pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen"

Transkriptio

1 -1, TEK :30 Kokousaika %%%003 kello %%%010 - Kokouspaikka %%%006 Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus Honkala Taimo Palola Jussi Perkkiö Timo Kaikkonen Aimo Korkiakoski Janna Vainio Suvi Vihtari Rauno Päivärinta Miia Pajukoski Merja Huitula Eeva Vuolteenaho Jarmo Vähäsöyrinki Leena Jaakola Vesa Päivärinta Mikko Pihlajamaa Mikko Viio Joel Viitanen Ville Hautala Jouni Aksila Raija Junttila Heikki Järvinen Leena pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen Vihtarin varaj. kh:n puh.joht. kh:n 1 varapj. kh:n 2 varapj kh:n edustaja nuorisov.ed. nuorisov. ed nuorisov. ed esittelijä sihteeri Vesihuolto edu Ramboll Oy Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Asiat Asialistan mukaiset :t 62 69, lisäasiat Läsnä x x x x x x poissa x poistui klo x x x poissa poissa x poissa x x x x x klo x klo Pöytäkirjan tarkistus Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Palola Jussi ja Perkkiö Timo. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastustoimitus Taimo Honkala Raija Aksila Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Nivala Allekirjoitukset Allekirjoitukset Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa: Palola Jussi Aika ja paikka palvelusihteerin työhuoneessa Virka-asema Perkkiö Timo palvelusihteeri Raija Aksila

2 62, TEK :30 TEKNI: 32/2013 Kivikauden yksityistien tiekunnan hakemus aluenopeusrajoituksen asettamiseksi tiekunnan tielle Valmistelijan ehdotus Toimialajohtajan esitys Valmistelija maanmittausteknikko Kivikauden yksityistien hoitokunta anoo yksityistielle aluenopeusrajoitusmerkkiä 30 km/h tiekunnan alueelle. Erkkisjärven alueen muulle tieverkostolla on aikaisemmin anottu kyseinen aluenopeusrajoitus. Yhteneväinen nopeusrajoitus koko alueella parantaa tieverkon liikenneturvallisuutta. Annetaan Kivikauden yksityistielle lupa pystyttää tielle aluenopeusrajoitusmerkki 30 km/h (merkki 365) Kajaanintien liittymään liitekartan mukaisesti. Kustannuksista vastaa tiekunta. Hyväksytään valmistelijan ehdotus. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

3 62, TEK :30 / Pykälän liite: Kivikauden yksityistien tiekunnan hakemus aluenopusrajoituksen asettamiseski

4 62, TEK :30 / Pykälän liite: Kivikauden yksityistien tiekunnan hakemus aluenopusrajoituksen asettamiseski

5 62, TEK :30 / Pykälän liite: Kivikauden yksityistien tiekunnan hakemus aluenopusrajoituksen asettamiseski

6 63, TEK :30 Valtuuden antaminen tekniselle johtajalle kauppakirjan ja vuokrasopimuksen allekirjoittamiseen Tekninen lautakunta Valmistelijan esitys Puheenjohtajan esitys valmistelija maanmittausteknikko Kaupunginhallitus on hyväksynyt Nivalan kaupungin kauppakirjamallin rakennustonttien myymiseksi kaava-alueella. Tämän mukaan rakennuspaikkojen myynti on delegoitu viranhaltijalle. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hallintosäännön, jonka 28 kohdan 5. mukaan asuin-/liiketalotonttien ja muiden rakennuspaikkojen vuokraamisesta ja myymisestä päättää tekninen lautakunta, joka voi edelleen siirtää ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle. Lautakunta on aikaisemmin myöntänyt omakotitalotontin kauppakirjan allekirjoitus- ja hyväksymisoikeuden maanmittausteknikko Juha Peltomaalle. Jukka-Pekka Flygaren otettua teknisen johtajan viran vastaan , voidaan hänelle antaa oikeus hyväksyä ja allekirjoittaa asuinrakennustonttien kauppakirjat. Lisäksi Tekniselle johtajalle voidaan antaa oikeus allekirjoittaa ja hyväksyä asuin- ja liiketonttien sekä muiden rakennuspaikkojen kauppakirjat ja vuokrasopimukset. Nivalan kaupungin kauppakirjat, jotka koskevat asuinrakennustonttien myymistä kaava-alueelta, allekirjoittaa ja hyväksyy tekninen johtaja Jukka-Pekka Flygare tai maanmittausteknikko Juha Peltomaa. Nivalan kaupungin luovutuskirjat, jotka koskevat asuin- ja liiketalotonttien sekä muiden rakennuspaikkojen myymistä ja vuokraamista, allekirjoittaa ja hyväksyy tekninen johtaja Jukka-Pekka Flygare. Hyväksytään valmistelijan esitys. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen lautakunta Valmistelija maanmittausteknikko Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hallintosäännön, jonka 28 kohdan 5. mukaan asuin-/liiketalotonttien ja muiden rakennuspaikkojen vuokraamisesta ja myymisestä päättää tekninen lautakunta, joka voi edelleen siirtää ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijalle. Nivalan kaupungin teknisen johtaja Jouni Hautala otti viran vastaan Aikaisemmassa lautakunnan myöntämässä tontin ja ra-

7 63, TEK :30 Valmistelijan ehdotus Puheenjohtajan esitys kennuspaikkojen luovutusdelegoinnissa oli viranhaltijat mainittu nimellä. Mahdollisten henkilövaihdosten tapahtuessa delegoinnit on syytä kirjata vain virkanimikkeelle. Lautakunta siirtää ratkaisuvallan asuin-/liiketalotonttien ja muiden rakennuspaikkojen vuokraamisessa ja myymisessä seuraavasti: Nivalan kaupungin kauppakirjat, jotka koskevat asemakaavanmukaisten omakotitalotonttien myymistä, allekirjoittaa ja hyväksyy tekninen johtaja tai maanmittausteknikko. Nivalan kaupungin luovutuskirjat, jotka koskevat asuin- ja liiketalotonttien sekä muiden rakennuspaikkojen myymistä ja vuokraamista, allekirjoittaa ja hyväksyy tekninen johtaja. Hyväksytään valmistelijan ehdotus. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

8 64, TEK :30 Talousarvion toteutuminen LIITE talousarvion toteutuminen mennessä. Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan vuoden 2013 kulut yhteensä mennessä ovat ,80 euroa (53,70 %) ja tuotot ,27 euroa (50,10 %) eli netto ,53. Bruttobudjetin kulut ovat ,85 euroa (56,49 %) ja tuotot ,98 euroa (48,80 %) eli netto ,87 euroa. Nettobudjetin (ruoka- ja puhdistuspalvelu) kulut ovat ,95 euroa (51,27 %) ja tuotot ,29 euroa (51,29 %) eli netto ,66 euroa. Investointien toteutuma mennessä on ,68 euroa (43,30 %) ja tuotot 0,00 euroa (0 %). Teknisen johtajan esitys Hyväksytään talousarvion toteutuminen mennessä ja merkitään se tietoon saaduksi. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

9 64, TEK :30 / Pykälän liite: ta toteuma Nivalan kaupunki 224 VASTUUYKSIKKÖ 1 SUMMATTUNA :17:24 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 18/07/13 Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä % 600 Lupa-ja valvonta * Toimintatuotot , , ,16 57,10 * Toimintamenot , , ,30 43,70 ** Netto , , ,14 34, Maankäyttö * Toimintatuotot , , ,00 18,30 * Toimintamenot , , ,58 47,30 ** Netto , , ,58 57, Tekn.toimen hallinto * Toimintatuotot , , ,05 12,00 * Toimintamenot , , ,83 81,90 ** Netto , , ,78 86, Liikenneväylät * Toimintatuotot 4 220, , ,70 72,00 * Toimintamenot , , ,18 61,00 ** Netto , , ,48 60, Puistot ja yl.alueet * Toimintatuotot , , ,22 46,70 * Toimintamenot , , ,40 41,40 ** Netto , , ,18 123,90

10 64, TEK :30 / Pykälän liite: ta toteuma Nivalan kaupunki 224 VASTUUYKSIKKÖ 1 SUMMATTUNA :17:24 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 18/07/13 Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä % 720 Konekeskuspalv. * Toimintatuotot , , ,50 25,50 * Toimintamenot , , ,19 97,80 ** Netto 1 571, , , , Jätehuolto * Toimintatuotot 0,00 83,87-83,87 0,00 * Toimintamenot , , ,45 48,40 ** Netto , , ,32 47, Kunnossapito * Toimintatuotot , , ,10 49,60 * Toimintamenot , , ,45 59,30 ** Netto , , ,65 35, Talotekninen palvelu * Toimintatuotot 9 000, , ,63 40,30 * Toimintamenot ,00 0, ,00 0,00 ** Netto 6 461, , ,63 56, Tilapörssipalvelu * Toimintatuotot , , ,53 55,30 * Toimintamenot , , ,77 38,70 ** Netto , , ,24 38,10

11 64, TEK :30 / Pykälän liite: ta toteuma Nivalan kaupunki 224 VASTUUYKSIKKÖ 1 SUMMATTUNA :17:24 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 18/07/13 Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä % 760 Ruokapalvelut * Toimintatuotot , , ,67 50,20 * Toimintamenot , , ,74 50,70 ** Netto , , ,07 84, Puhdistuspalvelut * Toimintatuotot , , ,04 53,00 * Toimintamenot , , ,31 52,20 ** Netto , , ,73 93,80 KAIKKI KAIKKI YHTEENSÄ * Toimintatuotot , , ,73 50,10 * Toimintamenot , , ,20 53,70 ** Netto , , ,53-133,90 bruttobudjetti toimintatuotot yht , , ,02 48, toimintamenot yht , , ,89 56,49 netto , , ,87 127,70 nettobudjetti toimintatuotot yht , , ,71 51, toimintamenot yht , , ,05 51,27 netto , , ,34 38,08

12 64, TEK :30 / Pykälän liite: TA TOTEUMA INVESTOINNIT Nivalan kaupunki 226 INVESTOINNIT TEKNINEN :17:26 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 18/07/13 Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä % 8602 Pirttirannan pk vesikaton sane * Investointimenot yhteensä , , ,68 21,90 ** Netto , , ,68 21, Työterveys ja neuvola * Investointimenot yhteensä ,00 0, ,00 0,00 ** Netto ,00 0, ,00 0, Aittolan koulun vesikatto * Investointimenot yhteensä , , ,43 7,70 ** Netto , , ,43 7, Aittolan esiopetustilan ilmanv * Investointimenot yhteensä ,00 0, ,00 0,00 ** Netto ,00 0, ,00 0, Junttilan koulun perusparannus * Investointimenot yhteensä ,00 0, ,00 0,00 ** Netto ,00 0, ,00 0, Junttilan laajennus viipalekou * Investointimenot yhteensä , , ,87 61,20 ** Netto , , ,87 61, Niva-Kaijan keittiö * Investointimenot yhteensä , , ,11 51,50 ** Netto , , ,11 51,50

13 64, TEK :30 / Pykälän liite: TA TOTEUMA INVESTOINNIT Nivalan kaupunki 226 INVESTOINNIT TEKNINEN :17:26 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 18/07/13 Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä % 8626 Kyösti Kallio laajennus viipal * Investointimenot yhteensä , , ,29 208,10 ** Netto , , ,29 208, Niva-Kaijan koulun peruskorjau * Investointimenot yhteensä , , ,02 76,00 ** Netto , , ,02 76, Koulujen pihaleikkivälineet * Investointimenot yhteensä ,00 50, ,77-0,30 ** Netto ,00 50, ,77-0, Koulujen piha-alueet ja lähili * Investointimenot yhteensä , , ,40 25,30 ** Netto , , ,40 25, Ilmanvaihdon nuohoukset * Investointimenot yhteensä , , ,20 14,70 ** Netto , , ,20 14, Ennalta arvaamattomat kohteet * Investointimenot yhteensä , , ,48 49,60 ** Netto , , ,48 49,60 Talonrakennus yht. Investointitulot yhteensä 0,00 0,00 0,00 Investointimenot yhteensä , , ,67 60,49 Netto , , ,67 60,49

14 64, TEK :30 / Pykälän liite: TA TOTEUMA INVESTOINNIT Nivalan kaupunki 226 INVESTOINNIT TEKNINEN :17:26 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 18/07/13 Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä % 8700 Kaavateiden rakentaminen * Investointimenot yhteensä , , ,18 51,70 ** Netto , , ,18 51, Jyrkäntien rakentamien * Investointimenot yhteensä , , ,51 28,60 * Investointitulot yhteensä ,00 0, ,00 0,00 ** Netto , , ,51 39, Kaavateiden pääll. * Investointimenot yhteensä ,00-444, ,32 0,30 ** Netto ,00-444, ,32 0, Tievalaistuksen rak. * Investointimenot yhteensä , , ,00 94,80 ** Netto , , ,00 94, Sadevesiv. rak. * Investointimenot yhteensä , , ,35 24,20 ** Netto , , ,35 24, Pajatien rakentaminen * Investointimenot yhteensä ,00 0, ,00 0,00 * Investointitulot yhteensä ,00 0, ,00 0,00 ** Netto ,00 0, ,00 0, Erkkisjärven rantatien siirto * Investointimenot yhteensä , , ,46 226,80 ** Netto , , ,46 226,80

15 64, TEK :30 / Pykälän liite: TA TOTEUMA INVESTOINNIT Nivalan kaupunki 226 INVESTOINNIT TEKNINEN :17:26 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 18/07/13 Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä % 8730 Liikenneturvallisuuden paranta * Investointimenot yhteensä , , ,54 11,20 ** Netto , , ,54 11,20 Kunnallistekniikka Investointitulot yhteensä ,00 0, ,00 yhteensä Investointimenot yhteensä , , ,44 22,12 Netto , , ,44 30,25

16 64, TEK :30 / Pykälän liite: TA TOTEUMA INVESTOINNIT Nivalan kaupunki 226 INVESTOINNIT TEKNINEN :17:26 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 18/07/13 Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä % 8752 Leikkikentät * Investointimenot yhteensä , , ,30 15,00 ** Netto , , ,30 15, Tori- ja keskusalueen kunnostu * Investointimenot yhteensä ,00 0, ,00 0,00 * Investointitulot yhteensä ,00 0, ,00 0,00 ** Netto ,00 0, ,00 0, Vireä Malisjoki II * Investointimenot yhteensä , , ,53 16,10 * Investointitulot yhteensä ,00 0, ,00 0,00 ** Netto , , ,47 107, Matonpesupaikka * Investointimenot yhteensä ,00 0, ,00 0,00 ** Netto ,00 0, ,00 0, Yleisten alueiden viimeistelyt * Investointimenot yhteensä , ,26-967,74 80,60 ** Netto , ,26-967,74 80,60 Yleiset alueet yht. Investointitulot yhteensä ,00 0, ,00 Investointimenot yhteensä , , ,57 9,99 Netto , , ,57 30,19

17 64, TEK :30 / Pykälän liite: TA TOTEUMA INVESTOINNIT Nivalan kaupunki 226 INVESTOINNIT TEKNINEN :17:26 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI KAUSI LASKENNALLINEN 18/07/13 Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä % 8771 Liikunta-alueet * Investointimenot yhteensä , , ,74 36,50 ** Netto , , ,74 36, Urheilupuiston rakentaminen * Investointimenot yhteensä , , ,00 3,20 * Investointitulot yhteensä ,00 0, ,00 0,00 ** Netto , , ,00 4,90 Liikunta-alueet yht. Investointitulot yhteensä ,00 0, ,00 Investointimenot yhteensä , , ,74 5,79 Netto , , ,74 8, Tekn.ltk irtaimistohank. * Investointimenot yhteensä , , ,90 13,90 ** Netto , , ,90 13,90 KAIKKI KAIKKI YHTEENSÄ * Investointitulot yhteensä ,00 0, ,00 0,00 * Investointimenot yhteensä , , ,32 43,30 ** Netto , , ,32 50,40

18 65, TEK :30 TEKNI: 33/2013 Vesihuollon kehittämissuunnitelman uusiminen Valmistelija tekninen johtaja OHEISMATERIAALI: Vesihuollon kehittämissuunnitelma liitteineen Vesihuoltolain (119/2001) 5.2 :n mukaan kunnan tulee yhteistyössä alueensa vesihuoltolaitosten kanssa laatia ja pitää ajan tasalla alueensa kattavat vesihuollon kehittämissuunnitelmat. Kehittämissuunnitelmia laatiessaan kunnan tulee olla riittävässä yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Nivalan vesihuolto Oy on tehnyt vesihuoltolain edellyttämän kehittämissuunnitelman, joka valmistui vuoden 2004 alussa. Nivalan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt em. kehittämissuunnitelman Vesihuollon kehittämissuunnitelman pitämiseksi ajan tasalla Nivalan vesihuolto Oy on tehnyt uuden päivitetyn suunnitelman, jonka luonnos on valmistunut. Teknisen johtajan esitys Asetetaan Nivalan kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman luonnos nähtäville kuukauden ajaksi ja pyydetään tarvittavat lausunnot. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Ennen varsinaisen kokouksen alkua Ramboll Oy:n konsultti Leena Järvinen selosti lautakunnalle kehittämissuunnitelmaa. Nivalan Vesihuolto Oy:n edustajana kokouksessa oli Heikki Junttila. Junttila ja Järvinen poistuivat kokouksesta klo

19 66, TEK :30 TEKNI: 14/2013 Rakennusjärjestyksen uusiminen Tekninen lupajaos Voimassa oleva rakennusjärjestys on vahvistettu ja rakennusjärjestyksen uusiminen on ajankohtaista osayleiskaavan uudistamisen myötä. Rakennustarkastajan esitys Tekninen lupajaos esittää tekniselle lautakunnalle, että rakennusjärjestyksen uusiminen käynnistetään ja valitaan ohjausryhmä joka valmistelee rakennusjärjestyksen uusimisen. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen lautakunta Valmistelija vt tekninen johtaja Nivalan kaupungin osayleiskaavan laatiminen on käynnissä. Vuoden 2011 alussa laitetaan asemakaavaluonnos nähtäville ja kesälomien jälkeen on varsinaisen kaavaehdotuksen vuoro. Tavoitteena on saada yleiskaava hyväksytyksi 2011 loppuun mennessä. Uuden teknisen johtajan hakuprosessi on käynnissä, hakuaika päättyy Uusi tekninen johtaja ottanee viran vastaan mahdollisimman pikaisesti alkuvuodesta Vt teknisen johtajan esitys Jätetään asia pöydälle siihen saakka, kunnes uusi tekninen johtaja on valittu. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen lautakunta Teknisen johtajan esitys Käynnistetään rakennusjärjestyksen uudistaminen ja esitetään kaupunginhallitukselle rakennusjärjestyksen valmistelun alistamista erikseen nimettävälle ohjausryhmälle, johon esitetään nimettäväksi luottamusmiehistä kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, teknisen lautakunnan ja lupajaoksen puheenjohtajat sekä virkamiehistä kaupunginjohtaja, tekninen johtaja, rakennustarkastaja, ympäristösihteeri ja maanmittausteknikko. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

20 66, TEK :30 TEKNI: 14/2013 Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus merkitsee tietoon saaduksi rakennusjärjestyksen uudistamisen aloittamisen. Koollekutsujana toimii tekninen johtaja. Päätös Yksimielisesti hyväksyttiin. Lisäksi yksimielisesti päätettiin nimetä kaupunginhallituksen edustajina ohjausryhmään Ari Kukkurainen ja Kalervo Mantila. OTE: Nimetyt Tekninen lautakunta Valmistelijan ehdotus Valmistelija maanmittausteknikko Ohjausryhmä on aloittanut työskentelyn rakennusjärjestyksen uusimiseksi. Konsultti on laatinut osallistumis- ja arviointisuunnitelman, jossa kerrotaan hankkeen lähtökohdista, aikataulusta sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä. Ilmoitetaan rakennusjärjestyksen laatimisen vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, MRL 63. Pidetään MRL:n 62:n ja MRA 30 :n mukaisesti osallisten kuuleminen rakennusjärjestystä valmisteltaessa asettamalla aineisto nähtäville 30 vuorokaudeksi ja pyydetään tarpeelliset lausunnot. Osalliset voivat lausua mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kirjallisesti. Asiakirjat ovat nähtävillä Nivalan kaupungin teknisen toimen ilmoitustaululla sekä kaupungin internetsivuilla osoitteessa Teknisen johtajan esitys Hyväksytään valmistelijan ehdotus. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen lautakunta Valmistelijan ehdotus Valmistelija maanmittausteknikko Rakennusjärjestyksen vireille tulosta on ilmoitettu kuulutuksella ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä välisenä aikana. Ohjausryhmä on käsitellyt rakennusjärjestysluonnosta pitämässään kokouksessa.

21 66, TEK :30 TEKNI: 14/2013 Asetetaan rakennusjärjestysluonnos nähtäville 30 vrk:ksi ja pyydetään tarvittavat lausunnot (MRL 62 ja MRA 30 ). Osalliset voivat lausua mielipiteensä rakennusjärjestysluonnoksesta kirjallisesti. Asiakirjat ovat nähtävillä Nivalan kaupungin teknisen toimen ilmoitustaululla sekä kaupungin internetsivuilla osoitteessa Teknisen johtajan esitys Hyväksytään valmistelijan ehdotus Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen lautakunta Valmistelijan ehdotus Toimialajohtajan esitys Valmistelija maanmittausteknikko Rakennusjärjestysluonnos on ollut nähtävillä välisenä aikana. Määräaikaan mennessä saimme 5 lausuntoa, joihin konsultti on antanut vastineet. Konsultti on päivittänyt rakennusjärjestystä nähtävillä olon jälkeen. Asetetaan Rakennusjärjestysehdotus yleisesti nähtäville 30 vuorokaudeksi ja pyydetään tarpeelliset lausunnot (MRL 62, 65 MRA 30 ). Hyväksytään valmistelijan ehdotus. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen lautakunta Valmistelijan ehdotus Valmistelija maanmittausteknikko Rakennusjärjestysehdotus on ollut nähtävillä välisenä aikana. Ehdotuksesta pyydettiin myös lausunnot viranomaisilta ja muilta OAS:ssa mainituilta osallisilta. Määräaikana saatiin neljä lausuntoa, yhtään mielipidettä/muistutusta ei jätetty. Rakennusjärjestyksen laatija on antanut vastineet jätettyihin lausuntoihin (liitteenä). Rakennusjärjestystä ja sen liitekarttaa on muokattu Ely-keskuksen lausunnon perusteella. Täydennys ei aiheuta rakennusjärjestyksen uudelleen nähtäville asettamista. Lautakunta hyväksyy rakennusjärjestyksen ja esittää sitä kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

22 66, TEK :30 TEKNI: 14/2013 Teknisen johtajan esitys Hyväksytään valmistelijan ehdotus. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

23 67, TEK :30 Ruokapalveluesimiesten laskujen hyväksymisoikeus Valmistelijan ehdotus Valmistelija ruokahuoltopäällikkö Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti jokaista tehtäväaluetta ja yksikköä varten toimielinten on määriteltävä vuosittain laskujen hyväksyjät, jollei hyväksyjää ole määritelty ohje ja johtosäännössä. Hallintokuntien tulee lähettää kaupunginhallitukselle ja taloustoimistoon ilmoitus vuoden aikana tapahtuvista muutoksista. Niva - Kaijan koulun keittiöremontin valmistuttua Nivalan kaupungin ruokapalveluiden ainoana keskuskeittiönä toimii alkaen keskuskeittiö Särvin (entinen Niva - Kaijan keskuskeittiö). Keskuskeittiömuutoksen seurauksena molemmat entisten keskuskeittiöiden ruokapalveluesimiehet, Liisa Linna ja Anna-Leena Tölli, työskentelevät uudella keskuskeittiöllä. Liisa Linnalla on oikeus hyväksyä ruokapalvelujen menokohdan 7611 laskuja ja Anna-Leena Töllillä menokohtien 7612 ja Lautakunta myöntää molemmille ruokapalveluesimiehille, Liisa Linnalle ja Anna-Leena Töllille, laskujen hyväksymisoikeuden ruokapalvelujen menokohdille 7611, 7612 ja Teknisen johtajan esitys Hyväksytään valmistelijan ehdotus. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

24 68, TEK :30 Kiinteistöjen käyttösuunnitelman / kiinteistöstrategian laatiminen Valmistelija tekninen johtaja LIITE: Kiinteistöjen perustiedot Kiinteistöjen käyttösuunnitelman / kiinteistöstategian laatiminen on ollut tilapalvelujen toiminnallisissa tavoitteissa jo vuonna Teknisen toimen henkilöstövaihdoksista johtuen suunnitelman laatiminen on viivästynyt. Nivalan kaupungin omistuksessa on erilaisia rakennuksia 50 kpl. Hoitoalan rakennuksia 19 kpl, opetusrakennuksia 14 kpl, kokoontumisrakennuksia 5 kpl, varastorakennuksia 3 kpl, asuinrakennuksia 2 kpl, toimisto- ja hallintorakennuksia 1 kpl sekä muita rakennuksia 6 kpl. Asunto- ja kiinteistöosakkeita kaupungin omistuksessa on 6 kpl. Kiinteistöstrategialla määritetään suuntaviivat Nivalan kaupungin kiinteistöjen ylläpidolle alkaen tarvittavista investoinneista kiinteistöjen kunnossapitoon ja kiinteistönhoitoon saakka. Teknisen johtajan esitys Käynnistetään kiinteistöstrategian laatiminen, ja valitaan ohjausryhmä strategian laadintaa varten. Päätös Lautakunta yksimielisesti päätti käynnistää kiinteistöstrategian laadinnan. Ohjausryhmään valittiin tekninen johtaja, kiinteistöpäällikkö, sivistyslautakunnan puheenjohtaja Irja Erkkilä, kaupunginhallituksen edustaja Mikko Päivärinta, sivistystoimenjohtaja Riitta Viitakangas, teknisen lautakunnan edustajina Taimo Honkala, Miia Päivärinta, Merja Pajukoski ja Timo Perkkiö sekä sivistyslautakunnan edustaja Jukka Korkiakoski. Kaupunginhallituksen ja valtuuston puheenjohtajilla sekä kaupunginjohtajalla on läsnäolo-oikeus ohjausryhmässä. Toimikunnan puheenjohtajana toimii Taimo Honkala ja varapuheenjohtajana Irja Erkkilä. Miia Päivärinta poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo

25 68, TEK :30 / Pykälän liite: kiinteistöjen perustiedot

26 69, TEK :30 Tiedoksiantoasiat ELY-keskus päätös 519/2013/POP/1, päätös nopeusrajoituksen alentamisesta maantiellä 7630 Nivlassa - Tasoristeysjärjestelyt välillä Ylivieska-Iisalmi-Kontiomäki, Tarveselvitys tiesuunnitelman hyväksymispäätös 3073/0720/2013, Maantien /Leppistentie) parantaminen Laitalan tilan kohdalla, Nivala Oulun käräjäoikeus, Maaoikeus tuomio Nro 13/11192 Dnro 12/14318, koskien kiinteistöjä Pekanpelto RN:o 21:299 ja Jyrkänranta RN:o 21:308 Oulun hallinto-oikeus päätösnumero 13/0402/2 Dnro 00712/13/2209, Kunnallisasiaa koskeva valitus Mauri Vähäsöyrinki Maanmittauslaitos Ilmoitus toimitusnumero MMLm/1634/33/2012, Toimituksen merkitseminen kiinteistörekisteriin FCG Koulutus ja konsultointi - Teknisten lautakuntien koulutuspäivät Oulu tai Helsinki Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus , Aloite Nivalan kaupungin yleisten uimapaikkojen jätekuljetuksen järjestämisestä kaupungin toimesta , Aloite torialueen rauhoittamisesta , Toimien täyttäminen ruoka- ja puhdistuspalveluiden tehtäväalueella , Vuokrasopimus- Ahteen kyläseura ry , Käyttöoikeussopimus- Ahteen kyläseura ry , Käyttöoikeussopimus Haikaran Maaja kotitalousseura ry , Vuokrasopimus Haikaran Maa- ja kotitalousseura ry. Honkanen Hannu-Pekka päivätty kirje, Esitys tekniselle lautakunnalle ja tekniselle lupajokselle maastokäyntiin asemakaava-alueella R. Pikkarainen Ky - Loppuraportti torialueen valonnasta

27 69, TEK :30 Viranhaltijapäätökset - teknisen johtajan päätös nro 115, Uuden palopostin rakentaminen Niva-Kaijan koulun pihalle - teknisen johtajan päätös nro 116, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, keittiön sisäpuolen rosterilistoitukset - teknisen johtajan päätös nro 117, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, keittiön LTO:n etyleeniglykolit - teknisen johtajan päätös nro 118, Seuratien sulkeminen liikenteeltä - teknisen johtajan päätös nro 119, Toritien sulkeminen liikenteeltä - teknisen johtajan päätös nro 120, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, keittiön työaikavalvonnan päätelaite - teknisen johtajan päätös nro 121, Torialueen jaksottaisen vartioinnin järjestäminen heinäkuun ajaksi - teknisen johtajan päätös nro 122, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, piha-alueen sähkötarvikkeet - teknisen johtajan päätös nro 123, Päätös Anneli ja Seppo Asunmaan kiinteistön velvollisuudesta liittyä yleiseen viemäriverkostoon - teknisen johtajan päätös nro 124, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, keittiön laajennus altaiden RST taustalevyt - teknisen johtajan päätös nro 125, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, vanhojen tuuletusikkunoiden aukipitolaitteet - teknisen johtajan päätös nro 126, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, OPO-luokan puheenvahvistusjärjestelmä - teknisen johtajan päätös nro 127, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, piha-alueiden aidat - teknisen johtajan päätös nro 128, Rakennustarkastajalle saapuneeseen haasteeseen vastaaminen - teknisen johtajan päätös nro 129, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, sisäänkäyntikatosten huopatyöt - teknisen johtajan päätös nro 130, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, keittiön Retermian huoltotasot - teknisen johtajan päätös nro 131, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, D-osan tuulikaappien matot - teknisen johtajan päätös nro 132, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, jäähdytyslaite jäähdytyskaapille keittiöön - teknisen johtajan päätös nro 133, Kaupunginpuutarhurin ylityövapaa ajalle teknisen johtajan päätös nro 134, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, kattosiltojen lisäys - teknisen johtajan päätös nro 135, Jyrkäntien katuvalaistus - teknisen johtajan päätös nro 136, Rakennustarkastaja Kaija Kiviahteen vuosiloman keskeytys ja lomapäivän siirto - teknisen johtajan päätös nro 137, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, koulun keittiön ja ruokalan sälerullarin kotelo - teknisen johtajan päätös nro 138, Niva-Kaijan koulun peruskorjaus, keittiön pikajäähdytyskaapin höyrystin - teknisen johtajan päätös nro 139, Jyrkäntien liikennemerkit ja tarvikkeet

28 69, TEK :30 - teknisen johtajan päätös nro 140, Irtisanoutuminen siivoojan toimesta - teknisen johtajan päätös nro 141, Lupahakemus sähkökaapelin sijoittamiseksi Nivalan kaupungin omistamalle maalle tilalla Nivateollisuus - teknisen johtajan päätös nro 142, Kivikallentien rakennushankkeen maa-ainekset ja maanrakennustyöt - teknisen johtajan päätös nro 143, Jyrkäntien katuvalaistuksen sähköliittymä - teknisen johtajan päätös nro 144, Jyrkäntien katuvalo-ohjauskeskus - teknisen johtajan päätös nro 145, Hakemus suojatien lisäämiseksi Ruojantielle Kyntäjäntien risteykseen - teknisen johtajan päätös nro 146, Jyrkäntien liittymäalueen pumppaamon sähköliittymä - kiinteistöpäällikön päätös nro 2, rakennusammattimiesten palkkaaminen - ruokahuoltopäällikön päätös nro 110, Ruokaperunan hankinta - kaupunginpuutarhurin päätös nro 12, Bussikuljetus Vähäjärven kosteikolle Nivala-viikolla Teknisen johtajan esitys Merkitään edellä mainitut asiat tietoon saaduiksi ja samalla lautakunta toteaa, ettei ole käytetty Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta. Päätös Asiat merkittiin tietoon saaduiksi ja samalla todettiin, että ei ole käytetty Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta.

29 70, TEK :30 Hammashoitolan vesikaton uusiminen Valmistelija kiinteistöpäällikkö Vuoden 2013 teknisen toimen investointibudjettiin on varattuna rahaa kohtaan 860 Talonrakennus, Aittolan koulun vesikaton saneraus ja Pirttirannan päiväkodin vesikaton uusiminen sekä ilmanvaihdon nuohoukset 7 kohdetta Kohteiden toteutuksen myötä investointivarauksesta näyttäisi jäävän käyttämättä yhteensä n Hammashoitolan vesikatteen toistuvien vuotojen takia pyydettiin tarjoukset vesikatteen uusimisesta samalla menetelmällä kuin em. kaksi kohdetta. Halvin tarjous oli Kohteen olemassa olevaa kattoa on hankala huolto korjata koska tekninen käyttöikä on loppusuoralla ja levymateriaalit sisältävät asbestia. Katossa on kuitenkin toistuvia vuotoja. Kiinteistöpäällikön ehdotus Saneerataan hammashoitolan vesikatto vuoden 2013 aikana. Toteutukseen käytetään teknisen toimen kohdan 860 talonrakennus investointivarauksista jäävää osuutta Teknisen johtajan esitys Päätetään uusia hammashoitolan vesikatto esitetyn mukaisesti. Vesikaton uusiminen rahoitetaan siirtämällä kyseiseen hankkeeseen kustannuspaikalta 8602 Pirttirannan päiväkoti ja kustannuspaikalta 8671 nuohoukset Yhteensä Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

30 71, TEK :30 Aiku/Eskari Valmistelija kiinteistöpäällikkö Sivistyslautakunta on päätöksellään vahvistanut että Kyösti Kallion koululla toimii kaksi esiopetusryhmää joista toinen siirrettiin Karvoskylän koululle ja toinen nuorisotila LongJohn:in tiloihin vanhalle squash-hallille. Kallion terveysvalvonnan päätöksen mukaan, nuorisotila LongJohn ei ole siinä kunnossa että sinne voitaisiin sijoittaa esiopetusryhmä, vaan tilat pitää löytyä muualta. Myös nuorisotilan toimiminen kyseisissä tiloissa on kyseenalaista rakennuksen heikon kunnon takia. Tilapalvelut kartoitti vapaana olevia tiloja yhdessä sivistystoimen kanssa ja sopivat tilat löytyivät Jedun aikuisopetuksen tiloista Peltotie 9:n kiinteistöstä. Toimitilaa vapautuu yhteensä 670m2 joista esiopetuksen ja nuorisotoimen käyttöön otettaisiin 620m2. Tilojen kokonaisvuokra on 4129,20 /kk alv.0% sisältäen sähkön, lämmön ja kiinteistönhoidon. Kallion terveysvalvonnan ennakkotarkastuksessa ei havaittu estettä esikoulutoiminnan aloittamiselle kyseisissä tiloissa. Kiinteistöpäällikön ehdotus Vuokrataan Jedulta toimitilat esikoulun käyttöön lukuvuodelle Varataan lisämääräraha ,80 vuokria varten vuodelle 2013 sekä piha-alueen turvallisuuden vaatimille muutostöille Vuoden 2014 vuokria varten varataan määrärahat talousarvion laatimisen yhteydessä. Teknisen johtajan esitys Hyväksytään valmistelijan ehdotus tilojen vuokraamisesta ja esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle ,80 lisämäärärahan varaamista kustannuspaikalle 7470 Aiku eskari. Päätös Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

31 71, TEK :30 / Pykälän liite: Aiku eskari

32 71, TEK :30 / Pykälän liite: Aiku eskari

33 9998, TEK :30 OIKAISUVAATIMUSOHJEETJA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa. Pykälät 64, 65, 66, 67, 68, 69 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät 62, 63, 70, 71 HvalL 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät 62, 63, 70., 71 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Tekninen lautakunta PL 10 (Kalliontie 15) NIVALA Oikaisuvaatimus voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen puh: (08) faksi: (08) Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä: - päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä - asiakirjat, joihin vedotaan Oikaisuohje hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1). Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain :n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

34 9998, TEK :30 Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. 1) Kansallisen kynnysarvon suuruus on: tavarat ja palvelut terveydenhoito ja sosiaalipalvelut rakennus ja käyttöoikeusurakat Toimitusosoite Oikaisuvaatimus toimitetaan tekniselle lautakunnalle. Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. Oikaisuvaatimusohje hankintalain 15 :n mukaisissa, kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinnoissa 1) Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle hankintalain 81 :ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 89 :ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen. Oikaisua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen. Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. 1) Kansallisen kynnysarvon suuruus on: tavarat ja palvelut terveydenhoito ja sosiaalipalvelut rakennus ja käyttöoikeusurakat Toimitusosoite Oikaisuvaatimus toimitetaan tekniselle lautakunnalle.

35 9998, TEK :30 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika Oulun hallinto-oikeus PL 189 (Isokatu 4) OULU Kunnallisvalitus, pykälät 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pohjois-Pohjanmaan Ympäristökeskus Kalajokilaakson osasto Torikatu 40 B, KOKKOLA puh faksi: Pykälät päivää Valitusaika 14 päivää Valituskirja Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusosoitus markkinaoikeuteen Markkinaoikeus PL 118, HELSINKI (Erottajankatu 1-3) 14 päivää puh: (09) faksi: (09) päivää Valituskirjassa on ilmoitettava - Valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite - Päätös, johon haetaan muutosta - Miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - Muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Julkisista hankinnoista annetun lain 86 :n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos: 1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai 2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 :n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituksen sisältö Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää. Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai

36 9998, TEK :30 asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Valituksen toimittaminen Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan. Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä. Valituskielto Hankintalain 102 :n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla. Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 :n mukaisesti. Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle Hankintalain 88 :n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen. Toimitusosoite Markkinaoikeus PL 118, HELSINKI sähköposti: Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan

-1, TEK 27.3.2014 18:30

-1, TEK 27.3.2014 18:30 -1, TEK 27.3.2014 18:30 Kokousaika 27.3.2014 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 10.1.2013 17:00 Kokousaika 10.1.2013 kello 17.00-17.50 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 13.6.2013 18:30 Kokousaika 13.6.2013 kello 18.30-20.40 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-1, TEK 11.6.2015 18:30

-1, TEK 11.6.2015 18:30 -1, TEK 11.6.2015 18:30 Kokousaika 11.6.2015 kello 18.30-20.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone -2, SIV 28.9.2012 8:00 Kokousaika 28.9.2012 klo 8.00 9.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

-2, KV 27.5.2014 18:30

-2, KV 27.5.2014 18:30 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

-2, KH 20.4.2015 14:00

-2, KH 20.4.2015 14:00 -2, KH 20.4.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 20.4.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 14.3.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 14.3.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 2, KV 26.8.2010 18:00 Kokousaika Torstaina 26.8.2010 klo 18.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16. Tekninen lautakunta 17.06.2015. Aika 17.06.2015 klo 15:00. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16. Tekninen lautakunta 17.06.2015. Aika 17.06.2015 klo 15:00. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16 Tekninen lautakunta 17.06.2015 Aika 17.06.2015 klo 15:00 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone -2, SIV 3.5.2012 17:30 Kokousaika 3.5.2012 klo 17.30 19.55 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2015

TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2015 Aika: Maanantai 31.8.2015 klo. 19.10 20.42 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014 Aika: Maanantai 13.10.2014 klo. 18.00 21.25 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Harri Kontiainen

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, TEK 15.6.2011 18:30 Kokousaika Torstai 15.6.2011 klo 18.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, KH 16.9.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 16.9.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Tiistai 24. syyskuuta 2013 kello 9.00 Paikka Katselmus aloitetaan Langinkosken kirkosta Läsnä: Kai Holmberg puheenjohtaja Aimo Ilomäki jäsen Riku Pirinen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2013 Päivämäärä Tekninen lautakunta 17.6.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 24.6.2013 klo 18.00 19.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 54 Kokouksen

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen huone

Kaupunginhallituksen huone -2, KH 18.6.2012 14:00 Kokousaika Maanantai 18.6.2012 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot