Suomen joukkovelkakirjalainat 2009 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen joukkovelkakirjalainat 2009 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues"

Transkriptio

1 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 29 Finlndska masskuldebrevslån Finnish Bond s Suomessa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen emissiot Emissioner av masskuldebrevslån i Finland Bond issues in Finland Mrd. euroa - md euro - EUR bn 16 Yritykset - Icke-finansiella företag - Non-financial corporations Rahoituslaitokset - Finansiella företag - Financial corporations 1 Paikallishallinto - Lokalförvaltning - Local government Suomessa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen kanta Utestående masskuldebrevslån emitterade i Finland Outstanding amount of bonds issued in Finland 6 Mrd. euroa - md euro - EUR bn Yritykset - Icke-finansiella företag - Non-financial corporations Rahoituslaitokset - Finansiella företag - Financial corporations Paikallishallinto - Lokalförvaltning - Local government 12 Valtionhallinto - Staten - Central government 5 Valtionhallinto - Staten - Central government ISSN verkkojulkaisu / webbversion / online Tiedustelut: Tilastoyksikkö Ekonomisti Aki Ojala, puh Postiosoite: PL 16, 11 Helsinki Shköposti: Puhelin: Upplysningar: Statistikenheten Ekonom Aki Ojala, telefon Postadress: PB 16, 11 Helsingfors E-post: Telefon: Enquiries: Statistics Economist Aki Ojala, tel Postal Address: P.O. Box 16, FIN 11 Helsinki, Finland Phone:

2 Sisltö Innehåll Contents 2 Sivu sida page Johdanto 3 Inledning 3 Introduction 3 Merkkien ja lyhenteiden selitykset Teckenförklaringar och förkortningar Explanations of symbols and abbreviations Suomen joukkovelkakirjalainat 29 6 Finlndska masskuldebrevslån 29 6 Finnish bond issues 29 6 Luettelo joukkovelkakirjalainoista 7 MSB-register 7 Bond list 7 Yhteenveto joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskuista Sammandrag över emissioner av masskuldebrevslån Summary of bond issues,

3 Johdanto Inledning Introduction 3 Suomen joukkovelkakirjalainat -julkaisu sislt tiedot suomalaisten liikkeeseenlaskijoiden Suomessa yleisölle tarjoamista pitkaikaisista (vhintn yhden vuoden pituisista) joukkovelkakirjalainoista, joita koskeva esite on arvopaperimarkkinalain nojalla annettu Finanssivalvonnan hyvksyttvksi. Julkaisun tiedot ovat perisin arvopaperikeskuksen yllpitmst rekisterist. Lainojen kuoletussuunnitelmiin perustuvat nimellisarvoiset kantatiedot ovat laskennallisia, eik niiss ole kattavasti otettu huomioon lainojen ennenaikaisia takaisinmaksuja. Julkaisussa on niin ikn annettu tiedot arvoosuusjrjestelmn vuoden 29 aikana liitetyist erillislainoista. Lisksi julkaisussa ovat Valtiokonttorin toimittamat tiedot valtion joukkovelkakirjalainoista mukaan lukien kansainvlisille pomamarkkinoille liikkeeseen lasketut lainat. Julkaisu ei kata arvo-osuusjrjestelmn ulkopuolisia erillislainoja eik muiden kuin valtion yksinomaan kansainvlisille pomamarkkinoille liikkeeseen laskemia joukkovelkakirjalainoja. Valtion yksinomaan kansainvlisille pomamarkkinoille liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjalainat eivt sislly yhteenvetoihin. Publikationen Finlndska masskuldebrevslån innehåller uppgifter om långfristiga masskuldebrevslån (med en löptid på minst ett ) emitterade av finlndska emittenter och riktade till allmnheten över vilka prospekt i enlighet med vrdepappersmarknadslagen har lmnats till Finansinspektionen för godknnande. Uppgifterna baserar sig på vrdepapperscentralens register. Uppgifterna om de nominella utestående beloppen r baserade på amorteringsplanerna och således kalkylmssiga; förtida återbetalningar beaktas inte uttömmande. Publikationen innehåller också uppgifter om privata emissioner registrerade i vrdeandelssystemet under 29. I statistikmeddelandet ing vidare uppgifter från Statskontoret om statens masskuldebrevslån inklusive låneemissioner på de internationella kapitalmarknaderna. Publikationen tcker inte andra privata emissioner n sådana som registrerats i vrdeandelssystemet och inte heller masskuldebrevslån emitterade enbart på de internationella kapitalmarknaderna av andra n staten. Masskuldebrevslån som emitterats av staten enbart för de internationella kapitalmarknaderna ing inte i sammandragen. This publication - Finnish Bond s - covers public issues of long-term (minimum 1-year) bonds by Finnish issuers on which prospectuses have been submitted for approval to the Financial Supervision Authority (FIN-FSA) in accord with the Securities Markets Act. The data were obtained from the register maintained by central securities depository. Data on the nominal stock of bonds, based on bond redemption schedules, are imputed and do not completely take into account early redemptions. The publication also includes data on private placements registered in the book-entry system in 29. Furthermore, the publication includes data provided by the State Treasury on government bonds, including bonds issued in international markets. Private placements outside the book-entry system and issues of non-government bonds in international markets are not included. s of government bonds solely in the international markets are excluded from the summary figures.

4 Merkkien ja lyhenteiden selitykset Tecken och förkortningar Explanation of symbols and abbreviations Laina Debentuurilaina = joukkovelkakirjalaina, jonka etuoikeus on huonompi kuin liikkeeseenlaskijan muissa sitoumuksissa. vapaavuodet Laina-aika ja vapaavuodet ilmaistaan vuosina, kuukausina ja pivin. Bullet = kertakuoletus laina-ajan pttyess. ets namn Debentuurilaina = debentur Erillisjoukkovelkakirjalaina = privat emission JVK-laina (joukkovelkakirjalaina) = masskuldebrevslån (MSB) JVK-ohjelman laina = lån enligt MSB-program Kiinteistövakuudellinen asunto-obligaatiolaina = bostadsobligation med skerhet i fastighet Korkostruktuurilaina = strukturrntelån Kuntaobligaatiolaina = kommunobligation Knteisvelkakirjalaina = omvnt skuldebrevslån Luottokoriobligaatio = kreditkorgsobligation Obligaatiolaina = obligationslån Osakeindeksikorivelkakirja = aktieindexkorgsskuldebrev Osakeindeksilaina = aktieindexlån Osakeindeksisertifikaatti = aktieindexcertifikat Osakekorilaina = aktiekorgslån Pomalaina = kapitallån Sarjaobligaatiolaina = serieobligation Tuotto-obligaatiolaina = avkastningsobligation Vaihdettava pomalaina = konvertibelt kapitallån Vaihtovelkakirjalaina = konverteringslån Valuuttakorilaina = valutakorglån Varainhoitodebentuuri = förvaltningsdebentur Vastuudebentuurilaina = riskdebentur Löptid/amorteringsfria Löptiden och de amorteringsfria en anges i, månader och dagar. Bullet = återbetalning på en gång vid löptidens slut Erpivtön = evigt Vuosittain tasaeriss = lig rak amortering Name of loan Debentuurilaina = debenture Erillisjoukkovelkakirjalaina = private bond JVK-laina (joukkovelkakirjalaina) = bond JVK-ohjelman laina = programme bond Kiinteistövakuudellinen asunto-obligaatiolaina = residential mortgage-backed security Korkostruktuurilaina = structured interest rate loan Kuntaobligaatiolaina = municipal bond Knteisvelkakirjalaina = reverse bond Luottokoriobligaatio = credit basket bond Obligaatiolaina = ordinary bond Osakeindeksikorivelkakirja = stock indices-linked bond Osakeindeksilaina = stock index-linked bond Osakeindeksisertifikaatti = index certificate Osakekorilaina = equity basket bond Pomalaina = capital loan Sarjaobligaatiolaina = serial bond Tuotto-obligaatiolaina = yield bond Vaihdettava pomalaina = convertible capital loan Vaihtovelkakirjalaina = convertible bond Valuuttakorilaina = foreign currency basket loan Varainhoitodebentuuri = asset management debenture Vastuudebentuurilaina = risk debenture Loan/ The loan period and are shown in years, months and days. Bullet = lump sum principal repayment at maturity Erpivtön = perpetual Vuosittain tasaeriss = annually in equal instalments Korko Rnta Interest rate Erityisehto = koron mrittely selostettu lainaehdoissa (saatavissa luettelon pitjlt). Erityisehto = definitionen av rntan r förklarad i lånevillkoren (fås av registerföraren) Kiinte = fast Indeksihyvitys = indexgottgörelse (avkastning) Valuuttakurssihyvitys = valutakursgottgörelse (avkastning) Erityisehto = definition of the interest rate is explained in the loan terms (available from the registrar) Kiinte = fixed Indeksihyvitys = index-linked yield Valuuttakurssihyvitys = exchange-rate-linked yield Emissiokurssi Emissionskurs price

5 Vaihtuva = varierande Vaihtuva = variable 5 Vakuus Skerhet Guarantee 1 = Lainalla on kiinteistövakuus. 2 = Lainalla on pankkitakaus. 3 = Lainalla on luottolaitoslain 19 :n mukainen vakuus. = Muu. 1 = skerhet i fastighet 2 = bankgaranti 3 = skerhet i enlighet med 19 i kreditinstitutslagen = övrig 1 = loan secured by real estate 2 = loan has a bank guarantee 3 = loan secured by collateral in compliance with section 19 of the Credit Institutions Act = other

6 Suomen joukkovelkakirjalainat 29 Finlndska masskuldebrevslån 29 Finnish bond issues 29 6 Suomalaiset liikkeeseenlaskijat laskivat Suomessa vuonna 29 liikkeeseen uusia euromrisi joukkovelkakirjalainoja noin 13,8 miljardin euron arvosta. Liikkeeseen laskettiin yhteens 18 euromrist yleisölainaa ja 8 erillislainaa. Yritysten, rahoituslaitosten, paikallishallinnon ja valtion joukkovelkakirjamuotoinen lainanotto kasvoi edellisvuotisesta yhteens noin 9 %. Joukkovelkakirjojen nimellisarvoinen kokonaiskantakin kasvoi selkesti edellisvuotiseen verrattuna. Valtion euromrinen joukkovelkakirjalainanotto nousi selvsti edellisvuotiseen verrattuna. Valtio oli edelleen selvsti suurin liikkeeseenlaskija: se laski liikkeeseen kaksi tuotto-obligaatiolainaa sek vuosina 21 ja 225 erntyvt sarjaobligaatiolainat, ja myi lisksi vuonna 28 liikkeeseen laskettua vuonna 219 erntyv sarjaobligaatiolainaa, yhteens noin 1 miljardin euron arvosta. Tm vastaa 73 % kaikista uusista euromrisist liikkeeseenlaskuista. Rahoituslaitosten vuonna 29 kotimaassa liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjojen mr kasvoi noin 22 % edellisvuotiseen nhden eli 2, miljardiin euroon. Nousun taustalla on pankkien joukkovelkakirjalainanoton lisntyminen. Rahoituslaitosten liikkeeseen laskemien erillislainojen lukumr silyi lhes ennallaan, mutta arvo kuitenkin lhes puolittui vuonna 29 edellisest vuodesta. Vuonna 29 kuntien rahoittamiseen erikoistunut rahoituslaitos laski liikkeeseen 1 joukkovelkakirjalainaa. Rahoituslaitosten osuus kaikista emissioista oli 17 %. Yrityssektori rahoitti toimintaansa vuonna 29 noin 1 miljardin euron kotimaisella joukkovelkakirjalainanotolla. Tm on selvsti enemmn kuin edellisin vuosina. I Finland emitterades 29 nya masskuldebrevslån i euro av finlndska emittenter för ca 13,8 miljarder euro. Under 29 emitterades totalt 18 nya lån i euro riktade till allmnheten och 8 riktade till privata placerare. Icke-finansiella företag, finansiella företag, lokalförvaltning och staten ökade sammantaget sin upplåning genom masskuldebrev med ca 9 % från 28. Även det nominella beloppet utelöpande masskuldebrev ökade tydligt från et innan. Statens upplåning i euro på obligationsmarknaden ökade tydligt från et innan. Staten var fortfarande den klart största emittenten: staten emitterade två avkastningsobligationslån och två serieobligationslån med förfall 21 respektive 225 och sålde ett 28 emitterat serieobligationslån med förfall 219 till ett sammanlagt vrde av ca 1 miljarder euro. Detta motsvarar 73 % av alla nya emissioner i euro. Beloppet av inhemska lån emitterade av finansiella företag ökade med 22 % från 28 till 2, miljarder euro. Ökningen förklaras av bankernas ökade upplåning genom masskuldebrev. Antalet privata lån utgivna av finansiella företag förblev nstan oförndrat medan beloppet nstan halverades 29 från et innan. Kommunfinans gav 29 ut 1 masskuldebrevslån. De finansiella företagen stod för 17 % av emissionerna totalt. Icke-finansiella företag finansierade 28 sin verksamhet genom upplåning av ca 1 miljard euro på den inhemska obligationsmarknaden, vilket var betydligt mer n en innan. Approximately EUR 13.8 billion euro-denominated bonds were issued in Finland by Finnish issuers in eurodenominated bonds were issued publicly and 8 private placements were issued. Total bond issuance by nonfinancial corporations, financial institutions, local government and central government increased by about 9% on the previous year. The nominal value of the bond stock also increased clearly compared to the previous year. Central government s issuance of bonds increased significantly from the previous year. Central government again by far the dominant issuer sector in 29 issued two yield bonds and two serial bonds maturing in 21 and 225, and sold a serial bond issued in 28 and maturing in 219, to a total value of about EUR 1 billion. This is 73% of total bond issuance. Domestic bond issuance by financial institutions increased by 22% on the previous year and reached EUR 2. billion. The increase was mainly due to an increase in bond issuance by banks. The number of private placements issued by financial institutions remained at the same level but the amount halved from previous year. The institution specialised in financing local government issued 1 bonds in 28. Financial institutions accounted for 17% of total bond issuance. Non-financial corporations obtained some EUR 1 billion of financing from domestic bond issues in 29, which is clearly more than in previous years.

7 Luettelo joukkovelkakirjalainoista MSB-register Bond list Tammikuu joulukuu 29 Januari december 29 January December 29 7 Laina ISIN Nimellisarvo, YRITYKSET ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG NON- FINANCIAL CORPORATIONS YLEISÖLAINAT EMISSIONER FÖR ALLMÄNHETEN ISSUES TO THE PUBLIC Nominal value, date Maturity date Loan period/ price Nominal interest rate Guarantee Amer Sports Oyj Joukkovelkakirjalaina Cramo Oyj Joukkovelkakirjalaina 1/29 Componenta Oyj Pomalaina 29 ERILLISLAINAT PRIVATA EMISSIONER PRIVATE PLACEMENTS Finnlines Oyj Perpetual Securities 29 Ponsse Oyj Erpivtön Pomalaina I/29 Glaston Oyj Vaihtovelkakirjalaina 29 Aspo Oyj Vaihdettava Pomalaina 29 Neste Oil Oyj Eur 3m 6% Notes Due 216 Finnair Oyj Eur 12.. Hybridilaina Rautaruukki Oyj 3m 5,25% Due 21 FI v kk p 12 % FI v kk p / FI v kk p / kolmessa yht suuressa erss 1 % 1.1 % FI Erpivtön 1 % 12 % asti FI Erpivtön 1 % % asti FI v kk 3p / FI v kk p / FI v kk p / 1 % 7 % 1 % 7 % 99 % 6 % FI v kk p 1 % 9 % FI v kk p / 1 % 5.25 %

8 8 Nominal value, date Maturity date Loan period/ price Nominal interest rate Guarantee Itella Oyj Itella Corporation,375 % Notes Due 216 Ahlström Oyj Hybridilaina Etteplan Oyj Etteplan Plc Of EUR 1 Capital Securities Citycon Oyj Joukkovelkakirjalaina 1/29 FI v kk p / 1 %.375 % FI v kk p 1 % 9.5 % FI v kk p 1 % 9.5 % FI v kk p / 1 % 5.1 %

9 9 Nominal value, date Maturity date Loan period/ price Nominal interest rate Guarantee TALLETUSPANKIT DEPOSITIONSBANKER DEPOSIT BANKS YLEISÖLAINAT EMISSIONER FÖR ALLMÄNHETEN ISSUES TO THE PUBLIC Aktia Pankki Oyj Debentuurilaina 1/29 Laina Nro215 Raaka-Aine Trendi A Perus Laina Nro215 Raaka-Aine Trendi B Ekstra Debenturlån 1/29 Suupohjan Osuuspankki Joukkovelkakirjalaina 1/29 Joukkovelkakirjalaina 29 I Laina Nro218 Rahamarkkinalaina Kasvu Laina Nro221 Teleobligaatio Elisa Laina Nro222 Ind.Laina Thtiluokka A Perus Laina Nro222 Ind.Laina Thtiluokka B Ekstra Laina Nro223 Thtiluokka Vipu Maailman Menestyjt I/29 Vaihtoehto Neutraali Maailman Menestyjt I/29 Vaihtoehto Plus FI v kk p / tasaeriss FI v 1kk 8p / FI v 1kk 8p / FI v kk p/ FI v kk p / FI v kk p / FI v kk p / FI v 2kk 2p/ FI v 2kk 2p / FI v 2kk 2p / FI v 2kk 2p / FI v 1kk 15p / FI v 1kk 15p / 3.3 % n. 1% n. 11% indeksihyvitys indeksihyvitys % asti, sen jlkeen 12 kk euribor + 2%. 12 kk euribor 3 % n. 1% n. 1% n. 1% n. 11% 3 kk euribor 11 % 1 % indeksihyvitys 11 % indeksihyvitys

10 1 Nominal value, date Maturity date Loan period/ price Nominal interest rate Guarantee Laina Nro225 Kiintekorkoinen 2,35 % FI v kk p/ n. 1% 2.35% Laina Nro232 Nokia Tuotto FI v kk 11p/ n. 1% Laina Nro233 Korkoputkiobligaatio FI v 1kk 9p/ n. 1% 3 kk euribor Danske Bank As Osakeobligaatio 1: Osakeobligaatio Skandinavia Joukkovelkakirjalaina 29 II Laina Nro 236 Ind.Laina Infrastruktuuri A Perus Laina Nro 236 Indeksilaina Infrastruktuuri B Ekstra Aktia Pankki Oyj Debentuurilaina 2/29 Tutkimuksen Thdet II/29 Vaihtoehto Neutraali Tutkimuksen Thdet II/29 Vaihtoehto Plus FI v kk 11p/ FI v kk p/ FI v 2kk 17p/ FI v 2kk 17p/ FI v kk p / tasaeriss FI v kk 16p / FI v kk 16p / Laina Nro2 Porsche Cln FI v kk 13p / Laina Nro23 Euriborplus I Aktieindexobligation Recovery Försiktig Aktieindexobligation Recovery Offensiv Joukkovelkakirjalaina 29 III Laina Nro28 Eurooppa A Perus FI v 1kk 5p / FI v 2kk 11p / FI v 2kk 11p / FI v kk p / FI v 2kk 8p / n. 1% 3 % n. 1% n. 11% indeksihyvitys indeksihyvitys 3 % 1 % indeksihyvitys 11 % indeksihyvitys n. 1% n. 1% neljnnes 3 kk euribor +.25 % 1 % indeksihyvitys 11 % indeksihyvitys 3. % n. 1% indeksihyvitys

11 11 Nominal value, date Maturity date Loan period/ price Nominal interest rate Guarantee Laina Nro28 Eurooppa B Ekstra Laina Nro25 Valuuttaobligaatio EUR/SEK Danske Bank As Valuuttakurssilaina 231 Laina Nro253 Euriborplus II Aktia Pankki Oyj Indexobligation Recovery Basket Vaihtoehto Neutraali Aktia Pankki Oyj Indexobligation Recovery Basket Vaihtoehto Extra Menestyjt Iii/29 Vaihtoehto Neutraali Menestyjt Iii/29 Vaihtoehto Plus Laina Nro251 Indeksilaina Thtiluokka Suomi Laina Nro251 Indeksilaina Thtiluokka Ruotsi Laina 255a Ind.Laina Thtiluokka Pohjoismaat Perus Laina 255b Ind.Laina Thtiluokka Pohjoismaat Ekstra Laina Nro25 Ind.Laina Korkoputkioblig. II Aktia Pankki Oyj Debentuurilaina 3/29 Laina Nro261 Euriborplus III Laina Nro265 A Ind.Laina Öljy-yhtiöt Perus FI v 2kk 8p / FI v 1kk 18p / FI v 1kk 22p / FI v 1kk 9p / FI v kk 17p / FI v kk 17p / FI v kk 17p / FI v kk 17p / FI v 1kk 8p / FI v 1kk 8p / FI v 1kk 5p / FI v 1kk 5p / FI v 1kk 7p / FI v kk p / tasaeriss FI v kk 11p / FI v 1kk 7p / n. 11% indeksihyvitys 1 % EUR/SEK valuuttakurssikehitys 12,5 % indeksihyvitys n. 1% 3kk euribor 1 % 11 % 1 % 11 % n. 11% n. 11% n. 1% n. 11% n. 1% 3 kk euribor 1 % 3.25 % 3kk euribor +.25 %

12 12 Nominal value, date Maturity date Loan period/ price Nominal interest rate Guarantee Laina Nro265 B Ind.Laina Öljy-yhtiöt Ekstra Joukkovelkakirjalaina 29 V Sstöpankkien yhteinen Debentuurilaina II/29 Laina Nro269 Indeksilaina Inflaatio Arvo-Osake IV/29 Vaihtoehto Neutraali Arvo-Osake IV/29 Vaihtoehto Plus Joukkovelkakirjalaina 29 IV Liedon Sstöpankki Debentuurilaina I/29 Luopioisten Sstöpankki Debentuurilaina I/29 Debenturlån 2/29 Laina Nro 272 Laina Nro278 Ind.Laina Öljy-yhtiöt A Perus Laina Nro278 Ind.Laina Öljy-yhtiöt B Ekstra Laina Nro277 Indeksilaina Inflaatio Laina Nro275 Euriborplus IV FI v 1kk 7p / FI v kk p / FI v kk p / tasaeriss FI v 1kk 1p / FI v 1kk 1p / FI v 1kk 1p / FI v kk p / FI v kk p / tasaeriss. FI v kk p / tasaeriss FI v kk p / tasaeriss FI v kk p / FI v kk 13p / FI v kk 13p / FI v kk 12p / FI v 1kk 7p / n. 11 % 2.3 % 3 % indeksihyvitys 1 % 11 % 2.3 % 2.5 % 3 % n.1 % n. 11 % 3.15 % 2.25 % indeksihyvitys 3kk euribor +,25 %

13 13 Nominal value, date Maturity date Loan period/ price Nominal interest rate Guarantee Laina Nro276 Indeksilaina Aasia A Perus Laina Nro276 Indeksilaina Aasia B Ekstra Aktieindexobligation Finland+Sverige Alternativ Försiktig Aktieindexobligation Finland+Sverige Alternativ Offensiv Laina Nro283A Ind.Laina Thtiluokka Suomi Perus Laina Nro283B Ind.Laina Thtiluokka Suomi Ekstra Joukkovelkakirjalaina 29 Vi Laina Nro281 Metslaina UPM Tutkimuksen Thdet V/29 Neutraali Tutkimuksen Thdet V/29 Plus Laina Nro285 Euriborplus V Laina Nro288 Euribor Plus VI Laina Nro292 Ind.Laina Thtibrndit A Perus Laina Nro292 Ind.Laina Thtibrndit B Ekstra Kehittyvt Markkinat VI/29 Neutraali Kehittyvt Markkinat VI/29 Plus Joukkovelkakirjalaina 29 VII FI v 1kk 9p / FI v 1kk 9p / FI v 5kk 13p / FI v 5kk 13p / FI v 2kk 1p / FI v 2kk 1p / FI v kk p / FI v 3kk 5p / FI v 1kk 13p / FI v 1kk 13p / FI v 1kk 9p / FI v 1kk 12p / FI v 1kk 8p / FI v 1kk 8p / FI v 1kk 1p / FI v 1kk 1p / FI v kk p / n. 11 % indeksihyvitys indeksihyvitys 1 % 11 % n. 11 % 3 % 3kk euribor + 2,5 % (odotettu) 1 % 11 % n. 11 % 3kk euribor +,25 % 3kk euribor +,25 % 1 % 11 % 2.5 %

14 1 Nominal value, date Maturity date Loan period/ price Nominal interest rate Guarantee Aktia Pankki Oyj Debentuurilaina /29 Eurajoen Sstöpankki Debentuurilaina I/29 Laina Nro298 Indeksilaina Euriborplus I Laina Nro299 Indeksilaina Pikku-Aasia A Perus Laina Nro299 Indeksilaina Pikku-Aasia B Ekstra Laina Nro3 Euribor-Todistus Suupohjan Osuuspankki Debentuurilaina 1/29 Myrskyln Sstöpankki Debentuuri Laina I/29 Laina Nro32 Ind.Laina Raaka-Aineyhtiöt A Perus Laina Nro32 Ind.Laina Raaka-Aineyhtiöt B Ekstra Kasvuosake VII/29 Neutraali Kasvuosake VII/29 Plus Kalannin Sstöpankki Debentuurilaina 29 Laina Nro31 Euribor Plus II Laina Nro311 Kiintekorkoinen Laina FI v kk p / tasaeriss FI v kk p / tasaeriss FI v 2kk 16p / FI v 2kk 22p / FI v 2kk 22p / FI v kk 1p / FI v kk p / tasaeriss FI v kk p / tasaeriss FI v 1kk 9p / FI v 1kk 9p / FI v 1kk 1p / FI v 1kk 1p / FI v kk p / tasaeriss FI v 2kk 13p / FI v kk p / 3.25 % n. 11 % n. 11 % 1. vuosi 2,5 % ja siit eteenpin 12kk euribor +,25 % 3kk euribor +,25 % indeksikori indeksikori 2.5 % 12kk euribor 1. vuosi 2,5 % ja sen jlkeen 12kk euribor +,25 % 1 % 11 % 1. vuosi 2,5 % ja sen jlkeen 12kk euribor +,25 % 3kk euribor +,25 % 1.8 %

15 15 Nominal value, date Maturity date Loan period/ price Nominal interest rate Guarantee Joukkovelkakirjalaina 29 VIII Laina Nro 316A Pohjoismaat Perus Laina Nro 316B Pohjoismaat Ekstra Aktia Pankki Oyj Aktieobligation Asiatiska Tigrar Alternativ Neutral Aktia Pankki Oyj Aktieobligation Asiatiska Tigrar Alternativ Extra Aktieindexobligation Asien Tillvxt Försiktig Aktieindexobligation Asien Tillvxt Offensiv Aktieindexobligation Europa Rnta Aktia Pankki Oyj Debentuurilaina 5/29 Tutkimuksen Thdet VIII/29 Plus Tutkimuksen Thdet VIII/29 Neutraali Laina Nro32 Indeksilaina Euriborplus III Laina Nro325 A Indeksilaina USA-Eurooppa Kiinteistö Perus Laina Nro325 B Indeksilaina USA-Eurooppa Kiinteistö Ekstra Liedon Sstöpankki Debentuurilainaii/29 FI v kk p / FI v 1kk 8p / FI v 1kk 8p / FI v kk 1p / FI v kk 1p / FI v kk 1p / FI v kk 1p / FI v kk 1p / FI v kk p / tasaeriss FI v 1kk 1p / FI v 1kk 15p / FI v 1kk 13p / FI v 1kk 9p / FI v 1kk 9p / FI v kk p / tasaeriss 2.3 % n. 15 % 1 % 11 % 1 % 11 % 12 % 3.25 % 11 % 1 % n.1 % n.1 % n.11 % 3kk euribor +,25 % 1. kausi 2,5 % 2-5. kaudelta 12kk euribor +,25 %

16 16 Nominal value, date Maturity date Loan period/ price Nominal interest rate Guarantee Huittisten Sstöpankki Debentuurilaina I/29 Laina Nro33 Kestv Kehitys A Perus Laina Nro33 Kestv Kehitys B Ekstra Laina Nro327 A Raaka-Aineobligaatio Perus Laina Nro331 Indeksilaina Huippubrndit A Perus Laina Nro331 Indeksilaina Huippubrndit B Ekstra Evli Pankki Oyj Indeksilaina Evli Hyödykekori 21 Aktia Pankki Oyj Valutaobligation Dollarvndaren Alternativ Neutral Aktia Pankki Oyj Valutaobligation Dollarvndaren Alternativ Extra Laina Nro332 Indeksilaina Euriborplus IV Energia IX/29 Vaihtoehto Neutraali Energia IX/29 Vaihtoehto Plus Danske Bank As Jvk-Laina % Laina Nro33 A Kehittyvt Markkinat Perus Laina Nro33 B Kehittyvt Markkinat Ekstra Indexobligation Råvaror Rnta FI v kk p / tasaeriss FI v 1kk 16p / FI v 1kk 16p / FI v kk 6p / FI v 1kk 12p / FI v 1kk 12p / FI v kk 18p / FI v kk 1p / FI v kk 1p / FI v 1kk 8p / FI v kk 2p / FI v kk 2p / FI v 11kk 11p / FI v 1kk 15p / FI v 1kk 15p / FI v 11kk 22p / 1. kausi 2,5 % 2-5. kaudelta 12kk euribor +,25 % n.1 % n.11 % 1 % indeksikori n.1 % n.11 % 11 % indeksikori 1 % indeksikori 11 % indeksikori n.1 % 3kk euribor +,25 % 1 % 11 % 1 % % n. 11 % 1 % indeksikori

17 17 Nominal value, date Maturity date Loan period/ price Nominal interest rate Guarantee Indexobligation Råvaror Tillvxt Försiktig Indexobligation Råvaror Tillvxt Offensiv Globaalit Brndit 13/29 Neutraali Globaalit Brndit 13/29 Plus FI v 11kk 22p / FI v 11kk 22p / FI v kk p / FI v kk p / 1 % indeksikori 11 % indeksikori 1 % 11 %

18 18 Nominal value, date Maturity date Loan period/ price Nominal interest rate Guarantee ERILLISLAINAT PRIVATA EMISSIONER PRIVATE PLACEMENTS Laina Nro228 Nokia Tuotto FI v kk p/ Laina Nro23 Itraxx Crossover Cln Suomi Ftd 1/29 Laina Nro229 Erillislaina Thtiluokka Laina Nro23 Erillislaina Rahamarkkinalaina Laina Nro238 Yrityskorilaina Pohjoismaat Evli Pankki Oyj Osakeindeksilaina Evli Suomikori 213 1/29 Private Placement Laina Nro25 Erillislaina Rahamarkkinalaina Evli Pankki Oyj Indeksilaina Evli Brazil & Russia Fx 212 2/29 Private Placement Suomi-Osake 2/29 Vaihtoehto Neutraali Suomi-Osake 2/29 Vaihtoehto Plus Laina Nro258 Erillislaina Rahamarkkinalaina Laina Nro262 Erillislaina Rahamarkkinalaina Laina Nro 26 A Erillislaina Thtiluokka Pohjoismaat Perus FI v 1kk 1p/ FI v 1kk p/ FI v 1kk 1p/ FI v kk p/ FI v 1kk p/ FI v 1kk 21p/ FI v 11kk 2p / FI v kk 9p / FI v kk p / FI v kk p / FI v kk 1p / FI v 1kk 9p / FI v kk 16p / n. 87 % 3 kk euribor 3 kk euribor + 7. % 3 kk euribor 3 kk euribor 1 % indeksihyvitys neljnnes: 3 kk euribor +. % 12 % indeksihyvitys n.1 % n.11 % 3kk euribor 3kk euribor +, %

19 19 Nominal value, date Maturity date Loan period/ price Nominal interest rate Guarantee Laina Nro 26 B Erillislaina Thtiluokka Pohjoismaat Ekstra FI v kk 16p / n. 11 % Rahasto-Obligaatio I/29 Evli Pankki Oyj Indeksilaina Pohjanthdet 213/29 Private Placement Laina Nro271 Erillislaina Eurooppa Bonus Nooa Sstöpankki Oy Jvk 1/29 Evli Pankki OyjIndeksilaina Evli Titaanit 21 Private Placement Laina Nro28 Erillislaina Aasia A Perus Laina Nro28 Erillislaina Aasia B Ekstra Kehittyvt Markkinat /29neutraali Kehittyvt Markkinat /29plus Laina Nro279 Suomi Kuponki Laina Nro287 First-To-Default Basket Laina Nro296 Erillislaina Eurooppa Autocall Ftd 8/29 Laina Nro31 Credit Linked Note Metso Oyj Ftd 9/29 FI v 1kk 12p / FI v kk 8p / FI v kk p / FI v kk p / FI v kk 1p / FI v 1kk p / FI v 1kk p / FI v kk 2p / FI v kk 2p / FI v kk p / FI v 3kk 1p / FI v 11kk 19p / FI v kk 2p / FI v kk 9p / FI v 7kk 8p / 1 % 1 % n. 12 % 1 % 3kk euribor + marginaali (,5 % - 1,25 %) 1 % n. 11 % indeksihyvitys indeksihyvitys 1 % 11 % n. 11 % 3kk euribor + marginaali 9,2 % (voi vaihtua) viiteindeksi 1 %.355 n. 99 % 3kk euribor + 1 % 1 % 3kk euribor +,12 %

20 2 Nominal value, date Maturity date Loan period/ price Nominal interest rate Guarantee Masskuldebrevslån Laina Nro3 Credit Linked Note Metso Oyj Laina Nro39 Erillislaina Kehittyvt Markkinat Laina Nro38 Erillislaina Eurooppa-USA Laina Nro37 Erillislaina Nokia Autocallable Laina Nro312 Credit Linked Note M-Real Oyj Nouseva Korko 11/29 Laina Nro315 Leveraged Itraxx Evli Pankki Oyj Indeksilaina Evli Aasian Helmet 213 Private Placement Sampo Pankki Oyj Fund Linked Note Globaali Hyödyke- Markkina /213 Kaivosyhtiöt 1/29 Plus Kaivosyhtiöt 1/29 Vipu Laina Nro318 Erillislaina Eurooppa Laina Nro317 Mandatum Life Catalyst Lammin Sstöpankki Debentuurilainai/29 Laina Nro33 Erillislaina Suomi Tuottokori FI v kk p / FI v kk 1p / FI v kk 7p / FI v kk 1p / FI v 1kk 8p / FI v 5kk 19p / FI v kk p / FI v 8kk 11p / FI v kk 16p / FI v kk 9p / FI v 1kk 15p / FI v 1kk 15p / FI v kk 12p / FI v 8kk 6p / FI v kk p / tasaeriss FI v kk 8p / 3kk euribor + 1,5 % n. 99 % n. 11 % n. 97,5 % n. 95 % 3kk euribor + 1 % viiteindeksi viiteindeksi, vh. 2 % 1 % 115 % % 1 % 12kk euribor + 2 % n. 11 %

Suomen joukkovelkakirjalainat 2001 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2001 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 2001 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2008 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2008 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 28 Finlndska masskuldebrevslån Finnish Bond s Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2006 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2006 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 26 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2015 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2015 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 215 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen

Lisätiedot

Suomen joukkovelkakirjalainat 2002 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Suomen joukkovelkakirjalainat 2002 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical in Suomen joukkovelkakirjalainat 2002 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues Suomessa liikkeeseen laskettujen

Lisätiedot

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows:

A special dividend is included in the index as a net amount and it is calculated as follows: Exchange Notice March 22, 2007 Series 15/07 OMXH25 STOCK INDEX SPECIAL DIVIDEND ADJUSTMENT: TIETOENATOR OYJ The AGM of TietoEnator Oyj has approved a dividend of EUR 1.20 per share which will be effective

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ NORDEA PANKKI SUOMI OYJ 35.000.000 euron Liikkeeseenlasku Nordea Pankki Suomi Oyj 19/2006 All Stars Aasia Ekstra Laskettu liikkeeseen osana 5.000.000.000 euron joukkovelkakirjaohjelmaa OSA A SOPIMUSEHDOT

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 21/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Markkinatakaus warrantille 0ODAXEW61T on päättynyt Market making for warrant 0ODAXEW61T has been stopped

Markkinatakaus warrantille 0ODAXEW61T on päättynyt Market making for warrant 0ODAXEW61T has been stopped 1 (7) Nordea Pankki Suomi Oyj/Nordea Bank Finland Plc Vuosikooste tilikauden 2009 aikana julkistetuista tiedotteista/ Annual summary on published information 2009 Date 30 December 2009 30 December 2009

Lisätiedot

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities

Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities Appendix 6. Proposal for the Split of Assets and Liabilities BALANCE SHEET (EUR) Demerging New New Kone Oyj KONE Oyj Cargotec Oyj companies (30.9.2004) total Note Assets FIXED ASSETS Intangible assets

Lisätiedot

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka

Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Finland Tender Hankintailmoitus: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/kiinteistöyksikkö : Puijon sairaalan Pääaula-alueen uudistus, Sähköurakka Tarjoukset 6.5.2011 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Lisätiedot

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2007 Disclosure Dates

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2007 Disclosure Dates Large Cap Helsinki OBS = Tarkkailulistalla / On Surveillance lis Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet* * Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual Genera Interim Reports/Summaries of Performance*

Lisätiedot

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2006 Disclosure Dates

Large Cap Helsinki. Julkistamisajankohdat 2006 Disclosure Dates Large Cap Helsinki OBS = Tarkkailulistalla / On Surveillance lis X = Muutokset /Changes Tilinpäätöstiedot Yhtiökokous Osavuosikatsaukset/Tulostiedotteet* * Ennakkotietoja Financial Vuosikertomus Annual

Lisätiedot

SijoitusTalletus -tilien kurssikehitys 2. PlaceringsDeposition kursutveckling för kontona 3. InvestmentDeposit accounts price development 5

SijoitusTalletus -tilien kurssikehitys 2. PlaceringsDeposition kursutveckling för kontona 3. InvestmentDeposit accounts price development 5 SijoitusTalletus -tilien kurssikehitys 2 PlaceringsDeposition kursutveckling för kontona 3 InvestmentDeposit accounts price development 5 SijoitusTalletus -tilien kurssikehitys Erän nimi ja numero Viiteominaisuuslaji

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE)

Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina XI/2005 KÄÄNTEISKORKOLAINA (PRIVATE) Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 21.11.2005 Kuntarahoitus Oyj:n 24.3.2005 päivitetyn Kotimaisen Velkaohjelman EUR 500.000.000

Lisätiedot

Riskienhallintapäivä Varainhankinta muuttuvassa maailmassa- Miten sijoittaja tekee päätöksensä?

Riskienhallintapäivä Varainhankinta muuttuvassa maailmassa- Miten sijoittaja tekee päätöksensä? 1 Riskienhallintapäivä Varainhankinta muuttuvassa maailmassa- Miten sijoittaja tekee päätöksensä? Esa Kallio 07.05.2014 7.5.2014 Kuntarahoitus, Luottamuksellinen 2 Potentiaaliset sijoittajat Kuntarahoitukselle

Lisätiedot

VIIKKORAPORTTI 23.11.2015

VIIKKORAPORTTI 23.11.2015 Jälkimarkkinaraportti 23/11/215 VIIKKORAPORTTI 23.11.215 Pääomasuojatut sijoitustuotteet Lisätietoa sivulla ISIN Liikkeeseenlaskupv. Eräpäivä Liikkeeseenlaskija Indikatiivinen ostokurssi 1 viikon muutos

Lisätiedot

Business definitions Nordea Mortgage Bank Plc

Business definitions Nordea Mortgage Bank Plc Business definitions Nordea Mortgage Bank Plc Return on equity Net profit for the year excluding non-controlling interests as a percentage of average equity for the year. Average equity including net profit

Lisätiedot

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Industry Production and Value of New Orders Continue to Shrink in the Eurozone Teollisuuden ostopäällikköindeksi / Manufacturing

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(7) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 2/2010 JA 3/2010 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI KIINA+ PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä

Lisätiedot

Liite 111. Pääomainstrumenttien keskeiset ominaisuudet

Liite 111. Pääomainstrumenttien keskeiset ominaisuudet Liite 111. Pääomainstrumenttien keskeiset ominaisuudet Pääomainstrumenttien keskeisten ominaisuuksien malli Jäsenosuus (osuus) 1 Liikkeeseenlaskija Jäsenosuuspankit 2 Yksilöllinen tunniste (esim. CUSIP,

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/2009 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT 1(1) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 6/29 PRIVATE PLACEMENT LAINAKOHTAISET EHDOT INDEKSILAINA EVLI POHJOISMAAT OPTIMIAJOITUS 214 PRIVATE PLACEMENT Nämä Lainakohtaiset

Lisätiedot

Pricing policy: The Finnish experience

Pricing policy: The Finnish experience Pricing policy: The Finnish experience Esa Österberg Senior Researcher Alcohol and Drug Research, STAKES, Helsinki, Finland esa.osterberg@stakes.fi Three pillars of traditional Nordic alcohol control Strict

Lisätiedot

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och

Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och Suomalaisten varustamoiden ulkomailla rekisteröidyt ja ulkomailta aikarahtaamat alukset 2012 Finländska rederiers utlandsregistrerade och tidsbefraktade utländska fartyg Trafin julkaisuja Trafis publikationer

Lisätiedot

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, % Russia Rest of Eastern Europe Brazil America Middle East and Africa Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.% in 216 GDP growth 216/215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Average growth:

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina VI/2010

Kuntaobligaatiolaina VI/2010 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina VI/2010 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 11.8.2010 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2010 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite on saatavissa Kuntarahoituksen

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

2001 Tammikuu Januari January

2001 Tammikuu Januari January Ulkomaankauppa 2001:E01 Ennakkotiedot Preliminära uppgifter Preliminary Data 2001 Tammikuu Januari January MRD. MK Ulkomaankauppa kuukausittain 1/2000-1/2001 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 1/2000 2/00

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter.

För ytterligare information: kevanostot@keva.fi. På Kevas webbplats www.keva.fi finns en prislista med avgifterna för begäran om tilläggsuppgifter. Kevas inköp 2015 Sida 1(349) KEVAS INKÖP 2015 Materialet omfattar Kevas inköp 2015. Det har uppdaterats 4.4.2016. Uppgifterna omfattar Kevas alla inköp och anskaffningar med undantag för löner och motsvarande

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi / Manufacturing and Services Sector Purchasing Magers Index 5 = ei muutosta

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto 2014. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto 2014 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen 2014/H1 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot. Yleisiä ehtoja

Lisätiedot

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT

POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT POHJOLA FORTUM AUTOCALL 11/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Pohjola Pankki Oyj:n 28.5.2012 päivätyn ja julkaistun sekä 31.5.2012 ja 1.8.2012 täydennetyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Accommodation statistics

Accommodation statistics Transport and Tourism 2014 Accommodation statistics 2013, December Nights spent by foreign tourists in Finland up by 5.5 per cent in December 2013 The number of recorded nights spent by foreign tourists

Lisätiedot

MANDATUM APOLLO -INDEKSILAINA 1/2005 Lainakohtaiset ehdot

MANDATUM APOLLO -INDEKSILAINA 1/2005 Lainakohtaiset ehdot MANDATUM APOLLO -INDEKSILAINA 1/2005 Lainakohtaiset ehdot Lainan liikkeeseenlaskija on. Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä 14.4.2004 päivätyn listalleottoesitteen perusosaan sisältyvien :n joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Raskaudenkeskeytykset tammi-kesäkuussa 2007 - ennakkotilasto

Raskaudenkeskeytykset tammi-kesäkuussa 2007 - ennakkotilasto Sosiaaliturva 2008 Socialskydd Social Protection Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 1/2008 Raskaudenkeskeytykset tammi-kesäkuussa 2007 - ennakkotilasto 7.1.2008 Aborter i januari-juni

Lisätiedot

10.09.2012 52,09. Economy PP Finlande 122159 Itella Posti Oy LASKU

10.09.2012 52,09. Economy PP Finlande 122159 Itella Posti Oy LASKU PL 1, 00061 ELISA OY YRITYS AB PL 1 00000 POSTITOIMIPAIKKA Economy PP Finlande 122159 Itella Posti Oy LASKU 1 (5) Laskun numero 90100000000 Eräpäivä 10.09.2012 Päiväys 26.08.2012 Viitenumero 90 10000 00000

Lisätiedot

Heisingin kaupungin tietokeskus Helsingfors stads faktacentral City of Helsinki Urban Facts 0N THE EFFECTS 0F URBAN NATURAL AMENITIES, ARCHITECTURAL

Heisingin kaupungin tietokeskus Helsingfors stads faktacentral City of Helsinki Urban Facts 0N THE EFFECTS 0F URBAN NATURAL AMENITIES, ARCHITECTURAL Heisingin kaupungin tietokeskus - /igc' ^' 0N THE EFFECTS 0F URBAN NATURAL TIEOUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Henrik Lönnqvist, p. - tel. 09 310 36534 etunimi.sukunimi@hel.fi JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies.

100 % nimellisarvosta sekä liitteessä Tuotonmuodostus määritelty mahdollinen tuotto. Takaisinmaksumäärät laskee Laskenta-asiamies. 1(8) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 3/2011 ja 4/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI FRONTIER MARKETS II Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Evli Pankki Oyj:n

Lisätiedot

Market Report / March 2010

Market Report / March 2010 Market Report / 21 Nights continue to rise clearly The strong growth in nights that began in continued in. Growth has also been considerably faster in Helsinki than in other parts of Finland. Increases

Lisätiedot

Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla

Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla Turun rooli ja asema Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoilla Lounais-Suomen Rakennuspäivä 10.2.2017 Hanna Kaleva Esityksen sisältö Kiinteistömarkkinat kasvussa: Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoiden rakenne

Lisätiedot

Lainan pääoma 1.076.000 euroa (Neutraali 702.000 euroa ja Extra 374.000 euroa)

Lainan pääoma 1.076.000 euroa (Neutraali 702.000 euroa ja Extra 374.000 euroa) AKTIA VALUUTTAOBLIGAATIO TAALANKÄÄNTÄJÄ - LOPULLISET EHDOT Lopulliset ehdot Aktia valuutaobligaatio Taalankääntäjälle (Neutraali FI4000006606 ja Extra FI4000006614) on 2. joulukuuta 2009 vahvistettu seuraavasti:

Lisätiedot

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit

Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit Aktian rahastojen kulut ja merkintätilit kuukausisäästö Merkintäpalkkio n vaihto Päivän kurssia sovelletaan POP Suomi 20 / 20 euroa 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,80 % *) 0,00 % *) ennen klo 15:00 FI35 4055 1120

Lisätiedot

PROSPECTUS SUPPLEMENT NO. 2 DATED 4 NOVEMBER 2014 TO THE BASE PROSPECTUS DATED 2 JULY 2014 WARRANT AND CERTIFICATE PROGRAMME

PROSPECTUS SUPPLEMENT NO. 2 DATED 4 NOVEMBER 2014 TO THE BASE PROSPECTUS DATED 2 JULY 2014 WARRANT AND CERTIFICATE PROGRAMME PROSPECTUS SUPPLEMENT NO. 2 DATED 4 NOVEMBER 2014 TO THE BASE PROSPECTUS DATED 2 JULY 2014 WARRANT AND CERTIFICATE PROGRAMME This Prospectus Supplement dated 4 November 2014 (the Prospectus Supplement

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY

Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY Nordea Pankki Suomi Oyj 34/2005 Euro/TRY Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005 päivätyn

Lisätiedot

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma

SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma SELL Student Games kansainvälinen opiskelijaurheilutapahtuma Painonnosto 13.5.2016 (kansallinen, CUP) Below in English Paikka: Nääshalli Näsijärvenkatu 8 33210 Tampere Alustava aikataulu: Punnitus 12:00-13:00

Lisätiedot

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8

Area and population 3. Demographic changes 4. Housing 5. Municipal economy 6. Sectoral employment 7. Labour and work self-sufficiency 8 2004 Statistics Uusimaa Helsinki Region Area and population 3 Demographic changes 4 Housing 5 Municipal economy 6 Sectoral employment 7 Labour and work self-sufficiency 8 Unemployment 9 Transport 10 Age

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin

Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin Finland Tender Kansallinen hankintailmoitus: Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy : Palvelimet ja kytkin Tarjoukset 8.4.2011 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: Tarjous: Palvelimet ja kytkin, Janne Strömberg, MAMK.Satu

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 4/2010 JA 5/2010 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI MAATALOUSHYÖDYKE +

EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 4/2010 JA 5/2010 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI MAATALOUSHYÖDYKE + 1(8) EVLI PANKKI OYJ:N JOUKKOVELKAKIRJAOHJELMAN MUKAISEN JOUKKOVELKAKIRJAN 4/2010 JA 5/2010 LAINAKOHTAISET EHDOT EVLI MAATALOUSHYÖDYKE + Nämä Lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä :n 7.10.2009 päivätyn

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2015

Markkinaraportti / elokuu 2015 Markkinaraportti / elokuu 2015 Yöpymiset yli 6 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa yli 6 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 407.100, oli kaikkien aikojen elokuun ennätys. Kotimaasta

Lisätiedot

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous Kari Stadigh Konsernijohtaja

Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous Kari Stadigh Konsernijohtaja Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2016 Kari Stadigh Konsernijohtaja Hyvä tulos kaikilla liiketoiminta-alueilla Milj. 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0-200 Sampo-konsernin tulos ennen

Lisätiedot

Kevas inköp 2013 Sida 1(379)

Kevas inköp 2013 Sida 1(379) Kevas inköp 2013 Sida 1(379) KEVAS INKÖP 2013 Materialet omfattar Kevas inköp 2013. Uppgifterna omfattar Kevas alla inköp och anskaffningar med undantag för löner och motsvarande personalposter samt uppgifter

Lisätiedot

Aktia Pankki Toimitusjohtaja Jussi Laitinen

Aktia Pankki Toimitusjohtaja Jussi Laitinen Aktia Pankki Toimitusjohtaja Jussi Laitinen Aktia lyhyesti Vakavarainen kotimainen pankki Banking, Vakuutus ja varainhoito palveluja 900 työntekijää, 50 konttoria 42 000 osakkeenomistajaa 300 000 asiakasta

Lisätiedot

-8,53 % Allokaattori 2020 14 DE000CZ44DX2 5.6.2015 5.6.2020 90,37 % -83,47 % Kiina vs. USA -tuottoero 2017 4 DE000CZ371A3 19.9.2014 3.10.

-8,53 % Allokaattori 2020 14 DE000CZ44DX2 5.6.2015 5.6.2020 90,37 % -83,47 % Kiina vs. USA -tuottoero 2017 4 DE000CZ371A3 19.9.2014 3.10. VIIKKORAPORTTI SIJOITUSOBLIGAATIOT Sivulla Liikkeeseenlasku Eräpäivä Ostokurssi Muutos merkintähinnasta Finvex Eurooppa 2019 6 FI4000111828 6.11.2014 20.11.2019 91,47 % -8,53 % Allokaattori 2020 14 DE000CZ44DX2

Lisätiedot

Arvopaperisijoitukset Suomen maksutaseessa 2004

Arvopaperisijoitukset Suomen maksutaseessa 2004 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Arvopaperisijoitukset Suomen maksutaseessa 24 Portföljinvesteringar i Finlands betalningsbalans Portfolio

Lisätiedot

Valuation of Asian Quanto- Basket Options

Valuation of Asian Quanto- Basket Options Valuation of Asian Quanto- Basket Options (Final Presentation) 21.11.2011 Thesis Instructor and Supervisor: Prof. Ahti Salo Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston avoimilla verkkosivuilla. Muilta

Lisätiedot

Sisäpiirirekisteri. Tilauksen tiedot. ICECAPITAL VARAINHOITO OY Ilmoitusvelvollisten omistukset, julkinen rekisteri. Tilausaika 11.08.

Sisäpiirirekisteri. Tilauksen tiedot. ICECAPITAL VARAINHOITO OY Ilmoitusvelvollisten omistukset, julkinen rekisteri. Tilausaika 11.08. Sisäpiirirekisteri Tilauksen tiedot Tilaaja Raportti Sire-organisaatio ICECAPITAL VARAINHOITO OY ICECAPITAL VARAINHOITO OY Tilausaika 11:35 Tilauksen viite VH SIRE002 Tilauksen tyyppi Kertatilaus Ajopäivä

Lisätiedot

Markkinaraportti / lokakuu 2010

Markkinaraportti / lokakuu 2010 Markkinaraportti / lokakuu 21 Yöpymiset lisääntyivät lokakuussa Sekä kotimaasta että ulkomailta saapuneiden yöpymisten määrä jatkoi kasvuaan Helsingissä myös lokakuussa. Erityisen voimakkaasti lisääntyivät

Lisätiedot

Käyttäjätunnus Användarnamn Username. Salasana Lösenord Password. Kieli Språk Language. Kirjaudu sisään / Logga in / Login

Käyttäjätunnus Användarnamn Username. Salasana Lösenord Password. Kieli Språk Language. Kirjaudu sisään / Logga in / Login Valtionapu liikunnan alan kansainvälisille konferensseille ja kokouksille Suomessa Statsunderstöd för internationella idrottskonferenser och möten i Finland State subsidy for organizing international conferences

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina III/2011

Kuntaobligaatiolaina III/2011 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina III/2011 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 18.5.2011 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2011 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite on saatavissa Kuntarahoituksen

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 SVT Ulkomaankauppa 2001:M04 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2000 HUIPPUTEKNOLOGIAN TUOTTEIDEN TUONTI JA VIENTI 1995-2000 Mrd mk sekä osuudet koko tuonnista ja viennistä

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 5.11.2013 16:44 / 1 Minimum

Lisätiedot

Markkinaraportti / tammikuu 2011

Markkinaraportti / tammikuu 2011 Markkinaraportti / tammikuu 211 Yöpymiset lisääntyivät tammikuussa 9 % Matkailu vilkastui Helsingissä yöpymisissä mitattuna tammikuussa 211 sekä koti- että vientimarkkinoilla. Nousua kirjattiin sekä vapaa-ajan

Lisätiedot

NOKOC19E9.00NDS 12.1.2010 15000 18.1.2010 10000 25.1.2010 9000 27.1.2010 20000 28.1.2010-45000 1.2.2010-9000

NOKOC19E9.00NDS 12.1.2010 15000 18.1.2010 10000 25.1.2010 9000 27.1.2010 20000 28.1.2010-45000 1.2.2010-9000 Ote Aventum Rahastoyhtiön sisäpiirirekisteristä 12.8.211 (allekirjoitetut lomakkeet sisäpiirimapissa) Aventum Rahastoyhtiö Oy - hallituksen jäsen peruste 13 kauppapvm alkamispvm Jyrki Tuomas Harpf 29.5.29

Lisätiedot

Kuntaobligaatiolaina I/2012

Kuntaobligaatiolaina I/2012 LAINAKOHTAISET EHDOT Kuntaobligaatiolaina I/2012 Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 13.1.2012 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2011 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman EUR 800.000.000 Ohjelmaesite ja 24.8.2011 laadittu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3

Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2. Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki 96,2 MHz, Turku 100,1 MHz) liite 3 TOIMILUVAT ANALOGISEEN RADIOTOIMINTAAN Varsinais-Suomi Iniön kunta Iniö (Iniö 99,0 MHz) liite 1 Pro Radio Oy Turku (Turku 105,5 MHz, Salo 105,2 MHz) liite 2 Pro Radio Oy Turku (Loimaa 106,8 MHz, Mynämäki

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala

Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2005 EuroTaala Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 10.3.2005 päivätyn

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006

VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006 LEHDISTÖTIEDOTE 1/2007 1 (7) 7.3.2007 VAKUUTUSYHTIÖIDEN, ELÄKESÄÄTIÖIDEN JA ELÄKEKASSOJEN VAKAVARAISUUS 31.12.2006 Vakuutuslaitosten vakavaraisuus kehittyi suotuisasti vuoden aikana. Vakavaraisuuslukuihin

Lisätiedot

1 Reporting entities during January June 2016

1 Reporting entities during January June 2016 1 Reporting entities during January 215 - June 216 As in the previous years, the number of MFIs in Finland decreased further between January 215 and June 216, due to mergers among credit institutions.

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 11.8.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 11.8.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 8.8.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 20,00 Suomi 5,03 SEB Finlandia SEB 4,17 SEB Finland Small Cap SEB 0,86 Eurooppa

Lisätiedot

Globaalit näkymät vuonna 2008

Globaalit näkymät vuonna 2008 Globaalit näkymät vuonna 2008 TALOUS 2008 -seminaari Finlandia-talo 25.10.2007 Pentti Hakkarainen Johtokunnan jäsen Suomen Pankki SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Globaalit näkymät vuonna

Lisätiedot

Yhtiökokoukset ja osingot

Yhtiökokoukset ja osingot kokoukst ja osingot Julkissti notrattujn ja Nordassa lunastttavin yhtiöidn yhtiökokoukst vuonna 2015 ja osingot vuodlta 2014. sstämmor år 2015 och dividndr för år 2014 för bolag som notras officillt och

Lisätiedot

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria

Allokaatiomuutos 24.11.2014. Alexandria Allokaatiomuutos 24.11.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 21.11.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 23,53 Suomi 5,02 SEB Finlandia SEB 5,02 Eurooppa 8,06 BGF European Fund Blackrock

Lisätiedot

Osakeindeksiobligaatiolaina VIII/2008 Kuntarahoitus Metalli 2011 (Private)

Osakeindeksiobligaatiolaina VIII/2008 Kuntarahoitus Metalli 2011 (Private) LAINAKOHTAISET EHDOT Osakeindeksiobligaatiolaina VIII/2008 Kuntarahoitus Metalli 2011 (Private) Lainakohtaisten ehtojen päiväys: 21.11.2008 Kuntarahoitus Oyj:n 7.4.2008 laadittu Kotimaisen Velkaohjelman

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Calculation: N117 x 9 x HH141 Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu 2010

Markkinaraportti / heinäkuu 2010 Markkinaraportti / heinäkuu 21 Yöpymismäärissä merkittävää kasvua heinäkuussa Yöpymiset Helsingin majoitusliikkeissä lisääntyivät heinäkuussa 18,2 % edellisvuoden heinäkuusta. Lisäystä tuli sekä kotimaasta

Lisätiedot

Allokaatiomuutos Alexandria

Allokaatiomuutos Alexandria Allokaatiomuutos 3.6.2014 Alexandria Alexandria Cautious Manager Fund Alexandria Cautious 28.5.2014 OSAKKEET Salkunhoitaja 24,12 Suomi 5,87 SEB Finlandia SEB 4,39 SEB Finland Small Cap SEB 1,48 Eurooppa

Lisätiedot

PROSPECTUS SUPPLEMENT NO. 1 DATED 25 JULY 2014 TO THE BASE PROSPECTUS DATED 2 JULY 2014 WARRANT AND CERTIFICATE PROGRAMME

PROSPECTUS SUPPLEMENT NO. 1 DATED 25 JULY 2014 TO THE BASE PROSPECTUS DATED 2 JULY 2014 WARRANT AND CERTIFICATE PROGRAMME PROSPECTUS SUPPLEMENT NO. 1 DATED 25 JULY 2014 TO THE BASE PROSPECTUS DATED 2 JULY 2014 WARRANT AND CERTIFICATE PROGRAMME This Prospectus Supplement dated 25 July 2014 (the Prospectus Supplement or Prospectus

Lisätiedot

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2016

Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2016 Kauppalaivaston kuukausitilasto Månadsstatistik över handelsflottan Tammikuu Januari 2016 Liikenne ja matkailu 2016 Transport och turism Transport and tourism ISSN 2342 0278 (verkkojulkaisu) ISSN 1796

Lisätiedot

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003

Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Ulkomaankauppa 2004:M06 Utrikeshandel Foreign Trade Huipputeknologian ulkomaankauppa vuonna 2003 Kuvio 1. Huipputeknologian tuotteiden tuonti ja vienti v. 1995-2003 14 12 Mrd. e Tuonti Vienti 10 8 6 4

Lisätiedot

Markkinaraportti / heinäkuu

Markkinaraportti / heinäkuu VII / 25 HELSINGIN MATKAILUN TUNNUSLUKUJA Markkinaraportti / heinäkuu Matkailu Venäjältä ja Virosta kasvanut voimakkaasti Venäjältä ja Virosta Helsinkiin suuntautuvan matkailun kasvu jatkuu. Venäjän talouden

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot