ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone"

Transkriptio

1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika , kello Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Saunamäki Juhani, puheenjohtaja Ahola Heikki, varajäsen Alho Antti Niemistö Esa Olkkola Akiliina Pikkumäki Marjo Valli Kirsti Yli-Rasku Risto Ahola Kirsti Saunamäki Anssi Muut saapuvilla olleet Esittelijä: vt. tekninen johtaja / kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola Sihteeri: Merja Lehto Asiantuntijat: tiemestari Kirsi Latvala klo :t , kiinteistörakennusmestari Esa Karjanlahti klo Asiat :t Pöytäkirjan allekirjoitus Juhani Saunamäki puheenjohtaja Merja Lehto pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Teknisellä osastolla Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Esa Niemistö Risto Yli-Rasku , virka-aikana Ilkanrati, Ilkantie 17 Merja Lehto osastosihteeri

2 ILMAJOEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU/ ASIALISTA Kokousaika Kokouspaikka maanantai , kello Ilkanrati, kokoushuone Käsiteltävät asiat Pykälä Pöytäkirjan liitteet Asia Sivu TEK 153 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 TEK 154 VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 2 TEK AJONOPEUDEN ALENTAMINEN JA HIDASTEIDEN ASETTAMINEN KIVINIEMENTIELLE 3 TEK VÄLI-TORALAN ALOITE KISKONTIEN NIMEN MUUTTAMISEKSI PYSÄKKITIEKSI 4 TEK YKSITYISTEIDEN NIMEÄMINEN 5 TEK SILTALAN KUNNANOSAN ASEMAKAAVA KORTTELEISSA 75, 345 JA 346 SAARENPÄÄN ALUEELLA 13 TEK POIKKEAMAPÄÄTÖS / KURIKAN KAUKOLÄMPÖ OY 16 TEK 161 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 19 Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusosoitus ja valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä teknisellä osastolla (Ilkantie 17) keskiviikkona 14. päivänä syyskuuta 2011 virka-aikana. Puheenjohtaja Ilmajoella 1. päivänä syyskuuta 2011 Anssi Saunamäki, merk.

3 Tekninen lautakunta TEK 153 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Vt. teknisen johtajan ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. TEK 154 VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Vt. teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Esa Niemistö ja Risto Yli-Rasku.

4 Tekninen lautakunta TEK 155 AJONOPEUDEN ALENTAMINEN JA HIDASTEIDEN ASETTAMINEN KIVINIEMENTIELLE YHT 344/2011/58 Ely-keskus on myöntänyt Kiviniementielle vuodelle 2011 valtion perusparannusavustusta. Peruskunnostus on toteutettu tiekunnan teettämän suunnitelman mukaisesti. Koska tien kunnon parantuminen on lisännyt läpiajoa ja ajonopeuksia entisestään, on tiekunta päättänyt jättää suunnitelman mukaisen Hautapakantien risteysalueen korotuksen teettämättä, ja esittää sen sijaan tielle rakennettavaksi kaksi erillistä hidastetta, joiden sijainnit on merkitty karttaliitteeseen (liite 1). Hidasteet edellyttävät etumerkkejä ja ruutumaalausta hidasteen havaittavuuden parantamiseksi. Lisäksi suunnitelmaan kuuluu ajonopeuden laskeminen 60 km/h:sta 50 km/h:een. Vt. teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Kiviniemen tiekunnan esityksen ja hyväksyä tien nopeusrajoituksen alentamisen 50 km/h ja hidasteet liitteen nro 1 mukaisesti. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisäksi lautakunta päätti, että tiemestari on yhteydessä koululaisliikennöitsijään ja varmistaa, että ko. hidasteet soveltuvat myös linjaautoliikenteelle. Asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn kohdalla oli tiemestari Kirsi Latvala. (Lisätietoja: vt. tekninen johtaja Kaisa Sippola, puh )

5 Tekninen lautakunta TEK 156 VÄLI-TORALAN ALOITE KISKONTIEN NIMEN MUUTTAMISEKSI PYSÄKKITIEKSI YHT 491/2010/58 Tekniselle osastolle on asukkaiden toimesta tullut pyyntö ennestään nimeämättömän tien nimeämiseksi Ahonkylässä kt 67:n länsipuolella. Aikaisemman käytännön mukaan tien nimeksi on sovittu Kiskontie. Uudesta osoitteesta on ilmoitettu asukkaille Kiskontien nimeäminen on saatettu tiedoksi tekniselle lautakunnalle Jorma Väli-Torala on esittänyt (liite 2), että Kiskontie muutettaisiin Pysäkkitieksi. Koska Ilmajoen Munakassa on Pysäkintie, voi tienimien samankaltaisuus aiheuttaa sekaannuksia hälytystehtävissä ja postinjakelussa. Vt. teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä vt. teknisen johtajan päätöksen mukaisesti ko. tielle nimeksi Kiskontie. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn kohdalla oli tiemestari Kirsi Latvala. (Lisätietoja: vt. tekninen johtaja Kaisa Sippola, puh )

6 Tekninen lautakunta TEK 157 YKSITYISTEIDEN NIMEÄMINEN YHT 342/2011/58 Tekniselle lautakunnalle on osoitettu hakemuksia yksityisteiden nimeämisestä (liitteet 3-4). Uusia tienimiä harkittaessa samoja nimiä ei saa olla kunnan alueella jo käytössä, eivätkä nimet voi olla samankaltaisia jo olemassa olevien tienimien kanssa väärinymmärrysten välttämiseksi. Ekatie, Ilmajoen Tuomikylässä Kantatie 67:n liittymäjärjestelyjen yhteydessä Roadway Oy/Auto- Ekan liittymä ja postiosoite tulee muuttaa. Roadway Oy/Eka-Auto on esittänyt tien nimeämistä Ekatieksi. Kartta liitteenä nro 5. Koivurannantie, Ilmajoen Honkakylä Honkakyläntieltä erkanevan mökkitien varressa on viisi mökkiä, joiden omistajien yhteinen ehdotus tien nimeksi on Koivurannantie. Kartta liitteenä nro 6. Ilmajoen kunnan alueella ei ole samannimisiä ja samankaltaisia tienimiä, joten tienimet voidaan hyväksyä esitetyn mukaisesti. Vt. teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä teiden nimiksi Ekatie ja Koivurannantie. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn kohdalla oli tiemestari Kirsi Latvala. (Lisätietoja: vt. tekninen johtaja Kaisa Sippola, puh )

7 Tekninen lautakunta YHT 386/2008/512 TEK 158 RENGONHARJUN KUNNANOSAN ASEMAKAAVA KORTTELEISSA 1-10, ILMAILUTIEN ALUEELLA TEK 150 Ilmajoen kunnanhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen teknisen lautakunnan esityksen pohjalta. Tekninen lautakunta on päättänyt laajentaa aluetta Kunnanhallitus on asettanut asemakaavalle seuraavat tavoitteet: - aluevaraukset suunnitellaan ottaen huomioon lentotoiminnan vaatimukset sekä esteetön kehittäminen - lentokentän eteläpuolinen alue suunnitellaan siten, että lentotoimintaan tukeutuvien toimintojen kehittymiselle ja laajentumiselle osoitetaan riittävät aluevaraukset - lentokenttätoimintaa palveleville erityistoiminnoille varataan niiden tarvitsemat alueet ja liikenneyhteydet - lentokenttään tukeutuvalle huolto- ja koulutustoiminnalle varataan korttelialueet - lentokentän ympäristöön osoitetaan korttelialueita sellaiselle elinkeinotoiminnalle, jonka on logistisesti edullista sijoittua lentokentän ja hyvien liikenneyhteyksien läheisyyteen - Rengonharjuntien varteen osoitetaan korttelialueita kaupan ja tuotannon toiminnalle Asemakaavan sisältö Asemakaavaehdotus on esityslistan liitteenä nro 2. Suunnittelualue sijaitsee Ilmajoen Rengonkylässä noin12 kilometriä Ilmajoen keskustasta kaakkoon. Alue rajautuu koillisessa lentokenttäalueeseen, luoteessa valtatien 19 suunnittelualueeseen ja muualla metsätalousalueeseen. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 75 ha. Asemakaava mahdollistaa lentoaseman laajennuksen, lentokonehallien rakentamisen sekä lentotoimintaa palvelevien huoltotilojen uudis- ja lisärakentamisen. Lisäksi logistiikkapalveluiden sekä lento-liikenteen koulutus- ja huoltotoiminnan kehittämiseen on varattu alueet. Teollisuus- ja varastotoiminnalle sekä kaupan palveluille on varattu alueita Rengonharjuntien molemmilta puolilta. Valtatien 19 risteysalueen läheisyyteen on osoitettu keskeiselle paikalle suurehko alue kaupan palveluille. Erityistoimintoja palvelevia aluevarauksia on kaksi. Mahdollista muistomerkkiä varten on osoitettu pieni puisto. Asemakaava tukeutuu olemassa olevien liikenneyhteyksien, valtatien 19 eli Jalasjärventien ja seututien 701 eli Alaanentie- Rengonharjuntien sekä lentoliikenteen varaan. Kolme uutta kokooja-

8 Tekninen lautakunta tieliittymää noudattavat yleiskaavan periaatteita. Tonttiliikenne tukeutuu kokoojateihin. Valtatien 19 muutokset Seinäjoen itäisen ohikulkutien osalta tulevat parantamaan alueen saavutettavuutta. Lentokenttään liittyvän alueen toiminta jakautuu kauppaan, palveluntuottaja-alueeseen sekä logistiikka-palvelujen, teollisuuden ja varastoinnin alueisiin. Monilla toimialoilla toimintaan liittyy vaihtelevasti varastointitarvetta tai kauppaa. Rengonharjuntien eteläpuolinen alue on varattu toimitilarakentamisen alueeksi, jolla on joustavammat mahdollisuudet toimia joko palveluiden tuottajana tai teollisuuden ja varastoinnin alueena. Kaava-alueen toiminnan muotoutuminen riippuu sen tarjoamista eduista toimijoille, jotka voivat hyödyntää joustavasti alueen logistisia, tuotannollisia tai muita sijaintiin liittyviä mahdollisuuksia ja etuja. Mitoitus Suunnittelualueella on nykyään noin 200 työpaikkaa. Uusia työpaikkoja syntyy noin 500 alueen toteutuessa rakennusoikeuden mukaisesti. Työpaikkojen muutos vaikuttaa välillisesti myös liikenteen ja elinkeinoelämän eri aloilla seudullisessa toimintaympäristössä. Kaavoitettavan alueen aluetehokkuus on 0,24, pinta-ala noin 75 hehtaaria ja rakennusoikeuden kokonaismäärä noin k-m 2. Se jakautuu seuraavasti: palvelujen alue k-m 2, liikerakennusten alue k-m 2, teollisuusalue k-m 2, lentoliikenteen alue k-m 2 ja erityisalue 800 k-m 2. Vaikutukset Yhdyskuntarakenne täydentyy maakunta- ja yleiskaavan mukaisesti. Lentoliikennealueen viereen syntyy uusi tuotannon ja erikoiskaupan alue. Alueen toiminnot tukeutuvat lentokenttäalueeseen sekä Rengon-harjuntiehen. Valtatien 19 uudet liittymäjärjestelyt eivät aiheuta muutoksia nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen. Alueen metsäinen ympäristö muuttuu rakennetuksi työpaikka- ja logistiikka-alueeksi. Lentoliikennettä palvelevat rakennukset ovat kiitotien tuntumassa ja uudet korttelialueet jatkavat rakennettavaa aluetta Rengonharjuntien suuntaan. Kyläkuva muuttuu avoimemmaksi rakennetuksi alueeksi Rengonharjuntien molemmin puolin. Lentoaseman ympäristön suunnittelu luo edellytykset monipuoliselle seudulliselle palvelurakenteen ja palvelutarjonnan kehittämiselle. Lentoliikennettä hyödyntävien tuotannollisten ja logististen palveluiden keskittyminen luo uusia työpaikkoja ja tukee seudun elinvoimaisuutta. Alueelle syntyy uusia työpaikkoja hankekohtaisten suunnitelmien toteutuessa. Seinäjoen ohitustien toteutuminen lisää alueen saavutettavuutta ja liittää alueen muun seutukunnan teollisuuden ja

9 Tekninen lautakunta tuotannon alueisiin. Alueelle on suunniteltu myös tuotannon ja varastoinnin alueita sekä mahdollista huollon ja koulutuksen aluetta, jotka voivat hyödyntää tai palvella olemassa olevaa toimintaa. Alueen kokoojaliikenne tukeutuu Rengonharjuntiehen sekä valtatien 19 liikennejärjestelyihin. Rengonharjuntielle tulee uusia liittymiä ja lentoliikennealueelle uusia rullaustieliittymiä alueen toteutumisen vaatimalla tavalla. Lähtökohtana kaavan vaikutusten arvioinnille liikenteen sujuvuuteen ja välityskykyyn on alueen liikenteen nykytila ja tiedossa olevien hankkeiden toteutumisesta ja muun toiminnan kasvusta aiheutuva liikennemäärien arvioitu muutos. Kaava-alueen sisäisen toiminnan monipuolistumisen vaikutukset heijastuvat sekä läheisiin kyläalueisiin että laajemmalle alueelle. Työpaikka-alueena kehitettävä suunnittelualue tulee toimintoineen moninkertaistamaan työntekijöiden määrän alueella ja monipuolistamaan työntekijöiden ammattitaustan. Siten alue tulee muodostumaan sosiaalisesti merkittäväksi, omaksi erilliseksi, mutta vaikutuksiltaan mahdollisesti laajaksi alueeksi. Valtatien risteysalueen läheisyydessä sijaitseva huoltoasema palveluineen muodostaa kyläläisten toimintaan vaikuttavan ympäristön palveluineen. Kevyen liikenteen huomioiminen valtatien ympäristön suunnittelussa voi muuttaa sosiaalisen kanssakäymisen muotoja. Lentotoiminnan ja muun työpaikka-alueen sosiaalinen ympäristö voi olla erilainen monista turvallisuuteen liittyvistä poikkeavista toiminnoista johtuen. Alueen toteutuminen muuttaa alueen metsätalouden mukaisia ojitusjärjestelyjä ja ne hoidetaan korttelirakenteen mukaisin tienvarsiojituksin. Poistuva metsätalousalue on pääosin hidaskasvuista mäntyvaltaista rämettä eikä sen muuttumisella rakennetuksi alueeksi ole metsätaloudellisia vaikutuksia. Alueella ei ole todettu luonnonsuojelullisesti merkittäviä ympäristöjä tai suojeltavia lajeja. Suojelu-alueita on noin 1,5 kilometrin etäisyydellä kaavoitettavan alueen itäpuolella. Alueen rakentaminen ja toimintojen mahdollistaminen alueella edellyttää kunnallistekniikan ja katujen sekä lentokoneiden huoltoliikennealueiden rakentamista. Alueen energiantarpeen lisääntyminen vaikuttaa kokonaisratkaisun etsimiseen ja yhteistyöhön eri toimijoiden kesken. Toisiaan tukevat toiminnot tuovat alueelle synergiaetuja, jotka vahvistavat seudullista yhdyskuntarakennetta ja tuottavat välillisiä vaikutuksia monelle ulkopuoliselle toimialalle.

10 Tekninen lautakunta Alueen suunniteltu maankäyttö tukee olemassa olevia toimintoja, selkeyttää liikennettä ja muuta maankäyttöä sekä huomioi lentoliikenteen vaatimat huolto- ja turvallisuustarpeet alueella. Kaavoitusprosessi Kunnanhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen Kaavoitettavan alueen laajentuessa tekninen lautakunta on tarkistanut kaavoituspäätöstä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä , päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävänä Kaavaluonnokset (4 vaihtoehtoa) ovat olleet epävirallisesti nähtävillä , yleisötilaisuus järjestettiin Uudet luonnokset (2 vaihtoehtoa) ovat olleet epävirallisesti nähtävillä Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei ole esitetty huomautuksia. Lausunnot ja mielipiteet asemakaavaluonnoksesta Vuonna 2008 nähtävillä olleista vaihtoehdoista lausuntonsa ovat antaneet Tiehallinto, Ilmailuhallinto, Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos, Etelä-Pohjanmaan liitto, Ilmajoen kunnan elinkeinotoimi, Fortum ja Etappi. Toisessa kuulemisessa toukokuussa 2010 lausuntopyyntöjä lähetettiin 17 viranomaiselle, naapurikunnille, yrityksille ja yhteisöille sekä lisäksi seitsemälle kunnan hallintokunnalle ja viranomaiselle. Lausuntoja saatiin kolme, jotka ovat esityslistan oheismateriaalina. Kirjallisia mielipiteitä luonnoksista ei ole esitetty. Kaavaprosessin kuluessa on neuvoteltu eri toimijoiden kanssa lukuisia kertoja. ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri - kaavamerkintään ja määräyksiin tulee lisätä maksimissaan sallittavan kerrosalan määrä k-m 2 myymälä- ja liikerakennusten sekä niiden T-alueiden osalta, missä sallitaan myymälätiloja - kortteleiden kevyen liikenteen yhteyksiin tulee myös varautua - LT-alueen aluevaraus tulee tehdä lausunnon liitteenä olevan ohjeen mukaan tai muutoin varmistaa kaavan liikennealueen ja tiesuunnitelman tiealueen rajauksen yhdenmukaisuus - Rengonharjuntien katuliittymien liittymäkieltoalueet tulee tarkastella, liittymäkieltoalue tulee ulottaa 45 m maantien ajoradan reunasta mitattuna - kaavoitettavien alueiden hule- ja salaojavesiä ei saa johtaa maantien sivuojiin, suunnitelma hulevesien poisjohtamisesta tulee esittää kaavaselostuksessa tai määrätä kaavamerkinnöillä

11 Tekninen lautakunta Etelä-Pohjanmaan liitto - kaavaluonnosvaihto 2 parempi, parempien laajentamismahdollisuuksiensa vuoksi Ilmajoen kunnan elinkeinotoimi - vuonna 2008 kaavaluonnosvaihtoehtoihin A, B, C ja D annettu lausunto pätee myös uusiin kaavaluonnosvaihtoehtoihin 1 ja 2. Alkuperäisessä lausunnossa on todettu mm. asemakaavan laatimisen alueelle olevan positiivinen asia ja selkeyttävän alueelle sijoittumisen mahdollisuuksia. Lausunnossa esitetään myös joitain muutoksia aluemerkintöihin. Lausuntojen ja mielipiteiden huomioon ottaminen: ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuurin lausunnon johdosta Rengonharjuntien katuliittymien liittymäkieltoalueet on tarkistettu ulottumaan 45 metriin ajoradan reunasta mitattuna ja hule- ja salaojavesien johtamisesta maantien sivuojiin on annettu suunnitteluohje kaavaselostuksessa. Muilta osin kaavassa on noudatettu tavanomaista merkintäkäytäntöä, jossa mm. on osoitettu tehokkuusluvulla rakennusoikeus ja prosenttiluvulla eri toimintojen osuus siitä. Ensimmäisistä luonnoksista annetut lausunnot on otettu huomioon. Neuvottelujen tulokset on otettu huomioon. Kaavoitusarkkitehdin ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyisi Rengonharjun kunnanosan asemakaavaehdotuksen kortteleissa 1-10 liitteen nro 2 mukaisena ja asettaisi sen julkisesti nähtäväksi 30 päivän ajaksi sekä pyytäisi ehdotuksesta lausunnon Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh ) KH Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Tekninen lautakunta (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh ) --- Tekltk Asemakaavaehdotus on ollut virallisesti nähtävillä Muistutuksia kaavaehdotuksesta ei ole tehty. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselta on pyydetty lausunto mutta sitä ei ole saatu. Kunnanhallitus on päättänyt hyväksyä Ilmailutien asemakaava-alueella maankäyttösopimuksen Seinäjoen kaupungin kanssa. Edelleen hallitus on hyväksynyt maankäyttösopimuksen tehtäväksi kiinteistöjen Panula 9:1011, Nevakytö 9:708, Laitila 9:924, Ojanmetsä 9:525, Palkkio 1:85, Harja-aho 9:824 ja Välimetsä 9:519 maanomistajien kanssa. Maankäyttösopimukset on allekirjoitettu tilojen Nevakytö, Laitila, Ojanmetsä, ja Välimetsä maanomistajien kanssa Tilan Panula 9:1011 maanomistaja Panulayhtymä on ilmoittanut, että se jättäytyy pois Rengonharjun kunnanosan Ilmailutien alueen asemakaavasta kokonaan. Panulayhtymä ei siten ole allekirjoittanut maankäyttösopimusta. Asemakaavaehdotuksessa tilan alueelle on osoitettu yhteensä n k-m 2 :n määrä rakennusoikeutta, mikä on katsottava asemakaavalla saatavaksi huomattavaksi hyödyksi. Tilan sijainnista johtuen asemakaavan hyväksymispäätöksestä voidaan kokonaisuuden kärsimättä rajata pois tilan Panula 9:1011 alueelle osoitetut korttelialueet. Tilojen Palkkio ja Harja-aho omistajia ei ole tavoitettu. Asemakaavaehdotuksessa tilan Palkkio alueelle on osoitettu yhteensä n. 182 k- m 2 :n määrä rakennusoikeutta, mitä ei ole katsottava asemakaavalla saatavaksi huomattavaksi hyödyksi. Tilan Harja-aho alueelle on asemakaavaehdotuksessa osoitettu yhteensä n k-m 2 :n määrä rakennusoikeutta, mikä on suhteellisen huomattava asemakaavalla saatava hyöty. Tilan alueesta kuitenkin n. 70 % menee liikennealueeksi, jolta ei kuitenkaan voida osoittaa tilan jäljellejäävään osaan liittymää ja siten aluetta on hyvin vaikea toteuttaa itsenäisenä rakennuspaikkana. Tilojen Palkkio ja Harja-aho rajaaminen pois asemakaavan hyväksymispäätöksestä aiheuttaisi haittaa viereisten tilojen käyttöön otolle. Tilojen sisällyttäminen edelleen hyväksyttävään asemakaavaan, ei aiheuttane kohtuutonta epätasa-arvoa maanomistajien kesken vaikka omistajat eivät ole allekirjoittaneet maankäyttösopimusta. Kaavoitusarkkitehdin ehdotus:

13 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että ne hyväksyvät Rengonharjun kunnanosan asemakaavan osan kortteleissa 1-10, Ilmailutien alueelle liitteen nro 7 mukaisena. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh )

14 Tekninen lautakunta YHT 23/2011/512 TEK 159 SILTALAN KUNNANOSAN ASEMAKAAVA KORTTELEISSA 75, 345 JA 346 SAARENPÄÄN ALUEELLA Ilmajoen kunnanhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen Kaavoitustyön tavoitteena on osoittaa alueelle pääosin rivitalorakentamista. Kaavoitusprosessi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, lähtötiedot sekä kaavaluonnos ovat olleet nähtävänä Asemakaavan sisältö Asemakaava on esityslistan liitteenä nro 8. Asemakaavalla muodostetaan viisi rivitalojen rakennuspaikkaa ja kolme erillispientalotonttia, joista kaksi on rakennettu, sekä puistoja tiealue. Tontit rajoittuvat pääosin olemassa olevaan asutukseen. Puisto jakautuu kahteen osaan, toinen osa johtaa turvallisen kulun Ääritien puistoon Saarenpään alueelta, Leppätieltä, Siltalopenkujalta ja Luomankujalta ja toinen sijoittuu rivitalojen väliin koulun suuntaan. Mitoitus Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 2,57 ha, rakennusoikeuden määrä on 4460 k-m 2 ja aluetehokkuus e= 0,17. Virkistysaluetta on noin 0,28 ha ja tiealuetta noin 0,2,6 ha. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei ole esitetty huomautuksia. Lausunnot ja mielipiteet Luonnosvaiheessa on pyydetty lausunnot Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselta ja Fortumilta sekä Ilmajoen kunnan rakennustarkastajalta, tiemestarilta, vesihuoltorakennusmestarilta ja ympäristösihteeriltä. Mielipiteitä ovat esittäneet Kari Hakanen sekä Markku ja Marja- Liisa Ojala. Mielipiteet ovat esityslistan oheismateriaalina. Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa. Fortum Sähkönsiirto Oy ilmoittaa, että sähköntoimitus voidaan pääosin hoitaa olevilla verkostoratkaisuilla. lisäksi olevalle puistomuuntamolle tulee olla esteetön kulku raskaalla ajoneuvolla kaikkina vuorokauden ja vuodenaikoina. Kari Hakanen ihmettelee, että luonnoksen mukaan uudelle alueelle tulisi tie kiertämään pussin pohjan kautta. Kulku Leppätietä jatka-

15 Tekninen lautakunta malla purkaisi Tuomitien liikennepainetta, hän esittää myös Ääritien ja Luomankujan käyttämistä alueen kulkuväylinä. Hakanen on laskenut, että Saarenpään alue ja Halmen alue lisäävät Tuomitielle ja marketin kohtaan n. 50 ajoneuvoa vuorokaudessa. Edelleen Hakanen kysyy keskitien tiealueen saattamisesta ajan tasalle. Markku ja Marja-Liisa Ojala esittävät, että heidän omistamiensa kahden tontin ja kunnan omistaman alueen rajalle on suunniteltava puisto. Lisäksi alueelle tulisi kaavoittaa myös omakotitaloja ja Polkuvainiontie tulisi jatkaa Luomankujalle, jolloin liikenne jakautuisi tasaisemmin alueen teille. Mielipiteiden huomioon ottaminen Kari Hakasen ja Markku ja Marja-Liisa Ojalan mielipiteiden johdosta ei ole tehty muutoksia. Liikenne Saarenpään alueelta kulkee Keskitielle, josta se voi jatkaa Tuomitien ja Huhdantien kautta tai Savitien kautta Alaanentielle. Kaikki nämä tiet ovat kokoojateitä, joilla suoria tonttiliittymiä on vain vähän. Lisääntyvä liikenne on tulevien asukkaiden aiheuttamaa, ei läpikulkuliikennettä, joten on lupa odottaa sen mukaista liikennekäyttäytymistä. Esitetyt vaihtoehtoiset pääsytiet Leppätie, Luomankuja ja Ääritie ovat asuttuja päättyviä teitä, joiden kaltaisten teiden muuttaminen läpikulkuteiksi ei ole suositeltavaa eikä se yleensä onnistu asukkaiden vastustuksesta johtuen. Keskitie on toteutettu säästäen olemassa olevia pihoja ja on tarkoitus muuttaa kaava sen mukaiseksi. Tässä yhteydessä se kuitenkin aiheuttaisi huomattavan alueen laajennustarpeen ja siten aikataulun venymisen. Markku ja Marja-Liisa Ojalan omistamat alueet on kaavoitettu omakotitalojen korttelialueeksi, molemmat tontit ovat rivitaloja vasten metriä syviä, joten puistokaista kahden eri pientalomuodon välillä ei liene välttämätön. Alue on kaavoitettu pääosin rivitalokortteleiksi hallituksen kaavoituspäätöksen mukaisesti. Ilmajoen keskustassa on tarvetta rivitalojen rakennuspaikoista. Omakotitaloille on juuri valmistunut Siltalan alueelle Napustanmäkeen asemakaava ja muutoinkin omakotitonttitarjontaa keskustassa on Tuoresluomalla ja Lauroselassa sekä Seppälän alueella. Kaavoitusarkkitehdin ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyisi Siltalan kunnanosan asemakaavaehdotuksen kortteleissa 75, 345 ja 346, Saarenpään alueella liitteen nro 8 mukaisena ja asettaisi sen julkisesti nähtäväksi 30 päivän ajaksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh )

16 Tekninen lautakunta

17 Tekninen lautakunta TEK 160 POIKKEAMAPÄÄTÖS / KURIKAN KAUKOLÄMPÖ OY YHT 345/2011/622 Lausunto Kurikan Kaukolämpö Oy:n poikkeamalupahakemukseen Poikkeamapäätöksen hakija: Kurikan Kaukolämpö Oy, Jousimiehenkatu 3, Kurikka. Rakennuspaikka: Rakennuspaikka on Koskenkorvan asemakaava-alueella korttelissa 53, rakennuspaikka 1. Se muodostuu määräaloina kiinteistöistä , , sekä Niiden asemakaavan mukainen pinta-ala on 6240 m 2. Rakennuspaikan osoite on Trahteerintie 1A, Koskenkorva. Hakijan omistus-/hallintaoikeuden peruste: Hakija omistaa rakennuspaikan muuten paitsi 215 m 2 :n määräalan, joka sijaitsee kiinteistöllä Sen omistaa Altia Group Oy. Sille ei ole tarkoitus sijoittaa rakennuksia mutta kulkuyhteys on ko. määräalan poikki. Rakennushanke: Rakennuspaikalle on tarkoitus rakentaa Koskenkorvan taajamaa palveleva kaukolämpölaitos. Ensimmäisenä vaiheena rakennettaisiin 3 MW:n öljykäyttöinen tehdasvalmisteinen tilaelementtilämpökeskus. Sen kerrosala on 37 k-m 2. Öljysäiliön tilavuus on 30 m 3. Toisessa vaiheessa rakennettaisiin 2 MW:n biolämpökeskus ja polttoainevarasto. Lämpökeskuksen kerrosala on 122 m 2 ja polttoainevaraston 112 m 2. Savupiipun korkeus on 30 m. Rakennukset ovat teräsrunkoisia ja julkisivumateriaalina on pelti. Rakennuspaikkaa koskevat kaava- ym. suunnitelmat: Alueella on valtuuston hyväksymä asemakaava. Poikkeusluvan tarpeellisuus ja toimivalta: Asemakaavassa rakennuspaikka on TT aluetta eli teollisuusrakennusten korttelialuetta. Tämän vuoksi rakennusluvan myöntäminen edellytetään MRL 171 :n mukaista Ilmajoen teknisen lautakunnan poikkeamapäätöstä. Selvitys naapurien kuulemisesta: Naapureita on kuultu Ilmajoki-lehdessä olleella kuulutuksella sekä kirjeellä lähinaapureille. Huomautuksia on esitetty kaksi. Toisessa liikennevirasto huomauttaa, että hanke sijaitsee lähellä rataa ja että rautatieliikenteestä aiheutuva melu ja tärinä tulee ottaa rakennutta-

18 Tekninen lautakunta jan toimesta huomioon. Toisessa Altia Oyj huomauttaa, että hankkeesta ei saa aiheutua haittaa heidän suunnitteilla olevalle voimalaitokselle, jolle asemakaavassa on varattu viereinen rakennuspaikka. Rakennustarkastajan lausunto: Poikkeamahakemusta puolletaan. Jatkosuunnittelussa tulee erityistä huomiota kiinnittää lämpölaitoksen rakennussuunnitteluun. Sen julkisivut tulee suunnitella niin, että se soveltuu hyvin ympäristöön. Rakennuslupavaiheessa tulee koko rakennuspaikka olla hakijan omistuksessa tai hallinnassa. Tekltk Kurikan Kaukolämpö Oy:n rakennushanke sijoittuu Koskenkorvalle alla olevan kartan osoittamaan paikkaan. Rakennushanke sijoittuu teollisuusalueelle; lähin asuntoalue sijaitsee radan ja kokoojatien toisella puolella n. 150 metrin etäisyydellä. Asemakaavassa viereinen korttelialue on osoitettu erityisalue, jolle saa sijoittaa jätevesien käsittelylaitoksen ja voimalaitoksen, höyryntuotantoteholtaan maksimissaan 45 MW, ja varastorakennuksia. Voimalaitoksen savupiipun korkeus tulee olla vähintään 60 metriä. Energiantuotannon pölyäville raaka-aineille, kuten turpeelle, tulee olla suljettu lastauspaikka. Liikenne- ja varastointialueet on päällystettävä siten, että pohjaveden pilaantuminen estyy, pintavedet on johdettava öljynerottimen kautta pohjavesialueen ulkopuolelle. Rakennukset on sopeutettava kyläkuvaan siten, että ne eivät julkisivujen osalta vähennä ympäristön arvoja.

19 Tekninen lautakunta Rakennushankkeessa on kysymys samasta toiminnasta kuin viereiselle rakennuspaikalle on kaavoitettu. Tuotantoteho tulee kuitenkin olemaan vain 20 % viereisen laitoksen tehosta. Teollisuusrakennusten korttelialueeksi kaavoitettu rakennuspaikka sopii ympäristönsä puolesta myös lämmöntuotantotilan rakentamiseen. Naapureiden mielipiteet eivät aiheuta muutosta suunnitelmaan. Kaavoitusarkkitehdin ehdotus: Ratkaisu: Tekninen lautakunta suostuu hakemukseen. Perustelu: Rakennushanke ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. MRL 172 Päätös on voimassa antopäivästä lukien kaksi vuotta. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh )

20 Tekninen lautakunta TEK 161 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Kaavoitusarkkitehdin ehdotus: Lautakunnalle saatettiin kokouksessa tiedoksi, että Ahonkylän, Niemelän alueen tontit ovat varattavissa Ilkanradissa klo 7.30 alkaen jonotusperiaatteella. Merkittiin tiedoksi. (Lisätietoja: kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola, puh )

21 Tekninen lautakunta TEK 162 URAKOITSIJAN VALINTA ILKANRADIN VESIKATON VESIERISTEIDEN UUSIMISEKSI YHT 350/2011/16 Vuoden 2011 talousarviossa on varattu euron määräraha Ilkanradin vesikaton vesieristeiden uusimiseksi. Tekninen osasto on pyytänyt tarjoukset vesikaton uusimisesta. Tarjouksen ovat jättäneet MH-Kate Oy ja Länsi-Kate Oy. MH-Kate Oy on antanut kokonaishintatarjouksen sisältäen kaikki työt; yhteensä euroa (alv 0 %). Länsi-Kate Oy on jättänyt yksikköhintatarjouksen. Tarjouksessa on jätetty muutamia pieniä yksityiskohtien korjaamisia rakennuttajan tehtäväksi. Länsi-Katteen yksikköhintainen tarjous on laskettu kokonaishinnaksi annettujen yksiköiden määrällä. Länsi-Katteen tarjouksen kokonaishinnaksi muodostuu yhteensä ,50 euroa (alv 0 %) ja siihen lisättynä rakennuttajan tehtäväksi jätetyt työt, muodostuu kokonaiskustannuksiksi yhteensä euroa. Talousarviossa varattu määräraha riittää työn toteutukseen. Tarjousten vertailu esitellään kokouksessa. Vt. teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy Ilkanradin vesikatteen vesieristeiden uusijaksi Länsi-Kate Oy:n edullisimman tarjouksen perusteella yksikköhinnoista muodostuneeseen kokonaishintaan ,50 euroa (alv 0 %). Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn kohdalla oli kiinteistörakennusmestari Esa Karjanlahti. (Lisätietoja: vt. tekninen johtaja Kaisa Sippola, puh )

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 9 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 9 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 9 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 24.5.2011, kello 16.30 17.23 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Saunamäki Anssi, puheenjohtaja

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334

Ilmajoen kunnan kaavoitustoimi Ilkantie 17 PL 20, 60801 Ilmajoki. Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. 044 4191 334 Ilmajoki Asemakaavan muutos ja kumoaminen 2014 Antila-Paalutien alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit: Kaava: Ilmajoki Siltalan kunnanosa Antila-Paalutien

Lisätiedot

TEK 195 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 TEK 196 VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 2 NIEMELÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITELMAT 3

TEK 195 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 TEK 196 VALITAAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 2 NIEMELÄN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITELMAT 3 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 18 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 15.11.2011, kello 16.30 17.38 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Saunamäki Juhani, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 11.10.2011, kello 17.30 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 16 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 4.10.2011, kello 16.30 20.55 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Saunamäki Anssi, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 14 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 25.10.2011, kello 17.30 20.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Nuorisotalo Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala Jussi,

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 10.5.2011, kello 17.30 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Hannuksela

Lisätiedot

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Sippola puh. (06) 4191 334, 044-4191 334 fax (06) 4191 311 ILMAJOKI NIEMELÄN ALUE Asemakaavan muutos Ahonkylän kunnanosa kortteli 14 LÄHTÖTIEDOT 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Ilmajoki Kunnanosa: Ahonkylä Kaava-alue: Niemelän alue Korttelit:

Lisätiedot

ILMAJOKI. Ahonkylä Niemelän alue. asemakaavan muutos. Kaavoitustoimi 20.9.2013. 1 Perus- ja tunnistetiedot. 1.1 Tunnistetiedot. Korttelit: kortteli 14

ILMAJOKI. Ahonkylä Niemelän alue. asemakaavan muutos. Kaavoitustoimi 20.9.2013. 1 Perus- ja tunnistetiedot. 1.1 Tunnistetiedot. Korttelit: kortteli 14 ILMAJOKI Ahonkylä Niemelän alue Asemakaavan muutos Kaavoitustoimi 20.9.2013 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kaavan laatija Vireille tulo Kunta: Ilmajoki Kunnanosa: Ahonkylä Kaava-alue: Niemelän

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11.

Kortteli: 281 ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2.11.2015 236 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävänä 13-26.11. ILMAJOKI 16.12.2015 Ahonkylä Asemakaavan muutoksen selostus, KORTTELI 281, TONTIT 1 JA 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: VIHTAKALLION ALUE Kunta: ILMAJOKI Kunnanosa: AHONKYLÄN KUNNANOSA

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 11 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 11 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 11 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 14.8.2012, kello 17.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 12 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 28.8.2012, kello 17.30 18.10 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen 627/08/10/2010 TEK 147 AirIX Ympäristö Oy on laatinut 27.4.2011 päivätyn kaavaluonnoksen Hulhavanahon, Luokkavaaran

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 7 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 18.4.2011, kello 16.30 17.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Saunamäki Anssi, puheenjohtaja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 5.3.2012, kello 16.30 18.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Saunamäki Anssi, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1. Puhelin/sähköpostikokous ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 21.1.2013, kello 15.45 16.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelin/sähköpostikokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 27.3.2012, kello 17.30 18.50 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.11.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Lahti Tapani,

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 29.3.2011, kello 16.30 17.15 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Saunamäki Anssi, puheenjohtaja

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut (6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1200 OSA JA 1229 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 234 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 24.4.2012, kello 17.30 18.15 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 31.1.2012, kello 09.00 9.15 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelinkokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala Salme Knuuttila

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 11 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 11 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 11 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 9.8.2011, kello 17.30 17.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 10 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 10 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 10 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 30.5.2011, kello 16.30 17.10 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Saunamäki Anssi, puheenjohtaja

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 7.2.2011, kello 16.30 18.42 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Saunamäki Anssi, puheenjohtaja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 10.4.2012, kello 17.30 18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Haapala

Lisätiedot

Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) moottoriurheilualuetta koskevan asemakaavan hyväksyminen (Palovuori)

Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula) moottoriurheilualuetta koskevan asemakaavan hyväksyminen (Palovuori) Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 40 17.3.2015 Tekninen lautakunta 98 7.6.2016 Kaupunginhallitus 252 19.9.2016 Asianro 955/10.02.03/2014 80 Raision kaupungin 4. kaupunginosan (Mahittula)

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

Ilmajoki, Kaavaselostus

Ilmajoki, Kaavaselostus Ilmajoki, Kaavaselostus Kauppatien tiealue Asemakaavan muutos, laajennus ja kumoaminen Ilmajoen kunta, Kaavoitustoimi 2014 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Kunnanosa: Alue: Korttelit:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä.

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä. Liite 1. 1(14) Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. 3. Keskustan läheisyyteen soveltuva

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 13 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 20.8.2012, kello 16.30 18.50 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Saunamäki Anssi, puheenjohtaja

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) AK 5194 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.5.2017 ASEMAKAAVA Kaukolämpölaitoksen tontin laajennus Kankaanpään kaupungin 6. kaupunginosaa (Koskenoja), osaa kortteleista

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus 77 16.02.2009 Kunnanhallitus 243 12.10.2009 Kunnanhallitus 270 23.11.2009 Kunnanhallitus 5 11.01.2010 Kunnanvaltuusto 4 17.02.2010 SAUKKOVAARAN LAKIALUEEN ASEMAKAAVA 101/10/2009 KHALL 77

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NEITSYTMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.8.2011 tarkistettu 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kauttua 406 Korttelit 650-600 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta Suunnittelualueen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014

MÄNTSÄLÄN KUNTA MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014 1(5) MÄNTSÄLÄ SUVIKETO RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, 26.8.2014, täyd. 20.11.2014 PROJ. NRO 247 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS. Kuva: Blom Kartta Oy

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS. Kuva: Blom Kartta Oy Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 16. kaupunginosa, Syväsenvaara kortteli 3036 tontti 3, Aapatie 10 LUONNOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva: Blom Kartta Oy ROVANIEMEN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(7) MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOSALUE PROJ.NRO 221 Asemakaavan muutos Suunnittelualue käsittää Linnalan yritysalueen

Lisätiedot

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6.

Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 449/ / Päätöshistoria. Tekninen lautakunta 9.6. Raision kaupunki Esityslista 1 (1) Asianro 449/10.02.03/2014 8 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) asemakaavan ja siihen liittyvän tonttijaon sekä Korinpunojankadun katualueen osaa ja suojaviheraluetta

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Kortteli 9025 tontti 18 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITTELUPALVELUT/KAAVOITUS 2008 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan. Kaavoituskatsaus

Ilmajoen kunnan. Kaavoituskatsaus Ilmajoen kunnan Kaavoituskatsaus 2017 Tässä Ilmajoen kunnan kaavoituskatsauksessa kerrotaan vireillä olevista kaavoitusasioista niin, että kaikki, joita kaavat koskevat, voivat vaikuttaa suunnitteluun

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla

Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla Rovaniemen kaupunki Hirvaan yleiskaava yleiskaavan muutos Tilojen RN:o 16:9, 19:2, 19: 28 ja 19:35 alueilla OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVOITUS 2007 SUUNNITTELUALUE: SIJAINTIKARTTA Hirvaan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan

Lisätiedot

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli)

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli) KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 1.11.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit 1000 1035 sekä Ounasjoentien länsipuoli) Osallistumis-

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015 Zi-1c 1 OSÄLLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SAPPIONMETSÄN RANTÄKAAVAN MUUTTAMINEN ÄHTÄRIN KAUPUNGIN HANKAVEDEN KYLÄ 26.01.2015 OÄS Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään asemakaavamuutoksen

Lisätiedot

Ilmajoki Asemakaavan muutos 2017

Ilmajoki Asemakaavan muutos 2017 Ilmajoki Asemakaavan muutos 2017 Seppälän alue Kaavaselostus 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kunta: Ilmajoki Kunnanosa: Herralan kunnanosa Alue: Seppälän alue Korttelit: 157-159 Kaava: asemakaavan

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Kunnanhallitus sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Kunnanhallitus sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 4 Kunnanhallitus sivu 1 Kokousaika 13.2.2012, kello 8.45 9.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Puhelinkokous Haavisto Veli, puheenjohtaja Hautala Salme Knuuttila

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma

HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 Kirkonseudun asemakaava-alue Korttelien 65, 66 ja 68 asemakaavoitus Osallistumis- ja arvioimissuunnitelma HÄMEENKYRÖN KUNTA 1 HÄMEENKYRÖN KUNTA KORTTELIEN 65, 66 JA 68 ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireilletulo: 30.3.2009 versio: 15.8.2011 HÄMEENKYRÖN KUNTA 2 Suunnittelualueen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 18.5.2011

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 18.5.2011 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 18.5.2011 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.5.2011 klo 16.30 17.30 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 19 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 19 Tekninen lautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 19 Tekninen lautakunta sivu 1 Kokousaika 9.12.2011, kello 16.00 16.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Ilkanrati, kokoushuone Saunamäki Anssi, puheenjohtaja

Lisätiedot

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET RAISION KAUPUNKI ALHAISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN KUNTA KAAVOITUKSEN TULOSYKSIKKÖ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 22.11.2008 KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS VIHILUODON YRITYSALUEEN LIIKENNEJÄRJESTELYJÄ VARTEN VIHILUODON OSA-ALUE

Lisätiedot

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja maanomistus Päiväys 9.1.2017 Alue sijaitsee Padasjoen kunnan Jokioisten kylässä

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta

Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Tekninen lautakunta 51 14.4.2015 Tekninen lautakunta 97 7.6.2016 Asianro 957/10.02.03/2014 253 Raision kaupungin 5. kaupunginosan (Kuninkoja) kortteleita 502 (osa), 517

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 15 Tekninen lautakunta Nro 3/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 28.5.2015 klo 17-18.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone

Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Tiistai klo Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 16.3.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 29.3.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 5 Kunnanvaltuusto sivu 1 Kokousaika 17.9.2012, kello 18.00 19.56 Kokouspaikka Ilmajoen kunnantalo Saapuvilla olleet jäsenet Oheisen liitteen mukaan Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Ilmajoki Palon kunnanosa 2 korttelit 56 ja 58 Leikkikujan alue Asemakaavan muutoksen selostus

Ilmajoki Palon kunnanosa 2 korttelit 56 ja 58 Leikkikujan alue Asemakaavan muutoksen selostus Ilmajoki Palon kunnanosa 2 korttelit 56 ja 58 Leikkikujan alue Asemakaavan muutoksen selostus Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 2012 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Kaava laatija Kunta: Ilmajoki

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ.

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 17.02.2010 OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. 1(7) OPPILASASUNNOT ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan päätös asemakaavan

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Maanantai 2.5.2016 klo 17.00 -

Maanantai 2.5.2016 klo 17.00 - Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 5/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Maanantai 2.5.2016 klo

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 46. Kaupunkisuunnittelulautakunta Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2017 Sivu 1 / 1 1332/2016 10.02.03 Kaupunkisuunnittelulautakunta 235 14.12.2016 46 Hannuksenpelto II, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen, alue 442101, 31. kaupunginosa

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot