Paperikonetekninen julkaisu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paperikonetekninen julkaisu"

Transkriptio

1 Paperikonetekninen julkaisu

2 2 NIPPI VOL. 29 NO

3 Teekkarisanat Nippi-lehden 29. vuosikerta on ilmestynyt ja vuoden 2013 Nippiryhmän työ on valmis. Opintomatka suoritettiin onnistuneesti Etelä- Amerikkaan, jossa tutustuimme paikalliseen paperi -, kaivos- ja vesivoimateollisuuteen. NIPPI-lehti 29. vuosikerta Numero 1/2013 JULKAISIJA Paperikoneteekkarit Oulun yliopisto Konetekniikan osasto PL OULUN YLIOPISTO Opintomatkamme vierailut alkoivat Buenos Airesista, jossa tutustuimme paikalliseen pakkauspahvia valmistavaan tehtaaseen. Matkamme jatkui lautalla Uruguayhin, missä vierailimme UPM:n sellutehtaalla Fray Bentosissa ja Stora Enson uuden sellutehtaan rakennustyömaalla Coloniassa. Stora Enson rakennustyömaalla opimme paikallisen ja suomalaisen työskentelykulttuurin sekä - tapojen eroja. Seuraavaksi pääsimme tutustumaan maailman toiseksi suurimpaan vesivoimalaan Itaipuun Brasilian ja Paraguayn rajalla. Matkan viimeiset vierailut olivat Sao Paulossa Brasiliassa. Tutustuimme Metson kaivoteollisuuden välineitä tekevään tehtaaseen, sekä paikalliseen tissue-paperia valmistavaan tehtaaseen. Viimeinen kohde oli Voith:in paperikoneita ja vesivoimalaitosten turbiineja valmistava tehdas. Matka oli erittäin opettavainen teollisuuden, mutta myös paikallisen kulttuurin osalta. Kiitämme kaikkia yhteistyökumppaneita tämän ainutlaatuisen ja opettavaisen matkan mahdollistamisesta. Opintomatka antoi tietoa ja kokemusta, sekä paremmat mahdollisuudet työskennellä paperiteollisuuden parissa Suomessa ja ulkomailla. Oulun paperikoneteekkarit Markku Pekkala TOIMITUS Antikainen Eino (assistentti) Hautamäki Jarkko Honkaniemi Samuli Jokelainen Tero Kemppainen Wiljam Kotisaari Ville Muhonen Tiia Pekkala Markku Ukkola Jussi Uusi-Hallila Senni PAINO Erweko Oy Oulu Sisällysluettelo Teekkarisanat... 3 Mille tekniikan alalle kannattaa kouluttautua?... 4 Toimituksen opintomatka eukalyptuksen ihmemaihin...10 Kunnonvalvonnan kehittyminen viime vuosikymmeninä...18 Randaxin suorakäyttömoottorista lupaavat kokemukset...24 World s fastest coated board machine offers exciting opportunities for Ji an Group...26 ISSN NIPPI VOL. 29 NO

4 Oulun yliopisto Juhani Niskanen Professori Mille tekniikan alalle kannattaa kouluttautua? Tekniikasta kiinnostuneet nuoret ihmiset ovat opiskelualaansa valitessaan vaikean ongelman edessä. Heidän tulee tehdä valinta siitä, mitä kannattaa opiskella. Valinta vaikuttaa heidän koko työuraansa ja sillä voi olla heille vuosikymmenien vaikutus. Valintaa vaikeuttaa vielä se, että ennen opintoja oma asiantuntemus on vähäistä. Kuinka opintojaan aloittava nuori voisi tehdä rationaalisia päätöksiä opintoalasta, kun asiantuntijatkaan eivät näytä pystyvän ennustamaan, mitkä alat ovat elinvoimaisia ja mitkä hiipuvat. Tällaisessa tilanteessa ei olekaan ihme, että opintoalavalintoihin näyttää vaikuttavan muoti, hetkelliset uutiset yksittäisten yritysten toimista ja sen kaikkitietävän naapurin vakuuttelut. Ikuisuusongelma, ennustamaton rakennemuutos 4 Teknologinen kehitys tuo tullessaan uusia ratkaisuja vanhoihin ongelmiin ja tarpeisiin. On selvää, että jotkut alat väistyvät uusien tieltä. Autojen tullessa laajaan käyttöön, ei enää kannattanut keskittyä hevoskärryjen osaajaksi. Kehitys ei kuitenkaan aina jatku siihen suuntaa kuin juuri nyt näyttää tapahtuvan. Esimerkiksi kaivosteollisuutta pidettiin Suomessa hiipuvana alana. Alalle oli vaikeaa saada opiskelijoita ja alan koulutus oltiin jo lopettamassa koko maassa. Nyt ala kuitenkin on vahvassa kasvussa ja alan koulutuksen ja tutkimuksen järjestämisestä kilpaillaan. Vastaavasti terästeollisuuden merkitystä vähäteltiin ja sen tutkimus ja koulutus pieneni vuosikymmeniä länsimaissa. Ala on kuitenkin elpynyt. Onko kysymyksessä pysyvä muutos vai globalisaatioon liittyvä lyhytkestoinen vaihe? Sitä eivät asiantuntijatkaan pysty kertomaan. Se kuitenkin tiedetään, että ihmiset kuluttavat tavaroita, joita tehdään erilaisista materiaaleista. Historia osoittaa myös sen, että mitä ihmiset ovat tottuneet saamaan, niin siitä he eivät hevin luovu. Informaatioteknologian alalla koettiin Suomessa ennen näkemättömän nopea kasvu. Kaikki halusivat uskoa kasvun jatkuvan ja alasta muodostuvan Suomelle muut alat korvaava runsauden sarvi. Tutkimuspanostus ja koulutus alalle kasvatettiin nopeasti hyvin suureksi ja opiskelijoita alalle houkuteltiin niin, että muut alat kärsivät vanhanaikaisuuden leimasta ja opiskelijapulasta. Nyt ollaan sitten tilanteessa, jossa IT-alan ihmisiä muuntokoulutetaan takaisin perinteisille aloille. Pitäisiköhän tästä oppia jotain? Vaikka ihmisillä on taipumus uskoa juuri nykyhetkellä vallitsevan tilanteen jatkuvan pysyvästi, niin on olemassa esimerkkejä selvästä analyyttisyyden puutteesta ja huonosta historian tuntemuksesta. Laman kurittaessa Suomea 90-luvulla, väheni rakentamisen tarve hetkellisesti hyvin alas. Tehtiin johtopäätös, että rakentaminen jää pysyvästi vähäiseksi ja alan koulutukseen tehtiin peruuttamattomia supistuspäätöksiä. Nyt sitten nähdään, että rakentamisen tarve on ikuinen, mutta alalla on voimakkaita suhdannevaihteluita. Lapsikin ymmärtää, että näin on aina ollut ja tulee aina olemaan. Ala kärsii nyt osaajapulasta ja ihmiset maksavat tuottavuutta ja osaamista menettäneen alan tuottamista kalliista asunnoista ja joutuvat sietämään kaikenlaisista laatupuutteista. Virheitä ei kuitenkaan haluta myöntää eikä vääriä päätöksiä korjata. Paperiteollisuuteen on viime aikoina liittynyt Suomen kannalta ikäviä uutisia. Tehtaita on suljettu eikä uusien rakentamisesta ole merkkiäkään. Syynä on tuotannoin siirtyminen kehittyviin maihin ja informaatioteknologian aiheuttama painotuotteiden kysynnän lasku. Kannattaako kenenkään siis enää kouluttautua alalle ja pitäisikö alan ja siihen liittyvän klusterin tutkimus ja koulutus ajaa alas. Siitä seuraavassa. NIPPI VOL. 29 NO

5 Suhdanneherkkä ala, mutta rakenteet kuitenkin varsin pysyviä Paperiteollisuus kilpailee globaaleilla markkinoilla, joissa tuotteiden hinnat määräytyvät markkinoilla. Nyt kun alalla on pienentyneen, mutta ei loppuneen, kysynnän takia ylitarjontaa, näkyy tämä hintatasossa. Hinnat ovat laskeneet tasolle, jossa osa tuotannosta on muuttunut kannattamattomaksi ja tuotantokapasiteettia joudutaan sopeuttamaan. Tämä näkyy kilpailukyvyttömimpien tehtaiden sulkemisina. Aikanaan tarjonta kuitenkin kohtaa kysynnän ja jäljelle jäänyt teollisuus muuttuu taas kannattavaksi. Kysymys meidän suomalaisten kannalta on siitä, kuinka kauan siihen kuluu aikaa ja miten varmistetaan se, että supistukset kohdistuvat mahdollisimman vähän Suomeen. Vastaus on, että ei tässä onnistuta ainakaan omaa osaamistamme huonontamalla. Osaamiseen puolestaan vaikutetaan alan tutkimuksella ja koulutuksella, mutta myös sillä, miten ala kykenee houkuttelemaan lahjakkaita ihmisiä. Ne tehtaat, joita on suljettu, ovat olleet jopa yli sata vuotta vanhoja. Joillakin paikkakunnilla Etelä-Amerikassa olosuhteet ohjaavat erilaiseen tuotantoon Paperiteollisuudesta löytyy monipuolista osaamista vaativia kohteita tämä on ollut shokeeraavaa, sillä näitä tehtaita on totuttu pitämään muuttuvassa maailmassa kaikkein pysyvimpinä toimijoina. Toisaalta voidaan ajatella myös niin, että uudehko paperitehdas toimii vielä hyvin pitkän aikaa, jopa useiden sukupolvien ajan. Esimerkiksi kaivosteollisuudessa uusi kaivos toimii tyypillisesti vain kymmenen, kaksikymmentä vuotta. It-teollisuudessa tehdas saatettiin sulkea ennen kuin tuotanto oli saatu kunnolla käyntiin. Paperiteollisuus on siis pääomavaltaisuudesta johtuen varsin pysyvää, vaikka alan rakenteet muuttuvatkin. Uudehkossa paperitehtaassa, joita suomalaiset tehtaat pääosin ovat, tehdään paperia ja kartonkia vielä pitkälle tulevaisuuteen ja niissä tulee työskentelemään nyt alaansa miettivät ihmiset. NIPPI VOL. 29 NO

6 Paikallista opastusta opiskelijoille Kysymys ei ole alavalinnasta, vaan osaamisvalinnasta Kukaan ei voi luvata juuri millekään tekniikan alueelle varmaa pysyvyyttä. Se johtuu tekniikan sisään rakennetusta ominaisuudesta tuottaa uusia ratkaisuja vanhoihin tarpeisiin, kuten johdannossa jo mainittiin. Osaaminen sen sijaan tarkoittaa sitä, että se on universaalia ja sitä voidaan hyödyntää monilla eri tuotannon aloilla. Osaamista on teknologiaosaamisen lisäksi myös liikkeenjohto, markkinointi, kansainvälisyys jne. Paperiteollisuus ja siihen liittyvä muu teollisuus ovat osaamismielessä erittäin hyviä aloja kehittää ja ylläpitää osaamistaan. Näihin aloihin liittyy myös runsaasti tulevaisuuspotentiaalia. 6 Metsäklusteri, joka käsittää paperiteollisuuden ja siihen liittyvät muut alat kuten koneenrakennus ja kemian teollisuus, on kansainvälistynyt jo vuosikymmeniä sitten. Alalla saatua kokemusta voidaan hyödyntää laajasti muillakin teollisuuden aloilla kuten prosessiteollisuus yleensä, kaivosteollisuus ja tuotantovälineteollisuus. Metsäklusterista saatu osaaminen on edustanut pitkään kilpailluilla markkinoilla kypsynyttä tasoa, jota voidaan soveltaa niin eri tehtäviin kuin eri teknologioitakin vaativiin sovelluskohteisiin. Metsäteollisuuden uskotaan vähitellen kehittävän alaksi, joka osaltaan tulee ratkaisemaan ihmiskunnan suuria kysymyksiä kuten bioenergian tuotanto, kierrätys ja monipuolisista bioraaka-aineista saatavien aineiden hyödyntäminen lukuisissa tuotteissa kestävällä tavalla. Mikä olisi parempi paikka hankkia valmiuksia tulevaisuuden teollisuuteen kuin toimiminen alalla, josta se tulee todennäköisesti alkamaan. Paperiteollisuuden koneet, laitteet ja tuotantojärjestelmät sekä näiden kansainväliseen toimitusketjuun liittyvä osaaminen ovat jo pitkään edustaneet alansa huippuosaamista. Tämä johtuu siitä, että alan laitteilta vaaditaan erityisen suurta luotettavuutta ja tuotantokapasiteettia. Edelleen paperinvalmistus puusta korkealuokkaiseksi lopputuotteeksi vaatii hyvin monien erilaisten teknologioiden kirjon. Prosessi on pitkä ja monivaiheinen. Kuhunkin vaiheeseen liittyy ongelmia, jotka on vuosikymmenien kuluessa ratkaistu erilaisilla teknologioilla. Luettelo teknologioista, jotka ovat tulleet Suomeen paperiteolli- NIPPI VOL. 29 NO

7 suuden koneiden kautta on pitkä: automaatiojärjestelmät, materiaaliosaaminen erityisesti korrodoivissa ja väsyttävissä olosuhteissa, kulutusta kestävien keraamien monipuolinen käyttöönotto, värähtelyongelmien analyysimenetelmät, lujuuslaskentamenetelmät, tuotetiedonhallinta, teollisuushydrauliikan sovellukset jne. Paperiteollisuuden koneiden osaaminen antaa pääsylipun melkein mille tahansa koneenrakennuksen alalle. Kehitys ei suinkaan ole pysähtynyt tähän. Alan teollisuuden rakennemuutos on tuonut uusia haasteita, joita tullaan ratkomaan myös teknologisin keinon. Tulevaisuuden paperikoneet käyttävät uudenlaisia raaka-aineita, kuluttavat vähemmän energiaa, ovat entistä ympäristöystävällisempiä ja toimivat logistisesti uudenlaisessa ympäristössä ja ovat entistä kustannustehokkaampia. Näiden ominaisuuksien kehittäminen vaatii jatkossakin koneenrakennuksen huippuosaamista ja kehitys jatkuu vuosikymmeniä. Tässäkin voi todeta, että kannattaa toimia alalla, joka on kehityksen kärjessä. Osaamistaan voi sitten hyödyntää siinä teollisessa ympäristössä, johon kehitys johtaa. Edelleen voidaan todeta, että tulevaisuuden koneenrakennuksen selkärangan muodostavat todennäköisesti juuri ne yritykset joihin teknologinen osaaminen kumuloituu ja joissa tulevaisuuden haasteisiin ollaan ensimmäisenä vastaamassa. Vastaus otsikon kysymykseen Oma uransa kannattaa valita alalta, joka kiinnostaa. Kiinnostus synnyttää oppimismotivaation ja se edelleen oppimisen ja osaamisen. Yliopistokoulutuksen avulla annetaan perusvalmiuksia osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Toimimalla alalla, jossa osaaminen kehittyy, tulee samalla turvanneeksi oman tulevaisuutensa. Jos vasta valmistunut saa ensimmäisen työpaikkansa, niin kuinka jatkuvasti sitä parantamalla asemaansa voisi huonontaa. Metsäklusteri on Suomessa erittäin monipuolisen osaamisen ytimessä. Tulevaisuuden muutospaineet ja kehitys ei suinkaan tee siitä osaamisen kaatopaikkaa, vaan ala tarvitsee parhaan ja ajanmukaisimman osaamisen, jotta siitä kehittyisi sellainen mihin sillä näyttäisi olevan potentiaalia. Tähän kehitykseen me voimme itse vaikuttaa ainakin siten, että juuri me suomalaiset johdamme kehitystä. Tähän me tarvitsemme suomalaisia osaajia myös jatkossa. NIPPI VOL. 29 NO

8 8 NIPPI VOL. 29 NO

9 NIPPI VOL. 29 NO

10 Oulun yliopisto Eino Antikainen Tohtorikoulutettava Toimituksen opintomatka eukalyptuksen ihmemaihin Argentiina ja Buenos Aires Matkamme alkoi keskiviikkona 3.4. klo:7.00 Helsinki-Vantaan lentoasemalta kohti Argentiinaa ja Buenos Airesia. Tiedossa oli ensin parin tunnin lento Amsterdamiin ja reilun tunnin mittaisen vaihdon jälkeen puuduttavan pitkä 14 tuntinen lento Buenos Airesiin. Perille saavuimme samana päivänä paikallista aikaa klo:19.05, pitkän matkapäivän päätteeksi ohjelmassa oli iltapalalla käynti ja aikainen nukkumaanmeno. Ensimmäisenä kokonai sena päivänä eli torstaina pääsiäinen näkyi vielä katolilai sessa maassa ja tehtaat eivät ottaneet vierailijoita vastaan, joten ehdimme käydä katselemassa Buenos Airesin nähtävyyksiä sään suosiessa pohjoisesta tulleita matkaajia auringolla ja noin 20:llä lämpöasteella. Kävely kierroksen aikana kaupungilla vastaan tulivat mm. presidentin palatsi, Recoletan vanha kaupunginosa sekä satamaalue upeine siltoineen. Vierailuohjelmamme alkoi perjantai aamuna käynnillä Suomen suur lähetystössä, jossa saimme kattavan esittelyn Argentiinan kulttuurista ja elämänmenosta suurlähettiläs Jukka Siukosaarelta. Lisäksi Finpro Ilkka Cafferata kertoi Argentiinan teollisuudesta, sen tämänhetkisestä tilasta sekä maan yleisestä taloudesta. Näin ollen saimme hyvät perustiedot yleisellä tasolla Argentiinasta ennen varsinaisia yritysvierailuja. Suurlähetystöstä suuntasimme suoraan paikalliselle Zucamorin konversiotehtaalle eli toisin sanoen tehtaalla valmistettiin sinne toimitettavasta liner kartongista pahvilaatikkoja. Tehtaalla valmistettiin pakkaus kartonkia tekemällä flutingkerros eli aaltopahvikerros erikoistelan avulla ja liimaamalla siihen ensi toinen linerpinta ja heti perään vielä toinenkin pinta. Näin saatiin aikaiseksi kaikkien tuntema pahvilaatikoissa käytettävä pahvil evy, jossa on kaksi sileätä pintaa ja välissä aaltopahvikerros. Pahvilevyjen valmistuksen jälkeen levyt kuljetettiin linjastoille, joissa niihin tehtiin tarvittavat painatukset, leikkuut sekä taitokset ja lopuksi reunojen yhteenliimaus, jotta linjaston jälkeen laatikkon oli mahdollista taitella käsin lopullisen käyttötarkoituksen vaatimaan muotoon. Kuulostaa helpolta mutta mainittakoon, että kyseisellä tehtaalla erilaisia pahvilaatikkomalleja on tuhansia kun huomioidaan eri variaatiot pahvin ominaisuuk sissa, laatikkojen koossa sekä painatuksissa. Lauantaina ohjelmaksemme muodostui pitkä päiväkävely La Bocan vanhalle asuinalueelle, joka voi olla joillekin tuttu legendaarisen Diego Maradonan kasvattajaseuran Boca juniorsin kotipaikkana. Kyseisellä värikkäiden talojen täyttämällä alueella oli lauantaina melkoinen markkinatunnelma. Myyntikojujen täyttämät kujat, raikasivat livemusiikkia ja siellä täällä pyörähteli pareja tangoa tanssien. 10 Nippi-ryhmä vierailulla Zucamorin tehtaalla Buenos Airesissa NIPPI VOL. 29 NO

11 Sellua Uruguaysta Sunnuntaiaamun valjetessa suuntasimme Buenos Airesin satamaan josta käynnistyi lautamatka Uruguayn puolelle Colonia del Sacramentoon. Tunnin lautta matkan jälkeen hyppä simme pikku bussiin Coloniassa ja lähdimme kohti pohjoista ja monelle suomalaisen median kautta tutuksi tullutta Fray Bentosia. Saavuttuamme Fray Bentosiin kävimme kävellyllä kaupungilla ja huomasimme, että UPM:n sellutehtaan kupeessa sijaitsee Fray Bentosin noin asukkaan viihtyisä pikkukaupunki. Maanantaiaamuna ohjelmisto alkoi klo:7.30 jolloin suuntasimme parin tunnin ajomatkan päähän UPM:n eukalyptus plantaasille katsomaan, miten paperiteollisuudelle elintärkeää raaka-ainetta tuotetaan ja millaisilla välineillä plantaaseja hoidetaan sekä hakkuut suoritetaan. Saimme kattavan tietopaketin maaperän hoidosta, istutuksista sekä kävimme katsomassa hakkuu työmaata ja tutustuimme yksityiskohtaisesti työkoneisiin. Hieman ennen puolta päivää pikkubussimme keula kääntyi takaisin kohti Fray Bentosia kun lähdimme katsomaan, kuinka plantaaseilta Raaka-ainetuotantoa eukalyptusplantaasilla kaadetuista puista tehdään sellua. Fray Bentosissa teimme kattavan kierroksen läpi koko sellutehtaan ja ainoastaan muutamia vuosia vanha sellutehdas teki ryhmäämme vaikutuksen modernisuudellaan sekä suomalaisesta näkökulmasta mielenkiintoisella poikkeavuudella, sillä lähes kaikki tuotantolaitteistot olivat ulkona taivasalla. Lisäksi kierroksen aikana tehtaalla pisti silmään useita suomalaisia elementtejä joten voisi sanoa, että suomalainen kädenjälki näkyi selvästi tehtaan suunnittelussa. Perusteellisen UPM:n tehtaalta voi nähdä Uruguayn ja Argentiinan rajasillan NIPPI VOL. 29 NO

12 1300 henkilöä vetävässä työmaaruokalassa huomasimme alueella olevan työvoiman määrän vaikkakin ruokailu toimikin porrastetusti. Vierailun jälkeen suuntasimme Colonia del Sacramentoon yöksi, josta myös suurin osa ra ken nus työ maan työn tekijöistä kulki töissä. Kolmen valtion rajalla Montes del Platan tehtaalla rakennustyöt olivat vauhdissa tehdaskierroksen päätteeksi pääsimme vielä katsomaan näkymiä koko tehtaan korkeimmalta kohdalta eli soodakattila rakennuksen katolta. Näkymät olivat huikeat kattaen koko sellutehtaan alueen sekä Fray Bentosin kaupungin. Vierailun aikana esille tulleet asiat sekä yleiset olosuhteet otettuna huomioon voitaneenkin todeta, että suomalainen media osaa tuoda negatiiviset asiat selkeästi esiin, mutta usein hieman hatarin pohjatiedoin. Ainakin oma mielikuva kyseisestä alueesta muuttui täysin paikan päällä verrattuna aikaisemmin kotimaisesta mediasta saatuun mielikuvaan. Loistavasta vierailusta ja erinomaisista järjestelyistä täytyykin tässä yhteydessä vielä esittää suuri kiitos UPM:lle. varsinkin paikallisen rakennusliiton sekä ammatti järjestöjen toiminta kuulosti varsin mielen kiintoiselta lakkoineen ja muine ongelmineen. Haasteista ja kapuloita rattaisiin laittavista järjestöistä huolimatta tehtaan on tarkoitus käynnistyä vielä tämän vuoden puolella. Rakennustyömaalla oli mahtava nähdä kuinka valtavan kokoisen sellutehtaan kaikki osa-alueet olivat pikku hiljaa rakentumassa yhdeksi suureksi kokoinaisuudeksi kaikkien alueella toimivien yritysten yhteistyön tuloksena. Vierailun päätteeksi ruokaillessamme työmaa-alueen Keskiviikkona palasimme lautalla takaisin Buenos Airesiin, josta jatkoimme seuraavana päivänä kolmen valtakunnan rajalle Foz Do Iguacuun. Argentiinan, Paraguayn ja Brasilian rajalla sijaitseva kaupunki on tunnettu valtavista Iguacun vesiputouksista, jotka ovat vesimäärältään maailman isoimmat. Kävimme tietenkin ihailemassa putouksia sekä Argentiinan että Brasilian puolelta ja täytyy myöntää, että virtaavan veden valtava voima veti pohjoisen pojat hetkeksi hieman sanattomiksi. Virtaavan veden määrä on 10 miljoonaa litraa sekunnissa, joka antaa mielikuvan minkä kokoluokan putouksista on kyse. Tosin toisena päivänä siihen saakka hymyillyt ilmojen herra käänsi selkänsä heti kertaheitolla Tiistaiaamuna lähtö oli jälleen suhteellisen varhainen bussin startatessa klo:7.15 kohti Montes del Platan sellutehdas työmaata Punta Pereirassa. Montes del Platan tehdas on Stora Enson ja Araucon yhteistyöprojektina toteuttama sellutehdas, jonka tulee olemaan tuotanto kapasi teettinsa puolesta Fray Bentosia suurempi. Vierailulla pääsimme näkemään rakennusvaiheessa olevan sellutehtaan ja kuulemaan rakennus projektissa esiintyneet haasteet ja vastoin käymiset, 12 Kahlitsettoman veden voima on Iguacussa valtava NIPPI VOL. 29 NO

13 Itaipun voimalaitos on valtavan kokoinen huipputekninen rakennelma niin, että vettä tuli myös putousten ulkopuolella sekä pysty että vaakatasossa. Putousten ihailemisen lisäksi vierailimme Paraguayn ja Brasilian yhteis projektina valmis tuneessa Itaipun vesi voimalaitoksessa joka sijaitsi Paraguayn ja Brasilian välisessä rajajoessa ja on maailman suurin vesivoimalaitos MW:n tuotannollaan. Itaipun voimalaitos käsittää 18 turbiinia ja on jo pelkkänä rakennelmana todella vaikuttava. Pato on mitoiltaan 196 metriä korkea ja 7920 metriä leveä. Jotakin rakennelman kokoluokasta kertonee se, että joidenkin tietojen mukaan padon murtuessa puolet Argentiinasta hautautuisi veden alle tunneissa. Pääsimme käymään voima laitoksen sisä tiloissa katsomassa tur biineja sekä voima laitoksen ohjaamoa. Samalla kuulimme voimalaitoksen rakennus projektin vaiheista, hauskana yksityis kohtana keskellä voima laitosta sijaitseva valtakuntien rajaviiva. Vierailun jälkeen paluu matkalla Foz Do Iguacuun pistäytyimme nopeasti Paraguayn puolella rajakaupunki Ciudad del Estessä, jota voisi kuvailla yhdellä sanalla kaootti seksi otettaessa huomioon liikenne sekä muu elämänmeno. Nopean pistäytymisen jälkeen palasimme takaisin Brasiliaan ja Foz Do Iguacuun. Pilvenpiirtäjäviidakko Lauantaiaamuna lähdimme Iguacusta aikaisella klo:6.00 lennolla Sao Pauloon jossa seuraavat vierailukohteemme odottivat. Viikonlopun ollessa kyseessä kiersimme lauantaina ja sunnuntaina katselemassa Sao Paulon nähtävyyksiä, joista voitanee mainita vanha kauppahalli Mercado Muncipal ja Avenida Paulista eli keskuskatu kauppa keskuksineen sekä virastotaloineen. Tosin tässä vaiheessa ilmojen herra oli hylännyt ryhmämme kokonaan tarjoten ainoastaan suhteellisen rivakoita sadekuuroja ja pilvistä keliä. Maanantaina lähdimme jälleen puoli kahdeksan aikoihin pikkubussilla kohti seuraavaa vierailua, joka sijaitsi puolentoista tunnin ajomatkan päässä Sorocabassa. Sorocabassa vierailimme Metsolla, jossa toimivat Metson telahuolto sekä kaivostoimintaan suunnattujen murskainten valmistus. Ensin kuulimme esitykset Metso Paperin toiminnasta Brasiliassa sekä myös Metson Mineralsin eli kaivospuolen toiminnasta. Esityksien jälkeen Tutustuminen telahuoltoon NIPPI VOL. 29 NO

14 Lisäksi kävimme tutustumassa myös vanhempiin Beloitin ja Voithin koneisiin, jotka olivat edelleen tuotantokäytössä. Tissue paperikoneen saloja selvittämässä kävimme tehdas kierroksella katsomassa tuotanto tilat, tutustu massa telojen kunnosta miseen vaadittaviin laitteistoihin ja kunnostettavalle telalle tehtäviin toimenpiteisiin. Telahuoltoon tutustumisen jälkeen kävimme katsomassa myös murskainten ja muiden kaivospuolen osien valmistusta kuten kulutuskumityynyjen valamista. Tehdaskierrosten jälkeen vuorossa oli paluu Sao Pauloon. Tiistaina startti oli jo totuttuun tapaan klo 7.30 kun lähdimme puolentoista tunnin ajomatkan päähän paikalliselle Santher:in 14 tissue-paperitehtaalle. Santherin tehtaalla kävimme katsomassa tehtaalla olevaa verrattain uutta Metson tissue-paperikonetta ja tutustuimme tissue-paperin valmistuksen saloihin, joka poikkesi perinteisestä tissue valmistuksesta siinä, että Santherin tuote valikoima valmis tetaan pelkäs tään euka lyptus kuitua käyttämällä. Yrityksen yleisesittelyn jälkeen kävimme kokoushuoneessa läpi Metson koneen ominaisuudet yksityiskohtaisesti. Esitysten jälkeen siirryimme tuotanto tiloihin jossa Metson koneen toimintaa tuotannossa. Mielenkiintoisen Santher:in vierailun jälkeen suuntasimme Voith:ille Jaraguá:an ja parin tunnin siirtymän jälkeen vuorossa olivat vierailut sekä Voith Paper:in että Voith Hydro:n puolella. Aluksi kävimme läpi yleisiä asioita Voith:ista yrityksenä, joka onkin hieman tuntemattomampi laitevalmistaja suomalaisille tutun Metson rinnalla. Tehdaskierros Hydro:n puolella oli mielenkiintoinen, sillä juuri tällä kyseisellä tehtaalla valmistettiin aikaisemman vierailu kohteemme Itaipun vesi voima laitoksen käyttämät turbiinit. Kierroksella näimme useita valmistus vaiheessa olevia turbiineja, jotka olivat kokonsa puolesta vaikuttavia. Mielenkiintoinen yksityiskohta altavan kokoisten turbiinin osien valmis tuksessa on se, että vielä tänäkin päivänä niiden viimeistely suoritetaan käsityönä. Paper:in puolella pääsimme katsomaan valmistus vaiheessa olevia tissue paperikoneita, paperikoneen osien valmistukseen käytettäviä laitteistoja, telojen valmistusta sekä koko luokkansa puolesta vaikuttavan jenkki sylinterin valmistusta. Erittäin antoisan vierailun jälkeen oli taas perinteisesti vuorossa paluu Sao Pauloon, jonne saavuimme pitkän päivän jälkeen ilta seitsemän maissa. Viimeinen pysähdys Keskiviikkona oli vuorossa siirtyminen Sao Paulosta Rio de Janeiroon, joka oli Etelä-Amerikan kiertueemme päätepiste ennen paluulentoa Suomeen. Ennen kotiinpaluuta saimme viettää muutaman päivän Riossa, joiden aikana ehdimme käydä tutustumassa pai- NIPPI VOL. 29 NO

15 kallisiin nähtävyyksiin eli vapahtajapatsaaseen, sokeri toppa vuoreen sekä tietenkin Cobacabanan ja Ipaneman rantoihin. Saattoipa joku ehtiä hieman ruskettuakin, ilmojen herran ollessa tällä kertaa myötämielinen ryhmäämme kohtaan. Kokemusta ja tietoa Tämän vuotinen Nippi-toimitus sai unohtumattoman kokemuksen päästessään tutustumaan paperiteollisuuteen Argentiinassa, Uruguayssa ja Brasiliassa sekä näkemään kyseisten maiden elämäntapaa. Toimituksen usko paperi teollisuuden tulevaisuuteen on varmasti kasvanut, koska matkan aikana tuli selvästi ilmi, etteivät paperiteollisuu- den asiat ole maailmanlaajuisesti siinä tilassa mitä tiedotusvälineet antavat ymmärtää vai sijoittaisivatko suuryritykset jatkuvasti satoja miljoonia kuihtuvaan alaan? Totta on, ettei paperiteollisuus elä samanlaisessa nousuhuumassa kuin huippuvuosinaan, mutta ei kysyntä ole kadonnut mihinkään ja nyt paperiteollisuuden uutena haasteena onkin kehittyä sekä kehittää uusia paperi teollisuuden tuotteita, joiden avulla voitaisiin valmistaa erilaisia pakkauksia ja tuotteita ekologisemmin kuin tähän saakka. Se että pystyykö paperi teollisuus vastaamaan tähän haasteeseen jää nähtäväksi, mutta varmaa on, että kaikki tämän vuotisen Nippi-toimituksen opiskelijat ovat saaneet paljon arvokkasta tietoa ja kokemusta tulevaisuutta varten sekä opintoihin että työelämään. Lisäksi Etelä- Amerikassa työskentelevien paikallisten sekä suomalaisten kanssa käydyt keskustelut ovat varmasti antaneet heille motivaatiota sekä uskallusta lähteä tulevaisuudessa myös kansainvälisiin työ tehtäviin viemään suomalaista osaamista maailmalle. Tulevaisuuden työurillaan tuskin kaikki toimituksemme jäsenet päätyvät kansain välisiin tehtäviin, mutta kuitenkin heillä on täydet edellytykset niihin. Kiitokset siitä kuuluvat teille, Nippi-lehteen osaa ottaneille yhteis työ kumppaneille, jotka mahdollistivat tämänvuotisen opintomatkan. Auringon painuessa mailleen se ei katoa ainoastaan sen väri muuttuu, mutta se on yhä siellä NIPPI VOL. 29 NO

16 16 NIPPI VOL. 29 NO

17 NIPPI VOL. 29 NO

18 Kunnonvalvonnan kehittyminen viime vuosikymmeninä Mikä on muuttunut Kunnossapitoyhdistys Promaint ry:n 40 vuoden toiminnan aikana? Saadakseni näkemystä merkittävimpiin muutostrendeihin kunnossapidossa ja kunnonvalvonnassa haastattelin neljää alan asiantuntijaa, joilla yksi yhdistävä tekijä, kaikkien työnantaja on tällä hetkellä SKF. Käyttäjänäkökulmaa edustaa lisäksi vuonna 1971 työuransa teollisuudessa aloittanut alan konkari. Seuraavassa käydään läpi heidän kokemuksistaan. Kunnossapitoyhdistyksen perustamisen aikoihin, siis 70-luvulla oli perinteisimpien yritysten toimintamallit aika erilaisia kuin nykyisin. Näin asiaa kommentoivat niihin aikoihin työuransa aloittaneet: SPM-menetelmä oli melko yleinen kunnonvalvonnan työkalu niissä yrityksissä, joissa kunnonvalvontaa yleensä harrastettiin. (Kuva: Kunnossapito 2-3/1987, s. 6) 18 - Periaatteessa koneet ajettiin ns. loppuun ja sen jälkeen mietittiin mitä tehdään, muisteli jo 1970-luvulla kunnonvalvonnan työuran aloittanut alan asiantuntija työuransa alkuajoja. - En ole ollut suoranaisesti kunnossapidon kanssa tekemisissä kuin kesätöissä opiskeluaikana. Näissä kesätyöpaikoissa kunnossapito oli pääasiassa korjaavaa tai joillakin laitteilla aikaan perustuvaa, täydentää toinen. - Kunnossapitostrategia oli reagoivaa (RTF, Run-To-Failure) eli sammuteltiin tulipaloja. Oli paljon ylitöitä ja isot päivystysringit prosessiteollisuudessa. Suurin sankari oli se, jolla oli ylityöt tapissa ennen Vappua. Joku kierteli vierintälaakerikohteita mittaamassa jollakin vehkeellä, kun muilta töiltä jäi aikaa. Silloin ei puhuttu kunnonvalvojasta vaan Mikki Hiirestä, joka aiheuttaa kunnossapidolle lisätöitä, täydentää kolmas asiantuntija. Teksti: Martti Hakonen, Promaint ry - Väkeä kunnossapidossa oli paljon, koska levyseppiäkin piti olla mallia ohut ja paksu, raja taisi mennä kahdessa millissä. Toisten töitä ei tehty ja työt tehtiin aina vähintäänkin pareittain. Tosin on sanottava, että sen aikaiset tekijät olivat ja ovat edelleenkin todellisia ammattilaisia, tosin melko kapealla osaamissektorilla. Töissä oli tuohon aikaan paljon hauskempaa, etenkin palkkapäivien iltapäivät olivat hyvinkin mielenkiintoisia ja vauhdikkaita. Kunnossapitoinsinööri oli hyvinkin etäinen herra, jonka kanssa ei sopinut kaveerata, jatkaa asiantuntija. Edistyksellisemmillä yrityksillä oli jo selkeitä toimintastrategioita, kuten seuraavat kommentit kertovat: - 70-luvulla SPM-menetelmä (Shock Pulse Method, iskusysäysmenetelmä) oli melko yleinen kunnonvalvonnan työkalu niissä yrityksissä, joissa kunnonvalvontaa yleensä harrastettiin. Spektrianalysaattoreita tai vastaavia jonkintasoiseen taajuusanalyysiin kykeneviä laitteita oli käytössä joillakin isoilla yrityksillä ja korkeakouluilla. Nämä vaativat melkoista perehtymistä jo laitteiden nappulatekniikkaan eikä niillä ollut mahdollisuutta järkevillä resursseilla suuren konemäärän rutiininomaiseen valvontaan. NIPPI VOL. 29 NO

19 -Varaosat olivat kortilla eli niitä ylläpidettiin ja hallinoitiin varaosakorteilla, jolloin varastomies oli arvossa arvaamattomassa. Kunnonvalvontaa tehtiin säännöllisen epäsäännöllisesti iskusysäysmittarilla. Voiteluhuollon ja määräaikaistarkastuksien ATK-tulostukset olivat tiiliskiven paksuiset ja painoiset. Varsinaista kuntoon perustuvaa kunnossapitoa tehtiin ani harvassa laitoksessa. Koneiden määräaikaisvaihtoja tehtiin paljon eli saatettiin pahimmassa tapauksessa korjata kohde turhaan ja samalla aiheutettiin vaikkapa asennusvirhe kohteeseen. - Voimalaitoksilla huoltosyklit perustuivat määräaikaishuoltoihin ja niistä pidettiin tarkasti kiinni. -Systemaattista jaksotettua huoltoa (määräaikaishuolto) oltiin kehittämässä ja ottamassa käyttöön, myös kunnonvalvonnasta alettiin puhua. Ensimmäiset laakerien kunnonvalvonnan mittalaitteet tulivat käyttöön 70-luvun puolivälissä. Tietotekniikka saapui 80-luvulla Tietotekniikka tuli mukaan muuttamaan toimintatapoja 1980-luvulla. Se heijastui monin eri tavoin: -Yleisestä tietotekniikan kehityksestä johtuen 80-luku oli melkoista mullistusten aikaa myös kunnonvalvonnan laitekehityksessä. Silloin yleistyivät helppokäyttöiset kannettavat tiedonkerääjä-spektrianalysaattorit ja niihin liittyvät tietokannanhallintaohjelmistot. Tämä mahdollisti koneen kunnon muutosten havaitsemisen, vikaantuvan koneenosan paikallistamisen ja vikaantumisen syynkin löytämisen rutiininomaisesti entistä varhaisemmassa vaiheessa. Edistyksellisen kunnonvalvonnan piiriin voitiin ottaa entistä suurempi määrä koneita kohtuullisilla resursseilla. Tällaisen teknologian käyttömahdollisuus ei voinut olla vaikuttamatta kunnossapidon toimintatapoihin. - Toisaalta 80-luvulla käyttöön tuli hyvin edistyksellisiä trouble shooting -työkaluja, mm. monikanavaisia kone- ja rakenneanalyyseihin tehtyjä erikoislaitteita. Moodianalyysiä harrastivat aikaansa seuraavat yritykset sekä tietysti VTT ja korkeakoulut. Nykyään vastaavat toiminnot tehdään kertaluokkaa pienemmillä laitteilla ja PC:llä luvun alkupuolella tapahtui kunnonvalvonnan läpilyönti Värähtelymittaukset ja niitä tukevia mittalaitteita alkoi tulla käyttöön, samoin muutkin kunnonvalvontamenetelmät kehittyivät (lämpökuvaus, öljyanalyysit, ultraäänimittaukset). Kunnonvalvonnasta alkoi tulla kunnossapitoa ohjaava toiminta. 80-luvulla koulutettiin ja sovellettiin myös tulosjohtamista ja tavoitejohtamista. Tuottavan kunnossapidon eli TPM:n malli tuli myös käyttöön luku oli myös kiinteiden kunnonvalvontajärjestelmien voimakkaan kehityksen aikaa. Värähtelymittauksiin perustuvia suojausjärjestelmiä ilman historiatiedon tallennusta oli ollut jo pitkään käytössä kriittisten koneiden valvonnassa, esimerkiksi voimalaitosten turbogeneraattoreilla. Näiden järjestelmien jatkeeksi oli luonnollista liittää kunnonvalvontajärjestelmä, jolla voidaan tallentaa dataa ja suorittaa vaativaakin analysointia. Toinen kehityssuunta olivat on-line -järjestelmät, jotka tehtiin pelkästään kunnon- tai käytönvalvonnan tarpeita varten. Paperikoneet loivat näille järjestelmille loistavan kehitysalustan. Suomessakin oli yrityksiä, jotka valmistivat kaupallisesti on-line kunnonvalvontajärjestelmiä eräät niistä ovat edelleen voimissaan. Kunnossapidon mittaustekniikkaa 1980-luvulta. (Kuva: Tuomo Suhonen) - Synteettiset voiteluaineet tulivat markkinoille. Tämä oli suuri muutos voiteluhuollon toteutukseen, sillä enää ei tarvinnut ulkona oleviin laiteisiin NIPPI VOL. 29 NO

20 Lämpökameran käyttö koneiden vikadiagnostiikassa yleistyi, mutta niiden hinnalla olisi saanut hankittua asunnon. (Kuva: Kunnossapito 4/2000, Kunnossapitokoulu 56, s. 3) vaihtaa eri öljyjä kesäksi ja talveksi ja ulkona olevien laitteiden toimintavarmuus parani. Lisäksi öljyanalyysien kehittyessä ja nopeutuessa määräaikaisista öljynvaihdoissa siirryttiin analyysitulosten perusteella tehtäviin öljyjen kunnostukseen (esim. suodatus) ja öljyjen vaihto alettiin tehdä todellisen tarpeen mukaan. Vuosituhannen vaihteen laitteet ja toimintatavat 20 Yksi haastatelluista muisteli 90-lukua seuraavasti: - Tietotekniikka alkoi olla kypsää ns. asiantuntijajärjestelmille eli automaattiselle kunnonvalvonnan mittausdatan analysoinnille ja diagnosoinnille. Olin itse mukana 90-luvulla eräässä tällaisessa kehitysprojektissa. Minulla on mahdollisuus tällä hetkellä 20 vuotta myöhemmin käyttää vastaavalla periaatteella toimivaa nykytekniikalla toteutettua päätöksenteon tukijärjestelmää. Muutos on tapahtunut siinä, että tietokoneet suoriutuvat paremmin suuresta datamäärästä, joka diagnoosin läpiviemiseksi vaaditaan. Järjestelmän toiminnot ovat monipuolisemmat, mutta perusta on sama. Järjestelmä pystyy seulomaan selkeät poikkeamat ja tavalliset viat luotettavasti, jos mittausdata on edustavaa ja järjestelmää on opetettu riittävällä määrällä oikeita sääntöjä. - Kunnossapidon ulkoistamista alettiin toteuttaa joko kokonaan tai osittain. Samoin kokeiltiin käytön ja kunnossapidon yhdistämistä, jolloin varsinaiset kunnossapito-osastot lopetettiin ja kunnossapito siirrettiin käyttöorganisaation alle. Tätä kokeilua kesti muutaman vuoden, ja sitten on palattu takaisin omiin kunnossapitoorganisaatioihin. - Kunnonvalvonnan laitteiden hinnat ja käytettävyys parani huomattavasti. Rakennettiin suuria on-line kunnonvalvontajärjestelmiä etenkin paperikoneille. Lämpökameran käyttö koneiden vikadiagnostiikassa yleistyi, mutta niiden hinnalla olisi saanut hankittua asunnon kehä kolmosen ulkopuolelta. Vuosituhannen vaihteen jälkeinen aika toi taas uutta mukanaan: - Koulutustarve lisääntyi huomattavasti, niin ohjelmistojen kuin käytännön työsuoritustenkin osalta. Kannettavat PC:t mahdollistivat, että konttori kulki mukana. -Kärjistäen 2000 luvuilla kunnonvalvonnan laitteissa on tapahtunut vain suorituskyvyn kehitystä ja ominaisuuksien hienosäätöä. Merkittävät periaatteelliset innovaatiot ja linjanvedot oli tehty jo aikaisemmin. Kannettaviin jokamiehen reittimittauslaitteisiin ja tietysti tietokoneisiin tuli lisää edullista muistia ja nopeita prosessoreita. Käyttömukavuus on parantunut jatkuvasti ja laitteista sekä ohjelmista on tullut NIPPI VOL. 29 NO

21 toisaalta helppokäyttöisiä, mutta silti ominaisuuksiltaan monipuolisia luvulla jatkui kunnossapidon ulkoistaminen, ja uusina termeinä nousivat vahvasti esille käyttäjäkunnossapito sekä käyttäjävetoinen kunnonvalvonta. Kunnossapitojärjestelmät olivat kaikkien käytettävissä, vaikka niitä eivät kaikki halunneet käyttää, koska ilman niitä on tultu toimeen ennenkin. Lisäksi tietokoneiden ja internetin hyödyntäminen kasvoi huomattavasti. - Tietysti kunnossapidon ulkoistaminen vaikutti mitä suuremmissa määrin. Ajan henkeä oli työntekijämäärän vähentäminen sekä tuotannosta että kunnossapidosta ja sitä kautta moniosaamiseen panostaminen. Oma käsitykseni on, että jopa tärkeäksi koetusta ennakoivasta kunnossapidosta on karsittu yhtä lailla, monissa paikoissa 90-luvulla esim. kunnonvalvonta ja voiteluhuolto olivat paremmassa jamassa kuin mitä ne ovat nyt. - Kovasti puhutaan hiljaisen tiedon siirtämisestä, mutta todellisuudessa monet kokeneet kaverit pitävät käyttövarmuutta yllä yksin, eikä nuoria saada oppiin riittävän aikaisin. Toki myös nuoria osaajia, jotka eivät kavahda oikeita töitä, on entistä harvemmassa. Tämä johtuu varmastikin osaltaan siitä, että teollisuudessa ei ole enää riittävästi harjoittelupaikkoja tarjolla. - Kunnonvalvonnan sektorilla tapahtui langattoman tiedonsiirron läpilyönti, joka mahdollisti esimerkiksi liikkuvien koneiden entistä paremman kunnonvalvonnan. Samoin tuli helpotusta kalliisiin ja vaikeisiin kaapelointeihin. Mitä jatkossa? Tulevaisuuden ennustaminen ei ole suomalaisen insinöörin suosikkiaiheita. Seuraavia näkemyksiä kuitenkin esitettiin: - Viimeisimpiä suuntauksia on käyttöhenkilökunnan ottaminen mukaan kunnonvalvontatoimintaan, ODR (Operator Driven Reliability). Perinteisesti kunnonvalvonta on ollut pääasiassa kunnossapidon tehtävä. Kunnonvalvonnan eriasteinen tiedonhallinnan ulkoistaminen, ns. pilvipalvelut, lienee seuraava trendi. Kunnonvalvontaan liittyvän tietotekniikan rauta ja softat, ja jopa kunnonvalvontadatan analysointi ostetaan ulkopuolisten toimijoiden palveluna. - Langattomista antureista puhutaan ja niitä on ollut pitkään jo olemassa kaupallisesti saatavissa, mutta kaikista hyvistä puolistaan huolimatta ne eivät ole saaneet vielä laajaa jalansijaa. Toisaalta langaton tiedonsiirto sekä lyhyen että pitkän matkan on arkipäivää myös kunnonvalvonnassa. - Arvioisin että kunnossapidossa palataan hieman taaksepäin ja ryhdytään panostamaan enemmän perustekemiseen. Ne, jotka osaavat tunnistaa perustoimintojen merkityksen ja panostaa niihin, tulevat menestymään. Tässä toki tarvitaan nykyistä selkeämpää johtamista käytön ja kunnossapidon yhteistyön parantamiseksi, koska resursseja ei määrällisesti saada enempää. Tekniikka tulee varmasti kehittymään siihen suuntaan, että valtavasta informaatiomäärästä saadaan tietoa yhdistettyä järjestelmien avulla päätöksen tekoa varten. Eli laitteet osaavat pian itse kertoa, mikä niitä vaivaa. Muita kommentteja ja tapahtumia työuran varrelta Kunnossapidossa myös sattuu ja tapahtuu, kuten seuraavista kommenteista havaitaan: - Yhteydenpito 70-luvulla oli hankalaa. Joskus saattoi tulla kiirelähtöjä ulkomaille ja ilmoitus tyttöystävälle tapahtui lentokentältä lähetetyllä postikortilla. - Aika usein kävi sellainen juttu, kun mestari ilmoitti verstaalla, että kohteen x laakeri on leikannut kiinni ja pitäisi lähteä kohdetta korjaamaan. Laakeripesää avattaessa huomio kiinnittyi, että kohteella oli äskettäin käynyt voitelija (rasvakökö oli sulaneen laakerin päällä). Se oli se kuuluisa viimeinen voitelu! Oma tapauksensa on seuraava työuran valintaan ohjannut: - Olin 18-vuotiaana kesätöissä tiilitehtaalla puristimien hoitajana. Neljän viikon perehdytysjakson aikana kokenut työnopastajani neuvoi tärkeimmät rutiinit, kuten tarkastuskierrokset kuljettimilla. Opastaja jäi sitten kesälomalle ja minä vastasin yksin massan ja tiilten tuotannosta. Tapahtumia riitti ja kauaa ei työpäivien aikana ehtinyt paikallaan ihmetellä. Eräänä päivänä minulta jäi tuo kellarin tarkastuskierros käymättä ja eikös juuri silloin massan tärykuljetin tukkeutunut ja tullut yli arviolta 15 m³. Eihän siinä muu auttanut kuin käydä ilmoittautumassa työnjohtajalle, että voisin jäädä vähän ylitöihin. Neljä tuntia lapioin massaa yhtä soittoa itseäni 10 cm matalammassa tilassa ja arviolta 40 C lämpötilassa. Ei tarvinnut illalla enää lähteä punttisalille! Lienee tuolla tapahtumalla syynsä siihen, että minusta ei tullutkaan luokanopettajaa vaan insinööri, joka on sittemmin tehnyt pääsääntöisesti työtä käytön ja kunnossapidon yhteistyön parantamiseksi esim. käyttäjien tarkastuskierroksia kehittämällä. NIPPI VOL. 29 NO

22 22 NIPPI VOL. 29 NO

23 NIPPI VOL. 29 NO

24 Teksti: Aino Karjalainen Randaxin suorakäyttömoottorista lupaavat kokemukset Toukokuussa 2012 Stora Enson Oulun paperitehtaalla käyttöönotettu, levitystelaan integroitu Randax -moottori on toiminut luotettavasti. Varman toimintansa ja aiempaa tarkemman nopeussäädön ansioista Randax -suorakäyttömoottori on parantanut päällystyskoneen ajettavuutta sekä vähentänyt häiriöitä ja huollon tarvetta. Tarkka nopeussäätö parantaa laatua ja lisää tehokkuutta Toukokuussa 2012 Stora Enson Ouluntehtaalla käyttöönotetusta, levitystelaan integ-roidusta Randax suorakäyt-tömoottorista on saatu lupaavia kokemuksia. Ratkaisu esiteltiin Nippi-lehden numerossa 1/2012. Uuden suoravetoratkaisun suu-rimmaksi hyödyksi on osoittau-tunut taajuusmuuttajaohjatun tahtimoottorin tarkka nopeussäätö, jolla voidaan varmistaa levitystelan pyöriminen tarkalleen paperirainan nopeudella. Suoravedon ansiosta tela pyörii aina samalla nopeudella kuin moottori. Hyvä levitysteho koostuu telan riittävästä pidosta, sopivasta kaarevuudesta ja levitysmatkasta sekä pyörimisnopeudesta suhteessa paperirainan nopeuteen. Pienikin heitto radan ja levitystelan välisessä nopeudessa alentaa telan levitystehoa merkittävästi, kertoo uuden telaratkaisun Randaxin kanssa yhteistyössä toteuttaneen levitystelavalmistaja Finbow Oy:n tekninen johtaja Urpo Versta. 24 Heti käyttöönotosta lähtien uuden ratkaisun on havaittu parantavan päällystyskoneen ajettavuutta ja vähentävän häiriöitä. Tehtaalta saatujen kommenttien mukaan uuden ratkaisun käyttöönoton myötä telan kohdalla esiintyneet rypyt paperirainassa hävisivät välittömästi. Randax -moottori on vähentänyt myös toimintakatkoksia, joita voi aiheutua esimerkiksi paperin pääsemisestä kaksin kerroin. Suoraveto poistaa hihnakäytön ongelmat Telan pyörimisnopeutta ei ole aiemmin hihnavälitteistä oikosulkumoottoria käytettäessä voitu säätää yhtä tarkasti kuin suoravetoisella, taajuusmuuttajaohjatulla Randax moottorilla. Erityisesti kiilahihnakäytöissä ongelmia aiheuttaa se, että kiilahihnavälityksen vaikutusta telan pyörimisnopeuteen ei usein tarkalleen tunneta. Tiedossa on moottorin kierrosluku, mutta ei telan tarkkaa nopeutta. Tällöin telan pyörimisnopeutta ei voida tarkasti säätää eikä maksimaalista levitystehoa saavuteta. Suoraan telan päähän asennet-tu moottori takaa, ettei telan nopeus pääse muuttumaan suhteessa moottorin kierroslukuun. Myös hihnojen kulumisen aiheuttamilta muutoksilta levitystelan pyörimisnopeuteen sekä hihnojen huoltamiselta vältytään, kun välitykset poistuvat laitekokonaisuudesta. Telan kaarevuuden suuntaa tulisi säätää päällystettävän tuotteen mukaan, sillä telan optimaalinen asento on erilainen eri paperilaaduilla. Telan kaarevuutta säädettäessä myös hihnojen kireys muuttuu. Mikäli hihnoja ei kuitenkaan säädetä kaarevuutta säädettäessä, hihnat kuluvat nopeasti aiheuttaen enenevässä määrin häiriöitä nopeussäätöön ja levitystehoon. Huoltovapaata toimintavarmuutta Randax -moottorin varma toi-minta on herättänyt luottamusta. Moottori ei vaadi erillisiä huoltotoimenpiteitä, sillä se on integroitu levitystelaan yksinkertaisen rakenteen avulla ilman omia laakerointeja telan laakerointiin tukeutuen. Suoravedon ansiosta myös hihnojen vaihtamiselta ja huollolta vältytään kokonaan. Sileän pintansa, kompaktin kokonsa ja ohutlevyrakenteensa ansiosta moottori voidaan pölyisissä ympä- NIPPI VOL. 29 NO

25 Paperiraina ei aaltoile vaan kulkee täysin tasaisena Randax -moottorilla varustetulla telalla ristöissä pitää puhtaana pelkästään paineilman avulla. Energiankulutus laskee Randax kestomagneettimoottorin hyötysuhde on parempi kuin aikaisemmin Randax Oy Randax Oy kehittää kestomagneettimoottoreita ja -generaattoreita sekä laajempia sähkökäyttöjärjestelmiä. Kompaktit Randax -moottorit säästävät tilaa ja ovat vaivattomasti integroitavissa asiakaslaitteisiin. Näin saadaan aikaan optimoituja käytössä olleen hihnavälitteisen oikosulkumoottorin. Energiatehokkaamman moottorin lisäksi hihnavälityksen poistuminen nostaa uuden käyttöratkaisun energiatehokkuutta merkittävästi. laitekokonaisuuksia, jotka alentavat asiakkaan prosessin elinkaarikustannuksia ja energiankulutusta. Randaxin teknologiaa sovelletaan paperiteollisuuden lisäksi mm. prosessipumppauksessa, ilmankäsittelyssä, metalliteollisuudessa sekä sähkö- ja hybridiajoneuvoissa. Lisätietoja: Timo Schäfer, Managing Director puh NIPPI VOL. 29 NO

26 World s fastest coated board machine offers exciting opportunities for Ji an Group TEXT Jouni Kemppainen Pauliina Purola Marjaana Lehtinen PM 3 - the world s fastest coated board machine at a mechanical design speed of 1,200 m/min. Cooperation between Metso and Ji an has resulted in great achievements. says Feng Junxian, Deputy General Manager of Ji an Group. 26 NIPPI VOL. 29 NO

27 The Ji an Group Co., Ltd s new PM 3 enables the company to optimize its raw material costs and to become a major producer of coated board. The novel curtain coating technology provides the mill with more furnish options to choose from. Ji an s containerboard production line, PM 3, went on stream in November 2011, and its curtain coating process was started up in early January The 7.25 m-wide Metso OptiConcept machine is located at the company s Papermaking Operation Center in Haiyan County, Jiaxing City in Zhejiang Province, China. Its daily production capacity is approximately 1,900 tonnes of coated and uncoated white top testliner in the basis weight range of g/m2, mainly without virgin fiber. The ratio between coated and uncoated board is currently 50:50, but the mill s target is to produce 70% coated and 30% uncoated board. PM 3 is the world s fastest coated board machine, with a mechanical design speed of 1,200 m/min. It features an OptiLayer multilayer curtain coating unit that applies two coating layers on the web simultaneously in a non-contact operation with no speed restrictions. Curtain coating provides full coverage for brown base sheets. The uniform-coverage coating layer makes it possible to run the machine without expensive bleached fiber in the furnish. Cooperation between the Ji an Group and Metso has been close and fruitful since the mid-2000s. In 2006, Metso supplied Ji an s PM 2, followed by the delivery of PM 1 in Ji an currently produces containerboard on four machines, three of which have been supplied by Metso. The company s annual production capacity amounts to around 1,650,000 tonnes. In the past few decades, the Chinese paper industry has taken huge development steps by introducing advanced production lines, also including those from Metso, says Feng Junxian, Deputy General Manager of the Ji an Group. We at Ji an have also benefited from this advanced technology. Ji an chose Metso to supply the new line for clear reasons. First, Metso has the technology and the capability. Second, earlier cooperation between Metso and Ji an has resulted in great achievements, explains Feng Junxian. Many interesting challenges yet to overcome PM 3 now enables Ji an to enter the Chinese coated board market, which is expected to grow in the future. The mill s longterm objective is not only to replace uncoated grades with coated ones but also to acquire market share from higherquality virgin-fiber based board grades. The company aims to improve its product quality and produce more board for its own packaging operations. However, there are many challenges to overcome before achieving all this. First, demand for coated board in China has decreased this year, which naturally affects our production plans, Feng Junxian points out. Second, this is the first time that we are using the curtain coating technology and the first time ever that the blade-curtain-blade coating con- Metso s delivery scope to Ji an PM 3 Broke handling pulpers Compact hydraulic headbox for Fourdriniers and hybrid formers 3-ply multi-fourdrinier forming section with shoe blade technology Press section with two straight nips Dryer section with single- and double-fabric dryer groups Hard nip calender Film sizer Paper machine air drying equipment Coating section Two blade coating stations 2-layer curtain coating station Energy efficient air dryers Soft nip calender New type of reel with an integrated reel spool storage Automation system for process and machine controls Quality control system with headbox and moisturizer profilers Condition monitoring, web break monitoring as well as valves and retention analyzers cept is being used in the world. We need to successfully benefit from the technology in full NIPPI VOL. 29 NO

28 We were left with a good feeling about Metso s commitment and service. Whenever there was a problem, we worked it out together. Our cooperation has been very positive throughout the entire project, says Wang HanMin. and make the new grade fit the market and be accepted by it. Since the market is huge and the competition fierce, supply sometimes exceeds demand. To stand out from the competition, you need to produce highquality board at a competitive price. New technology has technical and profitmaking potential After some teething problems regarding stock preparation and learning how to run the new machine, PM 3 has reached its full design capacity and runs at a speed of over 1,000 m/min. As there is still a lot of potential to improve the process, the company will continuously aim to enhance product quality and optimize cost. One of the key drivers for the investment was to optimize raw material costs by being able to use cheaper OCC-based furnish instead of more expensive virgin fiber. We have calculated that the cost savings will be from around 200 RMB to 300 RMB per produced paper tonne on the basis of the price of the furnish. We can see both technical and profit-making potential in the new technology, Feng Junxian adds. 28 Ji an now has the ability to produce something unique It would have been very difficult for us to be competitive with traditional coating technology, says Shu Junming, Vice General Manager of the Ji an Group Paper Business Unit. In order to face the future challenges and tough competition, our production line has to be more capable and able to produce something unique. Our customers want high quality at a low price. We can only meet these customer requirements with curtain technology. Shu Junming, Vice General Manager of the Ji an Group Paper Business Unit. Shu Junming emphasizes the role of supplier support. With a new paper machine, especially in a greenfield mill, huge demands and requirements are placed on the staff related to the operation, training and technology support. Metso s brand is very good, not only because the company supplies good machines but also because it can supply the latest technology and share its extensive experience. According to Shu Junming, the key factor in improving efficiency lies in improving the operators skills and helping them to become familiar with the machine and how it works. I valued Metso s work and support during the sales, project and startup phases and I continue to value it now during the warranty period. The company has also given us a lot of knowledge and introduced some new ideas all of which are helpful for our company. I hope that Metso will continue to support us and that we can create a good future together. World premiere of VacuBalance and a new type of reel PM 3 features several innovative solutions developed by Metso which are being used for the first time at a Chinese paper mill. In addition to the curtain coating technology, other novelties include the VacuBalance vacuum-assisted forming board and a completely new type of reel. In fact, this is the world premiere of these two solutions. The forming section featuring the VacuBalance forming board with three high-pressure vacuum parts has worked well, in fact, even better than the older versions on our other machines, remarks Wang Han- NIPPI VOL. 29 NO

Paperikonetekninen julkaisu JUHLANUMERO VIERAILUJA PAPERITEHTAILLA JO 30. VUODEN AJAN

Paperikonetekninen julkaisu JUHLANUMERO VIERAILUJA PAPERITEHTAILLA JO 30. VUODEN AJAN Paperikonetekninen julkaisu 30 2014 JUHLANUMERO 30 VIERAILUJA PAPERITEHTAILLA JO 30. VUODEN AJAN Teekkarisanat NIPPI-lehti 30. vuosikerta Numero 1/2014 JULKAISIJA Paperikoneteekkarit Oulun yliopisto Konetekniikan

Lisätiedot

Kumiviesti. Julkaisun teema: Kehitys Theme of publication: Development 1/2014

Kumiviesti. Julkaisun teema: Kehitys Theme of publication: Development 1/2014 Kumiviesti Julkaisun teema: Kehitys Theme of publication: Development 1/2014 Tässä numerossa 1 /2014 10 15 27 Pääkirjoitus... 2 Juha Martikainen Teknikumin kansainvälistyminen, mitkä ovat toiminta edellytykset

Lisätiedot

METSÄTEOLLISUUDEN MENESTYJÄT

METSÄTEOLLISUUDEN MENESTYJÄT MALTILLA UUSIIN MITTOIHIN ENGLISH SUMMARY VR TRANSPOINTIN ASIAKASLEHTI 4/2013 PAROC AVAA TEHTAAN TVERISSÄ VALIO TUNNISTAA VENÄLÄISEN MAUN METSÄTEOLLISUUDEN MENESTYJÄT 2» KIVIHIILTÄ URALIN TAKAA JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

LAYOUT2012. Jäljitettävyyttä. JT sai uuden graafisen ilmeen. Bayer sähköisti tilaukset. Raision pakkaukset ovat klassikkoja.

LAYOUT2012. Jäljitettävyyttä. JT sai uuden graafisen ilmeen. Bayer sähköisti tilaukset. Raision pakkaukset ovat klassikkoja. LAYOUT2012 Bayer sähköisti tilaukset Raision pakkaukset ovat klassikkoja JT sai uuden graafisen ilmeen»» & Painotalo taistelee lääkeväärennöksiä vastaan Turvallisuutta Pages in English Jäljitettävyyttä

Lisätiedot

Lämpövoimakerho. Etelä-Amerikassa 2012

Lämpövoimakerho. Etelä-Amerikassa 2012 Lämpövoimakerho Etelä-Amerikassa 2012 Next Generation Energy Lämpovoimakerhon julkaisu Etelä-Amerikan ekskursiosta 2012 Matkan järjestäjät Juhani Mäkelä Mia Eriksson Tuomas Harju Jari Isaksson Jaakko Jääskeläinen

Lisätiedot

VALMISTUSTEKNIIKKA. Valmistustekniikan kerho Aasiassa 2009

VALMISTUSTEKNIIKKA. Valmistustekniikan kerho Aasiassa 2009 VALMISTUSTEKNIIKKA Valmistustekniikan kerho Aasiassa 2009 Euroopassa 2005 READY FOR THE NEXT LEVEL? KONE is one of the world s leading elevator and escalator companies. We are interested in people who

Lisätiedot

KUNNOSSAPITO-OHJELMAN RAKENTAMINEN RCM MENETELMÄN AVULLA

KUNNOSSAPITO-OHJELMAN RAKENTAMINEN RCM MENETELMÄN AVULLA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta LUT Konetekniikka Olli Kanninen KUNNOSSAPITO-OHJELMAN RAKENTAMINEN RCM MENETELMÄN AVULLA Työn tarkastajat: Professori Jukka Martikainen DI Tero

Lisätiedot

Sanomalehtiyliopisto 2007

Sanomalehtiyliopisto 2007 Sanomalehtiyliopisto 2007 JULKAISU No 29 Levón-instituutti Avoin yliopisto Tuotantotalouden erityiskysymyksiä KIINAILMIÖ 1 Sanomalehtiyliopisto 2006 2 Julkaisija Vaasan yliopisto, Levón-instituutti, Avoin

Lisätiedot

ÄÄNI. Suomalaisen. Kotimarkkinalta tukea komponenttien viennille. tuulivoiman tarina kaipaa päätöksiä jatkuakseen. ja sen mallintaminen

ÄÄNI. Suomalaisen. Kotimarkkinalta tukea komponenttien viennille. tuulivoiman tarina kaipaa päätöksiä jatkuakseen. ja sen mallintaminen SUOMEN TUULIVOIMAYHDISTYS RY:N SIDOSRYHMÄLEHTI 02. 2015 PUHDASTA. TURVALLISTA. SUOMALAISTA. Kotimarkkinalta tukea komponenttien viennille Suomalaisen tuulivoiman tarina kaipaa päätöksiä jatkuakseen ÄÄNI

Lisätiedot

Ohjelmistoteollisuus kansantaloutemme kulmakiveksi

Ohjelmistoteollisuus kansantaloutemme kulmakiveksi Ohjelmistoteollisuus kansantaloutemme kulmakiveksi Ohjelmistoteollisuus on merkittävää teollisuutta Yhdysvalloissa ohjelmistoteollisuus on kasvanut jo kolmanneksi suurimmaksi teollisuuden tuotannonalaksi

Lisätiedot

Olis kiva tehdä jotain hemmetin isoa.

Olis kiva tehdä jotain hemmetin isoa. Piia Simpanen ja Markku Ihonen Olis kiva tehdä jotain hemmetin isoa. Teknologiateollisuuden nuorten johtajien näkemyksiä hyvästä johtamisesta ja kasvusta Janne Anttila, Analyse²... Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

SZ-valssainten sähkö- ja automaatiokunnossapitostrategian kehittäminen

SZ-valssainten sähkö- ja automaatiokunnossapitostrategian kehittäminen SZ-valssainten sähkö- ja automaatiokunnossapitostrategian kehittäminen RCM- analyysin avulla Pete Granholm Teknologiajohtamisen koulutusohjelman opinnäytetyö Kunnossapito Insinööri (YAMK) KEMI 2013 ALKUSANAT

Lisätiedot

MATKARAPORTTI NÄKÖKULMIA OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN JA JAKAMISEEN

MATKARAPORTTI NÄKÖKULMIA OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN JA JAKAMISEEN Matkaraportti NÄKÖKULMIA OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN JA JAKAMISEEN BOSTON & NEW YORK 9. 14.3.2010 1 Sisällysluettelo Osaaminen näytille 3 Maailmankuulua tekemisen meininkiä 4 MIT OpenCourseWare - unlocking

Lisätiedot

INFACTO TUOTANTOTALOUDEN OPISKELIJALEHTI

INFACTO TUOTANTOTALOUDEN OPISKELIJALEHTI INFACTO TUOTANTOTALOUDEN OPISKELIJALEHTI 4/2005 INFACTO NFACTO Toimitus: Pääkirjoitus: Julkaisija: TTY:n tuotantotalouden kilta Indecs Kustantaja: Indecs indecs@students.cc.tut.fi Päätoimittaja ja taittaja:

Lisätiedot

Liite Tiedot & luvut 2013. Stora Enso 2013 NUMERO 4 MUUTOS JA MAHDOLLISUUS. Missä. on Stora Enson tulevaisuus? ja muita kysymyksiä, joita te esititte.

Liite Tiedot & luvut 2013. Stora Enso 2013 NUMERO 4 MUUTOS JA MAHDOLLISUUS. Missä. on Stora Enson tulevaisuus? ja muita kysymyksiä, joita te esititte. Liite Tiedot & luvut 2013 Stora Enso 2013 NUMERO 4 MUUTOS JA MAHDOLLISUUS Missä on Stora Enson tulevaisuus? ja muita kysymyksiä, joita te esititte. Tae laadusta. Tämä vuosikertomus on painettu LumiArt

Lisätiedot

= "5:'()+*6-7-")/0"5/.):5(8-(%*0C-'")--5"*5(*4-5()--4+55-'::5(8-7-')"8--(8-('<./%

= 5:'()+*6-7-)/05/.):5(8-(%*0C-')--5*5(*4-5()--4+55-'::5(8-7-')8--(8-('<./% !"#$"%&"'()$*+,-"(./*+0/*.+(1(.*.23+.)"-()+*3-4-")%5-6-'"4-")2)7-(/$72")7/8)79((:;(

Lisätiedot

Kokeellisen tuotekehityksen soveltuvuus huonekalualalle

Kokeellisen tuotekehityksen soveltuvuus huonekalualalle PÄIVI HAAPALAINEN MARTTI LINDMAN Kokeellisen tuotekehityksen soveltuvuus huonekalualalle VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 173 VAASA 2011 III Julkaisija Julkaisuajankohta Vaasan yliopisto

Lisätiedot

Teollisen internetin vaikutus sähköiseen talotekniikkaan

Teollisen internetin vaikutus sähköiseen talotekniikkaan i AALTO-YLIOPISTO SÄHKÖTEKNIIKAN KORKEAKOULU Sähkötekniikan ja automaation laitos Joni Henriksson Teollisen internetin vaikutus sähköiseen talotekniikkaan Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi

Lisätiedot

Boardview. Niin muuttuu maailma. 1/2014 kevät. Directors Institute of. Finland

Boardview. Niin muuttuu maailma. 1/2014 kevät. Directors Institute of. Finland Boardview 1/2014 kevät Finland Hallitusammattilaiset ry:n jäsenlehti Directors Institute of Niin muuttuu maailma liiketoimintamallit murroksessa Kaksoishaastattelussa Anni Ronkainen ja Hannu Penttilä The

Lisätiedot

Lovio, Raimo; Jääskeläinen, Jari; Laurila, Juha; Lilja, Kari. tapaustutkimus varkauden kaupungista

Lovio, Raimo; Jääskeläinen, Jari; Laurila, Juha; Lilja, Kari. tapaustutkimus varkauden kaupungista econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Lovio,

Lisätiedot

Sisältö. Viri Lactis ry kiittää toiminnan tukemisesta vuonna 2012. Hallitus 2013. Viri Lactis -lehti 2013 35. vuosikerta n:o 1/2013 ISSN 0356-925X

Sisältö. Viri Lactis ry kiittää toiminnan tukemisesta vuonna 2012. Hallitus 2013. Viri Lactis -lehti 2013 35. vuosikerta n:o 1/2013 ISSN 0356-925X Viri Lactis 1/2013 Sisältö Viri Lactis -lehti 2013 35. vuosikerta n:o 1/2013 ISSN 0356-925X Julkaisija: Viri Lactis ry Päätoimittaja Anish Kiran Toimitusihteerit Viri Lactis ry:n hallitus Ulkoasu ja taitto:

Lisätiedot

IRTOLASTEISSA VALONPILKAHDUKSIA PORIN SATAMAN PALVELUT SUOMEN KÄRKIKASTIA. glimpses of light in bulk cargo. HACKLIN Syksy 2010

IRTOLASTEISSA VALONPILKAHDUKSIA PORIN SATAMAN PALVELUT SUOMEN KÄRKIKASTIA. glimpses of light in bulk cargo. HACKLIN Syksy 2010 H hacklin news SYKSy / AUTUMN 2010 IRTOLASTEISSA VALONPILKAHDUKSIA glimpses of light in bulk cargo PORIN SATAMAN PALVELUT SUOMEN KÄRKIKASTIA SERVICES AT PORT OF PORI AMONG THE BEST IN FINLAND 1 SISÄLTÖINDEX

Lisätiedot

INFACTO TUOTANTOTALOUDEN KILTA INDECSIN OPISKELIJALEHTI 4/2004

INFACTO TUOTANTOTALOUDEN KILTA INDECSIN OPISKELIJALEHTI 4/2004 INFACTO TUOTANTOTALOUDEN KILTA INDECSIN OPISKELIJALEHTI 1 4/2004 Toimitus: Julkaisija: TTY:n Tuotantotalouden kilta Indecs Kustantaja: Indecs Päätoimittaja: Auli Tiainen Taitto: Auli Tiainen Toimittajat:

Lisätiedot

»&Lujaa. Miten syntyy. Ohutta. loistava pakkaus? Laatua Stockmannin pakkauksissa. Päivä. lähettämössä. Pages in English. Tervakosken ohkopaperi on

»&Lujaa. Miten syntyy. Ohutta. loistava pakkaus? Laatua Stockmannin pakkauksissa. Päivä. lähettämössä. Pages in English. Tervakosken ohkopaperi on LAYOUT2.11 JAAKKOO-TAARA OY ASIAKASLEHTI» Laatua Stockmannin pakkauksissa Päivä»&Lujaa lähettämössä Tervakosken ohkopaperi on Ohutta Pages in English Miten syntyy loistava pakkaus? WWW.JT.FI 16 8 koonnut:

Lisätiedot

Report. Speedmaster loi tunnelmaa FinnGrafissa

Report. Speedmaster loi tunnelmaa FinnGrafissa Graphic Heidelberg Syksy 2011 Report Speedmaster loi tunnelmaa FinnGrafissa Täydellinen tuotantojärjestelmä nostettiin pystyyn messuille muutamassa päivässä Tuottavuutta 8-värisellä Anicolorilla Painotalo

Lisätiedot

Sustainability. Hallituksen iso asia. 1 2/2012 kesä syyskuu. Directors Institute of Finland

Sustainability. Hallituksen iso asia. 1 2/2012 kesä syyskuu. Directors Institute of Finland 1 2/2012 kesä syyskuu Directors Institute of Finland Sustainability Hallituksen iso asia Haastattelussa Jorma Eloranta ja Kari Stadigh Vuosikokous kuvina Policy-valiokunnan lainsäädäntökatsaus Pääkirjoitus

Lisätiedot

Reliability Systems Uutiset

Reliability Systems Uutiset 2011 Reliability Systems Uutiset Voitelutoiminta hallintaan s. 5 Kestääkö seuraavan seisokkiin? s. 9 SKF Etävalvontapalvelut s. 13 Reliability Systems Uutisten julkaisija: Oy SKF Ab Linnoitustie 11, 02600

Lisätiedot

INFACTO TUOTANTOTALOUDEN OPISKELIJALEHTI 3/2004

INFACTO TUOTANTOTALOUDEN OPISKELIJALEHTI 3/2004 INFACTO TUOTANTOTALOUDEN OPISKELIJALEHTI 1 3/2004 Toimitus: Päätoimittajalta Julkaisija: TTY:n Tuotantotalouden kilta Indecs Kustantaja: Indecs indecs@students.cc.tut.fi Päätoimittaja: Emilia Mattila Taitto:

Lisätiedot

GREEN IT. Ympäristövastuu on viisasta bisnestä. 10_Yhteinen näkemys siivittää Nokian Renkaiden kasvua. 35_IBM Lotus Sametime säästää kokousmatkakuluja

GREEN IT. Ympäristövastuu on viisasta bisnestä. 10_Yhteinen näkemys siivittää Nokian Renkaiden kasvua. 35_IBM Lotus Sametime säästää kokousmatkakuluja GREEN IT Ympäristövastuu on viisasta bisnestä. 10_Yhteinen näkemys siivittää Nokian Renkaiden kasvua 35_IBM Lotus Sametime säästää kokousmatkakuluja 30_Case Tamro Keskittämällä virettä liiketoimintaan

Lisätiedot

TEKNOLOGINEN MURROS JA POLITIIKKA

TEKNOLOGINEN MURROS JA POLITIIKKA TEKNOLOGINEN MURROS JA POLITIIKKA Miten nopeutuva teknologinen kehitys muuttaa yhteiskuntaamme ja miten siihen tulisi poliittisesti vastata? VILLE-VEIKKO MASTOMÄKI JA JAAKKO STENHÄLL SISÄLLYS Esipuhe...

Lisätiedot