Muistio Keski Suomen mielenterveys ja päihdepalvelujen ohjausryhmän kokouksesta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muistio Keski Suomen mielenterveys ja päihdepalvelujen ohjausryhmän kokouksesta"

Transkriptio

1 1 Keski Suomen sairaanhoitopiiri Muistio Keski Suomen mielenterveys ja päihdepalvelujen ohjausryhmän kokouksesta Aika: Torstai klo Paikka: Keski Suomen keskussairaala, Neuvotteluhuone 5 Läsnä: Ohjausryhmän jäsenet: Hallituksen puheenjohtaja Leila Lindell (Pj) Sairaanhoitopiiri Hallituksen jäsen Merja Ahonen Sairaanhoitopiiri Johtaja Jouko Isolauri Sairaanhoitopiiri Ylilääkäri Timo Männikkö Sairaanhoitopiiri Ylihoitaja Tarja Niemi Sairaanhoitopiiri Ylilääkäri Päivi Heikkilä Kari Sairaanhoitopiiri Pääluottamusmies Kaija Haapsalo Sairaanhoitopiiri Erikoissuunnittelija Hannu Priha (Siht.) Sairaanhoitopiiri Johtava ylilääkäri Jarmo J. Koski Jyväskylä Ylilääkäri Juha Katajamäki Jyväskylä Johtava ylilääkäri Reijo Räsänen Palokan terveyskeskus Ylilääkäri Päivi Jokiranta Laukaan terveyskeskus Ylilääkäri Timo Valtakoski Jämsän terveyskeskus Sosiaalijohtaja Riitta Vanhanen Keuruu Perusturvajohtaja Raija Kolehmainen Äänekoski Psykiatrian erikoislääkäri Anja Vanhala Saarikka Toimitusjohtaja Jussi Suojasalmi Jyväskylän seudun päihdepalvelusäätiö Aluesihteeri Vaula Ollonen Omaiset mielenterveystyön tukena, Keski Suomi Asiantuntijat: Luottamusmies Jukka Huisman Sairaanhoitopiiri 1. Uusien jäsenten nimeäminen Keski Suomen mielenterveys ja päihdepalvelujen ohjausryhmään Keski Suomen mielenterveys ja päihdepalvelujen ohjausryhmä päätti esittää Keski Suomen sairaanhoitopiirin hallitukselle, että se nimeää ohjausryhmän uusiksi jäseniksi seuraavat henkilöt: Ylilääkäri Pekka Perämäki Keski Suomen sairaanhoitopiiri Luottamusmies Jukka Huisman Keski Suomen sairaanhoitopiiri Ylilääkäri Pekka Perämäki on nimitetty alkaen Keski Suomen sairaanhoitopiirin psykiatrian toimialueen aikuispsykiatrian vastuualueen joh

2 2 tajaksi. Luottamusmies Jukka Huisman tulee ohjausryhmään Pääluottamusmies Kaija Haapsalon tilalle. 2. Keski Suomen aikuispsykiatrian kokonaissuunnitelmahankkeen nykyinen tilanne Ylilääkäri Timo Männikkö piti selvityksen aikuispsykiatriahankkeen nykytilanteesta ja toi esille seuraavat meneillään olevat kehittämistoimet. Vuodeosaston sulkeminen Juurikkaniemen sairaalassa o Tässä yhteydessä vähenee 17 sairaansijaa, ja Keski Suomessa on tämän jälkeen yhteensä 138 psykiatrista sairaansijaa (0,5 sairaansijaa 1000 asukasta kohti) Kangasvuoren sairaala 77 sairaansijaa Juurikkaniemen sairaala 49 sairaansijaa Yleissairaalapsykiatria 12 sairaansijaa o Tässä yhteydessä sairaalahoidosta vähenee 14 hoitajan vakanssia 10 vakanssia siirtyy sairaanhoitopiirin vakanssipankkiin. Tarkoitus on, että selviämishoitoyksikön perustamisen yhteydessä Jyväskylän seudun päihdepalvelusäätiö perustaa 10 hoitajan tointa. Näin maakunnan mielenterveys ja päihdepalvelujen kokonaisuuden vakanssimäärä säilyy muuttumattomana 4 vakanssia siirretään aikuispsykiatrian avohoitoon Selviämishoitoyksikön perustaminen Jyväskylään vuonna 2011 o Yksikkö huolehtii päihtyneen päivystyksellistä hoitoa vaativan moniongelmaisen potilaan tilanteen selvittelystä, hoidon tarpeen arvioinnista, ensihoidosta ja tarpeelliseen hoitoon ohjaamisesta o Toiminta on ympärivuorokautista ja tapahtuu yhteistyössä Sairaanhoitopiirin päivystyksen, Psykiatrian päivystystiimin ja Päihdepalvelusäätiön kanssa o Yksikössä on 10 hoitopaikkaa o Yksikössä on 10 hoitajan vakanssia o Selviämishoitoyksikön perustaminen on esillä Jyväskylän kaupungin perusturvalautakunnan kokouksessa maaliskuussa 2010 Käynnissä olevat maakunnalliset koulutusohjelmat o Mielenterveys ja päihdepalvelujen kokonaisuuden kehittämiskoulutus o Vanhusten mielenterveyspalvelujen kehittämiskoulutus

3 3 o Psykiatrisen potilaan kotikuntoutuskoulutus o Psykiatrisen palveluasumisen kehittämiskoulutus palvelukotien työntekijöille 2010 o Traumaattisten stressihäiriöiden hoidon koulutus o Koulutuksiin osallistuu yhteensä noin 350 henkilöä 3. Aikuispsykiatrian henkilöstöresurssien sijoittaminen avohoitoon 2010 Juurikkaniemen sairaalan vuodeosaston sulkemisen yhteydessä sairaanhoitopiirin vuoden 2010 talousarvion mukaisesti neljä sairaanhoitajan vakanssia siirretään aikuispsykiatrian avohoitoon seuraavasti: 1 palveluasumisen koordinaattorin toimi alkaen 3 psykiatrisen sairaanhoitajan tointa alkaen Tarkoitus on ollut se, että kolme psykiatrisen sairaanhoitajan tointa sijoitetaan avohoitoon tukemaan mielenterveystyötä perusterveydenhuollossa. Ohjausryhmän keskustelussa tuli esille, että ainakin Saarijärvi Karstulan seutu tarvitsee tällaisen sairaanhoitajan. Ohjausryhmä päätti, että seuraavaan ohjausryhmän kokoukseen tuodaan esitys sairaanhoitajan vakanssien toiminnallisesta ja alueellisesta sijoittamisesta. 4. Vuodeosaston sulkeminen Kangasvuoren sairaalassa ja vapautuvien vakanssien sijoittaminen aikuispsykiatrian avohoitoon 2011 Ylilääkäri Timo Männikkö esitti, että sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrian palveluja kehitetään vuonna 2011 seuraavalla tavalla. Kangasvuoren sairaalassa suljetaan yksi vuodeosasto (osasto 40) o Tässä yhteydessä käytöstä poistuu 17 sairaansijaa o Keski Suomen sairaanhoitopiirillä on tämän jälkeen 121 psykiatrista sairaansijaa Vuodeosaston sulkemisen yhteydessä Kangasvuoren sairaalasta siirretään sairaanhoitopiirin psykiatriseen avohoitoon 19 vakanssia seuraavalla tavalla: o Noin 12 vakanssia nuorten psykiatristen palvelujen kehittämiseen (Tässä yhteydessä nuorten ikäluokan yläikärajaa nostetaan 22 ikävuoteen asti) Liikkuvat kuntiin (mm. kouluihin) suuntautuvat peruspalveluiden konsultaatiopalvelut Varhaiskuntoutustoiminnat o Noin 7 vakanssia aikuispsykiatrian avohoidon toimintoihin Vanhuspsykiatrian konsultaatiotiimi Päivystystoiminnat Päihdepsykiatriset sairaanhoitajat Selvitetään psykiatristen sairaaloiden työntekijöiden mahdollisuuksia toimia myös avohoidon työntekijöinä. Tällä toiminnalla varmistetaan

4 4 sairaalahoidosta avohoitoon siirtyvien potilaiden hoidon ja tuen jatkuvuus välittömästi sairaalahoidon päättymisen jälkeisenä aikana. Timo Männikön esityksen pohjalta käydyssä keskustelussa tuotiin esille seuraavat näkökannat: Psykiatristen hoitotoimintojen siirtäminen sairaalahoidosta liikkuvaan avohoitoon on edelleen perusteltua ja tarkoituksenmukaista toimintaa, ja sitä tulee jatkaa. Todennäköisesti ainakaan viiteen vuoteen psykiatriseen sairaanhoitoon ei saada uusia henkilöstöresursseja. Ainut tapa vahvistaa avohoidon resursseja on vakanssien siirtäminen sairaalahoidosta avohoitoon. Nuorisopsykiatristen palvelujen piirissä olevan asiakasryhmän yläikärajan nostaminen neljällä vuodella todennäköisesti vaikuttaa aikuispsykiatrian palvelujen järjestämiseen. Nämä vaikutukset tulee selvitellä erikseen jokaisen terveyskeskuksen alueella. Esityksessä on myös kyse siitä, että aikuispsykiatrian resursseja siirretään nuorisopsykiatrian palveluihin. Siirrettävien vakanssien määrää tulee vielä arvioida uudelleen. Psykiatristen sairaaloiden sairaansijojen vähentämisessä on kysymys siitä, että pitkäaikaispotilaiden hoito ja kuntoutus siirtyy sairaalahoidosta avohoitoon. Tämän johdosta meidän on varmistettava, että aikuispsykiatrian avohoidossa on tarpeelliset voimavarat psykiatristen kuntoutuspalveluiden tuottamista varten. Avohoidon uusista vakansseista tarpeellinen määrä on suunnattava aikuispsykiatrian avohoitoon, pitkäaikaishoitoon ja kuntoutukseen. Kangasvuoren sairaalasta vapautuvat tilat (nykyisen osasto 40: n tilat) on tarkoituksenmukaista antaa avohoidon toimintana järjestettävän psykiatrisen asumiskuntoutuksen käyttöön. Ohjausryhmä hyväksyi esityksen päälinjaukset; yhden vuodeosaston sulkemisen Kangasvuoren sairaalassa ja osaston vakanssien siirtämisen psykiatriseen avohoitoon. Ohjausryhmä kuitenkin päätti, että seuraavaan ohjausryhmän kokoukseen tuodaan vakanssien siirtämisestä sairaanhoitopiirin psykiatriseen avohoitoon tarkennettu suunnitelma, jossa huomioidaan tämän kokouksen kannanotot. 5. Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoiminta alueen ja sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrian avohoidon yhdistäminen Erikoissuunnittelija Hannu Priha selvitteli aikuispsykiatrian avohoidon yhdistämisvalmistelujen tämän hetken tilannetta. Sairaanhoitopiirin hallitus käynnisti yhdistämisvalmistelut kokouksessaan Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoiminta alueen ja sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrian avohoidon johtavien viranhaltijoiden yhteistyönä valmisteltiin selvitys yhdistämisen perusteista ja esitys yhdistämisen toteuttamisesta ja tarvittavista valmistelutoimista

5 5 Sairaanhoitopiirin hallitus kokouksessaan o Teki periaatepäätöksen Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoiminta alueen ja sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrian avohoidon toimintojen ja henkilöstön yhdistämisestä ja Jyväskylän yhteistoiminta alueen aikuispsykiatrian avohoidon järjestämisestä sairaanhoitopiirin toimintana alkaen o Päätti yhdistämiseen liittyvien jatkovalmistelujen käynnistämisestä ja o Nimesi ohjausryhmän huolehtimaan yhdistämiseen liittyvistä valmisteluista ja yhdistämisen seurannasta Jyväskylän perusturvalautakunta kokouksessaan o Päätti yhdistämiseen liittyvien valmistelujen käynnistämisestä o Nimesi jäsenen ohjausryhmään Tammikuussa 2010 Jyväskylän yhteistoiminta alueen ja sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrian avohoidon johtavat viranhaltijat ovat valmistelleet esityksen Jyväskylän yhteistoiminta alueen aikuispsykiatrian toimintamalliksi Jyväskylän yhteistoiminta alueen ja sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrian avohoidon yhdistämistä valmisteleva ohjausryhmä ohjeisti yhdistämisen jatkovalmisteluja kokouksessaan seuraavalla tavalla: Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoiminta alueen aikuispsykiatrian avohoidon palvelut ja toiminnat järjestetään yllämainitun toimintamalliesityksen linjausten mukaisesti (Liite). Suunnitelman yksityiskohdat tarkennetaan jatkovalmistelujen yhteydessä. Keski Suomen sairaanhoitopiirin liikelaitoksena käynnistetään seututerveyskeskuksen toiminta Seututerveyskeskus tuottaa perusterveydenhuollon palvelut Joutsan, Luhangan, Konneveden, Laukaan, Multian, Keuruun, Petäjäveden ja Toivakan kunnalle. Seututerveyskuntien aikuispsykiatrian avohoito järjestetään sairaanhoitopiirin toimintana, ja näiden kuntien aikuispsykiatrian avohoidon suunnittelu yhdistetään Jyväskylän yhteistoiminta alueen aikuispsykiatrian avohoidon suunnittelun. Tämä on kirjattu myös Jyväskylän yhteistoiminta alueen ja Keski Suomen seututerveyskeskuksen yhteistoimintasopimukseen. Keuruun kunnan tahto on, että Keuruulla sijaitsevan mielenterveys, päihde ja perheneuvolapalveluita tuottavan Erityspalveluyksikön toiminnat ja henkilöstö sijoitetaan seututerveyskeskuksen liikelaitoksen hallintoon. Tämä huomioidaan toimintamallin jatkovalmisteluissa. Vuonna 2007 kunnissa ja sairaanhoitopiirissä hyväksytyn Keski Suomen aikuispsykiatrian kokonaissuunnitelman mukaisesti psykiatrinen palvelukotitoiminta integroidaan osaksi maakunnan psykiatrista avohoitoa. Psykiatrisen palvelukotitoiminnan järjestäminen on osa

6 6 tämän toimintamallin suunnittelua, ja psykiatrisen palvelukotitoiminnan järjestämisen vastuu on tarkoituksenmukaista siirtää kunnista sairaanhoitopiirille osaksi sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrian avohoidon järjestämistä. Psykiatrisen palvelukotitoiminnan piiriin kuuluvat ne potilaat, joilla on psykiatrinen sairaus tai mielenterveyden häiriö, joka vaatii psykiatrista hoitoa ja/tai kuntoutusta. Järjestämisvastuuseen liittyy keskeisesti o Potillaan ohjaaminen palvelukotiin o Potilaan hoidon ja kuntoutuksen seuranta palvelukotikuntoutuksen aikana ja o Palvelukotia seuraavan jatkohoidon valmistelu ja varmistaminen Jatkovalmistelujen yhteydessä myös päihdehoidon erityispalvelut liitetään toimintamallin suunnitteluun, ja on tarkoituksenmukaista selvittää, tuleeko päihdehoidon erityispalvelujen järjestämisvastuu siirtää myös sairaanhoitopiirin tehtäväksi. Kuntouttavat ja perustason päihdepalvelut sekä päihdeongelmaisten asumispalvelut on kuitenkin syytä olla kunnan järjestämisvastuulla. Aikuispsykiatrian avohoidon toimintamallin suunnitteluun liitetään suunnitelma hoidon ja palveluiden seurannan ja arvioinnin toteuttamisesta. Keskeiset arvioinnin kohteet ovat o Palveluiden ja palvelujärjestelmän toimivuus o Toiminnan tuloksellisuus o Palvelujärjestelmän kokonnaiskustannusten kehitys Avohoitojärjestelmien yhdistämisen valmistelutöissä toimitaan, niin, että sairaanhoitopiirin hallitus voi huhtikuun kokouksessaan tehdä yhdistymiseen liittyvät päätökset. Yhdistämishankkeeseen liittyen Mielenterveys ja päihdepalvelujen ohjausryhmässä korostettiin seuraavia näkökohtia. Terveydenhuollon kokonaisuuden integraatio on tällä hetkellä Keski Suomessa terveydenhuollon kehittämisen keskeinen päälinjaus Aikuispsykiatrian avohoidon järjestäminen tuleville terveydenhuollon yhteistoiminta alueille yhteisenä sairaanhoitopiirin toimintana on osa terveydenhuollon integraatiota ja siirtymistä kohti nykyistä suurempia palveluiden järjestämisvastuussa olevia järjestelmiä Seututerveyskeskuskuntien aikuispsykiatrian avohoidon järjestämisen suunnittelu tulee liittää osaksi Jyväskylän yhteistoiminta alueen aikuispsykiatrian avohoidon järjestämisen suunnittelua Myös yhteistoiminta alueiden päihdetyön erityispalvelujen järjestämisen suunnittelu on tarkoituksenmukaista liittää tähän aikuispsykiatrian avohoitojärjestelmien yhdistämishankkeeseen

7 7 Integraatiokehityksessä edetään kuntien ehdoilla ja tekemällä seutukuntakohtaisia ratkaisuja sekä huomioimalla seutukuntaiset palvelurakenteet ja toimintatavat Edellinen lähtökohta huomioiden on tarkoituksenmukaista huomioida Keuruun kunnan tahto, että Keuruun Erityispalveluyksikkö, joka tuottaa mielenterveystoimiston, päihdeklinikan ja perheneuvolan palvelut, siirretään seututerveyskeskuksen hallintoon ja toimintaan kokonaisuutena 6. Selvityksen tekeminen psykiatrisen palveluasumisen järjestämisvastuun siirtämisestä Keski Suomen kunnilta sairaanhoitopiirin tehtäväksi Keski Suomen aikuispsykiatrian kokonaissuunnitelmassa (2007) linjataan, että, maakunnan yksityinen psykiatrinen palveluasumistoiminta integroidaan osaksi maakunnan psykiatrista palvelujärjestelmää. Keski Suomen mielenterveys ja päihdepalvelujen ohjausryhmän kokouksessa käsiteltiin psykiatrisen palveluasumisen kehittämistarpeita perusteellisesti ja sovittiin seuraavista linjauksista: Julkisen terveydenhuollon tulee ottaa psykiatrisen palveluasumisen järjestäminen nykyistä paremmin ja tarpeen vaatimalla tavalla haltuun osana psykiatrisen avohoidon järjestämistä Psykiatristen palveluasumispaikkojen määrällinen tavoite on asetettava nykyistä määrää selkeästi alemmalle tasolle Palvelukotitoiminnassa tulee määritellä erikseen: o Psykiatrisen palveluasumisen paikat, joissa hoidon ja kuntoutuksen tavoite on potilaan siirtyminen palvelukodista tukiasuntoon, kotikuntoutukseen tai itsenäiseen asumiseen ja o Pysyvän peruspalveluasumisen paikat, joissa tehdään kuntouttavaa toimintaa, mutta palvelukoti on kuitenkin potilaan pysyvä tai hyvin pitkäaikainen koti On kehitettävä toimia, joilla tuetaan potilaiden siirtymistä psykiatrisesta palvelukodista tukiasuntoon, kotihoitoon tai itsenäiseen asumiseen Siirrytään psykiatristen palvelukotien kanssa määräaikaisiin sopimuksiin Tehostetaan psykiatrisen palveluasumisen koordinointia sairaanhoitopiirissä Tehostetaan psykiatristen palvelukotityöntekijöiden mielenterveystyön koulutusta Valmistellaan koko maakuntaan yhdenmukainen psykiatrisen palveluasumisen sopimus ja maksujärjestelmä

8 8 Panostetaan psykiatristen palvelukotipotilaiden kuntoutukseen palvelukotien ja julkisten mielenterveyspalveluiden yhteisillä toimilla o Otetaan käyttöön kuntoutussuunnitelmat o Kehitetään kuntoutuksen seuranta ja arviointimenetelmät psykiatriseen palvelukotitoimintaan Ohjausryhmän edellisen kokouksen linjausten pohjalta ylilääkäri Timo Männikkö esitti ohjausryhmälle, että seuraavaan tämän kevään ohjausryhmän kokoukseen valmisteltaisiin selvitys/esitys psykiatrisen palveluasumisen järjestämisvastuun siirtämisestä kunnilta Keski Suomen sairaanhoitopiirille. Lähtökohta on edelleen se, että sairaanhoitopiiri ei suunnittele omaa psykiatrista palveluasumistoimintaa merkittävässä määrin, vaan palvelut tuotetaan yksityisten palvelukotien toimesta. Ohjausryhmässä käydyssä keskustelussa tuotiin esille seuraavat näkökannat ja täsmennykset: Psykiatrinen palveluasuminen tulee nähdä osana psykiatrisen hoidon ja kuntoutuksen ketjua Psykiatrisen palveluasumisen järjestäminen tulee integroida osaksi psykiatrisen hoidon yleistä järjestämistä o Psykiatrinen palveluasuminen järjestetään niille potilaille, joilla on psykiatrinen sairaus tai mielenterveyden häiriö ja jotka tarvitsevat psykiatrista hoitoa ja/tai kuntoutusta Peruspalveluasumisen ja hoiva asumisen järjestämisvastuu tulee olla kunnalla (ehkä osa kunnallista kotihoitoa). Tämän palveluasumisen piiriin kuuluvat ne henkilöt, jotka eivät asumispalveluiden ohella tarvitse psykiatrista hoitoa eivätkä psykiatrista kuntoutusta Järjestelyn periaate on, että sairaanhoitopiiri järjestää ja palvelukodit tuottavat psykiatrisen palveluasumisen, ja järjestelyn tavoitteena tulee olla: o Potilaan aseman paraneminen o Toiminnan sisältöjen kehittyminen o Kuntoutuksen laadun paraneminen o Tuottavuuden paraneminen ja o Kustannustietouden paraneminen Järjestämisvastuun uudelleen järjestelystä huolimatta psykiatrinen palveluasuminen tulee olla kytköksissä myös terveyskeskukseen ja paikallisiin mielenterveyspalveluihin Ohjausryhmä päätti, että ohjausryhmän seuraavaan kokoukseen tuodaan sairaanhoitopiirin psykiatrian toimialueen toimesta selvitys ja esitys psykiatrisen palveluasumisen järjestämisestä sairaanhoitopiirin toimintana. Uuden järjestelyn perustelut ja tavoitteet

9 9 Sairaanhoitopiirin psykiatrisen palveluasumisen järjestämisen malli Tarvittavat resurssit Uuden järjestelyn vaikutukset aikuispsykiatrian kokonaiskustannuksiin 7. Selvityksen tekeminen päihdepalvelujen järjestämisvastuun siirtämisestä Keski Suomen kunnilta sairaanhoitopiirille Valtakunnallisen Mielenterveys ja päihdesuunnitelman keskeinen linjaus on, että mielenterveys ja päihdepalvelut tulee järjestää kokonaisuutena ja hoito integroidusti (Sosiaali ja terveysministeriön selvityksiä 2009:3). Vaikka palvelujen tuotanto on erikseen, on tärkeää, että sekä mielenterveyspalvelujen että päihdepalvelujen järjestämisvastuu on samassa järjestelmässä. Toimitusjohtaja Jussi Suojasalmi alusti asiasta ja toi esille seuraavaa. Päihdepotilaat ovat päihdepalvelujen saannin suhteen erilaisessa asemassa Keski Suomessa. Asuinpaikka ratkaisee mahdollisuudet saada päihdepalveluita. Maakunnan kunnat jakaantuvat kolmeen luokkaan päihdepalvelujen tason mukaan o Päihdepalvelut on järjestetty vahvasti Jyväskylässä, Jämsässä, Keuruulla ja Äänekoskella o Toiseen luokkaan kuuluvat ne kunnat, joissa on päihdehoitajatoimintaa o Kolmanteen luokkaan kuuluvat ne kunnat, jossa ei ole päihdepalveluja Päihdepotilaan pääsy tarkoituksenmukaiseen hoitoon voi olla sattumanvaraista, koska terveydenhuollon asiantuntijan arvio hoidon tarpeellisuudesta hoitoon ohjaustilanteessa voi kaatua toiminnan järjestäjän ja rahoittajan päätökseen Potilaiden mahdollisuudet päästä päihdepalveluihin tasavertaisella tavalla voivat toteutua vain siten, että hoidon järjestämisen vastuu ja potilaan hoidon tarpeen arvioinnin asiantuntemus on samassa paikassa Alustuksen pohjalta käydyssä keskustelussa täsmennettiin asia siten, että perustason päihdepalveluiden järjestämisvastuu on tarkoituksenmukaista olla kunnan vastuulla, mutta on perusteltua selvittää erityistason päihdepalvelujen järjestämisvasuun siirtäminen kunnilta sairaanhoitopiirille. Ohjausryhmä päätti, että seuraavaan ohjausryhmän kokoukseen valmistellaan selvitys ja esitys erityistason päihdepalvelujen järjestämisvastuun siirtämisestä kunnilta sairaanhoitopiirille. Järjestämisvastuun siirtämisen perustelut ja tavoitteet Erityistason päihdepalvelujen järjestämisen malli sairaanhoitopiirissä Tarvittavat resurssit Uuden järjestelyn vaikutukset mielenterveys ja päihdepalvelujen kokonaiskustannuksiin

10 10 Selvityksen/esityksen valmistelusta huolehtii työryhmä, johon ohjausryhmä nimesi seuraavat asiantuntijat: Johtava ylilääkäri Jarmo Koski Jyväskylän terveyskeskus Ylilääkäri Juha Katajamäki Jyväskylän aikuispsykiatria Toimitusjohtaja Jussi Suojasalmi Päihdepalvelusäätiö Lääkäri Juha Raudasoja Laukaan terveyskeskus Palvelujohtaja Pirjo Kohonen Saarikka Äänekosken kaupungin edustaja Erikoissuunnittelija Hannu Priha Sairaanhoitopiiri 8. Kokemusasiantuntijan nimeäminen Mielenterveys ja päihdepalvelujen ohjausryhmän jäseneksi Aluesihteeri Vaula Ollonen teki esityksen, että Mielenterveys ja päihdepalvelujen ohjausryhmään nimetään jäseneksi kokemusasiantuntija. Kokemusasiantuntijalla tarkoitetaan henkilöä, jolla on omakohtaista kokemusta mielenterveys ja päihdeongelmista, joko niistä itse kärsivänä, niistä toipuneena ja palveluja käyttäneenä tai potilaan omaisena tai muutoin potilaan läheisenä henkilönä (Valtakunnallinen mielenterveys ja päihdesuunnitelma, 2009). Valtakunnallisessa mielenterveys ja päihdesuunnitelmassa ehdotetaan, että kokemusasiantuntijat ja vertaistoimijat otetaan mukaan mielenterveystyön ja päihdetyön suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Ehdotuksen tavoitteena on se, että näin toimimalla palvelujen järjestämisessä ja kehittämisessä voidaan nykyistä paremmin huomioida potilaan ja asiakkaan tarpeet. Ohjausryhmä päätti, että asiaa selvitetään maakunnan potilasjärjestöjen kanssa yhteistyössä, ja asia otetaan uudelleen esille ohjausryhmän seuraavassa kokouksessa. 9. Mielenterveys ja päihdepalvelujen ohjausryhmän seuraava kokous Mielenterveys ja päihdepalvelujen ohjausryhmän seuraava kokous on torstaina klo Keski Suomen keskussairaalan ravintola Caterinan kabinetissa 3 4. Hannu Priha Ohjausryhmän sihteeri

Aika: Tiistai klo Paikka: Keski Suomen keskussairaala, Neuvotteluhuone 5 Ohjausryhmän jäsenet: Jyväskylän perusturvalautak.

Aika: Tiistai klo Paikka: Keski Suomen keskussairaala, Neuvotteluhuone 5 Ohjausryhmän jäsenet: Jyväskylän perusturvalautak. 1 Keski Suomen sairaanhoitopiiri Muistio Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoimintaalueen ja Keski Suomen sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrian avohoidon yhdistämistä valmistelevan ohjausryhmän kokouksesta

Lisätiedot

Muistio Keski Suomen mielenterveys ja päihdepalvelujen ohjausryhmän kokouksesta

Muistio Keski Suomen mielenterveys ja päihdepalvelujen ohjausryhmän kokouksesta 1 Keski Suomen sairaanhoitopiiri Muistio Keski Suomen mielenterveys ja päihdepalvelujen ohjausryhmän kokouksesta 11.3.2010 Aika: Torstai 11.3.2010 klo 13.00 15.30 Paikka: Keski Suomen keskussairaala, Ravintola

Lisätiedot

Muistio Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoiminta alueen, Keski. Suomen seututerveyskeskuskuntien ja Keski Suomen sairaanhoitopiirin

Muistio Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoiminta alueen, Keski. Suomen seututerveyskeskuskuntien ja Keski Suomen sairaanhoitopiirin 1 Keski Suomen sairaanhoitopiiri Muistio Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoiminta alueen, Keski Suomen seututerveyskeskuksen ja Keski Suomen sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrian avohoidon yhdistämistä

Lisätiedot

Muistio Keski-Suomen mielenterveys- ja päihdepalvelujen ohjausryhmän kokouksesta

Muistio Keski-Suomen mielenterveys- ja päihdepalvelujen ohjausryhmän kokouksesta 1 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Muistio Keski-Suomen mielenterveys- ja päihdepalvelujen ohjausryhmän kokouksesta 7.4.2011 Aika: Torstai 7.4.2011 klo 13.00 14.45 Paikka: Keski-Suomen keskussairaala, neuvotteluhuone

Lisätiedot

Jyväskylän yhteistoiminta alueen ja Keski Suomen seututerveyskeskuksen aikuispsykiatrian avohoidon toimintamalli 2011

Jyväskylän yhteistoiminta alueen ja Keski Suomen seututerveyskeskuksen aikuispsykiatrian avohoidon toimintamalli 2011 1 Keski Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylän terveydenhuollon yhteistoimintaalueen, Keski Suomen seututerveyskeskuksen ja Keski Suomen sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrian avohoidon yhdistämistä valmisteleva

Lisätiedot

Muistio Keski Suomen mielenterveys ja päihdepalvelujen ohjausryhmän kokouksesta 9.9.2010

Muistio Keski Suomen mielenterveys ja päihdepalvelujen ohjausryhmän kokouksesta 9.9.2010 1 Keski Suomen sairaanhoitopiiri Muistio Keski Suomen mielenterveys ja päihdepalvelujen ohjausryhmän kokouksesta 9.9.2010 Aika: Torstai 9.9.2010 klo 13.00 15.30 Paikka: Keski Suomen keskussairaala, Ravintola

Lisätiedot

Palokan mielenterveystoimisto tuottaa psykiatrisia avohoitopalveluita Uuraisten kunnalle.

Palokan mielenterveystoimisto tuottaa psykiatrisia avohoitopalveluita Uuraisten kunnalle. 2 Muuramen terveyskeskuksen mielenterveystoimisto hoitaa Muuramen kunnan ja entisen Korpilahden kunnan alueen potilaat. Keskeisesti hoidetaan seuraavat sairausryhmät: Masennus- ja ahdistuneisuussairaudet

Lisätiedot

Muistio Keski-Suomen mielenterveys- ja päihdepalvelujen ohjausryhmän kokouksesta

Muistio Keski-Suomen mielenterveys- ja päihdepalvelujen ohjausryhmän kokouksesta 1 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Muistio Keski-Suomen mielenterveys- ja päihdepalvelujen ohjausryhmän kokouksesta 20.10.2011 Aika: Torstai 20.10.2011 klo 08.30 11.00 Paikka: Keski-Suomen keskussairaalan

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖRYHMÄ - TILANNEKATSAUS. Marja Heikkilä

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖRYHMÄ - TILANNEKATSAUS. Marja Heikkilä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖRYHMÄ - TILANNEKATSAUS Marja Heikkilä MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖRYHMÄN JÄSENET Leena Yksjärvi, valtuuston puheenjohtaja K-S shp Leila Lindell (pj), hallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

Keski-Suomen mielenterveys- ja päihdepalvelujen kokonaisuuden kehittämishanke

Keski-Suomen mielenterveys- ja päihdepalvelujen kokonaisuuden kehittämishanke 1 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Hallitus 15.12.2010 Keski-Suomen mielenterveys- ja päihdepalvelujen kokonaisuuden kehittämishanke 2011-2013 1. Hankkeen tarkoitus Keski-Suomen kuntien ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 1 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 31.5.2011 Keski-Suomen Arjen mieli -hanke 2011 2013 Laatua ja suunnitelmallisuutta mielenterveys- ja päihdetyön arkeen Keski-Suomessa Keski-Suomen Arjen mieli-hanke on

Lisätiedot

Asumisen ja kotikuntoutuksen ohjausryhmän

Asumisen ja kotikuntoutuksen ohjausryhmän Aikuispsykiatrian kokonaiskehittämishanke Asumisen ja kotikuntoutuksen ohjausryhmän loppuraportti Keski Suomen sairaanhoitopiiri 12.12.2008 Nikulainen Hannu, palveluasumiskoordinaattori Savolainen Tuula

Lisätiedot

Päihdehoitajatoiminta perusterveydenhuollossa Keski- Suomessa

Päihdehoitajatoiminta perusterveydenhuollossa Keski- Suomessa Päihdehoitajatoiminta perusterveydenhuollossa Keski- Suomessa 6.10.2016 Yhteistyön kokonaisuus peruspalveluissa Laukaa, Keuruu, Saarikka, Äänekoski ja ympäristö Marja-Leena Peura, p. 050 3153355 alueena

Lisätiedot

Keski Suomen aikuispsykiatrian kokonaissuunnitelma

Keski Suomen aikuispsykiatrian kokonaissuunnitelma 1 Keski Suomen sairaanhoitopiiri Keski Suomen Keski Suomen aikuispsykiatrian sairaanhoitopiirin kokonaissuunnitelmahanke valtuusto 8.6.2007 Keski Suomen aikuispsykiatrian kokonaissuunnitelma Keski Suomen

Lisätiedot

Muistio Keski Suomen mielenterveys ja päihdepalvelujen ohjausryhmän kokouksesta 29.9.2009

Muistio Keski Suomen mielenterveys ja päihdepalvelujen ohjausryhmän kokouksesta 29.9.2009 1 Keski Suomen sairaanhoitopiiri Muistio Keski Suomen mielenterveys ja päihdepalvelujen ohjausryhmän kokouksesta 29.9.2009 Aika: Tiistai 29.9.2009 klo 08.30 11.00 Paikka: Keski Suomen keskussairaala, neuvotteluhuone

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI www.ksshp.fi KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkun tiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

Muistio Keski-Suomen Arjen mieli-hankkeen projektiryhmän kokouksesta

Muistio Keski-Suomen Arjen mieli-hankkeen projektiryhmän kokouksesta 1 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Muistio Keski-Suomen Arjen mieli-hankkeen projektiryhmän kokouksesta 9.3.2012 Aika: Perjantai 9.3.2012 klo 10.00 12.00 Paikka: Keski-Suomen keskussairaalan neuvotteluhuone

Lisätiedot

Mieli 2009 työryhmän ehdotukset. Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos STM

Mieli 2009 työryhmän ehdotukset. Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos STM Mieli 2009 työryhmän ehdotukset Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos STM Mieli -2009 Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän ehdotukset mielenterveys-

Lisätiedot

KSSHP TASKUTIETOA 2017

KSSHP TASKUTIETOA 2017 KSSHP TASKUTIETOA 2017 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkun tiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon palveluja, perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

Mitä päihdetapauslaskenta kertoo muutoksesta?

Mitä päihdetapauslaskenta kertoo muutoksesta? Mitä päihdetapauslaskenta kertoo muutoksesta? Päihde- ja mielenterveystyön kehittäjien verkoston tapaaminen 8.11.2013 14.11.2013 1 Päihdetapauslaskenta Päihdetapauslaskennalla kerätään tietoja kaikissa

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Mieli 2009 ehdotukset Palvelujohtaja Arja Heikkinen

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Mieli 2009 ehdotukset Palvelujohtaja Arja Heikkinen Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Mieli 2009 ehdotukset Palvelujohtaja Arja Heikkinen I Asiakkaan asemaa vahvistetaan terveysasemilla psykiatrisia hoitajia päihdeongelmaisten hoidon työnjakoa sovittu

Lisätiedot

Kukoistava kotihoito hankkeen esittely

Kukoistava kotihoito hankkeen esittely 24.3.2017 Yksityisten palvelujentuottajat Kukoistava kotihoito hankkeen esittely Keski-Suomen ikäihmisten kotona pärjäämisen tuen uudistus VISIO ja PÄÄTAVOITE Visio Koko Keski-Suomen maakunnassa kotihoidolla

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA Perusturvalautakunta 28.4.2015 ( 39): Riihimäen seudun terveyskeskuksen yhtymähallitus

Lisätiedot

Sote integraatio työryhmän jäsenet (3.3.2015 mennessä suostumuksensa ilmoittaneet) Keski-Suomen SOTE 2020 hankkeen edustajat työryhmässä:

Sote integraatio työryhmän jäsenet (3.3.2015 mennessä suostumuksensa ilmoittaneet) Keski-Suomen SOTE 2020 hankkeen edustajat työryhmässä: Sote integraatio työryhmän jäsenet (3.3.2015 mennessä suostumuksensa ilmoittaneet) Keski-Suomen SOTE 2020 hankkeen edustajat työryhmässä: Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen (vastuuhenkilö) Asiantuntijalääkäri

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN VÄLIAIKAISEN VALMISTELUTOIMIELIMEN KOKOONPANO

KESKI-SUOMEN VÄLIAIKAISEN VALMISTELUTOIMIELIMEN KOKOONPANO NEUVOTTELUPÖYTÄKIRJA KESKI-SUOMEN VÄLIAIKAISEN VALMISTELUTOIMIELIMEN KOKOONPANO 1. Neuvottelun osapuolet Hankasalmen kunta Joutsan kunta Kannonkosken kunta Karstulan kunta Kinnulan kunta Kivijärven kunta

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, Helsingin malli. Nimi ovessa- hankkeen Helsingin kehittämisverkoston tapaaminen 11.5.2011 Raili Hulkkonen

Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, Helsingin malli. Nimi ovessa- hankkeen Helsingin kehittämisverkoston tapaaminen 11.5.2011 Raili Hulkkonen Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut, Helsingin malli Nimi ovessa- hankkeen Helsingin kehittämisverkoston tapaaminen 11.5.2011 Raili Hulkkonen SAS-toiminnat aikuisten vastuualueen sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

Yhteistoiminta-alue asiat Sosiaalipalvelut työryhmä Loppuraportti luonnos

Yhteistoiminta-alue asiat Sosiaalipalvelut työryhmä Loppuraportti luonnos Yhteistoiminta-alue asiat Sosiaalipalvelut työryhmä Loppuraportti luonnos 5.5.2017 Anni Vanhala 1 www.pirkanmaa2019.fi Tiedot koottu alla olevilta tahoilta/ henkilöiltä Kanta-Häme: Riikka Haahtela, johtava

Lisätiedot

MIELENTERVEYSPALVELUT JA OIKEUDET

MIELENTERVEYSPALVELUT JA OIKEUDET MIELENTERVEYSPALVELUT JA OIKEUDET Merja Karinen lakimies 02112017 OIKEUS SOSIAALITURVAAN JA TERVEYSPALVELUIHIN Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus

Lisätiedot

Matti Kaivosoja. LT, ylilääkäri, psykiatrian tulosaluejohtaja K-PSHP apulaisopettaja, Turun yliopisto, lastenpsykiatria

Matti Kaivosoja. LT, ylilääkäri, psykiatrian tulosaluejohtaja K-PSHP apulaisopettaja, Turun yliopisto, lastenpsykiatria Matti Kaivosoja LT, ylilääkäri, psykiatrian tulosaluejohtaja K-PSHP apulaisopettaja, Turun yliopisto, lastenpsykiatria Matti Kaivosoja - Sairaalapäivät 2010 1 Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

Kukoistava kotihoito hanke

Kukoistava kotihoito hanke Kukoistava kotihoito hanke Kotiin vietävien palvelujen sisältö ja kohdentuminen ANNE-MARI HAKALA: Palvelutarjonta ja sen kohdentuminen EIJA JANHUNEN: Kuntoutus ja ennaltaehkäisy Palveluntarjonta ja sen

Lisätiedot

Kukoistava kotihoito -hanke Työryhmät 1 ja 2: Työpajapäivä 5 Keuruulla, Hotelli Keurusselässä. Toimintamallit ja juurruttamissuunnitelma

Kukoistava kotihoito -hanke Työryhmät 1 ja 2: Työpajapäivä 5 Keuruulla, Hotelli Keurusselässä. Toimintamallit ja juurruttamissuunnitelma Kukoistava kotihoito -hanke Työryhmät 1 ja 2: Työpajapäivä 5 Keuruulla, Hotelli Keurusselässä Toimintamallit ja juurruttamissuunnitelma alveluntarjonta ja sen kohdentuminen sekä Kuntoutus ja ennaltaehkäisy

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyö Suomessa

Mielenterveys- ja päihdetyö Suomessa Tiedosta hyvinvointia 1 Mielenterveys- ja päihdetyö Suomessa Hankkeista kansalliseksi suunnitelmaksi Tiedosta hyvinvointia 2 Taustaa 106 kansanedustajan toimenpidealoite keväällä 2005 Kansallinen mielenterveysohjelma

Lisätiedot

Kokemusasiantuntija mielenterveys- ja päihdepalveluja uudistamassa

Kokemusasiantuntija mielenterveys- ja päihdepalveluja uudistamassa Kokemusasiantuntija mielenterveys- ja päihdepalveluja uudistamassa 13.02.2013 Helsinki Kristian Wahlbeck Kehitysjohtaja kristian.wahlbeck@mielenterveysseura.fi 13.2.2013 Kokemusasiantuntija palvelujen

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS / JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä Järviseudun sairaalassa toimii 16-paikkainen psykiatrinen

Lisätiedot

Työryhmien 1-3 Sparrauspäivä ti klo Kuusa, Varjolan tila

Työryhmien 1-3 Sparrauspäivä ti klo Kuusa, Varjolan tila Työryhmien 1-3 Sparrauspäivä ti 19.9.2017 klo 8.30-15.30 Kuusa, Varjolan tila Kukoistava Kotihoito -hanke: Visio: Kotihoidolla on koko Keski- Suomen maakunnassa yhteinen palvelulupaus, yhteiset palvelukriteerit

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI

TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 1 Kyh 17.5.2011 66 Kyh liite 1 Kyh 22.9.2011 105 Kyh liite 4 TYÖIKÄISTEN ASUMISPALVELUPAIKAN MYÖNTÄMINEN JA PÄÄTÖSPROSESSI 2 Sisällysluettelo Asumispalvelut 3 Asumispalveluiden hakeminen 3 Palvelutarpeen

Lisätiedot

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta

Keski-Suomi. Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Keski-Suomi Keski-Suomi on yksi Suomen 19 maakunnasta Metsien, vesistöjen ja vuorimaiden maakunta Vuosittaisen väestönkasvun maakunta Perusteollisuuden ja uuden teknologian maakunta Liikenteen ja logistiikan

Lisätiedot

3.6.2011. Lääkityksen ja huumeseulojen seuranta, ajokorttiarviot. Opiaattikorvaushoitopotilaiden valvottu lääkitys (huhtikuu -11: 31 potilasta)

3.6.2011. Lääkityksen ja huumeseulojen seuranta, ajokorttiarviot. Opiaattikorvaushoitopotilaiden valvottu lääkitys (huhtikuu -11: 31 potilasta) Perustason palvelut vastaavat ensisijaisesti päihderiippuvuuksien varhaisesta toteamisesta, hoidosta ja kuntoutuksesta Sosiaali- ja terveyskeskuksen lääkärien ja hoitajien vastaanotoilla hoidetaan välittömiä

Lisätiedot

Psykiatria Uuteen sairaalaan Soten hengessä 2017-> 2020 Tarja Saharinen ylihoitaja, KSSHP psykiatria

Psykiatria Uuteen sairaalaan Soten hengessä 2017-> 2020 Tarja Saharinen ylihoitaja, KSSHP psykiatria Psykiatria Uuteen sairaalaan Soten hengessä 2017-> 2020 Tarja Saharinen ylihoitaja, KSSHP psykiatria 28.3.2017 Mielenterveys- ja päihdeasiakkaat SOTEn pyrkimyksenä on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja

Lisätiedot

Psykiatrian toiminnan muutoksia. Psykiatrian tulosalueen johtaja Outi Saarento

Psykiatrian toiminnan muutoksia. Psykiatrian tulosalueen johtaja Outi Saarento Psykiatrian toiminnan muutoksia Psykiatrian tulosalueen johtaja Outi Saarento 14.11.2013 Tausta -asiakirjoja Kansallinen Mieli 2009-suunnitelma PPSHP:n strategia ja omistajastrategia 2009 PPSHP:n pohjoisen

Lisätiedot

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kumppanuussopimus Tahto-osa 1 /3 Organisaatiot Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sopimuskausi 2015-2017 Johtopäätökset toimintaympäristön kehityksestä Väestöennusteen mukaan yli

Lisätiedot

ALUETILASTO 2011 KUNNITTAISIA TIETOJA KESKI-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA JA PERUSTERVEYDENHUOLLOSTA VUOSINA SEKÄ VÄESTÖRAKENTEESTA

ALUETILASTO 2011 KUNNITTAISIA TIETOJA KESKI-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA JA PERUSTERVEYDENHUOLLOSTA VUOSINA SEKÄ VÄESTÖRAKENTEESTA www.ksshp.fi ALUETILASTO 2011 KUNNITTAISIA TIETOJA KESKI-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA JA PERUSTERVEYDENHUOLLOSTA VUOSINA 2006-2011 SEKÄ VÄESTÖRAKENTEESTA Nettokustannukset Väestörakenne vuonna 2011 Väestöennusteet

Lisätiedot

Kukoistava kotihoito. Keski-Suomen ikäihmisten kotona pärjäämisen tuen uudistus

Kukoistava kotihoito. Keski-Suomen ikäihmisten kotona pärjäämisen tuen uudistus Kukoistava kotihoito Keski-Suomen ikäihmisten kotona pärjäämisen tuen uudistus Hakukonsortio Jyväskylän kaupunki, hallinnoija Hankasalmen kunta Joutsan kunta Jämsän kaupunki Keuruun kaupunki Kinnulan kunta

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI

JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI JÄRVI-POHJANMAAN TERVEYSKESKUS/ JÄRVISEUDUN SAIRAALAN TOIMIPISTE, VIMPELI Vimpelin kunnan omistamassa, Järvi-Pohjanmaan terveyskeskuksen ylläpitämässä, Järviseudun sairaalan toimipisteessä on kaksi psykiatrista

Lisätiedot

Keskustelua Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen strategisista periaatteista Esityslistan kohta 5

Keskustelua Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen strategisista periaatteista Esityslistan kohta 5 Keskustelua Keski-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen strategisista periaatteista Esityslistan kohta 5 Kokous 8.4.2015 Työryhmä Raija Kolehmainen, Matti Mäkinen, Reijo Räsänen, Marja Heikkilä

Lisätiedot

ALUETILASTO 2010 KUNNITTAISIA TIETOJA KESKI-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA JA PERUSTERVEYDENHUOLLOSTA VUOSINA SEKÄ SAIRASTAVUUDESTA 2010

ALUETILASTO 2010 KUNNITTAISIA TIETOJA KESKI-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA JA PERUSTERVEYDENHUOLLOSTA VUOSINA SEKÄ SAIRASTAVUUDESTA 2010 www.ksshp.fi ALUETILASTO 2010 KUNNITTAISIA TIETOJA KESKI-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA JA PERUSTERVEYDENHUOLLOSTA VUOSINA 2005-2010 SEKÄ SAIRASTAVUUDESTA 2010 Nettokustannukset sivut 9-53 Kansantauti-

Lisätiedot

Fuusiohankkeen ohjausryhmä 9.9.2010

Fuusiohankkeen ohjausryhmä 9.9.2010 Keski Suomen sairaanhoitopiirin aikuispsykiatrian avohoidon toiminnat, poliklinikoiden aluejako ja avohoidon vakanssit 1.1.2011 ja toiminnan suunnittelu Fuusiohankkeen ohjausryhmä 9.9.2010 Kuvio 1. Keski

Lisätiedot

Yhteenveto kuntien arvioiduista menoista

Yhteenveto kuntien arvioiduista menoista Yhteenveto kuntien arvioiduista menoista Hoitopalvelujen myyntitulot eli laskutus kunnilta sisältävät: Erikoissairaanhoidon palvelut, joihin kuuluvat omana toimintana tuotetut palvelut ja hoito muissa

Lisätiedot

:06. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto

:06. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto Raportti sisältää sairaanhoitopiirin laskutettujen hoitopalveluiden tuotemäärät jäsenkunnittain esitettyinä. Tiedot on esitetty sairaanhoitotoiminnan osalta summana sekä toimialueittain omilla sivuillaan.

Lisätiedot

:36. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto

:36. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto Raportti sisältää sairaanhoitopiirin laskutettujen hoitopalveluiden tuotemäärät jäsenkunnittain esitettyinä. Tiedot on esitetty sairaanhoitotoiminnan osalta summana sekä toimialueittain omilla sivuillaan.

Lisätiedot

:50. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto

:50. KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Talousosasto Raportti sisältää sairaanhoitopiirin laskutettujen hoitopalveluiden tuotemäärät jäsenkunnittain esitettyinä. Tiedot on esitetty sairaanhoitotoiminnan osalta summana sekä toimialueittain omilla sivuillaan.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 (5) 136 Sairaansijojen ja muiden hoitopaikkojen vahvistaminen vuodelle 2014 HEL 2014-002648 T 06 00 00 Päätös päätti äänestyksen jälkeen esittelijän ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien työskentelyn tilanne Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän linjausten mukaisesti

Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien työskentelyn tilanne Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän linjausten mukaisesti Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien työskentelyn tilanne 25.04.2016 Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän 20.1.2015 linjausten mukaisesti TYÖRYHMÄTYÖSKENTELYN TAVOITEET Tavoitteena on nykyisen

Lisätiedot

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Päivä Mielen hyvinvoinnille -tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluista 23.3.2011 Seija Iltanen Palvelupäällikkö Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Päihdeklinikka

Lisätiedot

Organisaation haasteet mielenterveystyössä Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiirissä. Neuvottelupäivät Rovaniemi, Sinettä

Organisaation haasteet mielenterveystyössä Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiirissä. Neuvottelupäivät Rovaniemi, Sinettä Organisaation haasteet mielenterveystyössä Länsi-Pohjan Sairaanhoitopiirissä Neuvottelupäivät Rovaniemi, Sinettä 7.6.2012 Sisältö Palvelujärjestelmän kehittyminen ja tämän hetken tilanne ja haasteet Länsi-Pohjan

Lisätiedot

21702174 Mielenterveystyö

21702174 Mielenterveystyö Kaupunginhallitus 30 01.02.2016 Uusien virkojen ja työsuhteiden perustaminen ja vakanssien lakkauttaminen 2016 170/01.01.00.00/2016 Kaupunginhallitus 01.02.2016 30 Valmistelijat: taloussuunnittelija Janne

Lisätiedot

Kukoistava kotihoito hanke

Kukoistava kotihoito hanke Kukoistava kotihoito hanke Kotiin vietävien palvelujen sisältö ja kohdentuminen ANNE-MARI HAKALA: Palvelutarjonta ja sen kohdentuminen EIJA JANHUNEN: Kuntoutus ja ennaltaehkäisy Palveluntarjonta ja sen

Lisätiedot

Keski-Suomen sote-palveluiden järjestäminen -asiantuntijatyöryhmän valmistelun tulokset. Mikael Palola

Keski-Suomen sote-palveluiden järjestäminen -asiantuntijatyöryhmän valmistelun tulokset. Mikael Palola Keski-Suomen sote-palveluiden järjestäminen -asiantuntijatyöryhmän valmistelun tulokset Mikael Palola 16.6.2017 Järjestäminen-asiantuntijatyöryhmä Tehtävänä esivalmistella maakunnan sote-palveluiden järjestämistä

Lisätiedot

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Johtamisen tiekartta hanke Loppuseminaari 29.9.2014 Sirkku Pikkujämsä Terveysjohtaja, Oulun kaupunki Oulun kaupungin tavoitteet mielenterveys-

Lisätiedot

Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet. Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke

Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet. Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke POHJANMAA- HANKE 2005-2014 Kehitämme uutta vaikuttavaa mielenterveys-

Lisätiedot

Hankekoordinaattorit Anne-Mari Hakala ja Eija Janhunen

Hankekoordinaattorit Anne-Mari Hakala ja Eija Janhunen Kukoistava kotihoito hanke Keski-Suomen ikäihmisten kotona pärjäämisen tuen uudistus 1. työpajapäivä / Palveluntarjonta ja sen kohdentuminen sekä kuntoutus ja ennaltaehkäisy 22.02.2017 Hankekoordinaattorit

Lisätiedot

Työryhmien 1-3 Sparrauspäivä ke klo Kuusa, Varjolan tila

Työryhmien 1-3 Sparrauspäivä ke klo Kuusa, Varjolan tila Työryhmien 1-3 Sparrauspäivä ke 6.9.2017 klo 8.30-15.30 Kuusa, Varjolan tila Kukoistava Kotihoito -hanke: Visio: Kotihoidolla on koko Keski- Suomen maakunnassa yhteinen palvelulupaus, yhteiset palvelukriteerit

Lisätiedot

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Raija Hynynen 13.5.2013 Tuula Tiainen 22.5.2013 Rakennetun ympäristön osasto Toteutuuko hyvä, tarpeita vastaava asuminen? -tavallisissa asunnoissa

Lisätiedot

ALUETILASTO 2007 KUNNITTAISIA TIETOJA KESKI-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA JA PERUSTERVEYDENHUOLLOSTA VUOSINA

ALUETILASTO 2007 KUNNITTAISIA TIETOJA KESKI-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA JA PERUSTERVEYDENHUOLLOSTA VUOSINA Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Sairaanhoitopiirin toimisto 2008 www.ksshp.fi ALUETILASTO 2007 KUNNITTAISIA TIETOJA KESKI-SUOMEN ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA JA PERUSTERVEYDENHUOLLOSTA VUOSINA 2002-2007 Tietosisällöstä

Lisätiedot

KOHTI LOPPURAPORTTIA

KOHTI LOPPURAPORTTIA KOHTI LOPPURAPORTTIA 16.3.2017 24.3.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Loppuvaiheen yksinkertaistettu tavoite voisi olla mitä tehdään toisin kuin aiemmin Painetta tulee ennen kaikkea palveluiden integraatioon,

Lisätiedot

tilanne. Pirjo Kejonen Hallintoylihoitaja PPSHP Valtuuston info

tilanne. Pirjo Kejonen Hallintoylihoitaja PPSHP Valtuuston info 14.3.2017 tilanne Pirjo Kejonen Hallintoylihoitaja PPSHP Valtuuston info 20.3.2017 Mielenterveyspalvelujen järjestelyt/ PPSHP eteläinen alue Avo-osasto Oulaskankaan sairaalaan Nuorten tukitalo (Ylivieska)

Lisätiedot

Järjestöt sote-uudistuksessa Keski-Suomessa. Järjestämisryhmä Mikael Palola

Järjestöt sote-uudistuksessa Keski-Suomessa. Järjestämisryhmä Mikael Palola Järjestöt sote-uudistuksessa Keski-Suomessa Järjestämisryhmä Mikael Palola Asiat Järjestäjän rooli uudessa maakunnassa Järjestöjen rooli palveluiden järjestämisessä Järjestämisryhmän työsuunnitelma Järjestöjen

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutus mielenterveystyössä ja kommentteja edellisiin puheenvuoroihin

Sosiaalinen kuntoutus mielenterveystyössä ja kommentteja edellisiin puheenvuoroihin Sosiaalinen kuntoutus mielenterveystyössä ja kommentteja edellisiin puheenvuoroihin Kristian Wahlbeck Kehitysjohtaja kristian.wahlbeck@mielenterveysseura.fi Mielenterveys Sosio-ekonomiset tekijät vaikuttavat

Lisätiedot

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta

Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Kaikki alkaa oikeastaan ovesta Psykiatrian palvelutoiminnan muutos laitospaikoista avohoitoon 7.4.2016 Mielen terveyttä asiakas vai potilas terveydenhuollossa Hyvinkään sairaanhoitoalueen alueellinen koulutus

Lisätiedot

9 6 LABORATORIOTOIMINNAN JÄRJESTÄMISVAIHTOEHDOT

9 6 LABORATORIOTOIMINNAN JÄRJESTÄMISVAIHTOEHDOT KOKOUSKUTSU 2/2012 Kokousaika klo 13.00 Kokouspaikka Jyväskylä, KESLABin neuvottelutila Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 5 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 6 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 7 1 4 OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

Erityisryhmien tarpeet asunnottomuuden torjunnassa; mielenterveyskuntoutujien asuminen esimerkkinä

Erityisryhmien tarpeet asunnottomuuden torjunnassa; mielenterveyskuntoutujien asuminen esimerkkinä Erityisryhmien tarpeet asunnottomuuden torjunnassa; mielenterveyskuntoutujien asuminen esimerkkinä 17.10.2012 Tuula Tiainen Rakennetun ympäristön osasto tuula.tiainen@ymparisto.fi Erityisryhmät ja asuminen

Lisätiedot

Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta

Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta Talousosasto Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta Toteumatiedot vuodelta 2017 eivät ole vielä valmiit, joulukuun laskutuksesta esitetään vielä ennustetieto joka voi kuntakohtaisesti vielä muuttua.

Lisätiedot

Ensihoitopalvelu Keski Suomessa

Ensihoitopalvelu Keski Suomessa Perusturvalautakunta 27.10.2010 liite nro 2 Kaupunginhallitus 27.9.2010 liite nro 2 (1/14) Ensihoitopalvelu Keski Suomessa Mikko Lintu ensihoidon vastuulääkäri, sisätautilääkäri, päivystyslääketieteen

Lisätiedot

2. "Keski-Suomen seututerveyskeskuksen perustamissuunnitelma; Seututerveyskeskushankkeen ensimmäisen vaiheen loppuraportti", Liite nro 2.

2. Keski-Suomen seututerveyskeskuksen perustamissuunnitelma; Seututerveyskeskushankkeen ensimmäisen vaiheen loppuraportti, Liite nro 2. Joutsan kunnanhallitus 231 21.09.2009 KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUSTA KOSKEVAN PUITELAIN TOTEUTTAMINEN TERVEYDENHUOLLON JA SIIHEN KIINTEÄSTI LIITTYVÄN SOSIAALITOIMEN JÄRJESTÄMISEKSI SEKÄ KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

Maakuntavaltuuston seminaari Yhteiset- ja työikäisten palvelut

Maakuntavaltuuston seminaari Yhteiset- ja työikäisten palvelut Maakuntavaltuuston seminaari 24.2.2017 Yhteiset- ja työikäisten palvelut JANNE FORSBERG, ryhmän pj. janne.forsberg(at)ylasavonsote.fi p. 040 712 1040 POSOTE PALVELUKOKONAISUUDET vs. KANSALLISET PALVELUPAKETIT

Lisätiedot

Terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut Markku Oinaala

Terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut Markku Oinaala Terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut 2013 Markku Oinaala 7.2.2013 Terveydenhuollon palvelut, palvelusopimus 2013 Terveydenhuollon palvelut sisältävät: lääkäreiden ja hoitajien vastaanottotoiminnan,

Lisätiedot

MIELENTERVEYSPALVELUT JA OIKEUDET

MIELENTERVEYSPALVELUT JA OIKEUDET MIELENTERVEYSPALVELUT JA OIKEUDET Merja Karinen lakimies 06052015 OIKEUS SOSIAALITURVAAN JA TERVEYSPALVELUIHIN Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus

Lisätiedot

Jorma Posio

Jorma Posio Tervein mielin Pohjois- - Suomessa 2009-2011 Koko hanke Lapin osahanke Jorma Posio 26.11.2009 1 Hankkeessa mukana Kainuun maakunta-kuntayhtymä kuntayhtymä 132 482 euroa (kokonaiskustannukset 529 928 euroa)

Lisätiedot

Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta

Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta Talousosasto Ennuste kunnittain palvelujen laskutuksesta Ennuste jäsenkunnittain laaditaan kuukausittain ja julkaistaan sairaanhoitopiirin www-sivuilla. Ennusteen julkaisemisen ajankohta on noin 20. päivä.

Lisätiedot

Mielenterveyspalveluiden toimivuus, palveluiden riittävyys, hoitoon pääsy, lasten ja nuorten psykiatristen palveluiden tilanne. Repokari, Ranta, Holi

Mielenterveyspalveluiden toimivuus, palveluiden riittävyys, hoitoon pääsy, lasten ja nuorten psykiatristen palveluiden tilanne. Repokari, Ranta, Holi Mielenterveyspalveluiden toimivuus, palveluiden riittävyys, hoitoon pääsy, lasten ja nuorten psykiatristen palveluiden tilanne Repokari, Ranta, Holi Tausta: 2017 poikkeuksellinen lähetteiden määrän kasvu

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (14) SAIRAANHOITOPIIRI 1 21.04.2015

HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (14) SAIRAANHOITOPIIRI 1 21.04.2015 HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (14) 1 21.04.2015 14 AIKA 21.04.2015 klo 16:00-17:20 PAIKKA Hyks Psykiatriakeskus, Punatiili talo Ahlfors-sali KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Maakunnan sote-valmistelun tilanne: valmistautumista järjestämisvastuun muutoksiin. Juha Kinnunen, shp johtaja

Maakunnan sote-valmistelun tilanne: valmistautumista järjestämisvastuun muutoksiin. Juha Kinnunen, shp johtaja Maakunnan sote-valmistelun tilanne: valmistautumista järjestämisvastuun muutoksiin Juha Kinnunen, shp johtaja Viimeinen sopimusohjauksen kehysseminaari? Vuoden 2018 talousarvion suunnittelu viimeinen tässä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Sosiaali- ja terveysvirasto 3/2015 Terveys- ja päihdepalvelut Osastopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Sosiaali- ja terveysvirasto 3/2015 Terveys- ja päihdepalvelut Osastopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 4 Sairaansijavähennys Psykiatrisessa sairaalahoidossa HEL 2015-000045 T 06 00 00 Päätös Päätöksen perustelut Terveys- ja päihdepalvelujen vs. osastopäällikkö päätti,

Lisätiedot

Kokemusasiantuntijaryhmän alustavia kokemuksia osallistumisesta mielenterveyspalvelujen suunnitteluun ja arviointiin

Kokemusasiantuntijaryhmän alustavia kokemuksia osallistumisesta mielenterveyspalvelujen suunnitteluun ja arviointiin Kokemusasiantuntijaryhmän alustavia kokemuksia osallistumisesta mielenterveyspalvelujen suunnitteluun ja arviointiin 20.5.2011 Vva ry Osallisuusryhmän verkostotapaaminen Pop Valo hankkeen kokemusasiantuntija

Lisätiedot

AKUUTTI- JA KONSULTAATIOPSYKIATRIAN- LINJA. Pekka Jylhä Linjajohtaja

AKUUTTI- JA KONSULTAATIOPSYKIATRIAN- LINJA. Pekka Jylhä Linjajohtaja AKUUTTI- JA KONSULTAATIOPSYKIATRIAN- LINJA Pekka Jylhä Linjajohtaja Akuutti- ja konsultaatiopsykiatrian linja LINJAESIKUNTA: Linjajohtaja Pekka Jylhä, Ylihoitaja Tuula Rajala, Professori Tiina Paunio Johtava

Lisätiedot

KOHTI PAREMPAA KUNTOUTUMISTA!

KOHTI PAREMPAA KUNTOUTUMISTA! KOHTI PAREMPAA KUNTOUTUMISTA! Moniammatillinen näkökulma kuntoutussuunnitelmassa Terveyssosiaalityön palvelut lakkautettu - Äänekoskelta - Äänekoski, Suolahti, Sumiainen - Jämsästä - Jämsä, Jämsänkoski,

Lisätiedot

Mielekkäästi tulevaan Levi 23.4.2009 Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysministeriö

Mielekkäästi tulevaan Levi 23.4.2009 Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysministeriö Mieli 2009 mielenterveys ja päihdetyön suunnitelma Mielekkäästi tulevaan Levi 23.4.2009 Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysministeriö Mieli 2009-työryhmän 18 ehdotuksesta Mielenterveys-

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015 Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujat tarvitsevat arkeensa tukea Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen,

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus

Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus Sirpa Tuomela-Jaskari päihdepalvelujen suunnittelija, YTM Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA Puh. 83 277 Email: sirpa.tuomela-jaskari@seamk.fi

Lisätiedot

Ensihoitopalvelu Keski Suomessa

Ensihoitopalvelu Keski Suomessa Kaupunginhallitus 27.9.2010 liite nro 2 (1/14) Ensihoitopalvelu Keski Suomessa Mikko Lintu ensihoidon vastuulääkäri, sisätautilääkäri, päivystyslääketieteen erityispätevyys K SSHP, Päivystysalue Ensihoidon

Lisätiedot

Miten on järjestetty Siun soten terveys- ja sairaanhoitopalvelut?

Miten on järjestetty Siun soten terveys- ja sairaanhoitopalvelut? Miten on järjestetty Siun soten terveys- ja sairaanhoitopalvelut? Antti Turunen toimialuejohtaja 16.11.2017 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Vastaanottopalvelut (kiireellinen

Lisätiedot

Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät. Kokkola Projektikoordinaattori Esa Aromaa THL

Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät. Kokkola Projektikoordinaattori Esa Aromaa THL Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät Kokkola 15.11.2010 Projektikoordinaattori Esa Aromaa THL 1 Vaikuttavan päihdehoidon perusperiaatteet Hoidon täytyy olla tarvittaessa nopeasti saatavilla Hoidon täytyy keskittyä

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen alueellisen yhdistämisen valmisteluhanke

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen alueellisen yhdistämisen valmisteluhanke Mielenterveys- ja päihdepalvelujen alueellisen yhdistämisen valmisteluhanke 1.3. - 31.5.2016 valmisteluvaihe Tilannekatsaus 26.4.2016 Eva Salomaa ylilääkäri Lapin sairaanhoitopiiri Mitä yhdistymisellä

Lisätiedot

Keski-Suomen sote-palveluiden järjestäminen -asiantuntijatyöryhmä. TYÖPAJA klo Muistio

Keski-Suomen sote-palveluiden järjestäminen -asiantuntijatyöryhmä. TYÖPAJA klo Muistio Keski-Suomen sote-palveluiden järjestäminen -asiantuntijatyöryhmä TYÖPAJA 9.3.2017 klo 13-16.05 Muistio TYÖPAJA 9.3.2017 Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun tilannekatsaus Tuotantoa koskevat linjaukset

Lisätiedot

Hoitotakuu lastenpsykiatriassa

Hoitotakuu lastenpsykiatriassa Hoitotakuu lastenpsykiatriassa Lastenpsykiatrian professoreiden, ylilääkäreiden ja ylihoitajien kokous Turussa Lääninlääkäri, LT, psykiatrian erikoislääkäri Jukka Kärkkäinen TYKS, T-sairaalan auditorio,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KOORDINAATIORYHMÄN KOKOUS

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KOORDINAATIORYHMÄN KOKOUS 1 (5) KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KOORDIN KOKOUS Aika 10.3.2011 klo 14.15-16.00 Paikka Keski-Suomen keskussairaala, neuvottelutila 5, 0 krs Osallistujat: K-S sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot