Mahdollisesta projektipankin käytöstä sovitaan erikseen valitun konsultin kanssa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mahdollisesta projektipankin käytöstä sovitaan erikseen valitun konsultin kanssa."

Transkriptio

1 sivu 1(6) TYÖOHJELMA 1. Yleistä Loviisan uuden ylävesisäiliön toteutussuunnittelu käsittää tarjouksessa esitetyn ehdotuksen yksityiskohtaisen suunnittelun alla esitettävässä laajuudessa. 1. Laadunvalvonta ja projektin johto 2. Urakka-asiakirjat 3. Prosessi- ja hydraulinen suunnittelu 4. Rakennus- ja arkkitehtisuunnittelu 5. Rakennesuunnittelu 6. Koneisto- ja putkistosuunnittelu 7. SIA-suunnittelu 8. LVI-suunnittelu 9. Pohjarakennus-, alue- ja liikennesuunnittelu 10. Riski-, palotekninen ja muu turvallisuussuunnittelu Mahdollisesta projektipankin käytöstä sovitaan erikseen valitun konsultin kanssa. 2. Laadunvalvonta ja projektin johto Projektinjohdosta vastaa konsultin nimeämä projektipäällikkö, jonka velvollisuuksiin kuuluu mm. - kaikki yhteydenpito tilaajan kanssa - suunnittelutyön koordinointi ja ohjaaminen - kokouskäytännön suunnittelu - suunnitteluaikataulujen laatiminen välitavoitteineen - suunnittelun etenemisen seuranta ja raportointi tilaajalle 3. Urakka-asiakirjat Toteuttamista varten konsultti laatii urakka-asiakirjat kaikista urakkavaiheista ja hankinnoista. Urakka-asiakirjat urakoiden kilpailuttamista varten ovat: - urakkatarjousten tarjouspyyntökirjeluonnos (tilaaja viimeistelee) - urakkatarjousten tarjouslomakkeet (tilaaja viimeistelee) - urakkaohjelma (mukaan lukien urakkatarjousten vertailuperusteet) - urakkarajaliite - työturvallisuus- ja ympäristöliite - mahdollisten erillishankintojen hankintaohjelmat - tarvittavat takuuarvokaavakkeet - yksikköhintaluettelot

2 sivu 2(6) 4. Prosessi- ja hydraulinen suunnittelu Prosessisuunnittelun tulosteena tuotetaan prosessiselostus, joka sisältää seuraavaa: - prosessin mitoitus - desinfiointikemikaalin syöttöpiste ja määrä - ohjaustapaselostus laitteiden ja instrumenttien osalta - annetaan tarvittavat tiedot PI-kaavion laatimiseen - laitoksen hydraulinen mitoitus 5. Rakennus- ja arkkitehtisuunnittelu Rakennussuunnittelu sisältää layout-suunnittelun huomioiden voimassa olevat ja suunnitellut kaavat, laitteiden sijoitus- ja tilantarpeet, allasdimensiot, laitteiden ja laitoksen huolto- ja aputilojen tarve, laitteiden, putkien, kaapeleiden tms. tilatarpeet. Suunnittelun sisältö on ARK 95 tehtäväluettelon kohtien 3-5 mukaiset tehtävät (RT ). Arkkitehtisuunnittelussa tarkistetaan ehdotuksessa esitetyt ratkaisut sekä massoitellaan niihin perustuen rakennuksen julkisivut ja valitaan julkisivumateriaalit ja periaatedetaljit. Tämän liittyen laaditaan myös värityssuunnitelma. Suunnittelun tulosteina ovat mm: - rakennusselostus - asemapiirustus - tilojen ja rakennuksen taso- ja leikkauspiirustukset - pääpiirustukset rakennuksesta - julkisivupiirustukset - julkisivuvärimääritykset - rakennuslupa-asiakirjat - taso- ja leikkauspiirustukset - palo-osastointimerkinnät, ovi- ja ikkunalitterat yms. - ovi- ja ikkunakaaviot - huonetilaohjelma - huoneselostukset ja kalusteluettelot - julkisivudetaljit - laitosalueen maisemointisuunnitelma - arkkitehdin viimeistelemät julkisivupiirustukset - ovi-, ikkuna- ja kalusteluettelot 6. Rakennesuunnittelu Suunnittelun sisältö on RAK 95 tehtäväluettelon kohtien 3-5 mukaiset tehtävät (RT ). Rakennesuunnittelija laatii kantavien rakenteiden rakennetyypit ja alustavat mitoitukset yhteistyössä laitos- sekä layout-suunnittelijoiden kanssa. Tilasuunnittelun taso- ja leikkauspiirustusten pohjalta laaditaan rakennesuunnitelmat käsittäen seuraavat rakenteet: - teräsbetonirakenteet - teräsrakenteiden päämittapiirustukset (tasot, portaat, hoitosillat, ym.) - paineellisten putkien kiintopisteiden vaatimat tuennat Rakennesuunnittelun laajuuteen kuuluvat mm.: - tasopiirustukset - rakenneleikkaukset - rakennetyypit - rakenteiden mitoitukset

3 sivu 3(6) - mittapiirustukset - raudoituspiirustukset - teräsrakenteiden päämittapiirustukset ja liittymädetaljit - rakenteiden täydentävät yksityiskohdat - reikäpiirustuspohjat ja reikätietojen tarkastus - rakennepiirustusten hyväksyttäminen viranomaisilla - betonielementtien valmistuspiirustukset ts. mittapiirustukset urakoitsijan laatimia tuotantopiirustuksia varten - työselostukset 7. Koneisto- ja putkistosuunnittelu Suunnittelussa määritellään laitteistojen ja putkijärjestelmien tekniset vaatimukset. Suunnittelu sisältää koneistoerittelyjen, putkistosuunnitelmien ja laitesijoituspiirustusten laadinnan. Koneistosuunnittelussa mitoitetaan prosessilaitteet yksityiskohtaisesti kaikkine varusteineen ja oheislaitteineen, sekä suunnitellaan laitteisto- ja putkistosijoitus ns. oletuskoneiden pohjalta. Piirustukset päivitetään toteutuspiirustuksiksi tilaajan antamien lopullisten laitetietojen perusteella työnaikaisen suunnittelun aikana. Suunnittelussa tuotetaan: - Koneiston ja laitteiden sijoituspiirustukset - Putkistojen hydraulinen mitoitus - Putkistojen sijoituspiirustukset - Koneistoerittelyt - Koneiston yleinen työselostus ja tekniset vaatimukset - venttiili- ja luukkuluettelot positioineen - tarvittavat takuuarvolomakkeet hankittavista laitteista - putkimateriaalien koontiluettelot tarjouspyyntöjä varten - linjakohtaiset materiaaliluettelot tarjouspyyntöjä varten - primäärikannakointimateriaalien koontiluettelo tarjouspyyntöä varten - putkistojen primäärikannakointi 8. SIA-suunnittelu 8.1 Prosessiautomaatio- ja instrumentointisuunnittelu Prosessiautomaatiosuunnittelu käsittää seuraavat osakokonaisuudet: - prosessiautomaatiojärjestelmän suunnittelu - prosessiautomaatiojärjestelmän tiedonsiirtoyhteyksien suunnittelu Tulosteina tuotetaan vähintään: - Automaation työselostus - Automaation järjestelmäkaavio - ohjaustapaselostus positioittain (automatisoinnin selostus) - PI-kaavio - automaation liityntäpisteluettelo - automaation laitesijoituspiirustukset (sis. valvomo) - Automaation ja tiedonsiirron asemapiirustus prosessien säätö- ja ohjausperiaatteet (periaatekuvaus) Instrumentointisuunnittelu käsittää seuraavat osakokonaisuudet: - prosessi-instrumentoinnin suunnittelu Tulosteina tuotetaan vähintään: - instrumentoinnin työselostus

4 sivu 4(6) - ohjaustapaselostus instrumentoinnin osalta - instrumenttien kaapeliluettelo - instrumenttien laitesijoituspiirustukset - instrumenttien tyyppiasennuspiirustukset instrumenttien asennustyyppipiirustukset instrumenttien mallipiirikaaviot (päivitys vastaamaan hankittuja laitteita sisällytetään valitun urakoitsijan tehtäviin) 8.2 Sähkösuunnittelu Suunnittelun sisältö on TATE 95 tehtäväluettelon kohtien 3-5 mukaiset tehtävät (RT ja lisälehti RT 10701). Se sisältää mm. vähintään seuraava: - laitoksen rakennussähköistyksen suunnittelu: lämmitykset, sisä- ja ulkovalaistuksen, aluevalaistuksen, turva- ja merkkivalaistuksen, LVI-sähköistyksen sekä mahdolliset muut talotekniikkaan liittyvät sähkölaitteet - sähkökeskuksien pääkaaviot, talosähköistys omaan keskukseen - sähköistyksen asemapiirustus - sähköistyksen pistesijoituspiirustukset talosähköistyksestä - valaisinluettelo - sähköistyksen mallipiirikaaviot tyyppikohtaisesti, LVI-sähköistys ja muu talosähköistys - maadoituskaaviot Prosessisähkösuunnittelu käsittää: - laitoksen prosessisähköistyksen suunnittelu Suunnittelun tulosteina esitetään: - sähköselostus - moottori- ja laiteluettelo (sähkötoimiset laitteet) ja sen ylläpito urakoiden aikana - sähkönjakelun pääkaavio - sähkökeskuksien pääkaaviot, prosessisähköistys ja talosähköistys omiin keskuksiinsa - sähköistyksen asemapiirustus - sähköistyksen pistesijoituspiirustukset erikseen talosähköistyksestä sekä prosessisähköistyksestä - valaisinluettelo - sähköistyksen periaatepiirikaaviot tyyppikohtaisesti, prosessisähköistys, lvisähköistys ja muu talosähköistys (keskusten varsinaiset piiri- ja johdotuskaaviot sekä kokoonpanopiirustukset sisällytetään valitun urakoitsijan tehtäviin) - maadoituskaaviot 8.3 Talotekniset tietojärjestelmät - rakennusautomaation toimintakuvaus (sisältää RAU-järjestelmäkaavion ja RAUpisteluettelot) - rikosilmoitus - kulunvalvonta - paloilmoitusjärjestelmät - lähiverkot (virtuaali-lan tietoverkon infra) - GSM-verkko - yleiskaapelointijärjestelmä - kameravalvonnat 9. LVI-suunnittelu Suunnittelun sisältö on TATE 95 tehtäväluettelon kohtien 3-5 mukaiset tehtävät (RT ja lisälehti RT 10701). Se sisältää mm. vähintään seuraava:

5 sivu 5(6) LVI-selostus asemapiirustus LVI-töitä varten LVI:n taso- ja leikkauspiirustukset kojeluettelo toiminta- ja säätökaaviot ja toimintakuvaus Tasopiirustuksissa esitetään kanavien ja laitteiden, putkien sekä viemäreiden paikat. Mitoitustietoina esitetään kanava- ja putkikoot sekä tekniset arvot. Leikkauspiirustuksissa esitetään LVI-asennusten sijainnit ja korkeusasemat. Asemapiirustuksessa esitetään LVI-putkisto- ja viemärireitit. Kojeluettelossa esitetään LVI-laitteiden vaatimat sähkötehot ja laitteiden sijainnit vaikutusalueineen. LVI-selostuksessa määritellään eri järjestelmien laatuvaatimukset ja materiaalivalinnat. Lisäksi siinä esitetään mitoitusarvot ja vastaanottoon ja takuuaikaan liittyvät velvoitteet. 10. Pohjarakennus-, alue- ja liikennesuunnittelu 10.1 Geotekninen suunnittelu Geotekninen suunnittelu sisältää tehtäväluettelon GEO 95 kohtien 3-5 mukaiset tehtävät (RT ). Geotekninen suunnittelu käsittää ylävesisäiliön ja kaikkien rakenteiden perustamisen ja kaivantojen suunnittelun. Lisäksi suunnitteluun kuuluvat pohjatutkimusohjelmien laatiminen (varsinaiset tutkimukset rajattu ulkopuolelle), tutkimustulosten käsittely, perustamistapalausunto uusien rakenteiden osalta sekä geoteknisten ratkaisujen esittäminen rakennepiirustuksissa ja sanallisesti rakennesuunnittelun dokumenteissa. Lähtökohtaisesti perustamistapa on maanvarainen. Suunnittelu sisältää työnaikaisen mahdollisen pohjaveden alennuksen. Suunnittelussa esitetään vähintään: - pohjatutkimusohjelma rakennuksittain ja kohteittain ajoitettuna - perustamistavat rakennuksittain ja kohteittain - pohjanvahvistukset ja kaivantojen tuenta - kuivatus - pohjaveden alentaminen ja pohjavedenpinnan seurannan suunnittelu rakennuksittain - rakennusselostuksen pohjarakennusosa - liikennealueiden tasaussuunnitelma Kaivantosuunnitelma laaditaan tuetun kaivannon osalta (esitetään tukiseinän sijainti asemapiirustuksessa sekä tarvittavat poikkileikkaukset). Uusista liikennealueista laaditaan tasaussuunnitelma Alue- ja liikennesuunnittelu Piha- ja liikennealueiden suunnittelun yhteydessä tarkistetaan alueen liikenneyhteyksien liittyminen ympäröivään katuverkkoon ja alueen sisäisten liikennealueiden toiminnallinen mitoitus. Liikennesuunnittelussa tarkistetaan liikennöitävien alueiden tilavaraukset tilaajan hyväksymän toiminnassa käytettävän ajokaluston mukaisesti ja tarkistetaan toimintojen edellyttämät tilavaraukset kuljetusten ajosuoritusten mukaisesti. Ajo-

6 sivu 6(6) neuvoliikenteen ohella tarkistetaan alueella ja toimintojen yhdessä tarvittavat huoltoliikenteen ja kevyen liikenteen yhteystarpeet tilavarauksineen. 11. Riski-, palotekninen ja muu turvallisuussuunnittelu Suunnittelu sisältää, mm: seuraavaa: - paloturvallisuusraportti, jossa kuvattu: toiminnan palovaarat, palontorjuntajärjestelmät, rakenteellinen palontorjunta, pelastustoiminta, savunpoistojärjestelmät 12. Kokoukset Konsultti laskee tarjoukseensa mukaan 6 kpl suunnittelukokouksia Loviisassa. Läsnä kokouksissa ovat konsultilta projektipäällikkö ja tarvittavat vastaavat suunnittelijat. Muista kuin yllä mainituista kokouksista sovitaan erikseen projektin aikana. Konsultti tekee suunnittelukokouksista pöytäkirjat, joiden hyväksymismenettelystä sovitaan suunnittelutehtävän alussa.

VERKKOSAAREN ETELÄISEN RANTA- ALUEEN SUUNNITTELU SUUNNITTELUOHJELMA

VERKKOSAAREN ETELÄISEN RANTA- ALUEEN SUUNNITTELU SUUNNITTELUOHJELMA VERKKOSAAREN ETELÄISEN RANTA- ALUEEN SUUNNITTELU SUUNNITTELUOHJELMA 8.4.2014 SISÄLLYS 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUN KOHDE... 2 2.1 Suunnittelualue... 2 2.2 Suunniteltavat kadut, katuaukiot ja torit...

Lisätiedot

Ehdotuspiirustuksia arvioidaan seuraavien kriteerien pohjalta:

Ehdotuspiirustuksia arvioidaan seuraavien kriteerien pohjalta: RAKENNUSSUUNNITTELU Hyvällä ja huolellisella suunnittelulla luodaan pientalohankkeelle laatuperusteet, jotka kattavat asumistarpeen, siihen parhaiten soveltuvat toteuttamisratkaisut, kustannussuunnittelun,

Lisätiedot

Turun SKOL-, RAKLI- Teknologiateollisuus-tapaaminen 7.5.2014. Jouni Mantela

Turun SKOL-, RAKLI- Teknologiateollisuus-tapaaminen 7.5.2014. Jouni Mantela Turun SKOL-, RAKLI- Teknologiateollisuus-tapaaminen 7.5.2014 Jouni Mantela VISIO Luotettavin kokonaissuunnittelukumppani STRATEGIA Kokonaissuunnittelu Optiplan tapa toimia Kokonaissuunnittelupalvelut &

Lisätiedot

GEO12. RT 10-11127 LVI 03-10521 KH X4-00517 Infra 053-710124 GEOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO GEO12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ

GEO12. RT 10-11127 LVI 03-10521 KH X4-00517 Infra 053-710124 GEOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO GEO12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ RT 10-11127 LVI 03-10521 KH X4-00517 Infra 053-710124 GEOTEKNISEN SUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO GEO12 OHJEET lokakuu 2013 1 (12) korvaa RT 10-10580 LVI 03-10243 KH X4-00208 Infra 053-710014 GEO12 TEHTÄVÄLUETTELON

Lisätiedot

Suomussalmen Tk 2015, muutos. Liite 1: Urakkarajaliite. Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN. Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH.

Suomussalmen Tk 2015, muutos. Liite 1: Urakkarajaliite. Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN. Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. Suomussalmen Tk 2015, muutos Liite 1: Urakkarajaliite Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. 0500 280 648 1 1. HALLINTOJÄRJESTELYT 1.1 Työmaan hallinto Työmaan johtovelvollisuudesta

Lisätiedot

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project

RT 10-10387 TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU SISÄLLYSLUETTELO. talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project RT 10-10387 ohjetiedosto tammikuu 1989 korvaa RT l 06.10 1 (24) TALONRAKENNUSHANKKEEN KULKU talonrakennushanke husbyggnadsåtagande building project Tämä RT-ohjekortti kuvaa talonrakennushankkeen kokonaisuutta

Lisätiedot

KOKONAISSUUNNITTELU Hanke: Rantsilan päiväkoti

KOKONAISSUUNNITTELU Hanke: Rantsilan päiväkoti 1 Tilaaja: Siikalatvan kunta Tekniset palvelut Pulkkilantie 4 92600 PULKKILA SUUNNITTELUOHJELMA 25.6.2014 Sivu 1/6 Rantsilan päiväkoti KOKONAISSUUNNITTELU Hanke: Rantsilan päiväkoti 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 1 MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 30.1.2015 Työryhmä: Hannu Seppälä Pekka Savolainen Soile Karhinen SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 1.1 Ohjeiden tarkoitus... 1 1.2

Lisätiedot

Suomen vesiyhdistys ry Vesihuoltojaosto

Suomen vesiyhdistys ry Vesihuoltojaosto Suomen vesiyhdistys ry Vesihuoltojaosto VESIHUOLTOVERKKOJEN SUUNNITTELUTEHTÄVIEN MÄÄRITTELY JA HANKINTAOHJE 2012 SISÄLTÖ Sivu 1. JOHDANTO 3 2. ASIAKIRJOJEN KÄYTTÖ 4 2.1 Yleistä 4 2.2 Asiakirjojen käyttöohjeet

Lisätiedot

TALLITIE 6 PERUSKORJAUS URAKKARAJALIITE 4.3.2014 TALLITIE6 PERUSKORJAUS URAKKARAJALIITE HATTULA-KIINTEISTÖT OY

TALLITIE 6 PERUSKORJAUS URAKKARAJALIITE 4.3.2014 TALLITIE6 PERUSKORJAUS URAKKARAJALIITE HATTULA-KIINTEISTÖT OY TALLITIE6 PERUSKORJAUS 1 TALLITIE 6 PERUSKORJAUS 4.3.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 HALLINTOJÄRJESTELYT 4 1.1 Työmaan hallinto 1.2 Informointivelvollisuudet 1.3 Työmaan ohjaus ja valvonta 1.4 Asioiden kirjaaminen

Lisätiedot

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI 1 KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI Vanha Maantie 1 04920 SAARENTAUS URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA 1 KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA Menninkäinen 2-4 04620 MÄNTSÄLÄ URAKKAOHJELMA Laadittu 14.5.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Lisätietoja tarjouspyynnöstä antavat seuraavat henkilöt tilaajan puolesta

Lisätietoja tarjouspyynnöstä antavat seuraavat henkilöt tilaajan puolesta Alakorkalon jäteaseman laajennus, vaihe 2 Alakorkalon jäteaseman rakennussuunnitelmien laatiminen jätteen kuormauskatokselle, ajoneuvovaa alle ja lajitteluhallille alueen liikennejärjestelyineen 1. Tehtävän

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

TATE-järjestelmäohje

TATE-järjestelmäohje TATE-järjestelmäohje v 1.0 1 (81) P. Tikkanen/H. Kaartinen/M. Silvennoinen TATE-järjestelmäohje Versio 1.0 Versio pvm Kirjoittaja Kommentti 1.0 PJT & MSi & HJK & HKo & TMä 1. virallinen julkaisuversio.

Lisätiedot

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKARAJALIITE. Tampere 15.08.2012 Työ 63309EA A1011

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKARAJALIITE. Tampere 15.08.2012 Työ 63309EA A1011 RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKARAJALIITE Tampere 15.08.2012 Työ 63309EA 1 (30) SISÄLLYSLUETTELO 1. RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 1.1 Rakennuttaja...

Lisätiedot

URAKKATARJOUSPYYNTÖIRAKENNUSURAKKA

URAKKATARJOUSPYYNTÖIRAKENNUSURAKKA LOIMAAN KAUPUNKI RAKENNUTTAMISPALVELUT /...-// Tl:::. 0-/ I C: tcet:::) URAKKATARJOUSPYYNTÖIRAKENNUSURAKKA Keskuskoulun keittiösaneeraus ds,d,a.o/y Hanke n:o 94398 Loimaan kaupungin tekninen lautakunta

Lisätiedot

ARK12 RT 10-11109 LVI 03-10520 SIT 13-610094 KH X4-00516 ST 41.04 ARKKITEHTISUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO ARK12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ

ARK12 RT 10-11109 LVI 03-10520 SIT 13-610094 KH X4-00516 ST 41.04 ARKKITEHTISUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO ARK12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ ST 41.04 ARKKITEHTISUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO ARK12 RT 10-11109 LVI 03-10520 SIT 13-610094 KH X4-00516 OHJEET toukokuu 2013 1 (20) korvaa RT 10-10576 LVI 03-10240 KH X4-00203 ARK12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS

Lisätiedot

HUOLTOKIRJAOHJEISTUS

HUOLTOKIRJAOHJEISTUS Sivu 1/25 HUOLTOKIRJAOHJEISTUS VERSIO 1.2.2 28.11.2012 Sivu 2/25 ESIPUHE Tämä ohjeisto on laadittu tukemaan rakennushankkeen huoltokirjan koordinointia ja laadintaa. Huoltokirjan koordinoinnilla varmistetaan,

Lisätiedot

OULAISTEN UIMAHALLI. Urakkarajaliite 09.03.2015

OULAISTEN UIMAHALLI. Urakkarajaliite 09.03.2015 OULAISTEN UIMAHALLI Urakkarajaliite 09.03.2015 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (Rakennusurakka) Putkiurakka Ilmanvaihtourakka Sähköurakka Rakennusautomaatiourakka Vedenkäsittelyurakka

Lisätiedot

KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Tunnistetiedot. Rakennuskohde. Päiväys 30.4.2015. Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita:

KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Tunnistetiedot. Rakennuskohde. Päiväys 30.4.2015. Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 30.4.2015 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

Teuvan yhteiskoulun ja lukion peruskorjaus sekä laajennus

Teuvan yhteiskoulun ja lukion peruskorjaus sekä laajennus TARJOUSPYYNTÖ 1 /(5) SUUNNITTELUTARJOUSPYYNTÖ / ARKKITEHTISUUNNITTELU Teuvan yhteiskoulun ja lukion peruskorjaus sekä laajennus Teuvan kunnan tekninen toimi pyytää kirjallista suunnittelutarjousta oheisten

Lisätiedot

Koko kunnan toteuma 1-6 2015.xlsx

Koko kunnan toteuma 1-6 2015.xlsx Koko kunnan toteuma 1-6 2015.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2015 922 Vesilahti 12.8.2015 Ta 2015 Ta-Tot.2015 TA-% 2014 TP2014 Toimintatuotot 6 313 128 2 535 783 3 777 345 40,2 2 880 055 6 110 921

Lisätiedot

KARHULANVAARAN KOULU muutostyö. Urakkarajaliite URAKKARAJALIITE 26.5.2015 A R K K I T E H T I T O I M I S T O L U K K A R O I N E N O Y

KARHULANVAARAN KOULU muutostyö. Urakkarajaliite URAKKARAJALIITE 26.5.2015 A R K K I T E H T I T O I M I S T O L U K K A R O I N E N O Y URAKKARAJALIITE KARHULANVAARAN KOULU muutostyö Urakkarajaliite 26.5.2015 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RU LVIA SU TEH RAKENNUSURAKKA, PÄÄURAKKA LÄMPÖ-, VESI-, ILMASTOINTI- JA AUTOMAATIOURAKKA

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO RAK 12

RAKENNESUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO RAK 12 RAKENNESUUNNITTELUN TEHTÄVÄLUETTELO RAK 12 Vertailu tehtäväluetteloon RAK 95 Antti Kokko Opinnäytetyö Toukokuu 2013 Rakennustekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Raumanmerenkatu 11 Raumanmerenkatu 11, 26100 RAUMA. Peruskorjaus

Kiinteistö Oy Raumanmerenkatu 11 Raumanmerenkatu 11, 26100 RAUMA. Peruskorjaus Kiinteistö Oy Raumanmerenkatu 11 Raumanmerenkatu 11, 26100 RAUMA Peruskorjaus ARF004 URAKKARAJALIITE 24.06.2015 KOY Raumanmerenkatu 11 Urakkarajaliite s. 2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Kehitysvammaisten palveluasuminen, autettu asuminen, uudisrakennus

LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Kehitysvammaisten palveluasuminen, autettu asuminen, uudisrakennus LAUKAAN KUNTA 21.1.2014 1(5) Tekninen osasto KEHITYSVAMMAISTEN Tilapalvelu PALVELUASUMINEN AUTETTU ASUMINEN TARJOUSPYYNTÖ LVIA TARJOUSPYYNTÖ LVIA-SUUNNITTELUSTA Laukaan kunnan tilapalvelu pyytää tarjoustanne

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle

MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1 1.1 Ohjeiden tarkoitus 1 1.2 Toimitilan suunnittelun periaatteet 2 MÄNTSÄLÄN KUNNAN TILAHANKKEIDEN TOTEUTUSOHJEET Luonnos 5 lausunnolle 1.3 Liittyminen taloussuunnitt eluun

Lisätiedot

RAU TYÖSELITYS KASAVUOREN KOULUKESKUS

RAU TYÖSELITYS KASAVUOREN KOULUKESKUS Laatija/Tarkastaja/Hyväksyjä SuviKu Asiakirjanro RAU 6001 Päivämäärä 26.06.2015 Projekti nro. 1510016966 Suunnittelun vastuuhenkilö Suvi Kuoksa RAU KASAVUOREN KOULUKESKUS SISÄLTÖ 1. G0 JÄRJESTELMIEN YLEISET

Lisätiedot

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 RT 10-11107 LVI 03-10518 SIT 13-610092 KH X4-00514 Infra 053-710110 OHJEET maaliskuu 2013 1 (24) korvaa RT 10-10575 LVI 03-10239 KH

Lisätiedot