AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS"

Transkriptio

1 AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 29 Sari Koivunen Nro

2 2 (2) AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (29)

3 AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (29) 3 (2) Sisällys 1. TUTKIMUKSEN TARKOITUS AINEISTO JA MENETELMÄT SÄÄ- JA VIRTAAMAOLOT KUORMITUS Taajamien jätevesikuormitus Hajakuormitus ja luonnonhuuhtouma TUTKIMUSTEN TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU joki Vedenlaatu talvella Vedenlaatu keväällä Vedenlaatu kesällä Vedenlaatu syksyllä joen alajuoksulla (54 ja 58) Vedenlaatu vuonna 29 alajuoksulla Vähäjoki TIIVISTELMÄ... 2 Liitteet Liite 1. Vesinäytteiden tutkimustulokset (AURA) Liite 2. Vesinäytteiden tutkimustulokset (AU54, AURA_LOS) Liite 3. joen ainevirtaamalaskelma

4 4 (2) AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (29) Jakelu n kunta/tekninen lautakunta n kunta/kunnanhallitus n kunta/kunnanhallitus Turun kaupunki/ympäristö- ja kaavoituslautakunta Turun kaupunki/turun Vesiliikelaitos Kaarinan kaupunki/ympäristönsuojelulautakunta Liedon kunta/rakennus- ja ympäristölautakunta Liedon kunta/ympäristöterveydenhuolto/n ja n terveystarkastajat n kunta/ympäristönsuojelulautakunta joki Oy/Kulmala n kansanterveystyön kuntayhtymä/terveyslautakunta Varsinais-Suomen ELY-keskus/Ympäristö ja luonnonvarat/janne Suomela V-S ELY-keskus/Elinkeinot, työvoima, osaaminen, kulttuuri/kalatalousyksikkö Kosken Tl Turun Varsinais-Suomen Yhteystiedot (Y ) Telekatu 16, 236 TURKU puh , sähköp.

5 AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (29) 5 (2) 1. TUTKIMUKSEN TARKOITUS Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys (vuodesta 2 alkaen Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy) on tarkkaillut vuodesta 1976 lähtien n asemanseudun ja vuodesta 1981 n Riihikosken taajaman jätevesien vaikutuksia joen veden laatuun. n taajaman jätevesien vaikutuksia on seurattu vuodesta 1987 lähtien. Tarkkailututkimukset on tehty mainittujen kuntien toimeksiannosta Turun vesipiirin (nyk. Varsinais-Suomen ELY-keskus) edellyttämällä tavalla (tarkkailuohjelmat on hyväksytty , ja ; n Riihikosken tarkkailuohjelma on päivitetty vuonna 27 uuden ympäristöluvan myötä). Lisäksi vuoden 1989 alusta yhteistarkkailua laajennettiin joen alajuoksulle Turun kaupungin toimeksiannosta. 2. AINEISTO JA MENETELMÄT joen yläjuoksulla ssä veden laatua seurattiin velvoitetarkkailuna kahdessa havaintopaikassa (14 ja 15, kuva 1) kahdesti (3.2. ja ). llä ja ssa velvoitetarkkailututkimusta tehtiin yhteensä neljässä havaintopaikassa (25, 26, 34 ja 42) kolmena tutkimuskertana (3.2., ja ). Tutkimustulokset on esitetty liitteessä 1. Joen alajuoksulla veden laatua seurattiin Halistenaltaan yläosassa (54) ja Halistenkosken alapuolella (58) yhteensä viisi kertaa (3.2., 27.4., 27.7., ja ; liite 1). Lisäksi tarkkailuun sisältyi 3.2., ja tehty Vähäjoen eli Paattistenjoen alajuoksun vedenlaadun seuranta yhdessä havaintopaikassa. Näiden havaintopaikkojen tutkimukset eivät kuulu varsinaiseen velvoitetarkkailuun. selvitti seitsemällä lisänäytteenottokerralla joen ainevirtaamia havaintopaikassa 54. Lisäksi Lounais-Suomen ympäristökeskus otti vuonna 29 vesinäytteitä 47 kertaa havaintopaikasta 54. Näiden tutkimusten tuloksia on hyödynnetty tässä raportissa (liite 2). Halistenkosken ainevirtaama (liite 3) on laskettu Suomen ympäristökeskuksen menettelyohjetta soveltaen siten, että kalenterivuosi on jaettu neljään jaksoon (tammi-maaliskuu, huhtikuu, touko-syyskuu ja loka-joulukuu). Kunkin jakson ainevirtaama on laskettu jakson virtaaman ja jaksoon osuneiden pitoisuuksien keskiarvon tulona. Jos jaksoon ei ole sattunut yhtään pitoisuusmittausta, laskelmassa on siltä osin käytetty pitoisuuden vuosikeskiarvoa. Virtaama-arvoina on käytetty joen koko valuma-alueelle (F = 874 km 2 ) Halistenkosken (F = 73 km 2 ) valunta-arvojen perusteella laskettuja virtaama-arvoja. Vuoteen 27 saakka ainevirtaamat laskettiin käyttämällä suoraan Halistenkosken virtaama-arvoja. Turun Vesiliikelaitoksen laboratorio on seurannut joen veden laatua lähinnä Halistenaltaan alaosassa.

6 6 (2) AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (29)

7 AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (29) 7 (2) Vesinäytteiden otossa ja analysoinnissa käytettiin vesiviranomaisten hyväksymiä menetelmiä, joista suurin osa on julkaistu SFS-standardeina ja akkreditoitu. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T11, joka täyttää standardin ISO/IEC 1725 vaatimukset. Laboratorion voimassaoleva pätevyysalue löytyy FINAS-akkreditointipalvelun internet-sivuilta: kohdasta Akkreditoidut toimielimet» Testauslaboratoriot. Veden laadun arvostelussa on käytetty neljäportaista asteikkoa: puhdas, lievästi likaantunut, likaantunut ja voimakkaasti likaantunut. Lisäksi veden hygieenistä laatua on luokiteltu ympäristöhallinnon yleisen käyttökelpoisuusluokituksen mukaan (Suomen ympäristökeskus 25), jolloin veden hygieeninen tila voi olla erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä tai huono. 3. SÄÄ- JA VIRTAAMAOLOT Loppuvuosi 28 oli Ilmatieteen laitoksen säätietojen mukaan Turussa lauha ja sateinen ja muuttui talviseksi vasta joulukuun lopulla. Tammikuussa 29 sää oli vaihteleva: alku oli kylmä mutta puolivälissä sää lauhtui, ja keskilämpötila oli lähellä ajankohdan keskiarvoa (taulukko 1). Sademäärä jäi noin puoleen keskimääräisestä. Kuun lopussa Lounais-Suomessakin oli lumipeite. Helmikuu oli tavanomaisen talvinen, joskin keskilämpötila oli hieman keskimääräistä korkeampi. Sademäärä jäi noin puoleen keskimääräisestä. Maaliskuun keskilämpö oli hyvin lähellä keskiarvoa, sillä lauhojen jaksojen jälkeen kuun loppupuoli oli kylmä. Myös sademäärä oli hyvin keskimääräinen. Tammi-maaliskuussa lunta oli tavallista vähemmän. Huhtikuu oli tavanomaista lämpimämpi ja sateita tuli niukasti; lounaisimmassa Suomessa sademäärä jäi alle viidennekseen ja Turun seudulla jopa sen alle. Toukokuun sää oli hyvin vaihteleva: alku oli kesäisen lämmin, puoliväli yöpakkasineen viileä ja viimeiset päivät jopa helteisiä. Sekä keskilämpötila että sademäärä olivat lähellä ajankohdan keskiarvoa. Kesäkuun alussa sää oli yhä helteinen mutta muuttui koleaksi. Öisin oli hallaa ja jopa yöpakkasia. Ilma alkoi lämmetä juhannuksen jälkeen, ja kuun viimeinen viikko oli helteinen. Keskilämpötila jäi alle pitkäaikaisen keskiarvon, ja sademäärä oli tavallista suurempi. Heinäkuun alkupäivinä sää jatkui helteisenä. Sitten sää viileni, mutta kuun puolivälissä ja loppupuolella oli lämmintä, ja keskilämpötila oli lähes tavanomainen. Alkukuussa tuli vettä lähes kaikkialla, mutta myöhemmin sateet olivat hyvin kuuroittaisia ja paikallisia. Paikoin sademäärä oli keskimääräistä selvästi pienempi mutta Turussa suurempi. Elokuu oli Lounais-Suomessa kesäisen lämmin. Sadetta saatiin kuuroittain, ja paikalliset vaihtelut olivat jälleen suuria. Turussa sademäärä oli vain hieman pitkän ajan keskiarvoa suurempi. Kesän eli kesä-elokuun keskilämpötila oli Turun seudun rannikkoalueella varsin lähellä vertailukauden keskiarvoa (poikkeama,,5 ºC). Sademäärä oli lounaisrannikolla varsin keskimääräinen (1 125 %) mutta Turussa hieman suurempi ( %).

8 8 (2) AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (29) Syyskuu oli selvästi tavanomaista lämpimämpi, ja sää kylmeni voimakkaasti vasta viimeisinä päivinä. Sademäärä oli tavanomaista pienempi. Lokakuu oli tavanomaista kylmempi ja sademäärä keskimääräinen. Marraskuu oli alun jälkeen hyvin lauha, eikä kuun puolivälin jälkeen Turussa ollut pakkasta. Sademäärä jäi hieman keskimääräistä pienemmäksi, vaikka kuun puolivälin jälkeen satoi päivittäin ja ajoittain runsaastikin. Joulukuun puolivälin jälkeen oli kylmää, ja kuun keskilämpötila oli pari astetta keskimääräistä alempi. Sademäärä jäi selvästi tavanomaista pienemmäksi, ja pysyvä lumipeite saatiin joulun alla. Vuonna 29 joen keskivirtaama Hypöistenkoskella oli 1,1 m 3 /s ja Halistenkoskella 3,1 m 3 /s; virtaamat olivat selvästi pitkäaikaiskeskiarvoa pienempiä (taulukko 2, kuva 2). Hypöistenkoskella jokaisen kuukauden keskivirtaama jäi tavanomaista alhaisemmaksi. Kevään virtaamahuippu ajoittui huhtikuun alkuun, jolloin virtaama oli hetkellisesti hyvin suuri. Loka- ja marraskuussa virtaamat olivat ajoittain suuria syyssateiden seurauksena. Kaikilla velvoitetarkkailukerroilla joen virtaama oli pieni. Turun Vesiliikelaitos pumppasi Paimionjoesta jokeen lisävettä välisenä aikana keskimäärin,55 m 3 /s. TAULUKKO 1. Turun lentoaseman säätietoja vuodelta 29 ja normaalijaksolta Lähde: Ilmatieteen laitos, Ilmastokatsaus. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Lämpötila 29-4,2-4,8-1,8 4,6 1,5 13,3 16,5 16, 12,7 3,4 3, -5,1 (ºC) ,5-5,3-1,8 3,4 1, 14,7 16,9 15,5 1,3 5,5,7-2,7 Sademäärä (mm) TAULUKKO 2. joen keskivirtaamat (m 3 /s) sekä näytteenottopäivien virtaamat Hypöistenkoskessa (Lähde: Hydrologiset vuosikirjat, Virtaamarekisteri). I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII koko vuosi ,1 2, 2,5 11,9 4,4,88 1,2 1,3 1,9 4,1 6, 3,1 3, ,6 2,5 4,2 9,4 2,5 1,1 1,2 1,2 1,4 2,9 4,6 3,9 3,2 25 1,4 1,7,18 2,8,81,38,23 2,5,65 1,2 5,4 1,7 2,3 26 1,5,16,12 12,5 2,4,76,15,16,28 5, 9,5 9,1 3,5 27 6,3,24 5,5 2,,69,73,26,47,37,75 4,3 9,4 2,6 28 8, 5,7 4,1 4,5,45,58,43 2, 2,2 6,9 9,2 6,8 4,2 29,6,25,28 6,,85,65,15,1,11,66 2,8,91 1,1 näytteen-,29 1,4,1,1 7,2 ottopäivä

9 AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (29) 9 (2) VIRTAAMA m 3 /s 8 AURAJOKI I III V VIII X XII 29 KUVA 2. joen virtaamat vuonna 29. Velvoitetarkkailun näytteenottoajankohdat on merkitty valkoisilla neliöillä ja joen alajuoksun näytteenottoajankohdat valkoisilla kolmioilla. (sininen viiva = Halisten virtaama, punainen viiva = Hypöistenkosken virtaama). 4. KUORMITUS 4.1. Taajamien jätevesikuormitus joen yläjuoksulle johdetaan Jauhijoen kautta n kirkonkylän jätevesiä, jotka on vuodesta 1985 lähtien puhdistettu biologis-kemiallisesti. Puhdistamoa on saneerattu heinäkuussa Vuonna 29 n puhdistamolta tuleva BHK- ja fosforikuormitus jäivät 2-luvun keskiarvoa pienemmiksi (taulukko 3, kuva 3). Typpikuormitus oli sen sijaan hieman tavanomaista suurempi. n Riihikosken taajaman biologis-kemiallisesti puhdistettujen jätevesien BHK- ja ravinnekuormitus olivat vuonna 29 samaa suuruusluokkaa kuin 2- luvulla keskimäärin (kuva 3). n asemanseudun biologis-kemiallisesti puhdistettujen jätevesien aiheuttama BHK- ja ravinnekuormitus olivat vuonna 29 selvästi pienempiä kuin vuonna 28 (kuva 3). Kuormitus oli samalla tasolla kuin 2-luvulla keskimäärin.

10 1 (2) AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (29) TAULUKKO 3. Jätevedenpuhdistamoilta vuonna 29 jokeen johdettu kuormitus. BHK 7ATU Fosfori Kokonaistyppi Ammoniumtyppi kg O 2 /d kg P/d kg N/d kg N/d,6,7 5,6,8, 2,4,21 1,11 3,2,21 14,51 Yhteensä 6,2,49 3,7 BHK 7 kg/d ORIPÄÄ FOSFORI kg/d 1,8,6,4,2 ORIPÄÄ TYPPI kg/d BHK 7 PÖYTYÄ kg/d FOSFORI kg/d PÖYTYÄ 3 2,5 2 1,5 1, TYPPI kg/d BHK 7 kg/d AURA FOSFORI AURA TYPPI kg/d kg/d 1 25,8 2,6 15,4 1, KUVA 3. n, n ja n keskustaajamien jätevesissä jokeen joutunut kuormitus. Oikeanpuoleisissa kuvissa fosforikuormitus on merkitty pylväillä ja typpikuormitus viivakaaviona.

11 AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (29) 11 (2) 4.2. Hajakuormitus ja luonnonhuuhtouma joen mereen kuljettaman fosforivirtaaman suuruus on vaihdellut vuosina välillä tonnia vuodessa (kuva 4). Vuotuinen typpivirtaama on vastaavasti ollut tonnia. Pääosan vuotuisesta ravinnevirtaamasta on arvioitu olevan hajakuormitusta (fosforista n. 83 %; Turun vesi- ja ympäristöpiiri 199). Lisäksi ravinnevirtaama-arvoihin sisältyy luonnonhuuhtouma. Vuonna 29 joen koko valuma-alueen fosforivirtaama oli yhteensä 23 tonnia ja typpivirtaama 239 tonnia (liite 3). Ainevirtaamat olivat selvästi tavanomaista pienempiä johtuen suurelta osin alhaisista virtaamista. Hajakuormitus ja luonnonhuuhtouma eivät jakaudu tasaisesti koko vuodelle, vaan ainevirtaamien huiput ajoittuvat tavallisesti kevään ja syksyn runsasvirtaamaisiin kausiin. Kesäisin jätevesikuormitus muodostaa usein pääosan jokeen tulevasta ravinnekuormituksesta. Vuonna 29 valtaosa joen kautta tulevista ravinteista ja kiintoaineesta päätyi mereen huhtikuun sekä loka-joulukuun aikana. Talvella ja myös kesällä kuormitus jäi vähäiseksi. Fosfori keskivirtaama Fosforivirtaama (t/v) Keskivirtaama (m 3 /s) Typpi keskivirtaama Typpivirtaama (t/v) keskivirtaama (m 3 /s) KUVA 4. joen mereen kuljettaman fosforin ja typen määrä sekä vuosittainen keskivirtaama Halistenkoskella vuosina

12 12 (2) AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (29) 5. TUTKIMUSTEN TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU 5.1. joki Vedenlaatu talvella Helmikuussa (3.2.29) joen veden typpipitoisuudet ja enterokokkien kaltaisten bakteerien määrä kasvoivat selvästi yläjuoksulla havaintopaikkojen 14 ja 15 välillä, mikä saattoi viitata n jätevesien vaikutuksiin (kuva 5). Hygieeninen tila heikkeni välttävästä huonoksi. Ammoniumtyppipitoisuudet ja BOD 7 -arvot olivat molemmissa paikoissa lievästi likaantuneille jokivesille ominaisia. Yläjuoksun vedessä oli keskimääräistä vähemmän typpeä. n Riihikosken jätevesien vaikutukset näkyivät jokiveden typpipitoisuuden kasvuna ja hygieenisen tilan huononemisena havaintopaikkojen 25 ja 26 välillä. Puhdistamon alapuolisessa havaintopaikassa 26 veden ammoniumtyppipitoisuus ja BOD 7 -arvo ilmensivät lähinnä lievää likaantuneisuutta, mutta veden hygieeninen tila oli enterokokkien kaltaisten bakteerien määrän perusteella huono. Havaintopaikassa 26 fosforipitoisuudet ja bakteerimäärä olivat tavanomaista suurempia. Enterokokkien kaltaisten bakteerien määrä kasvoi jonkin verran havaintopaikkojen 34 ja 42 välillä, mikä saattoi johtua n jätevedenpuhdistamolta jokeen johdettavista jätevesistä. Myös typpipitoisuus oli alemmassa havaintopaikassa hieman yläpuolta suurempi. Veden hygieeninen tila oli n tasalla välttävä. Ammoniumtypen määrä ja BOD 7 -arvot olivat lievästi likaantuneille vesille ominaisia. Jokiveden happitilanne oli hyvä. Veden sinkkipitoisuus kasvoi hieman havaintopaikkojen välillä, mutta ero oli mittausepävarmuuden huomioon ottaen pieni, eikä joki Oy:n jätevesien vaikutuksia voinut varmuudella osoittaa. joen alajuoksulla havaintopaikoissa 54 ja 58 vesi oli luokiteltavissa ammoniumtyppipitoisuuksien ja BOD 7 -arvojen perusteella lievästi likaantuneeksi. Veden happitilanne oli kuitenkin hyvä, eikä vedessä ollut merkittäviä määriä enterokokkien kaltaisia bakteereita. Alajuoksun bakteerimäärät ja kiintoainepitoisuudet olivat selvästi joen ylä- ja keskiosaa alhaisempia. Helmikuun tutkimuskerralla joen veden fosforipitoisuus oli useimmissa paikoissa suurempi kuin kymmenenä edellistalvena keskimäärin. Myös BOD 7 -arvot olivat paikoitellen tavanomaista suurempia. joen virtaamat olivat alkuvuoden aikana pääosin ajankohdan keskimääräistä pienempiä.

13 AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (29) 13 (2) AURAJOKI HAPPIKYLL. % KIINTOAINE mg/l KOK.FOSFORI µg/l KOK.TYPPI µg/l AMMONIUMTYPPI µg/l ENTEROKOKIT kpl/1 ml KUVA 5. joen veden laatu yläjuoksulta alajuoksulle helmikuussa 29 (havaintopaikkojen sijainti on kuvattu vaaka-akselilla mustilla vinoneliöillä, jätevedenpuhdistamot on merkitty valkoisilla neliöillä).

14 14 (2) AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (29) Vedenlaatu keväällä Huhtikuussa ( ) veden ravinnepitoisuudet eivät oleellisesti muuttuneet havaintopaikkojen 25 ja 26 välillä (kuva 6). Ammoniumtypen pitoisuuksien perusteella vesi oli luokiteltavissa lievästi likaantuneeksi kummassakin havaintopaikassa. Paikassa 26 enterokokkien kaltaisten bakteerien määrä oli hieman ylempää paikkaa 25 suurempi; hygieeninen tila oli tyydyttävä. BOD 7 -arvot olivat puhtaille vesille ominaisia ja vedessä oli runsaasti happea. Havaintopaikoista tutkittujen vedenlaatumuuttujien perusteella n Riihikosken jätevesien vaikutuksista ei ollut osoitettavissa selviä viitteitä. joen vedenlaatu ei muuttunut selvästi havaintopaikkojen 34 ja 42 välillä, joten n kunnan ja joki Oy:n jätevesien vaikutuksista ei ollut nähtävissä merkkejä. Ravinnepitoisuudet olivat samaa suuruusluokkaa, mutta kiintoainepitoisuudet ja sameusarvot pienempiä yläjuoksuun verrattuna. Ammoniumtyppipitoisuudet ilmensivät lievää likaantuneisuutta BOD 7 -arvojen ollessa puhtaille vesille tyypillisellä tasolla. Veden hygieeninen tila oli tyydyttävä. joen alajuoksulla (havaintopaikat 54 ja 58) vedenlaatu oli melko samankaltaista keskijuoksuun verrattuna muun muassa ravinnepitoisuuksien suhteen. Enterokokkien kaltaisten bakteerien määrä oli alajuoksulla pienempi muihin havaintopaikkoihin verrattuna, ja hygieeninen tila oli luokiteltavissa hyväksi. Ammoniumtypen määrä oli puhtaan ja lievästi likaantuneen luokan rajalla. BOD 7 -arvojen perusteella vesi oli luokiteltavissa puhtaaksi, ja myös happitilanne oli hyvä kalojen viihtyvyyden kannalta. joen virtaama oli sekä huhtikuun alun virtaamahuipun jälkeen että myös näytteenottopäivänä (Hypöistenkoski 1,4 m 3 /s, Halinen 3, m 3 /s) ajankohtaan nähden selvästi keskimääräistä pienempi. Tutkimuskerralla kaikissa havaintopaikoissa oli edelliskeväisiin verrattuna keskimääräistä runsaammin ammoniumtyppeä. Lisäksi liuenneen kokonaisfosforin pitoisuudet olivat havaintopaikoissa 25, 34 ja 58 tavanomaista suurempia. Enterokokkien kaltaisten bakteerien määrät jäivät sen sijaan selvästi aikaisempaa pienemmiksi, ja myös BOD 7 -arvot olivat tavanomaista alhaisempia. Muilta osin vedenlaatu oli ajankohdalle tyypillistä Vedenlaatu kesällä Heinäkuun tutkimuskerralla ( ) joen veden typpipitoisuus ja bakteerimäärä kasvoivat selvästi havaintopaikkojen 14 ja 15 välillä, mikä saattoi viitata n jätevedenpuhdistamon jätevesien vaikutukseen (kuva 7). Runsasravinteinen jokivesi oli luokiteltavissa molemmissa n havaintopaikoissa (14 ja 15) suurehkon BOD 7 -arvon ja välttävän hygieenisen tilansa perusteella lievästi likaantuneeksi. Molemmissa havaintopaikoissa ammoniumtyppipitoisuus oli huomattavasti tavanomaista pienempi. Myös BOD 7 -arvot jäivät ajankohdan keskiarvoja pienemmiksi. joen veden typpipitoisuus pieneni selvästi n ja n välillä. n Riihikosken jätevesien vaikutukset näkyivät ilmeisesti jokiveden ravinnepitoisuuk-

15 AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (29) 15 (2) sien kasvuna havaintopaikkojen 25 ja 26 välillä. Ammoniumtyppipitoisuus oli puhdistamon alapuolella pieni ja puhtaiden vesien tasoa. Havaintopaikan 26 veden typpipitoisuus jäi alle puoleen ajankohdan keskiarvosta. Veden hygieeninen tila oli molemmissa n havaintopaikoissa välttävä. Vedessä oli hapenvajausta, mutta tilanne ei ollut aiempaan verrattuna mitenkään poikkeava. Jokiveden a-klorofyllipitoisuus oli molemmissa paikoissa samaa suuruusluokkaa kuin lievästi rehevissä järvissä. Jokivesi oli n tasalla sameusarvojen perusteella selvästi tavanomaista kirkkaampaa. n jätevedet kasvattivat jokiveden typpipitoisuutta ja huononsivat sen hygieenistä tilaa. Puhdistamon alapuolella havaintopaikassa 42 jokivesi oli luokiteltavissa lievästi likaantuneeksi ja hygieeniseltä tilaltaan välttäväksi. Veden sinkkipitoisuus oli pieni molemmissa paikoissa, joskin havaintopaikassa 42 pitoisuus oli tavallista suurempi. Sameusarvot jäivät nkin tasalla huomattavasti ajankohdan keskimääräisiä arvoja pienemmiksi. joen alajuoksulla havaintopaikoissa 54 ja 58 vesi oli sameampaa kuin joen keskijuoksulla ssa. Alajuoksunkin vesi oli runsasravinteista, mutta typpipitoisuudet olivat ajankohdan keskiarvoja pienempiä. Havaintopaikan 54 vedessä oli hapenvajausta, mutta happitilanne oli esimerkiksi kalojen viihtyvyyden kannalta vähintään tyydyttävä. Vesi oli luokiteltavissa muuten lähinnä puhtaaksi, mutta havaintopaikassa 58 veden hygieeninen tila oli enterokokkien kaltaisten bakteerien määrän perusteella välttävä. Levämäärää kuvaava a-klorofyllipitoisuus oli samaa suuruusluokkaa kuin rehevissä järvissä Vedenlaatu syksyllä joen alajuoksulla (54 ja 58) Syyskuun lopun tutkimuskertaa ( ) edelsi pitkä jakso, jolloin joen virtaamat olivat hyvin pieniä ja jäivät ajankohdan keskimääräistä alhaisemmiksi. Veden sameusarvot olivatkin tavanomaiseen nähden pieniä, kun taas fosforipitoisuudet eivät oleellisesti poikenneet ajankohdalle tyypillisistä lukemista. Havaintopaikassa 54 vedessä oli lievää hapenvajausta, kun taas Halisten havaintopaikassa 58 happea oli runsaasti. Marraskuun näytteenottokerta ( ) ajoittui runsassateiseen kauteen ja joen virtaamat olivat tavanomaista suurempia ennen näytteenottopäivää ja näytteenottopäivänä. Alajuoksun vesi oli huomattavasti sameampaa ja sisälsi runsaammin fosforia syyskuun tutkimuskertaan verrattuna. Sameusarvot ja fosforipitoisuudet olivatkin ajankohdan keskimääräistä suurempia valuma-alueelta tulleiden huuhtoumien vuoksi. Jokiveden happitilanne oli molemmissa paikoissa hyvä.

16 16 (2) AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (29) AURAJOKI HAPPIKYLL. % KIINTOAINE mg/l KOK.FOSFORI µg/l KOK.TYPPI µg/l AMMONIUMTYPPI µg/l ENTEROKOKIT kpl/1 ml KUVA 6. joen veden laatu yläjuoksulta alajuoksulle huhtikuussa 29 (havaintopaikkojen sijainti on kuvattu vaaka-akselilla mustilla vinoneliöillä, jätevedenpuhdistamot on merkitty valkoisilla neliöillä).

17 AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (29) 17 (2) AURAJOKI HAPPIKYLL. % KIINTOAINE mg/l KOK.FOSFORI µg/l KOK.TYPPI µg/l AMMONIUMTYPPI µg/l ENTEROKOKIT (tai fek.kolim.bakteerit) kpl/1 ml KUVA 7. joen veden laatu yläjuoksulta alajuoksulle heinäkuussa 29 (havaintopaikkojen sijainti on kuvattu vaaka-akselilla mustilla vinoneliöillä, jätevedenpuhdistamot on merkitty valkoisilla neliöillä). n lupapäätöksen mukaan havaintopaikoista 25 ja 26 tehtiin enterokokkien sijaan fekaaliset kolimuotoiset bakteerit.

18 18 (2) AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (29) Vedenlaatu vuonna 29 alajuoksulla Vuonna 29 joen alajuoksun havaintopaikasta 54 otettiin näytteitä yhteensä 59 kertaa (kuva 8). Ravinne- ja kiintoainepitoisuudet olivat pääosin suurimmillaan syksyn tutkimuskerroilla. Fosfori- ja kiintoainepitoisuudet olivat koholla myös huhtikuussa kevään virtaamahuipun aikana. Tammi huhtikuussa ammoniumtypen pitoisuudet olivat lievästi likaantuneille jokivesille tyypillisiä. Loppuvuonna ammoniumpitoisuudet olivat puhtaille vesille ominaisia muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. AURAJOKI (havaintopaikka 54) Kiintoaine mg/l Kok.typpi µg/l tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Kok.fosfori µg/l NO X -typpi µg/l NH 4 -typpi µg/l tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Liuk.kok.P µg/l tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu KUVA 8. joen havaintopaikan 54 veden laatu vuonna 29 (kaaviot perustuvat Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n ja Lounais-Suomen ympäristökeskuksen aineistoihin). Kiintoainepitoisuus on määritetty käyttämällä Nuclepore,4 -suodatinta.

19 AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (29) 19 (2) 5.2. Vähäjoki Helmikuussa (3.2.29) Vähäjoen havaintopaikassa (V34) vesi oli erittäin sameaa ja runsasravinteista; arvot olivat vuoden muita tutkimuskertoja suurempia. Ravinneja kiintoainepitoisuudet sekä sameusarvo olivat myös selvästi joen alajuoksun vastaavia arvoja suurempia. Vähäjoen veden hygieeninen tila oli luokiteltavissa hyväksi, kun taas ammoniumtyppipitoisuus ja BOD 7 -arvo olivat lievästi likaantuneille jokivesille tyypillisiä. Näytteenottopäivänä veden typpi- ja fosforipitoisuudet olivat edellisen kymmenen talven keskiarvoja suurempia. Vedessä oli tavallista vähemmän ammoniumia ja hygieenistä likaantumista ilmentäviä bakteereja. Huhtikuun näytteenottokerralla ( ) Vähäjoen kokonais- ja ammoniumtyppipitoisuudet ja sameusarvo olivat suurempia ja fosforipitoisuudet samaa suuruusluokkaa joen alajuoksun havaintopaikkoihin verrattuna. Ammoniumtypen pitoisuus ilmensi lievää likaantuneisuutta BOD 7 -arvon ollessa puhtaille vesille ominainen. Vähäjoen vedessä oli runsaasti happea. Jokiveden hygieeninen tila oli erinomainen; bakteerimäärä oli edelliskeväisiin verrattuna keskimääräistä pienempi. Heinäkuun tutkimuskerralla ( ) Vähäjoen vesi oli melko sameaa ja runsasravinteista. Typpi- ja fosforipitoisuudet olivat jonkin verran keskimääräistä pienempiä, mutta ammoniumtyppipitoisuus oli tavallista suurempi. Veden sähkönjohtavuusarvo oli pienempi kuin yleensä viime kesinä. Vähäjoen vesi oli havaintopaikassa V34 luokiteltavissa lievästi likaantuneeksi ja hygieeniseltä tilaltaan tyydyttäväksi.

20 2 (2) AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (29) 6. TIIVISTELMÄ Velvoitetutkimuksen tarkoituksena oli seurata joen taajamien jätevesien vaikutuksia joen vedenlaatuun. Lisäksi seurattiin joen alajuoksun ja Vähäjoen vedenlaatua. Vuonna 29 talven sademäärät jäivät keskimääräistä pienemmiksi, mikä näkyi myös joen virtaamissa. Myös huhtikuu oli hyvin vähäsateinen. Kevään virtaamahuippu ajoittui huhtikuun alkuun, jolloin virtaamat olivat vuoden aikana suurimmillaan. Kesä-elokuun keskilämpötila oli lähellä tavanomaista. Myös kesän sademäärä oli lounaisrannikolla varsin keskimääräinen, mutta Turussa hieman normaalia suurempi. joen virtaamat pysyivät kesällä pääosin alhaisina. Vasta loka- ja marraskuussa virtaamat olivat ajoittain suuria. Koko vuoden ja jokaisen kuukauden keskivirtaamat Hypöistenkoskella jäivät selvästi pitkän ajan keskiarvoja alhaisemmiksi. Vuonna 29 n puhdistamolta tuleva BHK- ja fosforikuormitus jäivät 2-luvun keskiarvoa pienemmiksi, kun taas typpikuormitus oli tavanomaista suurempi. n Riihikosken ja n asemanseudun kuormitus olivat samaa suuruusluokkaa kuin 2- luvulla keskimäärin. joen fosforivirtaama oli yhteensä noin 23 tonnia ja typpivirtaama 239 tonnia; lukemat olivat keskimääräistä alhaisempia. Pääosa kuormituksesta päätyi mereen huhtikuun ja syksyn aikana. joen yläjuoksulla n jätevesien vaikutukset näkyivät veden typpipitoisuuksien ja bakteerimäärien kasvuna sekä talven että kesän tarkkailukerroilla. n tasalla Riihikosken jätevedet todennäköisesti kasvattivat jokiveden ravinnepitoisuuksia ja heikensivät hygieenistä tilaa kevään tarkkailukertaa lukuun ottamatta. n jätevesien vaikutukset olivat havaittavissa etenkin kesällä typen ja bakteerimäärän kasvuna, talvella vaikutukset jäivät vähäisiksi. joen vesi oli kaikilla tarkkailukerroilla luokiteltavissa lähinnä lievästi likaantuneeksi alajuoksun kesän tutkimuskertaa lukuun ottamatta. Talvella ja keväällä ammoniumtypen pitoisuudet olivat koko joessa lievästi likaantuneille jokivesille tyypillisiä. Talvella myös BOD 7 -arvo ilmensi lievää likaantuneisuutta, kun se muuten oli useimmiten puhtaille vesille ominaisella tasolla. Hygieeninen tila oli ylä- ja keskijuoksulla heikompi alajuoksuun verrattuna. Talvella ja kesällä ylä- ja keskijuoksun bakteerimäärät kuvastivat välttävää tai huonoa tilaa, mutta keväällä tila oli tyydyttävä. Alajuoksun hygieeninen tila oli useimmiten hyvä. joen veden happitilanne oli talven ja kevään tutkimuskerroilla kalojen viihtyvyyden kannalta kaikissa havaintopaikoissa hyvä, mutta heinäkuussa joen ylä- ja keskiosissa oli hapenvajausta. Heinäkuussa joen alajuoksulla oli a-klorofyllipitoisuuden perusteella runsaasti leviä; lukema oli reheville järville tyypillinen. Vähäjoen vesi oli talven ja kesän tutkimuskerroilla ammoniumtypen ja BOD 7 -arvojen osalta lievästi likaantunutta hygieenisen tilan ollessa hyvä tai tyydyttävä. Keväällä vesi oli luokiteltavissa puhtaaksi ja hygieeniseltä tilaltaan erinomaiseksi. Kesällä vedessä oli hapenvajausta, kun taas muulloin happitilanne oli hyvä. Ravinnepitoisuudet ja sameusarvo olivat suurimmillaan talvella. Turussa 4. marraskuuta 21 Sari Koivunen biologi

21 Vesinäytteiden tutkimustuloksia joki (AURA) Pvm. Hav.paikka Lämpöt Happi Happik. Sameus Ka GF/C Sähk.joht ph Väri.s CODMn BOD 7 Kok.N NH4-N Kok.P PO4-P KokP.l Enterokok. Fek.k.44 C Klorof. Cl Zn Näyte C mg/l Kyll % FNU mg/l ms/m mg/l Pt mg/l O2 mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l /1 ml /1 ml µg/l mg/l µg/l AURA / 14 Jauhij. liitt yp 14 Kok.syv.,4 m; Näk.syv.,3 m; Lumi cm; Jää 5 cm; Klo 11:5; Näytt.ottaja RM, AL-J; Ilm.lt. -1 C; Pilv. /8; Tuulnop. m/s;,2,3 13, ,4 6 6,9 2, AURA / 15 n raja 15 (L15) Kok.syv.,3 m; Näk.syv.,2 m; Klo 12:; Näytt.ottaja RM, AL-J; Ilm.lt. -8 C; Pilv. /8; Tuulnop. 1 m/s;,2, 13, ,4 6 7, 3, AURA / 25 Arkkilan silta 25 (L 25) Näk.syv.,1 m; Lumi 1 cm; Jää 22 cm; Klo 12:3; Näytt.ottaja RM, AL-J; Ilm.lt. -6 C; Pilv. /8; Tuulnop. m/s;,6,5 11, ,2 13 2, AURA / 26 mts 26 (L 26) Näk.syv.,1 m; Lumi 2 cm; Jää 3 cm; Klo 12:5; Näytt.ottaja RM, AL-J; Ilm.lt. -6 C; Pilv. /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. SW;,7,3 12, ,3 12 2, AURA / 34 Kuuskosken silta 34(L34) Kok.syv.,2 m; Näk.syv. m; Klo 13:1; Näytt.ottaja RM, AL-J; Ilm.lt. -5 C; Pilv. /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. SW;,1,7 13, ,3 16 2, ,4 < AURA / 42 Nahkateht ap 42 (L 42) Näk.syv.,1 m; Lumi 5 cm; Jää 22 cm; Klo 13:5; Näytt.ottaja RM, AL-J; Ilm.lt. -5 C; Pilv. /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. SW; 1,,9 13, ,3 16 2, AURA / 54 Ohikulkut s 54 Näk.syv.,2 m; Lumi 5 cm; Jää 2 cm; Klo 14:3; Näytt.ottaja RM, AL-J; Ilm.lt. -3 C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. SW; 1m,8 13, , , < AURA / 58 Halisten uusi s Kok.syv.,2 m; Näk.syv.,2 m; Lumi cm; Jää cm; Klo 14:5; Näytt.ottaja RM, AL-J; Ilm.lt. -4 C; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. SW;,1,5 13, ,9 18 7, , AURA / V34 Maarian kk mts Kok.syv.,2 m; Näk.syv.,2 m; Lumi cm; Jää cm; Klo 15:1; Näytt.ottaja RM, AL-J; Ilm.lt. -4 C; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. SW;,1,4 12, , , FINAS-akkreditoitu testauslaboratorio T11 Liite 1, sivu 1/4

22 Vesinäytteiden tutkimustuloksia joki (AURA) Pvm. Hav.paikka Lämpöt Happi Happik. Sameus Ka GF/C Sähk.joht ph Väri.s CODMn BOD 7 Kok.N NH4-N Kok.P PO4-P KokP.l Enterokok. Fek.k.44 C Klorof. Cl Zn Näyte C mg/l Kyll % FNU mg/l ms/m mg/l Pt mg/l O2 mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l /1 ml /1 ml µg/l mg/l µg/l AURA / 25 Arkkilan silta 25 (L 25) Kok.syv. 2,2 m; Näk.syv.,2 m; Lumi cm; Jää cm; Klo 11:4; Näytt.ottaja JH (AM-T); Ilm.lt. 18 C; Pilv. 1 /8; Tuulnop. 8 m/s; Tuulsuunt. SW; 1, 8,8 1, ,2 16 1, AURA / 26 mts 26 (L 26) Kok.syv. 1,2 m; Näk.syv.,1 m; Lumi cm; Jää cm; Klo 11:3; Näytt.ottaja JH, AM-T; Ilm.lt. 18 C; Pilv. 1 /8; Tuulnop. 8 m/s; Tuulsuunt. SW;,5 9,3 1, ,3 15 1, AURA / 34 Kuuskosken silta 34(L34) Kok.syv. 1,3 m; Näk.syv.,2 m; Lumi cm; Jää cm; Klo 12:1; Näytt.ottaja JH, (AM-T); Tuulnop. 8 m/s; Tuulsuunt. SW;,5 8,8 1, ,2 18 1, ,7 < AURA / 42 Nahkateht ap 42 (L 42) Kok.syv. 2,5 m; Näk.syv.,3 m; Lumi cm; Jää cm; Klo 13:; Näytt.ottaja JH, (AM-T); Ilm.lt. 18 C; Pilv. 1 /8; Tuulnop. 8 m/s; Tuulsuunt. SW; 1, 9,3 11, ,3 18 1, ,2 < AURA / 54 Ohikulkut s 54 Kok.syv. 4,5 m; Näk.syv.,3 m; Lumi cm; Jää cm; Näytt.ottaja JH, (AM-T); Ilm.lt. 18 C; Pilv. 1 /8; Tuulnop. 8 m/s; Tuulsuunt. SW; 2, 8,6 11, , , AURA / 58 Halisten uusi s Kok.syv. 1,2 m; Näk.syv.,3 m; Lumi cm; Jää cm; Klo 14:5; Näytt.ottaja JH (AM-T); Ilm.lt. 18 C; Pilv. 1 /8; Tuulnop. 8 m/s; Tuulsuunt. SW;.5 9,3 11, , , AURA / V34 Maarian kk mts Kok.syv. 1,2 m; Näk.syv.,3 m; Lumi cm; Jää cm; Klo 14:35; Näytt.ottaja JH (AM-T); Ilm.lt. 18 C; Pilv. /8; Tuulnop. 8 m/s; Tuulsuunt. SW;,1 1,1 1, ,3 12 9,8 1, < AURA / 14 Jauhij. liitt yp 14 Kok.syv.,5 m; Näk.syv.,1 m; Klo 11:2; Näytt.ottaja JH; Ilm.lt. 19 C; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. SW;,3 16,6 8, , , AURA / 15 n raja 15 (L15) Kok.syv.,6 m; Näk.syv.,4 m; Klo 11:55; Näytt.ottaja JH; Ilm.lt. 19 C; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. SW;,3 16,6 8, , , FINAS-akkreditoitu testauslaboratorio T11 Liite 1, sivu 2/4

23 Vesinäytteiden tutkimustuloksia joki (AURA) Pvm. Hav.paikka Lämpöt Happi Happik. Sameus Ka GF/C Sähk.joht ph Väri.s CODMn BOD 7 Kok.N NH4-N Kok.P PO4-P KokP.l Enterokok. Fek.k.44 C Klorof. Cl Zn Näyte C mg/l Kyll % FNU mg/l ms/m mg/l Pt mg/l O2 mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l /1 ml /1 ml µg/l mg/l µg/l AURA / 25 Arkkilan silta 25 (L 25) Kok.syv. 2, m; Näk.syv.,8 m; Klo 12:2; Näytt.ottaja JH; Ilm.lt. 19 C; Pilv. 5 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. SW; 1 18,3 4, ,5 22 7,3 13 1, , AURA / 26 mts 26 (L 26) Kok.syv.,9 m; Näk.syv.,7 m; Klo 12:4; Näytt.ottaja JH; Ilm.lt. 19 C; Pilv. 5 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. SW;,5 19, 6, ,5 23 7,5 12 1, ,5 4, AURA / 34 Kuuskosken silta 34(L34) Kok.syv. 1,1 m; Näk.syv.,8 m; Klo 13:; Näytt.ottaja JH; Ilm.lt. 19 C; Pilv. 5 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. SW;,5 2,9 6,2 69 8,3 <2 21 7,4 18 1, <2 -, AURA / 42 Nahkateht ap 42 (L 42) Kok.syv. 2, m; Näk.syv.,6 m; Klo 13:35; Näytt.ottaja JH; Ilm.lt. 19 C; Pilv. 6 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. SW; 1, 19,4 6, ,4 19 2, , AURA / 54 Ohikulkut s 54 Kok.syv. 4,5 m; Näk.syv.,5 m; Klo 14:1; Näytt.ottaja JH; Ilm.lt. 19 C; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 7 m/s; Tuulsuunt. SW; 2, 2,3 7, ,5 16 7, , AURA / 58 Halisten uusi s Kok.syv.,8 m; Näk.syv.,3 m; Klo 14:3; Näytt.ottaja JH; Ilm.lt. 19 C; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 7 m/s; Tuulsuunt. SW;.5 2, 8, , , AURA / V34 Maarian kk mts Kok.syv. 1,2 m; Näk.syv.,4 m; Klo 14:55; Näytt.ottaja JH; Ilm.lt. 2 C; Pilv. 5 /8; Tuulnop. 7 m/s; Tuulsuunt. SW;,1 21,7 6, ,2 6 7, 2, AURA / 54 Ohikulkut s 54 Kok.syv. 4,7 m; Näk.syv.,7 m; Lumi cm; Jää cm; Klo 1:3; Näytt.ottaja JH; Ilm.lt. 15 C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. SW; 2, 14,5 7, ,9 18 7,6 18 FINAS-akkreditoitu testauslaboratorio T11 Liite 1, sivu 3/4

24 Vesinäytteiden tutkimustuloksia joki (AURA) Pvm. Hav.paikka Lämpöt Happi Happik. Sameus Ka GF/C Sähk.joht ph Väri.s CODMn BOD 7 Kok.N NH4-N Kok.P PO4-P KokP.l Enterokok. Fek.k.44 C Klorof. Cl Zn Näyte C mg/l Kyll % FNU mg/l ms/m mg/l Pt mg/l O2 mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l /1 ml /1 ml µg/l mg/l µg/l AURA / 58 Halisten uusi s Kok.syv. 1, m; Näk.syv.,3 m; Lumi cm; Jää cm; Klo 9:5; Näytt.ottaja JH; Ilm.lt. 15 C; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. SW;.5 17,6 1, , AURA / 54 Ohikulkut s 54 Kok.syv. 5, m; Näk.syv.,1 m; Lumi cm; Jää cm; Klo 12:; Näytt.ottaja JS; Ilm.lt. 6 C; Pilv. 8 /8; 1 5,7 11, , AURA / 58 Halisten uusi s Lumi cm; Jää cm; Klo 12:2; Näytt.ottaja JS; Ilm.lt. 6 C; Pilv. 8 /8;.5 5,5 12, ,3 46 FINAS-akkreditoitu testauslaboratorio T11 Liite 1, sivu 4/4

25 Vesinäytteiden tutkimustuloksia joen ravinnevirt. (AU54) LOSyk:n seurantatutkimus (joki) (AURA_LOS) Pvm. Hav.paikka Lämpöt Happi Happik. Sameus Ka.4N Ka GF/C Sähk.joht ph Väri.s CODMn Kok.N NO23-N NH4-N Kok.P PO4-P.L KokP.l PO4-P Gran alk TOC Näyte C mg/l Kyll % FNU mg/l mg/l ms/m mg/l Pt mg/l O2 µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mmol/l mg/l AU54 / 54 Ohikulkut s 54 Kok.syv. 1, m; Näk.syv.,1 m; Klo 13:2; Näytt.ottaja JS;,5, AU54 / 54 Ohikulkut s 54 Kok.syv. 6, m; Näk.syv.,1 m; Lumi cm; Jää cm; Klo 13:; Näytt.ottaja JS; Ilm.lt. 1 C; Pilv. 1 /8; 1 2, AU54 / 54 Ohikulkut s 54 Kok.syv. 4, m; Näk.syv.,3 m; Klo 12:3; Näytt.ottaja RM; Ilm.lt. 2 C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. SE; 1 4, AU54 / 54 Ohikulkut s 54 Näk.syv.,3 m; Klo 15:3; Näytt.ottaja RM; Ilm.lt. 12 C; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 7 m/s; Tuulsuunt. NW; 1 13, AU54 / 54 Ohikulkut s 54 Kok.syv. 4, m; Näk.syv.,3 m; Klo 1:5; Näytt.ottaja RM; Ilm.lt. 12 C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 1 m/s; Tuulsuunt. SW; 1 17, AU54 / 54 Ohikulkut s 54 Kok.syv. 4, m; Näk.syv.,5 m; Klo 15:25; Näytt.ottaja JS; Ilm.lt. 1 C; Pilv. 3 /8; 1 8, AU54 / 54 Ohikulkut s 54 Näk.syv.,1 m; Klo 1:; Näytt.ottaja RM; Ilm.lt. 6 C; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 7 m/s; Tuulsuunt. SW; 1 5, AURA_LOS / 54 Ohikulkut s 54 Klo 14:; Näytt.ottaja Varsinais-Suomen ELY-keskus; 1,5 13,6 94 6, 57, 16, 7, , , 27, 34, 8,,78 17, AURA_LOS / 54 Ohikulkut s 54 Klo 11:4; Näytt.ottaja Varsinais-Suomen ELY-keskus; 1,1 4, 14, 7, , 86, FINAS-akkreditoitu testauslaboratorio T11 Liite 2, sivu 1/6

26 Vesinäytteiden tutkimustuloksia joen ravinnevirt. (AU54) LOSyk:n seurantatutkimus (joki) (AURA_LOS) Pvm. Hav.paikka Lämpöt Happi Happik. Sameus Ka.4N Ka GF/C Sähk.joht ph Väri.s CODMn Kok.N NO23-N NH4-N Kok.P PO4-P.L KokP.l PO4-P Gran alk TOC Näyte C mg/l Kyll % FNU mg/l mg/l ms/m mg/l Pt mg/l O2 µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mmol/l mg/l AURA_LOS / 54 Ohikulkut s 54 Klo 9:; Näytt.ottaja Varsinais-Suomen ELY-keskus; 1,2 51, 45, 17, 7, , 55, AURA_LOS / 54 Ohikulkut s 54 Klo 16:45; Näytt.ottaja Varsinais-Suomen ELY-keskus;,3,4 11, , 36, 21, 7, , , 4, 55, 12, 1, 12, AURA_LOS / 54 Ohikulkut s 54 Klo 13:45; Näytt.ottaja Varsinais-Suomen ELY-keskus; 1,6 49, 35, 21, 7, , 52, 62, 17,,99 13, AURA_LOS / 54 Ohikulkut s 54 Klo 8:15; Näytt.ottaja Varsinais-Suomen ELY-keskus; 1,3 13,6 94 2, 15, 5, 7, , , 59, 69, 13,,27 8, AURA_LOS / 54 Ohikulkut s 54 Klo 14:; Näytt.ottaja Varsinais-Suomen ELY-keskus; 1 3,1 95, 74, 8, 7, , 18, 35, 64,,4 15, AURA_LOS / 54 Ohikulkut s 54 Klo 13:3; Näytt.ottaja Varsinais-Suomen ELY-keskus; 1 3,8 12, , 51, 1, 7, , , 19, 39, 6,,48 14, AURA_LOS / 54 Ohikulkut s 54 Klo 14:; Näytt.ottaja Varsinais-Suomen ELY-keskus; 1 5,2 62, 53, 11, 7, , 17, 25, 78,,5 14, AURA_LOS / 54 Ohikulkut s 54 Klo 14:; Näytt.ottaja Varsinais-Suomen ELY-keskus; 1 1,1 11, , 48, 12, 7,3 2 17, , 15, 23, 58,,57 15, AURA_LOS / 54 Ohikulkut s 54 Klo 14:; Näytt.ottaja Varsinais-Suomen ELY-keskus; 1 11,3 1, , 54, 12, 7, , , 18, 27, 74,,64 14, FINAS-akkreditoitu testauslaboratorio T11 Liite 2, sivu 2/6

27 Vesinäytteiden tutkimustuloksia joen ravinnevirt. (AU54) LOSyk:n seurantatutkimus (joki) (AURA_LOS) Pvm. Hav.paikka Lämpöt Happi Happik. Sameus Ka.4N Ka GF/C Sähk.joht ph Väri.s CODMn Kok.N NO23-N NH4-N Kok.P PO4-P.L KokP.l PO4-P Gran alk TOC Näyte C mg/l Kyll % FNU mg/l mg/l ms/m mg/l Pt mg/l O2 µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mmol/l mg/l AURA_LOS / 54 Ohikulkut s 54 Klo 8:3; Näytt.ottaja Varsinais-Suomen ELY-keskus; 1 13,6 9,4 9 61, 49, 14, 7,5 2 18, , 22, 32, 84,,74 16, AURA_LOS / 54 Ohikulkut s 54 Klo 12:15; Näytt.ottaja Varsinais-Suomen ELY-keskus; 1 18,9 8, , 42, 16, 7, , <3 13, 31, 59, 73,,86 16, AURA_LOS / 54 Ohikulkut s 54 Klo 15:; Näytt.ottaja Varsinais-Suomen ELY-keskus; 1 13,9 94, 78, 19, 7, , 24, AURA_LOS / 54 Ohikulkut s 54 Klo 14:3; Näytt.ottaja Varsinais-Suomen ELY-keskus; 1 21,8 25, 3, 19, 8,6 17, <3 11, 3, 12, 32, AURA_LOS / 54 Ohikulkut s 54 Klo 12:3; Näytt.ottaja Varsinais-Suomen ELY-keskus; 1 21,6 39, 33, 19, 8, , 11, AURA_LOS / 54 Ohikulkut s 54 Klo 13:3; Näytt.ottaja Varsinais-Suomen ELY-keskus; 1 21,4 28, 33, 21, 7,5 18, , 5, 16, 32, AURA_LOS / 54 Ohikulkut s 54 Klo 13:3; Näytt.ottaja Varsinais-Suomen ELY-keskus; 1 18,1 47, 42, 17, 7, , 13, 23, 52,,99 12, AURA_LOS / 54 Ohikulkut s 54 Klo 13:5; Näytt.ottaja Varsinais-Suomen ELY-keskus; 1 17,8 43, 35, 18, 7,4 13, , 14, 22, 52, AURA_LOS / 54 Ohikulkut s 54 Klo 13:2; Näytt.ottaja Varsinais-Suomen ELY-keskus; 1 19,1 33, 17, 22, 7,7 11, , 6, 13, 36, FINAS-akkreditoitu testauslaboratorio T11 Liite 2, sivu 3/6

28 Vesinäytteiden tutkimustuloksia joen ravinnevirt. (AU54) LOSyk:n seurantatutkimus (joki) (AURA_LOS) Pvm. Hav.paikka Lämpöt Happi Happik. Sameus Ka.4N Ka GF/C Sähk.joht ph Väri.s CODMn Kok.N NO23-N NH4-N Kok.P PO4-P.L KokP.l PO4-P Gran alk TOC Näyte C mg/l Kyll % FNU mg/l mg/l ms/m mg/l Pt mg/l O2 µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mmol/l mg/l AURA_LOS / 54 Ohikulkut s 54 Näytt.ottaja Varsinais-Suomen ELY-keskus; 1 2, 32, 13, 19, 7,6 13, , 15, 25, 49, AURA_LOS / 54 Ohikulkut s 54 Klo 8:3; Näytt.ottaja Varsinais-Suomen ELY-keskus; 1 19,9 7, , 43, 16, 7, , , 2, 29, 57,,95 12, AURA_LOS / 54 Ohikulkut s 54 Näytt.ottaja Varsinais-Suomen ELY-keskus; 1 21,5 24, 27, 18, 7,7 11, , 5, 11, 33, AURA_LOS / 54 Ohikulkut s 54 Klo 8:3; Näytt.ottaja Varsinais-Suomen ELY-keskus; 1 2,2 3, 3, 16, 7, , 18, AURA_LOS / 54 Ohikulkut s 54 Näk.syv.,5 m; Klo 13:42; Näytt.ottaja Varsinais-Suomen ELY-keskus; 1 19,9 26, 3, 16, 7,4 11, , 11, 18, 42, AURA_LOS / 54 Ohikulkut s 54 Klo 14:25; Näytt.ottaja Varsinais-Suomen ELY-keskus; 1 17,2 44, 41, 16, 7,5 11, , 18, 23, 59, AURA_LOS / 54 Ohikulkut s 54 Klo 11:45; Näytt.ottaja Varsinais-Suomen ELY-keskus; 1 16,9 97, 65, 17, 7,3 13, , 31, 42, 86, AURA_LOS / 54 Ohikulkut s 54 Klo 14:3; Näytt.ottaja Varsinais-Suomen ELY-keskus; 1 16,6 48, 45, 19, 7,5 11, , 2, 25, 65, AURA_LOS / 54 Ohikulkut s 54 Klo 13:4; Näytt.ottaja Varsinais-Suomen ELY-keskus; 1 16,3 8, , 45, 17, 7, , , 27, 36, 8,,96 12, FINAS-akkreditoitu testauslaboratorio T11 Liite 2, sivu 4/6

29 Vesinäytteiden tutkimustuloksia joen ravinnevirt. (AU54) LOSyk:n seurantatutkimus (joki) (AURA_LOS) Pvm. Hav.paikka Lämpöt Happi Happik. Sameus Ka.4N Ka GF/C Sähk.joht ph Väri.s CODMn Kok.N NO23-N NH4-N Kok.P PO4-P.L KokP.l PO4-P Gran alk TOC Näyte C mg/l Kyll % FNU mg/l mg/l ms/m mg/l Pt mg/l O2 µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mmol/l mg/l AURA_LOS / 54 Ohikulkut s 54 Klo 14:1; Näytt.ottaja Varsinais-Suomen ELY-keskus; 1 16,4 47, 45, 18, 7,5 12, , 27, 32, 76, AURA_LOS / 54 Ohikulkut s 54 Klo 14:; Näytt.ottaja Varsinais-Suomen ELY-keskus; 1 14,7 51, 5, 19, 7, , 38, AURA_LOS / 54 Ohikulkut s 54 Klo 14:; Näytt.ottaja Varsinais-Suomen ELY-keskus; 1 14,4 61, 56, 19, 7,4 12, , 27, 35, 88, AURA_LOS / 54 Ohikulkut s 54 Klo 13:39; Näytt.ottaja Varsinais-Suomen ELY-keskus; 1 14,6 5, 46, 2, 7,5 12, , 31, 4, 87, AURA_LOS / 54 Ohikulkut s 54 Klo 14:45; Näytt.ottaja Varsinais-Suomen ELY-keskus; 1 11,3 28, 29, 19, 7,5 11, , 55, 71, 11, AURA_LOS / 54 Ohikulkut s 54 Klo 14:2; Näytt.ottaja Varsinais-Suomen ELY-keskus; 1 8,5 18, 13, 2, 7,4 11, , 36, 56, 11, AURA_LOS / 54 Ohikulkut s 54 Klo 13:45; Näytt.ottaja Varsinais-Suomen ELY-keskus; 1 4,1 31, 22, 2, 7,3 18, , 44, 58, 18, AURA_LOS / 54 Ohikulkut s 54 Klo 14:2; Näytt.ottaja Varsinais-Suomen ELY-keskus; 1 3,9 18, 14, 2, 7,3 18, , 41, 49, 15, AURA_LOS / 54 Ohikulkut s 54 Klo 16:1; Näytt.ottaja Varsinais-Suomen ELY-keskus; 1 3,7 16, 12, 2, 7, , 36, 48, 13,,88 16, FINAS-akkreditoitu testauslaboratorio T11 Liite 2, sivu 5/6

30 Vesinäytteiden tutkimustuloksia joen ravinnevirt. (AU54) LOSyk:n seurantatutkimus (joki) (AURA_LOS) Pvm. Hav.paikka Lämpöt Happi Happik. Sameus Ka.4N Ka GF/C Sähk.joht ph Väri.s CODMn Kok.N NO23-N NH4-N Kok.P PO4-P.L KokP.l PO4-P Gran alk TOC Näyte C mg/l Kyll % FNU mg/l mg/l ms/m mg/l Pt mg/l O2 µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mmol/l mg/l AURA_LOS / 54 Ohikulkut s 54 Klo 14:2; Näytt.ottaja Varsinais-Suomen ELY-keskus; 1 4,5 12, 89, 23, 7,5 12, , 26, 37, 92, AURA_LOS / 54 Ohikulkut s 54 Klo 13:1; Näytt.ottaja Varsinais-Suomen ELY-keskus; 1 3, 13, 85, 22, 7,4 14, , 28, 41, 99, AURA_LOS / 54 Ohikulkut s 54 Näk.syv.,3 m; Klo 14:15; Näytt.ottaja Varsinais-Suomen ELY-keskus; 1 1,8 99, 77, 22, 7,5 17, , 4, 52, 1, AURA_LOS / 54 Ohikulkut s 54 Klo 14:2; Näytt.ottaja Varsinais-Suomen ELY-keskus; 1 1,6 78, 7, 21, 7, , 38, 58, 11,,89 19, AURA_LOS / 54 Ohikulkut s 54 Näk.syv.,25 m; Klo 12:3; Näytt.ottaja Varsinais-Suomen ELY-keskus; 1 2,8 82, 21, 7,4 18, , 35, 49, 12, AURA_LOS / 54 Ohikulkut s 54 Klo 15:45; Näytt.ottaja Varsinais-Suomen ELY-keskus; 1 5,3 28, 24, 17, 7,2 21, , 38, 59, 13, AURA_LOS / 54 Ohikulkut s 54 Klo 12:5; Näytt.ottaja Varsinais-Suomen ELY-keskus; 1 4,3 15, 14, 16, 7,3 23, , 28, 42, 14, AURA_LOS / 54 Ohikulkut s 54 Klo 15:1; Näytt.ottaja Varsinais-Suomen ELY-keskus; 1 1,6 92, 84, 16, 7,3 19, , 29, 42, 74, AURA_LOS / 54 Ohikulkut s 54 Klo 13:45; Näytt.ottaja Varsinais-Suomen ELY-keskus; 1, 71, 71, 17, 7,3 22, , 22, 33, 75, FINAS-akkreditoitu testauslaboratorio T11 Liite 2, sivu 6/6

31 LIITE 3 joen ainevirtaama-arvio vuodelta 29 Keskiarvot Jakso Virtaama 1) Kiintoaine, Kiintoaine, hieno 2) karkea 3) Kok.N NO23-N NH4-N Kok.P PO4-P m3/s mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l I-III, IV 2, V-IX, X-XII 5, Koko vuosi Ainevirtaama Jakso Virtaama 1) Kiintoaine, Kiintoaine, hieno 2) karkea 3) Kok.N NO23-N NH4-N Kok.P PO4-P m3 t t t t t t t I-III , 1,2,9 IV ,7 8,5 4,2 V-IX ,3 1,1,5 X-XII ,8 12 4,8 Yhteensä Jakso Virtaama 1) Kiintoaine, Kiintoaine, hieno 2) karkea 3) Kok.N NO23-N NH4-N Kok.P PO4-P % % % % % % % % I-III IV V-IX X-XII Yhteensä Merkintöjen selityksiä: 1) Virtaama on laskettu Halistenkosken virtaama-arvoista vastaamaan koko joen valuma-aluetta. 2) Kiintoainepitoisuus on määritetty käyttämällä Nuclepore,4 µm suodatinta (koko vuosi: n=46) 3) Kiintoainepitoisuus on määritetty käyttämällä GF/C suodatinta (koko vuosi: n=8) kok.n = kokonaistyppi NO23-N = nitraatti- ja nitriittitypen yhteismäärä NH4-N = ammoniumtyppi Kok.P = kokonaisfosfori PO4-P = fosfaattifosfori I-III = tammi-maaliskuu IV = huhtikuu V-IX = touko-syyskuu X-XII = loka-joulukuu t = tonnia µg/l = mg/m3

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS HELMIKUUSSA Väliraportti nro

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS HELMIKUUSSA Väliraportti nro AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS HELMIKUUSSA 2017 Väliraportti nro 15-17-1220 Oheisena lähetetään Aurajoesta ja Vähäjoesta 6.2.2017 otettujen vesinäytteiden tutkimustulokset. Aurajoki oli paikoitellen jäässä.

Lisätiedot

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA Väliraportti nro

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA Väliraportti nro AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA 2016 Väliraportti nro 15-16-5740 Oheisena lähetetään Aurajoesta ja Vähäjoesta 18.7.2016 otettujen vesinäytteiden tutkimustulokset. Aurajoen varrella olevien jätevedenpuhdistamoiden

Lisätiedot

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 28 Kari Lehtonen 4.5.29 Nro 15-9-1673 2 (2) AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (28) AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (28) 3 (2) Sisällys 1. TUTKIMUKSEN TARKOITUS... 5 2. AINEISTO

Lisätiedot

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 21 Sari Koivunen 9.11.211 Nro 15-11-6226 2 (23) AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (21) AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (21) 3 (23) Sisällys 1. TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA PERUSTE...

Lisätiedot

PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA VÄHÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUKSET HELMIKUUSSA Väliraportti nro

PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA VÄHÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUKSET HELMIKUUSSA Väliraportti nro PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA VÄHÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUKSET HELMIKUUSSA 2016 Väliraportti nro 21-16-1591 Oheisena lähetetään Paimionjoesta, Tarvasjoesta ja Paimion Vähäjoesta 22.2.2016 otettujen vesinäytteiden

Lisätiedot

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 211 Sari Koivunen 22.11.212 Nro 15-12-7154 2 (24) AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (211) AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (211) 3 (24) Sisällys 1. TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA

Lisätiedot

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 215 Sari Koivunen 2.12.216 Nro 15-16-8264 2 (21) AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (215) AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (215) 3 (21) Sisällys 1. TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA PERUSTE...

Lisätiedot

LAAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS

LAAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS LAAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 2015 Anne Lehmijoki Sari Koivunen 7.11.2016 Nro 31-16-7242 2 (6) LAAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (2015) Sisällys 1. TUTKIMUKSEN TARKOITUS... 3 2. AINEISTO JA MENETELMÄT...

Lisätiedot

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 213 Sari Koivunen 18.11.214 Nro 15-14-7614 2 (24) AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (213) AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (213) 3 (24) Sisällys 1. TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA

Lisätiedot

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 217 Sari Koivunen 19.9.218 Nro 15-18-6636 2 (22) AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (217) AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (217) 3 (22) Sisällys 1. TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA PERUSTE...

Lisätiedot

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 212 Sari Koivunen 18.1.213 Nro 15-13-6754 2 (24) AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (212) AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (212) 3 (24) Sisällys 1. TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA PERUSTE...

Lisätiedot

LAAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS

LAAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS LAAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 2017 Anne Lehmijoki Sari Koivunen 30.1.2018 Nro 31-18-559 2 (7) LAAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (2017) Sisällys 1. TUTKIMUKSEN TARKOITUS... 3 2. AINEISTO JA MENETELMÄT...

Lisätiedot

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 214 Sari Koivunen 29.9.215 Nro 15-15-66 2 (24) AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (214) AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (214) 3 (24) Sisällys 1. TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA PERUSTE...

Lisätiedot

Aurajoen vedenlaatu ja kuormitus

Aurajoen vedenlaatu ja kuormitus Aurajoen vedenlaatu ja kuormitus Aurajoen virtaa seminaari Aurajoen nykyisyydestä ja tulevasta Lieto 28.11.213 Sari Koivunen biologi www.lsvsy.fi Sisältö: Aurajoen ja Aurajoen vesistöalueen yleiskuvaus

Lisätiedot

VIONOJAN, KASARMINLAHDEN JA MATALANPUHDIN ALUEEN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS ELOKUUSSA Raportti nro

VIONOJAN, KASARMINLAHDEN JA MATALANPUHDIN ALUEEN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS ELOKUUSSA Raportti nro VIONOJAN, KASARMINLAHDEN JA MATALANPUHDIN ALUEEN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS ELOKUUSSA 2017 YLEISTÄ Raportti nro 639-17-6058 Sybimar Oy tilasi Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:ltä vesistötarkkailututkimuksen

Lisätiedot

VIONOJAN JA MATALANPUHDIN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA Raportti nro

VIONOJAN JA MATALANPUHDIN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA Raportti nro VIONOJAN JA MATALANPUHDIN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2017 YLEISTÄ Raportti nro 639-17-7035 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy teki Sybimar Oy:n tilauksesta lokakuussa vesistöjen jatkotarkkailututkimuksen

Lisätiedot

VIONOJAN JA MATALANPUHDIN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA Raportti nro

VIONOJAN JA MATALANPUHDIN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA Raportti nro VIONOJAN JA MATALANPUHDIN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2017 Raportti nro 639-17-7035 YLEISTÄ Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy teki Sybimar Oy:n tilauksesta lokakuussa vesistöjen jatkotarkkailututkimuksen

Lisätiedot

LAPINJOEN JA NARVIJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS

LAPINJOEN JA NARVIJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS LAPINJOEN JA NARVIJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 214 Sari Koivunen 3.12.215 Nro 32-15-8348 2 (14) LAPINJOEN JA NARVIJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS (214) Sisällys 1. TUTKIMUKSEN TARKOITUS... 3 2. AINEISTO

Lisätiedot

PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA VÄHÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUS

PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA VÄHÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUS PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA VÄHÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 215 Anne Lehmijoki Sari Koivunen 15.12.216 Nro 21-16-8179 2 (22) PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA VÄHÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (215) PAIMIONJOEN,

Lisätiedot

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014. Väliraportti nro 116-14-7630

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014. Väliraportti nro 116-14-7630 RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014 Väliraportti nro 116-14-7630 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy lähettää oheisena tulokset 13. 14.10.2014 tehdystä Rauman merialueen tarkkailututkimuksesta

Lisätiedot

PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA VÄHÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUS

PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA VÄHÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUS PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA VÄHÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 214 Sari Koivunen 1.3.216 Nro 21-16-1182 2 (21) PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA VÄHÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (214) PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA

Lisätiedot

PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA VÄHÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUS

PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA VÄHÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUS PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA VÄHÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 216 Sari Koivunen Matti Jantunen 18.4.217 Nro 21-17-238 2 (22) PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA VÄHÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (216) PAIMIONJOEN,

Lisätiedot

MYNÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUS

MYNÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUS MYNÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 2015 Anne Lehmijoki Sari Koivunen 7.11.2016 Nro 20-16-7260 2 (7) MYNÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (2015) Sisällys 1. TUTKIMUSTEN TARKOITUS... 3 2. AINEISTO JA MENETELMÄT...

Lisätiedot

LAPINJOEN JA NARVIJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS

LAPINJOEN JA NARVIJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS LAPINJOEN JA NARVIJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 215 Anne Lehmijoki Sari Koivunen 29.11.216 Nro 32-16-7774 2 (14) LAPINJOEN JA NARVIJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS (215) Sisällys 1. TUTKIMUKSEN TARKOITUS...

Lisätiedot

MYNÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUS

MYNÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUS MYNÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 2017 Anne Lehmijoki Sari Koivunen 31.1.2018 Nro 20-18-624 2 (8) MYNÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (2017) Sisällys 1. TUTKIMUSTEN TARKOITUS... 3 2. AINEISTO JA MENETELMÄT...

Lisätiedot

LAPINJOEN JA NARVIJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS

LAPINJOEN JA NARVIJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS LAPINJOEN JA NARVIJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 217 Sari Koivunen 22.1.218 Nro 32-18-7432 2 (15) LAPINJOEN JA NARVIJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS (217) Sisällys 1. TUTKIMUKSEN TARKOITUS... 3 2. TUTKIMUSALUE,

Lisätiedot

LAPINJOEN JA NARVIJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS

LAPINJOEN JA NARVIJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS LAPINJOEN JA NARVIJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 216 Anne Lehmijoki Sari Koivunen 1.11.217 Nro 32-17-7191 2 (14) LAPINJOEN JA NARVIJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS (216) Sisällys 1. TUTKIMUKSEN TARKOITUS...

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA Väliraportti nro

UUDENKAUPUNGIN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA Väliraportti nro UUDENKAUPUNGIN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA 2016 Väliraportti nro 117-16-5754 Oheisena lähetetään tulokset Uudenkaupungin merialueen tarkkailututkimuksesta, jonka Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus

Lisätiedot

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS MAALISKUUSSA 2018 Väliraportti nro

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS MAALISKUUSSA 2018 Väliraportti nro RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS MAALISKUUSSA 2018 Väliraportti nro 116-18-2311 Ohessa tulokset Rauman merialueen tarkkailuista 19. ja 21.-22.3.2018 (kuva 1). Tutkimuksella seurataan Rauman kaupungin

Lisätiedot

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2014

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2014 VUOSIYHTEENVETO..1 VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 1 1 YLEISTÄ Asikkalan kunnan Vääksyn taajaman puhdistetut jätevedet johdetaan Päijänteen Asikkalanselän kaakkoisosaan

Lisätiedot

KIRKNIEMEN PIKKUJÄRVEN VEDEN LAATU TALVELLA Åke Lillman Kirkniemen kartano Lohja

KIRKNIEMEN PIKKUJÄRVEN VEDEN LAATU TALVELLA Åke Lillman Kirkniemen kartano Lohja 8.3.2017 Åke Lillman Kirkniemen kartano 08800 Lohja KIRKNIEMEN PIKKUJÄRVEN VEDEN LAATU TALVELLA 2017 Vesinäytteet kahdelta havaintopaikalta otettiin 28.2.2017. Työ tehtiin Kirkniemen kartanon toimeksiannosta.

Lisätiedot

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA Väliraportti nro

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA Väliraportti nro RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA 217 Väliraportti nro 116-17-5598 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy lähettää ohessa tulokset 17. 18.7.217 tehdystä n merialueen tarkkailusta (kuva

Lisätiedot

SELVITYS YLÄNEEN SULJETUN KAATOPAIKAN JÄLKITARKKAILUSTA, TARKKAILUN MUUTOSEHDOTUS. Raportti nro

SELVITYS YLÄNEEN SULJETUN KAATOPAIKAN JÄLKITARKKAILUSTA, TARKKAILUN MUUTOSEHDOTUS. Raportti nro SELVITYS YLÄNEEN SULJETUN KAATOPAIKAN JÄLKITARKKAILUSTA, TARKKAILUN MUUTOSEHDOTUS Raportti nro 16-17-376 Varsinais-Suomen ELY-keskus on lähettänyt Pöytyän kunnalle 28.12.2016 päivätyn kehotuksen (Dnro

Lisätiedot

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS KESÄKUUSSA Väliraportti nro

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS KESÄKUUSSA Väliraportti nro RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS KESÄKUUSSA 215 Väliraportti nro 116-15-5277 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy lähettää oheisena tulokset 8. 9.6.215 tehdystä n merialueen tarkkailusta (kuva

Lisätiedot

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA Väliraportti nro

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA Väliraportti nro RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2018 Väliraportti nro 116-18-8926 Oheisena tulokset 30. 31.10.2018 tehdystä Rauman merialueen tarkkailututkimuksesta (kuva 1). Seuraavassa on yhteenveto tuloksista,

Lisätiedot

VANJOEN JA SEN SIVU-UOMIEN MAIJANOJAN JA ORHINOJAN VEDEN LAATU

VANJOEN JA SEN SIVU-UOMIEN MAIJANOJAN JA ORHINOJAN VEDEN LAATU 19.7.216 Ympäristönsuojelu, Vihti VANJOEN JA SEN SIVU-UOMIEN MAIJANOJAN JA ORHINOJAN VEDEN LAATU 7.7.216 Vihdin puolelta Vanjokeen laskevasta kahdesta sivu-uomasta Maijanojasta ja Orhinojasta otettiin

Lisätiedot

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2015

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2015 VUOSIYHTEENVETO.. VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU YLEISTÄ Asikkalan kunnan Vääksyn taajaman puhdistetut jätevedet johdetaan Päijänteen Asikkalanselän kaakkoisosaan

Lisätiedot

RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014

RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014 Vesistöosasto/MM 25.9.2013 Kirjenumero 766/13 Renkajärven suojeluyhdistys ry RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014 1. YLEISTÄ Renkajärvi on Tammelan ylänköalueella, Hattulan ja Hämeenlinnan kunnissa sijaitseva,

Lisätiedot

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS SYYSKUUSSA Väliraportti

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS SYYSKUUSSA Väliraportti RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS SYYSKUUSSA 2018 Väliraportti 116-18-7796 Ohessa tulokset 18. 19.9.2018 tehdystä Rauman merialueen tarkkailututkimuksesta (kuva 1). Seuraavassa esitetään yhteenveto tuloksista,

Lisätiedot

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2015

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2015 VUOSIYHTEENVETO 1..1 VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 1 1 YLEISTÄ Asikkalan kunnan Vääksyn taajaman puhdistetut jätevedet johdetaan Päijänteen Asikkalanselän kaakkoisosaan

Lisätiedot

KIRKNIEMEN PIKKUJÄRVEN VEDEN LAATU TALVELLA Åke Lillman Kirkniemen kartano Lohja

KIRKNIEMEN PIKKUJÄRVEN VEDEN LAATU TALVELLA Åke Lillman Kirkniemen kartano Lohja 6.3.2018 Åke Lillman Kirkniemen kartano 08800 Lohja KIRKNIEMEN PIKKUJÄRVEN VEDEN LAATU TALVELLA 2018 Vesinäytteet kahdelta havaintopaikalta otettiin 1.3.2018. Työ tehtiin Kirkniemen kartanon toimeksiannosta.

Lisätiedot

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA Väliraportti nro

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA Väliraportti nro RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA 218 Väliraportti nro 116-18-626 Ohessa tulokset 9. 1.7.218 tehdystä n merialueen tarkkailusta (kuva 1). Tutkimuksella seurataan n kaupungin ja UPM Communication

Lisätiedot

VANJOEN JA SEN SIVU-UOMIEN KYRÖNOJAN JA PÄIVÖLÄNOJAN VEDEN LAATU

VANJOEN JA SEN SIVU-UOMIEN KYRÖNOJAN JA PÄIVÖLÄNOJAN VEDEN LAATU 22.8.2017 Ympäristönsuojelu, Vihti VANJOEN JA SEN SIVU-UOMIEN KYRÖNOJAN JA PÄIVÖLÄNOJAN VEDEN LAATU 17.7.2017 Vihdin puolelta Vanjokeen laskevasta kahdesta sivu-uomasta Kyrönojasta ja Päivölänojasta otettiin

Lisätiedot

PUUJÄRVEN VEDEN LAATU Vuoden 2013 loppukesän tulokset ja vertailu vuoteen 2012

PUUJÄRVEN VEDEN LAATU Vuoden 2013 loppukesän tulokset ja vertailu vuoteen 2012 LUVY/119 6.9.213 Puujärven VSY Olli Kilpinen Hulluksentie 1 e 25 243 Masala PUUJÄRVEN VEDEN LAATU Vuoden 213 loppukesän tulokset ja vertailu vuoteen 212 Näytteet Puujärven kahdelta syvännehavaintopaikalta

Lisätiedot

Kaitalammin (Hajakka) veden laatu Elokuu 2017

Kaitalammin (Hajakka) veden laatu Elokuu 2017 4.9.2017 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Kaitalammin (Hajakka) veden laatu Elokuu 2017 Karkkilan Hajakassa Kaupinojan valuma-alueella (23.087) sijaitsevan Kaitalammin vesinäytteet otettiin 3.8.2017

Lisätiedot

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS ELOKUUSSA 2018 Väliraportti nro

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS ELOKUUSSA 2018 Väliraportti nro RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS ELOKUUSSA 2018 Väliraportti nro 116-18-6678 Ohessa tulokset 20. 21.8.2018 tehdystä n merialueen tarkkailututkimuksesta (kuva 1). Seuraavassa on yhteenveto tuloksista,

Lisätiedot

Kaitalammin vedenlaatututkimus 2016

Kaitalammin vedenlaatututkimus 2016 31.8.2016 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Kaitalammin vedenlaatututkimus 2016 Vesinäytteet Karkkilan pohjoisosassa Ali-Paastonjärven itäpuolella sijaitsevalta Kaitalammilta otettiin Karkkilan kaupungin

Lisätiedot

Outamonjärven veden laatu Helmikuu 2016

Outamonjärven veden laatu Helmikuu 2016 .3.16 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Outamonjärven veden laatu Helmikuu 16 Outamonjärven näytteet otettiin 4..16 Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluosaston toimeksiannosta. Tarkoituksena oli selvittää

Lisätiedot

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS ELOKUUSSA Väliraportti nro

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS ELOKUUSSA Väliraportti nro RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS ELOKUUSSA 2017 Väliraportti nro 116-17-5825 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy lähettää oheisena tulokset 14. 15.8.2017 tehdystä n merialueen tarkkailututkimuksesta

Lisätiedot

SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 2016

SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 2016 VUOSIYHTEENVETO 8.4.27 SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 26 YLEISTÄ Sysmän kunnan viemäröinnin toiminta-alueen puhdistetut jätevedet johdetaan avo-ojaa pitkin Majutveden pohjoisosan

Lisätiedot

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA Väliraportti nro

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA Väliraportti nro RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA 215 Väliraportti nro 116-15-585 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy lähettää ohessa tulokset 2. 21.7.215 tehdystä n merialueen tarkkailusta (kuva

Lisätiedot

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset talvelta 2015

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset talvelta 2015 1 / 3 Stora Enso Oyj LAUSUNTO A 1741.6 Varkauden tehdas 14.10.2013 Varkauden kaupunki Tekninen virasto Carelian Caviar Oy Tiedoksi: Pohjois-Savon ely-keskus Keski-Savon ympäristölautakunta Rantasalmen

Lisätiedot

Paskolammin vedenlaatututkimus 2016

Paskolammin vedenlaatututkimus 2016 5.9.2016 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Paskolammin vedenlaatututkimus 2016 Vesinäytteet Karkkilan Vuotinaisissa sijaitsevalta Paskolammilta otettiin Karkkilan kaupungin ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

Vihdin Lapoon vedenlaatututkimus, elokuu 2016

Vihdin Lapoon vedenlaatututkimus, elokuu 2016 26.8.2016 Vihdin kunta, ympäristönsuojelu Vihdin Lapoon vedenlaatututkimus, elokuu 2016 Vesinäytteet Vihdin Lapoosta otettiin 16.8.2016 Vihdin kunnan ympäristönsuojeluosaston toimeksiannosta. Työ perustuu

Lisätiedot

Vihdin Tuohilammen vedenlaatututkimus, heinäkuu 2016

Vihdin Tuohilammen vedenlaatututkimus, heinäkuu 2016 26.8.2016 Vihdin kunta, ympäristönsuojelu Vihdin Tuohilammen vedenlaatututkimus, heinäkuu 2016 Vesinäytteet Vihdin Otalammella sijaitsevasta Tuohilammesta otettiin 20.7.2016 Vihdin kunnan ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

Littoistenjärven ojavesien näytteenotto ja virtaamamittaus -tulokset toteutetusta tutkimuskerrasta

Littoistenjärven ojavesien näytteenotto ja virtaamamittaus -tulokset toteutetusta tutkimuskerrasta 1(4) 12.12.2017 Littoistenjärven ojavesien näytteenotto ja virtaamamittaus -tulokset 15.11.2017 toteutetusta tutkimuskerrasta 1 Yleistä toteuttaa vuosina 2017-2018 Littoistenjärven oja- ja hulevesien tarkkailututkimuksen

Lisätiedot

TEERNIJÄRVEN TULOKSET JA

TEERNIJÄRVEN TULOKSET JA Vesiosasto/MP 1.1.214 Kirjenumero 83/14 NOKIAN KAUPUNKI Ympäristönsuojeluyksikkö Harjukatu 21 371 NOKIA TEERNIJÄRVEN TULOKSET 19.3.214 JA 13.8.214 1. YLEISTÄ Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys

Lisätiedot

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS KESÄKUUSSA Väliraportti nro

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS KESÄKUUSSA Väliraportti nro RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS KESÄKUUSSA 2017 Väliraportti nro 116-17-4248 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy lähettää oheisena tulokset 12. 13.6.2017 tehdystä n merialueen tarkkailusta

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia kesä elokuulta

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia kesä elokuulta 1 / 3 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 16.10.2015 Tiedoksi: Ilomatsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia kesä elokuulta 2015 Toiminnanharjoittajan

Lisätiedot

Pienojanlammen veden laatu Maalis- ja elokuu 2017

Pienojanlammen veden laatu Maalis- ja elokuu 2017 30.8.2017 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Pienojanlammen veden laatu Maalis- ja elokuu 2017 Karkkilan länsiosassa sijaitsevan Pienojanlammen vesinäytteet otettiin 1.3.2017 ja 2.8.2017 Karkkilan kaupungin

Lisätiedot

Kaitalammin (Valkärven eteläpuoli) veden laatu Maalis- ja elokuu 2017

Kaitalammin (Valkärven eteläpuoli) veden laatu Maalis- ja elokuu 2017 1.9.2017 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Kaitalammin (Valkärven eteläpuoli) veden laatu Maalis- ja elokuu 2017 Karkkilan Luoteisosassa sijaitsevan Kaitalammin vesinäytteet otettiin 1.3.2017 ja 2.8.2017

Lisätiedot

Katsaus Inarijärven kuormitukseen ja vesistövaikutuksiin

Katsaus Inarijärven kuormitukseen ja vesistövaikutuksiin Katsaus Inarijärven kuormitukseen ja vesistövaikutuksiin Annukka Puro-Tahvanainen Saariselkä 18.9.2014 25.9.2014 1 2 Inarijärveen tuleva ravinnekuorma Kokonaisfosfori 55 t/v Kokonaistyppi Piste- ja hajakuormitus

Lisätiedot

ISO RUOKJÄRVEN VEDEN LAATU Vuoden 2013 tutkimukset ja vertailu vuosiin 2009, 2011 ja 2012

ISO RUOKJÄRVEN VEDEN LAATU Vuoden 2013 tutkimukset ja vertailu vuosiin 2009, 2011 ja 2012 LUVY/121 5.9.213 Tuomo Klemola Iso Ruokjärven suojeluyhdistys ry Tehtaankatu 4 A9 14 Helsinki ISO RUOKJÄRVEN VEDEN LAATU Vuoden 213 tutkimukset ja vertailu vuosiin 29, 211 ja 212 Sammatin Iso Ruokjärvestä

Lisätiedot

Sammatin Lihavajärven veden laatu Heinäkuu 2017

Sammatin Lihavajärven veden laatu Heinäkuu 2017 10.8.2017 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Sammatin Lihavajärven veden laatu Heinäkuu 2017 Lohjan Sammatissa sijaitsevan Lihavan vesinäytteet otettiin 19.7.2017 Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

Ahmoolammin veden laatu Maalis- ja elokuu 2017

Ahmoolammin veden laatu Maalis- ja elokuu 2017 29.8.2017 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Ahmoolammin veden laatu Maalis- ja elokuu 2017 Karkkilan Ahmoossa sijaitsevan Ahmoolammin vesinäytteet otettiin 1.3.2017 ja 2.8.2017 Karkkilan kaupungin

Lisätiedot

KAHTALAMMEN VEDEN LAATU VUOSINA 2013 JA 2014

KAHTALAMMEN VEDEN LAATU VUOSINA 2013 JA 2014 Vesiosasto/MP 9..2 Kirjenumero 798/ NOKIAN KAUPUNKI Ympäristönsuojeluyksikkö Harjukatu 2 7 NOKIA KAHTALAMMEN VEDEN LAATU VUOSINA 2 JA 2. YLEISTÄ Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry tutki Kahtalammen

Lisätiedot

ISO RUOKJÄRVEN VEDEN LAATU Vuoden 2016 mittaukset ja vertailu vuosiin

ISO RUOKJÄRVEN VEDEN LAATU Vuoden 2016 mittaukset ja vertailu vuosiin 29.8.2016 Iso Ruokjärven suojeluyhdistys ry Tarja Peromaa ISO RUOKJÄRVEN VEDEN LAATU Vuoden 2016 mittaukset ja vertailu vuosiin 2009-2015 Sammatin Iso Ruokjärvestä otettiin uusimmat vesinäytteet 15.8.2016

Lisätiedot

ISO HEILAMMEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu aikaisempiin vuosiin

ISO HEILAMMEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu aikaisempiin vuosiin LUVY/121 18.8.215 Lohjan kaupunki Ympäristönsuojelu ISO HEILAMMEN VEDEN LAATU Kesän 215 tutkimus ja vertailu aikaisempiin vuosiin Sammatin Iso Heilammen länsiosan 6 metrin syvänteeltä otettiin vesinäytteet

Lisätiedot

Kerklammen ja siihen laskevan puron veden laatu Lokakuu 2017

Kerklammen ja siihen laskevan puron veden laatu Lokakuu 2017 6.11.2017 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Kerklammen ja siihen laskevan puron veden laatu Lokakuu 2017 Lohjan Sammatissa sijaitsevan Kerklammen ja järveen luoteesta Leikkilän suunnasta laskevan puron

Lisätiedot

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOPPUKESÄLLÄ 2013

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOPPUKESÄLLÄ 2013 TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOPPUKESÄLLÄ 2013 1. YLEISTÄ Väliraportti nro 153-13-5680 Turun ympäristön merialueen vuoden 2013 velvoitetarkkailun kesäkauden tutkimukset jatkuivat heinä-

Lisätiedot

Varsinais-Suomen vesien tila: mitä vesistä mitataan ja mitä tulokset kertovat? Raisio Janne Suomela

Varsinais-Suomen vesien tila: mitä vesistä mitataan ja mitä tulokset kertovat? Raisio Janne Suomela Varsinais-Suomen vesien tila: mitä vesistä mitataan ja mitä tulokset kertovat? Raisio 1.12.211 Janne Suomela Varsinais-Suomen päävesistöalueet Kiskonjoki Perniönjoki 147 km 2 Uskelanjoki 566 km 2 Halikonjoki

Lisätiedot

ENÄJÄRVEN SEDIMENTTITUTKIMUS HUHTIKUUSSA Raportti nro

ENÄJÄRVEN SEDIMENTTITUTKIMUS HUHTIKUUSSA Raportti nro 1. YLEISTÄ ENÄJÄRVEN SEDIMENTTITUTKIMUS HUHTIKUUSSA 2018 Raportti nro 654-18-2933 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy teki 25.4.2018 Salossa Enäjärvellä sedimentti- ja vesitutkimuksen Salon ympäristönsuojeluviranomaisen

Lisätiedot

Iso Heilammen veden laatu Helmi- ja heinäkuu 2017

Iso Heilammen veden laatu Helmi- ja heinäkuu 2017 9.8.2017 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Iso Heilammen veden laatu Helmi- ja heinäkuu 2017 Lohjan Sammatissa sijaitsevan Iso Heilammen vesinäytteet otettiin 21.2.2017 ja 19.7.2017 Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

Sammatin Enäjärven ja siihen laskevan Suomusjärvenjoen vedenlaatututkimus

Sammatin Enäjärven ja siihen laskevan Suomusjärvenjoen vedenlaatututkimus 24.8.2016 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Sammatin Enäjärven ja siihen laskevan Suomusjärvenjoen vedenlaatututkimus 2016 Vesinäytteet Enäjärven Elämännokan syvänteeltä otettiin 17.2.2016 ja 2.8.2016.

Lisätiedot

Varsinais-Suomen suurten jokien nykyinen tila ja siihen vaikuttavat tekijät

Varsinais-Suomen suurten jokien nykyinen tila ja siihen vaikuttavat tekijät Varsinais-Suomen suurten jokien nykyinen tila ja siihen vaikuttavat tekijät Veera-hankkeen loppuseminaari 2.11.216 Janne Suomela Varsinais-Suomen ELY-keskus 1 Esityksen sisältö Yleistä alueen joista Jokien

Lisätiedot

kaatopaikan yläpuolisessa paikassa 2 noin 0, 012 m3/s ja alapuolisessa paikassa 3

kaatopaikan yläpuolisessa paikassa 2 noin 0, 012 m3/s ja alapuolisessa paikassa 3 .. -.-. [H upi 'ng:r kaupunki Lounais-Suomen LJ^> vesi-ja ympäristötutkimus Oy 11. 10. 2018 UUDENKAUPUNGIN MUNAISTENMETSÄN KAATOPAIKAN SUOTO- JA VALUMAVESIEN SEKÄ POHJAVESIEN TARKKAILU SYYSKUUSSA 2018

Lisätiedot

Vihdin Kaitlammen (Haukkamäki) vedenlaatututkimus, elokuu 2016

Vihdin Kaitlammen (Haukkamäki) vedenlaatututkimus, elokuu 2016 29.8.2016 Vihdin kunta, ympäristönsuojelu Vihdin Kaitlammen (Haukkamäki) vedenlaatututkimus, elokuu 2016 Vesinäytteet Vihdin Ojakkalassa sijaitsevasta Kaitlammesta otettiin 16.8.2016 Vihdin kunnan ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

Kärjenlammin vedenlaatututkimus 2016

Kärjenlammin vedenlaatututkimus 2016 31.8.2016 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Kärjenlammin vedenlaatututkimus 2016 Vesinäytteet Karkkilan kaakkoisosassa sijaitsevalta Kärjenlamilta otettiin Karkkilan kaupungin ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS SYYSKUUSSA Väliraportti

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS SYYSKUUSSA Väliraportti RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS SYYSKUUSSA 2017 Väliraportti 116-17-7237 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy lähettää oheisena tulokset 18. 19.9.2017 tehdystä Rauman merialueen tarkkailututkimuksesta

Lisätiedot

KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSU KVVY OJELUYHDISTYS

KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSU KVVY OJELUYHDISTYS KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS ry KVVY Pantone 3 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 1 2. JÄTEVESIKUORMITUS... 2 3. NÄYTTEIDEN OTTO JA ANALYSOINTI... 2 4. SÄÄOLOT VUOSINA 212-214... 3 5. LASKENNALLISET

Lisätiedot

KARJALOHJAN LÄNTISTEN JÄRVIEN RAVINNE- JA HAPPIPITOISUUDET ELOKUUSSA 2014

KARJALOHJAN LÄNTISTEN JÄRVIEN RAVINNE- JA HAPPIPITOISUUDET ELOKUUSSA 2014 LUVY/17 28.8.214 Urpo Nurmisto Rahikkalan-Pipolan-Nummijärven vsy Pappilankuja 4 912 Karjalohja KARJALOHJAN LÄNTISTEN JÄRVIEN RAVINNE- JA HAPPIPITOISUUDET ELOKUUSSA 214 Karjalohjan läntisten järvien, Haapjärven,

Lisätiedot

HIIDENVEDEN ALUEEN YHTEISTARKKAILU 2014 Tammi-maaliskuun tulokset

HIIDENVEDEN ALUEEN YHTEISTARKKAILU 2014 Tammi-maaliskuun tulokset LUVY/002 18.3.2014 HIIDENVEDEN ALUEEN YHTEISTARKKAILU 2014 Tammi-maaliskuun tulokset Hiidenveden yhteistarkkailu perustuu seuraaviin lupapäätöksiin: Pistekuormittaja Oikeuden tai vesiviranomaisen lupapäätös

Lisätiedot

EURAJOEN JA EURAJOENSALMEN TARKKAILUTUTKIMUS

EURAJOEN JA EURAJOENSALMEN TARKKAILUTUTKIMUS EURAJOEN JA EURAJOENSALMEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 2016 Sari Koivunen 2.6.2017 Nro 16-17-3157 2 (32) EURAJOEN JA EURAJOENSALMEN TARKKAILUTUTKIMUS (2016) EURAJOEN JA EURAJOENSALMEN TARKKAILUTUTKIMUS

Lisätiedot

ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 1980 ja 1992

ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 1980 ja 1992 LUVY/149 4.8.215 Minna Sulander Ympäristönsuojelu, Vihti ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 215 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 198 ja 1992 Vihdin pohjoisosassa sijaitsevasta Iso-Kairista otettiin vesinäytteet

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Tervon kunta (email) A.. Tiedoksi: Tervon ympäristönsuojelulautakunta (email) Pohjois-Savon ELY-keskus (email) Lähetämme oheisena Tervon kunnan

Lisätiedot

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016 Hietakallionkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA PL 17, 53851 LAPPEENRANTA No 3135/16 23.11.2016 IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016 Imatran Immalanjärven tarkkailu perustuu Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus

Lisätiedot

Sammatin Valkjärven ja siihen Haarjärvestä laskevan puron veden laatu Heinäkuu 2017

Sammatin Valkjärven ja siihen Haarjärvestä laskevan puron veden laatu Heinäkuu 2017 10.8.2017 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Sammatin Valkjärven ja siihen Haarjärvestä laskevan puron veden laatu Heinäkuu 2017 Lohjan Sammatissa sijaitsevan Valkjärven ja siihen Haarjärvestä laskevan

Lisätiedot

Kuva Kuerjoen (FS40, Kuerjoki1) ja Kivivuopionojan (FS42, FS41) tarkkailupisteet.

Kuva Kuerjoen (FS40, Kuerjoki1) ja Kivivuopionojan (FS42, FS41) tarkkailupisteet. Kuva 1-8-8. Kuerjoen (FS4, Kuerjoki1) ja Kivivuopionojan (, ) tarkkailupisteet. Kuva 1-8-9. Kuerjoki. 189 1.8.4.3 Kuerjoki ja Kivivuopionoja Kuerjoen vedenlaatua on tarkasteltu kahdesta tarkkailupisteestä

Lisätiedot

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA Väliraportti nro

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA Väliraportti nro RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2016 Väliraportti nro 116-16-7570 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy lähettää oheisena tulokset 17. 18.10.2016 tehdystä Rauman merialueen tarkkailututkimuksesta

Lisätiedot

Haukiveden yhteistarkkailu talvi 2018

Haukiveden yhteistarkkailu talvi 2018 1 / 4 Stora Enso Oyj LAUSUNTO A 1741.6 Varkauden tehdas 20.4.2018 Keski-Savon Vesi Oy Carelian Caviar Oy Tiedoksi: Pohjois-Savon ELY-keskus Keski-Savon ympäristölautakunta Rantasalmen ympäristönsuojelultk.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 56. Ympäristölautakunta 14.06.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 56. Ympäristölautakunta 14.06.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 14.06.2012 Sivu 1 / 1 2412/11.01.03/2012 56 Espoon järvien tila talvella 2012 Valmistelijat / lisätiedot: Kajaste Ilppo, puh. (09) 816 24834 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Jätevesiohitusten vaikutukset jokivesien laatuun Kirsti Lahti Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry. Kirsti Lahti, VHVSY 1.2.

Jätevesiohitusten vaikutukset jokivesien laatuun Kirsti Lahti Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry. Kirsti Lahti, VHVSY 1.2. Jätevesiohitusten vaikutukset jokivesien laatuun Kirsti Lahti Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry Vantaanjoen vesistön yhteistarkkailut Vantaanjoen vesistön yhteistarkkailuohjelma

Lisätiedot

Ruuhilammen veden laatu heinäkuu 2018

Ruuhilammen veden laatu heinäkuu 2018 7.11.2018 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Ruuhilammen veden laatu heinäkuu 2018 Ruuhilampi sijaitsee Karkkilan Pyhäjärven eteläpuolella. Ruuhijärven pinta-ala on 6,7 hehtaaria ja se kuuluu Löylymaanojan

Lisätiedot

VALKJÄRVEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu kesiin 2010-2014

VALKJÄRVEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu kesiin 2010-2014 LUVY/121 6.7.215 Anne Linnonmaa Valkjärven suojeluyhdistys ry anne.linnonmaa@anne.fi VALKJÄRVEN VEDEN LAATU Kesän 215 tutkimus ja vertailu kesiin 21-214 Sammatin Valkjärvestä otettiin vesinäytteet 25.6.215

Lisätiedot

Syvälammen (Saukkola) veden laatu Heinäkuu 2017

Syvälammen (Saukkola) veden laatu Heinäkuu 2017 11.8.2017 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Syvälammen (Saukkola) veden laatu Heinäkuu 2017 Lohjan Saukkolassa sijaitsevan Syvälammen vesinäytteet otettiin 19.7.2017 Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

Haukiveden yhteistarkkailu talvi 2016

Haukiveden yhteistarkkailu talvi 2016 1 / 4 Stora Enso Oyj LAUSUNTO A 1741.6 Varkauden tehdas 10.4.2016 Keski-Savon Vesi Oy Carelian Caviar Oy Tiedoksi: Pohjois-Savon ely-keskus Keski-Savon ympäristölautakunta Rantasalmen ympäristönsuojelultk

Lisätiedot

RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009

RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 2009 9M6998 Ruskon jätekeskuksen tarkkailu v. 29, tiivistelmä 1 RUSKON JÄTEKESKUKSEN VELVOITETARKKAILU VUONNA 29 Vuonna 29 Ruskon jätekeskuksen ympäristövaikutuksia tarkkailtiin Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Kynnarträskin veden laatu Heinäkuu 2017

Kynnarträskin veden laatu Heinäkuu 2017 8.8.2017 Siuntion kunta, ympäristönsuojelu Kynnarträskin veden laatu Heinäkuu 2017 Siuntion Kynnarissa Tjusträskin itäpuolella sijaitsevan Kynnarträskin vesinäytteet otettiin 18.7.2017 Siuntion kunnan

Lisätiedot

Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä

Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä Liite 1 Saimaa Immalanjärvi Vuoksi Mellonlahti Joutseno Venäjä Liite 2 1 5 4 3 2 Liite 3 puron patorakennelma Onnelan lehto Onnelan lehto Mellonlahden ranta Liite 4 1/7 MELLONLAHDEN TILAN KEHITYS VUOSINA

Lisätiedot