LAUKAAN KUNTA (5) TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI"

Transkriptio

1 LAUKAAN KUNTA (5) Tekninen osasto TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI Tilapalvelu TARJOUSPYYNTÖ ARK TARJOUSPYYNTÖ PÄÄ- JA ARKKITEHTISUUNNITTELUSTA Laukaan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne pää- ja arkkitehtisuunnittelutehtävistä Laukaan Tiituspohjan koulun uudisrakennukseen sekä Tiituspohjan nykyisen koulurakennuksen peruskorjaukseen päiväkodiksi. Hankinnassa noudatetaan avointa hankintamenettelyä ja KSE 95 (RT ) sopimusehtoja. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon ja siihen sovelletaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007). Hankinta-asiakirjan julkisuutta säätelee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hankinnasta on jätetty ilmoitus julkaistavaksi julkisten hankintojen ilmoituskanavalla (HILMA) Tilaaja / Laukaan kunta/tekninen lautakunta yhdyshenkilö PL LAUKAA yhdyshenkilöt: rakennuttaja Pekka Mikkonen (lomalla ) puhelin: sähköposti: rakennuttajainsinööri Jani Veikkolainen (sijainen ) puhelin: sähköposti: Kohde Laukaan Tiituspohjan koulu, uudisrakennus Laukaan Tiituspohjan koulurakennuksen muutostyö ja peruskorjaus päiväkodiksi Osoite Tiituspohjantie Leppävesi Aikataulu Kohde muodostuu kahdesta erillisestä hankkeesta seuraavasti: Tiituspohjan koulun uudisrakennushanke o 1. vaiheen uudisrakennuksen laajuustiedot huoneistoala m2 bruttoala brm2 tilavuus rm3 o 2. vaiheen uudisrakennuksen laajuustiedot huoneistoala m2 bruttoala brm2 tilavuus rm3 Tiituspohjan nykyisen koulun muutostyö ja peruskorjaus päiväkodiksi o 1. vaiheen muutostöiden laajuustiedot huoneistoala m2 bruttoala brm2 tilavuus rm3 Laajuustiedot hankesuunnitelman huonetilaohjelman mukaiset. VAIHE 1, Tiituspohjan koulun uudisrakennus o suunnittelu: elokuu 2013 tammikuu 2014 o urakkalaskenta: helmikuu 2014 maaliskuu 2014 Postiosoite Käyntiosoite Puh. (014) vaihde Laukaan kunta Laukaantie 14 Faksi (014) PL Laukaa Laukaa Y-tunnus

2 LAUKAAN KUNTA (5) Tekninen osasto TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI Tilapalvelu TARJOUSPYYNTÖ ARK o rakentaminen: toukokuu 2014 kesäkuu 2015 VAIHE 1, Tiituspohjan nykyisen koulun muutostyö ja peruskorjaus päiväkodiksi o suunnittelu: elokuu 2013 tammikuu 2014 o urakkalaskenta: helmikuu 2014 maaliskuu 2014 o rakentaminen: kesäkuu 2015 maaliskuu 2016 VAIHE 2, Tiituspohjan koulun uudisrakennus o luonnossuunnittelu: elokuu 2013 tammikuu 2014 o toteutussuunnittelu: helmikuu 2014 joulukuu 2014 o urakkalaskenta: alustavasti helmikuu 2017 maaliskuu 2017 o rakentaminen: alustavasti toukokuu 2017 joulukuu 2018 Tarjoajan kelpoisuus Tarjouspyynnössä esitetyt aikataulut poikkeavat hankesuunnitelman kohdan 7 hankkeen aikatauluista. Kohteet sijaitsevat Laukaan Leppäveden taajamassa osoitteessa Tiituspohjantie 50, LEPPÄVESI. Hankkeen tarkempi yksilöinti tämän tarjouspyynnön liitteenä olevassa suunnitteluohjelmassa. Erillisinä tarjouksina pyydetään rakenne-, LVIA- ja sähkösuunnittelutarjoukset. Tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Em. seikkojen selvittämiseksi tarjouksessa on ilmoitettava tarjoajan Y-tunnus. Tarjouksen jättäjän tulee toimittaa tarjouksensa mukana: - selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverollisten rekisteriin - kaupparekisteriote - verovelkatodistus - todistus eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta - selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista - yrityksen referenssit vastaavista palveluista viimeisten viiden vuoden ajalta - YEL- vakuutustodistus, jos tarjoaja on toiminimi - tapaturmavakuutus Tarjoajan tulee lisäksi toimittaa todistus voimassaolevasta toiminnan vastuuvakuutuksesta. Edellä mainitut todistukset tulee olla suomenkielisiä, eivätkä saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Todistukset voi korvata voimassaolevalla tilaajavastuu.fi raportilla. Postiosoite Käyntiosoite Puh. (014) vaihde Laukaan kunta Laukaantie 14 Faksi (014) PL Laukaa Laukaa Y-tunnus

3 LAUKAAN KUNTA (5) Tekninen osasto TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI Tilapalvelu TARJOUSPYYNTÖ ARK Tarjouksen sisältö ja jättäminen Tarjous tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa suomenkielisenä klo mennessä osoitteeseen: Laukaan kunta/tilapalvelu PL LAUKAA Tarjouskuoressa tulee olla merkintä Tiituspohjan koulu, pää- ja arkkitehtisuunnittelu Mikäli jätätte sähköpostitarjouksen, on samansisältöinen tarjous lähetettävä postitse viipymättä em. osoitteeseen. Tarjous voidaan jättää allekirjoitettuna em. merkillä varustettuna yllä olevaan määräaikaan mennessä sähköpostiosoitteeseen Tarjous annetaan tarjouspyyntökirjeen liitteenä olevalla tarjouslomakkeella. Kokonaishinta ja tuntiveloitushinnat ovat kiinteät. Sopimushintoja ei sidota indeksiin. Tarjoukseen tulee liittää selvitys suunnittelutoimiston nimeämän projektipäällikön (pääsuunnittelija) ja suunnittelijan kokemuksesta ja koulutuksesta sekä suunnittelutoimiston henkilöresursseista (henkilömäärä). Lisäksi tarjoukseen on liitettävä kuvaus yrityksen laadunvarmistuksen tasosta sekä työmääräarvio ks. vertailutaulukko. Nimettyjä henkilöitä ei työn kuluessa saa vaihtaa ilman tilaajan kirjallista suostumusta ja vuosilomien aikana kohteen tunteva henkilö on oltava tavoitettavissa. Tarjouksen tulee olla voimassa kolme kuukautta tarjousajan päättymisen jälkeen. Osa- tai vaihtoehtotarjouksia ei hyväksytä. Tarjoushinta ja veloitusperusteet Palkkio laskutetaan erikseen laadittavan, suunnittelutyön etenemiseen perustuvan maksuerätaulukon mukaisesti. Palkkiomuoto on kokonaispalkkio; KSE Suunnittelun palkkio määräytyy muutoin suunnitteluohjelman kohdan 11 mukaisesti. Laskussa on oltava tarkastuksen ja hyväksynnän edellyttämät tiedot yksilöityinä. Tarjousten valintaperusteet Valituksi tulee kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisuuteen vaikuttavat seuraavat tekijät (tarkempi erittely liitteessä) Postiosoite Käyntiosoite Puh. (014) vaihde Laukaan kunta Laukaantie 14 Faksi (014) PL Laukaa Laukaa Y-tunnus

4 LAUKAAN KUNTA (5) Tekninen osasto TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI Tilapalvelu TARJOUSPYYNTÖ ARK Tarjouksen julkisuus Tarjousten avaus, käsittely Tarjouksen hylkääminen Laatukriteerit max. 70 % Kokonaiskustannukset max. 30 % Tarjouksen mukana samassa lähetyksessä on toimitettava selvitykset tarjousten vertailussa käytettävien arviointiperusteiden toteutumisesta. Hankinta-asiakirjat ovat asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan pääsääntöisesti julkisia. Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Jos liikesalaisuuksien sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, siitä on tarjouksessa erikseen mainittava. Julkisia hankintoja sekä asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan tarjoushintaa koskevat tiedot ovat julkisia. Tarjoukset avataan suljetussa tilaisuudessa tarjousajan päätyttyä. Tilaisuudesta laaditaan avauspöytäkirja. Valintapäätöksen tekee Laukaan kunnan tekninen lautakunta elokuun kokouksessa. Jos tarjous hylätään, jätetään käsittelemättä tai hankinta keskeytetään perustelluista syistä, tarjoajalla ei ole oikeutta korvauksiin. Mikäli kaava ei saavuta lainvoimaisuutta, ja hanke raukeaa tästä syystä, suunnittelijoille maksetaan tuntiveloitusperusteinen korvaus tehdystä suunnittelutyöstä. Tarjous hylätään, jos se ei ole tarjouspyynnön mukainen siinä on olennainen virhe tai ilmoitettu palkkio on tarvittavaan työn määrään ja vaativuuteen nähden poikkeuksellisen alhainen niin ettei sillä voida suorittaa työtä sopimuksen mukaisesti. Tarjous on saapunut rakennuttajalle tarjousajan päättymisen jälkeen Tarjouksen tekijä on tarjouskilpailussa menetellyt vilpillisesti tai hyvän tavan vastaisesti Tarjous suljetaan tarjouskilpailun ulkopuolelle hankintalain 53 :n mukaisin perustein. Tarjous voidaan hylätä myös muilla asiallisilla perusteilla, joita ovat seuraavat: Tarjoushinnan perusteet ovat siten epämääräiset, että niistä ei voi luotettavasti saada selville hinnan määräytymistä Tarjouksen tekijältä katsotaan puuttuvan teknilliset, taloudelliset tai muut edellytykset tehtävän suorittamiselle Tarjous suljetaan tarjouskilpailun ulkopuolelle hankintalain 54 :n mukaisin perustein. Postiosoite Käyntiosoite Puh. (014) vaihde Laukaan kunta Laukaantie 14 Faksi (014) PL Laukaa Laukaa Y-tunnus

5

6 LAUKAAN KUNTA TILAPALVELU Tiituspohjan koulu ja päiväkoti LIITE 1 TARJOUSTEN ARVIOINTIPERUSTEET TIITUSPOHJAN KOULUN JA PÄIVÄKODIN SUUNNITTELUSTA ARVIOINTIPERUSTEET, (suluissa painoarvo %), hinnat alv. 0% Yritys X arvo pisteet 1. TARJOUSHINTA (30%) halvin 30,0 - halvin saa 30p. ja muut tarjoushintojen suhteessa 2. SUUNNITTELUTOIMISTON NIMEÄMIEN SUUNNITTELIJOIDEN KOULUTUS JA maximi 40 KOKEMUS ERITYISESTI VASTAAVISTA HANKKEISTA 5 VUODEN AJALTA (40%) 2.1 VASTUULLINEN NIMETTY SUUNNITTELIJA, PÄÄSUUNNITTELIJA (25%) suunnittelijan koulutus ja pätevyys; pisteet koulutuksen tason mukaan 4 8p. Ylempi korkeakoulututkinto (SAFA), talonrakennus 8p. RA (amk), talonrakennus 6p. RA (opistotaso), talonrakennus 4p suunnittelijan suunnittelukokemus vuosissa tarjottavalta suunnittelualalta; pisteet 1 4p. yli 15 vuotta; 4p vuotta; 3p vuotta; 2p vuotta; 1p suunnittelijan jatko-opinnot, kurssit ja pätevyydet; pisteet määrän ja sisällön mukaan 4 3p suunnittelijan referenssit; koulut ja päiväkodit, pisteet 0 10p. yli 10 kohdetta, 10p kohdetta, 8p. 3 5 kohdetta, 6p. 1 2 kohdetta, 4p. 2.2 NIMETTY SUUNNITTELIJA (15%) suunnittelijan koulutus ja pätevyys; pisteet koulutuksen tason mukaan 2 6p. ylempi korkeakoulututkinto (SAFA/DI), talonrakennus 6p. alempi korkeakoulututkinto, RA tai RI, talonrakennus 4p. RKM, talonrakennus 2p suunnittelijan suunnittelukokemus vuosissa tarjottavalta suunnittelualalta; pisteet 1 3p. yli 10 vuotta; 3p. > vuotta; 2p vuotta; 1p suunnittelijan jatko-opinnot, kurssit ja pätevyydet; pisteet määrän ja sisällön mukaan 1 2p suunnittelijan referenssit; koulut ja päiväkodit, pisteet 1 4p. yli 5 kohdetta, 4p. 4 5 kohdetta, 3p. 2 3 kohdetta, 2p. 1 kohde, 1p. 3. SUUNNITTELUTOIMISTON TARJOAVAN TOIMIPISTEEN HENKILÖRESURSSIT (10%) maximi 10p. yli 25 henkeä, 10p henkeä, 8p henkeä, 6p. 6 9 henkeä, 4p. 3 5 henkeä, 3p. 1 2 henkeä, 2p. 4. PROJEKTIHENKILÖSTÖN YHTEENLASKETTU TUNTIMÄÄRÄ ARVIO (15%) maximi 15p. Tarjousten tuntimäärien keskiarvolla saa 15p ja kauimmas keskiarvosta esitetyllä tuntimäärällä saa 1p. Pisteet välillä 1 15p lasketaan hajonnan mukaan. Lähempänä keskiarvoa saa suuremmat pisteet. Arviointi tarkkuus 0,1 pistettä. 5. YRITYKSEN LAADUNVARMISTUKSEN KUVAUS (5%) maximi 5p. serfioitu laatujärjestelmä; 5p. yrityiskohtainen laatujärjestelmä; 3p. kohde/suunnittelija kohtainen laadunvarmistusmenettely 1p. HINTAPISTEET, maximi 30p. LAATUPISTEET, maximi 70p. PISTEET YHTEENSÄ, maximi 100p.

7 LAUKAAN KUNTA (2) Tekninen osasto TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI Tilapalvelu ARK TARJOUSLOMAKE LIITE 3 TARJOUS PÄÄ- JA ARKKITEHTISUUNNITTELUSTA Suunnittelutarjouspyyntöönne viitaten tarjoamme suorittamaan siinä mainitun pää- ja arkkitehtisuunnittelun tehtävät liitteenä lähetettyjen asiakirjojen mukaisesti seuraavasti: Tarjouksen tekijä Yritys: Osoite: Yhteyshenkilö: Puhelin / matkapuhelin: Faksi: Sähköpostiosoite: Y-tunnus: Suunnittelun kohde Tiituspohjan koulu, uudisrakennus, vaiheet 1 ja 2 Tiituspohjan päiväkoti, muutostyö, peruskorjaus Tiituspohjantie Leppävesi Suunnittelun kokonaishinta Vaihe 1, Tiituspohjan koulun uudisrakennus (alv 0%) Vaihe 1, Tiituspohjan päiväkoti, peruskorjaus(alv 0%) Vaihe 2, Tiituspohjan koulun uudisrakennus (alv 0%) Kokonaishinta yhteensä (alv 0%) Palkkioon lisätään voimassa oleva arvonlisävero (nyt 24 %)

8 LAUKAAN KUNTA (2) Tekninen osasto TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI Tilapalvelu ARK TARJOUSLOMAKE LIITE 3 Tuntiveloitushinnalla tarjottavat ja lisä - ja muutostyöt, sekä kokonaishintatarjouksen tuntimääräarviot SKOL E... / h alv 0 %... h SKOL / h alv 0 %... h SKOL 02 / h alv 0 %... h SKOL 03 / h alv 0 %... h SKOL 04 / h alv 0 %... h SKOL 05 / h alv 0 %... h SKOL / h alv 0 % YHTEENSÄ... h... h Noudatettava työehtosopimus:. Tarjoaja vakuuttaa tämän tarjouksen allekirjoituksella etteivät yrityksen johtoon kuuluvat henkilöt ole saaneet tuomiota hankintalain 53 ja 54 mukaisista tarjouksen poissulkemisperusteista. Mikäli näin ei ole, tulee siitä esittää erillinen kirjallinen selvitys. Tarjoajan allekirjoitus kuun päivänä 2013 Tarjouksen tekijän allekirjoitus Nimen selvennys Tarjouksen liitteet - kaupparekisteriote - verovelkajäämätodistus - TYEL-maksutodistus - vastuuvakuutustodistus - liitteet arviointiperusteiden mukaisesti

9 LAUKAAN KUNTA (9) Tekninen osasto TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI Tilapalvelu SUUNNITTELUOHJELMA LIITE 3 HANKE TILAAJA Tiituspohjan koulu, Tiituspohjan päiväkoti Laukaan kunta SUUNNITTELUOHJELMA ARKKITEHTI-/PÄÄSUUNNITTELIJAN, RAKENNE-, LVIA - JA SÄHKÖSUUNNITTELIJAN VALINTAA VARTEN 1. Rakennuskohde ja -paikka Rakennuskohde on Laukaan Tiituspohjan koulun uudisrakennus sekä Tiituspohjan nykyisen koulurakennuksen muutostyö ja peruskorjaus päiväkodiksi Rakennuspaikan osoite Kunta Tiituspohjantie 50, Leppävesi Laukaa Kohde muodostuu kahdesta rinnakkaisesta hankkeesta seuraavasti: Tiituspohjan koulun uudisrakennushanke o 1. vaiheen laajuustiedot huoneistoala m2 bruttoala brm2 tilavuus rm3 o 2. vaiheen laajuustiedot huoneistoala m2 bruttoala brm2 tilavuus rm3 Tiituspohjan nykyisen koulun muutostyö ja peruskorjaus päiväkodiksi o Laajuustiedot huoneistoala m2 bruttoala brm2 tilavuus rm3 Laajuustiedot hankesuunnitelman huonetilaohjelman mukaiset. 2. Suunnittelu- ja toteutusorganisaatio Tilaaja: Laukaan kunta / Tekninen lautakunta PL LAUKAA yhdyshenkilöt: rakennuttaja Pekka Mikkonen (lomalla ) puhelin: sähköposti: rakennuttajainsinööri Jani Veikkolainen (sijainen ) puhelin: sähköposti: Postiosoite Käyntiosoite Puh. (014) vaihde Laukaan kunta Laukaantie 14 Faksi (014) PL Laukaa Laukaa Y-tunnus

10 LAUKAAN KUNTA (9) Tekninen osasto TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI Tilapalvelu SUUNNITTELUOHJELMA LIITE 3 Tiituspohjan koulun uudisrakennushanke Käyttäjä: Laukaan kunta / Kasvun ja oppimisen lautakunta PL LAUKAA Yhteyshenkilö: Koulutoimenjohtaja Juha Tolonen p. (014) , Sähköposti: Tiituspohjan nykyisen koulun muutostyö ja peruskorjaus päiväkodiksi Käyttäjä: Laukaan kunta / Perusturvalautakunta PL LAUKAA Yhteyshenkilö: Kasvatustoiminnan johtaja Kaarina Westman p. (014) Sähköposti: Postiosoite Käyntiosoite Puh. (014) vaihde Laukaan kunta Laukaantie 14 Faksi (014) PL Laukaa Laukaa Y-tunnus

11 LAUKAAN KUNTA (9) Tekninen osasto TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI Tilapalvelu SUUNNITTELUOHJELMA LIITE 3 Rakennuttajakonsultti ja valvonta Nimetään myöhemmin Sähkövalvonta Nimetään myöhemmin Automaatiovalvonta Nimetään myöhemmin LVI-valvonta Nimetään myöhemmin Hankkeen suunnittelijat: Arkkitehtisuunnittelija (pääsuunnittelija) Nimetään myöhemmin Geo-suunnittelija Nimetään myöhemmin Rakennesuunnittelija Nimetään myöhemmin LVIA- suunnittelija Nimetään myöhemmin Sähkösuunnittelija Nimetään myöhemmin 3. Perustietoja kohteen rakenteista Tiituspohjan koulun uudisrakennushanke Kohteen paloluokka on P1. Rakennus tulee olemaan kaksikerroksinen. Alapohja on maanvarainen ja rakennus perustetaan maanvaraisin perustuksin. Runkojärjestelmä toteutetaan pääosin elementtirakenteisena. Ulkoseinät ovat pääasiassa sisäosiltaan betonielementtejä, julkisivut/ulkoseinärakenteet joko paikalla tehtyjä tai elementtirakenteisia ja osin julkisivulaseja. Tiituspohjan nykyisen koulun muutostyö ja peruskorjaus päiväkodiksi Kohteen paloluokka on P3. Rakennus on yksikerroksinen. Alapohja on maanvarainen ja rakennus on perustettu maanvaraisin perustuksin. Ulkoseinät ovat paikalla sahatavarasta rakennetut mineraalivillaeristein. Julkisivut ovat poltettua savitiiltä ja maalattua puuta. Osa sisäseinistä on kantavia tiiliseiniä. 4. Suunnittelijoiden valinta ja suunnittelun toteutus Tilaaja kiinnittää suunnittelijoita valitessaan huomiota tarjousten kokonaistaloudellisuuteen ja suunnittelijoiden kapasiteettiin sekä referensseihin vastaavista hankkeista, kts kohta 15. Postiosoite Käyntiosoite Puh. (014) vaihde Laukaan kunta Laukaantie 14 Faksi (014) PL Laukaa Laukaa Y-tunnus

12 LAUKAAN KUNTA (9) Tekninen osasto TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI Tilapalvelu SUUNNITTELUOHJELMA LIITE 3 Rakenneratkaisut tulee valita siten, että runkorakentaminen on taloudellisesti ja teknisesti järkevää talvirakentamisena. Suunnittelu tulee toteuttaa siten, että rakennuksen rakentaminen ja käyttäminen on turvallista ja terveellistä. 5. Suunnittelun laajuus Suunnittelu käsittää tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisen rakennuskohteen suunnittelun. Seuraavat suunnittelualoittain esitetyt tehtävät kuuluvat kuhunkin tarjoukseen: Arkkitehti- ja pääsuunnittelu Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo ARK12 mukaisesti tarjoukseen kuuluvat C Suunnittelun valmistelu C1 - C5 D Ehdotussuunnittelu D1 - D5 E Yleissuunnittelu E1 E6 F Rakennuslupatehtävät F1 F5 G Toteutussuunnittelu G1 G5 G6 Erikseen tilattavista tehtävistä o irtokalustesuunnitelma o lukitussuunnitelma o opastesuunnitelma o piha- ja istutussuunnitelma H Rakentamisen valmistelu H1 - H5 I Rakentaminen I1 I5 J Käyttöönotto J1 J5 K Takuuaika K1 K5 L Muut tarjoukseen sisältyvät arkkitehdin tehtävät o visualisointi- ja esittelyaineiston valmistaminen o asiatuntijavalvonta o työmaataulun suunnitelma o lämpötasapainolaskelmien/energiatodistuksen valmistelu ja kokoaminen Pääsuunnittelijan velvollisuudet RakMK A2 ja Pääsuunnittelun tehtäväluettelo PS12 mukaisesti tarjoukseen kuuluvat C Suunnittelun valmistelu C1 - C5 D Ehdotussuunnittelu D1 - D5 E Yleissuunnittelu E1 E5 F Rakennuslupatehtävät F1 F5 G Toteutussuunnittelu G1 G5 G6 Erikseen tilattavat tehtävät o irtokalustesuunnitelma o lukitussuunnitelma o opastesuunnitelma o piha- ja istutussuunnitelma H Rakentamisen valmistelu I Rakentaminen I1 I5 J Käyttöönotto J1 J5 K Takuuaika K1 K5 Postiosoite Käyntiosoite Puh. (014) vaihde Laukaan kunta Laukaantie 14 Faksi (014) PL Laukaa Laukaa Y-tunnus

13 LAUKAAN KUNTA (9) Tekninen osasto TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI Tilapalvelu SUUNNITTELUOHJELMA LIITE 3 Rakennesuunnittelu: o tehtäväluettelon RAK 95 (RT ) kohtien mukaiset tehtävät, o lisäksi suunnitelmien täydentäminen ja muuttaminen urakoitsijan tekemien ja rakennuttajan hyväksymien muutosten mukaisesti o uudisrakennuksen betonirungon ja kaikkien betonielementtien suunnittelu kuuluu toimeksiantoon tai vaihtoehtoisesti teräsrungon rakennesuunnittelu sekä teräsrakenteiden konepajasuunnittelu kuuluu suunnittelupalkkioon o ulkoseinien sisäkuorien tai vaihtoehtoisesti sandwich-elementtien suunnittelu kuuluu suunnittelupalkkioon o kaikki työmaan tarvitsemat detaljit niin, että rakenteet voidaan toteuttaa ilman työmaalla tapahtuvaa rakennuttajan tai urakoitsijan detaljisuunnittelua o osallistuu lämpötasapainolaskelmien/energiatodistuksen laatimiseen LVI- ja RAU- suunnittelu: o LVI- suunnittelun osalta tehtäväluettelon TATE 95 (RT ) ja TATE 95 lisälehti (RT ) tehtävät 3, 4, 5.1, 5.2, 5.4, 5.10, 5.11, 7.11, 7.15/LVI- tehtävät Lisäksi: o LVI- suunnitelmien vertailu ympäristö-, energiankulutus- yms. tavoitteisiin sekä osin seuraavat kohdat: o 5.3: Laatii ja ylläpitää laitehyväksyntäluetteloa (LVI), laatii koekäyttö- ja yhteiskäyttöohjelmat (TJÄ/RAU) o laatii keskeisten verkostojen säätö- ja mittausohjeet (LVI) o antaa automatiikan viritysten asetusarvot (LVI ja TJÄ/RAU) o osallistuu rakennusvalvonnan KVV/IV- aloituskokoukseen ja lopputarkastukseen (LVI 2-4 kpl) o 5.5: Osallistuu työmaakokouksiin ja tekee niiden yhteydessä laite- ja asennustapatarkastukset muistioineen o 5.6: Osallistuu toimintakokeisiin (TJÄ/RAU 2 kpl) o 5.7: Vastaanoton tekninen tarkastus (suunnitelmanmukaisuus) pöytäkirjoineen urakoitsijan itselle luovutuksen ja LVI- asiantuntijan puutelistojen valmistumisen jälkeen (LVI ja TJÄ/RAU molemmat 1 kpl) o 7.8: Toteutusehdotusten teknisten ominaisuuksien, elinkaarikustannusten ja ympäristövaikutusten tarkistaminen hankinta-, urakkaneuvottelu- ja toteutusvaiheessa o Rakennusautomaation osalta TATE 95 (RT ) ja TATE 95 lisälehti (RT ) tehtävät: 3, 4, 5.11, 5.2, 5.10, 7.15/TJÄ/RAU- tehtävät, lisäksi suunnitelmien vertailu ympäristö yms. tavoitteisiin o osallistuu lämpötasapainolaskelmien/energiatodistuksen laatimiseen Sähkösuunnittelu: o tehtäväluettelon TATE 95 (RT ) ja TATE 95 lisälehti (RT ) tehtävät: 3, 4 (4.2. laajuus 2), 5.1, 5.2, 5.3, 5.5 (osallistuminen), 5.7 (sis. puutelistat ja pöytäkirjan), 5.10, 5.11, 7.10, 7.15, lisäksi turvasuunnittelu (rikosilmoitus-, kulunvalvonta- ja työajanseuranta- sekä videovalvontajärjestelmien suunnittelu) SÄH/ ja TJÄ/TEL- tehtävät, täydentävänä tehtävänä sähkösuunnitelmien vertailu luonnosvaiheessa ympäristö- yms. tavoitteisiin o LVI- ja TJÄ/RAU- sekä SÄH- ja TJÄ/TEL- tehtävistä tulee laatia erilliset suunnitelmat siten, että ne ovat erikseen arkistoitavissa. o osallistuu lämpötasapainolaskelmien/energiatodistuksen Postiosoite Käyntiosoite Puh. (014) vaihde Laukaan kunta Laukaantie 14 Faksi (014) PL Laukaa Laukaa Y-tunnus

14 LAUKAAN KUNTA (9) Tekninen osasto TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI Tilapalvelu SUUNNITTELUOHJELMA LIITE 3 6. Tulosteet Kaikkia suunnittelualoja koskevat myös seuraavat ohjeet: Tehtäviin kuuluu lisäksi mahdollisten suunnitteluperusteiden, esim. huoneohjelman, toiminnallisten ja teknisten vaatimusten, teknisten järjestelmien ja viranomaismääräysten, muutoksista johtuva vähäinen lisä- ja muutossuunnittelu, jonka määräksi maksimissaan lasketaan 3 % kulloisenkin suunnitteluvaiheen tuntiarviomäärästä. Suunnittelijoiden palkkiot sisältävät myös takuuajan välitarkastuksen ja varsinaisen takuutarkastuksen aiheuttamat kulut. Rakennuksen pinta-alan laajuusmuutos, joka on pienempi kuin ±10 % tässä suunnitteluohjelmassa ilmoitetun bruttoalan osalta ei vaikuta suunnittelupalkkioon. Hankkeen käynnistyttyä suunnitelmien jakelun, arkistoinnin ja salassapidon suhteen noudatetaan myöhemmin ilmoitettavia ohjeita. Suunnittelijoiden keskinäisiin palavereihin käytetystä ajasta ei makseta erillistä korvausta, vaan sen lasketaan kuuluvaksi kiinteään palkkioon. Suunnittelijan velvoitteisiin kuuluu huoltokirjatietojen syöttäminen Buildercomin Facilityinfoon. Hankkeen suunnitelmista tuotetaan tilaajan CAD- ohjeen mukaiset dokumentit. Konekieliset ja manuaaliset loppudokumentit sekä huoltokirja luovutetaan tilaajan luovutusohjeen mukaisesti siten, että huoltokirja on valmis loppukatselmuksessa ja muut asiakirjat luovutetaan viimeistään kuukauden kuluessa loppukatselmuksesta. Loppudokumenteille varataan oma maksueränsä. 7. Suunnittelu- ja työmaakokoukset Suunnittelukokouksia pidetään Laukaassa arviolta 10 kpl ja työmaakokouksia työmaalla arviolta uudisrakennuksen 1. vaihe 13, muutostyö 9 ja uudisrakentamisen 2. vaiheessa 12 eli yhteensä 34 kokousta. Em. kokoukset sisältyvät tarjoukseen. 8. Suunnitteluvaiheet ja aikataulu Suunnittelu jaetaan suunnitteluvaiheisiin, joista tehdään yhteinen suunnittelusopimus. Vaiheet ovat pääpiirteittäin seuraavat: 1. Luonnosvaihe 2. Tarjouslaskenta- ja työpiirustusvaihe 3. Rakentamisvaihe Suunnittelun alustava aikataulu: Tiituspohjan koulun uudisrakennushanke 1. vaihe Luonnosvaihe valmis Tarjouslaskenta aineisto valmis Kaikki toteutussuunnitelmat valmiit Rakentamisvaihe 05/ /2015 Postiosoite Käyntiosoite Puh. (014) vaihde Laukaan kunta Laukaantie 14 Faksi (014) PL Laukaa Laukaa Y-tunnus

15 LAUKAAN KUNTA (9) Tekninen osasto TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI Tilapalvelu SUUNNITTELUOHJELMA LIITE 3 Tiituspohjan nykyisen koulun muutostyö ja peruskorjaus päiväkodiksi Luonnosvaihe valmis Tarjouslaskenta aineisto valmis Kaikki toteutussuunnitelmat valmiit Rakentamisvaihe 06/ /2016 Tiituspohjan koulun uudisrakennushanke 2. vaihe Luonnosvaihe valmis Tarjouslaskenta aineisto valmis Kaikki toteutussuunnitelmat valmiit Rakentamisvaihe 05/ /2018 Tarkempi aikataulu sovitaan ensimmäisessä suunnittelukokouksessa. Suunnittelija on velvollinen reklamoimaan kirjallisesti tilaajaa, mikäli suunnittelijalle luvatut lähtötiedot tilaajalta, käyttäjältä tai muilta suunnittelijaosapuolilta myöhästyvät ja näin vaarantaisivat hankkeen aikataulun. 9. Rakennustyön toteutustapa Hanke toteutetaan jaettuna urakkana, jossa rakennusurakka on pääurakka ja LVIAS- urakoitsijat toimivat alistettuina sivu-urakoitsijoina. 10. Sopimusehdot Suunnittelusopimuksissa noudatetaan Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 1995 (RT ) täydennettynä seuraavin muutoksin: Konsultti vastaa myös kolmannelle osapuolelle aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat konsultin tekemistä virheistä tai laiminlyönneistä. Sopijaosapuolista riippumattomista syistä aiheutuneen viivästyksen ja keskeytymisen johdosta ei suoriteta konsultille korvausta. Hankkeen suunnittelussa noudatetaan seuraavia sopimusasiakirjoja: a) suunnittelusopimus b) tarjouspyyntöasiakirjat c) KSE 1995 d) järjestöjen vahvistamat tehtäväluettelot e) tarjous f) muut asiakirjat sopimuksessa mainitussa järjestyksessä Asiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys on edellä mainittu. 11. Veloitusperusteet ja maksusuoritukset Kohdassa 4 mainittujen tehtävien suorittaminen korvataan kiinteällä kokonaispalkkiolla erikseen sovittavina työn etenemisen mukaisina maksuerinä huomioiden seuraavat erät: o huoltokirjavelvoitteiden täyttämisestä tehdään oma maksueränsä, joka on 2 % kokonaishinnasta. Postiosoite Käyntiosoite Puh. (014) vaihde Laukaan kunta Laukaantie 14 Faksi (014) PL Laukaa Laukaa Y-tunnus

16 LAUKAAN KUNTA (9) Tekninen osasto TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI Tilapalvelu SUUNNITTELUOHJELMA LIITE 3 o viimeinen maksuerä, joka on vähintään 8 % suunnittelun kokonaispalkkiosta, maksetaan vaiheiden 1 ja 2 vastaanottotarkastuksen jälkeen, kun kaikki suunnitelma-asiakirjat ja muut loppudokumentit on luovutettu ja hyväksytty tai työ on muuten todettu suoritetuksi. Mikäli hanke keskeytyy, konsultti on oikeutettu laskuttamaan vain keskeytykseen mennessä kertyneet todelliset kulut. Suunnitteluvälineistön, esim. tietokonejärjestelmien käytöstä ei makseta eri korvausta, vaan se sisältyy kokonaispalkkioon. Muu kuin kohdassa 3 mainittu lisä- ja muutostyösuunnittelu korvataan suunnittelijan kanssa sovittavan henkilöryhmittäisen tuntiveloitushintojen mukaan. Henkilöryhmät ovat SKOL/ SAFA / RAKLI:n rakennusalan suunnittelussa käyttämiä tehtävään ja henkilön pätevyyteen perustuvan ryhmittelyn mukaisia. Suunnittelijan tulee antaa yksilöity tarjous lisä- ja muutossuunnittelusta. Hankkeen suunnittelu- ja työmaakokouksiin sekä vastaanotto- ja jälkitarkastuksiin liittyvät matkakustannukset Laukaaseen kuuluvat kiinteään palkkioon. Hankkeeseen liittyvien Laukaan ulkopuolelle suuntautuneiden työmatkojen, joista on sovittu tilaajan kanssa, kulut ja päiväraha korvataan erikseen kulloinkin voimassa olevan valtion matkustussäännön mukaisesti todellisten matkakustannusten mukaisesti. Tuntiveloituksella korvattavien tehtävien osalta konsultille korvataan enintään kahdeksan (8) työtuntia kultakin matkapäivältä. Lisätöihin liittyvät matkalaskut on esitettävä viipymättä ja viimeistään kahden (2) kuukauden kuluttua matkan päättymisestä. Paikallisesti suoritettavia matkoja (konsultin kotipaikkakunnalla) ei korvata. Suunnittelijan laatimien piirustusten ja asiakirjojen tavanomaisesta kopioinnista ja kopioiden lähettämisestä aiheutuneet kulut korvataan (ei korvata kuitenkaan suunnittelijan tekemiä kopiolaitoksen kopiointitilauksia eikä niiden tiedostojen tekemistä). Kopiointityöt teetetään Kopijyvällä tilaajan laskuun. Normaalien toimistokopioiden ja kopiolaitoksesta suunnittelijan omaan käyttöön otettujen kopioiden kustannukset kuuluvat suunnittelupalkkioon. Erikoiskopioinnin, tietokonetulosteisen kopioinnin, suurennus-, pienennys- ja konekirjoitustyön sekä pikalähetyksen käyttämisestä aiheutuvat kulut korvataan vain, jos siitä on etukäteen erikseen sovittu. Kohteeseen perustetaan projektipankki. Projektipankin käyttäminen samoin kuin vaihtoehtoinen perinteinen suunnitelmien säilytys tai jakelutapa kuuluu annettuun suunnittelupalkkioon. 12. Suunnittelun suoritus Suunnittelu suoritetaan tietokoneavusteisesti siten, että hankkeen valmistuessa kaikki suunnitelma-aineisto luovutetaan tilaajalle sen ohjeiden mukaisesti. Suunnittelu toteutetaan 3D- periaatteella. Tietomallissa tulee olla esitettynä rakennuksen tilat, runkorakenteet, lvisjärjestelmien reitti- ja tilavaraukset sekä rakennusosien ja lvis-järjestelmien perusasennusten (mm. johtotiet, valaisimet, lvi-rungot varusteineen, haaroitukset ja pää- Postiosoite Käyntiosoite Puh. (014) vaihde Laukaan kunta Laukaantie 14 Faksi (014) PL Laukaa Laukaa Y-tunnus

17

18 Laukaan kunta Koulutuslautakunta Tekninen lautakunta PL Laukaa LAUKAAN LEPPÄVEDEN KOULU JA PÄIVÄKOTI LAAJENNUS JA MUUTOS 1. ja 2. VAIHEEN HANKESUUNNITELMA päivitetty

19 2(18) SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKESUUNNITTELUTYÖRYHMÄ YHDYSHENKILÖIDEN YHTEYSTIEDOT HANKKEEN TOTEUTTAMISEN TARPEELLISUUS (TARVESELVITYS) KOULUVERKKO JA LÄHTÖKOHTA OPETUSSUUNNITELMA JA KOULUN PAINOTUKSET PEDAGOGISET TAVOITTEET LEPPÄVEDEN KOULUN, KIRJASTON, PÄIVÄKODIN JA NUORISOTILAN NYKYTILANNE JA TILATARPEEN YLEISPERUSTELUT TILAVAATIMUKSET PERUSOPETUSTILAT ELI KOTILUOKAT AINELUOKAT ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS OPETTAJIEN JA MUUN HENKILÖKUNNAN TILAT HENKILÖSTÖ JA OPPILASMÄÄRÄT HANKKEEN PERUSTIETOJA RAKENNUS- JA SIJAINTIPAIKKA RAKENNUS- JA LVIS TEKNIIKKA RAKENNUSTEKNIIKKA, YLEISTÄ LVISA-TEKNIIKKA, YLEISTÄ TEHDYT JA TEHTÄVÄT SELVITYKSET SUUNNITTELIJAVALINNAT RAKENTAMISEN VAIHTOEHDOT EHDOTETUT TOIMENPITEET JA VAIHEISTUS RAKENTAMISEN VAIHE RAKENNUSTEKNISET TYÖT LVI-TYÖT SÄHKÖTEKNISET TYÖT RAKENTAMISEN VAIHE RAKENNUSTEKNISET TYÖT LVI-TYÖT SÄHKÖTEKNISET TYÖT LAAJUUSTAVOITTEET KOULU PÄIVÄKOTI KIRJASTO NUORISOTILA SEURAKUNTA KUSTANNUSTAVOITTEET VAIHE VAIHE YLLÄPITOKUSTANNUKSET KUSTANNUSTEN JAKAUTUMINEN VUOSILLE RAHOITUSJÄRJESTELYT HANKKEEN AIKATAULU VAIHE VAIHE

20 8. LAATUTAVOITTEET YLEISET TAVOITTEET YLEISET LAATUTASON MÄÄRITYKSET SISÄILMATAVOITTEET LAADUNVARMISTUS MENETTELY HANKKEEN TOTEUTUSMUOTO INVESTOINTIPÄÄTÖKSET (18) LIITTEET Liite 1, Oppilasmäärät ja ennuste Liite 2, Asemakaava Liite 3, Uudisrakennuksen sijoitusvaihtoehdot Liite 4, Leppäveden koulun teoreettinen mitoitusperuste. Liite 5a ja 5b, Uudiskoulun teoreettinen tilaohjelma ja toteutuma tilakaavioissa, 5a = vaihe 1 ja 5b=vaihe 2. Liite 6, Päiväkodin tilaohjelma ja toteuma Liite 7a ja b, Rakennustapaselosteet 2 kpl Liite 8, Rakennustapaseloste, talotekniikka Liite 9, Leppäveden koulu, tilakaaviot Liite 10 a ja b, Tiituspohjan uudiskoulu, tontinkäyttö- ja tilakaaviot sekä tilaluettelot, 10a= vaihe 1 ja 10b= vaihe 2 ja tontinkäyttökaavio. (Liite 11 poistunut, Tilaelementtikoulu valmistunut 2012) Liite 12, Päiväkoti, tilakaaviot ja tilaluettelo Liite 13a, Kaavoittajan lausunto kaavan muuttamisen edellytyksistä ja arvioidusta aikataulusta Liite 13b, Luontoselvitys Liite 14, Pohjatutkimusraportti Liite 15, Tavoitehinnat; uudiskoulu ja Tiituspohjan koulun muutos päiväkodiksi (Toimittaa: PTS/ Ilkka Mattila)

21 4(18) HANKESUUNNITTELUTYÖRYHMÄ Laukaan Leppäveden koulun ja päiväkodin hankesuunnittelua ohjaamaan perustettiin työryhmä hyväksytyn tilahankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjeen mukaisesti. Hankesuunnittelutyöryhmän nimeämisestä päätti kunnanjohtaja Esko Koliseva. Työryhmään nimettiin alla mainitut henkilöt. Hankesuunnitteluvaiheessa vastuuhenkilönä toimi koulutoimenjohtaja Juha Tolonen. Esko Koliseva (pj) Erkki Nurminen Matti Hartikainen Terhi Palomäki Helena Koivisto Kaarina Westman Arja Hujanen Maarit Kovanen Juha Tolonen (siht.) Tero Wéman Mika Vornanen Pekka Mikkonen Seppo Virta Riitta Rantanen Kimmo Kautto Mari Holmstedt tehtäviä hoitaa: Pentti Manninen Päivi Anttonen kunnanjohtaja talousjohtaja Leppäveden koulu, koulunjohtaja Leppäveden koulu, luokanopettaja koulutuslautakunnan jäsen kasvatustoiminnan johtaja Leppäveden päiväkoti, päiväkodin johtaja lastentarhanopettaja koulutoimenjohtaja (hankevastaava) hankesuunnittelija (arkkit. Arkkitehtipalvelu Oy Jyväskylä) tilapalvelupäällikkö (tekninen hankevastaava) rakennuttamispalvelut (Laukaan kunta) vapaa-ajantoimen johtaja kirjastotoimenjohtaja kaavoitus (osallistui hankesuunnitelman alkuvaiheessa) kaavoitusarkkitehti (vapaalla helmikuu 2013 asti) suunnitteluteknikko, kaavoitus- ja suunnittelutoimi seurakunnan edustaja Hankesuunnittelutyöryhmä kokoontui 6 kertaa. Hankesuunnittelutyöryhmän lisäksi teknisiä selvityksiä ovat laatineet seuraavat tahot: PTS-kiinteistötekniikka (Kustannusarviot ) Planetcon,(Rakennustapaseloste, talotekniikka) Insinööritoimisto Controlteam Oy (Tiituspohjan koulun kuntoarvio ) ISS Proko Oy (Leppäveden koulun kuntoarvio ) Ins.tsto Ceo-Control Oy, Voitto Tuunainen (Pohjatutkimusraportti ) Tiituspohjan koulun sisäilmatutkimus, ISS Proko Oy, Pöntiö ja Minkkinen 1.1. Yhdyshenkilöiden yhteystiedot LAUKAAN KUNTA / Koulutuslautakunta PL 6, LAUKAA hankevastaava koulutoimenjohtaja Juha Tolonen p. ( 014 ) , fax. ( 014 ) LAUKAAN KUNTA / Tekninen lautakunta Pl 6, LAUKAA tekninen hankevastaava tilapalvelupäällikkö Mika Vornanen p. ( 014 ) , fax. ( 014 )

22 5(18) Arkkitehtipalvelu Oy Jyväskylä Tourukatu 24, JYVÄSKYLÄ Tero Wéman p gsm PTS-Kiinteistötekniikka Oy Seppäläntie 31, JYVÄSKYLÄ Juhani Koponen p fax. ( 014 ) Planetcon Oy Vasarakatu 9 B, Jyväskylä Jari Vekkeli p gsm HANKKEEN TOTEUTTAMISEN TARPEELLISUUS (TARVESELVITYS) 2.1. Kouluverkko ja lähtökohta Laukaan kunnassa laadittiin kouluverkkoselvitys 2006 sekä oppilasmäärän muutosten että taloudellisten syiden perusteella. Hyväksytyn kouluverkkoselvityksen jakona Laukaan kunnanvaltuusto on hyväksynyt strategisena linjauksena sen, että alakoulussa tulee olla pysyvästi vähintään 20 oppilasta, jotta koulun toiminta voi jatkua. Leppäveden perusopetuksen 1-6 vuosiluokkien oppilasmäärä kasvaa ennusteen mukaan v mennessä n. 56 oppilaalla ja 2017 mennessä noin 97 oppilaalla. Oppilasennuste on liitteenä 1. Hankesuunnitelma on tehty kymmeneksi vuodeksi eteenpäin ja tähtää oppilasennusteen mukaiseen tarpeeseen. Lähtökohtana työlle on ollut, että oppilasmäärä pyrittäisiin vakiinnuttamaan 420 oppilaan tasolle mm. kaavoitusta ja tonttitarjonnan sääntelyä käyttäen. Hankesuunnitelmaa tulee käsitellä kaksivaiheisena: - Vaihe 1: o tilaelementtikoulu on valmistunut lokakuussa 2012 Leppäveden koulun yhteyteen o uudiskoulun suunnittelu ja rakentaminen, sisältää seurakunnan tiloja 175 m 2 o Tiituspohjan nykyisen koulun ja seurakunnan tilojen muutoskorjaus päiväkodin tiloiksi, nuorisotilat säilyvät nykyisellään o Tiituspohjan nykyisen päiväkodin muutoskorjaus nuorisotiloiksi o Tiituspohjan nykyisen nuorisotilan muutoskorjaus päiväkodin tiloiksi - Vaihe 2: o uudiskoulun toinen vaihe, sisältää kirjaston o nuorisotilan muutto nykyisiin kirjaston tiloihin Monikkoon o nykyisen päiväkotikiinteistön (nuorisotilan) purkaminen ja / tai myyminen

23 6(18) Opetussuunnitelma ja koulun painotukset Perusopetuksen järjestäminen on lakisääteistä, jota ohjaavat valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet sekä valtioneuvoston hyväksymä tuntijako. Lisäksi Laukaan kunnalla on valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden lisäksi kuntaja koulukohtaiset osuudet, joissa opetussuunnitelmaa täsmennetään kuntaan ja kouluun sopivaksi. Opetussuunnitelman toteuttaminen vaatii riittävät ja oikein mitoitetut tilat. Opetus ja opetusryhmät tulee järjestää niin, että oppilailla on mahdollista saavuttaa perusopetuksen tavoitteet. Tilaohjelman laatimisessa on huomioitu opetussuunnitelma ja tilojen toteutuva käyttöaste. Lukujärjestyksen kautta on haettu tiloille yhteiskäyttöisyyttä, jotta tilojen käyttöaste saadaan riittävän korkeaksi Pedagogiset tavoitteet Tavoitteena on tehdä koulusta nykyaikaisia opetusmenetelmiä käyttävä ja niiden käytön mahdollistava rakennus. Tilojen tulee olla helposti muunneltavia erilaisiin opetusratkaisuihin myös myöhemmin. Tavoitteena on kehittää uuteen kouluun avoin oppimisympäristö, mikä tarkoittaa, että opiskelu on optimaalisen joustavaa ajan, paikan, menetelmien ja toteutustapojen suhteen. Opetusta muutetaan vähitellen yhä enemmän oppijakeskeiseksi Leppäveden koulun, kirjaston, päiväkodin ja nuorisotilan nykytilanne ja tilatarpeen yleisperustelut Leppäveden koulun muodostavat vuosiluokat 1-6. Koulu toimii kahdessa eri toimipisteessä, joista toinen sijaitsee Leppävedellä ja toinen Tiituspohjassa. Leppäveden koululla on kaksi rakennusta, joista uusin otettiin käyttöön alkaen. Lisäksi liikunnan opetusta järjestetään Tiituspohjan liikuntahallilla. Leppäveden koulu on rakennettu 1954 ja sen laajempi saneeraus on valmistunut Rakennus on kantavilta rakenteiltaan pääsääntöisesti hyväkuntoinen. Rakennuksen julkisivujen kunto on hyvä. Saneerauksissa uusitut ikkunat ja vesikate ovat hyväkuntoisia. Vesikatteen alla ei ole aluskatetta. Rakennuksen sisätilat ovat pääosin hyvässä kunnossa. Käyttäjien kanssa on tutkittu erilaisia tilojen käyttötapamuutoksia varustetason parannuksia, joilla tilojen käytettävyyttä ja käyttöastetta voitaisiin parantaa. Koulun sisäilma olosuhteita tullaan mittaamaan ja arvioimaan tulevalla pakkaskaudella. Rakennuksen ylläpidosta huolehditaan kunnossapito-ohjelman mukaisesti. Tiituspohjan koulu, kirjasto ja seurakunnan tila on rakennettu vuonna 1986 ja laajennus, joka käsittää päiväkodin ja nuorisotilan on rakennettu vuonna Rakennus on rakennusteknisiltä osiltaan ja sisätilojen osalta pääosin hyvässä kunnossa. Viimeisimmät tilamuutokset ja korjaukset ovat vuodelta Koululle on perustettu syksyllä 2010 sisäilmatyöryhmä tutkimaan tilannetta, jossa muutama työntekijä on oireillut sisäilma-asioitten vuoksi. Korjauksiakin on jo tehty ja siten suljettu pois ongelmaepäilyn aiheuttajia yksi kerrallaan. Rakennukseen on tehty kesällä 2012 vesikattoremontti. Rakennuksen sisäilmaolosuhteita seurataan. Seurakunnan tilat ovat Tiituspohjan koulun yhteydessä. Tilat ovat lähes alkuperäisessä asussa. Seurakunnan tilojen käytettävyyttä päiväkodin tarpeisiin on selvitetty tämän hankesuunnittelutyön aikana ja todettu, että tilat olisi mahdollista muuttaa päiväkodin tarpeisiin.

24 Kirjaston nykyinen huoneisto Monikossa on 134 m 2 ja se on ahdas: asiakkaille ei ole istumapaikkoja ja kokoelmat on sijoitettu ahtaasti. Tapahtumia kirjastossa ei voi järjestää ja esim. koululuokkien opetustunnit on hankala pitää pienessä tilassa. Kirjasto tarvitsee nykyistä isommat tilat ja myös toiminnallisesti sijainti koulun ja päiväkodin lähellä olisi nykyistä parempi. Tuleva kehitys, mm. sähköisten aineistojen lisääntyminen vaikuttaa hieman kokoelmien vaatimaan tilaan, mutta sähköiset kirjat eivät lähivuosikymmeninä tule poistamaan painetun aineiston tarvetta. Leppäveden kirjaston tärkeä asiakasryhmä ovat pikkulapset ja koululaiset, joille painettuja kirjoja on oltava. Kirjastossa työskentelee kaksi vakinaista työntekijää. Leppäveden päiväkodin nykytilanne: Päiväkoti on aloittanut toimintansa vuonna Tilaa on käytössä 536 m2. Rakennus on pitkänomainen. Rakennuksessa on paljon käytävätilaa, sisäkatot matalalla, monta eteistä ja läpikulku on lasten nukkumahuoneen kautta. Tilojen toimivuus on epäkäytännöllinen. Päiväkotirakennuksen sisäilmalaatu ei täytä hyvän ilman vaatimuksia. Päiväkodissa hoidetaan nykykokoonpanossa päivittäin noin 60 lasta ja vakituisen henkilökunnan määrä on 12. Nuorisotilat Nuorisotila on Tiituspohjan koulun yhteydessä. Nuorisotila on auki avoimelle toiminnalle neljänä iltana sekä joka toinen perjantai nuorisokahvilalle. Kävijöitä iltaisin noin 25 nuorta. Tilassa nuoret voivat pelata erilasia pelejä ja tavata toisiaan sosiaalisessa merkityksessä. Muina iltoina on lisäksi kerhotoimintaa sekä järjestöjen käyttöä. Tila on vapaa-aikatoimen käytössä kaikkina iltoina klo Tilan yhteydessä on myös bänditila. Tila on tarkoitettu nuorille aloitteleville soittajille. Hankesuunnitelmassa nykyiset nuorisotilat on ehdotettu muutettavaksi päiväkodin käyttöön. Uudet nuorisotilat tehdään kirjaston käytöstä vapautuvaan tilaan Monikossa Tilavaatimukset Hankesuunnitelman perusteella voidaan arvioida, että tarvittavia opetustiloja ja päivähoidon tiloja ei voida sijoittaa nykyisiin rakennuksiin, eikä olevien rakennusten laajentaminen ole perusteltavissa oleva vaihtoehto johtuen suuresta lisätilan tarpeesta. Työryhmä esittää tekemiensä vertailujen ja kustannuslaskennan pohjalta, että: - Leppäveden koulun ja uuden viipalekoulun käyttötapa pysyy ennallaan. Koulurakennuksessa tehdään tarvittavat korjaukset sekä tilojen käytettävyyttä ja käyttöastetta parantavat toimenpiteet. Leppävedellä annetaan opetusta 4-6 luokan oppilaille. - Tiituspohjan koulun rakennus muutetaan kokonaisuudessaan päiväkodiksi ja sinne sijoitetaan yksi esiopetuksen ryhmä - Tiituspohjaan rakennetaan uusi koulu, jossa annetaan opetusta 1-3 luokan oppilaille. Rakennukseen sijoitetaan myös Leppäveden kirjaston tilat ja seurakunnan tilat, joihin seurakunta tulee vuokralle. - Rakennukseen on tehty kesällä 2012 vesikattoremontti. Rakennuksen sisäilmaolosuhteita seurataan. - Leppäveden viipalekoulu vapautuu mahdollisesti sijoitettavaksi uuteen sijaintiin, kun rakentamisen 2. vaihe valmistuu. Leppäveden koulun tuntimäärä on lv on 396 viikkotuntia. Tuntimäärä tulee kasvamaan n. 560 tuntiin oppilasmäärän kasvaessa 420 oppilaaseen, edellyttäen ryhmäkoon pysyvän samana. Koulun teoreettinen mitoitusperuste on esitetty opetushallituksen kaaviolla, liite 4. Samassa liitteessä 4 on myös esitetty Leppäveden kouluun sijoittuvat tilat sekä laskennallisesti ulkopuolelle jäävät tilat. 7(18)

25 Uudiskoulun teoreettinen mitoitusperuste ja toteutuva tilaohjelma on esitetty opetushallituksen kaaviolla, liite 5. Mitoitusperusteita vertailtaessa on syytä huomioida, että liitteen 4 mukainen mitoitus poikkeaa uudiskoulun mitoitusperusteesta, liite 5. Tämä johtuu siitä, että joitain tiloja joudutaan rakentamaan kahteen kertaan, koska koulut sijaitsevat erillään toisistaan. Tällaisia tiloja ovat mm. ruokala ja keittiö, osa aineopetustiloista, henkilökuntatilat ja hallintotilat. Koulun rakennejärjestely sallii ruokasalin laajentamisen mikäli koulutoiminnat keskittyvät tulevaisuudessa Tiituspohjan puolelle. Leppäveden kirjaston tilantarve on m 2. Neliömäärään vaikuttaa se, minkä verran koulun kanssa voidaan käyttää yhteisiä tiloja, esim. mediateekki/kirjastotilaa. Kirjastorakennusten mitoituksen mukaan laskettuna Leppäveden kirjaston tilantarve olisi vähän enemmän, n. 250 m2. Mitoitus perustuu aineistokokoelman ja lainausten määrään. Leppäveden päiväkodilla on tällä hetkellä käytössään kolmeryhmäinen päiväkoti, jossa on yhteensä 536 hym2. Tilat sijaitsevat Tiituspohjassa (osoite: Laurintie 21, Leppävesi. Tiituspohjan alueella on tällä hetkellä 419 päivähoitoikäistä lasta, jotka jakautuvat perhepäivähoidon, yksityisen päivähoidon, kotihoidon ja kunnallisen päivähoidon välillä seuraavasti: - perhepäivähoidossa 73 lasta - yksityisessä päivähoidossa 109 lasta - kunnallisessa päiväkodissa 60 lasta - kotihoidossa 177 lasta - yhteensä päivähoidossa lapsia 242 (011011) Päivähoidon tarpeen voi ennustaa nousevan 15 lasta / vuosi (sisältäen työpaikkaliikenteen, joka ohjaa päivähoidon kysyntää Leppäveden alueelle). Päiväkodin teoreettinen tilaohjelma ja toteutuva tilaohjelma on esitetty liitteessä 6. Nuorisotilat Tilavaatimuksena on oma kokonaisuus. Tällöin nuoret voivat tilan suunnitella ja kalustaa oman tarpeensa mukaiseksi. Päivällä tila voi olla vanhuspalvelujen ja muiden kunnan toimijoiden käytössä. Tilatarpeena on nykyisten tilojen suuruinen tila. Kun bänditila siirtyy nykyisestä paikasta, tulee sille löytää uusi paikka Perusopetustilat eli kotiluokat Leppäveden koulun perusopetuksen luokkatilat ovat pääosin väljiä, keskikoon ollessa n m2. Tilat on rakennettu aikanaan suurille opetusryhmille. Nykyisin opetusryhmien koot vaihtelevat yleensä välillä oppilasta, jolloin perusopetusluokan koko on välillä 50-60m2. Koulun rakennustekninen toteutus ei kuitenkaan mahdollista tilajaon muuttamista kustannustehokkaasti. Koska koulun peruskorjauksesta on vain reilu 10 vuotta aikaa ja tilojen elinkaarta voi arvioida olevan jäljellä vielä vuotta, työryhmä ei ehdota tilajaon perusteellista muuttamista. Leppäveden kouluun saadaan sijoitettua 9 perusopetusluokkaa, joka yleensä riittää 4-6 vuosiluokkien käyttöön. Suurten ikäluokkien kohdalla saattaa tulla tilanne, jossa yksi tai kaksi 4-luokan opetusryhmää joudutaan sijoittamaan Tiituspohjan uudiskouluun. Pienryhmätiloja ei ole käytössä ja vain yhtä aulatilaa on käytetty pienryhmätilana. Leppäveden koulun pihaan lokakuussa 2012 valmistuneeseen viipalekouluun on sijoitettu 3 perusopetusluokkaa ja yksi erityisopetuksen luokka sekä opettajienhuone. Tiituspohjan nykyiset luokkatilat esitetään muutettaviksi päiväkodin ryhmätiloiksi. Tiituspohjan uudiskoulun perusopetustilat mitoitetaan nykyisen ryhmäkokotavoitteen mukaisesti oppilaalle, jolloin luokkakoko vaihtelee välillä m2, keskikoon ollessa 55 m2. Luokkakokojen variointi antaa järjestelyvaraa erikokoisille ikäryhmille. Tii- 8(18)

26 tuspohjaan tulee yhteensä 10 kpl perusopetustiloja ja rakennuksen suunnittelussa varaudutaan ainakin 4 opetusluokan lisärakentamiseen. Esikoulu tulee tarvitsemaan kaksi ryhmää. Kotoa käsin esikoulua käyvien lasten koulunkäynti voidaan joutua järjestämään vuorolukuperiaatteella. Toisessa vaiheessa tilatarve arvioidaan uudelleen, tarvittaessa järjestetään koululta muita tiloja järjestelyvaran puitteissa. Pienryhmätiloja esitetään rakennetavaksi 2 kpl, joista toinen nimetään erityisopetuksen käyttöön. Muilta osin pienryhmäopetus saadaan järjestettyä esim. mediateekissä ja aineopetusluokissa, joiden käyttöaste jäisi muuten liian matalaksi. Vuosiluokkien 1-3 koulussa on myös käytettävissä jonkin verran järjestelyvaraa lukujärjestyksen kautta. Näin myös kotiluokkia on mahdollista käyttää pienryhmätiloina, kotiryhmän ollessa aineopetuksessa. Tämä saattaa vaatia osittain tilojen, kalustuksen ja varustuksen suunnittelussa uudenlaisia ratkaisuja Aineluokat Leppäveden koulussa on aineopetusluokkia seuraavasti: - Tekninen työ, jossa veistosali, konesali, maalaus, opettajan tila ja kuumakäsittely. Tila soveltuu hyvin opetukseen. - Tekstiilityöluokka. Tila on alimittainen (48m2) opetukseen. Ylikokoinen muutetaan tekstiilityön luokaksi ja nykyisestä tekstiilityön luokasta tehdään perusopetustila. - Juhlasali/ liikuntasali. Tila on alimittainen (101,5m2) opetukseen. Sisäliikunta järjestetään Tiituspohjan liikuntahallilla - Musiikin ja kuvaamataidon opetukseen ei ole aineluokkia. Juhlasalin käyttöä taideaineluokkana pidetään mahdollisena, kunhan tilan sisäilman laatu saadaan varmistettua. Muutos vaatii aineopetuksen välinevarastotilojen osoittamisen läheltä. - Luonnontieteen opetustilaa ei ole. Tilannetta voidaan helpottaa varustamalla joku ylikokoinen kotiluokka aineopetusvälineistöllä. - Muutokset hoidetaan toiminnallisissa muutoksissa vuosittain. Tiituspohjan uudiskouluun (2. vaihe) esitetään aineopetusluokkia seuraavasti: - Tekninen työ, jossa opetustila, pintakäsittelytila, materiaali- ja oppilastyövarastot, opettajan tila ja konesali. Konesali ei ole tarkoitettu opetuskäyttöön, vaan vain materiaalin esivalmistukseen. Opetustilassa otetaan huomioon tilan muunneltavuus myös muuhun opetuskäyttöön - Yhdistetty tekstiilityön ja taideaineiden luokka. Luokan yhteyteen varataan tilat musiikin, kuvataiteen ja tekstiilityön varastoille - Kirjasto- ja mediateekkitila, jonka yhteydessä on luonnontieteiden opetusvälinevarasto. Tilassa voidaan antaa luonnontieteiden opetusta sekä atk-opetusta ja sitä voidaan käyttää pienryhmätilana. - Liikuntatiloja ei rakenneta. Sisäliikunnan opetukseen käytetään viereistä Tiituspohjan liikuntahallia Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus Erityistä tukea tarvitsevien lasten opetus pyritään ensisijaisesti järjestämään oppilaan lähikoulussa. Ne oppilaat, jotka hyötyvät pienryhmistä, käyvät koulua Laukaan kirkonkylän koulussa. Leppäveden koulun viipalekoulussa on tällä hetkellä erityisopetusluokka. Tiituspohjan koulun oppilasmäärän kasvaessa on perusteltua, että myös uuteen kouluun varataan luokkatila, johon voidaan eriyttää oppilaita ryhmistään saamaan tuettua opetusta Opettajien ja muun henkilökunnan tilat Leppäveden koululla on opettajien tilat, sosiaalitilat ja hallintotilat, joiden mitoitus vastaa opetusryhmien määrää. Henkilökunnan tilojen vieressä sijaitsee terveydenhoidon tilat. Tilat on jaettu kevyillä väliseinillä ja tiloja on mahdollista muokata kohtuullisin kustannuksin käytön tarpeiden mukaan. 9(18)

LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI

LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI LAUKAAN KUNTA 28.6.2013 1(5) Tekninen osasto TIITUSPOHJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI Tilapalvelu TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖ TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖSUUNNITTELUSTA Laukaan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne sähkösuunnittelutehtävistä

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Kehitysvammaisten palveluasuminen, autettu asuminen, uudisrakennus

LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Kehitysvammaisten palveluasuminen, autettu asuminen, uudisrakennus LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Tekninen osasto KEHITYSVAMMAISTEN Tilapalvelu PALVELUASUMINEN AUTETTU ASUMINEN TARJOUSPYYNTÖ LVIA TARJOUSPYYNTÖ LVIA-SUUNNITTELUSTA Laukaan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Kehitysvammaisten palveluasuminen, autettu asuminen, uudisrakennus

LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Kehitysvammaisten palveluasuminen, autettu asuminen, uudisrakennus LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Tekninen osasto KEHITYSVAMMAISTEN Tilapalvelu PALVELUASUMINEN AUTETTU ASUMINEN TARJOUSPYYNTÖ RAK TARJOUSPYYNTÖ RAKENNESUUNNITTELUSTA Laukaan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMARAPORTTI

HANKESUUNNITELMARAPORTTI Keuruun kaupunki PL 65 42701 Keuruu JUKOJÄRVEN ALA-ASTE HANKESUUNNITELMARAPORTTI 29.1.2014 2(13) SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKESUUNNITTELUTYÖRYHMÄ... 4 1.1. YHDYSHENKILÖIDEN YHTEYSTIEDOT 4 2. HANKKEEN TOTEUTTAMISEN

Lisätiedot

Suunnittelutyön perusteena on alustavat luonnossuunnitelmat, jotka ovat tämän tarjouspyynnön liitteenä.

Suunnittelutyön perusteena on alustavat luonnossuunnitelmat, jotka ovat tämän tarjouspyynnön liitteenä. Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (Savonlinnan keskussairaala) leikkausyksikön ja yhteispäivystyksen uudisrakennuksen ja saneerauksen talotekniikan suunnittelu 1. Tarjouspyyntö Pyydämme suunnittelutarjoustanne

Lisätiedot

Koko kunnan toteuma 1-6 2015.xlsx

Koko kunnan toteuma 1-6 2015.xlsx Koko kunnan toteuma 1-6 2015.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2015 922 Vesilahti 12.8.2015 Ta 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 2014 TP2014 Toimintatuotot 6 313 128 2 535 783 3 777 345 40,2 2 880 055 6 110 921

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA KIVIJÄRVEN KOULUKESKUS KESKUSTIE 32 43800 KIVIJÄRVI

KIVIJÄRVEN KUNTA KIVIJÄRVEN KOULUKESKUS KESKUSTIE 32 43800 KIVIJÄRVI KIVIJÄRVEN KUNTA KIVIJÄRVEN KOULUKESKUS KESKUSTIE 3 43800 KIVIJÄRVI HANKESUUNNITELMA VERSIO.5 7.0.04 HANKESUUNNITELMA 7.0.04 Versio.5 Sivu (0) Sisällys. HANKESUUNNITTELUTYÖRYHMÄ... 4... YHDYSHENKILÖIDEN

Lisätiedot

RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN HANKINTAOHJELMA

RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN HANKINTAOHJELMA 1 (8) RAKENNUTTAMISPALVELUIDEN HANKINTAOHJELMA 1. HANKINNAN KOHDE Hankinnan kohteena ovat Nikkilän Sydämen koulukeskuksen rakennuttamis- ja valvontatehtävät. Nikkilän Sydän on Sipoon Nikkilään v. 2016

Lisätiedot

Osmajoentie 75, 78210Varkaus

Osmajoentie 75, 78210Varkaus Osmajoentie 75, 78210Varkaus YHTEYSTIEDOT RAKENNUTTAJA PL 87 70101 KUOPIO RAKENNUTTAJAN YHTEYSHENKILÖT Tulosaluejohtaja, tilapalvelut Ari Orsjoki 044-785 3005 ari.orsjoki@sakky.fi Rakennuttaja Tapani Lehmusaho

Lisätiedot

SUUNNITTELUOHJELMA KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTO UTINKATU 85, PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS

SUUNNITTELUOHJELMA KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTO UTINKATU 85, PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS KOUVOLAN SEUDUN AMMATTIOPISTO UTINKATU 85, PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS Kouvolan kaupunki, Tilaliikelaitos 15.9.2010 UTINKATU 85 PERUSKORJAUS 1 Tilaliikelaitos 1 RAKENNUSKOHDE 1.1 Rakennuskohde Kouvolan kaupungissa

Lisätiedot

Työn sisältö on arkkitehti ja pääsuunnittelu kokonaissuorituksena näiden laskenta-asiakirjojen mukaisessa laajuudessa.

Työn sisältö on arkkitehti ja pääsuunnittelu kokonaissuorituksena näiden laskenta-asiakirjojen mukaisessa laajuudessa. 1 Arkkitehtisuunnittelu Pyydämme suunnittelutarjoustanne Hattulan kunnan vanhainkoti Tuulia-kodin peruskorjauksen ja laajennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelusta tehtyjen hankesuunnitelmien mukaisessa

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

Teuvan yhteiskoulun ja lukion peruskorjaus sekä laajennus

Teuvan yhteiskoulun ja lukion peruskorjaus sekä laajennus TARJOUSPYYNTÖ 1 /(5) SUUNNITTELUTARJOUSPYYNTÖ / ARKKITEHTISUUNNITTELU Teuvan yhteiskoulun ja lukion peruskorjaus sekä laajennus Teuvan kunnan tekninen toimi pyytää kirjallista suunnittelutarjousta oheisten

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1 1.1 Ohjeiden tarkoitus 1 1.2 Toimitilan suunnittelun periaatteet 2 MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 1.3 Liittyminen taloussuunnitt eluun

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA Tekninen keskus.. Kuninkaanlähteenkatu 12 38700 KANKAANPÄÄ puhelin (02) 577 2610, faksi (02) 577 2600, sähköposti etunimi.sukunimi@kankaanpaa.fi KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ARKKITEHTISUUNNITTELUSTA SUUNNITTELUOHJE ARKKITEHTISUUNNITTELU PÄÄSUUNNITTELU 7.12.2011. Mäntyharjun kunta PÄIVÄKOTI

TARJOUSPYYNTÖ ARKKITEHTISUUNNITTELUSTA SUUNNITTELUOHJE ARKKITEHTISUUNNITTELU PÄÄSUUNNITTELU 7.12.2011. Mäntyharjun kunta PÄIVÄKOTI TARJOUSPYYNTÖ ARKKITEHTISUUNNITTELUSTA SUUNNITTELUOHJE ARKKITEHTISUUNNITTELU PÄÄSUUNNITTELU 7.12.2011 Mäntyharjun kunta PÄIVÄKOTI Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUPALVELUN TARJOUSPYYNTÖ... 3 2 TILAAJA JA

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 1 MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 30.1.2015 Työryhmä: Hannu Seppälä Pekka Savolainen Soile Karhinen SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 1.1 Ohjeiden tarkoitus... 1 1.2

Lisätiedot

Honkalehdontie 8 43700 KYYJÄRVI y-tunnus 0176410-9 19.6.2014

Honkalehdontie 8 43700 KYYJÄRVI y-tunnus 0176410-9 19.6.2014 KYYJÄRVEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 43700 KYYJÄRVI y-tunnus 0176410-9 19.6.2014 SUUNNITTELUPALVELUN TARJOUSPYYNTÖ TILAAJA JA HANKINTA Pyydämme tarjoustanne Nopolan koulukeskuksen uudisrakennuksen arkkitehtisuunnittelusta

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN 5.9.2012 Sivu 1/24 Projektinumero: 00035 Tilaaja: Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl 46 16301 Orimattila Hanke: Yhteiskoulun teknisen työn tilojen peruskorjaus ja laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN,

Lisätiedot

InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke RAKENNUTTAMISOHJELMA 12.2.2014

InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke RAKENNUTTAMISOHJELMA 12.2.2014 MALLI UUDET TEHTÄVÄLUETTELOT JA KSE13 KOULUTUSTILAISUUS 12.2.2014 JUHANI KARHU / Senaatti-kiinteistöt Case kohde: Toimistorakennuksen peruskorjaus ja laajennus, 14500 brm 2 InnOta Peruskorjaus- ja laajennushanke

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA 17.2.2015 1(2) Tekninen osasto KEHITYSVAMMAISTEN Tilapalvelu PALVELUASUMINEN AUTETTU ASUMINEN SÄH TARJOUSLOMAKE LIITE 2 TARJOUS SÄHKÖSUUNNITTELUSTA Suunnittelutarjouspyyntöönne viitaten tarjoamme

Lisätiedot

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA RAKENNUTTAMISPALVELUT MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 URAKKAOHJELMA 11.05.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT

TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Rakennuttamispalvelut TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT RAKENNUTTAMISPALVELUT Länsimetro Oy 9.5.2008 1 Länsimetro TARJOUSPYYNTÖ 2 (10) Rakennuttamispalvelut 9.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO: TEHTÄVÄ 3 1. TARJOUKSEN

Lisätiedot

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI 1 KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI Vanha Maantie 1 04920 SAARENTAUS URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA 1 KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA Menninkäinen 2-4 04620 MÄNTSÄLÄ URAKKAOHJELMA Laadittu 14.5.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ TOIMITILOJEN KORJAUS. JA KUNNOSSAPITOTYÖT, SÄHKÖTYÖT PUITESOPIMUS 2015-2016 putkitöiden urakkatarjouspyyntö Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 14.04.15. -jaettu urakka alistamisehdoin. Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI

URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 14.04.15. -jaettu urakka alistamisehdoin. Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI s.1/25 Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI Hanke: URAKKAOHJELMA -jaettu urakka alistamisehdoin s.2/25 1 RAKENNUSHANKE 1.1 Korjauskohde Työ käsittää kehitysvammaisten toimintakeskuskäytössä

Lisätiedot

Laihian kunta rakennuttaa Keskuskoulun tontille kerrosalaltaan 2055 m 2 uudisrakennuksen.

Laihian kunta rakennuttaa Keskuskoulun tontille kerrosalaltaan 2055 m 2 uudisrakennuksen. Laihian Kunta 1(6) SUUNNITTELUPALVELUJEN TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne Monnarin koulun uudisrakennuksen arkkitehti-, rakenne-, LVI- AS- ja geosuunnittelusta tämän tarjouspyynnön ja liitteenä olevien

Lisätiedot

Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita:

Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Rakennuskohde YLIVIESKAN LUKIO PERUSPARANNUS U R A K K A O H J E L M A (Y S E 9 8 ) Päiväys 12.8.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (rakennusurakka) LVI-urakka Sähköurakka Automaatiourakka

Lisätiedot

Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen laajennuksen maanrakennusurakka

Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen laajennuksen maanrakennusurakka Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen laajennuksen maanrakennusurakka Urakkaohjelma 4.7.2014 SISÄLTÖ 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 3 1.1 Rakennuttaja / tilaaja 3 1.2 Rakennuskohde 3 2 URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot