O ( ( O A\V OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 15/2015. Aika: klo Paikka:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "O ( ( O A\V OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 15/2015. Aika: 21.5.2015 klo 12.00. Paikka:"

Transkriptio

1 O A\V OULUN O ( ( KUNTA HaLLituksen kokoukse. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 15/2015 Aika: klo Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu Jäsenet: Sun Nousiainen (puheenjohtaja) Henri Fröjdholm Kpti HQnnib (este) Moona Haverinen Susanna Maununiemi Nico Numminen Joni Ollikainen Anniina Pyhäjärvi (este) Lisäksi: PS Manninen (5ihteeri) KAMäättä SA Toiviainen 9 KVJAJuntura 15 75,9 115 Ville Tyrväinen 1 13 Taru Torssonen 8 5, 10 5, 11 5, Kokouksen avaus HPJ Nousiainen avasi kokouksen klo LailLisuus ja päätösvattaisuus Ylioppilaskunnan hallintosäännön 21 5 mukaan hallitus kokoontuu hallituksen puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtajan, päättämänä ajankohtana. Kokouskutsun antaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtaja. Hallituksen järjestäytymiskokous on kutsuttava koolle viimeistään 2. päivänä ennen kokousta. Hallitus päättää järjestäytymiskokouksessaan tarvittavasta koollekutsumisajasta järjestäytymiskokouksen jälkeen. Hallintosäännön 22 5 mukaan hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos kokouksessa on saapuvilla hallituksen jäseniä vähintään puolet hallituksen jäsenten lukumäärästä, joiden joukossa on oltava hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. OYYH päätti kokouksessaan 1/2015, että hallituksen koollekutsumisaika loppuvuonna 2015 on edellisen vuorokauden aikana, mutta kiireellisessä tilanteessa kokous voidaan kutsua koolle lyhyemmälläkin varoajalla. Pääsihteeri: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Esityksen mukaan. PJ 7 Sih, Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KI ET: PL OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KAN1]1LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , fl fi

2 16) 0 \\V/A\VII OULUN ((1 QYI YLIOPISTON Pöytäkirja fl II YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 15/ Pöytä kirjantarkastajien valinta Pääsihteeri: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa äänten laskijoina. Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi HJ Fröjclholm & HJ Haverinen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. 4 Esitystistan hyväksyminen kokouksen työjärje5tykseksi Pääsihteeri: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Esityksen mukaan. 5 5 Ilmoitusasiat Pääsihteeri: Merkitään tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: HJ Haverinen ja KVJA Juntura korkeakoulujen kansainvälisten asioiden kevätpäivillä 7.5. P5 Manninen Oulun yliopiston varainhankinnan ulkoisen ohjausryhmän kokouksessa 8.5. Alumnijuhla Saalastinsalissa (vuoden alumnin ja vuoden opiskelijan valinta) Vulcanalia-harjoittelija Asta Salomaa aloitti työt OYY:ssä KVJA Juntura ja SA Toiviainen kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijaympäristöselvityksessä PS Manninen ja KVJA Juntura tapasivat hallintojohtaja kiurun, johtaja Raudasojan sekä lakimies Leinosen (Universitas-sopimus) Päätös: Esityksen mukaan. 6 5 Jatko-opisketijajäsenten haku terveys- ja biotieteiden tohtorikoulutustoimikuntaan ja Aurora Doctorat Programin tohtorikoulutustoimikuntaan Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 :n mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. päättää muista kuin näiden Ylioppilas kunnalle on tullut pyyntö avata opiskelijajäsenten haut seuraavasti: Terveys-ja biotieteiden tohtorikoulutustoimikunta: 3. varsinainen jäsen Aurora DP:n tohtorikoulutustoimikunta (Thule-instituutti): 2 varsinaista jäsentä Esittetijä: KA Määttä Päätösesitys: Avataan jatko-opiskelijajäsenten haku Terveys- ja biotieteiden tohtorikoulutustoimikuntaan (1 varsinainen jäsen) sekä Aurora Doctoral Programin tohtorikoulutustoimikuntaan (2 varsinaista jäsentä). Haku päättyy klo Päätös: Esityksen mukaan. Sihtr\/ Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIPJ L 50,90014 OULUN YLIOPISTO, VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: +3S , TOIMISTO()O fy,fi, WMN.OYY.FI

3 6) 0 A\v OULUN O f r( KUNTA 7 TekniLLisen tiedekunnan koututustoimikunnan opisketijajäsenen eron pyyntö HalUtuksen kokouksen 1 5/2O.5 Ylioppilaskunnan hallintosäännön 5 5:n mukaan luottamushenkilö voi erota muusta luottamustoimesta kuin edustajiston jäsen yydestä tai varajäsenyydestä ilmoittarnalla siitä kirjallisesti pääsihteerille. Eroilmoitus tulee voimaan hallituksen merkittyä asian tiedoksi hallituksen pöytäkirjaan. Teknillisen tiedekunnan koulutustoimikunnan opiskelijajäsen Heino Härkönen on esittänyt eropyyntönsä pääsihteeri Eero Manniselle keskiviikkona Liitteet: Eronpyyntö ja hakukuulutus EsitteLijä: PS Manninen Päätösesitys: Merkitään tiedoksi Heino Härkösen ero ja avataan haku teknillisen tiedekunnan koulutustoimikunnan opiskelijajäseneksi. Haku päättyy klo Päätös: Esityksen mukaan. KA Määttä poistui kokouksesta klo Päätettiin siirtyä kohtaan 9, sillä Taru Torssonen ei ollut vielä ehtinyt saapua paikalle. Palattiin takaisin kohtaan 8 klo Amazing OuLun Loppura portti Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 5:n mukaan hallituksen tehtävänä on 1) vastata ylioppilaskunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta Amazing Oulu -tapahtuma järjestettiin Esittetijä: Taru Torssonen Pääsihteeri: Merkitään tiedoksi Amazing Oulun loppuraportti. Päätös: Esityksen mukaan. Palattiin työjärjestyksen mukaiseen käsittelyjärjestykseen kohtaan 12 hallituksen 2. käsittely. Vaalijärjestyksen muuttaminen, SA Toiviainen saapui kokoukseen klo Kannanotto yliopiston ravintotatoiminnan kilpailuttamisesta Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 5:n mukaan hallituksen tehtävänä on -- sen puhevaltaa. SA Toiviainen on valmistellut hallituksen kanssa liitteen mukaisen kannanoton. Liite: Kannanotto yliopiston ravintolatoiminnan kilpailuttamisesta EsitteLijä: SA Toiviainen Päätösesitys: Hyväksytään liitteen mukainen kannanotto. Päätös: Esityksen mukaan. SA Toiviainen poistui kokouksesta klo edustaa ylioppilaskuntaaja käyttää Pkt Pkt UJU\J OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIPJEEt. PL 250, ULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTI LAN KATU, Xl 0V1, 2. KRS, OULU. PUH: , VVWW.OYY.FI

4 16) 0 O Y( A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokoukse c 10 OYY:n esitys SYL:n kehitysyhteistyöasian neuvottetukuntaan Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 mukaan hallituksen tehtävänä on - sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajisto lie kuuluvista asioista. 16) päättää muista kuin näiden Kehitys yhteist yöasiain neuvottelukunta KENKKU on SYL:n hallituksen neuvonantaja kehitys yhteistyöasioissa. KENKKU hallinnoi SYL:n kehitys yhteist yö hankkeita yhdessä kehitys yhteistyökoordinaattorin kanssa. Toimikausi on syyskuun alusta elokuun loppuun. KENKKUun valitaan yhteensä 15 jäsentä eri ylioppilaskunnista ja jäsenistä noin puolet on edelliseltä vuodelta jat kavia jäseniä. KENKKUn tehtäviin kuuluu hankehallinnossa avustaminen, kuten raportointi, hankkeiden talousseuranta ja yleinen hankkeen etenemisen seuranta. KENKKU kokoontuu kerran kuussa lukuvuoden aikana Helsingissä yleensä maanantaisin tai perjantaisin. SYL on pyytänyt esittämään jäseniä ja lähettämään esittämiensä henkilöiden hakemukset sähkö post itse mennessä SYL:n kehitysyhteistyöstä vastaavalle hallituksen jäsenelle Janne Häliselle. OYY:n hallitus on kokouksessaan 14/2015 valtuuttanut KVJA Junturan ja HJ Haverisen avaamaan haun ja tekemään esityksen OYY:n hallitukselle KENKKU:n jäseneksi esitettävästä henkilöstä. Haku oli auki klo 12 asti. t 4ääräaikaan mennessä hakemuksensa jätti San Oksanen. Liite: San Oksasen hakemus Esittetijä: KVJA Juntura Päätösesitys: Valitaan KENKKU:n jäseneksi esitettävä henkilö. Taru Torssonen saapui kokoukseen klo asiasta keskustelun aikana. Päätös: Päätettiin yksimielisesti valita San Oksanen esitettäväksi KENKKUn jäseneksi. 11 Vuoden 2015 akateemisista avustuksista päättäminen Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajisto lie kuuluvista asioista. päättää muista kuin näiden Ylioppilaskunnan hallitus päättää vuosittain kokouksessaan akateemisen avustusten hakuajan sekä projektiavustusten hakujen umpeutumisajat. OYYE hyväksyi kokouksessaan 10/2014 talousarvion, jonka mukaan akateemisille avustuksille ja projektiavustuksille on vuonna 2015 yhteensä käytössä rahaa euroa. OYY:n hallitus on kokouksessaan 4/2015 päättänyt jakaa vuonna 2015 akateemisina avustuksina yhteensä 9500 euroaja hakuajaksi Liite: Koonti akateemisista avustuksista 2015 Esittetijä: KVJA Juntura Päätösesitys: Myönnetään akateemisia avustuksia liitteen mukaisesti. Päätös: Esityksen mukaan. KVJA Juntura poistui kokouksesta klo Päätettiin siirtyä takaisin kohtaan 8 Amazing Oulun loppuraportti. Palattiin käsittelyjärjestyksen miisesti kohtaan 12 klo PJ 5ih Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KI5O, OULUN YLIOPISTO, VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANT]1LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , fl.fi,

5 20) 0 O Y( OULUN T ( KUNTA HaLUtuksen kokoukse Päätettiin käsitellä ensin kohta 13 Hallintovaalijohtosäännön muuttaminen. 12 Vaalijärjestyksen muuttaminen, hallituksen 2. käsittely Edustajisto on vuonna 2013 päättänyt ottaa käyttöön sähköisen äänestysjärjestelmän. Ylioppilaskunnan sääntöjen 6 :n mukaan edustajiston tehtävänä on -- johtosäännöistäja niiden muuttamisesta. päättää ylioppilaskunnan Edelleen ylioppilaskunnan sääntöjen 31 :n mukaan jos edustajista muuttaa hallituksen tai edustajiston asettaman toimikunnan pohjaesitystä, tulee johtosäännön hyväksyminen, muuttaminen tai kumoaminen uudelleen käsiteltäväksi toiseen edustajiston kokoukseen. Voimassa olevan ja esitettävän vaalijärjestyksen mukaan keskusvaalilautakunnan tulee antaa edustajistovaalien vaalikuulutus viimeistään Kahden päätösvaltaisen edustajiston kokouksen järjestäminen ennen tätä päivämäärää voi osoittautua haasteelliseksi, joten on syytä pyytää edustajiston jäseniltä ja varajäseniltä mahdolliset huomautuksensa ennen kuin hallitus päättää lopullisesta pohjaesityksestänsä edustajistolle. OYYH käsitteli asiaa kokouksessaan 14/2015 ja päätti merkitä tiedoksi P5 Mannisen ja Ville Tyrväisen alustaman keskustelun. Valmistelua on jatkettu keskustelun pohjalta. Seuraavassa on lueteltuina ne esitettävän vaalijärjestyksen keskeiset muutokset verrattuna syksyllä 2013 voimassa olleeseen vaalijärjestykseen, jotka vaikuttavat vaalien järjestämiseen: sähköisen äänestysjärjestelmän käyttöönotto vaaliluettelo on nähtävillä ennen sähköisen äänestyksen alkamista vaaliasiakirjojen tarkistuksen ajankohta KVL:ssä on kiinteä päivämäärä vaaliasiakirjoissa olevien puutteiden korjaamiseen annetaan enemmän aikaa ennakkoäänestyksen ajankohtaa siirretään lähemmäksi kohti vaalipäivää kaikki jäsenet muodostavat yhtenäisen äänestysalueen vaal ipäivänä vaalipäivänä ei järjestetä äänestysaluekohtaista uurnaäänestystä KVL ei aseta vaalipäivälle hlön vaalilautakuntia jokaiselle äänestysalueelle varsinaisen vaalipäivän vaalitoimituksen kestoa on lyhennetty 3 tunnilla suljetun lähetekuoren sisällä olevaa avonaista vaalikuorta ei hylätä, vaan se suljetaan vaalisalaisuus säilyttäen kaikki äänestysliput lasketaan ainoan kerran KVL:n kokouksessa vaalipäivän iltana ja tulos vahvistetaan laskennan päättymisen jälkeen vaaliliitto,josta tulee valituksi vain yksi edustajiston jäsen saa kaksi varajäsentä Lisäksi vaalijärjestyksen rakennetta on muutettu helpommin sovellettavaksi sekä prosessikuvauksen kaltaiseksi. Liite: Luonnos vaalijärjestykseksi Pääsihteeri: Hallitus päättää, että edustajiston jäsenten ja varajäsenten tulee esittää pääsihteerille huomautuksensa liitteenä olevaan vaalijärjestysluonnokseen mennessä. Päätös: Esityksen mukaan. Palattiin takaisin käsittelyjärjestyksen mukaiseen esityslistaan kohtaan 14. Ville Tyrväinen poistui kokouksesta klo Siht Pkt Pkt L.JLJ\, OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRi 0,90014 OULUN YLIOPISTO, vierailut: ERKKI KOISO KANTI1LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , VPMN.O C.FI

6 20) 0 OY( A\v OULUN T( KUNTA 13 HaLtintovaatijohtosäännön muuttaminen, hallituksen 2. käsittely Edustajisto päätti kokouksessaan 2/2015 palauttaa hallintovaal ijohtosäännön valmisteluun. Edustajistossa käydyn keskustelun pohjalta jäsenvaalista tiedekuntahallitusten opiskelijajäsenten kohdalla ei haluttu luopua. Ylioppilaskunnan sääntöjen 6 :n mukaan edustajiston tehtävänä on -- johtosäännöistäja niiden muuttamisesta. päättää ylioppilaskunnan Ylioppilaskunnan sääntöjen 31 :n mukaan jos edustajisto muuttaa hallituksen tai edustajiston asettaman toimikunnan pohjaesitystä, tulee johtosäännön hyväksyminen, muuttaminen tai kumoaminen uudelleen käsiteltäväksi toiseen edustajiston kokoukseen. Voimassa olevan ja esitettävän hali intovaalijohtosäännön mukaan keskusvaal ilautakunnan tulee antaa tiedekuntahallitusvaalin vaalikuulutus viimeistään , mikäli vaali halutaan järjestää samanaikaisesti edustajistovaalien kanssa. Kahden päätösvaltaisen edustajiston kokouksen järjestäminen ennen tätä päivämäärää voi osoittautua haasteelliseksi, joten on syytä pyytää edustajiston jäseniltä ja varajäseniltä mahdolliset huomautuksensa ennen kuin hallitus päättää lopullisesta pohjaesityksestänsä edustajistolle. OYYH käsitteli asiaa kokouksessaan 14/2015 ja päätti merkitä tiedoksi P5 Mannisen ja Ville Tyrväisen alustaman keskustelun. Valmistelua on jat kettu keskustelun pohjalta. Seuraavassa ovat lueteltuina esitettävän hallintovaalijohtosäännön keskeiset muutokset verrattuna syksyllä 2013 voimassa olleeseen hallintovaalijohtosääntöön,jotka vaikuttavat hallintovaalien järjestämiseen: tiedekuntahallitusvaali voidaan järjestää käyttäen sähkö istä äänestystä tiedekuntahallitusvaali voi kestää enintään 8 päivää ennakkoäänestys mukaan lukien tiedekuntahallitusten jälki- ja täydennysvaali siirtyy hallituksen päätettäväksi johtosäännön soveltamisalaan on lisätty koulutustoimikuntien opiskelijoiden edustajat edustajiston ja hallituksen nimeämien opiskelijoiden edustajien nimeämisprosessia on yhtenäistetty hallitus vastaa edustajiston päätösasioiden valmistelusta myös opiskelijoiden edustajia nimettäessä hakukuulutuksen antajaa ei ole määritelty vaalikelpoisuuden määritelmää on tarkastettu vastaamaan paremmin uuden yliopistolain henkeä vuodesta 2016 alkaen ylioppilaskunta seuraa aktiivisesti opiskelijaedustajien vaalikelpoisuuksia Esitettävässä hallintovaalijohtosäännössä ei viitata soveltuvin osin vaalijärjestykseen, vaan kaikki vaalien eroavaisuudet on kirjoitettu auki hallintovaalijohtosääntöön ja loppuja vaalijärjestyksen määräyksiä noudatetaan kirjaimellisesti. Lisäksi hallintovaal ijohtosäännön rakennetta on muutettu helpommin sovellettavaksi sekä prosessikuvauksen kaltaiseksi. Liite: Luonnos hallintavaalijohtosäännöksi Pääsihteeri: Haltitus päättää, että edustajiston jäsenten ja varajäsenten tutee esittää huomatuksensa liitteenä otevaan hattintovaalijohtosääntötuonnokseen mennessä pääsihteerilte. Taru Torssonen poistui kokouksesta kto Päätös: Esityksen mukaan. Siirryttiin takaisin kohtaan 12 Vaalijärjestyksen muuttaminen. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIPJ : L250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KR5, OULU. PUH: , WMN.OYY.FI Pkt Pkt c9

7 16) 0 \\V/A\Vll OULUN 71 Y1 YLIOPISTON Päytäkirja Iji III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 15/ Päivi Kytömäen muotokuvarahasto Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 :n mukaan hallituksen tehtävänä on -- sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. päättää muista kuin näiden Ylikirjastonhoitaja, FL Päivi Kytömäki jää eläkkeelle Hänen lähes 40-vuotisen Oulun yliopiston kirjastouransa kunniaksi ollaan teettämässä valokuvamuotokuva Oulun yliopiston kokoelmiin. Nimilista lahjoittajista luovutetaan ylikirjastonhoitaja Päivi Kytömäe lie muotokuvan paljastamisen yhteydessä. Esittetijä: PS Manninen Päätösesitys: Lahjoitetaan Päivi Kytömäen muotokuvarahastoon 100 euroa. Päätös: Esityksen mukaan HalLituksen talousseuranta 1 4/2015 Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 :n mukaan hallituksen tehtävänä on 1) vastata ylioppilaskunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta --. Ylioppilaskunnan hallintosäännön 97 :n mukaan pääsihteerin tehtävänä on 5) tarkkailia talousarvion toteutumista EsitteLijä: P5 Manninen PS Manninen veti asian pois Ustalla hallituksen pyynnöstä. Sovittiin, että asia käydään äpi paremmalla ajalla. PJ Sih Pkt /.. Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KAN111LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , fl.fi,

8 0 O f ( A\v OULUN t ( KUNTA H a[titu ksen kokoukse 16 Muut esille tulevat asiat HVPJ Numminen kysyi TVT-ryhmän opiskelijajäsenen täydentämisestä. HVPJ Numminen kysyi uudistuneesta Universitas-sopimuksesta. 17 Kokouksen päättäminen HPJ Nousiainen päätti kokouksen klo Pöytäkirjan vakuudeksi Oulussa Oulus 2( Sun Nousiainen Hallituksen puheenjohtaja Eero Manninen Pääsihteeri Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi Oulussa.2015 Oulussa Henri Fröjdholm Pöytäkirjantarkastaja Moona Haverinen Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan Liitteet: Liite 1: Heino Härkösen eronpyyntö teknillisen tiedekunnan koulutustoimikunnasta Liite 2: Kannanotto yliopiston ravintotatoiminnan kilpailuttamisesta Liite 3: San Oksasen hakemus KENKKUn jäseneksi Liite 4: Koonti akateemisista avustuksista 2015 Liite 5: Luonnos vaalijärjestykseksi Liite 6: Luonnos hallintovaalijohtosäännöksi PJ Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANT11LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , fl.fi, WVAN.0YY.FI

9 o O ti( A\v OULUN ( KUNTA Haltituksen kokoukse il Liite 1: Heino Härkösen eronpyyntö teknillisen tiedekunnan koulutustoimikunnasta sekä hakukuulutus Hei! Olen viime ja tämän vuoden aikana ollut teknillisen tiedekunnan koulutustoimikunnan toiminnassa opiskelijajäsenenä. Nyt kuitenkin lähden kesän jälkeen vaihto-opiskelemaan enkä täten pysty ottamaan osaa kokouksiin. Tiedustelin jo hieman seuraajaa ja Oulun Teekkariyhdistyksen koulutuspoliittinen vastaava ida Kaikkonen olisi kiinnostunut jo ihan oman hallitusnakkinsa puolesta. Vietän kesän muualla kuin Oulussa joten minun (ja lidan) puolesta seuraava koulutustoimikunnan kokous voidaan mennä uudella miehityksellä. Terveisin Heino Härkönen, (Oulun yliopiston Koneinsinöörikilta ry:n opintovastaava 2014) OYY hakee opiskelijajäsentä teknillisen tiedekunnan koulutustoimikuntaan Tärkeä vaikuttamisen paikka avoinna! Oulun yliopiston koulutuksen johtosäännön mukaan tiedekunnan koulutustoimikunta ohjaa ja arvioi tutkintotavoitteisten oppiaineiden ja koulutusohjelmien toimintaa ja yhteistyötä. Koulutustoimikunta vastaa myös tiedekunnan opiskelijapalautteen keruusta ja käsittelystä. Koulutustoimikunnan puheenjohtajana toimii koulutusdekaani. Dekaani nimeää muut jäsenet. Opiskelijajäsenet nimetään ylioppilaskunnan esityksestä. Opiskelijajäsenenä toimimisesta saat: O kokemusta hallinnollisesti työstä, jota arvostetaan yleisesti akateemisilla työmarkkinoilla, O kokouspalkkion toimielimen kokouksista ja O opintopisteitä koulutusohjelmasta riippuen Koulutustoimikunnassa opiskelijajäsenenä toimiminen edellyttää kiinnostusta yhteisiin asioihin ja ennen kaikkea rohkeutta ja valmiutta puhua opiskelijoiden puolesta. Kaikkea ei tarvitse tietää ja apua toimintaansa saa muilta hallinnonopiskelijaedustajilta sekä ylioppilaskunnalta. Hakuaika teknillisen tiedekunnan koulutustoimikunnan opiskelijajäseneksi alkaa Hakea voi vapaamuotoisella hakemuksella, josta ilmenee hakijan henkilötiedot sekä tiedekunta, jossa hakija opiskelee. Hakemus tulee lähettää otsikolla Hakemus TTK:n koulutustoimikunnan opiskelijajäseneksi osoitteeseen torstaihin mennessä. Lisätietoja: Koulutuspoliittinen asiantuntija Henna Määttä PJ Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. vierailut: ERKKI Kl150 KANUILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , VANW.OYY.FI

10 o \VIAV/I OULUN y(( y(( YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KAN NAN OTTO Opiskelijanäkökulma huomioitava yliopiston ravintolakilpailutuksessa Oulun yliopiston ylioppilaskunta (OYY) on huolissaan yliopiston ravintola- ja kahvilapalveluiden kilpailutuksen valmistelusta. Opiskelijat ovat suurin yksittäinen kampuksen ravintolapalvel.uiden käyttäjäryhmä, mutta opiskelijoita ei ole kuultu kilpailutuksen valmistelussa lainkaan. OYY ihmetteleekin, miten yliopisto voi luoda tarkoituksenmukaisia kilpailutuskriteerejä, jos sillä ei ole käsitystä siitä, mitä opiskelijat toivovat opiskelijaruoalta. Opiskelijaruokailun asiantuntijoita ovat nimenomaan opiskelijat, joten heidän näkemyksiään on opiskelijaruokailun järjestämisessä kuultava. Myös kilpailutuksen kriteerien painopiste tulee olla opiskelijaruokailun järjestämisessä, sillä keskimäärin opiskelijalounaiden painotus kampusravintoloiden myynnistä on kolme neljäsosaa ja joidenkin ravintoloiden osalta jopa 85 prosenttia. OYY:n mielestä kilpailutuksessa tulee hinnan sijaan painottaa laadullisia kriteerejä. Esimerkiksi kasvisruoan laatuun tulee panostaa nykyistä enemmän ja sillä tulee olla samat laadulliset kriteerit kuin liharuoallakin. Myös ruoan omavalmistusaste ja paikallisten raakaaineiden käyttö ovat opiskelijoiden toivomia laadullisia kriteereitä. Alueellisuus on Oulun yliopistolle monissa asioissa tärkeää, miksei siis tässäkin asiassa suosittaisi lähipalveluja. Yksi peruste yliopiston ravintolatoiminnan kilpailutukselle on ollut toiveet erilaisista vaihtoehdoista ja monipuolisesta tarjonnasta. Tämä perustuu ihmisten erilaisiin tarpeisiin ja mieltymyksiin. Vaikka kasvisruoan ja salaattilounaiden suosio on kasvanut koko ajan, on myös perinteinen kotiruoka edelleen varsin suosittu lounasvaihtoehto. Opiskelijoita houkuttelee kampusravintoloihin ennen kaikkea ruoan hyvä maku ja hyvä hinta-laatusuhde. Valinnanvaraa saataisiin myös kilpailutuksen pilkkomisella osiin, jolloin Snellmania-ravintola omine keittiöineen irrotettaisiin muiden ravintoloiden kilpailutuksesta. Opiskelijat ovat huolissaan myös kilpailutuksen aikataulusta. Kilpailutuksen voittava ravintoloitsija on näillä näkymin tiedossa vasta marras-joulukuussa. Mikäli kampuksella aloittaisi uusi ravintoloitsija, voidaanko olla varmoja, että lounasta on saatavissa jo tammikuun alusta alkaen. OYY toivoo, että yliopisto kuuntelee opiskelijoidensa näkemyksiä ja että kampuksella on jatkossakin saatavissa monipuolista, terveellistä ja ympäristöystävällistä opiskelijaruokaa. OYY haluaa myös muistuttaa yliopistoa siitä, että kun opiskelijaruoka on terveellistä ja houkuttelevaa, opiskelijat syövät edullisen opiskelijalounaan ja jaksavat opiskellakin paremmin. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sun Nousiainen Eero Manninen Hallituksen puheenjohtaja Pääsihteeri Lisätietoja: Sosiaalipoliittinen asiantuntija Hennamari Toiviainen (soposihteerioyy.fi, ) OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRIEET: PL 250, OULUN YUOPI5TO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KAN]]1LAN KATU, Xl OVI 2. KRS, OULU. PUH: , VNI/W.OVY.FI

11 HPK15/2015 Liite 3: San Oksasen hakemus KENKKUn jäseneksi Hei, Kehitysyhteistyöasioista ja politiikasta kiinnostunut kolmannen vuoden kulttuuriantropologian opiskelija ilmoittautuu palvelukseen. Omaan erittäin hyvät valmiudet kehitysyhteistyöstä tiedottamiseen, sillä yksi sivuaineitani on viestintä. Tämän lisäksi huolehdin ensi vuoden kehitysyhteistyöviikon viestinnästä. Kehittäisin DYY:n tietämystä kehitysyhteistyöasioista käyttämällä mahdollisimman monimuotoisia viestintäkeinoja. Kehitysyhteistyöasioita olisi hyvä tuoda lähemmäs ihan riviopiskelijaakin, joten toisin tietämystä näistä asioista erityisesti sosiaalisen median kautta. Biogitekstien lisäksi tietoisuutta voisi lisätä esimerkiksi twitterin ja instagrammin kautta. Kehitysyhteistyön lisäksi minua kiinnostaa erityisesti koulutuspolitiikka ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Olen tammikuussa aloittanut ainejärjestöni Kultu ry:n koulutuspoliittisena vastaavana. Tehtäviäni ovat tähän mennessä olleet mm. työelämäpäivän järjestäminen yliopiston opiskelijoille sekä toimiminen opiskelijoiden ja henkilökunnan välisenä yhteyshenkilönä. Koulutuspoliittisen vaikuttamisesta kokemusta minulla on myös kulttuuriantropologian oppiainetoimikunnasta, jossa olen toiminut varajäsenenä tammikuusta 2014 alkaen. Olen ollut mukana myös kahden yhdistyksen (The Irish Music Society of Oulu ryja Pahki ry) rahastonhoitajana, joissa tehtävinäni ovat olleet muun muassa rahaliikenteestä huolehtiminen, yhdistyksen kirjanpito, palkkojen laskeminen ja maksu sekä The Irish Festival of Oulun budjetin laatiminen. Erityisesti festivaalin budjetin laatiminen on kehittänyt järjestelmällisyyttäni ja loogista ajatteluani eteenpäin, sillä sen tekeminen, ylläpito ja festivaalien jälkeen loppuraportin tekeminen vaatii silmää yksityiskohdille, kokonaisuuksien hallintaa sekä ongelman ratkaisukykyä. Loppuraportin tekeminen on tarkoittanut usealta ihmiseltä saatavien tiedon murusien yhdistämistä järkeväksi kokonaisuudeksi. Pahki ry:ssä olen myös huolehtinut laskutuksesta Yhdistysten kautta olen oppinut esimerkiksi toimistotyötä, sekä koordinoimaan eri tahojen välillä. Olen myös oppinut huolehtimaan yhdistysten asiakirjaliikenteestä sekä järjestämään eri kokous- ja matkajärjestelyjä. Englannin kielen taitoni on erinomainen, ruotsia osaan aika hyvin, sekä venäjää olen opiskellut vuoden verran. Olen myös PahkiSpeksin, eli improvisaatiota hyödyntävän musiikkiteatterin yksi tuottajista. Tuottajana toimiminen vaatii rautaisen loogista otetta. Tuottajana olen huolehtinut muun muassa eri tiimien pysymisestä aikataulussa ja budjetissa, eri tilojen varaamisesta sekä ylipäätänsä koko produktion sujumisesta, sillä tuottajana olen toiminut esimiesasemassa. Tuottajana olen oppinut kokonaisuuksien hallintaa ja paineensietokykyä, sillä kiireessä ja stressissä on pystyttävä pitämään kaikki langat käsissään tai koko produktio menee pilalle. Niissä hommissa olen myös oppinut tulemaan toimeen hyvinkin erilaisten ihmisten kanssa, sekä ratkaisemaan ihmisten välisiä konflikteja. Tuottajana toimiminen on ehdottomasti kehittänyt ihmisten lukutaitoani, ongelmanratkaisukykyäni sekä vuorovaikutustaitojani. Ystävä Ilisin terveisin, San Oksanen P.S. Liitteenä löydätte CV:ni.

12 HPK15/2015 Liite 4: akateemiset avustukset 2015, harrastejärjestöt Yhdistyksen nimi Pistemaärä Liikevaihto Kerroin AVUSTUS EUROINA Ystävät ÖRMY ry , ,55 Oulun yliopiston arkeologian opiskelijat Meteli ry Egea Oulu ry Oulun Etelä- ja Keskipohjalainen osakunta Network of International Students in Oulu, NISO ry Oulun yliopiston metsästäjät ry Disquitos ry SOOPAry ESN Oulu ry , , , , , , ,9 0,9 0,7 0,5 0,5 368,55 405,41 368,55 398,03 364,86 283,78 184,28 257,99 Oulun ev.lut opiskelijalähetys ,15 0 0, , Kertoimet Pisteen arvo 36,855

13 HPK15/2015 Liite 4: akateemiset avustukset 2015, harrastejärjestöt Yhdistyksen nimi Ystävät ÖRMY ry Oulun yliopiston arkeologian opiskelijat Meteli ry Egea Oulu ry Oulun Etelä- ja Keskipohjalainen osakunta Network of International Students in Oulu, NISO ry Oulun yliopiston metsästäjät ry Disquitos ry SOOPAry ESN Oulu ry Oulun ev.lut opiskelijalähetys Pistemäärä Liikevaihto , ,77 1 Kerroin AVUSTUS EUROINA 168, ,55 368,55 405, , , , , , ,9 0,9 0,7 0,5 0,5 398,03 364,86 283,78 184,28 257, ,15 0 0, , Kertoimet Pisteen arvo 36,855

14 (3 T(( J(( YLIOPISTON 0 \V/AV// OULUN Jj YLIOPPILASKUNTA 1 1. Luku 2 Yleistä SoveLtamisala 5 6 Tämän vaalijärjestyksen määräyksiä sovelletaan järjestettäessä ylioppil.askunnan 7 edustajistovaal.eja. Lisäksi tätä vaal.ijärjestystä noudatetaan soveltuvin osin järjestettäessä 8 neuvoa-antavia jäsenäänestyksiä VaaLimenetetmä Ylioppilaskunnan sääntöjen mukaan edustajiston jäsenet ja varajäsenet valitaan sataisilla, 13 suhteellisil.la ja välittömillä vaal.eil.la Vaalit toteutetaan keskusvaalilautakunnan päätöksen mukaisesti kirjekuoriäänestyksenä, 16 sähköisenä uurnaäänestyksenä tai näiden yhdistel.mänä siten kuin tässä vaal.ijärjestyksessä määrätään YLioppiLaskunnan vaaliorganisaatio Vastuu vaalien järjestämisestä kuuluu keskusvaalilautakunnalle Keskusvaalilautakunnan Lisäksi ylioppilaskunnan vaaliorganisaatioon kuuluvat 24 keskusvaalilautakunnan alaisuudessa toimivat vaal.itoimitsijat sekä ylioppilaskunnan 25 toimihenkilöt siten kuin tässä vaal.ijärjestyksessä ja keskusvaalil.autakunnan antamissa 26 ohjeissa määrätään Määräpäivien muuttaminen Jos vaaleja tai niihin kuuluvia toimenpiteitä ei jostakin syystä voida järjestää tässä 31 vaalijärjestyksessä määrättyinä aikoina, edustajisto voi määrätä uuden ajan niitä varten Luku 34 VaaLikuututus, vaatiasiakirjat ja vaalituettelo Vaatikuulutus Keskusvaalilautakunnan on julkaistava vaalikuulutus viimeistään 40. päivänä ennen 39 vaalipäivää ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla ja, ellei voittamatonta estettä ilmene, 40 viipymättä myös Oulun ylioppilaslehdessä sekä muussa keskusvaalilautakunnan päättämässä 41 paikassa Vaalikuulutuksessa on ilmoitettava: 44 1) mistä vaalista on kysymys; 45 2) montako edustajaa valitaan; 46 3) ketkä ovat vaaleissa äänioikeutettuja; 47 4) ketkä ovat vaalikelpoisia; 48 5) missä ja milloin vaaliluettelot pidetään nähtävillä; 49 6) minne ja milloin vaaliluetteloa koskevat oikaisuvaatimukset on jätettävä; 50 7) missä vaaleissa käytettäviä lomakkeita jaetaan; 51 8) minne ja milloin vaaliasiakirjat on jätettävä; OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET; PL2SO, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, XI OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , W MMOYY.FI

15 0 \V/AV// OULUN (3 J(( J(( YLIOPISTON II II YLIOPPILASKUNTA 52 9) milloin ennakkoäänestys järjestetään; ja 53 10) milloin vaal.ipäivän äänestys järjestetään Äänestyksen ajankohta Vaalit järjestetään parittomina vuosina marraskuun ensimmäisenä keskiviikkona. Edustajisto 58 voi määrätä vaalit pidettäväksi muuna päivänä okakuun 1. ja marraskuun 7. päivän välisenä 59 aikana. Vaal.itoimitus alkaa vaalipäivänä kello 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti päättyen kello Ennakkoäänestys on järjestettävä keskusvaalilautakunnan päätöksen mukaisesti vähintään 63 kahtena päivänä kirjekuoriäänestyksenä tai sähköisenä äänestyksenä. Ennakkoäänestys atkaa 64 aikaisintaan 7. päivänä ennen vaalipäivää ja päättyy viimeistään vaal.ipäivää edeltävänä 65 päivänä. Sähköisenä äänestyksenä toteutettava ennakkoäänestys voi päättyä myös 66 vaal.ipäivänä Kaikilla niillä äänestäjill.ä, jotka ovat vaal.ipäivän kirjekuoriäänestyksessä ennen 69 vaal.itoimituksen päättymisaikaa tulleet saapuville odottamaan äänestysvuoroaan, on oikeus 70 äänestää. Kaikilla niillä äänestäjillä, jotka ovat vaalipäivän sähköisessä äänestyksessä 71 kirjautuneet äänestysjärjestetmään ennen vaa[itoimituksen päättymisaikaa, on oikeus käyttää 72 äänensä 15 minuutin kul.uessa vaalitoimituksen päättymisestä. Keskusvaal.il.autakunta voi 73 l.yhentää joidenkin vaal.ipäivän äänestyspaikkojen tai sähköisen äänestyksen vaal.itoimituksen 74 kestoaikaa enintään nejällä tunnilla Ehdokkaaksi hakeutuminen, vaaliliitto ja vaatirengas HenkiLön, joka haluaa asettua ehdokkaaksi vaaleihin, on jätettävä yksi ehdokashakemus 79 keskusvaalil.auta kunnan hyväksymällä [omakkeella Vaal.il.iiton voi perustaa vähintään kaksi ehdokasta. Ehdokas voi olla jäsenenä vain yhdessä 82 vaa[il.iitossa ja vaaliuiitossa ehdokkaita saa olla enintään valittavien edustajien 83 kaksinkertainen määrä. Vaaliliiton perustamisasiakirja l.aaditaan keskusvaa[il.autakunnan 84 hyväksymälle [omakkeelle Vaalirenkaan voi muodostaa vähintään yksi vaaliliitto ja vähintään yksi ehdokas tai vähintään 87 kaksi vaal.iliittoa. Ehdokas voi kuulua vain yhteen vaal.il.iittoon tai vain yhteen vaa[irenkaaseen. 88 Vaal.iliitto voi kuulua vain yhteen vaalirenkaaseen. Vaalirenkaassa ehdokkaita saa olla 89 enintään valittavien edustajien kaksinkertainen määrä. Vaalirenkaan sopimusasiakirja 90 l.aaditaan keskusvaalil.autakunnan hyväksymälle [omakkeelle Vaal.iasiakirjoissa käytettävät nimet ja tunnukset eivät saa olla sopimattomia eivätkä 93 merkityksel.tään harhaanjohtavia VaaLiasiakirjojen jättäminen Vaa[iasiakirjat on jätettävä viimeistään 21. päivänä ennen vaalipäivää kello mennessä 98 ylioppil.askunnan kansl.iaan tai keskusvaal.il.autakunnan vaal.ikuu[utuksessaan il.moittamaan 99 muuhun paikkaan. Myös postitse toimitettujen asiakirjojen on ol.tava tällöin perillä. 100 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KAN111LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , W\NW.OYY.FI

16 0 \VIAVII OULUN D V( r YLIOPISTON fl YLIOPPILASKUNTA Vaatituetteto 103 VaaI.issa äänestäjän äänioikeus tarkistetaan vaaliluettelosta. Vaaliluettelo on asetettava 104 nähtäville ylioppil.askunnan kansl.iaan viimeistään 28. päivänä ennen vaal.ipäivää Vaaliluetteloa on pidettävä lainvoimaisena sen nähtävil.le asettamisen jäl.keen. 107 Nähtäville asettamisen jälkeen vaaliluettel.oon tehdään ainoastaan I.isäyksiä perustuen 108 ylioppilaskunnan jäsenten jättämiin huomautuksiin, jotka on toimitettava viimeistään päivänä ennen vaalipäivää kello mennessä yi.ioppilaskunnan kansliaan [uku Vaatiasiakirjojen tarkistaminen, ehdokkaiden yhdistelmä ja äänestysohjeet VaaLiasiakirjojen tarkastaminen Keskusvaalilautakunnan on tarkastettava vaaliasiakirjat kokouksessa, joka pidetään päivänä ennen vaalipäivää. Jos vaaleja koskevat asiakirjat on annettu vaalikuulutuksessa 118 määrätyn määräajan jälkeen, ne on jätettävä tutkimatta. Lisäksi tässä kokouksessa arvotaan vaalirenkaidenja vaalirenkaisiin kuulumattomien vaaliliittojen keskinäinen järjestys. 121 Ehdokashakemuksen jättäneelle tai vaaliliiton tai vaalirenkaan asianhoitajalle on pyrittävä 122 viipymättä huomauttamaan, jos havaitaan, että: 123 1) asiakirjoja ei ole tehty tämän vaalijärjestyksen tai sen nojalla annettujen määräysten 124 mukaisesti; 125 2) asiakirjoja puuttuu; 126 3) ehdokashakemuksen on jättänyt sellainen henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen; 127 4) sama ehdokas esiintyy kahdessa vaaliliitossa tai vaalirenkaassa; 128 5) vaaliliitossa tai vaalirenkaassa on enemmän ehdokkaita, kuin mitä tämän vaalijärjestyksen 129 mukaan on oikeus asettaa; tai ) asiakirjoja ei voida muusta syystä hyväksyä. 132 Ehdokkaan tai asiamiehen on annettava vastaus keskusvaalilautakunnan huomautukseen tai 133 korjattava huomautuksessa mainittu puute viimeistään 19. päivänä ennen vaalipäivää klo : Ehdokashakemuksen hylkääminen Keskusvaalilautakunnan on poistettava ehdokkaiden joukosta, vaaliliitoista ja -renkaista 139 vaalikelvottomien ehdokkaiden nimet ja ne, joista ei ole saatu hyväksyttävää vastausta 140 huomautukseen tai huomautuksessa mainittua puutetta ei ole korjattu Vaatien järjestämättä jättäminen 143 Jos vaaleja varten hyväksyttyjä ehdokkaita on yhtä paljon tai vähemmän kuin valittavia 144 edustajia, ei vaalitoimitusta järjestetä, vaan keskusvaalilautakunta julistaa, että edustajiksi on 145 valittu hyväksytyt ehdokkaat. 146 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL2SO, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KAN]11LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , ry,fi, WAN.Or.FI

17 0 \V/AV/! OULUN Q T(( J(( YLIOPISTON Ehdokkaiden yhdistelmä Jos vaaleja varten hyväksyttyjä ehdokkaita on enemmän kuin valittavia edustajia, 150 keskusvaalilautakunnan on laadittava ehdokkaiden yhdistelmä viimeistään 19. päivänä ennen 151 vaalipäivää pidettävässä kokouksessaan seuraavassa järjestyksessä: 152 1) yi.immäksi tul.ee otsikko, mistä vaausta on kyse; 153 2) vaal.irenkaat ja vaalirenkaisin kuulumattomat vaaliliitot arvonnan osoittamassa 154 järjestyksessä; 155 3) sen jäl.keen otsakkeen VaaI.iI.iittoihin ja vaal.irenkaisiin kuulumattomat ehdokkaat all.e 156 tulevat vaaliliittoihin ja vaalirenkaisiin kuulumattomat ehdokkaat aakkosjärjestyksessä; 157 4) vaalirenkaan nimen ja tunnuksen jäl.keen tulevat ensin otsakkeen VaaI.irenkaan 158 vaaliliittoihin kuulumattomat ehdokkaat all.e vaal.irenkaan vaaliliittoihin kuulumattomat 159 ehdokkaat vaalirenkaan sopimusasiakirjassa määrätyssä järjestyksessä. Tämän jälkeen tulevat 160 vaaliliitot vaalirenkaan sopimusasiakirjassa määrätyssä järjestyksessä; sekä 161 5) vaaliliiton ehdokkaat tulevat vaaliliiton nimen ja tunnuksen alle vaaliliiton perustamisasiakirjassa ilmoitetussa järjestyksessä. 164 TäLlä tavoin asetetut ehdokkaat numeroidaan juoksevasti kokonaisluvuin alkaen numerosta 165 kaksi. Jos ehdokkaita ei voida lukumääränsä vuoksi järjestää ylhäältä alaspäin, on ne 166 järjestettävä kahdelle tai useammalle vierekkäiselle palstalle Ehdokkaiden yhdistelmä on viipymättä julkaistava ylioppilaskunnan virallisella 169 ilmoitustaululla ja, ellei voittamatonta estettä ilmene, viipymättä myös Oulun 170 ylioppilaslehdessä sekä muussa keskusvaalilautakunnan päättämässä paikassa. Riittävä määrä 171 yhdistelmiä on järjestettävä vaalitoimitsijoiden käyttöön Äänestysohjeet Jos vaaleja varten hyväksyttyjä ehdokkaita on enemmän kuin valittavia edustajia, 176 keskusvaalilautakunnan on annettava äänestysohjeet viimeistään 19. päivänä ennen 177 vaalipäivää pidettävässä kokouksessaan Aänestysohjeissa on mainittava seuraavat asiat, ellei se ole ilmeisen tarpeetonta: 180 1) ennakkoäänestyspaikkojen sijainti ja aukioloaika; 181 2) vaalipäivän äänestyspaikkojen sijainti ja aukioloaika; sekä 182 3) ohjeet sähköiseen äänestykseen osallistumiseksi Sähköisen vaalijärjestelmän vaatimukset Käytettävän sähköisen vaalijärjestelmän tulee toteuttaa seuraavat ehdot: 187 1) vaalijärjestelmän tietoturvan taso on riittävä; 188 2) äänestäjän henkilöllisyys varmistetaan uskottavasti ennen äänestämistä; 189 3) äänestäjän henkilöllisyyttä ei pystytä jälkikäteen yhdistämään mihinkään tiettyyn annettuun 190 ääneen; 191 4) äänestäjä voi käyttää äänioikeuttaan ainoastaan kerran; 192 5) vaalijärjestelmään tulee voida suorittaa annettujen äänten ja laskennan tarkistus 193 kuitenkaan äänestyssalaisuutta vaarantamatta; sekä 194 6) vaalijärjestelmä perustuu avoimeen lähdekoodiin. 195 Sähköiselle vaalijärjestelmälle tulee suorittaa aikaisintaan 4 kuukautta ennen vaalipäivää 196 tietoturvatarkastus, jonka toimittaa keskusvaalilautakunnan nimeämä riippumaton taho. 197 Tämän tahon voi nimetä myös edustajisto. Tietoturvatarkarkastuksesta annettu loppuraportti 198 on julkinen asiakirja sen saapuessa ylioppilaskuntaan. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KiRJEET; PL2SO, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANUILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , WArW.O ftfi

18 0 \VAV/ OULUN [(( YLIOPISTON J(( YLIOPPILASKUNTA Q Luku 200 VaativalmisteLut Vaatitoimitsijat Kirjekuoriäänestyksen toimittamista varten keskusvaalilautakunta asettaa tarpeellisen määrän 205 vaalitoimitsijoita. Vaalitoimitsija ei saa olla vaat.eissa ehdokkaana, eikä hän saa olla 206 keskusvaalilautakunnan jäsen tai varajäsen Keskusvaalilautakunnan nimeämät henkilöt, jotka eivät ole ehdolla vaalissa, valvovat 209 sähkäistä vaatia keskusvaalilautakunnan ohjeiden mukaisesti. Valvonnan tarkoituksena on 210 varmistaa vaalijärjestel.män toimivuus ja ehkäistä vaalivilppiä ÄänestysLippu Keskusvaal.ilautakunnan vahvistaman äänestyslipun sisäpuolelle on painettava otsikko, jossa 215 mainitaan, missä vaaleissa sitä on käytettävä sekä ympyrä ehdokkaan numeron merkitsemistä 216 varten Luku 219 Äänten Laskeminen ja vaalien tuloksen vahvistaminen Ennakkoäänten tarkistus Keskusvaal.ilautakunnan on tarkistettava vaalipäivänä ennakkoäänestyksessä annetut 224 kirjekuoriäänien lähetekuoret l.ähetekuorta avaamatta. Jos 225 1) ennakkoon äänestäneeltä henkilöllä ei ote vaal.iluettelon mukaan äänioikeutta; 226 2) lähetekuori on niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti voida päätellä, kuka henkilö on 227 äänestänyt; tai 228 3) lähetekuori on avonainen; 229 on lähetekuori jätettävä avaamatta, liitettävä pöytäkirjan oheen ja jätettävä huomioon 230 ottamatta Keskusvaalilautakunnan on tarkastettava vaalipäivänä sähköisessä uurnavaalissa annettujen 233 äänien ja äänten laskennan tarkistuksen jäl.keen ennakkoäänestyksessä annetut kuoriäänien 234 lähetekuoret lähetekuorta avaamatta, että henkilö on äänestänyt enintään yhden kerran. 235 Mikäli henkilö on äänestänyt: 236 1) ennakkoon kirjekuoriäänestyksessä useammin kuin kerran; tai 237 2) sähköisessä uurnaäänestyksessä ja ennakkoon kirjekuoriäänestyksessä; 238 on ennakkoäänestyksessä annetut lähetekuoret jätettävä avaamatta, liitettävä pöytäkirjan 239 oheen ja jätettävä huomioon ottamatta Jos henkilö on äänestänyt sähköisessä uurnavaalissa, merkitään hänet vaaliluetteloon 242 äänestäneeksi. Jos ennakkoäänestyksessä annettu kirjekuoriäänen lähetekuori voidaan 243 hyväksyä, merkitään vaaliluetteloon, että ähetekuoressa mainittu henkilö on äänestänyt Lähetekuoret aukaistaan ja vaalikuoret tarkistetaan vaal.isalaisuus säilyttäen. Jos vaatikuoreen 246 on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva tai muu asiaton merkintä, on vaalikuoret liitettävä 247 pöytäkirjan oheen ja äänestys jätettävä huomioon ottamatta. 248 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO. VIEPJ\ILUT: ERKKI Kl150 KAN17ILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: ,

19 0 \V/AVI! OULUN Q f(( J(( YLIOPISTON fl Vaatipäivän äänten tarkistus Keskusvaalilautakunnan on tarkistettava vaalipäivänä annetut kirjekuoriäänien lähetekuoret 252 lähetekuorta avaamatta. JOs 253 1) äänestäneellä henkilöllä ei ole vaaliluettelon mukaan äänioikeutta; 254 2) lähetekuori on niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti voida päätellä, kuka henkilö on 255 äänestänyt; tai 256 3) lähetekuori on avonainen; 257 on lähetekuori jätettävä avaamatta, liitettävä pöytäkirjan oheen ja jätettävä huomioon 258 ottamatta Keskusvaalilautakunnan on tarkastettava sähköisessä uurnavaalissa annettujen äänien ja 261 laskennan tarkistuksen jälkeen vaalipäivänä annetut kuoriäänien lähetekuoret lähetekuorta 262 avaamatta, että henkilö on äänestänyt enintään yhden kerran. Mikäli henkilö on äänestänyt: 263 1) vaalipäivän kirjekuoriäänestyksessä useammin kuin kerran; tai 264 2) sähköisessä uurnaäänestyksessä tai ennakkoon kirjekuoriäänestyksessä; 265 on vaalipäivänä annetut lähetekuoret jätettävä avaamatta, liitettävä pöytäkirjan oheen ja on 266 jätettävä huomioon ottamatta Jos henkilö on äänestänyt sähköisessä uurnavaalissa, merkitään hänet vaaliluetteloon 269 äänestäneeksi. Jos vaalipäivänä annettu kirjekuoriäänen lähetekuori voidaan hyväksyä, 270 merkitään vaaliluetteloon, että lähetekuoressa mainittu henkilö on äänestänyt Lähetekuoret aukaistaan ja vaalikuoret tarkistetaan vaalisalaisuus säilyttäen. Jos vaalikuoreen 273 on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva tai muu asiaton merkintä, on vaalikuoret liitettävä 274 pöytäkirjan oheen ja äänestys jätettävä huomioon ottamatta VaatituLoksen Laskenta Kirjekuoriäänestyksessä annetut hyväksytyt vaalikuoret lasketaan ja niiden lukumäärä 279 merkitään keskusvaalilautakunnan pöytäkirjaan. Lukumäärän laskennan jälkeen vaalikuoret 280 avataan. Keskusvaalilautakunnan on tarkastettava ja laskettava kunkin ehdokkaan hyväksi 281 annettujen hyväksyttyjen äänien kokonaismäärä ja mitättömien äänten määrä Mitätön äänestyslippu Kirjekuoriäänestyksen äänestyslippu on mitätön, jos: 286 1) vaalikuoressa on useampia tai muutakin kuin yksi äänestyslippu; 287 2) äänestyslippuna on käytetty muuta kuin keskusvaalilautakunnan vahvistamaa kyseisen 288 vaalin äänestyslippua; 289 3) äänestyslippu on leimaamaton; 290 4) ehdokkaan numero on merkitty siten, ettei selvästi ilmene, ketä ehdokasta se tarkoittaa; 291 5) äänestyslippuun on kirjoitettu äänestäjän nimi tai erityinen tuntomerkki taikka siihen on 292 tehty muunlainen asiaton merkintä Asiattomana ei pidetä äänestyslippuun tehtyä merkintää, joka ainoastaan selventää, ketä 295 ehdokasta äänestäjä on tarkoittanut äänestää Aänestyslippu ei ole mitätön, jos: 298 1) äänestysl.ippuun on tehty merkintä, joka ainoastaan selventää, ketä ehdokasta äänestäjä on 299 tarkoittanut äänestää, esimerkiksi vaaliliiton tai vaalirenkaan nimi; 300 2) numeromerkintä on yliviivattu ja uusi selvä numero on kirjoitettu; OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL2SO, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH; , WMN.OYY.FI

20 0 \V // OULUN YLIOPISTON 1 II YLIOPPILASKUNTA T( 301 3) numero on alj.eviivattu tai sen perässä on piste; 302 4) numero on piirretty äänestyslipussa oevan ympyrän ul.kopuoelie tai äänestyslipun 303 kääntäpuol.elie: 304 5) numero on imaistu kirjaimin; tai 305 6) ehdokkaan nimi on kirjoitettu kirjaimin ja nimi on yksikäsitteinen Ehdokkaiden vertausluvut Samaan vaalil.iittoon kuuwvat ehdokkaat järjestetään henki ökohtaisten äänimääriensä 310 suuruuden mukaan. Ehdokkaille annetaan väliaikaiset vertauswvut siten, että eniten ääniä 311 saanut ehdokas saa väliaikaiseksi vertauswvukseen vaaliliiton hyväksi annettujen äänien koko 312 Wkumäärän, toinen puol.et siitä, kol.mas kol.manneksen ja niin edelleen. Järjestyksessä n:s 313 ehdokas saa väl.iaikaiseksi vertauswvukseen n:nnen osan vaalil.iiton koko äänimäärästä. Jos 314 vaal.il.iitto ei kuulu vaalirenkaaseen, tul.ee näin asketusta väl.iaikaisesta vertausl.uvusta 315 ehdokkaan opuliinen vertausl.uku Vaalirenkaaseen kuuluvan, mutta vaaliliittoihin kuulumattoman ehdokkaan väliaikainen 318 vertausluku on hänen saamansa henkilökohtainen äänimäärä Vaal.irenkaaseen kuuluvat ehdokkaat järjestetään väl.iaikaisten vertausl.ukujensa suuruuden 321 mukaan. Tässä järjestyksessä annetaan ehdokkaille LopuU.iset vertausluvut siten, että 322 suurimman väl.iaikaisen vertausl.uvun saanut ehdokas saa LopuLliseksi vertausluvukseen 323 vaalirenkaan hyväksi annettujen äänien koko Lukumäärän, toinen puolet siitä, kolmas 324 kolmanneksen ja niin edelleen. Järjestyksessä n:s ehdokas saa LopuLLiseksi vertausluvukseen 325 n:nnen osan vaalirenkaan koko äänimäärästä Vaal.il.iittoihin ja vaalirenkaisiin kuulumattoman ehdokkaan l.opullinen vertausluku on hänen 328 saamansa äänimäärä Äänestyksen tulos ja vaalituloksen vahvistaminen Aänestyksen tuloksen määräämiseksi kirjoitetaan kaikkien ehdokkaiden nimet heidän 333 Lopullisten vertauslukujensa suuruuden mukaiseen järjestykseen ja kunkin ehdokkaan nimen 334 kohdau.e merkitään hänen l.opullinen vertauslukunsa. Jos äänimäärät tai vertausluvut ovat 335 yhtä suuret, ratkaistaan keskinäinen järjestys arpomall.a Keskusvaal.il.autakunta julistaa edustajistoon valituiksi nimisarjan alusta al.kaen niin monta 338 ehdokasta kuin edustajia on valittava Edustajan tilapäisen esteen tai esteellisyyden varalle keskusvaal.il.autakunta julistaa valituksi 341 vaaliliiton varajäseniksi vertauslukujen osoittamassa järjestyksessä niin monta varajäsentä 342 kuin varsinaisia edustajia on vaaliliitosta valittu, ellei vaaliliitossa ol.evien ehdokkaiden 343 Lukumäärästä muuta johdu. Vaaliliitto, josta tul.ee valituksi yksi varsinainen edustaja, saa 344 kuitenkin kaksi varajäsentä, ellei vaal.il.iitossa ole vain kaksi ehdokasta. 345 OLJI.UN YLiOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: , WNW.OYY.FI

21 0 \V II OULUN J( (( YLIOPISTON 1 II YLIOPPILASKUNTA Luku 347 Täydentävät määräykset Vaatirauha Ennakkoäänestys- ja äänestyspaikalla tai sen välittömässä l.äheisyydessä ei saa pitää puheita, 352 Laittaa esille tai jakaa vaahmainoksia eikä millään tavoin vaikuttaa tai yrittää vaikuttaa 353 äänestäjien vaalivapauteen Saapuvilla olevien on noudatettava niitä määräyksiä, joita vaalitoimitsija harkitsee 356 tarpeelliseksi antaa järjestyksen ylläpitämiseksi ja vaalitoimituksen häiriöttömän kulun 357 turvaamiseksi ÄänestysLippujen ja muiden vaaliasiakirjojen säilyttäminen Keskusvaatilautakunnan on pantava äänestysliput ja kappale ehdokkaiden yhdistelmää 362 pakkaukseen, joka sinetöidään. Pakkaus on säilytettävä, kunnes kyseistä vaalia seuraavien 363 vaalien vaalitulos on vahvistettu Pysyvästi säilytettäviä asiakirjoja ovat keskusvaalilautakunnan pöytäkirjat liitteineen sekä 366 ehdokkaiden yhdistelmä. Muu pöytäkirjan ohessa tai sen ulkopuolella säilytettävä materiaali 367 kuten esimerkiksi ehdokasasettelussa ylioppilaskuntaan jätetyt asiakirjat ja niitä koskevia 368 huomautuksia koskeva kirjeenvaihto, huomioimatta jätetyt lähete- ja vaalikuoret sekä 369 vaaliluettelot on säilytettävä, kunnes kyseistä vaalia seuraavien edustajistovaalien vaalitulos 370 on vahvistettu. Hyväksytyt vaalikuoret hävitetään ääntenlaskennan jälkeen Vaatien uusiminen Jos vaalitoimitsijan, keskusvaalilautakunnan, päätös tai toimenpide on ollut ylioppilaskunnan 375 sääntöjen, vaalijärjestyksen tai vaalijärjestyksen nojalla annettujen ohjeiden vastainen ja tämä 376 on ilmeisesti saattanut vaikuttaa vaalien tulokseen, keskusvaalil.autakunnan on määrättävä 377 järjestettäväksi uudet vaalit, jollei vaalien tulos ole oikaistavissa Keskusvaalilautakunnan on järjestettävä uudet vaalit viipymättä. Vaaleissa käytetään 380 muuttamattomina samaa ehdokkaiden yhdistelmää ja vaaliluetteloa kuin kumotuissa 381 vaaleissa on käytetty. Kumotuissa vaaleissa valituksi tulleet edustajat pysyvät toimessaan, 382 kunnes uusien vaalien tulos on vahvistettu, ellei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää Täydentävät ohjeet Tarkempia määräyksiä ja ohjeita tämän vaalijärjestyksen soveltamisesta antaa tarvittaessa 387 keskusvaalilautakunta. Tarvittaessa keskusvaalilautakunta laatu ohjeet neuvoa-antavan 388 jäsenäänestyksen järjestelyistä Voima antuto Tällä vaalijärjestyksellä kumotaan edustajiston vahvistama vaalijärjestys siihen 393 myöhemmin tehtyine muutoksineen Tämä vaalijärjestys tulee voimaan välittömästi hallituksen toimeenpanopäätöksen jälkeen. OULUN YLIOPISTON YUOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANT11LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, OULU. PUH: ,

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys: 1. luku Yleistä 1 Soveltamisala 2 Vaalimenetelmä 3 Ylioppilaskunnan vaaliorganisaatio 4 Määräpäivien muuttaminen 2. luku Vaalikuulutus, vaaliasiakirjat ja vaaliluettelo 5 Vaalikuulutus 6 Äänestyksen

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu O O ( T( KUNTA Hallituksen kokouksei OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 13/2015 Aika: 23.4 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso

Lisätiedot

Vaali toimitetaan hallituksen vahvistamien ohjeiden mukaisesti.

Vaali toimitetaan hallituksen vahvistamien ohjeiden mukaisesti. Vaalijärjestys Valtuusto 2.9.2014 VALTUUSTON VAALI 1 VAALITAPA Tässä vaalijärjestyksessä Kelan toimihenkilöt ry:tä kutsutaan yhdistykseksi, jonka valtuuston varsinaiset ja varajäsenet valitaan yhdistyksen

Lisätiedot

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), Oulu.

Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 1/2017 Aika: Torstai 2.3.2017 klo 17.00 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa L2. Osoite on Erkki-Koison Kanttilan katu 1 (R-ovi), 90570 Oulu.

Lisätiedot

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (OP-Pohjola-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, 90570 Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta.

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (OP-Pohjola-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, 90570 Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2015 Aika: Keskiviikko 25.11.2015 klo 17.00 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (OP-Pohjola-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan

Lisätiedot

O ( ( LKUNTA. O A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2015. Aika: 1.10.2015 klo 13.00

O ( ( LKUNTA. O A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2015. Aika: 1.10.2015 klo 13.00 O A\v OULUN O ( ( LKUNTA Hallituksen kokoukse OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2015 Aika: 1.10.2015 klo 13.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Mallivaalijärjestys A (hallitus valitaan ammattiosaston kokouksessa)

Mallivaalijärjestys A (hallitus valitaan ammattiosaston kokouksessa) 1 VAALITAPA Tehyn Järvenpään ammattiosasto ry:n sääntöjen 13 :ssä mainitut hallituksen varsinaiset jäsenet ja heidän varajäsenensä sekä ammattiosaston edustajat paikallisosaston kokouksiin valitaan ammattiosaston

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2016. Aika: 3.3.2016 klo 8.00

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2016. Aika: 3.3.2016 klo 8.00 0 O Y ( KUNTA Hallituksen kokouks. YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2016 Aika: 3.3.2016 klo 8.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan

Lisätiedot

O \\VIA\VII OULUN. fl fl YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 17/2015. Yli Wi YLIOPISTON

O \\VIA\VII OULUN. fl fl YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 17/2015. Yli Wi YLIOPISTON O \\VIA\VII OULUN. Yli Wi YLIOPISTON fl fl YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 17/2015 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 17/2015 Aika: 7.7 klo 16.30 Pöytäkirja Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

o \\V/A\Vll OULUN III III YLIOPPILASKUNTA Yli Yli OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 22/2015 Aika: 14.9.2015 klo 8.

o \\V/A\Vll OULUN III III YLIOPPILASKUNTA Yli Yli OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 22/2015 Aika: 14.9.2015 klo 8. o \\V/A\Vll OULUN Yli Yli YLIOPISTON III III YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 22/2015 Poytakirja Hallituksen kokouksen 22/2015 Aika: 14.9.2015 klo 8.30 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan vuonna 2009 hyväksytty vaalijärjestys. Hallintosäännön 2015 muutokset huomioitu.

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan vuonna 2009 hyväksytty vaalijärjestys. Hallintosäännön 2015 muutokset huomioitu. Sisällys: 1. luku Yleistä 1 Säännöstön soveltaminen 2 Vaalien järjestämisajankohta 2. luku Keskusvaalilautakunta 3 Keskusvaalilautakunnan tehtävät 4 Äänestysalueet ja äänestyspaikat 5 Vaalilautakunnat

Lisätiedot

O f i f K1JNTA. o A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2014. Aika: 12.11.2014 klo 10.00. Paikka:

O f i f K1JNTA. o A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2014. Aika: 12.11.2014 klo 10.00. Paikka: o A\v OULUN O f i f K1JNTA Hallituksen kokouksepn02 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 35/2014 Aika: 12.11.2014 klo 10.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

(, wf wi YLIOPISTON Pöytäkirja

(, wf wi YLIOPISTON Pöytäkirja O OULUN (, wf wi YLIOPISTON Pöytäkirja III III YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 26/2013 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 26/2013 Aika: 2 9.7.2013 klo 12.00 Paikka: Jäsenet: Valle Uimonen

Lisätiedot

Yliopistolain (558/2009) 14 :n nojalla yliopiston hallitus on hyväksynyt seuraavan johtosäännön:

Yliopistolain (558/2009) 14 :n nojalla yliopiston hallitus on hyväksynyt seuraavan johtosäännön: VAALIJOHTOSÄÄNTÖ 1 (5) Yliopistolain (558/2009) 14 :n nojalla yliopiston hallitus on hyväksynyt seuraavan johtosäännön: 1 Yliopistoon kuuluminen Yliopistoon kuuluvaksi katsotaan jäseniä ja varajäseniä

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan VAALIJÄRJESTYS. I luku: Yleisiä määräyksiä

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan VAALIJÄRJESTYS. I luku: Yleisiä määräyksiä Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan VAALIJÄRJESTYS I luku: Yleisiä määräyksiä 1 Vaalijärjestyksen voimassaolo Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaalissa sekä suoritettaessa jäsenäänestyksiä

Lisätiedot

O \\V/A\Vh OULUN. III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 38/2014. W W YLIOPISTON Päytäkirja

O \\V/A\Vh OULUN. III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 38/2014. W W YLIOPISTON Päytäkirja O \\V/A\Vh OULUN W W YLIOPISTON Päytäkirja III III YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 38/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 38/2014 Aika: 20.11.2014 klo 11.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Paikka: Luentosali L2, Linnanmaan kampus (Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, R-ovi, Oulu)

Paikka: Luentosali L2, Linnanmaan kampus (Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, R-ovi, Oulu) OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 7/2017 Aika: Keskiviikko 22.11.2017 klo 17.00 Paikka: Luentosali L2, Linnanmaan kampus (Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, R-ovi, 90570 Oulu) 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Tässä vaaliohjesäännössä määrätään Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O Diakon edustajistovaalin sekä jäsenäänestysten toteuttamisesta.

Tässä vaaliohjesäännössä määrätään Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O Diakon edustajistovaalin sekä jäsenäänestysten toteuttamisesta. VAALIOHJESÄÄNTÖ I LUKU: YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tarkoitus Tässä vaaliohjesäännössä määrätään Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O Diakon edustajistovaalin sekä jäsenäänestysten toteuttamisesta.

Lisätiedot

Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl

Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl 11 O k\v/a\vii OULUN Pöytäkirja (((,»)Y(( Y(( YLIOPISTON Kokouksen nro 44/2013 fl OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 44/2013 Aika: 19.12.2013 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto,

Lisätiedot

Helsingin yliopiston vaalijohtosääntö (Kanslerin vahvistama , 4, 33 ja 42 muutettu ) 2 luku VAALIVIRANOMAISET

Helsingin yliopiston vaalijohtosääntö (Kanslerin vahvistama , 4, 33 ja 42 muutettu ) 2 luku VAALIVIRANOMAISET 1 HELSINGIN YLIOPISTO Keskusvaalilautakunta 29.8.2006/kr-k KAMPUSTEN VAALILAUTAKUNTIEN TEHTÄVÄT Helsingin yliopiston vaalijohtosääntö (Kanslerin vahvistama 14.2.2003, 4, 33 ja 42 muutettu 16.2.2005) 2

Lisätiedot

o \\V/A\Vll OULUN III UI YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 6/2015 Wi Yli YLIOPISTON Pöytäkfrja

o \\V/A\Vll OULUN III UI YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 6/2015 Wi Yli YLIOPISTON Pöytäkfrja o \\V/A\Vll OULUN Wi Yli YLIOPISTON Pöytäkfrja III UI YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 6/2015 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 6/2015 Aika: 19.2.2015 ko 12.00 Paikka: YlioppRaskunnan

Lisätiedot

o \\VIA\VII OULUN III III YLIOPPILASKUNTA Y(1 Yli YLIOPISTON

o \\VIA\VII OULUN III III YLIOPPILASKUNTA Y(1 Yli YLIOPISTON o \\VIA\VII OULUN Y(1 Yli YLIOPISTON III III YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 25/2015. Poytäkirja Aika: 12.10.2015 klo 8.15 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone

Lisätiedot

O f T( KUNTA. A\v OULUN

O f T( KUNTA. A\v OULUN o O f A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokouks2i OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2015 Aika: 14.1.2015 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 19/2013 Aika: 23.5.2013 klo 10.15 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet:

Lisätiedot

Mallivaalijärjestys B (hallitus valitaan ammattiosaston kokouksessa, mutta voidaan käyttää myös posti- tai sähköistä äänestystä)

Mallivaalijärjestys B (hallitus valitaan ammattiosaston kokouksessa, mutta voidaan käyttää myös posti- tai sähköistä äänestystä) Mallivaalijärjestys B (hallitus valitaan ammattiosaston kokouksessa, mutta voidaan käyttää myös posti- tai sähköistä äänestystä) 1 VAALITAPA Tehyn NordLabin ammattiosasto ry:n sääntöjen 13 :ssä mainitut

Lisätiedot

OYY:n toimisto, keskitila Olkkari. Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs (2nd floor) Oulu

OYY:n toimisto, keskitila Olkkari. Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs (2nd floor) Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 4/2015 Aika: Keskiviikko 14.10.2015 klo 17.00 Paikka: OYY:n toimisto, keskitila Olkkari. Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs (2nd floor) 90570

Lisätiedot

Oifr r( o A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2015. Aika: 18.3.2015 klo 14.30

Oifr r( o A\v OULUN OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2015. Aika: 18.3.2015 klo 14.30 Oifr r( o A\v OULUN Hallituksen kokouks2 < OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 9/2015 Aika: 18.3.2015 klo 14.30 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki

Lisätiedot

15 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen. 17 Kuntavaalien 2017 ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

15 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen. 17 Kuntavaalien 2017 ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen Puumala Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Aika 31.03.2017, klo 18:21-19:16 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnantalo Käsitellyt asiat 15 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

o \\V/A\VII OULUN fli Ifl YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 28/2013 Yli Yl/ YLIOPISTON Pöytäkirja

o \\V/A\VII OULUN fli Ifl YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 28/2013 Yli Yl/ YLIOPISTON Pöytäkirja o \\V/A\VII OULUN Yli Yl/ YLIOPISTON Pöytäkirja fli Ifl YLIOPPILASKUNTA Kokouksen nro 28/2013 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 28/2013 Aika: 21.8.2013 klo 14.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

18 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen. 20 Kuntavaalien 2017 ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

18 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen. 20 Kuntavaalien 2017 ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen Puumala Pöytäkirja 5/2017 1 (10) Aika 04.04.2017, klo 17:59-18:53 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnantalo Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

ÄÄNESTYS- JA VAALIJÄRJESTYS

ÄÄNESTYS- JA VAALIJÄRJESTYS ÄÄNESTYS- JA VAALIJÄRJESTYS 24.11.2016 Äänestys- ja vaalijärjestyksen tarkoitus 1.1 Suomen Farmasialiiton edustajiston vaalissa noudatetaan yhdistyslakia, liiton sääntöjä ja tätä äänestys- ja vaalijärjestystä.

Lisätiedot

EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS HALLITUKSEN ESITYS EDUSTAJISTON KOKOUKSELLE

EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS HALLITUKSEN ESITYS EDUSTAJISTON KOKOUKSELLE PIELISEN OSUUSPANKKI EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS HALLITUKSEN ESITYS EDUSTAJISTON KOKOUKSELLE 17.3.2011 1 Vaalien aika ja äänestystapa Pielisen Osuuspankin sääntöjen 12 :ssä mainittu edustajiston jäsenten

Lisätiedot

21 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen. 23 Kuntavaalien 2017 ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

21 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen. 23 Kuntavaalien 2017 ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen Puumala Pöytäkirja 6/2017 1 (10) Aika 07.04.2017, klo 18:59-19:22 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnantalo Käsitellyt asiat 21 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2014. Aika: 27.1.2014 klo 9.00. Paikka:

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2014. Aika: 27.1.2014 klo 9.00. Paikka: 1 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 4/2014 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2014 Aika: Paikka: 27.1.2014 klo 9.00 Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone

Lisätiedot

Paikka: Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kampus, luentosali 101A, Aapistie 5 A, 90220 Oulu.

Paikka: Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kampus, luentosali 101A, Aapistie 5 A, 90220 Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 2/2015 Aika: tiistai 21.4.2015 klo 17.00 Paikka: Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kampus, luentosali 101A, Aapistie 5 A, 90220 Oulu.

Lisätiedot

O1f ( LKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2016

O1f ( LKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2016 O1f ( LKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 24/2016 Hattitu ksen kokouks.6 Aika: 1.9.2016 klo 9.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso

Lisätiedot

24 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

24 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen Puumala Pöytäkirja 7/2017 1 (9) Aika 09.04.2017, klo 15:58-21:07 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnantalo Käsitellyt asiat 24 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Paikka: Luentosali L2, Linnanmaan kampus (Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, R-ovi, Oulu)

Paikka: Luentosali L2, Linnanmaan kampus (Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, R-ovi, Oulu) OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 5/2017 Aika: Tiistai 10.10.2017 klo 16.30 Paikka: Luentosali L2, Linnanmaan kampus (Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, R-ovi, 90570 Oulu) 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

O Y( A\v OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Aika: 12.22015 klo 12.00. Paikka:

O Y( A\v OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015. Aika: 12.22015 klo 12.00. Paikka: O Y( A\v ( OULUN KUNTA Hallituksen kokouks OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 5/2015 Aika: 12.22015 klo 12.00 Paikka: Y1ioppiaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki

Lisätiedot

Paikka: Luentosali L2, Linnanmaan kampus (Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, R-ovi, Oulu)

Paikka: Luentosali L2, Linnanmaan kampus (Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, R-ovi, Oulu) OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 8/2017 Aika: Tiistaina 5.12.2017 klo 17.00 Paikka: Luentosali L2, Linnanmaan kampus (Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, R-ovi, 90570 Oulu) 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Asiakirjassa valtuutetaan yksi sen allekirjoittajista toimimaan vaaliliiton asiamiehenä ja yksi asiamiehen varamiehenä.

Asiakirjassa valtuutetaan yksi sen allekirjoittajista toimimaan vaaliliiton asiamiehenä ja yksi asiamiehen varamiehenä. Vaalijärjestys 1 Vaalijärjestyksen tarkoitus Tällä vaalijärjestyksellä määritellään menettelytavat valittaessa edustajiston jäseniä, vaaleissa, jotka koskevat puheenjohtajien, muiden hallituksen jäsenten

Lisätiedot

O f. T( KUNTA Hallituksen kokouks2

O f. T( KUNTA Hallituksen kokouks2 O O f T( KUNTA Hallituksen kokouks2 YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016 Aika: 8.1.2016 klo 12.00 Paikka: Jäsenet: Kati Hannita Veera Alahuhta Terje Juutilainen Joonas Kivioja Maria Ronkainen

Lisätiedot

EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS (vain yksi äänestysalue) EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS (vain yksi äänestysalue) MUUTOKSET.

EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS (vain yksi äänestysalue) EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS (vain yksi äänestysalue) MUUTOKSET. EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS (vain yksi äänestysalue) Voimassa oleva 1 Vaalien aika ja äänestystapa Ikaalisten Osuuspankin sääntöjen 12 :ssä mainittu edustajiston jäsenten vaali toimitetaan osuuspankin

Lisätiedot

III III YLIOPPILASKUNTA

III III YLIOPPILASKUNTA PJ Sih j4 o Pöytäkirja ((1 Y(f YLIOPISTON HaWtuksen kokouksen III III YLIOPPILASKUNTA 4/2015 YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 4/2015 Aika: 5.2.2015 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto,

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus. Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B Oulu Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus Aika: 1.2.2012 klo 13:00 Paikka: Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimisto, Mannenkatu 1 B 90130 Oulu Jäsenet: Lisäksi: Eero Manninen (PJ) Aino-Kaisa Manninen

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, Oulu 0 A\v OULUN O Y ( KUNTA Hallituksen kokoukse2 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 27/2015 Aika: 21.10.2015 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 26/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, X-ovi, 2.

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 26/2012. Ylioppilaskunnan toimisto, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, X-ovi, 2. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 26/2012 Aika: 4.10.2012 klo 12:00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, Erkki Koiso-Kanttilankatu 1, X-ovi, 2. Krs 90570 Oulu Jäsenet: Eero Manninen (PJ)

Lisätiedot

VALTUUSKUNNAN VAALIJÄRJESTYS (Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 12.12.2003, muutokset hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa

VALTUUSKUNNAN VAALIJÄRJESTYS (Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 12.12.2003, muutokset hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 1 (5) 9.12.2011 VALTUUSKUNNAN VAALIJÄRJESTYS (Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 12.12.2003, muutokset hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 9-10.12.2011) 1 Suomen Lääkäriliiton valtuuskunnan vaalissa

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS. 1 Vaalien aika ja äänestystapa

PIHTIPUTAAN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS. 1 Vaalien aika ja äänestystapa Edustajiston vaalijärjestys, yksi jäsenalue 1 (5) PIHTIPUTAAN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalien aika ja äänestystapa Pihtiputaan Osuuspankin sääntöjen 14 :ssä mainittu edustajiston jäsenten

Lisätiedot

Tehy Tehyn ammattiosaston mallivaalijärjestys V103. Valtuuston kokous 27.5.2003 27.5.2003 1 (7)

Tehy Tehyn ammattiosaston mallivaalijärjestys V103. Valtuuston kokous 27.5.2003 27.5.2003 1 (7) Valtuuston kokous 27.5.2003 27.5.2003 1 (7) 1 ' VAALITAPA Tehyn... ammattiosasto ry:n sääntöjen 13 ':ssä mainitut hallituksen varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä valitaan ammattiosaston

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1- ovi, 2.krs, Oulu

Ylioppilaskunnan toimisto, Oulun yliopisto, Erkki Koiso-Kanttilan katu 1, X1- ovi, 2.krs, Oulu OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 10/2013 Aika: 28.2.2013 klo 10.00 Paikka: Jäsenet: Valle Uimonen Laura Pistemaa Jaana Isohätälä Juuli Juntura Jaakko Mäki-Petäjä Tuija Patana Ville

Lisätiedot

POHJOIS-HÄMEEN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS

POHJOIS-HÄMEEN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 (5) Vaalijärjestys on OP Osuuskunnan hallintoneuvoston 9.6.2016 vahvistaman mallivaalijärjestyksen mukainen POHJOIS-HÄMEEN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalien järjestäminen ja ajankohta

Lisätiedot

KAINUUN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS. 1 Vaalien aika ja äänestystapa. 2 Jäsenalueittain valittavien edustajien lukumäärä

KAINUUN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS. 1 Vaalien aika ja äänestystapa. 2 Jäsenalueittain valittavien edustajien lukumäärä 1 (5) KAINUUN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalien aika ja äänestystapa Kainuun Osuuspankin sääntöjen 14 :ssä mainittu edustajiston jäsenten vaali toimitetaan osuuspankin jäsenten äänestyksellä

Lisätiedot

1 Vaalien järjestäminen ja ajankohta. 2 Äänestystapa KESKI-UUDENMAAN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS

1 Vaalien järjestäminen ja ajankohta. 2 Äänestystapa KESKI-UUDENMAAN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 (5) KESKI-UUDENMAAN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalien järjestäminen ja ajankohta 2 Äänestystapa Osuuspankin sääntöjen 13 :ssä mainitut edustajiston vaalit toimitetaan osuuspankin omistaja-asiakkaiden

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 34/2012

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 34/2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 34/2012 Aika: 4.12.2012 klo 16.00 Paikka: Oulun yliopisto, sali TA105 Jäsenet: Eero Manninen (PJ) Aino-Kaisa Manninen Veera Adolfsen Janne Hakkarainen

Lisätiedot

Yliopistokollegion, hallituksen ja tiedekuntaneuvostojen opiskelijajäsenet valitsee Tampereen yliopiston

Yliopistokollegion, hallituksen ja tiedekuntaneuvostojen opiskelijajäsenet valitsee Tampereen yliopiston 1 (6) TAMPEREEN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ Tampereen yliopiston hallitus hyväksynyt 4.11.2016 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Tätä vaalijohtosääntöä sovelletaan yliopistokollegion, yliopiston hallituksen sekä yliopistolain

Lisätiedot

o \\VIA\VII OULUN III III YLIOPPILASKUNTA W YLIOPISTON pöytäkirja OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 19/2015

o \\VIA\VII OULUN III III YLIOPPILASKUNTA W YLIOPISTON pöytäkirja OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 19/2015 o \\VIA\VII OULUN W YLIOPISTON pöytäkirja HaLlituksen kokouksen 19/2015 III III YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 19/2015 Aika: 27.8.2015 ko 13.30 Paikka: Leirikeskus

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Vaalijärjestys

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Vaalijärjestys Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Vaalijärjestys 8.11.2013 Sivu 1 / 16 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan vaalijärjestys I luku Yleisiä määräyksiä 1 Vaalijärjestyksen

Lisätiedot

Sanna Pitkänen jäsen, poissa Heikki Rantasalo jäsen, saapui käsiteltäessä :ä 7 Arja Suominen jäsen Aarno Toivonen jäsen

Sanna Pitkänen jäsen, poissa Heikki Rantasalo jäsen, saapui käsiteltäessä :ä 7 Arja Suominen jäsen Aarno Toivonen jäsen PÖYTYÄN SEURAKUNTA VAALILAUTAKUNTA KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA/ PÖYTÄKIRJA 3/2016 Aika 30.9.2016 klo 18.00 Paikka Pöytyän kirkkoherranvirasto Läsnä Matti Kaipainen puheenjohtaja Ilkka Ali-Rontti jäsen Hilkka

Lisätiedot

Tämän ohjesäännön lisäksi noudatetaan edustajistovaalien järjestämisessä voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä opiskelijakunnan sääntöjä.

Tämän ohjesäännön lisäksi noudatetaan edustajistovaalien järjestämisessä voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä opiskelijakunnan sääntöjä. 1 Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta VAALIOHJESÄÄNTÖ I luku Yleisiä määräyksiä 1 Voimassaolo Tämä ohjesääntö toimii yhdistyslain tarkoittamana äänestys- ja vaalijärjestyksenä Seinäjoen ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

II luku Keskusvaalilautakunta VAALIJÄRJESTYS. I luku Yleisiä määräyksiä. III luku Ehdokasasettelu, vaaliliitto ja vaalirengas

II luku Keskusvaalilautakunta VAALIJÄRJESTYS. I luku Yleisiä määräyksiä. III luku Ehdokasasettelu, vaaliliitto ja vaalirengas Sivu 1/6 VAALIJÄRJESTYS Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston hyväksymä 27.1.2010, muokkaama 20.5.2013, 22.4.2015 ja. I luku Yleisiä määräyksiä 1 Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston

Lisätiedot

EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS MUUTOSESITYS EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS VOIMASSA OLEVA. 1 Vaalien aika ja äänestystapa. 1 Vaalien aika, äänestystapa

EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS MUUTOSESITYS EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS VOIMASSA OLEVA. 1 Vaalien aika ja äänestystapa. 1 Vaalien aika, äänestystapa EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS VOIMASSA OLEVA EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS MUUTOSESITYS 1 Vaalien aika, äänestystapa Pohjolan Osuuspankin sääntöjen 12 :ssä mainittu edustajiston jäsenten vaali toimitetaan

Lisätiedot

VAALIAIKATAULU. Seurakuntavaalit Valmistavat toimenpiteet

VAALIAIKATAULU. Seurakuntavaalit Valmistavat toimenpiteet VAALIAIKATAULU Seurakuntavaalit 2018 1 viimeistään 31.5. (suositus; hyvissä ajoin ennen kesälomakautta huhti - toukokuussa) Valmistavat toimenpiteet 1. Kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto valitsee vaalilautakunnan

Lisätiedot

Kettumäki Jukka. Muut Tuominen Pirjo keskusvaalilautakunnan sihteeri

Kettumäki Jukka. Muut Tuominen Pirjo keskusvaalilautakunnan sihteeri Iitin kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Keskusvaalilautakunta 23.05.2014 Aika Perjantai 23.05.2014 klo 19:05-19:18 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Leinonen Heikki Salonen Irmeli Kakko

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2014. PJ Siht Pkt Pkt

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2014. PJ Siht Pkt Pkt 0 O f A\v OULUN j( SNKUNTA kokoukse.a4 Hallituksen OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 12/2014 Aika: 31.3.2014 klo 9.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 29/2012. Oulun yliopisto, Linnanmaan kampus, vihreät naulakot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 29/2012. Oulun yliopisto, Linnanmaan kampus, vihreät naulakot OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 29/2012 Aika: 7.11.2012 klo 12.00 Paikka: Oulun yliopisto, Linnanmaan kampus, vihreät naulakot Jäsenet: Eero Manninen (PJ) Aino-Kaisa Manninen Veera

Lisätiedot

HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS

HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalin aika ja edustajiston jäsenten lukumäärä Osuuskunnan sääntöjen 11 :ssä mainitun edustajiston jäsenten vaali toimitetaan osuuskaupan jäsenten

Lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajat: Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: Tiistaina 11.4.

Pöytäkirjantarkastajat: Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: Tiistaina 11.4. REISJÄRVEN KUNTA KESKUSVAALILAUTAKUNTA 7/2017 PÖYTÄKIRJA Aika: Sunnuntai 9.4.2017 klo 17 21:32 Paikka: Kunnantalo, kokoushuone 2 Läsnä: Rajala Tiina, pja Hautala Teuvo, vpja Lehto Juhani, j Jylkkä Inga,

Lisätiedot

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin valtuuskunnan vaalissa noudatetaan yhdistyslakia, seuran sääntöjä sekä tätä äänestys- ja vaalijärjestystä.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin valtuuskunnan vaalissa noudatetaan yhdistyslakia, seuran sääntöjä sekä tätä äänestys- ja vaalijärjestystä. 1 Äänestys- ja vaalijärjestys 1 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin valtuuskunnan vaalissa noudatetaan yhdistyslakia, seuran sääntöjä sekä tätä äänestys- ja vaalijärjestystä. 2 Hallitus määrää joka kolmas

Lisätiedot

2 Vaalioikeutettu ja vaalikelpoinen on jokainen vaaliluetteloon merkitty Lapin yliopiston henkilökuntaan kuuluva täysivaltainen henkilö,

2 Vaalioikeutettu ja vaalikelpoinen on jokainen vaaliluetteloon merkitty Lapin yliopiston henkilökuntaan kuuluva täysivaltainen henkilö, LAPIN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ 1 luku Yleistä 1 Lapin yliopiston yliopistokollegion, hallituksen ja tiedekuntaneuvostojen yliopiston henkilökuntaa edustavat jäsenet valitaan vaaleilla sen mukaan kuin

Lisätiedot

O \\V/A\VII OULUN III III YLIOPPILASKUNTA. Wf Yli YLIOPISTON OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 21/2015.

O \\V/A\VII OULUN III III YLIOPPILASKUNTA. Wf Yli YLIOPISTON OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 21/2015. O \\V/A\VII OULUN Wf Yli YLIOPISTON III III YLIOPPILASKUNTA OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITU KSEN KOKOUS 21/2015 Poytakirja Hallituksen kokouksen 21/2015 Aika: 11.9.2015 klo 12.00 Paikka: Jäsenet:

Lisätiedot

TrT T f ( YLIOPPWASKUNTA Hallituksen kokouksen

TrT T f ( YLIOPPWASKUNTA Hallituksen kokouksen c TrT T f ( YLIOPPWASKUNTA Hallituksen kokouksen WI #/ YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 33/2016 Aika: 17.11.2016 klo 10.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone YL136-1, Oulun yliopisto,

Lisätiedot

VAALIJÄRJESTYS. I luku Yleisiä määräyksiä. III luku Ehdokasasettelu, vaaliliitto ja vaalirengas. II luku Keskusvaalilautakunta

VAALIJÄRJESTYS. I luku Yleisiä määräyksiä. III luku Ehdokasasettelu, vaaliliitto ja vaalirengas. II luku Keskusvaalilautakunta VAALIJÄRJESTYS Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston hyväksymä 27.1.2010, muokkaama 20.5.2013 ja 22.4.2015. I luku Yleisiä määräyksiä 1 Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston vaaleissa

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018. Keskusvaalilautakunta

SAVONLINNAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018. Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta 26.01.2018 1 Aika 26.01.2018 kello 19:00-19:32 Paikka Keskusvaalilautakunnan toimisto Läsnä Hirvonen Asko puheenjohtaja Kerman Juhani varapuheenjohtaja Härkönen Elina jäsen Kosonen

Lisätiedot

Kettumäki Jukka. Muut Tuominen Pirjo keskusvaalilautakunnan sihteeri

Kettumäki Jukka. Muut Tuominen Pirjo keskusvaalilautakunnan sihteeri Iitin kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Keskusvaalilautakunta 17.04.2015 Aika Perjantai 17.04.2015 klo 19:03-19:20 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Leinonen Heikki Salonen Irmeli Kakko

Lisätiedot

Jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä on yksi (1) ääni. Ääntä voi käyttää vain henkilökohtaisesti. Äänestyksessä noudatetaan vaalisalaisuutta.

Jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä on yksi (1) ääni. Ääntä voi käyttää vain henkilökohtaisesti. Äänestyksessä noudatetaan vaalisalaisuutta. Vaalijärjestys I LUKU - Yleisiä määräyksiä 1 Vaalijärjestyksen voimassaolo Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (myöhemmin opiskelijakunta) edustajistovaalissa sekä ja suoritettaessa jäsenäänestyksiä

Lisätiedot

Tässä vaaliohjesäännössä määrätään Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaalin sekä jäsenäänestysten toteuttamisesta.

Tässä vaaliohjesäännössä määrätään Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaalin sekä jäsenäänestysten toteuttamisesta. VAALIOHJESÄÄNTÖ I LUKU: YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tarkoitus Tässä vaaliohjesäännössä määrätään Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaalin sekä jäsenäänestysten toteuttamisesta. II LUKU:

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON VÄITÖSKIRJATUTKIJAT

HELSINGIN YLIOPISTON VÄITÖSKIRJATUTKIJAT Helsingin yliopiston väitöskirjatutkijoiden hallituksen hyväksymä 2.10.2017 HELSINGIN YLIOPISTON VÄITÖSKIRJATUTKIJAT OHJESÄÄNTÖ TOHTORIKOULUTETTAVIEN EDUSTAJIEN VALINTATAVASTA I luku Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (Arina-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta.

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (Arina-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 1/2016 Aika: Keskiviikko 24.2.2016 klo 17.00 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (Arina-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu,

Lisätiedot

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (KL 7:4,1). Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eeva Hänninen ja Hilkka Juntunen.

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (KL 7:4,1). Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eeva Hänninen ja Hilkka Juntunen. SUOMUSSALMENSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 VAALILAUTAKUNTA Aika 1.10.2014 kello 16.00 Paikka Läsnä Risto Kormilainen pj Teuvo Saharinen jäsen Hilkka Juntunen jäsen Eeva Hänninen jäsen Paavo Kovalainen jäsen

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS

HELSINGIN SEUDUN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS HELSINGIN SEUDUN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalien aika ja äänestystapa Vaaleilla valittavien edustajien vaali: Helsingin Seudun Osuuspankin sääntöjen 13 :ssä mainittu Vaaleilla valittavien

Lisätiedot

Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön

Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön JOHTOSÄÄNTÖ 1(10) 8.10.2012 HELSINGIN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. Johtosääntöön on tehty seuraavat muutokset ja lisäykset: 1 :n 1. ja 4.

Lisätiedot

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (Arina-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta.

Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (Arina-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, Oulu. Sisäänkäynti X-ovesta. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 7/2015 Aika: Torstai 10.12.2015 klo 16.30 Paikka: Linnanmaan kampuksella luentosalissa TA105 (Arina-sali). Osoite on Erkki Koiso- Kanttilan katu, 90570

Lisätiedot

Jäsenet: Vahtera, Helle, puheenjohtaja on Kallio, Sinikka. Kinnala, Aaro Laiho-Virtanen, Lilja Laivo, Olli Laivoranta, Jorma

Jäsenet: Vahtera, Helle, puheenjohtaja on Kallio, Sinikka. Kinnala, Aaro Laiho-Virtanen, Lilja Laivo, Olli Laivoranta, Jorma Vaalilautakunta 7.11.2014 sivu ( 1 / 7) VAALILAUTAKUNNAN KOKOUS ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4/2014 Aika: Perjantai 7.11.2014 klo 16.00-21.30 Paikka: Uudenkaupungin srk-keskus, Koulukatu 6. Jäsenet: Vahtera,

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan VAALIJÄRJESTYS. Yleisiä säännöksiä

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan VAALIJÄRJESTYS. Yleisiä säännöksiä 1 2 Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan VAALIJÄRJESTYS 3 4 I Yleisiä säännöksiä 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 Soveltamisala Tätä vaalijärjestystä noudatetaan Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Poyta kirja YLIOPPILASKUNTA HaLlituksen kokouksen 10/2017

Poyta kirja YLIOPPILASKUNTA HaLlituksen kokouksen 10/2017 o \VAV// OULUN T YLIOPISTON Poyta kirja YLIOPPILASKUNTA HaLlituksen kokouksen 10/2017 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 10/2017 Aika: ke 12.4.2017 klo 13.00 Paikka: Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Edustajistovaalit Mitä, missä, milloin?

Edustajistovaalit Mitä, missä, milloin? Edustajistovaalit 2017 Mitä, missä, milloin? Mikä edustajisto? Yliopistolain 46 mukaan: Ylioppilaskunnan päätösvaltaa käyttää hallitus ja edustajisto. 41-jäseninen edustajisto valitaan joka toinen vuosi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON VAALIJOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yliopiston hallituksen kokouksessa 25.9.2009, muutettu hallituksen päätöksillä 14.6.2013 ja 20.6.2017. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Tämän vaalijohtosäännön määräykset

Lisätiedot

Vaaleilla valittavien edustajien vaali: Keskusyhteisön nimittämät edustajat:

Vaaleilla valittavien edustajien vaali: Keskusyhteisön nimittämät edustajat: 1 (5) HELSINGIN SEUDUN OSUUSPANKIN EDUSTAJISTON VAALIJÄRJESTYS 1 Vaalien aika ja äänestystapa Vaaleilla valittavien edustajien vaali: Helsingin Seudun Osuuspankin sääntöjen 13 :ssä mainittu Vaaleilla valittavien

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 9. Anja Kurki, puheenjohtaja Marianne Ehrnstén Seppo Lintunen Marjut Lindroos Markus Soronen

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 9. Anja Kurki, puheenjohtaja Marianne Ehrnstén Seppo Lintunen Marjut Lindroos Markus Soronen Keskusvaalilautakunta 07.04.2017 Sivu 1 / 9 Kokoustiedot Aika 07.04.2017 perjantai klo 19:00-21:15 Paikka Asemakuja 2 C, kokoushuone Arvo, 5. kerros Saapuvilla olleet jäsenet Anja Kurki, puheenjohtaja

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan VAALIJÄRJESTYS. II Luku. Yleisiä säännöksiä

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan VAALIJÄRJESTYS. II Luku. Yleisiä säännöksiä 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan VAALIJÄRJESTYS I Luku Yleisiä säännöksiä

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään neljä jäsentä, joista yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään neljä jäsentä, joista yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Vaaliohjesääntö 1 (8) VAALIOHJESÄÄNTÖ Luku 1 YLEISTÄ 1 SOVELTAMINEN Tämän vaaliohjesäännön määräyksiä noudatetaan järjestettäessä Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan edustajistovaalit. Vaaliohjesääntöä

Lisätiedot

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan vaalijärjestys

Lapin yliopiston ylioppilaskunnan vaalijärjestys Lapin yliopiston ylioppilaskunnan vaalijärjestys I LUKU: YLEISTÄ 1 Säännöstön soveltaminen Lapin yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston vaaleissa noudatetaan 1 ylioppilaskunta-asetusta; 2 ylioppilaskunnan

Lisätiedot

EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. Aika: Torstai klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. Kokouksen avaaminen

EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS. Aika: Torstai klo Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista. Kokouksen avaaminen Sivu 1 / 5 EDUSTAJISTON JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS Aika: Torstai 3.12.2015 klo 18.15 Paikka: Turku-sali, Yo-talo A, 2. krs. Esityslista 1 Kokouksen avaaminen 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kutsu edustajiston

Lisätiedot

Sisällys: 1. luku Yleistä 1 Soveltamisala 2 Esittelymenettelyn käyttö 3 Hakukelpoisuus 4 Valintamenettely

Sisällys: 1. luku Yleistä 1 Soveltamisala 2 Esittelymenettelyn käyttö 3 Hakukelpoisuus 4 Valintamenettely Edustajiston hyväksymä 21.9.2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Sisällys: 1. luku Yleistä 1 Soveltamisala 2 Esittelymenettelyn käyttö 3 Hakukelpoisuus 4 Valintamenettely 2. luku Valintamenettely

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Vaalilautakunta 15.2.2008

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Vaalilautakunta 15.2.2008 VAALITIEDOTE JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Vaalilautakunta 15.2.2008 Vaalijohtosäännössä määrätyn lisäksi vaalilautakunta tiedottaa, että yliopiston hallituksen, neuvostojen ja laitosneuvostojen vaalit 1.8.2008

Lisätiedot

1 YLIOPPILASKUNTA. Päytäki rja Hallituksen kokouksen 2/2016 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2016. Aika: 14.1.2016 ko 10.

1 YLIOPPILASKUNTA. Päytäki rja Hallituksen kokouksen 2/2016 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2016. Aika: 14.1.2016 ko 10. 0 1 YLIOPISTON 1 YLIOPPILASKUNTA Päytäki rja Hallituksen kokouksen 2/2016 YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2016 Aika: 14.1.2016 ko 10.00 Paikka: Jäsenet: Kati Hannila Veera Alahuhta Terje

Lisätiedot

VAALIJÄRJESTYS. I luku Yleisiä määräyksiä. II luku Keskusvaalilautakunta ja äänestyspisteet

VAALIJÄRJESTYS. I luku Yleisiä määräyksiä. II luku Keskusvaalilautakunta ja äänestyspisteet VAALIJÄRJESTYS Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston hyväksymä 27.1.2010, muokkaama 20.5.2013, I luku Yleisiä määräyksiä 1 Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston vaaleissa valitaan edustajistoon

Lisätiedot