Toiseen vaiheeseen kutsuttu TRIPLE JUMP. Tekijät Pekka Lukkaroinen, arkkitehti SAFA, Arkkitehtitoimisto. Pekka Lukkaroinen Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiseen vaiheeseen kutsuttu TRIPLE JUMP. Tekijät Pekka Lukkaroinen, arkkitehti SAFA, Arkkitehtitoimisto. Pekka Lukkaroinen Oy"

Transkriptio

1 Toiseen vaiheeseen kutsuttu ehdotus 6 TRIPLE JUMP Avustajat Heini Kaskela, arkkitehtiyo, Arkkitehtitoimisto Henry Kouva, arkkitehtiyo, Arkkitehtitoimisto Tekijät Pekka Lukkaroinen, arkkitehti SAFA, Arkkitehtitoimisto Joona Koskelo, arkkitehti SAFA, Arkkitehtitoimisto Sami Logren, arkkitehtiyo, Arkkitehtitoimisto Kati Jokelainen, arkkitehti SAFA, Arkkitehtitoimisto Pääavustaja Tommi Heinonen, maisema-arkkitehtiyo, ympäristösuunnittelu, VSU Arkkitehtuuri- ja viheraluesuunnittelu Oy Ari Toppila, rkm, Arkkitehtitoimisto Asiantuntijat Jorma Hämäläinen, ins., liikennetekninen asiantuntija, Plaana Oy Hanna Asumaniemi, ins., liikennetekninen asiantuntija, Plaana Oy Vesa Ervasti, sisustusarkkitehti, Sisustusarkkitehtitoimisto Vesa Ervasti Ky Marja-Liisa Matturi, arkkitehti SAFA, Sisustusarkkitehtitoimisto Vesa Ervasti Ky Matti Kinnunen, DI, rakennetekninen asiantuntija, WSP Finland Oy Lauri Hautajärvi, ins., LVI-tekninen asiantuntija, Pöyry Building Service Oy Jukka Kinnunen, ins., sähkötekninen asiantuntija, Pöyry Building Service Oy

2 Triple jump NÄKYMÄ SISÄÄNKÄYNNISTÄ KASTELLIN MONITOIMITALO - ARKKITEHTUURIKUTSUKILPAILU - II-VAIHE

3 SUUNNITELMAN SELOSTUS Yleisratkaisu Monitoimitalo sijoittuu Kaupunginojan laakson avoimeen maisematilaan. Sijainti mahdollistaa vapaamuotoisen arkkitehtuurin. uuri rakennusvolyymi on istutettu maisemaan siten, että päämassat ovat keskiosaltaan kolmikerroksisia, mutta reunoilla ne kaartuvat yksi- tai kaksikerroksisiksi sormiksi. Monitoimitalon kokonaisuus muodostuu kolmesta kaarevasta, erivärisestä rakennusmassasta (päiväkoti/alakoulurakennus, peruskoulusiipi ja lukiosiipi), jotka ovat sisäyhteydessä toisiinsa. Rakennus on helposti rakennettavissa vaiheittain, koska sen eri osat ovat hyvin itsenäisiä yksiköitä. Keskusaula muodostaa nykyaikaisen avoimen, valoisan ja monikäyttöisen aukiotilan - keskustorin rakennusmassojen yhtymäkohtaan. Rakennuksen pääsisäänkäynti sijaitsee Sairaalarinne-kadun viereisellä sisääntuloaukiolla, jossa ovat myös kirjaston ja nuorisotilojen sisäänkäynnit. Avoin maisematila yhdistyy pääaulan kanssa. Maisema virtaa aulaan sisälle ja sen lävitse. Eri luokka-asteiden ja päiväkodin sisäänkäynnit on sijoitettu omille välituntipihoilleen. MONITOIMITALON LAAJUUSTIETOJA: HYÖTYALA: hy-m 2 BRUTTOALA: br-m 2 TILAVUUS: m 3 ULKOSEINIEN ALA: m 2 IKKUNOIDEN ALA: 485 m 2 ALAPOHJAN ALA: 1242 m 2 YLÄPOHJAN ALA: 1260 m 2 Liikenne Autoliikenne tapahtuu Sairaalarinne-kadulta rakennuksen molemmin puolin sijoitetuille pysäköintialueille. Sisääntuloaukiolla on pikapysäköintipaikkoja ja inva-paikka, linjaautopysäkki sekä retkibussien odotustila. Huoltoa tarvitsevat tilat on sijoitettu oman huoltopihan ympärille. Tontille on osoitettu useita kevyenliikenteenyhteyksiä tonttia ympäröiviltä pyöräteiltä. Polkupyöräkatokset on sijoitettu eri luokka-asteiden sisäänkäyntien yhteyteen, mopojen pysäköintialue lähelle yläkoulun ja lukion pihoja. Monitoimitalo Julkisivut ovat pääasiassa värikästä kuitusementtilevyä. Seinäpintoja on elävöitetty pystylasiaiheilla, jotka on valmistettu markkinoilla olevasta päivävalolla latautuvasta pimeällä valaisevasta materiaalista. Lasiaiheisiin on mahdollista tehdä silkkipainokuvioita. Näin ne korvaavat sekä julkisivuvalaistuksen että muodostavat osan rakennuksen prosenttitaidetta. Katoksilla suojattujen julkisivujen materiaalina on käytetty myös puuta. Liikuntasalit on tuotu rakennuksen eri siipiin mahdollisimman lähelle niitä käyttäviä oppilaita. Salit ovat kuitenkin helposti saavutettavissa yleisötilaisuuksissa sisääntuloaulasta sekä iltakäytössä parkkipaikoilta. Tilojen monikäyttöisyyttä on lisätty tilojen yhdistämismahdollisuudella, jolloin mm. näyttämöille ei tarvita erillistä tilaa. Taito- ja taideaineiden siipi on peruskoulun tiloissa keskustorin ja huoltopihan vieressä. Se sijoittuu myös kadun varteen, mikä helpottaa iltakäyttöä. Ruokailu on jaettu eri ikäryhmien ruokailutiloihin. Kirjasto on sijoitettu pääsisäänkäynnin viereen monitoimitalon sydämeen. Nuorisotilat ja siihen kuuluva kahvila sijoittuu pääsisäänkäynnin toiselle puolelle ja laajentaa visuaalisesti keskustoria. Näin molemmat tilat palvelevat hyvin sekä koulua että muita kaupunkilaisia. Lapsivaikutukset Ratkaisulla on jaettu eri-ikäisten koululaisten tilat kolmeen eri rakennusmassaan (päiväkoti/alakoulu, yläkoulu ja lukio). Päiväkotilapsille ja alakoulun oppilaille on järjestetty turvallinen saattoliikenne viereiseltä pysäköintialueelta. Huoltoliikenne ja koululaisten reitit on erotettu toisistaan. Isompien lasten saatto ja retkibussien lähtö tapahtuu turvallisesti sisääntuloaukiolta. Eri päiväkotiryhmien ja luokka-asteiden omat siivet, muista pihoista erotetut suojaisat ja suurelta osin katetut välituntipihat sekä omat sisäänkäynnit mahdollistavat eri-ikäisille lapsille rauhallisen ja turvallisen oppimisympäristön. Kaikkien pihojen suuntaus on aurinkoiseen ilmansuuntaan. Pihoille on suunniteltu katosten kannatuspilareiden rajaamat turva-alustakehät, jossa leikkiminen on erittäin turvallista. Luokkasiivet rakentuvat soluaulojen ympärille; kaiken ikäisillä lapsilla on oma reviirinsä ja tätä lähialuetta täydentävät monipuoliset koulun yhteiset tilat. Oppimisympäristö antaa mahdollisuuksia moninaisille tavoille oppia ja opettaa. Yhteispiha Monitoimitalon avara piha-alue on jäsennöity jakamalla se vyöhykkeisiin (asvaltti, sora, nurmi, niitty). Pelikentät on tuotu lähelle välituntipihoja, jolloin niiden käyttö on luontevaa. Pelikenttien puku- ja pesutilat sijaitsevat koulurakennuksessa. Alueen säästettävät puustosaarekkeet suojataan ja vahvistetaan istuttamalla näitä saarekkeita laajentavalle niittyvyöhykkeelle uusia laajoja puuryhmiä. Rakenteet Rakennuksen kantavana pystyrakenteena ovat betoniseinät ja -pilarit. Runko jäykistetään kantavien seinien ja ontelolaatastojen avulla. Koska ulkoseinillä on kantavaa betonisisäkuorta ja ontelolaatat tukeutuvat matalaleukapalkkien varaan, on ratkaisun etuna hyvä tiiveys, talotekniikka-asennusten helppous, hyvä kulutuskestävyys sekä rakennuksen jäykistyksen paraneminen. Yleensä vesikattorakenteena on kantavan rakenteen päälle koolattu kermieristetty loiva pulpettikatto, jossa on pääosin ulkopuolinen vedenpoisto. Liikuntasalien katot on kannatettu teräsristikoilla joiden päälle tulee kantava pelti + pakettikatto. Talotekniikka ja energiatehokkuus Kolmikerroksisena ja syvärunkoisena rakennus on energian kulutuksen suhteen tehokas. Monitoimitalo on suunniteltu siten, että sen jäähdytystarve minimoidaan. Se onnistuu tilojen suuntauksella sekä haitallista auringonvaloa suojaavilla katoksilla, pitkillä räystäillä sekä ikkunoiden ulkopuolelle asennettavilla automaattisesti toimivilla läpinäkyvillä screen-kaihtimilla niissä tiloissa, joihin auringonvalo pääsee esteettömästi paistamaan. Rakennuksen laajat kattopinnat lämpiävät auringonpaisteella ja johtavat lämmön ullakoille, jotka toimivat suurina auringonlämmön varaajina. Lämpöpumput keräävät lämmön esimerkiksi käyttöveden lämmittämiseen. Tiiviiden ulkoseiniensä ja edellä kuvattujen energiansäästötoimenpiteiden ansiosta rakennuksen energiatehokkuus on mahdollista saada luokkaan A. Lukion ja yläkoulun kaarevilla seinillä ikkunoiden ulkopuolelle asennetaan lisälasi, joka parantaa ikkunoiden energiatehokkuutta, suojaa screen-kaihtimia ja muodostaa julkisivusta yhtenäisen pinnan viereisten julkisivulevyjen kanssa. Pintavedet ohjataan katoilta ja maanpinnalta niitä varten rakennettuihin loiviin avouomiin. Pihalla uomat sijaitsevat pihavyöhykkeiden väleissä loivina painanteina. Painanteet on varustettu matalilla hulevesipadotuksilla. Painanteissa pintavedet viivytetään, imeytetään ja johdetaan eteenpäin kohti Kaupunginojaa. Painanteissa suositaan niihin kasvavaa luonnonkasvillisuutta. Vaiheittain rakentaminen Koska ratkaisu perustuu liitososien sitomaan kolmeen erilliseen rakennusmassaan, on vaiheittain rakentaminen helposti toteutettavissa. Päiväkoti/alakoulusiipi sijoittuu tontin vastakkaiselle reunalle kuin nykyinen päiväkoti, mikä mahdollistaa nykyisen rakennuksen säilyttämisen uuden päiväkodin rakentamisen aikana. Muutokset kilpailun ja 2. vaiheen välillä Rakennuksen ulkoarkkitehtuuria on selkeytetty. Julkisivusäleet on poistettu; julkisivua elävöittäviksi ja jäsennöiviksi aiheiksi on suunniteltu pystysuuntaiset julkisivusta työntyvät kestävästä lasista valmistetut levyaiheet. Julkisivujen lasipintoja on selvästi vähennetty, isompia lasipintoja on jäljellä keskusaulassa ja kirjastossa. Katokset on muutettu bitumikermikatteisiksi kevytrakenteisiksi katoksiksi. Keskusaulaa on pienennetty ja käytävätiloja selkeytetty, joilla on saavutettu parempi tehokkuus. Rakennuksen logistiikkaa on parannettu siten, että se toimii neljällä porrashuoneella aiemman seitsemän sijasta. Myös avoportaiden määrä on vähentynyt neljästä kahteen. Pysäköintipaikkoja on keskitetty enemmän lukion puolelle, missä niiden tarve on suurin myös mm. yleisötapahtumien aikana. Oleellisimpana toiminnallisena muutoksena on taito- ja taideaineluokkien siirto peruskoulun yhteyteen, jolloin sekä lukio- että peruskoulusiivet sisältävät pääasiassa voin omia opetustilojaan. Art house -tilojen yhteinen mediastudio sijoittuu kahteen kerrokseen, jolloin sen käyttö on luontevaa kaikista taito- ja taideainetiloista. Toimivaksi mitoitettu huoltopiha sekä keittiö sijoittuvat peruskoulun yhteyteen. Näin voidaan pienten lasten ruuan jakelu hoitaa saman keittiön kautta. Keittiön sijoittaminen peruskoulun puolelle helpottaa myös vaiheittain rakentamista, jos lukiosiipi on rakentamisjärjestyksessä viimeisenä. Isompien koululaisten ruokailutilat on sijoitettu keskustorille ja sen ympärille, jolloin kaikkiin pöytiin saadaan luonnonvaloa ja joista avautuu esteetön näkymä avaralle keskuspihalle. Luokkasoluja on kehitetty niin, että niiden suorat käytävät rytmittyvät ikkunaseinälle rajautuvien välituntioleskelu- ja oppimistiloiksi soveltuvien soluaulojen avulla. Päiväkodin pihaa on suunnattu selkeämmin etelään ja samalla viereistä paikoitusaluetta on pienennetty ja se on siirretty kauemmaksi kuitenkin niin, että lasten saattomatka on säilynyt lyhyenä. Päiväkodin ja Oulunsuuntien väliin on osoitettu istutettu meluvalli suojaamaan pihaa sekä tien melulta että liikennepäästöiltä. Liikuntasali A on käännetty lukiosiiven suuntaiseksi, jolloin yleisön poistuminen voi tapahtua nopeasti useaa poistumisreittiä pitkin. Sali B on siirretty A-salin yhteyteen, jolloin ne muodostavat yhdessä auditorion kanssa toimivan erilaisiin tapahtumiin (konsertit, messut, koulun juhlat ym.) soveltuvan tilasarjan. Liikuntasaleihin koulun tiloista avautuvia näkymiä on rajoitettu yksittäisiin ikkunoihin, joiden pimentäminen esim. koululiikunnan yhteydessä on helppoa. Liikuntasalien varastot on siirretty avautumaan suoraan salien eri lohkoihin, jolloin niiden käyttö on mahdollisimman helppoa. Opettajien puku- ja pesutiloja on hajasijoitettu eri salien yhteyteen. Kuntosali on siirretty kerrokseen. Kirjasto on siirretty lukiosiipeen, jolloin sen etäisyys tontin pohjoissivulla oleville autopaikoille on huomattavasti lyhentynyt. Kirjaston viereen on osoitettu myös muutama lyhytaikaiseen pysäköintiin tarkoitettu autopaikka sekä inva-autopaikka. KASTELLIN MONITOIMITALO - ARKKITEHTUURIKUTSUKILPAILU - II-VAIHE LIITTYMINEN TYMIN YMPÄRISTÖÖN ÖN ASEMAPIIRUSTUS 1:500 Triple jump 2 P

4 Kuitusementtilevy, värillinen 2. Värillinen lasilevy (itsevalaiseva) 3. Puu Lasi 5. Betoni 6. Bitumikermikate, vihreä 7. Bitumikermikate, harmaa KASTELLIN MONITOIMITALO - ARKKITEHTUURIKUTSUKILPAILU - II-VAIHE Julkisivumateriaalit POHJA KRS 1: :250 Triple jump JULKISIVU KOILLISEEN, SAIRAALARINNE-KADULLE 3

5 POHJA 2. KRS 1: JULKISIVU KAAKKOON, OULUNSUUNTIELLE 1:250 KASTELLIN MONITOIMITALO - ARKKITEHTUURIKUTSUKILPAILU - II-VAIHE Triple jump 4

6 POHJA 3. KRS 1: KASTELLIN MONITOIMITALO - ARKKITEHTUURIKUTSUKILPAILU - II-VAIHE JULKISIVU LOUNAASEEN 1:250 Triple jump 5

7 LINTUPERSPEKTIIVI JULKISIVU- JA LEIKKAUSOTE 1:50 VIISTOKUVA LÄPIVÄRJÄTTY KIVIAINEINEN JULKISIVULEVY 3000 x 1200 mm 2. LEVYJEN PYSTYSAUMASSA KUVIOITU ITSEVALAISEVA LASILEVY 3. IKKUNOIDEN KOHDALLA KIINTEÄ LASI JULKISIVUN PINNAN TASALLA IKKUNANAUHAN UMPIOSIEN KOHDALLA JULKISIVULASI 5. POLTTOMAALATTU PERFOROITU PELTI, TAKANA TUULETUSIKKUNA 6. AUTOMAATTISESTI SÄÄTYVÄ LÄPINÄKYVÄ AURINGONSUOJA (RULLAUTUVA SCREENVERHO) KATTAMATTOMILLA ETELÄ- JA LÄNSIJULKISIVUILLA 7. MSE-IKKUNA, SISÄÄNPÄIN AVAUTUVA 8. JULKISIVUN VÄRINEN PELTI 9. BETONISOKKELI JULKISIVU- JA LEIKKAUSOTE 1:50 AURINGOLTA SUOJAUTUMINEN JA LÄMMÖNTALTEENOTTO JULKISIVU LUOTEESEEN 1:250 KASTELLIN MONITOIMITALO - ARKKITEHTUURIKUTSUKILPAILU - II-VAIHE Triple jump 6

8 SIJAINTIKAAVIO POHJAPIIRUSTUSOTE LUOKKASOLU 3-6 LUOKAT POHJAPIIRUSTUSOTE 1: LUOKKIEN SOLUN MUUNTELUMAHDOLLISUUKSIA LEIKKAUS A-A 1:250 KASTELLIN MONITOIMITALO - ARKKITEHTUURIKUTSUKILPAILU - II-VAIHE Triple jump 7

9 POHJAPIIRUSTUSOTE 1:250 SALI A, SALI B JA AUDITORIO YHDISTETTYNÄ KONSERTTI- JUHLA- TAI MESSUKÄYTTÖÖN LEIKKAUS B-B 1:250 KASTELLIN MONITOIMITALO - ARKKITEHTUURIKUTSUKILPAILU - II-VAIHE POHJAPIIRUSTUSOTE 1:250 AUDITORIO AVATTU YLEISÖAULAAN SALIT A JA B LIIKUNTASALIKÄYTÖSSÄ POHJA PIIRUSTUSOTE 1:250 AUDITORIO JA SALI B YHDISTETTY SALI A LIIKUNTASALIKÄYTÖSSÄ Triple jump 8

10 NÄKYMÄ PÄIVÄKODIN PIHALLE KESKUSTORI SISÄÄNTULOALUE ILTAVALAISTUKSESSA LEIKKAUS C-C KASTELLIN MONITOIMITALO - ARKKITEHTUURIKUTSUKILPAILU - II-VAIHE Triple jump 9

11

LIIKUNTAPIHA MM. KATUKORIS ERIKOISLAJIT, LIIKUNTASALIN ILTAKÄYTTÖ TAIDELUOKKIEN ILTAKÄYTTÖ LIIKUNTASALIN. Taideluokat.

LIIKUNTAPIHA MM. KATUKORIS ERIKOISLAJIT, LIIKUNTASALIN ILTAKÄYTTÖ TAIDELUOKKIEN ILTAKÄYTTÖ LIIKUNTASALIN. Taideluokat. YHTEYS RITAMÄKEEN KAIKENIKÄISTEN ULKO- KUNTOSALI URHEILUKENTTÄ 2 Näkymä kohti koulun sisäänkäyntiä ALANGON UUSI KOULU AKTVINEN OPPIMISPIHA JA URHEILUPUISTO Alangon koulukeskus on suunniteltu kasvavan Lapuan

Lisätiedot

KASTELLIN MONITOIMITALO KAKSIVAIHEISEN ARKKITEHTUURIKUTSUKILPAILUN ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA. 7.4.2010 Palkintolautakunta

KASTELLIN MONITOIMITALO KAKSIVAIHEISEN ARKKITEHTUURIKUTSUKILPAILUN ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA. 7.4.2010 Palkintolautakunta K K K K K K K K KASTELLIN MONITOIMITALO KAKSIVAIHEISEN ARKKITEHTUURIKUTSUKILPAILUN ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA K 7.4.2010 Palkintolautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1 KILPAILUN JÄRJESTÄMINEN...3 1.1 Kilpailun järjestäjä,

Lisätiedot

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arvio. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arvio. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 20.8.2014 Jarmo Viljakka HANKE VEHMAISTEN KOULU JA PÄIVÄKOTI Sarvannankatu 7, 33730 Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO Tarveselvitys

Lisätiedot

KARHUNMÄEN KOULU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMA 24.11.2014. Oulun normaalikoulun alakoulun solu

KARHUNMÄEN KOULU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMA 24.11.2014. Oulun normaalikoulun alakoulun solu Oulun normaalikoulun alakoulun solu KARHUNMÄEN KOULU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 Joensuun kaupunki / Joensuun Tilakeskus Länsikatu 15, rakennus 2, 80110 Joensuu / p. 013 267 7111 / y-tunnus

Lisätiedot

K E I M O L A N M Ä E N A S E M A K A A V A

K E I M O L A N M Ä E N A S E M A K A A V A Asemakaavan havainnekuva K E I M O L A N M Ä E N A S E M A K A A V A RAKENTAMISOHJE ARKKITEHTITOIMISTO HANNU JAAKKOLA OY 29.10.2009 A R K K I T E H T I T O I M I S T O H A N N U J A A K K O L A O Y K E

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI

KAUNIAISTEN KAUPUNKI 6 7 0 7 0 5 5 3 S P P ö y r y F i n l a n d O y 0 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Koivuhovin asuinkortteleiden RAKENTAMISTAPAOHJE Asemakaavaehdotus 25.5.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 3 1.1 Ohjeen tarkoitus 3

Lisätiedot

1 (19) Kirkkojärven päiväkoti ja nuorisotila, korvaava uudisrakennus Hankesuunnitelma 1.11.2013

1 (19) Kirkkojärven päiväkoti ja nuorisotila, korvaava uudisrakennus Hankesuunnitelma 1.11.2013 1 (19) Kirkkojärven päiväkoti ja nuorisotila, korvaava uudisrakennus Hankesuunnitelma 1.11.2013 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yhteenveto hankkeesta... 3 2. Hankesuunnitelman laadinta... 4 3. Hankkeesta aiemmin

Lisätiedot

HANKE TESOMAN YHTENÄISKOULU JA PÄIVÄKOTI, PERUSPARANNUS JA LAAJENNUS

HANKE TESOMAN YHTENÄISKOULU JA PÄIVÄKOTI, PERUSPARANNUS JA LAAJENNUS TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 28.2.2014 Kirsti Hankela HANKE TESOMAN YHTENÄISKOULU JA PÄIVÄKOTI, PERUSPARANNUS JA LAAJENNUS Kohmankaari 11, 33310 Tampere ASIAKIRJA

Lisätiedot

SIPOON JOKILAAKSO. Rakentamistapaohjeet 18.3.2015. Arkkitehtitoimisto AJAK Oy

SIPOON JOKILAAKSO. Rakentamistapaohjeet 18.3.2015. Arkkitehtitoimisto AJAK Oy SIPOON JOKILAAKSO Rakentamistapaohjeet 18.3.2015 Arkkitehtitoimisto AJAK Oy SISÄLLYS 1. Yleistä... 4 1.1 Alkusanat... 4 Ohjeen tarkoitus... 4 Tekijät... 4 1.2 Yleiset määräykset... 4 1.2.1 Ympäristöhaittojen

Lisätiedot

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE JOHDANTO Kouvolan kaupunki tekee parhaillaan keskustavisiota, jolla luodaan keskustan kehittämisen suuntaviivat seuraaville vuosikymmenille. Visiohankkeessa

Lisätiedot

28.7. - 4.12.2006 ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA 28.3.2007

28.7. - 4.12.2006 ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA 28.3.2007 JYVÄSKYLÄN KIVELÄNRANNAN ASUNTOALUEEN KANSAINVÄLINEN IDEAKILPAILU 28.7. - 4.12.2006 ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA 28.3.2007 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 2007 JYVÄSKYLÄN KIVELÄNRANNAN ASUNTOALUEEN KANSAINVÄLINEN IDEAKILPAILU

Lisätiedot

LEINELÄ Kumppanien valinta

LEINELÄ Kumppanien valinta VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Yrityspalvelut 29.3.2006 LEINELÄ Kumppanien valinta YHTEENVETO SUUNNITELMISTA: 1. SRV Westerlund Oy / Arkkitehtitoimisto Larkas&Laine Oy 2. JM AB / VK Group Oy / Arkkitehtuuritoimisto

Lisätiedot

Aarrekartan (Heimolan) päiväkoti HANKENUMERO 3689 Hankesuunnitelma 31.10.2014

Aarrekartan (Heimolan) päiväkoti HANKENUMERO 3689 Hankesuunnitelma 31.10.2014 20.11.2014 Aarrekartan (Heimolan) päiväkoti HANKENUMERO 3689 Hankesuunnitelma 31.10.2014 HANKESUUNNITELMA 1 (18) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yhteenveto hankkeesta... 2 2. Hankesuunnitelman laadinta... 3 3. Hankkeesta

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA. Lyceiparkens skola 21.11.2014

HANKESUUNNITELMA. Lyceiparkens skola 21.11.2014 1 HANKESUUNNITELMA Lyceiparkens skola 21.11.2014 2 LYCEIPARKENS SKOLA, HANKESUUNNITELMA 18.08.2014 1. YHTEENVETO HANKKEESTA... 3 2. HANKESUUNNITELMAN LAADINTA... 4 2.1 Hankesuunnitteluun osallistuneet

Lisätiedot

PASI NYMAN POHJARATKAISUJEN ONGELMAT JA ANSIOT PÄIVÄKOTISUUNNITELMA YLÖJÄRVELLE

PASI NYMAN POHJARATKAISUJEN ONGELMAT JA ANSIOT PÄIVÄKOTISUUNNITELMA YLÖJÄRVELLE PASI NYMAN POHJARATKAISUJEN ONGELMAT JA ANSIOT PÄIVÄKOTISUUNNITELMA YLÖJÄRVELLE DIPLOMITYÖ Tarkastaja Professori Hannu Tikka 4.5.2010 0 1 Sisällysluettelo... 2 Tiivistelmä... 4 Thesis abstract... 6 1.

Lisätiedot

1.3 Rakennusten pinta-ala: Asuinrakennus 4145,5 (k-m2) + kellari- ja paikoitustiloja 1912 m2

1.3 Rakennusten pinta-ala: Asuinrakennus 4145,5 (k-m2) + kellari- ja paikoitustiloja 1912 m2 1 TURKU ASUU 2011 tiedonkeruulomake PÄIVÄYS: 20.5.2011 RAKENNUTTAJA: SATO- Rakennuttajat Oy TYÖNIMI: Asunto Oy Kupittaan Satakieli 1. KOHDETIEDOT: 1.1 Sijainti: Lenkkipolku 1I, 20520 Turku 1.2 Tontin koko:

Lisätiedot

BETONIPIENTALON MONET KASVOT

BETONIPIENTALON MONET KASVOT OULUN ASUNTOMESSUILLA ESITELLÄÄN BETONIPIENTALON MONET KASVOT Sirkka Saarinen, toimittaja 1 Pienoismallin etualalla Talo Solidus. 2 Kivitalo Aurinkopiha ja vieressä Talo Solidus. 1 Suomen suven vuotuinen

Lisätiedot

HANKE TAMPERE-TALON TOIMINNALLINEN UUDISTUSHANKE, LAAJENNUS JA MUUTOSTYÖ Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere

HANKE TAMPERE-TALON TOIMINNALLINEN UUDISTUSHANKE, LAAJENNUS JA MUUTOSTYÖ Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 11.11.2014 Jarmo Viljakka HANKE TAMPERE-TALON TOIMINNALLINEN UUDISTUSHANKE, LAAJENNUS JA MUUTOSTYÖ Yliopistonkatu 55, 33100 Tampere ASIAKIRJA

Lisätiedot

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arviot. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS

Tarveselvitys. Hankekortti. Talotekniikkaselvitykset. Tilaohjelma. Hankeaikataulu. Tavoitehinta-arviot. Luonnokset TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS TAMPEREEN TILAKESKUS LIIKELAITOS KIINTEISTÖKEHITYS HANKESUUNNITELMA 27.1.2012 Liisa Parviainen HANKE AMURIN KOULUN PERUSPARANNUS JA LAAJENNUS Satakunnankatu 60, 33230 Tampere ASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI

JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI Oulun kaupunki JÄÄLIN KOULUN PERUSKORJAUS JA LAAJENTAMINEN JÄÄLIN MONITOIMITALOKSI HANKESUUNNITELMA Hankesuunnitteluryhmä 10.10.2012 Rehtori Markku Väisänen, opetuspalvelut Kirjastonhoitaja Eeva Mäkinen,

Lisätiedot

ENERGIATALON SUUNNITTELU

ENERGIATALON SUUNNITTELU 1 N O L L A ENERGIATALON SUUNNITTELU K I L P A I L U N O L L A ENERGIATALON SUUNNITTELU K I L P A I L U by S I S Ä L T Ö Esipuhe 6 Kimmo Huttunen, Kehityspäällikko, Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy ISOVER,

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNGINKIRJASTON YLEINEN SUUNNITTELUKILPAILU ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA. Keravan kaupunginkirjaston yleinen suunnittelukilpailu ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA

KERAVAN KAUPUNGINKIRJASTON YLEINEN SUUNNITTELUKILPAILU ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA. Keravan kaupunginkirjaston yleinen suunnittelukilpailu ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA Keravan kaupunginkirjaston yleinen suunnittelukilpailu ARVOSTELUPÖYTÄKIRJA 0 SISÄLLYSLUETTELO 1 KILPAILUN YLEISTIEDOT 1.1 Kilpailun järjestäjä, luonne ja tarkoitus 1.2 Osallistumisoikeus 1.3 Palkintolautakunta

Lisätiedot

Mitä teknisten tilojen mitoitusta käytetään? Teknisten tilojen koko määräytyy suunnitteluratkaisun mukaisesti.

Mitä teknisten tilojen mitoitusta käytetään? Teknisten tilojen koko määräytyy suunnitteluratkaisun mukaisesti. Kysymys 1. Mikä on ehdoton välituntipihan minimikoko tontilla? Välituntipihalle ei ole ehdotonta minimikokoa. Suosituksissa mainitaan miniminä 5 m2/oppilas. Keskusta-alueilla ei tällaiseen mitoitukseen

Lisätiedot

JÄTKÄSAAREN PERUSKOULU JA BUSHOLMENS GRUNDSKOLA YLEINEN KAKSIVAIHEINEN ARKKITEHTUURIKILPAILU

JÄTKÄSAAREN PERUSKOULU JA BUSHOLMENS GRUNDSKOLA YLEINEN KAKSIVAIHEINEN ARKKITEHTUURIKILPAILU JÄTKÄSAAREN PERUSKOULU JA BUSHOLMENS GRUNDSKOLA YLEINEN KAKSIVAIHEINEN ARKKITEHTUURIKILPAILU Kilpailuohjelma 1. vaihe 18.02. - 21.04.2015 2. vaihe 16.06. - 14.09.2015 Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto,

Lisätiedot

EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA 08.10.2014

EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA 08.10.2014 EHNROOSIN YHTENÄISKOULUN HANKESUUNNITELMA 08.10.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1. HANKESUUNNITELMATYÖRYHMÄ... 4 2. HANKKEEN TARPEELLISUUS... 4 2.1 Hankeselvitys... 4 2.2 Hankkeen tarpeellisuuden

Lisätiedot

RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT

RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT RAKENNUSTAPAOHJEET PAJULUOMAN KORTTELEIDEN 107-120 TONTIT 2.11.2009 2 PAJULUOMAN KAUPUNGINOSAN KORTTELEITA 107-120 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET 1 OHJEIDEN TARKOITUS Maankäyttö ja rakennuslain 117 todetaan

Lisätiedot

ORIVEDEN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 2011

ORIVEDEN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 2011 1 ORIVEDEN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 2011 Osa oriveden kaupungin turvallisuussuunnitelmaa Oriveden kaupungin vanhusja vammaisneuvosto Fysioterapeutti Katri Kilpijoki Fysioterapeutti Jaakko Tyni 2 SISÄLLYS

Lisätiedot

LAPUAN LUKION HANKESUUNNITELMA

LAPUAN LUKION HANKESUUNNITELMA LAPUAN LUKION HANKESUUNNITELMA 21.11.2013 Tilaaja: Lapuan kaupunki Valtuustontie 8 62100 Lapua 2 HANKESUUNNITELMAN TAUSTAA Hankesuunnitelma on selvitys rakennuksen tarvittavasta laajuudesta, laadusta sekä

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN n:o 3403 R O I N I L A N P E L T O RAKENTAMISOHJEET kortteleille 7400-7432

ASEMAKAAVAN n:o 3403 R O I N I L A N P E L T O RAKENTAMISOHJEET kortteleille 7400-7432 ASEMAKAAVAN n:o 3403 R O I N I L A N P E L T O RAKENTAMISOHJEET kortteleille 7400-7432 korjattu 19.9.2009 (aidan väri, puulajit) korjattu 19.8.2010 ja 10.5.2011 (aidan väri) yhteystiedot Asko Honkanen

Lisätiedot

kunta: Jyväskylä inventointihankkeet Jyväskylän täydennysinventointi 2010 lausunnot

kunta: Jyväskylä inventointihankkeet Jyväskylän täydennysinventointi 2010 lausunnot kunta: Jyväskylä kylä: Jyväskylä kiinteistötunnus: 20-47-1 sijainti: Huhta 1, 40340 Jyväskylä / PL 1, 40341 Jyväskylä tyyppi: sairaanhoito ja sosiaalihuolto ajoitus: 1945-1974 ajoitusselite: 1958 / 1968

Lisätiedot