Suomen joukkovelkakirjalainat 2009 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen joukkovelkakirjalainat 2009 Finländska masskuldebrevslån Finnish Bond Issues"

Transkriptio

1 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK Bank of Finland Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Bulletin Suomen joukkovelkakirjalainat 29 Finlndska masskuldebrevslån Finnish Bond s Suomessa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen emissiot Emissioner av masskuldebrevslån i Finland Bond issues in Finland Mrd. euroa - md euro - EUR bn 16 Yritykset - Icke-finansiella företag - Non-financial corporations Rahoituslaitokset - Finansiella företag - Financial corporations 1 Paikallishallinto - Lokalförvaltning - Local government Suomessa liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen kanta Utestående masskuldebrevslån emitterade i Finland Outstanding amount of bonds issued in Finland 6 Mrd. euroa - md euro - EUR bn Yritykset - Icke-finansiella företag - Non-financial corporations Rahoituslaitokset - Finansiella företag - Financial corporations Paikallishallinto - Lokalförvaltning - Local government 12 Valtionhallinto - Staten - Central government 5 Valtionhallinto - Staten - Central government ISSN verkkojulkaisu / webbversion / online Tiedustelut: Tilastoyksikkö Ekonomisti Aki Ojala, puh Postiosoite: PL 16, 11 Helsinki Shköposti: Puhelin: Upplysningar: Statistikenheten Ekonom Aki Ojala, telefon Postadress: PB 16, 11 Helsingfors E-post: Telefon: Enquiries: Statistics Economist Aki Ojala, tel Postal Address: P.O. Box 16, FIN 11 Helsinki, Finland Phone:

2 Sisltö Innehåll Contents 2 Sivu sida page Johdanto 3 Inledning 3 Introduction 3 Merkkien ja lyhenteiden selitykset Teckenförklaringar och förkortningar Explanations of symbols and abbreviations Suomen joukkovelkakirjalainat 29 6 Finlndska masskuldebrevslån 29 6 Finnish bond issues 29 6 Luettelo joukkovelkakirjalainoista 7 MSB-register 7 Bond list 7 Yhteenveto joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskuista Sammandrag över emissioner av masskuldebrevslån Summary of bond issues,

3 Johdanto Inledning Introduction 3 Suomen joukkovelkakirjalainat -julkaisu sislt tiedot suomalaisten liikkeeseenlaskijoiden Suomessa yleisölle tarjoamista pitkaikaisista (vhintn yhden vuoden pituisista) joukkovelkakirjalainoista, joita koskeva esite on arvopaperimarkkinalain nojalla annettu Finanssivalvonnan hyvksyttvksi. Julkaisun tiedot ovat perisin arvopaperikeskuksen yllpitmst rekisterist. Lainojen kuoletussuunnitelmiin perustuvat nimellisarvoiset kantatiedot ovat laskennallisia, eik niiss ole kattavasti otettu huomioon lainojen ennenaikaisia takaisinmaksuja. Julkaisussa on niin ikn annettu tiedot arvoosuusjrjestelmn vuoden 29 aikana liitetyist erillislainoista. Lisksi julkaisussa ovat Valtiokonttorin toimittamat tiedot valtion joukkovelkakirjalainoista mukaan lukien kansainvlisille pomamarkkinoille liikkeeseen lasketut lainat. Julkaisu ei kata arvo-osuusjrjestelmn ulkopuolisia erillislainoja eik muiden kuin valtion yksinomaan kansainvlisille pomamarkkinoille liikkeeseen laskemia joukkovelkakirjalainoja. Valtion yksinomaan kansainvlisille pomamarkkinoille liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjalainat eivt sislly yhteenvetoihin. Publikationen Finlndska masskuldebrevslån innehåller uppgifter om långfristiga masskuldebrevslån (med en löptid på minst ett ) emitterade av finlndska emittenter och riktade till allmnheten över vilka prospekt i enlighet med vrdepappersmarknadslagen har lmnats till Finansinspektionen för godknnande. Uppgifterna baserar sig på vrdepapperscentralens register. Uppgifterna om de nominella utestående beloppen r baserade på amorteringsplanerna och således kalkylmssiga; förtida återbetalningar beaktas inte uttömmande. Publikationen innehåller också uppgifter om privata emissioner registrerade i vrdeandelssystemet under 29. I statistikmeddelandet ing vidare uppgifter från Statskontoret om statens masskuldebrevslån inklusive låneemissioner på de internationella kapitalmarknaderna. Publikationen tcker inte andra privata emissioner n sådana som registrerats i vrdeandelssystemet och inte heller masskuldebrevslån emitterade enbart på de internationella kapitalmarknaderna av andra n staten. Masskuldebrevslån som emitterats av staten enbart för de internationella kapitalmarknaderna ing inte i sammandragen. This publication - Finnish Bond s - covers public issues of long-term (minimum 1-year) bonds by Finnish issuers on which prospectuses have been submitted for approval to the Financial Supervision Authority (FIN-FSA) in accord with the Securities Markets Act. The data were obtained from the register maintained by central securities depository. Data on the nominal stock of bonds, based on bond redemption schedules, are imputed and do not completely take into account early redemptions. The publication also includes data on private placements registered in the book-entry system in 29. Furthermore, the publication includes data provided by the State Treasury on government bonds, including bonds issued in international markets. Private placements outside the book-entry system and issues of non-government bonds in international markets are not included. s of government bonds solely in the international markets are excluded from the summary figures.

4 Merkkien ja lyhenteiden selitykset Tecken och förkortningar Explanation of symbols and abbreviations Laina Debentuurilaina = joukkovelkakirjalaina, jonka etuoikeus on huonompi kuin liikkeeseenlaskijan muissa sitoumuksissa. vapaavuodet Laina-aika ja vapaavuodet ilmaistaan vuosina, kuukausina ja pivin. Bullet = kertakuoletus laina-ajan pttyess. ets namn Debentuurilaina = debentur Erillisjoukkovelkakirjalaina = privat emission JVK-laina (joukkovelkakirjalaina) = masskuldebrevslån (MSB) JVK-ohjelman laina = lån enligt MSB-program Kiinteistövakuudellinen asunto-obligaatiolaina = bostadsobligation med skerhet i fastighet Korkostruktuurilaina = strukturrntelån Kuntaobligaatiolaina = kommunobligation Knteisvelkakirjalaina = omvnt skuldebrevslån Luottokoriobligaatio = kreditkorgsobligation Obligaatiolaina = obligationslån Osakeindeksikorivelkakirja = aktieindexkorgsskuldebrev Osakeindeksilaina = aktieindexlån Osakeindeksisertifikaatti = aktieindexcertifikat Osakekorilaina = aktiekorgslån Pomalaina = kapitallån Sarjaobligaatiolaina = serieobligation Tuotto-obligaatiolaina = avkastningsobligation Vaihdettava pomalaina = konvertibelt kapitallån Vaihtovelkakirjalaina = konverteringslån Valuuttakorilaina = valutakorglån Varainhoitodebentuuri = förvaltningsdebentur Vastuudebentuurilaina = riskdebentur Löptid/amorteringsfria Löptiden och de amorteringsfria en anges i, månader och dagar. Bullet = återbetalning på en gång vid löptidens slut Erpivtön = evigt Vuosittain tasaeriss = lig rak amortering Name of loan Debentuurilaina = debenture Erillisjoukkovelkakirjalaina = private bond JVK-laina (joukkovelkakirjalaina) = bond JVK-ohjelman laina = programme bond Kiinteistövakuudellinen asunto-obligaatiolaina = residential mortgage-backed security Korkostruktuurilaina = structured interest rate loan Kuntaobligaatiolaina = municipal bond Knteisvelkakirjalaina = reverse bond Luottokoriobligaatio = credit basket bond Obligaatiolaina = ordinary bond Osakeindeksikorivelkakirja = stock indices-linked bond Osakeindeksilaina = stock index-linked bond Osakeindeksisertifikaatti = index certificate Osakekorilaina = equity basket bond Pomalaina = capital loan Sarjaobligaatiolaina = serial bond Tuotto-obligaatiolaina = yield bond Vaihdettava pomalaina = convertible capital loan Vaihtovelkakirjalaina = convertible bond Valuuttakorilaina = foreign currency basket loan Varainhoitodebentuuri = asset management debenture Vastuudebentuurilaina = risk debenture Loan/ The loan period and are shown in years, months and days. Bullet = lump sum principal repayment at maturity Erpivtön = perpetual Vuosittain tasaeriss = annually in equal instalments Korko Rnta Interest rate Erityisehto = koron mrittely selostettu lainaehdoissa (saatavissa luettelon pitjlt). Erityisehto = definitionen av rntan r förklarad i lånevillkoren (fås av registerföraren) Kiinte = fast Indeksihyvitys = indexgottgörelse (avkastning) Valuuttakurssihyvitys = valutakursgottgörelse (avkastning) Erityisehto = definition of the interest rate is explained in the loan terms (available from the registrar) Kiinte = fixed Indeksihyvitys = index-linked yield Valuuttakurssihyvitys = exchange-rate-linked yield Emissiokurssi Emissionskurs price

5 Vaihtuva = varierande Vaihtuva = variable 5 Vakuus Skerhet Guarantee 1 = Lainalla on kiinteistövakuus. 2 = Lainalla on pankkitakaus. 3 = Lainalla on luottolaitoslain 19 :n mukainen vakuus. = Muu. 1 = skerhet i fastighet 2 = bankgaranti 3 = skerhet i enlighet med 19 i kreditinstitutslagen = övrig 1 = loan secured by real estate 2 = loan has a bank guarantee 3 = loan secured by collateral in compliance with section 19 of the Credit Institutions Act = other

6 Suomen joukkovelkakirjalainat 29 Finlndska masskuldebrevslån 29 Finnish bond issues 29 6 Suomalaiset liikkeeseenlaskijat laskivat Suomessa vuonna 29 liikkeeseen uusia euromrisi joukkovelkakirjalainoja noin 13,8 miljardin euron arvosta. Liikkeeseen laskettiin yhteens 18 euromrist yleisölainaa ja 8 erillislainaa. Yritysten, rahoituslaitosten, paikallishallinnon ja valtion joukkovelkakirjamuotoinen lainanotto kasvoi edellisvuotisesta yhteens noin 9 %. Joukkovelkakirjojen nimellisarvoinen kokonaiskantakin kasvoi selkesti edellisvuotiseen verrattuna. Valtion euromrinen joukkovelkakirjalainanotto nousi selvsti edellisvuotiseen verrattuna. Valtio oli edelleen selvsti suurin liikkeeseenlaskija: se laski liikkeeseen kaksi tuotto-obligaatiolainaa sek vuosina 21 ja 225 erntyvt sarjaobligaatiolainat, ja myi lisksi vuonna 28 liikkeeseen laskettua vuonna 219 erntyv sarjaobligaatiolainaa, yhteens noin 1 miljardin euron arvosta. Tm vastaa 73 % kaikista uusista euromrisist liikkeeseenlaskuista. Rahoituslaitosten vuonna 29 kotimaassa liikkeeseen laskemien joukkovelkakirjojen mr kasvoi noin 22 % edellisvuotiseen nhden eli 2, miljardiin euroon. Nousun taustalla on pankkien joukkovelkakirjalainanoton lisntyminen. Rahoituslaitosten liikkeeseen laskemien erillislainojen lukumr silyi lhes ennallaan, mutta arvo kuitenkin lhes puolittui vuonna 29 edellisest vuodesta. Vuonna 29 kuntien rahoittamiseen erikoistunut rahoituslaitos laski liikkeeseen 1 joukkovelkakirjalainaa. Rahoituslaitosten osuus kaikista emissioista oli 17 %. Yrityssektori rahoitti toimintaansa vuonna 29 noin 1 miljardin euron kotimaisella joukkovelkakirjalainanotolla. Tm on selvsti enemmn kuin edellisin vuosina. I Finland emitterades 29 nya masskuldebrevslån i euro av finlndska emittenter för ca 13,8 miljarder euro. Under 29 emitterades totalt 18 nya lån i euro riktade till allmnheten och 8 riktade till privata placerare. Icke-finansiella företag, finansiella företag, lokalförvaltning och staten ökade sammantaget sin upplåning genom masskuldebrev med ca 9 % från 28. Även det nominella beloppet utelöpande masskuldebrev ökade tydligt från et innan. Statens upplåning i euro på obligationsmarknaden ökade tydligt från et innan. Staten var fortfarande den klart största emittenten: staten emitterade två avkastningsobligationslån och två serieobligationslån med förfall 21 respektive 225 och sålde ett 28 emitterat serieobligationslån med förfall 219 till ett sammanlagt vrde av ca 1 miljarder euro. Detta motsvarar 73 % av alla nya emissioner i euro. Beloppet av inhemska lån emitterade av finansiella företag ökade med 22 % från 28 till 2, miljarder euro. Ökningen förklaras av bankernas ökade upplåning genom masskuldebrev. Antalet privata lån utgivna av finansiella företag förblev nstan oförndrat medan beloppet nstan halverades 29 från et innan. Kommunfinans gav 29 ut 1 masskuldebrevslån. De finansiella företagen stod för 17 % av emissionerna totalt. Icke-finansiella företag finansierade 28 sin verksamhet genom upplåning av ca 1 miljard euro på den inhemska obligationsmarknaden, vilket var betydligt mer n en innan. Approximately EUR 13.8 billion euro-denominated bonds were issued in Finland by Finnish issuers in eurodenominated bonds were issued publicly and 8 private placements were issued. Total bond issuance by nonfinancial corporations, financial institutions, local government and central government increased by about 9% on the previous year. The nominal value of the bond stock also increased clearly compared to the previous year. Central government s issuance of bonds increased significantly from the previous year. Central government again by far the dominant issuer sector in 29 issued two yield bonds and two serial bonds maturing in 21 and 225, and sold a serial bond issued in 28 and maturing in 219, to a total value of about EUR 1 billion. This is 73% of total bond issuance. Domestic bond issuance by financial institutions increased by 22% on the previous year and reached EUR 2. billion. The increase was mainly due to an increase in bond issuance by banks. The number of private placements issued by financial institutions remained at the same level but the amount halved from previous year. The institution specialised in financing local government issued 1 bonds in 28. Financial institutions accounted for 17% of total bond issuance. Non-financial corporations obtained some EUR 1 billion of financing from domestic bond issues in 29, which is clearly more than in previous years.

7 Luettelo joukkovelkakirjalainoista MSB-register Bond list Tammikuu joulukuu 29 Januari december 29 January December 29 7 Laina ISIN Nimellisarvo, YRITYKSET ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG NON- FINANCIAL CORPORATIONS YLEISÖLAINAT EMISSIONER FÖR ALLMÄNHETEN ISSUES TO THE PUBLIC Nominal value, date Maturity date Loan period/ price Nominal interest rate Guarantee Amer Sports Oyj Joukkovelkakirjalaina Cramo Oyj Joukkovelkakirjalaina 1/29 Componenta Oyj Pomalaina 29 ERILLISLAINAT PRIVATA EMISSIONER PRIVATE PLACEMENTS Finnlines Oyj Perpetual Securities 29 Ponsse Oyj Erpivtön Pomalaina I/29 Glaston Oyj Vaihtovelkakirjalaina 29 Aspo Oyj Vaihdettava Pomalaina 29 Neste Oil Oyj Eur 3m 6% Notes Due 216 Finnair Oyj Eur 12.. Hybridilaina Rautaruukki Oyj 3m 5,25% Due 21 FI v kk p 12 % FI v kk p / FI v kk p / kolmessa yht suuressa erss 1 % 1.1 % FI Erpivtön 1 % 12 % asti FI Erpivtön 1 % % asti FI v kk 3p / FI v kk p / FI v kk p / 1 % 7 % 1 % 7 % 99 % 6 % FI v kk p 1 % 9 % FI v kk p / 1 % 5.25 %

8 8 Nominal value, date Maturity date Loan period/ price Nominal interest rate Guarantee Itella Oyj Itella Corporation,375 % Notes Due 216 Ahlström Oyj Hybridilaina Etteplan Oyj Etteplan Plc Of EUR 1 Capital Securities Citycon Oyj Joukkovelkakirjalaina 1/29 FI v kk p / 1 %.375 % FI v kk p 1 % 9.5 % FI v kk p 1 % 9.5 % FI v kk p / 1 % 5.1 %

9 9 Nominal value, date Maturity date Loan period/ price Nominal interest rate Guarantee TALLETUSPANKIT DEPOSITIONSBANKER DEPOSIT BANKS YLEISÖLAINAT EMISSIONER FÖR ALLMÄNHETEN ISSUES TO THE PUBLIC Aktia Pankki Oyj Debentuurilaina 1/29 Laina Nro215 Raaka-Aine Trendi A Perus Laina Nro215 Raaka-Aine Trendi B Ekstra Debenturlån 1/29 Suupohjan Osuuspankki Joukkovelkakirjalaina 1/29 Joukkovelkakirjalaina 29 I Laina Nro218 Rahamarkkinalaina Kasvu Laina Nro221 Teleobligaatio Elisa Laina Nro222 Ind.Laina Thtiluokka A Perus Laina Nro222 Ind.Laina Thtiluokka B Ekstra Laina Nro223 Thtiluokka Vipu Maailman Menestyjt I/29 Vaihtoehto Neutraali Maailman Menestyjt I/29 Vaihtoehto Plus FI v kk p / tasaeriss FI v 1kk 8p / FI v 1kk 8p / FI v kk p/ FI v kk p / FI v kk p / FI v kk p / FI v 2kk 2p/ FI v 2kk 2p / FI v 2kk 2p / FI v 2kk 2p / FI v 1kk 15p / FI v 1kk 15p / 3.3 % n. 1% n. 11% indeksihyvitys indeksihyvitys % asti, sen jlkeen 12 kk euribor + 2%. 12 kk euribor 3 % n. 1% n. 1% n. 1% n. 11% 3 kk euribor 11 % 1 % indeksihyvitys 11 % indeksihyvitys

10 1 Nominal value, date Maturity date Loan period/ price Nominal interest rate Guarantee Laina Nro225 Kiintekorkoinen 2,35 % FI v kk p/ n. 1% 2.35% Laina Nro232 Nokia Tuotto FI v kk 11p/ n. 1% Laina Nro233 Korkoputkiobligaatio FI v 1kk 9p/ n. 1% 3 kk euribor Danske Bank As Osakeobligaatio 1: Osakeobligaatio Skandinavia Joukkovelkakirjalaina 29 II Laina Nro 236 Ind.Laina Infrastruktuuri A Perus Laina Nro 236 Indeksilaina Infrastruktuuri B Ekstra Aktia Pankki Oyj Debentuurilaina 2/29 Tutkimuksen Thdet II/29 Vaihtoehto Neutraali Tutkimuksen Thdet II/29 Vaihtoehto Plus FI v kk 11p/ FI v kk p/ FI v 2kk 17p/ FI v 2kk 17p/ FI v kk p / tasaeriss FI v kk 16p / FI v kk 16p / Laina Nro2 Porsche Cln FI v kk 13p / Laina Nro23 Euriborplus I Aktieindexobligation Recovery Försiktig Aktieindexobligation Recovery Offensiv Joukkovelkakirjalaina 29 III Laina Nro28 Eurooppa A Perus FI v 1kk 5p / FI v 2kk 11p / FI v 2kk 11p / FI v kk p / FI v 2kk 8p / n. 1% 3 % n. 1% n. 11% indeksihyvitys indeksihyvitys 3 % 1 % indeksihyvitys 11 % indeksihyvitys n. 1% n. 1% neljnnes 3 kk euribor +.25 % 1 % indeksihyvitys 11 % indeksihyvitys 3. % n. 1% indeksihyvitys

11 11 Nominal value, date Maturity date Loan period/ price Nominal interest rate Guarantee Laina Nro28 Eurooppa B Ekstra Laina Nro25 Valuuttaobligaatio EUR/SEK Danske Bank As Valuuttakurssilaina 231 Laina Nro253 Euriborplus II Aktia Pankki Oyj Indexobligation Recovery Basket Vaihtoehto Neutraali Aktia Pankki Oyj Indexobligation Recovery Basket Vaihtoehto Extra Menestyjt Iii/29 Vaihtoehto Neutraali Menestyjt Iii/29 Vaihtoehto Plus Laina Nro251 Indeksilaina Thtiluokka Suomi Laina Nro251 Indeksilaina Thtiluokka Ruotsi Laina 255a Ind.Laina Thtiluokka Pohjoismaat Perus Laina 255b Ind.Laina Thtiluokka Pohjoismaat Ekstra Laina Nro25 Ind.Laina Korkoputkioblig. II Aktia Pankki Oyj Debentuurilaina 3/29 Laina Nro261 Euriborplus III Laina Nro265 A Ind.Laina Öljy-yhtiöt Perus FI v 2kk 8p / FI v 1kk 18p / FI v 1kk 22p / FI v 1kk 9p / FI v kk 17p / FI v kk 17p / FI v kk 17p / FI v kk 17p / FI v 1kk 8p / FI v 1kk 8p / FI v 1kk 5p / FI v 1kk 5p / FI v 1kk 7p / FI v kk p / tasaeriss FI v kk 11p / FI v 1kk 7p / n. 11% indeksihyvitys 1 % EUR/SEK valuuttakurssikehitys 12,5 % indeksihyvitys n. 1% 3kk euribor 1 % 11 % 1 % 11 % n. 11% n. 11% n. 1% n. 11% n. 1% 3 kk euribor 1 % 3.25 % 3kk euribor +.25 %

12 12 Nominal value, date Maturity date Loan period/ price Nominal interest rate Guarantee Laina Nro265 B Ind.Laina Öljy-yhtiöt Ekstra Joukkovelkakirjalaina 29 V Sstöpankkien yhteinen Debentuurilaina II/29 Laina Nro269 Indeksilaina Inflaatio Arvo-Osake IV/29 Vaihtoehto Neutraali Arvo-Osake IV/29 Vaihtoehto Plus Joukkovelkakirjalaina 29 IV Liedon Sstöpankki Debentuurilaina I/29 Luopioisten Sstöpankki Debentuurilaina I/29 Debenturlån 2/29 Laina Nro 272 Laina Nro278 Ind.Laina Öljy-yhtiöt A Perus Laina Nro278 Ind.Laina Öljy-yhtiöt B Ekstra Laina Nro277 Indeksilaina Inflaatio Laina Nro275 Euriborplus IV FI v 1kk 7p / FI v kk p / FI v kk p / tasaeriss FI v 1kk 1p / FI v 1kk 1p / FI v 1kk 1p / FI v kk p / FI v kk p / tasaeriss. FI v kk p / tasaeriss FI v kk p / tasaeriss FI v kk p / FI v kk 13p / FI v kk 13p / FI v kk 12p / FI v 1kk 7p / n. 11 % 2.3 % 3 % indeksihyvitys 1 % 11 % 2.3 % 2.5 % 3 % n.1 % n. 11 % 3.15 % 2.25 % indeksihyvitys 3kk euribor +,25 %

13 13 Nominal value, date Maturity date Loan period/ price Nominal interest rate Guarantee Laina Nro276 Indeksilaina Aasia A Perus Laina Nro276 Indeksilaina Aasia B Ekstra Aktieindexobligation Finland+Sverige Alternativ Försiktig Aktieindexobligation Finland+Sverige Alternativ Offensiv Laina Nro283A Ind.Laina Thtiluokka Suomi Perus Laina Nro283B Ind.Laina Thtiluokka Suomi Ekstra Joukkovelkakirjalaina 29 Vi Laina Nro281 Metslaina UPM Tutkimuksen Thdet V/29 Neutraali Tutkimuksen Thdet V/29 Plus Laina Nro285 Euriborplus V Laina Nro288 Euribor Plus VI Laina Nro292 Ind.Laina Thtibrndit A Perus Laina Nro292 Ind.Laina Thtibrndit B Ekstra Kehittyvt Markkinat VI/29 Neutraali Kehittyvt Markkinat VI/29 Plus Joukkovelkakirjalaina 29 VII FI v 1kk 9p / FI v 1kk 9p / FI v 5kk 13p / FI v 5kk 13p / FI v 2kk 1p / FI v 2kk 1p / FI v kk p / FI v 3kk 5p / FI v 1kk 13p / FI v 1kk 13p / FI v 1kk 9p / FI v 1kk 12p / FI v 1kk 8p / FI v 1kk 8p / FI v 1kk 1p / FI v 1kk 1p / FI v kk p / n. 11 % indeksihyvitys indeksihyvitys 1 % 11 % n. 11 % 3 % 3kk euribor + 2,5 % (odotettu) 1 % 11 % n. 11 % 3kk euribor +,25 % 3kk euribor +,25 % 1 % 11 % 2.5 %

14 1 Nominal value, date Maturity date Loan period/ price Nominal interest rate Guarantee Aktia Pankki Oyj Debentuurilaina /29 Eurajoen Sstöpankki Debentuurilaina I/29 Laina Nro298 Indeksilaina Euriborplus I Laina Nro299 Indeksilaina Pikku-Aasia A Perus Laina Nro299 Indeksilaina Pikku-Aasia B Ekstra Laina Nro3 Euribor-Todistus Suupohjan Osuuspankki Debentuurilaina 1/29 Myrskyln Sstöpankki Debentuuri Laina I/29 Laina Nro32 Ind.Laina Raaka-Aineyhtiöt A Perus Laina Nro32 Ind.Laina Raaka-Aineyhtiöt B Ekstra Kasvuosake VII/29 Neutraali Kasvuosake VII/29 Plus Kalannin Sstöpankki Debentuurilaina 29 Laina Nro31 Euribor Plus II Laina Nro311 Kiintekorkoinen Laina FI v kk p / tasaeriss FI v kk p / tasaeriss FI v 2kk 16p / FI v 2kk 22p / FI v 2kk 22p / FI v kk 1p / FI v kk p / tasaeriss FI v kk p / tasaeriss FI v 1kk 9p / FI v 1kk 9p / FI v 1kk 1p / FI v 1kk 1p / FI v kk p / tasaeriss FI v 2kk 13p / FI v kk p / 3.25 % n. 11 % n. 11 % 1. vuosi 2,5 % ja siit eteenpin 12kk euribor +,25 % 3kk euribor +,25 % indeksikori indeksikori 2.5 % 12kk euribor 1. vuosi 2,5 % ja sen jlkeen 12kk euribor +,25 % 1 % 11 % 1. vuosi 2,5 % ja sen jlkeen 12kk euribor +,25 % 3kk euribor +,25 % 1.8 %

15 15 Nominal value, date Maturity date Loan period/ price Nominal interest rate Guarantee Joukkovelkakirjalaina 29 VIII Laina Nro 316A Pohjoismaat Perus Laina Nro 316B Pohjoismaat Ekstra Aktia Pankki Oyj Aktieobligation Asiatiska Tigrar Alternativ Neutral Aktia Pankki Oyj Aktieobligation Asiatiska Tigrar Alternativ Extra Aktieindexobligation Asien Tillvxt Försiktig Aktieindexobligation Asien Tillvxt Offensiv Aktieindexobligation Europa Rnta Aktia Pankki Oyj Debentuurilaina 5/29 Tutkimuksen Thdet VIII/29 Plus Tutkimuksen Thdet VIII/29 Neutraali Laina Nro32 Indeksilaina Euriborplus III Laina Nro325 A Indeksilaina USA-Eurooppa Kiinteistö Perus Laina Nro325 B Indeksilaina USA-Eurooppa Kiinteistö Ekstra Liedon Sstöpankki Debentuurilainaii/29 FI v kk p / FI v 1kk 8p / FI v 1kk 8p / FI v kk 1p / FI v kk 1p / FI v kk 1p / FI v kk 1p / FI v kk 1p / FI v kk p / tasaeriss FI v 1kk 1p / FI v 1kk 15p / FI v 1kk 13p / FI v 1kk 9p / FI v 1kk 9p / FI v kk p / tasaeriss 2.3 % n. 15 % 1 % 11 % 1 % 11 % 12 % 3.25 % 11 % 1 % n.1 % n.1 % n.11 % 3kk euribor +,25 % 1. kausi 2,5 % 2-5. kaudelta 12kk euribor +,25 %

16 16 Nominal value, date Maturity date Loan period/ price Nominal interest rate Guarantee Huittisten Sstöpankki Debentuurilaina I/29 Laina Nro33 Kestv Kehitys A Perus Laina Nro33 Kestv Kehitys B Ekstra Laina Nro327 A Raaka-Aineobligaatio Perus Laina Nro331 Indeksilaina Huippubrndit A Perus Laina Nro331 Indeksilaina Huippubrndit B Ekstra Evli Pankki Oyj Indeksilaina Evli Hyödykekori 21 Aktia Pankki Oyj Valutaobligation Dollarvndaren Alternativ Neutral Aktia Pankki Oyj Valutaobligation Dollarvndaren Alternativ Extra Laina Nro332 Indeksilaina Euriborplus IV Energia IX/29 Vaihtoehto Neutraali Energia IX/29 Vaihtoehto Plus Danske Bank As Jvk-Laina % Laina Nro33 A Kehittyvt Markkinat Perus Laina Nro33 B Kehittyvt Markkinat Ekstra Indexobligation Råvaror Rnta FI v kk p / tasaeriss FI v 1kk 16p / FI v 1kk 16p / FI v kk 6p / FI v 1kk 12p / FI v 1kk 12p / FI v kk 18p / FI v kk 1p / FI v kk 1p / FI v 1kk 8p / FI v kk 2p / FI v kk 2p / FI v 11kk 11p / FI v 1kk 15p / FI v 1kk 15p / FI v 11kk 22p / 1. kausi 2,5 % 2-5. kaudelta 12kk euribor +,25 % n.1 % n.11 % 1 % indeksikori n.1 % n.11 % 11 % indeksikori 1 % indeksikori 11 % indeksikori n.1 % 3kk euribor +,25 % 1 % 11 % 1 % % n. 11 % 1 % indeksikori

17 17 Nominal value, date Maturity date Loan period/ price Nominal interest rate Guarantee Indexobligation Råvaror Tillvxt Försiktig Indexobligation Råvaror Tillvxt Offensiv Globaalit Brndit 13/29 Neutraali Globaalit Brndit 13/29 Plus FI v 11kk 22p / FI v 11kk 22p / FI v kk p / FI v kk p / 1 % indeksikori 11 % indeksikori 1 % 11 %

18 18 Nominal value, date Maturity date Loan period/ price Nominal interest rate Guarantee ERILLISLAINAT PRIVATA EMISSIONER PRIVATE PLACEMENTS Laina Nro228 Nokia Tuotto FI v kk p/ Laina Nro23 Itraxx Crossover Cln Suomi Ftd 1/29 Laina Nro229 Erillislaina Thtiluokka Laina Nro23 Erillislaina Rahamarkkinalaina Laina Nro238 Yrityskorilaina Pohjoismaat Evli Pankki Oyj Osakeindeksilaina Evli Suomikori 213 1/29 Private Placement Laina Nro25 Erillislaina Rahamarkkinalaina Evli Pankki Oyj Indeksilaina Evli Brazil & Russia Fx 212 2/29 Private Placement Suomi-Osake 2/29 Vaihtoehto Neutraali Suomi-Osake 2/29 Vaihtoehto Plus Laina Nro258 Erillislaina Rahamarkkinalaina Laina Nro262 Erillislaina Rahamarkkinalaina Laina Nro 26 A Erillislaina Thtiluokka Pohjoismaat Perus FI v 1kk 1p/ FI v 1kk p/ FI v 1kk 1p/ FI v kk p/ FI v 1kk p/ FI v 1kk 21p/ FI v 11kk 2p / FI v kk 9p / FI v kk p / FI v kk p / FI v kk 1p / FI v 1kk 9p / FI v kk 16p / n. 87 % 3 kk euribor 3 kk euribor + 7. % 3 kk euribor 3 kk euribor 1 % indeksihyvitys neljnnes: 3 kk euribor +. % 12 % indeksihyvitys n.1 % n.11 % 3kk euribor 3kk euribor +, %

19 19 Nominal value, date Maturity date Loan period/ price Nominal interest rate Guarantee Laina Nro 26 B Erillislaina Thtiluokka Pohjoismaat Ekstra FI v kk 16p / n. 11 % Rahasto-Obligaatio I/29 Evli Pankki Oyj Indeksilaina Pohjanthdet 213/29 Private Placement Laina Nro271 Erillislaina Eurooppa Bonus Nooa Sstöpankki Oy Jvk 1/29 Evli Pankki OyjIndeksilaina Evli Titaanit 21 Private Placement Laina Nro28 Erillislaina Aasia A Perus Laina Nro28 Erillislaina Aasia B Ekstra Kehittyvt Markkinat /29neutraali Kehittyvt Markkinat /29plus Laina Nro279 Suomi Kuponki Laina Nro287 First-To-Default Basket Laina Nro296 Erillislaina Eurooppa Autocall Ftd 8/29 Laina Nro31 Credit Linked Note Metso Oyj Ftd 9/29 FI v 1kk 12p / FI v kk 8p / FI v kk p / FI v kk p / FI v kk 1p / FI v 1kk p / FI v 1kk p / FI v kk 2p / FI v kk 2p / FI v kk p / FI v 3kk 1p / FI v 11kk 19p / FI v kk 2p / FI v kk 9p / FI v 7kk 8p / 1 % 1 % n. 12 % 1 % 3kk euribor + marginaali (,5 % - 1,25 %) 1 % n. 11 % indeksihyvitys indeksihyvitys 1 % 11 % n. 11 % 3kk euribor + marginaali 9,2 % (voi vaihtua) viiteindeksi 1 %.355 n. 99 % 3kk euribor + 1 % 1 % 3kk euribor +,12 %

20 2 Nominal value, date Maturity date Loan period/ price Nominal interest rate Guarantee Masskuldebrevslån Laina Nro3 Credit Linked Note Metso Oyj Laina Nro39 Erillislaina Kehittyvt Markkinat Laina Nro38 Erillislaina Eurooppa-USA Laina Nro37 Erillislaina Nokia Autocallable Laina Nro312 Credit Linked Note M-Real Oyj Nouseva Korko 11/29 Laina Nro315 Leveraged Itraxx Evli Pankki Oyj Indeksilaina Evli Aasian Helmet 213 Private Placement Sampo Pankki Oyj Fund Linked Note Globaali Hyödyke- Markkina /213 Kaivosyhtiöt 1/29 Plus Kaivosyhtiöt 1/29 Vipu Laina Nro318 Erillislaina Eurooppa Laina Nro317 Mandatum Life Catalyst Lammin Sstöpankki Debentuurilainai/29 Laina Nro33 Erillislaina Suomi Tuottokori FI v kk p / FI v kk 1p / FI v kk 7p / FI v kk 1p / FI v 1kk 8p / FI v 5kk 19p / FI v kk p / FI v 8kk 11p / FI v kk 16p / FI v kk 9p / FI v 1kk 15p / FI v 1kk 15p / FI v kk 12p / FI v 8kk 6p / FI v kk p / tasaeriss FI v kk 8p / 3kk euribor + 1,5 % n. 99 % n. 11 % n. 97,5 % n. 95 % 3kk euribor + 1 % viiteindeksi viiteindeksi, vh. 2 % 1 % 115 % % 1 % 12kk euribor + 2 % n. 11 %

Tieliikenneonnettomuudet 2010

Tieliikenneonnettomuudet 2010 Liikenne ja matkailu 2011 Transport och turism Transport and Tourism LIIKENNETURVA CENTRAL ORGANIZATION FOR TRAFFIC SAFETY IN FINLAND Tieliikenneonnettomuudet 2010 Vägtrafikolyckor Road Traffic Accidents

Lisätiedot

Maatalouslaskenta. Lantbruksräkningen Agricultural Census

Maatalouslaskenta. Lantbruksräkningen Agricultural Census Maa-, metsä- ja kalatalous 2013 Jord- och skogsbruk samt fiske Agriculture, forestry and fishery Maatalouslaskenta 2010 Lantbruksräkningen Agricultural Census Maatalous- ja puutarhayritykset, työvoima

Lisätiedot

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND

TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND 2010 TILASTO SUOMEN ELÄKKEENSAAJISTA STATISTIK ÖVER PENSIONSTAGARNA I FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF PENSIONERS IN FINLAND Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of

Lisätiedot

OHJE YLEISEN EDUN VAATIMISTA EHDOISTA ETA-VAKUUTUSEDUSTAJILLE

OHJE YLEISEN EDUN VAATIMISTA EHDOISTA ETA-VAKUUTUSEDUSTAJILLE Vakuutusvalvonta OHJE YLEISEN EDUN VAATIMISTA EHDOISTA ETA-VAKUUTUSEDUSTAJILLE Anvisning om de villkor som påkallas av allmänt intresse för EES-försäkringsförmedlare Conditions required by general good

Lisätiedot

Lastensuojelu 2006. http://www.stakes.fi/tilastot/lastensuojelu. Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007

Lastensuojelu 2006. http://www.stakes.fi/tilastot/lastensuojelu. Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007 Sosiaaliturva 2007 Socialskydd Social Protection Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007 Lastensuojelu 2006 27.8.2007 Barnskyddet 2006 Child welfare 2006 Tuula Kuoppala +358 9 3967

Lisätiedot

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods

Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor Preliminary statistics on the foreign trade of goods Suomen virallinen tilasto Finlands offi ciella statistik Offi cial Statistics of Finland Kauppa 204 Handel Trade Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Preliminär statistik om utrikeshandel med varor

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan. ilmastopoliittinen ohjelma 2009 2020

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan. ilmastopoliittinen ohjelma 2009 2020 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma 2009 2020 Ohjelmia ja strategioita 2/2009 4 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma 2009 2020

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 37/2008. Kotitalouksien telepalvelujen alueellinen saatavuus 2008

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 37/2008. Kotitalouksien telepalvelujen alueellinen saatavuus 2008 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 37/2008 Kotitalouksien telepalvelujen alueellinen saatavuus 2008 Helsinki, 2008 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 14.7.2008 Tekijät Pöyry Telecom Oy, Finnet

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ VALTION TYÖVOIMAKUSTANNUSTUTKIMUS 2004 3/2006 VA L T I O N T Y Ö M A R K K I N A - L A I T O S

VALTIOVARAINMINISTERIÖ VALTION TYÖVOIMAKUSTANNUSTUTKIMUS 2004 3/2006 VA L T I O N T Y Ö M A R K K I N A - L A I T O S VALTIOVARAINMINISTERIÖ VALTION TYÖVOIMAKUSTANNUSTUTKIMUS 2004 3/2006 VA L T I O N T Y Ö M A R K K I N A - L A I T O S Julkaisija Valtiovarainministeriö Kustantaja Edita Publishing Oy Tilaukset Edita Publishing

Lisätiedot

Koulutuspalvelut ARTTU-kunnissa

Koulutuspalvelut ARTTU-kunnissa Jouko Mehtäläinen, Hannu Jokinen, Jouni Välijärvi Koulutuspalvelut ARTTU-kunnissa Koulutuksen saatavuus ja saavutettavuus Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 18 Jyväskylän yliopisto TEKIJÄ Jouko Mehtäläinen

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2010

Logistiikkaselvitys 2010 Logistiikkaselvitys 2010 Julkaisuja 36/2010 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan toimivuutta ja väestön hyvinvointia huolehtimalla siitä,

Lisätiedot

EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen. Taustaraportti

EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen. Taustaraportti S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 170 EU:n 2030 -ilmasto- ja energiapaketin vaikutukset Suomen energiajärjestelmään ja kansantalouteen Taustaraportti Tiina Koljonen Esa Pursiheimo Antti Lehtilä

Lisätiedot

Ulkomaalaisen rekisteröinti Suomessa. Registrering av utlänning i Finland. Registration of a foreigner in Finland

Ulkomaalaisen rekisteröinti Suomessa. Registrering av utlänning i Finland. Registration of a foreigner in Finland Ulkomaalaisen rekisteröinti Suomessa Registrering av utlänning i Finland Registration of a foreigner in Finland ULKOMAALAISEN REKISTERÖINTI SUOMESSA Mitä rekisteröinnillä tarkoitetaan? Suomessa asuvista

Lisätiedot

Markkinointiviestinnän Määrä Suomessa 2012

Markkinointiviestinnän Määrä Suomessa 2012 Markkinointiviestinnän Määrä Suomessa 2012 Mainonnan Neuvottelukunta (MNK) on mainos- ja markkinointialan järjestöjen epävirallinen yhteistyöfoorumi. Se edistää alan asemaa tutkimuksen ja tiedottamisen

Lisätiedot

Sitä saa mitä tilaa. Tilaaja tuottaja-toiminta tavan kehittyminen sosiaalija terveyspalveluissa RAPORTTI

Sitä saa mitä tilaa. Tilaaja tuottaja-toiminta tavan kehittyminen sosiaalija terveyspalveluissa RAPORTTI Maijaliisa Junnila Tuomas Aho Sami Fredriksson Ilmo Keskimäki Juhani Lehto Miika Linna Sari Miettinen Liina-Kaisa Tynkkynen Tilaaja tuottaja-toiminta tavan kehittyminen sosiaalija terveyspalveluissa RAPORTTI

Lisätiedot

Päihdetilastollinen vuosikirja 2014

Päihdetilastollinen vuosikirja 2014 Sosiaaliturva 2014 Socialskydd Social Protection SVT Päihdetilastollinen vuosikirja 2014 ALKOHOLI JA HUUMEET Statistisk årsbok om alkohol och narkotika 2014 THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Institutet

Lisätiedot

KUPONKIOBLIGAATIO KIINA JA TAIWAN 18 %

KUPONKIOBLIGAATIO KIINA JA TAIWAN 18 % KUPONKIOBLIGAATIO KIINA JA TAIWAN 18 % KUPONKIOBLIGAATIO KIINA JA TAIWAN Mahdollisuus jopa 18 %:n kuponkituottoon vuodessa Kuponkiobligaatio tarjoaa mahdollisuuden korkeaan tuottoon Kiinan ja Taiwanin

Lisätiedot

FINNISH PATENT AND REGISTRATION OFFICE (PRH)

FINNISH PATENT AND REGISTRATION OFFICE (PRH) PCT Applicant s Guide National Phase National Chapter Page 1 NNISH PATENT AND REGISTRATION OFCE (PRH) AS DESIGNATED (OR ELECTED) OFCE CONTENTS THE ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE SUMMARY THE PROCEDURE IN

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ JUHA TERVONEN HEIKKI METSÄRANTA

LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ JUHA TERVONEN HEIKKI METSÄRANTA 6 2012 LIIKENNEVIRASTON TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ JUHA TERVONEN HEIKKI METSÄRANTA Liikennejärjestelmän tuet Juha Tervonen, Heikki Metsäranta Liikennejärjestelmän tuet Liikenneviraston tutkimuksia ja

Lisätiedot

SLT FSM SUOMEN LÄÄKETILASTO FINNISH STATISTICS ON MEDICINES

SLT FSM SUOMEN LÄÄKETILASTO FINNISH STATISTICS ON MEDICINES SLT FSM 2011 SUOMEN LÄÄKETILASTO FINNISH STATISTICS ON MEDICINES Keskeisiä lukuja lääkkeiden myynnistä ja lääkekorvauksista vuonna 2011 Milj. Muutos vuodesta 2010 Lääkkeiden kokonaismyynti 2 682 2,2 %

Lisätiedot

Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto 2010

Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto 2010 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto 2010 Terveyttä edistävän liikunnan nykytila ja muutokset Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Lääkärit Suomessa Physicians in Finland

Lääkärit Suomessa Physicians in Finland Lääkärit Suomessa Physicians in Finland Tilastotietoja lääkäreistä ja terveydenhuollosta 214 Statistics on physicians and the health care system 214 Suomen Lääkäriliitto Finnish Medical Association Sisältö

Lisätiedot

Maatilatilastollinen vuosikirja 2013. Lantbruksstatistisk årsbok Yearbook of Farm Statistics

Maatilatilastollinen vuosikirja 2013. Lantbruksstatistisk årsbok Yearbook of Farm Statistics Maa-, metsä- ja kalatalous 2013 Jord- och skogsbruk samt fiske Agriculture, forestry and fishery Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral

Lisätiedot

12 Metsäsektori kansantaloudessa

12 Metsäsektori kansantaloudessa Metsäsektori kansantaloudessa Odotettuja merkkejä noususuhdanteen alusta ei näkynyt vuonna 2013. Kansantalouden tilinpidon ennakkotietojen mukaan volyymilla mitattu bruttokansantuote laski prosentin edellisvuodesta.

Lisätiedot

Kulttuuritoiminnan kustannukset 14 kaupungissa vuonna 2006

Kulttuuritoiminnan kustannukset 14 kaupungissa vuonna 2006 Minna Ruusuvirta, Pasi Saukkonen, Johanna Selkee, Ditte Winqvist Kulttuuritoiminnan kustannukset 14 kaupungissa vuonna 2006 Raportti tiedonkeruun pilottihankkeen tuloksista Cupore ja Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Tukea työhön paluuseen ja työssä jatkamiseen

Tukea työhön paluuseen ja työssä jatkamiseen Tukea työhön paluuseen ja työssä jatkamiseen Osasairauspäivärahan tavoitteet, etuuden käyttöönotto ja jatkon haasteet Helena Vuorinen, Ari Haapanen, Antti Jahkola, Matti Joensuu, Sirkku Kivistö TYÖYMPÄRISTÖTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Rakennusten kosteus- ja homeongelmat. eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2012

Rakennusten kosteus- ja homeongelmat. eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2012 Rakennusten kosteus- ja homeongelmat eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2012 Rakennusten kosteus- ja homeongelmat Kari Reijula, Guy Ahonen, Harri Alenius, Rauno Holopainen, Sanna Lappalainen, Eero

Lisätiedot

Rakenteet, päätöksenteko ja toiminta sosiaali- ja terveyspalveluissa

Rakenteet, päätöksenteko ja toiminta sosiaali- ja terveyspalveluissa Alisa Puustinen, Vuokko Niiranen Rakenteet, päätöksenteko ja toiminta sosiaali- ja terveyspalveluissa SOTEPA sosiaali- ja terveyspalvelut Paras-hankkeessa Paras-ARTTU-ohjelman tutkimuksia nro 16 Itä-Suomen

Lisätiedot

Verotuksen kehittämistyöryhmän. loppuraportti 51/2010. Verotus

Verotuksen kehittämistyöryhmän. loppuraportti 51/2010. Verotus Verotuksen kehittämistyöryhmän loppuraportti 51/2010 Verotus Verotuksen kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtiovarainministeriön julkaisuja 51/2010 Verotus VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys

Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Tutkintojen ja muun osaamisen kansallinen viitekehys Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:24 Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot