Eettinen ohje ja liiketoimintaperiaatteet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eettinen ohje ja liiketoimintaperiaatteet"

Transkriptio

1 Eettinen ohje ja liiketoimintaperiaatteet

2 VIESTI VALSPARIN TOIMITUSJOHTAJALTA Hyvät Valsparin työntekijät, Hienon yhtiömme perustana on sitoutuminen toimimaan liiketoiminnassamme oikealla tavalla, eli Valsparin tavalla. Olemme ansainneet asiakkaidemme ja toimittajiemme luottamuksen kehittämällä maineen rehellisten ja korkeimpien eettisten standardien mukaisten toimintatapojen käyttämisestä. Maineemme eettisenä yhtiönä on yksi Valsparin arvokkaimmista voimavaroista. Meillä kaikilla on jaettu vastuu sen varmistamisesta, että Valspar säilyttää maineensa eettisenä yhtiönä siitä huolimatta, että liiketoimintaympäristö tarjoaa haasteita ja yllätyksiä joka käänteessä. Sinun velvollisuutesi on tuntea ja noudattaa Ohjeessamme esitetyt periaatteet ja suuntaviivat ja noudattaa niitä. Ohjeemme noudattamista odotetaan jokaiselta työntekijältä, riippumatta siitä, missä päin maailmaa työskentelet. Valspar ei hyväksy mitään tämän eettisen ja liiketoiminnallisen Ohjeen rikkomuksia. Ohjeen tarkoitus on auttaa sinua tekemään oikeita eettisiä ja juridisia päätöksiä suorittaessasi tehtäviäsi Valsparille. Kaikkien Valsparin työntekijöiden odotetaan lukevan, ymmärtävän ja noudattavan Ohjetta. Mikään käyttäytymisohje ei voi käsitellä jokaista mahdollista eettistä ongelmaa. Jos sinulla joskus on kysyttävää jostain Ohjeessa käsitellystä aiheesta, sinun tulisi puhua esimiehesi, henkilöstöosaston tai lakiosaston kanssa. Lisäksi sinun tulisi ilmoittaa viipymättä esimiehellesi, henkilöstöosastolle tai lakiosastolle mistä tahansa toiminnasta, tilanteista tai olosuhteista, joiden uskot mahdollisesti rikkovan Ohjetta tai lakia. Luotamme työntekijöidemme apuun sen varmistamisessa, että Valsparin johto on tietoinen kaikista asioista, jotka eivät ehkä ole eettisten perinteittemme mukaisia, jotta tarvittaviin korjauksiin voidaan ryhtyä. Kiitos sitoutumisestasi tässä Ohjeessa kuvattuihin periaatteisiin. Ystävällisin terveisin, Gary Hendrickson Toimitusjohtaja

3 VALSPAR CORPORATION EETTINEN OHJE JA TOIMINTAPERIAATTEET Soveltamisala Tämä ohjeisto koskee kaikkia Valsparin työntekijöitä, yhtiön tytäryhtiöitä sekä yhteisyrityksiä kaikkialla maailmassa. Sopimustyöntekijöiden, konsulttien, asiamiesten sekä edustajien tulee huomioida samat Valsparin työntekijöitä koskevat toimintaperiaatteet osallistuessaan yhtiötä koskeviin toimintoihin. Työntekijöitä palkkaava Valsparin henkilökunta on vastuussa siitä, että toiminta noudattaa tätä annettua Ohjetta. Tämä Ohje koskee myös yhtiön ulkopuolisia johtokunnan jäseniä. Kauttaaltaan ohjeistuksen, käytetty termi työntekijä tulisi ymmärtää siten, että se sisältää myös yhtiön työvoiman ulkopuoliset johtokunnan jäsenet. Periaatteet Valspar on sitoutunut noudattamaan kaikkia lakisäännöksiä sekä toimimaan sääntöjen mukaisesti kaikkialla yhtiön toiminta-alueilla. Jokainen työntekijä osallistuu Valsparin tärkeimmän voimavaran maineen rehelliseksi tunnettavuuden säilyttämiseen ja hoitamiseen. Jokaisen työntekijän tulee auttaa tämän voimavaran suojaamisessa ja säilyttämisessä. Tämä Ohje auttaa sinua käyttäytymistapojen noudattamisessa. Näiden ohjeiden huomioon ottaminen on työsuhteen ehto ja auttaa varmistamaan, että Valspar sekä Valsparin pitkäaikainen maine rehellisenä yhtiönä sekä oikeudenmukaisena kaupantekijänä jatkuu. Valspar aikoo tiukasti panna täytäntöön Ohjeen säännökset. Sopimusten rikkomiset voivat johtaa sanktioihin, mukaan lukien irtisanomiseen sekä joissakin tapauksissa työntekijän asettamiseen siviili- tai rikosvastuuseen.

4 Sinun tulisi aina voida vastata kyllä seuraaviin kysymyksiin ennen kuin toimit: Ovatko toimeni täysin lain ja näiden Ohjeiden määräysten mukaisia? Kestääkö minun toimintani julkisen läpikäynnin? Suojeleeko toimintani Valsparin mainetta eettisenä yhtiönä? Mikäli vastauksesi ei ole ehdoton kyllä, sinun tulisi arvioida suunniteltua toimintaasi henkilöstö- tai lakiosaston kanssa ennen toimintaan ryhtymistä. Jos sellainen tilinteko vaikuttaa sinusta hyödyttömältä tai mahdottomalta, voit myös ottaa yhteyttä neuvoston toimistoon tai henkilöstöosaston ylempään johtajaan ennen toimintaan ryhtymistä.

5 Sisältö 1 Johdanto 1 Kurinpitotoimet 1 Tilintekotoimet 2 Soveliaat tilityskäytännöt 3 Syrjinnän vastaisuus 3 Häirinnän vastaisuus 3 Terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvät menettelytavat 4 Lahjonta ja lahjukset 5 Kartellilain noudattaminen 5 Työlain noudattaminen 5 Kansainvälinen vienti, tuonti ja kauppasopimukset 6 Sisäpiirikaupat 7 Liikelahjat ja edut 8 Reilu kohtelu 8 Poliittiset avustukset ja hallituksen lahjoitukset 8 Luottamuksellinen tieto 9 Kilpailijoita koskeva tieto 9 Eturistiriidat 10 Valsparin varojen käyttö 10 Sähköpostin ja tietokoneen käyttöoikeudet 11 Asiakirjojen säilytys 11 Poikkeusluvat 12 Liite 13 Muut yhteystiedot

6 Eettinen ohje ja toimintaperiaatteet Johdanto Mikään yhtiöohje ei kykene kattamaan kaikkia mahdollisia liiketoimintojen toimintaperiaatteita koskevia kysymyksiä. Mikäli olet epävarma jostakin asiasta epävarma, kysy ennen toiminnan aloittamista. Ohjeista löytyvät perusarvomme ja kaikille työntekijöille asettamamme odotukset liiketoimintatavoista, yhteistyöstä asiakkaiden, hankkijoiden ja muiden liikekumppanien kanssa, osakkeenomistajien palvelemisesta ja siitä, kuinka toimimme toinen toistemme kanssa. Jokainen työntekijä on vastuussa Ohjeen noudattamisesta. Valsparin neuvosto (General Counsel) on vastuussa yhtiön sopimusohjelman hoitamisesta. Tämä Ohje tulee vääjäämättömästi käsittelemään vaikeasti määriteltäviä kysymyksiä. Saattaa tulla aikoja, jolloin olet epävarma siitä, kuinka näitä Ohjeita sovelletaan. Ota siinä tapauksessa yhteyttä neuvostoon puhelimitse numerossa (612) Kurinpitotoimet Ohjeistuksen vastaisesti toimiminen voi johtaa vakaviin sanktioihin, kuten sakkorangaistukseen, vankilatuomioon sekä irtisanomiseen. Työntekijät, jotka salaavat informaatiota koskien toisen Valsparin palveluksessa toimivan työntekijän lainrikkomista tai yhtiön säännösten vastaan toimimista voidaan myös rangaista. Jokaisen Valsparin työntekijän toiminnalla on yhtiön kannalta tärkeä merkitys. Työntekijät, jotka rikkovat lakia altistavat itsensä sekä Valsparin tuntuviin rangaistuksiin. Valsparin maineen suojeleminen on jokaisen työntekijän vastuulla. Työntekijä, joka rikkoo näiden Ohjeiden määräyksiä, toimii työsuhteensa vastaisesti ja altistaa itsensä kurinpidollisiin toimiin, jopa ja esimerkiksi työsuhteen irtisanomiseen. 2. Ilmoittaminen Ilmoita kaikki Ohjetta koskevat rikkomukset. Jos teet ilmoituksen, asia tutkitaan. Valspar kannustaa kaikkia työntekijöitä tekemään ilmoituksen mahdollisesta Ohjeiden vastaisesta toiminnasta. Mikäli uskot, että Valsparin työntekijä, sopimustyöntekijä, konsultti, asiamies, edustaja tai Valsparin toiminta rikkoo lakia tai yhtiön säännöksiä tai osallistuvat Valsparin mainetta haittaavaan toimintaan, tulee sinun ilmoittaa asiasta esimiehellesi tai yhdelle seuraavista: Organisaation, osaston tai liiketoimintayksikön johdolle Lakiosastolle 1

7 Henkilöstöpäälliköllesi tai edustajallesi Business Conduct Information Line -numeroon ( ) The Network on itsenäinen Valsparin palkkaama yritys, joka tuottaa anonyymejä raportteja, ja vastaa maksuttomaan Business Conduct Information Line - numeroon. Halutessasi voit tuoda nimettömänä huolesi tai kysymyksesi näiden ylläolevien tahojen tietoon. Kaikenlaiset kostotoimenpiteet hyvässä uskossa ilmoituksen tekevää työntekijää kohtaan on kielletty. Kun tuot muita yhtiön työntekijöitä koskevat huolesi ylläolevien tahojen tietoon, et tule kärsimään mitään sanktioita yhtiön taholta. Esimiesten, edustajien tai johtajien, joille ilmoitus mahdollisesta rikkomuksesta tehdään, on välittömästi kerrottava ilmoitetusta rikkomuksesta omalle esimiehelleen tai suoraan lakiosastolle. 3. Asianmukainen tilitys Valsparin toimintojen tulee maailmanlaajuisesti noudattaa kaikkia lakeja, jotka liittyvät täsmälliseen ja täydelliseen kirjanpitokäytäntöön. Jokaisen työntekijän tulee omalla toiminnallaan auttaa säilyttämään Valsparin tilitietojen totuudenmukaisuus. Mikään säännöstö ei kykene kattamaan kaikkia Valsparia koskevia tilipitovaatimuksia. Kaikki Valsparin tilinpitoa koskevat asiakirjat tulee säilyttää yleisesti hyväksyttävien tilinpitokäytäntöjen periaatteiden, Valsparin finanssimenettelytapojen sekä kaikkien paikallisten ja kansallisten tilipäätöskirjoja ja raportteja koskevien lainsäädäntöjen mukaan. Kaikkien Valsparin julkisten raportointien tulee olla perusteellisia, oikeudenmukaisia, täsmällisiä, ajantasaisia sekä ymmärrettävissä olevia. Yrityksen varat ja varallisuus tulee olla asianmukaisesti hankittu, suojattu sekä sijoitettu siten, että taloudellinen raportointi täsmällisesti heijastaa kunkin toiminnan liiketoiminnon. Näiden velvoitteiden suoriutumiseksi Valsparin tulee kuitenkin luottaa työntekijöidensä rehellisyyteen heidän harjoittaessaan tilinpidollisia toimia. Työntekijät eivät saa tietoisesti osallistua Valsparin tilejä koskeviin perättömiin lausumiin. Samanaikaisesti, mikään ei oikeuta ns. off-the-book tilien pitämisen kyseenalaisten tai lainvastaisten maksujen helpottamiseksi. Mikäli olet epävarma tilinpitoa koskevissa kysymyksissä, ota yhteyttä laskentapäällikköön numerossa (612) Valitukset koskien tilitystä, sisäisiä tilinpitokontrolleja tai tilintarkastustoimintoja tai huolet liittyen kyseenalaisiin tilinpitoa tai tilintarkastusta koskeviin toimintoihin tulee osoittaa varainhoitajalle soittamalla numeroon (612) tai neuvostolle numeroon 612/ tai Valsparin johtokunnan tilintarkastuskomitean puheenjohtajalle (löydettävissä Valsparin Internet sivustolla sijaitsevasta valtuutuksesta). Mikäli tahdot säilyä anonyymina, voit ottaa yhteyttä Business Conduct Information Line -numeroon ( ). 2

8 4. Syrjinnän vastaisuus Työpaikkoja koskevissa valinnoissa ei saa harjoittaa syrjintää. Valspar on sitoutunut työntekijöidensä ylentämiseen heidän taitojensa perusteella. Työhön palkkaukset tai työllistämistä koskevat valinnat eivät saa missään tapauksessa perustua esimerkiksi työntekijän tai työnhakijan rotuun, ihon väriin, uskontokuntaan, sukupuoleen, uskontoon, kansallisuuteen, invaliditeettiin, ikään, siviilisäätyyn, seksuaaliseen orientoitumiseen, veteraanistatukseen tai muihin paikallisten, valtion tai kansallisten lakien suojelemiin luokituksiin. Käytäntö koskee jokaista työntekijää. Henkilöstöosaston ylempi johtaja on vastuussa tämän menettelytavan täytäntöönpanosta. 5. Häirinnän vastaisuus Työntekijöiden häirintää ei suvaita. Valspar odottaa kaikkien työntekijöidensä seuraavan seuraavaa yksinkertaista käyttäytymissääntöä: kaikkia työntekijöitä tulee kohdella kunnioittavasti. Syrjintä kattaa laajan joukon toimintatapoja, esimerkiksi ei-toivotut seksuaaliset lähentelyt ja rasistiset nimittelyt. Tämä ohje asettaa yksinkertaisen toimintatavan ja kaikkien Valspariin yhdistettyjen henkilöiden on tarkasti noudatettava Valsparin häirinnänvastaisuuskäytäntöä. Katso liitteestä täydellinen kuvaus menettelytavasta. 6. Terveys, turvallisuus Valspar tulee aina hoitamaan liiketoimintojansa kunkin maan soveltuvien ja ympäristö terveyteen, turvallisuuteen sekä ympäristöön liittyvien lakien ja säännösten mukaisesti, joissa se suorittaa liiketoimia. Joillakin Valsparin toimintoja koskevilla alueilla, Valsparin menettelytavat vaativat tiukempia toimintoja kuin mitä sovellettavat lait ja säännökset voivat vaatia. Valsparin toimintaperiaatteiden mukaista on kehittää tuotteita jotka minimoivat ympäristölliset vaikutukset, ovat turvallisia työntekijöiden valmistaa ja kuluttajien turvallista käyttää. Valsparin menettelytavan mukaista on johtaa tilojaan siten, että se suojelee yhtiön työntekijöitä, yleisöä ja ympäristöä. Menettelytavan mukaisesti Valspar tulee johtamaan laitoksiaan siten että: Ilmaan, veteen ja maahan kohdistuvien päästöjen kokonaismäärä vähenee; Jatketaan tuotannosta aiheutuvien jätteiden vähentämistä kierrätyksen, uusiokäytön tai saastuttamisen ennaltaehkäisyn avulla; Huomioidaan ja vastataan yhteisön huoliin koskien Valsparin tuotteita ja liiketoimintoja; Noudatetaan kaikkia sovellettavissa olevia sääntöjä ja Valsparin toimintaperiaatteita; Optimoidaan ympäristöystävällisten materiaalien ja prosessien käyttöä; Annetaan ohjeita asiakkaille Valsparin tuotteiden turvallisesta käytöstä, kuljetuksesta sekä hävittämiseen liittyvistä asioista; sekä 3

9 Valitaan sellaiset Valsparin tuotteiden tuottajat, jotka noudattavat olemassa olevia lakeja ja sääntöjä. Mikäli Valspar on vastuussa vahingossa tapahtuneista nestepäästöistä tai muista saastepäästöistä, Valspar tulee myöntämään vastuunsa. Tämän menettelytavan mukaisesti Valspar tulee: Viipymättä huolehtimaan kaikkien työntekijöiden ja yhteisön turvallisuudesta; Viipymättä tekemään tarvittavat ilmoitukset vastuussa oleville tahoille; Viipymättä vähentämään saastemäärän hyväksyttävälle tasolle; Ottamaan selville tapahtuneiden nestepäästöjen tai muiden saastepäästöjen syyt sekä kehittämään johtotavat, joilla vältetään vahingon toistuminen; sekä Ryhtymään soveltuviin siivousoperaatioihin tilanteissa, joissa Valsparin vastuulla olevien toimintojen aikana on päässyt saasteita ympäristöön. Toimitusjohtaja ja ylemmän tason johtoryhmä luovat ympäristöä koskevat toimintaperiaatteet ja seuraa niiden noudattamista yhtiön sisällä. Jokainen liiketoimintayksikkö on vastuussa siitä, että noudatetaan Valsparin ympäristöä koskevia menettelytapoja ja siitä, että terveys, turvallisuus ja ympäristön huomioonottaminen on asetettu etusijalle suunniteltaessa kaikkia nykyisiä ja uusia tuotteita sekä prosesseja. 7. Lahjonta ja lahjukset Valsparin käytäntö kieltää ehdottomasti kaikkia työntekijöitä lahjomasta, ehdottamasta lahjontaa tai antamasta lahjuksia. Lahjonta, lahjukset tai muut sopimattomat maksut eivät sovi Valsparin liiketoimintaan. Valspar saa uutta liiketoimintaa eettisen maineensa ja tuotteidensa ja palvelujensa laadun perusteella, ei vaikuttamalla sopimattomasti muiden tekemiin liiketoiminnallisiin päätöksiin lahjomalla tai tarjoamalla lahjuksia. Lahjonta ja lahjukset ovat laittomia jokaisessa maassa missä Valspar toimii. Minkä tahansa, millä on rahallista arvoa, tarjoaminen tai maksaminen siinä tarkoituksessa, että tämä vaikuttaa yksilön liiketoiminnallisiin päätöksiin tai valtion toimiin, voidaan katsoa lahjonnaksi tai lahjukseksi, ja Valspar kieltää ankarasti kaiken tällaisen. Sekä jonkin arvokkaan tarjoaminen, että sen maksaminen, joko suoraan työntekijän toimesta tai Valsparin puolesta toimivan kolmannen osapuolen kautta, on laitonta ja tämän Ohjeen vastaista. Jos olet epävarma siitä, että voitaisiinko toimesi tulkita lahjonnaksi tai lahjuksen antamiseksi, ota yhteyttä neuvoston toimistoon numeroon 612/ ennen toimimista. Yhdysvaltain ulkomaiden korruptioon liittyvien käytäntöjen käytäntöjä koskeva laki (FCPA) kieltää maksujen, lahjojen tai lahjoitusten antamisen ulkomaisen hallituksen tai valtio-omisteisen yrityksen virkamiehille tai työntekijöille, sillä tarkoituksella, että pyritään luomaan tai säilyttämään liikesuhteita tai antamaan vaikutelma siitä, että Valsparillle saadaan siitä etua tai että etuja ylläpidetään. Laki kieltää myös konsulttien, asiamiesten ja edustajien käytön maksujen 4

10 ohjaamiseen ulkomaisen hallituksen virkamiehille samoista syistä. Osana Valsparin menettelytapoja ja käytäntöjä suhteiden luomisessa tietynlaisiin konsultteihin, asiamiehiin ja edustajiin, Valspar vaatii kaikkia ulkomaisia konsultteja, asiamiehiä ja edustajia varmentamaan FCPA:n noudattamisen kirjallisesti. Katso liitteestä menettelytapamme ja käytäntömme suhteiden luomisessa ulkomaisiin asiamiehiin. Kaikkien työntekijöiden, jotka ovat missä tahansa maailmassa tekemisissä valtion virkamiesten kanssa, tulee käyttäytyä korkeimpien mahdollisten ammatillisten standardien mukaisesti. Älä koskaan tarjoa mitään arvokasta tällaisille virkamiehille. Valtion virkamiehen lahjonta voi johtaa rikosoikeudellisiin rangaistuksiin sekä Valsparille, että työntekijälle. Myynnin edistäminen lahjusten tai käteismaksujen turvin on samoin ankarasti kiellettyä. Lisäksi, FCPA edellyttää, että Valspar säilyttää täsmälliset ja täydelliset yhtiön taloutta koskevat asiakirjat ja raportit. Asiakirjoihin ja raportteihin on siten sisällytettävä kaikki yhtiön liiketoimintayksikön liiketoimintatapahtumat. Katso liitteestä täydellinen kuvaus menettelytavasta. 8. Kartellilain Kartellilakeja on noudatettava tarkasti. noudattaminen Valsparin menettelytavan mukaista on tehdä liiketaloudelliset päätökset täysin riippumatta ja vapaasti kilpailijoiden välisestä yhteisymmärryksestä tai heidän kanssaan solmittuja sopimuksia. Tämä menettelytapa edellyttää täydellistä pitäytymistä käytöksestä, joka rikkoo, tai edes vaikuttaa rikkovan, kartellilain perusperiaatteita, jotka kieltävät kaikki kilpailijoiden väliset yhteisymmärrykset tai sopimukset liittyen hintoihin, myyntiehtoihin, markkinoiden ja asiakkaiden jakoa tai mihin tahansa toimintaan, joka estää myyjien tai ostajien välisen kilpailun. Menettelytavan tiukkaa seuraamista vaaditaan. Katso liitteestä täydellinen kuvaus menettelytavasta. 9. Työvoimalain Valsparin menettelytavan vastaista on toimia liikesuhteessa hankkijoiden tai seuraaminen muiden osapuolten kanssa, jotka eivät noudata olemassa olevia työvoimalakeja. Valspar ei osta tai käytä hyödykkeitä tai palveluja, joita tuotetaan tai tarjotaan vastoin olemassa olevia työvoimalakeja. 10. Kansainvälistä vientiä, Valsparin toimintalinjana on noudattaa vientiä, tuontia ja kauppaoikeutta tuontia ja koskevia lakeja jokaisessa maassa, jossa harjoitamme liiketoimintaa. kauppaoikeutta koskevat säännökset Vaikka Valsparin kotipaikka on Yhdysvalloissa, harjoitamme liiketoimintaa kaikkialla maailmassa. Jokaisessa maassa, jossa harjoitamme liiketoimintaa, on omat lakinsa ja säännöksensä, jotka liittyvät liiketoimintaamme, mukaan luettuna se, miten tuotteemme, tekniset tiedot ja teknologia tuodaan maahan ja viedään maasta. Kaikkien työntekijöiden on ymmärrettävä sovellettavat lait ja asetukset, 5

11 jotka auttavat Valsparia säilyttämään maineensa vastuuntuntoisena maailmanlaajuisena yhtiönä, mukaan luettuina seuraavat: Vientikontrolli. Työntekijöiden on ymmärrettävä kansalliset ja kansainväliset lait, jotka koskevat tuotteiden, teknisten tietojen ja teknologian vientiä maasta toiseen, ja noudatettava niitä. Monenlainen vienti edellyttää julkishallinnon myöntämää lisenssiä tai lupaa (riippuen vientikohteena olevan tuotteen, teknisten tietojen tai teknologian luonteesta tai arvosta) ja joissakin olosuhteissa vientikontrollilait voivat kieltää Valsparia tai sen työntekijöitä liikesuhteista erityisten maiden kanssa. Työntekijän, joka osallistuu vientiliiketoimeen, on otettava yhteyttä oikeudelliseen osastoon, jos hänellä on kysymyksiä sen maan oikeudesta, jossa vientiliiketoimi tapahtuu. Tulli ja vienti. Niiden maiden tullilait, joissa toimimme, sääntelevät ja joissakin tapauksissa saattavat kieltää tiettyjen tuotteiden tai artikkeleiden tuonnin. On tärkeä muistaa, että nämä säännökset eivät koske ainoastaan Valsparin ja kolmansien osapuolten välisiä liiketoimia vaan myös liiketoimia, joissa Valspar siirtää tuotteita, materiaaleja tai artikkeleita toimipaikkojen, sisaryhtiöiden, yhteisyritysten tai tytäryhtiöiden kesken. Tullisäännöt edellyttävät, että Valsparin työntekijät pystyvät osoittamaan asianmukaisella asiakirja-aineistolla, että Valspar noudattaa kohtuullista huolellisuutta sen varmistamiseksi, että sen tuonti noudattaa sovellettavia lakeja. Valsparin tuotteiden tuontiin osallistuvien työntekijöiden edellytetään ilmoittavan täydelliset, tarkat ja yksityiskohtaiset tiedot tuoduista tuotteista, kuten sovellettavassa oikeudessa edellytetään. Valspar kieltää ehdottomasti työntekijää antamasta tahallisesti vääriä tai epätarkkoja tietoja, jotka liittyvät tullaukseen ja tuontiin. 11. Sisäpiirikaupat Älä koskaan hanki minkään yrityksen osakkeita, obligaatioita, optioita tai muita arvopapereita työpaikalta saatuun luottamukselliseen tietoon perustuen. Sisäpiirikauppojen tekeminen on vakava rikos. Sisäpiirikaupat voivat syntyä esimerkiksi silloin, kun henkilö vaihtaa osakkeita silloin, kun hänellä on materiaalia, ei-julkista tietoa liittyen yritykseen, jonka osakkeita hän on hankkimassa. Informaatio on materiaalia mikäli se vaikuttaisi keskivertohenkilön päätökseen myydä, ostaa tai pitää hallussaan osaketta. Materiaali on ei-julkista, mikäli tieto ei ole julkaistu tai saapunut sijoittavan yleisön tietoisuuteen. Valspar ja sen työntekijät haluavat välttää sisäpiirikauppoihin liittyvät tutkinnat. Sisäpiirikaupoista tuomittu henkilö voi joutua merkittävien siviilioikeudellisten ja rikosoikeudellisten rangaistusten kohteeksi. Tutkinta voi liata Valsparin maineen ja voi altistaa Valsparin lisärangaistuksiin. 6

12 Täten Valsparin toimintaperiaate kieltää sisäpiirikauppojen teon kaikilta työntekijöiltä. Älä tee kauppoja perustuen luottamukselliseen työpaikalta hankittuun tietoon, koskien joko Valsparia tai jotakin toista itsenäistä yritystä. Yhdysvaltain arvoparilakia noudattaen, Valspar määrää ylimääräisiä kaupankäyntirajoitteita johtokunnan jäsenilleen ja tietyille toimihenkilöilleen ja rahamarkkinaviranomainen (Securities Exchange Commission) edellyttää näiden henkilöiden ilmoittavan välittömästi ostot, myynnit ja muut Valsparin osakkeita koskevat omistuksen muutokset. Sisäpiirikauppoja koskeva laki ei ole aina yksiselitteinen. Mikäli olet epävarma siitä, kuinka lakia sovelletaan tietyssä tapauksessa, kysy ennen kuin suoritat kaupan. Kaikki kysymykset osoitetaan neuvostolle numeroon (612) Liikelahjat ja edut Anna tai vastaanota ainoastaan nimellisarvoisia lahjoja. Poikkeustapaukset. vaativat hyväksynnän. Liikelahjat ja lahjoitukset sisältävät, mutta eivät rajoitu lahjoihin, aterioihin, juomiin, hinnan alennuksiin, kestityksiin, ajanvietteeseen, harrastuksiin, myynninedistämistuotteisiin, matkustamiseen sekä mihin tahansa aineelliseen tai aineettomaan hyödykkeeseen, jolla on "rahallista arvoa" ja josta saaja ei maksa täyttä markkinahintaa. Valsparin työntekijät voivat antaa tai vastaanottaa liikelahjoja tai lahjoituksia liittyen yrityksen liiketoimintaan asiakkaiden tai hankkijoiden kanssa, mikäli kaikki seuraavat ehdot täyttyvät: Ne eivät riko lakeja, säännöksiä, markkinoiden kohtuulisiksi koettuja käytäntöjä tai tiedossa olevia hyväksyttäviä jommankumman osapuolen työnantajan menettelytapoja. Ne ovat kustannuksiltaan, hinnoiltaan, määrältään ja yleisyydeltään kohtuullisia. Ne ovat ajoitukseen ja paikkaan nähden sopivia. Ne kestävät julkisen läpikäynnin loukkaamatta Valsparin mainetta. Ne palvelevat yleistä ja tarpeellista liiketaloudellista tarkoitusperää. Esimiehesi on ne etukäteen hyväksynyt. Valtion virkamiehille tai valtion omistamien yritysten työntekijöille ei saa antaa lahjoja, sillä se on periaatteessa lainvastaista ja kielletty Ohjeiden kohdassa Lahjonta ja lahjukset. Valsparin työntekijät eivät missään tapauksessa saa antaa tai vastaanottaa rahaa tai rahalahjoituksia (esim. lahjakortteja tai lahjaseteleitä) lahjaliikelahjana tai lahjoituksena. Alueesi yritys- tai osastotason johtajan tulee hyväksyä etukäteen yksittäiset lahjoitukset, joilla on suurempi kuin nimellinen arvo. 7

13 13. Reilu kohtelu Jokaisen työntekijän tulisi pyrkiä kohtelemaan reilusti Valsparin asiakkaita, hankkijoita, kilpailijoita sekä muita työntekijöitä.. Kenenkään työntekijän ei tulisi pyrkiä hyödyntämään epäreilulla tavalla muita manipuloimalla, salaamalla, luottamuksellista tietoa väärinkäyttämällä, tosiasioita vääristämällä tai millään muullakaan epäreilulla käyttäytymistavalla. 14. Poliittiset avustukset Valsparin varoja, varallisuutta tai palveluja ei saa luovuttaa eikä lahjoittaa ja hallituksen minkäänlaiseen mihinkään hallitukseen sidoksissa olevaan tarkoitukseen lahjoitukset (mukaan lukien sen eri elimet), eikä poliittiselle puolueelle, kandidaatille tai komitealle. Tämän lisäksi, työntekijät eivät saa tarjota tai luvata lahjoituksia millekään valtion virkamiehelle. 15. Luottamuksellinen Valsparin yksi merkittävimmistä kilpailuvalteista on yhtiön hallussa oleva tieto luottamuksellisen yhtiötä koskeva tieto. Valsparin lailliset velvollisuudet sekä kilpailuasema usein vaatii, että tämä informaatio säilyy luottamuksellisena. Luottamuksellinen yhtiötä koskeva tieto voidaan yleisesti jakaa kahteen luokkaan. Ensimmäinen luokka sisältää tiedot, jotka ovat tarkoitettuja vain yhtiön sisäiseen käyttöön. Tämä tieto tyypillisesti sisältää informaation, joka liittyy Valsparin liiketoimintoihin, kuten asiakaslistat, asiakashinnoittelut, hankkijahinnat, ostohyvitykset, hankkijoita koskevat tiedot, ohjeet, tuotantotekniikat tai kauppasalaisuudet (luottamuksellinen tieto, jota käytetään Valsparin liiketoiminnoissa kilpailuedun saavuttamiseksi). Valspar pyrkii säilyttämään nämä tiedot aina luottamuksellisina. Kaikkien työntekijöiden on noudatettava Valsparin kauppasalaisuussääntöjä, jotka ovat saatavilla yrityksen intranetissä. Toinen luokka sisältää luottamuksellisen yritystä koskevan tiedon, jonka Valspar rutiininomaisesti julkaisee sijoittavan yleisön tietoisuuteen. Tämä tieto usein mittaa Valsparin taloudellista suorituskykyä (esimerkiksi osavuosikatsaukset) tai tuo julki tapahtumia, joilla on merkittävä (tai olennainen) vaikutus Valsparin osakkeen arvoon. Riittämätön tiedottaminen tai tällaisen tiedon käyttö henkilökohtaisen edun saavuttamiseksi voi johtaa merkittäviin rikosoikeudellisiin tai siviilioikeudellisiin rangaistuksiin. Työntekijät eivät saa julkaista luottamuksellista yhtiötä koskevaa informaatiota kenellekään yhtiön ulkopuoliselle henkilölle paitsi kirjanpitäjille sekä ammattimaisille neuvonantajille, jotka ovat sitoutuneet säilyttämään tiedot luottamuksellisena. Yhtiön sisäisestikin luottamuksellista yhtiötä koskevaa tietoa tulee ainoastaan käsitellä sellaisten henkilöiden kanssa, jotka tarvitsevat tätä tietoa. Työntekijän velvollisuus suojella yhtiön luottamuksellista tietoa säilyy myös työntekijän lähdettyä yhtiön palveluksesta. Mikäli olet epävarma tietyn 8

14 tiedon luottamuksellisuudesta, ota yhteyttä esimieheesi ennen tiedon julkistamista. 16. Kilpailijoita Työntekijät eivät milloinkaan saa yrittää hankkia tai olla halukkaita koskeva tieto vastaanottamaan sopimattomasti hankittua kilpailijoita koskevaa informaatiota. Valspar ei palkkaa työntekijöitä hankkiakseen kilpailijoitaan koskevaa luottamuksellista tietoa. Siitä huolimatta uusilla työntekijöillä voi olla hallussaan edellistä työnantajaa koskevaa luottamuksellista informaatiota. Valsparin työntekijöiden ei tulisi pyrkiä julkaisemaan, eivätkä myöskään uudet työntekijät saa julkaista, tällaista tietoa tai muuten sallia Valspar kollegoidensa hyödyntää tällaista informaatiota. 17. Eturistiriidat Jokaisen työntekijän tulee olla Valsparille uskollinen. Työntekijät: Vältä tilanteitä, joissa omat henkilökohtaiset intressit ovat ristiriidassa Valsparin intressien kanssa. Seuraavat kohdat läpikäyvät useita potentiaalisia ongelmakohtia. Lista ei ole täydellinen. Yleisperiaate on kuitenkin yksinkertainen: ole erityisen varovainen tilanteissa, jotka voivat edes vaikuttaa siltä, että toimit muista kuin Valsparin etua ajavista syistä tai missä omat etusi ovat ristiriidassa (tai vaikuttavat olevan ristiriidassa) yrityksen etujen kanssa. Monia eturistiriitoja voidaan ratkaista tai välttää, jos ne julkistetaan ja hyväksytään asianmukaisesti. Ilmoita esimiehellesi kaikki henkilökohtaiset edut tai olosuhteet, jotka saattavat aiheuttaa eturistiriidan (tai edes antavat vaikutelman eturistiriidan olemassa olosta) heti kun tiedostat olosuhteet, jotka saattavat aiheuttaa ristiriidan. Työntekijöihin, jotka eivät ilmoita mahdollisia eturistiriitoja, voidaan soveltaa kurinpitotoimenpiteitä, mukaan luettuna heidän työsuhteensa irtisanominen. Jos eturistiriidan ratkaisemiseksi ei ryhdytä toimiin sen jälkeen, kun olet ilmoittanut sen esimiehellesi, sinun on otettava yhteyttä henkilöstöhallintoon tai oikeudelliseen osastoon varmistaaksesi, että eturistiriita on ratkaistu tyydyttävästi. Olet ensisijaisesti sitoutunut Valspariin. Valspar vaatii työntekijöiltänsä täyden huomion. Yleisesti tämä vaatimus tekee työntekijöille epäkäytännölliseksi Valsparin ulkopuolisten töiden tekemisen. Tämän lisäksi, talon ulkopuolisen työn tekeminen voi johtaa eturistiriitaan. Tästä johtuen, sinun esimiehesi tai henkilöstöosaston tulee etukäteen hyväksyä yrityksen ulkopuolisten työtehtävien suorittamisen, joka on merkittävää tai joka aiheuttaa eturistiriitatilanteita Valsparin kanssa. Älä käytä henkilökohtaisen edun saamiseksi minkäänlaista liiketoimintamahdollisuutta, josta olisi Valsparille hyötyä. Työntekijä ei noudata uskollisuutta Valsparille, jos hän saa henkilökohtaista etua liiketoimintamahdollisuudesta, joka oikeastaan kuuluisi Valsparille. Tämä 9

15 ongelma syntyy, jos työntekijä on kiinnostunut sellaisen tuotteen tai palvelun tarjoajasta, jota Valspar voisi tarjota tai jos työntekijä itse suoraan tarjoaa sellaista tuotetta tai palvelua. Kilpailijoihin, hankkijoihin tai asiakkaisiin liittyvät taloudelliset intressit voivat johtaa eturistiriitatilanteeseen. Työntekijöiden tulee välttää tilanteita sekä toimintaa, joissa omat henkilökohtaiset kiinnostukset voivat olla ristiriidassa, tai perustellusti vaikuttaa siltä, että olisivat ristiriidassa Valsparin omien intressien kanssa. Näin ollen esimiehesi sekä neuvoston (General Counsel) tulee hyväksyä etukäteen kaikki työntekijänsä sekä heidän lähisukulaisensa taloudelliset intressit, jotka kohdistuvat kilpailijoihin, hankkijaan tai asiakkaaseen. Henkilökohtaiset suhteet. Myös henkilökohtaisissa suhteissa muihin Valsparin työntekijöihin voi esiintyä eturistiriitoja. On Valsparin käytäntöjen vastaista, että esimies valvoo perheenjäsentä tai ryhtyy romanttiseen suhteeseen raportoivan työntekijän kanssa. Työntekijöiden, joita tämä koskee, on välittömästi ilmoitettava henkilökohtaisesta suhteesta ja keskusteltava asiasta oman esimiehensä tai henkilöstöosaston kanssa. Valsparin johtokunta: Tämä eturistiriita koskee myös ei-työsuhteessa olevia johtokunnan jäseniä poislukien Valsparin toimintojen ulkopuolista työntekoa. Eturistiriitoja voi johtotason henkilöstölle syntyä silloin, kun yhtiö ehdottaa transaktiota tai sopimusta, josta johtaja hyötyisi taloudellisesti muutenkin kuin asemastaan johtuvista syistä tai siitä, että hän omistaa yhtiön osakkeita. Konflikteja voi myös syntyä silloin, kun johtajalla on Valsparin omista intresseistä poikkeavat henkilökohtaiset intressit. Kun Valsparin johtotason henkilö tiedostaa todellisen tai mahdollisen eturistiriitatilanteen, johtajan tulisi pikaisesti ottaa yhteyttä omaan johtajaansa, toimitusjohtajaan tai neuvostoon ja ilmoittaa konfliktiin mahdollisesti johtavat tosiseikat sekä olosuhteet. Valsparin johtokunta on vastuussa näiden tosiseikkojen ja olosuhteiden tarkastelusta sekä asiayhteyteen sopivan toiminnan toteuttamisesta. 18. Valsparin varojen Kaikkia Valsparille kuuluvia varoja tulee käyttää ainoastaan Valsparin omiin käyttö liiketaloudellisiin tarkoituksiin. 19. Sähköposti ja Jotta Valspar voisi jatkaa liiketoimintaansa ja säilyttää kilpailuasemansa, tietokone Valsparin täytyy suojella omia keksintöjään, löytöjään, teknisiä ja liiketaloudellisia tietojaan sekä omaisuuttaan, mukaan lukien sähköisessä muodossa olevat tiedot. Tästä johtuen, jokainen työntekijä, jolla on pääsy Valsparin verkkoon, sovelluksiin ja dataan, sähköpostiin sekä internetiin Valsparin omistamien tietokoneiden ja ohjelmistojen kautta, tulee seurata yhtiön luomaa sähköpostin ja tietokoneen käyttöön liittyvää ohjeistusta. Katso liitteestä täydellinen kuvaus menettelytavasta. 10

16 20. Dokumenttien säilytys Säilytä rekisterit, sähköpostit sekä muut asiakirjat Valsparin yrityksen intranetistä saatavilla olevan asiakirjojen säilytyskäytännön mukaisesti. Mikäli olet tietoinen siitä, että Valsparia koskeva oikeudenkäynti on toteutumassa tai jo alkanut, ryhdy välittömästi toimenpiteisiin kaikkien potentiaalisesti relevanttien asiakirjojen ja arkistojen säilyttämiseksi ja ota pikaisesti yhteyttä lakiosastoon. 21. Poikkeusluvat Ainoastaan yhtiön hallitus voi myöntää tätä Ohjetta koskevia poikkeuslupia. 11

17 LIITTEET Valsparin liiketoimintaperiaatteet i iii iv v Seksuaaliseen häirintään liittyvä ohjeistus Loukkaavaan käytökseen/häirintään liittyvä ohjeistus Tasavertaisen kohtelun politiikka Ulkomaiseen korruption käytäntöihin liittyvä laki ja ohjeistus xvi Kartellilaki xx Sähköpostin ja tietokoneen käyttöoikeudet 12

18 Seksuaaliseen häirintään liittyvä ohjeistus Valspar ei hyväksy minkäänlaista työpaikalla tapahtuvaa työntekijöidensä seksuaalista häirintää. Seksuaalinen häirintä loukkaa työntekijän yksityisoikeuksia ja Valspar tulee puuttumaan jokaiseen tilanteeseen, johon saattaa liittyä seksuaalisen häirinnän mahdollisuus. Seksuaalinen häirintä määritellään ei-toivotuksi seksuaaliseksi lähentelyksi, seksuaalisten palvelusten pyynnöksi tai muuksi seksuaalisväritteiseksi sanalliseksi tai fyysiseksi käyttäytymiseksi silloin, kun: Suostumus tilanteeseen on joko avoin tai epäsuora ehto työsuhteen jatkumiselle Tulevat työpaikkaa koskevat ratkaisut (työpaikan saati) riippuvat siitä, että suostuuko vai kieltäytyykö henkilö pyydetystä palveluksesta. Käyttäytymisellä pyritään vaikuttamaan, tai se voi vaikuttaa haitallisesti, työntekijän työsuoritukseen tai se voi luoda pelottavan, uhkaavan tai loukkaavan työilmapiirin. Ohessa joitakin esimerkkejä käyttäytymisestä, joka saattaa tai voidaan luokitella seksuaaliseksi häirinnäksi (Lista ei kata kaikkia mahdollisia tilanteita) Uhkaavan tai vähättelevän seksuaalisväritteisen kielen käyttö Paheksuttava fyysinen läheisyys, käytös tai koskettelu Ei-toivotut ehdotukset tai pyynnöt liittyen sosiaaliseen kanssakäymiseen tai työhön liittyviin tapahtumiin Mikä tahansa viittaus, suora tai epäsuora siitä, että työntekijän työsuhteen jatkuvuus, tehtävät, työehdot tai ylenemismahdollisuudet voisivat riippua seksuaalisten palvelujen tarjonnasta. Mikä tahansa toiminta, joka liittyy työntekijän asemaan työsuhteessaan ja, joka on riippuvainen sosiaalisten tai seksuaalisten palvelujen antamiseen tai niistä kieltäytymiseen. Tahallinen tai huolimattomuudesta johtuva työilmapiirin luominen, jossa löydettävissä merkkejä seksuaalista häirinnästä tai uhkailusta. Tahalliset tai huolimattomuudesta johtuvat seksuaalisväritteiset vitsailut tai huomautukset sellaiselle henkilölle suoraan, tai hänen läsnä ollessaan tehtynä, jonka mielestä sellaiset vitsailut tai huomautukset ovat loukkaavia. Seksuaalisväritteisen materiaalin näyttäminen tai lähettäminen (esimerkiksi sarjakuvat, artikkelit, kuvat jne.), joko sähköpostitse, sisäisen postin kautta, Internetin välityksellä tai muilla keinoin, henkilöille, joiden mielestä sellainen materiaali on loukkaavaa Kaikkien työntekijöiden odotetaan kohtelevan työtovereitaan, alaisiaan sekä esimiehiään kunnioituksella kaikissa tilanteissa. Mikäli koet olevasi seksuaalisen häirinnän kohde, sinulla on oikeus välittömästi vaatia häiriötekijän/häiriötekijöiden lopettavan, riippumatta hänen/heidän asemastaan yrityksessä. Sinulla on myös oikeus, ja sinun tulisikin välittömästi ilmoittaa esimiehellesi sekä henkilöstöosaston työntekijälle tällaisesta käytöksestä. Työntekijät, jotka osallistuvat seksuaalisen häirinnän harjoittamiseen altistavat itsensä kurinpidollisiin toimiin jopa ja esimerkiksi irtisanomiseen. i

19 Mikäli koet, että seksuaalisesta häirinnästä ilmoittaminen esimiehelle on hyödytöntä tai mahdotonta, tai mikäli työnjohtajasi on itse häirinnän tekijä, ilmoita tilanteesta alueesi ylemmän tason johdolle sekä henkilöstöosaston jäsenelle, pääjohtajalle tai lakiosastolle. Sinulla on oikeus ja velvollisuus ilmoittaa jollekin edellä mainitulle henkilölle esiintyvistä ongelmista, jotta Valspar voi ryhtyä sopiviin toimenpiteisiin. Kenelläkään ei ole oikeutta kostaa sinulle kieltäessäsi heitä jatkamasta häiriökäytöstä tai ilmoittaessasi siitä muille. Toisaalta työntekijä, joka on joko silminnäkijänä tilanteissa, joissa harjoitetaan seksuaalista häirintää tai joka uskoo olevansa itse seksuaalisen häirinnän kohteena, mutta toivoo säilyvänsä anonyymina, rohkaistaan soittamaan Valsparin Business Conduct Information Line -numeroon valituksen tekemiseksi. Oman alueesi maksuton numero löytyy näiden Ohjeiden lopusta. ii

20 Loukkaavaan käytökseen/häirintään liittyvä ohjeistus Valspar pyrkii säilyttämään työympäristön vapaana loukkaavista tai vähättelevistä huomautuksista ja käytöksestä, ja sen vuoksi kenenkään työntekijän loukkaavaa käytöstä/häirintää ei sallita. Loukkaava käytös/häirintä voi sisältää asiattomat huomautukset tai teot, jotka ovat luonteeltaan sellaiset, jotka loukkaavat toista henkilöä perustuen sukupuoleen, rotuun, ihon väriin, uskontokuntaan, sukupuoleen, uskontoon, kansallisuuteen, invaliditeettiin, ikään, siviilisäätyyn, seksuaaliseen orientoitumiseen, veteraanistatukseen tai muihin paikallisten, valtion tai kansallisten lakien suojelemiin luokituksiin. Loukkaavaan käytökseen voidaan myös luokitella pyynnöt osallistua laittomaan, moraalittomaan tai epäeettiseen käytökseen. Siihen myös luokitellaan epäasiallinen fyysisen lähentely. Mikäli koet olevasi loukkaavan käytöksen kohde, sinulla on oikeus välittömästi vaatia häiriötekijän/häiriötekijöiden lopettavan, riippumatta hänen/heidän asemastaan yrityksessä. Sinulla on myös oikeus, ja sinun tulisikin välittömästi ilmoittaa esimiehellesi sekä henkilöstöosaston työntekijälle tällaisesta käytöksestä. Työntekijät, jotka osallistuvat loukkaavan käytöksen/häirinnän harjoittamiseen altistavat itsensä kurinpidollisiin toimiin, jopa ja esimerkiksi irtisanomiseen. Mikäli koet, että loukkaavasta käytöksestä ilmoittaminen esimiehelle on hyödytöntä tai mahdotonta, tai mikäli työnjohtajasi itse käyttäytyy loukkaavasti, ilmoita tilanteesta alueesi ylemmän tason johdolle sekä henkilöstöosaston jäsenelle, pääjohtajalle tai lakiosastolle. Sinulla on oikeus ja velvollisuus ilmoittaa jollekin edellä mainitulle henkilölle esiintyvistä ongelmista, jotta Valspar voi ryhtyä sopiviin toimenpiteisiin. Kenelläkään ei ole oikeutta kostaa sinulle kieltäessäsi heitä jatkamasta häiriökäytöstä tai ilmoittaessasi siitä muille. Toisaalta työntekijä, joka on joko silminnäkijänä tilanteessa, jossa harjoitetaan loukkaavaa käytöstä tai joka uskoo olevansa itse loukkaavan käytöksen/häirinnän kohteena, mutta toivoo säilyvänsä anonyymina, rohkaistaan soittamaan Valsparin Business Conduct Information Line -numeroon. Oman alueesi maksuton numero löytyy näiden Ohjeiden lopusta. iii

21 Tasavertaisen kohtelun politiikka Valsparin menettelytavan mukaista on kieltää kaikenlainen syrjintä, joka perustuu rotuun, ihon väriin, uskontokuntaan, sukupuoleen, uskontoon, kansallisuuteen, invaliditeettiin, ikään, siviilisäätyyn, seksuaaliseen orientoitumiseen, veteraanistatukseen tai muihin paikallisten, valtion tai kansallisten lakien suojelemiin luokituksiin. Syrjinnänvastaisuuden politiikka pätee työpaikkakäytäntöihin ja menettelyihin mukaan lukien: Mahdollisuuksiin sijoittua työhön, työpaikan siirtoon ja ylennykseen Palkkatason ja muiden korvausmuotojen suuruuteen Mahdollisuuteen koulutukseen Kurinpitotoimiin, alentamiseen, lomautukseen sekä työsuhteen päättämiseen Yrityksen tilojen käyttöoikeuteen ja oikeuteen osallistua yrityksen toimintoihin Mahdollisuuteen työskennellä ympäristössä, joka on vapaa lainvastaisesta häirinnästä. Mikäli koet olevasi syrjinnän kohde, sinulla on oikeus välittömästi vaatia häiriötekijän/häiriötekijöiden lopettavan, riippumatta hänen/heidän asemastaan yrityksessä. Työntekijät, jotka osallistuvat loukkaavan käytöksen/häirinnän harjoittamiseen altistavat itsensä kurinpidollisiin toimiin, jopa ja esimerkiksi irtisanomiseen. Mikäli koet, että syrjinnästä ilmoittaminen esimiehelle on hyödytöntä tai mahdotonta, tai mikäli työnjohtajasi itse harjoittaa syrjintää, ilmoita tilanteesta alueesi ylemmän tason johdolle sekä henkilöstöosaston jäsenelle, pääjohtajalle tai lakiosastolle. Sinulla on oikeus ja velvollisuus ilmoittaa jollekin edellä mainitulle henkilölle esiintyvistä ongelmista, jotta Valspar voi ryhtyä sopiviin toimenpiteisiin. Kenelläkään ei ole oikeutta kostaa sinulle kieltäessäsi heitä jatkamasta häiriökäytöstä tai ilmoittaessasi siitä muille. Toisaalta työntekijä, joka on joko silminnäkijänä tilanteessa, jossa harjoitetaan syrjintää tai joka uskoo olevansa itse syrjinnän kohteena, mutta toivoo säilyvänsä anonyymina, rohkaistaan soittamaan Valsparin Business Conduct Information Line -numeroon valituksen tekemiseksi. Oman alueesi maksuton numero löytyy näiden Ohjeiden lopusta. iv

22 Ulkomaiden korruptioon liittyviä käytäntöjä koskeva laki ja ohjeistus Johdanto Valsparin menettelytavan mukaista on harjoittaa toimintaa Yhdysvaltojen ulkopuolella täysin ulkomaiden korruptioon liittyviin käytäntöihin koskevan lain (FCPA) ja minkä tahansa maan ulkomaan viranomaisen lahjusten vastaanottamista kieltävää lakia noudattaen. Kenelläkään Valsparin toimihenkilöllä, työntekijällä tai asiamiehellä ei ole oikeutta tarjota maksuja ulkomaiselle virkamiehelle vaikuttaakseen hänen kauttaan minkä tahansa hallituksen toimiin tai valintoihin tavalla, jolla on Valsparin tai yhtiön tytäryhtiöiden tai osastojen liiketoiminnan säilyttämisen tai laajentamisen kannalta etua. Tämän lisäksi jokainen virkailija, työntekijä ja asiamies on Valsparin asettamien sääntöjen ja Yhdysvaltain liittovaltiolain mukaan velvollinen säilyttämään taloutta koskevat kirjansa, rekisterinsä sekä tilinsä, jotka täsmällisesti ja tasapuolisesti osoittavat kaikki yrityksen suorittamat transaktiot sekä Valsparin varojen käytön. Sopimuksen noudattamatta jättämisen seuraukset voivat olla Valsparin sekä yhtiön työntekijöiden kannalta erittäin vahingollisia. Jos Valsparin työtekijä rikkoo FCPA-lakia, Valsparin maksettavaksi voi tulla miljoonien dollarien korvaukset, se voi vakavasti vahingoittaa Valsparin mainetta ja johtaa lakia rikkovan työntekijän rikosoikeudelliseen syytökseen asettamiseen, sakkorangaistukseen sekä vankeustuomioon. Valspar tulee toteuttamaan kaikki tarpeellisiksi koetut kurinpitotoimet mukaan lukien lakia rikkovan työntekijän irtisanomisen. Lain kehys Yhdysvaltain ulkomaiden korruptioon liittyviin käytäntöihin koskeva laki FCPA yleisesti ottaen kieltää maksut, joita suoritetaan korruptioperusteisesti ulkomaisen virkamiehen suostuttelemiseen käyttämään hänen vaikutusvaltaansa hallitusten päätöstentekoon tai toimeen tavalla, jolla on Valsparin tai yhtiön tytäryhtiöiden tai osastojen liiketoimen säilyttämisen tai laajentamisen kannalta etua. FCPA myös edellyttää rekisteröityjen Yhdysvaltain arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden pitämään ja ylläpitämään taloutta koskevat kirjansa, rekisterinsä sekä tilitietonsa, jotka kohtuullisella tarkkuudella, täsmällisesti ja tasapuolisesti osoittavat liikkeellelaskijan transaktiot sekä varojen käytön. Sopimuksen noudattaminen edellyttää täsmällistä maksujen raportointia ja tilitystä, riippumatta siitä, onko ne suoritettu valtion virkamiehille. FCPA kieltää ulkomaisille virkamiehille suorittujen maksujen toteuttamisen tai tarjonnan, jotka perustuvat korruptioon. Korruptioon perustuvat maksut ovat FCPA:n tarkoituksiin perittyjä maksuja joiden tavoitteena on suostutella ulkomainen virkamies väärinkäyttämään asemaansa tai estämään tietyn virallisen toiminnon toteuttaminen. FCPA:n määritelmän mukaan maksuihin sisältyvät käteisraha, lahjakortit ja kaikki, millä on rahallista arvoa, kuten lahjat, ateriat, ajanviete, matkakustannusten tai liikekulujen korvaaminen ja lainat. Kielletty maksu voidaan suorittaa Valsparille ja/tai yhtiön tytäryhtiöille tarkoituksena luoda uutta liiketoimintaa tai säilyttää nykyinen taso. Se voidaan myös suorittaa Valsparin kannalta hyödyllisen lakiin, säädökseen tai päätökseen perustuvan lopputuloksen mahdollistamiseksi. v

23 Korruptioon perustuvat maksut tulee olla ulkomaiselle virkamiehelle suoritetut. Ulkomainen virkamies on FCPA:n määritelmän mukaan vieraan hallituksen, sen osaston, viraston tai muun elimen palveluksessa työskentelevä virkamies tai työntekijä tai kuka tahansa henkilö, joka toimii vieraan hallituksen, sen osaston, viraston tai elimen alaisena, mukaan lukien virkamiehet ja muut työntekijät, jotka työskentelevät valtioomisteisissa tai valtioiden johtamissa yhtiöissä. Termi ulkomainen virkamies sisältää myös poliittisten puolueiden virkamiehet sekä kandidaatit. Valspar ei valtuuta tai suvaitse "kaupallista lahjontaa", maksujen suorittamista toiseen yritykseen kuuluvalle henkilölle (esim. asiakas tai hankkija) hänen suostuttelemisekseen toimimaan Valsparin etujen vastaisesti. Kaikki sellaiset maksut ovat Valsparin käytäntöjen vastaisia ja luultavasti useimmissa tapauksissa myös sen maan lain vastaisia, jossa epäasialliseen kaupalliseen lahjontaan liittyvä maksu suoritettiin. Tämänkaltaisten maksujen raportoimatta ja tilittämättä jättäminen on myös Valsparin menettelytapojen vastaista. Valspar kieltää työntekijöidensä tekemät henkilökohtaiset maksut ulkomaisille virkamiehille. Maksujen suorittaminen kolmannelle osapuolelle, kuten asiamiehille, konsulteille ja neuvonantajille, saattaa rikkoa FCPA lakia, mikäli ne tehdään tilanteessa, jossa on syytä uskoa, että summa kokonaisuudessaan tai osittain tarjotaan, annetaan tai luvataan ulkomaiselle virkamiehelle minkään edellä mainitun tarkoitusperän tähden. Asiamiesten palvelusuhteen ylläpitämistä koskevat käytännöt ja menetelmät Valsparin asiamiesten palvelusuhteen ylläpitämisestä vastaavien työntekijöiden käyttäytymisen heidän toimiessaan Valsparin nimissä Yhdysvaltojen ulkopuolella on noudatettava alla olevia käytäntöjä ja menettelytapoja. Näiden sääntöjen yhteydessä mainittu "asiamies" on kuka tahansa henkilö, yritys tai elin, joka on palvelusuhteessa Valspariin ja jolla on valtuudet toimia Valsparin puolesta tai muutoin maksua vastaan edustaa Valsparia asiakkaille tai hallituksen virkamiehille, esim. myyntiedustajat, asiamiehet tai konsultit. Valsparin työntekijöiden on kolmella tavalla pienennettävä asiamiesten suorittamien kiellettyjen maksujen maksamisen todennäköisyyttä ulkomaiselle hallitukselle, jonka kanssa Valspar on liikesuhteessa ja minimoitava riski siitä, että tämänkaltainen maksu ei tulisi Valsparin tai yrityksen työntekijöiden tietoon, mikäli edellä mainittuja maksuja maksettaisiin: (1) Asianmukaiset huolellisuusmenettelyt ennen suhteen luomista; (2) Asiamiehen sitoutumismenettely; ja (3) Jälkikäteisvalvonta. Asianmukainen huolellisuus ennen suhteen luomista Ennen minkään suhteen tai sopimuksen aloittamista asiamiehen kanssa, Valsparin työntekijöiden täytyy suorittaa seuraavat vaiheet saadakseen taustatietoa asiamiehestä ja arvioidakseen riskipotentiaalia: Vaihe yksi Vaadi tulevaa asiamiestä täyttämään FCPA:n asiamieskyselylomake lakiosaston hyväksymälle lomakkeelle; Vaihe kaksi vi

24 Anna asiamiehen hyväksymislomake ja FCPA:n asiamieskyselylomake toimihenkilölle, joka on liiketoimintayksikölle vastuussa tarkistamisesta ja hyväksymisestä. Liiketoimintayksikölle vastuussa olevan toimihenkilön täytyy allekirjoittaa asiamiehen hyväksymislomake osoittaen, että hän on samaa mieltä todellisesta liiketoiminnallisesta tarpeesta asiamiehen suhteen ylläpitämiselle; ja Vaihe kolme Anna täytetty FCPA:n asiamieskyselylomake ja täytetty asiamiehen hyväksymislomake liiketoimintayksikön ylemmän tason talousjohtajalle tarkastamista ja hyväksymistä varten. Liiketoimintayksikön ylemmän tason talousjohtajan täytyy hyväksyä mahdollinen asiamies ennen kuin (i) kukaan Valsparin työntekijä saa viimeistellä sopimuksen asiamiehen kanssa, (ii) asiamies aloittaa työskentelyn Valsparin hyväksi, tai (iii) mitään maksua asiamiehelle hyväksytään. Kaikki hyväksytyt asiamiessopimukset säilytetään keskitetyssä asiamiesrekisterissä, jota ylläpitävät yhdessä talousosasto ja lakiosasto. Sisäinen tarkastus tarkastaa säännöllisesti asiamiessuhteita sekä yllä hahmotellun asianmukaisen huolellisuuden prosessin noudattamista. Suhde asiamieheen Ehdot kaikista suhteista Valsparin puolesta toimimaan valtuutettujen asiamiesten kanssa täytyy esittää lakiosaston hyväksymällä sopimuslomakkeella toivottujen palvelujen tarjoamista varten. Tällaisten sopimusten tekemiseen vaadittavia lomakkeita on saatavilla lakiosastolta sekä lakiosaston intranet-sivustolta. Palkkioiden maksamisen ehtona on kaikkien suhteen luomista edeltävien asianmukaisen huolellisuuden vaiheiden suorittaminen. Varmennuslomakkeet annetaan työntekijälle tarvittaessa ja kaikkien asiamiessopimusten täytyy olla liiketoimintayksikölle vastuussa olevan virkamiehen hyväksymiä ennen niiden täytäntöönpanoa. Asiamiesten valvonta suhteen luomisen jälkeen Asiamiehen työn valvonnasta vastuussa olevan Valsparin työntekijän tulee seurata säännöllisesti asiamiehen liiketoimia Valsparin hyväksi. Kaikkien Valsparin käyttämien asiamiesten täytyy täyttää liitteenä oleva varmennuslomake suhteen aloittamisen yhteydessä ja sen jälkeen vuosittain. Kaikki asiamiehen toiminnasta tunnistetut varoitusmerkit täytyy tutkia perusteellisesti. Valspar arvioi uudelleen suhdettaan asiamieheen tutkimuksen lopputuloksen perusteella ja lopettaa suhteensa asiamieheen jos tutkimus paljastaa asiamiehen sopimatonta toimintaa. Työntekijä joka ylläpitää suhdetta asiamieheen Valsparin puolesta on henkilökohtaisesti vastuussa sen varmistamisesta, että asiamiehen toiminta noudattaa täysin toimintaohjeita sekä Valsparin laillisia velvollisuuksia. Jos työntekijä ei valvo asiamiessuhdetta asianmukaisesti tai ei ilmoita välittömästi vastuunsa alaisen asiamiehen mahdollisista sopimattomista toimista, häneen kohdistetaan kurinpitotoimia, joihin voi kuulua jopa työsuhteen päättäminen. Lain rikkomisesta seuraavat rangaistukset vii

25 Yhdysvaltain hallitus tiukensi vuonna 1988 huomattavasti FCPA lain rikkomisesta seuraavia rikosoikeuteen perustuvia rangaistuksia. Lahjustenvastaisuuden tai tilitysvelvollisuuden lakien rikkomisesta voi seurata henkilölle yli $ sakkorangaistus tai kaksinkertainen summa rikoksen teosta koituvasta voitosta tai häviöstä sekä jopa viiden vuoden vankeustuomio. Valsparille voi seurata jopa 2 miljoonan Yhdysvaltain dollarin sakkorangaistus tai kaksinkertainen summa rikoksen teosta koituvasta voitosta tai häviöstä. viii

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values

Code Eettiset of ohjeemme. It s all about values Code Eettiset of ohjeemme Conduct It s all about values JOHDANTO Eettisten ohjeidemme perustana ovat Nordzuckerin arvot, jotka ovat yrityskulttuurimme kulmakivi. Arvot ohjaavat toimintaamme pulmatilanteissa,

Lisätiedot

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011

Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille. Huhtikuu 2011 Code of Conduct - Toimintaohjeistus Toimittajille Huhtikuu 2011 JOHDANTO Sodexon periaatteisiin liiketoiminnassa kuuluu korkeat eettiset standardit. Tämän vuoksi olemme laatineet Code of Conduct, toimintaohjeistuksen

Lisätiedot

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus

Alma Media Oyj Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2011 Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Median Code of Conduct -- eettinen ohjeistus Tämä eettinen ohjeistus koskee kaikkia Alma Median ja sen tytäryhtiöiden työntekijöitä organisaatiotasosta

Lisätiedot

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013

EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 EETTISET OHJEET MUNKSJÖ OYJ (YRITYSTUNNUS 2480661-5) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 13. toukokuuta 2013 Tekijä: Åsa Fredriksson Laadittu: 24. helmikuuta 2013 Tarkistettu: 10. syyskuuta 2014 Versio:

Lisätiedot

SCA:n eettinen ohjeisto

SCA:n eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto 1 Eettinen ohjeisto SCA:n eettinen ohjeisto SCA on sitoutunut luomaan osakkeenomistajilleen lisäarvoa ja rakentamaan kunnioitukseen, vastuullisuuteen ja arvostukseen perustuvat

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet

Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Plus500CY Ltd. Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet Eturistiriitoja koskevat toimintaperiaatteet 1. Johdanto 1.1. Tässä eturistiriitoja koskevassa käytännössä määritetään, kuinka Plus500CY Ltd.

Lisätiedot

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Lisätiedot

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet

Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Rehellisen liiketoiminnan periaatteet Sisällys 1. Epäreilusta kilpailusta pidättyminen... 2 2. Sidosryhmien kanssa toimiminen... 2 3. Lahjonnasta kieltäytyminen... 3 4. Eturistiriitojen torjuminen... 3

Lisätiedot

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos

EETTISET SÄÄNNÖT. Eurooppalainen painos EETTISET SÄÄNNÖT Eurooppalainen painos Kaikille työntekijöille MIKSI BRP:LLÄ ON EETTISET SÄÄNNÖT? Miksi BRP:llä on eettiset säännöt? Yhtiö on oikeushenkilö itse asiassa useita oikeushenkilöitä - joka

Lisätiedot

Toimittajien menettelyohje

Toimittajien menettelyohje Toimittajien menettelyohje 1 (3) 01/01/2015 Toimittajien menettelyohje Tausta ja tarkoitus Posti on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja

Lisätiedot

Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi.

Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi. Tämä on englanninkielisen asiakirjan käännös, jonka ainoana tarkoituksena on tehdä tekstin lukeminen sinulle helpommaksi. Englanninkielinen alkuperäisteksi on määräävä, mitä tulee oikeuksiisi ja velvollisuuksiisi.

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE 1 Euroopan ALH-sivustojen toimintaperiaate Lisätäkseen Amwayn, Amwayn tuotteiden ja Amwayn liiketoimintamahdollisuuden tunnettavuutta sekä ALH:ien tukemiseksi liiketoiminnan

Lisätiedot

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet 1 JOHDANTO 1.1 Näiden toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltamisala Finnair on suomalainen lentoyhtiö, jolla on symboliarvoa ja joka on kansainvälisen ilmailuyhteisön arvostettu jäsen.

Lisätiedot

Eettiset ohjeet. www.polygongroup.fi

Eettiset ohjeet. www.polygongroup.fi Eettiset ohjeet Toimimme Aina Parhaaksesi. www.polygongroup.fi Our Responsibility Johdanto Polygonin eettisiin ohjeisiin Polygonin eettiset ohjeet sisältävät Polygonin yhteiskuntavastuun pääperiaatteet

Lisätiedot

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group

ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE TOIMITTAJIEN CODE OF CONDUCT Coor Group Vahvistettu Coorin hallituksessa 11. joulukuuta 2014 TARKOITUS JA SOVELLUSALA Etiikassa on pohjimmiltaan kyse siitä, mitä tekoja pidetään oikeina ja miten meidän

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet 1 Taustaa Kaupungin toimintamallin arvioinnin ja henkilöstön kanssa käsiteltyjen Kunta10 - työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta kaupungissa on havaittu

Lisätiedot

Toimintaperiaatteet Sääntöjen noudattamista koskevat ohjeet

Toimintaperiaatteet Sääntöjen noudattamista koskevat ohjeet Toimintaperiaatteet Sääntöjen noudattamista koskevat ohjeet SISÄLTÖ 3 KORRUPTION JA VAIKUTUSVALLAN VÄÄRINKÄYTÖN VASTAISUUS 6 KIRJANPIDON VALVONTA 7 REILU KILPAILU 8 VIENTI- JA TUONTIMÄÄRÄYKSET 2 KORRUPTION

Lisätiedot

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET

STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET STOCKMANNIN KORRUPTION VASTAISET PERIAATTEET 1. Tarkoitus Näiden korruption vastaisten periaatteiden tarkoituksena on tarkentaa ohjeita suhtautumisessamme korruptioon ja eturistiriitatilanteisiin, joita

Lisätiedot

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille

Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Liike-elämän etiikan toimintaohjeet Smithsin toimittajille Smiths Group on globaali konserni, joka toimii vuorovaikutuksessa asiakkaiden, osakkeenomistajien ja toimittajien kanssa maailmanlaajuisesti.

Lisätiedot

EEttisEt toimintaohjeet

EEttisEt toimintaohjeet Eettiset toimintaohjeet Husqvarna-konsernin eettiset toimintaohjeet noudattavat YK:n Global Compact -aloitteen periaatteita, joiden tarkoitus on saada yritykset toimimaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden

Lisätiedot

Code of Conduct eettinen ohjeistus

Code of Conduct eettinen ohjeistus Code of Conduct eettinen ohjeistus Alma Media Oyj 2016 Sisällys 1. Almamedialaiset...1 2. Alma Media -konsernin edun ajaminen... 2 3. Yhteistyö ja kumppanuudet... 2 4. Asiakkaat... 3 5. Lakien, säädösten

Lisätiedot

Kysymykset/vastaukset

Kysymykset/vastaukset Kysymykset/vastaukset 1) Mikä on L ORÉAL Ethics Open Talk -sivuston soveltamisalue? L ORÉAL Ethics Open Talk -sivusto noudattaa alla olevassa kysymyksessä 2 määriteltyjä ehtoja ja mahdollistaa seuraaviin

Lisätiedot

VARTIOIMISLIIKETOIMINNAN HYVÄ LIIKETAPA. Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry

VARTIOIMISLIIKETOIMINNAN HYVÄ LIIKETAPA. Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry VARTIOIMISLIIKETOIMINNAN HYVÄ LIIKETAPA Suomen Vartioliikkeitten Liitto ry 2017 1 Johdanto Yksityisen turvallisuusalan elinkeinon harjoittaminen edellyttää turvallisuusalan elinkeinolupaa. Turvallisuusalan

Lisätiedot

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä.

2.1. Noudatamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä. Noudatamme asianmukaisia kansainvälisiä ja kansallisia lakeja ja säädöksiä. EETTISET PERIAATTEET 1. Johdanto Ahlstromin eettisissä periaatteissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiömme liiketoimintaa. Periaatteet perustuvat ydinarvoihimme, joita ovat vastuullinen

Lisätiedot

Toimimme Aina Parhaaksesi. GROUP POLICIES. Eettiset ohjeet.

Toimimme Aina Parhaaksesi. GROUP POLICIES. Eettiset ohjeet. GROUP POLICIES Eettiset ohjeet Toimimme Aina Parhaaksesi. www.polygongroup.fi Sisällysluettelo Johdanto 3 Polygonin eettiset ohjeet Eettinen liiketoiminta 4 Korruption ja kartellien vastaisuus Työntekijät

Lisätiedot

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY

TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSKYSELY 1. Sukupuoli nmlkj Nainen nmlkj Mies nmlkj Ei yksiselitteisesti määriteltävissä 2. Ikä nmlkj alle 31 vuotta nmlkj 31 40 vuotta nmlkj 41 0 vuotta nmlkj yli 0 vuotta 3.

Lisätiedot

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille FI FI FI Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille Näissä menettelysäännöissä vahvistetaan periaatteita, joita yksittäiset sovittelijat voivat halutessaan noudattaa omalla vastuullaan. Sovittelijat

Lisätiedot

Toimittajien eettiset periaatteet

Toimittajien eettiset periaatteet Toimittajien eettiset periaatteet www.quantservice.com Sivu 1/7 Sisältö Toimittajien eettiset periaatteet... 3 1.1 Ihmisoikeudet... 3 1.2 Oikeudenmukaiset työehdot ja lapsityövoima... 3 1.3 Työturvallisuus

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

Delfort menettelytapasäännöt

Delfort menettelytapasäännöt Maaliskuu 2017 Delfort menettelytapasäännöt Hallituksen esipuhe delfortgroup AG ja sen tytäryhtiöiden liiketoiminnan perustana ovat seuraavat avainperiaatteet: laadukkuus kunnioitus vastuu luotettavuus

Lisätiedot

VÄÄRINKÄYTÖSEPÄILYJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ

VÄÄRINKÄYTÖSEPÄILYJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ VÄÄRINKÄYTÖSEPÄILYJEN ILMOITUSKÄYTÄNTÖ 1. Yhteenveto Amcor on sitoutunut eettisten käytäntöjen ja vilpittömien suhteiden tiukimpiin vaatimuksiin ja suojaamaan henkilöitä, jotka ilmoittavat hyvässä uskossa

Lisätiedot

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Sisällys Johdanto Epäasiallinen kohtelu ja häirintä opiskeluyhteisössä Kiusaaminen Häirintä Sukupuoleen perustuva häirintä

Lisätiedot

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS

HYVÄ PANKKITAPA SUOMEN PANKKIYHDISTYS SUOMEN PANKKIYHDISTYS HYVÄ PANKKITAPA Hyvä pankkitapa on muotoutunut käytännön kokemuksesta. Hyvän pankkitavan säännöt sisältävät asiakkaan ja pankin välistä suhdetta sekä pankkien toimintatapoja koskevia

Lisätiedot

LAHJA-, VIIHDYKE- JA PALKINTOKÄYTÄNTÖ

LAHJA-, VIIHDYKE- JA PALKINTOKÄYTÄNTÖ LAHJA-, VIIHDYKE- JA PALKINTOKÄYTÄNTÖ Lahjojen antaminen ja viihdykkeiden tarjoaminen 1. Asiakkaille, toimittajille, liikekumppaneille ja ulkoisille sidosryhmille 1. Kaiken lahjojen antamisen on tapahduttava

Lisätiedot

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt

Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt Markkinoiden väärinkäyttöasetusta koskevat ohjeet Markkinoiden tunnustelun vastaanottavat henkilöt 10/11/2016 ESMA/2016/1477 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Viittaukset, lyhenteet ja määritelmät...

Lisätiedot

Ulkomaisen työvoiman käyttö. Tommi Lantto PSAVI

Ulkomaisen työvoiman käyttö. Tommi Lantto PSAVI Ulkomaisen työvoiman käyttö Tommi Lantto PSAVI Työsuhteen ehdot kaikille samat Suomalaisen työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille työsuhteen ehdot ovat samat kansalaisuudesta riippumatta palkka

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 I (I) SISÄLLYSLUETTELO 1 VINCIT GROUP -KONSERNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017... 1 2 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA LAAJUUS... 1 3 OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

Liiketoimintaan luetaan kaikki Ilmarisen toimintaan kuuluvat asiat.

Liiketoimintaan luetaan kaikki Ilmarisen toimintaan kuuluvat asiat. ILMARISEN LAHJONNANVASTAISET PERIAATTEET 1. TAUSTA JA TARKOITUS Ilmarisen lahjonnanvastaisten periaatteiden tarkoituksena on pyrkiä estämään ja auttaa havaitsemaan lahjonta. Ilmarinen ei hyväksy lahjontaa

Lisätiedot

Ammattiliitto Nousu ry

Ammattiliitto Nousu ry Ammattiliitto Nousu ry Nordeassa työpaikkakiusaamista ei hyväksytä Pankin ohjeiden mukaan työpaikkakiusaamiseen on puututtava heti, kun sitä ilmenee Jokaisella on velvollisuus puuttua kiusaamiseen ja epäasialliseen

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI FI Tämä asiakirja on EKP:n neuvoston jäsenille osoitettujen menettelytapaohjeiden epävirallinen konsolidoitu toisinto ja laadittu ainoastaan tiedotustarkoituksiin. B EUROOPAN KESKUSPANKKI MENETTELYTAPAOHJEET

Lisätiedot

Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet

Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet GOVERNIA OY (2245476-7) Governia konsernissa noudatettavat eettiset ohjeet 1. Johdanto Governia Oy:n eettisissä ohjeissa kuvataan ne eettiset periaatteet, jotka ohjaavat yhtiön ja sen tytäryhtiöiden liiketoimintaa.

Lisätiedot

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI

SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 FI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. heinäkuuta 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 ILMOITUS Asia: Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan menettelysäännöt SN 4357/1/15 REV 1 team/kr/jk 1 EUROOPPA-NEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN

Lisätiedot

Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013

Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013 Ammattimaisuusseminaari 28.5.2013 Aktuaarien eettiset periaatteet Eettiset periaatteet mitä ne ovat? Jari Niittuinperä: Aktuaarien eettiset periaatteet Groupe Consultatifin eettiset periaatteet muuttuvat,

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Nämä käytännesäännöt on päivätty 21. joulukuuta 2010, ja niitä saatetaan päivittää ajoittain.

Nämä käytännesäännöt on päivätty 21. joulukuuta 2010, ja niitä saatetaan päivittää ajoittain. Johdanto perusperiaatteet ja sovellusala Takeda Pharmaceutical Company Limited ja kaikki sen tytäryhtiöt (yhdessä Takeda ) ovat vankasti sitoutuneetnoudattamaan kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä.

Lisätiedot

Tietosuoja KERÄÄTKÖ TALLENNATKO KÄYTÄTKÖ HENKILÖTIETOJA? Mitä henkilötiedot ovat? Paremmat säännöt pienten yritysten kannalta.

Tietosuoja KERÄÄTKÖ TALLENNATKO KÄYTÄTKÖ HENKILÖTIETOJA? Mitä henkilötiedot ovat? Paremmat säännöt pienten yritysten kannalta. 0100101000011010100010001010110101101111000101000 00101000011010100010001010110101101111000101 Paremmat säännöt pienten yritysten kannalta Tietosuoja 01001001010000110101000100010101101011011110001 Tietosuojaa

Lisätiedot

Yrityksen periaatteet

Yrityksen periaatteet Yrityksen periaatteet Eettiset toimintaohjeet Toimintaohjeiden tarkoitus Toimintaohjeet sisältävät sitovat säännöt ja odotukset, jotka kohdistamme jokapäiväiseen toimintaamme. Nämä periaatteet sitovat

Lisätiedot

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet

TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet LIITE III ERITYISMÄÄRÄYKSET TUTKIMUSALAN KANSAINVÄLINEN MARIE CURIE -HENKILÖSTÖVAIHTO-OHJELMA Useita rahoituksen saajia käsittävät hankkeet III.1 Määritelmät Tässä avustussopimuksessa sovelletaan II.1

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Epäasiallinen käyttäytyminen puheeksi

Reilun Pelin työkalupakki: Epäasiallinen käyttäytyminen puheeksi Reilun Pelin työkalupakki: Epäasiallinen käyttäytyminen puheeksi Tavoitteet Tämä diaesitys auttaa epäasiallisen käyttäytymisen puheeksi ottamisessa työpaikalla. Tavoitteena on luoda yhteinen näkemys siitä,

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen

Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Reilun Pelin työkalupakki: Pelisääntöjen laatiminen Tavoitteet Tämä diaesitys ohjaa työpaikkaa luomaan työpaikalle yhteiset pelisäännöt eli yhteiset toimintatavat. Yhteiset toimintatavat parantavat yhteishenkeä

Lisätiedot

HYVÄÄ ASIAMIESTAPAA KOSKEVAT OHJEET (hyväksytty teollisoikeusasiamieslautakunnan kokouksessa 13.5.2015 )

HYVÄÄ ASIAMIESTAPAA KOSKEVAT OHJEET (hyväksytty teollisoikeusasiamieslautakunnan kokouksessa 13.5.2015 ) 1 HYVÄÄ ASIAMIESTAPAA KOSKEVAT OHJEET (hyväksytty teollisoikeusasiamieslautakunnan kokouksessa 13.5.2015 ) 1 JOHDANTO Auktorisoidun asiamiehen tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut

Lisätiedot

MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET

MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET MENETTELYTAPA JA EETTISET OHJEET OMG Finlandin hallitus on päättänyt ottaa käyttöön nämä menettelytapa- ja eettiset ohjeet ( menettelytapaohjeet ) 1.11.2004 alkaen. Menettelytapaohjeet on esitetty ja hyväksytty

Lisätiedot

Minerals Technologies Inc. Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto

Minerals Technologies Inc. Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto Minerals Technologies Inc. Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto Lainmukaista ja eettistä käytöstä edellytetään aina Tämä Liiketoiminnan periaatteiden yhteenveto (yhteenveto) sisältää lyhyesti esitettynä

Lisätiedot

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t Tampereen yliopisto Yliopistopalvelut / tietohallinto Rehtorin päätös 28.8.2014. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Käyttövaltuudet ja käyttäjätunnus... 2 2.1 Käyttövaltuudet...

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Vastuu Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: hyvitys, korvaus, tekijänoikeusrikkomus, tekijänoikeusrikos, tekijänoikeus, taloudelliset oikeudet, teos, YouTube Vastuu Siviilioikeudellinen

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

Suomen Cheerleadingliiton kurinpitomääräykset Hyväksytty liittohallituksessa

Suomen Cheerleadingliiton kurinpitomääräykset Hyväksytty liittohallituksessa Suomen Cheerleadingliiton kurinpitomääräykset Hyväksytty liittohallituksessa 16.06.2017 1 Soveltamisalaan kuuluvat henkilöt ja yhteisöt: Liiton kuripitomääräysten alaisia ovat: - liiton jäsenseurat - jäsenseurojen

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

Loviisan kaupunki on savuton työpaikka 1.1.2014 lukien. Ohjetta sovelletaan kaikissa kaupungin työpaikoissa ja kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa.

Loviisan kaupunki on savuton työpaikka 1.1.2014 lukien. Ohjetta sovelletaan kaikissa kaupungin työpaikoissa ja kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa. Liite 1 Hkj 18.4.2013 LOVIISAN KAUPUNKI 18.4.2013 OHJE SAVUTTOMASTA LOVIISASTA Ohjeen tarkoitus Loviisan kaupunki haluaa edistää henkilöstönsä tupakoimattomuutta. Savuttomuus koskee kaikkien tupakkatuotteiden

Lisätiedot

KILPAILUTTAMO PALVELU

KILPAILUTTAMO PALVELU YLEISET KÄYTTÖEHDOT LAATIMALLA, ESIKATSELEMALLA, SELAAMALLA, LÄHETTÄMÄLLÄ, VASTAANOTTAMALLA TAI LUKEMALLA TARJOUSPYYNNÖN KILPAILUTTAMO:N WWW-SIVUILTA (MYÖHEMMIN PALVELU) SEN LAATIJA (MYÖHEMMIN ASIAKAS)

Lisätiedot

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet

Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet 1. Johdanto Shellin toimiessa Suomessa saattaa syntyä tilanteita, joissa Shell kerää henkilötietoja. Shellin yleiset tietosuojaperiaatteet on laadittu, jotta voidaan

Lisätiedot

Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan. Matti Jutila

Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan. Matti Jutila Ihmisoikeudet haltuun nuorisotyössä: Oikeuksilla syrjintää vastaan Matti Jutila #ihmisoikeudet #nuorisotyö @ihmisoikeus @JutilaMatti Tarjolla tänään o Mitä oikeuksia puolustamme, kun vastustamme vihapuhetta?

Lisätiedot

Charles River Laboratories International, Inc. YHTIÖN TOIMINTAPERIAATE SIVU: 1/9

Charles River Laboratories International, Inc. YHTIÖN TOIMINTAPERIAATE SIVU: 1/9 Charles River Laboratories International, Inc. YHTIÖN TOIMINTAPERIAATE TOIMINTAPERIAATTEEN NIMI: (Ranska, Saksa, Italia ja Espanja) PÄIVÄMÄÄRÄ: 10. joulukuuta 2002 TARKISTETTU: 18. toukokuuta 2006 1/9

Lisätiedot

ALAIKÄISTEN KOSKEMATTOMUUS

ALAIKÄISTEN KOSKEMATTOMUUS ALAIKÄISTEN KOSKEMATTOMUUS Saku Rouvali Turvallisuuskoulutuspäällikkö Hämeen Pelastusliitto ry Jokivarren VPK ry Valitettavasti tämä on arkipäivää Miten tämä voidaan ehkäistä? Vaihtoehto 1 - Estetään alaikäisten

Lisätiedot

[yksilöitynä käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto] [yksilöitynä henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät]

[yksilöitynä käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto] [yksilöitynä henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät] 1(5) L I I T E 5B T I E T O S U O J A 1. TARKOITUS Tällä tietosuojaliitteellä ( Tietosuojaliite ) [tilaaja] ( Tilaaja ) rekisterinpitäjänä ja käsittelijänä ja [toimittaja] ( Toimittaja ) henkilötietojen

Lisätiedot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot

LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Rakenna digitaalisesti! Määräykset ja ehdot LEGO Technic Rakenna digitaalisesti! Kilpailu yleiset määräykset ja ehdot Huomaa, että kaikkien verkkokilpailuihin osallistuvien täytyy noudattaa alla esitettyjä

Lisätiedot

Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct. 28.1.2015 Johanna Kattelus Timo Kuismin

Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct. 28.1.2015 Johanna Kattelus Timo Kuismin Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat Code of Conduct 28.1.2015 Johanna Kattelus Timo Kuismin Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat s. 1. Kaiken toimintamme taustalla

Lisätiedot

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Ohjeet direktiivin 2014/59/EU 65 artiklan 5 kohdan nojalla laadittavasta luettelosta, joka sisältää vastaanottajalle siirrettävän liiketoiminnan harjoittamiseksi tarvittavat vähimmäispalvelut

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto

TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto TOIMINTAOHJE Versio: 1.0 Päivämäärä: Lokakuu 2011 Laatinut: Kathrin Aigner Osasto: konsernin lakiasiainosasto JOHDANTO Monier-konserni uskoo maailmaan, jossa kattojen ko ko potentiaali hyödynnetään, jotta

Lisätiedot

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT

HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT HENKILÖSTÖVUOKRAUKSEN AUKTORISOINTISÄÄNNÖT T y ö n t e k i j ä l l e Henkilöstövuokrauksen auktorisointi Henkilöstöpalveluyritysten auktorisoinnilla varmistetaan, että henkilöstövuokraus on aina reilua

Lisätiedot

RESMED INC LIIKETOIMINNAN JA EETTISTEN MENETTELYTAPOJEN SÄÄNNÖT

RESMED INC LIIKETOIMINNAN JA EETTISTEN MENETTELYTAPOJEN SÄÄNNÖT RESMED INC LIIKETOIMINNAN JA EETTISTEN MENETTELYTAPOJEN SÄÄNNÖT ResMed Inc Liiketoiminnan ja eettisten menettelytapojen säännöt Sivu 2 Muutettu 13. toukokuuta 2005 KIRJE TOIMITUSJOHTAJALTA 1. lokakuuta

Lisätiedot

Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot

Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot Artist Exchange Yleiset Käyttöehdot Viimeksi päivitetty: 20. tammikuuta 2016 Nämä käyttöehdot ( Käyttöehdot ) sääntelevät Artist Exchange Oy:n ( AEx tai me ) tarjoaman verkkopalvelun käyttöä sekä palveluun

Lisätiedot

Bryssel COM(2017) 632 final ANNEX 3 LIITE

Bryssel COM(2017) 632 final ANNEX 3 LIITE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.10.2017 COM(2017) 632 final ANNE 3 LIITE asiakirjaan Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle säännöistä, jotka kunkin toimielimen nimittävä viranomainen on

Lisätiedot

Ollahanpas ihimisiksi

Ollahanpas ihimisiksi Kunnanhallitus 2.5.2016 65 Ollahanpas ihimisiksi Toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Isojoen kunta Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan ohjeistus. Häirinnän ja epäasiallisen

Lisätiedot

Eettinen toimintatapamme Microsoftin toimittajille

Eettinen toimintatapamme Microsoftin toimittajille Eettinen toimintatapamme Microsoftin toimittajille Microsoft haluaa olla enemmän kuin hyvä yhtiö se haluaa olla esimerkillinen yhtiö. Pyrimme tähän auttamalla ihmisiä ja yrityksiä kaikkialla maailmassa

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

Suomen Franchising-Yhdistyksen Eettiset Säännöt

Suomen Franchising-Yhdistyksen Eettiset Säännöt Suomen Franchising-Yhdistyksen Eettiset Säännöt Näitä Suomen Franchising-Yhdistys ry:n Eettisiä Sääntöjä sovelletaan vuoden 2009 alusta lähtien. Yhdistyksen franchise-antajina toimivat jäsenet sitoutuvat

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet

Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Tarkistettu syyskuussa 2008 Eettiset liiketoimintaa koskevat ohjeet Ohjeemme koskevat maailmanlaajuisesti kaikkia Smiths Group -yhtymän liikeyrityksiä ja työntekijöitä.

Lisätiedot

Eturistiriitojen käsittelyn periaatteet

Eturistiriitojen käsittelyn periaatteet Eturistiriitojen käsittelyn periaatteet Tammikuu 2018 1. Tarkoitus Danske Bank -konserni ( konserni ) tarjoaa laajan valikoiman rahoituspalveluita ja on siksi altis mahdollisille ja toteutuneille eturistiriidoille.

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEEMME SISÄLTÖ

TOIMINTAOHJEEMME SISÄLTÖ TOIMINTAOHJE TOIMINTAOHJEEMME Tämä on Fortumin toimintaohje. Se perustuu yhteisiin arvoihimme ja auttaa meitä saavuttamaan visiomme: Olla ensiluokkainen sähkö- ja lämpöyhtiö ja kestävän kehityksen edelläkävijä.

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut

Yleiset toimitusehdot Asiantuntijapalvelut Asiantuntijapalvelut SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Soveltaminen... 2 1.2 Työmenetelmät... 2 2 TOIMITTAJAN VELVOLLISUUDET... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tiedottaminen palvelun edistymisestä... 2 3 TILAAJAN

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Uusi asunto-osakeyhtiölaki Osakkeenomistajan remontit Pakkalan Sali 2. 9 2010 Pekka Luoto Uusien määräysten tavoitteita, miksi uudet määräykset ovat

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI 23.4.2010 Euroopan unionin virallinen lehti C 104/3 EUROOPAN KESKUSPANKKI EKP:n henkilöstösääntöjen 0 osa, joka sisältää eettiset säännöt (Tämä teksti kumoaa ja korvaa Euroopan unionin virallisessa lehdessä

Lisätiedot

KESKEISET TOIMINTAPERIAATTEET TYÖNTEKIJÄNÄ

KESKEISET TOIMINTAPERIAATTEET TYÖNTEKIJÄNÄ KESKEISET TOIMINTAPERIAATTEET TYÖNTEKIJÄNÄ Yleinen vastuu työn tekemisestä 1. Työntekijän on työskenneltävä työsopimuksen mukaisesti vastuuntuntoisesti sekä Suomen lakia noudattaen kansalaisuudesta riippumatta.

Lisätiedot

Standardi RA1.6. Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.6. Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta. Määräykset ja ohjeet Standardi RA1.6 Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja

Lisätiedot

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET

TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET -PERIAATTEET TAPAMME TOIMIA -PERIAATTEET OLEMME OSA JOKIVARSIEN ELÄMÄÄ 5 Viesti toimitusjohtajalta 6 Lainsäädännön ja hyvien liiketoimintatapojen noudattaminen 8 Reilu kilpailu

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

OHJE HYVÄN KOHTELUN EDISTÄMISESTÄ TYÖPAIKALLA

OHJE HYVÄN KOHTELUN EDISTÄMISESTÄ TYÖPAIKALLA B 14 XII - 2004 Ykn 29.11.2004 Mitätöi lehden XII - 99 OHJE HYVÄN KOHTELUN EDISTÄMISESTÄ TYÖPAIKALLA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ. s. 2 2. VASTUU HYVÄSTÄ KOHTELUSTA TYÖPAIKALLA Työnantajan yleinen vastuu.

Lisätiedot

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari

Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari Tampereen kaupungin eettiset toimintaperiaatteet Kaupunginvaltuuston strategiaseminaari Niina Pietikäinen henkilöstöjohtaja 28.08.2017 Sami Uusitalo työhyvinvointipäällikkö Taustaa Kaupungilla käytössä

Lisätiedot