Sauvo-Karunan seurakunta Pöytäkirja 1/2009 Kokouspäivä Kirkkovaltuusto 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sauvo-Karunan seurakunta Pöytäkirja 1/2009 Kokouspäivä Kirkkovaltuusto 1"

Transkriptio

1 irkkovaltuusto 1 okousaika eskiviikko klo 18: okouspaikka Sauvon seurakuntatalo Läsnä E Teijo Högman pj. Tiina Toivonen varapj. Jouko Fränti irsi Heltelä Raija Högmander Olavi Itälä Leevi Jätinvuori Sirkka-Liisa Laaksonen Juhani Marsala Jorma Nieminen varalla: Susanna atajainen Mika Pajunen Jarmo Peltola Sari Salmi Tuija Särvä Erik Söderholm Muut alle Elonheimo, kirkkoherra k Päivi Ahlroos, talouspäällikkö, sihteeri Asiat okouksen avaus 2 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo 2 4 okouksen työjärjestys 2 5 Tiedoksi 3 6 irkkovaltuuston puheenjohtajan valinta vuosiksi irkkovaltuuston varapuheenjohtajan valinta vuosiksi irkkoneuvoston varapuheenjohtajan valinta vuosiksi irkkoneuvoston jäsenten valinta vuosiksi Henkilökohtaisten varajäsenten valinta kirkkoneuvoston jäsenille vuosiksi Hautausmaakaavat ja hautausmaiden käyttösuunnitelmat Talouspäällikön johtosäännön muuttaminen arunan kirkon tapulin katon uusimisen lisääminen investointisuunnitelmaan Valitusosoitus Allekirjoitus Sauvossa E E Teijo Högman Puheenjohtaja Päivi Ahlroos Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkistettu Sauvossa Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Sauvo-arunan seurakunnan kirkkoherranvirastossa Todistaa kirkkoherra alle Elonheimo

2 irkkovaltuusto 2 1 OOUSEN AVAUS irkkovaltuusto Päätösesitys: irkkoherran pitämän alkuhartauden jälkeen kirkkovaltuuston puheenjohtaja avaa kokouksen. 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS irkkovaltuusto utsu ja asialista on annettu kirkkoneuvostoon kuuluville kirkkovaltuuston jäsenille ja postitettu muille kirkkovaltuuston jäsenille sekä laitettu julkisesti nähtäväksi seurakunnan viralliselle ilmoitustaululle J 8:5 mom. 2 mukaan kutsu asialistoineen on lähetettävä viikko ennen kokousta ja asialistan on oltava nähtävillä viikon ajan. irkkovaltuusto on päätösvaltainen kun saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä (L 7:4). Päätösesitys: Todetaan kokouksen lailliseksi. Pidetään nimenhuuto, jossa todetaan saapuvilla olevat kirkkovaltuuston jäsenet sekä poissa olevien sijalla saapuvilla olevat varajäsenet. Todetaan kokous päätösvaltaiseksi. 3 PÖYTÄIRJANTARASTAJIEN VALINTA, PÖYTÄIRJAN TARASTUS JA NÄHTÄVILLÄ OLO irkkovaltuusto Talouspäällikkö toimii virkansa puolesta kokouksen sihteerinä. irkkovaltuuston jäsenet toimivat vuorotellen pöytäkirjantarkastajina. Pöytäkirjantarkastajat voivat tarvittaessa toimia myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkistuksen ajankohta ja paikka on päätettävä. Pöytäkirjan tulee olla nähtävillä ainakin sen ajan, jona siihen voi hakea muutosta. Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Jouko Fränti ja irsi Heltelä, joyka toimivat tarvittaessa myös äänten laskijoina. Määrätään pöytäkirjan tarkastuspaikaksi seurakuntatalo ja tarkastusajaksi Pöytäkirjan on nähtävillä kirkkoherranvirastossa kirkkoherranviraston palveluaikoina. 4 OOUSEN TYÖJÄRJESTYS irkkovaltuusto Päätösesitys: irkkovaltuusto hyväksyy esityslistan ( 1 14) kokouksensa työjärjestykseksi.

3 irkkovaltuusto 3 5 TIEDOSI irkkovaltuusto irkkovaltuustolle annetaan tiedoksi: 1) irkkoneuvoston vahvistama haudanhoitorahaston talousarvio, jonka mukaan haudanhoitomaksut säilyvät vuoden 2008 tasolla. (Liite) 2) irkkovaltuuston jäsen Mika Pajunen on julkisesti puolustanut väitöskirjaansa Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa ) aruna kirkon sähköremontin vastaanottotarkastus pidettäneen ) irkkoneuvoston kokous 1/2009 pidetään keskiviikkona klo 18. 5) Uudet toimituspalkkiot voimassa alkaen. Päätösesitys: Merkitään asiat 1)- 5) tiedoksi.

4 irkkovaltuusto 4 6 IROVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUOSISI irkkoneuvosto Päätösesitys: Esitetään kirkkovaltuustolle, että se valitsee tammikuussa 2009 pidettävässä kokouksessa vuosiksi erillisillä vaaleilla A) keskuudestaan kirkkovaltuustoon a) puheenjohtajan... irkkovaltuusto irkkojärjestyksen 8 luvun 2 :n mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Päätösesitys: Valitaan kirkkovaltuuston puheenjohtaja vuosiksi Päätös: irkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi valittiin Teijo Högman. 7 IROVALTUUSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALIN- TA VUOSISI irkkoneuvosto Päätösesitys: Esitetään kirkkovaltuustolle, että se valitsee tammikuussa 2009 pidettävässä kokouksessa vuosiksi erillisillä vaaleilla A) keskuudestaan kirkkovaltuustoon... b) varapuheenjohtajan irkkovaltuusto irkkojärjestyksen 8 luvun 2 :n mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Päätösesitys: Valitaan kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja vuosiksi Päätös: irkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi vuosiksi valittiin Tiina Toivonen. 8 IRONEUVOSTON VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA VUOSISI L 10:2 mom. 2 [irkkoneuvoston] Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa. irkkoneuvosto Päätösesitys: Esitetään kirkkovaltuustolle, että se valitsee tammikuussa 2009 pidettävässä kokouksessa vuosiksi erillisillä vaaleilla... B) Sauvo-arunan seurakunnassa vaalikelpoisista henkilöistä kirkkoneuvostoon a) varapuheenjohtajan irkkovaltuusto Päätösesitys: Valitaan kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja vuosiksi Päätös: irkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi vuosiksi valittiin Panu Siivonen.

5 irkkovaltuusto 5 9 IRONEUVOSTON JÄSENTEN VALINTA VUOSISI L 10:2 mom. 2 [irkkoneuvoston] Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa. irkkoneuvosto irkkoneuvoston jäsenten ja varajäsenten valinnassa on noudatettava tasa-arvolakia eli vähemmistösukupuolta tulee olla vähintään 40 %. irkkoneuvoston jäsenten ei tarvitse olla valtuutettuja, mutta heidän tulee olla täysi-ikäisiä ja konfirmoituja Sauvo-arunan seurakunnan läsnä olevia jäseniä. Varajäsenen ei tarvitse olla samaa sukupuolta kuin varsinaisen jäsenen. irkkoneuvoston ja sen taloudellisen jaoston jäsenmäärän määrää tuomiokapitulin vahvistama ohjesääntö, jonka mukaan Sauvo-arunan seurakunnan kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajana toimivan kirkkoherran lisäksi valtuuston valitsema varapuheenjohtaja ja 9 muuta jäsentä. Päätösesitys: Esitetään kirkkovaltuustolle, että se valitsee tammikuussa 2009 pidettävässä kokouksessa vuosiksi erillisillä vaaleilla... B) Sauvo-arunan seurakunnassa vaalikelpoisista henkilöistä kirkkoneuvostoon... b) 9 jäsentä siten, että varapuheenjohtaja mukaan luettuna kirkkoneuvoston valituista jäsenistä vähintään 4 on vähemmistösukupuolta,... irkkovaltuusto Päätösesitys: irkkovaltuusto valitsee vuosiksi kirkkoneuvostoon 9 jäsentä Sauvo-arunan seurakunnassa vaalikelpoisista henkilöistä siten, että varapuheenjohtaja mukaan luettuna kirkkoneuvoston valituista jäsenistä vähintään 4 on vähemmistösukupuolta. Vaali tapahtuu umpilipuin, jos ehdokkaita on enemmän kuin 9. Toimitetaan kirkkoneuvoston vaali. Todetaan vaalin tulos. Päätös: irkkoneuvostoon vuosiksi valittiin: Jouko Fränti Raija Högmander Leevi Jätinvuori Sirkka-Liisa Laaksonen Juhani Marsala Jorma Nieminen Sari Salmi Tuija Särvä Elina Tuominen

6 irkkovaltuusto 6 10 HENILÖOHTAISTEN VARAJÄSENTEN VALINTA IRO- NEUVOSTON JÄSENILLE VUOSISI L 10:2 mom. 2 [irkkoneuvoston] Valituilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vaali toimitetaan kirkkovaltuuston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden tammikuussa. irkkoneuvosto irkkoneuvoston jäsenten ja varajäsenten valinnassa on noudatettava tasa-arvolakia eli vähemmistösukupuolta tulee olla vähintään 40 %. irkkoneuvoston jäsenten ei tarvitse olla valtuutettuja, mutta heidän tulee olla täysi-ikäisiä ja konfirmoituja Sauvo-arunan seurakunnan läsnä olevia jäseniä. Varajäsenen ei tarvitse olla samaa sukupuolta kuin varsinaisen jäsenen. irkkoneuvoston ja sen taloudellisen jaoston jäsenmäärän määrää tuomiokapitulin vahvistama ohjesääntö, jonka mukaan Sauvo-arunan seurakunnan kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajana toimivan kirkkoherran lisäksi valtuuston valitsema varapuheenjohtaja ja 9 muuta jäsentä. Päätösesitys: Esitetään kirkkovaltuustolle, että se valitsee tammikuussa 2009 pidettävässä kokouksessa vuosiksi erillisillä vaaleilla... B) Sauvo-arunan seurakunnassa vaalikelpoisista henkilöistä kirkkoneuvostoon... c) varapuheenjohtajalle ja valituille jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet; irkkovaltuusto Päätösesitys: irkkovaltuusto valitsee Sauvo-arunan seurakunnassa vaalikelpoisista henkiöistä vuosiksi kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle ja valituille jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet. Vaali tapahtuu umpilipuin, jos jonkun varajäseneksi on useampia ehdokkaita. Toimitetaan kirkkoneuvoston henkilökohtaisten varajäsenten vaali. Todetaan vaalin tulos. Päätös: Panu Siivosen varajäseneksi Jarmo Peltola Jouko Fräntin varajäseneksi Esa Riski Raija Högmanderin varajäseneksi Tarja Aittala Leevi Jätinvuoren varajäseneksi Erik Söderholm Sirkka-Liisa Laaksosen varajäseneksi irsi Heltelä Juhani Marsalan varajäseneksi Pertti Niemelä Jorma Niemisen varajäseneksi Olavi Itälä Sari Salmen varajäseneksi Susanna atajainen Tuija Särvän varajäseneksi atri nuutila Elina Tuomisen varajäseneksi Pihla Luomala

7 irkkovaltuusto 7 11 HAUTAUSMAAAAVAT JA HAUTAUSMAIDEN ÄYTTÖ- SUUNNITELMAT irkkoneuvosto Vuoden 1999 piispantarkastuksessa on kiinnitetty huomiota siihen, että seurakunnalla ei ole voimassa olevaa hautausmaakaavaa eikä käyttösuunnitelmaa. Niitä ei ole myöskään sen jälkeen tehty. Hautausmaista on tosin teetätetty kartat ja niitä varten on myös laadittu puutarhasuunnitelmat. Ne eivät kuitenkaan ole säädöksissä mainittuja hautausmaakaavoja eivätkä käyttösuunnitelmia. Säädökset: L 17:8 ( /1274) Hautausmaakaava ja hautausmaan käyttösuunnitelma irkkovaltuusto hyväksyy jokaista hautausmaata varten hautausmaakaavan ja hautausmaan käyttösuunnitelman, jotka on alistettava tuomiokapitulin vahvistettaviksi. irkkojärjestyksessä säädetään niistä asioista, joista hautausmaakaavassa ja hautausmaan käyttösuunnitelmassa on määrättävä. J 17: 6 ( /1277) Hautausmaakaava on yleiskartta, joka osoittaa hautausmaan rajat, sen liikenteen järjestelyt, eri toimintojen sijoitukset sekä jakaa hauta-alueet sopiviin yksikköihin. Hautausmaakaava laaditaan siten, että hautausmaaksi varattu alue tulee maaston luonne, kauneusnäkökohdat ja seurakunnan taloudellinen kantokyky huomioon ottaen käytetyksi tarkoituksenmukaisesti. aavaan sisältyy myös hautausmaa-alueen kuivatus- ja vesihuoltosuunnitelma, jätehuollon järjestäminen sekä käytävien, hauta-alueiden ja rakennusten sijainti. Hautausmaan käyttösuunnitelma sisältää hautausmaakaavan sanallisen selityksen, joka selventää ne hautausmaakaavan yksityiskohdat, jotka eivät ilmene piirustuksista. Suunnitelmasta ilmenee lisäksi, onko hautausmaalla tai sen osalla käytössä syvähautaus ja missä järjestyksessä hautaosastot otetaan käyttöön. äyttösuunnitelmassa otetaan huomioon myös eri aikoina perustettujen hautausmaan osien ominaispiirteet sekä esitetään hautausmaan käytön eri rajoitukset. Hautausmaakaavat ja hautausmaiden käyttösuunnitelmat olisi hyvä valmistella niin, että kirkkovaltuusto voisi vahvistaa ne viimeistään tulevan vuoden tilinpäätöskokouksessa. Osa perustyöstä on hyvä tehdä kesäkaudella, jotta maiseman kesäiset piirteet tulevat huomioiduiksi. Päätösesitys: Nimetään hautausmaakaavoja ja hautausmaiden käyttösuunnitelmia valmistelemaan työryhmä, jota pyydetään esittämään kirkkoneuvostolle luonnokset mainituiksi asiakirjoiksi viimeistään helmikuussa Työryhmään nimetään kirkkoherra ja seurakuntamestari virkansa puolesta sekä kolme (3) luottamushenkilöjäsentä: Jorma Nieminen, Tuija Särvä ja Sirkka-Liisa Laaksonen. irkkoneuvosto ) Hautausmaakaavoja ja hautausmaiden käyttösuunnitelmia valmisteleva työryhmä on toimittanut hautausmaakatselmukset 11. ja irkkoneuvosto Työryhmä esittää käyttörajoituksia erityisesti Sauvon hautausmaalle. Liitteenä on Sauvon hautausmaan asemaluonnos, johon seuraavassa viitataan. * II ja III: uusia lunastuksia ei enää myydä, mutta voimassa oleviin ei tule mitään rajoituksia * Ib ja VI sekä Paddaisten hauta-alue: arkkuhautaus ei sallittu, uusia lunastuksia ei myydä * I, IV ja V: yleisilme on säilytettävä * VII ja IX: kirkosta päin lukien arjalaan jääneitten vainajien muistomerkille yleisilme on säilytettävä * IX; nro 466 ja suuremmat: vain uurnahautoja * uudella alueella lähimpänä pohjoisreuna olevat alueet varataan kriisiaikojen tarpeita varten eikä niitä oteta käyttöön ilman kirkkoneuvoston eri päätöstä * puumaisia kasveja ei saa istuttaa haudoille ilman eri lupaa * tietyt seurakunnan hallinnassa olevat haudat ovat sirottelualuetta Perusteluja: irkon edustalla olevat alueet II ja III ovat oleellinen osa ainutlaatuista kulttuurinäkymää, joka säilytetään parhaiten pitämällä se seurakunnan hallinnassa ja hoidossa. irkon ja sitä kiertävän käytävän välissä olevat alueet Ib ja VI ovat niin lähellä kirkon seiniä, että niiden kaivaminen arkkuhautauksen vaatimaan syvyyteen on vaaraksi kirkon rakenteille. Niiltä ei ole myöskään mielekästä myydä uusia hautoja. irkon kulttuurinäkymään kuuluvat myös alueet I, IV ja V kokonaisuudessaan sekä alueista VII ja IX arjalaan jääneiden vainajien muistomerkin tasalle kirkosta ulottuva osa.

8 irkkovaltuusto 8 Alueen IX alimpaan osaan, hautanro 466 ja suuremmat, ei pysty kaivamaan arkkuhautoja ilman, että niihin tulee vettä. Hautausmaan uusimmasta osasta riittävän suuri osuus on säästettävä kriisiaikojen tarvetta varten. Päätösesitys: Asia palautetaan valmisteluun. Annetaan viranhaltijoille valtuudet tilata tarvittavat karttapohjat.. irkkoneuvosto Sauvon ja arunan hautausmaista 2003 kartat piirtänyt Anssi Saarinen toimittaa samoista pohjista uudet tulosteet, joista entiseen verrattuna on poistettu nimitiedot, hautamuistomerkit ja puut. Uudet tulosteet eivät ehkä ehdi kokoukseen, mutta varmasti kuitenkin kirkkovaltuuston tammikuiseen kokoukseen. irkkoherra laatii kirjattujen seikkojen pohjalta ehdotuksen hautausmaiden käyttösuunnitelmiksi. (Liite; postitetaan maanantaina Mahdollisesti samassa yhteydessä tulee pienennökset kaavoista. ke) Hautausmaakaavat ja hautausmaiden käyttösuunnitelmat menevät kirkkovaltuuston päätettäviksi ja ne alistetaan tuomiokapitulin vahvistettaviksi. Voimaantulo voi olla vasta tuomiokapitulin vahvistamispäätöksen tultua lainvoimaiseksi. Päätösesitys: Esitetään kirkkovaltuustolle Anssi Saarisen joulukuussa 2008 laatimat Sauvon ja arunan hautausmaiden kartat hautausmaakaavoiksi. Esitetään kirkkovaltuustolle liitteen mukaiset hautausmaiden käyttösuunnitelmat. Annetaan kirkkovaltuustolle tiedoksi, että sen päättämät hautausmaakaavat ja hautausmaiden käyttösuunnitelmat alistetaan tuomiokapitulin vahvistettaviksi. irkkovaltuusto irkkovaltuuston postitetun esityslistan liitteenä on kirkkoneuvoston käsittelemä käyttösuunnitelma, jonka viranhaltijat vielä tarkastavat. Muutos tulee ainakin syvähautausta koskevaan kohtaan, sillä arunassa syvähautaus ei ole mahdollista millään alueella. Tarkistettu käyttösuunnitelma jaetaan kokouksessa. Viranhaltijat tarkistavat vielä myös, voidaanko kaikkien hautausmaiden käyttösuunnitelmat pitää yhtenä asiakirjana vai tuleeko jokaiselle olla oma asiakirjansa. aavojen piirtäjä ilmoitti tulevansa vielä tarkistamaan joitakin seikkoja kirjallisesta materiaalista. aavat tuodaan kokoukseen. Jos niistä saadaan hyvissä ajoin pienennöskuvat, ne postitetaan kirkkovaltuutetuille. Anssi Saarisen lähettämät kaavojen kuvat ja kirkkoherran tarkistama käyttösuunnitelma postitettiin kirkkovaltuuston jäsenille uvien tarkastelun yhteydessä huomattiin, että kirkkoneuvoston käytettävissä olleissa kartoissa Sauvon uuden hautausmaan hautaosastojen tunnukset olivat olleet väärin päin. äyttösuunnitelma 2 on muutettu vastaamaan tarkoitettua tilannetta. Samalla on termistöä muutettu vastaamaan "Evankelisluterilaisen kirkon seurakuntien hautausmaa-alan nimikkeistöä." äyttösuunnitelman 1 on lisätty kappale hautaoikeuden luovuttamisesta ja 11 teksti on muutettu. Päätösesitys: Hyväksytään liitteenä olevat, Anssi Saarisen joulukuussa 2008 laatimat, Sauvon ja arunan hautausmaiden kartat hautausmaakaavoiksi. Hyväksytään hautausmaiden käyttösuunnitelma liitteen mukaisena. Merkitään tiedoksi, että kirkkovaltuuston hyväksymät hautausmaakaavat ja hautausmaiden

9 irkkovaltuusto 9 Päätös: käyttösuunnitelmat alistetaan tuomiokapitulin vahvistettaviksi. irkkovaltuusto antaa kirkkoneuvoston tehtäväksi valvoa, 1) että 2, 5 ja 6 päätettyjä seurakunnan hallinnassa olevia hautausmaan osia koskevia käyttöönotto- ja yleisilmemääräyksiä noudatetaan välittömästi; 2) että 9 päätettyä istutusrajoitusta ryhdytään noudattamaan ja 3) että sirottelualueet tulevat käyttöön, kun niitä tarvitaan. Hautaustapaa koskevat rajoitukset haudoille, joiden lunastus on voimassa, tulevat voimaan vasta käyttösuunnitelman tultua 12 mukaisesti voimaan. Esityksen mukaan

10 irkkovaltuusto TALOUSPÄÄLLIÖN JOHTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN irkkoneuvosto Vuoden 2009 talousarvion ja toimintasuunnitelman yhteydessä päätettiin, että talouspäällikkö on täysaikainen lukien. Vastaavat muutokset pitää tehdä myös viran johtosääntöön. irkkoneuvosto valmistelee asian kirkkovaltuuston päätettäväksi. Johtosääntöä muokattiin viimeksi keväällä 2007 (liite, 2 s.). Nyt muokkausta kaipaa johtosäännön 1 : Talouspäällikön virka Sauvo-arunan seurakunnassa on päätoiminen osa-aikainen talouspäällikön virka. Viran osa-aikaisuus on vähintään 83 %. irkkoneuvosto voi määrätä tilapäiseksi määräajaksi virkaa hoidettavan suuremmalla osuudella tai täysaikaisesti, kuitenkin enintään kuudeksi kuukaudeksi kerrallaan. irkkoneuvosto ottaa viranhaltijan virkaan. Talouspäällikön lomittajana ja sijaisena toimii toimistonhoitaja, ellei kirkkoneuvosto toisin määrää. Viranhaltija on kirkkoneuvoston alainen. irkkoneuvoston puheenjohtaja on hänen esimiehensä. Vuoden 2009 talousarvion yhteydessä päätettyä tilannetta vastaisi seuraava muotoilu: 1 Talouspäällikön virka Sauvo-arunan seurakunnassa on päätoiminen talouspäällikön virka. irkkoneuvosto ottaa viranhaltijan virkaan. Talouspäällikön lomittajana ja sijaisena toimii toimistonhoitaja, ellei kirkkoneuvosto toisin määrää. Viranhaltija on kirkkoneuvoston alainen. irkkoneuvoston puheenjohtaja on hänen esimiehensä. Johtosäännön voimaantulo olisi luontevaa olla , vaikkakin se on kirkkovaltuuston päätöksenteon kannalta taannehtiva. Päätösesitys: irkkovaltuustolle esitetään talouspäällikön johtosäännön 1 muutettavaksi muotoon: "1 Talouspäällikön virka Sauvo-arunan seurakunnassa on päätoiminen talouspäällikön virka. irkkoneuvosto ottaa viranhaltijan virkaan. Talouspäällikön lomittajana ja sijaisena toimii toimistonhoitaja, ellei kirkkoneuvosto toisin määrää. Viranhaltija on kirkkoneuvoston alainen. irkkoneuvoston puheenjohtaja on hänen esimiehensä." irkkovaltuustolle esitetään talouspäällikön johtosäännön 7 muutettavaksi muotoon: "7 Voimaantulo Tämä johtosääntö tulee voimaan irkkoneuvosto voi ryhtyä välittömästi johtosäännön hyväksymisen jälkeen sen täytäntöönpanoon liittyviin toimenpiteisiin." irkkovaltuusto irkkovaltuuston esityslistan liitteenä on talouspäällikön johtosääntö uudessa muodossaan kokonaisuudessaan. Päätösesitys: irkkovaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen talouspäällikön johtosäännön, joka tulee voimaan takautuvasti

11 irkkovaltuusto ARUNAN IRON TAPULIN ATON UUSIMISEN LISÄÄ- MINEN INVESTOINTISUUNNITELMAAN irkkoneuvoston taloudellinen jaosto arunan kirkon kellotapulin katto vuotaa. Jukka Pohjaluoto on käynyt kuvaamassa halkeamia ja toimittanut kuvat tähän kokoukseen. Aiemmin on luultu, että vesi tulee luukkujen kautta.... Päätösesitys: Tapulin katon vuodon tiimoilta viranhaltijat, lähinnä kirkkoherra, on yhteydessä kirkkohallitukseen ja pyritään saamaan lisärahoitusta.... irkkoneuvosto irkon kattoa koskeva asia on tullut tiedoksi niin myöhäisessä vaiheessa, että kokoukseen mennessä ei pystytty saamaan yhteyttä irkkohallituksen yliarkkitehtiin. irkkoherra on selvittänyt Pohjaluodolta katon tilannetta. Alkujaan tapulissa näyttää olleen vain kivikate ja joissakin paikoissa kattohuopaa. Tapulin nykyinen katto on lyijylevyä ja kuparia, ilmeisesti 1950-luvulta. Sen alkuperäiset kiinnitysmassat ovat yhä elastisia. Myöhemmin, ilmeisesti 1970-luvulla, lisätyt massat ovat jo menettäneet kimmoisuutensa. Lyijylevyt ja kuparipellit ovat lähes kauttaaltaan repeilleet lämpövaihtelujen ja sään pitkäaikaisen vaikutuksen vuoksi. irkon katto on hyvässä kunnossa. Tapulin katon uusiminen maksanee vähintään euroa.... Päätösesitys: Esitetään kirkkovaltuustolle arunan kirkon tapulin katon uusimisen lisäämistä vuoden 2009 investointisuunnitelmaan euron kustannusarviolla. Tapulin katon uusimiseen haetaan kirkkohallitukselta rakennusavustusta.... irkkovaltuusto Päätös: Esityksen mukaan Päätösesitys: arunan kirkon tapulin katon uusiminen lisätään vuoden 2009 investointisuunnitelmaan euron kustannusarviolla. Merkitään tiedoksi, että tapulin katon uusimiseen haetaan kirkkohallitukselta rakennusavustusta. Annetaan talouspäällikön tehtäväksi huolehtia investointisuunnitelman muutoksen vaatimat talouden seurantaan liittyvät tehtävät.

12 irkkovaltuusto VALITUSOSOITUS irkkovaltuusto Päätösesitys: Annetaan liitteen mukainen valitusosoitus. ************* Sauvo-arunan seurakunta VALITUSOSOITUS irkkovaltuusto MUUTOSENHAUIELLOT ieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla ryhtyä julkisista hankinnoista annetun lain mukaiseen hakemusmenettelyyn, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 1, 2, 3, 4, 5, 14. irkkolain 24 luvun 14 :n 3 mom:n, Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 14 :n nojalla saa tehdä kirkollisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) vastainen, jos asian tutkiminen kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Pykälät VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Turun hallinto-oikeus äyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4, Turku Postiosoite: PL 32, TURU Telekopio: Sähköposti: irkollisvalitus, pykälät: 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Hallintovalitus, pykälät irkollisvalitus alistusasiassa Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli, pykälä 11. äyntiosoite: Hämeenkatu 13, 4. krs, Turku Postiosoite: PL 60, TURU Telekopio: (02) Sähköposti: irkkohallitus, pykälät PL 185 (Satamakatu 11), Helsinki Telekopio: Sähköposti: Opetusministeriö, pykälät PL 29 (Meritullinkatu 10), Valtioneuvosto Telekopio: (kirjaamo) Sähköposti: Valitusaika 30 päivää 30 päivää Valitusaika 30 päivää 30 päivää 30 päivää Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

13 irkkovaltuusto 13 Valituskirjelmä Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmän liitteet Valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Valitusasiakirjojen toimittaminen Hankinta-asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. H a k e m u s o s o i t u s Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi Se, jota asia koskee, voi saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Pykälät Hakemuksen tekeminen Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa. Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta ja sulkemisen perusteista tai tarjouskilpailun ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen (hakemusosoitus). Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen tiedot ja hakemusosoituksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua niiden lähettämisestä. Markkinaoikeuden yhteystiedot Hakemus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: Postiosoite: PL 118, HELSINI äyntiosoite: Erottajankatu 1 3, Helsinki Telekopionumero: (09) Lisätietoja Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 80 euroa ja markkinaoikeudessa 200 euroa, jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu. Yksityiskohtainen valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

14 irkkovaltuusto 14 SAUVO-ARUNAN SEURAUNNAN HAUTAUSMAIDEN ÄYTTÖSUUNNITELMA 1. Hauta-alueiden käyttö ja käyttöönotto 1 Hauta-alueet ja haudat Sauvon ja arunan hautausmailla hauta-alueita ovat tammikuussa 2009 päätetyissä hautausmaakaavoissa hautoihin jaetut alueet. Hautaoikeus luovutetaan 25 tai 50 vuodeksi. Tarkempia määräyksiä on on Sauvo-arunan seurakunnan hautaustoimen ohjesäännössä. irkkoneuvosto voi antaa soveltamisohjeita. Hautaoikeuden luovuttamisen hinnan määrää kirkkovaltuusto, joka voi myös päättää, että ulkopaikkakuntalaiselle hautaoikeus luovutetaan vain 25 vuoden määräajaksi. 2 äyttöönotto ja katastrofialue Hautaosastoja ja hautarivejä, joilla ei ollut yhtään hautaa, ei oteta käyttöön ilman kirkkoneuvoston erillisiä päätöksiä. Sauvon hautausmaalla tämä koskee hautaosastoja ja -rivejä B2, B3, B4, B5; C2:1-16, C4, C5; D3, D4:1-14, D5; E3:15-30, E4, E5; F3, F4 ja F5. Päätöksen edellytyksenä on, että aiemmin käyttöön otetuilla aluilla ei ole enää hautaa käytettäväksi. Yhdellä kertaa käyttöön voidaan avata korkeintaan kaksi edellä mainituista hautaosastoista ja -riveistä. Ensimmäisinä käyttöön otetaan C2:1-16, D3 ja D4:1-14; tässä järjestyksessä. atastrofialueeksi varataan Sauvon hautausmaan hautaosastot B2, B3, B4 ja B5, joiden käyttöön otosta päättää kirkkoneuvosto edellä mainitusta käyttöönottojärjestyksestä riippumatta. 3 Syvähautaus Syvähautaus on mahdollista Sauvon hautausmaan hauta-alueilla jäljempänä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. 2. äytön rajoitukset 4 Uurnahauta-alueet Sauvon hautausmaalla kirkkoa kiertävän käytävän ja kirkon seinien välisillä alueilla IB ja VI sekä Paddaisten hauta-alue sallitaan vain uurnahautaus, koska arkkuhaudan kaivaminen vaarantaa kirkon seinien kestävyyden. Mainituilta aluilta ei anneta enää uusia lunastuksia. Samoin on vain uurnahautaus sallittua alueen IX haudoilla, joiden numero on 466 tai suurempi, koska kyseessä olevalla alueella pohjaveden pinnan korkeuden vuoksi arkkuhauta täyttyy vedellä. 5 Yleisilmeen säilyttäminen Sauvon hautausmaiden alueiden I, IB, II, III, IV, V ja VI sekä alueiden VII ja IX riveillä kirkosta lukien arjalaan jääneiden vainajien muistomerkille tulee säilyttää yleisilme, koska ne kuuluvat kirkon kulttuurinäkymään. Mainituilla alueilla yleisilmeeseen vaikuttavat muutokset, esim. reunakivien poistot, edellyttävät kirkkoneuvoston luvan. Alueilta II ja III ei anneta enää uusia lunastuksia, jotta seurakunta voi huolehtia kirkon edustan yleisilmeestä. 6 Säilyvät muistomerkit aikilla hautausmailla on hautoja, joiden uuden lunastuksen yhteydessä on mahdollista tai pakollista ottaa

15 irkkovaltuusto 15 käyttöön niillä ollut muistomerkki ja mahdolliset muut rakennelmat. Näin huolehditaan hautausmaiden monimuotoisen yleisilmeen säilyttämisestä sekä muistomerkeistä ja rakennelmista, jotka ovat ulkoasunsa puolesta erityisiä. Muistomerkki on mahdollista ottaa käyttöön seuraavilla haudoilla: Sauvon hautausmaa VII/ 210; 225; 302; ; 417. VIII/ IX/ arunan vanha hautausmaa ; ; 134; ; 160; 187; ; ; arunan uusi hautausmaa 52-53; ; 306; 643. Muistomerkki ja rakennelmat on otettava käyttöön seuraavilla haudoilla: Sauvon hautausmaa I/ 16; 22-23; 82. II/ 23. V/ 58. VII/ 62; 67; 99; 234; 254; 260; 290; 334; 336; 350; 357; 362; 424; 425. VIII/ 137; 179; ; ; ; ; 426; 448. IX/ 16; 60; ; ; 233; 292; 305. arunan vanha hautausmaa 36-37; 40 (paitsi laatta); 103; ; 168; 202; 223; 245; 246; 306; 307; 371; 375; 414; 502; ; 598. arunan uusi hautausmaa 44-45; ; 159; ; 171; ; ; ; 266; 320; 431; 566; irkkoneuvosto antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita näiden hautojen sekä niiden muistomerkkien ja rakenteiden osalta. 7 Seurakunnan varoilla hoidettavat haudat irkkovaltuusto voi päättää, että seurakunnan varoilla hoidetaan hautoja, joihin haudattujen vainajien muiston vaalimista on pidettävä seurakunnan kannalta tärkeänä. Tällaiset haudat ilmenevät hautakirjanpidosta ja pääsääntöisesti niitä ei enää oteta käyttöön. 3. Istutukset ja kasvillisuus 8 Luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen Hauta-alueitten rivit, joilla ei ole yhtään hautaa, voidaan pitää luonnontilassa. Näin huolehditaan luonnon monimuotoisuudesta. 9 Haudoille istutettavien kasvien rajoitukset oska puuvartisten kasvien juuret hakeutuvat laajalle alueelle ja haittaavat haudankaivua, ei puuvartisia kasveja saa istuttaa haudoille ilman kirkkoneuvoston lupaa.

16 irkkovaltuusto Muistolehto 10 Sirottelualueet Tuhkan sirottelualueina palvelevat seurakunnan hallinnassa olevat Sauvon hautausmaan haudat I/ , III/ , IX/ ; VII/ & sekä arunassa uuden hautausmaan hauta ja vanhan hautausmaan hauta Muistelupaikka Sekä Sauvossa että arunassa on menneitten sukupolvien muistomerkki. Muistelupaikkaa voidaan kehittää kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston päättämin toimin. 5. Voimaantulo 12 Hautausmaiden käyttösuunnitelmien voimaantulo Hautausmaiden käyttösuunnitelma tulee voimaan Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin sen vahvistamisesta koskevan päätöksen tultua lainvoimaiseksi. Sauvo-arunan kirkkovaltuusto on hyväksynyt tämän Sauvon ja arunan hautausmaita koskevan käyttösuunnitelman

17 irkkovaltuusto 17 SAUVO-ARUNAN SEURAUNNAN TALOUSPÄÄLLIÖN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Sauvo-arunan kirkkovaltuustossa Talouspäällikön virka Sauvo-arunan seurakunnassa on päätoiminen talouspäällikön virka. irkkoneuvosto ottaa viranhaltijan virkaan. Talouspäällikön lomittajana ja sijaisena toimii toimistonhoitaja, ellei kirkkoneuvosto toisin määrää. Viranhaltija on kirkkoneuvoston alainen. irkkoneuvoston puheenjohtaja on hänen esimiehensä. 2 elpoisuus Viran kelpoisuusehtona on kaupan tai hallinnon toisen asteen ammatillinen tutkinto sekä tehtävien edellyttämä taito ja kokemus. Viranhaltijalla tulee olla hyvä taloudellisten ja hallinnollisten asioiden tuntemus. Hänen tulee tuntea riittävästi seurakunnan toimintaa, hallintoa ja sopimusjärjestelmää. Hänen on pystyttävä hoitamaan seurakunnan kirjanpito ja osattava käyttää ja ylläpitää seurakunnan hallinnon, toiminnan ja kirkonkirjojen pidon tarvitsemia tietokoneohjelmia. Viranhaltijan on oltava Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsen. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus. Virkaa täytettäessä pidettävän koeajan pituuden päättää kirkkoneuvosto. 3 Viran vastuualue ja tehtäväkenttä Talouspäällikkö vastaa seurakunnan talous-, henkilöstö- ja kiinteistöhallinnosta, kirjanpidosta, talouden suunnittelusta ja toteutumisesta sekä hallinnollisen päätöksenteon valmistelusta ja täytäntöönpanosta ja yleishallinnosta niiltä osin kuin tehtävät eivät kuulu muulle viran- tai toimenhaltijalle tai viranomaiselle. Soveltuvin osin hänellä on vastaavat vastuut hautainhoitorahaston suhteen. Esimiehenä talouspäällikkö toimii seurakunnan yleishallinnon, kiinteistötoimen, hautaustoimen ja hautainhoidon osalta; yleishallinnossa kuitenkin kirkonkirjojen pidon ja kirkkoherranviraston esimiehenä on kirkkoherra. Talouspäällikkö vastaa seurakunnan työsuojelusta. Hän toimii työterveyshuollon yhdyshenkilönä. Hän toimii myös palkka-asiamiehenä. Talouspäällikkö toimii kirkkovaltuustossa, kirkkoneuvostossa ja kirkkoneuvoston taloudellisessa jaostossa esittelijänä talous-, henkilöstö- ja kiinteistöhallinnon osalta sekä asioissa, jotka koskevat muuta hänelle määrättyä tehtävää tai hänen alaistaan henkilökuntaa, ellei kirkkoneuvostossa puheenjohtaja ja kirkkovaltuustossa puheenjohtaja tai kirkkoneuvosto toisin määrää. Hän on läsnä em. toimielinten kokouksissa ja kutsusta johtokuntien ja toimikuntien kokouksissa. Talouspäällikkö laatii alustavan ehdotuksen veroprosentiksi sekä ehdotuksen seurakunnan ja hautainhoitorahaston talousarvioksi, investointisuunnitelmaksi, tilinpäätökseksi ja kertomukseksi edellisen vuoden taloudenhoidosta. Ehdotukset hänen tulee laatia sekä tilit tositteineen ja tiliasiakirjoineen jättää niin hyvissä ajoin, että ne ehditään käsitellä lakien, J:n sekä viranomaisten ja oman seurakunnan edellyttäminä määräaikoina. Seurakunnan muille viran- ja toimenhaltijoille sekä toimielimille talouspäällikkö tuottaa heidän työssään ja suunnittelussaan tarvitsemaa tietoa taloudesta ja sen toteutumisesta sekä heidän tarvitsemiaan hallintopalveluja. irkkoneuvostolle ja sen taloudelliselle jaostolle hän antaa vähintään neljännesvuosittain ilmoituksen tuloista, menoista ja määrärahojen käytöstä. Talouspäällikkö toimii kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston ja sen taloudellisen jaoston sihteerinä. Hän todistaa oikeaksi pöytäkirjanotteet ja allekirjoittaa päätöksistä annettavat ilmoituskirjeet ja ot-

18 irkkovaltuusto 18 teet, elleivät ne mene ylemmille viranomaisille, jolloin ne allekirjoittaa puheenjohtaja ja sihteeri. Sihteerin tehtävien ja siihen liittyvien otteiden ja päätösten osalta kukin toimielin voi kuitenkin määrätä toisin. Talouspäällikkö edustaa toimeksiannosta seurakuntaa tuomioistuimissa ja virastoissa sekä ottaa seurakunnan edustajana vastaan haasteita ja tiedoksiantoja, jotka hänen tulee viipymättä esitellä kirkkoneuvoston puheenjohtajalle. Tekemistään viranhaltijapäätöksistä talouspäällikkö pitää päätöspöytäkirjaa. Hän huolehtii vastuullaan olevien asiakirjojen ja päätösten kirjaamisesta ja arkistoinnista. Viranhoidossaan talouspäällikkö noudattaa lakien, J:n ja kokonaiskirkollisten ohjeiden lisäksi seurakunnan taloussääntöä ja virkasääntöä sekä muita kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston tai kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston päättämiä ohjeita ja ohjeistuksia. Tarvittaessa kirkkoneuvosto antaa yksityiskohtaisempia ohjeita ja määräyksiä viranhoitoon. 4 Tilapäiset tehtävät Talouspäällikkö toimii toimistonhoitajan lomittajana ja sijaisena, ellei kirkkoneuvosto toisin määrää. Toimistonhoitajan sijaisena hän huolehtii säännösten edellyttämien väestökirjatoimenpiteiden hoitamisesta, kirjoittaa todistuksia sekä huolehtii seurakunnan hallintoon ja toimintaan liittyvien asiakirjojen kirjoittamisesta ja toimittamisesta annettujen ohjeiden mukaisesti sekä vastaa muista toimistonhoitajan toimenkuvassa määrätyistä tehtävistä. 5 Vaitiolovelvollisuus Talouspäällikkö on vaitiolovelvollinen viranhoidossaan ja seurakunnassa työskennellessään tietoonsa saamiensa asioiden suhteen. 6 Johtosäännön muutokset Viranhaltijan on alistuttava tähän johtosääntöön mahdollisesti tehtäviin muutoksiin. 7 Voimaantulo Tämä johtosääntö tulee voimaan irkkoneuvosto voi ryhtyä välittömästi johtosäännön hyväksymisen jälkeen sen täytäntöönpanoon liittyviin toimenpiteisiin.

Sauvo-Karunan seurakunta Pöytäkirja 3/2011 Kokouspäivä Kirkkovaltuusto 10.11.2011 1 / 11

Sauvo-Karunan seurakunta Pöytäkirja 3/2011 Kokouspäivä Kirkkovaltuusto 10.11.2011 1 / 11 Sauvo-arunan seurakunta Pöytäkirja 3/2011 okouspäivä irkkovaltuusto 10.11.2011 1 / 11 okousaika 10.11.2011 klo 18.00-18.40 okouspaikka Sauvon seurakuntatalo Läsnä E Teijo Högman, puheenjohtaja Asiat 25

Lisätiedot

Sauvo-Karunan seurakunta Pöytäkirja 5/2012 Kokouspäivä Kirkkovaltuusto 11.12.2012 1 / 14

Sauvo-Karunan seurakunta Pöytäkirja 5/2012 Kokouspäivä Kirkkovaltuusto 11.12.2012 1 / 14 Sauvo-arunan seurakunta Pöytäkirja 5/2012 okouspäivä irkkovaltuusto 11.12.2012 1 / 14 okousaika 11.12.2012 klo 18.00-20.20 okouspaikka Sauvon seurakuntatalo Läsnä E Teijo Högman, puheenjohtaja Asiat 44

Lisätiedot

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa 1 Kokouskutsu Kokousaika Torstai 03.11.2011. klo 18.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Hartolan seurakuntatalo 1. Kokouksen avaus 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjan tarkastajat 4. Työjärjestyksen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN SEURAKUNTA / Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 3 2010

MYRSKYLÄN SEURAKUNTA / Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 3 2010 Myrskylän seurakunta: kirkkovaltuusto Pöytäkirja 3-10 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA / Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 3 2010 Aika: ti 19.10.2010 klo 19.00 Paikka: Seurakuntakoti, Keskustie 2, Myrskylä Jäsenet: Sjölund

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2015 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 2. Hakoniemen leirikeskus, Hakoniementie 24, Kankaanpää

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2015 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 2. Hakoniemen leirikeskus, Hakoniementie 24, Kankaanpää KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2015 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 2 Aika: 20.5.2011 klo 17.00 17.50 Paikka: Hakoniemen leirikeskus, Hakoniementie 24, Kankaanpää Läsnä: Tuori Paavo puheenjohtaja Marja Ahokangas

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hartolan seurakuntatalo. Kirkkovaltuusto 2 / 4.5.2012. Kokouskutsu. Kokousaika Perjantai 4.5.2012. klo 17.00

Hartolan seurakuntatalo. Kirkkovaltuusto 2 / 4.5.2012. Kokouskutsu. Kokousaika Perjantai 4.5.2012. klo 17.00 1 Kokouskutsu Kokousaika Perjantai 4.5.2012. klo 17.00 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo Käsiteltävät asiat 9 Kokouksen avaus 10 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 11 Pöytäkirjan tarkastajat 12 Työjärjestyksen

Lisätiedot

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 1/2015 KOKOUSKUTSU

INARIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 1/2015 KOKOUSKUTSU KOKOUSKUTSU Inarin seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään, jos Jumala niin suo, tiistaina 13. tammikuuta 2015 klo 18.00 Ivalon kirkon seurakuntasalissa. ASIALUETTELO 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN

Lisätiedot

kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Petas Ann-Mari jäsen

kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Petas Ann-Mari jäsen MYRSKYLÄN SEURAKUNTA / PÖYTÄKIRJA 1 2010 Aika: KE 20.1.2010 klo 19.00 Paikka: Seurakuntakoti Läsnä: Sjölund Henrik kirkkovaltuuston puheenjohtaja Almark Åke Eklund Jenny Helske Marjut Heinonen Rita Kauppinen

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 3/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 3/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 31 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2015 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Raili Kunnaspuro jäsen

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2015 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Raili Kunnaspuro jäsen KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2015 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 Aika: 19.1.2011 klo 16.00 17.15 Paikka: Torikatu 51, Torikulman kokoushuone Läsnä: Pauli Lanne puheenjohtaja 1-5 Jari Koskela puheenjohtaja

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) SYNTYVÄ SEURAKUNTAYHTYMÄ 30.10.2008 VÄLIAIKAINEN YHTEINENKIRKKOVALTUUSTO

NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) SYNTYVÄ SEURAKUNTAYHTYMÄ 30.10.2008 VÄLIAIKAINEN YHTEINENKIRKKOVALTUUSTO NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Kokoustiedot: aika: torstaina 30.10.2008 klo 18 paikka:naantalin seurakuntakeskuksen pääsali (Piispantie 2, 21100 Naantali). SISÄLLYSLUETTELO 1 / 2008

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 26.11.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 26.11.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 (25) ASIALISTA 5/2009 Sivu 64 Kokouksen avaus 65 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 66 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 26.8.2013 klo 18.30 20.55 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104 1 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 13.11. 2013 klo 18 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila LÄSNÄ: Harhala Tauno Husari Salme Koivumäki Anu Koivuniemi Olavi Lehtiö Helena Leppihalme Aili Virtanen Pentti Pitkänen Jorma varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 10/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 25.11.2013 klo 18.30 20.55 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2012

SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 1/ Aika: Torstai 2.2. klo 18.00 19.10 Paikka: Seurakuntakeskus, Kaustinen Kutsutut jäsenet: Harju Veli-Pekka puheenjohtaja, kirkkoherra Hanhikoski Kari

Lisätiedot

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö

Todistaa: Lotta Salmela, talouspäällikkö 10 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 24.3.2010 kello 17.30 KOKOUSPAIKKA: Kivipappilan kokoushuone Läsnä: Mattila Esko puheenjohtaja Salo Miikka jäsen, varapuheenjohtaja Mansoniemi Juha jäsen Majalahti Auli jäsen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 28.10.2013 klo 18.30 20.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 18.2.2010 ASIALISTA 2 / 2010 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2010 1 (11) ASIALISTA 2 / 2010 Sivu 21 Kokouksen avaus 3 22 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 23 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 24 Kokouksen

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2014. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 2/2014. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 2/2014 Ensimmäisen pykälän numero: 13 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Raili Kunnaspuro jäsen. Marianne Raittila jäsen

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Raili Kunnaspuro jäsen. Marianne Raittila jäsen KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 1/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 Aika: 12.5.2014 klo 17.30 18.15 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Läsnä: Jari Koskela puheenjohtaja Anssi Joutsenlahti varapuheenjohtaja Sari

Lisätiedot

ALKUHARTAUS JA KATSAUS SEURAKUNNAN TOIMINNASTA Laulettiin virsi 454, hartaus pidettiin aiheesta: Paavalin kirje Roomalaisille 12:6 - uusi elämä.

ALKUHARTAUS JA KATSAUS SEURAKUNNAN TOIMINNASTA Laulettiin virsi 454, hartaus pidettiin aiheesta: Paavalin kirje Roomalaisille 12:6 - uusi elämä. KOKOUSAIKA: Keskiviikko 7.1.2015 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 19 /19: Alanen Margit Hakala Taina Haveri Juhani Heiska Virve Härkki Leena Karjalainen Anni Kauppila Eero Lammi Tiina Leppänen

Lisätiedot

Maanantai 13.2.2012 klo 18.30 19.30. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa

Maanantai 13.2.2012 klo 18.30 19.30. Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16. poissa ESITYSLISTA Nro 1/2012 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(9) KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 13.2.2012 klo 18.30 19.30 Seurakuntakeskus, juhlasali Hämeenkatu 16 Ahtikari Markku

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Torikulman alakerran kokoustila. Raili Kunnaspuro jäsen. Kristiina Peltomaa jäsen

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1. Torikulman alakerran kokoustila. Raili Kunnaspuro jäsen. Kristiina Peltomaa jäsen KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kv 2/2014 Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 Aika: 13.10.2014 klo 16.00 17.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Läsnä: Jari Koskela puheenjohtaja Ahokangas Marja Elina Kangas Sari

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 Kirkkoneuvosto 6/2007 11.10.2007 63 73 / sivut 52 60

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 Kirkkoneuvosto 6/2007 11.10.2007 63 73 / sivut 52 60 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Torstai 11.10.2007 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2011

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2011 VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2011 Kokousaika: ma 17.1.2011 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen) Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7 Läsnä: Mäkelä Jussi,

Lisätiedot

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne

KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ala-Käkelä Liisa. Karlstedt Risto. Koski-Säntti Aarne KURIKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 6/2014 Kokousaika 19.8.2014 klo 17.00 19.43 Kokouspaikka Seurakuntakeskus, kahvio Kokous aloitettiin Markku Nisulan läksiäisillä. Osanottajat Sariola Heikki Muurimäki

Lisätiedot