kosteuden mittaus Automaattinen muuttuvien ympäristöolosuhteiden kompensointi Kuivauksessa viilujen tehokas lajittelu mahdollistaa korkeamman loppukosteuden ja parantaa vanerin laatua raute

20 vanerin laatu ja prosessin hallinta tukinkäsittely Tukinkäsittelyosastolla tukit haudotaan, kuoritaan ja katkaistaan pölleiksi, jotka siirtyvät sorvauslinjalle. Haudonnan lämpötilalla vaikutetaan sorvattavan viilun laatuun. sorvaus Sorvauslinjalla pöllit sorvataan viilumatoksi. Viilumatto leikataan arkeiksi ja ns. jonteiksi eli vajaakokoisiksi arkeiksi. Arkit lajitellaan koon ja kosteuden mukaan kuivaamisen nopeuttamiseksi. kuivaus Kuivauslinjassa viilut kuivataan ja lajitellaan koon, teknisen ja visuaalisen laadun, kosteuden ja lujuuden mukaan. Osa kuivatuista viiluista on valmis ladontaa varten, mutta osa, yleensä yli puolet, vaatii jatkojalostusta ennen kuin sitä voidaan käyttää vaneriin. viilunkäsittely Lyhyet viilut jatketaan tarvittaessa pidemmiksi arkeiksi. Kapeat tai vikoja sisältävät viilut saumataan leveämmiksi arkeiksi kulloinkin valmistettavan vanerin mittojen mukaan. Oksaisien arkkien ulkonäköä parannetaan paikkaamalla, jolloin niitä voidaan käyttää vanerin pintaviiluna. Oksattomia ja virheettömiä kapeita viilunkappaleita voidaan käyttää myös pintaviiluna, kun ne saumataan isoiksi arkeiksi. 20 raute

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 15.2.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinoiden toipuminen alkoi Liiketoimintaympäristö: Maailmantalous toipui selvästi edellisestä vuodesta. Viilun, vanerin ja LVL:n

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2006

Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2006 Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2006 25.10.2006 toimitusjohtaja Tapani Kiiski www.raute.com Kysyntä jatkuu hyvällä tasolla Vaneriteollisuuden markkinatilanne edelleen hyvä päämarkkinaalueilla lukuunottamatta

Lisätiedot

Raute Oyj Varsinainen yhtiökokous 2014

Raute Oyj Varsinainen yhtiökokous 2014 Sibeliustalo, Lahti, 31.3.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Raute Oyj Varsinainen yhtiökokous 2014 Raute 2013: Loppukiri ja kasvuodotuksia Pikakatsaus 10 vuoden historiaan Liiketoimintaympäristö 2013

Lisätiedot

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com

Tilinpäätös 2005 8.2.2006. www.raute.com Tilinpäätös 2005 8.2.2006 www.raute.com 2005 M Jatkuvat toiminnot 2005 2004 Liikevaihto Liiketulos 108,6 4,4 73,1 3,6* Uudet tilaukset: projektit teknologiapalvelut 109 23 Tilauskanta 55 Henkilöstö (kirjoilla)

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007. 12.2.2008 toimitusjohtaja Tapani Kiiski. www.raute.com

Tilinpäätös 2007. 12.2.2008 toimitusjohtaja Tapani Kiiski. www.raute.com Tilinpäätös 2007 12.2.2008 toimitusjohtaja Tapani Kiiski Kysyntä hyvällä tasolla Rauten asiakasteollisuuksien markkinanäkymät säilyneet hyvinä päämarkkinaalueilla lukuun ottamatta Pohjois-Amerikkaa. Vanerin

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1. 31.12.2015

Tilinpäätös 1.1. 31.12.2015 Tilinpäätös 1.1. 31.12.2015 16.2.2016 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinat Liiketoimintaympäristö Maailmantalouden ja rahamarkkinoiden kehityksen epävarmuus jatkui Epävarmuus heijastui myös vaneri-

Lisätiedot

Yhtiökokous 2011. Sibeliustalo, Lahti 13.4.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja. www.raute.com

Yhtiökokous 2011. Sibeliustalo, Lahti 13.4.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja. www.raute.com Yhtiökokous 2011 Sibeliustalo, Lahti Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Hitaan elpymisen ja sopeutumisen vuosi Rauten liiketoimintaympäristö Strategia Tilinpäätös Raute sijoituskohteena Raute osana puunjalostuksen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2007

Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2007 Osavuosikatsaus 1.1. - 30.9.2007 25.10.2007 toimitusjohtaja Tapani Kiiski Kysyntä hyvällä tasolla Rauten asiakasteollisuuksien markkinanäkymät säilyneet hyvinä päämarkkina-alueilla lukuun ottamatta Pohjois-Amerikkaa.

Lisätiedot

Raute Oyj Varsinainen yhtiökokous 2016

Raute Oyj Varsinainen yhtiökokous 2016 Raute Oyj Varsinainen yhtiökokous 2016 31.3.2016 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Ennätysten vuosi 2015 Liiketoimintaympäristö 2015 Strategia Tilinpäätös 2015 Tulevaisuuden näkymistä Raute sijoituskohteena

Lisätiedot

Kannattavia ratkaisuja. raute 2013

Kannattavia ratkaisuja. raute 2013 Kannattavia ratkaisuja raute 213 Kannattavia ratkaisuja kaikille puulajeille Raute palvelee puutuotetoimialaa maailman - laajuisesti ja on osa puunjalostuksen arvoketjua. Raute tuo lisäarvoa asiakkaidensa

Lisätiedot

Älykkäällä automaatiolla kannattavuutta asiakkaillemme

Älykkäällä automaatiolla kannattavuutta asiakkaillemme Älykkäällä automaatiolla kannattavuutta asiakkaillemme Case Raute ja Rauten asiakkaat 27.11.2015 Tapani Kiiski toimitusjohtaja Sisältö Vaneri ja vaneriteollisuus Raute Automaatio vaneriteollisuudessa Teollinen

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

KONEen taloudellinen katsaus 2005. Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen taloudellinen katsaus 2005. Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen taloudellinen katsaus 2005 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Toimialan kehitys tilikaudella Uusien laitteiden markkinat yhä kasvussa Aasiassa Modernisoinnin kasvu vahvistui Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2009 TAMMI-MAALISKUU 2009 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Vuoden ensimmäinen neljännes oli erittäin haasteellinen vaikean markkinatilanteen vuoksi. Liikevaihto laski ja tulos heikkeni

Lisätiedot

KONEen yhtiökokous 2014. 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEen yhtiökokous 2014. 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEen yhtiökokous 2014 24. helmikuuta 2014 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja 2013: Vahvaa kokonaiskehitystä 2013 2012 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset M 6 151,0 5 496,2 11,9

Lisätiedot

KONEen tilinpäätös 2009. 26. tammikuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen tilinpäätös 2009. 26. tammikuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen tilinpäätös 2009 26. tammikuuta 2010 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q4 2009: Edelleen hyvää kehitystä liikevoitossa ja rahavirrassa Q4/2009 Q4/2008 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

Ratkaisuja vaneriteollisuudelle

Ratkaisuja vaneriteollisuudelle Vuosikertomus 2011 Ratkaisuja vaneriteollisuudelle jo 80 vuotta Vuonna 1908 aloitti toimintansa Lahden Rauta- ja Metalliteollisuustehdas Osakeyhtiö -niminen konepaja, joka aluksi rakensi sisävesilaivoja

Lisätiedot

KONEen tilinpäätös 2014

KONEen tilinpäätös 2014 Paikallinen huoltotiimi palveluksessasi. Huollon asiantuntijamme päivystävät ympäri vuorokauden ja huoltavat yli miljoonaa laitetta lähes 60 maassa. He pitävät hissit, liukuportaat ja automaattiovet toiminnassa

Lisätiedot

2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010

2010 Marimekko Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 2010 Marimekko Oyj CREATIVE DESIGN SINCE 1951 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2010 TAMMI-MAALISKUU 2010 Toimitusjohtaja Mika Ihamuotila: Ensimmäisen vuosineljänneksen kehitys oli rohkaisevaa. Liikevaihtomme hienoinen

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöstiedote 10.2.2015. Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja. Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja

Vuoden 2014 tilinpäätöstiedote 10.2.2015. Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja. Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja Vuoden 214 tilinpäätöstiedote 1.2.215 Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja Keskeistä neljännellä vuosineljänneksellä Saadut tilaukset alenivat 5 % y-o-y 914 (958) milj.

Lisätiedot

Yhtiökokous 28.2.2006. Toimitusjohtaja Carl-Gustaf Bergström

Yhtiökokous 28.2.2006. Toimitusjohtaja Carl-Gustaf Bergström Yhtiökokous Toimitusjohtaja Carl-Gustaf Bergström 1 Keskeiset asiat vuonna 2005 MacGREGORin osto ja integrointi Cargotec listautui 1.6.2005 Cargotecille valittiin uusi hallitus 12.7.2005 43,4 milj. osaketta

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta

Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Ahlstrom Tiekartta kohti parempaa tulosta Sakari Ahdekivi Talousjohtaja Rahapäivä 2015 17.9.2015 Ahlstrom tänään Korkealaatuisia kuitupohjaisia materiaaleja valmistava yritys Noin 3 400 työntekijää 22

Lisätiedot

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja

Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Metson menestystekijät Pörssisäätiön pörssi-ilta 28.3.2014 Espoo Matti Kähkönen Toimitusjohtaja Sisältö Metso yrityksenä Strategiamme Taloudellinen kehitys 2 Metso Pörssi-ilta 28.3.2014 Terveys-, turvallisuus-

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

Liikevaihto 1985-2004

Liikevaihto 1985-2004 Liikevaihto 1985-24 5 4 Infrastruktuuri & ympäristö 3 Energia 2 Metsäteollisuus 1 1985 1991 1997 23 24 Metsäteollisuus, uusinvestoinnit 12 % vuotuinen kasvu 2 Liikevaihto markkina-alueittain 23 411,6 milj.

Lisätiedot

Määrätietoisesti eteenpäin. 5. maaliskuuta 2012 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

Määrätietoisesti eteenpäin. 5. maaliskuuta 2012 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Määrätietoisesti eteenpäin 5. maaliskuuta 2012 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Sisältö Liiketoiminnan kehitys vuonna 2011 Markkinoiden kehitys vuonna 2011 Vuoden 2011 kohokohdat Markkina- ja liiketoimintanäkymät

Lisätiedot

Tervetuloa. Raute Oyj:n tiedotustilaisuus 11.5.2011. www.raute.com

Tervetuloa. Raute Oyj:n tiedotustilaisuus 11.5.2011. www.raute.com Tervetuloa Raute Oyj:n tiedotustilaisuus 11.5.2011 Agenda Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2011 Raute - Liiketoimintaympäristö - Markkinat - Asiakkaat Yhteenveto Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2011 11.5.2011 Tapani

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016 Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto parani, viimeinen neljännes jäi edellisvuodesta 2 HKScan-konserni 2015

Lisätiedot

Tammi maaliskuu 2007. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja Outotec Oyj, aiemmin Outokumpu Technology Oyj

Tammi maaliskuu 2007. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja Outotec Oyj, aiemmin Outokumpu Technology Oyj Tammi maaliskuu 2007 Tapani Järvinen, toimitusjohtaja Outotec Oyj, aiemmin Outokumpu Technology Oyj 2 Uusi nimi sama osaaminen Uusi nimi Outotec otettiin käyttöön 24.4.2007 Hyvä maine ja imago asiakkaiden

Lisätiedot

Aspon Q1 2007. 26.4.2007 CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist. 26-Apr-07

Aspon Q1 2007. 26.4.2007 CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist. 26-Apr-07 Aspon Q1 2007 26.4.2007 CEO Gustav Nyberg CFO Dick Blomqvist 1 Aspon Q1 2007 Chemicals-ryhmällä onnistunut yritysosto Shipping-ryhmällä onnistunut aluskauppa Voimakas myynnin kasvu, jatkuvat toiminnot

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Alansa johtava teollisuustekniikan suunnittelu- ja asiantuntijapalveluyritys

Etteplan Oyj. Alansa johtava teollisuustekniikan suunnittelu- ja asiantuntijapalveluyritys Etteplan Oyj Alansa johtava teollisuustekniikan suunnittelu- ja asiantuntijapalveluyritys Sisältö Etteplan sijoituskohteena Taloudellinen kehitys Näkymät 2010 Tarkemmat taloudelliset tiedot Johtava teollisuustekniikan

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sijoittajatapaaminen 6.9.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Keskeiset asiat 1-6/2011 Suunnittelupalveluiden kysynnän kasvu jatkui. Liikevaihto jatkoi kasvuaan. Liikevoitto oli vertailukauden tasolla

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 2007. Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 31.1.2008

Tilinpäätöstiedote 2007. Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 31.1.2008 Tilinpäätöstiedote 2007 Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 1 Keskeistä 2007 Koko vuoden saadut tilaukset kasvoivat yli 40 % nousten 4 106 (1-12/2006: 2 910) milj. euroon. Q4 tilaukset ennätykselliset 1 214

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Glaston Oyj Abp Tammi-maaliskuun 2011 osavuosikatsaus. Arto Metsänen, toimitusjohtaja 4.5.2011

Glaston Oyj Abp Tammi-maaliskuun 2011 osavuosikatsaus. Arto Metsänen, toimitusjohtaja 4.5.2011 Glaston Oyj Abp Tammi-maaliskuun 2011 osavuosikatsaus Arto Metsänen, toimitusjohtaja 4.5.2011 Keskeistä tammi-maaliskuun 2011 katsauksessa Markkinoiden varovainen elpyminen jatkui kasvun painottuessa kehittyville

Lisätiedot

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011 Tilinpäätös 2011 Keskeiset asiat 2011 Orgaanisen kasvun tavoite ylittyi. Liiketoiminnan kassavirta parani merkittävästi. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli hyvällä tasolla. Palveluratkaisujen myynti

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani

Smart way to smart products. Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Etteplan Q3/2014: Liikevaihto kasvoi ja liikevoitto parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 29.10.2014 Toimintaympäristö 7-9/2014 Kysyntätilanteessa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuosineljännekseen

Lisätiedot

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Tavoitteena kannattava kasvu Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Asiakaslupauksemme Takaamme jatkuvuuden ja teemme tulevaisuuden ajallaan ja rahallaan. 1. Toimintamme Merkittävin osa liiketoiminnastamme

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja

Tilinpäätös 2006. Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Tilinpäätös 26 Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Liikevaihto 1985-26 7 6 5 4 3 Infrastruktuuri & ympäristö Energia Metsäteollisuus 2 1 Metsäteollisuus, uusinvestoinnit 12 % vuotuinen kasvu 1985 1991

Lisätiedot

KONEen tilinpäätös 2011. 26. tammikuuta 2012 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta

KONEen tilinpäätös 2011. 26. tammikuuta 2012 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta KONEen tilinpäätös 2011 26. tammikuuta 2012 Toimitusjohtaja Matti Alahuhta Q4 2011: Hyvää kehitystä haastavassa ympäristössä Q4/2011 Q4/2010 Historiallinen muutos Vertailukelpoinen muutos Saadut tilaukset

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Tammi syyskuun 2014 osavuosikatsaus 23.10.2014. Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja. Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja

Tammi syyskuun 2014 osavuosikatsaus 23.10.2014. Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja. Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja Tammi syyskuun 214 osavuosikatsaus 23.1.214 Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä Saadut tilaukset kasvoivat 15 % y-o-y 829

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilinpäätöstiedote 4.2.2014. Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja. Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja

Vuoden 2013 tilinpäätöstiedote 4.2.2014. Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja. Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja Vuoden 213 tilinpäätöstiedote 4.2.214 Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja Keskeistä neljännellä vuosineljänneksellä Saadut tilaukset kasvoivat 35 % y-o-y 958 (71)

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

Raute 2007 toimitusjohtaja Tapani Kiiski

Raute 2007 toimitusjohtaja Tapani Kiiski Raute 2007 toimitusjohtaja Tapani Kiiski Raute Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2008 2.4.2008 Kongressikeskus Fellmanni, Lahti Rauten liiketoiminta, strategia ja toimintaympäristö Tavoitteina hallittu kasvu

Lisätiedot

2006 Tilinpäätöstiedote. Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 30.1.2007

2006 Tilinpäätöstiedote. Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 30.1.2007 2006 Tilinpäätöstiedote Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 1 Keskeiset luvut vuodelta 2006 Saadut tilaukset kasvoivat merkittävästi 2 910 (pro 2005: 2 385) milj. euroon. Q4 aikana tilauksia saatiin 716 milj.

Lisätiedot

Tulikivi Oyj:n tilinpäätös 2009 ja tulevaisuuden näkymät

Tulikivi Oyj:n tilinpäätös 2009 ja tulevaisuuden näkymät Tulikivi Oyj:n tilinpäätös 2009 ja tulevaisuuden näkymät Heikki Vauhkonen 11.2.2010 Me Konsernituloslaskelman lyhennelmä 01-12/2009 01-12/2008 Muutos, % Liikevaihto 53,1 66,5-20,1 Liiketulos -2,4 3,2-173,5

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 31.1.2009 (3 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 26.2.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008-31.1.2009

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2013. Thomas Ekström 15.8.2013

Osavuosikatsaus 1-6/2013. Thomas Ekström 15.8.2013 Osavuosikatsaus 1-6/2013 Thomas Ekström 15.8.2013 Agenda 1) Kauden tapahtumat: Marimekko avasi 14 uutta myymälää, joista 9 Suomen ulkopuolella. Yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena Sulkavan ja Kiteen

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012 Vuosi 2011 Yhtiö käynnisti Kokonaisarkkitehtuuripalvelut-liiketoiminnan vuoden alussa. Yhtiö lanseerasi uuden tuotteen, QPR ProcessAnalyzerin

Lisätiedot

Kannattavia ratkaisuja kaikkiin asiakastarpeisiin

Kannattavia ratkaisuja kaikkiin asiakastarpeisiin Kannattavia ratkaisuja raute 2014 Kannattavia ratkaisuja kaikkiin asiakastarpeisiin Raute palvelee puutuotetoimialaa maailman - laajuisesti ja on osa puunjalostuksen arvoketjua. Raute tuo lisäarvoa asiakkaidensa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/05

Osavuosikatsaus II/05 Osavuosikatsaus II/05 26.7.2005 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Hyvä tulos vaikeassa markkinatilanteessa. Toimitusmäärät laskivat, mutta tuotevalikoima ja myynnin

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

Sijoittajatapaaminen 17.5.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Sijoittajatapaaminen 17.5.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sijoittajatapaaminen 17.5.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Sisältö Q1/2011 Taloudelliseen tulokseen liittyvät avainasiat Taloudelliseen asemaan liittyvät avainasiat Tiesittekö? Q1/2011 Keskeiset

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 31.3.2009. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4.2009

Atria Oyj 1.1. 31.3.2009. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4.2009 Atria Oyj 1.1. 31.3.2009 Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 28.4.2009 Atria-konserni Katsaus Milj. 2009 2008 2008 Liikevaihto 310,7 303,4 1.356,9 Liikevoitto -0,4 6,8 38,4 Liikevoitto-% -0,1 2,2 2,8 Voitto

Lisätiedot

Vaisala vuonna 2012. Kjell Forsén Toimitusjohtaja 26.03.2013

Vaisala vuonna 2012. Kjell Forsén Toimitusjohtaja 26.03.2013 Vaisala vuonna 2012 Kjell Forsén Toimitusjohtaja 26.03.2013 Taloudelliset mittarit Yleiskatsaus vuoteen 2012 Saadut tilaukset 264,7 (278,8) milj. euroa Liikevaihto 293,3 (273,6) milj. euroa Liiketulos

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus Juha Varelius, toimitusjohtaja 12.3.2013 Lähes 1000 huippuosaajaa Kansainvälistyvä pörssiyhtiö 14 toimipistettä, seitsemässä eri maassa TUKHOLMA SUOMI (5) OSLO MOSKOVA

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Oriola-KD The Channel for Health

Oriola-KD The Channel for Health Oriola-KD The Channel for Health Sijoitus Invest 14 12.-13.11.2014 Oriola-KD tänään Liikevaihto 2013 2,6 miljardia euroa Ruotsi 50 % Venäjä 33 % Suomi ja Baltia 17 % Henkilöstö 4700 työntekijää Venäjä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 29.4.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Q1 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008. Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 18.4.2008

Q1 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008. Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 18.4.2008 Q1 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008 Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 1 Keskeistä tammi-maaliskuussa 2008 Saadut tilaukset kasvoivat yli 26 % ja olivat 1 155 (1 3 /2007: 915) milj. euroa Liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi

Smart way to smart products Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Etteplan vuonna 2014: Liikevoitto ja kassavirta paranivat selvästi Toimitusjohtaja Juha Näkki 11.2.2015 Toimintaympäristö vuonna 2014 Vuosi 2014 oli haastava konepajateollisuuden yrityksille lähes koko

Lisätiedot

Glaston Oyj Abp Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009. Kimmo Lautanen, talousjohtaja 11.8.2009

Glaston Oyj Abp Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009. Kimmo Lautanen, talousjohtaja 11.8.2009 Glaston Oyj Abp Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009 Kimmo Lautanen, talousjohtaja 11.8.2009 H1 lyhyesti Saadut tilaukset olivat 67,3 (136,8) miljoonaa euroa Tilauskanta 30.6.2009 oli 37,1 (100,3) miljoonaa

Lisätiedot

Elektrobit Group Oyj Tilinpäätös 1 12/2005 15. helmikuuta 2006. 15.2.2006 Copyright Elektrobit Group Oyj 1

Elektrobit Group Oyj Tilinpäätös 1 12/2005 15. helmikuuta 2006. 15.2.2006 Copyright Elektrobit Group Oyj 1 Elektrobit Group Oyj Tilinpäätös 1 12/2005 15. helmikuuta 2006 15.2.2006 Copyright Elektrobit Group Oyj 1 Tulevaisuutta arvioivat lausunnot Jotkut tähän aineistoon sisältyvät lausumat ovat luonteeltaan

Lisätiedot

Yhtiökokous 9.4.2013

Yhtiökokous 9.4.2013 Yhtiökokous 9.4.2013 Timo Kohtamäki Toimitusjohtajan katsaus / Yhtiökokous 2013 Lemminkäinen kasvukeskusten kehittäjä Rakennamme kokonaisia kaupunkeja Toimitilarakentaminen Talotekniikan urakointi Teollisuuden

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

Ajankohtaista Rautaruukista

Ajankohtaista Rautaruukista Ajankohtaista Rautaruukista Sakari Tamminen, toimitusjohtaja Sijoitus-Invest 2005 Wanha Satama, Helsinki 16.11.2005 www.ruukki.com Sakari Tamminen Ruukki lyhyesti Strategia etenee Avainlukuja Lähiajan

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008

Atria Oyj 1.1. 30.9.2008. Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria Oyj 1.1. 30.9.2008 Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski 24.10.2008 Atria-konserni Katsaus Milj. 2008 2007 Q1-2008 Q1-2007 2007 Liikevaihto 357,7 312,8 995,8 935,1 1.272,2 Liikevoitto 17,2 19,3 34,6 81,3

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011. Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011. Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1 SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-6/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj

Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009. Exel Composites Oyj Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2009 Exel Composites Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Heinä - syyskuu 2009 lyhyesti Jatkuvien toimintojen liikevaihto pieneni 24,5 % 15,9 (21,1) miljoonaan euroon Jatkuvien

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN-KONSERNI. Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006

LEMMINKÄINEN-KONSERNI. Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006 LEMMINKÄINEN-KONSERNI Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006 Osavuosikatsaus 1-6 / 2006: Tulos parani selvästi Liikevaihto oli 731,2 milj. euroa (655,5) - josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli 29,8 %

Lisätiedot

Ruukki tänään. Rautaruukki Oyj Sakari Tamminen, President & CEO Sijoitus Invest 2007, Wanha Satama. Sakari Tamminen. 14.11.2007 www.ruukki.

Ruukki tänään. Rautaruukki Oyj Sakari Tamminen, President & CEO Sijoitus Invest 2007, Wanha Satama. Sakari Tamminen. 14.11.2007 www.ruukki. Ruukki tänään Rautaruukki Oyj Sakari Tamminen, President & CEO Sijoitus Invest 2007, Wanha Satama 14.11.2007 www.ruukki.com Sakari Tamminen Ruukki tänään Liikevaihto vuonna 2006: 3,7 mrd euroa 14 700 työntekijää

Lisätiedot

TietoEnatorin varsinainen yhtiökokous 27.3.2008. Toimitusjohtaja Hannu Syrjälän katsaus

TietoEnatorin varsinainen yhtiökokous 27.3.2008. Toimitusjohtaja Hannu Syrjälän katsaus TietoEnatorin varsinainen yhtiökokous 27.3.2008 Toimitusjohtaja Hannu Syrjälän katsaus TietoEnator vuonna 2007..Tietotekniikkamarkkinoilla hyvä kasvu, kilpailu kuitenkin kireää.tietoenator kasvoi markkinoita

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala -konsernin tilinpäätöstiedote 2011 Hyvä liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä 2011 ja tilauskanta vuoden 2011 lopussa. Koko vuoden 2011 liikevaihto

Lisätiedot

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Sisältö Vuosi on alkanut hyvin KONEen kilpailukyvyn kehittäminen Miten KONE on kehittynyt

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003}

Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003} Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003} Teleste Oyj Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2003 Kokonaismarkkinoiden supistumisesta johtuen liikevaihto laski, mutta liiketulos säästötoimenpiteiden ansiosta 1 miljoonaa

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009 (6 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 28.5.2009

Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009 (6 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 28.5.2009 Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009 (6 kk) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 28.5.2009 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 2. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2008 30.4.2009

Lisätiedot

Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010

Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010 Osavuosikatsausjulkistus 3 kk (1.11.2009 31.1.2010) Reijo Mäihäniemi Toimitusjohtaja 4.3.2010 Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Taloudellinen kehitys 1. neljänneksellä Osavuosikatsaus 1.11.2009

Lisätiedot

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009. Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009

F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009. Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009 F-Secure Oyj Yhtiökokous 2009 Toimitusjohtajan katsaus, Kimmo Alkio, 26.03.2009 Sisältö Markkinakatsaus 2008 kasvun ja kannattavuuden vuosi Tulevaisuuden näkymät Varsinainen yhtiökokous 26.3.2009 Sivu

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014 Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin.

Lisätiedot

Aldata Solution Oyj. Yhtiökokous 15.4.2004

Aldata Solution Oyj. Yhtiökokous 15.4.2004 Aldata Solution Oyj Yhtiökokous 15.4.2004 Matti Hietala, toimitusjohtaja Aldata Solution Oyj lyhyesti Perustettu 1988 Toimiala Aldata kehittää, markkinoi ja asentaa integroituja kaupan ohjelmistoratkaisuja.

Lisätiedot

METSÄN UUDET MAHDOLLISUUDET UPM BIOFORE YHTIÖ. ProSuomi-projektin päätösseminari 16.11.2012, Juuso Konttinen

METSÄN UUDET MAHDOLLISUUDET UPM BIOFORE YHTIÖ. ProSuomi-projektin päätösseminari 16.11.2012, Juuso Konttinen UPM BIOFORE YHTIÖ ProSuomi-projektin päätösseminari 16.11.2012, Juuso Konttinen AGENDA 1. UPM BIOFORE YHTIÖ 2. UUSI METSÄTEOLLISUUS 3. UUDET MAHDOLLISUUDET AGENDA 1. UPM BIOFORE YHTIÖ 2. UUSI METSÄTEOLLISUUS

Lisätiedot

Kokemuksia palveluliiketoiminnan kansainvälistämisestä

Kokemuksia palveluliiketoiminnan kansainvälistämisestä Kokemuksia palveluliiketoiminnan kansainvälistämisestä Tapani Kiiski toimitusjohtaja Raute Oyj Raute lyhyesti Viime vuonna 100v täyttänyt teknologikonserni 2008: Liikevaihto 98,5 M, henkilöstöä n. 570,

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 21.7.2010

Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 21.7.2010 Toimitusjohtaja Mikael Mäkinen 21.7.2010 Q2 osavuosikatsaus tammi kesäkuu 2010 Keskeistä tammi kesäkuun osavuosikatsauksessa Markkinoiden piristyminen jatkui kaikissa segmenteissä Q2:lla saadut tilaukset

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1 SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-3/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011

Lisätiedot

Rauten matka maailmalle

Rauten matka maailmalle Vuosikertomus 2010 Rauten matka maailmalle Vuonna 1908 Lahden Rauta- ja Metalliteollisuustehdas Oy:nä aloittanut konepaja rakensi aluksi sisävesilaivoja ja valmisti höyrykattiloita sekä -koneita. Kehäsahat

Lisätiedot

Uponorin ja KWH-yhtymän yhdyskuntateknisen liiketoiminnan suunniteltu fuusio. Jyri Luomakoski, Uponor Oyj Peter Höglund, KWH-yhtymä Oy

Uponorin ja KWH-yhtymän yhdyskuntateknisen liiketoiminnan suunniteltu fuusio. Jyri Luomakoski, Uponor Oyj Peter Höglund, KWH-yhtymä Oy Uponorin ja KWH-yhtymän yhdyskuntateknisen liiketoiminnan suunniteltu fuusio Jyri Luomakoski, Uponor Oyj Peter Höglund, KWH-yhtymä Oy Sopimuksen pääkohdat Uponor ja KWH-yhtymä ovat julkistaneet aikeensa

Lisätiedot

Johtaminen haastavassa ympäristössä Rahapäivä 16.09.2009. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja, KONE Oyj

Johtaminen haastavassa ympäristössä Rahapäivä 16.09.2009. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja, KONE Oyj Johtaminen haastavassa ympäristössä Rahapäivä 16.09.2009 Matti Alahuhta Toimitusjohtaja, KONE Oyj Sisältö Taloudellinen kehitys 1-6/2009 Markkinakehitys KONEen kehittämisohjelmat Johtaminen haastavassa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2 2008 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus Q2 2008 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja Osavuosikatsaus Q2 2008 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja 24.7.2008 Q2 lyhyesti Liikevaihto vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 48,9 (57,5) milj. euroa Toisen vuosineljänneksen liikevaihto 24,8 (28,7)

Lisätiedot