kannattavia ratkaisuja raute 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "kannattavia ratkaisuja raute 2012"

Transkriptio

1 kannattavia ratkaisuja raute 2012

2 raute osana puunjalostuksen arvoketjua raute palvelee puutuotetoimialaa maailmanlaajuisesti ja on osa puunjalostuksen arvoketjua. Raute tuo lisäarvoa asiakkaidensa liiketoimintaan toimittamalla ratkaisuja kannattavaan ja ympäristön kannalta kestävään puutuotteiden tuotantoon. raute on perhetaustainen, vakavarainen Small Cap -yhtiö, jonka A-sarjan osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

3 sisällys 4 toimitusjohtajan katsaus 6 raute lyhyesti 8 arvoketju 10 strategia 12 markkinat 16 puuteollisuudella positiiviset näkymät 18 teknologia 19 tuotekehitys 20 vanerin tuotantoprosessi 22 suuren projektin toteutus 24 henkilöstö 27 ympäristö 28 liiketoimintakatsaus 30 taloudellinen katsaus 34 hallinnointi 36 riskit ja riskienhallinta 38 hallitus 40 johtoryhmä 42 tietoja osakkeenomistajille 45 yhteystiedot raute

4 vuosi 2012 oli vahva näyttö rauten toimitus- ja tuloksentekokyvystä toimitusjohtajan katsaus tapani kiiski vuonna 2012 toimimme varsin epävarmassa talous- ja markkinatilanteessa. Maailmantalouden ja rahamarkkinoiden kehitykseen liittyvää epävarmuutta pitivät yllä eräiden Euroopan maiden velkaantumisen vaikutuksiin liittyvät uhkat sekä pelko Aasian maiden, erityisesti Kiinan, talouskasvun hidastumisesta. Rauten asiakaskunnan osalta markkinatilanne jatkui epävarmana useilla markkina-alueilla. Huolimatta puulevyteollisuuden yleisestä markkinatilanteesta vuosi 2012 jäi historiaan Rautessa selvänä parannuksena muutamiin edellisiin vuosiin verrattuna. Lähdimme vuoteen 2012 kohtuullisella tilauskannalla. Saimme helmikuussa yli 50 miljoonan euron tilaukset vaneritehtaan koneista ja laitteista Chileen tammikuun alussa tulipalossa tuhoutuneen Paneles Araucon vaneritehtaan uudelleenrakennusprojektiin. Tilauksen saaminen hyvin nopealla aikataululla tulipalon jälkeen on vahva osoitus luottamuksellisesta asiakassuhteesta ja pitkäjänteisestä yhteistyöstä Paneles Araucon kanssa. Heinäkuussa saimme 14 miljoonan euron suuruisen tilauksen LVLtehtaan koneista Saksaan. Vuonna 2012 suurin haasteemme oli voimakkaasti loppuvuoteen painottunut tilauskanta. Ensim mäisen neljänneksen varsin vaatimattomasta 15 miljoonan euron liikevaihdosta vauhti kiihtyi loppuvuotta kohti, ja viimeisen vuosineljänneksen liikevaihtomme oli ennätyksellinen, lähes 34 miljoonaa euroa. Kannattavuus parani loppuvuotta kohti liikevaihdon kasvun myötä. Pystyimme näin osoittamaan, että toimituskykymme on säilynyt lamavuosien yli hyvänä. 4 raute

5 Info Rauten kilpailukyky on hyvä, kun asiakkaidemme usko tulevaisuuteen vahvistuu ja he alkavat toteuttaa suunnittelemiaan investointeja. Rauten vuosi 2012 lyhyesti asiakkaiden markkinatilanne jatkui epävarmana vuosi 2012 selvä parannus edellisiin vuosiin verrattuna Alkaneeseen vuoteen 2013 lähdemme edelleen epävarmana jatkuvassa markkinatilanteessa. Talousnäkymien ei yleisesti ennakoida paranevan lähitulevaisuudessa. Tästä johtuen rakentamisen aktiviteetin asiakkaidemme päämarkkinoilla arvioidaan pysyvän alhaisella tasolla, eikä asiakkaillamme näin ollen ole tarvetta merkittäviin kapasiteettia lisääviin investointeihin. Erilaisia hankkeita on kuitenkin suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa. Vahvimmat odotukseni tänä vuonna kohdistuvat kehittyviin markkinoihin Venäjällä ja Aasiassa. Pohjois-Amerikan näkymät ovat myös parantuneet muutamien edellisten vuosien erittäin alhaiselta tasolta. Myös Euroopassa on uusia hankkeita suunnitteluvaiheessa. Teknologiapalveluiden uskomme palaavan välivuoden jälkeen kasvu-uralle. Rauten kilpailukyky on hyvä, kun asiakkaidemme usko tulevaisuuteen vahvistuu ja he alkavat toteuttaa suunnittelemiaan investointeja. Euromaiden velkakriisin kärjistyminen voimakkaaksi talouslamaksi on edelleen uhka positiiviselle kehitykselle. Vahva aloittava tilauskanta antaa Rautelle hyvät lähtökohdat saavuttaa kuluvana vuonna liikevaihdossa ja -tuloksessa vuoden 2012 taso. Parhaat kiitokseni asiakkaillemme hyvästä yhteistyöstä ja luottamuksesta, henkilöstöllemme erinomaisesta työstä ja venymisestä muuttuvien haasteiden keskellä, osakkeenomistajille osoittamastanne luottamuksesta, sekä muille yhteistyökumppaneillemme panoksesta Rauten kehittämiseen ja menestymiseen. suurin haaste voimakkaasti loppuvuoteen painottunut tilauskanta toimituskyky säilynyt hyvänä lamavuosien yli suurimmat odotukset kehittyvillä markkinoilla Venäjällä ja Aasiassa teknologiapalveluiden kysyntä palaamassa kasvu-uralle vahva aloittava tilauskanta antaa hyvät lähtökohdat vuodelle 2013 raute

6 kannattavia ratkaisuja Raute on puutuotetoimialaa maailmanlaajuisesti palveleva teknologia- ja palveluyritys, jonka ydinosaamista ovat puutuotteiden valmistusprosessit. Asiakkaat valmistavat Rauten tuotantoteknologialla puusta viilua, vaneria ja viilupalkkia (LVL, Laminated Veneer Lumber), joita käytetään pääasiallisesti rakentamisessa ja huonekaluissa sekä kuljetusväline- ja pakkausteollisuudessa. Huipputeknologiaa ja monipuolisia palveluja Asiakkaidensa liiketoiminnan ja prosessien tuntijana Raute on asiakkaan tukena investoinnin koko elinkaaren ajan. Rauten ratkaisut muodostuvat projektitoimituksista ja teknologiapalveluista. Projektitoimitukset käsittävät kokonaiset tehtaat, tuotantolinjat ja yksittäiset koneet. Kokonaispalvelukonseptiin kuuluvat lisäksi kattavat teknologiapalvelut varaosatoimituksista säännölliseen kunnossapitoon ja konekannan modernisointeihin. 6 raute maailmanlaajuinen markkinajohtaja Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja suurimmalla asiakasteollisuudenalallaan vaneriteollisuudessa ja läsnä kaikilla markkina-alueilla. Asiakkaita palvelee 500 osaajaa yhdeksässä eri maassa. Tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Kanadassa ja Kiinassa. Myyntiverkosto on maailmanlaajuinen. Suurimmalla asiakasteollisuudenalallaan vaneriteollisuudessa Raute on johtava toimija prosentin markkinaosuudella. Myös LVLteollisuudessa Rautella on vahva markkina-asema, sillä noin puolet maailman LVL:stä tuotetaan Rauten toimittamilla koneilla. Tehdaslaajuisten kokonaisuuksien toimittajana Raute on maailmanlaajuinen markkinajohtaja niin vaneri- kuin LVL-teollisuudessa. Puun lisääntyvä käyttö raaka-aineena kasvattaa Rauten tuotteiden ja palveluiden kysyntää. Uusiutuvan puun käyttö, ympäristötietoisuus, pyrkimys parempaan energiatehokkuuteen sekä kehittyvien markkinoiden kasvava merkitys lisäävät Rauten ratkaisujen houkuttelevuutta ja kilpailukykyä. Rauten tavoitteena on säilyttää maailmanlaajuinen markkinajohtajuus ja olla johtavien toimittajien joukossa myös valituilla kehittyvillä markkinoilla. AVAINLUKUJA Liikevaihto, Me 101,3 74,3 Kasvu, % 36,3 18,2 Tulos/osake, euroa 0,75-0,27 Taseen loppusumma, Me 63,1 52,7 Omavaraisuusaste, % 48,0 46,9 Korollinen nettovelka, Me -8,1-10,4 Henkilöstö keskimäärin

7 Uusiutuvan puun käyttö, ympäristötietoisuus, pyrkimys parempaan energiatehokkuuteen sekä kehittyvien markkinoiden kasvava merkitys lisäävät Rauten ratkaisujen houkuttelevuutta ja kilpailukykyä. Info LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN miljoonaa euroa EMEA (Eurooppa ja Afrikka) CIS (Venäjä) NAM (Pohjois-Amerikka) LAM (Etelä-Amerikka) APAC (Aasian ja Tyynenmeren alue) LIIKEVAIHTO TUOTEALUEITTAIN miljoonaa euroa Teknologiapalvelut Projektitoimitukset Metsä Group raute

8 raute osana puunjalostuksen arvoketjua Puutuotteiden markkinoiden arvo maailmanlaajuisesti on noin 150 miljardia euroa. Alan kysyntää ja kannattavuutta ohjaavat yleinen elintason nousu, rakentamisen määräykset, puun saatavuus ja hinta sekä talouden suhdanteet. Teollisuudenala kasvaa erityisesti kehittyvillä markkinoilla. Kestävä ja ympäristöystävällinen puu on merkittävä uusiutuva raaka-aine, jonka käyttö esimerkiksi rakentamisessa kasvaa jatkuvasti. 8 raute

9 puutuoteteollisuus investoi tuotantoteknologiaan tehostaakseen tuotantoa ja parantaakseen lopputuotteiden laatua. investointiaktiivisuus on korkeimmillaan taloussuhdannekierron loppuvaiheessa. uutta tuotantokapasiteettia rakennetaan etenkin kehittyville markkinoille ja lvl:lle. rauten ratkaisuilla asiakkaat tuottavat viilua, vaneria ja lvl:ää (laminated veneer lumber), joita käytetään pääasiassa rakentamisessa ja huonekaluissa sekä kuljetusväline- ja pakkausteollisuudessa. viilupohjaisten tuotteiden kysyntä maailmalla on kasvussa. raute toimittaa puutuoteteollisuudelle koneita ja laitteita kannattavaa ja ympäristön kannalta kestävää puutuotteiden tuotantoa varten. rauten ratkaisujen avulla asiakas voi parantaa raaka-aineen käytön tehokkuutta, nostaa työn tuottavuutta, vähentää energian ja kemikaalien käyttöä, parantaa lopputuotteiden laatua sekä pienentää ympäristörasitusta tuotantokoneiden koko elinkaaren ajan. Koskisen Oy raute

10 kannattavia ratkaisuja kaikkiin asiakastarpeisiin k asvu kannattavuus sopeutuminen Strategisten tavoitteiden painotus vaihtelee markkinatilanteesta riippuen. asiakastarpeet kustannustehokkuus menestyksen nälkä Raute tuo lisäarvoa asiakkaidensa liiketoimintaan toimittamalla ratkaisuja kannattavaa ja ympäristömyötäistä puutuotteiden tuotantoa varten. Raute tarjoaa kannattavia ratkaisuja kaikkiin asiakastarpeisiin. teknologiapalvelut kehittyvät markkinat jatkuva kehittyminen asiakas Arvot ympäristö luottamus ihmisiin Rauten strategia on kiteytetty yhtiön visiossa: Raute tarjoaa kannattavia ratkaisuja kaikkiin asiakastarpeisiin. Kannattavuus on välttämätöntä niin Rauten asiakkaiden kuin Rautenkin toiminnan jatkumiselle ja kehittymiselle. Ratkaisuihin yhdistyvät sekä teknologia eli laitteet että niiden käyttämiseen ja koko prosessin kehittämiseen tarvittavat palvelut. Kannattavuus, sopeutuminen ja kasvu ovat strategiset päätavoitteet Rauten strategiset päätavoitteet ovat kannattavuuden parantaminen, kyky sopeutua paremmin suhdannevaihteluihin ja hallittu kasvu. Taloudellisina tavoitteina on kasvaa markkinoita nopeammin, pysyä vakavaraisena sekä tarjota sijoittajille kilpailukykyinen tuotto. 10 raute

11 Info Koska toteutuva kehitys on voimakkaasti riippuvainen maailmantalouden suhdanteiden kehityksestä sekä yksittäisten hankkeiden ajoittumisesta, Raute ei julkaise taloudellisille tavoitteille aikaan sidottuja tunnuslukuja. Strategiset valinnat nojaavat kahteen trendinomaiseen muutokseen Koko markkinan painopiste on siirtymässä kehittyville markkinoille. Ne eivät ole kuitenkaan yksi ja yhtenäinen kokonaisuus. Kiinassa ja Intiassa valtaosa vanerintuotannosta on edelleen käsityövaltaista ja yksinkertaista. Sen sijaan muun muassa Venäjällä ja Etelä-Amerikassa ollaan lähellä kehit tyneiden markkinoiden teknologian tasoa. Yhteistä kehittyville markkinoille Rauten kannalta on puutuotteiden ja niiden valmistamisessa käytettävien tuotantokoneiden kustannusrakenteen erilaisuus: työ on edullista, mutta raaka-aineet kalliita. Kehittyvillä markkinoilla, ennen kaikkea Kiinassa, tulee osata toimia paikallisten tapojen ja kustannusrakenteen mukaan. Huipputekniikan lisäksi Raute tarjoaa ratkaisuja myös olosuhteisiin, joissa automaatiolla ei vielä luoda ratkaisevaa kilpailuetua. Perinteisillä läntisillä, korkean kustannus- ja hintatason markkinoilla vaneri- ja LVL-teollisuuden investoinnit painottuvat entistä voimakkaammin olemassa olevan tuotantokapasiteetin tehostamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen tähtääviin hankkeisiin. Uutta kapasiteettia rakennetaan varsin vähän. Strategiaa toteutetaan tekemällä Asiakkaat ja heidän tarpeensa ovat tärkein Rauten toimintaa ohjaava tekijä. Asiakkaiden yksi lölliset tarpeet ja toiminnan pullonkaulat tulee ymmärtää entistäkin paremmin. Ymmärrys pitää osata muuttaa ratkaisuiksi, joiden avulla saavutetaan ensisijaisen toimittajan asema yhä useampien asiakkaiden mielessä ja eri markkina-alueilla. Tähän voidaan päästä vain, kun tuotetarjonta aidosti vastaa asiakkaiden tarpeita ja auttaa heitä kehittämään omaa toimintaansa. Teknologiapalveluiden osuus ja merkitys kasvavat markkinoiden muuttuessa ja teknologian kehittyessä. Teknologian kehittyminen mahdollistaa myös peruslaitteiden elinkaaren pidentämisen modernisoimalla. Raute haluaa olla asiakkaidensa luotettu kumppani koko investoinnin elinkaaren ajan. Raute panostaa myös kilpailijoiden toimittamien laitteiden modernisoimiseen Rauten teknologialla. Ympäristönäkökohtien tärkeys korostuu kaikessa toiminnassa. Uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä suositaan muun muassa rakentamisessa ja soveltuvin osin myös kuljetusvälineissä. Koko toiminnan tulee olla kustannustehokasta ja hintakilpailukykyistä. Raute keskittyy omaan ydinosaamiseensa ja parantaa palvelukykyään rakentamalla tehokasta ja joustavaa yhteistyöverkostoa. Rauten onnistumisen edellytykset luovat menestyksennälkäinen ja tavoitteisiin sitoutunut henkilöstö. Vaikeinakin vuosina Raute panostaa henkilöstön työhyvinvointiin ja sitouttamiseen. Osaamisen kehittämisen painopistealue on asiakaspalvelukyvyssä, ratkaisuissa, kehittyvissä markkinoissa ja kustannustehokkuudessa. strategian toteuttaminen vuonna 2012 Asiakastarpeet Tuotekehitystä kohdennettu RauteProja RauteSelect-tuoteperheisiin Teknologiapalvelut Palveluliiketoiminnan organisaatiota vahvistettu Latviaan Perustettu huoltokeskus Pietarin huoltokeskuksen resursseja vahvistettu Pohjois-Amerikan toimintatapaa Kehitetty Kehittyvät markkinat Panostettu kehittyville markkinoille suunnattujen tuotteiden kehittämiseen Kustannustehokkuus ja laatu Käynnistetty koko organisaatiota koskeva laadunkehityshanke Särmä Laajennettu yhteistyökumppaniverkostoa uusille alueille Tuotantokapasiteettia Kiinassa lisätty Menestyksen nälkä ja henkilöstö hyvä työpaikka -hankkeessa kehitetty työympäristöä ja henkilöstöjohtamista Toteutettu uusi intranet parantamaan organisaation sisäistä tiedon jakamista raute

12 painopiste kehittyvillä markkinoilla markkina-alueen osuus vanerintuotannosta vuonna emea (eurooppa ja afrikka) Cis (venäjä) eurooppa on kehittynyt markkina, jossa tuotantoteknologian taso yleisesti korkea. suuret raaka-ainevarat ja kehittyvä talous. vanerin vienti ja kotimaan kysyntä kasvussa. Suurin toimija. Tavoitteena säilyttää johtava asema ja syventää yhteistyötä asiakkaiden kanssa heidän tuotantoprosessiensa tehostamiseksi pitkäjänteisesti. 4 Tuotantotehokkuus ja laadun parantaminen Markkinajohtaja. 54 nam (pohjois-amerikka) Asiakasteollisuuksien kokonaisvaltaiset strategiset investoinnit ja teknologiapalvelut. Rauten asema 12 r au t e Kasvumahdollisuudet 5 % 18 maailman suurin lvl-tuotantoalue ja maailman toiseksi suurin vanerin valmistusalue. Pyrkii vahvistamaan asemaansa automaatioosaamisella. % % % investoinnit painottuvat modernisointi tyyppisiin tehostamishankkeisiin ja korvausinvestointeihin. Suuret metsävarat ja kehittyvä talous. Teknologiapalvelut. % % lam (etelä-amerikka) kiina suurimpia vanerintuotannon kasvualueita. maailman suurin vanerin valmistaja. Vahva asema Chilessä ja toimituksia Brasiliaan. Paikallisen metsäteollisuuden rakenne, runsaat istutuspuuvarat ja panostukset korkean jalostusasteen tuotteisiin. käsityövaltaista tuotantoa, yksinkertaista teknologiaa ja paikallisia valmistajia. Tavoitteena kasvaa merkittäväksi toimijaksi. Laatuvaatimusten nousu. apac (muu aasian ja tyynenmeren alue) voimakas siirtyminen luonnonvaraisista metsistä istutuspuihin. Vahvuutena pieniläpimittaisen istutuspuuraaka-aineen käsittely. Istutusmetsien mahdollistama vanerintuotannon uusi kasvu.

13 Raute palvelee maailmanlaajuisesti vaneri-, viilu- ja LVL-teollisuutta, joiden investointien kokonaisarvoksi arvioidaan noin miljoonaa euroa vuodessa normaalin suhdannetilanteen aikana. Rauten markkinaosuus on noin prosenttia kaikista teollisuuden koneinvestoinneista. Puutuoteteollisuuden kasvu on voimakkainta Venäjällä, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa, joissa on runsaasti hyödyntämättömiä puuvaroja. Perinteisillä markkinoilla Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa tuotantokapasiteetin kasvu on pysähtynyt. Kehittyvillä markkinoilla tuotantoteknologian investointikriteerit ovat erilaiset kuin perinteisillä markkinoilla, joilla painopiste on olemassa olevan tuotantokapasiteetin kehittämisessä ja kilpailukyvyn parantamisessa. Eurooppa ja Afrikka Eurooppa on kehittynyt markkinaalue, jossa vanerintuottajat ovat keskittyneet valmistamaan pitkälle jalostettuja, laadukkaita lopputuot- Myös mekaanisen metsäteollisuuden rakennemuutos luo uusia tilaisuuksia alan kehittämiselle. Raute on Euroopassa suurin toimija. Vahvuuksia ovat alueen olosuhteisiin ja raaka-aineisiin sopivan tuotantoteknologian osaaminen sekä tunnettuus ja hyvä maine kotimarkkinallaan. Raute tavoittelee kasvua syventämällä asiakassuhteita, lisäämällä teknologiapalveluiden kattavuutta sekä auttamalla asiakkaitaan hyötymään puurakentamisen kasvusta. Afrikka on perinteisesti toiminut raakapuun toimittajana, ja vaneriteollisuuden kehittyminen on ollut siellä hidasta. Puun viennin rajoitukset muutamissa tärkeissä tuottajamaissa ovat kuitenkin lisänneet tarvetta jatkojalostaa puuta paikallisesti. Afrikan markkinoita ovat perinteisesti hallinneet eurooppalaiset konetoimittajat. Jatkossa asiakkaat ja investoijat siirtyvät käyttämään tehokkaampia prosessiteknologioita. Tämä kehitys avaa uusia mahdollisuuksia Rautelle. vanerintuotanto euroopassa (1 000 m 3 ) >> vaneri-, viilu- ja lvl-teollisuuksien investointien kokonaisarvo on maailmanlaajuisesti noin miljoonaa euroa vuodessa. VANERINKULUTUS LOPPUKÄYTTÖ- KOHTEITTAIN 2011 Kokonaiskulutus 81,6 miljoonaa kuutiota teita. Tuotetun vanerin markkinat ovat pääosin Euroopassa, mutta erikoistuotteita viedään muun muassa Yhdysvaltoihin. LVL:n markkinat ovat maailmanlaajuiset. Uutta tuotantokapasiteettia on kuitenkin raken nettu viime vuosina suhteellisen paljon, ja vanerintuotannon teknologiataso on korkea. Uusinvestointien lisäksi on panostettu tuotannon tehokkuuteen ja suunnitelmalliseen kunnossapitoon. Tulevaisuudessa rakentamisen elpyminen Euroopassa voi edelleen luoda tarvetta myös uudelle tuotantokapasiteetille. Ekologisuuden vaatimus avaa mahdollisuuksia puurakentamisen osuuden kasvulle. Tämä lisää erityisesti LVL:n kysyntää Suomi Italia Baltia (Viro, Latvia, Liettua) Espanja Ranska Puola Ruotsi Romania Bulgaria Portugali Tsekki Muut Yhteensä Rakentaminen, huonekalut ja lattiat Yhteensä Pakkaukset ja kuljetusvälineet Yhteensä 36 % 28 % 5 % 69 % 11 % 6 % 17 % Muut 14 % Lähde: Indufor raute

14 Venäjä on vahva vaneriteollisuusalue, jolla on pitkät perinteet vanerin- Venäjä valmistuksessa. Suuret metsävarat, alhaiset tuotantokustannukset ja kehittyvä talous tarjoavat hyvät mahdollisuudet vanerintuotannon kasvulle ja uusille tehdasinvestoinneille. Venäläiset vanerinvalmistajat kehittävät uusia, innovatiivisia tuotteita ja avaavat ennakkoluulottomasti uusia markkinoita. Maan vanerintuotanto on kaksinkertaistunut kuluneen 10 vuoden aikana. Vanerin viennin sekä kotimaan kysynnän arvioidaan kasvavan lähivuosina. Kasvua edesauttavat puurakentamisen kehittyminen sekä rakentamisen kasvu erityisesti Moskovan ja Pietarin alueilla. Raute on Venäjällä markkinajohtaja vaneriteollisuuden koneiden, laitteiden ja palveluiden toimittajana. Raute on ainoa toimija, joka pystyy yksinään toimittamaan kokonaisia tuotantolaitoksia. Suuren asennetun laitekannan ansiosta myös Rauten teknologiapalveluiden kysynnän uskotaan kasvavan. Aasia ja Tyynimeri Aasian ja Tyynenmeren alue on yksi voimakkaimmin kasvavista vanerintuotannon alueista. Suuri osa alueella valmistetusta vanerista käytetään pai kallisesti. Lisäksi puulevyä viedään muun muassa Lähi-itään, Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan. Tuotannossa käytetään raaka-aineena pääasiassa trooppisia puulajeja, mutta pieniläpimittaisen istutuspuun käyttö yleistyy. Kiina on maailman suurin vanerintuottajamaa. Vanerintuotanto on kasvanut lähes viisinker- taiseksi viimeisen 10 vuoden aikana. Tuotannon uskotaan kasvavan jatkossakin, vaikkakaan ei yhtä voimakkaasti kuin aiemmin. Vanerintuotanto perustuu Kiinassa käsityövaltaiseen ja yksinkertaiseen teknologiaan. Teollisuuden alan uskotaan kehittyvän teknologisesti lähivuosina, sillä vientimarkkinoiden laatuvaatimukset edellyttävät modernimpia valmistusprosesseja. Laadukkaamman vanerin kysynnän uskotaan kasvavan myös Kiinan kotimarkkinoilla. Raaka-aineena käytetään suurelta osin tuontipuuta, mutta tulevaisuudessa istutusmetsien merkitys kasvaa. Raute on ensimmäisenä länsimaisena yhtiönä ollut kehittämässä modernia vanerinvalmistusta Kiinassa. Panostukset Kiinan markkinoille kohdennettuihin ratkaisuihin ja paikallinen läsnäolo tarjoavat Rautelle hyvän menestyspohjan. Japanin markkinalle on tunnusomaista raakaaineen korkea hinta, tuotantoteknologian korkea taso ja paikallisten konetoimittajien vahva asema. Vaikka tuotantoteknologian taso on korkea, Raute näkee mahdollisuuksia toimittaa markkinoille esimerkiksi konenäköteknologiaa. Malesiassa ja Indonesiassa istutusmetsät mahdollistavat vanerintuotannon kasvun tulevina vuosina, ja alueen merkityksen vanerinvalmistuksessa uskotaan kasvavan nykyisestä. Raakaainepohjan muuttumisen takia Raute uskoo, että nykyistä konekantaa uusitaan ja modernisoidaan. Intiassa valtaosa vanerintuotannosta on edelleen käsityövaltaista ja teknologisesti yksinkertaista. Intian suuret eukalyptus- ja poppeli-istutukset eivät riitä vastaamaan kasvaneeseen raaka-aine- tarpeeseen. Intiasta on tullutkin suurin itämalesialaisen trooppisen puun tuoja. Raute näkee mahdollisuuksia alueella, sillä Kiinan markkinoille kehitetyt tuotteet ja ratkaisut tulevat soveltumaan myös Intian vaneriteollisuudelle. vanerintuotanto Aasian-tyynenmeren alueella (1 000 m 3 ) Kiina Malesia Indonesia Japani Intia Korean tasavalta Uusi-Seelanti Australia Muut Yhteensä Lähde: Indufor/Faostat Raute on ensimmäisenä länsimaisena yhtiönä ollut kehittämässä modernia vanerin valmistusta Kiinassa. 14 raute

15 Etelä- Amerikka Etelä-Amerikka on yksi suurimmista vanerintuotannon kasvualueista. Kasvu mahdollisuuksia tarjoavat paikallisen metsäteollisuuden rakenne, runsaat istutuspuuvarat sekä panostukset korkean jalostusasteen tuotteisiin. Suurimmat vanerintuottajamaat ovat Chile ja Brasilia. Rautella on merkittävä asema teknologiatoimittajana Chilessä, ja Brasiliassa nähdään potentiaalia. Rauten merkittävimmät kilpailijat Etelä- Amerikassa ovat paikallisia laitevalmistajia. Myös eurooppalaiset ja amerikkalaiset kilpailijat toimivat alueella. Rauten tavoitteena on säilyttää johtava asemansa uuden kapasiteetin rakentamisessa ja saada uusia asiakkuuksia pienten ja keskisuurten vanerinvalmistajien modernisointija kehityshankkeissa. VANERINTUOTANNON KEHITYS ALUEITTAIN (miljoonaa kuutiota) Chilessä vanerintuotannon hyvä kannattavuus luo uskoa kasvulle seuraavan vuosikymmenen aikana. Vanerintuotantoon sopivien istutusmetsien varaan rakennetaan uutta tuotantoa. Isoille chileläisille metsäteollisuusyrityksille vanerinvalmistus on tärkeä osa puun optimaalisen käytön hallintaa. Chilessä myös vanerin kulutus on kasvussa. Valtaosa vanerista viedään kuitenkin edelleen Pohjois-Amerikkaan ja Eurooppaan. Maan suurimmat vanerinvalmistajat kuten Arauco ja CMPC ovat Rauten asiakkaita. Brasilia on Etelä-Amerikan suurin vanerinvalmistaja, mutta on menestynyt alalla Chileä heikommin. Käytetty teknologia on vanhentunutta, sillä tuonnin esteet ja paikallisten konevalmistajien rahoitustuet ovat heikentäneet vaneriteollisuuden kilpailukykyä ja rajoittaneet investointeja teknologian uudistamiseen. Myöskään raaka-ainevarat eivät ole yhtä korkealaatuisia kuin Chilessä. Brasilialaisen vanerin tärkein vientikohde on Eurooppa, mutta kotimainen kysyntä on lisääntynyt talouskasvun myötä. Vanerinvalmistuksen uskotaan jatkossa keskittyvän, mutta kokonaistuotannon säilyvän nykytasolla. Pohjois- Pohjois-Amerikka on maailman Amerikka toiseksi suurin vanerinvalmistaja ja maailman suurin LVL:n tuottaja. Puutuoteteollisuus on alueella keskittynyttä. Viisi suurinta yhtiötä tuottaa 65 pro senttia vanerista ja 85 prosenttia LVL:stä. Kysyntää ohjaa pääasiassa Yhdysvaltojen talous, erityisesti asuntorakentaminen. Vuosikymmenessä vanerintuotannon määrä on puolittunut noin 11 miljoonaan kuutiometriin. Vanerintuotantoon myös investoidaan vähän, ja investoinnit kohdistuvat lähinnä modernisointihankkeisiin. Vanerin ja LVL:n kulutuksen ja tuotannon arvioidaan kasvavan vasta, kun talouskasvu käynnistyy ja asuntorakentaminen elpyy. Paikallisilla laitevalmistajilla on vankka asema markkinoilla. Kilpailu vähistä investoinneista on kovaa myös pienten ja erikoistuneiden paikallisten toimijoiden kanssa. Rautelle kasvumahdollisuuksia tarjoavat nykyi sen konekannan modernisointi ja automaatioosaaminen. >> Lue lisää markkinoista Rauten kotisivulta: 0 NAM EMEA VANERINTUOTANTO MARKKINA-ALUEITTAIN 2011 Kokonaistuotanto 84,2 miljoonaa kuutiota Kiina 54 % APAC 18 % NAM 13 % EMEA LAM CIS 6 % 5 % CIS 4 % Lähde: Indufor LAM Kiina APAC Lähde: Indufor raute

16 Kommentti lars-göran sandberg toimitusjohtaja timwood Puutuoteteollisuudella positiiviset näkymät Tuoli: Artek Puutuotetoimialan muutostrendit, kuten lisääntyvä ympäristötietoisuus, kehittyvien markkinoiden kasvu ja puun lisääntyvä käyttö raaka-aineena luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia alan yhtiöille. Puutuotteiden asema ja markkinanäkymät metsäteollisuudessa ovat vahvoja verrattuna esimerkiksi paperiteollisuuteen, kertoo metsäteollisuuden konsulttiyhtiö Timwoodin toimitusjohtaja Lars-Göran Sandberg. Ympäristötietoisuuden ja ekologisuusvaatimusten lisääntyminen kasvattaa puun ja puutuotteiden suosiota rakentamisen raaka-aineena. Puun ympäristövaikutukset ovat huomattavasti pienemmät kuin muiden rakennusmateriaalien, kun otetaan huomioon rakennusten koko elinkaaren aikainen vaikutus esimerkiksi energiankulutukseen, ilmastonmuutokseen ja päästöihin. 16 raute 2012

17 Info Markkinoiden kasvua on odotettavissa erityisesti Kiinassa, jossa on runsaasti tarvetta uusille asunnoille muuttovirran suuntautuessa maaseudulta kaupunkeihin. Myös Yhdysvalloissa, jossa asuintalot ovat perinteisesti puurunkoisia, asuntomarkkinat ovat elpymässä taantuman jälkeen. Viime vuosina suosiotaan kasvattaneet asuntojen remontointi ja sisustaminen ovat lisäksi osaltaan lisänneet viilupintaisten tuotteiden sekä vanerin käyttöä. Puuta voitaisiin kuitenkin käyttää nykyistä enemmänkin rakentamisessa. Kasvupotentiaalia on erityisesti asuintaloja suuremmissa rakennusprojekteissa. Päättäjät pitäisi vain saada vakuuttuneiksi puurakentamisen eduista esimerkiksi tuomalla aktiivisesti esiin puurakentamisen ekologisuutta ja taloudellisuutta, Sandberg toteaa. Kehittyvät markkinat kasvattavat osuuttaan Puutuotteilla käydään jo nyt runsaasti kansainvälistä kauppaa, ja sen uskotaan lisääntyvän jatkossa entisestään. Kehittyvien markkinoiden osuus kasvaa jatkuvasti. Uskon, että kysynnän painopiste on siirtynyt pysyvästi Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta kehit tyville markkinoille, joiden elintaso on nousussa ja joissa rakentaminen lisääntyy. Erityisesti Kiina on merkittävä markkina-alue: vuonna 2011 maassa tuotettiin 60 prosenttia koko maailman vanerista ja yli 50 prosenttia MDF:stä. Valtavasta volyymista huolimatta Kiinan markkinoilla on myös suuria haasteita puutuoteteknologian toimittajan näkökulmasta. Merkittävimpiä haasteita ovat raaka-aineen saatavuus ja laatu sekä kehittymättömästä tuotantoteknologiasta johtuva lopputuotteen laatu. Kehittyvillä markkinoilla toimittaessa onkin tärkeää huomioida paikallisen teollisuuden investointikyky ja suhteuttaa toiminta vallitseviin olosuhteisiin. Asiakkaat kaipaavat yhä valmiimpia tuotteita Puutuoteteollisuuden asiakasyritykset haluavat yhä valmiimpia ja heidän tarpeisiinsa räätälöityjä tuotteita. Puutuotteita valmistetaan entistä suuremmissa tuotantolaitoksissa, mikä asettaa vaatimuksia kustannustehokkuudelle ja tehokkaalle raaka-aineen käytölle. Parhaiten pärjäävät yritykset, jotka voivat toiminnallaan säästää asiakkaan kustannuksia, Sandberg kertoo. Sandberg pitää Rauten tulevaisuuden näkymiä hyvänä. Sekä vaneri- että LVL-teollisuus ovat hyvin vakiintuneita. Sahatavaran hinta vaihtelee tyypillisesti voimakkaasti niin Yhdysvalloissa kuin muuallakin. Tämä tekee hintatasoltaan ja laadultaan vakaammasta LVL:stä houkuttelevamman vaihtoehdon ja tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Rauten kannalta tulevaisuus näyttää mielestäni erittäin positiiviselta. Timwood AB Metsäteollisuuden konsulttiyhtiö Asiakkaina muun muassa metsä- ja puutuoteteollisuuden yrityksiä, alan sijoittajia sekä bioenergian tuottajia ja asiakkaita Perustettu vuonna 1978 Päätoimipaikka Tukholma, Ruotsi, toimipiste myös Seattlessa, USA:ssa raute

18 luotettavaa teknologiaa erilaisiin tarpeisiin Pro tarjoaa asiakkaalle teolliseen tuotantokäyttöön soveltuvaa luotettavaa teknologiaa. Select mahdollistaa asiakkaalle erilaisia valintoja ja tuotannon joustavuutta. Smart tarjoaa asiakkaalle alan uusimman ja tehokkaimman huipputeknologian. rautepro-ratkaisut tarjoavat teolliseen tuotantokäyttöön soveltuvaa luotettavaa teknologiaa. RautePro on ratkaisu erityisesti kehittyville markkinoille ja asiakkaille, jotka valmistavat raken tamisessa, huonekaluissa ja logistiikassa käytettäviä peruslevyjä. Tuotantokoneilta ei vaadita suurta joustavuutta, minkä johdosta investoinnit ovat kohtuullisia. Tyypillinen RauteProtuote on peruskone tai -linja, joka sisältää erilliset automaattiset toiminnot ja usein lisäksi mahdollisuuden koneen myöhempään modernisointiin. rauteselect-ratkaisut on suunniteltu asiakkaille, joiden tavoitteena on korkea tuotteiden laatuluokitus, tuotannon joustavuus ja tehokas raaka-aineen käyttö. RauteSelect sopii asiakkaalle, jonka tuotannon kapasiteetti on kuutiota vuodessa, ja joka käyttää useampia puulajeja raaka-aineena ja valmistaa useita levykokoja samassa tuotantolinjassa. RauteSelectratkaisuihin voidaan myöhemmin lisätä uusia ominaisuuksia, ja modernisoimalla niitä voidaan kehittää RauteSmart-tasolle. RauteSelect-ratkaisuja ovat esimerkiksi puoliautomaattiset ladontalinjat, joissa viilunkäsittely lukuun ottamatta lopullista paikoitusta on automatisoitu. rautesmart edustaa alan uusinta ja tehokkainta huipputeknologiaa. RauteSmart-asiakas tuottaa suuria määriä lopputuotetta ja myös hyödyntää uusinta automaatiota sekä tunnistus- ja mittausteknologiaa tehokkaasti. Investointia on mahdollista ylläpitää modernisoimalla ja lisäämällä siihen Rauten uusimmat tuotekehityksen tulokset. Rauten lippulaivatuote on RauteSmart-viilusorvi, jonka sorvausnopeus voi olla jopa lähes 400 metriä viilumattoa minuutissa. 18 raute

19 tuotekehitys asiakkaan prosessin tukena Info Tuotekehityksen tavoitteena on auttaa asiakasta parantamaan kannattavuuttaan ja kilpailukykyään. Raute panostaa tuotekehitykseen noin 3 4 prosenttia liikevaihdosta. Tuotekehitys on olemassa olevien koneiden ja palveluiden parantamista tai kokonaan uusien tuotteiden ja tuotantokonseptien kehittämistä. Uusilla tuotteilla ja palveluilla ratkaistaan asiakastarpeita, jotka liittyvät puun käytön tehostamiseen, liiman ja lisäaineiden kulutuksen vähentämiseen, energian ja työvoimakulujen säästämiseen sekä lopputuotteen laadun parantamiseen. Uudet teknologiat testataan yhteistyössä asiakkaan kanssa tuotanto-olosuhteissa. Uusia ratkaisuja kehitetään myös kehittyvien markkinoiden tarpeisiin. Tuotekehityshankkeissa kiinnitetään huomiota työturvallisuuteen ja -ergonomiaan, huollon ennus tettavuuteen ja kustannustehokkuuteen sekä lopputuotteiden ja niiden valmistuksen ympäristöystävällisyyteen. Viime vuosina Raute on panostanut kehityshankkeisiin, joilla asiakas pystyy tehostamaan tuotantoaan ilman mittavia investointeja ja joilla on nopea takaisinmaksuaika. Teknologia- ja automaatioratkaisut tuotteistetaan siten, että niitä voidaan hyödyntää laajasti myös jo asennetun konekannan modernisoinneissa. esimerkkejä VUOden 2012 innovaatioista Automaattinen viilunpaikkauslinja P2 Parempi paikkauksen laatu ja erittäin hyvä paikan pysyvyys Vapaasti valittavissa oleva paikan muoto Huolto mahdollista ilman erikoistyökaluja Lisää viilun paikkauskapasiteettia RautePro-ladontalinja Juovaliimaus parantaa toiminnallisuutta ja lisää liimauskapasiteettia Vähentää liiman kulutusta merkittävästi telalevitykseen verrattuna Liiman levitys hyvin tasainen eri lämpötiloissa Liimauksen aiheuttama hävikki vähenee noin puoleen MVA-kosteusmittari Koko kosteusalueen kattava, erittäin tarkka kosteuden mittaus Automaattinen muuttuvien ympäristöolosuhteiden kompensointi Kuivauksessa viilujen tehokas lajittelu mahdollistaa korkeamman loppukosteuden ja parantaa vanerin laatua raute

20 vanerin laatu ja prosessin hallinta tukinkäsittely Tukinkäsittelyosastolla tukit haudotaan, kuoritaan ja katkaistaan pölleiksi, jotka siirtyvät sorvauslinjalle. Haudonnan lämpötilalla vaikutetaan sorvattavan viilun laatuun. sorvaus Sorvauslinjalla pöllit sorvataan viilumatoksi. Viilumatto leikataan arkeiksi ja ns. jonteiksi eli vajaakokoisiksi arkeiksi. Arkit lajitellaan koon ja kosteuden mukaan kuivaamisen nopeuttamiseksi. kuivaus Kuivauslinjassa viilut kuivataan ja lajitellaan koon, teknisen ja visuaalisen laadun, kosteuden ja lujuuden mukaan. Osa kuivatuista viiluista on valmis ladontaa varten, mutta osa, yleensä yli puolet, vaatii jatkojalostusta ennen kuin sitä voidaan käyttää vaneriin. viilunkäsittely Lyhyet viilut jatketaan tarvittaessa pidemmiksi arkeiksi. Kapeat tai vikoja sisältävät viilut saumataan leveämmiksi arkeiksi kulloinkin valmistettavan vanerin mittojen mukaan. Oksaisien arkkien ulkonäköä parannetaan paikkaamalla, jolloin niitä voidaan käyttää vanerin pintaviiluna. Oksattomia ja virheettömiä kapeita viilunkappaleita voidaan käyttää myös pintaviiluna, kun ne saumataan isoiksi arkeiksi. 20 raute

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3

Sisällysluettelo. Hallituksen toimintakertomus 3 Tilinpäätös 2010 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3 TILINPÄÄTÖS Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 10 Konsernin rahavirtalaskelma 11 Laskelma konsernin

Lisätiedot

Muutos on tapa ajatella

Muutos on tapa ajatella Muutos on tapa ajatella Vuosikertomus 2009 Vuosi 2009 oli monessa mielessä käännekohta. Toimintaympäristömme muuttui rajusti. Samanaikaisesti rakensimme täysin uudenlaista toimintamallia, jossa eri tahojen

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 0

V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 0 VUOSIKERTOMUS 2010 Energy for Electronics SISÄLTÖ Efore yhtiönä Tietoa osakkeenomistajille...4 Tilikausi 2010 lyhyesti...5 Toimitusjohtajan tervehdys...6 Eforen toiminnan perusta...8 Asiakaspalvelu ja

Lisätiedot

Maapallon luonnonvarojen kestävä käyttö

Maapallon luonnonvarojen kestävä käyttö Maapallon luonnonvarojen kestävä käyttö VUOSIKERTOMUS 2010 1 Vuosikertomus 2010 SISÄLTÖ VUOSIKATSAUS 2010 Vuosi 2010 lyhyesti 2 Missio ja strateginen tavoite 3 Outotec lyhyesti 4 Teknologia- ja palvelutarjonta

Lisätiedot

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010

It s all about the attitude VUOSIKERTOMUS 2010 It s all about the attitude 10 VUOSIKERTOMUS 2010 Puhdasta energiaa ja vettä Vaconin tuotteet jos mitkä ovat puhdasta teknologiaa. Maailmassa käytetystä sähköstä noin kolmannes kuluu sähkömoottoreissa,

Lisätiedot

Ponssen 40v-juhlavuosi Alussa oli savotta, pokasaha ja Einari. einari vidgrén 1943 2010

Ponssen 40v-juhlavuosi Alussa oli savotta, pokasaha ja Einari. einari vidgrén 1943 2010 2010 vuosikertomus Sisällysluettelo 3 Ponsse lyhyesti 3 Missio, visio ja arvot 3 Toimintapolitiikka ISO 9001: 2008 ja ISO 14001: 2004 5 Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan katsaus 6 Tietoa osakkeenomistajille

Lisätiedot

Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä.

Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä. Haluamme kertoa yrityksestä, joka on liikkeessä. Päämäärämme on Cargotec, joka palvelee asiakkaitaan entistä paremmin yhtenä yhtiönä. Hyppää mukaan, niin kerromme, miten tavoitteeseen päästään. Vuosikertomus

Lisätiedot

2010 Vuosikertomus 1

2010 Vuosikertomus 1 Vuosikertomus 2010 1 Sisällys: 3 Takoma lyhyesti ja avainluvut 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Takoman arvot ja tavoitteet 6 Strategia ja asiakastoimialat 7 Takoman työkalupakki Takoma Components: 8 Voimansiirtokomponentit

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Cargotecin vuosikertomus 2010

Sisällysluettelo. Cargotecin vuosikertomus 2010 Vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo 1 2010 lyhyesti 2 Vuosi 2010 lyhyesti 5 Toimitusjohtajan katsaus 7 Tietoa osakkeenomistajille 9 Maalla ja merellä 10 Cargotec lyhyesti 11 Liiketoimintakatsaus 2010 19

Lisätiedot

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki.

Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätös 2014 Tärkeitä päivämääriä vuonna 2015 Yhtiökokous Uponor Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina 17.3.2015 klo 17.00 alkaen Helsingin Messukeskuksessa osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Tilinpäätöstiedote

Lisätiedot

Cargotecin tilinpäätöstiedote 2014: Tulosparannustoimet käänsivät tuloksen kasvuun; Q4 liikevoitto parani merkittävästi

Cargotecin tilinpäätöstiedote 2014: Tulosparannustoimet käänsivät tuloksen kasvuun; Q4 liikevoitto parani merkittävästi Cargotecin tilinpäätöstiedote 2014: Tulosparannustoimet käänsivät tuloksen kasvuun; Q4 liikevoitto parani merkittävästi Tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut perustuvat Cargotec Oyj:n tilintarkastettuun

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12

Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12 Vuosikertomus 2010 Tietoja osakkeenomistajille 2 Sponda tänään 5 Liiketoimintayksiköt 6 Taloudellinen katsaus 8 Toimitusjohtajan katsaus 10 Toimintaympäristö 12 Strategia 16 Strategiakatsaus 18 Sijoituskiinteistöt

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ

VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ Contents SISÄLTÖ UPM KONSERNI 1 Visio, toiminta-ajatus, arvot 2 Lyhyesti 4 Avaintietoja 2010 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 UPM The Biofore Company 10 Strategia 11 Taloudelliset

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Smart way to smart products

VUOSIKERTOMUS 2010. Smart way to smart products Smart way to smart products Etteplan Oyj Etteplan on teollisten laitteistojen suunnitteluun ja teknisen tuoteinformaation ratkaisuihin ja palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Asiak kaamme ovat

Lisätiedot

Neste Oilin tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen

Neste Oilin tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen Vuosikertomus 2005 2005 Neste Oilin tavoitteena on olla johtava pohjoiseurooppalainen öljynjalostusja markkinointiyhtiö, joka on keskittynyt korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen öljytuotteisiin ja sitoutunut

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1

TILINPÄÄTÖS 2010. kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle. Glaston Oyj Abp 1 TILINPÄÄTÖS 2010 kokonaisratkaisuja lasiteollisuudelle Glaston Oyj Abp 1 Sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (*...11 Konsernin tase...18 Konsernin tuloslaskelma...19

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 1

Vuosikertomus 2010 1 Vuosikertomus 2010 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2010 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2010 INNOFACTOR LYHYESTI SISÄLTÖ Innofactor Oyj on suomalainen ohjelmistopalveluyritys

Lisätiedot

PÄÄTUOTERYHMÄMME: NOSTIMET Ramirent tarjoaa nostimia teollisuuskohteisiin,

PÄÄTUOTERYHMÄMME: NOSTIMET Ramirent tarjoaa nostimia teollisuuskohteisiin, vuosikertomus 21 PÄÄTUOTERYHMÄMME: NOSTIMET Ramirent tarjoaa nostimia teollisuuskohteisiin, infrarakentamiseen, rakennustyömaille, laivatelakoille ja teollisuuden kunnossapitoon. Valikoima käsittää mm.

Lisätiedot

Talentum on ammattilaisen valinta

Talentum on ammattilaisen valinta Monipuolinen tuotto lentum on erikoistunut ammattilaisille kohdistettuun kustannustoimintaan. Talentumin kustannustoiminnan keskeisiä tuotteita ja palveluita ovat lehdet, kirjat, online- ja informaatiopalv

Lisätiedot

MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010

MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010 MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010 MARTELA VUOSIKERTOMUS 2010 MARTELA LYHYESTI Martela Oyj on työympäristöjen ja julkitilojen muutosten toteuttaja. Martelan sisustusratkaisut tukevat asiakkaan liiketoimintaa,

Lisätiedot

Home. 309 milj. Home. Vuosi 2010 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Brändit 10 Toimintaympäristö 12. Vastuullisuus 16 Henkilöstö 20

Home. 309 milj. Home. Vuosi 2010 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Brändit 10 Toimintaympäristö 12. Vastuullisuus 16 Henkilöstö 20 vuosikertomus 2010 2 13 YHTIÖ Vuosi 2010 lyhyesti 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Strategia 6 Brändit 10 Toimintaympäristö 12 14 21 KESTÄVÄ KEHITYS Vastuullisuus 16 Henkilöstö 20 Home 22 31 LIIKETOIMINTA

Lisätiedot

201 V 0 uosikertomus

201 V 0 uosikertomus 2010 Vuosikertomus 3 Vuosikertomus 2010 4 Teleste lyhyesti 32 Tilinpäätös 6 Vuoden 2010 tapahtumia 34 Hallituksen toimintakertomus 8 Strategia ja visio 38 Konsernin tilinpäätös VIDEO AND BROADBAND SOLUTIONS

Lisätiedot

Observations for a Better World

Observations for a Better World Tilinpäätös 2010 Observations for a Better World Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava yritys. Tarjoamme kattavan valikoiman innovatiivisia tuotteita ja palveluja

Lisätiedot

It s all about peace of mind

It s all about peace of mind It s all about peace of mind VUOSIKERTOMUS 2011 Protecting the irreplaceable Sisältö F-secure lyhyesti 1 vuosi 2011 lyhyesti 3 toimitusjohtajan katsaus 2011 4 Hallituksen toimintakertomus 2011 6 Taloudellinen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Luomme oivaltavilla ratkaisuillamme onnistumisia ihmisten ja yhteisöjen jokaiseen päivään.

Vuosikertomus 2010. Luomme oivaltavilla ratkaisuillamme onnistumisia ihmisten ja yhteisöjen jokaiseen päivään. Vuosikertomus 2010 Luomme oivaltavilla ratkaisuillamme onnistumisia ihmisten ja yhteisöjen jokaiseen päivään. Digia Oyj Sisältö Digia Oyj Digia lyhyesti...3 Vuoden 2010 tapahtumat...4 Avainluvut...6 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Strategian ytimessä vesi ja kemia

Strategian ytimessä vesi ja kemia E3 vähentää energiaa 135 parannusta vuonna 2012 s. 8 Yritysvastuu 2.0 Vastuullisuus alkaa tuotteesta s. 8 SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2013 Vesikemian osaamisen hallinta Raisa Jyrkinen tietää miten s. 38 Strategian

Lisätiedot

Toiminta-ajatus. Sisältö

Toiminta-ajatus. Sisältö Vuosikertomus 1998 Toiminta-ajatus Incap-konserni kehittää, tuottaa ja markkinoi havupuisten koottavien huonekalujen ja elektroniikan sopimusvalmistuspalveluja kansainvälisille markkinoille. Sisältö Vuosi

Lisätiedot

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2014 Sisällys Huhtamäki 2014 lukuina 1 Toimitusjohtajan katsaus 2014 2 2014 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 2014 10 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 10 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2010

Kemira Oyj. Tilinpäätös 2010 Kemira Oyj Tilinpäätös 2010 Kemira Oyj Porkkalankatu 3 Puh. 010 8611 Y-tunnus 0109823-0 PL 330 Faksi 010 862 1119 Kotipaikka Helsinki 00101 Helsinki www.kemira.com ALV rek. KEMIRA OYJ:N TILINPÄÄTÖS 2010

Lisätiedot

Vuosikertomus Vuosike

Vuosikertomus Vuosike 2010 osikertomus Vuosikertomus Vuosikertomus Vuosike Vuosikerto ikertomus Vuos m FORTUM OYJ VUOSIKERTOMUS 2010 Vuosikertomus 2010 Fortum vuonna 2010 01 Fortum lyhyesti 02 Konsernin liiketoimintarakenne

Lisätiedot