ASUINTUOTANTO VAASASSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASUINTUOTANTO VAASASSA"

Transkriptio

1 CONTRIAN ASIAKASLEHTI CONTRIAS KUNDTIDNING 1/2014 ASUINTUOTANTO VILKASTA VAASASSA BOSTADSPRODUKTIONEN LIVLIG I VASA FOLKHÄLSANHUSET KOHTAAMISPAIKKA» 04 ETT STORT SVENSKT RUM» 05 KIINANMUURIN KASVOJEN KOHOTUS» 12 POLAR MILLS» 18

2 Asuintuotanto vilkasta Vaasassa 2014 on ollut vuosi, jolloin erityisesti Vaasassa, mutta myös muualla Pohjanmaalla, on koettu merkittävä asuinrakentamisen buumi vaikka koko maassamme koetaan jo kolmatta vuotta rakentamisen vähenemistä varsinkin pientalo- ja teollisuussektorilla. Lähivuosina esimerkiksi Vaasan asuntotarjonta tulee olemaan harvinaisen runsas. Tähän on Vaasassa omiaan vaikuttamaan kaupunkisuunnittelu, jonka positiivisen otteen johdosta monta asemakaavahanketta on saatu toteuttamiskelpoiseksi. Vaikka suhdanne ei ole paras mahdollinen ja talouden epävarmuus vaikuttaa yhteiskuntaan, on rakennusala Vaasan alueella pysynyt korkealla tasolla. Sekä Vaasassa että Seinäjoella on myös käynnissä suuria tienrakennushankkeita (ohitustiet). Vaasassa jonkinlaista epävarmuutta on kuitenkin havaittavissa, koska esimerkiksi myönnettyjen rakennuslupien kokonaisvolyymi näyttää pienenevän vuoden 2014 aikana. Seinäjoella trendi rakennuslupien osalta pysynee edellisvuoden tasolla. Me contrialaiset olemme mukana monessa isossa rakennusprojektissa molemmilla toimintapaikkakunnillamme, ja voimme näin olla mukana kehittämässä Pohjanmaata ja Etelä-Pohjanmaata. Myös Suupohjassa rakentaminen on ollut vilkasta Mitt i stan -projekteineen ja monine asuintaloprojekteineen Närpiön keskustassa. Tässä lehdessä kerromme joistakin isommista rakennusprojekteista, niin uudis- kuin korjausrakentamiskohteista, joissa olemme mukana. Lehdessä haastatellaan muun muassa joidenkin projektien rakennuttajia. Contrian talouden kehitys on vuoden 2014 aikana ollut vakaa. Liikevaihto seuraa budjettia kuten myös kannattavuus, molempien osalta kasvua vuoteen 2013 verrattuna. Vuoden 2014 positiivisesta kehityksestä huolimatta olemme myös Contrialla varautuneet talouden mahdollisiin käänteisiin, jotka vaikuttavat toimialaamme. Katsomme kuitenkin positiivisesti tulevaisuuteen ja uskomme, että ilman dramaattisia muutoksia toimintaympäristössämme, meillä on hyvät mahdollisuudet kehittyä ja olla mukana kehittämässä omaa seutuamme. Mukavia lukuhetkiä ja mukavaa myöhäissyksyä! Tom Eriksson toimitusjohtaja Päätoimittaja Chefredaktör Tom Eriksson Toimitusryhmä Redaktion Tom Eriksson, Marita Klemets, Tuija Hiltunen, Seppo Nissilä, Marko Leikas, Jarkko Mannersuo, Tiina Kontturi, Elisabeth Nygrén, Juho Pussinen, Thomas Råholm, Joel Johansson, Jarkko Onnela Design & layout Studio PAP Print Forsberg Käyntiosoite Besöksadress Rauhankatu Fredsgatan 17, Vaasa Vasa Tiedekatu 2, Seinäjoki Postiosoite Postadress PL PB 73, Vaasa Vasa Puhelin Telefon +358 (0) Faksi Fax +358 (0) Kansikuvassa På pärmen Marko Viljanmaa, Tiina Mäkynen, Joel Johansson, Stig Myntti Kansikuva Pärmfoto Gunnar Bäckman Muut kuvat Övriga foton Gunnar Bäckman, Marko Leikas, Jarkko Onnela, Marko Viljanmaa ja Marita Klemets 2 CONTZINE

3 Bostadsproduktionen livlig i Vasa År 2014 har varit ett år då man i synnerhet i Vasa, men också i övriga Österbotten har fått uppleva en betydande boom vad gäller bostadsbyggande, fastän hela landet för tredje året i rad upplever en nedgång i byggandet speciellt vad gäller småhus och inom industrisektorn. De närmaste åren kommer Vasa att uppleva ett ovanligt stort bostadsutbud. En faktor som möjliggjort detta är Vasas stadsplanering vars positiva attityd gjort många detaljplaneprojekt genomförbara. Trots att konjunkturen inte är den bästa och en osäkerhet i ekonomin påverkar vår omgivning så har byggnadsverksamheten främst i Vasa hållits på en hög nivå. Både Vasa och Seinäjoki har också stora pågående vägbyggnadsprojekt (omfartsvägarna). I Vasa kan man också skönja en viss osäkerhet eftersom t.ex den totala volymen i beviljade byggnadstillstånd verkar att gå ner under I Seinäjoki är trenden att antalet bygglov hålls på samma nivå som året innan. Vi på Contria är involverade i många av de större pågående byggprojekten på båda våra verksamhetsorter och kan på så sätt vara med och utveckla Österbotten, det gäller också t.ex Syd- Österbotten där byggverksamheten har varit och är livlig med Mitt i Stan -projektet och många bostadsprojekt i Närpes centrum. I den här tidningen berättar vi om en del av de större bostadsprojekt, såväl nybyggnaden som renoveringar som vi är involverade i, bland annat genom intervjuer med byggherrarna för några större projekt. År 2014 har så här långt inneburit en stabil ekonomisk utveckling för Contria, vilket innebär en omsättning som helt är i linje med budget och en lönsamhet som också är i budget och innebär en förbättring från Trots den positiva utvecklingen för 2014 så är också vi på Contria vara beredda på eventuella svängningar i ekonomin som också påverkar vår bransch. Vi ser dock positivt på framtida och tror att det utan dramatiska förändringar i verksamhetsförutsättningarna, finns goda möjligheter för Contria att utvecklas och vara med och utveckla vår region. Trevliga lästunder och en trevlig senhöst! Tom Eriksson verkställande direktör CONTZINE 3

4 Folkhälsanhuset KOHTAAMISPAIKKA KESKELLÄ VAASAA 4 CONTZINE Projektinjohtaja Joel Johansson Contrialta ei helposti unohda aamua 12. huhtikuuta Syödessään kotona aamupalaa kuuden aikaan aamulla, hän sai tuttavalta tekstiviestin, jossa kerrottiin, että Club 25 -talo palaa. Folkhälsanin rakennusprojekti samalla tontilla oli juuri alkamassa. Tulipalo oli todella ikävä yllätys. Samana aamuna saimme Club 25 -rakennuksen peruskorjauksen urakkasopimukset valmiiksi allekirjoitusta varten, kertoo Johansson. Onneksi Vaasan kaupungilla oltiin yhteistyöhaluisia, eikä kestänyt kauan ennen kuin korvaavan rakennuksen piirustuksille näytettiin vihreää valoa. Uusi rakennus valkoisine rapattuine julkisivuineen muistuttaa kooltaan ja muotokieleltään vanhaa tulipalossa tuhoutunutta rakennusta, mutta se on kuitenkin selkeästi moderni. Viereinen Raastuvankatu 23:n vanha puutalo välttyi palolta. PROJEKTIN OLLESSA NYT loppusuoralla on selvinnyt, että tulipalon takia rakentaminen viivästyi noin puolella vuodella korvaavan rakennuksen osalta. Mutta jos tulipalo oli epämiellyttävä yllätys, muut asiat sen sijaan ovat sujuneet odotettua paremmin. Vain kivenheiton päässä torilta sijaitsevasta tontista tulee suuri kohtaamispaikka keskelle Vaasaa. Kahteen pienempään rakennukseen tulevat eri yhdistysten ja järjestöjen toimistot. Suurimmasta rakennuksesta tulee Folkhälsanin hyväksi havaitun konseptin mukainen senioritalo. Meillä on yhteensä kahdeksan Folkhälsantaloa eri puolilla maata, ja Folhälsanhuset

5 Ett stort svenskt rum Folkhälsanin korttelissa tulee kulkemaan paljon ihmisiä. Kortteli on suunniteltu sosiaalista vuorovaikutusta varten, sanoo Joel Johansson, joka on toiminut rakentamisen projektinjohtajana. Folkhälsans kvarter kommer att ha en stor genomströmning av folk. Det är planerat för social samverkan, säger Joel Johansson, som varit projektledare för bygget. Wasa on näin ollen yhdeksäs. Talojemme perusajatus on, että vähintään 55-vuotiaat tai eläkkeellä olevat asukkaat asuvat omissa asunnoissaan, kuten missä tahansa asuintalossa. Asuntojen varustukseen kuuluu turvahälytin, kertoo Folkhälsanin kiinteistöhallintopäällikkö Michael Söderlund. Folkhälsantaloissa korostuu eri tahojen ja eri-ikäisten ihmisten yhteistoiminta. Talon asukkaat voivat esimerkiksi käydä syömässä pohjakerroksen ravintolassa sen lisäksi, että kotipalvelu voi auttaa heitä. Ravintola on myös avoinna ulkopuolisille. Tavoitteemme on luoda sosiaalisen ja terveyttä edistävän ympäristön edellytyksiä. Miten toiminta käytännössä muotoutuu, riippuu asukkaiden toiveista, mutta ulkoiset puitteet esimerkiksi kaikenlaiselle järjestötoiminnalle on olemassa, Söderlund selittää. Kiinnostus Folkhälsan-asumista kohtaan on ollut suuri. Talossa on yhteensä 55 asuntoa, joista 12 myydään ja loput vuokrataan yksityisillä markkinoilla. Koska kiinnostus on suurempi kuin asuntojen määrä, vuokralaiset valitaan arpomalla. Vuokrat ovat / m 2 /kuukausi, ja lja lisäksi löytyy myös asuntoja tuettuun hintaan esimerkiksi näkövammaisille. Turvapalvelusta maksetaan kiinteä palveluvastike. Lisäksi maksetaan vedestä ja käyttösähköstä. Talo on tasokkaampi kuin asuntalot keskimäärin. Sieltä löytyy mm. sprinkler- ja turvajärjestelmä, yleisiä tiloja on enemmän ja ne ovat suurempia kuin tavallisessa asuintalossa, selvittää Söderlund. Contria on ollut mukana projektissa siitä asti, kun suunnittelu alkoi liki kymmenen vuotta sitten. Olemme toimineet projektin rakennuttajakonsulttina, hoitaneet projektinjohdon ja työmaavalvonnan sekä kustannussuunnittelun, ja tehneet myös rakennesuunnittelun, sanoo Johansson. Folkhälsanhuset Wasa erbjuder tryggt boende under fria former ett stenkast från torget. Projektet fick en dramatisk start, men efter det har allt löpt friktionsfritt. Projektledare Joel Johansson på Contria kommer sent att glömma morgonen den 12 april Medan han satt och åt morgonmål vid sextiden fick han plötsligt ett textmeddelande där en bekant berättade att Club 25-huset brinner. Folkhälsans bygge på tomten var precis i startgroparna. Det var verkligen dålig tajmning. Samma morgon fick vi färdiga entreprenadavtal för undertecknande med olika entreprenörer, berättar Johansson. Till all lycka var man på Vasa stad mycket samarbetsvillig, och det tog inte länge förrän ritningarna för en ny ersättande byggnad fick grönt ljus. Med sin vita rappade fasad kommer den nya byggnaden i dimension och formspråk att påminna om det gamla huset som brann ner, men den har ändå en klart modern framtoning. Det gamla trähuset vid Rådhusgatan 23 klarade sig undan branden. NU NÄR PROJEKTET är på slutrakan står det klart att branden orsakade förseningar med uppemot ett halvår för den ersättande byggnaden. Om branden bjöd på en otrevlig överraskning så gick andra saker, såsom sprängningarna, bättre än förväntat. Tomten ett stenkast från torget kommer att bli ett stort svenskt rum mitt i centrum av Vasa. Ett antal olika föreningar och förbund kommer att ha sina kontor i de två mindre byggnaderna. Den största byggnaden är ett seniorhus byggt enligt Folkhälsans beprövade koncept. Vi har sammanlagt åtta Folkhälsanhus på olika håll i landet och Folkhälsanhuset Wasa blir således det nionde. Grundidén med våra hus är att invånarna, som skall ha fyllt 55 år eller vara pensionerade, bor i egna lägenheter som i vilket bostadshus som helst. Bostäderna är utrustade med trygghetslarm och utöver denna trygghetsservice kan vi erbjuda tjänster efter behov, berättar Michael Söderlund som är fastighetsförvaltningschef på Folkhälsan. Folkhälsanhusen är ställen som präglas av samverkan mellan olika aktörer och mänskor av olika åldrar. Förutom att anlita hemtjänsten kan invånarna i huset till exempel äta i restaurangen som finns i bottenvåningen. Restaurangen är också öppen för utomstående. Vårt mål är att skapa förutsättningarna för en social och hälsofrämjande miljö. Exakt hur verksamheten i praktiken formar sig beror på invånarnas önskemål, men de fysiska förutsättningarna för t.ex. olika typer av föreningsverksamhet finns, förklarar Söderlund. INTRESSET FÖR Folkhälsan-boendet har varit stort. I huset finns sammanlagt 55 bostäder, varav 12 stycken säljs. Resten hyrs ut på den privata marknaden, och eftersom det fanns större intresse än vad det fanns bostäder, så var det lotten som fick avgöra. Hyrorna är /m 2 / mån och dessutom finns t.ex. bostäder för synskadade till ett subventionerat pris. För trygghetsservicen betalar man ett fast servicevederlag. Avgifter för vatten och bruks-el tillkommer. Huset har högre standard än bostadshus överlag, bl.a. finns där sprinkleroch trygghetssystem och de allmänna utrymmena är fler och större än i ett normalt bostadshus, förklarar Söderlund. Contria har varit med i projektet ändå sen det började planeras för närmare tio år sen. Vi har erbjudit Folkhälsan hela vårt tjänsteutbud. Vi har varit byggherre för projektet, skött projektledning och övervakning, kostnadsplanering och också gjort konstruktionsplaneringen, säger Johansson. CONTZINE 5

6 KOMEA, KOMEAM Yli 100-vuotiaan jugend-kaunottaren haastava remontti valmistui etuajassa. Vaasan keskustassa kahden ruuhkaisen kadun kulmassa sijaitsee yli 100-vuotias jugend-talo, Kurtenia. Viime vuosina vanhasta vesikatosta on aiheutunut ongelmia, minkä johdosta sekä peltikatto että seinän rappaukset kaipasivat tärkeää remonttia. Kurtenia on iäkäs ja suojeltu rakennus vilkkaalla paikalla, joten korjausurakasta tiedettiin tulevan haastava. Contria kutsuttiin mukaan jo töiden suunnitteluvaiheessa, vuonna Meidän oli määrä tehdä rakennesuunnitelmat ja johtaa rakennusprojekti valmiiksi asti, kertoo rakennuttajainsinööri Joel Johansson. TYÖ ALKOI TALON perusteellisella tutkimuksella. Contrian rakennesuunnittelija projektipäällikkö Elisabeth Nygrénin johdolla selvitettiin rakennuksen kunto ja vauriot. Rakenteet käytiin läpi ja talo dokumentoitiin satoihin valokuviin. Osoittautui, että kokonaisuutena Kurtenian katto oli taidolla tehty ja hyvin tuuletettu. Vesikate oli kuitenkin auttamattomasti tullut käyttöikänsä päähän ja räystäät olivat liian lyhyet, joten vesi pääsi valumaan julkisivuille. Teimme kaksi vaihtoehtoista korjaussuunnitelmaa, joista asiakkaan valitsema toimitettiin urakkalaskentaan tammikuussa 2014, kertoo Nygrén. Pääurakoitsijaksi valittiin Rakennusliike Oy Tom Knip Ab, ja työmaa valmistui lopulta kuukauden etuajassa tänä syksynä, lisää Johansson. Remontti alkoi keväällä peltikaton ja ruoteiden purkamisella vain vanhojen kattokannattajien jäädessä paikoilleen. Vanhoja kattoparruja ei tarvinnut juurikaan vahvistaa, mutta ullakon seiniin ja sisäkattoon lisättiin lämmöneristettä. Osa Kurtenian julkisivurappauksista oli myös korjattava. Lisäksi viidennen kerroksen ikkunanpuitteet uusittiin. Tuuletuksen parantamiseksi katon peltipintaa nostettiin 50 millimetriä. Katolla olleet kolme vanhaa kuparista koristevaltikkaa entisöitiin erikoisosaajan toimesta, Johansson kertoo. KURTENIAN KIVIJALASSA on useita viihtyisiä liiketiloja, muun muassa kahviloita ja ravintoloita. Ylemmissä kerroksissa on myös liiketiloja sekä asuntoja. Contrian vastuulla oli suunnitella ja johtaa rakennusprojektin kulku mahdollisimman sujuvasti, jotta kiinteistönomistajille, vuokralaisille, asiakkaille ja asukkaille koituva haitta olisi mahdollisimman pieni. Urakoitsija hoiti logistiikan todella jouhevasti, vaikka purkausalueet kaduilla olivat pienet. Talon käyttäjille myös tiedotettiin aktiivisesti remontin eri vaiheista, Johansson kertoo. Kurtenia sai remontin myötä runsaasti lisävuosia, ja jatkossa myös huolto helpottuu, kun kattopinta on päivitetty nykyajan kulkusilloilla ja turvakaiteilla. Talon monimuotoisessa katossa on aikakaudelleen tyypillisesti monta eri harjalinjaa, jotka tekevät siitä koko jugend-komeuden kruunun. Kuinka kauan uusi remontoitu katto sitten kestää ennen seuraavaa remonttia? Uudelle peltikatolle voi luvata käyttöikää seuraavat vuotta, Nygren toteaa. 6 CONTZINE

7 PI, KURTENIA Stilig, stiligare, Kurtenia Renoveringen av den över 100-åriga jugendskönheten blev klar i förtid. I centrum av Vasa, vid korsningen av två livligt trafikerade gator, ligger ett över 100-årigt jugendhus, Kurtenia. De senaste åren har det gamla vattentaket orsakat problem, till följd av vilka både plåttaket och väggarnas rappning var i akut behov av renovering. Kurtenia är en till åren kommen skyddad byggnad, belägen på en livligt trafikerad plats, så man visste att renoveringen skulle komma att bli utmanande. Contria kallades in redan i planeringsskedet, år Vi fick i uppgift att göra konstruktionsplaneringen och leda byggnadsprojektet i sin helhet, berättar byggherreingenjör Joel Johansson. ARBETET INLEDDES MED en grundlig undersökning av huset. Under ledning av Contrias konstruktionsplanerare, projektchef Elisabeth Nygrén, klarlades byggnadens skick och skador. Konstruktionerna gicks igenom och dokumenterades med hundratals fotografier. Kurtenias takventilation var i stort sett välfungerande, men plåttakets livslängd hade dock ohjälpligen kommit till sin ände och takutskiftet var otillräckligt, så att vatten rann längs fasaden. Vi gjorde två alternativa renoveringsplaner, och den som kunden valde sändes på entreprenadberäkning i januari 2014, berättar Nygrén. Till huvudentreprenör valdes Oy Tom Knip Ab och byggnadsarbetet blev klart nu på hösten, en månad i förtid, tillägger Johansson. Renoveringen började på våren med rivningsarbeten av plåttak och takläkt så att endast de gamla takstolarna blev kvar. De gamla takbjälkarna behövde inte nödvändigtvis förstärkas, men man lade till värmeisolering i vindsväggarna och innertaket. Kurtenias fasadrappning var också delvis i behov av reparation. Dessutom förnyades fönsterbågarna på femte våningen. För att förbättra ventilationen höjde man takkanten med 50 millimeter. De tre gamla kopparspirorna som dekorerat taket restaurerades av en expert på området, berättar Johansson. I KURTENIAS BOTTENVÅNING finns flera hemtrevliga affärsutrymmen, med bland annat caféer och restauranger. I de övre våningarna finns också affärsutrymmen samt bostäder. Contria ansvarade för att organisera byggnadsarbetena så smidigt som möjligt, för att minimera olägenheterna för fastighetsägare, hyresgäster, kunder och invånare. Entreprenören skötte verkligen logistiken bra, även om lastningsutrymmet på gatorna var litet. Vi informerade också aktivt husets användare om renoveringens olika skeden, förklarar Johansson. Genom renoveringen fick Kurtenia många levnadsår till och i fortsättningen underlättas också underhållet, då taket har utrustats med moderna gångbroar och säkerhetsräcken. Husets mångformiga tak har tidstypiskt flera takåsar, som en krona på hela jugendskönheten. Hur länge håller då det nyrenoverade taket, innan det blir dags för nästa renovering? Det nya plåttaket har en utlovad livslängd på år, berättar Nygrén. CONTZINE 7

8 Contrialta rakennesuunnitel Pitkäaikainen yhteistyö, teräksinen laatu Peab ja Contria ovat tehneet pitkään yhteistyötä ja tuntevat toisensa hyvin. Esko Korpi on huomannut, että sujuvasta yhteistyöstä seuraa yleensä myös onnistunut lopputulos. Painotamme rakennesuunnittelussa taloudellista osaamista, ja Contria on osoittautunut erittäin laadukkaaksi toimijaksi. Porukka on tuttu ja tunnemme toistemme toimintatavat. Koska urakoitsijalla on aina 10 vuoden vastuu valmistetuista taloista, yhteistyökumppaneiden täytyy olla parhaat mahdolliset. Työtapamme ovat hioutuneet hyvin yhteen ja rakenteiden asiantuntemus on Contrialla huippuluokkaa. Siksi yhteisten projektien lopputulokseen voi aina luottaa, Korpi toteaa. Rakennusyhtiö Peabin Vaasan johtaja Esko Korpi seuraa uutisia tarkkaan. Kun paikallisilla teollisuusyrityksillä menee hyvin, vaasalaiset haluavat hankkia uusia asuntoja, ja Peabilla on kädet täynnä töitä. Tällä hetkellä Vaasassa on useita projekteja käynnissä, toisin kuin muualla Suomessa, jossa kärsitään pahemmin talouden alamäestä. Alueen vetovoima on huomattu, ja Peabin johto on panostanut resursseja enemmän tänne, missä tapahtuu. Olemme tällä hetkellä alueen suurin rakentaja, sillä meiltä valmistuu vuosittain 100 uutta asuntoa, Korpi kertoo. 8 CONTZINE PEABIN KAKSI SUURTA rakennushankealuetta Vaasassa ovat teatterin ja Milkan korttelit, joihin on luvassa yhteensä 450 uutta asuntoa vuoteen 2019 mennessä. Kun tonttien kaavat olivat juuri vahvistumassa, Peab valitsi molempien projektien rakennesuunnittelijaksi Contrian. Siinä vaiheessa arkkitehti oli jo massoitellut rakennukset kaupungin näkökohdat huomioiden. Contria selvitti kiinteistöille parhaat perustus- ja runkoratkaisut, jotta lopputulos olisi mahdollisimman laadukas, Korpi kertoo. Etenkin Teatterikorttelissa rakenteiden suunnittelu oli äärimmäisen vaikeaa, koska maan alla on 348 auton pysäköintihalli, jonka päälle rakennetaan kuusi kerrostaloa. Parkkiruutujen jaot ja pilarien paikat oli harkittava tarkkaan, jotta taloille saatiin riittävä kantavuus ja halliin tarpeeksi väljyyttä. Kantavat seinät oli suunniteltava asuntojen pohjien mukaan juuri oikeille kohdille, Korpi selvittää. Korven mukaan Peabin näkymät Vaasassa näyttävät valoisilta myös lähivuosina. Entä kuinka vetovoimaista kaupunkia voisi vielä asumisen osalta kehittää alan konkarin mielestä? Meren läheisyyttä ei ole hyödynnetty yhtään. Se voisi olla kova valtti, samoin kuin maa- ja aurinkolämmön voimakkaampi käyttäminen. Siinä saataisiin myös paikallinen energiaosaaminen käyttöön.

9 mat Peabin jättihankkeisiin KONSTRUKTIONSPLANERNA TILL PEABS JÄTTEPROJEKT FRÅN CONTRIA Byggföretaget Peabs chef för enheten i Vasa, Esko Korpi, följer noga med nyheterna. När det går bra för de lokala industriföretagen vill vasaborna skaffa nya bostäder och Peab har händerna fulla. För tillfället har man flera projekt på gång i Vasa, till skillnad från i övriga landet, där man känner mer av den ekonomiska nedgången. Vi har lagt märke till regionens dragningskraft och Peabs ledning har satsat mera resurser hit, där det händer. Just nu är vi den största byggaren i området, vi färdigställer årligen 100 nya bostäder, berättar Korpi. inom branschen att man ännu skulle kunna utveckla en redan attraktiv stad med avseende på boende? Närheten till havet har hittills inte alls utnyttjats. Den skulle kunna vara ett verkligt trumfkort, liksom också ökad användning av jord- och solvärme. Samtidigt skulle man då också utnyttja det lokala kunnandet inom energisektorn. Alueen vetovoima on huomattu, ja Peabin johto on panostanut resursseja enemmän tänne, missä tapahtuu, sanoo Peabin Vaasan johtaja Esko Korpi. Vi har lagt märke till regionens dragningskraft och Peabs ledning har satsat mera resurser hit, säger Peabs chef för enheten i Vasa, Esko Korpi. TVÅ AV PEABS stora byggprojekt i Vasa är Teaterkvarteret och Milkakvarteret, i vilka det kommer att byggas sammanlagt 450 nya bostäder före utgången av år När detaljplanen för tomterna skulle fastställas, valde Peab Contria till konstruktionsplanerare för båda projekten. I det skedet hade arkitekten redan dimensionerat byggnaderna med beaktande av stadens målsättningar. Contria utredde de bästa grund- och stomlösningarna för fastigheterna, för att uppnå ett så högklassigt slutresultat som möjligt, berättar Korpi. I synnerhet i Teaterkvarteret har konstruktionsplaneringen varit speciellt svår, eftersom det under mark finns en parkeringsanläggning för 348 bilar, ovanpå vilken det byggs sex höghus. Indelningen av parkeringsrutorna och pelarnas placering måste noggrant övervägas, för att få tillräcklig bärighet för husstommarna och tillräckligt med utrymme i bilhallen. De bärande väggarna måste placeras exakt rätt utgående från bostädernas planlösningar, förklarar Korpi. Enligt Korpi ser framtiden i Vasa ljus ut för Peabs del också under de närmaste åren. Hur tycker då en veteran Långvarigt samarbete, hög kvalitet Peab och Contria har samarbetat länge och känner varandra väl. Esko Korpi har märkt att ett gott samarbete oftast leder till ett lyckat slutresultat. Vi betonar den ekonomiska aspekten av konstruktionsplaneringen och Contria har visat sig vara en högklassig aktör. Människorna känner varandra och känner till varandras tillvägagångssätt. Eftersom entreprenören alltid är ansvarig för husen i 10 år efter att de har färdigställts, måste man välja bästa möjliga samarbetspartners. Våra arbetssätt har svetsats samman och Contrias expertis vad gäller konstruktioner är i toppklass. Därför kan man alltid lita på slutresultatet av våra gemensamma projekt, konstaterar Korpi. CONTZINE 9

10 Vaasa kehittyy valtava Lemminkäinen ja Contria kehittävät yhdessä Vaasan kaupunkikuvaa. Moni mielenkiintoinen projekti on ottanut ison askeleen eteenpäin viime aikoina. Tällä hetkellä Vaasan kaupunginteatterin tontilla tehdään kovasti töitä. Maanrakennustyöt ovat käynnissä, jotta voidaan rakentaa maanalaisia parkkihalleja ja muita rakennuksia. Lemminkäisen osuus projektista on viisi asuintaloa, joihin tulee yhteensä 110 asuntoa Pitkänkadun ja korttelin palokadun varrelle. Lisäksi Lemminkäinen vastaa Vaasanpuistikon puolella olevan liikerakennuksen kahden kerroksen lisärakentamisesta. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan kaksi asuintaloa, jotka valmistuvat vuodenvaihteessa Yhdessä nämä muodostavat asunto-osakeyhtiö JuIian. Toisen asuntoosakeyhtiön nimeksi tulee Romeo; inspiraatio näihin nimiin on tietysti haettu kaupunginteatterista, kertoo Lemminkäisen Pohjanmaan aluejohtaja Mikael Snellman. KYSEISESSÄ Teatterikorttelin projektissa Lemminkäinen on käyttänyt Contrian rakennesuunnittelupalveluja, ja Snellman on erittäin tyytyväinen yhteistyöhön. Olemme tehneet yhteistyötä Contrian avainhenkilöiden kanssa jo pitkään, ja minulla ei ole muuta kuin hyvää sanottavaa heistä. Lemminkäinen on Contrialle tärkeä asiakas, mutta usein tehdään myös yhteistyötä ulkopuolisen yhteisen asiakkaan kautta. Kun rakennetaan tilaajan toimeksiannosta, saattaa usein olla, että sama tilaaja käyttää Contriaa projektinjohtajana, ja ollaan silloin sitä kautta tekemisissä. Tehdään monitasoista yhteistyötä, johdosta rakennusmestareihin. TEATTERIKORTTELIN lisäksi Vaasassa on tällä hetkellä monta muutakin lähtökuopissa olevaa projektia, ja Lemminkäinen on monessa mukana. Vuonna 2016 alkaa asuintalon rakentaminen Kirkkopuistikolle tontille, jossa ennen toimi Åbo Akademin opettajakoulutus. Lisäksi Lemminkäinen on voittanut entisen linja-autoaseman alueen projektinkehityskilpailun. Sinne on nyt suunnitteilla Vaasan korkein talo ostoskeskuksineen sekä musiikki- ja kongressitiloineen. Koko kortteli toimii kärkiprojektina, jossa käytetään uusia energiaratkaisuja. Olen erittäin iloinen siitä, että Vaasan kaupunkisuunnittelu on viime aikoina ottanut isoja harppauksia eteenpäin. Virkamiesten keskuudesta löytyy intoa ja yhtenäistä näkemystä kaupungin kehittämisestä. Kaikkien käynnissä olevien projektien myötä Vaasa tulee kehittymään valtavasti tulevien vuosien aikana. Mikael Snellman antaa tunnustusta Vaasan kaupungille kaupunkisuunnittelun viimeaikaisista merkittävistä edistysaskeleista. Hänen takanaan näkyy Teatterikortteli, johon Lemminkäinen rakentaa mm. asuintaloja. 10 CONTZINE

11 sti viidessä vuodessa VASA UTVECKLAS ENORMT INOM FEM ÅR Mikael Snellman vill ge en eloge åt Vasa stad för att stadsplaneringen tagit raska steg framåt den senaste tiden. Bakom honom syns Teaterkvarteret där Lemminkäinen bygger bl.a. bostadshus. Lemminkäinen och Contria jobbar tillsammans för att höja stadsbilden i Vasa. Många intressanta projekt har tagit stora kliv framåt den senaste tiden. För tillfället är det full aktivitet på tomten kring Vasa stadsteater. Markarbetena pågår för att bereda väg för underjordiska parkeringar och många nya byggnader. Lemminkäinens andel i projektet är fem bostadshus med sammanlagt 110 lägenheter vid Storalånggatan och kvarterets brandgata. Dessutom svarar Lemminkäinen för att affärsfastigheten vid Vasaesplanaden skall höjas på med två våningar. I det första skedet kommer vi att bygga två bostadshus som blir klara vid årsskiftet och som tillsammans bildar bostadsaktiebolaget Julia. Det andra bolaget kommer att heta Romeo, och inspirationen till namnen har vi förstås hämtat från stadsteaterns salar, berättar Lemminkäinens regiondirektör i Österbotten, Mikael Snellman. I DET AKTUELLA projektet i Teaterkvarteret har Lemminkäinen anlitat Contria för att göra konstruktionsplaneringen, och Snellman är mycket nöjd med samarbetet. Vi har samarbetat med nyckelpersonerna på Contria sedan väldigt länge, och jag har bara gott att säga om dem. Lemminkäinen är en viktig kund för Contria, men ofta sker samarbetet också indirekt via en gemensam utomstående kund. Om vi bygger åt en beställare händer det ofta att samma beställare anlitat Contria som projektledare, och då kommer vi förstås i kontakt med varandra den vägen. Vi samarbetar på många olika nivåer, från ledningen till byggmästarna. FÖRUTOM teaterkvarteret är det många nya projekt som står i startgroparna i Vasa för tillfället, och Lemminkäinen har sitt finger med i många av dem startar bygget av bostadshus på Kyrkoesplanaden på den tomt som tidigare inhyste Pedagogiska fakulteten. Dessutom vann Lemminkäinen projektutvecklingstävlingen för det gamla busstationsområdet. Där planeras nu Vasas högsta hus tillsammans med köpcenter samt musik- och kongressutrymmen. Hela kvarteret kommer att vara ett spjutspetsprojekt med nya energilösningar. Jag är mycket glad över att stadsplaneringen i Vasa tagit så stora kliv framåt den senaste tiden. Det finns en drive bland tjänstemännen och en enhetlig syn på att vi ska utveckla staden. Med alla projekt som är på gång kommer Vasa att utvecklas enormt de kommande fem åren, säger Snellman. CONTZINE 11

12 KIINANMUURIN KASV O 12 CONTZINE

13 JEN KOHOTUS Vaasan tunnetuimpiin rakennuksiin kuuluvan kerrostalon julkisivu entisöidään alkuperäiseen valkoiseen loistoonsa. Kiinteistö Oy Egen Härd, tuttavallisemmin Kiinanmuuri, on Vaasan pisimpiä rakennuksia. Valkoinen Kirkkopuistikolla sijaitseva kerrostalo on 125 metrin pituudellaan koko korttelin mittainen. Talossa on yhteensä kuusi porrashuonetta. 50 vuoden iän saavuttaneessa talossa aloitettiin toukokuussa 2014 peruskorjaus julkisivun saattamiseksi alkuperäiseen tilaansa. Contria on ollut mukana alusta asti projektinjohtajana, rakennuttajakonsulttina ja valvojana. Sen lisäksi Contria on myös toiminut kohteen kustannussuunnittelijana ja tehnyt julkisivuun asennettavien uusien valkobetonielementtien rakennesuunnittelun. TILAAJAN TOIVOMUS oli, että peruskorjauksen lopputulos olisi mahdollisimman lähellä talon alkuperäistä ulkoasua. Kiinanmuuri näyttää samalta kuin ennen, mutta aavistuksen valkoisemmalta ja raikkaammalta, sanoo projektinjohdosta vastannut Joel Johansson Contrialta. Vanhat betonielementit olivat joitakin halkeamia ja värjäytymiä lukuun ottamatta yllättävän hyvässä kunnossa, mutta kiinnitykset alkoivat pettää. Selvisi kuitenkin nopeasti, että vanhojen elementtien uudelleen kiinnitys maksaisi melkein yhtä paljon kuin niiden vaihtaminen uusiin. Verhoillaanko julkisivu uusilla elementeillä vai rapataanko se, oli haastavampi kysymys, jota pohdittiin pitkään. Päädyttiin lopulta elementtiratkaisuun, muun muassa siksi, että se helpottaa ikkunoiden vaihtoa tulevaisuudessa. PERUSKORJAUKSEN yhteydessä tarkastettiin myös jokainen parveke, joita talossa on yhteensä 108 kappaletta, ja kaikki havaitut halkeamat ja vauriot korjattiin. Kaikki parvekelasit oli myös poistettava remontin ajaksi ja asennettava uudelleen sen jälkeen. Ennen uusien elementtien asennusta lisättiin ulkoseiniin myös lämmöneristystä. Vanha eristys oli vain 5 6 cm paksu, kun uusi on 15 cm, kertoo projektipäällikkö Thomas Råholm, joka on vastannut projektin rakennesuunnittelusta. Talon julkisivu on verhoiltu yhteensä noin 550 uudella kuorielementillä. Niiden tehtävä on suojata taloa tuulelta ja tuiskulta seuraavan 50 vuoden ajan. Kiinanmuurin peruskorjauksen on määrä valmistua marraskuun lopussa metriä pitkässä Kiinanmuurissa on yhteensä 144 asuntoa. Peruskorjauksen aikana julkisivu on verhoiltu yhteensä 550 uudella valkoisella kuorielementillä. ETT ANSIKTSLYFT FÖR KINAMUREN Fasaden på en av Vasas mest kännspaka byggnader renoveras till sin ursprungliga vita glans. F astighetsaktiebolaget Egen Härd, eller Kinamuren som det kallas i folkmun, är en av Vasas längsta byggnader. Det 125 meter långa vita elementhuset vid Kyrkoesplanaden sträcker sig genom ett helt kvarter och innehåller sammanlagt sex trapphus. Eftersom de äldsta delarna av huset är 50 år gamla startade en renovering i maj 2014 som ska återställa husets fasad till ursprungligt skick. Contria har varit med från första början och skött projektledning, upphandling och kontrollantuppdraget. Dessutom har Contria också gjort kostnadskalkyler och konstruktionsplanering för de nya vitbetongelementen som monteras på fasaden. BESTÄLLAREN ÖNSKADE att huset efter renoveringen skulle vara så likt ursprunget som möjligt. Kinamuren kommer alltså att se lika ut som förut, men lite vitare och fräschare, säger Joel Johansson, som skött projektledningen från Contrias sida. De gamla betongelementen var trots en del sprickor och missfärgningar i förvånansvärt gott skick, men däremot började infästningen ge efter. Det stod ändå tidigt klart att det skulle kosta nästan lika mycket att fästa de gamla elementen på nytt, som att byta ut dem mot nya. En svårare fråga, som krävde en hel del funderingar, var om man skulle klä fasaden med nya element eller istället rappa den. Valet föll till slut på elementlösningen, bland annat för att det då blir det enklare att byta ut fönstren i framtiden. I SAMBAND MED renoveringen kontrollerades varenda en av de 108 balkongerna i huset för att kolla i vilket skick de var, och därefter reparerades de sprickor och skador som uppdagades. Alla balkongglas måste också demonteras för att monteras tillbaka efter att elementen monterats. Innan de nya elementen monterades fast lade vi också till ny isolering. Den gamla isoleringen var bara 5-6 centimeter tjock medan den nya är 15 centimeter, berättar projektchef Thomas Råholm. Han har ansvarat för konstruktionsplaneringen i projektet. Sammanlagt tillverkades ca nya 550 skalelement som klär in husets fasad, och som ska stå emot väder och vind de kommande 50 åren. Renoveringen av Kinamuren ska vara klar i slutet av november Den 125 meter långa Kinamuren innehåller 144 bostäder. Vid renoveringen har fasaden beklätts med sammanlagt 550 nya vita skalelement. CONTZINE 13

14 KUNTOARVIOT KORJAUSR Elisabeth Nygrén; korjausrakentamisen asiantuntija Elisabeth Nygrénin päivän työlistalla saattaa olla kaikkea rakenteiden koputtelusta aina laboratoriotulosten analysointiin. Nygrén toimii Contrialla projektipäällikkönä, jonka tehtävänä on tehdä kiinteistöjen kuntoarvioita ja -tutkimuksia sekä korjausrakennesuunnitelmia. Haasteet ovat kovat, mutta 35-vuoden työkokemuksella ja asiantuntemuksella on ne tähän asti voitettu. Kun Nygrén saa uuden projektin, hän tekee siitä ensimmäisenä rakennusteknisen kuntoarvion, jonka tarkoituksena on kertoa kiinteistön omistajalle rakennuksen tämän hetkinen kunto sekä akuutit ja tulevat korjaustarpeet, joihin kiinteistön omistajan tulee varautua. KUNTOARVIOON LIITTYY pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelma, PTStaulukko, joka kertoo suositeltavat korjausajankohdat ja toimenpiteiden kustannukset. Kuntoarvion tekoon osallistuu eri asiantuntijoita. Elisabeth hoitaa rakennustekniset asiat. Taloteknisten järjestelmien osiot kuntoarvioon hoitavat ko. alan asiantuntijat samoin kuin kustannuslaskennan. Kuntoarviossa tarkastellaan rakennuksen energiataloudellista kuntoa, sisäolosuhteita, rakennusteknistä kuntoa ja turvallisuutta. Vanhoissa rakennuksissa etsitään riskialttiita kohtia tarkalla silmällä. Kriittisiä paikkoja ovat mm. vesikatot, kellarit, sokkelit, salaojat, ulkopintojen liittymiskohdat ja pellitykset jne. Kuntotutkimuksessa selvitetään tarkemmin rakennusosien ja taloteknisten järjestelmien kuntoa, vaurioiden laajuutta ja syytä. 14 CONTZINE TUTKIMUKSET KOHDISTUVAT rakenteisiin, sisäilmaan ja terveydelle haitallisiin ennen käytettyihin rakennusmateriaaleihin kuten asbesti, PAH-yhdisteet sekä lyijy ja PCB-yhdisteet. Rakennusosista otetaan usein näytteitä, jotka lähetetään laboratorioon tutkittavaksi. Saadut tulokset analysoidaan ja niiden pohjalta laaditaan raportti tarvittavine korjausehdotuksineen. Tutkimuksia tehtäessä Contrian yhteistyökumppanina toimii kemisti Jeanette West JW Environment Consulting Ab:sta. Arvioinnin ja tutkimuksen tuloksena asiakas saa kattavan raportin korjausehdotuksista ja toimenpiteistä. Korjausrakennuskohteissa tehdään tarvittaessa myös korjausrakennesuunnitelmia esim. rakenteiden vahvistamisesta ja korjaamisesta sekä rakenteiden liittymädetaljeista. Rakennuksen ilmanvaihtokorjauksiin liittyvät rakenteelliset muutokset on tyypillinen suunnittelutehtävä korjausrakennesuunnittelussa. Teemme kuntoarvioita ja -tutkimuksia kiinteistön omistajille, julkisille organisaatioille, liikelaitoksille ja teollisuudelle.

15 AKENTAMISEN PERUSTA KONDITIONSBEDÖMNING SOM GRUND FÖR RENOVERINGAR Elisabeth Nygrén; expert på renovering På Elisabeth Nygréns dagsschema kan finnas allt från att knacka på byggnadsdelar till att analysera laboratoriesvar. Nygrén fungerar på Contria som projektchef med uppgift att göra konditionsbedömningar och undersökningar samt renoveringsplaner för fastigheter. Utmaningarna är många, men med 35 års arbetserfarenhet och expertis har de hittills alltid övervunnits. När Nygrén får ett nytt projekt gör hon till att börja med en byggnadsteknisk konditionsbedömning, vars syfte är att informera fastighetsägaren om byggnadens nuvarande skick samt om både akuta och kommande renoveringsbehov, som fastighetsägaren bör förbereda sig på. Till konditionsbedömningen hör en långsiktig underhållsplan, PTS (Pitkän Tähtäimen Suunnitelma), som innehåller rekommendationer angående kommande reparationsåtgärders tidpunkt och uppskattningar av åtgärdernas kostnader. I uppgörandet av konditionsbedömingen deltar experter från olika branscher. Till Elisabeths ansvar hör den byggnadstekniska delen. Konditionsgranskning av hustekniska system uppgörs av experter inom ifrågavarande områden, liksom också kostnadsberäkningen. Vid konditionsbedömingen granskas också byggnadens energieffektivitet, inomhusmiljö, byggnadstekniska skick samt säkerhet. byggnadsdelarnas och de hustekniska systemens skick, samt eventuella skadors omfattning och orsaker. Undersökningarna koncentrerar sig på konstruktioner, inomhusluft och tidigare använda skadliga byggnadsmaterial, så som asbest, PAH-föreningar samt bly och PCBföreningar. Man tar ofta prover av byggnadsdelarna och sänder dem vidare för laboratorieundersökningar. Resultaten analyseras och på basen av analyserna uppgörs en rapport med nödvändiga reparationsförslag. Vid konditionsundersökningar samarbetar Contria bl.a. med kemisten Jeanette West från JW Environment Consulting Ab. Efter en bedömning och undersökning får kunden en omfattande rapport med reparations- och åtgärdsförslag. För renoveringsobjekt uppgörs också vid behov planer för till exempel förstärkning och reparation av konstruktioner samt planering av anslutningsdetaljer. Konstruktionstekniska förändringar i samband med reparationer av byggnaders luftkonditionering är ett typiskt planeringsuppdrag vid renoveringsobjekt. Contria gör konditionsbedömningar och undersökningar åt fastighetsägare, offentliga organisationer, affärsverk och industri. Elisabeth Nygrén ja Jack Sandén työn touhussa. Elisabeth Nygrén och Jack Sandén i arbete. I GAMLA BYGGNADER kartlägger man risker med kritisk blick. Svaga punkter är bland annat vattentak, källare, socklar, dränering, fasadernas fogar och plåtbeslagningar med mera. Under konditionsundersökningen gör man en noggrannare utredning av CONTZINE 15

16 LAKEANKULMA Vaasan Hietalahteen Korsholmanpuistikon ja Mäkikaivontien kulmaan, entisen Aveconin toimiston tontille rakennetaan 146 asunnon kerrostalo. Kohde on Lakea Oy:n rakennuttama, nimeltään As Oy Vaasan Lakeankulma. Kohteen arvioitu valmistumisaika on vuoden 2016 alussa ja rakennustyöt on tarkoitus aloittaa tämän vuoden aikana. Kohde on 5 8 kerroksinen asuinkerrostalo, jonka ensimmäisessä kerroksessa on konttori- aula- ja ravintolatilaa. Rakennuksen ja pihaalueen alla on pysäköintikellari 80 autolle ja teknisiä tiloja. Maanpäällisten kerrosten kerrosala yhteensä 9122 m 2 ja kellaritasossa 3746 m 2, joista 2587 m 2 parkkikellaria. Rakennuksen päärungon muodostavat teräsbetoniset seinäelementit ja ontelolaattatasot. Parkkikellarin katon ja osittain rakennuksen kellarin katon kantavina rakenteina ovat teräsbetonipilarit ja Deltapalkit. Contria tekee kohteeseen päärakennesuunnittelun ja elementtisuunnittelun. Kohteeseen tullaan tekemään yli 1000 elementtipiirustusta ja yli 800 ontelolaattapiirustusta. Projektin parissa Contrialla työskentelee kahdesta neljään työntekijää ja suunnittelu on aloitettu marraskuussa Suunnittelutyöhön tuo haastetta monikulmaisen tontin rajojen suuntaiset rakennuksen seinälinjat, jotka poikkeavat suorakulmaisesta. Lisäksi kohteen laajuus poikkeaa tavanomaisesta asuinrakentamisesta: projekti käsittää noin kolmen tavanomaisen asuinkerrostalon toteuttamisen yhdellä kertaa. Ett höghus med 146 bostäder byggs i Sandviken i Vasa, i hörnet av Korsholmsesplanaden och Backbrunnsvägen på tomten där Avecons kontor tidigare fanns. Byggherre är Lakea Oy och objektet heter Asunto Oy Vaasan Lakeankulma Bostads Ab. Det beräknas stå färdigt i början av år 2016 och man har för avsikt att inleda byggnadsarbetena i år. Objektet är ett bostadshöghus med 5 8 våningar. I första våningen finns kontors-, aula- och restaurangutrymmen. Under byggnaden och dess gård finns en parkeringskällare med plats för 80 bilar samt tekniska utrymmen. Våningarna ovan jord har en sammanlagt våningsyta på m 2 och källarplanet utgör m 2, varav m 2 är parkeringskällare. Byggnadens huvudstomme utgörs av väggelement av armerad betong och hålbjälklag. Som bärande konstruktioner i parkeringskällarens tak och delvis också taket i husets källare fungerar pelare i armerad betong och Deltabalkar. Contria står för objektets huvudkonstruktionsplanering och elementplanering. Objektet kräver över 1000 elementritningar och över 800 hålbjälklagsritningar. Projektet sysselsätter två till fyra anställda på Contria och planeringen inleddes i november Utmaningar i planeringsarbetet skapas av att byggnadens vägglinjer är parallella med tomtgränserna och inte i rät vinkel. Dessutom avviker objektets omfattning från konventionellt bostadsbyggande: projektet omfattar ungefär tre vanliga bostadshöghus, som byggs på en gång. 16 CONTZINE

17 PALVELUASUNNOT OSANA ASUINRAKENTAMISTA KUSTANNUSSUUNNITTELU Joel Johansson, Tuija Hiltunen, Riikka Murto-Koivisto, Tiina Mäkynen. Himalajankatu, Risuviita, Lindsvägen, Sorsatie jne. palvelutalojen suunnittelu/ rakentaminen on ollut viime aikoina vilkasta. Contria on tehnyt kustannusarvioita niin yksityisten tahojen kuin kuntienkin kohteisiin. Palveluasuntojen kustannusarviota laadittaessa on tärkeää heti alussa tietää mille kohderyhmälle asunnot ovat tulossa, koska varustelutaso vaihtelee kohderyhmittäin. Kustannuksiin merkittävästi vaikuttavia tekijöitä normaaliin asuinrakentamiseen verrattuna ovat esimerkiksi wc kalusteet ja varusteet, sprinklaus, mahdolliset potilashissit, hoitajakutsujärjestelmät jne. Tilojen jäähdytys ei vielä kuulu kaikkien palveluasuntojen vaatimustasoon, mutta tulevaisuudessa sekin lienee mahdollista. Vaikeavammaisille tarkoitetuissa asunnoissa saattaa lisäksi olla erikoisrakenteisia keittiökalusteita, erilaisia nostimia ja kuljettimia. Myös pihojen rakentamisessa voi olla kustannuksiin vaikuttavia erityistekijöitä kuten rampit ja aitaukset. Palveluasuntoja rakennettaessa tulee varautua inva mitoitukseen lähes kaikissa tiloissa ja lisäksi varusteiden säilytys vaatii tilaa, joten näiltäkin osin kustannukset ovat korkeammat normaaliasuinrakentamiseen nähden. Kustannussäästöjä haettaessa kohteen toteutusmuotoon kannattaa kiinnittää huomiota. Palveluasunnot toistuvat usein samanlaisina koko kohteessa. Toiston vuoksi kohteet ovat sopivia myös elementtirakentamiseen, jonka kautta kustannussäästöt saattavat olla mahdollisia. Pinta-alojen laskeminen liittyy olennaisesti kustannusarvioiden laadintaan, erityisesti silloin, kun kyseessä on palveluasunnot, joille haetaan ARA:n tukea. Kustannukset jyvitetään tällöin eri tilojen välille. Jako pyritään sopimaan tilaajan kanssa yhteistyössä ennen laskemisen aloittamista. SERVICEBOSTÄDER SOM EN DEL AV BOSTADSPRODUKTIONEN KOSTNADSSTYRNING Himalajagatan, Risuviita, Lindsvägen, Andvägen; planeringen och byggandet av servicebostäder har varit aktivt den senaste tiden. Contria har gjort kostnadskalkyler för både privata och kommunala objekt. När man gör kostnadskalkyler för servicebostäder är det viktigt att genast från börjat veta för vilken målgrupp bostäderna är avsedda, eftersom utrustningen varierar beroende på målgrupp. Jämfört med byggande av vanliga bostäder påverkas kostnaderna avsevärt av t ex wc-möbler och utrustning, sprinkler, eventuella patienthissar, trygghetslarmsystem och så vidare. Luftkonditionering hör ännu inte till standardkraven på alla servicebostäder, men i framtiden är det också möjligt. I bostäder avsedda för svårt handikappade kan det även finnas specialanpassad köksinredning samt olika lyft- och transportanordningar. Också vad gäller gårdsarbetena finns det eventuellt specialfaktorer som inverkar på kostnaderna, som exempelvis ramper och staket. När man bygger servicebostäder bör man förbereda sig på inva-dimensionering av nästan alla utrymmen och att utrustningens förvaring också kräver utrymme, vilket gör att kostnaderna är högre jämfört med vanligt bostadsbyggande. När man söker inbesparingar bör man fästa uppmärksamhet vid objektets utförande. Servicebostäderna är oftast identiska i hela objektet och på grund av denna upprepning lämpar sig objekten för elementbyggande, vilket kan möjliggöra inbesparingar. Ytberäkning är en väsentlig del i uppgörandet av kostnadskalkyler, i synnerhet när det gäller servicebostäder som man söker ARA-stöd för. Kostnaderna delas då upp mellan olika utrymmen. Indelningen försöker man bestämma i samarbete med beställaren redan före kostnadsberäkningen inleds. CONTZINE 17

18 POLAR MILLS UUSI HIUTALOINTILINJA Vaasassa Liisanlehdon kaupungin osassa sijaitsevalla vanhan Valion tontilla tapahtuu: Alueella nykyisin toimiva Polar Mills Oy laajentaa omistamaansa kiinteistöä uuden hiutalointilinjan vaatimilla tiloilla. Laajennusosa rakennetaan nykyisen rakennusmassan välittömään yhteyteen. Laajennus tulee olemaan yksi uusi maamerkki Vanhan Vaasan alueella rakennuksen noustessa aina 25 metriin maan pinnasta. Polar Mills Oy on tehnyt investointipäätöksensä vahvistaakseen jo vahvaa asemaansa viljateollisuudessa Suomessa sekä ulkomailla. Uusi linja on suunniteltu käyttöönotettavaksi huhtikuun alussa Rakentaminen on kohteessa aloitettu vanhojen lastauslaitureiden purkamisella sekä pohjan kaivuulla. Seuraavaksi siirrytään perustusvaiheeseen, jonka jälkeen teräsrunko alkaa rakentua. Haasteena kohteessa on korkealla työskentelyn lisäksi koko ajan käynnissä oleva tuotantoprosessi sekä siihen liittyvä saapuva ja lähtevä tavaraliikenne. Suunnittelussa on jouduttu ottamaan huomioon myös ulkomaalaisen laitesuunnittelijan tila-, reitti- ja kuormitusvaatimukset. Contria hoitaa kohteen rakennuttamis- ja valvontatehtävät. Myös kohteen pää- ja rakennesuunnittelusta vastaa Contria Oy. EN NY FLINGLINJE I stadsdelen Liselund i Vasa händer det mycket på Valios före detta tomt: företaget Oy Polar Mills Ab, som numera har verksamhet där, bygger ut sin fastighet för att få plats med en ny linje för tillverkning av flingor. Tillbyggnaden byggs i direkt anslutning till den existerande byggnadsmassan. Utbyggnadsdelar kommer att bli ett nytt landmärke i Gamla Vasa-området, eftersom den höjer sig hela 25 meter ovan mark. Oy Polar Mills Ab gjorde investeringsbeslutet för att ytterligare stärka sin redan starka position inom spannmålsindustrin både i Finland och utomlands. Man planerar att ta den nya linjen i bruk i början av april Byggnadsarbetet på plats har redan inletts med rivning av de gamla lastbryggorna och grävning för byggnadsgrunden. I följande skede gör man grundkonstruktionerna, varefter stålstommen börjar ta form. Utmanande i objektet är, förutom arbete på höga höjder, också den ständigt pågående produktionsprocessen med tillhörande inkommande och utgående godstrafik. I planeringen har man också varit tvungen att ta i beaktande den utländska processplanerarens behov vad gäller utrymme, dragningar och belastningar. Contria har hand om objektets byggherre- och övervakningstjänster. Också huvud- och konstruktionsplaneringen sköts av Contria Ab. 18 CONTZINE

19 Potretti Nimeni on Robert Back ja työskentelen Contrian RAK -toimialalla. Aloitin Contrialla harjoittelijana syksyllä 2012 ja viihdyin oikein hyvin. Jatkoin kesätyöntekijänä kesällä 2013 ja sain vakituisen työpaikan tammikuussa Työn ohessa satsaan täysillä fitness -uraan. Debyyttini tein juniorina keväällä 2013, jolloin kilpailin lajissa classic bodybuilding. Silloin tiesin, että tämä on laji, johon todella haluan satsata, joten viimeisen vuoden aikana olen panostanut 110 %:sti, jotta pääsisin kilpailemaan Suomen mestaruuskisoihin (Nordic fitness expo 2014 Lahdessa), lajina classic bodybuilding senior (+24 vuotta). Jotta pääsee kilpailemaan SM-tasolla, täytyy ensin selvitä karsinnoista. Pääsin karsinnoissa finaaliin ja päädyin viidennelle sijalle. Robert Back Onnistuin ajoittamaan huippukunnon saavuttamisen siten, että voitin SM-kisoissa pronssimitalin. Contrian ja harjoittelun ohessa johdan myös yhdessä kolmossisarusteni Camillan ja Saran kanssa omaa yritystä. Yrityksemme nimi on Trifinity training ja valmennamme urheilijoita, jotka kilpailevat tai aikovat tulevaisuudessa kilpailla. Molemmat siskoni kilpailevat myös fitness -urheilussa. Heidän lajinsa on bikinifitness. Sara voitti viime vuonna SM-kultaa omassa pituusluokassaan, ja tänä vuonna oli Camillan vuoro voittaa oman luokkansa SM-kultaa. Camilla osallistui bikini fitnessin MM-kilpailuihin Kanadassa ja voitti pronssia ollen näin kolmanneksi paras maailmassa. Fitness -maailmassa lempinimemme on The fitness triplets, mikä mielestäni on varsin osuva nimitys. Kaiken tämän lisäksi yritän viettää mahdollisimman paljon aikaa ystävien, perheen, avovaimon ja koiramme Candyn kanssa. UUTTA HENKILÖKUNTAA NYA MEDARBETARE Henkilöstö/Personalen RAK Robert Back Nuorempi suunnittelija Yngre planerare Porträttet Mitt namn är Robert Back och jag jobbar på Contrias RAK-affärsområde. Jag började på Contria som praktikant hösten 2012 och trivdes väldigt bra. Jag fortsatte sedan att sommarjobba sommaren 2013 och fick fast anställning januari Vid sidan av jobbet satsar jag helhjärtat på en karriär inom fitness. Jag gjorde min debut som junior våren 2013 där jag tävlade i grenen Classic bodybuilding. Det var då jag kände att detta var grenen jag verkligen ville satsa på. Så det senaste året har jag satsat 110% för att tävla i Finska mästerskapen (Nordic fitness expo 2014, Lahtis) i Classic bodybuilding senior klass (+24 år). För att få tävla på FM-nivå är man först tvungen att kvala in. I kvalet kom jag till final och tog femte platsen. Till FM hade jag hunnit toppa formen så pass bra att jag kammade hem bronsmedaljen. Vid sidan om Contria och egen träning driver jag även ett eget företag med mina två trillingsyskon Camilla och Sara. Vårt företag heter Trifinity training och vi coachar främst atleter som tävlar eller har planer att tävla i framtiden. Mina två systrar tävlar båda också inom Fitness. De tävlar i grenen bikinifitness. Sara vann FM guld ifjol i sin längdklass medan det i år var Camillas tur att vinna FM-guld i sin klass. Camilla tävlade den i bikinifitness VM, Kanada! Där tog hon hem bronsmedalj och kunde titulera sig som tredje bäst i världen. Inom fitnessvärlden kallas vi för The fitnesstriplets vilket jag själv anser vara ett riktigt passande namn! Mellan allt detta försöker jag spendera så mycket tid det går med vänner, familj, sambo och vår hund Candy. Kolmossisarukset Sara, Robert ja Camilla. Trillingarna Sara, Robert och Camilla. TYKY Tykypäivä Syksyinen tykypäivämme suuntautui tällä kertaa Raippaluodon Södra Vallgrundiin tutustumaan saariston luontoon. Kun maittava lohisoppa oli syöty lähdimme kiertelemään Sommarön entiselle linnakealueelle. Luontopolulla oppaat kertoivat alueen historiasta ja synnystä, samalla saimme ihailla merenrannan luontoa ja kasvillisuutta. Ryhmätehtävissä ratkoimme solmuja, tunnistelimme sieniä ja rakensimme Finn Jättejä. Päivä päättyi perinteiseen makkaranpaistoon ja voittaja joukkueen raikuviin kannatushuutoihin. Luontoretkestä jäi hyvä mieli ja varpaatkin säilyivät kuivina aamun sateesta huolimatta. Jarkko Mannersuo ja Joel Johansson. Friluftsdag På friluftsdagen denna höst gav vi oss av till Södra Vallgrund i Replot för att bekanta oss med skärgårdsnaturen. När den goda laxsoppan var uppäten gick vi på rundvandring vid Sommarös gamla fästningsområde. På naturstigen berättade guiderna om områdets historia och uppkomst, samtidigt som vi fick beundra naturen och växtligheten vid havet. Som grupparbete knöt vi upp knopar, identifierade svampar och byggde jätten Finn. Dagen avslutades traditionsenligt med korvgrillning och rungande hurrarop för det vinnande laget. Alla var nöjda efter naturutflykten och trots regnet på morgonen blev vi inte ens våta om tårna. CONTZINE 19

20 Käyntiosoite/Besöksadress Rauhankatu/Fredsgatan Vaasa/Vasa Tiedekatu Seinäjoki Postiosoite/Postadress PL/PB Vaasa/Vasa Puh/Tel +358 (0)

Vaativia maanrakennustöitä meneillään

Vaativia maanrakennustöitä meneillään CONTRIAN ASIAKASLEHTI CONTRIAS KUNDTIDNING 1/2013 Krävande markarbeten på gång Vaativia maanrakennustöitä meneillään VAASAN SÄHKÖN UUSI TOIMITALO» 04 VASA ELEKTRISKAS NYA KONTORSHUS» 05 TEKLA BIM AWARDS»

Lisätiedot

Kiinteistönomistajlle kaikki hyöty irti kuntoarvioista ja -tutkimuksista

Kiinteistönomistajlle kaikki hyöty irti kuntoarvioista ja -tutkimuksista 2/2012 ONTRIAN ASIAKASLEHTI ONTRIAS KUNDTIDNING Kaikki hyöty irti Kiinteistönomistajlle kaikki hyöty irti kuntoarvioista ja -tutkimuksista Optimal nytta Optimal nytta av konditionskarteringar och -undersökningar

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE

VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE 2011 VUOSIKERTOMUS ÅRSBERÄTTELSE TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VD:S ÖVERSIKT The ContriaWay Asiakkaille The ContriaWay tarkoittaa luotettavuutta. Pidämme lupauksemme. För kunden betyder The ContriaWay pålitlighet.

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

ASUKAS INVÅNAREN A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja ASUKAS INVÅNAREN 3 2013 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja 2 Pääkirjoitus l Ledare Asumispalveluita

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja ASUKAS INVÅNAREN 1 2014 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiot.fi 2 Pääkirjoitus l

Lisätiedot

asukas invånaren A-yhtiöt toivottaa asukkailleen rauhallista ja turvallista joulua A-bolagen tillönskar sina invånare en fridfull och trygg jul

asukas invånaren A-yhtiöt toivottaa asukkailleen rauhallista ja turvallista joulua A-bolagen tillönskar sina invånare en fridfull och trygg jul asukas invånaren www.a-yhtiot.fi 4 2012 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja A-yhtiöt toivottaa

Lisätiedot

asukas invånaren www.a-yhtiot.fi www.a-yhtiot.fi A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

asukas invånaren www.a-yhtiot.fi www.a-yhtiot.fi A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja asukas invånaren www.a-yhtiot.fi www.a-yhtiot.fi 1 2013 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja 2

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2010 > 3. > 4. Suurempi Vaasa edistää kasvua ja resursseja Ett större Vasa bidrar till tillväxt och resurser UpCode koodeja löytyy jo lenkkipoluiltakin

Lisätiedot

VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING

VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING FORUM3/2006 VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING s. 6 Maailmanperintöstatuksen uskotaan tuovan turisteja Världsarvsstatusen tros locka turister s.

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja ASUKAS INVÅNAREN 3 2014 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiot.fi Pääkirjoitus l Ledare

Lisätiedot

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET

3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET 3/2009 SEUTULEHTI REGIONBLADET Kilpailukyvyn säilyminen edellyttää uudistumista Vi behöver förnya oss för att förbli konkurrenskraftiga 2 Asiakastyytyväisyys kiinnostaa yrityksiä Kundnöjdhet intresserar

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2012

VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2012 VAASAN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI ~ VASA STADS INFORMATIONSTIDNING 1/2012 8 20 22 Lämmin ja yhteisöllinen Purola Värme och gemenskap i Bobäck Vaasa mukaan designpääkaupunkivuoteen Vasa medverkar i designhuvudstadsåret

Lisätiedot

Mikael Jakobsson, Foto/Kuva: P. Salonen

Mikael Jakobsson, Foto/Kuva: P. Salonen LEDARE PÄÄKIRJOITUS Förändringar Regeringen Katainen I har en kommunreform som en av de viktigaste strategiska åtgärderna i sitt regeringsprogram. Behovet av en reform är uppenbar. Vi står infor stora

Lisätiedot

asukas invånaren A-yhtiöt 45 vuotta asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

asukas invånaren A-yhtiöt 45 vuotta asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja asukas invånaren 3 2010 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-yhtiöt 45 vuotta asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiot.fi www.a-bolagen.fi

Lisätiedot

VUOSIKIRJA 2011-2012 ÅRSBOK. Yrkeskunskap. som inte rostar

VUOSIKIRJA 2011-2012 ÅRSBOK. Yrkeskunskap. som inte rostar VUOSIKIRJA 2011-2012 ÅRSBOK Yrkeskunskap som inte rostar Vaasan ammattiopisto, 12. toimintavuosi Vaasan ammattiopisto on Vaasan kaupungin omistama kaksikielinen oppilaitos. Suomen ja ruotsin lisäksi opetusta

Lisätiedot

FORUM3/2005. s. 16. s. 23. s. 4. s. 10. Urheiluakatemia kannustaa nuoria tuloksiin urheilussa ja opinnoissa

FORUM3/2005. s. 16. s. 23. s. 4. s. 10. Urheiluakatemia kannustaa nuoria tuloksiin urheilussa ja opinnoissa FORUM3/2005 VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING Urheiluakatemia kannustaa nuoria tuloksiin urheilussa ja opinnoissa Idrottsakademin sporrar till

Lisätiedot

VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING. Monien mahdollisuuksien maailmanluonnonperintökohde

VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING. Monien mahdollisuuksien maailmanluonnonperintökohde FORUM2/2007 VAASANSEUDUN KEHITYS OY:N TIEDOTUSLEHTI - VASAREGIONENS UTVECKLING AB:S INFORMATIONSTIDNING s. 3 Monien mahdollisuuksien maailmanluonnonperintökohde Möjligheternas världsnaturarv s. 12 s. 8

Lisätiedot

Sisällysluettelo Innehåll. Toimitusjohtajan katsaus 4 5 Verkställande direktörens översikt. Miksi fuusio? 6 7 Varför fusion?

Sisällysluettelo Innehåll. Toimitusjohtajan katsaus 4 5 Verkställande direktörens översikt. Miksi fuusio? 6 7 Varför fusion? Sisällysluettelo Innehåll Toimitusjohtajan katsaus 4 5 Verkställande direktörens översikt Miksi fuusio? 6 7 Varför fusion? Varuboden-Oslan toimialue 8 9 Varuboden-Oslas verksamhetsområde Marketkauppa 10

Lisätiedot

Mikael Jakobsson, Foto/Kuva: P. Salonen

Mikael Jakobsson, Foto/Kuva: P. Salonen LEDARE PÄÄKIRJOITUS Tillsammans klarar vi det I skrivande stund har stadsstyrelsens budgetförslag för år 2013 just blivit klart. Förslaget vandrar nu vidare för att behandlas i december av stadsfullmäktige.

Lisätiedot

BETONIUUTISET. YBT:n kokemusta arvostetaan kaivosten rakennusprojekteissa. Näyttävä kauppakeskus Masto Raaheen. Outokummun F3-laajennusprojekti.

BETONIUUTISET. YBT:n kokemusta arvostetaan kaivosten rakennusprojekteissa. Näyttävä kauppakeskus Masto Raaheen. Outokummun F3-laajennusprojekti. BETONIUUTISET YBT Oy:n asiakaslehti 8 2012 Agnico-Eagle Finland Oy:n Kittilän Suurikuusikon kultakaivos YBT:n kokemusta arvostetaan kaivosten rakennusprojekteissa s 4-5 Näyttävä kauppakeskus Masto Raaheen

Lisätiedot

s. 4-5 s. 8-9 s. 12 Uimahalli uudistuu Simhallen förnyas Pitsitehtaasta tuli koti Spetsfabriken blev ett hem Vaasan Marssi 9. - 11. 8.

s. 4-5 s. 8-9 s. 12 Uimahalli uudistuu Simhallen förnyas Pitsitehtaasta tuli koti Spetsfabriken blev ett hem Vaasan Marssi 9. - 11. 8. Kaupungin tiedotuslehti - Stadens informationstidning Uimahalli uudistuu Simhallen förnyas s. 4-5 Pitsitehtaasta tuli koti Spetsfabriken blev ett hem s. 8-9 Vaasan Marssi 9. - 11. 8. 2002 s. 12 2/2002

Lisätiedot

STADEN KAUPUNKI PERSONALTIDNING HENKILÖSTÖLEHTI 1 / 2011

STADEN KAUPUNKI PERSONALTIDNING HENKILÖSTÖLEHTI 1 / 2011 STADEN KAUPUNKI PERSONALTIDNING HENKILÖSTÖLEHTI 1 / 2011 LEDARE PÄÄKIRJOITUS I skrivande stund stundar det till regeringsförhandlingar. Regeringssonderaren, samlingspartiets ordförande Jyrki Katainen,

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. Asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. Asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja ASUKAS INVÅNAREN 3 2012 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT Asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiot.fi Pääkirjoitus l Ledare

Lisätiedot

Våren har kommit till Jakobstad

Våren har kommit till Jakobstad 1 LEDARE, GÖRAN HONGA, stadsdirektör Tack för god budgetdisciplin Foto/kuva: Pirjo Salonen Våren har kommit till Jakobstad med kraft. Jag skriver denna ledare dagen efter första maj och nyss hemkommen

Lisätiedot

Både ljusglimtar och nödvändigt anpassningsjobb. Sekä valonpilkahduksia että välttämätöntä sopeuttamistyötä LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 2/2014

Både ljusglimtar och nödvändigt anpassningsjobb. Sekä valonpilkahduksia että välttämätöntä sopeuttamistyötä LEDARE PÄÄKIRJOITUS STADEN/KAUPUNKI 2/2014 LEDARE PÄÄKIRJOITUS Både ljusglimtar och nödvändigt anpassningsjobb Den lågkonjunktur som fick sin början med Lehman Brothers fall hösten 2008 fortgår fortfarande. Finanskrisen har fått tilläggskryddor

Lisätiedot

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja

ASUKAS INVÅNAREN. www.a-yhtiot.fi A-YHTIÖT. asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja ASUKAS INVÅNAREN 2 2014 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-YHTIÖT asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiot.fi Pääkirjoitus l Ledare

Lisätiedot

Ehdotukseen eläkeuudistuksesta helppo sitoutua. Det är enkelt att förbinda sig vid pensionsreformförslaget s. 4

Ehdotukseen eläkeuudistuksesta helppo sitoutua. Det är enkelt att förbinda sig vid pensionsreformförslaget s. 4 Harrastukset Purseri Vappu Klemetti vaeltaa ja valokuvaa Lapissa s. 18 Hobbyer Pursern Vappu Klemetti vandrar och fotograferar i Lappland s. 19 MERIMIESELÄKEKASSAN ASIAKASLEHTI SJÖMANSPENSIONSKASSANS KUNDTIDNING

Lisätiedot

Ben Griep / Gerd Sunngren

Ben Griep / Gerd Sunngren 1 Ben Griep / Gerd Sunngren LEDARE Jakobstadsanda I skrivande stund har jag nu verkat 3 månader i Jakobstad som återflyttare efter 20 år i förskingringen. Det har varit en verkligt givande men samtidigt

Lisätiedot

Kongolainen Mokambo on yksi Kauniaisiin saapuneista kiintiöpakolaisista. LUE LISÄÄ SIVUILTA 8 9

Kongolainen Mokambo on yksi Kauniaisiin saapuneista kiintiöpakolaisista. LUE LISÄÄ SIVUILTA 8 9 Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 10/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla ARKKITEHTITOIMISTO ARKITEKTBYRA STEFAN AHLMAN Mitä

Lisätiedot

asukas invånaren www.a-yhtiöt.fi www.a-bolagen.fi

asukas invånaren www.a-yhtiöt.fi www.a-bolagen.fi asukas invånaren 1 2010 A-yhtiöiden tiedotusja sidosryhmälehti A-bolagens info- och intressenttidning A-yhtiöt asumispalveluja vauvasta vaariin - asumisen vahva osaaja www.a-yhtiöt.fi www.a-bolagen.fi

Lisätiedot